REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PA Classical philology / klasszika-filológia > PA20 Latin / latin filológia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | Ö | Ő
Number of items at this level: 779.

A

ADAMIK, BÉLA (2001) A RÓMAI BIRODALOM HIVATALOS NYELVHASZNÁLATÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 177-188. ISSN 0003-567X

ADAMIK, TAMÁS (2001) BESZÁMOLÓ AZ ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 1999/2000. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 301-307. ISSN 0003-567X

ADAMIK, TAMÁS (2001) HORATIUS BACCHUS-HIMNUSZA (2, 19). Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 113-122. ISSN 0003-567X

Acél, Zsolt (2007) Az ovidiusi fakatalógus (Met. 10, 90-106) és a Metamorphoses esztétikája. Antik Tanulmányok, 51 (2). pp. 239-273. ISSN 0003-567X

Acél, Zsolt (2017) ‚Libri e biblioteche nell’epistola I. 20 di Orazio. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 57 (4). pp. 437-459. ISSN 0044-5975

Acél, Zsolt (2014) Propertius actiumi elégiája (IV 6) és a palatiumi Apollo-templom. Antik Tanulmányok, 58 (1). pp. 59-78. ISSN 0003-567X

Acél, Zsolt and Ferenczi, Attila and Kopeczky, Rita and Simon, Lajos Zoltán and Rung, Ádám (2019) Társasági Hírek - Beszámoló. Antik Tanulmányok, 63 (2). pp. 287-307. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Acél, Zsolt and Tuhári, Attila (2019) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 63 (2). pp. 275-286. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Adamik, Béla (2019) Az esetrendszer átépülése az afrikai latinságban a feliratok tükrében. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, 23 (1). pp. 11-34. ISSN 1219-543X

Adamik, Béla (2016) Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age: Search and Charting Modules. In: From Polites to Magos: Studia György Németh Sexagenario Dedicata. Hungarian Polis Studies (22). University of Debrecen Dept. of Ancient History and Class. Phil., Budapest - Debrecen, pp. 13-27. ISBN 978-963-284-796-2

Adamik, Béla (2017) First International Workshop on Computational Latin Dialectology, April 7–8, 2016, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 7-10. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2014) In Search of the Regional Diversification of Latin: Changes of the Declension System According to the Inscriptions. In: LATIN VULGAIRE LATIN TARDIF X: Actes du X e colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Bergamo, 5-9 septembre 2012. Universita degli Studi di Bergamo, Bergamo, pp. 641-661. ISBN 978-88-6642-160-3

Adamik, Béla (2010) In memoriam Herman József: A késő latin nyelvtörténeti adattártól a császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisáig. Antik Tanulmányok, 54 (2). pp. 311-321. ISSN 0003-567X

Adamik, Béla (2017) On the Vulgar Latin merger of /b/ and /w/ and its correlation with the loss of intervocalic /w/: Dialectological evidence from inscriptions. Pallas, 103. pp. 25-36. ISSN 0031-0387

Adamik, Béla (2017) Potential Greek influence on the Vulgar Latin sound change [b] > [β]: Dialectological evidence from inscriptions. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 11-33. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2000) A RÓMAI BIRODALOM HIVATALOS NYELVHASZNÁLATÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ. A LATIN NYELV KELETI DOMINANCIÁJÁNAK OKAI A DOMINATUS KORÁBAN. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 199-212. ISSN 0003-567X

Adamik, Béla (2017) Second International Workshop on Computational Latin Dialectology. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 283-285. ISSN 1803-7402

Adamik, Béla (2019) The Transformation of the Case System in African Latin as Evidenced in Inscriptions. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 13-36. ISSN 0418 – 453X

Adamik, Béla (2023) Veláris magánhangzó-fúziók a dalmáciai latinságban és a dalmát nyelvben. In: Nyelvelmélet és diakrónia 5. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Budapest, pp. 253-271. ISBN 978-963-308-467-0

Adamik, Béla (2002) Vita. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 277-285. ISSN 0003-567X

Adamik, Béla (2003) Vita. Antik Tanulmányok, 47 (1). pp. 135-141. ISSN 0003-567X

Adamik, Béla (2016) The frequency of syncope in the Latin of the Empire : A statistical and dialectological study based on the analysis of inscriptions. In: XVIIth Colloquium of Latin Linguistics, May 20th – May 25th 2013, Italy, Rome.

Adamik, Béla (2009) Új archaikus latin felirat Satricumból. Antik Tanulmányok, 53 (2). pp. 239-251. ISSN 0003-567X

Adamik, Béla (2023) A latin nyelv dialektológiai helyzete a késő császárkori és kora középkori Itáliában a feliratok tükrében. In: A szavak értelme: tanulmányok Tegyey Imre emlékére. Hereditas Graeco-Latinitatis (12). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológiai És Ókortörténeti Tanszéke, Debrecen, pp. 139-163. ISBN 978-963-490-547-9

Adamik, Béla (2017) A palatalizáció szerepe a vulgáris latin [w] > [β] hangváltozásban. In: Nyelvelmélet és diakrónia 3. Szt. István Társulat, Budapest – Piliscsaba, pp. 9-29. ISBN 978-963-308-299-7

Adamik, Béla (2017) The problem of the omission of word-final -s as evidenced in Latin inscriptions. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 5-21. ISSN 1803-7402

Adamik, Béla (2017) A study on the dialectology of Vulgar Latin vocalic mergers: the interaction between confusion of vowel quality, syncope and accent. In: Latin vulgaire - latin tardif XI: XI Congreso Internacional sobre el Latín Vulgar y Tardío (Oviedo, 1-5 de septiembre de 2014). Olms-Weidmann, Hildesheim; Zürich; New York, pp. 183-194. ISBN 978-3-487-15615-6

Adamik, Béla (2015) A szinkópa gyakorisága a kései latin nyelvben a feliratok tanúbizonysága alapján. In: Studia Classica: Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. Antiqua et Orientalia (4). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 303-316. ISBN 978 963 284 632 3

Adamik, Béla (2014) A számítógépes latin dialektológia műhelyéből: az esetrendszer átalakulásának területi különbségei a feliratos anyag tükrében. In: Hereditas Graeco-Latinitatis I.: Studia moralia. Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszéke, Debrecen, pp. 9-31. ISBN 978-963-473-755-1

Adamik, Béla (2015) A számítógépes latin dialektológia régi-új útjain: a vulgáris latin magánhangzó-fúziók, a szinkópa és a hangsúly korrelációja. In: Nyelvelmélet és dialektológia. Szent István Társulat, Budapest, pp. 11-24. ISBN 978-963-277-545-6

Adamik, Béla (2018) A szóvégi -s kiesésének problémája a latin feliratok tükrében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 62 (1). pp. 31-53. ISSN 0003-567X

Adamik, Béla (2020) The transformation of the vowel system in African Latin with a focus on vowel mergers as evidenced in inscriptions and the problem of the dialectal positioning of Roman Africa. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 9-25. ISSN 0418-453X

Adamik, Béla (2016) A vulgáris latin /b/ és /w/ fúziójának esetleges görög hátteréhez: dialektológia a kontaktológia szolgálatában. In: Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Szent István Társulat. Budapest–Piliscsaba, Piliscsaba, pp. 11-24. ISBN 978 963 277 629 3

Adamik, Béla (2017) A vulgáris latin /b/ és /w/ fúziójának össze-függése a magánhangzóközi /w/ kiesésével a feliratos anyag tükrében. In: Scientia et ethica. Hereditas graeco-latinitatis (4). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, Debrecen, pp. 128-144. ISBN 978-963-473-962-3

Adamik, Béla and Barta, Andrea and Kiss, Sándor (2010) Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa = Computerized Historical Linguistic Data Base of Latin Inscriptions of Imperial Age. Project Report. OTKA.

Adamik, Béla and Kopeczky, Rita (2006) Beszámoló a 2005-2006. évi Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Versenyről. Antik Tanulmányok, 50 (2). pp. 371-376. ISSN 0003-567X

Adamik, Tamás (2000) BESZÁMOLÓ AZ ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 1998/99-ES TEVÉKENYSÉGÉRŐL. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 255-260. ISSN 0003-567X

Adamik, Tamás (2002) Beszámoló az Ókortudományi Társaság 2000/2001. évi tevékenységéről. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 311-315. ISSN 0003-567X

Adamik, Tamás (2004) Beszámoló az Ókortudományi Társaság 2002/2003. évi tevékenységéről. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 215-217. ISSN 0003-567X

Adamik, Tamás (2008) Cassiodorus és Ióannés Chrysostomos. A lélekről. Antik Tanulmányok, 52 (1). pp. 117-125. ISSN 0003-567X

Adamik, Tamás (2018) Cicero Catilina elleni első beszédének struktúrája. Antik Tanulmányok, 62 (2). pp. 129-150. ISSN 0003-567X

Adamik, Tamás (2006) Damnent quae non intellegunt. Antik Tanulmányok, 50 (1). pp. 101-112. ISSN 0003-567X

Adamik, Tamás (2006) Egy ismeretlen Atellana? (Rhet. Her. 4,50, 63-64, 51,65). Antik Tanulmányok, 50 (1). pp. 75-85. ISSN 0003-567X

Adamik, Tamás (2022) Hilarius második himnusza : De resurrectione carnis – A test feltámadásáról. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (2). pp. 153-163. ISSN 1786-4062

Adamik, Tamás (2003) Hírek. Antik Tanulmányok, 47 (1). pp. 155-160. ISSN 0003-567X

Adamik, Tamás (2008) Megjegyzések Horatius 3, 4. Ódájához. Antik Tanulmányok, 52 (1). pp. 109-115. ISSN 0003-567X

Adamik, Tamás (2022) Poitiers-i Hilarius himnuszai : Az első himnusz értelmezése. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (1). pp. 173-187. ISSN 1786-4062

Adamik, Tamás (2000) SIMON MÁGUS ALAKJA A KERESZTÉNY HAGYOMÁNYBAN. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 147-159. ISSN 0003-567X

Adamik, Tamás (2002) A furfói Iuppiter Liber-templom szabályzata. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 65-78. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Mária and D. Tóth, Judit and Jakab, Attila (2012) Vita - Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 56 (1). pp. 153-174. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Mária and Goda, Katalin and Szilágyi, Laura Menta and Németh, Tamás and Teleki, András and Juhász, Erika (2011) Vita – Könyvszemle – Beszámoló. Antik Tanulmányok, 55 (1). pp. 135-144. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2006) A remények tekintete. Antik Tanulmányok, 50 (2). pp. 261-295. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2018) Ambrózia és királyi méltóság : Megjegyzések Kallimachos Apollón-Himnuszához (H. 2, 38-41). Antik Tanulmányok, 62 (2). pp. 253-257. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2018) Arión és Arsinoé. Antik Tanulmányok, 62 (1). pp. 81-87. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2008) Beszámoló a Laetae segetes iterum nemzetközi konferenciáról. Antik Tanulmányok, 52 (1). pp. 169-170. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2016) Callimachus Pindaricus (Call. Hec. fr. 69 H). Antik Tanulmányok, 60 (1). pp. 77-80. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2009) A Charis tekintete Pindarosnál. Antik Tanulmányok, 53 (1). pp. 1-43. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2023) Die lieblichste der lieblichsten Gestalten : Egy motívum nyomában Kallimachostól Goethéig és tovább. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (2). pp. 291-296. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Adorjáni, Zsolt (2014) Durch Liebe genährt… Ein erotisches Motiv auf Wanderwegen. Gymnasium, 121. pp. 457-468. ISSN 0342-5231

Adorjáni, Zsolt (2005) Euripidés Phaethón-töredéke Goethe kiegészítései tükrében. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 23-57. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2013) Eustathios Pindarosról a Pindaros-kommentár bevezetője fordításban előszóval és magyarázatokkal. Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 171-196. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2015) Gregor Bitto: Lyrik als Philologie : Zur Rezeption hellenistischer Pindarkommentierung in den Oden des Horaz. Rahden (Marie Leidorf) 2012. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 59. pp. 116-118. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2013) Hermés tekintete a homérosi himnuszban. Antik Tanulmányok, 57 (2). pp. 241-247. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2014) Három új költői etimológia Pind. P. 4. 156–158, O. 2. 53–56; Bakchyl. 13. 228–231. Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 309-319. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2017) Héraklés a máglyán és a hős telhetetlen gyomra (Kallimachos H. 3, 159–161). Antik Tanulmányok, 61 (2). pp. 247-254. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2013) Iamos és Pindaros – A hatodik olympiai óda egységének kérdéséhez. Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 1-24. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2017) Istenség és király. Megjegyzések Pindaroshoz, Kallimachoshoz, Ciceróhoz és az Újpythagoreusokhoz. Antik Tanulmányok, 61 (1). pp. 1-26. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2019) Kallimachos Artemis-himnusza : Megjegyzések a művészi egység és a datálás kérdéséhez. Antik Tanulmányok, 63 (1). pp. 1-38. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Adorjáni, Zsolt (2017) Kallimachos Zeus-himnuszának epilógusa és kolophóni Xenophanés. Antik Tanulmányok, 61 (2). pp. 169-181. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2022) Kallimachos: Ektheósis Arsinoés : Rekonstrukciós kísérlet. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 66 (1). pp. 1-23. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Adorjáni, Zsolt (2017) Médeia és Cleopatra. Intertextuális kapcsolatok Pindaros 4. pythói ódája és Propertius 4. 6 elégiája között. Studia Litteraria, 55. pp. 58-66. ISSN 0562-2867

Adorjáni, Zsolt (2014) Perseus ragyogása megjegyzes simonides Danae-toredekehez. Antik Tanulmányok, 58 (1). pp. 93-99. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2012) Pindarosi áthallások Apollónios Rhodiosnál (Arg. 4. 1537–1619 és 1731–1772). Antik Tanulmányok, 56 (2). pp. 277-286. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2019) Plato Pindaricus. Pindarosi allúzió Platón Phaidrosában? Antik Tanulmányok, 63 (2). pp. 189-199. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Adorjáni, Zsolt (2007) Poseidón Aiginán Pindaros 5. nemeai ódájának 43. sora új szemszögből. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 15-36. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2018) Szekér és delfin. Antik Tanulmányok, 62 (1). pp. 89-96. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2010) A költő, az atléta és az Isten tekintete Pindarosnál. Antik Tanulmányok, 54 (1). pp. 1-32. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt (2012) A tolvajok istene? Megjegyzések a homérosi Hermés-himnuszhoz. Antik Tanulmányok, 56 (1). pp. 1-16. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt and Illés, Imre Áron and Könczöl, Miklós (2011) Források. Antik Tanulmányok, 55 (1). pp. 153-179. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt and Illés, Imre Áron and Tuhári, Attila (2017) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 61 (1). pp. 125-138. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt and Pataki, Elvira and Illés, Imre Áron (2010) Vita – Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 54 (2). pp. 293-309. ISSN 0003-567X

Adorjáni, Zsolt and Pataki, Elvira and Takács, László and Berczelly, László and Jakab, Attila (2010) Vita – Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 54 (1). pp. 89-126. ISSN 0003-567X

Avar, Anton (2011) Szvjatoszláv balkáni hadjáratai (968–971). Antik Tanulmányok, 55 (1). pp. 97-105. ISSN 0003-567X

B

BOLLÓK, JÁNOS (2001) A CARMEN SAECULARE ÉS A LUDI SAECULARES. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 63-73. ISSN 0003-567X

Babus, Antal and Török, László and Horváth, László (2016) Társasági Hírek. Antik Tanulmányok, 60 (1). pp. 127-141. ISSN 0003-567X

Bajnok, Dániel (2019) Aischinés a Bibliotheca Corvinianában. In: Hunyadi Mátyás és kora. Memoria Hungariae (12). Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, pp. 41-56. ISBN 978-963-508-916-1

Bajnok, Dániel (2014) Aischinés epidaurosi felirata? Antik Tanulmányok, 58 (1). pp. 101-109. ISSN 0003-567X

Balogh, Piroska (2002) Horatius Noster. Schedius Lajos Horatius-előadása 1794-1795-ből. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 297-309. ISSN 0003-567X

Balogh, Piroska (2000) „NON SINE FRUCTU”. SCHEDIUS LAJOS KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KEZDEMÉNYEZÉSEI. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 271-284. ISSN 0003-567X

Barta, Andrea (2015) Ito Pater, Eracura and the Messenger: A Preliminary Report on a New Curse Tablet from Aquincum. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 51. pp. 101-113. ISSN 0418 – 453X

Barta, Andrea (2016) Ito Pater, Eracvra és a kézbesitő: Előzetes jelentés egy újabb aquincumi átoktábláról. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 60. pp. 81-91. ISSN 0003-567X

Barta, Andrea (2016) Ito Pater, Eracvra és a kézbesítő. Antik Tanulmányok, 60 (1). pp. 81-91. ISSN 0003-567X

Barta, Andrea (2017) A Letter to the Underworld: A Research Report on the Curse Tablet Aq-2. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 45-56. ISSN 0044-5975

Barta, Andrea (2017) Levél az alvilágba. Az Aq-2 átoktábla (Előzetes jelentés). In: Scientia et ethica. Hereditas graeco-latinitatis (4). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, Debrecen, pp. 145-160. ISBN 978-963-473-962-3

Barta, Andrea (2019) Mala bestia foras dato. Spelling Mistakes and Loan Phrases as Means of Interpretation of a Latin Magical Text. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 37-48. ISSN 0418 – 453X

Barta, Andrea (2016) New Remarks on the Latin Curse Tablet from Savaria. In: From Polites to Magos: Studia György Németh Sexagenario Dedicata. Hungarian Polis Studies, 63-69 (22). University of Debrecen Dept. of Ancient History and Class. Phil., Budapest - Debrecen. ISBN 978-963-284-796-2

Barta, Andrea (2020) Parallel phrases and interaction in Greek and Latin magical texts. The Pannonian set of curse tablets. ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS, 56. pp. 27-36. ISSN 0418-453X

Barta, Andrea (2017) The Siscia curse tablet from a linguistic point of view : a new autopsy. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 23-41. ISSN 1803-7402

Barta, Andrea (2020) Túlvilági praktikák a nyelvtörténet szolgálatában. Édes Anyanyelvünk, 42 (5). p. 17. ISSN 0139-0457

Bartholomaeides, Ladislaus and Rimócziné Hamar, Márta and Békés, Enikő and Kecskeméti, Gábor (2013) A természet jóvoltából hajózható Sajó folyóról. Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc, Magyarország. ISBN 9789639988569

Bartók, István (2013) „Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és meg ßakattanak vala”: Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541). MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 5-10. ISSN 1588-3191

Bartók, István (2013) „Poëtica est…”: Johann Honter latin grammatikájának irodalomelméleti vonatkozásai. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (2). pp. 123-141. ISSN 0021-1486

Bartók, István (2013) „Tamen”: Die (anzunehmend existierende) lateinisch-ungarische Grammatik von Janus Pannonius. In: Matthias rex 1458–1490: Hungary at the Dawn of the Renaissance: Proceedings of the International Conference, May 20-25, 2008. Budapest. ELTE BTK, Budapest.

