REAL

Items where Subject is "K Law / jog > KZ Law of Nations / nemzeti jogrendszerek"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | W | Z
Number of items at this level: 159.

A

Ambrus, István (2017) Corruption Offences in the Hungarian Criminal Law, and an anti-corruption tool: whistleblowing. In: KORUPCIA INTERDISCIPLINÁRNE, 2017.10.20, Bratislava.

Ambrus, István (2016) A bűncselekményi egység és a bűnhalmazat. In: A negyedik magyar büntetőkódex régi és újabb vitakérdései. MTA TK JTI és OKRI. (Submitted)

B

Bencze, Mátyás and Berthier, Laurent and Boyer-Capelle, Caroline and Foulquier-Expert, Caroline and Kovács, Ágnes and Lagarde, Pauline and Ontanu, Alina and Pailler, Ludovic and Pauliat, Helene and Poulet, Nadine and Sauviat, Agnes (2017) Comparing the evaluation and development of the quality of Justice in Finland, France, Hungary, Italy and The Netherlands. In: Handle with Care Assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice. IRSIG-CNR, pp. 1-20.

Bencze, Mátyás and Kovács, Ágnes and Ződi, Zsolt (2017) The evaluation and development of the quality of justice in Hungary. In: Handle with Care Assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice. IRSIG-CNR, pp. 1-47.

Bencze, Mátyás and Kovács, Ágnes and Ződi, Zsolt (2017) The quality of justice in Hungary: Executive summary. In: Handle with Care Assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice. IRSIG-CNR, pp. 1-4.

Beregszászi, Anikó (2005) „Csata” a szimbolikus térért, avagy a látható/láthatatlan anyanyelv. In: Kárpátalja. MTA ENKI-II. Rákóczi Ferenc Magyar Foiskola, Beregszász; Budapest, pp. 158-163. ISBN 963-508-474-9

Beregszászi, Anikó (1997) Magyar helységnevek Kárpátalján a nyelvi tervezés tükrében. In: Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai I-II. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (209). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 356-361. ISBN 963 7530 26 6

Boda, Zsolt and Medve-Bálint, Gergő (2015) Procedural fairness and the legitimacy of laws in Hungary: an empirical analysis. SOCIOLOGIJA, 57 (4). pp. 662-683. ISSN 0038-0318

Bodzási, Balázs (2018) A bizalmi vagyonkezelés (trust) magyar szabályozását érintő módosítások. FONTES IURIS: AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI FOLYÓIRATA, 4 (1). pp. 57-62. ISSN 2416-2159

Bodzási, Balázs (2018) Änderungen in den ungarischen Gesetzlichen Bestimmungen des Trusts. In: Magyar Kereskedelmi Jogi Évkönyv = Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 61-71.

Bodzási, Balázs (2014) A nem-járulékos jelzálogjog és jogtörténeti előzményei a német jogban. In: Állam és magánjog. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok (20). Pázmány Press; PPKE JÁK, Budapest, pp. 39-52. ISBN 978-963-308-179-2

Bányai, Orsolya and Fodor, László (2014) Az energiahatékonysági irányelv főbb rendelkezései környezetvédelmi szempontból. Pro Futuro, 2014 (2). pp. 63-87. ISSN 2063-1987

Bárd, Károly (1993) Work in Liberty under Surveillance in Hungary. In: ALTERNATIVES TO IMPRISONMENT IN COMPARATIVE PERSPECTIVE. Nelson-Hall Publishers, Chicago (IL), pp. 293-304. ISBN 0-8304-1329-4

Bónis, György and Gazda, István (1990) A Hármaskönyv. In: Werbőczy István: Tripartitum. Tudománytár . Téka Könyvkiadó, Budapest, VII-XIII. ISBN 963-7392-64-5

C

Chronowski, Nóra (2013) Alkotmányjog – Emberi jogok, státusjogok, jogforrási rendszer. Dialóg Campus Kiadó.

Chronowski, Nóra (2015) The Fundamental Law Within the Network of Multilevel European Constitutionalism. In: Challenges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development. L'Harmattan, Budapest, pp. 223-240. ISBN 978-2-343-05530-5

Chronowski, Nóra and Varju, Márton (2015) Constitutional backsliding in Hungary. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (3). pp. 296-310.

