REAL

Items where Subject is "L Education / oktatás > LA History of education / neveléstörténet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 286.

A

Almási, Brigitta (2020) Jász-Nagykun-Szolnok megye vándor tanyai tanítói és vándor iskolái. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (1). pp. 23-38. ISSN 2676-8771

Almási, Brigitta (2020) Recenzió a „Gyermekek, tanárok, iskolák – egykoron és ma. Tanulmányok a 90 éves Mészáros István tiszteletére” című könyvről. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (3). pp. 109-113. ISSN 2676-8771

B

Bajomi, Iván (2018) 1968 hatása a francia oktatásügyre. EDUCATIO, 27 (3). pp. 427-439. ISSN 1216-3384

Balog, Beáta (2016) Appearance of lifereform elements between 1920 and 1930 in journal called "Magyar Lányok" (Hungarian Girls). Pedagógiatörténeti Szemle, 2 (3-4). pp. 106-120. ISSN 2415-9093

Balog, Beáta (2017) Életreformelemek megjelenése az 1920–1930-as években a Magyar Lányok című folyóiratban. In: Továbbélő utópiák -- magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Neveléstudomány-történeti tanulmányok . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 58-80. ISBN 978-963-693-738-6

Balog, Beáta and Szabolcs, Éva (2019) Narratíva és pedagógiatörténet: egy lehetséges kutatási szemléletmód. PEDAGÓGIATÖRTÉNETI SZEMLE, 5 (1-2). pp. 57-65. ISSN 2415-9093

Balogh, Piroska and Fórizs, Gergely (2020) Friedrich August Clemens Werthes’ Appointment and Activity as Professor of Aesthetics at the Royal Hungarian University (1784–1791). In: Angewandte anthropologische Ästhetik. Konzepte und Praktiken 1700–1900 / Applied Anthropological Aesthetics. Concepts and Practices 1700–1900. Bochumer Quellen und Forschungen zum 18. Jahrhundert (11). Wehrhahn Verlag, Hannover, pp. 267-311. ISBN 978-3-86525-822-9

Bartók, István (2018) „Atyám tyúkja”. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 122 (4). pp. 471-489. ISSN 0021-1486

Baráth, László (2016) Gisser Gyula nyitrai testnevelő tanár munkásságáról = Gyula Gisser work of physical education teacher in Nitra. recreation, 6 (1). pp. 15-18. ISSN 2064-4981

Baska, Gabriella (2011) Iskola, gyermek és tanítói ideál a 19. és 20. század fordulóján. Pedagógiatörténeti Tanszék Közleményei . Gondolat Kiadói Kör, Budapest. ISBN 978-963-693-310-4

Bertalan, Péter (2017) Professzorok és teológusok a forradalomban. Pedagógiatörténeti Szemle, 3 (1-2). pp. 65-79. ISSN 2415-9093

Berzsenyi, Emese (2015) A társadalmi gondoskodás és tanítás történelmi előképei. Iskolakultúra, 2015 (9). pp. 100-112. ISSN 1215-5233

Bicsák, Zsanett Ágnes (2016) Vált(akozó) olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában. Gondolat, Budapest. ISBN 978-963-693-719-5

Bolvári-Takács, Gábor (2015) Követek és követők. Zempléni Múzsa, Sárospatak. ISBN 978-963-12-3094-9

Bolvári-Takács, Gábor (2015) A Sárospataki Református Kollégium és a Magyar Tudományos Akadémia szellemi kapcsolatai. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 15 (2). pp. 21-33. ISSN 1585-7182

Boreczky, Ágnes and Fenyves, Márk (2017) Dienes Valéria bécsi évei és az Orkesztika Iskola. In: Továbbélő utópiák – magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Neveléstudomány-történeti tanulmányok . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 122-140. ISBN 978-963-693-738-6

Borgos, Anna (2021) “Put a Stop to the Excessive Influx”: The Rhetoric of Restriction Regarding Female and Jewish Students at Budapest University, 1900–1930. HUNGARIAN STUDIES REVIEW, 48 (1). pp. 48-78. ISSN 0713-8083 (print); 1705-8422 (online)

Borsodi, Csaba (2014) A kiegyezéstől a fordulatig. In: Historia critica. Publicationes Instituti Historici Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae (1). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 267-279. ISBN 978-963-284-542-5

Boruzsné Bűdi, Katinka and Ferkó, Enikő and Losoncziné Munkácsi, Edit and Mucsi, László and Óváry, Zoltán and Rébay, Magdolna and Támba, Renátó (2017) "…szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban…”: Arisztokraták nevelése-oktatása Magyarországon a XIX–XX. században. Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-74-2

Brunelli, Márta (2015) International databases and instructions for use. Pedagógiatörténeti Szemle, 1 (4). pp. 102-106. ISSN 2415-9093

Bányai, Viktória (2018) Children’s Institutions and Education, 1945–1956. In: "My Homesickness Drove me Home...":. Yad Vashem, Jerusalem, pp. 109-168. ISBN 9789653085817

Bársony, István and Misák, Sándor and Kun, Ferenc and Battistig, Gábor (2020) 20 éves a villamosmérnök-képzés a Debreceni Egyetemen. ELEKTROTECHNIKA, 113 (5-6). pp. 42-44. ISSN 0367-0708

Bíró, Csilla (2017) Jesuit Methods of Teaching Latin in the 17-18th Century Trnava. KNIHA. pp. 1-9. ISSN 1336-5436 (Submitted)

Bóné, Dalma and Rébay, Magdolna (2016) Az Esterházy és a Festetics család néhány tagjának neveltetése a dualizmus korában. In: Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, pp. 17-29. ISBN 978-963-473-929-6

C

Cora, Zoltán (2012) "Tanárok korfordulón" (Keller Márkus: A tanárok helye. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. század második felében, magyar-porosz összehasonlításban. Budapest, L’Harmattan – 1956-os Intézet, 2010. 288 oldal). AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 27 (1). pp. 227-231. ISSN 0237-7934

Criblez, Lucien (2015) Bildungsreformen und die Neukonstituierung der Schweizer Bildungsforschung in den 1960er- und 1970er-Jahren. Pedagógiatörténeti Szemle, 1 (4). pp. 23-39. ISSN 2415-9093

Csapó, Benő (2009) Az oktatás Magyarországon az ezredforduló körüli évtizedekben - fejlődési tendenciák és megoldásra váró problémák. In: Az oktatás közügy: VII. Nevelésügyi Kongresszus : zárókötet. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 139-157. ISBN 978-963-06-7276-4

Csapó, Benő and Molnár, Gyöngyvér and R. Tóth, Krisztina (2008) A papíralapú tesztektől a számítógépes adaptív tesztelésig. ISKOLAKULTÚRA (3-4). pp. 3-16. ISSN 1215-5233

Csépe, Valéria (2014) Az olvasás rendszere, fejlődése és modelljei. In: Pszicholingvisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 339-370. ISBN 978 963 05 9499 8

Csízy, Katalin (2015) Az európai hagyomány és az ideális vezető politikus. L'Harmattan, Budapest, Eötvös Collegium. (Unpublished)

Csízy, Katalin (2007) Porphyrios: Pros Markellan. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 47 (2.6). pp. 227-236. ISSN 0044-5975

Czeglédi, Sándor (2017) Élmény és emlékezet: helyzetek és lehetőségek a protestáns iskolákban. Pedagógiatörténeti Szemle, 3 (1-2). pp. 56-64. ISSN 2415-9093

D

D. Molnár, Éva (2019) Nevelhet-e a neveléstudomány? A neveléstudomány az elvárások össztüzében. APERTÚRA, 14 (3). pp. 1-13. ISSN 1787-7245

Donáth, Péter (2018) "Kisemberek" helytállása: tanítóképzés Baján a szerb megszálás alatt és nyomán 1918-1923. Trezor Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-8144-52-2

Donáth, Péter (2008) Oktatáspolitika és tanítóképzés. Preparandiák, prepák és tanáraik a 20. századi Magyarországon = Education policy and elementary school teachers' training. Intermediate-level teachers' training institutions ('preparandias') and their pupils ('prepas') and teachers in Hungary in the 20. century. Project Report. OTKA.

