REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HA Statistics / statisztika > HA1 Demography / demográfia, népesedési statisztika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 231.

Article

Andorka, Rudolf (1992) A művi abortusz ─ a demográfia nézőpontjából. DIAKONIA: EVANGÉLIKUS SZEMLE : A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA, 14 (3). pp. 50-52. ISSN 0139-1593

Artner, Annamária (2013) Is youth unemployment really the major worry? (AOM). Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 21 (2-3). pp. 183-205. ISSN 0965-156X

Bagdi, Róbert (2017) Társadalom és migráció az 1869. évi népszámlálás eredményei alapján egy zempléni mezővárosban, Sztropkón = Society and Migration in Sztropkó from Zemplén County based on the Results of Census of 1869. GRADUS, 4 (1). pp. 223-228. ISSN 2064-8014

Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor (2004) Nyelvhatár-változás, asszimilációs helyzetek és a statisztika megbízhatósága Zemplén megye példáján. TISICUM : JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE, XIV. pp. 359-383. ISSN 1217-4165

Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor (2015) Sátroaljaújhely migráns és helyi társadalma az 1869. évi népszámlálás alapján. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 2015 (3). pp. 381-410. ISSN 0040-9634

Bajmócy, Péter (1996) A makói kisrégió népességföldrajza. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 103-110. ISSN 0237-7683

Bajmócy, Péter (2007) A népességszám változás települési és megyei szintű egyenlőtlenségeinek néhány mérési lehetősége Magyarországon. Tér és Társadalom, 21 (1). pp. 85-102. ISSN 0237-7683

Balogh, Balázs (2013) Ungarische Gemeinschaften in West-Pennsylvania. JAHRBUCH FŰR EUROPäISCHE ETHNOLOGIE, 8. pp. 231-248. ISSN 1868-131X

Balogh, Karolina and Kovách, Imre (2021) Az örök falu – hanyatlás és fennmaradás. A községi népesség számának változása = The eternal village - decline and survival. The change in the population of the villages. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 35 (1). pp. 29-53. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (online)

Banyár, József (2019) The Problems Underlying the Pension Scheme and Low Birth Rates Can Only Be Resolved Together – A Complex Proposal for Linking Pensions to Parenting. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 289-300. ISSN 1786-6553

Barna, Tímea (2021) Útkereszteződésben a demográfia: populáció helyett társadalmak, mennyiséghez megértés. EDUCATIO, 30 (2). pp. 384-387. ISSN 1216-3384

Bartus, Tamás (2015) Lemorzsolódás és súlyozás az életünk fordulópontjai panelfelvételben. Demográfia, 58 (4). pp. 287-308. ISSN 0011-8249

Berde, Éva and Drabancz, Áron István (2022) Népesedési szcenáriók Magyarországon a családtámogatási program részeredményei és a globális termékenység változásának tükrében = Population scenarios in Hungary in the light of the partial results of the family support program and the change in global fertility. KÖZ-GAZDASÁG, 17 (1). pp. 259-275. ISSN 1788-0696

Berde, Éva and Kovács, Eszter (2016) A svéd és a magyar termékenységi arányszám összehasonlítása. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (12). pp. 1348-1374. ISSN 0023-4346

Berényi B., Eszter (2006) Rédei Mária: Demográfiai ismeretek. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 147-148. ISSN 0237-7683

Besenyő, János (2008) A nyugat-szaharai spanyol népszámlálás és az ENSZ. AFRIKA TANULMÁNYOK, 2 (2). pp. 18-29. ISSN 1788-6422

Boris, Kazakov and Hardi, Tamás and Nadezhda, Ilieva and Aleksandra, Ravnchka and Rácz, Szilárd and Smahó, Melinda (2024) Suburbanization Processes in Sofia: Demographic, Socio-Economic and Spatial Transformation of the Agglomeration Area = Szuburbanizációs folyamatok Szófiában: demográfiai, szocio-ökonómiai és térbeli átalakulás az agglomeráció térségében. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 38 (1). pp. 32-55. ISSN 0237-7683

Botos, Attila (2017) Kovászna megye népessége és a régió viszonya = Covasna County Population and the Region's Relationship. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 4 (1). pp. 103-112. ISSN 2415-9395

Bálint, Lajos (2022) Kísérlet a roma népesség várható élettartamának meghatározására = An Estimation of the Life Expectancy of the Roma population. DEMOGRÁFIA, 65 (2-3). pp. 173-209. ISSN 0011-8249

Bíró, Anikó and Hajdu, Tamás and Kertesi, Gábor and Prinz, Dániel (2021) Life expectancy inequalities in Hungary over 25 years: the role of avoidable deaths. POPULATION STUDIES-A JOURNAL OF DEMOGRAPHY. ISSN 0032-4728

Böhm, Zsanett and Nagyné Molnár, Melinda and Lőrinc, Balázs (2022) A Gödöllői járás népességdinamikájának elemzése 2005-2020 között = Analysis of the Population Dinamics in Gödöllő District Between 2005-2020. Studia Mundi – Economica, 9 (4). pp. 28-38. ISSN 2415-9395

Bördős, Katalin and Szabó-Morvai, Ágnes (2021) A 2000-2015 közötti családpolitikai intézkedések hatása a születésszámra Magyarországon = Impact of Family Policy Measures Between 2000 and 2015 on the Number of Births in Hungary. DEMOGRÁFIA : A NÉPESSÉGTUDOMÁNY MAGYAR NYELVŰ FOLYÓIRATA, 64 (2-3). pp. 33-66. ISSN 0011-8249 (nyomtatott); 2498-6496 (elektronikus)

Csata, Zsombor and Hlatky, Roman and Liu, Amy H. (2020) How to head count ethnic minorities: validity of census surveys versus other identification strategies. EAST EUROPEAN POLITICS, 37 (3). pp. 572-592. ISSN 2159-9165

Demeter, Gábor (2007) A dualizmus kori Eger lassú népességnövekedésének demográfiai hátteréről. ACTA GEOGRAPHICA AC GEOLOGICA ET METEOROLOGICA DEBRECINA, XXXVII. pp. 181-197. ISSN 0209-9004

Demeter, Gábor (2013) A magyarországi bolgárság történeti demográfiai vázlata (18-20. sz.). KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 22 (1). pp. 20-26. ISSN 1216-2965

Dobos, Imre and Urbanovics, Anna and Sasvári, Péter László (2021) A visegrádi négyek, Ausztria és Románia gazdaságtudományi publikációs teljesítményének összehasonlító elemzése. TERÜLETI STATISZTIKA, 61 (6). pp. 739-768. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Drabancz, Áron (2021) Konvergálnak vagy divergálnak az Európai Unió tagországai demográfiai szempontból? = Are the Member States of the European Union Converging or Diverging Demographically? EURÓPAI TÜKÖR : A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 24 (4). pp. 23-36. ISSN 1416-6151 (nyomtatott); 2560-287X (elektronikus)

Drabancz, Áron (2021) Túlnépesedő világ?! : A fertilitási ráták elemzése = An Overpopulated World?! : The Analysis of Fertility Rates. POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT = CIVIC REVIEW : JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES, 17 (4-6). pp. 413-422. ISSN 1786-6553 (nyomtatott); 1786-8823 (elektronikus)

