REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HC Economic History and Conditions / gazdaság története és alapelvek"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 145.

A

Almásy, Sándor (2003) A független Ukrajna gazdaságának történelmi-politikai háttere. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2003 (1). pp. 110-134. ISSN 0865-7823

Artner, Annamária (2015) Görögország vergődése az átalakuló világban. ESZMÉLET, 108. pp. 18-42. ISSN 0865-2139

B

Balázs, Judit (2000) A növekedés korlátai: afrikai gazdasági viszonyok a 19. században. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2000 (3-4). pp. 188-196. ISSN 0865-7823

Bartha, Zoltán and Sáfrányné Gubik, Andrea (2013) Future-, outside-, and inside-focused development paths. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, 2 (1). pp. 435-452. ISSN 1309-8047

Bencsik, András (2017) A fogyasztóvédelem gazdaságelméleti alapjairól = The Economics of Consumer Protectio. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 276-290. ISSN 1786-6553

Benet, Iván (2011) A magyar agrárpolitika /1945-2005/ = Hungary's agricultural policy. Project Report. OTKA.

Beregszászi, Anikó and Gazdag, Vilmos and Csernicskó, István (2020) Мовна політика і мовний ландшафт: Польська мова на банкнотах чехословацької республіки 1919–1938 рр. Українська полоністика, Випуск. pp. 13-29. ISSN 2220-4555

Bodnár, Alexandra (2020) Corn Crusade: Khrushchev’s Farming Revolution in the Post-Stalin Soviet Union. By Aaron Hale-Dorrell. New York: Oxford University Press, 2019. 344 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 380-383. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Bodovics, Éva (2020) Weather Anomalies and Their Economic Consequencies: Penury in Northeastern Hungary in the Late 1870s. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 179-212. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Bognár, Szabina (2013) „…a hazai gazdaságtörténet alapítójának és mesterének hálás ragaszkodással…” : Tagányi Károly a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle élén (1894–1901). ETHNOGRAPHIA, 124 (3). pp. 273-297. ISSN 0014-1798

Bolgár, Dániel (2021) Ki mint vet, úgy arat: A zsidó siker régi magyarázatai (I). SZOMBAT. ISSN 0865-3844

Bolgár, Dániel (2021) Senkiföldje bölcsei: A zsidó siker régi magyarázatai (III). A hűtlenségi elmélet. SZOMBAT. ISSN 0865-3844

Bolgár, Dániel (2021) A kiválasztódott nép: A zsidó siker régi magyarázatai (II). Genetikai elméletek. SZOMBAT. ISSN 0865-3844

Bolgár, Dániel (2021) Élenjáró migránsok: A zsidó siker régi magyarázatai (IV). A törpe és közvetítő kisebbségek gazdaságtana. SZOMBAT. ISSN 0865-3844

Borbély, Sándor (2018) Az egyenlőtlenség politikája az államszocializmus éveiben – jutalmazási technikák a kollektív gazdaságokban = The Politics of Inequality in the Years of State Socialism: Ways to Reward Workers in the Collective Farms. Erdélyi Társadalom, 16 (2). pp. 109-154. ISSN 1583-6347

Botos, Katalin (2019) Útépítés a világáramban [Csaba László: Válság, gazdaság, világ. Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988–2018). Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2018, 256 o.]. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 66 (3). pp. 330-333. ISSN 0023-4346

Bottoni, Stefano (2015) "Kölcsönösen előnyös" üzlet. Magyar-olasz gazdasági pártkapcsolatok a hidegháború korszakában. Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB), Budapest. ISBN 978-615-8019-16-3

Braun, László (2011) Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898- 1910 között. Rákóczi-füzetek, 85 . PoliPrint Kft., Ungvár. ISBN 9789662595109

Buzgó, Gábor (2020) Földreform a Bihar vármegyei Nagylétán az 1920-as években = Land Reform in Nagyléta, Bihar County, in the 1920s. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (3). pp. 257-273. ISSN 0040-9634

C

C. Tóth, Norbert (2016) A Magyar Királyság 1522. évi költségvetése. In: Pénz, posztó, piac : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Magyar Történelmi Emlékek: Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 83-148.