Bencze, József and Vekerdi, József and Kopeczky, Rita and Borzsák, István (2003) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 47 (1). pp. 143-153. ISSN 0003-567X

Bencze, Ágnes and Mészáros, Tamás and Borzsák, István and Takács, László and Kovács, Péter (2004) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 183-206. ISSN 0003-567X

Benedicty SJ, Robert (2009) Basileus és kalifa (uralkodói ikonográfiák eszmetörténeti hátteréhez). Antik Tanulmányok, 53 (1). pp. 117-124. ISSN 0003-567X

Benei, Bernadett (2022) Egy elfeledett polémia: ifj. Horváth János könyvének viharos fogadtatása = A Forgotten Polemic: The Stormy Reception of János Horváth Jr.’s Book. In: Micae Mediaevales X. : Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. ELTE BTK Történelemtudományi Doktori iskola: Tanulmányok – Konferenciák (16). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 13-29.

Benkő, Krisztián (2012) „Árpád a világító Nap” – Ungvárnémeti Tóth László nemzet-felfogása. Antik Tanulmányok, 56 (2). pp. 297-302. ISSN 0003-567X

Benkő, Mihály (2003) Aranymaszkos ősmagyar vezérsír. Antik Tanulmányok, 47 (1). pp. 111-125. ISSN 0003-567X

Berczelly, László (2008) A császárkori római szarkofágok Erós-„melléktémái” és a poliszémikus kontempláció. Antik Tanulmányok, 52 (1). pp. 83-102. ISSN 0003-567X

Berkes, Lajos (2011) Magyarok Nikétas Chóniatésnál. Antik Tanulmányok, 55 (1). pp. 49-69. ISSN 0003-567X

Bobay, Orsolya (2014) Uralkodói propaganda Ioachimus Vadianus Mela-kommentárjában. Antik Tanulmányok, 58 (1). pp. 79-92. ISSN 0003-567X

Boethius, Anicius Manlius Severinus (2023) Tanítás a zenéről (De institutione musica). Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 9789635564408

Bogárdi Szabó, István and Maróth, Miklós and Ritoók, Zsigmond and Takács, László (2008) Borzsák István (1914-2007). Antik Tanulmányok, 52 (1). pp. 3-9. ISSN 0003-567X

Bohacsek, Dóra (2022) Az afrikai latinság és a vetus Afra. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 66 (1). pp. 25-39. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Bohacsek, Dóra (2020) Natura és cultura : Vulgáris és klasszikus latin Afrikában: africanismus-e a labdacismus? ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 64 (1). pp. 111-120. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Bollók, Ádám (2011) A bizánci állam régészeti kutatásáról. Antik Tanulmányok, 55 (1). pp. 23-48. ISSN 0003-567X

Bolonyai, Gábor (2019) Antonio Bonfini: Symposion de virginitate et pudicitia coniugali. In: A Corvina könyvtár budai műhelye. Díszlapok = The Corvina Library and the Buda Workshop. Illustrated pages. Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, pp. 345-349.

Bolonyai, Gábor (2011) Az első nyomtatott görög-latin szótár Budán. In: Margarita poetica. OSzK – Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 66-68.

Bolonyai, Gábor (2020) Az ún. Pseudo-Kyrillos görög-latin szótár kéziratainak családfája. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Bolonyai, Gábor (2017) Benedictus és szótára. Antik Tanulmányok, 61 (1). pp. 71-102. ISSN 0003-567X

Bolonyai, Gábor (2012) Bonfini Héródianosz-fordításáról. Magyar Könyvszemle, 128. pp. 190-211. ISSN 0025-0171

Bolonyai, Gábor (2012) Corvina Graeca - A görög irodalom recepciója a 15. század utolsó negyedében Mátyás környezetébe tartozó humanisták munkáin és kéziratain keresztül. Other thesis, ELTE BTK .

Bolonyai, Gábor (2012) Das Rätsel der Sappho-Corvina – Zur Interpretation des Lobgedichts von Naldo Naldi auf die Bibliothek von Matthias Corvinus. Wiener Studien, 125. pp. 145-163. ISSN 0084-005X

Bolonyai, Gábor (2007) Fenség és nézőpont. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 37-53. ISSN 0003-567X

Bolonyai, Gábor (2012) Görög tragikusok Naldo Naldi könyvtárleírásában. In: Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. MANYE - Debreceni Egyetem, Debrecen – Budapest.

Bolonyai, Gábor (2011) LAPSZÉLI JEGYZETEK TADDEO UGOLETO SZÓTÁRÁBAN. Antik Tanulmányok, 55. pp. 197-246. ISSN 0003-567X

Bolonyai, Gábor (2011) Lapszéli jegyzetek Taddeo Ugoleto szótárában. Antik Tanulmányok, 55 (2). pp. 197-246. ISSN 0003-567X

Bolonyai, Gábor (2013) Látvány és látomás – Naldo Naldi könyvtárleírása művészettörténész- és filológusszemmel, Műhelykonferencia, 2013. április 10, ELTE. In: Látvány és látomás, 2013. április 10., Eötvös Loránd Tudományegyetem - BTK. (Unpublished)

Bolonyai, Gábor (2013) Ore rotundo – a phrase reborn in the Renaissance. Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici . ISSN 0392-6338 (Submitted)

Bolonyai, Gábor (2001) PLUTARCHOS: HÁZASSÁGI TANÁCSOK. POLLIANUSNAK ÉS EURYDIKÉNEK. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 309-321. ISSN 0003-567X

Bolonyai, Gábor (2010) A Sapphó-korvina titka – Naldo Naldi De laudibus augustae bibliothecae carmina c. művének értelmezéséhez. Magyar Könyvszemle, 126. pp. 429-452. ISSN 0025-0171

Bolonyai, Gábor (2011) Taddeo Ugoleto’s Marginal Notes on his Brand-new Crastonus Dictionary. In: Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel. Veröffentlichungen zur Byzanzforschung. Akademie Verlag, Wien, pp. 119-154.

Bolonyai, Gábor (2019) Who copied Janus Pannonius’s Vocabularium? - The Beginnings of Greek Studies in Hungary. Documentation. Brill, Leiden, New York. (Submitted)

Bolonyai, Gábor (2020) A görög költők tízes kánonja a Corvina-könyvtárban : Naldo Naldi De laudibus augustae bibliothecae carmina c. művének értelmezéséhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE. ISSN 0025-0171 (Submitted)

Bolonyai, Gábor (2020) A három ősi vátesz a Corvina-könyvtárban : Naldo Naldi De laudibus augustae bibliothecae carmina c. művének értelmezéséhez = The three ancient vates in the Corvinian Library : An analysis of Naldo Naldi’s laudatory poem (De laudibus augustae bibliothecae carmina). MAGYAR KÖNYVSZEMLE. ISSN 0025-0171 (Submitted)

Bolonyai, Gábor (2020) A szótárírás ferrarai műhelyében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 64 (1). pp. 45-74. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Bolonyai, Gábor and Gábor, Sámuel (2020) Antonio Bonfini: Symposion de Virginitate et Pudicitia Coniugali (szöveggondozás: Bolonyai Gábor és Gábor Sámuel). Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Bolonyai, Gábor and Gábor, Sámuel (2018) Bonfini autográf görög nyelvű idézetei a Symposionban. Antik Tanulmányok, 62 (2). pp. 179-209. ISSN 0003-567X

Bolonyai, Gábor and Gábor, Sámuel (2020) Bonfini: Symposion de Virginitate et Pudicitia Coniugali c. művének forrásai (összeállította: Bolonyai Gábor és Gábor Sámuel). Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Borzsák, István (2006) A Vergilius- és Dante-szobor felavatására. Antik Tanulmányok, 50 (2). pp. 333-337. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2006) A hellénisztikus historiográfia műhelyéből. Antik Tanulmányok, 50 (2). pp. 309-314. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2001) AZ ÁLDOZAT FÜSTJE. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 27-33. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1968) Az Aeneis alvilági seregszemléjének utókorához. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 72 (4). pp. 432-437. ISSN 0021-1486

Borzsák, István (2002) Beresenyiana. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 215-225. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2002) Bollók János (1944. június 17.-2001. október 4.). Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 269-270. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2000) CHOIRILOS ÉS TÁRSAI. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 51-57. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2002) Capax imperii. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 119-125. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2003) Catullus és a politika? Antik Tanulmányok, 47 (1). pp. 89-96. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1942) Cicero-interpretációk. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 66. pp. 188-199. ISSN 0200-9285

Borzsák, István (1943) Cicero-interpretációk. II. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 67. pp. 384-394. ISSN 0200-9285

Borzsák, István (2007) Citus vagy citum? (Ad Hor. C. I 37,18). Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 117-119. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1960) Descende caelo... ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 8 (3-4). pp. 369-386. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (1973) Die Janus Pannonius-Ausgaben des Sambucus. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 21. pp. 361-374. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (1975) Die Spuren Des Sprachlichen Substrats in Der Horazischen Textuberlieferung. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 23 (3-4). pp. 319-329. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (2002) Ex librariolis Latinis (et recentioribus). Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 193-198. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1964) Exegi monumentum aere perennius ... (C. III 30). ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 12. pp. 137-147. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (1977) Forgách Ferenc és Tacitus. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 81 (1). pp. 51-60. ISSN 0021-1486

Borzsák, István (2004) Gradus ad Parnassum recognoscendum. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 27-33. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2001) A KORAI KERESZTÉNY HIMNUSZKÖLTÉSZET „ANTIHŐSEI”. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 169-175. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1939) Martialis, a római öntudat költője. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 63. pp. 143-152. ISSN 0200-9285

Borzsák, István (2000) Mommsen a „másodrendű” nyelvek használatáról. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 233-234. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2005) Naso castigatus. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 273-276. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1979) Néhány megjegyzés Tacitus Germaniájához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 31 (1-2). pp. 31-39. ISSN 0025-0368

Borzsák, István (2001) OVIDIUS LEGÚJABB KESERVEI. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 133-140. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2000) „POGÁNY ” ADVENTUS — KERESZTÉNY ÁDVENT. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 91-100. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2001) POLYBIANUM. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 239-241. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1943) «Pater Romanus» és a «di Indigetes». EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 67. pp. 52-62. ISSN 0200-9285

Borzsák, István (1947) Petronius és Martialis simplicitas-a. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 70. pp. 1-21. ISSN 0200-9285

Borzsák, István (2002) A Piso-per tanulságai. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 93-99. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2005) „Pánalexandrinizmus?”. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 253-256. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2007) Quaestiunculae Lucretianae, Vergilianae, nec non Curtianae. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 135-137. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2006) Rimócziné Hamar Márta †. Antik Tanulmányok, 50 (2). p. 369. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2001) SALLUSTIUS MARIUS-PORTRÉJA. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 53-61. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2003) „Serendipity”. Antik Tanulmányok, 47 (1). pp. 127-128. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2004) Siquis me percontabitur aevum. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 149-151. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1952) Stygias detrusus in oras. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 459-470. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (1974) Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát exemplumainak antik vonatkozásai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 78 (1). pp. 57-65. ISSN 0021-1486

Borzsák, István (1981) Vergilius noster. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 28 (2). pp. 173-181. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2005) Válasz Török László köszöntésére. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 282-283. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1972) Zur Überlieferungsgeschichte des Horaz. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20 (1-2). pp. 77-94. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (2002) A bibliai paradicsomtól Mozart Pásztorkirályáig. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 25-36. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2004) A rétorika szerepe az antik történetírásban. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 59-64. ISSN 0003-567X

Borzsák, István and Szilágyi, János György (2004) Búcsúzunk Harmatta Jánostól (1917. október 2. — 2004. július 24.). Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 5-7. ISSN 0003-567X

Borzsák, István and Székely, Melinda and Gesztelyi, Tamás and Könczöl, Miklós (2005) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 319-328. ISSN 0003-567X

Botlik, Richárd (2002) Aristeidés Lysimachu (Alópeké). Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 233-239. ISSN 0003-567X

Bácsatyai, Dániel (2017) "Ecclesia, que in Ungarorum gente constructa" - Egy Kárpát-medencei zarándokhely a 10. századi reichenaui hagiográfiai irodalomban = ‟Ecclesia, que in Ungarorum Gente Constructa” – A Christian Shrine in the Carpathian Basin in the 10th-Century Hagiographic Literature of Reichenau. In: Hadak útján XXIV. : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4-6. 2. kötet. Archaeolingua Alapítvány, Budapest; Esztergom, pp. 253-265.

Bácskay, András and Niederreiter, Zoltán (2023) "Készíts amulettet, írd rá ezt a ráolvasást, majd akaszd a nyakába!” : Ráolvasásokat hordozó agyaghengeres amulettek, az orvosi-mágikus világ eszközei. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (2). pp. 171-204. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Báthory, Orsolya (2019) „Deák légyen ám!…” : Pázmány Péter Peniculus papporum című vitairatának latinsága. In: A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma. Convivia Neolatina Hungarica (3). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 229-244. ISBN 978-615-5478-69-7

Báthory, Orsolya (2023) Edictalis cassatio–Nyomokban Pázmányt tartalmazhat = Edictalis cassatio (1620) – May Contain Traces of Pázmány. In: A latin nyelv a kora újkori Magyarország és Erdély kultúrájában és művelődésében. Corvina Neolatina Hungarica (5). Lazi Könyvkiadó Kft., Szeged, pp. 343-360. ISBN 978-963-267-573-2

Báthory, Orsolya (2019) „Halladsza Luther…” : Luther és az ördög disputája Pázmány műveiben. In: Átfedések : Szövegalkotás a 16–18. századi irodalomban. Pázmány Irodalmi Műhely : Lelkiségtörténeti tanulmányok (22). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport; MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest, pp. 115-138. ISBN 978-963-508-907-9

Bátori, Anna (2016) Balogh Piroska: Teória és medialitás. A latinitás a magyarországi tudásáramlásban 1800 körül. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 2016 (2). pp. 82-89. ISSN 0865-6886

Békés, Enikő (2021) Janus Pannonius. In: Démystifier l'Europe Centrale. Boheme, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siecle. Passés Composés/Humensis, Paris, pp. 531-532. ISBN 9782379330179; 9782379330155

Bél, Mátyás (2017) Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus quartus, in quo continentur ... Comitatus Alba Regalis, Tolnensis, Simigiensis et Baranyiensis. MTA BTK TTI, Budapest. ISBN 978-963-416-087-8

Bél, Mátyás (2012) Notitia Hungariae novae historico-geographica... Comitatuum ineditorum Tomus II. in quo continentur ... Comitatus Soproniensis, Castriferrei, Szaladiensis et Veszprimiensis. Magyar Országos Levéltár, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-631-217-6

Bél, Mátyás and Tóth, Gergely and Benei, Bernadett and Gőzsy, Zoltán and Jarmalov, Rezső and Tóth, Péter (2023) Notitia Hungariae novae historico geographica ... Comitatuum ineditorum tomus septimus in quo continentur ... Comitatus Hevesiensis, Csongradiensis, Bácsiensis et Bodrogiensis, atque districtus Cumanorum et Iazygum. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-366-4

Bóta, László (1956) Horváth János : »Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái« című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 305-319.

Bózsa, Anikó (2012) Sírépítmények tükörábrázolással Pannoniában. Antik Tanulmányok, 56 (1). pp. 135-151. ISSN 0003-567X

C

CSIBRA, ZSUZSANNA (2001) PERZSA KÖVETSÉGEK AZ ÉSZAKI WEI-DINASZTIA UDVARÁBAN. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). p. 237. ISSN 0003-567X

Cser, András (2008) Az ókori görög-római morfológiai modell utóélete. Antik Tanulmányok, 52 (2). pp. 215-226. ISSN 0003-567X

Cser, András (2023) Sound patterns, frequency and predictability in inflection. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (3). pp. 397-409. ISSN 2559-8201

Cser, András (2015) A latin inflexiós allomorfiák morfofonológiája. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 35-62. ISSN 0029-6791

Csibra, Zsuzsanna (2004) A Dalok Könyve (Si King) fordítási problémáiról. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 9-15. ISSN 0003-567X

Csigó, Ábel and Rinkács, Viktor and Szász, Keve and Török, Ábel (2021) Megjegyzések a bécsi papiruszgyűjtemény P.Vindob. G 40159 papiruszához. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 65 (2). pp. 249-254. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Csörsz, Rumen István (2020) Vinum facit rusticum optimum latinum. Latin Convivial Songs in Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungarian Popular Poetry. In: Vergil, Horaz und Ovid in der ungarischen Literatur 1750–1850. Praesens Verlag, Wien, pp. 239-272.

