REAL

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > C Auxiliary sciences of history (General) / történeti segédtudományok általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items at this level: 190.

A

Agócs, Nándor (2021) Dignitas, Auctoritas, Maiestas és Potestas Pannoniában. Ókor - Történet - Írás, 7. . L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-574-5

Apor, Éva (1995) Stein Aurél hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. TÖRÖK FÜZETEK, 3 (2). pp. 6-7.

Artner, Ramona (2014) A csendőr(ség) szó eredete és tartalma. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (43-46). pp. 192-199. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

B

Bagi, Judit (2011) Ning Qiang:Art, religion, and politics in medieval China: The Dunhuang cave of the Zhai family. KELETKUTATÁS: TANULMÁNYOK AZ ORIENTALISZTIKA KÖRÉBŐL. pp. 129-131. ISSN 0133-4778

Bagi, Zoltán Péter (2021) Bevezetés. In: Győri céhes kiváltságlevelek a 16 - 18. századból. I. kötet. Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Győr, pp. 6-17. ISBN 978-963-88533-1-8

Bajnóczi, Bernadett and May, Zoltán and Ridovics, Anna and Szabó, Máté Zoltán and Nagy, Géza and Tóth, Mária (2015) The tin content of the blue-glazed Hutterite and Haban ceramics - Implications for the production technology based on results of the handheld XRF and EMPA analyses. Acta Ethnographica Hungarica. ISSN 1216-9803 (Submitted)

Bessenyei, József (2013) Litterae ad Cameram exaratae. A Magyar Kamarához intézett levelek, különös tekintettel a magyar nyelvűekre. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 245-255. ISBN 978-963-87475-3-2

Bogdándi, Zsolt (2021) A kolozsmonostori konvent és Kolozsvár a fejedelemség korában. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 15. pp. 123-136. ISSN 1787-6753

Bogdándi, Zsolt (2022) Ítélőmesteri jegyzetek és perfolyam a fejedelmi táblán a 16. század második felében. ERDÉLYI MÚZEUM. ISSN 1453-0961

Boiko, Dobroslav and Pavlowitch, St. (1966) Az ókori Sirmium maradványainak konzerválása és bemutatása (francia szöveg). ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 117-121.

Borsos, Béla (1966) A műemléki szakigazgatás főbb kérdései. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 57-64.

Borzsák, István (1976) A Berzsenyi-gimnázium klasszikus hagyományai. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 23 (2). pp. 268-271. ISSN 0003-567X

Buda, Attila (2016) Dani Erzsébet, Székelyföldi intézményi sors, két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében, [Budapest], Argumentum, [2015], 339. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 232-234. ISSN 0025-0171

Bárdos, József (2017) A mesemondók titkairól. GRADUS, 4 (1). pp. 89-94. ISSN 2064-8014

Bóna, István (1958) Bronzkori öntött kardíszek Borsodgesztről. HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE (2). pp. 41-44. ISSN 0544-4225

Bóna, István (1978) Erdélyi gepidák - Tiszamenti gepidák. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 27 (1-3). pp. 123-170. ISSN 0025-0376

Bökönyi, Sándor (1986) Animal remains from the Roman forum of Sopron-Scarabantia. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 38. pp. 397-422. ISSN 0001-5210

Bökönyi, Sándor (1958) A tiszaluc-dankadombi bronzkori telep gerinces faunája. HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 2. pp. 19-39. ISSN 0544-4225

C

C. Tóth, Norbert (2016) Várdai Ferenc pályája az erdélyi püspöki szék elfoglalásáig. ERDÉLYI MÚZEUM, 78 (1). pp. 13-25. ISSN 1453-0961

C. Tóth, Norbert and Neumann, Tibor and Horváth, Richárd (2013) Pontot az "i-re" : A Magyarország világi archontológiája című program múltja, jelene és közeli jövője. TURUL, 86 (2). pp. 41-52. ISSN 1216-7258

Cseh, István (1966) A Balaton-környék védett települései. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 147-153.

Csepregi, Zoltán (2004) Dokumentumok a 475 éves bazini vérvád történetéhez. FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 11. pp. 503-546. ISSN 1217-8020

Csepregi, Zoltán (2014) Evangélikus lelkészek Magyarországon I/1. ELEM (I/1). Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT), Budapest. ISBN 978-963-12-3712-2

Csepregi, Zoltán (2015) Evangélikus lelkészek Magyarországon I/2. ELEM (I/2). Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT), Budapest. ISBN 978-963-12-3713-9

Csepregi, Zoltán (2016) Evangélikus lelkészek Magyarországon I/3. ELEM (I/3). Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT), Budapest. ISBN 978-963-380-086-7

Csákiné Dobos, Laura (2022) Környezettudatosságra nevelés a múzeumokban. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 20 (1-2). pp. 50-58. ISSN 1589-519X

Czagány, István (1968) Komplex kutatási módszer az építészettörténeti és helytörténeti tudomány szolgálatában. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (1-2). pp. 63-147.

