REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HN Social history and conditions. / társadalomtörténet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Š
Number of items at this level: 310.

A

András, Edit (2014) Vigorous Flagging in the Heart of Europe: The Hungarian Homeland under the Right-Wing Regime. e-Flux journal (57). ISSN 2164-1625

Artner, Annamária (2017) Role of Indonesia in the evolution of ASEAN. JOURNAL OF EAST ASIAN AFFAIRS, 31 (1). pp. 1-38. ISSN 1010-1608

Artner, Annamária (2014) Tőkemegtérülés, bérmunka és demokrácia. KÖZ-GAZDASÁG, 9 (2). pp. 101-118. ISSN 1788-0696

B

Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor (2015) Sátroaljaújhely migráns és helyi társadalma az 1869. évi népszámlálás alapján. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 2015 (3). pp. 381-410. ISSN 0040-9634

Balog, Iván (2019) Coercion, Fear and Seeking for Amends in The Work’s of Bibó’s. BELVEDERE MERIDIONALE, 31 (4). pp. 65-72. ISSN 1419-0222

Balog, Iván (2020) Hogyan hatott Szeged Bibó Istvánra és Bibó István Szegedre? In: A szegediség változásai. Mora Ferenc Museum, Szeged, pp. 124-133. ISBN 9789639804647

Balogh, Judit (2017) Apafi Mihály erdélyi fejedelem portai diplomatáinak felekezeti hovatartozása és kapcsolatrendszere. In: Viszály és együttélés: Vallások és felekezetek a török hódoltság korában. Universitas, pp. 1-24. ISBN 978-963-9671-63-8 (In Press)

Balogh, Judit (2018) Protestáns és katolikus elit a Székelyföldön. Egyháztörténeti Szemle. ISSN 1585-7476 (Submitted)

Balogh, Judit (2017) REFORMA PROTESTANTĂ LA SECUI. RELAȚII CONFESIONALE ȘI DE VECINĂTATE SPECIALE. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, 24. pp. 25-40. ISSN 1223–1088 (In Press)

Balogh, Judit (2017) Reformáció a Székelyföldön. Egyháztörténeti Szemle, 18 (3). pp. 1-7. ISSN 1585-7476 (Unpublished)

Balogh, Judit (2005) A székely nemesség kialakulásának folyamata a 17. század első felében. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK, 254 . Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. ISBN 973-8231-48-5

Balázs, Eszter (2018) « Illusion d’optique » Les révolutions russes selon les écrivains et les intellectuels hongrois en 1917. Slavica Occitania. ISSN 1245-2491 (Submitted)

Balázs, Eszter (2019) The Image of the Jewish Soldier-Intellectual in Múlt és Jövő, the Hungarian Review promoting Jewish Cultural Renaissance (1914-1918). In: Jewish Soldiers in the Collective Memory of Central Europe. Böhlau Verlag. (Submitted)

Balázs, Eszter (2018) „Szinte csodás krízis”. A februári orosz forradalom értelmiségi fogadtatása Magyarországon 1917-ben. TÖRTÉNELMI SZEMLE. ISSN 0040-9634 (Submitted)

Bartha, Eszter (2017) Transforming Labour: From the Workers’ State to the Post-Socialist Re-Organization of Industry and Workplace Communities : Carl Zeiss Jena (East Germany) and Rába in Győr (Hungary). JAHRBUCH FÜR WIRTSCHAFTSGESCHICHTE, 58 (2). pp. 413-438. ISSN 0075-2800

Bauer, Zsófia (2014) Sarkadi kistérség: A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014. MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok, 2014/1 . MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest.

Bertalan, Péter (2017) Nyitás Kelet felé = Opening Towards the East. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 411-416. ISSN 1786-6553

Biró, Annamária (2019) Der Einfluss der Freimaurerei auf siebenbürgische gelehrte Gesellschaften. In: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Frühe Neuzeit, 229 (229). de Gruyter, Berlin/Boston, pp. 332-347. ISBN 978-3-11-063375-7

Biró, Annamária (2017) A tudomány mint szabadság. Szépirodalmi Figyelő, 2017 (1). pp. 42-49. ISSN 1585-3829

Bogdándi, Zsolt (2014) Az erdélyi ítélőmesterek társadalmi helyzetéről. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 281-292. ISBN 978-963-473-767-4

Bognár, Bulcsu (2015) Az elektronikus és digitális médiumok a világtársadalomban : A tömegmédia és a nyilvánosság szerepe a társadalmi kommunikációban. REPLIKA (95). pp. 131-152. ISSN 0865-8188

Bognár, Bulcsu (2015) A könyvnyomtatás és a nyilvánosság szerepe a modern társadalom kialakulásában. REPLIKA (95). pp. 13-30. ISSN 0865-8188

Bognár, Szabina (2013) Nagy Janka Teodóra: Népi jogélet a Dél-Alföldön egy jogtörténeti és történeti forrás tükrében (1781–1821). Mindennapi jegyzőkönyvek a Makó Városában előfordúlt ügyes bajos állapotokról. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2012. 272 p. (Documenta et Monographiae Universitas Quinqueecclesiensis Faculta de Illyés Gyula Nominata 1.). ETHNOGRAPHIA, 124. pp. 402-403. ISSN 0014-1798

Bolgár, Dániel (2018) Az erőmérési táblák: keletkezéstörténet, forráskritika, leírás : A Puhány zsidók vagy részrehajló tornatanárok? A zsidó testi kudarc a századfordulós Magyarországon című tanulmány függeléke. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 19 (74). pp. 1-16. ISSN 1586-2410

Bolgár, Dániel (2011) Egy ágyban a politikai ellenséggel. HOLMI, 23 (7). pp. 923-930. ISSN 0865-2864

Bolgár, Dániel (2016) Kíméletlen uzsorásokból kaftános puritánok : A zsidó páriakapitalizmus elméletének története. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 17 (66). pp. 164-195. ISSN 1586-2410

Bolgár, Dániel (2015) Mítoszok a zsidó jólétről - a Horthy-kori statisztikáktól a mai magyar történetírásig. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 60 (4). pp. 112-163. ISSN 0864-960X

Bolgár, Dániel (2019) Ortodox és neológ zsidók a pápai polgári leányiskolában (1875-1878). ACTA PAPENSIA, 19 (1-2). pp. 39-48. ISSN 1587-6292

Bolgár, Dániel (2016) Viszonválasz Ungváry Krisztiánnak. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 61 (4). pp. 1-19. ISSN 0864-960X

Bolgár, Dániel (2011) A hatalom mindennapjai. 2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP, 23 (11). pp. 3-13. ISSN 0864-800X

Bolgár, Dániel (2011) A kuláküldözés fogalomtörténeti vetülete. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 56 (2). pp. 51-61. ISSN 0864-960X

Bolgár, Dániel (2015) „A számokkal való felelőtlen dobálódzás” - Ungváry Krisztián bizonyítási kísérletének ellenőrzése. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 60 (4). pp. 1-13. ISSN 0864-960X

Borbély, Sándor (2016) A szovjet politikai diktatúra által konstituált történeti múlt – a lokális időtapasztalat intézményes átalakítása Kárpátalján, az 1960-1980-as években. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 2. pp. 187-224. ISSN 0864-960X

Borsos, Balázs (2015) Fejezetek egy magyar környezettörténethez [Horváth Gergely Krisztián (szerk.) Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig. Budapest: Balassi, 2014. 725 p.]. ETHNOGRAPHIA, 126 (3). pp. 509-515. ISSN 0014-1798

Boruzsné Bűdi, Katinka and Ferkó, Enikő and Losoncziné Munkácsi, Edit and Mucsi, László and Óváry, Zoltán and Rébay, Magdolna and Támba, Renátó (2017) "…szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban…”: Arisztokraták nevelése-oktatása Magyarországon a XIX–XX. században. Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-74-2

Bottlik, Zsolt (2018) Vendégszerkesztői előszó = Editorial. Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 3-6. ISSN 2062-9923

Bottoni, Stefano (2014) Integration, collaboration, resistance. The Hungarian minority in Transylvania and the Romanian state security. In: Die Securitate in Siebenbürgen. Böhlau Verlag, Köln; Weimar; Berlin, pp. 189-213. ISBN 978-3-412-22253-6

Bruckner, Éva (2019) Az első magyar orvosnők nyomában = In the Footsteps of the First Hungarian Female Doctors. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 381-398. ISSN 1786-6553