D

D. Tóth, Judit and Mészáros, Tamás and Gellérfi, Gergő and Adorjáni, Zsolt (2016) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 60 (1). pp. 109-126. ISSN 0003-567X

DOMÁNY, JUDIT (2001) „IRÓNIA" EURIPIDÉS ALKÉSTISÉBEN. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 217-223. ISSN 0003-567X

DOMÁNY, JUDIT (2001) „IRÓNIA” PLATÓN ÁLLAM CÍMŰ DIALÓGUSÁBAN. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 35-43. ISSN 0003-567X

Dalloul, Zaynab (2018) Adalékok Janus Pannonius dicskölteményeinek értelmezéséhez Kommentár helyett. Other thesis, Országos Széchényi Könyvtár.

Dalloul, Zaynab (2017) The Channel Between Janus Pannonius and the Antiquity. (Transmitting Media for the Panegyric Written to René of Anjou. In: Printing Medium as the Object of Research of Booksellers', Publishers', Printers' and Collectors' Activities 22. – 24. 5. 2017 Literárne múzeum SNK Martin, 2017. május 22-24, Martin, Szlovákia. (Submitted)

Dalloul, Zaynab (2017) Janus Pannonius antik reminiszcenciái a Carmen pro pacanda Italia c. dicskölteményében. In: Országos Széchényi Könyvtár - Tudományos Ülésszak. Fordítás, tolmácsolás, értelmezés, 2016. 11. 25-26, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. (Submitted)

Darab, Ágnes (2012) Lector in epistula „Studiorum Otiosis” (Plin. Nat. hist. praef. 6.). Antik Tanulmányok, 56 (2). pp. 287-294. ISSN 0003-567X

Darab, Ágnes (2005) A király ruhája. Menelaos Euripidés Helenéjében. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 235-243. ISSN 0003-567X

Darab, Ágnes (2010) A saját és az idegen. A római kánonképződés. Antik Tanulmányok, 54 (2). pp. 239-252. ISSN 0003-567X

Dobrovits, Mihály (2004) A nyugati türkök tíz törzsének kialakulása. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 101-109. ISSN 0003-567X

Domány, Judit (2003) Theokritos Hylas-idillje. Antik Tanulmányok, 47 (1). pp. 71-80. ISSN 0003-567X

Domány, Judit (2004) Theokritos XXII. idillje. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 43-57. ISSN 0003-567X

Draskóczy, Eszter (2022) Francesco Barbaro. De re uxoria. A cura di Claudio Griggio e Chiara Kravina. Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. Studi e testi, vol. 53. Firenze: Leo S. Olschki, 2021. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 68. (4). pp. 770-771. ISSN 0017-999X

Draskóczy, Eszter (2017) A repülés ovidiusi mítoszai a Commediában: Phaeton, Icarus és Daedalus. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY (1). pp. 32-43. ISSN 0015-1785

Déri, Balázs (2008) Egy Jeromos-idézet Szent Gellértnél - és a bogumilok. Antik Tanulmányok, 52 (1). pp. 67-82. ISSN 0003-567X

Déri, Balázs (2009) Egy „elveszett” Jeromos-hely Szent Gellértnél. Antik Tanulmányok, 53 (1). pp. 79-95. ISSN 0003-567X

E

Egedi-Kovács, Emese (2022) Aristeidés elveszett Apologiájának görög és ófrancia átirata az ivironi Barlám-kéziratban (cod. Athon. Iviron 463). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 66 (1). pp. 113-125. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Egedi-Kovács, Emese (2018) A Barlám és Jozafát regény kétnyelvű változata. Az Iviron 463 as jelzetű ógörög ófrancia kézirat. Antik Tanulmányok, 62 (1). pp. 55-80. ISSN 0003-567X

Egedi-Kovács, Emese (2019) Interpretatio Byzantino-Gallica (Barlaam et Joasaf, cod. athon. Iviron 463). Antik Tanulmányok, 63 (2). pp. 249-260. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Egedi-Kovács, Emese (2019) Prolegomena az Iviron 463-as jelzetű kézirat görög szövegének kritikai kiadásához. Antik Tanulmányok, 63 (1). pp. 85-95. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Ekler, Péter (2006) Georgius Trapezuntius nyelvtani kompendiuma Priscianus Institutionese alapján. Antik Tanulmányok, 50 (2). pp. 315-322. ISSN 0003-567X

Ekler, Péter (2014) Melléklet a kutatási beszámolóhoz (2014. szeptember 25.). Documentation. Országos Széchényi Könyvtár. (Unpublished)

Ekler, Péter (2014) Péter Ekler: Classical Literature as a Model and Standard in the De Modo Epistolandi of Augustinus Moravus Olomucensis. In: 11. Magyar Ókortudományi Konferencia, 2014. május 24., Budapest.

Ekler, Péter (2018) „…liberis tuis, discipulis nostris…”, Megjegyzések Giorgio Valla laki Túz Jánosnak ajánlott Iuvenalis-kommentárjához. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 337-339. ISSN 0025-0171

Endrődi, Gábor (2023) "Damit siegt Hrabanus mühelos über Apelles". Johannes Reuchlins Interesse an den Figurengedichten von Hrabanus Maurus. DAPHNIS. ISSN 0300-693X (print); 1879-6583 (online) (In Press)

Erdős, Gábor (2010) 712 jelentősége a 25. dinasztia kronológiájában és az egyiptomi-kusita történelemben. Antik Tanulmányok, 54 (2). pp. 191-214. ISSN 0003-567X

F

Farkas, Zoltán (2011) Czebe Gyula (1887–1930) emlékezete. Antik Tanulmányok, 55 (1). pp. 118-124. ISSN 0003-567X

Farkas, Zoltán (2023) Egy ismeretlen bizánci ikon. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (2). pp. 257-263. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Farkas, Zoltán (2011) Gyóni Mátyás (1913–1955) emlékezete. Antik Tanulmányok, 55 (1). pp. 125-133. ISSN 0003-567X

Farkas, Zoltán (2023) Mesebeszéd : Egy bizánci mesefüzér tanulságai. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (2). pp. 265-289. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Farkas, Zoltán (2023) Mixobarbaros – mixobarbaroi : A mixobarbaros melléknév jelentése Anna Komnéné Alexias című kortörténetében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (1). pp. 79-93. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Farkas, Zoltán and Kondákor, Szabolcs and Nagyillés, János and Szepessy, Tibor and Mészáros, Tamás (2011) Fordítások. Antik Tanulmányok, 55 (1). pp. 147-152. ISSN 0003-567X

Fehér, Bence (2008) Egy olvashatatlan kőemlék olvasása. A római kézírás nyomában. Antik Tanulmányok, 52 (2). pp. 237-244. ISSN 0003-567X

Ferenczi, Attila (2009) Az egységesség problémája a Nisus és Euryalus-epizódban (Vergilius, Aeneis 9, 176–502). Antik Tanulmányok, 53 (1). pp. 45-59. ISSN 0003-567X

Ferenczi, Attila (2022) Beszámoló az Ókortudományi Társaság 2020–2021. évi tevékenységéről. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 66 (1). pp. 157-162. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Ferenczi, Attila (2000) HERCULES AZ ALVILÁGBAN. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 119-134. ISSN 0003-567X

Ferenczi, Attila and Krupp, József and Simon, Lajos Zoltán and Rung, Ádám (2020) Társasági hírek - Beszámoló. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 64 (2). pp. 299-311. ISSN 0003-567X

Fodor, Nóra (2000) AINÉSIMBROTA (MEGJEGYZÉSEK ALKMAN PARTHENEIONJÁHOZ). Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 213-218. ISSN 0003-567X

Frazer - Imregh, Monika (2022) Angelo Poliziano: Levél Francesco della Casához (Levelek, IV, 8.). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (2). pp. 146-149. ISSN 1786-4062

Frazer - Imregh, Monika (2022) Lorenzo della Volpaia asztrológiai órájának leírása Angelo Poliziano levelében (IV, 8.). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE (2). pp. 141-145. ISSN 1786-4062

Frazer-Imregh, Monika (2021) Angelo Poliziano és Niccolò Leoniceno vitája a Naturalis Historia egy helyéről. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 65 (2). pp. 261-278. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Frazer-Imregh, Monika (2021) Poliziano ódája Gentile Becchihez Giuliano de’ Medici halálára. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 65 (2). pp. 255-260. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Frazer-Imregh, Mónika (2019) Pseudo-Areopagita Szent Dénes: Az egyházi hierarchia (3. fejezet). Antik Tanulmányok, 63 (2). pp. 261-273. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Fórizs, Gergely (2020) Methodology in Johann Ludwig Schedius' Principia philocaliae (1828). In: Súradnice estetiky, umenia a kultúry V. : Estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia – Dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie. Opera Philosophica; Studia Aesthetica (25; 20). Prešovská Univerzita v Prešove Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, pp. 50-68. ISBN 978-80-555-2516-7 (print); 978-80-555-2517-4 (online)

Fórizs, Gergely (2018) Római költők a 18–19. századi magyarországi irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius [Recenzió]. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 122 (5). pp. 687-692. ISSN 0021-1486

Földváry, Miklós István (2004) Mózes szarva. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 115-123. ISSN 0003-567X

G

GESZTELYI, TAMÁS (2001) PLINIUS MAIOR VISZONYA A MŰALKOTÁSOKHOZ. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 229-232. ISSN 0003-567X

Gaál, Balázs (2012) „Aki az állattal kegyetlen, nem lehet emberséges ember”. Ponori Thewrewk Emil és az állatvédelem a régi görögöknél. Antik Tanulmányok, 56 (1). pp. 17-63. ISSN 0003-567X

Gaál, Balázs (2020) Antonio Cassarino’s Latin translation of Plutarch’s Bruta animalia ratione uti. MANUSCRIPTA: A JOURNAL FOR MANUSCRIPT RESEARCH. ISSN 0025-2603 (Unpublished)

Gaál, Balázs (2020) A Bruta animalia latin fordításai: Antonio Cassarino és Lampugnino Birago. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA. ISSN 0003-567X (Submitted)

Gaál, Balázs (2018) A Bruta animalia latin fordításai: Giovanni és Raffaele Regio. Antik Tanulmányok, 62 (2). pp. 211-235. ISSN 0003-567X

Gaál, Balázs (2014) A sztoikusok és az állatok: Húsevés vagy vegetarianizmus? Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 201-233. ISSN 0003-567X

Gellérfi, Gergő (2020) „Amit a szent Numa is mentulának nevezett” : A latin obszcén szavak kérdéséhez. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 19 (3). pp. 88-94. ISSN 1589-2700

Gellérfi, Gergő (2019) Elhagyom a várost! Iuvenalis 3. szatírájának fordítása. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ. pp. 131-144. ISSN 2560-2659

Gellérfi, Gergő (2019) Epic Meals: Who should read Epic Poetry in Rome. ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS, 55 (2). pp. 195-202. ISSN 0418-453X

Gellérfi, Gergő (2020) Igaz történet a nagy halról. Iuvenalis 4. szatírájának fordítása. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ (6). pp. 109-123. ISSN 2560-2659 (print); 2677-0903 (online)

Gellérfi, Gergő (2015) Iuvenalis 3. szatírája és az interlocutor Umbricius irodalmi forrásai. Antik Tanulmányok, 59 (1). pp. 37-67. ISSN 0003-567X

Gellérfi, Gergő (2010) Iuvenalis kilencedik korszaka. Antik Tanulmányok, 54 (2). pp. 271-282. ISSN 0003-567X

Gellérfi, Gergő (2019) Most én beszélek! Iuvenalis 1. szatírájának fordítása. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 2 (4). pp. 189-203. ISSN 2560-2659 (print); 2677-0903 (online)

Gellérfi, Gergő (2013) A Pharsalia Trója-jelenetének forrásairól és értelmezéséről. Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 125-135. ISSN 0003-567X

Gellérfi, Gergő (2016) Res vera agitur – Iuvenalis 4. Szatírájának szerkezetéről és célpontjáról. Antik Tanulmányok, 60 (1). pp. 59-70. ISSN 0003-567X

Gellérfi, Gergő (2019) Sapiens ubique civis. ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS, 55 (2). pp. 173-174. ISSN 0418-453X

Gellérfi, Gergő (2020) Torkig vagyok a képmutatással. Iuvenalis 2. szatírájának fordítása. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 5. pp. 223-237. ISSN 2560-2659 (print); 2677-0903 (online)

Gellérfi, Gergő (2019) Xenophobic utterances in Juvenal's satires. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 24 (1). pp. 81-91. ISSN 1803-7402 (print); 2336-4424 (online)

Gesztelyi, Tamás (2017) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 61 (2). pp. 265-271. ISSN 0003-567X

Gesztelyi, Tamás (2015) Sempronius Marcellinus Sírköve Savariában. Antik Tanulmányok, 59 (1). pp. 91-99. ISSN 0003-567X

Gesztelyi, Tamás (2021) Tegyey Imre (1930-2021) búcsúztatása. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 65 (2). pp. 301-302. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Gesztelyi, Tamás (2013) A korvin-könyvtár plinius-kódexe és a korabeli plinius-ősnyomtatványok illuminációi. Antik Tanulmányok, 57 (2). pp. 271-285. ISSN 0003-567X

Gesztesi, Enikő (2009) A középiskolai latintanítás helyzete Magyarországon 1995 és 2008 között. Antik Tanulmányok, 53 (1). pp. 97-116. ISSN 0003-567X

Gilles, Baumont (2023) Confession d'un pécheur. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (S). pp. 142-148. ISSN 0236-6568

Gloviczki, Zoltán (2007) Epikus énekmondók a Metamorphosesben. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 55-70. ISSN 0003-567X

Gloviczki, Zoltán (2002) Icarus. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 109-117. ISSN 0003-567X

Gonda, Attila (2015) Aquincum latin nyelve. In: Studia Classica: Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. Antiqua et Orientalia (4). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 317-337. ISBN 978 963 284 632 3

Gonda, Attila (2017) The Aquincum–Salona–Aquileia Triangle: Latin language in the Alps–Danube–Adria region. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 99-123. ISSN 0044-5975

Gonda, Attila (2017) Az Aquincum–Aquileia–Salona három-szög: latin nyelv a római birodalom Alpok–Duna–Adria régiójában. In: Scientia et ethica. Hereditas graeco-latinitatis (4). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, Debrecen, pp. 161-195. ISBN 978-963-473-962-3

Gonda, Attila (2017) Changes in the consonant system of Pannonia Inferior, Dalmatia and Venetia et Histria. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 165-181. ISSN 1803-7402

Gonda, Attila (2016) Fehér Bence: Pannonia latin nyelvtörténete. Budapest 2007. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 60. pp. 93-107. ISSN 0003-567X

Gonda, Attila (2016) Fehér Bence: Pannonia latin nyelvtörténete. Budapest 2007. Antik Tanulmányok, 60 (1). pp. 93-107. ISSN 0003-567X

Gonda, Attila (2020) Frameworks of reference in the identification of Latin dialects. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 73-97. ISSN 0418-453X

Gonda, Attila (2019) Phonetic Changes in the Latin of Noricum. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 75-96. ISSN 0418 – 453X

Grüll, Tibor (2008) A Bar Kochba-felkelés. Antik Tanulmányok, 52 (1). pp. 27-51. ISSN 0003-567X

Grüll, Tibor (2023) Az Aberkios-felirat : Egy "szent szöveg" születése. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (2). pp. 231-256. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Grüll, Tibor (2021) Intertextuális utalások II-III. századi phrygiai sírfeliratokon. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 65 (2). pp. 197-233. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Grüll, Tibor (2002) „Nincs nekik se nyelvük, se írásuk”. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 37-64. ISSN 0003-567X

Grüll, Tibor (2014) Palmyra közvetítő szerepe a keleti kereskedelemben. Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 247-259. ISSN 0003-567X

Grüll, Tibor (2018) „Post mortem vivere” : Gondolatok Trimalchio síremlékéről. Antik Tanulmányok, 62 (2). pp. 151-178. ISSN 0003-567X

Gulyás, András (2003) A luxori templom és Egyiptom megújulása. Antik Tanulmányok, 47 (1). pp. 5-33. ISSN 0003-567X

Gábor, Sámuel (2020) Domizio Calderini, Pauszaniasz első latin fordítója. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Gábor, Sámuel (2013) Rítus múlt időben (két pausaniasi történet Achaeából). Antik Tanulmányok, 57 (2). pp. 209-221. ISSN 0003-567X

H

HARMATTA, JÁNOS (2001) AUGEWAS DAMOKOROS. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 5-11. ISSN 0003-567X

HARMATTA, JÁNOS (2001) EGY KHAROSTHĪ  FELIRAT AFGANISZTÁNBÓL. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 45-51. ISSN 0003-567X

HAVAS, LÁSZLÓ (2001) A SAECULARIS GONDOLAT MINT IRODALOMALAKÍTÓ TÉNYEZÔ RÓMÁBAN. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 75-112. ISSN 0003-567X

Hajdu, Ildikó (2024) Posta Anna: Neolatin bibliai költészet a 16–17. századi Magyarországon. Csokonai könyvtár 61. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2022, 284 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A HUN-REN BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 128 (1). pp. 118-122. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Hajdu, Péter (2022) The Applicability of Narrative Theory and the Free Indirect Discourse in Latin. FRONTIERS IN ASIA-PACIFIC LANGUAGE AND CULTURE STUDIES, 1 (1). pp. 69-78. ISSN 2436-6463

Hajdu, Péter (2013) Az epikureus fordulat és Horatius Ars poeticája. Literatura, 39 (3). pp. 281-287. ISSN 0133-2368

Hajdu, Péter (2017) Az új költők kitalálása. In: Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században. Magyar történelmi emlékek. Értekezések: Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből (5). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 264-276. ISBN 9789634160823

Hajdu, Péter (2002) Dictys-tanulmányok. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 241-250. ISSN 0003-567X

Hajdu, Péter (2014) Horace’s Ars poetica as Pure Poetry. Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici, 72. pp. 85-96. ISSN 0392-6338

Hajdu, Péter (2013) Horatius varázslónője. In: Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban. Gondolat, Budapest, pp. 402-411.

