REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BS The Bible / bibliakutatás"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items at this level: 78.

B

Bartók, István (2016) „… a széthúzások pusztító viharában…” : Adalékok Sylvester János Újszövetség-fordításának bécsi kiadásához. In: In via eruditionis. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 101-105. ISBN 978-963-318-575-9

Bugovits, Valéria (2022) Anna Karenina alakja és a Biblia nőeszménye az istenkereső Tolsztoj munkásságában. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (Ksz.). pp. 68-79. ISSN 2786-3905

Bácskai, Károly (2016) A nép és a nemzet fogalma az Újszövetségben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 50-56. ISBN 9786158045902

Báthory, Orsolya (2023) The Issue of Biblical Hermeneutics in Péter Pázmány's Kalauz. In: Hermeneutik oder versionen Biblischen interpretation von texten 1 : 33. Internationale Bibelkonferenz in Szeged von 23. bis 25. August 2022. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány, Szeged, pp. 371-382. ISBN 978-615-6646-01-9

Bíró, Csilla (2017) Gregorius Coelius Pannonius Énekek éneke-kommentárja. In: OSZK Tudományos Ülésszak, 2016. november 24-25., OSZK. (In Press)

C

Cselényi, István Gábor (2022) Szófia-látomások I. rész. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (1). pp. 78-90. ISSN 2786-3905

Cselényi István, Gábor (2022) „Férfinak és nőnek teremtette őket.” (Ter. 1,27). A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (Ksz.). pp. 138-151. ISSN 2786-3905

Csepregi, Zoltán (2009) Evangélikus bibliafordítások a XVIII. században. In: Biblia Hungarica Philologica. Magyarországi Bibliák a filológiai tudományokban. A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei (3). Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 171-184. ISBN 978-963-446-550-8

Csepregi, Zoltán (2022) "Ez a könyv viszont legyen Luther Újtestamentuma!" 500 éves a Septembertestament. KERESZTYÉN IGAZSÁG, 135 (3). pp. 4-15. ISSN 0865-2163

Csepregi, Zoltán (2017) Luther szentírási elve. In: Teológia és reformáció. Evangélikus Hittudományi Egyetem; Luther Kiadó, Budapest, pp. 23-35. ISBN 9789633801154

Cserháti, Márta (2016) Jézus és a sziroföníciai asszony találkozása. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 57-64. ISBN 9786158045902

Csink, Lóránt (2020) Mi a szabadság? : A Biblia és az alkotmányjog szabadságfogalmának hasonlósága és különbözősége. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (3). pp. 45-54. ISSN 0866-6628

Cziglányi, Zsolt (2021) A szentírás-értelmezés dilemmái. SAPIENTIANA, 14 (1). pp. 1-21. ISSN 2060-3231 (nyomtatott); 2732-0103 (elektronikus)

D

Duray, Miklós (2014) A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2014 (3). pp. 76-82. ISSN 0865-7823

Déri, Balázs (2014) Erzählen mit biblisch-liturgischen Texten. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 54. pp. 129-136. ISSN 0044-5975

Déri, Balázs (2016) Omne donum perfectum. A Nagyobbik Szent István legenda liturgikus-bibliai idézetei. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 23 (3). pp. 275-284. ISSN 1217-7768

E

Esztári, Réka and Vér, Ádám (2020) "The Script of God" - Daniel 5:25 in the Light of Mesopotamian Omen Literature. In: Aramaic Science in Qumran. Ancient Cultures of Sciences and Knowledge (ASK) . Mohr Siebeck, Tübingen. (In Press)

F

Fröhlich, Ida (2016) Megáll az idő. Antik Tanulmányok, 60 (2). pp. 221-237. ISSN 0003-567X

Földvári, Sándor (2023) The Ostrog Bible in Hungary and Its Role in the Confessionalization: The Question About Migration of Books Between the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Habsburg Empire = Biblia ostrogska na Węgrzechijej rola w konfesjonalizacji: Pytanie o migrację książek między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Cesarstwem Habsburgów. ORTHÓDOXI EVRÓPI : STUDIA DO DZIEJÓW KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO W EUROPIE WSCHODNIEJ = ORTHODOX EUROPE : STUDIES FOR THE HISTORY OF THE ORTHODOX CHURCH IN EASTERN EUROPE, 6. pp. 47-86. ISSN 2545-3823

Füsti-Molnár, Szilveszter (2013) Elvégeztetett. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 17 (1-2). pp. 7-11. ISSN 1416-9878

G

Goldziher, Ignác (1898) Henry Preserved Smith, The Bible and Islam, or the Influence of the Old and New Testament on the Religion of Mohammed. London, James Nisbet and Co. (1898). 5 Bl. u. 319 S. 8°. Geb. Sh. 7. 6 d. Deutsche Litteraturzeitung, 19 (32). pp. 1257-1260.

