REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HA Statistics / statisztika > HA1 Demography / demográfia, népesedési statisztika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 182.

A

Artner, Annamária (2013) Is youth unemployment really the major worry? (AOM). Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 21 (2-3). pp. 183-205. ISSN 0965-156X

B

Bagdi, Róbert (2017) Társadalom és migráció az 1869. évi népszámlálás eredményei alapján egy zempléni mezővárosban, Sztropkón = Society and Migration in Sztropkó from Zemplén County based on the Results of Census of 1869. GRADUS, 4 (1). pp. 223-228. ISSN 2064-8014

Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor (2004) Nyelvhatár-változás, asszimilációs helyzetek és a statisztika megbízhatósága Zemplén megye példáján. TISICUM : JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE, XIV. pp. 359-383. ISSN 1217-4165

Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor (2015) Sátroaljaújhely migráns és helyi társadalma az 1869. évi népszámlálás alapján. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 2015 (3). pp. 381-410. ISSN 0040-9634

Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor and Tringli, István (2016) GIS adatbázis építése és lehetőségei a történeti kutatásokban: migrációs, vallási és foglalkozási szegregáció és lakhatási differenciák vizsgálata Sátoraljaújhelyen az 1869-es népszámlálás adatainak térbeli megjelenítésével. In: Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Rendi Társadalom - Polgári Társadalom (28). Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 61-81. ISBN 978-963-89463-4-8

Bajmócy, Péter (1996) A makói kisrégió népességföldrajza. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 103-110. ISSN 0237-7683

Bajmócy, Péter (2007) A népességszám változás települési és megyei szintű egyenlőtlenségeinek néhány mérési lehetősége Magyarországon. Tér és Társadalom, 21 (1). pp. 85-102. ISSN 0237-7683

Balogh, Balázs (2013) Ungarische Gemeinschaften in West-Pennsylvania. JAHRBUCH FŰR EUROPäISCHE ETHNOLOGIE, 8. pp. 231-248. ISSN 1868-131X

Balogh, Karolina and Kovách, Imre (2021) Az örök falu – hanyatlás és fennmaradás. A községi népesség számának változása = The eternal village - decline and survival. The change in the population of the villages. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 35 (1). pp. 29-53. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (online)

Banyár, József (2019) The Problems Underlying the Pension Scheme and Low Birth Rates Can Only Be Resolved Together – A Complex Proposal for Linking Pensions to Parenting. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 289-300. ISSN 1786-6553

Barna, Tímea (2021) Útkereszteződésben a demográfia: populáció helyett társadalmak, mennyiséghez megértés. EDUCATIO, 30 (2). pp. 384-387. ISSN 1216-3384

Bartus, Tamás (2015) Lemorzsolódás és súlyozás az életünk fordulópontjai panelfelvételben. Demográfia, 58 (4). pp. 287-308. ISSN 0011-8249

Berde, Éva and Drabancz, Áron István (2022) Népesedési szcenáriók Magyarországon a családtámogatási program részeredményei és a globális termékenység változásának tükrében = Population scenarios in Hungary in the light of the partial results of the family support program and the change in global fertility. KÖZ-GAZDASÁG, 17 (1). pp. 259-275. ISSN 1788-0696

Berde, Éva and Kovács, Eszter (2016) A svéd és a magyar termékenységi arányszám összehasonlítása. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (12). pp. 1348-1374. ISSN 0023-4346

Berényi B., Eszter (2006) Rédei Mária: Demográfiai ismeretek. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 147-148. ISSN 0237-7683

Besenyő, János (2008) A nyugat-szaharai spanyol népszámlálás és az ENSZ. AFRIKA TANULMÁNYOK, 2 (2). pp. 18-29. ISSN 1788-6422

Bollók, Ádám (2013) Magángondolatok temető, település és településtörténet viszonyáról a 10–11. századi Kárpát-medencében. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, budapest, pp. 25-70. ISBN 978-963-87475-3-2

Bíró, Anikó and Hajdu, Tamás and Kertesi, Gábor and Prinz, Dániel (2021) Life expectancy inequalities in Hungary over 25 years: the role of avoidable deaths. POPULATION STUDIES-A JOURNAL OF DEMOGRAPHY. ISSN 0032-4728

Böhm, Zsanett and Nagyné Molnár, Melinda and Lőrinc, Balázs (2022) A Gödöllői járás népességdinamikájának elemzése 2005-2020 között = Analysis of the Population Dinamics in Gödöllő District Between 2005-2020. Studia Mundi – Economica, 9 (4). pp. 28-38. ISSN 2415-9395

Bördős, Katalin and Szabó-Morvai, Ágnes (2021) A 2000-2015 közötti családpolitikai intézkedések hatása a születésszámra Magyarországon = Impact of Family Policy Measures Between 2000 and 2015 on the Number of Births in Hungary. DEMOGRÁFIA : A NÉPESSÉGTUDOMÁNY MAGYAR NYELVŰ FOLYÓIRATA, 64 (2-3). pp. 33-66. ISSN 0011-8249 (nyomtatott); 2498-6496 (elektronikus)

C

Csata, Zsombor and Hlatky, Roman and Liu, Amy H. (2020) How to head count ethnic minorities: validity of census surveys versus other identification strategies. EAST EUROPEAN POLITICS, 37 (3). pp. 572-592. ISSN 2159-9165

Cseh Szombathy, László and Debreceni, Erzsébet and Józan, Péter and Koudela, Pál and Kovács, László and Radnóti, László and Rigler, András (2008) A termékenység és a társadalmi státusz közötti kapcsolat a rendszerváltozás után Magyarországon különös tekintettel a jövedelemre, az iskolai végzettségre, a lakóhelyre és annak fejlettségére = The relationship between fertility and social status in Hungary after the change in the political, socio-economic regime with special reference to income, educational attainment, residence and its level of infrastructure development. Project Report. OTKA.