Hajdu, Péter (2014) The Mad Poet in Horace’s Ars Poetica. Canadian Review of Comparative Literature, 41 (1). pp. 28-42. ISSN 1913-9659

Hajdu, Péter (2016) Narratológiai közelítések a lírához (különös tekintettel a római szerelmi elégiára). LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 42 (3). pp. 201-217. ISSN 0133-2368

Hajdu, Péter (2017) Ovidius az idegenek között. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 16 (2). pp. 56-64. ISSN 1589-2700

Hajdu, Péter (2022) Topography and mappability in Virgil’s underworld narrative. NEOHELICON, 49 (1). pp. 43-58. ISSN 0324-4652

Hajdu, Péter (2013) The betrayal of the satirical text. Neohelicon, 40 (1). pp. 47-57. ISSN 0324-4652 (print), 1588-2810 (online)

Hajdu, Péter (2000) A hibás latinság poétikai lehetőségei (Corippus: Johannis I. 48—114). Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 229-232. ISSN 0003-567X

Hajdu, Péter (2013) A mágia tilalma Rómában. In: Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban. Gondolat, Budapest, pp. 389-394.

Hajdu, Péter and Tordai, Éva (2013) Szerelmi rontás Ovidiusnál. In: Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban. Gondolat, Budapest, pp. 412-413.

Hajdu, Péter and Tordai, Éva (2013) Szerelmi varázslás Theokritosnál és Vergiliusnál. In: Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban. Gondolat, Budapest, pp. 414-420.

Hamvas, Endre (2006) Timaios mítosza és a kozmológiai princípiumok. Antik Tanulmányok, 50 (2). pp. 297-308. ISSN 0003-567X

Hamvas, Endre Ádám and Szabó, Ádám (2022) Augustinus : Levelek a donatisták ellen. Daphon. III. Fordítások . Szent-István-Társulat, Budapest. ISBN 9789636120030

Hamza, Gábor (2001) MONOGRÁFIA A RÓMAI MAGÁNJOG FELELŐSSÉGI RENDJÉRŐL. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 247-251. ISSN 0003-567X

Hamza, Gábor and Sándor, István (2006) Az antik jogtörténet és a klasszika-filológia határterületei. Antik Tanulmányok, 50 (1). pp. 93-99. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1975) Colloque sur la lexicologie du latin médiéval (Discours inaugural à la séance d’ouverture du Colloque sur la lexicologie du latin médiéval. Budapest, les 23–24 avril 1975). ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 23. pp. 283-284. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (2002) Danubius Sarmatas ac Romana disterminet. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 141-146. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (2000) EGY ARAMEUS OSTRAKON ELEPHANTINÉBŐL. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 31-42. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (2000) EGY PALMYRAI FELIRAT DACIÁBÓL. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 179-185. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (2004) Kádár Zoltán (1915-2003). Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 207-208. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (2003) Közép-Ázsia ókori történetéhez. Antik Tanulmányok, 47 (1). pp. 63-70. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (2004) Nagy Sándor Transoxaniában. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 35-42. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1975) Remarques sur le lexique du latin médiéval et le substrat hongrois. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 23. pp. 335-344. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (2004) Stein Aurél expedíciói Közép-Ázsiában. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 163-168. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (2003) A selyemút nyelvei. Antik Tanulmányok, 47 (1). pp. 81-88. ISSN 0003-567X

Harsányi, Eszter (2006) A füstölők és a füstölés szokása a császárkorban. Antik Tanulmányok, 50 (1). pp. 57-73. ISSN 0003-567X

Havas, László (2012) Az uralkodói és polgártükör mint irodalmi műfaj gyökereihez. Antik Tanulmányok, 56 (1). pp. 65-89. ISSN 0003-567X

Havas, László (2011) Florus és a Nagy Sándor-hagyomány. Antik Tanulmányok, 55 (2). pp. 273-282. ISSN 0003-567X

Havas, László (1962) Quintus Horatius Flaccus összes versei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 368-372.

Hegyi, Dolores (2007) A „Vörös-tenger” a Seleukida közigazgatásban. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 105-116. ISSN 0003-567X

Hegyi, Dolores (2008) Egy sardeisi földbirtokos gondjai a hellénisztikus korban. Megjegyzések az ún. Mnésimachos-felirathoz. Antik Tanulmányok, 52 (2). pp. 227-235. ISSN 0003-567X

Hende, Fanni (2017) Hosidius Geta Medea-centója. STUDIA LITTERARIA, 56 (1-4). pp. 98-110. ISSN 0562-2867

Hoffmann, István (2022) Benkő Loránd, az Anonymus-kutató = Loránd Benkő, the Scholar of Anonymus. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 28-35. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Holler, László (2012) Anonymus és "Kleopátra városa" : A 800 éves Anonymus-geszta = Anonymus and "the city of Cleopatra" : The 800-year-old Anonymus-gesta. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (8). pp. 61-79. ISSN 1789-0128

Holler, László (2008) Anonymus és a "Fekete-tenger" = Anonymus and the "Black Sea". MAGYAR NYELV, 104 (3). pp. 306-316. ISSN 0025-0228 (nyomtatott), 1588-1210 (online)

Holler, László (2014) Anonymus és a „Fekete-tenger” : 2. rész: További megjegyzések = Anonymus and the “Black Sea” : Part II: Further remarks. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 56-67. ISSN 0025-0228 (nyomtatott), 1588-1210 (online)

Holler, László (2009) Anonymus és a „senonok hegyei” meg az „aliminus népek” : Árpád-kori történeti szövegek fejlődési modelljének első közelítése = Anonymus, “montes senonum” and “populi alimini” : An evolution scheme of Arpadian-age historical texts. MAGYAR NYELV, 105 (3). pp. 300-324. ISSN 0025-0228 (nyomtatott), 1588-1210 (online)

Holler, László (2009) Anonymus és a „senonok hegyei” meg az „aliminus népek” : Árpád-kori történeti szövegek fejlődési modelljének első közelítése = Anonymus, “montes senonum” and “populi alimini” : An evolution scheme of Arpadian-age historical texts. MAGYAR NYELV, 105 (4). pp. 431-449. ISSN 0025-0228 (nyomtatott), 1588-1210 (online)

Holler, László (2009) Ismerte-e Laskai Osvát Anonymus gesztáját? : Reflexiók a Magyar Könyvszemlében megjelent három dolgozatra = Was Osvat de Lasko familiar with the gesta of Anonymus? : Reflections on three essays published in the Magyar Könyvszemle. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 125 (1). pp. 83-88. ISSN 0025-0171

Holler, László (2015) Legkorábbi szövegemlékeink keletkezési idejéről és az Ómagyar Mária-siralom kyniuhhad kifejezésének új értelmezéséről = Chronology of the Earliest Hungarian Text Records and the Explanation of the Expression kyniuhhad Occurring in the Old Hungarian Lament of the Virgin Mary. ERDÉLYI MÚZEUM, 77 (3). pp. 117-134. ISSN 1453-0961

Holler, László (2017) Mi a jelentése az Ómagyar Mária-siralom ualallal szavának? = What is the Meaning of the Word ualallal as it Appears in the Old Hungarian Lament of the Virgin Mary? ERDÉLYI MÚZEUM, 79 (3). pp. 11-50. ISSN 1453-0961

Horváth, István Károly (1961) A "Veronai Catullus Könyve" és a catullusi líra két alapvető műfaja. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 269-288.

Horváth, László (2013) Az Alexandrosszal kötött szerződés (Corpus Demosthenicum XVII.): A szerzőség kérdéséhez. Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 81-91. ISSN 0003-567X

Horváth, László (2020) Beszámoló a Byzanz und das Abendland VII. konferenciáról (ELTE Eötvös József Collegium -2019. november 25-28.). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 64 (1). pp. 141-148. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Horváth, László (2002) Bollók János (1944. június 17., Mezőkövesd -2001. október 4., Budapest). Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 270-271. ISSN 0003-567X

Horváth, László (2019) Démosthenés, Halotti beszéd. Az eredetiség kérdéséhez. Antik Tanulmányok, 63 (1). pp. 67-84. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Horváth, László (2023) Harminchárom eltérő vagy új olvasat Hypereidés Athénogenés elleni beszédében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (1). pp. 55-70. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Horváth, László (2022) Hypereidés Démosthenés ellen című beszédének töredékei. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 66 (1). pp. 135-152. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Horváth, László (2018) Hypereidés beszéde Phryné védelmében : A töredékek új kritikai kiadása és értelmezése. Antik Tanulmányok, 62 (2). pp. 237-251. ISSN 0003-567X

Horváth, László (2006) Komikus áthallások a szónoki érvelésben. Antik Tanulmányok, 50 (1). pp. 33-56. ISSN 0003-567X

Horváth, László (2008) Néhány új irodalmi papirusz. Antik Tanulmányok, 52 (1). pp. 137-150. ISSN 0003-567X

Horváth, László (2013) Perhalasztás Athénban A γραψή παρανόμων időzítése. Antik Tanulmányok, 57 (2). pp. 249-257. ISSN 0003-567X

Horváth, László (2014) Plutarchos: μεθ́ ἱστορίαζ καὶ ἀποδείξεωζ Hérodotos rosszmájúsága és az „olympiai történet” (Plut. Dem. IX,1). Antik Tanulmányok, 58 (1). pp. 121-127. ISSN 0003-567X

Horváth, László (2019) A legújabb Hypereidés-testimonium. Antik Tanulmányok, 63 (2). pp. 213-229. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Horváth, László and Barta, Andrea (2016) Drámai elemek a szónoki érvelésben. Antik Tanulmányok, 60 (1). pp. 71-76. ISSN 0003-567X

Horváth, László and Mayer, Gyula (2007) Az új Hypereidés. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 145-183. ISSN 0003-567X

Horváth J., József (1985) Az ókori görög és latin irodalom Magyarországon. Az 1536 és 1984 között magyarra lefordított önálló művek bibliográfiája. In: Ókori lexikon. Tudománytár, 4 . Könyvértékesítő Vállalat, Budapest.

I

Illés, Imre Áron (2009) Domitianus Germanicus és az ún. lex Flavia municipalis. Antik Tanulmányok, 53 (1). pp. 61-77. ISSN 0003-567X

Illés, Imre Áron (2010) Phótios kivonata a knidosi Ktésias Persika c. művéből. Antik Tanulmányok, 54 (1). pp. 169-187. ISSN 0003-567X

Ittzés, Máté (2018) Imperfectum vagy instans? Néhány gondolat középiskolai latin nyelvtanainkról. ÓKOR: Folyóirat az antik kultúráról, 17 (2). pp. 83-91. ISSN 1589-2700

Ittzés, Máté (2015) On the chronology and the phonetics of the change o > u in final closed syllables in Latin. Indogermanische Forschungen, 120 (1). pp. 329-342. ISSN 1613-0405

Ittzés, Máté (2013) Vita. Antik Tanulmányok, 57 (2). pp. 287-308. ISSN 0003-567X

J

Jakab, Attila (2012) Vita - Könyvszemle - Beszámoló. Antik Tanulmányok, 56 (2). pp. 313-326. ISSN 0003-567X

Jekl, Ágnes (2014) Cambiamenti fonetici nel latino della provincia della Moesia Inferior. In: LATIN VULGAIRE LATIN TARDIF X: Actes du X e colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Bergamo, 5-9 septembre 2012. Universita degli Studi di Bergamo, Bergamo, pp. 63-78. ISBN 978-88-6642-160-3

Juhász, Daniella (2021) Világok között : Tanulmányok Ovidius életművéről [Könyvismertetés - book review]. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 65 (1). pp. 145-149. ISSN 0003-567X

Juhász, Erika (2023) Beszámoló a Magyar Bizantinológiai Társaság 2022. évi tevékenységéről. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (1). pp. 163-170. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Juhász, Erika (2011) Beszámoló a Ratio Edendi (Wien 2010. december 17.) című konferenciáról. Antik Tanulmányok, 55 (1). pp. 145-146. ISSN 0003-567X

Juhász, Erika (2017) Beszámoló a XXIII. Nemzetközi Bizantinológiai Kongresszusról (Belgrád, 2016. Augusztus 22–27.). Antik Tanulmányok, 61 (1). pp. 139-150. ISSN 0003-567X

Juhász, Erika (2018) Beszámoló a magyar bizantinológiai társaság 2017. Évi tevékenységéről. Antik Tanulmányok, 62 (1). pp. 125-127. ISSN 0003-567X

Juhász, Erika (2013) Királytükör a Húsvéti krónikában. Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 137-146. ISSN 0003-567X

Juhász, Erika (2010) Levelek León diakonos történeti művében. Antik Tanulmányok, 54 (2). pp. 283-292. ISSN 0003-567X

Juhász, Erika (2023) A perzsa király látomása a Chronicon Paschaléban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (1). pp. 71-77. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Jászay, Tamás (2012) Oidipus népe a kortárs színpadon. Antik Tanulmányok, 56 (2). pp. 303-311. ISSN 0003-567X

K

KOVÁCS, PÉTER (2001) ADATOK A TETRARCHIA-KORI KATONAI ÉPÍTKEZÉSEKRŐL PANNONIÁBAN. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 141-168. ISSN 0003-567X

KOVÁCS, PÉTER (2001) MÉG EGYSZER A RIU 815 FELIRATHOZ. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 233-236. ISSN 0003-567X

Kapitánffy, István (2005) A korabizánci epigrammaköltészet. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 197-207. ISSN 0003-567X

Kardos, Tibor (1973) Janus Pannonius és a középkor. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 19 (1-2). pp. 1-20. ISSN 0015-1785

Kasza, Péter (2014) LUPUS IN ELEGIA. ABOUT THE LITERARY CONTEXT OF MICHAEL VERANCIUS’ QUERELAE. In: Colloquia Maruliana XXIII: Anticka Bastina u Renesansom Tekstu, 19-20 April 2013, Split, Croatia.

Kasza, Péter (2013) Parergi philosofici speculum. Henricus Nollius hermetisch-rosenkreuzerischer Roman. In: Der neulateinische Roman als Medium seiner Zeit/The Neo-Latin Novel in Its Time, 2012. február 28., Freiburg, Germany.

Katona, Csete (2017) Varég gárdisták Konstantinápolyban. Antik Tanulmányok, 61 (2). pp. 209-224. ISSN 0003-567X

Kató, Péter and Lindner, Gyula and Szilágyi, Sándor and Sólyom, Márk (2017) Hunok és rómaiak. Priskos rhétór összes töredéke. Attraktor, Máriabesnyő – Gödöllő. ISBN 978-615-5601-37-8

Kecskeméti, Gábor (2013) Pécseli Király Imre ismeretlen művei: új kontextusok 17. századi irodalom- és eszmetörténetünkhöz. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (1). pp. 88-108. ISSN 0021-1486

Kelemen, János (2017) Dante és a középkori multikulturalizmus. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, LXIII (1). pp. 5-9. ISSN 0015-1785

Kelemen, János and Nagy, József and Mátyus, Norbert and Hoffmann, Béla and Draskóczy, Eszter and Tóth, Tihamér and Berényi, Márk (2019) Dante Alighieri: Komédia I. Pokol. Kommentár. ELTE Eötvös Kiadó, ELTE BTK, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-489-156-7

Kintli, Dóra (2022) Egy consolatio politikai üzenetei : Venantius Fortunatus Galsuintha halálára írt vigasztalása (Carm. VI.5). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 66 (1). pp. 41-55. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Király, Erzsébet (2004) A „Rossz Anyag” problémája Mednyánszky László Naplójában. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 125-134. ISSN 0003-567X

Kisdi, Klára (2014) Egy figyelemreméltó Ars notora-töredék a Capreolus-kötet egykori kötéséből. Magyar Könyvszemle, 130 (3). pp. 367-369. ISSN 0025-0171

Kisdi, Klára (2010) Részvétel A Magyarországi Középkori Latinság Szótára 6. kötetének szerkesztésében = Participation in the Editing of the Lexicon of Mediaeval Latin of Hungary. Project Report. OTKA.

Kiss, Magdolna and Fazekas, Ferenc (2005) Hol játszódott le a Bolia folyó menti csata? Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 265-272. ISSN 0003-567X

Knapp, Éva (2018) Palingenius Zodiacus vitae-je a régi magyar irodalomban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 122 (2). pp. 127-144. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (2019) Palingenius Zodiacus vitaejének magyarországi fordításai. In: A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma. Convivia Neolatina Hungarica (3). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 173-183. ISBN 978-615-5478-69-7

Knapp, Éva (2019) Vergilius, Horatius és Ovidius magyarországi recepciója Palingenius Zodiacus vitae-jének magyar fordításaiban. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ (4). pp. 101-117. ISSN 2560-2659 (nyomtatott); 2677-0903 (elektronikus)

Kocsisné Csízy, Katalin (2000) Hélios szerepe és azonosítása Iulianus Hérakleios ellen írott beszédében (Or. VII.). Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 223-228. ISSN 0003-567X

Kocsisné Csízy, Katalin (2004) Iulianus és a Duna. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 91-100. ISSN 0003-567X

Kocsisné Csízy, Katalin (2004) Kirké barlangja Iulianus értelmezésében. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 143-147. ISSN 0003-567X

Kopeczky, Rita (2000) A PERZSA KIRÁLYSÁGIDEOLÓGIA EGY ELEME XENOPHÓN ANABASISÁBAN. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 43-50. ISSN 0003-567X

Kopeczky, Rita (2005) A görög antiszemita irodalom egyiptomi vonulatához. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 173-196. ISSN 0003-567X

Kopeczky, Rita and Adamik, Béla (2004) Beszámoló a 2002-2003. évi országos „Ábel Jenő latin tanulmányi verseny”-ről. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 219-225. ISSN 0003-567X

Kopeczky, Rita and Adamik, Béla (2005) Beszámoló a 2003-2004. évi „Ábel Jenő országos Latin Tanulmányi Verseny”-ről. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 339-346. ISSN 0003-567X

Kopeczky, Rita and Adamik, Béla (2006) Beszámoló a 2004-2005. évi Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Versenyről. Antik Tanulmányok, 50 (1). pp. 135-142. ISSN 0003-567X

Kopeczky, Rita and Adamik, Béla (2007) Beszámoló a 2006-2007. évi Ábel Jenő országos Latin Tanulmányi Versenyről. Antik Tanulmányok, 51 (2). pp. 339-346. ISSN 0003-567X

Kopeczky, Rita and Simon, Lajos Zoltán (2013) Beszámoló a 2012/13. tanévi Ábel Jenő országos latin tanulmányi versenyről. Antik Tanulmányok, 57 (2). pp. 325-331. ISSN 0003-567X

Kopeczky, Rita and Simon, Lajos Zoltán (2014) Beszámoló a 2013–14. tanévi Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Versenyről. Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 357-362. ISSN 0003-567X

Kovács, Péter (2002) Oppidum Scarbantia Iulia. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 147-191. ISSN 0003-567X

Kovács, Tamás (2020) 410: Honorius, his Rooster, and the Eunuch (Procop. Vand. 1.2.25–26). GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 25 (2). pp. 131-148. ISSN 1803-7402 (print); 2336-4424 (online)

Kovács, Tamás (2019) Procopius’s Sibyl — The Fall of Vitigis and the Ostrogoths. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 24 (2). pp. 113-124. ISSN 1803-7402 (print); 2336-4424 (online)

Kozák, Dániel (2008) Achilleus hajnala. Fényszimbolika az Iliasban és Statius Achilleisében. Antik Tanulmányok, 52 (2). pp. 197-214. ISSN 0003-567X

Kozák, Dániel (2015) Egyéni és közösségi emlékezet az Aeneisben. Aaron M. Seider, Memory in Vergil’s Aeneid. Creating the Past [recenzió]. Studia Litteraria, 54 (1-2). pp. 208-216. ISSN 0562-2867

Kozák, Dániel (2015) Hannibal crossing the Ebro: a missing scene in Silius Italicus’ Punica. In: Unity and inconsistency in Flavian epic, 2014.09.14-15, ELTE, Budapest. (Submitted)

Kozák, Dániel (2015) Hannibal átkelése az Ebro folyón. In: Unity and inconsistency in Flavian epic, 2014.09.14-15, ELTE, Budapest.

