REAL

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GR Folklore / etnológia, folklór, kulturális antropológia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items at this level: 274.

B

Bajnóczi, Bernadett and Nagy, Géza and May, Zoltán and Tóth, Mária (2011) Adalékok a szászkézdi kerámiák készítési technikájához anyagvizsgálatok alapján. NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ, 93. pp. 95-109. ISSN 0077-6599

Balogh, Balázs (2015) A kivándorlók „apoteózisa” - Festmény az amerikai magyar emigránsokról egy midwesti iparváros közkönyvtárában. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXII. pp. 393-414. ISSN 1787-9396

Barna, Gábor (2015) "Hegyet hágék, lőtőt lépék ...". VIGILIA, 2015 (4). pp. 308-309. ISSN 0042-6024

Barna, Gábor (2014) The Living Rosary Society as Frame and Form of the Marian Devotion. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 48-65.

Barna, Gábor (2014) National Feasts, Political Memorial Rites. In: Politics, Feasts, Festivals. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 36; A Vallási Kultúrakutatás Könyvei 4; Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year 9 (36;4;9). University of Szeged, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Szeged, pp. 72-80. ISBN 978-963-306-254-8

Barna, Gábor (2014) „… ti hitvány ékszerek, … ti fényes bűnjelek”. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 45; A vallási kultúrakutatás könyvei 14. (45;14). SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 121-140. ISBN 978-963-306-301-9

Bartha, Elek and Bődi, Erzsébet and Keményfi, Róbert and Nagy, Éva (2010) Etnikai és felekezeti kontaktzóna néprajzi vizsgálata Északkelet-Magyarországon = Ethnographic research of the ethnic and religion contact zone in North-East - Hungary. Project Report. OTKA.

Bartha, Júlia (2006) Az emberélet fordulóihoz fűződő szokások a kisázsiai törököknél = Turkish customs attached to important civil events of everyday life in Asia Minor. Project Report. OTKA.

Bednárik, János (2015) Egy virágszőnyeg képei - A budakeszi úrnapi dekoráció néprajzi nézetben. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXII. pp. 331-370. ISSN 1787-9396

Bednárik, János (2013) A budakeszi tumultus : Egy 19. századi helyi konfliktus elemzése. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 223-255.

Benedek, Katalin (2013) "Akárki nem tud mesét hallgatni". ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 69-113. ISSN 1787-9396

Borsos, Balázs (2015) Az európai néprajzi atlaszok vizuális megjelenítéséről. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXII. pp. 497-522. ISSN 1787-9396

Borsos, Balázs (2015) Fejezetek egy magyar környezettörténethez [Horváth Gergely Krisztián (szerk.) Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig. Budapest: Balassi, 2014. 725 p.]. ETHNOGRAPHIA, 126 (3). pp. 509-515. ISSN 0014-1798

Borsos, Balázs (2013) Kulturregionen des ungarischen Sprachgebietes. Der Volkskunde Atlas von Ungarn und die Methode der Clusteranalyse. In: Jahrbuch für europäischen Ethnologie 8.: Ungarn. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn, pp. 1-39. ISBN 978-3-77866-6

Burdzik, Tomasz (2015) Kawaii - estetyka made in Japan. Kultura Popularna (2(44)). pp. 156-165. ISSN 1644-8340

Bárth, Dániel (2013) Alsópapság és népi kultúra. (Kutatási irányok, modellek és megközelítési lehetőségek). In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 9-42.

Bárth, Dániel (2012) Historical Folkloristics in Hungary. The Past and The Future. Etnoszkóp (2/1.). pp. 22-34.

Bárth, Dániel (2013) Pater Rochus, der ungarische Gassner. Exorzismus, Volksfrömmigkeit und Katholische Aufklärung in Südungarn im Mitte des 18. Jahrhunderts. Jahrbuch für Europäische Ethnologie, 8. pp. 85-100. ISSN 1868-131X

Bárth, Dániel (2012) Történeti folklorisztika Magyarországon. Előzmények és távlatok. Etnoszkóp (2/1.). pp. 9-21.

Bárth, Dániel and Bárth, János (2009) Egyház és népszokás Erdélyben a XVII-XX. században, különös tekintettel a székely falvakra és szórványtelepülésekre = Church and folkways in Transylvania in the 17th-20th century, with special regard to Szekler villages and small farms. Project Report. OTKA.

Báti, Anikó (2013) Праздничное питание в наши дни в Венгрии: традиция и инновация = Az ünnepi táplálkozás ma Magyarországon: tradíció és innováció. In: Az Oroszországi etnorgáfusok és antropológusok 10. kongresszusa, 2013.07.02-2013.07.05., Moszkva, Oroszország.

Báti, Anikó (2012) Borsos Balázs-Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói 1-2., Budapest, Mérték, 2011. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 57 (1). pp. 206-208. ISSN 1216-9803

Báti, Anikó (2014) Deáky Zita: „Jó kis fiúk és leánykák”. A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon. Budapest: Századvég, (2011), 504pp. Könyvismertetés. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 59 (2). pp. 482-485. ISSN 1216-9803

Báti, Anikó (2013) ‘Healthy’ and ‘Unhealthy’ food culture in contemporary Budapest. In: Challenges of 21st Century: Past, Present and Future of Medicine and Health Care in Post-Socialist World(s).: The 3rd Annual Health in Transition Conference, 2013.06.07-2013., Varsó, Lengyelország (University of Warsaw).

Báti, Anikó (2015) Nemzedékváltás a konyhában. Esettanulmány egy gasztro-blogger példáján. In: Családi kapcsolatok szokásrendszere konferencia, 2015.05.27-2015.05.28, Budapest, Magyarország.

Báti, Anikó (2014) Nyisztor Tinka: A moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiája. Kolozsvár : Kriza J. Néprajzi Társaság. 2013. ETHNOGRAPHIA, 3. pp. 485-487. ISSN 0014-1798

Báti, Anikó (2015) „Teri néni is megette, te sem fogsz belehalni” Iskola, művelődés, társadalom. In: A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2015. évi konferenciája, 2015.08.27-2015.08.29., Sárospatak ; Debrecen, Magyarország.

Báti, Anikó (2014) A cooking know-how: virtual and personal transmission of skills (A Hungarian example). In: Food and Internet. Book of Abstracts SIEF 20th International Ethnological Food Research conference, 2014.09.02-2014.09.06, Lodz.

Báti, Anikó (2015) A cooking know-how: virtual and personal transmission of skills (A Hungarian example). In: Food and Internet. SIEF 20th International Ethnological Food Research conference. Peter Lang Verlag, Lodz; Frankfurt, pp. 221-230.

Báti, Anikó (2012) Ételmegvonás: böjt, diéta, evészavar. In: Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi konferenciája: A test a társadalomban, 2013.08.22-2013.08.24, Sümeg.

Békési, Tímea and Varga, Sándor (2010) Kiáltott rigmusok egy erdélyi, mezőségi faluban. In: Hagyomány és korszerűség a néptánckutatásban. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 81-101. ISBN 9789638845146

Békési, Tímea and Varga, Sándor (2006) Táncszók használata egy mezőségi faluban. In: Teremtés : Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. PTE Néprajz - Kulturális Antropológiai Tanszék, L' Harmattan Kiadó.

Békési, Tímea and Varga, Sándor (2006) Táncszók használata egy mezőségi faluban. In: Teremtés. Studia Ethnologica Hungarica 7. . PTE Néprajz - Kulturális Antropológiai Tanszék, L' Harmattan Kiadó, Pécs ; Budapest, pp. 291-310. ISBN 963 734351 2

C

Cseri, Miklós and Balassa M., Iván (2006) Magyar Népi Építészeti Archívum = Archives of Hungarian Folk Architecture. Project Report. OTKA.