Csernicskó, István (2016) Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló ukrajnai törvény demográfiai háttere. In: Social Geographical Challenges and Search for Adequate Answers in East-Central Europe of the 21st Century. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 87-96. ISBN 978-617-7404-01-8

D

Dancs, György (2020) Demográfiai helyzetkép Északkelet-Magyarországon az 1831-es kolerajárvány idején. Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok, 1 . „RIK-U” Kft, Ungvár. ISBN 978-617-7868-12-4

Daróczi, Etelka and Hablicsek, László (2006) A halál előtti egyenlőtlenség: a mortalitás demográfiai, társadalmi és regionális különbségei = Inequalities before Death: demographic, social and regional differences in mortality. Project Report. OTKA.

Demeter, Gábor (2007) A dualizmus kori Eger lassú népességnövekedésének demográfiai hátteréről. ACTA GEOGRAPHICA AC GEOLOGICA ET METEOROLOGICA DEBRECINA, XXXVII. pp. 181-197. ISSN 0209-9004

Demeter, Gábor (2013) A magyarországi bolgárság történeti demográfiai vázlata (18-20. sz.). KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 22 (1). pp. 20-26. ISSN 1216-2965

Demeter, Gábor and Bagdi, Róbert (2016) A társadalom differenciáltságának és térbeli szervezödésének vizsgálata Sátoraljaújhelyen 1870-ben. Kapitális, Budapest; Debrecen. ISBN 978-963-12-5029-9

Demeter, Gábor and Bagdi, Róbert and Baros, Zoltán and Pénzes, János and Szilágyi, Zsolt and Tóth, Tamás (2009) Migráció és asszimiláció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban (1715-1992). Studia Historico- Demographica Debrecina (1). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 9789634730385

Dobos, Imre and Urbanovics, Anna and Sasvári, Péter László (2021) A visegrádi négyek, Ausztria és Románia gazdaságtudományi publikációs teljesítményének összehasonlító elemzése. TERÜLETI STATISZTIKA, 61 (6). pp. 739-768. ISSN 0018-7828

Drabancz, Áron (2021) Konvergálnak vagy divergálnak az Európai Unió tagországai demográfiai szempontból? = Are the Member States of the European Union Converging or Diverging Demographically? EURÓPAI TÜKÖR : A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 24 (4). pp. 23-36. ISSN 1416-6151 (nyomtatott); 2560-287X (elektronikus)

Drabancz, Áron (2021) Túlnépesedő világ?! : A fertilitási ráták elemzése = An Overpopulated World?! : The Analysis of Fertility Rates. POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT = CIVIC REVIEW : JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES, 17 (4-6). pp. 413-422. ISSN 1786-6553 (nyomtatott); 1786-8823 (elektronikus)

Dusek, Tamás (2006) Rédei Mária: Demográfiai ismeretek. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 123-126. ISSN 0237-7683

E

Egedy, Tamás and Ságvári, Bence (2021) Urban geographical patterns of the relationship between mobile communication, social networks and economic development – the case of Hungary. Hungarian Geographical Bulletin, 70 (2). pp. 129-148. ISSN 20645031

Elek, Péter and Mayer, Balázs and Váradi, Balázs (2021) A koronavírus-járvány hatása a halálozásra és az egészségügyi ellátórendszerre. In: Munkaerőpiaci tükör, 2020. Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, ELKH, Budapest, pp. 233-242.

F

Faragó, Tamás and Őri, Péter (2009) Magyarország népessége a 18. század végén (Az első népszámlálás kritikai kiadása) II. Dunántúl és Alföld = The population of Hungary at the end of 18th century. (The first census of Hungary - a critical edition.) Part 2. Transdanubia and the Great Hungarian Plain. Project Report. OTKA.

Fehérvári, Anikó and Híves, Tamás and Szemerszki, Marianna (2021) Népesség, szelekció, oktatás. EDUCATIO, 30 (2). pp. 226-241. ISSN 1216-3384

Fleischer, Tamás (1987) Az aprófalvakban élő fiatalok közege és kilátásai. IFJÚSÁGI SZEMLE, 7 (3). pp. 69-81. ISSN 0230-2446

Fleischer, Tamás (1992) Kistelepülések térben és időben. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, 12 (3). pp. 39-48. ISSN 0230-4805

Fleischer, Tamás (1991) Kistelepülések térben és időben. In: Válság és kiút: Falukonferencia. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp. 88-96. ISBN 963-8371-61-7

Fleischer, Tamás (1988) Program and perspect of the youth living in small villages. IFJÚSÁGI SZEMLE, 8 (spec). pp. 97-110. ISSN 0230-2446

G

Gadár, László and Kosztyán, Zsolt Tibor and Telcs, András and Abonyi, János (2020) A multilayer and spatial description of the Erasmus mobility network. SCIENTIFIC DATA, 7. ISSN 2052-4463

Gidó, Attila (2015) Kolozsvár zsidó népessége. Urbanizációs szint és lakószerkezet. In: Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához. Mega, Kolozsvár, pp. 40-60.

