REAL

Items where Subject is "L Education / oktatás > LC Special aspects of education / speciális oktatási formák"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items at this level: 200.

A

Abari, Kálmán and Mező, Ferenc and Mező, Katalin and Máth, János (2015) A fejlesztőprogramok hatásvizsgálatát szolgáló adatbázisok szerkezete egy ingyenes statisztikai szoftverben: az R-ben. Különleges Bánásmód, 1 (2). pp. 37-47. ISSN 2498-5368

Alassaf, Pierre and Szalay, Zsigmond Gábor (2020) TRANSFORMATION TOWARD E-LEARNING: EXPERIENCE FROM THE SUDDEN SHIFT TO E-COURSES AT COVID-19 TIME IN CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES; STUDENTS’ SATISFACTION PERSPECTIVE. Studia Mundi – Economica, 7 (3). pp. 75-85. ISSN 2415-9395

Aranyi, Fruzsina (2018) Múzeumpedagógiai foglalkozás az IPOO-modell tükrében. Különleges Bánásmód, 4 (2). pp. 27-35. ISSN 2498-5368

Asztalos, Bence (2019) „Lehrstück” a politikai-esztétikai neveléshez - Brecht/Eisler: Az intézkedés (Die Maßnahme) = “Lehrstück”, a Political-Aesthetic Education - Brecht/Eisler: The Measures Taken (Die Maßnahme). KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT - NEVELÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT = TRAINING AND PRACTICE - JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 17 (1). pp. 7-14. ISSN 1589-519-x (nyomtatott); 2064-4027 (online)

B

Bacsó, Gizella (2018) A flow élmény motiváló hatása a környezeti nevelés során CP-s sajátos nevelési igényű tanulóknál az ökoiskola keretein belül. Különleges Bánásmód, 4 (3). pp. 103-107. ISSN 2498-5368

Bagány Ágnes, Ágnes and Major, Lenke and Lepeš, Josip (2015) A szociális kompetencia fejlődése a hátrányos helyzetű gyerekeknél. Különleges Bánásmód, 1 (2). pp. 87-94. ISSN 2498-5368

Bajner, Mária (2019) Teaching on the Run – Learning on the Go. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 17 (2). pp. 7-20. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Bakó, Márta (2019) A komplex gyógypedagógiai diagnosztika jelentősége – kérdőíves vizsgálat Dél-Dunántúlon = The Importance of Complex Special Educational Diagnostics – Questionnaire Survey in South-Transdanubia. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT - NEVELÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT = TRAINING AND PRACTICE - JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 17 (1). pp. 41-60. ISSN 1589-519-x (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Balogh, Ádám (2015) „Hogy együtt tisztábban lássunk…!” Vak fiatalok és felnőttek többszempontú pszichológiai vizsgálata. Különleges Bánásmód, 1 (4). pp. 21-45. ISSN 2498-5368

Bank, Éva (2016) Pszichés és viselkedési problémák megjelenése enyhén értelmi fogyatékos gyermekek körében. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE, 44 (1). pp. 15-30. ISSN 0133-1108

Barnucz, Nóra (2019) IKT eszközök szerepe az angol nyelv oktatásában. EDUCATIO, 28 (2). pp. 403-414. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Barnucz, Nóra (2019) IKT-eszközökkel támogatott (rendészeti) nyelvoktatás = (Technical) Language Teaching with the Use of ICT. MAGYAR RENDÉSZET, 19 (4). pp. 15-31. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (online)

Barnucz, Nóra and Labancz, Imre (2015) Pedagógusok és az IKT Magyarország keleti régióiban. In: Pálya – modell : Igények és lehetőségek a pedagógus-továbbképzés változó rendszerében. Felsőoktatás&Társadalom (4). Partium Press; PPS; ÚMK, Nagyvárad; Budapest, pp. 235-245. ISBN 9789631234008; 9789631213607

Belényesi, Emese and Dobos, Ágota (2015) Közeledés vagy távolodás? Továbbképzési trendek a magyar közigazgatásban és az amerikai szövetségi közszolgálatban. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 8 (2). pp. 32-44. ISSN 2060-4599

Bene, Ágnes (2016) A CSR különleges bánásmódja. Különleges Bánásmód, 2 (1). pp. 27-41. ISSN 2498-5368

Bodó, Csanád (2019) Kinek a hangján? : A kisebbségi oktatás nyelvi dilemmái. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 269-280. ISSN 0025-0236

Bogdán, Péter and Némethné Végh, Judit (2016) Roma Mentor Projekt: a Barát-modell. Iskolakultúra, 26 (5). pp. 63-76. ISSN 1215-5233

Bojti, István and Schéder, Veronika (2015) Narratív szemlélet a segítő kapcsolatban. Különleges Bánásmód, 1 (2). pp. 59-70. ISSN 2498-5368

Bokor, Julianna (2016) A siket közösség és a magyar jelnyelv megjelenése az anyanyelvi órákon. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 45-62. ISSN 2060-0623

Bokor, Julianna and Hámori, Ágnes and Nagyné Kiss, Anna (2017) A magyarországi siketoktatás gyakorlatáról az iskolai vizsgálatok tükrében. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 252-273. ISBN 978-606-739-085-8

Bolgár, Brigitta and Ráduly-Zörgő, Éva (2015) Hallássérült tanulók logikai-matematikai képességeinek fejlesztése táblajátékokkal. Különleges Bánásmód, 1 (2). pp. 5-16. ISSN 2498-5368

Bolvári-Takács, Gábor (2010) A Táncművészeti Iskola első és egyetlen tanéve, 1950. Parallel (18). pp. 27-30.