Bárdi, Nándor (2015) A népszolgálat genezise és tartalomváltozása. In: Népszolgálat. Regio könyvek . Kalligram, Pozsony, pp. 11-48. ISBN 978-80-8101-891-6

Báti, Anikó (2013) The Return of the Wood-fired Baking Oven in Hungary. In: The Return of Traditional Food. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences (1.). Lund University, Lund, pp. 118-127. ISBN 978-91-7267-357-1

Báti, Anikó (2013) A bor felhasználása az ételkészítésben. Ünnepi ételek, nemes hozzávalók. In: Szőlő-Bor-Termelés-Fogyasztás-Társadalom: Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Agroinform Kiadó, Budapest, pp. 358-366. ISBN 978-963-08-5828-1

Bóné, Dalma and Rébay, Magdolna (2016) Az Esterházy és a Festetics család néhány tagjának neveltetése a dualizmus korában. In: Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, pp. 17-29. ISBN 978-963-473-929-6

C

C. Tóth, Norbert (2017) A „mályuszi modell” érvényessége: vissza az alapokhoz? In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (17). Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 11-34. ISBN 978 615 5579 15 8

Cora, Zoltán (2005) "A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből" (Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában. Budapest: Századvég Kiadó, 2003. 185. oldal). BELVEDERE MERIDIONALE, 17 (5-6). pp. 119-121. ISSN 1419-0222

Csaplár-Degovics, Krisztián and Demeter, Gábor and Bottlik, Zsolt (2015) Etnic maps as instruments of nation-building on the Balkans (1900-1914). The Austro-Hungarian experirnce. In: БАЛКАНОТ: ЛУЃЕ, ВОЈНИ И МИР. Institut za Nacionalna Istorija, Skopje, pp. 89-108. ISBN 978-9989-159-68-8

Csepregi, Zoltán (2005) A mezőváros és a földesúr diskurzusa vallási kérdésekben Brandenburgi György kelet-magyarországi és felső-sziléziai uradalmaiban 1523-1543. In: Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század). Historia Litteraria (18). Universitas, Budapest, pp. 27-32. ISBN 963 9104 93 0

Csernicskó, István (2014) Мовна політика і мовний ландшафт сучасного Закарпаття в історичному плані (1900–1944 рр.). In: Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Vydavnyctvo V. Padjaka, Ungvár, pp. 48-66. ISBN 978-966-387-094-6

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2012) Державний статус української/русинської (руської) мови на Закарпатті у ХХ столітті. TEKA KOISJI POLSKO-UKRAINSKICH ZWIAZKOW KULTUROWYCH, VII. pp. 27-38. ISSN 1733-2249

Csizmadia, Zoltán (2001) Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 267-268. ISSN 0237-7683

Czikkely, Márton (2017) URBANIZÁCIÓ ÉS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÍZGAZDÁLKODÁSRA = URBANISATION AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE POINT OF WATER MANAGEMENT. Studia Mundi – Economica, 4 (5). pp. 21-30. ISSN 2415-9395

D

Demeter, Gábor (2016) A Balkán és az Oszmán Birodalom III. : Társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig : Szerbia, Macedónia, Bosznia. MTA BTK TTI, Budapest; Debrecen. ISBN 978-963-12-6058-8

Demeter, Gábor (2012) Sztefka Parveva: a Balkán társadalmának hétköznapjai a XVIII. században - megélhetési stratégiák és életszínvonal az ottomán vidéken és a városokban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT (4). pp. 13-23. ISSN 1216-2965

Demeter, Gábor (2013) Szvetla Janeva: A bolgár adóbérlők (csorbadzsik) szerepének újraértékelése a bolgár szakirodalomban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 22 (2). pp. 92-99. ISSN 1216-2965

Demeter, Gábor (2016) A szpáhiktól a tömeghadseregig : Adalékok az oszmán haderő 1826 utáni reformjának társadalmi-gazdasági hátteréhez. In: Kelet-európai sorsfordulók. L'Harmattan; ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, pp. 105-115. ISBN 978-963-414-139-6

Demeter, Gábor (2018) A történelem nyomai a mai térszerkezetben – belső törésvonalak az európai posztszovjet térségben = The impact of history – persistent fault lines in the post-Soviet region. Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 7-30. ISSN 2062-9923

Demeter, Gábor and Bagdi, Róbert (2017) TRACING THE TRANSFORMING URBAN ELITE – METHODS TO ANALYZE SPATIAL PATTERNS, SOCIAL COMPOSITION AND WEALTH BASED ON CENSUS DATA (NORTHEASTERN HUNGARY, 1870). In: THE ROLE OF THE ELITES IN THE PROCESSES OF NATIONAL CONSOLIDATION AND NATIONAL CONSTRUCTION. PROCEEDING OF INSTITUTE FOR HISTORICAL STUDIES (34). Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences, Szófia, pp. 246-275.

Demeter, Gábor and Bagdi, Róbert (2016) A társadalom differenciáltságának és térbeli szervezödésének vizsgálata Sátoraljaújhelyen 1870-ben. Kapitális, Budapest; Debrecen. ISBN 978-963-12-5029-9

Demeter, Gábor and Radics, Zsolt (2007) A Dél-Felvidék reintegrációjának gazdaság- és társadalomtörténeti vonatkozásai. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, 74 (2). pp. 65-83. ISSN 0238-9266

Dimény, Attila and Jakab, Albert Zsolt (2018) A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750-1944). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-606-9015-00-1

Dominkovits, Péter and D. Szakács, Anita (2017) Adalékok és források a soproni evangélikus városvezető és szellemi elit 17–18. századi társadalomtörténeti kutatásokhoz. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Dupcsik, Csaba (2015) Képek, keretek, korszakok - vázlat a magyarországi cigányok történetéhez. In: A romológia alapjai. Wlislocki Henrik Szakkollégium, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Romológiai Kutatóközpont, Pécs, pp. 49-78. ISBN 978-963-642-821-1

Dupcsik, Csaba (2014) Mint egy Russzó Budapesten. SOCIO.HU (2). pp. 62-71. ISSN 2063-0468

Dupcsik, Csaba (2015) A cigányok társadalomtörténete a 19-20. század fordulóján. In: Alapirodalmak a hazai cigány, roma népességre vonatkozó társadalomtörténet, társadalomismeret oktatásához. Gypsy Studies - Cigány Tanulmányok, 36 . PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, pp. 295-328. ISBN 978-963-642-867-9

Dévényi, Anna (2020) Nemzetnevelés-parafrázisok : A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig. Kronosz Kiadó, Pécs. ISBN 9786156048592

Dévényi, Anna (2020) A középfokú oktatás társadalompolitikai vetületei a Horthy-korszakban. SZÁZADOK (1). pp. 81-106. ISSN 0039-8098

E

Egry, Gábor (2015) Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944. Napvilág, Budapest. ISBN 9789633383858

Erdélyi, Gabriella (2006) The Register of a Convent Controversy (1517-1518). Pope Leo X, cardinal Bakócz, the Augustinians and the observant Franciscans in Contest = A körmendi kolostorper jegyzőkönyve : 1517-1518 : X. Leó pápa, Bakócz bíboros, az ágostonosok és az obszerváns ferencesek vitája. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 2 (1). MTA TTI; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 963-9206-08-3

F

Fazekas, Csaba (2017) Protestantizmus és közélet a 19. századi Bihar vármegyében: Szilágyi Lajos életútja. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Fedinec, Csilla (2010) Cum să fie autonomia rusinilor? Cauza voievodatului subcarpatic. In: 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet; Kriterion, Kolozsvár, pp. 159-177. ISBN 978 606 92512 8 7

Ferwagner, Péter Ákos (2020) Az egyiptomi munkásmozgalom az 1919-es forradalomban. A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉBŐL 2019, 2020. pp. 24-35. ISSN 0133-476X

Ferwagner, Péter Ákos (2020) Hilu, Faradzsallah el- (1906-1959). A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉBŐL 2019, 46. pp. 198-209. ISSN 0133-476X

Fontaine, Jacques (2016) Klasszikus és keresztény értékek a nagybirtokos arisztokrácia lelkiségében a 4. század végi latin Nyugaton. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 37-68. ISSN 0083-6265

Frang, Gizella (2013) "A vasfüggöny két oldalán". GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (2-3). pp. 132-135. ISSN 0865-7823

Frisnyák, Zsuzsa (2016) Utazás vonattal : a személyforgalom jellemzői a 19. század végén. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 170-178. ISSN 2064-390X

Földvári, Sándor (2014) Rusyns in the aspect of security policies. CULTURAL RELATIONS QUARTERLY REVIEW, 1 (2). pp. 43-54. ISSN 2064-4051

