REAL

Items where Year is 1979

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Á | Ş
Number of items: 261.

A

ALIEV, G.A. (1979) Az Azerbajdzsán Szovjet Szocialista Köztársaság talajainak vertikális zonalitása. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 551-560. ISSN 0002-1873

ALIEV, G.A. (1979) A környezetvédelem, valamint a racionális föld- és vízhasználat kérdései Azerbajdzsán arid zónájában. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 561-564. ISSN 0002-1873

Arató, Mátyás (1979) О статистических задачах на вычислительных системах. In: Computer Science Conference, 1979., Hanoi.

Arató, Mátyás (1979) Analytical methods in distributed systems. SZÁMKI TANULMÁNYOK, 5. pp. 81-94. ISSN 0134-0220

B

BUJLOV, V.V. and PESZOCSINA, I.Sz. (1979) A talajtakaró komplexitásának okai az Alsó-Don árterületén. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 65-85. ISSN 0002-1873

BUTI, ILONA (1979) A Medicago sativa és a Trifolium alexandrinum rizoplán sugárgomba-flórájáról II. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 205-220. ISSN 0002-1873

Barta, Gábor (1979) R. Várkonyi Ágnes: Magyarország keresztútjain (Budapest 1978. Gondolat). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 253-255. ISSN 0025-0376

Bauer, Ferenc (1979) Növénytermesztés és tápanyag-gazdálkodás a Duna—Tisza közi homoktalajokon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (3-4). pp. 333-338. ISSN 0002-1113

Beluszky, Pál and Sikos T, Tamás (1979) A faktor- és clusteranalizis alkalmazása a területi kutatásokban. SZIGMA, 12 (3-4). pp. 191-210. ISSN 0039-8128

Benda, Kálmán (1979) "Egy lengyel királyi tanácsos levele" 1710 = "Lettre d'un Ministre de Pologne à un Seigneur de l'Empire sur les affaires de la Hongrie". MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 95 (3). pp. 252-265. ISSN 0025-0171

Benda, Kálmán (1979) Pázmány Péter politikai pályakezdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 273-280. ISSN 0025-0368

Benda, Kálmán (1979) A magyar történeti forráskiadás múltja és mai helyzete: I. rész. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 50. (2). pp. 163-173. ISSN 0024-1512

Benkő, János (1979) A hasonlósági transzformáció a siklócsapágy számításoknál. JÁRMŰVEK, MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK, 26 (12). pp. 466-468. ISSN 0021-5511

Berendsz, T.K. and Tal, A.A. and Gerencsér, P. and Szép, E. (1979) Közös találmányok helyzete és a soronlevő feladatok kijelölése. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 22. pp. 103-104. ISSN 0133-7459

Berényi, Sándor and Makleit, Sándor and Bognár, Rezső and Tegdes, Anikó (1979) Tozil-, illetve mezilszármazékok vizsgálata a morfinsorban, XXII. : A 6-0-mezil-neoptin néhány nukleofil szubsztitúciós reakciója. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 85 (11). pp. 499-501. ISSN 0025-0155

Bocz, Ernő (1979) Öntözési tapasztalatok löszháti csernozjom talajon az 1976. évben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 55-58. ISSN 0002-1113

Borzsák, István (1979) Graecia capta ferum victorem cepit. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 26 (1). pp. 49-56. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1979) Non usitata, nec tenui ferar. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 26 (2). pp. 219-227. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1979) Néhány megjegyzés Tacitus Germaniájához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1-2). pp. 31-39. ISSN 0025-0368

Borzsák, István (1979) A hazai Tacitus-recepció kezdetei : humanisták Tacitus-ismerete. STUDIA LITTERARIA, 17. pp. 5-15. ISSN 0562-2867

Bubán, Tamás (1979) Almafajták virágrügy differenciálódásának vizsgálatán alakuló termésszabályozási eljárások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (3-4). pp. 373-382. ISSN 0002-1113

Burger, Kálmán and Pethő, Gábor (1979) Új benzalkónium-tetrarodanáto-kobaltát(II) komplex ionpár alapú ionszelektív elektród a kobalt(Il) meghatározására. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 85 (9). pp. 424-428. ISSN 0025-0155

Burosch, Gustav and Drews, Klaus-Dieter and Harnau, Walter and Lau, Dietlinde (1979) Conditional monotonous functions over a finite set. Part I. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 23. pp. 43-53. ISSN 0133-7459

BÁN, ISTVÁN (1979) A kiválasztási matematikai modell felhasználása a trágyázási szaktanácsadásban. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 243-248. ISSN 0002-1873

Bóna, István (1979) Alt-Thüringen, Jahresschift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens XIV. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 106 (1). p. 144. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1979) Régészetünk és Kelet-Európa. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 39-48. ISSN 0025-0376

Bóna, István (1979) A Szegvár-sápoldali lovassír. Adatok a korai avar temetkezési szokásokhoz. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 106 (1). pp. 3-32. ISSN 0003-8032

C

CSILLAG, JULIANNA (1979) A kalciumszulfát oldhatósága számításának elvi alapjai a kémiai és talajkémiai szakirodalomban. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 289-294. ISSN 0002-1873

Csikós-Nagy, Béla (1979) New Price System in Hungary. ACTA OECONOMICA, 23 (3-4). pp. 235-245. ISSN 0001-6373

D

DARAB, K. and RÉDLY, M. (1979) Chemical and Physico-Chemical Aspects of Soil Salinization and Alkalization Processes. Agrokémia és talajtan, 28 (sup). pp. 83-120. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ and CSILLAG, JULIANNA (1979) Az ionaktivitás mérése és számítása szikes talajok telítési kivonatában. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 399-410. ISSN 0002-1873

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ and CSILLAG, JULIANNA (1979) A kalciumszulfát oldhatóságának számítása szikes talajok telítési kivonataiban. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 45-64. ISSN 0002-1873