Gidó, Attila (2015) Populaţia evreiască a Clujului. Grad de urbanizare şi tipare rezidenţiale. In: File din istoria evreimii clujene. Mega, Kolozsvár, pp. 43-59.

Gyenis, Gyula and Joubert, Kálmán (2007) A demográfiai tényezők hatása a fiatal magyar férfiak biológiai-egészségi állapotára és testi fejlettségére = The effects of the demographical factors on the health status and body development of Hungarian young male adults. Project Report. OTKA.

Gábrity-Molnár, Irén and Rédei, Mária and Illés, Sándor and Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2012) Szerb állampolgárok Magyarországon. Európai Integrációs Alap, Budapest. ISBN 9789630850728

H

Hajdu, Tamás and Hermann, Zoltán and Horn, Dániel and Varga, Júlia (2015) Szemelvények "A közoktatás indikátorrendszere 2015" című kiadványból. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest.

Hajdu, Tamás and Hermann, Zoltán and Horn, Dániel and Varga, Júlia (2015) Technikai útmutató "A közoktatás indikátorrendszere 2015" című kiadványhoz. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest.

Hajdu, Tamás and Hermann, Zoltán and Horn, Dániel and Varga, Júlia (2015) A közoktatás indikátorrendszere, 2015. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest.

Hajdú, Dávid (2021) The Impact of Population Processes on Adult Training in Borsod-Abaúj-Zemplén County Between 2010 and 2019. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 8 (3). pp. 131-142. ISSN 2415-9395

Hajnal, Béla (2020) Ahol gyermekek vannak, ott élet van. STATISZTIKAI SZEMLE, 98 (12). pp. 1420-1425. ISSN 0039-0690

Harcsa, István (2018) Népszámlálási adatállományok hasznosíthatósága a társadalmi tagolódás és egyenlőtlenségek kutatásában. EDUCATIO, 27 (4). pp. 669-677. ISSN 1216-3384

Hermann, Zoltán and Varga, Júlia (2018) Demographic Replacement. In: The Hungarian Labour Market 2017. The Hungarian Labour Market . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 84-90.

Hermann, Zoltán and Varga, Júlia (2017) Demográfiai csere. In: Munkaerőpiaci tükör, 2016. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 84-90.

Horváth, Péter and Sarudi, Csaba (2014) A bevándorlás társadalmi, gazdasági és területi jellemzői Spanyolországban = The social, economic and regional characteristics of immigration in Spain. Tér és Társadalom, 28 (1). pp. 155-172. ISSN 2062-9923

Huszár, Ákos and Székely, Gáborné and Zsom, Brigitta and Kincses, Áron (2015) A társadalom rétegződése. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. ISBN 978-963-235-475-0

Hámori, Dániel and Winkler, Dániel and Vadász, Csaba (2017) Demographic data on the Little Owl (Athene noctua) in Upper-Kiskunság (Hungary). ORNIS HUNGARICA, 25 (2). pp. 11-22. ISSN 1215-1610

I

Illés, Sándor and Kincses, Áron (2014) Long-term International Circular Migration: Empirical Evidence from Hungary. In: European Population Conference, 2014. június 25-28, Budapest.

J

Jeges, Sára and Csoboth, Ildikó and Tahin, Tamás and Tigyi, Zoltánné and Varga, Károly and Vránicsné Horváth, Ildikó (2009) Értékrendszer, életminőség, egészségi állapot = Value system, quality of life, health state. Project Report. OTKA.

Juhász, Bálint (2021) Gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében a vajdasági népesedési folyamatok tükrében = Economic Development in the Carpathian Basin in the Light of Population Trends in Vojvodina. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 8 (3). pp. 46-59. ISSN 2415-9395

Járdány, Krisztián (2021) Spatial Analysis of Certain Population Processes in the Danube Wine Region. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 8 (3). pp. 143-155. ISSN 2415-9395

Járosi, Katalin (2008) Változó regionális identitás - átalakuló helyi társadalom: helyi lakosok és nyugati migránsok kommunikációs hálózatai két nyugat-magyarországi településen = Changing Regional Identity - Changing Local Society: Communicative Networks between Western Migrants amd Local Population in Two West Hungarian Villages. Project Report. OTKA.

K

Karácsonyi, Dávid (2014) A csernobili baleset térbeli hatása a Poleszje demográfiai és urbanizációs folyamataira = Effects of the Chernobyl disaster on the spatial demographic and urbanization processes of the Polesye region. Tér és Társadalom, 28 (1). pp. 130-154. ISSN 2062-9923

Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2020) Átrendeződés? Kárpátaljaiak Magyarországon, magyarok Kárpátalján, a 2017-ig terjedő adatok tükrében. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 60 (3). pp. 309-351. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kelemen, Rita and Kincses, Áron (2015) A jóllét magyarországi indikátorrendszerének elméleti alapjai. Gazdálkodás, 3 (59). pp. 220-235. ISSN 0046-5518

Kende, Anna and Lantos, Nóra A. and Krekó, Péter (2018) Endorsing a Civic (vs. an Ethnic) Definition of Citizenship Predicts Higher Pro-minority and Lower Pro-majority Collective Action Intentions. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 9. pp. 1-17. ISSN 1664-1078