Csaba, László (2009) Újra itt a nagy válság? GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 1 (1). pp. 5-18. ISSN 0865-7823

Csata, Zsombor and Marácz, László (2018) Regulatory Environment, Linguistic Inequalities, and New Opportunities for Hungarian Minority Interest Representation in Romania. In: Language Policy and Linguistic Justice. Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches. Spinger, Cham, pp. 393-430. ISBN 978-3-319-75261-7

Csató, Katalin (2013) A fiziokraták "utazó nagykövete": Nicolas Baudeau (1730-1792). Műhelytanulmányok = Discussion Papers; 2013/18 . MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5243-75-2

Csiky, Gergely (2014) Sinópé helye a Fekete-tenger kora középkori gazdasági rendszerében. Kérdések és problémák. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc (The Carpathian Basin, the Hungarians and Byzantium). Acta Universitatis Szegediensis Opuscula Byzantina (11). Szegedi Tudományegyetem Bizantinológiai és Középlatin Filológiai Tanszéki Csoport, Szeged, pp. 19-42. ISBN 978-963-306-298-2

Csáki, György (2019) Csaba László: VÁLSÁG – GAZDASÁG – VILÁG. Adalékok Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988–2018). KÜLGAZDASÁG, 63 (5-6). pp. 91-103. ISSN 0324-4202

Czene-Polgár, Viktória (2020) A pénzügyőrség szerepe a gazdasági bűncselekmények felderítésében bűncselekmények felderítésében 1945–56 között = The Role of Customs and Finance Guards in Detecting Economic Crime, 1945–1956. MAGYAR RENDÉSZET, 20 (1). pp. 13-21. ISSN 1586-2895

D

Demeter, Gábor (2004) Adalékok Szaloniki kereskedelmi szerepéhez 1845-1851 között Charles Blunt konzul jelentései alapján. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 12. pp. 187-204. ISSN 1217-4602

Demeter, Gábor (2016) A Balkán és az Oszmán Birodalom II.: Társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig. Oszmán Birodalom (Rumélia, Anatólia, Közel-Kelet). Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes = Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-026-7

Demeter, Gábor (2016) A Balkán és az Oszmán Birodalom III. : Társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig : Szerbia, Macedónia, Bosznia. MTA BTK TTI, Budapest; Debrecen. ISBN 978-963-12-6058-8

Demeter, Gábor (2016) Válságok és konjunktúrák a Balkánon a 19. században. In: Válság - kereskedelem. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2016 . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 159-195.

Demeter, Gábor (2019) A fejlettség területi mintázata a dualizmus kori Magyarországon - az agrárszférától az adóztatásig. In: Vidéktörténet 2 : Területi-társadalmi törésvonalak és a boldogulás útjai. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 7-68. ISBN 9789634161615

Demeter, Gábor (2016) A szpáhiktól a tömeghadseregig : Adalékok az oszmán haderő 1826 utáni reformjának társadalmi-gazdasági hátteréhez. In: Kelet-európai sorsfordulók. L'Harmattan; ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, pp. 105-115. ISBN 978-963-414-139-6

Demeter, Gábor and Radics, Zsolt (2007) A Dél-Felvidék reintegrációjának gazdaság- és társadalomtörténeti vonatkozásai. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, 74 (2). pp. 65-83. ISSN 0238-9266

Dobák, Miklós and Antal, Zsuzsanna and Kozma, Miklós and Strausz, Péter and Vaszkun, Balázs György and Zachar, Péter Krisztián (2013) Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről. L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-854-2

Domonkos, Endre (2021) A világgazdasági válság (1929-1933) Magyarország gazdaságára gyakorolt hatásai = The impacts of the great depression 1929-33 on Hungary’s economy. MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK, 1. pp. 3-23. ISSN 2630-886X

Draskóczy, István (2013) Henri Pirenne (1862–1935) magyarországi recepciója az 1894 és 1945 közötti időszakban. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A kötet az NKA támogatásával jelent meg. (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 433-451. ISBN 978-963-87475-3-2

