REAL

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items at this level: 592.

A

A. Gergely, András (2015) Térhasználat és szimbolikus szuverenitás. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 19-42. ISSN 2062-9923

Aubert, Antal and Csapó, János and László, Mária and Szabó, Géza and Trócsányi, András (2007) A támogatási programok hatása a turizmus területi rendszerére és a területi fejlődésre = Effects of assistance programs on the spatial development of tourism. Project Report. OTKA.

B

Bajmócy, Péter (2003) Edward W. Soja: Postmetropolis: Critical Studies Of Cities and Regions. Tér és Társadalom, 17 (2). pp. 123-126. ISSN 0237-7683

Bajmócy, Péter and Kiss, János Péter (2001) Városi funkciójú központok és elméleti vonzáskörzeteik az Alföldön. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 65-89. ISSN 0237-7683

Bajmócy, Zoltán (2006) Egyetemi üzleti inkubáció lehetőségei elmaradott térségekben. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 31-47. ISSN 0237-7683

Bakonyi, Péter and Hanák, Péter and Kovács, Kálmán and Nemeslaki, András and Nyikos, Györgyi and Orbók, Ákos and Sallai, Gyula and Vida, Roland (2018) Az Okos Város (Smart City). Dialóg Campus Kiadó, Budapest. ISBN 9786155920226

Bakucs, Lajos Zoltán and Fertő, Imre (2013) A vidékfejlesztési programok hatáselemzésének problémái a nemzetközi tapasztalatok tükrében. ERDÉLYI MÚZEUM, 75 (3). pp. 70-82. ISSN 1453-0961

Bakucz, Márta (2001) Gondolatok a városi turizmus fejlesztéséről, két testvérváros vendégkörének elemzése alapján. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 131-151. ISSN 0237-7683

Bakucz, Márta and Bozóti, András and Kovács, Áron and Pótó, Zsuzsanna (2015) A közúti elérhetőség szerepe a hazai fürdőtelepülések turisztikai versenyképességében. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (1). pp. 60-75. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Balizs, Dániel (2016) Etnikum, felekezet és termékenység összefüggései Erdélyben. In: Magyar Földrajzi Napok 2016 : konferenciakötet. Eszterházy Károly Egyetem; Magyar Földrajzi Társaság; Agria Geográfia Alapítvány, Eger, pp. 279-289. ISBN 978-615-5297-76-2

Balizs, Dániel and Bajmócy, Péter (2015) Ethnic identity of the borderland of Hungary, Austria and Slovenia. GEOGRAPHICA TIMISIENSIS, 24 (1). pp. 1-14. ISSN 1224-0079

Balogh, Róbert (2020) Antropocén a késő-gyarmati India egy régiójában: Az állami és a vállalati kormányzatiság társadalmi-tájképi hatásai, 1900–1940 = Anthropocene in a region of the late colonial India: social and landscape effects of the statal and company governmentality, 1900–1940. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 7 (3-4). pp. 129-147. ISSN 2064-390X

Balogh, Zoltán (2003) A svédországi Kalmar megye területi intézményrendszerének és regionalizálódásának elemzése. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 115-127. ISSN 0237-7683

Balázs, Éva (2002) A közoktatás a humánerőforrás-fejlesztésben két régióban. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 117-132. ISSN 0237-7683

Barancsuk, Ádám and Gyapay, Borbála and Szalkai, Gábor (2014) Theoretical and Practical Possibilities of Lower-Medium-Level Spatial Division. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (1). pp. 76-99. ISSN 2063-9538

Baranyai, Nóra and Lux, Gábor (2014) Upper Silesia: The revival of a traditional industrial region in Poland. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (2). pp. 126-144. ISSN 2063-9538 ; Online: 2064-8243

Baranyi, Béla (2004) Gondolatok a perifériaképződés történeti előzményeiről és következményeiről. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 1-21. ISSN 0237-7683

Barsi, Boglárka (2002) Egy kisváros helyzete az információs korban. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 85-102. ISSN 0237-7683

Barta, Györgyi (2001) A nagyvállalatok szervezeti-tulajdoni-térbeli változásai. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 39-64. ISSN 0237-7683

Barta, Györgyi (1987) A termelés térbeli szétterjedése és a szervezet területi centralizációja a magyar iparban. Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 5-18. ISSN 0237-7683

Barta, Györgyi and Lőcsei, Hajnalka (2011) The effect of the recent economic crisis on the spatial structure of Hungarian industry. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 99-109. ISSN 2063-9538

Barta, Györgyi and Stöhr, Walter B. (1987) A területfejlesztési stratégiák változó külső feltételei és új koncepciói. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 96-112. ISSN 0237-7683

Bartke, István (2006) A területi egyensúlyok változása 1997 és 2002 között. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 23-45. ISSN 0237-7683

Bartke, István (2001) A területi egyensúlyok. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 25-38. ISSN 0237-7683

Bartke, István (1987) A területi hatékonyság és jövedelemtermelő képesség változásának számítása az iparban. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 3-22. ISSN 0237-7683

Beluszky, Pál (2016) Másodkézből : Társadalom-földrajzi tanulmányok. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, Pécs. ISBN 978-963-9899-93-3

Beluszky, Pál and Erdosi, Ferenc and Hajdú, Zoltán and Rácz, Lajos (2007) A 19. és a 20. század modernizációs kísérleteinek hatása a Kárpát-medence térszerkezetére = Impacts of modernisation efforts to the spatial structures of the Carpathian Basin during 19th and 20th centuries. Project Report. OTKA.

Beluszky, Pál and Sikos T, Tamás (1982) Processus de transformation de l' habitat dans les régions rurales de la Hongrie. ESPACE GEOGRAPHIQUE, 11 (2). pp. 124-133. ISSN 0046-2497

Benedek, József (2009) The emergence of new regions in transition Romania. In: De-Coding New Regionalism. Shifting Socio-Political Contexts in Central Europe and Latin America. Ashgate, London, pp. 233-246. ISBN 9780754670988

Benedek, Zsófia (2014) A rövid ellátási láncok környezeti hatásai. MAGYAR TUDOMÁNY, 175 (8). pp. 993-999. ISSN 0025-0325

Berghauer, Sándor and Dnyisztrjanszkij, Miroszlav and Fodor, Gyula and Gönczy, Sándor and Izsák, Tibor (2016) Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában [Socìalno-geografìcnì vikliki v Shìdno-Centralnìj Evropì na pocatku XXI stolìtta i posuki adekvatnih vìdpovìdej : Mìznarodna naukova geografìcna konferencìa] [Social geographical challenges and search for adequate answers in East-Central Europe of the 21st century : International Geographical Conference. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász. ISBN 9786177404018

Berki, Márton (2015) A térbeliség trialektikája. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 3-18. ISSN 2062-9923

Bernek, Ágnes (2000) A globális világ „új gazdaságföldrajza”. Tér és Társadalom, 14 (4). pp. 87-107. ISSN 0237-7683

Bernek, Ágnes (2001) A stratégiai földrajzi hely fogalma a transznacionális vállalatok nemzetközi üzletpolitikájában. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 1-9. ISSN 0237-7683

Bernek, Ágnes and Jakobi, Ákos and Nemes Nagy, József and Szabó, Pál (2007) A világgazdaság térbeli szerveződése: a globális és a lokális térbeli folyamatok összefüggései = The Spatial Structure of the World Economy: Connections between the Global and the Local Spatial Processes. Project Report. OTKA.

Bertus, Zoltán (2015) A Dél-Dunántúl választásföldrajzi mintázatai a 2006-2010-es országgyűlési választások és az új választási törvény tükrében. In: Eötvözet III. Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati (3). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 71-83.

Beszteri, Béla (2000) Elválaszt és összeköt – a határ. Társadalmi-gazdasági változások az osztrák–magyar határ menti térségben. Szerk. Nárai Márta – Rechnitzer János. Tér és Társadalom, 14 (4). pp. 147-153. ISSN 0237-7683

Beszteri, Béla (2001) Horváth Gyula – Rechnitzer János (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 253-261. ISSN 0237-7683

Bodor, Ákos and Grünhut, Zoltán and Ragadics, Tamás (2019) Kapcsolati hálók és bizalom a vidéki Magyarországon Baranyai kistelepülési polgármesterek társadalmi tőkéje = Networks and trust in the Hungarian countryside Social capital of mayors of small settlements in Baranya. Tér és Társadalom, 33 (2). pp. 20-40. ISSN 2062-9923

Bodó, Barna (2005) Kistérségek, civilek, szerkezetek. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 115-139. ISSN 0237-7683

Borbély, Sándor (2016) Kompenzációs mechanizmusok és egyensúlyteremtő stratégiák egy vegyes (magyar–roma) etnikai összetételű határvidéki településen. ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA, 14 (1). pp. 191-216. ISSN 1583-6347

Boros, Szilárd and Kolozsi, Pál Péter (2019) Egy 21. századi geopolitikai összeütközés természetrajza Kína és az USA példáján keresztül : A technológia, az adat és a pénz jelentőségének felértékelődése a nagyhatalmi konfliktusokban. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 258-280. ISSN 1786-6553

Bucher, Eszter (2006) Pap Norbert – Tóth József (szerk.): Terület- és településfejlesztés I. A terület- és településfejlesztés alapjai. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 135-138. ISSN 0237-7683

Buday-Sántha, Attila (2003) Agrártérségek komplex fejlesztése. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 185-190. ISSN 0237-7683

Buskó, Tibor László (2001) A centrum-periféria relációk Budapest és Rákosvidék között (1872–1990) avagy egy integrációs folyamat tanulságai. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 125-146. ISSN 0237-7683

Buzás, Norbert (2000) Klaszterek: kialakulásuk, szerveződésük és lehetséges megjelenésük a Dél-Alföldön. Tér és Társadalom, 14 (4). pp. 109-123. ISSN 0237-7683

Bálint, Lajos and Daróczi, Gergely and Bozsonyi, Károly and Tóth, Gergely (2014) A választói viselkedés térbeli modellje – empirikus kísérlet budapesti adatok alapján = A spatial model of voting behaviour - an empirical study based on Budapest data. Tér és Társadalom, 28 (3). pp. 32-49. ISSN 2062-9923

C

Csapák, Alex (2007) Az átalakuló Nagykovácsi. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 109-116. ISSN 0237-7683

Csatári, Bálint and Dory, Tibor and Kanalas, Imre and Nagy, Gábor and Szarvák, Tibor (2007) Az információs technikák fejlődésének és az információs társadalom kialakulásának területi hatásai (különös tekintettel egy relatíve elmaradott régióra, az Alföldre) = Regional factors of the evolution and development of the information technologies and society (with special regard to a relatively underdeveloped region - Hungarian Great Plain). Project Report. OTKA.

Csete, Mária and Szabó, Mariann (2014) How the Spatial Distribution of the Hungarian TOP 500 Companies Affects Regional Development: an examination of income generation at subnational scale. REGIONAL STATISTICS, 4 (1). pp. 40-60. ISSN 2063-9538

Csete, Mária and Szabó, Mariann (2014) How the spatial distribution of the Hungarian TOP 500 companies affects regional development: an examination of income generation at subnational scale. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (1). pp. 40-60. ISSN 2063-9538

Csete, Mária and Zöldy, Máté and Szlávik, János (2007) Regional Development Perspectives of Production and Utilisation Renewable Fuels in Hungary. In: IYCE 2007. International Youth Conference on Energetics. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-420-908-0

Csizmadia, Zoltán and Grosz, András and Rechnitzer, János (2003) A magyar városhálózat tagozódása az infokommunikációs infrastruktúra alapján az ezredfordulón. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 145-163. ISSN 0237-7683

Csomós, György (2017) Mapping spatial and temporal changes of global corporate research and development activities by conducting a bibliometric analysis. QUAESTIONES GEOGRAPHICAE, 36 (1). pp. 67-79. ISSN 2081-6383 (In Press)

Csomós, György (2015) Városok, mint a globális gazdaság irányító és ellenőrző központjai. Other thesis, Debreceni Egyetem.

Csomós, György (2017) A vállalati tudományos publikálás okai, avagy nem mindig az innováció szabadalmaztatása a cél. MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (1). pp. 92-99. ISSN 0025-0325

Csugány, Julianna and Kozák, Anita (2018) Regionális munkaerőpiaci problémák – a külföldi munkavállalás súlyosbítja-e az északkeleti régiók helyzetét Magyarországon? = Regional labour market problems – does foreign employment aggravate the situation of north-eastern regions in Hungary? Tér és Társadalom, 32 (3). pp. 20-53. ISSN 2062-9923

Czakó, Erzsébet (2008) A hazai vállalatszerkezet és a gazdaság versenyképessége. In: A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák: a IX. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia Előadásai. MTA IX. Osztály Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága, Budapest, pp. 50-59. ISBN 978 963 508 566 8

Czakó, Erzsébet Hajnalka (2009) A lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség. In: Lisszaboni reformok - magyarországi megvalósítás. Magyar Közgazdasági Társaság, Budapest, pp. 209-220. ISBN 978-963-8451-23-1

Czene, Zsolt (2002) A kulturális örökség területfejlesztési megközelítése. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 25-38. ISSN 0237-7683

Czirfusz, Márton and Tagai, Gergely (2015) A Tér és Társadalom 2014-ben. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 184-190. ISSN 2062-9923

D

Dancs, László (2000) Keleti kapu és elszigeteltség. Az elzártság kérdése és a határon átnyúló kapcsolatok esélyei az északkelet-alföldi határ mentén. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 275-284. ISSN 0237-7683

Demeter, Gábor (2019) Atlasz Horvátország történetének tanulmányozásához (1870-1910) / Atlas for studying the history of Croatia (1870-1910). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest.

Demeter, Gábor (2018) Belső törésvonalak nyomában - térszerkezeti vizsgálatok az európai posztszovjet térségben. In: Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest, pp. 13-29. ISBN 978-963-489-086-7 (nyomtatott); 978-963-489-087-4 (online)

Demeter, Gábor and Bagdi, Róbert (2019) Social differentation and spatial patterns in a multiethnic city in the nineteenth century: Potential uses of GIS in the study of urban history. Hungarian Historical Review - New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 8 (1). pp. 29-72. ISSN 2063-8647 (nyomtatott); 2063-9961 (online)

Demeter, Gábor and Radics, Zsolt (2009) Centrumok és perifériák a Monarchia szétesése után - az új határok racionalitásának vizsgálata gravitációs modellek alapján. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 2 (2). pp. 151-161. ISSN 1789-6339

Demeter, Gábor and Radics, Zsolt (2007) A Dél-Felvidék reintegrációjának gazdaság- és társadalomtörténeti vonatkozásai. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, 74 (2). pp. 65-83. ISSN 0238-9266

Demeter, Gábor and Radics, Zsolt (2009) A Délvidék gazdasági-társadalmi visszaillesztése, 1941-1944. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, 82 (2). pp. 33-63. ISSN 0238-9266

Demeter, Gábor and Radics, Zsolt (2015) A gazdasági fejlettség regionális különbségeinek vizsgálata az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiban járásszintű adatok alapján. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 6 (2). pp. 233-246. ISSN 2064-390X

Demeter, Gábor and Szalai, Katalin (2015) Uppony Mountains: High Geomorphological Diversity Within a Small Area. In: Landscapes and Landforms of Hungary. World Geomorphological Landscapes . Springer Verlag, Basel, pp. 177-187.

