REAL

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GR Folklore / etnológia, folklór, kulturális antropológia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | Č | К
Number of items at this level: 1132.

A

A. Gergely, András (2022) Elbeszélt etnicitás II. : Kisebbség, szakralitás, mondavilág, képiség. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (3). pp. 249-269. ISSN 0865-557X

A. Gergely, András (2019) Fenntartó találkozások, avagy kultúrák emberi interakciók között. TABULA : A NÉPRAJZI MÚZEUM ONLINE FOLYÓIRATA, 20 (1-2). pp. 1-5. ISSN 2064-7190

A. Gergely, András (2020) Kultúrák, közösségek, találkozások. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG, 11 (1). pp. 101-111. ISSN 0133-2597

A. Gergely, András (2012) Munkáshős – munkásfilm – munkásantropológia : Avagy a „hős” mítosza és hőspolitika, víziók a kollektív emlékezet testcseleiből. REPLIKA (80). pp. 91-102. ISSN 0865-8188

A. Gergely, András (2013) A vallásnéprajz új teresedései. Tér és Társadalom, 27 (3). pp. 150-158. ISSN 0237-7683

Abeku Essel, Emmanuel (2018) The Role of Taboos in African Governance Systems. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6). pp. 372-386. ISSN 1786-6553

Acsády, Judit (2023) Lányok, asszonyok Szlovákiában és Magyarországon (1955–1989). Ahogy két etnológus nő látta / Dievčatá, ženy na Slovensku a v Maďarsku (1955–1989). Očami dvoch etnologičiek [Girls and Women in Slovakia and Hungary (1955–1989): Through the Eyes of Two Female Ethnologists]. By Marta Botiková and Zita Deáky.: Budapest: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities, 2022. 339 pp. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (1). pp. 251-258. ISSN 2786-0930

Al Obeidyine, Jana (2015) Social agency inventing the nation: The case of Rahbani Brothers, Abdel Halim Caracalla & the Lebanese folk dance. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 61-67. ISSN 1216-9803

Alabán, Péter (2023) Kert és telek az átmeneti térben : Zártkert Magyarország - Átmeneti terek a nagyvárosok peremén. COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE, 33 (245). pp. 105-112. ISSN 1215-315X

Ament-Kovács, Bence (2017) Családtörténet néprajzi megközelítésből: Egy magyarországi német kovács kisiparoscsalád státusátörökítésének öt fejezete. AKuFF Hírmondó (35). pp. 34-60.

Ament-Kovács, Bence (2017) Eine Familiengeschichte aus volkskundlicher Sicht: Statusvererbung einer ungarndeutschen Schmied-Kleinhandwerkerfamilie in fünf Kapiteln. AKuFF Bote, 13 (35). pp. 34-63.

Ament-Kovács, Bence (2018) Kéz-Mű-Remek : Nemzeti Szalon, 2018. Népművészet. HONISMERET, 46 (5). pp. 34-35. ISSN 0324-7627

Ament-Kovács, Bence (2018) „So viele Menschen werden bleiben, die unter einem Baum Platz haben...”: Die historische, ethopraphische, komparative und motivische Untersuchung eines deutschsprachigen Sibyllen-Buches in der ungraischen und ungrandeutschen Folklore. In: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. ELTE Germanisztikai Intézet; Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp. 81-138.

Andor, Anna Klára (2020) "Gyöngyösbokréta" (1931–1948): An Interwar Folk-Cultural Movement That Influenced Identity Construction and Heritage Preservation. Pro&Contra, 4 (2). pp. 5-28. ISSN 2630-8916

Andrásfalvy, Bertalan (1988) Néphagyomány és önkormányzat. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 77-82. ISSN 0237-7683

Apatóczky, Ákos Bertalan (2021) Ethnonyms along the Silk Road as Recorded in the Sino-Mongol Bilingual Sources. In: Ancient Texts and Languages of Ethnic Groups along the Silk Road. Reihe der Universitätsdrucke . Universitätsverlag Göttingen, Göttingen, pp. 45-63. ISBN 978-3-86395-489-5

Arjun, R. and Jadhav, Shreekanth (2014) Labour, industry and production in megalithic period (South Indian Iron Age): Nomadic, semi settled group or settled group? Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 417-427. ISSN 1216-9803

Awuah, Eric Baffour (2015) A study of amateur groups’ re-interpretation of traditional dances in Ghana: Role on continuity and safeguarding. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 53-60. ISSN 1216-9803

Azzarelli, Sara (2015) Dancing across gender boundaries. An exploration on the process of gender identity construction through the Indian classical dance Bharatanatyam. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 77-84. ISSN 1216-9803

B

Babai, Dániel (2017) “If You Got a Forest, You Got Gold.” The Joys and Woes of Forest Use in Gyimes (Eastern Carpathians, Romania). ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 62 (1). pp. 163-186. ISSN 1216-9803

Babai, Dániel and Molnár, Zsolt (2023) „Hogy hamarább bépástosodjon…” A gyepgazdálkodás jelentősége egy társadalmi-ökológiai rendszer működtetésében = “So that the grass would grow more quickly...” The importance of grassland management in the operation of a socio-ecological system. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 335-358. ISSN 1787-9396

Babai, Dániel and Ulicsni, Viktor and Avar, Ákos (2017) Conflicts of Economic and Cultural Origin between Farmers and Wild Animal Species in the Carpathian basin – an Ethnozoological Approach. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 62 (1). pp. 187-206. ISSN 1216-9803

Bajnóczi, Bernadett and May, Zoltán and Ridovics, Anna and Szabó, Máté and Nagy, Géza and Tóth, Mária (2015) The tin content of the blue-glazed Hutterite and haban ceramics — Implications for the production technology based on results of the handheld XRF and electron microprobe analyses. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 517-534. ISSN 1216-9803

Bajnóczi, Bernadett and Nagy, Géza and May, Zoltán and Tóth, Mária (2011) Adalékok a szászkézdi kerámiák készítési technikájához anyagvizsgálatok alapján. NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ, 93. pp. 95-109. ISSN 0077-6599

Bajzek, Marija (2019) Sožitje narodov, jezikov, kultur in konfesij v Prekmurju in Porabju. In: Szláv kulturális örökségeink: Nyelv, folklór, irodalom : Tanulmánykötet a Bolgár Kulturális Fórum alapításának 20. évfordulójára. Bolgár Kulturális Fórum; ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 9-19. ISBN 978-615-00-7021-6

Bakonyiné Kovács, Bea (2022) Bellosics Bálint a pedagógus és intézetigazgató. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (4). pp. 141-152. ISSN 2064-1060

Bakos, Áron (2017) Beavatás a communitas fogalmába. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 13 (2). pp. 138-139. ISSN 1786-4062

Bakos, Áron (2016) Előszó Franz Boas Brit Columbia indiánjai című közleményéhez. ORPHEUS NOSTER : A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ESZME-, VALLÁS- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 8 (4). pp. 98-101. ISSN 2061-456X

Bakos, Áron (2017) „Hol új formába öntik a világot.” Halmágyi Ferenc katonakönyve és levelei (1914-1915). In: Örökség, archívum és reprezentáció. Kriza Könyvek . Kriza János Ethnographic Society, Kolozsvár, pp. 79-108. ISBN 9789738439894

Bakos, Áron (2016) Liminality and the Modern: Living Through the In-Between. By Bjørn Thomassen. Farnham, Surrey; Burlington, Vermont: Ashgate, 2014, 263. Hardcover. ISBN 978-1-4094-6080-0. CONFLICT AND SOCIETY : ADVANCES IN RESEARCH, 2 (1). pp. 222-224. ISSN 2164-4543 (print); 2164-4551 (online)

Bakos, Áron (2022) Név nélkül: az anonimizálás kérdései az etnográfiai kutatásban. ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 84 (2). pp. 167-174. ISSN 1453-0961 (nyomtatott); 2668-4608 (elektronikus)

Bakos, Áron (2018) Tudománytörténeti vázlat a katonaság néprajzi kutatásához. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 26. : Korszakok, életművek, események és eredmények az erdélyi néprajzkutatásban. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 271-313.

Bakos, Áron (2015) A kultúra fogalma Franz Boas munkásságában. ERDÉLYI MÚZEUM, 77 (2). pp. 128-138. ISSN 1453-0961

Bakos, Áron and Foster, Hannah (2020) Then We Think to Ourselves, What a Genderful World : An Exhibition Review. THEORY AND PRACTICE : THE EMERGING MUSEUM PROFESSIONALS JOURNAL, 3. pp. 1-15. ISSN 2638-4159

Bakos, Áron and Foster, Hannah Daisy (2022) Gyűjtés a koronavírus idején. Módszertani és muzeológiai reflexiók egy tematikus múzeumi gyűjtőkampányra. In: Járvány - lét - helyzetek : A COVID-19 világjárvány hatása a mindennapokra és a társadalomkutatásra. Kriza János Néprajzi Társaság; Néprajzi Múzeum, Kolozsvár; Budapest, pp. 189-203.

Bakos, Áron and Fuksz, Márta and Hajdu, Ágnes and Móser, Tamás (2018) A tereptől a néprajzi muzeológiáig : Reflexiók a néprajzos muzeológusok éves továbbképzéséről. TABULA : A NÉPRAJZI MÚZEUM ONLINE FOLYÓIRATA, 19 (1-2). pp. 1-7. ISSN 2064-7190

Bakó, Boglárka (2014) The bathing of the “dirty”: A forgotten forced bathing in Hungary. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 191-210. ISSN 1216-9803

Balatonyi, Judit (2023) Reziliencia és rítus : A pandémia alatti házasságkötések és kapcsolatvégi rítusok / válások esetei = Resilience and Rite : Cases of marriage and end-ofrelationship rites / divorces during the pandemic. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 265-288. ISSN 1787-9396

Balatonyi, Judit (2017) A gyimesi lakodalmak. Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából (5). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 9789634560081

Bali, János (2012) Az "ősmagyar" mítosz a premodernitástól a posztmodernitásig. REPLIKA (80). pp. 137-151. ISSN 0865-8188

Balizs, Dániel and Somogyi, Kitti (2024) Suburbanization in Multi-ethnic Area – Conflicts and Local Strategies. MODERN GEOGRÁFIA, 19 (3). pp. 117-138. ISSN 2062-1655

Balla, Gabriella (2015) Brief collection history of the Haban ceramics in the museum of applied arts in the light of Haban research. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 289-304. ISSN 1216-9803

Balogh, Balázs (2017) Передумови, можливості на перспективи досліджень сучасності: міркування щодо діяльності і планів Інституту етнографічних досліджень Угорської академії наук). In: СУЧАСНА УГОРСЬКА ЕТНОЛОГІЯ: ОСЕРЕДКИ, НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПЕРСОНАЛІЇ. Institut Mistetstvoznavstva, Folkloristiki ta Etnolohii im. M. T.Rilskoho, Kijev, pp. 211-220. ISBN 978-966-02-8188-2

Balogh, Balázs (2017) "Appointment" és spontán terepszituáció – Néprajzi terepmunka amerikai iparvárosok és bányatelepek magyar közösségeiben. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXIV.. pp. 301-324. ISSN 1787-9396

Balogh, Balázs (2017) Egy népzenei kutatás társadalomnéprajzi vonatkozásai [Pávai István: A Sóvidék népzenéje/The Folk Music of Sóvidék. Budapest: Hagyományok Háza – MTA BTK Zenetudományi Intézet. 2016.]. ETHNOGRAPHIA, 128 (1). pp. 111-114. ISSN 0014-1798

Balogh, Balázs (2015) A kivándorlók „apoteózisa” - Festmény az amerikai magyar emigránsokról egy midwesti iparváros közkönyvtárában. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 393-414. ISSN 1787-9396

Balogh, Balázs (2017) A magyar bevándorlók néprajzi kutatása amerikai archívumokban. In: Örökség, archívum és reprezentáció. Kriza Könyvek (40). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 29-40. ISBN 978-973-8439-89-4

Balogh, Balázs (2017) A néprajzi terepmunka kérdései. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXIV.. pp. 9-12. ISSN 1787-9396

Balogh, Balázs (2023) A román hatalmi nyomással szembeni ellenállóképesség a két világháború között Kalotaszegen = Resistance to Romanian pressures in Kalotaszeg between the two world wars. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 123-152. ISSN 1787-9396

Balogh, Balázs and Cseh, Fruzsina (2023) Reckoning and Framing Current Status and Future Prospects of Hungarian Ethnography in the 21st Century = A magyar néprajztudomány helyzete és jövője nemzetközi perspektívába helyezve. MAGYAR TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA, 184 (9). pp. 1198-1200. ISSN 0025-0325 (nyomtatott); 1588-1245 (elektronikus)

Balogh, Balázs and Fülemile, Ágnes (2021) Történeti idő és jelenlét Kalotaszegen : Fejezetek a társadalom, tájszerkezet és identitás változásairól. Életmód és tradíció (18). Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-253-7

Balogh, Piroska and Fórizs, Gergely (2020) Zur Einleitung : Angewandte anthropologische Ästhetik – die Perspektive des Sowohl-als-auch. In: Angewandte anthropologische Ästhetik. Konzepte und Praktiken 1700–1900 = Applied Anthropological Aesthetics. Concepts and Practices 1700–1900. Bochumer Quellen und Forschungen zum 18. Jahrhundert (11). Wehrhahn Verlag, Hannover, pp. 7-11. ISBN 978-3-86525-822-9

Balogh, Pál Géza (2023) „De hát most jött egy olyan helyzet, amire senki nem számított…” Külső válságok hatása magyarországi sajtkészítők gazdasági gyakorlataira = ‟But now a situation arose that no one saw coming...” The impact of external crises on the economic practices of Hungarian cheese-makers. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 243-263. ISSN 1787-9396

Balogné Tóth, Katalin (2023) Van-e zsidó kulturális örökség a Selypi-medencében? Esettanulmány: Civilek az apci zsidó temető megmentéséért = Is There a Jewish Cultural Heritage in the Selyp Basin? A Case Study: Civilians for Saving the Jewish Cemetery in Apc. In: Örökségképzés, kulturális emlékezet, identitás. Néprajztudományi Könyvtár (1). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, Budapest, pp. 329-373. ISBN 978-963-567-069-7; 978-963-567-071-0

Balázs, Géza (2015) Netfolklór - intermedialitás és terjedés. REPLIKA (90-91). pp. 171-185. ISSN 0865-8188

Balázs, Géza (2022) A verbális művészet ősi műfajai : Egyszerű formák és ösztönös megnyilvánulások. URÁNIA: INTERDISZCIPLINÁRIS FOLYÓIRAT, 2 (1). pp. 6-26. ISSN 2786-3255 (Nyomtatott), 2939-5291 (Online)

Baranyiné Kóczy, Judit (2018) Kulturális metaforák és sémák a magyar népdalok FOLYÓ-reprezentációiban: 2. rész. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 320-329. ISSN 0025-0228

Baranyiné Kóczy, Judit (2021) A testrésznevek metaforikus kiterjesztésének kulturális varianciája. MAGYAR NYELV, 117 (3). pp. 257-277. ISSN 0025-0228

Barna, Gábor (2015) "Hegyet hágék, lőtőt lépék ...". VIGILIA, 2015 (4). pp. 308-309. ISSN 0042-6024

Barna, Gábor (2014) The Living Rosary Society as Frame and Form of the Marian Devotion. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 48-65.

Barna, Gábor (2014) National Feasts, Political Memorial Rites. In: Politics, Feasts, Festivals. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 36; A Vallási Kultúrakutatás Könyvei 4; Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year 9 (36;4;9). University of Szeged, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Szeged, pp. 72-80. ISBN 978-963-306-254-8

Barna, Gábor (2017) Rites, Feasts, Identity. Possible Questions and Answers on the Present-day Functions of Rites and Feasts. SLOVAK ETHNOLOGY / SLOVENSKY NÁRODOPIS, 65 (2). pp. 158-170. ISSN 1335-1303

Barna, Gábor (2022) A népi Mária-tisztelet. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA (Ksz.). pp. 24-28. ISSN 2786-3905

Barna, Gábor (2014) „… ti hitvány ékszerek, … ti fényes bűnjelek”. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 45; A vallási kultúrakutatás könyvei 14. (45;14). SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 121-140. ISBN 978-963-306-301-9

Bartha, Elek and Bődi, Erzsébet and Keményfi, Róbert and Nagy, Éva (2010) Etnikai és felekezeti kontaktzóna néprajzi vizsgálata Északkelet-Magyarországon = Ethnographic research of the ethnic and religion contact zone in North-East - Hungary. Project Report. OTKA.

Bartha, Júlia (2006) Az emberélet fordulóihoz fűződő szokások a kisázsiai törököknél = Turkish customs attached to important civil events of everyday life in Asia Minor. Project Report. OTKA.

Bartók, György (1929) A kultúrfilozófia néhány alapkérdéséről. Athenaeum : philosophiai és államtudományi folyóirat, 15 (3-4). pp. 148-152.

Baski, Imre (2019) Folklór szövegből szótár. Kérdések és megoldások Kúnos Ignác tatár gyűjtésének közzététele kapcsán = From folklore text to dictionary. Questions and solutions related to the publication of the Tatar material from Ignác Kúnos’ collection. KELETKUTATÁS (ősz). pp. 97-121. ISSN 0133-4778

Bednanics, Gábor (2017) "Itt a jövő vasútat várja mind...": A szerkezettől a tárgyon át a hálózatig. In: Szemed a pályán legyen!: Mozdonyfüstös néprajz. Talpfák (2). Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, pp. 123-135. ISBN 9786155597039

Bednárik, János (2015) Egy virágszőnyeg képei - A budakeszi úrnapi dekoráció néprajzi nézetben. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 331-370. ISSN 1787-9396

Bednárik, János (2017) Haasis, Lucas – Rieske, Constantin (Hg.): Historische Praxeologie. Dimensionen vergangenen Handelns. Ferdinand Schöning, Paderborn, 2015. 243 p. ETHNOGRAPHIA, 128 (1). pp. 155-156. ISSN 0014-1798

Bednárik, János (2016) Miért és hogyan néprajz a történeti kutatás? Újabb német javaslatok a „történeti terep” elméletéhez és módszertanához. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXIII (191). p. 222. ISSN 1787-9396

Bednárik, János (2013) A budakeszi tumultus : Egy 19. századi helyi konfliktus elemzése. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 223-255.

Belhaj, Abdessamad (2017) Parallel ethics, guilty encounters: Islamic modesty in Hungary. In: THE ANTHROPOLOGY OF ENCOUNTERS. A TALÁLKOZÁSOK ANTROPOLÓGIÁJA. Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT), Budapest, pp. 206-219. ISBN 978-615-80336-5-7

Bellér-Hann, Ildikó (2020) Ujgur indentitásnarratívák Kínában a "reform és nyitás" időszakában. VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (4). pp. 559-579. ISSN 0083-6265

Benczes, Réka (2018) Nyelv és lélek. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 359-362. ISSN 0025-0228

Bene, Zsuzsanna and Oláhné Horváth, Borbála and Kneip, Antal and Balling, Péter (2022) Examination of skin-fermented natural wines. ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK, 68 (3). pp. 3973-3981. ISSN 0422-9576

Bene, Zsuzsanna and Oláhné Horváth, Borbála and Kneip, Antal and Balling, Péter (2022) Héjon erjesztett natúrborok vizsgálata. ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK, 68 (3). pp. 3964-3972. ISSN 0422-9576

Benedek, Katalin (2013) "Akárki nem tud mesét hallgatni". ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 69-113. ISSN 1787-9396

Beranek, Natasha (2014) Romani individuality? Ethnographic examples of distinctive social action within a local Czech Romani population. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 113-163. ISSN 1216-9803

Beres, Bence (2021) Hungarian Animation, Folklore, and The Soviet Government. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 35 (2). pp. 182-196. ISSN 0236-6568

Berkes, Tamás (2007) The Ideal of Folk Culture in the Literature of the Czech National Rebirth. In: History of the Literary Cultures of East-Central Europe III. John Benjamins Publishing Company, New York, Amsterdam, pp. 298-309.

Berta, Péter (2014) Intermediate trade, migration, and the politics of ethnicity. Economic strategies among Romanian Gabor Roma. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 43-67. ISSN 1216-9803

Berta, Péter (2014) Roma in Central and Eastern Europe: Ethnicising, performing, and commodifying social differences. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 1-2. ISSN 1216-9803

Biczó, Gábor (1994) Egy vita margójára. REPLIKA (15-16). pp. 181-187. ISSN 0865-8188

Biernaczky, Szilárd (2016) Investigating oral history. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (2). pp. 485-498. ISSN 1216-9803

Biernaczky, Szilárd (2020) Magyar László megismerésének útja itthon és külföldön = How László Magyar Became Known in Hungary and Abroad. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 214-229. ISSN 1786-6553

Birtalan, Ágnes and Sipos, János (2004) Talking to the Ongons. SHAMAN: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR SHAMANISTIC RESEARCH, 12 (1-2). pp. 25-62. ISSN 1216-7827

Biró, A. Zoltán (1994) Az esély esélyéről : avagy hogyan is lesz kulturális antropológia Kelet-Európában? REPLIKA (13-14). pp. 131-134. ISSN 0865-8188

Blažeka, Đuro and Blažeka, Mihaela (2023) Vulgarizmi i vulgarnosti u govoru preloga [Vulgar expressions and vulgarism in the speech of prelog]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (2). pp. 29-52. ISSN 2064-1060

Boas, Franz (2016) Brit Columbia indiánjai. ORPHEUS NOSTER : A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ESZME-, VALLÁS- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 8 (4). pp. 102-113. ISSN 2061-456X

Bodó, Csanád (2017) Magdolna Kovács - Petteri Laihonen - Hanna Snellman eds.,Culture, Language and Globalization among the Moldavian Csángós Today. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 96-100. ISSN 0025-0228

Bogdán, Péter (2019) Romák és akik a magyarországi kánonból kimaradtak: a lomák és a domák - Elena Marushiakova – Vesselin Popov: Gypsies in Central Asia and the Caucasus, Palgrave Macmillan, 2016. 142. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (2). pp. 347-355. ISSN 0865-557X

Bognár, Szabina (2017) Horváth Gergely Krisztián: Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében. ETHNOGRAPHIA, 128 (4). pp. 775-777. ISSN 0014-1798

Bognár, Szabina (2017) Labádi Lajos (szerk.): Kiss Bálint református lelkipásztor élete és munkássága (1772–1853). A Kiss Bálint Tudományos Emléknap előadásai. ETHNOGRAPHIA, 128 (3). pp. 561-563. ISSN 0014-1798

Bognár, Szabina (2023) „Sriću će vam donest, a nevolju odnest!” – „Szerencsét hoz nektek és a bajt elviszi!” A horvátkimlei Borbála-járás szokása a 20–21. században = ‟Sriću će vam donest, a nevolju odnest!” – ‟It will bring you good luck and take away bad luck!” The custom of the Saint Barbara’s Day procession in Hrvatska Kemlja in the 20th-21st centuries. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 359-384. ISSN 1787-9396

Bondea, Vivien (2023) Egy lokális tánckultúra funkcióinak antropológiai értelmezése. TÁNCTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK. pp. 76-107. ISSN 0564-8335

Bondea, Vivien (2023) Relations of Dance Culture and Social Structure in a Moldavian Rural Community. REVISTA ARTA, 32 (2). pp. 66-71. ISSN 2345-1181

Borbély, Sándor (2022) Gazdasági adaptáció és egyéni boldogulási stratégiák egy szatmári sváb faluban a posztszocializmus éveiben. In: „A föld nem tud futni” : Rendszerváltás vidéken. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár; Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, pp. 693-735. ISBN 9786158131193

Borbély, Sándor (2021) „Hagyományos ökológiai tudás” és lokális tájhasználati praxisok egy kárpátaljai magyar faluban = “Traditional Ecological Knowledge” and Local Land Use Practices in a Hungarian Village in Transcarpathia. ETHNO-LORE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT NÉPRAJZTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE (38). pp. 315-350. ISSN 1787-9396

Borbély, Sándor (2017) Időtapasztalat a terepen. A történeti (historikus) megértés módszertani paradigmája a magyarországi néprajzi kutatásban. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXIV.. pp. 31-81. ISSN 1787-9396

Borbély, Sándor (2021) Női szövegvilágok, sorsok és mikroperspektívák. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 29 (2). pp. 309-318. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (elektronikus)

Borbély, Sándor (2019) A diszfunkcionális ukrán nemzetállam informális alapjai – glokális életvezetési stratégiák Kárpátalján a rendszerváltás után. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXVI. pp. 191-226. ISSN 1787-9396

Borbély, Sándor (2023) Örökségkonstrukció és időtapasztalat. A kulturális örökségteremtés néprajzi/etnográfiai megközelítései és hétköznapi társadalmi praxisai = Heritage Construction and Temporal Experience. Ethnographical Approaches and Everyday Social Practices of Cultural Heritage-Making. In: Örökségképzés, kulturális emlékezet, identitás. Néprajztudományi Könyvtár (1). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, Budapest, pp. 445-492. ISBN 978-963-567-069-7; 978-963-567-071-0

Borbély, Sándor and Ispán, Ágota Lídia (2019) Örökség, globalizáció és lokalitás. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXVI. pp. 9-24. ISSN 1787-9396

Boros, Bianka (2021) Ajándékozási kultúra és kulturális identitás. In: Az identitás, 16-17 Május 2019, Magyarország, Szeged. (In Press)

Boros, Lajos (2017) A közterek átalakulása és a turizmus. In: Turizmus és transzformáció. Turizmus Akadémia (8). Kodolányi János Főiskola; MTA CSFK Földrajztudományi Intézet; Magyar Földrajzi Társaság,, Orosháza; Budapest, pp. 131-149. ISBN 978-615-5075-38-4

Borsos, Balázs (2015) Az európai néprajzi atlaszok vizuális megjelenítéséről. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 497-522. ISSN 1787-9396

Borsos, Balázs (2015) Fejezetek egy magyar környezettörténethez [Horváth Gergely Krisztián (szerk.) Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig. Budapest: Balassi, 2014. 725 p.]. ETHNOGRAPHIA, 126 (3). pp. 509-515. ISSN 0014-1798

Borsos, Balázs (2013) Kulturregionen des ungarischen Sprachgebietes. Der Volkskunde Atlas von Ungarn und die Methode der Clusteranalyse. In: Jahrbuch für europäischen Ethnologie 8.: Ungarn. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn, pp. 1-39. ISBN 978-3-77866-6

Borsos, Balázs (2017) Sajátos-e Gyimes népi kultúrája, és ha igen, miért nem mutatkozik ez meg a Magyar Néprajzi Atlasz térképein? NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA, 26 (1-4). pp. 70-81. ISSN 1215-8097

Borsos, Balázs (2017) Sűrű leírás – operacionális modell – hipermediális elemzőkörnyezet. A magyarázat szerepe a néprajztudományban. In: Megértés és megértetés. A humán tudományok alapkérdései (1). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 76-95. ISBN 9789636938086

Borsos, Balázs (2016) Terepmunka tropikálban. Egyenlítői Kelet-Afrika néprajzi megismerése a 19. század második felében és egy ehhez készített útmutató. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXIII. pp. 247-258. ISSN 1787-9396

Budilová, Lenka and Jakoubek, Marek (2014) La méthode généalogique et son application pour réaliser une enquête dans une colonie tsigane. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 299-312. ISSN 1216-9803

Burdzik, Tomasz (2016) Indonezja — fotorelacja. Kultura-Historia-Globalizacja (19). pp. 185-191. ISSN 1898-7265

Burdzik, Tomasz (2015) Kawaii - estetyka made in Japan. Kultura Popularna (2(44)). pp. 156-165. ISSN 1644-8340

Byambaragchaa, Ganbold and Laszlovszky, József and Szilágyi, Zsolt (2020) Régészeti lelőhely – Szakrális tér : A népi vallásosság és a régészeti örökség kapcsolata a mai Mongóliában. MAGYAR RÉGÉSZET, 9 (3). pp. 32-42. ISSN 2416-0288

Bálint, Emese (2015) Migration and survival of the Hutterite Brethren in Central Europe. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 267-285. ISSN 1216-9803

Bálint, Emese (2015) Review [Katalog der hutterischen Handschriften und der Drucke aus hutterischem Besitz in Europa (eds.) RAUERT, Matthias H. – ROTHKEGEL, Martin. Quellen zur Geschichte der Täufer XVIII. Vols. 1–2. Gütersloher Verlag: Gütersloh, 2011, 1480 pp.]. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 535-536. ISSN 1216-9803

Bálizs, Beáta (2023) Fehér ruha, meszelt ház: A magyar trikolór középső színe a 19. századi paraszti kultúra kontextusában. JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 56. pp. 231-252. ISSN 0553-4429

Bálizs, Beáta (2016) "Fertelmes sárga szín": A sárga negatív megítélése a magyar kultúrában. In: A mívesség dicsérete: Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Plusz Könyvek, Budapest, pp. 103-111. ISBN 978-963-8257-10-9

Bálizs, Beáta (2016) "Színes" terepmunka. Egy hazai színkutató dilemmái. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXIII. pp. 103-129. ISSN 1787-9396

Bálizs, Beáta (2016) Szőke Anna (szerk.) Az identitás megnyilvánulási formái a 21. sz. kezdetén. Kulturális értékeink a Kárpát medencében. ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 318-319. ISSN 0014-1798

Bálizs, Beáta (2020) Veres róka, vörös bársony, piros rózsa : A piros/vörös a magyar nyelvben és kultúrában. Studia Ethnologica Hungarica (19). PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-414-706-0

Bálizs, Beáta (2016) A sárga és színtársai. A sárga-fekete, illetve a sárga-zöld jelentése. ERDÉLYI MÚZEUM, 78 (2). pp. 37-59. ISSN 1453-0961

Bárth, Dániel (2013) Alsópapság és népi kultúra. (Kutatási irányok, modellek és megközelítési lehetőségek). In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 9-42.

Bárth, Dániel (2010) Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon. Fontes ethnologiae Hungaricae (9). L'Harmattan; PTE BTK TKI Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, Pécs. ISBN 9789632362984

Bárth, Dániel (2023) Ecclesiastical remedies for the uncertainties of everyday life : Introduction. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (2). pp. 4-5. ISSN 2786-0930

Bárth, Dániel (2012) Historical Folkloristics in Hungary. The Past and The Future. Etnoszkóp (2/1.). pp. 22-34.

Bárth, Dániel (2013) Pater Rochus, der ungarische Gassner. Exorzismus, Volksfrömmigkeit und Katholische Aufklärung in Südungarn im Mitte des 18. Jahrhunderts. Jahrbuch für Europäische Ethnologie, 8. pp. 85-100. ISSN 1868-131X

Bárth, Dániel (2012) Történeti folklorisztika Magyarországon. Előzmények és távlatok. Etnoszkóp (2/1.). pp. 9-21.

Bárth, Dániel and Bárth, János (2009) Egyház és népszokás Erdélyben a XVII-XX. században, különös tekintettel a székely falvakra és szórványtelepülésekre = Church and folkways in Transylvania in the 17th-20th century, with special regard to Szekler villages and small farms. Project Report. OTKA.

Bárth, János (2019) Paptartás a kalocsai főegyházmegyében (1738‒1849). Folcloristica historica (1). MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978 963 508 906 2

Báti, Anikó (2013) Праздничное питание в наши дни в Венгрии: традиция и инновация = Az ünnepi táplálkozás ma Magyarországon: tradíció és innováció. In: Az Oroszországi etnorgáfusok és antropológusok 10. kongresszusa, 2013.07.02-2013.07.05., Moszkva, Oroszország.