Kozák, Dániel (2023) In addition: The rhetoric of copia in Servius (Auctus). In: Sicut commentatores loquuntur: Authorship and Commentaries on Poetry / Autorproblematik und antike Dichterexegese. Brepols, Turnhout, pp. 187-221.

Kozák, Dániel (2015) Isteni önéletrajz. A Res gestae divi Augusti műfajai és kontextusai. Ókor, 14 (1). ISSN 1589-2700

Kozák, Dániel (2015) Saguntum alapítástörténete és hűségének mítosza Silius Italicus Punicájában. In: Kulturális emlékezet a Flavius-kori epikában [munkacím]. -. (Unpublished)

Kristó, Gyula (1978) Rómaiak és vlachok Nyesztornál és Anonymusnál = Romains et "Vlach" chez Nestor et Anonymus. SZÁZADOK, 112 (4). pp. 623-661. ISSN 0039-8098

Krupp, József (2023) Aeneas az Europa Hotelben. MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT (90). pp. 52-56. ISSN 1789-1965

Krupp, József and Rung, Ádám (2021) Beszámoló a 2020-2021. tanévi Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Versenyről. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 65 (2). pp. 291-297. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Krupp, József and Rung, Ádám (2023) Beszámoló a 2022–2023. tanévi Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Versenyről. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (2). pp. 303-309. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Krähling, Edit (2005) A ló és az öszvér, avagy: Miből és mit tanítunk? Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 305-317. ISSN 0003-567X

Kádár, Zoltán and Csibra, Zsuzsanna and Mayer, Péter and Takács, László and Hamza, Gábor (2002) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 287-296. ISSN 0003-567X

Könczöl, Miklós (2005) ΟΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΙΝ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙ. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 245-252. ISSN 0003-567X

Könczöl, Miklós (2007) Határok és területek. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 185-192. ISSN 0003-567X

Könczöl-Kiss, Erzsébet (2007) Andreas Darmarios egy brüsszeli kézirata. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 139-143. ISSN 0003-567X

Könczöl-Kiss, Erzsébet (2008) Ekphrasis és illúzió Philostratos Eikonesében. Antik Tanulmányok, 52 (1). pp. 103-107. ISSN 0003-567X

Köpeczi, Béla (1976) Les Mémoires de Francois II. Rákóczi. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 18 (3-4). pp. 349-374. ISSN 0567-7661

Köves-Zulauf, Th. (2004) Sebő József Brusznyai-könyvéről. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 209-210. ISSN 0003-567X

Köves-Zulauf, Thomas (2007) Orpheus es Eurydike. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 121-133. ISSN 0003-567X

Kőrizs, Imre (2012) Sibi superstites (Cic. Nat. deor. II 72). Antik Tanulmányok, 56 (2). pp. 295-296. ISSN 0003-567X

L

Lakatos, Attila (2013) A lykiai lakomajelenetek és azok kapcsolatai. Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 67-79. ISSN 0003-567X

Lakatos, Bálint (2013) Ingatlanforgalmi ügyek a késő középkori magyarországi mezővárosokban és falvakban. ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 139-164. ISSN 0324-6965

Lauf, Judit (2014) Beiträge zur liturgischen Praxis in der Diözese Wien und im Wiener Schottenstift auf Grund Ödenburger Handschriftenfragmente. In: Quelle und Deutung. EC-Beiträge zur Erforschung deutschsprachiger Handschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, I . Eötvös-József-Collegium - ELTE, Budapest, pp. 89-104. ISBN 9786155371349

Lauf, Judit (2013) A Sopronban őrzött liturgikus kódextöredékek és a Schottenstift. Ars Hungarica. pp. 124-135. ISSN 01331531

Lengyel, Réka (2020) Ovidius Est Magister Vitae (et Litterarum). Language, Literature and Life through Ovid in Hungary in the Eighteenth- and Nineteenth Century. In: Vergil, Horaz und Ovid in der ungarischen Literatur 1750‒1850. Praesens Verlag, Wien, pp. 293-310.

Lengyel, Réka (2020) Sic honor et nomen divinis vatibus atque carminibus venit (Horaz, Ars poetica 400f.) Vorwort. In: Vergil, Horaz und Ovid in der ungarischen Literatur 1750‒1850. Praesens Verlag, Wien, pp. 5-11.

Lindner, Gyula (2017) Egyensúly, konfliktus és választás az archaikus és klasszikus kori görög politeizmusban. Antik Tanulmányok, 61 (2). pp. 153-168. ISSN 0003-567X

Lindner, Gyula (2023) Kléruchiák és határkövek : Az athéni külpolitika vallási aspektusai a Kr. e. V. században. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (2). pp. 205-213. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Lukinich, Imre (1902) A magyarországi latinság szótára. ERDÉLYI MÚZEUM, 19 (1). pp. 46-47. ISSN 1453-0961

LÁSZLÓ, LEVENTE (2001) A LATIN U-TÖVŰ SEMLEGESNEMŰEK VÉGZŐDÉSE NOMINATIVUS-ACCUSATIVUSBAN. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 225-227. ISSN 0003-567X

Láda, Csaba (2005) Egyiptomiak és bevándorlók: a társadalmi és kulturális változások dinamikája a hellénisztikus Egyiptomban. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 155-171. ISSN 0003-567X

Lázár, István (2023) Móré Tünde: Utazás és hírnév. Wittenbergi magyar diákok latin nyelvű búcsúztatóversei (1560–1600). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (4). pp. 521-523. ISSN 0021-1486

Lőrincz, Barnabás (2002) Onomasticon provinciarum Europae Latinarum. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 251-257. ISSN 0003-567X

M

M. Nagy, Ilona (2014) Adalék két latin szó (accessio, abscessio) hazai középkori előfordulásához. Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 331-338. ISSN 0003-567X

M. Nagy, Ilona and Boda, István Károly (2015) A Margit-legenda digitális konkordancia-szótára, háttere és perspektívái. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 338-346. ISSN 0025-0228

MAYER, PÉTER (2001) SIMÓNIDÉS PERZSA HÁBORÚS ELÉGIÁI EGY ÉVTIZED KUTATÁSÁNAK TÜKRÉBEN. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 279-300. ISSN 0003-567X

Madas, Edit (2016) Az Ernst-kódex leírása. In: Ernst-kódex (OSZK, Cod. Lat. 431): Tanulmánykötet. Országos Széchényi Könyvtár; Pannonhalmi Főapátság, Budapest-Pannonhalma, pp. 11-21. ISBN 978-963-200-653-6

Madas, Edit (2013) ,,Kintornáljatok bölcsen'' Zsoltározás a liturgikus gyakorlatban, zsoltárok a közösségi- és magánájtatosságban. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban. Egyetemi Műhely, Kolozsvár, pp. 193-201. ISBN :978-606-8145-45-7

Madas, Edit (2013) Latin nyelvű forrásszövegek műfaji átalakulása a magyar nyelvű kódexirodalomban (Hugo a Sancto Caro sermója az Érsekújvári Kódexben). Studia Litteraria (2013/3). pp. 20-33. ISSN 0562-2867

Madas, Edit (2016) Szent Márton chablis-i gyógyító csodája az Ernst-kódexben: Mit keres egy magyar gróf Burgundiában a honfoglalás korában? In: Alexander multifrons: Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A MAGYAR KÖNYVSZEMLE ÉS A MOKKA–R EGYESÜLET FÜZETEI (8). OSZK-Argumentum, Budapest, pp. 29-34. ISBN 978-963-446-781-6

Magyar, László András (2002) A figurae Veneris a görög-római világban. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 227-231. ISSN 0003-567X

Marton, József (2010) A görög irodalom újraéledése az első humanista fordításokban. Antik Tanulmányok, 54 (1). pp. 71-88. ISSN 0003-567X

Marót, Károly (1958) Ovidius, a mindenki költője. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 51-64.

Maróth, Miklós (2014) Tudomány és irodalom a hellenizmus korában. Antik Tanulmányok, 58 (1). pp. 1-14. ISSN 0003-567X

Maróti, Egon (1959) Horváth István Károly "Catullus" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 338-343.

Mayer, Gyula (2002) Bollók János irodalmi munkássága. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 271-276. ISSN 0003-567X

Mayer, Gyula (2016) Zsuzsanna Ötvös, Janus Pannonius's Vocabularium [The Complex Analysis of the Ms. ÖNB Suppl. Gr. 45. (Antiquitas – Byzantium – Renascentia XIV.) Budapest, ELTE Eötvös József Collegium, 2015.]. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 60 (2). pp. 251-253. ISSN 0003-567X

Mayer, Gyula and Török, László (2014) Iani Pannonii Opera quae manserunt omnia: Volumen II: Elegiae. Fasciculus 1: Textus. Balassi, Budapest. ISBN 978-963-506-929-3

Mayer, Gyula and Török, László (2006) Iani Pannonii opera quae manserunt omnia. Volumen I. Epigrammata. Fasciculus 1. Textus. Balassi, Budapest. ISBN 963-506-676-7

Mayer, Péter (2007) Archilochos első kölni epódosa (196A W2) - költői támadás vagy dicséret? Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 1-14. ISSN 0003-567X

Mayer, Péter (2005) Aristotelés az iambeion és az iambosköltészet eredetéről. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 229-234. ISSN 0003-567X

Mayer, Péter (2006) Gondolatok Simónidés Plataia-elégiájának (frr. 10-18 w2) előadásáról és üzenetéről. Antik Tanulmányok, 50 (1). pp. 5-18. ISSN 0003-567X

Mayer, Péter (2012) Mater semper certa est? Költői és műfaji származásproblémák egy új papiruszon (P. Oxy. 4952). Antik Tanulmányok, 56 (1). pp. 107-115. ISSN 0003-567X

Mezei, Monika (2002) A Meroving-kor eseményei Tours-i Gergely Historia Francorum című művében. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 259-267. ISSN 0003-567X

Mikó, Árpád (2013) A Corvinusok Budán. Római nevek a művészet játékterében. In: Kő kövön. Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Festschrift für Ferenc Dávid. Vince, Budapest, pp. 565-574.

Mikó, Árpád (2013) Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak. Tanulmányok a 15–16. századi magyarországi művelődés történetéből. Balassi Kiadó, Budapest 2012. 398 lap, képmelléklettel. [recenzió]. Művészettörténeti Értesítő, 61 (1). pp. 125-128. ISSN 0027-5247

Mogyoródi, Emese (2021) Oidipus és Sókratés: Tudás és tudatlanság, tragikus és filozófiai katarzis. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 65 (2). pp. 155-175. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Mogyoródi, Emese (2012) Parmenidés testimóniumai (DK 28 A). Antik Tanulmányok, 56 (2). pp. 345-364. ISSN 0003-567X

Mogyoródi, Emese (2023) Sókratés androgün filozófiája. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (2). pp. 215-230. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Mogyoródi, Emese (2008) Sókratés és a (jó) lelkiismeret. Antik Tanulmányok, 52 (2). pp. 171-196. ISSN 0003-567X

Mogyoródi, Emese (2018) A Sókratés-kérdés: Xenophón és a történeti Sókratés. Antik Tanulmányok, 62 (1). pp. 1-29. ISSN 0003-567X

Mogyoródi, Emese (2014) Xenophanés testimóniumai (DK 21 A). Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 367-385. ISSN 0003-567X

Mohay, Gergely (2010) A Római Birodalom igazságosságának elmélete Polybiosnál. Antik Tanulmányok, 54 (1). pp. 49-70. ISSN 0003-567X

Molnár, Annamária (2017) Dante és az állatvilág. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 1. pp. 143-145. ISSN 0015-1785

Molnár, Dávid (2021) Az államrend zenei harmóniája: Rakowski Márton Libellus de partibus reipublicae című költeményének platonikus államelmélete. In: Latin nyelvű udvari kultúra Magyarországon a 15-18. században. Lazi Könyvkiadó, Szeged, pp. 253-264. ISBN 978-963-267-639-8

Molnár, Dávid (2022) Bor és répa: Lorenz Eiseler éneke Karl Rueber tokaji kapitány törökök felett aratott győzelméről. In: Laurentius Eiseler Epinicion carmen in laudem… Caroli Rueberi. Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini – Patrimonium culturale – Fontes II (2). L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing, Budapest, Sárospatak, pp. 43-66. ISBN 978-963-414-906-4

Molnár, Dávid (2021) Eius est paucis cognita fama viris : Janus Pannonius és Valerian Mader verse Marsilio Ficinóról = Eius est paucis cognita fama viris : Janus Pannonius’ and Valerian Mader’s poem about Marsilio Ficino. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 125 (1). pp. 26-36. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Molnár, Dávid (2022) Győzelmi ének a nemes báró, Karl Rueber úr dicséretére. In: Laurentius Eiseler Epinicion carmen in laudem… Caroli Rueberi. Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini – Patrimonium culturale – Fontes (2). L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing, Budapest, Sárospatak, pp. 33-40. ISBN 978-963-414-906-4

Molnár, Dávid (2021) In Hungaria vero dementis est quaerere Ficinum? : Valerian Mader’s Poem About Marsilio Ficino. STUDI FINNO-UGRICI DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI (1). pp. 1-24. ISSN 1826-753X

Molnár, Dávid (2022) Laurentius Eiseler Epinicion carmen in laudem… Caroli Rueberi = A bécsi Lorenz Eiseler győzelmi éneke a nemes báró, Karl Rueber úr dicséretére és annak diadalára a török felett. Europica varietas Tokajensis. Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini – Patrimonium culturale – Fontes (2). L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing, Budapest, Sárospatak. ISBN 978-963-414-906-4

Molnár, Dávid (2013) A lélek, a káosz és a titokzatos Mót: A föníciai sanchuniathón kozmogóniai töredékének platonikus olvasata. Antik Tanulmányok, 57 (2). pp. 259-269. ISSN 0003-567X

Mudrák, József (2006) A Debreceni Tudományegyetem Görög-latin Philológiai Szemináriumának története (1914-1949). Antik Tanulmányok, 50 (2). pp. 323-331. ISSN 0003-567X

Munding, Márta (2023) Nagy Sándor uralkodása. Diodóros Történeti könyvtárának 17. könyve. Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Illés Imre Áron. Szeged–Budapest, Martin Opitz Kiadó [é. n.]. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (1). pp. 147-154. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Máté, Ágnes (2023) Báthory Griseldis, az engedetlen menyasszony vagy az eretnek hárpia megzabolázása. In: A latin nyelv a kora újkori Magyarország és Erdély kultúrájában és művelődésében : V. Neolatin Konferencia, 2021.12.01. - 2021.12.04., Szeged (Magyarország). (In Press)

Máté, Ágnes (2022) A sienai teve és a meztelen fecske: a lectio facilior csodálatos életéből. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ. pp. 105-116. ISSN 2560-2659

Máté, Ágnes (2023) A sikertörténet folytatódik. Enea Silvio Piccolomini Historia de duobus amantibusának fordításai a 17-18. században. Europica varietas Tokajensis. Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini - Patrimonium culturale - Dissertationes (2). L’Harmattan, Tokaj-Hegyalja Egyetem, Budapest, Sárospatak. ISBN 9789634149651

Mészáros, Tamás (2023) Adalékok a Darkó–Moravcsik-vitához : Franz Dölger tíz kiadatlan levele Moravcsik Gyulához. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (1). pp. 125-144. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Mészáros, Tamás (2017) Egy Laonikos Chalkokondylés-töredékhez (Vaticanus Graecus 1408, 154v–155r). Antik Tanulmányok, 61 (2). pp. 255-263. ISSN 0003-567X

Mészáros, Tamás (2022) Egy lapszéli bejegyzés a Monacensis Graecus 307a jelzetű kéziratban és a Chalkokondylés-szöveghagyomány. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 66 (1). pp. 127-134. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Mészáros, Tamás (2018) Egy másik vatikáni Chalkokondylés-töredék (Vaticanus Graecus 1890, 131r-134r). Antik Tanulmányok, 62 (2). pp. 259-268. ISSN 0003-567X