Durst, Judit (2022) A magyarországi alacsony képzettségű romák transznacionális migrációja, periodikus mobilitása: egy etnográfiai kutatás tanulságai Észak-Magyarországról = Transnational Migration and Periodic Mobility of Low-educated Roma in Hungary: Lessons from an Ethnographic Research from Northern Hungary. DEMOGRÁFIA, 65 (2-3). pp. 211-233. ISSN 0011-8249

Dusek, Tamás (2006) Rédei Mária: Demográfiai ismeretek. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 123-126. ISSN 0237-7683

Egedy, Tamás and Ságvári, Bence (2021) Urban geographical patterns of the relationship between mobile communication, social networks and economic development – the case of Hungary. Hungarian Geographical Bulletin, 70 (2). pp. 129-148. ISSN 20645031

Engel, Pál (1985) Ung megye településviszonyai és népessége a Zsigmond-korban (Adatok Magyarország középkori demográfiájához). SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 119 (4). pp. 941-1005. ISSN 0039-8098

Fehérvári, Anikó and Híves, Tamás and Szemerszki, Marianna (2021) Népesség, szelekció, oktatás. EDUCATIO, 30 (2). pp. 226-241. ISSN 1216-3384

Fenyvesi, Éva and Kovácsné Székely, Ilona and Pintér, Tibor and Balla, Gréta Barbara (2023) Hazai vélemények néhány népességcsökkenést befolyásoló tényezőről = Hungarian People’s Opinion on Some of the Factors Affecting Population Decline. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 19 (1-3). pp. 114-133. ISSN 1786-6553

Fleischer, Tamás (1987) Az aprófalvakban élő fiatalok közege és kilátásai. IFJÚSÁGI SZEMLE, 7 (3). pp. 69-81. ISSN 0230-2446

Fleischer, Tamás (1992) Kistelepülések térben és időben. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, 12 (3). pp. 39-48. ISSN 0230-4805

Fleischer, Tamás (1988) Program and perspect of the youth living in small villages. IFJÚSÁGI SZEMLE, 8 (spec). pp. 97-110. ISSN 0230-2446

Gadár, László and Kosztyán, Zsolt Tibor and Telcs, András and Abonyi, János (2020) A multilayer and spatial description of the Erasmus mobility network. SCIENTIFIC DATA, 7. ISSN 2052-4463

Hablicsekné Richter, Mária (2023) Nők demográfiai jellemzői a XXI. században (létszám, iskolázottság, életkilátások) = Demographic characteristics of women in the XXI. century (population, education, life prospects). ARANYPAJZS : A CSALÁD VÉDELMÉNEK TUDOMÁNYA, 2 (1). pp. 8-18. ISSN 2939-5704 (nyomtatott); 2939-595X (elektronikus)

Hajdú, Dávid (2021) The Impact of Population Processes on Adult Training in Borsod-Abaúj-Zemplén County Between 2010 and 2019. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 8 (3). pp. 131-142. ISSN 2415-9395

Hajnal, Béla (2020) Ahol gyermekek vannak, ott élet van. STATISZTIKAI SZEMLE, 98 (12). pp. 1420-1425. ISSN 0039-0690

Harcsa, István (2018) Népszámlálási adatállományok hasznosíthatósága a társadalmi tagolódás és egyenlőtlenségek kutatásában. EDUCATIO, 27 (4). pp. 669-677. ISSN 1216-3384

Horváth, Péter and Sarudi, Csaba (2014) A bevándorlás társadalmi, gazdasági és területi jellemzői Spanyolországban = The social, economic and regional characteristics of immigration in Spain. Tér és Társadalom, 28 (1). pp. 155-172. ISSN 2062-9923

Horváth, Veronika (2022) Magyarországi transznacionális családok : Transznacionális családok elterjedtsége és a külföldön dolgozó szülők jellemzői = Prevalence of Transnational Families and Characteristics of Parents Working Abroad. DEMOGRÁFIA, 65 (4). pp. 383-430. ISSN 0011-8249

Hámori, Dániel and Winkler, Dániel and Vadász, Csaba (2017) Demographic data on the Little Owl (Athene noctua) in Upper-Kiskunság (Hungary). ORNIS HUNGARICA, 25 (2). pp. 11-22. ISSN 1215-1610

Juhász, Bálint (2021) Gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében a vajdasági népesedési folyamatok tükrében = Economic Development in the Carpathian Basin in the Light of Population Trends in Vojvodina. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 8 (3). pp. 46-59. ISSN 2415-9395

Járdány, Krisztián (2021) Spatial Analysis of Certain Population Processes in the Danube Wine Region. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 8 (3). pp. 143-155. ISSN 2415-9395

Karácsonyi, Dávid (2014) A csernobili baleset térbeli hatása a Poleszje demográfiai és urbanizációs folyamataira = Effects of the Chernobyl disaster on the spatial demographic and urbanization processes of the Polesye region. Tér és Társadalom, 28 (1). pp. 130-154. ISSN 2062-9923

Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2020) Átrendeződés? Kárpátaljaiak Magyarországon, magyarok Kárpátalján, a 2017-ig terjedő adatok tükrében. TERÜLETI STATISZTIKA, 60 (3). pp. 309-351. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kelemen, Rita and Kincses, Áron (2015) A jóllét magyarországi indikátorrendszerének elméleti alapjai. Gazdálkodás, 3 (59). pp. 220-235. ISSN 0046-5518

Kende, Anna and Lantos, Nóra A. and Krekó, Péter (2018) Endorsing a Civic (vs. an Ethnic) Definition of Citizenship Predicts Higher Pro-minority and Lower Pro-majority Collective Action Intentions. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 9. pp. 1-17. ISSN 1664-1078

Kincses, Áron (2020) Geographical networks of international migration. MIGRATION LETTERS. ISSN 1741-8984 (In Press)

Kincses, Áron (2020) Hungarian international migrations in the carpathian basin, 2011-2017. CORVINUS JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL POLICY, 11 (1). pp. 23-49. ISSN 2061-5558

Kincses, Áron (2014) A Magyarországon élő külföldi állampolgárok területi koncentrációja, 2001–2011. TERÜLETI STATISZTIKA, 54 (6). pp. 531-549. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron (2019) Magyar–magyar nemzetközi vándorlások a Kárpát-medencében, 2011–2017. MAGYAR TUDOMÁNY, 180 (11). pp. 1676-1688. ISSN 0025-0325

Kincses, Áron (2014) Nemzetközi migrációs körkép Magyarországról a 2011-es népszámlálási adatok alapján. TERÜLETI STATISZTIKA, 54 (6). pp. 590-605. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron (2015) Romanian citizens in Hungary according to 2011 Population Census data. Forum geografic, 14 (2). pp. 190-198. ISSN 1583-1523

Kincses, Áron (2019) Romániában született, Magyarországon élő népesség, 2011-2017. Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923 (Submitted)

Kincses, Áron (2015) A szomszédos országok migrációs forrásterületeinek a vizsgálata a magyar népszámlálási adatok felhasználásával 2001 és 2011 között. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (5). pp. 407-431. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kincses, Áron and Bálint, Lajos (2017) Migration settlement networks in the Carpathian Basin, 2001–2011. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 6 (2). pp. 94-111. ISSN 2063-9538 (In Press)

