REAL

Items where Year is 1990

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ú
Number of items: 350.

A

AL-RASHIDI, RADHI K. and KADHUM, S.J. (1990) Nitrogen and Sulfur Mineralization in Saline Soils Treated with Different Organic Material. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 443-450. ISSN 0002-1873

ANDREYUK, E.I. (1990) Soil Biotechnology and Intensive Agricultural Production in Soils of the Southern Ukraine. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 412-414. ISSN 0002-1873

ANTAL, M. and ANTON, A. and NÉMETH, T. and BICZÓK, G. (1990) Effect of C-sources and Urea on the Available N Content and Urease Activity of Different Soils. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 399-403. ISSN 0002-1873

ANTON, A. and ANTAL, M. and BICZÓK, G. (1990) Effect of C-sources and Urea on the Carbohydrate Hydrolysing Enzyme Activities of Different Soils. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 404-408. ISSN 0002-1873

Andorka, Rudolf (1990) 1988 utózöngéi - mit kell meghallani 1990-ben. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 37. (10.). pp. 1194-1210. ISSN 0023-4346

Andorka, Rudolf (1990) Antiszemitizmus Magyarországon? LELKIPÁSZTOR, 65 (7-8). pp. 225-228. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1990) Gondolatok a népesedéspolitika "jó" és "rossz" eszközeiről. MAGYAR TUDOMÁNY, 35(95) (2). pp. 146-156. ISSN 0025-0325

Andorka, Rudolf (1990) "Tiszta szocializmus" után "vad kapitalizmus"? : Az egyenlőséget megvalósító szocialista tervgazdaság után a piac és a pénz teljeskörű uralmát érvényre juttató kapitalista társadalom? LELKIPÁSZTOR, 65 (9). pp. 270-272. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1990) Társadalompolitikai válaszok a népességszám csökkenésére a 21. évszázadban: pronatalista népesedéspolitika, bevándorlási politika, a foglalkoztatottság növelése vagy más alternatívák? DEMOGRÁFIA, 33 (1-2). pp. 7-23. ISSN 0011-8249

Andorka, Rudolf (1990) A mai magyar társadalom problémái a szociológia nézőpontjából. LELKIPÁSZTOR, 65. (5). pp. 153-155. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1990) A szociológia önértelmezésének változásai: lemondás a világmagyarázatról és a világmegváltásról. LELKIPÁSZTOR, 65 (12). pp. 388-389. ISSN 0133-2821

Aysawy, M. A. and Szász, András and Kertész, L. and Dankházi, Zoltán (1990) On the metastable states of amorphous fe84-xWxB16 (0<x<5) alloys. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 122. pp. 146-150. ISSN 0022-3093

B

BOHAC, J. (1990) Numerical Estimation of the Impact of Terrestrial Ecosystems by Using the Staphylinid Beetles Communities. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 565-568. ISSN 0002-1873

BUTI, I. and GULYÁS, F. and SZEGI, J. (1990) Phenol Oxydase Activity of Streptomyces from a Recultivated Dump Area. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 495-498. ISSN 0002-1873

BUZÁS, ISTVÁN and MEISEL, TIBORNÉ and MÁDY, GYÖRGY and SÁNDOR, ZOLTÁN and LAKATOS, BÉLA (1990) Natív huminsav-agyagásvány komplexek kinyerése talajból kémiai extrakciós módszerrel. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 156-163. ISSN 0002-1873

Bajor, Gábor and Czinner, Antal and Dávid, Károly and Földvári, Márta and Gardó, Sándor and Késmárky, József and Leővey, András and Ludwig, Endre and Ribiczey, Pál and Vályi, Péter and Záborszky, Zoltán (1990) A cefotaxim (Claforan) multicentrikus vizsgálata. Gyógyszereink, 40 (9). pp. 170-175. ISSN 0434-9784

Balogh, Jenő and Bokor, Gábor and Deim, Tamás (1990) Interaktív grafikus végeselem-programrendszerek statikai-dinamikai vizsgálatokhoz. UVATERV Műszaki Közlemények, 21. pp. 95-97. ISSN 0133-3208

Balázs, Mihály and Monok, István and Varga, András (1990) Baranyai Decsi Jánosnak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2 (11). pp. 37-100. ISSN 0865-0632

Bassa, László (1990) Teleki Pál és a térkép. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 175-183. ISSN 0237-7683

Beluszky, Pál (1990) A polgárosodás törékeny váza – Városhálózatunk a századfordulón I. (Városhierarchia – vázlat, tényképekkel). Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 13-56. ISSN 0237-7683

Benkő, János (1990) A körutazási feladat megoldása dinamikus programozással. JÁRMŰVEK, MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK, 37 (11). pp. 411-413. ISSN 0021-5511

Blázy, Árpád (1990) Grynaeus Simon bázeli működéséről. LELKIPÁSZTOR, 75 (7). pp. 223-225. ISSN 0133-2821

Bondár, Mária (1990) Das frühbronzezeitliche Wagenmodell von Börzönce. COMMUNICATIONES ARCHAEOLOGICAE HUNGARIAE. pp. 77-91. ISSN 0231-133X

Buchmann, K. and Székely, Csaba and Bjerregaard, J. (1990) Treatment of Pseudodactylogyrus infestations of Anguilla anguilla I.: Trials with niclosamide, toltrazuril, phenolsulfonphtalein and rafoxanide. Bulletin of European Association of Fish Pathologists, 10 (1). pp. 14-17. ISSN 0108-0288

Buchmann, K. and Székely, Csaba and Bjerregaard, J. (1990) Treatment of Pseudodactylogyrus infestations of Anguilla anguilla II.: Trials with bunamidine, praziquantel and levamizole. Bulletin of European Association of Fish Pathologists, 10 (1). pp. 18-20. ISSN 0108-0288

BÍRÓ, B. and TÍMÁRI, S. and KECSKÉS, M. (1990) Cross Inoculation with Coronilla and Other Rhizobium,Bradyrhizobium Strains Among Crownvetch and Different Legumes. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 363-367. ISSN 0002-1873

Bárd, Károly (1990) Justizorganisation und richterliche Unabhängigkeit im Lichte der Verfassungsreform in Ungarn. ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STRAFRECHTSWISSENSCHAFT, 102 (4). pp. 400-412. ISSN 0084-5310

Bárd, Károly (1990) Justizorganisation und richterliche Unabhängigkeit im Lichte der Verfassungsreform in Ungarn. ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STRAFRECHTSWISSENSCHAFT, 102 (4). pp. 400-412. ISSN 0084-5310

Bárd, Károly (1990) A bűnbeesett büntetőjog. In: Király Tibor professzor 70 éves. Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 (33). Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, pp. 13-23. ISBN 963-04-0756-6

Bárd, Károly (1990) A bűnbeesett büntetőjog. Gondolatok Király Tibor hetvenedik születésnapján. In: Király Tibor professzor 70 éves. Kriminológiai közlemények (33). Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, pp. 13-23. ISBN 963-04-0756-6

Bóna, István (1990) Egy hiába való vitáról. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 117 (2). pp. 264-270. ISSN 0003-8032

Bónis, György and Gazda, István (1990) A Hármaskönyv. In: Werbőczy István: Tripartitum. Tudománytár . Téka Könyvkiadó, Budapest, VII-XIII. ISBN 963-7392-64-5

Bökönyi, Sándor (1990) A honfoglaló magyarok állattartása. MAGYAR TUDOMÁNY, 90 (3). pp. 303-309. ISSN 0025-0325

C

COOPER, J.E. (1990) Competition Between Rhizobium Strains for Infection and Nodulation of Legumes. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 358-362. ISSN 0002-1873

CSATHÓ, PÉTER and KÁDÁR, IMRE (1990) Adatok a foszfor és kálium feltöltő-fenntartó műtrágyázáshoz. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 111-126. ISSN 0002-1873

CSORBA, PÉTER (1990) A Nemzetközi Tájökológiai Társulás (IALE) tevékenysége. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 248-250. ISSN 0002-1873

Csatári, Bálint (1990) A második gazdaság földrajza. Tér és Társadalom, 4 (1). p. 128. ISSN 0237-7683

Cserbák, András and Gáborján, Alice (1990) XVIII. századi magyarországi parasztábrázolások és viselettörténeti tanulságaik = Graphic representations of peasants in 18th-century Hungary and their lessons for the history of clothing. ETHNOGRAPHIA, 101 (1). pp. 51-74. ISSN 0014-1798

Csikós-Nagy, Béla (1990) Appreciation of the IMF and World Bank activity in Hungary. ACTA OECONOMICA, 42 (3-4). pp. 253-265. ISSN 0001-6373

Császtvay, Tünde (1990) Előszó. In: Szerelem, cseka, halál. Egy orosz diáklány naplója (1). Kelenföld Kiadó, Budapest, pp. 5-11. ISBN 9635532598

D

DARAB, KATALIN (1990) A szikesedés kémiájának vizsgálata Arany Sándor munkásságában. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 23-27. ISSN 0002-1873

Daróczi, Etelka (1990) Paris La Défense. Tér és Társadalom, 4 (1). pp. 107-119. ISSN 0237-7683

Detre, Csaba (1990) A Bükk-fennsík déli leszakadási övezetének biofáciesei. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 15. pp. 17-26. ISSN 0134-1243

Dobrovits, Dorottya (1990) Books and Library Halls in 18th Century Hungary. In: Late Baroque Art in the 18th Century in Poland, Bohemia, Slovakia and Hungary. (Niedzica Seminars IV. Polish-Czech-Slovak-Hungarian Artistic Connections.). National Museum in Cracow, Cracow, pp. 75-84.

