REAL

Items where Subject is "A General Works / általános művek > AZ History of Scholarship The Humanities / tudománytörténet, bölcsészet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ú | Ü | Ő | Ž
Number of items at this level: 707.

A

Abonyi, Iván (2008) Fejezetek a fizika 17–19. századi történetéből. In: Kiemelkedő fejezetek a XVII–XIX. század fizikájából. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (72). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba - Budapest, pp. 1-70. ISBN 978-963-9276-75-8

Abonyi, Iván (2009) Fejezetek a fizika 20. századi történetéből. In: Kiemelkedő fejezetek a XX. század fizikájából. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (78). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba - Budapest, pp. 1-89. ISBN 978-963-9276-80-2

Alpárné Szála, Erzsébet and Alpár, Geyza and Gazda, István (2017) Hat korai magyar szabadalom (1782–1796). In: Fejezetek a magyar szabadalomtörténetből. Régi magyar ipari szabadalmak Kempelen Farkas korától a reformkor végéig. 1782–1848. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (31). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Nyugat-Magyarországi Egyetem, Budapest - Sopron, pp. 1-46. ISBN 963-9276-26-X

Alpárné dr. Szála, Erzsébet (2008) Akadémiatörténeti kutatások = Research into the history of the Academy of Sciences. Project Report. OTKA.

Ambrus, Gergely (1999) Színház és szöveg: a tudatosság metaforái. REPLIKA (36). pp. 45-57. ISSN 0865-8188

Ambrus, Gergely (2015) Tudományos elmefilozófia : a parallelizmustól a materializmusig. L'Harmattan (Budapest), Budapest. ISBN 978-963-236-931-0

Antal, Ildikó (2014) A magyar villamosenergia-ipar 1896–1914. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 101 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-05-8

Antal, Ildikó (2013) A magyar villamosenergia-ipar kialakulása 1878–1895. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 94 . Magyar Tudománytörténeti Intézet - MMKM Elektrotechnikai Múzeuma, Budapest. ISBN 978-963-9276-99-4

Artner, Annamária (2014) Szűkösség és felesleg a történelemben és a tudományban. Műhelytanulmányok (103). pp. 1-43. ISSN ISSN 1417-2720

Avar, László and Nemessályi, Zsolt (2020) Agrártörténeti tények és emlékek 2000-2020. Agráriumért Alapítvány, Debrecen.

B

Badó, Attila (2023) Emlékezés Deák Farkasra (1832-1888), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Farkas Deák (1832-1888), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Badó, Attila (2023) Emlékezés Fábián Gáborra (1795-1877), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Gábor Fábián (1795-1877), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Bajzáth, Judit and Bauer, Norbert (2016) Haynald Lajos bicentenáriumi kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumban = The bicentennial Haynald exhibition in the Hungarian Natural History Museum. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 108. pp. 325-337. ISSN 0521-4726

Bakos, Áron (2018) Tudománytörténeti vázlat a katonaság néprajzi kutatásához. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 26. : Korszakok, életművek, események és eredmények az erdélyi néprajzkutatásban. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 271-313.

Balatoni, Mónika and Sasvári, Péter (2021) 匈牙利科学诞生在哪里. POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT = CIVIC REVIEW : JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES, 17. pp. 314-331. ISSN 1786-6553 (nyomtatott); 1786-8823 (elektronikus)

Balatoni, Mónika and Sasvári, Péter (2022) Hol születik a magyar tudomány? = Where is Hungarian Science Born? POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT = CIVIC REVIEW : JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES, 18 (1-3). pp. 172-189. ISSN 1786-6553

Balogh, Lillla and Bathó, Beatrix and Beregi, Lilla and Dedák, Dalma and Forintos, Nikolett (2016) A világ természetvédelmének története 1991 és 1995 között (védett területek alapítása). TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 14 (2). pp. 99-115. ISSN 1589-4673

Balogh, Péter (2021) Scott J.W. (ed.) (2020): A Research Agenda for Border Studies (Edward Elgar, Cheltenham and Northampton, 208 pp). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 35 (4). pp. 265-269. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (elektronikus)

Balogh, Róbert (2018) Was There a Socialist Type of Anthropocene During the Cold War? Science, Economy, and the History of the Poplar Species in Hungary, 1945–1975. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 7 (3). pp. 594-622. ISSN 2063-8647

Balázs, Lajos György and Vargháné Stolte, Magda and Zsoldos, Endre (2010) Fejezetek a magyarországi csillagászat történetéből = Selected topics on the history of astronomy in Hungary. Project Report. OTKA.

Balázs, Péter (2016) Egészségügyi szabályozás a XVIII. század végén. Magyar Királyság és Erdély I-II. Rendeletek és tervezetek: 1770-1793. Magyar Tudománytörténeti Szemle Kiskönyvtára (112). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-15-7 Ö, 978-615-5365-16-4 (I. kötet), 978-615-5365-17-1 (II. kötet)

Balázs, Péter (2007) Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete 1-2. köt. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 57 . Magyar Tudománytörténeti Intézet - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest - Piliscsaba. ISBN 978-963-9276-60-4

Barina, Zoltán and Pifkó, Dániel (2019) Gyűjteményfejlesztés a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának Herbarium Carpato-Pannonicum gyűjteményében (2000–2019) = Development of the Herbarium Carpato-Pannonicum collection in the Department of Botany, Hungarian Natural History Museum (2000–2019). ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 111. pp. 115-144. ISSN 0521-4726

Barina, Zoltán and Pifkó, Dániel (2020) Magyar botanikusok Albániában. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 107 (1). pp. 1-17. ISSN 0006-8144

Barina, Zoltán and Pifkó, Dániel (2018) Növénytani kutatásaink Albániában = Botanical research in Albania. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 110. pp. 77-93. ISSN 0521-4726

Bassa, László (1990) Teleki Pál és a térkép. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 175-183. ISSN 0237-7683

Batta, István and Gazda, István (2014) A fizikai tudományok hazai latin és magyar nyelvű irodalmának története 1867-ig. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (34). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Bauer, Norbert (2017) Fekete Gábor (1930–2016) pályájának kezdete és a növénytári évek = Gábor Fekete (1930–2016) Beginning of his career and years spent at the Department of Botany in the Hungarian Natural History Museum. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 109. pp. 7-24. ISSN 0521-4726

Bauer, Norbert (2017) Gabor Fekete (1930–2016) : Beginning of his career and years spent in the Natural History Museum. STUDIA BOTANICA HUNGARICA, 48 (2). pp. 153-172. ISSN 0301-7001

Beck, Mihály (2014) Than Károly élete és munkássága. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 7 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Beck, Mihály and Gazda, István and Perjámosi, Sándor and Bodorné Sipos, Ágnes (2014) Than Károly (1834–1908) kémikus, gyógyszervegyész, egyetemi tanár, akadémikus életmű-bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 8 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Behzadi, Payam and Gajdács, Márió (2020) Dos and don'ts of a successfully peer-reviewed publication: From A–Z. EUROPEAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY, 10 (3). pp. 125-130. ISSN 2062-509X (print); 2062-8633 (online)

Benke, József (2021) „Becsüld meg, biz’ a mestereket!” – Módszertani és historiográfiai gondolatok Vékás Lajos tudománytörténeti könyve nyomán. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 62 (3). pp. 3-26. ISSN 0002-564X

Benke, József (2023) Emlékezés Csikós-Nagy Bélára (1915–2005), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Béla Csikós-Nagy (1915–2005), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Bernáth, Árpád (2019) Az irodalomelmélet 1956 után újra polgárjogot nyert Magyarországon : Tudománytörténeti áttekintés az elméleti kutatás szegedi műhelyének szemszögéből. In: Elméletek vonzásában : A „határtalan tudomány” kezdetei a hatvanas-hetvenes évek humán és társadalomtudományi kutatásaiban. A humán tudományok alapkérdései (5). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 50-112. ISBN 978-963-693-707-2

Birtalan, Győző (2014) Az újkori orvostudomány barokk kezdetei. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (1-4). pp. 25-35. ISSN 0010-3551

Bodnár, György and Simon, Zsuzsanna (2007) Az MTA Irodalomtudományi Intézet története és dokumentumai = Documents of the establishment and the history of Institute of Literary Studies of H.A.S. Project Report. OTKA.

Boga, Bálint (2014) Gerhard van Swieten, mint a modern gerontológia előfutára. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (1-4). pp. 37-50. ISSN 0010-3551

Bognár, Ferenc and Kálmán, Nikoletta and Kiss, András and Krajcsovszky, Bence and Luca, Viktor (2016) A világ természetvédelmének története 1996 és 2000 között (védett területek alapítása). TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 14 (2). pp. 191-205. ISSN 1589-4673

Bolyai, Farkas (2002) Gondolatébresztő írások Bolyai Farkastól. In: Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (25). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-49. ISBN 963-05-7909-X

Borgos, Anna (2017) Kovai Melinda: Lélektan és politika. Pszichotudományok a magyarországi államszocializmusban 1945-1970. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 72 (2). pp. 273-276. ISSN 0025-0279

Borgos, Anna (2017) Lévy (Freund) Katáról. IMÁGÓ BUDAPEST, 6 (3). pp. 149-152. ISSN 2062-5383

Borgos, Anna (2021) Women in the Budapest School of Psychoanalysis: Girls of Tomorrow. Routledge, Abingdon. ISBN 9780367650865

Borgos, Anna (2021) A hiányzó nem. A nemek szempontjának megjelenése és értelmezési tartománya a háború előtti magyar pszichológiai kutatásokban. In: A tudomány keretei. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 197-215. ISBN 9789639987852

Burger, Kálmán (1994) Eredményesség és hivatkozás. MAGYAR TUDOMÁNY, 101 (6). pp. 710-712. ISSN 0025-0325

Bálint, Zsolt and Katona, Gergely (2015) Az entomológus Dr. Szent-Ivány József (1910–1988) tíz éve a Magyar Nemzeti Múzeumban. ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI, 107. pp. 51-86. ISSN 0521-4726

Bálint, Zsolt and Katona, Gergely Péter (2019) Ritka és értékes múzeumi lepkepéldányok a Kárpát-medencéből: csillérrokonúak (Lepidoptera, Nymphalidae: Heliconiinae, Argynniini) = Rare and interesting museum butterfly specimens from the Carpathian Basin: Fritillaries (Lepidoptera, Nymphalidae: Heliconiinae, Argynniini). ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 111. pp. 179-201. ISSN 0521-4726

Bálint, Zsolt and Takáts, Kornél and Katona, Gergely (2016) A nagy apolló (Parnassius apollo L., 1758; Lepidoptera: Papilionidae) kutatástörténete a Kárpát-medencében = The history of the research on the butterfly Apollo (Parnassius apollo L., 1758; Lepidoptera: Papilionidae) in the Carpathian Basin. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 108. pp. 251-282. ISSN 0521-4726

Bárdosi, Vilmos (2017) "Je sème à tout vent" : Pierre Larousse (1817–1874). MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 87-95. ISSN 0025-0228

Bátori, Anna (2017) Matézis, mechanika, metafizika. A 18–19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentációja a filozófiában és az irodalomban (szerk. Gurka Dezső). IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT (3). pp. 72-76. ISSN 0865-6886

Békés, Enikő (2017) From King Matthias to Lorenzo de’ Medici: Galeotto Marzio’s Astrological Works and his Dedicatees. Micrologus, 85 (85). SISMEL - Edizioni del Galluzzo, Firenze. ISBN 978-88-8450-808-9

Békés, Ádám (2024) Emlékezés Vlagyimir Nyikolajevics Kudrjavcevre (1923-2007) a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára = Remembering Vlagyimir Nyikolajevics Kudrjavcev (1923-2007), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Bódy-Márkus, Rozália (2015) Faulstich, Werner, Medienwandel im Industrie- und Massenzeitalter (1830–1900), Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2004 (Die Geschichte der Medien, Bd. 5.), 302 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 138-142. ISSN 0025-0171

Bökönyi, Sándor (1991) A mérési alap : a publikáció – mérce: a nemzetközi színvonal. MAGYAR TUDOMÁNY, 91 (7). pp. 840-843. ISSN 0025-0325

C

C. Vladár, Zsuzsa (2020) Per Pippin Aspaas – László Kontler, Maximilian Hell (1720–92) and the Ends of Jesuit Science in Enlightenment Europe. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 96-102. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Cs. Kiss, Lajos (2017) Emlékezés Horváth Barnára (1896-1973, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Barna Horváth (1896-1973), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Csath, Béla (2019) Az egbelli torziósinga-mérések és hatásuk a szénhidrogén-kutatásokra. HONISMERET, 47 (5). pp. 19-21. ISSN 0324-7627

Csepregi, Zoltán (2020) Bevezetés. In: Az Úr vacsorája üdvösséges tudományának útába való rövid bemutatás. Evangélikus Országos Gyűjtemény; Luther Kiadó, Budapest, pp. 13-23. ISBN 9786150071800

Csepregi, Zoltán (2012) Erdélyi Gabriella: Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő középkorban. Libri Kiadó: Budapest, [2011]. 296 p. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 54 (4). pp. 667-671. ISSN 0040-9634

Csepregi, Zoltán (2009) A puszták papja, avagy Jeremias Schwartzwalder esete a protestáns unióval. In: Megújulás és megmaradás. Luther Kiadó, Budapest, pp. 115-124. ISBN 978-963-9571-99-0

Csonka, Pál (1977) Bölcskei Elemér (1917-1977). MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 53 (3-4.). pp. 277-281. ISSN 0027-5085

Csonka, Pál (1977) Emlékezés Michailich Győző professzorra. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 53 (3-4.). pp. 295-301. ISSN 0027-5085

Csorba, Dávid (2017) Kálvinista üstökösök – Kisztei Péter Üstökös Csillagának világa. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 190-212. ISBN 978-963-475-020-8

Csáki, Frigyes (1971) A számítástechnika szerepe a korszerű kutatásban. MAGYAR TUDOMÁNY, 78 (2). pp. 91-97. ISSN 0025-0325

Csóka, Mária (2023) Ki is az a lektor, avagy mennyit ér a szellemi munka? NŐVÉR, 36 (2). pp. 31-37. ISSN 0864-7003

Czeti, István (2024) Emlékezés Frankenburg Adolfra (1811–1884) a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Adolf Frankenburg (1811–1884), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

D

Debrődi, Gábor and Kapronczay, Károly and Molnár, László and Gazda, István and Varga, Benedek (2006) A szabadság vére. Forradalmárok – életmentők – megtorlók. A főváros egészségügye az ’56-os forradalom és a megtorlások idején. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 65 . Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár - Magyar Tudományos Akadémia - Semmelweis Egyetem - Kresz Géza Mentőmúzeum - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9276-58-1

Deczki, Sarolta (2017) A maradás mellett (Kemény István: Lúdbőr. Budapest, Magvető, 2017, 220 oldal, 3299 Ft). JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 60 (12). pp. 1357-1362. ISSN 0447-6425

Deák, Viktória (2021) 匈牙利国家银行的绿色计划. POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT = CIVIC REVIEW : JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES, 17. pp. 71-80. ISSN 1786-6553 (nyomtatott); 1786-8823 (elektronikus)

Dobos, Irma (2014) A sóshartyáni JODAQUA gyógyvíz kutatástörténete. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (1-4). pp. 201-213. ISSN 0010-3551

Dobó, Gábor (2019) Az avantgárd reálpolitikája. ALBA REGIA: ANNALES MUSEI STEPHANI REGIS: AZ ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 47. pp. 167-181. ISSN 0324-542X

Dobó, Gábor (2020) A közvetítők hatalma : Simon Jolán, Tamás Aladár, József Attila és mások szerepe a bécsi és a budapesti avantgárdban. In: József Attila, Bécs és a századelő művészete. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 181-196. ISBN 9789634146308

Dobó, Gábor and Szeredi, Merse Pál (2019) „Podstatou Rakúska nie je centrum, ale periféria”. Sieť avantgardných periodík v následníckych štátoch rakúsko-uhorskej monarchie v rokoch 1920–1926. Fraktál: literatúra horizontálne a vertikálne, 2 (3). pp. 218-224. ISSN 2585-8912

Domokos, Mariann (2015) Mese és filológia - Fejezetek a magyar népmeseszövegek gyűjtésének és kiadásának 19. századi történetéből. Néprajzi Tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9669 5

Draskóczy, Eszter (2020) Medieval Midwifery in Treatises on Obstetrics: Hungary and the Western World. In: “Nehéz is asszonynak újszerű dicséreteket szerezni” női szerepek az ó- és középkorban. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 13-26.

Dudich, Endre (1952) A magyar zoológia ötéves terve. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (3-4). pp. 425-443.

Dános, Valér and Hornyik, Zsuzsanna and Szabó, Csaba (2021) Tükör : A Belügyi Szemle útja a kvartilisek táborába – fejlesztések, eredmények, feladatok = The way of Belügyi Szemle into the community of Q-journals – development, results, tasks. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 69 (1). pp. 11-33. ISSN 2062-9494

Dánél, Mónika and Sándor, Katalin (2018) Intermedialitás. In: Média- és kultúratudomány. Kézikönyv. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 283-287.