Kincses, Áron and Bálint, Lajos (2016) Vándorlási települési hálózatok a Kárpát-medencében. TERÜLETI STATISZTIKA, 56 (1). pp. 89-108. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251 (In Press)

Kincses, Áron and Nagy, Zoltán and Tóth, Géza (2014) THE CHANGING ECONOMIC SPATIAL STRUCTURE OF EUROPE. Norwegian Journal of Geography (68). pp. 1-9. ISSN 0029-1951

Kincses, Áron and Nagy, Zoltán and Tóth, Géza (2014) Modelling the spatial structure of Europe. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (2). pp. 40-54. ISSN 2063-9538

Kincses, Áron and Rédei, Mária (2010) CENTRUM–PERIFÉRIA KÉRDÉSEK A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓBAN. TÉR ÉS TÁRSADALOM. pp. 301-310. ISSN 2062-9923

Kincses, Áron and Rédei, Mária (2010) Hungary at crossroad. The Romanian Journal of European Studies (RJES) (7-8). pp. 93-103. ISSN 1583 - 199X EUV

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2014) The Application of Gravity Model in the Investigation of Spatial Structure. Acta Polytechnica Hungarica, 11 (2). pp. 5-19. ISSN 1785-8860

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2020) How coronavirus spread in Europe over time: national probabilities based on migration networks. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 10 (2). pp. 228-231. ISSN 2063-9538

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2020) Magyarország térszerkezetének vizsgálata a trianoni békediktátum tükrében. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1-2). pp. 82-94. ISSN 2064-390X

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2019) A Magyarországon élő külföldi kötődésű népesség térbeli autokorreláltsága = Spatial autocorrelation of the foreign affiliated population living in Hungary. TERÜLETI STATISZTIKA, 59 (6). pp. 579-606. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2020) The geographical network of international migration. Environment and Planning A: Economy and Space, 52 (7). ISSN 0308-518X

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2019) A külföldön született népesség területi mintázata Magyarországon, 2011, 2017 = Spatial pattern of the foreign or foreign born population in Hungary, 2011, 2017. TERÜLETI STATISZTIKA. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251 (Submitted)

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2020) A szomszédos országokban született népesség területi mintázata Magyarországon, 2011,2017. TERÜLETI STATISZTIKA, 60 (2). pp. 155-178. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Koloh, Gábor (2022) Gyermekvállalás a 19. századi Dél-Dunántúlon: A mágocsi római katolikus német és a vajszlói református magyar közösség termékenységtörténete (1791–1890) = Childbearding in 19th century South Transdanubia : The fertility trends of the Roman Catholic German community of Mágocs and the Calvinist Hungarian community of Vajszló (1791–1890). DEMOGRÁFIA, 65 (1). pp. 5-27. ISSN 0011-8249

Koncz, Katalin (2020) Recenzió a Jövőnk a gyermek. Adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához című könyvről = Review of the Book Entitled Children Are Our Future. Contributions to the Social Programme of Population Growth. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (1-3). pp. 419-426. ISSN 1786-6553

Kovách, Imre and Balogh, Karolina (2022) Population Dynamics of the Hungarian Villages 1995-2016. EUROPEAN COUNTRYSIDE : REVIEWED INTERNATIONAL SCIENTIFIC ON-LINE JOURNAL IN THE FIELD OF RURAL RESEARCH, 14 (4). pp. 790-809. ISSN 1803-8417

Kovács, György (2018) Darwin után kétszáz évvel – öregedő emberiség, öregedő emberek = Two Hundred Years after Darwin – Aging Humankind, Aging People. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 360-379. ISSN 20622597

Kovács, Olivér (2020) Inkluzív kormányzás az Ipar 4.0 korában: Japán mint az európai gazdasági kormányzás szenszeje? ICEG EC Working Paper (32). pp. 1-19.

Kovács, Árpád (2020) Jövőnk a gyermek : Adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához I. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 65 (1). pp. 29-31. ISSN 0031-496X (nyomtatott); 2064-8278 (online)

Kozma, Gábor (1996) A népesség számának, összetételének és területi eloszlásának változása Debrecenben 1939 és 1990 között. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 123-132. ISSN 0237-7683

Kozma, Gábor and Michalkó, Gábor (2014) A lakosság szociodemográfia-jellemzőinek hatása a sportesemények látogatottságára. MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE, 15 (3). pp. 4-10. ISSN 1586-5428

Kubinyi, András (1959) Csepel népessége a XVIII. században és a XIX. század első felében = Die Bevölkerung von Csepel im 18. und die ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 13. pp. 229-259. ISSN 0238-5597

Kulcsár, László and Obádovics, Csilla (2016) Népességdiamika és társadalmi szerkezet. TERÜLETI STATISZTIKA, 56 (4). pp. 390-414. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kuncz, Izabella and Németh, Petra and Szabó-Bakos, Eszter (2023) A harmincévesnél fiatalabb anyák szja-kedvezményének várható demográfiai és makrogazdasági hatásai. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 70 (11). pp. 1213-1229. ISSN 0023-4346

Kóczy, Á. László (2012) Beyond Lisbon: Demographic trends and voting power in the European Union Council of Ministers. MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES, 63 (2). pp. 152-158. ISSN 0165-4896

Lackó, Mária (2016) Eltérések a kelet-közép- és a nyugat-európai országok halálozási rátái között. A meghatározó okok kvantitatív elemzése. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (12). pp. 1324-1347. ISSN 0023-4346

Lakatos, Miklós (2024) Azonosságok és különbségek a magyarországi népszámlálások történetében, 1870–2022 = Identities and differences in Hungary in the history of censuses, 1870–2022. STATISZTIKAI SZEMLE, 102 (4). pp. 367-389. ISSN 0039-0690

Lubics, Olivér and Vadai, Katalin and Magyaródi, Tímea and Nagy, Henriett (2024) Az élettel való elégedettség és a boldogságtól való félelem vizsgálata a Big Five személyiségfaktorok, valamint különböző demográfiai változók mentén. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 25 (1). pp. 1-12. ISSN 1419-8126

Melegh, Attila (2000) Az angolszász globális népesedéspolitikai diskurzusok alakulása a 20. században : Lépések a pro- és antinatalista népesedéspolitikák összehasonlító vizsgálata irányában. REPLIKA (39). pp. 157-175. ISSN 0865-8188

Menyhért, József and Török, Zsuzsanna and Süveges, Gábor (2023) The Opportunities for reaching Generation Z in Self-Care. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 13 (4). pp. 153-162. ISSN 2062-9737

Mihály, Nikolett and Komáromi, Nándor and Rónai, Ramóna and Bruder, Emese (2017) Demográfiai és szociálpszichológiai hatások az életszínvonal minimális és ideális szintjének megítélésében = Demographic and Socio-Psychological Effects in Judging the Minimum and Ideal Standard of Living. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 160-172. ISSN 1786-6553

