REAL

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz > GF1 Settlement geography / településföldrajz"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 402.

A

Agg, Zoltán (2008) Alkotmányosság, közigazgatás, önkormányzat. Comitatus, Veszprém.

Albert Tóth, Attila and Rechnitzer, János (2018) A telephelyválasztás lehetőségei a szállodaiparban = Choice of location in the hotel industry. Tér és Társadalom, 32 (3). pp. 128-142. ISSN 2062-9923

Artner, Annamária (2016) Egyenlőtlen fejlődés és felzárkózás = The problem of uneven development and catching-up. Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 113-117. ISSN 2062-9923

B

B. Benkhard, Lilla (2017) Utak a városban. Topográfiai változások Kőszeg városkapuja előtt a 13-16. században = Roads in the Town. Topographical Changes in front of Kőszeg’s Town Gate in the 13th–16th Centuries. In: Mesterségek és műhelyek a középkori és kora újkori Magyarországon : Tanulmányok Holl Imre emlékére = Crafts and Workshops in Hungary During the Middle Ages and the Early Modern Period : Studies in Memory of Imre Holl. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Budapest, pp. 149-163. ISBN 978-615-5766-01-5

Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor (2004) Nyelvhatár-változás, asszimilációs helyzetek és a statisztika megbízhatósága Zemplén megye példáján. TISICUM : JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE, XIV. pp. 359-383. ISSN 1217-4165

Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor (2006) A földrajzi adottságok szerepe a közösségek közötti kapcsolattartásban és a peremvidékek asszimilációjában Sáros megye példáján. TISICUM : JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE, XV. pp. 207-223. ISSN 1217-4165

Baji, Péter (2017) Okos városok és alrendszereik – Kihívások a jövő városkutatói számára? = Smart cities and their domains - Future challenges for urban researchers? Tér és Társadalom, 31 (1). pp. 89-105. ISSN 2062-9923

Bajmócy, Péter (2019) Sikos T. T., Tiner T. (szerk.) (2016): Tájak, régiók, települések, térben és időben. Tanulmánykötet Beluszky Pál 80. születésnapjára (Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 479 o.). Tér és Társadalom, 34 (1). pp. 190-193. ISSN 2062-9923

Bajmócy, Zoltán and Gébert, Judit and Elekes, Zoltán and Páli-Dombi, Judit (2016) Beszélünk a részvételről... Megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintettek részvételének aspektusából = Talking about participation... The analysis of Hungarian urban planning documents from the aspect of stakeholder participation. Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 45-61. ISSN 2062-9923

Balatonyi, László and Tóth, László (2020) Települési vízgazdálkodásunk finanszírozási rendszere a 2021–2027 közötti pályázati ciklus tükrében = The financing system of settlements’ water management reflected by the application period of 2021-2027. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 68 (7). pp. 99-120. ISSN 2062-9494

Balcsók, István and Baranyi, Béla (2000) Mátészalka, a sikeres város – igazi siker-e vagy csak reménytkeltő kitörési kísérlet? Tér és Társadalom, 14 (1). pp. 101-128. ISSN 0237-7683

Balizs, Dániel and Bajmócy, Péter (2018) Szuburbanizáció a határon át: társadalmi, etnikai és arculati változások Rajkán = Rajka: The “Hungarian suburb” of Bratislava. Tér és Társadalom, 32 (3). pp. 54-75. ISSN 2062-9923

Balogh, Balázs and Fülemile, Ágnes (2017) Adatok Kalotaszeg szórványosodásához a református iratanyagok tükrében (Magyargyerőmonostor a két világháború között). In: Aranyhíd. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 295-303. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9

Balogh, Margit (2000) Murga. Murga Község Önkormányzata, Murga. ISBN 963-00-4164-2

Balogh, Péter István and Nagy, Ildikó Réka and Reith, Anita and Zajacz, Vera and Teremy, Viktória (2020) Child-Friendly Urban Landscapes : The Meaning of Child-Friendly Urban Open Spaces and the Opportunities for Implementing Initiatives in Hungary = Gyermekbarát városi szabadterek : A gyermekbarát szabadtér jelentése és szempontjainak érvényesítési lehetősége Magyarországon. 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (55-56). pp. 94-113. ISSN 1787-6613

Barakonyiné Winiczai, Klára (2001) A sváb múlt nyomai Boly társadalmában. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 147-160. ISSN 0237-7683

Barta, Györgyi (2017) 30 éves a Tér és Társadalom : 30 years of Tér és Társadalom. Tér és Társadalom, 31 (1). pp. 3-5. ISSN 0237-7683

Barta, Györgyi (2018) Beköszöntő = Editorial. Tér és Társadalom, 32 (1). pp. 3-4. ISSN 2062-9923

Barta, Györgyi (2016) Csak a pénzről van szó? Vita a Közép-Magyarország régió szétbontásáról = It is all about money? Debate on splitting the Central Hungary region. Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 81-83. ISSN 2062-9923

Barta, Györgyi and Csatári, Bálint (2015) „Az Alföld sajátságosan paradox hely...” Interjú Csatári Bálinttal = "The Great Hungarian Plain is a paradoxical place” Interview with Bálint Csatári. Tér és Társadalom, 29 (3). pp. 164-171. ISSN 2062-9923

Baráth, Etele (1987) Egy térszerkezeti modell : Elvi, módszertani vázlat a települések rendszerének elemzéséhez. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 23-44. ISSN 0237-7683

Baráth, Etele (2016) A régiójától leválasztott Budapest európai uniós megközelítésben = Budapest and its region – an administrative separation in EU perspective. Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 93-97. ISSN 2062-9923

Becsei, József (2008) Az alföldi város és tanyarendszer átalakulása az új gazdasági környezetben (1990-2003) = The transformation of the cities of the Great Plain and system of tanyas at the new economic conditions (1990-2003). Project Report. OTKA.

Beluszky, Pál (1987) Településpolitikai viták után – cselekvés közben – új vizsgálódások előtt. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 76-86. ISSN 0237-7683

Beluszky, Pál and Sikos T., Tamás (2007) Változó falvaink. A magyarországi falvak típusai a harmadik évezred kezdetén. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 21 (3). pp. 1-29. ISSN 0237-7683

Benkő, Melinda (2015) Lakótelepsors 5 - óvatos útkeresések a 21. században. Purvciems lakótelep, Riga, Lettország, 1965-78. UTÓIRAT. POST SCRIPTUM - A RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET MELLÉKLET, XV. (83.). pp. 39-41. ISSN 1789-9680

Benkő, Melinda (2015) The Lifespan of Large Prefabricated Housing Estates in Post-Communist Cities: An International Comparison. ARCHITEKTURA & URBANIZMUS, XLIX. (3-4.). pp. 180-197. ISSN 0044-8680

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (1996) Tiszán innen… Egy ungi magyar falu, Tiszasalamon élete és története. In: Tiszán innen... Kárpátaljai Magyar Könyvek, 72 . Intermix, Ungvár; Budapest, pp. 104-128. ISBN 963-8352-80-9

Berki, Márton (2018) Máshonnan tekinteni a posztszocialista városokra? Beszámoló a Cities After Transition hálózat 2017-es konferenciájáról = A view on post-socialist cities from elsewhere? Report on the 2017 conference of the Cities After Transition network. Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 125-128. ISSN 2062-9923

Berki, Márton (2017) Érzékelt tér, elgondolt tér, megélt tér: A térbeliség trialektikája egy budapesti barnamező-rehabilitációs beruházás példáján = Perceived space, conceived space, lived space: The trialectics of spatiality on the example of a brownfield regeneration investment in Budapest. Tér és Társadalom, 31 (2). pp. 23-43. ISSN 2062-9923

Bertalan, Laura (2019) Szirmai V. (2019): Városok és városlakók (A befogadó és a kirekesztő városok). (Corvina Kiadó, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, 339 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4). pp. 204-208. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Bertus, Zoltán (2016) A radikális jobboldal megjelenése a különböző településtípusokban. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK, 5 (2). pp. 70-79. ISSN 2063-4315

Berényi B., Eszter (2016) New-built gentrification a hazai nagyvárosok megújuló városrészeiben. In: Magyar Földrajzi Napok 2016 : konferenciakötet. Eszterházy Károly Egyetem; Magyar Földrajzi Társaság; Agria Geográfia Alapítvány, Eger, pp. 516-524. ISBN 978-615-5297-76-2

Bodnár, Balázs (2018) Intermodális közlekedési központ Debrecenben. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (3). pp. 25-35. ISSN 0023-4362

Bodnár, Gábor (2014) A visegrádi négyek vidéktípusainak megjelenése a nemzetközi és a nemzeti fejlesztési koncepciókban = Appearance of the Visegrad Four's types of rural territories in the international and national development plans. Tér és Társadalom, 28 (3). pp. 127-144. ISSN 2062-9923

Bognár, Zita and Gyenizse, Péter (2014) Comparative analysis of Székesfehérvár and Veszprém based on geoinformatic methods. In: V. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás, 2014. május 29-30., Debrecen, Hungary.

Boros, Gábor (2014) A civilszervezetek pályázási aktivitása az Alföld leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Boros, Lajos (2018) A közterek áruvá válása a magyar városokban. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK, 7 (1). pp. 18-37. ISSN 2063-4315

Boros, Lajos (2017) A közterek átalakulása és a turizmus. In: Turizmus és transzformáció. Turizmus Akadémia (8). Kodolányi János Főiskola; MTA CSFK Földrajztudományi Intézet; Magyar Földrajzi Társaság,, Orosháza; Budapest, pp. 131-149. ISBN 978-615-5075-38-4

Boros, Lajos and Fabula, Sz. (2017) A sokszínűség érzékelése és megítélése Józsefvárosban. REGIO: MINORITIES POLITICS SOCIETY, 25 (4). pp. 80-107. ISSN 1219-1701

Boros, Lajos and Fabula, Szabolcs and Horváth, Dániel and Kovács, Zoltán (2016) Urban diversity and the production of public space in Budapest. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN, 65 (3). pp. 209-224. ISSN 2064-5031 (In Press)

Borsos, Árpád (2004) A magyar mozihálózatról tértudományi megközelítésben. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 77-89. ISSN 0237-7683

Bottlik, Zsolt and Győri, Róbert (2007) A Kisalföld térszerkezetének történeti földrajzi vizsgálata = The Historic-Geographical Study of the Hungarian Little Plain's structures. Project Report. OTKA.

Bottyán, Zsolt and Unger, János (2002) The role of land-use parameters in the spatial development of urban heat island in Szeged, Hungary. In: Fourth Symposium on the Urban Environment, 2002. május 20-24., Norfolk, Virginia, USA.

