REAL

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > C Auxiliary sciences of history (General) / történeti segédtudományok általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items at this level: 100.

A

Agócs, Nándor (2021) Dignitas, Auctoritas, Maiestas és Potestas Pannoniában. Ókor - Történet - Írás, 7. . L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-574-5

Artner, Ramona (2014) A csendőr(ség) szó eredete és tartalma. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (43-46). pp. 192-199. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

B

Bajnóczi, Bernadett and May, Zoltán and Ridovics, Anna and Szabó, Máté Zoltán and Nagy, Géza and Tóth, Mária (2015) The tin content of the blue-glazed Hutterite and Haban ceramics - Implications for the production technology based on results of the handheld XRF and EMPA analyses. Acta Ethnographica Hungarica. ISSN 1216-9803 (Submitted)

Bessenyei, József (2013) Litterae ad Cameram exaratae. A Magyar Kamarához intézett levelek, különös tekintettel a magyar nyelvűekre. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 245-255. ISBN 978-963-87475-3-2

Buda, Attila (2016) Dani Erzsébet, Székelyföldi intézményi sors, két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében, [Budapest], Argumentum, [2015], 339. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 232-234. ISSN 0025-0171

Bárdos, József (2017) A mesemondók titkairól. GRADUS, 4 (1). pp. 89-94. ISSN 2064-8014

C

C. Tóth, Norbert (2016) Várdai Ferenc pályája az erdélyi püspöki szék elfoglalásáig. ERDÉLYI MÚZEUM, 78 (1). pp. 13-25. ISSN 1453-0961

C. Tóth, Norbert and Neumann, Tibor and Horváth, Richárd (2013) Pontot az "i-re" : A Magyarország világi archontológiája című program múltja, jelene és közeli jövője. TURUL, 86 (2). pp. 41-52. ISSN 1216-7258

Csepregi, Zoltán (2004) Dokumentumok a 475 éves bazini vérvád történetéhez. FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 11. pp. 503-546. ISSN 1217-8020

Csepregi, Zoltán (2014) Evangélikus lelkészek Magyarországon I/1. ELEM (I/1). Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT), Budapest. ISBN 978-963-12-3712-2

Csepregi, Zoltán (2015) Evangélikus lelkészek Magyarországon I/2. ELEM (I/2). Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT), Budapest. ISBN 978-963-12-3713-9

Csepregi, Zoltán (2016) Evangélikus lelkészek Magyarországon I/3. ELEM (I/3). Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT), Budapest. ISBN 978-963-380-086-7

D

Dalloul, Zaynab (2017) Dudith – Auctores transmissi. In: Humanistes du bassin des Carpates, III: Humanistes du Royaume de Hongrie. Europa Humansitica (19). Brepols, Turnhout, Belgium, pp. 193-236. ISBN 978-2-503-57571-1

Dobás, Kata (2016) Bánfi Szilvia, V. Ecsedy Judit, A magyarországi nyomdászat képes krónikája, 1473–1700, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Balassi Kiadó, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 228-230. ISSN 0025-0171

Dumiche, Béatrice (2020) Quo vadis Hungarologie? Zur Perspektive Transkultureller Ungarnstudien in Europa : Anlässlich des Buches „Litterae Hungariae“ von Éva Knapp und Gábor Tüskés. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae: Germanistische Studien, 12. pp. 5-40. ISSN 2630-9513

F

Farkas, Katalin and Nagy, Dóra (2021) Speciális dokumentumok és tartalmak – speciális metaadatszerkezetek Muzeális tartalmak és kéziratok repozitálása a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárában. In: Online térben az online térért : Networkshop 30: országos online konferencia. 2021. április 6-9. Eötvös Loránd Tudományegyetem. HUNGARNET Egyesület, Budapest, pp. 45-52. ISBN 9786150129563

Fedinec, Csilla and Tokar, Marian (2010) Kronológia 1914-1939. In: Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 136-146. ISBN 978-963-446-596-6

Füleki, Réka (2021) A kulturális emlékezet megjelenése a katonai protokollban = The Emergence of Cultural Memory in Military Protocol. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 14 (1). pp. 99-112. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (online)

Főzy, I. and Medzihradszky, Zs. (2014) Patagónia óriásai – argentin dinoszauruszok = Giants of Patagonia – dinosaurs of Argentina. ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI - A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 106. pp. 225-239. ISSN 0521-4726

G

Gazda, István (2001) Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához. Főiskolai segédkönyv. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 46 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba.

