REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BL Religion / vallás"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | Á | É | Ö | Ő | Б
Number of items at this level: 1109.

A

A. Gergely, András (2022) Simon Róbert: Buddha vagy Jézus? Barlaam és Joszaphát a vallások keresztútján (Fontes Orientales – Keleti Források; Corvina, Budapest, 2017). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 2022 (2). pp. 220-222. ISSN 1786-4062

A. Gergely, András (2023) Simon Róbert: Vallás, vallástudomány, vallástudósok Budapest: Corvina, 2020. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 19 (1). pp. 242-247. ISSN 1786-4062

A. Gergely, András (2013) A vallásnéprajz új teresedései. Tér és Társadalom, 27 (3). pp. 150-158. ISSN 0237-7683

Adamik, Tamás (2023) Hilarius 4. himnusza: De Christo – Krisztusról. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 19 (2). pp. 185-196. ISSN 1786-4062

Ando, Clifford (1996) Pagan Apologetics and Christian Intolerance in the Ages of Themistius and Augustine. Journal of Early Christian Studies, 4 (2).

Andok, Monika (2018) Media, Religion and Public Sphere: International Trends and Hungarian Researches. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 6 (2). pp. 16-31. ISSN 2063-7330

Andorka, Rudolf (1990) Antiszemitizmus Magyarországon? LELKIPÁSZTOR, 65 (7-8). pp. 225-228. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1997) Hit és politika. LELKIPÁSZTOR, 72 (6). pp. 205-206. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1994) Mit vár egy evangélikus értelmiségi a prédikációtól? LELKIPÁSZTOR, 69. (10). pp. 349-351. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1994) Szabadság - nemzeti közösség - társadalmi igazságosság - kereszténység : A fő értékek kérdései. LELKIPÁSZTOR, 69 (2). pp. 64-66. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1993) Szabadság és/vagy rend a mai magyar társadalomban az autoritárius rendszerből a demokratikusba történt átmenet után. LELKIPÁSZTOR, 68 (10). pp. 358-359. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1994) Szegénység ─ keresztény nézőpontból. LELKIPÁSZTOR, 69 (11). pp. 404-406. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1996) Szükséges és lehetséges-e az erkölcsi konszenzus és a közösségi szolidaritás a modern társadalomban? A liberális és a kommunitárius társadalomfilozófusok párbeszéde. LELKIPÁSZTOR, 71 (4). pp. 147-149. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1993) Vallás a modern társadalomban : előadás a Magyar Vallástudományi Társaság "Alternatív vallásosság régen és ma" című konferenciáján 1992. okt. 5-7. LELKIPÁSZTOR, 68 (1). pp. 26-28. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1997) Zsinati zárszó - Gondolatok a Zsinat befejezése alkalmából. LELKIPÁSZTOR, 72 (7-8). pp. 267-269. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1993) Értelmiség és vallás. LELKIPÁSZTOR, 68 (6). pp. 227-229. ISSN 0133-2821

András, Szabolcs (2023) Az erdélyi római katolikus szerzetesi oktatás helyzete az I. világháború után. SAPIENTIANA, 16 (2). pp. 71-84. ISSN 2060-3231

Aquinói, Tamás and Vassányi, Miklós (2023) A pogányok ellen írott Summa : I. Rész, 13. Fejezet: „Érvek Isten létének bizonyítására.”1. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 19 (1). pp. 109-122. ISSN 1786-4062

B

Bacsó, Beáta (2023) A „felelős ember” egzisztencialista fogalma Karinthy Frigyesnél a modern és a posztmodern határán = In the the border of the modern and the postmodern: Frigyes Karinthy’s existentialist concept about the „responsible man”. TARGUM: INTERPRETÁCIÓ KOMMENTÁR DISKURZUS, 2 (3). pp. 206-225. ISSN 2939-5976

Bagyinszki, Péter Ágoston (2010) Charles Taylor az észak-atlanti civilizáció elvilágiasodásáról. SAPIENTIANA, 3 (2). pp. 45-56. ISSN 2060-3231

Bagyinszki, Péter Ágoston (2024) A „résztvevő megismerés” és a Nemzetközi Teológiai Bizottság 2011-es dokumentuma. SAPIENTIANA, 17 (1). pp. 1-20. ISSN 2060-3231

Bagyinszki, Péter Ágoston (2011) A teológiai ismeretelmélet mai útjai. SAPIENTIANA, 4 (1). pp. 30-43. ISSN 2060-3231

Bagyinszki, Péter Ágoston and Mészáros, Lukács (2016) Apóriák, avagy természettudomány és teológia párbeszédben. A SZÍV, 102 (9). pp. 28-31. ISSN 0866-1707

Bagyinszki, Péter Ágoston and Mészáros, Lukács (2016) Az evolúciós elv és a létezők hierarchiája : Illeszkedik-e egymáshoz a természettudományok evolúciós elve és a létezők hierarchiájának eszméje? SAPIENTIANA, 9 (1). pp. 1-13. ISSN 2060-3231

Bagyinszki, Péter Ágoston and Mészáros, Lukács and Szeiler, Zsolt (2017) Kozmogenezis: Szaktudományos és vallási szempontok a világegyetem eredetével összefüggésben. Acta Pintériana, 3. pp. 71-91. ISSN 2416-2124

Bajnok, Dániel (2021) Choosing Magic. Contexts, Objects, Meanings: The Archaeology of Instrumental Religion in the Latin West. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 17 (2). pp. 220-222. ISSN 1786-4062

Bajáki, Rita (2023) Milyen a jó ima? CREDO : EVANGÉLIKUS FOLYÓIRAT, 29. pp. 28-29. ISSN 1219-6800

Bak, Ágnes (2016) Az Út repertóriuma : 1915-1944, 2001-2006. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár. ISBN 978 606 93498 5 4

Bakos, Tibor Gergely (2012) Hit és ész Canterburyi Szent Anzelm gondolkodásában. SAPIENTIANA, 5 (1). pp. 14-32. ISSN 2060-3231

Bakos, Tibor Gergely (2015) How to Think the Otherness od Medieval Thought? SAPIENTIANA, 8 (2). pp. 40-60. ISSN 2060-3231

Bakos, Tibor Gergely (2017) "Isten ajándékai és meghívása visszavonhatatlanok" (Róm 11,29) : A zsidókkal való vallási kapcsolatokért felelős vatikáni bizottság új dokumentumáról. VIGILIA, 82 (2). pp. 148-149. ISSN 0042-6024

Bakos, Tibor Gergely (2011) A gondolkodás mint tapasztalás (Canterburyi Szent Anzelm és Martin Heidegger alapján). SAPIENTIANA, 4 (1). pp. 14-29. ISSN 2060-3231

Bakos, Tibor Gergely (2013) A metafizika fordulata avagy a fordulat metafizikája? : Weissmahr Béla Ontológiája és a lehetséges kortárs kutatási irányok áttekintése, különös tekintettel hazai bölcseletünkre. SAPIENTIANA, 6 (1). pp. 54-69. ISSN 2060-3231

Bakos, Áron (2023) Etióp szakrális szimbólumok a Néprajzi Múzeumban Budapest, 2022. szeptember 23. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (1). pp. 196-197. ISSN 1786-4062

Balassa, Bernadett (2019) A közép- és kelet-európai országok vallásgyakorlatának regionális vonatkozásai = Regional aspects of religious activity in Central and Eastern Europe. Tér és Társadalom, 33 (2). pp. 108-129. ISSN 2062-9923 (online); 0237-7683 (print)

Balassa, Bernadett and Gyorgyovich, Miklós and Máté-Tóth, András (2022) A vallási szekuritizáció és a sebzett kollektív identitás modellje a magyar társadalomban empirikus adatok alapján. REPLIKA, 127 (4). pp. 131-147. ISSN 0865-8188

Balizs, Dániel (2014) Felsőőr átalakuló etnikai és vallási térszerkezete. Földrajzi Közlemények, 138 (4). pp. 306-321. ISSN 0015-5411

Balogh, Csaba (2023) Shadows on the Sundial of Ahaz and New Light on the Troubled History of Isaiah 38:8 and 2 Kings 20:11. Vetus Testamentum, 73 (2). pp. 1-33. ISSN 0042-4935

Balogh, Csaba (2022) „Tisztátalan ajkú nép között lakom.” (Ézs 6,5) Ézsaiás könyve teológiájának kevésbé ismert vonatkozásai. In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára. Egyetemi Műhely, Cluj-Napoca, pp. 50-76.

Balogh, Elemér (2023) Ecclesiastical Jurisdiction in Medieval East Central Europe. In: Lectures on East Central European Legal History (Second, Enlarged Edition). Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 73-113. ISBN 9786156474339; 9786156474346; 9786156474353

Balogh, Judit (1996) Miskolczi Csujak István és a magyar puritanizmus. Új Holnap, 2. ISSN 1219-3259

Balogh, Margit (2012) Fakultatív hitoktatás és a konkordátum-fiaskó. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 24 (3-4). pp. 109-119. ISSN 0865-5227

Balogh, Margit (2013) "...I beg Your Excellency, that you take steps". PRAGUE PAPERS ON THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS, 18 (1). pp. 170-179. ISSN 1803-7356

Balogh, Margit (2023) A KALOT és jelentősége : P. Kerkai Jenő munkássága és üzenete. In: A legnagyobb magyar szociális szervező. Faludi Akadémia, Budapest, pp. 63-127. ISBN 9789634420767

Balogh, Margit (2013) Lojalitás vagy szembenállás? KORUNK (KOLOZSVÁR), 3 (10). pp. 53-63. ISSN 1222-8338

Balogh, Margit (2015) Margit Slachta, une réligieuse du travail social dans la vie publique. Hungarian Studies, 29 (1-2). pp. 193-203. ISSN 0236-6568

Balogh, Margit (2010) Mindszenty József prímás-érsek és az államforma kérdése 1945-1946-ban. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 22 (3-4). pp. 111-126. ISSN 0865-5227

Balogh, Margit (2013) Pehm József és a felekezeti viszályok. ZALAI MÚZEUM: KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 59-66. ISSN 0238-5139

Balogh, Róbert (2023) A Mission From the Margins elmélete a Magyarországi Cigánymisszió Valóságában = Mission from the Margins in the Reality of the Gypsy Mission in Hungary. GLOSSA IURIDICA, 10 (4). pp. 273-281. ISSN 2064-6887

Balázs, Gábor (2023) Felelősség : Lelkiismeret és jog konfliktusa a zsidó államban = Conflict between Conscience and Law in the Jewish State. TARGUM: INTERPRETÁCIÓ KOMMENTÁR DISKURZUS, 2 (3). pp. 118-144. ISSN 2939-5976

Balázs, Jeromos (2023) A liber creaturae metafora Szent Bonaventura műveiben. In: A Szó szimfóniája: Teológiai horizont Isten Igéje vasárnapjához : konferenciakötet. Sapientia Füzetek (39). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 107-121. ISBN 978-615-6277-05-3

Balázs, Mihály (2013) Tolerant Country – Misunderstood Laws. Interpreting Sixteenth-Century Transylvanian Legislation Concerning Religion. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (1). pp. 85-108. ISSN 2063-8647

Banach, Michael Wallace (2024) Praedicate Evangelium: szinodalitás, szolgálat és misszió. In: Egymásra utalva. Közösség- és szervezetfejlesztés az egyházakban. Konferenciakötet. Sapientia Füzetek (42). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 9-20. ISBN 978-615-6277-11-4

Barbarics, Zsuzsa (2019) A Müteferrika-kutatás útjai = Ways of exploring Müteferrika. KELETKUTATÁS (ősz). pp. 55-77. ISSN 0133-4778

Baritz, Sarolta Laura (2010) Az életet szolgáló gazdaság. SAPIENTIANA, 3 (1). pp. 76-86. ISSN 2060-3231

Baritz, Sarolta Laura (2024) Emberközpontú gazdasági elvek a gyakorlatban : A Béres Gyógyszergyár Zrt. tanúsága. SAPIENTIANA, 17 (1). pp. 101-121. ISSN 2060-3231

Barna, Gábor (2014) Hogyan szerkesszük meg egy szent tiszteletét? : A társadalmi igények, a politika és a megélt vallásosság szerepe Árpád-házi Margit szentté avatásában. In: Vallás, egyén, társadalom. SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 163-205.

Barna, Gábor (2015) Saints, Feasts, Pilgrimages, Confraternities. / Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften. Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 47.; Books of the Researches on Religious Culture 15. (47, 15). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture; University of Szeged, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Szeged. ISBN 978-963-306-327-9

Barna, Gábor (2014) Vallási néprajzi tanulmányok. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; A vallási kultúrakutatás könyvei (46;14). SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. ISBN 978-963-306-326-2

Barna, Gábor (2014) „… ti hitvány ékszerek, … ti fényes bűnjelek”. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 45; A vallási kultúrakutatás könyvei 14. (45;14). SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 121-140. ISBN 978-963-306-301-9

Barta, Andrea (2020) Túlvilági praktikák a nyelvtörténet szolgálatában. Édes Anyanyelvünk, 42 (5). p. 17. ISSN 0139-0457

Barta, M. János (2023) A 17. század közepi hatalmi és felekezeti küzdelmek Felső-Magyarországon egy rendhagyó ingatlanügylet tükrében : A kassai királyi ház jezsuitáknak adományozása és a felső-magyarországi főkapitányi székhely áthelyezése = The power and denominational struggles in Upper-Hungary in the mid-17th century in the light of an unusual real estate transaction : The donation of the Royal House in Kassa to the Jesuits and the transfer of the seat of the chief captain in Upper Hungary. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (3). pp. 25-44. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Barta, Péter József (2023) Záchor ma: Avagy a szakadék áthidalásának felelőssége = Zachor Today: The Responsibility of Bridging the Chasm. TARGUM: INTERPRETÁCIÓ KOMMENTÁR DISKURZUS, 2 (3). pp. 190-205. ISSN 2939-5976

Bartók, György (1910) Valláspsychologia. Magyar társadalomtudományi szemle : a Magyar Társadalomtudományi Egyesület folyóirata, 3 (8). pp. 653-671.

Bartók, György (1908) A kereszténység és a szocializmus. PROTESTÁNS SZEMLE, 20 (9). pp. 580-587. ISSN 1215-8577

Bartók, György (1916) A reformáció erkölcsi felfogása : Luther, Zwingli és Kálvin. PROTESTÁNS SZEMLE, 28 (7-8). pp. 405-420. ISSN 1215-8577

Bartók, György (1915) A vallás problémái napjaink bölcseletében : 1. PROTESTÁNS SZEMLE, 27 (7). pp. 507-522. ISSN 1215-8577

Bartók, György (1915) A vallás problémái napjaink bölcseletében : 2. PROTESTÁNS SZEMLE, 27 (8). pp. 599-614. ISSN 1215-8577

Bartók, György (1908) A vallásbölcsészet főkérdései : (Rudolf Eucken: Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart. Berlin, 1907.). PROTESTÁNS SZEMLE, 20 (7). pp. 433-439. ISSN 1215-8577

Bartók, György (1911) A valláspsychologia főbb törvényei. Magyar társadalomtudományi szemle : a Magyar Társadalomtudományi Egyesület folyóirata, 4 (9). pp. 705-720.

Bartók, István (2018) „A tanítás édesítése és ékesítése" : A katolikus prédikáció a 17. században. In: Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (3). Történészcéh Egyesület; META-Egyesület, Pécs, pp. 329-336.

Bartók, Tibor (2015) Claudio Acquaviva generális hatása a jezsuita rend identitására. SAPIENTIANA, 8 (2). pp. 82-102. ISSN 2060-3231

Bartók, Tibor (2022) Liturgia a digitális korban. SAPIENTIANA, 15 (2). pp. 1-21. ISSN 2060-3231

Bartók, Zsófia Ágnes (2021) Egyházi férfiak magyar nyelvű szövegei: A Pray-kódextől az Érdy-kódexig. Műhelytanulmányok, 7 . Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-824-0

Bartók, Ágnes (2023) „Isten kedvenc népe” : Felelősség és elkötelezettség Rosenzweig műveiben és életében. TARGUM: INTERPRETÁCIÓ KOMMENTÁR DISKURZUS, 2 (3). pp. 3-28. ISSN 2939-5976

Baán, Izsák (2015) "Mindenkitől külön és mindenkivel egységben". Szemlélődő szerzetesi élet ma az egyházban. VIGILIA, 80 (10). pp. 732-740. ISSN 0042-6024

Becquart, Nathalie (2022) Szinodalitás: kulcstémák és kihívások - Egy római perspektíva. In: A szerzetesek hangja - egy szinodális egyházért. Sapientia Füzetek (40). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 11-30. ISBN 978 615 6277 08 4

Bednárik, János (2020) Falusi plébános a polgári korban : Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban. Néprajzi Értekezések (9). Magyar Néprajzi Társaság; MTA-ELTE Lendület Historical Folkloristics Research Group, Budapest. ISBN 9786158063487

Bednárik, János (2015) Medgyesy S. Norbert (szerk.): Ecclesia Agathae. A 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei. Budapest, Magyar Napló. 2012. 502 p. (kép és CDROM ill. audio-CD melléklettel). ETHNOGRAPHIA, 123. pp. 523-525. ISSN 0014-1798

Beer, Miklós (2021) Tihanyi Miklós: Bűn – Hit – Szabadulás. A vallás szerepe a büntetés-végrehajtásban (Budapest, Alapítvány a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért, 2020). MAGYAR RENDÉSZET, 21 (3). pp. 181-183. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (elektronikus)

Belhaj, Abdessamad (2016) Disputation is a Fighting Sport: Munāẓarah according to Ibn Qayyim al-Jawzīyah. MAMLUK STUDIES REVIEW, 19. pp. 79-89. ISSN - ; ESSN: 1947-2404

Belhaj, Abdessamad (2016) Religion and State in Syria. The Sunni Ulama from Coup to Revolution. JOURNAL OF CHURCH AND STATE, 58 (2). pp. 379-381. ISSN 0021-969X

Belhaj, Abdessamad and Speidl, Bianka (2016) Legitimacy and Exchange. In: Religion, Culture, Society. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 96-115.

Bence-Kiss, Krisztina (2021) Testing the Two-Step Model of Marketing Krishna Consciousness in Europe. REGIONAL AND BUSINESS STUDIES, 13 (2). pp. 45-53. ISSN 2061-2311

Benda, Kálmán (1994) Az 1568. évi tordai országgyűlés és az erdélyi vallásszabadság. ERDÉLYI MÚZEUM, 56 (3). pp. 1-4. ISSN 1453-0961

Benda, Kálmán (1995) Unitáriusok a hódoltság-kori Dél-Baranyában. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 101 (3). pp. 207-217. ISSN 1222-8370

Bene, László (2016) Geórgiosz Gemisztosz Pléthón Istenről. In: Istenfogalom és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban. L'Harmattan, Károli Könyvek. (In Press)

Berde, Imre (2023) Numizmatikai vázlat az evangéliumokhoz. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 85-132. ISSN 2676-9166

Berhidai, Lajos Piusz (2012) Laskai Osvát prédikációja a kontemplációról. SAPIENTIANA, 5 (1). pp. 33-47. ISSN 2060-3231

Bernáth, László (2020) Bernáth László: Kockáztat-e Isten? MŰÚT (ONLINE). ISSN 1789-2635

Bernáth, László (2022) Leegyszerűsítve : Válasz Paár Tamás és Békefi Bálint kritikáira. VIGILIA. pp. 6-10. ISSN 0042-6024 (In Press)

Bernáth, László (2020) A nyitott teizmus elmélete, a morális rossz, és az isteni gondviselés. Pannonhalmi Szemle (3). ISSN 1216-9188 (In Press)

Bernáth, László (2023) A priori tudás a hitek etikájáról. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 67 (1). pp. 122-137. ISSN 0025-0090

Bernáth, László and Kodaj, Dániel (2020) Evil and the god of indifference. International Journal for Philosophy of Religion. ISSN 0020-7047

Bertalan, Péter (2017) Nyitás Kelet felé = Opening Towards the East. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 411-416. ISSN 1786-6553

Besztercei, Márk (2023) „Az Apostoli Nunciatúra (…) kötelességének érzi, hogy a magyar kormánynál protestáljon” : A magyarországi zsidók helyzete és a budapesti Apostoli Nunciatúra 1930-1945 között. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 133-151. ISSN 2676-9166

Besztercei, Márk (2023) A történelem tekintete. Emlékezet és tanúság : Gábor György "A történelem tekintete. Emlékezet és tanúság" című könyvének recenziója. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 204-210. ISSN 2676-9166

Biemer, Günter (2015) Newman hagyományteológiájának "alanyi" szempontjáról. TEOLÓGIA, 49 (1-2). pp. 1-17. ISSN 0133-1779

Birher, Nándor Máté (2023) Apokaliptika. AXIS, 4 (1). pp. 9-12. ISSN 2064-7972

Biró, Tamás (2016) Az áldozat fogalma kognitív vallástudományi megközelítésben. In: Áldozat : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley Konferencia Kötetek (7). Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, pp. 38-53. ISBN 978-615-5048-34-0

Biró, Tamás (2016) Egy befejezetlen beszélgetés tanulságai. In: Schweitzer József emlékezete : A halálának első évfordulóján rendezett tudományos konferencia köszöntőbeszédei és előadásai. MAZSIHISZ, Budapest, pp. 128-157. ISBN 978-963-7010-69-9

Blond, Phillip (2021) Empire, nationalism and christianity. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 9 (2). pp. 130-149. ISSN 2063-9058

Blázy, Árpád (2008) Simon Griner (Grynaeus) és Buda (1521–1523) : Az ítéletről és mindenek újjáteremtéséről szóló evangélium. LELKIPÁSZTOR, 83 (6). pp. 202-207. ISSN 0133-2821

Bognár, Bulcsu and Kmetty, Zoltán (2020) Moralizálás nélküli hit : Szekularizált vallásosság és tradicionalizmus Magyarországon. REPLIKA (117-18). pp. 213-234. ISSN 0865-8188

Bognárné Horgosi, Anikó (2024) Új és hithű eretnekség : Palgrave-kézikönyv a radikális teológiához. LELKIPÁSZTOR, 99 (5). pp. 274-278. ISSN 0133-2821

Bokor, Anna and Rigó, Róbert (2024) "Csendben éli életét" : A lelkészi szolgálat lehetőségei az ötvenes években. Nagy Lajos szőnyi lelkipásztor példája = "Living his life quietly.” Opportunities for Pastoral Service during the 1950s. The Example of Rev. Lajos Nagy, Pastor of the Reformed Congregation in Szőny. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 137-150. ISSN 3004-2992

Bolgár, Dániel (2021) "A zsidók átlag annyival okosabbak [...] mint mi"? A zsidók és a nem zsidók IQ-ja 1945 előtt. In: Lélek és történelem. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar; Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest, pp. 123-129. ISBN 9789634893028

Bontovics, Ignác (2022) Bibliai tanítások mai mértékegységekkel és hozzá kapcsolódó matematikai feladatokkal = Biblical teachings with today’s units of measurement and related math problems. DELIBERATIONES, 15 (2). pp. 49-55. ISSN 1789-8919

Borzsák, István (1981) Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép : Pázmány Péter prédikációi. IRODALOMTÖRTÉNET, 13 (2). pp. 527-530. ISSN 0324-4970

Botos, Balázs (2019) Review of the Book Entitled the Preservation of Values in the 1950’s. The Story of Gyurka (György Rozgonyi) and His Youth Movement. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 426-432. ISSN 1786-6553

Botos, Katalin (2021) Fizikusok : Természettudomány és vallás = Physicists : Science and Religion. POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT = CIVIC REVIEW : JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES, 17 (4-6). pp. 231-243. ISSN 1786-6553 (nyomtatott); 1786-8823 (elektronikus)

Bozzay, Réka Kornélia (2024) Forró Imre kenderesi segédlelkész holland kapcsolatai = Imre Forró, Assistant Minister in Kenderes and his Contacts in the Netherlands. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 177-192. ISSN 3004-2992

Bucsay, Mihály and Csepregi, Zoltán (2009) Das Abendmahlsbekenntnis zu Marosvásárhely (Neumarkt), 1559. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen; Vluyn, pp. 97-115. ISBN 978-3-7887-2304-0

Bucsay, Mihály and Csepregi, Zoltán (2006) Thesen des Pfarrkonvents in Nagyvárad (Großwardein), 1544. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen; Vluyn, pp. 429-438. ISBN 978-3-7887-2197-8

Buda, Annamária (2024) Diakóniai munka a II. világháború után közvetlenül, az államosítás időszakában és azt követően : A diakóniai munka újjászervezése a megváltozott politikai környezetben. LELKIPÁSZTOR, 99 (5). pp. 243-255. ISSN 0133-2821

Budeancă, Cosmin and Jánosi, Csongor (2015) Sándor Imre (1893-1956) – Destinul unui preot romano-catolic. In: Identităţi sociale, culturale, etnice şi religioase în communism. Polirom, Iaşi, pp. 467-493. ISBN 9789734659258

Bácskay, András (2023) Vízözön-történetek és a vízözön perszonifikációja az ókori Mezopotámiában. AXIS, 4 (1). pp. 45-55. ISSN 2064-7972

Bárth, Dániel (2022) Alsópapság és helyi vallás a 16-20. századi Európában. Beszámoló az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport és az ELTE Folklore Tanszék által rendezett nemzetközi konferenciáról. Budapest, 2022. június 2–3. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (2). pp. 189-195. ISSN 1786-4062

Bárth, János (2019) Paptartás a kalocsai főegyházmegyében (1738‒1849). Folcloristica historica (1). MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978 963 508 906 2

Bárány, Attila (2023) Bizánc, Magyarország és a normannok a 12. század elején. In: Piroska és a Pantokratór. Dinasztikus emlékezet, gyógyítás és örök élet a Komnénos-kori Bizáncban. Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes = Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . Research Centre for the Humanities, Institute of History; BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 55-88. ISBN 978-963-416-381-7

Bárány, Zoltán (2024) A belmisszió hatása a református teológiai képzésre Magyarországon | The Impact of Home Mission on the Reformed Theological Education in Hungary. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 75-84. ISSN 3004-2992

Bárány, Zsófia (2022) "A szeretetnek mértéke az önszeretet" - Vallásügyi viták és nunciusi jelentések az 1839-40. évi országgyűlés utolsó hónapjairól. In: Ecclesiae et Historiae Servus Infatigabilis. Tanulmányok Somorjai Ádám 70. születésnapjára. METEM; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 56-64. ISBN 9786155826306

Báthory, Orsolya (2023) Bajáki Rita – Szádoczki Vera (szerk.): Imádkozás a régi Magyarországon, ELKH–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 2022. VIGILIA, 88 (7). pp. 667-669. ISSN 0042-6024

Béres, Tamás (2016) Evangélikus etikai építőkockák. In: Értelmes szívvel. Luther Kiadó, Budapest, pp. 13-39. ISBN 9789633800904

Béres, Tamás (2016) Technikai etika a hittanórán. In: Értelmes szívvel. Luther Kiadó, Budapest, pp. 97-116. ISBN 9789633800904

Bögre, Zsuzsanna and Luxné Prehoda, Anna Beáta (2023) Idősgondozás jelentése az egyháziasan vallásos és a nem vallásos szendvicsgeneráció narratíváiban = The Meaning of Eldercare in the Narratives of the Religious and Non-religious Sandwich Generation. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 33 (4). pp. 50-74. ISSN 1216-2051

C

C. Tóth, Norbert (2019) Az esztergomi székes- és társaskáptalanok archontológiája 1100–1543. Subsidia ad Historiam Medii Aevi Hungariae Inquirendam (9). MTA Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-913-0

C. Tóth, Norbert (2017) Előszó = Summary. In: Magyarország késő középkori főpapi archontológiája. Érsekek, püspökök, illetve segédpüspökeik, vikáriusaik és jövedelemkezelőik az 1440-es évektől 1526-ig. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások (27). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 7-16. ISBN 978 615 5035 15 9

C. Tóth, Norbert (2013) A pozsonyi társaskáptalan kanonokai 1425-ben. ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 101-123. ISSN 0324-6965

Cavanaugh, illiam T. (2021) The splendid idolatry of nationalism. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 9 (2). pp. 4-25. ISSN 2063-9058

Cetera, Roberto (2022) A szerzetes: a hagyomány embere. Az ausztrál Michael Casey, a Szigorúbb Fegyelmű Reformált Ciszterciek Rendjének tagja. SAPIENTIANA, 15 (2). pp. 43-46. ISSN 2060-3231

Coudenys, Wim (2024) Migration as Mission: Alojz-Alexis Strýček SJ in Belgium (1938–1945). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (4). pp. 650-675. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Csalog, Eszter (2023) Hányan fordították a Szeptuagintát? STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 67-84. ISSN 2676-9166

Csalog, Eszter (2019) A Példabeszédek Septuaginta-fordításának (Paroimiai) 1-9. fejezete. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 1 (1). pp. 121-141. ISSN 2676-9166

Csalog, Eszter (2022) „Szolgád vagyok én...” A szolgára vonatkozó kifejezések a héber és görög Bibliában. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 4 (1). pp. 39-59. ISSN 2676-9166

Csatári, Orsolya and Szentgáli-Tóth, Boldizsár Artúr (2018) The other side of the coin: the negative aspect of freedom of religion. In: Proceedings of the IISES Annual Conference. IISES, Prága, pp. 20-40. ISBN 9788087927458

Csepregi, Zoltán (2013) Az 1548-as augsburgi birodalmi gyűlés hatása az 1548-as pozsonyi országgyűlés vallási rendelkezéseire. In: Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku = Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, pp. 22-32. ISBN 978-80-555-1050-7

Csepregi, Zoltán (2004) Az első magyarországi vend nyelvű kiadvány. Magyar Könyvszemle, 120. pp. 171-174. ISSN 0025-0171

Csepregi, Zoltán (2011) Bevezetés [a Négy vigasztaló zsoltárhoz]. In: Luther válogatott művei. Luther Kiadó, Budapest, pp. 463-470. ISBN 978-963-9979-47-5

Csepregi, Zoltán (2011) Bevezetés [az Ószövetséghez]. In: Luther válogatott művei. Luther Kiadó, Budapest, pp. 349-357. ISBN 978-963-9979-47-5

Csepregi, Zoltán (2011) Bevezetés [az Újszövetséghez]. In: Luther válogatott művei. Luther Kiadó, Budapest, pp. 277-285. ISBN 978-963-9979-47-5

Csepregi, Zoltán (2012) Confessio vera der Synode zu Csenger, 1570. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, pp. 21-45. ISBN 973-3-7887-2523-0

Csepregi, Zoltán (2003) Confessional professions and attempts at religious integration in the Kingdom of Hungary under the governance of Ferdinand I. | Konfessionsbildung und Einheitsbestrebungen im Königreich Ungarn zur Regierungszeit Ferdinands I. Archiv für Reformationsgeschichte, 94. pp. 243-275. ISSN 0003-9381

Csepregi, Zoltán (2005) Court Priests in the Entourage of Queen Mary of Hungary. In: Mary of Hungary: The Queen and Her Court 1521 - 1531. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 49-61. ISBN 963 9340 50 2

Csepregi, Zoltán (2006) Das Bekenntnis der Synode zu Erdőd von 1545. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen; Vluyn, pp. 439-448. ISBN 978-3-7887-2197-8

Csepregi, Zoltán (1997) Das Wahre Christentum und die kaiserlichen Generale: Diasporahilfe im 18. Jahrhundert. Lutherische Kirche in der Welt: Jahrbuch des Martin Luther Bundes, 44. pp. 175-184. ISSN 0170-3935

Csepregi, Zoltán (2004) Die Auffassung der Reformation bei Honterus und seinen Zeitgenossen. In: Humanistische Beziehungen in Ungarn und Siebenbürgen: Politik, Religion und Kunst im 16. Jahrhundert. Böhlau Verlag, Köln; Weimar; Wien, pp. 1-17. ISBN 3-412-10504-X

Csepregi, Zoltán (2007) Die Korrespondenz des Preßburger Pfarrers Matthias Marth (1691-1734): Gattungstheoretische und typologische Probleme. Ungarn-Jahrbuch : Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete, 28. pp. 397-403. ISSN 0082-755X

Csepregi, Zoltán (2018) Dunántúli prédikátorok a reformáció századában. Az Evangélikus Lelkészi Adattár első kötete (1522-1610) alapján. In: Folyamatosság és változás : Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században, 2017.08.30-2017.08.31, Veszprém, Magyarország.