Bolvári-Takács, Gábor (2010) A táncművészképzés intézményesülésének művészetpolitikai és pedagógiai tényezői (1948-1950). Iskolakultúra, 20 (4). pp. 77-83. ISSN 1215-5233

Boromisza, Zsombor and Kollányi, László and Jákli, Eszter and Földi, Zsófia (2020) Education Through Landscape – Challenges in Science Communication and Ecoturism = Oktatás tájjal - Kihívások a tudománykommunikáció és az ökoturizmus területén. 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (55-56). pp. 66-75. ISSN 1787-6613

Boros, Éva Klára (2019) Open-air schools in Hungary - A countrywide overview. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (3). pp. 31-49. ISSN 2560-5429

C

Costescu, Cristina and Rosan, Adrian (2019) Developing an assessment protocol to identify the characteristics of ASD using eye-tracking for educational purpose. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (4). pp. 70-87. ISSN 2560-5429

Csajka, Edina and Pozsegovics, Beáta (2019) A szociális kompetenciák fejlesztési lehetőségei az élménypedagógia módszerével hátrányos helyzetű gyermekek körében = Development Possibilities of Social Competences with the Help of the Experiential Learning Method among Disadvantaged Children. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 17 (2). pp. 67-78. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Csernicskó, István (2015) The problems of teaching Ukrainian as a State Language in Transcarpathia. In: MODERN TRENDS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICS. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 45-52. ISBN 9789662303179

Csányi, Mariann (2015) Rehabilitáció a gyakorlatban – egyéni fejlesztési terv. Különleges Bánásmód, 1 (4). pp. 77-100. ISSN 2498-5368

Czigléné Farkas, Katalin (2018) A Montessori-konduktív nevelési gyakorlat pedagógiai kísérlete 2000-2003. Különleges Bánásmód, 4 (3). pp. 11-23. ISSN 2498-5368

D

D. Molnár, Éva and Kovács, Dénes and Bartyik, Katalin (2016) Comparison of quality of life and learning success of children recovered from cancer and their classmates. Journal of Pediatric Psychology. ISSN 0146-8693, ESSN: 1465-735X (Submitted)

Dankovics, Natália and Mokuolu, Tímea and Pelyvás, Károlyné (2017) Az olvasási készség vizsgálata afáziás betegeknél a háromutas olvasásvizsgáló teszttel. Különleges Bánásmód, 3 (2). pp. 87-116. ISSN 2498-5368

Demeter, Kármen and Szabó, Kinga (2015) Az iskolai agresszivitás megnyilvánulási formái, mint az iskolai csoportban elfoglalt státusz meghatározó tényezői. Különleges Bánásmód, 1 (1). pp. 55-66. ISSN 2498-5368

Dobos, Orsolya (2018) A választhatóság lehetősége a tanulás információgyűjtő fázisában és a tanulásszervezésben ‒ alternatív iskolai gyakorlatok bemutatása az IPOO-modell alapján. Különleges Bánásmód, 4 (2). pp. 17-26. ISSN 2498-5368

Domina, Norbert (2019) How to present game management and hunting in the forest school. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (3). pp. 187-197. ISSN 2560-5429

Doró, Katalin and Habók, Anita and Magyar, Andrea (2018) Nyelvtanulási stratégiák tanítása és fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-0599-23-8

Dupákné Gecse, Adél (2016) Beszámoló a Nógrád Megyei Pedagógiai Konferenciáról. Különleges Bánásmód, 2 (1). pp. 105-109. ISSN 2498-5368

Dénes, Dóra (2018) A társadalmi nemi szerepek iránti attitűd és a pályaorientációs döntések kapcsolatának vizsgálata. Különleges Bánásmód, 4 (3). pp. 25-37. ISSN 2498-5368

Dóra, László (2019) Olvashatósági tesztek: elmélet és gyakorlat = Readibility Formulas: Theory and Practice. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 17 (2). pp. 21-34. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (online)

E

Erdei, Norbert (2015) Sajátos nevelési igényű (SNI) és többségi tanulók testalkati mutatóinak és motoros képességeinek összehasonlító vizsgálata a netfit rendszerben. Különleges Bánásmód, 1 (3). pp. 57-66. ISSN 2498-5368

Erdei, Norbert (2016) A fogyatékkal élő emberek elutasításának és elfogadásának története napjainkig és helyzetük a mai oktatási rendszerben. Különleges Bánásmód, 2 (3). pp. 41-49. ISSN 2498-5368

Erdős, Ferenc and Koloszár, László (2016) E-learning a hazai felsőoktatásban: gazdaságossági megközelítés [E-Learning in Hungarian Higher Education: an Economical Approach]. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 8 (2). pp. 105-121. ISSN 0865-7823

F

FARHADI, MARYAM and SALEHI, HADI and EMBI, MOHAMED AMIN and FOOLADI, MASOOD and FARHADI, HADI and AGHAEI CHADEGANI, AREZOO and ALE EBRAHIM, NADER (2013) Contribution of Information and Communication Technology (ICT) in Country’S H-Index. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 57 (1). pp. 122-127. ISSN 1992-8645

Fabula, Szabolcs (2019) Głodkowska, J., Gasik, J. M., Pągowska, M. (eds.) (2017): Studies on Disability. International Theoretical, Empirical and Didactics Experiences (Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 334 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4). pp. 197-203. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Farhadi, Hadi and Salehi, Hadi and Yunus, Melor Md and Aghaei Chadegani, Arezoo and Farhadi, Maryam and Fooladi, Masood and Ale Ebrahim, Nader (2013) Does it Matter Which Citation Tool is Used to Compare the h-index of a Group of Highly Cited Researchers? Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7 (4). pp. 198-202. ISSN 1991-8178

Fehérvári, Anikó (2018) Méltányosságot támogató oktatási programok értékelése : Az Arany János Program esete. EDUCATIO, 27 (2). pp. 265-277. ISSN 1216-3384

Forgó, Sándor (2009) Távtanulás és az új médiumok. In: E-tanuló, távtanuló. Az e-learning és a távoktatás gyakorlata a magyar felsőoktatásban, 2009.02.12, Pécs, Magyarország.

