REAL

Items where Subject is "K Law / jog > KZ Law of Nations / nemzeti jogrendszerek"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items at this level: 287.

A

Ambrus, István (2017) Corruption Offences in the Hungarian Criminal Law, and an anti-corruption tool: whistleblowing. In: KORUPCIA INTERDISCIPLINÁRNE, 2017.10.20, Bratislava.

Ambrus, István (2016) A bűncselekményi egység és a bűnhalmazat. In: A negyedik magyar büntetőkódex régi és újabb vitakérdései. MTA TK JTI és OKRI. (Submitted)

Antal, Tamás (2020) A Magyar Kir. Igazságügyminisztérium bizalmas ügyeiből – II. rész: A közjogi provizórium első évtizede = From the Secret Documents of the Ministry of Justice of the Kingdom of Hungary Part II: The First Decade of the Public Law Interregnum. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 176-207. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

B

Bathó, Gábor (2020) Hatásköri összeütközések és kihágások a Minisztertanács előtt = Conflicts of Competence and Petty Offences before the Council of Ministers. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 20-37. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Bencsik, Balázs (2019) A kiberbiztonsági feladatok kezelése az európai uniós jogalkotás fényében. Belügyi Szemle, 67 (1). pp. 93-107. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Bencze, Mátyás and Berthier, Laurent and Boyer-Capelle, Caroline and Foulquier-Expert, Caroline and Kovács, Ágnes and Lagarde, Pauline and Ontanu, Alina and Pailler, Ludovic and Pauliat, Helene and Poulet, Nadine and Sauviat, Agnes (2017) Comparing the evaluation and development of the quality of Justice in Finland, France, Hungary, Italy and The Netherlands. In: Handle with Care Assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice. IRSIG-CNR, pp. 1-20.

Bencze, Mátyás and Kovács, Ágnes and Ződi, Zsolt (2017) The evaluation and development of the quality of justice in Hungary. In: Handle with Care Assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice. IRSIG-CNR, pp. 1-47.

Bencze, Mátyás and Kovács, Ágnes and Ződi, Zsolt (2017) The quality of justice in Hungary: Executive summary. In: Handle with Care Assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice. IRSIG-CNR, pp. 1-4.

Beregszászi, Anikó (2005) „Csata” a szimbolikus térért, avagy a látható/láthatatlan anyanyelv. In: Kárpátalja. MTA ENKI-II. Rákóczi Ferenc Magyar Foiskola, Beregszász; Budapest, pp. 158-163. ISBN 963-508-474-9

Beregszászi, Anikó (1997) Magyar helységnevek Kárpátalján a nyelvi tervezés tükrében. In: Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai I-II. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (209). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 356-361. ISBN 963 7530 26 6

Boda, Zsolt and Medve-Bálint, Gergő (2015) Procedural fairness and the legitimacy of laws in Hungary: an empirical analysis. SOCIOLOGIJA, 57 (4). pp. 662-683. ISSN 0038-0318

Bodzási, Balázs (2018) About some novelties of the new Arbitration Act. In: Tanulmánykötet a kereskedelmi választottbíróságról = Collection of Essays of the Commercial Arbitral Court. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, pp. 127-135. ISBN 9786155710629

Bodzási, Balázs (2018) Az új választottbírósági törvény néhány újdonságáról. In: Tanulmánykötet a kereskedelmi választottbíróságról = Collection of Essays of the Commercial Arbitral Court. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, pp. 11-19. ISBN 9786155710629

Bodzási, Balázs (2019) Das fortbestehende Pfandrecht zur Sicherung eines Ausgleichanspruchs nach dem ungarischen Zivilrecht. In: Magyar kereskedelmi jogi évkönyv = Ungarisches Jahrbuch für handelsrecht = Annales hongroises du droit commercial. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, pp. 109-125.

Bodzási, Balázs (2017) Development of the Regulation of Lien in Hungary, and the Factors Affecting Regulation. ELTE Law Journal (2). pp. 159-172. ISSN 2064-4965

Bodzási, Balázs (2019) Keretbiztosítéki jelzálogjog a régi magyar magánjogban. In: Magistra et Fautrix - Halustyik Anna emlékére. Universitatis Catholicæ De Petro Pázmány Nominatæ Facultas Iuris Et Scientiarum Politicarum - Xenia . Pázmány Press, Budapest, pp. 39-57. ISBN 978-963-308-354-3

Bodzási, Balázs (2018) A bizalmi vagyonkezelés (trust) magyar szabályozását érintő módosítások. FONTES IURIS: AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI FOLYÓIRATA, 4 (1). pp. 57-62. ISSN 2416-2159

Bodzási, Balázs (2018) Änderungen in den ungarischen Gesetzlichen Bestimmungen des Trusts. In: Magyar Kereskedelmi Jogi Évkönyv = Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 61-71.

Bodzási, Balázs (2014) A nem-járulékos jelzálogjog és jogtörténeti előzményei a német jogban. In: Állam és magánjog. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok (20). Pázmány Press; PPKE JÁK, Budapest, pp. 39-52. ISBN 978-963-308-179-2

Bánki, Erika (2019) A házastársi lakáshasználat. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-18. ISBN 978-963-308-307-9

Bányai, Orsolya and Fodor, László (2014) Az energiahatékonysági irányelv főbb rendelkezései környezetvédelmi szempontból. Pro Futuro, 2014 (2). pp. 63-87. ISSN 2063-1987

Bárd, Károly (1993) Work in Liberty under Surveillance in Hungary. In: ALTERNATIVES TO IMPRISONMENT IN COMPARATIVE PERSPECTIVE. Nelson-Hall Publishers, Chicago (IL), pp. 293-304. ISBN 0-8304-1329-4

Bóka, János and Halmai, Péter and Koller, Boglárka (2016) Válás "angolosan". PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 2016 (2). pp. 58-79. ISSN 2063-9058

Bónis, György and Gazda, István (1990) A Hármaskönyv. In: Werbőczy István: Tripartitum. Tudománytár . Téka Könyvkiadó, Budapest, VII-XIII. ISBN 963-7392-64-5

C

Chronowski, Nóra (2013) Alkotmányjog – Emberi jogok, státusjogok, jogforrási rendszer. Dialóg Campus Kiadó.

Chronowski, Nóra (2019) Carved in granite? Variable constitutional architecture in Hungary (2010-2018). DPCE Online, 39 (2). pp. 1483-1502. ISSN 2037-6677

Chronowski, Nóra (2015) The Fundamental Law Within the Network of Multilevel European Constitutionalism. In: Challenges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development. L'Harmattan, Budapest, pp. 223-240. ISBN 978-2-343-05530-5

Chronowski, Nóra (2021) Információszabadság járvány idején. Az Alkotmánybíróság döntése a közérdekű adatigénylés teljesítésének határidejéről veszélyhelyzetben. KÖZJOGI SZEMLE, 14 (2). pp. 81-85. ISSN 1789-6991

Chronowski, Nóra and Varju, Márton (2015) Constitutional backsliding in Hungary. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (3). pp. 296-310.

Chronowski, Nóra and Vincze, Attila (2014) Alkotmánybíráskodás (gazdasági) válságban. Alkotmánybírósági Szemle (2). pp. 104-112.

Csajka-Vándor, Adrián (2020) The relationship between the Islamic legal system Sharia and European continental law. Belügyi Szemle, 68 (1 SPEC). pp. 125-134. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Csatlós, Erzsébet (2018) EU LAW INFLUENCE ON NATIONAL ADMINISTRATIVE LAW TO PROTECT EU CITIZENS ABROAD. In: Impacts of the EU law on national legislation = Az uniós jog hatása a nemzeti szabályozásra, 2017.11.08-2017.11.10, Győr.

