REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D3 Mediaeval History / középkor története"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Š | И
Number of items at this level: 1315.

A

Adde, Éloïse (2024) “The Good, the Bad, and the Ugly” – The Impossible Term “Propaganda” and Its Popular and Anti-Royal Uses in Luxembourg Bohemia (ca. 1390–1421). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (2). pp. 235-260. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Adde, Éloïse (2024) The League of Lords between Feudalism and the Modern State: Diversity of State Models, Political Agency, and Opposition in Late Medieval Bohemia (1394–1405). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (2). pp. 213-234. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Almási, Tibor and Horogszegi, Zoltán András and Rábai, Krisztina and Teiszler, Éva (2013) Regeszták I. Lajos korából (1350, 1355, 1356) = Excerpts of documents from the period of King Louis I. (1350, 1355,1356). Project Report. OTKA.

Aradi, Csenge Eszter and Hámori Nagy, Zsuzsanna and Tüskés, Gábor (2020) A Confessio peccatoris francia fordítás-kézirataihoz. In: Fideliter servanda : II. Scriptorium konferencia, Pannonhalma, 2018. május 7-8. Szent István Társulat, Budapest, pp. 9-29. ISBN 9789632778617

B

B. Benkhard, Lilla (2017) Utak a városban. Topográfiai változások Kőszeg városkapuja előtt a 13-16. században = Roads in the Town. Topographical Changes in front of Kőszeg’s Town Gate in the 13th–16th Centuries. In: Mesterségek és műhelyek a középkori és kora újkori Magyarországon : Tanulmányok Holl Imre emlékére = Crafts and Workshops in Hungary During the Middle Ages and the Early Modern Period : Studies in Memory of Imre Holl. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Budapest, pp. 149-163. ISBN 978-615-5766-01-5

B. Halász, Éva (2013) Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia XXXVIII (1354). Szegedi Középkorász Műhely, Budapest-Szeged. ISBN 978-963-306-225-8

B. Halász, Éva (2023) I. Lajos király külföldi tartózkodásai : Az uralkodó 1364. évi itineráriumának tanulságai = The Itinerary of King Louis I in 1364. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 13(45) (2). pp. 231-250. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

B. Halász, Éva (2015) A körösi várjobbágyok útja a nemességbe. In: Középkortörténeti tanulmányok 8. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 61-67. ISBN 978-963-315-242-3

B. Halász, Éva and Miljan, Suzana (2014) Diplomatarium comitum terrestrium Crisiensium (1274-1439)/ A körösi comes terrestrisek oklevelei (1274-1439) / Isparve križevačkih zemaljski župana (1274.-1439.). Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, 6 . Magyar Tudományos Akadémia - Hadtörténeti Intézet és Múzeum- Szegedi Tudományegyetem - Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, Budapest-Zagreb. ISBN 978-963-508-761-7

B. Halász, Éva and Piti, Ferenc (2019) Az Erdődy család bécsi levéltárának középkori oklevélregesztái 1001-1387. Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára, Budapest - Szeged. ISBN 978-963-7235-53-5

B. Szabó, János (2020) Sem nem Majs, sem nem Sátorhely : Megjegyzések Pap Norbert és szerzőtársai Sátorhely vagy Majs? című tanulmányához = Neither Majs, Nor Sátorhely : Remarks on the Paper of Norbert Pap and his Co-Authors Called “Sátorhely or Majs”? TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (1). pp. 169-177. ISSN 0040-9634

Bagi, Dániel (2021) Divisio Regni. The Territorial Divisions, Power Struggles, and Dynastic Historiography of the Árpáds of 11th- and Early 12th-Century Hungary, with Comparative Studies of the Piasts of Poland and the Přemyslids of Bohemia. Arpadiana (2). Research Centre for the Humanities, Budapest.