Forgó, Sándor and Hauser, Zoltán and Kis-Tóth, Lajos (2005) Távoktatás felsőfokon informatikus könyvtáros szakon. In: E-learning 2005. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, pp. 220-224. ISBN 963 16 60004 4

Frank, Tamás (2018) Tanítóság a korabeli bulvársajtó tükrében az 1930-as évek hajnalán. Különleges Bánásmód, 4 (3). pp. 39-54. ISSN 2498-5368

G

Gerván, Kinga and Hill, Katalin (2019) Education for Sustainability in the Tihany Lavender Forest Kindergarten. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (3). pp. 64-90. ISSN 2560-5429

Gyarmathy, Éva (2015) Accessibility and personalization. The Literacy Project and the universal design approach. In: 9th International Technology, Education and Development Conference. , 2015, Madrid.

Gyarmathy, Éva (2015) A különleges helyzetű tehetség és a tehetséggondozás szemléletváltásának szükségszerűsége. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 70 (2). pp. 371-393. ISSN 0025-0279

Gyarmathy, Éva (2013) A tehetséggondozás változási kényszere. ISKOLAKULTÚRA (3-4). pp. 101-109. ISSN 1215-5233

Gyarmathy, Éva and Fülöp, Márta (2008) Szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek fejlődése: kognitív, személyiségbeli és környezeti akadályok = Development of the social-culturally disadvantaged gifted children: cognitive, personal and environmental impediments. Project Report. OTKA.

Győrffy, Alexandra (2020) A nyelvi humor szerepe a sport oktatásában. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 369-377. ISBN 978-963-496-168-0

Gácsi, Mária (2019) The Versatility of Drama-Based Pedagogy and Teacher Training. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 17 (2). pp. 107-114. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (online)

H

Hegedűs, Judit and Fekete, Márta (2014) Korai iskolaelhagyás és a kriminalitás kapcsolata, kezelésének lehetőségei. Project Report. Tempus Közalapítvány.

Hegedűs, Renáta Ildikó (2020) Az európai kultúra bölcsőjénél megjelenő nevelés bemutatása kiemelt figyelmet szentelve a testi fogyatékosok nevelésére. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (2). pp. 9-20. ISSN 2676-8771

Hegedűs, Roland (2015) Gyógypedagógusok: Honnan indulunk, hová tartunk? Különleges Bánásmód, 1 (1). pp. 25-40. ISSN 2498-5368

Heltai, János Imre and Kulcsár, Sándorné (2017) A romani beszéd és az óvoda : Beszédfejlesztési stratégiák és integrált kétnyelvűségi ideológiák Tiszavasváriban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 47-59. ISSN 2060-0623

Herbainé Szekeres, Erika and Szekeres, Ágota (2016) Nemi arányok és a rokonszenvi választások kapcsolatának vizsgálata enyhén értelmi fogyatékos tanulókat integráló osztályokban. Különleges Bánásmód, 2 (3). pp. 51-66. ISSN 2498-5368 (Submitted)

Hermann, Zoltán and Varga, Júlia (2016) Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák. In: Társadalmi Riport 2016. TÁRKI, Budapest, pp. 311-333.

Horváth, Endre and Kiss, Dóra and Szekeres, Ágota (2017) Új lehetőségek a társas kapcsolatok kialakítására sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében. In: V. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia [Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia], 2017. január 15-06., Szlovákia, Párkány.

Horváth, Endre and Szekeres, Ágota (2017) SMETRY: Társas kapcsolatok digitális elemzésének rendszere. Líceum Kiadó. (In Press)

Horváth, Endre and Szekeres, Ágota (2015) Tanulói közösségek vizsgálata a Smetry szoftverrel. In: XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2015. 04. 23-25., Szeged, Magyarország.

Horváth, Endre and Szenczi, Beáta and Szekeres, Ágota (2016) Sociometric characteristics of classes integrating children with mild intellectual disabilities. In: Proceedings of IAC-GETL in Budapest 2016. CIAG Czech Institute of Academic Education, pp. 1-9. ISBN 978-80-906231-5-6

Horváth, László (2019) The CSÁTI REFI Program. Különleges Bánásmód, 5 (1). p. 91. ISSN 2498-5368

Horváth, Zsuzsanna and Hollósy-Vadász, Gábor (2019) Közszolgálati mentorprogramok aspektusai - nemzetközi kitekintés. MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE, 62 (5). pp. 58-64. ISSN 2064-3748

Horváthné Kállay, Zsófia (2018) A konduktív nevelés cél- és hatásrendszere, vagyis az ortofunkció kialakításának folyamata. Különleges Bánásmód, 4 (3). pp. 73-92. ISSN 2498-5368

Hrubos, Ildikó (2017) A tudás természetének megváltozása a digitális korban. EDUCATIO, 26 (02). pp. 169-179. ISSN 1216-3384

Huszti, Anett (2019) The forest school like a potential scene for developing problem-solving thinking. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (3). pp. 117-132. ISSN 2560-5429

J

Jobbágy, Szabolcs (2019) Competency Based Modular Professional Training = Kompetenciaalapú, moduláris jellegű szakképzés. HADMÉRNÖK, 14 (4). pp. 191-196. ISSN 1788-1919

K

Kandikó, József and B. Varga, Judit (2017) A Successful Programme to Help Hungarian Intellectuals Beyond the Border. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (Spec.). pp. 281-294. ISSN 1786-6553

Kapitány-Fövény, Máté and Gilbert, Anna and Szedmák, Eszter (2019) Játékelemek alkalmazása az egészségfejlesztés területén:egy prevenciós szabadulószoba bemutatása. In: Egészségfejlesztés és nevelés - A kortársoktatás pedagógiai módszertana elméletben és gyakorlatban. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 147-150. ISBN 978-963-059-961-0

Kapitány-Fövény, Máté and Vagdalt, Eszter and Ruttkay, Zsófia (2019) Módszertani tapasztalatok a VoltEgySzer prevenciós alkalmazás pilot kutatásának eredményei alapján. EDUCATIO. ISSN 1419-8827

Kas, Bence and Lőrik, József and Bertalan, Regina Frida (2017) A korai nyelvi ‐ kommunikációs fejlettség új mérőeszköze, a MacArthur ‐ Bates Kommunikatív Fejlődési Adattár 3. (KOFA–3) alapjai és gyakorlati alkalmazási lehetőségei. LOGOPÉDIA, 2 (1). pp. 41-56. ISSN 2498-8960