Bottyán, Zsolt and Unger, János (2001) A városi hősziget területi eloszlásának többváltozós lineáris statisztikus modellje. In: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén: A Magyar Földrajzi Konferencia 2001 CD kiadványa. SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged, pp. 1-8. ISBN 963-482-544-3

Brade, I. and Kovács, Zoltán (2014) City and Countryside under World Wide Urbanization. REGIONAL RESEARCH OF RUSSIA, 4 (2). pp. 76-79. ISSN 2079-9705

Brenner, János (2016) Irányelvek és ítélet – a német területfejlesztés és -rendezés aktuális eseményeiről = Visions and a court decision – actual issues of German spatial development and planning. Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 63-69. ISSN 2062-9923

Brenner, János (2015) A területfejlesztés irányelvei Németországban – aktuális fejlemények. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 172-180. ISSN 2062-9923

Bucsky, Péter (2019) Közép-Ázsia közlekedése: nagyra törő tervek, kevés fejlődés = Transport of Central Asia: big dreams, little progress. Tér és Társadalom, 33 (1). pp. 131-149. ISSN 2062-9923

Buskó, Tibor and Jószai, Attila (2014) Beginnings of Urbanization Processes as Exemplified by the Buda​pest Metropolitan Area. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 61-72. ISSN 2063-9058

Bánlaky, Pál (1987) Kisvárosaink – A településhálózat köztes helyzetében (Előtanulmány és hipotézis). Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 31-45. ISSN 0237-7683

Bányász, Péter (2013) A közösségi média szerepe a települések életében, kiemelten a rendkívüli események kezelésében. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK, 2 (2). pp. 137-145. ISSN 2063-4315

Bársony, Fanni (2020) Városi közösségi kertek Magyarországon = Urban community gardens in Hungary. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 140-159. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Bödy, Pál (2001) Pittsburgh (USA) városfejlesztési stratégiája, 1945–1990. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 181-206. ISSN 0237-7683

C

Chen, J. and Chang, K. and Karácsonyi, Dávid and Zhang, X. (2014) Comparing urban land expansion and its driving factors in Shenzhen and Dongguan, China. HABITAT INTERNATIONAL, 43. pp. 61-71. ISSN 0197-3975

Csanádi, Gábor and Csizmady, Adrienne (2008) Várostervezés és a térbeni-társadalmi szerkezet változásai Budapesten = Urban Planning and the Changes of the Socio-Spatial Structure of Budapest. Project Report. OTKA.

Csapó, Tamás and Pánya, István (2012) A beépítettség és a beépítés vizsgálata Budapesten. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK, I (2). pp. 34-69. ISSN 2063-4315

Csernicskó, István (1996) A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség. In: Tiszán innen... Kárpátaljai Magyar Könyvek, 72 . Intermix, Ungvár; Budapest, pp. 76-84. ISBN 963-8352-80-9

Csizmadia, Zoltán and Barsi, Boglárka (2001) Egy nagyváros helyzete az információs társadalomban. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 147-172. ISSN 0237-7683

Csomós, György (2017) John Friedmann (1926–2017). Tér és Társadalom, 31 (3). pp. 187-190. ISSN 2062-9923

Csomós, György (2015) A világvárosok rangsorolása az irányító és ellenőrző funkciójuk alapján, és a formálódó új gazdasági erőközpontok = Ranking world cities on the basis of their command-and-control functions and the emerging global economic power-houses. Tér és Társadalom, 29 (3). pp. 115-134. ISSN 2062-9923

Csugány, Julianna and Kozák, Anita (2018) Regionális munkaerőpiaci problémák – a külföldi munkavállalás súlyosbítja-e az északkeleti régiók helyzetét Magyarországon? = Regional labour market problems – does foreign employment aggravate the situation of north-eastern regions in Hungary? Tér és Társadalom, 32 (3). pp. 20-53. ISSN 2062-9923

Czirfusz, Márton and Tagai, Gergely (2015) A Tér és Társadalom 2014-ben. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 184-190. ISSN 2062-9923

Czirfusz, Márton and Tagai, Gergely (2016) A Tér és Társadalom 2015-ben = Space and Society in 2015. Tér és Társadalom, 30 (1). pp. 133-139. ISSN 2062-9923

Czirfusz, Márton and Tagai, Gergely (2017) A Tér és Társadalom 2016-ban = Space and Society in 2016. Tér és Társadalom, 31 (1). pp. 167-173. ISSN 2062-9923

D

Duray, Balázs (2014) Klímaálló földhasználat – a vidékpolitika szerepe a fenntartható tájhasználati módok kialakításában. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

E

Egedy, Tamás (2000) A lakótelepek helyzete Németország és Magyarország lakáspiacán. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 147-157. ISSN 0237-7683

Egedy, Tamás (2006) A városrehabilitációs stratégiák szerepe az épület- és lakásállomány megújulásában. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 37-56. ISSN 0237-7683

Egri, Zoltán (2014) A város- és várostérség-tipizálás alapjai Kelet-Közép-Európában = The bases of a typology of cities and urban areas in Central and Eastern Europe. Tér és Társadalom, 28 (2). pp. 87-104. ISSN 2062-9923

Elekes, Zoltán (2014) Beszámoló a Regional Studies Association karrierjük elején járó kutatóknak szervezett konferenciájáról = Report on the Early career conference of the Regiona Studies Association. Tér és Társadalom, 28 (1). pp. 207-209. ISSN 2062-9923

Erdélyi, Gabriella (2006) The Register of a Convent Controversy (1517-1518). Pope Leo X, cardinal Bakócz, the Augustinians and the observant Franciscans in Contest = A körmendi kolostorper jegyzőkönyve : 1517-1518 : X. Leó pápa, Bakócz bíboros, az ágostonosok és az obszerváns ferencesek vitája. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 2 (1). MTA TTI; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 963-9206-08-3

Erdősi, Ferenc (1987) Területi érdek és a vasúti közlekedés. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 46-65. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2015) Transzeurázsiai közlekedési kapcsolatok nagy- és középhatalmi erőterekben. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 106-126. ISSN 2062-9923

Erdősi, Ferenc (2015) Törökország közlekedése. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs. ISBN 978-963-9899-90-2

Erőss, Ágnes (2018) Living memorial and frozen monuments: the role of social practice in memorial sites. URBAN DEVELOPMENT ISSUES, 55 (3). pp. 19-32. ISSN 2544-624X

F

Fabula, Szabolcs and Boros, Lajos and Kovács, Zoltán and Horváth, Dániel and Pál, Viktor (2017) Studentification, diversity and social cohesion in post-socialist Budapest. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN, 66 (2). pp. 157-163. ISSN 2064-5031

Faragó, László (2016) Az EU területi politikájának a változásai közép-kelet-európai nézőpontból = Spatial policy changes from a Central Eastern European perspective. Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 3-22. ISSN 2062-9923

Faragó, László (2013) Térelméleti alapvetések konstruktivista ismeretelméleti megközelítésben = Basic principles of space theory in a constructivist epistemological approach. Tér és Társadalom, 27 (4). pp. 3-29. ISSN 0237-7683

Faragó, László (1987) A területfejlesztés fogalmáról. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 6-16. ISSN 0237-7683

Faragó, László (2006) A városokra alapozott területpolitika koncepcionális megalapozása. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 83-102. ISSN 0237-7683

Farkas, Jenő Zsolt and Lennert, József and Kovács, András Donát and Kanalas, Imre (2017) Impacts and consequences of residential segregation of Roma in urban spaces: Case studies from Hungary = Vplivi in posledice prostorske segregacije Romov na mestnih območjih - madžarske študije primera. URBANI IZZIV, 28 (2). pp. 136-148. ISSN 0353-6483 (print); 1855-8399 (online)

Farkas, Jenő Zsolt and Rakonczai, János and Hoyk, Edit (2015) Környezeti, gazdasági és társadalmi éghajlati sérülékenység : esettanulmány a Dél-Alföldről. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 149-174. ISSN 2062-9923

Fehér, Katalin (2015) Interkonnektivitás, új média és digitális identitás a regionális kutatásban. Koncepcionális megközelítés ajánlásokkal. Tér és Társadalom, 29 (4). pp. 27-41. ISSN 2062-9923

Fehér, Katalin (2017) Okos város: trendtémák és koncepciók. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (4). pp. 25-38. ISSN 1587-8694

Fehér, Katalin (2017) A Zselic digitális lábnyomai. Webes és közösségimédia-kutatás a régió platformjairól és reprezentációjáról = Digital footprints of Zselic. Web-based and social media research about the region’s platforms and representations. Tér és Társadalom, 31 (1). pp. 53-69. ISSN 2062-9923

Fehér, Katalin and Virág, Tünde (2014) Élet egy kisváros peremén = Living at the edge of a small town. Tér és Társadalom, 28 (3). pp. 50-65. ISSN 2062-9923

Fekete, Dávid (2019) A Modern városok program jelentősége a hazai városfejlődésben = The Modern Cities Programme in Hungarian urban development. Tér és Társadalom, 33 (1). pp. 27-43. ISSN 2062-9923 (online); 0237-7683 (print)

Fertő, Imre and Varga, Ágnes (2015) Az európai uniós támogatások hatása a kistérségek helyzetére. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 116-131. ISSN 2062-9923

Finta, István (2015) Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 132-148. ISSN 2062-9923

Fleischer, Tamás (1987) Az aprófalvakban élő fiatalok közege és kilátásai. IFJÚSÁGI SZEMLE, 7 (3). pp. 69-81. ISSN 0230-2446

Fleischer, Tamás (1992) Az ellátottság elterjedése a településhálózaton. COMITATUS, 2 (12). pp. 15-30. ISSN 1215-315X

Fleischer, Tamás (2008) Az elérhetőség mérése, példákkal. KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE, 58 (3-4). pp. 15-22. ISSN 1419-0702

Fleischer, Tamás (2008) Az elérhetőségről: az elérhetőség fogalma. KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE, 58 (1-2). pp. 1-6. ISSN 1419-0702

Fleischer, Tamás (1993) Budapest közlekedésének néhány kérdéséről. VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 33 (5). pp. 288-298. ISSN 0133-0314

Fleischer, Tamás (1999) Budapest regionális szerepköre és az autópályák. VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 39 (4). pp. 217-220. ISSN 0133-0314

Fleischer, Tamás (1998) Budapest regionális szerepköre és az autópályák. In: Budapest - nemzetközi város. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 163-180. ISBN 963-508-077-8

Fleischer, Tamás (2002) Budapest: Searching for Ways to Make the City Liveable. In: EcoCity 2 Conference , April 1992, Adelaide, Australia.

Fleischer, Tamás (2018) Erdősi F. (2017): A Közel-Kelet közlekedése. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 32 (3). pp. 143-148. ISSN 0237-7683

Fleischer, Tamás (1998) Gondolatok "Budapest nyugati kapuja" tervezése kapcsán [=Thoughts about the planning of "The Western Gate of Budapest"]. FALU, VÁROS, RÉGIÓ, 5 (10). pp. 11-20. ISSN 1218-2613

Fleischer, Tamás (1992) Infrastructures et réseaux dans le développement économique de la Hongrie. FLUX - Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et Territoires, 8 (10). pp. 41-51. ISSN 1958-9557

Fleischer, Tamás (1991) Kistelepülések térben és időben. In: Válság és kiút: Falukonferencia. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp. 88-96. ISBN 963-8371-61-7

Fleischer, Tamás (1992) Kistelepülések térben és időben. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, 12 (3). pp. 39-48. ISSN 0230-4805

Fleischer, Tamás (2004) Kistérségi fejlődés, közlekedés, fenntarthatóság. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 54 (7). pp. 242-252. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1988) Program and perspect of the youth living in small villages. IFJÚSÁGI SZEMLE, 8 (spec). pp. 97-110. ISSN 0230-2446

Fleischer, Tamás (2001) Régiók, határok és hálózatok [=Regions, Borders and Networks]. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 15 (3-4). pp. 55-68. ISSN 2062-9923

Fleischer, Tamás (2004) Sustainable Settlement Criteria, Eco-cities and Prospects in Central and Eastern Europe. Project Report. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Science, Budapest.

Fleischer, Tamás (2012) Városi tevékenységi terek és áramlási terek harmonikus együttélése. In: X. Európai Közlekedési Kongresszus: A városi és városközi közlekedés új útjain, 2012.11.08-09, Budapest.

Fleischer, Tamás (2002) The Western Gates: West-Pannonian transport networks - conceptions, programs and possibilities. HUNGARIAN ELECTRONIC JOURNAL OF SCIENCES. pp. 1-15. ISSN 1418-7108

Fleischer, Tamás (2004) A fővárosi agglomeráció fenntartható közlekedési koncepciója. In: Világváros vagy világfalu – avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban. Független Ökológiai Központ Alapítvány, Budapest, pp. 55-66.