Csepregi, Zoltán (2012) Erdélyi Gabriella: Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő középkorban. Libri Kiadó: Budapest, [2011]. 296 p. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 54 (4). pp. 667-671. ISSN 0040-9634

Csepregi, Zoltán (2006) „Es laufft auch der Lutter in alle sachen uberall mitt…”: Brandenburgi György őrgróf (1484-1543) szerepe Boroszló város reformációjában. In: Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 54-62. ISBN 978-963-9634-39-8

Csepregi, Zoltán (1994) György Bárány von Szenicze (1682-1757) und sein Bibelwerk. Lutherische Kirche in der Welt: Jahrbuch des Martin Luther Bundes (41). pp. 129-135. ISSN 0170-3935

Csepregi, Zoltán (2011) Hitvallás magyarul. LELKIPÁSZTOR, 86. pp. 2-8. ISSN 0133-2821

Csepregi, Zoltán (2011) Kézikönyv a reformátusságról. CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY, 17 (2). pp. 72-73. ISSN 1219-6800

Csepregi, Zoltán (1996) A "Laubáni Biblia" hamis impresszuma. Magyar Könyvszemle, 112. pp. 376-382. ISSN 0025-0171

Csepregi, Zoltán (2015) Luther az oktatásról. EVANGÉLIKUS NEVELÉS, 14 (2). pp. 10-17. ISSN 2063-7128

Csepregi, Zoltán (2017) Luther szentírási elve. In: Teológia és reformáció. Evangélikus Hittudományi Egyetem; Luther Kiadó, Budapest, pp. 23-35. ISBN 9789633801154

Csepregi, Zoltán (2014) Luther és a zsidók : textus – kontextus – paratextus. CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY, 20 (2). pp. 20-21. ISSN 1219-6800

Csepregi, Zoltán (2008) A Luther-szobortól a Luther-filmig: A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983-2008). In: Krisztusra tekintve hittel és reménnyel: Ünnepi kötet Reuss András professzor 70. születésnapjára. Eszme-csere (4). Luther Kiadó, Budapest, pp. 157-174. ISBN 978-963-9571-79-2

Csepregi, Zoltán (2013) Mnohostranná história vzniku a prijatia vyznaní viery = A hitvallások többrétű keletkezés- és befogadástörténete = Die mehrschichtige Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte der Konfessionen. In: Tri lutherské vyznania viery z Uhorska = Három lutheri hitvallás Magyarországon = Drei lutherische Glaubensbekenntnisse aus Ungarn. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, pp. 30-37. ISBN 978-80-555-0945-7

Csepregi, Zoltán (2001) Notbischof auf dem Rechtswege: Zur Reformation in den oberschlesischen Herzogtümern von Georg dem Frommen 1523-1543. Zeitschrift für Bayerische Kirchengeschichte, 70. pp. 28-42. ISSN 0342-4316

Csepregi, Zoltán (2013) Náboženské ustanovenia snemu r. 1548 = Az 1548-as országgyűlés vallási rendelkezései = Die kirchenpolitischen Bestimmungen des Landtages von 1548. In: Tri lutherské vyznania viery z Uhorska = Három lutheri hitvallás Magyarországon = Drei lutherische Glaubensbekenntnisse aus Ungarn. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, pp. 27-29. ISBN 978-80-555-0945-7

Csepregi, Zoltán (2011) Négynyelvű reformáció a Kárpát-medencében. KERESZTYÉN IGAZSÁG, 92 (4). pp. 9-19. ISSN 0865-2163

Csepregi, Zoltán (2004) Pietismus in Ungarn 1700-1758. In: Der Pietismus und seine Nachwirkungen im östlichen Europa. Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte (6). Verein für Ostdeutsche Kirchengeschichte ; Ostkirchen-Institut, Münster, pp. 25-38. ISBN 9783980853811

Csepregi, Zoltán (2005) Prediger hallischer Prägung im Dreieck Wien-Pressburg-Ödenburg. In: Interdisziplinäre Pietismusforschungen: Beiträge zum Ersten Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001. Hallesche Forschungen (17/2). Max Niemeyer Verlag, Tübingen, pp. 689-699. ISBN 3-484-84017-X

Csepregi, Zoltán (2014) Reformáció és istentiszteleti kultúra. HISTORIA ECCLESIASTICA, 5 (1). pp. 3-15. ISSN 1338-4341

Csepregi, Zoltán (2013) Szerkesztői előszó. In: Luther válogatott művei. Luther Kiadó, Budapest, pp. 19-38. ISBN 978-963-380-027-0

Csepregi, Zoltán (2012) Thurzovci a počiatky reformácie. In: Thurzovci a ich historický význam. Pro Historia Society and Historical Institute of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, pp. 77-90. ISBN 978-80-89396-19-1

Csepregi, Zoltán (2001) Udvari lelkész az esztergomi börtönben? LIMES, 14 (3 mell). pp. 65-72. ISSN 0865-378X

Csepregi, Zoltán (2005) Udvari papok Mária királyné környezetében. In: Habsburg Mária, Mohács özvegye: a királyné és udvara, 1521–1531. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 44-55. ISBN 963-9340-50-2

Csepregi, Zoltán (2014) Widerstandsrecht bei Honterus und seinen ungarischen Zeitgenossen. JAHRBUCH FŰR DIE GESCHICHTE DES PROTESTANTISMUS IN ÖSTERREICH, 130. pp. 9-20. ISSN 1013-6991

Csepregi, Zoltán (2004) Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika. Luther Kiadó, Budapest. ISBN 9639571113

Csepregi, Zoltán (2024) The beginnings of Protestant church districts and bishoprics in Hungary. In: Szegedi Kis István (1505 – 1572). Hernád Kiadó, Sárospatak, pp. 23-31. ISBN 9786155787430

Csepregi, Zoltán (1999) A dunántúli pietisták "jenai" mûhelye: Nyomdatitkok és szerzőségi kérdések. Magyar Könyvszemle, 115. pp. 74-81. ISSN 0025-0171

Csepregi, Zoltán (2011) A hőskultusztól a vezetéselméletig. CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY, 17 (1). pp. 5-13. ISSN 1219-6800

Csepregi, Zoltán (2005) A mezőváros és a földesúr diskurzusa vallási kérdésekben Brandenburgi György kelet-magyarországi és felső-sziléziai uradalmaiban 1523-1543. In: Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század). Historia Litteraria (18). Universitas, Budapest, pp. 27-32. ISBN 963 9104 93 0

Csepregi, Zoltán (2023) A nyugalom napja a reformáció teológiájában. Adventista Szemle: Az Adventista Teológiai Főiskola teológiai szakfolyóirata, 16 (2). pp. 15-25. ISSN 2415-9468

Csepregi, Zoltán (2024) A protestáns egyházkerületek és püspökségek kezdetei Magyarországon : Zoványi Jenő monográfiája újragondolva. In: Szegedi Kis István (1505 – 1572). Hernád Kiadó, Sárospatak, pp. 7-22. ISBN 9786155787430

Csepregi, Zoltán (2014) A reformáció nyelve : hitváltók és hitvédők. KERESZTYÉN IGAZSÁG, 101. pp. 12-22. ISSN 0865-2163

Csepregi, Zoltán (2006) A reformáció nyelve: a ferences hagyomány és a kocsmai antiklerikalizmus között. LELKIPÁSZTOR, 81. pp. 402-405. ISSN 0133-2821

Csepregi, Zoltán (2009) A váradi vita 1544-ben. In: Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 164-186. ISBN 978 963 693 090 5

Csepregi, Zoltán (2013) Ízelítő Luther levelezéséből. CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY, 19 (2). pp. 59-66. ISSN 1219-6800

Csepregi, Zoltán and Horváth, Orsolya (2020) Szerkesztői előszó. In: A Római és a Galata levél magyarázata. Luther Kiadó, Budapest, pp. 9-16. ISBN 9789633801857

Cserbák, András (2001) A keleti templom ikonográfiája és a vizuális kommunikáció = Iconography of the Eastern church and the visual communications. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete. Szegedi vallási néprajzi könyvtár (8). SZTE Néprajzi Tanszék, Szeged, pp. 32-40. ISBN 963-482-402-1

Csibi, Sándor and Csibi, Mónika (2007) „Van út lélektõl lélekig.” A Harmónia K. L. M. Lelkigondozó Egyesület munkássága. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 8 (2). pp. 163-168. ISSN 1419-8126

Csáji, László Koppány (2015) Csoda, pokoljárás és a digitális szakadék. REPLIKA, 90-91. pp. 57-77. ISSN 0865-8188

Csáky-Pallavicini, Roger and Pilinszki, Attila and Tomcsányi, Teodóra (2011) Die Herausforderungen der Wende - Lösungsansätze und Konsequenzen : Familienhilfe, das Modell der HÍD-Familienhilfe, kirchliche Rollenübernahme und Spiritualität in Ungarn = Challenges Posed by the Fall of Communism – Answers and Conclusions: Family Support, the HÍD Family Support Model, the Role of the Church and Spirituality in Hungary. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 6 (1). pp. 26-55. ISSN 1788-4934 (print); 1788-7119 (online)

Csízy, Katalin (2015) Az európai hagyomány és az ideális vezető politikus. L'Harmattan, Budapest, Eötvös Collegium. (Unpublished)

Csízy, Katalin (2007) Die Definition der Philosophie in den Werken von Julian dem Abtrünnigen. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 47 (4). ISSN 0044-5975

Csízy, Katalin (2014) A humanitas-eszme problematikájának megközelítésmódjai. Hereditas Graeco-Latinitatis, I. . Kapitális Kft. Debrecen, Debrecen. ISBN 978-963-473-755-1

Czagány, Zsuzsa (2018) Das Michaelsoffizium im Waradiner Antiphonar. Eine Fallstudie zur Erforschung und Rekonstruktion mittelalterlicher liturgisch-musikalischer Fragmente. In: Hudobny archív 17. Hudobny archív (17). Slovenská národná knižnica, Martin, pp. 9-21. ISBN 9788081490989

Czakó, Dóra (2016) A prima és seconda prattica párbeszéde Monteverdi Vesprojának Magnificat tételében. In: Hegyen épült város : válogatás a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciáin elhangzott előadások anyagából. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 229-239. ISBN 9789634141952

Czakó, István (2021) Halhatatlanság. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 17 (1). pp. 103-110. ISSN 1786-4062

Czeglédi, Sándor (2024) Vita a lelkészek helyzetéről a reformkorban Fáy András írásainak tükrében = Discussion of the Position of Pastors in the Reform Era in the Light of András Fáy’s Writing. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 35-44. ISSN 3004-2992

D

Deák, Viktória Hedvig (2004) Aquinói Szent Tamás teológiai summája és a Summa teológiája. VIGILIA, 69 (5). pp. 322-329. ISSN 0042-6024

Deák, Viktória Hedvig (2024) Aquinói Szent Tamás és az ereklyék tisztelete: teológiai kérdés és devóció. SAPIENTIANA, 17 (1). pp. 21-34. ISSN 2060-3231

Deák, Viktória Hedvig (2006) II. Vatikáni zsinat: a kontinuitás hermeneutikája. VIGILIA, 71 (3). pp. 230-232. ISSN 0042-6024

Deák, Viktória Hedvig (2005) Mária, aki anyja méhében megtisztult az eredeti bűntől. VIGILIA, 70 (7). pp. 536-545. ISSN 0042-6024

Deák, Viktória Hedvig (2015) A szerzetesi élet teológiája. VIGILIA, 80 (10). pp. 722-731. ISSN 0042-6024

Dobos, Károly Dániel (2023) Joseph B. Soloveitchik „Konfrontációja” hatvan év távlatából. TARGUM: INTERPRETÁCIÓ KOMMENTÁR DISKURZUS, 2 (3). pp. 69-117. ISSN 2939-5976

Dodds, Luke (2024) The Question of God in Émigré Ghent: Religious Heritage, Émigré Politics, and Dialogical Negotiation among Migrants and Hosts during the Cold War. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (4). pp. 626-649. ISSN 2063-8647 (nyomtatott); 2063-9961 (online)

Domokos, Andrea (2024) Valláserkölcsi nevelés egykor és ma = Religious values-based education then and now. BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 72 (3). pp. 449-459. ISSN 2062-9494

Domokos, Áron (2015) „Véletlenek márpedig nincsenek” Egy spirituális fejlődésregény fogadtatástörténete. In: Fejlődő jogrendszer és gazdasági környezet a változó társadalomban. International Research Institute s.r.o., pp. 273-281. ISBN 978-80-89691-21-0

Dudás, Márk (2023) „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” (Jn 20,29) Ferenc pápa üzenete a katolikus felsőoktatásnak a tudásról, mint látásról, valamint a posztmodern korról. FOLIA HUMANISTICA ET SOCIALIA, 1 (1). pp. 9-18. ISSN 3004-1260

Dulles, Avery (2015) A hitaktus kognitív dimenziója. TEOLÓGIA, 49 (3-4). pp. 163-172. ISSN 0133-1779

Dávid, Nóra (2023) Drágakövek ég és föld között : 1Henok 18,6–8 lehetséges párhuzamai. AXIS, 4 (2). pp. 103-114. ISSN 2064-7972

Déri, Balázs (2012) Acél Zsolt homíliájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 19 (3). pp. 295-196. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2013) Angus Ritchie prédikációjának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20. p. 330. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2011) Barsi Balázs homíliájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 18 (4). pp. 433-434. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2013) The Coptic Psalmos. In: Papers Read at the 15th Meeting of the IMS Study Group Cantus Planus Dobogókő/Hungary, 2009. Aug. 23-29. Wissenschaftliche Abhandlungen. Musicological Studies, 2 (100). The Institute of Mediaeval Music, Ottawa, pp. 165-195. ISBN 9781926664200

Déri, Balázs (2012) Gálity Vojiszláv homíliájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 19 (2). pp. 197-198. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2013) Hafenscher Károly igehirdetésének retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (2). p. 190. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2012) Nacsinák Gergely András homíliájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 19 (1). pp. 87-88. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2012) Notker Wolf templomszentelési homíliájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 19 (4). p. 424. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2014) Papp Judit igehirdetésének retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 21 (3). p. 316. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2014) Sarah Coakley húsvéti igehirdetésének retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 21 (2). p. 214. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2013) Szabó László keresztelési beszédének elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (4). p. 434. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2012) Szent Gellért Elmélkedése mint bibliai hermeneutikai traktátus. In: Logos tés akoés – Az ige megszólalása és megszólaltatása. Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA), Pápa, pp. 109-120. ISBN 9789639779167

Déri, Balázs (2013) Török József homilíájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (1). pp. 87-88. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2014) A jobb lator szavai. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 2014 (2). pp. 205-210. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs and Földváry, Miklós István (2008) Ritualia Hungarica - Középkori magyarországi latin liturgikus források szövegének kiadása = Ritualia Hungarica - Edition of text of medieval Latin liturgical sources from Hungary. Project Report. OTKA.

Dévényi, Kinga (2004) Abū 'Abdallāh Muhammad ibn Sulaymān ('Abdarrahmān) ibn Abī Bakr al-Ğazūlī [al-Ġazūlī, al-Gazūlī, al-Qazūlī] al-Simlālī: Dalā'il al-hayrāt wa-Šawariq al-anwār fī dikr as-salāt calā n-nabi al-muhtār, 1752-53. In: Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 127-129. ISBN 9639439312

Dévényi, Kinga (2004) Haggáda, az ún. Kaufmann Haggáda. In: Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 90-93. ISBN 9639439312

Dévényi, Kinga (2004) Háromosztatú askenázi Mahzor. In: Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 88-90. ISBN 9639439312

Dévényi, Kinga (2004) Maimonidész: Misné Tóra. In: Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 84-88. ISBN 9639439312

Dévényi, Kinga (2009) A taqiyya és a hiğra kérdései az andalúziai iszlámban. KELETKUTATÁS: TANULMÁNYOK AZ ORIENTALISZTIKA KÖRÉBŐL. pp. 33-60. ISSN 0133-4778

E

El Kholi, Susann (2016) Mainz und das erzbischöfliche Schloss in Höchst aus der Sicht István Miskolcis. Archiv für Mittelrheinische Kirchengeschichte Nebst Berichten zur Kirchlichen Denkmalpflege, 68. pp. 371-384. ISSN 0066-6432

Emődi, András (2007) Martinus Weigmann peregrinációs albuma 1598 - 1 6 2 1. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 7 (1-2). pp. 29-50. ISSN 1587-6292

Endrédi, Csaba (2013) A Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökség javadalmazása, anyagi alapjának eredete. In: Múlt nélkül nincs jövő, 2012. november 15-16., Debreceni Egyetem.

Endrédi, Csaba (2013) A Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye a nemzetiségi ellentétek célkeresztjében. A hegyen épült város . Károly Gáspár Református Egyetem, Budapest. (Submitted)

Enesey, Diána (2023) Mi dolga a filozófiának a vallással? Könyvbemutatóval egybekötött kerekasztalbeszélgetés. Budapest, 2022. október 27. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (1). pp. 201-204. ISSN 1786-4062

Enesey, Diána Dorisz (2022) Horváth Orsolya: Inspirációk és ellentétek filozófiai és teológiai gondolkodás között (Budapest, L’Harmattan, 2022). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 2022 (1). pp. 235-240. ISSN 1786-4062

Erdei, Ildikó (2017) Christian Scholars’ Understanding of the Soul and Spirit. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 1 (12). pp. 119-123. ISSN 1788-4934

Erdélyi, Csaba (2024) A vallásgyakorlás helyzete, szerepe, lehetőségei a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységében = The Situation, Role and Possibilities of Religious Practice in the Reintegration Activities of the Penitentiary Organisation. BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 72 (3). pp. 415-429. ISSN 2062-9494

Erdős, Kristóf (2024) Szabó Imre budapesti esperes embermentő tevékenysége (1944) = Dean Imre Szabó’s Rescue Activity (1944). HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 95-113. ISSN 3004-2992

Esiobu, Anayo Augustus (2023) Mary as an Antitype to Religious in Living the Evangelical Counsels, as well as Community Life as Examined under CIC 599-602. DELIBERATIONES, 16 (1). pp. 72-86. ISSN 1789-8919

Esztári, Réka (2020) Confined in the House of Darkness. An Akkadian Incantation Ritual of the Stillborn I. Acta Antiqua Academiae Scientiarium Hungaricae. ISSN 1588-2543 (In Press)

Esztári, Réka (2020) Confined in the House of Darkness. An Akkadian Incantation Ritual of the Stillborn II. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE. ISSN 0044-5975 (In Press)

Esztári, Réka and Vér, Ádám (2020) Határhelyzetek. Tanulmányok az ókori Mezopotámia vallástörténetéből. Electa . Gondolat, Budapest. ISBN 9789636936723 (Submitted)

Esztári, Réka and Vér, Ádám (2020) "The Script of God" - Daniel 5:25 in the Light of Mesopotamian Omen Literature. In: Aramaic Science in Qumran. Ancient Cultures of Sciences and Knowledge (ASK) . Mohr Siebeck, Tübingen. (In Press)

F

Faa-Lendvai, Erzsébet Mária (2016) Bencés könyvtárak a 18. századi Magyarországon = Benedictine Libraries in the 18th century Hungary. TÖRTÉNELEM ÉS MUZEOLÓGIA - MISKOLCI INTERNETES FOLYÓIRAT, 3 (2). pp. 100-110. ISSN 2064-7530

Fabiny, Márton (2024) A vallási identitás vizsgálata az egyháztól eltávolodó fiatal felnőtteknél : Módszertani kísérlet – 2. rész. LELKIPÁSZTOR, 99 (6). pp. 317-328. ISSN 0133-2821

Fabiny, Márton (2024) A vallási identitás vizsgálata az egyháztól eltávolodó fiatal felnőtteknél. LELKIPÁSZTOR, 99 (5). pp. 256-265. ISSN 0133-2821

Farkas, Attila Márton (2001) Beszélhetünk-e óegyiptomi bölcseletről? VILÁGOSSÁG, 42 (11-12). pp. 3-19. ISSN 0505-5849

Farkas, Attila Márton (2003) Filozófia előtti filozófia : Szimbolikus gondolkodás az ókori Egyiptomban. Typotex, Budapest. ISBN 963 9326 90 9

Farkas, Attila Márton (2008) A hieroglifák filozófiája. Képi gondolkodás az ókori Egyiptomban. In: Szavak és képek között: Médiatörténet - Kommunikációtörténet - Információtörténet : Tanulmánykötet. Információtörténelem . Infonia; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 20-74. ISBN 9789636931247

Farkas, Attila Márton (2009) A kommunizmus örökletes betegsége, az árnyékkereszténység. In: Kordiagnózis: fiatal társadalomtudósok antológiája. MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, pp. 24-69. ISBN 9789637372681

Farkas, Dániel (2023) A vallási jelenségek és közösségek megítélése a perui baloldal folyóiratában. Amauta, 1926–1930. VILÁGTÖRTÉNET, 13(45) (1). pp. 35-52. ISSN 0083-6265

Farkas, Gábor (2007) Ciszterciek Pápán 1660–1726. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 223-242. ISSN 1587-6292

Farkas, Ildikó Mária (2018) A japán konfucianizmus. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 2017 (2). pp. 203-210. ISSN 2060-9655

Fazakas, Sándor (2021) Barth valláskritikájának maradandó értéke. In: Az írás bűvöletében. Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Kolozsvár, pp. 192-209. ISBN 9786069484746

Fazakas, Sándor (2019) A morál hatalma és/vagy tehetetlensége a totalitárius rendszerek konfliktusainak feldolgozásában. In: Vallás és politika. Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézete, Debrecen, pp. 133-150. ISBN 9786155853210

Fazakas, Sándor (2020) A reformatio vitae jegyében : Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében. Tanulmányok (14). Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-8886-54-1

Fazekas, Csaba (2024) Harsányi Pál a reformkori egyházpolitikában = Pál Harsányi in Church Policy of the Hungarian ‘Reform Era’. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 25 (1). pp. 37-53. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Fedor, György (2024) Feketeöves kispapképzés. In: Egymásra utalva. Közösség- és szervezetfejlesztés az egyházakban. Konferenciakötet. Sapientia Füzetek (42). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 43-54. ISBN 978-615-6277-11-4

Fedor, István (2024) Közösségépítés egy ezeréves szervezetben. In: Egymásra utalva. Közösség- és szervezetfejlesztés az egyházakban. Konferenciakötet. Sapientia Füzetek (42). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 71-82. ISBN 978-615-6277-11-4

Fehér, Katalin (2016) Hatvani István (1718–1786), a debreceni református kollégium tudós tanára, az orvosi statisztika egyik első magyarországi művelője = Isvtán Hatvani the Debdrecen Reformed Colleg’s scientist and teacher, one of the first reasercher of medical statistic ín Hungary. Kaleidoscope history, 6 (12). pp. 141-154. ISSN 20622597

Fehér, M. István (1996) Karl Rahner szellemi gyökereihez : Heidegger és a XX. századi teológia. In: Az Ige meghallója : Karl Rahner emlékülés. Szegedi Hittudományi Főiskola : Logos Kiadó, Szeged ; Budapest, pp. 43-91. ISBN 963-8159-06-5

Fehér, M. István (2009) Religion, Theology, and Philosophy on the Way to "Being and Time": Heidegger, the Hermeneutical, the Factical, and the Historical with Respect to Dilthey and Early Christianity. RESEARCH IN PHENOMENOLOGY, 39 (1). pp. 99-131. ISSN 0085-5553

Fehér M., István and Lengyel, Zsuzsanna Mariann and Kiss, Andrea-Laura and Bognár, László (2016) Szerkesztői előszó. In: Imagináció a filozófiában. Hermeneutikai, fenomenológiai, vallásfilozófiai megközelítések. A filozófia útjai (17). L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 7-15. ISBN 978-963-414-256-0

Fejérdy, András (2023) Nagy Töhötöm, a KALOT és XII. Piusz pápa keleti politikája. In: A legnagyobb magyar szociális szervező. Faludi Akadémia, Budapest, pp. 141-182. ISBN 9789634420767

Fekete, Csaba (2023) Melius és a "Szegedi Biblia". MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 139 (2). pp. 198-209. ISSN 0025-0171

Fercsák, Balázs (2023) Az algériai polgárháború vallási elemei = Religious Elements of the Algerian Civil War. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 16 (4). pp. 108-118. ISSN 1789-5286

Ferenczi, Zoltán (1897) Egy jezsuita-drámacodex a kolozsvári r. kath.lyceumban. ERDÉLYI MÚZEUM, 14 (6). pp. 316-320. ISSN 1453-0961

Finta, Szilvia (2022) „Az apokalipszis fullánkja”, avagy a héber nyelv metafizikai és eszkatológiai dimenziói. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 4 (1). pp. 9-37. ISSN 2676-9166

Finta, Szilvia (2023) „Ne okozz szükségtelen fájdalmat!” Élet-, környezet- és állatvédelem a Héber Szentírás és a zsidó etikai nézetek tükrében. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 49-65. ISSN 2676-9166

Fosztó, László (2011) Hol a helye a romáknak az erdélyi egyházakban?: Vallási intézmények és társadalmi integráció. PRO MINORITATE, 2011 (3). pp. 113-122. ISSN 1216-9927

Fosztó, László and Kiss, Dénes (2012) Pentecostalism in Romania. The impact of Pentecostal Communities on the Life-style of the Members. La ricerca folklorica, 65. pp. 51-64. ISSN 0391 9099

Fraknói, Vilmos (1913) Beckensloer váradi misekönyve és esztergomi Curtius kodexe. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 21 (4). pp. 289-293. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1892) Nyomozások a pápai levéltárakban : első közlemény. SZÁZADOK, 26 (2). pp. 97-106. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1883) Váradi Péter kalocsai érsek élete, 1480-1501 : első közlemény. SZÁZADOK, 17 (6). pp. 489-514. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1883) Váradi Péter kalocsai érsek élete, 1480-1501 : harmadik és befejező közlemény. SZÁZADOK, 17 (10). pp. 825-843. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1883) Váradi Péter kalocsai érsek élete, 1480-1501 : második közlemény. SZÁZADOK, 17 (9). pp. 729-749. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1884) Évi jelentés a vatikáni magyarországi okirattárról. SZÁZADOK, 18 (1). pp. 89-91. ISSN 0039-8098

Frang, Gizella (2015) Az "elit tagjának saját népe szolgálójává kell válnia" - A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 7 (1-2.). pp. 89-94. ISSN 0865-7823

Frauhammer, Krisztina (2014) Ami a Makulából kimaradt ... In: Menny és pokol a barokk kori ember életében. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 121-134. ISBN 978-963-308-190-7

Frauhammer, Krisztina (2014) Die Rolle der Landschaftsbeschreibung in Martin von Cochems Christusbiografie. In: Symbolhaltige Naturlandschaften in historischen Siedlungsregionen mit Deutschen im östlichen Europa. Waxmann Verlag Gmbh, Münster, pp. 185-194. ISBN 978-3-8309-2945-1

Frauhammer, Krisztina (2016) Egy kevéssé ismert epizód ... (Schmiedt Ferenc Lelki Házikincstára). In: Makulátlan tükör (Tanulmányok a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről). Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti Tanulmányok (13). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 121-130.

