REAL

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources / könyvtártudomány > Z004 Books. Writing. Paleography / könyvészet, írás, paleográfia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ú | Č | Ő | М
Number of items at this level: 910.

A

Almási, Gábor (2018) Martin Seidel, Origo et fundamenta religionis christianae. Un tratado clandestino del siglo XVII. Ed., trad. Francisco Socas, Pablo Toribio Pérez, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 230-235. ISSN 0025-0171

Ament-Kovács, Bence (2018) „So viele Menschen werden bleiben, die unter einem Baum Platz haben...”: Die historische, ethopraphische, komparative und motivische Untersuchung eines deutschsprachigen Sibyllen-Buches in der ungraischen und ungrandeutschen Folklore. In: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. ELTE Germanisztikai Intézet; Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp. 81-138.

B

Badik-Szabó, Terézia (2019) Vestigia II, Magyar források Itáliából, szerk. Domokos György, Kuffat Hajnalka, Szovák Márton, Piliscsaba, Vestigia Kutatócsoport, 2018. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 405-407. ISSN 0025-0171

Bajáki, Rita (2021) Dialógus az imakönyvekben – a hitbéli vitákon történő felülemelkedés ünnepi pillanatai. In: A dialógus formái a magyar régiségben. Egyetemi füzetek (45). Egyetemi Műhely Kiadó; Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 215-224. ISBN 978-606-8886-43-5

Bajáki, Rita (2020) Imaszövegek, felekezetek, imakönyvek. In: In­ter­kon­fesszi­o­na­li­tás és iro­da­lom a kora új­kor­ban. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek (8). reciti, Budapest, pp. 63-74. ISBN 978-615-5478-97-0 (pdf)

Baliga, Violetta Lilla (2018) Révész Emese: Kép, sajtó, történelem – Illusztrált sajtó Magyarországon 1850–1870 között, Budapest, Argumentum Kiadó, OSZK, 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 93-97. ISSN 0025-0171

Balázs, Mihály and Monok, István (1986) Szamosközy István és a Corvina. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 102 (2-3). pp. 215-219. ISSN 0025-0171

Balázs, Mihály and Monok, István (1987) Történetírók Báthory Zsigmond udvarában (Szamosközy István és Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről). In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 249-262. ISBN 963-281-796-6

Bartók, István (2016) „… a széthúzások pusztító viharában…” : Adalékok Sylvester János Újszövetség-fordításának bécsi kiadásához. In: In via eruditionis. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 101-105. ISBN 978-963-318-575-9

Bella, Katalin (2021) Organization of the State and Party Supervision of Book Publishing in Hungary 1948-1956. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 17 (Spec.). pp. 324-342. ISSN 1786-6553

Bernád, Rita-Magdolna and Muckenhaupt, Erzsébet (2019) Pázmány Péter dedikált prédikációskönyve a székelyszenttamási plébánia régi könyvtárában I. Lustra (6). pp. 18-22. ISSN 2360-672X

Bernád, Rita-Magdolna and Muckenhaupt, Erzsébet (2020) Pázmány Péter dedikált préikációskönyve a székelyszenttamási plébánia régi könyvtárában II. Lustra (7). pp. 3-42. ISSN 2360-672X

Bezeczky, Gábor (2023) Bezeczky Gábor válasza Gazda István hozzászólására. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV-ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 139 (1). p. 116. ISSN 0025-0171

Bezeczky, Gábor (2021) Szinnyei József és a hazai hírlapirodalom. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA. pp. 367-380. ISSN 0025-0171 (In Press)

Bodnár, Barbara (2020) A diósgyőri Vasgyár megjelenése a helyi sajtóban 1985 és 1992 között. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 7-18. ISBN 978-963-496-172-7

Bodnár, Krisztián (2023) Imre László: Féléves folyóirat – évszázados tanulságokkal. Szépirodalmi Lapok (1853). Irodalomtörténeti füzetek 186 Budapest: Reciti Kiadó, 2022, 134 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : AZ ELKH BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 127 (6). pp. 783-785. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Bognár, Bulcsu (2015) A könyvnyomtatás és a nyilvánosság szerepe a modern társadalom kialakulásában. REPLIKA (95). pp. 13-30. ISSN 0865-8188

Bolonyai, Gábor (2015) Az OSZK Cod. Lat. 423-as kódex “poeta christianus”-a. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). p. 303. ISSN 0025-0171

Bolonyai, Gábor (2012) Bonfini Héródianosz-fordításáról. Magyar Könyvszemle, 128. pp. 190-211. ISSN 0025-0171

Bolonyai, Gábor (2012) Das Rätsel der Sappho-Corvina – Zur Interpretation des Lobgedichts von Naldo Naldi auf die Bibliothek von Matthias Corvinus. Wiener Studien, 125. pp. 145-163. ISSN 0084-005X

Bolonyai, Gábor (2011) LAPSZÉLI JEGYZETEK TADDEO UGOLETO SZÓTÁRÁBAN. Antik Tanulmányok, 55. pp. 197-246. ISSN 0003-567X

Bolonyai, Gábor (2010) A Sapphó-korvina titka – Naldo Naldi De laudibus augustae bibliothecae carmina c. művének értelmezéséhez. Magyar Könyvszemle, 126. pp. 429-452. ISSN 0025-0171

Bolonyai, Gábor (2011) Taddeo Ugoleto’s Marginal Notes on his Brand-new Crastonus Dictionary. In: Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel. Veröffentlichungen zur Byzanzforschung. Akademie Verlag, Wien, pp. 119-154.

Bolonyai, Gábor (2020) A három ősi vátesz a Corvina-könyvtárban – Naldo Naldi De laudibus augustae bibliothecae carmina című művének értelmezéséhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 23-41. ISSN 0025-0171

Borvölgyi, Györgyi (2021) A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2019-ben. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (1). pp. 97-123. ISSN 0025-0171

Borvölgyi, Györgyi and Hegyközi, Ilona (2015) A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2014-ben. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 469-487. ISSN 0025-0171

Borvölgyi, Györgyi and Hegyközi, Ilona (2016) A magyar nyomda-, könyv-, sajtóés könyvtártörténeti szakirodalom 2015-ben. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (4). pp. 493-512. ISSN 0025-0171

Borzsák, István (1962) Die Tacitus-Handschriften der Bibliotheca Corviniana. EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVEI, 1. 141-156, 2 t. ISSN 0524-9066

Brigovácz, László and Lakner, Lajos (2023) Sárvári Pál leveleskönyve. Csokonai Könyvtár Források (Régi kortársaink) (21). Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Debreceni Egyetemi Kiadója, Debrecen. ISBN 978-963-615-118-8

Bucsi, Anikó (2021) A Diplomáciai Lexikon 2018-as (első) kiadásáról. KÜLÜGYI MŰHELY, 3 (2). pp. 249-254. ISSN 2677-0288

Buda, Attila (2015) A Bibliotheca Scientiae et Artis három új kötetéről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 460-464. ISSN 0025-0171

Buda, Attila (2023) Szabó Károly-emlékkönyv, szerk. Szőnyi Éva, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Gondolat Kiadó, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 2020 (Nemzeti Téka). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (139). pp. 287-289. ISSN 0025-0171

Buda, Attila (2019) Vasné Tóth Kornélia, Múltunk neves ex libris gyűjtői, Lexikon, Budapest, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, 2019. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 542-544. ISSN 0025-0171

Buda, Attila and Borbás, Andrea (2020) A Nyugat Kiadó egyik sorozatáról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (4). pp. 331-349. ISSN 0025-0171

Buda, Attila and Tüskés, Anna (2017) HORATIUS, OVIDIUS ÉS VERGILIUS MŰVEI FŐÚRI KÖNYVGYŰJTEMÉNYEKBEN : A FÓTI KÁROLYI-KASTÉLY EGYKORI ÉS A KESZTHELYI FESTETICS-KASTÉLY HELIKON KÖNYVTÁRA. In: Római költők a 18-19. századi magyar irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 324-355. ISBN 978-615-5478-40-6

Buda, Attila and Tüskés, Anna (2017) Horatius, Ovidius és Vergilius művei a fóti Károlyi-kastély egykori és a keszthelyi Festetics-kastély ma is látogatható Helikon könyvtárában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 174-196. ISSN 0025-0171

Budra, Paul and Szabó, Enéh and Zvara, Edina (1998) A Magisztrátusok Tükre és az olvasópolitika. ISKOLAKULTÚRA, 1998 (1). pp. 80-88. ISSN 1215-5233

Bálint, Zsolt (2021) László Gozmány’s Annotated Essay on the History of Hungarian Lepidopterology Published in 1949 = Gozmány László jegyzetekkel kiegészített, 1949-ben megjelent esszéje a magyar lepkészet történetéről. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 113. pp. 161-169. ISSN 0521-4726 (print); 2786-1368 (online)

Bándi, András (2019) A Romániai Evangélikus Egyház Gyűjtőlevéltárának a reformációhoz kapcsolódó nyomtatványai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (2). pp. 219-229. ISSN 0025-0171

Bándi, András and Szabó, András Péter (2017) Hajdú István törcsvári porkoláb kéziratos kötete : Két ismeretlen magyar vers Báthori Gábor fejedelem korából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 129-155. ISSN 0025-0171

Bánfi, Szilvia (2013) Milyen könyveket gyűjtöttek és olvastak a magyarországi főnemesek? Ízelítő a régi magyar könyves kultúra 16–17. századi örökségéből (recenzió). KÖNYVTÁRI FIGYELŐ (3). ISSN 0023-3773 (nyomtatott); 1586-5193 (online)

Bányai, Réka and Vizkeletyné Ecsedy, Judit (2019) A Váradi Biblia címlapvariánsai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 385-397. ISSN 0025-0171

Bárdi, Nándor (1992) Paál Árpád kézirathagyatéka: (Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum). Acta Universitatis Szegediensis: Acta Bibliothecaria (Tom. 1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-85039-2-0

Bárány, Zsófia (2021) Sajtó, nyilvánosság és a katolikus papság középső rétege 1819–1845. In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (13). META Egyesület, Pécs, pp. 463-485.

Báthory, Orsolya (2021) Egy széljegyzet margójára : Pázmány javítása és annak utóélete a Peniculus papporumban, avagy a szerző dialógusa önmagával. In: A dialógus formái a magyar régiségben. Egyetemi füzetek (45). Egyetemi Műhely Kiadó; Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 83-100. ISBN 978-606-8886-43-5

Báthory, Orsolya (2019) Pázmány Vindiciae-je és Balásfi Refutatiója : Két röpirat a besztercebányai országgyűlés végzései ellen. In: Politikai nyelvek a 17. század első felének Magyarországán. reciti, Budapest, pp. 197-222. ISBN 978-615-5478-82-6

Békés, Enikő (2021) „Az ország díszére” - A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, szerk. Zsupán Edina. Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2020, 488 old. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE. ISSN 0865-4247

Béres, Norbert (2018) „Román, ’s mi jobb a’ Románnál” – a román népszerűsítésének stratégiáiról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 283-299. ISSN 0025-0171

Bíró, Csilla (2015) Szerző – scriptor – kiadó: Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjának készülő kritikai kiadásáról. In: Az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszaka, 2014. november 25., Budapest. (Submitted)

Bódai, Dalma (2021) A kalendárium és használója : Thurzó György nádor kalendáriumfeljegyzéseinek tanulságai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (1). pp. 39-62. ISSN 0025-0171

C

Ceccarelli, Maurizio (2004) 'Az Érdekes Újsag' (Il Giornale Interessante) : Analisi del materiale conservato nella Biblioteca Nazionale Ungherese di Budapest. In: La Catastrofe sul Danubio. Piero Lacaita Editore, Bari, pp. 81-120. ISBN 8888546308

Cortesi, Mariarosa (2015) La formazione della biblioteca umanistica: libri per sé, libri degli altri. In: Scriptoria e biblioteche nel basso medioevo. (Secoli XII-XV). UNSPECIFIED, Spoleto, pp. 711-752.

Csata, Adél (2023) (Szép)írás, szöveghagyományozódás és kéziratos nyilvánosság a hosszú reformációban : A Kemény József-gyűjtemény másolói. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (4). pp. 480-498. ISSN 0021-1486

Csepregi, Zoltán (2012) A Debrecen-Egervölgyi Hitvallás (1562) új kiadásának tanulságai. In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 169-181. ISBN 978-963-506-871-5

Csepregi, Zoltán (2009) Evangélikus bibliafordítások a XVIII. században. In: Biblia Hungarica Philologica. Magyarországi Bibliák a filológiai tudományokban. A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei (3). Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 171-184. ISBN 978-963-446-550-8

Csepregi, Zoltán (2022) "Ez a könyv viszont legyen Luther Újtestamentuma!" 500 éves a Septembertestament. KERESZTYÉN IGAZSÁG, 135 (3). pp. 4-15. ISSN 0865-2163

Csepregi, Zoltán (2021) Hilaria Hungarica: Az 1717-es reformációjubileum magyarországi emlékei Ernst Salomon Cyprian (1673–1745) gothai kéziratgyűjteményében = Hilaria Hungarica. Memories of the 1717 Reformation Jubilee in Hungary in the Manuscript Collection of Ernst Salomon Cyprian (1673–1745) of Gotha. In: "... Tanácsaid hűség és igazság" : Tisztelgő írások Dienes Dénes professzor úr 65. születésnapjára. Reformáció Öröksége (7/2.). Károli Gáspár Református Egyetem; KRE ETKI RÖM – KRE HTK Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest; Sárospatak, pp. 55-63.

Csernák-Szuhánszky, Debóra and Haader, Lea and Kocsis, Réka and Korompay, Klára and Madas, Edit and Mohay, Zsuzsanna and Szentgyörgyi, Rudolf and Tóth, Zsuzsanna and Zelliger, Erzsébet (2014) Az Apor-kódex (Bevezetés). In: Az Apor-kódex, 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint a kódex digitalizált változata DVD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (33). Országos Széchényi Könyvtár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 7-102. ISBN 978-963-200-633-8

Csizmadia, Péter (2015) És dolgozni ki fog? (Török Emőke (2014) Munka és társadalom A munka jelentésváltozásai a bérmunkán innen és túl Budapest: KGRE/L’Harmattan). SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 2015 (3). pp. 247-250.

Csonki, Árpád (2019) Etédi Sós Márton műve Mohácsról (1792). In: Több mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 259-277.

Csorba, Dávid (2017) Hungarikák Canterbury érsekének könyvtárában. Egyháztörténeti Szemle, 20117 (1). ISSN 1585-7476 (Submitted)

Csorba, Erzsébet and Nagy, Andor and Ujfaludi, László (2020) Eszterházy Károly egri püspök könyvtárának csillagászati könyvei = Astronomische Bücher der Bibliothek von dem Erlauer Bischof Károly Eszterházy. In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 95-111. ISBN 978-963-496-159-8

Csörsz, Rumen István (1999) Könyvek önmagunknak : Magyar kézirattípusok a 18-19. században. In: Az olvasó – az olvasás : Irodalmi tanulmányok. FISZ Könyvek (1). Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, pp. 75-89.

Czagány, Zsuzsa (2023) Possessorbejegyzések Laskai Demeter kódexében: a boszniai kapcsolat. In: Aut lego vel scribo. Scriptorium (4). Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója; Research Centre for the Humanities, Gyula Moravcsik Institute, Budapest, pp. 21-31. ISBN 9789636120665

Czagány, Zsuzsa (2023) Töredékek a "titkos" könyvtárban. LUSTRA, 1. pp. 12-16. ISSN 2360-672X

Czagány, Zsuzsa (2023) A gyergyószentmiklósi misszále. LUSTRA, 1. pp. 17-18. ISSN 2360-672X

Czagány, Zsuzsa and Gilányi, Gabriella (2023) Egy 14. századi magyarországi graduále töredéke az Országos Levéltárban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 139 (1). pp. 1-21. ISSN 0025-0171 (In Press)

Cziráki, Gábor (2018) Műtárgy jellegű könyvgyűjtemény lehetséges szerepe egy öngondoskodási célú, passzívan kezelt speciális portfolióban. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 10 (2). pp. 59-82. ISSN 0865-7823

D

Dalloul, Zaynab (2015) Alexander Apponyi and the Dream of Scipio. Bibliophilia and Neo-Platonism in the Nineteenth Century Book-Collections. In: Kniha 2015. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Slovenská Národná Knižnica, Martin, pp. 130-139.

Dalloul, Zaynab (2016) Interpretations of Janus Pannonius‘ Eranemos in light of the cultural heritage and library of count Sámuel Teleki and Alexander Kovásznai. In: Libraries as a Phenomenon of Culture and Erudition – international conference of the Slovak National Library . (In Press)

Dalloul, Zaynab (2016) Una cinquecentina particolare di Bernardino Guerralda nella Biblioteca Nazionale di Budapest. Le fusa del gatto. Libri, librai e molto altro. pp. 65-80.

Dalloul, Zaynab (2018) Érdekességek az OSZK néhány ősnyomtatványának tulajdonosi bejegyzéseiből. Documentation. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. (In Press)

Deczki, Sarolta (2017) A jelenen innen és túl (Seregi Tamás: A jelen. Budapest, Kijárat Kiadó, Filozófiai Kollégium Könyvsorozata, 2016, 235 oldal, 2600 Ft). TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 71 (9). pp. 100-103. ISSN 0133-1167

Deczki, Sarolta (2017) A maradás mellett (Kemény István: Lúdbőr. Budapest, Magvető, 2017, 220 oldal, 3299 Ft). JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 60 (12). pp. 1357-1362. ISSN 0447-6425

Deák, József (2018) A Belügyi Szemle és az ideológiai háború Helsinkitől a rendszerváltásig 1975-1990 = The Belügyi Szemle [Interiror Review] and the ideological war, from Helsinki to the change of regime 1975-1990. In: Ünnepi parergák Boda József 65. születésnapja tiszteletére. Salutem (4). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 23-40. ISBN 978-615-80-3097-7

Dinnyés, Patrik (2020) Erzsébet-Bibliák az Eszterházy-gyűjteményben – Cirill betűs kiadványok az egri Főegyházmegyei Könyvtárban = Elizabeth Bibles in the Eszterházy Collection of the Eger Archdiocesan Library. In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 25-53. ISBN 978-963-496-159-8

Dobrovits, Dorottya (1990) Books and Library Halls in 18th Century Hungary. In: Late Baroque Art in the 18th Century in Poland, Bohemia, Slovakia and Hungary. (Niedzica Seminars IV. Polish-Czech-Slovak-Hungarian Artistic Connections.). National Museum in Cracow, Cracow, pp. 75-84.

Dobránszky, János (2004) A francia metallurgia 100 éves hírnöke: a Revue de Métallurgie. MŰSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK - DUNAFERR DUNAI VASMŰ RT, 44 (4). pp. 219-224. ISSN 1216-9676

Dolgopolova, Elena (2017) Francysk Skaryna and his legacy in literature and publishing: to the 500th anniversary of Belarusian book-printing. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 342-345. ISSN 0025-0171

Dominkovits, Péter (2002) Az írásbeliség szerepe egy XVII. század eleji mezőváros (Szombathely) jogéletében. ACTA PAPENSIA, 2 (1-2). pp. 39-60. ISSN 1587-6292

Domokos, Áron (2013) Az ezoterikus könyvek vizuális kódjai. In: Tanulmányok az emberi gondolkodás tárgykörében. International Research Institute sro., Komárno, pp. 39-46.

Domokos, Áron (2016) Új szellemi áramlatok a könyvolvasási szokások tükrében. In: "Et misericordia motus est." : Az irgalmasság és az igazságosság a keresztény nevelésben. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, pp. 1-10.

Draskóczy, Eszter (2023) Kép és szöveg kapcsolata egy 14. századi kéziratban. Az ELTE Egyetemi Könyvtár Codex Italicus 1 jelzetű kódex miniatúrái = The Dynamics of the Text–Image Interactions in a 14th-Century Italian Manuscript: The Miniatures of the Codex Italicus 1. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 11 (1). pp. 47-77. ISSN 2560-2659 (print); 2677-0903 (online)

Dreska, Gábor (2023) A Nyírkállói-kódex kiadatlan szövegeiről. In: "Zászló alá magam csaptam fel" : Ünnepi tanulmányok a 65 éves Csikány Tamás dandártábornok tiszteletére. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, pp. 37-50. ISBN 978-615-6598-86-8 (nyomtatott); 978-615-6598-87-5 (ePDF)

Dukkon, Ágnes (2020) Klaus-Dieter Herbst, Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher, Jena, Verlag Historische Kalender Drucke, Jena, 2020 (Acta Calendariographica – Forschungsberichte, 9). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (4). pp. 374-377. ISSN 0025-0171

Dukkon, Ágnes (2016) Ostrosith Mátyás koronaőr naplója, 1673–1675. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 60-71. ISSN 0025-0171

Dukkon, Ágnes (2018) Келемен Микеш, Турeцкие письма, Перевод Юрий П. Гусев, Издание подготовили Ю. Гусев, Г. Тюшкеш, О. Хаванова, Москва, Наука, 2017. 611 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 367-370. ISSN 0025-0171

Dános, Valér and Galambosi, Barbara and Hertelendi, Lajos and Hornyik, Zsuzsanna and Varga, Anita and Szabó, Csaba (2022) Minősített folyóirat lett a Belügyi Szemle 2021-ben : Belügyi Szemle a fejlődés útján – határok nélkül = Belügyi Szemle Became a Qualified Journal in 2021 : Belügyi Szemle on the Path of Development – Without Borders. BELÜGYI SZEMLE : A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 70 (3). pp. 443-458. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (elektronikus)

Dóbék, Ágnes (2018) Könyvek Barkóczy Ferenc püspök egri gyűjteményéből. In: Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből : Az Egri Hittudományi Főiskolán 2015. május 7-én és 2016. május 5-én megrendezett konferenciák előadásai. Egri érdeki gyűjtemények kiadványai (1). Egri Érseki Vagyonkezelő Központ, Eger, pp. 77-84. ISBN 978-963-86719-7-4

Dóbék, Ágnes (2019) Reports on European Publishing Culture in the Journals of Western Hungary. In: Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820. Reciti Conference Books (3). Reciti; Institute for Literary Studies of the Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 243-251. ISBN 978-615-5478-70-3

E

Emődi, András (2014) A Nagyváradi Egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (19/4). Szegedi Tudományegyetem, Szeged. ISBN 978-963-306-215-9

Etlinger, Mihály (2023) Az első bártfai énekeskönyv kérdései : Előtanulmány. In: Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450–1630). Reciti konferenciakötetek (23). Reciti, Budapest, pp. 175-195. ISBN 978-61-6255-86-0; 978-615-6255-87-7

F

Faa-Lendvai, Erzsébet Mária (2016) A tihanyi bencések és olvasmányaik a 18. század végén. In: Doktorandusz hallgatók IV. konferenciája, 2015. május 14. EKF Líceum Kiadó, Eger, pp. 41-58. ISBN 9786155621222

Falvay, Dávid (2017) The Italian Version of the Mirror: Manuscripts, Diffusion and Communities in the 14-15th Century. In: In: Wendy R Terry, Robert Stauffer (szerk.), A Companion to Marguerite Porete and The Mirror of Simple Souls. 383 p. : Brill, 2017. pp. 218-239. Brill, Leiden; Boston, pp. 218-239.

Farkas, Gábor (2017) Válasz Borda Lajos állításaira. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 118-123. ISSN 0025-0171

Farkas, Gábor and Boér, Hunor (2017) Ferencesek és székelyek: két elrejtett kincs a páncélszekrény mélyéről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 89-95. ISSN 0025-0171

Farkas, Gábor F. and Zsoldos, Endre (2011) Copernicus in the Carpathian Basin. Beitrage zur Astronomiegeschichte, 11. pp. 9-24.

Farkas, Gábor Farkas (2020) Calliotheca: kincsek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárából, összeáll. és tervezte Horányi Károly, szerk. Krähling Edit, Budapest, MTA KIK, Kossuth, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 76-78. ISSN 0025-0171

Farkas, Gábor Farkas (2019) Elpusztult és lappangó brünni Thuróczy-példányok. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 346-365. ISSN 0025-0171

Farkas, Judit Antónia (2020) Szalonkönyvből műtárgy : Az illusztrált díszkiadások népszerűsítése a 19. század végi Magyarországon. TEMPEVÖLGY: KULTÚRA MŰVÉSZET TUDOMÁNY, 12 (1). pp. 84-96. ISSN 1789-9265

Farkas, Judit Antónia (2022) Szalonkönyvből műtárgy : Az illusztrált díszkiadások, díszművek, albumok divatja a 19. század végi Magyarországon. In: Illusztráció-történetek : Tanulmányok a magyar könyvillusztráció történetéből. Tempevölgy könyvek (45). Balatonfüred Városért Közalapítvány (Tempevölgy), Balatonfüred, pp. 9-29.

Farkas, Judit Antónia (2016) Szana Tamás és a modern magyar bibliofília. In: Natio est semper reformanda : Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére. Kártoli Könyvek - Tanulmánykötet . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 260-271. ISBN 9789634141983

Farkas, Judit Antónia (2020) Állam, társadalom és könyvfogyasztás : A „jó” magyar könyvek kiadásának, vásárlásának és olvasásának serkentésére tett kísérletek a 19. század utolsó harmadában = State, Society and Book Consumption: Efforts to Stimulate the Publication, Purchase and Reading of “Good” Hungarian Books in the Last Third of the 19th Century. In: VERITAS Évkönyv 2019. VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár; Magyar Napló, Budapest, pp. 74-94.

