REAL

Items where Year is 1963

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 235.

A

Arató, Mátyás (1963) A.N. Kolmogorov akadémikus 60 éves. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (3). pp. 225-228. ISSN 0025-035X

B

B. Lőrinczy, Éva (1963) Ruzsiczky Éva "A szókincs különféle rétegeinek szerepe Kazinczy nyelv- és stílusújításában" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 361-366.

BALLA, ALAJOSNÉ (1963) Az istállótrágyázás és a műtrágyázás hatásának összehasonlítása. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 529-536.

BALLA, ALAJOSNÉ (1963) Az istállótrágyázás és a műtrágyázás hatásának összehasonlítása vetésforgó trágyázási kísérletben. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 21-30.

BALLA, ALAJOSNÉ (1963) Az istállótrágyázás és a műtrágyázás hatásának összehasonlítása vetésforgó trágyázási kísérletben. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 517-528.

BANERJEE, A.K. (1963) A zöldtrágyázás és a nyersfoszfátok együttes alkalmazása indiai szikesek javításánál. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 57-62.

BORISSZA, FERENC and SZÁSZ, KÁLMÁN (1963) Megjegyzések a Balázs-féle fenolos cukormeghatározási módszerhez. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 473-480.

BOROS, ISTVÁN (1963) Néhány adat a Liszenko-féle istállótrágyás-földes komposzt hazai kipróbálásáról. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 245-254.

Balázs, Sándor (1963) A megvilágítás erősségének és tartamának hatása a paprika fejlődésére. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 59-68. ISSN 0002-1113

Barabás, Jenő (1963) Gunda Béla "életmód és anyagi műveltség" c. doktori értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 357-361.

Barcza, Lajos and Burger, Kálmán (1963) Az ortohangyasav-etilészter vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 69 (4). pp. 178-180. ISSN 0025-0155

Benda, Kálmán (1963) Helmut Goetz: Die Finalrelation des venezianischen Gesandten Michele Suriano von 1555 = Michele Suriano velencei követ zárójelentése 1555-ből. Tübingen, 1961. (Sonderdruck aus Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 41.). SZÁZADOK, 97 (5). ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán (1963) Helytörténeti kiadványok. SZÁZADOK, 97 (1). pp. 236-240. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán (1963) Helytörténeti kiadványok. SZÁZADOK, 97. (5.). pp. 1139-1142. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán (1963) Helytörténeti kiadványok. SZÁZADOK, 97 (6). pp. 1399-1401. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán (1963) Helytörténeti munkák. SZÁZADOK, 97. (4.). pp. 899-902. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán (1963) A „Magyar Országgyűlési Emlékek" kiadása. SZÁZADOK, 97. pp. 463-465. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán (1963) Néhány kiegészítés Rimay János leveleivel kapcsolatban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 67 (4). p. 477. ISSN 0021-1486

Benda, Kálmán (1963) Zrínyi Miklós levele Szunyogh Gyulához. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 67. (5). p. 591. ISSN 0021-1486

Benda, Kálmán (1963) A végvári harcok ideológiája. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 6. (1.). pp. 15-18. ISSN 0040-9634

Bertényi, Iván (1963) A Toldi szerelme heraldikája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 295-325.

Berényi, Dénes and Vertse, Tamás (1963) Transzmissziós görbék folytonos spektrumú β-sugárzásokra. ATOMKI KÖZLEMÉNYEK, 5 (1). pp. 87-92. ISSN 0004-7155

Bognár, Rezső and D. Gaál, György (1963) A morfin és kodein nitroszármazékairól. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 69 (1). pp. 17-22. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Farkas, István and F. Szabó, Ilona and D. Szabó, Gizella (1963) Cukorsavszármazékok előállítása és reakciói. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 69 (10). pp. 450-453. ISSN 0025-0155

Boltinszkij, V.N. (1963) A változó jellegű terhelés hatása a traktormotor jellemző mutatóira. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 203-212. ISSN 0002-1113

Burger, Kálmán and Ruff, Imre (1963) Szerves reagensek analitikai alkalmazásának néhány elméleti és gyakorlati kérdéséről, II. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 69 (6). pp. 240-245. ISSN 0025-0155

BÉRES, JÓZSEF (1963) Kiküszöbölhető-e a káros talajállapot hatása a burgonya leromlásában. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 157-166.

BÉRES, JÓZSEF (1963) A burgonyaleromlással kapcsolatos kémhatás-vizsgálatok a burgonya gyökerében és gyökérzónájában. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 135-144.

BÉRES, JÓZSEF (1963) A talajkémiai és biokémiai tényezők döntő szerepe a burgonya leromlásában. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 145-156.

Bánó, István (1963) A duglaszfenyő-állományok erdőművelése hazai tapasztalatok alapján. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 93-104. ISSN 0002-1113

Bóka, László (1963) Király György emlékezete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 327-352.