Draskóczy, István (2018) Bányaváros és egyetemjárás a késő középkori Erdélyben. In: Urbs, civitas, universitas.Ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére. Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 74-81. ISBN 978-963-306-643-0

Durovics, Alex (2020) Evangélikus líceumok felsőfokú hallgatói 1771-1850. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-489-259-5

Durovics, Alex (2020) Szögi László: Студенти са данашње територије АП Војводине на универзитетима и високим школама Краљевине Угарске 1736–1850 – Vajdasági diákok a magyar királyság egyetemein és főiskoláin 1736–1850. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 9 (3-4). pp. 257-261. ISSN 2061-5132

Durovics, Alex and Keresztes, Veronika (2018) A Pozsonyi Evangélikus Líceum felsőfokú hallgatói 1714-1851. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Budapest. ISBN 9789632849959

Durovics, Alex and Kónya, Péter (2015) Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói, 1667-1850. Felsőoktatástörténeti kiadványok (11). MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-284-768-9

Dévényi, Anna (2020) Három az egyben? : A miniszterelnök, a párt és a kultuszminiszter nemzetnevelés-narratívái hatalomtechnikai szempontú megfigyelések. In: „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá” : Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 425-434. ISBN 9786155675430

Dévényi, Anna (2020) Nemzetnevelés-parafrázisok : A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig. Kronosz Kiadó, Pécs. ISBN 9786156048592

Dévényi, Anna (2020) A középfokú oktatás társadalompolitikai vetületei a Horthy-korszakban. SZÁZADOK (1). pp. 81-106. ISSN 0039-8098

E

Ekler, Péter (2011) "Margarita poetica". A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia. Nemzeti Téka . Gondolat - Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978 963 693 315 9

F

Faa-Lendvai, Erzsébet Mária (2017) Bencés diákok a nagyszombati egyetemen. In: A Helyi Érték. Kulturális örökség tanulmányok. Művelődéstörténeti kalászatok, 3 . Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 43-54. ISBN 978-615-5621-42-0

Faa-Lendvai, Erzsébet Mária (2016) Bencés diákok egyetemjárása a 17-18. században. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1-2). pp. 86-103. ISSN 2061-5132

Falus, Iván and Fóris, Katalin (2021) A gyakorlótól... In: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 13-15. ISBN 978-963-496-200-7 (nyomtatott); 978-963-496-201-4 (elektronikus)

Farkas, László Róbert (2015) Hitoktatás a Csanádi Római Katolikus Egyházmegyében 1945 és 1956 között. ISKOLAKULTÚRA, 25 (1). pp. 68-97. ISSN 1215-5233

Fehér, Katalin and Dombi, Alice and Fodor, László and Horváth, Beatrix and Kereszty, Orsolya (2006) A reformkori Magyarország nevelésügye a sajtó tükrében = Press and pedagogy in Hungary during the Reformed Age. Project Report. OTKA.

Fehér, Krisztina (2017) FELMÉRÉS AZ ÉPÍTÉSZKÉPZÉSBEN - 1945 előtti műemlékfelmérési rajzok az építészoktatás első nyolc évtizedéből. ARCHITECTURA HUNGARIAE, 16 (2). pp. 33-53. ISSN 1588-0109

Fehér, Krisztina and Krähling, János (2018) Építészettörténet és építészeti tervezés - Az építészoktatás megújulásának kérdései az 1930-as Nemzetközi Építészkongresszus műegyetemi kiállítása kapcsán. Építés - Építészettudomány, 47 (1-2). ISSN 0013-9661 (Unpublished)

Fehér, Krisztina and Sajtos, István and Krähling, János (2019) A tartószerkezeti oktatás alakulása és hatása a Műegyetemi Építészképzés 1945 előtti rajzfeladataira. Vasbetonépítés, 21 (2). pp. 45-52. ISSN 1419-6441

Fehér, Krisztina and Sajtos, István and Krähling, János (2018) A tartószerkezeti oktatás alakulása és hatása a műegyetemi építészképzés 1945 előtti rajzfeladataira. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Fenyves, Márk and Pethő, Villő (2017) Dienes Valéria és Bárdos Lajos misztériumjátékai Orkesztika és kórusmozgalom, hatások, intézményesülési lehetőségek. In: Továbbélő utópiák -- magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Neveléstudomány-történeti tanulmányok . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 81-121. ISBN 978-963-693-738-6

Feróné Komolay, Anikó (2021) Ködöböcz József, a „tanítók tanítója”. In: Örökség és megújulás. Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28). Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 11-17. ISBN 978-963-496-184-0

Fizel, Natasa (2017) A pedagógusprofesszió és a hazai kutatástörténeti előzmények. Pedagógiatörténeti Szemle, 3 (3-4). pp. 55-67. ISSN 2415-9093

Forray, R. Katalin and Csákó, Mihály and Karády, Viktor and Görög, Veronika and Turcsány, Ferenc and Sik, Domonkos and Nagy, Péter Tibor and Bajomi, Iván (2018) Emlékek 1968-ból. EDUCATIO, 27 (3). pp. 457-473. ISSN 1216-3384

Frank, Tamás (2017) Az 1930-as évek tanítósága Az Est című napilapban megjelent cikkek tartalomelemzése alapján. Tudomány és Hivatás (2). pp. 57-67.

Frank, Tamás (2019) Iskolai testi fenyítés reprezentációja a Horthy-korszak bulvársajtójában. "Értékteremtő tudomány" Magyar Tudomány Ünnepe 2019. pp. 85-100.

Frank, Tamás (2019) Nádpálca-disputa. Tudomány és Hivatás (2). pp. 56-66.

Frauhammer, Krisztina (2014) Imakönyvek a katolikus lány- és nőnevelés szolgálatában a 19. és 20. század fordulóján. In: A CSALÁD EGYKOR ÉS MA. OR-ZSE, Szeged; Budapest, pp. 157-166. ISBN 978-963-306-293-7

Frenyó, Zoltán (2014) Szent Ágoston pedagógiája. VIGILIA, 2014 (8). pp. 573-578. ISSN 0042-6024

Fórizs, Gergely (2020) Bildung und Vormundschaft. Christian Oesers Frauenästhetik (1838/1899). In: Angewandte anthropologische Ästhetik. Konzepte und Praktiken 1700–1900 / Applied Anthropological Aesthetics. Concepts and Practices 1700–1900. Bochumer Quellen und Forschungen zum 18. Jahrhundert (11). Wehrhahn Verlag, Hannover, pp. 79-112. ISBN 978-3-86525-822-9

Fórizs, Gergely (2020) Tobias Gottfried Schröer nemzetkoncepciója. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 22 (3). pp. 55-68. ISSN 1335-4361

Földiné Irtl, Melinda and Komár, Lajos (2017) Az indo-tibeti hatások és a két világháború közötti magyar életreform. In: Továbbélő utópiák – magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Neveléstudomány-történeti tanulmányok . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 190-214. ISBN 978-963-693-738-6

Földiné Irtl, Melinda and Komár, Lajos (2018) A jóga magyarországi története a második világháborúig. In: Reformpedagógia és életreform – recepciós tendenciák, intézményesülési folyamatok. Gondolat, Budapest, pp. 158-176. ISBN 9789636938895

Fügedi, János (2013) A Lábán-kinetográfia a Szentpál-iskolában. In: Mozdulat – a magyar mozdulatművészet a korabeli társadalom és művészet tükrében. Gondolat, Budapest, Hungary, pp. 142-163. ISBN 978-963-693-501-6

G

Garai, Imre (2013) The Baron Jozsef Eotvos Collegium as an elite teacher training institute. The analysis of the admitted members between 1895 and 1950. HISTORY OF EDUCATION AND CHILDREN’S LITERATURE, 8 (1). pp. 215-231. ISSN 1971-1093

Garai, Imre and Németh, András (2017) Disciplinary Changes in Science Education in Hungary in the Era of the Stalinist Dictatorship. PEDAGOGIKA: CASOPIS PRO VEDY A VZDELAVANI VE VYCHOVE, 67 (4). pp. 431-442. ISSN 0031-3815

Gazda, István (1977) Mikor jelent meg az első Ratio Educationis? MAGYAR TUDOMÁNY, 22 (5). pp. 369-371. ISSN 0025-0325

Gazda, István and Marx, György and Béládi, Miklós and Erdei Grünwald, Mihály (1981) Németh László és a természettudomány. (Csak egy kultúránk van III.). FIZIKAI SZEMLE, 31 (3). pp. 104-109. ISSN 0015-3257

Gidó, Attila (2013) Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918-1948 között. Erdélyi Tudományos Füzetek (276). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-8178-75-2

Glässerné Nagyillés, Anikó (2017) „A gyermek lelkében a mennyország leér a földre ...” : A jezsuiták és a vallásos gyermeknevelés. VERITATISIMAGO: TUDOMÁNYOS, MUZEOLÓFIAI, KULTÚRÁLIS FOLYÓIRAT, 1 (1). pp. 19-24.