Debreczeni, Béla (1979) Az agrokémia és a gyakorlati trágyázástan növénytáplálkozástani alapjai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 33-38. ISSN 0002-1113

Demetrovics, J. and Hannák, L. (1979) On the cardinality of self-dual closed classes in k-valued logics. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 23. pp. 7-17. ISSN 0133-7459

DÖMSÖDI, JÁNOS (1979) A lápképződés, lápmegsemmisülés és a talajképződés kölcsönhatásai. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 511-526. ISSN 0002-1873

Dán, Róbert (1979) Mathias Vehe-Glirius és Dávid Ferenc. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 185-207. ISSN 0025-0376

E

ELESAWY, A.A. (1979) A különböző cukrok hatása az Aspergillus terreus Thom gomba növekedésére és anyagcseréjére. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 494-500. ISSN 0002-1873

F

FEKETE, ZOLTÁN and SZABÓ, LAJOS and BRAUN, MIHÁLY (1979) Erózió által okozott változások csernozjom barna erdőtalajon és a levonható meliorációs következtetések. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 385-398. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY (1979) ARANY SÁNDOR 80 éves. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 1-2. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY and KÓNYA, JÓZSEF and KÁPOSZTÁSSY, ATTILÁNÉ (1979) Herbicidek talajbani adszorpciójának értékelése. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 181-194. ISSN 0002-1873

Falusné Szikra, Katalin (1979) A magas személyi jövedelmekről. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 26 (10). pp. 1188-1200. ISSN 0023-4346

Falvai, Ferenc and Nagy, Károly (1979) Bölöny József: Magyarország kormányai 1848-1975 (Akadémiai Kiadó, 1978. 329 p.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 255-258. ISSN 0025-0376

Faragó, Tibor (1979) Az éghajlatmodellezés alapjai (Foundations of climate modelling). In: Meteorológiai előrejelzések. Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), Budapest, pp. 151-161. ISBN 963 7701 25 7

Faragó, Tibor (1979) Makroszinoptikus helyzetek statisztikus-algoritmikus felismerése. IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE, 83. pp. 20-26. ISSN 0324-6329

Fehér M., István (1979) Dialectical Elements in Popper's Criticism of Dialectics. In: Wittgenstein, the Vienna Circle and Critical Rationalism: Proceedings of the 3rd International Wittgenstein Symposium. Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, Wien, pp. 409-411.

Fekete, György (1979) A termelőerők és a termelési viszonyok fejlődésének moldvai tapasztalatai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 71-77. ISSN 0002-1113

Ferenczy, Endre (1979) A római történeti kutatás helyzete : A királyság és a köztársaság kora. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 177-184. ISSN 0025-0376

Finley, Moses Israel (1979) Az antik rabszolgatartás és a modern ideológia. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 109-128. ISSN 0025-0376

Fleischer, Tamás (1979) Az autópályák tervezésének és üzemeltetésének a finanszírozással kapcsolatos sajátos műszaki-gazdasági kérdései. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 29 (11). pp. 491-501. ISSN 0023-4362

Fleischer, Tamás (1979) A korszerű közúti hálózat társadalmi-gazdasági jelentősége és hatékonysági megítélése. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 29 (5). pp. 189-193. ISSN 0023-4362

Frankl, Péter and Katona, Gyula (1979) If the intersection of any r sets has a size ̸= r − 1. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 14. pp. 47-49. ISSN 0081-6906

FÜLEKY, GYÖRGY (1979) Foszfordinamika az újszentmargitai szolonyec talajokban. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 115-122. ISSN 0002-1873

FÜLEKY, GYÖRGY (1979) Kreybig Lajos emlékülés. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 605-606. ISSN 0002-1873

FÜLEKY, GYÖRGY (1979) A talajok tápanyagszolgáltató képességének vizsgálata kistenyészedényben I. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 143-156. ISSN 0002-1873

FÜLEKY, GYÖRGY and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1979) A növényi tápanyagok hatékonyságának fokozására szolgáló műtrágyák és a velük kapcsolatos technológiák. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 591-596. ISSN 0002-1873

G

G. Szilágyi, Imre and Gazda, István (1979) Egy fejezet az ókor technikájából. Ktészibiosz, Philón, Hérón. Technikatörténeti Szemle, 11. pp. 181-189. ISSN 0497-056X

Garas, Klára (1979) Kelet-Közép-Európa és a magyarországi művészet a 17-18. században. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 15-19. ISSN 0025-0376

Gazda, István (1979) Einstein relativitáselméletének első hazai interpretátorai. MAGYAR TUDOMANY, 24 (6). pp. 476-483. ISSN 0025-0325

Gazda, István (1979) A Fizikai Szemle történetéből. I. A Mathematikai és Physikai Lapok előtörténete. + II. A Mathematikai és Physikai Lapok szerzőinek fizikatörténeti munkásságáról. FIZIKAI SZEMLE, 29 (11). pp. 427-431. ISSN 0015-3257

Gerencsér, Piroska (1979) Вопросы энергопитания пневматических логических устройств нормального давления = Normálnyomású pneumatikus logikai rendszerek tápenergiaellátása. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 22. pp. 55-72. ISSN 0133-7459

Gesztes, Gábor and Görgényi, András (1979) Az ACH-05/TPA-i hibrid számítórendszer alkalmazói kézikönyve. Budapesti Műszaki Egyetem.Műszer- és Méréstechnika Tanszék, Budapest.

Gesztes, Gábor and Görgényi, András and Péceli, Gábor (1979) Az ACH-05 hibrid-analóg számítógép és az ACH-05/TPA/i hibrid számítórendszer. Mérés és Automatika, 27 (6). pp. 237-244.