Dunkl, István (1990) Fission track dating of tuffaceous Eocene formations of the North Bakony Mountains (Transdanubia, Hungary). ACTA GEOLOGICA HUNGARICA, 33 (1-4). pp. 13-30. ISSN 0236-5278

Dunkl, István (1990) A középhegységi eocén fedős bauxitok törmelékes cirkonkristályainak fission track kora: a korai eocén vulkanizmus bizonyítéka. Általános Földtani Szemle (25). pp. 163-177. ISSN 0133-6339

Dunkl, István and Nagymarosy, András (1990) Új adatok az eocén-oligocén határkérdéshez: fission track kormeghatározások az alsóoligocén Tardi Agyag tufarétegein. Általános Földtani Szemle, 25. pp. 151-162. ISSN 0133-6339

Duró, Annamária (1990) A tanya és a zárt település kapcsolata – társadalomföldrajzi megközelítésben. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 63-85. ISSN 0237-7683

DÖBEREINER, J. (1990) New Nitrogen-Fixing Bacteria in Association with Non-Legumes. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 293-300. ISSN 0002-1873

E

E. Kovács, Péter (1990) Egy törökellenes szövetség tervezete 1502-ből. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 40 (1). pp. 49-61. ISSN 0457-6047

EMTSEV, V.T. and CHUMAKOV, M.I. (1990) Non-leguminous Plant Genotypes and Associative N2 Fixation. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 329-334. ISSN 0002-1873

Elek, István (1990) Fast Porosity Estimation by Principal Component Analysis. Geobyte. pp. 21-30. ISSN 0885-6362

Engel, K. and Erdős, Péter (1990) POLYTOPES DETERMINED BY COMPLEMENT-FREE SPERNER FAMILIES. DISCRETE MATHEMATICS, 81 (2). pp. 165-169. ISSN 0012-365X

Engel, Pál (1990) A 14. századi magyar pénztörténet néhány kérdése. SZÁZADOK, 124 (1). pp. 25-93. ISSN 0039-8098

Enyedi, György and Kolosi, Tamás and Szabó, Katalin and Lengyel, György and Juhász, Pál and Kovách, Imre and Hankiss, Elemér and Bíró, Dávid (1990) Vita. REPLIKA, 1 (2). pp. 47-72. ISSN 0865-8188

Erdősi, Ferenc (1990) A közlekedési-telekommunikációs viszonyok hatása a városok szerkezetének alakulására. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 31-48. ISSN 0237-7683

Eötvös, Loránd and Nagy, Mihály and Enyedi, József (1990) Eötvös Loránd eddig ismeretlen levelei. FIZIKAI SZEMLE, 40 (1). pp. 17-24. ISSN 0015-3257

F

FILEP, GYÖRGY (1990) Arany Sándor talajtani tevékenysége a Tiszántúlon. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 15-16. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY and CSUBÁK, MÁRIA (1990) A savanyú talajok javításához szükséges mészadag becslésére alkalmas módszerek értékelése. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 127-137. ISSN 0002-1873

FYEDOROV-DAVYDOV, D.G. and MISHUSTIN, E.N. and BONARTSEVA, G.A. (1990) Dynamics Over Many Years for Nodule Bacteria in Food Legume Grasses with and without the Presence of the Host Plant. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 316-320. ISSN 0002-1873

Fabian, D. J. and Szász, András (1990) On the changes of the electronic structure of early-transition-metal-systems at hydrogenation. PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING, 34. pp. 87-100. ISSN 0324-5853

Falusné Szikra, Katalin (1990) Kultúrával vagy anélkül. Ki kellene szélesíteni. KÖNYVTÁROS, 40 (2). pp. 99-100. ISSN 0450-7886

Faragó, Tibor and Führer, E. and Iványi, Zs. and Járó, Z. and Jászay, T. and Práger, Tamás (1990) Az éghajlat változékonysága és változása: okok, folyamatok, regionális hatásaik különös tekintettel a lehetséges társadalmi - gazdasági következményekre. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM), Budapest.

Faragó, Tibor and Katz, R.W. (1990) Extremes and design values in climatology. World Meteorological Organization (WMO), Geneva.

Farkas, József and Jármai, Károly (1990) Bordázott cellaszerkezetű lemezek optimális méretezése a hegesztési költségek figyelembevételével. In: VIII. Hegesztési Szeminárium. Gépipari Tudományos Egyesület (GTE), Budapest, pp. 101-110. ISBN 963-8094-37-0

Farkas, József and Jármai, Károly (1990) Bordázott cellaszerkezetű lemezek optimális méretezése a hegesztési költségek figyelembevételével. GÉP, 42 (11). pp. 433-436. ISSN 0016-8572

Farkas, József and Jármai, Károly (1990) Négyzetes szekrényszelvényű nyomott rudak számítógépes optimális méretezése = Computer-aided optimum design of compressed struts of square box section. In: microCAD 90, 1990.02.27-1990.03.03, Miskolc.

Fehér M., István (1990) Eigentlichkeit, Gewissen und Schuld in Heideggers? Sein und Zeit? Eine Interpretation mit Ausblicken auf seinen spateren Denkweg. Man and World, 23 (1). pp. 35-62. ISSN 0025-1534

Fehér M., István (1990) Zum Denkweg des jungen Heidegger. II. Unterwegs zu "Sein und Zeit": Die Auseinandersetzung mit Husserl. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 22-23. pp. 127-153. ISSN 0524-9023

Fleischer, Tamás (1990) Az infrastruktúráról, rendszerszemléletben. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 37 (2). pp. 216-221. ISSN 0023-4346

Fleischer, Tamás (1990) Dimenzióváltás a területgazdálkodásban. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, 10 (2). pp. 55-60. ISSN 0230-4805

Fleischer, Tamás (1990) Energiaigényességi pályák: nemzetközi összehasonlítás = Trends in Energy-Intensiveness: an international comparison. ENERGIAGAZDÁLKODÁS, 31 (6). pp. 233-239. ISSN 0023-0757

Fleischer, Tamás (1990) Energiarendszerek: gazdaság, környezet, társadalom - Energiagondok magyar szemmel. [=Energy: Economy, Environment, Society - Energy problems as seen from Hungary]. TUDOMÁNY – A SCIENTIFIC AMERICAN magyar kiadása, 6 (11). pp. 70-73. ISSN 0237-322X

Fleischer, Tamás (1990) Infrastruktúra: helyzetek, nézetek, szemléletmódok = Infrastructure in Hungary: Situations, Views, Attitudes. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 40 (5). pp. 193-196. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1990) Környezetdiplomácia: károk és költségek. ÖKO, 1 (1). pp. 49-57. ISSN 0866-1731

Fleischer, Tamás (1990) Közlekedéspolitika 1992: európai tervek - hazai remények. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 40 (11). pp. 481-487. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1990) Néhány meggondolás a környezetállapot-értékelés alapjairól. KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS, 1 (6). pp. 29-32. ISSN 0865-8463

Fügedi, János (1990) A Lábán-kinetográfia irányrendszerének problémái. In: Zenetudományi Dolgozatok 1990-1991. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 249-265.