Molnár, Gergő Attila and Wittmann, István (2022) Diabetológia licenccel rendelkező orvosok és diabetológiai szakápolók életkori eloszlásának adatai. Korfa. DIABETOLOGIA HUNGARICA, 30 (2). pp. 171-176. ISSN 1217-372X

Molnár, Gyöngyvér (2016) A dinamikus problémamegoldó képesség mint a tudás elsajátításának és alkalmazásának képessége. ISKOLAKULTÚRA, 26 (5). pp. 3-16. ISSN 1215-5233

Murinkó, Lívia (2023) Az élettársi kapcsolatban élők típusai az új évezredben = Typologies of Cohabitation in the New Millennium. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 33 (3). pp. 53-86. ISSN 1216-2051 (nyomtatott); 1588-2853 (elektronikus)

Murinkó, Lívia (2020) A növekvő házasodási kedv 2010 után Magyarországon. KORFA - NÉPESEDÉSI HÍRLEVÉL, 20 (3). pp. 1-4. ISSN 1586-7684 (print); 2062-7599 (online)

Nagy, Péter Tibor (2017) Az iskolázottsági egyenlőtlenségek és a 18 év alatti népesség a 2011–2016-os időszakban. EDUCATIO, 26 (4). pp. 540-556. ISSN 1216-3384

Nyírő, András (2019) Kesztölc: Lakosságszám és településmorfológia = Kesztölc: Population and Settlement Morphology. Studia Mundi – Economica, 6 (1). pp. 83-92. ISSN 2415-9395

Németh, Ádám (2023) Népszámlálások a Covid19-világjárvány idején Magyarországon és a szomszédos országokban = Population censuses during the Covid-19 pandemic in Hungary and its neighbouring countries. STATISZTIKAI SZEMLE, 101 (5). pp. 459-472. ISSN 0039-0690

Obádovics, Csilla (2011) Alternatív népszámlálási módszerek az USA-ban. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2011 (2). pp. 111-114. ISSN 0865-7823

Obádovics, Csilla (2020) A Balaton régió népességdinamikája 2017-2062 között = Population Dynamics in the Balaton Region Between 2017 and 2062. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 144 (1). pp. 27-42. ISSN 0015-5411

Obádovics, Csilla (2019) Népesedési folyamatok területi egyenlőtlenségei a Kárpát-medence országaiban. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 12 (2). pp. 5-22. ISSN 0865-7823

Obádovics, Csilla (2022) A magyarországi, "roma kötődésű" népesség előreszámítása 2050-ig = Roma Population Forecast in Hungary Until 2050. DEMOGRÁFIA, 65 (2-3). pp. 279-309. ISSN 0011-8249

Obádovics, Csilla and Kulcsár, László and Gödri, Irén (2022) A külföldről hazatérő magyarok demográfiai-társadalmi jellegzetességei és mobilitásukra ható tényezők vizsgálata. DEMOGRÁFIA, 65 (1). pp. 55-90. ISSN 0011-8249

Obádovics, Csilla and Tóth, G. Csaba (2023) A magyarországi régiók népességének előreszámítása 2050-ig = Population forecasting of Hungarian regions till 2050. STATISZTIKAI SZEMLE, 101 (9). pp. 763-792. ISSN 0039-0690

Pintér, Tibor (2019) Economic Determinants of the Natural Fertility Rate with Special Focus on the EU and on Hungary. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 301-316. ISSN 1786-6553

Pintér, Tibor (2019) A természetes termékenységi ráta gazdasági meghatározói, különös tekintettel az európai uniós és magyar viszonyokra. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 306-323. ISSN 1786-6553

Pulay, Gyula Zoltán (2020) Does counters’ responsibility end at the margin of the marginal utility? : Reflection on „The Marginal Utilities and Marginal Costs of Having Children” by Péter Mihályi. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 65 (1). pp. 24-30. ISSN 0031-496X

Pátkainé Bende, Anna (2022) A visegrádi országok válasza a demográfiai kihívásokra – fókuszban a családpolitika = The Response of the Visegrad Countries to Demographic Challenges – Focus on Family Policies. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 18 (1–3). pp. 235-249. ISSN 1786-6553

Péntek, Márta and Beretzky, Zsuzsanna and Brodszky, Valentin and Szabó J., Attila and Kovács, Levente and Kincses, Áron and Baji, Petra and Zrubka, Zsombor and Rencz, Fanni and Gulácsi, László (2020) A magyarországi lakosság egészséggel összefüggő munkaképessége. Orvosi Hetilap, 161 (36). pp. 1522-1533. ISSN 0030-6002

Reményi, Péter and Haris, Gekič and Aida, Bidžan-Gekić (2024) Fertility Trends and Population Policy in the Canton of Sarajevo = Termékenységi tendenciák és népesedéspolitika Szarajevó kantonban. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 38 (1). pp. 88-109. ISSN 0237-7683

Rudl, József (1987) Enciklopédikus demográfiai szótár (D.I. Valentej szerk.). Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 105-106. ISSN 0237-7683

Rácz, Lajos (1989) Louis Henry-Alain Blum: Techniques d’analyse en démography historique. Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 126-127. ISSN 0237-7683

Rédei, Mária and Kincses, Áron (2008) A szomszédból érkező migránsok hatása a hazai társadalmi és gazdasági különbségekre. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 1 (1). pp. 7-16. ISSN 1789-6339

Salát, Gergely (2021) Kína demográfiai helyzete a 2020-as népszámlálás tükrében = China’s Demographic Landscape According to the 2020 Census. KKI ELEMZÉSEK, KE-202 (38). pp. 3-14. ISSN 2416-0148

Sauer, Ignác and Cseh-Szombathy, László (2000) A népesedés akadályai Magyarhonban : Székfoglaló értekezés Dr. Sauer Ignácz l. tagtól. MAGYAR TUDOMÁNY, 107 (1). pp. 68-72. ISSN 0025-0325

Scheiring, Gábor and Stefler, Dénes and Irdam, Darja and Fazekas, Mihály and Azarova, Aytalina and Köllő, János (2017) The gendered effects of foreign investment and prolonged state ownership on mortality in Hungary : an indirect demographic, retrospective cohort study. LANCET GLOBAL HEALTH. pp. 1-8. ISSN 2214-109X

Soltész, Béla (2015) Politikai átmenetek – migrációs átmenetek? Kelet-Európa és Latin-Amerika migrációs folyamatainak összehasonlítása. Tér és Társadalom, 29 (4). pp. 5-26. ISSN 2062-9923

Spéder, Zsolt (2021) Termékenységi mintaváltás – a családalapítás átalakulásának demográfiai nyomvonalai Magyarországon = Fertility Pattern Change – Demographic Traces of the Transformation of Family Formation in Hungary. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 31 (2). pp. 4-29. ISSN 1216-2051 (nyomtatott); 1588-2853 (elektronikus)

Spéder, Zsolt (2022) A hazai „roma kötődésű” népesség termékenységi magatartásának egyes jellemzői : (előtanulmány egy népesség-előreszámításhoz) = Fertility Characteristics of the Roma population in Hungary, 2011 : Preliminary Study for a Roma Population Forecast. DEMOGRÁFIA, 65 (2-3). pp. 155-172. ISSN 0011-8249