Glatz, Ferenc (1979) A "bécs" magyar nacionalizmus a történetírásban. MAGYAR TUDOMÁNY, 24 (1). pp. 34-45. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (1979) A „bécsi” magyar nacionalizmus a történetírásban. MAGYAR TUDOMÁNY, 86 (1). pp. 34-45. ISSN 0025-0325

Gronau, Hans-Dietrich (1979) On the generation of binary vectors by boolean functions. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 23. pp. 25-35. ISSN 0133-7459

Grétsy, László (1979) Munkavédelem vagy munkásvédelem? BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 112 (6). pp. 425-427. ISSN 0522-3512

Gunda, Béla (1979) Néprajzi pályamunkák Fejér megyéből. HONISMERET, 7 (5-6). ISSN 0324-7627

Gunda, Béla (1979) A magyar néprajz és a kelet-európai kutatások. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 27-38. ISSN 0025-0376

Gunda, Tamás and Jászberényi, Csaba and R. Farkas, Erzsébet and Bognár, Rezső (1979) Azetidin-2-on származékok átalakulásainak vizsgálata, I. : Azetidin-2-on-4-diszulfidok reakciói bázisok hatására. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 85 (6). pp. 284-285. ISSN 0025-0155

Gyenes, Antal and Köpeczi, Béla (1979) Szövetkezeti kutatás és oktatás, számvetés. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 26 (6). pp. 667-670. ISSN 0023-4346

Gyuró, Ferenc (1979) Porpáczy Aladár akadémikus tudományos munkássága és a szakoktatásban végzett tevékenysége. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (3-4). pp. 443-447. ISSN 0002-1113

Győrffy, Béla (1979) Fajta-, növényszám- és műtrágyahatás a kukorica termesztésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (3-4). pp. 309-331. ISSN 0002-1113

Gáspár, László (1979) A Doby-féle tudományos iskola. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 21-26. ISSN 0002-1113

H

Hadrovics, László (1979) A magyar nyelvtudomány Délkelet-európai eredményei és feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 21-26. ISSN 0025-0376

Hajdú, Péter (1979) N. Sebestyén Irén emlékezete. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 81. pp. 161-174. ISSN 0029-6791

Harmati, István (1979) Az öntözéses agrotechnikai kísérletek 1976. évi főbb eredményei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 59-63. ISSN 0002-1113

Harmatta, János (1979) Kidara - Kimnara. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 26 (1). pp. 71-75. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1979) Kréta görögök előtti lakossága nyelvének kérdéséhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 26 (2). pp. 133-145. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1979) Royal power and immortality : The myth of the two eagles in Iranian royal ideology. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 27. pp. 305-319. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1979) Érudition, tradition orale et réalité géographique (Le récit sur l’ exode des Hongrois chez Anonyme). ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 27. pp. 285-303. ISSN 0044-5975

Helm, L. and Sas, G. and Szűcs, A. and Zalán, F. (1979) Комбинация клапанов с реле идеальной характеристики = Ideális relékarakterisztikájú szelepkombináció. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 22. pp. 41-53. ISSN 0133-7459

Hepp, Ferenc (1979) A homoktalaj rétegek helyzetének, valamint a tápanyagellátás módjának hatás a az étkezési paprikára. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (3-4). pp. 411-425. ISSN 0002-1113

Holl, Imre (1979) Glasfunde des 15-16. Jahrhunderts aus dem Hause eines Patriziers in Sopron (Ungarn). Zeitschrift für Archaologie des Mittelalters, 1978 (6). pp. 95-103.

Holl, Imre (1979) Sarvaly középkori lakóházai. Archaeologiai Értesitő, 106 (1). pp. 33-51.

Holl, Imre (1979) Sopron (Ödenburg) im Mittelalter (Archäologisch-stadtgeschichtliche Studie). ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 31 (1-2). pp. 105-145. ISSN 0001-5210

Horváth, József (1979) Vírus-gazdanövénykörök és vírusdifferenciálás. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (3-4). pp. 339-350. ISSN 0002-1113

Hunger, Herbert (1979) Ideológia és rendszerstabilizálás a bizánci államban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 101-108. ISSN 0025-0376

Hué, Tran Trong and Szász, Ferenc Andor (1979) On the homomorphic closure of some semisimple classes. MATHEMATICS SEMINAR NOTES, 7 (2). pp. 287-290. ISSN 0385-633X

Hué, Tran Trong and Szász, Ferenc Andor (1979) A sufficient covering condition for a left duo ring to be nilpotent. MATHEMATICS SEMINAR NOTES, 7 (1). pp. 179-182. ISSN 0385-633X

Húbert, Ildikó (1979) Sóvári Soós Kristóf ismeretlen nyilatkozatai a virágénekekről. Irodalomtörténeti Közlemények, 83 (4). pp. 397-398. ISSN 0021-1486

I

Illés-Almár, Erzsébet (1979) Investigation of the 27-day Periodicity in the Thermospheric Density Fluctuations. In: Space Research Volume XIX : Proceedings of the 21st Plenary Meeting of COSPAR. Pergamon Press, pp. 207-210.

Ivanov, N.N. and Sevcsenko, B.C. (1979) Использование памяти объектов управления в целях минимизации блока памяти управляющих устройств = Az irányított berendezések memóriatulajdonságának felhasználása a vezérlő berendezés memóriaegységének minimalizálására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 22. pp. 19-28. ISSN 0133-7459

J

Jancsó, Sándor (1979) Nógrád megye kertészeti termékekkel való ellátásának helyzete és lehetőségei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 233-236. ISSN 0002-1113

Jugickij, C.A. and Efremova, T.K. and Tagaevszkaja, A.A. (1979) Проектирование алгоритмов функционирования циклических автоматов = Ciklikus automaták működési algoritmusának tervezési módszere. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 22. pp. 5-18. ISSN 0133-7459

K

KECSKÉS, MIHÁLY (1979) G. M. OLÁH et. al.: Biodegradation et humification atlas ultrastruktural (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 609-610. ISSN 0002-1873

KERESZTÉNY, BÉLA and NAGY, LEHEL and FEKETE, ATTILA (1979) A mangán ellátottsági szám képlete. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 86-96. ISSN 0002-1873