G

Gagyi, Ágnes and Gerőcs, Tamás (2017) Book Review - The Value of Labor: The Science of Commodification in Hungary, 1920‐1956, by Martha Lampland, Chicago: University of Chicago Press, 2016, 368 pages. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI SOCIOLOGIA, 62 (1). pp. 129-136. ISSN 1224-8703

Gaucsík, István (2015) A csehszlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom a két világháború között. Szél-járás (1). pp. 36-44. ISSN 2060-3886

Gaucsík, István (2014) „Áldemokrácia” vagy „lenti és fenti”találkozása? A magyarországi szövetkezeti rendszer (1886–1918). Eruditio - Educatio (4). ISSN 1336-8893 (In Press)

Gaucsík, István (2013) A szenci szövetkezetek története (1905–1948). In: Szenc : egy város évszázadai : tanulmánykötet. Mesto Senec, Szenc, pp. 195-211. ISBN 978-80-971518-6-7

Gellérfi, Gergő (2020) Nubit amicus: Same-sex weddings in Imperial Rome. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 25 (1). pp. 89-100. ISSN 1803-7402

Gidó, Attila (2016) Két évtized. A kolozsvári zsidóság a két világháború között. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-057-5

Glatz, Ferenc (2000) Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón. HISTÓRIA, 22 (3). pp. 8-14. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2013) Az európai társadalmi változások néhány új vonása (1960-2010). KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 6 (1–2). pp. 7-12. ISSN 1789-6339

Glatz, Ferenc (1974) Polgári fejlődés és nacionalizmus Magyarországon a XIX. században. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 17 (1-2). pp. 248-260. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (2009) Romák Európában. PÁRBESZÉD A VIDÉKÉRT, 1 (2). pp. 3-5. ISSN 2061-0009

Glatz, Ferenc (1984) Zene, politikai közgondolkodás, nemzeti eszmények. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 27 (1-4). pp. 165-171. ISSN 0040-9634

Glässer, Norbert (2015) Orthodox Jewish Pilgrimages by Train before 1944 in Hungary. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 213-229.

Glässerné Nagyillés, Anikó (2016) "Megvigasztalom őket minden szenvedésükben." : A jezsuiták válaszkísérletei a két világháború közötti társadalmi változásokra. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE (2014-), 3. pp. 293-300. ISSN 2064-8480

Gráfik, Imre and Domokos, Mariann and Füreder, Balázs Gábor and Gyanó, Szilvia and Kemény, Márton and Schleicher, Veronika (2009) Balaton az ezredfordulón - Jankó János nyomában = Lake Balaton in the 21th century - in the track of János Jankó. Project Report. OTKA.

Gyurgyák, János (2019) Európa alkonya? Utak és tévutak az európai történelemben és politikában = Twilight of Europe? Ways and Wrong Ways in the European History and Politics. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 22 (2). pp. 89-103. ISSN 1416-6151

Gyáni, Gábor (1993) A polgárosodásról. REPLIKA (11–12). pp. 82-84. ISSN 0865-8188

Gyáni, Gábor (1994) A társadalomtörténet mint retrospektív kulturális antropológia? REPLIKA (15–16). pp. 191-198. ISSN 0865-8188

Gyöngyössy, Orsolya (2014) Hatások és emlékek. Segédlelkészek a csongrádi hívek perspektívájából. In: Lelkiségek és lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 42., MTA-SZTE A Vallási Kultúrakutatás Könyvei 10. (42, 10). SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 129-136. ISBN 978-963-306-260-9

Gyöngyössy, Orsolya (2014) Vallási társulatok - társadalmi folyamatok : A társulati élet változó dinamikája Csongrádon a 19. században. In: Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 39. MTA-SZTE A Vallási Kultúrakutatás Könyvei 7. (39, 7). SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 31-48. ISBN 978-963-306-257-9

Gyöngyössy, Orsolya (2015) A vallási élet konfliktusai Csongrádon a 19. század elején. Reakciók és megoldási kísérletek. In: Oppidum Csongrád 2015. Oppidum Csongrád Alapítvány, Csongrád, pp. 70-82.

Gálfi, Emőke (2018) The Society of the Residence of the Transylvanian Princes in the Second Half of the Sixteenth Century. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 7 (4). pp. 760-784. ISSN 2063-8647

Gáspár, Gabriella (1993) Polgárosodás és még valami... REPLIKA (11-12). pp. 79-81. ISSN 0865-8188

H

H. Sas, Judit (2007) A rendszerváltás utáni magyar filmek társadalomképe, különös tekintettel a filmszemléken díjazott,illetve a legmagasabb nézőszámot elért játék és dokumentumfilmekre. = The images of the Society in the Hungarian movie after the System change with he special emphasis on the awarded and the most popular art and documentary films. Project Report. OTKA.

Halmos, Károly (2017) A csődök társadalma. In: Társadalomtörténeti tanulmányok Tóth Zoltán emlékére. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 177-185. ISBN 978-615-5626-12-8

Hargittai, István and Hargittai, Magdolna (2018) Moszkvai séták a tudomány körül. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9928 3

Hegyi, Ádám Alex (2018) Református kertészközségek megszervezése a Dél-Alföldön a 18–19. század fordulóján. DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 5 (1). pp. 73-84. ISSN 2416-223X

Horváth, Gergely Krisztián (2015) Agrarverfassung und Gesindewesen im Komitat Wieselburg in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Gesinde im pannonischen Raum vom 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf (41). Land Steiermark, Graz, pp. 121-129.

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Bartha Ákos: Falukutatás és társadalmi önismeret. A Sárospataki Református Kollégium faluszemináriumának (1931–1951) történeti kontextusai. Sárospatak, Hernád Tiszáninneni Református Kiadó, 2013 (Nemzet, egyház, művelődés 8.). ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 313-315. ISSN 0014-1798

Horváth, Gergely Krisztián (2013) Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-909-5

Horváth, Gergely Krisztián (2017) "Laendlicher Raum" in einer Agrargesellschaft? Überlegungen zur Sozialgeschichte in Ungarn. Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 65 (1). pp. 107-121. ISSN 0044–2194

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Műhelyek, pályák, módszerek. Szempontok a két világháború közötti falukutatók vizsgálatához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 2016 (3). pp. 1-13. ISSN 0040-9634 (In Press)

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Műhelyek, pályák, módszerek. Szempontok a két világháború közötti falukutatók vizsgálatához. Történelmi Szemle. ISSN 0040-9634

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Terményből piac. Glósz József: Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében. L’Harmattan, Budapest, 2014. 335 oldal. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 31. (1.). pp. 250-256. ISSN 0237-7934

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Vidék egy agrártársadalomban? A rurális társadalomtörténet lehetőségei. In: Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Rendi Társadalom - Polgári Társadalom (28.). Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 11-28. ISBN 978-963-89463-4-8

Horváth, Gergely Krisztián (2015) Örökségünk és adósságaink. A rurális társadalomtörténet lehetőségei Magyarországon. ETHNOGRAPHIA, 126. (3.). pp. 417-433. ISSN 0014-1798

Horváth, Gergely Krisztián (2017) A "torlódott szerkezettől" a "zsilipelésig": történelemszemlélet és fogalomhasználat Tóth Zoltán életművében. In: Társadalomtörténeti tanulmányok Tóth Zoltán emlékére. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 13-34.

Horváth, Zsolt K. (2018) Köznevelés és demokratikus értékpolitika. Emancipáció és igazságosság a második világháború utáni oktatáspolitikában. Új Egyenlőség.

