REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BL Religion / vallás"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | Á | É | Ö | Б
Number of items at this level: 692.

A

A. Gergely, András (2013) A vallásnéprajz új teresedései. Tér és Társadalom, 27 (3). pp. 150-158. ISSN 0237-7683

Andok, Monika (2018) Media, Religion and Public Sphere: International Trends and Hungarian Researches. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 6 (2). pp. 16-31. ISSN 2063-7330

B

Bagyinszki, Péter Ágoston (2010) Charles Taylor az észak-atlanti civilizáció elvilágiasodásáról. SAPIENTIANA, 3 (2). pp. 45-56. ISSN 2060-3231

Bagyinszki, Péter Ágoston (2011) A teológiai ismeretelmélet mai útjai. SAPIENTIANA, 4 (1). pp. 30-43. ISSN 2060-3231

Bagyinszki, Péter Ágoston and Mészáros, Lukács (2016) Apóriák, avagy természettudomány és teológia párbeszédben. A SZÍV, 102 (9). pp. 28-31. ISSN 0866-1707

Bagyinszki, Péter Ágoston and Mészáros, Lukács (2016) Az evolúciós elv és a létezők hierarchiája : Illeszkedik-e egymáshoz a természettudományok evolúciós elve és a létezők hierarchiájának eszméje? SAPIENTIANA, 9 (1). pp. 1-13. ISSN 2060-3231

Bagyinszki, Péter Ágoston and Mészáros, Lukács and Szeiler, Zsolt (2017) Kozmogenezis: Szaktudományos és vallási szempontok a világegyetem eredetével összefüggésben. Acta Pintériana, 3. pp. 71-91. ISSN 2416-2124

Bak, Ágnes (2016) Az Út repertóriuma : 1915-1944, 2001-2006. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár. ISBN 978 606 93498 5 4

Bakos, Tibor Gergely (2012) Hit és ész Canterburyi Szent Anzelm gondolkodásában. SAPIENTIANA, 5 (1). pp. 14-32. ISSN 2060-3231

Bakos, Tibor Gergely (2015) How to Think the Otherness od Medieval Thought? SAPIENTIANA, 8 (2). pp. 40-60. ISSN 2060-3231

Bakos, Tibor Gergely (2017) "Isten ajándékai és meghívása visszavonhatatlanok" (Róm 11,29) : A zsidókkal való vallási kapcsolatokért felelős vatikáni bizottság új dokumentumáról. VIGILIA, 82 (2). pp. 148-149. ISSN 0042-6024

Bakos, Tibor Gergely (2011) A gondolkodás mint tapasztalás (Canterburyi Szent Anzelm és Martin Heidegger alapján). SAPIENTIANA, 4 (1). pp. 14-29. ISSN 2060-3231

Bakos, Tibor Gergely (2013) A metafizika fordulata avagy a fordulat metafizikája? : Weissmahr Béla Ontológiája és a lehetséges kortárs kutatási irányok áttekintése, különös tekintettel hazai bölcseletünkre. SAPIENTIANA, 6 (1). pp. 54-69. ISSN 2060-3231

Balassa, Bernadett (2019) A közép- és kelet-európai országok vallásgyakorlatának regionális vonatkozásai = Regional aspects of religious activity in Central and Eastern Europe. Tér és Társadalom, 33 (2). pp. 108-129. ISSN 2062-9923 (online); 0237-7683 (print)

Balizs, Dániel (2014) Felsőőr átalakuló etnikai és vallási térszerkezete. Földrajzi Közlemények, 138 (4). pp. 306-321. ISSN 0015-5411

Balogh, Judit (1996) Miskolczi Csujak István és a magyar puritanizmus. Új Holnap, 2. ISSN 1219-3259

Balogh, Margit (2012) Fakultatív hitoktatás és a konkordátum-fiaskó. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 24 (3-4). pp. 109-119. ISSN 0865-5227

Balogh, Margit (2013) "...I beg Your Excellency, that you take steps". PRAGUE PAPERS ON THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS, 18 (1). pp. 170-179. ISSN 1803-7356

Balogh, Margit (2013) Lojalitás vagy szembenállás? KORUNK (KOLOZSVÁR), 3 (10). pp. 53-63. ISSN 1222-8338

Balogh, Margit (2015) Margit Slachta, une réligieuse du travail social dans la vie publique. Hungarian Studies, 29 (1-2). pp. 193-203. ISSN 0236-6568

Balogh, Margit (2010) Mindszenty József prímás-érsek és az államforma kérdése 1945-1946-ban. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 22 (3-4). pp. 111-126. ISSN 0865-5227

Balogh, Margit (2013) Pehm József és a felekezeti viszályok. ZALAI MÚZEUM: KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 59-66. ISSN 0238-5139

Balázs, Mihály (2013) Tolerant Country – Misunderstood Laws. Interpreting Sixteenth-Century Transylvanian Legislation Concerning Religion. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (1). pp. 85-108. ISSN 2063-8647

Barbarics, Zsuzsa (2019) A Müteferrika-kutatás útjai = Ways of exploring Müteferrika. KELETKUTATÁS (ősz). pp. 55-77. ISSN 0133-4778

Baritz, Sarolta Laura (2010) Az életet szolgáló gazdaság. SAPIENTIANA, 3 (1). pp. 76-86. ISSN 2060-3231

Barna, Gábor (2014) Hogyan szerkesszük meg egy szent tiszteletét? : A társadalmi igények, a politika és a megélt vallásosság szerepe Árpád-házi Margit szentté avatásában. In: Vallás, egyén, társadalom. SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 163-205.

Barna, Gábor (2015) Saints, Feasts, Pilgrimages, Confraternities. / Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften. Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 47.; Books of the Researches on Religious Culture 15. (47, 15). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture; University of Szeged, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Szeged. ISBN 978-963-306-327-9

Barna, Gábor (2014) Vallási néprajzi tanulmányok. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; A vallási kultúrakutatás könyvei (46;14). SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. ISBN 978-963-306-326-2

Barna, Gábor (2014) „… ti hitvány ékszerek, … ti fényes bűnjelek”. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 45; A vallási kultúrakutatás könyvei 14. (45;14). SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 121-140. ISBN 978-963-306-301-9

Barta, Andrea (2020) Túlvilági praktikák a nyelvtörténet szolgálatában. Édes Anyanyelvünk, 42 (5). p. 17. ISSN 0139-0457

Bartók, István (2018) „A tanítás édesítése és ékesítése" : A katolikus prédikáció a 17. században. In: Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (3). Történészcéh Egyesület; META-Egyesület, Pécs, pp. 329-336.

Bartók, Tibor (2015) Claudio Acquaviva generális hatása a jezsuita rend identitására. SAPIENTIANA, 8 (2). pp. 82-102. ISSN 2060-3231

Baán, Izsák (2015) "Mindenkitől külön és mindenkivel egységben". Szemlélődő szerzetesi élet ma az egyházban. VIGILIA, 80 (10). pp. 732-740. ISSN 0042-6024

Bednárik, János (2020) Falusi plébános a polgári korban : Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban. Néprajzi Értekezések (9). Magyar Néprajzi Társaság; MTA-ELTE Lendület Historical Folkloristics Research Group, Budapest. ISBN 9786158063487

Bednárik, János (2015) Medgyesy S. Norbert (szerk.): Ecclesia Agathae. A 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei. Budapest, Magyar Napló. 2012. 502 p. (kép és CDROM ill. audio-CD melléklettel). ETHNOGRAPHIA, 123. pp. 523-525. ISSN 0014-1798

Beer, Miklós (2021) Tihanyi Miklós: Bűn – Hit – Szabadulás. A vallás szerepe a büntetés-végrehajtásban (Budapest, Alapítvány a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért, 2020). MAGYAR RENDÉSZET, 21 (3). pp. 181-183. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (elektronikus)

Belhaj, Abdessamad (2016) Disputation is a Fighting Sport: Munāẓarah according to Ibn Qayyim al-Jawzīyah. MAMLUK STUDIES REVIEW, 19. pp. 79-89. ISSN - ; ESSN: 1947-2404

Belhaj, Abdessamad (2016) Religion and State in Syria. The Sunni Ulama from Coup to Revolution. JOURNAL OF CHURCH AND STATE, 58 (2). pp. 379-381. ISSN 0021-969X

Belhaj, Abdessamad and Speidl, Bianka (2016) Legitimacy and Exchange. In: Religion, Culture, Society. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 96-115.

Bene, László (2016) Geórgiosz Gemisztosz Pléthón Istenről. In: Istenfogalom és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban. L'Harmattan, Károli Könyvek. (In Press)

Berhidai, Lajos Piusz (2012) Laskai Osvát prédikációja a kontemplációról. SAPIENTIANA, 5 (1). pp. 33-47. ISSN 2060-3231

Bernáth, László (2020) Bernáth László: Kockáztat-e Isten? MŰÚT (ONLINE). ISSN 1789-2635

Bernáth, László (2020) A nyitott teizmus elmélete, a morális rossz, és az isteni gondviselés. Pannonhalmi Szemle (3). ISSN 1216-9188 (In Press)

Bernáth, László and Kodaj, Dániel (2020) Evil and the god of indifference. International Journal for Philosophy of Religion. ISSN 0020-7047

Bertalan, Péter (2017) Nyitás Kelet felé = Opening Towards the East. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 411-416. ISSN 1786-6553

Biemer, Günter (2015) Newman hagyományteológiájának "alanyi" szempontjáról. TEOLÓGIA, 49 (1-2). pp. 1-17. ISSN 0133-1779

Biró, Tamás (2016) Az áldozat fogalma kognitív vallástudományi megközelítésben. In: Áldozat : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley Konferencia Kötetek (7). Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, pp. 38-53. ISBN 978-615-5048-34-0

Biró, Tamás (2016) Egy befejezetlen beszélgetés tanulságai. In: Schweitzer József emlékezete : A halálának első évfordulóján rendezett tudományos konferencia köszöntőbeszédei és előadásai. MAZSIHISZ, Budapest, pp. 128-157. ISBN 978-963-7010-69-9

Blázy, Árpád (2008) Simon Griner (Grynaeus) és Buda (1521–1523) : Az ítéletről és mindenek újjáteremtéséről szóló evangélium. LELKIPÁSZTOR, 83 (6). pp. 202-207. ISSN 0133-2821

Bognár, Bulcsu and Kmetty, Zoltán (2020) Moralizálás nélküli hit : Szekularizált vallásosság és tradicionalizmus Magyarországon. REPLIKA (117-18). pp. 213-234. ISSN 0865-8188

Botos, Balázs (2019) Review of the Book Entitled the Preservation of Values in the 1950’s. The Story of Gyurka (György Rozgonyi) and His Youth Movement. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 426-432. ISSN 1786-6553

Bucsay, Mihály and Csepregi, Zoltán (2009) Das Abendmahlsbekenntnis zu Marosvásárhely (Neumarkt), 1559. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen; Vluyn, pp. 97-115. ISBN 978-3-7887-2304-0

Bucsay, Mihály and Csepregi, Zoltán (2006) Thesen des Pfarrkonvents in Nagyvárad (Großwardein), 1544. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen; Vluyn, pp. 429-438. ISBN 978-3-7887-2197-8

Bárth, János (2019) Paptartás a kalocsai főegyházmegyében (1738‒1849). Folcloristica historica (1). MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978 963 508 906 2

Béres, Tamás (2016) Evangélikus etikai építőkockák. In: Értelmes szívvel. Luther Kiadó, Budapest, pp. 13-39. ISBN 9789633800904

Béres, Tamás (2016) Technikai etika a hittanórán. In: Értelmes szívvel. Luther Kiadó, Budapest, pp. 97-116. ISBN 9789633800904

C

C. Tóth, Norbert (2019) Az esztergomi székes- és társaskáptalanok archontológiája 1100–1543. Subsidia ad Historiam Medii Aevi Hungariae Inquirendam (9). MTA Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-913-0

C. Tóth, Norbert (2017) Előszó = Summary. In: Magyarország késő középkori főpapi archontológiája. Érsekek, püspökök, illetve segédpüspökeik, vikáriusaik és jövedelemkezelőik az 1440-es évektől 1526-ig. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások (27). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 7-16. ISBN 978 615 5035 15 9

C. Tóth, Norbert (2013) A pozsonyi társaskáptalan kanonokai 1425-ben. ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 101-123. ISSN 0324-6965

Csatári, Orsolya and Szentgáli-Tóth, Boldizsár Artúr (2018) The other side of the coin: the negative aspect of freedom of religion. In: Proceedings of the IISES Annual Conference. IISES, Prága, pp. 20-40. ISBN 9788087927458

Csepregi, Zoltán (2013) Az 1548-as augsburgi birodalmi gyűlés hatása az 1548-as pozsonyi országgyűlés vallási rendelkezéseire. In: Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku = Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, pp. 22-32. ISBN 978-80-555-1050-7

Csepregi, Zoltán (2004) Az első magyarországi vend nyelvű kiadvány. Magyar Könyvszemle, 120. pp. 171-174. ISSN 0025-0171

Csepregi, Zoltán (2011) Bevezetés [a Négy vigasztaló zsoltárhoz]. In: Luther válogatott művei. Luther Kiadó, Budapest, pp. 463-470. ISBN 978-963-9979-47-5

Csepregi, Zoltán (2011) Bevezetés [az Ószövetséghez]. In: Luther válogatott művei. Luther Kiadó, Budapest, pp. 349-357. ISBN 978-963-9979-47-5

Csepregi, Zoltán (2011) Bevezetés [az Újszövetséghez]. In: Luther válogatott művei. Luther Kiadó, Budapest, pp. 277-285. ISBN 978-963-9979-47-5

Csepregi, Zoltán (2012) Confessio vera der Synode zu Csenger, 1570. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, pp. 21-45. ISBN 973-3-7887-2523-0

Csepregi, Zoltán (2003) Confessional professions and attempts at religious integration in the Kingdom of Hungary under the governance of Ferdinand I. | Konfessionsbildung und Einheitsbestrebungen im Königreich Ungarn zur Regierungszeit Ferdinands I. Archiv für Reformationsgeschichte, 94. pp. 243-275. ISSN 0003-9381

Csepregi, Zoltán (2005) Court Priests in the Entourage of Queen Mary of Hungary. In: Mary of Hungary: The Queen and Her Court 1521 - 1531. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 49-61. ISBN 963 9340 50 2

Csepregi, Zoltán (2006) Das Bekenntnis der Synode zu Erdőd von 1545. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen; Vluyn, pp. 439-448. ISBN 978-3-7887-2197-8

Csepregi, Zoltán (1997) Das Wahre Christentum und die kaiserlichen Generale: Diasporahilfe im 18. Jahrhundert. Lutherische Kirche in der Welt: Jahrbuch des Martin Luther Bundes, 44. pp. 175-184. ISSN 0170-3935

Csepregi, Zoltán (2004) Die Auffassung der Reformation bei Honterus und seinen Zeitgenossen. In: Humanistische Beziehungen in Ungarn und Siebenbürgen: Politik, Religion und Kunst im 16. Jahrhundert. Böhlau Verlag, Köln; Weimar; Wien, pp. 1-17. ISBN 3-412-10504-X

Csepregi, Zoltán (2007) Die Korrespondenz des Preßburger Pfarrers Matthias Marth (1691-1734): Gattungstheoretische und typologische Probleme. Ungarn-Jahrbuch : Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete, 28. pp. 397-403. ISSN 0082-755X

Csepregi, Zoltán (2018) Dunántúli prédikátorok a reformáció századában. Az Evangélikus Lelkészi Adattár első kötete (1522-1610) alapján. In: Folyamatosság és változás : Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században, 2017.08.30-2017.08.31, Veszprém, Magyarország.