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1979) Löszön kialakult különböző típusú magyarországi talajok erodálhatósága. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 3-14. ISSN 0002-1873

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1979) A talaj lepusztulásának fizikai tényezői. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 273-284. ISSN 0002-1873

KOVDA, V.A. and SZABOLCS, I. (1979) Preface. Agrokémia és talajtan, 28 (sup). p. 5. ISSN 0002-1873

Kaján, László (1979) Egyszerű eljárás rúdszerkezetek igénybevételi hatásfüggvényeinek gépi előállításához. UVATERV Műszaki Közlemények, 11 (2). pp. 49-51. ISSN 0133-3208

Kaján, László and Zámolyi, Ferenc (1979) Feszítettbeton rúdszerkezetek állapotváltozásának vizsgálata. UVATERV Műszaki Közlemények, 11 (2). pp. 42-48. ISSN 0133-3208

Karai, János (1979) A kertészeti gépesítési kutatás helyzete és feladatai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 79-89. ISSN 0002-1113

Kiss, Lajos (1979) Csurják; Dusánka; Krapacs; Plankács. MAGYAR NYELVŐR, 103 (1). pp. 82-84. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1979) Egy állítólagos tájnév: Apoka. MAGYAR NYELVŐR, 103 (3). pp. 364-368. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1979) Magyarország földrajzinév-tára II. MAGYAR NYELVŐR, 103 (4). pp. 493-495. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1979) Székelyföldi víz- és helységnevek. MAGYAR NYELVŐR, 103 (4). pp. 468-472. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1979) A halász a szláv nyelvekben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 81. 135-142.. ISSN 0029-6791

Knapp, Éva (1979) Adatok Patacs és Ürög társadalom- és településtörténetéhez. In: XIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Társadalomtudományi Szekció, Tartalmi összefoglalások. Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger, pp. 195-197.

Kosáry, Domokos (1979) Akadémiai tervek a 18. századi Magyarországon. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 22 (2). pp. 341-354. ISSN 0040-9634

Kosáry, Domokos (1979) Széchenyi, a naplóíró és a történeti személyiség. IRODALOMTÖRTÉNET, 11 (3). pp. 489-525. ISSN 0324-4970

Kosáry, Domokos (1979) A művészetek (irodalom, zene, képzőművészet) történeti diszciplínái és a művelődéstörténet = Les disciplines historiques des arts (de la littérature, de la musique, des beaux-arts) et l'histoire culturelle. SZÁZADOK, 113 (4). pp. 591-609. ISSN 0039-8098

Kovács, Gábor (1979) Az öntözéses gazdálkodás újabb eredményei és tapasztalatai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 39-48. ISSN 0002-1113

Kovács, Lajos (1979) A bogyósgyümölcsűek üzemi termesztésének problémái. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 215-219. ISSN 0002-1113

Kozma, Pál (1979) Nógrád megye kertészeti termesztésének helyzete és fejlesztésének főbb kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 187-202. ISSN 0002-1113

Kristó, Gyula (1979) Szempontok Anonymus gestájának megítéléséhez. ACTA HISTORICA (SZEGED), 66. pp. 45-59. ISSN 0324-6965

Kubinyi, András (1979) A magyarországi városok országrendiségének kérdéséhez : különös tekintettel az 1458-1526 közti időre = Zur Frage des Landesständwesens der Städte Ungarns : mit besonderer Rücksicht auf die Zeit, 1458-1526. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 21. pp. 7-48. ISSN 0238-5597

Kucsera, György (1979) A sertésorbáncbaktériumok antigénszerkezete, szervtípusai és ezek járványtani jelentősége. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (3-4). pp. 351-361. ISSN 0002-1113

Kun, István and Farkas, Gábor (1979) Mathematical modelling of the R 12 "unter". MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 23. pp. 37-42. ISSN 0133-7459

KÁDÁR, IMRE (1979) Földművelésünk nitrogén, foszfor és kálium mérlege. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 527-544. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and LÁSZTITY, BORIVOJ (1979) Az őszi búza tápanyagfelvételének tanulmányozása szabadföldi kísérletben. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 451-472. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and LÁSZTITY, BORIVOJ (1979) A feltöltő foszfor és kálium műtrágyázás lehetőségének vizsgálata néhány magyarországi talajon. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 123-142. ISSN 0002-1873

Köpeczi, Béla (1979) Anyanyelv és kultúra. MAGYAR NYELVŐR, 103 (4). pp. 391-396. ISSN 0025-0236

Köpeczi, Béla (1979) Az akadémiai kiadás harminc éve. MAGYAR TUDOMÁNY, 24 (1). pp. 4-10. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1979) Lukács 1919-ben. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 22 (1). ISSN 0040-9634

Köpeczi, Béla (1979) Lukács György 1919-ben. LITERATURA, 6 (2-3). pp. 183-191. ISSN 0133-2368

Köpeczi, Béla (1979) Lukács in 1919. NEW HUNGARIAN QUARTERLY, 20 (75). pp. 65-76. ISSN 0028-5390

Köpeczi, Béla (1979) A művelődéstörténet tárgyáról és módszertanáról. SZÁZADOK, 113 (4). pp. 682-692. ISSN 0039-8098

Köpeczi, Béla (1979) A vadember jelképe Közép- és Kelet-Európában. IRODALOMTÖRTÉNET, 11 (1). pp. 79-89. ISSN 0324-4970

Kövics, György (1979) Az Ascochyta sojaecola Abramov Magyarországon új szójabetegséget előidéző kórokozó megjelenése. In: Tudományos Diákkörök XIV. Országos Konferenciája, 1979.04.05-1979.04.07, Kecskemét.