Csernicskó, István and Tóth, Enikő (2015) Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló ukrajnai törvény gyakorlati alkalmazásának egy területe: a jogharmonizáció. ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSIS, XIV. pp. 15-26. ISSN 2310-1954

Czapári, Dóra (2020) Adatkezelés során felmerülő jogviszonyok elhatárolása. Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok (1). pp. 71-88. ISSN 2732-0731

D

Deák, Dániel (2018) Adószabályok a közös tőkepiacon. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-20. ISBN 978-963-308-307-9

Dudás, Attila and Papp, Tekla (2013) Atipikus szerződések Magyarországon és Szerbiában. DEBRECENI JOGI MŰHELY, 10 (3). pp. 1-16. ISSN 1787-775X

Duguma, Daba Moti and Kompuok, Chuol R. (2021) The Implementation of Good Governance Practices in Service Provisions to the Citizens in Addis Ababa City Administration : The Case of Yeka Sub-City. ACTA HUMANA, 9 (1). pp. 7-27. ISSN 0866-6628

F

Fedinec, Csilla (2016) Az oszthatatlan Ukrajna. ÚJ EGYENLÍTŐ, 16 (5). pp. 22-24. ISSN 2064-0439

Fejes, Erik (2017) A rendvédelmi testületek hivatásos állományába tartozó személyek képmáshoz fűződő jogának korlátozhatósága. In: A személyiség és védelme : Az Alaptörvény VI. cikkelyének érvényesülése a magyar jogrendszeren belül. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 143-161. ISBN 978-963-284-949-2

Fekete, Balázs (2014) Argumentation typologies in the jurisprudence of the US Supreme Court related to the foundations and limitations of the freedom of expression, and their relevance to the sociology of values. In: Media Freedom and Regulation in the New Media World. Complex Wolters Kluwer, pp. 45-61.

Fekete, Balázs (2020) "Jog és irodalom": Csendes forradalom a magyar jogelméletben? KORUNK (KOLOZSVÁR), 31 (3). pp. 77-85. ISSN 1222-8338

Fekete, Balázs (2015) Jog és érzelmek: veszedelmes viszonyok? In: Tanulmányok a kortárs jogelméletről. ELTE jogi kari tudomány (28). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 249-284. ISBN 9789633122235

Fekete, Balázs (2015) The National Avowal: More than a Conventional Preamble to a Constitution. In: Challenges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development. Éditions L'Harmattan, Paris, pp. 11-24. ISBN 9782343055305

Fekete, Balázs (2014) A Sentimental Reading of the Last Twenty Years’ Central European Constitutionalism - With Special Regard to the Role of National Sentiments and Fear. In: Konsztyitucionalizm v szovremennoj mirovoj i rosszijszkoj isztoriji.. Izdatelstvo Uralskogo Universiteta, Jekatyerinburg, pp. 62-73.

Fekete, Balázs (2014) Vertical division of powers from the perspective of the member states - Police power in the context of European Union constitutionalism? In: Law, Politics and the Constitution: New Perspectives from Legal and Political Theory: Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook. Peter Lang International Academic Publishers, pp. 109-124.

Ferencz, Barnabás (2018) „Ami nincs, azt nem lehet?” A társaság bejegyzése előtt kötött szerzõdésekre vonatkozó szabályozások fejlődése : Is the Non-Existent Ruled Out? The Development of the Provisions on Pre-Incorporation Contracts. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6.). pp. 290-300. ISSN 1786-6553

Fodor, László (2016) Az okos mérés előírásai a villamosenergia-szektorban. Iustum, Aequum, Salutare, 12 (1). pp. 217-239. ISSN 1787-3223

Fodor, László (2014) Die Erweiterung des ungarischen Atomkraftwerks Paks aus umweltrechtlicher Sicht. Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 2014. pp. 133-162. ISSN 0933-6494

Fodor, László (2014) Hiányzó rendszerváltás – Néhány jogi kérdés a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán. Miskolci Jogi Szemle, 2013 (2). pp. 23-42. ISSN 1788-0386

Fodor, László (2015) Klímavédelem az energiajogban. In: A magyar környezetvédelmi jog 20 éve, 2014. 12. 08., Budapest.

Fodor, László (2014) Klímavédelem az energiajogban - szabályozási modellek Németországból. Complex Wolters Kluwer, Budapest. ISBN 9789632954493

Fodor, László (2016) Klímavédelem vs. törvényesség a távhőszolgáltatás helyi szabályai kapcsán. MAGYAR JOG. pp. 1-13. ISSN 0025-0147 (In Press)

Fodor, László (2016) Kommunales Umweltrecht in Ungarn. Osteuroparecht. pp. 1-14. ISSN 0030-6444 (In Press)

Fodor, László (2015) Kommunális környezetvédelem német szemmel. Pro Futuro, 5 (2). pp. 159-165. ISSN 2063-1987

Fodor, László (2014) A „KÖRNYEZETI ENERGIAJOG” ALAPJAI – ADALÉKOK AZ EUMSZ 194. CIKKÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ. Európai Jog. ISSN 1587-2769 (Submitted)

Fodor, László (2014) A Kát. német modellje. In: Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás III. MTA DAB, Debrecen, pp. 245-251. ISBN 9789637064319

Fodor, László (2014) Környezeti szempontok az atomenergia német szabályozásában. In: Amabilissima. Babják Ildikó emlékkönyv. DE ÁJK, Debrecen. (In Press)

Fodor, László (2016) Nekünk nyolc? – Hogy állunk az okos méréssel? KOZJAVAK.HU Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja, 2016. pp. 130-136.

Fodor, László (2016) Verfassungsrechtlicher Rahmen für Umweltschutz im neuen ungarischen Grundgesetz. In: Umwelt–Hochschule–Staat. Festschrift für Franz-Joseph Peine zum 70. Geburtstag. Duncker & Humblot, Berlin, pp. 69-83. ISBN 978-3-428-14736-6

Fodor, László (2016) A helyi szabályok eltérése a központi előírásoktól – környezetvédelmi megfontolások. Jogtudományi Közlöny, 2016 (7-8). pp. 353-364. ISSN 0021-7166

Fodor, László (2016) A klímavédelmi szabályozás helyi szintje. In: 7. Báthory-Brassai Konferencia, 2016. május 19–20., Budapest. (In Press)

Fodor, László (2017) A megújuló energiák szabályozása Ausztriában (rövid bevezetés). In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 80. születésnapjára. Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 1-9. (In Press)

Fodor, László (2016) A megújuló energiák támogatása Svájcban. Jog, állam, politika. pp. 1-13. ISSN 2060-4580 (In Press)

Fodor, László (2016) Önkormányzati környezet- és klímavédelem német példák tükrében. In: IV. Környezet- és Energia Konferencia, 2016. március 11-12., Debrecen. (In Press)

Fodor, László (2014) A németországi atomstop alkotmányjogi kérdései. Iustum, Aequum, Salutare, 2013 (4). pp. 93-114. ISSN 1787-3223

Fodor, László (2014) A németországi energiafordulatról. Pro Futuro, 2013 (2). pp. 111-119. ISSN 2063-1987

Fodor, László (2014) A szén-dioxid geológiai tárolásának szabályai Németországban. Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai, 15 (1). pp. 133-151. ISSN 1588-7901

Fodor, László (2013) A víz az alaptörvény környezeti értékrendjében. Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica, 31. pp. 329-345. ISSN 0866-6032

Fodor, László and Bujdos, Ágnes (2013) Right to Environment and Right to Water in the Hungarian Fundamental Law. In: Right to Water and the Protection of Fundamental Rights in Hungary. KM, PTE, Pécs, Budapest, pp. 34-48. ISBN 9789637038440

Fodor, László and Bányai, Orsolya (2014) 10. Fejezet – Adalékok egy fenntartható energiarendszer jogi kereteinek értékeléséhez. In: Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával. Akadémiai, Budapest, pp. 337-370. ISBN 9789630595407

Fodor, László and Bányai, Orsolya (2014) Some environmental law questions related to the extension of Paks nuclear power plant. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, 2014 (nov.). pp. 2757-2763. ISSN 1582-9596

Forgách, Judit and Nagy, Anita (2017) Jogérvényesítés a büntetés-végrehajtási jogviszony keretei között különös tekintettel kártalanítás jogintézményére. In: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai. Gazdász Elasztik Kft, Miskolc, pp. 2-13.