Dánél, Mónika and Vincze, Ferenc (2018) Tér. In: Média- és kultúratudomány. Kézikönyv. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 173-193.

Dávid, Géza and Kakuk, Zsuzsa (2020) 150 éves a turkológusképzés a budapesti egyetemen. KELETKUTATÁS, 2020 (ősz). pp. 153-163. ISSN 0133-4778

E

Elek, Gábor (2014) In 2013 was the 75th anniversary of Ervin Bauer's death. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (1-4). pp. 215-226. ISSN 0010-3551

Erdei, Ferenc (1970) Gondolatok a tudományszervezés problémáiról. TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ, 10 (1). pp. 7-23. ISSN 0040-862X

F

Farkas, Judit Antónia (2011) Két bibliofil vállalkozó. ARS HUNGARICA, 37 (4). pp. 32-54. ISSN 0133-1531

Farkas, L. Gyula (2018) Változások 1990 és 2017 között a magyar biológiai antropológiában. ANTHROPOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK, 59. pp. 79-93. ISSN 0003-5440

Farmasi, Lilla (2019) Mesterséges határok : A természettudományok és humán tudományokviszonyáról, eredményeiről és módszereiről. APERTÚRA, 14 (3). ISSN 1787-7245

Fehér, Katalin (2016) Online elköteleződés az automatizált és kollaboratív játékosító trendekben = Online engagement in the automated and collaborative gamification trends. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA (4.). pp. 3-16. ISSN 0209-584X (nyomtatott); 1588-0761 (elektronikus)

Fehér, Márta and Békés, Vera and Füstöss, László and Gábor, Éva and Margitay, Tihamér (2007) Polányi Mihály tudományos és tudományfilozófiai életművének kutatása = Michael Polanyi`s scientific and philosophical oeuvre. Project Report. OTKA.

Feichtinger, Sándor (2005) Feichtinger Sándor doktor önéletírása. Élményei és működése az orvosi, a tudományos füvészeti, a nevelészeti,valamint társadalmi és politikai téren. Papírra vetette 1884-ben. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 47 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-51-0

Fellegi, Zsófia and Vadász, Noémi (2018) Digitálisbölcsészet-oktatás Magyarországon. In: Digitális (szöveg)kultúrák a bölcsészképzésben. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 168-180. ISBN 9789634890126

Fleischer, Tamás (2017) Esszé a bizonytalanságtudomány tudományának bizonytalanságáról. In: Fogalmak harca. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, pp. 59-71. ISBN 978-615-5360-11-4

Forrai, Judit (2007) A fogászat tudomány és a technikatörténetének nemzetközi és hazai összahasonlító kutatása = National and international comparative of history science and technology of dentistry. Project Report. OTKA.

Friedrich, Melinda (2017) Pszichoanalitikus egyesületek és tagjaik a II. világháború előtti Magyarországon. KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 8 (15). pp. 53-71. ISSN 2062-2597

Földesiné Szabó, Gyöngyi and Gáldiné Gál, Andrea and Dóczi, Tamás (2016) Két tudományág mostohagyereke: a magyar sportszociológia fél évszázados útkeresése. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 26 (3). pp. 78-98. ISSN 1216-2051

Földi, András (2023) Emlékezés Grosschmid Bénire (1851-1938), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Béni Grosschmid (1851-1938), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Földi, András (2024) Emlékezés Jerney Jánosra (1800–1855), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering János Jerney (1800–1855), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Földi, András (2024) Emlékezés Szibenliszt Mihályra (1781–1834), a római jog és a jogbölcselet kiváló művelőjére = Remembering Mihály Szibenliszt (1781–1834), an excellent scholar of Roman law and legal philosophy. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Fükőh, Levente (2016) A Mátra Múzeum természettudományi szerzeményezési stratégiája az elmúlt ötven évben (1966-2016) = Acquisition strategy of the Mátra Museum regarding the natural history collections over the past 50 years (1966-2016). ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 108. pp. 107-126. ISSN 0521-4726

Füstöss, László (2010) Újabb forrásfeltárások a magyar fizika 1850-1950 közötti korszakának történetéből = Further source revelations from the history of Hungarian Physics between 1850 and 1950. Project Report. OTKA.

Füstöss, László and Gazda, István (2008) Maxwell elmélete Magyarországon. In: Füstöss László: A maxwelli elektromágnesség és magyarországi fogadtatása. Egy korszakos felismerés a XIX. század fizikájából. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (73). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 55-135. ISBN 978-963-9276-74-1

G

G. Szilágyi, Imre and Gazda, István (1979) Egy fejezet az ókor technikájából. Ktészibiosz, Philón, Hérón. Technikatörténeti Szemle, 11. pp. 181-189. ISSN 0497-056X

Gazda, István (2006) 1911-ben Edison itt járt Budapesten. In: Edison in Hungary. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 1-14. ISBN 963-200-514-7

Gazda, István (2004) Albert Einstein 1905-ös speciális relativitáselméletének korai visszhangja a magyarországi fizikusok, fizikatanárok, bölcselők írásaiban (1907–1914). In: Einstein és a magyarok. Szakírók, bölcselők, publicisták a relativitáselmélet bűvöletében, 1905–1945. Összeáll.: Gazda István. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8016-0

Gazda, István (2008) Az akadémikus melegre vágyik. A főtitkár rímmentes napjai. Arany Jánosról. In: Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 85. születésnapjára. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (75). Magyar Orvostörténelmi Társaság – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Semmelweis Egyetem – Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 207-232. ISBN 978-963-9276-71-0

Gazda, István (1977) Az utópista Bolyai Farkas. Úr-bér, kárpótlás, egyesület. (Egy szó az úrbérről). VILÁGOSSÁG, 18 (7). pp. 443-445. ISSN 0505-5849

Gazda, István (2009) Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe. A könyves szakképzés füzetei, 16 . Hatágú Síp Alapítvány, Budapest. ISBN 978-963-7615-56-6

Gazda, István (2004) Diákok a tudományos kutatás kapujában. A 2004-es országos tudomány- és technikatörténeti pályázat tanulmányaiból. Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 963-9276-43-X

Gazda, István (1991) ELTE Fizikai Tanszékcsoport. Az egyetemi fizikaoktatás és tankönyvkiadás rövid története 1635–1985. In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának története 1635-1985. Szerk.: Priszter Szaniszló. ELTE, Budapest, pp. 73-88.

Gazda, István (2013) Egyetemes tudománytörténeti kronológia Thalésztől Einsteinig. A felsőoktatási intézmények számára. Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Gazda, István (1979) Einstein relativitáselméletének első hazai interpretátorai. MAGYAR TUDOMANY, 24 (6). pp. 476-483. ISSN 0025-0325

Gazda, István (2017) Einstein és a magyarok. Tudományos és közéleti munkásságának visszhangja, valamint kapcsolata a magyar tudósokkal. Bibliográfia, 1906–1945. In: Einstein és a magyarok. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (38). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-47. ISBN 963-05-8016-0 (Submitted)

Gazda, István (2014) Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében. Íródott halálának centenáriumán. In: Szinnyei és követői. Id. Szinnyei József halálának 100. évfordulójáról megemlékező centenáriumi emlékkönyv. Szerk.: Szőnyi Éva. Nemzeti TÉKA (30). OSZK - Gondolat Kiadó - MKE, Budapest, pp. 15-30. ISBN 978-963-200-635-2

Gazda, István (1979) A Fizikai Szemle történetéből. I. A Mathematikai és Physikai Lapok előtörténete. + II. A Mathematikai és Physikai Lapok szerzőinek fizikatörténeti munkásságáról. FIZIKAI SZEMLE, 29 (11). pp. 427-431. ISSN 0015-3257

Gazda, István (2008) Fizikatörténeti irodalmunk a 19. században. FIZIKAI SZEMLE, 58 (5). pp. 184-188. ISSN 0015-3257

Gazda, István (2018) Gyűjtemény Benedek Elek elsősorban álnéven vagy szignóval megjelent írásaiból. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (125). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Gazda, István (1992) Ilustres Científicos, Descubridores e Inventores Húngaros. Hungexpo, Budapest.

Gazda, István (2009) M. Zemplén Jolán fizikatörténeti kutatásairól. MAGYAR TUDOMÁNY, 170 (10). pp. 1223-1226. ISSN 0025-0325

Gazda, István (2014) A Magyar Tudományos Akadémia 1831 és 1848 között megjelent kiadványainak nyomtatástörténeti megjegyzésekkel és teljes szövegű online hozzáférést lehetővé tevő linkekkel ellátott bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 14 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Gazda, István (2018) A Magyar Tudós Társaság által kiadott könyvek és folyóiratok 1831-1848. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 129 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet; Magyar Orvostörténelmi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5365-32-4

Gazda, István (2017) Magyar közegészségügyi kronológia 1867–1896. Készült a kiegyezés 150. évfordulójára. In: A modern hazai közegészségügy kialakulása 1867–1896. Tanulmányok és dokumentumok a 150 éve megindult egészségügyi reformról (DVD). MATI - MOT, Budapest, pp. 1-50. ISBN 978-615-5365-20-1 (Unpublished)

Gazda, István (2013) Magyar tudománytörténet. A reáltudományok területén magyar kutatók által 1945 előtt elért kiemelkedő eredményekből. Történeti összefoglalók, bibliográfiák. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 118 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest.

Gazda, István (2017) Magyar tudósok a kiegyezés korában. A reáltudományok képviselői. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 72 (6). pp. 187-192. ISSN 0025-0163

Gazda, István (1990) Mikor jelentek meg a Magyar Tudós Társaság első kiadványai? MAGYAR TUDOMÁNY, 35 (6). pp. 740-742. ISSN 0025-0325

Gazda, István (2011) Múltunk öt jeles magyar tudománytörténésze: Id. Szily Kálmán, Heller Ágoston, Batta István, Jelitai József, Szathmáry László. In: Cito pede labitur aetas. Tanulmányok Kapronczay Károly 70. születésnapjára. Semmelweis Kiadó, Budapest, pp. 99-117. ISBN 978-963-331-188-2

Gazda, István (2015) Semmelweis Ignác nyomtatásban megjelent önálló művei. In: Semmelweis. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (109). MTA Orvostörténeti Munkabizottsága - Magyar Tudománytörténeti Intézet - Kőbánya Önkormányzata, Budapest, pp. 61-70. ISBN 978-615-5365-11-9

Gazda, István (2001) Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához. Főiskolai segédkönyv. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 46 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba.

Gazda, István (2014) Szathmáry László (1880–1944) vegyészmérnök, kémiatörténész, a kémia története első hazai egyetemi doktora, a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára, a Magyar Kémikusok Egyesülete könyvtárosa, a Kis Akadémia vezetője rövid életrajza és kémiatörténeti írásainak bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 13 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Gazda, István (1982) Tudománytörténet-írásunk első nagy korszaka. MAGYAR TUDOMÁNY, 27 (3). pp. 238-244. ISSN 0025-0325

Gazda, István (2022) Tudománytörténeti kalászatok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (137). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 9786155365393

Gazda, István (2024) Tudománytörténeti kalászatok III. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (142). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 9786155365423

Gazda, István (2012) Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon. Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet, csillagászattörténet. In: Az olvasás pártfogója. Írások Nemes Erzsébet tiszteletére. Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest, pp. 37-47. ISBN 978-963-89260-1-2

Gazda, István (1982) Wissenschaftliche Kuriosa in den jahrhundertealten Beziehungen zwischen Ungarn und Hamburg. Hungexpo, Budapest. ISBN 963 7252 06 1

Gazda, István (1977) Über die ungarischen Mitglieder der europäischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaften im 18. Jahrhundert. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 21 (3-4). pp. 303-307. ISSN 0324-6051

Gazda, István (2017) "A fizika kultúrtörténete" forrásaihoz. Magyar fizikatörténészek hozzájárulása a fizika egyetemes történetének irodalmához. In: III. Simonyi Károly tudományos ülés, 2006. október 11. , MTA. (Unpublished)

Gazda, István (1988) A hazai fizikai szakkönyvkiadás kezdetei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 104 (4). pp. 293-298. ISSN 0025-0171

Gazda, István (2017) A kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem Orvosi Karának tanszékvezetői: 1872–1919, 1940–1944. In: Százhuszonöt éve nyílt meg a kolozsvári tudományegyetem. I–II. Összeáll.: Gazda István (Bp., 1997). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 1-11.

Gazda, István (2014) A kémiai elemek magyar neveinek változásai a periódusos rendszer megalkotásáig, 1745-1869. 1. rész. FIZIKAI SZEMLE, 64 (11). pp. 379-382. ISSN 0015-3257

Gazda, István (2014) A kémiai elemek magyar neveinek változásai a periódusos rendszer megalkotásáig, 1745-1869. 2. rész. FIZIKAI SZEMLE, 64 (12). pp. 408-411. ISSN 0015-3257

Gazda, István (2014) A magyar tudománytörténet-írás 19. századi forrásai. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (44). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Gazda, István (1984) A magyarországi honismereti irodalom 1944-ben. HONISMERET, 12 (6). pp. 1-5. ISSN 0324-7627

Gazda, István (1988) A pesti könyvkereskedők ezernyolcszázharmincnyolca. In: "Jégszakadás és Duna kiáradása". Pest-Buda 1838. Kiállítási katalógus. Szerk.: Kaján Imre. Vízgazdálkodási Intézet ; Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 28-31. ISBN 963-602-458-8

Gazda, István (2001) Értékőrző tudomány. Jeles kiadványok a Magyar Természettudományi Társulat első száz évében. VALÓSÁG : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 44 (5). pp. 42-55. ISSN 0324-7228

Gazda, István (1993) A szakkönyvkiadás kezdete Pesten (1748-1798). Technikatörténeti Szemle, 20. pp. 159-172. ISSN 0497-056X

Gazda, István (2012) A tudománytörténész id. Szily Kálmán. FIZIKAI SZEMLE, 62 (7-8). pp. 221-226. ISSN 0015-3257

Gazda, István and Balog Stemler, Ilona and Danku, György and Grabarits, István and Karasszon, Dénes and Keszthelyi, Sándor and Sragner, Márta and Stemler, Ágnes and Szabó, Péter Gábor and Szabó T., Attila and Szállási, Árpád and Végh, Ferenc and Wirth, Lajos (2005) A korai magyar nyelvű nyomtatott reáltudományi és műszaki könyveink, 16–19. század. In: Pannóniai Féniksz, avagy Hamvából fel-támadott magyar nyelv. Első nyomtatott tudományos könyveink, 16–19. század. OSZK- MTA, Budapest. ISBN 963-200-494-9

Gazda, István and Bodorné Sipos, Ágnes (2014) M. Zemplén Jolán (1911–1974) fizikus, fizikatörténész, akadémiai doktor, az első magyarországi női fizikaprofesszor rövid életrajza és életmű-bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 9 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Gazda, István and Bodorné Sipos, Ágnes (2014) Vargha Domokosné (1931–2010) csillagászattörténész, könyvtáros rövid életrajza és tudománytörténeti írásainak bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (39). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Gazda, István and Gyarmati, Béla (2015) Jelitai Woyciechowsky József (1889–1944) matematikatörténész, csillagászattörténész, egyetemi magántanár rövid életrajza és tudománytörténeti publikációinak bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (49). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Gazda, István and Hegedűs, Lajos and Perjámosi, Sándor (2008) Ernyey József (1869–1945) : gyógyszerésztörténész, botanikatörténész, orvostörténész, numizmatikus, néprajzi kutató, a szlavisztika tudósa, a Magyar Természettudományi Múzeum első főigazgatója, a történelem segédtudományai elismert művelőjének rövid életrajza és életmű-bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 11. In: Ernyey József életműve. Gyógyszerészettörténet – művelődéstörténet. (Főszerk.: V. Molnár László). Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (24). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár, Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság., Budapest, pp. 1-46. ISBN 978-963-9276-67-3 (Unpublished)

Gazda, István and Kapronczay, Károly (2017) A modern hazai közegészségügy kialakulása 1867-1896. Tanulmányok és dokumentumok a 150 éve megindult egészségügyi reformról. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 115 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet - Magyar Orvostörténelmi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5365-20-1

Gazda, István and Kapronczay, Károly and Magyar, László András (2010) Jubileumi emlékkönyv. Három orvostörténész köszöntése. Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (86). Johan Béla Alapítvány - Magyar Orvostörténelmi Társaság - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9276-85-7

Gazda, István and Kapronczay, Károly and Szállási, Árpád (2003) Az orvos Batthyány-Strattmann László. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 39 . Magyar Tudománytörténeti Intézet - Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium - SOMKL, Budapest. ISBN 963 9276 29 4

Gazda, István and Kapronczay, Károly and Szállási, Árpád (2017) A múlt magyar orvostörténészei. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 19 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 963-9276-23-5 (Submitted)