Chronowski, Nóra and Vincze, Attila (2014) Alkotmánybíráskodás (gazdasági) válságban. Alkotmánybírósági Szemle (2). pp. 104-112.

Csatlós, Erzsébet (2018) EU LAW INFLUENCE ON NATIONAL ADMINISTRATIVE LAW TO PROTECT EU CITIZENS ABROAD. In: Impacts of the EU law on national legislation = Az uniós jog hatása a nemzeti szabályozásra, 2017.11.08-2017.11.10, Győr.

Csernicskó, István and Tóth, Enikő (2015) Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló ukrajnai törvény gyakorlati alkalmazásának egy területe: a jogharmonizáció. ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSIS, XIV. pp. 15-26. ISSN 2310-1954

D

Dudás, Attila and Papp, Tekla (2013) Atipikus szerződések Magyarországon és Szerbiában. DEBRECENI JOGI MŰHELY, 10 (3). pp. 1-16. ISSN 1787-775X

F

Fedinec, Csilla (2016) Az oszthatatlan Ukrajna. ÚJ EGYENLÍTŐ, 16 (5). pp. 22-24. ISSN 2064-0439

Fekete, Balázs (2014) Argumentation typologies in the jurisprudence of the US Supreme Court related to the foundations and limitations of the freedom of expression, and their relevance to the sociology of values. In: Media Freedom and Regulation in the New Media World. Complex Wolters Kluwer, pp. 45-61.

Fekete, Balázs (2015) Jog és érzelmek: veszedelmes viszonyok? In: Tanulmányok a kortárs jogelméletről. ELTE jogi kari tudomány (28). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 249-284. ISBN 9789633122235

Fekete, Balázs (2015) The National Avowal: More than a Conventional Preamble to a Constitution. In: Challenges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development. Éditions L'Harmattan, Paris, pp. 11-24. ISBN 9782343055305

Fekete, Balázs (2014) A Sentimental Reading of the Last Twenty Years’ Central European Constitutionalism - With Special Regard to the Role of National Sentiments and Fear. In: Konsztyitucionalizm v szovremennoj mirovoj i rosszijszkoj isztoriji.. Izdatelstvo Uralskogo Universiteta, Jekatyerinburg, pp. 62-73.

Fekete, Balázs (2014) Vertical division of powers from the perspective of the member states - Police power in the context of European Union constitutionalism? In: Law, Politics and the Constitution: New Perspectives from Legal and Political Theory: Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook. Peter Lang International Academic Publishers, pp. 109-124.

Fodor, László (2016) Az okos mérés előírásai a villamosenergia-szektorban. Iustum, Aequum, Salutare, 12 (1). pp. 217-239. ISSN 1787-3223

Fodor, László (2014) Die Erweiterung des ungarischen Atomkraftwerks Paks aus umweltrechtlicher Sicht. Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 2014. pp. 133-162. ISSN 0933-6494

Fodor, László (2014) Hiányzó rendszerváltás – Néhány jogi kérdés a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán. Miskolci Jogi Szemle, 2013 (2). pp. 23-42. ISSN 1788-0386

Fodor, László (2015) Klímavédelem az energiajogban. In: A magyar környezetvédelmi jog 20 éve, 2014. 12. 08., Budapest.

Fodor, László (2014) Klímavédelem az energiajogban - szabályozási modellek Németországból. Complex Wolters Kluwer, Budapest. ISBN 9789632954493

Fodor, László (2016) Klímavédelem vs. törvényesség a távhőszolgáltatás helyi szabályai kapcsán. MAGYAR JOG. pp. 1-13. ISSN 0025-0147 (In Press)

Fodor, László (2016) Kommunales Umweltrecht in Ungarn. Osteuroparecht. pp. 1-14. ISSN 0030-6444 (In Press)

Fodor, László (2015) Kommunális környezetvédelem német szemmel. Pro Futuro, 5 (2). pp. 159-165. ISSN 2063-1987

Fodor, László (2014) A „KÖRNYEZETI ENERGIAJOG” ALAPJAI – ADALÉKOK AZ EUMSZ 194. CIKKÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ. Európai Jog. ISSN 1587-2769 (Submitted)

Fodor, László (2014) A Kát. német modellje. In: Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás III. MTA DAB, Debrecen, pp. 245-251. ISBN 9789637064319

Fodor, László (2014) Környezeti szempontok az atomenergia német szabályozásában. In: Amabilissima. Babják Ildikó emlékkönyv. DE ÁJK, Debrecen. (In Press)

Fodor, László (2016) Nekünk nyolc? – Hogy állunk az okos méréssel? KOZJAVAK.HU Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja, 2016. pp. 130-136.