Gyarmathy, Éva (2013) The Gifted and Gifted Education in Hungary. Journal for the Education of the Gifted, 36 (1). pp. 19-43. ISSN 0162-3532

Gyarmathy, Éva (2013) A tehetséggondozás változási kényszere. ISKOLAKULTÚRA (3-4). pp. 101-109. ISSN 1215-5233

Gyöngyössy, Orsolya (2017) Adatok a római katolikus plébánosok erkölcsfegyelmezési gyakorlatának vizsgálatához. In: A normán innen és túl : Tanulmányok a Torténeti Kollégium konferenciáj rínak elóadásaiből. ELTE BTK Történeti Kollégium, Budapest, pp. 215-226. ISBN 978-963-284-882-2

H

Hanák, Adél (2020) Az álmok megvalósítása magyar óvónőként a 1960-as és 1970-es években Délvidéken. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 18 (1-2). pp. 223-233. ISSN 1589-519X

Hegedűs, Renáta Ildikó (2020) Az európai kultúra bölcsőjénél megjelenő nevelés bemutatása kiemelt figyelmet szentelve a testi fogyatékosok nevelésére. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (2). pp. 9-20. ISSN 2676-8771

Hegedűs, Renáta Ildikó and Roszik, Dóra (2021) The relationship between physical disability and the didactic principles of constructivist pedagogy in ancient greek education, mainly in physical education. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 3 (2). pp. 45-57. ISSN 2676-8771

Hegyi, Ádám Alex (2021) Akademische Festkulturen Vom Mittelalter Bis Zur Gegenwart. Zwischen Inaugurationsfeier Und Fachschafstparty. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 12 (1-2). ISSN 2061-5132

Heller, Bernát (1927) Goldziher Ignác. In: Emlékkönyv a Ferenc József Orsz. Rabbiképző Intézet ötven éves jubileumára 1877-1927. II. kötet: Az intézet elnökei, tanárai és tanítványai. Blau Lajos, Hevesi Simon, Friedman Dénes, Budapest, pp. 45-58.

Hild, Anne and Stisser, Anna (2015) Erziehungswissenschaftliche Lexika als Material zur Erforschung der Disziplingeschichte? Theoretisch-methodologische Überlegungen und inhaltliche Einblicke. Pedagógiatörténeti Szemle, 1 (4). pp. 40-61. ISSN 2415-9093

Horváth, Zsolt K. (2018) Köznevelés és demokratikus értékpolitika. Emancipáció és igazságosság a második világháború utáni oktatáspolitikában. Új Egyenlőség.

Horváth, Zsolt K. (2019) The Production of Creativity. The Politics of Ferenc Mérei's Psychological and Educational Approach. In: Creativity Exercises. Emancipatory Pedagogies in Art and Beyond. Sternberg Press – Galerie für Zeitgenössische Kunst – Tranzit, Berlin – Leipzig – Budapest, pp. 343-353. (In Press)

Horváth, Zsolt K. (2018) The Production of Creativity. The politics of Ferenc Mérei’s psychological and educational approach. In: Creativity Exercises. Sternberg Press, Berlin - Leipzig. (Submitted)

Horváth, Zsolt K. (2019) Új iskola – új társadalom. Mérei Ferenc és a demokratikus iskola kísérlete Magyarországon, 1945–1948. In: „Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt”. Tanulmányok Kövér György születésnapjára. Rodosz, Nagyvárad, pp. 281-297. ISBN 978-606-8307-88-6

Horváth, Zsolt K. (2019) Új iskola – új társadalom: Mérei Ferenc és a demokratikus iskola kísérlete Magyarországon, 1945–1948. In: A szerkesztés alatt álló kötet címe számomra egyenlőre ismeretlen. A szerkesztés alatt álló kötet kiadója számomra egyenlőre ismeretlen., Budapest. (Submitted)

Horváth, Zsolt K. (2018) A kreativitás termelése. Esztétikai nevelés és az érzéki pedagógiai fejlesztése: Mérei Ferenc. Prae. ISSN 1585-5112

Hrubos, Ildikó (2018) Az egyetem válsága és megújulása. 1968 mint szakaszhatár. EDUCATIO, 27 (3). pp. 415-426. ISSN 1216-3384

Hársvölgyi, Virág (2019) Magyar utazók japán fotográfiái mint gyermekkortörténeti dokumentumok : Adalékok a japán gyermekkortörténethez. PEDAGÓGIATÖRTÉNETI SZEMLE, 5 (1-2). pp. 45-56. ISSN 2415-9093

I

Ittzés, Gábor (2014) Reformáció és kultúra: Luther, Melanchthon és Arisztotelész a wittenbergi egyetemen a XVI. század elején I. Keresztyén Igazság, 102.sz (2014/2). pp. 21-30. ISSN 0865-2163

J

Juhász, Réka Ibolya (2018) Bihar megyei diákok a Nagyváradi Királyi Jogakadémián 1801 és 1830 között. In: Universitas - Historia : Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Magyar Levéltárosok Egyesülete, pp. 227-240. ISBN 9786155622014

Jáki, László (2018) Az önképzőköröktől a Parnasszus felé. KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS, 27 (2). pp. 28-32. ISSN 1216-6804

K

Keller, Péter (2019) Egy vidéki néptanító, Gárdonyi Géza pedagógiája. In: Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869-1949. A magyarság megtartó ereje (3). Palatia Nyomda és Kiadó Kft, Győr, pp. 223-231.

Kelényi, Borbála (2018) Magyarországi diákok mindennapjai a középkori Krakkói Egyetemen. In: Universitas - Historia : Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 81-103. ISBN 9786155622014

Kmety, Adrien and Juhász, Réka Ibolya (2018) A kassai felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1776-1852. MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 9789632849997

Knapp, Éva (2000) Az emblematika oktatásának forrásai a magyarországi jezsuita kollégiumokban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 116. pp. 1-26. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1995) Az ifjú Theodosius. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1033-1044.

Knapp, Éva (1995) Demetrius. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 972-975.

Knapp, Éva (1995) Fridericus. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1088-1093.

Knapp, Éva (1995) Joacház. In: Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 929-930.

Knapp, Éva (1995) Joannes Cantacuzenus. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1058-1059.

Knapp, Éva (1992) Pálos iskoladrámák, királyi tanintézmények, katolikus papneveldék színjátékai. Sajtó alá rend. Varga Imre. Budapest 1990. Akadémiai Kiadó. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 96. pp. 707-708.

Knapp, Éva (1995) Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai. IV. Mutatók. Összeáll., szerk. H. Takács Marianna. Budapest 1994. MTA Könyvtára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 111. pp. 111-113. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1993) Tamerlán (A lappangó pápai pálos iskoladráma magyar nyelvű programja 1761- ből). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 97 (4). pp. 537-540.

Knapp, Éva (2000) A nagyszebeni jezsuita iskolai színjátszás első szöveges emléke: Szent Alexius (1709). In: Demeter Júlia (szerk.): A magyar színház születése I. A régi magyar színház . Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 221-230. ISBN 963 661 407 5

Knapp, Éva (1995) A szeretet és erősség ritka példája. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 985-995.