Mészáros, Tamás (2019) Egy szövegjavítás nyomában. Még egyszer a Monacensis Graecus 150 jelzetű kéziratról. Antik Tanulmányok, 63 (2). pp. 241-247. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Mészáros, Tamás (2006) Héródés meggyilkolása. Antik Tanulmányok, 50 (1). pp. 19-31. ISSN 0003-567X

Mészáros, Tamás (2014) Két megjegyzés Thukydidés antik életrajzi hagyományához. Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 169-200. ISSN 0003-567X

Mészáros, Tamás (2019) Laonikos Chalkokondylés Germania-exkurzusa. Antik Tanulmányok, 63 (1). pp. 97-105. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Mészáros, Tamás (2013) Tzetzés Thukydidés-scholionjai. Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 53-65. ISSN 0003-567X

Mészáros, Tamás and Horváth, László and Harrauer, Hermann and Gastgeber, Christian and Juhász, Erika and Hegyi, Orsolya and Minda, Mercédesz and Németh, Tamás and Berkes, Lajos and Preseka, Diotima and Delbó, Katalin and Farkas, Anna and Ikvahidi, István and Zergi, Nóra (2010) Szövegkritikai műhelymunka az Eötvös Collegiumban. Antik Tanulmányok, 54 (1). pp. 127-167. ISSN 0003-567X

Mészéros, Tamás (2002) Lysias: VII. beszéd. A szent olajfáról (Areopagiticus). Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 327-336. ISSN 0003-567X

N

Nagy, Adrienn (2008) Beszámoló a IX. Current Research in Egyptology szimpóziumról. (Manchester, 2008. január 9-11.). Antik Tanulmányok, 52 (1). pp. 165-167. ISSN 0003-567X

Nagy, Adrienn (2007) Jambes arquées. Huwawa és Bész közös inspirációs forrása, az afrikai törpe. Antik Tanulmányok, 51 (2). pp. 289-298. ISSN 0003-567X

Nagy, József (2018) Elementi autoriflessivi in Inferno XI. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907

Nagy, Levente (2022) Hungarian-Romanian transcultural relations during the Middle Ages and the reformation. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 28-35. ISSN 0236-6568

Nagyillés, János (2010) Cornelia Naxos szigetén. Antik Tanulmányok, 54 (2). pp. 215-237. ISSN 0003-567X

Nagyillés, János (2010) Gradivus földművesei (Valerius Flaccus 5, 142: ruricolae, Gradive, tui). Antik Tanulmányok, 54 (1). pp. 33-47. ISSN 0003-567X

Nagyillés, János (2005) Vergilius-allúziók Lucanusnál. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 59-95. ISSN 0003-567X

Nagyillés, János (2009) A szónok költő és az Istenapparátus. Antik Tanulmányok, 53 (2). pp. 219-237. ISSN 0003-567X

Nagyillés, János and Könczöl, Miklós (2009) Vita - Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 53 (2). pp. 285-306. ISSN 0003-567X

Nagyillés, János and Mészáros, Tamás and Pataki, Elvira and Tar, Ibolya and Adorjáni, Zsolt and Horváth, László (2014) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 58 (1). pp. 129-162. ISSN 0003-567X

Nemerkényi, Előd (2008) A latin írásbeliség kialakulása a középkori Magyarországon = The Formation of Latin Literacy in Medieval Hungary. Project Report. OTKA.

Nemes, Szilvia (2015) Adok-kapok, avagy egy sajátos adásvétel Petronius Satyriconjában. Antik Tanulmányok, 59 (2). pp. 195-211. ISSN 0003-567X

Nemes, Szilvia (2017) Et quasi proprium et sanctissimum templum iustitiae consecrare. Antik Tanulmányok, 61 (2). pp. 183-207. ISSN 0003-567X

Niederreiter, Zoltán (2006) A föníciai kereskedelem és művészet szerepe Kréta szigetén a IX-VII. században. Antik Tanulmányok, 50 (2). pp. 225-259. ISSN 0003-567X

Niederreiter, Zoltán (2019) „Assurnak, az istenek atyjának, a nagy úrnak…” : II. Sarrukín beszámolója a VIII. hadjáratáról (Kr. e. 714) (Bevezetés és fordítás). Antik Tanulmányok, 63 (1). pp. 115-144. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Nuzzo, Armando (2020) Coluccio Salutati állami levelei és Magyarország : Történeti adalékok egy kritikai kiadáshoz. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 64 (2). pp. 261-274. ISSN 0003-567X

Németh, András (2011) A Mynas-kódex és VII. Konstantin történeti kivonatgyűjteménye. Antik Tanulmányok, 55 (1). pp. 70-95. ISSN 0003-567X

Nótári, Tamás (2007) Adalékok a legis actio sacramento in rem eredetéhez. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 71-94. ISSN 0003-567X

O

Olajos, Teréz (2011) A magyar bizantinológia a 20/21. század fordulóján. Antik Tanulmányok, 55 (1). pp. 5-22. ISSN 0003-567X

Orbán, Áron (2013) Astrology in Janus Pannonius’s Poems of Praise. ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU (19). pp. 112-128. ISSN 1219-0616

Orbán, Áron (2014) Individual Astrology as a Means of Character-building in the Poetry of Conrad Celtis. In: Investigatio Fontium : griechische und lateinische Quellen mit Erläuterungen : Beiträge der Tagung Klassisches Altertum - Byzanz - Humanismus der XI. Ungarischen Konferenz für Altertumswissenschaft. Antiquitas, Byzantium, renascentia (10). Eötvös-József-Collegium, Budapest, pp. 181-230. ISBN 978-615-5371-33-2

Orbán, Áron (2017) „Johannes Tolhopf mitológiai-asztrológiai önreprezentációja”, in Scientiarum miscellanea: Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15-18. században, eds. Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Molnár Dávid. Szeged, Lazi Könyvkiadó, 2017, 75-84. In: III. Neolatin Konferencia, 2015 nov., Szeged.

Orbán, Áron (2013) Judiciális asztrológia Mátyás király udvarában. In: Mikro&Makro – Fiatal kutatók konferenciája 4. PTE, Budapest, pp. 191-204.

Orosz, Adrienn (2023) Bész egy középkori zsoltároskönyvben. Képi források a Kísértő ábrázolásához a Winchester Psalter illuminációjában (Cotton Ms Nero C. IV, f.18r). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (1). pp. 1-53. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

P

Pajorin, Klára (2011) Aragóniai Beatrix szerepe Mátyás király irodalmi mecenatúrájában. Irodalomtörténeti Közlemények, 115. pp. 158-167. ISSN 0021-1486

Pajorin, Klára (2011) Argüropulosz magyar hívei. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, XIV–XV. pp. 275-282. (Unpublished)

Pajorin, Klára (2011) Asztali művelődés és szórakozás Mátyás király udvarában. In: “Ritrar parlando il bel”. Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére. L'Harmattan, Budapest, pp. 287-298.

Pajorin, Klára (2009) Asztrológia, mágia és Apuleius-kultusz Corvin Mátyás műveltségében. In: Matthias rex (1458-1490) Hungary at the Dawn of the Renaissance, 2009, Budapest, ELTE. (Unpublished)

Pajorin, Klára (2011) A bázeli zsinat hatása Magyarországon. Görögök és a korai magyar humanizmus. Irodalomtörténeti Közlemények, 115 (1). pp. 3-26. ISSN 0021-1486

Pataki, Elvira (2021) Az elysioni aszfodéloszok közt. Kerényi Károly és Angelo Brelich levelezése 1939–1959. Szerkesztette Valerio Severino, Nagy Andrea, Varsányi Orsolya. Budapest, L’Harmattan, 2020. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 65 (2). pp. 285-290. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Pataki, Elvira (2013) Eredetmítosz és metapoétika Apollónios Rhodios Makris-elbeszélésében (Argonautica IV 535–551; 982–992; 1128–1140; 1170–1181). Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 25-51. ISSN 0003-567X

Pataki, Elvira (2011) Tout comprendre, c’est tout pardonner – Borzsák István és a francia civilizáció. Antik Tanulmányok, 55 (2). pp. 247-272. ISSN 0003-567X

Pataki, Elvira (2017) Vázlatok és beszédtöredékek a szenvedélyről: az Erótika pathémata és a Georgica szerelmi mítoszai. Antik Tanulmányok, 61 (1). pp. 27-53. ISSN 0003-567X

Pataki, Elvira (2006) Újabb utak a hellénisztikus költészet kutatásában. Antik Tanulmányok, 50 (2). pp. 339-353. ISSN 0003-567X

Pataki, Elvira (2009) A könnyűség súlya, avagy Philétas cipői. Antik Tanulmányok, 53 (2). pp. 195-217. ISSN 0003-567X

Pataki, Elvira (2016) A pásztor és a szirének. Megjegyzések Apollónios Rhodios Butés-elbeszéléséhez (Arg. IV, 885–921). Antik Tanulmányok, 60 (1). pp. 1-32. ISSN 0003-567X

Pataki, Elvira and Adorjáni, Zsolt and Juhász, Erika (2014) Könyvszemle — Beszámoló. Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 339-355. ISSN 0003-567X

Pataki, Elvira and Gellérfi, Gergő and Szepessy, Tibor (2013) Vita – Könyvszemle – Beszámoló. Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 157-170. ISSN 0003-567X

Pataki, Elvira and Könczöl, Miklós and Jakab, Attila and Gesztelyi, Tamás and Ötvös, Zsuzsanna (2009) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 53 (1). pp. 143-161. ISSN 0003-567X

Pataki, Elvira and Székely, Melinda and C. Vladár, Zsuzsa and Bolonyai, Gábor (2011) Vita – Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 55 (2). pp. 283-315. ISSN 0003-567X

Paulus, Nóra (2020) „Vitium afrorum familiare”? : A latin magánhangzók kvantitásrendszerének átépülése Afrikában és Rómában a metrikus feliratok tanúsága szerint. Antik Tanulmányok, 64 (1). pp. 95-109. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Paulus, Nóra (2019) The Vivo Suo Formula, as a Possible Manifestation of the Interconnection of the Greek and Latin Languages in Moesia Inferior. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 113-126. ISSN 0418 – 453X

Pesthy, Monika (2007) Az ókortudományi társaság negyvenkilencedik éve. Beszámoló a magyar ókortudományi társaság 2006/2007. évi tevékenységéről. Antik Tanulmányok, 51 (2). pp. 331-337. ISSN 0003-567X

Pesthy, Mónika and Horváth, László and Kopeczky, Rita and Adamik, Béla (2009) Társasági hírek – Beszámolók. Antik Tanulmányok, 53 (2). pp. 307-323. ISSN 0003-567X

Pesthy, Mónika and Ritoók, Zsigmond and Kopeczky, Rita and Adamik, Béla (2008) Társasági hírek - beszámolók. Antik Tanulmányok, 52 (2). pp. 279-296. ISSN 0003-567X

Petneházi, Gábor (2021) Brutus az olvasóhoz. A Rerum Ungaricarum libri trentói kéziratának bevezetése. In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Külgazdasági és Külügyminisztérium, ELKH, MNL, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest. (Submitted)

Petneházi, Gábor (2021) Ellentétes narratívák fogságában. Gian Michele Bruto és a Rerum Ungaricarum libri. In: Latin nyelvű udvari kultúra Magyarországon a 15–18. században (Convivia Neolatina Hungarica 4). Lazi Kiadó, Szeged, pp. 167-196. (Unpublished)

Pintér, Anna Krisztina (2019) A Dumuzi és Ĝeštinanna című mítosz. Antik Tanulmányok, 63 (2). pp. 173-188. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Posta, Anna (2023) Latin paraphrases of Old Testament books in verse in 16th century Hungary. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (S). pp. 15-31. ISSN 0236-6568

Posta, Anna (2023) A mártírium költői ábrázolása a 17. századi (1680–1700) debreceni neolatin gyászversgyűjteményekben = The Poetic Representation of Martyrdom in the 17th Century (1680–1700) Neo-Latin Grief Poetry Collections of Debrecen. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 69-87. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Prohászka, Péter and Fodor, Nóra and Grüll, Tiborné and Pesthy, Monika and Maróti, Egon and Gloviczki, Zoltán and Borzsák, István and Domány, Judit (2001) KÖNYVSZEMLE (8). Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 259-278. ISSN 0003-567X

Pálfi, Zoltán (2010) Az óasszír Šarrukīn-legenda. Antik Tanulmányok, 54 (2). pp. 253-264. ISSN 0003-567X

Péti, Miklós (2005) ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΠΑΛΑΜΝΟΣ. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 5-21. ISSN 0003-567X

R

R. Hamar, Márta (2006) Borzsák István köszöntése (1936. VI. 6. - 2006. III. 28.). Antik Tanulmányok, 50 (2). pp. 365-368. ISSN 0003-567X

RIMÓCZI-HAMAR, MÁRTA (2001) BACCHUM… CARMINA… VIDI DOCENTEM…. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 123-131. ISSN 0003-567X

RIMÓCZI-HAMAR, MÁRTA (2001) HORATIUS ÉS BABITS AZ ÉVSZAKOKRÓL. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 189-198. ISSN 0003-567X

Restás, Attila (2017) Csanaki Máté Martini- ellenes vitairata Keckermann védelmében (1625). In: Scientiarum miscellanea: Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15-18. században. Convivia Neolatina Hungarica (2). Lazi, Szeged, pp. 191-197. ISBN 978-963-267-324-0

Restás, Attila (2018) A kora újkori Magyarország-toposzok történetéhez Paczoth Ferenc (1617) és Johann Fechner (1650) beszédei. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 122 (4). pp. 490-507. ISSN 0021-1486

Rimóczi-Hamar, Márta (2002) Az átkokat szóró Dido. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 79-91. ISSN 0003-567X

Rimóczi-Hamar, Márta (2000) HORATIUS (CARM. II. 9.) MYSTES-E. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 83-90. ISSN 0003-567X

Rimóczi-Hamar, Márta (2002) „... Már néha nem is fáj, - undorodom csak.". Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 199-213. ISSN 0003-567X

Rimóczi-Hamar, Márta and Adamik, Béla (2000) BESZÁMOLÓ AZ 1998–99. ÉVI ORSZÁGOS LATIN TANULMÁNYI VERSENYRŐL. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 261-269. ISSN 0003-567X

Rimóczi-Hamar, Márta and Adamik, Béla (2002) Beszámoló a 2000-2001. évi országos „Ábel Jenő latin tanulmányi verseny”-ről. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 321-325. ISSN 0003-567X

Rimóczi-Hamar, Márta and Adamik, Béla (2002) Beszámoló az 1999-2000. évi országos latin tanulmányi versenyről. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 317-320. ISSN 0003-567X

Rimóczi-Hamar, Márta and Adamik, Béla (2003) Hírek. Antik Tanulmányok, 47 (1). pp. 161-168. ISSN 0003-567X

Rimóczi-Hamar, Márta and Csibra, Zsuzsanna (2000) Horatius (Carm. II. 6.) vates amicus-a. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 73-81. ISSN 0003-567X

Ritoók, Zsigmond (2003) Két költemény az Anthologia Latinából. Antik Tanulmányok, 47 (1). pp. 103-110. ISSN 0003-567X

Ritoók, Zsigmond (2023) Platón: Phaidón. Helikon Zsebkönyvek. Fordította és a bevezetést írta: Hamvas Endre Ádám. Budapest, Helikon, 2022. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (1). pp. 145-146. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Aeneas Silvius mint a humanisták megtérésének mintája? In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 65-70. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2011) Andrea Mantegna e Giano Pannonio. In: Italy & Hungary : humanism and art in the early Renaissance. Villa i Tatti : the Harvard University Center for the Italian Renaissance Studies (27). Villa I Tatti, Florence, pp. 151-170. ISBN 0674063465

Ritoókné Szalay, Ágnes (2009) Andrea Mantegna és Janus Pannonius. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 58 (1). pp. 1-16. ISSN 0027-5247 (print); 1588-2802 (online)

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Andrea Mantegna és Janus Pannonius. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 70-92. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Bakócz Bálint titeli és budai prépost sírköve a Magyar Nemzeti Múzeumban. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 147-154. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Bakócz Tamás Breviáriumanak kéziratos versei. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 175-190. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (1984) [Bevezető]. In: Hortus Musarum : egy irodalmi társaság emlékei. Studium. A Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-grafikai tanszékének kiadványai . Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, pp. 5-10.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2007) Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) epitáfiuma. In: Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) emlékezete : tanulmányok a „Váci Püspökség Báthory Emlékéve 2006” alkalmából rendezett konferencia anyagából. Egyházmegyei Gyűjtemény, Vác, pp. 157-171.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) síremléke. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 141-151. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Egy ideális fejedelem és ideális városa a morva reneszánsz kezdetén. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 147-154. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (1991) Egy ideális fejedelem és ideális városa a morva reneszánsz kezdetén. In: Annales de la Galerie Nationale Hongroise. Etudes sur l’histoire de l’art en honneur du soixantième anniversaire de Miklós Mojzer = A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve. Művészettörténeti tanulmányok Mojzer Miklós hatvanadik születésnapjára. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, pp. 79-82.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Egy ismeretlen Janus-elégia? In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 45-54. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2016) Egy római kő és könyvészete. In: MONOKgraphia : tanulmányok Monok István 60. születésnapjára. Kossuth, Budapest, pp. 593-598.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2005) „Enarrat Electram Sophoclis”. In: Dona Melanchthoniana : Festgabe für Heinz Scheible zum 70. Geburtstag. Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, pp. 325-337. ISBN 3772821898

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Flava Thalia : Egy kép és egy Janus-vers. SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI /BULLETIN DU MUSÉE HONGROIS DES BEAUX-ARTS, 97. pp. 151-159. ISSN 0133-5545

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Flava Thalia : Un quadro e una poesia di Janus Pannonius. SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI /BULLETIN DU MUSÉE HONGROIS DES BEAUX-ARTS, 97. pp. 33-42. ISSN 0133-5545