Fodor, László (2016) Verfassungsrechtlicher Rahmen für Umweltschutz im neuen ungarischen Grundgesetz. In: Umwelt–Hochschule–Staat. Festschrift für Franz-Joseph Peine zum 70. Geburtstag. Duncker & Humblot, Berlin, pp. 69-83. ISBN 978-3-428-14736-6

Fodor, László (2016) A helyi szabályok eltérése a központi előírásoktól – környezetvédelmi megfontolások. Jogtudományi Közlöny, 2016 (7-8). pp. 353-364. ISSN 0021-7166

Fodor, László (2016) A klímavédelmi szabályozás helyi szintje. In: 7. Báthory-Brassai Konferencia, 2016. május 19–20., Budapest. (In Press)

Fodor, László (2017) A megújuló energiák szabályozása Ausztriában (rövid bevezetés). In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 80. születésnapjára. Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 1-9. (In Press)

Fodor, László (2016) A megújuló energiák támogatása Svájcban. Jog, állam, politika. pp. 1-13. ISSN 2060-4580 (In Press)

Fodor, László (2016) Önkormányzati környezet- és klímavédelem német példák tükrében. In: IV. Környezet- és Energia Konferencia, 2016. március 11-12., Debrecen. (In Press)

Fodor, László (2014) A németországi atomstop alkotmányjogi kérdései. Iustum, Aequum, Salutare, 2013 (4). pp. 93-114. ISSN 1787-3223

Fodor, László (2014) A németországi energiafordulatról. Pro Futuro, 2013 (2). pp. 111-119. ISSN 2063-1987

Fodor, László (2014) A szén-dioxid geológiai tárolásának szabályai Németországban. Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai, 15 (1). pp. 133-151. ISSN 1588-7901

Fodor, László (2013) A víz az alaptörvény környezeti értékrendjében. Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica, 31. pp. 329-345. ISSN 0866-6032

Fodor, László and Bujdos, Ágnes (2013) Right to Environment and Right to Water in the Hungarian Fundamental Law. In: Right to Water and the Protection of Fundamental Rights in Hungary. KM, PTE, Pécs, Budapest, pp. 34-48. ISBN 9789637038440

Fodor, László and Bányai, Orsolya (2014) 10. Fejezet – Adalékok egy fenntartható energiarendszer jogi kereteinek értékeléséhez. In: Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával. Akadémiai, Budapest, pp. 337-370. ISBN 9789630595407

Fodor, László and Bányai, Orsolya (2014) Some environmental law questions related to the extension of Paks nuclear power plant. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, 2014 (nov.). pp. 2757-2763. ISSN 1582-9596

Forgách, Judit and Nagy, Anita (2017) Jogérvényesítés a büntetés-végrehajtási jogviszony keretei között különös tekintettel kártalanítás jogintézményére. In: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai. Gazdász Elasztik Kft, Miskolc, pp. 2-13.

Friedery, Réka (2015) Unaccompanied Minors in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights. In: Unaccompanied Minors in International, European and National Law. BWV-Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, pp. 51-65. ISBN 9783830535782

G

Gazda, István (1977) Mikor jelent meg az első Ratio Educationis? MAGYAR TUDOMÁNY, 22 (5). pp. 369-371. ISSN 0025-0325

Gazda, István (1990) Történészek Werbőczyről és a Hármaskönyv kiadásai. In: Werbőczy István: Tripartitum. Tudománytár . Téka Könyvkiadó, Budapest, XIV-XXXII. ISBN 963-7392-64-5

Győry, Csaba (2015) The Comparative Political Economy of Financial Crimes and Their Enforcement. The Case of Insider Trading. In: The Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe. Routledge, London, pp. 453-471. ISBN 9780415722148