Csepregi, Zoltán (2012) Erdélyi Gabriella: Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő középkorban. Libri Kiadó: Budapest, [2011]. 296 p. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 54 (4). pp. 667-671. ISSN 0040-9634

Csepregi, Zoltán (2006) „Es laufft auch der Lutter in alle sachen uberall mitt…”: Brandenburgi György őrgróf (1484-1543) szerepe Boroszló város reformációjában. In: Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 54-62. ISBN 978-963-9634-39-8

Csepregi, Zoltán (1994) György Bárány von Szenicze (1682-1757) und sein Bibelwerk. Lutherische Kirche in der Welt: Jahrbuch des Martin Luther Bundes (41). pp. 129-135. ISSN 0170-3935

Csepregi, Zoltán (2011) Hitvallás magyarul. LELKIPÁSZTOR, 86. pp. 2-8. ISSN 0133-2821

Csepregi, Zoltán (2011) Kézikönyv a reformátusságról. CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY, 17 (2). pp. 72-73. ISSN 1219-6800

Csepregi, Zoltán (1996) A "Laubáni Biblia" hamis impresszuma. Magyar Könyvszemle, 112. pp. 376-382. ISSN 0025-0171

Csepregi, Zoltán (2015) Luther az oktatásról. EVANGÉLIKUS NEVELÉS, 14 (2). pp. 10-17. ISSN 2063-7128

Csepregi, Zoltán (2017) Luther szentírási elve. In: Teológia és reformáció. Evangélikus Hittudományi Egyetem; Luther Kiadó, Budapest, pp. 23-35. ISBN 9789633801154

Csepregi, Zoltán (2014) Luther és a zsidók : textus – kontextus – paratextus. CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY, 20 (2). pp. 20-21. ISSN 1219-6800

Csepregi, Zoltán (2008) A Luther-szobortól a Luther-filmig: A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983-2008). In: Krisztusra tekintve hittel és reménnyel: Ünnepi kötet Reuss András professzor 70. születésnapjára. Eszme-csere (4). Luther Kiadó, Budapest, pp. 157-174. ISBN 978-963-9571-79-2

Csepregi, Zoltán (2013) Mnohostranná história vzniku a prijatia vyznaní viery = A hitvallások többrétű keletkezés- és befogadástörténete = Die mehrschichtige Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte der Konfessionen. In: Tri lutherské vyznania viery z Uhorska = Három lutheri hitvallás Magyarországon = Drei lutherische Glaubensbekenntnisse aus Ungarn. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, pp. 30-37. ISBN 978-80-555-0945-7

Csepregi, Zoltán (2001) Notbischof auf dem Rechtswege: Zur Reformation in den oberschlesischen Herzogtümern von Georg dem Frommen 1523-1543. Zeitschrift für Bayerische Kirchengeschichte, 70. pp. 28-42. ISSN 0342-4316

Csepregi, Zoltán (2013) Náboženské ustanovenia snemu r. 1548 = Az 1548-as országgyűlés vallási rendelkezései = Die kirchenpolitischen Bestimmungen des Landtages von 1548. In: Tri lutherské vyznania viery z Uhorska = Három lutheri hitvallás Magyarországon = Drei lutherische Glaubensbekenntnisse aus Ungarn. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, pp. 27-29. ISBN 978-80-555-0945-7

Csepregi, Zoltán (2011) Négynyelvű reformáció a Kárpát-medencében. KERESZTYÉN IGAZSÁG, 92 (4). pp. 9-19. ISSN 0865-2163

Csepregi, Zoltán (2004) Pietismus in Ungarn 1700-1758. In: Der Pietismus und seine Nachwirkungen im östlichen Europa. Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte (6). Verein für Ostdeutsche Kirchengeschichte ; Ostkirchen-Institut, Münster, pp. 25-38. ISBN 9783980853811

Csepregi, Zoltán (2005) Prediger hallischer Prägung im Dreieck Wien-Pressburg-Ödenburg. In: Interdisziplinäre Pietismusforschungen: Beiträge zum Ersten Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001. Hallesche Forschungen (17/2). Max Niemeyer Verlag, Tübingen, pp. 689-699. ISBN 3-484-84017-X

Csepregi, Zoltán (2014) Reformáció és istentiszteleti kultúra. HISTORIA ECCLESIASTICA, 5 (1). pp. 3-15. ISSN 1338-4341

Csepregi, Zoltán (2013) Szerkesztői előszó. In: Luther válogatott művei. Luther Kiadó, Budapest, pp. 19-38. ISBN 978-963-380-027-0

Csepregi, Zoltán (2012) Thurzovci a počiatky reformácie. In: Thurzovci a ich historický význam. Pro Historia Society and Historical Institute of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, pp. 77-90. ISBN 978-80-89396-19-1

Csepregi, Zoltán (2001) Udvari lelkész az esztergomi börtönben? LIMES, 14 (3 mell). pp. 65-72. ISSN 0865-378X

Csepregi, Zoltán (2005) Udvari papok Mária királyné környezetében. In: Habsburg Mária, Mohács özvegye: a királyné és udvara, 1521–1531. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 44-55. ISBN 963-9340-50-2

Csepregi, Zoltán (2014) Widerstandsrecht bei Honterus und seinen ungarischen Zeitgenossen. JAHRBUCH FŰR DIE GESCHICHTE DES PROTESTANTISMUS IN ÖSTERREICH, 130. pp. 9-20. ISSN 1013-6991

Csepregi, Zoltán (2004) Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika. Luther Kiadó, Budapest. ISBN 9639571113

Csepregi, Zoltán (1999) A dunántúli pietisták "jenai" mûhelye: Nyomdatitkok és szerzőségi kérdések. Magyar Könyvszemle, 115. pp. 74-81. ISSN 0025-0171

Csepregi, Zoltán (2011) A hőskultusztól a vezetéselméletig. CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY, 17 (1). pp. 5-13. ISSN 1219-6800

Csepregi, Zoltán (2005) A mezőváros és a földesúr diskurzusa vallási kérdésekben Brandenburgi György kelet-magyarországi és felső-sziléziai uradalmaiban 1523-1543. In: Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század). Historia Litteraria (18). Universitas, Budapest, pp. 27-32. ISBN 963 9104 93 0

Csepregi, Zoltán (2014) A reformáció nyelve : hitváltók és hitvédők. KERESZTYÉN IGAZSÁG, 101. pp. 12-22. ISSN 0865-2163

Csepregi, Zoltán (2006) A reformáció nyelve: a ferences hagyomány és a kocsmai antiklerikalizmus között. LELKIPÁSZTOR, 81. pp. 402-405. ISSN 0133-2821

Csepregi, Zoltán (2009) A váradi vita 1544-ben. In: Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 164-186. ISBN 978 963 693 090 5

Csepregi, Zoltán (2013) Ízelítő Luther levelezéséből. CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY, 19 (2). pp. 59-66. ISSN 1219-6800

Csepregi, Zoltán and Horváth, Orsolya (2020) Szerkesztői előszó. In: A Római és a Galata levél magyarázata. Luther Kiadó, Budapest, pp. 9-16. ISBN 9789633801857

Csáji, László Koppány (2015) Csoda, pokoljárás és a digitális szakadék. REPLIKA, 90-91. pp. 57-77. ISSN 0865-8188

Csízy, Katalin (2015) Az európai hagyomány és az ideális vezető politikus. L'Harmattan, Budapest, Eötvös Collegium. (Unpublished)

Csízy, Katalin (2007) Die Definition der Philosophie in den Werken von Julian dem Abtrünnigen. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 47 (4). ISSN 0044-5975

Csízy, Katalin (2014) A humanitas-eszme problematikájának megközelítésmódjai. Hereditas Graeco-Latinitatis, I. . Kapitális Kft. Debrecen, Debrecen. ISBN 978-963-473-755-1

Czagány, Zsuzsa (2018) Das Michaelsoffizium im Waradiner Antiphonar. Eine Fallstudie zur Erforschung und Rekonstruktion mittelalterlicher liturgisch-musikalischer Fragmente. In: Hudobny archív 17. Hudobny archív (17). Slovenská národná knižnica, Martin, pp. 9-21. ISBN 9788081490989

Czakó, Dóra (2016) A prima és seconda prattica párbeszéde Monteverdi Vesprojának Magnificat tételében. In: Hegyen épült város : válogatás a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciáin elhangzott előadások anyagából. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 229-239. ISBN 9789634141952

D

Deák, Viktória Hedvig (2004) Aquinói Szent Tamás teológiai summája és a Summa teológiája. VIGILIA, 69 (5). pp. 322-329. ISSN 0042-6024

Deák, Viktória Hedvig (2006) II. Vatikáni zsinat: a kontinuitás hermeneutikája. VIGILIA, 71 (3). pp. 230-232. ISSN 0042-6024

Deák, Viktória Hedvig (2005) Mária, aki anyja méhében megtisztult az eredeti bűntől. VIGILIA, 70 (7). pp. 536-545. ISSN 0042-6024

Deák, Viktória Hedvig (2015) A szerzetesi élet teológiája. VIGILIA, 80 (10). pp. 722-731. ISSN 0042-6024

Domokos, Áron (2015) „Véletlenek márpedig nincsenek” Egy spirituális fejlődésregény fogadtatástörténete. In: Fejlődő jogrendszer és gazdasági környezet a változó társadalomban. International Research Institute s.r.o., pp. 273-281. ISBN 978-80-89691-21-0

Dulles, Avery (2015) A hitaktus kognitív dimenziója. TEOLÓGIA, 49 (3-4). pp. 163-172. ISSN 0133-1779

Déri, Balázs (2012) Acél Zsolt homíliájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 19 (3). pp. 295-196. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2013) Angus Ritchie prédikációjának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20. p. 330. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2011) Barsi Balázs homíliájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 18 (4). pp. 433-434. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2013) The Coptic Psalmos. In: Papers Read at the 15th Meeting of the IMS Study Group Cantus Planus Dobogókő/Hungary, 2009. Aug. 23-29. Wissenschaftliche Abhandlungen. Musicological Studies, 2 (100). The Institute of Mediaeval Music, Ottawa, pp. 165-195. ISBN 9781926664200

Déri, Balázs (2012) Gálity Vojiszláv homíliájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 19 (2). pp. 197-198. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2013) Hafenscher Károly igehirdetésének retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (2). p. 190. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2012) Nacsinák Gergely András homíliájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 19 (1). pp. 87-88. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2012) Notker Wolf templomszentelési homíliájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 19 (4). p. 424. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2014) Papp Judit igehirdetésének retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 21 (3). p. 316. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2014) Sarah Coakley húsvéti igehirdetésének retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 21 (2). p. 214. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2013) Szabó László keresztelési beszédének elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (4). p. 434. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2012) Szent Gellért Elmélkedése mint bibliai hermeneutikai traktátus. In: Logos tés akoés – Az ige megszólalása és megszólaltatása. Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA), Pápa, pp. 109-120. ISBN 9789639779167

Déri, Balázs (2013) Török József homilíájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (1). pp. 87-88. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2014) A jobb lator szavai. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 2014 (2). pp. 205-210. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs and Földváry, Miklós István (2008) Ritualia Hungarica - Középkori magyarországi latin liturgikus források szövegének kiadása = Ritualia Hungarica - Edition of text of medieval Latin liturgical sources from Hungary. Project Report. OTKA.

E

El Kholi, Susann (2016) Mainz und das erzbischöfliche Schloss in Höchst aus der Sicht István Miskolcis. Archiv für Mittelrheinische Kirchengeschichte Nebst Berichten zur Kirchlichen Denkmalpflege, 68. pp. 371-384. ISSN 0066-6432

Endrédi, Csaba (2013) A Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökség javadalmazása, anyagi alapjának eredete. In: Múlt nélkül nincs jövő, 2012. november 15-16., Debreceni Egyetem.

Endrédi, Csaba (2013) A Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye a nemzetiségi ellentétek célkeresztjében. A hegyen épült város . Károly Gáspár Református Egyetem, Budapest. (Submitted)

Erdei, Ildikó (2017) Christian Scholars’ Understanding of the Soul and Spirit. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 1 (12). pp. 119-123. ISSN 1788-4934

Esztári, Réka (2020) Confined in the House of Darkness. An Akkadian Incantation Ritual of the Stillborn I. Acta Antiqua Academiae Scientiarium Hungaricae. ISSN 1588-2543 (In Press)

Esztári, Réka (2020) Confined in the House of Darkness. An Akkadian Incantation Ritual of the Stillborn II. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE. ISSN 0044-5975 (In Press)

Esztári, Réka and Vér, Ádám (2020) Határhelyzetek. Tanulmányok az ókori Mezopotámia vallástörténetéből. Electa . Gondolat, Budapest. ISBN 9789636936723 (Submitted)

Esztári, Réka and Vér, Ádám (2020) "The Script of God" - Daniel 5:25 in the Light of Mesopotamian Omen Literature. In: Aramaic Science in Qumran. Ancient Cultures of Sciences and Knowledge (ASK) . Mohr Siebeck, Tübingen. (In Press)

F

Faa-Lendvai, Erzsébet Mária (2016) Bencés könyvtárak a 18. századi Magyarországon = Benedictine Libraries in the 18th century Hungary. TÖRTÉNELEM ÉS MUZEOLÓGIA - MISKOLCI INTERNETES FOLYÓIRAT, 3 (2). pp. 100-110. ISSN 2064-7530

Farkas, Attila Márton (2001) Beszélhetünk-e óegyiptomi bölcseletről? VILÁGOSSÁG, 42 (11-12). pp. 3-19. ISSN 0505-5849

Farkas, Attila Márton (2003) Filozófia előtti filozófia : Szimbolikus gondolkodás az ókori Egyiptomban. Typotex, Budapest. ISBN 963 9326 90 9

Farkas, Attila Márton (2008) A hieroglifák filozófiája. Képi gondolkodás az ókori Egyiptomban. In: Szavak és képek között: Médiatörténet - Kommunikációtörténet - Információtörténet : Tanulmánykötet. Információtörténelem . Infonia; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 20-74. ISBN 9789636931247

Farkas, Attila Márton (2009) A kommunizmus örökletes betegsége, az árnyékkereszténység. In: Kordiagnózis: fiatal társadalomtudósok antológiája. MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, pp. 24-69. ISBN 9789637372681

Farkas, Ildikó Mária (2018) A japán konfucianizmus. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 2017 (2). pp. 203-210. ISSN 2060-9655

Fazakas, Sándor (2019) A morál hatalma és/vagy tehetetlensége a totalitárius rendszerek konfliktusainak feldolgozásában. In: Vallás és politika. Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézete, Debrecen, pp. 133-150. ISBN 9786155853210

Fehér, Katalin (2016) Hatvani István (1718–1786), a debreceni református kollégium tudós tanára, az orvosi statisztika egyik első magyarországi művelője = Isvtán Hatvani the Debdrecen Reformed Colleg’s scientist and teacher, one of the first reasercher of medical statistic ín Hungary. Kaleidoscope history, 6 (12). pp. 141-154. ISSN 20622597

Fehér, M. István (1996) Karl Rahner szellemi gyökereihez : Heidegger és a XX. századi teológia. In: Az Ige meghallója : Karl Rahner emlékülés. Szegedi Hittudományi Főiskola : Logos Kiadó, Szeged ; Budapest, pp. 43-91. ISBN 963-8159-06-5

Fehér, M. István (2009) Religion, Theology, and Philosophy on the Way to "Being and Time": Heidegger, the Hermeneutical, the Factical, and the Historical with Respect to Dilthey and Early Christianity. RESEARCH IN PHENOMENOLOGY, 39 (1). pp. 99-131. ISSN 0085-5553

Fehér M., István and Lengyel, Zsuzsanna Mariann and Kiss, Andrea-Laura and Bognár, László (2016) Szerkesztői előszó. In: Imagináció a filozófiában. Hermeneutikai, fenomenológiai, vallásfilozófiai megközelítések. A filozófia útjai (17). L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 7-15. ISBN 978-963-414-256-0

Fosztó, László (2011) Hol a helye a romáknak az erdélyi egyházakban?: Vallási intézmények és társadalmi integráció. PRO MINORITATE, 2011 (3). pp. 113-122. ISSN 1216-9927

Fosztó, László and Kiss, Dénes (2012) Pentecostalism in Romania. The impact of Pentecostal Communities on the Life-style of the Members. La ricerca folklorica, 65. pp. 51-64. ISSN 0391 9099

Frang, Gizella (2015) Az "elit tagjának saját népe szolgálójává kell válnia" - A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 7 (1-2.). pp. 89-94. ISSN 0865-7823

Frauhammer, Krisztina (2014) Ami a Makulából kimaradt ... In: Menny és pokol a barokk kori ember életében. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 121-134. ISBN 978-963-308-190-7

Frauhammer, Krisztina (2014) Die Rolle der Landschaftsbeschreibung in Martin von Cochems Christusbiografie. In: Symbolhaltige Naturlandschaften in historischen Siedlungsregionen mit Deutschen im östlichen Europa. Waxmann Verlag Gmbh, Münster, pp. 185-194. ISBN 978-3-8309-2945-1

Frauhammer, Krisztina (2016) Egy kevéssé ismert epizód ... (Schmiedt Ferenc Lelki Házikincstára). In: Makulátlan tükör (Tanulmányok a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről). Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti Tanulmányok (13). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 121-130.

Frauhammer, Krisztina (2014) Egy öltöztetett Mária-szobor titkai. In: Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 82-96. ISBN 978 963 9938 15 1

Frauhammer, Krisztina (2015) Eine femina religiosa - Zur Spiritualität Antonia Werrs im Dienste der Frauen. Würzburger Diözesan Geschichtsblätter, 78. pp. 473-487. ISSN 0342-3093

Frauhammer, Krisztina (2014) Imakönyvek : feltáratlan források. In: Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (39, 7). SZTE BTK Néprajzi és Kultúrális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 67-89. ISBN 978-963-306-257-9

Frauhammer, Krisztina (2014) Imakönyvek a katolikus lány- és nőnevelés szolgálatában a 19. és 20. század fordulóján. In: A CSALÁD EGYKOR ÉS MA. OR-ZSE, Szeged; Budapest, pp. 157-166. ISBN 978-963-306-293-7

Frauhammer, Krisztina (2014) Mirjamok és Debórák: Imakönyvek a modernizálódó zsidó nők szolgálatában. In: Hagyományláncolat és modernitás. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 275-295.

Frauhammer, Krisztina (2013) „Máriát ájtatosan tisztelő híveknek vigasztalásokra intézett tsekély igyekezet …”. In: Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (4). Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, pp. 41-53. ISBN 978-963-308-102-0

Frauhammer, Krisztina (2012) "Olvasás által imára buzdítani". In: Régi magyar imakönyvek és imádságok. Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, 3 . PPKE Bölcsészettud. Kar, Piliscsaba, pp. 113-125. ISBN 978-963-308-075-7

Frauhammer, Krisztina (2016) Sacrality Without Borders: Thoughts on Virtual Cult Sites. In: Experiencing Religion (SIEF-Working Group Ethnology of Religion), 2010. 06. 01-03., Varsó.