Goldziher, Ignác (1869) Ismét a bibliaforditásról. Izraelita közlöny, 6 (24). p. 163.

Goldziher, Ignác (1902) Neutestamentliche Elemente in der Traditionslitteratur des Islam. Oriens Christianus, 2. pp. 390-397.

H

Habány, Marianna and Szabó, Miklós Xavér (2022) Barát vagy ellenség? Értelmezések kereszttüzében a Lukács-evangélium női szemlélete. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (Ksz.). pp. 80-95. ISSN 2786-3905

Hanny, Erzsébet (2019) "Quo vadis, Domine?" : Az evangélium terjedésének lehetséges útvonalai. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (1). pp. 49-63. ISSN 0083-6265

Hausmann, Jutta (2016) Visszautasítás - kiközösítés - elfogadás - befogadás. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 41-49. ISBN 9786158045902

Hevesi, Andrea (2018) A Somogyi-könyvtár Vizsolyi Bibliája. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 216-221. ISSN 0025-0171

I

Ittzés, Gábor (2014) "In the Beginning” : Genesis 1:1 in Milton’s Paradise Lost. In: HUSSE 11: Proceedings of the 11th Conference of the Hungarian Society for the Study of English. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 243-255. ISBN 978-963-236-943-3

Ittzés, Gábor (2012) Ten Days in Paradise : The cronology of terrestrial action in Milton's Paradise Lost. In: Early Modern Communi(cati)ons. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 100-130. ISBN 978-1-4438-4186-3

Ittzés, Gábor (2016) “Thus God the heaven created, thus the earth” : The biblical creation story in Milton's Paradise Lost. In: The King James Bible (1611–2011). Károli Books Collection of Papers . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 229-248.

K

Kardos, Tibor (1952) A huszita Biblia keletkezése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 127-177.

Kerekes, Erzsébet (2015) Ismétlés és messiási időtapasztalat Giorgio Agamben Pál-interpretációjában. In: Ritmus és ismétlés. Interdiszciplináris párbeszéd 3. Egyetemi Füzetek (26). Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 175-194. ISBN 978-973-169-410-8

Kocsis, Imre (2023) A Jelenések könyve optimista történelemszemlélete a Bárány-látomás (Jel 5,1–14) fényében. AXIS, 4 (1). pp. 33-43. ISSN 2064-7972

Koltai, Kornélia (2022) A targumok - Elmélet és gyakorlat, különös tekintettel a bibliafordítási és interpretációs eljárásokra. TARGUM : INTERPRETÁCIÓ - KOMMENTÁR - DISKURZUS, 1 (1). pp. 2-29. ISSN 2939-5976

Kovács, Nándor Erik (2019) Eszkatológia mint propagandaeszköz az Oszmán Birodalomban a 18. század hajnalán. Adalékok Ibrahim Müteferrika polemikus értekezésének értelmezéséhez = Eschatology as an instrument of propaganda in the early 18th-century Ottoman Empire. Some remarks on the polemical treatise of İbrahim Müteferrika. KELETKUTATÁS (ősz). pp. 79-96. ISSN 0133-4778

Koós, Balázs (2023) „...az igaz Bibliának fordításához kezdettem...” : Melyik Bibliát fordította le Káldi György 1605–1607-ben? = “…I began to translate the true Bible…”. Which Bible was translated by Káldi György in 1605–1607? IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (3). pp. 267-278. ISSN 0021-1486

Kustár, Zoltán (2008) Hibátlan-e a Biblia szövege? - Adalékok a héber nyelvű Ószövetség hagyományozásának történetéhez. Debreceni Szemle, 16 (2). pp. 320-334. ISSN 1218-022X

Kustár, Zoltán (2015) A bibliai héber nevek megjelenítése a nemzeti bibliafordításokban, különös tekintettel a legújabb protestáns bibliafordításainkra = The equivalents of biblical Hebrew names in national Bible translations and the latest Hungarian Protestant Bible translations in particular. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 25-32. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