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Flava Thalia: egy kép és egy Janus-vers. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 27-36. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Galeotto Marzio és Bonfini történeti művének kiadása. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 207-211. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (1984) Hortus Musarum : egy irodalmi társaság emlékei. Studium . Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest. ISBN 963-0 1-5163-4

Ritoókné Szalay, Ágnes (1996) Humanisták verses levélváltása. In: Neolatin irodalom Európában és Magyarországon. JPTE, Pécs, pp. 7-16.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Humanisták verses levélváltása. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 55-63. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) II. Pál pápa és a gyalázkodó Janus-versek. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 107-120. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) „Irják gyermek-képben”. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 185-190. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Janus Pannonius Hunyadi-epitáfiumai. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 101-106. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2009) Janus Pannonius Hunyadi–epitáfiumai. In: Erdély reneszánsza : a 2008. október 8-11. között tartott konferencia előadásai. Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár, pp. 11-15. ISBN 978-973-8231-91-7

Ritoókné Szalay, Ágnes (1994) Janus Pannonius [Szócikk]. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon : H-Ő. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 896-898.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2005) Janus Pannonius e papa Paolo II. In: L'Umanesimo Latino in Ungheria : Convegno Internazionale di Studi : Budapest, Istituto Italiano di Cultura, 18 aprile 2005. Fondazione Cassamarca, Treviso, pp. 53-59.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2007) Janus Pannonius epigrammáinak új kiadásához. In: Classica mediaevalia neolatina. Societas Neolatina Hungarica, Debrecini, pp. 117-125. ISBN 978-963-473-076-7

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Janus Pannonius epigrammáinak új kiadásához. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 121-129. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1980) Janus Pannonius kiadója, Hilarius Cantiuncula. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 84 (2). pp. 125-136. ISSN 0021-1486

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Janus Pannonius kiadója, Hilarius Cantiuncula. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 191-205. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2016) Janus Pannonius kéziratainak útja Zágrábtól Gyulafehérvárig. In: Testimonio litterarum : tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 355-364. ISBN 978-606-739-054-4

Ritoókné Szalay, Ágnes (2011) Janus Pannonius leveleinek kézirata a Pray-gyűjteményben. In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, 14–15. ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 283-292.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2000) Janus Pannonius versei Battista Guarino egy kódexében. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 116 (3). pp. 372-374. ISSN 0025-0171

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Janus Pannonius versei Battista Guarino egy kódexében. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 71-74. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Janus Pannonius versei Battista Guarino egy kódexében. In: Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére = Festschrift zu Ehren von Csaba Csapodi. Argumentum, Budapest, pp. 229-232. ISBN 9789634462064

Ritoókné Szalay, Ágnes (2007) Janus Pannonius és II. Pál pápa. In: „Nem sűlyed az emberiség”... : album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 237-250. ISBN 978-963-7341-82-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2000) Janus Pannonius és Venantius Fortunatus. In: Humanista műveltség Pannóniában. Művészetek Háza , PTE, Pécs, pp. 61-68. ISBN 963 641 804 7

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Janus Pannonius és Várad. In: Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. Classica, mediaevalia, neolatina (6). Debreceni Egyetem, Debrecen, Budapest, pp. 171-181.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Janus Pannonius és Várad. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 37-48. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1993) La filologia latina medievale e umanistica in Ungheria. In: La filologia medievale e umanistica greca e latinan el secolo XX : atti del congresso internazionale Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Universita La Sapienza, 11-15 dicembre 1989. Testi e studi bizantino-neoellenici, 2 (7). Universita di Roma „La Sapienza”, Roma, pp. 927-934.

Ritoókné Szalay, Ágnes (1994) Le poesie sconosciute di Ladislao Vetési. In: Matthias Corvinus and the Humanismin Central Europe. Studia Humanitatis (10). Balassi, Budapest, pp. 203-209. ISBN 963 7873 72 4

Ritoókné Szalay, Ágnes (2010) L’edizione critica delle opere di Janus Pannonius. In: Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis : proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies, Budapest, 6–12 August 2006. Medieval and renaissance texts and studies (386). Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, Tempe (Arizona), pp. 613-620. ISBN 9780866984348

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) „Mert van egy istennõ, neve Rágalom”. Lukianosz Calumniája Janus Pannoniusnál. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 59-69. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2010) „Mert van egy istennő, neve Rágalom.” : Lukianosz Calumniája Janus Pannoniusnál. In: Pietas non sola Romana : studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Typotex, Eötvös Collegium, Budapest, pp. 845-855. ISBN 958-963-9548-24-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2015) „More vulgi dicere” : Janus Pannonius a nép között Itáliában. In: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. reciti, Budapest, pp. 31-39. ISBN 978-615-5478-16-1

Ritoókné Szalay, Ágnes (1983) Nympha super ripam Danubii. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 87 (1-3). pp. 67-74. ISSN 0021-1486

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Nympha super ripam Danubii. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 87-102. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) A Pray-gyűjtemény Janus-kézirata. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 130-140. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1982) Rimaiana. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 86 (5-6). pp. 660-667. ISSN 0021-1486

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Rimaiana. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 201-209. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1999) Rimay János verse egy Petrarca-kötetben. In: Jankovics József 50. születésnapjára. Balassi, Budapest, pp. 8-9.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Vetési László vershagyatéka. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 109-120. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (1988) Vetési László vershagyatéka 2. rész. In: Vetési Albert – Vetési László. Vár ucca tizenhét (1988/1). Művészetek Háza, Veszprém, pp. 124-129. ISBN 963 9105 13 9

Ritoókné Szalay, Ágnes (1988) Vetési László vershagyatéka 1. rész. In: Vetési Albert – Vetési László. Vár ucca tizenhét (1988/1). Művészetek Háza, Veszprém, pp. 111-116. ISBN 963 9105 13 9

Ritoókné Szalay, Ágnes (1980) Üdvözlet a nyájas olvasónak! (Bornemisza Péter: Tragődia magyar nyelven az Sophocles Elektrájából című színművének utószava). In: Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei. Magyar Remekírók . Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, pp. 591-599.

Ritoókné Szalay, Ágnes (1994) A római föliratok gyűjtői Pannóniában. In: Pannonia regia : művészet a Dunántúlon 1000-154 : Magyar Nemzeti Galéria, 1994 október - 1995 február. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai (1994/3). Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, pp. 319-325.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) A római föliratok gyűjtői Pannóniában. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 75-86. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Üzenet a kövön. A gyulafehérvári Hunyadi János-síremlék mint politikai manifesztum. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 166-173. ISBN 978-963-506-888-3

Roboz, Erika and Szilágyi, Laura Menta and Guba, Ágoston (2019) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 63 (1). pp. 145-163. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Réger, Ádám (2011) Bizánc emlékezete a magyar régiségben. Antik Tanulmányok, 55 (1). pp. 106-110. ISSN 0003-567X

Révész, Éva (2011) A piliny-leshegyi csüngő párhuzamai. Antik Tanulmányok, 55 (1). pp. 111-117. ISSN 0003-567X

S

SZILÁGYI, JÁNOS GYÖRGY (2001) A CUMAEI ARCHAIKUS HÉRA-SZENTÉLY. Antik Tanulmányok, 45 (1-2). pp. 13-26. ISSN 0003-567X

Sarbak, Gábor (2016) Csodás gyógyulások Remete Szent Pál közbenjárására. In: Alexander multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei (8). Országos Széchényi Könyvtár, Argumentum, Budapest, pp. 47-51. ISBN 978-963-446-781-6

Sarbak, Gábor (2014) Gyöngyösi Gergely mintái. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Debreceni Egyetem, Budapest, Debrecen, pp. 765-774. ISBN 9789634737605ö

Sarbak, Gábor and F. Romhányi, Beatrix (2013) Formularium maius Ordinis Sancti Pauli primi heremite: Textedition des Pauliner-Formulariums aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Cod. Lat. 131. der Universitätsbibliothek zu Budapest) : mit einem Anhang: Fragmentum formularum Strigoniense Paulinorum. Művelődéstörténeti Műhely. Tagungen zur Ordensgeschichte, 4 (3). Szent István Társulat, Budapest. ISBN 9789632774183

Schüszler, Tamara and Pataki, Elvira and Ekler, Péter and Mészáros, Tamás (2013) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 57 (2). pp. 309-324. ISSN 0003-567X

Seres, Dániel (2021) A Timokratés elleni beszéd érvrendszerei. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 65 (2). pp. 177-196. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Seres, Dániel (2019) A „ἱερόσυλος” és „κατάρατος” szavak jelentése és szerepe Démosthenés Timokratés ellen című beszédében. Antik Tanulmányok, 63 (2). pp. 201-212. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Simon, L. Zoltán (2005) Frange, puer, calamos... Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 97-153. ISSN 0003-567X

Simon, L. Zoltán (2000) KESERŰ ARANYKOR. CALPURNIUS SICULUS EKLOGÁI. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 161-178. ISSN 0003-567X

Simon, Lajos Zoltán (2021) Adalékok Janus Pannonius De stella aestivo meridie visa című elégiájának értelmezéséhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 65 (2). pp. 235-247. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Simon, Lajos Zoltán (2018) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 62 (1). pp. 111-124. ISSN 0003-567X

Simon, Lajos Zoltán (2014) Lacrimabilis Arbor Petrarca, Nápolyi Endre és római epikus költészet. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 58. pp. 261-288. ISSN 0003-567X

Simon, Lajos Zoltán (2014) Lacrimabilis arbor Petrarca, Nápolyi Endre és a Római epikus költészet. Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 261-288. ISSN 0003-567X

Simon, Zoltán (2008) A Fasti-kutatás új irányai. Antik Tanulmányok, 52 (2). pp. 255-263. ISSN 0003-567X

Simon, Zsolt (2009) Az Ankara-felirat és a Hettita Birodalom vége. Antik Tanulmányok, 53 (2). pp. 177-194. ISSN 0003-567X

Simon, Zsolt (2006) Beszámoló a VI. Nemzetközi Hettitológiai Konferenciáról. Antik Tanulmányok, 50 (2). pp. 377-379. ISSN 0003-567X

Simon, Zsolt (2007) Beszámoló a Deutsche Orient-Gesellschaft VI. Nemzetközi Kollokviumáról. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 213-215. ISSN 0003-567X

Simon, Zsolt (2005) Beszámoló a XII. Nemzetközi Latin Nyelvészeti Kollokviumról. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 347-348. ISSN 0003-567X

Simon, Zsolt (2011) Hettita toposzok a hieroglif luvi történetírásban. Megjegyzések a kontinuitás kérdéséhez. Antik Tanulmányok, 55 (2). pp. 181-196. ISSN 0003-567X

Simon, Zsolt (2012) Hol volt a hieroglif luvi Karkamiš A4b felirat „Sura országa”, avagy miért hívták a görögök a kappadokiaiakat szíreknek? Antik Tanulmányok, 56 (2). pp. 201-213. ISSN 0003-567X

Simon, Zsolt (2008) Kétnyelvűség a Hettita Birodalomban. Antik Tanulmányok, 52 (1). pp. 11-25. ISSN 0003-567X

Simon, Zsolt (2023) Lat. ploxenum and plaustrum Reconsidered. INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN, 128 (1). pp. 125-134. ISSN 0019-7262 (print); 1613-0405 (online)

Simon, Zsolt and Kaczmarczyk, Adrienne and Borzsák, István and Tóth, Iván (2006) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 50 (2). pp. 355-364. ISSN 0003-567X

Simon, Zsolt and Szabó, Ferenc Krisztián and Takács, Levente and Tóth, Vencel and Jakab, Attila (2008) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 52 (2). pp. 265-278. ISSN 0003-567X

Simon, Zsolt and Szepessy, Tibor and Takács, László (2007) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 193-199. ISSN 0003-567X

Solymosi, Benedek (2016) A Médeia-szerelem tragikus vonásai az Argonautika harmadik könyvében. Antik Tanulmányok, 60 (1). pp. 33-57. ISSN 0003-567X

Somos, Róbert (2004) Pauler Ákos és az ókortudomány. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 169-181. ISSN 0003-567X

Szabó, Ferenc Krisztián (2007) Cornelius Nepos királyéletrajzai? Antik Tanulmányok, 51 (2). pp. 217-237. ISSN 0003-567X

Szabó, Pál and Juhász, Erika (2019) Társasági hírek. Antik Tanulmányok, 63 (1). pp. 165-171. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Szabó, Ádám (2012) A Mithraeumok tájolásának kérdéséhez. Antik Tanulmányok, 56 (1). pp. 125-134. ISSN 0003-567X

Szabó, Árpád (1939) Circumferre. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 63. pp. 191-195. ISSN 0200-9285

Szebehleczky, Borbála (2022) Solti Dóra – Alszászy Judit – Lina Basoucou: Újgörög nyelvtan és gyakorlókönyv. Studia Hellenica III. Periergopenés – Szegény gyötrődő tanuló III. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium, 2021. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 66 (1). pp. 153-156. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Szebelédi, Zsolt (2012) A zemet szó jelentése Szerémi György latin nyelvű művében. MAGYAR NYELV, 108 (4). pp. 470-473. ISSN 0025-0228

Szekeres, Csilla (2007) A démokritosi atomok mozgásának problémája Cicerónál. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 95-104. ISSN 0003-567X

Szekeres, Csilla (2000) OEDIPUS BŰNE. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 135-145. ISSN 0003-567X

Szentmártoni Szabó, Géza (2003) Balassi Bálint latin jelmondatáról. BALASSI BÁLINT INTÉZET ÉVKÖNYVE, 2003. pp. 26-28. ISSN 1589-8180

Szentmártoni Szabó, Géza (2003) Gyarmati Balassa Ferenc epitáfiuma (Bázel, 1554 áprilisa). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2003. pp. 15-17. ISSN 0865-0632

Szentmártoni Szabó, Géza (2008) Janus Pannonius Feronia forrásánál : jegyzetek egy hatodfélszáz esztendeje írott elégiáról a Reneszánsz Év jegyében. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 10 (7). pp. 89-92. ISSN 1419-4082

Szentmártoni Szabó, Géza (2012) Janus Pannonius Renatus-panegyricusának egykori padovai kézirata. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 116 (1). pp. 22-26. ISSN 0021-1486

Szentmártoni Szabó, Géza (2013) Janus Pannonius alla Fonte di Feronia. In: L’elegia Feronia di Janus Pannonius composta 555 anni fa. Cerimonia di inaugurazione lapide commemorativa presso la fonte di Feronai di Narni,. Balassi Bálint Intézet, Roma, pp. 7-21. ISBN 9789635069125

Szentmártoni Szabó, Géza (2023) Janus Pannonius elégiája a nyári napfordulón Feronia forrásáról. ORSZÁGÚT ONLINE, 2023.

Szentmártoni Szabó, Géza (1984) Janus Pannonius. Magyarországi humanisták. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 6 (3-4). pp. 78-79. ISSN 0209-4800

Szentmártoni Szabó, Géza (2003) Mátyás király Duna-parti nimfa-kútja és epigrammájának humanista paródiája. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 12 (12). pp. 82-89. ISSN 1335-1826

Szentmártoni Szabó, Géza (2009) Nápoly veszedelméről. TREFORT-KERT, 2 (4). pp. 54-59. ISSN 2060-176X

Szepessy, Tibor (2014) Achilleus Tatios: Kleitophón és Leukippé története 8, 18, 4, 3–4. Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 321-324. ISSN 0003-567X

Szepessy, Tibor (1959) Falus Róbert: Horatius : Bibliotheca Kiadó, Budapest, 1958. 329. l. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 378-382.