Bóna, István (1963) Csallány, D., Archäologische Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken (454-568 u. Z.). АН XXXVIII. Bp., 1961. Akadémiai Kiadó. 406 lap, 281 tábla, 28 kép és 1 térképmelléklet. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 90 (1). pp. 137-140. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1963) Müller-Karpe, H., Die spät neolit bische Siedlung von Polling. Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte, 17. füzet Kallmünz 1961. Michael Lassleben Verlag. 45 lap, 34 tábla (10 fényképes), 3 kép. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 90 (2). pp. 315-316. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1963) Népvándorláskor (Megjegyzések Budapest őskori, római kori és népvándorlás kori történetéhez). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 10. pp. 85-88. ISSN 0003-567X

Bóna, István (1963) Tiszakeszi későbronzkori leletek = Spätbronzezeitliche Funde in Tíszakeszi. HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE (3). pp. 15-35. ISSN 0544-4225

Bóna, István (1963) Ásatás Várpalotán. Ausgrabungen in Várpalota. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE, 5. pp. 119-124. ISSN 2064-4574

Bökönyi, Sándor (1963) A lengyeli kultúra lelőhelyeinek gerinces faunája III. JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1962. pp. 73-101. ISSN 0553-4429

C

Cseh-Szombathy, László (1963) Az öngyilkosságok társadalmi jellege. DEMOGRÁFIA, 6 (2). pp. 186-216. ISSN 0011-8249

Csáki, Frigyes (1963) Beköszöntő. ELEKTROTECHNIKA, 56. (1-2). pp. 1-2. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1963) Bär, D., Gottschalk, H., Hantke, H., Hantke, D., Steuern und Regeln in der Elektrotechnik. (Vezérlés és szabályozás az elektrotechnikában.) Berlin, 1962 (könyvismertető). ELEKTROTECHNIKA, 56 (7-8). p. 289. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1963) Jel-folyam ábrák. ELEKTROTECHNIKA, 56. (5). pp. 185-191. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1963) Peters, J. M., Elements of Electronic Circuits, Building Bricks of Circuit Design. (Elektronikus áramkörök elemei. szerkesztés építőkockái. London, 1962 (könyvismertető). ELEKTROTECHNIKA, 56. (4). p. 184. ISSN 0367-0708

Czeglédy, Károly (1963) Čoray-quzi, Qara-qum, Kök-Öng. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 279-294.

D

D. Gaál, György and Bognár, Rezső (1963) 1- és 2-nitro-kodein-származékokról. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 69 (1). pp. 23-26. ISSN 0025-0155

DARAB, KATALIN and SZABOLCS, ISTVÁN (1963) Szódatartalmú öntözővizek hatása a talajra. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 209-226.

DE, S.K. (1963) Tanulmány néhány Uttar Predesh-i (India) talaj pH-járól és össznitrogén-tartalmáról. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 573-576.

DEZSŐ, IMRÉNÉ and GÁBRIEL, ANDRÁS (1963) Lefolyás vizsgálata talajvédelmi szempontból a Siklós-Villányi hegyvidéken. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 227-234.

DI GLÉRIA, JÁNOS and BÁRTFAY, TIBORNÉ (1963) Auxinos és mikroelemes kezelés hatása a paradicsomnövény fejlődésére és termésére. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 343-350.

DOMBOVÁRI, JÁNOS (1963) Adatok a lucerna foszfor- és vízellátásához. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 555-564.

Dille, Denijs (1963) Bartók és Kodály. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 178-184.

E

Egyed, Imre (1963) Az agrártudományok feladatai az MSZMP VIII. kongresszusának határozatai alapján. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 105-112. ISSN 0002-1113

Ember, Győző (1963) A Habsburg abszolutizmus osztálypolitikája Magyarországon az 1760-as években (akadémiai székfoglaló). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-2). pp. 1-46.

Erdei, Ferenc (1963) Istoričeskij put’ „Zakona ubyvaûŝego plodorodija počvy”. ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 12 (3-4). pp. 335-369. ISSN 0001-513X

Erdei, Ferenc (1963) Opponensi vélemény Ránki György Magyarország gazdasága a hároméves terv időszakában c. doktori értekezésének vitájában. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 6 (3-4). ISSN 0040-9634

Erdei, Ferenc (1963) Szocializmus és életszínvonal. Kritika (1963-1971), 1 (1). pp. 4-16. ISSN 0023-4818

Erdei, Ferenc (1963) Újabb üzemszervezési tapasztalatok a szocialista mezőgazdasági nagyüzemekben. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 10 (3). pp. 257-271. ISSN 0023-4346

Erdei, Ferenc (1963) A mezőgazdaság ágazati rendszere. STATISZTIKAI SZEMLE, 41 (5). pp. 451-462. ISSN 0039-0690