Fülöp, Mihály (1990) Románia politikája 1944 augusztusától 1989 decemberéig. KÜLPOLITIKA : A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 102-120. ISSN 0133-0616

G

GAWRONSKA, A. and KULINSKA, D. and WOJTKOWIAK, D. (1990) Long-term Monoculture of Maize Versus Biological Properties of Soil. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 430-432. ISSN 0002-1873

GAWRONSKA-KULESZA, A. and SUWARA, I. (1990) Relationship Between the Biological Activity of the Soil, the Increment Dynamics of Crop Biomass and the N Content of the Soil. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 419-422. ISSN 0002-1873

GOLEBIOWSKA, D. and DZIADOWIEC, H. (1990) Fluorescence of Humic Acids Formed in the Early Stages of Forest Litter Decomposition. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 540-542. ISSN 0002-1873

GONDOLA, ISTVÁN (1990) Szárazanyag-felhalmozás és tápelem-dinamika vizsgálatok virginia típusú dohánynövényen. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 48-58. ISSN 0002-1873

GONDOLA, ISTVÁN (1990) A dohánynövény (Nicotiana tabacum L.) N-műtrágya reakciója a talaj tavaszi NO3 N-tartalmának függvényében. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 59-66. ISSN 0002-1873

GORDIENKO, S. and VORISEK, J. and LASIR, J. (1990) Interaction of Humic Acid and Bacterial Exopolysaccharides. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 535-539. ISSN 0002-1873

GRUNDA, B. (1990) Actinomycetes Biomass in Forest Soils. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 473-475. ISSN 0002-1873

GULYÁS, F. and SZILI-KOVÁCS, T. and SZEGI, J. and FÜLEKY, G. and TOLNER, L. (1990) Effect of NPK Fertilization and Organic Matter on the Respiration Dynamics and Microbial N Transformation Processes of the Soil. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 423-429. ISSN 0002-1873

GURU, B.C. and MOHANTY, M.C. (1990) Growth of Two Species of Collembola (Apterygota: Insecta) in Three Different Culture Methods. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 576-582. ISSN 0002-1873

GURU, B.C. and PANDA, S. (1990) Species Diversity and Pattern of Distribution of Collembola (Apterogyta: Insecta) in Cultivated and Uncultivated Sites of Orissa, india. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 569-575. ISSN 0002-1873

Gazda, István (1990) Mikor jelentek meg a Magyar Tudós Társaság első kiadványai? MAGYAR TUDOMÁNY, 35 (6). pp. 740-742. ISSN 0025-0325

Gazda, István (1990) Történészek Werbőczyről és a Hármaskönyv kiadásai. In: Werbőczy István: Tripartitum. Tudománytár . Téka Könyvkiadó, Budapest, XIV-XXXII. ISBN 963-7392-64-5

Gombos, Katalin (1990) A klasszikus alapjogoktól a szabadságjogok modern fogalmáig. In: Emlékkönyv dr. Antalffy György egyetemi tanár oktatói működésének 40. és születésének 70. évfordulójára. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 57-66.

Gunda, Béla (1990) Innováció, hagyomány, történetiség. ETHNOGRAPHIA, 101 (1). pp. 122-124. ISSN 0014-1798

Gyáni, Gábor (1990) A városi mikroterek társadalomtörténete. Tér és Társadalom, 4 (1). pp. 1-13. ISSN 0237-7683

Györffy, György (1990) A 750 év előtt beköltöző kun társadalom a Codex Cumanicus alapján. JÁSZKUNSÁG: AZ MTA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TUDOMÁNYOS EGYESŰLET FOLYÓIRATA (2006-), 35 (1). pp. 70-80. ISSN 1788-7259

Györffy, György (1990) A magyar honfoglalás kérdéseiről. MAGYAR TUDOMÁNY, 35 (3). pp. 297-302. ISSN 0025-0325

Györffy, György (1990) A magyar-szláv érintkezések kezdetei és "Etelköz" múltja. SZÁZADOK, 124 (1). pp. 3-24. ISSN 0039-8098

GÓRNY, M. (1990) Soil Organisms. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 558-560. ISSN 0002-1873

H

H. Gyürky, Katalin (1990) Das Glas im mittelalterlichen Ungarn im Spiegel der Ausgrabungen: Handel, Erzeugung, Verbreitung. Annales du Congres de l'Association Internationale pour Histoire du Verre, 11. pp. 329-334.

H. Gyürky, Katalin (1990) Fragment of a 'Hedvig Beaker' From the Royal Palace of Buda. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 42. pp. 205-208. ISSN 0001-5210

HARMATI, ISTVÁN (1990) Adatok a napraforgó műtrágyázásához. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 207-212. ISSN 0002-1873

HICKISCH, B. and MÜLLER, G.JUN. (1990) Effect of Fertilization on Microorganisms in a Long-term Field Experiment. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 415-418. ISSN 0002-1873

HORTYANOVICS, A.V. (1990) Mikrobiális készítmények alkalmazása a növénytermesztésben. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 235-238. ISSN 0002-1873

Hadas, Miklós (1990) Marxizmus és makroszociológia : Kritikai adalékok két évtized hazai struktúrakutatásaihoz. REPLIKA, 1 (1). pp. 3-15. ISSN 0865-8188

Halmos, Károly (1990) Keretszélen körös-körül: Közép-Európa. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 87-96. ISSN 0237-7683

Harmatta, János (1990) A magyarság őstörténete. MAGYAR TUDOMÁNY, 35 (3). pp. 243-260. ISSN 0025-0325

Herczegh, Géza Gábor (1990) A nemzeti kisebbségek védelme a nemzetközi jogban. MAGYAR TUDOMÁNY, 35 (4). pp. 376-384. ISSN 0025-0325

Holl, András (1990) Starspot modelling with PC-s at Konkoly Observatory. In: Physics and evolution of stars, 14 - 18 May 1990, Tatranská Lomnica.

Holl, Imre (1990) AUSLÄNDISCHE KERAMIKFUNDE IN UNGARN (14—15. JH.). ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 42. pp. 209-267. ISSN 0001-5210

Holl, Imre (1990) Középkori kályhacsempék Magyarországon. IV. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (117). pp. 58-95. ISSN 0003-8032

Holl, Imre (1990) The development and topography of Sopron in the Middle Ages. In: Towns in Medieval Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 96-102. ISBN 0-88033-194-1

Holl, Imre (1990) A középkori Szentmihály falu ásatása. 2., A házak, falukép, az írásos adatok tanúsága. Zalai Múzeum, 2. pp. 189-207.

Horváth, Attila (1990) Der Szekler Wird es Bereuen : (György Bözödi: Székely bánja). JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 3 (3). pp. 165-168. ISSN 0237-7284

J

JAKAB, J. (1990) Biological Activity in Soil Under Various Forest Stands. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 517-520. ISSN 0002-1873

JANOWICZ, K. (1990) Effects of Fusarium Oxysporum /Schlecht/ on the Nematode Globodera Rostochiensis /Wall./ Population. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 583-585. ISSN 0002-1873

Jakucs, Pál (1990) A magyarországi erdőpusztulás ökológiai megközelítése. FIZIKAI SZEMLE, 40 (8). pp. 225-232. ISSN 0015-3257

Jancsó, Ferencné and Karsay, László (1990) Számítógéppel segített úttervezés. UVATERV Műszaki Közlemények, 21. pp. 90-94. ISSN 0133-3208

Janjatović, Vera and Knežević, A. and Kabić, Dragica (1990) Eko-morfološka istraživanja Aster tripolium L. var. pannonicus (Jacq.) Beck. = Eco-morphologic investigations of Aster tripolium var. pannonicus (Jacq.) Beck. DRUSTVO EKOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE. BILTEN. SERIJA B - NAUCNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA, 5. pp. 71-75. ISSN 0352-0811

Janjatović, Vera and Knežević, Aleksa and Kabić, Dragica (1990) Prilog proučavanju vrste Plantago schwarzenbergiana Schurr = Contribution to the study of the Plantago schwarzenbergiana Schurr. ZBORNIK RADOVA PRIRODNO MATEMATICKOG FAKULTETA-SERIJA ZA BIOLOGIJU, 20. pp. 59-71. ISSN 0352-1788

Javorniczky, István (1990) Benyomások és kitörések egy konferencia apropóján : Az ELTE Szociológiai Intézet 20 éves fennállásának évfordulójára rendezett konferenciáról (Budapest, 1989. december 6-7.). REPLIKA, 1 (1). pp. 48-50. ISSN 0865-8188

Jármai, K. (1990) Design of economic stiffened box girders, experiments for the local buckling interaction. PUBLICATIONS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY FOR HEAVY INDUSTRY SERIES C-MECHANICAL ENGINEERING, 43. pp. 107-126. ISSN 0237-6016

Jármai, Károly (1990) Decision support system on IBM PC for design of economic steel structures applied to crane girders. THIN-WALLED STRUCTURES, 10 (2). pp. 143-159. ISSN 0263-8231

Jármai, Károly (1990) Műanyagbeton szerkezetek optimális méretezése. GÉP, 42 (2). pp. 64-66. ISSN 0016-8572

Jármai, Károly and Tompa, Sándor (1990) Szerszámgép főorsó-csapágy rendszer optimális méretezése a rugalmas toleranciák módszerével. In: microCAD 90, 1990.02.27-1990.03.03, Miskolc.