Deák, Szabolcs and Patik, Réka (2005) Regionális klaszterek feltérképezése a gyakorlatban. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 139-158. ISSN 0237-7683

Dusek, Tamás (2011) The effect of the reduction of the Hungarian railway network in 2009 on accessibility. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 29-43. ISSN 2063-9538

Dusek, Tamás (2003) A gravitációs modell és a gravitációs törvény összehasonlítása. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 41-58. ISSN 0237-7683

Dusek, Tamás (2015) A megyék és régiók összehasonlítása alakmutatókkal. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (2). pp. 142-156. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Dusek, Tamás (2000) A területi árrendszerek és fogyasztási szerkezetek eltérése és a gazdasági tevékenység szintjének összehasonlíthatósága. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 129-137. ISSN 0237-7683

Dusek, Tamás (2007) A társadalomföldrajz és a regionális tudomány különbségeiről. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 137-140. ISSN 0237-7683

Dövényi, Zoltán and Ambrózy, Pál and Juhász, Ágoston and Marosi, Sándor and Mezősi, Gábor and Michalkó, Gábor and Somogyi, Sándor and Szalai, Zoltán and Tiner, Tibor (2008) Magyarország kistájainak katasztere = Inventory of microregions in Hungary. Project Report. OTKA.

Dőry, Tibor (2001) Az innováció kutatások megjelenése a regionális elemzésekben – az innováció regionális perspektívában. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 87-106. ISSN 0237-7683

E

Edelényi, Béla (2002) A telekárak változása a Győr környéki településeken 1998 és 2001 között. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 153-164. ISSN 0237-7683

Edelényi, Béla and Páthy, Ádám (2005) Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban = Grenzüberschreitende Kontakte der Gemeiden bzw. diverser Einrichtungen und Zivilorganisationen in der Region West-Transdanubien. Tér és Társadalom, 19 (2). pp. 83-100. ISSN 0237-7683

Egedy, Tamás (2000) A lakótelepek helyzete Németország és Magyarország lakáspiacán. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 147-157. ISSN 0237-7683

Egedy, Tamás (2001) A társadalmi kirekesztés és a lakótelepek. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 91-110. ISSN 0237-7683

Egedy, Tamás (2006) A városrehabilitációs stratégiák szerepe az épület- és lakásállomány megújulásában. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 37-56. ISSN 0237-7683

Egedy, Tamás and Kovács, Zoltán and Szabó, Balázs (2018) Changing geography of the creative economy in Hungary at the beginning of the 21st century. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN, 67 (3). pp. 275-291. ISSN 2064-5031

Egyed, Ildikó and Póla, Péter (2019) Fókuszban a dinamikus középvállalatok – a megújuló francia iparpolitika. Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923 (Submitted)

Elekes, Zoltán (2016) A regionális növekedés új tényezői az evolúciós gazdaságföldrajzi kutatásokban. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (3). pp. 307-329. ISSN 0023-4346

Emőd, István and Füle, Miklós and Tánczos, Katalin and Zöldy, Máté (2005) A bioetanol magyarországi bevezetésének műszaki, gazdasági és környezetvédelmi feltételei. MAGYAR TUDOMÁNY, 50. pp. 278-286. ISSN 0025-0325

Entz, Géza and Kulcsár, László (2005) Modernizáció Kelet-Közép- Európában: az észak-erdélyi autópálya gazdasági, társadalmi kulturális és környezeti hatásai. (Beszámoló egy nemzetközi regionális kutatási projekt indulásáról és terveiről). Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 45 (6). pp. 623-626. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Enyedi, György (2005) Germuska Pál: Indusztria bűvöletében. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 163-166. ISSN 0237-7683

Enyedi, György (2000) Globalizáció és a magyar területi fejlődés. Tér és Társadalom, 14 (1). pp. 1-10. ISSN 0237-7683

Enyedi, György (2007) A társadalomföldrajz és a regionális tudomány. Hozzászólás Probáld Ferenc cikkéhez. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 133-136. ISSN 0237-7683

Erdős, Ferenc (2005) A gazdasági tér szerkezete a régióban, a régió megosztottságát meghatározó tényezők. Közép- és Kelet-Európa, s ezen belül Magyarország információs társadalmi térszerkezete. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 141-153. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2007) Benkő Péter: Magyarország regionális politikai földrajza. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 141-142. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2004) Egy szerző – két könyvszenzáció. Kerényi Attila: Európa természet- és környezetvédelme. Kerényi Attila: Környezettan – Természet és társadalom globális szempontból. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 161-164. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2003) Globalizáció és a világvárosok által uralt tér. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 1-27. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2003) Globalizáció és a világvárosok által uralt tér II. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 1-16. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2002) Gondolatok a közlekedés szerepéről a régiók/városok versenyképességének alakulásában. Tér és Társadalom, 16 (1). pp. 135-159. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2005) Oroszország nemzetközi közlekedési infrastruktúráinak kényszerei, globális és regionális szerepei. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 1-20. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (1987) Területi és ágazati érdekek a szocialista közlekedéshálózat alakulásában. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 45-60. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2015) Transzeurázsiai közlekedési kapcsolatok nagy- és középhatalmi erőterekben. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 106-126. ISSN 2062-9923

Erdősi, Ferenc (2006) A gyors közlekedés helyzete és kilátásai Kelet-Európában. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 15-30. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc and Jakab, Péter Pál and Komlós, Attila and Lesznyák, Mátyásné and Varga, Lajos and Zsom, Eszter (2007) Kelet-Európa közlekedésének átalakulása a rendszerváltás nyomán és a térszerkezetet befolyásoló fejlődésének kilátásai = The Transformation of Transport Structure in Eastern Europe after the Change of the Economic and Political System with Special Regard to its Future Impact on Spatial Structure. Project Report. OTKA.

Erőss, Ágnes (2020) Geografia (przeciw)pomnika: rola przestrzeni i przestzenności w miejscu pamięci = The geography of a (counter)memorial: exploring the role of space and spatiality in a memorial site. In: Anty-pomnik : nietradycyjne formy upamiętniania = Anti-monument : non-traditional forms of commemoration. Centre of Polish Sculpture in Orońsko, Orońsko, pp. 119-128. ISBN 9788364653254

Erőss, Ágnes (2013) Past and present of large housing estates in Visegrad countries and Armenia. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN, 62 (1). pp. 77-82. ISSN 0015-5403

Erőss, Ágnes and Ferenc, Viktória and Kovály, Katalin and Orosz, Sándor and Tátrai, Patrik (2020) Helyzetkép a kárpátaljai magyar szórványról. In: Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, pp. 89-133. ISBN 9786158143271

F

Faragó, László (2017) Autopoietikus (társadalmi) terek koncepciója = The concept of autopoietic (social) space. Tér és Társadalom, 31 (1). pp. 7-29. ISSN 2062-9923

Faragó, László (2004) A regionalizmus hajtóerői Magyarországon. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 1-23. ISSN 0237-7683

Faragó, László (2003) A tér kép egy olvasata és a „területi” tervezés. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 19-40. ISSN 0237-7683

Faragó, László (2006) A városokra alapozott területpolitika koncepcionális megalapozása. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 83-102. ISSN 0237-7683

Farkas, Ferenc (2001) A kompetenciák fejlesztésének regionális összefüggései és tapasztalatai. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 25-38. ISSN 0237-7683

Farkas, Jenő and Csatári, Bálint (2006) A magyar vidékies kistérségek új kategorizálása, különös tekintettel a városi hatásokra és a földhasznosítás változásaira. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 97-109. ISSN 0237-7683

Farkas, Jenő Zsolt (2007) Neurális hálózatok a térségi tipizálásban. Tér és Társadalom, 21 (1). pp. 103-115. ISSN 0237-7683

Farkas, Tibor (2000) „SAPARD kistérségek”. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 209-217. ISSN 0237-7683

Farkas, Tibor (2002) Vidékfejlesztés a fejlődéselméletek és a fejlesztési koncepciók tükrében. Tér és Társadalom, 16 (1). pp. 41-57. ISSN 0237-7683

Finta, István (2004) Az osztrák területi tervezés jogi szabályozásának vizsgálata. Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 107-126. ISSN 0237-7683

Finta, István (2000) Európai Unió – Regionalizmus – Szuverenitás. Szerk. Beszteri Béla és Hervainé Szabó Gyöngyvér. Tér és Társadalom, 14 (4). pp. 155-159. ISSN 0237-7683

Finta, István (2001) Szegő Szilvia (sorozatszerk.): Stratégiai füzetek. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 262-266. ISSN 0237-7683

Finta, István (2002) Területfejlesztési és értékelési rendszer Ausztriában. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 109-128. ISSN 0237-7683

Fleischer, Tamás (1992) Cápafogsor a Dunán: a dunai vízlépcső esete. TÁRSADALOMKUTATÁS, 10 (2-3). pp. 28-47. ISSN 0231-2522

Fleischer, Tamás (1993) Japán környezet - magyar tanulságok. GYORSJELENTÉS-AZ ÉPÍTÉSI PIAC TÁJÉKOZTATÓJA, 27 (3). pp. 27-29. ISSN 1216-4275

Fleischer, Tamás (1993) Jaws on the Danube: Water Management, Regime Change and the Movement Against the Middle Danube Hydroelectric Dam. INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH, 17 (3). pp. 429-443. ISSN 1468-2427

Fleischer, Tamás (2001) Régiók, határok és hálózatok. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 55-67. ISSN 0237-7683

Fleischer, Tamás (2017) Urbanizáció, fenntarthatóság, ’smart cities’. In: „Jót s Jól!”. iASK–KRAFT Könyvek . Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Kőszeg, pp. 207-219. ISBN 978-615-80529-8-6

Fleischer, Tamás and Koren, Csaba (1978) A közlekedésre fordított idő befolyásolása a munkakezdés időpontjának megváltoztatásával. VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 18 (4). pp. 280-285. ISSN 0133-0314

Fábián, Zsófia (2014) Method of the Geographically Weighted Regression and an Example for its Application. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (1). pp. 61-75. ISSN 2063-9538

Fábián, Zsófia (2011) The role of neighbourhood in the regional distribution of Europe. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 122-134. ISSN 2063-9538

Földi, Zsuzsa (2004) A Coleman-modell alkalmazása a lakókörnyezeti kutatásokban. Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 43-58. ISSN 0237-7683

Földi, Zsuzsa (2000) A lakókörnyezet minőségének szerepe a főváros migrációs folyamataiban, az 1990-es években. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 219-228. ISSN 0237-7683

Fülöp, Györk (2018) REFORMATION AND HETEROGENEITY – CONNECTION BETWEEN CULTURAL AND ENVIRONMENTAL MANIFESTATION OF SPATIAL REGIONS. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK. ISSN 1589-4673 (Submitted)

G

G. Fekete, Éva (2001) Innovációk a kistérségi fejlesztésben. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 39-53. ISSN 0237-7683

G. Fekete, Éva (2003) Peoples geography („népföldrajz”) – a kritikai földrajz új irányzata. Tér és Társadalom, 17 (2). pp. 67-77. ISSN 0237-7683

Gajzágó, Gergő (2019) Modern városok programja: Új fejezet a magyar várospolitikában. Tér és Társadalom, 33 (3). pp. 29-48. ISSN 2062-9923

Gajzágó, Gergő (2019) A középvállalati szektor jelentősége a városfejlődésben: Dunaújvárosi esettanulmány. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Gajzágó, Gergő (2018) A stratégiai tervezés alakulása Dunaújváros térségében. Területfejlesztés és Innováció, 12 (2). pp. 19-32. ISSN 1789 - 0578

Gajzágó, Éva Judit and Gajzágó, Gergő (2019) Az innováció finanszírozásának lokális vetülete = Local aspects of innovation financing. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 59 (1). pp. 69-96. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Gerőházi, Éva and Hegedüs, József and Szemző, Hanna and Tomay, Kyra and Tosics, Iván and Gere, László (2011) The impact of European demographic trends on regional and urban development. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 80-98. ISSN 2063-9538

Girán, János and Kiss, Tibor (2004) Verseny helyett kooperáció. Pécs ÖKOVÁROS – Mecsek-Dráva ÖKORÉGIÓ program bemutatása. Tér és Társadalom, 18 (4). pp. 85-94. ISSN 0237-7683

Glatz, Ferenc (2009) Alapelvek az MNVH céljairól, feladatairól, felépítéséről. Előterjesztés az MNVH Hálózati Tanács ülésére. (1. sz. dokumentum - 2009. június 4.). PÁRBESZÉD A VIDÉKÉRT, 1 (3). pp. 30-33. ISSN 2061-0009

Glatz, Ferenc (2007) A víz a Kárpát-medencében. Vízgazdálkodás Magyarországon. EZREDFORDULÓ, 11 (1). pp. 18-21. ISSN 1417-8826

Golobics, Pál and Merza, Péter and Rudl, József and Tóth, József (2007) A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében = The relationship between regional development and cross-border co-operation in the area of the Danube-Drava-Sava Euroregion. Project Report. OTKA.

Gonda, Viktória Jolán and Péli, László and Nagyné Molnár, Melinda (2020) Generációváltás problematikája a tanyasi életformában - fiatalok az élet peremén (a)vagy az ,,elveszett paradicsomban" = Problems of Generational Change in Farm Living - Young People on the Edge of Life or in the "Lost Paradise”. Studia Mundi – Economica, 7 (4). pp. 47-59. ISSN 2415-9395

Gordos, Tamás (2000) A városmarketing néhány kérdése. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 183-193. ISSN 0237-7683

Grosz, András (2003) Attila Varga – László Szerb (szerk.): Innovation, Entrepreneurship, Regions and Economic Development. Tér és Társadalom, 17 (2). pp. 139-142. ISSN 0237-7683

Grosz, András (2002) Buzás Norbert – Lengyel Imre (szerk.): Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 143-148. ISSN 0237-7683

Grosz, András (2001) A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 131-146. ISSN 0237-7683

Grosz, András and Csizmadia, Zoltán and Rechnitzer, János (2004) A magyar városhálózat tudásalapú megújító képessége az ezredfordulón. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 117-156. ISSN 0237-7683

Grosz, András and Hardi, Tamás and Lados, Mihály (2009) A Nyugat-dunántúli régió. In: Nyugat-dunántúli régió. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség; Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Sopron, Győr, pp. 25-46. ISBN 9789630672719

Gulyás, László (2003) A csehszlovák állam első felbomlásának (1938–39) regionális vonatkozásai. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 129-143. ISSN 0237-7683

Gyulai, Ferenc and Szolnoki, László and Rózsa, Zoltán and Merkl, Máté and Pető, Ákos (2019) Plant Based Subsistence Strategy of the Medieval Ishmaelite (12th–13th c.) Population in the Carpathian Basin (NE-Hungary). Environmental Archaeology, 24 (3). pp. 229-247. ISSN 1461-4103

Győri, Róbert (2015) Communist Geography Instead of Nationalist Geography: The New Cadres and the Case of Sándor Radó. HUNGARIAN CULTURAL STUDIES, 8. pp. 124-126. ISSN 2471-965X

Győri, Róbert and Beluszky, Pál (2006) Ez a falu, város! (Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata s következményei 1990 után). Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 65-81. ISSN 0237-7683

Győri, Róbert and Beluszky, Pál (2004) Fel is út, le is út… (Városaink településhierarchiában elfoglalt pozícióinak változásai a 20. században). Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 1-41. ISSN 0237-7683

Győri, Róbert and Beluszky, Pál and Barta, Györgyi and Kukely, György (2006) Barnamezős területek rehabilitációja Budapesten. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 57-71. ISSN 0237-7683

Győri, Róbert and Gyuris, Ferenc (2015) Knowledge and Power in Sovietized Hungarian Geography. In: Geographies of Knowledge and Power. Knowledge and Space (7). Springer, Dordrecht, pp. 203-233. ISBN 978-94-017-9959-1

Győri, Zsolt and Király, Hajnal (2021) Introduction: Broken Mobilities in Eastern European Cinemas. In: Postsocialist Mobilities: Studies in Eastern European Cinema. Cambridge Scholars Publishing. (In Press)

Gábris, Gyula and Hevesi, Attila and Nagy, Balázs and Veres, Éva (2008) A földrajzi környezet változása társadalmi hatásra a természeti tényezők függvényében a Bodrogköz esetében = Changing geographical environment under social impact in the case of Bodrogköz. Project Report. OTKA.