Erdey-Grúz, Tibor and Dévay, József (1963) Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, XIII. : Váltóáram befolyása néhány galvánbevonat eloszlására. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 69 (2). pp. 87-92. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Dévay, József and Mészáros, Lajosné (1963) Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, XIV. : Váltóáram által a kettős réteg kapacitásának változása következtében előidézett elektródpotenciálváltozás számítása. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 69 (5). pp. 223-226. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Dévay, József and Szegedi, Róbert and Gáldi, Anna (1963) Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, XV. : Váltóáram hatása a cink korróziójára. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 69 (7). pp. 296-311. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Dévay, József and Vajasdy, Irma and Mészáros, Lajosné (1963) Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, XVI. : Matematikai vizsgálatok a váltóáramnak az egyenáram eloszlására kifejtett hatásával kapcsolatban. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 69 (11). pp. 490-493. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Majthényi, Lajos and Kugler, Elvira (1963) A hidrogén-fluorid elektrolitikus disszociációállandójának meghatározása 25 C°-on vezetőképességi mérés alapján. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 69 (2). pp. 68-73. ISSN 0025-0155

Eörsi, Gyula (1963) Tulajdonosok és kollektívák jogágazatai; differenciálódás és integrálódás a szocialista jogrendszerben (akadémiai székfoglaló). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-2). pp. 71-122.

Eötvös, Loránd (1963) Szaktársainkhoz! FIZIKAI SZEMLE, 13 (1). p. 29. ISSN 0015-3257

F

FEHÉR, KÁROLY and CSEH, ÉVA (1963) A kukorica és a szemescirok fehérje minőségének változása a tenyészidő folyamán. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 371-378.

FERENCZ, VILMOS (1963) A permetező trágyázás. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 487-498.

Fazakas, Sándor and Nagy, György and Petrányi, Gyula (1963) A polycythaemia vera radiophosphor therapiájának későbbi eredményei. ORVOSI HETILAP, 104 (5). pp. 214-216. ISSN 0030-6002

Fejes, György (1963) A zene művészi jelentésének logikája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 387-389.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1963) Foszforvegyületek dinamikájának vizsgálata a barna erdőtalaj területek néhány jellegzetes szelvényében. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 407-426.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1963) A foszforsav biológiai átalakulása barna erdőtalaj területek néhány jellegzetes szelvényében. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 427-438.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1963) A foszforsav biológiai átalakulása közepes humuszrétegű csernozjom talajban. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 577-592.

G

GRECSIN, I.P. (1963) Oxigénhiány a talajokban és ennek hatása a talaj tulajdonságaira. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 451-456.

GYŐRI, DÁNIEL (1963) Adatok a műtrágyáknak a növények mikroelemtartalmára és mikroelem dinamikájára gyakorolt hatásához. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 41-56.

Grétsy, László (1963) Kossa János: Így írunk mi. MAGYAR NYELVŐR, 87 (2). pp. 259-262. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1963) Még egyszer a "dokumentációs" műszóról. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 10 (1). pp. 39-41. ISSN 0041-3917

Grétsy, László (1963) Műszaki nyelvi tanácskozás. MAGYAR TUDOMÁNY, 8. (70 (8). pp. 553-555. ISSN 0025-0325

Grétsy, László (1963) Műszaki nyelvi tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémián. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 10 (6-7). pp. 503-507. ISSN 0041-3917

Grétsy, László (1963) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1962. december 11-i és 1963. január 29-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 87 (2). pp. 275-277. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1963) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság április 2.-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 87 (3). pp. 395-396. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1963) Tájékoztató a nyelvművelő munkabizottság 1962. október 31-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 87 (1). pp. 156-157. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1963) A nyelvi ismeretterjesztés gazdáinak tanácskozása Budapesten. MAGYAR NYELVŐR, 87 (3). pp. 396-397. ISSN 0025-0236

Gunda, Béla (1963) A magyar néprajztudomány időszerű kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 115-132.

H

H. Gyürky, Katalin (1963) Die St. Georg-kapelle in der Burg von Veszprém. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 15. pp. 341-408. ISSN 0001-5210

H. Gyürky, Katalin (1963) A pannonhalmi kerengő és kolostorudvar helyreállítása. Arrabona (5). pp. 121-130. ISSN 0571-1304

H. Gyürky, Katalin and Gergelyffy, András and Sedlmayr, János (1963) A pannonhalmi kerengő és kolostorudvar helyreállítása. Műemlékvédelem, 7 (4). pp. 195-203. ISSN 0541-2439

H. MÉSZÁROS, MÁRIA and NOVÁK, ANDRÁS (1963) Káliumklorát permetezés hatása faiskolai oltványok leveleinek P2O5 tartalmára. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 607-612.

H. MÉSZÁROS, MÁRIA and NOVÁK, ANDRÁS (1963) Káliumklorát permetezés hatása levelek katalázaktivitására. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 467-472.