Draskóczy, István (2016) Osztrák és erdélyi só a 15. századi Pozsonyban. In: Testimonio litterarum : Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 79-95. ISBN 978-606-739-054-4

Durst, Judit (2019) "Ha nincs pénzed, úgyis belemész valamibe": Informális hitelezés, „kamatosok” és a „bankképtelen” szegények bankügyei. PANNONHALMI SZEMLE, 2019 (4). pp. 59-81. ISSN 1216-9188

Dőry, T. and Havas, Attila (2014) ERAWATCH country reports 2012: Hungary. JRC Scientific and Policy Reports (JRC 84). Publications Office of the European Union, Luxembourg. ISBN 978-92-79-34533-3

F

Fazekas, Mihály and King, Lawrence Peter and Tóth, István János (2013) Hidden depths: the case of Hungary. In: Controlling corruption in Europe: the anticorruption report. Barbara Budrich Publishers, Opladen, pp. 74-85. ISBN 978-3-8474-0125-4

Fülöp, Éva Mária (2020) Az Eszterházy-uradalom gazdálkodása a 18. században (Pápa–Ugod–Devecser) = Agricultural Production on the Feudal Estates of Pápa-Ugod-Devecser of the Esterházys in the 18th Century. In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 147-157. ISBN 978-963-496-159-8

G

Gazda, István (1977) Az utópista Bolyai Farkas. Úr-bér, kárpótlás, egyesület. (Egy szó az úrbérről). VILÁGOSSÁG, 18 (7). pp. 443-445. ISSN 0505-5849

Gazda, István (2014) Szathmáry László (1880–1944) vegyészmérnök, kémiatörténész, a kémia története első hazai egyetemi doktora, a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára, a Magyar Kémikusok Egyesülete könyvtárosa, a Kis Akadémia vezetője rövid életrajza és kémiatörténeti írásainak bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 13 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Giday, András (2020) Double Deficit in Hungary in the 1970’s and 1980’s. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (Spec.). pp. 314-331. ISSN 1786-6553

Glatz, Ferenc (1998) Hungary at the Turn of the Millennium. In: Die k.u.k. Armee. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (6). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-30. ISBN 963 03 5216 8

Glatz, Ferenc (1996) Vergleichende Untersuchung der Länder der sowjetischen Zone. In: A gazdaságtörténet kihívásai : tanulmányok Berend T. Iván 65. születésnapjára. MTA-BKE Közép- és Kelet-Európai Története Kutatócsoport, Budapest, pp. 339-358. ISBN 963-503-154-8

Győri, Róbert (2017) Horváth G. K. (2013): Bécs vonzásában – Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében. (Balassi Kiadó, Budapest, 2013, 696 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 31 (3). pp. 182-185. ISSN 0237-7683

H

Halmos, Károly (1991) Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, kereskedők : A magyar gazdasági elit a 19. században és a 20. század első felében. Magvető Kiadó, Budapest, 1989, 184 oldal. REPLIKA, 2 (1). pp. 55-63. ISSN 0865-8188

Hertelendi, Lajos (2021) Rendszerváltozás és modernizáció a belügyi közigazgatásban (1989–1994) = Regime change and modernization in the home affairs administration (1989–1994). BELÜGYI SZEMLE, 69 (8). pp. 1485-1489. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Horváth, Attila (2003) Széchenyi István részvénytársaság-alapításai. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, [5 (2). pp. 19-40. ISSN 0237-7284

Horváth, Bálint (2018) The role of local production systems in the establishment of sustainable consumer attitude. Studia Mundi – Economica, 5 (4). pp. 105-115. ISSN 2415-9395

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Terményből piac. Glósz József: Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében. L’Harmattan, Budapest, 2014. 335 oldal. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 31. (1.). pp. 250-256. ISSN 0237-7934

Horváthné Kovács, Bernadett and Honfi, Vid Sebestyén and Molnár, Tamás (2009) Spatial development – theories and practice [Területi fejlettség – elmélet és gyakorlatok]. In: Proceedings of the 2nd International Economic Conference. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, pp. 1-10. ISBN 978-963-9821-08-8