Gábrity-Molnár, Irén and Rédei, Mária and Illés, Sándor and Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2012) Szerb állampolgárok Magyarországon. Európai Integrációs Alap, Budapest. ISBN 9789630850728

Gács, János and Szabó, Miklós (2008) Alternatív növekedési stratégiák és pályák az EU csatlakozás után: Vizsgálatok a csatlakozó országok központhoz való közeledésének illetve perifériára szorulásának esélyeiről a modern növekedési elméletek és a közgazdasági földrajz alapján = Alternative development strategies and growth paths after the EU accession: Investigations about the chances of the accession countries for approaching the growth centers or staying in peripheries based on modern growth theories and economic geography. Project Report. OTKA.

Gál, Zoltán (2000) A regionális tudomány új irányzata: a pénzügyi földrajz. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 9-21. ISSN 0237-7683

Gáspár, Tamás (2007) Mezo-szint és jövőformálás: stratégiai megfontolások. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 43-54. ISSN 0237-7683

Gébert, Judit and Málovics, György and Fáskerti, Zsuzsa (2012) The Limits of Well-being Measurement at Sub-regional Level. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 2. pp. 45-60. ISSN 2063-9538

Göőz, Lajos and Tar, Károly (2007) É-Kelet Magyarország természeti erőforrásainak kutatása, elsősorban a megújuló energiaforrások potenciáljának felmérésére, az EU csatlakozásból adódó követelmények figyelembe vételével = Research of the Natural Resources of North-East Hungary, with especial Attention given to the Renewable Energy in the light of Hungary`s Accession to the EU. Project Report. OTKA.

H

Hajdú, Dávid (2020) A munkanélküliség és felnőttképzés területi eloszlása az Észak-magyarországi régióban. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 17 (2). pp. 62-69. ISSN 1786-1594

Hajdú, Zoltán and Pálné Kovács, Ilona (2018) A Magyar Királyság területi fenntarthatóságának kihívásai 1918-ban. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (4). pp. 373-386. ISSN 0015-5411

Harangozó, Gábor and Kovács, Zoltán and Szigeti, Cecília and Kondor, Attila Csaba (2019) Ecological footprint calculation of the Budapest Metropolitan Region in a multi-method perspective. In: Sustaining Resources for the Future. Nanjing University, Nanjing, pp. 280-288. ISBN 9788894322866

Hardi, Tamás (2001) Baranyi Béla (szerk.): A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 203-205. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás (2004) Izsák Éva: A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői. Budapest és környéke. Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 151-153. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás (2004) Nagy Imre – Kugler József (szerk.): Lehet-e három arca e tájnak? Tanulmányok a délkeleti határrégió újraszerveződő kapcsolatairól. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 159-162. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás (2002) Szuburbanizációs jelenségek Győr környékén. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 57-83. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás (2015) A munkaügyi ingázás területi mintái Észak-Dunántúlon. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (2). pp. 122-141. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Hardi, Tamás (2002) A szlovén–magyar határon átnyúló kapcsolatok lehetőségei a szlovén regionalizmus tükrében. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 63-85. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás and Mezei, István (2003) A szlovák közigazgatás és területfejlesztés aszimmetriái. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 127-155. ISSN 0237-7683

Hegyi, Barbara (2006) Városok és régiók az új tudásalapú gazdaságban. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 195-202. ISSN 0237-7683

Hegyi, Fatime Barbara (2006) Kozma Gábor: Place marketing. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 149-152. ISSN 0237-7683

Hoque, S.N.M. Azizul and Ahmed, Mondar Maruf Moin and Bhuiyan, Mafijul Islam (2019) Investigating rapid deforestation and carbon dioxide release in Bangladesh using geospatial information from remote sensing data. ECOCYCLES, 5 (2). pp. 97-105. ISSN 2416-2140

Horeczki, Réka and Mezei, Cecília (2019) KKV fejlesztés a helyi gazdaság fejlődése érdekében. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Horváth, Attila (2004) A térszemlélet változása a magyar katonai stratégiában 1920-tól napjainkig. Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 127-143. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (2006) Régiók Oroszországa. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 1-21. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (1987) Területi termelési komplexumok Dél-Közép-Bulgáriában (R. Najdenova szerk.). Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 120-121. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (2001) A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 203-231. ISSN 0237-7683

Horváth, István (2016) A Pécsi Papnevelő Intézet Uradalma : Tájhasználat és gazdálkodás 1736-1785. Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitatae Quinqueecclesiensi, 7 . Pécsi Történettudományért Egyesület, Pécs. ISBN 9789638948274

Horváth, Szilvia and Szélpál, Melinda and Schuchmann, Júlia (2006) Szükség van-e Józsefvárosban a rehabilitációra? A VIII. kerületi lakásállomány mennyiségi és minőségi jellegzetességei 1990–2005 között. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 137-145. ISSN 0237-7683

Horváthné Kovács, Bernadett and Honfi, Vid Sebestyén and Sarudi, Cs. and Molnár, T. (2009) Dinamikus Mutatók Alkalmazási Lehetőségei A Területi Fejlettség Mérésében | Applications od dynamic spatial development indicators. ACTA OECONOMICA KAPOSVÁRIENSIS (mell.). pp. 1-8. ISSN 1789-6924

Hudrlíková, Lenka and Kramulová, Jana and Zeman, Jan (2013) Measuring Sustainable Development at the Lower Regional Level in the Czech Republic based on Composite Indicators : Measuring Sustainable Development in Czech LAU 1 Regions using Composite Indicators. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 3. pp. 117-140. ISSN 2063-9538

I

Illés, Iván (2001) Régiók és regionalizáció. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 1-23. ISSN 0237-7683

Illés, Tamás (2018) Cusco, A. (2017): A contested borderland. Competing Russian and Romanian visions of Bessarabia in the late nineteenth and early twentieth century. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 32 (4). pp. 113-116. ISSN 0237-7683

Illés, Tamás (2018) Kelet és Nyugat között – a román csoportok etnikai földrajzi vizsgálata a kezdetektől napjainkig. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (2). pp. 137-153. ISSN 0015-5411

Illés, Tamás (2018) A kulturális globalizáció földrajzi vonásai = The geographical dimensions of cultural globalisation. Tér és Társadalom, 32 (2). pp. 3-20. ISSN 2062-9923

Ilyés, Zoltán and Tátrai, Patrik (2013) A zoborvidéki magyarság politikai megosztottságának kulturális és etnikai identifikációs háttere. In: Önazonosság és tagoltság: elemzések a kulturális megosztottságról. Tér és Terep. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének évkönyve (9). Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 243-258. ISBN 978-963-446-686-4

Irimiás, Anna (2015) Filmturizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9621 3

Irimiás, Anna Rita (2019) AZ UNESCO FILMES VÁROSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 143 (2). pp. 93-106. ISSN 0015-5411

Irimiás, Anna Rita (2017) Un passo dal cielo. Una serie tv come leva di marketing territoriale in Alto Adige. In: Geo-fiction. Il volto televisivo del Belpaese. Aracne editrice S.r.l., Rome, pp. 85-99. ISBN 978-88-255-1055-3

Izsák, Éva (2004) Baranyi Béla: A határmentiség dimenziói. Magyarország és keleti államhatárai. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 165-166. ISSN 0237-7683

J

Jakobi, Ákos (2000) Területiség az adórendszerben: a területi gondolkodás megjelenése egy pénzügyminisztériumi dokumentumban. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 33-42. ISSN 0237-7683

Jankó, Ferenc (2016) Az éghajlatváltozás tudás-vitáinak feltérképezése: nézőpontok Magyarországról. MAGYAR TUDOMÁNY. ISSN 0025-0325 (In Press)

Jankó, Ferenc and Győri, Róbert (2016) Az Alföld fejlődésével és természetátalakításával kapcsolatos viták a két világháború között. In: Tájak, régiók, települések térben és időben. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest. (In Press)

Jelenszkyné Fábián, Ildikó (2003) Pamela Moss (szerk.): Feminist Geography in Practice: Research and Methods. Tér és Társadalom, 17 (2). pp. 133-138. ISSN 0237-7683

Jeney, László and Jakobi, Ákos and Rédei, Mária (2002) Regionális specializáció és a feldolgozóipari tevékenység változása. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 87-108. ISSN 0237-7683

Jobbitt, Steven and Győri, Róbert (2016) Ferenc Fodor: A Hungarian Geographer in the First Half of the Twentieth Century. In: Fodor Ferenc önéletírásai. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 39-77. ISBN 978-615-5371-62-2

Jobbitt, Steven and Győri, Róbert (2016) Ferenc Fodor: Fodor Ferenc: egy magyar geográfus a XX. század első felében. In: Fodor Ferenc önéletírásai. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 9-38. ISBN 978-615-5371-62-2

Juhász, Krisztina (2016) A német vállalatok terjeszkedésének földrajzi jellemzői – Magyarország mint célterület = The geography of German companies’ international expansion – Hungary as a host country. Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 63-79. ISSN 2062-9923

Jóna, György (2017) Impacts of the coopetitive networks on the Hungarian territorial structure. In: Social entrepreneurship and social business. Wien FH Campus, Vienna.

Jóna, György and Varga, Levente (2018) A case study on marketing of a focal firm – a network approach. In: Challenges for companies and consumers on international market. Publishing House of the University of Economics in Katowice, Katowice, pp. 87-101.

K

Kanalas, Imre (2000) Az információs-kommunikációs technikák terjedésének regionális különbségei Magyarországon. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 159-172. ISSN 0237-7683

Karácsonyi, Dávid and Kostyantyin, Mezentsev and Pidgrusnyi, Grigorii and Dövényi, Zoltán (2014) From Global Economic Crisis to Armed Crisis: Changing Regional Inequalities in Ukraine. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (2). pp. 18-39. ISSN 2063-9538 ; Online: 2064-8243

Keserű, Imre (2005) Owen D. Gutfreund: 20th-Century Sprawl – Highways and the Reshaping of the American Landscape. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 167-170. ISSN 0237-7683

Kincses, Áron (2019) A Magyarországon élő külföldi kötődésű népesség területi jellegzetességei, 2011–2017 =Spatial characteristics of the foreign population living in Hungary, 2011–2017. TERÜLETI STATISZTIKA, 59 (5). pp. 463-497. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron (2014) Magyarországon élő külföldi állampolgárok területi jellegzetességei. Területi Statisztika, 54 (5). pp. 448-473. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron (2015) A nemzetközi migráció Magyarországon és a Kárpát-medence magyar migrációs hálózatai a 21. század elején. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. ISBN 978-963-235-484-2

Kincses, Áron and Bálint, Lajos (2017) Migration settlement networks in the Carpathian Basin, 2001–2011. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 6 (2). pp. 94-111. ISSN 2063-9538 (In Press)

Kincses, Áron and Michalkó, Gábor and Tóth, Géza (2014) A Magyarország átutazó forgalmában érintett települések lehatárolása. Területi Statisztika, 54 (3). pp. 237-252. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron and Michalkó, Gábor and Tóth, Géza (2014) A Magyarország átutazó forgalmában érintett települések lehatárolása. Területi Statisztika, 54 (3). pp. 237-252. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron and Nagy, Zoltán and Tóth, Géza (2014) Modelling the spatial structure of Europe. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (2). pp. 40-54. ISSN 2063-9538

Kincses, Áron and Rédei, Mária (2010) CENTRUM–PERIFÉRIA KÉRDÉSEK A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓBAN. TÉR ÉS TÁRSADALOM. pp. 301-310. ISSN 2062-9923

Kincses, Áron and Rédei, Mária (2010) Hungary at crossroad. The Romanian Journal of European Studies (RJES) (7-8). pp. 93-103. ISSN 1583 - 199X EUV

Kincses, Áron and Rédei, Mária (2014) Szerbiai migrációs körkép Magyarországról a 2011-es népszámlálási adatok alapján. In: Regionális kaleidoszkóp. Regionális Tudományi Társaság Szabadka, Szabadka, pp. 247-262. ISBN 978-86-86929-05-1

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2014) The Application of Gravity Model in the Investigation of Spatial Structure. Acta Polytechnica Hungarica, 11 (2). pp. 5-19. ISSN 1785-8860

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2014) The Application of Gravity Model in the Investigation of Spatial Structure. Acta Polytechnica Hungarica, 11 (2). pp. 5-19. ISSN 1785-8860

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2013) Examples for application of gravitational model in the investigation of spatial structure. Journal of Mathematics and System Science, 3 (10). pp. 477-490.

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2014) GRAVITÁCIÓS ANALÓGIÁN ALAPULÓ ELÉRHETŐSÉGI MODELLEK: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT. 1. rész. Közlekedéstudományi Szemle, 64 (5). pp. 4-17.

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2012) Geometry of Potential Models. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 2. pp. 74-89. ISSN 2063-9538

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2012) Gravitációs modell alkalmazása a térszerkezet vizsgálatára. Területi Statisztika, 52 (5). pp. 479-491.

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2013) Investigation of spatial structure : modelling approach. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 3. pp. 41-56. ISSN 2063-9538

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2013) Investigation of spatial structure: modelling approach. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 3. pp. 41-56. ISSN 2063-9538

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2011) Potenciálmodellek geometriája. Területi Statisztika, 51 (1). pp. 23-37. ISSN 0018-7828

Kiss, Attila (2001) Területfejlesztés és közigazgatás-szervezés. (Megye, régió, kistérség). Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 199-202. ISSN 0237-7683

Kiss, Edit Éva (2008) A modern magyar ipar térszerkezeti összefüggései = Spatial structural connections of the modern Hungarian industry. Project Report. OTKA.