Gazda, István (1984) A magyarországi honismereti irodalom 1944-ben. HONISMERET, 12 (6). pp. 1-5. ISSN 0324-7627

Glatz, Ferenc (1971) Helytörténeti forráskiadásunk módszertani kérdéseiről. SZÁZADOK, 105 (5). pp. 1100-1109. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1995) Trianon tegnap és ma. História, 17 (5-6). pp. 42-44. ISSN 0139-2409

Grüll, Tibor (2017) A Római Birodalom gazdasága. Electa . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 693 785 0

Gyulai, Ferenc and Szolnoki, László and Rózsa, Zoltán and Merkl, Máté and Pető, Ákos (2019) Plant Based Subsistence Strategy of the Medieval Ishmaelite (12th–13th c.) Population in the Carpathian Basin (NE-Hungary). Environmental Archaeology, 24 (3). pp. 229-247. ISSN 1461-4103

Gábor, Olivér (2020) Horváth Szilvia és Kiss Magdolna: Pannoniai fürdőkalauz. 2019. Kaposvár – Pécs. (Vivarium Fontium, Tom. 9.) ISBN: 978-615-5687-02-0; ISSN: 1588-4422. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (7). pp. 357-358. ISSN 2631-0376

Gömöri, György (2021) Téves adatok 17. századi síremlékeken : Serédi Zsuzsánna és Zrínyi Ilona sírköve. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (1). pp. 43-48. ISSN 0040-9634

Görög, Dániel and Rényi, Mátyás (2021) A Mikes Kelemen program tapasztalatai és megújult működése = The Mikes Kelemen Program: How it Works and Introduction of the Updated Service Interface. In: Online térben az online térért : Networkshop 30: országos online konferencia. 2021. április 6-9. Eötvös Loránd Tudományegyetem. HUNGARNET Egyesület, Budapest, pp. 111-120. ISBN 9786150129563

K

K. Németh, András (2014) A Balaton–Sió–Kapos köz települései egy 17. század végi kéziratos térképen. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 2 (1-2). pp. 63-76. ISSN 2064-390X

Kalla, Zsuzsa (2010) Toldy Ferenc és a homeopátia. In: Építész a kőfejtőben = Architect in the Quarry. rec.iti, Budapest, pp. 383-399. ISBN 978-963-7341-87-8

Karlinszky, Balázs (2014) A veszprémi nagyprépostok archontológiája, 1079-1543 : három prépost portréjával. TURUL, 87 (3). pp. 93-103. ISSN 1216-7258

Karlinszky, Balázs (2016) A veszprémi püspöki aula a második világháború idején. A veszprémi székeskáptalan archontológiája 1917–1949. In: "Nehéz időkben dönteni kell.". A veszprémi egyházmegye múltjából (29). Veszprémi Főegyházmegye, Veszprém, pp. 105-136. ISBN 978-963-12-6132-5

Kasza, Péter and Petneházi, Gábor (2020) “Sic fata volunt.” The Narrative Memory of the Tragedy of Queen Isabella and the Peril of Buda. In: Isabella Jagiellon, Queen of Hungary (1539-1559). Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 103-130.

Katona, Csaba (2015) Varga István: A fonyódi gróf Zichy Béla-telep története. Villasor a Balaton fölött [recenzió]. SiópArt, 1 (1). pp. 102-104. ISSN 2416-3031

Kerekes, Dóra (2004) Egy császári tolmács megfigyelései. Giorgio Cleronome magyarországi utazása 1664-ben. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 71-77. ISSN 0865-0632

Kincses, Katalin Mária (2011) Hadik András műveltsége. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 124 (4). pp. 1051-1099. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2013) LEVÉLTÁR ÉS LEVÉLTÁROS SZÜLETIK. MARKÓ ÁRPÁD VISSZAEMLÉKEZÉSE A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR MEGALAKULÁSÁRA ÉS LEVÉLTÁROSI PÁLYÁJÁRA. Levéltári Közlemények, 84. pp. 187-200. ISSN 0024-1512

Kincses, Katalin Mária (2016) A kolozsvári borbély-sebész céh a kora újkorban. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. L'Harmattan, pp. 535-558. ISBN 978-963-236-497-1

Kincses, Katalin Mária (2017) A nagy háború öröksége. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (2). pp. 673-677. ISSN 0017-6540

Kipóczi Csabai, Sarolta (2017) A történelmi emlékezés változatai a német ifjúsági irodalomban. GRADUS, 4 (1). pp. 43-47. ISSN 2064-8014

Kiss, Erika and Gerelyes, Ibolya and Mikó, Árpád and Tóth, Endre (2010) Jankovich Miklós gyüjteményei = Collections of Miklós Jankovich. Project Report. OTKA.

