REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BS The Bible / bibliakutatás"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items at this level: 117.

A

Angyal-Cseke, Csaba (2024) "Én melyikük szavát ismétlem?" : A farizeus és a vámszedő példázata a kortárs exegetikai irodalom tükrében 1. = "Whose words do I repeat?" : The Parable of the Pharisee and the Tax Collector in the Mirror of Contemporary Exegetical Literature 1. LELKIPÁSZTOR : EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT, 99 (1). pp. 23-37. ISSN 0133-2821 (nyomtatott); 2786-2585 (elektronikus)

B

Barta, Péter (2023) John Barton: A Biblia története. A világ legnagyobb hatású könyve. Ford. Babarczy Eszter. (Budapest: Osiris – MCC, 2020). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 19 (2). pp. 281-285. ISSN 1786-4062 (nyomtatott); 2939-6336 (elektronikus)

Bartók, István (2016) „… a széthúzások pusztító viharában…” : Adalékok Sylvester János Újszövetség-fordításának bécsi kiadásához. In: In via eruditionis. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 101-105. ISBN 978-963-318-575-9

Benke, László (2021) Ezékiel szentélylátomásának rabbinikus recepciója. 1. rész : Rivális szentélyek. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 3 (1). pp. 37-49. ISSN 2676-9166

Benke, László (2021) Ezékiel szentélylátomásának rabbinikus recepciója. 2. rész: Akkreditációs rabbilátogatás Ezékiel szentélyébe. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 3 (2). pp. 9-31. ISSN 2676-9166

Benke, László (2020) Korsószilánk-kirakat: szerkesztői rendezőelvek a maszoretikus Jeremiás-gyűjteményben. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 2 (2). pp. 59-81. ISSN 2676-9166

Berde, Imre (2021) Bevezetés a búza és konkolyperje példázatához. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 3 (2). pp. 71-90. ISSN 2676-9166

Berde, Imre (2021) "Mene, mene, tekel, ufarszin" : Enigma a falon. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 3 (1). pp. 51-64. ISSN 2676-9166

Berde, Imre (2023) Numizmatikai vázlat az evangéliumokhoz. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 85-132. ISSN 2676-9166

Biró, Tamás (2024) Ki metélte körül Ábrahámot? : Bibliaértelmezés a kognitív vallástudomány szempontjából = Who Circumcised Abraham? : Biblical Exegesis and the Cognitive Science of Religion. MAGYAR TUDOMÁNY, 185 (4). pp. 444-453. ISSN 0025-0325 (nyomtatott); 1588-1245 (elektronikus)

Bugovits, Valéria (2022) Anna Karenina alakja és a Biblia nőeszménye az istenkereső Tolsztoj munkásságában. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (Ksz.). pp. 68-79. ISSN 2786-3905

Bácskai, Károly (2016) A nép és a nemzet fogalma az Újszövetségben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 50-56. ISBN 9786158045902

Báthory, Orsolya (2023) The Issue of Biblical Hermeneutics in Péter Pázmány's Kalauz. In: Hermeneutik oder versionen Biblischen interpretation von texten 1 : 33. Internationale Bibelkonferenz in Szeged von 23. bis 25. August 2022. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány, Szeged, pp. 371-382. ISBN 978-615-6646-01-9

Békefi, Bálint (2022) „Ádám” a Hóseás 6,7-ben: a személynévi értelmezés védelmében. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (2). pp. 36-50. ISSN 1786-4062

Bíró, Csilla (2024) Andreas Pannonius és az Énekek énekéhez írt kommentárja. In: Magyar keresztény gondolkodók az Árpád-kortól napjainkig. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (63). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 65-90. ISBN 9786156117755

Bíró, Csilla (2017) Gregorius Coelius Pannonius Énekek éneke-kommentárja. In: OSZK Tudományos Ülésszak, 2016. november 24-25., OSZK. (In Press)

Bíró, Tamás (2023) Yehezkel Kaufmann és a zsidó bibliakritika. MÚLT ÉS JÖVŐ : ZSIDÓ KULTURÁLIS FOLYÓIRAT (4). pp. 111-120. ISSN 0864-8646 (nyomtatott); 1588-1393 (elektronikus)

C

Csalog, Eszter (2023) Hányan fordították a Szeptuagintát? STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 67-84. ISSN 2676-9166