Fleischer, Tamás (1986) A települési környezet többdimenziós minősítési módszere II. ZÖLDFELÜLETGAZDÁLKODÁS, 16 (62). pp. 16-22. ISSN 0237-0077

Fleischer, Tamás (2006) A vasúti pályaudvarok új szerepe a kibővített Európai Unióban. EURÓPAI TÜKÖR, 11 (5). pp. 53-63. ISSN 1416-6151

Fleischer, Tamás and Miklóssy, Endre and Vidor, Ferenc and Hajnal, Albert and Kiss, István and Korompai, Attila and Kovács, Géza and Várnai, Gábor and Vörös, Károly (1993) Második Millennium: Budapest jövőképei. Főpolgármesteri Hivatal Városfejlesztési Ügyosztálya - BME Urbanisztikai Intézet MTA Kutatócsoportja, Budapest.

Fleischer, Tamás and Várkonyi, Miklós (1986) Magyar tervezők regionális terve az algériai Skikdában: II. Fejlesztési célok, rendezés és stratégia. VÁROSÉPÍTÉS, 22 (2). pp. 32-35. ISSN 0505-0294

Fodor, László and Barta, Attila and Fónai, Mihály and Bányai, Orsolya (2016) Települési környezetvédelem Magyarországon: Egy kutatás előfeltevései = Local environmental protection in Hungary: A research hypothesis. Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 19-39. ISSN 2062-9923

Frisnyák, Zsuzsa (2008) Az alföldi települések kereskedelmi erőtere. In: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Az Arany János Múzeum Közleményei (11). Arany János Múzeum, Nagykőrös, pp. 79-88. ISBN 978-963-7134-37-1

Futó, Péter and Pálné Kovács, Ilona and Fleischer, Tamás (2006) Governance in Regional and Environmental Policies in Hungary: Challenges of Europeanisation and Adaptation. In: Adapting to EU Multi-Level Governance, Regional and Environmental Policies in Cohesion and CEE Countries. Ashgate, Aldershot, England, pp. 107-135. ISBN 0-7546-4533-9

Fülöp, Györk (2016) Lenyomat a tájban – A reformáció és a térbeli sokféleség kapcsolata. Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923 (Unpublished)

G

Gadár, László and Kosztyán, Zsolt Tibor and Abonyi, János (2018) The Settlement Structure Is Reflected in Personal Investments: Distance-Dependent Network Modularity-Based Measurement of Regional Attractiveness. COMPLEXITY. pp. 1-16. ISSN 1076-2787

Gajzágó, Gergő (2019) Modern városok programja: új fejezet a magyar várospolitikában = Modern Cities Program: new chapter in the Hungarian urban policy. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (3). pp. 29-48. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Gerdesics, Viktória (2016) Az európaiság-balkániság megjelenése Horvátország belső imázsában az EU-csatlakozáskor = The appearance of Europeanness-Balkanness in Croatia’s self-image during the EU-accession. Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 3-18. ISSN 2062-9923

Gergely, Júlia (2014) Településvezetés és szuburbanizáció. Tér és Társadalom, 28 (4). pp. 138-155. ISSN 2062-9923

Gerőházi, Éva and Hegedüs, József and Szemző, Hanna and Tomay, Kyra and Tosics, Iván and Gere, László (2011) The impact of European demographic trends on regional and urban development. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 80-98. ISSN 2063-9538

Gidó, Attila (2015) Kolozsvár zsidó népessége. Urbanizációs szint és lakószerkezet. In: Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához. Mega, Kolozsvár, pp. 40-60.

Gidó, Attila (2015) Populaţia evreiască a Clujului. Grad de urbanizare şi tipare rezidenţiale. In: File din istoria evreimii clujene. Mega, Kolozsvár, pp. 43-59.

Glatz, Ferenc (2010) Határokon átnyúló vidékfejlesztés és nemzetpolitika. PÁRBESZÉD A VIDÉKÉRT, 2 (1). pp. 3-6. ISSN 2061-0009

Glatz, Ferenc (2010) Miért a mezőváros? Miért most? Miért itt? PÁRBESZÉD A VIDÉKÉRT, 2 (3). pp. 4-8. ISSN 2061-0009

Glatz, Ferenc (2009) Tanyás települések, térségek a magyar és európai vidékpolitikában. PÁRBESZÉD A VIDÉKÉRT, 1 (3). pp. 3-5. ISSN 2061-0009

Glatz, Ferenc (2010) Világszemlélet-váltás, agrár- és vidékpolitika. PÁRBESZÉD A VIDÉKÉRT, 2 (2). pp. 3-6. ISSN 2061-0009

Grosz, András and Csizmadia, Zoltán and Rechnitzer, János (2004) A magyar városhálózat tudásalapú megújító képessége az ezredfordulón. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 117-156. ISSN 0237-7683

Grünhut, Zoltán (2013) A keleti (mizrahi) zsidók letelepítése Izraelben. Egy társadalmi leszakadás eredete = Resettlement of the Mizrahi Jews in Israel. The roots of social backwardness. Tér és Társadalom, 27 (4). pp. 154-170. ISSN 0237-7683

Gulyás, Péter (2014) A turisztikai kapcsolatok fejlődése a gazdasági válság idején a Dél-Alföld régió és Szerbia példáján. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Gyenizse, Péter (2013) Győr területének lakossági vélemények alapján végzett minősítése geoinformatikai módszerrel. In: IV. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás, 2013. május 23-24., Debrecen, Hungary.

Gyenizse, Péter (2013) A hazai nagyvárosok lakott területének geoinformatikai minősítéséhez készített kérdőíves felmérés eredményeinek ismertetése. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK, 2 (1). pp. 88-99. ISSN 2063-4315

Gyenizse, Péter and Bognár, Zita (2012) Kecskemét lakott területének értékelése a lakosság igénye és véleménye alapján. In: Kockázat – Konfliktus – Kihívás, VI. Magyar Földrajzi Konferencia, 2012. 09. 5-7., Szeged, Hungary.

Gyenizse, Péter and Bognár, Zita (2012) Székesfehérvár területének minősítése természeti adottságok és társadalmi igények alapján. In: „A környezettudatos települések felé”, III. Települési Környezet Konferencia, 2012. november 22-23., Debrecen, Hungary.

Gyenizse, Péter and Bognár, Zita and Bugya, Titusz (2014) Három alföldi nagyváros beépített területének és alakindexének változása. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK, 3 (1). pp. 97-108. ISSN 2063-4315

Gyenizse, Péter and Bognár, Zita and Elekes, Tibor (2014) Miskolc lakott területének minősítése geoinformatikai módszerekkel. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 11 (1). pp. 13-24. ISSN 1786-1594

Gyenizse, Péter and Bognár, Zita and Hegyi, Ákos (2014) Néhány vidéki nagyváros alaprajz-terjeszkedésének és alakindexének vizsgálata. In: V. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás, 2014. május 29-30., Debrecen, Hungary.

Gyenizse, Péter and Elekes, Tibor and Bognár, Zita and Németh, Sándor (2013) GIS assessment of visual quality along the major thoroughfares of Pécs. ECOTERRA: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PROTECTION (34). pp. 13-19. ISSN 1584-7071

Gyenizse, Péter and Elekes, Tibor and Nagyváradi, László (2012) A hazai nagyvárosok beépített területének lakossági igények alapján való minősítése és annak problémái. In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában III. : Térinformatikai konferencia és szakkiállítás, 2012. május 24-25., Debrecen.

Gyenizse, Péter and Ronczyk, Levente (2011) Az ormánsági természeti környezet átalakítása és annak hatása a települések életére. In: A fenntartható fejlődés, valamint a környezet- és a természetvédelem összefüggései a Kárpát-medencében, 2010. augusztus 31., Pécs, Hungary.

Gyenizse, Péter and Szebényi, Anita and Nagyváradi, László (2012) Bátaszék beépített területének lakossági igények alapján való minősítése geoinformatikai módszerrel. In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában III. : Térinformatikai konferencia és szakkiállítás, 2012. május 24-25., Debrecen.

Gyorgyovichné Koltay, Elvira (2018) Egy település, öt lakópark. Esettanulmány a szuburbanizáció hatásairól egy agglomerációs településen = One settlement, five residential parks. Case study on the effects of suburbanisation in an agglomeration settlement. Tér és Társadalom, 32 (2). pp. 111-127. ISSN 2062-9923

Gyuris, Ferenc (2014) A közjavak térbelisége. Tér és Társadalom, 28 (4). pp. 15-39. ISSN 2062-9923

Győri, Róbert and Beluszky, Pál and Barta, Györgyi and Kukely, György (2006) Barnamezős területek rehabilitációja Budapesten. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 57-71. ISSN 0237-7683

Győri, Róbert and Mikle, György (2017) A fejlettség területi különbségeinek változása Magyarországon, 1910–2011. Tér és Társadalom, 31 (3). pp. 143-165. ISSN 2062-9923

Gál, Zoltán and Lux, Gábor and Illés, Iván (2013) Danube Region – Analysis and Long-Term Development Trends of the Macro-Region. Discussion Papers (90). Institute for Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pécs. ISBN 978-963-9899-63-6

Gáll, Erwin and Dobos, Alpár and Petruț, Dávid and Kapcsos, Norbert and Wanek, Ferenc and Piroska, Eszter and Nagy, Szabolcs and Iván, András (2017) "Daciától Ultrasilvaniáig" A Kis-Szamos medencéjének településtörténeti változásai. 3/4-12/13. század. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-081-0

H

H. Németh, István (2018) Pozsony centrális szerepköreinek hatásai és jellegzetességei a magyarországi városhálózatban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (2). pp. 171-199. ISSN 0040-9634

H. Németh, István (2018) Állam és városok – A szakszerűsödés felé vezető első lépések a városi igazgatásban, 1670–1733. SZÁZADOK, 152 (4). pp. 771-808. ISSN 0039-8098

Hajdu, Péter (2018) Raphael Zähringer. Hidden Topographies: Traces of Urban Reality in Dystopian Fiction. Berlin: De Gruyter, 2017. Pp. 277 + xii. ISBN: 9783110533910. RECHERCHE LITTERAIRE / LITERARY RESEARCH, 34. pp. 135-140. ISSN 0849-0570

Hakszer, Richárd (2017) A 2007–2013-as Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program regionális aspektusai, megvalósításának tapasztalatai = Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 - regional aspects and implementation experience. Tér és Társadalom, 31 (1). pp. 107-123. ISSN 2062-9923

Hardi, Tamás and Baráth, Gabriella and Csizmadia, Zoltán and Uszkai, Andrea (2014) A városnövekedés területi eltérései Európában, különös tekintettel a járműipari városokra = Spatial disparities of urban growth with special regard to locations of automotive industry. Tér és Társadalom, 28 (2). pp. 45-66. ISSN 2062-9923

Hegedűs, Sára and Michalkó, Gábor (2006) A magyarországi lakótelepek kiskereskedelmi profilja. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 125-135. ISSN 0237-7683

Hoque, S.N.M. Azizul and Ahmed, Mondar Maruf Moin and Bhuiyan, Mafijul Islam (2019) Investigating rapid deforestation and carbon dioxide release in Bangladesh using geospatial information from remote sensing data. ECOCYCLES, 5 (2). pp. 97-105. ISSN 2416-2140

Horeczki, Réka (2015) Beszámoló a Városok Európában, városok a világban című konferenciáról. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 181-183. ISSN 2062-9923

Horeczki, Réka (2019) A középvállalati szektor jövőképe a városhierarchiában. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Horváth, Gyula (2013) From Spatial Research to Regional Science: (A Draft of Eastern and Central European Science History). Project Report. Institute for Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pécs.

