REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D4 Modern History / új- és legújabb kor története > D731-838 World War II (1939-1945) / II. világháború története"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Ö
Number of items at this level: 96.

A

Antall, József (2019) Lengyel menekültek Magyarországon a háború alatt. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (134). Magyar Orvostörténelmi Társaság; Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-80535-4-9

B

Bednárik, János (2017) Pasterz pilnujący swojego stada. Kościelne i duszpasterskie aspekty sytuacji w wioskach w rejonie Budy w latach 1944–1945. In: Pod czerwona gwiazda Aspekty sowieckiej obecnosci w Europie Srodkowo Wschodniej. Instytut Pamieci Narodowej, Varsó, pp. 188-207.

Bednárik, János (2017) A nyáj mellett virrasztó pásztor : A Buda környéki falvak 1944–1945-ös történelmének egyházi és pasztorációs vonatkozásai. In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Magyar vidék a 20. században (1). MTA BTK; NEB, Budapest, pp. 495-530. ISBN 9789634160533

Bene, Krisztián (2019) Az NSKK francia alakulatának harcai Magyarországon a Vörös Hadsereg ellen. MOSZT Könyvek, 14. pp. 237-247. ISSN 1788-4810

Bene, Krisztián (2017) Bevezetés a második világháború alatti francia-magyar katonai kapcsolatok történetébe. In: Válogatás a Hadtörténeti Esték előadássorozat 2017-ben elhangzott előadásaiból. Fejezetek a hadtörténelemből (5.). Magyar Hadtudományi Társaság, pp. 15-41. ISBN 978-615-00-1021-2

Bene, Krisztián (2018) Drávapálfalvától Kamerunig: A Szabad Francia Erők egy dél-dunántúli önkéntesének nyomában. In: Tanulmányok Ódor Imre emlékére. Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Pécs, pp. 74-81. ISBN 978-963-8100-64-1

Bene, Krisztián (2019) Egy lovagias lázadó: Raoul Magrin-Vernerey katonai pályafutása a Mediterráneum vonzásában. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (2019/1). pp. 78-96. ISSN 0237-7934

Bene, Krisztián (2019) Endre Bajomi Lázár et les rapports militaires franco-hongrois dans le miroir des recherches récentes. REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES (24). pp. 71-81. ISSN 1416-6399 (In Press)

Bene, Krisztián (2017) Les relations hongroises d’un enfant moins connu : Philippe de Gaulle et le « Royal Hongrois ». In: XXVe Université d’été de l’association Jan Hus : L’enfant, 2016. június 28. - július 1., Kokosovce.

Bene, Krisztián (2018) Migráció és integráció: A franciaországi magyar közösség részvétele a Szabad Franciaország és az Ellenállás harcaiban. In: Миграции на хора и идеи в България и Унгария (ХІХ – XXI век) – Emberek és eszmék migrációi Bulgáriában és Magyarországon (19–21. század) – Migrations of People and Ideas in Bulgaria and Hungary, 19th–21st Centuries. Издателство „Парадигма“, София, pp. 398-413. ISBN 978-954-326-369-1

Bene, Krisztián (2018) Os voluntários húngaros hispanófonos das Forças Livres Francesas. In: Encuentros. Europa – Iberoamérica en un mundo globalizado. Fakultás Kiadó, Pécs - Budapest, pp. 305-312. ISBN 978-615-5848-04-9

Bene, Krisztián (2017) Simulation et dissimulation dans les récits autobiographiques des membres hongrois de la Résistance française. Écho des études romanes, 13 (2). pp. 161-168. ISSN 1801-0865

Bene, Krisztián (2016) A Szabad Francia Erők 13. idegenlégiós könnyűdandárjában szolgáló magyar önkéntesek. In: Magyarország Európában, Európa a világban. Dialóg Campus, Budapest, pp. 79-88. ISBN 978-615-5680-08-3

Bene, Krisztián (2018) A Szabad Francia Erők paksi járásból származó önkéntesei. Paksi Múzeumi Füzetek, 8/I (2017-2). pp. 95-115. ISSN 1586-7757

Bene, Krisztián (2018) Szemelvények a franciaországi Magyar Függetlenségi Mozgalom levelezéséből (1944-1945). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2018 (1). pp. 723-744. ISSN 0865-0632

Bene, Krisztián (2018) Une introduction aux relations militaires franco-hongroises pendant la Seconde Guerre mondiale. In: Aux tournants de l’histoire. Rupture et reconfigurations des relations entre la France et l’Europe médiane à l’époque contemporain, 2015. április 30., Budapest.