Csalog, Eszter (2021) Peter J. Williams: Biztosak lehetünk az evangéliumokban? STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 3 (1). pp. 183-186. ISSN 2676-9166

Csalog, Eszter (2022) „Szolgád vagyok én...” A szolgára vonatkozó kifejezések a héber és görög Bibliában. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 4 (1). pp. 39-59. ISSN 2676-9166

Csalog, Eszter (2021) "A beszéded elárul téged" : A Szeptuaginta Exodus-fordításának szerzősége. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 3 (1). pp. 65-78. ISSN 2676-9166

Cselényi, István Gábor (2022) Szófia-látomások I. rész. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (1). pp. 78-90. ISSN 2786-3905

Cselényi István, Gábor (2022) „Férfinak és nőnek teremtette őket.” (Ter. 1,27). A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (Ksz.). pp. 138-151. ISSN 2786-3905

Csepregi, Zoltán (2009) Evangélikus bibliafordítások a XVIII. században. In: Biblia Hungarica Philologica. Magyarországi Bibliák a filológiai tudományokban. A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei (3). Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 171-184. ISBN 978-963-446-550-8

Csepregi, Zoltán (2022) "Ez a könyv viszont legyen Luther Újtestamentuma!" 500 éves a Septembertestament. KERESZTYÉN IGAZSÁG, 135 (3). pp. 4-15. ISSN 0865-2163

Csepregi, Zoltán (2017) Luther szentírási elve. In: Teológia és reformáció. Evangélikus Hittudományi Egyetem; Luther Kiadó, Budapest, pp. 23-35. ISBN 9789633801154

Cserháti, Márta (2016) Jézus és a sziroföníciai asszony találkozása. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 57-64. ISBN 9786158045902

Csink, Lóránt (2020) Mi a szabadság? : A Biblia és az alkotmányjog szabadságfogalmának hasonlósága és különbözősége. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (3). pp. 45-54. ISSN 0866-6628

Cziglányi, Zsolt (2021) A szentírás-értelmezés dilemmái. SAPIENTIANA, 14 (1). pp. 1-21. ISSN 2060-3231 (nyomtatott); 2732-0103 (elektronikus)

D

D. Tóth, Judit (2023) Ian Boxall – Bradley C. Gregory (eds.): The New Cambridge Companion to Biblical Interpretation (Cambridge: Cambridge University Press & Assessment, 2022). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 19 (2). pp. 251-259. ISSN 1786-4062 (nyomtatott); 2939-6336 (elektronikus)

Duray, Miklós (2014) A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2014 (3). pp. 76-82. ISSN 0865-7823

Dávid, Nóra (2023) Drágakövek ég és föld között : 1Henok 18,6–8 lehetséges párhuzamai. AXIS, 4 (2). pp. 103-114. ISSN 2064-7972

Déri, Balázs (2014) Erzählen mit biblisch-liturgischen Texten. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 54. pp. 129-136. ISSN 0044-5975

Déri, Balázs (2016) Omne donum perfectum. A Nagyobbik Szent István legenda liturgikus-bibliai idézetei. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 23 (3). pp. 275-284. ISSN 1217-7768

E

Esztári, Réka and Vér, Ádám (2020) "The Script of God" - Daniel 5:25 in the Light of Mesopotamian Omen Literature. In: Aramaic Science in Qumran. Ancient Cultures of Sciences and Knowledge (ASK) . Mohr Siebeck, Tübingen. (In Press)

F

Fröhlich, Ida (2016) Megáll az idő. Antik Tanulmányok, 60 (2). pp. 221-237. ISSN 0003-567X

Földvári, Sándor (2023) The Ostrog Bible in Hungary and Its Role in the Confessionalization: The Question About Migration of Books Between the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Habsburg Empire = Biblia ostrogska na Węgrzechijej rola w konfesjonalizacji: Pytanie o migrację książek między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Cesarstwem Habsburgów. ORTHÓDOXI EVRÓPI : STUDIA DO DZIEJÓW KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO W EUROPIE WSCHODNIEJ = ORTHODOX EUROPE : STUDIES FOR THE HISTORY OF THE ORTHODOX CHURCH IN EASTERN EUROPE, 6. pp. 47-86. ISSN 2545-3823

Füsti-Molnár, Szilveszter (2013) Elvégeztetett. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 17 (1-2). pp. 7-11. ISSN 1416-9878

G

Goldziher, Ignác (1898) Henry Preserved Smith, The Bible and Islam, or the Influence of the Old and New Testament on the Religion of Mohammed. London, James Nisbet and Co. (1898). 5 Bl. u. 319 S. 8°. Geb. Sh. 7. 6 d. Deutsche Litteraturzeitung, 19 (32). pp. 1257-1260.