K

KALININSKAYA, T.A. (1990) Effect of Combined Nitrogen on the Activity of Non-symbiotic Diazotrophs. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 371-373. ISSN 0002-1873

KALOYANOVA, N. and DIMITROVA, A. and KOSTOV, O. (1990) Effect of Azospirillum Inoculation on the Yield of Maize. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 395-398. ISSN 0002-1873

KASSIM, G.M. and AL-ANI, M.M. (1990) The Relative Contribution of Some Genera of Bacteria and Fungi to Aggregate Formation in Calcareous Soils. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 451-454. ISSN 0002-1873

KERCSEV, G. and DILKOVA, R. and BEHAR, A. and NIKOLOV, I. (1990) Hatékony módszer a csírázás elősegítésére kérgesedő talajban. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 222-226. ISSN 0002-1873

KERTÉSZ, ÁDÁM and MÁRKUS, BÉLA (1990) Digitális modell a talajerózió és a domborzati adottságok közötti összefüggés kifejezésére. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 169-182. ISSN 0002-1873

KISS, I. and BAKONYI, G. (1990) Pesticide Tests with Collembolan. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 586-588. ISSN 0002-1873

KLEMENT, R. (1990) Acid Phosphomonoesterase in a Floodplain Forest Soil. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 555-557. ISSN 0002-1873

KOSTOV, O. (1990) Potential of Soil Microflora in the Decomposition of Plant Residues. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 543-546. ISSN 0002-1873

KOVÁCS, G. (1990) Catalase Activity - an Indicator of Biologial Activity in Forest Soils. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 439-442. ISSN 0002-1873

KRAVCHENKO, I.K. (1990) Soil Nitrogen Fixing Bacteria of Genus Xanthobacter. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 368-370. ISSN 0002-1873

KRUGLOV, Y.V. (1990) Some Regularities of the Effect of Pesticides on Soil Microflora. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 499-502. ISSN 0002-1873

KUNC, F. and VOKOUNOVÁ, M. and VACEK, O. (1990) Microbial Decomposition of the Herbicide Bromoxynil. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 509-511. ISSN 0002-1873

Kabić, Dragica (1990) Ekološke odlike i fitocenološka pripadnost nekih predstavnika fam. Orchidaceae Lindl. u zapadnoj Bačkoj = Ecological features and phytocenological belonging of some species of the fam. Orchidaceae Lindl. in western Bačka. ZBORNIK RADOVA PRIRODNO MATEMATICKOG FAKULTETA-SERIJA ZA BIOLOGIJU, 20. pp. 79-82. ISSN 0352-1788

Kamarás, Katalin and Herr, S. L. and Porter, C. D. (1990) In a clean high-T(C) superconductor you do not see the gap. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 64 (1). pp. 84-87. ISSN 0031-9007

Karácsony, András (1990) Paradigmaváltás a szociológiaelméletben. REPLIKA, 1 (1). pp. 45-47. ISSN 0865-8188

Keveházi, Katalin and Monok, István (1990) A Csongrád megyei Levéltár ferences kódexe. In: Collectanea Tiburtiana. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (10). József Attila Tudományegyetem, Szeged, pp. 65-82. ISBN 963-481-831-5

Kiss, György (1990) Die Bedeutung privatautonomer Gestaltung bei der Neuordnung der ungarischen Arbeitsrechtsstruktur. Zeitschrift für Arbeitsrecht, 21. (4 Okt.). pp. 631-659. ISSN 0342-328X

Kiss, József (1990) A nagy átalakulás Budapest környékén a 19–20. században. Egy empirikus társadalomtörténeti kutatás tapasztalatai. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 67-78. ISSN 0237-7683

Kiss, Lajos (1990) Röcsöge és Csajág-Röcsöge. MAGYAR NYELVŐR, 114 (1-2). pp. 116-117. ISSN 0025-0236

Kiss, Éva (1990) A regionális politika válaszúton (Európai perspektívák). Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 194-197. ISSN 0237-7683

Klaniczay, Tibor (1990) Egyetem Magyarországon Mátyás korában = L'université en Hongrie à L'époque de Mathias Corvin. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 94 (5-6). pp. 575-612. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1990) A magyar filológia helyzete külföldön. HUNGAROLÓGIAI ISMERETTÁR, 5. pp. 59-65. ISSN 0865-1949

Koller, Ákos and KALEY, G. (1990) PROSTAGLANDINS MEDIATE ARTERIOLAR DILATION TO INCREASED BLOOD-FLOW VELOCITY IN SKELETAL-MUSCLE MICROCIRCULATION. CIRCULATION RESEARCH, 67 (2). pp. 529-534. ISSN 0009-7330

Kolosi, Tamás (1990) Válasz [Nagy Endre: A skizma összefoldozása című tanulmánya]. REPLIKA, 1 (1). pp. 28-30. ISSN 0865-8188

Koren, Csaba (1990) Wplyw ewentualnego podwyzszenia dopuszczalnych naciskow osi pojazdow na siec drogowa na Wegrzech. DROGOWNICTWO, 45 (2). pp. 32-35. ISSN 0012-6357

Kosáry, Domokos (1990) Magyarország a 17-18. század fordulóján - a régi és új határán. SZÁZADOK, 124 (1). pp. 126-138. ISSN 0039-8098

Kovács, Katalin (1990) Polgárok egy sváb faluban. A két világháború közötti Németbóly társadalmának alapvonásai. Tér és Társadalom, 4 (1). pp. 33-76. ISSN 0237-7683

Kovács, Katalin and Faragó, Nándor (1990) Levelek egy aprófaluból 1989. Tér és Társadalom, 4 (1). pp. 89-106. ISSN 0237-7683

Kristó, Gyula (1990) Magyar öntudat és idegenellenesség az Árpád-kori Magyarországon = L'idée de la Pureté et de L'antagonisme Ethniques dans la Mentalité Hongroise Médiévale. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 94 (4). pp. 425-443. ISSN 0021-1486

Kristó, Gyula (1990) Módszertani megjegyzések a vármegyék kialakulásához. ÉLETÜNK, 28 (9). pp. 796-799. ISSN 0133-4751

Kristó, Gyula (1990) A nagyobbik és a Hartvik-féle István-legenda szövegkapcsolatához. ACTA HISTORICA (SZEGED), 90. pp. 43-62. ISSN 0324-6965

Krolopp, Endre and Varga, András (1990) Az Alpokalja malakológiai kutatásának adatai. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 15. pp. 77-98. ISSN 0134-1243

Kubinyi, András (1990) Mozgósítási és hadseregellátási problémák Mátyás alatt. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 103 (1). pp. 66-73. ISSN 0017-6540

Kubinyi, András (1990) Mátyás király és a magyar püspöki kar. VIGILIA, 55 (6). pp. 418-423. ISSN 0042-6024

Kubinyi, András (1990) A középkori anyagi kultúra kutatása és néhány módszertani problémája. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 5 (3). pp. 51-68. ISSN 0237-7934

Kulcsár, Kálmán and Ferge, Zsuzsa (1990) Replika a replikára. REPLIKA, 1 (1). pp. 37-40. ISSN 0865-8188

KÁDÁR, IMRE and SZ. NAGY, GYÖNGYVÉR (1990) Adatok a tavaszi árpa ásványi összetétele, hozama és lisztharmat-ellenállósága összefüggéséhez. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 91-102. ISSN 0002-1873

KÖVES-PÉCHY, K. and BAKONDI-ZÁMORY, É. and SZILI-KOVÁCS, T. and SZEGI, T. (1990) Investigation of Natural Rhizobial Populations in Hungarian Soils,Demonstrated on Four Leguminous Plants. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 335-342. ISSN 0002-1873

Kázmér, Miklós (1990) Birth, life and death of the Pannonian Lake. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 79. pp. 171-188.

Köpeczi, Béla (1990) Draskovich János: Horologii Principum, azaz Az fejedelmek órájának második könyve, Grác, 1610. MAGYAR TUDOMÁNY, 35 (11). pp. 1376-1377. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1990) Folytatás és megújhodás. MAGYAR TUDOMÁNY, 35 (1). pp. 1-2. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1990) Magyar európaiság, avagy a körülmények hatalma. MAGYAR TUDOMÁNY, 35 (11). pp. 1257-1258. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1990) A nemzeti kisebbségek kollektív jogai. MAGYAR TUDOMÁNY, 35 (4). pp. 369-370. ISSN 0025-0325

L

LAGUTINA, T.M. and LABUTOVA, N.M. and ZUEVA, T.P. and MUROMTSEV, G.S. (1990) Colonization of Pathogenic Fungi by Bacteria in Soil. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 459-460. ISSN 0002-1873

LAL, R. and LAL, P. (1990) Az öntözővíz-minőség és az NPK-műtrágyák hatása a búza tápelemfelvételére. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 67-73. ISSN 0002-1873

LAZAROVA-NOUSTOROVA, M. (1990) Microbiological Characteristic of Forest Soils of Different Types in the West Balkan Range. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 469-472. ISSN 0002-1873

LENNOZ-GRATIN, CH. and BOGNÁR, NÁNDOR (1990) Talajcsőszűrők talajtani értékelése. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 227-234. ISSN 0002-1873

LIGETFALUSI-KOVÁCS, I. (1990) Assay of Biological Acivity in Forest Soils by Incubation Tests. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 433-438. ISSN 0002-1873