Gazda, István and Marx, György and Béládi, Miklós and Erdei Grünwald, Mihály (1981) Németh László és a természettudomány. (Csak egy kultúránk van III.). FIZIKAI SZEMLE, 31 (3). pp. 104-109. ISSN 0015-3257

Gazda, István and Perjámosi, Sándor (2015) Magyary-Kossa Gyula (1865–1944) orvos, farmakológus, a méregtan magántanára, orvostörténész, akadémikus, az állatorvosi akadémia professzora életmű-bibliográfiája. Bevezető tanulmányokkal. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (104). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest. ISBN 978-615-5365-08-9

Gazda, István and Pók, Andrea (2017) Vámos Éva (1950–2015) muzeológus, történész, technikatörténész, kandidátus életmű-bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 86 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. (Unpublished)

Gazda, István and Szegedy-Maszák, Mihály and Czeizel, Endre and Erdei Grünwald, Mihály (1981) Madách és a tudományok. (Csak egy kultúránk van II.). FIZIKAI SZEMLE, 31 (2). pp. 63-67. ISSN 0015-3257

Gazda, István and Szilágyi, Ferenc and Szállási, Árpád and Erdei Grünwald, Mihály (1981) Csokonai és a természettudományok. (Csak egy kultúránk van I.). FIZIKAI SZEMLE, 31 (1). pp. 15-18. ISSN 0015-3257

Gazda, István and V. Molnár, László (2003) Lengyel szerzők művei alapján készült magyar nyelvű kalendáriumok az 1560 és 1657 közötti korszakban. In: A magyar-lengyel tudományos kapcsolatok múltjából. XV–XIX. század. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (27). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 93-120. ISBN 963-9276-30-8

Glatz, Ferenc (2002) Akadémia és tudománypolitika a volt szocialista országokban 1922-1999. MAGYAR TUDOMÁNY, 47 (4). pp. 494-506. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (2007) Az ökológiai szemlélet történetéhez. (Megjegyzések a tudomány szerepéről). História, 29 (7). 2,17-19. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2002) Kezdeményezőkészség, rendszeresség, folyamatosság, korrekcióképesség. MAGYAR TUDOMÁNY, 47 (5). pp. 534-557. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (2010) Lajos Thallóczy – Historiker der Habsburgermonachie. In: Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker. Akademie der Wissenschaften und Künste von Bosnien-Herzegowina, Ungarische Akademie der Wissenschaften Institut für Geschichte, Sarajevo – Budapest, pp. 19-29. ISBN 978-963-9627-37-6

Glatz, Ferenc (2012) Magyar tudományosság a Kárpát-medencében és az európai kulturális térben. In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, pp. 5-30. ISBN 978-86-88077-03-3

Glatz, Ferenc (1995) Nemzeti kisebbség, tudomány, tudománypolitika. História, 17 (3). pp. 23-24. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1997) Scientific and Technological Revolution and the Small Nations. In: Die kleinen Nationen in Europa. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (4). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 11-24.

Glatz, Ferenc (1998) Tudomány az ezredforduló Magyarországán. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN (4). pp. 19-24. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (1997) Tudományos-technikai forradalom — tudománypolitika — Akadémia. MAGYAR TUDOMÁNY, 42 (5). pp. 513-564. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (1999) Új szintézis. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN (3). pp. 32-35. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (2012) A tudomány közhaszna. Csak szabadon szárnyal a szellem. HISTÓRIA, 34 (2.mell). pp. 2-16. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2000) A tudománypolitika céljai. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN (1). pp. 13-18. ISSN 1417-8826

Goldziher, Ignác (1873) Allgemeine Ethnographie von Dr. Friedrich Müller, Professor stb. Wien, 1873. VIII és 55o lap. Ára 4 ft 5o kr. Magyar Tanügy, 2. pp. 364-367.

Goldziher, Ignác (1918) Bryson: zu VII, S. 12. Der Islam, 8. p. 298.

Goldziher, Ignác (1909) Dr. Parr and Dr. Uri. The Athenaeum (4246). p. 317.

Goldziher, Ignác (1907) Graf Géza Kuun (1837-1905). Abendblatt des Pester Lloyd, 54 (103). pp. 1-2.

Goldziher, Ignác (1870) Herrn Rabbiners Löw neueste Leistung [Leopold Löw, Der jüdische Kongress in Ungarn], I-III. | Nachtrag. [Herrn Rabbiners Löw neueste Leistung]. Izraelita Közlöny, 7 (41-44).

Goldziher, Ignác (1889) Vom Stockholmer Orientalisten-Kongress, I-V. Pester Lloyd.

Golob, Andreas (2015) Die Grazer Bauernzeitung – eine ‚vergessene‘ „ungarsche Provinzialzeitung“? : ein Mosaikstein zur Zeitungsgeschichte Ungarns am Ende des 18. Jahrhunderts. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 24-42. ISSN 0025-0171

Grusin, Richard (2019) A digitális bölcsészet sötét oldala: Tudósítás két nemrégiben megrendezett MLA konferenciáról. APERTÚRA, 14 (3). pp. 1-14. ISSN 1787-7245

Guman, István and Várady, Jenő (2008) Történelem és Csillagászat = History and Astronomy. Project Report. OTKA.

Gunda, Béla (1993) Az akadémiai szellem és a nemzeti tudományok. MAGYAR TUDOMÁNY, 100 (12). pp. 1434-1441. ISSN 0025-0325

Gunda, Béla (1988) Vavilov és a magyar tudomány. MAGYAR TUDOMÁNY, 95 (10). pp. 818-820. ISSN 0025-0325

Gunda, Béla (1992) A tudományos kutatás néhány etikai kérdése. MAGYAR TUDOMÁNY, 99 (6). pp. 707-709. ISSN 0025-0325

Gunda, Béla (1978) A tudományos minősítésről : A tudományos minősítés függvénye tudományos életünk egészének. MAGYAR TUDOMÁNY, 85 (6). pp. 469-472. ISSN 0025-0325

Gyuris, Ferenc (2020) Variációk egy témára: Hunfalvy, Lóczy és Czirbusz földrajz-felfogásának nemzetközi kapcsolódásai = Variations on a Theme: The International Linkages of Hunfalvy’s, Lóczy’s and Czirbusz’s Approaches to Geography. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 144 (4). pp. 396-410. ISSN 0015-5411

Gyáni, Gábor and Hutchinson, John (2017) Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában: Szöveggyűjtemény. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, 6 . MTA BTK, Budapest. ISBN 9789634160861

Gárdos, Judit (2016) History, ontology, science studies. EASST REVIEW, 35 (4). pp. 139-141. ISSN 1384-5160

Gündischné Gajzágó, Mária and Szenkovits, Ferenc (2013) Bolyai Farkas fizikája és csillagászata. Másfél évszázada lappangó kéziratok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 98 . Magyar Tudománytörténeti Intézet – Teleki–Bolyai Könyvtár, Budapest – Marosvásárhely. ISBN 978-615-5365-01-0

H

Hamza, Gábor (2017) Eckhart Ferenc (1885-1957), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja = Ferenc Eckhart (1885-1957), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés (ifjabb) Mailáth Györgyre (1818-1883), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteleti tagjára = Remembering György Mailáth (1818-1883), Member of the Directorate and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2018) Emlékezés Apponyi Györgyre (1808–1899), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagjára = Remembering György Apponyi (1808–1899), Member of the Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Baintner Jánosra (1815-1881), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering János Baintner (1815-1881), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Bajza Józsefre (1804-1858), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering József Bajza (1804-1858), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Balla Antalra (1886-1953), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Antal Balla (1886-1953), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Ballagi Gézára (1851-1907), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Géza Ballagi (1851-1907), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2019) Emlékezés Balogh Artúrra (1866-1951), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Artúr Balogh (1866-1951), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2017) Emlékezés Balugyánszky Mihályra (1769-1847), a kiemelkedő jogtudósra - adalék a magyar-orosz kapcsolatokhoz a jog területén = Commemoration of Mihály Balugyánszky (1769-1847), the Outstanding Legal Scholar – Contribution to the Hungarian-Russian Legal Relations. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Bartakovics Bélára (1792-1873), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagjára = Remembering Béla Bartakovics (1792-1873), Member of the Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Bartal Györgyre (1785-1865), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteleti tagjára = Remembering György Bartal (1785-1865), Member of Directorate and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2019) Emlékezés Berde Áronra (1819-1892), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Áron Berde (1819-1892), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2018) Emlékezés Berzeviczy Albertre (1853-1936), a Magyar Tudományos Akadémia elnökére = Remembering Albert Berzeviczy (1853-1936), President of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Beöthy Leóra (1839-1886), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Leó Beöthy (1839-1886), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Beöthy Ákosra (1838-1904), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Ákos Beöthy (1838-1904), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Botka Tivadarra (1802-1885), a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagjára = Remembering Tivadar Botka (1802-1885), Full Member and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Bruckner Győzőre (1877-1962), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Győző Bruckner (1877-1962), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Buday Lászlóra (1873-1925), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering László Buday (1873-1925), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2018) Emlékezés Csengery Antalra (1822-1880), a Magyar Tudományos Akadémia másodelnökére (alelnökére) = Remembering Antal Csengery (1822-1880), Vice-President of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Csáky Albinra (1841-1912), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagjára = Remembering Albin Csáky (1841-1912), Member of Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Császár Ferencre (1807-1858), a Magyar Tudományos Akadémia levelező és tiszteleti tagjára = Remembering Ferenc Császár (1807-1858), Corresponding and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Cziráky Antal Mózesre (1772-1852), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagjára = Remembering Antal Mózes Cziráky (1772-1852), Member of Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Dessewffy Aurélre (1808-1842), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Aurél Dessewffy (1808-1842), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2016) Emlékezés Dessewffy Emilre (1814-1866), a Magyar Tudományos Akadémia elnökére = Remembering Emil Dessewffy (1814-1866), President of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Dessewffy Józsefre (1771-1843), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsi és tiszteleti tagjára = Remembering József Dessewffy (1771-1843), Member of the Directorate and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2022) Emlékezés Deák Ferencre (1803-1876), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti és igazgatósági tagjára = Remembering Ferenc Deák (1803-1876), Honorary Member and Member of Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2022) Emlékezés Divéky Adorjánra (1880-1965), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Adorján Divéky (1880-1965), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Domanovszky Endrére (1817-1895), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Endre Domanovszky (1817-1895), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Ereky Istvánra (1876-1943), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering István Ereky (1876-1943), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Fabinyi Tihamérra (1890-1953), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagjára = Remembering Tihamér Fabinyi (1890-1953), Member of the Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Fabriczy Sámuelre (1791-1858), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Sámuel Fabriczy (1791-1858), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Felsőbüki Nagy Pálra (1777-1857), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsi tagjára = Remembering Pál Felsőbüki Nagy (1777-1857), Member of the Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Ferdinandy Geyzára (1864-1924), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Geyza Ferdinandy (1864-1924), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Francesco Saverio Nittire (1868–1953), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára = Remembering Francesco Saverio Nitti (1868–1953), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Fáy Andrásra (1786-1864), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti és igazgatótanácsi tagjára = Remembering András Fáy (1786-1864), Honorary Member and Member of Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Fényes Elekre (1807-1876), a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1858 és 1867 között rendes tagjára = Remembering Elek Fényes (1807-1876), Corresponding Member, from 1858 through 1867 Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Gorove Istvánra (1819-1891), a Magyar Tudományos Akadémia levelező és tiszteleti tagjára = Remembering István Gorove (1819-1891), Corresponding and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2022) Emlékezés Gyárfás Istvánra (1822-1883), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering István Gyárfás (1822-1883), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2022) Emlékezés Hoffmann Pálra (1830-1907), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Pál Hoffmann (1830-1907), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2018) Emlékezés Horvát Boldizsárra (1822-1898), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára = Remembering Boldizsár Horvát (1822-1898), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2018) Emlékezés Iványi Bélára (1878-1964), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Béla Iványi (1878-1964), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Jakab Elekre (1820-1897), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Elek Jakab (1820-1897), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2022) Emlékezés James Bryce-ra, a kiemelkedő jogtudósra – adalék a magyar-brit kapcsolatokhoz a római jog és a jogtörténet területén = Remembering James Bryce, the Outstanding Legal Scholar – Contribution to the Hungarian-British Legal Relations in the Field of Roman Law and Legal History. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Jekelfalussy Józsefre (1849-1901), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering József Jekelfalussy (1849-1901), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Kacskovics Lajosra (1806-1891), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Lajos Kacskovics (1806-1891), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Keglevich Gáborra (1784-1854), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagjára = Remembering Gábor Keglevich (1784-1854), Member of Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Kemény Józsefre (1795-1855), a Magyar Tudományos Akadémia levelező és tiszteleti tagjára = Remembering József Kemény (1795-1855), Corresponding Member and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Kollányi Ferencre (1863-1933), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Ferenc Kollányi (1863-1933), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2019) Emlékezés Konek Sándorra (1819-1882), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Sándor Konek (1819-1882), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2019) Emlékezés Kováts Gyulára (1849-1935), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Gyula Kováts (1849-1935), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Krajner Imrére (1791-1875), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Imre Krajner (1791-1875), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2022) Emlékezés Kuncz Ignácra (1841-1903), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Ignác Kuncz (1841-1903), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Kállay Ferencre (1790-1861), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Ferenc Kállay (1790-1861), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Köteles Sámuelre (1770-1831), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Sámuel Köteles (1770-1831), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Kőváry Lászlóra (1819-1907), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering László Kőváry (1819-1907), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Lonovics Józsefre (1793-1867), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti és igazgatósági tagjára = Remembering József Lonovics (1793-1867), Honorary Member and Member of the Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2022) Emlékezés Lónyay Menyhértre (1822-1884), a Magyar Tudományos Akadémia elnökére = Remembering Menyhért Lónyay (1822-1884), President of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Magyary Gézára (1864-1928), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Géza Magyary (1864-1928), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Mailáth Györgyre (1786-1861), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsi tagjára = Remembering György Mailáth (1786-1861), Member of the Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Majláth Bélára (1831-1900), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Béla Majláth (1831-1900), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2017) Emlékezés Marton Gézára (1880-1957), a római jog európai hírű művelőjére = Remembering Géza Marton (1880-1957), the Roman Law Scholar of European Reputation. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Matlekovits Sándorra (1842-1925), a Magyar Tudományos Akadémia rendes és igazgatósági tagjára = Remembering Sándor Matlekovits (1842-1925), Full Member and Member of the Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Mehmet Fuat Köprülüre (1890-1966), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjára = Remembering Mehmet Fuat Köprülü (1890-1966), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2018) Emlékezés Mikó Imrére (1805-1876), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti és igazgatósági tagjára = Remembering Imre Mikó (1805-1876), Honorary Member and Member of Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Nagy Ferencre (1852-1928), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Ferenc Nagy (1852-1928), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Nagy Miklósra (1881-1962), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Miklós Nagy (1881-1962), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Palugyay Imrére (1818-1866), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Imre Palugyay (1818-1866), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Pauler Gyulára (1841-1903), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Gyula Pauler (1841-1903), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Pauler Tivadarra (1816-1886), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Tivadar Pauler (1816-1886), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Perger Jánosra (1791-1838), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering János Perger (1791-1838), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Plósz Sándorra (1846-1925), a Magyar Tudományos Akadémia rendes, igazgatósági és tiszteleti tagjára = Remembering Sándor Plósz (1846-1925), Full Member, Member of Directorate and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Popovics Sándorra (1862-1935), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteleti tagjára = Remembering Sándor Popovics (1862-1935), Member of Directorate and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Pyrker János Lászlóra (1772-1847), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára = Remembering János László Pyrker (1772-1847), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Reiner Jánosra (1865-1938), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering János Reiner (1865-1938), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Reviczky Ádámra (1786-1862), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagjára = Remembering Ádám Reviczky (1786-1862), Member of Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Révész Imrére (1826-1881), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Imre Révész (1826-1881), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Réz Mihályra (1878-1921), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Mihály Réz (1878-1921), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Schlauch Lőrincre (1824-1902), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagjára = Remembering Lőrinc Schlauch (1824-1902), Member of the Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2019) Emlékezés Schvarcz Gyulára (1839-1900), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Gyula Schvarcz (1839-1900), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Scitovszky Jánosra (1785-1866), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagjára = Remembering János Scitovszky (1785-1866), Member of the Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Sennyey Pálra (1822-1888), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagjára = Remembering Pál Sennyey (1822-1888), Member of Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Suhayda Jánosra (1818-1881), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering János Suhayda (1818-1881), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Szathmáry Györgyre (1845-1898), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering György Szathmáry (1845-1898), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Szemere Pálra (1785-1861), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Pál Szemere (1785-1861), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2019) Emlékezés Szlemenics Pálra (1783-1856), a Magyar Tudományos Akadémia első jogász rendes tagjára = Remembering Szlemenics Pál (1783-1856), the First Lawyer Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Sztrokay Antalra (1780-1850), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Antal Sztrokay (1780-1850), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2018) Emlékezés Szász Károlyra (1798-1853), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Károly Szász (1798-1853), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2018) Emlékezés Szászy-Schwarz Gusztávra (1858-1920), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Gusztáv Szászy-Schwarz (1858-1920), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Tasner Antalra (1808-1861), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Antal Tasner (1808-1861), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Teleki Domokosra (1810-1876), a Magyar Tudományos Akadémia levelező, igazgatósági és tiszteleti tagjára = Remembering Domokos Teleki (1810-1876), Corresponding Member, Member of the Directorate and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2018) Emlékezés Teleki Józsefre (1790-1855), a Magyar Tudományos Akadémia első elnökére = Remembering József Teleki (1790-1855), First President of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Thallóczy Lajosra (1857-1916), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Lajos Thallóczy (1857-1916), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2022) Emlékezés Tomcsányi Móricra (1878-1951), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Móric Tomcsányi (1878-1951), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Tunyogi Csapó Józsefre (1790-1858), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering József Tunyogi Csapó (1790-1858), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Télfy Ivánra (1816-1898), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Iván Télfy (1816-1898), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Tóth Lajosra (1876-1936), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Lajos Tóth (1876-1936), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2019) Emlékezés Túry Sándor Kornélra (1892-1971), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Sándor Kornél Túry (1892-1971), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Vandrák Andrásra (1807-1884), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering András Vandrák (1807-1884), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Vargha Gyulára (1853-1929), a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagjára = Remembering Gyula Vargha (1853-1929), Full and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Vay Miklósra (1802-1894), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagjára = Remembering Miklós Vay (1802-1894), Member of Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Vinkler Jánosra (1886-1968), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering János Vinkler (1886-1968), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2019) Emlékezés Vladár Gáborra (1881-1972), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Gábor Vladár (1881-1972), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2021) Emlékezés Vághy Ferencre (1776-1862), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagjára = Remembering Ferenc Vághy (1776-1862), Member of Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2022) Emlékezés Vámbéry Rusztemre (1872-1948), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára = Remembering Rusztem Vámbéry (1872-1948), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2019) Emlékezés Vécsey Tamásra (1839-1912), a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagjára = Remembering Tamás Vécsey (1839-1912), Full Member and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2022) Emlékezés Waldstein-Wartenberg Jánosra (1809-1876), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagjára = Remembering János Waldstein-Wartenberg (1809-1876), Member of Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Wlassics Gyulára (1852-1937), a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagjára = Remembering Gyula Wlassics (1852-1937), Full and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Zichy Antalra (1823-1898), a Magyar Tudományos Akadémia levelező, tiszteleti és igazgatósági tagjára = Remembering Antal Zichy (1823-1898), Corresponding Member, Honorary Member and Member of Directorate of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2023) Emlékezés Zádor Györgyre (1799-1866), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering György Zádor (1799-1866), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2015) Emlékezés a 150 évvel ezelőtt, 1865-ben született Jankovich Bélára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, igazgató és tiszteleti tagjára. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Emlékezés Érdy Jánosra (1796-1871), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering János Érdy (1796-1871), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2020) Frank Ignácz (1788-1850), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja = Ignácz Frank (1788-1850), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2019) Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja = Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2024) Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja = Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2016) Schwarz András Bertalan (1886-1953), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja = András Bertalan Schwarz (1886-1953), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2016) Szladits Károly (1871-1956), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja = Károly Szladits (1871-1956), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2015) Száz évvel ezelőtt, 1915. augusztus 16-án hunyt el Széll Kálmán, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor (2017) Theodor Mommsen (1817-1903), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja = Theodor Mommsen (1807-1903), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hamza, Gábor and Vékás, Lajos (2023) Emlékezés Harmathy Attilára (1937-2022), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Attila Harmathy (1937-2022), Full member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Hargittai, István and Hargitai, Balázs (2016) A marslakók bölcsessége. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9645 9