Csernicskó, István (2012) Языковая политика Украины как фактор этнолингвистических кофликтов. In: Individualna in kolektivna dvojezicnost. Filozofski fakultet, Ljubljana, pp. 62-72. ISBN 978-961-237-557-7

Csernicskó, István (1997) A kárpátaljai magyarság hazaképe (Három szociológiai felmérés és egy interjúkötet tükrében). PANSIP, V (3). pp. 4-9.

D

Deák, Éva (2015) Népviseletek a 17–18. századi Erdélyben a viseletsorozatok tükrében. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXII. pp. 145-180. ISSN 1787-9396

Domokos, Mariann (2013) Az elektronikus folklór gyűjtéséről. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 292-320. ISSN 1787-9396

Domokos, Mariann (2015) Biczó Gábor: Mese és társadalom. Ámi Lajos, egy cigány mesemondó élete és műve. /Tales and Society. The Life and Work of Gypsy Storyteller Lajos Ámi. Didakt, Debrecen, 2014. 428 p. / Fabula aeterna II./. ETHNOGRAPHIA, 126 (3). pp. 527-529. ISSN 0014-1798

Domokos, Mariann (2013) Jókai Mór népmeséinek helye a magyar mesekutatás történetében. In: Jókai & Jókai: Tanulmányok. L'Harmattan - Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, pp. 117-164. ISBN 978-963-236-693-7

Domokos, Mariann (2015) Mese és filológia - Fejezetek a magyar népmeseszövegek gyűjtésének és kiadásának 19. századi történetéből. Néprajzi Tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9669 5

Domokos, Mariann (2014) Parallels between the folklore collecting methods of the 19th and 21st century. In: The Informant in Folklore Studies. 4th International Conference of Young Folklorists, 2014.07.05-2014.07.07, Vilnius.

Domokos, Mariann (2013) Presidential jokes: folkloristic aspects of the Hungarian scandal. In: The 16th Congress of the International Society for Folk Narrative Research. Folk Narrative in the Modern World: Unity and Diversity, 2013.06.25-2013.06.30., Vilnius, Litvánia.

Domokos, Mariann and Vargha, Katalin (2015) Elektronikus választási folklór 2014. REPLIKA, 25 (90-91). pp. 141-169. ISSN 0865-8188

Dyekiss, Virág (2010) Mистические существа : человеческие существа. исследование низших мифологических существ северных самодийских народов (Mističeskie suŝestva : čelovečeskie suŝestva. Issledovanie nizših mifologičeskih suŝestv severnyh samodijskih narodov). In: Енисейская провинция (Enisejskaâ provinciâ). aльманах (al'manah) (5). Литера-принт (Litera-print), Красноярск (Krasnoârsk), pp. 177-181. ISBN 978-5-904896-24-9

Dyekiss, Virág (2013) Rénháton vagy madárszárnyon? Tájszemlélet a nganaszan folklórban és egy nganaszanul mesélő enyec adatközlő, Kurumaku meséiben. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet. Hajdú Péter és Schmidt Éva konferencia, 2012. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, pp. 53-64. ISBN 978-963-642-575-3

Dóka, Krisztina (2014) 19. századi társastáncok a magyar paraszti kultúrában. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 2014 (2). pp. 49-66. ISSN 2060-7148

F

Fejős, Zoltán and Csupor, István and Földessy, Edina and Fülöp, Hajnalka and Katona, Edit and Lackner, Mónika and P. Szojka, Emese and Rékai, Miklós and Selmeczi Kovács, Attila and Szabó, Zoltán and Szuhay, Péter and Wilhelm, Gábor (2007) A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai = Catalogues of the Museum of Ethnography, Budapest. Project Report. OTKA.

Felföldi, László and Karácsony, Zoltán and Varga, Sándor and Dóka, Krisztina and Fügedi, János (2014) Az MTA BTK Zenetudományi Intézet Néptánc Archívuma. In: Zenetudományi Dolgozatok 1978-2012. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 195-210.

Frauhammer, Krisztina (2013) "A lélek kincsei". In: Misztika a 16-18. századi Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (5). Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, pp. 113-126. ISBN 978-963-308-125-9

Fábián, Gabriella (2014) On the Spread of the Living Rosary Confraternities in Transylvania. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 66-81.

Fábián, Gabriella (2015) A nők egy székelyföldi falu rózsafüzér társulataiban. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 89-100. ISBN 978-963-308-234-8

Fügedi, János (1990) A Lábán-kinetográfia irányrendszerének problémái. In: Zenetudományi Dolgozatok 1990-1991. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 249-265.

Fügedi, János (2002) Mozgáskogníció és tánclejegyzés. In: Zenetudományi dolgozatok 2001-2002. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 273-287.

Fügedi, János (2014) További vizsgálatok a a ritmuskifejező írásmód területén. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK, 2012. pp. 212-227. ISSN 0139-0732

Fügedi, János (2005) Táncszerkezet és motívumhasználat Jakab József pontozóiban. In: Zenetudományi dolgozatok 2004-2005. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 259-317.

Fügedi, János (2014) Táncírástár és Motívumtár. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK. pp. 203-208. ISSN 0139-0732

Fügedi, János (1999) Ugrástípusok a néptáncban. In: Zenetudományi Dolgozatok 1999. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 161-186.

Fügedi, János (1988) A néptánc számítógépes elemzésének lehetősége. In: Zenetudományi Dolgozatok. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 278-283.

Fügedi, János and Varga, Sándor (2014) Régi tánckultúra egy baranyai faluban. Az európai régi táncréteg – Ugrós monográfiák . L'Harmattan Kiadó; MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest. ISBN 978 963 236 871 9

Fügedi, János and Vavrinecz, András (2013) Az ugrós táncok és kísérőzenéjük = Ugrós Dances and Dance Tunes. In: Régi magyar táncstílus : Az ugrós : Old Hungarian Dance Style : The ugrós. Az európai régi táncréteg - Ugrós monográfiák . L'Harmattan Kiadó; MTA Bölcséstettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet, Budapest, Hungary, pp. 17-20. ISBN 978-963-236-488-9

Fülemile, Ágnes (2015) Az önmeghatározás és csoportelhatárolódás vizuális toposzai – Imagológiai megközelítések a néprajztudomány felől. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXII. pp. 9-10. ISSN 1787-9396

Fülemile, Ágnes (2015) Az „odaliszk” - egy orientalizáló képzőművészeti téma jelentésének és recepciójának változásai. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXII. pp. 69-144. ISSN 1787-9396

G

Glässer, Norbert (2015) KONFLIKTUSOK ÉS LOJALITÁSOK HATÁRÁN EGY ÚJ IMPÉRIUMBAN. In: Aranykapu. Kriza János Néprajz Társaság; Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, pp. 891-900. ISBN 978-973-8439-80-1; 978-963-7376-62-7

Glässer, Norbert (2015) Tárgyolvasatok. REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE, 23 (1). pp. 167-169. ISSN 0865-557X

Glässer, Norbert and Zima, András and Fényes, Balázs and Glässerné Nagyillés, Anikó (2015) Mózes kőtáblái a hármashalmon : Zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán. MTA-SZTE VALLÁSI KULTÚRAKUTATÓ CSOPORT A VALLÁSI KULTÚRAKUTATÁS KÖNYVEI (19). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. ISBN 978-963-306-401-6

Gráfik, Imre and Domokos, Mariann and Füreder, Balázs Gábor and Gyanó, Szilvia and Kemény, Márton and Schleicher, Veronika (2009) Balaton az ezredfordulón - Jankó János nyomában = Lake Balaton in the 21th century - in the track of János Jankó. Project Report. OTKA.