Kiss Farkas, Gábor (2007) Az ars memoriae a XV.-XVI. századi Magyarországon. In: Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Egyetemi füzetek (3). Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, pp. 13-41. ISBN 978 973 87783 8 2

Knapp, Éva (1989) Értékes történeti térképek a Budapesti Egyetemi Könyvtárban. In: University Library, Budapest : IX 1989. Magyar Bibliofil Társaság, Budapest, pp. 6-29. ISBN 963-01-9773-1

Kristóf, Lilla Alida (2016) Paleoradiológia: non-invazív módszertani lehetőség a történeti antropológiában. Anthropologiai Közlemények, 57. pp. 101-107. ISSN 0003-5440

L

Lauf, Judit (2010) Verbindungen der mittelalterlichen liturgischen Praxis in Wien und Ödenburg. Codices Manuscripti (73-74). pp. 15-30. ISSN 0379-3621

Lurcza, Zsuzsanna (2014) Kultúra a kísértetek korában ‒ Széljegyzetek egy hauntológiához. In: Megértés, értelmezés, kultúra. Presa Universitară Clujană, Kolozsvár, pp. 239-257.

M

Mikó, Árpád and Ludiková, Zuzana and Pálffy, Géza (2009) Késő reneszánsz és barokk síremlékek Magyarországon (16-17. század) = Late Renaissance and Baroque sepulchral monuments in Hungary (16th-17th century). Project Report. OTKA.

Monok, István (1990) Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid anekdoták. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). p. 9. ISSN 0209-4800

Monok, István (2009) Rákóczi-könyvtárak. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 372-374. ISBN 978-963-506-789-3

O

Offner, Robert (2018) Handschriftliche Bibel-Einträge von Hans Jordan. Daten zur Familiengeschichte (1520-1545) und über die Klausenburger Stadtratswahlen von 1535. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 41. pp. 42-60. ISSN 0344-3418

P

Papp, Ágnes (2015) Tonar und liturgisches Gesangbuch in einem Band. Das Antiphonar ms. 287 der Stiftsbibliothek Vorau und sein Tonar. In: Musica mediaeva liturgica. UNSPECIFIED, pp. 1-13. (Submitted)

Petneházi, Gábor (2021) Ellentétes narratívák fogságában. Gian Michele Bruto és a Rerum Ungaricarum libri. In: Latin nyelvű udvari kultúra Magyarországon a 15–18. században (Convivia Neolatina Hungarica 4). Lazi Kiadó, Szeged, pp. 167-196. (Unpublished)

Podani, János (2018) Biológia és matematika: korai és érzékeny érintkezési pontok Linné, Chambers és Darwin műveiben. In: A Magyar Biológiai Társaság I. Tudománytörténeti Szimpóziuma. Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp. 5-14. ISBN 978-615-80986-0-1

R

Ritoókné Szalay, Ágnes (2003) Ungarn. Humanism und Reformation [Szócikk]. In: Der neue Pauly : Enzyklopädie der Antike : Altertum. Band 15/3. Metzler, Stuttgart–Weimar, pp. 750-752.

S

Slíz, Mariann (2017) Anjou-kori személynévtár 1343–1359. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-15-8 (online): 978-615-5061-14-1 (nyomtatott)

Som, Krisztián (2015) Az 1937 M magyar útlevél és nemzetközi összehasonlítása. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (43-46). pp. 85-108. ISSN 1216-6774

Som, Krisztián (2014) Rendvédelem-történet a filatéliában. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 23 (43-46). pp. 221-233. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Som, Krisztián (2020) Állami útlevél-hamisítások történelmi példái. Rendvédelem-történeti Füzetek, 30 (59-60). pp. 157-166. ISSN 1216-6774