Kocsis, Judit (2017) Karácsony Sándor, a református értékközvetítő neveléstudós. Pedagógiatörténeti Szemle, 3 (1-2). pp. 4-23. ISSN 2415-9093

Kocsis, Judit Bognarne (2019) An original person of the Hungarian pedagogy: Sandor Karacsony. Hungarian Educational Research Journal, 9 (2). pp. 332-345. ISSN 2064-2199

Kommer, Erika (2019) „Elindultak szeptemberben..." : Ifjúságnevelés a kisebbségi szocialista sajtóban: A Neue Banater Zeitung és a Szabad Szó gyermek- és ifjúsági rovatai (1968–1990) = “They Started in September...” : Youth Education in the Socialist Press of Minorities: Columns for Children and Youth in the Gazettes Neue Banater Zeitung and Szabad Szó (1968–1990). Sapientia Könyvek - Tudománytörténet . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-026-1

Korondi, Ágnes (2014) Író és olvasó nők a középkori Magyarországon. In: A zsoltártól a rózsaszín regényig: Fejezetek a magyar női művelődés történetéből. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 43-58. ISBN 978 963 9401 98 3

Kovács, László (2019) Eötvös Loránd, a tanár. HONISMERET, 47 (5). pp. 21-30. ISSN 0324-7627

Kovács, László (2020) A gyakorlati felkészítés formái a II. világháborúig az egri tanítóképzőben. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Az Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Közleményei = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae (43). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 23-40.

Kozma, Katalin (2017) A lánynevelést támogató Erkölcsnemesítő beszélyek. Sztankó-Csapliczky Lilla Iduna-fordítása. Pedagógiatörténeti Szemle, 3 (3-4). pp. 18-28. ISSN 2415-9093

Kozma, Tamás and Balogh, László and Brezsnyánszky, László and Fekete, Károly and Fenyo, Imre and Holik, Ildikó and Kiss, Endre and Orosz, Gábor János and Ugrai, János and Vincze, Tamás András (2006) A "debreceni iskola". Pedagógiai-tanárképzési irányzatok és képviselőik történeti-regionális összefüggésben = The National Protestant experience in the East-European education. The case of Debrecen and the Partium Region. Project Report. OTKA.

Kéri, Katalin (2020) Andrés, María del Mar del Pozo (comisaria gen., 2019): Madrid, ciudad educadora 1898/1938. Memoria de la Escuela Publica. Ensayos en torno a una exposición. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (2). pp. 151-154. ISSN 0237-7683

Kéri, Katalin (2019) Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon. Kronosz Kiadó, Pécs. ISBN 978 963 467 037 7 (Submitted)

Kéri, Katalin (2015) A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig. Iskolakultúra, 25 (5-6). pp. 93-113. ISSN 1215-5233

Kökényesi, Zsolt (2018) A pozsonyi jezsuita gimnázium diáklétszám-változásai a 17-18. században = The changes in student numbers at the Jesuit Gymnasium of Pressburg in the 17th and 18th centuries. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (2). pp. 283-298. ISSN 0040-9634

Kőszegi, Ferenc (2021) Sipos György munkássága a sárospataki képzőben (1947–1997). In: Örökség és megújulás. Sárospataki Pedagógiai Füzetek (28). Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 19-23. ISBN 978-963-496-184-0

L

Ladányi, Andor (2008) A középiskolai tanárképzés története = The History of Teacher Education (for Upper Secondary Education). Project Report. OTKA.

Lanszki, Anita (2021) On Body and Education. TÁNC ÉS NEVELÉS / DANCE AND EDUCATION, 2 (2). pp. 119-122. ISSN 2732-1002 (nyomtatott); 2732-1703 (elektronikus)

Lanszki, Anita (2021) Testről és nevelésről. TÁNC ÉS NEVELÉS / DANCE AND EDUCATION, 2 (2). pp. 115-118. ISSN 2732-1002 (nyomtatott); 2732-1703 (elektronikus)

M

M. Pelesz, Nelli and Szűts-Novák, Rita (2019) A Pedagógiai és Lélektani Intézet 1929-es megalapítása, szellemi előzményei és működésének első évtizede : Imre Sándor és Várkonyi Hildebrand Dezső tevékenysége = The Foundation of the Pedagogical-Psychological Institute in 1929, its Intellectual History and Operation until 1945 : The Role of Sándor Imre and Dezső Várkonyi Hildebrand. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 1 (2). pp. 9-24. ISSN 2676-8771

Mann, Miklós and Golnhofer, Erzsébet and Hegedűs, Judit and Mikonya, György and Szabolcs, Éva (2006) Pedagógia és politika a 20. század második felében Magyarországon = Education and politics in Hungary in the second half of the 20th century. Project Report. OTKA.

Mendelová, Eleonóra and Fenyvesiová, Lívia (2017) Child in the Family and School Enviroment. Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-73-5

Mikonya, György and Ehrenhard, Skiera and Kiss, Endre and Németh, András and Pronczynsky, Andreas and Pukánszky, Béla (2007) Életreform mozgalmak és a reformpedagógia = Life-style reform movements and the progressive education. Project Report. OTKA.

Molnár, Béla (2018) A gyakorlati képzés állapota és jellemzői a tanítóképző intézetekben a múlt század közepén. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 16 (1). pp. 7-16. ISSN 1589-519X

Molnár, Dávid (2017) A magyar egyházi közép- és felsőréteg itáliai egyetemjárása a 16. században. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (17). Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 185-209. ISBN 978 615 5579 15 8

Molnár-Kovács, Zsófia (2016) Az „Európa-kép” tartalmi vizsgálata a dualizmus kori középiskolai egyetemes történelemtankönyvekben. Pedagógiatörténeti Szemle, 2 (1–2). pp. 40-60. ISSN 2415-9093

Monok, István (1994) Iskoladráma és folklór. A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 98 (4). pp. 576-578. ISSN 0021-1486

Monok, István (1994) Magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája: XVIII. századi érdemsorozatok. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 13 (3-4). p. 85. ISSN 0209-4800

Monok, István (1981) Peregrinuslevelek 1711–1750: Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Szerk.: Hoffmann Gizella. SZEGEDI EGYETEM, 19 (15). p. 8. ISSN 0230-791X

Monok, István (1993) Varga Imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). p. 161. ISSN 0209-4800

Mészáros, Ádám (2016) Az elemi népoktatás viszontagságai a XIX. század második felében a korabeli törvények tükrében egy nagyközség, Romhány példáján keresztül. Pedagógiatörténeti Szemle, 2 (3-4). pp. 20-48. ISSN 2415-9093

N

Nagy, Adrienn (2016) A kereskedelmi iskoláink a 19. századi német és francia szakoktatás tükrében. Pedagógiatörténeti Szemle, 2 (1–2). pp. 61-84. ISSN 2415-9093

Nagy, Andrea (2016) A fegyelmező tér és idő megjelenése a Soproni Katonaiskola fegyelmi ügyeiben. Pedagógiatörténeti Szemle, 2 (3-4). pp. 1-19. ISSN 2415-9093

Nagy, Andrea and Németh, András (2017) Az osztrák-német életreform-törekvések magyar recepciója a szentendrei Bubán-kolónia és az Életreform című folyóirat példája alapján. In: Továbbélő utópiák -- magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 9-34. ISBN 978-963-693-738-6

Nagy, Péter Tibor and Bara, Zsuzsanna and Biró, Zsuzsanna Hanna and Fekete, Szabolcs and Juhászné Hartmann, Magdolna and Karády, Viktor Győző and Maár, Tiborné and Szücs, László Gergely and Zombai, Tamás (2012) Középiskolai tanárok Magyarországon 1900-1950 = Secondary school teachers. Hungary, 1900-1945. Project Report. OTKA.

Nagy, Péter Tibor and Biró, Zsuzsanna and Híves, Tamás and Pálnik, László and Sárkány, Eszter and Szabó, Lajos (2008) Az iskolázottság térszerkezete a két világháború közötti Magyarországon = The level of education in the regions of mid-war Hungary. Project Report. OTKA.