Friedery, Réka (2015) Unaccompanied Minors in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights. In: Unaccompanied Minors in International, European and National Law. BWV-Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, pp. 51-65. ISBN 9783830535782

Fábián, Adrián and Pál, Emese and Hohmann, Balázs and Rózsás, Eszter (2017) Atipikus hatósági tevékenység és döntéshozatal, különös tekintettel az új közigazgatási rendtartásra = The Atypical Activity and Decision-Making of the Administrative Authorities with Special Regard to the New Act on the Administrative Proceedings. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 4-31. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

G

Gazda, István (1977) Mikor jelent meg az első Ratio Educationis? MAGYAR TUDOMÁNY, 22 (5). pp. 369-371. ISSN 0025-0325

Gazda, István (1990) Történészek Werbőczyről és a Hármaskönyv kiadásai. In: Werbőczy István: Tripartitum. Tudománytár . Téka Könyvkiadó, Budapest, XIV-XXXII. ISBN 963-7392-64-5

Gebrekidan, Getachew Zeru (2021) Tribal Conflict over Natural Resources on the Sudan – South Sudan Border : The Case of the Abyei Territory. ACTA HUMANA, 9 (1). pp. 29-47. ISSN 0866-6628

Gesztei, László (2019) Az alapjogok nemzetbiztonsági szempontból történő korlátozása és az alapjogok korlátozásának alkotmánybírósági értelmezési gyakorlata I. = The Restriction of Fundamental Rights for National Security and Its Interpretation by the Constitutional Court of Hungary I. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE), 7 (2). pp. 94-108. ISSN 2064-3756

Gesztei, László (2019) Az alapjogok nemzetbiztonsági szempontból történő korlátozása és az alapjogok korlátozásának alkotmánybírósági értelmezési gyakorlata II. = The Restriction of Fundamental Rights for National Security and Its Interpretation by the Constitutional Court of Hungary 2. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE), 7 (3). pp. 28-39. ISSN 2064-3756

Gombos, Katalin (2020) A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény bírói gyakorlata. FORUM SENTENTIARUM CURIAE, 5 (1). pp. 1-3.

Gyergyák, Ferenc (2019) A jogalkotási kötelezettség elmulasztása miatti kúriai eljárások tapasztalatai 2012-2018 = Experiences of procedures of Kúria (Hungarian Supreme Court) 2012–2018 due to the failures of complying with the legislation obligation. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 12 (1). pp. 107-118. ISSN 2060-4599

Győry, Csaba (2015) The Comparative Political Economy of Financial Crimes and Their Enforcement. The Case of Insider Trading. In: The Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe. Routledge, London, pp. 453-471. ISBN 9780415722148

Gárdos-Orosz, Fruzsina (2017) Az Alkotmánybíróság szerepvállalása és annak kötöttségei az uniós jog, valamint az alkotmány kapcsolatának meghatározásában. In: Szuverenitás és államiság az Európai Unióban : Kortárs kérdések és kihívások. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 1-13.

H

Hailu, Yemserach Legesse (2021) Language Law and Policy of the Federal Government of Ethiopia : Implications for Fair Trial and the Rights of Non-Amharic Language Speakers Accused. ACTA HUMANA, 9 (1). pp. 59-76. ISSN 0866-6628

Hajdú, Zoltán (2012) Történeti és elméleti adalékok az új járási reformhoz. A FALU, 27 (1). pp. 65-72. ISSN 0237-4323

Hautzinger, Zoltán (2014) A magyar idegenjog rendszere és az idegenjogi (szak)igazgatás. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 69-78. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Hegedűs, Andrea (2019) Családjog. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-16. ISBN 978-963-308-307-9

Herke-Fábos, Barbara Katalin (2021) A bírói útról való elterelés lehetőségei Magyarországon a Gyermekjogi Egyezmény 40. cikkének tükrében = Possibilities in the light of Article 40 of the Convention on the Rights of the Child. BELÜGYI SZEMLE, 69 (3). pp. 397-415. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Hoffman, István (2020) Application of Administrative Law in the Time of Reforms in the Light of the Scope of Judicial Review in Hungary = Stosowanie prawa administracyjnego w czasie reform w świetle zakresu sądowej kontroli na Węgrzech. Studia Iuridica Lublinensia, 29 (3). pp. 101-116. ISSN 1731-6375 (print); 2449-8289 (online)

Hoffman, István and Balázs, István (2021) Administrative Law in the Time of Corona(virus): Resiliency of the Hungarian Administrative Law? = Prawo administracyjne w epoce koronawirusa. Jaka jest odporność (skuteczność) węgierskiego prawa administracyjnego? STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA, 30 (1). pp. 103-119. ISSN 1731-6375 (print); 2449-8289 (online)

Hoffmann, Tamás (2017) Az emberiesség elleni bűncselekmények nemzetközi és magyar jogi szabályozása. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 58 (1). pp. 29-55. ISSN 0002-564X

Hohmann, Balázs (2018) Az alternatív vitarendezési módszerek alkalmazhatósága a hazai hatósági eljárásokban. In: XIII. KHEOPS Nemzetközi Tudományos Konferencia : „Gazdasági és társadalmi útkeresés” - fiatal kutatók tudományos fóruma- Előadáskötet. Kheops Automobil-Kutató Intézet, Mór, pp. 256-270. ISBN 978-963-89779-7-7

Hohmann, Balázs (2015) Civil szervezetek ügyféli jogállásban. In: XIII. Országos Grastyán Konferencia előadásai. PTE Grastyán Endre Szakkollégium, Pécs, Magyarország, pp. 74-82. ISBN 978-963-642-760-3

Hohmann, Balázs (2018) The Interpretation of Transparency from the Legal Point of View = Az átláthatóság fogalmának értelmezése jogi szempontból. In: IV. Fiatalok EUrópában Konferencia : Tanulmánykötet. Sopianae Kulturális Egyesület, Pécs, Magyarország, pp. 155-163. ISBN 978-615-80444-9-3

Hohmann, Balázs (2020) Participation of NGOs and Minority NGOs in the Administrative Proceedings in Hungary and Poland. In: IX. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2020 Tanulmánykötet - 9th Interdisciplinary Doctoral Conference 2020 Conference Book. Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs, pp. 246-256. ISBN 978-963-429-583-9

Hohmann, Balázs (2017) The Role Of Alternative Dispute Resolution in the Administrative Procedure. In: DAKAM’S INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES MEETING CONFERENCE PROCEEDINGS. DAKAM Eastern Mediterranean Academic Research Center, Istanbul, Turkey, pp. 53-58. ISBN 978-605-9207-64-5

Hohmann, Balázs (2017) The Status of Minority Groups and Organizations in the Administrative Proceedings. In: DAKAM'S GENDER AND WOMEN'S STUDIES '17 : II. International Interdisciplinary Conference on Gender and Women's Studies. Conference Proceedings. DAKAM Eastern Mediterranean Academic Research Center, Istanbul, Törökország, pp. 117-122. ISBN 978-605-9207-87-4

Hohmann, Balázs (2018) A hatósági eljárás társadalmi ellenőrzésének lehetőségei. Tudatosan a Környezetünkért Egyesület, Pécs. ISBN 978-615-80220-5-7

Hohmann, Balázs (2021) The impact of the Government's restrictive measures on the transparency of the administrative proceeding in the context of the COVID-19 Pandemic. In: Expanding Edges of Today's Administrative Law. ADJURIS, Bukarest, pp. 154-162. ISBN 978-606-94978-9-0

Hohmann, Balázs (2021) A nemzetiségi civil szervezetek hatósági eljárásban való részvétele. Waclaw Felczak Alapítvány, Budapest.

Hollán, Miklós (2013) Az emberkereskedelem elleni nemzeti büntetőjogi fellépés nemzetközi jogi alapjai és alapjogi korlátai = International foundations and human rights limitations of national criminal law against trafficking in human beings. Project Report. OTKA.