Báti, Anikó (2012) Borsos Balázs-Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói 1-2., Budapest, Mérték, 2011. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 57 (1). pp. 206-208. ISSN 1216-9803

Báti, Anikó (2017) Borsos Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája. I-II. MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 2011. 563 p., 354. p.; Balázs Borsos: The Regional Structure of Hungarian Folk Culture. Waxmann, Münster – New York, 2017. 436. p. ETHNOGRAPHIA, 128 (4). pp. 744-746. ISSN 0014-1798

Báti, Anikó (2017) Borsos, Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája. I-II [The Regional Structure of Hungarian Folk Culture I-II]. 2011, Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet. 563, 354. ISBN: 978-963-567-049-9 Borsos, Balázs: The Regional Structure of Hungarian Folk Culture. 2017, Münster – New York: Waxmann. 436. ISBN: 978-3-8309-3443-1. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 62 (2). pp. 499-501. ISSN 1216-9803

Báti, Anikó (2014) Deáky Zita: „Jó kis fiúk és leánykák”. A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon. Budapest: Századvég, (2011), 504pp. Könyvismertetés. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 59 (2). pp. 482-485. ISSN 1216-9803

Báti, Anikó (2017) From Hernádszentandrás to BioSzentandrás. An Example of a Sustainable Bio-farm in Hungary. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 62 (2). pp. 277-295. ISSN 1216-9803

Báti, Anikó (2013) ‘Healthy’ and ‘Unhealthy’ food culture in contemporary Budapest. In: Challenges of 21st Century: Past, Present and Future of Medicine and Health Care in Post-Socialist World(s).: The 3rd Annual Health in Transition Conference, 2013.06.07-2013., Varsó, Lengyelország (University of Warsaw).

Báti, Anikó (2015) Nemzedékváltás a konyhában. Esettanulmány egy gasztro-blogger példáján. In: Családi kapcsolatok szokásrendszere konferencia, 2015.05.27-2015.05.28, Budapest, Magyarország.

Báti, Anikó (2014) Nyisztor Tinka: A moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiája. Kolozsvár : Kriza J. Néprajzi Társaság. 2013. ETHNOGRAPHIA, 3. pp. 485-487. ISSN 0014-1798

Báti, Anikó (2017) Organic Farm, Organic Food. Steps Towards a Sustainable Agriculture (with Hungarian and Slovenian Examples) – An Introduction to the thematic block. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 62 (2). pp. 269-275. ISSN 1216-9803

Báti, Anikó (2015) „Teri néni is megette, te sem fogsz belehalni” Iskola, művelődés, társadalom. In: A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2015. évi konferenciája, 2015.08.27-2015.08.29., Sárospatak ; Debrecen, Magyarország.

Báti, Anikó (2014) A cooking know-how: virtual and personal transmission of skills (A Hungarian example). In: Food and Internet. Book of Abstracts SIEF 20th International Ethnological Food Research conference, 2014.09.02-2014.09.06, Lodz.

Báti, Anikó (2015) A cooking know-how: virtual and personal transmission of skills (A Hungarian example). In: Food and Internet. SIEF 20th International Ethnological Food Research conference. Peter Lang Verlag, Lodz; Frankfurt, pp. 221-230.

Báti, Anikó (2022) A múlt emlékei a néprajzban = The Memory of the Past in Ethnography. MAGYAR TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA, 183 (8). pp. 1011-1019. ISSN 0025-0325 (nyomtatott); 1588-1245 (elektronikus)

Báti, Anikó (2012) Ételmegvonás: böjt, diéta, evészavar. In: Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi konferenciája: A test a társadalomban, 2013.08.22-2013.08.24, Sümeg.

Békési, Tímea and Varga, Sándor (2010) Kiáltott rigmusok egy erdélyi, mezőségi faluban. In: Hagyomány és korszerűség a néptánckutatásban. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 81-101. ISBN 9789638845146

Békési, Tímea and Varga, Sándor (2006) Táncszók használata egy mezőségi faluban. In: Teremtés : Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. PTE Néprajz - Kulturális Antropológiai Tanszék, L' Harmattan Kiadó.

Békési, Tímea and Varga, Sándor (2006) Táncszók használata egy mezőségi faluban. In: Teremtés. Studia Ethnologica Hungarica 7. . PTE Néprajz - Kulturális Antropológiai Tanszék, L' Harmattan Kiadó, Pécs ; Budapest, pp. 291-310. ISBN 963 734351 2

Béres, Judit (2021) Wedding Customs in Amdo, Eastern Tibet. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 13 (1). pp. 87-106. ISSN 2060-9655

Bíró, Ákos (2014) Jewish military chaplains in the Austro-Hungarian armed forces during World War I. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 397-406. ISSN 1216-9803

C

Centeri, Csaba and Gyulai, Ferenc and Penksza, Károly (2007) A világ természetvédelmének története 1913–1933 között (védett területek alapítása). TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 5 (1). pp. 5-11. ISSN 1589-4673

Chanta-Martin, Natasa (2015) Dance perspectives on drum language: A Yoruba example. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 9-15. ISSN 1216-9803

Cseh, Fruzsina (2017) Szabó Magdolna: Szalmakötő háziipar Erdélyban Magyar Néprajzi Társaság , Budapest 2015. 275 p. ETHNOGRAPHIA, 128 (1). pp. 166-168. ISSN 0014-1798

Cseh, Fruzsina (2016) Szani Zsolt: Etnopomológia – Népi gyümölcsészet a Palócföld nyugati határterületén. Alsópetény, Zöldutak Módszertani Egyesület. 2014. 136 p. ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 341-342. ISSN 0014-1798

Csepregi, Márta (2023) Az északi hanti énekes folklór metrikájának alapjai (a verssoron belüli szint) (1995). In: Tanulmányok az obi-ugor folklór köréből. Schmidt Éva Könyvtár (6.). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont; HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 191-218. ISBN 9789634163916

Csepregi, Márta (2023) Az északi obi-ugorok jelenkori folklórjának problémái (1984). In: Tanulmányok az obi-ugor folklór köréből. Schmidt Éva Könyvtár (6.). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont; HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 81-92. ISBN 9789634163916

Csepregi, Márta (2011) Kerezsi Ágnes: Obi-ugor viseletek (Ob-ugrian costum). FINNUGOR VILÁG, 16 (1). pp. 32-33. ISSN 1416-776X

Csepregi, Márta (2010) Prichastnye oboroty so slovom TAHI v hantyjskom jazyke [Причастные обороты со словом ТАХИ в хантыйском языке]. In: Uralistics from Hungary (Уралистика из Венгрии). Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, pp. 10-18. ISBN 9789633080184

Csepregi, Márta (2023) Schmidt Éva folklorisztikai munkássága. In: Tanulmányok az obi-ugor folklór köréből. Schmidt Éva Könyvtár (6.). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont; HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 7-13. ISBN 978-963-416-391-6

Csepregi, Márta (2011) Szurguti hanti folklór szövegek. Budapesti Finnugor Füzetek (22). ELTE BTK Finnugor Tanszék, Budapest. ISBN 9789632842189

Csepregi, Márta (2023) Szüzsétípusok és az énekelt mese műfajának funkciója az északi hanti folklórban. In: Tanulmányok az obi-ugor folklór köréből. Schmidt Éva Könyvtár (6.). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont; HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 155-163. ISBN 9789634163916

Csepregi, Márta (2011) Vostochno-hantyjskie teksty s konca XIX veka [Восточно-хантыйские тексты с конца XIX века]. In: Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum Piliscsaba 9–14. VIII. 2010. Pars IV.: Dissertationes sectiorum: Linguistica. Reguly Társaság, Budapest, pp. 53-60. ISBN 9789638895448

Csepregi, Márta (2008) A jávorszarvas mítosz az obi-ugor folklórban. In: Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok . ELTE BTK Finnugor Tanszék; Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, Budapest, pp. 81-94. ISBN 9789634639633

Csepregi, Márta and Kajukova, Ljudmila (2011) Szellemekkel teli nagy lábaskamra : Adalékok a keleti hanti medveműnyelvhez. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 18. pp. 43-59. ISSN 0239-1953

Csepregi, Márta and Onina, Sofia (2011) Observations of Khanty Identity: the Synya and Surgut Khanty. In: Ethnic and Linguistic Context of Identity. Uralica Helsingiensia (5). Finno-Ugrian Society, Helsinki, pp. 341-358. ISBN 9789525667288

Cserbák, András (1991) Bericht über die ungarische volkskundliche Bibliographie mit einem geschichtlichen Rückblick. In: Internationale und nationale volkskundliche Bibliographien. Buchreiche der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde (9). Selbstverlag des Vereins für Volkskunde, Wien, pp. 51-56. ISBN 3-900358-06-0

Cserbák, András (1985) Esküvői- és halotti koronák : adalékok a művelődéstörténeti háttérhez. In: Artes populares : a Folklore Tanszék évkönyve. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 55-106.

Cserbák, András (1998) Népi vallásosság : komplementer vallásosság = Folk religion : complementer religion. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei. Szegedi vallási néprajzi könyvtár (1). [JATE] Néprajzi Tansz. Budapest M. Néprajzi Társ., Szeged, pp. 37-46. ISBN 963-482-315-7

Cserbák, András and Gáborján, Alice (1990) XVIII. századi magyarországi parasztábrázolások és viselettörténeti tanulságaik = Graphic representations of peasants in 18th-century Hungary and their lessons for the history of clothing. ETHNOGRAPHIA, 101 (1). pp. 51-74. ISSN 0014-1798

Cseri, Miklós and Balassa M., Iván (2006) Magyar Népi Építészeti Archívum = Archives of Hungarian Folk Architecture. Project Report. OTKA.

Csernicskó, István (2012) Языковая политика Украины как фактор этнолингвистических кофликтов. In: Individualna in kolektivna dvojezicnost. Filozofski fakultet, Ljubljana, pp. 62-72. ISBN 978-961-237-557-7

Csernicskó, István (1997) A kárpátaljai magyarság hazaképe (Három szociológiai felmérés és egy interjúkötet tükrében). PANSIP, V (3). pp. 4-9.

Csiha, Tünde Noémi (2023) "Grandpa, I want to be adult!"- The significance of Karaba's kiss or threefold revelation of puberty rite in Kirikou and the Sorceress. In: Fejezetek a neveléstudomány és a nőtörténet köréből. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 119-124. ISBN 9789633345030

Csobó, Péter György (2011) Il castrato : A testcsonkítás genderalapú, zenetörténeti és médiaelméleti aspektusairól. REPLIKA (77). pp. 175-188. ISSN 0865-8188

Csonka-Takács, Eszter (2016) Intangible cultural heritage communities in the network of the Skanzen Hungarian Open Air Museum. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (2). pp. 431-439. ISSN 1216-9803

Csurgó, Bernadett and Jánosi, Csongor and Juhász, Katalin and Sirutavičius, Vladas and Pintilescu, Corneliu (2018) Folklore Revivalism and Ethnography: Alternatives to Everyday Culture. In: The Handbook of COURAGE. Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 573-601. ISBN 9789634161424

Császi, Lajos (2020) The Rituals of Popular Media: Gossip and Scandal. TABULA (1998-2011), 21 (1-2). ISSN 1419-3310

Csík, Zsófia and Eck, Júlia (2022) Drámajátékok a néptánc tanórán. TÁNC ÉS NEVELÉS = DANCE AND EDUCATION, 3 (1). pp. 103-124. ISSN 2732-1002

Csíki, Tamás (2018) Eltűnt falusi világok. A 20. századi paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben. Specimina Ethnographica . L'Harmattan; Debreceni Egyetem, Néprajzi Tanszék, Budapest. ISBN 9789634143789

Csíki, Tamás and Juhász, Katalin and Máté, Zsuzsanna and Farkas, Judit and Báti, Anikó and Iancu, Laura and Kovács, Orsolya and Varga, Sándor (2014) Reviews. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 473-491. ISSN 1216-9803

Csörsz, Rumen István (2017) Arany János dalgyűjteménye és a debreceni kollégium. In: Arany János és a korabeli magyar művelődéstörténet. Universitas. (Submitted)

Csörsz Rumen, István (2017) „népdalunk után indulva…”. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 19 (6). pp. 181-197. ISSN 1419-4082

D

Dabóczi, Dénes (2015) Haban ceramics in the collections of the Savaria Museum. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 323-336. ISSN 1216-9803

Dallos, Edina (2020) Napevő, holdfaló : A volgai törökség hiedelemlényei. Magyar Őstörténeti Könyvtár (33). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-456-067-8

Demeter, Gábor (2023) Az oszmánok és a muszlimok megítélése a bolgárok között a 19. században. A mai sztereotípiák és előítéletek gyökerei. VILÁGTÖRTÉNET, 13(45) (3). pp. 409-429. ISSN 0083-6265

Deák, Balázs and Török, Péter and Tóthmérész, Béla and Radócz, Szilvia and Lukács, Katalin and Valkó, Orsolya (2019) A közép-tiszavidéki halmok flórakutatásának új eredményei. KITAIBELIA, 24 (1). pp. 94-105. ISSN 1219-9672 (print), 2064-4507 (online)

Deák, Éva (2016) Nemesi és katonai férfiviseletek a 17. századból. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Plusz Könyvek, Budapest, pp. 63-71.

Deák, Éva (2015) Népviseletek a 17–18. századi Erdélyben a viseletsorozatok tükrében. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 145-180. ISSN 1787-9396

Dobossy, László (1965) Egy cseh népkönyv sorsa a magyar folklórban és a magyar irodalomban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-4). pp. 267-279.

Dominkovits, Péter and D. Szakács, Anita (2017) Adalékok és források a soproni evangélikus városvezető és szellemi elit 17–18. századi társadalomtörténeti kutatásokhoz. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Domokos, Mariann (2018) Arany László népmeséi a 19. századi magyar olvasókönyvekben = The folktales of László Arany in Hungarian school textbooks in the 19th century. ETHNOGRAPHIA, 129 (4). pp. 639-653. ISSN 0014-1798

Domokos, Mariann (2013) Az elektronikus folklór gyűjtéséről. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 292-320. ISSN 1787-9396

Domokos, Mariann (2015) Biczó Gábor: Mese és társadalom. Ámi Lajos, egy cigány mesemondó élete és műve. /Tales and Society. The Life and Work of Gypsy Storyteller Lajos Ámi. Didakt, Debrecen, 2014. 428 p. / Fabula aeterna II./. ETHNOGRAPHIA, 126 (3). pp. 527-529. ISSN 0014-1798

Domokos, Mariann (2019) Gaal György mesegyűjteménye és a populáris olvasmányok. ETHNOGRAPHIA, 130 (3). ISSN 0014-1798

Domokos, Mariann (2017) ’If You Come to Hungary…’ Folklore, Digital Media and European Migrant/Refigee Crisis. In: Race and Ethnicity in Digital Culture: Our Changing Traditions, Impressions, and Expressions in a Mediated World. II. ABC CLIO, Prachatice, pp. 329-352. ISBN 9781440840623

Domokos, Mariann (2013) Jókai Mór népmeséinek helye a magyar mesekutatás történetében. In: Jókai & Jókai: Tanulmányok. L'Harmattan - Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, pp. 117-164. ISBN 978-963-236-693-7

Domokos, Mariann (2015) Mese és filológia - Fejezetek a magyar népmeseszövegek gyűjtésének és kiadásának 19. századi történetéből. Néprajzi Tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9669 5

Domokos, Mariann (2018) Népmesék, könyvmesék és ponyvamesék a 19. századi magyar nyelvű írásbeliségben. In: Az "igazságos" mesék. A népmese napja. XIV. Országos népmese-konferencia, 2018.09.28-2018.09.29, Budapest.

Domokos, Mariann (2017) Olvasástörténet és folklorisztika. Közelítések a ponyvamesék 19. századi paraszti recepciójához. In: Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 463-478. ISBN 978-963-89463-5-5

Domokos, Mariann (2014) Parallels between the folklore collecting methods of the 19th and 21st century. In: The Informant in Folklore Studies. 4th International Conference of Young Folklorists, 2014.07.05-2014.07.07, Vilnius.

Domokos, Mariann (2013) Presidential jokes: folkloristic aspects of the Hungarian scandal. In: The 16th Congress of the International Society for Folk Narrative Research. Folk Narrative in the Modern World: Unity and Diversity, 2013.06.25-2013.06.30., Vilnius, Litvánia.

Domokos, Mariann (2019) Pál István mesél. Egy nógrádi magyar pásztorember mesekincse. Gyűjtötte, összeállította, szerkesztette, valamint a bevezető tanulmányt írta Agócs Gergely. ETHNOGRAPHIA, 130 (2). pp. 336-338. ISSN 0014-1798

Domokos, Mariann (2016) Szóbeli mesék 19. századi nyomtatott forrásai. ETHNOGRAPHIA, 127 (4). pp. 543-567. ISSN 0014-1798

Domokos, Mariann and Vargha, Katalin (2015) Elektronikus választási folklór 2014. REPLIKA, 25 (90-91). pp. 141-169. ISSN 0865-8188

Domokos, Mariann and Vargha, Katalin (2016) Folklór 2.0 A digitális világról három kötetben. ETHNOGRAPHIA, 127 (4). pp. 638-650. ISSN 0014-1798

Domokos, Mária and Paksa, Katalin (2017) Népdal a 18. században. In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon. Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez (2). MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 9-51. ISBN 123-456-789-18

Durmus-Honfi, Gabriella (2021) Bartha Júlia: Az iszlám az anatóliai török népi kultúrában. Vallásökológiai tanulmány. MARK Egyesület, Karcag, 2020, 208 oldal. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 157-160. ISSN 0133-4778

Durst, Judit and Fejős, Anna and Nyírő, Zsanna (2014) “I always felt the odd one out”: Work-life balance among graduate Romani women in Hungary. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 165-190. ISSN 1216-9803

Dyekiss, Virág (2010) Mистические существа : человеческие существа. исследование низших мифологических существ северных самодийских народов (Mističeskie suŝestva : čelovečeskie suŝestva. Issledovanie nizših mifologičeskih suŝestv severnyh samodijskih narodov). In: Енисейская провинция (Enisejskaâ provinciâ). aльманах (al'manah) (5). Литера-принт (Litera-print), Красноярск (Krasnoârsk), pp. 177-181. ISBN 978-5-904896-24-9

Dyekiss, Virág (2013) Rénháton vagy madárszárnyon? Tájszemlélet a nganaszan folklórban és egy nganaszanul mesélő enyec adatközlő, Kurumaku meséiben. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet. Hajdú Péter és Schmidt Éva konferencia, 2012. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, pp. 53-64. ISBN 978-963-642-575-3

Dyekiss, Virág (2018) Vándorol a hang : A nganaszan hagyományos világkép a folklórszövegek tükrében. Uralisztikai tanulmányok (22). ELTE BTK Finnugor Tanszék, Budapest. ISBN 978-963-489-031-7

Dóbék, Ágnes (2019) Nagy az Isten állatkertje...: Állat(ság)ok a magyar irodalom- és művelődéstörténetben, szerk. Mercs István; Állatszimbólumtár, szerk. Vígh Éva. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT (4). pp. 121-126. ISSN 0865-6886

Dóka, Krisztina (2014) 19. századi társastáncok a magyar paraszti tánckultúrában. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (2). pp. 49-66. ISSN 2060-7148

Dóka, Krisztina (2015) A 20. század elejének társastáncai a magyar paraszti tánckultúrában. Tánctudományi Közlemények, 7 (2). pp. 69-80. ISSN 2060-7148

Dóka, Krisztina (2016) Közelkép a 19. század végének népi tánckultúrájából. Tánctudományi Közlemények, 8 (2). pp. 59-79. ISSN 2060-7148

Dóka, Krisztina (2022) A „népi kultúra” képének megszerkesztése Magyarországon az 1920-as években. In: Múltidéző. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (54). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 279-320. ISBN 9786156117694

Dóka, Krisztina (2018) A székely kalákától a csűrdöngölőig: A székely tánchagyomány bemutatása a 19. században. In: Székely népzene és néptánc. Hagyományok Háza, Pécsi Tudományegyetem, Pro Énlaka Alapítvány, Budapest, Pécs, Énlaka, pp. 141-158. ISBN 9789637363986

Džino, Danijel (2023) Early Medieval Serbs in the Balkans : Reconsideration of the Evidence. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (1). pp. 4-25. ISSN 2786-0930

E

Eitler, Ágnes (2023) Az örökség narratívája. Egyéniségek és intézmények, motivációs- és hátráltató tényezők a népi kultúra színpadra állítása mögött = The Narrative of Heritage. Personalites and Institutions, Motivating and Deterring Factors Behind the Staging of Folk Culture. In: Örökségképzés, kulturális emlékezet, identitás. Néprajztudományi Könyvtár (1). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, Budapest, pp. 403-444. ISBN 978-963-567-069-7; 978-963-567-071-0

Eitler, Ágnes (2022) Foundations of Hungarian Ethnochoreology : Selected Papers of György Martin. TÁNC ÉS NEVELÉS = DANCE AND EDUCATION, 3 (1). pp. 159-163. ISSN 2732-1002

Eitler, Ágnes (2023) Paradigma “Ländliche Gesellschaft”. Ethnografische Skizzen zur Wissensgeschichte bis ins 21. Jahrhundert. By Leonore Scholze-Irrlitz.: Münster: Waxmann, 2019. 263 pp. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (1). pp. 261-266. ISSN 2786-0930

Eitler, Ágnes (2022) Towards the Analysis of Tradition-based Projects of Locality: A Case Study from Rural Hungary. JOURNAL OF ETHNOLOGY AND FOLKLORISTICS, 16 (1). pp. 29-54. ISSN 1736-6518

Eitler, Ágnes (2018) A kónyi verbunk nyomában. A helyi társadalom átalakulása a táncos gyakorlat tükrében (1918–1956). ETHNOGRAPHIA, 129 (4). pp. 706-727. ISSN 0014-1798

Eitler, Ágnes (2022) A magyar etnokoreológia alapvetései : Martin György válogatott tanulmányai angol nyelven. TÁNC ÉS NEVELÉS = DANCE AND EDUCATION, 3 (1). pp. 155-158. ISSN 2732-1002

Eitler, Ágnes (2022) A színpadra vitt népi kultúra szerepe a lokalitás szervezésében. PNEKAT Working Papers – a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék online időszaki sorozata (2). pp. 1-38. ISSN 2939-5593

Engebrigtsen, Ada (2014) Roma “activism”, the media and the space between the devil and the deep blue sea. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 223-234. ISSN 1216-9803

Enyedi, György (1988) Szépülő múlt. Megjegyzések Andrásfalvy Bertalan „Néphagyomány és önkormányzat” c. írásához. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 83-85. ISSN 0237-7683

Erlien, Tone (2015) Methods of disseminating dance in European museums. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 93-101. ISSN 1216-9803

Erőss, Ágnes (2016) Ünnepek és terek : epizódok Beregszász szimbólikus tereinek életéből. In: Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 97-103. ISBN 978-617-7404-01-8

F

Farkas, Judit (2023) The radical reorganization of knowledge. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 3 (1-2). pp. 196-203. ISSN 2732-0456

Farkas, János (1994) Az összehasonlító antropológia esélyei. REPLIKA (15-16). pp. 188-190. ISSN 0865-8188

Fazakas, Gergely Tamás (2016) Bethlen Kata és az utolsó kenet: felekezeti küzdelem a haldoklóért a Carolina resolutio utáni évtizedekben. In: Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18–19. században: A Carolina Resolutiótól az 1848. évi XX. törvénycikkig. Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények Kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, pp. 75-97. ISBN 978-615-80158-4-4

Fazekas, István and Csorba, Péter (2003) Tájvédelmi feladatok a létavértesi Mosonta-kert példáján. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 1 (2). pp. 203-216. ISSN 1589-4673

Fedinec, Csilla (2019) Special Status of the Crimean Tatars in the Legislation of Ukraine. European Yearbook of Minority Issues Online, 16 (1). pp. 173-187. ISSN 1570-7865 2211-6117

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2019) The People of the “Five Hundred Villages”. In: Language Diversity in the Late Habsburg Empire. Brill Academic Publishers, Leiden, pp. 160-195. ISBN 9789004407978

Fejős, Zoltán (1994) Esélyekről elmélettel vagy anélkül. REPLIKA (13-14). pp. 135-140. ISSN 0865-8188

Fejős, Zoltán and Csupor, István and Földessy, Edina and Fülöp, Hajnalka and Katona, Edit and Lackner, Mónika and P. Szojka, Emese and Rékai, Miklós and Selmeczi Kovács, Attila and Szabó, Zoltán and Szuhay, Péter and Wilhelm, Gábor (2007) A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai = Catalogues of the Museum of Ethnography, Budapest. Project Report. OTKA.

Felföldi, László (2015) Anca Giurchescu (1930–2015). Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 201-202. ISSN 1216-9803

Felföldi, László and Karácsony, Zoltán and Varga, Sándor and Dóka, Krisztina and Fügedi, János (2014) Az MTA BTK Zenetudományi Intézet Néptánc Archívuma. In: Zenetudományi Dolgozatok 1978-2012. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 195-210.

Felföldi, László and Varga, Sándor (2015) Foreword. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 1-7. ISSN 1216-9803

Ferencz, Melinda (2023) 20. századi erdélyi magánlevél-gyűjtemények. Emberek és kontextusok, 1 . Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-242-5

Forgács, Tamás (2024) Forgács Tamás: Szólásmagyarázatok a kemencetájékáról [Explanations of idioms around kemence ‘oven’]. MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 71-81. ISSN 0025-0228

Foster, Hannah Daisy (2022) What is a Metabolic Museum? TABULA (2014-), 23 (2). ISSN 2064-7190

Francová, Zuzana (2015) Haban faience in the collections of the Bratislava City Museum. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 353-370. ISSN 1216-9803

Frauhammer, Krisztina (2016) Andachtsgrafik im System einer sakralen Kommunikation in Ungarn. In: 35. Tagung des "Internationalen Arbeitskreises Bild Druck Papier", 2015. május 14-17. , Graz.

Frauhammer, Krisztina (2016) Sacrality Without Borders: Thoughts on Virtual Cult Sites. In: Experiencing Religion (SIEF-Working Group Ethnology of Religion), 2010. 06. 01-03., Varsó.

Frauhammer, Krisztina (2013) "A lélek kincsei". In: Misztika a 16-18. századi Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (5). Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, pp. 113-126. ISBN 978-963-308-125-9

Frecska, Ede and Kovács, Attila and Jeges, Balázs and Gajdos, Ágoston and Szatmári, Botond and Bognár, Szilvia and Voigt, Vilmos and Mezei, Balázs and Kovács, Ábrahám and Arató, György and Magyar, Zoltán and Birtalan, Ágnes and Dallos, Edina and Sipos, János and Tasnádi, Edit and Balázs, Géza and Lengyel, Ágnes and Limbacher, Gábor and Szulovszky, János and Szabados, György and Sárközi, Ildikó Gyöngyvér and Veres, Péter and Bolvári-Takács, Gábor and Beke, László and Fodor, István and Nádorfi, Lajos (2017) Közvetítő : Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-87696-7-1

Fábián, Gabriella (2014) On the Spread of the Living Rosary Confraternities in Transylvania. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 66-81.

Fábián, Gabriella (2015) A nők egy székelyföldi falu rózsafüzér társulataiban. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 89-100. ISBN 978-963-308-234-8

Földvári, Sándor (1996) Felvilágosodás és nemzeti megújulás a kárpátaljai ruszin kultúrában. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 40 (1-3). pp. 53-80. ISSN 0025-0090

Fügedi, János (1990) A Lábán-kinetográfia irányrendszerének problémái. In: Zenetudományi Dolgozatok 1990-1991. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 249-265.

Fügedi, János (2002) Mozgáskogníció és tánclejegyzés. In: Zenetudományi dolgozatok 2001-2002. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 273-287.

Fügedi, János (2014) További vizsgálatok a a ritmuskifejező írásmód területén. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK, 2012. pp. 212-227. ISSN 0139-0732

Fügedi, János (2005) Táncszerkezet és motívumhasználat Jakab József pontozóiban. In: Zenetudományi dolgozatok 2004-2005. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 259-317.

Fügedi, János (2014) Táncírástár és Motívumtár. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK. pp. 203-208. ISSN 0139-0732

Fügedi, János (1999) Ugrástípusok a néptáncban. In: Zenetudományi Dolgozatok 1999. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 161-186.

Fügedi, János (2018) A nyelvelméleti modellek korlátozott érvénye a néptáncelemzésben. In: Táncművészet és intellektualitás. Táncművészet és tudomány (10). Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, pp. 82-87. ISBN 9786158029797

Fügedi, János (1988) A néptánc számítógépes elemzésének lehetősége. In: Zenetudományi Dolgozatok. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 278-283.

Fügedi, János and Varga, Sándor (2014) Régi tánckultúra egy baranyai faluban. Az európai régi táncréteg – Ugrós monográfiák . L'Harmattan Kiadó; MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest. ISBN 978 963 236 871 9

Fügedi, János and Vavrinecz, András (2013) Az ugrós táncok és kísérőzenéjük = Ugrós Dances and Dance Tunes. In: Régi magyar táncstílus : Az ugrós : Old Hungarian Dance Style : The ugrós. Az európai régi táncréteg - Ugrós monográfiák . L'Harmattan Kiadó; MTA Bölcséstettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet, Budapest, Hungary, pp. 17-20. ISBN 978-963-236-488-9

Fügedi, János and Vavrinecz, András (2015) Unheard but visible — defining dance and music synchrony in silent films. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 171-183. ISSN 1216-9803

Fülemile, Ágnes (2016) The Acta Ethnographica Hungarica and the international academic community — Editorial. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 7-11. ISSN 1216-9803

Fülemile, Ágnes (2015) Az önmeghatározás és csoportelhatárolódás vizuális toposzai – Imagológiai megközelítések a néprajztudomány felől. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 9-10. ISSN 1787-9396

Fülemile, Ágnes (2015) Az „odaliszk” - egy orientalizáló képzőművészeti téma jelentésének és recepciójának változásai. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 69-144. ISSN 1787-9396

Fülöp, Zoltán Ottó (2022) A Szent Péter Bazilika kupolájának árnyékában : Nagyító alatt a vatikáni Anima Mundi Múzeum = In the shadow of the dome of the Basilica di San Pietro : The Anima Mundi Museum under magnifying glass. DELIBERATIONES, 15 (2). pp. 66-81. ISSN 1789-8919

G

Gazda, Klára and Jakab, Albert Zsolt (2017) Nyiss kaput, új bíró! Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-973-8439-94-8

Giurchescu, Anca (2015) Crossroads and meetings. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 105-110. ISSN 1216-9803

Glässer, Norbert (2014) Jüdische Kriegerdenkmale und Zivilreligion in Ungarn (1914–1944). Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 407-416. ISSN 1216-9803

Glässer, Norbert (2015) KONFLIKTUSOK ÉS LOJALITÁSOK HATÁRÁN EGY ÚJ IMPÉRIUMBAN. In: Aranykapu. Kriza János Néprajz Társaság; Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, pp. 891-900. ISBN 978-973-8439-80-1; 978-963-7376-62-7

Glässer, Norbert (2015) Tárgyolvasatok. REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE, 23 (1). pp. 167-169. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Glässer, Norbert and Zima, András and Fényes, Balázs and Glässerné Nagyillés, Anikó (2015) Mózes kőtáblái a hármashalmon : Zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán. MTA-SZTE VALLÁSI KULTÚRAKUTATÓ CSOPORT A VALLÁSI KULTÚRAKUTATÁS KÖNYVEI (19). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. ISBN 978-963-306-401-6

Glässerné Nagyillés, Anikó (2014) Az áldozatkészség oltárai : A két világháború közötti emlékműállítás vizsgálata a szegedi emlékjelek példáján. In: Tavaszi Szél 2014 / Spring Wind 2014. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, pp. 244-252. ISBN 978-963-89560-8-8

Glässerné Nagyillés, Anikó (2014) Heldenkult und das kollektive Gedächtniss. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 59 (2). pp. 457-465. ISSN 1216-9803

Glässerné Nagyillés, Anikó (2017) „A gyermek lelkében a mennyország leér a földre ...” : A jezsuiták és a vallásos gyermeknevelés. VERITATISIMAGO: TUDOMÁNYOS, MUZEOLÓFIAI, KULTÚRÁLIS FOLYÓIRAT, 1 (1). pp. 19-24.