Farkas, Judit Antónia (2020) A „pesti aranyemberek” „széplelkű és finomtollú” utóda : Sacelláry Pál könyvkiadói és írói munkássága. In: „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá” : Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 410-424. ISBN 978-615-5675-43-0

Fehér, Bence (2022) Egy újabb rovásíráskorpusz ígérete. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA, 2 (1). pp. 119-127. ISSN 2786-3522

Fekete, Csaba (2017) Batizi és kátéja. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 261-282. ISSN 0025-0171

Fekete, Csaba (2021) Debrecen imádságos énekeskönyvének (1641) imádságai (RMNy 1874). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (2). pp. 133-175. ISSN 0025-0171

Fekete, Csaba (2020) Geleji Katona kánonainak (RMNy 2260) debreceni példánya. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 243-247. ISSN 0025-0171

Fekete, Csaba (2019) Hodászi tételei (1610) : Megjegyzések az RMNy 1009 leírásához. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (1). pp. 91-94. ISSN 0025-0171

Fekete, Csaba (2018) Kinek és mit ajánlott 1567-ben a debreceni zsinat? MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 211-215. ISSN 0025-0171

Felszeghi, Sára (2016) ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET:TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS A betegség, mint poétikai eszköz a magyar irodalomban = Illness as a poetic tool in the Hungarian literary. Kaleidoscope history, 7 (13). pp. 251-261. ISSN 20622597

Ferenczi, Ilona (2021) A bölcsesség kezdete az Úr félelme : Magyar nyelvű antifónák 16-17. századi kéziratokban és nyomtatványokban, énekeskönyvekben és graduálokban. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Budapest. ISBN 978-615-5167-39-3

Filep, Tamás Gusztáv (2022) Egy mongolképű székely. Néhány megjegyzés Szabó Árpád hagyatékáról. 3 HAVI SZEMLE : ARADI KÖZMŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT. pp. 1-9. ISSN 1843-8911 (Unpublished)

Filep, Tamás Gusztáv (2020) – „… mintha egy idegennel történne minden”. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 28 (2). pp. 202-217. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Fraknói, Vilmos (1879) Andreas Pannonius. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 4 (3). pp. 113-118. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1892) Az új Vatikáni Könyvtár. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 1(17) (1-4). pp. 235-240. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1881) Bibliographiai apróságok. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 6 (4-5). pp. 201-205. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1889) Debrenthei Tamás zágrábi püspök codexe a párisi Nemzeti Könyvtárban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 14 (1-4). pp. 24-25. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1868) Egy ismeretlen Corvin-codex Rómában. SZÁZADOK, 2 (6). pp. 445-447. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1881) Egy érdekes zágrábi kézirat. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 6 (1). pp. 26-30. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1882) Erdélyi János XIV. századbeli canonista ismeretlen munkája Rómában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 7 (5-6). pp. 399-401. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1901) Hadnagy Bálint munkái. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 9 (2). pp. 113-125. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1901) A Korvina-könyvtárban másolt kéziratok Emich Gusztáv gyűjteményében. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 9 (4). pp. 337-348. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1879) Két magyarországi Pontificale a XV. századból. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 4 (2). pp. 83-88. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1880) Két magyarországi unicum a Koppenhágai Királyi Könyvtárban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 5 (5-6). pp. 281-284. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1897) Miklós modrusi püspök élete, munkái és könyvtára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 5(21) (1). pp. 1-23. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1890) Mátyás király leveleinek új kiadásáról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 15 (1-2). pp. 1-10. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1879) A Pray-codex. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 4 (6). pp. 275-278. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1884) Pruisz János váradi püspök pontificáléja. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 9 (1-6). pp. 1-4. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1876) Pázmány Péter két munkájának eddig ismeretlen első kiadásai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 1 (6). pp. 272-276. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1876) Pázmány Péter négy ismeretlen munkája. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 1 (2). pp. 57-67. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1876) Pázmány Péter négy ismeretlen munkája III. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 1 (3). pp. 122-127. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1880) Vitéz János Livius-codexei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 5 (1). pp. 9-15. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1886) Vitéz János által emendált Corvin-codex. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 11 (1-6). pp. 1-7. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1888) Váradi Péter kalocsai érsek misekönyve. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 13 (1-4). pp. 1-8. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1880) Váradon írt Vitéz-codex. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 5 (4). pp. 244-247. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1879) A legrégibb magyar nyomtatvány. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 4 (4-5). pp. 169-180. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1882) Árpád-házbeli szent Erzsébet imádságos könyvei Cividaleban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 7 (1-4). pp. 175-180. ISSN 0025-0171

Frang, Gizella (2015) Az "elit tagjának saját népe szolgálójává kell válnia" - A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 7 (1-2.). pp. 89-94. ISSN 0865-7823

Frauhammer, Krisztina (2020) Longings, Letters and Prayers: Visitor’s Books at Hungarian Marian Shrines. Journal of Global Catholicism, 4 (1). pp. 18-41. ISSN 2475-6423

Földvári, Sándor (1993) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár cirill és glagolita nyomtatványainak helytörténeti kérdései. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: STATYI PO SZLAVJANSZKOJ FILOLOGIJI, 21. pp. 63-74. ISSN 1216-8165

Földvári, Sándor (1998) Az egri főegyházmegyei könyvtár cirill és glagolita nyomtatványai és a görög katolikusok. A KÁRPÁTALJAI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI / VISNIK ZAKARPATSKOGO UGORSKOMOVNOGO NAUKOVOGO TOVARISTVA, 3-4. pp. 78-86.

Földvári, Sándor (1995) Egy, a Székesfehérvári Püspöki Könyvtárban őrzött szerb kéziratos Oktoich provenienciája. In: Az ortodoxia története Magyarországon a XVIII. századig. JATE Szláv Filológiai Tanszék, Szeged, pp. 71-75. ISBN 963-482-086-7

Földvári, Sándor (1996) Habina Lukács egri szláv könyvhagyatékáról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 112 (3). pp. 385-391. ISSN 0025-0171

Földvári, Sándor (2002) A Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója, 1562–1819. HONISMERET, 30 (5). pp. 87-88. ISSN 0324-7627

Földvári, Sándor (1993) Hodinka Antal és a magyarországi cirill könyvészet. In: Hodinka Antal Emlékkönyv. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, pp. 295-302.

Földvári, Sándor (2015) Lutskay Mihály „Historia Carpatho-Ruthenorum” című krónikája és helye a magyarországi reformkori értelmiség irodalmában = The Source of Reception of Anonymus and the Origin of his Reputation in the Russian Historiography: Michajlo Luchkaj's Historia Carpato-Ruthenorum. ELEINK - MAGYAR ŐSTÖRTÉNET, 14 (2). pp. 3-16. ISSN 1588-8487

Földvári, Sándor (2019) The Way of an Exemplar of the First Book of the Suprasl Typography to the Habsburg Empire = Droga egzemplarza pierwszej książki drukarni supraskiej do Cesarstwa Hasburskiego. Orthódoxi Evrópi : Studia do dziejów Kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej = Orthodox Europe : Studies for the history of the Orthodox Church in Eastern Europe, 2. pp. 9-16. ISSN 2545-3823

Förköli, Gábor (2021) Lapszéli dialógus Enyedi György és Milotai Nyilas István között. In: A dialógus formái a magyar régiségben. Egyetemi füzetek (45). Egyetemi Műhely Kiadó; Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 143-159. ISBN 978-606-8886-43-5

Förköli, Gábor and Tubay, Tiziano (2015) Székely írásos verskompiláció magyar nyelven Ágost wolfenbütteli herceg florilegiumából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 443-459. ISSN 0025-0171

G

Gazda, István (2018) Az első ötven év Könyvkereskedők, könyvkiadók, nyomdászok Pesten 1748–1798 között, különös tekintettel az általuk kiadott reáltudományi munkákra = The first fifty years Book merchants, publishers, printers in Pest 1748-1749, concerning especially the textbook publishing. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 423-439. ISSN 20622597

Gazda, István (2014) A Magyar Tudományos Akadémia 1831 és 1848 között megjelent kiadványainak nyomtatástörténeti megjegyzésekkel és teljes szövegű online hozzáférést lehetővé tevő linkekkel ellátott bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 14 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Gazda, István (2020) A legrégibb hazai orvosi és orvosbotanikai nyomtatványok és kéziratos munkák = The earliest medical and Phytomedicinal publications and manuscripts in Hungary. Kaleidoscope history, 10 (21). pp. 179-189. ISSN 20622597

Gazda, István (1993) A szakkönyvkiadás kezdete Pesten (1748-1798). Technikatörténeti Szemle, 20. pp. 159-172. ISSN 0497-056X

Gazdag, Vilmos (2015) Bárány Erzsébet–Csernicskó István (szerk.): Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність/Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Матеріали міжнародної наукової конференції/Nemzetközi tudományos konferencia előadásai. V. Pagyak Kiadója, Ungvár, 2014, 360 p. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 176-179. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2014) Márku Anita: „Po zákárpátszki” Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. „Líra” Poligráfcentrum, Ungvár, 2013, 244 p. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 16 (2). pp. 159-162. ISSN 1335-4361

Gilányi, Gabriella (2021) Új Graduale Strigoniense-töredékek. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK, '19-20. pp. 29-48. ISSN 0139-0732

Gilányi, Gabriella (2022) A kantuále kottaírásai. In: Cantuale Paulinorum XVI. : Zene- és nyelvtörténeti tanulmányok a Czestochowai pálos kantuáléról. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet; Magyar Pálos Rend, Budapest, pp. 75-105.

Gilányi, Gabriella (2023) A zenei fragmentológia mint könyvtörténeti segédtudomány. In: Aut lego vel scribo. Scriptorium, 4 . Szent István Társulat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Moravcsik Gyula Intézet, Budapest, pp. 63-80. ISBN 9789636120665

Glässer, Norbert (2021) Trónváltás mint krízisrítus egy modern háborúban : A neológ izraelita sajtóértelmezések margójára = Change of Throne as Rite of Crisis in a Modern War : To the Margin of Neolog Israelite Press Interpretations. In: "Fogadd a koronát..." : Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (46). Solymossy Sándor Egyesület; Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 147-159. ISBN 978-963-306-797-0

Golub, Xénia (2023) Egy velencei nyomtatású szerb antikva a Todoreszku-gyűjteményből és possessorai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 139 (1). pp. 105-108. ISSN 0025-0171

Golub, Xénia (2023) Szerbek Budán és az Egyetemi Nyomda – Adalékok egy hajdani közösség könyvkultúrájához = Сербы в Буде и Университетская типография – Приложения к книжной культуре одной былой общины. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV-ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 139 (1). pp. 67-91. ISSN 0025-0171

Golub, Xénia (2022) A történeti Magyarország görögkatolikus közösségeihez köthető kézírásos bejegyzések és tulajdonosi jegyek az Országos Széchényi Könyvtár régi szláv cirillikáiban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 138 (4). pp. 494-510. ISSN 0025-0171

Gordán, Edina (2019) Ifj. Teleki József (1701-1729) disszertációgyűjteménye. In: A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek (25). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 132-166. ISBN 978-606-93498-9-2

Gordán, Edina (2018) Teleki Miklós (1704-1746) és Teleki László (1710-1778) ismeretlen könyvjegyzékei. In: A reformáció öröksége : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek (24). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 520-543. ISBN 978-606-93498-8-5

Gordán, Edina (2018) Teleki Sándor (1679-1754) ismeretlen könyvjegyzéke = Unknown Booklist of Sándor Teleki (1679–1754). In: Hagyomány és újítás a 21. századi könyvtárban. Erdélyi Évszázadok. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve (3). Egyetemi Műhely Kiadó; Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 195-202. ISBN 978-606-8886-38-1

Gordán, Edina (2018) Tofeus Mihály (1624-1684) kolligátumkötete a Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtárban. In: A reformáció öröksége : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek (24). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 36-44. ISBN 978-606-93498-8-5

Gordán, Edina (2018) Tofeus Mihály (1629–1684) könyvei a Dési Ferences Rendház könyvtárában = The books of Mihály Tofeus (1629–1684) in the Franciscan Friary Library of Dés. PER ASPERA AD ASTRA: A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVELŐDÉS- ÉS EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI, 5 (1). pp. 49-59. ISSN 2064-6038

Gosztonyi, Gergely and Takács, Dániel (2024) Gondolatszabadság vagy cenzúra? : (Be)tiltott könyvek az Amerikai Egyesült Államok közkönyvtáraiban és iskoláiban. MAGYAR SZEMLE, 33 (5-6). pp. 82-94. ISSN 1216-6235 (nyomtatott); 1588-1237 (elektronikud)

Granasztói, Olga (2020) Se divertir: Les enseignements de la bibliotheque d'une femme aristocrate hongroise á la fin du XVIIIe siecle. In: Les Bibliothèques et L'Économie des Connaissances. Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450–1850 : Colloque international – Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). L’Europe en réseaux. Contribution à l’histoire de la culture écrite 1650–1918 = Vernetztes Europa Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650–1918 (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 1-7. ISBN 978-963-7451-57-7

Grüll, Tibor and Monok, István (1992) Der Katalog der Ungnad-Truber Druckerei in Urach (Tübingen) im Bestand des Stadtarchivs von Sopron (Ödenburg) in Ungarn [Signatur: Lad. XII. ex M. fasc. VII. nr. 297.]. WOLFENBÜTTELER NOTIZEN ZUR BUCHGESCHICHTE, 17 (1). pp. 77-81. ISSN 0341-2253

Gulyás, Borbála (2022) Könyv–tárgy–történet. Újlak város kiváltságlevele (1525/26–1528–1783). In: Látkép 5: Művészettörténeti tanulmányok : Tárgyak, történetek, rétegek. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 271-278.

Gulyás, Borbála (2018) Szentgyörgyi Gábor Nádasdy Tamás-életrajza és sírfelirata Istvánffy Miklós másolati könyvében, valamint a nádor és felesége lékai síremlékén. In: A könyv és olvasója. A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban. MTA-ELTE HECE, Budapest, pp. 59-74. ISBN 978-963-508-886-7

Gulyás, Judit (2021) Mab királyné Zsurnália királynő birodalmában: A tündérmese a viktoriánus sajtóban. In: Doromb : Közköltészeti tanulmányok 9. Doromb. Közköltészeti tanulmányok (9). reciti, Budapest, pp. 443-449.

Gulyás, Judit (2021) A mese értelmezései a Magyar Szépirodalmi Szemlében (1847). In: Doromb : Közköltészeti tanulmányok 9. Doromb. Közköltészeti tanulmányok (9). reciti, Budapest, pp. 257-278.

Gunda, Béla (1969) A szerkesztés tudománya. MAGYAR TUDOMÁNY, 76 (7-8). pp. 480-484. ISSN 0025-0325

Gusztin, Rudolf (2020) Dalármozgalom a Zenészeti Lapokban 1860–1867 között. Sajtóadatbázis. Documentation. UNSPECIFIED.

Gyuricza, Andrea (2022) The National Casino: Its history, library, members and future. In: Folytonosság és megszakítottság a magyar kultúrában. International Association for Hungarian Studies, Budapest, pp. 154-169. ISBN 9786155309090

Gyuricza, Andrea (2020) A Nemzeti Casino múltja és könyvtárának jelene. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 85-105. ISBN 978-963-496-172-7

Györffy, György (1968) Egy XI. századi magyarországi palimpszeszt. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 39 (1). pp. 3-8. ISSN 0024-1512

Gálik, Mihály (2016) A hátsó sorból. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (4). pp. 94-100. ISSN 1587-8694

Gömöri, György (2021) Istvánffy Miklós és Balassi Bálint. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (4). pp. 571-574. ISSN 0025-0171

Gömöri, György (2019) Köleséri Sámuel Royal Society-tagságának előzményei és hitelesítése. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 487-497. ISSN 0025-0171

Gömöri, György (2020) Tolnai Mihály kensingtoni tanár végrendelete. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 257-259. ISSN 0025-0171

H

Haader, Lea and Madas, Edit (2012) Érsekújvári-kódex (Bevezetés). In: Érsekújvári Kódex 1529–1531: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint digitalizált változata CD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (32). MTA Nyelvtudományi Intézet; Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 7-59. ISBN 9786155219238

Haraszti Szabó, Péter (2017) Books and their creators from the medieval Kingdom of Hungary at the University of Prague. STUDIA HISTORICA NITRIENSIA, 21 (1). pp. 17-31. ISSN 1338-7219

Haraszti Szabó, Péter (2018) A prágai egyetem magyarországi diákjainak könyvkultúrája a középkorban = La culture livresque des étudiants de l’université de Prague originaires de Hongrie. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 1-16. ISSN 0025-0171

Hargitai, Henrik (2011) A Gutenberg–galaxis nyitott zárójelben : A tipográfiai galaxis értelmezési lehetőségei, avagy előre megyünk vissza, vagy visszafelé megyünk előre? REPLIKA (76). pp. 75-93. ISSN 0865-8188

Harmatta, János (1984) Az avar rovásírásos edényfeliratok Haithabuban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (2). pp. 261-271. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1964) Egy párthus felirat Nyugat-Kazahsztánból. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 11 (3-4). pp. 231-249. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1984) A környei avarkori rovásírásos felirat. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (1). pp. 100-113. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1982) A szogd „régi levelek” : A levélírás kezdetei Közép-Ázsiában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 33. pp. 3-19. ISSN 0025-0368

Hausner, Gábor and Klaniczay, Tibor and Kovács, Sándor Iván and Monok, István and Orlovszky, Géza (1991) A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Zrínyi Könyvtár (4). Zrínyi Kiadó, Budapest. ISBN 963-327-002-2

Hegyi, Ádám (2022) Olcsai Gaál András (?–1742) hagyatéka (1717–1777). MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (2). pp. 243-251. ISSN 0025-0171

Hegyi, Ádám (2024) Verbotene Bücher in Ungarn im 18. Jahrhundert: Basler Verfasser aus dem 17. Jahrhundert in Bibliotheken der ungarländischen Studenten. In: Wissenstransfer : Der Einfluss des Schweizer Buches auf Ost- und Westeuropa in der Zeit des Ancien Régime. Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte (32). Theologischer Verlag, Zürich, pp. 361-371. ISBN 978-3-290-18624-1 (print); 978-3-290-18625-8 (PDF)

Hegyi, Ádám (2024) Verspätetes Interesse - humanistische Bücher in den Bibliotheken der ungarländischen Studenten in Basel im 18. Jahrhundert. In: Wissenstransfer : Der Einfluss des Schweizer Buches auf Ost- und Westeuropa in der Zeit des Ancien Régime. Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte (32). Theologischer Verlag, Zürich, pp. 345-359. ISBN 978-3-290-18624-1 (print); 978-3-290-18625-8 (PDF)

Hegyi, Ádám Alex (2015) Die Rolle der Buchbinderprediger in der Meinungsformung von ungarischen und deutschsprachigen reformierten Gemeinden am Ende des 18. Jahrhunderts bezüglich der gedruckten Bücher im südöstlichen Teil des Königreichs Ungarn. In: Knihy v proměnách času. Opera Romanica (16). Jihoceska univerzita, Ceske Budejovice, pp. 94-115. ISBN 978 80 7394 542 8

Hegyi, Ádám Alex (2019) Die Rolle der in Basel erstellten Dissertationen ungarländischer Medizinstudenten in der Erweiterung der medizinischen Kenntnisse im Laufe des 18. Jahrhunderts im Königreich Ungarn. Gesnerus : Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences. ISSN 0016-9161 (Submitted)

Hegyi, Ádám Alex (2018) Die Rolle von Samuel Werenfels in Bezug auf die Milderung von konfessionellen Auseinandersetzungen im Königreich Ungarn im Laufe des 18. Jahrhunderts. ZWINGLIANA. ISSN 0254-4407 (Submitted)

Hegyi, Ádám Alex (2017) „Hungarica” in der Sammlung von Universitätsschriften Trews. JAHRESBERICHT DER BUCHWISSENSCHAFT AN DER FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITäT ERLANGEN-NŰRNBERG : FORSCHUNG UND LEHRE, 8. pp. 33-36. ISSN 2195-903X

Hegyi, Ádám Alex (2015) A Kárpát-medencéből a Rajna partjára. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen. ISBN 978-963-12-1038-5

Hegyi, Ádám Alex (2021) Kéziratos könyvek olvasói és befogadói a református egyházban a 18. században. In: "... Tanácsaid hűség és igazság". Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Tiszáninneni Református Egyházkerület, Budapest, Sárospatak, pp. 197-212.

Hegyi, Ádám Alex and Rózsa, Katinka (2022) Der Buchhandel zwischen der Stadt Basel und dem Königreich Ungarn im 18. Jahrhundert. MITTEILUNGEN DER GESELLSCHAFT FUR BUCHFORSCHUNG IN OSTERREICH, 23 (1). pp. 21-33. ISSN 1999-5660

Heltai, János (2023) Melius Juhász Péter, Hitviták és könyörgések, szerk. Oláh Róbert, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei, 2022 (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (139). pp. 295-300. ISSN 0025-0171

Hende, Fanni (2020) Egy erdélyi antifonále provenienciájának kérdései. In: „Mestereknek gyengyének". Országos Széchényi Könyvtár; Szent István Társulat, Budapest, pp. 79-91. ISBN 9789632778662

Hende, Fanni (2016) György Domokos, Norbert Mátyus, Armando Nuzzo (eds): Vestigia. Mohács előtti magyar források olasz könyvtárakban [Fonti ungheresi dall' epoca prima della battaglia di Mohács nelle biblioteche italiane]. Piliscsaba, 2015, 252 pp. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 16 (1-2). pp. 282-286. ISSN 1585-079X

Hende, Fanni (2023) Mit árulnak el az erdélyi antifonále leveleibe kötött őrzőkönyvek? In: Scriptorium V. Szent István Társulat, Budapest, pp. 1-9. (Submitted)

Hende, Fanni (2022) Samarjai Máté János agendájának kötése és possessorai. ACTA PAPENSIA, 22 (1-2). pp. 131-136. ISSN 1587-6292

Hende, Fanni (2022) Újabb töredék a Zalka-antifonáléból. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (1). pp. 111-115. ISSN 0025-0171

Hende, Fanni and Korondi, Ágnes (2016) Gyógyító szavak és füvek: Egy XVI. század eleji kéziratos receptgyűjtemény margójára. In: Alexander multifrons: Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA–R Egyesület Füzetei (8). Argumentum Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 103-108.

Hevesi, Andrea (2018) A Somogyi-könyvtár Vizsolyi Bibliája. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 216-221. ISSN 0025-0171

Holl, András (2021) Csillagászati évkönyvek a XVII-től a XXI. századig. In: Meteor csillagászati évkönyv 2022. Hungarian Astronomical Association, Budapest, pp. 225-234.

Holl, Béla (2000) Laus librorum. METEM-könyvek (26). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest. ISBN 963-8472-46-4

Holl, Béla (1963) Pest-Buda polgárainak könyvkultúrája a XVII—XVIII. században. In: Tanulmányok Budapest múltjából. Budapest várostörténeti monográfiái, 15 (24). Akadémiai Kiadó, Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 289-326.

Horváth, Mária (2020) Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának négy újabb, Esztergomban fellelt kötete. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 42-45. ISSN 0025-0171

Hosszú, Gábor and Kovács, Ferenc (2016) Topological Analysis of Ancient Glyphs. In: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2016), 2016. október 9-12., Budapest, Magyarország.

Hosszú, Gábor László (2017) Phenetic Approach to Script Evolution. In: Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter 4. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik (11). Books on Demand Gmbh, Norderstedt, pp. 179-252. ISBN 978-3-7448-3877-1

Hubert, Ildikó (2001) Kánya Athanáz ének-másolatai teológiai jegyzetében (1743). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 105 (5-6). pp. 707-711. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Hubert, Ildikó (1988) A Pápai énekeskönyv-töredék. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 25. pp. 183-189. ISSN 0586-3708

Hubert, Ildikó (2000) "Régi nagy Patrónánk": Kánya Athanáz ének-másolatai teológiai jegyzetében (1743). ÚJ HEVESI NAPLÓ, 10 (8). pp. 47-49. ISSN 1417-7080

Hubert, Ildikó (2011) „Szent Margit arany szőlő…” : „Szép” litánia és könyörgés. In: Crescit eundo: Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei (4). Argumentum Publishing House; OSZK; MTA Irodalomtudományi Intézet; MOKKA-R Egyesület, Budapest, pp. 99-103. ISBN 9789634466390

Hudi, József (2005) Az egyházi levéltárak kiadványai az 1990-es években. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 5 (3-4). pp. 269-287. ISSN 1587-6292

Húbert, Ildikó (1986) Adalék az Erdélyi Kéziratkiadó Társaság történetéhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 102 (1). pp. 88-91. ISSN 0025-0171

Húbert, Ildikó (1985) Az Útitárs című imakönyv első kiadása (1639). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 101 (1). pp. 58-62. ISSN 0025-0171

Húbert, Ildikó (1983) Erdélyi humanisták bejegyzései Brunfels Herbariumába. Irodalomtörténeti Közlemények, 87 (6). pp. 660-664. ISSN 0021-1486

I

Iancu, Laura (2017) Bodor Anikó – Paksa Katalin: Vajdasági magyar népdalok V. Forum Könyvkiadó – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Újvidék – Zenta, 2016. 668 p. CD melléklet. ETHNOGRAPHIA, 128 (2). pp. 338-339. ISSN 0014-1798

Iancu, Laura (2023) "Művelődéstörténetünkben sajtókuriózum" : A Moldvai Magyarság folyóirat története és üzenetei. PRO MINORITATE. pp. 17-34. ISSN 1216-9927

Iancu, Laura (2017) Tudománnyal a művelődés szolgálatában. Halász Péter: „Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2015. 464. ERDÉLYI MÚZEUM, 79 (2). pp. 188-190. ISSN 1453-0961

Iszáj, Fruzsina (2017) Terápia és rendszerszemlélet (Schmelowszky Ágoston (2012): A lélek rejtett ösvényein. A pszichoanalízis aktualitása a klinikumon innen és túl. Oriold és Társai Kiadó, Budapest). Alkalmazott pszichológia, 17 (1). pp. 139-141. ISSN 1419-872X

Iván, Dániel and Koi, Gyula (2017) Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről (negyedik kiadás, 2015. évi lenyomat). POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 407-414. ISSN 1786-6553

Iván, Dániel and Koi, Gyula (2017) Új Btk. kommentár I–VIII. kötet (frissítésekkel). POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 420-426. ISSN 1786-6553

J

Jakovljević, Dragan (2018) Kiadói és nyomdai tevékenység a szerbek körében a középkor végén és az újkor hajnalán. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 67-80. ISBN 978-963-489-061-4

Jankovics, József and Zvara, Edina (2009) Sok jámbor kévánja, ha e szent bibliát magyar nyelven láthatnája és olvashatnája. ISKOLAKULTÚRA, 19 (3-4). pp. 138-147. ISSN 1215-5233

Juhász, Dezső (2022) Benkő Loránd és a Magyar Nyelv = Loránd Benkő and Magyar Nyelv. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 52-60. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Juhászné Klér, Andrea and Kun, Zsuzsanna and Toarniczky, Andrea (2022) Publikálok, tehát létezem?!: Fiatal oktató-kutatók fenntartható válaszai a publikációs elvárásokra. EDUCATIO, 31 (2). pp. 264-280. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Jávor, Anna (2016) Bücher und Fresken Die künstlerische Ausstattung von Barockbibliotheken in Ungarn. In: bibliothèques décors (XVIIe-XIXe siècle) = Bibliotheken, Dekor (17.-19. Jahrhundert) = Biblioteche decorazioni (XVII-XIX secolo). Bibliothèque de l’Académie hongroise des sciences - Bibliothèque nationale centrale de Rome - Éditions des Cendres, Budapest - Rome - Paris, pp. 121-143. ISBN 978-2-86742-254-6

K

Karmacsi, Zoltán (2012) Hasznos nyelvészet?! Hogyan lehet hasznos az egyszerű ember számára a nyelvészet? (Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. p. 235.). KÖZOKTATÁS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA, 1-2.. p. 33.