Hollán, Miklós and Venczel, Tímea (2020) Büntetőjogunk szabályozási újdonságai a jogtudatban ‒ Egy empirikus kutatás eredményei. MTA LAW WORKING PAPERS. pp. 1-63. ISSN 2064-4515 (Submitted)

Hollán, Miklós and Venczel, Tímea (2020) Criminalisation and decriminalisation of active bribery of public officials in Hungary – an empirical analysis of knowledge and opinions about penal law. MTA LAW WORKING PAPERS. pp. 1-18. ISSN 2064-4515 (Submitted)

Hudák, Krisztina and Csaba, Zágon (2020) A brief Survey of Illicit Art Trade of Archaeological Finds in Hungary – in the Context of Customs Control. In: Közös kihívások – egykor és most : Tanulmánykötet. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, pp. 134-145. ISBN 978-615-81441-1-7

Hungler, Sára (2018) A munkahelyi erőszak és zaklatás elleni küzdelem szabályozási nehézségei. Fundamentum : az emberi jogok folyóirata (3-4). pp. 39-43. ISSN 1417-2844

Huszár, Zoltán (2019) A Duna „életrajza” történeti és nemzetközi jogi megközelítésből. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 7 (3). pp. 47-62. ISSN 0866-6628

Hörcher, Ferenc and Fekete, Balázs (2015) Péter László öröksége: a történeti alkotmány rekonstrukciója. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (3). pp. 11-13. ISSN 1789-6991

I

Iván, Dániel and Koi, Gyula (2017) Új Btk. kommentár I–VIII. kötet (frissítésekkel) = New Commentary on Criminal Code vol. I–VIII (with updates). POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 420-426. ISSN 1786-6553

Iván, Dániel and Koi, Gyula (2018) Állam és jog az ellentétek földjén II. A hindu, buddhista, kínai, japán jog és a törzsi jogok : State and Law on Land of Contrasts The Hindu, Buddhist, Chinese, Japanese Law and Tribal Laws. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6). pp. 270-289. ISSN 1786-6553

J

Jakab, András and Szilágyi, Emese (2015) Sarkalatos törvények a magyar jogrendben. MTA LAW WORKING PAPERS, 2 (32). pp. 2-63. ISSN 2064-4515

Jakab, Nóra and Mélypataki, Gábor (2017) A közszolgálati jog önállósodásáról és reflexivitásáról. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 2017 (1). pp. 33-45. ISSN 1788-0386

Jakab, Nóra and Prugberger, Tamás and Tóth, Hilda (2020) A magyar munka- és a közszolgálati jogi szabályozás alakulása a rendszerváltás után = Developments in Hungarian Labour and Public Service Law Since the Change of Regime. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (1-3). pp. 287-313. ISSN 1786-6553

Józsa, Zoltán (2019) A közigazgatás funkciói és feladatai. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-14. ISBN 978-963-308-307-9

K

Kajtár, Gábor (2020) Betudás a beruházásvédelmi jogban. Jogtudományi Közlöny, 75 (11). ISSN 0021-7166 (In Press)

Kajtár, Gábor (2020) Betudás a nemzetközi humanitárius jogban. KÖZJOGI SZEMLE, 13 (3). pp. 29-37. ISSN 1789-6991

Kajtár, Gábor (2020) A nem állami szereplők elleni fegyveres fellépés lehetőségei és problémái. In: Új típusú hadviselés a 21. század második évtizedében és azon túl– intézményi és jogi kihívások. Zrinyi, Budapest, pp. 92-114. ISBN 978 963 327 800 0

Kajtár, Gábor and Balázs, Gergő (2020) NEGYVEN ÉVVEL A TEHERÁNI TÚSZDRÁMA UTÁN – AZ ÖNVÉDELEM JOGA AZ ÁLLAMI KÉPVISELETEK ELLENI TÁMADÁSOK ESETÉN. ÁLLAM- É S JOGTUDOMÁNY, 61 (1). pp. 3-24. ISSN 0002-564X

Karsai, Krisztina (2011) Tendenzen zur Vorverlagerung der Strafbarkeit auf europäsicher und internationaler Ebene – Europäische und internationale Einflüsse auf die nationalen Rechtsordnungen. In: Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht : Eine rechtsvergleichende Analyse am Beispiel des deutschen und ungarischen Strafrechts. Universitätsverlag Osnabrück, Osnabrück, pp. 549-571. ISBN 978-3-89971-868-3 (print); 978-3-86234-868-8 (e-book)

Karsai, Krisztina (2012) Ungarn. In: Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschreitender Kriminalität : Ein Rechtsvergleich zum Internationalen Strafrecht = Conflicts of jurisdiction in cross-border crime situations : A comparative law study on international criminal law. Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, Osnabrück, pp. 465-474. ISBN 978-3-89971-974-1 (print) 978-3-86234-974-6 (e-book)

Karsai, Krisztina and Szomora, Zsolt and Csúri, András (2008) Lebensschutz im ungarischen Strafrecht. In: Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland :Beiträge zur Stratfrechtsvergleichung. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára (21). Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 47-95. ISBN 978-963-9650-36-7

Kebirungi, Destiny Mugasha and Forster, Alex and Watkinson, Erin (2021) Indigenous Tribes in Brazil and the Increasing Attack from Business Interests. ACTA HUMANA, 9 (1). pp. 77-88. ISSN 0866-6628

Kelemen, Katalin and Fekete, Balázs (2015) How Should the Legal Systems of Eastern Europe Be Classified Today? In: Juridicum Arsbok. Örebro Universitet, Örebro, pp. 135-161. ISBN 978-91-87789-03-8

Kirs, Eszter (2005) Bridge between the Period of Violence and the Peaceful Living Together. Thoughts on the Reconciliation Process in South Africa. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 2 (3). pp. 40-51. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2006) A ruandai gacaca eljárás, avagy egy elhibázott igazságszolgáltatási kísérlet. In: Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2005. november 9., 2005.11.09, Miskolc.

Kisfali, Bálint (2020) A járási rendszer kialakulása és nemzetközi vonatkozásai. Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok (1). pp. 32-45. ISSN 2732-0731

Klenner, Zoltán (2016) A menekültek integrációja Magyarországon. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 64 (1). pp. 47-63. ISSN 2062-9494

Klicsu, László (2018) Költségvetési jog. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-16. ISBN 978-963-308-307-9

Koi, Gyula (2019) Gérard Marcou és az összehasonlító közigazgatási anyagi és eljárásjog II. Rendszerek frankofón hatás alatt; a germán, skandináv, angolszász, posztszocialista, ázsiai és afrikai rendszerek példája. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 193-211. ISSN 1786-6553

Koller, Boglárka and Halmai, Péter and Bóka, János (2016) Válás „angolosan”. ÁLLAMTUDOMÁNYI MŰHELYTANULMÁNYOK (ON-LINE 2016-TÓL), 2016 (20). pp. 1-20. ISSN 2498-5627

Koltay, András (2009) Az Alkotmány 61. §-a. In: Az Alkotmány kommentárja. Századvég Kiadó, Budapest, pp. 2219-2303. ISBN 9789637340161

Koltay, András (2018) Blaszfémia és vallásgyalázás a magyar jogrendszerben. In: Budapest-Jelentés a keresztényüldözésről 2018. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 189-199. ISBN 9786155945106

Koltay, András (2013) The Freedom of Speech of Religious Communities and their Protection from Freedom of Speech in the Hungarian Legal System. RELIGION AND HUMAN RIGHTS: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 8. pp. 23-42. ISSN 1871-031X

Koltay, András (2010) A Fővárosi Ítélőtábla határozata Babus Endre újságíró rágalmazási ügyében : Közéleti szereplők személyiségvédelme és a véleménynyilvánítási szabadság. Jogesetek Magyarázata (JeMa), 1 (3). pp. 33-38. ISSN 2061-4837

Koltay, András (2018) Opponensi vélemény Cseporán Zsolt: A művészeti élet alkotmányjogi keretei Magyarországon c. disszertációjához. JURA, 24 (1). pp. 479-488. ISSN 1218-0793

Kovács, Nándor Erik (2014) The legal status of the Danubian Principalities in the 17th century as reflected in the Şikayet Defteris. GUNEYDOGU AVRUPA ARASTIRMALARI DERGISI / JOURNAL FOR SOUTH -EASTERN EUROPEAN STUDIES, 25 (1). pp. 1-23. ISSN 0378-3863

Kristó, Katalin (2015) A pénzbeli családtámogatási ellátások kialakulása és fejlődése Magyarországon a rendszerváltásig. DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (1789-0446 ): 9 2 pp 1-22 (2015), 9 (2). pp. 1-22. ISSN 1789-0446