Glässerné Nagyillés, Anikó (2015) A hőskultusz és közösségi emlékezetek. In: Sokszínű néphagyomány, sokféle módszer - Válogatás a VII. fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológus hallgatók konferenciáján elhangzott előadásokból. GrafoProdukt, Szabadka, pp. 85-92.

Goldziher, Ignác (1909) Alfred Bel, La population musulmane de Tlemcen. 57 S. mit 29. Abb. Paris, Geuthner, 1908. Globus, 95. pp. 305-306.

Goldziher, Ignác (1873) Allgemeine Ethnographie von Dr. Friedrich Müller, Professor stb. Wien, 1873. VIII és 55o lap. Ára 4 ft 5o kr. Magyar Tanügy, 2. pp. 364-367.

Goldziher, Ignác (1908) Alois Musils ethnologische Studien in Arabia Petraea, Wien, Hölder, 1908. Globus, 93. pp. 280-285.

Goldziher, Ignác (1892) Az összehasonlító vallástudomány ethnographiai kapcsolatai. Ethnographia : a Magyarországi Néprajzi Társaság és a Magyar Nemzeti Muzeum értesítője, 3. pp. 335-351.

Goldziher, Ignác (1874) Das Mahmal. Pester Lloyd (193).

Goldziher, Ignác (1893) Die Fiktion der Blutsverwandtschaft bei orientalischen Völkern. Globus : Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, 63. pp. 50-51.

Goldziher, Ignác (1884) Die Zahlen im mohamedanischen Volksglauben. Das Ausland : Wochenschrift für Länder- und Völkerkunde, 57. pp. 328-330.

Goldziher, Ignác (1903) Gabriel Ferrand: Les Çomalis. XIV und 284 S. Paris, Ernest Leroux, 1903. Globus : Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, 84. pp. 98-99.

Goldziher, Ignác (1905) Georg Jacob, Vorträge türkischer Meddâhs (mimi­scher Erzählungskünstler). Zum ersten Male ins Deutsche übertragen und mit Textprobe und Einleitungen herausgegeben. IV + 120 + 8 (türk.) S. Berlin, Mayer u. Müller, 1904. Globus : Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, 87. p. 64.

Goldziher, Ignác (1910) Magische Steine | Zu Archiv XIII S. 153 : Verbot des Knochenzerbrechens. Archiv für Religionswissenschaft, 14. pp. 308-309.

Goldziher, Ignác (1879) Mohammedan traditions respecting Joshua's place of sepulchre. Palestine Exploration Fund Quarterly Statement, 11. pp. 193-195.

Goldziher, Ignác (1909) Paul Schwarz, Die Abbāsiden-Residenz Sāmarrā. Neue historisch-geographische Untersuchungen, 42 S.(Quellen und Forschungen zur Ge­schichte der Erdkunde, herausgegeben durch Dr. R. Stübe, Bd. I.)Leipzig, Otto Wigand, 1909. Globus, 95. p. 306.

Goldziher, Ignác (1880) Ueber jüdische Sitten und Gebräuche aus muhammedanischen Schriften. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 29.

Goldziher, Ignác (1914) Victor Chauvin : geb. zu Lüttich 26. Dezember 1844, gest. ebendort 19. November 1913. Der Islam, 5. pp. 108-109.

Goldziher, Ignác (1874) Völkerkunde von Oscar Peschel. Leipzig, 1874. N. 8r. X. és 570 lap. Ára 3 tallér 22 garas. Magyar Tanügy, 3. pp. 465-469.

Goldziher, Ignác (1900) Zu Saʽaṭnêz. Zeitschrift für Alttestamentliche Wissenschaft, 20. pp. 36-37.

Goldziher, Ignác (1906) A nyíl, a sors és a szerencse. Magyar Nyelv, 2. pp. 375-377.

Gombos, Péter and Németh, Csenge Rózsa (2019) Sárkánykép a magyar népmesekincsben : Egy kontamináció anatómiája. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 2 (1). pp. 3-23. ISSN 2063-2991

Gráfik, Imre (2014) A Semiotic-aesthetic approach to the analysis of the practice of vernacular architecture in Hungary. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 259-269. ISSN 1216-9803

Gráfik, Imre (1988) A népi építészet szemiotikai megközelítésének lehetőségeiről. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 87-104. ISSN 0237-7683

Gráfik, Imre and Domokos, Mariann and Füreder, Balázs Gábor and Gyanó, Szilvia and Kemény, Márton and Schleicher, Veronika (2009) Balaton az ezredfordulón - Jankó János nyomában = Lake Balaton in the 21th century - in the track of János Jankó. Project Report. OTKA.

Gréczi-Zsoldos, Enikő (2023) Villányi Péter, Galgamácsai népmesék és mondák 1–4. MAGYAR NYELV, 119 (3). pp. 350-352. ISSN 0025-0228

Gulyás, Judit (2015) Basile, Giambattista: Pentameron: A mesék meséje avagy a kicsik mulattatása. Fordította, az előszót írta és a jegyzeteket összeállította Király Kinga Júlia. Pozsony, Kalligram. 2014. 499 p. ETHNOGRAPHIA, 126 (3). pp. 525-527. ISSN 0014-1798

Gulyás, Judit (2015) Fairy Tales Framed: Early Forewords, Afterwords, and Critical Words. Ed. by Ruth B. Bottigheimer. State University of New York, 2012. 254 p. ETHNOGRAPHIA, 126 (2). pp. 315-316. ISSN 0014-1798

Gulyás, Judit (2014) Kétszáz éve született Erdélyi János. HONISMERET, XLII.. pp. 10-12. ISSN 0324-7627

Gulyás, Judit (2022) Musäus és Grimm között Gaal György mesegyűjteményének 19. századi (de)kanonizációja. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok 10. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 333-359.

Gulyás, Judit (2022) „ha tudtam volna, hogy ilyen édes a véred...”: Térdszéli Katica útja a pesti sajtótól a nagyszalontai folklórgyűjteményen át a nemzeti gyerekirodalomig. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 30. Kriza János Ethnographic Society, Kolozsvár, pp. 313-353. ISBN 9786069015322

Gulyás, Judit (2017) A magyar mesekutatás kezdetei. Henszlmann Imre komparatív tipológiai és szimbolikus mitológiai mesetanulmányának koncepciója. In: Mesebeszéd. Minerva Könyvek (8). Fiatal Írók Szövetsége (FISZ), Budapest, pp. 131-168. ISBN 978-615-5729-05-8

Gulyás, Judit (2013) A magyar mesekutatás kezdetei. Henszlmann Imre komparatív-tipológiai és szimbolikus-mitológiai mesetanulmányának koncepciója. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 37-68. ISSN 1787-9396

Gulyás, Judit (2022) A néprege a korai magyar sajtóban : Straparola meséi a Hasznos Mulatságokban. In: Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 151-179.

Gulyás, Judit and Domokos, Mariann and Landgraf, Ildikó and Magyar, Zoltán and Mikos, Éva and Szemerkényi, Ágnes and Vargha, Katalin and Tamás, Ildikó and Iancu, Laura (2013) Mutatvány a Magyar Népköltészeti Lexikonból. ETHNO-LORE, XXX.. ISSN 1787-9396

Gulyás, Zoltán (2022) Reguly Antal kartográfiai szemlélete. FÖLDRAJZI MÚZEUMI TANULMÁNYOK, 21. sz. pp. 116-122. ISSN 0237-3483

Gunda, Béla (1968) Egy szatmári históriás ballada. ETHNOGRAPHIA, 79 (1). pp. 113-114. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1968) A Helianthus annuus termesztése az észak-amerikai indiánoknál. ETHNOGRAPHIA, 79 (4). pp. 485-502. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1982) Kalapis Zoltán: Balladaénekesek, mesemondók, vásárosok. DUNATÁJ (SZEKSZÁRD), 5 (1). ISSN 0139-3324

Gunda, Béla (1983) Kovács Endre: Doroszló hiedelemvilága. DUNATÁJ (SZEKSZÁRD), 6 (1). ISSN 0139-3324

Gunda, Béla (1970) Márton Gyula: A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai Budapest, 1969. 113. (Nyelvtudományi Értekezések, 66. sz.). ETHNOGRAPHIA, 81 (1). pp. 154-155. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1968) P. Szentmártoni Kálmán székely népmesegyűjtő. ETHNOGRAPHIA, 79 (4). pp. 588-593. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1968) A toroczkói kemencék kultikus jelentőségéről. ETHNOGRAPHIA, 79 (3). pp. 421-424. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1957) A totemizmus maradványai a magyar táltoshagyományban. DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1957 (44.). pp. 63-72. ISSN 0418-4513

Gustavsson, Anders (2015) The researcher’s role in the research process. Reflections and experiences of an ethnologist. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 205-214. ISSN 1216-9803

Gyarmati, János (2018) Természetes és mesterséges múmiák az ősi Andokban = Mummies and mummification in the ancient Andes. KELETKUTATÁS, 2018 (tavasz). pp. 99-113. ISSN 0133-4778

Gyáni, Gábor (1994) A társadalomtörténet mint retrospektív kulturális antropológia? REPLIKA (15–16). pp. 191-198. ISSN 0865-8188

Gyöngyössy, Orsolya (2018) Az engesztelő áldozattól a gyakorlati megoldásokig. Plébánosok magatartása a közösséget fenyegető veszélyek idején. In: Áldozat, divináció, istenítélet. Tanulmányok a transzcendensről (9). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 171-179.

Gyöngyössy, Orsolya (2014) 'Cognitive mapping' - szakrális térben? In: Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében 9. Tanulmányok a 90 esztendős Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében (9). Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 620-635. ISBN 978 963 9938 15 1

Gyöngyössy, Orsolya (2015) Conflicts in Religious Life in Csongrád in the Early 19th Century – Reactions and Attempted Solutions. In: Religion, culture, society. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 25-39.

Gyöngyössy, Orsolya (2016) Crossing the Borders of the Sacred and Profane: Holy Visions of a Clairvoyant from Hungary. In: Experiencing Religion. New Approaches to Personal Religiosity. LIT Verlag, pp. 153-160. ISBN 978-3-643-90727-1

Gyöngyössy, Orsolya (2017) Csongrádi papok cselédjeinek társadalomnéprajzi vizsgálata. In: Sodrásban : Tanulmányok Dr. Sziícs |udit koszontésére. Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum, Csongrád, pp. 145-157. ISBN 9789631280203

Gyöngyössy, Orsolya (2014) „Elkeseredésében mi telhetett tőle, nagyot ütött haragjában a harangozó fejére” A harangozói állás kálváriája Csongrád-külsővárosban a 19. század végén. In: Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Türr István Múzeum, Baja, pp. 596-604. ISBN 978-963-88482-8-4

Gyöngyössy, Orsolya (2014) Gólyaavatás: rítusok a gyermekkor és a kamaszlét határán. In: Sorsfordító rítusok, 2009. december 11-12., Csíkszereda.

Gyöngyössy, Orsolya (2014) Izraelita bábák keresztelési asszisztenciájának kérdése Csongrádon a 19. században. In: Hagyományláncolat és modernitás. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 43; A Vallási Kultúrakutatás Könyvei 11 . Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, Szeged, pp. 119-128. ISBN 978-963-306-283-8

Gyöngyössy, Orsolya (2016) Papok, templomszolgák és hitélet Csongrád-Belsővárosban. In: Belsőváros ékköve. Szent Rókus-templom, Csongrád / Jewel of Belsőváros. Saint Roch Church, Csongrád. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (28). Csongrád Város Önkormányzata - MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Csongrád - Szeged, pp. 88-104. ISBN 978-963-88570-2-6

Gyöngyössy, Orsolya (2014) Parliamentary Elections as „Holy War”? Priests Involved in Politics in a Small Town ont he Great Plain on the Second Half of the 19th Century. Religion, culture, society, 1 (1). pp. 31-47. ISSN 1416-7972

Gyöngyössy, Orsolya (2016) Vallási szimbólumok használata a virtuális temetőkben. In: Vallás és művészet. Károli Könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 490-504. ISBN 978 963 414 172 3

Gyöngyössy, Orsolya (2017) Zarándoklat a szentségimádás ügyéért. Varga Mihály plébános lourdes-i útja 1899-ben. In: Liturgikus Örökségünk XXI., 2017. szeptember 29-30., Nyíregyháza.

Gyöngyössy, Orsolya (2015) A vallási élet konfliktusai Csongrádon a 19. század elején. Reakciók és megoldási kísérletek. In: Oppidum Csongrád 2015. Oppidum Csongrád Alapítvány, Csongrád, pp. 70-82.

Gyöngyössy, Orsolya and Bara, Júlia (2016) "Így lett ebből Szent Rókus temploma" Templomtörténet az írott források tükrében. In: Belsőváros ékköve. Szent Rókus-templom, Csongrád / Jewel of Belsőváros. Saint Roch Church, Csongrád. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (28). Csongrád Város Önkormányzata - MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Csongrád - Szeged, pp. 18-24. ISBN 978-963-88570-2-6

Györffy, György (1970) A magyar falurendszer kialakulásának kérdéséhez. ETHNOGRAPHIA, 81 (2-4). pp. 234-243. ISSN 0014-1798

Győrfy, Eszter (2023) Változás, választás és alkalmazkodás egy magyar nyelvű görögkatolikus család három generációjában = Change, choice, and adaptation in three generations of a Hungarian-speaking Greek Catholic family. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 171-204. ISSN 1787-9396

Győrfy, Eszter (2021) Átrajzolt határok : Felekezeti együttélés, vallási és etnikai kötődések Székelyföld és Moldva határán. Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából (12). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-456-095-1

H

Hamsovszki, Júlia (2021) Az élet mérföldkövei a fák kulturális konceptualizációban az orosz népdalok tükrében. In: Arcana linguarum : Köszöntő kötet a 80 éves Bańczerowski Janusz professzor tiszteletére. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet; ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 189-198. ISBN 9789634893400

Hann, Chris and Kürti, László (2015) Agrarian Ideology and Local Governance: Continuities in Postsocialist Hungary. In: Knight from Komárov: Petr Skalnik for his 70th Birthday. Antropoweb, Praha, pp. 93-115. ISBN 978-80-905098-6-3

Harai, Dénes (2019) Kulturális antropológia és a katona. Lélektan és hadviselés, 1 (1). pp. 43-58. ISSN 2676-9964

Harangozó, Imre and Kővári, Réka (2022) Magyar isteni szolgálat... Alföldi kéziratos kántorkönyvek a 19. századból. Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyós. ISBN 978-615-81020-2-5

Harmath, András and Laszlovszky, József and Siklódi, Csilla and Szilágyi, Zsolt and Tolnai, Katalin (2019) Under the Eternal Blue Sky. Landscape Archaeology in Mongolia. Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 9789635670642

Harmatta, János (1953) Iráni nyelvi adatok a kenyér történetéhez. ETHNOGRAPHIA, 64 (1-4). pp. 167-196. ISSN 0014-1798

Hasdeu, Iulia (2014) Les Roms: Une communauté de gens mariés. Réflexions sur le genre et l’ethnicité à partir du point de vue des femmes. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 69-83. ISSN 1216-9803

Hermann, Veronika (2011) Az én médiatechnológiái : A test mint médium a kortárs kultúrában. REPLIKA (76). pp. 103-121. ISSN 0865-8188

Herpainé Lakó, Judit and Helmeczi, Dalma and Plachy, Judit (2019) A múzeumok gerontagógiai és rekreációs szerepe az időskorúak szabadidő-eltöltésében. recreation (3). pp. 34-37. ISSN 2064-4981

Hesz, Ágnes (2012) Élők, holtak és adósságok : A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Programjának Kiadványai; Kultúrák Keresztútján (6; 16). PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék; L’Harmattan Kiadó; Könyvpont Kiadó, Budapest; Pécs. ISBN 78-963-236-561-9

Hetényi, Zsuzsa (2019) Az irodalmi mítoszteremtésről = About creating myths in the literature. Kaleidoscope History, 10 (19). pp. 294-297. ISSN 20622597

Hofer, Tamásné and Erdei, Lilla and Lackner, Mónika (2012) Köznépi textilkultúra a közgazdasági és művelődési változások tükrében (1850-1950) = Popular textil usage in light of economic and cultural changes (1850-1950). Project Report. OTKA.

Hoffmann, György and Schwarcz, Gyöngyi and Szász, Jenő (2016) A helyi termék szerepe a lokális identitás építésében [The role of local products in the construction of local identity]. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 8 (2). pp. 49-76. ISSN 0865-7823

Hoppál, Mihály (2018) Gondolat és forma : Hoppál Mihály festményei és grafikái (1960–1970). Plusz Könyvek, Budapest, pp. 1-86. ISBN 978-963-8257-12-3

Hoppál, Mihály (2013) Shamans and Symbols: Prehistory of Semiotics in Rock Art. International Society for Shamanistic Research, Budapest. ISBN 978-963-567-054-3

Hoppál, Mihály and Sipos, János (2010) Shaman Songs. International Society for Shamanistic Research, Budapest. ISBN 978-963-88257-2-8

Horváth, Andrea (2020) (Nicht)Fiktive Kriegserfahrungen und Kriegsgeschichten. Ethnographica et Folkloristica Carpathica, 22. pp. 155-166. ISSN 0139-0600

Horányi, Özséb (1994) Hozzászólás: Niedermüller Péter „Paradigmák és esélyek avagy a kulturális antropológia lehetőségei Kelet-Európában” című írására. REPLIKA (15-16). pp. 199-211. ISSN 0865-8188

Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina and Vargha, Katalin and Barta, Péter and T. Litovkina, Anna (2020) Fókuszban a közmondásferdítések. Kutatási irányzatok, eredmények és kihívások. In: A VI. Magyar interdiszciplináris humorkonferencia előadásai (nem végleges cím). Tinta Könyvkiadó. (Submitted)

Hrotkó, Larissza (2016) ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK Feminista nézőpont a zsidó kultúra interdiszciplináris kutatásában = Feminist aspects in the interdisciplinary research of Jewish culture. Kaleidoscope history, 7 (13). pp. 328-348. ISSN 20622597

Husseiniová, Andrea (2015) The collection of Anabaptist pottery of the Moravian Gallery in Brno. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 387-395. ISSN 1216-9803

Hágen, Ádám (2024) Statisztikai gondolatok az értékfeltáró kollégiumokról és azok jövőjéről = Statistical reflections on value colleges and their future. GRADUS, 11 (1). ISSN 2064-8014

Hála, József (2016) Különös kövek, csodás csontok : kilenc dolgozat a népi geológia köréből. Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya. ISBN 978-615-80438-0-9

I

Iancu, Laura (2016) „Aki egyesítette Keletet Nyugattal”. Boldog Oláh Jeremiás (1556–1625). ETHNOGRAPHIA, 127 (3). pp. 433-459. ISSN 0014-1798

Iancu, Laura (2014) „Atyacskám, segéljem meg bár vasárnaponkénd.” Egy magyarfalusi parasztasszony élettörténete. In: Emlék, emlékezet, életút. ELTE BTk Néprajzi Intézet, Budapest, pp. 179-195. ISBN 978-963-284-514-2

Iancu, Laura (2019) Az elvarratlan szálak élettana. In: Kőrösi Csoma Sándor : Tegnapi és mai magyarság. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna, pp. 534-541.

Iancu, Laura (2013) Az üdvösség ára. Jakab Attila: Mivé lettél, mivé leszel, csángó magyar? A katolikus egyház szerepvállalása a moldvai csángók elrománosításában. Kairosz Kiadó, Budapest, 2012. HONISMERET, 41 (1). pp. 73-75. ISSN 0324-7627

Iancu, Laura (2014) Credinţa religioasă în Arini. MOLDVAI MAGYARSÁG, XXIV (11). pp. 8-11. ISSN 1222-3794

Iancu, Laura (2013) „Elrendítem Istennek”. A fohász. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 25. pp. 235-260. ISSN 1787-9396

Iancu, Laura (2014) Folk beliefs, folk religion, local religion : Research of folk beliefs in Hungarian ethnoigraphy. In: Changes of traditional beliefs in Central Europe. Etnologický ústav AV ČR, Prága, pp. 35-40. ISBN 978-80-87112-87-8

Iancu, Laura (2014) Hesz Ágnes: Élő, holtak és adósságok. A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában., Budapest – Pécs. 2012. L’Harmattan Kiadó – Könyvpont Kiadó – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék. 280 p. ETHNOGRAPHIA, 125 (1). pp. 151-153. ISSN 0014-1798

Iancu, Laura (2016) „Hétköznapi csodák”, megkísértések és összefüggéseik. ETHNOGRAPHIA, 127 (4). pp. 79-95. ISSN 0014-1798

Iancu, Laura (2014) Identitate si religie. MOLDVAI MAGYARSÁG, XXIV. (12). pp. 16-17. ISSN 1222-3794

Iancu, Laura (2013) „Nem vehetünk tőlük semmi lelkünk idvösségire való gyümölcsöt”. A moldvai katolikus magyarok népi vallásosságának egyháztörténeti hátteréről. KISEBBSÉGKUTATÁS , 22 (3). pp. 178-196. ISSN 1215-2684

Iancu, Laura (2016) Pócs Éva: Ráolvasások. A magyar folklór szövegvilága. 2/A. Budapest: Balassi Kiadó, 2014. 1203 p., Ilyefalvi Emese: Ráolvasások. A magyar folklór szövegvilága. 2/B. Budapest: Balassi Kiadó, 2014. 343 p. ETHNOGRAPHIA, 127 (4). pp. 676-677. ISSN 0014-1798

Iancu, Laura (2022) "Román egyház" - "magyar vallás" - katolikus közösség : Nyelv- és kultúraváltás a moldvai katolikus magyaroknál. ETHNOGRAPHIA : A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 133 (4). pp. 631-649. ISSN 0014-1798

Iancu, Laura (2014) Vallás Magyarfaluban : Népi vallásosság. MOLDVAI MAGYARSÁG, XXIV (10). pp. 8-11.

Iancu, Laura (2014) Vallás Magyarfaluban : Valláskutatás a moldvai magyar közösségekben. MOLDVAI MAGYARSÁG, XXIV. (11). pp. 6-7.

Iancu, Laura (2014) Vallás és identitás. MOLDVAI MAGYARSÁG, XXIV. (12). pp. 14-15.

Iancu, Laura (2019) World view, Religion and Disease in Magyarfalu. In: The Magical and Sacred Medical World. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 59-77. ISBN 978-1-5275-2252-7

Iancu, Laura (2014) A moldvai magyarság identitásának tudományos interpretáció. In: Körösi Csoma Sándor : Mi a magyar? Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület - T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 454-465.

Iancu, Laura (2016) „A vallás lassanként gyökeret verhetne.” Történeti adatok a moldvai katolikusok 19. századi vallásosságához. In: Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig. Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából (2). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 83-122.

Illés, Péter (2023) Kabai Gergely: A Bari-hegyi Szent Donát kápolna története. COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE, 33 (245). pp. 101-104. ISSN 1215-315X

Illés, Péter (2017) Tájfennartó szőlőhegyi gazdaközösségek : Néprajzi, történeti és szociokulturális antropológiai írások az Őrség, a Vasi-Hegyhát/Kemeneshát és a Kemenesalja kistájakról. Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Szombathely. ISBN 9789639827318

Illés, Péter (2019) A múzeumi gyűjtemény mint terep. TABULA : A NÉPRAJZI MÚZEUM ONLINE FOLYÓIRATA, 20 (1-2). pp. 1-9. ISSN 2064-7190

Ilyefalvi, Emese (2017) Digitális szövegfolklór - adatbázisok és a számítógépes folklorisztika elméleti, módszertani és technikai kérdései. REPLIKA (104). pp. 145-191. ISSN 0865-8188

Ilyés, Sándor and Jakab, Albert Zsolt and Szabó, Árpád Töhötöm (2009) Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 17 . Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 9789738439498

Ilyés, Zoltán (2014) A nemzetiesítés néprajza/antropológiája. REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE, 22 (2). pp. 66-113. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Ispán, Ágota Lídia (2016) "It's hard to do your duty here." Cultured Retail Trade in Hungary. In: Countryside and Communism in Eastern Europe. LIT Verlag, Berlin, pp. 562-593. ISBN 978-3-643-90715-8

Ispán, Ágota Lídia (2014) "Nehéz itt helytállni kérem." Kulturált kereskedelem a szocializmusban. In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Rendi társadalom - polgári társadalom (26). Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, A Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara, Budapest, pp. 392-406. ISBN 978-963-89463-2-4

Ispán, Ágota Lídia (2022) Venues of Recreation in a Former Socialist Town. ETHNOGRAPHICA ET FOLKLORISTICA CARPATHICA, 24. pp. 49-70. ISSN 0139-0600

Ispán, Ágota Lídia (2023) A helyi hagyományok szerepe a közösségi reziliencia kiépítésében a mezőcsáti járásban = The role of local traditions in building community resilience in the Mezőcsát district. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 385-408. ISSN 1787-9396

Ispán, Ágota Lídia (2023) Örökségképzés az egykori szocialista városokban = Heritage Making in Former Socialist Town. In: Örökségképzés, kulturális emlékezet, identitás. Néprajztudományi Könyvtár . HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, Budapest, pp. 233-277. ISBN 978-963-567-069-7; 978-963-567-071-0

Istvánovits, Márton (1961) A szovjet folklorisztika elmélete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 291-309.

Iványi, Márton Pál (2014) Világrendszer és világháló : Facebook-forradalom, mint orientalista belelátás? JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 3 (4). pp. 75-99. ISSN 0209-584X

J

Jakab, Albert Zsolt (2008) Az emlékezet tárgyiasítása és társadalmi használata Kolozsváron. In: Tárgy, jel, jelentés : "Tárgy és folklór" konferencia Vaján, 2005. október 7-9-én. Studia ethnologica Hungarica (9). L'Harmattan; PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, pp. 434-446. ISBN 9789632361109

Jakab, Albert Zsolt (2015) Az emlékezet társadalmi funkciói Kolozsváron (1440–2012). In: Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Kolozsvár - Budapest, pp. 9-34. ISBN 978-973-8439-81-8, 978-615-5309-02-1

Jakab, Albert Zsolt (2014) Az emlékezet társadalmi funkciói Kolozsváron (1440–2012). Ethnographia, 125 (4). pp. 605-617. ISSN 0014-1798

Jakab, Albert Zsolt (2015) Az ezredik év. A millennium ünneplése és reprezentációi Kolozsváron. In: Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, pp. 865-890. ISBN 978-973-8439-80-1

Jakab, Albert Zsolt (2003) Emléktábla-állítás Kolozsváron. In: Lenyomatok 2. : Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek (19). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 135-158. ISBN 9738439094

Jakab, Albert Zsolt (2015) Emlékünnepségek, megemlékezési szertartások alakulása kolozsváron a 19–20. században. Néprajzi kutatás. Documentation. MTA BTK Néprajztudományi Intézet. (Unpublished)

Jakab, Albert Zsolt (2004) Les graffiti à Cluj. In: Artes Populares. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 89-118.

Jakab, Albert Zsolt (2013) Megemlékezési ünnepségek Kolozsváron a dualizmus korában. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 35-59. ISBN 978-973-8439-73-3

Jakab, Albert Zsolt (2015) Pozsony Ferenc bibliográfiája. In: Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, pp. 17-33. ISBN 978-973-8439-80-1, 978-963-7376-62-7

Jakab, Albert Zsolt (2004) A falfirkálás létmódja Kolozsváron. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA, 13 (1-2). pp. 47-96. ISSN 1215-8097

Jakab, Albert Zsolt and Keszeg, Vilmos and Szabó, Árpád Töhötöm (2008) Kultúrakutatások és értelmezések. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár. ISBN 9789738439412

Jakab, Albert Zsolt and Peti, Lehel (2019) Migration and Ethnicity : The Czechs from Banat(Romania). In: Departure and Arrival : Departure and Arrival : Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective. Kriza Könyvek (46). L'Harmattan; Hungarian Ethnographical Society; Kriza János Ethnographic Society; Museum of Ethnography, Budapest, Cluj-Napoca, pp. 135-159. ISBN 9786069015070; 9789634145431

Jakab, Albert Zsolt and Peti, Lehel (2005) A kettős állampolgárság rituális válaszreakciói a nyilvánosságban. SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM, 9 (12). pp. 107-124. ISSN 1453-3871

Jakab, Albert Zsolt and Vajda, András (2017) Aranyhíd. Erdélyi Múzeum-Egyesület; Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9

Jakab, Albert Zsolt and Vajda, András (2022) Karanténkultúra és járványlét. A pandémia hatása a mindennapokra. In: Járvány-lét-helyzetek. A Covid19-világjárvány hatása a mindennapokra és a társadalomkutatásra. Kriza Könyvek (49). Kriza János Néprajzi Társaság-Néprajzi Múzeum, Kolozsvár-Budapest, pp. 7-23. ISBN 978-606-9015-25-4; 978-615-5682-22-3.

Jakab, Albert Zsolt and Vajda, András (2018) Örökség: etnicitás, regionális identitás és territorialitás. In: A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés. Kriza Könyvek (43). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 7-28. ISBN 978-973-8439-96-2

Jancsó, Katalin (2020) Por tierras de los indígenas de la Amazonia brasileña = Through the Indigenous Lands in the Brazilian Amazon. COLINDANCIAS : REVISTA DE LA RED DE HISPANISTAS DE EUROPA CENTRAL (11). pp. 43-59. ISSN 2067-9092 (print); 2393-056X (online)

Juhász, Katalin (2017) От народного костюма до «этно-дизайна» – модные тенденции в фольклористическом движении «танцхаз» в позднесоциалистической Венгрии. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии/International Journal of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, 46. pp. 12-45. ISSN 2304-9286

Juhász, Katalin (2019) 6 октября — День памяти арадских мучеников в зеркале истории: практики коммеморации, местные и фольклорные традиции [6 oktâbrâ — Den' pamâti aradskih mučenikov v zerkale istorii: praktiki kommemoracii, mestnye i fol'klornye tradicii] = October 6 — Memory day of the Martyrs of Arad in historical perspective: commemoration practices, local and folklore traditions. In: День в календаре. Праздники и памятные даты как инструмент национальной консолидации в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе XIX–ХХI вв. Институт славяноведения РАН, Szentpétervár. (In Press)

Juhász, Katalin (2013) Berta Péter (szerk.): Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek. ETHNOGRAPHIA, 124. pp. 123-126. ISSN 0014-1798

Juhász, Katalin (2016) Body – Identity – Society. Guest Editor’s Remarks on the Thematic Block. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 61 (2). pp. 279-282. ISSN 1216-9803

Juhász, Katalin (2016) Body — identity — society: Concepts of the socially accepted body in the 20th century in Hungarian rural areas. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (2). pp. 283-312. ISSN 1216-9803

Juhász, Katalin (2014) Péter Berta (ed.): Használtcikk-kultúrák : Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek = Second-Hand Cultures : Ideologies, Practices and Interpretive Communities. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 59 (2). pp. 474-478. ISSN 1216-9803

Juhász, Katalin (2023) A menzai étkezés mint rítus, különös tekintettel az asztali áldásokra = Nutrition or Eating? Food Rituals in Canteens, with Special Regard to Saying Grace. In: Menzadimenziók : A gyermek-közétkeztetés társadalmi beágyazottsága. Néprajztudományi Könyvtár (2). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, Budapest, pp. 201-235. ISBN 978-963-567-070-3; 978-963-567-072-7

Juhász, Katalin and Szabó, Zoltán (2013) Bagpipe Revival in Hungary: Táncház Model as Practice and Transmission of Tradition. In: Trapped in Folklore? Studies in Music and Dance Tradition and Their Contemporary Transformations. Musikethnologie/ Ethnomusicology Band/Volume 7 (7). LIT Verlag, Zürich; Berlin; Münster, pp. 15-40.