LOCH, JAKAB (1990) Arany Sándor a kémia és talajtan professzora. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 12-14. ISSN 0002-1873

M

MALKOMES, H.P. (1990) Influence of Dinithrophenol Herbicides on Microbial Activities in the Soil. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 321-324. ISSN 0002-1873

MARTINEZ CRUZ, A. and ALEMAN, I. and FERRAN, J. and MARTINEZ, V. (1990) Phosphate Dissolving Microorganisms in the Cuban Red Ferralitic and Reddish Brown Fersialitic Soils. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 492-494. ISSN 0002-1873

MERBACH, W. (1990) Carbon Requirements of Leguminous Plants Receiving Different Nitrogen Nutrition. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 382-384. ISSN 0002-1873

MILCZAREK, I. and PUZYNA, W. and GOLEBIOWSKA, D. and SZCZODROWSKA, B. (1990) Electronic Equipment for the Measurement of Weak Biological Luminescence. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 461-464. ISSN 0002-1873

MISHUSTIN, E.N. (1990) SZEGI JÓZSEF: Cellulose decomposition and soil fertility (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 257-259. ISSN 0002-1873

MISHUSTIN, E.N. and KALININSKAYA, T.A. and RED'KINA, T.V. (1990) Agricultural Application on Non-Symbiotic Nitrogen-Fixing Bacteria. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 374-376. ISSN 0002-1873

MISHUSTIN, E.N. and MURZAKOV, B.G. and VOSTROV, I.S. (1990) Synthesis and Decomposition Processes of Humic Compounds in Soil. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 512-516. ISSN 0002-1873

MOLNÁR, ENDRE (1990) A MAE Talajtani Társaságának Beszámoló és Tisztújító Közgyűlése. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 243-247. ISSN 0002-1873

MURÁNYI, A. and NÉMETH, T. (1990) The Acidifying Effect of (NH4)2SO4 Fertilizer in a Pot Experiment. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 409-411. ISSN 0002-1873

Makó, Csaba (1990) Changements techniques et politiques d entreprises dans l' industrie de l' Habillement. In: Innovation et emploi á l'Est et á l'Ouest. L'Harmattan Kiadó, Paris, pp. 87-112. ISBN 2-7384-713-7

Makó, Csaba (1990) Workers' Behaviour and Interests in Socialist Society. The Journal of Communist Studies, 6 (4). pp. 179-189. ISSN 0268-4535

Makó, Csaba and Berko, Lilli and Maurice, Marc (1990) Nouvelles technologies et travail en Hongrie et en France: développement et utilisation des machines outils á commande numérique. In: Innovation et emploi á l'Est et á l'Ouest. L'Harmattan Kiadó, Paris, pp. 113-140. ISBN 2-7384-713-7

Makó, Csaba and Dubois, Pierre (1990) A gazdálkodó szervezetek diverzifikálása, mint a hatékony munkaerő gazdálkodás feltétele. IPARGAZDASÁGI SZEMLE, 21 (2). pp. 50-56. ISSN 0133-6452

Makó, Csaba and Gyekiczky, Tamás (1990) A munkanélküliség néhány közgazdasági-szociológiai problémájáról (Kérdések, válaszok, megoldások). In: Munkanélküliség: megoldások és terápiák. Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, pp. 13-35. ISBN 963 0934 779

Makó, Csaba and Novoszáth, Péter (1990) A szakmai-szervezeti és társadalmi jártasság elsajátításának folyamata a cseh, japán és magyar erőművekben. IPARGAZDASÁG, XLII. (6). pp. 33-39. ISSN 0021-0749

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1990) Az emberi együttműködés szabályozó mechanizmusai a társadalom különböző tereiben. TÁRSADALOMKUTATÁS, 8 (1-2). pp. 5-25. ISSN 0231-2522

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1990) Társadalmi terek és az autonóm cselekvés lehetőségei. MTA Szociológiai Kutatóintézet (SZKI), Budapest.

Marx, György (1990) Csernobil leckéje. FIZIKAI SZEMLE, 40 (3). pp. 85-93. ISSN 0015-3257

Marx, György (1990) Kockázat. FIZIKAI SZEMLE, 40 (5). pp. 129-138. ISSN 0015-3257

Marx, György (1990) Szubjektív fizikatörténet. FIZIKAI SZEMLE, 40. (7.). pp. 194-203. ISSN 0015-3257

Marx, György (1990) A légkör üvegházhatása. MAGYAR TUDOMÁNY, 97 (1). pp. 3-8. ISSN 0025-0325

Maurer, Gyula and Szigeti, Jenő (1990) On rings satisfying certain polynomial identities. MATHEMATICA PANNONICA, 1 (2). pp. 45-49. ISSN 0865-2090

Meskó, Attila (1990) Földrengések, földrengésveszélyeztetettség Magyarországon. FIZIKAI SZEMLE, 40 (11). pp. 324-331. ISSN 0015-3257

Miklóssy, Endre (1990) Magyarország belső gyarmatosítása. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 1-13. ISSN 0237-7683

Molnár, Imre and Rózsa, György and Tamás, Pál (1990) Az információgazdálkodás egy lehetséges számítógépes modellje Magyarországon. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 37 (12). pp. 499-513. ISSN 0041-3917

Molnár, József (1990) Emlékezés Bugát Pál halálának 125. éves évfordulójára. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 15. pp. 7-10. ISSN 0134-1243

Monok, István (1990) Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid anekdoták. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). p. 9. ISSN 0209-4800

Monok, István (1990) Gustav Gündisch: Aus Geschichte und Kultur der Siebenbürger Sachsen. ÚJ ERDÉLYI MÚZEUM, 1 (1-2). pp. 238-240. ISSN 0866-0263

Monok, István (1990) Werbőczy István: Decem divinorum praeceptorum libellus. Viennae, 1514. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). pp. 165-166. ISSN 0209-4800

Monok, István (1990) Zrínyi-dolgozatok V. kötet. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12. p. 166. ISSN 0209-4800

Monok, István (1990) A kecskeméti piarista rendház XVI. századi könyvei. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus X. Fasciculus, 4. . JATE, Szeged. ISBN 963-481-843-9

Monok, István and Péter, Katalin (1990) Felmérés hithűségről 1638-ban. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, II (14). pp. 111-142. ISSN 0865-0632

MÁDY, GYÖRGY and BUZÁS, ISTVÁN and HAVAS, FERENC and SÁNDOR, ZOLTÁN and LAKATOS, BÉLA (1990) Talajhuminsavak kinyerése és frakcionálása elektroelúciós eljárással. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 138-155. ISSN 0002-1873

Mészáros, Rezső (1990) Magyarország Nemzeti Atlasza. Tér és Társadalom, 4 (1). pp. 125-127. ISSN 0237-7683

N

NGUYEN, THI DAN and NGUYEN, VAN TRUONG (1990) Néhány vietnami talaj vízgazdálkodási sajátságai. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 213-221. ISSN 0002-1873

NOVÁK, B. (1990) The Role of the Soil Organism in the Decomposition and Synthesis of Organic Matter. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 286-292. ISSN 0002-1873

NYIRI, LÁSZLÓ (1990) Arany Sándor kutatási eredményei a talajjavítás mai gyakorlatában. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 28-32. ISSN 0002-1873

Nagy, Endre (1990) A stigma összefoldozása : Osztály/struktúra vagy rétegződés. REPLIKA, 1 (1). pp. 19-28. ISSN 0865-8188

Nemes Nagy, József (1990) Területi egyenlőtlenségek dimenziói. Adalékok egy „kvázi-elmélethez”. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 15-30. ISSN 0237-7683

Nikl, János and Gombos, Ágnes (1990) Adatok a hypsarrhythmia evoluciójához. Ideggyógyászati Szemle, 43. pp. 564-568. ISSN 0019-1442

Nikl, János and Gombos, Ágnes (1990) Hypsarrhytmiás gyermekek utánvizsgálata. Magyar Pediáter : a magyar gyermekorvosok lapja, 24 (1). pp. 22-24. ISSN 0303-5042

Notheisz, Ferenc and Pálinkó, István and Bartók, Mihály (1990) Hydrogen pressure-dependence in the ring-opening reactions of substituted cyclopropanes over Rh/SiO2 catalyst. CATALYSIS LETTERS, 5 (2). pp. 229-235. ISSN 1011-372X (print) 1572-879X (online)

Novakova, A. A. and Sidorova, G. V. and Katsnelson, A. A. and Szász, András and Kojnok, J. (1990) On the structural and Magnetic properties of Amorphous Fe84-xWxB16 Alloys in dependence of w content. HYPERFINE INTERACTIONS, 55. pp. 1055-1058. ISSN 0304-3843

Némedi, Dénes (1990) Mit kezdjünk Habermasszal? : Olvasmányjegyzetek. REPLIKA, 1 (2). pp. 113-127. ISSN 0865-8188