Gulyás, Judit (2015) Basile, Giambattista: Pentameron: A mesék meséje avagy a kicsik mulattatása. Fordította, az előszót írta és a jegyzeteket összeállította Király Kinga Júlia. Pozsony, Kalligram. 2014. 499 p. ETHNOGRAPHIA, 126 (3). pp. 525-527. ISSN 0014-1798

Gulyás, Judit (2015) Fairy Tales Framed: Early Forewords, Afterwords, and Critical Words. Ed. by Ruth B. Bottigheimer. State University of New York, 2012. 254 p. ETHNOGRAPHIA, 126 (2). pp. 315-316. ISSN 0014-1798

Gulyás, Judit (2014) Kétszáz éve született Erdélyi János. HONISMERET, XLII.. pp. 10-12. ISSN 0324-7627

Gulyás, Judit (2013) A magyar mesekutatás kezdetei. Henszlmann Imre komparatív-tipológiai és szimbolikus-mitológiai mesetanulmányának koncepciója. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 37-68. ISSN 1787-9396

Gulyás, Judit and Domokos, Mariann and Landgraf, Ildikó and Magyar, Zoltán and Mikos, Éva and Szemerkényi, Ágnes and Vargha, Katalin and Tamás, Ildikó and Iancu, Laura (2013) Mutatvány a Magyar Népköltészeti Lexikonból. ETHNO-LORE, XXX.. ISSN 1787-9396

Gyöngyössy, Orsolya (2014) 'Cognitive mapping' - szakrális térben? In: Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében 9. Tanulmányok a 90 esztendős Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében (9). Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 620-635. ISBN 978 963 9938 15 1

Gyöngyössy, Orsolya (2014) „Elkeseredésében mi telhetett tőle, nagyot ütött haragjában a harangozó fejére” A harangozói állás kálváriája Csongrád-külsővárosban a 19. század végén. In: Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Türr István Múzeum, Baja, pp. 596-604. ISBN 978-963-88482-8-4

Gyöngyössy, Orsolya (2014) Gólyaavatás: rítusok a gyermekkor és a kamaszlét határán. In: Sorsfordító rítusok, 2009. december 11-12., Csíkszereda.

Gyöngyössy, Orsolya (2014) Izraelita bábák keresztelési asszisztenciájának kérdése Csongrádon a 19. században. In: Hagyományláncolat és modernitás. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 43; A Vallási Kultúrakutatás Könyvei 11 . Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, Szeged, pp. 119-128. ISBN 978-963-306-283-8

Gyöngyössy, Orsolya (2014) Parliamentary Elections as „Holy War”? Priests Involved in Politics in a Small Town ont he Great Plain on the Second Half of the 19th Century. Religion, culture, society, 1 (1). pp. 31-47. ISSN 1416-7972

H

Hofer, Tamásné and Erdei, Lilla and Lackner, Mónika (2012) Köznépi textilkultúra a közgazdasági és művelődési változások tükrében (1850-1950) = Popular textil usage in light of economic and cultural changes (1850-1950). Project Report. OTKA.

Hoppál, Mihály (2013) Shamans and Symbols: Prehistory of Semiotics in Rock Art. International Society for Shamanistic Research, Budapest. ISBN 978-963-567-054-3

I

Iancu, Laura (2014) „Atyacskám, segéljem meg bár vasárnaponkénd.” Egy magyarfalusi parasztasszony élettörténete. In: Emlék, emlékezet, életút. ELTE BTk Néprajzi Intézet, Budapest, pp. 179-195. ISBN 978-963-284-514-2

Iancu, Laura (2013) Az üdvösség ára. Jakab Attila: Mivé lettél, mivé leszel, csángó magyar? A katolikus egyház szerepvállalása a moldvai csángók elrománosításában. Kairosz Kiadó, Budapest, 2012. HONISMERET, 41 (1). pp. 73-75. ISSN 0324-7627

Iancu, Laura (2014) Credinţa religioasă în Arini. MOLDVAI MAGYARSÁG, XXIV (11). pp. 8-11. ISSN 1222-3794

Iancu, Laura (2013) „Elrendítem Istennek”. A fohász. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 25. pp. 235-260. ISSN 1787-9396

Iancu, Laura (2014) Folk beliefs, folk religion, local religion : Research of folk beliefs in Hungarian ethnoigraphy. In: Changes of traditional beliefs in Central Europe. Etnologický ústav AV ČR, Prága, pp. 35-40. ISBN 978-80-87112-87-8

Iancu, Laura (2014) Hesz Ágnes: Élő, holtak és adósságok. A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában., Budapest – Pécs. 2012. L’Harmattan Kiadó – Könyvpont Kiadó – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék. 280 p. ETHNOGRAPHIA, 125 (1). pp. 151-153. ISSN 0014-1798

Iancu, Laura (2014) Identitate si religie. MOLDVAI MAGYARSÁG, XXIV. (12). pp. 16-17. ISSN 1222-3794

Iancu, Laura (2013) „Nem vehetünk tőlük semmi lelkünk idvösségire való gyümölcsöt”. A moldvai katolikus magyarok népi vallásosságának egyháztörténeti hátteréről. KISEBBSÉGKUTATÁS , 22 (3). pp. 178-196. ISSN 1215-2684

Iancu, Laura (2014) Vallás Magyarfaluban : Népi vallásosság. MOLDVAI MAGYARSÁG, XXIV (10). pp. 8-11.

Iancu, Laura (2014) Vallás Magyarfaluban : Valláskutatás a moldvai magyar közösségekben. MOLDVAI MAGYARSÁG, XXIV. (11). pp. 6-7.

Iancu, Laura (2014) Vallás és identitás. MOLDVAI MAGYARSÁG, XXIV. (12). pp. 14-15.

Iancu, Laura (2014) A moldvai magyarság identitásának tudományos interpretáció. In: Körösi Csoma Sándor : Mi a magyar? Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület - T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 454-465.

Ilyés, Zoltán (2014) A nemzetiesítés néprajza/antropológiája. REGIO KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 22 (2). pp. 66-113.

Ispán, Ágota Lídia (2014) "Nehéz itt helytállni kérem." Kulturált kereskedelem a szocializmusban. In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Rendi társadalom - polgári társadalom (26). Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, A Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara, Budapest, pp. 392-406. ISBN 978-963-89463-2-4

J

Jakab, Albert Zsolt (2015) Az emlékezet társadalmi funkciói Kolozsváron (1440–2012). In: Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Kolozsvár - Budapest, pp. 9-34. ISBN 978-973-8439-81-8, 978-615-5309-02-1

Jakab, Albert Zsolt (2014) Az emlékezet társadalmi funkciói Kolozsváron (1440–2012). Ethnographia, 125 (4). pp. 605-617. ISSN 0014-1798

Jakab, Albert Zsolt (2015) Az ezredik év. A millennium ünneplése és reprezentációi Kolozsváron. In: Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, pp. 865-890. ISBN 978-973-8439-80-1

Jakab, Albert Zsolt (2015) Emlékünnepségek, megemlékezési szertartások alakulása kolozsváron a 19–20. században. Néprajzi kutatás. Documentation. MTA BTK Néprajztudományi Intézet. (Unpublished)

Jakab, Albert Zsolt (2013) Megemlékezési ünnepségek Kolozsváron a dualizmus korában. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 35-59. ISBN 978-973-8439-73-3

Jakab, Albert Zsolt (2015) Pozsony Ferenc bibliográfiája. In: Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, pp. 17-33. ISBN 978-973-8439-80-1, 978-963-7376-62-7

Juhász, Katalin (2013) Berta Péter (szerk.): Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek. ETHNOGRAPHIA, 124. pp. 123-126. ISSN 0014-1798

Juhász, Katalin (2014) Péter Berta (ed.): Használtcikk-kultúrák : Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek = Second-Hand Cultures : Ideologies, Practices and Interpretive Communities. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 59 (2). pp. 474-478. ISSN 1216-9803

Juhász, Katalin and Szabó, Zoltán (2013) Bagpipe Revival in Hungary: Táncház Model as Practice and Transmission of Tradition. In: Trapped in Folklore? Studies in Music and Dance Tradition and Their Contemporary Transformations. Musikethnologie/ Ethnomusicology Band/Volume 7 (7). LIT Verlag, Zürich; Berlin; Münster, pp. 15-40.