Horváth, Zsolt K. (2018) Művészet, terápia és hermetikus beavatás. Menedék a tüdőszanatóriumban. Prae. ISSN 1585-5112

Horváth, Zsolt K. (2018) The Production of Creativity. The politics of Ferenc Mérei’s psychological and educational approach. In: Creativity Exercises. Sternberg Press, Berlin - Leipzig. (Submitted)

Horváth, Zsolt K. (2017) A devianciától a prevencióig. A gyermeki világ társas szempontú értelmezése a magyar pszichológiában: Mérei Ferenc. Sic Itur ad Astra : fiatal történészek folyóirata, 66 (.). pp. 309-346. ISSN 0238-4779

Horváth, Zsolt K. (2019) Új iskola – új társadalom: Mérei Ferenc és a demokratikus iskola kísérlete Magyarországon, 1945–1948. In: A szerkesztés alatt álló kötet címe számomra egyenlőre ismeretlen. A szerkesztés alatt álló kötet kiadója számomra egyenlőre ismeretlen., Budapest. (Submitted)

Hörcher, Ferenc (2020) Philosophers and the City in Early Modern Europe. In: The Routledge Handbook of the Philosophy of the City. Routledge, Abingdon, New York (NY). ISBN 9781138928787; 9781315681597

I

Ignácz, Ádám (2013) A populáris zene megítélésének változásai a kádári Magyarország ifjúsági sajtójában – az első 15 év (1957–1972). Médiakutató, 2013 (tél). pp. 7-17. ISSN 1586-8389

Ignácz, Ádám (2016) A szórakoztató zene szovjet követei Magyarországon a klasszikus sztálinizmus időszakában. Századvég (79). pp. 77-95. ISSN 0237-5206

Illés, Tamás and Bottlik, Zsolt (2018) A moldáv identitás rétegei = The layers of Moldavian identity. Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 84-105. ISSN 2062-9923

Ispán, Ágota (2013) Életmódváltozás a tudomány és az ideológia tükrében. In: Vidék és város: ellentétek és kölcsönhatások a 20. századi Magyarországon. Kapitális, Hajdúnánás, pp. 141-156. ISBN 978-963-89351-2-0

Ispán, Ágota Lídia (2019) Letters of complaint and reports of public interest written to the People's Control Committee. In: Listy do władzy 1945–1989 : Studia przypadków. Oficyna Wydawnicza ASPRA; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, pp. 207-237. ISBN 978-83-7545-933-3; 978-83-65880-51-2

J

Jakab, Albert Zsolt (2018) Funcțiile sociale ale memoriei în Cluj (1440–2012) = The Social Functions of Memory in Cluj between 1440 and 2012. In: Terenuri noi, metode noi. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucuresti, pp. 121-138. ISBN 9786061609413

Juhász, Péter (2019) A 9. századi szláv vándorlás. Horvátok, szerbek és morvák honfoglalása. In: "...ugy irhassak, mint volt..." Ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 20-41. ISBN 9789633067017

Juhász, Péter (2020) Egy példa a népességcserére. A délvidék pusztulása a török háborúkban. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) (1). pp. 7-30. ISSN 0350-4158

Jánosi, Csongor (2019) Arisztokrata sors a kommunista rendszerben : Gróf Bethlen Béla (1888-1979). PRO MINORITATE. pp. 3-31. ISSN 1216-9927

Jánosi, Csongor (2017) Romániai református elit a hatalom szolgálatában : Hírszerzés, pozitív befolyásolás, kapcsolatépítés a protestáns világszervezetek értekezletein az 1960-as években. PRO MINORITATE (2017.). pp. 146-170. ISSN 1216-9927

K

Kalla, Zsuzsa (2010) „Szabálytalan” női életpályák, prostitúció a reformkori Pesten. KALEIDOSCOPE MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1 (1). pp. 197-226.

Kalmár, György (2015) Sporty, traumatised men: Masculinity and the bodily inscriptions of cruelty in Szabolcs Hajdu's White Palms. Studies in Eastern European Cinema. (Submitted)

Kapitány, Ágnes and Kapitány, Gábor (2015) Média, szellemi termelés, késő kapitalizmus. In: Határtalan médiakultúra. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 1-33. ISBN 9789632954967

Kappanyos, András (2017) Az ellenkultúra domesztikálása. In: Populáris zene és államhatalom. Rózsavölgyi és Társa Kiadó, Budapest, pp. 64-81. ISBN 9786155062346

Karácsonyi, Dávid (2018) Felosztás vagy felemelkedés? Ukrajna, Európa „nagy tortája” = Partition or rise? Ukraine, Europe's "big cake". Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 54-83. ISSN 2062-9923

Katona, Csaba (2015) Háború után. Egy esztergomi ügyvéd és katonatiszt sorsa a második világháború utá¬ni években. TURUL, 88 (1). pp. 1-8. ISSN 1216-7258

Katona, Csaba (2014) Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. KOR/RIDOR : SZLOVÁK-MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1 (4). pp. 81-89. ISSN 2064-6410

Katona, Csaba (2014) Naplók és emlékiratok az első világháborúból. TEMPEVÖLGY, 6 (4). pp. 69-75. ISSN 1789-9265

Katona, Csaba (2015) A választás béklyójában. Gondolatok a 19. századi szlovák és magyar nacionalizmusokhoz. ÉLETÜNK, 53 (6). pp. 51-59. ISSN 0133-4751

Kelényi, Borbála (2014) Hungarian Aristocratic Women's Last Wills from the Late Middle Ages (1440-1526). In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 133-154. ISBN 978-963-473-767-4

Kelényi, Borbála (2012) Három Várdai-feleség végrendelete a késő középkorból. In: MICAE MEDIAEVALES II. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, pp. 159-175. ISBN 978-963-284-300-1

Kelényi, Borbála (2012) Kanizsai Dorottya végrendelete és társadalmi kapcsolatai. In: Tiszteletkör. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 451-458. ISBN 978 963 312 095 8

Király, Gábor and Miskolczi, Péter (2017) Elméleti útvonalak : Oksági térképek használata a szociológiatörténet oktatásában. EDUCATIO, 26 (3). pp. 457-466. ISSN 1216-3384

Kisantal, Tamás (2016) "Nyiszlingtől" az "atomfasizmusig" - Nyiszli Miklós memoárjának olvastai. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT. ISSN 0447-6425 (Submitted)

Klement, Judit (2014) Az őrlési forgalom jelentősége a fővárosi malomvállalatok nézőpontjából. In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Rendi társadalom - polgári társadalom (26). Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, A Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara, Budapest, pp. 211-220. ISBN 978-963-89463-2-4

Klenner, Zoltán (2020) Menekültek Magyarországon a második világháborút követő és a menekültek helyzetére vonatkozó genfi konvenció ratifikálását megelőző időszakban. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 68 (9). pp. 63-79. ISSN 2062-9494

Kocsis, Károly (2014) Historical predecessors and current geographical possibilities of ethnic based territorial autonomies in the Carpathian Basin. In: Autonomies in Europe. Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) : L' Harmattan, Budapest, pp. 83-121. ISBN 9789632368672

Kovách, Imre (2012) A VIDÉK AZ EZREDFORDULÓN. Argumentum - MTA szociológiai Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-446-679-6

Kovács, Gábor (2018) Az írástudó és a hatalom: értelmiségi szerep-víziók Németh Lászlónál és Bibó Istvánnál. LIGET: IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 31 (5). pp. 66-103. ISSN 0238-7565

Kovács, Éva (2019) Die Träume der Grenzpolizisten - Der Verzauberte Wald von Kőszeg. In: Imaginäre Räume in Zentraleuropa: Kulturelle Transformationen, politische Repräsentationen und trans/nationale Identitätsentwürfe. Studien zur Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas (14). Gabriele Schäfer Verlag, Herne, pp. 297-315. ISBN 978-3-944487-66-3

Kovács, Éva (2019) Talkin’ ’bout a revolution : On the social memory of 1989 in Hungary. In: From Revolution to Uncertainty : The Year 1990 in Central and Eastern Europe. Routledge Histories of Central and Eastern Europe . Routledge (Taylor & Francis Group), London, pp. 103-116. ISBN 9780815351788

Kállai, Ernő (2015) Bevezetés a magyarországi romák társadalomtörténetébe. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. ISBN 978-615-5509-36-0

Kásler, Miklós (2018) Ignaz Semmelweis, the Saviour of Mothers. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 385-410. ISSN 1786-6553

Körmendy, Kinga (2016) „Jól esik köztetek lenni…” Női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében, szerk. Kiss Gábor, Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 373-376. ISSN 0025-0171

Kőszegi, Margit and Berki, Márton and Barta, Géza (2018) A liminalitás terei és idői az európai posztszovjet térben az orosz és szovjet expanziós törekvések tükrében = Spaces and times of liminality in Russian and Soviet expansion endeavours. Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 31-53. ISSN 2062-9923

L

Lajtai, Mátyás (2013) Könczei Csongor: A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. Magyar Kisebbség, 18 (1). pp. 220-227. ISSN 1224-2292

Lajtai, Mátyás (2013) Roma történelem másképp. BUKSZ (2). pp. 134-139. ISSN 0865-4247

Lantos, Edit (2016) „Szabad vallásgyakorlatot biztosít alkotmányunk minden becsületes dolgozónak” : Az egyházi építkezésekre vonatkozó kérelmek, érvelések, azok alapja és háttere 1957 és 1960 közt. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 64. pp. 90-109. ISSN 1586-2410