Németh, G. Béla (1990) "Beméne azért, hogy vélök maradjon". VIGILIA, 55 (4). pp. 286-288. ISSN 0042-6024

Németh, G. Béla (1990) Egy használható esztétika. VIGILIA, 55 (1). pp. 34-38. ISSN 0042-6024

Németh, G. Béla (1990) Heidegger korai főműve, magyarul. HOLMI, 2 (8). pp. 958-963. ISSN 0865-2864

Németh, G. Béla (1990) Ludwig Tieck, a kezdeményező. VIGILIA, 55 (7). pp. 519-520. ISSN 0042-6024

Németh, G. Béla (1990) Radnóti Miklós naplója. HOLMI, 2 (1). pp. 84-87. ISSN 0865-2864

Németh, G. Béla (1990) Szociográfia és vallomás: társadalomkritika és személyiségvédelem Márai, Kassák, Illyés. 2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP (2). pp. 56-61. ISSN 0864-800X

O

OTTOW, J.C.G. (1990) Effect of Oxygen on Bacterial Denitrification. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 301-308. ISSN 0002-1873

P

PARAS, NATH and JANARDAN, SINGH (1990) Population Ecology of White Grub. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 597-601. ISSN 0002-1873

PODHAJSKY, F. (1990) Some Aspects of Microbial Activity in Anthropogeneous Soils with Reference to Specific Reclamation Projects. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 455-458. ISSN 0002-1873

PUSKÁS, F. and PACS, I. and VIRÁG, GY. and CSONKA, I. (1990) Estimating the Fertility of Earthworm Cocoons /Eisenia foetida/. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 589-592. ISSN 0002-1873

Padisák, Judit (1990) Occurrence of Anabaenopsis raciborskii Wolosz. in the pond Tómalom near Sopron, Hungary. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 36. pp. 163-165. ISSN 0236-6495

Padisák, Judit and G.-Tóth, László and Rajczy, Miklós (1990) Stir-up effect of wind on a more-or-less stratified shallow lake phytoplankton community, Lake Balaton, Hungary. HYDROBIOLOGIA, 191 (1). pp. 249-254. ISSN 0018-8158 (print), 1573-5117 (online)

Pajorin, Klára (1990) Egy ismeretlen hungaricum : Johann Gast Convivales Sermones című gyűjteménye. In: Collectanea Tiburtiana, Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Adattár XVI‒XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (10.). József Attila Tudományegyetem, Szeged, pp. 93-104.

Pajorin, Klára (1990) Mátyás király és a humanista nevelés. Vigilia, 55 (11). pp. 824-827.

Pajorin, Klára (1990) Vitéz János levelei és politikai beszédei. Irodalomtörténeti Közlemények (94). pp. 132-133.

Pajorin, Pajorin Klára (1990) Humanista irodalmi művek Mátyás király dicsőítésére. In: Hunyadi Mátyás : Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Budapest, Budapest, pp. 330-362.

Puky, Miklós (1990) Darkness at the other end of the toad tunnel? CIRCALYTES , 4 (1). p. 12. ISSN 0765-5835

Puky, Miklós and Bakó, B. and Krolopp, András (1990) A barna varangy vándorlási sajátosságainak vizsgálata. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 76 (1-4). pp. 99-104. ISSN 0002-5658

Purger, Jenő (1990) Analiza ishrane kukuvije, Tyto alba (Scop., 1769) u zapadnoj Bačkoj (Vojvodina, Jugoslavija) preko sadržaja gvalica [Diet of Barn Owl, Tyto alba (Scop., 1769) in western Bačka (Vojvodina, Yugoslavia) using the pellet analysis]. LARUS, 41-42. pp. 135-139. ISSN 0350-5189

Purger, Jenő (1990) Pitanje statusa planinske strnadice, Emberiza cia cia L., 1766 u Vojvodini [On state of Rock Bunting, Emberiza cia cia L., 1766 in Vojvodina]. BULLETIN DU MUSÉUM D HISTOIRE NATURELLE DE BELGRADE - SÉRIE B SCIENCES BIOLOGIQUES, B 45. pp. 169-170. ISSN 0373-2134

Pál, Attila and Vajda, György (1990) Kettős ikerterhesség gondozása különös tekintettel a perinatalis időszakra. MAGYAR NŐORVOSOK LAPJA, 53 (5). pp. 267-269. ISSN 0025-021X

Pálinkó, István and Molnár, Árpád and Kiss T., János and Bartók, Mihály (1990) Activity, selectivity, and stereochemical features in the copper-catalyzed hydrogenative ring-opening of alkyl-substituted cyclopropanes-nature of active sites. Journal of Catalysis, 121 (2). pp. 396-407. ISSN 0021-9517

Pálinkó, István and Notheisz, Ferenc and Bartók, Mihály (1990) Low- and high-temperature hydrogenative ring-opening of alkyl-substituted cyclopropanes and methyloxirane over Pd/SiO2 catalyst: detection of β-hydride by a chemical method. Journal of Molecular Catalysis, 63 (1). pp. 43-54. ISSN 0304-5102 (print); 1873-3131 (online)

Pálinkó, István and Notheisz, Ferenc and Bartók, Mihály and Ostgard, D. and Smith, G. V. (1990) Self-recognition in the liquid-phase hydrogenation of an optically active compound over Pd/SiO2 catalysts. Journal of Molecular Catalysis, 57 (3). pp. 353-359. ISSN 0304-5102 (print); 1873-3131 (online)

Péley, Iván and Vámhidy, László and Bíró, Vilmos and Schmidt, Béla (1990) A mini külső rögzítő szerepe a kéz fertőzött sérüléseinek kezelésében. Magyar Traumatológia, Orthopaedia és helyreállító sebészet, 33 (4). pp. 277-281. ISSN 0025-0317

Péter, József and Palkó, András (1990) A nyak ultrahang-vizsgálata. Fül-orr-gégegyógyászat, 36 (2). pp. 95-101. ISSN 0016-237X

R

RED'KINA, T.V. (1990) Fungistatic Activity of Bacteria of the Genus Azospirillum. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 465-468. ISSN 0002-1873

RODRIGEUEZ, M.E. and HERRERA, R.A. and GONZALEZ, E. (1990) Importance of Decomposition Processes for the Functional Classification of Tropical Forest Ecosystems Proposed in Sierra del Rosario,Cuba. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 525-530. ISSN 0002-1873

Ritoókné Szalay, Ágnes (1990) Zsámboky János levelei Batthyány Boldizsárhoz. In: Collectanea Tiburtiana : Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (10). József Attila Tudományegyetem, Szeged, pp. 209-213. ISBN 963-481-831-5

Romek, Márta and Dömölki, Andrea (1990) A PERSONALITAS számítástechnikai karriertervező és kulcsemberkereső szolgálat. Humánpolitikai Szemle, 1 (6). pp. 43-45.

RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1990) International symposium on dynamics of salt-affected soils, water and salt movement in the soil and prediction of secondary salinization and alkalization. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 239-242. ISSN 0002-1873

Rácz, Lajos (1990) Európa éghajlata a középkor idején. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 100-104. ISSN 0237-7683

Rácz, Lajos (1990) Kisvárosok a középkortól napjainkig. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 104-106. ISSN 0237-7683

Rácz, Lajos (1990) A környezeti változások, az ember és Kelet-Európa. Egy történeti ökológiai konferencia tapasztalatai. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 185-190. ISSN 0237-7683

Rácz, Lajos and Beluszky, Pál and Váradi, Monika Mária (1990) Homokmégyi műhelytanulmányok. Tér és Társadalom, 4 (1). pp. 121-124. ISSN 0237-7683

Ránki, György (1990) Budapesti polgárság. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 57-65. ISSN 0237-7683

Réger, Zita (1990) Social settings of acquisition. In: Hungarian child language research. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 24-26.