Goldziher, Ignác (1869) Ismét a bibliaforditásról. Izraelita közlöny, 6 (24). p. 163.

Goldziher, Ignác (1902) Neutestamentliche Elemente in der Traditionslitteratur des Islam. Oriens Christianus, 2. pp. 390-397.

Grüll, Tibor (2020) Komoróczy Géza: Történelem a próféták kezében. A Bibliáról. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 2 (1). pp. 172-175. ISSN 2676-9166

Grüll, Tibor (2020) „A Törvény, amit az Úr adott a zsidóknak”. Bibliai idézetek és allúziók késő antik zsidó feliratokon. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 2 (2). pp. 83-129. ISSN 2676-9166

Grüll, Tibor (2020) William G. Dever: Has Archaeology Buried the Bible? [Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 2020, 158 old.isbn 978-0-8028-7763-5]. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 2 (2). pp. 179-183. ISSN 2676-9166

Grüll, Tibor (2023) A régészet és a Biblia. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 9-47. ISSN 2676-9166

H

Habány, Marianna and Szabó, Miklós Xavér (2022) Barát vagy ellenség? Értelmezések kereszttüzében a Lukács-evangélium női szemlélete. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (Ksz.). pp. 80-95. ISSN 2786-3905

Hack, Márta (2021) Pecsuk Ottó: Pontos. Természetes. Érthető. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai. [Budapest: Kálvin Kiadó, 314 old., ISBN: 978-963-5584-45-1]. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 3 (1). pp. 187-193. ISSN 2676-9166

Hack, Márta (2020) Ézsaiás 11,1–6a fordítása Jonatán targumában és annak újszövetségi párhuzamai. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 2 (2). pp. 161-170. ISSN 2676-9166

Hanny, Erzsébet (2019) "Quo vadis, Domine?" : Az evangélium terjedésének lehetséges útvonalai. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (1). pp. 49-63. ISSN 0083-6265

Hausmann, Jutta (2016) Visszautasítás - kiközösítés - elfogadás - befogadás. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 41-49. ISBN 9786158045902

Hevesi, Andrea (2018) A Somogyi-könyvtár Vizsolyi Bibliája. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 216-221. ISSN 0025-0171

I

Igari, Léna (2020) A pravoszláv eszkhatológia. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 2 (2). pp. 143-157. ISSN 2676-9166

Ittzés, Gábor (2014) "In the Beginning” : Genesis 1:1 in Milton’s Paradise Lost. In: HUSSE 11: Proceedings of the 11th Conference of the Hungarian Society for the Study of English. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 243-255. ISBN 978-963-236-943-3

Ittzés, Gábor (2012) Ten Days in Paradise : The cronology of terrestrial action in Milton's Paradise Lost. In: Early Modern Communi(cati)ons. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 100-130. ISBN 978-1-4438-4186-3

Ittzés, Gábor (2016) “Thus God the heaven created, thus the earth” : The biblical creation story in Milton's Paradise Lost. In: The King James Bible (1611–2011). Károli Books Collection of Papers . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 229-248.

K

Kardos, Tibor (1952) A huszita Biblia keletkezése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 127-177.

Kerekes, Erzsébet (2015) Ismétlés és messiási időtapasztalat Giorgio Agamben Pál-interpretációjában. In: Ritmus és ismétlés. Interdiszciplináris párbeszéd 3. Egyetemi Füzetek (26). Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 175-194. ISBN 978-973-169-410-8

Kocsis, Imre (2023) A Jelenések könyve optimista történelemszemlélete a Bárány-látomás (Jel 5,1–14) fényében. AXIS, 4 (1). pp. 33-43. ISSN 2064-7972