Sudár, Balázs and Varga, Szabolcs (2020) A mohácsi kistérség települései a 17. század utolsó negyedében. In: Eke mentén, csata nyomában. A mohácsi csata kutatásának legújabb eredményei. Martin Opitz Kiadó – PPKE BTK Régészettudományi Intézet – Janus Pannonius Múzeum – Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság – Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület – Hungari Dzsebedzsi Hagyományőrző Egyesület, Piliscsaba, Pécs, pp. 33-49. ISBN 978-963-9987-73-9

Szabó, András Péter and Szabó, András (2011) Joachim és Israel Leibitzer történeti feljegyzései. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 30. pp. 427-436. ISSN 0586-3708

Szabó, Árpád (2013) Emlékkötet Szabó Árpád születésének 100. évfordulójára. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (100). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-03-4

Szabó-Reznek, Eszter (2019) A szocializmus muzealizált tárgyai Bukarestben : A Román Giccs Múzeuma. DISEGNO: A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA, 4 (1-2). pp. 150-158. ISSN 2064-7778

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Slíz Mariann két könyvéről. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 478-482. ISSN 0025-0228

Szilágyi, Zsolt (2013) A történeti földrajz mint kapcsolattudomány alkalmazása a magyar várostörténet-írásban. Nagyerdei Almanach, 4 (1). pp. 183-204. ISSN 2062-3305

Szovák, Kornél (2015) Gondolatok a magyar őstörténet latin nyelvű kútfőiről. ANNALES: AZ AVICENNA KÖZEL-KELET KUTATÁSOK INTÉZETE ÉVKÖNYVE, 1. pp. 139-150. ISSN 2416-173X

Szántó, Iván (2015) Munazzar-i jahani: Tajziya wa tahlil-i sahna-hayi pazirayi-yi saltanati-yi hindu-irani. In: Sahab 80 years’ Cartography. Essays in honour of the late eminent scholar ABBAS SAHAB (1921- 2000). Sahab Geographic and Drafting Institute, Tehran. (In Press)

Szántó, Iván (2017) Three Qajar Easel Paintings and their Journey from Tehran to Sofia. In: Iran and Europe in the Mirror of History (Past, Present, and Future). Sofia University "Kliment Ohridski" - Avangard Prima, Sofia, pp. 94-100. (In Press)

T

Takács, Gábor (2015) Aegyptio-Afroasiatica XXVII. Journal of Language Relationship, 13 (1). (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Gyöketimológiák az óegyiptomiban. In: Antiqua & Orientalia 5. Aegyptiaca et Assyriaca. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. .

Takács, Gábor (2015) Layers of the Oldest Egyptian Lexicon I. Rocznik Orientalistyczny, 68 (1). pp. 85-139.

Takács, Gábor (2016) Layers of the Oldest Egyptian Lexicon II. Rocznik Orientalistyczny, 69 (1). (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Layers of the oldest Egyptian lexicon VI: Numerals. Folia Orientalia. (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Questions of Egyptian Historical Phonology and Afro-Asiatic. BIBLIOTHECA ORIENTALIS, 72 (5-6). ISSN 0006-1913 (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Review of Ritter, H.: Wörterbuch zur Sprache und Kultur der Twareg I-II. Orientalistische Literaturzeitung, 110 (3). pp. 258-262.

Takács, Gábor (2015) Some Berber Etymologies XI. Folia Orientalia , 52. (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Some Berber Etymologies XII. Studi Africanistici: Cahiers d’études berbères et libyco-berbères dédiés à Francesco Beguinot. Quaderni di Studi berberi e libico-berberi , 3. (Submitted)

Tusor, Péter (2013) Pázmány Péter bullái és palliuma (Adatok az esztergomi érseki szék 1616. évi római konzisztoriális betöltéséhez). In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, pp. 257-275. ISBN 978-963-87475-3-2

Tóth, Ferenc (2014) Újabb francia források a szentgotthárdi csatáról. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 127 (1). pp. 206-231. ISSN 0017-6540

Tóth, József (1991) Magyarország történeti földrajza. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 142-143. ISSN 0237-7683

U

Ujváry, Gábor (2006) Carl Heinrich Becker feljegyzése 1926. május-júniusi magyarországi látogatásáról. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2006. pp. 279-306. ISSN 0865-0632