H

Hajdú, Zoltán (2012) Történeti és elméleti adalékok az új járási reformhoz. A FALU, 27 (1). pp. 65-72. ISSN 0237-4323

Hoffmann, Tamás (2017) Az emberiesség elleni bűncselekmények nemzetközi és magyar jogi szabályozása. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 58 (1). pp. 29-55. ISSN 0002-564X

Hohmann, Balázs (2018) A hatósági eljárás társadalmi ellenőrzésének lehetőségei. Tudatosan a Környezetünkért Egyesület, Pécs. ISBN 978-615-80220-5-7

Hollán, Miklós (2013) Az emberkereskedelem elleni nemzeti büntetőjogi fellépés nemzetközi jogi alapjai és alapjogi korlátai = International foundations and human rights limitations of national criminal law against trafficking in human beings. Project Report. OTKA.

Hörcher, Ferenc and Fekete, Balázs (2015) Péter László öröksége: a történeti alkotmány rekonstrukciója. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (3). pp. 11-13. ISSN 1789-6991

I

Iván, Dániel and Koi, Gyula (2017) Új Btk. kommentár I–VIII. kötet (frissítésekkel) = New Commentary on Criminal Code vol. I–VIII (with updates). POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 420-426. ISSN 1786-6553

J

Jakab, András and Szilágyi, Emese (2015) Sarkalatos törvények a magyar jogrendben. MTA LAW WORKING PAPERS, 2 (32). pp. 2-63. ISSN 2064-4515

K

Kelemen, Katalin and Fekete, Balázs (2015) How Should the Legal Systems of Eastern Europe Be Classified Today? In: Juridicum Arsbok. Örebro Universitet, Örebro, pp. 135-161. ISBN 978-91-87789-03-8

Kirs, Eszter (2005) Bridge between the Period of Violence and the Peaceful Living Together. Thoughts on the Reconciliation Process in South Africa. MISKOLC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW = MISKOLCI NEMZETKÖZI JOGI KÖZLEMÉNYEK, 2 (3). pp. 40-51. ISSN 1785-7309

Kirs, Eszter (2006) A ruandai gacaca eljárás, avagy egy elhibázott igazságszolgáltatási kísérlet. In: Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2005. november 9., 2005.11.09, Miskolc.

Kovács, Nándor Erik (2014) The legal status of the Danubian Principalities in the 17th century as reflected in the Şikayet Defteris. GUNEYDOGU AVRUPA ARASTIRMALARI DERGISI / JOURNAL FOR SOUTH -EASTERN EUROPEAN STUDIES, 25 (1). pp. 1-23. ISSN 0378-3863

Könczei, György and Hoffman, István (2016) Rehabilitation of people with disabilities in Hungary Questions and Results in Labour Law and Social Law in the light of the Taigetus Research Project. Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Arbeits-und Sozialrecht. pp. 1-21. ISSN 0930-861X (Submitted)

Könczöl, Miklós (2017) Dealing with the Past in and around the Fundamental Law of Hungary. In: Law and Memory. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 246-262. ISBN 9781107188754

Könczöl, Miklós (2016) Future-Related Interests: What and How to Represent? In: Global Governance and Its Effects on State and Law. Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook (6). Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, pp. 179-193. ISBN 9783631673089

Kőhalmi, László (2013) Joghistóriai villanások a magyar korrupció-büntetőjog történetéből. JURA, 19.évf (1). ISSN 1218-00793

M

Menyhért, Enikő and Nagy, Anita (2018) A reintegrációs őrizet egyes kérdései. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 36. pp. 1-11. ISSN 0866-6032

Mertl, Tamás and Schiberna, Endre (2017) A magyarországi magántulajdonú erdők tulajdonszerkezete = Property structure of private forests in Hungary. ERDÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1). pp. 7-23. ISSN 2062-6711

Molnár, Tamás (2017) EU Migration Law Shaping International Migration Law in the Field of Expulsion of Aliens – the Case of the ILC Draft Articles. Hungarian Journal of Legal Studies, 58 (3). pp. 237-260. ISSN 2498-5473

Molnár, Tamás (2017) EU Migration Law Shaping International Migration Law in the Field of Expulsion of Aliens: The Empire Strikes Back? PÉCS JOURNAL OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW, 4 (2). pp. 40-61. ISSN 2064-9401