Hargittai, István and Hargittai, Magdolna (2015) Budapesti séták a tudomány körül. Akadémiai Kiadó, Budapest, Hungary. ISBN 9789630596091

Hargittai, István and Hargittai, Magdolna (2021) Londoni séták a tudomány körül. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-454 693-1

Hargittai, István and Hargittai, Magdolna (2017) New York-i séták a tudomány körül. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest. ISBN 9789634540717

Hargittai, Magdolna (2015) Nők a tudományban határok nélkül. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9641-1

Harmathy, Attila (2017) Emlékezés Nizsalovszky Endrére (1894-1976), a Magyar Tudomány Akadémia rendes tagjára = Remembering Endre Nizsalovszky (1894-1976), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Havasi, Krisztina (2012) Árpád-kori építészeti emlékek kutatása az 1930-1940-es években. Bogyay Tamás és Csemegi József munkássága levelezésük (1939-1950)tükrében.I. [Függelék: Bogyay Tamás és Csemegi József levélváltása 1939-ből]. ARS HUNGARICA, 38 (4). pp. 390-435. ISSN 0133-1531

Havasréti, József (2015) Takács Róbert, Politikai újságírás a Kádár-korban, Budapest, Napvilág–Politikatörténeti Intézet, 2012, 376 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 134-136. ISSN 0025-0171

Hegedüs, Béla (2018) (Anya)nyelvelmélet és tudománytörténet : Aranka György a nyelvről. In: Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai, 2017.05.18-2017.05.20, Kolozsvár.

Heka, László (2023) Az elfelejtett hédervári államférfi. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (4). pp. 145-164. ISSN 2060-4580

Heller, Bernát (1927) Goldziher Ignác. In: Emlékkönyv a Ferenc József Orsz. Rabbiképző Intézet ötven éves jubileumára 1877-1927. II. kötet: Az intézet elnökei, tanárai és tanitványai. Blau Lajos, Hevesi Simon, Friedman Dénes, Budapest, pp. 45-58.

Herger, Csabáné (2022) Emlékezés Herczegh Gézára (1928-2010), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = In Remembrance of Géza Herczegh (1928-2010), Full Member the of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Herger, Csabáné (2022) Emlékezés Holub Józsefre (1885-1962), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = In Remembrance of József Holub (1885-1962), Full Member the of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Holenda, Barnabás (2015) Jedlik Ányos élete és alkotásai : Ányos Jedlik, Entdecker des Urdynamo und Urelektromotors, entdeckte und formulierte als erster das dynamoelektrische Prinzip. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 75 . Jedlik Ányos Társaság - Gépiapri Tudományos Egyesület , Budapest. (Submitted)

Holl, András (2021) Csillagászati évkönyvek a XVII-től a XXI. századig. In: Meteor csillagászati évkönyv 2022. Hungarian Astronomical Association, Budapest, pp. 225-234.

Holl, András (2000) The Electronic IBVS. In: IBVS CD-ROM. Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Holl, András and Sterken, Chris (2001) The IBVS CD-ROM Vol. II. In: IBVS CD-ROM Vol. II. Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Horkay Hörcher, Ferenc (2016) A bölcsészet mint hivatás. KOMMENTÁR (4). pp. 47-55. ISSN 1787-6974

Horkay Hörcher, Ferenc (2014) A bölcsészettudományok hasznáról = Of the Usefulness of the Humanities. L’Harmattan. ISBN 978 963 236 891 7

Horváth, Csaba Sándor (2012) Alternatív periodizáció a magyar vasúttörténetben. In: XV. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2011. A gazdasági és társadalmi átalakulás perspektívái Magyarországon. Tanulmánykötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, pp. 29-42. ISBN 9789633340776

Horváth, Csaba Sándor (2010) Vasútfejlesztési koncepciók a nyugat-dunántúli régióban. In: XIV. Apáczai Napok 2010 - Nemzetközi Tudományos Konferencia. Európaiság, magyarság Közép-Európában. Tanulmánykötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, pp. 539-551. ISBN 9789633340301

Hursán, Szabolcs (2022) Luigi Ferdinando Marsigli az abiogenezisről a Danubius Pannonicomysicusban és a kortárs magyar természettudomány – különös tekintettel Szentiványi Márton nézeteire. In: Barokk történetírók Magyarországról, Magyarországon. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (43). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 69-92. ISBN 9786156117571

Héder, Mihály (2013) A gyenge emergencia kritikája. POLANYIANA, 22. pp. 18-25. ISSN 1215-6582

I

Iancu, Laura (2017) Tudománnyal a művelődés szolgálatában. Halász Péter: „Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2015. 464. ERDÉLYI MÚZEUM, 79 (2). pp. 188-190. ISSN 1453-0961

J

Jablonkay, Judit (2022) A héjasas. Kérdések egy különleges nevű ragadozómadár kapcsán a legkorábbi fennmaradt arab nyelvű solymászati kézikönyvben. In: Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th. MŐK Kiadványok 4.1; Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 24.1 . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Kutatócsoport, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Régészettudományi Intézet, Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 481-484. ISBN 9789639987753

Jankó, Ferenc (2014) AZ ALFÖLDI ÉGHAJLAT-VITÁTÓL A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉSIG: HÁROM TUDOMÁNYTÖRTÉNETI FEJEZET MAGYARORSZÁGRÓL. Erdészettudományi Közlemények, 4 (2). pp. 9-20. ISSN 2062-6711

Jankó, Ferenc (2014) Az „országfásítás” éghajlati vonatkozásai tudománytörténeti visszatekintésben. Erdészeti Lapok, 149 (3). pp. 84-85. ISSN 1215-0398

Jankó, Ferenc (2013) Elfeledett viták az alföldi erdősítés és vízrendezés éghajlati hatásairól. Földrajzi Közlemények, 137 (1). pp. 51-63. ISSN 0015-5411

Jankó, Ferenc (2016) Éghajlatingadozás és éghajlatváltozás : adalékok Réthly Antal hagyatékából. Légkör, 61 (2). ISSN 0133-3666

Jankó, Ferenc (2016) A városklímától a globális éghajlatig. Beszélgetés Probáld Ferenc Professzorral. Természet Világa, 147 (3). pp. 169-172. ISSN 0040-3717 (Submitted)

Jedlik, Ányos (2015) Jedlik Ányos levelezéséből. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 76 . Jedlik Ányos Társaság, Budapest. (Submitted)

Jedlik, Ányos (2014) Jedlik Ányos tizennégy előadása. In: Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek emlékkönyve. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (66). Jedlik Ányos Társaság - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 1-97. (Unpublished)

Jedlik, Ányos and Korányi, Frigyes (2000) Jedlik Ányos bölcsészkari dékán és Korányi Frigyes medikus naplófeljegyzései az 1848/49-es eseményekről. In: Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (14). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest - Piliscsaba, pp. 1-37. ISBN 963-9276-06-5

Jedlik, Ányos and Székács, István (2015) Jedlik Ányos kéziratban fennmaradt útinaplóiból. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 74 . Jedlik Ányos Társaság, Budapest. (Unpublished)

Jolánkai, Márton (2017) Cultivate our gardens. COLUMELLA: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 4 (2). pp. 4-5. ISSN 2064-7816

Juhász, Atila and Szabó, Dóra (2019) Parazita folyóiratok, a tudományos világ élősködői. In: Networkshop 2019. HUNGARNET Egyesület, Budapest, pp. 68-72.

Juhász, Dezső (2016) Erdélyi magyar nyelvészek. Egy új tudománytörténeti sorozat. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 277-284. ISSN 0029-6791

Juhászné Zvolenszki, Anikó (2017) Balás P. Elemér (1883-1947), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja = Elemér Balás P. (1883-1947), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Južnič, Stanislav (2014) Physician in the sky. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (1-4). pp. 127-134. ISSN 0010-3551

K

Kapronczay, Katalin (2013) Az orvostudomány története Magyarországon 1700–1848. = History of medicine in Hungary 1700-1848. Project Report. OTKA.

Kapronczay, Katalin and Gazda, István and Bodorné Sipos, Ágnes (2016) Száz év orvosi irodalma, 1750-1850. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 80 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. (Submitted)

Kapronczay, Károly (2014) Mozgalmas két évtized. Az Orvostörténeti Könyvtár megalakulása és története. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (1-4). pp. 233-266. ISSN 0010-3551

Kapronczay, Károly and Gazda, István (2022) Lengyelek – szlávok – magyarok : Kapcsolattörténeti tanulmányok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (136). Magyar Orvostörténelmi Társaság; MTA Orvostörténeti Munkabizottság; Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 9786155365386

Kapronczay, Károly and Kapronczay, Katalin and Gazda, István (2016) Fejezetek a magyar gyógyszerészet történetéből. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 114 . Johan Béla Alapítvány - Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-18-8

Kapronczay, Károly and Petneki, Áron and Gazda, István (2013) A magyar–lengyel és lengyel–magyar orvosi–közegészségügyi kapcsolatok múltjából (1945-ig). Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (96). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9276-98-7

Karakas, Alexandra (2022) A New Account of the Relation between Art, Science, and Design: Noam Andrews: The Polyhedrists. DISEGNO: A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA, 6 (1). pp. 126-130. ISSN 2064-7778

Karasszon, Dénes (2006) Tudománytörténeti alapkutatások az állatorvostudomány magyarországi története témaköréből = Researches in the field of history of veterinary medicine in Hungary. Project Report. OTKA.

Karasszon, Dénes and Gazda, István (2005) Az 1944 előtt munkálkodó állatorvos-történészeinkről. In: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, I. (39/1). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 175-215. ISBN 963-9276-53-7

Karasszon, Dénes and Gazda, István and Perjámosi, Sándor (2006) A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574–1944. In: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, II. (39/2). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 285-434. ISBN 963-9276-54-5

Kardos, Gábor (2017) Gajzágó László (1883-1953), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja = László Gajzágó (1883-1953), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Kardos, Tibor (1967) Studi e Ricerche Umanistiche Italo-Ungheresi I. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen.

Katona, Tünde and Szebelédi, Zsolt and Kovács, Eszter and Farkas, Gábor Farkas (2017) Válogatás az 1680. évi üstökösre vonatkozó rövidebb forrásokból. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 385-389. ISBN 978-963-475-020-8

Kecskeméti, Gábor (2020) The Elements of Hungarian Humanities Strategy: Participating in National Cultural Heritage as a Social Opportunity. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY, 11 (suppl.). pp. 268-274. ISSN 2062-204X

Kecskeméti, Gábor (2021) Kritikai kiadások a magyarországi irodalomtudományban és az Irodalomtudományi Intézetben : A magyarországi kritikai kiadások tudomány- és intézménytörténete = Critical Editions in Hungarian Literary Studies and the Institute for Literary Studies. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 47 (1). pp. 5-24. ISSN 0133-2368

Kecskeméti, Gábor (2020) A magyar bölcsészettudományi stratégia alapelemei: a nemzeti kulturális örökségben való részesedés mint társadalmi esély. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY, 11 (ksz.). pp. 287-294. ISSN 2062-204X

Kelemen, Pál (2015) Miscellanea. Irodalmi és tudománytörténeti tanulmányok. Kijárat, Budapest. ISBN 978-615-5160-51-6

Kemény, Ildikó and Kun, Zsuzsanna and Simon, Judit and Kulhavi, Nikoletta and Henseler, Jörg (2023) Új lendület a PLS-SEM alkalmazásában az üzleti kutatások terén, avagy hazai helyzetkép, szószedet és a módszertani korlátok feloldása = A New Impetus for the Use of PLS-SEM in Business Research – A Hungarian Status Report on the Application of SEM Methodology, a Glossary, and a Breakdown of Methodological Barriers. VEZETÉSTUDOMÁNY : A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HAVI SZAKFOLYÓIRATA, 54 (1). pp. 2-13. ISSN 0133-0179

Király, Miklós (2023) Emlékezés Mádl Ferencre (1931–2011), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Ferenc Mádl (1931–2011), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Kis, Domokos Dániel (2019) A csúcson. Báró Eötvös Loránd, a tudós hegymászó. HONISMERET, 47 (5). pp. 30-35. ISSN 0324-7627

Kis, Domokos Dániel (2017) A természetszerető Eötvös Loránd: Levéltári és kézirattári kutatások. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (116). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Kiss, Elemér and Oláh-Gál, Róbert (2011) Újabb fejezetek Bolyai János életművéből. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 67 . Magyar Tudománytörténeti Intézet - Jedlik Ányos Társaság - Pannon Egyetem, Budapest - Veszprém. ISBN 978-963-9276-46-8

Kiss, László (2017) Égnek legszebb ajándéka. Barangolás a himlő elleni védőoltás magyarországi kultúrtörténetében. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (119). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-22-5

Kiss, László (2014) A védőhimlőoltás hatósági megszervezése Magyarországon a 19. század első felében - a megyék viszonyulása a közegészségügyi kérdések megoldásához a vakcináció tükrében. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (1-4). pp. 109-125. ISSN 0010-3551

Kiss, Olga (2000) Irányzatok a mai tudományhermeneutikában. REPLIKA (41-42). pp. 115-124. ISSN 0865-8188

Klaudy, Kinga (1991) Magyar fordítástudomány a XIX. században : Brassai Sámuel nézetei a fordításról. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből : [a Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusának előadásai]. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 387-394. ISBN 9630559242

Klement, Judit (2020) A vállalat arcai. In: Hálózatok. MTA BTK TTI, Budapest, pp. 357-384.