Kincses, Áron (2020) Geographical networks of international migration. MIGRATION LETTERS. ISSN 1741-8984 (In Press)

Kincses, Áron (2020) Global Geographical Networks of International Migration and the Hungarian Case within the Carpathian Basin, 2011-2017. Hungarian Central Statistical Office, Budapest. ISBN 978-963-235-548-1

Kincses, Áron (2020) Hungarian international migrations in the carpathian basin, 2011-2017. CORVINUS JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL POLICY, 11 (1). pp. 23-49. ISSN 2061-5558

Kincses, Áron (2014) A Magyarországon élő külföldi állampolgárok területi koncentrációja, 2001–2011. Területi Statisztika, 54 (6). pp. 531-549. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron (2019) Magyar–magyar nemzetközi vándorlások a Kárpát-medencében, 2011–2017. MAGYAR TUDOMÁNY, 180 (11). pp. 1676-1688. ISSN 0025-0325

Kincses, Áron (2014) Nemzetközi migrációs körkép Magyarországról a 2011-es népszámlálási adatok alapján. Területi Statisztika, 54 (6). pp. 590-605. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron (2015) Romanian citizens in Hungary according to 2011 Population Census data. Forum geografic, 14 (2). pp. 190-198. ISSN 1583-1523

Kincses, Áron (2019) Romániában született, Magyarországon élő népesség, 2011-2017. Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923 (Submitted)

Kincses, Áron (2018) The application of network theory in official statistics. In: DGINS, 2018. október 10-11, Bukarest.

Kincses, Áron (2020) A nemzetközi vándorlás területi hálózatai a Kárpát-medencében, 2011–2017. Műhelytanulmányok (12). Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. ISBN 978-963-235-546-7

Kincses, Áron (2015) A szomszédos országok migrációs forrásterületeinek a vizsgálata a magyar népszámlálási adatok felhasználásával 2001 és 2011 között. Területi Statisztika, 55 (5). pp. 407-431. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron and Bálint, Lajos (2017) Migration settlement networks in the Carpathian Basin, 2001–2011. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 6 (2). pp. 94-111. ISSN 2063-9538 (In Press)

Kincses, Áron and Bálint, Lajos (2016) Migrációs települési hálózatok a Kárpát-medencében, 2001-2011. Területi Statisztika, 56 (1). ISSN 0018-7828 (In Press)

Kincses, Áron and Nagy, Zoltán and Tóth, Géza (2014) THE CHANGING ECONOMIC SPATIAL STRUCTURE OF EUROPE. Norwegian Journal of Geography (68). pp. 1-9. ISSN 0029-1951

Kincses, Áron and Nagy, Zoltán and Tóth, Géza (2014) Modelling the spatial structure of Europe. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (2). pp. 40-54. ISSN 2063-9538

Kincses, Áron and Rédei, Mária (2010) CENTRUM–PERIFÉRIA KÉRDÉSEK A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓBAN. TÉR ÉS TÁRSADALOM. pp. 301-310. ISSN 2062-9923

Kincses, Áron and Rédei, Mária (2010) Hungary at crossroad. The Romanian Journal of European Studies (RJES) (7-8). pp. 93-103. ISSN 1583 - 199X EUV

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2014) The Application of Gravity Model in the Investigation of Spatial Structure. Acta Polytechnica Hungarica, 11 (2). pp. 5-19. ISSN 1785-8860

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2020) How coronavirus spread in Europe over time: national probabilities based on migration networks. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 10 (2). pp. 228-231. ISSN 2063-9538

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2020) Magyarország térszerkezetének vizsgálata a trianoni békediktátum tükrében. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1-2). pp. 82-94. ISSN 2064-390X

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2019) A Magyarországon élő külföldi kötődésű népesség térbeli autokorreláltsága = Spatial autocorrelation of the foreign affiliated population living in Hungary. TERÜLETI STATISZTIKA, 59 (6). pp. 579-606. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2020) The geographical network of international migration. Environment and Planning A: Economy and Space, 52 (7). ISSN 0308-518X

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2019) A külföldön született népesség területi mintázata Magyarországon, 2011, 2017 = Spatial pattern of the foreign or foreign born population in Hungary, 2011, 2017. TERÜLETI STATISZTIKA. ISSN 0018-7828 (Submitted)

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2020) A szomszédos országokban született népesség területi mintázata Magyarországon, 2011,2017. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 60 (2). pp. 155-178. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kocsis, Károly and Bálint, Lajos and Makay, Zsuzsanna and Murinkó, Lívia and Őri, Péter and Wéber, András (2021) Természetes népmozgalom. In: Magyarország nemzeti atlasza. Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Geographical Institute, Budapest, pp. 32-43. ISBN 9789639545632

Koncz, Katalin (2020) Recenzió a Jövőnk a gyermek. Adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához című könyvről = Review of the Book Entitled Children Are Our Future. Contributions to the Social Programme of Population Growth. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (1-3). pp. 419-426. ISSN 1786-6553

Konrád, Miklós (2013) Demográfiai változások. In: Zsidók Kárpátalján. Aposztróf Kiadó, Budapest, pp. 15-26. ISBN 9786155056376

Kovách, Imre and Balogh, Karolina (2022) Population Dynamics of the Hungarian Villages 1995-2016. EUROPEAN COUNTRYSIDE : REVIEWED INTERNATIONAL SCIENTIFIC ON-LINE JOURNAL IN THE FIELD OF RURAL RESEARCH, 14 (4). pp. 790-809. ISSN 1803-8417

Kovács, György (2018) Darwin után kétszáz évvel – öregedő emberiség, öregedő emberek = Two Hundred Years after Darwin – Aging Humankind, Aging People. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 360-379. ISSN 20622597

Kovács, Katalin and Hablicsek, László (2013) Társadalmi egyenlőtlenségek és mortalitás = Social inequalities in mortality. Project Report. OTKA.