Juhász, Zoltán (2022) A magyar népzene a dallamtípusok és a haplocsoportok eloszlásainak tükrében. In: Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés II. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (55). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 23-38. ISBN 9786156117663

Junghaus, Tímea (2014) Roma art: Theory and practice. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 25-42. ISSN 1216-9803

Jádi, Ferenc and Tüskés, Gábor (1986) A népi vallásosság pszichopatológiája : Egy hasznosi parasztasszony látomásai. In: "Mert ezt Isten hagyta...". Magvető Kiadó, Budapest, pp. 516-556.

K

K. Németh, András and Máté, Gábor (2017) Vázlat a pusztafalvak tájtörténeti kutatásához a Kapos ment Enyőd példáján. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 2017. pp. 44-58. ISSN 2064-390X

Kalinová, Alena (2015) The collection of Anabaptist (Hutterite) ceramics in the Moravian Museum in Brno. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 371-386. ISSN 1216-9803

Kapitány, Ágnes and Kapitány, Gábor (2023) Az étkezés jelrendszere – Étkezés és identitás = The Symbology of Eating – Eating and Identity. In: Menzadimenziók : A gyermek-közétkeztetés társadalmi beágyazottsága. Néprajztudományi Könyvtár (2). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, Budapest, pp. 237-249. ISBN 978-963-567-070-3; 978-963-567-072-7

Kapitány, Ágnes and Kapitány, Gábor (2012) A modern mitológiák elemzésének kérdései. REPLIKA (80). pp. 9-27. ISSN 0865-8188

Karady, Victor (1994) A legitimitás kérdése a francia etnológia megszerveződésében. REPLIKA (13-14). pp. 183-197. ISSN 0865-8188

Karizs, Krisztina and Bába, Laura (2016) Bodily representations of the shame of inferiority in Sofi Oksanen’s novels. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (2). pp. 367-380. ISSN 1216-9803

Karácsony, Zoltán (2014) "Figurás szemben". A kalotaszegi legényes kettes előadásmódjáról. In: Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredforulón II. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, pp. 57-104. ISBN 978-606-8377-25-4

Katona, Imre (1951) Az első véres május 1-e a Viharsarokban (Adatok a békésmegyei agrárproletár-mozgalom folklorejához). MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 209-230.

Kavecsánszki, Máté (2019) Tánc és Habitus: Szempontok a kora újkori népi tánckultúra egyfajta értelmezési keretéhez. In: Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből. International Research Institute s.r.o., Komarno, pp. 298-305.

Kavecsánszki, Máté (2018) A köröstárkányi „porondtól” Rákosi szalonjáig. A népi tánckultúra antropológiai vizsgálatának módszertanához és elméleti hátteréhez. In: Táj és kultúra. Studia Folkloristica et Ethnographica, 1 (63). Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, pp. 46-72. ISBN 978-963-490-073-3

Kavecsánszki, Máté (2019) A tánc és az „utolsó idő” bűnei Tolnai Decsi Gáspár prédikációiban. In: Vallási néprajz. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, pp. 9-34. ISBN 978-963-490-219-5

Kavecsánszki, Máté (2019) A tánc és szokáskörnyezete a 16. századi reformáció morálteológiájában. In: Pietas et Scientia. Tanulmányok P. Szalay Emőke tiszteletére. Studia Folkloristica et Ethnographica (76). Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, pp. 345-362. ISBN 978-963-490-157-0

Kavecsánszki, Máté (2015) A társastáncok kutatása a magyar táncfolklorisztika történetében. ETHNOGRAPHIA, 126 (2). pp. 189-210. ISSN 0014-1798

Kelényi, Borbála (2011) Az öltöztetős Madonna : Két késő középkori forrás alapján, kitekintéssel a néprajzi párhuzamokra. In: Micae mediaevales. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (2). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 45-61. ISBN 978-963-284-223-3

Kelényi, Béla (2017) A Magyar buddhista olvasófüzér. KELETKUTATÁS (tavasz). pp. 93-109. ISSN 0133-4778

Kemecsi, Lajos (2016) Plans and concepts : Opportunities es and Challenges Associated with the New Building of the Museum of Ethnography. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (2). pp. 383-394. ISSN 1216-9803

Keményfi, Róbert and Bartha, Elek and Sztankó, Péter and Telenkó, Bazil Mihály (2008) Komplex etnikai kutatások a Fekete-Körös völgyében = Complex Ethnic Research in "Fekete-Körös" Valley. Project Report. OTKA.

Kerekes, Ibolya (2019) Elhaladt az idő : Életek, történetek a Tisza-Maros szögéből. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (47). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged. ISBN 978-963-306-715-4

Keszeg, Vilmos (2022) Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok : Tanulmányok. Dissertationes Ethnographicae Transylvanicae . Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-606-9015-28-5

Keszeg, Vilmos and Czégényi, Dóra Andrea and Jakab, Albert Zsolt (2013) Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár. ISBN 978-973-8439-69-6

Kibirige, Ronald (2015) Insider-outsider phenomenon in traditional dance research in indigenous communities. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 17-23. ISSN 1216-9803

Kim, Alexander (2014) The problem of Bohai’s northeastern border and the issue of Bohai-Jurchen relations. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 441-455. ISSN 1216-9803

Kinda, István Csaba (2022) Csángótelep társadalma és kultúrája. In: Múltidéző. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (54). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 73-104. ISBN 9786156117694

Kiss, László (2021) Csaplovics János 1822-es „Ethnographiai Értekezés”-e mai szemmel III. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 169-186. ISBN 978-963-496-187-1

Knézy, Judit (2018) Három község a Zselic nyugati szélén 1921–27 között Kadarkút, Bárdudvarnok, Hedrehely népének életkörülményei = Three villages between 1921 and 27 on the Western edge of the Zselic region. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (5). pp. 255-271. ISSN 2631-0376

Kocsis, Annamária (2023) „Azzal nem boszorkány, ha valamit egy kicsint tud” : Egy 18. századi boszorkányvád értelmezése. In: „Emlékezzetek róla, ha újra csatára keltek!”. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum; HM Zrínyi Nonprofit Kft.; Zrínyi Kiadó, Budapest, pp. 461-470. ISBN 9789635190157; 9789635190164; 9789633279205; 9789633279212

Kodály, Zoltán (1906) A magyar népdal strófa-szerkezete. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 36. pp. 95-136. ISSN 0029-6791

Kolosova, Valeria and Svanberg, Ingvar and Kalle, Raivo and Strecker, Lisa and Mine Gençler Özkan, Ayşe and Molnár, Zsolt and Papp, Nóra (2017) The bear in Eurasian plant names. JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY AND ETHNOMEDICINE, 13. pp. 1-72. ISSN 1746-4269

Korzenszky, Tamás (2015) Traditional Hungarian Romani/Gypsy dance and Romanian electronic pop-folk music in Transylvania. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 43-51. ISSN 1216-9803

Kovai, Cecília (2017) Kemény István munkáinak hatása a magyarországi szociológiai cigánykutatásokra egy antropológus nézőpontjából. REPLIKA (104). pp. 23-30. ISSN 0865-8188

Kovács, Dóra and Szőnyi, Vivien and Gatti, Beáta and Horváth-Bálint, Petra and Czövek, Judit and Fenyves, Katalin and Ildikó, Tamás and Varga, Sándor and Vargyas, Gábor (2015) Reviews [KÖNCZEI, Csongor (szerk.): Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón I. [Hungarian Dance and Dance Studies in Transylvania at the Turn of the Millennium I]. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2010. 131 pp. KÖNCZEI, Csongor (szerk.): Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón II. [Hungarian Dance and Dance Studies in Transylvania at the Turn of the Millennium II]. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2014. 195 pp.]. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 239-258. ISSN 1216-9803

Kovács, Nóra (2021) Az autentikusság paradoxona : A folklór megjelenése a posztkommunista Szlovákiában. TÁNC ÉS NEVELÉS = DANCE AND EDUCATION, 2 (1). pp. 148-152. ISSN 2732-1002

Kovács, Nóra (2021) Jospeh Grim Feinberg: The paradox of authenticity. Folklore performance in post-communist Slovakia. TÁNC ÉS NEVELÉS = DANCE AND EDUCATION, 2 (1). pp. 153-157. ISSN 2732-1002

Kriegleder, Wynfried (2019) Anthropologische Ästhetik In Mitteleuropa 1750–1850. Anthropological Aesthetics In Central Europe 1750–1850. Herausgegeben Von Piroska Balogh Und Gergely Fórizs. Hannover: Wehrhahn Verlag 2018. (=Bochumer Quellen Und Forschungen Zum 18. Jahrhundert, Bd. 9) [Recenzió]. Hungarian Studies, 33 (2). pp. 409-414. ISSN 0236-6568

Kukár, Barnabás Manó (2017) Despre studiul folclorului coregrafic la romanii din Ungaria. In: Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria / A magyarországi románok néprajza 2017. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp. 40-51.

Kukár, Barnabás Manó (2017) Néptáncfilmek digitalizálása az MTA BTK Zenetudományi Intézet Néptánc Archívumában. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 9 (1). pp. 94-97. ISSN 2060-7148

Kántor, Barbara and Lajos, Veronika (2020) Rendhagyó előszó egy fordítás apropóján : Többszörös dialógus az alkalmazott antropológiai szemléletmódról. In: ePUB Docendo discimus : A 60 esztendős Kotics József köszöntése. A Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék Könyvei (13). Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc, pp. 157-162. ISBN 9789633582053

Könczei, Csilla (2009) Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban : A Borica. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-973-8439-37-5

Kürti, László (2020) Anthropological Deficits after Writing “Postsocialism”. CARGO, 1. pp. 5-18. ISSN 1212-4923

Kürti, László (2018) "Die Welt ist ein Tantz-Boden" - a korai magyar tánctörténet problémái. In: Tertium datur - Tanulmányok Lázár Imre tiszteletére. Károli Gáspár Református Egyetem; L’Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 113-135. ISBN 789634144717

Kürti, László (2008) East and West: The scholarly divide in anthropology. ANTHROPOLOGICAL NOTEBOOKS, 14 (3). pp. 26-38. ISSN 1408-032X

Kürti, László (2020) Gesztus és a gusztus: A taps kultúrája. In: A mozgás misztériuma. L'Harmattan, Budapest, pp. 93-120. ISBN 978-963-414-680-3

Kürti, László (2016) Három pásztor: Adatok a Jászkunság tánckultúrájához. In: Vízöntő. Damjanich János Múzeum, Szolnok, pp. 73-81. ISBN 2399999284569

Kürti, László (2007) Idegen hantok alatt. In: Az Alföld vonzásában Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Arany János Múzeum, Nagykőrös - Debrecen, pp. 511-547. ISBN 978-963-7134-36-4

Kürti, László (2018) „Kinizsit látsz véres ajakkal” – A tánctörténeti kutatás sarokpontjainak kérdései. In: Táncművészet és intellektualitás : VI. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Egyetemen 2017. november 17−18. Magyar Táncművészeti Egyetemen, Budapest, pp. 159-171. ISBN 978-615-80297-9-7

Kürti, László (2016) A Kiskunság táncai – antropológiai reflexiók egy régió tánckultúrájáról. CUMANIA: A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MÚZEUMI SZERVEZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 27. pp. 177-218. ISSN 0133-6088

Kürti, László (2022) A Másik Kalotaszeg: demográfia, kulturális reprezentáció és nemzetpolitika. In: Jászkunság : A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület évkönyve. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, Szolnok, pp. 290-310.

Kürti, László (2014) A politikai rítus és szimbólum világa: Az amerikai zászló. In: Sorsfordító rítusok. Scientia Kiadó, Kolozsvár, pp. 237-263.

L

Lajos, Veronika (2012) Alkalmazott antropológia a moldvai csángóknál? Kísérlet elmélet és gyakorlat viszonyának újraértelmezésére = Applied Anthropology among the Moldavian Csángós? Attempt to Re-interpret the Relation between Theory and Practice. ERDÉLYI MÚZEUM (4). ISSN 1453-0961

Lajos, Veronika (2014) Alkalmazott szemléletű társadalomtudomány: társadalmi részvétel, kollaboratív etnográfia és akciókutatás. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA. ISSN 1215-8097

Lajos, Veronika (2019) Egy moldvai csángó terep női szemmel : A feminista kritika és a szociokulturális antropológia találkozásai = A Moldavian Csángó field through a woman’s eye: The meeting points of feminist criticism and socio-cultural anthropology. In: Emlékek, szövegek, történetek : Női folklór szövegek. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp. 351-369. ISBN 978-963-306-658-4

Lajos, Veronika (2014) Etnográfia és oral history. Ethnography and Oral History. Erdélyi Múzeum (1.). pp. 100-114. ISSN 1453-0961

Lajos, Veronika (2013) Etnográfiai tudás és tudományos népszerűsítés. In: „A BURGONYÁTÓL A SZILVAFÁIG”: Tanulmányok a hetvenéves Kósa László tiszteletére. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, pp. 83-97.

Lajos, Veronika (2020) Good and Evil – részvétel, alkalmazás és gyakorlati tudás a kortárs szociokulturális antropológia területén. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY, 11. pp. 400-408. ISSN 2062-204X

Lajos, Veronika (2017) Hogy kerül a jelentés az etnográfiai szövegbe? Egy moldvai etnográfiai terepmunka kritikai újragondolása. In: Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 215-224. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9

Lajos, Veronika (2015) An Imaginary and an Alternative. A Critical Approach to Modernizing Moldavian Csángó Local Societies. In: Culture, Language and Globalization among the Moldavian Csángós Today. Finno-Ugrian Society, Helsinki, pp. 111-135. ISBN 978-952-5667-68-4

Lajos, Veronika (2016) Internet és etnográfiai jelenkorkutatás. Tárgyi és módszertani kérdések, etikai természetű dilemmák. In: Diptichon. Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. DE Néprajzi Tanszék, Debrecen, pp. 830-851.

Lajos, Veronika (2015) MOZGÁSBAN A VILÁG. A TÖBB SZÍNTERŰ ETNOGRÁFIA (MULTI-SITED ETHNOGRAPHY) KÉRDÉSE. In: ARANYKAPU Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, pp. 163-172. ISBN 978-973-8439-80-1 és 978-963-7376-62-7

Lajos, Veronika (2018) Mi az a részvételi akciókutatás (RAK)? Kik azok a részvételi akciókutatók? Ötféle élmény és értelmezés (szerkesztett interjú). KOVÁSZ, 1-4.. pp. 53-83. ISSN 1418-5040

Lajos, Veronika (2016) Migránsvilágok, jótékonykodás és gyakorlati alkalmazás. Lehetséges kulcskérdések a kortárs migrációs folyamatok kutatásában. In: Menekültek, migránsok, új hazát keresők. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete , Debrecen, pp. 175-190.

Lajos, Veronika (2015) Modernizáció-értelmezések. A gyerek társadalmi helyzetének változása a moldvai Lujzikalagorban. In: Patrimónium és társadalom a 20. században: A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Kriza János Néprajzi Társaság; Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, pp. 207-220.

Lajos, Veronika (2020) Nők és szociokulturális idegenség : A feminizmus tudománytörténeti vázlata a szociokulturális antropológiában. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY (1). pp. 62-87. ISSN 2062-204X

Lajos, Veronika (2016) Részvétel és együttműködés. Fogalmak, dilemmák és értelmezések. REPLIKA (100). pp. 23-40. ISSN 0865-8188

Lajos, Veronika (2017) Sokszínű részvétel : Új szereplők és új színterek a kortárs magyar romakutatásokban. In: Cigány világok a Kárpát-medencében. Magyar Néprajzi Társaság, ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest, pp. 149-167. ISBN 978-615-80634-1-8

Lajos, Veronika (2015) Teaching and Participant Observation. Interconnections of Culture and Language in an Eastern-European Local Society. In: Culture, Language and Globalizaton among the Moldvaian Csango Today. Finno-Ugrian Society, Helsinki, pp. 85-110. ISBN 978-952-5667-68-4

Lajos, Veronika (2009) Testek – tisztaság – modernitás. Kulturális és társadalmi összefüggések Moldvában a báje kapcsán. In: Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról. L'Harmattan – Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény – MTA Néprajzi Kutatóintézete, pp. 159-171. ISBN 9789632361734

Lajos, Veronika (2019) Újabb bolyongások egy moldvai csángó terepen : Kontextusok és tudástartalmak az antropológiai megismerés és értelmezés folyamatában. In: Aranymadár. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 591-602. ISBN 9786069015117; 9786067391299

Lajos, Veronika (2013) A modernitás eleganciája. A kritikai szembenézés társadalomtudományi gyakorlatának néhány aspektusa. Gracefulness of Modernity. Aspects of Critical Approach in Social Science Practices. Kultúra és Közösség (IV.). ISSN 0133-2597

Lajos, Veronika (2012) A nemzeti eszme és a moldvai csángók életvilága. „Románosító” és „magyarosító” csángó életpályák. In: Egyén és közösség. Tanulmányok. MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, pp. 411-430. ISBN 978-86-86469-53-3

Lajos, Veronika and Batári, Zsuzsanna (2017) Kulturális reprezentáció? Részvétel? Együttműködés?Felvetések a Szabadtéri Néprajzi Múzeum példáján. HÁZ ÉS EMBER (28). pp. 105-117. ISSN 0230-0044

Lajos, Veronika and Farkas, Judit (2015) Előszó - Replika 90-91. Belépés jelszóval! Online világok és kutatási módszereik. REPLIKA. pp. 7-11. ISSN 0865-8188

Lajos, Veronika and Kántor, Barbara and Satish, Kedia (2020) Új változások és trendek az alkalmazott antropológiában. In: Docendo discimus. A Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék Könyvei, 1 (12). ME BTK Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc, pp. 163-183. ISBN 9789633582053

Lajos, Veronika and Ujhelyi, Nelli (2016) Vidék és város: kölcsönösen összetartozó színterek? ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA, 1. pp. 133-161. ISSN 1583-6347

Lajos, Veronika and Ujhelyi, Nelli (2016) Vidék és város: kölcsönösen összetartozó színterek? : Térbeélési gyakorlatok a 21. század elején – egy szatmári példa. Erdélyi Társadalom, 1. pp. 133-161. ISSN 1583-6347

Lajos, Veronika and Vámos, Gabriella and Kis-Halas, Judit and Mészáros, Csaba and Vargha, Katalin and Horváth, Terézia (2016) Reviews. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (2). pp. 499-514. ISSN 1216-9803

Lajtai, László (2006) A kasztrendszerről : mechanizmusok és hiedelmek. TABULA (1998-2011), 9 (2). pp. 223-240. ISSN 1419-3310

Lajtai, László (2003) A minangkabau gyógyító orvosantropológiai szemszögből. TABULA (1998-2011), 6 (1). pp. 117-134. ISSN 1419-3310

Lakatos, Tibor and András, Hanga (2021) Él-e még a magyarnóta? : A muzsikus cigányság asszimilációja. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 10 (4). pp. 31-51. ISSN 0209-584X

Landgraf, Ildikó (2016) A 24. óra szorításában. A folklórgyűjtés alapelvei Katona Lajos munkásságában és a korabeli magyar folklorisztikában. ETHNOGRAPHIA, 127 (4). pp. 503-519. ISSN 0014-1798

Landgraf, Ildikó (2013) THE HALLEY’S COMET AND OTHER HEAVENLY PHENOMENA: OMENS AND PROPHECIES OF THE WORLD WARS. In: The 16th Congress of the International Society for Folk Narrative Research, 2013. június 25.-30., Vilnius.

Landgraf, Ildikó (2016) Hogyan gyűjtsük közösségünk folklór történeteit? TRADÍCIÓ MAGAZIN, 1 (1). pp. 72-83. ISSN 2498-4779

Landgraf, Ildikó (2013) Jókai anekdotái. In: Jókai & Jókai: Tanulmányok. L'Harmattan - Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, pp. 135-151. ISBN 978-963-236-693-7

Landgraf, Ildikó (2014) Lajos Kossuth in Hungarian folk narratives. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár = Bibliotheca religionis popularis Szegediensis 37 ; A vallási kultúrakutatás könyvei 5 . SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 33-45. ISBN 978-963-306-255-5

Landgraf, Ildikó (2017) Nemzeti érzés és királyhűség (1848–1849 hőseinek és az uralkodócsalád tagjainak megjelenése a Vasárnapi Ujság lapjain szövegfolklorista szemmel). In: A véleménysajtótól a tömegsajtóig. Médiatudományi Könyvek . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 39-57. ISBN 978-963-416-083-0

Landgraf, Ildikó (2016) Nyelvészeti témájú dolgozatok a néprajzi gyűjtőpályázatokon. (szakmai bevezető). TRADÍCIÓ MAGAZIN, 1 (2). pp. 100-105. ISSN 2498-4779

Landgraf, Ildikó (2016) Tátrai Zsuzsanna köszöntése. NÉPRAJZI HÍREK, 45. pp. 65-67. ISSN 0133-8021

Landgraf, Ildikó (2016) Vargyas Gábor (szerk.): VL 100. Tanulmányok Vargyas Lajos születésének 100. évfordulójára. (Summa Ethnographica) Budapest: L’ Harmattan – MTA BTK Néprajztudományi Intézet, 2015. 279 p. ETHNOGRAPHIA, 127 (4). pp. 679-682. ISSN 0014-1798

Landgraf, Ildikó (2013) Örök körforgásban. Az anekdota műfaja a magyar folklórban. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 114-137. ISSN 1787-9396

Lehtinen, Ildikó (2016) Cleanliness as a part of Mari identity. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (2). pp. 335-348. ISSN 1216-9803

Lovas Kiss, Antal (2023) Határon átívelő térségi szintű társadalmi reziliencia = Cross-border regional social resilience. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 43-60. ISSN 1787-9396

Lukács, László (2014) Der Christbaum in den oberrheinischen Städten des 16./17. Jahrhunderts. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 337-349. ISSN 1216-9803

Luna, Jared Jonathan (2015) All Styles All Stars: Jazz funk burn. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 85-92. ISSN 1216-9803

Lázár, Katalin (2015) Kereszténység előtti hiedelemmotívumok a magyar népi mondókákban. In: Az igazság keresése. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Sepsiszentgyörgy, pp. 456-464.

Lázár, Katalin (2017) Népi játékok tanítása az óvodában. ÓVÓNŐK LAPJA: ROMÁNIAI MAGYAR ÓVÓNŐK ORSZÁGOS SZAKLAPJA, 6 (31). pp. 7-9. ISSN 2285-3561

Lázár, Katalin (2017) A népi játékok megkülönböztetése a többitől. 1. rész. ÓVÓNŐK LAPJA: ROMÁNIAI MAGYAR ÓVÓNŐK ORSZÁGOS SZAKLAPJA, 6 (32). pp. 6-9. ISSN 2285-3561

Löw, Immánuel (2014) Zsidó folklór tanulmányok. Szegedi vallási néprajzi könyvtár (33). Szegedi Egyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. ISBN 978-963-306-231-9

Lővei, Pál (2015) Temetők. Szempontok a topográfiai leírás rendszeréhez. Műhelytanulmányok a műemléki topográfiához (3). Enigma 2001 Kiadó, Székesfehérvár. ISBN 978-963-89942-4-2

M

Magyar, Márton (2018) Tavaszi ünnepkörben rejlő animációs lehetőségek = Animation opportunities according to the spring holidays. recreation, 8 (1). pp. 28-29. ISSN 2064-4981

Magyar, Zoltán (2016) Berzétei népmondák. In: Történeti, néprajzi közelítések a gömöri Berzétéhez. ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest, pp. 103-114. ISBN 978-963-284-827-3

Magyar, Zoltán (2016) Faragó József nagymohai folklórgyűjtése. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 185-196.

Magyar, Zoltán (2023) Helytörténet és mondahagyomány : Vehrer Adél két Győr megyei vonatkozású folklór kötetéről = Local History and the Traditions in Legends : Some Thoughts on Adél Vehrer’s Two Most Recent Books. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 19 (1-3). pp. 345-348. ISSN 1786-6553

Magyar, Zoltán (2016) Horsa István és Hanusz Zoltán (szerk.): Annus néni daloskönyve. Az ördöngösfüzesi Hideg Anna élete és dalai. HONISMERET, 2. pp. 109-110. ISSN 0324-7627

Magyar, Zoltán (2018) A Magyar Történeti Mondák Archívuma. Egy tudományos színtézis adatbázisának objektív feltételei. In: A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés. Kriza Könyve (43). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 217-229.

Magyar, Zoltán (2016) Mohay Tamás: „Istennek kincses tárháza…” P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária kegyszobráról. Csíksomlyó–Budapest, 2015. Csíksomlyói Ferences Kolostor–Szent István Társulat. 302 p. ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 318-319. ISSN 0014-1798

Magyar, Zoltán (2013) Mondák a végső időkről. A magyar folklór eszkatológikus hagyományai. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 138-196. ISSN 1787-9396

Magyar, Zoltán (2017) Mátyás király narratív hagyományköre. Típus- és motívumindex. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-456-003-6

Magyar, Zoltán (2015) Népköltészeti gyűjtés. Documentatio Folkloristica (I.). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9789635670611

Magyar, Zoltán (2018) Szilágyi Ferenc: Visszanézek életemre. Documentatio epica, 1 . Kairosz Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5197-05-5

Magyar, Zoltán (2017) Varga Norbert: Kígyótestvér. Népmesék és mondák Balogfalváról Balog Ernő tolmácsolásában. ETHNOGRAPHIA, 128 (1). pp. 181-182. ISSN 0014-1798

Magyar, Zoltán (2015) A „csodás képmás” - Kegyképekhez fűződő mondák a magyar folklórban. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 219-292. ISSN 1787-9396

Magyar, Zoltán (2016) A csíksomlyói kegyhely legendaköre. ETHNOGRAPHIA, 2. pp. 212-225. ISSN 0014-1798

Magyar, Zoltán (2014) A népi hőssé vált fejedelem. In: Fortuna vagy Fatum árnyékában? Korunk–Komp-Press, Kolozsvár, pp. 81-94. ISBN 978-973-1960-64-7

Majer, Zsuzsa and Teleki, Krisztina (2013) History of Zaya Gegeenii Khüree, the Monastery of the Khalkha Zaya Pandita. S. Chuluun, Mongol Tudományos Akadémia, Történeti Intézet, Ulánbátor. ISBN 978-99973-0-095-9

Maluwaya, McDonald J. (2015) The resilience of traditional dance as a repository of cultural heritage: The case of Ingoma of Malawi. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 69-76. ISSN 1216-9803

Malý, Tomáš and Enenklová, Monika (2023) Vampires, Revenant Souls, and Objects of Healing : Religious Remedies in Seventeenth- and Eighteenth-Century Czech Lands. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (2). pp. 6-41. ISSN 2786-0930

Marinka, Melinda (2014) „Kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Diversität der deutschen ’Diaspora'-Gebiete des östlichen und mittleren Europas”, Tagung des Lehrstuhls für Volkskunde, der Forschungsgruppe für Ethnographie/Volkskunde der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (beide Universität Debrecen) und des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (Freiburg), Universität Debrecen, 03.-06. Oktober 2013. Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde., 55. pp. 170-174. ISSN 0075-2738

Marinka, Melinda (2023) Nemzetiségi gyűjtemények néprajzi feltárása és hasznosítása. In: Örökség és módszer. A muzeológiai kutatások metodikai készletéről. Studia Folkloristica et Ethnographica 88. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, pp. 199-227.

Marinka, Melinda (2019) Németfalu - sváb utca - pincesor. A német telepítés emlékezete a közterületi névhasználatban és közösségi tereken. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA (3-4). pp. 96-110. ISSN 1215-8097

Marinka, Melinda (2020) Online felületek az örökségelemek néprajzi feltárásában és ismertátadásában. In: Történelmi és néprajzi örökségek az ókortól napjainkig. Györffy István Nagykun Múzeum, Karcag, pp. 197-219.

Markó, Ferenc Dávid (2016) Thoughts on kinship at the citizenship office in South Sudan. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 213-226. ISSN 1216-9803

Melich, János (1939) Adalék a magyarországi hídjátékokhoz. ETHNOGRAPHIA, 50 (1-2). pp. 90-111. ISSN 0014-1798

Menyhárt, Krisztina (2021) Szentek, szövegek, vallási kapcsolatok - bolgár-magyar összehasonlító folklorisztikai tanulmányok. Opera Slavica Budapestinensia Litteræ Slavicæ . ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest. ISBN 9789634893936

Menyhárt, Krisztina (2018) Vallásosság és vallásgyakorlás Bulgáriában a kora újkori útleírások tükrében. In: Velencétől Dubrovnikig : Köszöntő kötet Vig István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 157-169. ISBN 978-963-284-966-9

Mester, Béla (2020) Színpadi és valóságos személyiségek. A Takáts Éva-vita antropológiai tanulságai = Dramatic and Real Persons. Anthropological Aspects of the ‘Éva Takáts Debate’. In: Filozófia és irodalom. MTA; Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, Budapest; Somorja, pp. 105-117. ISBN 978-963-508-943-7

Mester, Tibor (2018) Digitális antropológia – előzmények, megközelítések, módszerek. REPLIKA (108-09). pp. 119-136. ISSN 0865-8188

Mihalik, Béla Vilmos (2015) Paráznák, boszorkányok, házasságtörők a 17. század végi Felső-Magyarországon. In: Tanulmányok Badacsonyból III. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai (3). Fiatal Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 51-58. ISBN 978-615-80162-0-9

Mikos, Éva (2017) Akarjuk-e, hogy éljen a népdal? Vargyas Lajos művelődéspolitikai írásai. Folkmagazin, 2015.XXII. évf., XI. különszám. Szerkesztette: Vargyas Gábor, 76 p. ETHNOGRAPHIA, 128 (3). pp. 578-580. ISSN 0014-1798

Mikos, Éva (2022) Alligators in the Sewers : Urban Legends about Terrifying Animals and Frightening Places. ETHNOGRAPHICA ET FOLKLORISTICA CARPATHICA, 24 (24). pp. 7-29. ISSN 0139-0600

Mikos, Éva (2014) Gulyás Judit: „Mert ha irunk népdalt, mért ne népmesét?” A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2010. /Néprajzi Tanulmányok/. ETHNOGRAPHIA, 125 (1). pp. 153-154. ISSN 0014-1798

Mikos, Éva (2017) Gyula a vérzivatarban. Konstrukció és rekonstrukció problémája Sebestyén Gyula pályaképében. In: Aranyhíd. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 535-548. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9

Mikos, Éva (2013) Hiányzó hősköltészet - amatőr múltszemlélet. Folklorisztikai tanulmány a tudományos dilettantizmusról. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 197-234. ISSN 1787-9396

Mikos, Éva (2022) Krokodil a csatornában : Egy újságmonda filológiája. In: Doromb : Közköltészeti tanulmányok 10. Doromb : Közköltészeti tanulmányok, 10 . Reciti Kiadó, Budapest, pp. 153-175.