Klement, Judit (2019) A vállalkozó elméletben és gyakorlatban. In: MA70 - Eszmék-történetek-elméletek. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 131-139. ISBN 9786155754425

Knapp, Éva (2005) Adalékok a 18. század végi nyelvi archaizálás kérdéséhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 121. pp. 167-192. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2006) Ismeretlen források Otrokocsi Foris Ferenc katolizálásának kérdéséhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122. pp. 201-217. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2003) Popularitás és literátusság között: Berei Farkas András, a vándorpoéta és könyvárus. KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR, 25. pp. 179-247. ISSN 0139-1305

Kocsis, Károly (2014) A magyarság jelenléte a nyugati világban. In: Magyar örökség nyugaton : az anyagi és szellemi javak felderítése, számbavétele és megőrzése. Sodalitas, Bécs, pp. 155-160. ISBN 978-3-9503152-2-6

Koi, Gyula (2024) Emlékezés Concha Győzőre (1846-1933), a Magyar Tudományos Akadémia rendes, tiszteleti és igazgatósági tagjára = Remembering Győző Concha (1846-1933), Full member, Member of Directorate, and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Koi, Gyula (2024) Emlékezés Lőrincz Lajosra (1935-2010), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Lajos Lőrincz (1935-2010) Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Koi, Gyula (2024) Emlékezés Michel Lesage-ra (1933-2009), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára = Remembering Michel Lesage (1933-2009), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Koi, Gyula (2024) Emlékezés Rudolf von Gneistre (1816-1895), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára = Remembering Rudolf von Gneist (1816-1895), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Koi, Gyula (2024) Emlékezés Récsi Emilre (1822-1864), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Emil Récsi (1822-1864) Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Koi, Gyula (2024) Emlékezés Zsoldos Ignácra (1803-1885), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Ignác Zsoldos (1803-1885), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Koi, Gyula (2015) Magyary Zoltán életműve. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS: A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 3 (2). pp. 123-139. ISSN 2063-9058

Komoróczy, Géza and Markója, Csilla and Bardoly, István and Litván, György and Molnár, Adrienne (2016) Egzisztenciális tudomány. Interjú Szilágyi János Györggyel, 2. rész. Enigma, 23 (88). pp. 17-90. ISSN 1218-8069

Komoróczy, Géza and Ács, Pál and Kőrizs, Imre and Litván, György and Molnár, Adrienne (2016) Szilágyi János György emlékkönyv 1. Meridián, Budapest.

Kopcsó, István (2022) Beköszöntő. HONVÉDORVOS, 2022 (Kszám). p. 5. ISSN 0133-879X

Korompai, Attila (2020) A hazai regionális tudomány kihívásai nemzetközi tükörben = Challenges of the Hungarian regional science in international perspective. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 23-27. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Korompay, Klára (2020) 125 éve született Bárczi Géza. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 351-362. ISSN 0025-0228

Korsós, Zoltán (2019) 150 éve alakultak meg a Magyar Nemzeti Múzeum természettudományi tárai = The natural history departments of the Hungarian National Museum have been established 150 years ago. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 111. pp. 5-38. ISSN 0521-4726

Kosáry, Domokos (1993) Az MTA és a környező országok magyar tudományossága. MAGYAR TUDOMÁNY, 38 (5). pp. 618-622. ISSN 0025-0325

Kosáry, Domokos (1978) Modellalkotás és történettudomány. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 21 (1). pp. 117-157. ISSN 0040-9634

Kovács, Eszter (2014) Denis Diderot: Politikai hatalom. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 58 (3). pp. 73-79. ISSN 0025-0090

Kovács, Eszter (2017) Szlovák vagy cseh? A Tractatus Cometographicus nyelvi kérdései. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 515-525. ISBN 978-963-475-020-8

Kovács, Gábor (2023) A magunk építette majomketrectől a pszichopolitikáig : a technológiai civilizáció mint patologikus világvalóság - kultúrkritikai értelmezések. LIGET: IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 36 (1). pp. 4-39. ISSN 0238-7565

Kovács, József (2017) A tudományágak korszakban feltételezett rangsora Arany János akadémiai titoknoksága idején. IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA, 60 (9). pp. 42-62. ISSN 1336-5088

Kovács, László (2006) A magyar fizika XX. századi története = History of physics in Hungary (XX. century). Project Report. OTKA.

Kovács, László (2019) Eötvös Loránd, a tanár. HONISMERET, 47 (5). pp. 21-30. ISSN 0324-7627

Kovács, László (2016) Györgyi Géza (1930-1973). Egy kivételes elméleti fizikusi életpálya. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (111). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-14-0

Kovács, László (2018) Segner János András. Egy jeles hungarus a 18. századból: Orvos, matematikus, fizikus, csillagász, vegyész, tanár, filozófus és műszaki alkotó. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (122). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-25-6

Krajcsák, Zoltán and Sasvári, Péter and Bakacsi, Gyula (2024) A hazai közgazdász tudóstársadalom publikációs stratégiája: különbségek és ellentmondások a közgazdaságtudomány és a gazdálkodástudomány tudományágakban = The Publication Strategy of the Hungarian Academic Community in Business and Economics: Differences and Contradictions in the Fields of Economics and Business and Management. KÜLGAZDASÁG : A KOPINT KONJUNKTÚRA KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA, 68 (5-6). pp. 95-122. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Krausz, Tamás and Bartha, Anikó Eszter and Czéh, Zoltán and Juhász, József (2008) A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában.A kelet-európai történelem néhány kérdésének új megvilágítása (18-20. század). = New tendencies in East European Historiography after the Systhemic Change. New aspects regarding a few issues of East European History (18th-20th Centuries). Project Report. OTKA.

Kruppa, Tamás (2011) Respublica vagy egyeduralom? Viták Erdély kormányzásának módjáról és formájáról. Erdélyi múzeum, 73 (3-4). ISSN 1453-0961

Kulcsár Szabó, Ernő (2018) Költészet és korszakküszöb - Klasszikusok a modernség fordulópontján. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-454-310-7

Kupa, László (1996) Történet és identitás : Gondoljuk újra a szociológiatörténetet. REPLIKA (23-24). pp. 183-189. ISSN 0865-8188

Kurucz, György (2018) TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 A „technological journey” normái: georgikoni tanárok utazási instrukciói a 19. század elején = Technological journey standards: travel instructions issued for two itinerant professors of Hungary’s first college of farming in the early nineteenth century. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 261-274. ISSN 20622597

Kutrovátz, Gábor (2023) Kozmikus időutazás haladóknak. Typotex Kiadó, Budapest. ISBN 9789634932321

Kálmán C., György (2016) Turning Points in Research: Systems and Theory. CORELA: COGNITION REPRESENTATION LANGAGES, n.a. (HS-19). n.a.-n.a.. ISSN 1638-573X

Kántás, Balázs (2021) A megmaradt írás : Összegyűjtött irodalmi, történelmi és művészetelméleti tanulmányok. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság; Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest. ISBN 978-615-6250-22-3

Kármán, Gábor (2014) Recenzió Kiss Réka "Egyház és közösség a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye 17-18. századi iratainak tükrében" című könyvéről. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 15 (57). pp. 209-212. ISSN 1586-2410

Kázmér, Miklós (2015) Sources to the history of geology in Hungary, 1153-1850 = Források a magyarországi geológia történetéhez, 1153-1850. Hantken Press, Budapest. ISBN 978-615-5086-10-6

Kéki, Sándor and Lelik, László (2020) Cornides István (1920-1999) a hazai tömegspektrometria megteremtője. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT - KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (1997-), 126 (1). pp. 12-18. ISSN 1418-9933

Képes, György (2022) Emlékezés Hajnik Imrére (1840-1902), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Imre Hajnik (1840-1902), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Képes, György (2022) Emlékezés Illés Józsefre (1871-1944), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering József Illés (1871-1944), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Képes, György (2022) Emlékezés Szalay Lászlóra (1813-1864), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering László Szalay (1813-1864), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Képes, György (2022) Emlékezés Wenzel Gusztávra (1812-1891), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Gusztáv Wenzel (1812-1891), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Képes, György (2023) Emlékezés Édouard Laboulaye-ra (1811-1883), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára = Remembering Édouard Laboulaye (1811-1883), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Kóczy, Á. László (2015) A tudományos folyóiratok értékelése. KÖNYV ÉS NEVELÉS, 17 (3). pp. 9-28. ISSN 0454-3475

Kótyuk, Erzsébet (2014) A Szemészet című folyóirat 150 éve. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (1-4). pp. 135-157. ISSN 0010-3551

Kölnei, Lívia and Varjassy, Péter (2014) A Jeruzsálemi Szent János Lovagrend ispotályai a középkori Magyarországon. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (1-4). pp. 5-23. ISSN 0010-3551

Köpeczi, Béla (1991) Nemzetképkutatás Eckhardt Sándor műveiben. MAGYAR TUDOMÁNY, 36 (6). pp. 757-760. ISSN 0025-0325

Kőhalmi, László (2023) Emlékezés Király Tiborra (1920–2021), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Tibor Király (1920–2021), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Kőhalmi, László and Lengvári, István (2022) Emlékezés Irk Albertre (1884–1952), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Albert Irk (1884–1952), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

L

Lajos, Veronika (2012) Alkalmazott antropológia a moldvai csángóknál? Kísérlet elmélet és gyakorlat viszonyának újraértelmezésére = Applied Anthropology among the Moldavian Csángós? Attempt to Re-interpret the Relation between Theory and Practice. ERDÉLYI MÚZEUM (4). ISSN 1453-0961

Lajos, Veronika (2020) Nők és szociokulturális idegenség : A feminizmus tudománytörténeti vázlata a szociokulturális antropológiában. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY (1). pp. 62-87. ISSN 2062-204X

Lamm, Vanda (2017) Peschka Vilmos (1929-2006), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja = Vilmos Peschka (1929-2006), full member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Landi, Balázs (2024) Emlékezés Sólyom Lászlóra (1942-2023) a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering László Sólyom (1942-2023), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Lencsés, Ákos (2017) A Magyar statisztikai évkönyv szerkezetének változásai 1872 és 2016 között. STATISZTIKAI SZEMLE, 95 (11-12). pp. 1144-1158. ISSN 0039-0690

Lencsés, Ákos and Kristóf, Ibolya (2017) Fényes Elek levelei. STATISZTIKAI SZEMLE, 95 (8-9). pp. 901-908. ISSN 0039-0690

Lencsés, Ákos and Rózsa, Dávid (2016) Beszámoló a „Fényes Elektől az európai statisztikai rendszerekig” című konferenciáról. STATISZTIKAI SZEMLE, 94 (8-9). pp. 933-939. ISSN 0039-0690

Litván, György and Molnár, Adrienne and Komoróczy, Géza and Markója, Csilla and Bardoly, István (2016) Egzisztenciális tudomány. Interjú Szilágyi János Györggyel, 1. rész. Enigma, 23 (87). pp. 28-123. ISSN 1218-8069

Lovász, Dávid (2023) Egyetemi folyóirat-szerkesztőségek a nemzetközi láthatóság növelésének útján (Egy kerekasztal-beszélgetés tanulságai) = Editorial Offices of University Journals on the Way to Increased International Visibility (Lessons from a Round Table Discussion). MODERN GEOGRÁFIA, 18 (1). pp. 97-118. ISSN 2062-1655

Lux, Gábor (2020) Új kihívások és kutatási irányok az intézményi bizonytalanság korában = New challenges and research directions at a time of institutional uncertainty. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 44-45. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Láng, Benedek (2016) Were east-central European royal courts more tolerant vis a vis astrology and magic in the 15th century? In: Astrologie, divination et magie dans les cours. SISMEL - Edizioni del Galluzzo, Firenze, pp. 1-12.

Láng, Benedek (2016) Why magic cannot be falsified by experiments. In: Magic: Frontiers and Bounderies. Penn State University Press, Pennsylvania, pp. 1-24.

Láng, István (1978) A szovjet tudomány legújabb eredményeiről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 37-44.

Lénárt, András (2015) Átmenetek. Diktatúrából a demokráciába. BELVEDERE MERIDIONALE, 27 (4). pp. 169-171. ISSN 1419-0222

M

M. Zemplén, Jolán (2016) A felvidéki fizika története 1850-ig. A szerző 1973-ban készült kéziratát új jegyzetekkel, illusztrációkkal és online hivatkozásokkal 2016-ban kiegészítette: Gazda István. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (8). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Madarász, Bálint (2020) Paracelsus - A Iatrokémia megjelenése az orvoslásban és a paracelán medicina alapjai = Paracelsus - The appearance of iatrochemistry in medicine and the basics of paracelsic medicine. Kaleidoscope history, 10 (20). pp. 17-29. ISSN 20622597

Magyar, László András (2018) Paracelsus magyarországi recepciójáról = On Paracelsus’ Reception in Hungary. Kaleidoscope history, 9 (16). pp. 18-27. ISSN 20622597

Makovitzky, Josef (2014) "Der Tod ist ein Meister aus Deutschland" (Paul Celan). In memoriam Privatdozent Dr. Med. Dénes Görög (1901-1945). ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (1-4). pp. 227-232. ISSN 0010-3551

Marchut, Réka (2015) Határsértések: a tudomány és a politika határán. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 23 (3). pp. 199-205. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Margitay, Tihamér and Fehér, Márta and Laki, János and Láng, Benedek and Tanács, János and Zemplén, Gábor (2013) A tudomány morális és társadalmi dimenziói = The Moral and Social Dimensions of Science. Project Report. OTKA.

Markója, Csilla (2021) „Hiába, ma mindenből politika lesz” – Válogatás Dési Huber István leveleiből 1. Enigma (103). ISSN 1218-8069

Markója, Csilla (2021) „Ide vezet a szektarianizmus s a pártszellem…” – Válogatás Dési Huber István leveleiből 2. Enigma (103). pp. 127-133. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla (2021) Válogatás Dagobert Frey és Csatkai Endre levelezéséből. Enigma (102). ISSN 1218-8069

Markója, Csilla (2021) „A régi fegyvertársakat egyre nehezebben értem…” – Méliusz József és Dési Huber Is. Enigma (103). p. 119. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2015) Balogh József, Fogarasi Béla, Vikár Vera levelei Wilde Jánosnak. Enigma, 21 (83). pp. 135-148. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2015) Mannheim Károly és Zerkowitz Hanna levelei Wilde Jánosnak. Enigma, 21 (84). pp. 69-73. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2015) Max Dvorák Wilde János disszertációjáról. Enigma, 21 (84). pp. 22-23. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2015) Meller Simon és Petrovics Elek levelei Wilde Jánosnak. Enigma, 21 (84). pp. 49-68. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2015) Tolnai Károly levelei Wilde Jánosnak. Enigma, 21 (84). pp. 74-83. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2015) Wilde János családjának írt levelei 1922-1923. Enigma, 21 (85). pp. 11-75. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2015) Wilde János családjának írt levelei, 1915-1917. Enigma, 21 (83). pp. 92-134. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2015) Wilde János családjának írt levelei, 1920-1921. Enigma, 21 (84). pp. 125-174. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2016) Wilde és a Bécsi Iskola 4. Meridián, Budapest.

Markója, Csilla and Bardoly, István (2015) Éber László és Hoffmann Edith levelei Wilde Jánosnak. Enigma, 21 (84). pp. 30-44. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István and Hessky, Orsolya (2015) A Dvorák Verein. A bécsi művészettörténeti iskolát támogató egyesület szabályzata, 1920. Enigma, 21 (84). pp. 24-26. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Kahler, Frigyes (2021) Emléktöredékek a Wilde testvérekről. Enigma (102). ISSN 1218-8069

Maróthy, Szilvia (2017) Elektronikus szövegkiadások a könyvtárban. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 64 (6). pp. 298-309. ISSN 0041-3917

Maróthy, Szilvia (2018) Matthew James Driscoll and Elena Pierazzo, eds., Digital Scholarly Editing: Theories and Practices (2016). DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET, 1. pp. 219-222. ISSN 2630-9696

Maróthy, Szilvia and Szentpéteri, Márton (2023) Designing Digital Humanities. Introduction. DISEGNO: A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA, 7 (1). pp. 4-6. ISSN 2064-7778

Maróthy, Szilvia and Szentpéteri, Márton (2023) A Distant Reader: An Interview with Iván Horváth. DISEGNO: A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA, 7 (1). pp. 118-125. ISSN 2064-7778

Mayer, Farkas (2010) Epizódok Jedlik Ányos életéből. Jedlik Ányos Társaság, Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest. ISBN 978-963-88808-0-2

Melegh, Attila and Szelényi, Iván (2016) Polányi Károly. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Mester, Béla (2016) Nacionalizmustörténet, filozófiatörténet, tudománytörténet. In: Nemzet, faj, kultúra. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből (2). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 7-12. ISBN 978-963-416-032-8

Mester, Béla (2016) Nacionalizmustörténet, filozófiatörténet, tudománytörténet. In: Nemzet, faj, kultúra. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből (2). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 7-12. ISBN 9789634160328

Mezey, Barna and Bódiné dr. Beliznay, Kinga and Horváth, Attila and Képes, György and Máthé, Gábor and Pandula, Attila and Révész, Tamás Mihály and Tóth, Béla and Völgyesi, Levente (2007) A jogi műveltség a 18-19. században = Legal culture and literature in the 18th-19th centuries. Project Report. OTKA.

