REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > DM Eastern Europe / Kelet-Európa"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Л | М
Number of items at this level: 396.

A

Al-Naggar, Abdallah Abdel-Ati (2021) Nagy Imre és Kádár János arab szemmel. VILÁGTÖRTÉNET, 11(43) (2). pp. 283-297. ISSN 0083-6265

András, Edit (2015) From the Coffee Grinder to Sputnik: The Culture of objects and Woman in the service of Ideology. Acta Historiae Artium, LVI. pp. 297-306. ISSN 0001-5830

András, Edit (2015) Képzelt közösségek, magánképzetek / Imagined Communities, Personal Imaginations. Other. Közelítés Művészeti Egyesület, Pécs.

András, Edit (2015) Vigorous Flagging in the Heart of Europe: The Hungarian Homeland under a Right-wing Regime. In: Csaba Nemes: When Politics Enters Daily Life. Gdy polityka wchodzi w codzienność. MOCAK, Museum of Contemporary Art, Krakow, pp. 60-72. ISBN 978-83-62435-98-2

András, Edit (2016) What Does East-Central European Art History Want? Reflections on the Art History Discourse in the Region since 1989. In: Extending the Dialogue. Essays by Igor Zabel Award Laureates, Grant Recipients, and Jury Members, 2008–2014. Archive books, Igor Zabel Association, Erste Foundation, Berlin, Ljubljana, Vienna, pp. 52-77. ISBN 978-3-943620-52-8

András, Edit (2015) Żywiołowe naznaczanie w sercu Europy. Ojczyzna Węgrów we władzy prawicowego reżimu. In: Csaba Nemes: When Politics Enters Daily Life. Gdy polityka wchodzi w codzienność. MOCAK, Museum of Contemporary Art, Krakow. ISBN 978-83-62435-98-2

B

Bagi, Zoltán Péter (2022) Raids and Sieges along the Habsburg-Ottoman Frontier in Hungary: The Siege of Hegyesd: 31 March-9 April, 1562. In: From Medieval Frontiers to Early Modern Borders in Central and South-Eastern Europe. Lang; Peter Lang Verlag; Peter Lang AG; Peter Lang GmbH; P.I.E.-Peter Lang; P. Lang Verlag, Berlin, pp. 283-292. ISBN 9783631880128; 9783631880135; 9783631880142

Bagi, Zoltán Péter (2021) The Story of Johann von Pernstein’s regiment. In: New Approaches to the Habsburg–Ottoman Diplomatic Relations. Fontes et Libri, Studies (1). SZTE BTK Történeti Intézet, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 45-62. ISBN 9789633068229

Balogh, Róbert (2020) Az antropocén lokális és globális története. Kate Brown: Manual for Survival. Közép-Európai Horizontok online magazin, 1 (1). pp. 40-43. ISSN 2732-0448

Balogh, Ádám Tibor and Bíró, László and Csaplár-Degovics, Krisztián and Demeter, Gábor and Juhász, József and Pejkovszka, Penka and Zahorán, Csaba and Bagdi, Róbert and Bíró, László and Demeter, Gábor and Zahorán, Csaba (2023) Balkán-kronológia IV. Két szövetségi rendszerben, 1946–1989. Research Centre for the Humanities, Institute of History; BTK Történettudományi Intézet; Institute for Historical Research, Bulgarian Academy of Sciences, Szófia, Budapest.

Balázs, Mihály (2016) Hitújítás és egyházalapítás között : Tanulmányok az erdélyi unitarizmus 16-17. századi történetéről. A MAgyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai (8). Magyar Unitárius Egyház, Kolozsvár. ISBN 978-606-8779-04-1

Bandi, István (2024) Szembenézés a múlttal : Az állambiztonsági örökség feltárásának első lépései Moldovában [Alexandru Malacenco: Instituţionalizarea puterii sovietice în RSS Moldovenească în anii 1944–1946: contribuţia organelor NKGB–MGB1 ]. BETEKINTŐ, 18 (1). pp. 139-145. ISSN 2732-186X

Barabás, Gábor (2017) Heretics, Pirates, and Legates. The Bosnian Heresy, the Hungarian Kingdom, and the Popes in the Early 13th Century. Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis IX. (2017) 35-58., IX. pp. 35-58.

Barabás, Gábor (2017) Kálmán szlavón herceg és IX. Gergely pápa. Magyar királyi herceg az Apostoli Szentszék szolgálatában?*. Aetas Történettudományi folyóirat, 32 (3). pp. 36-51. ISSN 0237-7934

Barabás, Gábor (2020) Papal Legates in Thirteenth-Century Hungary: Authority, Power, Reality. In: Authority and Power in the Medieval Church c. 1000-1500. Europa Sacra: Religion, Society, and Identity (24). Brepols, Turnhout, pp. 145-158. ISBN 978-2-503-58529-1; 978-2-503-58530-7

Bartos, Huba (2017) Chinese linguistics in Eastern Europe. In: Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics. Brill, Leiden; Boston, pp. 475-478. ISBN 978-90-04-26227-0

Bedők, Péter (2021) The City Left Behind: Changes in the Ethnic Composition of Vilnius During and After World War II. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 2 (1). pp. 71-91. ISSN 2732-0456

Benedek, József (2023) The Spatial Planning System and Practice in Post-Socialist Romania: Between the Heritage of “Systematization” and Europenization. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 20 (4). pp. 17-29. ISSN 1786-1594

Berecki, Sándor (2018) Connected Elites. Middle La Tène Chariots in the Carpathian Basin. In: Iron Age Connectivity in the Carpathian Basin : Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş 13–15 October 2017. Bibliotheca Musei Marisiensis - Series Archaeologica (16). Editura Mega, Cluj-Napoca, pp. 143-163. ISBN 978-606-020-028-4

Berecki, Sándor (2021) Identity in Landscape. Connectivity and Diversity in Iron Age Transylvania. Editura Mega, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-020-325-4

Berend, T. Iván (1975) Beruházási stratégia Közép-Kelet-Európában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 24 (1). pp. 64-88.

Berghauer, Sándor (2010) Turizmus Kárpátalján. MODERN GEOGRÁFIA, 5 (2). pp. 31-54. ISSN 2062-1655

Berghauer, Sándor (2011) A határmentiség és a turizmus sajátos összefüggései Kárpátalja magyarlakta területein. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 24 (4). pp. 148-163. ISSN 0237-7683

Berghauer, Sándor and Dnyisztrjanszkij, Miroszlav and Fodor, Gyula and Gönczy, Sándor and Izsák, Tibor (2016) Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában [Socìalno-geografìcnì vikliki v Shìdno-Centralnìj Evropì na pocatku XXI stolìtta i posuki adekvatnih vìdpovìdej : Mìznarodna naukova geografìcna konferencìa] [Social geographical challenges and search for adequate answers in East-Central Europe of the 21st century : International Geographical Conference. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász. ISBN 9786177404018

Berghauer, Sándor and Nagy, Orsolya (2013) Ökoturisztikai lehetőségek Kárpátalján. ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSIS, 12 (2). pp. 199-207. ISSN 2310-1954

Biró, László (2013) Регионализм и централизм между двумя войнами (на примере Югославии). In: Regions, Borders, Societes, Identities in Central and Southeast Europe, 17th – 21th Centuries. MTA BTK Történettudományi Intézet, Sofia, Budapest, pp. 180-190.

Bocskor Medvecz, Andrea (2012) Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez (1991—2011). PoliPrint, Ungvár. ISBN 9789662595208

Boda, József (2015) A Román Csendőrség története. Salutem (1). pp. 31-56. ISSN 2416-2078

Bogdán, Péter (2017) Ütközőállam. PRO MINORITATE (2). pp. 179-183. ISSN 1216-9927

Bogdándi, Zsolt (2014) Fráter György bírói működésének emlékei Bácsi János formuláskönyvében. TÖRTÉNELMI SZEMLE (4). pp. 621-638. ISSN 0040-9634

Bogdándi, Zsolt (2021) Inventáriumok a kolozsmonostori konvent 16. századi jegyzőkönyveiben. Adalékok az erdélyi nemesi otthonok művészetéhez. In: Tanulmányok Kovács András hetvenötödik születésnapjára. Arte et ingenio . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, pp. 65-77. ISBN 978-963-416-293-3 , 978-606-739-197-8

Borbély, Sándor (2016) A szovjet politikai diktatúra által konstituált történeti múlt – a lokális időtapasztalat intézményes átalakítása Kárpátalján, az 1960-1980-as években. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 61 (2). pp. 187-224. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Bottoni, Stefano (2014) Integration, collaboration, resistance. The Hungarian minority in Transylvania and the Romanian state security. In: Die Securitate in Siebenbürgen. Böhlau Verlag, Köln, pp. 189-213. ISBN 9783412222536

Bottoni, Stefano (2017) Long Awaited West? Eastern Europe since 1944. Russian, East European, and Eurasian Studies . Indiana University Press, Bloomington. ISBN 978-0-253-03001-6

Bottoni, Stefano (2014) Tudományos ördögűzés? Az állambiztonsági múlt emlékezete és feldolgozása az 1989 utáni Romániában. In: Az ügynök arcai. Mindennapi kollaboráció és ügynökkérdés. Libri Kiadó, Budapest, pp. 211-232.

Bottoni, Stefano (2015) A várva várt Nyugat. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9627-79-6

Bródy, Luca Sára and Pósfai, Zsuzsanna (2020) Household debt on the peripheries of Europe : New constellations since 2008. Periféria Working Papers = Periféria Tanulmányok, 3 . Periféria Policy and Research Center = Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-615-00-8223-3

Buijnink, Thomas (2024) Smokescreens and Smear Campaigns: The Dutch Communist Party in Times of Crisis. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (1). pp. 80-106. ISSN 2063-8647

Buzássyová, Barbora (2024) East Central Europe between the Colonial and the Postcolonial in the Twentieth Century. Edited by Siegfried Huigen and Dorota Kołodziejczyk. Palgrave Macmillan, 2023. 265 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (1). pp. 139-143. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Bárdi, Nándor and Szabó, Csongor and Simon, Attila and Fedinec, Csilla and Dévavári, Zoltán and Ábrahám, Barna and Bíró, László and Popély, Árpád and Antal, Róbert and Kovács, Szabolcs and Ózer, Ágnes and Pap, József (2022) Nemzetiségi parlamenti képviselet. Nemzetiségi képviselet Magyarországon és az utódállamok parlamentjeiben (1869–1918 / 1920–1990). Országház Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5948-82-4

Bárány, Attila (2015) Adalékok az 1521-es magyar-török viszonyhoz a nyugati követjelentések tükrében. In: Középkortörténeti tanulmányok 8. A VIII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2013. június 17-19.) előadásai. Szerk. Tóber Márta – Maléth Ágnes. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, JATEPress, Szeged, pp. 21-38. ISBN 9789633152423

Bárány, Attila (2023) Bizánc, Magyarország és a normannok a 12. század elején. In: Piroska és a Pantokratór. Dinasztikus emlékezet, gyógyítás és örök élet a Komnénos-kori Bizáncban. Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes = Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . Research Centre for the Humanities, Institute of History; BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 55-88. ISBN 978-963-416-381-7

Bél, Mátyás (2011) Notitia Hungariae novae historico geographica... Partis primae Cis-Danubialis. Comitatus Arvensis et Trentsiniensis... [Kritikai kiadás]. MTA TTI, MOL, Budapest. ISBN 978-963-631-212-1

Bíró, László (2015) YUGOSLAV INTEGRATION AND MACEDONIA(1918– 1939). In: БАЛКАНОТ: ЛУЃЕ, ВОЈНИ И МИР. Institut za Nacionalna Istorija, Skopje, pp. 523-537.

