REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PI Oriental languages and literatures / keleti nyelvek és irodalmak"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
Number of items at this level: 85.

A

Agyagási, Klára (2014) Review. Acta Orientalia, 67 (1). pp. 129-131. ISSN 0001-6446

Alghani, Jalal (2014) Mediaeval Arabic love theory between dissonance and consonance: Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyyā˒ al-Rāzī and his argument against ˓Ishq. Acta Orientalia, 67 (3). pp. 273-287. ISSN 0001-6446

Alzoubi, Mahdi and Al-Qudrah, Hussein (2014) New Safaitic inscriptions from the Haroun Region in Northeast Jordan. Acta Orientalia, 67 (3). pp. 259-272. ISSN 0001-6446

abd Alghani, Jalal (2016) “On the way of truth”: Ibn Ḥazm’S and the epistemology of love. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 69 (1). pp. 37-62. ISSN 0001-6446

B

Bandi-Rao, Shoba and Dikken, Marcel den (2014) Light Switches : On v as a pivot in codeswitching, and the nature of the ban on word-internal switches. In: Grammatical theory and bilingual codeswitching. MIT Press, Cambridge, MA.

Birtalan, Ágnes and Bethlenfalvy, Géza and Sárközi, Alice and Szilágyi, Zsolt (2010) Magyar-Mongol Nyelvjárás és Népi Műveltség Kutató Expedíció (folytatás) = Hungarian-Mongolian Fieldwork Researches for Mongolian Dialects and Folk Culture (continued). Project Report. OTKA.

Bojowald, Stefan (2014) Ein Neuer Versuch zum Ägyptischen Wort ἰwdnb in Schiffbrüchiger, 141/162. Acta Orientalia, 67 (4). pp. 489-492. ISSN 0001-6446

Borjian, Habib (2014) The Balochi dialect of the Korosh. Acta Orientalia, 67 (4). pp. 453-465. ISSN 0001-6446

C

Cwiklinski, Sebastian and Aqtay, Gulayhan and Wojtilla, Gyula (2014) Reviews. Acta Orientalia, 67 (4). pp. 493-502. ISSN 0001-6446

D

Dezső, Csaba (2015) Az uralkodói ethosz Kālidāsa Raghuvaṃśájában. xx. (Unpublished)

Dezső, Csaba (2015) Aṣṭādaśaḥ sargaḥ. In: Vallabhadeva's Commentary on the Raghuvaṃśa. Brill. (Unpublished)

Dezső, Csaba (2015) Ekonaviṃśaḥ sargaḥ. In: Vallabhadeva's Commentary on the Raghuvaṃśa. Brill. (Unpublished)

Dezső, Csaba (2015) Királyi panegyricusok a kora középkori Dél- és Délkelet Ázsiából: Kālidāsa Raghuvaṃśájának hatása a szanszkrit feliratok verseire. In: Kéklő hegyek alatt lótuszok tava. Tanulmányok Bethlenfalvy Géza tiszteletére. L'Harmattan, Budapest, pp. 105-119. ISBN 978-963-236-973-0

Dezső, Csaba (2013) Képzelt lények az ókori és kora középkori indiai irodalomban = Fabulous Creatures in Ancient and Early Mediaeval Indian Literature. Project Report. OTKA.

Dezső, Csaba (2015) Trayodaśaḥ sargaḥ. In: Vallabhadeva's Commentary on the Raghuvaṃśa. Brill. (Unpublished)

Dezső, Csaba (2014) ‘We do not fully understand the learned poet’s intention in not composing a twentieth canto’: Addiction as a Structuring Theme in the Raghuvaṃśa. Journal of South Asian Studies, 30 (2). pp. 159-172. ISSN 2308-7846, ESSN: 2307-4000

Dékány, Éva (2014) XuPing Li: Numeral classifiers in Chinese. The syntax-semantics interface (review). LinguistList 25.2652.

E

Egedi, Barbara (2009) Attribution vs. possession in Coptic : The origin and development of an opposition. Lingua Aegyptia, 17. pp. 65-79. ISSN 0942-5659

Egedi, Barbara (2012) Birtokos szerkezetek a korai kopt dialektusokban. In: Nyelvelmélet és dialektológia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 34-54. ISBN 978-963-308-076-4

Egedi, Barbara (2005) Genitive constructions in Coptic. In: Universal Grammar in the Reconstruction of Ancient Languages. Studies in Generative Grammar (83). Mouton de Gruyter, Berlin, New York, pp. 137-159. ISBN 978-3-11-018550-8

Egedi, Barbara (2015) Határozottan dialektusfüggő: kopt nyelvjárások névelőrendszerei. In: Nyelvelmélet és dialektológia 3. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 81-98. ISBN 9789632775456