K

Karácsony, Zoltán (2014) "Figurás szemben". A kalotaszegi legényes kettes előadásmódjáról. In: Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredforulón II. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, pp. 57-104. ISBN 978-606-8377-25-4

Keményfi, Róbert and Bartha, Elek and Sztankó, Péter and Telenkó, Bazil Mihály (2008) Komplex etnikai kutatások a Fekete-Körös völgyében = Complex Ethnic Research in "Fekete-Körös" Valley. Project Report. OTKA.

L

Lajos, Veronika (2012) Alkalmazott antropológia a moldvai csángóknál? Kísérlet elmélet és gyakorlat viszonyának újraértelmezésére = Applied Anthropology among the Moldavian Csángós? Attempt to Re-interpret the Relation between Theory and Practice. ERDÉLYI MÚZEUM (4). ISSN 1453-0961

Lajos, Veronika (2014) Etnográfia és oral history. Ethnography and Oral History. Erdélyi Múzeum (1.). pp. 100-114. ISSN 1453-0961

Lajos, Veronika (2013) Etnográfiai tudás és tudományos népszerűsítés. In: „A BURGONYÁTÓL A SZILVAFÁIG”: Tanulmányok a hetvenéves Kósa László tiszteletére. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, pp. 83-97.

Lajos, Veronika (2015) MOZGÁSBAN A VILÁG. A TÖBB SZÍNTERŰ ETNOGRÁFIA (MULTI-SITED ETHNOGRAPHY) KÉRDÉSE. In: ARANYKAPU Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, pp. 163-172. ISBN 978-973-8439-80-1 és 978-963-7376-62-7

Lajos, Veronika (2015) Modernizáció-értelmezések. A gyerek társadalmi helyzetének változása a moldvai Lujzikalagorban. In: Patrimónium és társadalom a 20. században: A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Kriza János Néprajzi Társaság; Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, pp. 207-220.

Lajos, Veronika (2009) Testek – tisztaság – modernitás. Kulturális és társadalmi összefüggések Moldvában a báje kapcsán. In: Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról. L'Harmattan – Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény – MTA Néprajzi Kutatóintézete, pp. 159-171. ISBN 9789632361734

Lajos, Veronika (2013) A modernitás eleganciája. A kritikai szembenézés társadalomtudományi gyakorlatának néhány aspektusa. Gracefulness of Modernity. Aspects of Critical Approach in Social Science Practices. Kultúra és Közösség (IV.). ISSN 0133-2597

Lajos, Veronika (2012) A nemzeti eszme és a moldvai csángók életvilága. „Románosító” és „magyarosító” csángó életpályák. In: Egyén és közösség. Tanulmányok. MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, pp. 411-430. ISBN 978-86-86469-53-3

Lajos, Veronika and Farkas, Judit (2015) Előszó - Replika 90-91. Belépés jelszóval! Online világok és kutatási módszereik. REPLIKA. pp. 7-11. ISSN 0865-8188

Landgraf, Ildikó (2013) THE HALLEY’S COMET AND OTHER HEAVENLY PHENOMENA: OMENS AND PROPHECIES OF THE WORLD WARS. In: The 16th Congress of the International Society for Folk Narrative Research, 2013. június 25.-30., Vilnius.

Landgraf, Ildikó (2013) Jókai anekdotái. In: Jókai & Jókai: Tanulmányok. L'Harmattan - Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, pp. 135-151. ISBN 978-963-236-693-7

Landgraf, Ildikó (2014) Lajos Kossuth in Hungarian folk narratives. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár = Bibliotheca religionis popularis Szegediensis 37 ; A vallási kultúrakutatás könyvei 5 . SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 33-45. ISBN 978-963-306-255-5

Landgraf, Ildikó (2013) Örök körforgásban. Az anekdota műfaja a magyar folklórban. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 114-137. ISSN 1787-9396

Lázár, Katalin (2015) Kereszténység előtti hiedelemmotívumok a magyar népi mondókákban. In: Az igazság keresése. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Sepsiszentgyörgy, pp. 456-464.

Löw, Immánuel (2014) Zsidó folklór tanulmányok. Szegedi vallási néprajzi könyvtár (33). Szegedi Egyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. ISBN 978-963-306-231-9

Lővei, Pál (2015) Temetők. Szempontok a topográfiai leírás rendszeréhez. Műhelytanulmányok a műemléki topográfiához (3). Enigma 2001 Kiadó, Székesfehérvár. ISBN 978-963-89942-4-2

M

Magyar, Zoltán (2013) Mondák a végső időkről. A magyar folklór eszkatológikus hagyományai. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 138-196. ISSN 1787-9396

Magyar, Zoltán (2015) Népköltészeti gyűjtés. Documentatio Folkloristica (I.). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9789635670611

Magyar, Zoltán (2015) A „csodás képmás” - Kegyképekhez fűződő mondák a magyar folklórban. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXII. pp. 219-292. ISSN 1787-9396

Magyar, Zoltán (2014) A népi hőssé vált fejedelem. In: Fortuna vagy Fatum árnyékában? Korunk–Komp-Press, Kolozsvár, pp. 81-94. ISBN 978-973-1960-64-7

Majer, Zsuzsa and Teleki, Krisztina (2013) History of Zaya Gegeenii Khüree, the Monastery of the Khalkha Zaya Pandita. S. Chuluun, Mongol Tudományos Akadémia, Történeti Intézet, Ulánbátor. ISBN 978-99973-0-095-9

Marinka, Melinda (2014) „Kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Diversität der deutschen ’Diaspora'-Gebiete des östlichen und mittleren Europas”, Tagung des Lehrstuhls für Volkskunde, der Forschungsgruppe für Ethnographie/Volkskunde der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (beide Universität Debrecen) und des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (Freiburg), Universität Debrecen, 03.-06. Oktober 2013. Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde., 55. pp. 170-174. ISSN 0075-2738

Mihalik, Béla Vilmos (2015) Paráznák, boszorkányok, házasságtörők a 17. század végi Felső-Magyarországon. In: Tanulmányok Badacsonyból III. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai (3). Fiatal Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 51-58. ISBN 978-615-80162-0-9

Mikos, Éva (2014) Gulyás Judit: „Mert ha irunk népdalt, mért ne népmesét?” A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2010. /Néprajzi Tanulmányok/. ETHNOGRAPHIA, 125 (1). pp. 153-154. ISSN 0014-1798

Mikos, Éva (2013) Hiányzó hősköltészet - amatőr múltszemlélet. Folklorisztikai tanulmány a tudományos dilettantizmusról. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 197-234. ISSN 1787-9396

Mikos, Éva (2014) A honfoglalás a folklórban és a populáris kultúrában, avagy a honfoglalás néphagyományának forrásai. In: Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 361-380. ISBN 978-963-9627-87-1

Monok, István (1994) Iskoladráma és folklór. A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 98 (4). pp. 576-578. ISSN 0021-1486

Muntagné Tabajdi, Zsuzsanna (2013) Egy 18. századi romhányi plébános a protestáns közösségek hálójában. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 143-153. ISBN 978-963-284-324-7

Mészáros, Csaba (2013) Az etnológiai megismerés természetéről. In: Felfedezések a humán tudományokban, 2012. november 12, Budapest, Magyarország.