HAMATOVÁ-HLAVÁCKOVÁ, E. (1963) A "Nitrazon" baktériumos oltóanyag előállítása és pillangós növényeknél való alkalmazása a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 661-666.

Hajdu, Miklós (1963) Néhány burgonyafajta öntözési érzékenysége a Nyírség déli részén. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 43-57. ISSN 0002-1113

Harmatta, János (1963) Das Problem der Kontinuität im frühhellenistischen Aegypten. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 11. pp. 199-213. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1963) Die frühen Forschungsreisen Paul Kitaibels. II.: Text der Reisetagebücher = Kitaibel Pál korai kutatóútjai. II.: Az útinaplók szövege. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 50 (3). pp. 141-145. ISSN 0006-8144

Harmatta, János (1963) A Śukasaptati történetéhez. Opponensi vélemény Töttössy Csaba „A Śukasaptati és az ind társadalom” c. kandidátusi értekezéséről. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 10. pp. 239-247. ISSN 0003-567X

Hazai, György (1963) Kiss Lajos "A suffixum nélküli deverbális főnevek az orosz nyelvben" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 366-370.

Herczegh, Géza Gábor (1963) A nemzetközi kereskedelem szabadsága és a Közös Piac. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 18 (12). pp. 657-664. ISSN 0021-7166

Holl, Béla (1963) Pest-Buda polgárainak könyvkultúrája a XVII—XVIII. században. In: Tanulmányok Budapest múltjából. Budapest várostörténeti monográfiái, 15 (24). Akadémiai Kiadó, Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 289-326.

Holl, Imre (1963) A magyar középkori kerámia kutatásának problémái. MŰVELTSÉG ÉS HAGYOMÁNY, 5. pp. 65-86. ISSN 0580-3594

I

I'só, István (1963) Kísérletek a kukorica tenyészterületével mezőségi vályogtalajon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 1-18. ISSN 0002-1113

IHÁSZ, IMRE (1963) Takarmányok karotin és klorofill bomlásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 379-390.

Imre, Katalin (1963) Gelléri Andor Endre (1906-1945). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 265-277.

Imre, Samu (1963) Kovács Ferenc "A magyar jogi terminológia kialakulása" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 375-379.

Imre, Samu (1963) Rácz Endre "A magyar nyelv következményes mondatai" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 379-382.

Imre, Samu (1963) Sebestyén Árpád "Névutórendszerünk főbb kérdései" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 370-373.

J

Jakucs, Pál and Marosi, Sándor and Szilárd, Jenő (1963) Mikroklímamérések a Jaba-völgyben (Külső-Somogy). FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ, 12 (3). pp. 357-378. ISSN 0015-5403

JÁNOSSY, GYULÁNÉ (1963) Talajmikroorganizmusok fioszfatázaktivitásának változása a foszforellátottságtól függően. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 285-292.

József, Farkas and Szabó, György (1963) Kassák Lajos (1887). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 224-241.

K

KERESZTÉNY, BÉLA and MARKOVITS, LÁSZLÓ (1963) A talajba juttatott amóniumnitrát hatóanyag-csökkenésének összefüggése néhány talajvizsgálati adattal. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 31-40.

KOZÁK, MÁTYÁS (1963) A Rb86 izotóp alkalmazása talajok kálium forgalmának vizsgálatában. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 565-572.

KOZÁK, MÁTYÁS (1963) Talaj- és trágyavizsgálati módszerek (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 499-500.

KRÁMER, MIHÁLY (1963) Adatok az észak-afrikai (Hyper) és izraeli (Cyklon) foszfátok műtrágyahatásáról. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 275-284.

KRÁMER, MIHÁLY (1963) Sigmond Elek agrokémiai munkássága. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 335-338.

KRÁMER, MIHÁLY (1963) A Szovjetúnió Összövetségi Trágyázási és Agrotalajtani Kutató Intézete (VIUA) szabadföldi kísérleti (földrajzi) hálózatának országos értekezlete (1963. június 25-29.). Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 671-676.

Kalmár, László (1963) Elektronikus matematikai gépek a kohászatban. Dunai Vasmű Műszaki-gazdasági közleményei, 4 (2). pp. 7-15.

Kardos, Tibor (1963) A renaissance és a humanizmus fogalmainak összefüggései. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 9 (3-4). pp. 315-324. ISSN 0015-1785

Keresztury, Dezső (1963) Festetits György és a magyar irodalom. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 67 (5). pp. 557-565. ISSN 0021-1486

Keresztury, Dezső (1963) Mamcserov Frigyes: "Mici néni két élete" színészi alakításairól. FILMVILÁG, 6 (6). pp. 9-11. ISSN 0428-3872

Keresztury, Dezső (1963) Nagy filmek idézése - Carl Dreyer: Jeanne d'Arc kínhalála. FILMVILÁG, 6 (16). pp. 19-21. ISSN 0428-3872

Kiss, Ferenc (1963) Kosztolányi Dezső (1885-1936). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 242-264.