C

Cosovschi, Agustín (2023) Unmaking Détente: Yugoslavia, the United States, and the Global Cold War, 1968–1980. By Milorad Lazić. Lanham: Lexington Books, 2022.304 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (1). pp. 163-165. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Csaplár-Degovics, Krisztián (2019) The 25th Anniversary of Albanian Independence and the Hungarians (1937). In: „These were hard times for Skanderbeg, but he had an ally, the Hungarian Hunyadi”: Episodes in Albanian-Hungarian Historical Contacts. MTA BTK, Budapest, pp. 187-201. ISBN 978-963-416-184-4

Csaplár-Degovics, Krisztián (2013) Aksionet humanitare të Austro-Hungarisë në vitin 1913. In: Poeta nascitur, historicus fit - Ad honorem Zef Mirdita. Albanisches Institut, St. Gallen - Zagreb, pp. 657-665. ISBN 978-3-9524201-0-2

Csaplár-Degovics, Krisztián (2022) Albanian Nation-Building and Austria–Hungary. The Development of a Southeast European People into a Modern Nation. FOREIGN POLICY REVIEW, 21 (1). pp. 6-30. ISSN 1588-7855 (print); 2064-9428 (online)

Csaplár-Degovics, Krisztián (2014) Albanien in der Konferenzpolitik der Großmächte (1878–1912). In: Die Spuren Österreich-Ungarns in der Geschichte Albaniens. [s. n.], Budapest. (Unpublished)

Csaplár-Degovics, Krisztián (2013) Austro-Hungaria dhe Shqipëria (1878-1914). Perpjekja, 30-31. pp. 41-53. ISSN 2073-4107

Csaplár-Degovics, Krisztián (2014) Der Kommandant der albanischen Jugend. In: Die Spuren Österreich-Ungarns in der Geschichte Albaniens. nem dőlt el, Budapest. (Unpublished)

Csaplár-Degovics, Krisztián (2016) Egy ismeretlen horvát kalandortiszt Albániában: Leopold Ghilardi élete. In: Kelet-európai sorsfordulók: Tanulmányok a 80 éves Palotás Emil tiszteletére. L'Harmattan - ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, pp. 215-223. ISBN 978-963-414-139-6

Csaplár-Degovics, Krisztián (2018) Gedanken zur Entstehungsgeschichte der albanischen Wörterbücher (Mendime për historinë e lindjes së fjalorëve të shqipës). In: Albanistische Forschungen in den deutschsprachigen Ländern. ASHAK, Prishtina, pp. 609-623.

Csaplár-Degovics, Krisztián (2014) Hassan Bej Prishtina : Der erste albanische Politiker der Moderne aus Kosovo. In: Peter Bartl Festschrift. Oldenbourg, München - Regensburg. (Submitted)

Csaplár-Degovics, Krisztián (2015) Humanitaere Aktionen Österreich-Ungarns im Jahr 1913. In: Festschrift für István Fazekas (munkacím). in press, pp. 375-383. (In Press)

Csaplár-Degovics, Krisztián (2016) Humanitarian Intervention in the Long Nineteenth Century: Setting the Precedent. By Alexis Heraclides and Ada Dialla. Manchester: Manchester University Press, 2015. 253. pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 5 (4). pp. 899-902. ISSN 2063-8647

Csaplár-Degovics, Krisztián (2014) The Independence of Albania and the Albanian-Ottoman Relations 1912-1913. In: TThe Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances. METU, Ankara. (Submitted)

Csaplár-Degovics, Krisztián (2016) Komandanti i Djelmënis Shqiptare. In: Për Ardian Klosin gjermanin nga Shqipëria. Fjala, Tirana, pp. 112-177. ISBN 978-9928-176-18-9

Csaplár-Degovics, Krisztián (2019) Lajos Thallóczy and Albanian Historiography. In: „These were hard times for Skanderbeg, but he had an ally, the Hungarian Hunyadi”: Episodes in Albanian-Hungarian Historical Contacts. Acta Balcano-Hungarica (1). MTA BTK, Budapest, pp. 107-145.

Csaplár-Degovics, Krisztián (2013) Lufta e Parë Ballkanike dhe shqiptarët. Një kontribut për historinë e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë (28 nëntor 1912). Perpjekja, 30-31. pp. 54-83. ISSN 2073-4107

Csaplár-Degovics, Krisztián (2014) Recenzió Nicola Guy: The birth of Albania. Ethnic Nationalism, the Great Powers of WWI and the Emergence of Albanian Independence. London - New York, 2012, Tauris című könyvéről. Südost-Forschungen. pp. 461-464. ISSN 0081-9077

Csaplár-Degovics, Krisztián (2014) Recenzió Sokcsevits Dénes: Horvátország. A 7. századtól napjainkig. Budapest, 2011, Mundus Novus. című könyvéről. Südost-Forschungen, 72. pp. 409-413. ISSN 0081-9077

Csaplár-Degovics, Krisztián (2013) (Some) Social Conflicts in the Sanjak of Skopje 1900-1911 (Kosovo vilaet) | Társadalmi konfliktusok a skopjei szandzsákban 1900-1911 (Koszovói vilajet). In: Regions, Borders, Societies, Identities in Central and Southeast Europe, 17th-21th Centuries. MTA BTK TTI, Sofia-Budapest, pp. 78-87. ISBN 978-954-2903-10-9

Csaplár-Degovics, Krisztián (2014) Thallóczy Lajos és az albániai historiográfia. In: Albán-magyar történelmi kapcsolatok. MTA BTK TTI, Budapest. (In Press)

Csaplár-Degovics, Krisztián (2014) Traveler, Scholar, Political Adventurer. The Memoirs of Franz Nopcsa. A Transylvanian Baron at the Birth of Albanian Independence. Edited and translated by Robert Elsie. Budapest – New York: CEU Press 2014. S. 227. SÜDOST-FORSCHUNGEN , 73. pp. 491-493. ISSN 0081-9077

Csaplár-Degovics, Krisztián (2012) The forgotten Third Balkan War : a research desideratum and a challenge for the historian. In: The Balkans Yesterday, Today and Tomorrow: On behalf of the 100 Anniversary of the Balkan wars 1912–2012. Dictus Publishing, Saarbrücken, pp. 59-77. ISBN 978-3-8473-8651-3

Csaplár-Degovics, Krisztián (2014) The policy of the Qemali government between December 1912 and April 1913. In: Albanien Yearbook. Qendra e Studimeve Historike dhe Antropologjike, Tirana. (Submitted)

Csaplár-Degovics, Krisztián (2013) Österreichisch-ungarische Interessendurchsetzung im Kaza von Tirana : Professor Emil Palotás zum 75. Geburtstag. Südost-Forschungen, 71. pp. 129-182. ISSN 0081-9077

Csaplár-Degovics, Krisztián and Bíró, László (2019) Az MTA BTK Történettudományi Intézetének Délkelet-Európa Története Témacsoportja 2015–2018. MTA BTK, Budapest. ISBN 978-963-416-171-4

Csaplár-Degovics, Krisztián and Demeter, Gábor (2013) Albanian-Bulgarian relations during the Balkan Wars and the Albanian-Macedonian uprising (’Third Balkan War’, 1913). In: Bulgaria and Hungary at War1912-1918. MTA BTK TTI, Budapest, Szófia, pp. 106-123. ISBN 978-954.2903-09-3

Csaplár-Degovics, Krisztián and Demeter, Gábor (2013) Social Conflicts, Changing Identities and Everyday Strategies of Survival in Macedonia on the Eve of the Collapse of Ottoman Central Power (1903–1912). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 2 (3). ISSN 2063-8647 (Submitted)

Csaplár-Degovics, Krisztián and Demeter, Gábor (2012) Társadalmi konfliktusok és mindennapi erőszak a skopjei szandzsák területén az oszmán uralom végnapjaiban (1900-1912). VILÁGTÖRTÉNET, 2012 (3-4). ISSN 0083-6265

Csaplár-Degovics, Krisztián and Demeter, Gábor and Bottlik, Zsolt (2014) Maps on the ethnic pattern of Macedonia and Albania bas ed on Austrian archival sources (cca. 1900) : New sources and differences of visualisation serving political interests. In: A III. Bolgarisztikai konferencia, 2013. május 11-13., Szófia. (Submitted)

Csaplár-Degovics, Krisztián and Jusufi, Lumnije (2019) The Birth of the First Hungarian-Albanian Dictionary (1913). In: „These were hard times for Skanderbeg, but he had an ally, the Hungarian Hunyadi”: Episodes in Albanian-Hungarian Historical Contacts. MTA BTK, Budapest, pp. 257-274. ISBN 978-963-416-184-4

Csatáry, György (2021) Ґрунтовна праця про закарпатську «Просвіту»: рецензія на книгу Павла Федаки «Закарпатська «Просвіта» у постатях її діячів (1920–2020)» = An Essential Work on Transcarpathian “Prosvita”: A Book Review of Pavlo Fedaka’s “Transcarpathian “Prosvita” in the Activities of its Members (1920-2020)”. Зовнішні справи, 31 (5). pp. 70-73. ISSN 2663-2675

Csatáry, György (2020) Kárpátalja levéltárai a Magyar Királysághoz való tartozás idején (1938-1944). In: Kultúra, művelődés, agrárium : Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Speculum historiae Debreceniense, 29 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 327-340. ISBN 9789634902089

Csatáry, György (2016) Magyar katonai és kémelhárítási iratok a Kárpátaljai Állami Levéltárban (1938–1944). „RIK-U” Kiadó, Beregszász-Ungvár. ISBN 9786177404094

Csatáry, György (2023) The Rákóczi princes and their memory in Transcarpathia. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász–Ungvár. ISBN 978-617-8046-91-0

Csatáry, György (2020) A Rákóczi-kor emlékhelyei Kárpátalján. „RIK-U” Kft., Beregszász-Ungvár. ISBN 9786177868216

Csatáry, György (2008) Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában 1703-1711. PoliPrint Kft., Ungvár-Beregszász. ISBN 9789667966645

Csatáry, György (2021) Written heritage of Transylvanian princes in the archival funds of Ukraine. MІZHNARODNІ ZVJAZKI UKRAINI: NAUKOVІ POSHUKI І ZNAHІDKI / INTERNATIONAL RELATIONS OF UKRAINE: SCIENTIFIC SEARCHES AND FINDINGS, 30. pp. 243-261. ISSN 2411-345X

Csatáry, György (2022) Трансільванськи князі роду Ракоці та память про них на Закарпаттi. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, Берегове, Ужгород. ISBN 9786178046439

Csernicskó, István (2009) Nyelv, oktatás és azonosságtudat összefüggései Ukrajnában. In: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. PoliPrint Kft., Ungvár, pp. 26-33. ISBN 978-966-7966-81-2

Csizmazia, Gábor (2017) Decisive Change or Determined Continuity? The Trump Administration’s Foreign and Security Policy Viewed from Central and Eastern Europe. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 16 (3). pp. 109-126. ISSN 2498-5392

Csorba, György (2019) Musa Gümüş: Osmanli Modernleşmesinde Yabancilar: Leh ve Macar Mültecileri Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, 2019. KELETKUTATÁS (tavasz). pp. 121-123. ISSN 0133-4778

Csukovits, Enikő (2014) Magyarország helye Kelet-Európában. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, p. 71.

Csukovits, Enikő (2013) Magyarország helye Kelet-Európában. A Descriptio Europae Orientalis országleírásai. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 71-82. ISBN 978-963-87475-3-2

Csősz, László and Gidó, Attila (2013) Excluşi şi exploataţi. Munca obligatorie a evreilor din România şi Ungaria în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Other. ISPMN, Kolozsvár.