D

Dalloul, Zaynab (2017) Dudith – Auctores transmissi. In: Humanistes du bassin des Carpates, III: Humanistes du Royaume de Hongrie. Europa Humansitica (19). Brepols, Turnhout, Belgium, pp. 193-236. ISBN 978-2-503-57571-1

Deiters, Ludwig (1966) A zinnai középkori cisztercita monostor apátságának rekonstrukciója (német szöveg). ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 73-80.

Dobás, Kata (2016) Bánfi Szilvia, V. Ecsedy Judit, A magyarországi nyomdászat képes krónikája, 1473–1700, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Balassi Kiadó, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 228-230. ISSN 0025-0171

Dumiche, Béatrice (2020) Quo vadis Hungarologie? Zur Perspektive Transkultureller Ungarnstudien in Europa : Anlässlich des Buches „Litterae Hungariae“ von Éva Knapp und Gábor Tüskés. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae: Germanistische Studien, 12. pp. 5-40. ISSN 2630-9513

E

Entz, Géza (1966) A tudományos kutatás szerepe a romok műemléki védelmében. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 7-12.

Eötvös, Loránd and Nagy, Mihály and Enyedi, József (1990) Eötvös Loránd eddig ismeretlen levelei. FIZIKAI SZEMLE, 40 (1). pp. 17-24. ISSN 0015-3257

F

Farkas, Katalin and Nagy, Dóra (2021) Speciális dokumentumok és tartalmak – speciális metaadatszerkezetek Muzeális tartalmak és kéziratok repozitálása a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárában. In: Online térben az online térért : Networkshop 30: országos online konferencia. 2021. április 6-9. Eötvös Loránd Tudományegyetem. HUNGARNET Egyesület, Budapest, pp. 45-52. ISBN 9786150129563

Fedinec, Csilla and Tokar, Marian (2010) Kronológia 1914-1939. In: Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 136-146. ISBN 978-963-446-596-6

Fehér, Bence (2022) XVIII. századi tudományos érvelések a rovásírásról. In: Barokk történetírók Magyarországról, Magyarországon. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (43). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 47-67. ISBN 9786156117571

Fraknói, Vilmos (1902) Hierarchia catholica medii aevi, sive summorum pontificum, s. R. e. cardinalium, ecclesiarum antistitum series, ab anno 1431 usque ad annum 1503 perducta, e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita per Conradum Eibel. Monasterii, 1901. SZÁZADOK, 36 (3). pp. 273-277. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1876) Huszár Gál Óvárt, Kassán és Komáromban, 1555-1560. SZÁZADOK, 10 (1). pp. 22-35. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1873) Közlemények a báró Révay-család levéltárából. SZÁZADOK, 7 (1). pp. 40-49. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1876) Werbőczy István a mohácsi vész előtt. SZÁZADOK, 10 (6). pp. 437-469. ISSN 0039-8098

Füleki, Réka (2021) A kulturális emlékezet megjelenése a katonai protokollban = The Emergence of Cultural Memory in Military Protocol. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 14 (1). pp. 99-112. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (online)

Főzy, I. and Medzihradszky, Zs. (2014) Patagónia óriásai – argentin dinoszauruszok = Giants of Patagonia – dinosaurs of Argentina. ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI - A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 106. pp. 225-239. ISSN 0521-4726

G

Gazda, István (2001) Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához. Főiskolai segédkönyv. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 46 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba.

Gazda, István (1984) A magyarországi honismereti irodalom 1944-ben. HONISMERET, 12 (6). pp. 1-5. ISSN 0324-7627

Gerő, László (1966) A Balatoni régió műemléki helyreállítása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 45-55.