Mikos, Éva (2016) Nem folytatott típusok. A csillagszemű juhász (AaTh/MNK 858) meséjének folklorisztikatörténeti tanulságai. ETHNOGRAPHIA, 127 (4). pp. 568-581. ISSN 0014-1798

Mikos, Éva (2016) Paradigmaváltások a folklorisztikai terepmunka történetében a 19–20. század fordulóján és a 20. század első felében. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 33. pp. 259-280. ISSN 1787-9396

Mikos, Éva (2017) Sebestyén Gyula Kelet és Nyugat között. In: Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században. Magyar történelmi emlékek. Értekezések: Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből (5). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 184-203. ISBN 9789634160823

Mikos, Éva (2016) Több mint filológia [Domokos Mariann: Mese és filológia. Fejezetek a Magyar népmeseszövegek gyűjtésének és kiadásának történetéből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2015, 470.]. ETHNOGRAPHIA, 127 (4). pp. 651-657. ISSN 0014-1798

Mikos, Éva (2014) A honfoglalás a folklórban és a populáris kultúrában, avagy a honfoglalás néphagyományának forrásai. In: Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 361-380. ISBN 978-963-9627-87-1

Mikó, Árpád (2016) Az erdélyi festett famennyezetek populáris regiszterének néhány problémája. In: Művészet és mesterség. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 23-32. ISBN 9789632364971; 9789634141334

Minniyakhmetova, Tatiana (2016) The concept of a clean and unclean body — an example of Udmurts. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (2). pp. 349-357. ISSN 1216-9803

Misi, Gábor (2015) Computer-aided dance analysis in practice — with Labanatory. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 121-170. ISSN 1216-9803

Molnár, Zsolt (2011) A Hortobágyi pásztorok növényosztályozása, a vadon termő növények ismertsége és néven nevezettsége = Folk taxonomy of herdsmen in the Hortobágy steppe. CRISICUM: A KÖRÖS - MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA, 2011 (7). pp. 153-207. ISSN 1419-2853

Molnár, Ágnes (2019) Alkalmazkodó polgárosodás : Család és gazdaság Kiskanizsán a 20. században = Adapting Embourgeoisement. Family and Economy in Kiskanizsa, A District of a Hungarian Town, in the 20th Century. Néprajzi Értekezések (8). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80634-7-0

Monok, István (1994) Iskoladráma és folklór. A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 98 (4). pp. 576-578. ISSN 0021-1486

Muntagné Tabajdi, Zsuzsanna (2013) Egy 18. századi romhányi plébános a protestáns közösségek hálójában. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 143-153. ISBN 978-963-284-324-7

Mácsai, Boglárka (2016) The people who are never lost. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 153-171. ISSN 1216-9803

Mátyus, Imre (2015) Terepcsere. A terep fogalmának átértékelődése a virtuális etnográfiában. REPLIKA (90-91). pp. 27-38. ISSN 0865-8188

Máté, Gábor (2017) 17-18. századi tanúvallomások településtörténeti tanulságai a középkori Tolna nyugati és déli felén. In: Magyarország régészeti topográfiája : Múlt, jelen, jövő. MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest, pp. 301-311.

Máté, Gábor (2018) Tanúvallatás a Dél-Dunántúl 1683-85-ös elpusztításáról (Forrásközlés). Wosinsky Mór Megyei Múzeum Évkönyve XXXIX. 2017.. pp. 401-441.

Máté, Gábor (2017) Transdanubian Puszta (1683–1735) Based on 18th-Century Border Litigations. Acta Ethnographica Hungarica, 62 (1). pp. 105-134. ISSN 1216-9803

Máté, Gábor (2017) Vízkezelés és erdei sertéstartás a szerémségi Bázaközben. In: Víz, ember, örökség. Tanulmányok a 90 éve született Solymos Ede tiszteletére. Türr István Múzeum, Baja, pp. 103-118.

Máté, Gábor (2018) A dél-dunántúli rácok történeti néprajzi kérdései a 17-18. században. ETHNOGRAPHIA. ISSN 0014-1798

Máté, Gábor (2016) Újabb 18. század eleji források a Völgység lokalizálásához. In: Források a Völgység tanulmányozásához. Előadások a VI. Völgységi konferencián (2015. október 30.). Völgység Múzeum, Bonyhád.

Mészáros, Csaba (2013) Az etnológiai megismerés természetéről. In: Felfedezések a humán tudományokban, 2012. november 12, Budapest, Magyarország.

Mészáros, Csaba (2013) Irányzatok és módszerek Szibéria néprajzi kutatásában. Ethnographia, 124 (3). pp. 377-283. ISSN 0014-1798

Mészáros, Csaba (2014) Klímaváltozás antropológiai szemszögből : Örökké fagyott talaj és nagyjószág-tartás Jakutiában. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 31. pp. 379-403. ISSN 1787-9396

Mészáros, Csaba (2014) Marshall Sahlins: What Kinship is – And Is Not. University of Chicago Press. Chicago and London. 2013. 110 p. Ethnographia. pp. 146-147. ISSN 0014-1798

Mészáros, Csaba (2020) Multiplicity of Ontologies: Lakes and Humans in Siberia. PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES, 50 (6). pp. 523-542. ISSN 0048-3931

Mészáros, Csaba (2020) Participant Observation, Inclusion, and Language Skills : On the Authenticity of Anthropological Fieldwork. TABULA (1998-2011), 21 (1-2). ISSN 1419-3310

Mészáros, Csaba (2014) Pekarik és szellemek : Gondolatok az antropológiai hermeneutikáról. Ethnographia, 125 (2). pp. 250-265. ISSN 0014-1798

Mészáros, Csaba (2020) Review: Arctic Pastoralist Sakha: Ethnography of Evolution and Microadaptation in Siberia Hiroki Takakura. SIBIRICA, 19 (2). pp. 99-102. ISSN 1361-7362

Mészáros, Csaba (2016) Shaman – Journal of the International Society for Academic Research on Shamanism Vol. 24 (1-2). ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 61 (2). pp. 508-510. ISSN 1216-9803

Mészáros, Csaba (2013) Tekintély és bizalom. Kultúra és társadalom két szibériai faluközösségben. Kultúrák Keresztútján, 20 . L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-709-5

Mészáros, Csaba (2016) Variable husbandry and changing climate. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 35-57. ISSN 1216-9803

Mészáros, Csaba (2017) Wilhelm Gábor: Sámántárgyak. Diószegi Vilmos gyűjteménye/ Shamanic Objects. Vilmos Diószegi’s collection. ETHNOGRAPHIA, 128 (3). pp. 535-536. ISSN 1216-9803

Mészáros, Csaba (2012) The alaas: the interplay between environment and Sakhas in Central-Yakutia. Max Planck Institute for Social Anthropology Working Papers, 137 . Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle.

Mészáros, Csaba (2023) A megértés korlátai : Mitől és miképp lehet reziliens egy közösség? = The limits of understanding : What makes a community resilient and how? ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 93-119. ISSN 1787-9396

Mészáros, Csaba (2016) A néprajzi és az antropológiai terepmunka perspektívái a rokonság kutatásának tükrében. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 21-60. ISSN 1787-9396

Mészáros, Csaba (2013) The role of cardinal directions in Sakha environmental perception. In: Tvorcheskaja lichnost’ v istoriko-kul’turnom prostranstve. Nauka, Novosibirsk, pp. 454-462. ISBN 978-5-02-019239-3

Mészáros, Csaba (2016) A tavak és az emberek kapcsolata. Az animizmus jelensége Jakutiában. ETHNOGRAPHIA, 127 (3). pp. 391-411. ISSN 0014-1798

Mészáros, Csaba (2014) A tinta nem válik vérré – vagy mégis? : Vezetéknevek és rokonsági kapcsolatok Közép-Jakutiában. In: Mwomboko. Köszönötó kötet Sárkány MIhály 70. születésnapjára. MAKAT - ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest, pp. 24-41. ISBN 978-615-800003-1-4

Mészáros, Csaba and Vargyas, Gábor (2016) Gyűjtés és terepmunka a néprajztudományban. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 33. pp. 9-17. ISSN 1787-9396

Mód, László and Simon, András (2014) “There are, there really are people who have seen...” The emergence of a place of Marian pilgrimage in Radamos, a Hungarian village in Slovenia. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 325-336. ISSN 1216-9803

Mód, László Balázs (2011) Egy csongrádi szőlőbirtokos, Ludrovai Tóth István gazdálkodása naplófeljegyzései tükrében. OPPIDUM CSONGRÁD, 2011. pp. 49-52. ISSN 1218-8212

Mód, László Balázs (2014) Egy szegedi polgár, Ormódi Béla helye és szerepe a homoki szőlőkultúra fejlesztésében. In: Hagyományláncolat és modernitás. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 137-148.

Mód, László Balázs (2022) Ormódi Béla öröksége – Egy szegedi bankár nagyüzemi szőlőtelepei és szerepük a homoki szőlő- és borkultúra modernizálásában. TARGUM: INTERPRETÁCIÓ KOMMENTÁR DISKURZUS, 1 (2). pp. 66-77. ISSN 2939-5976

Mózes, András (2021) A szülőföld üzenete. Dr. Mózes András: Adatok Sáromberke történetéhez I-II. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai, 40 . Magyarságkutató Intézet, Budapest. ISBN 978-615-6117-48-9

N

N. Fodor, János (2018) Szempontok és módszerek a személynév és etnikum összefüggésének vizsgálatához = Aspects and methods for examining the connection between personal names and ethnicity. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (40). pp. 29-52. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Nagy, Ilona (2016) A Grimm-meséktől a modern mondákig. Folklorisztikai tanulmányok. Szóhagyomány . L'Harmattan; MTA BTK Néprajztudományi Intézete, Budapest. ISBN 978-963-414-127-3

Nagy, József (2014) Nella trappola delle stereotipìe nazionali. Nuova Corvina (26). pp. 160-163. ISSN 1218-9472

Nagy, Károly Zsolt (2016) Az értelmezés alázata. REPLIKA (100). pp. 49-53. ISSN 0865-8188

Nagy, Károly Zsolt (2021) „Fontos az imádság és a higiénia" : Református „járványteológiai” töredékek egykor és ma. TABULA : A NÉPRAJZI MÚZEUM ONLINE FOLYÓIRATA, 22 (2). ArtNo: 01. ISSN 2064-7190

Nagy, Károly Zsolt (2015) „Kő kövön – Töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájából.”. SÁROSPATAKI FÜZETEK (3). pp. 125-126. ISSN 1416-9878

Nagy, Károly Zsolt (2017) Leaving a Mark: the Calvinist Landscapes of Remembrance. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 21 (2). pp. 13-23. ISSN 1416-9878

Nagy, Károly Zsolt (2015) Lehet-e a szellemi néprajznak keresztyén tudományos megközelítése? SÁROSPATAKI FÜZETEK (1). pp. 137-139. ISSN 1416-9878

Nagy, Károly Zsolt (2015) „Mely igen szerelmetesek a te hajlékaid...” - A református templom mint a felekezeti azonosságtudat reprezentációja. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 293-330. ISSN 1787-9396

Nagy, Károly Zsolt (2018) Másvalakinek lenni. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 22 (1). pp. 37-64. ISSN 1416-9878

Nagy, Károly Zsolt (2015) "Preserve their piety, their biblical preaching – this is our mission" : Reformed Confessional Identity of Young People in Transcarpathia. In: Culture of Migration. MTA BTK, Budapest, pp. 1-12. (Unpublished)

Nagy, Károly Zsolt (2013) Reconsideration of locality in the discourse concerning the renewal of Hungarian Calvinist identity. In: Changes of traditional beliefs in Central Europe, 2013.10.07-2013.10.09., Banská Bystrica, Szlovákia.

Nagy, Károly Zsolt (2014) Reconsideration of locality in the discourse concerning the renewal of Hungarian Calvinist identity. In: Changes of traditional beliefs in Central Europe. Etnologický ústav AV ČR, Prága, pp. 8-188. ISBN 978-80-87112-87-8

Nagy, Károly Zsolt (2014) „Református magyar vagyok …”. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXI. pp. 7-70. ISSN 1787-9396

Nagy, Károly Zsolt (2015) „…ez a mi küldetésünk” Felekezeti identitásépítés a kárpátaljai reformátusok példáján. In: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kari Közlemények. Miskolci Egyetem BTK, Miskolc. (Submitted)

Nagy, Károly Zsolt (2013) A „gyülekezeteiben élő egyház” modelljétől a hálózatos egyházmodellig. A lokalitás fogalmának változása a református egyházban az egyházi nyilvánosság diskurzusainak alapján. In: Felekezeti társadalom - felekezeti műveltség: Rendi társadalom - polgári társadalom. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 50-63. ISBN 978-963-89463-1-7

Nagy, Károly Zsolt (2019) A kulturális antropológiai terepmunka módszertana. TABULA : A NÉPRAJZI MÚZEUM ONLINE FOLYÓIRATA, 20 (1-2). pp. 1-33. ISSN 2064-7190

Nagy, Károly Zsolt (2016) A közeg válaszol. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 33. pp. 61-76. ISSN 1787-9396

Nagy, Zoltán (2016) “Flying half a metre above the ground”. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 89-115. ISSN 1216-9803

Nagy, Zsolt (2023) Virág-járvány : Egy Maros menti dísznövény-termelő köz(ös)ség a Covid19-világjárvány idején = Plant-demic : A community of ornamental horticulture along the Maros (Mures) river during the Covid-19 pandemic. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 207-241. ISSN 1787-9396

Nagy, Ákos (2022) Gazdasági és társadalmi változások egy nem kollektivizált marosszéki faluban = Economic and Social Changes in a Non-Collectivized Village in Mureş County. Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ . Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-606-9015-31-5

Nagyillés, Anikó (2014) Heldenkult und das kollektive Gedächtniss. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 457-465. ISSN 1216-9803

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2010) „Ha testem már az enyészeté, az írásom ott marad.” : A votív graffitiről a pálosszentkúti példa kapcsán. ETHNOGRAPHIA, 2010 (3). pp. 255-271. ISSN 0014-1798

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2019) Imák és olvasatok : Imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged. ISBN 978-963-306-658-4

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2018) Imák, áldások, kegyes üzenetek - eszközök a sikeres jövőhöz? In: Áldozat, divináció, istenítélet. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 180-197.

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2015) A Makula nélkül való tükör magyarországi hatástörténete. In: Makula nélkül való tükör. Pytheas, Budapest, pp. 1-50. ISBN 978-615-5173-51-6

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2018) Voigt Vilmos: Negyvenöt év a szerelem kertjében. Összegyűjtött tanulmányok [Fortyfive Years in the Garden of Love. Collected Studies]. 2013, Érd: Mundus Novus Könyvek. 264. ISBN: 978-963-9713 33-8. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 63 (2). pp. 510-512. ISSN 1216-9803

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2018) A test tisztasága, az ideális morál záloga : A tisztaság erényéről imaszövegek tükrében. In: Purum et immundum. Vallási képzetek tisztaságról és tisztátalanságról. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Központ, Budapest, pp. 29-38. ISBN 9789634637523

Narotzky, Susana (2015) Program a modell mögött : Reciprocitás társadalmi tőke és az etnográfiai realizmus politikája. REGIO : KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 23 (2). pp. 122-156. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Nedić, Ljubica and Berbić Kolar, Emina and Matanović, Damir (2023) Dječje igre u povijesno-jezičnom kontekstu toliškoga kraja u bosanskoj posavini [Gyermekjátékok a bosanska posavinai Tolisa régió történeti-nyelvi környezetében]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (1). pp. 59-86. ISSN 2064-1060

Nemes, Z. Márió (2020) Vírussá-válás : A karanténszubjektum médiaantropológiája biopolitika és pszichopolitika kontextusában. APERTÚRA, 16 (1). pp. 1-22. ISSN 1787-7245

Nickel, Vira Réka (2023) „Simán megoldom, menzás voltam...” Reziliencia-vizsgálat az észak-magyarországi gyermek közétkeztetésben = A study of resilience in children’s public catering in Northern Hungary. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 289-303. ISSN 1787-9396

Nickel, Vira Réka (2023) Újrahasznosítható múlt. Az ipari örökség hasznosításának lehetőségei Salgótarjánban = A Reusable Past. Perspectives of Utilizing Industrial Heritage in Salgótarján. In: Örökségképzés, kulturális emlékezet, identitás. Néprajztudományi Könyvtár (1). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, Budapest, pp. 279-327. ISBN 978-963-567-069-7; 978-963-567-071-0

Nikitina, Galina A. (2016) Udmurt auto- and hetero-stereotypes about physical beauty. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (2). pp. 359-365. ISSN 1216-9803

Németh, András (2014) Emberi Idővilágok - Pedagógiai megközelítések. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 693 268 8

O

Okyere, Senyo (2015) The role of dance and what it teaches about the transcendence in possession and efficacy among the Brekete Gatsi cult. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 25-41. ISSN 1216-9803

Olasz, Ákos and Tóth, Tamás and Deák, Balázs and Bede, Ádám (2019) A cibakházi Kettős-halom tájtörténete és florisztikai vizsgálata. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 17 (2). pp. 233-253. ISSN 1589-4673

Orosz, György (2014) „DAS GEBET DES SÜNDIGEN PAPSTES“ INHALTLICHE ANALYSE EINES POPULÄREN RELIGIÖSEN LESESTOFFES AUS DEM BEREICH DER CHRISTLICHEN DEUTSCHEN VOLKSFRÖMMIGKEIT. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 351-370. ISSN 1216-9803

Oroszi, Borbála (2022) A Magyar Schönstatt Mozgalmat meghatározó karizmatikus személyekről szóló elbeszélések narratív elemzése. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 11 (3). pp. 81-98. ISSN 0209-584X

Ortutay, Gyula (1964) Kelet és Nyugat között. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 29-40.

Ortutay, Gyula (1951) Néprajz és kulturális forradalom. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 191-207.

Osvát, Krisztina (2013) A teremtésmítoszoktól a művészet-iparig : Ausztrália őslakosainak művészete a kezdetektől napjainkig. MODERN GEOGRÁFIA, 8 (1). pp. 93-118. ISSN 2062-1655

P

Pajer, Jiří (2015) Newly discovered Anabaptist settlement at Čermákovice (Alinkov farmstead, municipality of Horní Kounice, Znojmo district). Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 463-482. ISSN 1216-9803

Paládi-Kovács, Attila (2017) Abaúj felekezeti és etnikai térszerkezetének változásai (16-20. század eleje). In: A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza, 2. köt. Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza; Szerencs, pp. 255-272. ISBN 978-615-5545-65-8

Paládi-Kovács, Attila (2017) Bodnár Mónika: A Serényiek hatása a gömöri népéletre. ETHNOGRAPHIA, 128 (4). pp. 751-753. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2016) Bolhád, Erdőhát, Barkóság. Tájnevek északon. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (1). pp. 47-56. ISSN 2064-390X

Paládi-Kovács, Attila (2017) Bolhád, Erdőhát, Barkóság. Tájnevek északon. In: Vidék-Társadalom-Történet. Tanulmányok a Barkóságról. Studia Barkonum (IV.). Újra Ózdért Közhasznú Egyesület, Ózd, pp. 11-22.

Paládi-Kovács, Attila (2016) Deáky Zita: Gyermekek és serdülők munkája Magyarországon a 19. századtól a második világháborúig. Budapest, Gondolat Kiadó. 2015. 422 p. illusztrált Paládi-Kovács Attila. ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 322-324. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2016) Gereben, héhő, gracka. Rostminőségek északon. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Plusz Könyvek, Budapest, pp. 29-37.

Paládi-Kovács, Attila (2016) Kemecsi Lajos: A magyar paraszti járműkultúra. Esettanulmányok és elemzések. L’Harmattan – MTA BTK Néprajztudományi Intézete. Budapest, 2015. 168 p. 126 kép, angol összefoglaló Paládi-Kovács Attila. ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 324-326. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2011) Kistáj, járás, kistérség – egy etnográfus szemével. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 141-153. ISSN 0237-7683

Paládi-Kovács, Attila (2017) A Magyar Néprajzi Atlasz kérdőíve, gyűjtési munkálatai és adatbázisa. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 34. pp. 15-30. ISSN 1787-9396

Paládi-Kovács, Attila (2016) Magyar népismeret a 19. században - Előfutárok és klasszikusok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9732 6

Paládi-Kovács, Attila (2013) Munkák, emberek, hiedelmek a Bódva mentén. Életmód és Tradíció, 11. . MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-508-679-5

Paládi-Kovács, Attila (2017) Sedlmayr Krisztina: Szalmakosarak. Straw Basket. A Néprajzi Múzeum Tárgykatalógusai 22. ETHNOGRAPHIA, 128 (1). pp. 164-165. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2017) Szállítás csónakon a magyar Dunatájon : Bödönhajó, csónak, ladik, dereglye. In: Víz, ember, örökség. Bajai Dolgozatok (21). Türr István Múzeum, Baja, pp. 143-158. ISBN 978-615-80206-5-7

Paládi-Kovács, Attila (2016) Tagányi Zoltán: A közép-kelet-európai faluközösség genezise. Válogatott tanulmányok. Budapest, L’Harmattan 2015. 360 p. ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 309-311. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2017) Teherhordó módok és eszközök a Kisalföldön a 20. század első felében. ETHNOGRAPHIA, 128 (1). pp. 47-63. ISSN 0014-1798

Patakfalvi-Czirják, Ágnes (2019) Székelyföld a kirakatban. Szimbolikus tárgyak és árukörforgásuk. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (1). pp. 81-133. ISSN 0865-557X

Perczel, Olivér (2023) Szingalézek, számik, sziúk : Etnográfiai show-k Budapesten, 1873–1931. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 68 (3). pp. 112-141. ISSN 0864-960X

Perger, Gyula (2013) Somogy megyei népdalok és gyermekjátékok egy Győrött őrzött kéziratban = Folksongs and children’s games from Somogy County in a hand-written manuscript from Győr. A KAPOSVÁRI RIPPL-RÓNAI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI (1). pp. 299-304. ISSN 2064-1966 (print), 2631-0376 (online)

Peschel-Wacha, Claudia (2015) The art of the old masters — Tableware of the Anabaptists and Haban faience from Western Slovakia in the collections of the Austrian Museum of Folk Life and Folk Art in Vienna. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 395-415. ISSN 1216-9803

Petercsák, Tivadar (2023) Matyó népművészet mezőkövesdi képeslapokon. In: Korokon, tereken túl : Tanulmánykötet Kiss László tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 165-177. ISBN 978-963-496-261-8

Peti, Lehel (2014) Subsistence strategies in a settlement situated along the Kis-Küküllő (Târnava Mică) River. Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről (57). Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Cluj-Napoca, pp. 5-24.

Peti, Lehel (2014) The changes of rural farming in a Transylvanian settlement = Schimbări în agricultura rurală într-o localitate din Transilvania. Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről (56). Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Cluj-Napoca.

Pető, Zsuzsa Eszter (2015) Unique Haban wares from the Castle of Regéc. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 445-461. ISSN 1216-9803

Pigler, Mónika Míra (2023) Ki a vendég? A vendégszeretet fogalmában rejlő jelentőségteljes ellentmondások antropológiai-szociológiai, biblikus és patrisztikus elemzése. SAPIENTIANA, 16 (2). pp. 13-34. ISSN 2060-3231

Podolinská, Tatiana and Hrustič, Tomáš (2014) Religious change and its effects on social change for Roma in Slovakia. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 235-256. ISSN 1216-9803

Povedák, István (2021) The Artistic and Material Dimension of UFO Culture. TRADITIONES, 50 (3). pp. 53-73. ISSN 0352-0447

Povedák, István (2022) Etnikus zarándoklat és/vagy roma fesztivál: A csatkai búcsú. In: Antropológia - Gondolkodás - Alkotás : A. Gergely András köszöntése 70. születésnapja alkalmából. MAKAT Könyvek (2). Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, Budapest, pp. 382-405. ISBN 978-615-6319-02-9

Povedák, István (2014) FROM ATILLA TO THE HEART CHAKRA. POSTMODERN PILGRIMAGES. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 371-388. ISSN 1216-9803

Povedák, István (2014) FROM HEROES TO CELEBRITIES. Problems of definition and potential solutions. In: Heroes and Celebrities in Central and Eastern Europe. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 7-17.

Povedák, István (2014) From Atilla to the heart chakra. Postmodern pilgrimages. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 371-388. ISSN 1216-9803

Povedák, István (2014) LÁTHATATLAN HATÁROK. A keresztény – újpogány szinkretizmus. In: Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 55-77.

Povedák, István (2014) MOGY. In: Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár = Bibliotheca religionis popularis Szegediensis 39 ; A vallási kultúrakutatás könyvei 7. . SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 123-146. ISBN 9 789633 062579

Povedák, István (2014) MOGY. Egy neonacionalista fesztivál elemzése. In: Vallás, egyén, társadalom. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 123-143.

Povedák, István (2015) Mitizált történelem: Szent István dekonstruált - rekonstruált legendáriuma. In: Már a múlt sem régi...: Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. A vallási kultúrakutatás könyvei (18). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 100-121. ISBN 978-963-306-426-9

Povedák, István (2014) The Monk and the White Shaman. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 95-113.

Povedák, István (2014) ONE FROM US, ONE FOR US. VIKTOR ORBÁN IN VERNACULAR CULTURE. In: Heroes and Celebrities in Central and Eastern Europe. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 153-171.

Povedák, István (2014) A Pan-Hungarian ‘Vessel Ritual’ in Romania. In: Politics, Feasts, Festivals. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 36; A Vallási Kultúrakutatás Könyvei 4; Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year 9 (36;4;9). University of Szeged, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Szeged, pp. 121-135. ISBN 978-963-306-254-8

Povedák, István (2014) Transzformacia Szakralnih meszty v Vengrii. Zsivaja Sztarina. pp. 17-20.

Povedák, István (2011) Álhősök, hamis istenek? : Hős és sztárkultusz a posztmodern korban. Egy kutatószeminárium tanulságai. Gerhardus Kiadó, Szeged.

Povedák, Kinga (2014) AZ EGYHÁZI KÖNNYŰZENE FOGADTATÁSA ÉS MEGÍTÉLÉSE A SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGON. In: Vallás, egyén, társadalom. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 111-122.

Povedák, Kinga (2014) Az egyházi könnyűzene fogadtatása és megítélése a szocialista Magyarországon. In: Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár = Bibliotheca religionis popularis Szegediensis 39 ; A vallási kultúrakutatás könyvei 7. . SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 111-122. ISBN 9 789633 062579

Povedák, Kinga (2014) Catholicism in Transition: the ‘religious beat’ movement in Hungary. In: Christianity in the Modern World - Changes and Controversies. Ashgate, Farnham, pp. 1-22.

Povedák, Kinga (2011) “DID YOU BRING NEW SONGS?” THE ROLE OF CONTEMPORARY CATHOLIC MUSIC IN HUNGARY. Acta Ethnographica Hungarica, 56 (1). pp. 29-39. ISSN 1216-9803

Povedák, Kinga (2014) Religion, Music, Community. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 114-128.

Povedák, Kinga (2014) VALLÁS, ZENE, KÖZÖSSÉG A Pünkösdi Megújulás és a Katolikus Karizmatikus Megújulás interferenciái. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 30-43.

Povedák, Kinga and Povedák, István (2022) A "Tóth Gabi médiaháború" vallástudományi és zeneantropológiai elemzése : Gondolatok a vallás, a politika és a könnyűzene érintkezéseiről. In: Antropológia - Gondolkodás - Alkotás : A. Gergely András köszöntése 70. születésnapja alkalmából. MAKAT Könyvek (2). Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, Budapest, pp. 262-281. ISBN 978-615-6319-02-9

Prikler, Szilvia Beatrix (2021) Beszámoló az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport és az ELTE BTK Folklore Tanszék Papok a 18-20. századi lokális közösségekben. Történetek találkozása című konferenciájáról : Budapest, 2020. október 1–2. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (1). pp. 205-211. ISSN 1786-4062

Pulay, Gergő (2014) Staging ethnicity: Cultural politics and musical practices of Roma performers in Budapest. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 3-24. ISSN 1216-9803

Pusztai, Bertalan (2020) Between National and Touristic Landscapes : The meaning construction of attractions and landscapes in the context of the semiotics of tourism. TABULA (1998-2011), 21 (1-2). ISSN 1419-3310

Putyilov, B. N. (1964) A magyar—szláv folklórkapcsolatok történetéből. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 49-56.

Pákozdi, István (2003) Karácsonykor játszunk. VIGILIA, 68 (12). pp. 893-897. ISSN 0042-6024

Pánya, István (2015) Őrhalmok a Duna-Tisza közén. In: Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140. évfordulójára. Thorma János Múzeum Könyvei, 1 (40). Thorma János Múzeum; Halasi Múzeum Alapítvány, Kiskunhalas, pp. 221-236. ISBN 978 615 5282 09 6

Pátrovics, Péter (2019) A Moréna-égetés szokásának lengyel vonatkozásairól. In: Szláv kulturális örökségeink: Nyelv, folklór, irodalom : Tanulmánykötet a Bolgár Kulturális Fórum alapításának 20. évfordulójára. Bolgár Kulturális Fórum; ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 108-117. ISBN 978-615-00-7021-6

Pávai, István (2013) Gyűjtési módok Pozsonytól Sepsiszentgyörgyig. In: Forrásvidéken: Beszélgetések erdélyi adatközlőkkel. ARTprinter Kiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 7-13. ISBN 978-973-0-15627-0

Pávai, István (2018) A Székelyföld népi tánczene szempontú táji tagolódása. In: Székely népzene és néptánc. Hagyományok Háza; Pécsi Tudományegyetem; Pro Énlaka Alapítvány, Budapest, Pécs, Énlaka, pp. 15-46. ISBN 9789637363986

Péli, László and Némediné Kollár, Kitti (2016) REGIONAL ANALYSIS OF HUNGARICUMS IN EUROPE = A HUNGARIKUMOK TERÜLETI ELEMZÉSE EURÓPÁBAN. Studia Mundi – Economica, 3 (2). pp. 125-133. ISSN 2415-9395

Péter, László (2015) Löw Immánuel. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis (49). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. ISBN 978-963-306-467-2

Pócs, Éva (2004) Múlt és jelen. Tudományos konferencia a Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszékének 10 éves jubileumán 2001. szeptember 17-18-án. Studia Ethnologica Hungarica, 5 . L'Harmattan Kiadó - Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest - Pécs. ISBN 963945771

Pócs, Éva (2023) The World Tree of the Conquering Hungarians in the Light of Scholarly Illusions : Reconstruction, Construction and Deconstruction. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (2). pp. 132-176. ISSN 2786-0930

Pócs, Éva and Csonka-Takács, Eszter (2010) Néphit és népi vallás a legújabb korban = Folk belief and folk religion at the modern age. Project Report. OTKA.

