REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BR Christianity / kereszténység > BR140-1510 History / egyháztörténet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ő
Number of items at this level: 815.

A

Ablonczy, Balázs (2023) „A palástot nem hozhattam magammal”. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 163-173.

Achs, Károlyné (2006) A református iskolák, tanáregyéniségek, diákmozgalmak emberformáló hatása : Kiss Géza református lelkész diákévei. ACTA PAPENSIA, 6 (1-4). pp. 123-155. ISSN 1587-6292

Ambrus, László and Rakita, Eszter (2021) A „világ város mulatós zajába Egyházközséget alapítani” – Perényi László Heves megyei pap New Yorkban töltött évei. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 9-23. ISBN 978-963-496-187-1

Andorka, Rudolf (1993) Vallás és politika ─ egyház és állam. DIAKONIA: EVANGÉLIKUS SZEMLE : A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA, 15 (3). pp. 31-36. ISSN 0139-1593

András, Szabolcs (2023) Az erdélyi római katolikus szerzetesi oktatás helyzete az I. világháború után. SAPIENTIANA, 16 (2). pp. 71-84. ISSN 2060-3231

B

Bagyinszki, Péter Ágoston (2015) Mit mond a hagyomány saját magáról? : Utószó a ressourcement jegyében: Yves Congar és a hagyomány fogalomtörténete. In: Az egyház élő hagyománya. Sensus Fidei Fidelium (6.). L'Harmattan; Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 207-245. ISBN 978 963 414 060 3

Bajzek, Mária (2018) Reformáció a 17-18. századi Muravidéken. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben : Tanulmánykötet. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 29-41. ISBN 978-963-489-061-4

Bakos, Áron and Vassányi, Miklós (2017) Adamus Bremensis: A hamburgi egyház főpapjainak cselekedetei : 4. könyv (részlet): Forrásközlés történeti-filológiai bevezetéssel. ORPHEUS NOSTER : A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ESZME-, VALLÁS- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 9 (3). pp. 91-109. ISSN 2061-456X

Baku, Eszter and Urbán, Erzsébet and Vukoszávlyev, Zorán (2017) Protestant Space-Continuity. Architectural–Structural–Liturgical Coherences of the Hungarian Protestant Church Architecture in the 20th Century. In: V. Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea, 2017.08.23-2017.08.27, Santiago de Chile.

Balogh, Judit (2023) Bethlen Gábor egyházpolitikája = Gabriel Bethlen’s Ecclesiastical Polity. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 29-45. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Balogh, Judit (2021) Béldi Pálné Bikali Vitéz Zsuzsanna, a 17. század második felének kalandos életű református erdélyi nemesasszonya = Béldi Pálné Bikali Vitéz Zsuzsanna, the adventurous Reformed noblewoman of Transylvania in the second half of the 17th century. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 22 (4). pp. 67-80. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Balogh, Judit (2023) Protestáns és katolikus elit a Székelyföldön. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 24 (3). pp. 45-60. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Balogh, Judit (2017) Reformáció a Székelyföldön. Egyháztörténeti Szemle, 18 (3). pp. 1-7. ISSN 1585-7476 (Unpublished)

Balogh, Margit (2022) A Kádár-korszak egyházpolitikai jellegzetességeiről. In: A szovjet típusú rendszer időszakának vitatott kérdései. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 131-142. ISBN 9786156339430

Balogh, Margit (2022) A Kádár-korszak egyházpolitikai jellegzetességeiről. BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, 13 (2). pp. 42-46. ISSN 2062-5200

Balogh, Margit (2024) Mindszenty József esztergomi érsek tervezete az egyházmegyék határainak módosításáról és új püspökségek szervezéséről : (1948. augusztus 17.). MAGYAR SION, 18 (1). pp. 137-162. ISSN 1337-2491

Balogh, Margit (2016) "Nem meggyőződésből, hanem kénytelenségből..." : Vázlat a katolikus egyház és az állam 1950. évi megállapodásának értelmezéséhez. In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. METEM Könyvek (85). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 485-509. ISBN 978-963-9662-91-9

Balogh, Margit (2023) Pehm (Mindszenty) József és Trianon. In: A magyar katolicizmus és Trianon. Collectanea Studiorum et Textuum. Classis I. (5). Gondolat Publishers, Budapest, pp. 43-99. ISBN 9789634163640

Balogh, Margit (2012) Szentszéki–magyar kapcsolatok a koalíció (1945–1949) éveiben. In: Magyarország és a római Szentszék : Források és távlatok: Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére [Hungary and the Holy See of Rome : sources and perspectives : studies in honour of cardinal Erdő]. Bibliotheca historiae ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae. Series 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1. (8). MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport; Gondolat, Budapest; Róma, pp. 367-426. ISBN 978-963-308-063-4

Balogh, Margit (2016) A "faügy", avagy a Veszprémi Püspökség gazdálkodásának problémái Czapik Gyula püspöksége után. In: "Nehéz időkben dönteni kell.". A veszprémi egyházmegye múltjából (29). Veszprémi Főegyházmegye, Veszprém, pp. 31-43. ISBN 978-963-12-6132-5

Balogh, Margit (2018) A murgai evangélikusok és Gömbös Gyula. In: Magyarországi evangélikusok az ország művelődésében és kultúrájában 18-20. század. METEM Könyvek (89). METEM; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 111-145. ISBN 9789639662995

Balogh, Margit (2017) A visszatérés : 1956 mint fordulópont Mindszenthy József életében. EMLÉKEZTETŐ, 2 (3–4.). pp. 32-42. ISSN 2498-6577

Balázs, Mihály (2016) Hitújítás és egyházalapítás között : Tanulmányok az erdélyi unitarizmus 16-17. századi történetéről. A MAgyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai (8). Magyar Unitárius Egyház, Kolozsvár. ISBN 978-606-8779-04-1

Balázs Kovács, Sándor (2022) Mennydörgés és vigasztalás : Egy református lelkipásztor-esperes, Tolnai Decsi Gáspár dörgedelmei a 16. századból. WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE (44). pp. 119-146. ISSN 0865-5464

Balázs Kovács, Sándor (2023) A sárközi reformáció kezdetei. In: Hagyomány – Identitás – Történelem 2022. Reformáció Öröksége; Hagyomány, identitás, történelem (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 13-26.

Barabás, Gábor (2019) Gregorius de Crescentio bíboros élete és magyarországi legációi. In: Varietas delectat : A pápai-magyar kapcsolatok sokszínűsége a 11–14. században. PTE BTK TTI, pp. 93-115. (In Press)

Barabás, Gábor (2019) A középkori pápai delegáltbíróság nemzetközi és magyar kutatástörténete. Egyháztörténeti Szemle, 20 (3). pp. 3-21. ISSN 1585-7476 (In Press)

Barabás, Gábor (2019) A pápai Kúria klerikusai és a Magyar Királyság a 14. században = Clerics of the Papal Curia and Kingdom of Hungary in the 14th Century. In: Évszázadok forgatagában : Keresztényüldözés – Krisztianizáció – Egyház. Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi (9). Pécsi Tudományegyetem Egyháztörténeti Kutatóközpont, Pécs, pp. 31-53.

Barta, M. János (2023) A 17. század közepi hatalmi és felekezeti küzdelmek Felső-Magyarországon egy rendhagyó ingatlanügylet tükrében : A kassai királyi ház jezsuitáknak adományozása és a felső- magyarországi főkapitányi székhely áthelyezése. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 24 (3). pp. 25-44. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Bartók, István (2020) Adalék a 18. századi magyar egyházi retorika történetéhez : Gombási István prédikációelméleti munkássága. In: Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet : Tanulmányok Tarnai Andor halálának 25. évfordulójára. Reciti konferenciakötetek (7). reciti, Budapest, pp. 223-230. ISBN 978-615-5478-93-2

Baán, István (2017) Giovanni Giuseppe De Camillis görög misszionárius, és munkácsi püspök (1689-1706) levelei – Letters of Giovanni Giuseppe De Camillis, Greek Missionary, and Bishop of Munkács (1689-1706),. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 13 . Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-54-0

Becker, Rotraud and Tusor, Péter (2019) Negozio del S.r Card. Pasman”. Péter Pázmány’s Imperial Embassage to Rome in 1632 (With Unpublished Vatican Documents) = Pázmány Péter 1632-es császári követsége Rómában (Kiadatlan vatikáni forrásokkal). Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 2 (7). MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-360-4

Bednárik, János (2016) Mint jó pásztor nyája mellett... Egyház és papság a front idején a Buda környéki falvakban (1944-1945). In: Szabadegyetemi előadások a Heimatmuseumban 2015/2016. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Budaörs, pp. 9-23. ISBN 978-615-80542-0-1

Bednárik, János (2017) Pasterz pilnujący swojego stada. Kościelne i duszpasterskie aspekty sytuacji w wioskach w rejonie Budy w latach 1944–1945. In: Pod czerwona gwiazda Aspekty sowieckiej obecnosci w Europie Srodkowo Wschodniej. Instytut Pamieci Narodowej, Varsó, pp. 188-207.

Bednárik, János (2018) A csodatévő tölgy őrzői. Trinitárius kéziratok a 18. századi Makkosmáriáról. Budakeszi Helytörténeti Tanulmányok . Budakeszi Helytörténeti Egyesület, Budakeszi. ISBN 978-615-00-1991-8

Bednárik, János (2017) A nyáj mellett virrasztó pásztor : A Buda környéki falvak 1944–1945-ös történelmének egyházi és pasztorációs vonatkozásai. In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Magyar vidék a 20. században (1). MTA BTK; NEB, Budapest, pp. 495-530. ISBN 9789634160533

Benda, Kálmán (1979) Pázmány Péter politikai pályakezdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (3-4). pp. 273-280. ISSN 0025-0368

Benda, Kálmán (1992) Pázmány Péter politikai pályakezdése. VIGILIA, 43 (4). pp. 225-229. ISSN 0042-6024

Benda, Kálmán (1959) Rákóczi és Vatikán : Brenner apát küldetése XI. Kelemen pápához (1707-1708). TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 2 (1-2). pp. 8-23. ISSN 0040-9634

Benková, Eva (2021) Ehrenpreis András (1589-1662) - az anabaptisták püspöke és az anabaptisták kutatása a szlovák történetírásban = András Ehrenpreis (1589–1662) Bishop of the Anabaptists and the research of the Anabaptists in Slovak historiography. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 22 (4). pp. 129-144. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Berecz, Ágnes (2023) Peregrináció alulnézetben : Ungi Márton útja Göttingába. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 105-112.

Bertalan, Péter Tamás (2023) Hálózatok a 20. századi katolikus egyházban. HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE, 14 (2). pp. 114-121. ISSN 2062-0292

Besenyő, János (2015) A kereszténység történelme és szerepe az afrikai kontinensen. FELDERÍTŐ SZEMLE, 14 (4). pp. 23-35. ISSN 1588-242X

Besztercei, Márk (2023) „Az Apostoli Nunciatúra (…) kötelességének érzi, hogy a magyar kormánynál protestáljon” : A magyarországi zsidók helyzete és a budapesti Apostoli Nunciatúra 1930-1945 között. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 133-151. ISSN 2676-9166

Besztercei, Márk (2021) Keresztények a császári udvarban. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 3 (1). pp. 179-182. ISSN 2676-9166

Biel, Robert J. (2009) Die karitative Tätigkeit der Katholischen Kirche im Schatten des Kommunismus in der VR Polen = Charitable Activities in the Shadow of the Communist System in the People’s Republic of Poland. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 4 (2). pp. 221-246. ISSN 1788-7119

Bitskey, István (2020) Eszterházy Károly korának katolikus megújulási törekvései = Katholische Erneuerungsbewegungen in der Zeit des Bischofs Károly Eszterházy. In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 15-23. ISBN 978-963-496-159-8

Bitskey, István (2019) Püspökök a végvárban (1548–1596). Collectanea studiorum et textuum Classis, 3 (3). MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-919-2

Blázy, Árpád (2017) A 94 tétel nyomában. LELKIPÁSZTOR, 92 (7). pp. 267-268. ISSN 0133-2821 (nyomtatott), 2786-2585 (online)

Blázy, Árpád (2020) Az úrvacsora gyökerei : Eukharisztia az első három században. LELKIPÁSZTOR : EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT, 95 (4). pp. 122-130. ISSN 0133-2821 (nyomtatott); 2786-2585 (elektronikus)

Blázy, Árpád (2014) A Barmeni Hitvallás egykor és ma (1934-2014). THEOLOGIAI SZEMLE, 57. pp. 186-187. ISSN 0133-7599

Blázy, Árpád (1990) Grynaeus Simon bázeli működéséről. LELKIPÁSZTOR, 75 (7). pp. 223-225. ISSN 0133-2821

Blázy, Árpád (2011) Simon Griner (Grynaeus) és Buda (1521–1523). In: "Vidimus enim stellam eius..." : konferenciakötet. Károli könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 39-46. ISBN 9789632364858

Blázy, Árpád (2018) A feledésbe merült 94 tétel. THEOLOGIAI SZEMLE, 61. pp. 186-187. ISSN 0133-7599

Blázy, Árpád (2022) Újra az Eucharisztia kezdeteiről - különös tekintettel Jusztinoszra I. rész. LELKIPÁSZTOR : EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT, 97 (10). pp. 373-377. ISSN 0133-2821 (nyomtatott), 2786-2585 (online)

Blázy, Árpád (2022) Újra az Eucharisztia kezdeteiről - különös tekintettel Jusztinoszra II. rész. LELKIPÁSZTOR : EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT, 97 (11). pp. 407-412. ISSN 0133-2821 (nyomtatott), 2786-2585 (online)

Blázy, Árpád (2012) A neves humanista, Simon Griner (Grynaeus) budai iskolarektorságáról (1521–1523). In: Történelmet írunk. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 19-38. ISBN 9789632365800

Blázy, Árpád (2012) A neves humanista, Simon Griner (Grynaeus) budai iskolarektorságáról (1521–1523). In: Történelmet írunk. Károli Könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 19-38. ISBN 9789632365800

Blázy, Árpád (1993) Ötszáz éve született Grynaeus Simon (1493-1541). THEOLOGIAI SZEMLE, 46. pp. 295-304. ISSN 0133-7599

Blázy, Árpád and Batka, L’ubomír (2019) Luther kontra Augustinus. LELKIPÁSZTOR, 94 (2). pp. 60-63. ISSN 0133-2821

Blázy, Árpád and Markschies, Christoph (2015) Reformáció és pápaság. LELKIPÁSZTOR, 90 (5). pp. 176-179. ISSN 0133-2821

Bodnár, Krisztián (2022) Egyház – irodalom – tudomány. Kis János (1770–1846) = Church – Literature – Science. János Kis (1770–1846). EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (1). pp. 138-140. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Bodnár, Krisztián (2022) Orosz Andrea: Kováts József. Az életrajz és az életmű feltérképezése. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 147-149. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Bodnár-Király, Tibor (2022) Teológia és felvilágosodás – Decsy Sámuel, Benedek Sámuel és Szabó Zsigmond köszöntői egy odera-frankfurti teológiai disszertációban. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 73-99. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Bogdándi, Zsolt (2023) Egyháztörténeti adatok a kolozsmonostori konvent fejedelemségkori jegyzőkönyveiből : A jezsuiták és a kolozsmonostori egyház = Church Historical Data from the Protocols of the Convent of Cluj-Mănăștur. The Jesuits and the Church of Cluj-Mănăștur. ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 85 (1). pp. 91-102. ISSN 1453-0961 (nyomtatott); 2668-4608 (elektronikus)

Bogár, Judit (2017) Evangelisch-lutherische Gelehrsamkeit in Oberungarn im 17. und 18. Jahrhundert: Eine bildungs- und wissenschaftsgeschichtliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung Georg Buchholtz’ des Jüngeren (1688–1733). In: Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen: Augsburgisches Bekenntnis, Bildung, Sprache und Nation vom 16. Jahrhundert bis 1918. Reformationsgeschichtliche Studien und Texte (167). Aschendorff Verlag, Münster, pp. 343-374. ISBN 978 3 402 11599 2

Borbély, Zoltán (2021) A kegyúri jog és a térítő földesúri ellenreformáció lehetőségei : Felekezeti alapú konfliktusok Varannón és Ungváron a 17. században = The „Ius patronatus” and the realization of the proselytizer landlord counter-reformation : Denominational conflict in Varannó and Ungvár in the 17th century. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 22 (4). pp. 43-66. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Botos, Balázs (2019) Recenzió az Értékőrzés az ’50-es években. Gyurka – Rozgonyi György – ifjúsági közösségének a története című könyvről. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 424-430. ISSN 1786-6553

Bozzay, Réka Kornélia (2023) Cseh-Szombathy Sámuel utazása naplója és album amicorumai tükrében. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 89-103.

Bozzay, Réka Kornélia (2024) Forró Imre kenderesi segédlelkész holland kapcsolatai = Imre Forró, Assistant Minister in Kenderes and his Contacts in the Netherlands. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 177-192. ISSN 3004-2992

Budeancă, Cosmin and Jánosi, Csongor (2015) Sándor Imre (1893-1956) – Destinul unui preot romano-catolic. In: Identităţi sociale, culturale, etnice şi religioase în communism. Polirom, Iaşi, pp. 467-493. ISBN 9789734659258

Bácsatyai, Dániel (2018) Személyi összeköttetések a Curia Romana és a magyar egyház között a 13. század közepén : Pármai Albert és Báncsa István = Personal Relations between the Curia Romanaand the Hungarian Church in the mid-13th Century. Albert of Parma and István Báncsa. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (2). pp. 299-323. ISSN 0040-9634

Bán, Elizeus (2018) Szerzetesrend a vádlottak padján : Ciszterciek a szocializmusban = A Religious Order on Trial Cistercians in Socialism. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6). pp. 138-154. ISSN 1786-6553

Bánkuti, Gábor (2019) Egyháztörténet helyben. Szempontok a katolikus egyház (politikai) társadalomtörténetének értelmezéséhez a diktatúra kiépítésének és intézményesítésének időszakában (1945-1950), a Pécsi Egyházmegye példáján. In: Vakvágány : A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években 2. Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB); MTA BTK, Budapest, pp. 255-277. ISBN 9789634161783

Bárány, Zoltán (2023) Az SDG utolsó évei és feloszlat(tat)ása. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 597-606.

Bárány, Zsófia (2023) Marczali Henrik és a vatikáni kutatások = Henrik Marczali and his Vatican research. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (2). pp. 129-139. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Bél, Mátyás (2016) Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatus Iaurinensis, Comaromiensis et Strigoniensis [Kritikai kiadás]. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-023-6

Bíró, Csilla (2016) The Work entitled Seneca Christianus among the Editions of the Congregation of Our Lady at Trnava. KNIHA. pp. 1-6. ISSN 1336-5436

Bódi, Emese (2016) Klasszikus idézetek Bornemissza Péter műveiben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 78-90. ISBN 9786158045902

C

C. Tóth, Norbert (2016) Garázda Péter – Egy javadalomhalmozó egyházi mint politikai áldozat? MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 1-13. ISSN 0025-0171

C. Tóth, Norbert (2022) Kié a kinevezés joga? : Vita az esztergomi Szent Péter-oltár kegyurasága ügyében = Who Has the Right of Appointment? : The Patronage of St. Peter’s Altar at Esztergom. In: Magyarország és a római Szentszék III. : Exquisitae lucubrationes Cornelio Szovák amicabiliter dicatae. Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; BTK Moravcsik Gyula Intézet (ELKH), Budapest; Róma, pp. 111-146.

C. Tóth, Norbert (2019) Préposti méltóság: pásztorbot a „zsebben”? : Kikből lettek egyháznagyok a Zsigmond-korban? In: Szent Márton és Benedek nyomában : Tanulmányok Koszta László emlékére. Fontes et Libri (3). FIKP „Magyarország a középkori Európában”; Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged - Debrecen, pp. 113-128. ISBN 978-963-306-709-3

C. Tóth, Norbert (2016) Várdai Ferenc pályája az erdélyi püspöki szék elfoglalásáig. ERDÉLYI MÚZEUM, 78 (1). pp. 13-25. ISSN 1453-0961

C. Tóth, Norbert (2015) Účasť cirkvi na obrane Uhorska : Realizácia zákonného článku 63/1397 na príklade Bratislavskej kapituly. Kultúrne dejiny, 6 (1). pp. 6-27. ISSN 1338-2209

C. Tóth, Norbert (2012) A főpapi székek betöltésének gyakorlata Zsigmond király uralkodása alatt. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (különs). pp. 102-118. ISSN 0865-7823

C. Tóth, Norbert (2019) A kalocsa-bácsi főegyházmegye káptalanjainak középkori archontológiája. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények Kiadványai; Subsidia ad Historiam Medii Aevi Hungariae Inquirendam (15;11). Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL), Kalocsa. ISBN 978-615-5940-01-9

C. Tóth, Norbert (2017) A „mályuszi modell” érvényessége: vissza az alapokhoz? In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (17). Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 11-34. ISBN 978 615 5579 15 8

C. Tóth, Norbert (2019) A tornai főesperesség kialakulása és egyházjogi hovatartozása. Egyháztörténeti Szemle, 20 (4). pp. 11-24. ISSN 1585-7476

C. Tóth, Norbert (2021) A veszprémi egyházmegyei szentszéki bíróság a középkorban = The Episcopal Court of Justice of Veszprém Diocese During the Middle Ages. In: "Capella reginalis" : A veszprémi püspökség a középkorban. A veszprémi egyházmegye múltjából (38). Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém, pp. 69-92.

C. Tóth, Norbert (2023) A váci székeskáptalan archontológiája 1200–1543. Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam (16). MTA Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 9786156697004

C. Tóth, Norbert (2016) A váci székeskáptalan archontológiája 1378-1526. STUDIA COMITATENSIA: TANULMÁNYOK PEST MEGYE MÚZEUMAIBÓL, 2. pp. 7-33. ISSN 0133-3046

Coudenys, Wim (2024) Migration as Mission: Alojz-Alexis Strýček SJ in Belgium (1938–1945). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (4). pp. 650-675. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Csapody, Tamás (2016) A kisegyházakat betiltó rendelettől a rögtönítélő bíróság működéséig – egy konkrét eset tükrében. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 8 (3). pp. 3-38. ISSN 2060-4580

Csejoszki, Mihály (2021) Kálmán Peregrin: Mindszenty, Tomek, Barankovics : Arcvonások és fordulópontok a keleti politika világában. Budapest, Szent István Társulat, 2020, 195 o. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 22 (4). pp. 168-170. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Csepregi, Zoltán (2021) „Az én lelkiismeretem az Isten igéjében […] meg van kötve”. CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY, 27 (2). pp. 12-19. ISSN 1219-6800

Csepregi, Zoltán (2021) „Az én lelkiismeretem szabad és meg van váltva” : Luther és a szerzetesi fogadalom 1521-ben. In: Teológia és lelkiismeret : Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. Luther Kiadó; Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, pp. 107-122.