Könczei, György and Hoffman, István (2016) Rehabilitation of people with disabilities in Hungary Questions and Results in Labour Law and Social Law in the light of the Taigetus Research Project. Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Arbeits-und Sozialrecht. pp. 1-21. ISSN 0930-861X (Submitted)

Könczöl, Miklós (2017) Dealing with the Past in and around the Fundamental Law of Hungary. In: Law and Memory. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 246-262. ISBN 9781107188754

Könczöl, Miklós (2016) Future-Related Interests: What and How to Represent? In: Global Governance and Its Effects on State and Law. Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook (6). Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, pp. 179-193. ISBN 9783631673089

Kőhalmi, László (2013) Joghistóriai villanások a magyar korrupció-büntetőjog történetéből. JURA, 19.évf (1). ISSN 1218-00793

L

Laufer, Balázs (2020) A nemzetbiztonság veszélyeztetésének előfordulása a magyar migrációs jogszabályokban = Manifestations of Threats to National Security in the Hungarian Migration Legislation. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE, 8 (4). pp. 3-20. ISSN 2064-3756

Lazikova, Jarmila and Bandlerova, Anna and Lazikova, Zuzana (2020) Legislation on land protection in Slovakia. ECOCYCLES, 6 (1). pp. 98-105. ISSN 2416-2140

Lengyel, Tibor (2020) A ne bis in idem elv gyakorlati érvényesülésének korlátai Magyarországon az igazgatási és a büntetőjogi szankciók tükrében = The practical barriers regarding the principle of ne bis in idem in terms of the criminal and administrative law in Hungary. Belügyi Szemle, 68 (5). pp. 53-70. ISSN 1789-4689

Lovászy, László Gábor (2021) Rövid európai kitekintés: szemelvények a fogyatékossággal élő személyek jogairól az EU tagállamaiban a nemzetközi fórumok kritikáinak tükrében. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (KSZ). pp. 215-230. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (online)

László, Viktória (2021) A honvédelmi törvény védelmi igazgatást érintő, 2020. január 1-jén hatályba lépett módosításai, különös tekintettel a védelmi bizottságokat érintő módosításokra = Amendments of the National Defence Act concerning Defence Administration, Coming into Force on January 1, 2020, with Special Regard to Amendments concerning Defence Committees. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 14 (1). pp. 155-172. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (online)

M

Magyari, Irma and Vári, Vince (2020) A különleges bánásmód a büntetőeljárásban, fókuszban a gyermekkor = The Special Treatment in the Criminal Procedure, with a Focus on the Children. MAGYAR RENDÉSZET, 20 (4). pp. 17-30. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (online)

Menyhért, Enikő and Nagy, Anita (2018) A reintegrációs őrizet egyes kérdései. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 36. pp. 1-11. ISSN 0866-6032

Mertl, Tamás and Schiberna, Endre (2017) A magyarországi magántulajdonú erdők tulajdonszerkezete = Property structure of private forests in Hungary. ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1). pp. 7-23. ISSN 2062-6711

Minkó-Miskovics, Mariann (2021) A (lő)fegyver fogalmának változásai az 1961-es, az 1978-as és a 2012-es büntető törvénykönyvekben = The Changes in the Definition of (Fire)Arm in the Criminal Codes of 1961, 1978 and 2012. BELÜGYI SZEMLE, 69 (KSZ3). pp. 108-125. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (elektronikus)

Molnár, Tamás (2017) EU Migration Law Shaping International Migration Law in the Field of Expulsion of Aliens – the Case of the ILC Draft Articles. Hungarian Journal of Legal Studies, 58 (3). pp. 237-260. ISSN 2498-5473

Molnár, Tamás (2017) EU Migration Law Shaping International Migration Law in the Field of Expulsion of Aliens: The Empire Strikes Back? PÉCS JOURNAL OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW, 4 (2). pp. 40-61. ISSN 2064-9401

Molnár, Tamás (2016) Foreword. Hungarian Journal of Legal Studies, 57 (2). pp. 139-140. ISSN 2498-5473

Molnár, Tamás (2018) Limitations on the Expulsion of Aliens Imposed by the International Covenant on Civil and Political Rights - A Retrospect of 50 Years. Hungarian Yearbook of International Law and European Law, 2017. pp. 83-104. ISSN 978‐94‐6236‐503‐2

Molnár, Tamás (2019) The Place and Role of International Human Rights Law in the EU Return Directive and in the Related CJEU Case- Law: Approaches Worlds Apart? In: The EU External Policies on Migration, Borders and Asylum in an Era. Immigration and Asylum Law and Policy in Europe (44). Brill Nijhoff, Leiden - Boston, pp. 105-124. ISBN 78-90-04-35422-7

Molnár, Tamás (2016) Revisiting the External Dimension of the Autonomy of EU Law: Is There Anything New Under the Sun? Hungarian Journal of Legal Studies, 57 (2). pp. 178-197. ISSN 2498-5473

Molnár, Tamás (2018) A külföldiek kiutasításának korlátai a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának koordinátarendszerében – 50 év távlatából. In: A külföldiek kiutasításának korlátai a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának koordinátarendszerében – 50 év távlatából. Dialog Campus - CompLex, Budapest, pp. 231-257. ISBN 978-615-5920-30-1 (In Press)

Máthé, Gábor (2019) A posztmodern jogállam = Post-Modern Rule of Law. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 193-203. ISSN 1786-6553

Mélypataki, Gábor (2017) A közszolgálati munkajog keretei az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében = The Framework of the Civil Service Law in Light of the Decisions of the Constitutional Court. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 212-221. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Móré, Sándor and Rixer, Ádám (2015) Minority Local Governments in Hungary. In: Local self governments in Hungary. Observatory on Local Autonomy, Paris. (In Press)

Móré, Sándor and Rixer, Ádám (2014) Minority Self-Governments in Hungary. In: Local Governance in the Member States of European Union. Local Self-Government in Hungary - September 2014. OLA (Observatory on Local Autonomy), Paris, pp. 37-44. (Submitted)

N

Nagy, Anita (2008) Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkalmazásban. Bíbor Kiadó, Miskolc. ISBN 9789639634718

Nagy, Anita (2016) Conditional release and real life imprisonment. Studia Juridica et Politica Jaurinensis, 1 (3). pp. 43-54. ISSN 2064-5902

Nagy, Anita (2017) EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT A KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS ELVE TÜKRÉBEN. Kúriai Döntések (6). pp. 1-9. ISSN 2063 -9767

Nagy, Anita (2016) Egy konferencia emlékei, avagy a feltételes szabadságra bocsátás és az Európa Tanács Ajánlásai. JURA, 2016 (1). pp. 263-267. ISSN 1218-00793

Nagy, Anita (2015) Kegyelmi eljárás. In: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből. Bíbor Kiadó, Miskolc. ISBN 9786155536120

Nagy, Anita (2016) THE PRESUMPTION OF INNOCENCE AND OF THE RIGHT TO BE PRESENT AT TRIAL IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN DIRECTIVE (EU) 2016/343. European Integration Studies, 12 (1). pp. 5-9. ISSN 1588-6735

Nagy, Anita (2016) Pardon System in Hungary and European Human Rights Jurisprudence. LAWYER QUARTERLY, 6 (3). pp. 181-188. ISSN 1805-840X

Nagy, Anita (2016) Presidential Pardon and the European Court of Human Rights. CASOPIS POLICAJNA TEORIA A PRAX (1). ISSN 1335-1370

Nagy, Anita (2015) Presidential pardon and the judgement of the European Court of Human Rights in Hungary. NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO, 38. pp. 155-165. ISSN 2084-5065

Nagy, Anita (2015) RELEASE FROM PRISON. European Integration Studies, 11 (1). pp. 15-24. ISSN 1588-6735

Nagy, Anita (2015) RELEASE FROM „PRISON” IN HUNGARY. ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD), 49 (4). pp. 2011-2021. ISSN 0550-2179

Nagy, Anita (2015) Reintegrációs őrizet a büntetés-végrehajtási bíró eljárásában. In: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 1-64. ISBN 978-615-5536-12-0