Kiss, Luca (2019) Is Absolute Pitch a Special Ability or Something We All Have? : A review based on Genetic, Neuroscientific and Experimental Psychological Findings = Különleges képesség az abszolút hallás? : áttekintés genetikai, neurológiai és kísérleti pszichológiai tanulmányok alapján. Különleges Bánásmód, 5 (1). pp. 69-75. ISSN 2498-5368

Kiss, Róbert (2015) Robotika a közoktatásban = Robotics in Public Education. GRADUS, 2 (2). pp. 81-03. ISSN 2064-8014

Kiss, Zoltán and Csáki, István and Bognár, József (2019) Magyar és határon túli bentlakásos labdarúgó akadémia sajátosságai az edző szerepe és jellemzői tekintetében. Különleges Bánásmód, 5 (2). pp. 7-18. ISSN 2498-5368

Knapp, Éva (1995) Joacház. In: Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 929-930.

Knapp, Éva (1995) Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai. IV. Mutatók. Összeáll., szerk. H. Takács Marianna. Budapest 1994. MTA Könyvtára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 111. pp. 111-113. ISSN 0025-0171

Kollarics, Tímea (2019) Environmental Pedagogical Aspects of Nature Experience Trails – an International Comparative Study. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT - NEVELÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT = TRAINING AND PRACTICE - JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 17 (1). pp. 171-179. ISSN 1589-519-x (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Kollarics, Tímea (2020) A tanösvényektől az élményösvényekig – történeti áttekintés a tanösvények fejlődéséről = From Nature Trails to Nature Experience Trails – A Historical Overview of the Evolution of Nature Trails. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 18 (1-2). pp. 77-86. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Koltai, Blanka Sára and Devosa, Iván and Tiszai, Luca (2020) Gyógypedagógia a lovaglásban, avagy a lovaglás a gyógypedagógiában = Special Education in Horse Riding, or Horse Riding in Special Education. GRADUS, 7 (1). pp. 157-166. ISSN 2064-8014

Koncz, István (2015) Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben. Különleges Bánásmód, 1 (4). pp. 5-19. ISSN 2498-5368

Koncz, István (2016) A „fiatal tehetségek a különleges bánásmódot igénylőkért” projekt. Különleges Bánásmód, 2 (2). pp. 85-87. ISSN 2498-5368

Kovács, Gábor (2014) Idegennyelv-elsajátítás. In: Pszicholingvisztika 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 593-674. ISBN 978 963 05 9499 8

Kováts-Németh, Mária and Földes-Leskó, Gabriella (2019) Knowledge widening and attitude improvement by Forest Pedagogy. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (3). pp. 4-30. ISSN 2560-5429

Kárpáti, Andrea and D. Molnár, Éva and Munkácsy, Katalin (2014) Pedagogising Knowledge in Multigrade Roma Schools: potentials and tensions of innovation. European Educational Research Journal, 13 (3). pp. 325-337.

Kónya, György (2019) Az Ökoiskola hatása a középiskolások környezeti attitűdjére = The Effect of the Eco-School on Secondary School Students’ Environmental Attitude. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 17 (2). pp. 125-134. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Kós, Nóra (2015) A differenciált oktatás hatására változó személyiségjellemzők: az önértékelés területeinek fejlődése felső tagozatos tanulóknál. Különleges Bánásmód, 1 (3). pp. 21-42. ISSN 2498-5368

Köböl, Erika and Vidákovich, Tibor (2015) A mérési körülmények hatása a tanulásban akadályozott tanulók olvasás-szövegértés teljesítményére. Iskolakultúra, 25 (4). pp. 3-17. ISSN 1215-5233

L

Labancz, Imre and Barnucz, Nóra (2016) Kísérlet az IKT-eszközhasználat hatásának vizsgálatára hallgatók körében. In: A felsőoktatás (hozzáadott) értéke : Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Felsőoktatás&Társadalom (6). Partium; PPS; ÚMK, Budapest, Nagyvárad, pp. 262-277. ISBN 9789631254471; 9789631234015

Lagerqvist, Bosse (2020) Education and training in heritage practices – the case of heritage craft education at University of Gothenburg as an opportunity for Albania. ECOCYCLES, 6 (2). pp. 1-12. ISSN 2416-2140

Lakatos, Andrea (2018) Szakmai ajánlás az utazótanárok munkájára a középiskolás látássérültek habilitációs fejlesztéséhez = Professional Recommendation for the Traveling Teacher’s Who are Working with the Visually Impaired and Habilitation Personality Development High – Schooler. Különleges Bánásmód, 4 (4). pp. 101-107. ISSN 2498-5368

Lengyel, Péter and Herdon, Miklós (2009) Implementing learning design by LAMS to improve teaching and learning. In: AVA Congress 4. International Congress on the Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics. Book of abstracts. Agroinform Kiadó, Debrecen, pp. 568-573. ISBN 978 963 502 897 9

Lengyel, Péter and Szilágyi, Róbert and Herdon, Miklós (2008) Moodle and LAMS integrations. In: Summer University on Information Technology in Agriculture and Rural Development. Magyar Agrárinformatikai Szövetség, Debrecen, pp. 184-189. ISBN 978-963-87366-1-1

Lipka, Borbála and Bodó, Márton and Varga, Attila and Farkas, Gabriella and Malatinszky, Ákos (2018) A nemzetipark-igazgatóságok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos tevékenysége és tapasztalatai = Community Service-Learning Activities and Experiences of the Hungarian National Park Directorates. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 16 (2). pp. 157-172. ISSN 1589-4673

Láng, Éva (2019) A tánctanítás módszertani keretei. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a sporttudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport, 46. pp. 73-82. ISSN 22677-0105