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2018) Erényvirágok. In: Arezzói Guidótól a tabletig. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 93-104. ISBN 9789634144441

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2018) Imádság és ABC. In: Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 71-82. ISBN 9789635088904

Neszt, Judit (2019) A tanító- és óvónőképzés egyesítésének mozgalma 1840-1905 között = The movement for the union of teacher and nursery training between 1840-1905. GRADUS, 6 (3). pp. 54-58. ISSN 2064-8014

Nádudvari, Gabriella (2020) A romantikus gyermektisztelet Jean Paul Levana avagy neveléstan című művében. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Az Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Közleményei = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae (43). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 9-22.

Németh, András (2013) Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert. Novalis, 1 . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 693 190 2

Németh, András (2016) Die historische Pädagogik in Ungarn. Geschichte und heutiger Stand = The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. Espacio, Tiempo y Educación, 3 (1). pp. 85-110. ISSN 2340-7263

Németh, András (2004) Egyetemi neveléstudomány -reformpedagógia - magyar oktatásügyi reformok. MAGYAR PEDAGÓGIA, 104 (1). pp. 39-55. ISSN 0025-0260

Németh, András (2013) Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870–1952). Novalis, 2 . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 693 206 0

Németh, András (2014) Lebensreform,Reformpädagogik und Lehrerberuf. Novalis, 4 . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 693 545 0

Németh, András (2013) A NÉPTANÍTÓI SZAKISMERETEK KONSTRUKCIÓS FOLYAMATAI A 20. SZÁZAD ELEJÉN – A NÉPTANÍTÓK ENCIKLOPÉDIÁJA PÉLDÁJA ALAPJÁN (1911–1915). Magyar Pedagógia, 113 (2). pp. 101-118. ISSN 0025-0260

Németh, András (1997) Paradigmatikus irányzatok a magyar neveléstudomány fejlődéstörténetében. MAGYAR PEDAGÓGIA, 97 (3-4.). pp. 303-317. ISSN 0025-0260

Németh, András (2005) Reformpedagógia és életreform. ISKOLAKULTÚRA (2). pp. 2-68. ISSN 1215-5233

Németh, András (2008) Tudományfejlõdési tendenciák. EDUCATIO (1). pp. 208-220. ISSN 1216-3384

Németh, András (2017) The development’s phases of educational sciences as academic disciplin in Hungary in first half of the 20th century = Die Entwicklungsphasen der ungarischen Erziehungswissenschaft als Universitätsdisziplin in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Foro de Educación, 15 (22). pp. 1-23. ISSN 1698-7802

Németh, András (2002) A herbartianizmus recepciója a pesti egyetemen. ISKOLAKULTÚRA (5). pp. 5-17. ISSN 1215-5233

Németh, András (2002) A herbartianizmus és a magyar oktatásügy. ISKOLAKULTÚRA (5). pp. 3-5. ISSN 1215-5233

Németh, András (2003) A magyar középiskolai tanárképzés fejlődése. ISKOLAKULTÚRA (3). pp. 53-72. ISSN 1215-5233

Németh, András (2009) A magyar középiskolai tanárképzés és szakmai professzió kialakulása a 18–20. században. EDUCATIO (3). pp. 279-290. ISSN 1419-8827

Németh, András (2014) A magyar neveléstudomány fejlődése. Nemzetközi tudományfejlődés és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 963 389 334 8

Németh, András (2005) A modern magyar iskolarendszer kialakulása a nemzetközi intézményfejlődési és recepciós folyamatok tükrében. ISKOLAKULTÚRA (5). pp. 50-70. ISSN 1215-5233

Németh, András (2013) A neveléstudomány főbb fejlődésmodelljei és tudományos irányzatai. NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 1 (1). pp. 18-63. ISSN 2063-9546

Németh, András (2015) A neveléstudomány nemzetközi modelljei és tudományos irányzatai. Magyar Pedagógia, 115 (3). pp. 255-294. ISSN 0025-0260

Németh, András (2008) A neveléstörténet szakirodalmi kánonjai és a klasszikusok szerepe. ISKOLAKULTÚRA (9-10). pp. 3-10. ISSN 1215-5233

Németh, András (2006) A német pedagógiai historigráfia. ISKOLAKULTÚRA (4). pp. 93-110. ISSN 1215-5233

Németh, András (2008) A néptanítói tudás konstrukciója az Elemi népoktatás enciklopédiájában. ISKOLAKULTÚRA (5-6). pp. 86-103. ISSN 1215-5233

Németh, András (2002) A reformpedagógia gyermekképe. A szent gyermek mítoszától a gyermeki öntevékenység funkcionális gyakorlatáig. ISKOLAKULTÚRA (3). pp. 21-32. ISSN 1215-5233

Németh, András (2005) A századelő magyar életreform törekvései. ISKOLAKULTÚRA (2). pp. 38-51. ISSN 1215-5233

Németh, András (2002) A tanterem és berendezésének története. ISKOLAKULTÚRA (9). pp. 17-28. ISSN 1215-5233

Németh, András and Biró, Zsuzsanna Hanna (2016) A magyar neveléstudomány diszciplína jellemzőinek és kognitív tartalmainak változásai a 20. század második felében. In: Neveléstudomány és pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában. Neveléstudomány-történeti Tanulmányok (12). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 7-118. ISBN 978 963 693 716 4

Németh, András and Pukánszky, Béla (1999) Magyar reformpedagógiai törekvések a XX. század első felében. MAGYAR PEDAGÓGIA, 99 (3). pp. 245-262. ISSN 0025-0260

Németh, András and Pukánszky, Béla (1998) Paradigmen in der Geschichte der ungarischen Pädagogik. Paedagogica Historica, 34 (1). pp. 275-292. ISSN 0030-9230

Németh, András and Szabó, Zoltán András and Hild, Anna and Stisser, Anna and Criblez, Lucien and Garai, Imre and Sáska, Géza and Szabolcs, Éva and Golnhofer, Erzsébet and Brezsnyánszky, László and Karády, Viktor Győző (2015) Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 693655 6

Németh S., Katalin (2015) Történetek a mélyföldről, Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban, Szerkesztette Bozzay Réka, Debrecen, Printart-Press, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 242-245. ISSN 0025-0171

Nóbik, Attila (2017) Feminizáció és szakmásodás a dualizmus-kori pedagógiai folyóiratok tükrében. Pedagógiatörténeti Szemle, 3 (3-4). pp. 68-83. ISSN 2415-9093

Nóbik, Attila (2019) A pedagógiai szaksajtó és a néptanítói szakmásodás a dualizmus korában. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. ISBN 9789633066997

O

Orosz, Gábor and Pénzes, Dávid (2014) Egy doktorátus története Magyarországon az 1920-as évekből. In: Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 207-221. ISBN 978-615-545-510-0

Orosz, László (2018) "[...] a régi német erények szelleme, az új német hibák nélkül" : A Reichsdeutsche Schule a két világháború közti Budapesten = “[…] The Old German Spirit of Morality without the New German Mistakes.” The Budapest School of the German Empire During the Interwar Era. In: VERITAS Évkönyv 2017. VERITAS évkönyvek . VERITAS Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 171-187.

P

Papp, Ágnes (2012) Traditio Iohannis Hollandrini - Tonare. In: Cantus Planus Study Group of the International Musicological Society. Papers Read at the 16th meeting Vienna, Austria, 2011. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Komission für Musikforschung, Wien, pp. 301-308. ISBN 978 3-85119-336-7

Pethő, László (2018) Sokféle hatvannyolcra emlékezhetünk. EDUCATIO, 27 (3). pp. 520-523. ISSN 1216-3384

Pethő, Villő (2017) A szegedi Egyetemi Énekkar szerepe az egyetem történetében 1925–1940 között. Pedagógiatörténeti Szemle, 3 (3-4). pp. 84-103. ISSN 2415-9093

Pethő, Villő and Gévayné Janurik, Márta (2016) A szegedi Városi Zeneiskola története 1935-1945 között. Pedagógiatörténeti Szemle, 2 (1–2). pp. 85-101. ISSN 2415-9093

Polenghi, Simonetta (2015) Italian academic pedagogical magazines in the history of education in the XX century. Pedagógiatörténeti Szemle, 1 (4). pp. 1-22. ISSN 2415-9093