Frauhammer, Krisztina (2014) Egy öltöztetett Mária-szobor titkai. In: Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 82-96. ISBN 978 963 9938 15 1

Frauhammer, Krisztina (2015) Eine femina religiosa - Zur Spiritualität Antonia Werrs im Dienste der Frauen. Würzburger Diözesan Geschichtsblätter, 78. pp. 473-487. ISSN 0342-3093

Frauhammer, Krisztina (2014) Imakönyvek : feltáratlan források. In: Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (39, 7). SZTE BTK Néprajzi és Kultúrális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 67-89. ISBN 978-963-306-257-9

Frauhammer, Krisztina (2014) Imakönyvek a katolikus lány- és nőnevelés szolgálatában a 19. és 20. század fordulóján. In: A CSALÁD EGYKOR ÉS MA. OR-ZSE, Szeged; Budapest, pp. 157-166. ISBN 978-963-306-293-7

Frauhammer, Krisztina (2014) Mirjamok és Debórák: Imakönyvek a modernizálódó zsidó nők szolgálatában. In: Hagyományláncolat és modernitás. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 275-295.

Frauhammer, Krisztina (2013) „Máriát ájtatosan tisztelő híveknek vigasztalásokra intézett tsekély igyekezet …”. In: Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (4). Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, pp. 41-53. ISBN 978-963-308-102-0

Frauhammer, Krisztina (2012) "Olvasás által imára buzdítani". In: Régi magyar imakönyvek és imádságok. Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, 3 . PPKE Bölcsészettud. Kar, Piliscsaba, pp. 113-125. ISBN 978-963-308-075-7

Frauhammer, Krisztina (2016) Sacrality Without Borders: Thoughts on Virtual Cult Sites. In: Experiencing Religion (SIEF-Working Group Ethnology of Religion), 2010. 06. 01-03., Varsó.

Frauhammer, Krisztina (2014) A Szívgárda kiadványai a gyermeknevelés szolgálatában. In: Lelkiségek és lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-közép-Európában (Spirituality and spiritual movements in Hungary and Easter Central Europe). Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (42, 10). SZTE BTK Néprajzi és Kultúrális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 137-146. ISBN 978-963-306-260-9

Frauhammer, Krisztina (2014) An Unexplored Source Group of the Religious Life: the Prayerbooks. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 9-30.

Frazer - Imregh, Monika (2022) Marsilio Ficino: Három könyv az életről Harmadik könyv: Miként nyerhetünk életet az égtől? (4–8. fejezet). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (1). pp. 135-149. ISSN 1786-4062

Frazer - Imregh, Monika (2022) Vallás és orvostudomány határán – Marsilio Ficino a „kegyosztó” bolygókról. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (1). pp. 67-98. ISSN 1786-4062

Frecska, Ede and Kovács, Attila and Jeges, Balázs and Gajdos, Ágoston and Szatmári, Botond and Bognár, Szilvia and Voigt, Vilmos and Mezei, Balázs and Kovács, Ábrahám and Arató, György and Magyar, Zoltán and Birtalan, Ágnes and Dallos, Edina and Sipos, János and Tasnádi, Edit and Balázs, Géza and Lengyel, Ágnes and Limbacher, Gábor and Szulovszky, János and Szabados, György and Sárközi, Ildikó Gyöngyvér and Veres, Péter and Bolvári-Takács, Gábor and Beke, László and Fodor, István and Nádorfi, Lajos (2017) Közvetítő : Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-87696-7-1

Frenyó, Zoltán (2024) Mihelics Vid vallásfilozófiai-vallásszociológai eszméi és művei : Keresztény szellemi tájékozódás a XX. században. In: Magyar keresztény gondolkodók az Árpád-kortól napjainkig. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (63). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 195-244. ISBN 9786156117755

Frenyó, Zoltán (2017) Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás : A keresztény filozófia modelljei. A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság közleményei, 4 (4). pp. 132-145. ISSN 2062-4980

Frenyó, Zoltán (2017) Ágoston és Vico : Szent Ágoston helye és szerepe Giambattista Vico gondolkodásában. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 60 (5). pp. 34-50. ISSN 0324-7228

Frigyesi, Judit (2023) „Rövid péntek” : Dallam, fény és elkötelezettség a hagyományos zsidóknál. TARGUM: INTERPRETÁCIÓ KOMMENTÁR DISKURZUS, 2 (3). pp. 257-280. ISSN 2939-5976

Fröhlich, Ida (2023) Apokaliptika és apokalipszisek — Egy műfaj eredete. AXIS, 4 (1). pp. 13-32. ISSN 2064-7972

Fábián, Borbála (2023) A pesti Képíró utca névadói: a Schöfft festőművész család = The Namesakes of Képíró Street in Pest: The Schöfft Family of Artistic Painters. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 122-124. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Fábián, Gabriella (2014) Adatok az Élő Rózsafüzér társulatok székelyföldi megjelenéséhez és elterjedéséhez. ERDÉLYI MÚZEUM, LXXVI (1). pp. 69-83. ISSN 1453-0961

Fábián, Gabriella (2015) A nők egy székelyföldi falu rózsafüzér társulataiban. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 89-100. ISBN 978-963-308-234-8

Félix, Bernát (2023) Ferenc pápa beszéde a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és annak filozófiai háttere. FOLIA HUMANISTICA ET SOCIALIA, 1 (1). pp. 19-29. ISSN 3004-1260

Fényes, Hajnalka and Pusztai, Gabriella (2020) Nemi szerepattitűdök és vallásosság a felsőoktatási hallgatók körében. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 30 (3). pp. 49-69. ISSN 1216-2051

Fórizs, Judit (2022) Kritériumok az identitásra vonatkozó képzési tervhez. SAPIENTIANA, 15 (2). pp. 47-55. ISSN 2060-3231

Fórizs, László and Laki, Zoltán (2016) Klasszikus upanisadok II. Jóga Vidják Könyvek . Filosz, Budapest. ISBN 9789639841307

Földvári, Mónika (2016) Religious Dimension of Europe. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 1-2 (11). pp. 164-168. ISSN 1788-4934

Földvári, Sándor (2016) The Bridgemaking Activity Of Pope John Paul II (Saint) As Cases Of Intercultural Dialogue In Diplomacy. TEKSTO SLEPINIAI, 18. pp. 57-75. ISSN 1648-6390

Földvári, Sándor (2017) Intercultural Dialogues in Diplomacy by Pope John Paul II. In: Mobilities, Transitions, Transformations. Intercultural Education at the Crossroads. International Association for Intercultural Education (IAIE), Budapest, pp. 417-434. ISBN 978-963-284-810-5

Földvári, Sándor (2011) Iszlám-keresztény dialógusok Boldog II. János Pál pápa és Allahsükür Pashazade vezetésével. In: "Vidimus enim stellam eius...". Károli Könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 118-129. ISBN 978-963-236-485-8

Földvári, Sándor (2011) A Magyar Királyság szláv etnikumú ortodox parókiáinak liturgikus-könyv importja. In: Magyarország és a Balkán vallási és társadalmi kapcsolatai. Bolgár Kulturális Fórum, Budapest, pp. 192-207. ISBN 978-963-08-2970-0

Földvári, Sándor (2011) Vallásközi dialógusok a nyugati sajtó tükrében. In: "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde." : V. Nemzetközi Tudományos Konferencia (előadások, cikkek és rezümék). 2010. november 22-25. Azerbajdzsáni Közztársaság Budapesti Nagykövetsége, Budapest, pp. 221-235.

Földváry, Miklós (2023) Thesaurus absconditus : A barokk kor szertartáskönyveinek liturgiatörténeti forrásértéke. In: Lelkiségtörténeti számvetés II. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (30). HUN-REN PPKE Barokk Irodalom és lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 47-58. ISBN 978-963-308-443-4

Földváry, Miklós István (2016) Előszó. In: Anyaszentnyelvünk : A „szent nyelvek” és a fordítás. Műhelytanulmányok, 3 . Argumentum Kiadó; ELTE BTK Vallástudományi Központ, Liturgiatörténeti Kutatócsoport; Pápai Református Teológiai Akadémia, Budapest, I-IV. ISBN 9789632847443

Földváry, Miklós István (2020) Hogy és miért építsünk liturgikus adatbázist? MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 24 (3). pp. 243-254. ISSN 1217-7768

Földváry, Miklós István (2021) Rendek és régiók. A szerzetesi liturgiák rövid története. In: Hagyomány és korszerűség. Alapításának 900. évfordulóját ünnepli a premontrei rend. L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing; Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 105-126.

Földváry, Miklós István (2021) A karoling liturgiareform és a gallikanizmus mítosza. In: Reformationes: Reformkísérletek a vallástörténetben. ELTE BTK, Budapest, pp. 79-128.

Földváry, Miklós István (2020) Öt év liturgiatörténeti kutatásai az ELTE BTK-n. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 24 (3). pp. 227-228. ISSN 1217-7768

Földváry, Miklós István and Szaszovszky, Ágnes (2021) Graduale Strigoniense Latino-Hungaricum : Pro dominicis et festis totius anni II. Pars æstivalis. Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica (VI/b). Argumentum Publishing House; ELTE BTK Latin Tanszék, Budapest. ISBN 9789634468226

Fülöp, Györk (2018) Reformation and heterogeneity. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 16 (1). pp. 23-33. ISSN 1589-4673

Füsti-Molnár, Szilveszter (2012) "As a Deer Longs for Flowing Streams..." The Challenge of Postmodern Spirituality for Protestant Theology and the Church. In: Strangers and Pilgrims on Earth. Brill Academic Publishers, Leiden, Boston (MA), pp. 591-608.

G

Galla, Ferenc (2015) Pálos missziók Magyarországon a 17-18. században = The pauline order's missions in Hungary in the 17-18th centuries. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (11). Gondolat Kiadó, Budapest - Róma. ISBN 978-963-508-801-0

Gallagher, Michael Paul (2014) Charles M. Taylor: útjelzők. A mai világban való keresztény tájékozódáshoz. VIGILIA, 79 (10). pp. 731-738. ISSN 0042-6024

Gaál, Botond (2012) A keresztyén gondolkodás mint „fölfelé nyitott” rendszer. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (ksz.). pp. 5-15. ISSN 0865-7823

Gaál-Szabó, Péter (2021) Intersections of African American Culture and Theology in James Cone’s Black Theology and Black Power. In: Communicating Identities. Literature and Other Forms of Verbal Interaction. Editura Universitaria Craiova, Craiova, pp. 105-113. ISBN 978-606-14-1719-3

Gelle, Zsóka (2015) Gter ma a hanyatlás koráról. Szerzőség és hitelesség kérdése egy tibeti szöveg kapcsán. In: Kéklő hegyek alatt lótuszok tava – Tanulmányok Bethlenfalvy Géza tiszteletére. L'Harmattan, Budapest, pp. 241-253. ISBN 978-963-236-973-0

Gelle, Zsóka (2015) Jolmó maṇḍala – Horváth Z. Zoltán emlékére. Keréknyomok (9). pp. 133-144. ISSN 1788-3865

Gelle, Zsóka (2005) Kunga Rangdröl alászállása a poklok birodalmába. In: Bolor-Un Gerel (Crystal Splendour) - Essays presented in honour of Professor Kara György's 70th birthday. Eötvös Loránd University, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 315-331. ISBN 963-463-766-3

Gelle, Zsóka (2003) Masters of the Mani Mantra. In: Demons and Protectors. Hopp Ferenc Museum of Eastern Asian Art, Budapest, pp. 111-119.

Gelle, Zsóka (2012) Masters of the Mani Mantra – A Tibetan narrative tradition and its Indian parallels. In: Buddhism in East Asia - Aspects of History's First Universal Religion Presented in the Modern Context. Vidyanidhi Prakashan, Delhi, pp. 113-124. ISBN 978-93-80651-40-8

Gelle, Zsóka (2010) Mo - A divináció tibeti módszere. In: Védelmező istenségek és démonok Mongóliában és Tibetben. Őseunk nyomán Belső-Ázsiában (IV). L'Harmattan, Budapest, pp. 143-156. ISBN 978-963-9683-88-4

Gelle, Zsóka (2010) Ratnabhadra`s lifestory – The origin of a Tibetan narrative tradition – In Memoriam Buchen Gyurme, 1930-2004. In: Buddhism for a New Generation. Buddhist Chongji Order, Seoul, pp. 359-380.

Gelle, Zsóka (2009) A mani lámák eredete - Buchen Gyurme emlékére 1930-2004. KELETKUTATÁS (Ősz). pp. 77-98. ISSN 0133-4778

Gelle, Zsóka (2003) A mani mantra mesterei. In: Démonok és védelmezők. Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum, Budapest, pp. 111-119.

Gianone, András and Klestenitz, Tibor (2017) Katolikus nagygyűlések Magyarországon. Monumenta Hungariae historica, Dissertationes = Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634160595

Glässer, Norbert (2014) The Holy Priest of Kálló. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 155-175.

Glässer, Norbert (2018) "Who placed the Jews in the bourgeois stratum of the state". Religion, culture, society, 5. pp. 43-53. ISSN 1416-7972

Glässer, Norbert (2016) A messiási kor előjelei? EMLÉKEZTETŐ, 2016 (3-4). pp. 14-20. ISSN 2063-6245

Goldziher, Ignác (1917) A. J. Wensinck, Some Semitic Rites of Mourning and Religion. Studies on their origin and mutual relation. (Verhandelingen der Koninklijke Akademie der Wetenschappen te Amsterdam, afdeeling Letterkunde, N. R. Deel XVIII No. 1) Amsterdam, Joh. Muller, 1917. Museum. Maandblad voor Philologie en Geschiedenis, 25 (2). pp. 43-46.

Goldziher, Ignác (1900) A. Le Chatelier, L’Islam dans l’Afrique occidentale. Paris (G. Steinheil) 1899. — 376 pp. in 8°. Orientalistische Litteratur-Zeitung, 3. pp. 139-143.

Goldziher, Ignác (1914) Abelson, J., M. A., D. Lit.: Jewish Mysticism. (IX, 184 S.) kl. 8°. London, G. Bell & Sons Ltd. 1913. ; Nicholson, Reynold A.: The Mystics of Islam. (VI, 178 S.) 8°. London, G. Bell & Sons Ltd. 1914. Theologische Literaturzeitung, 39 (14). pp. 417-419.

Goldziher, Ignác (1896) Abu Abdallah el-Kuraschi. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins, 19. pp. 52-54.

Goldziher, Ignác (1886) Abulvalíd. Magyar-Zsidó Szemle, 3. pp. 1-8.

Goldziher, Ignác (1903) The Arab Conquest of Egypt and the last Thirty Years of the Roman Dominion. By Alfred J. Butler, D.Litt. (Oxford, Clarendon Press) [1902]. The Athenӕum (3937). pp. 455-457.

Goldziher, Ignác (1903) Arabok. In: Egyetemes irodalomtörténet. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, pp. 245-328.

Goldziher, Ignác (1899) Archiv für Religionswissenschaft, herausgegeben von Dr. Th. Achelis in Bremen. Erster Band. Freiburg i. B. 1898, (négy füzetben) 378 lap. Budapesti Szemle, 97. pp. 152-156.

Goldziher, Ignác (1891) Arábia régi történetéről. Budapesti Szemle, 66. pp. 65-104.

Goldziher, Ignác (1912) Aus der Theologie des Fachr al-dīn al-Rāzī. Der Islam, 3. pp. 213-247.

Goldziher, Ignác (1892) Az iszlám világ fejlődésének korszakai. Budapesti Szemle, 70. pp. 353-382.

Goldziher, Ignác (1912) Az iszlám újabb alakulásai : Tanulmány az iszlám vallástudomány köréből ; bev. Molnár Ernő. Athenaeum, pp. 1-63.

Goldziher, Ignác (1892) Az összehasonlító vallástudomány ethnographiai kapcsolatai. Ethnographia : a Magyarországi Néprajzi Társaság és a Magyar Nemzeti Muzeum értesítője, 3. pp. 335-351.

Goldziher, Ignác (1881) Az összehasonlító vallástudomány jelen állásáról. Budapesti Szemle, 26. pp. 203-225.

Goldziher, Ignác (1878) Az összehasonlító vallástudomány módszeréről : A vallásbölcsészet kézikönyve. Írta Dr. Kovács Ödön n.-enyedi theol. tanár. 2 kötet.(Budapest, Franklintársulat 1877—8) XX. és 388 + 312 lap. Magyar Tanügy, 7. pp. 171-186.

Goldziher, Ignác (1887) Beiträge zur Erklärung des Korân von Hartwig Hirschfeld. Leipzig, O. Schulze 1886. IV, 99 pp. 8°. M. 2. Literatur-blatt für orientalische Philologie, 3. pp. 90-94.

Goldziher, Ignác (1909) Bismillāh. In: Encyclopædia of religion and ethics, Volume II : Arthur-Bunyan. T. & T. Clark, Edinburgh, pp. 666-668.

Goldziher, Ignác (1899) Carra de Vaux, Le Mahométisme; le génie sémi­tique et le génie aryen dans l'Islam. Paris (Honoré Champion) 1898 ; 232 SS. in 8°. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 53. pp. 380-387.

Goldziher, Ignác (1893) Chrestomathia Qorani arabica. Notas adjecit, glossarium confecit C. A. Nallino. — Lipsiæ, W. Gerhard [1893], pp. VI, 68 et 74 (arabe). 4 m. Revue de l'histoire des religions, 28. pp. 378-382.

Goldziher, Ignác (1886) Correspondenzen : Am 5. Februar empfing die Redaction folgenden Brief des Herrn Dr. Goldziher in Budapest. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 9. pp. 79-80.

Goldziher, Ignác (1916) Der Einfluss des Kalâm auf die Nach-Sa'adja'sche gaonische Literatur. Jahresbericht der Landes-Rabbinerschule in Budapest über das Schuljahr 1915-1916 , Budapest, 39. pp. 9-10.

Goldziher, Ignác (1912) Der marokkanische Großscherif und seine englische Gattin. Nord und Süd, 140. pp. 419-428.

Goldziher, Ignác (1906) Die Bedeutung der Nachmittagszeit im Islam. Archiv für Religionswissenschaft, 9. pp. 293-302.

Goldziher, Ignác (1919) Die Gottesliebe in der islamischen Theologie. Der Islam, 9. pp. 144-158.

Goldziher, Ignác (1905) Die Reisebeschreibungen des R. Benjamin von Tudela nach drei Handschriften aus dem 13. und 14. Jahrhundert stammend, und älteren Druckwerken ediert und übersetzt, mit Anmerkungen und Einleitung versehen von Dr. L. Grünhut (Jerusalem) und Markus N. Adler (London). — I. (hebräischer) Teil 164 S.; II. (deutscher) Teil 102 S. 8°. Jerusalem 1903—04. Verlag J. Kaufmann, Frankfurt a. M. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 28. pp. 151-154.

Goldziher, Ignác (1906) Die Religion des Islams. In: Die orientalischen Religionen. Die Kultur der Gegenwart (1/3/1). B. G. Teubner, Berlin und Leipzig, pp. 87-135.

Goldziher, Ignác (1913) Die Religion des Islams. In: Die orientalischen Religionen. Die Kultur der Gegenwart, 2 . Teubner, Berlin, Leipzig, pp. 100-145.

Goldziher, Ignác (1911) Исламъ : (Die Religion des Islams). Императорское общество востоковѣдѣнiя, С.-Петербургъ.

Goldziher, Ignác (1900) Die Sabbathinstitution im Islam. In: Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann. Schottlaender, Breslau, pp. 86-105.

Goldziher, Ignác (1902) Die Terminologie Jehuda Ibn Tibbon's in seinen Übersetzungen religionsphilosophischer Werke (in Lexikalischer Form). Jahresbericht der Landes-Rabbinerschule in Budapest über das Schuljahr. pp. 11-13.

Goldziher, Ignác (1913) Die Zurechtweisung der Seele. In: Studies in Jewish Literature : issued in Honor of Professor Kaufmann Kohler [...] on the Occasion of His Seventieth Birthday. Georg Reimer, Berlin, pp. 128-133.

Goldziher, Ignác (1907) Die dogmatische Partei der Sālimijja. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 61. pp. 73-80.

Goldziher, Ignác (1913) Die islamische und die jüdische Philosophie des Mittelalters. In: Allgemeine Geschichte der Philosophie. Die Kultur der Gegenwart (1/5). B. G. Teubner, Leipzig, pp. 301-337.

Goldziher, Ignác (1907) Die religionsphilosophischen Gesichtspunkte Abraham Geigers. Jahresbericht der Landes-Rabbinerschule in Budapest über das Schuljahr. pp. 8-10.

Goldziher, Ignác (1873) Die theologischen Studien in Oesterreich und ihre Reform. Eine theologisch-historisch-politische Monographie. Wien, Gerold, 1873. 149. lap. Ára 1 frt. 80 kr. Magyar Tanügy, 2. pp. 472-475.

Goldziher, Ignác (1897) Die verweigerte Kniebeugung. Zeitschrift der Vereins für Volkskunde, 7. pp. 441-443.

Goldziher, Ignác (1888) Dr. Goldziher Ignácz V. felolvasása : Ez alkalommal a felolvasó a philosophiáról szólott. Egyenlőség, 7 (6). pp. 4-5.

Goldziher, Ignác (1888) Dr. Goldziher Ignácz VI. felolvasása (Folytatás és vége): II. rész. Egyenlőség, 7 (8). pp. 6-7.

Goldziher, Ignác (1888) Dr. Goldziher Ignácz VI. felolvasása : I. rész. Egyenlőség, 7 (7). pp. 3-4.

Goldziher, Ignác (1898) Dr. Otto Pautz, Muhammed's Lehre von der Offenbarung quellenmässig untersucht. Leipzig, Hinrichs, 1898. VII u. 304 S. gr. 8. M. 8. Archiv für Religionswissenschaft, 1. pp. 186-195.

Goldziher, Ignác (1911) Dāwūd b. ʽAlī b. Khalaf. In: Encyclopædia of religion and ethics, Volume IV : Confirmation-Drama. T. & T. Clark, Edinburgh, pp. 405-406.

Goldziher, Ignác (1912) Education (Muslim). In: Encyclopædia of religion and ethics, Volume V : Dravidians-Fichte. T. & T. Clark, Edinburgh, pp. 198-207.

Goldziher, Ignác (1867) Ein neuer Kommentator des Schulchan Aruch. Ben Chananja X. Ausserordentliche Beilage, 12. pp. 6-8.

Goldziher, Ignác (1907) Eisen als Schutz gegen Dämonen. Archiv für Religionswissenschaft, 10. pp. 41-46.

Goldziher, Ignác (1867) Erklärung jüdisch-deutscher Worte, 1. Ben Chananja X. Ausserordentliche Beilage, 12. p. 8.

Goldziher, Ignác (1911) Ethische Deutungen. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 31. p. 73.

Goldziher, Ignác (1913) Ghair Mahdī. In: Encyclopædia of religion and ethics, Volume VI : Fiction-Hyksos. T. & T. Clark, Edinburgh, p. 189.

Goldziher, Ignác (1935) Hagyomány és dogma (átdolgozott fordítás). Az Ézsajás Vallásos Társaság füzetei, 3 . Ézsajás Vallásos Társaság, Budapest, pp. 3-16.

Goldziher, Ignác (1913) Harry Charles Lukach : The Fringe of the East. A Journey through past and present provinces of Turkey, London (Macmillan and Co.), 1913. XIII. és 273 1. 8°. Történeti Szemle, 2. pp. 601-605.

Goldziher, Ignác (1922) Himmlische und irdische Namen. In: Volume of Oriental Studies presented to Professor E. G. Browne..on his 60th Birthday. University Press, Cambridge, pp. 157-162.

Goldziher, Ignác (1914) Ibn Taimīya. In: Encyclopædia of religion and ethics, Volume VII : Hymns-Liberty. T. & T. Clark, Edinburgh, p. 72.

Goldziher, Ignác (1914) Ibn Ḥazm. In: Encyclopædia of religion and ethics, Volume VII : Hymns-Liberty. T. & T. Clark, Edinburgh, pp. 70-72.

Goldziher, Ignác (1919) ʽIjādat al-marīḍ. Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, 32. pp. 185-200.

Goldziher, Ignác (1905) Islam. In: Zum ältesten Strafrecht der Kulturvölker : Fragen zur Rechtsvergleichung. Duncker & Humblot, Leipzig, pp. 101-112.

Goldziher, Ignác (1915) Islam fordom och nu : Studier i Korantolkningens Historia : Olaus Petri-föreläsningar. Hugo Gebers Förlag, Stockholm.

Goldziher, Ignác (1916) A Kalâm hatása a Sza'adja utáni gáoni korszak irodalmára. Az Országos Rabbiképző Intézet Értesítője az 1915/1916. tanévről, Budapest, 39. pp. 8-9.

Goldziher, Ignác (1913) Katholische Tendenz und Partikularismus im Islam : Vortrag, gehalten in der Festversammlung am Fehr-Rydberg-Tage, 21. September 1913. Beiträge zur Religionswissenschaft, 1. pp. 115-142.

Goldziher, Ignác (1920) Kohn Sámuel. Egyenlőség, 39 (12). p. 1.

Goldziher, Ignác (1905) L'École supérieure des lettres et les médersas d'Alger au XIVe Congrès des Orientalistes. Revue de l'histoire des religions, 52. pp. 219-236.

Goldziher, Ignác (1906) La onzième intelligence. Revue Africaine (Alger), 50. pp. 242-243.