Kiss, Edit Éva (2008) Az iparföldrajzi kutatások külföldön és idehaza a kezdetektől napjainkig. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (2). pp. 1-33. ISSN 2062-1655

Kiss, Edit Éva (2008) Egy felmérés tapasztalatai - az ipari parkok példája. In: Innováció, versenyképesség, felzárkózás című konferencia cikkei. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, pp. 1-13. ISBN 978-963-9883-25-3

Kiss, Edit Éva (2001) Falvaink sorsa az ezredfordulón: a közép-tiszavidéki tapasztalatok. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 153-169. ISSN 0237-7683

Kiss, Edit Éva (2007) The impacts of relocation on the spatial pattern to Hungarian industry. Geographia Polonica, 80 (1). pp. 43-61. ISSN 0016-7282

Kiss, Edit Éva (2014) A posztszocialista magyar ipar és jövője területi aspektusból. In: Jövőföldrajz. BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Budapest, pp. 99-114. ISBN 978 963 503 564 9

Kiss, Edit Éva (2016) A siker tényezői: Győr példáján egy kutatással és monográfia-sorozatával összefüggésben, különös tekintettel Honvári J. (szerk.): Győr fejlődésének mozgatórugói c. monográfiájára. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 30 (1). pp. 118-123. ISSN 0237-7683

Kiss, Edit Éva (2014) A tudományos minősítés és tudományos teljesítményértékelés nemzetközi tapasztalatai társadalomföldrajzi nézőpontból. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 138 (3). pp. 241-250. ISSN 0015-5411

Kiss, Edit Éva and Takeuchi, A. (2002) Industrial areas in Budapest compared with Tokyo at the end of the 20th century. Gaographical Review of Japan, 75 (12). pp. 187-203. ISSN 1347-9555

Kiss, Edit Éva and Tiner, Tibor (2014) Industrial parks in Hungary with particular regard to their transport connection and location choice. REGIONAL SYMBIOSIS, 22. pp. 37-51. ISSN 0972-2041

Kiss, János Péter (2000) Illúziók nélkül. A határátkelőhelyek szerepe a határ menti kapcsolatok alakulásában az ukrán, a román és a szerb határszakaszon az 1990-es években. Tér és Társadalom, 14 (1). pp. 179-192. ISSN 0237-7683

Kiss, Márta (2016) Helyi termék mint továbblépés? ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA, 14 (1). pp. 9-30. ISSN 1583-6347

Kiss, Éva (2007) Foreign Direct Investment in Hungary: Industry and Its Spatial Effects. Eastern European Economics, 45 (1). pp. 6-28. ISSN 0012-8775

Kiss, Éva (2003) Major changes in Hungarian industry during the period of transition. Geograficky Casopis, 55 (3). pp. 193-207. ISSN 0016-7193

Kiss, Éva (2006) Relokáció a magyar iparban. Földrajzi Értesítő: Hungarian Geographical Bulletin, 55 (3-4). pp. 287-304. ISSN 0015-5403

Kiss, Éva (2002) Restructuring in the Industrial Areas of Budapest in the Period of Transition. Urban Studies, 39 (1). pp. 69-84. ISSN 0042-0980 (print), 1360-063X (online)

Kiss, Éva (2000) Rural restructuring in Hungary in the period of socio-economic transition. GeoJournal, 51 (3). pp. 221-233. ISSN 0343-2521 (print), 1572-9893 (online)

Kiss, Éva (2004) Spatial Impacts of Post-Socialist Industrial Transformation in the Major Hungarian Cities. European Urban and Regional Studies, 11 (1). pp. 81-87. ISSN 0969-7764 (print), 1461-7145 (online)

Kiss, Éva (2007) The evolution of industrial areas in Budapest after 1989. In: The Post-Socialist City: Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism. GeoJournal Library (92). Springer, Berlin, pp. 147-170.

Kiss, Éva (2002) A magyar ipar térszerkezeti változásai | Spatial Structural Changes in the Hungarian Industry. Földrajzi Értesítő: Hungarian Geographical Bulletin, 51 (3-4). pp. 347-364. ISSN 0015-5403

Kocsis, Károly (2014) Geographic background of the Ukrainian-Russian conflict in Ukraine. In: Geografia - skromný príspevok na poznanie kraja i človeka zaujímavého a mnohotvárneho. Univerzita Komenskeho, Bratislava, p. 11. ISBN 898-89-456-3654-5

Kocsis, Károly (2009) Gondolatok a magyar etnikai térképészet és a politika kapcsolatáról. FÖLD ÉS EMBER, 11 (3-4). pp. 39-50. ISSN 1585-5465

Kocsis, Károly (2014) A magyarság jelenléte a nyugati világban, elsősorban a tudományok területén. In: Magyar örökség nyugaton : az anyagi és szellemi javak felderítése, számbavétele és megőrzése. Sodalitas, Bécs, pp. 10-15. ISBN 978-3-9503152-2-6

Kocsis, Károly and Tiner, Tibor (2009) Geopolitics of pipelines and Eastern Europe with especial regard to Hungary. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN, 58 (1). pp. 49-67. ISSN 2064-5031

Koltai, Zoltán (2005) A magyarországi városok versenyképességének lakossági megítélése. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 23-41. ISSN 0237-7683

Koltai, Zoltán (2007) A magyarországi városok versenyképességének vállalati megítélése. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 23-42. ISSN 0237-7683

Komlós, Attila (2003) Vasúti közlekedésünk főbb problémái, különös tekintettel a mellékvonalak fenntarthatóságának kérdéseire. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 87-101. ISSN 0237-7683

Komlósi, Éva and Páger, Balázs (2015) The impact of urban concentration on countries’ competitiveness and entrepreneurial performance. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 5 (1). pp. 97-120. ISSN 2063-9538 ; Online: 2064-8243

Koncz, Gábor (2002) Rakonczai János (szerk.): A Tisza vízgyűjtője, mint komplex vizsgálati és fejlesztési régió. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 153-156. ISSN 0237-7683

Kondor, Attila Csaba (2007) A fizetésképtelenség területi jellemzői Magyarországon. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 95-108. ISSN 0237-7683

Kondor, Attila Csaba and Kovács, Zoltán (2017) Kibocsátáscsökkentés és urbanizáció : ellentmondások és párhuzamok. MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (6). pp. 686-690. ISSN 0025-0325

Koppány, Krisztián and Kovács, Zoltán and Dusek, Tamás (2019) A gazdasági teljesítmény területi eloszlása és koncentrációja Magyarországon = Spatial Distribution and Contentration of Economic Performance in Hungary. In: "Kulturális gazdaság". Kautz Gyula Emlékkonferencia elektronikus formában megjelenő kötete. Széchenyi István Egyetem, Győr, pp. 1-12. ISBN 9786155837340

Kopátsy, Sándor (2017) Hungarian Compass Between East and West. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (Spec.). pp. 12-20. ISSN 1786-6553

Kormány, Gyula (2008) A Szatmár-Beregi síkság terület- és településfejlesztés lehetőségei az ezredfordulón integrációs folyamatában = Development Possibilities of the Region and Settlements in the Szatmár-Bereg Lowland in view of the EU Accession Approaching. Project Report. OTKA.

Kourtit, Karima and Nijkamp, Peter and Caragliu, Andrea and Del Bo, Chiara (2012) Spatial Contextual Impacts on Business Performance of Dutch Firms. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 2. pp. 13-26. ISSN 2063-9538

Kovalcsik, Tamás (2018) A Közép-magyarországi régió településeinek alternatív választókerületi térfelosztása. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK, 7 (1). pp. 54-69. ISSN 2063-4315

Kovalcsik, Tamás and Vida, György and Mucsi, László (2016) A Csongrád megyei országgyűlési választókerületek geoinformatikai elemzése a 2014-es eredmények alapján. In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában (7.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 257-263. ISBN 978-963-318-570-4

Kovács, András Donát (2001) A Dél-Tisza-völgy lakosságának környezeti tudata. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 161-179. ISSN 0237-7683

Kovács, András Donát and Farkas, Jenő Zsolt (2019) Tájváltozások társadalmi hátterének vizsgálata alföldi példákon = Social driving factors of landscape changes in the Great Hungarian Plain. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4). pp. 157-176. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Kovács, Csaba (2000) Jugoszláv és román vállalkozások Magyarországon a kilencvenes években. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 89-97. ISSN 0237-7683

Kovács, Csaba József (2015) Wales periferikus helyzetének és térszerkezetének jellemzői. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (1). pp. 46-59. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kovács, Csaba József (2015) Wales periférikus helyzetének és térszerkezetének jellemzői. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (1). pp. 46-59. ISSN 0018-7828

Kovács, Csaba József and Sikos T, Tamás (2018) Az Arena Mall és az Árkád Budapest versenye az átalakuló társadalmi-gazdasági térben. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (3). pp. 201-218. ISSN 0015-5411

Kovács, Ervin (2000) Regionális tagozódás Szlovákiában. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 239-244. ISSN 0237-7683

Kovács, Katalin and Bihari, Zsuzsanna (2006) Lejtők és csúszdák, avagy a foglalkoztatási esélyek térbeli egyenlőtlensége az ezredfordulón. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 49-66. ISSN 0237-7683

Kovács, Róbert (2001) Gondolatok a közlekedés és szervezeti kapcsolatai kérdésköréről a budapesti térség közigazgatási problémáinak kapcsán. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 69-80. ISSN 0237-7683

Kovács, Szilárd (2019) A Mittelstand szerepe a bajor iparosodásban. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Kovács, Szilárd and Lux, Gábor and Páger, Balázs (2016) Medium-sized manufacturing enterprises in Hungary: A statistical survey. Studia Miejskie, 24. pp. 59-71. ISSN 2543-5302

Kovács, Szilárd and Lux, Gábor and Páger, Balázs (2017) A középvállalatok szerepe a feldolgozóiparban: Egy magyarországi kutatás első eredményei. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 57 (1). pp. 52-75. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kovács, Teréz (1987) Generációs különbségek a szakszövetkezeti tagság körében (Egy kerekegyházi vizsgálat eredményei alapján). Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 49-62. ISSN 0237-7683

Kovács, Teréz (2002) Illés Iván: Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón. Átalakulás, integráció, régiók. Tér és Társadalom, 16 (1). pp. 161-164. ISSN 0237-7683

Kovács, Teréz (2000) Vidékfejlesztés és finanszírozás az Európai Unióban és Magyarországon. Tér és Társadalom, 14 (1). pp. 163-178. ISSN 0237-7683

Kovács, Teréz (2004) A vidékfejlesztés várható támogatási rendszere 2007–2013 között. Tér és Társadalom, 18 (4). pp. 95-115. ISSN 0237-7683

Kovács, Zoltán (2017) Városok és urbanizációs kihívások Magyarországon. MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (3). pp. 302-310. ISSN 0025-0325

Kovács, Zoltán (2014) A budapesti városrégió térbeli-társadalmi szerkezetének átalakulása. In: A társadalom terei, a tér társadalma. Art Webber Studio Kft., Budapest, pp. 173-193. ISBN 978-963-08-9126-4

Kovács, Zoltán and Egedy, Tamás and Szabó, Balázs (2015) Az ingázás területi jellemzőinek változása Magyarországon a rendszerváltozás után. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (3). pp. 233-253. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kovács, Zoltán and Szigeti, Cecília and Egedy, Tamás and Szabó, Balázs and Kondor, Attila Csaba (2017) Az urbanizáció környezeti hatásai - az ingázás ökológiai lábnyomának változása a budapesti várostérségben = Environmental Impacts of Urbanization – Changes of the Ecological Footprint of Commuting in the Urban Region of Budapest. TERÜLETI STATISZTIKA, 57 (5). pp. 469-494. ISSN 0018-7828

Kovács, Zoltán and Wiessner, Reinhard and Zischner, Romy (2013) Urban Renewal in the Inner City of Budapest: Gentrification from a Post-socialist Perspective. Urban Studies, 50 (1). pp. 22-38. ISSN 0042-0980 (print), 1360-063X (online)

Kovály, Katalin and Erőss, Ágnes and Ferenc, Viktória and Tátrai, Patrik (2020) Kárpátaljáról dióhéjban. In: Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, pp. 11-19. ISBN 9786158143271

Kozma, Boglárka Marianna (2000) Desztináció marketing. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 195-202. ISSN 0237-7683

Kozma, Gábor (2004) A magyarországi önkormányzatoknak a gazdasági élet szereplői körében felhasznált kommunikációs kiadványai. Tér és Társadalom, 18 (4). pp. 69-83. ISSN 0237-7683

Kozma, Gábor and Balcsók, István and Ekéné dr. Zamárdi, Ilona and Mező, Ferenc and Teperics, Károly and Tóth, Antal (2007) Társadalmi és politikai változások Hajdú-Bihar megyében az 1990-es évtizedben = Social and political changes in Hajdú-Bihar county in the 90's. Project Report. OTKA.

Kozma, Gábor and Molnár, Ernő (2018) The role of industrial parks in the economic development of Debrecen. Tér – Gazdaság – Ember, 6 (4). pp. 35-49. ISSN 2064-1176

Koós, Bálint (2004) Adalékok a gazdasági szuburbanizáció kérdésköréhez. Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 59-71. ISSN 0237-7683

Koós, Bálint (2002) Kiegyenlítődés és specializáció. Pest megye idegenforgalmi jellemzőinek változása a kilencvenes években. Tér és Társadalom, 16 (1). pp. 116-134. ISSN 0237-7683

Kugler, József (2003) Szenyéri Zoltán: A Tolna és a Baranya megyei németek sorsa a betelepítésektől napjainkig. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 195-197. ISSN 0237-7683

Kukely, György (2006) A nagyvárosok felértékelődése a külföldi működőtőke-beruházások telephelyválasztásában. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 111-125. ISSN 0237-7683

Kulcsár, Balázs (2020) Determination of settlement electricity self-sufficiency with the use of average utilization rate and PVGIS methods. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN. ISSN 2064-5031 (Submitted)

Kulcsár, Balázs (2020) Establishing Forecasts Pointing Towards the Hungarian Energy Change Based on the Results of Local Municipal Renewable Energy Production and Energy Export. In: ICGTEE 2020 : International Conference on Geography, Transport, Energy and Environment Tokyo, Japan, 2020. június 11-12., Tokyo, Japan.

Kulcsár, Balázs (2018) Háztartási méretű kiserőművek villamosenergia-ellátásban betöltött szerepe a magyarországi településállományban - The role of small-scale household power plants in the electricity supply by the Hungarian settlements. International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS), 3. (45.). ISSN 2498-700X (In Press)

Kulcsár, Balázs (2017) Háztartási méretű kiserőművek villamosenergia-termelő képessége = Electricity Production Equity of Houshold Scale Small Power Plants. In: Környezetmérnöki Konferencia és Szakmai Nap, 2017.10.12-13., Debrecen, DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK.

Kulcsár, Balázs (2019) Kötelezö átvételi rendszerben benyújtott naperőmű létesítési igények, megválósúlásának hatása a magyarországi településá llomány villamosenergia ellátására = The impact of realization of solar power plant installation requests in Mandatory Purchase (KÁT) system on the electricity supply of Hungarian settlements. International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS), 4 (2). pp. 54-60. ISSN 2498-700X

Kulcsár, Balázs (2018) MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ KISERŐMŰVEK ARÁNYA A MAGYAR TELEPÜLÉSÁLLOMÁNY VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSÁBAN. In: IX. Magyar Földrajzi Konferencia, 2018. november 9-11. Debrecen, 2018. november 9-11., Debrecen.