Spéder, Zsolt and Bartus, Tamás (2017) Educational Enrolment, Double-Status Positions and the Transition to Motherhood in Hungary. European Journal of Population, 33 (1). pp. 55-85. ISSN 0168-6577

Svacinova, Kornélia and Pechholdova, Markéta (2022) Dementia in Czechia: Prevalence Estimations Until 2050. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 17 (1). pp. 62-77. ISSN 1788-7119

Szabady, Balázs (2004) Az etnonemzet demográfiai aspektusai. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2004 (2). pp. 92-104. ISSN 0865-7823

Szabady, Balázs (2004) A magyarországi termékenység előrejelzése a kohorsztermékenység alakulása alapján. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2004 (1). pp. 43-60. ISSN 0865-7823

Szabó, Laura (2022) Előszó a "roma népesedési viszonyok, 1990-2011" tematikus különszámhoz = Foreword to the Special Edition Demographic Issues og Roma Population from Hungary, 1990–2011. DEMOGRÁFIA, 65 (2-3). pp. 103-116. ISSN 0011-8249

Szabó, Laura (2022) Roma-nem roma vegyes párkapcsolatok és etnikai reprodukció a roma nemzetiségű nők körében Magyarországon, 1990, 2011 = Roma – Non-Roma Mixed Ethnic Partnerships and Ethnic Reproduction Among Roma Women in Hungary, in 1990 and 2011. DEMOGRÁFIA, 65 (2-3). pp. 235-278. ISSN 0011-8249

Szabó, Laura and Spéder, Zsolt (2022) A roma népesség termékenységének összehasonlító vizsgálata négy kelet-közép-európai országban. DEMOGRÁFIA, 65 (2-3). pp. 117-154. ISSN 0011-8249

Szulovszky, János (2016) Zemplén megye ipara a 19. században. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (2). pp. 48-75. ISSN 2064-390X

Széll, Krisztián and Tóth, G. Csaba (2021) Az oktatási részvétel előrejelzése. Demográfiai folyamatok és oktatáspolitikai beavatkozások. EDUCATIO, 30 (2). pp. 206-225. ISSN 1216-3384

Szűcs, László and János, István and Molnár, Mónika and Szathmáry, László (2015) Magyarország egy mikrorégiójának (Észak-Hajdúság) népességfejlődése a 10-13. században. Anthropologiai Közlemények, 56. pp. 43-59. ISSN 0003-5440

Sági, Judit and Lentner, Csaba (2020) A magyar népességpolitikai intézkedések tényezői és várható hatásai. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 67 (3). pp. 289-308. ISSN 0023-4346

Ságvári, Bence (2017) The Computational Turn in Social Sciences. Challenges of the New Empiricism in the Age of Big Data. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS, 3 (1). pp. 5-14. ISSN 2416-089X

Ságvári, Bence and Gulyás, Attila and Koltai, Júlia (2021) Attitudes towards Participation in a Passive Data Collection Experiment. Sensors, 21 (18). p. 6085. ISSN 1424-8220

Sárkány, István (2022) A népességöregedés népességfogyást generáló hatása. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 70 (11). pp. 2405-2409. ISSN 2062-9494

Tarjáni, Ariella Janka and Kalló, Noémi and Dobos, Imre (2022) A nemzetközi digitális gazdaság és társadalom index 2020. évi adatainak statisztikai elemzése = Statistical analysis of 2020 data for the international digital economy and society index. STATISZTIKAI SZEMLE, 100 (3). pp. 266-284. ISSN 0039-0690

Tátrai, Patrik (2017) A kárpát-medencei magyar szórványok településszerkezete és főbb demográfiai jellemzői. KISEBBSÉGI SZEMLE : A NEMZETPOLITIKAI KUTATÓINTÉZET FOLYÓIRATA, 2 (1). pp. 7-31. ISSN 2498-8049

Tátrai, Patrik and Molnár, J. and Kovály, Katalin and Erőss, Ágnes (2018) Changes in the number of Hungarians in Transcarpathia Based on the survey ‘SUMMA 2017’. HUNGARIAN JOURNAL OF MINORITY STUDIES, 2. pp. 103-135. ISSN 2560-080X

Tátrai, Patrik and Molnár, J. and Kovály, Katalin and Erőss, Ágnes (2018) A kárpátaljai magyarok lélekszáma és a népesedésüket befolyásoló tényezők a SUMMA 2017 felmérés alapján. KISEBBSÉGI SZEMLE, 3 (3). pp. 7-31. ISSN 2498-8049

Tátrai, Patrik and Molnár, József (2020) Az asszimiláció „helye” a kárpátaljai szórvány népességfejlődésében, recens demográfiai jellemzőiben. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (1). pp. 35-69. ISSN 2415-959X

Tátrai, Patrik and Nagy, Imre (2013) A migráció hatása Temerin népességnövekedésére és etnikai szerkezetének átalakulására. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 134-146. ISSN 0237-7683

Tátrai, Patrik and Pálóczi, Á. and Pásztor, I. Z. and Pénzes, János (2017) Etnikai besorolási gyakorlatok. A cigányság külső kategorizálását befolyásoló tényezők. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 7 (2). pp. 45-65.

Tóth, Andor (2022) Hol születtek a pesti zsidók? : Az 1827-es összeírás adatainak azonosítása = Where Were the Jews of Pest Born? – Identification of the 1827 Census Data. TARGUM : INTERPRETÁCIÓ - KOMMENTÁR - DISKURZUS (2). pp. 170-191. ISSN 2939-5976

Tóth, Antal and Patkós, Csaba (2020) The Demographic Characteristics of the historic districts of Eger according to selected indexes. Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei, ksz. pp. 119-126. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Tóth, Attila and Csáky, Antal (2018) A diferenciálszámítás alkalmazása a demográfiai statisztikában = Application of differential calculation in demographic statistics. GRADUS, 5 (2). pp. 258-263. ISSN 2064-8014

Tóth, Attila and Fodor, Gyula and Berghauer, Sándor (2023) A kárpátaljai görögkatolikusok népességföldrajzi mutatói a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 2022-es sematizmusa alapján = Population Geographic Indicators of the Transcarpathian Greek Catholics Based on the 2022 Schematism by the Munkács (Mukachevo) Greek Catholic Dioceseinternally displaced people in the border settlements of the Berehove district in 2022. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 37 (4). pp. 100-112. ISSN 0237-7683

Tóth, Endre György and Bede-Fazekas, Ákos and Vendramin, G. and Bagnoli, F. and Höhn, Mária Margit (2019) Mid-Pleistocene and Holocene demographic fluctuation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the Carpathian Mountains and the Pannonian Basin: Signs of historical expansions and contractions. QUATERNARY INTERNATIONAL, 504. pp. 202-213. ISSN 1040-6182

Tóth, G. Csaba (2021) Többlethalandóság a koronavírus-járvány miatt Magyarországon 2020-ban. BIZTOSÍTÁS ÉS KOCKÁZAT, 8 (3-4). pp. 16-23. ISSN 2064-9584

Tóth, János (2015) Demográfiai válság és a fenntarthatósági etika. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 4. pp. 26-33. ISSN 0324-7228