Goldziher, Ignác (1911) Leszynsky, Rudolf: Die Juden in Arabien zur Zeit Mohammeds. Berlin, Mayer & Müller 1910. (III, 116 S.) gr. 8°. Theologische Literaturzeitung, 36 (10). pp. 298-299.

Goldziher, Ignác (1908) Lā misāsa. Revue Africaine (Alger), 52. pp. 23-28.

Goldziher, Ignác (1940) موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل [Mawqif ahl al-sunna al-qudamā' bi-izā' ʽulūm al-awā'il]. al-Turāṯ al-yūnānī fī l-ḥaḍāra al-islāmīya : dirāsāt li-kibār al-mustašriqīn. pp. 123-172.

Goldziher, Ignác (1903) Milch und Honig. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palästina Vereins, 9. pp. 73-74.

Goldziher, Ignác (1912) Modernistische Strömungen im Islam. Kelet Népe. Das junge Europa, 8 (11-12). pp. 82-92.

Goldziher, Ignác (1917) Mohammed and Islam. Yale University Press, New Haven.

Goldziher, Ignác (1879) Mohammedan traditions respecting Joshua's place of sepulchre. Palestine Exploration Fund Quarterly Statement, 11. pp. 193-195.

Goldziher, Ignác (1904) Muhammed Adil Schmitz du Moulin, Der Islam, d. h. die Ergebung in Gottes heiligen Willen. IX und 285 S. Leipzig, Kommissionsverlag von Rudolf Uhlig, 1904. Globus : Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, 86. p. 268.

Goldziher, Ignác (1905) Muhammed Adil Schmitz du Moulin, Istambul, d. h. die Stadt des Glaubens. 314 Seiten. Leipzig, Rudolf Uhlig, 1904. Globus : Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, 87. p. 98.

Goldziher, Ignác (1873) Muhammed és az arab nemzeti hiúság. Athenaeum, 1. pp. 148-157.

Goldziher, Ignác (1890) Muhammedanische Studien II. Halle Niemeyer.

Goldziher, Ignác (1889) Muhammedanische Studien, I-II. Max Niemeyer, Halle a. S..

Goldziher, Ignác (1894) Muhammedán propaganda Amerikában. Budapesti Szemle, 80. pp. 45-60.

Goldziher, Ignác (1877) Mythologiai kézikönyvek. Magyar Tanügy, 6. pp. 44-53.

Goldziher, Ignác (1902) Mélanges judéo-arabes XVI : Le moutakallim juif Abou-l-Kheyr. Revue des Études Juives, 47. pp. 41-46.

Goldziher, Ignác (1902) Mélanges judéo-arabes XVII : R. Nissim b. Jacob Moutazilite. Revue des Études Juives, 47. pp. 179-186.

Goldziher, Ignác (1904) Mélanges judéo-arabes XVIII-XX. Revue des Études Juives, 49. pp. 219-230.

Goldziher, Ignác (1908) Notizen zu der Zauberformel, ZA XX, 406 ff. Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, 21. pp. 244-245.

Goldziher, Ignác (1875) Polemik der Drusen gegen den Pentateuch. Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben, 11. pp. 68-79.

Goldziher, Ignác (1907) The Principles of Law in Islam. In: The Historians' History of the World. The Encyclopaedia Britannica Co. Ltd., London, pp. 294-304.

Goldziher, Ignác (1900) René Dussaud, Histoire et Religion des Noṣairîs, Paris, Émile Bouillon, 1900. XXXV u. 211 p. in 8°. 7 Frcs. Archiv für Religionswissenschaft, 3. pp. 85-95.

Goldziher, Ignác (1893) Savvas Pacha, Etude sur la théorie du droit musulman. Première partie. Paris, Marchal et Billard 1892. XLV, 163 + 170 pp. Kl. 8°. Preis 5 Frcs. Byzantinische Zeitschrift, 2. pp. 317-325.

Goldziher, Ignác (1895) Saʽid b. Hasan d'Alexandrie. Revue des Études Juives, 30. pp. 1-23.

Goldziher, Ignác (1869) Schleiermacher-ünnepélyek Németországon. Protestans Egyházi és Iskolai Lap, 12. pp. 56-58.

Goldziher, Ignác (1862) Sichat-Jiczchak : Abhandlung über Ursprung, Eintheilung und Zeit der Gebete. Johann Herz, Pest, pp. 1-19.

Goldziher, Ignác (1916) Streitschrift des Ġazālī gegen die Bāṭinijja-Sekte. E. J. Brill, Leiden.

Goldziher, Ignác (1916) Tradició és dogma. Mult és Jövő, 6. pp. 207-212.

Goldziher, Ignác (1914) Tradition and Dogma : A Sermon delivered in the Synagog at Stockholm on the Second Day of Rosh-Hashono, Oct. 3, 1913. The Reform Advocate (Chicago), 47 (Febr14). pp. 6-9.

Goldziher, Ignác (1913) Tradition och dogm : föredrag hållet i Stockholms synagoga andra nyårsdagen, den 3 oktober 1913. Hugo Gebers Förlag, Stockholm, pp. 1-29.

Goldziher, Ignác (1914) Tradition und Dogma : Vortrag, gehalten in der Synagoge zu Stockholm am zweiten Neujahrstage, 3. Oktober 1913. Allgemeine Zeitung des Judentums. pp. 6-8.

Goldziher, Ignác (1902) Translation of the Chapter on Ḥadîth and the New Testament : From Muhammadanische Studien, Vol. II. Society for Promoting Christian Knowledge, London, pp. 3-48.

Goldziher, Ignác (1893) Ueber Bibelcitate in muhammedanischen Schriften. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 13. pp. 315-321.

Goldziher, Ignác (1894) Usages juifs : d'après la littérature religieuse des Musulmans. Revue des Études Juives, 28. pp. 75-94.

Goldziher, Ignác (1899) Vallástörténeti congressus. Budapesti Szemle, 99. pp. 287-293.

Goldziher, Ignác (1921) Verhältnis des Bāb zu früheren Ṣūfī-Lehrern. Der Islam, 11. pp. 252-254.

Goldziher, Ignác (1910) Wasser als Dämonen abwehrendes Mittel. Archiv für Religionswissenschaft, 13. pp. 20-46.

Goldziher, Ignác (1900) Zu Saʽaṭnêz. Zeitschrift für Alttestamentliche Wissenschaft, 20. pp. 36-37.

Goldziher, Ignác (1921) Zwischen den Augen. Der Islam, 11. pp. 175-180.

Goldziher, Ignác (1940) العناصر الافلاطونية والغنوصية في الحديث [al-ʽAnāṣir al-aflāṭūnīya wa-l-ġunūṣīya fī l-ḥadīṯ]. al-Turāṯ al-yūnānī fī l-ḥaḍāra al-islāmīya : dirāsāt li-kibār al-mustašriqīn. pp. 218-241.

Goldziher, Ignác (1946) العقيدة والشريعة في اﻹسلام : تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الديانة الإسلامية [al-ʽAqīda wa-l-šarīʽa fī l-islām : tārīẖ al-taṭawwur al-ʽaqadī wa-l-tašrīʽī fī l-diyāna al-islāmīya]. Dār al-Kātib al-Miṣrī, al-Qāhira.

Goldziher, Ignác (1891) Über Tagewählerei bei den Mohammedanern. Globus : Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, 60 (17). pp. 257-259.

Goldziher, Ignác (1899) Über eine Formel in der jüdischen Responsenlitteratur und in den muhammedanischen Fetwâs. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 53. pp. 645-652.

Goldziher, Ignác (1884) A bibliai tudomány és a modern vallásos élet. Magyar-Zsidó Szemle, 1.

Goldziher, Ignác (1871) Šetum ha-'ayin Numeri XXIV. 15. Protestáns Tudományos Szemle, 3. pp. 12-13.

Goldziher, Ignác (1868) A hittudósok kiváltságai a thalmud korában. Izraelita Közlöny, 5 (28). pp. 253-255.

Goldziher, Ignác (1904) Христiанское влiянiе : на мусульманскую религiозную литературу. Православный собесѣдник, 1. pp. 247-263.

Goldziher, Ignác (1901) A kairói Haszan-mecset. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (1). pp. 12-17. ISSN 0200-0326

Goldziher, Ignác (1873) A nemzetiségi kérdés az araboknál : arab kutfők nyomán. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, 3 (8). pp. 1-65.

Goldziher, Ignác (1868) A pilpul. Izraelita Közlöny, 5. pp. 151-152.

Goldziher, Ignác (1906) The progress of Islamic science in the last three decades. Congress of arts and science : Universal exposition, St-Louis, 1904, 2. pp. 497-517.

Goldziher, Ignác (1876) A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében összehasonlítva a keleti arabokéval : A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Harminczadik akadémiai ülés. Az I. (nyelv és széptud.) osztály nyolczadik ülése. 1876. nov. 13-án. Akadémiai Értesítő (10). pp. 178-180.

Goldziher, Ignác (1875) A vallásos eszme fejlődése a régi hébereknél : (Kultúrtörténeti vázlat). Zsidó évkönyv, 1. pp. 33-52.

Gróf Bethlen, István (2018) The Role of Calvinism in the Development of Modern Economy. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 352-366. ISSN 1786-6553

Grüll, Tibor (2019) "A Héliodóros-affér": IV. Seleukos mariséi feliratának tanulságai. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 1 (1). pp. 101-108. ISSN 2676-9166

Grüll, Tibor (2022) Róma eszkhatológiai szerepe Tertullianusnál. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 4 (1). pp. 61-71. ISSN 2676-9166

Grüll, Tibor (2023) A régészet és a Biblia. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 9-47. ISSN 2676-9166

Grüll, Tibor (2022) Ötven forrás a montanizmus történetéhez : Összeállította és a jegyzeteket készítette Grüll Tibor. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 4 (1). pp. 95-149. ISSN 2676-9166

Gulyás, Péter and Hirling, Beáta (2024) Együtt építjük! – Vác 2040. In: Egymásra utalva. Közösség- és szervezetfejlesztés az egyházakban. Konferenciakötet. Sapientia Füzetek (42). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 31-42. ISBN 978-615-6277-11-4

Gulyás, Vince (2024) Coaching az egyházban: reflexió tíz év szervezetfejlesztő folyamatai alapján. In: Egymásra utalva. Közösség- és szervezetfejlesztés az egyházakban. Konferenciakötet. Sapientia Füzetek (42). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 83-97. ISBN 978-615-6277-11-4

Gyurkovics, Miklós (2023) A második és a harmadik századi logoszteológia ontológiai és episztemológiai vonatkozásai. In: A Szó szimfóniája: Teológiai horizont Isten Igéje vasárnapjához : konferenciakötet. Sapientia Füzetek (39). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 33-75. ISBN 978-615-6277-05-3

Gyöngyössy, Orsolya (2015) Conflicts in Religious Life in Csongrád in the Early 19th Century – Reactions and Attempted Solutions. In: Religion, culture, society. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 25-39.

Gyöngyössy, Orsolya (2016) Crossing the Borders of the Sacred and Profane: Holy Visions of a Clairvoyant from Hungary. In: Experiencing Religion. New Approaches to Personal Religiosity. LIT Verlag, pp. 153-160. ISBN 978-3-643-90727-1

Gyöngyössy, Orsolya (2014) Plébánia és társadalom. A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 48; A vallási kultúrakutatás könyvei 16. . Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, Szeged. ISBN 978-963-306-332-3

Gyöngyössy, Orsolya (2016) Vallási szimbólumok használata a virtuális temetőkben. In: Vallás és művészet. Károli Könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 490-504. ISBN 978 963 414 172 3

Gyöngyössy, Orsolya (2015) A vallási élet konfliktusai Csongrádon a 19. század elején. Reakciók és megoldási kísérletek. In: Oppidum Csongrád 2015. Oppidum Csongrád Alapítvány, Csongrád, pp. 70-82.

Gyöngyössy, Orsolya and Bara, Júlia and Béres, Mária and Kelemen, Éva (2016) Belsőváros ékköve. Szent Rókus-templom, Csongrád / Jewel of Belsőváros. Saint Roch Church Csongrád. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei, 24 . MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - Csongrád Város Önkormányzata, Csongrád-Szeged. ISBN 978-963-88570-2-6

Györffy, György (1969) A magyar egyházszervezés kezdeteiről újabb forráskritikai vizsgálatok alapján. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (2-3). pp. 199-225.

Gál, Judit (2015) The Social Context of the Hungarian Royal Grants to the Church in Dalmatia (1102-1301). ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU, 21. pp. 47-63. ISSN 1219-0616

Gál, Judit (2016) A világi hatalomgyakorlás és az egyház az Adriai-tenger keleti partvidékén a 12–13. században: a magyar, a velencei és a szerb egyházpolitika összehasonlítása. In: Micae Mediaevales V. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok – Konferenciák (9). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 47-67. ISBN 978-963-284-712-2

Görföl, Tibor (2023) A kereszténység újdonsága és az újabb igeteológiák. In: A Szó szimfóniája: Teológiai horizont Isten Igéje vasárnapjához : konferenciakötet. Sapientia Füzetek (39). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 209-236. ISBN 978-615-6277-05-3

H

Haader, Lea (2024) Az Ómagyar Mária-siralom scriptoráról – avagy következtetések egy „biografikus tárgy” nyomán [The scribe of the Old Hungarian Lamentations of Mary: insights from a “biographical object”]. MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 7-16. ISSN 0025-0228

Hack, Márta (2023) Kókai-Nagy Viktor: Karizmatikus gyülekezetvezetés. Budapest: Kálvin, 2022. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 181-189. ISSN 2676-9166

Hack, Márta (2019) Másál és a költői nyelv. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 1 (1). pp. 9-30. ISSN 2676-9166

Hadas, Miklós and Léderer, Pál (1993) A credo kontextusa. REPLIKA (9-10). pp. 82-85. ISSN 0865-8188

Hafenscher, Károly (2024) A soproni teológiai fakultás öröksége : A gyakorlati teológiai tanszék és professzorai. LELKIPÁSZTOR, 99 (2). pp. 63-80. ISSN 0133-2821

Hahn, István (1975) Etnikai és egyetemes vallások. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 19 (3-4). pp. 288-296. ISSN 0025-0090

Hajduk, Dániel János (2023) Vallási konfliktusok Afrikában az iszlám és a kereszténység határán : Nigéria és a Közép-afrikai Köztársaság = Religious Conflicts in Africa on the Border of Islam and Christianity : Nigeria and the Central African Republic. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 16 (2). pp. 61-76. ISSN 2060-0437

Halmai, Gábor (2015) Religion and Constitutionalism. MTA LAW WORKING PAPERS, 2 (5). pp. 1-81. ISSN 2064-4515

Hamm, Berndt (2011) A reformáció hajtóerői. LELKIPÁSZTOR, 86 (11). pp. 405-410. ISSN 0133-2821

Hamvas, Endre Ádám (2023) Nekromantikus divináció nyomai a Picatrix című varázskönyvben. Adalékok a latin Picatrix III, 7, 36-40 értelmezéséhez. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 19 (1). pp. 9-23. ISSN 1786-4062

Hamzók, Judit (2023) Nagy Andor (szerk.): Nagy elődök nyomában : A 70 éves Ternyák Csaba köszöntése. Eger, Líceum Kiadó, 2023. 416. p. = Nagy, Andor (Ed.): In the Footsteps of Great Ancestors : A Tribute to 70-year-old Csaba Ternyák. Eger, Líceum Kiadó, 2023. p. 416. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 125-127. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Harangozó, Imre and Kővári, Réka (2022) Magyar isteni szolgálat... Alföldi kéziratos kántorkönyvek a 19. századból. Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyós. ISBN 978-615-81020-2-5

Harmatta, János (1971) Kyros és a babiloni Marduk-papság. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 18 (2). pp. 210-221. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1996) Wulfila gót Újtestamentum-fordításának töredékei Hács-Béndekpusztáról. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 40 (1-2). pp. 169-191. ISSN 0003-567X

Hegedus, Rita (2008) Vallás mint társadalom? = Religion as society? Project Report. OTKA.

Hegedüs, Béla (2014) Kalmár György élete mint mű. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Partium; Reciti, Nagyvárad; Budapest, pp. 71-78. ISBN 9786155478048; 9786068156606

Hegedős, Soma (2018) Iszlám: vallás és állam : Az iszlám politikai dimenziójának problémája = Islam: Religion and State The Problem of the Political Aspect in Islam. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6.). pp. 425-444. ISSN 1786-6553

Hegyi, Viola Katalin (2024) Juan de Dios hagyatéka a modernkori ápolás hajnalán. NŐVÉR, 37 (1). pp. 3-7. ISSN 0864-7003

Hegyi, Ádám (2016) Die Beziehung zwischen den reformierten und katholischen Glaubensstreiten und der Religionstoleranz am Ende des 18. Jahrhunderts im südöstlichen Teil des Königreichs Ungarn. In: Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 229-243. ISBN 1-4438-8735-8 ; 978-1-4438-8735-9

Hegyi, Ádám (2015) Úri Sándor gyomai káplán heterodoxia pere 1802-ben. In: Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Plenáris Ülése. Egyháztörténeti Szekció, 2015. július 5-7., Pápa. (Unpublished)

Hegyi, Ádám Alex (2023) A Békési Református Egyházmegye özvegy-árvapénztárának alapító okirata (1790). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 21.. pp. 321-354. ISSN 0865-0632

Hegyi, Ádám Alex (2019) Die Rolle von Samuel Werenfels in Bezug auf die Milderung von konfessionellen Auseinandersetzungen im Königreich Ungarn im Laufe des 18. Jahrhunderts. ZWINGLIANA, 46. pp. 197-221. ISSN 0254-4407

Hegyi, Ádám Alex (2015) Megkésett érdeklődés? In: Kálvini vonások a magyarok lelki arcán. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont - Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen; Nagyvárad, pp. 94-117.

Hegyi, Ádám Alex (2018) „...azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos...” Az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatai a Békési Református Egyházmegyében a 18–19. század fordulóján. Tiszántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei. (In Press)

Heizer, Tamás (2024) Jövőkép- és stratégiaalkotó folyamatok. Tapasztalatok protestáns gyülekezetekkel. In: Egymásra utalva. Közösség- és szervezetfejlesztés az egyházakban. Konferenciakötet. Sapientia Füzetek (42). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 111-125. ISBN 978-615-6277-11-4

Heltai, János (2023) Melius Juhász Péter, Hitviták és könyörgések, szerk. Oláh Róbert, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei, 2022 (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (139). pp. 295-300. ISSN 0025-0171

Herger Cs., Eszter (2023) A Keyle-fiú esete az igazságossággal : Hans Kelsen a kollektív és az egyéni felelősségről = The Case of the Keyle Boy with Justice: Hans Kelsen on Collective and Individual Responsibility. TARGUM: INTERPRETÁCIÓ KOMMENTÁR DISKURZUS, 2 (3). pp. 226-256. ISSN 2939-5976

Hermann, István (2004) Péter Katalin: A reformáció: kényszer vagy választás? Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2004. (Európai Iskola) 124 oldal. ACTA PAPENSIA, 4 (3-4). pp. 197-200. ISSN 1587-6292

Hernádi, Mária (2023) A lélek égtájai. Spirituális dimenziók Nemes Nagy Ágnes lírájában. (Második rész). SAPIENTIANA, 16 (2). pp. 57-70. ISSN 2060-3231

Hezam, Leila Melinda (2024) The role of religious education in tertiary crime prevention. BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 72 (3). pp. 501-520. ISSN 2062-9494

Hezam, Leila Melinda (2024) A vallási nevelés szerepe a harmadlagos bűnmegelőzésben = The Role Of Religious Education In Tertiary Crime Prevention. BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 72 (3). pp. 393-413. ISSN 2062-9494

Holl, Béla (2000) Laus librorum. METEM-könyvek (26). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest. ISBN 963-8472-46-4

Holl, Béla (2000) A váci egyházmegye alsópapságának könyvei. In: Laus librorum. METEM-könyvek (26). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 181-273. ISBN 963 8472 46 4

Hoppál, Bulcsú Kál (2021) Bánóczi József (1849-1926). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (1). pp. 115-119. ISSN 1786-4062

Hoppál, Bulcsú Kál (2021) Resilient Religion – konferenciabeszámoló. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (2). pp. 197-198. ISSN 1786-4062

Hoppál, Mihály (2014) A magyar ősvalláskutatás (új) útjai. In: Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. MTA BTK MŐT Kiadványok (1). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 231-238. ISBN 978-963-9627-87-1

Hornyik, Zsuzsanna (2021) A büntetőjog elméleti dilemmái egyházjogi és világi jogi szemszögből : Interjú Erdő Péter esztergom-budapesti érsekkel = Theoretical dilemmas of criminal law in the aspects of canon law and secular law : Interview with Péter Erdő, archbishop of Esztergom-Budapest. BELÜGYI SZEMLE, 69 (4). pp. 699-710. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Hornyák Kövi, Franciska (2020) Simon-Székely Attila (szerk.): Lélekenciklopédia IV. kötet. Ázsia, Amerika, Afrika és az újvallások lélekvilága Budapest, Gondolat Kiadó, 2019. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (1). pp. 107-110. ISSN 1786-4062

Hortobágyi, T. Cirill (2022) Pannonhalmi szerzetesi tapasztalat. In: A szerzetesek hangja - egy szinodális egyházért. Sapientia Füzetek (40). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 43-51. ISBN 978 615 6277 08 4

Horváth, Csaba Péter (2023) Az utolsó idők magyarázata a kora újkori magyarországi prédikációirodalomban. AXIS, 4 (1). pp. 105-119. ISSN 2064-7972

Horváth, Dániel Ágoston (2019) Vallási és kulturális cserefolyamatok az ókori Közel-Keleten. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (1). pp. 37-48. ISSN 0083-6265

Horváth, Gábor (2022) A hazaszeretetre nevelés speciális pedagógiai eszközei. DELIBERATIONES, 15 (1). pp. 62-72. ISSN 1789-8919 (nyomtatott); 2786-1562 (online)

Horváth, I. Károly (1960) Trencsényi-Waldapfel Imre: Vallástörténeti tanulmányok: Budapest, 1959. Akadémiai Kiadó. 536 lap — XXIX lap melléklet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 436-441.

Horváth, Ágnes (2007) A "Budapest-Belvárosi Főplébánia Templom" ének- és zenekarának repertoárja az 1942/1943-as egyházi évben. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 14 (1–2). pp. 105-118. ISSN 1217-7768

Horváth, Ágnes (2008) A Budapest-Belvárosi Főplébániatemplom ének- és zenekarának repertoárja az 1943/1944-es egyházi évben. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 15 (1). pp. 47-74. ISSN 1217-7768

Horváth Szabó, Katalin and Benko, Antal and Gebauer, Ferenc and Kézdy, Anikó and Urbán, Szabolcs (2007) Vallásosság és személyiség = Religiosity and personality. Project Report. OTKA.

Horányi, Özséb and Korpics, Márta and P. Szilczl, Dóra and Wildmann, János (2006) A szakrális kommunikáció helye és funkciója a vallás, az egyház és a társadalom összefüggéseiben. A participációs kommunikációs szemlélet kiterjesztése = The position and function of sacral communication in the context of religion, church and society. Expanding the communication participatory approach. Project Report. OTKA.

Hoványi, Márton (2014) Blaszfémiák áthallása. In: Esemény és költészet. Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Veszprém, pp. 488-493. ISBN 978-963-396-019-6

Hoványi, Márton (2015) Szabó Ferenc SJ: "Krisztus fénye". Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe. SAPIENTIANA, 8 (1). pp. 89-91. ISSN 2060-3231

Hubai, Peter (2020) Németh György: Sötét varázslatok. Átoktáblák az ókori mágikus szertartásokban. Budapest, Gondolat, 2019. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (1). pp. 97-106. ISSN 1786-4062

Hubai, Péter (2021) Mennyire sötétek a varázslatok? : Párbeszéd egy inspiráló könyvvel. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 17 (1). pp. 172-182. ISSN 1786-4062

Hunyadi, Zsombor (2015) Isten szolgái: R. Akiva Joszef Schlesinger ultra-orthodox újságja az 1860-as években Magyarországon a jiddis Amud ha-Jira. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 23 (1). pp. 50-71. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Háberman, Zoltán (2012) צדקה és társadalometika. PhD thesis, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem.

Hárs, György Péter (2018) Jung és a szimbólumai – egy történet és egyes következményei = Jung and His Symbols – a Story and Some of its Consequences. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 310-325. ISSN 20622597

I

Iancu, Laura (2015) „Isten engedje meg!” Az átok. In: Aranykapu. Kriza János Néprajz Társaság; Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, pp. 677-691. ISBN 978-973-8439-80-1; 978-963-7376-62-7

Iancu, Laura (2015) Lélekhit egy moldvai katolikus közösség vallásában. In: Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikácó. Tanulmányok a transzcendensről (VIII). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 280-306. ISBN 9789635069613

Iancu, Laura (2015) Magyarfalu in the 1980s: Reflexions on My Childhood in a Csángó Village. URALICA HELSINGIENSIA, 8. pp. 137-158. ISSN 1797-3945

Iancu, Laura (2013) „Nem vehetünk tőlük semmi lelkünk idvösségire való gyümölcsöt”. A moldvai katolikus magyarok népi vallásosságának egyháztörténeti hátteréről. KISEBBSÉGKUTATÁS , 22 (3). pp. 178-196. ISSN 1215-2684

Iancu, Laura (2017) Peremlétben. Tanulmányok a moldvai katolikusok vallásosságáról. Lucidus Kiadó, Budapest.

Iancu, Laura (2017) Speciális egyházi fórumok: prédikáció, püspöki körlevél. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 525-540. ISBN 978-963-9938-22-9

Iancu, Laura (2014) A Szent Brigitta-ima. In: Lelkiségek és lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. Spirituality and spiritual movemnets in Hungary and Eastern Central Europe. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár (42). SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 242-254. ISBN 978-963-306-260-9

Iancu, Laura (2019) A Szentség a népi vallásosságban. In: Eucharisztia és úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; A Valláskutatás Könyvei (57, 43). SZTE Néprajzi és Kultúrális Antropológiai Tanszék; MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 66-79. ISBN 978-963-306-651

Iancu, Laura (2013) Vallás Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat. Studia Ethnologica Hungarica, 17 . L'Harmattan - PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest; Pécs. ISBN 978-963-236-7286

Iancu, Laura (2016) A bú, a bánat hatalma és ártalmai. A betegség és a hit határán = The power and harm of grief. On the border of illness and faith. Kaleidoscope history, 6 (12). pp. 131-140. ISSN 20622597

Iancu, Laura (2013) A népi és egyházias vallásosság ütközésének egyházpolitikai vonatkozásai a 20. század eleji Moldvában. ETHNOGRAPHIA, 124 (4). pp. 511-531. ISSN 0014-1798

Iancu, Laura (2016) „A vallás lassanként gyökeret verhetne.” Történeti adatok a moldvai katolikusok 19. századi vallásosságához. In: Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig. Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából (2). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 83-122.