Küzmös, György (1979) Szintvonalas térkép szerkesztésének számítógépes algoritmusa. UVATERV Műszaki Közlemények, 11 (2). pp. 52-55. ISSN 0133-3208

Küzmös, György and Rózsa, Pálné (1979) Hálótervezési rendszerek és programok alkalmazása a metrótervezésben. UVATERV Műszaki Közlemények, 11 (2). pp. 64-67. ISSN 0133-3208

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1979) A N-műtrágya transzformációjának és a szerves N mineralizációjának tanulmányozása 15N stabil izotópjelzéssel I. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 473-486. ISSN 0002-1873

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1979) A műtrágya felhasználás távlatai, a talaj termékenysége a terméshozamok növelése és az emberi környezet védelme. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 335-340. ISSN 0002-1873

LAVADO, R.S. and CAIRNS, R.R. (1979) Szologytalaj képződése nagyadagú műtrágyázás hatására. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 411-416. ISSN 0002-1873

Limanova, M.E. and Csernüsev, V.I. (1979) Передача пневматических сигналов по проводам линий связи = Pneumatikus jelátvitel távvezetékeken. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 22. pp. 73-77. ISSN 0133-7459

LÁNG, GÉZA (1979) Ammóniumlaktát oldható foszfát mennyiség változása rendszeres műtrágyázás hatására különböző talajokon. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 417-430. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ and KOVÁCS, KÁROLY (1979) AGRICHEM IV. Kongresszus. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 346-350. ISSN 0002-1873

Lászlóffi, Antal (1979) Nógrád megye zöldségtermesztésének fejlesztési lehetőségei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 229-232. ISSN 0002-1113

Lásztity, Borivoj (1979) A kukorica nitrogén és kálium műtrágyázása karbonátos Duna—Tisza közi homoktalajon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (3-4). pp. 363-371. ISSN 0002-1113

M

MOLNÁR, DÉNES (1979) Szikjavítási kísérlet beállításának, elrendezésének,értékelésének módszertani kérdései. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 249-256. ISSN 0002-1873

MOROZOVA, OLGA (1979) A magnézium szerepéről a talajképződési folyamatokban és a "magnéziumos talajok". Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 285-288. ISSN 0002-1873

MUROMCEV, G.Sz. (1979) A mezőgazdasági mikrobiológia időszerű problémái. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 259-264. ISSN 0002-1873

Makó, Csaba (1979) Technika - munkásigények - munkakövetelmények. Szükséglet, motiváció és a munka. I. rész. Ergonómia : munkalélektan, munkaélettan, munkaszociológia, 12 (3). pp. 125-133. ISSN 0014-0120

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1979) Vezetés, vezetőkiválasztás, ösztönzés. Szociológiai Tanulmányok , 21 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 2011 7

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1979) Worker Participation and the Socialist Enterprise: a Hungarian Case Study. In: The Quality of Working Life in Western and Eastern Europe. Associated Business Press, London, pp. 296-326. ISBN 0 85227 207 3

Marx, György (1979) Evolúció és a genetikai kód konzervativizmusa. FIZIKAI SZEMLE : AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT LAPJA, 29 (7). pp. 256-267. ISSN 0015-3257

Marx, György (1979) Evolúció és a második főtétel. FIZIKAI SZEMLE : AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT LAPJA, 29 (4). pp. 121-127. ISSN 0015-3257

Marx, György (1979) Tér és idő. FIZIKAI SZEMLE : AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT LAPJA, 29 (6). pp. 208-214. ISSN 0015-3257

Marx, György and Pető, G. P. (1979) Az 1978. évi fizikai Nobel-díj. MAGYAR TUDOMÁNY, 82. pp. 46-51. ISSN 0025-0325

Mátrai, László (1979) A magyar és az osztrák kultúrtörténet közös vonásai a századfordulón. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 149-152. ISSN 0025-0376

Mócsy, András (1979) Illyricum északi határa Claudius előtt. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 106. pp. 177-186. ISSN 0003-8032

N

NAGY, PÁL and PÁZSIT, ÁGNES (1979) Röntgen fluoreszcencia alkalmazása növényminták makro- és mikroelem tartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 167-180. ISSN 0002-1873

Niederhauser, Emil (1979) Kelet-Európa a magyar történettudományban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 1-6. ISSN 0025-0376

Noszál, Béla and Burger, Kálmán (1979) Új eljárás polifunkciós ligandumok átfedő protonálódási egyensúlyainak értékelésére : Az oldószer hatása a Corticotropin molekula funkciós csoportjainak a prolonálódására. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 85 (4). pp. 160-166. ISSN 0025-0155

Németh, G. Béla (1979) Nagyváros, színház, színházkritika (Rákosi Jenő liberál-nacionalista köre). MAGYAR TUDOMÁNY, 24 (4). pp. 264-271. ISSN 0025-0325

P

PACHEPSKY, Ya.A. and MIRONENKO, E.V. and MORGUN, E.G. and PONIZOVSKY, A.A. and PACHEPSKAYA, L.B. (1979) Mathematical Models of Soil Salinization and Alkalization Processes. Agrokémia és talajtan, 28 (sup). pp. 121-162. ISSN 0002-1873

PETROVIC, N. and KASZTORI, R. (1979) A nikkel (63Ni) eloszlása és retranszlokációja fiatal napraforgó növényekben. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 157-166. ISSN 0002-1873

PUSZTAI, ANTAL (1979) Megjegyzések Kádár Imre: Földművelésünk nitrogén, foszfor és kálium mérlege c. cikkéhez. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 545-548. ISSN 0002-1873

Pach, Zsigmond Pál (1979) Európa a XVI-XVII. században. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 22 (2). ISSN 0040-9634

Palkó, Gy. Bulcsú (1979) Programcsomag alapmátrix számitására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 22. pp. 105-117. ISSN 0133-7459

Parádi, Nándor (1979) Sarvaly középkori pincéi és kemencéi. Archaeologiai Értesitő, 106 (1). pp. 52-70.