Tóth, Ágnes and Vékás, János (2020) Nationalitäten in Ungarn : Ethnodemographische Prozesse im Spiegel der Volkszählungen in den Jahren 2001 und 2011 = Nationalities in Hungary. Ethnodemographic Processes in the Light of Census Data. SPIEGELUNGEN: ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS, 15 (1). pp. 49-59. ISSN 1862-4995

Uhljár, Péter and Pári, András and Papházi, Tibor (2023) A falusi CSOK hatása a települések népességére = The Effect of the Village Family Housing Support Program on the Population of the Settlements. MODERN GEOGRÁFIA, 18 (3). pp. 41-52. ISSN 2062-1655

Varga, Zoltán (2020) Thoughts About the Connection Between Demography and the Finances of the Pension System. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 16 (1). pp. 27-40. ISSN 1588-6735

Veroszta, Zsuzsanna and Boros, Julianna (2022) Perinatális anyai dohányzás vizsgálata Magyarországon : A Kohorsz ’18 magyar születési kohorszvizsgálat eredményei = Exploring Perinatal Maternal Smoking in Hungary : Results of the Cohort ’18 Hungarian birth cohort study. DEMOGRÁFIA, 65 (1). pp. 29-53. ISSN 0011-8249

Vona, Gábor (2020) Az egészségesen várható élettartam növelése a fenntartható fejlődési célok kiemelkedő teljesítése által = Boosting gains in healthy life expectancy through excelling in achieving SDGs. KÖZ-GAZDASÁG, 15 (2). pp. 96-107. ISSN 1788-0696

Weninger, Sándor (2019) Városarculati megközelítések a 21. századi magyar városok településmarketingjében. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 427-436. ISSN 1786-6553

Závecz, Szilvia (2013) Die Untersuchung des ungarischen Familienförderungssystems aus der Sicht der aktuellen demographischen Trends = Investigation of the Hungarian family support system from the perspective of demographic trends. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (2-3). pp. 59-75. ISSN 0865-7823

Zöldi, László Zoltán and Ligeti, Anna Sára and Csányi, Zoltán and Urbán, Ferenc (2022) A magyarok vándorlása a koronavírus idején : Módszertani kísérlet a járvány migrációs hatásainak számszerűsítésére = The Migration of Hungarian Citizens during the COVID-19 Pandemic : A methodological attempt to quantify the migratory impact of COVID-19. DEMOGRÁFIA, 65 (4). pp. 357-381. ISSN 0011-8249

Ágoston, Kolos Csaba (2020) Halandósági mintázatok feltárása Heligman-Pollard halandósági függvények segítségével. BIZTOSÍTÁS ÉS KOCKÁZAT, 7 (1-2). pp. 34-50. ISSN 2064-9584

Ármás, Julianna (2022) An Emptying State? Demographic and International Migration Trends in Albania. FOREIGN POLICY REVIEW, 21 (1). pp. 71-88. ISSN 1588-7855 (print); 2064-9428 (online)

Ármás, Julianna (2023) Lost Generations Losing Generation: the Consequences of the Demographic Crisis in the Western Balkans. FOREIGN POLICY REVIEW, 16 (1). pp. 109-120. ISSN 1588-7855

Árva, László (2019) Egy gondolat fejlődése – A gyermekfedezeti nyugdíjreform lehetősége és szükségessége. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 224-240. ISSN 1786-6553

Šindýlková, Zsófia and Kopcsó, Krisztina (2022) Várandós nők párkapcsolati minősége és annak szociodemográfiai jellemzőkkel mutatott összefüggései = Relationships Quality of Pregnant Women and its Asociations with Sociodemographic Characteristics. DEMOGRÁFIA, 65 (4). pp. 321-356. ISSN 0011-8249

Book Section

Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor and Tringli, István (2016) GIS adatbázis építése és lehetőségei a történeti kutatásokban: migrációs, vallási és foglalkozási szegregáció és lakhatási differenciák vizsgálata Sátoraljaújhelyen az 1869-es népszámlálás adatainak térbeli megjelenítésével. In: Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Rendi Társadalom - Polgári Társadalom (28). Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 61-81. ISBN 978-963-89463-4-8

Barański, Michał (2023) Poland: Social Law and Social Security — Disproportionality to Demographic Challenges. In: Sustainability of the Social Security System : Demographic Challenges and Answers in Central Europe. Legal Studies on Central Europe . Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 93-109. ISBN 978-615-6474-36-0; 978-615-6474-37-7; 978-615-6474-38-4

Bollók, Ádám (2013) Magángondolatok temető, település és településtörténet viszonyáról a 10–11. századi Kárpát-medencében. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, budapest, pp. 25-70. ISBN 978-963-87475-3-2

Bálint, Lajos (2022) A Covid19-járvány néhány demográfiai jellemzője 2020-ban és 2021-ben Magyarországon. In: Társadalmi Riport 2022. Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt; TÁRKI, Budapest, pp. 325-345.

Csernicskó, István (2016) Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló ukrajnai törvény demográfiai háttere. In: Social Geographical Challenges and Search for Adequate Answers in East-Central Europe of the 21st Century. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 87-96. ISBN 978-617-7404-01-8

Elek, Péter and Mayer, Balázs and Váradi, Balázs (2021) A koronavírus-járvány hatása a halálozásra és az egészségügyi ellátórendszerre. In: Munkaerőpiaci tükör, 2020. Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, ELKH, Budapest, pp. 233-242.

Fleischer, Tamás (1991) Kistelepülések térben és időben. In: Válság és kiút: Falukonferencia. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp. 88-96. ISBN 963-8371-61-7

Gidó, Attila (2015) Kolozsvár zsidó népessége. Urbanizációs szint és lakószerkezet. In: Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához. Mega, Kolozsvár, pp. 40-60.

Gidó, Attila (2015) Populaţia evreiască a Clujului. Grad de urbanizare şi tipare rezidenţiale. In: File din istoria evreimii clujene. Mega, Kolozsvár, pp. 43-59.

Hermann, Zoltán and Varga, Júlia (2018) Demographic Replacement. In: The Hungarian Labour Market 2017. The Hungarian Labour Market . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 84-90.

Hermann, Zoltán and Varga, Júlia (2017) Demográfiai csere. In: Munkaerőpiaci tükör, 2016. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 84-90.

Jakab, Nóra (2023) Introduction. In: Sustainability of the Social Security System : Demographic Challenges and Answers in Central Europe. Legal Studies on Central Europe . Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 11-17. ISBN 978-615-6474-36-0; 978-615-6474-37-7; 978-615-6474-38-4

Kocsis, Károly and Bálint, Lajos and Makay, Zsuzsanna and Murinkó, Lívia and Őri, Péter and Wéber, András (2021) Természetes népmozgalom. In: Magyarország nemzeti atlasza. Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Geographical Institute, Budapest, pp. 32-43. ISBN 9789639545632

Konrád, Miklós (2013) Demográfiai változások. In: Zsidók Kárpátalján. Aposztróf Kiadó, Budapest, pp. 15-26. ISBN 9786155056376

Lovász, Ádám (2020) F. A. Hayek demográfiai érve a piaci liberalizmus mellett : egy kritika és egy védelem. In: Tavaszi Szél – Spring Wind 2020. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 388-400. ISBN 978-615-5586-72-9

Makay, Zsuzsanna and Murinkó, Lívia (2021) Válás, élettársi kapcsolatok felbomlása. In: Demográfiai portré 2021 : Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, pp. 29-43.