Frauhammer, Krisztina (2014) A Szívgárda kiadványai a gyermeknevelés szolgálatában. In: Lelkiségek és lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-közép-Európában (Spirituality and spiritual movements in Hungary and Easter Central Europe). Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (42, 10). SZTE BTK Néprajzi és Kultúrális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 137-146. ISBN 978-963-306-260-9

Frauhammer, Krisztina (2014) An Unexplored Source Group of the Religious Life: the Prayerbooks. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 9-30.

Frecska, Ede and Kovács, Attila and Jeges, Balázs and Gajdos, Ágoston and Szatmári, Botond and Bognár, Szilvia and Voigt, Vilmos and Mezei, Balázs and Kovács, Ábrahám and Arató, György and Magyar, Zoltán and Birtalan, Ágnes and Dallos, Edina and Sipos, János and Tasnádi, Edit and Balázs, Géza and Lengyel, Ágnes and Limbacher, Gábor and Szulovszky, János and Szabados, György and Sárközi, Ildikó Gyöngyvér and Veres, Péter and Bolvári-Takács, Gábor and Beke, László and Fodor, István and Nádorfi, Lajos (2017) Közvetítő : Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-87696-7-1

Frenyó, Zoltán (2017) Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás : A keresztény filozófia modelljei. A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság közleményei, 4 (4). pp. 132-145. ISSN 2062-4980

Frenyó, Zoltán (2017) Ágoston és Vico : Szent Ágoston helye és szerepe Giambattista Vico gondolkodásában. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 60 (5). pp. 34-50. ISSN 0324-7228

Fábián, Gabriella (2014) Adatok az Élő Rózsafüzér társulatok székelyföldi megjelenéséhez és elterjedéséhez. ERDÉLYI MÚZEUM, LXXVI (1). pp. 69-83. ISSN 1453-0961

Fábián, Gabriella (2015) A nők egy székelyföldi falu rózsafüzér társulataiban. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 89-100. ISBN 978-963-308-234-8

Fényes, Hajnalka and Pusztai, Gabriella (2020) Nemi szerepattitűdök és vallásosság a felsőoktatási hallgatók körében. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 30 (3). pp. 49-69. ISSN 1216-2051

Fórizs, László and Laki, Zoltán (2016) Klasszikus upanisadok II. Jóga Vidják Könyvek . Filosz, Budapest. ISBN 9789639841307

Földvári, Sándor (2016) The Bridgemaking Activity Of Pope John Paul II (Saint) As Cases Of Intercultural Dialogue In Diplomacy. TEKSTO SLEPINIAI, 18. pp. 57-75. ISSN 1648-6390

Földvári, Sándor (2017) Intercultural Dialogues in Diplomacy by Pope John Paul II. In: Mobilities, Transitions, Transformations. Intercultural Education at the Crossroads. International Association for Intercultural Education (IAIE), Budapest, pp. 417-434. ISBN 978-963-284-810-5

Földvári, Sándor (2011) Iszlám-keresztény dialógusok Boldog II. János Pál pápa és Allahsükür Pashazade vezetésével. In: "Vidimus enim stellam eius...". Károli Könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 118-129. ISBN 978-963-236-485-8

Földvári, Sándor (2011) A Magyar Királyság szláv etnikumú ortodox parókiáinak liturgikus-könyv importja. In: Magyarország és a Balkán vallási és társadalmi kapcsolatai. Bolgár Kulturális Fórum, Budapest, pp. 192-207. ISBN 978-963-08-2970-0

Földvári, Sándor (2011) Vallásközi dialógusok a nyugati sajtó tükrében. In: "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde." : V. Nemzetközi Tudományos Konferencia (előadások, cikkek és rezümék). 2010. november 22-25. Azerbajdzsáni Közztársaság Budapesti Nagykövetsége, Budapest, pp. 221-235.

Földváry, Miklós István (2020) Hogy és miért építsünk liturgikus adatbázist? MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 24 (3). pp. 243-254. ISSN 1217-7768

Földváry, Miklós István (2021) Rendek és régiók. A szerzetesi liturgiák rövid története. In: Hagyomány és korszerűség. Alapításának 900. évfordulóját ünnepli a premontrei rend. L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing; Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 105-126.

Földváry, Miklós István (2020) Öt év liturgiatörténeti kutatásai az ELTE BTK-n. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 24 (3). pp. 227-228. ISSN 1217-7768

Földváry, Miklós István and Szaszovszky, Ágnes (2021) Graduale Strigoniense Latino-Hungaricum : Pro dominicis et festis totius anni II. Pars æstivalis. Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica (VI/b). Argumentum Publishing House; ELTE BTK Latin Tanszék, Budapest. ISBN 9789634468226

Fülöp, Györk (2018) Reformation and heterogeneity. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 16 (1). pp. 23-33. ISSN 1589-4673

Füsti-Molnár, Szilveszter (2012) "As a Deer Longs for Flowing Streams..." The Challenge of Postmodern Spirituality for Protestant Theology and the Church. In: Strangers and Pilgrims on Earth. Brill Academic Publishers, Leiden, Boston (MA), pp. 591-608.

G

Galla, Ferenc (2015) Pálos missziók Magyarországon a 17-18. században = The pauline order's missions in Hungary in the 17-18th centuries. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (11). Gondolat Kiadó, Budapest - Róma. ISBN 978-963-508-801-0

Gallagher, Michael Paul (2014) Charles M. Taylor: útjelzők. A mai világban való keresztény tájékozódáshoz. VIGILIA, 79 (10). pp. 731-738. ISSN 0042-6024

Gaál, Botond (2012) A keresztyén gondolkodás mint „fölfelé nyitott” rendszer. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (ksz.). pp. 5-15. ISSN 0865-7823

Gaál-Szabó, Péter (2021) Intersections of African American Culture and Theology in James Cone’s Black Theology and Black Power. In: Communicating Identities. Literature and Other Forms of Verbal Interaction. Editura Universitaria Craiova, Craiova, pp. 105-113. ISBN 978-606-14-1719-3

Gelle, Zsóka (2015) Gter ma a hanyatlás koráról. Szerzőség és hitelesség kérdése egy tibeti szöveg kapcsán. In: Kéklő hegyek alatt lótuszok tava – Tanulmányok Bethlenfalvy Géza tiszteletére. L'Harmattan, Budapest, pp. 241-253. ISBN 978-963-236-973-0

Gelle, Zsóka (2015) Jolmó maṇḍala – Horváth Z. Zoltán emlékére. Keréknyomok (9). pp. 133-144. ISSN 1788-3865

Gelle, Zsóka (2005) Kunga Rangdröl alászállása a poklok birodalmába. In: Bolor-Un Gerel (Crystal Splendour) - Essays presented in honour of Professor Kara György's 70th birthday. Eötvös Loránd University, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 315-331. ISBN 963-463-766-3

Gelle, Zsóka (2003) Masters of the Mani Mantra. In: Demons and Protectors. Hopp Ferenc Museum of Eastern Asian Art, Budapest, pp. 111-119.

Gelle, Zsóka (2012) Masters of the Mani Mantra – A Tibetan narrative tradition and its Indian parallels. In: Buddhism in East Asia - Aspects of History's First Universal Religion Presented in the Modern Context. Vidyanidhi Prakashan, Delhi, pp. 113-124. ISBN 978-93-80651-40-8

Gelle, Zsóka (2010) Mo - A divináció tibeti módszere. In: Védelmező istenségek és démonok Mongóliában és Tibetben. Őseunk nyomán Belső-Ázsiában (IV). L'Harmattan, Budapest, pp. 143-156. ISBN 978-963-9683-88-4

Gelle, Zsóka (2010) Ratnabhadra`s lifestory – The origin of a Tibetan narrative tradition – In Memoriam Buchen Gyurme, 1930-2004. In: Buddhism for a New Generation. Buddhist Chongji Order, Seoul, pp. 359-380.

Gelle, Zsóka (2009) A mani lámák eredete - Buchen Gyurme emlékére 1930-2004. KELETKUTATÁS (Ősz). pp. 77-98. ISSN 0133-4778

Gelle, Zsóka (2003) A mani mantra mesterei. In: Démonok és védelmezők. Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum, Budapest, pp. 111-119.

Gianone, András and Klestenitz, Tibor (2017) Katolikus nagygyűlések Magyarországon. Monumenta Hungariae historica, Dissertationes = Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634160595

Glässer, Norbert (2014) The Holy Priest of Kálló. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 155-175.

Glässer, Norbert (2018) "Who placed the Jews in the bourgeois stratum of the state". Religion, culture, society, 5. pp. 43-53. ISSN 1416-7972

Glässer, Norbert (2016) A messiási kor előjelei? EMLÉKEZTETŐ, 2016 (3-4). pp. 14-20. ISSN 2063-6245

Goldziher, Ignác (1917) A. J. Wensinck, Some Semitic Rites of Mourning and Religion. Studies on their origin and mutual relation. (Verhandelingen der Koninklijke Akademie der Wetenschappen te Amsterdam, afdeeling Letterkunde, N. R. Deel XVIII No. 1) Amsterdam, Joh. Muller, 1917. Museum. Maandblad voor Philologie en Geschiedenis, 25 (2). pp. 43-46.

Goldziher, Ignác (1900) A. Le Chatelier, L’Islam dans l’Afrique occidentale. Paris (G. Steinheil) 1899. — 376 pp. in 8°. Orientalistische Litteratur-Zeitung, 3. pp. 139-143.

Goldziher, Ignác (1914) Abelson, J., M. A., D. Lit.: Jewish Mysticism. (IX, 184 S.) kl. 8°. London, G. Bell & Sons Ltd. 1913. ; Nicholson, Reynold A.: The Mystics of Islam. (VI, 178 S.) 8°. London, G. Bell & Sons Ltd. 1914. Theologische Literaturzeitung, 39 (14). pp. 417-419.

Goldziher, Ignác (1896) Abu Abdallah el-Kuraschi. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins, 19. pp. 52-54.

Goldziher, Ignác (1886) Abulvalíd. Magyar-Zsidó Szemle, 3. pp. 1-8.

Goldziher, Ignác (1903) The Arab Conquest of Egypt and the last Thirty Years of the Roman Dominion. By Alfred J. Butler, D.Litt. (Oxford, Clarendon Press) [1902]. The Athenӕum (3937). pp. 455-457.

Goldziher, Ignác (1903) Arabok. In: Egyetemes irodalomtörténet. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, pp. 245-328.

Goldziher, Ignác (1899) Archiv für Religionswissenschaft, herausgegeben von Dr. Th. Achelis in Bremen. Erster Band. Freiburg i. B. 1898, (négy füzetben) 378 lap. Budapesti Szemle, 97. pp. 152-156.

Goldziher, Ignác (1891) Arábia régi történetéről. Budapesti Szemle, 66. pp. 65-104.

Goldziher, Ignác (1912) Aus der Theologie des Fachr al-dīn al-Rāzī. Der Islam, 3. pp. 213-247.

Goldziher, Ignác (1892) Az iszlám világ fejlődésének korszakai. Budapesti Szemle, 70. pp. 353-382.

Goldziher, Ignác (1912) Az iszlám újabb alakulásai : Tanulmány az iszlám vallástudomány köréből ; bev. Molnár Ernő. Athenaeum, pp. 1-63.

Goldziher, Ignác (1892) Az összehasonlító vallástudomány ethnographiai kapcsolatai. Ethnographia : a Magyarországi Néprajzi Társaság és a Magyar Nemzeti Muzeum értesítője, 3. pp. 335-351.

Goldziher, Ignác (1881) Az összehasonlító vallástudomány jelen állásáról. Budapesti Szemle, 26. pp. 203-225.

Goldziher, Ignác (1878) Az összehasonlító vallástudomány módszeréről : A vallásbölcsészet kézikönyve. Írta Dr. Kovács Ödön n.-enyedi theol. tanár. 2 kötet.(Budapest, Franklintársulat 1877—8) XX. és 388 + 312 lap. Magyar Tanügy, 7. pp. 171-186.

Goldziher, Ignác (1887) Beiträge zur Erklärung des Korân von Hartwig Hirschfeld. Leipzig, O. Schulze 1886. IV, 99 pp. 8°. M. 2. Literatur-blatt für orientalische Philologie, 3. pp. 90-94.

Goldziher, Ignác (1909) Bismillāh. In: Encyclopædia of religion and ethics, Volume II : Arthur-Bunyan. T. & T. Clark, Edinburgh, pp. 666-668.

Goldziher, Ignác (1899) Carra de Vaux, Le Mahométisme; le génie sémi­tique et le génie aryen dans l'Islam. Paris (Honoré Champion) 1898 ; 232 SS. in 8°. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 53. pp. 380-387.

Goldziher, Ignác (1893) Chrestomathia Qorani arabica. Notas adjecit, glossarium confecit C. A. Nallino. — Lipsiæ, W. Gerhard [1893], pp. VI, 68 et 74 (arabe). 4 m. Revue de l'histoire des religions, 28. pp. 378-382.

Goldziher, Ignác (1886) Correspondenzen : Am 5. Februar empfing die Redaction folgenden Brief des Herrn Dr. Goldziher in Budapest. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 9. pp. 79-80.

Goldziher, Ignác (1916) Der Einfluss des Kalâm auf die Nach-Sa'adja'sche gaonische Literatur. Jahresbericht der Landes-Rabbinerschule in Budapest über das Schuljahr 1915-1916 , Budapest, 39. pp. 9-10.

Goldziher, Ignác (1912) Der marokkanische Großscherif und seine englische Gattin. Nord und Süd, 140. pp. 419-428.

Goldziher, Ignác (1906) Die Bedeutung der Nachmittagszeit im Islam. Archiv für Religionswissenschaft, 9. pp. 293-302.

Goldziher, Ignác (1919) Die Gottesliebe in der islamischen Theologie. Der Islam, 9. pp. 144-158.

Goldziher, Ignác (1905) Die Reisebeschreibungen des R. Benjamin von Tudela nach drei Handschriften aus dem 13. und 14. Jahrhundert stammend, und älteren Druckwerken ediert und übersetzt, mit Anmerkungen und Einleitung versehen von Dr. L. Grünhut (Jerusalem) und Markus N. Adler (London). — I. (hebräischer) Teil 164 S.; II. (deutscher) Teil 102 S. 8°. Jerusalem 1903—04. Verlag J. Kaufmann, Frankfurt a. M. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 28. pp. 151-154.

Goldziher, Ignác (1906) Die Religion des Islams. In: Die orientalischen Religionen. Die Kultur der Gegenwart (1/3/1). B. G. Teubner, Berlin und Leipzig, pp. 87-135.

Goldziher, Ignác (1913) Die Religion des Islams. In: Die orientalischen Religionen. Die Kultur der Gegenwart, 2 . Teubner, Berlin, Leipzig, pp. 100-145.

Goldziher, Ignác (1911) Исламъ : (Die Religion des Islams). Императорское общество востоковѣдѣнiя, С.-Петербургъ.

Goldziher, Ignác (1900) Die Sabbathinstitution im Islam. In: Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann. Schottlaender, Breslau, pp. 86-105.

Goldziher, Ignác (1913) Die Zurechtweisung der Seele. In: Studies in Jewish Literature : issued in Honor of Professor Kaufmann Kohler [...] on the Occasion of His Seventieth Birthday. Georg Reimer, Berlin, pp. 128-133.

Goldziher, Ignác (1907) Die dogmatische Partei der Sālimijja. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 61. pp. 73-80.

Goldziher, Ignác (1913) Die islamische und die jüdische Philosophie des Mittelalters. In: Allgemeine Geschichte der Philosophie. Die Kultur der Gegenwart (1/5). B. G. Teubner, Leipzig, pp. 301-337.

Goldziher, Ignác (1873) Die theologischen Studien in Oesterreich und ihre Reform. Eine theologisch-historisch-politische Monographie. Wien, Gerold, 1873. 149. lap. Ára 1 frt. 80 kr. Magyar Tanügy, 2. pp. 472-475.

Goldziher, Ignác (1897) Die verweigerte Kniebeugung. Zeitschrift der Vereins für Volkskunde, 7. pp. 441-443.

Goldziher, Ignác (1888) Dr. Goldziher Ignácz V. felolvasása : Ez alkalommal a felolvasó a philosophiáról szólott. Egyenlőség, 7 (6). pp. 4-5.

Goldziher, Ignác (1888) Dr. Goldziher Ignácz VI. felolvasása (Folytatás és vége): II. rész. Egyenlőség, 7 (8). pp. 6-7.

Goldziher, Ignác (1888) Dr. Goldziher Ignácz VI. felolvasása : I. rész. Egyenlőség, 7 (7). pp. 3-4.

Goldziher, Ignác (1898) Dr. Otto Pautz, Muhammed's Lehre von der Offenbarung quellenmässig untersucht. Leipzig, Hinrichs, 1898. VII u. 304 S. gr. 8. M. 8. Archiv für Religionswissenschaft, 1. pp. 186-195.

Goldziher, Ignác (1911) Dāwūd b. ʽAlī b. Khalaf. In: Encyclopædia of religion and ethics, Volume IV : Confirmation-Drama. T. & T. Clark, Edinburgh, pp. 405-406.

Goldziher, Ignác (1912) Education (Muslim). In: Encyclopædia of religion and ethics, Volume V : Dravidians-Fichte. T. & T. Clark, Edinburgh, pp. 198-207.