Mező, Katalin and Mező, Ferenc (2022) A „Hölgyek a tudományban 2020/2021” projekt – záróbeszámoló = The "Ladies in Science 2020/2021 Project" – Final Report. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 4 (2). pp. 55-66. ISSN 2676-8771

Mező, Katalin and Mező, Ferenc (2020) A K+F Stúdió „Hölgyek a tudományban” című tehetséggondozó programja. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (1). pp. 95-99. ISSN 2676-8771

Mikó, Árpád (2018) Adatok Hekler Antal pályakezdéséhez. Művészettörténeti Értesítő, 67 (1). pp. 77-115. ISSN 0027-5247

Molnár, Andrea (2019) Eötvös Loránd, az ember. HONISMERET, 47 (5). pp. 36-41. ISSN 0324-7627

Molnár, Tamás (2022) Magyar népművészet ’41 : Ortutay Gyula Magyar Népművészet című kötetének születése és fogadtatása. TABULA : A NÉPRAJZI MÚZEUM ONLINE FOLYÓIRATA, 23 (1). pp. 1-25. ISSN 2064-7190

Molnár, Zsolt (2011) A Hortobágyi pásztorok növényosztályozása, a vadon termő növények ismertsége és néven nevezettsége = Folk taxonomy of herdsmen in the Hortobágy steppe. CRISICUM: A KÖRÖS - MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA, 2011 (7). pp. 153-207. ISSN 1419-2853

Monok, István (2011) Gyurgyák János: Huszonöt év a magyar könyvkiadásban. Századvég Kiadó 1985–1994. Osiris Kiadó 1995–2010. Bibliográfia. Bp., 2010, Osiris Kiadó. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127. é (1.). pp. 132-133. ISSN 0025-0171

Monok, István (2020) Jacobus de Hungaria, az arab tudomány megismerésének szószólója Elzászban a 15. században. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (4). pp. 350-353. ISSN 0025-0171

Monok, István (1996) „Libri in publica libraria exules scholastici”. In: Tarnai Andor-emlékkönyv. Historia Litteraria (2). Universitas, Budapest, pp. 181-187. ISBN 963 85494 4 0

Monok, István (2001) A Magyar Könyvszemle meg nem jelenhetett évfolyama 1947-ből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 117 (4). pp. 489-494. ISSN 0025-0171

Monok, István (1996) Nemzeti nyelvű olvasmányok a XVI–XVII. századi Magyarországon. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 393-401. ISBN 973-96946-7-5

Monok, István (2008) Philippe le Beau (1478 – 1506). Les trésors du dernier duc de Bourgogne. Exposition organisée à l’occasion du cinquième centenaire de la mort de Philippe le Beau. Du 3 novembre 2006 au 27 janvier 2007. Chapelle de Nassau, Bibliothèque royale de Belgique. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (1). pp. 87-89. ISSN 0025-0171

Monok, István (2014) Seebergi Sasváry Zoltán könyvtörténeti magánkiadványai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 130 (1). pp. 110-112. ISSN 0025-0171

Monok, István (2016) Új hatalmi viszonyok a tudományos információk megosztásában. MAGYAR TUDOMÁNY, 177 (6). pp. 690-696. ISSN 0025-0325

Monok, István and Zvara, Edina Éva (2015) Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 199-218.

Mudrák, József (2007) Az Ásvány-földtani Intézet története 1949-ig. Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina, 1. pp. 8-11. ISSN 0209-9004

Mudrák, József (2007) Román Philológiai Szeminárium – Francia Intézet. Debreceni Szemle, 2007 (2). pp. 235-239. ISSN 1218-022X

Mudrák, József (2010) Szemináriumok, intézetek, klinikák vezetői és szakelőadók a Debreceni Tudományegyetemen (1914-1950). GERUNDIUM : EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 1 (1). pp. 123-153. ISSN 2061-5132

Málovics, György (2016) Az akadémiai kutatók és nem akadémiai szereplők akció- és megismerésorientált együttműködésének szerepe a helyi fejlesztéspolitikák, illetve általában a társadalomkutatás kapcsán. REPLIKA (100). pp. 61-69. ISSN 0865-8188

Márton, Mátyás (2009) Reguly Antal és az Északi-Urál térképe. GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA, 61 (11). pp. 20-30. ISSN 0016-7118

Márton, Mátyás (2009) A Virtuális Glóbuszok Múzeuma – Interneten elérhető szemléltetőeszköz. In: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés. Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger, pp. 396-404. ISBN 978-963-9894-29-7

Mátyás, Dénes (2007) Minimalista o no? Gli influssi su Andea De Carlo. In: Miscellanea di studi in onore di Nándor Benedek. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 223-243.

Mátyás, Szabolcs (2020) A Kárpát-medence talentumföldrajza. Mátyás Szabolcs és Társa, Debrecen. ISBN 978-615-00-9648-3 (print); 978-615-00-9654-4 (online)

Máté, András (2006) Árpád Szabó and Imre Lakatos, or the relation between history and philosophy of mathematics. PERSPECTIVES ON SCIENCE: HISTORICAL, PHILOSOPHICAL, SOCIAL, 14. pp. 282-301. ISSN 1063-6145

Móra, László and Próder, István and Gazda, István (2015) A magyar kémia és vegyipar kronológiája 1800–1950. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (51). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

N

Nagy, Barnabás (2016) Sáska-kutatásaim hadifogolytáborban (eselheidei "aranynapok" 1946 nyarán) = Grasshopper research in the prison camp (the 'Golden Days' in Eselheide, the summer of 1946). ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 108. pp. 295-302. ISSN 0521-4726

Nagy, Endre (1996) Szociológiatörténet: a szociológia története. REPLIKA (23-24). pp. 191-199. ISSN 0865-8188

Nagy, L. János (2021) Deme László száz esztendeje. MAGYAR NYELV, 117 (3). pp. 355-362. ISSN 0025-0228

Nemes Nagy, József (2014) Térelmélet, tudománytörténet, tértudományok = Spatial theory, history of science, spatial sciences. Tér és Társadalom, 28 (1). pp. 173-178. ISSN 2062-9923

Nádor, György (1953) A tudománytörténeti munka legközelebbi feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 187-191.

Nánási, László (2019) Emlékezés Edvi Illés Károlyra (1842-1919), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Károly Edvi Illés (1842-1919), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Németh, András (2013) Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870–1952). Novalis, 2 . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 693 206 0

Németh, András (1997) Paradigmatikus irányzatok a magyar neveléstudomány fejlődéstörténetében. MAGYAR PEDAGÓGIA, 97 (3-4.). pp. 303-317. ISSN 0025-0260

Németh, András (2008) Tudományfejlõdési tendenciák. EDUCATIO (1). pp. 208-220. ISSN 1216-3384

Németh, András (2014) A magyar neveléstudomány fejlődése. Nemzetközi tudományfejlődés és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 963 389 334 8

Németh, András (2013) A neveléstudomány főbb fejlődésmodelljei és tudományos irányzatai. NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 1 (1). pp. 18-63. ISSN 2063-9546

Németh, András (2015) A neveléstudomány nemzetközi modelljei és tudományos irányzatai. Magyar Pedagógia, 115 (3). pp. 255-294. ISSN 0025-0260

Németh, András and Pukánszky, Béla (1998) Paradigmen in der Geschichte der ungarischen Pädagogik. Paedagogica Historica, 34 (1). pp. 275-292. ISSN 0030-9230

Németh, András and Szabó, Zoltán András and Hild, Anna and Stisser, Anna and Criblez, Lucien and Garai, Imre and Sáska, Géza and Szabolcs, Éva and Golnhofer, Erzsébet and Brezsnyánszky, László and Karády, Viktor Győző (2015) Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 693655 6

Németh, Gabriella (2023) ’56-os politikai elítéltek „nyugalmat adó menedéke” – Bibó István szakfordító és társai az állami fordítóirodában. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (4). pp. 115-143. ISSN 2060-4580

Nótári, Tamás (2014) A consuli hivatal az ókori Rómában. Hans Beck–Antonio Dupla–Martin Jehne–Francisco Pina Polo (szerk.). KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 51-55. ISSN 1216-2965

O

Offner, Robert and Tuka, László (2014) Tobias Mauksch kolozsvári patikus gyógyszerészi Instruktioja (1793). ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (1-4). pp. 51-108. ISSN 0010-3551

Oláh-Gál, Róbert (2015) Források az erdélyi magyar matematikai élet 1785–1918 közötti történetéhez. A két Bolyai tanárai, kortársai, szellemi követői. Kézirattári és levéltári anyagok szöveghű közlésével. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (108). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-12-6

Oláh-Gál, Róbert and Gazda, István and Bodorné Sipos, Ágnes (2014) Réthy Mór (1846–1925) fizikus, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus önéletrajza és életmű-bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 10 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Orbán, Áron (2019) Bobory Dóra, Batthyány Boldizsár titkos tudománya, Alkímia, botanika és könyvgyűjtés a tizenhatodik századi Magyarországon, Budapest, L’Harmattan, 2018 (Mikrotörténelem ,7). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 412-414. ISSN 0025-0171

Orosz, László (2003) Népiségkutatás a nemzeti érdekek ütközőpontjában : A két világháború közötti tudománypoltika Fritz Valjavec és Mályusz Elemér kapcsolatában = Völkisch Historiography in the Grip of National Interests. SZÁZADOK, 137 (1). pp. 43-99. ISSN 0039-8098

Orosz, László (2009) Tudomány és politika : Egy habilitációs eljárás háttere (Németország, 1938) = Academy and Politics. The Background of a Habilitation Process (Germany, 1938). AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 24 (2). pp. 5-22. ISSN 0237-7934 (nyomtatott); 1587-1258 (elektronikus)

Orosz, László (2014) Tudomány és politika : Fritz Valjavec (1909-1960) a két világháború közötti magyar-német tudománypolitikai kapcsolatokban. Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai (8). Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5047-74-9

Orosz, László (2004) A két világháború közötti német "délkelet-kutatás" és a magyar tudomány kapcsolatához: Fritz Valjavec és Mályusz Elemér levelezése (1. rész) = On the Relation of the German Southeast-Research Between the Two World Wars and the Hungarian Science. The Correspondence of Fritz Valjavec and Elemér Mályusz. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 75 (1). pp. 105-137. ISSN 0024-1512

Orosz, László (2004) A két világháború közötti német "délkelet-kutatás" és a magyar tudomány kapcsolatához: Fritz Valjavec és Mályusz Elemér levelezése (2. rész) = On the Relation of the German Southeast-Research Between the Two World Wars and the Hungarian Science. The Correspondence of Fritz Valjavec and Elemér Mályusz. (Part 2). LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 75 (2). pp. 117-154. ISSN 0024-1512

P

Pach, Zsigmond Pál (1975) Tudománypolitikai kérdések a másfélszázados Akadémián. MAGYAR TUDOMÁNY, 82 (5-6). pp. 294-307. ISSN 0025-0325

Pach, Zsigmond Pál (1970) A magyar törtlnettudomány 25 éve. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 13 (2). ISSN 0040-9634

Paczolay, Gyula (2007) Alapkutatások a kémia magyarországi története körében = Basic research in the history of chemistry in Hungary. Project Report. OTKA.

Paczolay, Gyula and Gazda, István and Ilosvay, Lajos and Pataki, Jenő and Spielmann, József and Soós, Pál and Szőkefalvi-Nagy, Zoltán (2007) Az Erdély országi orvos vizeknek bontásáról közönségesen. Öt tanulmány az első magyar nyelvű analitikai kémiai munka szerzőjéről, Erdély főorvosáról, Nyulas Ferencről (1758–1808). In: Magyarország és Erdély gyógyvíztörténelméből. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (46). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest - Piliscsaba, pp. 65-175. ISBN 978-963-9276-62-8

Palkó, Gábor (2018) A digitális bölcsészet kultúrtechnikái. In: A humán tudományok és a gépi intelligencia. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 33-47. ISBN 978-963-6938-70-3

Papp, Gábor (2019) A fiatal Eötvös Loránd tanulmányai és tevékenysége a kémia területén. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 111. pp. 79-93. ISSN 0521-4726

Papp, Gábor (2019) „... hálás tanítványa, Loránd” – Eötvös Loránd és Krenner József barátságáról. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 111. pp. 61-77. ISSN 0521-4726

Papp, Gábor and Eötvös, Loránd (2019) Analyse des Knyahinyaer Meteorites [A knyahinyai meteorit vegyelemzése]. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 111. pp. 95-102. ISSN 0521-4726

Patsch, Ferenc and Őrsy, László (2008) A tudományos dolgozatírás művészete. SAPIENTIANA, 1 (1). pp. 70-89. ISSN 2060-3231

Perger, Péter (2017) Régi magyarországi csillagászati nyomtatványok. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 390-405. ISBN 978-963-475-020-8

Perjámosi, Sándor (2010) Az első magyar orvostörténeti intézet megalakulása és működése Kolozsváron. ERDÉLYI MÚZEUM, 72 (3-4). pp. 145-162. ISSN 1453-0961

Perjámosi, Sándor (2010) Orvostörténeti kutatások és a tudományos munka a kolozsvári Orvostörténeti Intézetben (1940–1944). In: Jubileumi emlékkönyv. Három orvostörténész köszöntése. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (86). Johan Béla Alapítvány – Magyar Orvostörténelmi Társaság – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 169-187. ISBN 978-963-9276-85-7

Perjámosi, Sándor and Gazda, István and Bodorné Sipos, Ágnes (2014) Pataki Jenő (1857–1944) orvos, Erdély orvostörténésze rövid életrajza és életmű-bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 12 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Petrovics, Alica (2024) Sebészet – tankönyv és tudománytörténet – traumatológiai, szülészeti és urológiai alapismeretekkel kiegészítve. Sándor József (szerk.). ORVOSI HETILAP, 165 (4). pp. 159-160. ISSN 0030-6002

Petényi, Salamon János (2000) Petényi Salamon János (1799–1855) zoológus, akadémikus, a hazai madártani és őslénytani kutatások megalapozója írásaiból. Herman Ottó bevezető tanulmányával. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (22). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. ISBN 963-9276-09-X

Pető, Ákos (2009) A növényi opálszemcsék kutatásának rövid tudománytörténeti áttekintése a felfedezéstől napjainkig. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 7 (1). pp. 39-63. ISSN 1589-4673

Peykovska, Penka (2003) Унгарски учени за България (ХІХ - средата на ХХ в.) [Hungarian Scientists about Bulgaria, 19th-mid 20th Centuries]. Izdatelsztvo Otecsesztvo, Szófia. ISBN 954-9878-14-7

Pifkó, Dániel (2019) Xántus János (1825–1894) botanikai tevékenysége és Kaliforniában gyűjtött herbáriuma a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) Növénytárában = Botanical activities of János Xántus (1825–1894) and his herbarium at the Department of Botany of the Hungarian Natural History Museum (HNHM). ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 111. pp. 145-177. ISSN 0521-4726

Pléh, Csaba (2014) A guided science. HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES, 27. pp. 133-135. ISSN 0952-6951

Pogányné Rózsa, Gabriella (2022) A katonaorvosi tudományos infrastruktúra a jubileumok tükrében. HONVÉDORVOS, 2022 (Kszám). 6 -29. ISSN 0133-879X

Pogányné Rózsa, Gabriella (2022) A kórházvonatok alkalmazásának kezdete a (magyar) katona-egészségügyben = The beginning of the use of hospital trains in (Hungarian) military health care system. HONVÉDORVOS, 74 (1-2). pp. 44-58. ISSN 0133-879X

Polinszky, Károly (1968) Az egyetemek és a tudományos kutatómunka Magyarországon. MAGYAR TUDOMÁNY, 75 (9). pp. 533-543. ISSN 0025-0325

Pozsonyi, József (2019) A vásárosnaményi Eötvös család. HONISMERET, 47 (5). pp. 3-9. ISSN 0324-7627

Printz, János Károly (2021) 匈牙利在奥运会中取得的成功. POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT = CIVIC REVIEW : JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES, 17. pp. 377-397. ISSN 1786-6553 (nyomtatott); 1786-8823 (elektronikus)

Puskás, Gellért (2016) Az Orthoptera-kutatás története Albániában = Orthoptera research in Albania. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 108. pp. 303-323. ISSN 0521-4726

Pálffy, Géza (2008) A szelektív forráshasználat és a 19-20. századi függetlenségi szemlélet viszavetítésének veszélyei: válasz Őze Sándornak. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA, 13 (2). pp. 227-334. ISSN 1219-5448

Páll-Gergely, Barna and Dékány, Éva and Toldi, Gergely and Schlosser, Gitta and Török, Péter (2019) Világunk megismerése és működésének megértése legalább olyan fontos, mint az innováció = Getting to Know Our Environment and Understanding How it Works is as Important as Innovation. MAGYAR TUDOMÁNY, 180 (6). pp. 926-929. ISSN 0025-0325

Pölcz, Ádám (2022) Hogyan készüljünk a Kossuthszónokversenyre? : Elméleti és módszertani útmutató. URÁNIA: INTERDISZCIPLINÁRIS FOLYÓIRAT : SZÍNHÁZ, MOZGÓKÉP, MÉDIA, 2 (2). pp. 90-103. ISSN 2786-3255

Pölcz, Ádám (2022) How to prepare for the Kossuth Rhetoric Contest? : Theoretical and methodological guide. URANIA: INTERDISCIPLINARY ACADEMIC JOURNAL : THEATRE, CINEMATOGRAPHY, MEDIA, 2 (2). pp. 88-101. ISSN 2786-3263

R

Radnóti, Sándor and Litván, György and Molnár, Adrienne (2016) Szilágyi János György emlékkönyv 2. Meridián, Budapest.