Molnár, Tamás (2016) Foreword. Hungarian Journal of Legal Studies, 57 (2). pp. 139-140. ISSN 2498-5473

Molnár, Tamás (2018) Limitations on the Expulsion of Aliens Imposed by the International Covenant on Civil and Political Rights - A Retrospect of 50 Years. Hungarian Yearbook of International Law and European Law, 2017. pp. 83-104. ISSN 978‐94‐6236‐503‐2

Molnár, Tamás (2019) The Place and Role of International Human Rights Law in the EU Return Directive and in the Related CJEU Case- Law: Approaches Worlds Apart? In: The EU External Policies on Migration, Borders and Asylum in an Era. Immigration and Asylum Law and Policy in Europe (44). Brill Nijhoff, Leiden - Boston, pp. 105-124. ISBN 78-90-04-35422-7

Molnár, Tamás (2016) Revisiting the External Dimension of the Autonomy of EU Law: Is There Anything New Under the Sun? Hungarian Journal of Legal Studies, 57 (2). pp. 178-197. ISSN 2498-5473

Molnár, Tamás (2018) A külföldiek kiutasításának korlátai a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának koordinátarendszerében – 50 év távlatából. In: A külföldiek kiutasításának korlátai a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának koordinátarendszerében – 50 év távlatából. Dialog Campus - CompLex, Budapest, pp. 231-257. ISBN 978-615-5920-30-1 (In Press)

Móré, Sándor and Rixer, Ádám (2015) Minority Local Governments in Hungary. In: Local self governments in Hungary. Observatory on Local Autonomy, Paris. (In Press)

Móré, Sándor and Rixer, Ádám (2014) Minority Self-Governments in Hungary. In: Local Governance in the Member States of European Union. Local Self-Government in Hungary - September 2014. OLA (Observatory on Local Autonomy), Paris, pp. 37-44. (Submitted)

N

Nagy, Anita (2008) Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkalmazásban. Bíbor Kiadó, Miskolc. ISBN 9789639634718

Nagy, Anita (2016) Conditional release and real life imprisonment. Studia Juridica et Politica Jaurinensis, 1 (3). pp. 43-54. ISSN 2064-5902

Nagy, Anita (2017) EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT A KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS ELVE TÜKRÉBEN. Kúriai Döntések (6). pp. 1-9. ISSN 2063 -9767

Nagy, Anita (2016) Egy konferencia emlékei, avagy a feltételes szabadságra bocsátás és az Európa Tanács Ajánlásai. JURA, 2016 (1). pp. 263-267. ISSN 1218-00793

Nagy, Anita (2015) Kegyelmi eljárás. In: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből. Bíbor Kiadó, Miskolc. ISBN 9786155536120

Nagy, Anita (2016) THE PRESUMPTION OF INNOCENCE AND OF THE RIGHT TO BE PRESENT AT TRIAL IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN DIRECTIVE (EU) 2016/343. European Integration Studies, 12 (1). pp. 5-9. ISSN 1588-6735

Nagy, Anita (2016) Pardon System in Hungary and European Human Rights Jurisprudence. LAWYER QUARTERLY, 6 (3). pp. 181-188. ISSN 1805-840X

Nagy, Anita (2016) Presidential Pardon and the European Court of Human Rights. CASOPIS POLICAJNA TEORIA A PRAX (1). ISSN 1335-1370

Nagy, Anita (2015) Presidential pardon and the judgement of the European Court of Human Rights in Hungary. NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO, 38. pp. 155-165. ISSN 2084-5065

Nagy, Anita (2015) RELEASE FROM PRISON. European Integration Studies, 11 (1). pp. 15-24. ISSN 1588-6735

Nagy, Anita (2015) RELEASE FROM „PRISON” IN HUNGARY. ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD), 49 (4). pp. 2011-2021. ISSN 0550-2179

Nagy, Anita (2015) Reintegrációs őrizet a büntetés-végrehajtási bíró eljárásában. In: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 1-64. ISBN 978-615-5536-12-0

Nagy, Anita (2016) Release from Prison and Probation in Hungary. CURENTUL JURIDIC = Juridical Current, 66 (3). pp. 63-71. ISSN 1224-9173