M

Maczó, Edit (2019) Online segítséggel a hallgatói lemorzsolódás ellen – A Dunaújvárosi Egyetem Avatar-programjának bemutatása = The Students' Virtual Presence – Avatar-System Against Drop-Out. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT - NEVELÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT = TRAINING AND PRACTICE - JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 17 (1). pp. 91-98. ISSN 1589-519-x (nyomtatott); 2064-4027 (online)

Magyar, Adél Márta (2018) Fejezetek az értelmifogyatékosság-kép történetéből : Elzárás, gyógyítás, fejlesztés a kezdetektől a 19. század végéig. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 9789636938031

Makó, Ágnes and Hajdu, Miklós and Tóth, István János (2016) Szakiskolák, oktatás, szegénység. ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 27 (6). pp. 39-69. ISSN 0865-0810

Medovarszki, István (2020) A csoportmunkát támogató tanulási környezet reformpedagógiai szemszögből. In: Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp: 2020 - Tanulmányok a csoportos tanulásszervezés sajátos gyakorlatairól. Magánkiadás, Békéscsaba, pp. 9-16. ISBN 9786150099521

Mező, Ferenc (2016) Az IQ-paradoxon. Különleges Bánásmód, 2 (1). pp. 43-60. ISSN 2498-5368

Mező, Ferenc (2016) Balogh László könyve az egyéni tehetségfejlesztő programok alapjairól (recenzió). Különleges Bánásmód, 2 (1). pp. 99-101. ISSN 2498-5368

Mező, Ferenc (2015) Koncz István nagy kézikönyve trénereknek. Különleges Bánásmód, 1 (2). pp. 97-98. ISSN 2498-5368

Mező, Ferenc and Mező, Katalin (2017) Az innovátorok következő generációi felé - A K + F stúdió tehetségfejlesztő programja = Toward to the Next Generations of Innovators - The Talent Development Program of the K+F Stúdió. Különleges Bánásmód, 3 (3). pp. 111-113. ISSN 2498-5368

Mező, Ferenc and Mező, Katalin (2015) A különleges bánásmód diagnosztikai és fejlesztési centrum kutatóműhely bemutatása. Különleges Bánásmód, 1 (1). pp. 91-98. ISSN 2498-5368

Mező, Ferenc and Máth, János and Abari, Kálmán and Mező, Katalin (2016) Fejlesztőprogramok egymintás longitudinális vizsgálatának matematikai statisztikai háttere. Különleges Bánásmód, 2 (1). pp. 63-72. ISSN 2498-5368

Mező, Ferenc and Máth, János and Abari, Kálmán and Mező, Katalin (2015) Fejlesztőprogramok egymintás, kritériumorientált hatásvizsgálatának matematikai statisztikai háttere. Különleges Bánásmód, 1 (3). pp. 69-78. ISSN 2498-5368

Mező, Ferenc and Máth, János and Abari, Kálmán and Mező, Katalin (2015) Fejlesztőprogramok önkontrollos hatásvizsgálatának matematikai statisztikai háttere. Különleges Bánásmód, 1 (4). pp. 65-75. ISSN 2498-5368

Mező, Ferenc and Máth, János and Abari, Kálmán and Mező, Katalin (2016) Vizsgálati és kontrollcsoportot egy adatfelvételi alkalom alapján összehasonlító hatásvizsgálatok matematikai statisztikai háttere. Különleges Bánásmód, 2 (2). pp. 73-82. ISSN 2498-5368

Mező, Katalin (2015) Konferencia beszámoló az I. Különleges Bánásmód Nemzetközi Konferenciáról. Hajdúböszörmény, 2015.12.03. Különleges Bánásmód, 1 (1). pp. 105-108. ISSN 2498-5368

Mező, Katalin (2015) A pszichometriai kreativitás alakulása gimnazisták körében végzett négy év idő tartamú longitudinális vizsgálatban. Különleges Bánásmód, 1 (1). pp. 41-53. ISSN 2498-5368

Mező, Katalin and Varga, Attiláné (2019) Hydrocephalus-szal született tanulásban akadályozott gyermek ‒ esetleírás = Learning Disabilities Children with Hydrocephalus - Case Description. Különleges Bánásmód, 5 (2). pp. 71-81. ISSN 2498-5368

Miskolczi, Ildikó (2017) A mobil tanulás néhány aktuális kérdése = Some Current Questions of Mlearning. GRADUS, 4 (2). pp. 18-26. ISSN 2064-8014

Miskolczi, Ildikó (2017) A mobilitás igénye különböző tanulási környezetekben = Mobility in Different Learning Environments. GRADUS, 4 (1). pp. 284-290. ISSN 2064-8014

Misák, Darinka (2016) Utak az értelmükben akadályozott felnőtt személyek megismeréséhez - önkéntes kávéházi felszolgálás, mint egy lehetséges alternatíva. Különleges Bánásmód, 2 (1). pp. 89-96. ISSN 2498-5368

Molnár, Balázs (2019) Paradigmaváltások az elektronikus tanulási környezetek fejlődésében I. = Paradigm Shifts in the Development of Electronic Learning Environments I. Mesterséges Intelligencia, 1 (1). pp. 41-52. ISSN 2676-9611

Molnár, György (2013) Formális és informális hálózatalapú tanulási környezetek, s a bennük rejlő tanulási potenciálok szerepe. In: V. Oktatás-Informatikai Konferencia. ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Budapest, pp. 196-201. ISBN 978-963-284-316-2

Molnár, György (2016) The Impact of Modern ICT-based Teaching and Learning Methods in Social Media and Networked Environment. In: 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Wolters Kluwer, Nitra, pp. 341-350. ISBN 978-80-7552-249-8

Molnár, György (2014) Modern ICT based teaching and learning support systems and solutions in higher education practice. In: 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Wolters Kluwer Law and Business, Praha, pp. 421-430. ISBN 978-80-7478-497-2

Molnár, György and Orosz, Beáta (2020) Digitalizációs folyamatok aktuális kérdései változó digitális környezetben. In: Reflexiók néhány magyarországi pedagógia-releváns kontextusra. International Research Institute, Komarno, pp. 120-130. ISBN 978-80-89691-65-4