Horváth, Gyula (1987) Gian Franco Elia: A szocialista város. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 119-120. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (2014) A Regionális Kutatások Központjának harminc éve. Sikerek és kudarcok egy új tudományágazat megteremtésében. Tér és Társadalom, 28. (4). pp. 4-14. ISSN 2062-9923

Horváth, Gyula (2014) Szergej Szergejevics Artobolevszkij (1953–2014) = Sergey Sergeyevich Artobolevsky (1953-2014). Tér és Társadalom, 28 (3). pp. 167-170. ISSN 2062-9923

Horváth, Gyula (2013) A területi kutatásoktól a regionális tudományig. Kelet- és közép-európai tudománytörténeti vázlat = From spatial research to regional science. A draft of Eastern and Central European science history. Tér és Társadalom, 27 (4). pp. 30-51. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (2014) A tudós iskolaépítő. In memoriam Buday-Sántha Attila (1941–2014) = A founding father. In memoriam Attila Buday-Sántha (1941-2014). Tér és Társadalom, 28 (3). pp. 171-176. ISSN 2062-9923

Horváth, Szilvia and Szélpál, Melinda and Schuchmann, Júlia (2006) Szükség van-e Józsefvárosban a rehabilitációra? A VIII. kerületi lakásállomány mennyiségi és minőségi jellegzetességei 1990–2005 között. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 137-145. ISSN 0237-7683

Huszár, Ákos and Székely, Gáborné and Zsom, Brigitta and Kincses, Áron (2015) A társadalom rétegződése. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. ISBN 978-963-235-475-0

I

Illés, Sándor and Kincses, Áron (2014) Long-term International Circular Migration: Empirical Evidence from Hungary. In: European Population Conference, 2014. június 25-28, Budapest.

Illés, Sándor and Zsótér, Brigitta Tünde and Simonyi, Péter (2015) Vélemények és tények a helyi gazdaságfejlesztésről. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK. pp. 35-47. ISSN 2063-4315

J

Jankó, Ferenc (2006) Városfelújítás Pécs és Győr történelmi belvárosában. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 109-123. ISSN 0237-7683

Jankó, Ferenc (2002) A hely szelleme, a településimage és településmarketing. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 39-62. ISSN 0237-7683

Jekli, Roland and Péli, László (2016) A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ KÖZLEKEDÉSI ELÉRHETŐSÉGI VIZSGÁLATA = ANALYSIS OF BUDAPEST AGGLOMERATION TRANSPORT ACCESSIBILITY. Studia Mundi – Economica, 3 (2). pp. 45-58. ISSN 2415-9395

Jelinek, Csaba (2019) A városrehabilitáció korszakai Magyarországon: Az állam szerepe marginális városi terek (újra)termelésében = Four waves of urban regeneration in Hungary: The role of the state in the (re-)production of marginal urban spaces. Tér és Társadalom, 33 (4). pp. 17-37. ISSN 0237-7683

Juhász, Péter (2020) Egy példa a népességcserére. A délvidék pusztulása a török háborúkban. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) (1). pp. 7-30. ISSN 0350-4158

Jóna, László (2018) Belső udvarok mint közösségi terek = Inner courtyards as public open spaces. Tér és Társadalom, 32 (3). pp. 113-127. ISSN 2062-9923

Jóna, László (2020) A COVID-19 járvány hatása a közösségi terek használatára és jövőjére = Impacts of the COVID-19 epidemic on the use and future of public spaces. Tér és Társadalom, 34 (3). pp. 295-306. ISSN 0237-7683

Jóna, László (2019) REAL CORP konferenciák 2014–2018. Tér és Társadalom, 33 (1). pp. 199-202. ISSN 0237-7683

Józsa, Viktória (2018) Quo vadis regionalizmus? Egy eszme- és értékrendszer tovább élése a szakemberek közvetítésével = Quo vadis regionalism? The subsistence of a conceptual and value system through the professionals. Tér és Társadalom, 32 (3). pp. 96-112. ISSN 2062-9923

Józsa, Viktória (2014) A Robert Bosch csoport miskolci letelepedése és beágyazódásának folyamata. Tér és Társadalom, 28 (2). pp. 199-213. ISSN 2062-9923

Józsa, Viktória and Kneisz, Ildikó (2019) Okos valóság Magyarországon? Okos programok megvalósításának esélyei Miskolcon és a magyar–szlovák határ menti térségben = Smart reality in Hungary? The chances of implementation of smart programmes in Miskolc and the Hungarian–Slovak cross-border region. Tér és Társadalom, 33 (1). pp. 66-82. ISSN 2062-9923 (online); 0237-7683 (print)

Józsa, Viktória and Szabó, Pál (2017) Beszámoló és gondolatok a Térszerkezeti kihívások és területfejlesztési válaszlehetőségek a 2010-es években Magyarországon című konferenciáról = Report and thoughts on the conference Challenges of spatial structures and answers of regional development in Hungary in the 2010s. Tér és Társadalom, 31 (2). pp. 125-129. ISSN 2062-9923

K

Kalocsai, Kornél (2019) Smart city és a blockchain: buzzword vagy paradigmaváltás? = Smart city and blockchain: buzzword or paradigm shift? Tér és Társadalom, 33 (1). pp. 98-105. ISSN 2062-9923 (online) ; 0237-7683 (print)

Karlinszky, Balázs (2014) Középkori határjárások a Cserháton. VESZPRÉMI SZEMLE, 32. pp. 3-18. ISSN 1217-5358

Karmacsi, Zoltán (2016) Zápszony és Mezőkaszony nyelvi tájképének változása. In: Студії з філології та журналістики. Збірник наукових праць з філології та журналістики (4). Grazhda, Ungvár, pp. 239-241. ISBN 978-966-176-094-2

Karácsonyi, Dávid (2014) A csernobili baleset térbeli hatása a Poleszje demográfiai és urbanizációs folyamataira = Effects of the Chernobyl disaster on the spatial demographic and urbanization processes of the Polesye region. Tér és Társadalom, 28 (1). pp. 130-154. ISSN 2062-9923

Kelemen, Rita and Kincses, Áron (2015) A jóllét magyarországi indikátorrendszerének elméleti alapjai. Gazdálkodás, 3 (59). pp. 220-235. ISSN 0046-5518

Kincses, Áron (2014) Magyarországon élő külföldi állampolgárok területi jellegzetességei. Területi Statisztika, 54 (5). pp. 448-473. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron (2014) A Magyarországon élő külföldi állampolgárok területi koncentrációja, 2001–2011. Területi Statisztika, 54 (6). pp. 531-549. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron (2014) Nemzetközi migrációs körkép Magyarországról a 2011-es népszámlálási adatok alapján. Területi Statisztika, 54 (6). pp. 590-605. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron (2015) Romanian citizens in Hungary according to 2011 Population Census data. Forum geografic, 14 (2). pp. 190-198. ISSN 1583-1523

Kincses, Áron (2018) A járások központ-vonzáskörzet jellemzői a hazánkat érintő nemzetközi vándorlásban = Characteristics of the District Center-Agglomeration Zones in the International Migration of Hungary. TERÜLETI STATISZTIKA, 58 (3). pp. 250-268. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron (2015) A nemzetközi migráció Magyarországon és a Kárpát-medence magyar migrációs hálózatai a 21. század elején. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. ISBN 978-963-235-484-2

Kincses, Áron (2015) A szomszédos országok migrációs forrásterületeinek a vizsgálata a magyar népszámlálási adatok felhasználásával 2001 és 2011 között. Területi Statisztika, 55 (5). pp. 407-431. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron and Bálint, Lajos (2017) Migration settlement networks in the Carpathian Basin, 2001–2011. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 6 (2). pp. 94-111. ISSN 2063-9538 (In Press)

Kincses, Áron and Bálint, Lajos (2016) Migrációs települési hálózatok a Kárpát-medencében, 2001-2011. Területi Statisztika, 56 (1). ISSN 0018-7828 (In Press)

Kincses, Áron and Michalkó, Gábor and Tóth, Géza (2014) A Magyarország átutazó forgalmában érintett települések lehatárolása. Területi Statisztika, 54 (3). pp. 237-252. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron and Michalkó, Gábor and Tóth, Géza (2014) A Magyarország átutazó forgalmában érintett települések lehatárolása. Területi Statisztika, 54 (3). pp. 237-252. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron and Nagy, Zoltán and Tóth, Géza (2014) THE CHANGING ECONOMIC SPATIAL STRUCTURE OF EUROPE. Norwegian Journal of Geography (68). pp. 1-9. ISSN 0029-1951

Kincses, Áron and Nagy, Zoltán and Tóth, Géza (2014) Modelling the spatial structure of Europe. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (2). pp. 40-54. ISSN 2063-9538

Kincses, Áron and Rédei, Mária (2014) Szerbiai migrációs körkép Magyarországról a 2011-es népszámlálási adatok alapján. In: Regionális kaleidoszkóp. Regionális Tudományi Társaság Szabadka, Szabadka, pp. 247-262. ISBN 978-86-86929-05-1

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2014) The Application of Gravity Model in the Investigation of Spatial Structure. Acta Polytechnica Hungarica, 11 (2). pp. 5-19. ISSN 1785-8860

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2013) Investigation of spatial structure : modelling approach. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 3. pp. 41-56. ISSN 2063-9538

Kiss, Éva and Jankó, Ferenc and Bertalan, Laura and Mikó, Eszter (2018) Nyugat és Kelet határán: Sopron a belföldi migrációban = Sopron: a border town attracting internal migration. Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 151-166. ISSN 2062-9923

Knipl, István (2018) A tájhasználat változásai térben és időben (a hajósi és a császártöltési határ terepbejárásának eredményei) = Changes in the Usage of Landscape in Space and Time. In: Cumania 28. Kecskeméti Katona József Múzeum, Kecskemét, pp. 47-58.

Kocsis, Károly (2015) A muravidéki népesség nyelvi-etnikai térszerkezetének átalakulása az elmúlt évezredben. In: Geográfus körút 60. Virágmandula Kft., Pécs, pp. 145-160. ISBN 978-615-5497-44-5

Kocsis, Károly and Michalkó, Gábor and Szabó, Balázs and Balizs, Dániel and Varga, György (2016) Az Európát érintő közelmúltbeli vándorlások területi jellemzői. In: A változó világ XXI. századi kihívásai. Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, pp. 267-276. ISBN 978-615-5545-63-4

Kocsis, Károly and Tátrai, Patrik (2015) A Kárpát-medence etnikai térszerkezetének változásai a rendszerváltást követően. In: Otthon a Kárpát-medencében. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 75-92. ISBN 978-963-334-276-3

Konecka-Szydłowska, Barbara and Trócsányi, András and Pirisi, Gábor (2018) Urbanisation in a formal way? The different characteristics of the “newest towns” in Poland and Hungary. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office. ISSN 2063-9538 (In Press)

Koppány, Krisztián and Kovács, Norbert and Szabó, Dániel Róbert (2014) Város és vonzáskörzete: gazdasági kapcsolatrendszer és növekedés : Vázlat a győri járműipari körzet regionális makromodelljének kidolgozásához = City and agglomeration : economic relations and growth. Tér és Társadalom, 28 (2). pp. 128-158. ISSN 2062-9923

Kosztyán, Zsolt Tibor and Telcs, András and Katona, Attila and Mihálykóné Orbán, Éva and Mihalykó, Csaba (2018) Ha nagy leszek, informatikus leszek? Hallgatói jelentkezések idősoros és területi vizsgálata. GIKOF Journal (11). pp. 32-40. ISSN 1588-9130

Kovács, András (2017) A tér a marketingben = Space in marketing. Tér és Társadalom, 31 (1). p. 70. ISSN 2062-9923

Kovács, András Donát (2015) A vidék fogalma, lehatárolása és új tipológiai kísérlete. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 11-34. ISSN 2062-9923

Kovács, Róbert (2001) Gondolatok a közlekedés és szervezeti kapcsolatai kérdésköréről a budapesti térség közigazgatási problémáinak kapcsán. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 69-80. ISSN 0237-7683

Kovács, Sándor Zsolt and Rácz, Szilárd (2014) Az új európai kohéziós politika – Beszámoló a Magyar Regionális Tudományi Társaság XI. vándorgyűléséről = New European cohesion policy - Report on the 11th Annual Meeting of the Hungarian Regional Science Association. Tér és Társadalom, 28 (3). pp. 151-154.