Menyhárt, Krisztina (2017) A bolgár nemzetiségi nyelv helyzete és a demográfiai és a nyelvészeti kutatások tükrében. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek : Tanulmánykötet. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 127-144. ISBN 978-963-284-924-9

Murinkó, Lívia and Spéder, Zsolt (2021) Gyermekdemográfia. In: Demográfiai portré 2021 : Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, pp. 83-98.

Murinkó, Lívia and Spéder, Zsolt (2021) Élettársi kapcsolatok, házasság. In: Demográfiai portré 2021 : Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, pp. 9-28.

Nagy, Szabolcs (2005) A demográfiai változók környezettudatra gyakorolt hatásának vizsgálata. In: Gazdaságtudományi Közlemények. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 145-151.

Nagy, Szabolcs (2006) A demográfiai változók környezettudatra gyakorolt hatásának vizsgálata. In: Marketing Kaleidoszkóp. Gazdász Elasztik Kft., Miskolc, pp. 169-179. ISBN 10 963-87389-0-1; 13 978-963-87389-0-5

Orosz, László (2019) Magyar statisztikus a német "Volksboden" árnyékában. Kovács Alajos a német népesség dunántúli terjeszkedéséről. In: Tudomány, oktatás, kultúra a két világháború közötti Magyarországon. Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, Szeged, pp. 79-91. ISBN 978-615-00-4685-3

Papp Z., Attila (2016) Этнодемографическая картина в Карпатском бассейне на рубеже XIX–XX вв. = Kárpát-medencei demográfiai körkép a 19–20. század fordulóján. In: Vzaimodejstvija i konflikty na konfessionalno i jetnicheski smeshannyh territorijah Centralnoj i Vostochnoj Evropy, 1517-1918 (Взаимодействия и конфликты на конфессионально и этнически смешанных территориях Центральной и Восточной Европы, 1517–1918). Nestor-Istoriya, Moszkva; Szentpétervár, pp. 259-275. ISBN 9-785-4469-0832-5

Soltész, Béla and Erőss, Ágnes and Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2014) Hungary: cross border migration in a fragmented ethnic space. In: Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners. HAS Geographical Institute, Budapest, pp. 72-87. ISBN 978-963-9545-44-1

Tagai, Gergely and Lennert, József (2023) A magyarországi demográfiai válság nyomában – a népességfogyás aktuális kérdései szélesebb kitekintésben. In: Területi folyamatok Magyarországon 2021–2023. Területi riport (2). HUN-REN Közgazdaság– és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Budapest, pp. 12-40. ISBN 9786155754524

Tátrai, Annamária (2022) Magyarország szegénységi térképe. In: Társadalmi Riport 2022. Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt; TÁRKI, Budapest, pp. 261-282.

Tóth, Enikő (2016) Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló ukrajnai törvény demográfiai háttere a Beregszászi járásban. In: Студії з філології та журналістики. Збірник наукових праць з філології та журналістики (4). Grazhda, Ungvár, pp. 245-247. ISBN 978-966-176-094-2

Tóth G., Csaba and Obádovics, Csilla (2021) A népesség szerkezete és jövője. In: Demográfiai Portré 2021. KSH Népességtudományo intézet, Budapest, pp. 251-275.

Vallasek, Magdolna (2023) Romania: Striving for Balance in the Face of Demographic Challenges. In: Sustainability of the Social Security System : Demographic Challenges and Answers in Central Europe. Legal Studies on Central Europe . Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 135-154. ISBN 978-615-6474-36-0; 978-615-6474-37-7; 978-615-6474-38-4

Varga, Beatrix (2016) A népességnövekedés kérdése az úttörő világmodellekben. In: Pénzügy-számvitel-statisztika füzetek 2015. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 120-131. ISBN 978-615-5216-96-1

Vastagh, Zoltán (2015) Rétegződés és iskolázottság. In: A társadalom rétegződése. 2011. évi népszámlálás, 15 . Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, pp. 55-69. ISBN 978-963-235-475-0

Vekerdi, László and Gazda, István (2009) A XVIII. századi magyarországi és erdélyi pestisjárványokhoz kapcsolódó főbb szakirodalmi források, 1700–1944. In: Vekerdi László: Magyarországi és erdélyi pestisjárványok a XVIII. században. Járványtörténeti bibliográfiai függelékkel. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (81). Magyar Orvostörténelmi Társaság - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 1-38. ISBN 978-963-9276-82-6

Monograph

Cseh Szombathy, László and Debreceni, Erzsébet and Józan, Péter and Koudela, Pál and Kovács, László and Radnóti, László and Rigler, András (2008) A termékenység és a társadalmi státusz közötti kapcsolat a rendszerváltozás után Magyarországon különös tekintettel a jövedelemre, az iskolai végzettségre, a lakóhelyre és annak fejlettségére = The relationship between fertility and social status in Hungary after the change in the political, socio-economic regime with special reference to income, educational attainment, residence and its level of infrastructure development. Project Report. OTKA.

Daróczi, Etelka and Hablicsek, László (2006) A halál előtti egyenlőtlenség: a mortalitás demográfiai, társadalmi és regionális különbségei = Inequalities before Death: demographic, social and regional differences in mortality. Project Report. OTKA.

Faragó, Tamás and Őri, Péter (2009) Magyarország népessége a 18. század végén (Az első népszámlálás kritikai kiadása) II. Dunántúl és Alföld = The population of Hungary at the end of 18th century. (The first census of Hungary - a critical edition.) Part 2. Transdanubia and the Great Hungarian Plain. Project Report. OTKA.

Gyenis, Gyula and Joubert, Kálmán (2007) A demográfiai tényezők hatása a fiatal magyar férfiak biológiai-egészségi állapotára és testi fejlettségére = The effects of the demographical factors on the health status and body development of Hungarian young male adults. Project Report. OTKA.

Jeges, Sára and Csoboth, Ildikó and Tahin, Tamás and Tigyi, Zoltánné and Varga, Károly and Vránicsné Horváth, Ildikó (2009) Értékrendszer, életminőség, egészségi állapot = Value system, quality of life, health state. Project Report. OTKA.

Járosi, Katalin (2008) Változó regionális identitás - átalakuló helyi társadalom: helyi lakosok és nyugati migránsok kommunikációs hálózatai két nyugat-magyarországi településen = Changing Regional Identity - Changing Local Society: Communicative Networks between Western Migrants amd Local Population in Two West Hungarian Villages. Project Report. OTKA.

Kovács, Katalin and Hablicsek, László (2013) Társadalmi egyenlőtlenségek és mortalitás = Social inequalities in mortality. Project Report. OTKA.

Ori, Péter and Pakot, Levente and Varga Szabolcsné Gödri, Irén (2012) Demográfiai folyamatok és a demográfiai viselkedés térbeli differenciái a 18-20. századi Magyarországon = Regional differences in the demographic processes and demographic behaviour in 18-20th century Hungary. Project Report. OTKA.