Goldziher, Ignác (1867) Ein neuer Kommentator des Schulchan Aruch. Ben Chananja X. Ausserordentliche Beilage, 12. pp. 6-8.

Goldziher, Ignác (1907) Eisen als Schutz gegen Dämonen. Archiv für Religionswissenschaft, 10. pp. 41-46.

Goldziher, Ignác (1867) Erklärung jüdisch-deutscher Worte, 1. Ben Chananja X. Ausserordentliche Beilage, 12. p. 8.

Goldziher, Ignác (1911) Ethische Deutungen. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 31. p. 73.

Goldziher, Ignác (1913) Ghair Mahdī. In: Encyclopædia of religion and ethics, Volume VI : Fiction-Hyksos. T. & T. Clark, Edinburgh, p. 189.

Goldziher, Ignác (1935) Hagyomány és dogma (átdolgozott fordítás). Az Ézsajás Vallásos Társaság füzetei, 3 . Ézsajás Vallásos Társaság, Budapest, pp. 3-16.

Goldziher, Ignác (1913) Harry Charles Lukach : The Fringe of the East. A Journey through past and present provinces of Turkey, London (Macmillan and Co.), 1913. XIII. és 273 1. 8°. Történeti Szemle, 2. pp. 601-605.

Goldziher, Ignác (1922) Himmlische und irdische Namen. In: Volume of Oriental Studies presented to Professor E. G. Browne..on his 60th Birthday. University Press, Cambridge, pp. 157-162.

Goldziher, Ignác (1914) Ibn Taimīya. In: Encyclopædia of religion and ethics, Volume VII : Hymns-Liberty. T. & T. Clark, Edinburgh, p. 72.

Goldziher, Ignác (1914) Ibn Ḥazm. In: Encyclopædia of religion and ethics, Volume VII : Hymns-Liberty. T. & T. Clark, Edinburgh, pp. 70-72.

Goldziher, Ignác (1919) ʽIjādat al-marīḍ. Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, 32. pp. 185-200.

Goldziher, Ignác (1905) Islam. In: Zum ältesten Strafrecht der Kulturvölker : Fragen zur Rechtsvergleichung. Duncker & Humblot, Leipzig, pp. 101-112.

Goldziher, Ignác (1915) Islam fordom och nu : Studier i Korantolkningens Historia : Olaus Petri-föreläsningar. Hugo Gebers Förlag, Stockholm.

Goldziher, Ignác (1916) A Kalâm hatása a Sza'adja utáni gáoni korszak irodalmára. Az Országos Rabbiképző Intézet Értesítője az 1915/1916. tanévről, Budapest, 39. pp. 8-9.

Goldziher, Ignác (1913) Katholische Tendenz und Partikularismus im Islam : Vortrag, gehalten in der Festversammlung am Fehr-Rydberg-Tage, 21. September 1913. Beiträge zur Religionswissenschaft, 1. pp. 115-142.

Goldziher, Ignác (1920) Kohn Sámuel. Egyenlőség, 39 (12). p. 1.

Goldziher, Ignác (1905) L'École supérieure des lettres et les médersas d'Alger au XIVe Congrès des Orientalistes. Revue de l'histoire des religions, 52. pp. 219-236.

Goldziher, Ignác (1906) La onzième intelligence. Revue Africaine (Alger), 50. pp. 242-243.

Goldziher, Ignác (1911) Leszynsky, Rudolf: Die Juden in Arabien zur Zeit Mohammeds. Berlin, Mayer & Müller 1910. (III, 116 S.) gr. 8°. Theologische Literaturzeitung, 36 (10). pp. 298-299.

Goldziher, Ignác (1908) Lā misāsa. Revue Africaine (Alger), 52. pp. 23-28.

Goldziher, Ignác (1940) موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل [Mawqif ahl al-sunna al-qudamā' bi-izā' ʽulūm al-awā'il]. al-Turāṯ al-yūnānī fī l-ḥaḍāra al-islāmīya : dirāsāt li-kibār al-mustašriqīn. pp. 123-172.

Goldziher, Ignác (1903) Milch und Honig. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palästina Vereins, 9. pp. 73-74.

Goldziher, Ignác (1912) Modernistische Strömungen im Islam. Kelet Népe. Das junge Europa, 8 (11-12). pp. 82-92.

Goldziher, Ignác (1917) Mohammed and Islam. Yale University Press, New Haven.

Goldziher, Ignác (1879) Mohammedan traditions respecting Joshua's place of sepulchre. Palestine Exploration Fund Quarterly Statement, 11. pp. 193-195.

Goldziher, Ignác (1904) Muhammed Adil Schmitz du Moulin, Der Islam, d. h. die Ergebung in Gottes heiligen Willen. IX und 285 S. Leipzig, Kommissionsverlag von Rudolf Uhlig, 1904. Globus : Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, 86. p. 268.

Goldziher, Ignác (1905) Muhammed Adil Schmitz du Moulin, Istambul, d. h. die Stadt des Glaubens. 314 Seiten. Leipzig, Rudolf Uhlig, 1904. Globus : Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, 87. p. 98.

Goldziher, Ignác (1873) Muhammed és az arab nemzeti hiúság. Athenaeum, 1. pp. 148-157.

Goldziher, Ignác (1890) Muhammedanische Studien II. Halle Niemeyer.

Goldziher, Ignác (1889) Muhammedanische Studien, I-II. Max Niemeyer, Halle a. S..

Goldziher, Ignác (1894) Muhammedán propaganda Amerikában. Budapesti Szemle, 80. pp. 45-60.

Goldziher, Ignác (1877) Mythologiai kézikönyvek. Magyar Tanügy, 6. pp. 44-53.

Goldziher, Ignác (1902) Mélanges judéo-arabes XVI : Le moutakallim juif Abou-l-Kheyr. Revue des Études Juives, 47. pp. 41-46.

Goldziher, Ignác (1902) Mélanges judéo-arabes XVII : R. Nissim b. Jacob Moutazilite. Revue des Études Juives, 47. pp. 179-186.

Goldziher, Ignác (1904) Mélanges judéo-arabes XVIII-XX. Revue des Études Juives, 49. pp. 219-230.

Goldziher, Ignác (1908) Notizen zu der Zauberformel, ZA XX, 406 ff. Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, 21. pp. 244-245.

Goldziher, Ignác (1875) Polemik der Drusen gegen den Pentateuch. Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben, 11. pp. 68-79.

Goldziher, Ignác (1907) The Principles of Law in Islam. In: The Historians' History of the World. The Encyclopaedia Britannica Co. Ltd., London, pp. 294-304.

Goldziher, Ignác (1900) René Dussaud, Histoire et Religion des Noṣairîs, Paris, Émile Bouillon, 1900. XXXV u. 211 p. in 8°. 7 Frcs. Archiv für Religionswissenschaft, 3. pp. 85-95.

Goldziher, Ignác (1893) Savvas Pacha, Etude sur la théorie du droit musulman. Première partie. Paris, Marchal et Billard 1892. XLV, 163 + 170 pp. Kl. 8°. Preis 5 Frcs. Byzantinische Zeitschrift, 2. pp. 317-325.

Goldziher, Ignác (1895) Saʽid b. Hasan d'Alexandrie. Revue des Études Juives, 30. pp. 1-23.

Goldziher, Ignác (1869) Schleiermacher-ünnepélyek Németországon. Protestans Egyházi és Iskolai Lap, 12. pp. 56-58.

Goldziher, Ignác (1862) Sichat-Jiczchak : Abhandlung über Ursprung, Eintheilung und Zeit der Gebete. Johann Herz, Pest, pp. 1-19.

Goldziher, Ignác (1916) Streitschrift des Ġazālī gegen die Bāṭinijja-Sekte. E. J. Brill, Leiden.

Goldziher, Ignác (1916) Tradició és dogma. Mult és Jövő, 6. pp. 207-212.

Goldziher, Ignác (1914) Tradition and Dogma : A Sermon delivered in the Synagog at Stockholm on the Second Day of Rosh-Hashono, Oct. 3, 1913. The Reform Advocate (Chicago), 47 (Febr14). pp. 6-9.

Goldziher, Ignác (1913) Tradition och dogm : föredrag hållet i Stockholms synagoga andra nyårsdagen, den 3 oktober 1913. Hugo Gebers Förlag, Stockholm, pp. 1-29.

Goldziher, Ignác (1914) Tradition und Dogma : Vortrag, gehalten in der Synagoge zu Stockholm am zweiten Neujahrstage, 3. Oktober 1913. Allgemeine Zeitung des Judentums. pp. 6-8.

Goldziher, Ignác (1902) Translation of the Chapter on Ḥadîth and the New Testament : From Muhammadanische Studien, Vol. II. Society for Promoting Christian Knowledge, London, pp. 3-48.

Goldziher, Ignác (1893) Ueber Bibelcitate in muhammedanischen Schriften. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 13. pp. 315-321.

Goldziher, Ignác (1894) Usages juifs : d'après la littérature religieuse des Musulmans. Revue des Études Juives, 28. pp. 75-94.

Goldziher, Ignác (1899) Vallástörténeti congressus. Budapesti Szemle, 99. pp. 287-293.

Goldziher, Ignác (1921) Verhältnis des Bāb zu früheren Ṣūfī-Lehrern. Der Islam, 11. pp. 252-254.

Goldziher, Ignác (1910) Wasser als Dämonen abwehrendes Mittel. Archiv für Religionswissenschaft, 13. pp. 20-46.

Goldziher, Ignác (1900) Zu Saʽaṭnêz. Zeitschrift für Alttestamentliche Wissenschaft, 20. pp. 36-37.

Goldziher, Ignác (1921) Zwischen den Augen. Der Islam, 11. pp. 175-180.

Goldziher, Ignác (1940) العناصر الافلاطونية والغنوصية في الحديث [al-ʽAnāṣir al-aflāṭūnīya wa-l-ġunūṣīya fī l-ḥadīṯ]. al-Turāṯ al-yūnānī fī l-ḥaḍāra al-islāmīya : dirāsāt li-kibār al-mustašriqīn. pp. 218-241.

Goldziher, Ignác (1946) العقيدة والشريعة في اﻹسلام : تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الديانة الإسلامية [al-ʽAqīda wa-l-šarīʽa fī l-islām : tārīẖ al-taṭawwur al-ʽaqadī wa-l-tašrīʽī fī l-diyāna al-islāmīya]. Dār al-Kātib al-Miṣrī, al-Qāhira.

Goldziher, Ignác (1891) Über Tagewählerei bei den Mohammedanern. Globus : Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, 60 (17). pp. 257-259.

Goldziher, Ignác (1899) Über eine Formel in der jüdischen Responsenlitteratur und in den muhammedanischen Fetwâs. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 53. pp. 645-652.

Goldziher, Ignác (1884) A bibliai tudomány és a modern vallásos élet. Magyar-Zsidó Szemle, 1.

Goldziher, Ignác (1871) Šetum ha-'ayin Numeri XXIV. 15. Protestáns Tudományos Szemle, 3. pp. 12-13.

Goldziher, Ignác (1868) A hittudósok kiváltságai a thalmud korában. Izraelita Közlöny, 5 (28). pp. 253-255.

Goldziher, Ignác (1904) Христiанское влiянiе : на мусульманскую религiозную литературу. Православный собесѣдник, 1. pp. 247-263.

Goldziher, Ignác (1901) A kairói Haszan-mecset. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (1). pp. 12-17. ISSN 0200-0326

Goldziher, Ignác (1873) A nemzetiségi kérdés az araboknál : arab kutfők nyomán. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, 3 (8). pp. 1-65.

Goldziher, Ignác (1868) A pilpul. Izraelita Közlöny, 5. pp. 151-152.

Goldziher, Ignác (1906) The progress of Islamic science in the last three decades. Congress of arts and science : Universal exposition, St-Louis, 1904, 2. pp. 497-517.

Goldziher, Ignác (1876) A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében összehasonlítva a keleti arabokéval : A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Harminczadik akadémiai ülés. Az I. (nyelv és széptud.) osztály nyolczadik ülése. 1876. nov. 13-án. Akadémiai Értesítő (10). pp. 178-180.

Goldziher, Ignác (1875) A vallásos eszme fejlődése a régi hébereknél : (Kultúrtörténeti vázlat). Zsidó évkönyv, 1. pp. 33-52.

Gróf Bethlen, István (2018) The Role of Calvinism in the Development of Modern Economy. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 352-366. ISSN 1786-6553

Gyöngyössy, Orsolya (2015) Conflicts in Religious Life in Csongrád in the Early 19th Century – Reactions and Attempted Solutions. In: Religion, culture, society. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 25-39.

Gyöngyössy, Orsolya (2016) Crossing the Borders of the Sacred and Profane: Holy Visions of a Clairvoyant from Hungary. In: Experiencing Religion. New Approaches to Personal Religiosity. LIT Verlag, pp. 153-160. ISBN 978-3-643-90727-1

Gyöngyössy, Orsolya (2014) Plébánia és társadalom. A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 48; A vallási kultúrakutatás könyvei 16. . Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, Szeged. ISBN 978-963-306-332-3

Gyöngyössy, Orsolya (2016) Vallási szimbólumok használata a virtuális temetőkben. In: Vallás és művészet. Károli Könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 490-504. ISBN 978 963 414 172 3

Gyöngyössy, Orsolya (2015) A vallási élet konfliktusai Csongrádon a 19. század elején. Reakciók és megoldási kísérletek. In: Oppidum Csongrád 2015. Oppidum Csongrád Alapítvány, Csongrád, pp. 70-82.

Gyöngyössy, Orsolya and Bara, Júlia and Béres, Mária and Kelemen, Éva (2016) Belsőváros ékköve. Szent Rókus-templom, Csongrád / Jewel of Belsőváros. Saint Roch Church Csongrád. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei, 24 . MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - Csongrád Város Önkormányzata, Csongrád-Szeged. ISBN 978-963-88570-2-6

Gál, Judit (2015) The Social Context of the Hungarian Royal Grants to the Church in Dalmatia (1102-1301). ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU, 21. pp. 47-63. ISSN 1219-0616

Gál, Judit (2016) A világi hatalomgyakorlás és az egyház az Adriai-tenger keleti partvidékén a 12–13. században: a magyar, a velencei és a szerb egyházpolitika összehasonlítása. In: Micae Mediaevales V. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok – Konferenciák (9). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 47-67. ISBN 978-963-284-712-2

H

Hadas, Miklós and Léderer, Pál (1993) A credo kontextusa. REPLIKA (9-10). pp. 82-85. ISSN 0865-8188

Halmai, Gábor (2015) Religion and Constitutionalism. MTA LAW WORKING PAPERS, 2 (5). pp. 1-81. ISSN 2064-4515

Hamm, Berndt (2011) A reformáció hajtóerői. LELKIPÁSZTOR, 86 (11). pp. 405-410. ISSN 0133-2821

Hegedus, Rita (2008) Vallás mint társadalom? = Religion as society? Project Report. OTKA.

Hegedüs, Béla (2014) Kalmár György élete mint mű. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Partium; Reciti, Nagyvárad; Budapest, pp. 71-78. ISBN 9786155478048; 9786068156606

Hegedős, Soma (2018) Iszlám: vallás és állam : Az iszlám politikai dimenziójának problémája = Islam: Religion and State The Problem of the Political Aspect in Islam. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6.). pp. 425-444. ISSN 1786-6553

Hegyi, Ádám (2016) Die Beziehung zwischen den reformierten und katholischen Glaubensstreiten und der Religionstoleranz am Ende des 18. Jahrhunderts im südöstlichen Teil des Königreichs Ungarn. In: Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 229-243. ISBN 1-4438-8735-8 ; 978-1-4438-8735-9

Hegyi, Ádám (2015) Úri Sándor gyomai káplán heterodoxia pere 1802-ben. In: Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Plenáris Ülése. Egyháztörténeti Szekció, 2015. július 5-7., Pápa. (Unpublished)

Hegyi, Ádám Alex (2019) Die Rolle von Samuel Werenfels in Bezug auf die Milderung von konfessionellen Auseinandersetzungen im Königreich Ungarn im Laufe des 18. Jahrhunderts. ZWINGLIANA, 46. pp. 197-221. ISSN 0254-4407

Hegyi, Ádám Alex (2015) Megkésett érdeklődés? In: Kálvini vonások a magyarok lelki arcán. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont - Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen; Nagyvárad, pp. 94-117.

Hegyi, Ádám Alex (2018) „...azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos...” Az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatai a Békési Református Egyházmegyében a 18–19. század fordulóján. Tiszántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei. (In Press)

Holl, Béla (2000) Laus librorum. METEM-könyvek (26). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest. ISBN 963-8472-46-4

Holl, Béla (2000) A váci egyházmegye alsópapságának könyvei. In: Laus librorum. METEM-könyvek (26). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 181-273. ISBN 963 8472 46 4

Hoppál, Mihály (2014) A magyar ősvalláskutatás (új) útjai. In: Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. MTA BTK MŐT Kiadványok (1). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 231-238. ISBN 978-963-9627-87-1

Hornyik, Zsuzsanna (2021) A büntetőjog elméleti dilemmái egyházjogi és világi jogi szemszögből : Interjú Erdő Péter esztergom-budapesti érsekkel = Theoretical dilemmas of criminal law in the aspects of canon law and secular law : Interview with Péter Erdő, archbishop of Esztergom-Budapest. BELÜGYI SZEMLE, 69 (4). pp. 699-710. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Horváth, Dániel Ágoston (2019) Vallási és kulturális cserefolyamatok az ókori Közel-Keleten. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (1). pp. 37-48. ISSN 0083-6265

Horváth, Ágnes (2007) A "Budapest-Belvárosi Főplébánia Templom" ének- és zenekarának repertoárja az 1942/1943-as egyházi évben. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 14 (1–2). pp. 105-118. ISSN 1217-7768

Horváth, Ágnes (2008) A Budapest-Belvárosi Főplébániatemplom ének- és zenekarának repertoárja az 1943/1944-es egyházi évben. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 15 (1). pp. 47-74. ISSN 1217-7768

Horváth Szabó, Katalin and Benko, Antal and Gebauer, Ferenc and Kézdy, Anikó and Urbán, Szabolcs (2007) Vallásosság és személyiség = Religiosity and personality. Project Report. OTKA.