Csepregi, Zoltán (2017) Bernhard, Jan-Andrea: Konsolidierung des reformierten Bekenntnisses im Reich der Stephanskrone. ZEITSCHRIFT FÜR KIRCHENGESCHICHTE, 128 (1). pp. 116-117. ISSN 0044-2925

Csepregi, Zoltán (2016) Bund, Bundschuh, Verbundenheit. In: Armed Memory. Refo500 Academic Studies (R5AS) (27). Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, pp. 147-168. ISBN 978-3-525-55097-7

Csepregi, Zoltán (2016) Békés vármegyei evangélikus lelkészek a Türelmi Rendelet (1781) előtt. In: Archívum. Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára, Gyula, pp. 311-328. ISBN 978-963-7239-73-1

Csepregi, Zoltán (2017) Der Königsboden unter Osmanenherrschaft? Türkenmission in Siebenbürgen? Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 40. pp. 13-28. ISSN 0344-3418

Csepregi, Zoltán (2010) Der Pietismus in Ungarn und das Luthertum in der Tolnau. In: Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. Beiträge zum Neuaufbau des Königreiches nach der Türkenzeit. Buchreihe der Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa (40). Oldenbourg Verlag, München, pp. 173-194. ISBN 978-3-486-59750-9

Csepregi, Zoltán (2009) Die Confessio Pentapolitana: Fragen nach Autorschaft und Datierung. In: „Nezameniteľné je dedičstvo otcov...“. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis (10). University of Prešov, Presov, pp. 73-85. ISBN 978-80-8068-992-6

Csepregi, Zoltán (2020) Die Osmanen unterstützen die Evangelischen? : Über die Reformation unter der Türkenherrschaft von Melanchthon bis Bullinger. In: Reformation und Bücher : Zentren der Ideen – Zentren der Buchproduktion. Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens (51). Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 139-157. ISBN 978-3-447-11271-0

Csepregi, Zoltán (2019) Die Rezeption der Trienter Dekrete in der evangelisch-reformierten Bekenntnisschrift Confessio Catholica von Debreczin-Erlau 1562. In: Das Trienter Konzil und seine Rezeption im Ungarn des 16. und 17. Jahrhunderts. Reformationsgeschichtliche Studien und Texte (171). Aschendorff Verlag, Münster, pp. 47-61.

Csepregi, Zoltán (2017) Die Rezeption der deutschen Reformation in ungarländischen Städten und Herrschaften. In: Exportgut Reformation. Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Beihefte (113). Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, pp. 161-189. ISBN 9783525101544

Csepregi, Zoltán (2018) Dunántúli prédikátorok a reformáció századában. Az Evangélikus Lelkészi Adattár első kötete (1522-1610) alapján. In: Folyamatosság és változás : Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században, 2017.08.30-2017.08.31, Veszprém, Magyarország.

Csepregi, Zoltán (2020) Egyházi irodalom és reformáció a Szapolyai-uralkodók országrészében (1526–1570). In: Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaiak. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 243-260. ISBN 9789634162209

Csepregi, Zoltán (2017) Ethnische versus konfessionelle Identitätsbildung im Königreich Ungarn von der Reformation bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. In: Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen. Reformationsgeschichtliche Studien und Texte (167). Aschendorff Verlag, Münster, pp. 377-403. ISBN 978 3 402 11599 2

Csepregi, Zoltán (2022) Evangélikus lelkészek Magyarországon. MEDiT, Budapest. ISBN 9786156566027

Csepregi, Zoltán (2018) Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM). Proszopográfiai rész II. : A zsolnai zsinattól (1610) a soproni országgyűlésig (1681) II/1: Nyugat-Magyarország (a dunántúli, a bajmóci és a felső-dunamelléki egyházkerület) = Pastores evangelico-lutherani in Hungaria. Pars prosopographica II. : A synodo Solnensi (1610) usque ad comitia Semproniensia (1681) II/1. Hungaria occidentalis (districtus Transdanubianus, Bajmocensis necnon Danubianus Superior). Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT), Budapest. ISBN 978-615-00-3682-3

Csepregi, Zoltán (2020) Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM). Proszopográfiai rész II. : A zsolnai zsinattól (1610) a soproni országgyűlésig (1681) II/1: Nyugat-Magyarország (a dunántúli, a bajmóci és a felső-dunamelléki egyházkerület) = Pastores evangelico-lutherani in Hungaria. Pars prosopographica II. : A synodo Solnensi (1610) usque ad comitia Semproniensia (1681) II/1. Hungaria occidentalis (districtus Transdanubianus, Bajmocensis necnon Danubianus Superior). Reciti Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-6255-05-1

Csepregi, Zoltán (2019) Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM). Proszopográfiai rész II. : A zsolnai zsinattól (1610) a soproni országgyűlésig (1681) II/2: Észak-Magyarország (a biccsei egyházkerület) = Pastores evangelico-lutherani in Hungaria. Pars prosopographica II. : A synodo Solnensi (1610) usque ad comitia Semproniensia (1681) II/2: Hungaria septemtrionalis (districtus Bitsensis). Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM), 2 (2). Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT) Kiadó, Budapest. ISBN 978–615-00–6425–3

Csepregi, Zoltán (2014) Evangélikus lelkészek Magyarországon I/1. ELEM (I/1). Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT), Budapest. ISBN 978-963-12-3712-2

Csepregi, Zoltán (2015) Evangélikus lelkészek Magyarországon I/2. ELEM (I/2). Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT), Budapest. ISBN 978-963-12-3713-9

Csepregi, Zoltán (2016) Evangélikus lelkészek Magyarországon I/3. ELEM (I/3). Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT), Budapest. ISBN 978-963-380-086-7

Csepregi, Zoltán (2018) Félúton a felekezeti identitás megteremtése (1617) és elbúcsúztatása között (1817): : ünneplés és ünneprontás a 18. században = Unterwegs zwischen Erschaffung (1617) und Verabschiedung der konfessionellen Identitäten (1817): Feier und Spaßbremse im 18. Jahrhundert. In: A reformáció emlékezete. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 59-67. ISBN 9789633187517

Csepregi, Zoltán (2018) Heiligenkult, Ketzerakten, Sprachgebrauch: Luthers Lehre im ungarischen Königreich der Jagellonen (bis 1526). In: Reformácia v Strednej Európe – Reformáció Közép-Európában – Reformation in Mitteleuropa. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Prešov, pp. 30-52. ISBN 9788055522654

Csepregi, Zoltán (2021) Hilaria Hungarica: Az 1717-es reformációjubileum magyarországi emlékei Ernst Salomon Cyprian (1673–1745) gothai kéziratgyűjteményében = Hilaria Hungarica. Memories of the 1717 Reformation Jubilee in Hungary in the Manuscript Collection of Ernst Salomon Cyprian (1673–1745) of Gotha. In: "... Tanácsaid hűség és igazság" : Tisztelgő írások Dienes Dénes professzor úr 65. születésnapjára. Reformáció Öröksége (7/2.). Károli Gáspár Református Egyetem; KRE ETKI RÖM – KRE HTK Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest; Sárospatak, pp. 55-63.

Csepregi, Zoltán (2015) Hálózatosság Közép-Európa reformációjában 1540–1610. In: Od reformácie po založenie cirkvi - A reformációtól egyházalapításig. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, pp. 97-129. ISBN 978-80-555-1332-4

Csepregi, Zoltán (2020) „Kelj fel, Uram!” – Luther kiátkozásának lépcsőfokai (1520). KERESZTYÉN IGAZSÁG, 127 (3). pp. 5-18. ISSN 0865-2163

Csepregi, Zoltán (2020) Kishatárforgalom : Jószomszédi kapcsolatok Észak-Magyarország reformációjában. In: Teológia és határok : Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. Evagélikus Hittudományi Egyetem; Luther Kiadó, Budapest, pp. 23-39. ISBN 9786158045940

Csepregi, Zoltán (2012) Korszakok határán. In: Nagy István élete és munkássága. Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség, Sárszentlőrinc, pp. 13-17. ISBN 978-963-08-3587-9

Csepregi, Zoltán (2020) Képtisztelet, képhasználat, képtilalom és képrombolás a magyarországi reformációban. In: Egyház és vallás a koraújkori Magyarországon. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, pp. 13-23. ISBN 978055526607

Csepregi, Zoltán (2015) Luther az oktatásról. EVANGÉLIKUS NEVELÉS, 14 (2). pp. 10-17. ISSN 2063-7128

Csepregi, Zoltán (2023) Luther in Hungarian. Lutheran Quarterly, 37 (1). pp. 73-83. ISSN 2470-5616

Csepregi, Zoltán (2017) Luther és a török. LELKIPÁSZTOR, 92 (7-8). pp. 326-327. ISSN 0133-2821

Csepregi, Zoltán (2017) REFORMATION IN HUNGARY : HISTORIOGRAPHY, RESEARCH PROBLEMS, METHODOLOGY. temp tidsskrift for historie, 15. pp. 135-158. ISSN 1904-5565

Csepregi, Zoltán (2020) Reformtörekvések – falun : Egyházlátogatási jegyzőkönyvek elemzése. In: Egyházi és vallási reformtörekvések régen és ma. Kairosz Kiadó, Budapest, pp. 107-122. ISBN 9789635140480

Csepregi, Zoltán (2017) Rekrutierung und Mobilität der evangelischen Prediger in der Reformation Westungarns anhand des ersten Bandes vom ungarischen Pfarrerbuch (1522–1610). In: Ecclesia semper reformanda. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 1 (159). Landesmuseum Burgenland, Eisenstadt, pp. 137-147. ISBN 978 3 85405 221 0

Csepregi, Zoltán (2017) Szerkesztői előszó. In: Felelősség az egyházért. Luther válogatott művei (2). Luther Kiadó, Budapest, pp. 9-16. ISBN 978-963-380-109-3

Csepregi, Zoltán (2015) „Támadt ebből égszakadás”: Luther visszatekintése első küzdelmeire 1545-ből. CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY, 21 (3). pp. 5-14. ISSN 1219-6800

Csepregi, Zoltán (2019) A XVI. századi magyarországi protestantizmus a hálózatkutatás tükrében : Módszertani buktatók és esélyek. In: Keresztény megújulási mozgalmak (1500-1800). Szent István Társulat, Budapest, pp. 53-65. ISBN 9789632778259

Csepregi, Zoltán (2011) A bártfai reformáció Stöckel fellépése előtt. In: Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis (11). Vydavatel’stvo Prešovskej Univerzity, Presov, pp. 169-186. ISBN 978-80-555-0315-8

Csepregi, Zoltán (2017) A gyulai uradalom egyházi viszonyai a brandenburgi korszakban (1510-1530). In: Város, uradalom, vár. Gyula Város Önkormányzata; Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára, Gyula, pp. 53-63. ISBN 978-963-7239-74-8

Csepregi, Zoltán (2017) A magyarországi reformáció első nemzedéke : Családi háttér – tanulmányok – papszentelés. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (17). Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 135-156. ISBN 978 615 5579 15 8

Csepregi, Zoltán (2017) „A pápai foltos hitről“. IRODALMI MAGAZIN, 5 (4). pp. 60-62. ISSN 2063-8019

Csepregi, Zoltán (2017) A reformáció kezdetei II. Lajos Magyar Királyságában. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 88 (1). pp. 9-27. ISSN 0024-1512

Csepregi, Zoltán (2019) A reformáció kezdetei Magyarországon. In: Ige-Idők : A reformáció 500 éve. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 66-75. ISBN 9786155978128

Csepregi, Zoltán (2013) A reformáció nyelve. Humanizmus és Reformáció (34). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-729-9

Csepregi, Zoltán (2017) A török a protestánsokat pártolja? : A hódoltsági reformációról Melanchthontól Bullingerig. In: Viszály és együttélés. Universitas, Budapest, pp. 19-44. ISBN 978-963-9671-63-8

Csermelyi, József (2018) Hans von Weispriach és a nyugat-magyarországi reformáció. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 19 (1). pp. 5-38. ISSN 1585-7476

Csermelyi, József (2017) Hans von Weispriach és a nyugat-magyarországi reformáció. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE. ISSN 1585-7476 (Submitted)

Csermelyi, József (2017) A kaboldi uradalom és a kaboldi báróság 15–16. századi története. TURUL. ISSN 1216-7258 (Submitted)

Csiba, Balázs (2021) A sülyi Szent Anna-kápolna alapítása (1521) = Foundation of the Saint Anne Chapel in Süly (1521). EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 22 (4). pp. 145-160. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Csibi, Norbert and Forgó, András and Gőzsy, Zoltán (2021) Előszó. In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (13). META Egyesület, Pécs, pp. 7-10. ISBN 978-615-6223-03-6

Császári, Éva (2018) A 137. (138.) zsoltár szlovák-magyar, katolikus-református viszonylatban. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 43-51. ISBN 978-963-489-061-4

Csíki, Tamás (2022) Az egyháztörténet-írás „új útjai” az 1930-as években = The “New Directions” in Church History Writing in the 1930s. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 23 (3). pp. 5-19. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Csűrös, András (2024) "Légy erős és bátor…" Fekete Péter 1954-es kiállása és annak következményei = "Be strong and be brave..." The 1954 Speech of Péter Fekete and Its Consequences. HAGYOMÁNY, IDENTITÁS, TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 163-175. ISSN 3004-2992 (nyomtatott); 3057-8744 (elektronikus)

Csűrös, András (2022) Pap Béla élete (1907–1957) = The Life of Béla Pap (1907-1957). EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 75-95. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Csűrös, András (2023) A megújuló püspök. In: Ravasz100 Püspöki jelentések. Reformáció Öröksége Könyvek (9). Dunamelléki Református Egyházkerület; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Kálvin Kiadó, Budapest, pp. 53-58. ISBN 9789635585427

Czeglédi, Sándor (2023) Kísérlet Luther pedagógiai hatásának értelmezésére. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 439-452.

Cziczka, Katalin (2017) Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei. Recenzió a Reformáció, államhatalom, politika című kötetről = The Legal and Political Philosophy of Luther and Calvin. Review by Book Entitled Reformation, State Power and Politics. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 417-423. ISSN 1786-6553

D

Demeter, Gábor (2023) Püspökség a végvidéken. KLIÓ : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT (3). pp. 22-31. ISSN 1216-2965 (nyomtatott); 1588-0958 (online)

Dezső, Kinga Julianna (2023) Ifj. Révész Imre útja az egyházkormányzói székig (1889–1938). In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 517-532.

Dezső, Kinga Julianna (2017) „Lássatok hozzá, és építsétek föl Istennek, az Úrnak szentélyét”: A debreceni református egyetemi templom építésének története. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 8 (4). pp. 52-70. ISSN 2061-5132

Dezső, Kinga Julianna (2020) Újfalvi Imre pere és műveltsége. Tanulmányok és szövegközlések. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 1. pp. 150-152. ISSN 1585-7476

Dezső, Kinga Julianna (2019) A református templomépítészet és egyházművészet tendenciái és megjelenésük a Debreceni Református Egyetemi Templom építéstörténetében. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 4. pp. 49-72. ISSN 1585-7476

Dienes, Dénes (2023) Az állam és az egyház viszonya : Karl Barth 1936-ban Sárospatakon tartott előadása = The Relationship of Church and State : Karl Barth’s Lecture Held in Sárospatak in 1936. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 22-28. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Dienes, Dénes (2021) „az igaz hitre vezérlő Szent lelkit adja neked írette.” : Kísérlet a kisvárdai viszonyok árnyalására = „gives you the Holy Spirit of Him, leading to the true belief” : An attempt to nouance the process of reformation in Kisvárda. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 22 (4). pp. 81-90. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Dobos, András (2020) Catalogue items. In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen. ISBN 978-615-5964-11-4

Dobos, András (2020) „Egy szájjal és egy szívvel…” – A közösségi éneklés eredete a történeti Munkácsi Egyházmegyében. Athanasiana, 50. pp. 41-54. ISSN 1219-9915

Dobos, András (2020) Historical Specimens of the Hungarian Liturgy. In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 386-403. ISBN 978-615-5964-11-4

Dobos, András (2020) Katalógustételek. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen.

Dobos, András (2020) The Liturgical Tradition of the Historic Eparchy of Mukacheve (Munkács). In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 54-60. ISBN 978-615-5964-11-4

Dobos, András (2020) A magyar nyelvű liturgia emlékei. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 386-403.

Dobos, András (2020) A történeti Munkácsi Egyházmegye liturgikus hagyománya. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 54-62.

Dobos, Károly Dániel (2021) Gavin D'Costa: Az egyház és a zsidóság. Katolikus tanfejlődés a II. Vatikáni zsinat után (Budapest, Vigilia Kiadó, 2021). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (1). pp. 223-229. ISSN 1786-4062

Dudás, Előd (2018) A reformáció és a nyugat-magyarországi horvátok. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 129-139. ISBN 978-963-489-061-4

Dudás, Róbert Gyula (2020) Az amerikai magyar római és görög katolikus lelkipásztorok részvétele az amerikai közéletben. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 16 (1). pp. 61-74. ISSN 1786-4062

Dudás, Róbert Gyula (2021) A földre épített vaspálya : Balogh Margit: Az Apát úr – Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi évei, Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg, 2019., 608. o. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 22 (4). pp. 175-179. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Dudás, Róbert Gyula (2021) A katolikus egyházi birtokok változásai a 20. század első felében. POLYMATHEIA : MŰVELŐDÉS- ÉS NEVELÉSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 18 (1-2). pp. 128-141. ISSN 2732-2092 (nyomtatott); 2732-2521 (online)

Dóbék, Ágnes (2017) Barkóczy Ferenc szerepe Muratori műveinek és szellemiségének hazai elterjedésében. In: Egyház és társadalom. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 11-22. ISBN 978-615-5621-47-5

Dóbék, Ágnes (2017) BÁTHORY Orsolya – KÓNYA Franciska, (szerk.), Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon, (Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti Tanulmányok, 12), (MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 2016). Magyar Sion, 1 (1). pp. 147-150. ISSN 1337-2491

Dóbék, Ágnes (2016) Történeti témájú könyvek egy főpapi hagyatékban (1765). In: Szóra bírni az újkort : A III. KoraújkorÁSZ doktorandusz konferencia tanulmányai. KoraújkorÁSZ tanulmánykötetek (3). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 97-113. ISBN 978-963-284-841-9

de Leeuw van Weenen, Marco (2023) Kuyper Ábrahám a református jogtudomány létjogosultságáról. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 413-422.

E

Erdős, Kristóf (2023) „Vegyük fel gondját az otthontalanná vált testvéreinknek” : Szabó Imre esperes szerepe a budapesti kitelepítettek támogatásában. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 233-247.

F

Faa-Lendvai, Erzsébet Mária (2017) „Bericht über die Aufgehobene Tiháner Benediktiner Abbtey” = Adalékok a tihanyi bencés apátság 18. századi történetéhez. In: Mozaikok a 18-20. századi magyar és egyetemes történelemből. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 47-61. ISBN 9786155621604

Faa-Lendvai, Erzsébet Mária (2018) Számkivetésben – bencés szerzeteseink sorsa az 1786-os rendfeloszlatás után. In: „Politika, életrajz, divat, oktatás...”. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, 111.-128.. ISBN 9786155621673

Farkas, Gábor (2007) Ciszterciek Pápán 1660–1726. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 223-242. ISSN 1587-6292

Fazakas, Sándor (2017) Vétkeztünk... : Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében. Ad Marginem (4). L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-284-3

Fazakas, Zoltán József (2023) A vallásszabadság és az államnacionalizmus kapcsolata a Román Királyság 1866. évi és 1923. évi Alkotmányaiban. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 377-396.

Fazekas, Csaba (2016) Egy egyházpolitikai röpirat utóélete 1848-ban. Egyháztörténeti Szemle, 17 (3). pp. 85-90. ISSN 1585-7476

Fazekas, Csaba (2017) Interpretace druhé světové války v kalvínské (reformované) církvi na maďarském venkově = The Interpretations of World War II in the Calvinist (Reformed) Church in the Hungarian Countryside. Prameny a Studie, 61. pp. 59-69. ISSN 0862-8483

Fazekas, Csaba (2021) Szempontok az 1848-as püspöki kar politikai arculatának meghatározásához = Viewpoints for the Characterization of the Political Ideology of the Hungarian Bishops’ Conference in 1848. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (4). pp. 695-709. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Fazekas, Csaba (2022) Zakar Péter: A Csanádi Egyházmegye az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszakában.Gondolat Kiadó, Budapest, 2021. 321 old. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 140-146. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Fazekas, Csaba (2016) A második világháború interpretációja a Magyarországi Református Egyházban. Egyháztörténeti Szemle, 17 (4). pp. 93-119. ISSN 1585-7476 (In Press)

Fazekas, István and Kádár, Zsófia (2017) A győri jezsuita templom 17. századi jótevői, a támogatók körének rekonstrukciója = Die Benefaktoren der Raaber Jesuitenkirche im 17. Jahrhundert, eine Rekonstruktion des Kreises Ihrer Wohltäter. In: Jezsuita jelenlét Győrben a 17-18. században : Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez. Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, pp. 13-59.

Fazekas, István and Kádár, Zsófia (2021) A soproni Szűz Mária-szobor, a "lépcsős Madonna" a bécsi Pazmaneumban (1673–1865). SOPRONI SZEMLE : A SOPRONI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 75 (2). pp. 155-163. ISSN 0133-0748

Fejérdy, András (2017) Il 1956 come punto di svolta? La rivoluzione ungherese nella politica orientale della Santa Sede. In: La rivoluzione ungherese del 1956 e l'Italia. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, pp. 131-141. ISBN 978-88-498-5206-6

Fejérdy, András (2022) Kép egy kutatásról : Az állam-egyház-viszony mint az állami szuverenitásigény érvényesítésének terepe: a szekularizmus és a nemzetépítés kihívásai Kelet-Közép-Európában 1780–1990. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (1). pp. 203-207. ISSN 1786-4062

Fejérdy, András (2016) La Santa Sede e la definizione del nuovo testo del giuramento di fedeltà allo stato nel 1924. In: Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l'Ungheria (1920-2015). Atti e documenti (45). Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano, pp. 139-167. ISBN 978-88-2099-860-8

Fejérdy, András (2017) La lettre du cardinal Ottaviani et la réception du concile Vatican II en Hongrie. In: Renouveau conciliaire et crise doctrinale. Rome et les Églises nationales (1966-1968). Chrétiens et Sociétés. Documents et Mémoires (32). LARHRA - Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, Lyon, pp. 341-350. ISBN 979-10-91592-17-8

Fejérdy, András (2016) Ottokár Prohászka, vescovo di Székesfehérvár e la Grande Guerra. In: "Inutile strage". I cattolici e la Santa Sede nella Prima guerra mondiale. Atti e documenti (44). Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano, pp. 455-477. ISBN 978-88-2099-683-3

Fejérdy, András (2017) Tra Padri conciliari e Governo ungherese. In: Il Concilio Vaticano II e i suoi protagonisti alla luce degli archivi. Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano, pp. 207-219. ISBN 978-88-266-0005-5

Fejérdy, András (2023) A magyar és a lengyel bíborosok mint kvázi apostoli delegátusok? : Rendkívüli fakultások a II. világháború alatt és a hidegháború kezdetén. MAGYAR SION, 17 (2). pp. 179-200. ISSN 1337-2491

Fekete, Csaba (2017) Batizi és kátéja. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 261-282. ISSN 0025-0171

Fekete, Csaba (2017) Komáromi Jánosok. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 81-88. ISSN 0025-0171

Filep, Tamás Gusztáv (2017) "Az Isten megy előttünk" : Adalékok Péter Mihály püspök portréjához. PRO MINORITATE (1). pp. 43-61. ISSN 1216-9927

Filep, Tamás Gusztáv (2017) Az evangélium közös öröksége : Néhány faktum egy megírandó Péter Mihály-tanulmányhoz. GÖMÖRORSZÁG: AZ ÉSZAKI MAGYAR PEREMVIDÉK FÓRUMA, 18 (2). pp. 2-4. ISSN 1335-6410

Filep, Tamás Gusztáv (2017) "Jobb méltatlanul szenvedni, mint méltán" : Adalék a múlt századi református köztörténethez. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 19 (9). pp. 42-64. ISSN 1419-4082

Fodor, Pál (2016) Előszó. In: Via Sancti Martini. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 7-9. ISBN 9 789634 160472

Forgó, András (2019) Korszakváltás – elitváltás? A püspöki kar a török kiűzése utáni évtizedekben. In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 18. században. Kronosz Kiadó, pp. 73-92. ISBN 978-615-81278-5-1

Fraknói, Vilmos (1892) A római-porosz történeti intézet legújabb kiadványa. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 26 (5). pp. 411-415. ISSN 0039-8098

František, Šimon (2021) Katreničová Anabela: Ján Jambor z Rožňavy O strážení piatich zmyslov (Rozsnyai Jámbor János Öt érzékünk megóvásáról), Univerzita P. J. Šafárika, Košice (Kassa), 2019, 196 o. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 22 (4). pp. 171-174. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Frauhammer, Krisztina (2019) Weibliche Schutzheilige als Identifikationsmodelle = Svaté patronky jako identifikační vzory. In: Patron Saints and Saintly Patronage in early Modern Central Europe. Trivium, Prague, pp. 273-334. ISBN 9788073089481

Frenyó, Zoltán (2018) Prohászka Ottokár és a keresztény nemzeti újjászületés : Összegyűjtött írások. Kairosz Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 662 970 0

Fábián, Borbála (2023) Felnőttképzés és Szabad Lyceum egy bácskai városban a dualizmus korában : Katolikus szervezetek szerepe a Szabad Lyceumok szervezésében. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 24 (3). pp. 89-115. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Fábián, Borbála (2022) Könyv egy 18. századi barokk budai festő mesterről: Xeravich Pictor Budensis (1702-1771). Korhecz Papp Zsuzsanna: Schervitz Mátyás budai festőművész / Budimski Slikar Matija Žeravić / Painter Mathias Schervitz from Buda, Szabadkai Városi Múzeum, Szabadka, 2021. = Book on an 18th Century Baroque Painter from Buda: Mathias Xeravich Pictor Budensis (1702-1771) Zsuzsanna Korhecz Papp: Schervitz Mátyás Buda Painter / Budimski Slikar Matija Žeravić / Painter Mathias Schervitz from Buda, Municipal Museum Subotica, 2021. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 23 (3). pp. 169-172. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Fábián, Borbála (2022) Lányok és nők oktatása, szakképzése Vácott - a katolikus szakképzés lehetőségei a 20. században. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 100-123. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Földvári, Katalin (2018) Baziliták a diktatúrában. Túlélési stratégiák 1950-1989 között. Bessenyei Almanach. A Bessenyei Irodalmi Társaság Évkönyve.