Patócs, Imre (1979) A szolonyec talajok kétrétegű javításának hatása a talajkémiai tulajdonságok változására és a termésre. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (3-4). pp. 399-409. ISSN 0002-1113

Pecznik, János (1979) Doby Géza a pedagógus. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 5-15. ISSN 0002-1113

Plaschka, Richard Georg (1979) Az Adria - közös vonzerő a magyar és az osztrák történelemben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 133-148. ISSN 0025-0376

Pléh, Csaba (1979) A magyar pszichológia fejlődésének néhány jellemzője a publikációk mennyiségi elemzésének tükrében (1958-75). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 209-231. ISSN 0025-0376

Pritz, Pál (1979) Fejezet a Gömbös-kormány keleti politikájának történetéből. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 233-251. ISSN 0025-0376

Pulay, Peter and Fogarasi, Géza and Pang, Frank and Boggs, James E. (1979) Systematic ab initio gradient calculation of molecular geometries, force constants, and dipole moment derivatives. Journal of the American Chemical Society, 101 (10). pp. 2550-2560. ISSN 0002-7863 (print), 1520-5126 (online)

Pál, István (1979) A növényi biokémia jelentősége a fiziológiában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 27-32. ISSN 0002-1113

Pécsi, Márton (1979) Beszámoló a bulgáriai kiküldetésről (1978. okt. 24–28.). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 103 (1–3). pp. 193-194. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1979) Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 103 (1–3). pp. 192-193. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1979) Rövid összefoglaló értékelés a paksi löszfeltárások újabb kutatási eredményeiről. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 103 (4). pp. 292-300. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1979) A földrajzi környezet új szemléletű értelmezése és értékelése (+ angol nyelvű kivonat). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 103 (1–3). 17-26, 26. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1979) A földrajzi környezet új szemléletű értelmezése és értékelése = New aspect on interpreting and evaluating the geographical environment. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 27 (1-3). pp. 17-27. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton and Stefanovits, Pál and Martos, Ferenc (1979) A társadalom környezetének hasznosítási lehetőségei. MAGYAR TUDOMÁNY, 24 (86 (10). pp. 716-729. ISSN 0025-0325

Péteri, György (1979) Berend T. Iván: Öt előadás gazdaságról és oktatásról (Magvető („Gyorsuló idő") 1978). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 261-264. ISSN 0025-0376

R

RAJKAI, KÁLMÁN (1979) A Nemzetközi Alkalmazott Rendszeranalitikai Intézet "A mezőgazdasági vízfelhasználás környezeti problémái" címmel rendezett munkaértekezlete. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 343-345. ISSN 0002-1873

RAJKAI, KÁLMÁN (1979) A mezőgazdasági vízgyűjtők környezeti problémái. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 597-600. ISSN 0002-1873

Radó, Ákos (1979) CDC 3300 computer operating system: File environment handling method. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 23. pp. 19-24. ISSN 0133-7459

Rafai, Pál (1979) A nyári sertéshizlalás környezet-élettani alapjai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (3-4). pp. 383-391. ISSN 0002-1113

Ritoókné Szalay, Ágnes (1979) Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 83 (2). pp. 221-222. ISSN 0021-1486

Rudnyev, V.V. and Berendsz, T.K. (1979) Преимущества структурной иерархии при построении оперативно-программируемых дискретных управляющих устройств = A strukturálisan hierarchikus módszer előnyei operatívan programozható diszkrét vezérlő berendezések építésénél. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 22. pp. 29-39. ISSN 0133-7459

RÉDLY, M. and PACHEPSKY, Ya.A. and MIRONENKO, E.V. (1979) The Description of Ion Transport in Soil Columns. Agrokémia és talajtan, 28 (sup). pp. 163-178. ISSN 0002-1873

Ránki, György (1979) A pannon térség ipari fejlődésének összehasonlító regionális vizsgálatához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 153-163. ISSN 0025-0376

S

SAMUI, R.P. and GUPTA, S.K. and BANERJEE, S.K. (1979) Az ammóniumion hatása Nyugat-Bengália néhány talajának kálium fixációjára. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 487-493. ISSN 0002-1873

SANDU, G. and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1979) A KGST együttműködés újabb eredményei a "SZikes talajok meliorációja" témakörében. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 587-590. ISSN 0002-1873

SARKADI, JÁNOS (1979) Hozzászólás Dr. Molnár Dénes: Szikjavítási kísérletek beállításának, elrendezésének,értékelésének módszertani kérdései c. cikkéhez. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 257-258. ISSN 0002-1873

SCHMIDT, KATALIN (1979) Coryneform baktériumok egy új csoportjának előfordulása agyagbemosódásos barna erdőtalaj B horizontjában. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 221-242. ISSN 0002-1873

SHARMA, D.P. and AGRAWAL, R.P. (1979) A talajok kéregstabilitásának összefüggése a kicserélhető nátrium mennyiségével és a diszperzitásfokkal. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 39-44. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, PÁL (1979) Kreybig Lajos 1879-1956. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 353-356. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, I. (1979) Introduction. Agrokémia és talajtan, 28 (sup). pp. 7-9. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, I. (1979) Soil Salinization and Alkalization Processes. Agrokémia és talajtan, 28 (sup). pp. 11-32. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1979) Kanada belső síkságainak talaja. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 313-324. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1979) A mediterrán klímaövezet talajai és terméspotenciáljuk. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 601-604. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN and LÁNG, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY and STEFANOVITS, PÁL (1979) A Nemzetközi Talajtani Társaság XI. Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 295-312. ISSN 0002-1873

SZEGI, JÓZSEF (1979) D. I. NYIKITYIN, E.A. NYIKITYINA: A környezet öntisztulásának folyamatai és a baktériumok prazitizmusa: Génusz Bdellovibrio (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 607-608. ISSN 0002-1873

SZEGI, JÓZSEF (1979) Hozzászólás Kádár Imre: Földművelésünk nitrogén, foszfor és kálium mérlege c. cikkéhez. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 549-550. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1979) I. Lengyelországi agyagásvány konferencia. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 341-342. ISSN 0002-1873