K

Karlinszky, Balázs (2010) A veszprémi káptalan Zalamerenye-környéki birtokai a török előtt (Káptalani birtokkezelés a középkorban). In: Megyetörténet. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; A veszprémi egyházmegye múltjából (22). Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár; Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém, pp. 33-56. ISBN 9789637229206

Karlinszky, Balázs (2008) A veszprémi káptalan bevételei és gazdasági ereje a XV-XVI. század fordulóján. In: Veszprém reneszánsza. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, pp. 37-66. ISBN 978 963 9105 57 7

Karlinszky, Balázs (2008) A veszprémi káptalani gazdaság szervezete a 19. század elején. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 79 (1-2). pp. 147-170. ISSN 0024-1512

Katona, Csaba (2015) Töréspont. Az első világháború hatása a magyarországi sörgyártásra, különös tekintettel Budapestre. In: Budapesti hétköznapok, 1914. A Nagy Háború Hátországának életképei. Budapest Főváros Levéltára, pp. 141-152. ISBN 978-963-7323-95-9

Keresztes, Gábor (2013) Az innováció fogalmának történeti áttekintése = Historical overview of the concept of innovation. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (4). pp. 81-95. ISSN 0865-7823

Kiss, Edit Éva (2014) Falvaink ipara a 21. század elején. A FALU, 29 (3). pp. 29-38. ISSN 0237-4323

Klement, Judit (2012) Vállalatok hálózatban. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 13 (50). pp. 82-106. ISSN 1586-2410

Knapp, Éva (1994) Pálos gazdálkodás a középkori Baranya megyében. In: Pálos rendtörténeti tanulmányok: válogatás a Budapesten 1991. október 4-5-én rendezett II. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Szimpózium anyagából. Varia Paulina (1). Árva Vince OSP kiadása, Csorna, pp. 62-103.

Kovács, Olivér (2019) Grounding Complexity Economics in Framing Modern Governance. Acta Oeconomica, 69 (4). pp. 571-594. ISSN 0001-6373

Kovács, Olivér (2019) A kritikai gondolkodás legyen örök = Long Live Critical Thinking. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 2019 (2). pp. 109-115. ISSN 1416-6151

Kádas, István and Skorka, Renáta and Weisz, Boglárka (2019) Kereskedelmi források a középkori magyar gazdaság szolgálatában. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (2). pp. 329-337. ISSN 0040-9634

Kőrösi, István (2014) Kettős kötődés. KÜLÜGYI SZEMLE: A TELEKI LÁSZLÓ INTÉZET KÜLPOLITIKAI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA FOLYÓIRATA, 13 (1). pp. 35-68. ISSN 1587-9089

L

Lakatos, Gyula (2000) Az amortizáció és az értékcsökkenési leírás problémái a magyar gazdaságban 1950-1974 között. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2000 (3-4). pp. 84-111. ISSN 0865-7823

Laki, Mihály (2013) Klement Judit : Hazai vállalkozók a hőskorban. A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 60 (7-8). pp. 920-924. ISSN 0023-4346

Laki, Mihály (2018) Voszka Éva: Az állami tulajdon pillanatai. Gazdaságtörténeti és tudománytörténeti nézőpontok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 65 (11). pp. 1191-1200. ISSN 0023-4346

Laki, Mihály and Simonovits, András (2013) Kornai János: Központosítás és piaci reform. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 60 (10). pp. 1156-1164. ISSN 0023-4346

Laki, Mihály and Szalai, Júlia (2015) Ten years after : hungarian grand entrepreneurs in the European Union. Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978 615 5594 16 8

Lengyel, Balázs and Leskó, Mariann (2016) International collaboration and spatial dynamics of US patenting in Central and Eastern Europe 1981-2010. PLOS ONE, 11 (11). e0166034. ISSN 1932-6203

Lentner, Csaba (2019) Dimensions in Hungarian State Companies – in an Historical and International Perspective. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 146-166. ISSN 1786-6553

Lentner, Csaba (2017) Ellenség a kapuk elôtt : Fôszerkesztôi beköszöntô. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 7-9. ISSN 1786-6553

Lentner, Csaba (2017) Enemy at the Gates : Welcome by the Editor-in-Chief. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 10-12. ISSN 1786-6553

Lentner, Csaba (2017) Snapshots of Hungary: Balance, Growth and Dynamism. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (Spec.). pp. 5-11. ISSN 1786-6553

Lukovics, Miklós and Zuti, Bence (2013) Successful universities towards the improvement of regional competitiveness: "Fourth Generation" universities. In: Regional Integration, 2013.08.27-2013.08.31, Palermo.