Egedi, Barbara (2010) Kopt szintaxis és a görög igék átvételi morfológiája. In: Nyelvelmélet és kontaktológia. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 33-48. ISBN 978-963-308-004-7

Egedi, Barbara (2009) Meriré a túlvilágon : A Vandier papirusz. Ókor, 8 (3-4). pp. 16-23. ISSN 1589-2700

Egedi, Barbara (2010) Possessive Constructions in Egyptian and Coptic. Distribution, definiteness, and the construct state phenomenon. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, 137. pp. 1-12. ISSN 0044-216X

F

Fehér, Judit (2007) A középút filozófiája az indiai és a tibeti dge-lugs-pa hagyományban = Philosophy of Middle Way in Indian and Tibetan dGe-lugs-pa Tradition. Project Report. OTKA.

Fodor, Pál and Hazai, György (2013) Vámbéry Ármin halálának századik évfordulóján: Bevezető. MAGYAR TUDOMÁNY, 174 (8). pp. 898-899. ISSN 0025-0325

G

Galambos, Imre (2009) Magyar-Kínai szótár elkészítése = Development of a Hungarian Chinese Dictionary. Project Report. OTKA.

Guarde-Paz, César (2014) Identification of Dunhuang and Turfan Manuscripts from The Pelliot, Stein and BBAW Collections. Acta Orientalia, 67 (2). pp. 163-185. ISSN 0001-6446

Győrfi, Dávid (2014) Khwarezmian: Mapping the Kipchak component of Pre-Chagatai Turkic. Acta Orientalia, 67 (4). pp. 383-406. ISSN 0001-6446

H

Hasznos, Andrea (2014) A Case of Imprisonment? In: Studies Presented to Róbert Simon on the Occasion of his 75th Birthday. Fontes Orientales . Corvina, Budapest, pp. 9-14. ISBN 978 963 13 6224 4

Hasznos, Andrea (2014) Syntactic Patterns Used after Verbs of Exhorting. In: Inaugural Conference of the Project «Database and Dictionary of Greek Loanwords in Coptic», 2010. április 26-28., Lipcse, Németország. (Submitted)

Hasznos, Andrea (2014) 'Writings and Readings of the Monks at Theban Tomb 65'. In: Tenth International Congress for Coptic Studies 2012, 2012. szeptember, Róma, Olaszország. (Submitted)

Hazai, György (2007) Oszmán-török nyelvi és történeti források tanulmányozása. Bibliográfiai munkálatok = Studies on sources of Ottoman language and history. Bibilographic works. Project Report. OTKA.

Heirman, Ann (2014) Washing and dyeing Buddhist monastic robes. Acta Orientalia, 67 (4). pp. 467-488. ISSN 0001-6446

I

Ittzés, Máté (2015) Funkcióigés szerkezetek a kar- 'csinál' igével a Rgveda 7. könyvében. In: Studia Classica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. ELTE Eötvös Kiadó – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 339-350.

Ittzés, Máté (2016) Funkcióigés szerkezetek a védikus óind nyelvben. Other thesis, ELTE BTK.

Ittzés, Máté (2014) The augment of vowel-initial roots and vrddhi-derivation in the Indo-Iranian languages. INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN, 119. pp. 355-375. ISSN 0019-7262

Ivanics, Mária (2014) Review article. Acta Orientalia, 67 (1). pp. 119-127. ISSN 0001-6446

K

Kakuk, Zsuzsa and Gülen, Yilmaz and Tasnádi, Edit and Togay, Gün (2010) TÖRÖK-MAGYAR KÉZISZÓTÁR = TURKISH-HUNGARIAN DICTIONARY. Project Report. OTKA.

Kara, György and Iván, Andrea and Kovács, Attila Endre and Szilágyi, Zsolt (2007) Mongol írásos források feldolgozása. A középmongol Pancsaraksa szókincse, a 1911. és 1990. évi mongol rendszerváltás levéltári iratai = Research into Mongolian written sources. Project Report. OTKA.

Kitsudō, Kōichi (2014) Notes on the commentary to the Yuanjue jing in Old Uigur. Acta Orientalia, 67 (3). pp. 313-318. ISSN 0001-6446

Kustár, Zoltán (2015) A bibliai héber nevek megjelenítése a nemzeti bibliafordításokban, különös tekintettel a legújabb protestáns bibliafordításainkra. Névtani Értesítő, 37. pp. 25-32. ISSN 0139-2190

Kádár, Zoltán Dániel (2015) Pre-modern Chinese terms of address. In: Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics. Brill.