Semsey, Péter (1979) Villamos elosztóberendezések számítógépes tervezése. UVATERV Műszaki Közlemények, 11 (2). pp. 76-78. ISSN 0133-3208

Somos, András (1979) Megemlékezés - Belák Sándor. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 247-248. ISSN 0002-1113

Somos, András (1979) Obermayer Ernő születésének 90. évfordulójára. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 249-250. ISSN 0002-1113

Soós, Gábor (1979) Ünnepi megemlékezés Doby Géza professzorról. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 1-4. ISSN 0002-1113

Stefanovits, Pál (1979) Doby Géza akadémiai tevékenysége. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 17-19. ISSN 0002-1113

Stier, Miklós (1979) Tilkovszky Loránt: Ez volt a Volksbund : A német népcsoportpolitika és Magyarország 1938-1945 (Kossuth Könyvkiadó, 1978. Budapest, 424 old.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 258-261. ISSN 0025-0376

Szabadváry, Ferenc (1979) Jöns Jakob Berzelius (1779-1848) születésének kétszázadik évfordulójára. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 34 (7). pp. 349-352. ISSN 0025-0163

Szabolcsi, Miklós (1979) Csoport, iskola, áramlat. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 25 (3). pp. 349-357. ISSN 0017-999X

Szabolcsi, Miklós (1979) Intellectuels et révolution. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 21 (1-2). pp. 1-14. ISSN 0567-7661

Szabolcsi, Miklós (1979) A nyugati magyar irodalomról. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 9-10. pp. 843-938. ISSN 0447-6425

Szabolcsi, Miklós (1979) Értelmiség és forradalom. LITERATURA, 6 (2-3). pp. 122-127. ISSN 0133-2368

Szegi, József (1979) Talajképződés külszíni fejtésű lignitbánya meddőhányóin. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (3-4). pp. 433-441. ISSN 0002-1113

Szent-Iványi, Ferenc (1979) Repülőtéri burkolatok méretezése számítógéppel. UVATERV Műszaki Közlemények, 11 (2). pp. 33-35. ISSN 0133-3208

Szentágothai, János (1979) Egységes agyelmélet: utópia vagy realitás? MAGYAR TUDOMÁNY, 24 (8-9). pp. 601-616. ISSN 0025-0325

Szentágothai, János (1979) A tudományirányítás új feladatai és módszerei. MAGYAR TUDOMÁNY, 24 (7). pp. 489-496. ISSN 0025-0325

Sziklay, László (1979) A magyar irodalomtudomány és Kelet-Európa. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 7-13. ISSN 0025-0376

Szilágyi, Kálmán (1979) A bogyós gyümölcsfajok termesztésének országos lehetőségei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 209-214. ISSN 0002-1113

Szirovicza, Lajos and Márta, Ferenc (1979) A neopentán azoizopropánnal szenzibilizált bomlásának kinetikája. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 85 (8). pp. 369-373. ISSN 0025-0155

Szász, András and Tichy-Rács, Á. (1979) Photoemission Investigation of NI near the Curie Temperature. PHYSICA STATUS SOLIDI, 93. K13-K15. ISSN 0031-8957

Szász, Gábor (1979) Az öntözéses gazdálkodás 1976. évi tapasztalatai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 49-54. ISSN 0002-1113

Szörényi, László (1979) Faludi Ferenc levele Kaprinai Istvánhoz. Irodalomtörténeti Közlemények, 83. p. 297.

Sántáné-Tóth, Edit (1979) A hazai PROLOG-alkalmazások helyzete 1979-ben. Számítástechnikai Koordinációs Intézet, Budapest.

Sáringer, Gyula (1979) Rovarkártevők elleni biológiai védekezés lehetőségei és perspektívái. MTA VESZPRÉMI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGÁNAK ÉRTESÍTŐJE, 1979 (1). pp. 91-98. ISSN 0133-4948

Sáringer, Gyula (1979) A balatoni szúnyogirtás hároméves tapasztalatai. MTA VESZPRÉMI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGÁNAK ÉRTESÍTŐJE, 1979 (1). pp. 264-272. ISSN 0133-4948

Sőtér, István (1979) A harmadik évforduló. LITERATURA, 6 (2-3). pp. 119-121. ISSN 0133-2368

T

TATÁR, LÁSZLÓNÉ and MÁRTON, ÁRPÁD (1979) Különböző foszfortrágyák hatása a talaj foszfortartalmára és a kukoricanövény foszforfrakcióira I. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 439-450. ISSN 0002-1873

Tarnai, Andor (1979) Lateinische Übersetzungen französischen Schrifttums im Ungarn des 18. Jahrhunderts. In: Acta conventus neo-Latini Amstelodamensis: Proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin Studies. Wilhelm Fink Verlag, München, pp. 976-982.

Tarnai, Andor (1979) Művészet és felvilágosodás : Művészettörténeti tanulmányok (recenzió). Irodalomtörténeti Közlemények, 83. pp. 673-676.