Mészáros, Csaba (2013) Irányzatok és módszerek Szibéria néprajzi kutatásában. Ethnographia, 124 (3). pp. 377-283. ISSN 0014-1798

Mészáros, Csaba (2014) Klímaváltozás antropológiai szemszögből : Örökké fagyott talaj és nagyjószág-tartás Jakutiában. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 31. pp. 379-403. ISSN 1787-9396

Mészáros, Csaba (2014) Marshall Sahlins: What Kinship is – And Is Not. University of Chicago Press. Chicago and London. 2013. 110 p. Ethnographia. pp. 146-147. ISSN 0014-1798

Mészáros, Csaba (2014) Pekarik és szellemek : Gondolatok az antropológiai hermeneutikáról. Ethnographia, 125 (2). pp. 250-265. ISSN 0014-1798

Mészáros, Csaba (2013) Tekintély és bizalom. Kultúra és társadalom két szibériai faluközösségben. Kultúrák Keresztútján, 20 . L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-709-5

Mészáros, Csaba (2012) The alaas: the interplay between environment and Sakhas in Central-Yakutia. Max Planck Institute for Social Anthropology Working Papers, 137 . Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle.

Mészáros, Csaba (2013) The role of cardinal directions in Sakha environmental perception. In: Tvorcheskaja lichnost’ v istoriko-kul’turnom prostranstve. Nauka, Novosibirsk, pp. 454-462. ISBN 978-5-02-019239-3

Mészáros, Csaba (2014) A tinta nem válik vérré – vagy mégis? : Vezetéknevek és rokonsági kapcsolatok Közép-Jakutiában. In: Mwomboko. Köszönötó kötet Sárkány MIhály 70. születésnapjára. MAKAT - ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest, pp. 24-41. ISBN 978-615-800003-1-4

Mód, László Balázs (2011) Egy csongrádi szőlőbirtokos, Ludrovai Tóth István gazdálkodása naplófeljegyzései tükrében. OPPIDUM CSONGRÁD, 2011. pp. 49-52. ISSN 1218-8212

Mód, László Balázs (2014) Egy szegedi polgár, Ormódi Béla helye és szerepe a homoki szőlőkultúra fejlesztésében. In: Hagyományláncolat és modernitás. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 137-148.

N

Nagy, József (2014) Nella trappola delle stereotipìe nazionali. Nuova Corvina (26). pp. 160-163. ISSN 1218-9472

Nagy, Károly Zsolt (2015) „Kő kövön – Töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájából.”. SÁROSPATAKI FÜZETEK (3). pp. 125-126. ISSN 1416-9878

Nagy, Károly Zsolt (2015) Lehet-e a szellemi néprajznak keresztyén tudományos megközelítése? SÁROSPATAKI FÜZETEK (1). pp. 137-139. ISSN 1416-9878

Nagy, Károly Zsolt (2015) „Mely igen szerelmetesek a te hajlékaid...” - A református templom mint a felekezeti azonosságtudat reprezentációja. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXII. pp. 293-330. ISSN 1787-9396

Nagy, Károly Zsolt (2015) "Preserve their piety, their biblical preaching – this is our mission" : Reformed Confessional Identity of Young People in Transcarpathia. In: Culture of Migration. MTA BTK, Budapest, pp. 1-12. (Unpublished)

Nagy, Károly Zsolt (2013) Reconsideration of locality in the discourse concerning the renewal of Hungarian Calvinist identity. In: Changes of traditional beliefs in Central Europe, 2013.10.07-2013.10.09., Banská Bystrica, Szlovákia.

Nagy, Károly Zsolt (2014) Reconsideration of locality in the discourse concerning the renewal of Hungarian Calvinist identity. In: Changes of traditional beliefs in Central Europe. Etnologický ústav AV ČR, Prága, pp. 8-188. ISBN 978-80-87112-87-8

Nagy, Károly Zsolt (2014) „Református magyar vagyok …”. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXI. pp. 7-70. ISSN 1787-9396

Nagy, Károly Zsolt (2013) A „gyülekezeteiben élő egyház” modelljétől a hálózatos egyházmodellig. A lokalitás fogalmának változása a református egyházban az egyházi nyilvánosság diskurzusainak alapján. In: Felekezeti társadalom - felekezeti műveltség: Rendi társadalom - polgári társadalom. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 50-63. ISBN 978-963-89463-1-7

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2015) A Makula nélkül való tükör magyarországi hatástörténete. In: Makula nélkül való tükör. Pytheas, Budapest, pp. 1-50. ISBN 978-615-5173-51-6

P

Paládi-Kovács, Attila (2013) Munkák, emberek, hiedelmek a Bódva mentén. Életmód és Tradíció, 11. . MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-508-679-5

Peti, Lehel (2014) Subsistence strategies in a settlement situated along the Kis-Küküllő (Târnava Mică) River. Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről (57). Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Cluj-Napoca, pp. 5-24.

Peti, Lehel (2014) The changes of rural farming in a Transylvanian settlement = Schimbări în agricultura rurală într-o localitate din Transilvania. Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről (56). Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Cluj-Napoca.

Povedák, István (2014) FROM ATILLA TO THE HEART CHAKRA. POSTMODERN PILGRIMAGES. Acta Ethnographica Hungarica. ISSN 1216-9803 (In Press)

Povedák, István (2014) FROM HEROES TO CELEBRITIES. Problems of definition and potential solutions. In: Heroes and Celebrities in Central and Eastern Europe. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 7-17.

Povedák, István (2014) LÁTHATATLAN HATÁROK. A keresztény – újpogány szinkretizmus. In: Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 55-77.

Povedák, István (2014) MOGY. In: Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár = Bibliotheca religionis popularis Szegediensis 39 ; A vallási kultúrakutatás könyvei 7. . SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 123-146. ISBN 9 789633 062579

Povedák, István (2014) MOGY. Egy neonacionalista fesztivál elemzése. In: Vallás, egyén, társadalom. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 123-143.

Povedák, István (2014) The Monk and the White Shaman. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 95-113.

Povedák, István (2014) ONE FROM US, ONE FOR US. VIKTOR ORBÁN IN VERNACULAR CULTURE. In: Heroes and Celebrities in Central and Eastern Europe. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 153-171.

Povedák, István (2014) A Pan-Hungarian ‘Vessel Ritual’ in Romania. In: Politics, Feasts, Festivals. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 36; A Vallási Kultúrakutatás Könyvei 4; Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year 9 (36;4;9). University of Szeged, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Szeged, pp. 121-135. ISBN 978-963-306-254-8

Povedák, István (2014) Transzformacia Szakralnih meszty v Vengrii. Zsivaja Sztarina. pp. 17-20.

Povedák, Kinga (2014) AZ EGYHÁZI KÖNNYŰZENE FOGADTATÁSA ÉS MEGÍTÉLÉSE A SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGON. In: Vallás, egyén, társadalom. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 111-122.

Povedák, Kinga (2014) Az egyházi könnyűzene fogadtatása és megítélése a szocialista Magyarországon. In: Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár = Bibliotheca religionis popularis Szegediensis 39 ; A vallási kultúrakutatás könyvei 7. . SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 111-122. ISBN 9 789633 062579

Povedák, Kinga (2014) Catholicism in Transition: the ‘religious beat’ movement in Hungary. In: Christianity in the Modern World - Changes and Controversies. Ashgate, Farnham. (In Press)

Povedák, Kinga (2011) “DID YOU BRING NEW SONGS?” THE ROLE OF CONTEMPORARY CATHOLIC MUSIC IN HUNGARY. Acta Ethnographica Hungarica, 56 (1). pp. 29-39. ISSN 1216-9803

Povedák, Kinga (2014) Religion, Music, Community. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 114-128.

Povedák, Kinga (2014) VALLÁS, ZENE, KÖZÖSSÉG A Pünkösdi Megújulás és a Katolikus Karizmatikus Megújulás interferenciái. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 30-43.