Nagy, Anita (2016) Release from Prison and Probation in Hungary. CURENTUL JURIDIC = Juridical Current, 66 (3). pp. 63-71. ISSN 1224-9173

Nagy, Anita (2016) Release from prison in Hungary and the European Court of Human Rights. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (3). pp. 199-205. ISSN 1863-6470

Nagy, Anita (2004) A büntetőeljárás egyszerűsítésének, gyorsításának történeti fejlődése az 1896. évi XXXII. tc.-től az 1951. évi III. törvényig. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, 22. pp. 195-210. ISSN 0866-6032

Nagy, Anita (2015) A fogvatartási helyek túltelítettsége. In: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 1-21. ISBN 978-615-5536-12-0

Nagy, Anita (2017) A kegyelmi és a kötelező kegyelmi eljárás összehasonlítása. BÖRTÖNÜGYI SZEMLE, 36 (2). pp. 65-79. ISSN 1417-4758

Nagy, Anita (2016) A reintegrációs őrizet története, szabályozása és európai fejlődési irányai. BÜNTETŐJOGI SZEMLE (1-2). pp. 62-70. ISSN 2063-8183

Nagy, Anita (2018) A reintegrációs őrizet magyarországi és európai fejlődési irányai. Kúriai Döntések (4). pp. 578-585. ISSN 2063 -9767

Nagy, Anita (2017) A reintegrációs őrizet magyarországi és európai fejlődési irányai. KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK, 77 (4). pp. 49-64. ISSN 0236-9893

Nagy, Anita (2011) A tisztességes eljáráshoz való jog az Emberi Jogok Európai Bírósága Magyarországgal kapcsolatos gyakorlatában, különös tekintettel az ésszerű határidő követelményére = Right to the fair trial in the case-law of the European Court of Human Rights against Hungary, with special regard to the requirement of reasonable period of time. DEBRECENI JOGI MŰHELY (3). pp. 1-9. ISSN 1787-775X

Nagy, Anita (2015) A tényleges életfogytigtartó szabadságvesztés és a kötelező kegyelmi eljárás. Ügyészek Lapja, 22 (5). pp. 3-12. ISSN 1217-7059.

Nagy, Anita (2016) A túlzsúfoltság a büntetés-végrehajtási intézetekben, figyelemmel a nemzetközi szabályozásra. JOGELMÉLETI SZEMLE, 16 (1). pp. 63-80. ISSN 1588-080X

Nagy, Anita (2008) A vádalkuról. Ügyészek Lapja (5). pp. 19-33. ISSN 1217-7059.

Nagy, Anita and Dronfeld, László (2017) DEVELOPMENTS OF CERTAIN EU FAIR TRIAL MEASURES AS PART OF THE STOCKHOLM PROGRAMME. ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) (3). pp. 865-906. ISSN 0550-2179

Nagy, Anita and Dronfeld, László (2018) EU fair trial measures as part of the Stockholm Programme. CASOPIS POLICAJNA TEORIA A PRAX (1). pp. 1-11. ISSN 1335-1370

Nagy, Anita and Víg, Dávid (2018) Prisoners Resettlement in Hungary. In: Prisoners Resettlement in Europe. Routledge, pp. 1-14. ISBN 978-1-138-72123-4

Nagy, Attila and Kiss, Csaba and Boros, Anita and Géczi, Gábor (2020) A látvány-csapatsportágak nemzetközi és hazai sportegészségügyi szabályzatainak áttekintése, különös tekintettel az agyrázkódásra = Review on health regulations of international and domestic team sport federations’ with special regard to concussion. TESTNEVELÉS, SPORT, TUDOMÁNY, 5 (1-2). pp. 50-60. ISSN 2560-0346 (nyomtatott); 2498-7646 (elektronikus)

Nagy, Marianna (2019) Közigazgatási jogi norma. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-11. ISBN 978-963-308-307-9

Nagy, Marianna (2019) A közigazgatás szankciórendszere. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-26. ISBN 978-963-308-307-9

Nyári, Éva (2010) Társadalom, vagyon és bűnmegelőzés. HADMÉRNÖK, 5 (1). pp. 56-61. ISSN 1788-1919

Nádori, Péter (2014) Megoldás a komment-dilemmára? : A 2013-as brit Defamációs Törvény 5. paragrafusa. In Medias Res, 3 (2). pp. 305-356. ISSN 2063-6253

Németh, Gabriella (2017) Az igazságügybe vetett közbizalom etikai keretei az igazságügyi szakértők, az állami végrehajtók és a hiteles tolmácsok és fordítók hazai működési modelljében. In: Tanulmánykötet : "Jog, erkölcs, etika" konferencia, 2017. június 22. Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései (2). Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, pp. 59-71. ISBN 978-615-5710-31-5

Németh, Imre (2020) A közerkölcs büntetőjogi védelmének indokoltsága és történelmi előképei a Kbtk. rendszerében = Arguments and Historical Antitypes of Criminal Law Protection of Public Morality in the System of the Criminal Code of Tresspasses. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 108-117. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

O

Ocskó, Eszter and Szekeres, Diána (2021) Az e-sporttal kapcsolatos magyar sportjogi szabályozás kihívásainak bemutatása = Introduction to the Challenges of the Hungarian E-Sports Law Regulations. SPORTJOG (1). pp. 25-34. ISSN 2677-1748

Olajos, István and Szilágyi, Szabolcs (2013) A megújuló energiaforrások európai uniós jogi szabályozása, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelvekre. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 31. pp. 441-450. ISSN 0866-6032

P

Pap, András László (2017) Democratic Decline in Hungary: Law and Society in an Illiberal Democracy. Routledge, London; New York. ISBN 978-1-138-05212-3

Pap, András László (2015) Személyiségkép és alkotmányos identitás a Nemzeti Együttműködés Rendszerében (III. rész). KÖZJOGI SZEMLE, 8 (2). pp. 1-8. ISSN 1789-6991

Papp, Tekla (2002) About the Japanese Company Law = A japán társasági jogról. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA, 62 (15). pp. 1-38. ISSN 0563-0606

Papp, Tekla (2001) Die Grundzüge des englischen Gesellschaftsrechts = Az angol társasági jog alapvonásai. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA, 59 (14). pp. 1-23. ISSN 0563-0606

Papp, Tekla (2013) Economic crisis : The limits of the flexibility of contract law in Hungary. COMPARATIVE LAW REVIEW (TORUN), 16. pp. 39-51. ISSN 0866-9449

Papp, Tekla (2017) A timeshare és a szövetkezeti modell - jogi zsákutca vagy sajátos magyar jogösvény? In: Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár. De iuris peritorum meritis (11). Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 419-425. ISBN 978-963-9808-80-5

Papp, Zsófia (2020) The Mandate Divide in Policy Representation. The Substantive Representation of Agricultural Interests in the Hungarian Parliament. PARLIAMENTARY AFFAIRS. pp. 1-27. ISSN 0031-2290 (print); 1460-2482 (online)

Post, Robert C. (2017) A szólásszabadság amerikai hagyományának magyarázata : A szólásszabadság brit, amerikai és francia klasszikusainak szöveggyűjteménye. CompLex Wolters Kluwer, Budapest. ISBN 9789632957029

Prugberger, Tamás (2019) A jogalkotás és a jogalkalmazás torzulásának világjelensége és az ahhoz vezető okok. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 178-192. ISSN 1786-6553

Prugberger, Tamás and Szőllős, Andrea (2017) Several Critical Issues in the Development of the Administration of Hungarian Constitutional Justice. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (Spec.). pp. 259-270. ISSN 1786-6553

Pál, Emese (2020) A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének munkamódszerei és jó gyakorlatai. Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok (1). pp. 5-15. ISSN 2732-0731

Péterfalvi, Attila and Eszteri, Dániel (2017) A személyes adatok büntetőjogi védelme Magyarországon és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kapcsolódó gyakorlata. In: A személyiség és védelme : Az Alaptörvény VI. cikkelyének érvényesülése a magyar jogrendszeren belül. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 405-420. ISBN 978-963-284-949-2

R

Remek, Éva (2017) The Austrian OSCE Chairmanship Programme. Focus on the European Security. VOJENSKÉ REFLEXIE, 12 (1). pp. 6-20. ISSN 1336-9202

Rixer, Ádám (2014) Civil Organisations' Participation in Legislative Processes in Hungary. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 2 (3). pp. 4-26.