Koltai, Kornélia (2022) A targumok - Elmélet és gyakorlat, különös tekintettel a bibliafordítási és interpretációs eljárásokra. TARGUM : INTERPRETÁCIÓ - KOMMENTÁR - DISKURZUS, 1 (1). pp. 2-29. ISSN 2939-5976

Kovács, Nándor Erik (2019) Eszkatológia mint propagandaeszköz az Oszmán Birodalomban a 18. század hajnalán. Adalékok Ibrahim Müteferrika polemikus értekezésének értelmezéséhez = Eschatology as an instrument of propaganda in the early 18th-century Ottoman Empire. Some remarks on the polemical treatise of İbrahim Müteferrika. KELETKUTATÁS (ősz). pp. 79-96. ISSN 0133-4778

Koós, Balázs (2023) „...az igaz Bibliának fordításához kezdettem...” : Melyik Bibliát fordította le Káldi György 1605–1607-ben? = “…I began to translate the true Bible…”. Which Bible was translated by Káldi György in 1605–1607? IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (3). pp. 267-278. ISSN 0021-1486

Kustár, Zoltán (2008) Hibátlan-e a Biblia szövege? - Adalékok a héber nyelvű Ószövetség hagyományozásának történetéhez. Debreceni Szemle, 16 (2). pp. 320-334. ISSN 1218-022X

Kustár, Zoltán (2015) A bibliai héber nevek megjelenítése a nemzeti bibliafordításokban, különös tekintettel a legújabb protestáns bibliafordításainkra = The equivalents of biblical Hebrew names in national Bible translations and the latest Hungarian Protestant Bible translations in particular. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 25-32. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

L

Lechner, Ilona and Petrusinec, András (2022) Lanstyák István: „Az Istennek könyve közönséges nyelven”. Tanulmányok bibliafordításról. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 24 (1). pp. 146-150. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Lencsés, Noémi (2022) A racionalizmus hatása Apostol Pál igehirdetéseire = The Impact of Rationalism on the Preaching of Pál Apostol. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 114-127. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Locke, John and Bach, András and Csizmarik, Viktória and Kotán, Melitta and Puchinger, Noémi and Suszta, Laura and Szűcs, Bernadett and Vassányi, Miklós (2022) A kereszténység észszerűsége az Írások szerint, 1–3. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (1). pp. 156-169. ISSN 1786-4062

Lovas, Borbála (2017) Bibliafordítások Enyedi György prédikációiban. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 123 (2-3). pp. 429-453. ISSN 1222-8370

Luther, Martin (2011) Luther válogatott művei. 5. Bibliafordítás, vigasztalás, imádság. Luther Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9979-47-5

László, Virgil (2016) Nemzeti identitás és Krisztusban lét : A nemzethez tartozás és a keresztény egyetemesség viszonya páli megközelítésben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 65-77. ISBN 9786158045902

M

M. Pintér, Tibor (2023) Funkcionalizmus a bibliafordításban. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 25 (2). pp. 87-106. ISSN 1419-7480

M. Pintér, Tibor (2022) Online bibliaolvasók szerepe és terminológiai megoldások keresése a bibliai konkordanciakészítésben. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 90-103. ISSN 1587-1061

Mester, Béla (2016) Terms for Exousia Hyperechousa (Higher Powers) in Hungarian Scriptural Translations of Early Modernity. In: The King James Bible (1611–2011). Károli Books Collection of Papers . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 209-221.

Mezey, László (1956) A "Báthory-biblia" körül - a mű és szerzője. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 191-221.

Mezey, Mónika (2022) A csúfolódók széke. A Zsolt 1,1 és a látványosságok a rabbinikus iratokban és Tertullianus De spectaculis című írásában. REFORMÁTUS SZEMLE, 115 (2). pp. 109-118. ISSN 0254-4458

Miláčková, Věra and Veverková, Kamila (2022) Az üldöztetés elől való menekülés teológiája. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 124-139. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Monok, István (2005) Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 121 (1). pp. 114-115. ISSN 0025-0171

Monok, István (2010) A Sárospatakra visszatért könyvek és a Rákóczi-kutatás: a Rákócziak Bibliái. In: „Elveszett és megtaláltatott…”. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak, pp. 13-24. ISBN 978-963-88090-8-7