Horányi, Özséb and Korpics, Márta and P. Szilczl, Dóra and Wildmann, János (2006) A szakrális kommunikáció helye és funkciója a vallás, az egyház és a társadalom összefüggéseiben. A participációs kommunikációs szemlélet kiterjesztése = The position and function of sacral communication in the context of religion, church and society. Expanding the communication participatory approach. Project Report. OTKA.

Hoványi, Márton (2014) Blaszfémiák áthallása. In: Esemény és költészet. Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Veszprém, pp. 488-493. ISBN 978-963-396-019-6

Hoványi, Márton (2015) Szabó Ferenc SJ: "Krisztus fénye". Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe. SAPIENTIANA, 8 (1). pp. 89-91. ISSN 2060-3231

Háberman, Zoltán (2012) צדקה és társadalometika. PhD thesis, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem.

Hárs, György Péter (2018) Jung és a szimbólumai – egy történet és egyes következményei = Jung and His Symbols – a Story and Some of its Consequences. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 310-325. ISSN 20622597

I

Iancu, Laura (2015) „Isten engedje meg!” Az átok. In: Aranykapu. Kriza János Néprajz Társaság; Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, pp. 677-691. ISBN 978-973-8439-80-1; 978-963-7376-62-7

Iancu, Laura (2015) Lélekhit egy moldvai katolikus közösség vallásában. In: Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikácó. Tanulmányok a transzcendensről (VIII). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 280-306. ISBN 9789635069613

Iancu, Laura (2015) Magyarfalu in the 1980s: Reflexions on My Childhood in a Csángó Village. URALICA HELSINGIENSIA, 8. pp. 137-158. ISSN 1797-3945

Iancu, Laura (2013) „Nem vehetünk tőlük semmi lelkünk idvösségire való gyümölcsöt”. A moldvai katolikus magyarok népi vallásosságának egyháztörténeti hátteréről. KISEBBSÉGKUTATÁS , 22 (3). pp. 178-196. ISSN 1215-2684

Iancu, Laura (2017) Peremlétben. Tanulmányok a moldvai katolikusok vallásosságáról. Lucidus Kiadó, Budapest.

Iancu, Laura (2017) Speciális egyházi fórumok: prédikáció, püspöki körlevél. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 525-540. ISBN 978-963-9938-22-9

Iancu, Laura (2014) A Szent Brigitta-ima. In: Lelkiségek és lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. Spirituality and spiritual movemnets in Hungary and Eastern Central Europe. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár (42). SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 242-254. ISBN 978-963-306-260-9

Iancu, Laura (2019) A Szentség a népi vallásosságban. In: Eucharisztia és úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; A Valláskutatás Könyvei (57, 43). SZTE Néprajzi és Kultúrális Antropológiai Tanszék; MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 66-79. ISBN 978-963-306-651

Iancu, Laura (2013) Vallás Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat. Studia Ethnologica Hungarica, 17 . L'Harmattan - PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest; Pécs. ISBN 978-963-236-7286

Iancu, Laura (2016) A bú, a bánat hatalma és ártalmai. A betegség és a hit határán = The power and harm of grief. On the border of illness and faith. Kaleidoscope history, 6 (12). pp. 131-140. ISSN 20622597

Iancu, Laura (2013) A népi és egyházias vallásosság ütközésének egyházpolitikai vonatkozásai a 20. század eleji Moldvában. ETHNOGRAPHIA, 124 (4). pp. 511-531. ISSN 0014-1798

Iancu, Laura (2016) „A vallás lassanként gyökeret verhetne.” Történeti adatok a moldvai katolikusok 19. századi vallásosságához. In: Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig. Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából (2). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 83-122.

Iancu, Laura and Kovács, Magdolna (2015) Considering Insiders, Outsiders and In-between: Reflection on Fieldwork in Magyarfalu. URALICA HELSINGIENSIA, 8. pp. 159-181. ISSN 1797-3945

Imre, Attila (2012) The Never-ending Story of Bible and Qur'an Translations. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 13. pp. 293-302. ISSN 1582-9960

Ittzés, Gábor (2013) A Commentariustól a Liberig: Melanchthon a lélek halhatatlanságáról. Egyháztörténeti Szemle, 14 (1.). pp. 46-67. ISSN 1585-7476

Ittzés, Gábor (2013) Megtért-e Luther 1517 előtt? A „toronyélmény” mint reformációtörténeti probléma. In: Conversio. ΑΓΙΟΝ (1.). ELTE BTK VTK, Budapest, pp. 369-380. ISBN 978-963-284-363-6

Ittzés, Gábor (2014) Reformáció és kultúra: Luther, Melanchthon és Arisztotelész a wittenbergi egyetemen a XVI. század elején I. Keresztyén Igazság, 102.sz (2014/2). pp. 21-30. ISSN 0865-2163

Ittzés, Gábor (2012) Üdvképek, szentségek és a szentek közössége: Teológiai súlypontok Luther meghalásra felkészítő sermójában. Református Szemle, 105 (2). pp. 148-165. ISSN 0254-4458

Ittzés, Gábor (2011) A tovatűnő idő titka: Tűnődések a Temetői történetekről. Embertárs, 9. (3.). pp. 280-288. ISSN 1785-0436

J

Jani, Anna (2019) Guilt, Confession, and Forgiveness: From Methodology to Religious Experiencing in Paul Ricœur’s Phenomenology. JOURNAL OF SPECULATIVE PHILOSOPHY, 33 (1). pp. 8-21. ISSN 0891-625X (print); 1527-9383 (online)

Jeney, Éva (2017) A kisebbség nagysága Paul Ricoeur, a protestáns és a filozófus. PRO MINORITATE (2). pp. 3-15. ISSN 1216-9927

Jádi, Ferenc and Tüskés, Gábor (1986) A népi vallásosság pszichopatológiája : Egy hasznosi parasztasszony látomásai. In: "Mert ezt Isten hagyta...". Magvető Kiadó, Budapest, pp. 516-556.

K

K. Csízy, Katalin (2013) Themistios als Bewahrer der antiken Religion. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, XLIX (I.). pp. 347-354. ISSN 0418 – 453X

K. Kaposi, Krisztina (2015) Egy latin nyelvű Lázár-dráma az OSZK Kézirattárában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 316-321. ISSN 0025-0171

Kalla, Gábor (2006) Névadás és személyes vallásosság az ókori Mezopotámiában. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 5 (3-4). pp. 19-23. ISSN 1589-2700

Kaswalder, Pietro (2017) Szentély a város szélén. SAPIENTIANA, 10 (1). pp. 31-47. ISSN 2060-3231

Kerekes, Ibolya Ilona (2014) Igények és várakozások : A szemlélődő domonkos apácák szegedi megtelepedésének előzményei. In: Vallás, egyén, társadalom. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 89-100. ISBN 9 789633 062579

Kerekes, Ibolya Ilona (2014) Szemlélődő domonkos apácák Szegeden. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában : Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Central Europe. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 42.; MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - A vallási kultúrakutatás könyvei (10). SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 190-198. ISBN 978-963-306-260-9

Kerny, Terézia (2013) A Máriabesnyői Mária Múzeum új állandó kiállítása és egy kapucinus vonatkozású emléke. In: Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről. Művelődéstörténeti Műhely – Rendtörténeti Konferenciák (8/1). Írott szó – Magyar Napló, Budapest, Piliscsaba, pp. 896-914. ISBN 978-963-9961-71-5

Kincses, Katalin Mária (2018) Karriere und Protestantismus in Ungarn in der frühen Neuzeit im Spiegel der politischen Laufbahn. In: Reformácia v strednej Európe Reformáció Közép-Európában Reformation in Mittel-Europa. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, pp. 533-551. ISBN 978-80-555-2265-4

Kisdi, Klára (2015) The Life of Saint Helia: Critical Edition, Translation, Introduction, and Commentary. Edited by VIRGINIA BURRUS and MARCO CONTI. JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES, 2015. ISSN 0022-5185

Kiss, Réka (2013) Adalékok a „második forradalom” történetéhez: a Református Megújulási Mozgalom. In: Utak és útkereszteződések. Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, Budapest, pp. 407-417. ISBN 978-963-89727-1-2

Kiss, Réka (2013) Normakövető és normaszegő lelkészek a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye iratainak tükrében. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 100-124. ISBN 978-963-284-324-7

Kiss, Réka (2013) A bátaszéki összeesküvés. Fejezet a reformátusokat ért megtorlásokból (1961). In: A diktatúra évtizedei. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, pp. 293-307. ISBN 978-963-308-105-1

Kiss, Réka (2013) "The women do not want to go to church." Church Discipline and the Control of the Public Practice of Religion in the Calvinist Diocese of Küküllő in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 2 (1). pp. 109-140. ISSN 2063-8647

Klaniczay, Gábor and Sz. Kristóf, Ildikó (2001) Écritures saintes et pactes diaboliques. Les usages religieux de l'écrit (Moyen Age et Temps modernes. ANNALES HISTOIRE SCIENCES SOCIALES, 56 (4-5). pp. 947-980. ISSN 0395-2649

Klestenitz, Tibor (2017) "Az anyaszentegyház Amerikában imponált nekem legjobban." Prohászka Ottokár képe az Egyesült Államokról. In: Prohászka-tanulmányok 2015-2017. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár, pp. 182-200. ISBN 978-963-88071-7-5

Klestenitz, Tibor (2016) Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1900-1913. Monumenta Hungariae Historica : Diplomataria - Fontes Historiae Ecclesiasticae (7). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-051-9

Knapp, Éva (1993) Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 109 (1). pp. 3-36.

Kocsis, Károly (2016) A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza (10-21. század). In: A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza, 1. kötet. Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földtudományi Tanszéke, Nyíregyháza, pp. 9-30. ISBN 9786155545658

Kodácsy-Simon, Eszter (2014) Egy mai százéves reform. In: A tudomány vonzásában. Opera scholarum (1). Luther Kiadó, Budapest, pp. 185-196. ISBN 978-963-380-048-5

Kodácsy-Simon, Eszter (2014) Inkulturáció az iskolában. In: Teológia és kultúra. Luther Kiadó, Budapest, pp. 178-191. ISBN 978-963-380-037-9

Kodácsy-Simon, Eszter (2016) Kivezetés - beavatással : Oktatási formák Paul Tillich szerint, tekintettel a nemzeti kérdés oktatásban elfoglalt helyére. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 177-187. ISBN 9786158045902

Kodácsy-Simon, Eszter (2017) Milyeneké az Isten országa? : A gyermekek teológiája Luthernél. In: Teológia és reformáció. Evangélikus Hittudományi Egyetem; Luther Kiadó, Budapest, pp. 193-202. ISBN 9789633801154

Kodácsy-Simon, Eszter (2013) Számít-e a számonkérés, értékes-e az értékelés hittanból? In: "Örömmel adom örökségül". Luther Kiadó, Budapest, pp. 30-48. ISBN 798-963-380-020-1

Kodácsy-Simon, Eszter (2017) Tálentum - a megvalósult tehetség. In: Hit, tapasztalat, hittapasztalat. Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, pp. 127-135. ISBN 9786150006475

Kodácsy-Simon, Eszter (2016) Valláspedagógiai szempontok az etikai kérdések hittanórai tanításához. In: Értelmes szívvel. Luther Kiadó, Budapest, pp. 485-523. ISBN 9789633800904

Kodácsy-Simon, Eszter (2017) A szabadság és felelősség néhány vonása az oktatásban Luther Márton írásain keresztül. In: A felekezeti oktatás új negyedszázada. Oktatáskutatás a 21. században (3). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 17-27. ISBN 978-963-318-644-2

Kodácsy-Simon, Eszter (2015) Ószövetség - természetesen. In: Új utakon: Evangélikus Iskolák Kutató és Alkotó Tanárainak II. Konferenciája. Opera Scolarum (2). Luther Kiadó, Budapest, pp. 195-206. ISBN 978-963-380-060-7

Kollár, Dávid (2020) A Protestáns etika kémiája. REPLIKA (117-18). pp. 273-284. ISSN 0865-8188

Koltay, András (2017) The Freedom and Restriction of Blasphemy : Theoretical Perspectives. In: Blasphemy and Freedom of Expression. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 223-255. ISBN 9781108416917

Koltay, András (2017) The Troubled Relationship between Religions and the State : Freedom of Expression and Freedom of Religion. Whitelocke Publications, Oxford. ISBN 9781912142040

Koltay, András (2015) A vallási ruházat és jelképek viselésének korlátai - fejkendők és keresztek. ACTA HUMANA, 3 (3). pp. 7-33. ISSN 0866-6628

Koltay, András (2016) A vallások, az állam és a szólás szabadsága : Vallási jelképek, vélemények és blaszfémia a közéletben. Századvég Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5164-26-2

Kovács, Andrea (2015) Pozsonyi-e az „I” kódex? MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 305-311. ISSN 0025-0171

Kovács, Nándor Erik (2019) Eszkatológia mint propagandaeszköz az Oszmán Birodalomban a 18. század hajnalán. Adalékok Ibrahim Müteferrika polemikus értekezésének értelmezéséhez = Eschatology as an instrument of propaganda in the early 18th-century Ottoman Empire. Some remarks on the polemical treatise of İbrahim Müteferrika. KELETKUTATÁS (ősz). pp. 79-96. ISSN 0133-4778

Kustár, Zoltán (2008) Hibátlan-e a Biblia szövege? - Adalékok a héber nyelvű Ószövetség hagyományozásának történetéhez. Debreceni Szemle, 16 (2). pp. 320-334. ISSN 1218-022X

Kustár, Zoltán and Németh, Áron (2020) Debreceni Református Hittudományi Egyetem – Műhelybemutatás. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (2). pp. 91-95. ISSN 2676-8771

Kutasi, Csaba (2016) A torinói lepel és az arckendők – textiles szemmel = The Shroud of Turin - from the view of the textile science. Kaleidoscope history, 6 (12). pp. 155-169. ISSN 20622597

Kutasi, Zsuzsanna (2021) Venesection Sites on the Horse in the Veterinary Handbook of al-Nāṣirī = Vérvételi helyek a lovon al-Nāṣirī állatorvosi kézikönyvében. Kaleidoscope history, 11 (22). pp. 567-576. ISSN 20622597

Kálmán, Peregrin (2012) A kommunista diktatúra hatása az esztergomi ferences gimnázium életére. VIGILIA, 77 (2). pp. 148-150. ISSN 0042-6024

Kálmán, Péter Peregrin (2007) Megállapodás-tervezet 1956-ból. VIGILIA, 72 (10). pp. 739-748. ISSN 0042-6024

Kálmán, Péter Peregrin (2010) A (budapesti) papság (egyház)politikai koncepciója az 1956-os forradalom idején. VIGILIA, 75 (11). pp. 862-866. ISSN 0042-6024

Kóczy, Á. László and Sziklai, Balázs (2015) Electing the Pope. HOMO OECONOMICUS, 32 (1). pp. 101-116. ISSN 0943-0180

Kónya, Franciska (2013) "Nincs nagyob szükség az halálnál; de nagyob barátság sincsen abban való szólgálatnál." : Halálra való felkészülés Tarnóczy István bestsellerében. In: Az áhitat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 133-144. ISBN 978-963-308-102-0

Kónya, Franciska (2011) Preparation for death in jesuit István Tarnóczy's book : Holtig-való barátság | [Friendship that lasts till death]. Studia Universitatis Babeş-Bolyai : Theologia Catholica Latina, 56 (1). pp. 67-79. ISSN 1582-2524

Kósa, Gábor (2011) The protagonist-catalogues of the apocryphal Acts of Apostles in the Coptic Manichaica –– a re-assessment of the evidence. In: From Illahun to Djeme. Papers Presented in Honour of Ulrich Luft. Archaeopress, Oxford, pp. 107-119. ISBN 978 1 4073 0894 4

Kővári, Réka (2016) Kájoni énekeskönyv. In: Égi múzsa – Isten-élmény és Isten-hiány az irodalomban. Volkra Ottó János–Magyar Múzsa Alapítvány, Budapest, pp. 180-195. ISBN 9789638854216

L

Laczlavik, György (2013) Várday Pál esztergomi érsek egyházfői tevékenységének vázlata. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 479-500. ISBN 978-963-87475-3-2

Lakatos, Csilla and Martos, Tamás (2019) The Role of Religiosity in Intimate Relationships. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 14 (2). pp. 260-279. ISSN 1788-4934 (print); 1788-7119 (online)

Lakner, Lajos (2021) Egy református prédikátor, egy főhadnagy és a Magyar Füvész Könyv = A Reformed Preacher, a Lieutenant and the Hungarian Herbal Book. KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 11 (22). pp. 211-220. ISSN 2062-2597