Karmacsi, Zoltán (2012) Módszertani útmutató az anyanyelv oktatásához. (Beregszászi Anikó: A lehetetlent lehetni. Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2012. 112 p.). Acta Beregsasiensis : a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola évkönyve, 2. pp. 239-240.

Karmacsi, Zoltán (2012) Éljünk jogainkkal! „…ha egyik Nemzetnek nyelve ott vagyon, az másiké is legyen ott.” (Csernicskó István szerk.: Nyelvek, emberek, helyzetek). Acta Beregsasiensis: a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola évkönyve, 1. pp. 143-147.

Kasza, Péter (2020) Brevissima responsio avagy Nagyon rövid viszontválasz Botlik Richárdnak. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 60-62. ISSN 0025-0171

Kasza, Péter (2019) „Kézirat sosem ég el” : Caspar Ursinus Velius mohácsi csatáról írott beszámolójának és egyéb töredékeinek kézirata az OSZK-ban = „Un manuscrit ne disparaît jamais dans le feu” : Le manuscrit de la relation de Caspar Ursinus Velius sur la bataille de Mohács et d’autres fragments conservés à la BN de Hongrie. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (1). pp. 36-49. ISSN 0025-0171

Kasza, Péter (2019) „Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.” Kritikai észrevételek Botlik Richárd Előszó egy elveszettnek hitt szövegváltozat magyar nyelvű kiadásához című írásához. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (1). pp. 95-116. ISSN 0025-0171

Kasza, Péter and Petneházi, Gábor (2023) Gian Michele Bruto magyar történetei - A Rerum Ungaricarum Libri szöveghagyománya = The Hungarian Histories of Gian Michele Bruto: The Tradition Manuscript of the Rerum Ungaricarum libri. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV-ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 139 (1). pp. 22-66. ISSN 0025-0171

Katona, Vilmos (2016) Metszet: egy tudományos folyóirat születése = Metszet: Birth of a Scientific Journal. Recognition by Scopus for Academic Writing in Hungary and East-Central Europe. METSZET, 7 (6). pp. 50-54. ISSN 2061-2710

Kecskeméti, Gábor (2023) Ecsedi Báthory István egy humanista olvasmányáról = On a Humanist Reading of István Báthory of Ecsed. In: A latin nyelv a kora újkori Magyarország és Erdély kultúrájában és művelődésében. Convivia Neolatina Hungarica (5). Lazi Könyvkiadó, Szeged, pp. 141-152. ISBN 9789632675732

Kecskeméti, Gábor (2023) Humanist Texts in a Digital Age. CAMOENAE HUNGARICAE, 8. pp. 5-20. ISSN 1786-5484 (print); 3004-1104 (online)

Kecskeméti, Gábor (2023) Vis rerum immutandarum : Kép- és szövegalkotó erők az eszme- és az irodalomtörténetben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-7451-95-9

Kecskés, Gusztáv (2016) [Book review on] Une diplomatie culturelle dans les tensions internationales. La France en Europe centrale et orientale (1936‒1940/1944‒1951). By Annie Guénard-Maget. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: P.I.E. Peter Lang, 2014. 364 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 5 (3). pp. 726-729. ISSN 2063-8647

Kelecsényi, Ágnes (2008) A Selyemút rejtett kincsei. KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP, 20 (1). pp. 30-31. ISSN 0865-1329

Kempf, Béla (2023) Ligeti Lajos és a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának Keleti Gyűjteménye. PASSAGES : AZ ORIENT PROJEKT MAGYAR–ÁZSIAI KAPCSOLATTÖRTÉNETI PLATFORM ÉVKÖNYVE, 1. pp. 407-416. ISSN 2939-8584 (nyomtatott); 2939-8592 (elektronikus)

Kerekes, Pál (2015) Amit az e-könyv olvasásról tudni érdemes! KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS, 2015 (1). pp. 31-35. ISSN 1216-6804

Kerekes, Pál (2011) Jersze elektronikusan is! A könyv a digitális kultúrában. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (1-4). pp. 162-180. ISSN 1587-8694

Kerekes, Pál (2018) Könyvingyenesség a nyomtatott és a digitális korban. KORUNK (KOLOZSVÁR), 2018 (2). pp. 112-118. ISSN 1222-8338

Kerekes, Pál and Kiszl, Péter (2014) E-book krónika: fejezetek az elektronikus könyv történetéből. KORUNK (KOLOZSVÁR) (10). pp. 15-26. ISSN 1222-8338

Keveházi, Katalin and Monok, István (1990) A Csongrád megyei Levéltár ferences kódexe. In: Collectanea Tiburtiana. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (10). József Attila Tudományegyetem, Szeged, pp. 65-82. ISBN 963-481-831-5

Keveházi, Katalin and Monok, István (1986) Régi könyveink és kézirataink katalógusai : XVI. századi könyvek. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae (1). JATE, Szeged. ISBN 963-481-757-2

Keveházi, Katalin and Monok, István (1985) XVI-XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a csíksomlyói ferences rendház könyvtárában. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 21. pp. 121-128. ISSN 0586-3708

Kiesz, Réka (2022) A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára-sorozat bibliográfiai feltárása. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 138 (3). pp. 339-367. ISSN 0025-0171

Kincses, Zsolt (2009) Gazdasági fejlődés és környezeti fenntarthatóság. [Ramon Lopez – Michael A. Toman: Economic Development & Environmental Sustainability Oxford University Press, 2006. 505 p. ISBN 0-19-929799-1 978-0-19-929799-3]. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2009 (1). pp. 153-157. ISSN 0865-7823

Király, Péter (2016) Johannes Thesselius kottás bejegyzése Clemens Hizler emlékkönyvébe (1611). In: MONOKgraphia. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 371-374. ISBN 9789630987028

Kis, Iván (2023) Révay Péter, De monarchia et sacra corona regni Hungariae centuriae septem – A magyar királyság birodalmáról és Szent Koronájáról szóló hét század, tomus I–II., kiad. Tóth Gergely, Benei Bernadett, Jarmalov Rezső, Sánta Sára, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, 2022. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (139). pp. 302-304. ISSN 0025-0171

Kis, József (2024) Az Egyesült Nemzetek Lapja – avagy hogyan látták a "Fehér Partizánok" a világot? In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (20). EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 173-190. ISBN 978-963-496-264-9

Kisdi, Klára (2019) Egy tizenkét darabos PAZL Varjú Elemér hagyatékából : Lambachi kódextöredékek az OSZK-ban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 253-278. ISSN 0025-0171

Kisdi, Klára and Lauf, Judit (2016) Gyógyír a püspöknek : Az orvosi receptek titkai Filipec János pontifikáléjában. In: Alexander multifrons : Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA–R Egyesület füzetei (8). Argumentum Kiadó; OSZK, Budapest, pp. 109-116. ISBN 978-963-446-781-6

Kiss, Gábor (2020) Az egri Főegyházmegyei Könyvtár egyházjogi állományának vizsgálata a könyvtár alapításától 1899-ig = Untersuchung der kirchlichen Bestände der Erzdiözesanbibliothek Eger von der Gründung der Bibliothek bis 1899. In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 113-126. ISBN 978-963-496-159-8

Kiss, Margit (2021) Kritikai kiadások. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 47 (1). pp. 3-4. ISSN 0133-2368

Kiss, Tamás (2016) Gróf Zichy Ferenc győri püspök könyvkatalógusa 1752-ből. In: Primus Inter Omnes : Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások (25). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 367-381. ISBN 978 615 5035 13 5

Kiss, Ágnes (2021) Korképek. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 29 (1). pp. 163-170. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Kiséry, András (2012) An author and a bookshop: publishing Marlowe’s remains at the Black Bear. PHILOLOGICAL QUARTERLY, 91 (3). pp. 361-392. ISSN 0031-7977

Klaniczay, Tibor (1978) A Zrínyi-nyomda mini-hasonmásai a magyar nyomdászat történetéről (A Budai krónika, 1973; M, Tótfalusi Kis Miklós Mentsége, 1974; Bod Péter és a magyar nyomdászat, 1975; Landerer és Heckenast urak metszvényei, 1976; a köteteket bevezette - a két utóbbi esetében válogatta is - Haiman György, a tipográfia és kötésterv Erdélyi János munkája). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 82 (3). p. 406. ISSN 0021-1486

Klestenitz, Tibor (2021) „Amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek”. A sajtó szerepének megítélése a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban, 1867–1890 = „Ce Qu’on vous Chuchote aux Oreilles, Professez le Publiquement” – Comment les Feuilles Ecclésiastiques et Scolaires Protestantes ont vu le Rôle de la Presse, 1867–1890. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA. pp. 554-570. ISSN 0025-0171

Klestenitz, Tibor (2018) Az Egri Főegyházmegye katolikus sajtója a dualizmus korában. In: Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből. Egri Érseki Vagyonkezelő Központ, Eger, pp. 139-152. ISBN 9789638671974

Klestenitz, Tibor (2018) Az egri katolikus sajtó a két világháború között. In: Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből. Egri Érseki Vagyonkezelő Központ, Eger, pp. 181-195. ISBN 9789638671974

Klestenitz, Tibor (2022) Az első világháború a magyar protestáns sajtó tükrében = The First World War in the Hungarian Protestant Press. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (1). pp. 57-74. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Klestenitz, Tibor István (2018) Az Esztergom, egy regionális néppárti lap első évei. In: Médiatörténeti tanulmányok 2018. MTA BTK, Budapest, pp. 35-50.

Klestenitz, Tibor István (2018) Hiperlojalitástól a királysértésekig. Ferenc József ábrázolása a dualizmus korának magyar sajtójában. In: VERITAS Évkönyv 2017. Magyar Napló; Veritas Történetkutató Intézet, Budapest, pp. 41-56.

Knapp, Ilona Éva (2017) Ismeretlen 18. századi nyomtatványok [3.]. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 237-245. ISSN 0025-0171

Knapp, Ilona Éva (2017) "Luther-nyomtatványok" - "Martin Luther in Prints" : A lutheri reformáció emlékei az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban a XVI-XVII. századból. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Budapest. ISBN 9789632849225

Knapp, Ilona Éva (2018) Palingenius Zodiacus vitae-je a magyarországi Album Amicorumokban. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 1 (2). pp. 115-136. ISSN 2560-2659

Knapp, Ilona Éva (2015) A történeti könyvállományok bővülési lehetősége – ismeretlen nyomtatványok azonosítása 1800 előttről. In: Hagyományok és kihívások, 2014.03.05, Budapest.

Knapp, Éva (2005) Adalékok a 18. század végi nyelvi archaizálás kérdéséhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 121. pp. 167-192. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1997) A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat- és Ritkaságtára: Tudományos ismertető. In: Szögi László (szerk.) Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 21-40.

Knapp, Éva (1993) A Codex Germanicus / Der Codex Germanicus. Helikon, Budapest. ISBN 963-208-205-2

Knapp, Éva (2007) Egy Szent Lászlót ábrázoló 18. századi tézislap ikonográfiai meghatározásához. In: Summa. Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok : a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalomtudományi Intézetének sorozata (7). Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, pp. 163-175. ISBN 978-963-9206-42-7

Knapp, Éva (1997) Egy XVII. századi népszerű imádságoskönyv: az Officium Rákóczianum története I. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 113. pp. 149-166. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1997) Egy XVII. századi népszerű imádságoskönyv: az Officium Rákóczianum története II. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 113. pp. 282-298. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2003) Egy fantom "vándornyomdász" a XVIII-XIX. század fordulóján: Berei Farkas András kiadói és terjesztői tevékenysége I. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 119 (1). pp. 18-41. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2003) Egy fantom "vándornyomdász" a XVIII-XIX. század fordulóján: Berei Farkas András kiadói és terjesztői tevékenysége II. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 119 (2). pp. 149-165. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2001) Egy ismeretlen magyar nyelvű orvosi nyomtatvány 1660-ból. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 117. pp. 301-317. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1994) Egy tévesen feltételezett XVIII. századi nyomda: Máriavölgy (1730-1736). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 110. pp. 412-417. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2007) Et tu Hungaria cum paulinis crescis - És te Magyarország a pálosokkal virulsz. In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok. Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 2 (4/1). Szent István Társulat, Budapest, pp. 709-720. ISBN 9789637359

Knapp, Éva (2013) „Ex mellifluis verbis” Martin von Cochem (Linius, 1634−1712) imádságoskönyve magyarul (1681). STUDIA LITTERARIA, 52 (3-4). pp. 341-362. ISSN 0562-2867

Knapp, Éva (2019) Fordítás és irodalom a XVIII. században : Könyvészeti tanulságok, másodlagos bibliográfiák, módszer. KÖNYVTÁRI FIGYELŐ, 29(65) (1). pp. 99-103. ISSN 0023-3773 (nyomtatott); 1586-5193 (online)

Knapp, Éva (1994) Gilgengart: Egy német nyelvű imádságoskönyv a 16. század elejéről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 110. pp. 130-154. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2005) Johann Heinrich Alsted könyvtárának egy kötete a budapesti Egyetemi Könyvtárban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 121. pp. 56-64. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2006) Kódexeink világa. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122. pp. 373-375. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2006) Kódexeink világa: Kiállítás a budapesti Egyetemi Könyvtár Dísztermében 2006. május 29. - július 7. - Codices manuscripti: Medieval manuscripts of the University Library Budapest. Exhibition at the Hall of the University Library Budapest 29 May - 7 July 2006. Documentation. Budapesti Egyetemi Könyvtár, Budapest.

Knapp, Éva (2017) Librum evolvo: Eszme- és könyvtörténeti tanulmányok a XVI–XX. századból. reciti, Budapest. ISBN 978-615-5478-34-5

Knapp, Éva (1997) Módszertani megjegyzések a Budapesti Egyetemi Könyvtár Bibliotheca Antiquissima különgyűjteményének rekonstrukciójához. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 113. pp. 232-238. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2011) Officium Rákóczianum – Pótlások. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127. pp. 103-106. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2000) Officium Rákóczianum. Az I. Rákóczi Ferencről elnevezett imádságoskönyv története és nyomtatott kiadásai. Borda Antikvárium, Budapest.

Knapp, Éva (2019) Palingenius Zodiacus vitae-je a magyarországi könyvtárakban. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ (3). pp. 93-110. ISSN 2560-2659 (nyomtatott); 2677-0903 (elektronikus)

Knapp, Éva (2003) Popularitás és literátusság között: Berei Farkas András, a vándorpoéta és könyvárus. KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR, 25. pp. 179-247. ISSN 0139-1305

Knapp, Éva (2014) Premontrei breviárium és collectionale – Premonstratensian Breviary and Book of Collects. In: Kép és kereszténység = Image and Christianity. Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma, pp. 284-285. ISBN 978-963-9053-94-6

Knapp, Éva (2014) Tetraevangelion, Janus Pannonius evangéliumoskönyve – Tetraevangelion, Book of Gospel of Janus Pannonius. In: Kép és kereszténység = Image and Christianity. Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma, pp. 268-271. ISBN 978-963-9053-94-6

Knapp, Éva (2012) „Wirtusfű Wirágból kötöm Wers Rósáit” Egy ismeretlen Berei Farkas András-nyomtatvány 1820-ból. In: Doromb. rec.iti, Budapest, pp. 195-202.

Knapp, Éva (2017) Zrínyi Miklós Adriai tengernek Syrenaia (Bécs, 1651) - a díszcímlap könyvészeti, ikonográfiai és irodalmi értelmezéséhez. KÖNYVTÁRI FIGYELŐ, 27(63) (2). pp. 266-271. ISSN 0023-3773 (nyomtatott); 1586-5193 (online)

Knapp, Éva (1997) A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek jellemzői. In: Szögi László (szerk.) Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 123-160.

Knapp, Éva (1999) A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek jellemzői. II. In: Szögi László (szerk.) Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 93-129.

Knapp, Éva (2009) A csillagok törvényei. - The Laws of the Stars. Kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtár XVI. századi csillagászati nyomtatványaiból. - 16th century Astronomical Prints at the ELTE University Library (2009). Documentation. Budapesti Egyetemi Könyvtár, Budapest.

Kocsis, Dorottya (2022) Bethlen Miklós tankönyve a 17. századból. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 138 (4). pp. 547-553. ISSN 0025-0171

Kocsis, Lajos (2018) Györgyjakab Márton csíkszeredai nyomdász könyvkiadói tevékenysége (1884–1899) = L’activité éditoriale de Márton Györgyjakab (1884–1899), imprimeur á Csíkszereda. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 56-64. ISSN 0025-0171

Koi, Gyula (2022) "Hogy még azok is, akik Themis szent művészetétől áthatva nincsenek…" : Kovachich Márton György, valamint Pfahler Károly, továbbá Péterfalvi Molnár István jogtudományi munkáira vonatkozó három, könyvészetileg ismeretlen 19. századi egyleveles, latin nyelvű előfizetési felhívás = „Damit diejenige auch, die von der heiligen Kunst von Themis nicht durchdrungen sind...” : Drei, bibliographisch unbekannte, einblättrige, lateinische Subskriptionseinladungen, die sich auf die rechtswissenschaftlichen Arbeiten von Márton György Kovachich, sowie Károly Pfahler, weiterhin István Péterfalvi Molnár beziehen. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 20 (3). pp. 38-45. ISSN 0237-7284

Koleszár, Krisztián (2022) Egy, a bódvaszilasi plébánián fellelt papi szemináriumi tankönyvről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (2). pp. 257-261. ISSN 0025-0171

Korondi, Ágnes (2017) Codices and Codex Fragments: A Hungarian Workshop of Codicology and Medieval Literature. Museikon: A Journal of Religious Art and Culture (1). ISSN 2601 - 2200

Korondi, Ágnes (2018) Eucharisztikus imádságok a késő középkori magyar nyelvű imakönyvekben. In: Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, BUDAPEST, pp. 133-150. ISBN 978-963-5088-98-0

Kosáry, Domokos (1981) A magyar sajtó megszületése = Die Geburt der ungarischen Presse. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 97 (1-2). pp. 7-15. ISSN 0025-0171

Kovács, Andrea (2015) Pozsonyi-e az „I” kódex? MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 305-311. ISSN 0025-0171

Kovács, Annamária (2018) Jakubovich Emil jegyzetei a Königsbergi töredék őrzőkódexéről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 328-336. ISSN 0025-0171

Kovács, Eszter (2018) Biblikus cseh nyelvű liturgikus népénekek az Eucharisztiáról és az Úrvacsoráról a 17. századi magyarországi énekeskönyvekben. In: XI. Lelkiségtörténeti Konferencia Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon. (Submitted)

Kovács, Eszter (2021) Ivona Kollárová, Tajne: nebezpečná myšlienka a netransparentnosť komunikačných sietí v čase nepokoja (1789–1799), Bratislava, Veda, 2020. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (2). pp. 278-280. ISSN 0025-0171

Kovács, Eszter (2015) Általános igézet. Egy tanulságos helyzetkép. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 69 (11). pp. 115-118. ISSN 0133-1167

Kovács, Nándor Erik (2011) Mozaikok İbrahim Müteferrika szellemi hagyatékából. In: Dobrovits Mihály. „A segítő kéznek ez a mesterfogása.” VIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. UNSPECIFIED, pp. 223-253. ISBN 9-788080-624477

Kovács, Teofil (2016) „Le rajzoltam a magam tékámat…” : Szilágyi Sámuel könyvszekrényleírása 1740-ből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 368-371. ISSN 0025-0171

Kristó, Gyula (1984) Források kritikája és kritikus források az 1040-es évek magyar történetére vonatkozóan I. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 100 (3). pp. 159-175. ISSN 0025-0171

Kristó, Gyula (1984) Források kritikája és kritikus források az 1040-es évek magyar történetére vonatkozóan, II. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 100 (4). pp. 285-299. ISSN 0025-0171

Kristó, Gyula (1985) Gellért püspök, valamint Péter és Aba Sámuel királyok viszonyának kérdéséhez. (Válasz Gerics Józsefnek.). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 101 (2). pp. 170-180. ISSN 0025-0171

Kristóf, Ibolya and Lencsés, Ákos (2016) Pillanatképek Zágráb könyves életéből. KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP (6). pp. 33-38. ISSN 0865-1329

Kulcsár, László (2009) Az állam, a társadalom és a "poszt-szocialista" gazdasági viszonyok. [John Pickles (ed.): State and Society in Post – Socialist Economies. Palgrave, MacMillan 2008. 262.p. New York. ISBN: 978-0-230-52214-5]. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2009 (1). pp. 147-152. ISSN 0865-7823

Kulcsár, László (2010) Multikulturalitás és kisebbségek az Európai Unióban. [Bielik, Peter – Elena Horská – Danka Moravčiková (eds): Economic relations and Citizenship in Multicultural Europe of Regions. Slovak University of Agriculture in Nitra. 2009. 119. p. ISBN 978-80-552-0250-1] [Bodó, Barna – Tonk, Márton (eds): Nations and National Minorities in the European Union. Scientia. Cluj - Napoca. 2009. 261. p. ISBN 978-973-1970-22-6]. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2010 (1). pp. 202-207. ISSN 0865-7823

Kulcsár, László (2010) Új európai vidékfejlesztési koncepció – de egyelőre nem a gyakorlatban. [Jan Douwe van der Ploeg - Terry Marsden (eds): Unfolding Webs. The Dynamics of Regional Rural Development. Van Gorcium 2008. 262.p. ISBN: 978-90-232-4484-4]. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2010 (1). pp. 192-195. ISSN 0865-7823

Kusper, Judit (2020) Periodikus emancipáció. Az Uránia folyóirat emancipációfogalmai a XVIII. század végén. In: Emancipáció – Tegnap és ma. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 159-166. ISBN 978-963-496-165-9

Kákosy, László (1971) Ein magischer Papyrus des Kunsthistorischen Museums in Budapest. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 19. pp. 159-177. ISSN 0044-5975

Károlyi, Bálint (2020) Adalékok egy soproni ügyvéd műveltségéhez : Vitnyédy István és könyvtára = Contributions à l’étude de la culture d’un juriste de Sopron : István Vitnyédy et sa bibliothèque. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 183-202. ISSN 0025-0171

Kárpáti, László (2017) A gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek eredete? (Angus Deaton: A nagy szökés. Egészség, gazdagság, és az egyenlőtlenségek eredete. Fordította: Felcsuti Péter, Corvina Kiadó, Budapest, 2017, 417 o.). KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 64 (12). pp. 1343-1347. ISSN 0023-4346

Kónya, Franciska (2019) Virág Jácint kéziratos elmélkedésgyűjteménye. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 482-489. ISSN 0025-0171

Könczöl, Miklós (2016) Tremmel Flórián: Retorika és igazságszolgáltatás. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 57 (1). pp. 102-107. ISSN 0002-564X

Köpeczi, Béla (1955) Bethlen Miklós francia emlékiratai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 59 (3). pp. 296-304. ISSN 0021-1486

Köpeczi, Béla (1982) Pázmány Imádságos Könyve mint udvarlás tárgya = Le Livre de Prières de Pázmány: objet de galanterie. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 98 (1). pp. 1-8. ISSN 0025-0171

Köpeczi, Béla (1981) A Rákóczi-szabadságharc a külföldi közvéleményben = La guerre d'indépendance hongroise du début du XVIIIe siècle et l'opinion publique de l'étranger. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 97 (1-2). pp. 16-22. ISSN 0025-0171

Körmendy, Kinga (2015) Cameralia documenta pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 491-494. ISSN 0025-0171

Körmendy, Kinga (2017) A Vörösmarty-gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában és Régi Könyvek Gyűjteményében, Összeállította Horányi Károly, Budapest, MTA KIK, 2016. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 255-257. ISSN 0025-0171

Körmendy, Kinga and Nobilisné Lauf, Judit and Madas, Edit and Sarbak, Gábor (2021) Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei. Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, VII-A . Esztergom Cathedral Library; Akadémiai Kiadó; Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Esztergom, Budapest. ISBN 9789632007144

Körmendy, Kinga and Veselovská, Eva (2015) Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms I 3c jelzetű antifonáléjának egy töredéke a Nagyszombati Városi Levéltárban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 300-302. ISSN 0025-0171

L

Landgraf, Ildikó (2017) Nemzeti érzés és királyhűség (1848–1849 hőseinek és az uralkodócsalád tagjainak megjelenése a Vasárnapi Ujság lapjain szövegfolklorista szemmel). In: A véleménysajtótól a tömegsajtóig. Médiatudományi Könyvek . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 39-57. ISBN 978-963-416-083-0

Lauf, Judit (2015) Ki jósolta meg II. Ulászló magyar király halálát? In: Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus : Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Budapest, pp. 25-26. ISBN 978-963-12-3172-4

Lauf, Judit (2019) Magyar nyelvemlékszövegek egy 16. század eleji pálos misekönyvben = Old Hungarian Glosses and Texts in an Early 16th-century Pauline Missal. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (1). pp. 18-35. ISSN 0025-0171

Lauf, Judit (2018) Pseudo Ptolemaeus Centiloquiuma Vácott : Néhány jelentős kódextöredék a Váci Egyházmegyei Könyvtárban. In: Litteris vincimur : Scriptorium 1. Szent István Társulat, Budapest, pp. 187-196.