Pócsik, Andrea (2012) A kultúra mozgó képeinek kutatása : A kortárs vizuális antropológiai és dokumentumfilm-elmélet találkozásai. REPLIKA (81). pp. 21-32. ISSN 0865-8188

Püsök, Imola (2022) Hová lett a bányatündér? : Bányászkultúra és kapitalizmus Verespatakon. FORDULAT, 15 (30). pp. 123-149. ISSN 1585-0560

Q

Quigley, Colin (2015) György Martin’s place in applied ethnochoreology. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 111-120. ISSN 1216-9803

Quigley, Colin and Varga, Sándor (2021) Táncoló parasztok, muzsikus cigányok : Társadalmi hierarchia és koreomuzikális interakció. In: Amerre én járok : Tanulmányok a 70 éves Pávai István tiszteletére. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 493-526. ISBN 9786155167423

R

R. Nagy, József (2017) Adalékok Miskolc Martin-Kertváros ezredforduló utáni életmódjához. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY (1-2.). pp. 5-25. ISSN 2062-204X

R. Nagy, József (2020) Alkalmazott vizuális antropológia. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. pp. 542-553. ISSN 2062-204X

R. Nagy, József (2020) Applied Visual Anthropology. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY, 11. pp. 479-490. ISSN 2062-204X

R. Nagy, József (2011) Blokkold az időt! In: Bán András. A Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék könyvei (9). Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet, Miskolc, pp. 269-282. ISBN 978 963 661 974 9

R. Nagy, József (2010) Boldog téglafalak között : Munkáskolóniák kulturális antropológiai vizsgálata Északkelet-Magyarországon. A Miskolci Galéria könyvei, 1 (39). Miskolci Galéria, Miskolc. ISBN 978-963-88042-9-7

R. Nagy, József (2000) Képek és kultúra : Vizuális antropológiai megközelítések. EX SYMPOSION: IRODALOM MŰVÉSZET FILOZÓFIA REFLEXIÓ, 32-33. pp. 33-38. ISSN 1215-7546

R. Nagy, József (2005) Munkássá válni – munkásnak maradni : Kulturális antropológiai kutatás Északkelet-Magyarország munkáskolóniáiban. VILÁGOSSÁG, 46 (7-8). pp. 37-56. ISSN 0505-5849

R. Nagy, József (2002) „Nekünk má’ semmise a gyár…” : Identitásbeli azonosságok és különbségek a rudabányai és a diósgyőr-vasgyári munkások esetében. SZÁZADVÉG, 2. pp. 75-89. ISSN 0237-5206

R. Nagy, József (2003) „Te ember, itt mindenki cigány?” : A munkáskolóniák kulturális antropológiai vizsgálata. In: Munkástörténet, munkásantropológia. Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 203-213. ISBN 963 9350 16 8

R. Nagy, József (2019) A munkáskolóniákban élő férfiak és nők közötti titkok, elhallgatások = Secrets and hushes among men and women living in workers' colonies. In: A titok szemiotikája. Semiotica Agriensis (17). Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, pp. 83-88. ISBN 9786155597138

R. Nagy, József (2023) „A vidék réme” : A magyarországi anódtelep kérdés médiareprezentációja a 20. században. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 13 (1). pp. 255-277. ISSN 2062-9737

Raffai, Judit (2022) A mesemondás folklorizmusa Fábián Ágostonné, bukovinai székely mesemondó példáján. In: Múltidéző. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (54). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 321-351. ISBN 9786156117694

Ratkó, Lujza and Bodnár, Zsuzsanna and Cservenyák, László and Dám, László and Dámné dr. Rácz, Magdolna and Felhosné dr. Csiszár, Sarolta and Páll, István and Szabó, Sarolta (2006) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete a XIX-XX. században = The Folkart of Szabolcs-Szatmár-Bereg County in the XIX-XX. century. Project Report. OTKA.

Restás, Attila (2023) Alfa és ómega : Az erdélyi magyar hiedelemmondák összefoglaló kézikönyve. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 3 (1). pp. 142-144. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Richter, Pál (2013) Nekrológ egy „közepesen tehetséges” zenészért. Muzsika, 56 (9). pp. 24-25. ISSN 0027-5336

Richter, Pál (2013) Pávai István: Az erdélyi magyar népi tánczene. Ethnographia, 124 (4). pp. 571-573. ISSN 0014-1798

Richter, Pál (2013) Tükröződések. Tisztelgés Domokos Mária előtt. Muzsika, 56 (9). pp. 46-48. ISSN 0027-5336

Richter, Pál (2017) Udvarhelyszéki adatok a Bartók-rendben. In: Székely népzene és néptánc. Hagyományok Háza, Budapest, pp. 55-72.

Richter, Pál (2013) „Virágba borult vackorfa”. Bereczky János: A magyar népdal új stílusa I–IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013. Folkmagazin, 20 (5). pp. 16-17. ISSN 1218-912X

Richter, Pál (2013) A magyar népzenekutatás „quattourvirátusa” – Pávai István rendezte évfordulós kiállítások katalógusai a Hagyományok Háza kiadásában. Muzsika, 56 (4). pp. 35-37. ISSN 0027-5336

Richter, Pál (2018) Értelmezések és félreértelmezések a népzenekutatásban. Magyar Zene, 56 (4). pp. 373-382. ISSN 0025-0384

Ridovics, Anna and May, Zoltán and Bajnóczi, Bernadett and Tóth, Mária (2015) Examination of Haban vessels with uranium-bearing blue glaze. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 485-515. ISSN 1216-9803

Ringer, István (2015) Archaeological excavation of the Haban colony site at Sárospatak. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 419-443. ISSN 1216-9803

Riskó, Kata (2017) Cigányzene városon és falun. Kapcsolatok a hagyomány különböző rétegei között. In: Acta Ethnologica Danubiana. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Komárom, Somorja, pp. 73-88. ISBN 978-80-89249-86-2

Riskó, Kata (2018) Megőrzés és megújítás : Népénekek, népszokásdallamok a Muravidéken. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 24. pp. 27-40. ISSN 1217-7768

Riskó, Kata (2016) Táguló horizont - A népzene történeti szemléletének változásai Rajeczky Benjamin írásaiban. In: Zenetudományi dolgozatok 2013-2014. MTA BTK Zenetudományi Intézet., Budapest, pp. 438-451.

Roşca, Karla (2015) Haban pottery in Transylvania. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 337-351. ISSN 1216-9803

Ruttkay-Miklián, Eszter (2022) Beszámoló a Schmidt Éva Archívumról és megnyitásáról. NÉPRAJZI HÍREK, 3. pp. 63-70. ISSN 0133-8021

Ruttkay-Miklián, Eszter (2016) “To do something when something is forbidden” — The clean, the sacred and the forbidden in Synya Khanty culture. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (2). pp. 313-334. ISSN 1216-9803

Rátz-Sulyok, Fanny Zselyke and Jang-Kapuy, Csilla and Bakonyi, Péter and Petridis, Leonidas and Zsákai, Annamária and Szabó, Tamás (2023) 14–21 éves sportolók klasszikus antropometriai és modern műszeres technikákkal becsült testzsírszázalékának összehasonlító elemzése. ANTHROPOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK, 64. pp. 35-44. ISSN 0003-5440

Régi, Tamás (2016) Antropológiai terepmunka Dél-Etiópiában. NÉPRAJZI HÍREK, 45 (2). pp. 41-47. ISSN 0133-8021

Régi, Tamás (2016) Régi Tamás: Szibéria mint periféria – egy afrikanista értelmezése. TABULA (2014-), 17. pp. 7-10.

Régi, Tamás (2022) Terepbejárás csikunda területeken, a Zimbabwe-Mozambik-Zambia határvidéken : Fotóesszé. TABULA : A NÉPRAJZI MÚZEUM ONLINE FOLYÓIRATA, 23 (1). pp. 1-13. ISSN 2064-7190

Régi, Tamás (2015) Utazó tárgyak. ANTROPORT LAPOZÓ (ősz). pp. 1-17.

Régi, Tamás (2016) A terepmunka mint mágia. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 23. pp. 299-310. ISSN 1787-9396

S

Safonova, Tatiana and Sántha, István (2016) New technologies among Evenki hunter-gatherers in East Siberia. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 59-87. ISSN 1216-9803

Safonova, Tatiana and Sántha, István (2015) A sámánfa és az evenkik mindennapi élete – fotográfiai elemzés. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 447-496. ISSN 1787-9396

Salner, Peter (2015) The role of Judaism in the Jewish community after the Holocaust. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 215-224. ISSN 1216-9803

Sashalmi-Fekete, Tamás (2023) A kardhoz kapcsolódó eszmék és rítusok a középkori és kora újkori Magyarországon, különösképpen Erdélyben és Székelyföldön. In: A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 2022. A Magyarságkutató Intézet Évkönyve; A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (62). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 415-445.

Schmidt, Éva (2023) Tanulmányok az obi-ugor folklór köréből : Schmidt Éva írásai. Schmidt Éva Könyvtár (6.). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont; HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-416-391-6

Segyevy, Dániel Zoltán (2022) Észrevételek a Trianon Múzeum Magyarország néprajzi térképe település és lélekszám szerint (1918) című alkotása kapcsán. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (1). pp. 214-222. ISSN 0865-557X

Simon, Gabriella (2018) Gendernyelvészet a kultúrális antropológia és a lingvisztikai szintek tükrében. In: Szakmaiság, szerénység, szorgalom : Ünnepi kötet a 65 éves Boda József tiszteletére. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 637-645. ISBN 9786155889516

Simon, Gabriella (2019) Gendernyelvészet az érák, a kultúrantropológia és a lingvisztikai szintek tükrében = Genderlinguistics in the Framework of Eras, Cultural Anthropology and the Linguistic Levels. MAGYAR RENDÉSZET, 19 (4). pp. 105-118. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (online)

Simon, Zoltán (2020) The Gábor Roma of Transylvania : Representations of wealth and spatial transformation processes in Nyárádkarácsonfalva. TABULA (1998-2011), 21 (1-2). ISSN 1419-3310

Simonkay, Zsuzsanna (2016) A minhe mongvorok temetési szokásai. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 8 (1). pp. 93-110. ISSN 2060-9655

Sipos, János (2009) Anadolu'da Bartok'un izinde. Pan Yayincilik, Istanbul. ISBN 978-9944-396-50-9

Sipos, János (1996) Aszimmetrikus ritmusok. Folkmagazin, 1996 (1). pp. 5-7. ISSN 1218-912X

Sipos, János (2008) Az azerbajdzsáni avarok, tatok, zahurok, zsidók, oroszok és törökök népzenéjéről. In: Magyarország és Azerbajdzsán : a kultúrák párbeszéde" : II. nemzetközi tudományos konferencia, 2007. november 6-8. : előadások, cikkek és rezümék. Azerbajdzsáni Nagykövetség; MTA Néprajzi Kutató Intézete, Budapest, pp. 170-181.

Sipos, János (2010) Az azerbajdzsáni mugam és az azerbajdzsáni népzene. In: Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde" : IV. nemzetközi tudományos konferencia, 2009. november 17-19. : előadások, cikkek és rezümék. Azerbajdzsáni Nagykövetség, Budapest, pp. 399-406.

Sipos, János (2010) Az azeri népzene kapcsolata a magyar, illetve más török népek zenéihez. In: Varietas delectat : Tanulmányok Kégl Sándor emlékére. Keleti tanulmányok (14). MTAK, Budapest, pp. 115-130. ISBN 978-963-7451-20-1

Sipos, János (2006) Az azeri népzene és kapcsolata a magyar illetve más török népek zenéihez. In: Magyarország-Azerbajdzsán: a kultúrák közeledése. Azerbajdzsáni Közztársaság Budapesti Nagykövetsége, Budapest, pp. 58-68.

Sipos, János (2006) Azärbaycan el havaları : musiqinin ilkin qaynaqlarında. Ebilov, Zeynalov ve ogullari, Baku. ISBN 5-87459-231-8

Sipos, János (2009) Azerbajdzsáni Népdalok: A zene forrásainál. Európai Folklór Központ - l'Harmattan, Budapest. ISBN 978 963 87755 8 0

Sipos, János (2009) Azerbajdzsáni népzene – a zene forrásainál. Európai Folklór Központ, Budapest. ISBN 978 963 87755 8 0

Sipos, János (2009) Azerbajdzsáni, magyar és anatóliai siratók. In: Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde : III. nemzetközi tudományos konferencia, 2008. november 18-20. : előadások, cikkek és rezümék. Azerbajdzsáni Nagykövetség, Budapest, pp. 193-197.

Sipos, János (2004) Azeri Folksongs. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 8105 1

Sipos, János (2004) Azeri Folksongs: At the Fountain-Head of the Music. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 8105 1

Sipos, János (2011) Bartók Anadolu Derlemesinden Bir Ağıt Öyküsü. In: Türkiye’de Müzik Kültürü Kongresi (2006) Bildirileri. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, pp. 291-296.

Sipos, János (2007) Bartók anatóliai gyűjtésének egy siratója és annak zenei háttere. MAGYAR ZENE, 45 (1). pp. 7-91. ISSN 0025-0384

Sipos, János (2000) Bartók nyomában Anatóliában. In: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Covasna, pp. 217-233. ISBN 973 8041 02 3

Sipos, János (2002) Bartók nyomában Anatóliában. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963 506 436 5

Sipos, János (2009) Bartók'un izninde Anadolu'da. Pan Yayincilik, Istanbul. ISBN 978-9944-396-50-9

Sipos, János (2014) Bazı Türkü üslubları ve onların başka Turki halklarının halk müziği ile olan bağlantıları hakkında. In: The Kyrgyz Khaganate in the Context of Medieval Statehood and Culture of the Turkic Peoples. The Muras Foundation, Bishkek, pp. 370-376. ISBN 978-9967-12-424-0

Sipos, János (2005) Beszámoló karacsáj-balkár gyűjtéseimről. In: Zenetudományi dolgozatok 2004-2005. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 201-228.

Sipos, János (2010) Bir Trakya Bektaşi Cemaatinin Müziği ve Macar Halk Müziği. In: Uluslararasi Haci Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri. Dipnot, Ankara, pp. 359-372. ISBN 978-975-9051-95-2

Sipos, János (2010) Categorization of Thrace Bektashi Melodies and Their Relations to Eurasian Melody Styles. ALEVILIK-BEKTASILIK ARASTIRMALARI DERGISI / FORSCHUNGSZEITSCHRIFT UBER ALEVITENTUM UND BEKTASCHITENTUM, 2. pp. 35-46. ISSN 1869-0122

Sipos, János (2004) The Central Style of Azeri Folksongs. JOURNAL OF TURKIC CIVILIZATION STUDIES, 1 (1). pp. 283-301. ISSN 1694-5409

Sipos, János (2005) Comparative Analysis of Hungarian and Turkic Folk Music – Türk-Macar Halk Müziğinin Karşılaştırmalı Araştırması. TIKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) and Ankara Hungarian Embassy, Ankara. ISBN 975-92300-1-1

Sipos, János (2010) Dakota Folk Songs and Their Inner-Asian Connection. Acta Ethnographica Hungarica, 55 (1). pp. 101-112. ISSN 1216-9803

Sipos, János (2001) Egy most felfedezett belső-mongóliai kvintváltó stílus és magyar vonatkozásai. ETHNOGRAPHIA, 112 (1/2). pp. 1-80. ISSN 0014-1798

Sipos, János (2007) Egy sajátos aszimmetrikus ritmus a magyarok és más népek népzenéjében. In: Zenetudományi dolgozatok 2006-2007. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 203-214.

Sipos, János (2014) A Few Thoughts on the Structural Analysis of the Terme Types. BULLETIN OF THE KAZAKH NATIONAL CONSERVATORY OF THE NAME KURMANGAZY, 1. pp. 6-15. ISSN 2310-3337

Sipos, János (2004) A Few Words about the Musical Structure of the Western Mongolian Epic Üülng Tiw. CENTRAL ASIATIC JOURNAL, 48. pp. 38-49. ISSN 0008-9192

Sipos, János (2013) Finnugor nyelv versus török-mongol népzene. In: Zenei müvelődésünk a változó régióban, A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 80-95. ISBN 978 606 8178 70 7

Sipos, János (2013) Finnugor nyelv versus török-mongol népzene. In: Zenei művelődésünk a változó régióban. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 80-95. ISBN 978 606 8178 70 7

Sipos, János (2001) Gyűjtőút Mangisztauban - kazak kapcsolatok. FOLKMAGAZIN, 2001 (2). pp. 25-27. ISSN 1218-912X

Sipos, János (2000) In the Wake of Bartók in Anatolia. Bibliotheca Traditionis Europeae, 2 . Balassi Kiadó, Budapest.

Sipos, János (2000) In the wake of Bartók in Anatolia. Bibliotheca Traditionis Europea (ISSN 1419-7901) (2). European Folklore Institute, Budapest. ISBN 963-00-3672-X

Sipos, János (2009) Is it possible to use the maqam conception in analyzing and classifying vocal monophonic folk music material? In: Space of Mugham. Serk-Qerb, Baku, pp. 397-407. ISBN 978-9952-34-205-5

Sipos, János (2015) Karachay-Malkar Folksongs and their Hungarian Connections. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi (2). pp. 379-396. ISSN 1308-4445

Sipos, János (2001) Kazakh Folksongs From the Two Ends of the Steppe. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7754-2

Sipos, János (2001) Kazakh Folksongs from the Two Ends of the Steppe. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7754-2

Sipos, János (2007) Keleti népzenei kutatások - II. Délnyugat-kazak népzene (folytatás). FOLKMAGAZIN, 14 (5). pp. 32-35. ISSN 1218-912X

Sipos, János (2008) Keleti népzenei kutatások IV. Folkmagazin, 15 (1). pp. 30-33. ISSN 1218-912X

Sipos, János (2014) Kyrgyz Folksongs. Éditions L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-899-3

Sipos, János (2014) Kırgız Halk Müziği-Epik Türküleri. In: Yeni Türkiye No. 57 - Türk Musıkisi Özel Sayısı. YTSAM, Istambul, pp. 235-247. ISBN 2789785989295

Sipos, János (1999) László Vikár - Gábor Bereczki: Tatar folk-songs. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 52 (3-4). pp. 309-319. ISSN 0001-6446

Sipos, János (2004) Macarlarin Türk Halklari Arasinda Gerçeklestirdigi Halk Müzigi Arastirmalari. HACI BEKTAS VELI RESEARCH QUARTERLY, 30. pp. 165-187. ISSN 1302-6403

Sipos, János (2000) Magyar népzenei kutatások a törökség között. In: Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Magyar Néprajzi Társaság - Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Budapest; Szentendre, pp. 165-182. ISBN 963-7376-29-1

Sipos, János (2013) Manevi’den Laik’a ve tersi : Bazı Türk Halkının Dini ve Laik Türküleri Arasındaki İlişki. In: Türkü − Türkülerimiz Türküler ve Öyküler. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, Ankara, pp. 203-210.

Sipos, János (2012) A Musical Map of Different Turkic-Speaking Peoples as Based on Field Work from 1936 until the Present. International Review of Turkish Studies, 2 (4). pp. 46-61. ISSN 2211-3975

Sipos, János (2011) Néhány gondolat a magyar népzene finnugor és török kapcsolatairól. In: Magyarország-Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde, 2010.11.20-2010.11.24, Budapest.

Sipos, János (2005) Néhány kaukázusi nép zenéjéről. MAGYAR ZENE, 43 (2). pp. 193-212. ISSN 0025-0384

Sipos, János (2004) Néhány megjegyzés a magyar népzene török-mongol kapcsolataihoz. In: Az Idő rostájában. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 235-267. ISBN 963-9457-66-3

Sipos, János (2001) Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. 1. rész. MAGYAR ZENE, 39 (1). pp. 27-56. ISSN 0025-0384

Sipos, János (2001) Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. 2. rész: Nyugat-kazak dallamtípusok. MAGYAR ZENE, 39 (2). pp. 183-200. ISSN 0025-0384

Sipos, János (2001) Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. 3. rész: A mongóliai kazakok dallamai. MAGYAR ZENE, 39 (3). pp. 301-311. ISSN 0025-0384

Sipos, János (2001) Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. 4. rész: A két kazak terület zenéjének összehasonlítása. MAGYAR ZENE, 39 (4). pp. 425-440. ISSN 0025-0384

Sipos, János (1996) Népzenei gyűjtés Törökországban. TÖRÖK FÜZETEK, 1996 (3). pp. 5-7. ISSN 1217-6141

Sipos, János (2010) On folk music research and some possible goals of the IKS László Vikár Forum. In: Intersections : music, tradition and education. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Guadalajara, pp. 15-26. ISBN 978-607-450-317-3

Sipos, János (2013) On the Singing and Dancing of Some Asian Sufi Communities and Shamans. In: 42nd ICTM World Conference, 2013, Shanghai.

Sipos, János (2007) Prior Daniel (ed.): The Semetey of Kenje Kara. A Kirghiz Epic performance on Phonograph. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 60 (3). pp. 356-357. ISSN 0001-6446

Sipos, János (2001) Report on my Expedition in the Caucasus. In: Néptörténet - Nyelvtörténet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 155-185. ISBN 963-482-550-8

Sipos, János (1992) Similar Melody-Styles in Hungarian and Turkish Folk Music. In: The Fourth International Turkish Folklore Congress III Yayınları 166. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınlar, Ankara, pp. 235-257. ISBN 975-17-0992-X

Sipos, János (2014) Sipos János: Kyrgyz Folksongs. FOLKMAGAZIN, 21 (6). pp. 21-28. ISSN 1218-912X

Sipos, János (2009) Teaching methods of the Turkish Bektashi community in music and music related activities. In: Sacred Knowledge: Schools or revelation? Master-Apprentice System of Oral Transmission in the Music of the Turkic Speaking World. LAP Lambert Academic Publishing, Cambridge, pp. 68-76.

Sipos, János (2013) Traces of Multipart Music in Some Turkic-Speaking Communities. In: Third Symposium of the ICTM Study Group for Multipart Music, 2013.06.12-16, Budapest.

Sipos, János (2013) Tradition and Revival. TEHLIKEDEKI DILLER DERGISI = JOURNAL OF ENDANGERED LANGUAGES, 2 (2). pp. 187-196. ISSN 2148-130X

Sipos, János (2013) Tradition and Revival : How do Musical Styles of Karachays Living in Turkey Change? Journal of Endangered Languages - Turkic Languages (Jofel), 2 (2). pp. 187-196.

Sipos, János (2011) Trakya Bektaşilerinin Tasavvufî ve Halk Müziği İle Anadolu Halk Müziği Arasındaki Bağlantılar. In: Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildiriler. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Nevsehir, pp. 235-244. ISBN 978-975-16-2355-5

Sipos, János (2010) Tuvai és magyar dallamok. In: Hagyomány és korszerűség a néptánckutatásban : Pesovár Ernő emlékezete. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 187-200. ISBN 978-963-88451-4-6

Sipos, János (1994) Török Népzene I. Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez, 14 . MTA Zenetudományi Intézet, Budapest. ISBN 0209 9454; 963-7074-51-1

Sipos, János (2012) Török népek zenei térképe - egy 1936-tól folyó kutatássorozat alapján. In: Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, pp. 159-172. ISBN 978-963-87696-3-3

Sipos, János (1994) Török és magyar siratók. Keletkutatás, 1994 (2). pp. 46-58. ISSN 0133-4778

Sipos, János (2017) Türk Halklarin Halk Müzigini Arastiran ve Karsilastiran Bir Gurubun Olusturulmasina dair bir Öneri. In: 8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanligi, Ankara, pp. 53-60. ISBN 978-975-1739-45-2

Sipos, János (2011) Türk halkarının halk müziğini araştıran ve karşılaştıran bir grubun oluşturulmasına dair bir öneri. In: Kazakistan Cumhuriyetinin Bağımsızlığının 20. Yıl önümü Münasebetiyle. IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi. Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi, Turkistan, pp. 7-11. ISBN 978-601-243-337-1

Sipos, János (2005) Türk-Macar halk müziginin karsilastirmali arastirmasi = Comparative Research on the Folk Music of Turkic and Hungarian People. Ankarai Magyar Nagykövetség, Ankara. ISBN 975-92300-1-1

Sipos, János (1993) Türkiye Türkleri Halk Müziğinin Sınıflandırılması. ANKARA UNIVERSITESI DIL VE TARIH-COGRAFYA FAKULTESI DERGISI / ANKARA UNIVERSITY JOURNAL OF LANGUAGES AND HISTORY-GEOGRAPHY, 36 (1-2). pp. 181-202. ISSN 0378-2905

Sipos, János (2002) Vannak-e közös rétegek a karacsáj-balkár és a magyar népzenében? In: Orientalista Nap 2000. MTA Orientalisztikai Bizottság; ELTE Orientalisztikai Intézet, Budapest, pp. 117-132.

Sipos, János (2009) Vokal monofonik xalq musiqisinin tehlil ve tesnif edilmesinde muğam anlayişindan istifade etmek olarmi? In: "Muğam Alemi"Beynelxalq Elmi Simpoziumunun Materialları. Serk-Qerb, Baku, pp. 382-392. ISBN 978-9952-34-201-7

Sipos, János (2009) Vozmožno li ispol’zovanie koncepcii makama pri analize i klassifikacii vokal’nogo odnogolosnogo muzykal’nogo materiala? In: Materialy meždunarodnogo naučnogo simpoziuma „Mir Mugama”. Serk-Qerb, Baku, pp. 408-418.

Sipos, János (2010) Where Bartók Left Off : Researching Turkic Elements in Hungarian Folksong. In: Intersections : music, tradition and education. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Guadalajara, pp. 67-110. ISBN 978-607-450-317-3

Sipos, János (2008) Zenei alapformák egy török falusi közösségben. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA, XVI (3-4). pp. 75-99. ISSN 1215-8097

Sipos, János (2006) A comparative research on the folk music of Turkic people. In: Musik im Orient - Zwischen Maqâm und Epengesang. Schriften zur Musikwissenschaft . Aare Musik VerlagsGmbH, Mainz, pp. 131-143. ISBN 978-3-924522-38-4

Sipos, János (2012) A comparative research on the folk music of Turkic peoples - from Béla Bartók to our days. In: Musik im Orient. Schriften zur Musikwissenschaft (19). Aare Musik VerlagsGmbH, Mainz, pp. 131-184. ISBN 978-3-924522-38-4

Sipos, János (1996) Çeşitli Türk Ezgileri Arasındaki İlişkiler. In: V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Program ve Bildiri Özetleri. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınlar, Ankara, pp. 328-343. ISBN 975-17-1637-3

Sipos, János (1998) Újabb adatok a kvintváltás eurázsiai elterjedtségéhez. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA, 1998. pp. 1-57. ISSN 1215-8097

Sipos, János (2012) A karacsáj népzene magyar kapcsolatai. In: Tükröződések. Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 273-296. ISBN 978 963 236 629 6

Sipos, János (2011) A magyar népzene régi rétegeinek török-mongol kapcsolatairól-néhány sámándal ürügyén. In: Kőrösi Csoma Sándor és a népek önazonossága. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Sepsiszentgyörgy, pp. 227-246.

Sipos, János (2013) A musical map of the Turkic-speaking people based on a field work series from 1936 till our days. In: Abstact of the Second International Scientific Ethnomuscological Congress within the Fourth International Ethnofestival-Contest ’Voices of the Golden Steppe". Ministry of Culture of the Astrakhan Region, the State Folkore centre „Astrakhanskaya pesnya, Oroszország/Astrakhan, p. 43. ISBN 978-5-902742-61-6

Sipos, János (2005) A sziú indián dalok ázsiai kapcsolatairól. In: Kristályfény. ELTE BTK, Budapest, pp. 705-718. ISBN 963 463 767 1 ; 963 463 765 Ö

Sipos, János (2011) A sámándalok zenei elemzése. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 7 (2). pp. 61-91. ISSN 1786-4062

Sipos, János (2014) A török népek közös zenei rétegeiról és a kirgiz sirató stílusról. In: Pontosan, szépen. Mega Könyvkiadó, Kolozsvár, pp. 385-398. ISBN 978-606-543-537-7

Sipos, János (2010) Özel bir Bektaşi melodisinin izinde. In: Haci Bektaş Veli'nin Tarihsel Kimligi, Düşünce Sistemi ve Etkileri. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Haci Bektaş Veli Araştirma Merkezi III. Uluslararasi Türk Kültürü ve Haci Bektaş Veli Sempozyumu 30-31 Ekim 2009 Üsküp/Scopje. G. Ü. Türk Kültürü ve Haci Bektaş Veli Araştirma Merkezi Yayinlari Araştirma Dizisi . Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi yayınları, Ankara, pp. 165-173. ISBN 978-975-507-194-7

Sipos, János (2004) A zene kezdeteinél - azeri népzene. In: Zenetudományi Dolgozatok 2003 I-II. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 547-601.

Sipos, János (2009) A zene szerepe egy törökországi misztikus rend életében. In: Folklór és zene. Folklór a magyar művelődéstörténetben (4). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 471-486. ISBN 978 963 05 8822 5

Sipos, János and Csáki, Éva (2009) The Psalms and Folk Songs of a Mystic Turkish Order : The Music of Bektashis in Thrace. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 8821 8

Sipos, János and Csáki, Éva (2004) The Psalms and the Folk Songs of a Mystic Turkish Order (with CD). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8105-1

Sipos, János and Somfai Kara, Dávid and Kunkovács, László (2006) Egy kazak sámán a mongóliai Altaj hegységből. In: Csodaszarvas. Őstörténet, vallás és néphagyomány II. Molnár Kiadó, Budapest, pp. 157-176. ISBN 963 229 350 9

Sipos, János and Tavkul, Ufuk (2015) Karachay-Balkar Folksongs. L'Harmattan; MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-234-307-994-3

Sipos, János and Tavkul, Ufuk (2012) A régi magyar népzene nyomában. L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-236-564-0

Smid, Bernadett (2022) "Ego, Ciprianus." Szent Ciprián imája egy 15. századi velencei ördögűző könyvben. KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 12 (24). pp. 181-194. ISSN 2062-2597

Smid, Bernadett (2023) Papok, varázskönyvek és az ördög. Exorcizmus a kora újkori Katalóniában = Priests, books and the devil. Practices of Exorcism in Early Modern Catalonia. (The case of father Pere Amich). Népi igények – papi szolgáltatások. Liturgia és paraliturgia a földi boldogulás szolgálatában a kora újkortól napjainkig.. pp. 34-70. (In Press)

Smid, Bernadett (2023) Priests, books and the devil. Exorcists in Early Modern Catalonia. Popular needs - priestly services. Liturgy and paraliturgy in the service of earthly well-being from the early modern period to the present day.. pp. 36-76. (In Press)

Somfai Kara, Dávid (2016) Conflict between traditional and modern Muslim practices. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (2). pp. 469-481. ISSN 1216-9803

Somfai Kara, Dávid (2015) An Encounter with a Kyrgyz Dervish in the Talas Valley (Field Report). SHAMAN: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR SHAMANISTIC RESEARCH, 23. p. 211224. ISSN 1216-7827

Somfai Kara, Dávid (2023) Following the Footsteps of V. Diószegi in Mongolia, 2022. MONGOLICA, 26 (3). pp. 52-58. ISSN 2311-5939

Somfai Kara, Dávid (2019) The Formation of Modern Turkic ‘Ethnic’ Groups in Central and Inner Asia. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 7 (1). pp. 98-110. ISSN 2063-8647

Somfai Kara, Dávid (2015) A Majmu'at at-tawarix és a kirgiz epikus hagyomány. KELETKUTATÁS (tavasz). pp. 153-162. ISSN 0133-4778

Somfai Kara, Dávid (2018) Rediscovered Kumandy Shamanic Texts in Vilmos Diószegi’s Manuscript Legacy. SHAMAN: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR SHAMANISTIC RESEARCH, 26. pp. 107-133. ISSN 1216-7827

Somfai Kara, Dávid (2023) Száz éve született Diószegi Vilmos etnográfus, a sámánizmus világhírű kutatója. HONISMERET, 6. pp. 57-60. ISSN 0324-7627

Somfai Kara, Dávid (2020) Traditional Spirituality among the Karakalpak of Central Asia. SHAMAN: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR SHAMANISTIC RESEARCH, 28 (1-2). pp. 97-110. ISSN 1216-7827

Somfai Kara, Dávid (2020) A szimbolikus (teátrális) elemek a szellemhívó szertartásokon. In: Tánc és szakralitás. Csángó Fesztivál Alapítvány, Jászberény, pp. 35-43. ISBN 9786150089003

Somfai Kara, Dávid (2016) A vallásetnológiai terepmunka szerepe és jelentősége Közép- és Belső-Ázsia posztszovjet korszakában. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 33. pp. 177-187. ISSN 1787-9396

Somfai Kara, Dávid and Kunkovács, László (2014) Black Shamans of the Turkic-speaking Telengit in Souther Siberia. SHAMAN: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR SHAMANISTIC RESEARCH, 22. pp. 151-162. ISSN 1216-7827

Somfai Kara, Dávid and Kunkovács, László and Sipos, János (2013) Visiting a Sakha (Yakut) Folk Healer. Shaman, 21 (1-2). pp. 185-200. ISSN 1216-7827

Somfai Kara, Dávid and Sipos, János and Kunkovács, László (2006) Egy kazak sámán a mongóliai Altaj hegységből. In: Csodaszarvas, őstörténet, vallás és néphagyomány. Molnár Kiadó, Budapest, pp. 157-176.