Csősz, László and Gidó, Attila and Fiamova, Martina and Kunt, Gergely and Laszák, Ildikó and Paulovicova, Nina and Pejin, Attila and Vajda, Júlia (2015) Munkaszolgálat a második világháború idején a történelmi Magyarország utódállamaiban. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 60 (2). pp. 72-145. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Cvetkovic, Srdjan and Šarenac, Danilo (2023) Great Theorists of Central European Integration in Serbia. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 199-246. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

D

Demeter, Gábor and Csaplár-Degovics, Krisztián and Bottlik, Zsolt (2016) ЕТНИЧЕСКИТЕ КАРТИ И СТАТИСТИКИ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИЯ (1878 – 1913) – НАДЕЖДНОСТ НА ДАННИТЕ. MACEDONSKI PREGLED, 2016 (2). pp. 47-82. ISSN 0861-2277

Demeter, M. Attila (2016) Nacionalizmus és patriotizmus között. Báró Eötvös József a nemzetiségi kérdésről. In: Klasszikus és/vagy modern? A republikanizmus és a politikai gondolkodás Konferencia a republikanizmus eszmetörténeti és filozófiai aspektusairól, 2015. február 6., Budapest. (In Press)

Demeter, M. Attila (2016) Politikai nemzet versus nemzetiség - 1848, 1861, 1868. In: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában, 2015. december 8., Budapest.

Deák, József (2022) Monarchikus és birodalmi hatások Lengyelországban az 1919–1921-es lengyel–szovjet háború tükrében = Monarchical and Imperial Influences in Poland in the Light of the Polish–Soviet War of 1919–1921. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 10 (3). pp. 102-110. ISSN 2063-9058

Dobos, Balázs (2021) Ethnopolitical Identification and Mobilisation within the Elected Non-Territorial Cultural Autonomies of Central and South-Eastern Europe. In: Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities. MTS Társadalomtudományi Kutatóközpont; University American College Skopje, Budapest, Szkopje, pp. 104-117. ISBN 9786084607533

Dobos, Balázs (2018) Kitartó etnicitás: etnikai pártok Kelet-Közép-Európában. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 26 (2). pp. 245-254. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Dobos, Balázs (2018) A választási rendszerek hatásai a közép- és délkelet-európai személyi elvű kisebbségi autonómiákban. KISEBBSÉGKUTATÁS, 27 (1-2). pp. 7-39. ISSN 1215-2684

Dobos, István (2015) Történelem és retorika - Kosztolányi háborús írásai a zsidóságról. In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 84-105. ISBN 978-963-508-814-0

Domonkos, Endre (2022) Törekvések a KGST-tagországok szorosabb együttműködésére az 1953 és 1991 közötti időszakban = Efforts for a Closer Cooperation Among the Cmea Countries During the Period From 1953 to 1991. GRADUS, 9 (2). ISSN 2064-8014

Dáné, Veronka (2021) Egy erdélyi főúri udvar a 17. század közepén. Kemény János continuus szolgái. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 207-225. ISSN 0040-9634

Dánél, Mónika (2016) 1989/Románia: újrajátszás, archívum, történelmi esemény. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat, 80 (5). pp. 5-30. ISSN 0350-9079

Dánél, Mónika (2016) Széthangzó forradalom. Az 1989-es romániai történések újrajátszásai, remedializációi. Metropolis. ISSN 1416-8154

Dánél, Mónika (2018) VÁNDORHEGYEK – POLITIKAI HATÁROK, MEDIÁLIS TRANSZFORMÁCIÓK, SZIMBOLIKUS KISAJÁTÍTÁSOK KissPál Szabolcs: Szerelmes földrajz (2012–2016). KORUNK (KOLOZSVÁR) (9). pp. 14-22. ISSN 1222-8338

Dánél, Mónika (2018) A (meg)hallgatás képessége – kép és hang törésvonalai, ekphraszisz és hangkölcsönzés Radu Jude és Tompa Andrea műveiben. PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT. ISSN 1585-5112 (Submitted)

E

Egry, Gábor (2022) Comparative History of Local Resilience? On the ERC Consolidator Grant Project ‘Negotiating Post-Imperial Transitions: from Remobilization to Nation-State Consolidation (Nepostrans). HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 2 (1). pp. 237-246. ISSN 2786-0930

Egry, Gábor (2015) Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944. Napvilág, Budapest. ISBN 9789633383858

Egry, Gábor (2020) Fallen Between Two Stools? Imperial Legacies, State-Society Relationships and the Limits of Building a Nation-State in Romania After the First World War. SÜDOST-FORSCHUNGEN : INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE, KULTUR UND LANDESKUNDE SÜDOSTEUROPAS, 79 (1). pp. 1-28. ISSN 0081-9077 (print); 2364-9321 (online) (In Press)

Egry, Gábor (2019) Negotiating Post-Imperial Transitions: Local Societies and Nationalizing States in East Central Europe. In: Embers of Empire. Continuity and Rupture in the Habsburg Successor States after 1918. Austrian and Habsburg Studies . Berghahn, New York, pp. 15-42. ISBN 9781789200225

Egry, Gábor (2020) Unruly Borderlands: Border-making, Peripheralization, and Layered Regionalism in Post-WWI Maramureș and the Banat. EUROPEAN REVIEW OF HISTORY = REVUE EUROPÉENNE D'HISTOIRE. pp. 1-41. ISSN 1350-7486 (print); 1469-8293 (online)

Egry, Gábor (2020) Zárványok, hagyományok, szakemberek : A magyar közigazgatás és Nagy-Románia működése. In: Trianon és a magyar közigazgatás. Magyar Kormánytisztviselői Kar; Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, pp. 131-150. ISBN 978-963-631-296-1

Egry, Gábor and Takács, Róbert (2015) Az I. világháború közép- és kelet-európai emlékezetének mozaikdarabkáiról. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 59 (1). pp. 165-174. ISSN 1586-2410

Eisen, George and Stark, Tamás (2014) Az 1941-es galíciai deportálás és a kamenyec-podolskiji tömegmészárlás: a magyar holokauszt első fejezete. Valóság, 2014 (9). ISSN 0324-7228

Eke, Zsuzsanna and Rus-Cacovean, Ioana (2023) Szamos-menti kastélyok és várak = Castele și cetăți de pe valea Someșului = Manor Houses and Castles on the Someș Valley. Transylvania Trust Alapítvány, Kolozsvár. ISBN 978-973-0-38770-4

Erdélyi, István (2019) Mаtеrialü IV. mеzsdunarodnogo magyarszkogo szimpoziuma. Kazany‒Bolgar. 15‒19. oktjabrja 2018. G. Arheologija evrazijszkih sztepej 6 (2018). KELETKUTATÁS (tavasz). pp. 117-120. ISSN 0133-4778

F

Fazakas, Zoltán József (2023) A vallásszabadság és az államnacionalizmus kapcsolata a Román Királyság 1866. évi és 1923. évi Alkotmányaiban. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 377-396.

Fedinec, Csilla (2014) Деякі аспекти захисту національних меншин в Закарпатті дорадянського періоду. In: Закарпатські правові читання. Видавництво УжНУ «Говерла», Uzhgorod, pp. 8-18.

Fedinec, Csilla (2010) Закарпатський лабіринт: хто знайде нитку Аріядни? UKRAINA MODERNA, 16 (5). pp. 313-320.

Fedinec, Csilla (2022) Az ukrán függetlenség. BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, 12 (4). pp. 24-29. ISSN 2062-5200

Fedinec, Csilla (2021) Dekommunizált településnevek. BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, 11 (7). pp. 64-65. ISSN 2062-5200

Fedinec, Csilla (2023) Great Theorists of Central European Integration in Ukraine. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 393-442. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Fedinec, Csilla (2022) Kárpátalja: örökség és társadalom. Új tudományos zsebkönyvtár : Bölcsészet- és társadalomtudományok (1). Typotex Kiadó, Budapest. ISBN 9789634931959

Fedinec, Csilla (2022) Kárpátaljai képviselők a szovjet törvényhozásban: magyar lehetőségek (1945–1991). In: Nemzetiségi parlamenti képviselet : Nemzetiségi képviselet Magyarországon és az utódállamok parlamentjeiben (1869–1918 / 1920–1990. Országház Könyvkiadó, Budapest, pp. 331-344.

Fedinec, Csilla (2015) Oleksandr Pahiria: Mizh vijnoiu ta myrom: vidnosyny mizh OUN i UPA ta zbrojnymy sylamy Uhorshchyny (1939-1945). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (1). pp. 280-285. ISSN 0017-6540

Fedinec, Csilla (2016) Szalagok, hősök, szobrok. KOMMENTÁR (6). pp. 29-47. ISSN 1787-6974

Fedinec, Csilla (2013) A „leggyengébb fél”. In: Bűnbak minden időben. Kronosz Kiadó; Magyar Történelmi Társulat; Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Pécs; Budapest, pp. 308-315. ISBN 978-615-5339-45-5

Fedinec, Csilla and Font, Márta and Szakál, Imre and Varga, Beáta (2021) Ukrajna története: régiók, identitás, államiság. Társadalomtudományi Kutatóközpont, Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 9789635561957

Fedinec, Csilla and Halász, Iván (2015) Kisebbségi libikóka. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 23 (3). pp. 101-149. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Fedinec, Csilla and Halász, Iván and Tóth, Mihály (2016) A független Ukrajna : Államépítés, alkotmányozás és elsüllyesztett kincsek. Pesti Kalligram, Budapest. ISBN 978-615-5603-83-9

Fedinec, Csilla and Szakál, Imre (2021) Одно из государственных образований карпатских русинов – Гуцульская Республика = Another Short-Lived State of the Carpatho-Rusins – the Hutsul Republic. RUSIN INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY, 64 (2). pp. 115-134. ISSN 1857-2685 2345-1149

Fejérdy, Gergely (2014) Auer Pál, az Árnyékember. A 20. századi magyar-francia kapcsolatok egy meghatározó szereplője. Kommentár (3). pp. 71-85. ISSN 1787-6974

Fertő, Imre (2016) Strukturális átalakulás a kelet-közép-európai országok mezőgazdaságában : konvergencia vagy divergencia? GAZDÁLKODÁS, 60 (2). pp. 97-126. ISSN 0046-5518

Filep, Tamás Gusztáv and Gidó, Attila (2015) „1918 után a sokat hivatkozott magyar–zsidó asszimilációs szerződés Erdélyben magyar–zsidó lojalitásszerződéssé alakul át” – Gidó Attilával Filep Tamás Gusztáv beszélget. PRO MINORITATE, 25 (1). pp. 141-161. ISSN 1216-9927

Fleischer, Tamás (2016) The EU Transport Policy and the Enlargement Process. In: Turkey and the EU: Energy, Transport and Competition Policies. European Energy Studies (9). Claeys and Casteels Publishing, Deventer, pp. 121-138. ISBN 978-907-76443-7

Fodor, Péter and Vigh, Levente (2020) Átmozgatott emlékezet. Interjú Fodor Péter kultúrakutatóval. Kulter.

Font, Márta and Bótor, Tímea Ágnes and Kondor, Márta and Raffayné Kálsecz, Kata and Somogyi, Andrea (2010) Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán területi és strukturális vizsgálata = Research on Territorial and Structural Changes of Central-, Eastern Europe and the Balkans between 1000-1450. Project Report. OTKA.

Fujisawa, Jun (2021) Alternative Globalizations: Eastern Europe and the Postcolonial World. Edited by James Mark, Artemy M. Kalinovsky, and Steffi Marung. Bloomington: Indiana University Press, 2020. 352 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 184-187. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Fülöp, Mihály (1992) The Military Clauses of the Paris Peace Treaties with Rumania, Bulgaria and Hungary. In: From Versailles to Baghdad: Post-War Armement Control of Defeated States,. United Nations University Press, New York (NY), pp. 39-54. ISBN 92-9045-070-3

Főcze, János and Zahorán, Csaba (2020) Mérlegen a "Nagy Egyesülés" : Vita 1918-ról és Románia utóbbi száz évéről = The "Great Union" on Balance : Dispute about 1918 and the Last Hundred Years of Romania’s History. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (4). pp. 641-666. ISSN 0040-9634

G

Garbacik-Balakowicz, Magdalena (2023) Review of Vilnius: City of Strangers by Laimonas Briedis. Reciti.

