REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D4 Modern History / új- és legújabb kor története > D731-838 World War II (1939-1945) / II. világháború története"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | F | H | J | K | M | N | O | S | T | V | Ö
Number of items at this level: 49.

B

Bednárik, János (2017) Pasterz pilnujący swojego stada. Kościelne i duszpasterskie aspekty sytuacji w wioskach w rejonie Budy w latach 1944–1945. In: Pod czerwona gwiazda Aspekty sowieckiej obecnosci w Europie Srodkowo Wschodniej. Instytut Pamieci Narodowej, Varsó, pp. 188-207.

Bednárik, János (2017) A nyáj mellett virrasztó pásztor : A Buda környéki falvak 1944–1945-ös történelmének egyházi és pasztorációs vonatkozásai. In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Magyar vidék a 20. században (1). MTA BTK; NEB, Budapest, pp. 495-530. ISBN 9789634160533

Bene, Krisztián (2017) Bevezetés a második világháború alatti francia-magyar katonai kapcsolatok történetébe. In: Válogatás a Hadtörténeti Esték előadássorozat 2017-ben elhangzott előadásaiból. Fejezetek a hadtörténelemből (5.). Magyar Hadtudományi Társaság, pp. 15-41. ISBN 978-615-00-1021-2

Bene, Krisztián (2017) Les relations hongroises d’un enfant moins connu : Philippe de Gaulle et le « Royal Hongrois ». In: XXVe Université d’été de l’association Jan Hus : L’enfant, 2016. június 28. - július 1., Kokosovce.

Bene, Krisztián (2018) Os voluntários húngaros hispanófonos das Forças Livres Francesas. In: Encuentros. Europa – Iberoamérica en un mundo globalizado. Fakultás Kiadó, Pécs - Budapest, pp. 305-312. ISBN 978-615-5848-04-9

Bene, Krisztián (2017) Simulation et dissimulation dans les récits autobiographiques des membres hongrois de la Résistance française. Écho des études romanes, 13 (2). pp. 161-168. ISSN 1801-0865

Bene, Krisztián (2016) A Szabad Francia Erők 13. idegenlégiós könnyűdandárjában szolgáló magyar önkéntesek. In: Magyarország Európában, Európa a világban. Dialóg Campus, Budapest, pp. 79-88. ISBN 978-615-5680-08-3

Bene, Krisztián (2017) A francia ellenállás magyar tagjai. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2017/1. pp. 499-522. ISSN 0865-0632

Bene, Krisztián (2018) A francia és magyar megszálló csapatok közös hadműveletei a Szovjetunióban. MOSZT Könyvek, 2018/1. ISSN 1788-4810

F

Fazekas, Csaba (2016) The Interpretations of World War II in the Calvinist (Reformed) Church in the Hungarian Countryside. Prameny a Studie. ISSN 0862-8483 (Submitted)

Fazekas, Csaba (2016) A második világháború interpretációja a Magyarországi Református Egyházban. Egyháztörténeti Szemle, 17 (4). pp. 93-119. ISSN 1585-7476 (In Press)

Fedinec, Csilla (2016) Szalagok, hősök, szobrok. KOMMENTÁR (6). pp. 29-47. ISSN 1787-6974

Fritz, Regina and Kovács, Éva and Rásky, Béla (2016) Der NS-Massenmord an den Juden. Perspektiven und Fragen der frühen Aufarbeitung. In: Als der Holocaust noch keinen Namen hatte = Before the Holocaust Had Its Name. New Academic Press, Wien, pp. 7-23. ISBN 978-3-7003-1941-2

H

Horváth, Gergely Krisztián (2016) "Megváltva" - Birtokok a veszprémi egyházmegyében az 1945. évi földosztást követően. In: "Nehéz időkben dönteni kell" A veszprémi püspökség a második világháború idején. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprém, pp. 85-104. ISBN 978-963-12-6132-5

Horváth, Gergely Krisztián (2017) Plébániai földek "reformja" a veszprémi egyházmegyében 1945-ben. In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. MTA BTK - NEB. (In Press)

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Varga Tibor László (szerk.): Folytonos fegyverropogás közepette. Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről I. (A veszprémi egyházmegye múltjából 27.) Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprém, 2015. SZÁZADOK. pp. 1-3. ISSN 0039-8098 (Submitted)

Hörcher, Ferenc (2018) La cultura politica di fare la pace : Il "messaggio" di Giuglielmo Ferrero e István Bibó durante la Seconda guerra mondiale. In: Tra una guerra e l'altra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura, idee (2). MTA BTK, Budapest; Róma, pp. 105-116. ISBN 978-963-416-118-9

J

Joó, András (2017) Egy emigráns diplomata észrevételei a Foreign Office számára. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 523-538. ISSN 0865-0632

Joó, András (2017) A magyar sajtófőnök "tudtával és segítségével": Háborús portévázlat kérdőjelekkel. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 65-82. ISSN 1789-6339

Joó, András (2016) Árnyak a Teleki-ködben. In: VERITAS Évkönyv 2016. Magyar Napló Kiadó; VERITAS Történetkutató Intézet, Budapest.

K

Kisantal, Tamás (2016) Az auschwitzi fák. Nemes Jeles László: Saul fia. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (1). pp. 108-116. ISSN 0447-6425

Kisantal, Tamás (2016) "Nyiszlingtől" az "atomfasizmusig" - Nyiszli Miklós memoárjának olvastai. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT. ISSN 0447-6425 (Submitted)

Kisantal, Tamás (2016) A felejtés helyének monumentumai. APOKRIF ONLINE. ISSN 2060-3223

M

Marchut, Réka (2017) Raoul Bossy naplójának magyar vonatkozásai (1941-1943). MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1. pp. 48-72. ISSN 0864-960X

Markója, Csilla (2013) A fejvesztett pillantás. Lesznai Annától Komor Andrásig és tovább. Enigma, 20 (72). pp. 71-118. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2016) "Kegyetlenebb, mint bármelyik országban". Wilde Margit és Ferenc Wilde Jánosnak írt párhuzamos levélnaplói 1944-ből. Enigma, 23 (86). pp. 17-140. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2016) Wilde és a Bécsi Iskola 4. Meridián, Budapest.