Somogyvári, Virág and Bolya, Mátyás and Bálint, Csaba and Sáfár, Benedek (2022) Hagyományőrzés és tudomány. In: Látkép 2021 - Művészettörténeti Fesztivál.

Speidl, Bianka (2015) Modern Shi'i Islam and the Narrative of Social Power. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 60 (1). pp. 225-237. ISSN 1216-9803

Speidl, Bianka (2015) Modern Shi’i Islam and the narrative of social power: The views of Muhammad Husayn Fadlallah. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 225-237. ISSN 1216-9803

Suszta, Laura (2022) Nők és vallás a szubarktikus denesuliné nemzetnél az európai kontaktus kezdeti időszakában : Történeti néprajzi tanulmány. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (1). pp. 99-114. ISSN 1786-4062

Suszta, Laura (2023) A Report of the International Conference of Young Folklorists. Riga, September 13–15, 2023. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 19 (2). pp. 239-240. ISSN 1786-4062 (nyomtatott); 2939-6336 (elektronikus)

Sz. Kispál, Magdolna (1953) Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény III. kötet: Medveénekek. Második rész: Az obi-ugor medvetisztelet - tárgyi és nyelvi magyarázatok - szómutató. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 429-436.

Sz. Kristóf, Ildikó (2018) Amerika und seine UreinwohnerInnen in den ungarischen Kalendern des 17. Jahrhunderts: David Frölich vs. die Jesuiten. In: Schreibkalender und ihre Autoren in Mittel-, Ost- und Ostmitteleuropa (1540–1850). Edition Lumiere, pp. 355-369. ISBN 978-3-943245-91-2

Sz. Kristóf, Ildikó (2014) ’Athen-Oraibi, alles Vettern’ (?) A Historical Anthropological Reading of Aby Warburg’s Schlangenritual”. In: Imagine, tradiţie, simbol: profesorului Cornel Tatai-Baltă la 70 de ani. coord. Editura Mega, Cluj-Napoca, pp. 275-286.

Sz. Kristóf, Ildikó (2014) Az ausztrál bennszülöttek teste. Almási Balogh Pál ismeretlen kézirata és az etnológia (egyik) születése Magyarországon. In: Egymásba tükröződő emberképek. Gondolat, Budapest, pp. 127-144. ISBN 978 963 693 548 1

Sz. Kristóf, Ildikó (2008) 'Being One, As If Many.' De-gendering and Re-gendering Miracles in Late 17th-Century Hungary. In: The Iconology of Gender I-II. Papers in English and American Studies (15). JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 141-150. ISBN 978-963-482-874-7

Sz. Kristóf, Ildikó (2008) Challenged Objects - Challenged Texts: Reflections on American Indian Museology and The History of Reading. In: Touching Things: Ethnological Aspects of Modern Material Culture. Studia Fennica:Ethnologia (11). Finnish Literature Society (SKS/FLS), Helsinki, pp. 117-129. ISBN 978-952-222091-2

Sz. Kristóf, Ildikó (2020) His Soul Is Weeping inside That He Cannot Bury the Dead as before.” Plague and Rebellion in Debrecen (Hungary), 1739–1742. RELIGIONS, 11 (12). pp. 1-12. ISSN 2077-1444

Sz. Kristóf, Ildikó (2008) How to Make a (Legal) Pact with the Devil? Legal Customs and Literacy in Witch Confessions in Early Modern Hungary. In: Witchcraft Mythologies and Persecutions. Demons, Spirits, Witches (3). CEU Press, Budapest, pp. 164-183. ISBN 978-9637326875; 9637326871

Sz. Kristóf, Ildikó (1995) "Istenes könyvek, ördöngös könyvek." Az olvasási kultúra nyomai kora újkori falvainkban és mezővárosainkban a boszorkányperek alapján. In: Népi Kultúra - Népi Társadalom 17. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 67-104.

Sz. Kristóf, Ildikó (1998) "Jákob rózsafája" vagy "frusztrált antropológusok"? = Az értelmezés hatalmáról és korlátairól. TABULA (1998-2011), 1 (1-2). pp. 60-84. ISSN 1419-3310

Sz. Kristóf, Ildikó (2007) Kié a hagyomány és miből áll? Az Indigenous Studies célkitűzései a jelenkori amerikai indián felsőoktatásban. In: Hagyomány és eredetiség. Tabula könyvek (8). Néprajzi Múzeum, Budapest, pp. 153-172. ISBN 978-963-9540-29-3

Sz. Kristóf, Ildikó (2004) Kulturális KRESZ az amerikai Délnyugaton, avagy hogyan legyünk 'holisztikusak" manapság? In: Fehéren, feketén I-II. Kultúrák keresztútján (5). L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 97-118. ISBN 963-9457-87-6; 963-9457-89-2

Sz. Kristóf, Ildikó (2014) Local Access to Global Knowledge: Historia naturalis and Anthropology at the Jesuit University of Nagyszombat (Trnava), as Transmitted in its Almanacs (1676–1709). In: A Divided Hungary in Europe. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 201-228. ISBN 978-1-4438-6686-6

Sz. Kristóf, Ildikó (2012) Missionaries, Monsters, and the Demon Show. Diabolized Representations of American Indians in Jesuit Libraries of 17th and 18th Century Upper Hungary. In: Exploring the Cultural History of Continental European Freak Shows and Enfreakment. Cambridge Scholars Press, Newcastle upon Tyne, pp. 38-73. ISBN 978-1-4438-4134-4

Sz. Kristóf, Ildikó (2012) Misszionáriusok és démonok. Az amerikai indiánok démonizált ábrázolása a felső-magyarországi jezsuita könyvtárakban a 17. és 18. századokban. In: Az elkerülhetetlen : Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék; MTA BTK Néprajztudományi Intézet; L'Harmattan Kiadó; Könyvpont Kiadó, Budapest, pp. 309-345. ISBN 9789632365732

Sz. Kristóf, Ildikó (2014) The Representation of the Australian Aborigines in Text and Picture: Dr. Med. Pál Almási Balogh (1794-1863) and the Birth of the Science of Anthropology in Central Europe/Hungary, Caiana. REVISTA DE HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL DE CENTRO ARGENTINO DE INVESTIGADORES DE ARTE, 2 (5). pp. 126-140.

Sz. Kristóf, Ildikó (2012) "'Szep, majom, fekete ember, matska kepeket mutat neki': a természethistória színtereinek textuális és figurális konstrukciója G. C. Raff tankönyvében, 1778/1799-1846". In: Tudósok a megismerés színterein. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 160-176. ISBN 978-963-693-411-8

Sz. Kristóf, Ildikó (2016) „Terepmunka” a terepmunka kora előtt: Dobosy Mihály, a grönlandi inuitok és az etnológia (antropológia) születése a 19. század eleji Magyarországon. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXIII. pp. 223-245. ISSN 1787-9396

Sz. Kristóf, Ildikó (2012) „Tárgyak, szövegek és a ’bennszülöttek nézőpontja(i)’: kulturális ideológiák és/vagy posztkoloniális újraértelmezések az amerikai indiánok - és kutatóik - körében”. In: Ethno-Lore. MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, pp. 137-160.

Sz. Kristóf, Ildikó (2012) The Uses of Demonology. European Missionaries and Native Americans in the American Southwest (17-18th Centuries). In: Centers and Peripheries in European Renaissance Culture. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 161-182. ISBN 978-963-315-079-5

Sz. Kristóf, Ildikó (2013) Witch-Hunting in Early Modern Hungary. In: The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America. Oxford University Press, Oxford, pp. 334-355.

Sz. Kristóf, Ildikó (2011) A boszorkányság politikumáról. Az amerikai Délnyugat példája. In: Párbeszéd a hagyománnyal: A néprajzi kutatás múltja és jelene. Studia Ethnologica Hungarica (13). L'Harmattan; PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, pp. 805-819. ISBN 978-963-236-469-8

Sz. Kristóf, Ildikó (2008) A demonológia funkciói: misszionáriusok és indiánok az amerikai Délnyugaton (17-18. század). In: Démonok, látók, szentek. Tanulmányok a transzcendensről (6). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 115-134. ISBN 978-963-506-759-6

Sz. Kristóf, Ildikó (2003) A gulyások, a szentek és a bor. Egy 18. századi istenkáromlás sűrű története. In: NÉPI KULTÚRA-NÉPI TÁRSADALOM. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 165-194.

Sz. Kristóf, Ildikó (2017) The social background of witchcraft accusations in early modern Debrecen and Bihar County. In: Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania. Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic . Palgrave Macmillan, Houndmills in Basingstoke, pp. 13-89. ISBN 978-3-319-54755-8

Sz. Kristóf, Ildikó (2015) A „távoli Másik” szövegekben és képekben a kora újkori Magyarországon: historia naturalis és antropológia a nagyszombati kalendáriumokban, 1676–1709 (1745). ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 11-68. ISSN 1787-9396

Szabados, György (2017) On the origin-myth of Álmos Great Prince of Hungary. In: Shamanhood and Mythology : Archaic Techniques of Ecstasy and Current Techniques of Research. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, pp. 433-448. ISBN 978-963-87696-8-8

Szabolcs, Éva and Kéri, Katalin and Golnhofer, Erzsébet and Mann, Miklós and Rácz, Sándor (2010) Gyermekkor-kutatás interdiszciplináris keretekben = Researching childhood in an interdisciplinary context. Project Report. OTKA.

Szabó, Géza (2021) A nő ábrázolása a Nagyszentmiklósi kincs 2. korsóján - Értelmezési lehetőségek a kaukázusi régészeti és néprajzi párhuzamok, valamint az újabb kutatási eredmények alapján. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 1 (1). pp. 33-45. ISSN 2786-3905

Szabó, Henriett (2023) Variációk az együttélésre : Közösségfolyamatok és az etnicitás három nyírségi település példáján. Specimina Ethnographica, 5 . L'Harmattan Kiadó; Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Budapest. ISBN 978-963-414-956-9

Szabó, Henriett (2022) A vegyes házasságok hatása az etnikai együttélési viszonyokra Hodászon. In: Változás és változtatás. Kihívások és válaszok interdiszciplináris megközelítésben: III. Ilyés Zoltán emlékkonferencia tanulmánykötet. Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék Könyvei (14). Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antopológiai Tanszék, Miskolc, pp. 168-183. ISBN 978-963-358-278-7

Szabó, Miklós (2012) Bob Dylan – a modernitás prófétája. REPLIKA (80). pp. 67-75. ISSN 0865-8188

Szabó, Árpád (1942) Egy cerami mythos és a bibliai bűnbeesés. ETHNOGRAPHIA, 53 (1). pp. 1-9. ISSN 0014-1798

Szabó, Árpád Töhötöm (2023) Háztartások és közösségek a lokális és az extralokális erőforrások tükrében : Erdélyi példák = Households and communities in the light of local and extralocal resources : Examples from Transylvania. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 61-91. ISSN 1787-9396

Szakál, Anna (2020) Önfejű unitárius lelkész - innovatív néprajzi gyűjtő : Ürmösi Sándor (1815-1872) írásos hagyatéka. Emberek és kontextusok (17). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-156-5

Szalai, Andrea (2014) Ideologies of social differentiation among Transylvanian Gabor Roma. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 85-112. ISSN 1216-9803

Szalai, Andrea (2014) Ideologies of social differentiation in Transylvanian Gabor Roma communities. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 59 (1). pp. 85-112. ISSN 1216-9803

Szalai, Andrea and Kádár, Zoltán Dániel (2020) A vendéglátás interakciós rítusa roma közösségekben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 263-298. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Szarvas, Zsuzsa (2016) Fragments of rural Hungarian Jewish culture. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (2). pp. 395-418. ISSN 1216-9803

Szarvas, Zsuzsa (1991) Népi építészet a Kárpát-medence északkeleti térségében. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 113-114. ISSN 0237-7683

Szarvas, Zsuzsanna and Danó, Orsolya and Földváryné Kiss, Réka and Fülöp, Hajnalka and Mód, László Balázs and Molnár, Ágnes and Molnár, Mária (2006) Migráció és turizmus. Migrációs folyamatok hatása a helyi társadalmak változásaira a mai Magyarországon. = Migration and tourism. Effects of migration on social changes of local societies in Hungary nowadays. Project Report. OTKA.

Szeljak, György (2016) Cargo system, religion, and debates of community inclusion in a Mexican Nahua village. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 135-151. ISSN 1216-9803

Szeljak, György (2020) Drinking patterns in a Nahua village in Mexico. TABULA (1998-2011), 21 (1-2). ISSN 1419-3310

Szemerkényi, Ágnes (2013) Miért írunk népköltészeti lexikont? ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 9-36. ISSN 1787-9396

Szente-Varga, Mónika (2016) Ahogy Bangha Béla látta. Latin-amerikai körkép. In: Mítosz, vallás és egyház Latin-Amerikában. KRE; L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing, Budapest, pp. 243-253. ISBN 9789634141518

Szerbhorváth, György and Feischmidt, Margit (2017) Mezsgyevilágok helyett kerítések: felügyelet és biopolitika. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA, 2017 (1). pp. 206-223. ISSN 1215-8097

Szijártó, Zsolt (2015) Irányzatok és korszakok a médiaetnográfia kutatásában. REPLIKA (90-91). pp. 13-25. ISSN 0865-8188

Szilágyi, Levente (2017) Botos Árpád kéziratos halottas énekgyűjteménye. In: Örökség, archívum és reprezentáció. Kriza Könyvek (40). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 109-121. ISBN 978-973-8439-89-4

Szilágyi, Levente (2019) Parasztok és mezőgazdasági vállalkozók. Piacozási gyakorlatok egy szatmári faluban = Peasants and Agricultural Entrepreneurs. Market Practices in a Village from Satu Mare County. In: Változó ruralitások. A vidékiség mai formái. Kriza Könyvek (45). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 121-138. ISBN 978-606-9015-04-9

Szilágyi, Levente (2023) A csanálosi mezőgazdasági társulás, mint a társadalmi reziliencia lokális ágense = The Csanálos agricultural cooperative as a local agent of social resilience. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 207-334. ISSN 1787-9396

Szilágyi, Miklós (2018) Személyes emlékezet, élettörténet, szépirodalom : Néprajzi tanulmányok. Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft; Pesti Kalligram, Budapest. ISBN 978-963-468-038-3

Szilágyi, Miklós and Bali, János and Kemény, Márton and Kiss, Márta and Rácz, Katalin and Schwarcz, Gyöngyi (2009) Paraszti közösségek átalakulása. Értékrendváltozás falun a 20. század második felében = Transformation of peasant communities. Altered sets of values of village communities in the 2nd half of the 20th century. Project Report. OTKA.

Szilágyi, Zsolt (2016) Lingering nomad ideology in 21st century Mongolia. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 197-211. ISSN 1216-9803

Szilágyi, Zsolt (2017) Nomadic Tradition and the Modern Mongolia. Lingering Nomad Ideology in 21th Century Mongolia. ACTA HISTORICA : MUBIS-IJN TUUKHIJN SALBARYN ERDEM SHINZILGEENIJ SETGUUL / ACTA HISTORICA MONGOLICI, 18. pp. 207-215. ISSN 2311-1461

Szilágyi, Zsolt (2014) Some Aspects of Legitimacy of Mongol Head Lamas and the Political Role of Buddhism in the Process of Forming the Mongolian State. In: Changing Patterns of Power in Historical and Modern Central and Inner Asia, 2014.08.06-2014.08.09., Ulanbator, Mongólia. (Submitted)

Szilágyi, Zsolt (2016) A terepmunka fogalmának változása az elmúlt 25 évben Mongóliában. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 33 (153). p. 175. ISSN 1787-9396

Sztankai, Krisztián (2014) Place and role of cultural anthropology in the Military. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE, 13 (1). pp. 113-117. ISSN 1588-8789

Szulovszky, János (2018) Bocskor, csizma, paduka : Kalandozás a lábbeli körül a Kossuth téri Néprajzi Múzeum utolsó időszaki kiállításán. NÉPRAJZI HÍREK, 46 (4). pp. 34-36. ISSN 0133-8021

Szulovszky, János (2017) Búcsú a népművészettől. In: Közvetítő : Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, pp. 239-256. ISBN 978-963-87696-7-1

Szulovszky, János (2017) „Divine and demonic possession”? Farewell to a failed concept. In: Shamanhood and Mythology. Archaic Techniques of Ecstasy and Current Techniques of Research. In Honour of Mihály Hoppál, celebrating his 75th Birthday. Hungarian Society for Religious Studies, pp. 429-449. ISBN 978-963-87696-8-8

Szulovszky, János (2016) Etno-art: egy fogalom genezise és lehetséges jövőbeni használata. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Plusz Könyvek, Budapest, pp. 113-117. ISBN 978-963-8257-10-9

Szulovszky, János (2018) Hoppál Mihály és a képzőművészet. Mediárium, XII (1+2). pp. 122-127. ISSN 1789-0357

Szulovszky, János (2014) Lehet-e a szellemi néprajznak keresztény tudományos megközelítése? Ethnographia, 125 (2). pp. 161-183. ISSN 0014-1798

Szulovszky, János (2017) Szempontok és adatok a szellemi világ néprajzának keresztény értelmezéséhez. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében : Konferencia Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeum és a Veszprémi Hittudományi Főiskola közös szervezésében 2014. május 20-23. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 375-407. ISBN 978-963-9938-22-9

Szulovszky, János (2018) Vallás – világkép – tudomány. A keresztény tudományos értelmezési keret létjogosultsága. Vallástudományi Könyvtár, 16 . Magyar Vallástudományi Társaság - L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-467-0

Szulovszky, János (2014) Válasz – dióhéjban. Pócs Éva, Klaniczay Gábor, Mohay Tamás és Vargyas Gábor hozzászólása margójára. Ethnographia, 125 (2). pp. 213-215. ISSN 0014-1798

Szulovszky, János (2018) A festő és grafikus Hoppál Mihály. In: Gondolat és forma. Hoppál Mihály festményei és grafikái (1960-1970). Plusz Könyvek, Budapest, pp. 5-12. ISBN 978-963-8257-12-3

Szulovszky, János (2016) A mívesség dicsérete. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Plusz Könyvek, Budapest, p. 7. ISBN 978-963-8257-10-9

Szántó, Diana (2016) Reading project society in the landscape. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 227-241. ISSN 1216-9803

Szántó, Iván (2017) Béla Rakovszky and the Import of Islamic Arts in Bosnia and Herzegovina. In: Islamic Art in Bosnia and Herzegovina. Bosniak Institute, Sarajevo. (In Press)

Szőnyi, Vivien (2017) Traditional Dance Culture in the Moldavian Ceangǎu Villages. In: „Cultural Heritage: Research, Valorisation, Promotion” IX. International Scientific Conference, 2017. május 30-31., Kisinyov, Moldova.

Szőnyi, Vivien (2022) A moldvai magyarok tánckultúrájának általános vonásai. In: Múltidéző. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (54). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 223-249. ISBN 9786156117694

Sántha, István (2018) Láthatatlan helyek, megfoghatatlan történelem Az egykori „orosz reptér” szerepe a front eseményeiről való mesélésben a Dél-Vértes térségben. In: Vakvágány. A "szocializmis alapjainak lerakása" vidéken a hosszú ötvenes években 1. NEB; MTA BTK, Budapest, pp. 515-538. ISBN 9789634161158

Sántha, István (2016) A Napsugár története. Találkozásaink története. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 33. pp. 311-330. ISSN 1787-9396

Sári, Zsolt (2016) Social traumas, community building, ecological thinking, solidarity. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (2). pp. 419-430. ISSN 1216-9803

Sárkány, Mihály (2017) Célok és terepek. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXIV. pp. 327-343. ISSN 1787-9396

Sárkány, Mihály (2013) Etnicitate şi economie. Perspective de antropologie economică în cercetarea relaţiilor iinteretnice. In: Etnicitate şi economie. Institutul Pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (Studii de Atelier. Cercetarea Minorităţilor Naţionale din România/Working Papers in Romanian Minority Studies/Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről (47). Institutul Pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, Cluj-Napoca, pp. 7-17.

Sárkány, Mihály (2016) Hungarian ethnographers in Non-European territories — A revival after 1990. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 13-34. ISSN 1216-9803

Sárkány, Mihály (2013) Néprajz és szociokulturális antropológia. Ethnographia, 124. pp. 67-79. ISSN 0014-1798

Sárkány, Mihály (2013) A Teleki Expedíció jelentőségéről és értékeléséről. AFRIKA TANULMÁNYOK, VII. (3). pp. 101-103. ISSN 1788-6422

Sárkány, Mihály (2016) Valami nem stimmel. NÉPRAJZI HÍREK, 45 (1). p. 96. ISSN 0133-8021

Sárkány, Mihály (2006) Varsány: Egy északmagyarországi falu megismételt társadalomnéprajzi vizsgálata. Project Report. OTKA.

Sárközi, Ildikó Gyöngyvér (2016) “There is no nation without history, there is no family without a family tree”. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 173-195. ISSN 1216-9803

Séra, Bálint and Szalánszki, Edit (2002) Falra hányt ördög : Vallási és hiedelemmotívumok a 17-18. századi kéziratos protestáns prédikációkban. ACTA PAPENSIA, 2 (1-2). pp. 125-138. ISSN 1587-6292

Sík, Endre (1961) Fekete Afrika története : autoreferátum. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 205-232.

Sólyom, Barbara (2014) The study of three generational Swabian and Hungarian marital mobility in a Pest County village. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 271-297. ISSN 1216-9803

Sőtér, István (1982) A folklór szerepe a kultúrában. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 28 (4). pp. 540-544. ISSN 0017-999X

T

T. Litovkina, Anna and Vargha, Katalin and Barta, Péter and Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina (2020) Wise and Humorous Words: Hungarian Proverbs, Riddles, and Jokes. In: The Oxford Handbook of Slavic and East European Folklore. Oxford University Press. (Submitted)

Takács, Gergely (2014) Review of the emotional and identity-forming basis of lived experiences in the vicinity of Szeged — thoughts on an ongoing research. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 467-471. ISSN 1216-9803

Tamás, Ildikó (2014) "Balanga janegol". NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, XVI. é (6). pp. 85-91. ISSN 1419-4082

Tamás, Ildikó (2017) THE COLOURS OF THE POLAR LIGHTS (SYMBOLS IN THE CONSTRUCTION OF SAMI IDENTITY). In: Vabahuso moistoq Hummogu-Euruupa kirändüisin. Vabaduse Konsept Ida-Euroopa kirjandustes = The concept of freedom in the literatures os Eastern Europe. Võro Instituudi toimõndusõq (32). Voro Instituudi Toimondusoq, Tartu, pp. 1-52. ISBN 978-9949-9995-1-4

Tamás, Ildikó (2017) Egy folklórműfaj megítélése és formálódása a találkozások kontextusaiban. In: THE ANTHROPOLOGY OF ENCOUNTERS = A TALÁLKOZÁSOK ANTROPOLÓGIÁJA. MAKAT Series / MAKAT Könyvek (1). Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT), Budapest, pp. 106-124. ISBN 978-615-80336-5-7

Tamás, Ildikó (2022) Egy új folklórmotívum keletkezése és terjedése a közösségi médiában a Covid19-járvány alatt. In: A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései : A Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziumának tanulmánykötete. Selye János Egyetem, Komárom, pp. 77-82. ISBN 9788081224317

Tamás, Ildikó (2013) "Few words are sung in it" Questions of Methodology in Studying Sami Yoik Texts. In: L’Image du Sápmi. Humanistic Studies at Örebro University, Örebro, pp. 62-86. ISBN 978-91-7668-944-8

Tamás, Ildikó (2013) Halandzsa (nonszensz) a folklórban. Szövegkonstrukciós és -de(kon)strukciós megoldások nyelven innen és túl. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 321-359. ISSN 1787-9396

Tamás, Ildikó (2013) Improvizáció és tradíció: A számi jojkahagyomány nemzedékeken átívelő állandósága és megújulása. In: "Így és bennem": Szomjas-Schiffert György (1910-2004). Napkút Kiadó-Cédrus Művészeti Alapítvány, Budapest, pp. 45-72.

Tamás, Ildikó (2014) Improvizálás. In: Kozmács Értelmező Szótár. SZTE BTK, Szeged, pp. 117-124.

Tamás, Ildikó (2014) Johan Turi - "az első számi etnográfus". FINNUGOR VILÁG, 2014 (2). pp. 18-25. ISSN 1416-776X

Tamás, Ildikó (2013) "Kevés szó van benne kidalolva" : A számi folklórszövegek kutatásának módszertani kérdései. ETHNOGRAPHIA, 124. é (1). pp. 41-66. ISSN 0014-1798

Tamás, Ildikó (2016) Konnotatív jelentések a Szomjas-Schiffert gyűjtés jojkáinak szövegpaneleiben. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 23. pp. 227-235. ISSN 0239-1953

Tamás, Ildikó (2016) "Mojirtó koktél", túrós derelye, bim-bam : A népetimológiáról, a belehallásról és a hangutánzásról. ETHNOGRAPHIA, 127 (4). pp. 582-605. ISSN 0014-1798

Tamás, Ildikó (2018) Nem jársz át az eszemen! Humor a diákfolklórban. In: Humorstílusok- és stratégiák. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (205). TINTA Könyvkiadó, Budapest, pp. 312-323.

Tamás, Ildikó (2013) Osorezani zarándokok narratívái a japán itakókról. In: Kőrösi Csoma Sándor – lelki élet, vallásosság. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna, pp. 63-82.

Tamás, Ildikó (2017) Pócs Éva – Hesz Ágnes (szerk.): Orvosistenetkől a hortikulturális utópiáig. Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből. Budapest, Balassi Kiadó. 2016. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 2.) 416 p. ETHNOGRAPHIA, 128 (3). pp. 551-555. ISSN 0014-1798

Tamás, Ildikó (2018) Revitalization of the stigmatized roots. How sami yoik and shamanistic symbols appear in Christian discourses from the early modern age. Ežegodnik finno-ugorskih issledovanij / Yearbook of Finno-Ugric Studies, 12. pp. 28-42. ISSN 2224-9443

Tamás, Ildikó (2016) "Tallót subál, polyót vet" - A halandzsa mint nyelvi humor. In: A humor nagyítón keresztül. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (188). Tinta Könyvkiadó; Selye János Egyetem; ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 42-50. ISBN 978-963-409-061-8

Tamás, Ildikó (2016) Terep, adat, hozzáférés : Számikutatás az asszimiláció és az etnikai revitalizációs folyamatok tükrében. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 33. pp. 131-152. ISSN 1787-9396

Tamás, Ildikó (2015) Vargha Katalin - T. Litovkina Anna - Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. ETHNOGRAPHIA, 126 (2015/3). pp. 532-534. ISSN 0014-1798

Tamás, Ildikó (2015) Vargha Katalin - T. Litovkina Anna - Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. (Many-Coloured Humour Presentations of the 3rd Hungarian Interdisciplinary Humour Conference). Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 15-18. ISSN 1216-9803

Tamás, Ildikó (2017) A jojka szerepe a 20–21. századi diskurzív folyamatokban. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 197-232. ISSN 0239-1953

Tamás, Ildikó (2014) Énekbe rejtett világ. In: Folia Uralica Debreceinensia 21. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 167-182.

Tamás, Ildikó (2015) A sarki fény színei Szimbólumok a számi nemzeti identitáskonstrukció folyamatában. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 415-446. ISSN 1787-9396

Tari, Lujza (2017) Magyarnóta. In: Bloomsbury Encyclopedia of Popular Music of the World. Volume VIII-XIV: Genres. Bloomsbury Academic, London, pp. 473-478. ISBN 9781501326103

Tari, Lujza (2017) Multipart Phenomena in Hungarian Folk Music Regarding the Instrumentation and Instrumentalization of Sound. In: European Voices III. Böhlau Verlag, Wien, pp. 223-235. ISBN 9783205205135

Tari, Lujza (2015) Results of Researching Individuality in Hungarian Instrumental Folk Music. In: Multipart Music. MTA BTK Zenetudományi Intézet., Budapest, pp. 75-93. ISBN 978-963-416-016-8

Tari, Lujza (2011) Szomjas-Schiffert György (1910–2004) népzenekutatói életútja. In: Zenetudományi Dolgozatok 2010. Institute of Musicology RCH HAS, Budapest, pp. 325-356.

Tarnóc, András (2015) Erőszak és megváltás : Az indián fogságnapló mint az amerikai eredetmitosz sarokköve. Pandora Könyvek, 37 . Líceum Kiadó, Eger.

Teleki, Krisztina (2012) Paintings and Photographic Images Representing the Mongolian Monastic Capital City. In: Mongolian Studies in Europe 2. Proceedings of the Conference Held on the Occasion of the 100th Anniversary of the Mongolian Revolution for Independence, 2011.04.20., Budapest.

Teleki, Krisztina (2017) Present-Day Buddhist Monasteries and Sacred Sites in and around Tsetserleg City. In: History, Architecture and Restoration of Zaya Gegeenii Khüree Monastery in Mongolia. Société des Études Mongoles et Sibériennes & Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, Monaco, pp. 135-148. ISBN 979-10-92565-29-4

Teleki, Krisztina (2019) A Sacred Text Devoted to the Local Spirits of Mount Bulgan. In: Aspects of Mongolian Buddhism: Buddhism in Practice. L'Harmattan, Budapest. (Submitted)

Telenkó, Bazil Mihály (2014) Gondolatok a görögkatolikus ruszinság kultúrtörténete kapcsán. Ruszin identitáselemek a vallási hagyomány és nemzeti kultúra tükrében. In: Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp. 276-286.