Lukovics, Miklós and Zuti, Bence (2015) A “negyedik generációs” egyetemek szerepe a tudáshasznosításban. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban. Szegedi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont, Szeged, pp. 188-197. ISBN 978-963-306-412-2

Lux, Gábor (2016) Az államszocialista iparpolitika területi következményei. In: Tanítványaimban élek tovább – Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére. PTE Közgazdaságtudományi Kar, pp. 1-17. (In Press)

Lux, Gábor (2017) Regional development paths in Central and Eastern Europe and the driving forces of restructuring: An introduction. In: The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge, London - new York, pp. 1-12. ISBN 978-1-4724-8571-7

Lux, Gábor (2015) The institutional conditions of reindustrialization in post-crisis Central Europe. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 19 (1). pp. 16-33. ISSN 1732-1948

Lővei, Pál (2019) Hol a határ? : Salzburg–Passau–Bécs és Esztergom–Buda vörös márvány-piackörzeteinek találkozása a középkori Magyar Királyság nyugati határsávjában. In: Márvány, tárház, adomány : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 303-351. ISBN 978-963-416-179-0

Lővei, Pál (2018) A kőfaragás gazdaságtörténete felé: kőfaragványok és kőanyagok piac- és bányakörzetei a középkori Magyarországon. In: Veretek, utak, katonák : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 269-304. ISBN 978-963-416-124-0

M

Madarász, Aladár (2014) A láthatatlan kéz - szemelvények egy metafora "előtörténetéből". In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Rendi társadalom - polgári társadalom (26). Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, A Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara, Budapest, pp. 9-34. ISBN 978-963-89463-2-4

Makó, Csaba (1998) FDI and Restructuring Business Organisation in Central and Eastern Europe: Lessons from Sector and Region Focused Projects in the Transformation Economies. Discussion Paper, Series A (354). The Institute of Economic Research of Hitotsubashi University, Tokyo.

Makó, Csaba and Ellingstad, Marc (1998) Une Dimension Oubliée du Changement Systémique: la Place des Cadres dans la Hiérarchie de l'Entreprise. REVUE D'ÉTUDES COMPARATIVES EST-OUEST, 29 (2). pp. 93-108. ISSN 0338-0599

Marmilava, Katsiaryna (2020) Reshaping R&D Tax Incentive Policy in Terms of International Tax Competition. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 23 (4). pp. 43-57. ISSN 1416-6151 (nyomtatott); 2560-287X (elektronikus)

Muraközy, László (2015) A fejlesztő állam megszületése, virágzása és hanyatlása Japánban. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 62 (2). pp. 172-199. ISSN 0023-4346

Muraközy, László (2020) A koreai rejtély - Remetéből világpolgár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 454 567 5

N

Nagy, Péter (2015) Special urbanization: The effects of industry on rural settlements in Hungary: A case of study. Hungarian Studies, 29 (1-2). pp. 147-155. ISSN 0236-6568

Nagy, Sándor Gyula and Ricz, Judit (2018) Economic crisis in Brazil: its roots, causes and scenarios. KKI Studies (T-2018). Institute for Foreign Affairs and Trade, Budapest.

Németh, István (2008) Die finanziellen Auswirkungen der osmanischen Expansion auf die Städteentwicklung in Ungarn. Die Steuerlasten der ungarischen königlichen reistädte im 16. und 17. Jahrhundert. In: La fiscalità nell'economia europea secc. XIII–XVIII – Fiscal Systems in the European Economy from the 13th to the 18th Century. Firenze University Press, Firenze, pp. 771-780.