Kiss, Lajos (1963) Amerikázik; Ukáz. MAGYAR NYELVŐR, 87 (4). pp. 472-474. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1963) Pravil'ost' russkoj reči. MAGYAR NYELVŐR, 87 (2). pp. 262-263. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1963) Szótárírás és nyelvművelés. MAGYAR NYELVŐR, 87 (4). pp. 415-421. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1963) Ulánus. MAGYAR NYELVŐR, 87 (3). pp. 350-351. ISSN 0025-0236

Klaniczay, Tibor (1963) Andreas Angyal: Die slawische Barockwelt. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 67 (1). pp. 93-94. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1963) Comenius Magyarországon. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 67 (6). pp. 769-770. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1963) Egy kelet-európai összehasonlító irodalomtörténet lehetőségei. VILÁGIRODALMI FIGYELŐ, 9 (1). pp. 47-55. ISSN 0200-1349

Klaniczay, Tibor (1963) Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 1. rész. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 67 (5). pp. 636-637. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1963) La littérature de la Renaissance et la noblesse hongroise. In: La Renaissance et la Réformation en Pologne et en Hongrie (1450 –1650). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 243-252.

Klaniczay, Tibor (1963) Les possibilités d'une littérature comparée de l'Europe orientale. In: La littérature comparée en Europe Orientale: Conférence de Budapest 26–29 octobere 1962. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 115-127.

Klaniczay, Tibor (1963) Néhány gondolat a "Nemzet, haza, honvédelem a parasztság és a nem nemesi katonáskodó réteg gondolkodásában XV–XVIII. század" című vitához. Történelmi Szemle, 6. pp. 79-82.

Klaniczay, Tibor (1963) Nézeteltérések a "nemzeti jelleg" körül. Kritika, 1 (1). pp. 17-27.

Klaniczay, Tibor (1963) Nézeteltérések a "nemzeti jelleg" körül. Kritika (1963-1971), 1 (1). pp. 17-27. ISSN 0023-4818

Klaniczay, Tibor (1963) P. Kiss István: Jeruzsálemi utazás. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 67 (3). pp. 375-387. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1963) A polgári irodalomtörténetírás öröksége és a marxista irodalomtudomány. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 45-84.

Kollár, Lajos (1963) Hajlított, vékony falú görbe rudak (héj-ívek) kifordulása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1-2). pp. 143-157. ISSN 0423-278X

Kosáry, Domokos (1963) Kemény és Széchenyi 1849 után. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 67 (2). pp. 149-170. ISSN 0021-1486

Kosáry, Domokos (1963) Néhány tanulság Pest megye kuruckori történetéből. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 6 (1). pp. 91-96. ISSN 0040-9634

Kosáry, Domokos (1963) A paraszti "familia" kérdéséhez a XVIII. század elején. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 5 (1-2). pp. 120-132. ISSN 0002-1105

Kovács, Győző (1963) Szauder József: A romantika útján (Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest 1961. 486 l.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 389-392.

Kozma, Pál (1963) Szőlő-szaporítóanyag termesztésünk helyzete és problémái. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 163-187. ISSN 0002-1113

Kubinyi, András (1963) Beriszló Péter és budai szereplése. BUDAPEST RÉGISÉGEI, 20. pp. 125-136. ISSN 0133-1892

Kubinyi, András (1963) Miskolci jobbágykérvények 1563-ból. HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 3. pp. 69-74. ISSN 0544-4225

Kubinyi, András (1963) A fejérkői jobbágyok megmozdulásai 1520 körül. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 5 (3). pp. 379-383. ISSN 0002-1105

Kubinyi, András (1963) A városi rend kialakulásának gazdasági feltételei és a főváros kereskedelme a XV. században = Les conditions économiques de la formation du troisième ordre en Hongrie et le commerce de la capitale hongroise à la fin du XVe siècle. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 15. pp. 189-226. ISSN 0238-5597

KÖVES, ERZSÉBET and ÁCS, ILONA (1963) A rizsszalma növekedés- és csírázásgátló anyagainak mennyiségi változása az aerob és anaerob lebomlás során. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 129-134.

KÚTHY, SÁNDOR (1963) DOBY GÉZA 85 éves. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 1-2.

Kákosy, László (1963) Schöpfung und Weltuntergang in der ägyptischen Religion. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 11 (1-2). pp. 17-30. ISSN 0044-5975

Köpeczi, Béla (1963) A modern filológia feladatai a Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. kongresszusa után. MAGYAR TUDOMÁNY, 8 (4). pp. 233-235. ISSN 0025-0325

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1963) Adatok a foszforműtrágyázás problémáihoz I. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 3-10.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and MÁTÉ, FERENC (1963) Adatok a fiatal kukoricanövény tápanyagfelvételéhez. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 537-548.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and MÁTÉ, FERENC (1963) Különböző nitrogénműtrágyák hatásának vizsgálata savanyú és szikes talajon tenyészedénykísérletben. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 397-406.