L

Lechner, Ilona and Petrusinec, András (2022) Lanstyák István: „Az Istennek könyve közönséges nyelven”. Tanulmányok bibliafordításról. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 24 (1). pp. 146-150. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Lencsés, Noémi (2022) A racionalizmus hatása Apostol Pál igehirdetéseire = The Impact of Rationalism on the Preaching of Pál Apostol. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 114-127. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Locke, John and Bach, András and Csizmarik, Viktória and Kotán, Melitta and Puchinger, Noémi and Suszta, Laura and Szűcs, Bernadett and Vassányi, Miklós (2022) A kereszténység észszerűsége az Írások szerint, 1–3. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (1). pp. 156-169. ISSN 1786-4062

Lovas, Borbála (2017) Bibliafordítások Enyedi György prédikációiban. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 123 (2-3). pp. 429-453. ISSN 1222-8370

Luther, Martin (2011) Luther válogatott művei. 5. Bibliafordítás, vigasztalás, imádság. Luther Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9979-47-5

László, Virgil (2016) Nemzeti identitás és Krisztusban lét : A nemzethez tartozás és a keresztény egyetemesség viszonya páli megközelítésben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 65-77. ISBN 9786158045902

M

M. Pintér, Tibor (2022) Online bibliaolvasók szerepe és terminológiai megoldások keresése a bibliai konkordanciakészítésben. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 90-103. ISSN 1587-1061

Mester, Béla (2016) Terms for Exousia Hyperechousa (Higher Powers) in Hungarian Scriptural Translations of Early Modernity. In: The King James Bible (1611–2011). Károli Books Collection of Papers . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 209-221.

Mezey, László (1956) A "Báthory-biblia" körül - a mű és szerzője. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 191-221.

Mezey, Mónika (2022) A csúfolódók széke. A Zsolt 1,1 és a látványosságok a rabbinikus iratokban és Tertullianus De spectaculis című írásában. REFORMÁTUS SZEMLE, 115 (2). pp. 109-118. ISSN 0254-4458

Miláčková, Věra and Veverková, Kamila (2022) Az üldöztetés elől való menekülés teológiája. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 124-139. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Monok, István (2005) Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 121 (1). pp. 114-115. ISSN 0025-0171

Monok, István (2010) A Sárospatakra visszatért könyvek és a Rákóczi-kutatás: a Rákócziak Bibliái. In: „Elveszett és megtaláltatott…”. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak, pp. 13-24. ISBN 978-963-88090-8-7

Monok, István (1989) Tótfalusi Kis Miklós: Az amszterdami Biblia kiadásának 300. évfordulója alkalmából Debrecenben 1985. április 25–27-én megtartott konferencián elhangzott előadások. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 105 (1). pp. 104-105. ISSN 0025-0171

Monok, István and Zvara, Edina (2007) Humanistes du bassin des Carpates, I: Traducteurs et éditeurs de la Bible. Europa Humanistica (5). Brepols, Turnhout. ISBN 978-2-503-52446-7

N

Németh, G. Béla (1990) "Beméne azért, hogy vélök maradjon". VIGILIA, 55 (4). pp. 286-288. ISSN 0042-6024

P

Pecsuk, Ottó (2019) Egy ökumenikus bibliafordítás felé. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai 1950. után. Other thesis, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar.

Pecsuk, Ottó (2018) Egy ökumenikus bibliafordítás felé. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai 1950 után. Other thesis, Károli Gáspár Református Egyetem és Magyar Bibliatársulat Alapítvány.

Posta, Anna (2023) Latin paraphrases of Old Testament books in verse in 16th century Hungary. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (S). pp. 15-31. ISSN 0236-6568

Pásztori-Kupán, István (2013) A teremtett világ védelmének bibliai parancsa. In: III. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia, 2013. június 8., Kolozsvár, Románia. (Submitted)

Péntek, Dániel (2021) A Seol lokalizálása és topográfiája a Héber Biblia imádságaiban = Localization and Topography of the Sheol in the Prayers of the Hebrew Bible. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (2). pp. 9-26. ISSN 1786-4062