Kovács, Sándor Zsolt and Rácz, Szilárd (2018) Dualitások a regionális tudományban – Beszámoló a Magyar Regionális Tudományi Társaság 15. vándorgyűléséről = The dualities of regional science and studies – Report on the 15th Annual Meeting of Hungarian Regional Science Association. Tér és Társadalom, 32 (2). pp. 155-159. ISSN 2062-9923

Kovács, Sándor Zsolt and Rácz, Szilárd (2016) Kelet-Közép-Európa területi folyamatai, 1990–2015. Beszámoló a Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. vándorgyűléséről = Regional processes of Central and Eastern Europe, 1990-2015, Report on the 13th Annual Meeting of the Hungarian Regional Science Association. Tér és Társadalom, 30 (1). pp. 128-132. ISSN 2062-9923

Kovács, Sándor Zsolt and Rácz, Szilárd (2017) Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben – Beszámoló a Magyar Regionális Tudományi Társaság XIV. vándorgyűléséről = The role of small and medium sized cities in regional development - Report on the 14th Annual Meeting of Hungarian Regional Science Association. Tér és Társadalom, 31 (2). pp. 144-148. ISSN 2062-9923

Kovács, Sándor Zsolt and Rácz, Szilárd and Tipold, Ferenc (2014) Beszámoló a II. Területfejlesztők Napjáról = Report on the 2nd Congress of Spatial Developers. Tér és Társadalom, 28 (1). 210-214.. ISSN 2062-9923

Kovács, Zoltán (2017) Burgenland települései. In: Burgenland. A Kárpát-medence régiói (14). Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, pp. 387-399. ISBN 978-963-359-075-1

Kovács, Zoltán and Berényi, István and Egedy, Tamás and Székely, Gáborné and Udvarhelyi, Gergely (2009) A magyar lakáspiac átalakulásának földrajzi jellemzői = Geographical features of the transformation of housing market in Hungary. Project Report. OTKA.

Kovács, Zoltán and Szabó, Balázs (2015) Az ingázás területi jellemzőinek átalakulása hazánkban a rendszerváltozás után. In: Geográfus körút 60. Virágmandula Kft., Pécs, pp. 161-178. ISBN 978-615-5497-44-5

Kovács, Zoltán and Szabó, Tünde (2013) A policentrikus városfejlődés térfolyamatai Közép-Európában. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK, 2 (1). pp. 6-19. ISSN 2063-4315

Kovács, Zoltán and Tosics, Iván (2014) Urban sprawl on the Danube : The Impacts of Suburbanization in Budapest. In: Confronting suburbanization. Studies in Urban and Social Change . Wiley-Blackwell, Chichester, pp. 33-64. ISBN 978-1-4051-8547-9

Kovács, Zoltán and Wiessner, Reinhard and Zischner, Romy (2013) Urban Renewal in the Inner City of Budapest: Gentrification from a Post-socialist Perspective. Urban Studies, 50 (1). pp. 22-38. ISSN 0042-0980 (print), 1360-063X (online)

Kovács, Áron (2015) A dél-dunántúli és vajdasági autóbusz-közlekedés területi sajátosságai = Regional specialties of bus transport in South Transdanubia and Vojvodina. Tér és Társadalom, 29 (3). pp. 135-150. ISSN 2062-9923

Koós, Bálint (2020) Városi zsugorodás és lakóhelyi szegregáció az ezredforduló után = Urban shrinkage and residential segregation in Hungary. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 48-68. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Koós, Bálint (2015) A szegénység és depriváció a magyar településállományban az ezredfordulót követően – avagy kísérlet a települési deprivációs index létrehozására. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 53-68. ISSN 2062-9923

Kukely, György and Aba, Attila and Fleischer, Tamás (2017) New framework for monitoring urban mobility in European cities. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA, 24. pp. 155-162. ISSN 2352-1465

Kulcsár, Balázs (2020) Determination of settlement electricity self-sufficiency with the use of average utilization rate and PVGIS methods. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN. ISSN 2064-5031 (Submitted)

Kulcsár, Balázs (2020) Establishing Forecasts Pointing Towards the Hungarian Energy Change Based on the Results of Local Municipal Renewable Energy Production and Energy Export. In: ICGTEE 2020 : International Conference on Geography, Transport, Energy and Environment Tokyo, Japan, 2020. június 11-12., Tokyo, Japan.

Kulcsár, Balázs (2018) Háztartási méretű kiserőművek villamosenergia-ellátásban betöltött szerepe a magyarországi településállományban - The role of small-scale household power plants in the electricity supply by the Hungarian settlements. International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS), 3. (45.). ISSN 2498-700X (In Press)

Kulcsár, Balázs (2017) Háztartási méretű kiserőművek villamosenergia-termelő képessége = Electricity Production Equity of Houshold Scale Small Power Plants. In: Környezetmérnöki Konferencia és Szakmai Nap, 2017.10.12-13., Debrecen, DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK.

Kulcsár, Balázs (2019) Kötelezö átvételi rendszerben benyújtott naperőmű létesítési igények, megválósúlásának hatása a magyarországi településá llomány villamosenergia ellátására = The impact of realization of solar power plant installation requests in Mandatory Purchase (KÁT) system on the electricity supply of Hungarian settlements. International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS), 4 (2). pp. 54-60. ISSN 2498-700X

Kulcsár, Balázs (2018) MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ KISERŐMŰVEK ARÁNYA A MAGYAR TELEPÜLÉSÁLLOMÁNY VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSÁBAN. In: IX. Magyar Földrajzi Konferencia, 2018. november 9-11. Debrecen, 2018. november 9-11., Debrecen.

Kulcsár, Balázs (2020) PVGIS szoftver megbízhatóságának vizsgálata magyarországi referencia naperőművekkel. Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923 (Submitted)

Kulcsár, Balázs (2018) A nem engedélyköteles, megújuló energiát hasznosító kiserőművek területi elhelyezkedése Magyarországon : The territorial location of the subject to authorization, renewable energy recovery small power plants in Hungary. MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2018. pp. 132-139. ISSN ISBN 978-963-7064-37-1

Kulcsár, Balázs (2020) The proportion of alternative-powered vehicles and the state of energy self-sufficiency in the Hungarian settlement stock. International Journal of Climate Change Strategies and Management. ISSN 1756-8692 (Submitted)

Kulcsár, Balázs (2017) The role of small, household size power plant in the electricity supply by Hungarian municipalities - or what is the available capacity on the way of the local self-sufficiency enough for. In: EUGEO Conference 2017 Brussels, 2017.09.04-06., Brussels, Belgium.

Kulcsár, László (2012) A város múltja, jelene és jövője. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (3-4). pp. 118-120. ISSN 0865-7823

Kántor, Noémi and Gulyás, Ágnes and Égerházi, Lilla Andrea and Unger, János (2009) Objective and subjective aspects of an urban square’s human comfort – case study in Szeged (Hungary). BERICHTE DES METEOROLOGISCHES INSTITUT DER ALBERT LUDWIGS UNIVERSITAT FREIBURG, 18. pp. 241-246.

Káposzta, József and Honvári, Patrícia (2019) A smart falu koncepciójának főbb összefüggései és kapcsolódása a hazai vidékgazdaság fejlesztési stratégiájához = The concept of smart villages and a rural home development strategy. Tér és Társadalom, 33 (1). pp. 83-97. ISSN 2062-9923 (online); 0237-7683 (print)

Kőszegfalvi, György (2015) A városi rendszer működése. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (4). pp. 396-398. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

L

Lakatos, Artur (2017) Szocialista iparosítás, demográfiai változások. Kolozsvár, Nagyvárad és Marosvásárhely fejlődési irányai (1945-1989). Belvedere Meridionale, 29 (2). pp. 27-53. ISSN 1419-0222 ; ISSN (online) 2064-5929

Laki, Ildikó (2014) Egy helyét kereső város a Duna mentén. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Laszlovszky, József (2020) Book review: Havasok keblében rejtező szép Csík : A Csíki-medence középkori településtörténete [Beautiful Ciuc Hiding in the Mountains. The Medieval Settlement History of the Ciuc Basin] by István Botár. HUNGARIAN ARCHAEOLOGY, 9 (1). pp. 66-68. ISSN 2416-0296

Lengyel, Balázs and Bokányi, Eszter and Di Clemente, Riccardo and Kertész, János and González, Marta C. (2020) The role of geography in the complex diffusion of innovations. SCIENTIFIC REPORTS, 10. pp. 1-11. ISSN 2045-2322

Lengyel, Imre and Kotosz, Balázs (2018) Felzárkózás és/vagy távolságtartó követés? A visegrádi országok térségeinek fejlődéséről = Catching up and/or following at a distance? On the prospect of the regions of the Visegrad countries. Tér és Társadalom, 32 (1). pp. 5-26. ISSN 2062-9923

Lengyel, Imre and Nemes-Nagy, József and Rechnitzer, János and Varga, Attila (2020) A hazai regionális tudományról: eredmények és kihívások = Hungarian regional science: achievements and challenges. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 5-18. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Lovász, György and Gyenizse, Péter (2012) Impact of karst development on settlement network in Hungary and Croatia. KARST DEVELOPMENT / KARSZTFEJLŐDÉS, 2 (1). pp. 21-28. ISSN 1585-5473

Lux, Gábor (2016) Az államszocialista iparpolitika területi következményei. In: Tanítványaimban élek tovább – Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére. PTE Közgazdaságtudományi Kar, pp. 1-17. (In Press)

Lux, Gábor (2013) Kritikus tömeg alatt: a fejlesztési együttműködés lehetőségei a kisebb nagyvárosokban = Below the critical mass: developmental cooperation in minor cities. Tér és Társadalom, 27 (4). pp. 52-74. ISSN 0237-7683

Lux, Gábor (2019) A Modern városok program újraiparosítási törekvései = Reindustrialisation initiatives in the Modern Cities Programme. Tér és Társadalom, 33 (1). pp. 44-65. ISSN 2062-9923 (online); 0237-7683 (print)

Lux, Gábor (2016) Reintegrating economic space: The metropolitan–provincial divide. In: The Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge, pp. 1-14. (In Press)

Lux, Gábor and Bajmócy, Zoltán (2013) Beszámoló a Regional Studies Association éves európai konferenciájáról (Tampere, Finnország, 2013. május 5–8.) = Report on the annual European conference of the Regional Studies Association. Tér és Társadalom, 27 (3). pp. 180-184. ISSN 0237-7683

Lóczy, Dénes and Gyenizse, Péter (2013) Pécs természeti környezete. In: Pécs története I., Az őskortól a püspökség alapításáig. Pécs Története Alapítvány, Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 15-36. ISBN 978-615-5339-08-0

Löki, Viktor and Molnár V., Attila and Süveges, Kristóf and Heimeier, Helmut and Takács, Attila and Nagy, Timea and Fekete, Réka and Lovas-Kiss, Ádám and Sramkó, Gábor and Tökölyi, Jácint (2019) Predictors of conservation value of Turkish cemeteries: A case study using orchids. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING, 186. pp. 36-44. ISSN 0169-2046