Lanszki-Széles, Gabriella (2018) Három Kapos menti község népének részvétele a katolikus egyház hivatalos jeles napi ünnepein, az 1930-as évektől napjainkig. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (5). pp. 273-290. ISSN 2631-0376

Lauf, Judit and Rozsondai, Marianne (2015) Koronázáson használt misekánon. In: Mátyás-templom. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, p. 35. ISBN 978-615-5341-18-2

Lauf, Judit and Rozsondai, Marianne (2015) Koronázáson használt római rítusú misekönyv. In: Mátyás-templom. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, p. 36. ISBN 978-615-5341-18-2

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2007) Asklépios mítosza. VIGILIA, 72 (2007/7). pp. 546-551. ISSN 0042-6024

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2001) Gáspár Csaba László: Isten és a "semmi". Recenzió a tanulmánykötetről. VIGILIA, 66 (2001/5). pp. 398-399. ISSN 0042-6024

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2015) A "határsértő" mozzanatról (transzgresszió) - Filozófia és teológia Heidegger gondolkodásában. SAPIENTIANA, 8 (2015/1). pp. 17-35. ISSN 2060-3231

Lindner, Gyula (2019) Tradíció, folytonosság, újítás : A kyméi Isis-aretalogia és a hellénisztikus kori vallásosság. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 18 (3). pp. 21-35. ISSN 1589-2700

Lovas, Borbála (2020) Tóbiás és Kána: Menyegző és házasság két bibliai történet tükrében. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 126 (1-2). pp. 38-63. ISSN 1222-8370

Lukács, László (2013) Joseph Ratzinger és a II. Vatikáni Zsinat ekkléziológiája. SAPIENTIANA, 6 (1). pp. 20-42. ISSN 2060-3231

Lukács, László (2010) Tanúságtevők. VIGILIA, 75 (4). pp. 253-260. ISSN 0042-6024

Lukács, László (2014) A család az egyház szíve. VIGILIA, 79 (5). pp. 352-361. ISSN 0042-6024

Lukács, László (2011) A krisztusi identitás. VIGILIA, 76 (4). pp. 247-256. ISSN 0042-6024

Lázár Kovács, Ákos (2008) Az emlékezés fájdalma és veszélyei. VIGILIA, 73 (4). pp. 307-311. ISSN 0042-6024

Lázár Kovács, Ákos (2007) Nyitva hagyott ég : Művészet mint vallásos kommunikáció. VIGILIA, 72 (9). pp. 712-720. ISSN 0042-6024

Lázár Kovács, Ákos (2011) Párbeszéd egy nem tetszőleges partnerrel. VIGILIA, 76 (9). pp. 669-674. ISSN 0042-6024

Lázár Kovács, Ákos (2001) A szavak piramisa. VIGILIA, 66 (6). pp. 474-475. ISSN 0042-6024

Lázár Kovács, Ákos (2015) A vallás a mediatizált demokráciában : Szereplők, platformok, stratégiák. VIGILIA, 80 (6). pp. 416-422. ISSN 0042-6024

M

Magyar, Marietta Mirjam (2015) A szerzetesi élet formái a történelemben. VIGILIA, 80 (8). pp. 562-569. ISSN 0042-6024

Majer, Zsuzsa (2019) On After-Death Ritual Texts Mentioned by Travellers (A. M. Pozdneev and Bálint Gábor of Szentkatolna). Mongolica Pragensia. pp. 65-92. ISSN 1802-7989

Majer, Zsuzsa and Teleki, Krisztina (2010) Mongol-tibeti hálaadó áldozat (Danrag) a haragvó istenségeknek. In: Védelmező istenségek és démonok Mongóliában és Tibetben. Őseink nyomában Belső-Ázsiában (4). L'Harmattan, Budapest, pp. 39-63.

Marchut, Réka (2014) A román konkordátum a magyar diplomáciában (1920-1929). PRO MINORITATE, 2014 (Tél). pp. 150-169. ISSN 1216-9927

Maróth, Miklós (2018) Hogyan lehet megőrizni Európa keresztény identitását? = How to Preserve Europe’s Christian Identity. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 15-27. ISSN 1786-6553

Menyhárt, Krisztina (2018) Vallásosság és vallásgyakorlás Bulgáriában a kora újkori útleírások tükrében. In: Velencétől Dubrovnikig : Köszöntő kötet Vig István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 157-169. ISBN 978-963-284-966-9

Mezei, Balázs (2013) Brains, Memes, and Possible Worlds: New Perspectives in the Study of Religion. In: -. Bloomsbury, London. (Unpublished)

Mihalik, Béla Vilmos (2014) Katolikus megújulás a Jászságban (1987-1746). In: Padányi Biró Márton emlékezete. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai (33). a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém, pp. 95-106. ISBN 978-963-7229-36-7

Mohay, Tamás (2002) A kopt egyházi zene hosszú története. TABULA (1998-2011), 5 (2). pp. 223-240. ISSN 1419-3310

Molnár, Antal (2014) A Chaplain from Dubrovnik in Ottoman Buda: Vincenzo di Augustino and His Report to the Roman Inquisition about the Situation of the Balkan Catholicism. DUBROVNIK ANNALS, 18. pp. 95-121. ISSN 1331-3878

Molnár, Antal (2014) Il Sant'Uffizio e le missioni balcaniche prima della fondazione della Congregazione de Propaganda Fide (1622). In: Ad ultimos usque terrarum terminos in fide propaganda. Sette Cittá, Viterbo, pp. 255-278. ISBN 978-88-7853-357-8

Molnár, Attila Károly (1993) A vallás és a társadalomtudósok. REPLIKA (11-12). pp. 170-180. ISSN 0865-8188

Monok, István (2005) Az Oppenheimi Biblia szemléje. In: A három magyar Biblia népszerűsítése: tanulmányok, visszhangok, dokumentumok. Nemzetközi theologiai könyv (69). Doktorok Collegiuma Irodalmi Szekciója, Debrecen, pp. 209-210.

Monok, István (2005) Két biblia szemléje. In: A három magyar Biblia népszerűsítése: tanulmányok, visszhangok, dokumentumok. Nemzetközi theologiai könyv (69). Doktorok Collegiuma Irodalmi Szekciója, Debrecen, pp. 203-207.

Monok, István (2001) Libri ecclesiae pastorumque. In: Lesestoffe und kulturelles niveau des niederen Klerus. Olvasmánytörténeti Dolgozatok: Különszám (3). Scriptum, Szeged, pp. 43-54. ISBN 963-9411-14-0

Monok, István (2001) Sipos Gábor: Az erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása, 1668–1713 (–1736). SZÁZADOK, 135 (4). pp. 1046-1048. ISSN 0039-8098

Monok, István (2001) Szent Biblia, az az Istennec Ó es Uy Testamentomanac prophetac es apastaloc által megiratott szent könyvei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 117 (1). pp. 146-148. ISSN 0025-0171

Muntagné Tabajdi, Zsuzsanna (2013) Egy 18. századi romhányi plébános a protestáns közösségek hálójában. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 143-153. ISBN 978-963-284-324-7

Márfai Molnár, László (2018) Az őrvidéki református magyarság. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Máté-Tóth, András (2019) Europe With(out) a Heart and a Soul? Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 39 (3). pp. 18-27.

Máté-Tóth, András (2014) Interpretations of Religious Change : Four Models for Examining Contemporary Processes. In: New Trends and Recurring Issues in the Study of Religion. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 97-113. ISBN 9789632368504

Máté-Tóth, András (2018) Verletzte Körper. In: Und ihr habt mich (nicht) aufgenommen. PosT-Netzwerk, WIEN, pp. 9-23. ISBN 9788394885717

Máté-Tóth, András and Sándor, Kitty (2019) Human Rights and Religion in Central and Eastern Europe. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 39 (3). pp. 28-35.

Mészáros, Csaba (2014) Pekarik és szellemek : Gondolatok az antropológiai hermeneutikáról. Ethnographia, 125 (2). pp. 250-265. ISSN 0014-1798

N

Nagy, József (2018) Elementi autoriflessivi in Inferno XI. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2014) Il canto I dell’Inferno. Bibliotheca Phoenix, 1/33 (81). pp. 13-38.

Nagy, József (2014) L’ideale dell’Impero Universale nella Monarchia e nella Commedia. In: Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri, 2012 november 5-7, Madrid.

Nagy, József (2014) Riflessioni sul motivo del sogno nella Divina Commedia. DANTE FÜZETEK, 11. pp. 161-191. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2015) Teológia és politika a francia ellenforradalomban. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE. ISSN 0025-0090 (Submitted)

Nagy, József (2018) The tyranny of the majority. History, concepts, and challenges. Fronesis, 28. pp. 150-153. ISSN 1825-3628

Nagy, Kornél (2013) The Church-Union of the Armenians in Transylvania. In: Far away from Mount Ararat. Leipziger Universitätverlag, Leipzig, pp. 17-27. ISBN 978-3-86583-776-9

Nagy, Károly Zsolt (2015) Communitas et Ecclesia. A lokalitás fogalmának változásai a magyar reformátusok között. In: Hely, identitás, emlékezet. L'Harmattan (Budapest), Budapest, pp. 335-355. ISBN 978-963-414-007-8

Nagy, Károly Zsolt (2014) „Református magyar vagyok …”. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, XXXI. pp. 7-70. ISSN 1787-9396

Nagy, Péter (2014) Friedrich Heyer: Teológiai elmélkedés a táncról. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 54-68. ISSN 2060-7148

Nagy, Péter (2013) Részegség és tánc. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 69-89. ISSN 2060-7148

Nagyillés, Anikó (2019) Vallási ábrázolások és népi-nemzeti motívumvilág. „Íme a Szív, amely téged annyira szeret...” : A­ Jé­zus ­Szí­ve-áb­rá­zo­lá­sok­ sze­re­pe­ a ­val­lá­sos ­gyer­mek­ne­ve­lés­ben. In: Vallás – nép – művészet : Egyházművészeti tanulmányok. Műhelytanulmányok (6). Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Budapest, pp. 65-74. ISBN 978-615-5869-54-9

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2016) Andachtsgraphik im System einer sakralen Kommunikation in Ungarn. In: Arbeitskreis Bild Druck Papier. Arbeitskreis Bild Druck Papier (20). Waxmann Verlag Gmbh, Münster, pp. 27-39. ISBN 978-3-8309-3464-6

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2015) EXAMPLES, PATTERNS, MODELS : THE PRAYER BOOK AS A SOURCE OF FEMALE IDENTIFICATION MODELS. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 9-24.

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2018) Imádság és ABC. In: Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 71-82. ISBN 9789635088904

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2019) Imák és olvasatok : Imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged. ISBN 978-963-306-658-4

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2015) A Makula nélkül való tükör magyarországi hatástörténete. In: Makula nélkül való tükör. Pytheas, Budapest, pp. 1-50. ISBN 978-615-5173-51-6

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2015) Nő, gender, vallás, spiritualitás. TNTeF, 5 (1). pp. 83-96. ISSN 2062-7084

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2017) Női példaképek, női szentek a 19-20. század fordulójának női imakönyveiben. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 869-882. ISBN 978-963-9938-22-9

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2017) Prayer in the Trenches : Prayer Books for Soldiers on the Hungarian Fronts in the First World War. In: Religion, Culture, Society 4. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 88-105.

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2018) A katona imája. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására. A vallási kultúrakutatás könyvei (35). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 310-328. ISBN 978-963-306-601-0

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2020) És egyedül a te szerelmedért, ámen. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 22 (6). pp. 79-84. ISSN 1419-4082

Nemeshegyi, Péter (2009) Csoda? VIGILIA, 74 (12). pp. 926-929. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2008) Dante költői látomása a Szentháromságról. VIGILIA, 73 (7). pp. 497-502. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2013) Egyházreform a szegénység szeretetéből. VIGILIA, 78 (12). pp. 925-927. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2008) Emlékezet és kiengesztelődés. VIGILIA, 73 (8). pp. 628-631. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2010) Hogy lesz a hostisból hospes? VIGILIA, 75 (12). pp. 929-931. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2002) Hol állunk a Lumen gentium megvalósításával? VIGILIA, 67 (11). pp. 802-813. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2006) Mozart varázsa. VIGILIA, 71 (12). pp. 898-906. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2008) Pál apostol tanácsa a bizalomról. VIGILIA, 73 (12). pp. 921-923. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2007) Szent István, a hídépítő. VIGILIA, 72 (8). pp. 562-567. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2006) Vallások közötti párbeszéd. VIGILIA, 71 (11). pp. 802-811. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2004) Yves Congar. VIGILIA, 69 (11). pp. 810-821. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2002) A bűn problémája a 21. században. VIGILIA, 67 (3). pp. 162-173. ISSN 0042-6024

Nowicki, Stefan (2016) Sargon of Akkade and his god. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 69 (1). pp. 63-82. ISSN 0001-6446

O

Olach, Zsuzsanna (2014) Judaizmus a török népeknél. Szemelvények krimcsak és karaim bibliai szövegfordításokból. In: A török népek vallásai. Filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből. SZTE Altajisztikai Tanszék, Szeged, pp. 211-232. ISBN 978-963-306-342-2

Olach, Zsuzsanna Brigitta (2016) KARAIM TRANSLATIONS OF THE SONG OF MOSES AS SOURCES OF KARAITE RELIGIOUS CONCEPTS. In: 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE ROLE OF RELIGIONS IN THE TURKIC CULTURE, 2015. szeptember 9-11., Budapest. (In Press)

Oláh, Róbert (2016) Adalék Geleji Katona István és Friedrich Spanheim kapcsolatához. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 4. pp. 123-126. ISSN 1585-7476

Oláh, Róbert (2015) Ősz Sándor Előd, Bibliotheca Calviniana Transylvanica, Kora újkori Kálvin-kiadások Erdélyben, Kolozsvár, EME, Erdélyi Református Egyházkerület, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 363-367. ISSN 0025-0171

Oláh-Gál, Róbert (2018) Antalffy Endre – Erdély elfelejtett nagy orientalistája = Endre Antalffy - Transylvanian forgotten great Orientalist. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 105-121. ISSN 20622597

Orosz, Gábor (2016) Kollektív vallásszabadság és a nacionalizmus kizárólagossága. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 155-167. ISBN 9786158045902

P

Panchev, Anton (2020) Relations Between Albanian Muslims and Christians at the End of the 19th and Beginning of the 20th Century According to Bulgarian Sources. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 361-365. ISSN 1786-6553

Pap, András László (2017) A vallásszabadság alkotmányos dimenziói. In: 100 éves a magyar iszlámtörvény. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 9-22. ISBN 978-963-980-878-2

Papp, Klára (2020) A Csákyak vallásossága. In: Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku = Egyház és vallás a koraújkori Magyarorsz. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, pp. 200-214. ISBN 978-80-555-2660-7

Papp, Miklós (2007) A Krisztusban megértett emberi természet. VIGILIA, 71 (4). pp. 245-254. ISSN 0042-6024

Papp, Miklós (2009) A „theószisz” (átistenülés) jelentősége a teológiai etikában. SAPIENTIANA, 2 (2). pp. 41-49. ISSN 2060-3231

Papp, Ágnes (2020) A zsoltárdifferentia és a középkori magyar zsolozsmahagyományok. In: „Mestereknek gyengyének.” Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. Szent István Társulat; OSZK, Budapest, pp. 465-479. ISBN 9789632778662

Patsch, Ferenc (2014) Az érett hit iskolája. VIGILIA, 79 (4). pp. 269-276. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2015) Fordulat a vallásokhoz fűződő viszonyban. VIGILIA, 80 (8). pp. 661-669. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2011) Globalizáció és spiritualitás : Észrevételek a jelenkori vallásosság változó formáiról (I. rész). SAPIENTIANA, 4 (2). pp. 55-70. ISSN 2060-3231

Patsch, Ferenc (2012) Globalizáció és spiritualitás : Észrevételek a jelenkori vallásosság változó formáiról (II. rész). SAPIENTIANA, 5 (1). pp. 48-62. ISSN 2060-3231

Patsch, Ferenc (2011) Görbe tükör a vallásnak. VIGILIA, 76 (2). pp. 93-102. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2004) Jézus a testvérünkké lett. VIGILIA, 69 (12). pp. 885-890. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2006) Karl Rahner és a nem keresztény vallások. VIGILIA, 71 (11). pp. 822-833. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2013) "A szegények - a szegény Jézus teste". VIGILIA, 78 (9). pp. 657-664. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2010) A szenvedés : botrány és kegyelem. VIGILIA, 75 (4). pp. 246-252. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2009) A vallások mint Krisztus kegyelmének strukturái. SAPIENTIANA, 2 (1). pp. 42-64. ISSN 2060-3231

Polgár, Annamária and Mák, Erzsébet (2020) Élelmiszertörténet: az 1900-1950-es évek = Food History in the 1900-1950’s. Kaleidoscope history, 10 (21). pp. 324-333. ISSN 20622597

Postma, Ferenc (2011) In tantis mundi tumultibus... : De vroegste album-bijdragen van Hongaren uit Franeker: Vijf inscripties in het Album Amicorum van Michaël Corvinus (1624). Studia Doctorum Theologiae Protestantis (2). pp. 343-355. ISSN 2069-0991

Postma, Ferenc (2003) Száműzöttként az Amstel fedélzetén... : Nyolc magyar gályarab prédikátor bejegyzése Johannes Albertus Zaunschlifer albumában. Amszterdam, 1676. október 27. Református Szemle (6). pp. 582-591. ISSN 0254-4458

Povedák, István (2014) FROM ATILLA TO THE HEART CHAKRA. POSTMODERN PILGRIMAGES. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 371-388. ISSN 1216-9803

Povedák, István (2014) LÁTHATATLAN HATÁROK. A keresztény – újpogány szinkretizmus. In: Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 55-77.