Mujzer, Péter (2018) A 2. páncéloshadosztály hadműveletei Galíciában, 1944-ben II. rész. HADITECHNIKA, 52 (1). pp. 2-6. ISSN 0230-6891

Mujzer, Péter (2017) A Magyar Királyi Honvédség páncélos szervezeteinek részvétele a Szovjetunió elleni hadműveletekben, 1941-ben. HADITECHNIKA, 51 (3). pp. 2-8. ISSN 0230-6891

Mujzer, Péter (2017) Magyar páncélos csapatok a keleti fronton 1942-43 II. rész. HADITECHNIKA, 51 (5). pp. 2-6. ISSN 0230-6891

Mujzer, Péter (2016) Magyar páncélosok alkalmazása a II. világháborúban I. rész. HADITECHNIKA, 50 (6). pp. 2-5. ISSN 0230-6891

Mujzer, Péter (2017) Magyar páncélosok alkalmazása a II. világháborúban II. rész. HADITECHNIKA, 51 (1). pp. 3-6. ISSN 0230-6891

N

Nagy, Barnabás (2016) Sáska-kutatásaim hadifogolytáborban (eselheidei "aranynapok" 1946 nyarán) = Grasshopper research in the prison camp (the 'Golden Days' in Eselheide, the summer of 1946). ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 108. pp. 295-302. ISSN 0521-4726

O

Olasz, Lajos (2018) Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-történeti Füzetek (55). pp. 39-56. ISSN 1216-6774

S

Szarka, László (2016) Esterházy János politikai alternatívái az első bécsi döntés előtt. In: Esterházy Jánosról a Közép-Európai dialógus jegyében. Lilium Aurum Kiadó, Dunajská Streda, pp. 42-62. ISBN 978-80-972053-5-5

Szarka, László (2016) Politické alternatívy Jánosa Esterházyho pred prvou Viedenskou arbitrážou. In: Esterházy Jánosról a Közép-Európai dialógus jegyében. Lilium Aurum Kiadó, Dunajská Streda, pp. 43-63. ISBN 978-80-972053-5-5

Szécsényi, András (2018) Az egyetemi bajtársi egyesületek revíziós propagandája Trianon után. In: Trianon és a magyar felsőoktatás. Veritas Történetkutató Intézet-Magyar Napló, Budapest. (In Press)

Szécsényi, András (2018) Bergen-Belsen felszabadításának magyar vonatkozásai. In: Zsidó kultúra közép-Európai kontextusban. Jedlik Ányos Polgári Társulás, Nyitra. (In Press)

Szécsényi, András (2018) Bergen-Belsenben felszabadult magyar deportáltak Svédországban: orvosi rehabilitációjuk, emigrációjuk, vissztaérésük Magyarországra (1945–1946). In: Tanulmányok a holokausztról. Múlt és Jövő, Budapest. (Submitted)

Szécsényi, András (2017) Egyetemi és főiskolai munkaszolgálat Magyarországon (1935-1944), különös tekintettel a kötelező munkaszolgálattal való összefüggésekre. In: Židovsky kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte. Zsidó kultúra közép-európai kontextusban. Art Danubius, Nyitra, Galánta, pp. 89-108. ISBN 978-80-89856-08-4

Szécsényi, András (2018) Hillersleben: történelem és emlékezet. In: A magyar holokauszt: áldozatiság és emlékezet, 2017. december 18., Budapest, Hungary. (Unpublished)

Szécsényi, András (2017) Holokauszt-reprezentáció a Kádár-korban : A hatvanas évek közéleti és tudományos diskurzusának emlékezetpolitikai vetületei. In: Tanulmányok a holokausztról. Múlt és Jövő, Budapest, pp. 291-329. ISBN 978-615-5480-31-7

Szécsényi, András (2018) Lőwy Dániel: Az úri város zsidó lakosai. A nagyváradi zsidóság története. KALEIDOSCOPE : MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 16. ISSN 2062-2597

Szécsényi, András (2018) „Nem szabad zsidókérdést csinálni belőle” : A Kádár-kori auschwitzi kiállítások kontextusai. Történeti Muzeológiai Szemle, 16. pp. 153-167. ISSN 1588-8207

Szécsényi, András (2017) A soproni zsidóság összeszedett mozaikdarabjai. Kommentár, 2017 (3). pp. 120-125. ISSN 1787-6974

Szívós, Erika (2015) Turbulent history, troublesome heritage: Political change, social transformation, and the possibilities of revival in the “Old Jewish Quarter” of Budapest. Hungarian Studies, 29 (1-2). pp. 93-120. ISSN 0236-6568

T

Tamás, Ágnes (2017) Karikatúrák a propaganda szolgálatában (1939–1944). SZÁZADOK, 151 (2). pp. 407-442. ISSN 0039-8098

V

Vincze, Gábor (2018) Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (55). pp. 95-118. ISSN 1216-6774

Ö

Ö. Kovács, József (2016) Struggle for Land:Social Practices of the Veiled Communist Dictatorship in Rural Hungary in 1945. NEB Yearbook 2014-2015. ISSN 2498-650X

This list was generated on Tue Nov 20 18:44:59 2018 CET.