Monok, István (1989) Tótfalusi Kis Miklós: Az amszterdami Biblia kiadásának 300. évfordulója alkalmából Debrecenben 1985. április 25–27-én megtartott konferencián elhangzott előadások. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 105 (1). pp. 104-105. ISSN 0025-0171

Monok, István and Zvara, Edina (2007) Humanistes du bassin des Carpates, I: Traducteurs et éditeurs de la Bible. Europa Humanistica (5). Brepols, Turnhout. ISBN 978-2-503-52446-7

N

Norba, Olha (2022) Symbolika farieb a kvetov v zbierke Rudolfa Dilonga Helena nosí ľaliu (1935) ako súčasť realizácie motívu života a smrti. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 67 (1-2). pp. 173-185. ISSN 0039-3363

Németh, G. Béla (1990) "Beméne azért, hogy vélök maradjon". VIGILIA, 55 (4). pp. 286-288. ISSN 0042-6024

P

Pecsuk, Ottó (2019) Egy ökumenikus bibliafordítás felé. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai 1950. után. Other thesis, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar.

Pecsuk, Ottó (2018) Egy ökumenikus bibliafordítás felé. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai 1950 után. Other thesis, Károli Gáspár Református Egyetem és Magyar Bibliatársulat Alapítvány.

Pigler, Mónika Míra (2023) Ki a vendég? A vendégszeretet fogalmában rejlő jelentőségteljes ellentmondások antropológiai-szociológiai, biblikus és patrisztikus elemzése. SAPIENTIANA, 16 (2). pp. 13-34. ISSN 2060-3231

Posta, Anna (2023) Latin paraphrases of Old Testament books in verse in 16th century Hungary. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (S). pp. 15-31. ISSN 0236-6568

Pásztori-Kupán, István (2013) A teremtett világ védelmének bibliai parancsa. In: III. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia, 2013. június 8., Kolozsvár, Románia. (Submitted)

Péntek, Dániel (2021) A Seol lokalizálása és topográfiája a Héber Biblia imádságaiban = Localization and Topography of the Sheol in the Prayers of the Hebrew Bible. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (2). pp. 9-26. ISSN 1786-4062

R

Radvánszki, Péter Simon (2021) Amy-Jill Levine – Mark Zvi Brettler (eds.): The Jewish Annotated New Testament. Second Edition, Fully Revised and Expanded. New York, Oxford University Press, 2017. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (1). pp. 219-222. ISSN 1786-4062

Riczingerné Garai, Szilvia (2024) A hívő élet alapjai a Jelenések könyve szerint : Üzenet a hét gyülekezetnek és a mindenkori keresztényeknek (2. rész). LELKIPÁSZTOR, 99 (2). pp. 90-102. ISSN 0133-2821

Ruff, Tibor (2020) Az ószövetségi próféciák értelmezése az Újszövetségben. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 2 (2). pp. 9-58. ISSN 2676-9166

Ruff, Tibor (2021) A mózesi Törvény egységes rendszerének immanens elvei. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 3 (1). pp. 9-35. ISSN 2676-9166

Ruff, Tibor (2020) A zsidó joggyakorlat bibliai alapjai Jézus korában. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 2 (1). pp. 123-135. ISSN 2676-9166

Rugási, Gyula (2021) A Pléróma szelleme és teste (Levél a kolosszeiekhez 1,9-2,23). STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 3 (2). pp. 33-70. ISSN 2676-9166

Rákóczi, István (2020) Rugási Gyula: Mózes és a könyv [Budapest: Kalligram, 2020, 247 old.isbn 978-963-468-188-5]. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 2 (2). pp. 176-178. ISSN 2676-9166

Rákóczi, István (2021) Régi és új kommentárok a Próféciák könyvéhez. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 3 (2). pp. 91-103. ISSN 2676-9166

Répás, László (2020) Didakhé. A tizenkét apostol tanítása. Az Úr tanítása a nemzeteknek a tizenkét apostol által. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 2 (1). pp. 139-163. ISSN 2676-9166

S

Szabó, Miklós (2022) Jaime Clark-Soles: Women in the Bible. Westminster John Knox Press, Louisville (Kentucky), 2020. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (2). pp. 120-122. ISSN 2786-3905

Szarka, Lajos (2020) A sokoldalú Josephus. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 2 (2). pp. 173-175. ISSN 2676-9166