Szepessy, Tibor (2012) Héliodóros és a Makkabeusok, avagy adalékok a Héliodóros-kronológiához. Antik Tanulmányok, 56 (2). pp. 215-232. ISSN 0003-567X

Szepessy, Tibor (2006) Pseudo-Plutarchos: BIOI TΩN ΔEKA ΡΗTORΩN. A tíz szónok életrajza. Antik Tanulmányok, 50 (1). pp. 143-219. ISSN 0003-567X

Szepessy, Tibor and Bálint, Csanád and Takács, Miklós (2011) Beköszöntő – Beszámoló a Magyar Bizantinológiai Társaság 2009–2010. évi működéséről. Antik Tanulmányok, 55 (1). pp. 1-4. ISSN 0003-567X

Szilágyi, Emőke Rita (2014) Antiquität in einem frühhumanistischen Werk. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 54. pp. 137-146. ISSN 0044-5975

Szilágyi, Emőke Rita (2019) Editorial Procedures and Types of Censorship : On the Upcoming Critical Edition of Nicolaus Olahus’ Correspondence. In: Nicolaus Olahus 450 : Proceedings of the International Conference on the 450th Anniversary of Nicolaus Olahus’ Death = Nicolaus Olahus 450 : Tagungsband der internationalen Konferenz zum 450. Todestag von Nicolaus Olahus. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien (17). Institut für Ungarische Geschichtsforschung; Balassi Institut – Collegium Hungaricum; Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp. 193-203. ISBN 978-963-631-280-0

Szilágyi, Emőke Rita (2021) Jean Vitéz. In: Démystifier l'Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. Passés Composés - Humensis, Paris, pp. 1-3. ISBN 978-2-3793-3015-5

Szilágyi, Emőke Rita (2015) Johannes Roth und Augustinus Moravus Olomucensis. In: Augustinus Moravus Olomucensis. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 61-68. ISBN 978-963-200-636-9

Szilágyi, János György (2003) Attikától Narcéig - via Ischia. Antik Tanulmányok, 47 (1). pp. 35-61. ISSN 0003-567X

Szilágyi, János György (2004) Vulci, Novilara, Aliano. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 17-25. ISSN 0003-567X

Szilágyi, János György (2002) A rómaiakra várva. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 5-24. ISSN 0003-567X

Szilágyi, János György and Sarkady, János (2003) Megemlékezések. Antik Tanulmányok, 47 (1). pp. 129-133. ISSN 0003-567X

Szovák, Kornél (2015) Gondolatok a magyar őstörténet latin nyelvű kútfőiről. ANNALES: AZ AVICENNA KÖZEL-KELET KUTATÁSOK INTÉZETE ÉVKÖNYVE, 1. pp. 139-150. ISSN 2416-173X

Szovák, Kornél (2016) A kódex szövegének helye az István-legendák hagyományozódás-történetében. In: Ernst-kódex (OSZK, Cod. Lat. 431). Országos Széchényi Könyvtár; Pannonhalmi Főapátság, Budapest; Pannonhalma, pp. 89-99. ISBN 978-963-200-653-6

Székely, Melinda (2007) Az öröklés kérdése Vespasianus idejében. Antik Tanulmányok, 51 (2). pp. 275-288. ISSN 0003-567X

Székely, Melinda (2023) Beszámoló az Ókortudományi Társaság 2022-2023 évi tevékenységéről. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (2). pp. 297-302. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Székely, Melinda (2018) Latinus Pacatus Drepanius: Panegyricus Theodosius császárhoz. Antik Tanulmányok, 62 (1). pp. 97-109. ISSN 0003-567X

Szörényi, László (2019) A mohácsi csata emlékezete a 18. századi magyarországi neolatin irodalomban. In: Több mint egy csata: Mohács, Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9789634161837

Sólyom, Márk (2014) A RIB 2246-os felirat és II. Domitianus. Antik Tanulmányok, 58 (1). pp. 111-120. ISSN 0003-567X

T

Takács, Levente (2013) Cicero és a földmérők. Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 93-98. ISSN 0003-567X

Takács, Levente (2019) Nero él. Antik Tanulmányok, 63 (1). pp. 39-53. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Takács, Levente and Berecz, Gábor (2023) Piso, Ioan – Forisek, Péter (edd.): Defending the Polis – Defending the Empire. The Ancient Greek and Military Strategy and Insciptions. Studia Epigraphica Pannonica. Supplementum I. Budapest 2022. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (1). pp. 155-161. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Takács, László (2017) Az Officium Rákóczianum Szent Imre-himnuszai, avagy megjegyzések a szerzőség kérdéséhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 55-66. ISSN 0025-0171

Takács, László (2013) Concordia discors – avagy az első triumvirátus megítélése Nero korában. Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 117-123. ISSN 0003-567X

Takács, László (2017) Gausoald püspök sírfelirata. Antik Tanulmányok, 61 (1). pp. 113-123. ISSN 0003-567X

Takács, László (2004) Kutatási beszámoló. Hieronymus és Aelius Donatus Vergilius-kommentárjai (OTKA F 029866). Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 211-213. ISSN 0003-567X

Takács, László (2002) L. Annaeus Cornutus egyik töredékének története. Antik Tanulmányok, 46 (1-2). pp. 127-139. ISSN 0003-567X

Takács, László (2006) Megjegyzések a tacitusi Agricola 24. caputjában szereplő ex eo értelmezéséhez. Antik Tanulmányok, 50 (1). pp. 87-92. ISSN 0003-567X

Takács, László (2007) Mit nem mondott Lucanus Persius költeményeiről. Antik Tanulmányok, 51 (2). pp. 299-308. ISSN 0003-567X

Takács, László (2015) Mítosz két keréken : Kosztolányi Dezső: Kifelé, avagy Károly apja. Studia Litteraria, 54 (1-2). pp. 138-147. ISSN 0562-2867

Takács, László (2015) Szent Imre himnuszok. Kritikai kiadás / fordította Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Összes Művei . Kalligram, Pozsony. ISBN 978-615-5603-08-2

Takács, László and Grüll, Tibor and Adamik, Tamás and Kiss, Erzsébet (2006) Könyvszemle. Antik Tanulmányok, 50 (1). pp. 113-125. ISSN 0003-567X

Tamás, Ábel (2019) Catullus „triptichonja” a kíváncsiságról (carm. 5, 6, 7). Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, 23 (1). pp. 270-289. ISSN 1219-543X

Tamás, Ábel (2019) A gyarmatosítók kíváncsisága. Cicero sétája az Akadémia romjain (Cic. Fin. V. 1–6). Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról, 18 (2). pp. 50-60. ISSN 1589-2700

Tantimonaco, Silvia (2017) Applied Computational Latin Dialectology: first results from the Conventus Pacensis (South Portugal). Acta Antiqua, 57 (1). pp. 125-138. ISSN 0044-5975

Tantimonaco, Silvia (2018) The Replacement of Other Cases with the Nominative and Accusative. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 23 (1). pp. 211-225. ISSN 1803-7402

Tantimonaco, Silvia (2019) The Role if Archaisms in the Latin Inscriptions of the Roman Empire: Some New Considerations in Light of Computerized Dialectology. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 147-169. ISSN 0418 – 453X

Tar, Ibolya (2013) Bukolikus költészet és egyházkritika baptista Mantuanus 9. Eclogája. Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 147-156. ISSN 0003-567X

Tar, Ibolya (2009) Goethe Nausikaa-töredéke. Antik Tanulmányok, 53 (2). pp. 253-276. ISSN 0003-567X

Tar, Ibolya (2013) Horatius Vergilius-propemptikonja (C. 1, 3). Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 99-109. ISSN 0003-567X

Tar, Ibolya (2021) Michael von Albrecht: Antike und Neuzeit. Texte und Themen. Band 1: Antike und Deutsche Dichtung. Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2019. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 65 (2). pp. 281-284. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Tar, Ibolya (2021) Tegyey Imre (1930. XII. 22. – 2021. III. 17.). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 65 (2). pp. 299-300. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Tar, Ibolya (2005) Vergilius 4. eklogájának szerkezetéről. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 257-264. ISSN 0003-567X

Tar, Ibolya (2014) Vergilius enigmatikus 3. eclogája. Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 235-246. ISSN 0003-567X

Tar, Ibolya (2014) Vergilius kozmosza. Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 325-330. ISSN 0003-567X

Tar, Ibolya and Ferenczi, Attila and Kopeczky, Rita and Krupp, József and Simon, Lajos Zoltán (2017) Társasági hírek - beszámoló. Antik Tanulmányok, 61 (2). pp. 273-289. ISSN 0003-567X

Tegyey, Imre and Horváth, László and Simon, Zsolt and Adorjáni, Zsolt and Mayer, Péter (2009) Társasági hírek - beszámolók. Antik Tanulmányok, 53 (1). pp. 163-176. ISSN 0003-567X

Teszelszky, Kees and Tóth, Gergely (2014) Hungaroteutomachia vel colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato: Magyarnémetharc, avagy beszélgetés a császáriak és a magyarok között most fellángolt háborúról. ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke and the Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, Budapest. ISBN 978-963-284-547-0

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1958) Cicero és Lucretius : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1958. jan. 20-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 113-170.

Tuhári, Attila (2019) Egy korai magyar Catullus-parafrázis. Antik Tanulmányok, 63 (1). pp. 107-114. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Tuhári, Attila (2022) Egy másik Phyllis és Flora. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 66 (1). pp. 95-112. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Tuhári, Attila (2020) Iuvenalis 3. 200. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 64 (2). pp. 255-259. ISSN 0003-567X

Tuhári, Attila (2013) Széljegyzet az Ibis egyik helyéhez (621–622). Antik Tanulmányok, 57 (1). pp. 111-115. ISSN 0003-567X

Tuhári, Attila (2014) A legújabb Sapphó. Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 363-366. ISSN 0003-567X

Tóth, Anita (2012) Fabula Graecanica. Apuleius szamártörténetének görög forrásai. Antik Tanulmányok, 56 (1). pp. 117-124. ISSN 0003-567X

Tóth, Anna Judit (2017) Damaszkuszi Szent János A sárkányokról című írása. Antik Tanulmányok, 61 (1). pp. 55-69. ISSN 0003-567X

Tóth, Gergely (2017) Az erazmista szatirikus és a bebörtönzött mártír: Bocatius két műve, a Hungaroteutomachia és az Olympias carceraria. In: Börtön, exilium és szenvedés. Bethlen Miklós élettörténetének kora újkori kontextusai. reciti, Budapest, pp. 61-75.

Tóth, Gergely (2023) Bél Mátyás nézetei a latin nyelv iskolai oktatásáról = Mátyás Bél’s Views on the Teaching of Latin in Schools. In: A latin nyelv a kora újkori Magyarország és Erdély kultúrájában és művelődésében. Convivia Neolatina Hungarica (5). Lazi Könyvkiadó, Szeged, pp. 47-62. ISBN 978-963-267-573-2

Tóth, Gergely (2019) A humanista episztolák kincsesháza. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 2019 (4). pp. 100-103. ISSN 0865-6886

Tóth, Gergely (2019) Állhatatosság és politika: Justus Lipsius munkásságának hatása (és hatástalansága) Révay Péter műveire. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 123 (5). pp. 567-584. ISSN 0021-1486

Tóth, Ibolya (2014) A „személyes daimón” elképzelésének alakulása Platóntól Iamblichosig. Antik Tanulmányok, 58 (1). pp. 15-57. ISSN 0003-567X

Tóth, Iván (2008) Apologia Alexandru (Arrianos: Anabasis 1, 7-9). Antik Tanulmányok, 52 (1). pp. 53-66. ISSN 0003-567X

Tóth, Iván (2017) Bizánc bukásának „relatív” történelemfilozófiai értelmezése. Antik Tanulmányok, 61 (2). pp. 225-246. ISSN 0003-567X

Tóth, Iván (2019) Irodalmi minták és hatások II. Mehmed drinápolyi beszédében (Kritobulos, SH I 14,1–9). Antik Tanulmányok, 63 (1). pp. 55-66. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Tóth, Iván (2014) Klasszikus minták az imbrosi kritobulos kortörténetének prooimionjában. Antik Tanulmányok, 58 (2). pp. 289-308. ISSN 0003-567X

Tóth, Péter (2011) GÖRÖG EGYHÁZATYÁK A CORVINÁBAN I. Magyar Könyvszemle, 127 (2). pp. 137-148. ISSN 0025-0171

Tóth, Péter (2011) GÖRÖG EGYHÁZATYÁK A CORVINÁBAN II. Magyar Könyvszemle, 127 (3). pp. 289-312. ISSN 0025-0171

Tóth, Péter (2013) ‘In volumine Longobardo’ New Light on the Date and Origin of the Latin Translation of St Anthony’s Seven Letters. Studia Patristica, 53.

Tóth, Sándor János (2005) Propriá v slovenskom preklade Gesta Hungarorum. SLAVICA SZEGEDIENSIA (5). pp. 223-236. ISSN 1786-4151

Török, László (2014) Beszámoló az Ókortudományi Társaság 2012/2013. Évi tevékenységéről. Antik Tanulmányok, 58 (1). pp. 163-167. ISSN 0003-567X

Török, László (2005) Borzsák István köszöntése. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). p. 281. ISSN 0003-567X

Török, László (2008) Magyar ókortörténet a 21. század elején. Antik Tanulmányok, 52 (1). pp. 127-135. ISSN 0003-567X

Török, László (2007) Tóth István †. 1944. május 15. — 2006. augusztus 10. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 201-204. ISSN 0003-567X

Török, László and Kopeczky, Rita and Krupp, József (2010) Társasági hírek. Antik Tanulmányok, 54 (2). pp. 323-337. ISSN 0003-567X

Török, Ábel (2022) Magyarok a Moreai Krónikában : III. Béla leszármazottai a peloponnésosi frankok között. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 66 (1). pp. 57-93. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Török, Ábel (2023) A Moreai krónika keletkezése és szerkezete. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 67 (1). pp. 95-123. ISSN 0003-567X (nyomtatott); 1588-2748 (elektronikus)

Töttössy, Csaba (2000) A LATIN PERFECTA ACTIO KIALAKULÁSA. Antik Tanulmányok, 44 (1-2). pp. 59-71. ISSN 0003-567X

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (2009) Die ungarische Geschichte im lateinischen Jesuitendrama des deutschsprachigen Kulturraums. ARCHIVUM HISTORICUM SOCIETATIS IESU, 78 (155). pp. 57-120. ISSN 0037-8887

U

Uhrman, Iván (2012) „…Hacsak nincsenek komolyabb érveik...” (Plutarchos és a zsidók). Antik Tanulmányok, 56 (1). pp. 175-199. ISSN 0003-567X

Uhrman, Iván (2009) Állítólagos zománcképek a corona graecán. Antik Tanulmányok, 53 (1). pp. 133-142. ISSN 0003-567X

V

Vaderna, Gábor (2017) Harmonia praestabilita : Berzsenyi és Horatius. In: Római költők a 18-19. századi magyar irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 282-304. ISBN 978-615-5478-40-6

Vandlik, Katalin (2004) Aesopica. Ezüstgemma Brigetióból. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 135-142. ISSN 0003-567X

Vandlik, Katalin (2009) A Virginia Exhibition-festő műhelyéhez. Antik Tanulmányok, 53 (1). pp. 125-131. ISSN 0003-567X

Visy, Zsolt (2007) Az Ókortudományi Társaság negyvennyolcadik éve. Antik Tanulmányok, 51 (1). pp. 205-211. ISSN 0003-567X

Visy, Zsolt (2006) Az Ókortudományi Társaság negyvenhetedik éve. Antik Tanulmányok, 50 (1). pp. 127-134. ISSN 0003-567X

Visy, Zsolt (2005) Beszámoló az Ókortudományi Társaság 2003/2004. évi tevékenységéről. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 329-337. ISSN 0003-567X

Visy, Zsolt (2012) „Dacia … diuturno bello Decibali viris fuerat exhausta”. Alföldi András és a daciai kontinuitás. Antik Tanulmányok, 56 (2). pp. 233-255. ISSN 0003-567X

Vágási, Tünde (2017) Iupiter Dulcenus. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 13 (4). pp. 95-111. ISSN 1786-4062

Vágási, Tünde (2020) Minitrae et Numini Eius : Egy kelta istenség és a vulgáris latin Aquincumban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 64 (1). pp. 83-94. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Vámos, Violetta (2020) Vörösmarty Mihály gimnáziumi latintankönyveinek azonosítása Ovidius-fordításai alapján. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 125-137. ISSN 0025-0171

Váradi, Eszter (2005) Tibullus és Propertius tanítása Magyaroszágon 1945-ig. Antik Tanulmányok, 49 (1-2). pp. 209-227. ISSN 0003-567X

Vígh, Éva (2017) „Ordít az oroszlán, ki ne rettegne”? A zoomorf interpretáció lehetőségei a Színjátékban. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 1. pp. 87-100. ISSN 0015-1785

X

Xeravits, Géza (2017) Japhi’a mozaiktöredéke: törzsek vagy állatöv? Antik Tanulmányok, 61 (1). pp. 103-112. ISSN 0003-567X

Xeravits, Géza (2019) Manasszé imája: szerkezet és biblikus háttér. Antik Tanulmányok, 63 (2). pp. 231-240. ISSN 0003-567X (print); 1588-2748 (online)

Xeravits, Géza (2012) A durai zsinagóga nyugati falképciklusának vallási és politikai üzenete. Antik Tanulmányok, 56 (2). pp. 257-276. ISSN 0003-567X

Z

Zelenai, Nóra (2016) „Libertae isdem coniugi T. Licinius”. Az idem névmás megkövesedésének problematikája. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 60 (2). pp. 159-172. ISSN 0003-567X

Zergi, Nóra (2010) ΚΥΚΕΩΝ. Antik Tanulmányok, 54 (2). pp. 265-270. ISSN 0003-567X

Zimonyi, Ákos and Varga, Éva Katalin and Barta, Andrea (2022) Moodle és latin orvosi terminológia: a párhuzamos tananyagfejlesztés lehetőségei. In: A digitális oktatás nyelvi dimenziói : Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból (Kálmán László emlékére). Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 277-285.

Zsupán, Edina (2019) 11 kódex leírása "A Corvina Könyvtár budai műhelye" c. kiállítás katalógusában. In: A Corvina könyvtár budai műhelye. Országos Széchenyi Könyvtár. (Submitted)

Zsupán, Edina (2017) The Description of Pliny’s Villa at Laurentum in a Codex of Archbishop Johannes Vitéz (Vienna, ÖNB, Cod. 141). In: The Renaissance Studiolo in Europe, 2017. május 9–10., Esztergom. (Submitted)

Zsupán, Edina (2019) ÖNB, Cod. 24, Claudius Ptolemaeus: Magnae compositionis libti Georgio Trapezuntio interprete. In: Die Illuminierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Mitteleuropäische Schulen IX (ca. 1450–1500): Böhmen, Mähren, Schlesien, Ungarn. ÖAW, Wien. (Submitted)

Zsupán, Edina (2018) ÖNB, Cod. 44, Johannes Müller (Regiomontanus), Epitome Almagesti. In: Die Illuminierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Mitteleuropäische Schulen IX (ca. 1450–1500): Böhmen, Mähren, Schlesien, Ungarn. ÖAW, Wien. (Submitted)

Zsupán, Edina (2019) Paleográfiai fordulat – egy Vitéz-töredék. In: Töredéktől töredékig, 2019. nov. 25, OSzK. (Submitted)

Zsupán, Edina (2019) Vitéz János Leveleskönyve. Az eredeti példány (ÖNB 431) kodikológiai leírása és Vitéz saját kezű margójegyzetei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE. ISSN 0025-0171 (Submitted)

Zsupán, Edina (2020) Vitéz János Plinius-kódexének (ÖNB, Cod. 141) leírása és tanulságai a főpap szöveggondozói, jegyzetelési gyakorlatát illetően, különös tekintettel a görög margójegyzetekre. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Zsupán, Edina (2019) A budai műhely. In: A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, szerk. Zsupán Edina. Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest.

Ö

Ötvös, Zsuzsanna (2008) Kutatási beszámoló az ÖNB Suppl. Gr. 45 jelzetű humanista vocabulariumról. Antik Tanulmányok, 52 (2). pp. 245-253. ISSN 0003-567X

Ő

Ősz, Ferenc (2004) Számítástechnika és ókortudomány - szöveges adatbázisok. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 227-238. ISSN 0003-567X

This list was generated on Mon Jul 22 21:45:21 2024 CEST.