Gebei, Sándor (2024) Orosz–porosz érdekazonosság a Rzeczpospolita első területi megcsonkításában (1772). VILÁGTÖRTÉNET, 46 (1). pp. 43-56. ISSN 0083-6265

Gedeon, Magdolna (2023) Introduction. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 11-19. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Gidó, Attila (2014) Az erdélyi zsidó identitások Nagyromániában. In: Identitás, nemzet, nemzetpolitika, 2012. október 2–4., Csíkszereda.

Gidó, Attila (2014) Două decenii. Evreii din Cluj în perioada interbelică. ISPMN, Kolozsvár. ISBN 978-606-8377-28-5

Gidó, Attila (2015) The Hungarian Bureaucracy and the Administrative Costs of the Holocaust in Northern Transylvania. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE (3). pp. 641-672. ISSN 2063-8647

Gidó, Attila (2016) Identitatea evreilor ardeleni în perioada interbelică. Revista de Istorie a Evreilor din România (1). pp. 52-64.

Gidó, Attila (2014) The Institutional Life of the Jewish Community from Cluj. Studia Judaica (20). pp. 79-88. ISSN 1221-5163

Gidó, Attila (2016) Két évtized. A kolozsvári zsidóság a két világháború között. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-057-5

Gidó, Attila (2015) Magyar-zsidó viszony Erdélyben a 20. század első felében. Other. UNSPECIFIED. (Submitted)

Gidó, Attila (2015) Marton Ernő beszámolója az Észak-erdélyi zsidóság helyzetéről 1944 novemberében. PRO MINORITATE, 25 (2). pp. 24-44. ISSN 1216-9927

Gidó, Attila (2013) Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918-1948 között. Erdélyi Tudományos Füzetek (276). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-8178-75-2

Gidó, Attila (2016) „Patrie liberă, cămin paşnic”. Mişcarea naţională evreiască din Transilvania şi activitatea pentru construirea noii patrii în Palestina, 1918–1940. In: File din istoria evreimii Clujene IV. Editura Mega, Kolozsvár, pp. 37-57.

Gidó, Attila (2016) Raportul lui Ernest (Ernő) Marton despre situaţia evreilor din Transilvania de Nord. Magazin Istoric (4). pp. 38-43. ISSN 0541-881X

Gidó, Attila (2015) Zsidók Erdélyben. Szócikk. Romániai Magyar Lexikon.

Gidó, Attila (2016) A magyar bürokrácia és a holokauszt adminisztratív költségei Észak-Erdélyben. In: A nagypolitikától a hétköznapokig. Balassi Kiadó, Budapest. (In Press)

Glatz, Ferenc (2002) Akadémia és tudománypolitika a volt szocialista országokban 1922-1999. MAGYAR TUDOMÁNY, 47 (4). pp. 494-506. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (2013) Az európai társadalmi változások néhány új vonása (1960-2010). KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 6 (1–2). pp. 7-12. ISSN 1789-6339

Glatz, Ferenc (1989) Az európai és a magyarországi újkorkutatás kialakulása. In: Gazdaság, társadalom, történetírás. Emlékkönyv Pach Zsigmond Pál 70. születésnapjára. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 197-209. ISBN 963-8311-67-3

Glatz, Ferenc (2006) A Balkán-kutatás reneszánsza, 2005. EZREDFORDULÓ (1). pp. 3-7. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (2008) Egy szakma "küldetése". A román-magyar történészfórum indítása, 2008. május 23. HISTÓRIA, 30 (4-5). pp. 5-6. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1995) Reform und Systemwechsel in Ungarn 1989 bis 1993. In: Revolutionen in Ostmitteleuropa 1789-1989 : Schwerpunkt Ungarn. Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts (23). Verlag für Geschichte und Politik : Oldenbourg, Wien ; München, pp. 159-173. ISBN 3-7028-0336-X 020 ; 3-486-56118-9

Glatz, Ferenc (2002) Regionale Geschichtsbetrachtung in Ostmitteleuropa Die Ungarn und ihre Nachbarn in der Zeit der Staatsgründung. In: Die ungarische Staatsbildung und Ostmitteleuropa. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (15). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-35. ISBN 963-202-773-6

Glatz, Ferenc (1997) Scientific and Technological Revolution and the Small Nations. In: Die kleinen Nationen in Europa. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (4). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 11-24.

Glatz, Ferenc (2008) Tisztázás a múltról, megbékélés a jövőért. (Román-magyar történészfórum, 2008. május 23-24.). HISTÓRIA, 30 (4-5). pp. 2-4. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2007) Állam és nemzet Kelet-Európában. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 49 (4). pp. 457-475. ISSN 0040-9634

Goreczky, Tamás (2014) Egy görög-török konfliktus története a 19. századból – az 1896-97-es krétai válság az osztrák-magyar diplomáciai iratok tükrében. Öt kontinens. Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék Közleményei, 2013 (1). pp. 163-178. ISSN 1589-3839

Gyuricza, László and Berghauer, Sándor (2011) The Pecularities of the Development of Tourism in Ukraine. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, 10 (1). pp. 37-43.

Györffy, György (1964) Adatok a románok XIII. századi történetéhez és a román állam kezdeteihez II. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 7 (3-4). ISSN 0040-9634

Györffy, György (1991) A kazár kettõs királyság kérdéséhez. KELETKUTATÁS. pp. 15-19. ISSN 0133-4778

György, Eszter (2021) Roma Voices in History: A Sourcebook; Roma Civic Emancipation in Central, South-Eastern and Eastern Europe from the 19th Century until World War II. Edited by Elena Marushiakova and Vesselin Popov. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (3). pp. 598-600. ISSN 2063-8647

Győrffy, Dóra (2022) Kelet-Közép-Európa gazdasága a koronavírus járvány után – folytatódik-e a felzárkózás? Mátyás László (szerk.): Emerging European Economies after the Pandemic: Stuck in the Middle-Income Trap? Springer, Cham, 2022, 627 o. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (7-8). pp. 981-985. ISSN 0023-4346

Gálfi, Emőke (2016) Az egyházi javak szekularizációja és az erdélyi fejedelmek székvárosának születése. Erdélyi Múzeum, 77 (1). pp. 26-35. ISSN 1453-0961

Gálfi, Emőke (2016) Tiszttartók és udvarbírák avagy a gyulafehérvári uradalom jószágkormányzata a XVI. század második felében. In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben, 2015. október 10., Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület. (Submitted)

Gálfi, Emőke (2016) A gyulafehérvári Lippa fertály és a lippai menekültek a 16. század közepén. In: Testimonio Litterarum. Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 143-149. ISBN 978 606 739 054 4

Gálfi, Emőke (2017) A kolozsvári és a gyulafehérvári ötvösök viszálya a 16. század végén. Erdélyi Múzeum, 79 (1). pp. 76-81. ISSN 1453-0961

Gönczi, Andrea (2007) Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején. PoliPrint, Ungvár-Beregszász.

H

Haid, Elisabeth and Kosi, Jernej (2020) State-Building and Democratisation on the Fringes of Interwar Poland and Yugoslavia. Prekmurje and Eastern Galicia from Empire to Nation-State. SÜDOST-FORSCHUNGEN : INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE, KULTUR UND LANDESKUNDE SÜDOSTEUROPAS, 79 (1). pp. 29-67. ISSN 0081-9077 (print); 2364-9321 (online) (In Press)

Haid-Lener, Gábor (2023) Zum Wohle der Stadt – im Dienste der Nation : Nationalstaatsbildung und städtische Selbstverwaltung in Ostgalizien, 1914–1927. Jahrbücher für Geschichte Europas, 71 (1). pp. 237-246. ISSN 0021-4019

Halink, Simon (2013) The Politics of “National Character”: A Study in Interwar East European Thought. (Routledge Studies in Comparative Political Thought). By Balázs Trencsényi. London–New York: Routledge, 2012. 227 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (3). pp. 639-691. ISSN 2063-8647

Hanebrink, Paul (2021) Rampart Nations: Bulwark Myths of East European Multiconfessional Societies in the Age of Nationalism. Edited by Liliya Berezhnaya and Heidi Hein-Kircher. New York–Oxford: Berghahn, 2019. 416 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 171-173. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Horváth, Gergely Krisztián (2015) Virilisektől a káderekig. Recenzió Rigó Róbert: Elitváltások évtizede Kecskeméten (1938–1948) ÁBTL–Kronosz, Budapest–Pécs, 2014. c. könyvéről. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 30 (2). pp. 204-208. ISSN 0237-7934

Horváth, Sándor (2013) Getno. A nagy generáció emlékezeti helyei. KORUNK (KOLOZSVÁR), 24 (8). pp. 42-48. ISSN 1222-8338

Horváth, Sándor (2013) Mindennapi Sztálinváros: Ilona története. KORUNK (KOLOZSVÁR), 24 (10). pp. 67-76. ISSN 1222-8338

Horváth, Sándor (2021) Sammelrez: Memory of the Socialist Past: Nostalgia, Retro and Remains of Socialism in Czechia and Hungary. H-SOZ-KULT. ISSN 2196-5307

Horváth, Sándor (2013) The Workers' State: Industrial Labor and the Making of Socialist Hungary, 1944–1958. By Mark Pittaway. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 2012. ix + 386 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 2 (3). pp. 682-691. ISSN 2063-8647

Horváth, Zsolt K. (2018) A betegség varázstalanítása és a varázshegy érzéki betegségei. Dr. Levendel László gondolkodásának lélektani, biopolitikai és művészeti vonatkozásai. Ars Hungarica, 44 (4). pp. 447-464. ISSN 01331531

Horváth, Zsolt K. (2019) Új iskola – új társadalom. Mérei Ferenc és a demokratikus iskola kísérlete Magyarországon, 1945–1948. In: „Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt”. Tanulmányok Kövér György születésnapjára. Rodosz, Nagyvárad, pp. 281-297. ISBN 978-606-8307-88-6

Huhák, Heléna and Bódi, Lóránt (2021) The COURAGE Registry. MARTOR (26). pp. 139-146. ISSN 1224-6271

I

I. Tóth, Zoltán (2021) Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. 1. rész. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 289-314. ISSN 0040-9634

Illés, Iván (1997) A regionális együttműködés feltételei Közép- és Kelet-Európában. Tér és Társadalom, 11 (2). pp. 17-28. ISSN 0237-7683

Illés, Veronika (2020) Nemzetállamok, de milyen áron? – A II. világháború kirobbanását követő lengyel-ukrán kapcsolatok különös tekintettel a keleti végekre = Nation-States, But at What Cost? - The Poland – Ukraine Relations After the Explosion of the World War II With Special Reference to the Eastern Borderlands. KÜLÜGYI MŰHELY, 2 (1). pp. 216-231. ISSN 2677-0288

Ilyash, György (2020) Belarusz krízis: lehetséges főbb forgatókönyvekről és megvalósulásuk valószínűségéről = Belarus crisis: possible main scenarios and probability of their realization. KKI ELEMZÉSEK, E-2020. ISSN 2416-0148

Ilyefalvi, Emese (2024) „Ha levelem elolvastad, add tovább” Bonczidai Dezső kézírásos gyülekezeti levelei a két világháború közötti Kidén. Emberek és kontextusok, 26 . Erdélyi-Múzeum Egyesület, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-739-255-5

J

Jakab, Albert Zsolt and Peti, Lehel (2010) Minorităţi în zonele de contact interetnic. Kriterion; ISPMN, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-92512-2-5; 978-973-26-1011-4

Jakó, Klára (2022) Adatok Bocskay István erdélyi fejedelem haláláról és gyulafehérvári temetéséről. ERDÉLYI MÚZEUM, 84 (1). pp. 42-60. ISSN 1453-0961

Jakó, Klára (2022) "Az holott is mint baglyok..." : Erdély megmaradását a román vajdák mellett pennával szolgálva. KORUNK (KOLOZSVÁR), 33 (8). pp. 58-69. ISSN 1222-8338