Polyák, Petra (2019) A tanulmányi fegyelem a felsőoktatásban az ötvenes évek elején. PEDAGÓGIATÖRTÉNETI SZEMLE, 5 (1-2). pp. 1-27. ISSN 2415-9093

Polónyi, István (2018) Az aranykor és leáldozása – ’68 korszaka. EDUCATIO, 27 (3). pp. 391-404. ISSN 1216-3384

Polónyi, István (2015) A hazai felsőoktatás-politika átalakulása. Iskolakultúra, 5-6. pp. 3-14. ISSN 1215-5233

Pornói, Imre (2019) Magatartási nehézségek kezelése a XX. század első felének magyar népiskoláiban = Managing Behavioral Difficulties of the Folk Schools in the First Half of the 20th Century in Hungary. Különleges Bánásmód, 5 (2). pp. 41-54. ISSN 2498-5368

Pukánszky, Béla (2012) Professionalizzazione dei maestri e immagine del bambino nella scuola elementare ungherese del XIX secolo. In: La scuola degli Asburgo. Pedagogia e formazione degli insegnanti tra il Danubio e il Po (1773-1918). Teoria e Storia dell’Educazione (13). SEI Editrice, Torino, pp. 229-239. ISBN 978-88-05-07299-6

Pukánszky, Béla (2014) A tanárképzés történeti hagyományai Magyarországon. In: A tanárképzés jövőjéről. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 103-128. ISBN 978-963-682-790-8

Pukánszky, Béla (2014) The thoughts of Albert Szent-Györgyi on pedagogy. In: The intellectual heritage of Albert Szent-Györgyi. Szegedi Egyetemi Tudástár (2). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 153-169. ISBN 978-963-306-347-7

Pukánszky, Béla and Kékes Szabó, Mihály and Németh, András and Nóbik, Attila (2008) A magyar neveléstörténet-írás historiográfiája a neveléstörténeti monográfiák és tankönyvek tükrében (1848-1948) = The historiography of the hungarian educational history on the basis of the manuals and textbooks on the history of education. Project Report. OTKA.

Pénzes, Dávid (2019) Képség és képtelenség: a szocialista nevelésügy ikonográfiai megközelítése – gondolatok Somogyvári Lajos könyve apropóján. PER ASPERA AD ASTRA: A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVELŐDÉS- ÉS EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI, 6 (1). pp. 208-218. ISSN 2064-6038

Pénzes, Dávid (2017) Nyugat vs. Glóbusz. NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ (1). pp. 49-53. ISSN 2063-9546

Pénzes, Dávid (2014) Prohászka Lajos a pedagógiai naturalizmusról. In: Továbbélő utópiák - reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos közleményei (2). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 349-357. ISBN 978-963-693-580-1

Pénzes, Dávid (2013) A tudományos fokozatszerzés átalakulása 1948–1953 között Magyarországon. In: A neveléstörténet változó arcai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 69-80. ISBN 978-963-312-168-9

R

Ralovich, Béla (2020) Adatok a gyógyítás hazai történetéhez = Data to the History of the Hungarian Curing. EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, 64 (4). pp. 142-166. ISSN 0013-2268

Rekette, Gábor and Papp-Váry, Árpád (2019) A MEGATRENDEK HATÁSA A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓRA ÉS A MARKETING OKTATÁSÁRA – EGY, A MARKETINGOKTATÓK KÖRÉBEN VÉGZETT NEMZETKÖZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEI = THE IMPACT OF MEGATRENDS ON MARKETING COMMUNICATIONS AND MARKETING EDUCATION – RESULTS OF AN INTERNATIONAL SURVEY AMONG MARKETING EDUCATORS. Studia Mundi – Economica, 6 (2). pp. 90-101. ISSN 2415-9395

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Kik és miért látogatták a római Archiginnasiót Magyarországról a 16. században? In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 152-159. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1985) Perchè un gruppo di studenti ungheresi scelsero come metà del loro studi l’Archiginnasio di Roma. In: Roma e l’Italia nel contesto della storia delle università Ungherese : atti del Seminario italo–ungherese di Storia delle Università, Roma, Villa Mirafiori 10–12 novembre 1981. Studi e Fonti per la Storia dell’Università di Roma (5). Ateneo, Roma, pp. 85-96.

Ritoókné Szalay, Ágnes (1984) A wittenbergi egyetem magyarországi promoveáltjai a 16. században. In: Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből : Luther Márton születésének 500. évfordulójára. Magyarországi Evangélikus Egyház, Budapest, pp. 222-239.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) A wittenbergi egyetem magyarországi promoveáltjai a 16. században. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 2020-235. ISBN 978-963-506-888-3

Rébay, Magdolna (2015) Arisztokrata jelenlét a pozsonyi királyi katolikus főgimnáziumban a dualizmus korában. In: Nem ismert. Nem ismert. (Unpublished)

Rébay, Magdolna (2016) A Batthyány és a Zichy család egyes tagjainak neveltetése a dualizmus korában. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (In Press)

Rébay, Magdolna (2016) Gróf Széchényi Dénes (1828–1892) gyermekeinek nevelése a családi levelezés tükrében. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (Submitted)

Rébay, Magdolna (2016) Négy erdélyi arisztokrata család/nemzetség (Jósika, Klebelsberg, Majthényi, Mikes) tagjai a kalksburgi jezsuita kollégiumban és a bécsi Theresianumban a dualizmus korában. In: A PEDAGÓGUSKÉPZÉS XXI. SZÁZADI PERSPEKTÍVÁI. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Doceo Egyesület, Kolozsvár. (Submitted)

Rébay, Magdolna (2017) A békéscsabai és a szarvasi evangélikus gimnázium története és szerepük az arisztokraták oktatásában. Pedagógiatörténeti Szemle, 3 (1-2). pp. 24-49. ISSN 2415-9093

Rébay, Magdolna (2017) A fiúk nevelése és oktatása négy arisztokrata családban (gr./hg. Lónyay, br. Mednyánszky, br. Podmaniczky, br. Splényi) a dualizmus korában. In: A tanulás új útjai: HERA Évkönyvek IV. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, pp. 599-619. ISBN 978-615-5657-01-6

Rébay, Magdolna (2016) A nevelés-oktatás három arisztokrata (Teleki, Vay, Wesselényi) családban a dualizmus korában. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (Submitted)

Réthy, Endréné (2017) Peter Rosegger (1843–1918) a méltányos, inkluzív pedagógia előfutára. Pedagógiatörténeti Szemle, 3 (3-4). pp. 29-54. ISSN 2415-9093

S

Sanda, István Dániel (2016) Az iskola-egészségügy és a tanulási környezet korszerűsödése Magyarországon – a századforduló körüli évtizedekben. Pedagógiatörténeti Szemle, 2 (3-4). pp. 86-105. ISSN 2415-9093

Sasfi, Csaba (2006) Az oktatás társadalomtörténete. In: Zsombékok. Századvég Kiadó, Budapest, pp. 509-539. ISBN 963 7340 21 1

Sasfi, Csaba (2001) Az oktatás társadalomtörténeti megközelítése: négy nemesifjú kiművelése a reformkorban. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 3-4. pp. 20-52. ISSN 1586-2410

Sasfi, Csaba (2010) Felekezetiség és a középiskolai szocializáció színterei. SZÁZADOK, 144. pp. 563-593. ISSN 0039-8098

Sasfi, Csaba (2014) Reprodukció és mobilitás. A középfokú oktatás társadalmi funkciói a dualizmusban. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 15 (56). pp. 96-117. ISSN 1586-2410

Sasfi, Csaba (1998) Tandíj: elitképzés vagy közoktatás. II. József tandíj-rendeletének tanulságai. SZÁZADVÉG, 9 (nyár). pp. 133-157. ISSN 0237-5206

Sasfi, Csaba (2008) A felsőbb iskolázottság térhódítása a magyarországi későrendi társadalomban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 50 (2.). pp. 163-194. ISSN 0040-9634

Schmelczer-Pohánka, Éva (2016) Hallgatói periodikumok a pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 185-209. ISSN 0025-0171

Simon, Zsolt (2020) A késő középkori erdélyi városok oktatásra fordított költségei. In: Peregrináció és erudíció. Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Szerk. Bogdándi Zsolt – Lupescu Makó Mária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 379-400. ISBN 978-606-739-144-2