Glatz, Ferenc (1971) Helytörténeti forráskiadásunk módszertani kérdéseiről. SZÁZADOK, 105 (5). pp. 1100-1109. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1995) Trianon tegnap és ma. História, 17 (5-6). pp. 42-44. ISSN 0139-2409

Grüll, Tibor (2017) A Római Birodalom gazdasága. Electa . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 693 785 0

Gyulai, Ferenc and Szolnoki, László and Rózsa, Zoltán and Merkl, Máté and Pető, Ákos (2019) Plant Based Subsistence Strategy of the Medieval Ishmaelite (12th–13th c.) Population in the Carpathian Basin (NE-Hungary). Environmental Archaeology, 24 (3). pp. 229-247. ISSN 1461-4103

Györffy, György (1960) Diplomata Hungarica antiquissima 1000-1196. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 3 (4). ISSN 0040-9634

Gábor, Olivér (2020) Horváth Szilvia és Kiss Magdolna: Pannoniai fürdőkalauz. 2019. Kaposvár – Pécs. (Vivarium Fontium, Tom. 9.) ISBN: 978-615-5687-02-0; ISSN: 1588-4422. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (7). pp. 357-358. ISSN 2631-0376

Gömöri, György (2021) Téves adatok 17. századi síremlékeken : Serédi Zsuzsánna és Zrínyi Ilona sírköve. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (1). pp. 43-48. ISSN 0040-9634

Görög, Dániel and Rényi, Mátyás (2021) A Mikes Kelemen program tapasztalatai és megújult működése = The Mikes Kelemen Program: How it Works and Introduction of the Updated Service Interface. In: Online térben az online térért : Networkshop 30: országos online konferencia. 2021. április 6-9. Eötvös Loránd Tudományegyetem. HUNGARNET Egyesület, Budapest, pp. 111-120. ISBN 9786150129563

H

Harmatta, János (1981) Az utolsó Kabneškir. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 28 (2). pp. 155-166. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1969) Bizánc és a Sāsānidák kapcsolatainak történetéhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 16 (1). pp. 66-82. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1958) Die Parthischen Ostraka aus Dura-Europos. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 6 (1-2). pp. 87-175. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1959) Dura-Europos és az iráni Mezopotámia kapcsolatainak kérdéséhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 6 (1-3). pp. 110-112. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1959) Egy új párthus ideogram. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 6. pp. 81-86. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1966) I. Dareios és az óperzsa ékírás. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (2). pp. 189-211. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1981) I. Mithridates és Kamniskires. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 28 (2). pp. 111-133. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1960) A Surkh Kotal-i feliratok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 7 (3-4). pp. 185-210. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1956) A durai párthus ostrakonok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 3 (1-3). pp. 117-166. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1957) A durai párthus pergamen II. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 4 (3-4). pp. 238-249. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1957) A durai párthus pergamen. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 4 (1-2). pp. 61-88. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1964) A rejtélyes nyugatpamíri felirat magyarázatához. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 11. pp. 116-122. ISSN 0003-567X

Hoppál, Krisztina (2021) Formosa and the Silk Road─A Mysterious Bronze Object from Taiwan. Journal of Taiwan Archaeology. (In Press)

Hoppál, Krisztina (2020) From Xiyu to Daqin: Chinese Silk finds along the Silk Roads. In: Dunhuang and Cultural Contact along the Silk Road. -. (Submitted)

Hoppál, Krisztina (2023) A recepció régészete : Római eredetű üvegedények az 1–5. században a Selyemút keleti ágain. In: Percepció és Recepció a Selyemút mentén. Studia de Via Serica könyvek, 3 . ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest, pp. 89-133. ISBN 978-963-489-607-4

Horler, Miklós (1966) Várromok restaurálásának módszertani kérdései. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 13-20.

J

Jankovics, József (1972) A Pápai Páriz család angol kapcsolatainak történetéhez. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 12. pp. 139-154.

K

K. Németh, András (2014) A Balaton–Sió–Kapos köz települései egy 17. század végi kéziratos térképen. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 2 (1-2). pp. 63-76. ISSN 2064-390X

Kalla, Zsuzsa (2010) Toldy Ferenc és a homeopátia. In: Építész a kőfejtőben = Architect in the Quarry. rec.iti, Budapest, pp. 383-399. ISBN 978-963-7341-87-8

Karda-Markaly, Aranka (2022) Csíkszék és a csíkszéki nemesség a 16-17. században. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-217-3

Karlinszky, Balázs (2014) A veszprémi nagyprépostok archontológiája, 1079-1543 : három prépost portréjával. TURUL, 87 (3). pp. 93-103. ISSN 1216-7258

Karlinszky, Balázs (2016) A veszprémi püspöki aula a második világháború idején. A veszprémi székeskáptalan archontológiája 1917–1949. In: "Nehéz időkben dönteni kell.". A veszprémi egyházmegye múltjából (29). Veszprémi Főegyházmegye, Veszprém, pp. 105-136. ISBN 978-963-12-6132-5

Kasza, Péter and Petneházi, Gábor (2020) “Sic fata volunt.” The Narrative Memory of the Tragedy of Queen Isabella and the Peril of Buda. In: Isabella Jagiellon, Queen of Hungary (1539-1559). Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 103-130.