Bene, Krisztián (2017) A francia ellenállás magyar tagjai. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2017/1. pp. 499-522. ISSN 0865-0632

Bene, Krisztián (2018) A francia gyarmatbirodalom szabad francia elfoglalása és a folyamat magyar résztvevői. Mediterrán Világ (43). pp. 25-43. ISSN 1787-7350

Bene, Krisztián (2018) A francia nemzetállam határainak visszaállításában közreműködő magyarok 1944-45-ben. Mediterrán Világ, 12 (44). pp. 3-18. ISSN 1787-7350

Bene, Krisztián (2018) A francia és magyar megszálló csapatok közös hadműveletei a Szovjetunióban. MOSZT Könyvek, 2018/1. ISSN 1788-4810

Bene, Krisztián (2019) A francia-magyar katonai kapcsolatok a második világháborúban. Kronosz Kiadó, Pécs. (In Press)

Bene, Krisztián (2018) A franciaországi magyar ellenállók ideológiai háttere és tevékenysége a második világháború során. Mediterrán Világ (45-46). pp. 77-90. ISSN 1787-7350

Bene, Krisztián (2019) A második világháborús francia hadsereg „magyar” alakulata: a Királyi Magyar története Madagaszkártól Berchtesgaden-ig. Fejezetek a hadtörténelemből, 7 (2019/1). pp. 15-32. ISSN 2062-9788

Bene, Krisztián (2018) A szabad franciák és a világ. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 2018 (4). pp. 53-58. ISSN 1216-2965

Bánkuti, Gábor and Dévényi, Anna (2018) A focigomb, a palló, a robot és a Liberator: A pécsi repülőtér a szovjet megszállás időszakában. In: Globális vetületek: Ünnepi kötet Fischer Ferenc 65. születésnapjára. PTE BTK Történettudományi Intézet, Budapest-Pécs, pp. 153-170.

C

Czene-Polgár, Viktória (2020) Pénzügyőrök a vonaton - Adalékok a zsidó vagyon helyzetének alakulásához a II. világháborúban. In: Közös kihívások – egykor és most : Tanulmánykötet. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, pp. 17-34. ISBN 978-615-81441-1-7

D

Dévényi, Anna (2020) Kornis Gyula: Napló – forrásközlés. TÖRTÉNELMI SZEMLE (2020/3). pp. 497-522. ISSN 0040-9634

F

Fazekas, Csaba (2016) The Interpretations of World War II in the Calvinist (Reformed) Church in the Hungarian Countryside. Prameny a Studie. ISSN 0862-8483 (Submitted)

Fazekas, Csaba (2016) A második világháború interpretációja a Magyarországi Református Egyházban. Egyháztörténeti Szemle, 17 (4). pp. 93-119. ISSN 1585-7476 (In Press)

Fedinec, Csilla (2018) Kárpátalja is visszatér 1938-1939. Rubicon, 29 (11-12). pp. 82-89. ISSN 0865-6347

Fedinec, Csilla (2016) Szalagok, hősök, szobrok. KOMMENTÁR (6). pp. 29-47. ISSN 1787-6974

Fritz, Regina and Kovács, Éva and Rásky, Béla (2016) Der NS-Massenmord an den Juden. Perspektiven und Fragen der frühen Aufarbeitung. In: Als der Holocaust noch keinen Namen hatte = Before the Holocaust Had Its Name. New Academic Press, Wien, pp. 7-23. ISBN 978-3-7003-1941-2

Fülöp, Mihály (1992) The Military Clauses of the Paris Peace Treaties with Rumania, Bulgaria and Hungary. In: From Versailles to Baghdad: Post-War Armement Control of Defeated States,. United Nations University Press, New York (NY), pp. 39-54. ISBN 92-9045-070-3

H

Horváth, Gergely Krisztián (2016) "Megváltva" - Birtokok a veszprémi egyházmegyében az 1945. évi földosztást követően. In: "Nehéz időkben dönteni kell" A veszprémi püspökség a második világháború idején. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprém, pp. 85-104. ISBN 978-963-12-6132-5

Horváth, Gergely Krisztián (2017) Plébániai földek "reformja" a veszprémi egyházmegyében 1945-ben. In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. MTA BTK - NEB. (In Press)

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Varga Tibor László (szerk.): Folytonos fegyverropogás közepette. Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről I. (A veszprémi egyházmegye múltjából 27.) Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprém, 2015. SZÁZADOK. pp. 1-3. ISSN 0039-8098 (Submitted)