Kovács, Olivér (2020) Inkluzív kormányzás az Ipar 4.0 korában: Japán mint az európai gazdasági kormányzás szenszeje? ICEG EC Working Paper (32). pp. 1-19.

Kovács, Árpád (2020) Jövőnk a gyermek : Adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához I. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 65 (1). pp. 29-31. ISSN 0031-496X (nyomtatott); 2064-8278 (online)

Kozma, Gábor (1996) A népesség számának, összetételének és területi eloszlásának változása Debrecenben 1939 és 1990 között. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 123-132. ISSN 0237-7683

Kozma, Gábor and Michalkó, Gábor (2014) A lakosság szociodemográfia-jellemzőinek hatása a sportesemények látogatottságára. MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE, 15 (3). pp. 4-10. ISSN 1586-5428

Kulcsár, László and Obádovics, Csilla (2016) Népességdiamika és társadalmi szerkezet. Területi Statisztika, 56 (4). pp. 390-414. ISSN 0018-7828

Kóczy, Á. László (2012) Beyond Lisbon: Demographic trends and voting power in the European Union Council of Ministers. MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES, 63 (2). pp. 152-158. ISSN 0165-4896

Kóczy, Á. László (2016) How Brexit affects European Union power distribution. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP-2016/11) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5594-44-1

L

Lackó, Mária (2016) Eltérések a kelet-közép- és a nyugat-európai országok halálozási rátái között. A meghatározó okok kvantitatív elemzése. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (12). pp. 1324-1347. ISSN 0023-4346

M

Makay, Zsuzsanna and Murinkó, Lívia (2021) Válás, élettársi kapcsolatok felbomlása. In: Demográfiai portré 2021 : Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, pp. 29-43.

Melegh, Attila (2000) Az angolszász globális népesedéspolitikai diskurzusok alakulása a 20. században : Lépések a pro- és antinatalista népesedéspolitikák összehasonlító vizsgálata irányában. REPLIKA (39). pp. 157-175. ISSN 0865-8188

Menyhárt, Krisztina (2017) A bolgár nemzetiségi nyelv helyzete és a demográfiai és a nyelvészeti kutatások tükrében. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek : Tanulmánykötet. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 127-144. ISBN 978-963-284-924-9

Mihály, Nikolett and Komáromi, Nándor and Rónai, Ramóna and Bruder, Emese (2017) Demográfiai és szociálpszichológiai hatások az életszínvonal minimális és ideális szintjének megítélésében = Demographic and Socio-Psychological Effects in Judging the Minimum and Ideal Standard of Living. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 160-172. ISSN 1786-6553

Molnár, D. István (2018) Perifériáról perifériára : Kárpátalja népessége 1869-től napjainkig. REGIO Könyvek . MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet; Kalligram Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-468-067-3

Molnár, Gyöngyvér (2016) A dinamikus problémamegoldó képesség mint a tudás elsajátításának és alkalmazásának képessége. ISKOLAKULTÚRA, 26 (5). pp. 3-16. ISSN 1215-5233

Murinkó, Lívia (2020) A növekvő házasodási kedv 2010 után Magyarországon. KORFA - NÉPESEDÉSI HÍRLEVÉL, 20 (3). pp. 1-4. ISSN 1586-7684 (print); 2062-7599 (online)

Murinkó, Lívia and Spéder, Zsolt (2021) Gyermekdemográfia. In: Demográfiai portré 2021 : Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, pp. 83-98.

Murinkó, Lívia and Spéder, Zsolt (2021) Élettársi kapcsolatok, házasság. In: Demográfiai portré 2021 : Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, pp. 9-28.

N

Nagy, Péter Tibor (2017) Az iskolázottsági egyenlőtlenségek és a 18 év alatti népesség a 2011–2016-os időszakban. EDUCATIO, 26 (4). pp. 540-556. ISSN 1216-3384

Nagy, Szabolcs (2005) A demográfiai változók környezettudatra gyakorolt hatásának vizsgálata. In: Gazdaságtudományi Közlemények. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 145-151.

Nagy, Szabolcs (2006) A demográfiai változók környezettudatra gyakorolt hatásának vizsgálata. In: Marketing Kaleidoszkóp. Gazdász Elasztik Kft., Miskolc, pp. 169-179. ISBN 10 963-87389-0-1; 13 978-963-87389-0-5

Nyírő, András (2019) Kesztölc: Lakosságszám és településmorfológia = Kesztölc: Population and Settlement Morphology. Studia Mundi – Economica, 6 (1). pp. 83-92. ISSN 2415-9395

Németh, Ádám (2023) Népszámlálások a Covid19-világjárvány idején Magyarországon és a szomszédos országokban = Population censuses during the Covid-19 pandemic in Hungary and its neighbouring countries. STATISZTIKAI SZEMLE, 101 (5). pp. 459-472. ISSN 0039-0690