Janek, István (2014) János Esterházy a slovensko-maďarské diplomatické vzťahy v rokoch 1938-1941. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989. Osobnosti známe-neznáme. Ústav Pameti a Národa, Bratislava, pp. 58-74. ISBN 978-8089335-64-0 (Submitted)

Janek, István (2014) Martin Hetényi: Zjednotená Maďarská strana na Slovensku. 1939-1945. Recenzió. KOR/RIDOR : SZLOVÁK-MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 2014 (4). pp. 60-65. ISSN 2064-6410

Jeličić, Ivan (2020) To Ensure Normal Administrative Order, and for the Population’s Greater Comfort? Aspects of Postwar Transition in the Political District of Volosko-Opatija. SÜDOST-FORSCHUNGEN : INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE, KULTUR UND LANDESKUNDE SÜDOSTEUROPAS. pp. 1-28. ISSN 0081-9077 (print); 2364-9321 (online) (In Press)

Jánosi, Csongor (2018) Az 1950-es és 1960-as évek Kolozsvárjának eszményi ügynökalakja : „Jordáki János” a titkosszolgálati iratok tükrében. PRO MINORITATE. pp. 44-75. ISSN 1216-9927

Jánosi, Csongor (2022) Transylvanian Hungarian dissent in the 1980s. BETEKINTŐ, 16 (4). pp. 15-43. ISSN 2732-186X

Jánosi, Csongor (2017) A magyar-román belügyi és állambiztonsági kapcsolatok 1955-1965 között. PRO MINORITATE (2017 N). pp. 86-125. ISSN 1216-9927

K

Kalotay, Kálmán (2023) War, Sanctions, and Foreign Direct Investment to and from Russia. MEDUNARODNA POLITIKA, 74 (1189). pp. 133-153. ISSN 0543-3657

Katona, Csaba (2015) Az Osztrák–Magyar és az orosz diplomácia kapcsolatai Forgách Simon újratemetése kapcsán (1904–1906). In: Európa perifériáján. MOSZT Könyvek (8). Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport, Pécs, pp. 151-160.

Kecskés, D. Gusztáv (2013) Magyar−francia kapcsolatok, 1945−1990. Források. Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9627-60-4

Kecskés, Gusztáv (2009) Franciaország és Kelet-Közép-Európa kapcsolata De Gaulle elnöksége idején (1958-1969). VILÁGTÖRTÉNET, 31 (3-4). pp. 22-35. ISSN 0083-6265

Kecskés, Gusztáv (2006) La politique étrangere de la France envers l'Europe centrale et orientale de 1945 a 1956. Le cas hongrois. ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, 4. pp. 35-45. ISSN 1589-3839

Kecskés, Gusztáv (2016) A kelet-közép-európai nemzetiségek és a francia külpolitika az első világháború idején. PRO MINORITATE, 25 (4). pp. 59-81. ISSN 1216-9927

Kecskés, Gusztáv (2006) A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában (1953-1956). MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 51 (2). pp. 227-234. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Kecskés D., Gusztáv (2014) Egy globális humanitárius akció hétköznapjai. A magyar menekültek segélyezésének szervezésére létrehozott Koordinációs Bizottság összefoglaló jegyzőkönyvei (Genf, 1956. november 13.−1957. október 29.). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-9627-74-1

Kecskés D., Gusztáv (2007) Franciaország és a magyar forradalom, 1956. História Könyvtár, Monográfiák, 22 . MTA Történettudományi Intézet, Budapest.

Kecskés D., Gusztáv (2011) Franciaország, Közép-Kelet-Európa és Magyarország Georges Pompidou elnöksége idején, 1969–1974. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 56 (3). pp. 129-136. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Kecskés D., Gusztáv (2005) La diplomatie française et la révolution hongroise de 1956. Dissertationes (3). Institut hongrois de Paris, Paris, Budapest, Szeged. ISBN 963-865-213-6

Kecskés D., Gusztáv (2009) Les relations entre la France et l’Europe centrale et orientale des années 1860 à nos jours. ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, 7. pp. 39-43. ISSN 1589-3839

Kecskés D., Gusztáv (2014) Paradigmaváltás Párizsban. Franciaország Kelet-Közép-Európa politikájának átalakulása az első világháború idején. In: Az első világháború, 1914−1918. Tanulmányok és dokumentumok. L’Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 187-207. ISBN 978-963-236-836-8

Kecskés D., Gusztáv (2013) A kelet-közép-európai rendszerváltás és a francia külpolitika. In: Megroppan a világrend, 1989−1991. Célok, szereplők, következmények. Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 73-100. ISBN 978-963-446-685-7

Kecskés D., Gusztáv (2010) A trianoni békeszerződés kelet-közép-európai háttere a francia külpolitika perspektívájában. KISEBBSÉGKUTATÁS, 19 (2). pp. 195-210. ISSN 1215-2684

Kemény, G. Gábor (1977) Mocsáry Kelet-Európája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 49-63. ISSN 0025-0376

Kincses, Katalin Mária (2016) A kolozsvári borbély-sebész céh a kora újkorban. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. L'Harmattan, pp. 535-558. ISBN 978-963-236-497-1

Kiss, Adrienn (2016) Konfliktusok és önrendelkezés a Kaukázusban. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 26 (E-szám). pp. 130-138. ISSN 1215-4121

Kiss, László and Mitrovits, Miklós (2023) A sport és a szakszervezetek : a sportegyesületi struktúra átalakítása Kelet-Közép-Európában = Sports and trade unions : the transformation of the network of sports associations in East-Central Europe. SZÁZADOK, 157 (4). pp. 683-709. ISSN 0039-8098

Kljaić, Stipe (2023) Theories of Central European Integration in Croatian Politics and Culture (1848–1971). In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 175-198. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Kolçak, Özgür (2017) Egy erdélyi fejedelem a „héják” karmai között: II. Rákóczi György és Köprülü Mehmed pasa. KELETKUTATÁS (tavasz). pp. 63-82. ISSN 0133-4778

Korniienko, Olha (2021) Ukrainian Fashion Houses as Centers of Soviet Fashion Representation. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (3). pp. 495-528. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Koszor-Codrea, Cosmin (2021) Inventing the Social in Romania, 1848-1914: Networks and Laboratories of Knowledge. By Călin Cotoi. Leiden: Brill, Verlag Ferdinand Schöningh, 2020. 278 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 402-405. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Kovács, Eszter (2019) "A mélyen tisztelt rendek miatt szét vagyunk szórva, mint az eltévedt bárányok." Rumer Gergely jezsuita tartományfőnök gondolatai az 1618-as prágai rendi felkelésről. MAGYAR SION, 13 (1). pp. 39-44. ISSN 1337-2491

Kovács, Nándor Erik (2014) The legal status of the Danubian Principalities in the 17th century as reflected in the Şikayet Defteris. GUNEYDOGU AVRUPA ARASTIRMALARI DERGISI / JOURNAL FOR SOUTH -EASTERN EUROPEAN STUDIES, 25 (1). pp. 1-23. ISSN 0378-3863

Kovács, Éva and Szapor, Judith (2020) Introduction to the English Edition: The Storyteller of the Shoah: Éva Fahidi and Anima Rerum. In: The Soul of Things : Memoir of a Youth Interrupted. University of Toronto Press, Toronto, pp. 9-22. ISBN 978-1-4875-3625-1

Krausz, Tamás (2023) Замечания о природе современной русо- и советофобии = Remarks on the Nature of Modern Russo- and Sovietophobia. RUSSIANSTUDIES.HU, 5 (2). pp. 137-150. ISSN 2677-0660

Kristó, Gyula (1986) Az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzék és az erdélyi románság létszáma. ACTA HISTORICA (SZEGED), 83. pp. 41-51. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1983) Az alföldi bolgár uralom kérdéséhez a IX. században. DISSERTATIONES SLAVICAE, 14 (Suppl.). pp. 27-37. ISSN 0586-3732

Kristó, Gyula (1977) Különkormányzat az Árpád-kori Drávántúlon és Erdélyben. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 20 (1). ISSN 0040-9634

Kusai, Sándor Zoltán (2021) Az új hidegháború kérdéséről = On the Issue of the New Cold War. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (2). pp. 3-21. ISSN 1587-9089

Kántás, Balázs (2023) Magyar–bajor–osztrák revizionista együttműködési kísérletek, 1919–1923. Hungarovox Bt., Budapest. ISBN 9789635341726

Kármán, Gábor (2022) Előremenekülés: A harmincéves háború mint megoldás az Erdélyi Fejedelemség hatalmi válságára. KORUNK (KOLOZSVÁR), 33 (8). pp. 45-57. ISSN 1222-8338

Körösényi, András (2016) Revival of the past or new beginning? The nature of post-communist politics. In: Post-Communist Transition: Emerging Pluralism in Hungary. Bloomsbury Publishing, London; New York, pp. 111-131. ISBN 978-1-4742-8780-7

Köő, Artúr (2023) Harry Hill Bandholtz alakjának román "tükörképe". Múzeumi kincsek megmentője vagy hantázó szélhámos? = The Romanian "Mirror Image" of the Figure of Harry Hill Bandholtz. A Rescuer of Museum Treasures or a Philandering Swindler? In: A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 2022. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (62). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 297-312.

Kürti, László (2013) Cold War happiness : Singing pioneers Internal enemies and Hungarian life under Stalinism. In: De-centering Cold War History. Routledge, London-New York, pp. 75-98. ISBN 9780415636407

Kürti, László (2004) A nagy háború vizuális kultúrája. In: A Nagy Háború másik arca : a lövészárkok hétköznapjjai. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 35-45. ISBN 963-05-8206-6

Kőrösi, István (2015) Kelet-Közép-Európa felzárkózásának lehetősége és kilátásai az Európai Unióban. In: Felzárkózás vagy lemaradás? Heller Farkas Könyvek (2). Pázmány Press, Budapest, pp. 159-176. ISBN 978-963-308-264-5

Kőrösi, István (2014) Wächst Mitteleuropa zusammen? Das wiedervereinigte Deutschland und Ostmitteleuropa als Wirtschaftspartner. KRITISCHE ZEITEN : ZEITSCHRIFT FŰR HUMANWISSENSCHAFTEN, 5 (1-2). pp. 62-74. ISSN 2219-3162

L

Lajos, Veronika (2012) A nemzeti eszme és a moldvai csángók életvilága. „Románosító” és „magyarosító” csángó életpályák. In: Egyén és közösség. Tanulmányok. MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, pp. 411-430. ISBN 978-86-86469-53-3

Lakatos, Artur (2017) Az MSZMP KB állásfoglalása Ceaușescu Romániájáról 1971. január 26. KORUNK (KOLOZSVÁR), 28 (4). pp. 94-102. ISSN 1222-8338

Lakatos, Artur (2017) Szocialista iparosítás, demográfiai változások. Kolozsvár, Nagyvárad és Marosvásárhely fejlődési irányai (1945-1989). Belvedere Meridionale, 29 (2). pp. 27-53. ISSN 1419-0222 ; ISSN (online) 2064-5929

Lakatos, Artur and Betea, Lavinia (2016) „Frați vitregi în lagărul socialist. Percepțiile comuniștilor maghiari despre primii ani ai regimului Ceaușescu” /Step Brothers in the Socialist Bloc. Perceptions of Communist Hungarian Leaders Concerning First Years of Ceaușescu’s Regime. Transilvania, 8 (7). pp. 58-68. ISSN 02550539

Lazarević, Žarko (2023) Between Central Europe and Europe (Slovenians and European concepts). In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 247-271. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Lyapov, Filip (2021) Paramilitarism in the Balkans: Yugoslavia, Bulgaria, and Albania, 1917-1924. By Dmitar Tasić. Oxford: Oxford University Press, 2020. 288 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 406-408. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Láng, Benedek (2016) Central and Eastern Europe: Scholarship on Magic. In: Ashgate Research Companion to Medieval Magic, ca. 1000-1500. Ashgate, London, pp. 1-15. ISBN 978-1-4724-4730-2