Katona, Csaba (2015) Varga István: A fonyódi gróf Zichy Béla-telep története. Villasor a Balaton fölött [recenzió]. SiópArt, 1 (1). pp. 102-104. ISSN 2416-3031

Kelecsényi, Ágnes (1997) Stein Aurél: Old Routes of Western Iran (recenzió). MAGYAR TUDOMÁNY, 42(104 (3). pp. 372-374. ISSN 0025-0325

Kerekes, Dóra (2004) Egy császári tolmács megfigyelései. Giorgio Cleronome magyarországi utazása 1664-ben. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 71-77. ISSN 0865-0632

Kincses, Katalin Mária (2011) Hadik András műveltsége. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 124 (4). pp. 1051-1099. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2013) LEVÉLTÁR ÉS LEVÉLTÁROS SZÜLETIK. MARKÓ ÁRPÁD VISSZAEMLÉKEZÉSE A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR MEGALAKULÁSÁRA ÉS LEVÉLTÁROSI PÁLYÁJÁRA. Levéltári Közlemények, 84. pp. 187-200. ISSN 0024-1512

Kincses, Katalin Mária (2016) A kolozsvári borbély-sebész céh a kora újkorban. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. L'Harmattan, pp. 535-558. ISBN 978-963-236-497-1

Kincses, Katalin Mária (2017) A nagy háború öröksége. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (2). pp. 673-677. ISSN 0017-6540

Kipóczi Csabai, Sarolta (2017) A történelmi emlékezés változatai a német ifjúsági irodalomban. GRADUS, 4 (1). pp. 43-47. ISSN 2064-8014

Kiss, Erika and Gerelyes, Ibolya and Mikó, Árpád and Tóth, Endre (2010) Jankovich Miklós gyüjteményei = Collections of Miklós Jankovich. Project Report. OTKA.

Kiss Farkas, Gábor (2007) Az ars memoriae a XV.-XVI. századi Magyarországon. In: Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Egyetemi füzetek (3). Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, pp. 13-41. ISBN 978 973 87783 8 2

Knapp, Éva (1989) Értékes történeti térképek a Budapesti Egyetemi Könyvtárban. In: University Library, Budapest : IX 1989. Magyar Bibliofil Társaság, Budapest, pp. 6-29. ISBN 963-01-9773-1

Kornis, Gyula (1912) Dilthey történetelmélete. Történeti Szemle, 1 (4). pp. 481-527.

Kristó, Gyula (1980) Magyarországi írott források és a magyar őstörténet. MAGYAR TUDOMÁNY, 25 (87 (5). pp. 362-367. ISSN 0025-0325

Kristó, Gyula (1972) XI-XIII. századi epikánk és az Árpád-kori írásos hagyomány. ETHNOGRAPHIA, 83 (1). pp. 53-73. ISSN 0014-1798

Kristó, Gyula (1993) A honfoglalás évfordulójára készülve. MAGYAR TUDOMÁNY, 38 (10 (6). pp. 723-726. ISSN 0025-0325

Kristó, Gyula (1962) A tartalom és forma kérdéséhez a történeti források belső kritikájában. ACTA IUVENUM SECTIO PHILOLOGICA ET HISTORICA, 2. pp. 211-218. ISSN 0563-05764

Kristóf, Lilla Alida (2016) Paleoradiológia: non-invazív módszertani lehetőség a történeti antropológiában. Anthropologiai Közlemények, 57. pp. 101-107. ISSN 0003-5440

Kubinyi, András (2006) Jakó Zsigmond, a történettudós. ERDÉLYI MÚZEUM, 68 (3-4). ISSN 1453-0961

Kubinyi, András (1963) Miskolci jobbágykérvények 1563-ból. HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 3. pp. 69-74. ISSN 0544-4225

Kulcsár, Gábor (2015) SWOT Analyses of Mapping Activities at the Ministry of Defence Zrínyi Mapping and Communication Servicing Non-Profit Limited Company. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 14 (3). pp. 351-356. ISSN 2498-5392 (print); 2786-0744 (online)