O

Obádovics, Csilla (2011) Alternatív népszámlálási módszerek az USA-ban. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2011 (2). pp. 111-114. ISSN 0865-7823

Obádovics, Csilla (2020) A Balaton régió népességdinamikája 2017-2062 között = Population Dynamics in the Balaton Region Between 2017 and 2062. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 144 (1). pp. 27-42. ISSN 0015-5411

Obádovics, Csilla (2019) Népesedési folyamatok területi egyenlőtlenségei a Kárpát-medence országaiban. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 12 (2). pp. 5-22. ISSN 0865-7823

Ori, Péter and Pakot, Levente and Varga Szabolcsné Gödri, Irén (2012) Demográfiai folyamatok és a demográfiai viselkedés térbeli differenciái a 18-20. századi Magyarországon = Regional differences in the demographic processes and demographic behaviour in 18-20th century Hungary. Project Report. OTKA.

Orosz, László (2019) Magyar statisztikus a német "Volksboden" árnyékában. Kovács Alajos a német népesség dunántúli terjeszkedéséről. In: Tudomány, oktatás, kultúra a két világháború közötti Magyarországon. Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, Szeged, pp. 79-91. ISBN 978-615-00-4685-3

P

Papp Z., Attila (2016) Этнодемографическая картина в Карпатском бассейне на рубеже XIX–XX вв. = Kárpát-medencei demográfiai körkép a 19–20. század fordulóján. In: Vzaimodejstvija i konflikty na konfessionalno i jetnicheski smeshannyh territorijah Centralnoj i Vostochnoj Evropy, 1517-1918 (Взаимодействия и конфликты на конфессионально и этнически смешанных территориях Центральной и Восточной Европы, 1517–1918). Nestor-Istoriya, Moszkva; Szentpétervár, pp. 259-275. ISBN 9-785-4469-0832-5

Pintér, Tibor (2019) Economic Determinants of the Natural Fertility Rate with Special Focus on the EU and on Hungary. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 301-316. ISSN 1786-6553

Pintér, Tibor (2019) A természetes termékenységi ráta gazdasági meghatározói, különös tekintettel az európai uniós és magyar viszonyokra. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 306-323. ISSN 1786-6553

Pongrácz, Tiborné and Blaskó, Zsuzsa and S. Molnár, Edit (2013) A családi értékek és a demográfiai magatartás változásának kölcsönhatása = Interrelationship between family values and demographic behaviour changes. Project Report. OTKA.

Pulay, Gyula Zoltán (2020) Does counters’ responsibility end at the margin of the marginal utility? : Reflection on „The Marginal Utilities and Marginal Costs of Having Children” by Péter Mihályi. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 65 (1). pp. 24-30. ISSN 0031-496X

Pátkainé Bende, Anna (2022) A visegrádi országok válasza a demográfiai kihívásokra – fókuszban a családpolitika = The Response of the Visegrad Countries to Demographic Challenges – Focus on Family Policies. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 18 (1–3). pp. 235-249. ISSN 1786-6553

Péntek, Márta and Beretzky, Zsuzsanna and Brodszky, Valentin and Szabó J., Attila and Kovács, Levente and Kincses, Áron and Baji, Petra and Zrubka, Zsombor and Rencz, Fanni and Gulácsi, László (2020) A magyarországi lakosság egészséggel összefüggő munkaképessége. Orvosi Hetilap, 161 (36). pp. 1522-1533. ISSN 0030-6002

R

Rudl, József (1987) Enciklopédikus demográfiai szótár (D.I. Valentej szerk.). Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 105-106. ISSN 0237-7683

Rácz, Lajos (1989) Louis Henry-Alain Blum: Techniques d’analyse en démography historique. Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 126-127. ISSN 0237-7683

Rédei, Mária (2006) DEMOGRÁFIAI ISMERETEK. ELTE, pp. 1-194. (Unpublished)

Rédei, Mária (2009) A tanulmányi célú mozgás. Reg-Info Kft., Budapest, pp. 1-161. ISBN 978-963-06-6842-2

Rédei, Mária and Illés, Sándor and Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2011) Ukrán állampolgárok Magyarországon. Európai Integrációs Alap, Budapest. ISBN 9789630825405

Rédei, Mária and Kincses, Áron (2008) A szomszédból érkező migránsok hatása a hazai társadalmi és gazdasági különbségekre. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 1 (1). pp. 7-16. ISSN 1789-6339

S

Salát, Gergely (2021) Kína demográfiai helyzete a 2020-as népszámlálás tükrében = China’s Demographic Landscape According to the 2020 Census. KKI ELEMZÉSEK, KE-202 (38). pp. 3-14. ISSN 2416-0148

Scheiring, Gábor and Stefler, Dénes and Irdam, Darja and Fazekas, Mihály and Azarova, Aytalina and Köllő, János (2017) The gendered effects of foreign investment and prolonged state ownership on mortality in Hungary : an indirect demographic, retrospective cohort study. LANCET GLOBAL HEALTH. pp. 1-8. ISSN 2214-109X

Soltész, Béla (2015) Politikai átmenetek – migrációs átmenetek? Kelet-Európa és Latin-Amerika migrációs folyamatainak összehasonlítása. Tér és Társadalom, 29 (4). pp. 5-26. ISSN 2062-9923

