REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PA Classical philology / klasszika-filológia > PA10 Greek (Hellenic) / görög filológia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | E | H | L | M | N | P | S | T
Number of items at this level: 77.

A

Adorjáni, Zsolt (2015) Aias bűne Sophoklés tragédiájában. In: Hereditas Litteraria Totius Graeco-Latinitatis. Agatha . Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 187-198.

Adorjáni, Zsolt (2015) Archaikus görög kardalköltészet. -. (Unpublished)

Adorjáni, Zsolt (2015) Artemis und Arsinoe: Zeitlosigkeit und Zeitbezug im Artemis-Hymnos des Kallimachos. Hermes. ISSN 0018-0777 (In Press)

Adorjáni, Zsolt (2015) Artemis és Arsinoé: Mitikus és történelmi idő Kallimachos Artemis-himnuszában. Hereditas Litteraria Totius Graeco-Latinitatis III. pp. 69-89.

Adorjáni, Zsolt (2014) [Bruce Karl Braswell: Didymos of Alexandria: Commentary on Pindar edited and translated with Introduction, Explanatory Notes, and a Critical Catalogue of Didymos’ Works (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft 41) Basel (Schwabe Verlag) 2013]. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 58. pp. 346-349. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2015) Callimachus Pindaricus (Call. Hec. fr. 69 H). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA. ISSN 0003-567X (Submitted)

Adorjáni, Zsolt (2015) Csillag-hasonlat és rétorikai szerkezet. Megjegyzések Alkman Partheneionjához (fr. 1. 60–63). Antik Tanulmányok, 59. pp. 81-89. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2015) Der Gott und der König. Bemerkungen zu Pindar, Kallimachos, Cicero und den Neupythagoreern Ekphantos und Diotogenes. Philologus. ISSN 2196-7008 (Submitted)

Adorjáni, Zsolt (2014) Durch Liebe genährt… Ein erotisches Motiv auf Wanderwegen. Gymnasium, 121. pp. 457-468. ISSN 0342-5231

Adorjáni, Zsolt (2015) [Gentili, B. – Catenacci, C. – Giannini, P. – Lomiento, L. (edd.): Pindaro: Le Olimpiche. (Scrittori Greci e Latini, Fondazione Lorenzo Valla) Milano (Arnoldo Mondadori) 2013]. Exemplaria Classica. ISSN 1699-3225

Adorjáni, Zsolt (2014) Három új költői etimológia (Pind. P. 4. 156–158, O. 2. 53–56; Bakchyl. 13. 228–231). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 58. pp. 309-319. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2015) Nochmals zu dichterischen Etymologien: Pind. O. 2. 53–56 und Bakchyl. 13. 228–231. Gymnasium. ISSN 0342-5231 (In Press)

Adorjáni, Zsolt (2015) Oidipus bölcsessége. Pindaros P. 4. 263–269. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 59. pp. 231-236. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2015) Pindaros-kép változása az antikvitásban és az újkorban. Studia Litteraria, 54. pp. 9-17. ISSN 0562-2867

Adorjáni, Zsolt (2015) Pindarosz filozófiája? KORUNK (KOLOZSVÁR), 26. pp. 16-22. ISSN 1222-8338

Adorjáni, Zsolt (2014) Stern-Vergleich und menschliches Verhalten. Zu Alkmans Partheneion (fr. 1,60–63). Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete, 60. pp. 290-298. ISSN 1867-1551

Adorjáni, Zsolt (2015) Szem és tekintet Pindaros költészetében. Apollo Könyvtár, 36 . Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 9789634467342

Adorjáni, Zsolt (2015) Xenophanes im Zeus-Hymnos des Kallimachos. Mnemosyne. ISSN 0026-7074 (Submitted)

B

Bajnok, Dániel (2014) Aeschines' Inscription in Epidaurus? GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 19 (1). pp. 15-26. ISSN 1803-7402

Bajnok, Dániel (2014) Aischinés epidaurosi felirata? ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 58 (1). pp. 101-109. ISSN 0003-567X

Bolonyai, Gábor (2011) Az első nyomtatott görög-latin szótár Budán. In: Margarita poetica. OSzK – Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 66-68.

Bolonyai, Gábor (2012) Bonfini Héródianosz-fordításáról. Magyar Könyvszemle, 128. pp. 190-211. ISSN 0025-0171

Bolonyai, Gábor (2012) Corvina Graeca - A görög irodalom recepciója a 15. század utolsó negyedében Mátyás környezetébe tartozó humanisták munkáin és kéziratain keresztül. Other thesis, ELTE BTK .

Bolonyai, Gábor (2012) Das Rätsel der Sappho-Corvina – Zur Interpretation des Lobgedichts von Naldo Naldi auf die Bibliothek von Matthias Corvinus. Wiener Studien, 125. pp. 145-163. ISSN 0084-005X

Bolonyai, Gábor (2012) Görög tragikusok Naldo Naldi könyvtárleírásában. In: Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. MANYE - Debreceni Egyetem, Debrecen – Budapest.