Mályusz, Enikő and Mező, Katalin (2017) Diszlexiával németül. Különleges Bánásmód, 3 (4). pp. 67-75. ISSN 2498-5368

Márton, Tímea (2017) Hallom, játszom, értem! Hallás utáni szövegértés fejlesztése interaktív meséléssel = I Hear, I Play, I Understand. Text Comprehension Problem Repair with Interactive Storytelling. GRADUS, 4 (1). pp. 183-193. ISSN 2064-8014

Máth, János and Mező, Ferenc and Abari, Kálmán and Mező, Katalin (2015) Fejlesztőprogramok hatásvizsgálatának matematikai statisztikai alapfogalmai. Különleges Bánásmód, 1 (1). pp. 69-77. ISSN 2498-5368

Mónus, Ferenc and Kiss, Ferenc (2019) Forest schools in the teacher training programs of the University of Nyíregyháza – proposals to the research of forest schools’ programs. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (3). pp. 50-63. ISSN 2560-5429

Móré, Mariann and Mező, Katalin (2016) Fogyatékossággal élők a tanulástól a munkavállalásig. Különleges Bánásmód, 2 (1). pp. 17-26. ISSN 2498-5368

N

Nagy, Mária and Radnóti, Katalin (2015) Híd a közoktatás és a felsőoktatás között. ISKOLAKULTÚRA, 25 (1). pp. 51-76. ISSN 1215-5233

Nagy, Szabolcs and Konyha, Csilla (2019) A játékosítás (gamification) mint a digitális oktatási innováció egyik eszköze - A SimBrand szoftver esete = Gamification as a Tool for Digital Innovation in Education – The Case of SimBrand. MARKETING ÉS MENEDZSMENT, 53 (2). pp. 55-68. ISSN 1219-0349

Nagy Lehocky, Zsuzsa and Patai, Ilona (2015) Hiperaktív gyermek az osztályban. Különleges Bánásmód, 1 (2). pp. 49-58. ISSN 2498-5368

Németh, Nikolett (2020) Játék az alsó tagozaton. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Az Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Közleményei = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae (43). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 145-153.

Németh, Tímea and Marek, Erika and Hild, Gabriella and Csongor, Alexandra (2020) Developing Students‘ Intercultural and Foreign Language Competence Through the Erasmus Programme: Lessons Learnt and Curricular Changes Implemented. JOURNAL OF LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES (7). pp. 57-68. ISSN 2359–9103

O

Oravecz, Adrienn (2017) Book review. Különleges Bánásmód, 3 (1). pp. 97-99. ISSN 2498-5368

Oravecz, Adrienn (2017) Genesis. Különleges Bánásmód, 3 (1). pp. 105-107. ISSN 2498-5368

Oravecz, Adrienn (2017) Internationalising conductive education reports from recent advances in conductive education. Különleges Bánásmód, 3 (1). pp. 101-103. ISSN 2498-5368

Oravecz, Adrienn (2015) A Pető Intézet integrációt segítő mindennapos tevékenysége itthon és külföldön. Különleges Bánásmód, 1 (4). pp. 49-64. ISSN 2498-5368

Oravecz, Adrienn (2018) A Pető-módszer haladó szemléletének megvilágítása a konstruktív pedagógia kritériumai alapján. Különleges Bánásmód, 4 (3). pp. 93-100. ISSN 2498-5368

Oravecz, Adrienn (2016) A gyógypedagógia két meghatározó Máriája: Maria Montessori és Hári Mária. Különleges Bánásmód, 2 (4). pp. 35-47. ISSN 2498-5368

Orbán, Réka (2015) Tanulásban akadályozott gyermekek kognitív fejlesztésének lehetőségei. Különleges Bánásmód, 1 (2). pp. 81-86. ISSN 2498-5368

Orosz, Beáta and Kovács, Cintia and Karuović, Dijana and Molnár, György and Major, Lenke and Vass, Vilmos and Szűts, Zoltán and Námesztovszki, Zsolt (2019) Digital education in digital cooperative environments. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (4). pp. 55-69. ISSN 2560-5429

Orosz, Magdolna (2019) Why is it good to go to forest school? : Forest school seen with a teacher’s eyes. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9 (3). pp. 172-186. ISSN 2560-5429

P

Paksi-Petró, Csilla (2017) Új és korszerű módszerek a közigazgatási vezetők képzésében = New and Modern Methods in Public Administration Leadership Development. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 218-231. ISSN 1786-6553

Pap, Johanna and Vaskó, Ágnes (2017) Hétvégi iskolák mint a magyarságtudat erősítésének a színterei a kanadai magyar diaszpórában. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 84-89. ISSN 2060-0623

Papp Z, Attila and Márton, János (2017) ISKOLAI ÚTVONALAK : OKTATÁS SZÓRVÁNYBAN: ISKOLAI ÁTMENET, VIZSGAEREDMÉNYEK ÉS TOVÁBBTANULÁSI ÚTVONALAK BESZTERCE-NASZÓD ÉS SZEBEN MEGYEI MAGYAR DIÁKOK KÖRÉBEN. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-615-5639-11-1

Papp Z., Attila and Szepessy, Péter Donát (2015) A projekt eredményeinek időközi visszacsatolása. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY (3-4). pp. 193-224. ISSN 2062-204X

Patkós, Csaba (2014) Helyi tudás, mint vidékfejlesztési erőforrás: a LEADER program Európában és Magyarországon. EDUCATIO. ISSN 1419-8827 (Submitted)

Petkovics, Imre (2018) Digital Transformation in Higher Education. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 8 (4). pp. 77-89. ISSN 2560-5429

Petkovics, Tamás (2016) A katonai műszaki doktori képzés kihívásai. MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY ONLINE, 26 (2). pp. 3-19. ISSN 2063-4986

Petkovics, Tamás (2016) A katonai műszaki doktori képzés kihívásai. MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY, 26 (2). pp. 3-19. ISSN 1219-4166