Skiera, Ehrenhard (2018) Dialectics, Esotericism and Evolutionism in 20th Century Pedagogy. On the Totalitarian Heritage in the Educational Concepts of Cultural Education, with Maria Montessori, Rudolf Steiner and Pavel Blonsky. PEDAGÓGIATÖRTÉNETI SZEMLE, 4 (3-4). pp. 1-22. ISSN 2415-9093

Somlai, Péter (2018) 1968: kudarc és győzelem. EDUCATIO, 27 (3). pp. 370-381. ISSN 1216-3384

Somogyvári, Lajos (2016) Munkára nevelés a szocialista pedagógiában: az orosz-szovjet előtörténet (1917–1958). ISKOLAKULTÚRA, 26 (1). pp. 82-92. ISSN 1215-5233

Somogyvári, Lajos (2016) Oktatáspolitikai irányváltás a Szovjetunióban: egy iskolareform anatómiája (1958). Pedagógiatörténeti Szemle, 2 (1–2). pp. 23-39. ISSN 2415-9093

Somogyvári, Lajos (2017) A magyar iskola a CIA jelentéseiben. Pedagógiatörténeti Szemle, 3 (3-4). pp. 1-17. ISSN 2415-9093

Somogyvári, Lajos (2018) A szovjet pedagógia percepciója az Egyesült Államokban (1958-1960). EDUCATIO, 27 (1). pp. 136-144. ISSN 1216-3384

Stipta, István (2015) Debrecen helyett Miskolc. In: Ünnepi tanulmányok Bíró György professzor 60. születésnapjára. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, pp. 509-523. ISBN 978 963 9360 94 5

Szabó, Máté (2018) Közelítések hatvannyolchoz : Válogatás az angol nyelvű társadalomtudományi szakirodalomból. EDUCATIO, 27 (3). pp. 508-515. ISSN 1216-3384

Szabó, Péter (2018) Primus inter pares? A prágai egyetem helye a magyar diákok régión belüli peregrinációjában. In: Universitas - Historia : Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 53-66. ISBN 9786155622014

Szabó, Róbert (2021) Hadiérettségi, hadibizonyítvány. Az első világháborús katona-tanulók iskolai kedvezményei = War graduation, war certificate School Benefits for Soldier-students in World War I. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (1). pp. 119-136. ISSN 0040-9634

Szabó, Zoltán András (2015) Hivatkozási mintázatok, izoláció és ülésvezetői kontroll az 1924. évi középiskolai törvény nemzetgyűlési vitájában. Iskolakultúra, 25 (4). pp. 78-91. ISSN 1215-5233

Szalai, Erzsébet (2018) A Janus-arcú 1968. EDUCATIO, 27 (3). pp. 405-414. ISSN 1216-3384

Szamborovszkyné Nagy, Ibolya (2013) Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában (1945–2010) : Szovjetunió (1945–1991). Rákóczi-füzetek, 94 . «Líra» Poligráfcentrum, Ungvár. ISBN 9786175961391

Szamborovszkyné Nagy, Ibolya (2013) Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában (1945–2010) : Ukrajna (1991–2010). Rákóczi-füzetek, 95 . «Líra» Poligráfcentrum, Ungvár. ISBN 9786175961391

Szente, Dorina (2017) A Gyöngyösbokréta mozgalom rituális világa : A hagyomány őrzésének árnyoldalai. In: Továbbélő utópiák – magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Neveléstudomány-történeti tanulmányok . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 141-159. ISBN 978-963-693-738-6

Szente, Dorina (2016) Rituálé-kutatás a „MondoCon” szimbolikus világában. Pedagógiatörténeti Szemle, 2 (3-4). pp. 49-64. ISSN 2415-9093

Szádoczki, Vera (2017) Makó Pál és az 1777-es Ratio Educationis. In: Scientiarum miscellanea. Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15-18. században. Lazi Könyvkiadó, Szeged, pp. 229-241. ISBN 978–963–267–324–0

Szádoczki, Vera (2018) Vallásra nevelés a jezsuita poétikaoktatásban. In: Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 199-206. ISBN 978-963-508-890-4

Szögi, László (2018) A Szatmárnémeti R.K. Bölcsészeti Líceum és a Püspöki Szeminárium hallgatói, 1804-1852. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár; Szatmárnémeti Identitás Alapítvány, Szatmárnémeti, Budapest. ISBN 9789632849676; 9789731979571

Szögi, László (2018) A temesvári felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1804-1852. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Budapest. ISBN 9789634890423

Szögi, László and Hegyi, Ádám and Kiss, József Mihály and Kissné Bognár, Krisztina and Ladányi, Sándor and Szlavikovszky, Beáta and Tar, Attila and Varga, Júlia (2007) Az újkori külföldi magyar egyetemjárás adattárának összegyűjtése és kiadása = Assembling and Publishing of Documentation Concerning the Peregrination of Hungarians to Abroad Universities. Project Report. OTKA.

Szögi, László and Varga, Júlia (2018) Magyarországi diákok francia, belga, román, szerb és orosz egyetemeken és főiskolákon. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Budapest. ISBN 9789632849553

Szücs, László Gergely (2007) Volt-e a magyar filozófiaoktatásnak aranykora? ISKOLAKULTÚRA, 17 (11-12). pp. 169-179. ISSN 1215-5233

Szücs, László Gergely (2008) A "krachos liberalizmustól" a "magyar világnézetig". MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 53 (4). pp. 40-60. ISSN 0864-960X

Szűcs, Katalin (2018) Tanítói narratívák a Család és Iskola című folyóiratban. PEDAGÓGIATÖRTÉNETI SZEMLE, 4 (3-4). pp. 45-66. ISSN 2415-9093

Szűts-Novák, Rita (2019) Imre Sándor Csiky Kálmánnéhoz írott levele a századfordulós nőnevelés kontextusában. PEDAGÓGIATÖRTÉNETI SZEMLE, 5 (1-2). pp. 28-44. ISSN 2415-9093

Szűts-Novák, Rita (2020) A mikrotörténelem szerepe a neveléstörténet-írásban: Imre Sándor (1877-1945) emlékezete. In: Reflexiók néhány magyarországi pedagógia-releváns kontextusra. International Research Institute, Komarno, pp. 19-25. ISBN 978-80-89691-65-4

Szűts-Novák, Rita and Szűts, Zoltán (2019) A tanári kompetenciák néhány kérdése Imre Sándor pedagógiai rendszerében : „A tanítónak nem parancsolni kell tudni, hanem észrevétlenül kormányoznia” (Imre, 1928, 196.) ‒ Imre Sándor aktualitása = A Teacher Should Not Command Rather Steer Unnoticed (Imre, 1928, 196.) Teacher Competences In Sándor Imre's Pedagogical System. Különleges Bánásmód, 5 (2). pp. 55-62. ISSN 2498-5368

Sárkány, István (2021) A Rendőrtiszti Főiskola létrejötte és a rendészeti tisztképzés története 1990-ig. MAGYAR RENDÉSZET, 21 (KSZ). pp. 195-199. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (elektronikus)

Sáska, Géza (2018) Igény az igazság monopóliumára I-II.: A politikai és a világnézeti marxizmus–leninizmus a sztálini kor pedagógia tudományában. PEDAGÓGIATÖRTÉNETI SZEMLE, 4 (1-2). pp. 1-52. ISSN 2415-9093

Sáska, Géza (2016) A kommunista oktatáspolitika a II. világháború utáni években a kettéhasított Európában. Pedagógiatörténeti Szemle, 2 (3-4). pp. 65-85. ISSN 2415-9093

T

Tenorth, Heinz-Elmar (2015) Erziehungswissenschaft in Deutschland – nationale Form, kulturelle Differenzen. Pedagógiatörténeti Szemle, 1 (4). pp. 62-94. ISSN 2415-9093

Tenorth, Heinz-Elmar (2018) Tényekre alapozott oktatáskutatás versus a pedagógia mint kultúratudomány – egy újabb „paradigmaharc” a tudományos pedagógiában. PEDAGÓGIATÖRTÉNETI SZEMLE, 4 (3-4). pp. 23-44. ISSN 2415-9093