Földvári, Katalin (2020) The Cult of the Miraculous Icon of Máriapócs in Vienna. In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 304-308. ISBN 978-615-5964-11-4

Földvári, Katalin (2020) Die Basilianerinnen von Máriapócs während des Kommunismus. Folia Athanasiana, 20. pp. 7-31. ISSN 1585-1370

Földvári, Katalin (2020) Die Darstellung der Weinenden Ikone und der Weihestätte in den Texten der mit Máriapócs Verbundenen Gottesdiensten. Folia Athanasiana, 22. pp. 83-110. ISSN 1585-1370

Földvári, Katalin (2019) Sorsfordító bazilita szerzetesek a kommunista diktatúrában. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (1-4). ISSN 0865-5227

Földvári, Katalin (2020) A máriapócsi kegykép 1917-ben elrabolt fogadalmi adományai. Athanasiana, 50. pp. 114-141. ISSN 1219-9915

Földvári, Katalin (2020) A pócsi kegykép kultusza Bécsben. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen.

Földvári, Sándor (1998) Bozsicskovics Bazil, az első kőrösi szerb katolikus püspök. VIGILIA, 63 (4). pp. 257-261. ISSN 0042-6024

Földvári, Sándor (2000) Szecskó Károly: Kandra Kabos 1843-1905. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 116 (4). pp. 532-533. ISSN 0025-0171

Földváry, Miklós István (2017) Egy úzus születése I. : A Chartvirgus-pontifikále és a magyarországi liturgia megalkotása a XI. században. Műhelytanulmányok (4). Argumentum; ELTE BTK Latin Tanszék, Budapest. ISBN ISBN 978-963-446-795-3

Földváry, Miklós István (2018) Survival vagy revival? In: Religio(nes). ELTE BTK Vallástudományi Központ, BUDAPEST, pp. 161-166. ISBN 9789634890621

Földváry, Miklós István (2021) A karoling liturgiareform és a gallikanizmus mítosza. In: Reformationes: Reformkísérletek a vallástörténetben. ELTE BTK, Budapest, pp. 79-128.

Földváry, Miklós István (2018) A megszentségtelenített templom. In: Purum et immundum. Vallási elképzelések a tisztaságról és tisztátalanságról. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Központ, BUDAPEST, pp. 9-28. ISBN 9789634637523

Földváry, Miklós István (2013) A római rítus változatainak kutatása II. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 20 (2). pp. 115-120. ISSN 1217-7768

Füsti-Molnár, Szilveszter (2000) „Csak a hasonló ismerheti meg a hasonlót” : Ágoston illumináció tana mint a megismerés legmagasabb formája. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 4 (1). pp. 94-115. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2011) Donatista tényezők a Magyar Református Egyház ekkléziológiai útkeresésében 1989/90 után. COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA, 7. pp. 81-97. ISSN 1787-128X

Füsti-Molnár, Szilveszter (2011) Donatista tényezők a Magyarországi Református Egyház ekkléziológiai útkeresésében 1989-90 után. In: Átjárható határok : Ünnepi kötet dr. Gaál Botond 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis : A Debreceni Református Hittudományi Egyetem kiadványsorozata (2). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 409-425. ISBN 978-963-8429667

Füsti-Molnár, Szilveszter (2008) Ecclesia sine macula et ruga : Donatist Factors among the Ecclesiological Challenges for the Reformed Church of Hungary especially after 1989/90. Sárospatak Reformed Theological Academy, Sárospatak. ISBN 978-963-88090-0-1

Füsti-Molnár, Szilveszter (2009) Folt és ránc nélküli egyház. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 13 (1). pp. 115-128. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2001) Haereses oportet esse : Az eretnekségekre szükség van. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 5 (2001). pp. 43-55. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2019) The Influence of the Changes of 1989/90 on the Reformed Church of Hungary and Its Relationship to the State. In: Church and State : Theological Reflections in the Hungarian Reformed Churches and in the Korean Protestant Churches. Studies in Hungarian and Korean Protestant Theology (1). Debrecen Reformed Theological University; Honam Theological University and Seminary, Debrecen, Gwangju, pp. 17-31. ISBN 978-615-5853-18-0 (Debrecen); 979-11-958594-2-9 [93230] (Gwangju)

G

Galambos, István (2021) Details on the ecclesiastical history of Várpalota. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 1 (2). pp. 271-288. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Galla, Ferenc (2010) Pápai kinevezések, megbízások és felhatalmazások Erdély, a Magyar Királyság és a Hódoltság területére (1550-1711) = Pontifical provisions, faculties and commissions in Transylvania, Habsburg and Ottoman Hungary (1550-1711). Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1, Collectanea Vaticana Hungariae, 2 (3). Gondolat Publishers, Budapest. ISBN 9789639206793

Garai, Dávid Péter (2021) Bálint Sándor a boldoggá avatás küszöbén. SAPIENTIANA, 14 (2). pp. 75-83. ISSN 2060-3231

Gecser, Ottó (2024) The Canonization of St. Elizabeth, the Dominican Order, and the Inception of the Papal Inquisition in the 1230s. In: Igrejas, Poderes e Territórios : Novas perspectivas sobre as relações entre o poder e as igrejas na Europa medieval (séculos XI-XV). Edicoes Afrontamento Lda, Porto, pp. 113-164. ISBN 9789723620245

Gianone, András (2016) Az Actio Catholica a veszprémi egyházmegyében Czapik Gyula püspöksége idején. In: "Nehéz időkben dönteni kell.": A veszprémi püspökség a második világháború idején. A Veszprémi egyházmegye múltjából . Veszprémi Főegyházmegye, Veszprém, pp. 69-83. ISBN 978-963-12-6132-5

Gianone, András (2016) Az Actio Catholica az egri főegyházmegyei körlevelek tükrében. In: Fejezetek az 1000 éves Egri egyházmegye történetéből. Az Egri Érseki Hittudományi Főiskolán 2015. május 7-én rendezett konferencia előadásai. Egri Főegyházmegyei Levéltár. (Submitted)

Gianone, András (2010) Az Actio Catholica története Magyarországon 1932-1948. Monográfiák, 1 . ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest. ISBN 978-963-284-156-4

Gianone, András (2014) Közi Horváth József és az Actio Catholica. In: Közi Horváth József Emlékkonferencia, születésének 110. évfordulóján, 2013. szeptember 29., Agyagosszergény.

Gianone, András and Klestenitz, Tibor (2016) Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon. MTA BTK. (Submitted)

Gianone, András and Klestenitz, Tibor (2017) Katolikus nagygyűlések Magyarországon. Monumenta Hungariae historica, Dissertationes = Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634160595

Gilányi, Magdolna (2022) Engesztelés a Szent Margitszigeten a 20. század első felében - Az Árpád-házi királylány kultusza és a domonkos apácák visszatérése = Atonement on the Island of Saint Margaret in the First Half of the 20th Century – The Worship of the Árpád Dynasty Princess and the Return of the Dominican Nuns. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 23 (3). pp. 103-124. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Glatz, Ferenc (2009) Református örökség a modern kori Magyarországon. Felekezet és társadalom, 1867-1988. HISTÓRIA, 31 (9-10). pp. 56-59. ISSN 0139-2409

Glässer, Norbert (2020) „Királyunkat kit Mózesként rendeltél…” : Királytisztelet, konfesszionalizálódás és állampatriotizmus az izraelita felekezeti sajtóban 1944 előtt = “Our King, Who You Sent Like Moses…”. Monarchia Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-80864-2-4

Glässerné Nagyillés, Anikó (2016) "Megvigasztalom őket minden szenvedésükben." : A jezsuiták válaszkísérletei a két világháború közötti társadalmi változásokra. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE (2014-), 3. pp. 293-300. ISSN 2064-8480

Gordán, Edina Enikő (2022) Dézsi Márton tanítványai 1671 és 1676 között. In: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek, 32 . Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet; Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 55-91. ISBN 9786069484791

Gresz, Ágnes and Fekete, Mária and Mrenka, Attila and Szabó, Ádám and Gábor, Olivér and Nagy, Levente and Petrovics, István and Fedeles, Tamás and Kárpáti, Gábor and Varga, Szabolcs and Sudár, Balázs and Radó, Bálint and Lanotsné Imre, Mária and Lovász, Zsolt and Dörnyei, Krisztina and Schwarczwölder, Ádám and Haraszti, György and Bodogán, László and Kamarás, István (2010) Pécs az egyháztörténet tükrében : Tanulmányok. Molnár Nyomda és Kiadó, Pécs. ISBN 978-9-638-55743-8

Grüll, Tibor (2022) Róma eszkhatológiai szerepe Tertullianusnál. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 4 (1). pp. 61-71. ISSN 2676-9166

Grüll, Tibor (2022) Ötven forrás a montanizmus történetéhez : Összeállította és a jegyzeteket készítette Grüll Tibor. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 4 (1). pp. 95-149. ISSN 2676-9166

Guitman, Barnabás (2017) Hit, hatalom,humanizmus. Bártfa reformációja és művelődése Leonhard Stöckel korában. Szent István Társulat, Budapest. ISBN 978 963 277 698 9

Gulyás, Kristóf (2021) A Moson vármegyei katolikus expanzió sajátosságai és hatásai (1659-1713) = Characteristics of the Catholic expansion in Moson County and its impacts (1659–1713). EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 22 (4). pp. 105-128. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Gyurátz, Ferenc and Köblös, József (2003) A pápai evangélikus gyülekezet eltöröltetése s újra megalapítása a múlt században. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 295-305. ISSN 1587-6292

Gyöngyössy, Orsolya (2015) Conflicts in Religious Life in Csongrád in the Early 19th Century. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 25-39.

Gyöngyössy, Orsolya (2016) Election of Cantors in Csongrád in 1907 and 1908. In: Religion, Culture, Society. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 25-52.

Gyöngyössy, Orsolya (2017) Zarándoklat a szentségimádás ügyéért. Varga Mihály plébános lourdes-i útja 1899-ben. In: Liturgikus Örökségünk XXI., 2017. szeptember 29-30., Nyíregyháza.

Györffy, György (1983) Gyulafehérvár kezdetei, neve és káptalanjának registruma. SZÁZADOK, 117 (5). pp. 1103-1134. ISSN 0039-8098

Gál, Máté (2018) A history of artificial change in the function of sacred spaces in the early 1960s : Case study of nationalization of two Eger chapels. Pro&Contra, 2 (2). pp. 25-47. ISSN 2630-8916

Gángó, Gábor (2023) Leibniz levélváltása Christobal de Rojas y Spinolával a felekezeti reunióról Magyarországon. KÜLÖNBSÉG, 23 (1). pp. 105-139. ISSN 1785-7821

Gárdonyi, Máté (2023) Reformációértelmezések a katolikus egyháztörténeti oktatásban. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 425-437.

Gőzsy, Zoltán (2021) Gloria – Credo – Ratio – Utilitas : Takács Gábor: „...sem gloria, sem credo...” Egyházmodernizáció és felvilágosodás. Egyházreformeri célkitűzések a felvilágosodás korában. META Könyvek. Pécs, 2021. 198. o. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 22 (4). pp. 161-167. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

H

H. Németh, István (2018) A rekatolizáció államigazgatási háttere a magyarországi szabad királyi városokban. In: Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (3). Történészcéh Egyesület; META-Egyesület, Pécs, pp. 241-260.

Hack, Márta (2023) Kókai-Nagy Viktor: Karizmatikus gyülekezetvezetés. Budapest: Kálvin, 2022. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 181-189. ISSN 2676-9166

Halm, Tamás (2017) Reformáció a közgazdaságtanban? John D. Mueller: A közgazdaságtan megváltása – A hiányzó elem újrafelfedezése. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 64 (10). pp. 1102-1109. ISSN 0023-4346

Hantos-Varga, Márta (2023) A politikai cselekvés viszonyítási pontjai a keresztény államelmélet és a szentszéki megnyilatkozások alapján = Benchmarks for Political Action based on Christian Theories of the State and the Declarations of the Holy See. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A HUN-REN BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 65 (4). pp. 705-736. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Hegyi, Géza (2018) Did Romanians Living on Church Estates in Medieval Transylvania Pay the Tithe? Hungarian Historical Review - New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 7 (4). pp. 694-717. ISSN 2063-8647 (nyomtatott); 2063-9961 (online)

Hegyi, Ádám (2022) Bázeli disputációk hungarus paratextusai 1586–1759. In: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Reformátud Egyháztörténeti Füzetek (32). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet; Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 146-159.

Hegyi, Ádám (2018) The Dual Foundation of the Rittberg (Végvár/Tormac) Reformed Parish in 1786 and 1794. ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS SERIES HISTORICA, 22 (2). pp. 313-329. ISSN 1453-9306

Hegyi, Ádám (2019) Mária Terézia alakja a református kegyességben a Körös-Maros Közi Szent Társaságban. In: Második Mária : Mária Terézia a régi magyarországi kegyességben. Pázmány Irodalmi Műhely : Lelkiségtörténeti tanulmányok (19). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 65-76. ISBN 978-963-508-904-8

Hegyi, Ádám (2022) Református gyülekezet alapítása Csanyban (Csanytelek) 1753-ban = The Establishment of the Reformed Congregation in Csany (Csanytelek) in 1753. In: Hagyomány - Identitás - Történelem 2021. Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 85-104.

Hegyi, Ádám (2018) Reformátusok betelepülése a Bánátba a 18. század végén = Osnivanje kalvinističkih crkvenih zajednica u Banatu krajem 18. veka. In: „Sem magasság, sem mélység nem rettent!” Tanulmánykötet a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben rendezett emlékkonferencia előadásaiból. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében (3). Kiss Lajos Néprajzi Társaság, Kishegyes, pp. 95-108. ISBN 9788680612058

Hegyi, Ádám (2021) Rektorok lelkészi szolgálatai : Református tanítók társadalmi megítélése a 18. században a Dél-Alföldön. In: Papok a 18-20. századi lokális közösségekben : Történetek találkozása. Folkloristica Historica (4). MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, Budapest, pp. 111-121.

Hegyi, Ádám (2019) Repozitórium használata az egyháztörténeti kutatásokban: a Békési Református Egyházmegye kora újkori forrásainak feldolgozása E-Prints rendszerben. In: A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek (25). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 188-201. ISBN 978-606-93498-9-2

Hegyi, Ádám (2017) A delbeljácsai református egyház megszervezésének első dokumentuma (1795). BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE (4). pp. 26-31. ISSN 1450-6831

Hegyi, Ádám Alex (2019) Die Rolle der in Basel erstellten Dissertationen ungarländischer Medizinstudenten in der Erweiterung der medizinischen Kenntnisse im Laufe des 18. Jahrhunderts im Königreich Ungarn. Gesnerus : Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences. ISSN 0016-9161 (Submitted)

Hegyi, Ádám Alex (2023) Elfelejtett szórványok : A történelmi ismeretek hiánya a református egyházigazgatásban a 18. század végén. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 75-87.

Hegyi, Ádám Alex (2020) Előtanulmány a Békési Református Egyházmegye történeti névtárához. DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 7 (1-2). pp. 5-17. ISSN 2416-223X

Hegyi, Ádám Alex (2020) The Idol Moloch in the Church. The Interconnection of Calvinist Identity and the Memory of Reformation in the South-Eastern Part of the Hungarian Kingdom in the 18th Century. In: Changes, (Dis)Continuities, Traditions and Their Invention During 500 Years of Reformation. Refo500 . Vandenhoeck & Ruprecht. (Unpublished)

Hegyi, Ádám Alex (2016) Jan-Andrea Bernhard. ZWINGLIANA, 43. pp. 428-431. ISSN 0254-4407

Hegyi, Ádám Alex (2019) A Körös-Maros Közi Szent Társaság egyházigazgatása 1731 és 1821 között. DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 6 (1). pp. 5-19. ISSN 2416-223X

Hegyi, Ádám Alex (2017) Moloch bálvány a templomban. A református öntudat és a reformáció emlékének összekapcsolódása a 18. században a Körös-Maros Közi Szent Társaságban. Egyháztörténeti Szemle. ISSN 1585-7476 (Unpublished)

Hegyi, Ádám Alex (2016) PROBLEMS ARISING FROM WITHHOLDING INFORMATION IN THE PRACTICE OF THE REFORMED CHURCH IN THE SOUTH-EASTERN PART OF THE HUNGARIAN KINGDOM AT THE TURN OF THE 18th AND THE 19th CENTURIES. ISTRAZIVANJA, 27. pp. 153-167. ISSN 0350-2112

Hegyi, Ádám Alex (2016) Református közösségek viszonya a vallási türelemhez és a felekezetek uniójához Délkelet-Magyarországon a 18–19. század fordulóján. In: Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18-19. században. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, pp. 137-151. ISBN 9786158015844

Hegyi, Ádám Alex (2020) Regionális vallási identitástudat kialakulása a Bánságban élő német és magyar reformátusok között a 18–19. század fordulóján. In: Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 213-223.

Hegyi, Ádám Alex (2017) A Rittbergi (Végvár/Tormac) Református Egyházközség kettős megalapítása 1786-ban és 1794-ben. DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 4. (2). pp. 5-18. ISSN 2416-223X

Hegyi, Ádám Alex (2016) Samuel Werenfels (1657-1740) szerepe a magyarországi felekezeti szembenállások csökkentésében a 18. században. In: A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750). SZTE Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, pp. 303-314. ISBN 978 963 306 477 1

Hegyi, Ádám Alex (2022) Szepesy Ignác pécsi püspök. DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 9. (1-2.). pp. 83-86. ISSN 2416-223X

Hegyi, Ádám Alex (2018) Szőnyi Pál (1750–1792) Szőnyi Benjámin imposztor fia. In: Szőnyi 300. Ótemplomi Református Egyházközség, Hódmezővásárhely, pp. 35-46. ISBN 9786150037493

Hegyi, Ádám Alex (2016) Vallásellenes mozgalmak terjedése a Békés-(Bánáti) Református Egyházmegyében a 18-19. század fordulóján. DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 3 (1). pp. 5-16. ISSN 2416-223X

Hegyi, Ádám Alex (2023) Widows’ and Orphans’ Funds at the End of the 18th Century : An Attempt of the Békés Reformed Diocese to Establish a Widows’ and Orphan’ Fund. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA, 68. (2.). pp. 167-178. ISSN 1582-5418

Hegyi, Ádám Alex (2017) A hétköznapi élet egyháztörténeti forrásai a Békési Református Egyházmegye gyülekezeteiben 1711-1821 között: digitális dokumentációs tár kialakítása. In: Programok és tanulmányok. Felvilágosodás - Lumieres - Enlightnement - Aufklarung (6). JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 151-159. ISBN 978-963-315-346-8

Hegyi, Ádám Alex and Cora, Zoltán (2022) The Idol Moloch in the Church. The Interconnection of Calvinist Identity and the Memory of Reformation in the South-Eastern Part of the Hungarian Kingdom in the 18th Century. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA, 67 (2). pp. 138-162. ISSN 1582-5418

Hegyi, Ádám Alex and Losonc, Ilona and Redenczki, István and Szabadi, István and Szász, Lajos (2022) Összeírások és egyházlátogatások a Békési Református Egyházmegyében 1721 és 1820 (1831) között. Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, Debrecen. ISBN 978-963-8209-32-0

Hegyi, Ádám Alex and Veres, Tünde and Szabadi, István and Tóth, Levente (2021) A Békési Református Egyházmegye első jegyzőkönyve és annak mellékletei. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár kiadványai (23). Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, Debrecen. ISBN 978-963-8209-31-3

Hende, Fanni (2022) Samarjai Máté János agendájának kötése és possessorai. ACTA PAPENSIA, 22 (1-2). pp. 131-136. ISSN 1587-6292

Holler, László (2010) A New Interpretation on the Formation-process of the Pauline Order. Some Remarks on a Charter of Paul, Bishop of Veszprém Dated 1263. In: VII. Symposium zur Geschichte des Paulinerorders, 2006. október 16. - 2006. október 18., Piliscsaba - Budapest (Hungary).

Horváth, Attila (2011) A vallásszabadság és az egyházjog története Magyarországon az államalapítástól a II. világháborúig. HÉT HÁRS, 10 (3-4). pp. 12-20.