Szentmártoni Szabó, Géza (2014) A Napkút az ókortól napjainkig. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 16 (8). pp. 3-13. ISSN 1419-4082

Szily, Kálmán (1911) Tamás és Bálint: a Biblia első magyar fordítói. MAGYAR NYELV, 7. pp. 441-445. ISSN 0025-0228

Szulovszky, János (2014) Lehet-e a szellemi néprajznak keresztény tudományos megközelítése? Ethnographia, 125 (2). pp. 161-183. ISSN 0014-1798

Szulovszky, János (2014) Válasz – dióhéjban. Pócs Éva, Klaniczay Gábor, Mohay Tamás és Vargyas Gábor hozzászólása margójára. Ethnographia, 125 (2). pp. 213-215. ISSN 0014-1798

T

Tashman, Laura Habes Ghaleb (2023) “Silver and Gold” and the Main Metals that were Mentioned in the Hebrew Bible. AXIS, 4 (2). pp. 93-102. ISSN 2064-7972

Tuna, Rita (2023) Történeti apokalipszisek Dániel könyvében. AXIS, 4 (1). pp. 57-63. ISSN 2064-7972

Tóth, Péter and Falvay, Dávid (2014) New Light on the Date and Authorship of the Meditationes Vitae Christi. In: In:Devotional Culture in Late Medieval England and Europe: Diverse Imaginations on Chirst's Life. Brepols Publishers, Turnhout, pp. 17-104.

U

Uhrman, Iván (2021) Ószövetségi szómutató szótár online. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 17 (2). pp. 215-216. ISSN 1786-4062

V

Varga, Gyöngyi (2022) „Az anyaméh gyümölcse jutalom?” : gyermektelenség a Biblia világában. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (Ksz). pp. 184-197. ISSN 2786-3905

Varga, Gyöngyi (2016) "Hazasegítelek a messzeségből" (Jer 30,10) : A hazatérés és az otthonlét tapasztalatai az Ószövetségben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 27-40. ISBN 9786158045902

Vassányi, Miklós (2022) Rövid bevezetés John Locke: A kereszténység észszerűsége az Írások szerint című művének fordítása elé. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (1). pp. 150-155. ISSN 1786-4062

Z

Zsengellér, József (2022) A Pentateuchus-kutatás új iránya. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (2). pp. 9-35. ISSN 1786-4062

Zsupán, Edina (2004) Éden. A Paradicsom, ahogy Bizáncban képzelték. In: Genesia. Typotex Kiadó, Budapest, pp. 709-722. ISBN 9639548243

Zvara, Edina (2017) „Az magyar nípnek keresztyén hütben való ípülísire” : Sylvester János Újszövetség-fordítása. In: Új testamentum. Kossuth Kiadó; MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 767-781. ISBN 978-963-09-8970-1

Zvara, Edina (2017) Scholarly translators and committed disputants: The first century of the Hungarian Bible. Hungarian Studies, 31 (2). pp. 271-282. ISSN 0236-6568

Á

Ács, Pál (2017) Biblical Studies and Bible Translations in Hungary in the Age of the Reformation 1540 −1640. In: Martin Luther: A Christian between Reforms and Modernity (1517-2017). De Gruyter Verlag, Berlin, pp. 1219-1240. ISBN 9783110499025

Ács, Pál (2017) Concordantz des Alten und Neuen Testaments / von Pereny Petri und Augustin Hirschfogel, Nachwort von Imre Téglásy. – Egybecsengés az ó- és újtestamentumban / Perényi Péter, Augustin Hirschvogel, utószó Téglásy Imre, Páty, Hármashullám Kiadói Kft., cop. 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (4). pp. 500-503. ISSN 0025-0171

Ács, Pál (2018) Sylvester János, Új testamentum, Sárvár, 1541 (hasonmás kiadás), A kísérő tanulmányt írta Zvara Edina, Budapest, Kossuth Kiadó, MTA KIK, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 228-230. ISSN 0025-0171

Ács, Pál and Louthan, Howard (2015) Bibles and Books: Bohemia and Hungary. In: A Companion to the Reformation in Central Europe. Brill's Companions to the Christian Tradition (61). Brill Publishers, Leiden; Boston, pp. 390-411. ISBN 978-90-04-25527-2

This list was generated on Fri Jul 12 19:29:01 2024 CEST.