Lencsés, Gyula (2020) A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma külföldi kapcsolatairól. In: A szegediség változásai. Mora Ferenc Museum, Szeged, pp. 134-145. ISBN 9789639804647

Lennert, József (2015) Bosworth, G., Somerville, P. (eds.): Interpreting rurality – Multidisciplinary approaches. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 29 (1). pp. 203-207. ISSN 0237-7683

Ligeti, Dávid Ádám (2016) A visegrádi remete utolsó útja : Görgei Artúr halálának társadalmi visszhangja 1916-ban. In: Natio est semper reformanda. Károli Könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 407-414. ISBN 9789634141983

M

Magyar, Márton (2020) Oroszlánok, sárkányok, zene és fegyverek – a kínai előadó-művészet sokszínűsége = Lions, Dragons, Music and Weapons – Diversity of Chinese performing Arts. recreation, 10 (3). pp. 36-38. ISSN 2064-4981

Magyar, Zoltán (2018) Szilágyi Ferenc: Visszanézek életemre. Documentatio epica, 1 . Kairosz Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5197-05-5

Majtényi, Balázs and Majtényi, György (2013) Mi a cigány, mi a magyar, és van-e történelmü(n)k? Reflexió Lajtai Mátyás recenziójára. BUKSZ, 25 (3). pp. 199-200. ISSN 0865-4247

Majtényi, György (2009) Die Deutung der Macht und die Macht der Deutung. Zur Terminologie der ungarischen Sozialgeschichte nach 1945. Kakanien Revisited.

Majtényi, György (2008) TORWÄCHTER. Die Herrschaftselite in Ungarn in den 1950er und 1960er Jahren. Kakanien Revisited.

Majtényi, György (2014) Texts, Structures and Experiences : The Society of State Socialist Hungary in Historical Perscpective. SOCIO.HU (Spec). ISSN 2063-0468

Majtényi, György (2011) Transition and Democratization: The History, Context, and Interpretation of the Constitutional Revolution of 1989 in Hungary. In: Political Science. An Overview of the Fields. KendallHunt, Dubuque, pp. 184-193.

Majtényi, György (2013) What Made the Kádár Era? HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 2 (3.). pp. 639-691. ISSN 2063-8647

Marchut, Réka (2014) Asszimiláció és disszimiláció a magyarországi németeknél a két világháború közötti időszakban (1920-1941). In: "Fenn és lenn". Kronosz Kiadó; Magyar Történelmi Társulat, Pécs, pp. 47-61. ISBN 978-615-5497-06-3

Markója, Csilla (2017) "A dolgok lényegének megragadása" - Hauser Arnold, a kritikus. Enigma, 24 (91). pp. 168-188. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Zuh, Deodáth and Hauser, Arnold and Fülep, Lajos and H. Borus, Rózsa (2017) Hauser Arnold olvasókönyv. Meridián-2000 Kiadói, Oktatási és Művészeti Bt., Budapest. ISBN 1218-8069

Miklós, Dániel (2020) Megfigyelések egy tűrtté vált sportágról : Carlo Passalacqua és a rögbi meghonosítása Magyarországon a belügyi iratok tükrében. BETEKINTŐ, 14 (1). ISSN 1788-7569

Monok, István (2005) A közgyűjteményi tudományos napok. In: Közgyűjteményi tudományos napok I., Sopron. Nemzeti Téka . OSZK - Gondolat, Budapest, pp. 7-13. ISBN 963 200 496 5

Morelli, Serena (2019) Társadalom és hivatalok Dél-Itáliában a 13-15. században = Society and Offices in Southern Italy, Thirteenth to Fifteenth Centuries. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 361-383. ISSN 0040-9634

Márfai Molnár, László (2018) Az őrvidéki református magyarság. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Máthé, Áron (2020) A kommunista szervezésű polgárőrségek mint a „demokratikus” rendőrség előfutárai. BETEKINTŐ, 14 (1). ISSN 1788-7569

Mészáros, Csaba (2016) A tavak és az emberek kapcsolata. Az animizmus jelensége Jakutiában. ETHNOGRAPHIA, 127 (3). pp. 391-411. ISSN 0014-1798

N

Nagy, József (2018) Elementi autoriflessivi in Inferno XI. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907

Nagy, Károly Zsolt (2015) „Amit az evangélium ígér, azt váltsa valóra a demokrácia.” A társadalmi változások teológiai reflexiói és a belső nyilvánosság nyelvének átalakulása a Magyarországi Református Egyházban 1945 és 1948 között. In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon. MTA BTK - NEB, Budapest, p. 417. (In Press)

Nagy, Péter (2014) Tomcsányi Lajos: A tánc. In: Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez II. Táncművészet és tudomány (VIII). Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, pp. 77-90. ISBN 9789638984210

Nagy, Veronika (2016) The Welfare Ban-opticon. Financial Sorting of Low-Income Migrants from Central and Eastern Europe. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 26 (4). pp. 74-94. ISSN 1216-2051

Nagy, Ádám and Bán, Dóra and Folmeg, Balázs and Schmidt, Richárd (2017) Ifjúsági esélyek, ifjúságpolitika. In: Magyar társadalom- és szociálpolitika (1990-2015). A mai Magyarország . Osiris Kiadó, Budapest, pp. 1-21. ISBN 978-963-276-283-8

Neumer, Katalin (2014) Magyar filozófia, osztrák filozófia, filozófia II. BUKSZ, 26 (3). pp. 230-264. ISSN 0865-4247

Németh, András (2014) Lebensreform,Reformpädagogik und Lehrerberuf. Novalis, 4 . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 693 545 0

Németh, András (2005) A századelő magyar életreform törekvései. ISKOLAKULTÚRA (2). pp. 38-51. ISSN 1215-5233

Németh, István (2017) Felekezetváltás vagy együttélés. A szabad királyi városok katolikus egyházainak sorsa. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (17). Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 157-174. ISBN 978 615 5579 15 8

Németh, István (1997) Kassai polgárok és katonák a 16. században : a hadsereg beköltözésével járó társadalmi és közigazgatási jelenségek a felsőmagyarországi városok életében a Mohácsot követő évtizedek során. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 68 (1-2). pp. 143-197. ISSN 0024-1512

Németh, István (2013) Neue Wege in der frühneuzeitlichen ungarischen Stadtgeschichtsschreibung an der Wende zum 21. Jahrhundert. In: Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí. Documenta Pragensia . Scriptorium, Praha, pp. 471-492.

Németh, István (2009) Pre-Modern State Urban Policy at a Turning Point in the Kingdom of Hungary: The Elections to the Town Council. In: Urban Elections and Decision Making in Early Modern Europe, 1500-1800. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 276-299. ISBN 1-4438-1327-3

Németh, István (2011) Régi-új szabad királyi városok: várospolitika az újszerzeményi területeken a 17-18. század fordulóján. In: Várospolitika és közigazgatás. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, pp. 11-28. ISBN 9637234231

Németh, István (2012) Venerable Senators or Municipal Bureaucrats? The Beginnings of the Transformation of the Estate of Burghers at the Turn of the Seventeenth and Eighteenth Centuries. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1. (1-2.). pp. 49-78. ISSN 2063-8647

Németh, István (2007) Városi tisztújítások a királyi Magyarországon a 16–17. században. ARRABONA: A GYŐRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 45 (2). pp. 57-96. ISSN 0571-1304

Németh, István (2012) Városok a csőd szélén. A magyarországi szabad királyi városok eladósodásának hátteréhez. In: A történettudomány szolgálatában. Magyar Országos Levéltár, Budapest; Győr, pp. 167-185. ISBN 978-963-7228-34-6

Németh, István (2014) Városok, várospolitika a 17. század eleji Magyarországon. Tendenciák és következményeik. In: Egy új együttműködés kezdete. Annales Archivi Soproniensis (1). Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megyei Soproni Levéltára; MTA BTK, Történettudományi Intézet, Sopron; Budapest, pp. 95-122. ISBN 978-963-8327-38-3

Németh, István (2012) Várospolitika új utakon: az abszolutista jellegű várospolitika jellemzői a Magyar Királyságban a 17-18. század fordulóján. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 7.. pp. 283-308. ISSN 1787-6753

Németh, István (2011) A bezárkózó polgároktól a feljelentőkig. Állami várospolitika - széthulló rendi város? LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 82.. pp. 124-145. ISSN 0024-1512

Németh, István (2008) A bécsi udvar várospolitikájának főbb jellemzői az osztrák tartományokban. In: Redite ad cor : Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 79-92. ISBN 978-963-284-008-6