Kádár, Zoltán Dániel (2012) A nyelvi udvariassági rendszerek összeomlása és születése - A késő XIX. és a XX. századi kínai nyelvi udvariasság kutatása = The Collapse and Birth of Linguistic Politeness Systems - Research of Late Nineteenth and Early Twentieth Century Chinese Politeness. Project Report. OTKA.

Kádár, Zoltán Dániel and Haugh, Michael (2015) Understandings of politeness. In: Linguistic Politeness and Language Education. Foreign Language Teaching and Research Press, pp. 667-684.

Körtvély, Erika (2008) Mellérendelő konstrukciók vizsgálata a tundrai nyenyecben = Coordinate structures in Tundra Nenets. Project Report. OTKA.

Kövér, András (2014) Szent Ephrem: Exodus-kommentár (I-IV.) (fordítás és kommentek); The Exodus Commentary of Saint Ephrem (I-IV.) (translation and comments). In: Egy ünnepi (meglepetés)kötet. UNSPECIFIED. (Unpublished)

L

Li, Yong-Sŏng (2014) Month names in Shor. Acta Orientalia, 67 (1). pp. 19-41. ISSN 0001-6446

Lin, Hang and Pap, Melinda and Matthee, Rudi (2014) Reviews. Acta Orientalia, 67 (3). pp. 369-377. ISSN 0001-6446

Liu, Zengguang and Dessein, Bart (2014) The Chapter “Sheng Zhi” Of The Xiaojing and The Jiajing Emperor’S Ritual Reform. Acta Orientalia, 67 (2). pp. 187-214. ISSN 0001-6446

Livne-Kafri, Ofer (2014) Tautological infinitive. The reflection of Coptic in Arabic (MS Paris BN copte 1). Acta Orientalia, 67 (3). pp. 305-311. ISSN 0001-6446

M

Major, Balázs (2013) al-Marqab kutatási program - a történeti források = al-Marqab Research Project - the Historical Sources. Project Report. OTKA.

Mayer, Gyula (2013) Ianus Pannonius és az Anthologia Graeca szöveghagyománya. In: Peritia linguarum. A Vienne-i zsinat és a nyelvek oktatása. Studia Philologica (2). Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, Piliscsaba, pp. 177-186. ISBN 978-963-87618-9-7

Mion, Giuliano (2014) Arabiser la phonétique. L’arabisation de l’alphabet phonétique international. Acta Orientalia, 67 (3). pp. 289-303. ISSN 0001-6446

Musavir, Ahmed (2016) A descriptive study of the phonology of Gurezi Shina. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 69 (1). pp. 87-106. ISSN 0001-6446

N

Négyesi, Mária and Bangha, Imre and Dezső, Csaba and Hidas, Gergely and Kiss, Csaba and Törzsök, Judit (2007) Szanszkrit és hindi szövegkiadások készítése = Critical Editions of Hindi and Sanskrit Texts. Project Report. OTKA.

Németh, Michał (2014) The Turkic and Eastern European background of the etymology of Hung. tábor (military camp). Acta Orientalia, 67 (1). pp. 43-74. ISSN 0001-6446

O

Olach, Zsuzsanna (2015) Debated issues in Karaim Hebrew orthography. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 68 (2). pp. 183-197. ISSN 0001-6446 (Unpublished)

Olach, Zsuzsanna (2015) Emergence of a new written culture: the use of Hebrew script among the Krimchaks and the Karaim. Acta Orientalia Vilnensia. (In Press)

Olach, Zsuzsanna (2014) Judaizmus a török népeknél. Szemelvények krimcsak és karaim bibliai szövegfordításokból. In: A török népek vallásai. Filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből. SZTE Altajisztikai Tanszék, Szeged, pp. 211-232. ISBN 978-963-306-342-2

Olach, Zsuzsanna (2015) A South-Karaim morning prayer. Tehlikedeki Diller Dergisi. ISSN 2148-130X (In Press)

Olach, Zsuzsanna (2014) Translational methods used for rendering special characteristics of Hebrew interrogatives in Karaim Bible translations. Turkic Languages , 18 (1-2). pp. 207-229.

Olach, Zsuzsanna (2014) A comparative study of two evening prayers written in Karaim. In: Turcology and Linguistics. Éva Ágnes Csató Festschrift. Hacettepe University, Ankara, pp. 313-326. ISBN 978-975-491-367-5

Olach, Zsuzsanna (2015) The role of written languages in language documentation : The case of Karaim. In: Linguistic Approaches to Endangered Languages: Theory and Description, 2015. július 28-30., Bogazici Egyetem, Isztambul, Törökország.