Tesfay, Sába (2016) Gift-giving and hospitality in Eritrean Tigrinya society. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 117-133. ISSN 1216-9803

Tihanyi, Anna (2023) Beszámoló a Templomi berendezések a múzeum gyűjteményében című kerekasztal-beszélgetésről. Budapest, 2023. szeptember 22. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 19 (2). pp. 241-243. ISSN 1786-4062 (nyomtatott); 2939-6336 (elektronikus)

Tihanyi, Anna (2022) The Museum as a Body : Clémentine Deliss: The Metabolic Museum. Berlin: Hatje Cantz Verlag. 2020. 127 p. TABULA (2014-), 23 (2). ISSN 2064-7190

Tihanyi, Anna (2022) What’s up? EthnoConference : Conference of Directors of European Ethnographic Museums – European Ethnographic Museums’ Search for New Paths in the 21st Century. TABULA (2014-), 23 (2). pp. 1-7. ISSN 2064-7190

Tomisa, Ilona (2017) A hitélet alakulása a hódoltság-kori Magyarországon. 16-17. századi egyházi források tükrében, különös tekintettel a Dél-Dunántúlra. In: „Tanár úrnak tisztelettel” Tanulmányok Gál József emlékére. Marcali Múzeum Baráti Kör, Marcali, pp. 256-276.

Turai, Tünde (2023) Reziliencia és sebezhetőség : Egyéni stratégiák az állandósult társadalmi változások szorításában = Resilience and vulnerability : Individual strategies under the pressure of permanent social changes. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 19-42. ISSN 1787-9396

Turai, Tünde (2023) Reziliencia: egy ígéretes perspektíva lehetőségei kulturális és társadalmi dinamikák átfogó megértéséhez. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 40. pp. 11-15. ISSN 1787-9396

Turai, Tünde (2016) Ápolónők több helyszínen – Kutatás több színtéren. Módszertani döntések, többszínterű etnográfia. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 33. pp. 79-102. ISSN 1787-9396

Tánczos, Vilmos (2023) Egy csíki parasztgazdaság tárgyai és a tárgyakkal kapcsolatos nyelvi kifejezések (igavonás, teherszállítás, szántás). In: A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 2022. A Magyarságkutató Intézet Évkönyve; A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (62). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 447-479.

Tánczos, Vilmos (2022) Egy csíki székely falu (Csíkszentkirály) készülő tájszótára (szerkesztési elvek es mutatvány: a lótartás tájnyelvi kifejezései). In: Múltidéző. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (54). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 199-220. ISBN 9786156117694

Tánczosné dr. Bereczki, Ibolya and Balassa M., Iván and Buzás, Miklós and Cseri, Miklós and Pozsony, Ferenc and Sabján, Tibor and Vass, Erika (2013) Erdély néprajzi képe a 19-20. században. Alapkutatás a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységéhez = The ethnographic character of Transsylvania in the 19th-20th centuries. Project Report. OTKA.

Tátrai, Patrik (2017) Asszimiláció vagy hibriditás? Értelmezési keretek a Zoborvidék etnikai átalakulásához. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA, 26 (1-4). pp. 95-112. ISSN 1215-8097

Tóth, Zsombor (2014) Ad Martyras... Persecution, Exile and Martyrdom: Early Modern Martyrological Discourses as Invented Traditions. In: Á qui appartient la tradition? / Who Owns the Tradition?: Actes du colloque Á gui appartient la tradition? Á quoi sert-elle? La tradition entre culture, utilisateur et entrepreneur / The Acts of the Symposium Who owns the tradition? What is its purpose? T. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj Napoca, pp. 22-41. ISBN 978-606-8178-69-1

Tóth, Anna Judit (2023) Piroskától Paraszkéváig. Egy Árpád-házi szentekhez kötődő legenda a konstantinápolyi Pammakaristos templomból. In: László királytól Szent Lászlóig. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (61). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 111-134. ISBN 9786156117724

Tóth, Ferenc (2015) Le culte de Saint Martin et la ville de Szombathely. ANNALES / ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES - CENTRE SCIENTIFIQUE A PARIS, 17. pp. 38-58. ISSN 1641-8697

Tóth, János (2014) A Láthatóvá tett láthatatlan: Kétvölgy ezer arca. JEL-KÉP: TELEVÍZIÓ RÁDIÓ SAJTÓ, 3 (4). pp. 55-74. ISSN 0209-584X

Tóth, Zsombor (2016) Dead Readers Society: Early Modern Theological Debates in Historical Anthropological Perspectives. In: Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 179-193. ISBN 978-1-4438-8735-9

Türk, Attila (2023) A Krím félsziget régészete a késő antikvitástól az érett középkorig (Kr. u. 6–11. század) = The archaeology of the Crimean Peninsula from Late Antiquity to the Middle Ages (6–11th centuries AD). Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia; Magyar Őstörténeti Kutatócsoport Kiadványok (29.; 7). Research Centre of Humanities, Early Hungarians Research Team; Martin Opitz Kiadó; Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Budapest. ISBN 9786156388490

Tüskés, Gábor (1982) Bálint Sándor (1904-1980) és a magyar vallási néprajz. ÉLETÜNK, 19. pp. 648-652. ISSN 0133-4751

Tüskés, Gábor (1982) Kéziratos és nyomtatott mirákulum-szövegek. ARTES POPULARES: A FOLKLORE TANSZÉK ÉVKÖNYVE, 8. pp. 250-251. ISSN 0139-4649

Tüskés, Gábor (1988) Literatur und Volk im 17. Jahrhundert. Probleme populärer Kultur in Deutschland. Hrsg. von Wolfgang Brückner, Peter Bickle und Dieter Breuer. Teil I— II. (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, Bd. 13.) Wiesbaden, 1985. Otto Harrassowitz, X, 957. Helikon : Világirodalmi Figyelő, 34 (3-4). pp. 584-587. ISSN 0017-999X

Tüskés, Gábor (1981) Religiöse Volkskunde in Ungarn : Literaturbericht und Problemaufriß. JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE. pp. 207-224. ISSN 0171-9904

Tüskés, Gábor (2001) Schriftliche Folkore im 17. Jahrhundert. FABULA, 42. pp. 1-21. ISSN 0014-6242

Tüskés, Gábor (1984) A barokk kori szenttisztelet rétegei. In: Történeti antropológia : Az 1983. április 18-19-én tartott tudományos ülésszak előadásai. Antropológiai írások (8-10). MTA Néprajzi Kutatócsoport, Budapest, pp. 138-151. ISBN 963-7761-81-0

Tüskés, Gábor (1986) A népi vallásosság kutatása Magyarországon. In: "Mert ezt Isten hagyta ...". Magvető Kiadó, Budapest, pp. 18-62.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1990) Hufeisenlegende (AaTh 774 C). In: Enzyklopädie des Märchens. Walter de Gruyter, New York (NY), Berlin, pp. 1292-1297.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1995) Kruzifix bestraft (AaTh 1324 A*). In: Enzyklopädie des Märchens. Walter de Gruyter, New York (NY), Berlin, pp. 515-517.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1995) Kruzifix gefüttert (AaTh 767). In: Enzyklopädie des Märchens. Walter de Gruyter, New York (NY), Berlin, pp. 517-521.

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1988) Nepomuki Szent János tisztelete a szabadtéri emlékek tükrében : Kvantitatív elemzési kísérlet = Die Barockzeitliche verehrung des HL. Johannes von Nepouk in Ungarn anhand der freiplastiken. ETHNOGRAPHIA, 99 (3-4). pp. 330-356. ISSN 0014-1798

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1989) A mindennapi élet veszélyhelyzetei Magyarországon a barokk kori mirákulumirodalom tükrében = Crisis-Situations of the Life Cycle in the Hungarian Miracle Literature from the Baroque Period. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 125. pp. 65-79. ISSN 0010-3551

U

Ujváry, Zoltán (2010) Folklórtörténet II = Folklore History II. Project Report. OTKA.

V

V. Molnár, László and Gazda, István (2004) Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája. In: V. Molnár László: Életutak találkozása 1703-1848. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (43). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 121-236. ISBN 963-9276-34-0

Vajda, András (2015) 20. századi lokális történelmek két Maros menti településen. In: Lokális történelmek. A lokális emlékezet alakzatai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 25-132. ISBN 978 606 739 071 9

Vajda, András (2017) Alkalmi költészet és közösségi média. A populáris írásbeliség változó mediális környezetei. In: Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület; Kriza János Néprajzi Társaság., Kolozsvár, pp. 927-946. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9.

Vajda, András (2013) Analiza unei arhive populare din Dumbrăvioara. Marisia. Etnografie - arta populara, XXX. pp. 211-244. ISSN 1016-9652

Vajda, András (2015) Asszonysors asszonyszerep és múzeumi reprezentáció. In: Anna. Asszonysors a XX. században. Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, pp. 6-15.

Vajda, András (2015) Asszonysors, asszonyszerep újító múzeumi bemutatásban. Művelődés (8). pp. 26-31. ISSN 1221-8693

Vajda, András (2017) Az archívum mint a kulturális emlékezet és az örökségképzés színtere. In: Örökség, archívum és reprezentáció. Kriza Könyvek, 40. . Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 11-28. ISBN 978-973-8439-89-4.

Vajda, András (2006) Az írás funkciói egy település életterében. In: Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek, 27., 5 . Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 267-286. ISBN 978-973-8439-28-3; 978-8439-28-0.

Vajda, András (2013) Az írás és az írott szó hatalma. Emberek és kontextusok (9.). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-8178-90-5

Vajda, András (2013) Caietele de amintiri în cultura populară maghiară mureşeană. Traditii Muresene. ISSN 2248-292X

Vajda, András (2014) Case muzee și colecții etnografice în satele din județul Mureș. Tradiţii Mureşene. ISSN 2248-292X

Vajda, András (2022) A Covid19-járvány hatása a székelyföldi múzeumi gyakorlatra és a digitalizációra. In: Járvány-lét-helyzetek. A Covid19-világjárvány hatása a mindennapokra és a társadalomkutatásra. Kriza Könyvek (49). Kriza János Néprajzi Társaság-Néprajzi Múzeum, Kolozsvár-Budapest, pp. 233-268.

Vajda, András (2016) Destin de femeie și reprezentare muzeală. In: Anna. Destine de femeie în secolul XX. Catalog de expoziție. Muzeul Județean Mureș-Secția de Etnografie și Artă Populară, Marosvásárhely, pp. 6-15. ISBN 978-606-8445-18-2

Vajda, András (2016) Egy marosszéki falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása a hosszú 20. században. Néprajzi kutatás. Project Report. MTA BTK Néprajztudományi Intézet. (Unpublished)

Vajda, András (2009) Egy sáromberki paraszti irattár elemzése. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 123-157. ISBN 978-973-8439-49-8

Vajda, András (2014) Emlékversírás és emlékvershasználat a Maros megyei Sáromberkén. Erdélyi Múzeum, LXXVI. (4). pp. 115-129. ISSN 1453-0961

Vajda, András (2015) Folk culture on the Internet: Use, Context, and Function. Acta Universitatis Sapientiae. Communicatio. Scientific Journal of Sapientia University., 2 (2). pp. 7-45. ISSN 2393-0438

Vajda, András (2015) Funcții ale scrisului și a documentelor scrise în cultura populară maghiară dintr-o localitate mureșeană. Tradiţii Mureşene. Revistă anuală de etnografie şi patrimoniu cultural. pp. 13-20. ISSN 2248-292X

Vajda, András (2016) Hagyomány, örökség, érték. A hagyomány használatának változó kontextusai. In: Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 21-58. ISBN 978-973-8439-84-9

Vajda, András (2007) Irodalom és tudomány között: egy verses helytörténeti kismonográfia. In: Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek, 28., 6 . Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 9-32. ISBN 978–973–8439–30–6.

Vajda, András (2002) Jelentésteremtő mechanizmusok egy parasztember élettörténetében. In: Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek, 12., 1 . Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 79-94. ISBN 973-85303-9-3.

Vajda, András (2022) Kultúra, kontextus, kommunikáció : Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz = Culture, Context, Communication. University Course on Public Relations in the Cultural Sector. Kultúra – Kommunikáció – Közösség (1). Kriza János Néprajzi Társaság; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-9015-27-8; 978-606-739-214-2

Vajda, András (2019) Migration and Digital Literacy: The Role of Digital Devices in Guest Workers’ Communication with Home. In: Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective. Kriza Könyvek (46). Kriza János Néprajzi Társaság; L'Harmattan; Magyar Néprajzi Társaság; Néprajzi Múzeum, Kolozsvár-Budapest, pp. 193-210. ISBN 978-606-9015-07-0; 978-963-414-543-1.

Vajda, András (2014) The Role of Written Tradition in Dumbrăvioara, Mureş County. In: À qui appartient la tradition? / Who owns the tradition? Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj-Napoca, pp. 233-251. ISBN 978-606-8178-69-1

Vajda, András (2018) Tradition, Heritage, Value: The Changing Contexts of the Use of the Tradition. In: Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. Kriza János Néprajzi Társaság-Intervention Press, Kolozsvár, pp. 113-144. ISBN 978-973-8439-95-5; 978-87-92724-12-0.

Vajda, András (2016) Vitaindító a tájházakról. Transindex.

Vajda, András (2019) Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása. Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ . L'Harmattan-Kriza János Néprajzi Társaság, Budapest-Kolozsvár. ISBN 978-963-414-614-8; 978-606-9015-14-8

Vajda, András (2021) A disznótartás szerepének alakulása a Maros mentén. A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. pp. 581-604. ISSN 2732-3269

Vajda, András (2015) A falutörténetek szerzői, forrásai, médiumai és a helyi kultúráról alkotott szemléletük. In: Lokális történelmek. A lokális emlékezet alakzatai. Emberek és kontextusok, 12 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 7-23. ISBN 978 606 739 071 9

Vajda, András (2022) A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó néphagyományok alakulása a Maros menti Sáromberkén. A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2021. pp. 491-517. ISSN 2732-3269

Vajda, András (2015) A népi kultúra használatának módjai és kontextusai a világhálón. In: Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság - Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, pp. 173-188. ISBN 978-973-8439-80-1

Vajda, András (2016) Értéktár: hagyomány, használat és kontextus. Művelődés, LXIX (5). pp. 28-31. ISSN 1221 – 8693

Vajda, András (2011) Írás, kommunikáció, történelem: második világháborús katonalevelek. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 19. A 20. század (biografikus) történetei. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 49-90. ISBN 978-973-8439-61-0

Vajda, András (2014) A tárgyi népi kultúra kutatásának és gyűjtésének korszakai Maros megyében. In: A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 301-318. ISBN ISBN 978–973–8439–75–7

Varga, Anna (2017) ‘Innovation from the Past.’ Silvopastoral Systems in Hungary in the Light of Hungarian Ethnographic Literature. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 62 (1). pp. 135-162. ISSN 1216-9803

Varga, Sándor (2011) Az erdélyi Mezőség a középkortól napjainkig : Történeti áttekintés Visáról és környékéről. BELVEDERE MERIDIONALE, 18 (1). pp. 10-31. ISSN 1419-0222

Varga, Sándor (2014) Az ugrós. Régi magyar táncstílus antológia. ETHNOGRAPHIA, 125 (4). pp. 632-634. ISSN 0014-1798

Varga, Sándor (2016) Borsod és környékének tánckultúrájáról. HONISMERET, 44 (4). pp. 34-36. ISSN 0324-7627

Varga, Sándor (2010) Botos táncok az erdélyi Mezőségen. In: OLVASÓ : Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár (26). Gerhardus - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 678-687. ISBN 978-963-88914-2-6

Varga, Sándor (2013) Formai változások az erdélyi Belső-Mezőség tánckészletében a 20. század folyamán. In: Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Táncművészet és Tudomány. A Magyar Táncművészeti Főiskola kiadványsorozata / sorozatszerk. Bolvári-Takács Gábor (V). Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, pp. 212-227. ISBN 978-963-85144-6-2

Varga, Sándor (2001) Ifj. Fekete János. In: A népművészet táncos mesterei. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 56-58. ISBN 963 00 5106 0

Varga, Sándor (2016) The Influence of Dance-House Tourism on the Social Relationships and Traditions of a Village in Transylvania. ETHNOMUSICOLOGY TRANSLATIONS (4). pp. 1-17. ISSN 2473-6422

Varga, Sándor (2012) Symbolic use of space in the dance events of Visa/Vişea village. In: From field to Text & Dance and Space. ICTM Study Group on Ethnochoreology, Cluj-Napoca, p. 231.

Varga, Sándor (2007) Táncosok és zenészek közötti kapcsolat a Mezőségen. In: Tánchagyomány: átadás és átvétel. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 83-99. ISBN 9789634828495

Varga, Sándor (2016) Táncszervező kezesek az erdélyi Mezőségen. In: Szokásjog és jogszokás I-II. Jogi kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár (2). PTE, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd, pp. 355-376. ISBN 978-963-429-080-3

Varga, Sándor (2010) Tánctörténeti divatok hatása a belső-mezőségi települések tánckészletére. In: Mezőség. Művelődés, Kolozsvár, pp. 147-159. ISBN 978-973-9935-0-2

Varga, Sándor (2015) Térhasználat a mezőségi táncos házban. In: Ház és ember. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, pp. 87-100.

Varga, Sándor (2015) Tüzet viszek. Tánctudományi Közlemények, 7 (2). pp. 85-89. ISSN 2060-7148

Varga, Sándor (2010) A hagyományőrző munka feladatai : Tervezés, módszerek, források, gyakorlatok. In: Táncos örökségünk. Helyi emlékezet, kulturális örökség, örökségvédelem . Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Budapest, pp. 28-51. ISBN 978-063-88844-0-4

Varga, Sándor (2013) A nemesi kultúra hatásai a mezőségi paraszti műveltségre táncban és zenében. ETHNOGRAPHIA, 124 (4). pp. 471-484. ISSN 0014-1798

Varga, Sándor (2008) A nemzeti tánctípusok hatásai és az etnikus jegyek változásai egy mezőségi falu tánckészletében. In: Európa Identitátilor. Colectia minoritati (9). Complexul Muzeul Arad, Arad, pp. 161-180. ISBN 978-973-0-05705-8

Varga, Sándor (2014) A táncházas turizmus hatása egy erdélyi falu társadalmi kapcsolataira és hagyományaihoz való viszonyára. In: Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, pp. 105-128. ISBN 978-606-8377-25-4

Varga, Sándor (2011) A tánctanulás és annak társadalmi háttere egy mezőségi faluban. In: Párbeszéd a hagyománnyal: A néprajzi kutatás múltja és jelene. Studia Ethnologica Hungarica (13). L'Harmattan ; PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, pp. 201-213. ISBN 978-963-236-469-8

Vargha, Katalin (2018) Creativity and Humor in the Online Folklore of the 2014 Elections in Hungary. FOLKLORE (ESTONIA), 74. pp. 7-24. ISSN 1406-0949

Vargha, Katalin (2013) „Hungary, I Love You This Way!” Variations of a Beer Commercial as Narratives of Group Identity. In: The 16th Congress of the International Society for Folk Narrative Research. Folk Narrative in the Modern World: Unity and Diversity, 25-30 Jun 2013, Vilnius, Lithuania.

Vargha, Katalin (2023) Joint Estonian–Hungarian seminar “Global and local elements in contemporary folklore in Hungary and Estonia.”. FOLKLORE (ESTONIA), 88. pp. 235-237. ISSN 1406-0957

Vargha, Katalin (2020) Mailand Oszkár és a találósok = Oszkár Mailand and His Collection of Folk Riddles. In: "Tenger fenekéről gyöngyszemeket szednék." : Tanulmányok Olosz Katalin tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve (28). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 263-290. ISBN 978-606-9015-20-9

Vargha, Katalin (2018) Miért harapott Ádám az almába? Tréfás bibliai tudáspróbák a magyar történeti találós korpuszban. In: Humorstílusok és -stratégiák. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 324-338. (In Press)

Vargha, Katalin (2016) Miért és hogyan végezzünk online folklorisztikai terepmunkát? ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 33. pp. 281-295. ISSN 1787-9396

Vargha, Katalin (2016) Nagyné Batári, Zsuzsanna: Tájegység születik: Szabadtéri kiállítások rendezésének kérdései az Észak-magyarországi falu tájegység esettanulmánya alapján. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 61 (2). pp. 510-511. ISSN 1216-9803

Vargha, Katalin (2020) Pekka Hakamies and Anne Heimo (eds.): Folkloristics in the Digital Age. (Folklore Fellows’ Communications 316.) Helsinki: Suomalainen Tiedekatemia, 2019. 181 p. ETHNOGRAPHIA. ISSN 0014-1798 (Submitted)

Vargha, Katalin (2013) Rejtvény és vicc határterülete a Magyar Népköltészeti Lexikonban. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 30. pp. 261-291. ISSN 1787-9396

Vargha, Katalin (2014) Riddle. In: Encyclopedia of Humor Studies (Vol. 1-2.). SAGE Publications Inc., Thousand Oaks (California), pp. 644-646. ISBN 978-1-4129-9909-0

Vargha, Katalin (2018) Találósjegyzetek. In: Az Arany család mesegyűjteménye. Az Arany család kéziratos mese- és találósgyűjteményének, valamint Arany László Eredeti népmesék című művének szinoptikus kritikai kiadása. Universitas; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont; MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 657-681. ISBN 9789639671713

Vargha, Katalin (2020) Találósok Arany László népmesegyűjteményében. In: „Apák és fiúk” Arany László élete és hagyományai (nem végleges cím). n.a.. (Submitted)

Vargha, Katalin (2014) Tréfás kérdés, formulavicc, rejtvényvicc? Műfaji és terminológiai kérdések. In: IV. Interdiszciplináris Humorkonferencia. Program és absztraktok. 15. (2014), 2014.11.13-2014.11.14, Komárno; Budapest.

Vargha, Katalin (2022) "Ugocsa non coronat!" A Hungarian historical proverb in contemporary context. In: 16th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs (ICP22), 2022. november 6-13., Tavira, Portugália.

Vargha, Katalin (2016) A digitális folklorisztika felé. Egy új kulcsszó és háttere a nemzetközi kutatásban. ETHNOGRAPHIA, 127 (4). pp. 624-637. ISSN 0014-1798

Vargha, Katalin (2016) A folklór és az intézményes keretek kölcsönhatása a digitális kultúrában. Recenzió a Journal of American Folklore 2015. nyári (Vol. 128, No. 509.) tematikus számáról. ETHNOGRAPHIA, 127 (4). pp. 677-679. ISSN 0014-1798

Vargha, Katalin (2020) A találósok humora. In: A VI. Magyar interdiszciplináris humorkonferencia előadásai (nem végleges cím). Tinta Könyvkiadó. (Submitted)

Vargha, Katalin and Domokos, Mariann (2014) Textual and Visual Humor in the Folklore of Political Elections in Hungary. In: International Humour Symposium. 12., 2014.11.14, Komárno.

Vargha, Katalin and T. Litovkina, Anna (2013) Punning in Hungarian anti-proverbs. EUROPEAN JOURNAL OF HUMOUR RESEARCH, 1 (3). pp. 15-25. ISSN 2307-700X

Vargyas, Gábor (2021) The Astrolabe Bay Area, 1870–1914. Collectors, Collections, Masks. In: Oceanic Art : Provenance and History. UNSPECIFIED, Palos Verdes Estates (CA), pp. 98-114.

Vargyas, Gábor (2017) Az Úr szava lemezjátszóról. Mutatvány egy brú életút interjúból. In: Aranyhíd. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 549-569. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9

Vargyas, Gábor (2016) Bark-cloth clothing of the Bru of Central Vietnam. In: Nagas, Birds, Elephants. Traditional Dress from Mainland Southeast Asia. Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest, pp. 194-223. ISBN 9789638749673

Vargyas, Gábor (2017) Egymás tekintetében. Bíró Lajos magyar természetbúvár és az új-guineai német misszionáriusok – egymásról. ETHNOGRAPHIA, 128 (1). pp. 92-99. ISSN 0014-1798

Vargyas, Gábor (2014) Gráfik Imre: Határtalanul : Határon innen és túl = Grenzenlos : auf Seiten der ungarischen Grenze = Without frontiers : inside and outside Hungary. Pécs: Pro Pannonia Kiadói Alapítvány. 2013. 356 p. (Pannónia könyvek). ETHNOGRAPHIA, 125 (3). pp. 488-489. ISSN 0014-1798

Vargyas, Gábor (2013) Lent és fent: a brúk és Zomia. Őslakók-e a brúk „Zomiában”? Ethnographia, 124 (4). pp. 487-512. ISSN 0014-1798

Vargyas, Gábor (2014) Megjegyzések Szulovszky János „Lehet-e a szellemi néprajznak keresztény tudományos megközelítése” című írásához. ETHNOGRAPHIA, 125 (2). pp. 199-206. ISSN 0014-1798

Vargyas, Gábor (2016) Megnyitóbeszéd a „Nágák, elefántok, madarak – Viseletek Délkelet-Ázsia szárazföldi térségéből” című kiállításon (Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest, 2016. szeptember 29.– 2017. május 1. NÉPRAJZI HÍREK, 45 (3). pp. 50-55. ISSN 0133-8021

Vargyas, Gábor (2014) Megnyitóbeszéd a „Vojnich Oszkár, az utazó (1864–1914)” c. kiállításon. (Szabadka, Városi Múzeum, 2014. május 17.). NÉPRAJZI HÍREK, 43 (1). pp. 34-40. ISSN 0133-8021

Vargyas, Gábor (2015) Nagy Zoltán: A vaszjugáni hantik / Золтан НАДЬ: Васюганские ханты. ETHNOGRAPHIA, 126 (3). pp. 520-522. ISSN 0014-1798

Vargyas, Gábor (2019) Photoshopped Ancestors. Max Planck Institute for Social Anthropology Working Papers (194). pp. 1-34. ISSN 1615-4568

Vargyas, Gábor (2013) Soldier’s Dog tag in a Shamanistic Headdress: a Semiotic Guerilla Warfare? In: The 11th Conference of the International Society for Shamanistic Research, 2013.09.06-2013.08.09., Guizhou, Kína.

Vargyas, Gábor (2016) Terepmunka, politika, etika. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 33. pp. 331-355. ISSN 1787-9396

Vargyas, Gábor (2016) Through Each Other’s Eyes. How the Hungarian Naturalist Lajos Biró saw German Missionaries in New Guinea, and Vice Versa. In: Between the Known and the Unknown: New Guinea Art from Astrolabe Bay to Morobe. Cassochrome, Waregem, pp. 32-37. ISBN 9781532314988

Vargyas, Gábor (2016) “Up” and “Down”. “Zomia” and the Bru of the Central Vietnamese Highlands. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 243-260. ISSN 1216-9803

Vargyas, Gábor (2016) Veregetett faháncsruha a vietnami brúknál. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Plusz Könyvek, Budapest, pp. 19-27.

Vargyas, Gábor (2022) A megértés édes öröme : Terepmunka, politika, etika a Közép-vietnámi Felföldön. Kultúrák keresztútján (28). ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, az MTA kiváló kutatóhelye, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-885-2

Vargyas, Gábor (2015) És a megafon megszólal… Nem menekülhetsz! Személyes jegyzetek terepmunkámról (2007). In: Aranykapu. Kriza János Néprajz Társaság; Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, pp. 133-161. ISBN 978-973-8439-80-1; 978-963-7376-62-7

Vashchenko, Darja and Plotnikova, Anna (2021) Hungarian cultural and linguistic borrowings in the folk tradition of Burgenland Croats in Hungary and Slovakia. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 35 (1). pp. 97-106. ISSN 0236-6568

Vass, Erika (2014) Az Erdély épületegyüttes kapcsán végzett kutatás 2014. évi eredményei. HÁZ ÉS EMBER, 26. pp. 123-142. ISSN 0230-0044

Vass, Erika (2015) Unitárius hitélet székelyföldi lokális kultúrák tükrében. Kézirat. (Unpublished)

Vehrer, Adél (2022) Unikális eredmények a magyar népköltészeti kutatásban : Recenzió Magyar Zoltán két mondakatalógusáról. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 18 (4-6). pp. 384-387. ISSN 1786-6553

Vehrer, Adél (2017) A török viseleti darabok hatása hazánkban a hódoltság korában = Effect of Turkish Traditional Costumes on Our Country During Occupation. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 256-268. ISSN 1786-6553

Verebélyi, Kincső (2014) LE CYCLE DE PÂQUES EN HONGRIE. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 313-323. ISSN 1216-9803

Vida, Gabriella (2015) The Museum of Ethnography’s Haban ceramics in Budapest. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2). pp. 305-322. ISSN 1216-9803

Voigt, Vilmos (2014) On proxy cultural memory. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 389-395. ISSN 1216-9803

Voigt, Vilmos (2015) Zur Semiotik Einiger Musikinstrumente (Vorläufige Problemstellung). Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 185-199. ISSN 1216-9803

Voigt, Vilmos and Domokos, Mariann and Gulyás, Judit and Rezessy, Anna and Tóth, Arnold (2010) Szövegfolklorisztika, filológia, történeti poétika. Folklórműfajok 19. századi magyar szövegkorpusza és értelmezése = Folklore text research, philology, historical poetics. The 19th century corpus and interpretation of folklore genres. Project Report. OTKA.

Volter, Domonkos (2021) Ľudová religiozita v Pišpeku = Püspökhatvan népi vallásossága. Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba. ISBN 9786155330193

Vonnák, Diána and Sántha, István and Lőrinczi, Tünde and Mészáros, Csaba and Turai, Tünde and Mészáros, Csaba (2016) Reviews. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 261-271. ISSN 1216-9803

Várkonyi-Nickel, Réka Zsuzsanna (2018) Az acélgyár emlékezete a tréfás elbeszélések tükrében. A Dornyay Béla Múzeum Évkönyve, 41. pp. 155-168.

Várkonyi-Nickel, Réka Zsuzsanna (2015) „Rimaiként élni, rimainak látszani” - A salgótarjáni acélgyári kolónia önmeghatározásának vizuális elemei az 1930-as, 1940-es években. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 371-392. ISSN 1787-9396

Várnai, Dorota (2019) Polska kultura na ziemiach węgierskich. In: Szláv kulturális örökségeink: Nyelv, folklór, irodalom : Tanulmánykötet a Bolgár Kulturális Fórum alapításának 20. évfordulójára. Bolgár Kulturális Fórum; ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 156-164. ISBN 978-615-00-7021-6

W

Weinerová, Renata (2014) Anti-gypsyism in the Czech Republic: Czechs’ perception of Roma in cultural stereotypes. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 211-221. ISSN 1216-9803

Weiss, János (2021) A kisebbségi identitás. In: Az identitás, 16-17 Május 2019, Magyarország, Szeged. (In Press)

Wilhelm, Gábor (2019) Terepmunka, módszertan és antropológiai muzeológia. TABULA : A NÉPRAJZI MÚZEUM ONLINE FOLYÓIRATA, 20 (1-2). pp. 1-29. ISSN 2064-7190

Y

Yoo, Jinil and Koudela, Pál (2014) Sesŭmmu. Distinction, debate and features of hereditary mudang in Korea. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 429-440. ISSN 1216-9803

Z

Zsávolya, Zoltán (2015) Az ízek és a lélek. SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, 3. pp. 89-94. ISSN 1585-3829

Á

Ábrahám, Vera and Glässer, Norbert (2019) Fényszóró drágakövek. SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA (2019). pp. 47-50. ISSN 0239-1384

Č

Černelić, Milana and Rubić, Tihana (2016) Characteristic features of the zadruga (extended family) of the Croatian subethnic group of Bunjevci. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (2). pp. 443-468. ISSN 1216-9803

К

Кузнецова, И. В. (2020) Устойчивые сравнения с компонентом-ориентализмом – этносимволом Украины. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 65 (1). pp. 97-105. ISSN 0039-3363

This list was generated on Mon Jul 22 13:12:26 2024 CEST.