Nagy, Anita (2016) Release from prison in Hungary and the European Court of Human Rights. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (3). pp. 199-205. ISSN 1863-6470

Nagy, Anita (2004) A büntetőeljárás egyszerűsítésének, gyorsításának történeti fejlődése az 1896. évi XXXII. tc.-től az 1951. évi III. törvényig. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, 22. pp. 195-210. ISSN 0866-6032

Nagy, Anita (2015) A fogvatartási helyek túltelítettsége. In: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 1-21. ISBN 978-615-5536-12-0

Nagy, Anita (2017) A kegyelmi és a kötelező kegyelmi eljárás összehasonlítása. BÖRTÖNÜGYI SZEMLE, 36 (2). pp. 65-79. ISSN 1417-4758

Nagy, Anita (2016) A reintegrációs őrizet története, szabályozása és európai fejlődési irányai. BÜNTETŐJOGI SZEMLE (1-2). pp. 62-70. ISSN 2063-8183

Nagy, Anita (2018) A reintegrációs őrizet magyarországi és európai fejlődési irányai. Kúriai Döntések (4). pp. 578-585. ISSN 2063 -9767

Nagy, Anita (2017) A reintegrációs őrizet magyarországi és európai fejlődési irányai. KRIMINOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK, 77 (4). pp. 49-64. ISSN 0236-9893

Nagy, Anita (2011) A tisztességes eljáráshoz való jog az Emberi Jogok Európai Bírósága Magyarországgal kapcsolatos gyakorlatában, különös tekintettel az ésszerű határidő követelményére = Right to the fair trial in the case-law of the European Court of Human Rights against Hungary, with special regard to the requirement of reasonable period of time. DEBRECENI JOGI MŰHELY (3). pp. 1-9. ISSN 1787-775X

Nagy, Anita (2015) A tényleges életfogytigtartó szabadságvesztés és a kötelező kegyelmi eljárás. Ügyészek Lapja, 22 (5). pp. 3-12. ISSN 1217-7059.

Nagy, Anita (2016) A túlzsúfoltság a büntetés-végrehajtási intézetekben, figyelemmel a nemzetközi szabályozásra. JOGELMÉLETI SZEMLE, 16 (1). pp. 63-80. ISSN 1588-080X

Nagy, Anita (2008) A vádalkuról. Ügyészek Lapja (5). pp. 19-33. ISSN 1217-7059.

Nagy, Anita and Dronfeld, László (2017) DEVELOPMENTS OF CERTAIN EU FAIR TRIAL MEASURES AS PART OF THE STOCKHOLM PROGRAMME. ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) (3). pp. 865-906. ISSN 0550-2179

Nagy, Anita and Dronfeld, László (2018) EU fair trial measures as part of the Stockholm Programme. CASOPIS POLICAJNA TEORIA A PRAX (1). pp. 1-11. ISSN 1335-1370

Nagy, Anita and Víg, Dávid (2018) Prisoners Resettlement in Hungary. In: Prisoners Resettlement in Europe. Routledge, pp. 1-14. ISBN 978-1-138-72123-4

Nyári, Éva (2010) Társadalom, vagyon és bűnmegelőzés. HADMÉRNÖK, 5 (1). pp. 56-61. ISSN 1788-1919

P

Pap, András László (2017) Democratic Decline in Hungary: Law and Society in an Illiberal Democracy. Routledge, London; New York. ISBN 978-1-138-05212-3

Pap, András László (2015) Személyiségkép és alkotmányos identitás a Nemzeti Együttműködés Rendszerében (III. rész). KÖZJOGI SZEMLE, 8 (2). pp. 1-8. ISSN 1789-6991

Papp, Tekla (2002) About the Japanese Company Law = A japán társasági jogról. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA, 62 (15). pp. 1-38. ISSN 0563-0606

Papp, Tekla (2001) Die Grundzüge des englischen Gesellschaftsrechts = Az angol társasági jog alapvonásai. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA, 59 (14). pp. 1-23. ISSN 0563-0606

Papp, Tekla (2013) Economic crisis : The limits of the flexibility of contract law in Hungary. COMPARATIVE LAW REVIEW (TORUN), 16. pp. 39-51. ISSN 0866-9449