LIBOR, OSZKÁR and BOROVITZ, PÉTER (1963) Permetezésnél alkalmazható agyagásványok és agyagásvány kászítmények esőállósági vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 613-620.

LIBOR, OSZKÁR and VARGA, ÉVA (1963) Biológiailag aktív mikroelemek megkötődése és deszorpciója glaukoniton. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 621-630.

Latkovics, Györgyné (1963) Adatok a kukorica műtrágyázásához. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 19-26. ISSN 0002-1113

LÁNG, ISTVÁN (1963) A kálium körforgalma a talaj-növény rendszerben. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 175-188.

László, Lajos (1963) A gabonabetakarítás komplex gépesítésének növénytermesztési és üzemi vonatkozásai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 27-42. ISSN 0002-1113

M

MANNINGER, ERNŐ and SZEGI, JÓZSEF (1963) A "baktériumtrágyák" alkalmazásáról tartott nemzetközi koordinációs konferencia Leningrádban. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 171-174.

MAÁCZ, JÁNOS (1963) Megjegyzések Béres József burgonyaleromlási cikkeihez. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 481-486.

Marx, György (1963) Neutrinócsillagászat. FIZIKAI SZEMLE, 13 (1). pp. 13-20. ISSN 0015-3257

Maróthy, János (1963) Csomasz Tóth Kálmán "A XVI: század magyar dallamai" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 382-386.

MÁTÉ, FERENC and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1963) A radioaktív jelzés alkalmazása a foszfortápanyag felvehetőségének vizsgálatában. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 439-444.

MÁTÉ, FERENC and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1963) A radioaktív jelzés alkalmazása a foszfortápanyag felvehetőségének vizsgálatában. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 445-450.

MÁTÉ, FERENC and VARGA, GYULA (1963) Mészsalétrom műtrágya hasznosulásának vizsgálata eredeti és javíított savanyú talajokon N15 stabil és Ca45 radioaktív izotóp jelzés segítségével. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 549-554.

Mócsy, András (1963) Az életkor ismerete a Római Birodalomban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 10. pp. 201-211. ISSN 0003-567X

Mócsy, András (1963) Lapis terminalis Pusztasomodorról. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE, 5. pp. 74-79. ISSN 2064-4574

Mócsy, András (1963) A markomann háborúk savariai pusztításai. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 90 (1). pp. 17-20. ISSN 0003-8032

Mócsy, János (1963) Osztálytitkári beszámoló. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 113-145. ISSN 0002-1113

N

NEMECSEK, J. and HRASKO, J. (1963) Talajkutatás Csehszlovákiában. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 667-670.

NITA, L. (1963) A borsó és a bükköny gyökérgumóiban élő baktériumok N-kötő aktivitása, valamint a nitrogén felhalmozódásának dinamikája növényekben. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 647-654.

NITA, L. (1963) A borsó és bükköny gyökérgumóiból izolált nayg nitrogénkötő képességgel rendelkező rhizobium törzsek fiziológiai sajátosságai. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 655-660.

Nagy, Péter (1963) Vajda György Mihály "Tanulmányok a klasszikus német drámairodalom története és műfaji kérdései köréből" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 373-375.

Németh, G. Béla (1963) Beöthy Zsolt. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 67 (5). pp. 581-590. ISSN 0021-1486

O

Ortutay, Gyula (1963) A magyar népmesekutatás eredményei és feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 85-113.

Osztrovszki, György (1963) Magyarország nyersanyaghelyzete. MAGYAR TUDOMÁNY, 70 (11). pp. 731-739. ISSN 0025-0325

P

PEKÁRY, KÁROLY (1963) A különböző időpontban kiszórt pétisó hatása a tavaszi árpa terméshozamára. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 11-20.

PETRASOVITS, IMRE and BÉLA, MÁRIA (1963) A rizs csírázását befolyásoló egyes tényezők hatása néhány aminosav mennyiségére. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 593-598.

POLGÁR, SÁNDOR (1963) A kukorica vízforgalmának mérésére szolgáló új eljárás. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 457-466.

PRETTENHOFFER, IMRE (1963) A tiszántúli szikeseken végzett altalaj-lazítási kísérletek eddigi eredményei (1957-1961). Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 63-86.

PRETTENHOFFER, IMRE (1963) A tiszántúli szikeseken végzett altalaj-lazítási kísérletek eddigi eredményei (1957-1961). Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 87-98.

PUSZTAI, ANTAL (1963) A műanyagfóliás talajtakarás hatása a talajra és növényre. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 351-360.