Pongrácz, Tiborné and Blaskó, Zsuzsa and S. Molnár, Edit (2013) A családi értékek és a demográfiai magatartás változásának kölcsönhatása = Interrelationship between family values and demographic behaviour changes. Project Report. OTKA.

Spéder, Zsolt and Földházi, Erzsébet and Kapitány, Balázs and Monostori, Judit and Takács-Murinkó, Lívia (2010) A párkapcsolatok formaváltozása - átmenetek és/vagy stabilitás = Changing partnership forms - transitions and/or stability. Project Report. OTKA.

Spéder, Zsolt and Geambasu, Réka and Takács-Murinkó, Lívia (2013) Konzorcium, fő p.: The Timing of Life: Understanding the Consequences of Individualization for The Organisation of the Life Course in Europe = Consortional main: The Timing of Life: Understanding the Consequences of Individualization for The Organisation of the Life Course in Europe. Project Report. OTKA.

Szenyéri, Zoltán and Szots, Zoltán (2008) A Dél-dunántúli német kisebbség etnikai földrajzi vizsgálata, különös tekintettel Somogy megyére = Ethnic geographical examination of the german minority of Southern Transdanubia concerning Somogy county. Project Report. OTKA.

Váradi, Mónika Mária and Bindorffer, Györgyi and Eiler, Ferenc and Kovács, Katalin (2007) Migráció, helyi társadalom, identitás = Migration, local society, identity. Project Report. OTKA.

Conference or Workshop Item

Illés, Sándor and Kincses, Áron (2014) Long-term International Circular Migration: Empirical Evidence from Hungary. In: European Population Conference, 2014. június 25-28, Budapest.

Kincses, Áron (2018) The application of network theory in official statistics. In: DGINS, 2018. október 10-11, Bukarest.

Book

Jakab, Nóra, ed. (2023) Sustainability of the Social Security System : Demographic Challenges and Answers in Central Europe. Legal Studies on Central Europe . Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest. ISBN 978-615-6474-36-0; 978-615-6474-37-7; 978-615-6474-38-4

Koós, Bálint, ed. (2021) Területi riport 2021. KRTK Regionális Kutatások Intézete, Budapest. ISBN 978-963-3017-13-5

Fazekas, Csaba, ed. (2023) Ünnepi tanulmányok Csizmadia Ervin 65. születésnapjára. Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete, Miskolc. ISBN 978-963-358-291-6

Bárdits, Anna and Adamecz, Anna and Bisztray, Márta and Weber, Andrea and Szabó-Morvai, Ágnes (2023) Precautionary Fertility: Conceptions, Births, and Abortions Around Employment Shocks. Discussion Paper Series (IZA-DP) (15990). Institute of Labor Economics (IZA), Bonn.

Dancs, György (2020) Demográfiai helyzetkép Északkelet-Magyarországon az 1831-es kolerajárvány idején. Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok, 1 . „RIK-U” Kft, Ungvár. ISBN 978-617-7868-12-4

Demeter, Gábor and Bagdi, Róbert (2016) A társadalom differenciáltságának és térbeli szervezödésének vizsgálata Sátoraljaújhelyen 1870-ben. Kapitális, Budapest; Debrecen. ISBN 978-963-12-5029-9

Demeter, Gábor and Bagdi, Róbert and Baros, Zoltán and Pénzes, János and Szilágyi, Zsolt and Tóth, Tamás (2009) Migráció és asszimiláció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban (1715-1992). Studia Historico- Demographica Debrecina (1). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 9789634730385

Gábrity-Molnár, Irén and Rédei, Mária and Illés, Sándor and Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2012) Szerb állampolgárok Magyarországon. Európai Integrációs Alap, Budapest. ISBN 9789630850728

Hajdu, Tamás and Hermann, Zoltán and Horn, Dániel and Varga, Júlia (2015) Szemelvények "A közoktatás indikátorrendszere 2015" című kiadványból. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest.

Hajdu, Tamás and Hermann, Zoltán and Horn, Dániel and Varga, Júlia (2015) Technikai útmutató "A közoktatás indikátorrendszere 2015" című kiadványhoz. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest.

Hajdu, Tamás and Hermann, Zoltán and Horn, Dániel and Varga, Júlia (2015) A közoktatás indikátorrendszere, 2015. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest.

Hajdu, Tamás and Krekó, Judit and Tóth, G. Csaba (2023) Inequalities in regional excess mortality and life expectancy during the COVID-19 pandemic in Europe. KRTK-KTI Working Papers = KRTK-KTI Műhelytanulmányok (KRTK-KTI WP – 2023/16) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies Eötvös Loránd Research Network, Budapest, pp. 1-37.

Huszár, Ákos and Székely, Gáborné and Zsom, Brigitta and Kincses, Áron (2015) A társadalom rétegződése. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. ISBN 978-963-235-475-0

Kincses, Áron (2020) Global Geographical Networks of International Migration and the Hungarian Case within the Carpathian Basin, 2011-2017. Hungarian Central Statistical Office, Budapest. ISBN 978-963-235-548-1

Kincses, Áron (2020) A nemzetközi vándorlás területi hálózatai a Kárpát-medencében, 2011–2017. Műhelytanulmányok (12). Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. ISBN 978-963-235-546-7

Kóczy, Á. László (2016) How Brexit affects European Union power distribution. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP-2016/11) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5594-44-1

Löster, Tomáš and Langhamrová, Jitka and Vrabcová, Jana (2018) 11th International Scientific Conference RELIK 2018 : Reproduction of Human Capital - links and context. RELIK, 11 . Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, Praha, Prága, Czech Republic. ISBN 978–80–245–2281–4

Molnár, D. István (2018) Perifériáról perifériára : Kárpátalja népessége 1869-től napjainkig. REGIO Könyvek . MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet; Kalligram Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-468-067-3

Páger, Balázs and Tóth G., Csaba and Uzzoli, Annamária (2023) A társadalmi-területi változók szerepe a COVID-19-halálozás regionális egyenlőtlenségeiben Magyarországon. KRTK-KTI Working Papers = KRTK-KTI Műhelytanulmányok (KRTK-KTI WP – 2023/12) . KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, pp. 1-35.

Rédei, Mária (2006) DEMOGRÁFIAI ISMERETEK. ELTE, pp. 1-194. (Unpublished)

Rédei, Mária (2009) A tanulmányi célú mozgás. Reg-Info Kft., Budapest, pp. 1-161. ISBN 978-963-06-6842-2

Rédei, Mária and Illés, Sándor and Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2011) Ukrán állampolgárok Magyarországon. Európai Integrációs Alap, Budapest. ISBN 9789630825405

Tóth, Géza and Kincses, Áron and Nagy, Zoltán (2014) European Spatial Structure. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken. ISBN 978-3-659-64559-4

Vértesy, László (2021) Demography in the EU and in Hungary - snapshot, opportunities and challenges. Gazdaságelemző Intézet - Institute for Economic Analysis, Budapest. ISBN 978-615-82444-0-4

Vértesy, László (2022) Family support policy in the EU and in Hungary - government, challenges and society in a changing Europe. Gazdaságelemző Intézet - Institute of Economic Analysis, Budapest. ISBN 978-615-82444-1-1

This list was generated on Sun May 26 21:56:31 2024 CEST.