Iancu, Laura and Kovács, Magdolna (2015) Considering Insiders, Outsiders and In-between: Reflection on Fieldwork in Magyarfalu. URALICA HELSINGIENSIA, 8. pp. 159-181. ISSN 1797-3945

Ilyefalvi, Emese (2023) Egy online bibliográfiai adatbázis első eredményei: Lelkészek, papok néprajzi, helytörténeti munkái a 18. századtól a 20. század közepéig. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 19 (2). pp. 211-226. ISSN 1786-4062

Ilyefalvi, Emese (2024) „Ha levelem elolvastad, add tovább” Bonczidai Dezső kézírásos gyülekezeti levelei a két világháború közötti Kidén. Emberek és kontextusok, 26 . Erdélyi-Múzeum Egyesület, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-739-255-5

Imre, Attila (2012) The Never-ending Story of Bible and Qur'an Translations. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 13. pp. 293-302. ISSN 1582-9960

Ittzés, Gábor (2013) A Commentariustól a Liberig: Melanchthon a lélek halhatatlanságáról. Egyháztörténeti Szemle, 14 (1.). pp. 46-67. ISSN 1585-7476

Ittzés, Gábor (2013) Megtért-e Luther 1517 előtt? A „toronyélmény” mint reformációtörténeti probléma. In: Conversio. ΑΓΙΟΝ (1.). ELTE BTK VTK, Budapest, pp. 369-380. ISBN 978-963-284-363-6

Ittzés, Gábor (2014) Reformáció és kultúra: Luther, Melanchthon és Arisztotelész a wittenbergi egyetemen a XVI. század elején I. Keresztyén Igazság, 102.sz (2014/2). pp. 21-30. ISSN 0865-2163

Ittzés, Gábor (2007) The Undesirability of Religion and the Improbability of God's Existence: A Review Essay. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 2 (2). pp. 237-266. ISSN 1788-4934 (print); 1788-7119 (online)

Ittzés, Gábor (2012) Üdvképek, szentségek és a szentek közössége: Teológiai súlypontok Luther meghalásra felkészítő sermójában. Református Szemle, 105 (2). pp. 148-165. ISSN 0254-4458

Ittzés, Gábor (2011) A tovatűnő idő titka: Tűnődések a Temetői történetekről. Embertárs, 9. (3.). pp. 280-288. ISSN 1785-0436

Iványi, Márton Pál (2021) Misztérium, taqiyya és okkultáció: síita sajátosságok vagy világvallásokon átívelő fogalmak? VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 17 (2). pp. 97-113. ISSN 1786-4062

J

Jakab, Elek (1894) Adalékok a magyar és lengyel unitáriusok közötti régi testvéries viszony megismeréséhez. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 29 (6). pp. 316-324. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1872) Az "Egyházi Reform" szerkesztője és a debreczeni "Figyelmező". KERESZTÉNY MAGVETŐ, 7 (2). pp. 155-166. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1896) Az unitárismus aláhanyatlása János Zsigmond vál. király és Dávid Ferencz halála után. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 31 (2). ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1894) Az unitárius keresztény vallás lelke. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 29 (1). pp. 16-26. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1888) Baumgart Bálint élet- és jellemrajza. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 23 (5). pp. 301-313. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1880) Bogáthi Fazakas Miklós XVI-ik századi magyar theologus és költő. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 15 (1). ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1880) Bogáthi Fazakas Miklós XVI-ik századi magyar theologus és költő II. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 15 (3). pp. 159-186. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1880) Bogáthi Fazakas Miklós XVI-ik századi magyar theologus és költő III. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 15 (4). pp. 239-251. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1895) Broser Péter élete és krónikája. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 30 (2). pp. 96-108. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1892) Egyháztörténelmi adatok CXXII. Virasztásaim XII. : Confirmatio Officii Episcopatus Colosvariensis. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 27 (2). pp. 81-89. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1893) Egyháztörténelmi adatok CXXII. Virasztásaim XIII. : Gerendi János és Franken Keresztély. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 28 (1). pp. 33-38. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1883) Egyháztörténelmi adatok, LXV. A r. kath. hittéritési alap (fundus convertitarum) rendeltetése és története. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 18 (2). pp. 99-113. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1883) Egyháztörténelmi adatok, LXXI-LXXII. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 18 (6). pp. 388-399. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1867) Erdély egyháztörténelméhez : I. Apátságok - II. Apáczaklastromok. MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR (1855-1934), 13 (1). pp. 3-87.

Jakab, Elek (1882) Farkas György élete és jelleme. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 17 (4). pp. 208-216. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1867) Fejér Márton életrajza. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 3. pp. 1-37. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1863) János Zsigmond választott magyar király s erdélyi fejededelem élete és uralkodása. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 2. pp. 155-287. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1890) A "Keresztény Magvető" megalapítása. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 24 (1). pp. 34-40. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1878) Kriza János unitárius püspök életirata. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 13 (2). pp. 65-104. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1890) Levél a fővárosból. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 24 (1). ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1891) Magyar és angol-amerikai unitárius érintkezések e száz első felében II. : az erdélyiek üdvözletviszonzása. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 26 (1). pp. 10-35. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1876) Mi a czélja a németországi Protestáns Egyletnek? KERESZTÉNY MAGVETŐ, 11 (3). pp. 199-202. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1891) Még egyszer Bogáthi Fazakas Miklósról. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 26 (3). pp. 136-156. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1887) Nagy-ernyei Kelemen Benő élete (Kor és jellemrajz). KERESZTÉNY MAGVETŐ, 22 (3). pp. 145-188. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1877) Néhány adat Blandrata György élete és jelleme ismeréséhez. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 1 (1). pp. 1-32. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1861) Szent-Ábrahámi Mihály. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 1. pp. 157-185. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1897) Szent-Ábrahámi Mihály unitár püspök fölterjesztése az unitáriusok közalapjairól 1754-ben. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 32 (4). ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1875) Virasztásaim. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 10 (4). pp. 257-263. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1875) Virasztásaim III. : Dávid Ferenczről. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 10 (6). pp. 390-402. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1882) Ágh István unitárius püspök élete és kora. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 17 (2). pp. 65-89. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1889) A kolozsmonostori apátsági zárda, mint üldözöttek menhelye : második és befejező közlemény. SZÁZADOK, 23 (2). pp. 97-120. ISSN 0039-8098

Jani, Anna (2019) Guilt, Confession, and Forgiveness: From Methodology to Religious Experiencing in Paul Ricœur’s Phenomenology. JOURNAL OF SPECULATIVE PHILOSOPHY, 33 (1). pp. 8-21. ISSN 0891-625X (print); 1527-9383 (online)

Jeney, Éva (2017) A kisebbség nagysága Paul Ricoeur, a protestáns és a filozófus. PRO MINORITATE (2). pp. 3-15. ISSN 1216-9927

Juhász, Péter László (2023) Reflektálás Ferenc pápának a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen elhangzott beszédében megfogalmazott problémákra és kulturális kihívásokra. FOLIA HUMANISTICA ET SOCIALIA, 1 (1). pp. 53-64. ISSN 3004-1260

Jádi, Ferenc and Tüskés, Gábor (1986) A népi vallásosság pszichopatológiája : Egy hasznosi parasztasszony látomásai. In: "Mert ezt Isten hagyta...". Magvető Kiadó, Budapest, pp. 516-556.

K

K. Csízy, Katalin (2013) Themistios als Bewahrer der antiken Religion. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, XLIX (I.). pp. 347-354. ISSN 0418 – 453X

K. Kaposi, Krisztina (2015) Egy latin nyelvű Lázár-dráma az OSZK Kézirattárában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 316-321. ISSN 0025-0171

Kalla, Gábor (2006) Névadás és személyes vallásosság az ókori Mezopotámiában. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 5 (3-4). pp. 19-23. ISSN 1589-2700

Kaswalder, Pietro (2017) Szentély a város szélén. SAPIENTIANA, 10 (1). pp. 31-47. ISSN 2060-3231

Kaszó, Gyula (2006) Systemteoretische Überlegungen zur Situation der Gefängnisseelsorge im System "Gefängnis" = The Pastoral Counsellor at Work in the Prison: System Theory Considerations. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 2006 (1-2). pp. 91-108. ISSN 1788-4934

Kecskés D., Gusztáv (2024) Kovács Bálint megemlékezése Csia Lajosról, halálának tizedik évfordulóján (1972) (Forrásközlés) = Bálint Kovács’s Memorial Notes about Lajos Csia on the Tenth Anniversary of his Death (1972). HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 193-206. ISSN 3004-2992

Kerekes, Ibolya Ilona (2014) Igények és várakozások : A szemlélődő domonkos apácák szegedi megtelepedésének előzményei. In: Vallás, egyén, társadalom. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 89-100. ISBN 9 789633 062579

Kerekes, Ibolya Ilona (2014) Szemlélődő domonkos apácák Szegeden. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában : Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Central Europe. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 42.; MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - A vallási kultúrakutatás könyvei (10). SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 190-198. ISBN 978-963-306-260-9

Kerekes, Jozefa Gabriella (2023) A megélt vallásosság szerepe a felépülés-központú addiktológiai intervencióban. ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 25 (1). pp. 99-128. ISSN 1419-872X

Kerny, Terézia (2013) A Máriabesnyői Mária Múzeum új állandó kiállítása és egy kapucinus vonatkozású emléke. In: Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről. Művelődéstörténeti Műhely – Rendtörténeti Konferenciák (8/1). Írott szó – Magyar Napló, Budapest, Piliscsaba, pp. 896-914. ISBN 978-963-9961-71-5

Keserű, Péter Ferenc (2021) Horváti Békés János: Üdvözlővers Bázelből (RMK III. 2647) = János Horváti Békés: Greeting Poem from Basel. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (2). pp. 117-129. ISSN 1786-4062

Kincses, Katalin Mária (2018) Karriere und Protestantismus in Ungarn in der frühen Neuzeit im Spiegel der politischen Laufbahn. In: Reformácia v strednej Európe Reformáció Közép-Európában Reformation in Mittel-Europa. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, pp. 533-551. ISBN 978-80-555-2265-4

Kis, Médea (2016) An Encounter of two Worlds. The Intercultural Aspects of Helping Relationships. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 11 (1-2). pp. 173-179. ISSN 1788-4934

Kisdi, Klára (2015) The Life of Saint Helia: Critical Edition, Translation, Introduction, and Commentary. Edited by VIRGINIA BURRUS and MARCO CONTI. JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES, 2015. ISSN 0022-5185

Kisnémet, Fülöp (2021) A monostor és a monostoron kívüli világ kapcsolata néhány korai szerzetesi regula tükrében = The Relationship Between the Monastery and the World Outside the Monastery in the Light of Some Early Monastic Rules. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (2). pp. 69-78. ISSN 1786-4062

Kisnémet, Fülöp (2022) A szegényekért élni és egymás testvérének lenni. Megjegyzések Ferenc pápa pontifikátusának két meghatározó aspektusáról. SAPIENTIANA, 15 (2). pp. 22-42. ISSN 2060-3231

Kiss, Réka (2013) Adalékok a „második forradalom” történetéhez: a Református Megújulási Mozgalom. In: Utak és útkereszteződések. Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, Budapest, pp. 407-417. ISBN 978-963-89727-1-2

Kiss, Réka (2013) Normakövető és normaszegő lelkészek a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye iratainak tükrében. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 100-124. ISBN 978-963-284-324-7

Kiss, Réka (2013) A bátaszéki összeesküvés. Fejezet a reformátusokat ért megtorlásokból (1961). In: A diktatúra évtizedei. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, pp. 293-307. ISBN 978-963-308-105-1

Kiss, Réka (2013) "The women do not want to go to church." Church Discipline and the Control of the Public Practice of Religion in the Calvinist Diocese of Küküllő in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 2 (1). pp. 109-140. ISSN 2063-8647

Kisvári, Benedek (2023) Reflexió Ferenc pápa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán elhangzott beszédének gondolataira. FOLIA HUMANISTICA ET SOCIALIA, 1 (1). pp. 31-41. ISSN 3004-1260

Klaniczay, Gábor and Sz. Kristóf, Ildikó (2001) Écritures saintes et pactes diaboliques. Les usages religieux de l'écrit (Moyen Age et Temps modernes. ANNALES HISTOIRE SCIENCES SOCIALES, 56 (4-5). pp. 947-980. ISSN 0395-2649

Klestenitz, Tibor (2017) "Az anyaszentegyház Amerikában imponált nekem legjobban." Prohászka Ottokár képe az Egyesült Államokról. In: Prohászka-tanulmányok 2015-2017. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár, pp. 182-200. ISBN 978-963-88071-7-5

Klestenitz, Tibor (2016) Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1900-1913. Monumenta Hungariae Historica : Diplomataria - Fontes Historiae Ecclesiasticae (7). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-051-9

Klymenko, Iryna (2024) Religious Diversity: What or How? Towards a Praxeology of Early Modern Religious Ordering*. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (2). pp. 287-305. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Knapp, Éva (1993) Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 109 (1). pp. 3-36.

Kocsis, Károly (2016) A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza (10-21. század). In: A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza, 1. kötet. Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földtudományi Tanszéke, Nyíregyháza, pp. 9-30. ISBN 9786155545658

Kocsis, Péter (2021) A vallási pluralizmus értékelése a páli levelekben. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 17 (2). pp. 133-154. ISSN 1786-4062

Kocziszky, Éva (2023) „A legjobb romlása a legrosszabb” : Ivan Illich gondolkodói pályájának összegzése utolsó interjúkötetében. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 19 (1). pp. 176-188. ISSN 1786-4062

Kodácsy, Tamás (2023) Az örök élet beszéde. In: A Szó szimfóniája: Teológiai horizont Isten Igéje vasárnapjához : konferenciakötet. Sapientia Füzetek (39). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 163-181. ISBN 978-615-6277-05-3

Kodácsy-Simon, Eszter (2014) Egy mai százéves reform. In: A tudomány vonzásában. Opera scholarum (1). Luther Kiadó, Budapest, pp. 185-196. ISBN 978-963-380-048-5

Kodácsy-Simon, Eszter (2014) Inkulturáció az iskolában. In: Teológia és kultúra. Luther Kiadó, Budapest, pp. 178-191. ISBN 978-963-380-037-9

Kodácsy-Simon, Eszter (2016) Kivezetés - beavatással : Oktatási formák Paul Tillich szerint, tekintettel a nemzeti kérdés oktatásban elfoglalt helyére. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 177-187. ISBN 9786158045902

Kodácsy-Simon, Eszter (2017) Milyeneké az Isten országa? : A gyermekek teológiája Luthernél. In: Teológia és reformáció. Evangélikus Hittudományi Egyetem; Luther Kiadó, Budapest, pp. 193-202. ISBN 9789633801154

Kodácsy-Simon, Eszter (2013) Számít-e a számonkérés, értékes-e az értékelés hittanból? In: "Örömmel adom örökségül". Luther Kiadó, Budapest, pp. 30-48. ISBN 798-963-380-020-1

Kodácsy-Simon, Eszter (2017) Tálentum - a megvalósult tehetség. In: Hit, tapasztalat, hittapasztalat. Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, pp. 127-135. ISBN 9786150006475

Kodácsy-Simon, Eszter (2016) Valláspedagógiai szempontok az etikai kérdések hittanórai tanításához. In: Értelmes szívvel. Luther Kiadó, Budapest, pp. 485-523. ISBN 9789633800904

Kodácsy-Simon, Eszter (2017) A szabadság és felelősség néhány vonása az oktatásban Luther Márton írásain keresztül. In: A felekezeti oktatás új negyedszázada. Oktatáskutatás a 21. században (3). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 17-27. ISBN 978-963-318-644-2

Kodácsy-Simon, Eszter (2015) Ószövetség - természetesen. In: Új utakon: Evangélikus Iskolák Kutató és Alkotó Tanárainak II. Konferenciája. Opera Scolarum (2). Luther Kiadó, Budapest, pp. 195-206. ISBN 978-963-380-060-7

Kollár, Dávid (2020) A Protestáns etika kémiája. REPLIKA (117-18). pp. 273-284. ISSN 0865-8188

Koltay, András (2021) Confectionery Excellence in the Flow of Religion and Politics : Cakes and Constitutional Rights before the British and American Supreme Courts. In: Christianity and Human Rights. Ludovika Press, Budapest, pp. 357-376. ISBN 9789635314805

Koltay, András (2017) The Freedom and Restriction of Blasphemy : Theoretical Perspectives. In: Blasphemy and Freedom of Expression. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 223-255. ISBN 9781108416917

Koltay, András (2017) The Troubled Relationship between Religions and the State : Freedom of Expression and Freedom of Religion. Whitelocke Publications, Oxford. ISBN 9781912142040

Koltay, András (2015) A vallási ruházat és jelképek viselésének korlátai - fejkendők és keresztek. ACTA HUMANA, 3 (3). pp. 7-33. ISSN 0866-6628

Koltay, András (2016) A vallások, az állam és a szólás szabadsága : Vallási jelképek, vélemények és blaszfémia a közéletben. Századvég Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5164-26-2

Korompay, Klára (2024) Az Ómagyar Mária-siralom és ami körülötte lehetett : Emlékezés Pais Dezső óráira [The Lamentations of Mary and what could be behind it : Remembering the lectures of Dezső Pais]. MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 17-28. ISSN 0025-0228

Kotics, József (2023) A neoprotestáns kisegyházak szerepe roma lokális közösségek társadalmi integrációjában = The Role of Small Neo-Protestant Churches in the Social Integration of Roma Local Communities. GLOSSA IURIDICA, 10 (4). pp. 261-272. ISSN 2064-6887

Kovács, Andrea (2015) Pozsonyi-e az „I” kódex? MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 305-311. ISSN 0025-0171

Kovács, Helga Mariann (2023) ‘Hamlet Without the Prince’ – The U.S. Supreme Court on Religious Practice : Changes in Case Law in the Light of the Kennedy v. Bremerton School District Case. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 8 (1). pp. 23-41. ISSN 2498-6275

Kovács, Nándor Erik (2019) Eszkatológia mint propagandaeszköz az Oszmán Birodalomban a 18. század hajnalán. Adalékok Ibrahim Müteferrika polemikus értekezésének értelmezéséhez = Eschatology as an instrument of propaganda in the early 18th-century Ottoman Empire. Some remarks on the polemical treatise of İbrahim Müteferrika. KELETKUTATÁS (ősz). pp. 79-96. ISSN 0133-4778

Kozma, Gábor (2024) Globálisan a családról. MESTER ÉS TANÍTVÁNY, 2 (1). pp. 23-32. ISSN 1785-4342

Krakomperger, Zoltán (2023) Az igehirdetés mint az üdvösség jele : Otto Semmelroth igeteológiája. In: A Szó szimfóniája: Teológiai horizont Isten Igéje vasárnapjához : konferenciakötet. Sapientia Füzetek (39). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 123-145. ISBN 978 615 6277 05 3

Kristó, Gyula (2004) A tatárjárás előtti bencés monostorainkról. SZÁZADOK, 138 (2). pp. 403-411. ISSN 0039-8098

Kránitz, Mihály (2021) Válaszkeresés járvány idején a felmerülő erkölcsi kérdésekre = Searching for Answers to Moral Issues That Arise During an Epidemic. SCIENTIA ET SECURITAS, 2 (3). pp. 324-331. ISSN 2732-2688

Kuffart, Hajnalka (2024) Bakóc Tamás és Estei Hippolit cseréje. In: Bakóc Tamás emlékezete. Bibliotheca Collegii Professorum Hungarorum . Makovecz Campus Alapítvány Collegium Professorum Hungarorum, Piliscsaba, pp. 111-157. ISBN 9786150199399

Kustár, Zoltán (2008) Hibátlan-e a Biblia szövege? - Adalékok a héber nyelvű Ószövetség hagyományozásának történetéhez. Debreceni Szemle, 16 (2). pp. 320-334. ISSN 1218-022X

Kustár, Zoltán and Németh, Áron (2020) Debreceni Református Hittudományi Egyetem – Műhelybemutatás. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (2). pp. 91-95. ISSN 2676-8771

Kutasi, Csaba (2016) A torinói lepel és az arckendők – textiles szemmel = The Shroud of Turin - from the view of the textile science. Kaleidoscope history, 6 (12). pp. 155-169. ISSN 20622597

Kutasi, Zsuzsanna (2021) Venesection Sites on the Horse in the Veterinary Handbook of al-Nāṣirī = Vérvételi helyek a lovon al-Nāṣirī állatorvosi kézikönyvében. Kaleidoscope history, 11 (22). pp. 567-576. ISSN 20622597

Kuun, Géza (1889) Adalékok az imádság történelméhez: 1. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 24 (2). pp. 67-94. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1889) Adalékok az imádság történelméhez: 2. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 24 (3). pp. 149-171. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1880) Az Agathyrsok vallása s vallásos jelvényeik felől. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 15 (2). pp. 91-96. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1905) Az összehasonlító módszer a vallástudományban. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 40 (3). pp. 121-134. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1890) Egy ó-hellén házaspár imája. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 25 (1). pp. 20-22. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1897) Maimonides értekezése a Mózes előtt létezett bálványimádásról. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 32 (1). pp. 1-6. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1898) Masudi Manesről s a manicheus hitfelekezetről. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 33 (1). pp. 1-6. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1878) Müller Miksa a vallás eredete s fejlődéseiről írt munkájának első fejezete. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 13 (4). pp. 219-226. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1882) Nabarza Istennévről. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 17 (1). pp. 1-6. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1881) Terenzio Mamiani könyve a vallás felől. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 16 (1). pp. 1-17. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1881) Terenzio Mamiani könyve a vallás felől X. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 16 (2). pp. 100-117. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1899) A keresztény hierarchiáról Mas'udi szerint. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 34 (2). pp. 65-69. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1895) A khinai népvallásról s annak a buddhismus befolyása alatt történt módosulásairól. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 30 (2). pp. 91-95. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1903) A parsismus behatása az islamra. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 38 (2). pp. 67-71. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1901) A párisi vallásos congressus tárgyalásainak kivonata. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 36 (2). pp. 94-99. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1902) A vallások története. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 37 (1). pp. 1-18. ISSN 1222-8370

Kákosy, László (2000) Astral mythology in Egypt. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 40 (1-4). pp. 213-216. ISSN 0044-5975

Kákosy, László (1999) Mysteries in the Isiac religion. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 39 (1-4). pp. 159-163. ISSN 0044-5975

Kálmán, Peregrin (2012) A kommunista diktatúra hatása az esztergomi ferences gimnázium életére. VIGILIA, 77 (2). pp. 148-150. ISSN 0042-6024

Kálmán, Péter Peregrin (2007) Megállapodás-tervezet 1956-ból. VIGILIA, 72 (10). pp. 739-748. ISSN 0042-6024

Kálmán, Péter Peregrin (2010) A (budapesti) papság (egyház)politikai koncepciója az 1956-os forradalom idején. VIGILIA, 75 (11). pp. 862-866. ISSN 0042-6024

Kóczy, Á. László and Sziklai, Balázs (2015) Electing the Pope. HOMO OECONOMICUS, 32 (1). pp. 101-116. ISSN 0943-0180

Kónya, Annamária (2023) Járványok, betegségek a református egyház teológiai irodalmában = Epidemics, Diseases in the Theological Literature of the Reformed Church. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 88-100. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Kónya, Franciska (2013) "Nincs nagyob szükség az halálnál; de nagyob barátság sincsen abban való szólgálatnál." : Halálra való felkészülés Tarnóczy István bestsellerében. In: Az áhitat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 133-144. ISBN 978-963-308-102-0

Kónya, Franciska (2011) Preparation for death in jesuit István Tarnóczy's book : Holtig-való barátság | [Friendship that lasts till death]. Studia Universitatis Babeş-Bolyai : Theologia Catholica Latina, 56 (1). pp. 67-79. ISSN 1582-2524

Kónya, Péter (2024) Evangélikus teológusképzés Eperjesen = Lutheran theological education in Eperjes. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 25 (1). pp. 121-150. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Kósa, Gábor (2011) The protagonist-catalogues of the apocryphal Acts of Apostles in the Coptic Manichaica –– a re-assessment of the evidence. In: From Illahun to Djeme. Papers Presented in Honour of Ulrich Luft. Archaeopress, Oxford, pp. 107-119. ISBN 978 1 4073 0894 4

Köbel, Szilvia (2024) A börtönlelkészi szolgálat alapjogi vetülete – a jogdogmatikán innen és túl = The Fundamental Rights Aspect of the Prison Chaplain Ministry – inside and beyond the Legal Doctrine. BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 72 (3). pp. 491-500. ISSN 2062-9494

Köpeczi, Béla (1979) Lukács in 1919. NEW HUNGARIAN QUARTERLY, 20 (75). pp. 65-76. ISSN 0028-5390

Köpeczi, Béla (1976) Thököly valláspolitikája és a nemzetközi közvélemény. THEOLOGIAI SZEMLE, 19 (5-6). pp. 166-170. ISSN 0133-7599

Kővári, Réka (2016) Kájoni énekeskönyv. In: Égi múzsa – Isten-élmény és Isten-hiány az irodalomban. Volkra Ottó János–Magyar Múzsa Alapítvány, Budapest, pp. 180-195. ISBN 9789638854216

L

Laczlavik, György (2013) Várday Pál esztergomi érsek egyházfői tevékenységének vázlata. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 479-500. ISBN 978-963-87475-3-2

Lakatos, Csilla and Martos, Tamás (2019) The Role of Religiosity in Intimate Relationships. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 14 (2). pp. 260-279. ISSN 1788-4934 (print); 1788-7119 (online)

Lakner, Lajos (2021) Egy református prédikátor, egy főhadnagy és a Magyar Füvész Könyv = A Reformed Preacher, a Lieutenant and the Hungarian Herbal Book. KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 11 (22). pp. 211-220. ISSN 2062-2597

Lanszki-Széles, Gabriella (2018) Három Kapos menti község népének részvétele a katolikus egyház hivatalos jeles napi ünnepein, az 1930-as évektől napjainkig. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (5). pp. 273-290. ISSN 2631-0376

Lauf, Judit and Rozsondai, Marianne (2015) Koronázáson használt misekánon. In: Mátyás-templom. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, p. 35. ISBN 978-615-5341-18-2

Lauf, Judit and Rozsondai, Marianne (2015) Koronázáson használt római rítusú misekönyv. In: Mátyás-templom. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, p. 36. ISBN 978-615-5341-18-2

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2007) Asklépios mítosza. VIGILIA, 72 (2007/7). pp. 546-551. ISSN 0042-6024

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2001) Gáspár Csaba László: Isten és a "semmi". Recenzió a tanulmánykötetről. VIGILIA, 66 (2001/5). pp. 398-399. ISSN 0042-6024

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2015) A "határsértő" mozzanatról (transzgresszió) - Filozófia és teológia Heidegger gondolkodásában. SAPIENTIANA, 8 (2015/1). pp. 17-35. ISSN 2060-3231

Lindner, Gyula (2019) Tradíció, folytonosság, újítás : A kyméi Isis-aretalogia és a hellénisztikus kori vallásosság. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 18 (3). pp. 21-35. ISSN 1589-2700

Lipcsei, Imre (2022) A cserkészet speciális pedagógiai eszközei. DELIBERATIONES, 15 (1). pp. 99-108. ISSN 1789-8919 (nyomtatott); 2786-1562 (online)

Loboczky, János (2023) A környezeti etika bölcselettörténeti előzményei. In: Válság, kilábalás, fenntarthatóság : Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból. EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 221-229. ISBN 978-963-496-263-2

Lovas, Borbála (2020) Tóbiás és Kána: Menyegző és házasság két bibliai történet tükrében. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 126 (1-2). pp. 38-63. ISSN 1222-8370

Lukinich, Imre (1909) II. Sylvester pápa. SZÁZADOK, 43 (9). pp. 791-793. ISSN 0039-8098

Lukinich, Imre (1911) Öt erdélyi püspök rangemelése. Levéltári kutatásai alapján írta Temesváry János. Kolozsvár, 1910. SZÁZADOK, 45 (3). pp. 213-214. ISSN 0039-8098

Lukács, László (2013) Joseph Ratzinger és a II. Vatikáni Zsinat ekkléziológiája. SAPIENTIANA, 6 (1). pp. 20-42. ISSN 2060-3231

Lukács, László (2010) Tanúságtevők. VIGILIA, 75 (4). pp. 253-260. ISSN 0042-6024

Lukács, László (2014) A család az egyház szíve. VIGILIA, 79 (5). pp. 352-361. ISSN 0042-6024

Lukács, László (2011) A krisztusi identitás. VIGILIA, 76 (4). pp. 247-256. ISSN 0042-6024

Láng, András (2016) Relationship between Recalled Parental Care and Religious Coping : The Mediating Effect of Attachment to God. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 11 (1-2). pp. 144-150. ISSN 1788-4934

Lázár, László (2024) Kinek a nevében? In: Egymásra utalva. Közösség- és szervezetfejlesztés az egyházakban. Konferenciakötet. Sapientia Füzetek (42). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 55-70. ISBN 978-615-6277-11-4

Lázár Kovács, Ákos (2008) Az emlékezés fájdalma és veszélyei. VIGILIA, 73 (4). pp. 307-311. ISSN 0042-6024

Lázár Kovács, Ákos (2007) Nyitva hagyott ég : Művészet mint vallásos kommunikáció. VIGILIA, 72 (9). pp. 712-720. ISSN 0042-6024

Lázár Kovács, Ákos (2011) Párbeszéd egy nem tetszőleges partnerrel. VIGILIA, 76 (9). pp. 669-674. ISSN 0042-6024

Lázár Kovács, Ákos (2001) A szavak piramisa. VIGILIA, 66 (6). pp. 474-475. ISSN 0042-6024

Lázár Kovács, Ákos (2015) A vallás a mediatizált demokráciában : Szereplők, platformok, stratégiák. VIGILIA, 80 (6). pp. 416-422. ISSN 0042-6024

Lévai, Ádám (2023) Az Aperuit illis kezdetű Motu Proprio előfutára Louis Bouyer igeteológiája. In: A Szó szimfóniája: Teológiai horizont Isten Igéje vasárnapjához : konferenciakötet. Sapientia Füzetek (39). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 147-162. ISBN 978 615 6277 05 3

Lévai, Ádám (2024) Az üdvözítő Logosz – Szent Jusztinosz logosztana. SAPIENTIANA, 17 (1). pp. 58-76. ISSN 2060-3231

Lőrinczi, Petra (2021) Vallástudomány és vallástörténet Debrecenben. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 17 (2). pp. 169-172. ISSN 1786-4062

M

Magdus, Tamás (2021) Halál, születés, házasság, beavatás : Ceres istennő alakjának megjelenése a római liminális rítusokban = The Presence of Transitional Rites in the Roman Cult of Ceres. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (2). pp. 27-46. ISSN 1786-4062

Magyar, Marietta Mirjam (2015) A szerzetesi élet formái a történelemben. VIGILIA, 80 (8). pp. 562-569. ISSN 0042-6024

Majer, Zsuzsa (2019) On After-Death Ritual Texts Mentioned by Travellers (A. M. Pozdneev and Bálint Gábor of Szentkatolna). Mongolica Pragensia. pp. 65-92. ISSN 1802-7989

Majer, Zsuzsa and Teleki, Krisztina (2010) Mongol-tibeti hálaadó áldozat (Danrag) a haragvó istenségeknek. In: Védelmező istenségek és démonok Mongóliában és Tibetben. Őseink nyomában Belső-Ázsiában (4). L'Harmattan, Budapest, pp. 39-63.