Rajki, Zoltán (2023) A mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások a bölcsészet-, társadalomtudomány és az oktatás területén. HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE, 14 (2). pp. 4-21. ISSN 2062-0292

Ralovich, Béla (2018) Adatok a mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek oktatás- és kutatástörténetéhez I-III. Kaleidoscope Könyvek (1). LÉTRA Alapítvány, Budapest. ISBN 978-615-00-2849-1

Richman, Gabriella (2016) A kognitív tudomány történetéről : Áttekintés Howard Gardner nyomán = On the History of Cognitive Science : An Overview inspired by Howard Gardner. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA (3). pp. 77-91. ISSN 0209-584X (nyomtatott); 1588-0761 (elektronikus)

Rokolya, Gábor (2019) Emlékezés Ökröss Bálintra (1829-1889), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Bálint Ökröss (1829-1889), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Rusvai, Mónika (2019) Lehetőségek és nehézségek a bölcsészettudományok tudománymetriai modellezésében. APERTÚRA, 14 (3). pp. 1-14. ISSN 1787-7245

Rusznyák, István and Fogarasi, Béla (1952) Sztálin elvtárs és a magyar tudomány. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). I-V.

Rybár, Olivér (2023) "Úgy nézek ki, mint Bernard Shaw?" Egy geográfus és a Nobel-díj – Cholnoky Jenő 1933. évi svédországi és norvégiai útja = "Do I look Like Bernard Shaw?" A Geographer and the Nobel Prize – Jenő Cholnoky’s Travel to Sweden and Norway in 1933. MODERN GEOGRÁFIA, 18 (3). pp. 53-76. ISSN 2062-1655

Rácz, Szilárd (2020) Megjegyzések a magyar regionális tudomány aktuális kihívásaihoz = Remarks on the current challenges of Hungarian regional science. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 46-47. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Rédey-Keresztény, Júlia and Vrabély, Márk (2023) Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet III. Szerk. Haader Lea – Juhász Dezső – Korompay Klára – Szentgyörgyi Rudolf – Terbe Erika – Vladár Zsuzsa. Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 2019. 474 lap. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (1). pp. 102-104. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Rózsa, György (1993) Néhány meggondolás a tudományelemzésről : Reflexiók Solymosi Frigyes megjegyzéseire. MAGYAR TUDOMÁNY, 38 (10). pp. 1259-1261. ISSN 0025-0325

S

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2018) Az Akadémiai Könyvtár Teleki-állományának magyar vonatkozású botanikai és zoológiai könyvei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 381-410. ISSN 0025-0171

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2020) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ alapító állományának állattani témájú könyvei. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 105 (1-2). pp. 3-28. ISSN 0002-5658

Sasvári, Péter (2022) A 2021-ben nyertes Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesültek empirikus vizsgálata. In: Jó kormányzás és büntetőjog : Ünnepi tanulmányok Kis Norbert egyetemi tanár 50. születésnapjára. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, pp. 551-567.

Sasvári, Péter and Urbanovics, Anna (2021) A nemzetközi tudományos láthatóság eszközei : Tizenkét tanulmány a sikeres tudományosklub-taggá válás útjáról. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-531-571-0 (nyomtatott); 978-963-531-573-4 (elektronikus PDF); 978-963-531-572-7 (ePub)

Sasvári, Péter László and Bakacsi, Gyula and Urbanovics, Anna (2021) Az Egyetemi előmenetel és a publikációs teljesítmény kapcsolata = Correlations between academic career tracks and publication performance. MAGYAR TUDOMÁNY, 182 (6). pp. 806-822. ISSN 0025-0325

Sasvári, Péter László and Bakacsi, Gyula and Urbanovics, Anna (2022) Scientific career tracks and publication performance - relationships discovered in the Hungarian academic promotion system. HELIYON, 8 (3). pp. 1-11. ISSN 2405-8440

Sasvári, Péter László and Nemeslaki, András (2019) The Cruelty of Data about Scientific Publication Performance: An Assessment of the Visibility of Hungarian Social Science by Analyzing Hungary´s Main Repository. CORVINUS JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL POLICY, 10 (2). pp. 125-146. ISSN 2061-5558

Sasvári Péter, László and Nemeslaki, András (2017) Tudományos folyóiratok méltányos rangsorolása az MTA Gazdasági és Jogi Osztályában: Mit mutatnak az adatok? MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (1). pp. 80-91. ISSN 0025-0325

Schiller, Róbert (2017) A kételkedés gyönyörűsége. Typotex Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-2799-80-3

Schubert, András (2014) A tudománymetria kezdetei Magyarországon: szigorúan személyes szemelvények. KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA, 16 (1). pp. 21-31. ISSN 0454-3475

Schultheisz, Emil and Gazda, István (2006) Művészek és orvosok. In: Fejezetek az orvosi művelődés történetéből. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (62). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 341-380. ISBN 963-9276-55-3

Schultheisz, Emil and Magyar, László András (2006) Tudománytörténeti kutatások az orvosi felsőoktatás történetéből = Researches in the history of science regarding history of medical education. Project Report. OTKA.

Schultheisz, Emil and Magyar, László András and Gazda, István (2005) Tanszékek és professzorok a nagyszombati egyetem orvosi karán 1769–1777. In: Orvosképzés a nagyszombati egyetemen 1769–1777. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (55). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 150-230. ISBN 963-9276-50-2

Schweitzer, Gábor (2023) Emlékezés Polner Ödönre (1865-1961), a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagjára = Remembering Ödön Polner (1865-1961), Full Member and Honorary Member of the Hungarian Academy of Science. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Schweitzer, Gábor (2022) Molnár Kálmán (1881-1961), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja = Kálmán Molnár (1881-1961), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Schweitzer, Gábor (2016) Scholarship and Patriotism. Research on the History of Hungarian Jewry and the Rabbinical Seminary of Hungary — the First Decades. In: Modern Jewish Scholarship in Hungary: The 'Science of Judaism' between East and West. European-Jewish Studies Contributions (14). De Gruyter Oldenbourg, Berlin, pp. 99-107. ISBN 978-3-11-033073-1

Seres, Attila (2023) A magyarországi rendszerváltás történetének (1985-1994) hungarikái a kijevi levéltárakban : Kutatási beszámoló, feltárási jegyzékek és válogatott dokumentumok. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, XXI. pp. 919-970. ISSN 0865-0632

Simon, Zoltán Boldizsár (2013) Reflexivitás a történetírásban. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 14 (52). pp. 169-186. ISSN 1586-2410

Simontornyai-Scheiber, Mária (2014) A budai Városmajor utcai Bíró Dániel Kórház története. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (1-4). pp. 159-182. ISSN 0010-3551

Simontornyai-Scheiber, Mária and Gazda, István (2014) A budai Városmajor utcai Bíró Dániel Kórház története. Communicationes de Historia Artis Medicinae - Orvostörténeti Közlemények, 226-29. pp. 159-182. ISSN 0010-3551

Sisa, József (2016) Bevezetés. In: Diescher József. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, p. 9. ISBN 978-615-5635-04-5

Soltész, Gyula (2022) Somogyi Mihály (1883–1971). DIABETOLOGIA HUNGARICA, 30 (1). pp. 223-226. ISSN 1217-372X

Soó, Rezső (1952) A magyar biológiai tudományos kutatás története, eredményei és jövő feladatai. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (3-4). pp. 397-419.

Stipta, István (2014) Adalékok Eötvös József önkormányzat-védő felfogásához. In: Báró Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából. Szegedi Jogtörténeti Napok (6). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 157-164. ISBN 978-963-306-392-7

Strobl, Wolfgang (2023) Báró Eötvös Loránd és leányai, Ilona és Rolanda a Dolomitokban. Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány, Budapest. ISBN 978-615-01-8937-6

Svéd, László (2022) A Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság megalakításának előzménye, körülményei. A Magyar Néphadsereg Orvosi Tudományi Tanácsa (MN OTT). HONVÉDORVOS, 2022 (Kszám). pp. 30-50. ISSN 0133-879X

Szabadfalvi, József (2018) Emlékezés Moór Gyulára (1888-1950), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Gyula Moór (1888-1950), Full Member of of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Szabadfalvi, József (2022) Emlékezés Pulszky Ágostra (1846-1901), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Ágost Pulszky (1846-1901), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Szabadfalvi, József (2016) Emlékezés a 90 évvel ez előtt elhunyt Kunz Jenőre, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Szabados, György (2014) Identitásformák és hagyományok. In: Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 289-305. ISBN 978-963-9627-87-1

Szabados, György (2014) Jezsuita "sikertörténet" (1644–1811). In: Clio inter arma. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 206-226. ISBN 978–963–9627–86–4

Szabados, György (2013) Magyar államszervezet a X. században. In: Műhelyszemináriumi dolgozatok. SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 85-129. ISBN 978-963-306-187-9

Szabados, Tamás (2023) Emlékezés Jürgen Basedow-ra (1949-2023), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára = Remembering Jürgen Basedow (1949-2023), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Szabados, Tamás (2024) Emlékezés Kenéz Bélára (1874-1946), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Béla Kenéz (1874-1946), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Szabados, Tamás (2024) Emlékezés Navratil Ákosra (1875-1952), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Ákos Navratil (1875-1952), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Szabados, Tamás (2023) Emlékezés Serédi Jusztiniánra (1884-1945), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteleti tagjára = Remembering Jusztinián Serédi (1884-1945), Member of Directorate and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Szabados, Tamás (2021) Emlékezés Szászy Istvánra (1899-1976), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering István Szászy (1899-1976), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Szabolcsi, Alexander (2020) Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás (Budapest: KRE – L’Harmattan. 2019. 224 p.). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Szabó, Katalin (2014) Egészségügy a trianoni Magyarországon. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (1-4). pp. 183-200. ISSN 0010-3551

Szabó, Zoltán (2019) Eötvös Loránd, a geofizikus. HONISMERET, 47 (5). pp. 9-18. ISSN 0324-7627

Szabó, Árpád (1966) Theaitetos und das Problem der Irrationalität in der griechischen Mathematikgeschichte. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14 (3-4). pp. 303-358. ISSN 0044-5975

Szabó, Árpád (1985) A tudománytörténet-írásról és a leghosszabb nap kérdésköréről. Tudománytörténet – Technikatörténet. A Tudománytani Szemelvények új folyama (3). pp. 1-17.

Szalmáné Csete, Mária (2024) Exploring the Field of Cognitive Sustainability. COGNITIVE SUSTAINABILITY, 3 (1). pp. 4-9. ISSN 2939-5240

Szaniszló, Krisztián Gábor (2017) Az állami kulturális mecenatúra: a Nemzeti Kulturális Alap (NKA). In: Acta Periodica : Magyar Tudomány Ünnepe 2016 konferencia kötete. EDUTUS Főiskola, Tatabánya; Budapest, pp. 199-210.

Szathmáry, Eörs (2015) Founder of systems chemistry and foundational theoretical biologist: Tibor Ganti (1933-2009). JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY, 381. pp. 2-5. ISSN 0022-5193

Szeidl, Béla (2000) Short history of the Information Bulletin on Variable Stars. In: IBVS CD-ROM. Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Szemes, Botond and Nagy, Mihály (2023) Kvantitatív drámaelemzés és az idő. DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET, 2023 (7). pp. 3-25. ISSN 2630-9696

Szemrád, Emil (2009) Tudománytörténet : Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára. Rákóczi-füzetek, 65 . PoliPrint Kft., Beregszász. ISBN 9789667966843

Szent-Györgyi, Albert (1973) Dionüszosz és Apolló követői a kutatásban. FIZIKAI SZEMLE, 23 (7). pp. 195-196. ISSN 0015-3257

Szent-Györgyi, Albert and Blohincev, D. I. and Gábor, Dénes and Sabin, Albert B. and Clausen, Hjalmar (1971) Az MTA tiszteleti tagjai nyilatkoznak: Merre halad a tudomány? MAGYAR TUDOMÁNY, 78 (11). pp. 675-684. ISSN 0025-0325

Szigethy, Nóra (2023) Pioneer Hungarian Women in Science and Education. Edited by Réka M. Cristian and Anna Kérchy. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (1). pp. 248-250. ISSN 2786-0930

Szilágyi, Veronika and T. Biró, Katalin (2021) Új korszak az AM életében? ARCHEOMETRIAI MŰHELY, 18 (2). pp. 95-96. ISSN 1786-271X

Szoboszlai-Kiss, Katalin (2023) Emlékezés Bibó Istvánra (1911-1979), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering István Bibó (1911-1979), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Szoboszlai-Kiss, Katalin and Kukorelli, István (2023) Emlékezés Erdei Ferencre (1910-1971) a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering Ferenc Erdei (1910-1971), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Szulovszky, János (2017) „Divine and demonic possession”? Farewell to a failed concept. In: Shamanhood and Mythology. Archaic Techniques of Ecstasy and Current Techniques of Research. In Honour of Mihály Hoppál, celebrating his 75th Birthday. Hungarian Society for Religious Studies, pp. 429-449. ISBN 978-963-87696-8-8

Szállási, Árpád (2018) Orvostörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok I-II. A Magyar Tudománytörténeti Intézet Tudományos Közleményei, 124 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet; Magyar Orvostörténelmi Társaság, Budapest.

Szállási, Árpád and Gazda, István (2014) Ady, Babits, Kosztolányi betegsége, orvosai. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 15 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Szállási, Árpád and Gazda, István (2006) A Magyar Sebész Társaság I–XXVII. Nagygyűlésének programbeszédéből 1907–1942. In: Lukács Géza - Szállási Árpád - Gazda István (összeáll.): 100 éves a Magyar Sebész Társaság 1906-2006. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (63). Magyar Sebész Társaság - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 59-157. ISBN 963-9276-56-1

Székely, Balázs (2021) Újabb lépés előre: DOI-azonosítók az Archeometriai Műhely cikkeire. ARCHEOMETRIAI MŰHELY, 18 (3). p. 289. ISSN 1786-271X

Székely, László (2016) II. János Pál pápa a Galilei-ügyről. In: A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában. L'Harmattan Kiadó, Budapest. (In Press)

Székely, László (2016) A kopernikuszi fordulat radikalizációja Giordano Bruno kozmológiájában. In: A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában. L'Harmattan, Budapest, pp. 1-39. (In Press)

Székely, László (2000) A természettudományok hermeneutikája és a tudománytörténet. REPLIKA (41-42). pp. 149-161. ISSN 0865-8188

Székely, László and Békés, Vera and Kiss, Olga and Kondor, Zsuzsanna and Ropolyi, László and Tanács, János (2009) A tudománytörténet-írás és a tudományfilozófia perspektívái = Perspectives in History and Philosophy of Science. Project Report. OTKA.

Szücs, Levente Csaba and Gherdán, Tamás and Papp, Gábor and Weiszburg, Tamás (2023) Egy bihari nemes szerepe a Vezúv 1822. évi kitöréséből származó mintáknak a Pannonhalmi Bencés Főapátságban őrzött Mitterpacher-gyűjteménybe kerülésében = The role of a nobleman from Bihor in the transfer of samples from the 1822 eruption of Mount Vesuvius to the Mitterpacher Collection of the Benedictine Archabbey of Pannonhalma. XVI. TUDOMÁNY- ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI KONFERENCIA. pp. 83-90. ISSN 2734-732X

Szőcsné Gazda, Enikő (2014) Székelyföld népművészeti kutatásának története és eredményei (1736-1945). Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy. (Unpublished)

Sándor, István (2023) Emlékezés Balás Károly Antalra (1877-1953), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Károly Antal Balás (1877-1953), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Sándor, István (2023) Emlékezés Baranyai Lipótra (1894-1970), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteleti tagjára = Remembering Lipót Baranyai (1877-1953), Member of Directorate and Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Sándor, Klára (1999) A megtalált paradigma - avagy mire jó a tudománytörténet. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 1999 (4-5). pp. 595-606. ISSN 0025-0090

Sótér, Andrea and Svéd, László and Pogányné Rózsa, Gabriella (2022) Visszatekintés a Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság tevékenységére, megalakulásának 30. évfordulója alkalmából. HONVÉDORVOS, 2022 (Kszám). pp. 51-86. ISSN 0133-879X

T

T. Szabó, Levente (2020) Imaginarul literaturii maghiare din România. In: Enciclopedia imaginariilor din România. I. Imaginar literar. Enciclopedia imaginariilor din România, 1. . Polirom, Bukarest, pp. 325-341. ISBN 978-973-46-8184-6

T. Szabó, Levente (2023) A Kazinczy-emlékünnepség és a modern irodalmi kultuszünnepségek európai kultusza. In: Eruditio et magnanimitas. Tanulmányok Gábor Csilla köszöntésére. Reciti, Budapest, pp. 233-247.