Horváth, Gergely Krisztián (2017) Egy falusi plébános az államszocializmusban. Dr. Kőgl Lénárd (1916-2004) pályája. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Horváth, Gergely Krisztián (2016) "Megváltva" - Birtokok a veszprémi egyházmegyében az 1945. évi földosztást követően. In: "Nehéz időkben dönteni kell" A veszprémi püspökség a második világháború idején. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprém, pp. 85-104. ISBN 978-963-12-6132-5

Horváth, Gergely Krisztián (2017) Plébániai földek "reformja" a veszprémi egyházmegyében 1945-ben. In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. MTA BTK - NEB. (In Press)

Horváth, Gergely Krisztián (2017) Plébániai földek reformja a Veszprémi Egyházmegyében 1945-ben. In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Magyar vidék a 20. században (1.). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, pp. 531-574. ISBN 978-963-416-053-3

Horváth, Gergely Krisztián and Gárdonyi, Máté (2017) Megtorlástól a kollektivizálásig. A "klerikális reakció elleni harc" a veszprémi egyházmegyében 1957 és 1962 között. In: „Rendületlenül a romok között” A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között. Veszprémi Főegyházmegye, Veszpérm, pp. 133-195. ISBN 978-963-12-9250-3

Horváth, Orsolya (2023) Az egyház önértelmezése politikai határhelyzetben : Gondolatok a protestáns teológia példáján a náci Németországban = The Self-Concept of the Church in Borderline Political Situations : Reflections on the Example of Protestant Theology in Nazi Germany. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 8-21. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Hudi, József Attila (2023) Adalékok a Belsősomogyi Református Egyházmegye Tudományos Olvasó Társaságának megalapításához (1829–1830). In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 125-143.

Hudi, József Attila (2001) Fábián József esperes pályafutása. ACTA PAPENSIA, 1 (1-2). pp. 5-26. ISSN 1587-6292

Hudi, József Attila (2020) A Komáromi Református Egyházmegye árva eklézsiáinak összeírása 1774-1775-ből. ACTA PAPENSIA, 20 (1-2). pp. 129-186. ISSN 1587-6292

Hudi, József Attila (2023) Miniszter a frontvonalban: Zsindely Ferenc naplója. ACTA PAPENSIA, 23 (1-2). pp. 214-221. ISSN 1587-6292

Hudi, József Attila (2023) Pap Gábor református lelkész Balaton-felvidéki levelei (1852-1858) II. ACTA PAPENSIA, 23 (1-2). pp. 69-182. ISSN 1587-6292

Hudi, József Attila (2022) Pataky László: Csokonai nagyapja, a győri prédikátor. ACTA PAPENSIA, 22 (1-2). pp. 137-143. ISSN 1587-6292

Hunyadi, Sándor (2022) Maléth Ágnes: A Magyar Királyság és a Szentszék kapcsolata I. Károly korában = Ágnes Maléth: The Relationship Between the Kingdom of Hungary and the Holy See in the Age of Charles I. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (1). pp. 149-153. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Huszár, Mihály (2023) A marcali izraelita hitközség rabbijai 1889 és 1944 között = Rabbis of the Jewish Community of Marcali Between 1889 and 1944. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 24 (2). pp. 37-55. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

I

Ilyefalvi, Emese (2024) „Ha levelem elolvastad, add tovább” Bonczidai Dezső kézírásos gyülekezeti levelei a két világháború közötti Kidén. Emberek és kontextusok, 26 . Erdélyi-Múzeum Egyesület, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-739-255-5

Imre, Mihály (2023) Kegyesség és egyházpolitika: Szőnyi Benjámin 1790 után született két műve (Magyar Halleluja, Magyarhoz illő Szent Musika...). EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 24 (3). pp. 5-24. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

István, Anna (2018) A magyarországi szlovákok evangélikus énekeskönyve és irodalomtörténeti hagyományai. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 105-116. ISBN 978-963-489-061-4

Ivancsó, István (2022) "Kegyeskedjék a szent Rendet megalapítani olyképpen, hogy az a gör. kath. nő-ügyet magasabb nívóra emelje" : A máriapócsi Szent Bazil-rendi nővérek letelepítésének indítványa egy családi dokumentum tükrében. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (3). pp. 66-80. ISSN 2786-3905

J

Jakab, Réka (2001) Levéltárügy a Dunántúli Egyházkerületben : A veszprémi református egyházmegye levéltára a XIX. században. ACTA PAPENSIA, 1 (3-4). pp. 151-206. ISSN 1587-6292

Jakab, Réka (2006) Pápa város zsidó társadalma a XIX. század első felében = The Jewish Community of Pápa in the First Half of the 19th Century. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 6 (1-4). pp. 95-122. ISSN 1587-6292

Janka, György (2020) Catalogue items. In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen. ISBN 978-615-5964-11-4

Janka, György (2020) Egy sekrestyés az állambiztonság hálójában. Athanasiana, 51. pp. 93-105. ISSN 1219-9915

Janka, György (2020) A Hajdúdorogi egyházmegye 1914-ben. In: Az első világháború és a görögkatolikusok. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, pp. 143-150. ISBN 978-615-5073-97-7

Janka, György (2020) Katalógustételek. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen.

Janka, György (2019) A Magyar Királyság egyházi élete a 19-20. század fordulóján. In: „…a Munkácsi Egyházmegye fejedelme…” Tanulmányok és források Firczák Gyula munkácsi püspök munkásságának megismeréséhez. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, pp. 37-45.

Janka, György (2020) Rendbontás vagy palotaforradalom? Kispapi tiltakozás a nyíregyházi szemináriumban 1971-ben. Athanasiana, 49. pp. 228-247. ISSN 1219-9915

Janka, György (2019) A magyar görögkatolikusok első nagygyűlése Hajdúdorogon 1868-ban. In: Hajdúdorog, 1868–2018. Tanulmányok és források a magyar görögkatolikusok történetéhez. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, pp. 27-53.

Janka, György (2021) A magyar görögkatolikusok önszerveződése a 19. században. In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (13). META Egyesület, Pécs, pp. 399-429. ISBN 978 615 6223 03 6

Jarmalov, Rezső (2023) Otrokocsi Fóris Ferenc műve a magyar egyháztörténetről. FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 29 (2). pp. 461-480. ISSN 1217-8020

Juhász, Csaba (2019) Zágrábi arengák és narratiok a 13. század első feléből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 279-306. ISSN 0025-0171

Juhász, Csaba (2017) A csázmai társaskáptalan 1232. évi alapítólevelének arengája. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 1-12. ISSN 0025-0171

Jánosi, Csongor (2020) Egyházszolgálat határon túl : Református püspöklátogatások az Amerikai Egyesült Államokban 1963–1967 között = Church Service Beyond Borders. Visits of Reformed Bishops to the United States of America Between 1963–1967. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2019. Reformáció Öröksége (2). Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye; Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 417-463. ISBN 978-615-5961-36-6

Jánosi, Csongor (2021) Magyar nemzettudat szórványban. Jenei Tamás református lelkész bákói és magyarpalatkai szolgálata = Hungarian National Consciousness in Diaspora. The Service of the Reformed Pastor Tamás Jenei in Bacău and Pălatca. In: Hagyomány, identitás, történelem 2020. Reformáció Öröksége (6). ETKI RÖM – KRE HTK Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 253-288.

Jánosi, Csongor (2020) A kelet-közép-európai titkosszolgálatok hálójában : Paul Hansen dán evangélikus lelkész. In: Egyház, iskola, művelődés. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek (27). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 444-472. ISBN 978-606-94847-0-8

Jánosi, Gyula (2022) Új idők küszöbén: Giesswein Sándor élete és műve. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest. ISBN 978-615-5826-25-2

K

Karlinszky, Balázs (2014) Püspöki birtokjogi iratok (1527-1785) : Litteralia instrumenta jura episcopatus Vesprimiensis tangentia (1527 – 1785) (VÉL I II .1. a.3 .). A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei (7). Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprém. ISBN 978-615-5471-00-1

Karlinszky, Balázs (2015) Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében 1914–1950 között. In: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. A veszprémi egyházmegye múltjából (26). Veszprémi Főegyházmegye, Veszprém, pp. 349-374. ISBN 978-615-5471-04-9

Karlinszky, Balázs (2011) A balatonfűzfői római katolikus egyházközségek a két világháború közt. ACTA PAPENSIA, 11 (3-4). pp. 203-222. ISSN 1587-6292

Karlinszky, Balázs (2012) A középkori veszprémi székeskáptalan a történeti irodalomban. In: Corde aperto. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém, pp. 137-158. ISBN 9789637229268

Karlinszky, Balázs (2010) A veszprémi káptalan Zalamerenye-környéki birtokai a török előtt (Káptalani birtokkezelés a középkorban). In: Megyetörténet. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; A veszprémi egyházmegye múltjából (22). Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár; Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém, pp. 33-56. ISBN 9789637229206

Karlinszky, Balázs (2008) A veszprémi káptalan bevételei és gazdasági ereje a XV-XVI. század fordulóján. In: Veszprém reneszánsza. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, pp. 37-66. ISBN 978 963 9105 57 7

Karlinszky, Balázs (2008) A veszprémi káptalani gazdaság szervezete a 19. század elején. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 79 (1-2). pp. 147-170. ISSN 0024-1512

Karlinszky, Balázs (2014) A veszprémi nagyprépostok archontológiája, 1079-1543 : három prépost portréjával. TURUL, 87 (3). pp. 93-103. ISSN 1216-7258

Karlinszky, Balázs (2016) A veszprémi püspöki aula a második világháború idején. A veszprémi székeskáptalan archontológiája 1917–1949. In: "Nehéz időkben dönteni kell.". A veszprémi egyházmegye múltjából (29). Veszprémi Főegyházmegye, Veszprém, pp. 105-136. ISBN 978-963-12-6132-5

Karlinszky, Balázs (2013) A veszprémi székeskáptalan Nagyberény környéki birtokainak szervezete a középkorban. BARANYAI TÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK: A BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE, 5. pp. 11-34. ISSN 1787-9752

Katkó, Márton Áron (2019) „Falvak helyett városok” – A Hajdúdorogi Egyházmegye revíziójának kérdése és a nagyvárosok. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (4). pp. 30-72. ISSN 0865-557X

Katona, Csaba (2022) Véghely Dezső visszaemlékezései. S. a. r. Hudi József. Pápa, Dunántúli Református Egyház-kerület Tudományos Gyűjteményei, 2020. 432 o. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 164-167. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Kerekes, Ibolya Ilona (2017) Szemlélődő domonkos apácák Szegeden (1948–1950). In: A 800 éves domonkos rend Magyarországon. Magyar domonkos rendtörténet (2). Szent István Tudományos Akadémia; Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Budapest; Vasvár, pp. 169-180. ISBN 978-615-00-0614-7

Kertész, Balázs (2023) A székesfehérvári prépostok a 14. század első három évtizedében : megjegyzések az archontológiához. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 24 (3). pp. 116-127. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Kinczler, Zsuzsanna (2016) Reformáció és anyanyelvű éneklés. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 143-154. ISBN 9786158045902

Kiss, Lajos (2021) Özvegy Mágócsy Gáspárné ügye a leleszi konvent előtt = Widow of Gáspár Mágócsy’s case at the Convention of Lelesz. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 22 (4). pp. 91-104. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Kiss, Réka (2023) Tükörcserepek : Adalékok Ravasz László püspök pályaképéhez. In: Ravasz100 Püspöki jelentések. Reformáció Öröksége Könyvek (9). Dunamelléki Református Egyházkerület; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Kálvin Kiadó, Budapest, pp. 18-27. ISBN 9789635585427

Klestenitz, Tibor (2016) Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1900-1913. Monumenta Hungariae Historica : Diplomataria - Fontes Historiae Ecclesiasticae (7). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-051-9

Klestenitz, Tibor (2017) Bangha Béla jelentése a budapesti nunciusnak a Központi Sajtóvállalat helyzetéről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 67-80. ISSN 0025-0171

Klestenitz, Tibor (2019) Lénár Andor: A Váci egyházmegye Hanauer Árpád István püspöksége idején. (1919–1942) Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2017. (Serie Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis XVI.) 336 old. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 20 (1). pp. 176-178. ISSN 1585-7476

Klestenitz, Tibor (2023) Sarnyai Csaba Máté: Katolikus autonómiakoncepciók (1848-tól 1920-ig). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, 2022. 160. o. = Sarnyai, Csaba Máté: Catholic Concepts of Autonomy (from 1848 to 1920). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), Historica Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, 2022. p. 160. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 128-131. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Klestenitz, Tibor (2022) Schlachta Margit a sajtó nyilvánosságában. Válogatott írások róla és tőle 1908–1949. Szerkesztette, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket készítette Petrás Éva – Schlachta Boglárka Csilla. Barankovics István Alapítvány, Gondolat Kiadó, Budapest, 2022. 600 o. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 173-176. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Klestenitz, Tibor István (2020) Az Országos Protestáns Napok, 1939–1950. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 21 (4). pp. 32-51. ISSN 1585-7476

Klestenitz, Tibor István (2016) Az első regionális katolikus nagygyűlés Magyarországon: Sopron, 1893. In: Primus inter omnes. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások (25). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 225-242. ISBN 978 615 5035 13 5

Klestenitz, Tibor István (2018) Az oroszországi forradalmak értékelése a magyar egyházi közvéleményben. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 423-432. ISSN 0040-9634

Klestenitz, Tibor István (2016) Balogh Gábor: A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták Magyarországon. Főbb konfliktusalakzatok és modus vivendik. VIGILIA, 81 (6). pp. 477-478. ISSN 0042-6024

Klestenitz, Tibor István (2016) Die Presse als Mittel des politischen Katholizismus in Ungarn. KRITISCHE ZEITEN : ZEITSCHRIFT FŰR HUMANWISSENSCHAFTEN, 7 (1-2). pp. 71-88. ISSN 2219-3162

Klestenitz, Tibor István (2023) A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság megalakulása és a vallásos népsajtó ügye [The establishment of the Hungarian Protestant Literary Society and the issue of the religious popular press]. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 139 (3-4). pp. 474-487. ISSN 0025-0171

Klestenitz, Tibor István (2018) Modern katolicizmus? : Vallási megújulás és politikai törekvések a dualizmus korában. In: Modernizáció és nemzetállam-építés. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 263-281. ISBN 978-963-4670-31-5

Klestenitz, Tibor István (2020) Protestáns és református nagygyűlések az 1920-as években. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 21 (1). pp. 7-22. ISSN 1585-7476

Klestenitz, Tibor István (2017) Vallásosság és hitélet Magyarországon - a katolikus nagygyűlések tükrében. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében 10. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 48-63. ISBN 978-963-9938-22-9

Klestenitz, Tibor István (2016) Zum Verhältnis von Kirche und Staat in Ungarn im Spiegel der ungarischen Diözesansynoden in der Zwischenkriegszeit. Annuarium Historiae Conciliorum, 46. pp. 339-354. ISSN 0003-5157

Klestenitz, Tibor István (2016) A katolikus nagygyűlések előzményei Magyarországon. In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. METEM Könyvek (85). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 281-292. ISBN 978-963-9662-91-9

Klestenitz, Tibor István (2015) A katolikus nagygyűlések mint médiaesemények az 1920-as években. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 27 (1-2). pp. 57-76. ISSN 0865-5227

Klestenitz, Tibor István (2018) A protestáns napilap kérdése Magyarországon, 1890-1918. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 19. (4). ISSN 1585-7476

Knapp, Ilona Éva (2018) A mesztegnyői ferencesek kolduló kerülete II. József-kori feloszlatásukig (1788). In: „Tanár Úrnak tisztelettel...” Dr. Gál József emlékére: visszatekintések és tanulmányok. Marcali Múzeum Múzeum Alapítvány, Marcali, pp. 291-302.

Knapp, Ilona Éva and Tüskés, Gábor (1998) "Abgetrocknete Thränen". Elemente in der Wiener Verehrung des marianischen Gnadenbildes von Pötsch im Jahre 1698. In: BAYERISCHES JAHRBUCH FUR VOLKSKUNDE 1998. Institut für Volkskunde, München, pp. 93-104.

Knapp, Ilona Éva and Tüskés, Gábor (1996) Jezsuita szentek emblematikus életrajzai a 17 — 18. században. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 112. pp. 320-355. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2022) A római katakombákból származó legkorábbi magyarországi mártírereklyék és kultuszuk = The Earliest Relics of Martyrs From Roman Catacombs in Hungary and Their Cult. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 7-35. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Kolumbán, Vilmos József (2019) A 17-18. századi egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyvek iskolatörténeti forrásértéke. In: Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak, 1869-1949. Palatia Nyomda és Kiadó Kft. - Selye János Egyetem, Győr, pp. 50-66. (In Press)

Kolumbán, Vilmos József (2018) Abacs Márton és Zalányi László vitája és a hit artikulusai. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA, 63 (1). pp. 97-110. ISSN 1582-5418

Kolumbán, Vilmos József (2018) Az Endemann-per újabb kutatása. In: A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek, 24 . Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár. ISBN ISBN 978-606-93498-8-5

Kolumbán, Vilmos József (2018) Bodola János védekezése. Forrásközlés. Református Szemle, 111 (1). pp. 62-78. ISSN 0254-4458

Kolumbán, Vilmos József (2018) Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele. Református Szemle, 111 (2). pp. 194-202. ISSN 0254-4458

Kolumbán, Vilmos József (2018) Honterus János és Brassó reformációja. In: Protestáns Marosvásárhely. Dokumentum Egyesület - Lector Kiadó, Marosvásárhely, pp. 37-40. ISBN 978-606-94250-2-2

Kolumbán, Vilmos József (2019) Lelkészi és tanítói fizetések az erdővidéki és sepsi református egyházmegyében. In: 90 éves Egyed Ákos tiszteletére. Tortoma Kiadó - Historicus Egyesület, Kolozsvár, pp. 1-19. (In Press)

Kolumbán, Vilmos József (2018) Missziói népegyház fogalma az első világháború után, avagy az Erdélyi Református Egyház útkeresése (1918–1926). In: Egyháztörténeti tanulmányok. Evangélikus Hittudományi Egyetem - Luther Kiadó, pp. 1-26. (In Press)

Kolumbán, Vilmos József (2019) Mítosz és valóság. Huszti András értékelése a 19. században. In: A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek, 25 . Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 167-187. ISBN 978-606-93498-9-2

Kolumbán, Vilmos József (2017) Non videri, sed esse : Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. Református Szemle. pp. 666-671. ISSN 0254-4458

Kolumbán, Vilmos József (2019) Pokoly József (1866-1933). In: Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850-2000 közötti történetéhez. Tiszántúli Református Egyházkerület - Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 531-536. ISBN 978-615-5909-02-3

Kolumbán, Vilmos József (2017) Református teológia Kolozsvárott. Az első évtizedek. Teológiai Fórum. pp. 5-21. ISSN 1337-6519

Kolumbán, Vilmos József (2017) Zilahi Sebes János apológiája. Forrásközlés. Református Szemle, 110 (6). pp. 632-648. ISSN 0254-4458

Kondor, Boglárka (2022) A Csehszlovákiában zajló nemzetiségi konfliktusok hatása a pozsonyi, illetve a liptószentmiklósi szlovák evangélikus diakonissza anyaházak alapítására, működésére, partnerségére és nemzetközi kapcsolataira a 20. század első felében = The Impact of the Ethnic Conflicts in Czechoslovakia on the Foundation, Operation, Partnership and International Relations of the Slovakian Lutheran Deaconess Motherhouses in Bratislava and Liptószentmiklós in the First Half of the 20th Century. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 128-156. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Korondi, Ágnes (2016) Misztika a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalomban. Monográfiák (3). Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-85-3

Korondi, Ágnes (2021) Saint Jerome as a Model and Author for Nuns in Early Hungarian Texts. CLOTHO, 3 (2). pp. 147-164. ISSN 2670-6210 (print); 2670-6229 (online)

Korondi, Ágnes (2018) A Vita et transitus Sancti Hieronymi kelet-közép-európai és magyarországi elterjedéséről = The Dissemination of the Vita et transitus Sancti Hieronymi in Hungary and East-Central Europe. In: A könyv és olvasója. MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest, pp. 193-211. ISBN 978-963-508-886-7

Korányi, András (2010) Az engedelmesség parancsa. LELKIPÁSZTOR, 85 (5). pp. 202-206. ISSN 0133-2821

Korányi, András (2016) Az evangélikus egyház és a nemzeti, nemzetiségi kérdések a bécsi döntések után. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 107-118. ISBN 9786158045902

Korányi, András (2012) Az úton levők közössége. LELKIPÁSZTOR, 87 (1). pp. 9-11. ISSN 0133-2821

Korányi, András (2013) Egyháztörténeti távlatok az igehirdetésben. In: Homiletika ökumenikus palettán. Luther Kiadó, Budapest, pp. 37-44. ISBN 978-963-380-024-9

Korányi, András (2014) „Ha én rózsa volnék…” A történelem mint megújító tapasztalat. LELKIPÁSZTOR, 89 (3). pp. 97-100. ISSN 0133-2821

Korányi, András (2006) "Hogy életünken szenteljük neked...". LELKIPÁSZTOR, 81 (8-9). pp. 303-307. ISSN 0133-2821

Korányi, András (2000) Joachim de Fiore: Az összhang mestere, vagy lázító? LELKIPÁSZTOR, 75 (11). pp. 415-419. ISSN 0133-2821

Korányi, András (2002) A Konstanzba vezető út: Ján Hus halála és Zsigmond király magatartása. LELKIPÁSZTOR, 77 (6). pp. 210-212. ISSN 0133-2821

Korányi, András (2010) A Lutheránus Világszövetség 1984-es budapesti világgyűlésének előkészületei. LELKIPÁSZTOR, 85 (6). pp. 242-250. ISSN 0133-2821

Korányi, András (2014) A Megfeszített képmása. In: Teológia és kultúra. Luther Kiadó, Budapest, pp. 137-146. ISBN 978-963-380-037-9

Korányi, András (2005) Élet és életrajz: Árpád-házi Szent Erzsébet a 20. századi tudományos kutatás tükrében I. LELKIPÁSZTOR, 80 (1). pp. 2-5. ISSN 0133-2821

Korányi, András (2005) Élet és életrajz: Árpád-házi Szent Erzsébet a 20. századi tudományos kutatás tükrében II. LELKIPÁSZTOR, 80 (2). pp. 51-53. ISSN 0133-2821

Kovács, Balázs (2023) Külföldről származó vallásos irodalom Borbély Béla vencsellői lelkipásztor életében. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 559-572.

Kovács, Eszter (2018) Biblikus cseh nyelvű liturgikus népénekek az Eucharisztiáról és az Úrvacsoráról a 17. századi magyarországi énekeskönyvekben. In: XI. Lelkiségtörténeti Konferencia Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon. (Submitted)

Kovács, István (2022) Ribi András: A fehérvári keresztes konvent története – Preceptorium, hiteleshely, ispotály a késő középkorban (1390–1543). EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 168-172. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Kozerska, Ewa (2023) The Legal Position of the Churches in East Central Europe from 1945 to 1989. In: Lectures on East Central European Legal History (Second, Enlarged Edition). Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 343-372. ISBN 9786156474339; 9786156474346; 9786156474353

Kristó, Gyula (1985) A fekete magyarok és a pécsi püspökség alapítása. ACTA HISTORICA (SZEGED), 82. pp. 11-17. ISSN 0324-6965

Kristóf, Ilona (2023) A kegyesség késő középkori egri példái. In: Korokon, tereken túl : Tanulmánykötet Kiss László tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 77-112. ISBN 978-963-496-261-8

Kruppa, Tamás (2020) Pápai csapatok Magyarországon (1595–1597, 1601). Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1, Collectanea Vaticana Hungariae, 1 (17). MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Gondolat, Budapest, Roma. ISBN 978-963-508-932-1

Kuźma, Elżbieta and Praszałowicz, Dorota (2024) Polish Immigrant Community Building in Brussels: The Role of the Polish Catholic Mission. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (4). pp. 700-734. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Kádár, Zsófia (2021) Csodák, gyógyítás, szentelmények a jezsuita lelkipásztori gyakorlatban a 17. századi Nyugat-Magyarországon. In: Papok a 18-20. századi lokális közösségekben : Történetek találkozása. MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, Budapest, pp. 353-365.