Povedák, István (2014) MOGY. Egy neonacionalista fesztivál elemzése. In: Vallás, egyén, társadalom. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 123-143.

Povedák, István (2015) MYTHICISED HISTORY : THE DECONSTRUCTED – RECONSTRUCTED LEGEND OF SAINT STEPHEN. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 100-116.

Povedák, István (2014) The Monk and the White Shaman. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 95-113.

Povedák, István (2014) Transzformacia Szakralnih meszty v Vengrii. Zsivaja Sztarina. pp. 17-20.

Povedák, Kinga (2014) AZ EGYHÁZI KÖNNYŰZENE FOGADTATÁSA ÉS MEGÍTÉLÉSE A SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGON. In: Vallás, egyén, társadalom. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 111-122.

Povedák, Kinga (2014) Az egyházi könnyűzene fogadtatása és megítélése a szocialista Magyarországon. In: Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár = Bibliotheca religionis popularis Szegediensis 39 ; A vallási kultúrakutatás könyvei 7. . SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 111-122. ISBN 9 789633 062579

Povedák, Kinga (2014) Catholicism in Transition: the ‘religious beat’ movement in Hungary. In: Christianity in the Modern World - Changes and Controversies. Ashgate, Farnham, pp. 1-22.

Povedák, Kinga (2011) “DID YOU BRING NEW SONGS?” THE ROLE OF CONTEMPORARY CATHOLIC MUSIC IN HUNGARY. Acta Ethnographica Hungarica, 56 (1). pp. 29-39. ISSN 1216-9803

Povedák, Kinga (2014) VALLÁS, ZENE, KÖZÖSSÉG A Pünkösdi Megújulás és a Katolikus Karizmatikus Megújulás interferenciái. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 30-43.

Povedák, Kinga (2016) Worship wars. In: Religion, Culture, Society. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 134-142.

Pusztai, Gabriella (2020) A vallásosság nevelésszociológiája. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 9789636938000

Pákozdi, István (2005) Az arabok szentje. VIGILIA, 70 (4). pp. 317-322. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2011) Dolhai Lajos: A szentségek teológiája. VIGILIA, 76 (5). pp. 398-399. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2000) Kapunyitás. VIGILIA, 65 (3). pp. 168-172. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2003) Karácsonykor játszunk. VIGILIA, 68 (12). pp. 893-897. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2010) Milyen papot szeretnénk? VIGILIA, 75 (6). pp. 472-474. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2009) Péter húsvéti liturgiája. VIGILIA, 74 (4). pp. 242-244. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2013) A "Stille Nacht" lelkisége. VIGILIA, 78 (12). pp. 890-894. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2004) Szentek az egyházban. VIGILIA, 69 (6). pp. 411-413. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2015) A fiatalok szent pápája idején - a fiatalok bíborosa. SAPIENTIANA, 8 (2). pp. 61-66. ISSN 2060-3231

Pázmány, Péter (2016) Keresztyéni felelet a medücsőült szentek tiszteletirül, értünk való könyörgésekrül és segítségül hívásokrul (1607). Pázmány Péter Művei, 8 . Universitas Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-57-7

R

Radnai, Dániel Szabolcs (2019) A házastársi problémák és a válás megjelenése a Nők Lapja 1979-es évfolyamában. REPLIKA (113). pp. 91-111. ISSN 0865-8188

Richter, Pál (2019) Organ Accompaniment Practices of Uneducated Cantors in Small Villages of Carpathian Basin = Prakse Orgelske Spremljave pri Nešolanih Kantorjih v Vaseh Panonske Nižine. TRADITIONES, 48 (2). pp. 133-147. ISSN 0352-0447

Rixer, Ádám (2015) Mi a házasság lényege? Recenzió a What is Marriage? Man and Woman: A Defense c. könyvről. Principium. A Christian Journal of Public Life. pp. 1-8.

Rózsa, Mária (2015) Ruth Kestenberg-Gladstein, Heraus aus der „Gasse”. Böhmens Juden im 19. Jahrhundert. Neuere Geschichte der Juden in den Böhmischen Ländern, Zweiter Teil, 1830–1890, Hrsg. v. Dorothea Kuhrau-Neumärker. Münster–Hamburg–London, LIT Verlag, 2002. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 351-354. ISSN 0025-0171

S

Schweitzer, Gábor (2019) „Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait”. In: Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról. Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft., Budapest, pp. 107-120. ISBN 9786155945618; 9786155945625

Schweitzer, Gábor (2015) Gondolatok a vallási közösségek jogállásáról. In: A harminchatodik jogász vándorgyűlés előadásaiból. Magyar Jogászegyleti Értekezések (3). Magyar Jogász Egylet; OPTEN, Budapest, pp. 127-135.

Simon, József (2015) Explicationes explicationum : Filozófia, irodalom és egzegetika Enyedi György életművében. Typotex, Budapest. ISBN 978-963-279-865-3

Simon, Zsolt (2014) Megjegyzések Imbros pregörög istenségeinek eredetéhez. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 10 (1-2). pp. 59-65. ISSN 1786-4062

Smid, Bernadett (2017) Devoció popular, lectura i inquisició. Una versió catalana de l'oració de Sant Cebrià impresa el 1557 i el seu context. Estudis de llengua i literatura catalanes, 71. pp. 57-81. ISSN 1131-5121

Smid, Bernadett (2019) "Förtelmes lelki bűnök". Pedro Ciruelo babonaellenes traktátusa a kora újkori Spanyolországban. In: Kövek, fák, források. Tanulmányok Mohay Tamás hatvanadik születésnapjára. ELTE BTK Néprajzi Intézete, Budapest, pp. 477-508. (In Press)

Smid, Bernadett (2019) Piety, practices of reading and inquisition. A Catalan Saint Cyprian prayer from 1557 and its context. Acta Ethnographica Hungarica, 64/65. ISSN 1216-9803 (In Press)

Somfai Kara, Dávid (2016) A vallásetnológiai terepmunka szerepe és jelentősége Közép- és Belső-Ázsia posztszovjet korszakában. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 33. pp. 177-187. ISSN 1787-9396

Somorjai, Ádám (2021) Segnato dalla Corona di Santo Stefano Protore d'Ungheria. METEM books, 95 . Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest. ISBN 9786155826177

Soós, Kálmán (2017) A reformáció terjedése és megszilárdulása a mai Kárpátalja területén (1517-1600). „RIK-U” Kiadó, Beregszász-Ungvár. ISBN 9786177404421

Stamler, Ábel (2020) Az apátbenedikálás ordóinak történeti–összehasonlító elemzése és vallástudományi távlatai. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 24 (3). pp. 287-298. ISSN 1217-7768

Sudár, Annamária and Sarbak, Gábor (2015) Pálosaink, a fehér barátok: A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiállítása 2014–2015. Magyar Pálos Rend - Országos Széchényi Könyvtár, Pécs - Budapest. ISBN 978-963-200-629-1

Sulyok, Ákos Elemér (2002) Olvasni, hinni, követni. VIGILIA, 67 (12). pp. 920-922. ISSN 0042-6024

Svātmārāma, Swami and Hidas, Gergely and Kiss, Csaba and Zentai, György (2000) A hatha-jóga lámpása. Terebess Kiadó, Budapest. ISBN 9639147370

Szabadi, István (2021) Fejedelmek, nagyasszonyok és vallási sokszínűség, Szilágysomlyón a 17. század első felében = Princes, Ladies and Religious Diversity in Șimleu Silvaniei in the First Half of the 17th Century. In: CERTAMEN VIII : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 97-109.

Szabó, Ferenc János (2013) Templomi énekektől a "Templomi kar"-ig : vallásos énekek magyar hanglemezen (1900–1920). MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (1). pp. 43-54. ISSN 1217-7768

Szabó, Miklós Xavér (2011) Volt fülük a hallásra, avagy hogyan ért(h)ette meg a korabeli vallási vezetőség Jézus példázatait? SAPIENTIANA, 5 (2). pp. 27-38. ISSN 2060-3231

Szabó, Miklós Xavér (2011) A messiás alakja és feladatai a Salamon zsoltáraiban. SAPIENTIANA, 4 (1). pp. 1-13. ISSN 2060-3231

Szaszovszky, Ágnes (2020) Szertartáskönyvek és szertartási élet. Pontifikálék és rituálék tartalomindexelése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 24 (3). pp. 299-304. ISSN 1217-7768

Szelestei Nagy, László (2015) A Jesu dulcis memoria 1700 körüli magyar nyelvű variánsairól. In: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 343-353. ISBN 978-615-5478-16-1

Szikora, Tamás (2015) Vallások a reklámban. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 4 (2). pp. 411-427. ISSN 2063-6253

Szilágyi, Emese (2017) Nem tréfadolog - Karikatúra-ügyek a strasbourgi mérlegen. In: 100 éves a magyar iszlámtörvény. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarium Iuridico-Politicarum (XX). Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 148-161. ISBN 9789639808782

Szilágyi, Emőke Rita (2015) Nicolaus Olahus. In: Christian-Muslim Relations. Brill Publishers, Leiden; Boston, pp. 200-205. ISBN 9789004297203

Szilárdi, Réka (2019) Az újpogány vallások természetéről. VIGILIA, 14. pp. 383-386. ISSN 0042-6024

Szirtes, Zsófia (2019) Kirchenunion und Übergang im Gerichtswesen im neu eroberten Siebenbürgen : Der Prozess von Gabriel Nagyszegi und János Sárosi. In: Neuaufbau im Donauraum nach der Türkenzeit. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (19). UNSPECIFIED, Wien, pp. 1-14. (Submitted)

Szoliva, Gábriel (2013) Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből II. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (2). pp. 121-156. ISSN 1217-7768

Szoliva, Gábriel (2013) Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből I. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (1). pp. 55-66. ISSN 1217-7768

Szolnoki, Zsolt (2018) Kecskeméti C. János vitája a teljes átlényegülésről. In: Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, BUDAPEST, pp. 287-300. ISBN 9789635088980

Szolnoki, Zsolt (2018) A katekézis szerepe Kecskeméti C. János ungvári prédikációiban. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 3. pp. 57-72. ISSN 1416-9878

Szulovszky, János (2018) Az összehasonlító vallástudomány egyik alapelvének korrekciója. Valóság, 41 (9). pp. 70-77. ISSN 0324-7228

Szulovszky, János (2017) „Divine and demonic possession”? Farewell to a failed concept. In: Shamanhood and Mythology. Archaic Techniques of Ecstasy and Current Techniques of Research. In Honour of Mihály Hoppál, celebrating his 75th Birthday. Hungarian Society for Religious Studies, pp. 429-449. ISBN 978-963-87696-8-8

Szulovszky, János (2014) Lehet-e a szellemi néprajznak keresztény tudományos megközelítése? Ethnographia, 125 (2). pp. 161-183. ISSN 0014-1798

Szulovszky, János (2017) Szempontok és adatok a szellemi világ néprajzának keresztény értelmezéséhez. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében : Konferencia Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeum és a Veszprémi Hittudományi Főiskola közös szervezésében 2014. május 20-23. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 375-407. ISBN 978-963-9938-22-9

Szulovszky, János (2018) Vallás – világkép – tudomány. A keresztény tudományos értelmezési keret létjogosultsága. Vallástudományi Könyvtár, 16 . Magyar Vallástudományi Társaság - L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-467-0

Szulovszky, János (2014) Válasz – dióhéjban. Pócs Éva, Klaniczay Gábor, Mohay Tamás és Vargyas Gábor hozzászólása margójára. Ethnographia, 125 (2). pp. 213-215. ISSN 0014-1798

Szécsi, József (2019) A szív a Biblia Hebraicában és a Talmudban = The Heart in the Hebrew Bible and the Talmud. Kaleidoscope history, 10 (18). pp. 116-120. ISSN 20622597

Székely, László (2016) Csillagsors. A csillagvilág jövője az újkori természettudományban és a modern asztrofizikában. Pannonhalmi Szemle, XXIV. (4.). pp. 28-43. ISSN 1216-9188

Szénási, Zoltán (2014) Literatúra, teológia a modernita. WORLD LITERATURE STUDIES, 6 (23) (1). pp. 74-87. ISSN 2330-5258

Szűcs, Gáborné (2013) A keresztény egyházak tevékenysége a rendőrök szakmai-etikai képzésében és lelki gondozásuk területén. Belügyi Szemle, 61 (4). pp. 90-101. ISSN 1789-4689

Szűcs Lászlóné Siska, Katalin (2017) A Vallási Ügyek Elnökségének jogi anomáliája a Török Köztársaságban = The Presidency of Religious Affairs of the Republic of Turkey – The Legal Oddity. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 118-131. ISSN 2063-9058

Sándor, Klára (1998) A nyelvcsere és a vallás összefüggése a csángóknál. In: A magyar művelődés és a kereszténység : A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum, Budapest; Szeged, pp. 1130-1150. ISBN 963-8335-53-X

T

Takács, László (2015) Szent Imre himnuszok. Kritikai kiadás / fordította Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Összes Művei . Kalligram, Pozsony. ISBN 978-615-5603-08-2

Takó, Ferenc (2015) Típusok a tükörben : Max Weber és a kínai patrimoniális bürokrácia. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (2). pp. 73-89. ISSN 1216-2051

Tamás, Ildikó (2019) Mit jelentenek a gyermekmondókák? : A vallástörténeti olvasat problémái = What do children’s rhymes mean? Problems of reading texts from the perspective of religious history. ETHNOGRAPHIA, 130 (1). pp. 583-602. ISSN 0014-1798

Tasi, Réka (2014) Mutatók és kompiláció 17–18. századi katolikus prédikációgyűjteményekben. In: Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (8). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 111-123. ISBN 978-963-508-788-4

Teleki, Krisztina (2018) Baby Clothes and Other Possesions of Öndör Gegeen Zanabazar. In: Mongolian Buddhism: Past, Present and Future, 2015. április, Budapest, ELTE BTK.

Teleki, Krisztina (2011) A Dambadarjaa kolostor. In: Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus köréből. Szerb János-emlékkötet. L'Harmattan, Budapest, pp. 157-181.

Teleki, Krisztina (2017) A Hangáj hegység főbb szentjei, áldozati szövegei. In: Szent hegyek a buddhizmusban. BIBLIOTHECA BUDDHOLOGICA BUDAPESTINENSIS, Budapest, pp. 189-208.

Teleki, Krisztina (2017) Sain noyon kán kolostorvárosa. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK (2016/1). pp. 131-162. ISSN 2060-9655

Temperman, Jeroen (2013) Istenkáromlás, vallásgyalázás és az emberi jogi előírások. In Medias Res, 2 (2). pp. 261-288. ISSN 2063-6253

Teszelszky, Kees (2014) Szenci Molnár Albert elveszettnek hitt Igaz Vallás portréja (1606) : avagy holland-flamand-magyar szellemi kapcsolatok a kora újkorban = True Religion: a lost portrait by Albert Szenci Molnár (1606): or Dutch–Flemish–Hungarian intellectual relations in the early-modern period. ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék - Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, Budapest. ISBN 978 963 284 484 8

Tihanyi, Miklós (2017) Közrend, közbiztonság, rendészet a keresztény közgondolkodásban. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 65 (3). pp. 14-33. ISSN 2062-9494

Tomka, Ferenc (2003) A laikusok szerepe az Egyházban – a lelkipásztor szemével. VIGILIA, 68 (2). pp. 112-116. ISSN 0042-6024

Tomka, Ferenc (2007) A misszió és az új evangelizáció. VIGILIA, 72 (2). pp. 111-116. ISSN 0042-6024

Tomka, Miklós (2006) A társadalmi és vallási változások összefüggései az 1989 utáni kelet-középeurópai társadalmakban, különös tekintettel Magyarországra és a határon túl élő magyar népességre = Interrelations of social and religious changes in post-communist Eastern and Central Europe, especially in Hungary and among ethnic Hungarians in neighbouring countries. Project Report. OTKA.