Pach, Zsigmond Pál (1963) Kilenced és földesúri dézsma a XVII. századi Magyarországon (akadémiai székfoglaló). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-2). pp. 47-69.

Papp, Ferenc (1963) Az után névutós szerkezetek transzformációs analízise. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 1 (1). pp. 237-261. ISSN 0569-1338

Papp, Ferenc and Klauszer, Judit (1963) Matematikai és alkalmazott nyelvészet a Szovjetunióban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 65. pp. 456-463. ISSN 0029-6791

Papp, László (1963) A duglaszfenyő-csemete nevelése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 69-77. ISSN 0002-1113

Petrányi, Gyula (1963) A rheumás láz megelőzése. ORVOSI HETILAP, 104 (26). pp. 1201-1203. ISSN 0030-6002

Petrányi, Gyula and Szegedi, Gyula (1963) Spasmolytikumok hatásának összehasonlító klinikai mérése. ORVOSI HETILAP, 104 (43). pp. 2038-2040. ISSN 0030-6002

Polinszky, Károly (1963) Vegyészmérnök-képzés a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 18 (2-3). pp. 53-57. ISSN 0025-0163

PÁLFI, GÁBOR (1963) A nátriumsók hatása a rizshajtás nitrogén, foszfor és aminosav tartalmára. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 361-370.

PÁNTOS, GYÖRGY (1963) VARGA LAJOS 1890-1963. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 341-342.

Pécsi, Márton (1963) Hegylábi (pediment) felszínek a magyarországi középhegységekben. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 11 (3). pp. 195-212. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1963) A magyarországi geomorfológiai térképezés az elmélet és a gyakorlat szolgálatában (+ német nyelvű kivonat). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 87 (4). 289-298, 298. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1963) A nemzetközi geomorfológiai térképezés helyzete. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ, 12 (3). pp. 419-427. ISSN 0015-5403

R

ROTINI, O.T. (1963) Karbamid műtrágyázás hatása a növényzetre. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 501-516.

S

SARKADI, JÁNOS (1963) A talaj tápanyagellátottságát jelző módszerek továbbfejlesztésével kapcsolatos nemzetközi együttműködés eddigi eredményei. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 319-322.

SINGHAL, J.P. and MALIK, W.U. (1963) Agyagásvány-szuszpebziók viszkozitásának vizsgálata és viszkozimetriás módszer alkalmazásának lehetőségei a talajok agagásványainak jellemzésére. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 107-116.

SINGHAL, J.P. and MALIK, W.U. (1963) A Pallmann-hatás felhasználása a talajban előforduló agyagásványok megkülönböztetésére. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 255-260.

SZABOLCS, ISTVÁN (1963) S. K. DE: Methods of Soil Analysis (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 339-340.

SZEGI, JÓZSEF and GULYÁS, FERENC (1963) Egyes cellulózbontó mikroorganizmusok anyagcseretermékeinek hatása az Azoobacter légzésére, valamint a lucernamagvak csírázására. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 99-106.

SZÁSZ, KÁLMÁN (1963) Adatok a lucernagyökér tartalékszénhidrátainak változásához a tenyészidő folyamán a. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 599-606.

SZÉKELY, ÁKOS (1963) Új kloridtűrő katalizátor mangán-mikroelem meghatátrozásához. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 643-646.

SZÉKELY, ÁKOS and LOMBAI, JÁNOS (1963) A humusz zavaró hatása a simazinnak talajokból való meghatározásánál Delley-szerint. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 123-128.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1963) A dél-tiszántúli löszhát talajai, különös tekintettel a csernozjom talajok képződésére II. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 189-208.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1963) A martonvásári kísérleti telep talajviszonyai. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 299-318.

Simonyi, Károly (1963) Különböző energiafajták közvetlen átalakítása villamosenergiává. 1. rész. ELEKTROTECHNIKA, 56 (6). pp. 237-247. ISSN 0367-0708

Somogyi, Sándor (1963) Gyulai Pál (1826-1909). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 195-223.

Szabolcsi, Bence (1963) Kodály és a világműveltség. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 175-177.

Szabolcsi, Mátyás (1963) Magyar irodalom a két világháború közt. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 5-43.

Szabó, Árpád (1963) A „négyzetérték” fogalma és az ún. „geometriai közép”. MATEMATIKAI LAPOK, 14 (3-4). pp. 277-306. ISSN 0025-519X

Szegedi, Gy. and Leövey, A. and Petrányi, Gyula (1963) Atherosclerosis obliterans nagy dosisú, tartós nicotinsav kezelése. ORVOSI HETILAP, 104 (52). pp. 2462-2464. ISSN 0030-6002

Szelezsán, János (1963) Elektronikus számológépek programozása. MTA Számítástechnikai Központja, Budapest.