Kádár, Zsófia (2018) Jezsuiták a 17. századi Magyar Királyságban : Az osztrák rendtartomány tagjai a magyar katolikus egyházi társadalomban. In: Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Történészcéh Egyesület; META-Egyesület, Pécs, pp. 183-238.

Kádár, Zsófia (2014) "Saeculum Marianum" : Angaben zu der Marianischen Kongregation des jesuitischen akademischen Kollegs in Wien und zu seinen ungarischen Beziehungen (1579–1678). In: Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Institut für Ungarische Geschichtsforschung; Balassi Institut – Collegium Hungaricum; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp. 205-213.

Kádár, Zsófia (2020) Soprontól Pozsonyig : A jezsuiták 17. századi országrendiségének kérdéséhez = From Sopron to Pozsony (Bratislava). To the Question of Jesuit Presence in the Hungarian Diets in the Seventeenth Century. In: Amikor Sopronra figyelt Európa : Az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés = When the Eyes of Europe were on Sopron : The Hungarian Coronation Diet of 1625. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Sopron, Budapest, pp. 473-543.

Kádár, Zsófia (2017) A pannonhalmi bencés szerzetesség újraindulása és a győri jezsuiták (1636–1639) = The Restart of Benedictine Monasticism in Pannonhalma and the Jesuits in Győr (1636–1639). COLLECTANEA SANCTI MARTINI : A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG GYŰJTEMÉNYEINEK ÉRTESÍTŐJE, 5. pp. 123-152. ISSN 2064-4205

Kádár, Zsófia (2014) A pozsonyi Szent Salvator-templom katolikus használatba vétele (1672–1673) = Beginning of the Catholic Use of the Saint Salvator Church in Bratislava (Presßburg/Pozsony) (1672-1673). In: KoraújkorÁSZ : Koraújkor-történettel foglalkozó doktoranduszok tanulmányai. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, pp. 200-229.

Kádár, Zsófia (2016) A rekatolizáció ismeretlen munkásai : Tercia probációs jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században = Die unbekannte Arbeiter der Rekatholisierung. Jesuitische Tertiarier in Westungarn im 17. Jahrhundert. In: Primus inter omnes : Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 475-493.

Kádár, Zsófia and Fazekas, István (2021) A pozsonyi jezsuiták két könyvtára mint Kecskés János, Pázmány Péter és az evangélikus lelkészek könyvgyűjteményeinek őrzőhelye. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (1). pp. 63-79. ISSN 0025-0171

Köbel, Szilvia (2023) Kováts J. István a nemzetgyűlésben. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 175-183.

Köblös, József (2021) Egy pápai református lélekösszeírás a XIX. század elejéről. ACTA PAPENSIA, 21 (3-4). pp. 443-455. ISSN 1587-6292

Köblös, József (2006) "Keservesen panaszolkodni kénszeríttetünk..." (A pápai reformátusok küzdelmei a szabad vallásgyakorlatért a XVIII. század elején) = The Struggle of the Reformed Believers in Pápa for the Free Practice of Religion at the Beginning of the 18th Century. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 6 (1-4). pp. 1-94. ISSN 1587-6292

Köblös, József (2020) Pápai református adófizetők névsorai a XVIII. századból. ACTA PAPENSIA, 20 (3-4). pp. 241-375. ISSN 1587-6292

Köblös, József (2022) A pápai református gyülekezet XVIII. századi egyházi és iskolai szolgálattevőinek díjlevelei és újabb adalékok a kollégium tanítási rendszeréhez. ACTA PAPENSIA, 22 (1-2). pp. 33-130. ISSN 1587-6292

Köblös, József (2003) A pápai reformátusok küzdelmei a szabad vallásgyakorlatért a XVIII. század elején (Harmadik, befejező közlemény). ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 241-293. ISSN 1587-6292

Köblös, József (2001) A pápai reformátusok küzdelmei a szabad vallásgyakorlatért a XVIII. század elején. ACTA PAPENSIA, 1 (1-2). pp. 63-96. ISSN 1587-6292

Köblös, József (2001) A pápai reformátusok küzdelmei a szabad vallásgyakorlatért a XVIII. század elején. ACTA PAPENSIA, 1 (3-4). pp. 215-252. ISSN 1587-6292

Köblös, József and Kránitz, Zsolt (2005) "Mindenkor az országban harmadiknak tartatott..."? : A pápai református kollégium tagolódása a XVIII. század közepéig = "It has always been considered as the third one..." : The Structure of the Pápa Reformed College Until the Middle of the 18th Century. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-2). pp. 1-204. ISSN 1587-6292

Körmendy, Kinga (2015) Cameralia documenta pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 491-494. ISSN 0025-0171

Kürti, László (2022) Egy református egyházközség kialakulása és nehézségei egy alföldi községben (Lajosmizse, 1877-1940) = The Formation and Difficulties of a Reformed Parish in a Village in the Great Hungarian Plain (Lajosmizse, 1877–1940). EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 23 (3). pp. 74-102. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

L

Lakatos, Artúr (2006) A második bécsi döntés és a kolozsvári református egyház = The Second Vienna Resolution and the Reformed Church of Kolozsvár. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 6 (1-4). pp. 156-164. ISSN 1587-6292

Lakatos, Bálint (2022) Elveszett pápai bullák nyomában : Girolamo Balbi pozsonyi prépost gurki püspöki kinevezése (1522–1523). In: Magyarország és a római Szentszék III : Exquisitae lucubrationes Cornelio Szovák amicabiliter dicatae. Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., 21 . Gondolat Publishers, Budapest, Róma, pp. 147-194. ISBN 9786156448194

Lantos, Edit (2020) Épülhettek-e római katolikus templomok Magyarországon 1945 után? : És ha nem, akkor mennyi? In: Örökség, történelem, társadalom : A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2018. évi, szentendrei konferenciájának tanulmánykötete. Rendi társadalom – polgári társadalom (32). Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 279-297.

Lauf, Judit (2018) Pseudo Ptolemaeus Centiloquiuma Vácott : Néhány jelentős kódextöredék a Váci Egyházmegyei Könyvtárban. In: Litteris vincimur : Scriptorium 1. Szent István Társulat, Budapest, pp. 187-196.

Leba, Eszter (2022) Esterházy Pál fellépése a pápai protestánsok ellen 1660-ban = Esterházy Pál’s Action Against the Protestants of Pápa, Hungary, in 1660. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 96-113. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Lippay, György and Tusor, Péter (2015) „Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak” : Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez (1635–1665) = "Ich schreibe es euer Gnaden so, wie ein gerechter Ungar an einen gerechten Ungar" : die Briefe von György Lippay, Bischof von Wesprim und Erlau Erzbischof von Gran an ungarische Aristokraten, Adeligen, 1635-1665. Collectanea Studiorum et Textuum, 1 (1). Gondolat; MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-209-6

Literáty, Zoltán (2023) Téttel bíró prédikáció : Ravasz László néhány gondolata prédikálásról, retorikáról és médiáról. In: Ravasz100 Püspöki jelentések. Reformáció Öröksége Könyvek (9). Dunamelléki Református Egyházkerület; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Kálvin Kiadó, Budapest, pp. 28-31. ISBN 9789635585427

Lovas, Borbála (2019) Bibliai történetek a 16. században. In: Átfedések : Szövegalkotás a 16–18. századi irodalomban. Pázmány Irodalmi Műhely : Lelkiségtörténeti tanulmányok (22). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport; MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest, pp. 79-103. ISBN 978-963-508-907-9

Lovas, Borbála (2019) On the margins of the Reformation. The “Local” and the “International” in György Enyedi’s Manuscript Sermons and Printed Works. In: Protestant majorities and minorities in early modern Europe. Vanderhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 231-247.

Lovas, Borbála (2021) Sixteenth-century Unitarian Interpretations of Psalm 2 in Sermons by György Enyedi (1597). JOURNAL OF UNITARIAN UNIVERSALIST HISTORY, 44 (1). pp. 114-127. ISSN 1550-0195

Lovas, Borbála (2023) A korai erdélyi szombatosság: Újlaki-Nagy Réka kötetének bemutatója Budapest, 2023. március 20. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 19 (2). 229.-232.. ISSN 1786-4062 (nyomtatott); 2939-6336 (elektronikus)

Lugosi-Szabó, Gergely (2014) Ki mutasson irányt? Jel : Spirituális és kulturális folyóirat. pp. 1-9. ISSN 0865-0616

Lugosi-Szabó, Gergely (2016) Államrendszerek és vallási közösségek viszonya. Jel : Spirituális és kulturális folyóirat. pp. 1-8. ISSN 0865-0616

Luther, Martin (2017) Felelősség az egyházért. Luther válogatott művei (2). Luther Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-380-109-3

Luther, Martin (2013) Levelek. Luther válogatott művei (7). Luther Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-380-027-0

Luther, Martin (2015) Luther válogatott művei. 6. Luther Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-12-3520-3

Lányi, Gábor János (2023) "Inkább okos voltam, mint erős" : Ravasz László lemondatásának körülményei (1948). In: Ravasz100 Püspöki jelentések. Reformáció Öröksége Könyvek (9). Dunamelléki Református Egyházkerület; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Kálvin Kiadó, Budapest, pp. 49-52. ISBN 9789635585427

Lányi, Gábor János (2020) Méltatlanul : Háttérbe szorított dunamelléki református lelkészek az 1950-es években. Reformáció Öröksége Könyvek (4). Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest. ISBN 9786155961472

Lénár, Andor (2016) A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai, Tanulmányok. Médiatudományi Könyvek, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (4). pp. 519-521. ISSN 0025-0171

Lévai, Attila (2023) Adatok a 20. századi, felvidéki református lelkészképzés történetéhez. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 467-474.

Lőrincz, Árpád (2017) A kecsői evangélikusok a 19. században egy püspöki látogatás tükrében. Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány, Rudabánya. ISBN 978-963-89609-5-5

M

Maczák, Ibolya (2017) Der Stein der Hilfe - Über die Quellenverwendung der in Burg Kékkő gehaltenen Rede des Dominikaners Pius Füsi. In: Barokk vallásos közösségek. MTA - PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 145-154.

Maczák, Ibolya (2018) Főpapi műveltség a XVII. században Illyés András prédikációinak tükrében. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (3). Történészcéh Egyesület és a META-Egyesület, Pécs, pp. 315-328. ISBN 978-615-00-3262-7

Maczák, Ibolya (2018) Illyés András jegyzetgyűjteménye. In: Scriptorium. Szent István Társulat.

Maczák, Ibolya (2017) Jezsuita rendalapító – pálos szemmel. Csúzy Zsigmond beszéde Loyolai Szent Ignácról. In: Lelkiség és irodalom - Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. MTA - PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 305-309.

Maczák, Ibolya (2021) Kelemen Didák egri kapcsolatai. In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 167-172. ISBN 978-963-496-221-2

Maczák, Ibolya (2016) Keresztély Ágost temetése: A korabeli, regensburgi kiadványok tükrében. In: Egyházi reprezentáció a régi Magyarországon. MTA - PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 273--283.

Maczák, Ibolya (2016) A Makula nélkül való tükör szövege egy 18. századi prédikációban. In: Makulátlan tükör: Tanulmányok a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport.

Maczák, Ibolya (2019) Megerősített bátorság: Padányi Biró Márton és diétai prédikációi. In: Személyek, intézmények szerepe a hívek lelkiségének alakításában a 17-18. században. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (24). MTA - PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 77-86.

Maczák, Ibolya (2018) Miskolci minoriták az Oltáriszentségről. In: Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 159-166.

Maczák, Ibolya (2022) Mátraverebély-Szentkút a szépirodalomban : Vízfakasztás, patkónyomok. In: Mátraverebély-Szentkút története az írott források tükrében. Fons Sacer, Mátraverebély-Szentkút, pp. 155-174. ISBN 978-615-01-4758-1

Maczák, Ibolya (2017) Piarista szerzők prédikációi a 18. században. In: Hitre, tudásra - a piaristák és a magyar művelődés. Piarista Rend Magyar Tartománya. ISBN 9786158051750

Maczák, Ibolya (2018) Róka János Szent István-prédikációi. In: Hármas törekvés : A váci katolikus papság és értelmiség identitáskeresése a 18-19. században. Szent István Társulat, pp. 107-133. ISBN 978-963-277-747-4

Maczák, Ibolya (2019) Stankovátsi Leopold és Pázmány-kompilációi. In: Átfedések : Szövegalkotás a 16–18. századi irodalomban. Pázmány Irodalmi Műhely : Lelkiségtörténeti tanulmányok (22). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport; MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest, pp. 145-165. ISBN 978-963-508-907-9

Maczák, Ibolya (2019) A biblikus mitizáció sajátos formái Mária Terézia halotti reprezentációjában. In: Második Mária - Mária Terézia a régi magyarországi kegyességben. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 43-53. ISBN 978-963-508-904-8

Maczák, Ibolya (2020) Ékes szók a koporsóknál: Horváth János és a prédikációszerzés új irányai. In: Spányi Antal megyés püspök születésének 70. évében, az Úr 2020. esztendejében. A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára . Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal, Székesfehérvár, pp. 12-20.

Maczák, Ibolya (2016) A méhkirálynő édes uralma: Esterházy Krisztina Jozefa felett mondott temetési beszéd a Klimo Könyvtárban. In: Tudomány és kutatás a 240 éves Klimo könyvtárban: "Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal: Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent.": A 2014. október 16-17-én rendezett jubileumi tudományos konferencia tanulmányai. Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont. ISBN 978-963-429-063-6

Marchut, Réka (2023) Csíky Balázs: Jubileumi esztendők és katolikus megújulás : Szerk.: Somorjai Ádám OSB. Budapest, 2021. 400 p. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 34 (1-4). pp. 323-327. ISSN 0865-5227

Marchut, Réka (2023) A szatmári svábok és a katolikus egyház viszonya a második bécsi döntést követően (1940-1942). REGIO : KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (1). pp. 31-58. ISSN 2415-959X

Martí, Tibor (2017) Pázmány, a jezsuita érsek: Kinevezésének története, 1615-1616. Mikropolitikai tanulmány [Pázmány, the Jesuit prelate: His appointment as Primate of Hungary, 1615-1616. A micro-political study]. By Péter Tusor. (Collectanea Vaticana Hungariae. Classis I, 13) Budapest-Rome: MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport, 2016. 459 pp.]. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 6 (1). pp. 228-232. ISSN 2063-8647

McKinley, Allan Scott (2016) Tours-i Szent Márton tiszteletének első kétszáz éve. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 119-145. ISSN 0083-6265

Mentényi, Klára (2016) A magyar evangélikus gyülekezet templomai Kőszegen a 16-17. században. MŰEMLÉKVÉDELEM, LX (3-4). pp. 159-175. ISSN 0541-2439

Mihalik, Béla Vilmos (2020) Az erdélyi katolikus újjászerveződés ügye az 1690-es évek elején. In: Hírnév és emlékezet. Bethlen Miklós és kora. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 1-11.

Mihalik, Béla Vilmos (2024) The Ever-Reviving Phoenix. : Jesuits in Hungary. Brill Academic Publishers, Leiden, Boston (MA). ISBN 9789004462793

Mihalik, Béla Vilmos (2016) A Szentszék és a magyar választófejedelemség gondolata a 17. század végén. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 58 (3). pp. 383-407. ISSN 0040-9634

Miklós, Péter (2017) A Prohászka Ottokár jubileumi sorozat. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 368-370. ISSN 0025-0171

Miláčková, Věra and Veverková, Kamila (2022) Az üldöztetés elől való menekülés teológiája. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 124-139. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Mirák, Katalin (2023) Lila kötetek, zöld naplók : Szemelvények reformátusokról és evangélikusokról Ordass Lajos püspök naplóiból (1948, 1956–1957). In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 249-268.

Molnár, Antal (2018) Autonomia ecclesiastica e identità nazionale in Croazia nel ’600. In: Incorrupta monumenta ecclesiam defendunt. Studi offerti a Mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano. Archivio segreto vaticano, Citta del Vaticano, pp. 1129-1140. ISBN 978-88-98638-08-6

Molnár, Antal (2022) Az esztergomi érsekség székhelyei a 17. században vatikáni források tükrében. In: Visszatérés a magyar Sionra : Tanulmányok az érseki szék Esztergomba történt visszatérésének 200. évfordulója alkalmából. Strigonium Antiquum (11). Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Prímási Levéltár, Esztergom, pp. 28-71.

Molnár, Antal (2022) Capitoli e canonici nel regno d’Ungheria nel Seicento. In: Libellus quasi speculum : Studi offerti a Bernard Ardura II. Pontifico Comitato di Scienze Storiche - Atti e Documenti (66). Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, pp. 723-745.

Molnár, Antal (2021) Felekezetek a végvidéken. A román reformáció egyház- és eszmetörténeti tanulságai (Nagy Levente könyvéről). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (1). pp. 86-96. ISSN 0025-0171

Molnár, Antal and Tomek, Ivan (2019) Dva neobjavljena izveštaja barskog nadbiskupa Marina Bicija o Srbiji i Albaniji. Istorijski zapisi, 92 (1-2). pp. 37-63. ISSN 0021-2652

Molnár, Dávid (2020) A Katolikus Egyház és a korai munkásmozgalom kapcsolata Egerben 1890 és 1914 között. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 161-180. ISBN 978-963-496-172-7

Molnár, Dávid (2020) Valentinus Radecius agendája. In: Eucharisztia és úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 199-204.

Molnár, Ferenc (2023) A Munkácsi Egyházmegye az 1848–49. évi magyar forradalom és szabadságharc forgatagában. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász–Ungvár. ISBN 978-617-8276-28-7

Monok, István (2017) Luthers und Melanchthons Werke in ungarländischen Bibliotheken des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen. Reformationsgeschichtliche Studien und Texte (167). Aschendorff Verlag, Münster, pp. 201-221. ISBN 978 3 402 11599 2

Monok, István (2024) Réka Tímea Újlaki-Nagy: Christians or Jews? Early Transylvanian Sabbatarianism (1580–1621). (Refo500 Academic Studies, Bd. 87.) Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen 2022. 292 S. ISBN 978-3-525-57331-0. (€ 130,–.). JOURNAL OF EAST CENTRAL EUROPEAN STUDIES / ZEITSCHRIFT FÜR OSTMITTELEUROPA-FORSCHUNG (JECES), 73 (1). pp. 176-178. ISSN 0948-8294 (print); 2701-0449 (online)

Monok, István (1986) A gyöngyösi református gyülekezet lelkipásztorai és tanítói. A Ráday Gyűjtemény Füzetei (1). Ráday Gyűjtemény, Budapest. ISBN 963-01-7650-5

Monok, István (1984) A szegedi alsóvárosi ferences rendház történetéhez, 1533-1644. SOMOGYI-KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1984. pp. 183-186. ISSN 0133-7106

Móré, Tünde (2021) Tenth Annual Reforc Conference on Early Modern Christianity. Long Reformation (ca. 1400-1800): Confessions, Cultures and Societies. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (2). pp. 182-187. ISSN 1786-4062

Mózessy, Gergely (2006) Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök fogsága. ACTA PAPENSIA, 6 (1-4). pp. 213-226. ISSN 1587-6292

Mózessy, Gergely (2007) „Érdemei elismeréséül…” Székesfehérvári adalékok az egyházi kitüntetések pártállami befolyásolásához. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 287-308. ISSN 1587-6292

N

Nagy, Erzsébet (2019) „Mégis megtartódat benne becsüld, magyarság” – Reformáció és anyanyelv: templom és erős vár. In: Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. Károli Könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 43-62. ISBN 9789634145394

Nagy, János (2019) A káptalani követek hangadói az 1751. És 1764–65. Évi országgyűlésen. In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 18. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (11). META Egyesület, Pécs, pp. 170-193. ISBN 978 615 81278 5 1

Nagy, Katalin (2022) Fraknói Vilmos kutatási kérelmei a Vatikáni Apostoli Levéltárban (1881-1885). In: Magyarország és a római Szentszék III : Exquisitae lucubrationes Cornelio Szovák amicabiliter dicatae. Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae : Ser. 1. : Collectanea Vaticana Hungariae : Classis 1, 21 . Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; BTK Moravcsik Gyula Intézet; Gondolat, Budapest, Roma, pp. 307-321. ISBN 9786156448194

Nagy, Kornél (2019) Az elképzelt "Aranykor" : Az erdélyi örménykatolikus (unitus) egyház a 18. században = Golden Age Imagined : The Armenian Catholic Uniate Church in Transylvania in the 18th Century. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (2). pp. 267-284. ISSN 0040-9634

Nagy, Kornél (2012) Az erdélyi örmények katolizációja (1685−1715). Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9627-43-7

Nagy, Kornél (2021) Bizánc és Róma uniós politikája és az örmény egyház. VILÁGTÖRTÉNET, 11(43) (4). pp. 647-649. ISSN 0083-6265

Nagy, Kornél (2021) The Church-Union of the Armenians in Transylvania (1685-1715). Refo500 Academic Studies (R5AS) (81). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. ISBN 978-3-525-50354-6

Nagy, Kornél (2023) „Egy füstbe ment terv”. Michál Minas Theodorowicz örmény unitus püspöki jelöltsége Erdélyben (1731−1742). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 65 (3). pp. 441-462. ISSN 0040-9634

Nagy, Kornél (2020) Lembergben kezdődött... : Az örménykatolikus egyház születése. Collectanea Athanasiana I.: Studia, 12 . Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-6201-03-4

Nagy, Kornél (2020) A Lengyel–Litván Unió kapcsolatai a Szafavida Birodalommal és az ecsmiadzini katholikoszátussal. VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (3). pp. 486-489. ISSN 0083-6265

Nagy, Kornél (2019) Oxendio Virziresco's Appointment as an Armenian Catholic Bishop in Transylvania (1689-1691). REVISTA ARHIVELOR / ARCHIVES REVIEW, 96 (1-2). pp. 101-121. ISSN 0034-7043

Nagy, Kornél (2006) Vardan Hunanean łwówi örmény uniált érsek levele 1686-ból a lengyelországi és erdélyi örményekről. SZÁZADOK, 140 (4). pp. 1007-1019. ISSN 0039-8098

Nagy, Kornél (2020) A lembergi Örmény (Rutén) Kollégium alapítása (1664-1681) = The Foundation of the Armenian (Ruthenian) College in Lviv (Lemberg, Lwów, Ilov) (1664−1681). ATHANASIANA (51). pp. 106-134. ISSN 1219-9915

Nagy, Kornél (2010) A lembergi örmény érsekség katolizációja (1681−1689). VILÁGTÖRTÉNET, 2010 (1-2). pp. 36-52. ISSN 0083-6265

Nagy, Károly Zsolt (2017) "Amit az evangélium ígér, azt váltsa valóra a demokrácia." : A társadalmi változások teológiai reflexiói és a belső nyilvánosság nyelvének átalakulása a Magyarországi Református Egyházban 1945 és 1948 között. In: Váltóállítás. Magyar vidék a 20. században (1). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 42-476. ISBN 978-963-416-053-3

Nagy, Károly Zsolt (2017) Nyomot hagyni : Az emlékezés református tájai. In: Mellékzörej. Károli Könyvek tanulmánykötet . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 239-250. ISBN 9789634143130

Nagy, Károly Zsolt (2017) A "bizonyság hajléka" : A református templom mint a transzcendens mutatkozásának helye. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 2017 (10). pp. 74-84. ISSN 0401-3174

Nagy, Károly Zsolt (2017) „A maga képére...” – Misszionáriusok fotográfiái mint az egyháztörténet forrásai : „In his own image” – Photographs of Missionaries as the Source of Church History. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA, 2017 (1). pp. 82-97. ISSN 1582-5418

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2017) Bednárik János (szerk.): A csodatévő tölgy őrzői. Trintárius kéziratok a 18. századi Makkosmáriáról. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 29 (3-4). pp. 173-176. ISSN 0865-5227

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2016) Istennek kincses tárháza. MAGYAR TUDOMÁNY, 2016 (8). pp. 1020-1022. ISSN 0025-0325

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2016) Sexuality and Spirituality in 19th - 20th century hungarian catholic prayer books. In: Religion, Culture, Society. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 9-24.