M

Magina, Adrian (2013) From Custom to Written Law: Ius Valachicum in the Banat. In: Government and law in medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia. School of Slavonic and East european Studies, London, pp. 71-77. ISBN 978-0-903425-87-2

Makhotina, Ekaterina (2013) Iron Curtain. The Crushing of Eastern Europe, 1944–1956. By Anne Applebaum. New York: Doubleday, 2012. xxxvi + 566 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (3). pp. 676-681. ISSN 2063-8647

Marchut, Réka (2020) Bukaresti magyarokról, otthonról és hazáról. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (4). pp. 195-197. ISSN 0865-557X

Marchut, Réka (2017) Hans Otto Roth feljegyzése a romániai németek és magyarok kapcsolatáról (1926). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 451-467. ISSN 0865-0632

Marchut, Réka (2017) Raoul Bossy naplójának magyar vonatkozásai (1941-1943). MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 61 (1). pp. 48-72. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Marchut, Réka (2021) Román konkordátum Bukarest, Róma, Budapest és Berlin diplomáciai erőterében. In: Szabad nemzet, szabad hazában. Tanulmányok a polgári átalakulás és a nemzeti modernizáció kérdéseiről Erdődy Gábor 70. születésnapjára. L'Harmattan 2021, Budapest. ISBN 978-963-414-804-3

Masek, Zsófia (2021) Kelet-Európa hun kori régészete. MAGYAR TUDOMÁNY (S1). pp. 42-52. ISSN 0025-0325

Mihaljević, Josip (2024) Jakša Kušan’s Forgotten Struggle for Freedom and Democracy in Croatia. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (1). pp. 107-132. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Mitrovits, Miklós (2012) 1956, 1968, 1980–81: three uprisings against the state socialist regimes. In: Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe. Ústav Pamäti Národa, Bratislava, pp. 493-505. ISBN 978-80-89335-50-3

Mitrovits, Miklós (2021) Béla Tomka, Austerities and Aspirations: A Comparative History of Growth, Consumption, and Quality of Life in East Central Europe Since 1945. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 2 (2). pp. 133-137. ISSN 2732-0456

Mitrovits, Miklós (2013) Csehszlovákia felbomlása és a magyar politika (1989-1993). MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 58 (1). pp. 148-176. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Mitrovits, Miklós (2010) From the Idea of Self-Management to Capitalism. DEBATTE : JOURNAL OF CONTEMPORARY CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 18 (2). pp. 163-184. ISSN 0965-156X

Mitrovits, Miklós (2018) Gustáv Husák. VILÁGTÖRTÉNET, 8 (40) (3). pp. 523-532. ISSN 0083-6265

Mitrovits, Miklós (2023) "Let the Polish know what they can expect of us..." : The Polish Question through the Prism of the Hungarian Élite, 1914–1918. In: Nationalisms in Action : The Great War and Its Aftermath in East-Central Europe. J. Selye University Faculty of Education, Komárom, pp. 159-179. ISBN 9788081224447

Mitrovits, Miklós (2020) A politikai, kulturális és társadalmi ellenállás lehetőségei : A lengyel és a magyar példa. VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (1). pp. 1-19. ISSN 0083-6265

Mitrovits, Miklós (2018) Út a katonai intervencióhoz : A prágai tavasz és a magyar pártvezetés. VILÁGTÖRTÉNET, 8 (40) (3). pp. 415-443. ISSN 0083-6265

Mitrovits, Miklós (2012) A történelem kriminalizálása. Átvilágítások, perek és kárpótlás a cseh, a lengyel és a magyar gyakorlatban (1989-2012). ESZMÉLET, 24 (94). pp. 98-119. ISSN 0865-2139

Molnár, Ferenc (2023) A Munkácsi Egyházmegye az 1848–49. évi magyar forradalom és szabadságharc forgatagában. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász–Ungvár. ISBN 978-617-8276-28-7

Morovicsová, Eva and Sr. Heretik, Anton and Jr. Heretik, Anton and Škodáček, Igor (2017) History of Psychotherapy in Slovakia. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 1 (12). pp. 88-103. ISSN 1788-4934

Mátyás-Rausch, Petra (2021) Bethlen Gábor erdélyi bányásztelepítésének története. ÚJKOR.HU - A VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM.

Máté-Tóth, András and Szilárdi, Réka (2022) Szekuritizáció és vallás Kelet-Közép-Európában. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (1). pp. 26-43. ISSN 0865-557X

Mészáros, Andor (2018) Úvodní úvahy pro výzkum uherské reformované misie z uherských kolegií (Sárospatak, Debrecen, Pápa) do českých a Moravských území a činnosti druhé generace reformovaných kněží a jejich vztahů s uherskými zeměmi v první polovině 19. století Náčrt výzkumného projektu - rukopis. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

N

Nagy, Gellért (2021) A véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságának általános védelme Fehérorszországban = General Protection of Freedom of Speech and Freedom of Assembly in Belarus. KÜLÜGYI MŰHELY, 3 (2). pp. 90-108. ISSN 2677-0288

Nagy, Ágoston (2021) "Ezen nemes, boldogtalan nemzetnek sorsa és helyheztetése borzasztó!" : Kisfaludy Sándor 1831-es beszéde a lengyelek ügyében = “The Fate and Situation of This Noble, Unhappy Nation is Terrible!” : The 1831 Speech of Sándor Kisfaludy in the Polish Affair. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (4). pp. 671-694. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Nastasă-Kovacs, Lucian (2023) Romanian Theorists of Central European Integration. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 131-174. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Nastasă-Kovács, Lucian (2022) Romanian Theories of Central European Integration. In: The Development of European and Regional Integration Theories in Central European Countries. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 67-92. ISBN 9786156474049

Niederhauser, Emil (1982) A jobbágyfelszabadítás Kelet-Európában. SZÁZADOK, 116 (3). pp. 562-576. ISSN 0039-8098

Niederhauser, Emil (1958) A jobbágyfelszabadítás és a nemzetiségi kérdés Kelet-Európában. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 1 (1-2). pp. 76-90. ISSN 0040-9634

Niederhauser, Emil (1966) A polgári átalakulás problémái kelet- és délkelet-Európában. VILÁGTÖRTÉNET (9-10). pp. 39-64. ISSN 0083-6265

Novák, Csaba Zoltán (2012) "Barátságra ítélve.” Kádár János és Nicolae Ceauşescu. Kádár János és a 20. századi magyar történelem. Tanulmányok. Szerkesztette: Földes György – Mitrovits Miklós. ISSN 978-963-338-093-2

Novák, Csaba Zoltán (2014) Discourses on Collective Integration versus Individual integration. The national Problem and the Organizations for Ethnic Minorities in the Policies of the P.C.R. after World Warr II. Discourse and Counter-discurse in Cultural an Intellectual History. Coordonators: Carmen Andras, Cornel Sigmirean. pp. 292-314. ISSN 978-606-733-022-9

Novák, Csaba Zoltán (2015) Holtvágányon : A Ceausescu-rendszer magyarságpolitikája II. (1975-1989). Pro Print. (Unpublished)

Novák, Csaba Zoltán (2015) Ideologie și politică: elitele intelectuale ale minorităților naționale și Regimul Ceaușescu între anii 1968-1971. Intelectualii. Ideologii și destin politic. Coord. Cornel Sigmirean. Arhipelag XXI. pp. 345-371. ISSN 978-606-8624-28-0

Novák, Csaba Zoltán (2013) Intelectuali la răscrucea istoriei. Turnowsky Sándor. Universităţi, intelectuali şi cultură în Transilvania secolului al XIX-lea. pp. 175-191. ISSN 978-606-8520-38-4

Novák, Csaba Zoltán (2013) Márton Áron Pálfi Géza megfigyelési dossziéjában. Az idők mérlegén. Tanulmányok Márton Áron püspökről. ISSN 978-606-8059-86-0

Novák, Csaba Zoltán (2012) Pártszolgálat és kisebbségi érdekérvényesítés a hatvanas-hetvenes évek Romániájában. Egyén és közösség. Tanulmányok. Szerk. Bárdi Nándor-Tóth Ágnes.. pp. 363-385.

Novák, Csaba Zoltán (2014) Revoluţie şi schimbare de regim la Târgu-Mureş. Primele forme de autoorganizare a maghiarilor din Romania (1989-1990). pp. 215-263. ISSN 978-606-8377-32-2

Novák, Csaba Zoltán (2012) The Year of the „Liberalization.” The impact of 1968 on The Hungarian Policy of the Romanian Communist Party. State an Minority in Transilvania 1918-1989. Studies on the History of the Hungarian Community. Edited by Attila Gábor Hunyadi.. pp. 612-647.

Novák, Csaba Zoltán and Bárdi, Nándor and Gidó, Attila (2014) Bevezető : A romániai rendszerváltás és az erdélyi magyarság. Együtt és külön. Az erdélyi magyarság önszerveződése (1989-1990). pp. 7-15. ISSN 978-606-8377-31-5

Novák, Csaba Zoltán and Bárdi, Nándor and Gidó, Attila (2014) Un nou inceput. Schimbarea de regim si maghiarii din Romania. Primele forme de autoorganizare a maghiarilor din România 1989-1990.. pp. 9-17. ISSN 978-606-8377-32-2

Novák, Csaba Zoltán and Salat, Levente (2015) Etnicity, nationalism and the Minority Regime. Post-Communist Romania at Twenty-Five. Linking Past, Present and Future.. pp. 61-83. ISSN 978-0-7391-4131-1

Németh, József Lajos (2022) A rendszerváltástól a NATO-csatlakozásig I. A rendszerváltástól a NATO-csatlakozásig, 1 . magánkiadás, Budapest.

O

Oborni, Teréz (2021) Erdély - Ezer év a források a tükrében. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 92 (1). pp. 315-319. ISSN 0024-1512

Oborni, Teréz (2022) „...úgy viseljük magunk, mint az ágon ülő madár” Rákóczi Zsigmond uralmának kezdeti esélyeiről. KORUNK (KOLOZSVÁR), 33 (8). pp. 25-34. ISSN 1222-8338

Oross, András (2013) A magyarországi kamarák területi illetékessége a 17–18. század fordulóján. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadván (13.). A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai, Budapest, pp. 611-628. ISBN 978-963-87475-3-2

Orosz, Ildikó (2012) Két évtized távlatából. PoliPrint Kft., Ungvár. ISBN 9789662595253

P

Pach, Zsigmond Pál (1979) Európa a XVI-XVII. században. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 22 (2). ISSN 0040-9634

Papp, Gábor György (2018) Present constructed from the Past. Attempts to Shape National Architecture in 19th-century Hungary. In. Gyáni, Gábor – Halmesvirta, Anssi (eds.): Discovering and Imaging the Nation: Sciences and Arts in the Service of Nation-Building 1830 – 1914. MTA BTK, Budapest, 2018. 146 - 163. In: Discovering and Imaging the Nation: Sciences and Arts in the Service of Nation-Building 1830 – 1914. MTA BTK, Budapest, pp. 146-163.

Pethő, László (2019) Heller System, avagy egy találmány nagyívű karrierje. Művelődés. ISSN 1221-8693

Petrov, Victor (2021) The Lost World of Socialists at Europe’s Margins: Imagining Utopia, 1870s–1920s. By Maria Todorova. London: Bloomsbury Academic, 2020. 364 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (3). pp. 601-603. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Peykovska, Penka (2018) Болгария и болгары в венгерской науке (в ХIХ - середине XX в.). In: Studia Historiae Bulgariae et Europae Orientalis. К юбилею Т. В. Волокитиной. Институт славяноведения РАН, Москва, pp. 60-74. ISBN 978-5-7576-0407-7

Poór, József and Hirt, Christian and Bešić, Almina and Rahimić, Zijada and Ilieva, Snezhana and Zaharie, Monica and Kerekes, Kinga and Szeiner, Zsuzsanna and Tóth, Arnold and Kálmán, Botond Géza (2022) Introduction. In: Coronavirus crisis challenges and HR responses in six countries of Central and Eastern Europe. Janos Selye University, Komárno, pp. 8-29. ISBN 978-80-8122-424-9

Pálffy, Géza (2014) Najstariji prikazi hrvatskih zastava iz 16. i 17. stoljeća. In: Ascendere historiam : Zbornik u čast Milana Kruheka. Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Zagreb, pp. 327-346. ISBN 978-953-7840-38-9

Pásztori-Kupán, István (2013) A Szent Korona és a magyar protestantizmus. Református Szemle, 106 (1). pp. 46-62. ISSN 0254-4458

Péteri, Lóránt (2015) Bírálat Kerékfy Márton A kelet-európai népzene hatása Ligeti György zenéjére című doktori értekezéséről (LFZE Doktori Iskola, PhD program, 2014). Other. LFZE. (Unpublished)

R

Rab, Virag (2014) Informal Communication and the Hungarian Economy in the Early 1920s. In: Annual Conference, 24, May 2014, Montego Bay, Jamaica.