Petró, Csilla and Juhász, Lilla Mária and Reis, Pedro (2015) Virtual learning all over the World. Good practice from Portugal. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 4. pp. 133-145. ISSN 2063-9058

Pető, Ildikó (2020) Mit tanulhatunk a fejlődéselméletekből a matematika tanítása számára? OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (2). pp. 33-61. ISSN 2676-8771

Pető, Ildikó (2017) Új „kapcsolatok”: a zenetanárok, a hittanárok és az SNI tanulók. Különleges Bánásmód, 3 (3). pp. 39-53. ISSN 2498-5368

Poór, József and Sasvári, Péter and Szalay, Zsigmond and Pető, István and Gyurián, Norbert and Suhajda, Csilla Judit and Zsigri, Ferenc (2020) The Implementation and Management of E-Learning in Companies – The State of E-Learning in Hungary based on Empirical Research = Implementacija i Upravljanje E-Uĉenjem u Preduzećima – Stanje E-Uĉenja u Mađarskoj Bazirano na Empirijskom Istraživanju. JOURNAL OF ENGINEERING MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS, 10 (1). pp. 3-14. ISSN 2334-9638 (print); 2217-8147 (online)

Puky, Miklós and Reynolds, J. D. and Grandjean, F. (2002) Education as a key to Decapod conservation. BULLETIN FRANCAIS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE, 367. pp. 911-916. ISSN 0767-2861

Pálmai, Judit (2019) "I will bless the homes in which the image of my sacred heart shall be exposed and honored": religious education of families in the early 20th century textbooks. DOCERE, 3 (1-2). 21-30.. ISSN 2559-9240

Pásztorné Tass, Ildikó (2018) Óvodás életkorú mozgássérült gyermekek fejlődési eredményei konduktív nevelés során. Különleges Bánásmód, 4 (3). pp. 55-69. ISSN 2498-5368

R

Rezessy-Szabó, Judit M. and Nguyen, Quang D. (2013) Preface to the special issue on food research activities of undergraduate students at different talent-cells of Faculty of Food Science, Corvinus University of Budapest. Acta Alimentaria, 42 (s1). I-I. ISSN 0139-3006

Rixer, Ádám (2015) Közigazgatás és szépirodalom. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás , 3 (3). pp. 49-72.

Rózsáné Czigány, Enikő and Vargáné Molnár, Márta (2013) A pszichopedagógia fejlődése a gyógypedagógiai tevékenységek rendszerében. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE, 41 . pp. 53-57. ISSN 0133-1108

S

Sasvári, Péter and Varannai, István and Urbanovics, Anna (2020) Interaktivitás növelése a tanórákon - A gamifikáció eszközeiről alkotott kép egyetemi hallgatók körében = Increasing interactivity at university lectures. The picture of gamification tools among university students. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 20 (3). pp. 53-70. ISSN 1587-8694

Schéder, Veronika (2015) Különleges bánásmód ló-asszisztált foglalkozásokon. Különleges Bánásmód, 1 (1). pp. 79-89. ISSN 2498-5368

Schéder, Veronika (2016) A beszédfeldolgozás és a jegyzetelési eljárások elméleti összefüggései. Különleges Bánásmód, 2 (1). pp. 7-15. ISSN 2498-5368

Seidl-Péch, Olívia and Mány, Dániel (2020) Doktori disszertáció műhelyvitája a távolléti oktatásban. In: Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben. Department of Translation and Interpreting of ELTE University, Budapest, pp. 155-160. ISBN 9789634892885

Szabó, Diána (2015) Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás a résztvevők oldaláról. ISKOLAKULTÚRA, 25 (5-6). pp. 74-92. ISSN 1215-5233

Szabó, Edina (2015) A dinamikus szenzoros integrációs terápia (dszit) a verbális kommunikációs zavarok rehabilitációjában. Különleges Bánásmód, 1 (2). pp. 71-80. ISSN 2498-5368

Szabó, Ildikó and Lipóczi-Csabai, Sarolta (2015) Teaching and Learning Foreign Languages with Interactive Methods. GRADUS, 2 (1). pp. 81-91. ISSN 2064-8014

Szabó, Szilvia (2015) Helyzetjelentés a hazai közszolgálatról - Az emberierőforrás-fejlesztés helye és szerepe az integrált stratégiai alapú emberierőforrás közszolgálati rendszermodelljében. HADTUDOMÁNY (ONLINE), 25. pp. 20-29. ISSN 1588-0605

Szabó, Ágnes (2016) Hallássérült középiskolások szóértésének vizsgálata. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 34-44. ISSN 2060-0623

Szalay, Kristóf (2016) Nyelvtanulás karikatúrákkal és képregényekkel. Különleges Bánásmód, 2 (1). pp. 73-85. ISSN 2498-5368

Szauer, Csilla and Galambos, Katalin and Papp, Gabriella Erzsébet (2016) Pályaorientáció és életpálya-tervezés sajátos nevelési igényű fiatalok számára a hazai képzési gyakorlatban. ISKOLAKULTÚRA, 26 (5). pp. 17-24. ISSN 1215-5233

Szekeres, Ágota and Horváth, Endre (2015) Enyhe intellektuális képességzavarban érintett tanulókat integráló közösségek utánkövetéses vizsgálata. In: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2015. 05. 28-30., Eger, Magyarország.

Szekeresné Herbai, Erika and Szekeres, Ágota (2016) Enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket integráló „jó” és „rossz” közösségek összehasonlítása. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE (3). pp. 149-167. ISSN 0133-1108

Szijártó, Imre (2005) Kisebbségi felsőoktatás a magyar nyelvterület peremén. In: Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Új Mandátum Kiadó, Budapest, pp. 38-61. ISBN 963-9494-60-7

Szimkovics, Tamás (2016) Online kurzuskészítés oktatásának elméleti és gyakorlati kérdései a pedagógusképzésben. In: A pedagógusképzés XXI. századi perspektívái. Babes-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet; Doceo Egyesület, Kolozsvár, pp. 1-7. ISBN 978-973-0-23076-5

Széplaki, Valéria (2004) Transnational Curriculum for Tomorrow's Lawyers, Curricular Approaches: Business Law. In: Conference on Educating Lawyers for Transnational Challenges, May 26-29, 2004, Oahu,Hawaii, USA.