Kulcsár, Balázs (2020) PVGIS szoftver megbízhatóságának vizsgálata magyarországi referencia naperőművekkel. Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923 (Submitted)

Kulcsár, Balázs (2018) A nem engedélyköteles, megújuló energiát hasznosító kiserőművek területi elhelyezkedése Magyarországon : The territorial location of the subject to authorization, renewable energy recovery small power plants in Hungary. MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2018. pp. 132-139. ISSN ISBN 978-963-7064-37-1

Kulcsár, Balázs (2020) The proportion of alternative-powered vehicles and the state of energy self-sufficiency in the Hungarian settlement stock. International Journal of Climate Change Strategies and Management. ISSN 1756-8692 (Submitted)

Kulcsár, Balázs (2017) The role of small, household size power plant in the electricity supply by Hungarian municipalities - or what is the available capacity on the way of the local self-sufficiency enough for. In: EUGEO Conference 2017 Brussels, 2017.09.04-06., Brussels, Belgium.

Kulcsár, László (2012) Eltérések és hasonlóságok az európai urbanizációs folyamatokban. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (1-2). pp. 114-117. ISSN 0865-7823

Kulcsár, László (2012) A város múltja, jelene és jövője. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (3-4). pp. 118-120. ISSN 0865-7823

Kulcsár, László and Kulcsár, László J. and Obádovics, Csilla (2011) Who lives in forgotten places? : Age structure and socio-economic development in Hungary. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 110-121. ISSN 2063-9538

Kulcsár, László and Obádovics, Csilla (2016) Népességdiamika és társadalmi szerkezet. Területi Statisztika, 56 (4). pp. 390-414. ISSN 0018-7828

Kullmann, Ádám (2000) A magyarországi ipari parkok fejlődési pályái. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 63-72. ISSN 0237-7683

Kutics, Karoly (2019) Evolution of water quality of Lake Balaton. ECOCYCLES, 5 (2). pp. 44-73. ISSN 2416-2140

Kántor, Noémi and Gulyás, Ágnes and Égerházi, Lilla Andrea and Unger, János (2009) Objective and subjective aspects of an urban square’s human comfort – case study in Szeged (Hungary). BERICHTE DES METEOROLOGISCHES INSTITUT DER ALBERT LUDWIGS UNIVERSITAT FREIBURG, 18. pp. 241-246.

Kókai, Sándor and Bottlik, Zsolt (2008) A Bánát helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában (1718-2000) = The Place and the Role of the Region Banat in the Geographical Division of Labour in the Carpathian-Basin. Project Report. OTKA.

Kőrös, Ákos (2019) Horváth G. K. (szerk.) (2014): Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig (Balassi Kiadó, Budapest, 725 o.). Tér és Társadalom, 33 (2). pp. 182-183. ISSN 0237-7683

Kőrösi, Mária (2001) A magyar politikai földrajz - gróf Teleki Pál és a politikai földrajz. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2001 (1-4). pp. 82-104. ISSN 0865-7823

L

Lackó, László (1987) Import avagy hazai (Válasz kísértet-ügyben). Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 61-66. ISSN 0237-7683

Lackó, László (1987) A területi fejlődés egységes értelmezése. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 67-75. ISSN 0237-7683

Lados, Mihály (2009) Régió alakult. In: Nyugat-dunántúli régió. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség; Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Sopron, Győr, pp. 5-24. ISBN 9789630672719

Lados, Mihály (2009) Tervezzük meg a régiót! In: Nyugat-dunántúli régió. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség; Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Sopron, Győr, pp. 97-112. ISBN 9789630672719

Lados, Mihály (2009) Építsük a régiót! - Fejlesztési programok. In: Nyugat-dunántúli régió. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség; Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Sopron, Győr, pp. 113-126. ISBN 9789630672719

Lados, Mihály (2001) A területi tervezés kihívásai a kilencvenes években Magyarországon: a területfejlesztési stratégiák kialakításáról a programozásig és az értékelésig. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 25-69. ISSN 0237-7683

Lajos, Veronika and Nemes, Gusztáv (2020) Megalkotott valóságok: sokszínű kisvilágok a Káli-medencében = Imaginary Realities: Diverse Small Worlds in the Káli-Basin (Balaton Upland, Hungary). In: Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században. Kriza Könyvek (47). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 171-181. ISBN 978-606-9015-15-5

Lakatos, Artur (2017) Szocialista iparosítás, demográfiai változások. Kolozsvár, Nagyvárad és Marosvásárhely fejlődési irányai (1945-1989). Belvedere Meridionale, 29 (2). pp. 27-53. ISSN 1419-0222 ; ISSN (online) 2064-5929

Lakatos, Miklós and L. Rédei, Mária and Kapitány, Gabriella (2015) Mobilitás és foglalkoztatás. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (2). pp. 157-179. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Lehoczki, Bernadett and Paragi, Beáta (2018) A menekülttábor: politikai megoldás és/vagy társadalmi probléma? = The refugee camp: Political solution and/or social problem? Tér és Társadalom, 32 (3). pp. 77-95. ISSN 2062-9923

Leitmann, Álmos Péter (2000) A SAPARD program szerepe a mezőgazdasági vállalkozások EU integrációjában. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 203-208. ISSN 0237-7683

Lengyel, Balázs and Eriksson, Rikard H (2016) Co-worker networks, labour mobility and productivity growth in regions. JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY. pp. 1-26. ISSN 1468-2702

Lengyel, Balázs and Jakobi, Ákos (2016) Online social networks, location, and the dual effect of distance from the centre. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 107 (3). pp. 298-315. ISSN 0040-747X

Lengyel, Balázs and Szakálné Kanó, Izabella (2013) Related variety and regional growth in Hungary : towards a transition economy approach. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 3. pp. 98-116. ISSN 2063-9538

Lengyel, Imre and Farkas, Beáta (2001) Regionális versenyképesség és kohézió az Európai Unióban. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 231-252. ISSN 0237-7683

Lengyel, Imre and Szakálné Kanó, Izabella (2012) Competitiveness of Hungarian Urban Micro-regions: Localization Agglomeration Economies and Regional Competitiveness Function. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 2. pp. 27-44. ISSN 2063-9538

Lenner, Tibor (2000) A kisvárosok modernizációjának társadalomföldrajzi áttekintése Vas megyei példákon. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 139-146. ISSN 0237-7683

Leveleki, Magdolna (2002) Iparosodottság és a kisvállalkozói sűrűség térbeli összefüggései. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 103-116. ISSN 0237-7683

Lieszkovszky, József (2005) Erdősi Ferenc: Magyarország közlekedési- és távközlési földrajza. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 223-226. ISSN 0237-7683

Lieszkovszky, József (2005) Tóth Géza: Az autópályák szerepe a regionális folyamatokban. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 229-230. ISSN 0237-7683

Ludescher, Gabriella (2007) Benedek József: Területfejlesztés és regionális fejlődés. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 147-150. ISSN 0237-7683

Lukovics, Miklós (2004) Regionális gazdaságfejlesztés: eltérő fejlettségű megyék versenyképességének összehasonlító elemzése. Tér és Társadalom, 18 (4). pp. 149-168. ISSN 0237-7683

Lux, Gábor (2016) Az államszocialista iparpolitika területi következményei. In: Tanítványaimban élek tovább – Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére. PTE Közgazdaságtudományi Kar, pp. 1-17. (In Press)

Lux, Gábor (2016) Az államszocialista iparpolitika területi következményei. In: Tanítványaimban élek tovább: Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére. PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, pp. 89-105. ISBN 978-963-429-100-8

Lux, Gábor (2019) Bevezető. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Lux, Gábor (2015) Endogennoe razvityie : novie vizovi dlja promislennosztyi Centralnoj Evropi = Endogenous Development : The New Challenge for Central European Industry. Region: Ekonomika i Sociologija, 85 (1). pp. 256-274. ISSN 0868-5169

Lux, Gábor (2016) Industrial competitiveness: Beyond path-dependence. In: The Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge, pp. 1-20. (In Press)

Lux, Gábor (2006) Indusztria gyermekei: Magyar iparvárosok a XX. században. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 109-116. ISSN 0237-7683

Lux, Gábor (2015) Közüzemi szolgáltatások szervezése a nemzetközi viták és új szervezeti megoldások tükrében. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (1). pp. 28-45. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Lux, Gábor (2017) Regional development paths in Central and Eastern Europe and the driving forces of restructuring: An introduction. In: The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge, London - new York, pp. 1-12. ISBN 978-1-4724-8571-7

Lux, Gábor (2016) Reintegrating economic space: The metropolitan–provincial divide. In: The Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge, pp. 1-14. (In Press)

Lux, Gábor (2016) Újraiparosodás Közép-Európában. Studia Regionum . Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs. (In Press)

Lux, Gábor (2019) A középvállalati szektor jelentőségéről: Nemzetközi trendek és hazai kihívások. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Lux, Gábor (2019) A középvállalatok fejlődése három ipari térségben. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Lux, Gábor (2017) A külföldi működőtőke által vezérelt vezérelt iparfejlődési modell és határai Közép-Európában. Tér és Társadalom, 31 (1). pp. 30-52. ISSN 2062-9923

Lux, Gábor (2005) A magyar fejlesztési politika térszemlélete és a második generációs programozás területi vetületei. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 81-93. ISSN 0237-7683

Lux, Gábor and Faragó, László (2016) Conclusion: An evolutionary look at new development paths. In: The Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge, pp. 1-13. (In Press)

Lux, Gábor and Páger, Balázs and Kovács, Szilárd (2019) Hazai tulajdonú középvállalatok a magyar feldolgozóiparban. Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923 (Submitted)

László, Mária and Aubert, Antal and Magay, Miklós and Pirisi, Gábor (2008) A terület- és településfejlesztés önkormányzati kérdései társadalomföldrajzi megközelítésben = Issues of regional and settlement development affecting local governments in social geographical approach. Project Report. OTKA.

Lóczy, Dénes and Gyenizse, Péter and Kovács, János and Nagyváradi, László and Pirkhoffer, Ervin (2008) Földhasználati konfliktushelyzetek tájföldrajzi elemzése dunántúli mintaterületeken = Landscape ecological analyses of land use conflicts in test areas in Transdanubia. Project Report. OTKA.

M

M. Császár, Zsuzsa and Dövényi, Zoltán and Golobics, Pál and Reményi, Péter (2011) Magyarország és a balkáni térség interregionális kapcsolatrendszere = The network of interregional relations between Hungary and the Balkan region. Project Report. OTKA.

Major, Klára (2007) Markov láncok használata a regionális jövedelemegyenlőtlenségek előrejelzésében. Tér és Társadalom, 21 (1). pp. 53-67. ISSN 0237-7683

Marján, Attila (2005) Globális verseny a világ jelentős gazdasági blokkjai között. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 21-42. ISSN 0237-7683

Markovits-Somogyi, Rita and Török, Ádám (2006) HEATCO kutatási jelentés a Magyarországon végzett zajjal kapcsolatos fizetési hajlandóságról. MŰSZAKI INROFMÁCIÓ KÖRNYEZETVÉDELEM, 17. pp. 99-107. ISSN 0209-5769

Marosi, Lajos (2011) A visit to the academic György Enyedi in the citadel of science. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 5-14. ISSN 2063-9538

Marton, István (2005) A Balaton régió fejlettségét meghatározó változóknak és a települési szakemberek véleményének összehasonlító elemzése. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 159-170. ISSN 0237-7683

Mathieson, Iain and Alpaslan-Roodenberg, Songül and Posth, Cosimo and Szécsényi-Nagy, Anna and Rohland, Nadin and Mende, Balázs Gusztáv and Hajdu, Tamás and Szeniczey, Tamás (2018) The genomic history of southeastern Europe. NATURE, 555. pp. 197-203. ISSN 0028-0836

Mezei, Cecília (2006) A helyi gazdaságfejlesztés fogalmi meghatározása. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 85-96. ISSN 0237-7683

Mezei, Elemér and Vincze, Mária (2003) A romániai kászoni kistérség fejlesztésének emberi erőforrás-adottságai. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 155-183. ISSN 0237-7683

Mezei, István and Imre, Anna and Bognár, Mária (2001) Az oktatás és a képzés helye a területfejlesztésben. Mintaterület: az Ózd-putnoki kistérség. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 105-124. ISSN 0237-7683

Mezei, Katalin (2004) Integrált regionális fejlesztés-finanszírozási modell a Nyugat-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 18 (4). pp. 51-68. ISSN 0237-7683

Mező, Ferenc (2001) Közép-Európa fogalmi változása térben és időben. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 81-103. ISSN 0237-7683

Mező, Ferenc (2007) Térelemzések a geopolitikában. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 1-22. ISSN 0237-7683

Michalkó, Gábor (2007) Magyarország modern turizmusföldrajza = Geography of tourism in Hungary: modern approaches. Project Report. OTKA.

Michalkó, Gábor and Jancsik, András and Kurucz, Gabriella (2014) Az innováció szerepe a hazai turisztikai felsőoktatás versenyképességének megőrzésében. NTH Tudásmegosztás - Turizmus + K+F+I és szakmai kitekintő, 2014 (2). pp. 3-6.

Michalkó, Gábor and Rátz, Tamara and Tóth, Géza and Kincses, Áron and Benkő, Béla (2011) Research on the quality of life in the spa towns of Hungary. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 64-79. ISSN 2063-9538

Mikle, György (2017) Az oktatás földrajzai: ideológiák, intézmények és területi tervezés = Geographies of schooling: Ideologies, institutions and spatial planning - 14th Interdisciplinary Symposium on Knowledge and Space. Tér és Társadalom, 31 (1). pp. 162-166. ISSN 2062-9923

Molnár, Balázs (2006) A magyarországi kis- és középvárosok globalizációs típusai. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 67-83. ISSN 0237-7683

Molnár, Ernő (2016) Global production networks and regional revelopment: a case study of the Hungarian footwear industry = Globális értéktermelési hálózatok és területi fejlődés: a magyarországi lábbeli-gyártó ipar esete. DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT, 8 (2). pp. 48-57. ISSN 1821-2506

Molnár, Ernő (2017) Globális értékláncok és térbeli gazdasági egyenlőtlenségek: Miről mesél a textil- és ruházati ipar változó földrajza. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 141 (3). pp. 216-225. ISSN 0015-5411

Molnár, Ernő (2017) The semi-periphery in the global production networks of labour-intensive industries: the East Central European textile and clothing industry in the mirror of foreign trade data. Folia Geographica, 59 (2). pp. 18-34. ISSN 1336-6157

Molnár, Ernő (2018) A zsugorodás térbeli anatómiája: élőmunka-igényes iparágak földrajza az ezredforduló utáni Magyarországon = The spatial anatomy of shrinkage: the geography of labour-intensive industries in Hungary after the turn of the Millennium. Tér és Társadalom, 32 (2). pp. 41-60. ISSN 2062-9923

Molnár, Ernő and Dézsi, Gyula and Lengyel, István Máté and Kozma, Gábor (2018) Vidéki nagyvárosaink gazdaságának összehasonlító elemzése. TERÜLETI STATISZTIKA, 58 (6). pp. 610-637. ISSN 0018-7828

Molnár, Ernő and Kozma, Gábor and Pénzes, János (2015) The intra-regional trade relations in the automotive industry of East-Central Europe. GEOGRAFIE-SBORNIK CESKE GEOGRAFICKE SPOLECNOSTI, 120 (3). pp. 297-314. ISSN 1212-0014

Molnár, Ernő and Lengyel, István Máté (2016) The Hungarian footwear industry in global production networks: the case study of Berkemann Hungary. ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT, 10 (3-4). pp. 188-193. ISSN 1789-4921

Molnár, Ernő and Lengyel, István Máté (2016) Integration into global production networks and path-dependence: the footwear industry in post-socialist Hungary. Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 60 (4). pp. 171-185. ISSN 0044-3751

Molnár, Ernő and Lengyel, István Máté (2015) Understanding the changing geography of labour-intensive industries from a GPN perspective: case study of the Hungarian leather and footwear sector. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 5 (2). pp. 144-160. ISSN 2063-9538

Molnár, Judit and Kocsis, Károly (2007) Az ukrán-magyar határvidék társadalomföldrajzi vizsgálatai, kapcsolatrendszer és együttműködés a két ország határmenti térségében = Social geographical study of the population of the Ukranian and Hungarian borderland areas and study of crossborder cooperation. Project Report. OTKA.