Nemes, Gábor (2024) Bakóc Tamás legátusi bírósága (1514-1521). In: Bakóc Tamás emlékezete : Tanulmányok halálának 500. évfordulójára. Bibliotheca Collegii Professorum Hungarorum - Classis Philosophica . MCA Collegium Professorum Hungarorum, Piliscsaba, pp. 183-223. ISBN 978-615-01-9939-9

Nemes, Gábor (2016) Bedy Vince (1866-1938) élete és munkássága. In: Primus inter omnes. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások (25). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 11-43. ISBN 978 615 5035 13 5

Nemes, Gábor (2015) Brevia Clementina. VII. Kelemen pápa magyar vonatkozású brévéi (1523–1526). Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1, Collectanea Vaticana Hungariae, 1 (12). MTA-PPKE „Lendület” Egyháztörténeti Kutatócsoport; Győri Egyházmegyei Levéltár, Budapest; Győr; Róma. ISBN 978-963-508-806-5

Nemes, Gábor (2014) Elszalasztott lehetőségek : VII. Kelemen pápa és II. Lajos országainak belpolitikája (1523–1526). Egyháztörténeti Szemle, 15 (4). pp. 3-19. ISSN 1585-7476

Nemes, Gábor (2017) Folytonosság vagy újrakezdés? : Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak alakulása Mohács előtt és után. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (17). Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 105-133. ISBN 978 615 5579 15 8

Nemes, Gábor (2017) Győr egyházmegyeiek a késő középkori Rómában. In: Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században. Collectanea Vaticana Hungariae (I/15). MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Budapest; Róma, pp. 107-136. ISBN 978 963 508 850 8

Nemes, Gábor (2020) Oluf Hansen Bang, Bakóc Tamás dán jegyzője. TURUL, 98 (3). pp. 58-62. ISSN 1216-7258

Nemes, Gábor (2018) Pietro Isvalies bíboros veszprémi püspök. In: Folyamatosság és változás. Veszprémi Főegyházmegye, Veszprém, pp. 9-46. ISBN 9786150026916

Nemes, Gábor (2016) Pápai követek a Mohács előtti Magyarországon. SZÁZADOK, 150 (2). pp. 369-385. ISSN 0039-8098

Nemes, Gábor (2016) The Relations of the Holy See and Hungary under the pontificate of Clement VII (1523-1526). In: The Jagiellonians in Europe. Memoria Hungariae (2). Magyar Tudományos Akadémia, Debrecen, pp. 171-182. ISBN 978-963-508-833-1

Nemes, Gábor (2009) Salánki Ágoston : a királynéi kancelláriától a győri püspöki székig. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 80 (1). pp. 3-29. ISSN 0024-1512

Nemes, Gábor (2011) Salánki Ágoston győri püspök. In: Összekötnek az évezredek. Pázmány történelmi műhely (3). Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; Szt. István Társulat, Budapest; Piliscsaba, pp. 41-51. ISBN 978 963 277 301 8

Nemes, Gábor (2017) Sopron-Róma: adalékok Sopron város középkori egyháztörténetéhez. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 71 (3). pp. 259-268. ISSN 0133-0748

Nemes, Gábor (2010) Zaccaria Delfino bíboros győri adminisztrátorsága és kapcsolata Sopron várossal. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 64 (4). pp. 397-416. ISSN 0133-0748

Nemes, Gábor (2021) A veszprémi egyházmegye kapcsolata a Római Kúriával a késő középkorban = The Relationship Between the Veszprém Diocese and the Roman Curia During the Late Middle Ages. In: "Capella reginalis" : A veszprémi püspökség a középkorban. A veszprémi egyházmegye múltjából (38). Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém, pp. 123-155.

Novák, Attila (2022) Párbeszéd? : Zsidó-keresztény (katolikus) közeledési kísérletek az 1960-as évek Magyarországán – az állambiztonsági dokumentumok tükrében. REGIO : KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (4). pp. 68-91. ISSN 2415-959X

Németh, István (2017) Felekezetváltás vagy együttélés. A szabad királyi városok katolikus egyházainak sorsa. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (17). Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 157-174. ISBN 978 615 5579 15 8

Németh, István (2014) Unterdrückung oder Reform? Die Rekatholisierung in den ungarischen königlichen Freistädten. In: Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století. Documenta Pragensia (33.). Archiv Hlavního Města Prahy, Praha, pp. 435-450. ISBN 978-80-86852-67-6

Németh, István (2014) A kassai rekatolizáció városi polgárságot érintő kérdései. In: Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon. Folia collecta (2). Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak, pp. 76-109. ISBN 978-963-12-1056-9

Németh S., Katalin (2018) Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények, MMXVII, vol. VIII, nr. 1. Reformáció – Különszám Szerk. Bozzay Réka, Debrecen, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 104-106. ISSN 0025-0171

O

Oláh, Róbert (2024) Értelmiségi életutak a Szatmári Református Egyházmegyében a 19. század elején = Intellectual Careers in the Reformed Church County (Diocese) of Szatmár at the Beginning of the 19th Century. HAGYOMÁNY, IDENTITÁS, TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 45-60. ISSN 3004-2992 (nyomtatott); 3057-8744 (elektronikus)

Oroszi, Borbála (2022) Egy nemzetközi vallási megújulási mozgalom intézménytörténeti és hazai közösségének társadalomtörténeti bemutatása = The Institutional History of an International Religious Revival Movement and the Social History of Its Hungarian Community. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 23 (3). pp. 52-73. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Orsós, Julianna (2023) Magyarország és a Római Szentszék III. (Exquisitae lucubrationes Cornelio Szovák amicabiliter dicatae). Szerkesztette: Tusor Péter, Kanász Viktor. Gondolat Kiadó, Budapest – Róma, 2022. 465 oldal. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (2). pp. 196-201. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

P

P. Miklós, Tamás (2021) „…a mívelődésért hőszívvel buzogtak” : A kővágóörsi evangélikus algimnázium története (1841-1873). Polymatheia, 18 (1-2). pp. 108-127. ISSN 27322092

Papp, György (2016) Kaisareai Euszebiosz Egyháztörténetének historiográfiai jelentősége. Studia Doctorum Theologiae Protestantis, 7 (1). pp. 135-165. ISSN 2069-0991

Papp, Ingrid (2018) Biblikus cseh nyelvű gyászbeszédek a 17. századi Magyarországon: A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata. Historia Litteraria (34). Universitas Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-66-9

Papp, Ingrid (2018) Lutheránus prédikátorok és a sérthetetlen szent könyv. In: A reformáció emlékezete : Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században. Loci Memoriae Hungaricae (7). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 90-99. ISBN 978-963-318-751-7

Papp, Ingrid (2017) Lutheránusok rabszíjon: az üldöztetés és a fogság irodalmi ábrázolása Piláriktól Krmannig. In: Börtön, exilium és szenvedés. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 77-86. ISBN 978-615-5478-43-7

Papp, Ingrid (2020) White Mountain as a Place of Remembrance. PHILOBIBLON (ROMANIA), 25 (2). pp. 261-267. ISSN 1224-7448 (print); 2247-8442 (online)

Papp, Ingrid (2018) A cseh menekültek nyomdájának helye a biblikus cseh nyelvű nyomtatványokat közreadó 17. századi magyarországi nyomdák között. In: Reformatio nostra - Protestáns szellemi műhelyek. MTA Miskolci Területi Bizottsága, Miskolc, pp. 44-57. ISBN 978-615-00-2151-5

Papp, Kinga (2018) A miklósvári templomfoglalás narratívái. ERDÉLYI MÚZEUM, 80 (2). pp. 66-77. ISSN 1453-0961

Paál, Vince (2020) Klestenitz Tibor: Fejezetek az egyházi sajtó történetéből. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 9 (1). pp. 188-191. ISSN 2063-6253

Petheő, Attila (2023) Birtha József közéleti szerepvállalása a Felvidéken és Magyarországon. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 197-210.

Petrasovszky, Anna (2019) From the Idea of State-Church to the Idea of Separating the State and Church. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 15 (1). pp. 15-27. ISSN 1588-6735

Petrőczi, Éva (2023) Bernard Adams : Egy brit műfordító a magyar hitvalló irodalom világában. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 331-339.

Pető, László (2023) Horváth Emőke, Sarnyai Csaba Máté és Vassányi Miklós (szerk.): Egyházi és vallási reformtörekvések régen és ma. Budapest: Kairosz Kiadó, 2020. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 19 (1). pp. 248-251. ISSN 1786-4062

Pető-Veres, Kata (2023) Benkő István és Reichert Gyula vitája a gyermekkeresztségről. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 545-558.

Posta, Anna (2022) Martonfalvi Tóth György és id. Köleséri Sámuel kapcsolatai a halálukra összeállított versgyűjtemények tükrében. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 5-34. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Pusztai, Gábor (2023) „Annyira csodálatos volt ott minden, hogy nem akartam haza menni” : Magyar gyermekek Hollandiában 1945 után. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 219-232.

R

Rada, János (2016) Egyházkritikai röp- és vitairatok Magyarországon 1867-től 1895-ig: Interpretációk, frazeológia és eszmetörténeti háttér. Egyháztörténeti Szemle, 17 (1). pp. 3-23. ISSN 1585-7476

Reinhard, Wolfgang (2017) Felekezet és felekezetszerveződés Európában : A tudományos diskurzus fejleményei = Konfession und Konfessionalisierung in Europa : der Stand der Diskussion. Collectanea studiorum et textuum. Classis, 3 (1). Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-508-862-1

Reuss, András (2024) Fél évszázadnyi vonakodás : A Leuenbergi konkordia jubileuma = Half a Century of Reluctance : Anniversary of the Leuenberg Agreement. LELKIPÁSZTOR : EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT, 99 (1). pp. 3-12. ISSN 0133-2821 (nyomtatott); 2786-2585 (elektronikus)

Rigó, Róbert (2023) Debrecenből Kosdra : Szenes László (1910–2007) lelkészi pályájának vázlata. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 295-313.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Csanaki János pesti pap. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 305-311. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1973) Csanaki János pesti pap levele. In: Tanulmányok és szövegek a Magyarországi Református Egyház XVI. századi történetéből. Studia et Acta Ecclesiastica (3). Református Egyház Zsinati Iroda Sajtóosztály, Budapest, pp. 921-928.

Ritoókné Szalay, Ágnes (1973) Debreceni Ember Pál egyháztörténetének kéziratai. (I. rész). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 89 (2). pp. 175-185. ISSN 0025-0171

Ritoókné Szalay, Ágnes (1973) Debreceni Ember Pál egyháztörténetének kéziratai. (II. bef. rész). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 89 (3-4). pp. 364-376. ISSN 0025-0171

Ritoókné Szalay, Ágnes (1988) Humanista veszprémi főpapok. In: Vetési Albert – Vetési László. Vár ucca tizenhét (1988/1). Művészetek Háza, Veszprém, pp. 7-11. ISBN 963 9105 13 9

Ritoókné Szalay, Ágnes (1992) Il ruolo mediatore dell’Ungheria nella missione protestante orientale. In: Les frontières religieuses en Europe du XVe au XVIIe siècle : actes du XXXIe Colloque international d'études humanistes. De Petrarque a Descartes (55). J. Vrin, Paris, pp. 291-299. ISBN 2711610691

Ritoókné Szalay, Ágnes (2007) Janus Pannonius és II. Pál pápa. In: „Nem sűlyed az emberiség”... : album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 237-250. ISBN 978-963-7341-82-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Magyarország közvetítő szerepe a protestantizmus keleti missziójában. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 327-343. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1979) Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 83 (2). pp. 221-222. ISSN 0021-1486

Rugási, Gyula (2023) Gabriel Bunge: Akédia. Evagriosz Pontikosz lelki tanítása az akédiáról. Fordította: Váróczi Zsuzsa. Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátság, Bencés Kiadó, 2022. pp. 171. ISBN: 978-963-31417-2-4. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 190-197. ISSN 2676-9166

Rugási, Gyula (2022) A translatio imperii eszme teológiai gyökerei (vázlat). STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 4 (1). pp. 73-92. ISSN 2676-9166

Ruzsa-Nagy, Zoltán (2017) Reformed Towns and Presbyterian Government in Hungary in the 17th and 18th Centuries. Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519 (Submitted)

Rákóczi, István (2023) Bognárné Kocsis Judit: A valdensek nyomában. Budapest: L’Harmattan, 2021, 153 old. ISBN 978-963-414-722-0. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 198-201. ISSN 2676-9166

Róna, Judit Ágnes (2012) A Schwartzer-Intézettől az Országos Onkológiai Intézet területén álló Irgalmas Jézus Kápolnáig. Budapesti Katolikus Kórházlelkészség, Budapest. (Unpublished)

S

Sarnyai, Csaba Máté (2022) Katolikus autonómiakoncepciók (1848-tól 1920-ig). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) - Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest. ISBN 978-615-5826-27-6

Sarnyai, Csaba Máté (2023) Viták az Erdélyi Római Katolikus Státus eredetéről és hatásköréről a dualizmus korában = Debates on the Origins and Powers of the Transylvanian Roman Catholic Status in the Era of the Austro-Hungarian Monarchy. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 46-68. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Sarnyai, Csaba Máté (2023) Viták az Erdélyi Római Katolikus Státus eredetéről és hatásköréről a dualizmus korában = Roman Catholic Status in the Era of the Austro-Hungarian Monarchy. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 46-68. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Scheib, Andreas (1999) Zur gegenseitigen Beeinflussung jesuitischer und säkularer (cartesischer) Philosophien. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 1 (2). pp. 59-73. ISSN 1585-079X

Schwarz, Karl (2002) Házasság a megtűrtség és a kicsikart ígéret között. LELKIPÁSZTOR, 77 (4). pp. 122-125. ISSN 0133-2821

Sipos, Gábor (2024) Lelkipásztori vizsga a 17–18. századi erdélyi református zsinatokon = Pastoral Examinations during the Reformed Synods of Transylvania in the 17th and 18th Century. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 15-22. ISSN 3004-2992

Sipos, Gábor (2023) A kolozsvári református egyházközség Rákóczi-kelyhének eladása. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 211-218.

Sipos, Katalin (2021) Közeledés Istenhez a teológiai erények útján Sziénai Szent Katalin tanításában. SAPIENTIANA, 14 (2). pp. 57-74. ISSN 2060-3231

Stančienė, Dalia Marija (1999) The Contribution of the Jesuit Order to the Propagation of the Enlightenment Ideas in Lithuania. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 1 (2). pp. 53-57. ISSN 1585-079X

Suckale-Redlefsen, Gude (2018) Szent Móric, a fekete katona kultusza a Német-római Birodalomban = The Cult of Saint Maurice, the Black Soldier in the Holy Roman Empire of the German Nation. VILÁGTÖRTÉNET, 8 (2). pp. 339-352. ISSN 0083-6265

Suslik, Ádám (2020) Egyház és államhatalom. Rendőri túlkapás vagy szigorított eljárás? In: Az első világháború és a görögkatolikusok. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, pp. 59-68.

Sz. Nagy, Gábor (2016) Emlékiratok, naplók és magánlevelezések mint az egyháztörténet-írás forrásai. Egyháztörténészek 3. Országos Találkozója. Egyháztörténeti Szemle, 17 (3). pp. 108-115. ISSN 1585-7476

Sz. Nagy, Gábor (2018) A katolikus egyház a baloldali sajtó tükrében 1945 és 1948 között. In: Médiatörténeti tanulmányok 2018. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 185-208.

Sz. Nagy, Gábor (2017) „A politika nem a mi feladatunk”. A Szív politikai állásfoglalásai a koalíciós időszakban. Egyháztörténeti Szemle, 18 (1). pp. 100-113. ISSN 1585-7476

Szabadi, István (2020) Egy püspökválasztás viszontagságai a Partiumban (1664–1665). In: Egyház, iskola, művelődés : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek (27). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 122-130. ISBN 978-606-94847-0-8

Szabó, András (2024) A lelkészi hivatás Miskolci Csulyak István (1575–1645) zempléni esperes önéletrajzában = The Pastoral Vocation in the Light of the Autobiography of István Miskolci Csulyak (1575–1645), Dean of Zemplén. HAGYOMÁNY, IDENTITÁS, TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 7-14. ISSN 3004-2992 (nyomtatott); 3057-8744 (elektronikus)

Szabó, András (2023) A református tanári hivatás Apáczai Csere János kolozsvári beköszöntő beszédében. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 57-64.

Szabó, Bence and Rigó, Róbert (2024) A hitélet visszaszorításának egzisztenciális eszközei az 1950-es évek első felében = Pastor Fate in the Net of Power. Personal Instruments of the Regression of Faith. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 151-162. ISSN 3004-2992

Szabó, Csaba (2013) Historical Aspects of the Catholic Church’s Role in the Police Forces in Hungary. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 12 (2). pp. 281-287. ISSN 2498-5392

Szabó, Előd (2024) Lelkészi élethelyzetek Komáromi Pál tatai esperes (1735–1749) vizitációs jegyzőkönyve tükrében = The life situation of pastors in the light of the visitation record by rev. Pál Komáromi, dean of Tata. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 23-31. ISSN 3004-2992

Szabó, Előd (2020) A Trianon-trauma és a Dunántúli Református Egyházkerület. ACTA PAPENSIA, 20 (3-4). pp. 213-240. ISSN 1587-6292

Szabó, Előd (2023) A két protestáns egyház viszonya a Dunántúlon a 17. század első kétharmadában. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 65-71.

Szabó, Ferenc János (2016) Religious Songs on Hungarian Gramophone Records (1900–1920). From Church Hymns to the "Church Scene". In: Contributions to the History of the Record Industry. Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie. Gesellschaft für Historische Tonträger, Wien, pp. 164-172.

Szabó, Ferenc János and Kaskötő, Marietta (2021) Eritis mihi testes. Az 1938-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hangfelvételei. Sound Recordings of the 1938 International Eucharistic Congress. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest.

Szabó, Péter (2019) Alcune osservazioni sul diritto sacramentale comparato in prospettiva storica. Eastern Theological Journal, 5 (2). pp. 149-160. ISSN 2416-2213

Szabó, Péter (2020) Approfondimenti sull’origine e sulla natura della potestà sovraepiscopale in prospettiva ecumenica. Eastern Canon Law, 6 (1). pp. 77-112. ISSN 2064-0412

Szabó, Péter (2016) Bárány Attila, Pósán László (Szerk.): Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris: Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 5 (2). pp. 392-396. ISSN 2063-8647

Szabó, Péter (2020) The Creation of the Codification Commission of Hajdúdorog (1929) in the Light of Archival Data. Eastern Canon Law, 8 (1). pp. 185-207. ISSN 2064-0412

Szabó, Péter (2019) Episcopal Conferences, Particular Councils, and the Renewal of Inter-Diocesan “Deliberative Synodality”. Studia Canonica, 53. pp. 265-296.

Szabó, Péter (2019) Exarchátus és kormányzóság, valamint az élükön álló főpásztorok Fogalmi tisztázások a hazai görögkatolikus szóhasználathoz. Athanasiana, 48. pp. 185-203. ISSN 1219-9915

Szabó, Péter (2019) Партикулярне право: простір, фунції і номопоетичні компетенції [Partikulârne pravo: prostìr, funcìï ì nomopoetičnì kompetencìï]. Metron. A Journal of Ecclesiology and Church Law, 16.

Szabó, Péter (2020) Ricezione nel CCEO 1990 della tradizione latina emersa nel Concilio Vaticano II. In: Prospettive ecclesiologiche e risvolti canonistici in Occidente e in Oriente. Urbaniana University Press, pp. 65-79.

Szabó, Péter (2018) Struttura gerarchica ed episcopato di una Chiesa orientale Il caso della Chiesa cipriota in prospettiva storica. Eastern Canon Law, 7 (1-2). pp. 65-88. ISSN 2064-0412

Szabó, Péter (2019) Synodality and Primacy Perspectives of Interaction between East and West. In: Primacy and Synodality: Deepening Insights. Proceedings of the 23rd Congress of the Society for the Law of the Eastern Churches. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, pp. 693-722.

Szabó, Péter (2019) A hajdúdorogi kodifikációs bizottság létrejötte (1929) a levéltári adatok tükrében. Athanasiana, 48. pp. 227-244. ISSN 1219-9915

Szabó, Ádám (2022) Catholic Reformation and radical heterodoxy in Central-East Europe: Antonio Possevino against Antitrinitarism. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (S). pp. 149-157. ISSN 0236-6568

Szalai, Béla (2014) A pannonhalmi gimnázium és diákotthon története. Szalai B., Budapest. ISBN 978-963-08-9031-1 , 978 963 12 3858 7

Szamborovszkyné Nagy, Ibolya (2023) Gencsy Béla egyházvezetői tevékenységének főbb irányvonalai az államszocializmus idején. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 269-294.

Szatmári, Judit (2023) Gróf Lónyay Menyhért, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka. In: Örökségünk. Tuzsér Községért Közalapítvány, Tuzsér, pp. 376-389. ISBN 9786150185903

Szatmári, Judit (2023) Ravasz László püspöki vizitációi : A Dunakanyartól a Délvidékig tartó evangelizációs út. In: Ravasz100: Püspöki jelentések. Reformáció Öröksége (9). Dunamelléki Református Egyházkerület; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadó, Budapest, pp. 42-48. ISBN 978-963-558-542-7

Szatmári, Judit (2005) Tormássy János dunamelléki református püspök beiktatása 1808-ban. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 5 (3-4). pp. 289-302. ISSN 1587-6292

Szatmári, Judit (2021) A türelmi rendelet hatása: Filiák alakulása - Materré válása. A mai szórványok 200 évvel ezelőtt ... A felsőbaranyai és a külsősomogyi tractusban. In: Hagyomány, identitás, történelem 2020. Reformáció Öröksége; Hagyomány, identitás, történelem (6). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye, Budapest, pp. 169-188.