V

V. Molnár, László and Gazda, István (2008) Egykorú méltatások, kritikák Ernyey József (1869–1945) művelődéstörténész, gyógyszerésztörténész, a történelem segédtudományai kutatójának műveiről. In: Ernyey József életműve. Gyógyszerészettörténet – művelődéstörténet. (Főszerk.: V. Molnár László). Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (24). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság., Piliscsaba - Budapest, pp. 317-367. ISBN 978-963-9276-67-3

Varga, Péter András (2016) Hogyan írjunk (magyar) filozófiatörténetet? BUKSZ, 28 (1). ISSN 0865-4247

Vukoszávlyev, Zorán (2019) Mai Szemmel: Agrártudományi Egyetem Ménesi úti épülete, Budapest (1949-50). Építészet: Lauber László (1902-53), Szendrői Jenő (1913-2000). METSZET: ÉPÍTÉSZET ÚJDONSÁGOK SZERKEZETEK RÉSZLETEK, 2019 (2). p. 11. ISSN 2061-2710

Vukoszávlyev, Zorán (2017) Műemlékvédelem és integritás = Protection of Historic Monuments and integrity. Műemlékvédelem, 61 (6). pp. 229-231. ISSN 0541-2439

Vukoszávlyev, Zorán (2018) Rekonstruált műemlékvédelem : A balácapusztai régészeti bemutatóterület 1984. évi helyreállítása = Reconstructing monument-protection : Restoration of the archaeological site of Balácapuszta in 1984. Műemlékvédelem, 62 (5). pp. 364-379. ISSN 0541-2439

Z

Zlinszky, A. and Timár, G. (2013) Historic maps as a data source for socio-hydrology: a case study of the Lake Balaton wetland system, Hungary. Hydrology and Earth System Sciences, 17 (11). pp. 4589-4606. ISSN 1607-7938

Zsoldos, Attila (2013) Üres honor. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 455-477. ISBN 978-963-87475-3-2

Zvara, Edina (2012) Bárány Péter ismeretlen Campe-fordítása, a Kisded Lélektudomány a’ Gyermekek Számára. In: Médiumok, történetek, használatok. Szegedi Tudományegyetem Médiatudományi Tanszék, Szeged, pp. 64-74.

Zvara, Edina (2013) Bücher protestantischer Pfarrer in der Esterházy-Bibliothek. BURGENLANDISCHE HEIMATBLATTER, 75. év (1). pp. 1-8. ISSN 1018-6107

Zvara, Edina (2012) Ceglédi Szabó Pál dunántúli református püspök könyvei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 128. é (3.). 293-318.. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2010) Ferencesek Szakolcán a 16–17. században. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 22. év (3-4.). pp. 23-44. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina (2012) Französische Lektüren in der Esterházy-Bibliothek am Anfang des 18. Jahrhunderts. In: Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí. Slovenska narodná knižnica, Martin, pp. 335-344.

Zvara, Edina (2011) Ismert könyvgyűjtők tulajdonosi bejegyzései az Esterházy-könyvtárban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127. é (1). pp. 47-71. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2011) Johannes Korzenski németújvári nyomdász ismeretlen nyomtatványa 1617-ből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127. é (1). pp. 99-103. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2010) Kanizsai Pálfi János (1582–1641) könyvei Esterházy Pál gyűjteményében. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 126. é (3.). pp. 386-398. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2011) Melius Juhász Péter műveinek facsimile kiadása. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127. é (4.). pp. 523-526. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2013) Nyugat-dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késő humanizmus korában. A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai, IX. . Szegedi Tudományegyetem, Szeged; Budapest.

Zvara, Edina (2012) Papok, lelkészek kéziratos imái, levelei az Esterházy-könyvtárból. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2012. pp. 84-92. ISSN 0865-0632

Zvara, Edina (2010) Regula Bullata. A Gyöngyösi Ferences Könyvtár Regula-kódexe. A kísérőtanulmányt írta Varga Kapisztrán OFM. Bp., 2009, Szent István Társulat. 60 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 126. é (4.). pp. 539-540. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2012) Régi Magyarországi Nyomtatványok, IV. 1656–1670. Heltai János, Pavercsik Ilona, Perger Péter és P. Vásárhelyi Judit munkája V. Ecsedy Judit és Käfer István közreműködésével. Szerk.: P. Vásárhelyi Judit. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 128. é (4.). pp. 514-516. ISSN 0025-0171

This list was generated on Thu Oct 21 06:59:40 2021 CEST.