Pákozdi, István (2003) Karácsonykor játszunk. VIGILIA, 68 (12). pp. 893-897. ISSN 0042-6024

Pávai, István (2013) Gyűjtési módok Pozsonytól Sepsiszentgyörgyig. In: Forrásvidéken: Beszélgetések erdélyi adatközlőkkel. ARTprinter Kiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 7-13. ISBN 978-973-0-15627-0

Pócs, Éva and Csonka-Takács, Eszter (2010) Néphit és népi vallás a legújabb korban = Folk belief and folk religion at the modern age. Project Report. OTKA.

R

Ratkó, Lujza and Bodnár, Zsuzsanna and Cservenyák, László and Dám, László and Dámné dr. Rácz, Magdolna and Felhosné dr. Csiszár, Sarolta and Páll, István and Szabó, Sarolta (2006) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete a XIX-XX. században = The Folkart of Szabolcs-Szatmár-Bereg County in the XIX-XX. century. Project Report. OTKA.

Richter, Pál (2013) Nekrológ egy „közepesen tehetséges” zenészért. Muzsika, 56 (9). pp. 24-25. ISSN 0027-5336

Richter, Pál (2013) Pávai István: Az erdélyi magyar népi tánczene. Ethnographia, 124 (4). pp. 571-573. ISSN 0014-1798

Richter, Pál (2013) Tükröződések. Tisztelgés Domokos Mária előtt. Muzsika, 56 (9). pp. 46-48. ISSN 0027-5336

Richter, Pál (2013) „Virágba borult vackorfa”. Bereczky János: A magyar népdal új stílusa I–IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013. Folkmagazin, 20 (5). pp. 16-17. ISSN 1218-912X

Richter, Pál (2013) A magyar népzenekutatás „quattourvirátusa” – Pávai István rendezte évfordulós kiállítások katalógusai a Hagyományok Háza kiadásában. Muzsika, 56 (4). pp. 35-37. ISSN 0027-5336

S

Safonova, Tatiana and Sántha, István (2015) A sámánfa és az evenkik mindennapi élete – fotográfiai elemzés. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXII. pp. 447-496. ISSN 1787-9396

Simonkay, Zsuzsanna (2016) A minhe mongvorok temetési szokásai. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK. ISSN 2060-9655 (In Press)

Sipos, János (2009) Azerbajdzsáni Népdalok: A zene forrásainál. Európai Folklór Központ - l'Harmattan, Budapest. ISBN 978 963 87755 8 0

Sipos, János (2004) Azeri Folksongs: At the Fountain-Head of the Music. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 8105 1

Sipos, János (2009) Bartók'un izninde Anadolu'da. Pan Yayincilik, Istanbul. ISBN 978-9944-396-50-9

Sipos, János (2005) Comparative Analysis of Hungarian and Turkic Folk Music – Türk-Macar Halk Müziğinin Karşılaştırmalı Araştırması. TIKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) and Ankara Hungarian Embassy, Ankara. ISBN 975-92300-1-1

Sipos, János (2013) Finnugor nyelv versus török-mongol népzene. In: Zenei müvelődésünk a változó régióban, A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 80-95. ISBN 978 606 8178 70 7

Sipos, János (2000) In the Wake of Bartók in Anatolia. Bibliotheca Traditionis Europeae, 2 . Balassi Kiadó, Budapest.

Sipos, János (2001) Kazakh Folksongs From the Two Ends of the Steppe. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7754-2

Sipos, János (2013) Manevi’den Laik’a ve tersi : Bazı Türk Halkının Dini ve Laik Türküleri Arasındaki İlişki. In: Türkü − Türkülerimiz Türküler ve Öyküler. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, Ankara, pp. 203-210.

Sipos, János (2012) A Musical Map of Different Turkic-Speaking Peoples as Based on Field Work from 1936 until the Present. International Review of Turkish Studies, 2 (4). pp. 46-61. ISSN 2211-3975

Sipos, János (2013) A Musicological Note on the Blessing of the Sakha Healer. Shaman, 21 (1-2). pp. 192-196. ISSN 1216-7827

Sipos, János (2013) On the Singing and Dancing of Some Asian Sufi Communities and Shamans. In: 42nd ICTM World Conference, 2013, Shanghai.

Sipos, János (2013) Traces of Multipart Music in Some Turkic-Speaking Communities. In: Third Symposium of the ICTM Study Group for Multipart Music, 2013.06.12-16, Budapest.

Sipos, János (2013) Tradition and Revival : How do Musical Styles of Karachays Living in Turkey Change? Journal of Endangered Languages - Turkic Languages (Jofel), 2 (2). pp. 187-196.

Sipos, János (1994) Török Népzene I. Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez, 14 . MTA Zenetudományi Intézet, Budapest. ISBN 0209 9454; 963-7074-51-1

Sipos, János (2013) A musical map of the Turkic-speaking people based on a field work series from 1936 till our days. In: Abstact of the Second International Scientific Ethnomuscological Congress within the Fourth International Ethnofestival-Contest ’Voices of the Golden Steppe". Ministry of Culture of the Astrakhan Region, the State Folkore centre „Astrakhanskaya pesnya, Oroszország/Astrakhan, p. 43. ISBN 978-5-902742-61-6

Sipos, János and Csáki, Éva (2004) The Psalms and the Folk Songs of a Mystic Turkish Order (with CD). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8105-1

Somfai Kara, Dávid (2015) An Encounter with a Kyrgyz Dervish in the Talas Valley (Field Report). SHAMAN: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR SHAMANISTIC RESEARCH, 23. p. 211224. ISSN 1216-7827

Somfai Kara, Dávid (2015) A Majmu'at at-tawarix és a kirgiz epikus hagyomány. KELETKUTATÁS (tavasz). pp. 153-162. ISSN 0133-4778

Somfai Kara, Dávid and Kunkovács, László (2014) Black Shamans of the Turkic-speaking Telengit in Souther Siberia. SHAMAN: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR SHAMANISTIC RESEARCH, 22. pp. 151-162. ISSN 1216-7827

Speidl, Bianka (2015) Modern Shi'i Islam and the Narrative of Social Power. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 60 (1). pp. 225-237. ISSN 1216-9803

Sz. Kristóf, Ildikó (2014) ’Athen-Oraibi, alles Vettern’ (?) A Historical Anthropological Reading of Aby Warburg’s Schlangenritual”. In: Imagine, tradiţie, simbol: profesorului Cornel Tatai-Baltă la 70 de ani. coord. Editura Mega, Cluj-Napoca, pp. 275-286.

Sz. Kristóf, Ildikó (2014) The Representation of the Australian Aborigines in Text and Picture: Dr. Med. Pál Almási Balogh (1794-1863) and the Birth of the Science of Anthropology in Central Europe/Hungary, Caiana. REVISTA DE HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL DE CENTRO ARGENTINO DE INVESTIGADORES DE ARTE, 2 (5). pp. 126-140.

Sz. Kristóf, Ildikó (2015) A „távoli Másik” szövegekben és képekben a kora újkori Magyarországon: historia naturalis és antropológia a nagyszombati kalendáriumokban, 1676–1709 (1745). ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXII. pp. 11-68. ISSN 1787-9396

Szabolcs, Éva and Ambrusné dr. Kéri, Katalin and Golnhofer, Erzsébet and Mann, Miklós and Rácz, Sándor (2010) Gyermekkor-kutatás interdiszciplináris keretekben = Researching childhood in an interdisciplinary context. Project Report. OTKA.