Lauf, Judit (2016) Ujfalusi Judith, Makula nélkül való tükör, melly az üdvözitö Jesus Kristusnak, és szent Szüléinek életét, úgy keserves kinszenvedését, és halálát adgya elé. Melly Superiorok Engedelmébül Szüz, Szent Klára Szerzetében lévö Ujfalusi Judith által Cseh nyelvböl, Magyar nyelvre fordittatott. És a tekintetes és Nagysagos Ujfalui Ujfalusi Klára Aszszonynak, tekintetes, és Nagysagos Karancs Berényi György Uram, ö Nagysága kedves Házás-társának költségén ki-bocsáttatott Nagyszombatban, A Jesus Társasága Académiája bötüivel, 1712-Esztendöben [Fakszimile kiadás Frauhammer Krisztina utószavával: A Makula nélkül való tükör magyarországi hatástörténete, Pytheas Könyvmanufaktúra – MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, é. n. 543 p.]. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 115-118. ISSN 0025-0171

Lauf, Judit and Rozsondai, Marianne (2015) Koronázáson használt misekánon. In: Mátyás-templom. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, p. 35. ISBN 978-615-5341-18-2

Lauf, Judit and Rozsondai, Marianne (2015) Koronázáson használt római rítusú misekönyv. In: Mátyás-templom. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, p. 36. ISBN 978-615-5341-18-2

Lencsés, Ákos (2017) A Magyar statisztikai évkönyv szerkezetének változásai 1872 és 2016 között. STATISZTIKAI SZEMLE, 95 (11-12). pp. 1144-1158. ISSN 0039-0690

Lengyel, Réka (2016) Digitized Culture And Erudition: The Library of Farkas Széll (Knihovna Kubelíkova-Széllova) Available on Google Books. In: Výskum dejín knižnej kultúry na slovensku a v stredoeurópskom priestore. Kniha 2016. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry . Slovenská Národná Knižnica, Martin, pp. 277-283. ISBN 978-80-8149-072-9

Lipóczi-Csabai, Sarolta (2020) A bécsi Magyar Híradó (1957-1980) történelmi szerepe = The Historical Role of the Hungarian News in Vienna (1957-1980). GRADUS, 7 (2). pp. 336-342. ISSN 2064-8014

Lisztes, Nikolett (2021) Az örökhagyó és az örökösök : Adalékok a Széchenyi-gyűjtemény történetéhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (2). pp. 243-256. ISSN 0025-0171

Lovas, Borbála (2010) Az utolsó könyv : Egy újrafelfedezett kincs a magyar reneszánszból. RENESZÁNSZ: A RENESZÁNSZ KŐFARAGÓ ZRT MAGAZINJA, Tél (1). pp. 30-35. ISSN 1789-4573

Lovas, Borbála (2018) Enyedi György: Explicationes locorum Veteris et Novi Testamenti. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 2018 (1). pp. 82-98. ISSN 1222-8370

Lovas, Borbála (2015) Ex bello pax, ex pace ubertas. G. C. mester egyik metszetének lehetséges forrásáról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 322-325. ISSN 0025-0171

Lovas, Borbála (2019) Itáliai unitárius peregrinusok levelei és kiadásai a 16. századi Heidelbergben és Padovában: Kornis György és Bogáthy Miklós. In: „Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni”. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest, pp. 59-72.

Lovas, Borbála (2014) Másolási stratégiák Enyedi György prédikációinak hagyományozódásában. Studia Litteraria, 2013 (3-4). pp. 79-94. ISSN 0562-2867

Lovas, Borbála (2019) On the margins of the Reformation. The “Local” and the “International” in György Enyedi’s Manuscript Sermons and Printed Works. In: Protestant majorities and minorities in early modern Europe. Vanderhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 231-247.

Lovas, Borbála (2018) The Posthumous Reception of a Transylvanian Bishop at Home and Abroad. In: The Printed Book in Central Europe. Brill, Leiden, pp. 1-18.

Lázs, Sándor (2022) Bartók Zsófia Ágnes, Egyházi férfiak magyar nyelvű szövegei, A Pray-kódextől az Érdy-kódexig, Budapest, Argumentum Kiadó, ELTE BTK Vallástudományi Központ Liturgiatörténeti Kutatócsoport, (Műhelytanulmányok, 7) 2021. 167 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (2). pp. 282-285. ISSN 0025-0171

Lénárt, András (2015) A filmpolitikai szaksajtó és a filmgyártó vállalatok a Franco-rendszerben. In: Mediterrán perspektívák. Stratégiakutató Intézet, Budapest, pp. 189-200.

M

M. Horváth, Mária (2018) Oláh Miklós könyvei Esztergomban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 78-79. ISSN 0025-0171

M. Horváth, Mária (2018) Ráday Eszter és Ráday Pál könyvei Esztergomban és Szegeden. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 80-82. ISSN 0025-0171

M. Nagy, Ilona and Kiss, Sebestyén (2022) Egy domonkos rendi breviárium mint forrás a Domonkos-kódexben, kitekintéssel a Cornides-kódexre. MAGYAR NYELV, 118 (2). pp. 147-158. ISSN 0025-0228

M. Nagy, Ilona and Kiss, Sebestyén (2022) Egy domonkos rendi breviárium mint forrás a Domonkos-kódexben, kitekintéssel a Cornides-kódexre. MAGYAR NYELV, 118 (3). pp. 276-288. ISSN 0025-0228

Maczák, Ibolya (2020) Az eltűnt idő nyomában. Padányi Biró Márton Firmamentum regnorum című beszédéről. In: Az idő és tér szerepe a barokk kori lelkiség alakulásában. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 1-9. (In Press)

Maczák, Ibolya (2020) Illyés András „olasz–magyar” prédikációi. In: Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben. Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok (26). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 105-116. ISBN 978-963-508-957-4

Maczák, Ibolya (2020) Kelemen Didák ismeretlen prédikációgyűjteménye? (Egy kézirat tanulságai). In: Fideliter servanda : II. Scriptorium konferencia, Pannonhalma, 2018. május 7-8. Szent István Társulat, Budapest, pp. 175-182. ISBN 9789632778617

Maczák, Ibolya (2020) Min­de­nek­nek ked­ves mé­hek : Tyu­ko­di Már­ton és a fe­le­ke­zet­kö­zi kom­pi­lá­ció. In: Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban. Reciti konferenciakötetek (8). reciti, Budapest, pp. 75-85. ISBN 978-615-5478-97-0

Maczák, Ibolya (2020) Régi magyarországi prédikációk az Oltáriszentségről. In: Eucharisztia és úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár = Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis (58). SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 187-198. ISBN 978-963-306-727-7

Madas, Edit (2016) Az Ernst-kódex leírása. In: Ernst-kódex (OSZK, Cod. Lat. 431). Országos Széchényi Könyvtár; Pannonhalmi Főapátság, Budapest; Pannonhalma, pp. 11-21. ISBN 9789632006536

Madas, Edit (2022) Korompay Klára, Apor-kódex: Ómagyar zsoltárok. Balassi Kiadó, 2021. 216 lap. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 502-507. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Madas, Edit (2016) Szent Márton chablis-i gyógyító csodája az Ernst-kódexben. In: Alexander multifrons : Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA–R Egyesület füzetei (8). Argumentum Kiadó; OSZK, Budapest, pp. 29-34. ISBN 978-963-446-781-6

Madas, Edit and Monok, István (1998) A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963 506 176 5

Magnien, Catherine (1999) Etienne Pasquier (1529–1615) et l'édition de ses oeuvres. Lectura (6). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-63-7

Magyar, Arnold (1971) A németujvári KÁLVINISTA KÁTÉ a XVI. századból. Magyar Történelmi Szemle, 2 (1). pp. 117-139.

Markó, Veronika (2015) Szabó Dezső első és utolsó könyvtára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 286-299. ISSN 0025-0171

Marti, Tibor (2012) A füleki ferences könyvtár régi könyvei. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei – Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken (7). Eszterházy Károly Főiskola, Eger. ISBN 978 963 5221 56 9

Martí, Tibor and Domokos, György (2022) La dote di Beatrice d’Aragona. Nuove fonti per la storia delle relazioni di Mattia Corvino con Napoli (1474–1476). VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 23 (2). pp. 349-374. ISSN 1585-079X

Mayer, Gyula (2018) Die Janus-Pannonius-Edition und das fragmentarische Brandolini-Manuskript von János Zsámboky. In: Johannes Sambucus / János Zsámboki / Ján Sambucus (1531–1584). Praesens Verlag, Bécs, pp. 215-239. ISBN 9783706909686

Mayer, Gyula (2002) Janus Pannonius műveinek utrechti kiadása = L'edizione di Utrecht delle opere di Janus Pannonius. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 1-51. ISBN 963 506 484 5

Metz, Rudolf Tamás (2017) Recenzió: Balázs Zoltán "The Principle of the Separation of Powers" című könyvéről. PARLAMENTI SZEMLE, 2 (1). pp. 189-191. ISSN 2498-597X

Mezey, Mónika (2019) Giovikának régi nagy barátsággal... : Dedikált kötetek Honti János könyvtárában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 469-481. ISSN 0025-0171

Mikos, Éva and Csörsz, Rumen István (2019) Cheap Print in Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungary. In: Cheap Print and the People: European Perspectives on Popular Literature. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 274-306. ISBN 1-5275-3514-2; 978-1-5275-3514-5

Mikó, Gábor (2021) Matthias Cocavinus formuláriuma és a Listhius-formuláskönyv. In: Társadalom és jog a közép- és kora újkori Magyarországon. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 74-89. ISBN 9786155626623

Mikó, Gábor (2012) Mátyás király „krónikás könyve” egy 16. századi törvénygyűjtemény margóján : Meg jegy zé sek a Thuróczy-kódex történetéhez. In: Tiszteletkör : Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 573-586. ISBN 978 963 312 095 8

Mikó, Gábor (2019) Oláh Miklós formuláskönyve : Bevezető tanulmány egy készülő kiadáshoz = The Formulary of Miklós Oláh : Introductory Study to a Critical Edition in Preparation. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (4). pp. 617-632. ISSN 0040-9634

Mikó, Gábor (2011) Szent István törvényeinek XVI. századi kézirata Lőcse város levéltárában. FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 18 (2). pp. 111-145. ISSN 1217-8020

Mikó, Gábor (2021) A szövegkiadás metodikai problémái késő középkori formuláriumok esetében. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2021 (1). ISSN 0865-0632

Mikó, Árpád (2014) Az Egyetemi Könyvtár Dante-kódexének (Cod. Ital. 1.) eredeti kötéséről. Művészettörténeti Értesítő, 63. pp. 397-400. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2016) Bánfi Szilvia-Pavercsik Iona-Perger Péter-V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, XVII. század. 2. kötet. Művészettörténeti Értesítő, 65 (1). pp. 180-185. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2023) Ekphraseis. A budapesti Philostratus-kódex és a Bibliotheca Corvina. In: Régi magyar bibliofilek nyomában. Research Centre for the Humanities, Institute of Art History; BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 143-162. ISBN 9786155133251

Mikó, Árpád (2023) Előszó. In: Régi magyar bibliofilek nyomában: Tanulmányok a magyarországi reneszánsz könyvkultúra és miniatúrafestészet köréből, 15–17. század. Research Centre for the Humanities, Institute of Art History; BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest. ISBN 9786155133251

Mikó, Árpád (2022) Kálmáncsehi Domonkos székesfehérvári prépost és a reneszánsz könyvkultúra Magyarországon. In: Kálmáncsehi Domonkos breviáriuma és misekönyve: Kálmáncsehi-Liechtenstein-kódex, New York, The Morgan Library & Museum, MS G 7 : tanulmányok a facsimile-válogatáshoz. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, pp. 7-19.

Mikó, Árpád (2023) Nicolaus, scriptor librorum serenissimi Mathiae regis : A "budai műhely" scriptora. In: Régi magyar bibliofilek nyomában. Research Centre for the Humanities, Institute of Art History; BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 263-268. ISBN 9786155133251

Mikó, Árpád (2023) Perényi Ferenc váradi püspök eltűnt Missaléja. In: Régi magyar bibliofilek nyomában. Research Centre for the Humanities, Institute of Art History; BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 110-148. ISBN 9786155133251

Mikó, Árpád (2020) Rozsondai Marianne magyarországi könyvkötéstörténete. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 63-69. ISSN 0025-0171

Mikó, Árpád (2023) A corvinák és a Magyar Tudományos Akadémia : A Biblioteca Corvina történetének nyitott kérdései. In: Régi magyar bibliofilek nyomában. Research Centre for the Humanities, Institute of Art History; BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 13-24. ISBN 9786155133251

Miskei, Antal (2020) Az Egri Egyházmegye papságának liturgikus könyve (1768) = A Ritual Book for the Priests of the Archdiocese of Eger (1768). In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 55-64. ISBN 978-963-496-159-8

Molnár, Dávid (2022) Az első, nyomtatásban megjelent magyarországi képvers. Filefalvi Filiczki János 1604-es epithalamiuma. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (2). pp. 236-240. ISSN 0025-0171

Molnár, Dávid (2016) Fodor István szerémi püspök elveszett könyvtárának egyik kötete: Nicolaus de Mirabilibus De providentiájának prágai kézirata. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 366-367. ISSN 0025-0171

Molnár, Dávid (2019) Szenci Molnár Albert : Példaszócikk egy készülő enciklopédiából = Szenci Molnár Albert : Échantillon d’une encyclopédie en préparation. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (1). pp. 50-90. ISSN 0025-0171

Molnár, Dávid (2017) A korai szombatos gyűjtemények másolóinak identitása. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 33. pp. 45-54. ISSN 0586-3708

Molnár, Katalin (2020) Ars Scriptorum – avagy a tudományos írás műhelytitkaiból = Ars Scriptorum – or arcanums of scientific writing. Belügyi Szemle, 68 (7). pp. 135-144. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Monok, István (2003) A 16. századi erdélyi nyomdászok szöveghagyományozó tevékenysége. In: Fata libelli. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 107-116. ISBN 963-200-467-1

Monok, István (2019) A 16. századi protestáns értelmiség olvasmányélményéről. In: Ige-Idők. A reformáció 500 éve. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 167-172. ISBN 978-615-5978-12-8

Monok, István (2015) Album amicorum, Pieminas albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvija Universitates Akademiskaja bibliotéka, Rokrakstu katalogs, - Die Stammbilcher der Akademischen Bibliothek der Universitat Lettlands (16.-19. Jh.), Handschriftenkatalog, Sastadijusi/Zusammengestellt von Aija Taimina, Riga, LU Akademiskais apgads, 2013, XC, 365 p. Magyar Könyvszemle, 131 (2). pp. 237-239. ISSN 0025-0171

Monok, István (2015) Album amicorum, Pieminas albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvija Universitates Akademiskaja biblioteka, Rokrakstu katalogs, = Die Stammbücher der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands (16.-19. Jh.), Handschriftenkatalog, Sastadijusi/Zusammengestellt von Aija Taimina, Riga, 2013, LU Akademiskaisapgads. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 11. pp. 335-338. ISSN 1661-4577

Monok, István (1998) Alte siebenbürgische Drucke. (16. Jahrhundert). BIBLIOTHEK FORSCHUNG UND PRAXIS, 22. pp. 120-121. ISSN 0341-4183

Monok, István (1990) Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid anekdoták. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). p. 9. ISSN 0209-4800

Monok, István (2017) Antikváriusok, könyvtárosok és másféle könyves emberek. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 96-98. ISSN 0025-0171

Monok, István (2006) Arbour, Roméo: Dictionnaire des femmes libraires en France 1470–1870. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 2. pp. 379-381. ISSN 1661-4577

Monok, István (2005) Arbour, Roméo: Dictionnaire des femmes libraires en France 1470–1870. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 121 (1). pp. 113-114. ISSN 0025-0171

Monok, István (2005) Aristokrati a knižná kultúra na hraniciach dvoch ríš. In: Modrá krv, tlačiarenská čerň. Slovenská národná knižnica, Martin, pp. 11-15. ISBN 80-89023-27-4

Monok, István (2004) Az 1850 előtti kéziratok és régi könyvek közös katalógusa. KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP, 16. (7.). pp. 3-5. ISSN 0865-1329

Monok, István (2005) Az Oppenheimi Biblia szemléje. In: A három magyar Biblia népszerűsítése: tanulmányok, visszhangok, dokumentumok. Nemzetközi theologiai könyv (69). Doktorok Collegiuma Irodalmi Szekciója, Debrecen, pp. 209-210.

Monok, István (2006) Az anderlechti Erasmus-ház újabb sorozata, a Nugae humanisticae sub signo Erasmi, 2000–2004. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122 (3). pp. 375-381. ISSN 0025-0171

Monok, István (2013) Az arisztokrata könyvtárak rendjének változásai a 17–18. századi Magyarországon. In: Szőcs Géza 60. Erdélyi Híradó Kiadó; Irodalmi Jelen Könyvek, Kolozsvár; Arad, pp. 153-161. ISBN 978-606-8118-32-1; 978-973-7654-26-7

Monok, István (1998) Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek könyvtártörténeti hasznosítása. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 1998 (1-2). pp. 203-207. ISSN 0865-5227

Monok, István (2022) Az ottománokkal kapcsolatos elzászi és bázeli kiadványok − a Laurentius Eiseler-nyomtatvány tágabb információtörténeti összefüggésben. In: Laurentius Eiseler. Epicinion carmen in laudem... Caroli Rueberi. A bécsi Lorenz Eiseler győzelmi éneke a nemes báró, Karl Rueber úr dícséretére és annak diadalára a török felett. Europica varietas Tokajensis . L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing; Tokaj-Hegyalja Egyetem, Budapest, Sárospatak, pp. 83-112. ISBN 9789634149064

Monok, István (1994) Az újjászervezett Erdélyi Múzeum Egyesület és kiadványai. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 9 (1). pp. 247-249. ISSN 0237-7934

Monok, István (1984) Baranyai Decsi János magyar históriája (1592–1598). HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 5 (3-4). pp. 28-29. ISSN 0209-4800

Monok, István (1995) Bechtel, Guy: Gutenberg et l'invention de l'imprimerie. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 111 (2). pp. 211-212. ISSN 0025-0171

Monok, István (1989) A Belga Királyi Könyvtár magyar vonatkozású útleírásai. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 1 (3). pp. 37-76. ISSN 0865-0632

Monok, István (1994) Bevezetés a XVI–XVIII. századi magyarországi olvasmánytörténeti források tipológiájához. In: Klaniczay-Emlékkönyv. MTA Irodalomtudományi Intézet; Balassi Kiadó, Budapest, pp. 410-417. ISBN 9637873589

Monok, István (2006) Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 2. pp. 375-376. ISSN 1661-4577

Monok, István (2005) Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 121 (1). pp. 114-115. ISSN 0025-0171

Monok, István (2022) A Bibliotheca Corvina : egy könyvtár sorsa, küldetése és végzete. Europica varietas Tokajensis. Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini - Patrimonium culturale - Dissertationes (1). L'Harmattan; Tokaj-Hegyalja Egyetem, Budapest, Sárospatak. ISBN 9789634149248

Monok, István (2023) The Bibliotheca Corvina. The fate, mission and destiny of a library. Europica varietas Tokajensis. Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini - Patrimonium culturale - ΔΩΡΟΝ (2). L'Harmattan; Tokaj-Hegyalja Egyetem, Budapest, Sárospatak. ISBN 9782140494628; 9789636460143

Monok, István (1993) Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt: I. Fönnmaradt kötetek, 1. A–J. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). p. 21. ISSN 0209-4800

Monok, István (2017) Borda Lajos tézisei Monok István összefoglalásával és megjegyzéseivel. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 99-101. ISSN 0025-0171

Monok, István (1999) Burgenländische Quellen zur Erforschung der Lesekultur in Ungarn vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. In: Reformation und Gegenreformation im Pannonischen Raum. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (102). Burgenländisches Landesmuseum, Eisenstadt, pp. 193-202. ISBN 3-85405-139-5

Monok, István (2015) Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, Volume XV, par Yvonne Fernillot, Pierre Aquilon. Genève, Droz, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 502-503. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) Cognition and Book. Typologies of Formal Organisation of Knowledge in the Printed Book of the Early Modern Period. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (3). pp. 362-366. ISSN 0025-0171

Monok, István (1986) Collection des inventaires des livres des XVIe-XVIIe siècle à l'Université Attila József de Szeged. NOUVELLES DU LIVRE ANCIEN, 1986 (45). p. 6. ISSN 0335-752X

Monok, István (1998) Colportage et lecture populaire. Imprimés de large circulation en Europe, XVIe–XIXe siècles. Actes du colloque des 21–24. avril 1991. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 114 (3). pp. 322-324. ISSN 0025-0171

Monok, István (1986) Csapodi Csaba: A budai királyi palotában 1686–ban talált kódexek és nyomtatott könyvek. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 8 (3-4). pp. 37-38. ISSN 0209-4800

Monok, István (2020) Cseh könyvtörténeti kiadványok. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 164-166. ISSN 0025-0171

Monok, István (2017) Cultural ideals: Changes in patterns of knowledge (from the point of view of reading history). Hungarian Studies, 31 (2). pp. 251-270. ISSN 0236-6568

Monok, István (1986) De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen (Sambucus, Emblemata). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 90 (6). pp. 727-728. ISSN 0021-1486

Monok, István (2016) De la valeur documentaire des catalogues et des registres de livre - leur usage dans l'histoire de la réception. REVISTA TRANSILVANIA, 44 (4-5). pp. 172-176. ISSN 0255-0539

Monok, István (1984) Demény Lajos: Bethlen Gábor és kora. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 5. (3-4.). p. 49. ISSN 0209-4800

Monok, István (2015) Detlef Haberland, in Verbindung mit Weronika Karlak, Bernhard Kwoka: Kommentierte Bibliographie zum Buch- und Bibliothekswesen in Schlesien bis 1800. München, 2010, Oldenbourg Verlag (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 39.). HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 11. pp. 350-352. ISSN 1661-4577

Monok, István (2017) Deutsche Verfasser deutschsprachiger Bücher im Lesestoff von Aristokraten aus Nord-Kroatien in der frühen Neuzeit. In: Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien : Studien zur Geschichte, Presse, Literatur und Theater, sprachlichen Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte, Kulturkontakten und Identitäten. Lumière, Bremen, pp. 59-92.

Monok, István (2005) [Didilescu, Florin:] Tipărituri de Strasbourg în colecţia de patrimoniu a Bibliotecii „A. D. Xenopol” Arad. Catalog secolele XV–XVIII. – Livres strasbourgeois dans le fonds patrimonial de la Bibliothèque „A. D. Xenopol” d’Arad. Catalogue XVe–XVIIIe siècles. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 1. pp. 372-374. ISSN 1661-4577

Monok, István (2003) Die Bibliothek des Johann Jacob Knaus. JAHRBUCH DES UNGARISCHEN KULTURINSTITUTES IN STUTTGART, 2003. pp. 138-146. ISSN 1611-5600

Monok, István (2017) Die Pfarreien und ihre Bücher im Karpatenbecken in der Frühen Neuzeit. In: Pfarreien in der Vormoderne. Identität und Kultur im Niederkirchenwesen Europas. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 245-267.

Monok, István (2004) Die kulturvermittelnde Rolle des Batthyány-Hofes an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. In: Deutsche Sprache und Kultur, Literatur und Presse in Westungarn / Burgenland. Presse und Geschichte -- Neue Beitraege (11.). Edition Lumiere, Bremen, pp. 75-90. ISBN 3 934686 17 6

Monok, István (1994) Documenta Pragensia. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 110 (1). pp. 113-116. ISSN 0025-0171

Monok, István (2004) Drucker in Siebenbürgen im 16. Jahrhundert als Textvermittler. In: Humanismus in Ungarn und Siebenbürgen. Siebenbürgisches Archiv (37). Böhlau Verlag, Berlin; Köln; Wien, pp. 205-217. ISBN 3-412-10504-X

Monok, István (2001) Ecsedy, Judit, V.: Alte ungarische Bücher mit falschen deutschen Druckorten, 1539-1900: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek, 1539–1800. MAGYAR TUDOMÁNY, 48(108 (6). pp. 761-763. ISSN 0025-0325

Monok, István (2005) Eesti vanimad raamatud Talinnas. – Die ältesten estnische Bücher in Tallinn (Reval). Näitus ja kataloog (Austellung und Katalog). Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 1. pp. 320-323. ISSN 1661-4577

Monok, István (2016) Egy 17. századi könyvtárkatalógusról (Száraz Orsolya: Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae. Száraz Orsolya és Rosa Pace bevezetésével. Budapest-Eger, 2015, MTA KIK, EKF (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 17/3.). ERDÉLYI MÚZEUM, 78. pp. 136-139. ISSN 1453-0961

Monok, István (2006) Egy könyvtörténeti adatbázis az irodalomtörténet kutatóinak : Clavis typographorum regionis Carpaticae 1473-1948. IRODALOMTÖRTÉNET, 87 (4). pp. 638-644. ISSN 0324-4970

Monok, István (2009) Elena-Maria Schatz–Robertina Stoica: Catalogul colectiv al incunabuleleor din România. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 125 (3). pp. 394-396. ISSN 0025-0171

Monok, István (1985) Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. Vál., bev. Veress Dániel. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). p. 53. ISSN 0209-4800

Monok, István (2014) Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae, Az Zent Paal leueley magyar nyeluen, ford. Komjáti Benedek. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 130 (3). pp. 407-408. ISSN 0025-0171

Monok, István (1999) Ferenc Postma–Jakob Van Sluis: Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenaeums in Franeker 1585–1843. ACTA COMENIANA, 1999 (13). pp. 309-312. ISSN 0231-5955

Monok, István (2019) Fiammetta Sabba, Viaggi tra i libri, Le bibliothece italiane nella letteratura del Grand Tour, Pisa–Roma, Fabrizio Serra, 2018 (Quaderni di „Bibliologia”, 4.). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 538-539. ISSN 0025-0171

Monok, István (1994) Francia szerzők a magyar nemesség olvasmányaiban 1526–1671. CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS, 26 (1-4). pp. 49-60. ISSN 0133-705X

Monok, István (1999) Freiheitsstufen der Literaturverbreitung. Zensurfragen, verbotene und verfolgte Bücher. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 115 (4). pp. 475-478. ISSN 0025-0171

Monok, István (2017) Frédéric Barbier, Közép-Európa könyvtörténésze 65 éves. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 251-254. ISSN 0025-0171

Monok, István (2017) Frédéric Barbier, un historien du livre qui sait ou se trouve l'Europe centrale. In: Ex oriente amicitia. L’Europe en réseaux. Contribution à l’histoire de la culture écrite 1650–1918 – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650–1918 (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest, pp. 9-15. ISBN 978-963-7451-31-7

Monok, István (1986) Fülszövegen igen, monográfiában nem – 'Könyvkiadás és olvasás'. [Hozzászólás a Szeged története 2. köt. 1686–1848]. SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1986 (1-2.). pp. 112-113. ISSN 0237-3742

Monok, István (2008) Gens du livre en Hongrie, 1473-1948. In: La prosopographie des hommes du livre Actes du colloque organisé à l'ENSSIB, Villeurbanne. École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), Lyon, pp. 93-100.