O

Odorige, Catherine Enoredia (2017) Historical Perspectives of African Nationalism: with Focus on Nigeria. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 365-374. ISSN 1786-6553

Orosz, Tímea (2019) A német civil társadalom. Tendenciák és történelmi következmények a német nyelvterületen. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 340-360. ISSN 1786-6553

P

Pakot, Levente (2016) Társadalmi státusz és gyermekvállalás a Nyugat-Dunántúlon: Bük, 1850–1939. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (63). pp. 130-157. ISSN 1586-2410

Pakot, Levente and Ori, Péter (2015) Socioeconomic and religious differentials in marital fertility during the fertility transition: a micro-level study from Western Hungary, 1850-1939. Demográfia English Edition, 58 (5). pp. 5-37. ISSN 1787-940X

Paládi-Kovács, Attila (2016) Deáky Zita: Gyermekek és serdülők munkája Magyarországon a 19. századtól a második világháborúig. Budapest, Gondolat Kiadó. 2015. 422 p. illusztrált Paládi-Kovács Attila. ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 322-324. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2016) Magyar népismeret a 19. században - Előfutárok és klasszikusok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9732 6

Paládi-Kovács, Attila (2016) Tagányi Zoltán: A közép-kelet-európai faluközösség genezise. Válogatott tanulmányok. Budapest, L’Harmattan 2015. 360 p. ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 309-311. ISSN 0014-1798

Pap, József (2016) Eger választópolgárai a 19. század közepén. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 58 (1). pp. 149-164. ISSN 0040-9634

Papp, Bendegúz (2018) A jūdō és a jiu-jitsu csatája – városi legenda vagy sporttörténeti tény? = The Battle of Jūdō and Jiu-jitsu – An Urban Legend or a Historical Fact? Testnevelés, sport, tudomány, 3 (3-4). pp. 30-35. ISSN 2560-0346 (nyomtatott); 2498-7646 (online)

Papp, István (2012) A magyar népi mozgalom története 1920-1990. Jaffa Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5235-11-5

Papp, Júlia (2014) Bevezetés. In: A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a magyar női művelődés történetéből. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 9-41. ISBN 978-963-9401-98-3.

Patakfalvi-Czirják, Ágnes and Zahorán, Csaba (2017) Identitáspolitikák és hétköznapok Nagy-Romániában és Csehszlovákiában. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 61 (4). pp. 268-281. ISSN 0864-960X

Pohl, Walter (2018) Ethnonyms and Early Medieval Ethnicity: Methodological Reflections. Hungarian Historical Review - New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 7 (1). pp. 5-17. ISSN 2063-8647 (nyomtatott); 2063-9961 (online)

Povedák, István (2016) Exemplary Romas and their Identification Patterns. In: Religion, Culture, Society. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 116-133.

Pécout, Thierry (2019) Elitek az Anjou-kori Provence-ban = The Elites in Angevin Provence. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 397-410. ISSN 0040-9634

Péteri, Lóránt (2013) Magyar zenészek az 1950-es évek második felében – emigráció és jövedelmi viszonyok. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 14 (51). pp. 161-185. ISSN 1586-2410

R

R. Nagy, József (2015) Adalékok Krasznokvajda ezredforduló utáni életmódjához. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica. Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 158-174.

Rao, Riccardo (2019) Anjou-elitek az itáliai communékban : Nemesek, hivatalnokok, idegenek = Angevin Elites in the Italian Communes: Nobles, Officials, Foreigners. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 385-396. ISSN 0040-9634

Rapali, Vivien (2020) „Operatív szempontból nem használható” Töréspontok és pártállami érdekek egy tudós karrierútjában. BETEKINTŐ, 14 (1). ISSN 1788-7569

Rákai, Orsolya (2016) A szférák zenéje és a mocskos anyagiak. Az autonóm és heteronóm hierarchia kérdései a 20. század első harmadának hazai irodalmi életében. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat, 80 (6). pp. 65-73. ISSN 0350-9079

Rébay, Magdolna (2015) Arisztokrata jelenlét a pozsonyi királyi katolikus főgimnáziumban a dualizmus korában. In: Nem ismert. Nem ismert. (Unpublished)

Rébay, Magdolna (2016) A Batthyány és a Zichy család egyes tagjainak neveltetése a dualizmus korában. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (In Press)

Rébay, Magdolna (2016) Gróf Széchényi Dénes (1828–1892) gyermekeinek nevelése a családi levelezés tükrében. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (Submitted)

Rébay, Magdolna (2016) Négy erdélyi arisztokrata család/nemzetség (Jósika, Klebelsberg, Majthényi, Mikes) tagjai a kalksburgi jezsuita kollégiumban és a bécsi Theresianumban a dualizmus korában. In: A PEDAGÓGUSKÉPZÉS XXI. SZÁZADI PERSPEKTÍVÁI. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Doceo Egyesület, Kolozsvár. (Submitted)

Rébay, Magdolna (2016) A nevelés-oktatás három arisztokrata (Teleki, Vay, Wesselényi) családban a dualizmus korában. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (Submitted)

Rétvári, László (2000) Természeti erőforrások. A (tudomány-)politika hullámverésében. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2000 (3-4). pp. 112-122. ISSN 0865-7823

S

Salló, Szilárd and Jakab, Albert Zsolt (2018) A csíkmadarasi juhászok életmódjának változása a 20–21. századok fordulóján. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 9786069015018

Sasfi, Csaba (2006) Az oktatás társadalomtörténete. In: Zsombékok. Századvég Kiadó, Budapest, pp. 509-539. ISBN 963 7340 21 1

Sasfi, Csaba (2001) Az oktatás társadalomtörténeti megközelítése: négy nemesifjú kiművelése a reformkorban. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 3-4. pp. 20-52. ISSN 1586-2410

Slachta, Krisztina (2019) Társadalmi átalakulás a Kádár-korszakban (1956-1989). In: Magyarország a 20. században. Árkádia Kiskönyvtár - Történelem (2). Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 90-109.

Sonkoly, Gábor (2015) Cultural Heritage. In: Bridge over troubled waters? Publications Office of the European Union Luxembourg, Luxembourg, pp. 14-19. ISBN 9789279469077

Sonkoly, Gábor and Vahtikari, Tanja (2018) Innovation in Cultural Heritage Research. Publications Office of the European Union Luxembourg, Luxembourg. ISBN 9789279780202

Stipta, István (2016) Adalék a Horthy-korszak szociális igazgatásának történetéhez: az Egri Norma. In: Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica (79). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 599-606. ISBN 978-963-306-479-5

Surányi, Dezső (2014) Az alföldi tanyák történeti gyökeréről — másképpen. GRADUS, 1 (2). pp. 179-183. ISSN 2064-8014

Sz. Kristóf, Ildikó (1990) "Pestis pestise': Járvány és lázadás Debrecenben 1739-40-ben. RUBICON, 6 (6). pp. 20-23. ISSN 0865-6347

Szabó, András Péter (2014) Cziráki Zsuzsanna: Autonóm közösség és központi hatalom: Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban. ELTE. Budapest, 2011. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 15 (57). pp. 180-187. ISSN 1586-2410

Szabó, Lajos (2016) Döntéshozatal és a gyülekezet közösségi élete. In: Értelmes szívvel. Luther Kiadó, Budapest, pp. 452-481. ISBN 9789633800904

Szabó, Lajos (2016) Mikro- és makroközösségek szerepe az egyházi és a társadalmi életben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 188-205. ISBN 9786158045902

Szarka, László (2017) Az államegység és a nemzetiségi jogegyenlőség dilemmái. Az 1867. évi kiegyezés nemzetiségpolitikai következményeinek történetéhez. KISEBBSÉGKUTATÁS, 20 (3). pp. 7-34. ISSN 1215-2684

Szarka, László (2017) Elmaradt nemzetiségi kiegyezés(ek). MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (12). pp. 1564-1577. ISSN 0025-0325

Szarka, László (2008) Jászi Oszkár, az elemző programalkotó. A nemzetiségi politika csőjde. HISTÓRIA, 30 (9). pp. 16-19. ISSN 0139-2409

Szekeres, Diána (2012) Romani Cris és a roma kultúra tradicionális konfliktusmegoldása. In: Büntetőjogi Tanulmányok XIII., 2012.00.00, Veszprém.