S

SANRUCKOVA, H. and VRANY, J. (1990) Microbial Biomass in Various Agroecosystems. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 476-480. ISSN 0002-1873

SARKADI, JÁNOS and BALLA, ALAJOSNÉ (1990) Műtrágyázási tartamkísérletek eredményei mezőföldi mészlepedékes csernozjom talajon III. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 103-110. ISSN 0002-1873

SERRALHEIRO, F. and MADEIRA, M. (1990) Changes in Arthropod Soil Fauna due to Afforestation with Eucalyptus Globulus. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 602-606. ISSN 0002-1873

SHABAEV, V.P. and SMOLIN, V.Yu. and BURLUTSKAYA, G.R. and UMAROV, M.M. (1990) Nitrogen Balance in a Soil Cropped with Non-Leguminous PlantsInoculated with Nitrogen-Fixing microorganisms. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 377-381. ISSN 0002-1873

SKRDLETA, V. and NEMCOVÁ, M. and LISÁ, L. and NOVÁK, K. and KOVAROVÁ, D. (1990) Competition for Nodulation of Pisum sativum L. Between Strains of Rhizobium leguminosarum bv. vicar. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 343-346. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, PÁL (1990) Találkozásaim Arany Sándor professzorral. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 10-11. ISSN 0002-1873

SUJBERT, LÁSZLÓ (1990) Homoktalaj anionos- és nemionos felületaktív-tartalmának mérése spektrofotometriás eljárással. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 183-190. ISSN 0002-1873

SZ. NAGY, GYÖNGYVÉR and KÁDÁR, IMRE (1990) Adatok az uborka ásványi összetétele, hozama és lisztharmat-ellenállósága összefüggéséhez. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 74-90. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, I. (1990) Foreword. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 275-276. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1990) Arany Sándor szerepe a hazai és nemzetközi talajtani tudományban. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 5-9. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1990) Lag,J.: Health problems in connection with radiation from radioactive matter in fertilizers, soils and rocks (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 260-261. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1990) Z. Bederna et al.: Podne rezimy (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 262-263. ISSN 0002-1873

SZCZODROWSKA, B. and GOLEBIOWSKA, D. and MILCZAREK, I. and PUZYNA, W. (1990) Influence of Cultivation Method on the Structure of Soil Humic Acids Estimated on the Basis of UV-VIS Absorption Spectra. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 547-550. ISSN 0002-1873

SZEGI, J. (1990) Preface. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 277-278. ISSN 0002-1873

SZEGI, J. and GULYÁS, F. and KÖVES-PÉCHY, K. and SOÓS, T. (1990) Hungarian Experiments with the Utilization of Rhizobial Inoculant in Practice. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 325-328. ISSN 0002-1873

SZEMEREY, R. (1990) Influence of Nutrient Recharges on Oribatid Mites. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 561-564. ISSN 0002-1873

SZENDE, K. (1990) Genetic Basis for the Improvement of Symbiotic Nitrogen Fixation in Legume-Rhizobium Associations. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 353-357. ISSN 0002-1873

SZENDE, K. (1990) Variation in Indigenous Rhizobium meliloti Populations and the Effect of Inoculation. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 347-352. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1990) Hazai csernozjom talajtípusok mikromorfológiája. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 33-47. ISSN 0002-1873

Sasfi, Csaba (1990) Helybeli diákok a keszthelyi gimnáziumban 1806–1849. In: Művelődéstörténeti tanulmányok. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, pp. 121-164. ISBN 9637226060

Scultéty, Sándor and Béli, László (1990) Kísérletes adatok az opioid peptidek hólyagkapacitást szabályozó szerepéhez. Magyar Urológia, 2 (2). pp. 99-105. ISSN 0864-8921

Smith, G. V. and Ostgard, D. and Notheisz, Ferenc and Zsigmond, Ágnes and Pálinkó, István and Bartók, Mihály (1990) Mass transfer limitations during hydrogenation revealed by CS2 titration of active sites. In: Catalysis of Organic Reactions. Chemical industries (40). Marcel Dekker Inc., New York, pp. 157-165. ISBN 9780824782863

Stepanyuk, V. S. and Katsnelson, A. A. and Szász, András (1990) B-B Direct Contact in Amorphous Ni76B24 System Based on Molecular Dynamics. PHYSICA STATUS SOLIDI, 161. K77-K79. ISSN 0031-8957

Stepanyuk, V. S. and Katsnelson, A. A. and Szász, András and Kozlov, A. V. (1990) On the electronic states of metalloid atoms in metal-metalloid systems. PHYSICA B - CONDENSED MATTER, 168. pp. 278-284. ISSN 0921-4526

Stepanyuk, V. S. and Katsnelson, A. A. and Trushin, O. S. and Szász, András (1990) Electrical Resistivity of Amorphous Ni1-xPx Alloys Calculated by Molecular Dynamics. PHYSICA STATUS SOLIDI, 160. K117-K121. ISSN 0031-8957

Stepanyuk, V. S. and Katsnelson, A. A. and Trushin, O. S. and Szász, András (1990) Structure of the Amorphous Fe-B Alloy Modeled by Molecular Dynamics. PHYSICA STATUS SOLIDI, 122. K7-K9. ISSN 0031-8957

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Katsnelson, A. A. (1990) Application of LAPW and Greeen-function methods to calculation of electronic structure of crystal defects. ZEITSCHRIFT FÜR PHYSIK, 81. pp. 391-396. ISSN 0044-3328

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Katsnelson, A. A. (1990) Comparison of electronic structures of P and B impurities in nickel. PHYSICA B - CONDENSED MATTER, 164. pp. 300-304. ISSN 0921-4526

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Katsnelson, A. A. (1990) Molecular dynamics of Ni-P amorphous system by rapid cooling from melt and subsequent relaxation through deep-freezing. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 125. pp. 139-142. ISSN 0022-3093

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Katsnelson, A. A. (1990) On the Electronic Structure of Small Ni-P Clusters. PHYSICA STATUS SOLIDI, 160. pp. 219-224. ISSN 0031-8957

Striker, György and Sipos, Gyula (1990) A túl korán jött menedzser... - Aki az EMG-t megalapította : Excluzív riport Dr. techn. Striker György nyugalmazott c. egyetemi tanárral. EMG Üzemi Híradó, 1990 (5). pp. 6-16.

Strébl, László (1990) A hídtervezés számítógépes segítése. UVATERV Műszaki Közlemények, 21. pp. 57-60. ISSN 0133-3208

Sz. Kristóf, Ildikó (1990) "Pestis pestise': Járvány és lázadás Debrecenben 1739-40-ben. RUBICON, 6 (6). pp. 20-23. ISSN 0865-6347

Szabolcsi, Miklós (1990) Late Symbolism in Hungarian and Austrian Literature. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1-4.. pp. 369-374. ISSN 0567-7661

Szakáll, Sándor (1990) Új higany-indikációk a Tokaj-hegység kovás képződményeiben. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 15. pp. 11-16. ISSN 0134-1243

Szigeti, Jenő (1990) On the intersection of monotonicity preserving linear extensions. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA, 55 (1-2). pp. 161-163. ISSN 0236-5294

Szigeti, Jenő (1990) On well-ordered mono-unary algebras. ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS, 7 (1). pp. 77-81. ISSN 0167-8094

Szántó, Tibor (1990) Bodoni és a magyar tipográfia. MAGYAR GRAFIKA, 34 (2). pp. 4-12. ISSN 0479-480X

Szász, András (1990) A short-range electronic instability in high Tc superconductors. In: Strongly correlated electron systems HIGH-Tc superconductivity. World Scientific, Singapore, pp. 168-245. ISBN 981 02 0767 0

Szász, András and DasGupta, A. (1990) Some General Remarks on Metastability and High-Tc Superconductivity. JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY, 4. pp. 1-3. ISSN 0896-1107

Szász, András and Fabian, D. J. (1990) First co-ordination symmetry in the structure of high critical temperature superconductors. In: NATO Advanced Study Institute on High Temperature Superconductors - Physics and Materials Science, 1990.08.13-1990.08.26., Németország.

Szász, András and Fabian, D. J. and Maydell, E. A. (1990) On the protection of the isolation at the fabrication of all niobium josepshson-junctions. PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING, 34. pp. 127-133. ISSN 0324-5853

Szász, András and Hajdu, J. and Kojnok, J. and Dankházi, Zoltán and Krasser, W. and Trager, T. and Bánkuti, J. (1990) Interdependence of the Thermal Properties and Electronic Structure of Y1Ba2CuxOy (1.5<x<9) Ceramics. JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY, 3. pp. 425-431. ISSN 0896-1107

Székely, Csaba and Molnár, Kálmán (1990) Az intenziven nevelt angolna és harcsa kopoltyúférgességei ellen végzett gyógyszerhatékonysági kutatások. Halászat, 83. pp. 162-163. ISSN 0133-1922

Székely, Csaba and Molnár, Kálmán (1990) Treatment of Ancylodiscoides vistulensis monogenean infestation of the European catfish (Silurus glanis). Bulletin of European Association of Fish Pathologists, 10 (3). pp. 74-77. ISSN 0108-0288

Szőnyi-Sándor, Klára (1990) A székely rovásírás. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 33. pp. 65-79. ISSN 0586-3716

Sáringer, Gyula (1990) A búza fontosabb kártevői Magyarországon és az ellenük való védekezés irányelvei. Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar közleményei (32:1). PATE, Keszthely. ISBN 963774312X

T

TAKAI, Y. and MORISHITA, M. and VIJARNSORN, P. and ADACHI, T. and KATO, S. (1990) Amelioration of Tropical Peat/Acid Sulfate Soils and Its Effect on Sulfate Reduction Under Waterlogging. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 309-315. ISSN 0002-1873

TESAROVA, M. (1990) Role of Microorganisms and Invertebrates in the Release of Nutriens from Decomposing Plant Residues in Grasslands. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 531-534. ISSN 0002-1873

THAMM, FRIGYESNÉ (1990) Növényminták nitráttartalmának meghatározását befolyásoló tényezők vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 191-206. ISSN 0002-1873

TUYEV, N.A. and CHERNYAEVA, I.I. and SVIRIDOVA, O.V. (1990) Role of Nitrogen Fertilizers in the Transformation of Humus by Microorganisms. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 551-554. ISSN 0002-1873

Takács, Péter (1990) H. D. Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelezettségről. A gazdaságról [recenzió]. BUKSZ, 2 (4). pp. 487-489. ISSN 0865-4247

Tarnai, Andor (1990) Andrea Seidler und Wolfram Seidler, Das Zeitschriftwesen im Donauraum zwischen 1740 und 1809 (recenzió). Irodalomtörténeti Közlemények, 94. pp. 759-760.