Monok, István (2002) Gilly, Carlos: Die Manuskripte in der Bibliothek des Johannes Oporinus. Verzeichnis der Manuskripte und Druckvorlagen aus dem Nachlass Oporins anhand des von Theodor Zwinger und Basilius Amerbach erstellten inventariums. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 118 (4). pp. 471-473. ISSN 0025-0171

Monok, István (2006) Gilmont, Jean-François: Le livre et ses secrets. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 2. pp. 377-379. ISSN 1661-4577

Monok, István (2005) Gilmont, Jean-François: Le livre et ses secrets. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 121 (1). pp. 111-113. ISSN 0025-0171

Monok, István (2006) Greffe, Florence – Lothe, José: La Vie, les livres et les lectures de Pierre de L’Estoile. Nouvelles recherches. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 2. pp. 386-388. ISSN 1661-4577

Monok, István (2005) Greffe, Florence–Lothe, José: La vie, les livres et les lectures de Pierre de L’Estoile. Nouvelles recherches. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 121 (2). pp. 265-267. ISSN 0025-0171

Monok, István (2004) Halle és Magyarország kulturális kapcsolatainak forrásairól. IRODALOMISMERET, 15 (3). pp. 142-146. ISSN 0865-6886

Monok, István (2016) Hasonlóságok és eltérések a Köztes-Európa kora újkori könyvtörténetében. In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. METEM Könyvek (85). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 233-246. ISBN 978-963-9662-91-9

Monok, István (2010) Historie du livre et histoire des idées: à propos d’une collection universitaire (Intersections. Yearbook for Early Modern Studies). Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 6. pp. 331-340. ISSN 1661-4577

Monok, István (2002) History of the National Library. In: Treasures of the Hungarian National Library. Magyar Könyvklub, Budapest, pp. 5-10. ISBN 963-547-665-5

Monok, István (2017) A Imprensa Universitária de Buda a Serviço da Formação da Consciéncia Nációnál dos Paises da Europa Central, 1648-1866. In: Livros e Universidades. Com-Arte, Sao Paulo, pp. 143-151. ISBN 978-85-7166-173-8

Monok, István (2017) Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Eva Mârza, Anca Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan Crăciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman-Negoi, Cartea românească veche în Imperieul Habsburgic (1691–1830), Recuperarea unei indentităţi culturale – Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691–1930), Recovery of a cultural identity, Studiu introductiv / Introduction by Eva Mârza, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2016. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 371-373. ISSN 0025-0171

Monok, István (1987) Jankovich Miklós a gyűjtő és mecénás (1772–1846). HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). pp. 67-68. ISSN 0209-4800

Monok, István (1995) Jean-François Van de Velde (1743–1823) kézirathagyatékának magyar vonatkozású iratai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 110 (1). pp. 106-108. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) Jesuitische Frömmigkeitskulturen. Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa 1570–1700. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (3). pp. 367-369. ISSN 0025-0171

Monok, István (2006) Kazinczy Ferenc könyvtári gyűjteménye Sárospatakon. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122 (3). pp. 388-389. ISSN 0025-0171

Monok, István (1996) Kiss Domonkos: Régi magyarországi könyvek a pannonhalmi Szent Benedek-rendi Főkönyvtárban az 1786-os abolíciós katalógus alapján. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 8 (1-2). pp. 363-365. ISSN 0865-5227

Monok, István (2009) Knyigi iz csasztnovo szobranyija grafa Fridricha Vernera fon der Sulenburga v Moszkovszkih bibliotekah. – Bücher aus der Privatsammlung des Grafen Friedrich Werner von der Schulenburg in Moskauer Bibliotheken. Katalog. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 125 (4). pp. 546-548. ISSN 0025-0171

Monok, István (1993) Kovács Sándor Iván: Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecskéi. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3). pp. 81-82. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Kutassátok az írásokat. Román krónikaírók munkáiból. Válogatta, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Pompiliu Teodor. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). p. 106. ISSN 0209-4800

Monok, István (1997) A Kárpát-medence könyves műveltsége. ISKOLAKULTÚRA, 1997 (5). pp. 3-4. ISSN 1215-5233

Monok, István (2018) A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei és a Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása. PER ASPERA AD ASTRA: A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVELŐDÉS- ÉS EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI, 5 (1). pp. 89-96. ISSN 2064-6038

Monok, István (2005) Két biblia szemléje. In: A három magyar Biblia népszerűsítése: tanulmányok, visszhangok, dokumentumok. Nemzetközi theologiai könyv (69). Doktorok Collegiuma Irodalmi Szekciója, Debrecen, pp. 203-207.

Monok, István (2002) Könyvtárak és könyvolvasás, 1526–1720. In: Pannon enciklopédia. [5.], A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. Magyar Könyvklub, Budapest, pp. 388-392. ISBN 963-547-680-9

Monok, István (1997) Könyvtárak és könyvolvasás, 1526–1720. In: Pannon enciklopédia. Dunakanyar 2000, Budapest, pp. 259-261. ISBN 963 829 770 0

Monok, István (1997) Könyvtárak és könyvolvasás, 1526–1750. ISKOLAKULTÚRA, 1997 (5). pp. 17-22. ISSN 1215-5233

Monok, István (1986) Kőváry László: Tájképek utazási rajzokban. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 8 (3-4). pp. 108-109. ISSN 0209-4800

Monok, István (2017) L'unique editio princeps transylvanie du xvie siècles. In: Strasbourg, ville de l'imprimerie :L’édition princeps aux xv e et xvi e siècles. Bibliologia, 44. . Brepols Publishers, Turnhout, pp. 119-128. ISBN 978-2-503-57047-1

Monok, István (1988) L. Kozma Beáta–Ladányi Sándor: A Duna melléki Református Egyházkerület Ráday–gyűjteményének (Budapest) kéziratkatalógusa. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (3). pp. 372-373. ISSN 0021-1486

Monok, István (2015) La BNU et la Hongrie. In: Bibliothèques Strasbourg. Éditions des Cendres; Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Paris; Strasbourg, pp. 239-241. ISBN 9782859230609

Monok, István (2015) La Hongrie et l'édition alsacienne, 1482-1621. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 11. pp. 53-74. ISSN 1661-4577

Monok, István (2020) La Hongrie royale, source d'informations sur les musulmans en Alsace aux 15e et 16e siècle. REVUE DE LA BNU. pp. 40-49. ISSN 2679-6104

Monok, István (2002) La bibliophilie en Hongrie au XVIIIe siècle. ART ET METIERS DU LIVRE, 2002 (230). pp. 20-25. ISSN 0758-413X

Monok, István (2005) La bibliotheca Corviniana Digitalis come sistema esperto. In: Annuario : Studi e documenti italo-ungheresi : Numero speciale : Tra magiaristica e italianistica: cultura e istituzioni. Accademia d'Ungheria in Roma Istituto Storico "Fraknói" Universita degli Studi di Szeged Dipartimento di Italianistica, Roma, Szeged, pp. 258-262.

Monok, István (2008) La présence du livre français dans les lectures en Hongrie (XVIème–XVIIIème siècles). CAHIERS D'ETUDES HONGROISES, 14 (2). pp. 297-305. ISSN 1149-6525

Monok, István (2005) Le contrôle et la circulation des livres protestants en Hongrie après l’expulsion des Turcs. In: Libri prohibiti. L’Europe en réseaux. Contributions à l’histoire de la culture écrite, 1650–1918. – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650–1918. Bd. I. . Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, pp. 105-115. ISBN 3-86583-037-4

Monok, István (2008) Le scriptorium d’Albi. Les manuscrits de la cathédrale Sainte-Cécile (VIIe–XIIe siècles). Catalogue de l’exposition présentée à la médiathèque Pierre-Amalric (Albi), 13 septembre – 15 décembre 2007. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (4). pp. 475-476. ISSN 0025-0171

Monok, István (2005) Lecteurs et lectures en Hongrie. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 1. pp. 267-274. ISSN 1661-4577

Monok, István (2003) Les bibliothèques aristocratiques en Hongrie au XVIIIe siècle et la fondation de la Bibliothèque Nationale. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven : "Čtenář a jeho knihovna" = Zur Erforschung der Schloss-, Bürger- und Kirchenbibliotheken : "Der Leser und seine Bibliothek" = Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et convent. Opera Romanica; 4. . Universitatis Bohemiae Meridionalis, Ceske Budejovice, pp. 377-392. ISBN 80-7040-661-5

Monok, István (2014) Les bibliothèques privées et la lecture à l’époque moderne. In: 50 ans d’histoire du livre: 1958–2008. École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), Lyon, pp. 140-156. ISBN 979-10-91281-15-7

Monok, István (2023) Les objectifs permanents et les objectifs variables des expositions Bibliotheca Corvina. In: A libro aperto : Le esposizioni bibliografiche tra passato e futuro. Biblioteca di Bibliografia : Documents and Studies in Book and Library History (220). Casa Editrice Leo S. Olschki, Firenze, pp. 267-276. ISBN 978-88-222-6906-5

Monok, István (1997) Leser oder Sammler? Die Veränderung der Buchsammel- und Lesegewohnheiten an der Wende des 17-18. Jahrhunderts. In: Das achtzehnte Jahrhundert und Österreich. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts (12). WuV Universitätsverlag, Wien, pp. 127-142. ISBN 978-3-85114-390-4

Monok, István (2007) Lesestoffe in Leutschau im Vergleich. XVI–XVII. Jahrhundert. In: Deutsche Sprache und Kultur in der Zips. Presse und Geschichte – Neue Beiträge (24). Edition Lumiere, Bremen, pp. 157-169. ISBN 978-3-934686-42-7

Monok, István (2019) Libraries and Renaissance Humanism, the De bibliothecis of Justus Lipsius, by Thomas Hendrickson, Leiden–Boston, Brill, 2017 (Brill’s studies in intellectual history, 265. – Brill’s texts and sources in intellectual history, 20.) XIV, 336 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 403-405. ISSN 0025-0171

Monok, István (2001) Libri ecclesiae pastorumque. In: Lesestoffe und kulturelles niveau des niederen Klerus. Olvasmánytörténeti Dolgozatok: Különszám (3). Scriptum, Szeged, pp. 43-54. ISBN 963-9411-14-0

Monok, István (1996) „Libri in publica libraria exules scholastici”. In: Tarnai Andor-emlékkönyv. Historia Litteraria (2). Universitas, Budapest, pp. 181-187. ISBN 963 85494 4 0

Monok, István (1983) Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566–1623). Sajtó alá rend. Jankovics József. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 5 (3-4). pp. 98-100. ISSN 0209-4800

Monok, István (2023) Lucie Storchová, Bohemian School Humanism and its Editorial Practices (ca. 1550–1610), Turnhout, Brepols, 2014 (Europa Humanistica, 16. Bohemia and Moravia, II). 369 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV-ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 139 (1). pp. 117-121. ISSN 0025-0171

Monok, István (1995) Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Magyarország). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99 (3-4). pp. 427-429. ISSN 0021-1486

Monok, István (2009) Lőcse város olvasmányai a XVI-XVII. században. In: Könyvek által a világ ... Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, pp. 199-211.

Monok, István (2008) L’histoire du livre dans les bassin des Carpates et l’historiographie des trente dernière années. In: L’Europa Centro Orientale a la storiografia post 1989. Sette Cittá, Viterbo, pp. 233-259. ISBN 88-7853-112-3

Monok, István (2022) A Magyar Királyság és az Erdélyi Nagyfejedelemség könyvtári rendszerének felépítése új birodalmi keretben (1686/1690–1815) = Der Aufbau des Bibliothekssystems im Königreich Ungarn und im Großfürstentum Siebenbürgen im neuen Reichsrahmen (1686/1690–1815). MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (2). pp. 218-229. ISSN 0025-0171

Monok, István (2005) Mannelli Goggioli, Maria: La Biblioteca Magliabechiana. Libri, oumini, idee per la prima biblioteca pubblica a Firenze. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 1. pp. 376-378. ISSN 1661-4577

Monok, István (2020) Manuscrisele medievale ocidentale din România, Census, compil. de Adrian Papahagi (coord.), Adinel-Cipriaa Dincă în colaborare cu Andreea Mârza, Iaşi, Polirom, 2018 (Biblioteca medievală). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 82-84. ISSN 0025-0171

Monok, István (2020) Ma­gán­könyv­tá­rak (1770–1820) : A kutatás és az elemzések különös jegyei. In: Könyvek magántulajdonban (1770-1820). Reciti konferenciakötetek (6). reciti, Budapest, pp. 13-34. ISBN 978-615-5478-90-1

Monok, István (2005) Mellot, Jean-Dominique–Queval, Élisabeth, avec la collab. d’Antoine Monaque: Répertoire d’imprimeurs/libraires (vers 1500 – vers 1810). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 121 (2). p. 268. ISSN 0025-0171

Monok, István (1997) A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében. KÖNYVTÁRI FIGYELŐ, 3 (43) (3). pp. 485-498. ISSN 0023-3773

Monok, István (1998) A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpátmedencében. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 41 (5). pp. 95-104. ISSN 0324-7228

Monok, István (2023) Molnár Antal, Die Formelsammlungen der Franziskaner-Observanten in Ungarn (ca. 1450–1554), Roma, Frati editori di Quaracchi, 2022 (Analecta Franciscana, XIX. Nova Series, Documenta et Studia, 7), XLIX. 773 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV-ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 139 (1). pp. 133-137. ISSN 0025-0171

Monok, István (1998) Nationalsprachige Lesestoffe in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Latein und Nationalsprachen in der Renaissance. Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung (17). Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 137-149. ISBN 3-447-04064-5

Monok, István (1996) Nemzeti nyelvű olvasmányok a XVI–XVII. századi Magyarországon. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 393-401. ISBN 973-96946-7-5

Monok, István (2003) Nyugat-magyarországi olvasmányok a XVI–XVII. században. MURATÁJ (LENDAVA), 2002. pp. 51-66. ISSN 0353-5584

Monok, István (2016) Néhány új könyvtörténeti kiadvány Közép-Európából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 89-105. ISSN 0025-0171

Monok, István (2001) Olasz-magyar kapcsolattörténeti kutatásokról a könyvtáros szemével : Le ricerche di storia delle relazioni italo-ungheresi viste da un bibliotecario. In: Problematiche e prospettive della ricerca sul materiale librario ungherese presente in Italia e sul materiale librario italiano presente in Ungheria [Az olaszországi hungarika- és a magyarországi italika-kutatás lehetőségei és nehézségei]. Istituto Italiano di Cultura, Budapest, pp. 26-33. ISBN 963-00-6954-7

Monok, István (1997) Olvasó vagy gyűjtő? A könyvgyűjtési és olvasási szokások változása a XVII-XVIII. század fordulóján. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (35). JATE Régi Magyar Irodalmi Tanszéke, Szeged, pp. 401-414. ISBN 963 482 179 0

Monok, István (2017) A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai, Incunabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae (PFK-INC), Összeállította/composuit W. Salgó Ágnes, Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2017 (Catalogi Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae, II). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (4). pp. 503-504. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) Paris, capitale des livres. Le monde des livres et de la presse à Paris, du Moyen Âge au XXe siècle. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (4). pp. 478-479. ISSN 0025-0171

Monok, István (2010) Paris, capitale des livres. Le monde des livres et de la presse à Paris, du Moyen Âge au XXe siècle. Sous la direction de Fréderic Barbier. Paris, 2007, PUF. WOLFENBÜTTELER NOTIZEN ZUR BUCHGESCHICHTE, 35 (1). pp. 121-125. ISSN 0341-2253

Monok, István (1998) Postma, Ferenc – Van Sluis, Jakob: Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenaeums in Franeker 1585–1843. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 114 (3). pp. 319-322. ISSN 0025-0171

Monok, István (1997) Private Bibliotheken in Ungarn im 16 Jahrhundert. In: Bibliotheken und Bücher im Zeitalter der Renaissance. Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung (16). Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 31-53. ISBN 3-447-03977-9

Monok, István (1995) Private Libraries in Renaissance England: A Collection and Catalogue of Tudor and Early Stuart Book-list. I–III. Volumes. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 111 (1). pp. 117-118. ISSN 0025-0171

Monok, István (2009) Quelle distance entre la Transylvanie et l’Angleterre? : Les ambassadeurs de Gàbor Bethlen dans les cours européennes apres la paix de Presbourg. In: Relazioni internazionali e diplomazia nell'Europa Centro-Orientale, tra età moderna e contemporanea. Sette Cittá, Viterbo, pp. 53-66.

Monok, István (2005) Quelques publications croates sur l'histoire du livre et de la civilisation. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 1. pp. 352-362. ISSN 1661-4577

Monok, István (2002) Questioni aperte nella storia della Bibliotheca Corviniana agli albori dell’eta moderna. In: Nel segno del corvo. Il Giardino delle Esperidi (16). Il Bulino edizioni d'arte, Modena, pp. 33-41. ISBN 88-86251-52-1

Monok, István (2021) „Quorum (sc. librorum) numerum esset valde taediosum huc apponere” : A könyvjegyzékírás alkotáslélektana. In: "... Tanácsaid hűség és igazság". Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Tiszáninneni Református Egyházkerület, Budapest, Sárospatak, pp. 275-279.

Monok, István (2019) Religiös motivierte Migrationen zwischen dem östlichen Europa und dem deutschen Südwesten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, hrsg. von Christine Absmeier, Matthias Asche, Márta Fata, Annemarie Röder, Anton Schindling, Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 2018 (Veröffentlichungen der Kommisson für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Forschungen, Band 219.). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 414-417. ISSN 0025-0171

Monok, István (2015) Roderick Cave-Sara Ayad: The History of The Book in 100 Books. The Complete Story. From Egypt to e-book. New York, 2014, Firefly Books Ltd. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 11. pp. 342-346. ISSN 1661-4577

Monok, István (2015) Rákóczi György a könyvgyűjtő. In: I. Rákóczi György a könyvgyűjtő bibliaolvasó. Tiszáninneni Református Egyházkerület Hernád Kiadó, Debrecen, pp. 2-9.

Monok, István (1998) Régi magyarországi nyomtatványokról – németül. ISKOLAKULTÚRA, 8 (1). pp. 112-113. ISSN 1215-5233

Monok, István (1985) Rétyi Péter naplója. Előszó jegyzetek: Maria Ursutiu. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 159-160. ISSN 0209-4800

Monok, István (2015) Saktorová, Helena: Turzovské knižnice. Osobné knižné zbierky a knihy dedokované členom rodu Turzovcov. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 11. pp. 359-361. ISSN 1661-4577

Monok, István (2014) Seebergi Sasváry Zoltán könyvtörténeti magánkiadványai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 130 (1). pp. 110-112. ISSN 0025-0171

Monok, István (1995) The Seventeenth-Century Orange-Nassau Library. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 111 (2). pp. 210-211. ISSN 0025-0171

Monok, István (2016) Similarities and differences in the book history of Central Europe in the early modern period. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 30. pp. 137-153. ISSN 0236-6568

Monok, István (2016) Similarities and differences in the book history of Central Europe in the early modern period: Aspects and examples. Hungarian Studies, 30 (2). pp. 137-153. ISSN 0236-6568

Monok, István (2014) Stephanus Käfer, Esther Kovács, Ave Tyrnavia! Opera impressa Tyrnaviae typis Academicis, Bubapestini, Strigonii, Tyrnaviae, 2013, Esztergom Hittudományi Főiskola, OSZK, Nagyszombati Egyetem, Szent Adalbert Alapítvány. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 130 (2). pp. 304-306. ISSN 0025-0171

Monok, István (2015) Stephanus Käfer, Esther Kovács: Ave Tyrnavia! Opera impressa Tyrnaviae typis Academicis. Bubapestini, Strigonii, Tyrnaviae, 2013, Esztergom Hittudományi Főiskola, OSZK, Nagyszombati Egyetem, Szent Adalbert Alapítvány. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 11. pp. 352-355. ISSN 1661-4577

Monok, István (2005) Svensson, Lars G.: Die Geschichte der Bibliotheca Bipontina. Mit einem Katalog der Handschriften. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 1. pp. 378-380. ISSN 1661-4577

Monok, István (2011) Szabó Lilla: Szlovákiai magyar könyvművészet, 1918-1945. Somorja/Samorin: Méry Ratio Kiadó, 2011. ART LIMES, 8 (4). pp. 127-129. ISSN 1785-3222

Monok, István (2002) Szenci Kertész Ábrahám kereskedői könyvkészlete halálakor. In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára, 1802–2002. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, pp. 360-379. ISBN 973-599-045-8

Monok, István (2022) Szepesi Zsuzsanna, A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Könyvtárának Rácz Aladár-hagyatéka, Budapest, ELKH BTK ZTI, 2021. 171 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (1). pp. 143-144. ISSN 0025-0171

Monok, István (2003) Széchényi Ferenc és a nemzeti könyvtár alapítása. In: Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra. Kastélykonferenciák (2). Helikon Kastélymúzeum, Keszthely, pp. 41-51. ISBN 963-214-225-X

Monok, István (1985) Székely oklevéltár. Udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek, 1569–1591. Közzéteszi: Demény Lajos és Pataki József. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 177-178. ISSN 0209-4800

Monok, István (2010) A Sárospatakra visszatért könyvek és a Rákóczi-kutatás: a Rákócziak Bibliái. In: „Elveszett és megtaláltatott…”. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak, pp. 13-24. ISBN 978-963-88090-8-7

Monok, István (2017) Tendances actuelles de la recherche en histoire du livre en Europe centrale : un panorama des publications des quinze dernières années. In: Contrefaçons dans le livre et l'estampe, XVe-XXIe siècle. Histoire et civilisation du livre : revue internationale (13). Librairie Droz S.A., Genève, pp. 385-426.