Szerbhorváth, György (2016) SZENVEDÉS ÉS LEGITIMÁCIÓ. PRO MINORITATE (tél). pp. 123-147. ISSN 1216-9927

Szerbhorváth, György (2015) A jugoszláviai holokauszt emlékezete Szerbiában. REGIO, 23 (1). pp. 152-166. ISSN 0865-557X

Szikra, Dorottya (2017) A magyar nyugdíjrendszer a rendszerváltás óta. In: Magyar társadalom- és szociálpolitika (1990-2015). A mai Magyarország . Osiris Kiadó, Budapest, pp. 288-309. ISBN 978-963-276-283-8

Szilágyi, Zsolt (2017) Városlakó nomádok 2.0. A mongóliai terepmunka új perspektívái a 21. században. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 9 (1). pp. 125-148. ISSN 2060-9655

Szirmai, Viktória (2015) Poszt-szocialista jól-lét és területi egyenlőtlenség a Kárpát-medencében. In: Otthon a Kárpát-medencében : Területfejlesztési Szabadegyetem 2011–2015. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 93-114. ISBN 9789633342763

Szirtes, Zsófia (2018) Katonaság és polgárság Nagyszebenben a Habsburg-uralom kezdetén. Vázlat = Military and Citizenry in Sibiu at the Beginning of the Habsburg Rule. A Schema. In: Cluj - Kolozsvár - Klausenburg 700 : Várostörténeti tanulmányok. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 401-406. ISBN 978-606-739-102-2

Szulovszky, János (2015) Egy kiállítóhely a politikai tűréshatáron. A DOTE Galéria története 1976-1989. Plusz Könyvek, Budapest. ISBN 978-963-8257-09-3

Szulovszky, János (2015) A társadalmi munkamegosztás és a településhierarchia szintjei Magyarországon a 19. század utolsó harmadában. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 3 (1). pp. 108-131. ISSN 2064-390X

Szántó, Iván (2015) Bahāʼ al-Dīn al-‘Āmilī and the visual arts. In: From Aṣl to Zā’id: Essays in Honour of Éva M. Jeremiás. Acta et Studia (13). Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, Piliscsaba, pp. 259-274. ISBN 978-615-5343-03-2

Szász, Anikó (2020) Nemesek Désen (1541–1600). In: Peregrináció és erudíció : Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-144-2

Széchenyi, Ágnes (2015) Az asszimiláció kérdései a dualizmus (1867-1918) korában a magyar irodalom tükrében. In: Az asszimiláció kérdése a dualizmus (1867 - 1919) korában a magyar irodalom tükrében. rec.iti, Budapest, pp. 29-52. ISBN 978-615-5478-20-8

Székely, Miklós (2013) A magyarországi ipari szakoktatási rendszer a századfordulón, különös tekintettel Erdélyre. In: Fiatal Művészettörténészek III. Konferenciája, 2011. október 28-29, Marosvásárhely.

T

Takács, Judit (2018) Az intézményesített homofóbia állambiztonsági alkalmazása az 1960-as évek Magyarországán. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 8 (1). pp. 180-198.

Takács, Judit (2015) Disciplining gender and (homo)sexuality in state socialist Hungary in the 1970s. European Review of History: Revue européenne d'histoire, 22 (1). pp. 161-175. ISSN 1350-7486 (Print), 1469-8293 (Online)

Takács, Judit (2018) Homosexuals and the labour service system in Horthy’s Hungary. In: Queer in Europe during the Second World War. Council of Europe, Strasbourg, pp. 79-87. ISBN 978-92-871-8464-1

Takács, Judit (2017) Homoszexuálisok listázása a 20. századi Magyarországon. Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat (66). pp. 5-31. ISSN 1586-2410

Takács, Judit (2017) Les homosexuels et le travail forcé dans la Hongrie de Horthy. In: Homosexuelles en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Nouveau Monde, Paris, pp. 105-116. ISBN 9782369425564

Takács, Judit (2017) Listing Homosexuals since the 1920s and under State Socialism in Hungary. In: Gender in 20th-Century Eastern Europe and the USSR. Palgrave Macmillan, London, pp. 157-170. ISBN 978-1-137-52802-5 (In Press)

Takács, Judit and Csiszár, Gábor (2015) Fiúlányok és nőimitátorok. Nemváltás-reprezentációk Az Estben 1910 és 1930 között. In: Test a társadalomban. Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 79-92. ISBN 978-963-89463-3-1

Takács, Judit and Csiszár, Gábor (2017) Homoszexuális bűnügyek Az Estben a 20. század első felében. Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata, 66. pp. 77-98.

Takács, Judit and Csiszár, Gábor (2014) Nemváltások és nemiszerep-áthágások reprezentációi Az Estben 1910 és 1939 között. In: Replika 85-86 (2014/1-2): 209-225. REPLIKA, 85-86 (1). pp. 209-225. ISSN 0865-8188

Takács, Judit and Kuhar, Roman and P. Tóth, Tamás (2017) Unnatural Fornication Cases under State-Socialism: A Hungarian–Slovenian Comparative Social-Historical Approach. Journal of Homosexuality. pp. 1-18. ISSN 0091-8369 (Print) 1540-3602 (Online (In Press)

Takács, Judit and Kurimay, Anita (2017) Emergence of the Hungarian Homosexual Movement in Late Refrigerator Socialism. Sexualities, 20 (5-6). pp. 585-603.

Takács, Judit and P. Tóth, Tamás (2016) Az „Idegbizottság” szerepe a homoszexualitás magyarországi dekriminalizációjában. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle (2). pp. 207-223.

Takács, Judit and P. Tóth, Tamás (2017) Megbélyegzett kapcsolatok az államszocialista Magyarországon. SOCIO.HU, 7 (3). pp. 63-85. ISSN 2063-0468

Takács, Róbert (2016) A nyugati film és közönsége Magyarországon Sztálin halálától Helsinkiig (1953–1975). KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (65). pp. 137-163. ISSN 1586-2410

Tamás, Máté (2016) Zsidó zsellérből zsidó polgár? : Jakab Réka: Bérlőből polgár. Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete, 1748–1848. L’Harmattan Kiadó – Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, h. n. Budapest] – [Veszprém], 2014. 324 oldal + CD melléklet. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 31 (3). pp. 184-187. ISSN 0237-7934

Tamás, Ágnes (2017) Selbstbilder und gegenseitige Stereotype der Slowaken und Ungarn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Acta historica Neosoliensia, 20 (2). pp. 67-86. ISSN 1336-9148

Tamáska, Máté (2019) Orte der Mobilität : Eine architektursoziologische Skizze zum Wandel von „Eisenbahnlandschaften“ im 19./20. Jahrhundert. In: Orte und Landschaften der Mobilität. Archäologie – Geschichte – Geographie 36 (2019), 35 . Arbeitskreises für Historische Kulturlandschaftsforschung in Mitteleuropa ARKUM, Bonn, pp. 165-199. (In Press)

Tamáska, Máté (2017) Templom és identitás: Nagy- és Kistoronya (Szlovákia) Két református múltú, ma vegyes felekezetű falu történeti szociográfiája. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 60 (9). pp. 92-108. ISSN 0324-7228

Telenkó, Bazil Mihály (2014) Gondolatok a görögkatolikus ruszinság kultúrtörténete kapcsán. Ruszin identitáselemek a vallási hagyomány és nemzeti kultúra tükrében. In: Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp. 276-286.

Tófalvy, Tamás (2019) "Van egy összefüggés, amit nehéz számszerűsíteni, de nem lehet tagadni a létét" - üzleti modellek a magyar online média korai szakaszában. IN MEDIAS RES, 8 (1). pp. 130-144. ISSN 2063-6253

Tófalvy, Tamás (2020) ‘We have never been part of the journalistic profession’ – Self-perception and professionalization of online journalists in the early era of Hungarian digital media. Media History. ISSN 1368-8804 (In Press)

Tófalvy, Tamás (2019) Összeköthető-e a magyar tartalomszolgálatás társadalomtörténete és az angolszász médiatörténeti hagyomány? Médiakutató. ISSN 1586-8389 (In Press)

Tóth, Ferenc (2018) Amitié dans l'exil: nobles hongrois dans l'entourage du roi Stanislas en Lorraine. In: Les dynamiques du changement dans l'Europe des Lumières. Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris, Poznan, Paris, pp. 81-100. ISBN 978-83-6330-561-1

Tóth, Ferenc (2000) Ascension sociale et identité nationale : Intégration de l'immigration hongroise dans la société française au cours du XVIIIe siècle (1692-1815). Officina Hungarica, 1 (9). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 12 1

Tóth, Ferenc (1990) Táplálkozás és történelem. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 1990 (3). pp. 124-129. ISSN 0237-7934

Tóth, Gergely (2018) Evangélikusként a király hűségén : A felekezeti identitás szerepe Lackner Kristóf soproni polgármester életművében. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 72 (3). pp. 240-247. ISSN 0133-0748

Tóth, Péter (2010) A cigányok és környezetük kapcsolatai a 18. századig. In: A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében. Cigány Néprajzi Tanulmányok (15). Szent István Egyetemi Kiadó, Budapest; Gödöllő, pp. 215-223. ISBN 978-963-88169-1-7

Tóth, Zoltán and Czoch, Gábor and Heilig, Balázs and Pozsgai, Péter (2007) A történeti Abaúj, Torna, Zemplén megye társadalma a 19. század második felében. Mikroszintű regionális történeti-szociológiai vizsgálat = The society of the historical Abaúj, Torna, Zemplén counties in the second half 19th century. Project Report. OTKA.