Hörcher, Ferenc (2018) La cultura politica di fare la pace : Il "messaggio" di Giuglielmo Ferrero e István Bibó durante la Seconda guerra mondiale. In: Tra una guerra e l'altra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura, idee (2). MTA BTK, Budapest; Róma, pp. 105-116. ISBN 978-963-416-118-9

J

Joó, András (2017) Egy emigráns diplomata észrevételei a Foreign Office számára. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 523-538. ISSN 0865-0632

Joó, András (2017) A magyar sajtófőnök "tudtával és segítségével": Háborús portévázlat kérdőjelekkel. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 65-82. ISSN 1789-6339

Joó, András (2016) Árnyak a Teleki-ködben. In: VERITAS Évkönyv 2016. Magyar Napló Kiadó; VERITAS Történetkutató Intézet, Budapest.

K

Kapronczay, Károly (2019) Lengyelek és magyarok : Fejezetek az 1939 és 1944 közötti időszak történetéből. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (134). Magyar Orvostörténelmi Társaság; Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-80535-4-9

Kincses, Katalin Mária (2016) Markó Árpád hadtörténész visszaemlékezése Rátz Jenő honvédelmi miniszterre. In: Histora lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. VERITAS Történetkutató Intézet-Magyar Napló, Budapest, pp. 253-263. ISBN 878-615-5465-93-2

Kincses, Katalin Mária (2014) Tudós és katona. Markó Árpád visszaemlékezései I. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-7097-66-9

Kincses, Katalin Mária and Mészáros, Kálmán (2014) Tudós és katona. Markó Árpád visszaemlékezései II. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-7097-70-6

Kisantal, Tamás (2016) Az auschwitzi fák. Nemes Jeles László: Saul fia. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (1). pp. 108-116. ISSN 0447-6425

Kisantal, Tamás (2016) "Nyiszlingtől" az "atomfasizmusig" - Nyiszli Miklós memoárjának olvastai. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT. ISSN 0447-6425 (Submitted)

Kisantal, Tamás (2016) A felejtés helyének monumentumai. APOKRIF ONLINE. ISSN 2060-3223

Klestenitz, Tibor István (2019) Katolikus sajtó és nyilvánosság a második világháború éveiben. In: Útkeresés két korszak határán. Közi Horváth József Népfôiskola, Agyagosszergény, pp. 39-52. ISBN 978-615-805-828-5

Kocak, Mert (2016) Anne Frank gyászolásának nemek szerinti értelmezése = Gendering Mourning in the Image of Anne Frank. Kaleidoscope history, 7 (13). pp. 542-551. ISSN 20622597

Kocsis, Zsolt (1993) Tudomány és élettér. Tér és Társadalom, 7 (3-4). pp. 174-178. ISSN 0237-7683

Kovács, Petra (2019) Nők a Brit Királyi Légierő kötelékében (1938–1944) = Women Serving in the Royal Air Force (1938–1944). HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (4). pp. 17-25. ISSN 2060-0437

L

Laczó, Ferenc (2013) “I could hardly wait to get out of this camp, even though I knew it would only get worse until liberation came” On Hungarian Jewish Accounts of the Buchenwald Concentration Camp from 1945–46. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (3). pp. 605-638. ISSN 2063-8647

M

Magos, Gergely (2018) A magyarországi gyógyszerészet árjásítása 1938 és 1944 között = Aryanisation of Pharmacy in Hungary between 1938 and 1944. Kaleidoscope history, 9 (16). pp. 316-351. ISSN 20622597

Marchut, Réka (2017) Raoul Bossy naplójának magyar vonatkozásai (1941-1943). MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1. pp. 48-72. ISSN 0864-960X

Markója, Csilla (2013) A fejvesztett pillantás. Lesznai Annától Komor Andrásig és tovább. Enigma, 20 (72). pp. 71-118. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2020) GÁSPÁR JENŐ NEM TUDJA MEGMAGYARÁZNI. Enigma (101). ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2016) "Kegyetlenebb, mint bármelyik országban". Wilde Margit és Ferenc Wilde Jánosnak írt párhuzamos levélnaplói 1944-ből. Enigma, 23 (86). pp. 17-140. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2016) Wilde és a Bécsi Iskola 4. Meridián, Budapest.