Tomka, Miklós (1993) Vallás, szociológia, politika. REPLIKA (11-12). pp. 181-196. ISSN 0865-8188

Tomka, Miklós (1996) A vallásszociológia új útjai. REPLIKA (21-22). pp. 163-171. ISSN 0865-8188

Troeltsch, Ernst (2017) A protestantizmus jelentősége a modern világ kialakulásában : a protestáns paradigma. Vallástudományi Könyvtár, 15 . Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-87696-9-5

Tudor, Mihaela-Alexandra (2021) Spiritualreligiosity in the Workplace between Media and Organizational Logics: A French Perspective. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 9 (1). pp. 1-18. ISSN 2063-7330

Turai, Gabriella (2016) Istent mesélni? : A vallás mint kommunikáció. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA (3). pp. 115-117. ISSN 0209-584X (nyomtatott); 1588-0761 (elektronikus)

Turán, Tamás (2018) Jewish Heterodoxy and Christian Denominationalism. MODERN JUDAISM, 38 (3). pp. 354-378. ISSN 0276-1114

Tusor, Péter (2013) Pázmány Péter bullái és palliuma (Adatok az esztergomi érseki szék 1616. évi római konzisztoriális betöltéséhez). In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, pp. 257-275. ISBN 978-963-87475-3-2

Tóth, Beáta (2008) Theologia et Philosophia. SAPIENTIANA, 1 (1). pp. 2-16. ISSN 2060-3231

Tóth, Ferenc (2020) Vallási és etnikai kisebbségek az Oszmán Birodalomban egy utazó szemével. In: Oszmán–magyar viszony a 16–18. században. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, pp. 275-291. ISBN 9789632778754

Tóth, János (2015) GYAKORI VALLÁSSZOCIOLÓGIAI TÉMÁK NEM-VALLÁSSPECIFIKUS FOLYÓIRAT-CIKKEKBEN. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA (3). pp. 77-106. ISSN 0209-584X

Tóth, János (2012) ... Oὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. In: Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference. EDIS Zilina University Publishers, Zilina, pp. 557-560. ISBN 978-80-554-0551-3

Tóth, János (2015) Tematikus és térbeli minták a kortárs vallásszociológiai kutatásokban. Szociológiai Szemle, 25 (3). pp. 52-82. ISSN 1216-2051

Tóth, Orsolya (2013) Istenábrázolások Macrobius Saturnaliájában. In: Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 231-241. ISBN 978-963-473-630-1

Tóth, Tibor and Bauer, Lilla (2012) Az erkölcs szerepe a nevelésben - az erkölcstan és a hittan helye és szerepe a közoktatásban a változó jogszabályok tükrében. KAPOCS: A NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET FOLYÓIRATA, 11 (2). pp. 40-49. ISSN 1588-7227

Tóth, Zita (2010) Aquinas and Buridan on the Possibility of Scientific Knowledge. In: Aquinói Tamás és a tomizmus ma = Thomas Aquinas and thomism today. Vallástudományi könyvtár (2). Magyarországi Aquinói Szt. Tamás Társaság : Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, pp. 163-174. ISBN 978-963-236-285-4

Tózsa, István (2020) Az alvilág földrajza = Geography of the Underworld. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 243-257. ISSN 1786-6553

Tölgyesi, Tamás (2008) A cseh, a szlovák és a magyar nyelvbe a latinból, ill. görögből német közvetítéssel átvett vallási terminológia. In: Tavaszi Szél. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 129-133. ISBN 978-963-87569-2-3

Török, Csaba (2004) Il perchè della canonizzazione di S. Tommaso Moro. In: "Erősítő párbeszéd balsors idején” című könyvbemutató és konferencia, 2004. október 26., Római Magyar Akadémia. (Unpublished)

Török, Csaba (2006) Kereszténység és zsidóság a posztmodern Európában. In: Terézvárosi keresztény-zsidó szimpózion, 2006. május 17., Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Török, Csaba (2006) Róma - az ökumené városa? In: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Ut Unum Sint ökumenikus intézete által szervezett előadássorozat, 2006. november 30.. (Unpublished)

Tüskés, Anna (2013) Ave Mária. Marian iconography in the collection of the Bratislava City Gallery: Catalogue of Exhibition. Authors: Jana Luková, Martina Vyskupová. Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, 3. 9. 2013 – 3. 11. 2013. Zbornik za umetnostno zgodovino, 49. pp. 263-266. ISSN 1580-3767; ISSN 0351-224X

Tüskés, Anna (2013) L’iconographie de saint Louis d’Anjou de Toulouse en Hongrie aux XV–XVIIIe siècles. In: Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák (8/1). Magyar Napló Kiadó, Budapest, pp. 755-771. ISBN 9789639961715

Tüskés, Anna (2013) Pilgrimage Art in Eighteenth Century Transylvania: Icons, Woodcuts and Engravings. In: Economy and Society in Central and Eastern Europe: Territory, Population, Consumption. Papers of the International Conference Held in Alba Iulia, April 25th-27th, 2013. Eds. Daniel Dumitran, Valer Moga. Lit Verlag, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London, pp. 203-219. ISBN 978-3-643-90445-4

Tüskés, Gábor (2017) Az önéletrajzi és a vallási műfajok határán: a Confessio peccatoris kritikai kiadása elé. In: Történetek a magyar nemzet múltjából. Kárpát-haza Szemle (12). Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, pp. 70-77. ISBN 978-615-5639-14-2

Tüskés, Gábor (1980) Bálint Sándor (1904-1980) és a magyar vallási néprajz. KATOLIKUS SZEMLE, 32 (3). pp. 215-223. ISSN 0022-9431

Tüskés, Gábor (1988) Greyerz, Kaspar von (ed.): Religion and Society in Early Modern Europe 1500-1800. The German Historical Institute. London, 1984. 281 oldal. ETHNOGRAPHIA, 99 (1). pp. 136-137. ISSN 0014-1798

Tüskés, Gábor (1982) La recherche sur la religiosité populaire en Hongrie. DOCUMENTATION SUR L'EUROPE CENTRALE, 20 (3). pp. 119-137. ISSN 0419-537X

Tüskés, Gábor (1981) Religiöse Volkskunde in Ungarn : Literaturbericht und Problemaufriß. JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE. pp. 207-224. ISSN 0171-9904

Tüskés, Gábor (1997) A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai (Nádasi János). Historia Litteraria (3). Universitas Kiadó, Budapest. ISBN 963-9104-00-0

Tüskés, Gábor (1986) A népi vallásosság kutatása Magyarországon. In: "Mert ezt Isten hagyta ...". Magvető Kiadó, Budapest, pp. 18-62.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1993) Pelbárt von Temesvár. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 143-144.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Vallásos társulatok Magyarországon a XVII-XVIII. században. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA, 1. pp. 8-36. ISSN 1215-8097

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1988) Zarándoklatok a Székesfehérvári Egyházmegye területén a 18. században. In: Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára. Székesfehérvári Egyházmegyei Hatóság, Székesfehérvár, pp. 63-97.

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (2001) Népi vallásosság Magyarországon a 17–18. században : Források, formák, közvetítők. Osiris Kiadó, Budapest. ISBN 9633890462

Tőzsér, Endre (2002) A halál – találkozás Krisztussal. VIGILIA, 67 (4). pp. 255-264. ISSN 0042-6024

U

Ujházi, Lóránd (2014) Esketési tilalmak a Katolikus Egyház hatályos jogában. SAPIENTIANA, 7 (1). pp. 93-106. ISSN 2060-3231

Ujházi, Lóránd (2011) Szent helyek istentiszteleti tevékenységen kívüli felhasználásának hatályos jogi szabályozása. SAPIENTIANA, 4 (1). pp. 60-73. ISSN 2060-3231

Ujházi, Lóránd (2012) A házassági beleegyezéshez szükséges értelmi képesség a Katolikus Egyház hatályos jogi szabályozása szerint. SAPIENTIANA, 5 (1). pp. 63-83. ISSN 2060-3231

Ujházi, Lóránd (2012) A jegyesség intézményének csökkenő jelentősége a Katolikus Egyház jogában. SAPIENTIANA, 5 (2). pp. 82-89. ISSN 2060-3231

Ujházi, Lóránd (2011) A szent rend házassági akadálya (1087. kán.). SAPIENTIANA, 3 (2). pp. 57-72. ISSN 2060-3231

Ujházi, Lóránd and Szabó, Csaba (2017) A rendőrök lelkipásztori ellátásának kánonjogi lehetőségei. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 65 (3). pp. 34-53. ISSN 2062-9494

Utasi, Csilla (2005) „nincsen jobb, hogy az ember az o hivatalja szerint vigyázzon és dolgot tegyen” : Heltai Gáspár A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való Dialogusa. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

V

Vaderna, Gábor (2021) A katolikus egyházi értelmiség dilemmái a modernitás indulásakor. In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (13). META Egyesület, Pécs, pp. 433-461. ISBN 9786156223036

Varga, Gyöngyi (2017) Der Goel und die »Befreiungstheologie« des Alten Testaments. In: Ein pralles Leben. Evangelische Verlangsanstalt, Leipzig, pp. 275-290. ISBN 9783374048175

Varga, Gyöngyi (2016) Elbeszélt hit : Az Ószövetség „nomád teológiája”. Other thesis, Debreceni Református Hittudományi Egyetem.

Varga, Gyöngyi (2011) Hűtlen asszonyok - táncoló szüzek. In: Hol van a te testvéred? Luther Kiadó, Budapest, pp. 33-58. ISBN 9789639979352

Varga, Gyöngyi (2020) Nomád teológia. Luther Kiadó, Budapest. ISBN 9789633801864

Varga, Gyöngyi (2019) „Tágas térre állítottad lábamat”. In: Teológia és nyilvánosság. Luther Kiadó; Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, pp. 30-44. ISBN 9789633801550

Varga, Gyöngyi (2017) A vándorok hite: Gondolatok az Ószövetség "nomád" teológiája kapcsán. In: Hit, tapasztalat, hittapasztalat. Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, pp. 165-170. ISBN 9786150006475

Varga, Imre Kapisztrán (2011) A szerzetesi nevelés mint a hagyományba helyezés. SAPIENTIANA, 4 (2). pp. 92-106. ISSN 2060-3231

Varga-Jani, Anna (2014) Az újraértelmezés horizontjában. A SZÍV, 100 (4). pp. 45-49. ISSN 0866-1707

Varga-Jani, Anna (2015) Balázs M. Mezei: Religion and Revelation after Auschwitz. SAPIENTIANA, 8 (1). pp. 85-87. ISSN 2060-3231

Varga-Jani, Anna (2013) Vallási tapasztalat mint fenomenológiai tapasztalat. In: "Szót érteni egymással". A filozófia útjai (15). L'Harmattan, Budapest, pp. 206-228. ISBN 978-963-236-056-0

Vargyas, Gábor (2017) Az Úr szava lemezjátszóról. Mutatvány egy brú életút interjúból. In: Aranyhíd. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 549-569. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9

Veres, Ildikó (2009) Varga Béla, a filozófus. Erdélyi Múzeum, 72 (3-4). pp. 156-171. ISSN 1453-0961

Versegi, Beáta-Mária (2009) Szent Katalin imádsága elé. VIGILIA, 74 (5). p. 349. ISSN 0042-6024

Versegi, Beáta-Mária (2009) A megszentelt élet egy mai formája a gyakorlatban. VIGILIA, 74 (9). pp. 659-665. ISSN 0042-6024

Vukoszávlyev, Zorán (2017) Redefining the Sacred Center: Two case studies on recomposing liturgical spaces in ancient architectural enterior. In: Patrimonio architettonico religioso - Nouve funzioni e processi di trasformazione. Gangemi Editore, Rome, pp. 325-336. ISBN 978-88-492-3453-4

Vágási, Tünde (2017) Iupiter Dulcenus. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 13 (4). pp. 95-111. ISSN 1786-4062

Vágási, Tünde (2020) Minitrae et Numini eius. A Celtic deity and the Vulgar Latin in Aquincum. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 179-193. ISSN 0418-453X

Vágási, Tünde (2020) The Sociolinguistic Research of the Cult of Jupiter Dolichenus. Acta Antiqua, 59 (1-4). pp. 537-546. ISSN 0044-5975

Várnai, Sándor Jakab (2013) A Dei Verbum a Verbum Domini fényében. SAPIENTIANA, 6 (1). pp. 1-19. ISSN 2060-3231

Várnai, Sándor Jakab (2012) Kinyilatkoztatás és kölcsönösség. SAPIENTIANA, 5 (2). pp. 62-69. ISSN 2060-3231

Várnai, Sándor Jakab (2017) "Mind Jeruzsálemben születtünk" : Pierbattista Pizzaballa rövid teológiai méltatása. SAPIENTIANA, 10 (1). pp. 57-67. ISSN 2060-3231

Várnai, Sándor Jakab (2009) „Értetek szegénnyé lett”. VIGILIA, 74 (4). pp. 882-888. ISSN 0042-6024

Várnai, Sándor Jakab (2007) A szó és a szlogenek. VIGILIA, 72 (3). pp. 189-196. ISSN 0042-6024

Vér, Ádám (2020) A triumphus Asszíriában. Élő ókor . L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-673-5

Vörös, Géza (2010) Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban. In: Csapdában. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára; L' Harmattan, Budapest, pp. 281-333. ISBN 978-963-236-254-0

Vörös, Géza (2009) Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 59 (3). pp. 20-45. ISSN 0457-6047

Vörös, Géza (2010) Hálózat, hálózatépítés az egyházakon belül a Kádár-korszakban. In: Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Szent István Társulat; Luther Kiadó, Budapest, pp. 138-159. ISBN 978-963-277-225-7

Vörös, Géza (2009) Állambiztonság és egyházak. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 10 (4). pp. 3-19. ISSN 1585-7476

Vörös, Géza (2010) A vallásszabadság gyakorlásának kérdése Magyarországon a 17. századtól a 20. század közepéig. In: A vallási diszkrimináció ellen - az esélyegyesnlőség megteremtéséért. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest, pp. 163-176. ISBN 978-963-88269-6-1

van der Jagt-Jelsma, Willeke and de Vries-Schot, Margreet R. and Klip, Helen and van Deurzen, Patricia A. M. and Buitelaar, Jan K. (2019) The Association between Parental Religiosity, Stressful Life Events, and Problem Behavior in Pre- Adolescents and Adolescents. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 14 (2). pp. 296-310. ISSN 1788-4394 (print); 1788-7119 (online)

X

Xeravits, Géza (2011) "Ne félj, én megsegítelek". SAPIENTIANA, 4 (2). pp. 14-26. ISSN 2060-3231

Xeravits, Géza (2012) A jamniai zsinat mítosza. VIGILIA, 77 (6). pp. 402-409. ISSN 0042-6024

Z

Zimányi, Ágnes (2014) Az abszolútum ismeretének eredete Pauler Ákosnál. TEOLÓGIA, 3-4. pp. 216-227. ISSN 0133-1779

Zsilák, Mária (2016) Poslyšte mile, co chci spívati... produkty jarmočnej tlače - zbierka pútových piesní ako rodinná relikvia = Szeretettel hallgassátok, amit majd éneklek... a cérnakönyv, mint családi relikvia. Opera Slavica Budapestinensia : Litterae Slavicae . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest. ISBN 9789634638889

Zsugyel, János (2006) Emléklapok a miskolci evangélikusság II. világháborút követő éveiből (1945-1964). Miskolci Keresztény Szemle, 2 (7). pp. 25-41.

Zsugyel, János (2008) Ismeretlen arcélek: Ernst Friedrich Schumacher. MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE, IV (16). pp. 65-69.

Zsugyel, János (2009) Ismeretlen arcélek: Ivan Illich, az izgága szerzetes. MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE, V (17). pp. 69-72.

Zsugyel, János (2004) A miskolci evangélikusság és szolgálata a város fél évezredes történetében. In: Miskolci Keresztény Közéleti Almanach. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoport - Eszmék és Értékek Alapítvány, Miskolc, pp. 145-158.

Zvara, Edina (2017) „Az magyar nípnek keresztyén hütben való ípülísire” : Sylvester János Újszövetség-fordítása. In: Új testamentum. Kossuth Kiadó; MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 767-781. ISBN 978-963-09-8970-1

Zvara, Edina (2013) Olivér Szebeni: Német baptisták Magyarországon [Deutsche Baptisten in Ungarn]. Jánoshalma: Baráti Missziós Alapítvány [Ordensmissionsstiftung] 2010. 275 S., Abb. ISBN 963-217-814-9. JAHRBUCH DES BUNDESINSTITUTS FÜR KULTUR UND GESCHICHTE DER DEUTSCHEN IM ÖSTLICHEN EUROPA, 21. pp. 676-677. ISSN 1865-5696

Zvara, Edina Éva (2012) Dejiny skalickej františkánskej knižnice. KNIHA, 2012. pp. 346-356. ISSN 1336-5436

Zvara, Edina Éva (2013) Egyháztörténeti könyvek (2007-2009). MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 25 (1-2). pp. 183-196. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2013) Egyháztörténeti könyvek (2010-2011). MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 25 (3-4). pp. 179-197. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2005) Egyháztörténeti könyvek 2003, 2004, 2005. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 17 (1-2). pp. 205-223. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2006) Egyháztörténeti könyvek 2005, 2006. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 18 (3-4). pp. 189-215. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2008) Egyháztörténeti könyvek 2006/2007. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 20 (1-2). pp. 205-225. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2010) Egyháztörténeti könyvek, 2008, 2009. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 22 (1-2). pp. 191-203. ISSN 0865-5227

Á

Áment, Lukács (2009) "Az istenszolgálatnak semmit elébe ne tegyenek". VIGILIA, 74 (5). pp. 343-348. ISSN 0042-6024

É

Éberhardt, Gábor (2021) A humán migráció és a spiritualitás kapcsolata. In: Honestas, Humanitas, Humilitas. L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing, Budapest, pp. 30-37. ISBN 9789634147930

Ö

Ötvös, Csaba (2016) Eve in the Desert. History of Reception and of Theology in the early monastic traditions. Eastern Theological Journal. pp. 227-266. ISSN 2416-2213

Б

Баканова, Елена Владимировна (2013) Библия как источник формирования русской концептосферы: концепт «семья» в Синодальном переводе. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 61-73. ISSN 1216-0016

This list was generated on Thu Oct 21 01:18:00 2021 CEST.