Bolonyai, Gábor (2011) LAPSZÉLI JEGYZETEK TADDEO UGOLETO SZÓTÁRÁBAN. Antik Tanulmányok, 55. pp. 197-246. ISSN 0003-567X

Bolonyai, Gábor (2013) Ore rotundo – a phrase reborn in the Renaissance. Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici . ISSN 0392-6338 (Submitted)

Bolonyai, Gábor (2010) A Sapphó-korvina titka – Naldo Naldi De laudibus augustae bibliothecae carmina c. művének értelmezéséhez. Magyar Könyvszemle, 126. pp. 429-452. ISSN 0025-0171

Bolonyai, Gábor (2011) Taddeo Ugoleto’s Marginal Notes on his Brand-new Crastonus Dictionary. In: Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel. Veröffentlichungen zur Byzanzforschung. Akademie Verlag, Wien, pp. 119-154.

Bolonyai, Gábor and Németh, András and Pajorin, Klára and Tóth, Péter and Zsupán, Edina (2013) Corvina Graeca = Corvina Graeca. Project Report. OTKA.

E

Egedi, Barbara (2010) Kopt szintaxis és a görög igék átvételi morfológiája. In: Nyelvelmélet és kontaktológia. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 33-48. ISBN 978-963-308-004-7

Ekler, Péter (2015) Greek and Byzantine Authors and Augustinus Moravus Olomucensis. Part One: Plato and Bessarion. Other. Eötvös József Collegium. (Unpublished)

H

Hajdu, Péter and Tordai, Éva (2013) Szerelmi varázslás Theokritosnál és Vergiliusnál. In: Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban. Gondolat, Budapest, pp. 414-420.

Horváth, László and Czövek, István and Kiss, Béla and Kovács, Péter and Láda, Csaba Attila and Ligeti, Dávid and Mészáros, Tamás (2009) Attikai szónokok, papírusztöredékek kutatása illetve feldolgozása = Research on attic orators and papyrus-fragments. Project Report. OTKA.

Horváth J., József (1985) Az ókori görög és latin irodalom Magyarországon. Az 1536 és 1984 között magyarra lefordított önálló művek bibliográfiája. In: Ókori lexikon. Tudománytár, 4 . Könyvértékesítő Vállalat, Budapest.

L

Lovas, Borbála (2010) A rókatárgy, avagy egy aesopusi mese a hitvitázók tollán. In: Ghesaurus : Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. rec.iti, Budapest, pp. 349-358. ISBN 978-963-7341-86-1

M

Mayer, Gyula (2015) Zur Sprache des Archimedes. In: Byzanz und das Abendland. Antiquitas Byzantium Renascentia, III. (XV). ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 117-124. ISBN 978-615-5371-44-8

Mészáros, Tamás (2015) Atene, Segesta e Leontinoi. In: Mare nostrum. Antiquitas Byzantium Renascentia (17). Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 94-103.

Mészáros, Tamás (2015) Athén, Egesta és Leontinoi. Megjegyzés egy Thukydidés-szöveghelyhez (VI, 6, 1–2). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 59 (2). ISSN 0003-567X (In Press)

Mészáros, Tamás (2013) Byzantine Scholia on Thucydides. In: More modoque. Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident. Festschrift für Miklós Maróth zum siebzigsten Geburtstag. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, pp. 67-76.

Mészáros, Tamás (2015) Egy vita természetrajza. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 59 (1). pp. 21-36. ISSN 0003-567X

Mészáros, Tamás (2014) Két megjegyzés Thukydidés antik életrajzi hagyományához. Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 169-200. ISSN 0003-567X

Mészáros, Tamás (2015) Megjegyzések Prokopios perzsa történeteihez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 59 (1). pp. 21-36. ISSN 0003-567X

Mészáros, Tamás (2014) Note a Tucidide II, 35–37. In: Fonti ed interpretazioni. Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 53-67.

Mészáros, Tamás (2015) Once upon a Time in the East. Moravcsik vs. Darkó. In: Byzanz und das Abendland III. Studia Byzantino-Occidentalia. Eötvös József Collegium. (In Press)

Mészáros, Tamás (2014) Remarques sur les « histoires perses » de Procope (De bellis I, 2–6). In: Byzanz und das Abendland II. Studia Byzantino-Occidentalia. Eötvös József Collegium, pp. 161-177.

Mészáros, Tamás (2013) Tzetzés Thukydidés-scholionjai. Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 53-65. ISSN 0003-567X

Mészáros, Tamás (2012) Variations On A Theme : From Thucydides to Procopius. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 52. pp. 225-234. ISSN 0044-5975

Mészáros, Tamás (2013) Változatok egy témára : Thukydidéstől Prokopiosig. In: Ünnepi kötet Maróth Miklós hetvenedik születésnapja tiszteletére. Szent István Társulat, pp. 107-116.