R

Radvánszki, Péter Simon (2021) Amy-Jill Levine – Mark Zvi Brettler (eds.): The Jewish Annotated New Testament. Second Edition, Fully Revised and Expanded. New York, Oxford University Press, 2017. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (1). pp. 219-222. ISSN 1786-4062

S

Szabó, Miklós (2022) Jaime Clark-Soles: Women in the Bible. Westminster John Knox Press, Louisville (Kentucky), 2020. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (2). pp. 120-122. ISSN 2786-3905

Szentmártoni Szabó, Géza (2014) A Napkút az ókortól napjainkig. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 16 (8). pp. 3-13. ISSN 1419-4082

Szily, Kálmán (1911) Tamás és Bálint: a Biblia első magyar fordítói. MAGYAR NYELV, 7. pp. 441-445. ISSN 0025-0228

Szulovszky, János (2014) Lehet-e a szellemi néprajznak keresztény tudományos megközelítése? Ethnographia, 125 (2). pp. 161-183. ISSN 0014-1798

Szulovszky, János (2014) Válasz – dióhéjban. Pócs Éva, Klaniczay Gábor, Mohay Tamás és Vargyas Gábor hozzászólása margójára. Ethnographia, 125 (2). pp. 213-215. ISSN 0014-1798

T

Tuna, Rita (2023) Történeti apokalipszisek Dániel könyvében. AXIS, 4 (1). pp. 57-63. ISSN 2064-7972

Tóth, Péter and Falvay, Dávid (2014) New Light on the Date and Authorship of the Meditationes Vitae Christi. In: In:Devotional Culture in Late Medieval England and Europe: Diverse Imaginations on Chirst's Life. Brepols Publishers, Turnhout, pp. 17-104.

U

Uhrman, Iván (2021) Ószövetségi szómutató szótár online. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 17 (2). pp. 215-216. ISSN 1786-4062

V

Varga, Gyöngyi (2022) „Az anyaméh gyümölcse jutalom?” : gyermektelenség a Biblia világában. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (Ksz). pp. 184-197. ISSN 2786-3905

Varga, Gyöngyi (2016) "Hazasegítelek a messzeségből" (Jer 30,10) : A hazatérés és az otthonlét tapasztalatai az Ószövetségben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 27-40. ISBN 9786158045902

Vassányi, Miklós (2022) Rövid bevezetés John Locke: A kereszténység észszerűsége az Írások szerint című művének fordítása elé. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (1). pp. 150-155. ISSN 1786-4062

Z

Zsupán, Edina (2004) Éden. A Paradicsom, ahogy Bizáncban képzelték. In: Genesia. Typotex Kiadó, Budapest, pp. 709-722. ISBN 9639548243

Zvara, Edina (2017) „Az magyar nípnek keresztyén hütben való ípülísire” : Sylvester János Újszövetség-fordítása. In: Új testamentum. Kossuth Kiadó; MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 767-781. ISBN 978-963-09-8970-1

Zvara, Edina (2017) Scholarly translators and committed disputants: The first century of the Hungarian Bible. Hungarian Studies, 31 (2). pp. 271-282. ISSN 0236-6568

Á

Ács, Pál (2017) Biblical Studies and Bible Translations in Hungary in the Age of the Reformation 1540 −1640. In: Martin Luther: A Christian between Reforms and Modernity (1517-2017). De Gruyter Verlag, Berlin, pp. 1219-1240. ISBN 9783110499025

Ács, Pál (2017) Concordantz des Alten und Neuen Testaments / von Pereny Petri und Augustin Hirschfogel, Nachwort von Imre Téglásy. – Egybecsengés az ó- és újtestamentumban / Perényi Péter, Augustin Hirschvogel, utószó Téglásy Imre, Páty, Hármashullám Kiadói Kft., cop. 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (4). pp. 500-503. ISSN 0025-0171

Ács, Pál (2018) Sylvester János, Új testamentum, Sárvár, 1541 (hasonmás kiadás), A kísérő tanulmányt írta Zvara Edina, Budapest, Kossuth Kiadó, MTA KIK, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 228-230. ISSN 0025-0171

Ács, Pál and Louthan, Howard (2015) Bibles and Books: Bohemia and Hungary. In: A Companion to the Reformation in Central Europe. Brill's Companions to the Christian Tradition (61). Brill Publishers, Leiden; Boston, pp. 390-411. ISBN 978-90-04-25527-2

This list was generated on Mon Dec 11 10:54:51 2023 CET.