Szalai, Andrea (2014) Ideologies of social differentiation in Transylvanian Gabor Roma communities. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 59 (1). pp. 85-112. ISSN 1216-9803

Szarvas, Zsuzsanna and Danó, Orsolya and Földváryné Kiss, Réka and Fülöp, Hajnalka and Mód, László Balázs and Molnár, Ágnes and Molnár, Mária (2006) Migráció és turizmus. Migrációs folyamatok hatása a helyi társadalmak változásaira a mai Magyarországon. = Migration and tourism. Effects of migration on social changes of local societies in Hungary nowadays. Project Report. OTKA.

Szemerkényi, Ágnes (2013) Miért írunk népköltészeti lexikont? ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 9-36. ISSN 1787-9396

Szilágyi, Miklós and Bali, János and Kemény, Márton and Kiss, Márta and Rácz, Katalin and Schwarcz, Gyöngyi (2009) Paraszti közösségek átalakulása. Értékrendváltozás falun a 20. század második felében = Transformation of peasant communities. Altered sets of values of village communities in the 2nd half of the 20th century. Project Report. OTKA.

Szilágyi, Zsolt (2014) Some Aspects of Legitimacy of Mongol Head Lamas and the Political Role of Buddhism in the Process of Forming the Mongolian State. In: Changing Patterns of Power in Historical and Modern Central and Inner Asia, 2014.08.06-2014.08.09., Ulanbator, Mongólia. (Submitted)

Szulovszky, János (2014) Lehet-e a szellemi néprajznak keresztény tudományos megközelítése? Ethnographia, 125 (2). pp. 161-183. ISSN 0014-1798

Szulovszky, János (2014) Válasz – dióhéjban. Pócs Éva, Klaniczay Gábor, Mohay Tamás és Vargyas Gábor hozzászólása margójára. Ethnographia, 125 (2). pp. 213-215. ISSN 0014-1798

Sárkány, Mihály (2013) Etnicitate şi economie. Perspective de antropologie economică în cercetarea relaţiilor iinteretnice. In: Etnicitate şi economie. Institutul Pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (Studii de Atelier. Cercetarea Minorităţilor Naţionale din România/Working Papers in Romanian Minority Studies/Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről (47). Institutul Pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, Cluj-Napoca, pp. 7-17.

Sárkány, Mihály (2013) Néprajz és szociokulturális antropológia. Ethnographia, 124. pp. 67-79. ISSN 0014-1798

Sárkány, Mihály (2013) A Teleki Expedíció jelentőségéről és értékeléséről. AFRIKA TANULMÁNYOK, VII. (3). pp. 101-103. ISSN 1788-6422

Sárkány, Mihály (2006) Varsány: Egy északmagyarországi falu megismételt társadalomnéprajzi vizsgálata. Project Report. OTKA.

T

Tamás, Ildikó (2014) "Balanga janegol". NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, XVI. é (6). pp. 85-91. ISSN 1419-4082

Tamás, Ildikó (2013) "Few words are sung in it" Questions of Methodology in Studying Sami Yoik Texts. In: L’Image du Sápmi. Humanistic Studies at Örebro University, Örebro, pp. 62-86. ISBN 978-91-7668-944-8

Tamás, Ildikó (2013) Halandzsa (nonszensz) a folklórban. Szövegkonstrukciós és -de(kon)strukciós megoldások nyelven innen és túl. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 321-359. ISSN 1787-9396

Tamás, Ildikó (2013) Improvizáció és tradíció: A számi jojkahagyomány nemzedékeken átívelő állandósága és megújulása. In: "Így és bennem": Szomjas-Schiffert György (1910-2004). Napkút Kiadó-Cédrus Művészeti Alapítvány, Budapest, pp. 45-72.

Tamás, Ildikó (2014) Improvizálás. In: Kozmács Értelmező Szótár. SZTE BTK, Szeged, pp. 117-124.

Tamás, Ildikó (2014) Johan Turi - "az első számi etnográfus". FINNUGOR VILÁG, 2014 (2). pp. 18-25. ISSN 1416-776X

Tamás, Ildikó (2013) "Kevés szó van benne kidalolva" : A számi folklórszövegek kutatásának módszertani kérdései. ETHNOGRAPHIA, 124. é (1). pp. 41-66. ISSN 0014-1798

Tamás, Ildikó (2013) Osorezani zarándokok narratívái a japán itakókról. In: Kőrösi Csoma Sándor – lelki élet, vallásosság. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna, pp. 63-82.

Tamás, Ildikó (2015) Vargha Katalin - T. Litovkina Anna - Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. ETHNOGRAPHIA, 126 (2015/3). pp. 532-534. ISSN 0014-1798

Tamás, Ildikó (2015) Vargha Katalin - T. Litovkina Anna - Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. (Many-Coloured Humour Presentations of the 3rd Hungarian Interdisciplinary Humour Conference). Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 15-18. ISSN 1216-9803

Tamás, Ildikó (2014) Énekbe rejtett világ. In: Folia Uralica Debreceinensia 21. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 167-182.

Tamás, Ildikó (2015) A sarki fény színei Szimbólumok a számi nemzeti identitáskonstrukció folyamatában. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXII. pp. 415-446. ISSN 1787-9396

Teleki, Krisztina (2012) Paintings and Photographic Images Representing the Mongolian Monastic Capital City. In: Mongolian Studies in Europe 2. Proceedings of the Conference Held on the Occasion of the 100th Anniversary of the Mongolian Revolution for Independence, 2011.04.20., Budapest.

Telenkó, Bazil Mihály (2014) Gondolatok a görögkatolikus ruszinság kultúrtörténete kapcsán. Ruszin identitáselemek a vallási hagyomány és nemzeti kultúra tükrében. In: Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp. 276-286.

Tánczosné dr. Bereczki, Ibolya and Balassa M., Iván and Buzás, Miklós and Cseri, Miklós and Pozsony, Ferenc and Sabján, Tibor and Vass, Erika (2013) Erdély néprajzi képe a 19-20. században. Alapkutatás a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységéhez = The ethnographic character of Transsylvania in the 19th-20th centuries. Project Report. OTKA.

Tóth, Zsombor (2014) Ad Martyras... Persecution, Exile and Martyrdom: Early Modern Martyrological Discourses as Invented Traditions. In: Á qui appartient la tradition? / Who Owns the Tradition?: Actes du colloque Á gui appartient la tradition? Á quoi sert-elle? La tradition entre culture, utilisateur et entrepreneur / The Acts of the Symposium Who owns the tradition? What is its purpose? T. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj Napoca, pp. 22-41. ISBN 978-606-8178-69-1

U

Ujváry, Zoltán (2010) Folklórtörténet II = Folklore History II. Project Report. OTKA.

V

V. Molnár, László and Gazda, István (2004) Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája. In: V. Molnár László: Életutak találkozása 1703-1848. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (43). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 121-236. ISBN 963-9276-34-0

Vajda, András (2015) 20. századi lokális történelmek két Maros menti településen. In: Lokális történelmek. A lokális emlékezet alakzatai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 25-132. ISBN 978 606 739 071 9

Vajda, András (2013) Analiza unei arhive populare din Dumbrăvioara. Marisia. Etnografie - arta populara, XXX. pp. 211-244. ISSN 1016-9652

Vajda, András (2015) Asszonysors asszonyszerep és múzeumi reprezentáció. In: Anna. Asszonysors a XX. században. Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, pp. 6-15.