N

Németh, András (2013) A Bibliotheca Corvina görög kódexei. Other. Typotex (?), Budapest. (Unpublished)

Németh, András (2011) Willibald Pirckheimer and His Greek Codices from Buda. Gutenberg Jahrbuch, 86. pp. 175-198.

P

Péti, Miklós (2014) Equal in Fate - Equal in Renown: Poetic Self-Presentation in Homer and Milton. In: Investigatio Fontium. Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 243-255.

Péti, Miklós (2014) "'Mosolygott Minden: Az antik nevetés visszhangjai Milton Elveszett Paradicsomában". et al. Kritikai elmélet online. pp. 1-26. ISSN 2064-2962

S

Simon, Attila (2014) Affekció és ítélet. Arisztotelész Rétorikájának pathosz-fogalmáról. In: Szenvedély, szerelem, narrációk. Filozófiai és pszichológiai tanulmányok. Világosság könyvek . ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 11-40. ISBN 978-963-284-544-9

Simon, Attila (2015) Arisztotelész a politikai deliberáció meghatározottságairól. Magyar Filozófiai Szemle. ISSN 0025-0090 (Unpublished)

Simon, Attila (2009) Barátság és önmegértés Arisztotelésznél. In: Dionysos színrevitele. Ráció, pp. 167-189.

Simon, Attila (2015) Forschungen zur Medien- und Kommunikationsgeschichte in der ungarischen Altertumswissenschaft im 20. Jahrhundert. In: Wissen – Vermittlung – Moderne. Studien zu den ungarischen Geistes- und Kulturwissenschaften um 1900. Böhlau. (In Press)

Simon, Attila (2015) Logos – in die Seele geschrieben : Zu Platons Schriftkritik im Phaidros. In: Von den Geisteswissenschaften zu den Kulturwissenschaften. LIT Verlag. (Submitted)

Simon, Attila (2015) Nyelv, kommunikáció, közösség és politika Arisztotelésznél. In: Más elmék. L'Harmattan. (Submitted)

Simon, Attila (2009) Philia és phronésis Aristotelés etikájában. In: Dionysos színrevitee. Ráció, pp. 190-199.

Simon, Attila (2015) A barátság Aristotelésnél – személyes vagy személytelen? ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL. ISSN 1589-2700 (Unpublished)

Simon, Attila (2015) A synesis mint politikai fogalom Aristotelésnél. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 59 (2). pp. 145-163. ISSN 0003-567X (In Press)

T

Tóth, Iván (2013) Alexandros Homérosa: Arrhianos-tanulmányok. Eötvös Collegium.

Tóth, Iván (2015) Bizánc bukásának relatív történelemfilozófiai értelmezése: Megjegyzések az imbrosi Kritobulos történelemszemléletéhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA. ISSN 0003-567X (Submitted)

Tóth, Iván (2015) A Halósis történetírója és közönsége. Acta Universitatis Szegediensis Acta Antiqua et Archaeologica Supplementa. (Submitted)

Tóth, Iván (2015) Irodalmi minták és meta-historikus elemek II. Mehmed drinápolyi beszédében. Kritobulos, Hist. 1,14,1–12. Mneme. (Submitted)

Tóth, Iván (2014) Klasszikus minták az imbrosi Kritobulos kortörténetének prooimionjában. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA. ISSN 0003-567X

Tóth, Iván (2015) Kritobulos: Historiae. ELTE, Eötvös József Collegium. (Unpublished)

Tóth, Iván (2014) The Last Byzantine Historian and His Audience. In: XI. Magyar Ókortudományi Konferencia.

Tóth, Iván (2014) Notes on the Letter of Dedication and the Proem of Kritobulos’ Historiai. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. ISSN 0044-5975

Tóth, Iván (2015) Preliminary Investigations into Kritobulos' Idea of History. In: Byzanz und das Abendland . (Submitted)

Tóth, Iván (2014) Some Suggestions on the Interpretation of the First Speech of Mehmed II in Kritobulos’ Histories. In: Byzanz und das Abendland .

Tóth, Iván (2013) Some Thoughts on the Proem of Kritobulos’ Historiai. In: Byzanz und das Abendland .

Tóth, Péter (2011) GÖRÖG EGYHÁZATYÁK A CORVINÁBAN I. Magyar Könyvszemle, 127 (2). pp. 137-148. ISSN 0025-0171

Tóth, Péter (2011) GÖRÖG EGYHÁZATYÁK A CORVINÁBAN II. Magyar Könyvszemle, 127 (3). pp. 289-312. ISSN 0025-0171

Tóth, Péter (2013) ‘In volumine Longobardo’ New Light on the Date and Origin of the Latin Translation of St Anthony’s Seven Letters. Studia Patristica, 53.

Tóth, Péter (2010) Sirmian Martyrs in Exile: Pannonian Parallels and a Re-evaluation of the St. Demetrius Problem. Byzantinische Zeitschrift, 103. pp. 145-170. ISSN 0007-7704

This list was generated on Fri Jul 1 08:13:52 2016 CEST.