Papp, Tekla (2017) A timeshare és a szövetkezeti modell - jogi zsákutca vagy sajátos magyar jogösvény? In: Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár. De iuris peritorum meritis (11). Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 419-425. ISBN 978-963-9808-80-5

Prugberger, Tamás and Szőllős, Andrea (2017) Several Critical Issues in the Development of the Administration of Hungarian Constitutional Justice. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (Spec.). pp. 259-270. ISSN 1786-6553

R

Remek, Éva (2017) The Austrian OSCE Chairmanship Programme. Focus on the European Security. VOJENSKÉ REFLEXIE, 12 (1). pp. 6-20. ISSN 1336-9202

Rixer, Ádám (2014) Civil Organisations' Participation in Legislative Processes in Hungary. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 2 (3). pp. 4-26.

Rixer, Ádám (2014) Civil Society in Hungary. A Legal Perspective. Schenk Verlag, Passau.

Rixer, Ádám (2014) Egyszerűsítési Program. Other. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, Budapest.

Rixer, Ádám (2012) Features of the Hungarian Legal System after 2010. Patrocinium, Budapest.

Rixer, Ádám (2014) Health Law and Health Administration in Hungary. Patrocinium, Budapest.

Rixer, Ádám (2015) Preface. In: The Roma and Public Administration in Hungary. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary - Lajos Lőrincz Research Centre for Public Law, Budapest, pp. 7-9.

Rixer, Ádám (2013) Roma Civil Society in Hungary. JOURNAL OF CONSTITUTIONALISM AND HUMAN RIGHTS (3). pp. 1-29.

Rixer, Ádám (2015) The Roma and Central Public Administration in Hungary. In: The Roma and Public Administration in Hungary. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary - Lajos Lőrincz Research Centre for Public Law, Budapest, pp. 26-51.

Rixer, Ádám (2015) Tehetséggondozás a kutatóműhelyekben. In: "Kerekasztal-konferencia a tehetséggondozásról a jogászképzésben", 2015. 05. 21., KRE ÁJK, Budapest, Magyarország.

Rixer, Ádám (2014) A civilség általános és jogi jelentése Magyarországon, különös tekintettel az államszocializmus időszakára. In: Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére. Wolters Kluwer, Budapest.

Rixer, Ádám (2014) Új irányok a magyar közigazgatás-tudományban: Habilitációs tézisek. Other thesis, Szent István Egyetem.

Rixer, Ádám (2012) A magyar jogrendszer jellegzetességei 2010 után. Patrocinium, Budapest.

Rixer, Ádám (2014) A magyar közigazgatás idegen nyelvű irodalmának egyes jellegzetességei az elmúlt negyedszáz esztendőben. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 1 (3). pp. 4-22.

Rixer, Ádám (2014) A magyar nyelv és magyar jogi műnyelv megújulása. Glossa Iuridica, 1 (1). pp. 9-15.

Rixer, Ádám (2015) A romák és a központi közigazgatás Magyarországon. Elnagyolt kísérlet a kapcsolat rendszerező bemutatására. Jogtudományi Közlöny. ISSN 0021-7166 (Submitted)

Rixer, Ádám (2014) The scientific analysis of Hungarian public administration. New trends and methods. INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW, 12 (1). pp. 79-89. ISSN 2335-3414

Rixer, Ádám and Udvary, Sándor (2014) Köszöntő. Glossa Iuridica, 1 (1). p. 4.

S

Stipta, István (2007) A magyar közigazgatási bíráskodás története (1896-1949) = History of administrative justice in Hungary (1896-1949). Project Report. OTKA.

Sulyok, Gábor (2015) Treaties, Origin. In: Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-12.

Szabó, Béla (2007) A Zipser Willkür (Szepesi jog) 13 kéziratának összehasonlító elemzése és fordítása = The Comparative Analysis and Translation of the 13 Manuscripts of the Zipser Willkür. Project Report. OTKA.