Ring, Éva (2022) Szaniszló Ágost lengyel király elrablása : Az uralkodói legitimitás kérdése a 18. század végi lengyel politikában = The Kidnapping of King Stanislaus Augustus II of Poland :The Problem of the Ruler’s Legitimacy in Late-Eighteenth-Century Polish Politics. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 12(44) (3). pp. 485-500. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Rixer, Ádám (2015) General and legal meaning of civil society in Hungary from the beginning till 1989. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 6 (2). pp. 38-47. ISSN 2042-6402

Rolandi, Francesca (2021) Interwar East Central Europe, 1918-1941: The Failure of DemocracyBuilding, the Fate of Minorities. Edited by Sabrina Ramet. London and New York: Routledge, 2020. 360 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 181-183. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Romsics, Gergely (2023) Competing Frameworks of Interpreting Modernity in East Central Europe : An Introduction. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (2). pp. 57-67. ISSN 2786-0930

Rustoiu, Aurel and Berecki, Sándor (2018) Symbols of status and power in the everyday life of Late Iron Age Transylvania. Shaping the landscape. In: Representations, signs and symbols : Proceedings of the symposium on life and daily life. Mega Publishing House, Cluj-Napoca, pp. 65-78. ISBN 978-606-020-023-9

Révész, László (2021) Friedhöfe und Siedlungen im Karpatenbecken des 10.-11. Jahrhunderts: einige Anmerkungen zur Abhandlung von Miklós Takács. ANTAEUS: COMMUNICATIONES EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 37. pp. 79-90. ISSN 0238-0218

S

Saral, Emre (2023) Az osztrák‒magyar tüzérség szerepe az oszmán frontokon az első világháborúban = The role of the Austro‒Hungarian artillery in Ottoman fronts in the World War I. KELETKUTATÁS, 2023 (tavasz). pp. 75-95. ISSN 0133-4778

Sarbak, Gábor and F. Romhányi, Beatrix (2013) Formularium maius Ordinis Sancti Pauli primi heremite: Textedition des Pauliner-Formulariums aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Cod. Lat. 131. der Universitätsbibliothek zu Budapest) : mit einem Anhang: Fragmentum formularum Strigoniense Paulinorum. Művelődéstörténeti Műhely. Tagungen zur Ordensgeschichte, 4 (3). Szent István Társulat, Budapest. ISBN 9789632774183

Schlett, András (2014) Foreign Direct Investments in Food Industry in Hungary. International Journal of Business and Management Studies, 3 (3). pp. 285-296. ISSN 2158-1479

Schlett, András (2015) Stratégiai ágazat? A magyar mezőgazdaság alapvető dilemmája a XX. század második felében. In: Föld – parasztság – agrárium. Tanulmányok a XX. századi földkérdésről a Kárpát-Medencében. Kapitális, Hajdúnánás, pp. 367-385. ISBN 978-963-473-814-5

Schvéd, Brigitta Kinga (2024) Lengyelország első felosztása az erőegyensúly-diskurzus tükrében a kortárs londoni hetilapok véleménycikkeiben. VILÁGTÖRTÉNET, 14(46) (1). pp. 99-119. ISSN 0083-6265

Schvéd, Brigitta Kinga (2021) A felosztási diplomácia gyakorlata és a hatalmi egyensúly kérdése Lengyelország XVIII. századi példáján keresztül - Az első lengyel felosztás kortárs angol politikai ikonográfiája (1772-1774) = The Practice of Partition Diplomacy and the Question of Balance of Power Through the 18th-Century Example of Poland – The Contemporary English Political Iconography of the First Polish Partition (1772–1774). KÜLÜGYI MŰHELY, 3 (1). pp. 146-167. ISSN 2677-0288

Serfőző, Szabolcs (2021) Mária Terézia pannonhalmi látogatásának mítosza és a királynő adományai a főapátságnak. COLLECTANEA SANCTI MARTINI: A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG GYŰJTEMÉNYEINEK ÉRTESÍTŐJE, 9. pp. 69-91. ISSN 2064-4205

Smyk, Grzegorz (2023) Polish Precursors of United Europe. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 357-391. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Soós, Kálmán (2017) A reformáció terjedése és megszilárdulása a mai Kárpátalja területén, 1517-1600. „RIK-U” Kiadó, Ungvár, Beregszász. ISBN 9786177404421

Stark, Tamás (2014) A politikai okokból Szovjetunióba hurcolt magyarok. Rubicon, 2014 (4-5). ISSN 0865-6347

Stepinska, Agnieszka and Szabó, Gabriella (2016) Continuities and discontinuities: changing patterns in journalism and media in Central and Eastern Europe. SRODKOWOEUROPEJSKIJE STUDIA POLITICZNE / CENTRAL EUROPEAN POLITICAL STUDIES, 2016 (2). pp. 5-13. ISSN 1731-7517

Svéd, László (2017) A Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálatának története 1980–1989. 2 rész = History of the Medical Service of the Hungarian People’s Armed Forces 1980–1989. Part 2. HONVÉDORVOS, 69 (1-2). pp. 31-90. ISSN 0133-879X

Szabó, András Péter (2014) A Bocskai-felkelés képe a Szepességi krónikákban. In: Benda Kálmán emlékkönyv. Dunamelléki Egyházkerület Ráday Levéltára. (Submitted)

Szabó, András Péter (2014) Bridges to Königsberg : Students from North-East Hungary at Prussian Universities in the First Half of the Seventeenth Century. In: Divided Hungary and Europa. meghatározatlan angol kiadó. (Submitted)

Szabó, András Péter (2014) Caspar Hain lőcsei krónikája - egy kompiláció forrásai. In: Clio inter arma. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 169-202.

Szabó, András Péter (2014) Cziráki Zsuzsanna: Autonóm közösség és központi hatalom: Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban. ELTE. Budapest, 2011. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 15 (57). pp. 180-187. ISSN 1586-2410

Szabó, András Péter (2014) Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban - egy nélkülözhetetlen adattár "koraújkorász" szemmel. Történelmi Szemle, 56. pp. 133-170. ISSN 0040-9634

Szabó, András Péter (2014) Melchior Genersich rövid lőcsei krónikája (1108-1552). Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 10. pp. 199-228. ISSN 0865-0632

Szabó, András Péter (2013) A Szepesség Istvánffyja? : Johannes Jantschius történeti munkája (Bellum Hungaro-Turcicum). In: A 2013. évi neolatin konferencia tanulmánykötete. Szegedi Tudományegyetem. (Submitted)

Szabó, András Péter (2011) Tobias Weiß poprádi evangélikus lelkész önéletírása. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 9. pp. 148-195. ISSN 0865-0632

Szabó, András Péter (2013) A gyűlölt fejedelem - Bethlen Gábor és Lőcse város viszonya. In: Bethlen Gábor és Európa. Babes-Bolyai Egyetem. (Submitted)

Szakál, Imre (2019) „Bár különös, de ez egyszer, úgy látszik, mégis a magyaroknak van igazuk.” A vízkereszti csata és a magyar diplomácia. Közoktatás, 2019 (1). pp. 29-31. ISSN 1787-6184

Szakálné Szabó, Zita (2021) Harminc éve a közös úton : A Visegrádi Négyek együttműködésének politikai fejlődési íve a kezdetektől napjainkig. KÜLÜGYI MŰHELY, 3 (2). pp. 138-156. ISSN 2677-0288

Szalai, Ágnes (2022) "Az körösi faluk felől igen gyenge reménységünk lehet...". KORUNK (KOLOZSVÁR), 33 (8). pp. 101-113. ISSN 1222-8338

Szalai, Ágnes (2022) Bethlen Miklós (h)arcai. ERDÉLYI MÚZEUM, 84 (1). pp. 150-154. ISSN 1453-0961

Szalai, Ágnes (2021) Béldi Pál és Ébeni István jelentése a fejedelmi tanácsnak az erdélyi végvárak állapotáról (1665). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 491-505. ISSN 0865-0632

Szalai, Ágnes (2021) "Nagyságotok és kegyelemetek lévén az haza oszlopi..." : A fejedelmi kormányzat szerepe a váradi török tartománnyal szembeni végvárrendszer megszervezésében az 1660-as évek derekán. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 134 (3). pp. 547-577. ISSN 0017-6540

Szamborovszkyné Nagy, Ibolya (2013) Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában (1945–2010) : Szovjetunió (1945–1991). Rákóczi-füzetek, 94 . «Líra» Poligráfcentrum, Ungvár. ISBN 9786175961391

Szamborovszkyné Nagy, Ibolya (2013) Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában (1945–2010) : Ukrajna (1991–2010). Rákóczi-füzetek, 95 . «Líra» Poligráfcentrum, Ungvár. ISBN 9786175961391

Szarka, László (2015) A nacionalizmusok funkcióváltása. Adalékok Kelet-Közép-Európa első világháborús nemzeti emlékezetének értelmezéséhez. In: A Felvidék krónikása. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 289-306. ISBN 978-963-414-054-2

Sziklay, László (1979) A magyar irodalomtudomány és Kelet-Európa. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 7-13. ISSN 0025-0376

Szirtes, Zsófia (2018) Katonaság és polgárság Nagyszebenben a Habsburg-uralom kezdetén. Vázlat = Military and Citizenry in Sibiu at the Beginning of the Habsburg Rule. A Schema. In: Cluj - Kolozsvár - Klausenburg 700 : Várostörténeti tanulmányok. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 401-406. ISBN 978-606-739-102-2

Szirtes, Zsófia (2018) A románok vallási uniója Rabutin főparancsnok szemével. Nagyszegi, Sztojka és a protestáns elit 1701-ben. In: Catholice reformare : A katolikus egyház a fejedelemség korában. Szent István Társulat; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, Budapest - Kolozsvár, pp. 313-351. ISBN 9789632777436

Szulovszky, János (2015) Régi problémák, új adatok, újragondolt magyar őstörténet. ETHNOGRAPHIA, 126 (4). pp. 652-669. ISSN 0014-1798

Szécsényi, András (2018) Bergen-Belsen felszabadításának magyar vonatkozásai. In: Zsidó kultúra közép-Európai kontextusban. Jedlik Ányos Polgári Társulás, Nyitra. (In Press)

Székely, György (1974) A robotgazdaságra való átmenet Közép-Kelet-Európában és az 1514-es esztendő. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (1). pp. 87-100. ISSN 0025-0376

Székely, Miklós (2013) National Endeavour or Local Identity? : Art Nouveau Town Halls in Hungary : Strand 1: Art Nouveau Cities: between cosmopolitanism and local tradition. In: Coup de Fouet International Congress, 2013. 06. 26-28., Barcelona.

Szőcs, Péter Levente (2018) Szatmár és Németi középkori topográfiájáról. In: Cluj - Kolozsvár - Klausenburg 700 : Várostörténeti tanulmányok / Studii de Istorie Urbană. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 213-219. ISBN 978-606-739-102-2

Sárközy, Réka (2014) Bűn és számonkérés. A Biszku-film. In: Búvópatakok. Mélyfúrások. 1956-os Intézet Évkönyve . OSZK-1956-os Intézet, Budapest, pp. 274-294.