Mozsár, Ferenc and Lengyel, Imre (2002) A városi területhasználat monocentrikus modelljéről. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 1-26. ISSN 0237-7683

Márton, György (2004) Innovációs potenciál felmérés tanulságai egy elmaradott régióban. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 127-149. ISSN 0237-7683

Márton, György (2002) A kockázati tőke lehetőségei a kis- és középvállalkozások finanszírozásában a Dél-dunántúli régió szemszögéből. Tér és Társadalom, 16 (2). pp. 97-112. ISSN 0237-7683

Mátyás, Szabolcs (2018) A bűnözésföldrajz vitás kérdései. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (2). pp. 102-109. ISSN 0015-5411

Mészáros, Csaba (2014) Klímaváltozás antropológiai szemszögből : Örökké fagyott talaj és nagyjószág-tartás Jakutiában. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 31. pp. 379-403. ISSN 1787-9396

Mészáros, Csaba (2013) The role of cardinal directions in Sakha environmental perception. In: Tvorcheskaja lichnost’ v istoriko-kul’turnom prostranstve. Nauka, Novosibirsk, pp. 454-462. ISBN 978-5-02-019239-3

Mészáros, Rezső (2018) Kérdések és folyamatok a magyar társadalomföldrajzbam. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (1). pp. 75-81. ISSN 0015-5411

N

Nagy, Csongor and Molnár, Ernő (2018) Az ipar 4.0 területi összefüggései a robotizáció tükrében: milyen hatásai lehetnek a folyamatnak Magyarországon? Területfejlesztés és Innováció, 12 (2). pp. 3-18. ISSN 1789-0578

Nagy, Enikő and Csiszár, Csaba (2018) A „smart” és automatizált repülőterek jellemzőinek feltárása. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (3). pp. 36-45. ISSN 0023-4362

Nagy, Erika (2002) Szirmai Viktória – A. Gergely András – Baráth Gabriella – Molnár Balázs – Szépvölgyi Ákos: Verseny és/vagy együttműködés? Város és környéke kapcsolatai. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 137-142. ISSN 0237-7683

Nagy, Erika (2016) Térről és gazdaságról – másképpen: a gazdaságföldrajzi műhely céljai és vállalt feladatai = On space and economy – in a different way: aims and tasks of the economic geography working group. Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 161-164. ISSN 2062-9923

Nagy, Erika and Molnár, Balázs and Gál, Zoltán (2002) A termelői szolgáltatások szerepe a helyi és térségi gazdaság fejlődésében. Tér és Társadalom, 16 (2). pp. 113-128. ISSN 0237-7683

Nagy, Erika and Timár, Judit and Nagy, Gábor and Velkey, Gábor (2015) A társadalmi-térbeli marginalizáció folyamatai a leszakadó vidéki térségekben. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 35-52. ISSN 2062-9923

Nagy, Gábor (2007) Divergencia vagy konvergencia – az átmenet gazdasági térfolyamatainak mérlege földrajzos szemmel. Tér és Társadalom, 21 (1). pp. 35-51. ISSN 0237-7683

Nagy, Gábor and Bernek, Ágnes and Barta, Györgyi (2003) A külföldi működőtőke-befektetések jelenlegi tendenciái és területi elmozdulásának esélyei Magyarországon. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 173-190. ISSN 0237-7683

Nagy, Zoltán and Péter, Zsolt Szabolcs (2003) Development of Micro-regions in Békés County in the Late Ninety's. In: Fourth International Conference of PhD Students, 2003.08.11-2003.08.17, Miskolc.

Nemes Nagy, József (2004) Pompei Cocean: Geografie Regională. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 151-154. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József (2003) A regionális tudomány dualitása és paradigmái – hazai tükörben. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 1-17. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József and Lőcsei, Hajnalka (2015) Hosszú távú megyei ipari növekedési pályák, 1964-2013. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (2). pp. 100-121. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Nemes Nagy, József and Tagai, Gergely (2011) Regional inequalities and the determination of spatial structure. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 15-28. ISSN 2063-9538

Neumark, Tamás and Koós, Bálint Ákos and Rácz, Katalin (2006) Hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági viszonyai. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 115-141. ISSN 0237-7683

Nick, Gábor András (2019) Az ipar 4.0 a modern iparban és a német iparpolitikában. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Nick, Gábor András (2019) Az ipar 4.0 kihívásai és a magyar középvállalatok. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Niebieszczański, Jakub and Jaeger, Mateusz and Pető, Ákos and Hildebrandt–Radke, Iwona and Kulcsár, Gabriella and Staniuk, Robert and Taylor, Nicole and Czebreszuk, Janusz (2019) Revealing the internal organization of a Middle Bronze Age fortified settlement in Kakucs-Turján through geoarchaeological means: Magnetometric survey and sedimentological verification of a housing structure. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE-REPORTS, 25. pp. 409-419. ISSN 2352-409X

Novotny, Gábor (2003) Határon átnyúló városhálózatok: újabb intézményi divat az európai határon átnyúló együttműködésekben? Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 191-212. ISSN 0237-7683

Novák, Géza and Varsányi, Tamás (2011) The transport situation in the Great Plain. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 135-148. ISSN 2063-9538

Nováky, Erzsébet (2007) Responsibility for the Future. JOURNAL OF FUTURES STUDIES, 12 (2). pp. 101-110. ISSN 1027-6084

Nyerges, Éva Ágnes (2004) A középkori Szentkirály állattartása az állatcsontleletek és a történelmi-környezeti adottságok függvényében. In: Az Alföld gazdálkodása. Állattenyésztés. Az Arany János Múzeum Közleményei (10). Arany János Múzeum, Nagykőrös, pp. 249-274.

Nárai, Márta (2003) Civil szervezetek egy kisváros életében. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 91-115. ISSN 0237-7683

Nárai, Márta and Hardi, Tamás (2005) Szuburbanizáció és közlekedés a győri agglomerációban. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 81-101. ISSN 0237-7683

Nárai, Márta and Hardi, Tamás (2001) A határ menti területek jellegzetességeinek átalakulása a 20. század végi Nyugat-Magyarországon. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 107-129. ISSN 0237-7683

Németh, Nándor and Csite, András and Jakobi, Ákos (2011) Employees with Romanian citizenship in Hungary. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 55-63. ISSN 2063-9538

Némethy, Sándor and Takács, Tamás and Szemethy, László and Lagerqvist, Bosse and Barócsi, Zoltán and Dinya, Anikó and Péterffy Némethy, Ilona (2020) Collection, cultivation and processing of medical plants, herbs and spices in the Balaton Ecomuseum – herbal medicine as intangible cultural heritage. ECOCYCLES, 6 (1). pp. 52-87. ISSN 2416-2140

O

Obádovics, Csilla (2013) Regional level analysis of the population by real data and projections in Hungary. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 3. pp. 57-78. ISSN 2063-9538

Obádovics, Csilla and Bruder, Emese (2011) A vidéki Magyarország területi egyenlőtlenségei különböző nézőpontokból = Territorial Inequalities in Rural Hungary Based on Unemployment, Human development, Poverty and Income inequalities. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2011 (2). pp. 74-92. ISSN 0865-7823

Oláh, Dániel and Alpek B., Levente (2020) Az ipari körzettől az innovációs körzetig – az innovációs földrajz első évszázada = From Industrial District to Innovation System – The First Century of the Geography of Innovation. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (2). pp. 3-34. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

P

Palaczki, Botond (2016) A Maps of meaning hatása a kulturális földrajzra = The impact of "Maps of meaning" on cultural geography. Tér és Társadalom, 30 (1). pp. 3-17. ISSN 2062-9923

Palkovits, István (2002) Régiók és gazdasági szereplők versenyképessége: a párhuzamosok találkoznak? Tér és Társadalom, 16 (2). pp. 81-96. ISSN 0237-7683

Palkovits, István (2000) Szempontok a területi versenyképesség értelmezéséhez. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 119-128. ISSN 0237-7683

Pap, Norbert (2004) A kistérségek helye, szerepe Magyarországon a 21. század első évtizedében. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 23-36. ISSN 0237-7683

Papp-Váry, Árpád (2018) Csizmadia Norbert: Geopillanat – A 21. század megismerésének térképe. Földrajzi Közlemények, 142 (3). pp. 258-260. ISSN 0015-5411

Patkós, Csaba (2014) Helyi tudás, mint vidékfejlesztési erőforrás: a LEADER program Európában és Magyarországon. EDUCATIO. ISSN 1419-8827 (Submitted)

Patkós, Csaba (2016) LEADER LAGs in the post-socialist space. In: Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World, 2016. április 3-6, Graz.

Patkós, Csaba (2014) A LEADER-program Európában és Magyarországon. EDUCATIO. pp. 394-402. ISSN 1419-8827

Patkós, Csaba (2015) Specialities in the institutionalization of Hungarian LEADER local action groups. In: Global Growth Agendas: Regions, Institutions and Sustainability, 2015.05.24.-2015.05.27., Piacenza.

Patkós, Csaba (2015) Specialities in the institutionalization of Hungarian LEADER local action groups. In: EUGEO 2015, 2015.08.30.-2015.09.02., Budapest.

Patkós, Csaba and Baros, Zoltán and Tóth, Antal (2015) Vidékfejlesztés versus globalitás, avagy vidékfejlesztés a globalitás jegyében. In: Facultates sine finibus: Tanulmányok a "Süli-suliból". Didakt Kft., Debrecen, pp. 156-168. ISBN 9786155212352)

Patkós, Csaba and Kovács, Enikő (2014) LEADER akciócsoportok intézményesülése Európában és Magyarországon. In: VII. Magyar Földrajzi Konferencia, 2014.09.02-2014.09.04, Miskolc-Lillafüred.

Patkós, Csaba and Kozma, Gábor and Ruszkai, Csaba (2014) LEADER: Theory and Practice from Hungarian Point of View. Analele Universităţii din Oradea – Seria Geografie, 2. pp. 125-133. ISSN 1454-2749

Pelyva, Imre Zoltán and Kresák, Réka and Hoffer, Zsuzsanna and Szovák, Etelka and Tóth, Ákos Levente and Ránky, Márta (2019) Az állat-ember interakciók jótékony hatásáról, különös tekintettel a lóasszisztált intervenciókra = About the beneficial effects of human–animal interactions (hai), with a focus on equine assisted interventions (eais). recreation (3). pp. 26-29. ISSN 2064-4981

Pete, Márton (2018) A magyarországi határkutatás három évtizede Szakirodalmi áttekintés = Three decades of border studies in Hungary A literature review. Tér és Társadalom, 32 (3). pp. 3-19. ISSN 2062-9923

Pető, Ákos and Kenéz, Árpád and Cséki, Andrea (2018) Régészeti növénytani adatok a Nyírség vaskorának (kelta) mezőgazdaság- és gazdaságtörténeti kutatásához Ófehértó–Maró 76. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) lelőhely alapján = Archaeobotanical data on the iron age (celtic) economy of the Nyírség region. A short case study of Ófehértó–Maró 76. Archaeological site (Szabolcs-Szatmár-Bereg county, Hungary). Archeometriai Műhely, 15 (2). pp. 117-128. ISSN 1786-271X

Pető, Ákos and Kenéz, Árpád and Tóth, Zoltán (2017) Régészeti növénytani adatok a szarmaták mezőgazdaság- és gazdaságtörténeti kutatásához hatvan–baj-puszta és apc–farkas-major lelőhelyek alapján = Archaeobotanical data on the economy of the sarmatians: the case study of hatvan–baj-puszta and apc–farkas-major (Heves county, hungary). ARCHEOMETRIAI MŰHELY, 14 (2). pp. 117-128. ISSN 1786-271X

Pető, Ákos and Niebieszczański, Jakub and Serlegi, Gábor and Jaeger, Mateusz and Kulcsár, Gabriella (2019) The site mapping of Kakucs-Turján by the means of horizontal and vertical proxies: Combining field and basic laboratory methods of geoarchaeology and archaeological prospection. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE-REPORTS, 27. ISSN 2352-409X

Pirisi, Gábor (2006) Kőszegfalvi György: Magyarország településrendszere. Történelmi vázlat településrendszerünkről. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 133-134. ISSN 0237-7683

Pirisi, Gábor and Kiss, Balázs and Máté, Éva (2016) A kisvárosok szerepe a munkaerő-ingázásban = The role of small towns in the spatial mobility of labour force according to the commuting. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata. pp. 415-437. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Polyánszky, T. Zoltán (2015) Vállalati technológiafejlesztést és innovációt támogató pályázatok célzásvizsgálata a 2007-2013-as uniós fejlesztési időszakban. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (3). pp. 288-313. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Pomázi, István and Szabó, Elemér (2007) A környezeti mutatók alkalmazása az OECD-ben, az EU-ban és Magyarországon. In: A környezet, a test és a lélek egészsége. Nádasdy Alapítvány, Budapest, pp. 60-65. ISBN 963-219-377-6

Ponácz, György Márk and Dőry, Tibor (2003) Az infokommunikációs ágazatok szerepe és súlya a magyar városhálózatban. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 165-181. ISSN 0237-7683

Poreisz, Veronika and Szabó, Piroska Gabriella and Ürmösné Simon, Gabriella (2020) Válogatás a DOSz Alumni Osztály tagjainak doktori munkáiból II. Studia Doctorandorum Alumnae . Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, p. 6.