Szigeti Molnár, Dávid (2019) A Pécsi Disputa útja nyugatról keletre. Erdélyi–baranyai unitárius érintkezések a 17. században = The West to East Passage of the Disputation of Pécs (Pécsi Disputa). Unitarian Relationships between Transylvania and Baranya in the 17th Century. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 125 (3). pp. 243-253. ISSN 1222-8370

Szilágyi, Csaba (2017) Szent Márton életrajzírója Priscillianus ügyéről. In: Pannóniától Galliáig: Szent Márton és kultusza. Hereditas Graeco-Latinitatis (VI). Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológiai Tanszék, Debrecen, pp. 40-54. ISBN 978-963-473-969-2

Szirtes, Zsófia (2018) A románok vallási uniója Rabutin főparancsnok szemével. Nagyszegi, Sztojka és a protestáns elit 1701-ben. In: Catholice reformare : A katolikus egyház a fejedelemség korában. Szent István Társulat; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, Budapest - Kolozsvár, pp. 313-351. ISBN 9789632777436

Szoliva, Gábriel (2016) „…secundum modum Ecclesiae Zagrabiensis” : Egy középkori pszaltérium metamorfózisa. In: MONOKgraphia. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 673-679. ISBN 978-963-09-8702-8

Szovák, Kornél (2017) Királytalálkozók Esztergomban. In: Metropolis Hungariae. Strigonium Antiquum (8). Prímási Levéltár, Esztergom, pp. 40-53. ISBN 978 615 80691 0 6

Szovák, Kornél (2017) A domonkos írásbeliség első korszaka. In: Az első 300 év Magyarországon és Európában. Alba Civitas Történeti Alapítvány, Székesfehérvár, pp. 33-43. ISBN 978-963-88117-7-6

Szovák, Kornél (2016) A kun misszió helye és szerepe a magyarországi domonkosok korai történeti hagyományában. In: A szent domonkos rend és a kunok. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (22). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 115-126. ISBN 978-963-306-465-8

Szulovszky, János (2023) Református fiatalok Istenélményei a 20. század közepén. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 341-361.

Számadó, Emese and Turi, Zsolt and Fritz Beke, Éva and Galo, Vilmos and Körtvélyesi, Piroska and Mészáros, Sándor and Bathó, Béla (2017) "Soli Deo Gloria" A protestáns egyházak története Komáromban, a Duna két partján. Komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, 26 . Komáromi Klapka György Múzeum, Komárom. ISBN 978-615-5588-08-2

Száraz, Orsolya (2016) Sírás a 17. századi itáliai jezsuita népmissziókban. Egyháztörténeti Szemle, 17 (4). pp. 37-55. ISSN 1585-7476

Száraz, Orsolya and Fazakas, Gergely Tamás and Imre, Mihály (2018) A reformáció emlékezete. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978-963-318-751-7

Szász, Lajos (2023) Gyülekezeti elv és központosítás : Ravasz László püspöki szolgálata a református belmissziós és ébredési mozgalmak megújításában. In: Ravasz100: Püspöki jelentések. Reformáció Öröksége (9). Dunamelléki Református Egyházkerület; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadó, Budapest, pp. 32-41. ISBN 978-963-558-542-7

Szász, Lajos (2023) Konzervatív kálvinizmus a 20. század első harmadában : Bernát István pályája. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 185-196.

Szőcs, Tibor (2020) Egy prépostállítás buktatói : A Drugetek és a Sztriteiek konfliktusa a leleszi konvent körül. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 35 (2). pp. 142-154. ISSN 0237-7934 (nyomtatott); 1587-1258 (online)

Szűcs, Kata Ágnes (2016) Adalékok Árpád-házi és Portugáliai Szent Erzsébet kora újkori ikonográfiájához: Johannes Molanus. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (4). pp. 385-403. ISSN 0025-0171

Sághy, Marianne and Baán, Izsák (2018) Thébától a Bakonyig : Szent Móric és vértanútársainak tisztelete Európában (4-21. század) = From Thebes to the Bakony : The Cult of Saint Maurice and his Companions in Europe (4th–21th century). VILÁGTÖRTÉNET, 8 (2). pp. 175-195. ISSN 0083-6265

Sági, György (2023) Grősz József, egy 20. századi főpap ábrázolási módjai = Portraits of a 20th-century prelate, József Grősz. Egyháztörténeti Szemle, 24 (1). pp. 72-87. ISSN 1585-7476

Sárai-Szabó, Katalin (2022) Konzervatív nőmozgalmak a 19. század végén és a 20. század elején a nőtörténeti és egyháztörténeti kutatások tükrében. In: Az egyháztörténet-írás története Magyarországon. Miskolci Egyetem BTK, Miskolc, pp. 260-272. ISBN 9789633582671; 9789633582688

Sárai-Szabó, Katalin (2023) Riválisokból szövetségesek és barátok : Szász Károly és Szilády Áron kapcsolata. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 145-160.

Sárai-Szabó, Katalin (2021) Szász Károly pályaválasztása. Egy 19. századi polgár és püspök neveltetése és szocializációja. In: Hagyomány, identitás, történelem 2020. Reformáció Öröksége; Hagyomány, identitás, történelem (6). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye, Budapest, pp. 129-153.

Sárándi, Tamás (2019) Adalékok a hajdúdorogi püspökség 1940 utáni északerdélyi jogkiterjesztéséről folytatott közvetlen tárgyalások történetéhez. In: Hajdúdorog, 1868–2018. Tanulmányok és források a magyar görögkatolikusok történetéhez. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, pp. 109-125.

Sárándi, Tamás (2016) Szempontok a hajdúdorogi püspökség egyházközségeinek kiválasztásánál. Athanasiana, 43. pp. 102-127. ISSN 1219-9915

Sárándi, Tamás (2019) A nyelvkérdés és asszimiláció kapcsolata a Marosi Görögkatolikus Esperességben a dualizmus időszakában. Athanasiana. pp. 83-125. ISSN 1219-9915

T

Tamás, Iringó (2019) Éneklőszék-takarók a 17–18. századból. In: A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 96-118. ISBN 9786069349892

Tasi, Réka (2022) Maczák Ibolya: Kölcsönzés és kompozíció Szövegalkotás 17–18. századi szerzők prédikációiban. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 157-163. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Tasnádi, István (2023) Zágoni Aranka György püspöki tevékenysége. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 489-502.

Tengely, Adrienn (2023) Az anyanyelvű rituale kérdése 1848-ban. In: Fordítás a lelkiségi irodalomban : XIV. Lelkiségtörténeti Konferencia. ELKH-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 1-17. (In Press)

Tengely, Adrienn (2022) Böjt és böjtszegés a reformkorban. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 35-72. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Tengely, Adrienn (2022) "A mit az ember nem ért, arra nem szokott figyelmezni, s ha látja is, nem tudja önhasznára fordítani" : Magyar nyelvű liturgiamagyarázó könyvek a reformkorban. In: Ecclesiae et historiae servus infantigabilis : Tanulmányok Somorjai Ádám 70. születésnapjára. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM); Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 113-125. ISBN 978-615-5826-30-6

Terdik, Szilveszter (2020) A 19–20. század művészeti tendenciái és a görögkatolikusok. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 350-366.

Terdik, Szilveszter (2018) Adatok a Nagybánya környékén álló XVIII. századi görögkatolikus kőtemplomok történetéhez. Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. pp. 581-625.

Terdik, Szilveszter (2020) The Altar of Abaújszolnok. In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 216-221. ISBN 978-615-5964-11-4

Terdik, Szilveszter (2020) Art Trends in the 19th and 20th Century and Greek Catholics. In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 350-371. ISBN 978-615-5964-11-4

Terdik, Szilveszter (2019) Az Istenszülő ikonja. VIGILIA (8). pp. 619-622. ISSN 0042-6024

Terdik, Szilveszter (2020) Az abaújszolnoki oltár. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 216-221.

Terdik, Szilveszter (2020) The Eparchy of Mukacheve (Munkács) and the Arts in the 18th Century. In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 174-189. ISBN 978-615-5964-11-4

Terdik, Szilveszter (2020) The Iconostasis of Velyki Kom’yaty (Magyarkomját). In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2021. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 244-255. ISBN 978-615-5964-11-4

Terdik, Szilveszter (2020) Katalógustételek. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen.

Terdik, Szilveszter (2020) Katalógustételek. In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen. ISBN 978-615-5964-11-4

Terdik, Szilveszter (2020) A Munkácsi Egyházmegye festészete a XIX. században. Collectanea Athanasiana VI. Ars Sacra Byzantino-Carpathiensis (2). Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-6201-02-7

Terdik, Szilveszter (2020) A Munkácsi Egyházmegye és a művészetek a 18. században. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 174-189.

Terdik, Szilveszter (2020) Máriapócs – Our National Shrine. In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 294-303. ISBN 978-615-5964-11-4

Terdik, Szilveszter (2020) Nemzeti szentélyünk: Máriapócs. In: Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 294-303.

Terdik, Szilveszter (2020) The Wooden Church of Mándok. In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 124-127. ISBN 978-615-5964-11-4

Terdik, Szilveszter (2015) Újabb adatok Görömböly egykori görögkatolikus templomáról. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 54. pp. 353-367. ISSN 0544-4225

Terdik, Szilveszter (2020) A magyarkomjáti ikonosztázion. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 244-254.

Terdik, Szilveszter (2020) A mándoki fatemplom. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 124-127.

Tonhaizer, Tibor (2024) A szabadegyházi eszmeiség megjelenése Szalay József református lelkipásztor gondolkodásában és szolgálatában = Free Church Ideology in the Thinking and Ministry of the Reformed Pastor József Szalay. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 61-72. ISSN 3004-2992

Tornay, Krisztina (2023) "Valóságos Kláraszüzek" nyomában a 16. századi Kolozsvárott, avagy létezett-e a kolozsvári klarissza monostor? SAPIENTIANA : A SAPIENTIA HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA FOLYÓIRATA, 16 (1). pp. 56-75. ISSN 2060-3231 (nyomtatott); 2732-0103 (elektronikus)

Troeltsch, Ernst (2017) A protestantizmus jelentősége a modern világ kialakulásában : a protestáns paradigma. Vallástudományi Könyvtár, 15 . Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-87696-9-5

Turbucz, Dávid (2017) Hatos Pál: Szabadkőművesből református püspök. Ravasz László élete. SZÁZADOK, 151 (3). pp. 698-701. ISSN 0039-8098

Turgonyi, Zoltán (2020) Fra integralismo e "proto-aggiornamento" : Il rapporto tra la Chiesa e il mondo moderno nella stampa cattolica ungherese dell’epoca di Rákosi e nei documenti vaticani contemporanei. In: Italia e Ungheria tra pace e guerra fredda (1945-1955). Incroci fra Italia e Ungheria: Storia, Letteratura, Cultura, Idee (3). Centro Ricerche di Scienze Umanistiche, Budapest, pp. 1-14. ISBN 978-963-416-216-2

Turán, Tamás (2019) "As the Christians Go, so Go the Jews" - Hungarian Judaism in Its Denominational Matrix in the Mid-Nineteenth Century. In: Jahrbuch des Dubnow-Instituts = Dubnow Institute Yearbook XVI. Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, pp. 61-93. ISBN 9783525370711 (print); 9783647370712 (E-book)

Tusor, Péter (2016) The Baroque Papacy (1600–1700). Sette Citta, Viterbo. ISBN 978-88-7853-715-6

Tusor, Péter (2017) Kánoni kivizsgálás Pázmány Péterről : családja, katolizálása, misszionálása : a Pázmány-Tholdy archívum irataival = Péter Pázmány's process of enquiry : his family, catholicisation, missions : with the papers of the Pázmány-Tholdy archives. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 2 (6). MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 978-963-508-849-2

Tusor, Péter (2021) „Pour les intérêts d’ un si grand Roi?” : Lippay György esztergomi érsek és a „Wesselényi összeesküvés" = „Pour les intérêts d’ un si grand Roi?” : Archbishop György Lippay and the „Wesselényi Conspiracy”. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 22 (4). pp. 7-42. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Tusor, Péter (2016) Pázmány, a jezsuita érsek : kinevezésének története, 1615-1616 : mikropolitikai tanulmány = Pázmány, the Jesuit prelate : his appointment as primate of Hungary, 1615-1616 : a micropolitical study. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (13). Gondolat; MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 978-963-308-254-6

Tusor, Péter and Nemes, Gábor (2011) Consistorialia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae 1426–1605 = Documents of papal consistories about the Lands of the Holy Crown Hungary, 1426-1605. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (7). MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 978-963-308-028-3

Tóth, Ferenc (2018) Kornél Nagy, Az erdélyi örmények katolizációja 1685-1715 (La conversion des Arméniens transylvains au catholicisme, 1685-1715), Budapest, MTA BTK, 2012. 250 p. DIX-HUITIEME SIECLE, 50 (-). pp. 725-726. ISSN 0070-6760

Tóth, Ferenc (2023) Kornél Nagy, Lembergben kezdődött… Az örménykatolikus egyház születése [Cela commença à Lemberg… La naissance de l’Église catholique arménienne], Nyíregyháza, « Collectanea Athanasiana I ; Studia, vol. 12 », 2020, 195 p., 17 × 24 cm. XVIIE SIECLE / DIX-SEPTIEME SIECLE, 298 (1). pp. 181-183. ISSN 0012-4273

Tóth, Gergely (2019) Ex-jezsuiták : Önkép, önreprezentáció és a rend 1773. évi megszüntetésének emléke Palma Károly Ferenc, Pray György és Katona István történeti munkáiban. In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 18. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (11). META Egyesület, Pécs, pp. 411-425. ISBN 978-615-81278-5-1

Tóth, Gergely (2018) Historia querelarum. Sérelmekből összeálló egyháztörténet Okolicsányi Pál Historia diplomatica című munkájában. In: A reformáció emlékezete: Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században, főszerk. Száraz Orsolya, szerk. Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály. Loci Memoriae Hungaricae (7). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 217-227. ISBN 978-963-318-751-7

Tóth, Gergely (2016) A Pannonhalmi Főapátság a 16–18. századi történeti irodalomban: Zsámboky Jánostól Bél Mátyásig. In: Via Sancti Martini. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 229-240. ISBN 978-963-416-047-2

Tóth, Gergely (2023) Vizsgálat ifj. Burius János és Bél Mátyás ellen a pietista tanok ügyében (1711) (A vizsgálatról szóló memorandum eredeti szövege és fordítása). LYMBUS : MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 215-259. ISSN 0865-0632

Tóth, János Aldemár (2024) Ilyeneknek láttam bencés rendtársaimat : A szlovákiai magyar bencések 1977. Jeles bencés tanáraink (3). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest. ISBN 978-615-5826-41-2

Tóth, Krisztina (2019) Az Apostoli Szentszék átfogó felmérése a magyarországi egyházi javakról (1925–1927). AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 34 (1). pp. 97-120. ISSN 0237-7934 (print); 1587-1258 (online)

Tóth, Krisztina (2020) Az Apostoli Szentszéknek és magyarországi diplomáciai képviselőjének elképzelése a pécsi püspöki szék betöltéséről 1922–1923-ban. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 21 (2). pp. 72-93. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Tóth, Krisztina (2016) Esztergom megye egyházai a 14. században. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 28 (1-4). ISSN 0865-5227 (In Press)

Tóth, Krisztina (2020) „Haza hadsereg nélkül, hadsereg erkölcs nélkül összeomlik.” Zadravecz István OFM memoranduma. In: Rott Nándor és kora : A katolikus egyház 1918–1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között. A veszprémi egyházmegye múltjából (36). Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém, pp. 195-216. ISBN 978-615-81349-3-4

Tóth, Krisztina (2022) Nagypréposti kinevezés a kalocsai székesfőkáptalan élére 1923–1924-ben = Appointment as Grand Provost of the Central Cathedral Chapter of Kalocsa in 1923–1924. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 23 (3). pp. 20-51. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Tóth, Krisztina (2020) A pécsi püspöki szék 1926-os betöltése = The Filling of the Episcopal See of Pécs in 1926. SZÁZADOK : A MAGYAR TÜRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA, 154 (4). pp. 855-880. ISSN 0039-8098

Tóth, Krisztina (2015) A szombathelyi egyházmegye története Grősz József egyházkormányzása idején : 1936-1944 = The history of the diocese of Szombathely under the church governance of József Grősz : 1936-1944. Collectanea studiorum et textuum. Classis, 1 (2). Gondolat; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-248-5

Tóth, Krisztina (2020) A veszprémi püspökség gazdálkodása a két világháború között = The Management of the Episcopal Benefice of Veszprém Between the Two World Wars. In: Rott Nándor és kora : A katolikus egyház 1918–1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között. A veszprémi egyházmegye múltjából (36). Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém, pp. 293-317. ISBN 978-615-81349-3-4

Tóth, Krisztina and Tusor, Péter (2016) Inventarium Vaticanum I. : a Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára : 1920-1939 = Inventarium Vaticanum I : the archives of the Apostolic Nunciature in Budapest : 1920-1939. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (14). Gondolat; MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 978-963-693-660-0

Tóth, Tamás (2019) Althann Mihály Frigyes váci püspöki kinevezése. In: Laborator Assiduus : A 70 éves Zombori István köszöntése. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet; Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, Budapest, pp. 93-100. ISBN 978-963-416-165-3

Tóth, Tamás (2005) Clemens VIII. und der Lange Türkenkrieg in Ungarn (1593-1606). Folia Theologica, 16. pp. 177-229. ISSN 0866-238X

Tóth, Tamás (2014) A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733–1784). In: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733–1784). A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai (8). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, Budapest – Kalocsa, pp. 1-10. ISBN 978-963-89957-1-1

Tóth, Tamás (2015) A Katolikus Egyház történelmének oktatása Rómában. In: Katolikus egyháztörténelem az oktatásban. Nemzetközi trendek, új szempontok. Seria historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (XII). Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 67-82. ISBN 978-615-5579-04-2

Tóth, Tamás (2020) A Pápai Magyar Intézet alapító rektora: Luttor Ferenc = A diocesan priest of Veszprém in Rome: Ferenc Luttor. In: Rott Nándor és kora : A katolikus egyház 1918–1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között. A veszprémi egyházmegye múltjából (36). Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém, pp. 347-363. ISBN 978-615-81349-3-4

Tóth, Tamás (2011) "Si nullus incipiat, nullus finiet" : la rinascita della chiesa d'Ungheria dopo la conquista turca nell'attività di Gábor Patachich e di Ádám Patachich, Arcivescovi di Kalocsa-Bács, 1733-1784. Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1, Collectanea Vaticana Hungariae, 1 (6). PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoportja; Gondolat Publishers, Budapest, Szeged, Roma. ISBN 9789639206946

Tóth, Tamás (2023) Szent Pál vagy Nagyboldogasszony? Megfigyelések és megfontolások a kalocsai főszékesegyház védőszentje kapcsán. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 24 (3). pp. 128-140. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Tóth, Tamás (2021) VIII. Kelemen és a tizenöt éves háború. In: Hungaria Rómából. Tanulmányok az új- és jelenkori magyar egyháztörténelemből. Szent István Társulat, Budapest, pp. 9-47. ISBN 978 963 277 930 0

Tóth, Tamás (2021) Változott-e a kalocsai Főszékesegyház titulusa 1738-ban? In: Hungaria Rómából. Tanulmányok az új- és jelenkori magyar egyháztörténelemből. Szent István Társulat, Budapest, pp. 49-59. ISBN 978 963 277 930 0

Tóth, Tamás (2023) A kettészakított érseki egyházmegye : Apostoli kormányzóság a Bácskában az I. világháború után = The Divided Archdiocese : Apostolic Administration in Bácska after the First World War. In: A magyar katolicizmus és Trianon : Tanulmányok. Collectanea Studiorum et Textuum (1/5). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 124-153.

Tóth, Tamás (2017) A szabolcsi zsinat. In: A szabolcsi zsinat. Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, Debrecen, pp. 7-11. ISBN 978-615-80243-3-4

Tóth, Zsombor (2016) Dead Readers Society: Early Modern Theological Debates in Historical Anthropological Perspectives. In: Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 179-193. ISBN 978-1-4438-8735-9

Tóth, Zsombor (2022) Hosszú reformáció a 18. századi Erdélyben: vallási üldözés és kegyességgyakorlás Zágoni Aranka György Jo keresztyén… című fordításának kontextusairól. In: A reformáció századai : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek, 31 . Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet; Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 69-95. ISBN 9786069484784

Tóth, Zsombor (2020) Hosszú reformáció, konfesszionális pluralitás és felekezet(köz)iség. In: Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban. Reciti konferenciakötetek (8). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 11-50. ISBN 978 615 5478 97 0

Tóth, Zsombor (2017) Persecutio decennalis (1671-1681). The Lutheran Contribution to the Emergence of a Protestant Martyrology in Early Modern Hungarian Culture: The Case of Georgius Lani. In: Luther in Calvinism: Image and Reception of Martin Luther in the History and Theology of Calvinism. REFO500 Academic Studies (42). Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, pp. 335-353. ISBN 978-3-525-55262-9

Tóth, Zsombor (2018) Protestáns biográfia és hosszú reformáció: Kálvin János latin nyelvű életrajzának 18. századi ismeretlen magyar fordításáról (előtanulmány). In: A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon : Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 136-155. ISBN 9789633187517

Tóth, Zsombor (2022) Pápai Páriz Ferenc és Nagyenyed: az erdélyi hugenotta recepció kezdetei a hosszú reformáció alatt (előtanulmány). In: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek, 32 . Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet; Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 110-129. ISBN 9786069484791

Tóth, Zsombor (2020) Religious Persecution, Exile and the Making of the Long Reformation (1500−1800) in Royal Hungary. PHILOBIBLON (ROMANIA), 25 (2). pp. 205-225. ISSN 1224-7448

Tóth, Zsombor (2020) Understanding Long Reformation in Eastern Europe: The Case of Hungarian Puritanism Revisited. JOURNAL OF EARLY MODERN CHRISTIANITY, 7 (2). pp. 319-341. ISSN 2196-6648

Tóth, Zsombor (2020) Vértelen ellenreformáció: persecutio incruenta? : Egy lehetséges értelmezés a hosszú reformáció kontextusában. In: Vértelen ellenreformáció. Reformáció öröksége (2). Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye – Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 21-34. ISBN 9786155961380

Tóth, Zsombor (2022) A tanúbizonyságot tevő egyház és a hosszú reformáció : Beregszászi István magyar nyelvű kéziratos egyháztörténete 1731-ből. In: Praeceptor historiae ecclesiasticae : Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek, 30 . Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 645-661. ISBN 9786069484777; 9786068886800

Tóth, Árpád (2023) A türelmi rendelet és az evangélikus polgárság: migráció, expanzió, hálózat. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 24 (3). pp. 61-88. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Török, Péter and Nagy, István and Joób, Máté (2010) Die karitative Tätigkeit der traditionellen christlichen Kirchen in Ungarn während des Kommunismus und ihre Wirkung auf die kirchliche Wohltätigkeit im Postkommonismus. Teil 1. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 5 (1). pp. 77-97. ISSN 1788-4934

Tüskés, Anna (2022) Tóth Ferenc, Varia Sancti Martini: Saint Martin dans Son Pays Natal, Le Coudray-Macouard, Éditions Saint-Léger, 2021 (Les Acteur du Savoir). 171 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (1). pp. 135-137. ISSN 0025-0171

Tüskés, Anna (2016) Wells in the Medieval Churches of Venice. ARTE CRISTIANA: RIVISTA INTERNAZIONALE DI STORIA DELL'ARTE E DI ARTI LITURGICHE, 104 (897). pp. 451-460. ISSN 0004-3400

Tüskés, Gábor (1997) Az andocsi zarándoklatok a XVIII. században. SOMOGY : IRODALOM MŰVÉSZET KULTÚRA, 25 (6). pp. 629-633. ISSN 0139-4983

Tüskés, Gábor (1995) Bulworks of Christendom. BUKSZ, 5. pp. 38-40. ISSN 0865-4247

Tüskés, Gábor (1995) Franz M. Eybl: Abraham a Sancta Clara. Vom Prediger zum Schriftsteller. Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1992. 553 p. (Frühe Neuzeit, Bd. 6). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 111 (1). pp. 115-117. ISSN 0025-0171

Tüskés, Gábor (2006) Jesuitenliteratur und Frömmigkeitspraxis in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Jesuitische Frömmigkeitskulturen : Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa 1570-1700. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa (28). Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 17-36. ISBN 978-3515089326

Tüskés, Gábor (1996) Martin Luthers Fabeln und Sprichwörter. Hrsg. von Reinhard Dithmar. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1995. 248. (2., korr. Aufl.). Helikon Irodalomtudományi Szemle, 42 (4). pp. 574-576. ISSN 0017-999X

Tüskés, Gábor (1993) Piaristák Magyarországon 1642-1992. Rendtörténeti tanulmányok. Szerk. Holl Béla. Budapest, Magyar Piarista Tartományfőnökség, 1992. 350 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 97 (3). pp. 445-447. ISSN 0021-1486

Tüskés, Gábor (1997) Sabine Mödersheim: ,Domini Doctrina Coronat': Die geistliche Emblematik Daniel Cramers (1568—1637). Frankfurt am Main — Berlin — Bem — New York — Paris — Wien, Petet Lang 1994. 272. /Mikrokosmos Beiträge zur Literaturwissenschaft und Bedeutungsforschung 38./. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 43 (1-2). pp. 138-140. ISSN 0017-999X

Tüskés, Gábor (2000) A római zarándoklatok és a szentévek. VIGILIA, 65. pp. 82-91. ISSN 0042-6024

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1991) Hevenesi Gábor. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, p. 181.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1991) Kopcsányi Márton. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 640-641.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (2002) Magyarország - Mária országa. Egy történelmi toposz a 16-18. századi egyházi irodalomban. VIGILIA, 67. pp. 17-25. ISSN 0042-6024

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Marienthal. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 316-317.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Nádasi János. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 578-579.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1989) Padányi Bíró Márton és a dunántúli protestantizmus. VESZPRÉMI TÖRTÉNELMI TÁR, 2. pp. 139-145. ISSN 0864-7887

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1994) Ungarn I. Frömmigkeitsgeschichte. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 532-538.