Szász, Ferenc Andor (1963) Über Artinsche Ringe. BULLETIN DE L'ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES-SERIE DES SCIENCES MATHEMATIQUES ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES, 11. pp. 351-354. ISSN 0001-4117

Szász, Ferenc Andor (1963) Über Ringe mit Minimalbedingung für Hauptrechtsideale. III. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14 (3-4). pp. 447-461. ISSN 0001-5954

Szász, Ferenc Andor (1963) A topologikus algebrákról és gyűrűkről II. = On topological algebras and rings. II. MATEMATIKAI LAPOK, 14. pp. 74-84. ISSN 0025-519X

Székely, András and Pécsi, Márton (1963) Jelentések a szakosztályok és vidéki szakosztályok működéséről / 1. Természeti Földrajzi Szakosztály. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 87 (3). pp. 278-279. ISSN 0015-5411

Szőnyi, László (1963) A hazai duglaszfenyő-állományok termőhelyi viszonyai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 79-92. ISSN 0002-1113

Sándor, István (1963) Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa (Akadémiai Kiadó). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 392-393.

Sólyom, Jenő (1963) Spinnel és mágneses momentummal rendelkező elektromosan töltött részecske relativisztikus mozgásegyenletének meghatározása variációs módszerrel. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 11 (6). pp. 489-499. ISSN 0025-0104

Sőtér, István (1963) Buda halála. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 67 (1). pp. 1-19. ISSN 0021-1486

Sőtér, István (1963) Jegyzet a korszerűségről. Kritika (1963-1971), 1 (2). pp. 3-6. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1963) Jegyzet a kritikáról és az irodalom történetről. Kritika (1963-1971), 1 (4). pp. 3-5. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1963) A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései. VILÁGIRODALMI FIGYELŐ, 9 (1). pp. 10-17. ISSN 0200-1349

T

TANDON, S.P. and DE, S.K. and RASTOGI, R.C. (1963) A tóriumszulfát és uranilszulfát hatása a nitritképzésre. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 293-298.

Tarján, Imre (1963) A biofizika időszerű kérdései. MAGYAR BIOFIZIKAI TÁRSASÁG ÉRTESÍTŐJE, 1963 (1). pp. 11-19. ISSN 0139-4258

Turchányi, György and Horváth, T and Tarján, Imre (1963) Gőztérben végbemenő anyagtranszport vizsgálata Na24 CI-dal. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 11 (6). pp. 453-463. ISSN 0025-0104

Turchányi, György and Horváth, T and Tarján, Imre (1963) A gőzfázisból növesztett NaCI tűkristályokról. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 11 (3). pp. 197-204. ISSN 0025-0104

TÍMÁR, MÁTYÁSNÉ (1963) Kéntartalmú vegyületek biológiai átalakulása a talajban. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 323-328.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1963) Komposztok izzítási vesztesége és korrelációja a bikromáttal meghatározott szervesanyag-tartalommalghatározotrt szervesanyag-tartalommal. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 117-122.

TÖRÖK, LÁSZLÓ and CSONKARÉTI, KÁROLYNÉ (1963) A széntratalom meghatározása komposztokbna az oxigénfogyasztás mérésén alapuló bikromátos módszerrel. Agrokémia és talajtan, 12 (4). pp. 631-642.

U

Ubrizsy, Gábor (1963) A növényvédelem mint a mezőgazdaság kemizálásának egyik legfontosabb iránya. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 147-162. ISSN 0002-1113

Ujfalussy, József (1963) Megjegyzések a valóság zenei képének dialektikájához. MAGYAR ZENE, 4 (4). pp. 341-349. ISSN 0025-0384

V

VUORINEN, JOUKO (1963) Kémiai talajvizsgálatok alkalmazása a finn mezőgazdaságban. Agrokémia és talajtan, 12 (1). pp. 167-170.

Vargyas, Lajos (1963) A népdal mint műalkotás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 185-193.

VÁMOS, REZSŐ (1963) Adatok egyes tiszántúli talajok vaskonkrécióinak képződéséhez. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 235-244.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1963) A szikkutatás és a genetikus talajtérképezés néhány problémája Bolgár Népköztársaságban. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 329-334.

W

WALGER, JÁNOS and THURÁNSZKY, ATTILÁNÉ and EÖRDÖG, LÁSZLÓ (1963) Különböző nedvességtartalmú lucernalisztek kartotintartalmának változása a tárolás folyamán. Agrokémia és talajtan, 12 (3). pp. 391-396.

Z

ZSURBICKIJ, Z.I. (1963) A trágyázási rendszer és a növénysorrend problémái a zöldségtermesztésben. Agrokémia és talajtan, 12 (2). pp. 261-274.

Zsurbickij, Z.I. (1963) A növény ásványi táplálkozásának fiziológiai jellemzése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 189-201. ISSN 0002-1113

This list was generated on Tue May 21 23:04:44 2024 CEST.