O

Ozsvald, Éva (2015) A megszállás évei - reformok és stabilizáció (1945-1952). In: Japán gazdaságtörténete. MTA KRTK Világgazdasági Intézet, Budapest, pp. 45-59. ISBN 978-963-301-619-0

P

Pakot, Levente (2016) Társadalmi státusz és gyermekvállalás a Nyugat-Dunántúlon: Bük, 1850–1939. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (63). pp. 130-157. ISSN 1586-2410

Panyor, Ágota (2017) A magyar élelmiszergazdaság jellemzői és kihívásai a XXI. században. JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 12 (3). pp. 107-112. ISSN 1788-7593

Petkovics, Tamás (2016) A hadiipar fejlesztési lehetőségei Magyarországon. KATONAI LOGISZTIKA (ONLINE 2011-TŐL), 24 (1). pp. 54-87. ISSN 1789-6398

Polónyi, István (2018) A gazdaságtudomány az ötvenes évektől a rendszerváltásig : Szubjektív áttekintés a magyar gazdaságtudomány másfél emberöltőjéről. EDUCATIO, 27 (1). pp. 46-63. ISSN 1216-3384

Potoczki, Zoltán (2020) Jövedéki szankciórendszer a dualizmus korában és a jelenkorban = Excise Sanction System at the Time of Dualism and Now. MAGYAR RENDÉSZET, 20 (1). pp. 121-134. ISSN 1586-2895

Prajda, Katalin (2013) Florentine merchant companies established in Buda at the beginning of the 15th century. Mélanges de l'École Française de Rome, 125 (1). pp. 1-16.

Prajda, Katalin (2012) Unions of Interest. Florentine Marriage Ties and Business Networks in the Kingdom of Hungary during the Reign of Sigismund of Luxemburg. In: Marriage in Premodern Europe. University of Toronto, Centre of Reformation and Renaissance Studies, Toronto, pp. 149-167. ISBN 978-0-7727-2122-8

Péterfi, Bence (2016) Aki másnak árkot ás, avagy egy nagy beruházás forrásai. VILÁGTÖRTÉNET, 38 (4). pp. 652-654. ISSN 0083-6265

Püski, Levente (2021) A nagybirtok védelmében. Károlyi Gyula 1935-ös adatgyűjtése = In Defense of Large-Scale Holdings. The Data Collection of Gyula Károlyi in 1935. In: CERTAMEN VIII : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 205-217.

R

Rab, Virag (2013) Tények és gondolatok az informális kommunikáció jelentőségéről a nagy gazdasági világválság kapcsán. In: Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. L'Harmattan, Budapest, pp. 147-153. ISBN 978-963-236-797-2

Reiterer, Johannes and Strecker, Karin (2019) An Examination of the Involvement Level in Purchasing Processes for Non-prescription Pain Relivers in Austria. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 12 (4). pp. 63-87. ISSN 0865-7823

Rácz, Lajos (1991) Jerikótól Mexikóig: Városok és gazdaságok a történelemben. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 135-140. ISSN 0237-7683

Rákai, Orsolya (2014) A Hitel modernsége. In: Jólét és erény: Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 61-77. ISBN 978-615-5478-00-0

Rózsa, Sándor (2020) Evaluation of the Floodplain Farming of the Settlements of Nagykunság based on the First Cadastral Survey. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 213-240. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Rózsás, Tamás (2018) Kuba és Észak-Korea. Kommunista zárványok geopolitikai védettséggel? POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 316-329. ISSN 1786-6553

S

Siklósi, Ágnes and Sisa, Krisztina (2017) Innováció és fenntarthatóság a hazai számviteli felsőoktatásban. Controller info, 5 (3). pp. 42-49. ISSN 2063-9309

Somorjai, Szabolcs (2014) 1830: Egy hitelválság és a Hitel. In: Jólét és erény: Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről. Hagyományfrissítés . Reciti, Budapest, pp. 147-164. ISBN 978 615 5478 00 0

Somorjai, Szabolcs (2014) Közvetítők a 19. század első felének pesti hitelpiacán. In: Piacok a társadalomban és a történelemben: A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, 2012, Debrecen.