Terbe, István (1979) A tápanyagellátás hatása a hajtatott paprika növekedésére és fejlődésére. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (3-4). pp. 427-432. ISSN 0002-1113

TÍMÁR, M. ÉVA (1979) Ökológiai diverzitás és a talajflóra diverzitása. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 265-272. ISSN 0002-1873

TÍMÁR, M.ÉVA (1979) A csíraszám és a biológiai aktivitás dinamikája sterilizált majd rekolonizált talajmintákban. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 501-510. ISSN 0002-1873

TÖLGYESI, GYÖRGY and FEKETE, GÁBOR and PRÉCSÉNYI, ISTVÁN and HORÁNSZKY, ANDRÁS (1979) Ökológiai és módszertani megfigyelések a homokpuszták talajának és növényzetének elemi összetételével kapcsolatban. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 97-114. ISSN 0002-1873

Tóth, László (1979) A bogyós gyümölcsfajok növényvédelmi problémái Nógrád megyében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 221-224. ISSN 0002-1113

Tóth, László (1979) A háztáji kertészetek tevékenysége Nógrádban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 225-228. ISSN 0002-1113

Török, Katalin and Gergely, Péter and Petrányi, Gyula (1979) Keringő immunkomplexek meghatározása klinikailag aktív és inaktív stádiumban lévő autoimmun betegek szérumában. ORVOSI HETILAP, 120 (18). pp. 1071-1073. ISSN 0030-6002

Tüskés, Gábor (1979) Középkori kőlámpás. MÚZSÁK (MÚZEUMI MAGAZIN) (4). pp. 20-21. ISSN 0133-2392

Tőkei, Ferenc (1979) Székely Endréné (1912-1979). MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 23 (3-4). ISSN 0025-0090

V

Valkó, Iván Péter and Gazda, István (1979) Gábor Dénes (1900-1979). FIZIKAI SZEMLE, 29 (7). pp. 241-242. ISSN 0015-3257

Varga, Csaba (1979) Az ifjú Lukács és a jog. VILÁGOSSÁG, 20 (11). pp. 664-671. ISSN 0505-5849

Vermes, László (1979) Az öntözéssel kapcsolatban a VITUKI-ban végzett kutatások néhány 1976. évi eredménye. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 65-69. ISSN 0002-1113

Vincze, László (1979) A broiler csirke takarmányfehérjéjének értékesülését befolyásoló tényezők. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (3-4). pp. 394-398. ISSN 0002-1113

VÁRALLYAY, G. and MIRONENKO, E.V. (1979) Soil-Water Relationships in Saline and Alkali Conditions. Agrokémia és talajtan, 28 (sup). pp. 33-82. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1979) KREYBIG LAJOS szakirodalmi közleményeinek jegyzéke. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 357-362. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1979) Kanada nyugati hegyvidékeinek talajai. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 325-334. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY and RAJKAI, KÁLMÁN and PACSEPSZKIJ, Ja.A. and MIRONENKO, E.V. (1979) A pF-görbék matematikai leírása. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 15-38. ISSN 0002-1873

VÁRALLYAY, GYÖRGY and SZÛCS, LÁSZLÓ and MURÁNYI, ATTILA and RAJKAI, KÁLMÁN and ZILAHY, PÉTER (1979) Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe I. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 363-384. ISSN 0002-1873

VÖRÖS, IBOLYA (1979) A rekultivációs kezelések hatása a visontai hányóföldek talajbiológiai aktivitására. Agrokémia és talajtan, 28 (1-2). pp. 195-204. ISSN 0002-1873

Z

ZILAHY, PÉTER (1979) Talajvizsgálatok Kelet-Mongóliában I. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 565-586. ISSN 0002-1873

ZSOLDOS, LAJOS (1979) Különböző agyagtartalmú talajok foszfor megkötése. Agrokémia és talajtan, 28 (3-4). pp. 431-438. ISSN 0002-1873

Zalmanzon, L.A. (1979) Вопросы применения в струйной автоматике стохастических элементов и использования статистических методов при Исследовании динамики струйных устройств = Sztochasztikus elemek használata a fluid technikában és statisztikus módszerek alkalmazása fluid berendezések dinamikus vizsgálatánál. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 22. pp. 79-101. ISSN 0133-7459

Zambó, János (1979) Bemutatjuk alma materünk tanszékeit : Bányaműveléstan tanszék. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 112. (9). pp. 592-594. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1979) Bányaműveléstani Tanszék. NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI KOHÁSZAT, 25 (1). pp. 27-35. ISSN 0324-6671

Zambó, János (1979) Bányaműveléstani Tanszék. NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK, 25. pp. 27-35. ISSN 0324-6779

Zambó, János (1979) Bányaműveléstani Tanszék. NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI TERMÉSZETTUDOMÁNYOK, 24 (különs). pp. 27-36. ISSN 0133-3992

Zambó, János (1979) A gépi jövesztés és szállítás összhangjának elméleti alapjairól. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 112. (11). pp. 721-723. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1979) A hazai timföldipar műszaki fejlesztési feladatai. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-KOHÁSZAT, 112. (1). pp. 43-48. ISSN 0005-5670

Zoltán, András (1979) К вопросу о восточнославянско-венгерских лексических связях старшего периода. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 25. pp. 465-473. ISSN 0039-3363

Zoltán, András (1979) К истории слова пуля в русском языке. STUDIA RUSSICA, 2. pp. 20-30. ISSN 0139-0287

Zoltán, András (1979) A cirillbetűs átírás szabályozásának időszerű kérdései. MAGYAR NYELVŐR, 103. pp. 287-299. ISSN 0025-0236

Zsitvay, Attila (1979) A kedvezőtlen adottságú országrészek kertészeti termesztésének fejlesztési lehetőségei és az ellátás javításának problémái. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 38 (1-2). pp. 203-208. ISSN 0002-1113

Zsombok, Zoltán (1979) Morális kérdések a software-szakemberek munkájában. Információ és Elektronika, 1979 (6). p. 2.

Á

Ábrahám, Ambrus (1979) A receptorok helye és szerkezete a sündisznó (Erinaceus europaeus) orrabőrében fény- és elektronmikroszkóp alatt. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 66 (1-4). pp. 21-43. ISSN 0002-5658

Ács, Pál (1979) "Minden jámbor olvasónak". ÉLET ÉS IRODALOM, 23 (29). p. 10. ISSN 0424-8848

Ş

Şerban I., Ioan (1979) Edificiul Batthyaneum la sfirşitul secolului al XVIII -lea = Das Batthyaneum-gebaude zu ende des XVIII. Jhs. Apulum, 17. pp. 477-487.

This list was generated on Tue May 21 23:03:49 2024 CEST.