Kákosy, László (1973) Beszámoló a párizsi orientalista kongresszus egyiptológiai szekciójának munkájáról. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 20 (2). pp. 274-276. ISSN 0003-567X

Kántás, Balázs (2023) Bélyegbe vésett történelem : Légrády Sándor által tervezett magyar postabélyegek 1932–1980, a róluk szóló postai rendeletek, valamint művész egyéb válogatott művei. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 9786156250843

Kántás, Balázs (2023) Bélyegbe írt történelem : Légrády Sándor által tervezett, postabélyegek 1932–1980, és a róluk szóló postai rendeletek. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 9786156250842

Kántás, Balázs (2023) Bölcs a bélyegeken Maimonidész jelenléte a filatéliában. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 9786156250865

Kántás, Balázs (2023) A bélyeghamisító-művész François Fournier fakszimile bélyegei. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 9786156250858

Köpeczi, Béla (2006) A Thököly- és Rákóczi-hamvak felkutatása Törökországban. MAGYAR TUDOMÁNY, 167 (10). pp. 1205-1210. ISSN 0025-0325

L

Lauf, Judit (2010) Verbindungen der mittelalterlichen liturgischen Praxis in Wien und Ödenburg. Codices Manuscripti (73-74). pp. 15-30. ISSN 0379-3621

Lurcza, Zsuzsanna (2014) Kultúra a kísértetek korában ‒ Széljegyzetek egy hauntológiához. In: Megértés, értelmezés, kultúra. Presa Universitară Clujană, Kolozsvár, pp. 239-257.

M

Magyar, Zoltán (2023) Egy folklórtörténeti jelentőségű forráskiadvány. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (1). pp. 144-148. ISSN 0865-557X

Mahler, Ede (1928) A kronológiai kutatás tudományos módszereiről. Történeti Szemle, 13 (1). pp. 1-17.

Martí, Tibor (2022) Háborúk, csaták és krónikások. A történelmi emlékezet forrásai. VILÁGTÖRTÉNET, 12 /44 (3). pp. 371-374. ISSN 0083-6265

Marx, György (1983) Ez persze nehéz kérdés... FIZIKAI SZEMLE : AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT LAPJA, 33 (12). pp. 446-451. ISSN 0015-3257

Mikó, Árpád and Ludiková, Zuzana and Pálffy, Géza (2009) Késő reneszánsz és barokk síremlékek Magyarországon (16-17. század) = Late Renaissance and Baroque sepulchral monuments in Hungary (16th-17th century). Project Report. OTKA.

Mikó, Árpád and Molnár, Antal (2022) A váradi középkori székesegyház kincstárának inventáriuma (1557). ÚJVÁRAD (12). pp. 17-23. ISSN 2783-9567

Molnár, Erik (1951) Sztálin nyelvtudományi cikkei és a történettudomány. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I. ÉS II. OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 53-66.

Monok, István (1990) Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid anekdoták. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). p. 9. ISSN 0209-4800

Monok, István (2009) Rákóczi-könyvtárak. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 372-374. ISBN 978-963-506-789-3

Mócsy, András (1963) Az életkor ismerete a Római Birodalomban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 10. pp. 201-211. ISSN 0003-567X

Mócsy, András (1958) Misztérium-beavatás egy intercisai feliraton. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 5. pp. 91-95. ISSN 0003-567X

N

Nadler, Hans (1966) Műemléki munkálatok a Rodewisehben lévő koraközépkori Göltzsch vízi erődön (német szöveg). ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 81-55.

O

Offner, Robert (2018) Handschriftliche Bibel-Einträge von Hans Jordan. Daten zur Familiengeschichte (1520-1545) und über die Klausenburger Stadtratswahlen von 1535. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 41. pp. 42-60. ISSN 0344-3418

P

Pach, Zsigmond Pál (1993) Iskolák és irányzatok a történetírásban ... Válasz az AETAS körkérdesére a magyar történettudomány szerkezetéről és intézményrendszeréről. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 8 (4). pp. 201-203. ISSN 0237-7934

Papp, Ágnes (2015) Tonar und liturgisches Gesangbuch in einem Band. Das Antiphonar ms. 287 der Stiftsbibliothek Vorau und sein Tonar. In: Musica mediaeva liturgica. UNSPECIFIED, pp. 1-13. (Submitted)

Pereházy, Károly (1966) Budapesti műemléki épületek helyreállításának problémái. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 137-146.