Vajda, András (2015) Asszonysors, asszonyszerep újító múzeumi bemutatásban. Művelődés (8). pp. 26-31. ISSN 1221-8693

Vajda, András (2013) Az írás és az írott szó hatalma. Emberek és kontextusok (9.). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-8178-90-5

Vajda, András (2013) Caietele de amintiri în cultura populară maghiară mureşeană. Traditii Muresene. ISSN 2248-292X

Vajda, András (2014) Case muzee și colecții etnografice în satele din județul Mureș. Tradiţii Mureşene. ISSN 2248-292X

Vajda, András (2014) Emlékversírás és emlékvershasználat a Maros megyei Sáromberkén. Erdélyi Múzeum, LXXVI. (4). pp. 115-129. ISSN 1453-0961

Vajda, András (2014) The Role of Written Tradition in Dumbrăvioara, Mureş County. In: À qui appartient la tradition? / Who owns the tradition? Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj-Napoca, pp. 233-251. ISBN 978-606-8178-69-1

Vajda, András (2015) A falutörténetek szerzői, forrásai, médiumai és a helyi kultúráról alkotott szemléletük. In: Lokális történelmek. A lokális emlékezet alakzatai. Emberek és kontextusok, 12 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 7-23. ISBN 978 606 739 071 9

Vajda, András (2015) A népi kultúra használatának módjai és kontextusai a világhálón. In: Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság - Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, pp. 173-188. ISBN 978-973-8439-80-1

Vajda, András (2014) A tárgyi népi kultúra kutatásának és gyűjtésének korszakai Maros megyében. In: A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 301-318. ISBN ISBN 978–973–8439–75–7

Varga, Sándor (2010) Botos táncok az erdélyi Mezőségen. In: OLVASÓ : Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár (26). Gerhardus - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 678-687. ISBN 978-963-88914-2-6

Varga, Sándor (2013) Formai változások az erdélyi Belső-Mezőség tánckészletében a 20. század folyamán. In: Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Táncművészet és Tudomány. A Magyar Táncművészeti Főiskola kiadványsorozata / sorozatszerk. Bolvári-Takács Gábor (V). Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, pp. 212-227. ISBN 978-963-85144-6-2

Varga, Sándor (2001) Ifj. Fekete János. In: A népművészet táncos mesterei. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 56-58. ISBN 963 00 5106 0

Varga, Sándor (2012) Symbolic use of space in the dance events of Visa/Vişea village. In: From field to Text & Dance and Space. ICTM Study Group on Ethnochoreology, Cluj-Napoca, p. 231.

Varga, Sándor (2007) Táncosok és zenészek közötti kapcsolat a Mezőségen. In: Tánchagyomány: átadás és átvétel. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 83-99. ISBN 9789634828495

Varga, Sándor (2010) Tánctörténeti divatok hatása a belső-mezőségi települések tánckészletére. In: Mezőség. Művelődés, Kolozsvár, pp. 147-159. ISBN 978-973-9935-0-2

Varga, Sándor (2013) A nemesi kultúra hatásai a mezőségi paraszti műveltségre táncban és zenében. ETHNOGRAPHIA, 124 (4). pp. 471-484. ISSN 0014-1798

Varga, Sándor (2014) A táncházas turizmus hatása egy erdélyi falu társadalmi kapcsolataira és hagyományaihoz való viszonyára. In: Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, pp. 105-128. ISBN 978-606-8377-25-4

Varga, Sándor (2011) A tánctanulás és annak társadalmi háttere egy mezőségi faluban. In: Párbeszéd a hagyománnyal: A néprajzi kutatás múltja és jelene. Studia Ethnologica Hungarica (13). L'Harmattan ; PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, pp. 201-213. ISBN 978-963-236-469-8

Vargha, Katalin (2013) „Hungary, I Love You This Way!” Variations of a Beer Commercial as Narratives of Group Identity. In: The 16th Congress of the International Society for Folk Narrative Research. Folk Narrative in the Modern World: Unity and Diversity, 25-30 Jun 2013, Vilnius, Lithuania.

Vargha, Katalin (2013) Rejtvény és vicc határterülete a Magyar Népköltészeti Lexikonban. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 261-291. ISSN 1787-9396

Vargha, Katalin (2014) Riddle. In: Encyclopedia of Humor Studies (Vol. 1-2.). SAGE Publications Inc., Thousand Oaks (California), pp. 644-646. ISBN 978-1-4129-9909-0

Vargha, Katalin (2014) Tréfás kérdés, formulavicc, rejtvényvicc? Műfaji és terminológiai kérdések. In: IV. Interdiszciplináris Humorkonferencia. Program és absztraktok. 15. (2014), 2014.11.13-2014.11.14, Komárno; Budapest.

Vargha, Katalin and Domokos, Mariann (2014) Textual and Visual Humor in the Folklore of Political Elections in Hungary. In: International Humour Symposium. 12., 2014.11.14, Komárno.

Vargha, Katalin and T. Litovkina, Anna (2013) Punning in Hungarian anti-proverbs. EUROPEAN JOURNAL OF HUMOUR RESEARCH, 1 (3). pp. 15-25. ISSN 2307-700X

Vargyas, Gábor (2014) Gráfik Imre: Határtalanul : Határon innen és túl = Grenzenlos : auf Seiten der ungarischen Grenze = Without frontiers : inside and outside Hungary. Pécs: Pro Pannonia Kiadói Alapítvány. 2013. 356 p. (Pannónia könyvek). ETHNOGRAPHIA, 125 (3). pp. 488-489. ISSN 0014-1798

Vargyas, Gábor (2013) Lent és fent: a brúk és Zomia. Őslakók-e a brúk „Zomiában”? Ethnographia, 124 (4). pp. 487-512. ISSN 0014-1798

Vargyas, Gábor (2014) Megjegyzések Szulovszky János „Lehet-e a szellemi néprajznak keresztény tudományos megközelítése” című írásához. ETHNOGRAPHIA, 125 (2). pp. 199-206. ISSN 0014-1798

Vargyas, Gábor (2014) Megnyitóbeszéd a „Vojnich Oszkár, az utazó (1864–1914)” c. kiállításon. (Szabadka, Városi Múzeum, 2014. május 17.). NÉPRAJZI HÍREK, 43 (1). pp. 34-40. ISSN 0133-8021

Vargyas, Gábor (2015) Nagy Zoltán: A vaszjugáni hantik / Золтан НАДЬ: Васюганские ханты. ETHNOGRAPHIA, 126 (3). pp. 520-522. ISSN 0014-1798

Vargyas, Gábor (2013) Soldier’s Dog tag in a Shamanistic Headdress: a Semiotic Guerilla Warfare? In: The 11th Conference of the International Society for Shamanistic Research, 2013.09.06-2013.08.09., Guizhou, Kína.

Vargyas, Gábor (2015) És a megafon megszólal… Nem menekülhetsz! Személyes jegyzetek terepmunkámról (2007). In: Aranykapu. Kriza János Néprajz Társaság; Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, pp. 133-161. ISBN 978-973-8439-80-1; 978-963-7376-62-7

Vass, Erika (2014) Az Erdély épületegyüttes kapcsán végzett kutatás 2014. évi eredményei. HÁZ ÉS EMBER, 26. pp. 123-142. ISSN 0230-0044

Vass, Erika (2015) Unitárius hitélet székelyföldi lokális kultúrák tükrében. Kézirat. (Unpublished)

Voigt, Vilmos and Domokos, Mariann and Gulyás, Judit and Rezessy, Anna and Tóth, Arnold (2010) Szövegfolklorisztika, filológia, történeti poétika. Folklórműfajok 19. századi magyar szövegkorpusza és értelmezése = Folklore text research, philology, historical poetics. The 19th century corpus and interpretation of folklore genres. Project Report. OTKA.

Várkonyi-Nickel, Réka Zsuzsanna (2015) „Rimaiként élni, rimainak látszani” - A salgótarjáni acélgyári kolónia önmeghatározásának vizuális elemei az 1930-as, 1940-es években. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXII. pp. 371-392. ISSN 1787-9396

Z

Zsávolya, Zoltán (2015) Az ízek és a lélek. SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, 3. pp. 89-94. ISSN 1585-3829

This list was generated on Tue Feb 9 13:47:18 2016 CET.