Rixer, Ádám (2014) Civil Society in Hungary. A Legal Perspective. Schenk Verlag, Passau.

Rixer, Ádám (2014) Egyszerűsítési Program. Other. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, Budapest.

Rixer, Ádám (2012) Features of the Hungarian Legal System after 2010. Patrocinium, Budapest.

Rixer, Ádám (2014) Health Law and Health Administration in Hungary. Patrocinium, Budapest.

Rixer, Ádám (2015) Preface. In: The Roma and Public Administration in Hungary. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary - Lajos Lőrincz Research Centre for Public Law, Budapest, pp. 7-9.

Rixer, Ádám (2013) Roma Civil Society in Hungary. JOURNAL OF CONSTITUTIONALISM AND HUMAN RIGHTS (3). pp. 1-29.

Rixer, Ádám (2015) The Roma and Central Public Administration in Hungary. In: The Roma and Public Administration in Hungary. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary - Lajos Lőrincz Research Centre for Public Law, Budapest, pp. 26-51.

Rixer, Ádám (2015) Tehetséggondozás a kutatóműhelyekben. In: "Kerekasztal-konferencia a tehetséggondozásról a jogászképzésben", 2015. 05. 21., KRE ÁJK, Budapest, Magyarország.

Rixer, Ádám (2014) A civilség általános és jogi jelentése Magyarországon, különös tekintettel az államszocializmus időszakára. In: Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére. Wolters Kluwer, Budapest.

Rixer, Ádám (2014) Új irányok a magyar közigazgatás-tudományban: Habilitációs tézisek. Other thesis, Szent István Egyetem.

Rixer, Ádám (2012) A magyar jogrendszer jellegzetességei 2010 után. Patrocinium, Budapest.

Rixer, Ádám (2014) A magyar közigazgatás idegen nyelvű irodalmának egyes jellegzetességei az elmúlt negyedszáz esztendőben. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 1 (3). pp. 4-22.

Rixer, Ádám (2014) A magyar nyelv és magyar jogi műnyelv megújulása. Glossa Iuridica, 1 (1). pp. 9-15.

Rixer, Ádám (2015) A romák és a központi közigazgatás Magyarországon. Elnagyolt kísérlet a kapcsolat rendszerező bemutatására. Jogtudományi Közlöny. ISSN 0021-7166 (Submitted)

Rixer, Ádám (2014) The scientific analysis of Hungarian public administration. New trends and methods. INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW, 12 (1). pp. 79-89. ISSN 2335-3414

Rixer, Ádám and Udvary, Sándor (2014) Köszöntő. Glossa Iuridica, 1 (1). p. 4.

Rokolya, Gábor (2018) Közjegyzőség. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-21. ISBN 978-963-308-307-9

S

Salemot, Marew Abebe (2021) Examining Minority Rights Protection under the Ethiopian Federal System. ACTA HUMANA, 9 (1). pp. 49-58. ISSN 0866-6628

Simon, Károly László (2019) A tisztességtelen szerződési feltételek vizsgálatának hazai bírói gyakorlata a devizahiteles perekben = The Hungarian Judicial Practice of Assessing the Unfairness of Contractual Terms in Foreign Currency Loan Litigations. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 22 (3). pp. 59-78. ISSN 1416-6151

Smuk, Péter (2015) A demokratikus közvélemény kialakulásának támogatása és korlátai a kelet-európai jogrendszerekben. In Medias Res, 4 (1). pp. 141-159. ISSN 2063-6253

Somssich, Réka and Fehér, Miklós Zoltán (2019) Magyar előzetes döntéshozatali eljárások 2004–2019 = Preliminary References from Hungarian Courts 2004–2019. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 22 (3). pp. 7-22. ISSN 1416-6151

Stipta, István (2007) A magyar közigazgatási bíráskodás története (1896-1949) = History of administrative justice in Hungary (1896-1949). Project Report. OTKA.

Sulyok, Gábor (2015) Treaties, Origin. In: Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-12.

Szabadfalvi, József (2019) Jogbölcseleti gondolkodás Magyarországon. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-21. ISBN 978-963-308-307-9

Szabó, Béla (2007) A Zipser Willkür (Szepesi jog) 13 kéziratának összehasonlító elemzése és fordítása = The Comparative Analysis and Translation of the 13 Manuscripts of the Zipser Willkür. Project Report. OTKA.

Szabó, Zsolt (2020) 50/2003 (XI. 5.) AB határozat - országgyűlési bizottsági vizsgálatok. In: Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata 1990–2020. Alkotmánybíróság, Budapest. (Submitted)

Szabó, Zsolt (2018) Az alkotmánybíróság hatáskörei és működése a Nyugat-balkáni országokban. JOGELMÉLETI SZEMLE. ISSN 1588-080X (In Press)

Szabó, Zsolt (2018) Bírósági rendszer és közigazgatási bíráskodás a Nyugat-Balkán országaiban: patthelyzet vagy permanens reform? Glossa Iuridica. ISSN 2061-0556 (In Press)

Szabó, Zsolt (2019) The European Court of Human Rights and Parliamentary Procedures. In: Human Rights - 70 years since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. University Press St. Kliment Ohridski, Szófia, pp. 383-393.

Szabó, Zsolt (2020) Hungary. In: The Cradle of Laws: Drafting and Negotiating Bills within the Executives in Central Europe. Nomos, Baden Baden, pp. 85-106.

Szabó, Zsolt (2017) Lehet-e az Alkotmánybíróságból „házszabály-bíróság?". KÖZJOGI SZEMLE. ISSN 1789-6991

Szabó, Zsolt (2020) A Nyugat-balkáni államok közjogi kihívásai. In: Autonómia és önrendelkezés a Balkánon. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest. (In Press)

Szalai, András (2013) Rezümé Rixer Ádám A magyar jogrendszer jellegzetességei 2010 után című könyvéről. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 83-86. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Szekeres, Diána (2013) AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYE AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG MŰKÖDÉSE ÉS ELJÁRÁSA. In: microCAD 2013, L Section. Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, pp. 1-9. ISBN 978-963-358-018-9

Szekeres, Diána (2011) A fogyasztói jogérvényesítés és a fogyasztóvédelem extrajudiciális eszközei. In: PhD tanulmányok 10. PTE ÁJK Doktori Iskola, Pécs, pp. 423-447.

Szekeres, Diána (2011) A régiók kialakulásának jogi és társadalmi előfeltételei, gazdasági szerepük. In: Fiatal Regionalisták VII. Konferenciája, 2011.10.14-2011.10.15, Győr.

Szekeres, Diána (2020) A választottbíráskodásról: kiemelten a sport állandó választottbíráskodás anyagi jogi kérdéseire és működésére fókuszálva Magyarországon = About the Arbitration: Focus on the Substantive Issues of the Court of Arbitration for Sport in Hungary. SPORTJOG (3). pp. 14-22. ISSN 2677-1748

Szemesi, Sándor (2015) Overcrowded prisons in Hungary – the possible consequences of the first pilot judgment of the ECtHR against Hungary. In: Bratislava Legal Forum 2015, 9-10 October 2015, Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Bratislava, Slovakia.

Szemesi, Sándor (2016) A roma kisebbség helyzete a nemzetközi és az európai jogban - gondolatok Szalai Anikó monográfiájához. Pro Futuro.

Szente, Zoltán (2015) Az Alaptörvény és az alkotmányos változások szakmai és tudományos reflexiói 2010 után. FUNDAMENTUM, XIX (2-3). pp. 62-70. ISSN 1417-2844

Szentgáli-Tóth, Boldizsár (2019) Organic laws and the principle of democracy in France and Spain. PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA, 9 (4). pp. 62-74. ISSN 2063-1987

Szilovics, Csaba and Ivancsics, Imre and Kóbor, Gyula (2008) Az adójogi jogkövetelés gyakorlati kutatása = The practice research of the tax compliance. Project Report. OTKA.