Szabó, Zsolt (2018) Az alkotmánybíróság hatáskörei és működése a Nyugat-balkáni országokban. JOGELMÉLETI SZEMLE. ISSN 1588-080X (In Press)

Szabó, Zsolt (2018) Bírósági rendszer és közigazgatási bíráskodás a Nyugat-Balkán országaiban: patthelyzet vagy permanens reform? Glossa Iuridica. ISSN 2061-0556 (In Press)

Szabó, Zsolt (2017) Lehet-e az Alkotmánybíróságból „házszabály-bíróság?". KÖZJOGI SZEMLE. ISSN 1789-6991

Szekeres, Diána (2013) AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYE AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG MŰKÖDÉSE ÉS ELJÁRÁSA. In: microCAD 2013, L Section. Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, pp. 1-9. ISBN 978-963-358-018-9

Szekeres, Diána (2011) A fogyasztói jogérvényesítés és a fogyasztóvédelem extrajudiciális eszközei. In: PhD tanulmányok 10. PTE ÁJK Doktori Iskola, Pécs, pp. 423-447.

Szekeres, Diána (2011) A régiók kialakulásának jogi és társadalmi előfeltételei, gazdasági szerepük. In: Fiatal Regionalisták VII. Konferenciája, 2011.10.14-2011.10.15, Győr.

Szemesi, Sándor (2015) Overcrowded prisons in Hungary – the possible consequences of the first pilot judgment of the ECtHR against Hungary. In: Bratislava Legal Forum 2015, 9-10 October 2015, Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Bratislava, Slovakia.

Szemesi, Sándor (2016) A roma kisebbség helyzete a nemzetközi és az európai jogban - gondolatok Szalai Anikó monográfiájához. Pro Futuro.

Szente, Zoltán (2015) Az Alaptörvény és az alkotmányos változások szakmai és tudományos reflexiói 2010 után. FUNDAMENTUM, XIX (2-3). pp. 62-70. ISSN 1417-2844

Szilovics, Csaba and Ivancsics, Imre and Kóbor, Gyula (2008) Az adójogi jogkövetelés gyakorlati kutatása = The practice research of the tax compliance. Project Report. OTKA.

Szilágyi, Emese (2017) Az Alaptörvény gyakorlata és az európai konstitutcionalizmus. KÖZJAVAK, 3 (2). pp. 30-33. ISSN 2498-7190

Szilágyi, Emese (2017) Az alkotmányjogi oktatás nehézségeiről. KÖZJAVAK, 3 (3). pp. 3-6. ISSN 2498-7190

Szilágyi, Emese (2015) Megalázó börtönviszonyok: az első pilot judgement Magyarország ellen. KÖZJOGI SZEMLE, VIII (2). pp. 68-71. ISSN 1789-6991

Szilágyi, Ferenc (2018) Grundzüge des ungarischen Immobilienregisterrechts. Magyar Kereskedelmi Jogi Évkönyv = Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht, 5. pp. 86-140. ISSN 2060-5153

Szilágyi, János Ede (2018) The international investment treaties and the Hungarian land transfer law = A nemzetközi beruházási megállapodások és a magyar földforgalmi jog. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG, 13 (24). pp. 194-222. ISSN 1788-6171

T

Tóth, István János and Vereczkei, András and Márkus, Marcell (2009) Jogkövető magatartás a magyar állami intézményekben. Átlátható Állam, Budapest.

Tóth, Mihály and Csernicskó, István (2014) Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez. Kárpátaljai Magyar Könyvek (234). Intermix Kiadó, Ungvár; Budapest. ISBN 978 963 9814 65 3

Tóth, Péter (2010) A cigányok és környezetük kapcsolatai a 18. századig. In: A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében. Cigány Néprajzi Tanulmányok (15). Szent István Egyetemi Kiadó, Budapest; Gödöllő, pp. 215-223. ISBN 978-963-88169-1-7

W

Wopera, Zsuzsa and Harsági, Viktória (2006) Polgári perjogunk fejlesztésének lehetőségei és szükségessége tekintettel a nemzetközi trendekre = The possibilities and necessity of development of the hungarian civil procedure law with special regards to the international changes. Project Report. OTKA.

Z

Ziegler, Dezső Tamás and Horváthy, Balázs (2017) Europeanization of the Hungarian Legal Order: From Convergence to Cancellation? In: Reviewing European Union Accession. Unexpected Results, Spillover Effects, and Externalities. Brill, Leiden, pp. 24-40. ISBN 9789004316478

This list was generated on Wed Nov 21 21:24:04 2018 CET.