Petneházi, Gábor (2021) Ellentétes narratívák fogságában. Gian Michele Bruto és a Rerum Ungaricarum libri. In: Latin nyelvű udvari kultúra Magyarországon a 15–18. században (Convivia Neolatina Hungarica 4). Lazi Kiadó, Szeged, pp. 167-196. (Unpublished)

Podani, János (2018) Biológia és matematika: korai és érzékeny érintkezési pontok Linné, Chambers és Darwin műveiben. In: A Magyar Biológiai Társaság I. Tudománytörténeti Szimpóziuma. Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp. 5-14. ISBN 978-615-80986-0-1

Pulszky, Ferenc (1880) A pátkai ruhakapocs. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 14 (2). pp. 62-65. ISSN 0003-8032

R

Restás, Attila (2022) Description of Abaúj, Gömör, Tolna and Borsod Counties. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 2 (2). pp. 123-126. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Ritoókné Szalay, Ágnes (2003) Ungarn. Humanism und Reformation [Szócikk]. In: Der neue Pauly : Enzyklopädie der Antike : Altertum. Band 15/3. Metzler, Stuttgart–Weimar, pp. 750-752.

Román, András (1966) Várak helyreállításának kiviteli munkái. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 39-44.

S

Sedlmayr, János (1966) Középkori várak helyreállítása Magyarországon. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 21-38.

Slíz, Mariann (2017) Anjou-kori személynévtár 1343–1359. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-15-8 (online): 978-615-5061-14-1 (nyomtatott)

Som, Krisztián (2015) Az 1937 M magyar útlevél és nemzetközi összehasonlítása. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (43-46). pp. 85-108. ISSN 1216-6774

Som, Krisztián (2014) Rendvédelem-történet a filatéliában. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 23 (43-46). pp. 221-233. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Som, Krisztián (2020) Állami útlevél-hamisítások történelmi példái. Rendvédelem-történeti Füzetek, 30 (59-60). pp. 157-166. ISSN 1216-6774

Som, Krisztián (2014) A magyar úti okmányok, 1848–2012. Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában, 1 . Nemzetbiztonsági Szakszolgálat - Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest. ISBN 978-963-89-8283-4

Stefanoviéová, Tána and Fial'a, Andrej (1966) A pozsonyi fellegvár (német szöveg). ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 125-135.

Sudár, Balázs and Varga, Szabolcs (2020) A mohácsi kistérség települései a 17. század utolsó negyedében. In: Eke mentén, csata nyomában. A mohácsi csata kutatásának legújabb eredményei. Martin Opitz Kiadó – PPKE BTK Régészettudományi Intézet – Janus Pannonius Múzeum – Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság – Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület – Hungari Dzsebedzsi Hagyományőrző Egyesület, Piliscsaba, Pécs, pp. 33-49. ISBN 978-963-9987-73-9

Szabó, András Péter and Szabó, András (2011) Joachim és Israel Leibitzer történeti feljegyzései. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 30. pp. 427-436. ISSN 0586-3708

Szabó, Árpád (2013) Emlékkötet Szabó Árpád születésének 100. évfordulójára. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (100). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-03-4

Szabó-Reznek, Eszter (2019) A szocializmus muzealizált tárgyai Bukarestben : A Román Giccs Múzeuma. DISEGNO: A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA, 4 (1-2). pp. 150-158. ISSN 2064-7778

Szalai, Béla (2021) A tizenötéves háború metszeteken. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-69-0

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Slíz Mariann két könyvéről. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 478-482. ISSN 0025-0228

Szentmártoni Szabó, Géza (2014) A Napkút az ókortól napjainkig. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 16 (8). pp. 3-13. ISSN 1419-4082

Szily, Kálmán (1871) Adalékok a Magyarországi természetbúvárok életrajzához. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (27). pp. 448-458. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1871) Adalékok a Magyarországi természetbúvárok életrajzához (befejezés). TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (28). pp. 491-499. ISSN 0200-3120

Szilágyi, Zsolt (2013) A történeti földrajz mint kapcsolattudomány alkalmazása a magyar várostörténet-írásban. Nagyerdei Almanach, 4 (1). pp. 183-204. ISSN 2062-3305

Szovák, Kornél (2015) Gondolatok a magyar őstörténet latin nyelvű kútfőiről. ANNALES: AZ AVICENNA KÖZEL-KELET KUTATÁSOK INTÉZETE ÉVKÖNYVE, 1. pp. 139-150. ISSN 2416-173X