Majer, Zsuzsa and Teleki, Krisztina (2023) Ööldiin khüree, Ööld beisiin khüree, Shar sümd shavilan suuj baisan övgön lam naraas avsan yaria = ӨӨЛДИЙН ХҮРЭЭ, ӨӨЛД БЭЙСИЙН ХҮРЭЭ, ШАР СҮМД ШАВИЛАН СУУЖ БАЙСАН ӨВГӨН ЛАМ НАРААС АВСАН ЯРИА. In: Ööldiin khüree khiid: tüükh, öv soyol, 2023.05.13, Ulanbator.

Majorossy, Imre Gábor (2023) "Kezensegews (közönséges), reeghy (régi), ygienlew (egyenlő)". Draskovich György pécsi püspök magyar nyelvű hitvédelmi munkássága = "Kezensegews (közönséges), reeghy (régi), ygienlew (egyenlő)". The Hungarian-Language Apologetic Works of György Draskovich, Bishop of Pécs. In: A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 2022. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (62). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 313-339.

Manea-Grgin, Castilia (2010) Humanist i zagrebački biskup Nicolaus Olahus Nikola Olah, Nicolae Valahul ili Românul, Românul, Stjepanom Brodarićem. RADOVI ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD HAZU Varaždin. pp. 231-267. ISSN 0352-9509

Marchut, Réka (2014) A román konkordátum a magyar diplomáciában (1920-1929). PRO MINORITATE, 2014 (Tél). pp. 150-169. ISSN 1216-9927

Marinkás, György (2021) Vallási diszkrimináció megnövekedése Európában és az arra adott állami válaszok II. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 16 (1). pp. 52-75. ISSN 1788-0386

Marton, Zsolt (2022) A Váci Egyházmegye a szinódusi úton. In: A szerzetesek hangja - egy szinodális egyházért. Sapientia Füzetek (40). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 31-42. ISBN 978 615 6277 08 4

Martos, Levente Balázs (2023) „Megnyitotta az Írásokat…” (Lk 24,32.45): Ige- és Írásteológia Szent Lukács művében. In: A Szó szimfóniája: Teológiai horizont Isten Igéje vasárnapjához : konferenciakötet. Sapientia Füzetek (39). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 13-31. ISBN 978-615-6277-05-3

Marót, Károly (1956) Beszámoló a VIII. Nemzetközi Vallástörténeti Kongresszusról : Róma, 1955. IV. 17-23. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 181-190.

Maróth, Miklós (2018) Hogyan lehet megőrizni Európa keresztény identitását? = How to Preserve Europe’s Christian Identity. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 15-27. ISSN 1786-6553

Melich, János (1903) Misekönyv a XIV. századból. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 11 (1). pp. 36-64. ISSN 0025-0171

Menyhárt, Krisztina (2018) Vallásosság és vallásgyakorlás Bulgáriában a kora újkori útleírások tükrében. In: Velencétől Dubrovnikig : Köszöntő kötet Vig István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 157-169. ISBN 978-963-284-966-9

Mezei, Balázs (2013) Brains, Memes, and Possible Worlds: New Perspectives in the Study of Religion. In: -. Bloomsbury, London. (Unpublished)

Mezey, László (1956) A "Báthory-biblia" körül - a mű és szerzője. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 191-221.

Mezey, Mónika (2021) Végy két fehér kakast és tíz fenyőtobozt : Az Avoda Zara 1,5 értelmezési lehetőségei. REFORMÁTUS SZEMLE, 114 (5). pp. 487-495. ISSN 0254-4458

Midling, Andrea and Czigány, László (2008) „Rede-Spuren“ : Untersuchung der Bindung von spirituellen Leitern in verschiedenen religiösen Gemeinschaften = ‘Linguistic Traces’: Studying the Attachment of Spiritual Leaders in Different Religious Communities. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 3 (2). pp. 171-199. ISSN 1788-4934

Mihalik, Béla Vilmos (2014) Katolikus megújulás a Jászságban (1987-1746). In: Padányi Biró Márton emlékezete. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai (33). a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém, pp. 95-106. ISBN 978-963-7229-36-7

Mohay, Tamás (2023) A csíksomlyói kegyhely és búcsújárás : Diktatúra, rendszerváltás, modernizáció. L1Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-414-978-3

Mohay, Tamás (2002) A kopt egyházi zene hosszú története. TABULA (1998-2011), 5 (2). pp. 223-240. ISSN 1419-3310

Molnár, Antal (2014) A Chaplain from Dubrovnik in Ottoman Buda: Vincenzo di Augustino and His Report to the Roman Inquisition about the Situation of the Balkan Catholicism. DUBROVNIK ANNALS, 18. pp. 95-121. ISSN 1331-3878

Molnár, Antal (2014) Il Sant'Uffizio e le missioni balcaniche prima della fondazione della Congregazione de Propaganda Fide (1622). In: Ad ultimos usque terrarum terminos in fide propaganda. Sette Cittá, Viterbo, pp. 255-278. ISBN 978-88-7853-357-8

Molnár, Antal (2023) Missziók az öreg kontinensen: a Propaganda Fide Kongregáció és Európa a 17–18. században. MAGYAR SION, 17(59) (2). pp. 165-177. ISSN 1337-2491

Molnár, Antal (2023) Szabó Ferenc SJ (1931–2022). MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 35 (3-4). pp. 172-175. ISSN 0865-5227

Molnár, Attila Károly (1993) A vallás és a társadalomtudósok. REPLIKA (11-12). pp. 170-180. ISSN 0865-8188

Molnár, Dávid (2023) Egyházellenesség a katolicizmus fővárosában : Az Egri Munkás antiklerikális cikkei (1910–1911) [An Anti-church Phenomenon in the Capital of Catholicism : The Anti-clerical Articles of Egri Munkás (1910–1911)]. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 139 (3-4). pp. 565-579. ISSN 0025-0171

Monok, István (2005) Az Oppenheimi Biblia szemléje. In: A három magyar Biblia népszerűsítése: tanulmányok, visszhangok, dokumentumok. Nemzetközi theologiai könyv (69). Doktorok Collegiuma Irodalmi Szekciója, Debrecen, pp. 209-210.

Monok, István (2005) Két biblia szemléje. In: A három magyar Biblia népszerűsítése: tanulmányok, visszhangok, dokumentumok. Nemzetközi theologiai könyv (69). Doktorok Collegiuma Irodalmi Szekciója, Debrecen, pp. 203-207.

Monok, István (2001) Libri ecclesiae pastorumque. In: Lesestoffe und kulturelles niveau des niederen Klerus. Olvasmánytörténeti Dolgozatok: Különszám (3). Scriptum, Szeged, pp. 43-54. ISBN 963-9411-14-0

Monok, István (2001) Sipos Gábor: Az erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása, 1668–1713 (–1736). SZÁZADOK, 135 (4). pp. 1046-1048. ISSN 0039-8098

Monok, István (2001) Szent Biblia, az az Istennec Ó es Uy Testamentomanac prophetac es apastaloc által megiratott szent könyvei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 117 (1). pp. 146-148. ISSN 0025-0171

Muntagné Tabajdi, Zsuzsanna (2013) Egy 18. századi romhányi plébános a protestáns közösségek hálójában. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 143-153. ISBN 978-963-284-324-7

Murdock, Graeme (2024) Christians or Jews? Early Transylvanian Sabbatarianism (1580–1621). By Réka Tímea Újlaki-Nagy. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2022. 292 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (1). pp. 323-325. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Márfai Molnár, László (2018) Az őrvidéki református magyarság. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Máté-Tóth, András (2019) Europe With(out) a Heart and a Soul? Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 39 (3). pp. 18-27.

Máté-Tóth, András (2014) Interpretations of Religious Change : Four Models for Examining Contemporary Processes. In: New Trends and Recurring Issues in the Study of Religion. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 97-113. ISBN 9789632368504

Máté-Tóth, András (2018) Verletzte Körper. In: Und ihr habt mich (nicht) aufgenommen. PosT-Netzwerk, WIEN, pp. 9-23. ISBN 9788394885717

Máté-Tóth, András and Heidl, Sára (2020) Vallás és ráció. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 16 (2). pp. 26-43. ISSN 1786-4062

Máté-Tóth, András and Szilárdi, Réka (2022) Szekuritizáció és vallás Kelet-Közép-Európában. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (1). pp. 26-43. ISSN 0865-557X

Máté-Tóth, András and Sándor, Kitty (2019) Human Rights and Religion in Central and Eastern Europe. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 39 (3). pp. 28-35.

Mészáros, Csaba (2014) Pekarik és szellemek : Gondolatok az antropológiai hermeneutikáról. Ethnographia, 125 (2). pp. 250-265. ISSN 0014-1798

Mózessy, Gergely (2007) „Érdemei elismeréséül…” Székesfehérvári adalékok az egyházi kitüntetések pártállami befolyásolásához. ACTA PAPENSIA : A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 287-308. ISSN 1587-6292

N

Nagy, József (2023) Draskóczy Eszter: Alvilágjárások és pokolbeli büntetések. Dante Komédiájának antik és középkori forrásai (Szeged: Lazi, 2022). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 19 (2). pp. 274-280. ISSN 1786-4062 (nyomtatott); 2939-6336 (elektronikus)

Nagy, József (2018) Elementi autoriflessivi in Inferno XI. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2014) Il canto I dell’Inferno. Bibliotheca Phoenix, 1/33 (81). pp. 13-38.

Nagy, József (2014) L’ideale dell’Impero Universale nella Monarchia e nella Commedia. In: Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri, 2012 november 5-7, Madrid.

Nagy, József (2014) Riflessioni sul motivo del sogno nella Divina Commedia. DANTE FÜZETEK, 11. pp. 161-191. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2015) Teológia és politika a francia ellenforradalomban. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE. ISSN 0025-0090 (Submitted)

Nagy, József (2018) The tyranny of the majority. History, concepts, and challenges. Fronesis, 28. pp. 150-153. ISSN 1825-3628

Nagy, Katalin and Giulio, Merlani (2022) Gregorio XIII e l’Europa orientale: la visita apostolica del vescovo di Stagno Bonifacio de Stefani. EASTERN EUROPEAN HISTORY REVIEW : ANNUALLY HISTORICAL JOURNAL, 5 (Spec.). pp. 15-30. ISSN 2612-0402

Nagy, Kornél (2023) Between Lwów and Rome. : Armenians in Translvania and Armenian Catholic Archparchy of Lwów (1681-1691). Lehayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich, 10. pp. 77-104. ISSN 2082-6184

Nagy, Kornél (2021) Bizánc és Róma uniós politikája és az örmény egyház. VILÁGTÖRTÉNET, 11(43) (4). pp. 647-649. ISSN 0083-6265

Nagy, Kornél (2013) The Church-Union of the Armenians in Transylvania. In: Far away from Mount Ararat. Leipziger Universitätverlag, Leipzig, pp. 17-27. ISBN 978-3-86583-776-9

Nagy, Kornél (2020) A Lengyel–Litván Unió kapcsolatai a Szafavida Birodalommal és az ecsmiadzini katholikoszátussal. VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (3). pp. 486-489. ISSN 0083-6265

Nagy, Kornél (2021) Oxendio Virziresco unitus misszionárius 1687. évi olasz nyelvű levele hittérítői tevékenységéről. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 543-553. ISSN 0865-0632

Nagy, Kornél (2023) Réka Tímea Újlaki-Nagy, Christians or Jews? Early Transylvanian Sabbatarianism (1580−1621), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 2022 (Refo500 Academic Studies, Volume 87). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (139). pp. 306-308. ISSN 0025-0171

Nagy, Kornél (2020) A lembergi Örmény (Rutén) Kollégium alapítása (1664-1681) = The Foundation of the Armenian (Ruthenian) College in Lviv (Lemberg, Lwów, Ilov) (1664−1681). ATHANASIANA (51). pp. 106-134. ISSN 1219-9915

Nagy, Kornél (2010) A lembergi örmény érsekség katolizációja (1681−1689). VILÁGTÖRTÉNET, 2010 (1-2). pp. 36-52. ISSN 0083-6265

Nagy, Károly Zsolt (2015) Communitas et Ecclesia. A lokalitás fogalmának változásai a magyar reformátusok között. In: Hely, identitás, emlékezet. L'Harmattan (Budapest), Budapest, pp. 335-355. ISBN 978-963-414-007-8

Nagy, Károly Zsolt (2014) „Református magyar vagyok …”. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXI. pp. 7-70. ISSN 1787-9396

Nagy, Péter (2014) Friedrich Heyer: Teológiai elmélkedés a táncról. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 54-68. ISSN 2060-7148

Nagy, Péter (2013) Részegség és tánc. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 69-89. ISSN 2060-7148

Nagy, Péter and Jakab, Attila and Wintermantel, Balázs (2023) Munkaszolgálat és Jó Pásztor Bizottság : Kerekasztal, 2022. június 15., Holokauszt Emlékközpont. Hurbán : Együttélés, összeomlás, újrakezdés, 1 (1). pp. 308-330. ISSN 3004-023X

Nagyillés, Anikó (2019) Vallási ábrázolások és népi-nemzeti motívumvilág. „Íme a Szív, amely téged annyira szeret...” : A­ Jé­zus ­Szí­ve-áb­rá­zo­lá­sok­ sze­re­pe­ a ­val­lá­sos ­gyer­mek­ne­ve­lés­ben. In: Vallás – nép – művészet : Egyházművészeti tanulmányok. Műhelytanulmányok (6). Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Budapest, pp. 65-74. ISBN 978-615-5869-54-9

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2016) Andachtsgraphik im System einer sakralen Kommunikation in Ungarn. In: Arbeitskreis Bild Druck Papier. Arbeitskreis Bild Druck Papier (20). Waxmann Verlag Gmbh, Münster, pp. 27-39. ISBN 978-3-8309-3464-6

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2015) EXAMPLES, PATTERNS, MODELS : THE PRAYER BOOK AS A SOURCE OF FEMALE IDENTIFICATION MODELS. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 9-24.

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2018) Imádság és ABC. In: Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 71-82. ISBN 9789635088904

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2019) Imák és olvasatok : Imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged. ISBN 978-963-306-658-4

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2015) A Makula nélkül való tükör magyarországi hatástörténete. In: Makula nélkül való tükör. Pytheas, Budapest, pp. 1-50. ISBN 978-615-5173-51-6

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2015) Nő, gender, vallás, spiritualitás. TNTeF, 5 (1). pp. 83-96. ISSN 2062-7084

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2017) Női példaképek, női szentek a 19-20. század fordulójának női imakönyveiben. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 869-882. ISBN 978-963-9938-22-9

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2017) Prayer in the Trenches : Prayer Books for Soldiers on the Hungarian Fronts in the First World War. In: Religion, Culture, Society 4. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 88-105.

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2018) A katona imája. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására. A vallási kultúrakutatás könyvei (35). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 310-328. ISBN 978-963-306-601-0

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2020) És egyedül a te szerelmedért, ámen. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 22 (6). pp. 79-84. ISSN 1419-4082

Nemes, Márk (2023) QAnon - a quasi-religious formation. In: Válogatott tanulmányok a IV. Interdiszciplináris Vallástudományi Hallgatói Konferencia előadásaiból. SZTE BTK Történeti Intézet, Vallástudományi Tanszék, Szeged, pp. 102-116. ISBN 9789633069455

Nemes, Márk (2023) Report on the 2022 conference of the Central European Symposium for the Academic Study of Religion. Pardubice, September 1–3, 2022. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (1). pp. 191-195. ISSN 1786-4062

Nemes, Márk (2024) A társadalmi és tudományos diskurzus hatásai az új vallási mozgalmak kutatására. In: Ütközéspontok X. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztálya konferenciájának kötete. Association of Hungarian PHD and DLA Students, Budapest, pp. 77-87. ISBN 9786156457318; 9786156457325

Nemes, Márk and Máté-Tóth, András (2022) Revisiting New Religions, Attitudes and Policies in the United States and Central-Eastern Europe between the 1960s and 2010s. ALTERNATIVE SPIRITUALITY AND RELIGION REVIEW, 13 (2). pp. 145-161. ISSN 1946-0538

Nemeshegyi, Péter (2009) Csoda? VIGILIA, 74 (12). pp. 926-929. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2008) Dante költői látomása a Szentháromságról. VIGILIA, 73 (7). pp. 497-502. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2013) Egyházreform a szegénység szeretetéből. VIGILIA, 78 (12). pp. 925-927. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2008) Emlékezet és kiengesztelődés. VIGILIA, 73 (8). pp. 628-631. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2010) Hogy lesz a hostisból hospes? VIGILIA, 75 (12). pp. 929-931. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2002) Hol állunk a Lumen gentium megvalósításával? VIGILIA, 67 (11). pp. 802-813. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2006) Mozart varázsa. VIGILIA, 71 (12). pp. 898-906. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2008) Pál apostol tanácsa a bizalomról. VIGILIA, 73 (12). pp. 921-923. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2007) Szent István, a hídépítő. VIGILIA, 72 (8). pp. 562-567. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2006) Vallások közötti párbeszéd. VIGILIA, 71 (11). pp. 802-811. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2004) Yves Congar. VIGILIA, 69 (11). pp. 810-821. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2002) A bűn problémája a 21. században. VIGILIA, 67 (3). pp. 162-173. ISSN 0042-6024

Novák, István (2023) Die Wirkung des Säkularismus auf den Wandel der Tugenden im 20. Jahrhundert. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : GERMANISTISCHE STUDIEN, 13. pp. 179-193. ISSN 2630-9513

Nowicki, Stefan (2016) Sargon of Akkade and his god. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 69 (1). pp. 63-82. ISSN 0001-6446

Nyirkos, Tamás (2024) Analóg, ál, pót és negatív: Schütz Antal a világi vallásokról. In: Magyar keresztény gondolkodók az Árpád-kortól napjainkig. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (63). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 245-261. ISBN 9786156117755

Németh, Emma (2022) A szinodalitás: a Lélek hangjára figyelés és az együttműködés útja. In: A szerzetesek hangja - egy szinodális egyházért. Sapientia Füzetek (40). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 53-64. ISBN 978 615 6277 08 4

Németh, György (2023) Christopher A. Faraone – Sofía Torallas Tovar (eds.): Greek and Egyptian Magical Formularies. Text and Translation, Vol. 1. (Berkeley, CA: Department of Classics, University of California, 2022). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 19 (2). pp. 268-271. ISSN 1786-4062 (nyomtatott); 2939-6336 (elektronikus)

Németh, György (2020) Három jezidi ima. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 16 (2). pp. 93-98. ISSN 1786-4062

Németh, György (2023) Szelenit és szteatit a mágiában. AXIS, 4 (2). pp. 115-121. ISSN 2064-7972

Németh, György (2020) Szent Hilarion és a kocsiverseny. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 16 (1). pp. 51-58. ISSN 1786-4062

Németh, György (2021) A mágia elmélete és gyakorlata. Beszámoló a Zaragozai Mágiakutatási Konferenciáról. Zaragoza, 2021. június 28–29. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (2). pp. 195-196. ISSN 1786-4062

O

Olach, Zsuzsanna (2014) Judaizmus a török népeknél. Szemelvények krimcsak és karaim bibliai szövegfordításokból. In: A török népek vallásai. Filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből. SZTE Altajisztikai Tanszék, Szeged, pp. 211-232. ISBN 978-963-306-342-2

Olach, Zsuzsanna Brigitta (2016) KARAIM TRANSLATIONS OF THE SONG OF MOSES AS SOURCES OF KARAITE RELIGIOUS CONCEPTS. In: 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE ROLE OF RELIGIONS IN THE TURKIC CULTURE, 2015. szeptember 9-11., Budapest. (In Press)

Oláh, Róbert (2016) Adalék Geleji Katona István és Friedrich Spanheim kapcsolatához. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 4. pp. 123-126. ISSN 1585-7476

Oláh, Róbert (2015) Ősz Sándor Előd, Bibliotheca Calviniana Transylvanica, Kora újkori Kálvin-kiadások Erdélyben, Kolozsvár, EME, Erdélyi Református Egyházkerület, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 363-367. ISSN 0025-0171

Oláh-Gál, Róbert (2018) Antalffy Endre – Erdély elfelejtett nagy orientalistája = Endre Antalffy - Transylvanian forgotten great Orientalist. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 105-121. ISSN 20622597

Orosz, Gábor (2016) Kollektív vallásszabadság és a nacionalizmus kizárólagossága. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 155-167. ISBN 9786158045902

Oroszi, Borbála (2022) A Magyar Schönstatt Mozgalmat meghatározó karizmatikus személyekről szóló elbeszélések narratív elemzése. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 11 (3). pp. 81-98. ISSN 0209-584X

Otto Seitschek, Hans (2021) Totalitarianisms as political religions in the 20th century. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 9 (2). pp. 44-67. ISSN 2063-9058

P

Pallós, Áron (2023) Beszámoló a Kísérletek a mai istenkérdés megválaszolására című konferenciáról. Budapest, 2022. november 23. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 19. (1). p. 209. ISSN 1786-4062

Panchev, Anton (2020) Relations Between Albanian Muslims and Christians at the End of the 19th and Beginning of the 20th Century According to Bulgarian Sources. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 361-365. ISSN 1786-6553

Pap, András László (2017) A vallásszabadság alkotmányos dimenziói. In: 100 éves a magyar iszlámtörvény. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 9-22. ISBN 978-963-980-878-2

Pap, Kinga Marjatta (2024) Budapesttől Krakkóig : Közép-kelet-európai körkép a Lutheránus Világszövetség teológiai és szervezeti hangsúlyairól 1984–2023 – 2. rész. LELKIPÁSZTOR, 99 (2). pp. 81-89. ISSN 0133-2821

Papp, Klára (2020) A Csákyak vallásossága. In: Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku = Egyház és vallás a koraújkori Magyarorsz. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, pp. 200-214. ISBN 978-80-555-2660-7

Papp, Miklós (2007) A Krisztusban megértett emberi természet. VIGILIA, 71 (4). pp. 245-254. ISSN 0042-6024

Papp, Miklós (2009) A „theószisz” (átistenülés) jelentősége a teológiai etikában. SAPIENTIANA, 2 (2). pp. 41-49. ISSN 2060-3231

Papp, Ágnes (2020) A zsoltárdifferentia és a középkori magyar zsolozsmahagyományok. In: „Mestereknek gyengyének.” Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. Szent István Társulat; OSZK, Budapest, pp. 465-479. ISBN 9789632778662

Paraszt, László (2023) Gondolatok Ferenc pápa beszéde alapján. FOLIA HUMANISTICA ET SOCIALIA, 1 (1). pp. 43-52. ISSN 3004-1260

Pataki-Tóth, Angelika (2021) Harminchét év missziós tevékenységének méltó lezárása. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 13 (2). pp. 219-221. ISSN 2060-9655

Patsch, Ferenc (2014) Az érett hit iskolája. VIGILIA, 79 (4). pp. 269-276. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2015) Fordulat a vallásokhoz fűződő viszonyban. VIGILIA, 80 (8). pp. 661-669. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2011) Globalizáció és spiritualitás : Észrevételek a jelenkori vallásosság változó formáiról (I. rész). SAPIENTIANA, 4 (2). pp. 55-70. ISSN 2060-3231

Patsch, Ferenc (2012) Globalizáció és spiritualitás : Észrevételek a jelenkori vallásosság változó formáiról (II. rész). SAPIENTIANA, 5 (1). pp. 48-62. ISSN 2060-3231

Patsch, Ferenc (2011) Görbe tükör a vallásnak. VIGILIA, 76 (2). pp. 93-102. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2004) Jézus a testvérünkké lett. VIGILIA, 69 (12). pp. 885-890. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2006) Karl Rahner és a nem keresztény vallások. VIGILIA, 71 (11). pp. 822-833. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2013) "A szegények - a szegény Jézus teste". VIGILIA, 78 (9). pp. 657-664. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2010) A szenvedés : botrány és kegyelem. VIGILIA, 75 (4). pp. 246-252. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2009) A vallások mint Krisztus kegyelmének strukturái. SAPIENTIANA, 2 (1). pp. 42-64. ISSN 2060-3231

Perica, Vjekoslav and Szerbhorváth, György (2021) Oszd meg és sajnáld! A balkáni egyházak és nemzetek megbékélésének gyakorlatai 2019 és 2021 között. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 29 (3). pp. 81-104. ISSN 0865-557X

Pete, József (2020) Magyarország vallásföldrajzi jellemzői a 21. század elején. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 16 (1). pp. 35-48. ISSN 1786-4062

Pete, József (2008) A középkori Magyarország változó vallási térszerkezete. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (2). pp. 101-135. ISSN 2062-1655

Petheő, Attila (2024) Csekes Béla az egyházellenes kommunizmusról a Református Világszemle hasábjain = Béla Csekes on Anti-church Communism in the Reformed World Review. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 85-93. ISSN 3004-2992

Petrescu, Corina L. (2017) Egy másik 1956: A romániai jiddis színház 80 éve. REGIO, 25 (4). pp. 227-252. ISSN 2415959X

Petrőczi, Éva (2024) A magyarvalkói templom és parókia kisvilága Jékely Zoltán életművében = The Small World of the Parish of Magyarvalkó in the oeuvre of Zoltán Jékely. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 207-215. ISSN 3004-2992

Pető, László (2022) Beszámoló az egyházak, vallások és kultúrák Latin-Amerikában a prekolumbián kortól a XXI. századig című konferenciáról. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (2). pp. 182-183. ISSN 1786-4062

Pető, László (2023) Horváth Emőke, Sarnyai Csaba Máté és Vassányi Miklós (szerk.): Egyházi és vallási reformtörekvések régen és ma. Budapest: Kairosz Kiadó, 2020. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 19 (1). pp. 248-251. ISSN 1786-4062

Pető, László (2021) Vassányi Miklós – Kutrovátz Gábor: A világ bizonyos szimmetriája. A kora újkori csillagászat története válogatott források tükrében (Budapest, Typotex, 2021). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (1). pp. 235-236. ISSN 1786-4062

Pigler, Mónika Míra (2023) Ki a vendég? A vendégszeretet fogalmában rejlő jelentőségteljes ellentmondások antropológiai-szociológiai, biblikus és patrisztikus elemzése. SAPIENTIANA, 16 (2). pp. 13-34. ISSN 2060-3231

Pigler, Mónika Míra (2022) Kimondani a Kimondhatatlant. A nyelv határai Eckhart misztikus prédikációiban és a posztmodern filozófiában. SAPIENTIANA, 15 (1). pp. 31-53. ISSN 2060-3231

Polak, Regina (2016) Pioniergeist und Engagement: Udo Tworuschka. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 11 (1-2). pp. 153-156. ISSN 1788-4934 (print); 1788-7119 (online)

Polgár, Annamária and Mák, Erzsébet (2020) Élelmiszertörténet: az 1900-1950-es évek = Food History in the 1900-1950’s. Kaleidoscope history, 10 (21). pp. 324-333. ISSN 20622597

Pommaret, Françoise (2023) A női vallásgyakorlók szerepének megerősödése a mai Bhutánban. KERÉKNYOMOK (15). pp. 168-184. ISSN 1788-3865

Postma, Ferenc (2011) In tantis mundi tumultibus... : De vroegste album-bijdragen van Hongaren uit Franeker: Vijf inscripties in het Album Amicorum van Michaël Corvinus (1624). Studia Doctorum Theologiae Protestantis (2). pp. 343-355. ISSN 2069-0991

Postma, Ferenc (2003) Száműzöttként az Amstel fedélzetén... : Nyolc magyar gályarab prédikátor bejegyzése Johannes Albertus Zaunschlifer albumában. Amszterdam, 1676. október 27. Református Szemle (6). pp. 582-591. ISSN 0254-4458

Povedák, István (2014) FROM ATILLA TO THE HEART CHAKRA. POSTMODERN PILGRIMAGES. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 371-388. ISSN 1216-9803

Povedák, István (2014) LÁTHATATLAN HATÁROK. A keresztény – újpogány szinkretizmus. In: Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 55-77.