Probáld, Ferenc (2018) Magyar társadalomföldrajz – mindinkább angolul? FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (3). pp. 247-254. ISSN 0015-5411

Probáld, Ferenc (2007) Társadalomföldrajz és regionális tudomány. Tér és Társadalom, 21 (1). pp. 21-33. ISSN 0237-7683

Puky, Miklós (1996) Die Substratpreferenz der Hirudineen im ungarischen Donauabschnitt. In: Limnologische Berichte Donau 1996 : Wissenschaftliche Referate : 31. Konferenz der IAD in Baja/Ungarn 1996. MTA Ökol. Bot. Kutint., Magyar Dunakutató Állomás, Vácrátót; Göd, pp. 275-280. ISBN 9638391200

Páger, Balázs (2019) A feldolgozóipari kis- és középvállalatok fejlődése a keletnémet tartományokban. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Páger, Balázs and Kovács, Szilárd (2019) A hazai középvállalati szektor kvantitatív elemzése. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Páger, Balázs and Kovács, Szilárd and Nick, Gábor András (2019) Két régió – két eltérő út: A német feldolgozóipari kis- és középvállalatok fejlődése. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 59 (2). pp. 129-151. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Páger, Balázs and Zsibók, Zsuzsanna (2014) Beszámoló az Evolúciós gazdaságföldrajz Közép- és Kelet-Európában workshopról : Budapest, 2013. november 11–15 = Report on the Evolutionary economic geography in Central and Eastern Europe workshop. Tér és Társadalom, 28 (1). pp. 201-206. ISSN 2062-9923

Pál, Ágnes and Pál, Viktor and Tóth, Krisztina (2007) A határmenti fekvés hatása a városi tér fejlődésére = The effects of border area location on the development of urban space. Project Report. OTKA.

Pálné Kovács, Ilona (2019) Kormányzási fordulat a helyi gazdaságfejlesztésben. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Pásztor, István Zoltán and Pénzes, János (2018) A cigányság lélekszáma és helyzete egy északkelet-magyarországi felmérés tükrében. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (2). pp. 154-169. ISSN 0015-5411

Pénzes, János (2012) Changes in the Spatial Income Structure of North-eastern Hungary After the Change of Regime. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 2. pp. 90-107. ISSN 2063-9538

Pénzes, János (2015) A kedvezményezett térségek lehatárolásának aktuális kérdései. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (3). pp. 206-232. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Póla, Péter (2019) Az iparvállalatokat támogató helyi intézményrendszer. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Póla, Péter (2003) Kovács Teréz: Vidékfejlesztési politika. Tér és Társadalom, 17 (2). pp. 143-146. ISSN 0237-7683

Póla, Péter (2003) Vincze Mária: Régió- és vidékfejlesztés. Elmélet és gyakorlat; Vidéki helyzetelemzés. Kászoni esettanulmány. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 233-238. ISSN 0237-7683

Póla, Péter and Egyed, Ildikó (2019) A középvállalatok Franciaországban. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Póla, Péter and Egyed, Ildikó (2019) The main challenges of reindustrialisation in Hungary and France. Annales de Géographie. ISSN 0003-4010, ESSN: 1777-5884 (Submitted)

R

Raffay, Zoltán (2003) Perczel György (szerk.): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 207-211. ISSN 0237-7683

Raffay, Zoltán (2001) Távszolgáltatások és a régiók esélyei az új területi munkamegosztásban – a hívóközpontok. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 207-230. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (2001) A halogatott regionalizáció mint a területi politika sajátossága az átmenetben. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 3-24. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (2002) A városhálózat az átmenetben, a kilencvenes évek változási irányai. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 165-183. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János and Dőry, Tibor and Grosz, András and Lados, Mihály and Lengyel, Imre (2007) Regionális különbségek változása az átmenetben. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatainak értékelő elemzése. = Changing of regional differences in the transition. Evaluation analysis of the Hungarian spatial processes in the 1990`s. Project Report. OTKA.

Rechnitzer, János and Enyedi, György (1987) Az innovációk térbeli terjedése a magyar mezőgazdaságban. Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 31-48. ISSN 0237-7683

Reisinger, Adrienn and Lieszkovszky, József (2005) Merre tovább kistérségek? Kerekasztal beszélgetés. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 233-236. ISSN 0237-7683

Reményi, Péter (2019) A nyugat-balkáni területi rendezés és a térség új geopolitikája. MEDITERRÁN ÉS BALKÁN FÓRUM, 13 (3). ISSN 1788-8026 (Unpublished)

Ruttkay, Éva and Nemes Nagy, József (1987) A műszaki innováció néhány földrajzi jellemzője Magyarországon. Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 19-30. ISSN 0237-7683

Rácz, Szilárd (2014) Regional Development in Croatia from the turn of Millennium to the EU accession. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (2). pp. 87-105. ISSN 2063-9538 ; Online: 2064-8243

Rákóczi, Attila (2018) Újabb lépések a kunhalmok megőrzésében. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 16 (1). pp. 1-11. ISSN 1589-4673

Rédei, Mária (2009) A tanulmányi célú mozgás. Reg-Info Kft., Budapest, pp. 1-161. ISBN 978-963-06-6842-2

Rédei, Mária and Illés, Sándor and Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2011) Ukrán állampolgárok Magyarországon. Európai Integrációs Alap, Budapest. ISBN 9789630825405

Rédei, Mária and Kincses, Áron (2008) A szomszédból érkező migránsok hatása a hazai társadalmi és gazdasági különbségekre. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 1 (1). pp. 7-16. ISSN 1789-6339

S

Salamin, Géza (2015) Transforming regional position of Central-Eastern Europe in the economic space of the European Union with special reference to Hungary. Hungarian Studies, 29 (1-2). pp. 73-91. ISSN 0236-6568

Salamin, Géza (2016) A fenntarthatóság földrajzi alapú szemlélete a tervezés gyakorlatában : Gondolatok a tervezés aktualitásairól Péti Márton A területi tervezés és fejlesztés a fenntarthatóság jegyében – Stratégiai környezeti vizsgálatok földrajzi szemléletben c. könyve kapcsán (JATEPress, Szeged, 2011. 208 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 30 (2). pp. 147-152. ISSN 0237-7683

Sallai, János (2005) Határesetek. Magyarország perifériái. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 227-228. ISSN 0237-7683

Sarudi, Csaba (2004) Vidékfejlesztési intézkedések, támogatások és kilátások az Európai Unió bővítése után. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 73-93. ISSN 0237-7683

Segesváry, Viktor (2002) Globalizáció, hegemónia és a harmadik évezred politikai újjárendeződése; ezek egyes regionális vonatkozásai. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 1-24. ISSN 0237-7683

Sekhniashvili, Gvantsa (2020) Wine tourism destination competitiveness: The case of Georgia. ECOCYCLES, 6 (1). pp. 39-51. ISSN 2416-2140

Sikos T, Tamás (2018) Borsod-Abaúj-Zemplén megye aprófalvainak élelmiszer-alapellátása. In: KÖZSZERVEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSTANI MŰHELY-FÓRUM 2017. E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért, Budapest, pp. 149-157. ISBN 9789639753303

Sikos T, Tamás (2013) Wien – die Transformation einer traditionsbewussten Stadt und das Erscheinen der Einkaufszentren. KLAGENFURTER GEOGRAPHISCHE SCHRIFTEN, 29 (1). pp. 15-31. ISSN 2308-9849

Sikos T., Tamás (2020) Benedek József (szerk.) 2020: Erdély. Tér, Gazdaság és Társadalom. Iskola Alapítvány Kiadó – Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 687 p. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 17 (2). pp. 89-91. ISSN 1786-1594

Simon, Zsolt (2015) A hieroglif luvi kulului ólomcsíkok, mint gazdaságföldrajzi forrás. In: Ökonómia és ökológia: Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből. Ókor-Történet-Írás (3). L'Harmattan; PTE BTK Ókortörténeti Tanszék, Pécs; Budapest, pp. 63-80. ISBN 978-963-414-036-8

Simon, Ágnes (2017) Koltai Z.: Sikeres és versenyképes városok. Piackutatás a magyar települések körében. (PTE FEEK, Pécs, 2014. 211 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 31 (1). pp. 135-139. ISSN 0237-7683

Smahó, Melinda (2007) Kísérlet egy régió szimulációs modelljének kidolgozására. Tér és Társadalom, 21 (1). pp. 117-129. ISSN 0237-7683

Soltész, Béla and Erőss, Ágnes and Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2014) Hungary: cross border migration in a fragmented ethnic space. In: Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners. HAS Geographical Institute, Budapest, pp. 72-87. ISBN 978-963-9545-44-1

Solymári, Gábor and Lukács, Eszter and Lengyel, Balázs (2006) A külföldi érdekeltségű vállalkozások és az egyetemek kapcsolatai Győrött, Miskolcon és Szegeden. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 127-144. ISSN 0237-7683

Somfai, Attila (2002) Kisalföldi és alföldi mezővárosok különbözősége, kisvárosi értékek védelme. Tér és Társadalom, 16 (1). pp. 59-98. ISSN 0237-7683

Somlyódyné Pfeil, Edit (2006) Nemzetállami várospolitikák és az Európai Unió policentrizmus koncepciója. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 31-47. ISSN 0237-7683

Somlyódyné Pfeil, Edit (2003) A partnerség jelentőségének növekedése a regionális és várospolitikában a nyolcvanas évektől napjainkig. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 17-38. ISSN 0237-7683

Szabó, Balázs (2013) Ten years of housing estate rehabilitation in Budapest. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN, 62 (1). pp. 113-120. ISSN 0015-5403

Szabó, Balázs and Bene, Mónika (2019) Budapesti lakótelepek a panelprogram előtt és után = Housing estates of Budapest before and after the renovation programmes. TERÜLETI STATISZTIKA, 59 (5). pp. 526-554. ISSN 0018-7828

Szabó, Elemér (2005) Evolution of the Environmental Information System in a Central European Country: The Case of Hungary. In: OECD–Latin America and the Caribbean Conference on Environmental Information for Decision-Making: Data, Indicators and Reporting, 2005.10.28-2005.10.29, Cancun.

Szabó, Gyula (2003) Baranyi Béla (szerk.): Bihari térség. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 229-232. ISSN 0237-7683

Szabó, Julianna (2003) Települési stratégiák a budapesti agglomerációban. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 101-116. ISSN 0237-7683

Szabó, Pál (2000) Térszerkezet az Európai Unióban. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 295-302. ISSN 0237-7683

Szakálné Kanó, Izabella and Lengyel, Balázs and Elekes, Zoltán and Lengyel, Imre (2016) Related variety, ownership, and firm dynamics in transition economies. Papers in Evolutionary Economic Geography (16.12). Utrecht University, Utrecht.

Szalkai, Gábor and Dusek, Tamás (2006) Az időtér és a földrajzi tér összehasonlítása. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 47-63. ISSN 0237-7683

Szarvas, Zsuzsanna and Danó, Orsolya and Földváryné Kiss, Réka and Fülöp, Hajnalka and Mód, László Balázs and Molnár, Ágnes and Molnár, Mária (2006) Migráció és turizmus. Migrációs folyamatok hatása a helyi társadalmak változásaira a mai Magyarországon. = Migration and tourism. Effects of migration on social changes of local societies in Hungary nowadays. Project Report. OTKA.

Szarvák, Tibor and Jász, Krisztina (2007) A szakmaközi együttműködés lehetőségei a szolnoki kistérségben egy családon belüli erőszak kutatás tükrében. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 67-84. ISSN 0237-7683

Szenyéri, Zoltán and Szots, Zoltán (2008) A Dél-dunántúli német kisebbség etnikai földrajzi vizsgálata, különös tekintettel Somogy megyére = Ethnic geographical examination of the german minority of Southern Transdanubia concerning Somogy county. Project Report. OTKA.

Szigethy, Emma (2004) Rechnitzer János – Hardi Tamás (szerk.): A Széchenyi István Egyetem hatása a régió fejlődésére. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 167-168. ISSN 0237-7683

Szilassi, Péter (1999) Possibilities of country development from the point of wiev of tourism – an investigation in the Káli-basin (West-Hungary). GEOGRAPHICA PANNONICA, 3. pp. 30-32. ISSN 0354-8724

Szilassi, Péter and Jordán, Győző and Rompaey, Anton (2010) A területhasználat változásának okai és következményei a Balaton északi vízgyűjtőjén = Causes and effects of land use transformation in the Northern Balaton catchment area. Project Report. OTKA.

Szilágyi, Dániel and Gerse, József (2015) Fokról-fokra a települési lépcsőn : Társadalmi-gazdasági különbségek a településhierarchia-szintek között Magyarországon. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (2). pp. 180-198. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Szilágyi, Zsolt (2014) Alföldi vonzáskörzetek és piacközpontok 1925-ben I.: Módszertani megközelítések, vizsgálati keretek. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 55 (1-4). pp. 107-156. ISSN 0002-1105

Szilágyi, Zsolt (2015) Vándormozgalom az Alföldön a 20. század első harmadában. Forrás : szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat. ISSN 0133-056X (In Press)

Szilágyi, Zsolt (2015) A fejlettség területi különbségei az Alföldön a 20. század elején. In: Föld, parasztság, agrárium. Tanulmányok a XX. századi földkérdésről a Kárpát-medencében. DE Történelmi Intézet, DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Hajdúnánás Város Önkormányzata, ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Program, MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság, Hajdúnánás, pp. 37-112. ISBN 978-963-473-814-5

Szilágyi, Zsolt (2013) A sárréti falvak laterális kapcsolathálója 1925-ben. In: Vidék és város: ellentétek és kölcsönhatások a 20. századi Magyarországon. MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság, Hajdúnánás, pp. 45-82. ISBN 978-963-89351-2-0

Szirmai, Viktória (2001) A térségi fejlődés társadalmi kihívásai (egy új kutatócsoport feladatai). Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 173-182. ISSN 0237-7683

Szirmai, Viktória (2005) A városkutatások továbbfejlesztésének szempontjai: Az európai várostudományok jövője. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 43-59. ISSN 0237-7683

Szirmai, Viktória and Kovács, Zoltán (2006) Városrehabilitációs beavatkozások és a térbeli társadalmi kirekesztés: A társadalmilag fenntartható városfejlődés budapesti lehetőségei. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 1-19. ISSN 0237-7683

Sztyrak, Agnieszka and Pusztai, József (2005) A lengyel regionális fejlődés a neoklasszikus modell alapján. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 205-212. ISSN 0237-7683

Szulovszky, János (2016) Dóka Klára munkásságának történeti földrajzi vonatkozásai. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (1). pp. 157-169. ISSN 2064-390X

Szulovszky, János (2016) Zemplén megye ipara a 19. században. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (2). pp. 48-75. ISSN 2064-390X

Szulovszky, János (2015) A társadalmi munkamegosztás és a településhierarchia szintjei Magyarországon a 19. század utolsó harmadában. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 3 (1). pp. 108-131. ISSN 2064-390X

Szuppinger, Péter (2000) Decentralizáció a világ energiarendszereiben. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 173-182. ISSN 0237-7683

Szántó, Iván (2017) The Minarets of Hurmuzgan. In: Persian Art: Image-Making in Eurasia. Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 102-115. ISBN 9781474411158 (In Press)

Szépvölgyi, Ákos (2006) A tudásközvetítés és -felhasználás helyi hálózatai a Közép-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 145-159. ISSN 0237-7683