M

Makkai, Bernadett and Máté, Éva and Pirisi, Gábor and Trócsányi, András (2018) Hová tűnnek a fiatalok? A fiatalok kisvárosokból történő elvándorlásának háttere és következményei. In: Táj geográfus ecsettel. PTE TTK, Pécs, pp. 99-118. ISBN 978-963-429-226-5

Makkai, Bernadett and Máté, Éva and Pirisi, Gábor and Trócsányi, András (2017) Where Have All the Youngsters Gone? The Background and Consequences of Young Adults’ Outmigration from Hungarian Small Towns. European Countryside, 9 (4). pp. 789-807. ISSN 1803-8417

Marien, Anita (2015) A területi identitás magatartási megnyilvánulásai, különös tekintettel a költözési szándékra. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, XII (1). pp. 4-16. ISSN 1786-1594

Markovits-Somogyi, Rita and Török, Ádám (2009) Szállítási láncok globális környezetterhelésének modellezése a környezettudatos városszervezésben. In: Települési környezet II. Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen, pp. 310-314. ISBN 978-963-473-336-2

Mezei, Cecília and Varjú, Viktor (2018) Erőforrás-alapú, fenntartható önkormányzati fejlesztések lehetősége/modellezhetősége. In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 119-137. ISBN 978 963 693 883 3

Michalkó, Gábor and Balizs, Dániel and Kiss, Éva and Faragóné Huszár, Szilvia and Sik, András and Karácsonyi, Dávid (2017) A vidékiesség vonzásában: a nagyvárosi agglomerációk láthatatlan turizmusa Magyarországon. Tér és Társadalom, 31 (3). pp. 44-61. ISSN 2062-9923

Mihály, Melinda (2019) Újratermelődő „gettók”? A helyi fejlesztés lehetőségei és korlátai egy szélsőségesen marginalizált kistelepülésen = Reproducing “ghettos”? – Development in a village undergoing advanced peripheralisation. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4). pp. 132-156. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Mikle, György (2018) Irányzatok a brit vidékföldrajzban = Approaches in British rural geography. Tér és Társadalom, 32 (1). pp. 93-109. ISSN 2062-9923

Molnár, Ernő (2017) In memoriam Süli-Zakar István = In memoriam István Süli-Zakar. Tér és Társadalom, 31 (2). pp. 149-150. ISSN 2062-9923

Molnár, Ernő and Kozma, Gábor (2019) A debreceni gazdaságfejlesztés zászlóshajói: a városban működő ipari parkok jellegzetességei = Flagships of economic development of Debrecen: characteristics of industrial parks in the city. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (3). pp. 49-71. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Mátyás, Szabolcs and Bói, László and Frigyer, László and Nyitrai, Endre (2019) Településszerkezet és kriminalitás = Settlement Structure and Crime. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE), 7 (1). pp. 45-51. ISSN 2064-3756

Máté, Gabriell and Kovács, András and Néda, Zoltán (2013) Hierarchical Settlement Networks. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 3. pp. 30-40. ISSN 2063-9538

Máté, Gábor (2018) Tanúvallatás a Dél-Dunántúl 1683-85-ös elpusztításáról (Forrásközlés). Wosinsky Mór Megyei Múzeum Évkönyve XXXIX. 2017.. pp. 401-441.

Máté, Gábor (2017) Transdanubian Puszta (1683–1735) Based on 18th-Century Border Litigations. Acta Ethnographica Hungarica, 62 (1). pp. 105-134. ISSN 1216-9803

Máté, Gábor (2017) Vízkezelés és erdei sertéstartás a szerémségi Bázaközben. In: Víz, ember, örökség. Tanulmányok a 90 éve született Solymos Ede tiszteletére. Türr István Múzeum, Baja, pp. 103-118.

Máté, Gábor (2018) A dél-dunántúli rácok történeti néprajzi kérdései a 17-18. században. ETHNOGRAPHIA. ISSN 0014-1798

Máté, Gábor (2016) Újabb 18. század eleji források a Völgység lokalizálásához. In: Források a Völgység tanulmányozásához. Előadások a VI. Völgységi konferencián (2015. október 30.). Völgység Múzeum, Bonyhád.

Máté, Éva and Pirisi, Gábor and Trócsányi, András (2017) A felszakadozó térszerkezet Magyarországa – Esettanulmány a Dél-dunántúli régióból. In: VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, 2016. augusztus 22 - 27., Pécs, Magyarország.

N

Nagy, A. Júlia (2015) A városmarketing és a gazdasági szerkezetváltás összefüggései Manchesterben = City marketing in the context of economic restructuring in Manchester. Tér és Társadalom, 29 (4). pp. 97-116. ISSN 2062-9923

Nagy, Enikő and Csiszár, Csaba (2018) A „smart” és automatizált repülőterek jellemzőinek feltárása. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (3). pp. 36-45. ISSN 0023-4362

Nagy, Erika and Nagy, Gábor (2019) Az állam szerepe a városi terek fogyasztás-központú „újratermelésében” = State agency in the consumption-centred restructuring of urban spaces. Tér és Társadalom, 33 (4). pp. 61-86. ISSN 0237-7683

Nagy, Erika and Timár, Judit (2007) A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon - szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában = Urban space in transition: Suburbanisation and gentrification in Hungarian country towns in the period of transformation. Project Report. OTKA.

Nagy, Erika and Timár, Judit (2019) Állam és tértermelés: „új” értelmezési keretek a tértudományokban - Szerkesztői előszó = State and production of space: "new” approaches in spatial sciences - Editorial. Tér és Társadalom, 33 (4). pp. 3-16. ISSN 0237-7683

Nagy, Sándor (2012) Gondolatok Szentes Város külterületi fejlesztési koncepciójához. In: Szentes Város komplex külterület-fejlesztési koncepciójának előkészítése. SZTE JGYPK ATTI Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék, Szeged, pp. 113-121. ISBN 978-963-88883-1-0

Nagy, Zoltán and Tóth, Géza and Péter, Zsolt Szabolcs and Szendi, Dóra and Pál, Zsolt and Leskó, Anett Katalin and Tóthné Kiss, Anett (2015) Smart Local Community kezdeményezések lehetőségei vidéki térségekben - Borsod-Abaúj-Zemplén megye három járásának példáján. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 12 (2). pp. 59-70. ISSN 1786-1594

Nagyváradi, László and Gyenizse, Péter and Szebényi, Anita (2011) Monitoring the changes of suburban settlement by remote sensing. ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT, 5 (2). pp. 76-83. ISSN 1789-4921

Nemes Nagy, József (2014) Térelmélet, tudománytörténet, tértudományok = Spatial theory, history of science, spatial sciences. Tér és Társadalom, 28 (1). pp. 173-178. ISSN 2062-9923

Nemes Nagy, József and Szabó, Pál (2016) Európa modern egységesülése és tagozódása = Cohesion and diversification in modern Europe. Tér és Társadalom, 30 (4). pp. 17-35. ISSN 2062-9923

Nikitscher, Péter (2006) Letenyei László: Településkutatás. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 153-156. ISSN 0237-7683

Novák, Tibor József and Túri, Zoltán (2018) A városterjedés hatásainak becslése korábbi mezőgazdasági területek talajaira távérzékelt adatok alapján. In: IX. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás, 2018. május 24-25., Debrecen, Magyarország.

Nyírő, András (2019) Kesztölc: Lakosságszám és településmorfológia = Kesztölc: Population and Settlement Morphology. Studia Mundi – Economica, 6 (1). pp. 83-92. ISSN 2415-9395

Nádasi, Éva (1987) Falu és közösség (Kutatási hipotézis). Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 67-76. ISSN 0237-7683

O

Obersteg, Andreas and Arlati, Alessandro and Acke, Arianne and Berruti, Gilda and Heurkens, Erwin and Mezei, Cecília and Varjú, Viktor (2019) Urban Regions Shifting to Circular Economy: Understanding Challenges for New Ways of Governance. Urban Planning, 4 (3). pp. 19-31. ISSN 2183–7635

Ongjerth, Richárd (2017) Még 50 év – avagy hogyan teremtsük meg a hatékony magyar urbanisztikát? = 50 more years - or how to establish an effective Hungarian urban planning? Tér és Társadalom, 31 (2). pp. 139-143. ISSN 2062-9923

Orosz, György and Barczi, Attila (2019) Természeti adottságok szerepe a területfejlesztésben a komplex programmal fejlesztendő magyarországi járások esetében. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 17 (2). pp. 209-218. ISSN 1589-4673

P

Paládi-Kovács, Attila (2016) Bolhád, Erdőhát, Barkóság. Tájnevek északon. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (1). pp. 47-56. ISSN 2064-390X

Pap, Norbert and Kitanics, Máté and Gyenizse, Péter and Szalai, Gábor and Polgàr, Balàzs (2019) Sátorhely vagy Majs? : Földvár környezeti jellemzői - a mohácsi csata centrumtérségének lokalizálása = Sátorhely or Majs? : The Environmental Features of Földvár - Localizing the Central Area of the Battle of Mohács. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (2). pp. 209-246. ISSN 0040-9634

Pecze, Anna and Balogh, Péter István (2020) The Method of Defining the Frame of the Street = Az utca területi meghatározásának módszere. 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (55-56). pp. 146-155. ISSN 1787-6613

Peres, Zsuzsanna and Gardas, Miro and Roskar, Jelena (2013) Nagybirtokok Baranya megyében a 18-19. században. In: Jog - Régiók - Fejlesztés. PTE Állam- és Jogtudományi Kar; Eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs; Eszék, pp. 205-226. ISBN 978-953-6072-78-1 (online)

Perger, Éva (2015) A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat együttműködése keretében megvalósult komplex vidékkutatási programról. Tér és Társadalom, 49 (1). pp. 3-10. ISSN 2062-9923

Pikler, Katalin (2016) Az EU területi statisztikai rendszere (NUTS), kapcsolódva a Közép-Magyarország régió kettéválasztásának kérdéséhez = Common classification of territorial units for statistics (NUTS) of the EU in connection with the split of the Central Hungary NUTS 2 region. Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 84-88. ISSN 2062-9923

Pirisi, Gábor (2006) Kőszegfalvi György: Magyarország településrendszere. Történelmi vázlat településrendszerünkről. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 133-134. ISSN 0237-7683

Pirisi, Gábor (2018) A reziliencia a településföldrajzi kutatásokban – egy elméleti modell körvonalai. Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923 (Submitted)

Pirisi, Gábor (2019) A reziliencia lehetséges értelmezése a településföldrajzi kutatásokban = The interpretation of the concept of resilience for researches in urban geography. Tér és Társadalom, 33 (2). pp. 62-81. ISSN 0237-7683

Pirisi, Gábor (2017) A reziliencia szerepe a kisvárosok fejlődésében - Egy komlói esettanulmány kapcsán. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK, 6 (2). pp. 75-88. ISSN 2063-4315

Pirisi, Gábor and Kiss, Balázs and Máté, Éva (2016) A kisvárosok szerepe a munkaerő-ingázásban = The role of small towns in the spatial mobility of labour force according to the commuting. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata. pp. 415-437. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Pirisi, Gábor and Lovász, Virág (2017) Esztergom - egy sikertelen kisváros? Területfejlesztés és Innováció, 11 (2). pp. 17-28. ISSN 1789 - 0578 (In Press)

Piskóti, István and Nagy, Szabolcs and Marien, Anita and Molnár, László (2012) Identification Between Individuals and Places of Residence. In: Retracing the Silkroad. Széchenyi István Egyetem, Győr, pp. 1-10. ISBN 978-0-473-21245-2

Páger, Balázs (2018) Beszámoló az Enyedi György-emlékülésről. Tér és Társadalom, 32 (1). pp. 198-202. ISSN 2062-9923