Szilágyi, Emese (2017) Az Alaptörvény gyakorlata és az európai konstitutcionalizmus. KÖZJAVAK, 3 (2). pp. 30-33. ISSN 2498-7190

Szilágyi, Emese (2017) Az alkotmányjogi oktatás nehézségeiről. KÖZJAVAK, 3 (3). pp. 3-6. ISSN 2498-7190

Szilágyi, Emese (2015) Megalázó börtönviszonyok: az első pilot judgement Magyarország ellen. KÖZJOGI SZEMLE, VIII (2). pp. 68-71. ISSN 1789-6991

Szilágyi, Ferenc (2018) Grundzüge des ungarischen Immobilienregisterrechts. Magyar Kereskedelmi Jogi Évkönyv = Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht, 5. pp. 86-140. ISSN 2060-5153

Szilágyi, János Ede (2018) Magyarország földjogi szabályozásának egyes aktuális kérdései. In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2017 : Migráció, környezetvédelem - társadalom és természet. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, pp. 182-196. ISBN 978-86-88077-09-5

Szilágyi, János Ede (2018) The international investment treaties and the Hungarian land transfer law = A nemzetközi beruházási megállapodások és a magyar földforgalmi jog. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG, 13 (24). pp. 194-222. ISSN 1788-6171

Szomora, Zsolt and Karsai, Krisztina (2015) Penal Law Sanctions : Hungary Country Report. In: 2. Ceza Hukuku Reformlari Kongress = 2nd Criminal Law Reform Kongress, 2015.05.30-2015.06.06, Isztambul.

Szádeczky, Tamás and Váczi, Dániel (2018) Kiberbiztonsági változások a fizetési szolgáltatásoknál = Cybersecurity Changes in the Payment Services. HADMÉRNÖK, 13 (3). pp. 443-452. ISSN 1788-1919

Széplaki, Valéria (2004) Transnational Curriculum for Tomorrow's Lawyers, Curricular Approaches: Business Law. In: Conference on Educating Lawyers for Transnational Challenges, May 26-29, 2004, Oahu,Hawaii, USA.

Sólyom, Péter (2021) Kelsen köpönyegéből. A magyar alkotmánybíráskodás keletkezéstörténetéhez. KÖZJOGI SZEMLE. ISSN 1789-6991

Sólyom, Péter and Bartha, Ildikó and Stachowiak-Kudła, Monika and Westa, Sina and Santos Botelho, Catarina (2021) Academic Freedom as a Defensive Right. European Constitutional Law Review. ISSN 1574-0196 (Print), 1744-5515 (Online) (Submitted)

Sólyom, Péter and Győrfi, Tamás and Boda-Balogh, Éva and Fazekas, Flóra and Kovács, Ágnes (2021) A magyar alkotmánybírák ítélkezési gyakorlatának változásai az autokratikus fordulat idején. Fundamentum : az emberi jogok folyóirata, 3. ISSN 1417-2844 (Submitted)

T

Tihanyi, Miklós and Mátyás, Szabolcs and Vári, Vince (2020) Drug policy in Hungary: genesis of legal regulation. In: Актуальные вопросы развития государственности и публичного права : Материалы vi международной научно-практической конференции 2. Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Всероссийский Государственный Университет Юстиции (Рпа Минюста России)», Санкт-Петербург [Sankt-Peterburg], pp. 18-22. ISBN 978-5-6044512-2-9

Tringli, István (2018) Hatalmaskodások a 11. századi magyar törvényekben = Feuding in Eleventh-Century Hungarian Legislation. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (4). pp. 1-23. ISSN 0040-9634

Trupia, Francesco (2021) Debating (Post-)Coloniality in Southeast Europe : A Minority Oriented Perspective in Bulgaria. ACTA HUMANA, 9 (1). pp. 89-103. ISSN 0866-6628

Tóth, István János and Vereczkei, András and Márkus, Marcell (2009) Jogkövető magatartás a magyar állami intézményekben. Átlátható Állam, Budapest.

Tóth, Mihály and Csernicskó, István (2014) Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez. Kárpátaljai Magyar Könyvek (234). Intermix Kiadó, Ungvár; Budapest. ISBN 978 963 9814 65 3

Tóth, Máté and Vastag, Gyula (2020) Hungarian Energy Law as an Example of Using Complex System Viewpoints to Understand Risks in Public Administration Normativity = A magyar energiajog mint a komplex rendszerek szemléletmódjainak alkalmazási példája a közigazgatási normativitás kockázatainak megértéséhez. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (2). pp. 30-55. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Tóth, Péter (2010) A cigányok és környezetük kapcsolatai a 18. századig. In: A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében. Cigány Néprajzi Tanulmányok (15). Szent István Egyetemi Kiadó, Budapest; Gödöllő, pp. 215-223. ISBN 978-963-88169-1-7

V

Vadász, Vanda (2020) A kulturális javakkal kapcsolatos jogvitákra irányadó jog a magyar jogrendszerben = The law governing cultural property disputes in the Hungarian legal system. KÜLGAZDASÁG, 64 (3-4). pp. 21-41. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Varga, Márk (2020) Fenntartható közigazgatás - Az elektronizáció szerepe az ingatlanok nyilvántartása kapcsán = Sustainable Public Administration – The Role of Electronisation in Real Estate Registration. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (2). pp. 110-137. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9058 (online)

Varga, Norbert (2020) A polgármester hatásköre az 1870: XLII. tc. alapján = Mayoral Jurisdiction Based on Act XLII of 1870. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 260-275. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Vargha, Éva (2020) Integritás és a Kincstár működése. Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok (1). pp. 46-70. ISSN 2732-0731

Venczel, Timea (2018) A hazai jogtudat-kutatás előzményei – Büntetőjogi rendszerünk megújulása kapcsán. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 59 (4). pp. 91-108. ISSN 0002-564X

Veress, Emőd (2020) Erdély 1919-ben: a magyar igazságszolgáltatástól a román igazságszolgáltatásig. Erdélyi Jogélet, 1 (2). pp. 152-173. ISSN 2734-6226 (print); 2734-7095 (online)

Veress, Emőd (2021) Przejęcie struktur sądownictwa w Siedmiogrodzie w 1919 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73 (1). pp. 37-57. ISSN 0070-2471

Veress, Emőd (2020) A szindikátusi szerződés. MFI Tudományos Közleményei (1). HVG-Orac, Budapest. ISBN 978-963-258-499-7

Vetter, Szilvia and Ózsvári, László and Boros, Anita (2020) Protection of Animals in the Constitutions of the European Countries = Az állatok védelme az európai országok alkotmányában. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (1). pp. 170-189. ISSN 2063-9058

Visegrády, Antal (2019) A magyar jogi kultúráról. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 153-177. ISSN 1786-6553

Váradi, Ágnes (2019) Access to justice in constitutional court proceedings: Germany. In: MultiScience - XXXIII. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference. University of Miskolc, Miskolc-Egyetemváros. ISBN 978-963-358-177-3

W

Wopera, Zsuzsa and Harsági, Viktória (2006) Polgári perjogunk fejlesztésének lehetőségei és szükségessége tekintettel a nemzetközi trendekre = The possibilities and necessity of development of the hungarian civil procedure law with special regards to the international changes. Project Report. OTKA.

Z

Zhou, Zhenjie (2020) Preventive Penalisation in China : Background, Adverse Impacts and Judicial Restriction. Magyar Rendészet, 20 (4). pp. 31-57. ISSN 1586-2895

Ziegler, Dezső Tamás and Horváthy, Balázs (2017) Europeanization of the Hungarian Legal Order: From Convergence to Cancellation? In: Reviewing European Union Accession. Unexpected Results, Spillover Effects, and Externalities. Brill, Leiden, pp. 24-40. ISBN 9789004316478

Zsolt, Péter (2013) Az angol médiaszabályozási folyamat bemutatása a Leveson-jelentés példáján. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 159-166. ISSN 2063-9058

Ződi, Zsolt (2020) A járvány, a jogi szféra és a technológia : Hogyan vészelték át a jogrendszerek a járványt, mekkora szerepe volt ebben a technológiának, és mennyire lesznek tartósak a változások? IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 9 (2). pp. 339-355. ISSN 2063-6253

This list was generated on Sun Oct 24 11:48:42 2021 CEST.