Povedák, István (2014) MOGY. Egy neonacionalista fesztivál elemzése. In: Vallás, egyén, társadalom. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 123-143.

Povedák, István (2015) MYTHICISED HISTORY : THE DECONSTRUCTED – RECONSTRUCTED LEGEND OF SAINT STEPHEN. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 100-116.

Povedák, István (2014) The Monk and the White Shaman. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 95-113.

Povedák, István (2014) Transzformacia Szakralnih meszty v Vengrii. Zsivaja Sztarina. pp. 17-20.

Povedák, Kinga (2014) AZ EGYHÁZI KÖNNYŰZENE FOGADTATÁSA ÉS MEGÍTÉLÉSE A SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGON. In: Vallás, egyén, társadalom. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 111-122.

Povedák, Kinga (2014) Az egyházi könnyűzene fogadtatása és megítélése a szocialista Magyarországon. In: Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár = Bibliotheca religionis popularis Szegediensis 39 ; A vallási kultúrakutatás könyvei 7. . SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 111-122. ISBN 9 789633 062579

Povedák, Kinga (2014) Catholicism in Transition: the ‘religious beat’ movement in Hungary. In: Christianity in the Modern World - Changes and Controversies. Ashgate, Farnham, pp. 1-22.

Povedák, Kinga (2011) “DID YOU BRING NEW SONGS?” THE ROLE OF CONTEMPORARY CATHOLIC MUSIC IN HUNGARY. Acta Ethnographica Hungarica, 56 (1). pp. 29-39. ISSN 1216-9803

Povedák, Kinga (2020) Rejtett galériák: az üldözött vallásosság képei a titkosszolgálati levéltárakban. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (2). pp. 115-117. ISSN 1786-4062

Povedák, Kinga (2014) VALLÁS, ZENE, KÖZÖSSÉG A Pünkösdi Megújulás és a Katolikus Karizmatikus Megújulás interferenciái. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 30-43.

Povedák, Kinga (2016) Worship wars. In: Religion, Culture, Society. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 134-142.

Pusztai, Gabriella (2020) A vallásosság nevelésszociológiája. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 9789636938000

Pusztai, Gabriella and Demeter-Karászi, Zsuzsanna (2019) Vallási szocializáció vizsgálata fiatal felnőttekkel készített interjúk tükrében. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 29 (3). pp. 80-97. ISSN 1216-2051

Pákozdi, István (2005) Az arabok szentje. VIGILIA, 70 (4). pp. 317-322. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2011) Dolhai Lajos: A szentségek teológiája. VIGILIA, 76 (5). pp. 398-399. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2000) Kapunyitás. VIGILIA, 65 (3). pp. 168-172. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2003) Karácsonykor játszunk. VIGILIA, 68 (12). pp. 893-897. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2010) Milyen papot szeretnénk? VIGILIA, 75 (6). pp. 472-474. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2009) Péter húsvéti liturgiája. VIGILIA, 74 (4). pp. 242-244. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2013) A "Stille Nacht" lelkisége. VIGILIA, 78 (12). pp. 890-894. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2004) Szentek az egyházban. VIGILIA, 69 (6). pp. 411-413. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2015) A fiatalok szent pápája idején - a fiatalok bíborosa. SAPIENTIANA, 8 (2). pp. 61-66. ISSN 2060-3231

Pázmány, Péter (2016) Keresztyéni felelet a medücsőült szentek tiszteletirül, értünk való könyörgésekrül és segítségül hívásokrul (1607). Pázmány Péter Művei, 8 . Universitas Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-57-7

Pünkösty, András (2012) Renan McCrea: Religion and the Public Order of the European Union. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 8 (2). pp. 267-273. ISSN 1787-3223

R

Radnai, Dániel Szabolcs (2019) A házastársi problémák és a válás megjelenése a Nők Lapja 1979-es évfolyamában. REPLIKA (113). pp. 91-111. ISSN 0865-8188

Radvánszki, Péter Simon (2023) Rítus, erósz és felelősség : A 20. századi zsidó filozófia hatása Byung-Chul Hanra = Ritual, Eros, and Responsibility: The Influence of 20th Century Jewish Philosophy on Byung-Chul Han. TARGUM: INTERPRETÁCIÓ KOMMENTÁR DISKURZUS, 2 (3). pp. 166-189. ISSN 2939-5976

Reinle, Christine (2024) Diversity, Differences, and Divergence: Religion as a Criterion of Difference in the Empire in the First Half of the Fifteenth Century. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (1). pp. 261-286. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Reuss, András (2024) A végső remény : Néhány gondolat Luther vigasziratáról. LELKIPÁSZTOR, 99 (4). pp. 183-192. ISSN 0133-2821

Reuss, András and Andorka, Rudolf (1994) A Zsinati Elnökség válasza a Memorandumra. KERESZTYÉN IGAZSÁG (24.). pp. 29-31. ISSN 0865-2163

Richter, Pál (2019) Organ Accompaniment Practices of Uneducated Cantors in Small Villages of Carpathian Basin = Prakse Orgelske Spremljave pri Nešolanih Kantorjih v Vaseh Panonske Nižine. TRADITIONES, 48 (2). pp. 133-147. ISSN 0352-0447

Ritter, Klaus (2007) "Geht hinaus in alle Milieu-Welten!" Theologisches Modell für die Praxis der Kirche = "Go Forth to All Milieu Worlds!" A Theological Model for Church Practice. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 2 (1). pp. 87-95. ISSN 1788-4934 (print); 1788-7119 (online)

Rixer, Ádám (2015) Mi a házasság lényege? Recenzió a What is Marriage? Man and Woman: A Defense c. könyvről. Principium. A Christian Journal of Public Life. pp. 1-8.

Rončáková, Terézia (2017) Religious Messages and the Media Code : Inherent features of the media language code and the transmission of religious messages. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 5 (2). pp. 19-37. ISSN 2063-7330

Rozsondai, Marianne (1994) A 36 soros Biblia és egy Sopronban előkerült töredéke. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 110 (3). pp. 295-302. ISSN 0025-0171

Rozsondai, Marianne (2002) Honterus-emlékkönyv. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 118 (3). pp. 342-345. ISSN 0025-0171

Ruff, Tibor (2019) Isten családterápiája - az elutasítottság problémája Jákob fiainak életében. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 1 (1). pp. 89-100. ISSN 2676-9166

Rugási, Gyula (2023) Gabriel Bunge: Akédia. Evagriosz Pontikosz lelki tanítása az akédiáról. Fordította: Váróczi Zsuzsa. Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátság, Bencés Kiadó, 2022. pp. 171. ISBN: 978-963-31417-2-4. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 190-197. ISSN 2676-9166

Rugási, Gyula (2023) Jahja ibn Adi cáfolata Al-Kindi: „A keresztények elutasítása” című értekezése ellenében. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 170-176. ISSN 2676-9166

Rugási, Gyula (2019) Tíz történetietlen példa a gnózisról (1. rész). STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 1 (1). pp. 31-62. ISSN 2676-9166

Rugási, Gyula (2023) A filozófus szendergése : Jahja ibn Adi és Al-Kindi trinitológiai vitája a 10. század derekán. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 155-177. ISSN 2676-9166

Rugási, Gyula (2022) A translatio imperii eszme teológiai gyökerei (vázlat). STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 4 (1). pp. 73-92. ISSN 2676-9166

Rácz, Ildikó Mária (2022) Az „örök női” vallásfilozófiai és irodalmi toposzainak bunyini változata. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA (Ksz.). pp. 15-23. ISSN 2786-3905

Rákóczi, István (2019) A "Betűk atyjától" a digitális evangéliumig: Isten szava nyungwe nyelven. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 1 (1). pp. 109-117. ISSN 2676-9166

Rákóczi, István (2023) Bognárné Kocsis Judit: A valdensek nyomában. Budapest: L’Harmattan, 2021, 153 old. ISBN 978-963-414-722-0. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 198-201. ISSN 2676-9166

Rébay, Magdolna (2024) A Dunántúli Református Egyházkerület közoktatás-politikája az 1940-es évek első felében = The public education policy of the Transdanubian Reformed Church District in the first half of the 1940s. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 25 (1). pp. 99-120. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Réfi Oszkó, Dániel (2021) A Notitia dignitatum képi anyagának vallástudományi vonatkozásai a késő római uralkodókultusz kontextusában = The Notitia dignitatum as a potential source of the late Roman cult of the emperor. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (2). pp. 47-68. ISSN 1786-4062

Rózsa, Mária (2015) Ruth Kestenberg-Gladstein, Heraus aus der „Gasse”. Böhmens Juden im 19. Jahrhundert. Neuere Geschichte der Juden in den Böhmischen Ländern, Zweiter Teil, 1830–1890, Hrsg. v. Dorothea Kuhrau-Neumärker. Münster–Hamburg–London, LIT Verlag, 2002. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 351-354. ISSN 0025-0171

S

Schiller, Vera (2022) Néhány szó a késő antik vallásgyakorlatról : A győzelmes keresztény hit és az utóvédharcát vívó pogány vallás küzdelme. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (2). pp. 65-85. ISSN 1786-4062

Schiller, Vera (2023) A víz a világ vallásaiban. AXIS, 4 (2). pp. 39-49. ISSN 2064-7972

Schinkele, Brigitte (2015) Herausforderungen des Säkularen Staates durch Religiöse Transformationsprozesse (Bohrmann, Th., G. Küenzlen, Hrsg. (2012) Religion im säkularen Verfassungsstaat). EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 10 (1). pp. 132-139. ISSN 1788-7119

Schmal, Dániel (2020) Pierre Poiret: kartezianizmus és misztika között. In: Megújító újdonság : Tanulmányok Vető Miklós gondolkodásáról. Szent István Társulat, Budapest, pp. 51-68. ISBN 9789632778556

Schnider, Anikó Angelika (2022) Tisztelettel szólni. Az Istenről való beszédmód vizsgálata a Codex Neofiti 1Kiv 1–15,21 szakaszban. SAPIENTIANA, 15 (1). pp. 54-87. ISSN 2060-3231

Schweitzer, Gábor (2019) „Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait”. In: Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról. Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft., Budapest, pp. 107-120. ISBN 9786155945618; 9786155945625

Schweitzer, Gábor (2015) Gondolatok a vallási közösségek jogállásáról. In: A harminchatodik jogász vándorgyűlés előadásaiból. Magyar Jogászegyleti Értekezések (3). Magyar Jogász Egylet; OPTEN, Budapest, pp. 127-135.

Semsey, Gábor and Török, Gábor and Csáky-Pallavicini, Zsófia and Horváth-Szabó, Katalin (2007) Die Praxis und die Wirksamkeit der Wertevermittlung in der Katolischen Gemeinschaft Regnum Marianum = Value Transmission Practice and Its Success within the Regnum Marianum Catholic Community. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 2 (1). pp. 25-48. ISSN 1788-4934 (print); 1788-7119 (online)

Severino, Valerio S (2021) ‘Civil’ and ‘purely civil’ in early unified Italy. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 9 (2). pp. 26-43. ISSN 2063-9058

Siba, Balázs (2020) A rítus mint belépés a vallás átmeneti terébe. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 16 (1). pp. 25-34. ISSN 1786-4062

Simon, József (2024) Eredendő bűn vagy theodicea? A nem-létezés antropológiai dilemmái Bethlen Miklósnál (1708). In: Magyar keresztény gondolkodók az Árpád-kortól napjainkig. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (63). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 91-115. ISBN 9786156117755

Simon, József (2015) Explicationes explicationum : Filozófia, irodalom és egzegetika Enyedi György életművében. Typotex, Budapest. ISBN 978-963-279-865-3

Simon, Rita (2023) Birodalmi határok Hórusz és Széth hűs vizeinél az óegyiptomi 18. dinasztia királyi ideológiájában. AXIS, 4 (2). pp. 7-26. ISSN 2064-7972

Simon, Zoltán (2023) "…a világ legdrágább és legjobb gyülekezete nekem, az a karácsonfalvi cigányoké." : Szempontok a Gábor-cigányok új vallási identitásának vizsgálatához = "…the most precious and the best congregation in the world for me is that of the gypsies of Karácsonfalva" : Considerations for the Study of the New Religious Identity of the Gabor Gypsies. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 101-118. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Simon, Zsolt (2014) Megjegyzések Imbros pregörög istenségeinek eredetéhez. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 10 (1-2). pp. 59-65. ISSN 1786-4062

Simándi, Szilvia and Tengely, Adrienn (2024) Egy reformkori „jó gyakorlat” a közösségi tanulás területéről – a Nagyugróci kateketikai leánykör. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica, 45. pp. 57-66. ISSN 26309742

Sipos, Gábor (2024) Lelkipásztori vizsga a 17–18. századi erdélyi református zsinatokon = Pastoral Examinations during the Reformed Synods of Transylvania in the 17th and 18th Century. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 15-22. ISSN 3004-2992

Sipos, Katalin (2021) Közeledés Istenhez a teológiai erények útján Sziénai Szent Katalin tanításában. SAPIENTIANA, 14 (2). pp. 57-74. ISSN 2060-3231

Smid, Bernadett (2017) Devoció popular, lectura i inquisició. Una versió catalana de l'oració de Sant Cebrià impresa el 1557 i el seu context. Estudis de llengua i literatura catalanes, 71. pp. 57-81. ISSN 1131-5121

Smid, Bernadett (2019) "Förtelmes lelki bűnök". Pedro Ciruelo babonaellenes traktátusa a kora újkori Spanyolországban. In: Kövek, fák, források. Tanulmányok Mohay Tamás hatvanadik születésnapjára. ELTE BTK Néprajzi Intézete, Budapest, pp. 477-508. (In Press)

Smid, Bernadett (2022) Papok, könyvek és az ördög. Ördögűzés a kora újkori Katalóniában. ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest. (In Press)

Smid, Bernadett (2019) Piety, practices of reading and inquisition. A Catalan Saint Cyprian prayer from 1557 and its context. Acta Ethnographica Hungarica, 64/65. ISSN 1216-9803 (In Press)

Smid, Bernadett (2022) Priests, books and the devil. Exorcism in Early Modern Catalonia. In: Lower clergy and local religion in 16 th –20 th century Europe, 2022. június 2-3., Budapest. (In Press)

Somfai Kara, Dávid (2016) A vallásetnológiai terepmunka szerepe és jelentősége Közép- és Belső-Ázsia posztszovjet korszakában. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 33. pp. 177-187. ISSN 1787-9396

Somogyi, László (2024) "Az Úr ott állt még Ábrahám előtt” : Valóban módosítottak 1Móz 18 szövegén az írástudók? LELKIPÁSZTOR, 99 (3). pp. 134-144. ISSN 0133-2821

Somorjai, Ádám (2021) Segnato dalla Corona di Santo Stefano Protore d'Ungheria. METEM books, 95 . Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest. ISBN 9786155826177

Soós, Kálmán (2017) A reformáció terjedése és megszilárdulása a mai Kárpátalja területén (1517-1600). „RIK-U” Kiadó, Beregszász-Ungvár. ISBN 9786177404421

Stamler, Ábel (2020) Az apátbenedikálás ordóinak történeti–összehasonlító elemzése és vallástudományi távlatai. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 24 (3). pp. 287-298. ISSN 1217-7768

Strobel, Lilla (2023) Pierre Teilhard de Chardin's evolutionary theology and its reception in theological and scientific literature = Pierre Teilhard de Chardin evolúciós teológiája és annak fogadtatása a teológiai és tudományos szakirodalomban. OPUSCULA THEOLOGICA ET SCIENTIFICA, 1 (2). pp. 127-137. ISSN 2939-8398

Sudár, Annamária and Sarbak, Gábor (2015) Pálosaink, a fehér barátok: A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiállítása 2014–2015. Magyar Pálos Rend - Országos Széchényi Könyvtár, Pécs - Budapest. ISBN 978-963-200-629-1

Sulyok, Ákos Elemér (2002) Olvasni, hinni, követni. VIGILIA, 67 (12). pp. 920-922. ISSN 0042-6024

Suszta, Laura (2021) Beszámoló Az üldözött vallásosság képei a titkosszolgálati levéltárakban című előadásról Budapest, 2020. március 4. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (1). pp. 193-194. ISSN 1786-4062

Suszta, Laura (2022) Nők és vallás a szubarktikus denesuliné nemzetnél az európai kontaktus kezdeti időszakában : Történeti néprajzi tanulmány. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (1). pp. 99-114. ISSN 1786-4062

Svātmārāma, Swami and Hidas, Gergely and Kiss, Csaba and Zentai, György (2000) A hatha-jóga lámpása. Terebess Kiadó, Budapest. ISBN 9639147370

Szabadi, István (2021) Fejedelmek, nagyasszonyok és vallási sokszínűség, Szilágysomlyón a 17. század első felében = Princes, Ladies and Religious Diversity in Șimleu Silvaniei in the First Half of the 17th Century. In: CERTAMEN VIII : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 97-109.

Szabó, Bence and Rigó, Róbert (2024) A hitélet visszaszorításának egzisztenciális eszközei az 1950-es évek első felében = Pastor Fate in the Net of Power. Personal Instruments of the Regression of Faith. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 151-162. ISSN 3004-2992

Szabó, Csaba (2022) Térszakralizáció a dunai provinciákban. Beszámoló a szegedi szentély-konferenciáról. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (18). ISSN 1786-4062

Szabó, Csaba (2023) Térszakralizáció és római vallási kommunikáció a dunai provinciákban. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (19). pp. 161-176. ISSN 1786-4062

Szabó, Csaba (2021) Valerio Severino – Nagy Andrea – Varsányi Orsolya (szerk.): Az elysioni aszfodéloszok közt. Kerényi Károly és Angelo Brelich levelezése 1935–1959. Budapest, L’Harmattan, 2020. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (1). pp. 230-234. ISSN 1786-4062

Szabó, Előd (2024) Lelkészi élethelyzetek Komáromi Pál tatai esperes (1735–1749) vizitációs jegyzőkönyve tükrében = The life situation of pastors in the light of the visitation record by rev. Pál Komáromi, dean of Tata. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 23-31. ISSN 3004-2992

Szabó, Ferenc (2022) Teilhard De Chardin: „Az Örök Női” = Teilhard de Chardin, The Eternal Feminine. A NŐI DIMENZIÓ - FEMME HARMONE : A KORTÁRS NŐI REFLEXIÓK FÓRUMÁNAK FOLYÓIRATA, 2 (Ksz). pp. 7-14. ISSN 2786-3905

Szabó, Ferenc János (2013) Templomi énekektől a "Templomi kar"-ig : vallásos énekek magyar hanglemezen (1900–1920). MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (1). pp. 43-54. ISSN 1217-7768

Szabó, Miklós Xavér (2011) Volt fülük a hallásra, avagy hogyan ért(h)ette meg a korabeli vallási vezetőség Jézus példázatait? SAPIENTIANA, 5 (2). pp. 27-38. ISSN 2060-3231

Szabó, Miklós Xavér (2011) A messiás alakja és feladatai a Salamon zsoltáraiban. SAPIENTIANA, 4 (1). pp. 1-13. ISSN 2060-3231

Szabó, Tibor (2001) Le interpretazioni religiose e laiche di Dante all'inizio del Novecento. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 3 (1). pp. 207-216. ISSN 1585-079X

Szabóné Kármán, Judit (2024) Katolikus nevelésideológiai kortörténet : Amint az megjelent hazánk első pedagógiai folyóiratának lapjain (Második rész). SAPIENTIANA, 17 (1). pp. 35-57. ISSN 2060-3231

Szabóné Kármán, Judit (2023) Katolikus nevelésideológiai kortörténet. Amint az megjelent hazánk első pedagógiai folyóiratának lapjain : Religio és Nevelés (1841–1848) (Első rész). SAPIENTIANA, 16 (2). pp. 35-56. ISSN 2060-3231

Szakál, Ádám (2022) Fiatalok és szinodalitás a piarista rendben - Személyes élmények a fiatalok hangjáról. In: A szerzetesek hangja - egy szinodális egyházért. Sapientia Füzetek (40). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 93-106. ISBN 978 615 6277 08 4

Szalainé Milasin, Katalin (2022) A hitre és az Isten szeretetre nevelés speciális pedagógiai eszközei = Special Pedagogical Tools for Education in Faith and Love of God. DELIBERATIONES : A GÁL FERENC EGYETEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 15 (1). pp. 163-170. ISSN 1789-8919 (nyomtatott); 2786-1562 (elektronikus)

Szamborovszkyné Nagy, Ibolya (2024) Idegen világban : Bary Gyula beregi esperes lelkészi tevékenysége a szovjetesítés időszakában = In a Foreign World : Pastoral Activities of Gyula Bary, Dean of Bereg, in the Period of Sovietization. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 115-135. ISSN 3004-2992

Szaszovszky, Ágnes (2020) Szertartáskönyvek és szertartási élet. Pontifikálék és rituálék tartalomindexelése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 24 (3). pp. 299-304. ISSN 1217-7768

Szelestei Nagy, László (2015) A Jesu dulcis memoria 1700 körüli magyar nyelvű variánsairól. In: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 343-353. ISBN 978-615-5478-16-1

Szikora, Tamás (2015) Vallások a reklámban. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 4 (2). pp. 411-427. ISSN 2063-6253

Szilágyi, Emese (2017) Nem tréfadolog - Karikatúra-ügyek a strasbourgi mérlegen. In: 100 éves a magyar iszlámtörvény. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarium Iuridico-Politicarum (XX). Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 148-161. ISBN 9789639808782

Szilágyi, Emőke Rita (2015) Nicolaus Olahus. In: Christian-Muslim Relations. Brill Publishers, Leiden; Boston, pp. 200-205. ISBN 9789004297203

Szilárdi, Réka (2019) Az újpogány vallások természetéről. VIGILIA, 14. pp. 383-386. ISSN 0042-6024

Szilárdi, Réka (2022) A rekonstrukcionista vallások öndefiníciós és terminológiai kérdései. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (1). pp. 115-134. ISSN 1786-4062

Szirtes, Zsófia (2019) Kirchenunion und Übergang im Gerichtswesen im neu eroberten Siebenbürgen : Der Prozess von Gabriel Nagyszegi und János Sárosi. In: Neuaufbau im Donauraum nach der Türkenzeit. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (19). UNSPECIFIED, Wien, pp. 1-14. (Submitted)

Szlachta, Bogdan (2021) The catholic church in liberal democracy. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 9 (2). pp. 104-129. ISSN 2063-9058

Szoliva, Gábriel (2013) Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből II. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (2). pp. 121-156. ISSN 1217-7768

Szoliva, Gábriel (2013) Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből I. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (1). pp. 55-66. ISSN 1217-7768

Szolnoki, Zsolt (2018) Kecskeméti C. János vitája a teljes átlényegülésről. In: Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, BUDAPEST, pp. 287-300. ISBN 9789635088980

Szolnoki, Zsolt (2018) A katekézis szerepe Kecskeméti C. János ungvári prédikációiban. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 3. pp. 57-72. ISSN 1416-9878

Szulovszky, János (2018) Az összehasonlító vallástudomány egyik alapelvének korrekciója. Valóság, 41 (9). pp. 70-77. ISSN 0324-7228

Szulovszky, János (2017) „Divine and demonic possession”? Farewell to a failed concept. In: Shamanhood and Mythology. Archaic Techniques of Ecstasy and Current Techniques of Research. In Honour of Mihály Hoppál, celebrating his 75th Birthday. Hungarian Society for Religious Studies, pp. 429-449. ISBN 978-963-87696-8-8

Szulovszky, János (2014) Lehet-e a szellemi néprajznak keresztény tudományos megközelítése? Ethnographia, 125 (2). pp. 161-183. ISSN 0014-1798

Szulovszky, János (2017) Szempontok és adatok a szellemi világ néprajzának keresztény értelmezéséhez. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében : Konferencia Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeum és a Veszprémi Hittudományi Főiskola közös szervezésében 2014. május 20-23. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 375-407. ISBN 978-963-9938-22-9

Szulovszky, János (2018) Vallás – világkép – tudomány. A keresztény tudományos értelmezési keret létjogosultsága. Vallástudományi Könyvtár, 16 . Magyar Vallástudományi Társaság - L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-467-0

Szulovszky, János (2014) Válasz – dióhéjban. Pócs Éva, Klaniczay Gábor, Mohay Tamás és Vargyas Gábor hozzászólása margójára. Ethnographia, 125 (2). pp. 213-215. ISSN 0014-1798

Szécsi, József (2019) A szív a Biblia Hebraicában és a Talmudban = The Heart in the Hebrew Bible and the Talmud. Kaleidoscope history, 10 (18). pp. 116-120. ISSN 20622597

Székely, András and Major, Enikő and Székely, B. András (2023) A házassággal kapcsolatos attitűdök és a vallásosság kapcsolata a Hungarostudy 2021 kutatás eredményei alapján. MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 5 (4). pp. 36-53. ISSN 2676-9468

Székely, László (2016) Csillagsors. A csillagvilág jövője az újkori természettudományban és a modern asztrofizikában. Pannonhalmi Szemle, XXIV. (4.). pp. 28-43. ISSN 1216-9188

Szénási, Zoltán (2014) Literatúra, teológia a modernita. WORLD LITERATURE STUDIES, 6 (23) (1). pp. 74-87. ISSN 2330-5258

Szűcs, Bernadett (2020) Beszámoló a X. „Közel, s Távol” Orientalisztikai Konferenciáról. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (2). pp. 127-131. ISSN 1786-4062

Szűcs, Bernadett (2021) Istenek a képernyőn - Szivák Júlia előadása a Kőrösi Csoma Társaság online eseményén. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (2). pp. 192-194. ISSN 1786-4062

Szűcs, Gáborné (2013) A keresztény egyházak tevékenysége a rendőrök szakmai-etikai képzésében és lelki gondozásuk területén. Belügyi Szemle, 61 (4). pp. 90-101. ISSN 1789-4689

Szűcs Lászlóné Siska, Katalin (2017) A Vallási Ügyek Elnökségének jogi anomáliája a Török Köztársaságban = The Presidency of Religious Affairs of the Republic of Turkey – The Legal Oddity. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 118-131. ISSN 2063-9058

Sándor, Klára (1998) A nyelvcsere és a vallás összefüggése a csángóknál. In: A magyar művelődés és a kereszténység : A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum, Budapest; Szeged, pp. 1130-1150. ISBN 963-8335-53-X

Séra, Bálint and Szalánszki, Edit (2002) Falra hányt ördög : Vallási és hiedelemmotívumok a 17-18. századi kéziratos protestáns prédikációkban. ACTA PAPENSIA, 2 (1-2). pp. 125-138. ISSN 1587-6292

Sümegi, József (2022) A bátai apátság a 15. század végén. WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 44. pp. 91-117. ISSN 0865-5464

Süveges, Gergő (2024) Természetes. Közösség. Fejlődés. In: Egymásra utalva. Közösség- és szervezetfejlesztés az egyházakban. Konferenciakötet. Sapientia Füzetek (42). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 127-137. ISBN 978-615-6277-11-4

T

Takács, László (2015) Szent Imre himnuszok. Kritikai kiadás / fordította Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Összes Művei . Kalligram, Pozsony. ISBN 978-615-5603-08-2

Takó, Ferenc (2015) Típusok a tükörben : Max Weber és a kínai patrimoniális bürokrácia. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (2). pp. 73-89. ISSN 1216-2051

Tamás, Ildikó (2019) Mit jelentenek a gyermekmondókák? : A vallástörténeti olvasat problémái = What do children’s rhymes mean? Problems of reading texts from the perspective of religious history. ETHNOGRAPHIA, 130 (1). pp. 583-602. ISSN 0014-1798

Tasi, Réka (2014) Mutatók és kompiláció 17–18. századi katolikus prédikációgyűjteményekben. In: Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (8). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 111-123. ISBN 978-963-508-788-4

Teleki, Krisztina (2018) Baby Clothes and Other Possesions of Öndör Gegeen Zanabazar. In: Mongolian Buddhism: Past, Present and Future, 2015. április, Budapest, ELTE BTK.