Stipta, István (2016) Adalék a Horthy-korszak szociális igazgatásának történetéhez: az Egri Norma. In: Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica (79). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 599-606. ISBN 978-963-306-479-5

Szabó, Barna (2021) Definition of Globalization in the Context of European Integration = A globalizáció meghatározása az európai integráció összefüggésében. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 24 (1). pp. 19-42. ISSN 1416-6151

Szabó, Péter (2014) Harmincadbérlők, harmincadispánok, ispánok : A harmincadvám szedése Magyarországon a 14. század első feléig. In: Magister Historiae. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok - Konferenciák (7). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 72-100. ISBN 978-963-284-527-2

Szabó, Péter (2016) Weisz Boglárka: A királyketteje és az ispán harmada.Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 66 (4). pp. 222-226. ISSN 1586-2410

Szakolczai, György (2019) Csaba László: Válság, gazdaság, világ : Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988–2018). PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 64 (3). pp. 449-461. ISSN 0031-496X (nyomtatott); 2064-8278 (online)

Szente-Varga, Mónika (2018) A bolíviai gazdaság és társadalom jellegzetességei, konfliktusai, 1890-1930 = Characteristics and conflicts of Bolivian economy and society, 1890–1930. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA, 22 (2). pp. 110-125. ISSN 1219-5448

Szmodis, Jenő (2017) A globális integráció eszméjének gyökerei = The Roots of the Idea of Global Integration. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 405-410. ISSN 1786-6553

Szulovszky, János (2016) Szempontok és tanácsok a kézművesség, kisipar néprajzi feldolgozásához. Tradíció Magazin, 1 (1). pp. 38-49. ISSN 2498-4779

Székely, Csaba (2011) Gazdaságfejlesztés a reformkorban és a XXI. században = Economic Development at the Beginning of the 19th Century and in Our Days. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2011 (ksz.). pp. 3-14. ISSN 0865-7823

Székely, Miklós (2013) A magyarországi ipari szakoktatási rendszer a századfordulón, különös tekintettel Erdélyre. In: Fiatal Művészettörténészek III. Konferenciája, 2011. október 28-29, Marosvásárhely.

T

Takáts, Sándor (2015) Takáts Sándor (1860–1932) akadémikus tizenkét írása Révkomárom művelődés- és gazdaságtörténetéből. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (55). Magyar Tudománytörténeti Intézet.

Tamás, Máté (2019) A Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez sorozat (1930-1943) gazdaságtörténete. MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV. pp. 373-389. ISSN 2498-8634

Tóth G., Péter (2002) Struktúra és városkép. A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában = Struktur und Stadtbild. Bürgerliche Gesellschaft in Transdanubien zur zeit des Dualismus. Veszprémi Múzeumi Konferenciák . Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém. ISBN 963 7208 77 1

Tóth Szita, Klára and Gubik, Andrea (2006) Partnership for Sustainability: A Case Study of BAZ County. In: 13th International Conference of the Greening of Industry Network, 2006.07.02-2006.07.05., Cardiff, Nagy-Britannia.

Tózsa Rigó, Attila (2006) Az 1497-es pozsonyi borkimérési statútum = The 1497 Bratislava (Pozsony) Wine-Victualler Statue. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 47 (1-4). pp. 201-222. ISSN 0002-1105

Tózsa-Rigó, Attila (2012) Bécsi kereskedők keleti irányú kapcsolatrendszere és pozsonyi partnerei a 16. században. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. A Magyar Országos Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, Budapest-Győr, pp. 333-345. ISBN 978-963-7228-34-6

Tózsa-Rigó, Attila (2009) Die Rolle des Donauhandels im Nürnberger Wirtschaftsleben. Beziehungen zwischen den Wirtschaftseliten Pressburgs und Nürnbergs im 16. Jahrhundert. JAHRBUCH FÜR FRÄNKISCHE LANDESFORSCHUNG, 69. pp. 95-120. ISSN 0446-3943