Sárközy, Réka (2013) Egy különös barátság története. In: Szentpétery Tibor emlékkonferencia, 2013. április 20., Klebersberg Kultúrkúria, Budapest, Magyarország.

Sárközy, Réka (2013) Filmen átélt rituálé: Koltay Gábor Trianonja. In: Búvópatakok. Széttekintés. 1956-os Intézet Évkönyve . OSZK-1956-os Intézet, pp. 249-283. ISBN 1216-7851

Sárközy, Réka (2014) A Krónika humánuma. In: Pro-Patria Sára 80. Magyar Művészeti Akadémia, Budapest, pp. 365-373. ISBN 978-615-5464-04-1

Sárközy, Réka (2012) Lenyomatok. A Don kanyar emlékezetének filmes narratívája. In: Búvópatakok. A feltárás. 1956-os Intézet Évkönyve (ISSN 1216-7851) . OSZK-1956-os Intézet, Budapest, pp. 166-208.

Sárközy, Réka (2014) Változások a dokumentumfilmek múltszemléletében. In: Paradigmák a művészetben. Magyar Művészeti Akadémia, Budapest, pp. 269-278.

Sárközy, Réka (2013) A krónikás humánuma. Filmvilág, 56 (11). pp. 6-8. ISSN 0428-3872

Sárközy, Réka (2013) Állami filmfinanszírozás a rendszerváltás után = Kinematografie nad propast Filmova reforma Madarsku. Cinepur. ISSN 1213-516X

Süli-Zakar, István and Bujdosó, Zoltán and Katona, Péter and Komádi, Mónika and Kovács, Krisztina and Kozma, Gábor and Molnár, Ernő and Pénzes, János and Radics, Zsolt Mihály and Szilágyiné Czimre, Klára and Teperics, Károly and Tóth, Antal (2009) A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült EU keleti perifériáin = The role of borders and cross-border co-operations in the eastern peripheries of the European Union. Project Report. OTKA.

Săndulescu, Valentin (2020) Intellectuals and Fascism in Interwar Romania: The Criterion Association. By Cristina A. Bejan. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. xxix + 323 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (4). pp. 743-746. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

T

Takács, Judit (2015) Disciplining gender and (homo)sexuality in state socialist Hungary in the 1970s. European Review of History: Revue européenne d'histoire, 22 (1). pp. 161-175. ISSN 1350-7486 (Print), 1469-8293 (Online)

Takács, László (2015) Kosztolányi és a császárok. In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 214-231. ISBN 978-963-508-814-0

Takács, Róbert (2014) Nyitottság és zártság dilemmái – kulturális érintkezések a külfölddel és a Nyugattal. A határok és érintkezések lehetséges megközelítéseiről 1953 után. SZÁZADOK, 148 (6). pp. 1491-1516. ISSN 0039-8098

Takács, Róbert (2015) Szovjet és magyar nyitás a kultúrában Nyugat felé 1953–1964. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 60 (3). pp. 30-68. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Takács, Róbert (2016) A nyugati film és közönsége Magyarországon Sztálin halálától Helsinkiig (1953–1975). KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (65). pp. 137-163. ISSN 1586-2410

Tamási, Zsolt (2019) A római katolikus papság mozgósító hatása a forradalom és szabadságharc katonai eseményeire. Esettanulmány: Csíkszék és Udvarhelyszék (alcsíki, felcsíki, gyergyói és udvarhelyi esperesi kerületek). In: UNSPECIFIED Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda. (In Press)

Tamási, Zsolt-József (2019) A csíkszéki római katolikus papság az 1848-1849-es forradalomban. A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 13-14. pp. 237-263. ISSN 1841-0197

Tamási, Zsolt-József (2018) A római katolikus egyház 1848–1849. évi székelyföldi viszonyai. In: Tanulmányok az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés 170. évfordulójára. Erdélyi Múzeum Egylet, Kolozsvár. (In Press)

Tauchen, Jaromir and Kolumber, David (2023) Great Theorists of Central European Integration in the Czech Republic. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 273-311. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Tepora, Tuomas (2023) Emotions and Everyday Nationalism in Modern European History. Edited by Andreas Stynen, Maarten Van Ginderachter, and Xosé M. Núñez Seixas. London–New York: Routledge, 2020. 214 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (4). pp. 954-956. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Teszelszky, Kees (2009) Az ismeretlen korona: Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás. Historia Pro Futuro, 3 . Bences Kiadó, Pannonhalma. ISBN 978-963-9226-87-6

Teszelszky, Kees (2010) The Hungarian Roots of a Bohemian Humanist: Johann Jessenius a Jessen and Early Modern National Identity. In: Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. Studies in the History of Political Thought (3). Brill, Leiden - Boston, pp. 315-332. ISBN 9789004182622

Teszelszky, Kees and Tóth, Gergely (2014) Hungaroteutomachia vel colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato: Magyarnémetharc, avagy beszélgetés a császáriak és a magyarok között most fellángolt háborúról. ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke and the Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, Budapest. ISBN 978-963-284-547-0

Tulipán, Éva (2015) Munkásmilíciák és nemzetőrség Budapesten 1956-ban. In: Nemzetőrjelvény. Tanulmányok az 1956-os Nemzetőrségről 2009-2013. Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa, Budapest, pp. 266-273. ISBN 978-963-89929-1-8

Tóth, Arnold and Kálmán, Botond (2022) Characteristics of the Organisations and Respondents Surveyed. In: Coronavirus crisis challenges and HR responses in six countries of Central and Eastern Europe. János Selye University, Komárno, pp. 30-41. ISBN 978-80-8122-424-9

Tóth, Ferenc (2022) Gábor KÁRMÁN, Confession and Politics in the Principality of Transylvania 1644-1657, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, Refo500 Academic Studies, 69, 2020, 298 p., 16 × 23,5 cm. XVIIE SIECLE / DIX-SEPTIEME SIECLE, 295 (2). pp. 378-380. ISSN 0012-4273

Tóth, Gergely (2017) Az államalapítás katolikus narratívájának átfogó protestáns kritikája: Schwarz Gottfried Initiája (1740). In: Scientiarum miscellanea: Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15–18. században. Convivia Neolatina Hungarica (2). Lazi, Szeged, pp. 61-68.

Tóth, Gergely (2017) A mellőzéstől a hitvitákon át a nagy egyháztörténetekig: a magyarországi reformáció a 16–18. századi történetírásban. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecessis Quinqueeclesiensis (17). Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs, pp. 409-422.

Türk, Attila Antal (2018) East European Connections and Roots of the 10 Centuries Archaeological Heritage in the Carpathian Basin by the Results of the Latest Investigations (Восточноевропейские корни археологического наследства древних мадьяр в Карпатской котловине (10 в.) на фоне новых результатов исследований). In: Материалы IV Международного Мадьярского симпозиума. Казань‒Болгар, 15‒19 октября 2018 г. Главный редактор: Ситдиков, А. Г. Археология евразийских степей 6. Казань 2018,. pp. 241-251.

V

V. Molnár, László (2000) Magyar–orosz kulturális kapcsolatok 1750–1815. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (17). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-00-6

Varga, Beáta (2024) Galícia betagolása a Habsburg Monarchiába : A kelet-galíciai rutének helyzete 1772-1918 között. VILÁGTÖRTÉNET, 14(46) (1). pp. 121-138. ISSN 0083-6265

Varga, Szabolcs (2022) Zrínyi Miklós országai - rendiség és katolikus megújulás Horvátországban és Szlavóniában a 17. század első felében. In: Zrínyi Miklós emlékkönyv. Zrínyi Kiadó, Budapest, pp. 33-55. ISBN 9786156428004

Veress, Emőd (2021) Przejęcie struktur sądownictwa w Siedmiogrodzie w 1919 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73 (1). pp. 37-57. ISSN 0070-2471

Veress, Emőd and Berke, Gyula and Fazakas, Zoltán József and Kokoly, Zsolt and Kovács, Bálint and Nánási, László and Rokolya, Gábor and Szabadfalvi, József and Sztranyiczki, Szilárd (2020) Erdélyi jogászok. Jogászportrék I. Forum Iuris, Kolozsvár. ISBN 978-606-9061-23-7

Vitári, Zsolt (2014) Pángermán, náci vagy csak német? A magyarországi németség ifjúságának politizálódása a Volksbundban és a Német Ifjúságban. [s.n.], Pécs. (Unpublished)

Véghseő, Tamás (2009) „…MELIOREM VIVENDI ORDINEM INTRODUCERE…” Egy görög katolikus püspök sajátos feladatai és lehetőségei Magyarországon a felekezetszerveződés korában: hat ismeretlen De Camillis-levél tanulságai. Athanasiana, 2009 (30). pp. 85-118. ISSN 1219-9915

Véghseő, Tamás (2013) Netzhammer bukaresti érsek és a Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása. Athanasiana, 37. pp. 111-128. ISSN 1219-9915

W

W. Kovács, András (2017) Vármegyei jegyzőkönyv és vármegyei pecsét a középkori Erdélyben? CERTAMEN IV : ELŐADÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁN AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET I. SZAKOSZTÁLYÁBAN. pp. 271-285. ISSN 2393 – 4328

Weiner, Csaba (2013) Ludvig, Zsuzsa (ed.) Eurasian Challenges: Partnerships with Russia and Other Issues of the Post-Soviet Area. East European Studies, No. 4, Budapest: Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2013, 163pp. BALTIC JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES, 3 (2). pp. 123-130. ISSN 2228-0588

Wellmann, Imre (1969) Dümmerth Dezső: Pest város társadalma 1686-1696 (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1). pp. 117-120.

Z

Zahorán, Csaba (2021) “Towns in captivity”. Transformation of the Towns of Transylvania in the Interwar Period: The Hungarian Point of View. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 2 (1). pp. 93-125. ISSN 2732-0456

Zombory, Máté (2023) Holocaust Historian or Anti-fascist Nazi Hunter?: Jenő Lévai's Comeback at the End of the 1950s. In: Investigating, Punishing, Agitating : Nazi Perpetrator Trials in the Eastern Bloc. Wallstein Verlag, pp. 58-77. ISBN 9783835385498

Zombory, Máté (2013) The Unfinished Revolution. Making Sense of the Communist Past in Central-Eastern Europe: By James Mark. Reviewed by Máté Zombory. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 2 (3). pp. 639-644. ISSN 2063-8647

Zombory, Máté (2017) The birth of the memory of Communism : Memorial Museums in Europe. NATIONALITIES PAPERS, online. pp. 1-19. ISSN 0090-5992

Zsugyel, János (2008) The Political and Economic Development in the East Central European and Balkan Countries: A Comparative View. In: New perspectives for the EU team presidencies : new members, new candidates and new neighbours. Together for Europe Research Center and Foundation, Budapest, pp. 443-460. ISBN 978 963 06 5779 2

Á

Ábrahám, Barna (2016) Megmaradni vagy beolvadni? A szlovákság polgárosodása a 19. század második felében. Kalligram, Pozsony (Bratislava). ISBN 978-80-8101-911-1 (Submitted)

Ábrahám, Barna (2015) A nemzeti tudományosság kérdése a dualizmus korának szlovák nemzetépítésében. In: Kelet-európai sorsfordulók. Tanulmányok Palotás Emil 80. születésnapjára. ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest. (Submitted)

Л

Лазич, Т. and Чурчич, М. (2021) Пейковска П. Экономическая интеграция русской эмиграции на Балканах и в Центральной Европе во второй половине 1920-х гг. – на примере Болгарии и Венгрии. Русский исход – век памяти.. pp. 71-79.

М

Мельник, Світлана and Черничко, Степан (2010) Етнічне та мовне розмаїття україни : Аналітичний огляд ситуації. ПоліПрінт, Ужгород. ISBN 9789667966980

This list was generated on Fri Jul 12 19:26:55 2024 CEST.