Soltész, Béla and Erőss, Ágnes and Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2014) Hungary: cross border migration in a fragmented ethnic space. In: Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners. HAS Geographical Institute, Budapest, pp. 72-87. ISBN 978-963-9545-44-1

Spéder, Zsolt (2021) Termékenységi mintaváltás – a családalapítás átalakulásának demográfiai nyomvonalai Magyarországon = Fertility Pattern Change – Demographic Traces of the Transformation of Family Formation in Hungary. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 31 (2). pp. 4-29. ISSN 1216-2051 (nyomtatott); 1588-2853 (elektronikus)

Spéder, Zsolt and Bartus, Tamás (2017) Educational Enrolment, Double-Status Positions and the Transition to Motherhood in Hungary. European Journal of Population, 33 (1). pp. 55-85. ISSN 0168-6577

Spéder, Zsolt and Földházi, Erzsébet and Kapitány, Balázs and Monostori, Judit and Takács-Murinkó, Lívia (2010) A párkapcsolatok formaváltozása - átmenetek és/vagy stabilitás = Changing partnership forms - transitions and/or stability. Project Report. OTKA.

Spéder, Zsolt and Geambasu, Réka and Takács-Murinkó, Lívia (2013) Konzorcium, fő p.: The Timing of Life: Understanding the Consequences of Individualization for The Organisation of the Life Course in Europe = Consortional main: The Timing of Life: Understanding the Consequences of Individualization for The Organisation of the Life Course in Europe. Project Report. OTKA.

Svacinova, Kornélia and Pechholdova, Markéta (2022) Dementia in Czechia: Prevalence Estimations Until 2050. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 17 (1). pp. 62-77. ISSN 1788-7119

Szabady, Balázs (2004) Az etnonemzet demográfiai aspektusai. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2004 (2). pp. 92-104. ISSN 0865-7823

Szabady, Balázs (2004) A magyarországi termékenység előrejelzése a kohorsztermékenység alakulása alapján. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2004 (1). pp. 43-60. ISSN 0865-7823

Szenyéri, Zoltán and Szots, Zoltán (2008) A Dél-dunántúli német kisebbség etnikai földrajzi vizsgálata, különös tekintettel Somogy megyére = Ethnic geographical examination of the german minority of Southern Transdanubia concerning Somogy county. Project Report. OTKA.

Szulovszky, János (2016) Zemplén megye ipara a 19. században. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (2). pp. 48-75. ISSN 2064-390X

Széll, Krisztián and Tóth, G. Csaba (2021) Az oktatási részvétel előrejelzése. Demográfiai folyamatok és oktatáspolitikai beavatkozások. EDUCATIO, 30 (2). pp. 206-225. ISSN 1216-3384

Szűcs, László and János, István and Molnár, Mónika and Szathmáry, László (2015) Magyarország egy mikrorégiójának (Észak-Hajdúság) népességfejlődése a 10-13. században. Anthropologiai Közlemények, 56. pp. 43-59. ISSN 0003-5440

Sági, Judit and Lentner, Csaba (2020) A magyar népességpolitikai intézkedések tényezői és várható hatásai. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 67 (3). pp. 289-308. ISSN 0023-4346

Ságvári, Bence (2017) The Computational Turn in Social Sciences. Challenges of the New Empiricism in the Age of Big Data. Intersections, 3 (1). pp. 5-14. ISSN 2416-089X

Ságvári, Bence and Gulyás, Attila and Koltai, Júlia (2021) Attitudes towards Participation in a Passive Data Collection Experiment. Sensors, 21 (18). p. 6085. ISSN 1424-8220

Sárkány, István (2022) A népességöregedés népességfogyást generáló hatása. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 70 (11). pp. 2405-2409. ISSN 2062-9494

T

Tarjáni, Ariella Janka and Kalló, Noémi and Dobos, Imre (2022) A nemzetközi digitális gazdaság és társadalom index 2020. évi adatainak statisztikai elemzése = Statistical analysis of 2020 data for the international digital economy and society index. STATISZTIKAI SZEMLE, 100 (3). pp. 266-284. ISSN 0039-0690

Tátrai, Patrik (2017) A kárpát-medencei magyar szórványok településszerkezete és főbb demográfiai jellemzői. KISEBBSÉGI SZEMLE : A NEMZETPOLITIKAI KUTATÓINTÉZET FOLYÓIRATA, 2 (1). pp. 7-31. ISSN 2498-8049

Tátrai, Patrik and Molnár, J. and Kovály, Katalin and Erőss, Ágnes (2018) Changes in the number of Hungarians in Transcarpathia Based on the survey ‘SUMMA 2017’. HUNGARIAN JOURNAL OF MINORITY STUDIES, 2. pp. 103-135. ISSN 2560-080X

Tátrai, Patrik and Molnár, J. and Kovály, Katalin and Erőss, Ágnes (2018) A kárpátaljai magyarok lélekszáma és a népesedésüket befolyásoló tényezők a SUMMA 2017 felmérés alapján. KISEBBSÉGI SZEMLE, 3 (3). pp. 7-31. ISSN 2498-8049

Tátrai, Patrik and Molnár, József (2020) Az asszimiláció „helye” a kárpátaljai szórvány népességfejlődésében, recens demográfiai jellemzőiben. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (1). pp. 35-69. ISSN 2415-959X

Tátrai, Patrik and Nagy, Imre (2013) A migráció hatása Temerin népességnövekedésére és etnikai szerkezetének átalakulására. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 134-146. ISSN 0237-7683

Tátrai, Patrik and Pálóczi, Á. and Pásztor, I. Z. and Pénzes, János (2017) Etnikai besorolási gyakorlatok. A cigányság külső kategorizálását befolyásoló tényezők. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 7 (2). pp. 45-65.