Monok, István (2023) Transylvanian Puzzle, Reconstructing Medieval Culture from Manuscript Fragments, Catalogue of an Exhibition Held at the Library of the Romanian Academy, Cluj-Napoca, by Adrian Papahagi, design by Angéla Kalló, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2022. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (139). pp. 304-306. ISSN 0025-0171

Monok, István (2020) Treasures of Knowledge: An Inventory of the Ottoman Palace Library (1502/03–1503/04), Vol. I, Essays, Vol. II, Transliteration and Facsimile „Register of Books” (Kitāb al-kutub, MTA Könyvtára, Keleti Gyűjtemény, MS Török F. 59), ed. by Gülru Necipoğlu, Cemal Kafadar, Corell H. Fleischer, Leiden–Boston, Brill, 2019 (Studies and Sources in Islamic Art and Architecture, Supplements to Muqarnas, XIV/I–II.), 1080, 242. 368 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 275-277. ISSN 0025-0171

Monok, István (1987) Tótfalusi Kis Miklós: Apologia Bibliorum. – A Biblia védelmezése. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). p. 163. ISSN 0209-4800

Monok, István (1989) Tótfalusi Kis Miklós: Az amszterdami Biblia kiadásának 300. évfordulója alkalmából Debrecenben 1985. április 25–27-én megtartott konferencián elhangzott előadások. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 105 (1). pp. 104-105. ISSN 0025-0171

Monok, István (2015) Tüskés Gábor: Hagyomány és kritika, Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez. Budapest, MTA BTK, 2013, 279 l. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 61 (1). pp. 119-120. ISSN 0017-999X

Monok, István (2014) Un succès de librairie européen l’Imitatio Christi 1470–1850. Exposition organisée par la Bibliothèque Mazarine en collaboration avec la Bibliothèque Sant-Geneviève et la Bibliothèque nationala de France … 4 avril – 6 juillet 2012. Comissariat et catalogue de Martine Delaveau, Yann Sordet. Paris: Bibliothèque Mazarine–Édition des Cendres, 2012. 197 p. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 10. pp. 470-474. ISSN 1661-4577

Monok, István (1985) Utazások a Török Birodalomban. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 194-195. ISSN 0209-4800

Monok, István (2020) Veränderungen in der thematischen Zusammenstellung ungarländischer Schulbibliotheken im ersten Jahrhundert der protestantischen Reformatio. In: Reformation und Bücher: Zentren der Ideen – Zentren der Buchproduktion. Wolfenbütteler Schriften für Geschichte des Buchwesens (51). Harrassowitz Publisher, Wiesbaden, pp. 105-121. ISBN 9783447112710

Monok, István (2000) Vingt ans de recherche sur la culture du livre dans le Bassin des Carpathes. In: K vyzkumu zámeckych mešťánskych a cirkevnich knihoven. Opera romanica (1). Universitatis Bohemiae Meridionalis, Ceske Budejovice, pp. 53-85. ISBN 80-7040-473-6

Monok, István (1985) Vita Zsigmond: Művelődés és népszolgálat. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 202-203. ISSN 0209-4800

Monok, István (1990) Werbőczy István: Decem divinorum praeceptorum libellus. Viennae, 1514. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). pp. 165-166. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703–1708. I. 1703–1705. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7. (3-4.). pp. 205-206. ISSN 0209-4800

Monok, István (2019) Wie fromm waren die Humanisten?, Hrsg. von Berndt Hamm, Thomas Kaufmann, Wiesbaden, Harrassowitz, 2016 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, 33.) 359 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (1). pp. 117-120. ISSN 0025-0171

Monok, István (1988) XVI–XVII. századi olvasmánykultúránk. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 104 (1). pp. 78-82. ISSN 0025-0171

Monok, István (2020) A Zaragozai Egyetem (Universidad de Zaragoza) újabb könyvtörténeti kiadványai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 70-75. ISSN 0025-0171

Monok, István (2007) A bajor nyomdászat szerepe Magyarország rekatolizálásában. In: Európai szemmel. Universitas, Budapest, pp. 33-38. ISBN 978-963-9671-13-3

Monok, István (2008) A bassanoi Remondini Múzeum. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (4). pp. 455-457. ISSN 0025-0171

Monok, István (2002) Über die Geschichte der Nationalbibliothek. In: Schätze der Ungarischen Nationalbibliothek. Magyar Könyvklub, Budapest, pp. 5-10. ISBN 963-547-664-7

Monok, István (2002) Über die höfischen Bibliotheken des 16–17. Jahrhunderts im Karpatenbecken. ACTA COMENIANA, 2002 (15-16). pp. 127-140. ISSN 0231-5955

Monok, István (2015) A bázeli, a genfi és a zürichi könyvkiadás hatása a magyarországi szellemi áramlatok történetének alakulására a 16. században a kortárs könyvtárak vizsgálata tükrében. In: "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem". Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, pp. 150-167. ISBN 978-963-12-1037-8

Monok, István (2012) Édition et diffusion de l'Imitation de Jésus-Christ (1470-1800). Études et catalogue collectif des fonds conservés à la bibliotheque Sainte-Geneviève, à la Bibliothèque nationale de France, à la bibliothèque Mazarine, et à la bibliotheque de la Sorbonne. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 2012. pp. 394-399. ISSN 1661-4577

Monok, István (2001) A ferences könyvkultúráról és könyvtárakról. In: Szent Ferenc fiai a Veszprémi Egyházmegyében a 17-18. században. Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Pápa; Zalaegerszeg, pp. 886-895. ISBN 963-7267-23-9

Monok, István (2018) A hagyományos és az újító a magyar könyvtörténetírásban : Előszó egy új generáció kötetéhez. In: A könyv és olvasója. MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest, pp. 9-12. ISBN 978-963-508-886-7

Monok, István (1996) Ähnlichkeiten und Unterschiede im Buchbesitz der Stadtbürger von Rust, Güns und Ödenburg im 17. Jahrhundert. BURGENLANDISCHE HEIMATBLATTER, 57. pp. 174-186. ISSN 1018-6107

Monok, István (2020) Újabb szlovák könyvtörténeti kiadványok. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). ISSN 0025-0171

Monok, István (2017) A katalógusok és könyvjegyzékek recepciótörténeti forrásértékéről. In: Tanulmányok Gebei Sándor 70. születésnapjára. Acta Academie Agriensis (64). Líceum Kiadó, Eger, pp. 231-237.

Monok, István (1990) A kecskeméti piarista rendház XVI. századi könyvei. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus X. Fasciculus, 4. . JATE, Szeged. ISBN 963-481-843-9

Monok, István (1993) A koraújkori könyvkatalógusok és könyvjegyzékek mint a hungarika-kutatás forrásai. HUNGAROLÓGIA, 1993 (2). pp. 107-116. ISSN 1217-4343

Monok, István (2022) A könyvgyűjtő és az olvasó Zrínyi Miklós = Miklós Zrínyi, Book Collector and Avid Reader. In: Zrínyi Miklós Emlékkönyv. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, pp. 181-197.

Monok, István (2002) A magyar olvasó históriája. In: Magyar irodalom. 21. századi enciklopédia . Pannonica Kiadó, Budapest, pp. 7-15. ISBN 963-9252-50-6

Monok, István (2003) A magyarországi könyvbehozatal ellenőrzése a 18. század elején – esettanulmány. In: Vándorutak - múzeumi örökség. Archaeolingua, Budapest, pp. 553-558. ISBN 963-8046-50-3

Monok, István (1999) A nagyenyedi kollégium 1764. évi katalógusa. In: Fülöp Géza emlékkönyv. ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék, Budapest, pp. 127-130. ISBN 963-463-327-7

Monok, István (2018) A németújvári iskola könyvtárának teológiai arculata. In: Folyamatosság és változás, 2017.08.30-2017.08.31, Veszprém.

Monok, István (2019) A reformáció és a könyvek - Kiadói és szellemi központok. In: Laborator Assiduus : A 70 éves Zombori István köszöntése. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet; Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, Budapest, pp. 179-185.

Monok, István (2016) A rózsa látható nevén túl. Credo - evangélikus folyóirat, 22 (1). pp. 69-71. ISSN 1219-6800

Monok, István (2009) A szegedi Somogyi-könyvtár kiállításai, 2001–2008. [A katalógusok ismertetése]. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 125 (1). pp. 114-116. ISSN 0025-0171

Monok, István (1984) A szegedi alsóvárosi ferences rendház történetéhez, 1533-1644. SOMOGYI-KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1984. pp. 183-186. ISSN 0133-7106

Monok, István (2010) A velencei könyvkiadás és Közép-Európa a 15–16. században. In: "Ez világ, mint egy kert...". MTA Művészettörténeti Kutatóintézet; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 347-354. ISBN 978-963-7381-99-7

Monok, István and Allaire, Francoise and Seidler, Andrea and Fischer, Holger and Völgyes, Gyöngyvér and Seilenthal, Tönu (2008) La situation des études hongroises en Europe. CAHIERS D'ETUDES HONGROISES, 14 (2). pp. 547-562. ISSN 1149-6525

Monok, István and Péter, Katalin (1990) Felmérés hithűségről 1638-ban. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, II (14). pp. 111-142. ISSN 0865-0632

Monok, István and Zvara, Edina (2018) Oláh Miklós könyvtára és olvasmányai = The library and readings of Miklós Oláh. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 17-25. ISSN 0025-0171

Monok, István and Zvara, Edina Éva (2020) Esterhasiana Biblioteca : A gyűjtemény története és könyvanyagának rekonstrukciója. Esterhazyana : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Esterházy-közleményei . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Kiadó, Budapest. ISBN 9789637451621

Monok, István and Ötvös, Péter (2001) Die Ausbildung von wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren in Ungarn am Beispiel von Szeged. ZEITSCHRIFT FUR BIBLIOTHEKSWESEN UND BIBLIOGRAPHIE, 48 (2). pp. 103-105. ISSN 0044-2380

Mázi, Béla Imre (2006) Kossuth Lajos: Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122 (1). pp. 108-110. ISSN 0025-0171

Mészáros, András and H. Tóth, Tibor (2022) Üzen a Müncheni kódex (Tatrosi másolat) : Néhány megoldás és megfontolás a kódexszöveg olvasatának közreadása kapcsán. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA, 2 (1). pp. 39-54. ISSN 2786-3522

Móré, Tünde (2023) Farewell Poems Among Hungarian University Students in the Second Part of the Sixteenth Century. CAMOENAE HUNGARICAE, 8. pp. 54-68. ISSN 1786-5484 (print); 3004-1104 (online)

N

Nagy, Andor (2020) Data on the social network of peregrines from Brasov on occasional printed papers from the early modern era. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (2). pp. 147-162. ISSN 0236-6568

Nagy, Andor (2016) A Trausch-gyűjtemény alkalmi nyomtatványai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 271-283. ISSN 0025-0171

Nagy, Eszter (2021) Kinek készült a Vitéz-Pontificale? In: Reneszánsz és barokk Magyarországon. Művészettörténeti tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Bölcészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 19-34.

Nagy, Eszter (2020) A Visiones Georgii kéziratai az altzellai apátság könyvtárában, avagy Krizsafán fia György látomásainak recepciója a cisztercieknél. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 1-22. ISSN 0025-0171

Nagy, Eszter (2021) A World Chronicle for Philip the Fair. Codices Manuscripti, 42 (123/12). pp. 43-64. ISSN 0379-3621

Nagy, Eszter (2020) A címlapon túl : A Holkham Hall-i Evangelistarium szövegéről és hiányzó miniatúráiról = Beyond the frontispiece : On the text and missing miniatures of the Holkham Hall Evangelistary. ARS HUNGARICA, 46 (4). pp. 383-398. ISSN 0133-1531

Nagy, Kornél (2017) Egy 17. századi örmény katolikus Breviárium az MTA Könyvtárának Keleti Gyűjteményében. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 197-212. ISSN 0025-0171

Nagy, Kornél (2021) Egy erdélyi jezsuita kéziratos prédikációs könyvről. KORUNK : FÓRUM, KULTÚRA, TUDOMÁNY, 32 (1). pp. 106-107. ISSN 1222-8338

Nagy, Levente (2018) Todoreszku Gyula és az OSZK Cyrillica-gyűjteménye. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 185-210. ISSN 0025-0171

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2015) EXAMPLES, PATTERNS, MODELS : THE PRAYER BOOK AS A SOURCE OF FEMALE IDENTIFICATION MODELS. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 9-24.

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2017) The Jewish Mother’s Prayer: Mothers in Late Nineteenth Century Hungarian Jewish Women’s Prayer Books. In: Mothers in the Jewish Cultural Imagination. Jewish Cultural Studies (5). Littman Library of Jewish Civilization, Oxford, pp. 41-58. ISBN 9781906764661

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2017) Olvasva imádkozni, imádkozva olvasni : Alfabetizáció és olvasástörténeti adalékok az imakönyv műfaja kapcsán. In: Aranyhíd. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 705-715. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9

Nemes, Erzsébet (2015) Szőts Zoltán Oszkár, Az Országos Széchényi Könyvtár egykori első világháborús gyűjteménye. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 503-504. ISSN 0025-0171

Nemes, Gábor (2021) Habsburg Mária királyné két ismeretlen levele a vatikáni könyvtárban. In: "Sapienti sat" : Tanulmánykötet 2020-2021. Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr, pp. 104-111. ISBN 978-615-81873-0-5

Nemes Nagy, József (2022) Harminc éves a Comitatus. Agg Z., Zongor G. (szerk.) (2021): Comitatus 30 év/könyv. Visszaemlékezések, esszék, tanulmányok, gondolatok, interjú (Comitatus Könyvek, Veszprém, p. 250). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 36 (2). pp. 159-162. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (elektronikus)

Nobilisné Lauf, Judit (2019) Budai reneszánsz kötéstáblából előkerült ősnyomtatvány-töredékek : A Lányi-kódex kötéscsaládja és a budai könyvkereskedők. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 331-345. ISSN 0025-0171

Németh, András (2013) A Bibliotheca Corvina görög kódexei. Other. Typotex (?), Budapest. (Unpublished)

Németh, András (2017) Il copista Giovanni Scutariota e la fortuna dei manoscritti greci di Giano Pannonio e Mattia Corvino. In: A Home of Arts and Muses The Library of King Matthias Corvinus. Supplementum Corvinianum (4). Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest. ISBN 978-963-200-675-8

Németh, András (2010) A Mynas-kódex és a Corvina Könyvtár. Magyar Könyvszemle, 126. pp. 158-192. ISSN 0025-0171

Németh, András (2011) Willibald Pirckheimer and His Greek Codices from Buda. Gutenberg Jahrbuch, 86. pp. 175-198.

Németh, G. Béla (1975) Defenzió a hatalom fogságában (Gyulai Budapesti Szemléje - a Budapesti Szemle Gyulaija) = Défensive dans la prison du pouvoir. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 79 (5-6). pp. 599-608. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1958) Egy elfelejtett századvégi folyóirat (Új Nemzedék, 1887) = Une revue oubliée de la fin de siécle. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 62 (2-3). pp. 279-293. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1960) A Pesti Napló kezdeti szakasza = Die Anfangsphase des "Pesti Napló". IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 64 (2). pp. 174-188. ISSN 0021-1486

Németh, Luca Anna (2018) A Singer és Wolfner Kiadó gyerekkönyv-kiadási és hirdetési tevékenysége a századfordulón 1888–1920 = L’éditeur Singer et Wolfner et ses activités de publication de livres pour enfants au tournant du siècle 1888–1920. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 411-443. ISSN 0025-0171

Németh S., Katalin (2016) Bánfi Szilvia, Pavercsik Ilona, Perger Péter, V. Ecsedy Judit, A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII. század, 2. kötet, Kelet- magyarországi és erdélyi nyomdák, Lőcse, Kassa, Bp., Balassi Kiadó, Országos Széchényi Könyvtár, 2014, Tanulmányok és katalógus, Illusztrációk, 1215 p. (Hungaria Typographica, II.). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 230-232. ISSN 0025-0171

Németh S., Katalin (2019) Miskolczi Csulyak István peregrinációs albuma, Kísérőtanulmányok Jakó Zsigmond, Oláh Róbert, Sárospatak–Debrecen, Hernád Kiadó, TTRE Nagykönyvtára, 2018 (Facsimile kiadás). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 432-435. ISSN 0025-0171

Nótári, Tamás (2014) A consuli hivatal az ókori Rómában. Hans Beck–Antonio Dupla–Martin Jehne–Francisco Pina Polo (szerk.). KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 51-55. ISSN 1216-2965

O

Offner, Robert (2018) Handschriftliche Bibel-Einträge von Hans Jordan. Daten zur Familiengeschichte (1520-1545) und über die Klausenburger Stadtratswahlen von 1535. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 41. pp. 42-60. ISSN 0344-3418

Oláh, Róbert (2022) A 460 éves debreceni nyomdászat jubileumi kiadványai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (1). pp. 132-134. ISSN 0025-0171

Oláh, Róbert (2016) Adalék Geleji Katona István és Friedrich Spanheim kapcsolatához. Egyháztörténeti Szemle, 17 (4). pp. 94-97. ISSN 1585-7476 (Submitted)

Oláh, Róbert (2019) Borsa Gedeon, Újabb könyvtörténeti írások, Csobán Endre Attila közreműködésével, szerk. Szvorényi Róbert, P. Vásárhelyi Judit, Budapest, OSZK, MTA BTK ITI, 2018 (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 10). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 539-541. ISSN 0025-0171

Oláh, Róbert (2017) Idősebb Geleji Katona István könyvei a Teleki-Bolyai Könyvtárban. In: A Telekiek és a kultúra. Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, pp. 57-90. ISBN 978-973-0-25539-3

Oláh, Róbert (2016) Ortodoxia és okkultizmus? Nonkonformista művek Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály könyvtárában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 31-46. ISSN 0025-0171

Oláh, Róbert (2016) Református lelkészi gyűjtemények a Teleki-Bolyai Könyvtárban. In: A Telekiek és a kultúra , 2016. október 15., Marosvásárhely. (Unpublished)

Oláh, Róbert (2018) Samuel Rochotius könyvei a Rákóczi család gyűjteményében = The Volumes of Samuel Rochotius at the Collection of the Rákóczi Family. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 26-42. ISSN 0025-0171

Oláh P., Róbert (2020) Bényi János győri nagyprépost magánkönyvtára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 248-256. ISSN 0025-0171

Orbán, László (2020) A kibontakozás egyik útja – A ruszin és a magyar nemzeti sajtó szerepe Északkelet-Magyarországon és Ugocsában a 19. századi nemzeti mozgalmakban. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 197-213. ISBN 978-963-496-172-7

Orbán, Áron (2018) Adalékok Batthyány (III.) Boldizsár könyvtárához : Könyvszámlák, könyvszerző humanisták, újonnan azonosított művek = Contribution à l’étude de la bibliothèque de Balthasar (IIIe) Batthyány. Factures, acquéreurs et ouvrages récemment identifiés. Magyar Könyvszemle, 134 (3). pp. 253-282. ISSN 0025-0171

Orbán, Áron (2018) Adalékok Batthyány (III.) Boldizsár könyvtárához, Könyvszámlák, könyvszerző humanisták, újonnan azonosított művek. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 253-282. ISSN 0025-0171

Orbán, Áron (2019) Bobory Dóra, Batthyány Boldizsár titkos tudománya, Alkímia, botanika és könyvgyűjtés a tizenhatodik századi Magyarországon, Budapest, L’Harmattan, 2018 (Mikrotörténelem ,7). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 412-414. ISSN 0025-0171

Ordasi, Ágnes (2023) Nyilván(osan) a gyengébbik? Nem. REGIO : KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (1). pp. 181-187. ISSN 2415-959X

P

P. Holl, Adrien (2007) Különböző keményítők és állati enyv mikroszkópos vizsgálata. Műtárgyvédelem (32). pp. 35-41. ISSN 1216-1195

P. Vásárhelyi, Judit (2015) Pesti Brigitta, Dedikáció és mecenatúra Magyarországon a 17. század első felében, Budapest–Eger, Kossuth Kiadó–EKF, 2013. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 354-357. ISSN 0025-0171

P. Vásárhelyi, Judit (2016) Újabb, eddig ismeretlen bártfai evangélikus énekeskönyv a 17. századból – RMNy S 1759A. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 75-80. ISSN 0025-0171

Pajorin, Klára (2011) Aragóniai Beatrix szerepe Mátyás király irodalmi mecenatúrájában. Irodalomtörténeti Közlemények, 115. pp. 158-167. ISSN 0021-1486

Pallo, József (2020) A Csemegi-kódex formálódása a korabeli büntetőpolitika változásainak tükrében. In: Tanulmányok a Csemegi-kódex megalkotásának 140. évfordulója tiszteletére. Ludovika Press, Budapest, pp. 47-62. ISBN 9789635311798

Papp, Gábor (2023) Adalékok a bolognai (Marsigli-féle) rovásemlék gyűjtési helyének kérdéséhez: Luigi Ferdinando Marsigli gyergyószárhegyi telelésének legendája = Reflections on the question of the place of collection of the Bologna (Marsigli) runiform inscriptions: the legend of Luigi Ferdinando Marsigli’s wintering in Gyergyószárhegy (Lăzarea). In: Ősi írásaink III. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai, 59 . Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 61-89. ISBN 9786156117717

Papp, Ingrid (2023) A 17. századi biblikus cseh nyelvű naptárak műveltségszerkezeti regiszterei = Cultural Registers of Seventeenth-century Biblical Czech-language Calendars. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : AZ ELKH BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 127 (6). pp. 711-730. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Papp, Júlia (2019) Egy 15. század végi illusztráció „újrahasznosítása” a mohácsi csatáról tudósító német hírlevelekben. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 366-384. ISSN 0025-0171

Papp, Júlia (2021) Siegmund von Herberstein kiadványainak magyar vonatkozású illusztrációi = Les illustrations en rapport avec la Hongrie dans les publications de Siegmund von Herberstein. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (1). pp. 1-38. ISSN 0025-0171

Papp, Júlia (2021) Szent István vagy Szkander bég halála Antonio Bonfini Rervm Vngaricarvm Decadese 1581-es kiadásában? Könyvillusztrációk többszörös felhasználása Sigmund Feyerabend frankfurti nyomdájában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (4). pp. 433-477. ISSN 0025-0171

Papp, Ágnes (2018) Cantionalia ‒ von retrospektivem Inhalt gekennzeichnete liturgische Bücher aus dem spätmittelalterlichen Ungarn. In: Notated Sources from Medieval Europe / Medieval Hungary: Transregional Research and Online Database Building. SAV, Bratislava. (Submitted)

Paraizs, Júlia (2016) Tallián Tibor:Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei (Budapest, Balassi Kiadó, 2015, 670 l.). IRODALOMISMERET, 2016 (3). pp. 117-120. ISSN 0865-6886

Pavercsik, Ilona (2016) Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do roku 1945, Bibliografia [Zostavovali Alžbeta Csájiová, Martina Feniková Čarnogurská, Angela Kurucová, Viktor Szabó, Andrej Szeghy, Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2012]. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 106-107. ISSN 0025-0171

Pavercsik, Ilona (2016) Ivona Kollárová, Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické médium v jozefinskej dobe. [Szabad kiadó, gondolkodó olvasó. A tipográfia-médium a József-korszakban.] Bratislava, VYDAvATEĹsTvO RAK, 2013, 296 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 107-109. ISSN 0025-0171

Pavercsik, Ilona (2019) Petronela Križanová, Príbeh zabudnutého kníhkupectva [Egy elfeledett könyvkereskedés története], Anton Löwe (1770–1799?), Bratislava, Detail, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 400-403. ISSN 0025-0171

Paál, Vince (2016) Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig. In Medias Res, 5 (2). pp. 378-380. ISSN 2063-6253

Pelbárt, Jenő and Lázár, Tibor (2015) A Schedel világkrónika magyarországi példányainak vízjelei. UNSPECIFIED, Budapest. (Submitted)

Posta, Anna (2023) A mártírium költői ábrázolása a 17. századi (1680–1700) debreceni neolatin gyászversgyűjteményekben = The Poetic Representation of Martyrdom in the 17th Century (1680–1700) Neo-Latin Grief Poetry Collections of Debrecen. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 69-87. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Postma, Ferenc (2018) Das Testament des verstorbenen ungarischen Studenten Johannes/ János N. Szepsi (Franeker, den 28. April 1658) und die erfreuliche Entdeckung von etlichen Büchern aus seinem Nachlass. IT BEAKEN, 80 (1-2). pp. 22-58. ISSN 0005-738X

Postma, Ferenc (2017) Ein neulich aufgefundenes Büchlein aus der Privatbücherei von Johannes Csécsi d. Ä. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 246-250. ISSN 0025-0171

Postma, Ferenc (2019) Ex libris Steph. S. Mányoki : Ritka franekeri akadémiai nyomtatványok a pécsi Klimo Könyvtárban. In: „A hazának hű őre és oszlopa” : Szepesy Ignác pécsi püspök emlékezete :: Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban : A 2018. október 4-én rendezett tudományos konferencia tanulmányai. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai (17). Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, Pécs, pp. 159-178.

Postma, Ferenc and Verheij, Arian (2009) In Signum Benevoli Affectus I. Seven Album Inscripti­ons by Menasseh ben Israel. In: Zutot. B Perspectives on Jewish Culture. Brill, Leiden - Boston, pp. 35-47.

Pulszky, Ferencz (1891) Felterjesztés. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 16 (1-2). pp. 114-116. ISSN 0025-0171

Puskás, Tímea and Hosszú, Gábor (2021) Az írásevolúció kladisztikai megközelítése. In: Ősi írásaink II. : Tanulmánykötet a Magyarságkutató Intézet által 2020. december 10-11-én rendezett konferencián elhangzott előadásokból. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (31). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 85-115.

Pálfy, Eszter (2016) Gyöngyösi István és Tétsi N. Zakariás – a Murányi Vénus 1702-es kiadásáról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (4). pp. 445-462. ISSN 0025-0171

Pázmány, Péter (2020) Posonban lött prédikáció; Pünkösd után X. vasárnap első prédikáció. Pázmány Péter Művei (11). Universitas Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-81-2

Péterfi, Bence (2018) Die Beziehungen Herzog Albrechts in Preußen zu Ungarn, Böhmen und Schlesien (1525–1528), Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten, Bearbeitet von Christian Gahlbeck, Berlin, Duncker & Humblot, 2017 (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Quellen, Bd. 73). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 500-502. ISSN 0025-0171

Péterfi, Bence (2017) Hungarikák Boroszlóból : Schönherr Gyula gyűjtésének nyomában. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 15. pp. 9-46. ISSN 0865-0632

Pócs, Dániel (2019) The Codices of György Handó. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 8 (3). pp. 508-572. ISSN 2063-8647

Pócs, Dániel (2016) Handó György könyvtára. Ars Hungarica, 42 (4). pp. 309-338. ISSN 0133-1531

R

Rada, Roberta (2022) Határok, falak és kerítések a migrációról folytatott magyar sajtódiskurzusban 2015-ben : 1. rész. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 419-425. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Radnai, Dániel Szabolcs (2023) Kölcsey Ferenc emlékezete a Vasárnapi Ujságban az 1850-es, ’60-as években. In: "Ő értetek élt" : Kölcsey Ferenc élete és kora. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, Nyíregyháza, pp. 169-185. ISBN 9789637196522

Rautenberg, Ursula (2015) Egy új könyvsorozatról: Schriftmedien – Kommunikations- und buchwissenschaftliche Perspektiven = Written media – Perspectives in Communication and Book studies. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 464-466. ISSN 0025-0171

Restás, Attila (2021) Bitskey István: Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 22 (1). pp. 179-183. ISSN 1585-7476

Ritoókné Szalay, Ágnes (1977) Az Akadémia Könyvtárának régikönyv-gyűjteménye : vázlat és adatok a gyűjtemény fejlődésének történetéhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 93 (1). pp. 14-24. ISSN 0025-0171

Ritoókné Szalay, Ágnes (2011) Borbála asszony a rokkánál. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 30. pp. 393-394. ISSN 0586-3708

Ritoókné Szalay, Ágnes (1974) Budai polgárok könyvei a XVI. században. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 90 (3-4). pp. 312-314. ISSN 0025-0171

Ritoókné Szalay, Ágnes (1996) Der Humanismus in Ungarn zur Zeit von Matthias Corvinus. In: Humanismus und Renaissance in Ostmitteleuropa vor der Reformatio. Forschungen Und Quellen Zur Kirchen- Und Kulturgeschichte Ostdeutschlands Im Aufl'rage Des Institutes Für Ostdeuts He Kirchen - Uno Kulturg Schichte Herausgegeben Von Paul Mal (28). Böhlau, Köln; Weimar; Wien, pp. 157-171.