Szántó, Iván (2015) Munazzar-i jahani: Tajziya wa tahlil-i sahna-hayi pazirayi-yi saltanati-yi hindu-irani. In: Sahab 80 years’ Cartography. Essays in honour of the late eminent scholar ABBAS SAHAB (1921- 2000). Sahab Geographic and Drafting Institute, Tehran. (In Press)

Szántó, Iván (2017) Three Qajar Easel Paintings and their Journey from Tehran to Sofia. In: Iran and Europe in the Mirror of History (Past, Present, and Future). Sofia University "Kliment Ohridski" - Avangard Prima, Sofia, pp. 94-100. (In Press)

T

Takács, Gábor (2015) Aegyptio-Afroasiatica XXVII. Journal of Language Relationship, 13 (1). (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Gyöketimológiák az óegyiptomiban. In: Antiqua & Orientalia 5. Aegyptiaca et Assyriaca. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. .

Takács, Gábor (2015) Layers of the Oldest Egyptian Lexicon I. Rocznik Orientalistyczny, 68 (1). pp. 85-139.

Takács, Gábor (2016) Layers of the Oldest Egyptian Lexicon II. Rocznik Orientalistyczny, 69 (1). (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Layers of the oldest Egyptian lexicon VI: Numerals. Folia Orientalia. (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Questions of Egyptian Historical Phonology and Afro-Asiatic. BIBLIOTHECA ORIENTALIS, 72 (5-6). ISSN 0006-1913 (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Review of Ritter, H.: Wörterbuch zur Sprache und Kultur der Twareg I-II. Orientalistische Literaturzeitung, 110 (3). pp. 258-262.

Takács, Gábor (2015) Some Berber Etymologies XI. Folia Orientalia , 52. (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Some Berber Etymologies XII. Studi Africanistici: Cahiers d’études berbères et libyco-berbères dédiés à Francesco Beguinot. Quaderni di Studi berberi e libico-berberi , 3. (Submitted)

Tarnai, Andor (1984) Bél Mátyás (1684–1749). In: Bél Mátyás Hungariából Magyarország felé (1713-1746). Magyar ritkaságok . Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, pp. 5-33.

Tarnai, Andor (2004) Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről. Historia litteraria, 16 (155). Universitas Könyvkiadó, Budapest. ISBN 963 9104 87 6

Tusor, Péter (2013) Pázmány Péter bullái és palliuma (Adatok az esztergomi érseki szék 1616. évi római konzisztoriális betöltéséhez). In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, pp. 257-275. ISBN 978-963-87475-3-2

Tóth, Ferenc (2014) Újabb francia források a szentgotthárdi csatáról. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 127 (1). pp. 206-231. ISSN 0017-6540

Tóth, József (1991) Magyarország történeti földrajza. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 142-143. ISSN 0237-7683

Török, Pál (1943) Középkori magyar nemes családok Erdélyben. Magyar családtörténeti szemle, 9. pp. 102-110.

Tüskés, Gábor and Újváriné Tüskés, Anna (2021) „Drága Tanárnő!” Irodalom- és művelődéstörténeti források Tüskés Tiborné hagyatékából (1949–1997). Emlékezések (2019, 2021). Reciti Kiadó, Budapest. ISBN 9789634162957

Tőkei, Ferenc (1958) Poésie chinoise et poésie des peuples du Nord. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 8. pp. 313-319. ISSN 0001-6446

Tőkei, Ferenc (1958) A propos du genre du Mou t'ien-tseu tchounan. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 8. pp. 45-49. ISSN 0001-6446

U

Ujváry, Gábor (2006) Carl Heinrich Becker feljegyzése 1926. május-júniusi magyarországi látogatásáról. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2006. pp. 279-306. ISSN 0865-0632

V

V. Molnár, László and Gazda, István (2008) Egykorú méltatások, kritikák Ernyey József (1869–1945) művelődéstörténész, gyógyszerésztörténész, a történelem segédtudományai kutatójának műveiről. In: Ernyey József életműve. Gyógyszerészettörténet – művelődéstörténet. (Főszerk.: V. Molnár László). Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (24). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság., Piliscsaba - Budapest, pp. 317-367. ISBN 978-963-9276-67-3

Vaderna, Gábor (2022) Arany László emléket állít : Arany János hagyatékának muzealizációja. In: Az örökség terhe. Ráció Kiadó Kft; Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 62-81. ISBN 9786155675638

Varga, Péter András (2016) Hogyan írjunk (magyar) filozófiatörténetet? BUKSZ, 28 (1). ISSN 0865-4247

Vargha, László (1966) A népi építészet — a néprajzi jellegű műemlékek regionális kérdései. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 155-167.