Páger, Balázs (2016) Horváth Gyula szakmai életútja = Scientific career of Gyula Horváth. Tér és Társadalom, 30 (4). pp. 5-16. ISSN 2062-9923

Pálné Kovács, Ilona (2016) Regionális politikai és területi kormányzási ciklusok Közép- és Kelet-Európában = Cycles of regional policy and territorial governance in Central and Eastern Europe. Tér és Társadalom, 30 (4). pp. 54-70. ISSN 2062-9923

Pálné Kovács, Ilona (2019) A magyar önkormányzatok korlátai a helyi gazdaságfejlesztésben = Limits of Hungarian local governments in the local economic development. Tér és Társadalom, 33 (2). pp. 3-19. ISSN 2062-9923

Péli, László and Némediné Kollár, Kitti (2016) REGIONAL ANALYSIS OF HUNGARICUMS IN EUROPE = A HUNGARIKUMOK TERÜLETI ELEMZÉSE EURÓPÁBAN. Studia Mundi – Economica, 3 (2). pp. 125-133. ISSN 2415-9395

Pénzes, János (2014) Periferikus térségek lehatárolása Magyarországon – módszertani és területi sajátosságok. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Póla, Péter (2017) Új kihívások a regionális tudományban. Nemzetközi konferencia az RKI szervezésében = New challenges in regional studies. International conference organised by the Institute for Regional Studies. Tér és Társadalom, 30 (4). pp. 147-149. ISSN 2062-9923

Póla, Péter and Chevalier, Pascal and Maurel, Marie-Claude (2015) A LEADER akciócsoportok és partnerségi hálózatok működésének tanulságai Baranya megyében. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 175-194. ISSN 2062-9923

R

Rechnitzer, János (2016) Elmozdulások és törésvonalak Kelet-Közép-Európa térszerkezetében = Dislocations and ruptures in the spatial structure of Central and Eastern Europe. Tér és Társadalom, 30 (4). pp. 36-53. ISSN 2062-9923

Rechnitzer, János (2019) Nagyvárosok a magyar területi politikában és területfejlesztésben a rendszerváltozástól napjainkig = Territorial politics and development of major cities in Hungary from the transition to the present day. Tér és Társadalom, 33 (1). pp. 3-26. ISSN 2062-9923 (online) ; 0237-7683 (print)

Rechnitzer, János (2014) A győri járműipari körzetről szóló kutatási program = Research programme on the Vehicle Industrial District in Győr. Tér és Társadalom, 28 (2). pp. 3-10. ISSN 2062-9923

Rechnitzer, János and Páthy, Ádám and Berkes, Judit (2014) A magyar városhálózat stabilitása és változása = Stability and change in the Hungarian city network. Tér és Társadalom, 28 (2). pp. 105-127. ISSN 2062-9923

Rechnitzer, János and Rácz, Szilárd (2016) A Magyar Regionális Tudományi Társaság programja a 2016–2019 közötti időszakra = Programme of the Hungarian Regional Science Association between 2016–2019. Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 164-168. ISSN 2062-9923

Regőczi, Ágnes and Kapi, Rita and Horvát, Ferenc (2018) Közlekedési csomópont világvárosi színvonalon. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (3). pp. 4-11. ISSN 0023-4362

Richard, Blyth (2017) A magyar településtervezés következő 50 éve – brit együttműködéssel = The next 50 years of Hungarian urban planning - with British contribution. Tér és Társadalom, 31 (2). pp. 137-138. ISSN 2062-9923

Ritó, Evelin (2018) Élhetőbb város – avagy Smart City = Smart cities for a better world. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 2 (41). pp. 42-53. ISSN 1789-6339

Rácz, Szilárd (2016) Horvátország térszerkezete = The spatial structure of Croatia. Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 81-104. ISSN 2062-9923

S

Salamin, Géza and Péti, Márton (2019) Tervkészítéstől a governance-ig. A térbeli tervezés európai fogalma, jelentései és lehetséges hazai kapcsolódásai = From plan making to governance. European meanings of spatial planning and its possible relation to Hungarian planning. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (3). pp. 7-28. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Schmidt, Andrea and Mezei, Cecília (2013) A lengyel regionális politika és intézményei = Polish regional policy and institutions. Tér és Társadalom, 27 (3). pp. 109-126. ISSN 0237-7683

Schneller, István (2006) A városrehabilitáció helyzete Budapesten. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 151-154. ISSN 0237-7683

Soltész, Béla and Erőss, Ágnes and Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2014) Hungary: cross border migration in a fragmented ethnic space. In: Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners. HAS Geographical Institute, Budapest, pp. 72-87. ISBN 978-963-9545-44-1

Somlyódyné Pfeil, Edit (2014) Az állam megváltozott szerepe és a városfejlesztés viszonya = The transforming role of the state and its relationship to urban development. Tér és Társadalom, 28 (2). pp. 31-44. ISSN 2062-9923

Sudár, Anna (2003) A turizmus és a településfejlődés összefüggései Gödöllőn. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 67-83. ISSN 0237-7683

Suvák, Andrea (szerk ) and Póla, Péter and Varjú, Viktor and Gyüre, Judit and Đanković, Biljana and Ivoševac, Brigita and Đurđević, Nemet Ana and Moharić, Matija and Schubert, József and Sindler, Csaba (2014) Általános keretterv a Dráva-régió számára: DUPLO Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Project Report. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs.

Szabó, Balázs (2020) Daniel Kiss (2019): Modeling Post-Socialist Urbanization. The Case of Budapest (Birkshäuser, Basel, p. 206). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 160-163. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Szabó, Julianna (2003) Települési stratégiák a budapesti agglomerációban. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 101-116. ISSN 0237-7683

Szabó, Pál and Farkas, Máté (2014) Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képe = The spatial structure of East-Central Europe. Tér és Társadalom, 28 (2). pp. 67-86. ISSN 2062-9923

Szabó, Zsombor and Török, Árpád (2018) Magyarország határátkelőinek térökonometriai elemzése. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (4). pp. 46-60. ISSN 0023-4362

Szalai, Ádám (2020) Az okosváros-koncepció kritikai földrajzi vizsgálata – elméleti háttér és lehetséges kutatási irányok = A Critical Geographical Analysis of the Smart City Concept - Theoretical Background and Possible Research Directions. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (2). pp. 88-107. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Szegvári, Péter (2016) Mi változna Budapest számára a területi statisztikai régió kettéválasztásával? = What would change after the division of Central Hungary regarding the regional role of Budapest? Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 89-92. ISSN 2062-9923

Szende, Katalin and Belényesyné Sárosi, Edit and Kubinyi, András and Kücsán, József and Tringli, István and Végh, András (2009) Magyarország városainak történeti atlasza = Hungarian Atlas of Historic Towns. Project Report. OTKA.

Szerdahelyi-Németh, Klára (2020) Spatial Theory Analyzis : On the Border of Private and Public Space = Térelméleti elemzés : A privát tér és a köztér határán. 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (55-56). pp. 130-145. ISSN 1787-6613

Szijártó, Imre (2005) Kisebbségi felsőoktatás a magyar nyelvterület peremén. In: Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Új Mandátum Kiadó, Budapest, pp. 38-61. ISBN 963-9494-60-7

Szilágyi, Dániel and Gerse, József (2015) Fokról-fokra a települési lépcsőn : Társadalmi-gazdasági különbségek a településhierarchia-szintek között Magyarországon. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (2). pp. 180-198. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Szilágyi, Kinga (2019) Előszó - Mőcsényi Mihály centenáriumi év = Preface - Mihály Mőcsényi's Centenary Year. 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (53). pp. 2-5. ISSN 1787-6613

Szilágyi, Zsolt (2015) Települések közti kapcsolatok az Alföldön a 20. század első harmadában. 1. rész. Other. Debreceni Egyetem. (Unpublished)

Szirmai, Viktória (2013) Az "új" városfejlődési modell lehetősége. In: Csinált városok a XXI. század elején. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, Budapest, pp. 253-259. ISBN 978-963-7372-89-6

Szirmai, Viktória (2017) Az új városi urbanizációs modell szocialista és/vagy globális természete. Tér és Társadalom, 31 (3). pp. 25-43. ISSN 2062-9923

Szirmai, Viktória (2013) Egy "új" városfejlődési út ígérete. In: Csinált városok a XXI. század elején. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, Budapest, pp. 11-32. ISBN 978-963-7372-89-6

Szirmai, Viktória (2016) A Kárpát-medence gazdasági és társadalmi szerkezete és kezelési lehetőségei – Egy személyes hangvételű bevezetés = Economic and social structure of the Carpathian basin and the possibilities of their management – A personal introduction. Tér és Társadalom, 30 (4). pp. 106-109. ISSN 2062-9923

Szirmai, Viktória (2012) Urban Sprawl in Europe. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 2. pp. 129-148. ISSN 2063-9538

Szirmai, Viktória (2005) A városkutatások továbbfejlesztésének szempontjai: Az európai várostudományok jövője. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 43-59. ISSN 0237-7683

Szirmai, Viktória and Baráth, Gabriella and Molnár, Balázs and Szépvölgyi, Ákos (2008) Nagyvárosi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok = Urban inequalities and social conflicts. Project Report. OTKA.

Szirmai, Viktória and Kovács, Zoltán (2006) Városrehabilitációs beavatkozások és a térbeli társadalmi kirekesztés: A társadalmilag fenntartható városfejlődés budapesti lehetőségei. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 1-19. ISSN 0237-7683

Szulovszky, János (2016) A magyarországi városállomány 1892-ben. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (3-4). pp. 75-86. ISSN 2064-390X

Szépvölgyi, Ákos and Baráth, Gabriella (2006) A városrehabilitáció fejlesztéspolitikai háttere. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 21-36. ISSN 0237-7683

Szörényiné Kukorelli, Irén (2015) Vidéki térségeink innovációt befogadó képessége : Egy kutatás tapasztalatai. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 97-115. ISSN 2062-9923

Sági, Mirjam (2016) Public Space 'Development': A Case Study of Erzsébet Square in Budapest. In: A magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizálódó világában 1. SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba, pp. 80-86.