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1991) Der Kult der Katakombenheiligen in Ungarn. Ein Kapitel aus der Geschichte der Heiligenverehrung im Barock. Ungarn-Jahrbuch : Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete, 19. pp. 67-88. ISSN 0082-755X

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1990) Padányi Bíró Márton és a dunántúli protestantizmus. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 32 (3-4). pp. 259-273. ISSN 0040-9634

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1989) A barokk kori búcsújárás forrásai = Sources of the Pilgrimage in the Baroque Ages. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK = ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY, 1. pp. 409-424. ISSN 0865-5227

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1995) A barokk és a felvilágosodás között: Koptik Odó (1692-1755) = Between Baroque and Enlightenment Odo Koptik (1692-1755). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 37 (1). pp. 69-81. ISSN 0040-9634

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1994) A katakombaszentek tisztelete : Fejezet a barokk kori szent- és ereklyekultusz történetéből = The Cult of the Saints of the Catacombs. A Chapter from the History of the Baroque Cult of Saints and Relics. SZÁZADOK, 128 (1). pp. 3-45. ISSN 0039-8098

U

Ugrai, János (2020) Somosi János – protestáns teológus a reformkori Akadémián. ZEMPLÉNI MÚZSA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 20 (4). pp. 5-10. ISSN 1585-7182

Uhrin, Dorottya (2017) Antiochiai Szent Margit legkorábbi magyarországi kultusza. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 13-31. ISSN 0025-0171

Uhrin, Dorottya (2023) The Late Medieval Cult of the Saints. Universal Developments within Local Contexts. By Carmen Florea.: London–New York: Routledge, 2022. 326 pp. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (2). pp. 220-223. ISSN 2786-0930

V

Vaderna, Gábor (2018) Egyházi karrier és társadalmi mobilitás a 18–19. század fordulóján. Johann Ladislaus Pyrker és Kis János példája. Egyháztörténeti Szemle, 19 (4). pp. 22-38. ISSN 1585-7476

Varga, A. József (2023) A Protestáns Tábori Püspökség története a megalakulásától az 1951-es megszűnéséig (2.). HONVÉDSÉGI SZEMLE : A MAGYAR HONVÉDSÉG SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 151 (4). pp. 93-110. ISSN 2060-1506 (nyomtatott); 2732-3226 (elektronikus)

Varga, Benjámin (2016) Obsequiale Strigoniense. Műhelytanulmányok (2). Argumentum; ELTE BTK Vallástudományi Központ, Liturgiatörténeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-284-708-5

Varga, Bernadett (2018) „Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem”, Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára, Szerk. Gáborjáni Szabó Botond, Oláh Róbert, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények Kiadványai), 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 116-122. ISSN 0025-0171

Veress, Emőd (2016) I. Miklós pápa válaszai a bolgárok kérdéseire. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE LEGAL STUDIES, 5 (2). pp. 379-381. ISSN 2285-6293

Veress, Emőd (2020) Vázlatos megjegyzések a romániai egyházi ingatlanrendezésről, különös tekintettel a Székely Mikó Kollégium ügyére. PRO MINORITATE (2). pp. 76-94. ISSN 1216-9927

Veszelovszki, Balázs (2023) „Hűség és megújulás – A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000.” szerkesztette: Fejérdy András. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, 2021. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (2). pp. 202-205. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Vezsenyi, Péter (2022) Dokumentumok Szabó Imre református esperes, Budapest-fasori lelkipásztor 1951-ben történt lemondatásáról = Documents About the Forced Resignation of Imre Szabó, Reformed Deacon, Pastor of the Budapest-Fasor Congregation in 1951. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (1). pp. 102-117. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Viskolcz, Noémi (2022) Nemes asszonyok mecenatúrája a 17. században a Magyar Királyságban Batthyány Erzsébet és Thököly Éva, mint az egyház patrónái = The Patronage of Noblewomen in the 17th Century in the Kingdom of Hungary. Erzsébet Batthyány and Éva Thököly as Patrons of the Church. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 36-57. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Vukoszávlyev, Zorán (2017) „Ne hagyjátok a templomot” : A Magyar Katolikus Egyház templomépítészetének identitáskérdése a Kádár-korszakban. In: Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája. Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Pécs, pp. 278-286. ISBN 978-963-88289-3-4

Vágfalvi, Zoltán Csaba (2023) Klerikalizmus vagy önvédelem? : a Szegedi Katolikus Kör politikai küzdelmei 1911–1914 = Clericalism or self-defense? : the political struggles of the Catholic Circle of Szeged 1911–1914. Egyháztörténeti Szemle, 24 (1). pp. 88-113. ISSN 1585-7476

Várszegi, Asztrik (2012) Bencések Európában, bencések Magyarországon. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (különs). pp. 16-25. ISSN 0865-7823

Vásárhelyi, Bálint Márk (2023) A Péceli Kör és az egyházi egyesületek. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 533-544.

Véghseő, Tamás (2020) The Antecedents, Conclusion and Outcome of the Union of Uzhhorod (Ungvár). In: Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2021. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 38-45. ISBN 978-615-5964-11-4

Véghseő, Tamás (2014) Az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus és a magyar görögkatolikusok. In: Liturgikus Örökségünk. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, pp. 9-15.

Véghseő, Tamás (2015) Az Apostoli Szék és a magyar görögkatolikusok kapcsolata a két világháború között. In: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920-2015., 2015.06.12., Róma.

Véghseő, Tamás (2020) Az ungvári unió előzményei, létrejötte, eredménye. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 38-45. ISBN 978-615-5964-11-4

Véghseő, Tamás (2014) Bacsinszky András püspök tanulmányai Ungváron és Nagyszombatban. In: Bacsinszky András munkácsi püspök. Collectanea athanasiana I. Studia (6). Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, pp. 29-37. ISBN 978-615-5073-13-7

Véghseő, Tamás (2015) A Barkóczy-féle instrukció keletkezése és néhány tanulsága. In: Keleti keresztény kultúra határainkon innen és túl:, 2012.11.09., Piliscsaba.

Véghseő, Tamás (2023) Bizánci rítus, katolikus hit, magyar identitás. Magyar görögkatolikusok. I. Történelem. Collectanea Athanasiana, I. Studia, 14 . Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-6201-30-0

Véghseő, Tamás (2007) "Catholice reformare" : Ágoston Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad (1631-1702) = Benkovich Ágoston O.S.P.P.E. apostoli misszionárius, váradi püspök (1631–1702). Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1, Collectanea Vaticana Hungariae, 2 (2). Istituto delle ricerche sulla storia ecclesiastica nell'Universita cattolica "P. Pázmány"; Accademia d'Ungheria in Roma, Istituto Storico "Fraknói", Budapest, Roma. ISBN 9789639206335

Véghseő, Tamás (2022) Cuique Suum Tribuere : Görögkatolikusok úton Trianon felé. In: Trianon és az egyházak. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM); Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 675-691.

Véghseő, Tamás (2023) Dudás Miklós hajdúdorogi megyéspüspök svájci gyógykezelése (1957–1958) a szentszéki levéltárak forrásainak tükrében. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 58 (3). pp. 52-67. ISSN 1216-092X

Véghseő, Tamás (2019) Firczák Gyula püspök tevékenysége a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításának ügyében. In: „…a Munkácsi Egyházmegye fejedelme…” Tanulmányok és források Firczák Gyula munkácsi püspök munkásságának megismeréséhez. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, pp. 119-126.

Véghseő, Tamás (2020) From the Hajdúdorog Movement to the Creation of the Eparchy of Hajdúdorog (1868–1912). In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 332-349. ISBN 978-615-5964-11-4

Véghseő, Tamás (2016) 'Gravis Quaestio Exsurrexit’. An Unsuccessful Attempt at Establishing a Hungarian Greek Catholic Bishopric in 1881. EASTERN THEOLOGICAL JOURNAL, 2 (1). pp. 123-146. ISSN 2416-2213

Véghseő, Tamás (2013) „Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált adatbázisok készítése (18-20. század)” című kutatási projekt bemutatása (OTKA K108780). Athanasiana. pp. 188-196. ISSN 1219-9915

Véghseő, Tamás (2015) Görögkatolikus papok történeti névtára. 1. kötet: A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1850 és 1950 között szentelt papjai. Collectanea Athanasiana, V. Varia, 1 . Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-32-8

Véghseő, Tamás (2019) Hajdúdorog 1868 – Hajdúdorog 1912. In: Hajdúdorog, 1868–2018, 2018. április 16., Nyíregyháza.

Véghseő, Tamás (2014) Il percorso dei greco-cattolici ungheresi nei secoli XIX. e XX. Momenti di un discorso sull’identità. In: La Scuola Transilvana, Oradea/Nagyvárad.

Véghseő, Tamás (2014) Jezsuiták és görögkatolikusok Északkelet-Magyarországon a 17. század második felében. In: Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon. Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából., 2013.10.3-5, Sárospatak.

Véghseő, Tamás (2016) Kísérlet egy magyar görögkatolikus püspökség felállítasára 1881-ben. In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae: Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, pp. 315-325.

Véghseő, Tamás (2014) La fondazione dell’Eparchia di Hajdúdorog. Folia Athanasiana, 14. pp. 29-37. ISSN 1585-1370

Véghseő, Tamás (2023) La raccolta inedita di Endre Veress sulla storia del Collegio Germanico-Ungarico. In: I COLLEGI PER STRANIERI A/E ROMA NELL’ETÀ MODERNA. I. CINQUE-SETTECENTO, 2022.12.7., online.

Véghseő, Tamás (2023) Magyar nyelvű liturgikus kéziratok és kiadványok a hajdúdorogi fordítóbizottság megalakulása előtti évtizedekből. Athanasiana, 56. pp. 209-230. ISSN 1219-9915

Véghseő, Tamás (2012) Miklósy István hajdúdorogi püspök utódlása: Új adatok a budapesti nunciatúra levéltárából. In: Magyarország és a római Szentszék : Források és távlatok: Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére [Hungary and the Holy See of Rome : sources and perspectives : studies in honour of cardinal Erdő]. Collectanea Vaticana Hungariae (8). Gondolat, Budapest, Roma, pp. 329-345.

Véghseő, Tamás (2017) A „RAKACA-AFFÉR”: Adalék az Apostoli Szék és a magyar görögkatolikusok kapcsolataihoz a két világháború között. In: Magyarország és a Római Szentszék II. : Vatikáni magyar kutatások a 21. században. Collectanea Vaticana Hungariae : excerptum ex classis 1. (15). MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Budapest, Róma, pp. 377-394. ISBN 978 963 508 850 8

Véghseő, Tamás (2015) Reflections on the Background to the Union of Uzhhorod/Ungvár (1646). Eastern Theological Journal, 1 (1). pp. 147-181. ISSN 2416-2213

Véghseő, Tamás (2020) The Situation of the Greek Catholics from Socialism to the Foundation of the Greek Catholic Metropolitanate. In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 420-435. ISBN 978-615-5964-11-4

Véghseő, Tamás (2020) The Status of the Greek Catholics in the 18th Century. In: Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2021. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 162-168. ISBN 978-615-5964-11-4

Véghseő, Tamás (2020) The Trauma of Trianon: The Eparchy’s Losses and Fight for Survival. In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 404-412. ISBN 978-615-5964-11-4

Véghseő, Tamás (2020) Trianon-trauma: az egyházmegye veszteségei, küzdelem a fennmaradásért. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 404-412. ISBN 978-615-5964-11-4

Véghseő, Tamás (2016) Una minoranza religiosa nella tempesta della Grande Guerra. La fondazione dell’eparchia di Hajdúdorog per i grecocattolici ungheresi (1912) e i suoi primi anni. In: Imperi e nazioni nell’Europa centro-orientale alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, pp. 55-68. ISBN 978-88-85 183-43-8

Véghseő, Tamás (2019) Vladikák, kalugyerek és batykók : Görögkatolikus egyházi társadalom a 17–18. században. In: KATOLIKUS EGYHÁZI TÁRSADALOM MAGYARORSZÁGON A 18. SZÁZADBAN, 2018. szeptember 29-30., Pécs.

Véghseő, Tamás (2020) A görögkatolikusok helyzete a 18. században. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 162-168. ISBN 978-615-5964-11-4

Véghseő, Tamás (2020) A görögkatolikusok helyzete a szocializmustól a Görögkatolikus Metropólia megalapításáig. In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 420-435. ISBN 978-615-5964-11-4

Véghseő, Tamás (2020) A hajdúdorogi mozgalomtól a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításáig (1868–1912). In: Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 332-349. ISBN 978-615-5964-11-4

Véghseő, Tamás (2023) A magyar görögkatolikus mozgalom és a Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításának hatása a magyar–román viszonyra a trianoni békeszerződést megelőző években. In: A magyar katolicizmus és Trianon : Tanulmányok. Collectanea Studiorum et Textuum (I/5). Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Gondolat Kiadó, pp. 154-185. ISBN 978-963-416-364-0

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter (2023) Hungarian Greek Catholics. A History from the Earliest Times to 1920 and the Development of Sacred Art. Collectanea Athanasiana, I. Studia, 15 . Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-6201-32-4

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter and Földvári, Katalin and Majchrics, Tiborné and Varga, Anett (2017) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 1. Hajdúvárosok, Szabolcs és Szatmár vármegyék. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes;, 9 (1). Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. ISBN 978-615-5073-50-2

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter and Majchrics, Tiborné and Földvári, Katalin and Csorba, Noémi (2017) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 4. Ung vármegye. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 9 (4). Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-51-9

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter and Majchrics, Tiborné and Földvári, Katalin and Lágler, Éva (2016) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 3. A Nagyváradi Egyházmegye. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, 8/3 . Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-41-0

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter and Majchrics, Tiborné and Földvári, Katalin and Simon, Katalin and Lágler, Éva (2015) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750–1752. évi egyházlátogatásainak iratai. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes . Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-34-2

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter and Majchrics, Tiborné and Földvári, Katalin and Ternovácz, Adél and Faragó, Dávid and Bachusz, Dóra (2017) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 5. Bereg és Szabolcs vármegyék. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 9 (5). Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-52-6

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter and Majchrics, Tiborné and Földvári, Katalin and Varga, Anett and Lágler, Éva (2017) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 2. Abaúj, Torna, Borsod és Gömör vármegyék. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 9 (2). Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. ISBN 978-615-5073-49-6

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter and Majchrics, Tiborné and Földvári, Katalin and Varga, Anett and Lágler, Éva (2017) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 3. Sáros és Ugocsa vármegyék. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 9 (3). Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. ISBN 978-615-5073-53-3

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter and Majchrics, Tiborné and Földvári, Katalin and Varga, Anett and Lágler, Éva (2016) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 1. Szabolcs, Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyék és a hajdúvárosok. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, 8/1 . Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-37-3

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter and Majchrics, Tiborné and Földvári, Katalin and Varga, Anett and Lágler, Éva (2016) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 2. Abaúj, Zemplén, Szepes, Máramaros vármegyék,. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 8/2. . Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-40-3

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter and Majchrics, Tiborné and Földvári, Katalin and Varga, Anett and Lágler, Éva and Kis, Iván and Rácz, Balázs Viktor and Borbás, Benjámin (2017) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 6. Zemplén vármegye (első alkötet). Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 9 (6/A). Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-55-7

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter and Majchrics, Tiborné and Földvári, Katalin and Varga, Anett and Lágler, Éva and Kis, Iván and Rácz, Balázs Viktor and Borbás, Benjámin (2017) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 6. Zemplén vármegye (második alkötet). Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 9 (6/B). Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-56-4

von Klimo, Árpád and Balogh, Margit (2022) The Holy See's Efforts to Secure the Departure of Cardinal Mindszenty : Diplomacy in a Cold War Context. In: The Vatican and Permanent Neutrality. Lexington Books (The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.), Lanham; Boulder; New York; London, pp. 143-158.

W

Wintermantel, Balázs (2023) Források a Magyarországi Evangélikus Egyház Bányai Evangélikus Egyházkerület és a pünkösdisták intézményes kapcsolatáról az 1940-es évekből = Sources for the institutional relationship between the Lutheran Diocese of Bánya and the Pentecostals from the 1940s. Egyháztörténeti Szemle, 24 (1). pp. 114-140. ISSN 1585-7476

Woods, David (2018) Szent Móric és a thébai légió legendájának eredete = The Origin of the Legend of Maurice and the Theban Legion. VILÁGTÖRTÉNET, 8 (2). pp. 229-240. ISSN 0083-6265

Z

Zombori, István (2022) Ecclesiae et Historiae Servus Infatigabilis : Tanulmányok Somorjai Ádám 70. születésnapjára. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest. ISBN 978-615-5826-30-6

Zombori, István (2022) Trianon és az egyházak. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest. ISBN 978-615-5826-22-1

Zoványi, Jenő (1977) Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Magyarországi Református Egyház Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest.

Zsengellér, József (2022) Vörös kakasból főnix. Református kollégiumtüzek története és hatásai az oktatásra = Red Rooster to Phoenix. The History of Reformed College Fires and Their Impact on Education. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (1). pp. 75-92. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Zsigmond, Attila (2023) „... mi ennekutánna az erdélyi püspökséghez fognánk tsattolódni ...” : Adalékok a szilágy-szolnoki egyházmegye létrejöttéhez. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 113-124.

Zsugyel, János (2022) Könyvismertetés Szebik Imre ‒ Zsugyel János: „A Miskolci Evangélikus Egyházközség 1945‒1997 közötti története” című könyvéről = Book Review on „The History of the Evangelical Parish of Miskolc between 1945 and 1997” by Imre Szebik and János Zsugyel. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 18 (1-3). pp. 379-383. ISSN 1786-6553

Zsugyel, János (2017) Közgazdasági gondolatok Luther Márton életművében. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 64 (10). pp. 1073-1088. ISSN 0023-4346

Á

Ács, Pál (2017) Az Ige fogságában. In: Viszály és együttélés. Universitas, Budapest, pp. 65-88. ISBN 978-963-9671-63-8

Ács, Pál (2017) Dévai Mátyás - A "magyar Luther". In: Protestáns hősök 2. Press-Pannonica-Media; AmfipressZ, Budapest, pp. 7-12. ISBN 9789638230225

Ács, Pál (2018) Exportgut Reformation, Ihr Transfer in Kontaktzonen des 16. Jahrhunderts und die Gegenwart evangelischer Kirchen in Europa, Hrsg. Ulrich A. Wien - Mihai D. Grigore (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beihefte 113.) Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 106-110. ISSN 0025-0171

Ács, Pál (2017) Rimay János - A protestáns humanizmus legnagyobb költője. In: Protestáns hősök 2. Press-Pannonica-Media; AmfipressZ, Budapest, pp. 23-29. ISBN 9789638230225

Ács, Pál (2017) Skaricza Máté - Ráckeve tudós reformátora. In: Protestáns hősök 2. Press-Pannonica-Media; AmfipressZ, Budapest, pp. 18-22. ISBN 9789638230225

Ács, Pál (2017) Studium und Übersetzung der Bibel in Ungarn zur Zeit der Reformation (1540–1640). In: Martin Luther. De Gruyter Verlag, Berlin, pp. 1237-1258. ISBN 978-311-049-874-5

É

Éger, Gábor (2024) Prozopográfiai adalékok kora újkori protestáns lelkipásztoraink életrajzához : Kérdések, kételyek, kiegészítések, konzekvenciák. In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (20). EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 193-211. ISBN 978-963-496-264-9

Éliás, János (2021) A Nagykunság református egyházközségeinek alakulása a 17. és 18. században. POLYMATHEIA : MŰVELŐDÉS- ÉS NEVELÉSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 18. (1-2.). pp. 142-159. ISSN 2732-2092 (nyomtatott); 2732-2521 (online)

Ó

Ónadi, Sándor (2024) From Jerusalem to Ascalon: The role of the Clergy in the Last Phase of the First Crusade. In: Mercenaries and Crusaders. Memoria Hungariae (15). HUN-REN – University of Debrecen Research Group "Military History of Medieval Hungary and Central Europe", Debrecen, pp. 11-32. ISBN 978-963-490-554-7

Ö

Ötvös, Csaba (2017) Creation and Epiphany? Theological Symbolism in the Creation Narrative of On the Origin of the World (NHC II 5). In: The First Two Centuries; Apocrypha and Gnostica. Studia Patristica XCIII, 19 (93). Peeters Publishers, Leuven; Paris; Bristol, pp. 325-333. ISBN 978-90-429-3589-1

Ötvös, Csaba (2016) Eve in the Desert. History of Reception and of Theology in the early monastic traditions. Eastern Theological Journal. pp. 227-266. ISSN 2416-2213

Ötvös, Csaba (2017) Worship and Creation. Some Remarks on Concepts of Prayer in the Ancient Gnosis. In: Various Aspects of Worship in Deuterocanonical and Cognate Literature, 2015, Budapest.

Ő

Ősz, Sándor Előd (2023) Reformátorok művei a kolozsvári Királyi Líceum könyvtárában. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2022. Reformáció Öröksége (10). Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 45-56.

Ősz, Sándor Előd (2022) Rudolph Gwalther prédikációi Magyarsáros és Ádámos unitárius szószékén = Rudolph Gwalther’s Sermons in the Unitarian Pulpits of Magyarsáros and Ádámos. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 128. (2). pp. 163-181. ISSN 1222-8370

Ősz, Sándor Előd (2022) A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek (29). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet; Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-94847-5-3

This list was generated on Fri Jul 19 17:56:32 2024 CEST.