Tóth, Andor (2022) Hol születtek a pesti zsidók? : Az 1827-es összeírás adatainak azonosítása = Where Were the Jews of Pest Born? – Identification of the 1827 Census Data. TARGUM : INTERPRETÁCIÓ - KOMMENTÁR - DISKURZUS (2). pp. 170-191. ISSN 2939-5976

Tóth, Antal and Patkós, Csaba (2020) The Demographic Characteristics of the historic districts of Eger according to selected indexes. Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei, ksz. pp. 119-126. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Tóth, Attila and Csáky, Antal (2018) A diferenciálszámítás alkalmazása a demográfiai statisztikában = Application of differential calculation in demographic statistics. GRADUS, 5 (2). pp. 258-263. ISSN 2064-8014

Tóth, Endre György and Bede-Fazekas, Ákos and Vendramin, G. and Bagnoli, F. and Höhn, Mária Margit (2019) Mid-Pleistocene and Holocene demographic fluctuation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the Carpathian Mountains and the Pannonian Basin: Signs of historical expansions and contractions. QUATERNARY INTERNATIONAL, 504. pp. 202-213. ISSN 1040-6182

Tóth, Enikő (2016) Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló ukrajnai törvény demográfiai háttere a Beregszászi járásban. In: Студії з філології та журналістики. Збірник наукових праць з філології та журналістики (4). Grazhda, Ungvár, pp. 245-247. ISBN 978-966-176-094-2

Tóth, Géza and Kincses, Áron and Nagy, Zoltán (2014) European Spatial Structure. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken. ISBN 978-3-659-64559-4

Tóth, János (2015) Demográfiai válság és a fenntarthatósági etika. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 4. pp. 26-33. ISSN 0324-7228

Tóth, Ágnes and Vékás, János (2020) Nationalitäten in Ungarn : Ethnodemographische Prozesse im Spiegel der Volkszählungen in den Jahren 2001 und 2011 = Nationalities in Hungary. Ethnodemographic Processes in the Light of Census Data. SPIEGELUNGEN: ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS, 15 (1). pp. 49-59. ISSN 1862-4995

Tóth G., Csaba and Obádovics, Csilla (2021) A népesség szerkezete és jövője. In: Demográfiai Portré 2021. KSH Népességtudományo intézet, Budapest, pp. 251-275.

U

Uhljár, Péter and Pári, András and Papházi, Tibor (2023) A falusi CSOK hatása a települések népességére = The Effect of the Village Family Housing Support Program on the Population of the Settlements. MODERN GEOGRÁFIA, 18 (3). pp. 41-52. ISSN 2062-1655

V

Varga, Beatrix (2016) A népességnövekedés kérdése az úttörő világmodellekben. In: Pénzügy-számvitel-statisztika füzetek 2015. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 120-131. ISBN 978-615-5216-96-1

Varga, Zoltán (2020) Thoughts About the Connection Between Demography and the Finances of the Pension System. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 16 (1). pp. 27-40. ISSN 1588-6735

Vastagh, Zoltán (2015) Rétegződés és iskolázottság. In: A társadalom rétegződése. 2011. évi népszámlálás, 15 . Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, pp. 55-69. ISBN 978-963-235-475-0

Vekerdi, László and Gazda, István (2009) A XVIII. századi magyarországi és erdélyi pestisjárványokhoz kapcsolódó főbb szakirodalmi források, 1700–1944. In: Vekerdi László: Magyarországi és erdélyi pestisjárványok a XVIII. században. Járványtörténeti bibliográfiai függelékkel. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (81). Magyar Orvostörténelmi Társaság - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 1-38. ISBN 978-963-9276-82-6

Vona, Gábor (2020) Az egészségesen várható élettartam növelése a fenntartható fejlődési célok kiemelkedő teljesítése által = Boosting gains in healthy life expectancy through excelling in achieving SDGs. KÖZ-GAZDASÁG, 15 (2). pp. 96-107. ISSN 1788-0696

Váradi, Mónika Mária and Bindorffer, Györgyi and Eiler, Ferenc and Kovács, Katalin (2007) Migráció, helyi társadalom, identitás = Migration, local society, identity. Project Report. OTKA.

W

Weninger, Sándor (2019) Városarculati megközelítések a 21. századi magyar városok településmarketingjében. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 427-436. ISSN 1786-6553

Z

Závecz, Szilvia (2013) Die Untersuchung des ungarischen Familienförderungssystems aus der Sicht der aktuellen demographischen Trends = Investigation of the Hungarian family support system from the perspective of demographic trends. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (2-3). pp. 59-75. ISSN 0865-7823

Á

Ármás, Julianna (2022) An Emptying State? Demographic and International Migration Trends in Albania. FOREIGN POLICY REVIEW, 21 (1). pp. 71-88. ISSN 1588-7855 (print); 2064-9428 (online)

Árva, László (2019) Egy gondolat fejlődése – A gyermekfedezeti nyugdíjreform lehetősége és szükségessége. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 224-240. ISSN 1786-6553

This list was generated on Sun Jun 4 00:07:33 2023 CEST.