Mujzer, Péter (2018) A 2. páncéloshadosztály hadműveletei Galíciában, 1944-ben II. rész. HADITECHNIKA, 52 (1). pp. 2-6. ISSN 0230-6891

Mujzer, Péter (2017) A Magyar Királyi Honvédség páncélos szervezeteinek részvétele a Szovjetunió elleni hadműveletekben, 1941-ben. HADITECHNIKA, 51 (3). pp. 2-8. ISSN 0230-6891

Mujzer, Péter (2017) Magyar páncélos csapatok a keleti fronton 1942-43 II. rész. HADITECHNIKA, 51 (5). pp. 2-6. ISSN 0230-6891

Mujzer, Péter (2016) Magyar páncélosok alkalmazása a II. világháborúban I. rész. HADITECHNIKA, 50 (6). pp. 2-5. ISSN 0230-6891

Mujzer, Péter (2017) Magyar páncélosok alkalmazása a II. világháborúban II. rész. HADITECHNIKA, 51 (1). pp. 3-6. ISSN 0230-6891

N

Nagy, Barnabás (2016) Sáska-kutatásaim hadifogolytáborban (eselheidei "aranynapok" 1946 nyarán) = Grasshopper research in the prison camp (the 'Golden Days' in Eselheide, the summer of 1946). ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 108. pp. 295-302. ISSN 0521-4726

Nagy, József (2018) Guerre, conflitti, violenza – La cultura dell’odio dal Novecento fino all’11 settembre. olaszissimo.blog.hu.

O

Olasz, Lajos (2018) Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-történeti Füzetek (55). pp. 39-56. ISSN 1216-6774

P

Polgár, Annamária and Mák, Erzsébet (2020) Élelmiszertörténet: az 1900-1950-es évek = Food History in the 1900-1950’s. Kaleidoscope history, 10 (21). pp. 324-333. ISSN 20622597

R

Révai, Tamás (2016) A leningrádi blokád történetének orvosi aspektusai = The medical aspects of the Leningrad Blockade. Kaleidoscope history, 7 (12). pp. 114-121. ISSN 20622597

S

Szabó, Gábor (2018) Szűkülő terek : Heltai Jenő: Négy fal között. Naplójegyzetek 1944-1945. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 72 (5). pp. 60-66. ISSN 0133-1167

Szalay-Bobrovniczky, Vince (2020) Ausztria és a Waldheim-ügy = Austria and the Waldheim Case. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (1-3). pp. 274-286. ISSN 1786-6553

Szarka, László (2016) Esterházy János politikai alternatívái az első bécsi döntés előtt. In: Esterházy Jánosról a Közép-Európai dialógus jegyében. Lilium Aurum Kiadó, Dunajská Streda, pp. 42-62. ISBN 978-80-972053-5-5

Szarka, László (2016) Politické alternatívy Jánosa Esterházyho pred prvou Viedenskou arbitrážou. In: Esterházy Jánosról a Közép-Európai dialógus jegyében. Lilium Aurum Kiadó, Dunajská Streda, pp. 43-63. ISBN 978-80-972053-5-5

Szécsényi, András (2018) Az egyetemi bajtársi egyesületek revíziós propagandája Trianon után. In: Trianon és a magyar felsőoktatás. Veritas Történetkutató Intézet-Magyar Napló, Budapest. (In Press)

Szécsényi, András (2018) Bergen-Belsen felszabadításának magyar vonatkozásai. In: Zsidó kultúra közép-Európai kontextusban. Jedlik Ányos Polgári Társulás, Nyitra. (In Press)

Szécsényi, András (2019) Bergen-Belsenben felszabadult magyar deportáltak Svédországban (1945–1946). Napi Történelmi Forrás. pp. 1-12. (Submitted)

Szécsényi, András (2018) Bergen-Belsenben felszabadult magyar deportáltak Svédországban: orvosi rehabilitációjuk, emigrációjuk, vissztaérésük Magyarországra (1945–1946). In: Tanulmányok a holokausztról. Múlt és Jövő, Budapest. (Submitted)

Szécsényi, András (2019) Dan Stone: Concentration Camps. A Very Short Introduction. Oxford, Oxford University Press, 2019. In: A Magyar Zsidó Történeti Intézet Évkönyve. Milton Friedman Egyetem, Budapest, pp. 1-3. (Submitted)

Szécsényi, András (2017) Egyetemi és főiskolai munkaszolgálat Magyarországon (1935-1944), különös tekintettel a kötelező munkaszolgálattal való összefüggésekre. In: Židovsky kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte. Zsidó kultúra közép-európai kontextusban. Art Danubius, Nyitra, Galánta, pp. 89-108. ISBN 978-80-89856-08-4