Tóth, Ágnes (2016) Integráció elméletben - diszkrimináció a gyakorlatban : németek Magyarországon, 1948-1956. PRO MINORITATE, 2016 (nyár). pp. 47-55. ISSN 1216-9927

Tóth, Ágnes (2016) Möglichkeiten der Familienzusammenführung der in die DDR vertriebenen deutschen Familien aus Ungarn (1948-1950). In: Verordnete Nachbarschaften. Thelem, Dresden, pp. 181-205. ISBN 978-3-945363-50-8

Tóth, Árpád (2009) Társadalmi stratégiák egy stagnáló középvárosban. Pozsony társadalomtörténete, 1784-1848 = Social strategies in a stagnating provincial capital. The social history of Pozsony, 1784-1848. Project Report. OTKA.

Tóvári, Judit (1997) Az elit Miskolc város társadalmában 1872-1917. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közleményei . Stúdium Kiadó, Nyíregyháza. ISBN 9637988629

Tózsa, István (2019) Innovation and Identity. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 385-392. ISSN 1786-6553

Tüskés, Gábor (2018) Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Internationale Tagung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und des Humboldt-Collegs vom 11. bis 15. Oktober 2017 in Budapest. Zeitschrift für Internationale Freimaurer-Forschung, 20 (40). pp. 124-129.

Tüskés, Gábor (1997) A dömölki zarándoklatok társadalomtörténeti tanulságai. VASI SZEMLE, 51 (4). pp. 405-413. ISSN 0505-0332

Tüskés, Gábor (1987) A protestáns közösségek népi kultúrájának néhány kérdése. In: Népi Kultúra – Népi Társadalom. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 215-233.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1988) Mirakelliteratur als sozialgeschichtliche Quelle: barockzeitliches Wallfahrtswesen in Ungarn. SCHWEIZERISCHES ARCHIV FUR VOLKSKUNDE, 84. pp. 79-103. ISSN 0036-794X

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1997) A barokk kori társulati élet forrása. SZÁZADOK. pp. 923-936. ISSN 0039-8098

U

Uhrin, Dorottya (2016) Az istenítéletek társadalomtörténeti elemzése a Váradi Regestrum alapján. In: Mortun falu. 800 éves Kunszentmárton 1215-2015. Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton, Kunszentmárton, pp. 28-43. ISBN 978-963-12-6168-4

V

Vaderna, Gábor (2017) A költészet születése : A magyarországi költészet társadalomtörténete a 19. század első évtizedeiben. Universitas Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-61-4

Valuch, Tibor (2014) Soziale Veränderung in der ungarischen und österreichischen Gesellschaft der K(reisky) und K(ádár) Ära und danach. In: Österreich und Ungarn im 20. Jahrhundert. Collegium Hungaricum, Bécs, pp. 281-298.

Valuch, Tibor (2014) A rendszerváltás hatásai a magyar társadalom térbeliségére. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 3 (2014/2). pp. 110-118. ISSN 2063-6415

Valuch, Tibor and Völgyesi, Zoltán (2006) A hétköznapi élet története Magyarországon a XX. század második felében = A history of everyday life in Hungary after the Second World War period. Project Report. OTKA.

Vargáné Balogh, Judit (2009) Der Szekleradel im Fürstentum Siebenbürgen. In: Die Szekler in Siebenbürgen. Siebenbürgisches Archiv. Dritte Folge (40). Böhlau Verlag, Köln; Weimar; Wien, pp. 172-194. ISBN 978-3-412-20240-8

Vargáné Balogh, Judit (2006) Egy székely nemesi karrier a 17. században. SZÁZADOK, 140 (4). pp. 973-984. ISSN 0039-8098

Vargáné Balogh, Judit (2008) Székely nemesi karrierlehetőségek II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején. In: II. Rákóczi Ferenc, az államférfi. A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei (53.). Sárospataki Rákóczi Múzeum, Sárospatak, pp. 243-250. ISBN 978-963-7061-57-8

Vargáné Balogh, Judit (2008) Székelyudvarhely városi elitjének kialakulása a 16-17. század fordulóján. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV , 3 (1). pp. 313-316. ISSN 1787-6753

Vargáné Balogh, Judit (2003) A kollektív nemességtől a személyes nemességig. DEBRECENI SZEMLE, 2003/3. pp. 372-394. ISSN 1218-022X

Vargáné Balogh, Judit (2001) A székely nemesség és a vallási hovatartozás kérdése a 17. században. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 2001/2. pp. 87-92. ISSN 1585-7476

Vargáné Balogh, Judit (2009) A székely társadalom Báthory Gábor korában. In: Báthory Gábor és kora. Erdély-történeti Alapítvány ; Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 153-173. ISBN 978-963-473-272-3

Veres, Pál (2018) A magyar falu múltja és jövője a részt vevő megfigyelő szemével = The Past and Future of Hungarian Villages from the Participant Observer's Perspective. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6). pp. 213-225. ISSN 1786-6553

Vigvári, András and Gerőcs, Tamás (2017) The Concept of ‘Peasant Embourgeoisement’ in the Perspective of Different Historical Conjunctures. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI SOCIOLOGIA, 62 (1). pp. 85-104. ISSN 1224-8703

Véghseő, Tamás (2009) „…MELIOREM VIVENDI ORDINEM INTRODUCERE…” Egy görög katolikus püspök sajátos feladatai és lehetőségei Magyarországon a felekezetszerveződés korában: hat ismeretlen De Camillis-levél tanulságai. Athanasiana, 2009 (30). pp. 85-118. ISSN 1219-9915

Várkonyi-Nickel, Réka Zsuzsanna (2017) Rimaiak a gyárak völgyében : Egy salgótarjáni munkáskolónia társadalma az államosítás előtt. Néprajzi Értekezések (6). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80634-2-5

Vörös, Boldizsár (2017) „ÚJ, BOLDOGABB KORSZAK KÖVETKEZIK REÁNK”: UTÓPISZTIKUS JÖVŐELKÉPZELÉSEK A MAGYARORSZÁGI TANÁCSKÖZTÁRSASÁGBAN. In: Társadalomtörténeti tanulmányok Tóth Zoltán emlékére. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 293-303. ISBN 978-615-5626-12-8

Vörös, Boldizsár (2016) Terek, tömegek, filmek : Rendezvények magyar híradókban 1915-ben és 1919-ben. In: Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Budapest, pp. 303-312. ISBN 978-963-200-660-4

W

Wolski, Aleksander and Jankowski, Grzegorz (2019) Riverside space and local communities. Selected theoretical aspects. ECOCYCLES, 5 (2). pp. 33-38. ISSN 2416-2140

Z

Zombory, Máté (2017) Conceptions of the Catastrophe. Discourses on the Past before the Rise of Holocaust Memory. HOLOCAUST STUDIES : A JOURNAL OF CULTURE AND HISTORY, 23 (1-2). pp. 176-198. ISSN 1750-4902

Zombory, Máté and Lénárt, András and Szász, Anna Lujza (2013) Elfeledett szembenézés: Holokauszt és emlékezés Fábri Zoltán Utószezon c. filmjében. BUKSZ, 25 (3). pp. 245-256. ISSN 0865-4247

Zsugyel, János (2000) Az európai integráció és intézményeinek története. Bíbor Kiadó, Miskolc.

Š

Švoger, Vlasta and Tvrtković, Tamara (2015) Hungarian-Croatian water-painting: The richness of nuance in the image of Hungarians in the Croatian public imagination from the 16th century to the 19th. Hungarian Studies, 29 (1-2). pp. 157-178. ISSN 0236-6568

This list was generated on Wed Oct 28 19:11:40 2020 CET.