Tózsa-Rigó, Attila (2020) A Kárpát-medence a (közép-)európai gazdasági rendszerben a kora újkor első felében. In: A Magyar Királyság a kora újkorban. Kronosz Kiadó, pp. 112-130. ISBN 978-615-6048-79-0

Tózsa-Rigó, Attila (2019) Ungarn im Habsburgischen Handel des 16. Jahrhunderts : Im Mittelpunkt: Die (Süd- und Nord) Westlichen Handelsrichtungen. ÖSTERREICH : GESCHICHTE, LITERATUR, GEOGRAPHIE, 63 (4). pp. 407-423. ISSN 1013-9966

Tózsa-Rigó, Attila (2014) A sör és a bor piaci pozíciói városi számadáskönyvek tükrében a 16–17. században. In: „Iszom a sört, szívem mámorban fürdik” : Epizódok a sörgyártás és sörfogyasztás történetéből. Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete, Miskolc, pp. 63-69. ISBN 978-963-08-8081-7

U

Ujlaky, István (2017) Hollandia és a tenger. GRADUS, 4 (1). pp. 14-25. ISSN 2064-8014

V

Varga, Imre Solt (2020) Zsigmond huszita hadjáratainak első felét (1420-1422) befolyásoló gazdasági és földrajzi tényezők. Lélektan és hadviselés, 2 (2). pp. 59-71. ISSN 2676-9964

Veress, Emőd (2017) The State's Role as Owner of Enterprises: Mandatory Rules of Corporate Governance in Romania. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 62-78. ISSN 2063-9058

Virág, Barnabás (2020) Economics 10x10 – Lessons from the Last Ten Decades of Hungarian Economic History. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (Spec.). pp. 194-211. ISSN 1786-6553

Voszka, Éva (2018) Az állami tulajdon pillanatai : Gazdaságtörténeti és tudománytörténeti nézőpontok. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest. ISBN 978-963-454-195-0

Völgyi, Katalin (2015) Japán gazdaságtörténete. MTA KRTK Világgazdasági Intézet, Budapest. ISBN 978-963-301-619-0

W

W. Kovács, András (2018) The Participation of the Medieval Transylvanian Counties in Tax Collection. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 7 (4). pp. 672-693. ISSN 2063-8647

Weiner, Csaba (2015) Nem fordult el a medve. In: Eurázsia a 21. században. Kelet-Európa Tanulmányok (11). MTA KRTK Világgazdasági Intézet, Budapest, pp. 26-53. ISBN 978-963-301-630-5

Weiner, Csaba (2011) A válság hatása az orosz gazdaságra és államra. In: Gazdasági válság a posztszovjet térségben. Kelet-Európa Tanulmányok, 8 . MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest, pp. 44-112. ISBN ISBN 978-963-301-559-9

Weisz, Boglárka (2019) A magyar gazdaság mozgatórugói a középkorban : Az MTA BTK „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport hároméves (2015–2018) beszámolója. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 539-569. ISSN 0040-9634

Z

Z. Karvalics, László (2018) Húzd meg, ereszd meg. Szökés és utolérés útvesztőiben. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 18 (2). pp. 121-123. ISSN 1587-8694

Zachar, Péter Krisztián (2012) Német-Ausztria keresztény-konzervatív gondolkodói és válaszaik a gazdasági-társadalmi válságperiódusra. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, V. (2.). pp. 29-41. ISSN 1789-6339

Zsugyel, János (2008) Kijózanító leckék az EU-fóriáról: Losoncz Miklós: A magyar EU-tagság gazdaságpolitikai kihívásai. Pénzügyi Szemle, 53 (1). pp. 162-166. ISSN 0031-496X

Zsugyel, János (2007) Luther Márton közgazdasági nézetei. Miskolci Keresztény Szemle, 3 (12). pp. 54-60.

Á

Árva, László (2018) Economic and Technical Factors Behind the Rise and Fall of Economic Globalization and Some Consequences in Hungary. A Historical Perspective. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 275-289. ISSN 1786-6553

This list was generated on Thu Oct 21 11:10:47 2021 CEST.