Sági, Mirjam Cecília (2019) Az állam szerepe a „közterek hanyatlásában” – történelmi perspektívában = The role of the state in the decline of public space – a historical perspective. Tér és Társadalom, 33 (4). pp. 87-103. ISSN 0237-7683

Sütő, Attila and Fejes, Lilian (2019) A turizmus ágazat jelenlegi és potenciális éghajlati sérülékenységének területi különbségei Magyarországon = Territorial differencies in existing and potential climate vulnerability of the tourism sector in Hungary. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (3). pp. 108-126. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

T

Tagai, Gergely and Czirfusz, Márton (2014) A Tér és Társadalom 2013-ban = Space and Society in 2013. Tér és Társadalom, 28 (1). pp. 215-220. ISSN 2062-9923

Takács, Miklós (2019) Néhány gondolat az avar kor anyagi kultúrájáról a településrégész szemszögéből = Some Thoughts on the Material Culture of the Avar Period from the Perspective of a Settlement Archaeologist. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (2). pp. 165-208. ISSN 0040-9634

Tamás, László István (2012) Duna menti tájak ipari településformái. In: Település a tájban : Település a tájban című hallgatói műhelykonferencia előadásai. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest, pp. 77-86. ISBN 978-963-284-252-3

Tamáska, Máté (2020) Városkép és építészetszociológia Gondolatok Elisabeth Lichtenberger munkásságáról = Townscape and sociology of architecture. Thoughts about the work of Elisabeth Lichtenberger. Tér és Társadalom, 34 (3). pp. 244-263. ISSN 0237-7683

Telbisz, Tamás and Bottlik, Zsolt and Mari, László and Petrvalská, Alena and Kőszegi, Margit and Szalkai, Gábor (2014) TERMÉSZETI TÉNYEZŐK HATÁSA A NÉPESSÉG TERÜLETI ELOSZLÁSÁRA A GÖMÖR–TORNAI-KARSZT ÉS TÁGABB KÖRNYEZETE PÉLDÁJÁN. Földrajzi Közlemények, 138 (4). pp. 277-292. ISSN 0015-5411

Telbisz, Tamás and Imecs, Zoltán and Mari, László and Bottlik, Zsolt (2014) FÖLDRAJZI POSSZIBILIZMUS VIZSGÁLATA AZ ERDÉLYI-SZIGETHEGYSÉG PÉLDÁJÁN. KARST DEVELOPMENT / KARSZTFEJLŐDÉS, 19. pp. 23-40. ISSN 1585-5473

Timár, Judit (2016) Az egyenlőtlen térbeli fejlődés – a konceptualizálás hiánya és lehetőségei = Uneven spatial development – The lack and potentials of conceptualisation. Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 106-112. ISSN 2062-9923

Timár, Judit (2019) „Államosított tértermelés” a kiszorítottak perspektívájából egy dzsentrifikálódó városrészben = The “nationalised production of space” from the perspective of displaced people in an urban district undergoing gentrification. Tér és Társadalom, 33 (4). pp. 38-60. ISSN 0237-7683

Timár, Lénárd Ádám (2019) Silva, C. N., Buček, J. (eds.) (2017): Local government and urban governance in Europe (Springer, Cham, 265 o.). Tér és Társadalom, 33 (2). pp. 178-181. ISSN 0237-7683

Tomay, Kyra (2006) Slumosodás és városrehabilitáció Budapesten. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 93-107. ISSN 0237-7683

Tomay, Kyra and Kőszeghy, Lea and Csizmady, Adrienne and Csanádi, Gábor (2006) Belső-erzsébetvárosi rehabilitáció. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 73-92. ISSN 0237-7683

Tosics, Iván (2016) A Közép-Magyarország régió szétválasztása Budapest és környékének sikertelen erőfeszítései az együttműködésre = Splitting the Central Hungary region. Unsuccessful attempts of Budapest and Pest county for cooperation. Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 98-105. ISSN 2062-9923

Tráser, Ferenc (2003) Szeged logisztikai környezete. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 103-114. ISSN 0237-7683

Trócsányi, András and Hajnal, Klára and Pirisi, Gábor and Stefán, Klára (2013) A kulturális gazdaság szerepe a hazai nagyvárosok megújulásában = The role of cultural economy in the structural revival of Hungarian cities. Project Report. OTKA.

Trócsányi, András and Pirisi, Gábor and Máté, Éva (2018) An interpretation attempt of Hungarian small towns’ shrinking in a post-socialist transformation context. CHASOPYS SOCIALNO-EKONOMICHNOYI HEOHRAFIYI / JOURNAL OF HUMAN GEOGRAPHY, 24 (1). pp. 5-20. ISSN 2076-1333

Tátrai, Patrik (2015) Fontolva haladás? A hazai etnikai földrajz fejlődése a rendszerváltozás után. MEDITERRÁN ÉS BALKÁN FÓRUM, 9 (4). pp. 79-95. ISSN 1788-8026

Tátrai, Patrik (2017) A kárpát-medencei magyar szórványok településszerkezete és főbb demográfiai jellemzői. KISEBBSÉGI SZEMLE : A NEMZETPOLITIKAI KUTATÓINTÉZET FOLYÓIRATA, 2 (1). pp. 7-31. ISSN 2498-8049

Tóth, Balázs István (2013) Időszerű áttekintés: területi fejlettségi vizsgálatok Magyarországon az ezredforduló után. E-CONOM, 2 (1). pp. 76-89. ISSN 2063-644X

Tóth, Géza (2014) Az elérhetőség és alkalmazása a regionális vizsgálatokban. Műhelytanulmányok, 1 . Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. ISBN 978-963-235-420-0

Tóth, Géza and Csomós, György (2016) Mapping the position of cities in corporate research and development through a gravity model-based bidimensional regression analysis. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 6 (1). pp. 217-220. ISSN 2063-9538

Tóth, Géza and Kincses, Áron (2015) Accessibility Models Based On the Gravity Analogy: In Theory and Practice. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 5 (1). pp. 137-158. ISSN 2063-9538

Tóth, Géza and Kincses, Áron (2011) NEW ASPECTS OF EUROPEAN ROAD ACCESSIBILITY. Geographia Polonica, 84 (2). pp. 33-46. ISSN 0016-7282

Tóth, Géza and Kincses, Áron and Nagy, Zoltán (2014) European Spatial Structure. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken. ISBN 978-3-659-64559-4

Tóth, Géza and Kincses, Áron and Nagy, Zoltán (2014) European Spatial Structure. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken. ISBN 978-3-659-64559-4

Tóth, Géza and Nagy, Zoltán (2014) AZ AGGLOMERÁCIÓK, TELEPÜLÉSEGYÜTTESEK LEHATÁROLÁSÁNAK EREDMÉNYEI : FŐBB TENDENCIÁK A LEGFRISSEBB LEHATÁROLÁS EREDMÉNYEI TÜKRÉBEN. In: VII. Magyar Földrajzi Konferencia, 2014.09.02-2014.09.04, Miskolc-Lillafüred. (Submitted)

Tóth, Janka and Méreiné Berki, Boglárka and Málovics, György and Juhász, Judit and Boros, Lajos (2017) „Ha csak úgy kiköltöztetjük az embereket, egymás nélkül elvesznek.” Erőforrások, korlátok és ezek térbelisége a roma szegregátumokban lakók számára: egy hazai város példája. Tér és Társadalom, 31 (3). pp. 62-84. ISSN 2062-9923

Tóth, Tamás and Jóna, György (2019) Térségi-térbeli tervezés és hálózatosodás hatásai. In: Bevezetés a regionális tudományokba. SZIE GTK Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola & Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány, pp. 65-84. ISBN 978-963-269-811-3

Tótsimon, Péter and Keresztes, László Lóránt (2007) Változó településrendszer és a közforgalmú közösségi közlekedés fenntartásának kérdései Baranya megyében. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 85-93. ISSN 0237-7683

Törőcsik, Mária and Szontágh, Krisztina (2014) Térszemlélet a doktori képzésben – Regionális tudományok a doktori képzésben = Spatial approach in PhD schools - Regional Sciences in PhD schools. Tér és Társadalom, 28 (3). pp. 155-166.

U

Unger, János and Bottyán, Zsolt and Balázs, Bernadett and Kovács, Péter and Géczi, Róbert (2003) A statistical model for estimating mean maximum urban heat island. In: 5th International Conference on Urban Climatology, 2003.09.01-2003.09.05., Lodz, Lengyelország.

Uzzoli, Annamária (2000) A budapesti 14–19 év közötti korosztály életkörülményeinek vizsgálata esettanulmányok alapján. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 229-237. ISSN 0237-7683

V

Varga, Ágnes (2019) A vállalkozások térbeli koncentrációjának változása Borsod-Abaúj-Zemplén megye periferikus járásaiban. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 16 (3). pp. 52-61. ISSN 1786-1594

Vargha, Katalin (2016) Nagyné Batári, Zsuzsanna: Tájegység születik: Szabadtéri kiállítások rendezésének kérdései az Észak-magyarországi falu tájegység esettanulmánya alapján. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 61 (2). pp. 510-511. ISSN 1216-9803

Vas, Zsófia and Lengyel, Imre and Szakálné Kanó, Izabella (2015) Regionális klaszterek és agglomerációs előnyök: feldolgozóipar a magyar városrégiókban = Regional clusters and agglomeration advantages: manufacturing in Hungarian urban areas. Tér és Társadalom, 29 (3). pp. 49-72. ISSN 2062-9923

Vaszari, Tamás (2016) Orosz–magyar nemzetközi szeminárium az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetében (Pécs, 2016. március 4.) = Russian–Hungarian International Seminar at the Institute of Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (Pécs, 4 March 2016). Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 159-163. ISSN 2062-9923

Virág, Tünde (2014) Élet a pusztán. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Váradi, György (2013) A regionális tudomány kutatási területei a Tér és Társadalomban – Bibliometriai elemzés = Research fields of regional science in the journal Tér és Társadalom – A bibliometric analysis. Tér és Társadalom, 27 (4). pp. 199-208. ISSN 0237-7683

Váradi, Zsuzsanna (2006) Egedy Tamás: Városrehabilitáció és társadalom. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 159-163. ISSN 0237-7683

Várkonyi, Miklós and Fleischer, Tamás (1984) Magyar tervezők regionális terve az algériai Skikdában: I. Társadalmi-gazdasági háttér, felépítés és helyzetértékelés. VÁROSÉPÍTÉS, 20 (2). pp. 27-29. ISSN 0505-0294

Várkonyi, Péter (2018) Kompolt: The Divided Village. Pro&Contra (1). pp. 81-95. ISSN 2630-8916

Várnai, Ibolya (2018) Beluszky P. (2014): Budapest – zászlóshajó vagy vízfej? TÉR ÉS TÁRSADALOM, 32 (1). pp. 186-191. ISSN 0237-7683

W

Wettstein, Domonkos (2016) The Balaton region as an experimental territory. Positions of architecture in the emergence of regional planning for recreation in Hungary. Építés - Építészettudomány, 44 (1-2). pp. 129-177. ISSN 0013-9661

Wilhelm, Zoltán and Gyenizse, Péter and Déri, Iván and Nemes, Viktória and Szilágyi, Sándor (2013) The Impact of the Phisical Geographical Factors on the Development and Density of Settlemens in the Carpatian Basin. In: Readings in Population, Environment and Spatial Planning. Institute for Spatial Planning and Environment Research, Panchkula, Chandika Press, India, pp. 17-38. ISBN 978-81-927014-0-0

Wirth, Gábor (2016) EXAMINATION OF THE CORRESPONDENCE BETWEEN REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM IN THE SETTLEMENTS OF LAKE VELENCE = A TURIZMUS ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A VELENCEI-TÓNÁL. Studia Mundi – Economica, 3 (2). pp. 134-144. ISSN 2415-9395

Wusching Á., Tamás (2017) A nemzetközi hallgatók tanulmányi célú mobilitásának jellegzetességei Pécs és Debrecen példáján = International students' educational mobility through the examples of Pécs and Debrecen. Tér és Társadalom, 31 (2). p. 69. ISSN 2062-9923

Z

Z. Karvalics, László (2016) „A nagy természetnek remek kis ékszere”. Víz és vízpart a tudás-alapú városfejlesztésben. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (2). pp. 44-60. ISSN 1587-8694

Zsom, Brigitta (2014) Az elektronikus közigazgatás és a területi kutatások kapcsolatáról = Connection between e-government and spatial research. Tér és Társadalom, 28 (3). pp. 18-31. ISSN 2062-9923

Zsugyel, János (2009) Beszámoló "A magyar uniós elnökség és a régiók jövője" című konferenciáról. TÉR ÉS TÁRSADALOM, XXIII. (2.). pp. 247-248. ISSN 0237-7683

Á

Ádám, János Imre and Ivoševac, Brigita and Suvák, Andrea and Đanković, Biljana and Đurdević, Ana Nemet and Ádám, János and Póla, Péter and Petrović, Vjeran (2014) Kézikönyv: DUPLO Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs. ISBN 978-963-9899-82-7

Árvai, Anett (2017) Városok és régiók a 21. század elején. Nemzetközi tudományos konferencia = Cities and regions at the beginning of the 21st century. An international conference. Tér és Társadalom, 31 (1). pp. 158-161. ISSN 2062-9923

This list was generated on Wed Oct 28 18:25:45 2020 CET.