Trencsényi, László (2018) ’68 az oktatásban, pedagógiában. EDUCATIO, 27 (3). pp. 440-456. ISSN 1216-3384

Tészabó, Júlia (2017) Fiatal nők az iparművészetben és a dilettantizmus problémája Magyarországon, a 20. század első felében. In: Továbbélő utópiák – magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Neveléstudomány-történeti tanulmányok . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 160-189. ISBN 978 963 693 738 6

Tóth, Ferenc (2019) Un milieu culturel centre-européen en Lorraine: l'Académie du roi Stanislas à Nancy et les nobles hongrois à l'époque des Lumières. In: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa = Enlightened Societies, Literature, and Science in Central Europe. Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext (229). Walter de Gruyter GmbH, Berlin; Boston, pp. 142-160. ISBN 978-3-11-063375-7; 978-3-11-063764-9 (PDF); 978-3-11-063383-2 (EPUB)

Tóth, Ágnes (2015) Struktur und Tätigkeit der Leitung des Minderheietenunterrichts in Ungarn in der ersten Hälfte der 1950er Jahre. Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde, 56. pp. 157-172. ISSN 0949-3409

Tüskés, Anna (2018) Magyarországi klerikusok felsőfokú tanulmányai a 17. században : Potmani Péter tézislapja a kassai akadémián. In: Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (3). Történészcéh Egyesület; META-Egyesület, Pécs, pp. 121-139. ISBN 978-615-00-3262-7

U

Ugrai, János (2020) Pedagógiai gondolkodók az Akadémián a reformkorban. In: Mestermunka. A neveléstudomány aktuális diskurzusai. ELTE PPK – L’ Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 85-97.

Ugrai, János (2021) Protestáns kultúrrégiók a 19. század első felében Az akadémiai csúcselit kollektív biográfiai elemzésének néhány társadalomföldrajzi tanulsága = Protestant Cultural Regions in the First Half of the 19th Century: Some SocioGeographical Results of a Collective Biographical Analysis of the Academia's Top Elite. Tér és Társadalom. ISSN 0237-7683 (Submitted)

Ujváry, Gábor (1998) Das Institut für Ungarische Geschichtsforschung und das Collegium Hungaricum in Wien. Historia est magistra vitae? - Lernen wir nie aus der Geschichte? HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE, 11. pp. 261-286. ISSN 1237-02230

Ujváry, Gábor (1991) Egyetemek képviselete az országgyűlésen. In: Tanulmányok a magyar felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből. Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből (14). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 7-69. ISBN 963-462-631-9

Ujváry, Gábor (1995) „Iskola” a határon túl : A Római Magyar Intézet története 1912—1945. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 45 (4). pp. 3-37. ISSN 0457-6047

Ujváry, Gábor (1996) Sok-sok út vezet Rómába : A Római Magyar Intézet története 1895-1945. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 6 (8). pp. 58-75. ISSN 1215-5233

Ujváry, Gábor (1998) "Tudós kolostor, csöndes kolostori kerttel" : A berlini Collegium Hungaricum története (1924–1944). ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 18-30. ISSN 1215-5233

Ujváry, Gábor (1998) „Tudós kolostor, csöndes kolostori kerttel” : A berlini Collegium Hungaricum története (1924-1944). LEVÉLTÁRI SZEMLE, 48 (2). pp. 3-28. ISSN 0457-6047

Ujváry, Gábor (2001) „Tudós kolostor, csöndes kolostori kerttel” : A berlini Magyar Intézet és a Collegium Hungaricum története (1924-1944). In: Újrakezdések krónikája 1867-2001. Corvina, Budapest, pp. 79-102. ISBN 9631351459

V

V. Molnár, László (2000) Magyar–orosz kulturális kapcsolatok 1750–1815. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (17). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-00-6

V. Molnár, László and Gazda, István (2014) Apáczai Csere János műveinek kiadásai és a róla szóló irodalom válogatott bibliográfiája 2002-ig : Online hivatkozásokkal. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 27 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Vajda, Zsuzsanna (2016) Pszichometria Magyarországon a 20. század első felében. Pedagógiatörténeti Szemle, 2 (1–2). 1-22.. ISSN 2415-9093

Vass, Dorottea (2016) Amikor a mesehallgatóból meseolvasó lesz: Az olvasásszeretet kialakulásának három próbatétele. Iskolakultúra, 26 (7-8). pp. 14-24. ISSN 1215-5233

Veress, Emőd and Kokoly, Zsolt (2016) Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen 1945-1959. Sapientia Hungarian University of Transylvania, Kolozsvár. ISBN 978-973-0-22081-0

Verók, Attila (2020) Az egyetemépítő Eszterházy Károly = Der Universitätsstifter Károly Eszterházy. In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 79-94. ISBN 978-963-496-159-8

Vincze, Beatrix (2015) Pädagogik in Österreich. Pedagógiatörténeti Szemle, 1 (4). pp. 95-101. ISSN 2415-9093

Vincze, Beatrix (2017) A földi édenhez vezető „harmadik utas” elméleti és gyakorlatok modellek a két világháború közötti Magyarországon. In: Továbbélő utópiák -- magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Neveléstudomány-történeti tanulmányok . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 35-57. ISBN 978 963 693 738 6

Virág, Irén (2015) Deutsche kulturelle Einflüsse in der Bildung der ungarischen Magnaten. MGV Beitrag-Konferenzband. (In Press)

Virág, Irén (2013) Idegenként egy új hazában – Életképek a 19. századból. Társadalmi Együttélés (2013/3). pp. 1-17. ISSN 2063-6288

Virág, Irén (2013) Mit tanultak a mágnások? In: Tudás és tanulás. EBSCO, pp. 257-263.

Virág, Irén (2013) Nevelési hagyományok az Elbától nyugatra – a főrangú kastélyok világa. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES, XL. pp. 5-26. ISSN 1586-6181

Virág, Irén (2015) Physical education in the philanthropinums – The pedagogical work of Vieth and GutsMuths. Paedagogica Historica. (Submitted)

Virág, Irén (2014) Szemelvények a filantropizmus pedagógiai gondolataiból. In: Science for Education – Education for Science : 3rd International Conference. Bölcs Konstantin Egyetem, Nitra, pp. 287-297. ISBN 978-80-558-0555-9

Virág, Irén (2014) A filantropizmus jelenléte a magyarországi nőnevelő intézetekben. In: Új kutatások a neveléstudományokban. Változó életformák, régi és új tanulási környezetek. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, pp. 289-301.

Virág, Irén (2015) A filantropizmus pedagógiai gondolatainak megjelenése Magyarországon. Project Report. -. (Unpublished)

Virág, Irén (2015) The presence of philanthropism in Hungary. Ethics and Education. ISSN 1744-9642 (Submitted)

Vámos, Violetta (2020) Vörösmarty Mihály gimnáziumi latintankönyveinek azonosítása Ovidius-fordításai alapján. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 125-137. ISSN 0025-0171

W

Wirth, Lajos (2010) TERÉZIÁNUMI VIZSGATÉTELEK MECHANIKÁBÓL. Vidéki Munkaerő-Fejlesztési Alapítvány, Jászberény. ISBN 963-0688-67-0, 978-963-0688-67-3

Z

Zsámboki, Réka and Patyi, Gábor (2018) Angyalkertek egykor és ma – Az óvodapedagógus hallgatók metaforáiban megjelenő óvodakép pedagógiatörténeti vonatkozásai és jelenkori sajátosságai = ‘Garden of Angels’ in the Past and Present – Historical and Contemporary Features of Kindergarten Education Students’ Metaphors of ‘Kindergarten’. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 16 (4). pp. 17-28. ISSN 1589-519X

Zvara, Edina (1996) Iskola- és könyvtártörténeti összefoglaló = The short history of the school and its library. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE 1995/1996 (1). pp. 17-34. ISSN 0231-0163

Á

Ábrahám, Barna (2014) Iskola és nemzetépítés. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 56. pp. 69-95. ISSN 1586-2410

This list was generated on Wed Oct 27 19:42:45 2021 CEST.