Ritoókné Szalay, Ágnes (1972) Egy 16. századi vándor literátor : Bartholomaeus Georgievits. In: Szomszédság és közösség : délszláv–magyar irodalmi kapcsolatok. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 53-70.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Egy 16. századi vándorliterátor: Bartholomaeus Georgievits. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 312-326. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Galeotto Marzio és Bonfini történeti művének kiadása. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 207-211. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Janus Pannonius kiadója, Hilarius Cantiuncula. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 191-205. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2016) Janus Pannonius kéziratainak útja Zágrábtól Gyulafehérvárig. In: Testimonio litterarum : tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 355-364. ISBN 978-606-739-054-4

Ritoókné Szalay, Ágnes (2011) Janus Pannonius leveleinek kézirata a Pray-gyűjteményben. In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, 14–15. ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 283-292.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2001) La leggenda corviniana e i monumenti archeologici. In: L'eredità classica in Italia e Ungheria fra tardo Medioevo e primo Rinascimento : atti dell'XI convegno italo-ungherese, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 9-11 novembre 1998. Media et orientalis Europa (2). Il calamo, Roma, pp. 283-291. ISBN 8888039198

Ritoókné Szalay, Ágnes (1994) Peregrinazioni erudite nel regno di Mattia Corvino. In: Italia e Ungheria all'epoca dell'umanesimo corviniano. Civilta Veneziana Studi (45). Leo S. Olschki, Firenze, pp. 61-69. ISBN 8822242033

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) A Pray-gyűjtemény Janus-kézirata. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 130-140. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1984) Régi Magyarországi Nyomtatványok II. 1601–1635. [Recenzió]. MAGYAR TUDOMÁNY, 29(91). pp. 734-736. ISSN 0025-0325

Ritoókné Szalay, Ágnes (1971) Régi magyarországi nyomtatványok 1473–1600. [Recenzió]. MAGYAR TUDOMÁNY, 16(78) (12). pp. 800-802. ISSN 0025-0325

Rozsondai, Béla and Rozsondai, Marianne (2009) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Bolyai-honlapja. In: Könyvek által a világ ... Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, pp. 319-328.

Rozsondai, Marianne (2015) Csapodi Csaba és Csapodiné Gárdonyi Klára Magyar Örökség Díja, 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 349-350. ISSN 0025-0171

Rozsondai, Marianne (2008) Etzold, Ute Maria: Die Buchbinder und ihr Handwerk im Herzogtum Braunschweig von den Gildegründungen unter Herzog August bis zum Ersten Weltkrieg, 1651 bis 1914. Braunschweig, 2007. 429 p. : ill. /Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Landesgeschichte. Hrsg. vom Braunschweigischen Geschichtsverein Bd. 43./. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (4). pp. 479-481. ISSN 0025-0171

Rozsondai, Marianne (2018) Koncz Pál, Papírmívesség és könyvművészet Veszprém megyében a 18–20. században, Szerk. Jakab Réka, Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 112-116. ISSN 0025-0171

Rozsondai, Marianne (2004) [Schedel, Hartmann]: Liber chronicarum (36. kép) és [Schedel, Hartmann]: Das Buch der Chroniken. In: Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 109-111. ISBN 9639439312

Rozsondai, Marianne (2014) A hazafiú indulat öröksége. Élet és Tudomány (3). pp. 70-73. ISSN 0013-6077

Rozsondai, Marianne (2019) A magyar könyvkötés a gótikától a művészkönyvekig. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ - Kossuth Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-09-9924-3

Rozsondai, Marianne (2015) Ľubomír Jankovič, Inkunábuly. Umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke Slovenskej národnej knižnice, Martín, Slovenská národná knižnica, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 372-374. ISSN 0025-0171

Rozsondai, Marianne and Sajó, Tamás and Rozsondai, Béla and Láng, Klára (2004) Ifj. Pápai Páriz Ferenc album amicoruma az interneten. KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP, 16 (11). pp. 35-36. ISSN 0865-1329

Rácz, Balázs Viktor (2022) A székely írás emlékei. ERDÉLYI MÚZEUM, 84 (1). pp. 142-146. ISSN 1453-0961

Rédey-Keresztény, János (2023) István Agyich’s (1730–1789) Manuscript Bequest of Poetry in the Context of the Hungarian Influence of the Academy of Arcadia in Rome. CAMOENAE HUNGARICAE, 8. pp. 82-95. ISSN 1786-5484 (print); 3004-1104 (online)

Révész T., Mihály (2023) A sajtószabadság ügye a kiegyezés utáni évek Magyarországán = The Freedom of the Press in Hungary After the Compromise of 1867. IN MEDIAS RES : FOLYÓIRAT A SAJTŐSZABADSÁGRÓL ÉS A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAIRÓL, 12 (1). pp. 71-90. ISSN 2063-6253 (nyomtatott); 2786-152X (elektronikus)

Rózsa, György and Knapp, Éva (2007) Buda visszafoglalása (1686. szeptember 2.) a bécsi Szent Család Társulat röplapján. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 123. pp. 214-218. ISSN 0025-0171

Rózsa, Mária (2018) 20 éves a Gesellschaft für Buchforschung in Österreich. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). p. 464. ISSN 0025-0171

Rózsa, Mária (2020) Hungarikumok a Cseh Irodalmi Múzeum levéltárában, közread. Mészáros Andor, Kovács Eszter, Marta Pató, Miloš Sládek, Budapest, ELTE BTK, 2018. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 84-89. ISSN 0025-0171

Rózsa, Mária (2017) A prágai Ost und West magyar vonatkozású közleményei, 1837–1848. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 283-296. ISSN 0025-0171

S

Saliga, Lászlóné and Monok, István (1991) Tanyai Híradó, 1939–1943. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XI. Fasciculus, 2. . JATE, Szeged. ISBN 963-482-007-7

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2019) A Teleki család és az Akadémiai Könyvtár Teleki-állományának magyar vonatkozású földtudományi könyvei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 421-468. ISSN 0025-0171

Sarbak, Gábor (2021) Der Handschriftenbestand des Paulinerklosters Ranna in Göttweig = The Manuscript Collection of the Pauline Monastery Ranna in Göttweig. In: Vom Schreiben und Sammeln : Einblicke in die Göttweiger Bibliotheksgeschichte :. Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde (74). Verlag NÖ Institut für Landeskunde, St. Pölten, pp. 153-170.

Schelhammer, Zsófia (2015) Egy ismeretlen 16. századi história a tatárjárásról a Petrovay-énekeskönyvben. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 312-315. ISSN 0025-0171

Schier, Xystus (2019) Dissertatio de regiae budensis bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, interitu, et reliquiis = Értekezés Corvin Mátyás budai királyi könyvtárának létrejöttéről, hanyatlásáról, pusztulásáról és maradványairól = Discussion of the establishment, decline, ruin, and the remains of Matthias Corvinus’ royal library in Buda. Supplementum Corvinianum (5). Bibliotheca Nationalis Hungariae, Budapest. ISBN 978-963-200-700-7

Schmelczer-Pohánka, Éva (2018) Egy ismeretlen pécsi egyházi könyvgyűjtemény történetének margójára : A pécsi növendékpapság könyvtárának kéziratos forrása a 19. század második harmadából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 457-463. ISSN 0025-0171

Sherwood, Peter (2017) Adalék Sir John Bowring magyarországi kapcsolataihoz. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 358-359. ISSN 0025-0171

Simon, Ferenc and Zvara, Edina (1998) A Bethlen Gábor Református Gimnázium 16. századi könyvei. Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-47-5

Simon, Melinda (2014) 20. századi magyar tiposzignetek. MAGYAR GRAFIKA, 58 (1). pp. 74-79. ISSN 0479-480X

Simon, Melinda (2015) Authenticité ou décorativité?: Marques d'imprimeurs comme ornements architecturaux. Livraisons d'histoire de l'architecture, 30. pp. 131-147. ISSN 1627-4970

Simon, Melinda (2011) Az 1488–1800 közötti magyar kiadói és nyomdászjelvények mottói. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 65 (4). pp. 71-81. ISSN 0133-1167

Simon, Melinda (2013) Az Aufrecht és Goldschmied könyvterjesztő vállalkozás története és jelvényhasználata. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 129 (2). pp. 219-231. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2015) CSI – nyomdai helyszínelők. MAGYAR GRAFIKA, 2015 (2). pp. 22-23. ISSN 0479-480X

Simon, Melinda (1998) Egy XVII. századi erdélyi értelmiségi család könyvműveltsége. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 114 (1). pp. 1-12. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2012) Egy erdélyi származású bécsi antikvárius és műkereskedő dinasztia: a Kende család. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2012 (4). pp. 494-496. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2015) Egy újabb kötet Bethlen Miklós kancellár könyvtárából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 335-336. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2008) Elektronikus források a kiadói és nyomdászjelvények tanulmányozásához. In: "Apró cseppekből lesz a zápor". Habent sua fata libelli (4). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 159-178. ISBN 978 963 7356 77 3

Simon, Melinda (2014) Factotum : Johann Lorenz Haf e un cliché diventato marca tipografica. Crisopoli : Bollettino del Museo Bodoniano di Parma (16(3)). pp. 105-109. ISSN 2281-4590

Simon, Melinda (2013) Farkas Ferenc: A jászsági nyomdák krónikája 1867–1949. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 129 (2). pp. 252-254. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2016) Felgyűrt ingujj helyett vasalt köpeny : A nyomda- és nyomdászábrázolások átalakulása a 19–20. század fordulóján. In: Monokgraphia. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 630-636. ISBN 978-963-09-8702-8

Simon, Melinda (2008) Funkciótlan vagy funkcionális? Nyomdászjelvények, mint könyvtárépületek díszítőelemei. In: "Apró cseppekből lesz a zápor". Habent sua fata libelli (4). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 95-116. ISBN 978 963 7356 77 3

Simon, Melinda (2016) Hoffmann Alfréd és a dualizmus könyvkereskedelme. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-977-4

Simon, Melinda (2010) Ifjabb Martin Hochmeister eddig ismeretlen kiadói jelvénye 1791-ből. MAGYAR GRAFIKA, 54 (4). pp. 76-77. ISSN 0479-480X

Simon, Melinda (2010) Josef Franz Kollmann eddig ismeretlen kiadói jelvényei. MAGYAR GRAFIKA, 54 (2). pp. 76-77. ISSN 0479-480X

Simon, Melinda (2011) Magyar kiadók és nyomdák beszélő jelvényei a 20. század első felében. In: Crescit eundo. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei (4). Argumentum; OSZK; MTA Irodalomtudományi Intézet; MOKKA-R Egyesület, Budapest, pp. 183-190. ISBN 978-963-446-639-0

Simon, Melinda (2013) Publishers’ devices as indicators of legal continuity. RE:MARKS, 1 (1). pp. 71-87. ISSN 2310-3795

Simon, Melinda (2010) Stratégies de publicité visuelles. In: Jazyk a rec knihy. Opera romanica, 1 (11). Jihoceska univerzita, Ceske Budejovice, pp. 525-544. ISBN 978-80-7394-202-1

Simon, Melinda (2009) Strohmayer Ignác eddig ismeretlen kiadói jelvénye 1789-ből. MAGYAR GRAFIKA, 53 (4). pp. 86-87. ISSN 0479-480X

Simon, Melinda (2016) Tibori Szabó Zoltán – Újvári Mária, A kolozsvári Minerva története és bibliográfiája (1920–1948). Kolozsvár, Minerva Művelődési Egyesület Kiadója, 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 379-380. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2017) Tipográfia régtől fogva, A nagyváradi nyomdászat 450 éves története, Országos Széchényi Könyvtár – Argumentum Kiadó, 2016. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 373-376. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2011) Tizenkilencedik századi magyar kiadók beszélő jelvényei. MAGYAR GRAFIKA, 55 (5). pp. 73-75. ISSN 0479-480X

Simon, Melinda (2012) Versben megénekelt nyomdászjelvények. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2012 (1). pp. 146-148. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2009) Vizuális reklámstratégiák : Historizálás 19–20. századi európai és amerikai kiadók jelvényeiben. In: Bölcsészműhely 2008. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 111-127.

Simon, Melinda (2012) A kiadói jelvények mint a jogfolytonosság jelzésének eszközei. In: Médiumok, történetek, használatok. Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged, pp. 454-470. ISBN 978-963306177-0

Sipos, Gábor and Toth, Levente (2021) Adalék Misztótfalusi Kis Miklós betűkészítő műhelyének sorsához. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (4). pp. 575-576. ISSN 0025-0171

Somogyi, Szilvia (2019) Az esztergomi szinodális könyvről: új források, redakciók és szövegtöbbletek nyomában : Előtanulmány egy disszertációfejezethez = Du livre synodal d’Esztergom: aux traces de nouvelles sources, de nouvelles rédactions et de suppléments : Études préliminaires pour une dissertation. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (1). pp. 1-17. ISSN 0025-0171

Stohl, Róbert (2018) Festetics László albumai. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. ISSN 0865-0632 (In Press)

Stummer, Krisztina (2021) A nőkről alkotott kép hazánkban a 20. század első felében sajtótermékek tükrében = The Image of Women in the 20th-Century Hungarian Media. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 19 (1-2). pp. 39-48. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (elektronikus)

Sz. Nagy, Gábor (2015) Könyvbegyűjtés 1945-ben. Levéltári Közlemények, 86. pp. 235-246. ISSN 0024-1512

Szabó, Andrea (2021) A Gutenberg-galaxis első évszázadai : Adamus Csupor és a Panegyrici Latini. Polymatheia, 18 (1-2). pp. 178-197. ISSN 27322092

Szabó, András Péter (2020) Egy elveszett gyűjtemény kincsei : Ondrej Czemanka turóci nemes könyvtára = Treasures of a Lost Collection – The Library of Ondrej Czemanka. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 203-242. ISSN 0025-0171

Szabó, András Péter (2022) A szepességi Klein lelkészcsalád és naplója. CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY, 28 (3). pp. 9-15. ISSN 1219-6800

Szalai, Béla (2015) Egy könyvészetileg ismeretlen debreceni református énekeskönyv 1610-ből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 200-204. ISSN 0025-0171

Szalai, Béla (2020) Matthias Greischer : Egy rézmetsző Esterházy Pál nádor udvarában = Matthias Greischer : An Engraver to the Court of Palatine Pál Esterházy. Esterhazyana . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Kossuth Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-544-015-3

Szalai, Béla (2021) A tizenötéves háború metszeteken. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-69-0

Szelestei Nagy, László (2016) Séllyei Nagy Ignác székesfehérvári püspök két imakönyvéről (1780, 1789). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 319-336. ISSN 0025-0171

Szentmártoni Szabó, Géza (2009) Wesselényi Ferenc ismeretlen könyvecskéje 1585-ből : pótlás az RMNy-hez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 125 (3). pp. 361-362. ISSN 0025-0171

Szeverényi, Sándor (2022) Tudomány és történet - Sajnovics János Demonstratiójáról és annak koppenhágai kiadásának magyar fordításáról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 138 (4). pp. 554-559. ISSN 0025-0171

Szili, Katalin (2022) Rosenbacher Ferenc Kisdedekhez alkalmaztatott magyar grammatikájáról : Adalékok a magyar nyelvészeti terminológia alakulásának történetéhez = On Hungarian Grammar Adapted for Infants by Ferenc Rosenbacher : Contributions to the Evolution of Hungarian Linguistic Terminology. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 71-83. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Szily, Kálmán (1898) Adatok Szily András működéséhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 6(22) (1). p. 112. ISSN 0025-0171

Szily, Kálmán (1891) Az első geographia magyar nyelven. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 1 (1). pp. 47-51. ISSN 0021-1486

Szily, Kálmán (1915) A "Sokféle" történetéhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 23(39) (1-2). p. 120. ISSN 0025-0171

Szinnyei, József, id. (2002) Hírlapirodalmunk és folyóirat-irodalmunk 1721–1853. In: Id. Szinnyei József emlékezete. Művelődéstörténeti és sajtótörténeti írásai. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (26). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 47-267. ISBN 963-9276-24-3

Szoliva, Gábriel (2013) Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből II. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (2). pp. 121-156. ISSN 1217-7768

Szoliva, Gábriel (2013) Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből I. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (1). pp. 55-66. ISSN 1217-7768

Szoliva, Gábriel (2022) Kolozsvári-Sillye Béla a középkori zenei fragmentológia magyar előfutára? – Egy erdélyi kottás kódextöredék vizsgálatának meglepő tanulságai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (1). pp. 116-125. ISSN 0025-0171

Szoliva, Gábriel (2019) Két középkori magyarországi kottás pszaltériumtöredékről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 398-399. ISSN 0025-0171

Szoliva, Gábriel (2019) Secunda pars breviarii : A 13. századi esztergomi breviárium kottás szanktoráléjának rekonstrukciója felé. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 307-330. ISSN 0025-0171

Szoliva, Gábriel (2013) Újabb liturgikus könyv Oláh Miklós esztergomi érsek könyvtárából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 129 (2). pp. 133-144. ISSN 0025-0171

Szoliva, Gábriel (2022) A zágrábi katedrális 17. század végi könyvtárából elszármazott régi nyomtatványok horvát és magyar gyűjteményekben - A Mikulić-féle kötéstípus kutatásának eredményei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 138 (4). pp. 417-460. ISSN 0025-0171

Szovák, Kornél (2017) A domonkos írásbeliség első korszaka. In: Az első 300 év Magyarországon és Európában. Alba Civitas Történeti Alapítvány, Székesfehérvár, pp. 33-43. ISBN 978-963-88117-7-6

Szovák, Márton (2016) Cola di Rienzo, In Monarchiam Dantis commentarium, Commento alla Monarchia di Dante, a cura di Paolo Alessandro, Città del Vaticano, ScuolaVaticana di Paleografia, 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 372-373. ISSN 0025-0171

Szovák, Márton (2020) Jean Gerson Buzdítása – Pontosítás a CIH 1422 leírásához. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 138-141. ISSN 0025-0171

Szádoczki, Vera (2018) Szentmihályi Mihály Egyházi énekeskönyvének kéziratai. In: Litteris vincimur. Szent István Társulat, Budapest, pp. 227-244. ISBN 978-963-277-779-5

Széchenyi, Ágnes (1997) "Sznobok és parasztok". Válasz 1934-1938 : Elvek, frontok, nemzedékek. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 963-446-041-0

Szénási, Zoltán (2022) Lucifer a nyomdagépben : A Nyugtalanság völgye kiadástörténete = Lucifer in the Printing Machine : Publishing History of Nyugtalanság völgye. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (1). pp. 86-110. ISSN 0025-0171

Szögi, László and Knapp, Éva (2009) A Beszédes-gyűjtemény lelőhelye: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára. In: Rodostói emlékek és tanulságok. Magyar-Török Baráti Társaság, Budapest, pp. 153-159. ISBN 978-963-88547-0-4

Szőnyi-Sándor, Klára (1990) A székely rovásírás. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 33. pp. 65-79. ISSN 0586-3716

Sándor, Klára (2016) Az OSZK (szerencsére nem kenyér)bogaras kéziratáról. In: MONOKgraphia. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 613-619. ISBN 978-963-09-8702-8

Sándor, Klára (1992) Some Graphotactical Correspondences of the Székely and Eastern Turkic runic script. In: Altaic Religious Beliefs and Practices. Research Group for Altaic Studies, HAS, ELTE, Budapest, pp. 295-299. ISBN 963 04 2583 1

Sándor, Klára (2023) Székelyből magyar, írásból rovás : A székely írás székely identitást jelző funkciójának visszaszorulása. In: Hullóidő : székely identitásépítés a 19-20. században. Editura Kriterion; Kriterion Kiadó; Centre for Social Sciences, Kolozsvár, Budapest, pp. 7-34. ISBN 9789732612781

Sándor, Klára (2014) A székely írás Székelyföldön kívüli használatának kezdetei. In: Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. MTA BTK MŐT Kiadványok (1). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 329-342. ISBN 978-963-9627-87-1

Sándor, Klára (2022) A székely írás keleti kapcsolatairól. In: "Hadak útján" A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája = 29th Conference of scholars on the Migration Period. (Magyar Őstörténeti Kutatócsoport Kiadványok; 4.1) (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia; 24.1) . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Kutatócsoport; PPKE BTK Régészettudományi Intézet; Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 37-57. ISBN 9789639987753

Sándor, Klára (2017) A székely írás kutatása és a nemzeti gondolat. In: Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században. Magyar történelmi emlékek. Értekezések: Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből (5.). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 27-47. ISBN 9789634160823

Sándor, Klára (2018) A székely írás modern kultuszai és antikultusza: bevezetés a tanulmányokhoz. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 26 (4). pp. 32-41. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X

Sándor, Klára (2014) A székely írás nyomában. Typotex Kiadó, Budapest.

Sándor, Klára (2018) A székely írás. In: A honfoglalók műveltsége. Helikon Kiadó; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, BUDAPEST, pp. 39-44. ISBN 9789634790594

Sándor, Klára and Csörsz, Édua (2018) „Nem szimplán írásrendszer” – előzetes eredmények a székely írás kultuszának kutatásából. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 26 (4). pp. 42-66. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Sánta, Sára and Tangl, Balázs (2022) Két ismeretlen 16. századi prognosztikon a szombathelyi Smidt Múzeumból. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (2). pp. 230-235. ISSN 0025-0171

Sárközi, Gergely Antal (2022) Tóth Dániel élete és könyvtárosi munkássága. ACTA PAPENSIA, 22 (1-2). pp. 19-32. ISSN 1587-6292

T

Tamás, Ágnes (2022) „Még egy ily győzelmes háború, és elvesztem!” = „Noch ein solcher triumphaler Krieg, und ich bin verloren!“. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (1). pp. 63-85. ISSN 0025-0171

Tangl, Balázs (2022) Keczer Ambrus elveszett (és megkerült) naplója. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (2). pp. 240-243. ISSN 0025-0171

Tasi, Réka (2019) A reformáció könyvespolca: Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából, Szerk. P. Vásárhelyi Judit, Bp., Argumentum–OSZK (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület Füzetei, 9), 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (1). pp. 120-123. ISSN 0025-0171

Tengely, Adrienn (2022) "A mit az ember nem ért, arra nem szokott figyelmezni, s ha látja is, nem tudja önhasznára fordítani" : Magyar nyelvű liturgiamagyarázó könyvek a reformkorban. In: Ecclesiae et historiae servus infantigabilis : Tanulmányok Somorjai Ádám 70. születésnapjára. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM); Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 113-125. ISBN 978-615-5826-30-6

Tubay, Tiziano (2021) Farkas Gábor Farkas, Az eltűnt Thuróczy nyomában, A brünni kiadás példányainak provenienciájáról, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2020. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (4). pp. 577-580. ISSN 0025-0171

Tubay, Tiziano (2022) A székely írás emlékeinek új kézikönyve. Benkő Elek, Sándor Klára, Vásáry István, A székely írás emlékei, Corpus Monumentorum Alphabeto Siculico Exaratorum, Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2021. 927 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (2). pp. 273-281. ISSN 0025-0171

Turán, Tamás (2019) In Parentheses: A Chapter in the History of the Hebrew Book and Textual Editing = בסוגריים: פרק בתולדות הספר העברי ובההדרת הטקסטים. In: Meḥevah le-Menaḥem. Studies in Honor of Menaḥem Hayyim Schmelzer. The Jewish Theological Seminary of America; The Schocken Institute for Jewish Research, Jerusalem, pp. 239-268. ISBN 9789654560719 .

Tusor, Péter (2020) I. Lipót Szelepchény prímás bécsi házának kirablója? – Forráskritika, textuselemzés, archivisztikai és történeti kontextus. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 146-151. ISSN 0025-0171

Tusor, Péter (2021) "Sieur Secretaire du Palatin d'Hongrie..." Gyöngyösi István, a magyar Ovidius szerepe, helye a murányi udvarban és a rendi szervezkedésben. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (2). pp. 176-219. ISSN 0025-0171

Tóth, Andrea (2018) „We Are Sziriusz.” A székely írás mint a társadalom Másikja : Valóságos virtualitás: az internet beágyazott, testet öltött, mindennapi diszkurzív tere. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 26 (4). pp. 67-94. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Tóth, Enikő (2014) Nyelvhasználati útmutató a kárpátaljai magyaroknak (recenzió). EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA, 5. pp. 54-56.