Vayer, Lajos (1975) Alexandros és Corvinus. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 24 (1). pp. 25-36. ISSN 0027-5247

Vukoszávlyev, Zorán (2019) Mai Szemmel: Agrártudományi Egyetem Ménesi úti épülete, Budapest (1949-50). Építészet: Lauber László (1902-53), Szendrői Jenő (1913-2000). METSZET: ÉPÍTÉSZET ÚJDONSÁGOK SZERKEZETEK RÉSZLETEK, 2019 (2). p. 11. ISSN 2061-2710

Vukoszávlyev, Zorán (2017) Műemlékvédelem és integritás = Protection of Historic Monuments and integrity. Műemlékvédelem, 61 (6). pp. 229-231. ISSN 0541-2439

Vukoszávlyev, Zorán (2018) Rekonstruált műemlékvédelem : A balácapusztai régészeti bemutatóterület 1984. évi helyreállítása = Reconstructing monument-protection : Restoration of the archaeological site of Balácapuszta in 1984. Műemlékvédelem, 62 (5). pp. 364-379. ISSN 0541-2439

Vódli, Zsolt István (2022) A II. világháborút bemutató múzeumok a békére nevelésért. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 20 (1-2). pp. 122-125. ISSN 1589-519X

Z

Zeidler, Sándor (2020) A Magyar Királyi Csendőrség ékítményei és rendfokozatai = Hungarian Royal Gendarmerie’s bellishments and rank system. In: Ünnepi tanulmányok Szakály Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Salutem (8). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 263-297. ISBN 978-615-5936-02-9

Zlinszky, A. and Timár, G. (2013) Historic maps as a data source for socio-hydrology: a case study of the Lake Balaton wetland system, Hungary. Hydrology and Earth System Sciences, 17 (11). pp. 4589-4606. ISSN 1607-7938

Zsoldos, Attila (2013) Üres honor. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 455-477. ISBN 978-963-87475-3-2

Zvara, Edina (2012) Bárány Péter ismeretlen Campe-fordítása, a Kisded Lélektudomány a’ Gyermekek Számára. In: Médiumok, történetek, használatok. Szegedi Tudományegyetem Médiatudományi Tanszék, Szeged, pp. 64-74.

Zvara, Edina (2013) Bücher protestantischer Pfarrer in der Esterházy-Bibliothek. BURGENLANDISCHE HEIMATBLATTER, 75. év (1). pp. 1-8. ISSN 1018-6107

Zvara, Edina (2012) Ceglédi Szabó Pál dunántúli református püspök könyvei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 128. é (3.). 293-318.. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2010) Ferencesek Szakolcán a 16–17. században. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 22. év (3-4.). pp. 23-44. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina (2012) Französische Lektüren in der Esterházy-Bibliothek am Anfang des 18. Jahrhunderts. In: Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí. Slovenska narodná knižnica, Martin, pp. 335-344.

Zvara, Edina (2011) Ismert könyvgyűjtők tulajdonosi bejegyzései az Esterházy-könyvtárban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127. é (1). pp. 47-71. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2011) Johannes Korzenski németújvári nyomdász ismeretlen nyomtatványa 1617-ből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127. é (1). pp. 99-103. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2010) Kanizsai Pálfi János (1582–1641) könyvei Esterházy Pál gyűjteményében. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 126. é (3.). pp. 386-398. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2011) Melius Juhász Péter műveinek facsimile kiadása. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127. é (4.). pp. 523-526. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2013) Nyugat-dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késő humanizmus korában. A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai, IX. . Szegedi Tudományegyetem, Szeged; Budapest.

Zvara, Edina (2012) Papok, lelkészek kéziratos imái, levelei az Esterházy-könyvtárból. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2012. pp. 84-92. ISSN 0865-0632

Zvara, Edina (2010) Regula Bullata. A Gyöngyösi Ferences Könyvtár Regula-kódexe. A kísérőtanulmányt írta Varga Kapisztrán OFM. Bp., 2009, Szent István Társulat. 60 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 126. é (4.). pp. 539-540. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2012) Régi Magyarországi Nyomtatványok, IV. 1656–1670. Heltai János, Pavercsik Ilona, Perger Péter és P. Vásárhelyi Judit munkája V. Ecsedy Judit és Käfer István közreműködésével. Szerk.: P. Vásárhelyi Judit. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 128. é (4.). pp. 514-516. ISSN 0025-0171

This list was generated on Mon Dec 11 17:48:53 2023 CET.