Szépvölgyi, Ákos and Baráth, Gabriella (2006) A városrehabilitáció fejlesztéspolitikai háttere. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 21-36. ISSN 0237-7683

Szépvölgyi, Ákos and Csizmadia, Zoltán and Grosz, András (2004) A regionális innovációs rendszer kínálati oldala a Közép-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 111-125. ISSN 0237-7683

Szépvölgyi, Ákos and Molnár, Balázs and Baráth, Gabriella (2001) Területi egyenlőtlenségek a Közép-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 111-129. ISSN 0237-7683

Szépvölgyi, Ákos and Molnár, Balázs and Baráth, Gabriella (2001) A külföldi működőtőke szerepe a Közép-Dunántúl átalakuló gazdaságában. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 183-200. ISSN 0237-7683

Szépvölgyi, Ákos and Molnár, Balázs and Baráth, Gabriella and Szirmai, Viktória (2003) Globalizáció és térségi fejlődés. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 29-57. ISSN 0237-7683

Szörényiné Kukorelli, Irén (2001) Mészáros Rezső: A társadalomföldrajz gondolatvilága. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 233-236. ISSN 0237-7683

Szörényiné Kukorelli, Irén (2001) Vidékkutatás előzményekkel és tényekkel. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 71-85. ISSN 0237-7683

Szörényiné Kukorelli, Irén (2005) A fenntartható fejlődés stratégiai elemei a rurális térségekben. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 111-137. ISSN 0237-7683

Szűcs, Antónia and Koncz, Gábor (2018) Szuburbanizációs folyamatok vizsgálata a Gyöngyösi járás területén. Studia Mundi – Economica, 5 (1). pp. 45-58. ISSN 2415-9395

Sági, Zsolt (2000) A külföldi tőke szerepe a budapesti agglomerációs övezet feldolgozó-ipari térszerkezetének kialakításában. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 73-87. ISSN 0237-7683

Süli-Zakar, István (2014) Közös múltunk-közös jövőnk, Együtt Európáért: 20 éves a Kárpátok Eurorégió. Didakt Kft., Debrecen. ISBN 978-615-5212-25-3

T

T. Hargitai, Judit and Szoboszlai, Zsolt and Szarvák, Tibor and Jász, Krisztina (2005) A szociális tervezés regionális aspektusai. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 65-80. ISSN 0237-7683

Takács, István (2020) Az Észak-magyarországi régió egészségügyi ellátórendszerének fejlődése a legutóbbi negyedszázadban a legfontosabb népegészségügyi mutatók tükrében. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 17 (02). pp. 15-39. ISSN 1786-1594

Teleki, Krisztina (2015) A. M. Pozdneev Mongold khiisen khoyor dakh' ayalaliin üyeeree (1892-1893) ochij üzsen khüree khiidüüd. Mongol Sudlaliin Chuulgan, 54 (19). pp. 48-67. ISSN 2412-8892

Teleki, Krisztina (2019) On the Route of A. M. Pozdneev: Documentation of the Monasteries visited by the Russian Scholar in the Current Area of Mongolia in 1892–1893. Documentation. Eötvös Loránd University, Dept. of Mongolian and Inner Asian Studies, Budapest. (Submitted)

Timár, Judit (2002) Beluszky Pál: A Nagyalföld történeti földrajza. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 149-152. ISSN 0237-7683

Tiner, Tibor (2008) A mobilkommunikációs szolgáltatások fejlődésének földrajzi sajátosságai Magyarországon = Geographical features of development in mobile communication services in Hungary. Project Report. OTKA.

Tiner, Tibor (2016) A stabilizálódás vagy a tartós leszakadás felé? A legnagyobb magyarországi cégek szerepe megyéink gazdasági potenciáljának alakításában. In: Magyar Földrajzi Napok 2016 : konferenciakötet. Eszterházy Károly Egyetem; Magyar Földrajzi Társaság; Agria Geográfia Alapítvány, Eger, pp. 441-450. ISBN 978-615-5297-76-2

Tiner, Tibor and Hrubi, László (1987) Konferencia a sajátos helyzetű térségek fejlesztési gondjairól. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 99-102. ISSN 0237-7683

Tomay, Kyra (2006) Slumosodás és városrehabilitáció Budapesten. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 93-107. ISSN 0237-7683

Tomay, Kyra and Kőszeghy, Lea and Csizmady, Adrienne and Csanádi, Gábor (2006) Belső-erzsébetvárosi rehabilitáció. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 73-92. ISSN 0237-7683

Trócsányi, András and Hajnal, Klára and Pirisi, Gábor and Stefán, Klára (2013) A kulturális gazdaság szerepe a hazai nagyvárosok megújulásában = The role of cultural economy in the structural revival of Hungarian cities. Project Report. OTKA.

Tátrai, Patrik (2003) Szalai Erzsébet: Ezredváltó dilemmák Magyarországon. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 199-202. ISSN 0237-7683

Tátrai, Patrik and Erőss, Ágnes and Kovály, Katalin (2020) „A görögök magyar nyelvű ukránok.” Az etnikai identifikáció és kategorizáció változó mintázatai a kárpátaljai magyar szórványban. REGIO, 28 (1). pp. 106-137. ISSN 0865-557X

Tátrai, Patrik and Molnár, József and Kovály, Katalin and Erőss, Ágnes (2020) SUMMA 2017: a kárpátaljai magyarok demográfiai felmérése. In: Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, pp. 21-51. ISBN 9786158143271

Tésits, Róbert and Alpek, B. Levente and Kun, Antigoné (2015) Az új típusú szociális szövetkezetek területileg eltérő foglalkoztatási szerepe. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (3). pp. 254-272. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Tóth, Balázs István (2013) Időszerű áttekintés: területi fejlettségi vizsgálatok Magyarországon az ezredforduló után. E-CONOM, 2 (1). pp. 76-89. ISSN 2063-644X

Tóth, Géza (2009) Analysis of public road accessibility in Hungary. In: Current trends in statistics in V6 region. Czech Statistical Office, Prague, pp. 108-117. ISBN 978-80-904330-0-7

Tóth, Géza (2004) Autópályák és a városi fejlődés. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 37-50. ISSN 0237-7683

Tóth, Géza (2014) Az elérhetőség és alkalmazása a regionális vizsgálatokban. Műhelytanulmányok, 1 . Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. ISBN 978-963-235-420-0

Tóth, Géza (2003) Területi autokorrelációs vizsgálat a Local Moran I módszerével. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 39-49. ISSN 0237-7683

Tóth, Géza (2014) Térinformatika a gyakorlatban közgazdászoknak. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc.

Tóth, Géza (2000) A logisztika és szerepe a regionális fejlődésben. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 109-117. ISSN 0237-7683

Tóth, Géza and Csomós, György (2016) Mapping the position of cities in corporate research and development through a gravity model-based bidimensional regression analysis. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 6 (1). pp. 217-220. ISSN 2063-9538

Tóth, Géza and Dávid, Lóránt and Vasa, László (2014) THE ROLE OF TRANSPORT IN EUROPEAN TOURISM FLOWS. Acta Geographica Slovenia, 54 (2). pp. 311-320.

Tóth, Géza and Dávid, Lóránt and Vasa, László (2013) Transportation and accessibility at European level. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 3. pp. 79-97. ISSN 2063-9538

Tóth, Géza and Dávid, Lóránt and Vasa, László (2012) A közlekedés szerepe az európai turisztikai áramlásokban. Területi Statisztika, 52 (2). pp. 160-176. ISSN 0018-7828

Tóth, Géza and Kincses, Áron (2015) Accessibility Models Based On the Gravity Analogy: In Theory and Practice. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 5 (1). pp. 137-158. ISSN 2063-9538

Tóth, Géza and Kincses, Áron (2015) Accessibility Models Based On the Gravity Analogy: In Theory and Practice. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 5 (1). pp. 137-158. ISSN 2063-9538 ; Online: 2064-8243

Tóth, Géza and Kincses, Áron (2012) Az európai térszerkezet vizsgálata a potenciálmodell tényezői segítségével. Földrajzi Közlemények, 136 (4). pp. 401-419. ISSN 0015-5411

Tóth, Géza and Kincses, Áron (2011) NEW ASPECTS OF EUROPEAN ROAD ACCESSIBILITY. Geographia Polonica, 84 (2). pp. 33-46. ISSN 0016-7282

Tóth, Géza and Kincses, Áron and Nagy, Zoltán (2014) European Spatial Structure. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken. ISBN 978-3-659-64559-4

Tóth, Géza and Kálmán, László (2012) A KÖZÚTI MEGKÖZELÍTHETŐSÉG NÉHÁNY ASPEKTUSA. Közlekedéstudományi Szemle, 62 (1). pp. 30-42.

Tóth, Géza and Nagy, Zoltán (2014) AZ AGGLOMERÁCIÓK, TELEPÜLÉSEGYÜTTESEK LEHATÁROLÁSÁNAK EREDMÉNYEI : FŐBB TENDENCIÁK A LEGFRISSEBB LEHATÁROLÁS EREDMÉNYEI TÜKRÉBEN. In: VII. Magyar Földrajzi Konferencia, 2014.09.02-2014.09.04, Miskolc-Lillafüred. (Submitted)

Tóth, Géza and Nagy, Zoltán (2013) Eltérő vagy azonos fejlődési pályák? : A hazai nagyvárosok és térségek összehasonlító vizsgálata. Területi Statisztika, 53 (6). pp. 593-612. ISSN 0018-7828

Tóth, Géza and Nagy, Zoltán (2014) Same or Different Development Paths? A Comparative Study of the Large Cities and Regions in Hungary. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (1). pp. 100-119. ISSN 2063-9538

Tóth, Géza and Nagy, Zoltán (2014) Same or Different Development Paths? A Comparative Study of the Large Cities and Regions in Hungary. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (1). pp. 100-119. ISSN 2063-9538

Tóth, Tamás and Jóna, György (2019) Regional-spatial planning and the effects of networking. In: Introduction to the regional sciences. Enyedi György Doctoral School of Regional Sciences, pp. 67-85.

Tóth Szita, Klára and Szekeres, Zsolt and Szűts, László (2000) Environmental assessment of Shopping, Cooking and Eating scenarios Hungary: Background Report. SusHouse Project. Project Report. -. (Unpublished)

Tóth Szita, Klára and Tóth, László and Galbács, Zoltán and Szekeres, Zsolt and Szűts, László (2000) Shopping, Cooking and Eating function, Hungary: Project Summary Report. SusHouse Project. Project Report. -.

Tóth Szita, Klára and Tóth, László and Szekeres, Zsolt and Szűts, László and Galbács, Zoltán and Fenyvessy, József (2000) Shopping, Cooking and Eating, Hungary. Final Report. SusHouse Project. Faculty of Technology, Policy and Management, Delft University of Technology, Delft. ISBN 90-5638-065-6

Tózsa, István (2003) Regionális e-government, avagy elektronikus kormányzat a térségi igazgatási feladatellátásban. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 59-85. ISSN 0237-7683

Tózsa, István (2002) A „káros” urbanizáció. Tér és Társadalom, 16 (1). pp. 1-16. ISSN 0237-7683

Török, Ferenc (2006) Tatai Zoltán: A területfejlesztés egyetemi oktatásáról. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 117-118. ISSN 0237-7683

V

Vadász, István (2007) A magyar nonprofit szektor területi jellemzőinek alakulása = Regional characteristic features of Hungarian nonprofit sector. Project Report. OTKA.

Vajda, Gizella and Gyurcsek, Tamás (2005) Az Európai Pályázat Előkészítő Alap I. pályázatainak tapasztalatai különös tekintettel a Dél-alföldi régióra. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 103-113. ISSN 0237-7683

Varga, Attila (2004) A magyar regionális tudomány és az Európai Regionális Tudományi Társaság: Válság és megnyugtató megoldás. Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 155-157. ISSN 0237-7683

Varga, Attila and Ács, Zoltán J. (2000) Térbeliség, endogén növekedés és innováció. Tér és Társadalom, 14 (4). pp. 23-38. ISSN 0237-7683

Varjú, Viktor (2018) A nagyléptékű fotovillamos rendszerek támogatáspolitikai stratégiáinak különbségei a Kárpát-medence egyes országaiban. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (4). pp. 356-372. ISSN 0015-5411

Varró, Krisztina (2004) A régió mint diszkurzív termék. Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 73-91. ISSN 0237-7683

Vas, Zsófia (2016) Beszámoló az Evolúciós gazdaságföldrajz Közép- és Kelet-Európában workshopról = Report on the 2nd Evolutionary Economic Geography Workshop in Central and Eastern Europe. Tér és Társadalom, 30 (1). pp. 125-127. ISSN 2062-9923

Vida, Szabolcs and Döbrönte, Katalin (2004) A regionális politika és intézményrendszer szerepe Magyarországon. Tér és Társadalom, 18 (4). pp. 1-28. ISSN 0237-7683

Virág, Ágnes (2016) A TURISZTIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK GAZDASÁGI SZEREPE = ECONOMIC ROLE OF TOURIST COOPERATION. Studia Mundi – Economica, 3 (2). pp. 115-124. ISSN 2415-9395

Volter, Edina (2000) Vámszabad területek és térszervező szerepük Magyarországon. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 99-108. ISSN 0237-7683

Volter, Edina and Vidéki, Imre and Czira, Tamás and Bartke, István (2003) Területi egyensúlyi viszonyok vizsgálata három kistérség példáján. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 59-90. ISSN 0237-7683

Váradi, Monika Mária and Rácz, Kata and Hamar, Anna (2002) Esélyek és kényszerek. Termelői stratégiák és kooperációs törekvések a Közép-magyarországi régió zöldség- és gyümölcságazatában. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 133-152. ISSN 0237-7683

Váry, Miklós (2017) Számít-e a földrajzi elhelyezkedés? A nyugat-európai régiók fejlettségének térökonometriai vizsgálata. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 64 (3). pp. 238-266. ISSN 0023-4346

Végh, Andor (2003) Pap Norbert: Törésvonalak Dél-Európában. Tér és Társadalom, 17 (2). pp. 147-148. ISSN 0237-7683

Z

Zombory, Máté (2017) Centers of Europe. In: Understanding Central Europe. Taylor & Francis Group.

Zsom, Brigitta (2015) A jóllét mérése hátrányos helyzetű régiókban. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (3). pp. 273-287. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Zsugyel, János (2009) Hantos Elemér útja a nagytérgazdaság eszméjétől a közép-európai országok átfogó együttműködésének gondolatáig. POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 5 (6). pp. 78-93. ISSN 1786-6553

Zsugyel, János (2004) Területi fejlettségi különbségek kialakulására ható tényezők vizsgálata az Európai Unió 27 tag- és tagjelölt államának régióiban. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 2004 (1). pp. 98-111. ISSN 1786-1594

Á

Ács, Pongrác (2007) A magyar sport területi versenyképességének vizsgálata többváltozós statisztikai módszerekkel. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 117-126. ISSN 0237-7683

Ács, Pongrác and Laczkó, Tamás (2008) Spatial Concentration of Hungary’s Health Tourism. MODERN GEOGRÁFIA, 2. pp. 35-55. ISSN 2062-1655

This list was generated on Wed Oct 28 16:05:03 2020 CET.