T. Szabó, Levente (2022) A magyar irodalmi-színházi filantrokapitalizmus kezdetei a 19. század közepén. In: Adomány, díj, jutalom, segély A mecenatúra színeváltozásai az irodalomtörténetben. Reciti konferenciakötetek (19). Reciti, Budapest, pp. 109-136. ISBN 978 615 6255 58 7

Takács, Attila and Molnár V., Attila (2015) Utószó. KITAIBELIA, 20 (2). pp. 311-312. ISSN 1219-9672 (print), 2064-4507 (online)

Tamás, András (2013) A közigazgatás-tudomány helye és szerepe a tudományokon belül. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 28-34. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Tardy, János and Schultheisz, Emil (2010) Iter Pannonicum. Kapcsolattörténeti - tudománytörténeti alapkutatások = Iter Pannonicum. Researches of 'connection history' in the subject area of the history of science. Project Report. OTKA.

Tardy, Lajos and Schultheisz, Emil and Váradi-Sternberg, János (2009) Magyar orvosok a cári Oroszországban. In: Tardy Lajos orvostörténeti vizsgálódásai. Kapcsolattörténeti kutatások. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (79). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest, pp. 1-94. ISBN 978-963-9276-79-6

Tarján, Imre (1992) Akadémia és egyetem. MAGYAR TUDOMÁNY, 99 (2). pp. 210-213. ISSN 0025-0325

Teixeira da Silva, Jaime A. (2014) Global Science Books: A Tale from the Cuckoo’s Nest. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 2 (2). pp. 73-81. ISSN 2063-7330

Teixeira da Silva, Jaime A. and Al-Khatib, Aceil (2016) Questioning the ethics of John Bohannon's hoaxes and stings in the context of science publishing. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 4 (1). pp. 84-88. ISSN 2063-7330

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Kommunikációelméleti és tudományfilozófiai feszültségek a tudományközi diszkurzusban. In: A határok átlépése. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 13-39. ISBN 978 963 693 836 9

Tuboly, Ádám Tamás (2018) Review of Christian Damböck's 〈Deutscher Empirismus〉. Studien zur Philosophie im deutschsprachigen Raum 1830–1930. ARCHIV FÜR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE. ISSN 0003-9101

Turán, Tamás (2016) Academic Religion: Goldziher as a Scholar and a Jew. In: Modern Jewish Scholarship in Hungary : The ‚Science of Judaism‘ between East and West. European-Jewish Studies Contributions (14). De Gruyter Oldenbourg, Berlin, pp. 223-270. ISBN 978-3-11-033073-1

Turán, Tamás (2019) The Austro-Hungarian Beginnings of the Research on the 'European Genizah". Zutot, 16 (1). pp. 1-14. ISSN 1875-0214

Tátrai, Patrik (2015) Fontolva haladás? A hazai etnikai földrajz fejlődése a rendszerváltozás után. MEDITERRÁN ÉS BALKÁN FÓRUM, 9 (4). pp. 79-95. ISSN 1788-8026

Tóth, Anna Judit (2023) Luigi Ferdinando Marsigli és Köleséri Sámuel ismeretlen levelezése. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA, 3 (1). pp. 86-102. ISSN 2786-3522

Tóth, Anna Judit (2022) Luigi Ferdinando Marsigli és a Felvidék bányái. In: Barokk történetírók Magyarországról, Magyarországon. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (43). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 105-125. ISBN 9786156117571

Tóth, Balázs (2017) Az Állattani Szakosztály ülései (2017. február 8. – 2017. november 8.). ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 102 (1-2). pp. 95-112. ISSN 0002-5658

Tóth, Ferenc (2015) Denis Diderot, esztétika, filozófia, politika [esthétique, philosophie, politique], dir. Eszter Kovács, Olga Penke, Géza Szász, Budapest, L’Harmattan – SZTE Filozófiai Tanszék, 2013, 249 p. Dix-huitième siècle, 47 (1). pp. 680-681. ISSN 0070-6760

Tóth, Ferenc (2015) Ferenc Kazinczy, levelezés, XXV kötet (correspondance, tome XXV), éd. dir. Soós István, Debrecen, Debrecen University Press, 2014, 653 p. Dix-huitième siècle, 47 (1). p. 635. ISSN 0070-6760

Tóth, Ferenc (2022) Stéphane Pujol, Morale et sciences des mœurs dans l’Encyclopédie, Paris, Honoré Champion, coll. « Les dix huitièmes siècles », 2021. DIX-HUITIEME SIECLE, 54. pp. 777-778. ISSN 0070-6760

Tóth, Ferenc (2015) Une source méconnue de l'histoire des Habsbourg. In: Innsbruck 1765. Prunkvolle Hochzeit, fröhliche Feste, tragischer Ausklang. Noces fastueuses, fêtes joyeuses, fin tragique. Magnificent wedding, joyous feasts, dramatic end:. Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich (29). Verlag dr. Dieter Winkler, Bochum, pp. 71-84. ISBN 978-3-89911-235-1

Tóth, J. Zoltán (2024) Emlékezés Fogarasi Jánosra (1801–1878), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára = Remembering János Fogarasi (1801–1878), Full Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Tóth, János (2016) Az open access publikálás elõnyei és hátrányai bölcsészettudományos területen. MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT, 16 (1). pp. 97-112. ISSN 1586-8389

Tóth, Zsófia Anna and Z. Karvalics, László (2011) Bevezető. In: A varázsgyűrűtől az interkonfesszionális kommunikációig:. Primaware, Szeged, p. 4. ISBN 978-963-306-108-4

Tömpe, Péter (2014) Alkímia és középkori orvoslás. A Kalocsai Érseki Könyvtár ritkasága. Természet Világa, 145 (10). pp. 434-437. ISSN 0040-3717

U

Ujváry, Gábor (1995) Klebelsberg Kuno tudománypolitikája. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 5 (15-16). pp. 179-188. ISSN 1215-5233

Ujváry, Gábor (1994) Tudományszervezés – történetkutatás – forráskritika : Klebelsberg Kuno és a bécsi Magyar Történeti Intézet megalapítása. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 44 (3). pp. 10-31. ISSN 0457-6047

V

V. Ecsedy, Judit (2017) Zsolna: egy különleges nyomdahely. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 487-510. ISBN 978-963-475-020-8

V. Molnár, László (2008) Alapkutatások a tudománytörténet és a művelődéstörténet határterületein = Interdisciplinary basic research in the history of science and culture. Project Report. OTKA.

V. Molnár, László (2000) Magyar–orosz kulturális kapcsolatok 1750–1815. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (17). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-00-6

V. Molnár, László and Gazda, István (2014) Apáczai Csere János műveinek kiadásai és a róla szóló irodalom válogatott bibliográfiája 2002-ig : Online hivatkozásokkal. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 27 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

V. Molnár, László and Gazda, István (2004) Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája. In: V. Molnár László: Életutak találkozása 1703-1848. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (43). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 121-236. ISBN 963-9276-34-0

V. Molnár, László and Gazda, István (2008) Egykorú méltatások, kritikák Ernyey József (1869–1945) művelődéstörténész, gyógyszerésztörténész, a történelem segédtudományai kutatójának műveiről. In: Ernyey József életműve. Gyógyszerészettörténet – művelődéstörténet. (Főszerk.: V. Molnár László). Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (24). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság., Piliscsaba - Budapest, pp. 317-367. ISBN 978-963-9276-67-3

V. Molnár, László and Gazda, István (2008) Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti publicisztikáiból. In: V. Molnár László: Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti munkássága. Útleírók, misszionáriusok, térképészek, műszaki alkotók, szerkesztők, tudománybéli gondolkodók, szabadságharcosok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (70). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 67-236. ISBN 978-963-9276-68-0

V. Molnár, László and Gazda, István (2008) Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti-történeti publicista rövid életrajza és főbb műveinek bemutatása, kritikája. In: Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti munkássága. Útleírók, misszionáriusok, térképészek, műszaki alkotók, szerkesztők, tudománybéli gondolkodók, szabadságharcosok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (70). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 9-65. ISBN 978-963-9276-68-0

Valkó, Iván Péter and Gazda, István (1979) Gábor Dénes (1900-1979). FIZIKAI SZEMLE, 29 (7). pp. 241-242. ISSN 0015-3257

Varga, Attila and Erdős, Katalin (2015) A magyar idegtudomány nemzetközi beágyazottsága. MAGYAR TUDOMÁNY (6). pp. 721-731. ISSN 0025-0325

Varga, Csaba (2001) A bírói ténymegállapítási folyamat természete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630578263; 963057974X

Vargha, Domokosné and Gazda, István (2003) Zách János Ferenc (1754–1832) csillagász. "…bennem még mindig ’igaz magyar’ szív dobog". Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (42). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-33-2

Vastag, Gyula (2019) Habilitatio – Persona non grata: Ne habilitálj, publikálj! STATISZTIKAI SZEMLE, 97 (5). pp. 504-511. ISSN 0039-0690

Vekerdi, László (2016) "Az ember - gondolkodó nádszál". A magyar művelődéstörténet országútján. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 83 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. (Submitted)

Vekerdi, László (2014) Az újkori matematika és fizika megszületése. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 6 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Vekerdi, László (2014) Vekerdi László matematikatörténeti írásaiból. Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest.

Verebélÿ, László (1998) Jedlik Ányos két úttörő találmányáról : Ányos Jedlik zwei Pioniererfindungen : Ányos Jedlik a Hungarian pioneer of electricity. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 77 . Jedlik Ányos Társaság, Budapest. ISBN 963-04-4927-7

Verók, Attila (2013) Auf dem Weg zur Konzipierung der ungarländischen Nationalbibliografie im 18. Jahrhundert? In: Germanistische Studien = Tanulmányok a német nyelv és irodalom köréből. Wissenschaftliche Beiträge der Károly-Eszterházy-Hochschule = Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (9). EKF Líceum Kiadó, Eger, pp. 59-69.

Verók, Attila (2015) Martin Schmeizel : (1679-1747). EKF Líceum Kiadó, Eger. ISBN 978-615-5509-46-9

Vinkler, Péter (2013) Comparative rank assessment of journal articles. JOURNAL OF INFORMETRICS, 7 (3). pp. 712-717. ISSN 1751-1577

Vizi E., Szilveszter and Szelényi, Iván and Tamás, Pál and Hoch, Róbert and Lovász, László and Marx, György and Venetianer, Pál (1991) A tudományos kutatók kiáramlásának megelőzése. MAGYAR TUDOMÁNY, 98 (6). pp. 727-735. ISSN 0025-0325

Váczi, Péter (2024) Emlékezés ifj. Boér Elekre (1898-1954), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára = Remembering Elek Boér jr. (1898-1954), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Documentation. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Vékás, Lajos (2017) Eörsi Gyula (1922-1992), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja = Gyula Eörsi (1922-1992), full member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Vékás, Lajos (2016) Világhy Miklós (1916-1980), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja = Miklós Világhy (1916-1980), Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Vígh, Éva (2008) La letteratura fisiognomica ungherese nel Seicento e la tradizione italiana. In: La tradizione italiana nella vita intellettuale ed artistica in Europa centrale e orientale. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warsaw, pp. 79-96. ISBN 978–83–7507–050–7

W

Wanek, Ferenc (2021) Fordulópontok és meghatározó személyiségek Erdély altalajkincseinek megismeréstörténetében 1920 előtt = Turning Points and Defining Personalities in the Study of Subsurface Resources of Transylvania Before 1920. Sapientia Könyvek - Tudománytörténet . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-064-3

Winkler, Gábor (2022) A Diabetologia Hungarica története. DIABETOLOGIA HUNGARICA, 30 (2). pp. 81-83. ISSN 1217-372X

Winkler, Gábor and Kis, János Tibor and Schandl, László (2022) Az inzulingyártás kezdetei Magyarországon [First steps of the insulin production in Hungary]. DIABETOLOGIA HUNGARICA, 30 (4). pp. 257-263. ISSN 1217-372X

Wirth, Lajos (2024) A 300 éve született jászsági Makó Pál matematikus és fizikus élete és munkássága : Makó Pál élete és munkássága. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (141). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 9786155365430

Wirth, Lajos (1991) Boyle, a kétkedő kémikus. Természet Világa, 122 (11). pp. 518-520. ISSN 0040-3717

Wirth, Lajos (1990) Dinamók a Nirvánából. A nulla története. Természet Világa, 121 (12). pp. 545-551. ISSN 0040-3717

Wirth, Lajos (2013) Kétszázötven éves a newtoni fizika hazánkban. Kerekgedei Makó Pál pályaképe. FIZIKAI SZEMLE, 63 (7-8). pp. 237-241. ISSN 0015-3257

Z

Z. Karvalics, László (2014) Az információtörténelem mint "Big History". VILÁGTÖRTÉNET, 36 (1). pp. 5-26. ISSN 0083-6265

Z. Karvalics, László (2011) Science at the crossroads. In: Information Society Policies. Annual World Report 2010. UNESCO IFAP, Paris, pp. 64-73.

Zemplén, Gábor Áron (2013) Analitikus szivárványfilozófia és Newton végtelenül egyszerű színelmélete. KÜLÖNBSÉG, 13 (1). pp. 57-81. ISSN 1785-7821

Zemplén, Gábor Áron (2016) Az elhúzódó tudományos viták és a véleménypolarizáció episztemikus megértése felé. REPLIKA (99). pp. 27-41. ISSN 0865-8188

Zemplén, Gábor Áron (2019) Fokozódó polaritás - Goethe módszere és a strukturálódó megismerés. Typotex; Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9789634930792

Zemplén, Gábor Áron (2015) Törékeny Spektrum. Typotex Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-279-825-7

Zsoldos, Endre (2017) Friedrich Madeweis észlelései és véleménye az üstökösről. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 526-534. ISBN 978-963-475-020-8

Zsoldos, Endre (2017) Jacob Schnitzler és az üstökösök. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 406-417. ISBN 978-963-475-020-8

Zsoldos, Endre (2021) Weiss Ferenc, Horányi Elek és Akai Kristóf. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (2). pp. 232-242. ISSN 0025-0171

Zsoldos, Endre (2017) Üstökösök az ókortól a kora újkorig. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 213-221. ISBN 978-963-475-020-8

Zsugyel, János (2008) Ismeretlen arcélek: Carl Friedrich von Weizsäcker. MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE, IV (15). pp. 72-75.

Zuh, Deodáth (2018) Emlékezés Hauser Arnoldra (1892–1978), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára = Remembering Arnold Hauser (1892-1978), Honorary Member of the Hungarian Academy of Sciences. Other. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. (Unpublished)

Zvara, Edina (2013) Révai Miklós tudóstársaság-tervezetének újabb kézirata a kismartoni Esterházy-könyvtárban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 117 (5). pp. 600-609. ISSN 0021-1486

Zólyomi, Bálint (1952) A botanikai tudományos kutatás ötéves terve. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (3-4). pp. 447-458.

Á

Ábrahám, Barna (2015) A nemzeti tudományosság kérdése a dualizmus korának szlovák nemzetépítésében. In: Kelet-európai sorsfordulók. Tanulmányok Palotás Emil 80. születésnapjára. ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest. (Submitted)

Ács, Tibor and Gazda, István (2004) Bolyai János új arca – a hadi mérnök. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (30). Akadémiai Kiadó - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 963-05-8010-1

Ú

Újházy, Géza (1990) Őstranszformátorok. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 78 . Magyar Elektrotechnikai Múzeum, Budapest. ISBN 963-04-0919-4

Ü

Ürmösné Simon, Gabriella and Kovács, Éva and Kudar, Mariann (2021) Multidiszciplináris Sokszínű Kar Konferencia. MAGYAR RENDÉSZET, 21 (3). pp. 219-232. ISSN 1586-2895

Ő

Ősze, Áron (2022) Some Aspects of the Freedom of Science in the Hungarian Constitutional System. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 14 (4). pp. 43-56. ISSN 2060-4580

Ž

Žibritová, Gabriela (2017) Tractatus Cometographicus – a szlovák olvasóknak szóló értekezés. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 511-514. ISBN 978-963-475-020-8

This list was generated on Sat Jul 20 17:56:01 2024 CEST.