Sütő, Zsuzsanna (2015) Teacher education students in minority and majority education. In: Professional Calling in Higher Education. Új Mandátum, Nagyvárad, pp. 76-85. ISBN 9789631234015

T

Taskovics, Okszana (2018) Facebook és a barátai: miért érdemes kihasználni a közösségi média adta lehetőségeket a nyelvoktatásban. In: Szláv Metodika I. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 155-169. ISBN 9789634891710

Tatminingsih, Sri (2019) Coloured Stick: Teaching with a comprehensive game for improving children’s social-emotional ability in kindergarden = Óvodás korú gyermekek szocio-emocionális képességeinek átfogó fejlesztése a Coloured Stick/ színes rudak nevű játék segítségével. Különleges Bánásmód, 5 (1). pp. 59-65. ISSN 2498-5368

Thékes, István (2015) Angol, mint idegennyelvi szótudás mérése egy diagnosztikus komplex online teszttel fiatal nyelvtanulók körében. ISKOLAKULTÚRA, 25 (12). pp. 28-56. ISSN 1215-5233

Tomasz, Gábor (2017) Erősödő egyházi jelenlét az oktatásban. EDUCATIO, 26 (1). pp. 94-112. ISSN 1216-3384

Tóth, Ágnes (2015) A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az ’50-es évek első felében. ISKOLAKULTÚRA, 25 (9). pp. 75-89. ISSN 1215-5233

Tóth, Ágnes (2015) A német nemzetiségi oktatás újjászervezése Magyarországon (1950-1952). LEVÉLTÁRI SZEMLE, 65 (1). pp. 29-43. ISSN 0457-6047

U

Urbanik, Tímea (2020) Az óvodáskori olvasóvá nevelés kommunikációs módjai. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 196-210. ISBN 9789633067550

Urkom, Aleksander (2017) Učenje stranog jezika u digitalnom dobu. In: Nexus Linguarum : Köszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 343-352. ISBN 978-963-284-859-4

V

Varga, Imre (2015) Hatos Gyula könyve az értelmi akadályozottsággal élők életkilátásáról és életkíséréséről. Különleges Bánásmód, 1 (1). pp. 101-102. ISSN 2498-5368

Varga, Erika and Boda, Helga and Bárdos, Kinga Ilona (2016) The reassessment of personal competencies in human resources management and in business-oriented higher education. Studia Mundi – Economica, 3 (1). pp. 167-182. ISSN 2415-9395

Varga, Eszter (2019) Az artikulációs terápia értelmezése az IPOO-modell alapján. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 1 (2). pp. 71-75. ISSN 2676-8771

Varga, Eszter (2018) Az augmentatív és alternatív kommunikáció megjelenése az értelmileg akadályozott gyermekeket ellátó óvodákban. Különleges Bánásmód, 4 (1). pp. 35-44. ISSN 2498-5368

Varga, Gréta (2015) Játékkal a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért (recenzió). Különleges Bánásmód, 1 (3). pp. 81-86. ISSN 2498-5368

Varga, Imre (2015) Náray-Szabó Sándor reformtevékenysége és hatása a szegedi és a debreceni gyógypedagógiai intézetekre. Különleges Bánásmód, 1 (1). pp. 7-24. ISSN 2498-5368

Varga-Csikász, Csenge (2020) Mező Ferenc és Mező Katalin könyve a kreativitás azonosításáról és fejlesztési lehetőségeiről (recenzió). OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (2). pp. 105-107. ISSN 2676-8771

Vargáné Molnár, Márta and Guld, Beáta (2015) Krónikus vesebeteg gyermekek és fiatalok neurokognitív funkciói. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE. ISSN 0133-1108 (In Press)

Vastagh, Zoltán (2019) Nem-kognitív készségek fejlesztését célzó közösségi szemléletű szociális programok hatásvizsgálatának mérőeszközei. ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 30 (1). pp. 42-66. ISSN 0865-0810

Veress, József László (2016) Az E-learning és az internetes távoktatásban rejlő lehetőségek – fókuszban a fejlesztések sikerességi tényezői = E-Learning and Inherent Possibilities in Distant Learning: Focusing on Success Factors of the Developments. E-CONOM, 5 (1). pp. 51-64. ISSN 2063-644X

Viakter, Olga and D. Molnár, Éva (2017) A többségi általános iskolákban működő speciális oktatással kapcsolatos pedagógustapasztalatok-, attitűdök Vajdaságban. Iskolakultúra. pp. 1-13. ISSN 1215-5233 (In Press)

Vidákovich, Tibor and Habók, Anita (2019) Integration and ICT Tools in the Education of SEN Students in Hungary. In: TELESEICT. Guide of Good Practices. Wolters Kluwer, pp. 89-100. ISBN 978-84-15651-83-3 (print); 978-84-15651-86-4

Z

Zolnai, Erika and Balogh, Erzsébet and Barnucz, Nóra and Fónai, Mihály and Hüse, Lajos (2016) Lehetőség, kihívás vagy akadály? A közoktatás integrációs feladatai - nemzetközi kitekintés és magyarországi helyzetkép. Különleges Bánásmód, 2 (2). pp. 5-21. ISSN 2498-5368

Zsolnai, Anikó and Lesznyák, Márta (2009) Az érzelmi és a szociális kompetencia fejlődése óvodáskorban = The development of social and emotional competence in preschool children. Project Report. OTKA.

Á

Ásványi, Katalin and Kiss, Dominika (2019) A CSR KURZUS HATÁSA A HALLGATÓK ATTITŰDJÉRE = THE IMPACT OF CSR COURSE TO THE ATTITUDE OF STUDENTS. Studia Mundi – Economica, 6 (2). pp. 3-14. ISSN 2415-9395

This list was generated on Wed Feb 24 23:24:54 2021 CET.