P

Peyrot, Michaël and Wilkens, Jens (2014) Two Tocharian B fragments parallel to the Hariścandra-Avadāna of the Old Uyghur Daśakarmapathāvadānamālā. Acta Orientalia, 67 (3). pp. 319-335. ISSN 0001-6446

Proverbio, Delio (2014) Further Observations on The Status of The Graphemes qa (‹Ka›) and g<sub>1</sub>a in Turkic Brāhmī. Acta Orientalia, 67 (2). pp. 137-150. ISSN 0001-6446

Proverbio, Delio (2014) Regular disharmonies in an early 18th-century Dačkerēn text: A diachronic interpretation. Acta Orientalia, 67 (4). pp. 407-424. ISSN 0001-6446

R

Rykin, Pavel (2014) Middle Mongol affricates and the reconstruction of (Pre-)Proto-Mongolic affricates. Acta Orientalia, 67 (4). pp. 425-452. ISSN 0001-6446

S

Sarkar, Bihani (2014) Poetics and Morality in The Surathotsava and The Kīrtikaumudī. Acta Orientalia, 67 (2). pp. 215-248. ISSN 0001-6446

Shimunek, Andrew (2014) A new decipherment and linguistic reconstruction of the Kitan—Chinese bilingual inscription of 1134 A.D. Acta Orientalia, 67 (1). pp. 97-118. ISSN 0001-6446

Sipos, János and Csáki, Éva (2013) A magyar népzene keleti kapcsolatai - A törökországi karacsájok és a bektasik népzenéje = Oriental Connections of the Hungarian Folk Music – The music of the Karachays and Bektashis in Turkey. Project Report. OTKA.

Sipos, János and Csáki, Éva (2006) Összehasonlító karacsáj-balkár-kirgiz-azeri-magyar népzene és szövegkutatás = Comparative research on Karachay-Balkar-Kyrgyz-Azeri-Hungarian folk music and texts. Project Report. OTKA.

Szilágyi, Zsolt (2014) Az első lépések a Távol-Kelet felé. Az orosz-mongol kapcsolatfelvétel a 17. században. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 6 (1-2). pp. 233-258. ISSN 2060-9655

Szilágyi, Zsolt (2012) Mandzsu kori mongol történeti kutatások = Manchu-Mongol Diplomatic Correspondence. Project Report. OTKA.

Szovák, Kornél (2013) Magyar opinió a ferences szegénységi vitában. In: Peritia linguarum. A Vienne-i zsinat és a nyelvek oktatása. Studia Philologica (2). Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, Piliscsaba, pp. 197-212. ISBN 978-963-87618-9-7

Szántó, Iván (2015) Mīrzā Muḥammad Naṣīr Furṣat al-Dawla and the Archaeology of Iranian Archaeology. Journal of Islamic Archaeology, 2 (1). pp. 73-92. ISSN 2051-9710

Sárközi, Alice and Szilágyi, Zsolt (2012) A tibeto-mongol buddhizmus szótárai = Dictionaries of the Tibeto-Mongolian Buddhism. Project Report. OTKA.

T

Takács, Gábor (2015) Archaeologia Afroasiatica I. MOTHER TONGUE - JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LANGUAGE IN PREHISTORY, 20. ISSN 1087-0326 (Unpublished)

Takács, Gábor (2008) Egyiptomi etimológiai szótár, 3 és 4. kötet (3. kötet publikálása, 4. kötet előkészítése) = Etymological Dictionary of Egyptian, volume 3 & 4. Project Report. OTKA.

Teleki, Krisztina (2014) Monastic sites visited by A. M. Pozdneev during his second trip to Mongolia (1892–1893). Acta Orientalia, 67 (3). pp. 337-361. ISSN 0001-6446

U

Uçar, Erdem (2014) Contributions To Uighur Lexicography II: Remarks on ČOG. Acta Orientalia, 67 (2). pp. 151-162. ISSN 0001-6446

W

Wilkens, Jens and Pinault, Georges-Jean and Peyrot, Michaël (2014) A tocharian B parallel to the legend of kalmāṣapāda and sutasoma of the old uyghur daśakarmapathāvadānamālā. Acta Orientalia, 67 (1). pp. 1-18. ISSN 0001-6446

Wojtilla, Gyula (2014) Reviews. Acta Orientalia, 67 (2). pp. 249-253. ISSN 0001-6446

Y

Yaşar, Murat (2014) Evliya çelebi in the Circassian lands: Vampires, tree worshippers, and pseudo-Muslims. Acta Orientalia, 67 (1). pp. 75-96. ISSN 0001-6446

Z

Zieme, Peter (2014) Shōgaito Masahiro 庄垣内正弘 (17. April 1942–23. März 2014). Acta Orientalia, 67 (3). pp. 363-367. ISSN 0001-6446

This list was generated on Thu Dec 8 15:10:17 2016 CET.