Szécsényi, András (2018) Hillersleben: történelem és emlékezet. In: A magyar holokauszt: áldozatiság és emlékezet, 2017. december 18., Budapest, Hungary. (Unpublished)

Szécsényi, András (2017) Holokauszt-reprezentáció a Kádár-korban : A hatvanas évek közéleti és tudományos diskurzusának emlékezetpolitikai vetületei. In: Tanulmányok a holokausztról. Múlt és Jövő, Budapest, pp. 291-329. ISBN 978-615-5480-31-7

Szécsényi, András (2020) Hungarian Refugees in Sweden. The Liberated Hungarian Deportees of Bergen-Belsen in Sweden (1945–1946). Other. UNSPECIFIED, Wien. (Submitted)

Szécsényi, András (2018) Lőwy Dániel: Az úri város zsidó lakosai. A nagyváradi zsidóság története. KALEIDOSCOPE : MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 16. ISSN 2062-2597

Szécsényi, András (2019) Magyar deportáltak útvonalai Bergen-Belsenbe (1944-1945) a tanúságtételek tükrében. In: A Magyar Zsidó Történeti Intézet Évkönyve. Milton Friedman Egyetem, Budapest, pp. 1-21. (Submitted)

Szécsényi, András (2018) „Nem szabad zsidókérdést csinálni belőle” : A Kádár-kori auschwitzi kiállítások kontextusai. Történeti Muzeológiai Szemle, 16. pp. 153-167. ISSN 1588-8207

Szécsényi, András (2019) Nikolaus Wachsmann: KL. A History of the Nazi Concentration Camps. New York, Farrar, Straus and Giroux, 2015. In: A Magyar Zsidó Történeti Intézet Évkönyve. Milton Friedman Egyetem, Budapest, pp. 1-5. (Submitted)

Szécsényi, András (2019) Svájci védelem alatt. Zsidó szemtanúk beszámolói a háborús idők Budapestjéről. Szerk. Agnes Hirschi és Charlotte Schallié. Budapest, Kalligram, 2019. In: A Magyar Zsidó Történeti Intézet Évkönyve. Milton Friedman Egyetem, Budapest, pp. 1-3. (Submitted)

Szécsényi, András (2017) A soproni zsidóság összeszedett mozaikdarabjai. Kommentár, 2017 (3). pp. 120-125. ISSN 1787-6974

Szívós, Erika (2015) Turbulent history, troublesome heritage: Political change, social transformation, and the possibilities of revival in the “Old Jewish Quarter” of Budapest. Hungarian Studies, 29 (1-2). pp. 93-120. ISSN 0236-6568

T

Tamás, Ágnes (2017) Karikatúrák a propaganda szolgálatában (1939–1944). SZÁZADOK, 151 (2). pp. 407-442. ISSN 0039-8098

Tarján, Gábor (2016) Az első lépések. Adalékok a budapesti rendőrség 1945. évi működéséhez. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 64 (5). pp. 20-39. ISSN 2062-9494

Turbucz, Dávid (2019) Vezérkultusz és háborús propaganda = Leader Cult and War Propaganda. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA (3). pp. 1-26. ISSN 0209-584X

Tóth, Tamás (2016) A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye mártír papjai 1944-1945-ben. In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára. METEM könyvek (85). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 439-454. ISBN 978-963-9662-91-9

V

Vida, Bianka (2016) Esettanulmány Irma Grese-ről: a „gonosz” és a „hétköznapi” artikulálódása a Holokauszt túlélők digitális szóbeli visszaemlékezései és írásbeli tanúvallomásai elemzése tükrében = A case study of Irma Grese: Constructing the ‘evil’ and the ‘ordinary’ through digital oral testimonies and written trial testimonies of the Holocaust survivors. Kaleidoscope history, 7 (13). pp. 529-541. ISSN 20622597

Vincze, Gábor (2018) Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (55). pp. 95-118. ISSN 1216-6774

Z

Zsigmond, Csaba (2015) Büntetlenül maradt háborús és emberiesség elleni bűnök. A szovjet Vörös Hadsereg 1944-45-ben a Magyar Királyság területén elkövetett bűntettei. KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE, 3 (2). pp. 107-125. ISSN 2064-4558

Ö

Ö. Kovács, József (2016) Struggle for Land:Social Practices of the Veiled Communist Dictatorship in Rural Hungary in 1945. NEB Yearbook 2014-2015. ISSN 2498-650X

This list was generated on Thu Oct 21 12:45:33 2021 CEST.