Tóth, Ferenc (2016) ALAIN PETIOT (ED.) LES LORRAINS ET LES HABSBOURG Dictionnaire biographique illustré des familles lorraines au service de la Maison d’Autriche (I–II. kötet. Aix-en-Provence, Mémoire et Documents, 2014. 737 o. ISBN: 979-10-90361-65-2). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 129 (1). pp. 254-255. ISSN 0017-6540

Tóth, Ferenc (2015) Denis Diderot, esztétika, filozófia, politika [esthétique, philosophie, politique], dir. Eszter Kovács, Olga Penke, Géza Szász, Budapest, L’Harmattan – SZTE Filozófiai Tanszék, 2013, 249 p. Dix-huitième siècle, 47 (1). pp. 680-681. ISSN 0070-6760

Tóth, Ferenc (2016) Fadi El Hage: LE CHEVALIER DE BELLERIVE. UN PAUVRE DIABLE AU XVIIIe SIÈCLE (Chemins de la Mémoire, série XVIIIe siècle, L’Harmattan, Paris, 2015. 264 o. ISBN: 978-2-343-06943-2). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 129 (1). pp. 255-256. ISSN 0017-6540

Tóth, Ferenc (2015) Ferenc Kazinczy, levelezés, XXV kötet (correspondance, tome XXV), éd. dir. Soós István, Debrecen, Debrecen University Press, 2014, 653 p. Dix-huitième siècle, 47 (1). p. 635. ISSN 0070-6760

Tóth, Ferenc (2016) PETR KLAPKA: Jean Louis Ratuit de Souches (1608–1682). (Honoré Champion, Paris, 2015. 486 o. ISBN: 978-2-7453-2810-6). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 129 (1). pp. 253-254. ISSN 0017-6540

Tóth, Ferenc (2020) Vies parallèles. Deux diplomates bibliophiles hongrois entre Occident et Orient: François de Tott et Charles Émeric de Reviczky. REVUE FRANCAISE D HISTOIRE DU LIVRE (141). pp. 149-163. ISSN 0037-9212

Tóth, Ferenc and Laurencin, Michel (2018) LA REPRÉSENTATION DE LA CHARITÉ DE SAINT MARTIN DANS UN BRÉVIAIRE DE 1635 DU CHAPITRE DE LA BASILIQUE SAINT-MARTIN DE TOURS. Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, 30. pp. 223-231. ISSN 1153-1118

Tóth, Ferenc and Laurencin, Michel (2017) Szent Márton magyar lovasként való ábrázolása a tours-i Szent Márton-bazilika káptalanjának 1635-ös breviáriumában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 346-351. ISSN 0025-0171

Tóth, Gergely (2019) The First Edition of Nicolaus Olahus' Hungaria in Matthias Bel's Adparatus (1735). In: Nicolaus Olahus 450 : Proceedings of the International Conference on the 450th Anniversary of Nicolaus Olahus’ Death = Nicolaus Olahus 450 : Tagungsband der internationalen Konferenz zum 450. Todestag von Nicolaus Olahus. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (17). Institut für Ungarische Geschichtsforschung; Balassi Institut – Collegium Hungaricum; Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp. 123-142. ISBN 978-963-631-280-0

Tóth, Gergely (2019) Nádasdy Ferenc, Révay Péter műveinek kiadója (1652, 1659). Történelmi érdeklődés, imázsépítés, vagy politikai tett? In: Háborúk, alkotások, életutak : Tanulmányok a 17. század közepének európai történelméről. Miskolci Történelmi Tanulmányok (1). Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 150-171.

Tóth, Loránd Lehel and Hosszú, Gábor László (2023) Mintaevolúciós alapú jelentésazonosító eljárás = Meaning identification algorithm based on pattern evolution. In: Ősi írásaink III. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai, 59 . Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 163-192. ISBN 9786156117717

Tóth, Péter (2011) GÖRÖG EGYHÁZATYÁK A CORVINÁBAN II. Magyar Könyvszemle, 127 (3). pp. 289-312. ISSN 0025-0171

Tóth, Zsombor (2020) Kéz és írás, kézírás: a kéziratos nyilvánosság kialakulása a hosszú reformáció (1500−1800) alatt. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Tóth, Zsuzsanna and Szovák, Márton (2023) Mainzi Jeromos (1470–1584). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (139). pp. 249-256. ISSN 0025-0171

Tömpe, Péter (2014) Alkímia és középkori orvoslás. A Kalocsai Érseki Könyvtár ritkasága. Természet Világa, 145 (10). pp. 434-437. ISSN 0040-3717

Török, Zsuzsa (2022) Bevezető. In: Női íráshasználat és kéziratos kultúra a hosszú 19. században. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 7-13.

Török, Zsuzsa (2016) Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka hagyatéka kolozsvári közgyűjteményekben. ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 291-297. ISSN 0014-1798

Török, Zsuzsa (2022) Hungarian Women in Scottish Print: Stephanie Wohl’s Occasional Correspondence in The Scotsman. In: Women in Print 2 : Production, Distribution and Consumption. Printing History and Culture (3). Peter Lang Ltd., Oxford; Bern; Berlin; Bruxelles; New York; Wien, pp. 153-171.

Török, Zsuzsa (2020) Női szerepek és lapszerkesztés : Vachott Sándorné dilemmái. In: Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság 1820-1920. Reciti konferenciakötetek (9). reciti, Budapest, pp. 191-208. ISBN 978-615-6255-04-4

Török, Zsuzsa (2022) "Szállnak e könyvből szép emlékeim" : Majthényi Flóra kéziratos verseskönyve. In: Női íráshasználat és kéziratos kultúra a hosszú 19. században. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 127-155.

Török, Zsuzsa (2015) Vaderna Gábor: Élet és irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewffy József életművében, Ráció Kiadó, Budapest, 2013, 456 p. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 1. pp. 99-103. ISSN 0865-6886

Török, Zsuzsa (2017) Women’s Writing and Victorian Print Culture The Cambridge Companion to Victorian Women’s Writing. ed. by Linda H. Peterson. Cambridge: University Press, 2015. 294 pp. Nineteenth-Century Gender Studies, 13 (1). pp. 1-4. ISSN - ; ESSN: 1556-7524

Töttős, Gábor (2021) Tolna megye és a hozzá kapcsolódó személyek a Nyugat folyóiratban (Tanulmány, szemelvénygyűjtemények, repertóriumok) = Komitat Tolna und die dazu gehörenden Personen in der Zeitschrift „Nyugat“ [Westen] (Studie, Lesefrüchtesammlungen, Repertorien). A WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE = JAHRBUCH DES WOSINSKY MÓR MUSEUMS, SZEKSZÁRD (UNGARN), 43. pp. 195-307. ISSN 0865-5464

Tüske, László (2017) Az Országos Széchényi Könyvtár nyilatkozata. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). p. 124. ISSN 0025-0171

Tüskés, Anna (2015) A Bagó Márton nyomdájában kiadott vallásos ponyvanyomtatványok. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok (4). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 433-545.

Tüskés, Anna (2021) Egy „dél-dunántúli szellemi csomópont” : Dedikált könyvek Tüskés Tibor könyvtárából (Tüskés Tiborné hagyatékában). KÖNYVTÁRI FIGYELŐ, 67 (3). pp. 391-410. ISSN 0023-3773 (nyomtatott); 1586-5193 (online)

Tüskés, Anna (2023) Livres jansénistes et liés au jansénisme dans la bibliothèque du monastère prémontré de Jasov. In: Jansenisms and Literature in Central Europe = Jansenismen und Literatur in Mitteleuropa. Beihefte zu Simpliciana (10). Peter Lang Group AG., Bern, pp. 553-598. ISBN 978-3-0343-4625-2 (print); 978-3-0343-4688-7 (E-book); 978-3-0343-4698-4 (EPUB)

Tüskés, Anna (2023) Livres jansénistes à la Bibliothèque universitaire à Budapest, à la Bibliothèque nationale Széchényi et à la Bibliothèque de l’Académie hongroise des Sciences. In: Jansenisms and Literature in Central Europe = Jansenismen und Literatur in Mitteleuropa. Beihefte zu Simpliciana (10). Peter Lang Group AG., Bern, pp. 507-552. ISBN 978-3-0343-4625-2 (print); 978-3-0343-4688-7 (E-book); 978-3-0343-4698-4 (EPUB)

Tüskés, Anna (2023) Manuscrits français des religieuses de Notre-Dame à Bratislava. ECHO DES ETUDES ROMANES, 19 (1). pp. 33-51. ISSN 1801-0865 (print); 1804-8358

Tüskés, Anna (2019) Masonic Works in the Helikon Library of the Festetics Palace in Keszthely. In: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Frühe Neuzeit (229). Walter de Gruyter GmbH, pp. 483-496. ISBN 978-3-11-063764-9

Tüskés, Anna (2022) Opere italiane nella biblioteca delle famiglie Károlyi e Festetics alle fine del Settecento. In: Studi e ricerche d'italiano sul Danubio e oltre: L'italianistica in Europa centrale e centro-orientale. Università degli Studi di Szeged Dipartimento di Italianistica, Szeged, pp. 215-224. ISBN 9789633069110

Tüskés, Gábor (1993) Sinnbild — Bildsinn. Emblembücher der Stadtbibliothek Trier. Katalogbuch zur Ausstellung. Red. Michael Schunck. Tier, Stadtbibliothek Trier 1991. 243. (Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken Nr. 22.). HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 39 (1). pp. 416-417. ISSN 0017-999X

Tüskés, Gábor (2023) A Viczay-gyűjtemény történetéhez és rekonstrukciójához. In: Enyészetnek örvénnyéből ki ragadtam : Jankovich Miklós és kora. Reciti konferenciakötetek (21). Reciti, Budapest, pp. 31-65. ISBN 978-615-6255-66-2; 978-615-6255-67-9

Tüskés, Gábor (1994) Überlieferung und Kritik. Zwanzig Jahre Barockforschung in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Hrsg. von der Herzog August Bibliothek. (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, Band 21). Wiesbaden 1993, Otto Harrassowitz. 263 p., 145 ill. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 110 (4). pp. 464-466. ISSN 0025-0171

Tüskés, Gábor (2008) A felvilágosodás változatai 1750-1800 : Kiállitás az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban 2008. október 9-31. = Diskurse der Aufklärung 1750-1800 : Kabinettausstellung in der Bibliothek der Erzdiözese Eger 9.-31. Oktober 2008. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. ISBN 978-963-9894-00-6

U

Ujvári, Hedvig (2021) Michael Knüppel, Ármin(ius) Vámbéry (1832–1913) – Versuch einer Personalbibliographie, 3. verbesserte Auflage, Nordhausen, Verlag Traugott Bautz, 2020. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (4). pp. 581-582. ISSN 0025-0171

V

V. Ecsedy, Judit (2017) Agáta Klimeková, Janka Ondroušková, Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia, zväzok 1–7, Martin, 2016, Slovenská národná knižnica (Slovenská Národná Retrospektívna Bibliografia, Séria A. Knihy). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 376-378. ISSN 0025-0171

V. Ecsedy, Judit (2018) Mizera Tamás - Nagy Andor - Verók Attila: A könyvkiadó egri Líceum : Történet és kiadványjegyzék I. 1755–1852, II. 1853–1949, Budapest, Eger, Kossuth Kiadó, EKE (Kulturális örökség), 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 101-104. ISSN 0025-0171

V. Ecsedy, Judit (2016) Petr Voit, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I. Severinsko-kosořská dynastie 1488–1557, Praha, Koniasch Latin Press, 2013. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 110-113. ISSN 0025-0171

Vaderna, Gábor (2019) A Sebestyén család Bibliája. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok (7). reciti, Budapest, pp. 229-239.

Vaderna, Gábor (2019) Város és pallérozódás : A Mindenes Gyűjtemény eszmetörténeti helyéhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 123 (4). pp. 476-489. ISSN 0021-1486

Varga, András (1991) A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században. Olvasmánytörténeti dolgozatok (2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-10-6

Varga, Bernadett (2016) Három kötet Vitnyédi (Wittnyédi) István elveszett könyvtárából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 81-88. ISSN 0025-0171

Vasné Tóth, Kornélia (2021) Ex-libris, Colecția Mârza, red. Eva Mârza, Alexandru Ştirban, Florin Bogdan, Alba Iulia, Cognitiv, 2019. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (2). pp. 273-276. ISSN 0025-0171

Verók, Attila (2016) Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle, Teil 2A–2B, Handschriften, Herausgegeben von Brigitte Klosterberg und István Monok, Bearbeitet von Zoltán Csepregi, Budapest, MTA Könyvtár és Információs Központ, 2015 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez = Materialien zur Geschichte der Geistesströmungen des 16.–18. Jahrhunderts in Ungarn, 39/1–2), XXIV, 1158, [1] p. HU ISSN 0230-8495, ISBN 978-963-7451-25-6. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 234-237. ISSN 0025-0171

Verók, Attila (2016) Viskolcz Noémi: Nádasdy Ferenc (1623–1671) nyomdái. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 125-128. ISSN 0025-0171

Viskolcz, Noémi (2016) The fate of Johannes Sambucus’ library. Hungarian Studies, 30 (2). pp. 155-166. ISSN 0236-6568

Vizkeletyné Ecsedy, Judit (2022) Studia Bibliographica Posoniensia 2020, 2021. Ed. by Miriam Ambrúžova-Poriezová. Bratislava, Univerzitná Knižnica v Bratislave 2020, 2021. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 138 (4). pp. 573-578. ISSN 0025-0171

Vizkeletyné Ecsedy, Judit (2019) A Trattnerek Magyarországon. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (2). pp. 173-189. ISSN 0025-0171

Vásáry, István (2023) A török és perzsa írásbeliség Timur és a Timuridák korában (14–15. század). KELETKUTATÁS: TANULMÁNYOK AZ ORIENTALISZTIKA KÖRÉBŐL, 2023 (tavasz). pp. 5-22. ISSN 0133-4778

W

Wirágh, András (2021) Merész(nek tűnő) húzások : Történetek az 1920-as évek magyar sajtóviszonyairól = Hungarian Media Relations in the 1920s as Viewed by László Cholnoky – Essay. MÚLT ÉS JÖVŐ : ZSIDÓ KULTURÁLIS FOLYÓIRAT (3). pp. 73-80. ISSN 0864-8646 (nyomtatott); 1588-1393 (elektronikus)

Z

Zelliger, Erzsébet (2022) Egy nyelvtörténész gondolatai a rovás kutatásáról egy 2021-ben megjelent könyv kapcsán = A Linguistic Historian’s Reflections on Rovash Research Apropos of a Book Published in 2021. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 460-469. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Zelliger, Erzsébet (2023) Kinek szól az üzenet? (Vizsgálatok XVI–XVIII. századi, kézírásban fennmaradt rovásemlékek alapján) = Who is the message for? (Studies based on manuscript inscriptions from the 16th and 18th centuries). In: Ősi írásaink III. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai, 59 . Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 247-266. ISBN 9786156117717

Zsoldos, Endre (2015) Libellus Auguriorum: asztrológiai táblázatok. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 261-272. ISSN 0025-0171

Zsoldos, Endre and Zsupán, Edina (2013) Stellarium - egy csillagászati kódex Mátyás könyvtárában. ORPHEUS NOSTER : A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ESZME-, VALLÁS- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 5 (4). pp. 64-87. ISSN 2061-456X

Zsupán, Edina (2019) 11 kódex leírása "A Corvina Könyvtár budai műhelye" c. kiállítás katalógusában. In: A Corvina könyvtár budai műhelye. Országos Széchenyi Könyvtár. (Submitted)

Zsupán, Edina (2010) A Beatrix-psalterium geneziséhez. Művészettörténeti Értesítő, 54 (1). pp. 233-260. ISSN 0027-5247

Zsupán, Edina (2019) Corvina könyvtár budai scriptorai. In: Emlékkötet. Országos Széchenyi Könyvtár. (Submitted)

Zsupán, Edina (2017) The Description of Pliny’s Villa at Laurentum in a Codex of Archbishop Johannes Vitéz (Vienna, ÖNB, Cod. 141). In: The Renaissance Studiolo in Europe, 2017. május 9–10., Esztergom. (Submitted)

Zsupán, Edina (2019) Information Transfer in a Scholarly Exhibition (The Corvina Library and the Buda Workshop, Budapest, National Széchényi Library, 6th November 2018 ‒ 10 Februar 2019). ALEXANDRIA, 29 (1-2). pp. 30-58. ISSN 0955-7490

Zsupán, Edina (2022) Johannes Vitéz Reading Pliny : To the Relationship Between the Descriptions of Villas at Laurentum and Hungarian Humanism (Vienna, ÖNB, Cod. 141.). In: The Renaissance Studiolo in Europe. Hungarian National Museum, Budapest, pp. 119-137. ISBN 978-615-5978-55-5

Zsupán, Edina (2008) János Vitéz’ Book of Letters : Prologue. In: A Star in the Raven’s Shadow : János Vitéz and the Beginning of Humanism in Hungary. National Széchényi Library, Budapest, pp. 117-139. ISBN 978-963-200-554-6

Zsupán, Edina (2019) ÖNB, Cod. 24, Claudius Ptolemaeus: Magnae compositionis libti Georgio Trapezuntio interprete. In: Die Illuminierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Mitteleuropäische Schulen IX (ca. 1450–1500): Böhmen, Mähren, Schlesien, Ungarn. ÖAW, Wien. (Submitted)

Zsupán, Edina (2019) Paleográfiai fordulat – egy Vitéz-töredék. In: Töredéktől töredékig, 2019. nov. 25, OSzK. (Submitted)

Zsupán, Edina (2012) Philosophia picta : A firenzei újplatonizmus budai recepciójához. In: Az identitás forrásai : Hangok, szövegek, gyűjtemények. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 97-116. ISBN 9789636934507; 9636934509

Zsupán, Edina (2020) Philosophia picta : On the Reception of the Neo-Platonism of Florence in Buda. MUSEIKON : A JOURNAL OF RELIGOUS ART AND CULTURE (4). pp. 93-108. ISSN 2601-2200

Zsupán, Edina (2011) Tanner, Marcus: The Raven King. Matthias Corvinus and the Fate of his Lost Library. New Haven and London, 2008. Yale University Press, XX + 265 l. Magyar Könyvszemle, 127 (4). ISSN 0025-0171

Zsupán, Edina (2009) Vitéz János Leveleskönyve (ÖNB, Cod. 431.). In: Erdély reneszánsza I. : A 2008. október 8–11. között tartott konferencia előadásai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 16-24. ISBN 978-973-8231-92-4

Zsupán, Edina (2008) Vitéz János Leveleskönyve : Prológus. In: Csillag a holló árnyékában : Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 113-135. ISBN 978-963-200-546-1

Zsupán, Edina (2019) Vitéz János Leveleskönyve. Az eredeti példány (ÖNB 431) kodikológiai leírása és Vitéz saját kezű margójegyzetei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE. ISSN 0025-0171 (Submitted)

Zsupán, Edina (2019) A budai műhely. In: A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, szerk. Zsupán Edina. Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest.

Zsupán, Edina (2008) A müncheni Corvinák. MERCURIUS, 7. pp. 28-30. ISSN 1589-4738

Zsávolya, Zoltán (2014) Mérsékelt árral szemben úszás. Értékelő bekezdések Kántás Balázs Árral szemben – Tíz irodalmi (eset)tanulmány című tanulmánykötetéhez. FOLYÓ: KORTÁRS IRODALMI MAGAZIN, 11. pp. 1-6.

Zsávolya, Zoltán (2014) Nem az elmélet ellen - de vele párhuzamosan. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT (2). pp. 1-4. ISSN 2063-8442

Zsávolya, Zoltán (2014) Tanulmánykötet a nyitottság felé fordulás jegyében. Lényegre törő bekezdések Kántás Balázs Fordulópont – Esszék, tanulmányok, kritikák című tanulmánykötetéről. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT (4). pp. 1-5. ISSN 2063-8442

Zsávolya, Zoltán (2014) Át lehet-e törni a nyelv/rácson? KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT (1). pp. 1-7. ISSN 2063-8442

Zvara, Edina (2023) Gratia mecenaturae Esterhasianae : A kismartoni ferences könyvtár története és állománya = Gratia mecenaturae Esterhasianae : The History and Collection of the Franciscan Library in Eisenstadt (Kismarton). Esterhazyana : A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Esterházy-közleményei . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-636-234-8

Zvara, Edina (2020) Görög Demeter könyvtárának kéziratai : Bárány Péter, Batsányi János, Kis János, Révai Miklós, Trenk Frigyes és Verseghy Ferenc írásai. In: Könyvek magántulajdonban (1770–1820). Reciti konferenciakötetek (6). reciti, Budapest, pp. 141-169. ISBN 978-615-5478-90-1

Zvara, Edina (2011) Jubileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127 (4). pp. 520-523. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2015) Komorová, Klára – Saktorová, Helená, Tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach – Opera impressa saeculi XVI quae in bibliothecis Ordinis Franciscanorum asservantur, Martin, Slovenská národná knižnica, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 374-376. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2021) Nagy János szanyi plébános ismeretlen írásai a Bécsi Magyar Hírmondó kéziratai között. In: Doromb : Közköltészeti tanulmányok 9. Közköltészeti tanulmányok (9). reciti, Budapest, pp. 181-192.

Zvara, Edina (2013) Révai Miklós tudóstársaság-tervezetének újabb kézirata a kismartoni Esterházy-könyvtárban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 117 (5). pp. 600-609. ISSN 0021-1486

Zvara, Edina (2017) Scholarly translators and committed disputants: The first century of the Hungarian Bible. Hungarian Studies, 31 (2). pp. 271-282. ISSN 0236-6568

Zvara, Edina (2012) Zberatelia kníh a ich knihy zo 16. storočia v knižnici Esterházyana. In: 16 storočie v zrkadle knižnej kultúry: zborník príspevkov. Statna Vedecka Kniznica, Banská Bystrica, pp. 191-202. ISBN 978-80-89388-48-6

Zvara, Edina (2009) A ferencesek könyvhasználata a középkorban. MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA, 49 (2). pp. 86-91. ISSN 1219-0608

Zvara, Edina Éva (2018) Esterházy Pál protestáns könyvei. In: Folyamatosság és változás, 2017.08.30-2017.08.31, Veszprém.

Zvara, Edina Éva (2015) Gaál György (1783-1855), a mesegyűjtő tudós könyvtáros. ETHNOGRAPHIA, 126 (3). pp. 79-92. ISSN 0014-1798

Zvara, Edina Éva (2007) Kéziratos és nyomtatott regulák Magyarországon a közép- és a korai újkorban. In: Mert a szívnek teljességéből szól a száj. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 187-198. ISBN 978 963 7356 68 1

Zvara, Edina Éva (2015) Nikolaus II. Fürst Esterházy (1765-1833), Förderer der ungarischen Kultur. BURGENLANDISCHE HEIMATBLATTER, 77 (3-4). pp. 191-199. ISSN 1018-6107

Zvara, Edina Éva (2020) Protestant Books of a Hungarian Catholic Aristocrat. In: Reformation und Bücher. Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens (51.). Harrassowitz Publisher, Wiesbaden, pp. 159-171. ISBN 978-3-447-11271-0

Zvara, Edina Éva (2023) A mikházi és szárhegyi ferences kolostorok régi könyvei, Katalógus / Fondul de carte veche al mănăstirilor franciscane din călugăreni și lăzarea, Catalog / Altbücherstanden der Bibliotheken des Franziskanerklostern Mikháza und Szárhegy, Katalog, összeáll. Bányai Réka, Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, 2022 (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 14). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 139 (2). pp. 289-292. ISSN 0025-0171

Á

Ács, Pál (2018) Sylvester János, Új testamentum, Sárvár, 1541 (hasonmás kiadás), A kísérő tanulmányt írta Zvara Edina, Budapest, Kossuth Kiadó, MTA KIK, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 228-230. ISSN 0025-0171

Ács, Pál (2015) Viskolcz Noémi, A mecenatúra színterei a főúri udvarban: Nádasdy Ferenc könyvtára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 488-490. ISSN 0025-0171

Ács, Pál and Louthan, Howard (2015) Bibles and Books: Bohemia and Hungary. In: A Companion to the Reformation in Central Europe. Brill's Companions to the Christian Tradition (61). Brill Publishers, Leiden; Boston, pp. 390-411. ISBN 978-90-04-25527-2

Ú

Újlaki-Nagy, Réka Tímea (2020) Szombatos kéziratok vitája Christian Franckennel. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (4). pp. 287-302. ISSN 0025-0171

Újváriné Tüskés, Anna (2023) „Az én hazámat nem országhatárok jelölik” A Nyugat Kiadó gondozásában megjelent Illyés-művek kéziratai a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában. In: „de mi lesz a következő folytatással?". Ráció Kiadó Kft, Budapest, pp. 63-83.

Újváriné Tüskés, Anna (2021) Religious prayer and song leaflets printed in Martin Bagó’s printing house. KNIHA (2021). pp. 187-208. ISSN 1336-5436

Č

Čičaj, Viliam (1993) Bányavárosi könyvkultúra a XVI–XVIII. században. Olvasmánytörténeti Dolgozatok (4). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-06-8

Ő

Őri, Tamás (2018) A kolozsvári Teleki Blanka Kör első tíz évének (1890-1900) története a könyvészetileg ismeretlen évkönyvek alapján. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 348-359. ISSN 0025-0171

Ősz, Sándor Előd (2023) Bányai Réka, Amikházi és szárhegyi ferences kolostorok régi könyvei, Közreműködtek Gordán Edina, Muckenhaupt Erzsébet, Sebestyén-Spielmann Mihály, Marosvásárhely, Teleki Téka Alapítvány, 2022 (A Kárpát-medence Magyar Könyvtárainak Régi Könyvei – Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken, 14). 924 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 139 (1). pp. 121-124. ISSN 0025-0171

Ősz, Sándor Előd (2024) Nyomtatott könyvek prédikációra utaló széljegyzetei a 16–17. század fordulóján. In: A prédikáció rétegei a 17. században. Írók, másolók, kompilátorok, hallgatóság. A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport; Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Budapest, Kolozsvár, pp. 267-284. ISBN 9789634896739

Ősz, Sándor Előd (2023) Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj. In: Despre lucruri prea minunate : Studii din domeniul teologiei protestante. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Cluj-Napoca, pp. 111-133. ISBN 978-606-95647-1-4

Ősz, Sándor Előd (2024) Reformátorok művei a Segesvári Evangélikus Gimnázium könyvtárában = The Works of Protestant Reformers in the Library of the Lutheran Gymnasium in Sighișoara. ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 86 (1). pp. 90-103. ISSN 1453-0961 (nyomtatott); 2668-4608 (elektronikus)

Ősz, Sándor Előd (2023) Works of Protestant Reformers in the Collections of the University Library of Cluj-Napoca. PHILOBIBLON : TRANSYLVANIAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN THE HUMANITIES, 28 (1). pp. 23-40. ISSN 1224-7448 (print); 2247-8442 (online)

М

Мойсієнко, Віктор (2020) Кирилична частина Реймського Євангелія – важлива пам’ятка давньоруськоукраїнської книжної писемності. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 65 (1). pp. 115-128. ISSN 0039-3363

This list was generated on Sat Jul 13 17:41:46 2024 CEST.