Teleki, Krisztina (2011) A Dambadarjaa kolostor. In: Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus köréből. Szerb János-emlékkötet. L'Harmattan, Budapest, pp. 157-181.

Teleki, Krisztina (2017) A Hangáj hegység főbb szentjei, áldozati szövegei. In: Szent hegyek a buddhizmusban. BIBLIOTHECA BUDDHOLOGICA BUDAPESTINENSIS, Budapest, pp. 189-208.

Teleki, Krisztina (2017) Sain noyon kán kolostorvárosa. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK (2016/1). pp. 131-162. ISSN 2060-9655

Temperman, Jeroen (2013) Istenkáromlás, vallásgyalázás és az emberi jogi előírások. In Medias Res, 2 (2). pp. 261-288. ISSN 2063-6253

Tengely, Adrienn (2022) Böjt és böjtszegés a reformkorban. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 35-72. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Teszelszky, Kees (2014) Szenci Molnár Albert elveszettnek hitt Igaz Vallás portréja (1606) : avagy holland-flamand-magyar szellemi kapcsolatok a kora újkorban = True Religion: a lost portrait by Albert Szenci Molnár (1606): or Dutch–Flemish–Hungarian intellectual relations in the early-modern period. ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék - Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, Budapest. ISBN 978 963 284 484 8

Thuránszky, István (2024) Lelki élmények jelentősége az elfogyó keresztény gyülekezetek megmaradásában. LELKIPÁSZTOR, 99 (5). pp. 266-273. ISSN 0133-2821

Tihanyi, Miklós (2018) APAC in Hungary. MAGYAR RENDÉSZET, 18 (3). pp. 209-220. ISSN 1586-2895

Tihanyi, Miklós (2017) Közrend, közbiztonság, rendészet a keresztény közgondolkodásban. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 65 (3). pp. 14-33. ISSN 2062-9494

Tihanyi, Miklós and Sivadó, Máté and Fekete, Márta and Takács-Miklósi, Márta (2024) Van-e kapcsolat a vallásos meggyőződés és a megbánás között? Kutatás hosszúidős fogvatartottak körében = Is There a Relationship Between Religious Belief ad Regret? Research Among Long-term Prisoners. BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 72 (3). pp. 461-490. ISSN 2062-9494

Tomka, Ferenc (2003) A laikusok szerepe az Egyházban – a lelkipásztor szemével. VIGILIA, 68 (2). pp. 112-116. ISSN 0042-6024

Tomka, Ferenc (2007) A misszió és az új evangelizáció. VIGILIA, 72 (2). pp. 111-116. ISSN 0042-6024

Tomka, Miklós (2006) A társadalmi és vallási változások összefüggései az 1989 utáni kelet-középeurópai társadalmakban, különös tekintettel Magyarországra és a határon túl élő magyar népességre = Interrelations of social and religious changes in post-communist Eastern and Central Europe, especially in Hungary and among ethnic Hungarians in neighbouring countries. Project Report. OTKA.

Tomka, Miklós (1993) Vallás, szociológia, politika. REPLIKA (11-12). pp. 181-196. ISSN 0865-8188

Tomka, Miklós (1996) A vallásszociológia új útjai. REPLIKA (21-22). pp. 163-171. ISSN 0865-8188

Tonhaizer, Tibor (2024) A szabadegyházi eszmeiség megjelenése Szalay József református lelkipásztor gondolkodásában és szolgálatában = Free Church Ideology in the Thinking and Ministry of the Reformed Pastor József Szalay. HAGYOMÁNY IDENTITÁS TÖRTÉNELEM, 1 (1). pp. 61-72. ISSN 3004-2992

Troeltsch, Ernst (2017) A protestantizmus jelentősége a modern világ kialakulásában : a protestáns paradigma. Vallástudományi Könyvtár, 15 . Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-87696-9-5

Tudor, Mihaela-Alexandra (2021) Spiritualreligiosity in the Workplace between Media and Organizational Logics: A French Perspective. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 9 (1). pp. 1-18. ISSN 2063-7330

Turai, Gabriella (2016) Istent mesélni? : A vallás mint kommunikáció. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA (3). pp. 115-117. ISSN 0209-584X (nyomtatott); 1588-0761 (elektronikus)

Turán, Tamás (2018) Jewish Heterodoxy and Christian Denominationalism. MODERN JUDAISM, 38 (3). pp. 354-378. ISSN 0276-1114

Tusor, Péter (2013) Pázmány Péter bullái és palliuma (Adatok az esztergomi érseki szék 1616. évi római konzisztoriális betöltéséhez). In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, pp. 257-275. ISBN 978-963-87475-3-2

Tézer, Zita (2022) A XIX. századi afrokubai santería. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (2). pp. 112-124. ISSN 1786-4062

Tóth, Beáta (2008) Theologia et Philosophia. SAPIENTIANA, 1 (1). pp. 2-16. ISSN 2060-3231

Tóth, Ferenc (2020) Vallási és etnikai kisebbségek az Oszmán Birodalomban egy utazó szemével. In: Oszmán–magyar viszony a 16–18. században. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, pp. 275-291. ISBN 9789632778754

Tóth, Ferenc (2021) A lelkiismereti szabadság világtörténete. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 11(43) (3). pp. 493-496. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Tóth, János (2015) Gyakori vallásszociológiai témák nem-vallásspecifikus folyóiratcikkekben. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA, 4 (3). pp. 77-105. ISSN 0209-584X

Tóth, János (2014) A Láthatóvá tett láthatatlan: Kétvölgy ezer arca. JEL-KÉP: TELEVÍZIÓ RÁDIÓ SAJTÓ, 3 (4). pp. 55-74. ISSN 0209-584X

Tóth, János (2012) ... Oὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. In: Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference. EDIS Zilina University Publishers, Zilina, pp. 557-560. ISBN 978-80-554-0551-3

Tóth, János (2015) Tematikus és térbeli minták a kortárs vallásszociológiai kutatásokban. Szociológiai Szemle, 25 (3). pp. 52-82. ISSN 1216-2051

Tóth, Orsolya (2013) Istenábrázolások Macrobius Saturnaliájában. In: Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 231-241. ISBN 978-963-473-630-1

Tóth, Sára (2024) Isten ráadás? : A szent és a világi Paul Tillich teológiájában – 2. rész. LELKIPÁSZTOR, 99 (4). pp. 193-204. ISSN 0133-2821

Tóth, Tibor and Bauer, Lilla (2012) Az erkölcs szerepe a nevelésben - az erkölcstan és a hittan helye és szerepe a közoktatásban a változó jogszabályok tükrében. KAPOCS: A NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET FOLYÓIRATA, 11 (2). pp. 40-49. ISSN 1588-7227

Tóth, Zita (2010) Aquinas and Buridan on the Possibility of Scientific Knowledge. In: Aquinói Tamás és a tomizmus ma = Thomas Aquinas and thomism today. Vallástudományi könyvtár (2). Magyarországi Aquinói Szt. Tamás Társaság : Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, pp. 163-174. ISBN 978-963-236-285-4

Tózsa, István (2020) Az alvilág földrajza = Geography of the Underworld. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 243-257. ISSN 1786-6553

Tölgyesi, Tamás (2008) A cseh, a szlovák és a magyar nyelvbe a latinból, ill. görögből német közvetítéssel átvett vallási terminológia. In: Tavaszi Szél. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 129-133. ISBN 978-963-87569-2-3

Török, Csaba (2016) Empathische Wegsuche in der Welt der interreligiösen Begegnungen. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 11 (1-2). pp. 169-172. ISSN 1788-4934

Török, Csaba (2004) Il perchè della canonizzazione di S. Tommaso Moro. In: "Erősítő párbeszéd balsors idején” című könyvbemutató és konferencia, 2004. október 26., Római Magyar Akadémia. (Unpublished)

Török, Csaba (2006) Kereszténység és zsidóság a posztmodern Európában. In: Terézvárosi keresztény-zsidó szimpózion, 2006. május 17., Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Török, Csaba (2006) Róma - az ökumené városa? In: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Ut Unum Sint ökumenikus intézete által szervezett előadássorozat, 2006. november 30.. (Unpublished)

Török, Péter (2015) A (Well-Hidden) Treasure, but Only for a Few (Williams, J.G. (2012) Girardians: The Colloquium on Violence and Religion, 1990–2010). EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 10 (1). pp. 140-141. ISSN 1788-4934

Tüskés, Anna (2013) Ave Mária. Marian iconography in the collection of the Bratislava City Gallery: Catalogue of Exhibition. Authors: Jana Luková, Martina Vyskupová. Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, 3. 9. 2013 – 3. 11. 2013. Zbornik za umetnostno zgodovino, 49. pp. 263-266. ISSN 1580-3767; ISSN 0351-224X

Tüskés, Anna (2013) L’iconographie de saint Louis d’Anjou de Toulouse en Hongrie aux XV–XVIIIe siècles. In: Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák (8/1). Magyar Napló Kiadó, Budapest, pp. 755-771. ISBN 9789639961715

Tüskés, Anna (2013) Pilgrimage Art in Eighteenth Century Transylvania: Icons, Woodcuts and Engravings. In: Economy and Society in Central and Eastern Europe: Territory, Population, Consumption. Papers of the International Conference Held in Alba Iulia, April 25th-27th, 2013. Eds. Daniel Dumitran, Valer Moga. Lit Verlag, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London, pp. 203-219. ISBN 978-3-643-90445-4

Tüskés, Gábor (2017) Az önéletrajzi és a vallási műfajok határán: a Confessio peccatoris kritikai kiadása elé. In: Történetek a magyar nemzet múltjából. Kárpát-haza Szemle (12). Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, pp. 70-77. ISBN 978-615-5639-14-2

Tüskés, Gábor (1980) Bálint Sándor (1904-1980) és a magyar vallási néprajz. KATOLIKUS SZEMLE, 32 (3). pp. 215-223. ISSN 0022-9431

Tüskés, Gábor (1988) Greyerz, Kaspar von (ed.): Religion and Society in Early Modern Europe 1500-1800. The German Historical Institute. London, 1984. 281 oldal. ETHNOGRAPHIA, 99 (1). pp. 136-137. ISSN 0014-1798

Tüskés, Gábor (1982) La recherche sur la religiosité populaire en Hongrie. DOCUMENTATION SUR L'EUROPE CENTRALE, 20 (3). pp. 119-137. ISSN 0419-537X

Tüskés, Gábor (1981) Religiöse Volkskunde in Ungarn : Literaturbericht und Problemaufriß. JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE. pp. 207-224. ISSN 0171-9904

Tüskés, Gábor (1997) A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai (Nádasi János). Historia Litteraria (3). Universitas Kiadó, Budapest. ISBN 963-9104-00-0

Tüskés, Gábor (1986) A népi vallásosság kutatása Magyarországon. In: "Mert ezt Isten hagyta ...". Magvető Kiadó, Budapest, pp. 18-62.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1993) Pelbárt von Temesvár. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 143-144.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Vallásos társulatok Magyarországon a XVII-XVIII. században. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA, 1. pp. 8-36. ISSN 1215-8097

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1988) Zarándoklatok a Székesfehérvári Egyházmegye területén a 18. században. In: Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára. Székesfehérvári Egyházmegyei Hatóság, Székesfehérvár, pp. 63-97.

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (2001) Népi vallásosság Magyarországon a 17–18. században : Források, formák, közvetítők. Osiris Kiadó, Budapest. ISBN 9633890462

Tőzsér, Endre (2002) A halál – találkozás Krisztussal. VIGILIA, 67 (4). pp. 255-264. ISSN 0042-6024

U

Uden, Marinus H. F. van and Zondag, Hessel J. (2016) Religion as an Existential Resource: On Meaning-Making, Religious Coping and Rituals. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 11 (1-2). pp. 3-17. ISSN 1788-4934 (print); 1788-7119 (online)

Ujházi, Lóránd (2014) Esketési tilalmak a Katolikus Egyház hatályos jogában. SAPIENTIANA, 7 (1). pp. 93-106. ISSN 2060-3231

Ujházi, Lóránd (2011) Szent helyek istentiszteleti tevékenységen kívüli felhasználásának hatályos jogi szabályozása. SAPIENTIANA, 4 (1). pp. 60-73. ISSN 2060-3231

Ujházi, Lóránd (2012) A házassági beleegyezéshez szükséges értelmi képesség a Katolikus Egyház hatályos jogi szabályozása szerint. SAPIENTIANA, 5 (1). pp. 63-83. ISSN 2060-3231

Ujházi, Lóránd (2012) A jegyesség intézményének csökkenő jelentősége a Katolikus Egyház jogában. SAPIENTIANA, 5 (2). pp. 82-89. ISSN 2060-3231

Ujházi, Lóránd (2011) A szent rend házassági akadálya (1087. kán.). SAPIENTIANA, 3 (2). pp. 57-72. ISSN 2060-3231

Ujházi, Lóránd and Szabó, Csaba (2017) A rendőrök lelkipásztori ellátásának kánonjogi lehetőségei. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 65 (3). pp. 34-53. ISSN 2062-9494

Utasi, Csilla (2005) „nincsen jobb, hogy az ember az o hivatalja szerint vigyázzon és dolgot tegyen” : Heltai Gáspár A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való Dialogusa. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

V

Vaderna, Gábor (2021) A katolikus egyházi értelmiség dilemmái a modernitás indulásakor. In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (13). META Egyesület, Pécs, pp. 433-461. ISBN 9786156223036

Valcsicsák, Zoltán and Zsolnai, László (2023) Bhután, a Mennydörgő Sárkány és az Össznemzeti Boldogság földje. KERÉKNYOMOK (15). pp. 129-131. ISSN 1788-3865

Varga, Gyöngyi (2017) Der Goel und die »Befreiungstheologie« des Alten Testaments. In: Ein pralles Leben. Evangelische Verlangsanstalt, Leipzig, pp. 275-290. ISBN 9783374048175

Varga, Gyöngyi (2016) Elbeszélt hit : Az Ószövetség „nomád teológiája”. Other thesis, Debreceni Református Hittudományi Egyetem.

Varga, Gyöngyi (2011) Hűtlen asszonyok - táncoló szüzek. In: Hol van a te testvéred? Luther Kiadó, Budapest, pp. 33-58. ISBN 9789639979352

Varga, Gyöngyi (2020) Nomád teológia. Luther Kiadó, Budapest. ISBN 9789633801864

Varga, Gyöngyi (2019) „Tágas térre állítottad lábamat”. In: Teológia és nyilvánosság. Luther Kiadó; Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, pp. 30-44. ISBN 9789633801550

Varga, Gyöngyi (2017) A vándorok hite: Gondolatok az Ószövetség "nomád" teológiája kapcsán. In: Hit, tapasztalat, hittapasztalat. Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, pp. 165-170. ISBN 9786150006475

Varga, Imre Kapisztrán (2011) A szerzetesi nevelés mint a hagyományba helyezés. SAPIENTIANA, 4 (2). pp. 92-106. ISSN 2060-3231

Varga-Jani, Anna (2014) Az újraértelmezés horizontjában. A SZÍV, 100 (4). pp. 45-49. ISSN 0866-1707

Varga-Jani, Anna (2015) Balázs M. Mezei: Religion and Revelation after Auschwitz. SAPIENTIANA, 8 (1). pp. 85-87. ISSN 2060-3231

Varga-Jani, Anna (2013) Vallási tapasztalat mint fenomenológiai tapasztalat. In: "Szót érteni egymással". A filozófia útjai (15). L'Harmattan, Budapest, pp. 206-228. ISBN 978-963-236-056-0

Vargyas, Gábor (2017) Az Úr szava lemezjátszóról. Mutatvány egy brú életút interjúból. In: Aranyhíd. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 549-569. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9

Varsányi, Orsolya (2021) Incarnation/Taǧassud Lexicon in Ninth-Century Arabic Christian Controversy: A Gender Issue. THE ARABIST : BUDAPEST STUDIES IN ARABIC, 42. pp. 57-89. ISSN 0239-1619

Vassányi, Miklós (2023) Mozgásból vett érv két fázisa közötti feszültség és ennek metafizikai jelentősége a Summa Contra Gentiles I/13-ban. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 19 (1). pp. 24-33. ISSN 1786-4062

Vassányi, Miklós (2021) Pseudo-Denys the Areopagite on Divine Unity and Infinity : A Philosophical Analysis of On the Divine Names VIII and X–XII. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 17 (1). pp. 84-97. ISSN 1786-4062

Vaszkun, Balázs György and Koczkás, Sára (2018) The influence of ideologies on Chinese management characteristics and its relevance in cross-cultural management between China and the European Union : a conceptual paper. VEZETÉSTUDOMÁNY, 49 (5). pp. 28-37. ISSN 0133-0179

Veres, Ildikó (2009) Varga Béla, a filozófus. Erdélyi Múzeum, 72 (3-4). pp. 156-171. ISSN 1453-0961

Versegi, Beáta-Mária (2009) Szent Katalin imádsága elé. VIGILIA, 74 (5). p. 349. ISSN 0042-6024

Versegi, Beáta-Mária (2009) A megszentelt élet egy mai formája a gyakorlatban. VIGILIA, 74 (9). pp. 659-665. ISSN 0042-6024

Vincze, Krisztián (2023) Isten Igéje és a beszédre képes ember. Igeteológiai és nyelvfilozófiai érintkezési pontok. In: A Szó szimfóniája: Teológiai horizont Isten Igéje vasárnapjához : konferenciakötet. Sapientia Füzetek (39). L'Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 183-208. ISBN 978-615-6277-05-3

Viskolcz, Noémi (2020) Esterházy Pál (1635-1713) egyházi mecenatúrájának néhány példája. In: Cirkev a nábozenstvo v Uhorsku v ranom novobeku – Egyház és vallása koraújkori Magyarországon. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, pp. 223-238. ISBN 9788055526607

Volf, Miroslav and Tóth, Gábor (2020) Vallás, identitás, konfliktus. MÉRLEG: FOLYÓIRATOK ÉS KÖNYVEK SZEMLÉJE, 56 (1-4). pp. 115-124. ISSN 0026-0126

Vries-Schot, Margreet R. de and Pieper, Joseph Z. T. and Van Uden, Marinus H. F. (2012) Mature Religiosity Scale: Validity of a New Questionnaire. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 7 (1). pp. 57-71. ISSN 1788-7119

Vukoszávlyev, Zorán (2017) Redefining the Sacred Center: Two case studies on recomposing liturgical spaces in ancient architectural enterior. In: Patrimonio architettonico religioso - Nouve funzioni e processi di trasformazione. Gangemi Editore, Rome, pp. 325-336. ISBN 978-88-492-3453-4

Vágási, Tünde (2017) Iupiter Dulcenus. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 13 (4). pp. 95-111. ISSN 1786-4062

Vágási, Tünde (2020) Minitrae et Numini eius. A Celtic deity and the Vulgar Latin in Aquincum. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 179-193. ISSN 0418-453X

Vágási, Tünde (2023) Roman Religion in the Danubian Provinces: Space Sacralisation and Religious Communication during the Principate (1st–3rd Century AD). By Csaba Szabó. Oxford: Oxbow Books, 2022. 312 pp. https://doi.org/10.2307/j.ctv2v6pcph. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (2). pp. 211-219. ISSN 2786-0930

Válóczy, József (2023) Adrenalin. Inspiráló istenkép-variációk a teológián kívüli világból. SAPIENTIANA, 16 (2). pp. 1-12. ISSN 2060-3231

Várnai, Sándor Jakab (2013) A Dei Verbum a Verbum Domini fényében. SAPIENTIANA, 6 (1). pp. 1-19. ISSN 2060-3231

Várnai, Sándor Jakab (2012) Kinyilatkoztatás és kölcsönösség. SAPIENTIANA, 5 (2). pp. 62-69. ISSN 2060-3231

Várnai, Sándor Jakab (2017) "Mind Jeruzsálemben születtünk" : Pierbattista Pizzaballa rövid teológiai méltatása. SAPIENTIANA, 10 (1). pp. 57-67. ISSN 2060-3231

Várnai, Sándor Jakab (2009) „Értetek szegénnyé lett”. VIGILIA, 74 (4). pp. 882-888. ISSN 0042-6024

Várnai, Sándor Jakab (2007) A szó és a szlogenek. VIGILIA, 72 (3). pp. 189-196. ISSN 0042-6024

Végh, Roland (2023) A zsidó felelősség kérdése a tikun olam szemüvegén keresztül = The Question of Jewish Responsibility Through the Lens of Tikun Olam. TARGUM: INTERPRETÁCIÓ KOMMENTÁR DISKURZUS, 2 (3). pp. 145-165. ISSN 2939-5976

Vér, Ádám (2020) A triumphus Asszíriában. Élő ókor . L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-673-5

Vörös, Géza (2010) Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban. In: Csapdában. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára; L' Harmattan, Budapest, pp. 281-333. ISBN 978-963-236-254-0

Vörös, Géza (2009) Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 59 (3). pp. 20-45. ISSN 0457-6047

Vörös, Géza (2010) Hálózat, hálózatépítés az egyházakon belül a Kádár-korszakban. In: Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Szent István Társulat; Luther Kiadó, Budapest, pp. 138-159. ISBN 978-963-277-225-7

Vörös, Géza (2009) Állambiztonság és egyházak. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 10 (4). pp. 3-19. ISSN 1585-7476

Vörös, Géza (2010) A vallásszabadság gyakorlásának kérdése Magyarországon a 17. századtól a 20. század közepéig. In: A vallási diszkrimináció ellen - az esélyegyesnlőség megteremtéséért. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest, pp. 163-176. ISBN 978-963-88269-6-1

van der Jagt-Jelsma, Willeke and de Vries-Schot, Margreet R. and Klip, Helen and van Deurzen, Patricia A. M. and Buitelaar, Jan K. (2019) The Association between Parental Religiosity, Stressful Life Events, and Problem Behavior in Pre- Adolescents and Adolescents. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 14 (2). pp. 296-310. ISSN 1788-4394 (print); 1788-7119 (online)

X

Xeravits, Géza (2011) "Ne félj, én megsegítelek". SAPIENTIANA, 4 (2). pp. 14-26. ISSN 2060-3231

Xeravits, Géza (2012) A jamniai zsinat mítosza. VIGILIA, 77 (6). pp. 402-409. ISSN 0042-6024

Z

Zimányi, Ágnes (2014) Az abszolútum ismeretének eredete Pauler Ákosnál. TEOLÓGIA, 3-4. pp. 216-227. ISSN 0133-1779

Zsilák, Mária (2016) Poslyšte mile, co chci spívati... produkty jarmočnej tlače - zbierka pútových piesní ako rodinná relikvia = Szeretettel hallgassátok, amit majd éneklek... a cérnakönyv, mint családi relikvia. Opera Slavica Budapestinensia : Litterae Slavicae . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest. ISBN 9789634638889

Zsizsmann, Endre (2023) A therapeuták lakomái Alexandriai Philón De vita contemplativa című írásában. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 19 (2). pp. 199-210. ISSN 1786-4062

Zsugyel, János (2006) Emléklapok a miskolci evangélikusság II. világháborút követő éveiből (1945-1964). Miskolci Keresztény Szemle, 2 (7). pp. 25-41.

Zsugyel, János (2008) Ismeretlen arcélek: Ernst Friedrich Schumacher. MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE, IV (16). pp. 65-69.

Zsugyel, János (2009) Ismeretlen arcélek: Ivan Illich, az izgága szerzetes. MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE, V (17). pp. 69-72.

Zsugyel, János (2004) A miskolci evangélikusság és szolgálata a város fél évezredes történetében. In: Miskolci Keresztény Közéleti Almanach. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoport - Eszmék és Értékek Alapítvány, Miskolc, pp. 145-158.

Zvara, Edina (2017) „Az magyar nípnek keresztyén hütben való ípülísire” : Sylvester János Újszövetség-fordítása. In: Új testamentum. Kossuth Kiadó; MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 767-781. ISBN 978-963-09-8970-1

Zvara, Edina (2013) Olivér Szebeni: Német baptisták Magyarországon [Deutsche Baptisten in Ungarn]. Jánoshalma: Baráti Missziós Alapítvány [Ordensmissionsstiftung] 2010. 275 S., Abb. ISBN 963-217-814-9. JAHRBUCH DES BUNDESINSTITUTS FÜR KULTUR UND GESCHICHTE DER DEUTSCHEN IM ÖSTLICHEN EUROPA, 21. pp. 676-677. ISSN 1865-5696

Zvara, Edina Éva (2012) Dejiny skalickej františkánskej knižnice. KNIHA, 2012. pp. 346-356. ISSN 1336-5436

Zvara, Edina Éva (2013) Egyháztörténeti könyvek (2007-2009). MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 25 (1-2). pp. 183-196. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2013) Egyháztörténeti könyvek (2010-2011). MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 25 (3-4). pp. 179-197. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2005) Egyháztörténeti könyvek 2003, 2004, 2005. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 17 (1-2). pp. 205-223. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2006) Egyháztörténeti könyvek 2005, 2006. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 18 (3-4). pp. 189-215. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2008) Egyháztörténeti könyvek 2006/2007. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 20 (1-2). pp. 205-225. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2010) Egyháztörténeti könyvek, 2008, 2009. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 22 (1-2). pp. 191-203. ISSN 0865-5227

Á

Áment, Lukács (2009) "Az istenszolgálatnak semmit elébe ne tegyenek". VIGILIA, 74 (5). pp. 343-348. ISSN 0042-6024

Árva, László (2022) Botos Katalin új könyve a gazdaság és a vallás kapcsolatáróL. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 25 (3-4). pp. 197-200. ISSN 1416-6151

É

Éberhardt, Gábor (2021) The Relationship Between Human Migration and Spirituality. POLICE STUDIES : THE PERIODICAL OF THE POLICE SCIENTIFIC COUNCIL, 1 (1-2). pp. 24-31. ISSN 2786-3573

Éberhardt, Gábor (2021) A humán migráció és a spiritualitás kapcsolata. In: Honestas, Humanitas, Humilitas. L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing, Budapest, pp. 30-37. ISBN 9789634147930

Élő, Csenge Enikő (2023) Beszámoló az Átistenülés, egyesülés, misztika című konferenciáról Budapest, 2022. november 7. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (1). pp. 205-207. ISSN 1786-4062

Ö

Ötvös, Csaba (2016) Eve in the Desert. History of Reception and of Theology in the early monastic traditions. Eastern Theological Journal. pp. 227-266. ISSN 2416-2213

Ő

Ősz, Sándor Előd (2022) Adatok a Collegium Academicum gyulafehérvári korszakáról. In: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek (32). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet ; Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 7-24. ISBN 9786069484791

Ősz, Sándor Előd (2024) Nyomtatott könyvek prédikációra utaló széljegyzetei a 16–17. század fordulóján. In: A prédikáció rétegei a 17. században. Írók, másolók, kompilátorok, hallgatóság. A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport; Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Budapest, Kolozsvár, pp. 267-284. ISBN 9789634896739

Ősz, Sándor Előd (2024) Reformátorok művei a Medgyesi Evangélikus Gimnázium könyvtárában. In: Studia doctorum theologiae protestantis 1. : Emlékkötet a 65 éves Kállay Dezső tiszteletére. A kolozsvári protestáns teológia kutatóintézetének kötetei, 15. (1.). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 367-380.

Б

Баканова, Елена Владимировна (2013) Библия как источник формирования русской концептосферы: концепт «семья» в Синодальном переводе. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 61-73. ISSN 1216-0016

This list was generated on Mon Jul 22 10:12:38 2024 CEST.