Tarnai, Andor (1990) Bán Imre (1905–1990). Irodalomtörténeti Közlemények, 94. p. 771.

Tarnai, Andor (1990) Gábor Tolnai (1910–1990). Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 5-6.

Tarnai, Andor (1990) Imre Bán (1905–1990). Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 32. pp. 3-4.

Tarnai, Andor (1990) Szóbeliség és írásbeliség a középkori Magyarországon. Korunk, 49. pp. 492-499.

Tarnai, Andor (1990) A parodia a XVI–XVIII. századi Magyarországon. Irodalomtörténeti Közlemények, 94. pp. 444-469.

Teplán, István (1990) Szent Imre Kertváros. Egy város-antropológiai kutatás vázlata. Tér és Társadalom, 4 (1). pp. 15-31. ISSN 0237-7683

Timár, Judit (1990) Kérdőjelek és hiányjelek a tanyakutatásban. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 49-62. ISSN 0237-7683

Timár, Lajos (1990) Osztály és tér. A városi társadalom formálódása. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 97-100. ISSN 0237-7683

Timár, Lajos (1990) A piacgazdaság és a civil társadalom térbeli dimenziói. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 147-161. ISSN 0237-7683

Timár, Lajos (1990) A szervezett kapitalizmus vége. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 191-193. ISSN 0237-7683

Timár, Lajos and Butlin, Robin (1990) Történeti földrajz, regionális identitás és kulturális régiók összehasonlító elemzése. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 1-11. ISSN 0237-7683

Tóth, Ferenc (1990) Táplálkozás és történelem. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 1990 (3). pp. 124-129. ISSN 0237-7934

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1990) Alltägliche Krisensituationen der Altersstufen im Spiegel der barockzeitlichen Mirakelliteratur. Ein ungarisches Beispiel. In: Volkskultur – Geschichte – Region. Festschrift für Wolfgang Brückner zum 60. Geburtstag. Verlag Königshausen und Neumann, Würzburg, pp. 340-359.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1990) Die Illustrationsserien barockzeitlicher Mirakelbücher. In: Bild-Kunde – Volks-kunde = Kép-hagyomány - nép-hagyomány. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, pp. 253-274. ISBN 9637221298

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1990) Ein ungarischer Bischof zwischen Gegenreformation und Aufklärung: Márton Padányi Bíró. In: Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich. Verlag dr. Dieter Winkler, Bécs, pp. 39-54. ISBN 3853698581

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1990) Hufeisenlegende (AaTh 774 C). In: Enzyklopädie des Märchens. Walter de Gruyter, New York (NY), Berlin, pp. 1292-1297.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1990) Österreichisch-ungarische interethnische Verbindungen im Spiegel des barockzeitlichen Wallfahrtswesens. In: BAYERISCHES JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE. Institut für Volkskunde, München, pp. 1-43.

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1990) Padányi Bíró Márton és a dunántúli protestantizmus. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 32 (3-4). pp. 259-273. ISSN 0040-9634

U

ULEHLOVÁ, B. and ZLATUSKOVÁ, S. and ZAHORÁ, J. (1990) Respiration and Transformation of Nitrogen in the Floodplain Forest Soil at Lednice na Morave. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 487-491. ISSN 0002-1873

Uherkovich, Ákos and Nógrádi, Sára (1990) The Trichoptera fauna of the Great Hungarian Plain, Hungary. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 15. pp. 43-75. ISSN 0134-1243

V

VAJDAI, IMRE (1990) A forgatásnélküli talajművelés hatása a NPK mozgására a talajban. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 164-168. ISSN 0002-1873

VANNINI, C. and NAPOLI, M.C. and MICLAUS, N. and CASALONE, E. and GALLORI, E. (1990) Influence of Different Pesticides on Azospirillum brasilense and Azotobacter chrooococcum and Microbial Processes Related to the Mechanism of Detoxification. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 503-508. ISSN 0002-1873

VARJU, P. (1990) Evaluation of the Soil Biological Activity Under Forest Stands on the Basis of Organic Matter Turnover. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 521-524. ISSN 0002-1873

VASYUK, L.PH. and POPOVA, T.A. and TCHEBOTAR, V.K. and KALTCHITSKY, A.E. and IVANOV, N.S. (1990) Associative Diazotrophs. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 385-386. ISSN 0002-1873

VERNICHENKO, L.Y. and MISHUSTIN, E.N. (1990) Effect of Nitrogen Compounds on Nitrogen Fixation in Legume-Rhizonium Symbiosis. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 387-390. ISSN 0002-1873

Valentiny, Pál (1990) Mit ér a vagyon, ha állami? : Vállalatok privatizáláskori értékének meghatározódása brit és francia tapasztalatok alapján. Közgazdasági Szemle, 37 (3). pp. 338-359. ISSN 0023-4346

Varga, András (1990) Jablonkay József 95 éves. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 15. p. 5. ISSN 0134-1243

Vasić, V. and Purger, Jenő (1990) Josip Šoti - naučna i stručna bibliografija. [Josip Šoti - scientific and expert bibliography]. ZBORNIK RADOVA PRIRODNO MATEMATICKOG FAKULTETA-SERIJA ZA BIOLOGIJU, 20. pp. 121-125. ISSN 0352-1788

Vastag, Gyula (1990) PLANNING FOR CIM IN HUNGARY - FACTS ABOUT AND ATTITUDES TO IMPLEMENTATION. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 45 (1). pp. 96-105. ISSN 0377-2217

Vojtkó, András (1990) A Központi-Bükk déli előterének vegetációja. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 15. pp. 27-36. ISSN 0134-1243

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1990) STEFANOVITS PÁL 70 éves. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 1-2. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1990) A szikesedés és a víz kapcsolata. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 17-22. ISSN 0002-1873

VÖRÖS, I. and SZEGI, J. (1990) Investigation on the Effectiveness of Azotobacter Inoculation During the Recultivation of Mining Spoils. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 391-394. ISSN 0002-1873

W

WRONKOWSKA, H. (1990) Occurance and Some Hydrolytic Properties of Fungi Associated with Globodera Rostochiensis Cysts in Crop Rotation with Different Contribution of Potato. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 593-596. ISSN 0002-1873

Winkler, Tamás and Maurer, György and Lénárt, Zsolt and Fertő, Imre (1990) A siker titka: A magánerős modernizáció (Soltvadkert). Tér és Társadalom, 4 (1). pp. 77-88. ISSN 0237-7683

Wirth, Lajos (1990) Dinamók a Nirvánából. A nulla története. Természet Világa, 121 (12). pp. 545-551. ISSN 0040-3717

Z

ZENTAY, TIBOR (1990) Agrogeológia és természetvédelem a Duna-Tisza közi homokvidéken. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 254-256. ISSN 0002-1873

ZENTAY, TIBOR (1990) Agyag- és riolitásványok alkalmazása a nagy- és kisgazdaságokban, különös tekintettel a hajtatott, a szántóföldi zöldség, a szőlő-gyümölcs termelésre és a szervestrágyák-hulladékok kezelésére. Agrokémia és talajtan, 39 (1-2). pp. 251-253. ISSN 0002-1873

ZVYAGINSTEV, D.G. and KURAKOV, A.V. (1990) Microorganism Complexes in the Soil and in the Root Zone of Plants. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 481-486. ISSN 0002-1873

ZVYAGINTSEV, D.G. (1990) Soil Microorganism and Environment Protection. Agrokémia és talajtan, 39 (3-4). pp. 283-285. ISSN 0002-1873

Zoltán, András (1990) Мнимое праславянское *bitva ’сражение’. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 36. pp. 445-451. ISSN 0039-3363

Á

Ábrahám, Levente and Papp, Zoltán (1990) Preliminary report on the larva of Myrmecaelurus zigan ASPÖCK, ASPÖCK et HÖLZEL, 1980 (Planipennia: Myrmeleonidae). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 15. pp. 37-42. ISSN 0134-1243

Ú

Újházy, Géza (1990) Őstranszformátorok. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 78 . Magyar Elektrotechnikai Múzeum, Budapest. ISBN 963-04-0919-4

This list was generated on Tue May 21 11:42:23 2024 CEST.