Baker, John (2023) Magna Carta. In: Golden Bulls and Chartas. Legal Heritage . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest; Miskolc, pp. 195-207. ISBN 9786156356246; 9786156356253; 9786156474261; 9786156474278

Bakos, Gábor and Sipos, Enikő and Tóth, Csaba and Wolf, Mária (2020) Tatárjárás kori kincslelet az abaújvári ispáni várból. MAGYAR RÉGÉSZET, 9 (4). pp. 52-61. ISSN 2416-0288

Bakos, Tibor Gergely (2015) How to Think the Otherness od Medieval Thought? SAPIENTIANA, 8 (2). pp. 40-60. ISSN 2060-3231

Bakos, Áron and Vassányi, Miklós (2017) Adamus Bremensis: A hamburgi egyház főpapjainak cselekedetei : 4. könyv (részlet): Forrásközlés történeti-filológiai bevezetéssel. ORPHEUS NOSTER : A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ESZME-, VALLÁS- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 9 (3). pp. 91-109. ISSN 2061-456X

Ballabás, Dániel (2013) A főrendiházi cenzus a gyakorlatban - a Széchényiek példáján keresztül megvilágítva. In: Acta Academiae Agriensis. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, pp. 239-259.

Ballabás, Dániel (2013) A magyar nemesség társadalmi tagolódása (16-20. század). In: Genealógia. Tarsoly Kiadó, Budapest, pp. 7-57. ISBN 978-963-9570-55-9

Balogh, Csilla (2014) Masque type Mounts from the Carpathian Basin. In: Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube. Archaeolingua, Sofia; Budapest, pp. 37-54. ISBN 978-963-9911-55-0

Balogh, Csilla and Lőrinczy, Gábor and Türk, Attila and Varga, Sándor (2017) 11. századi temetőrészlet Baks-Köztársaság utca (Csongrád megye) lelőhelyről. Honfoglalás és kora Árpád kori sírok Baks határában [11 th-century cemetery at the site of Baks-Köztársaság Str. (Csongrád County). Conquest-period and early Árpádian period graves in the vicinity of Baks]. In: Hadak útján XXIV.: A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. 2 .köt. Archaeolingua Foundation, Budapest, Esztergom, pp. 667-712. ISBN 9789639911635

Balogh, Elemér (2022) Az európai jogtörténelem fősodrában: a magyar Aranybulla. In: Az Aranybulla a joghistóriában. Jogi Kultúránk Öröksége (1). Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest, pp. 19-53. ISBN 9786156356222; 9786156356239

Balogh, Elemér (2023) Ecclesiastical Jurisdiction in Medieval East Central Europe. In: Lectures on East Central European Legal History (Second, Enlarged Edition). Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 73-113. ISBN 9786156474339; 9786156474346; 9786156474353

Balogh, Elemér (2023) The Hungarian Golden Bull and its place among European legal sources. In: Golden Bulls and Chartas. Legal Heritage . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest; Miskolc, pp. 43-83. ISBN 9786156356246; 9786156356253; 9786156474261; 9786156474278

Balogh, Jolán (1951) Középkori faszobraink stílus-eredetéről. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 41-52.

Balogh, Judit and Dienes, Dénes and Szabadi, István (2017) Reformátorok nyomában : Fejezetek a magyarországi reformáció századából. Hernád Kiadó, Sárospatak. ISBN 978-615-5787-02-7 (In Press)

Balogh, Judit and Horn, Ildikó (2021) Fejedelmi oktatáspolitika és az erdélyi középfokú oktatás = Princely Education Policy and Secondary Education in Transylvania. In: Oktatás Erdélyben – az elmélettől a gyakorlatig, a középkortól a 20. századig. Erdélyi évszázadok. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve (6). Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 63-114.

Balogh, Orsolya (2021) Ottomans ‒ Crimea ‒ Jochids. Studies in Honour of Mária Ivanics. Edited by István Zimonyi. Szeged, Department of Altaic Studies, 2020, 373 oldal. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 151-156. ISSN 0133-4778

Bara, Péter Tamás (2023) Ki fordította először latinra Hitvalló Maximosz Szeretetről c. művét? : Cerbano Cerbani életrajza más középkori fordítók kontextusában. MAGYAR SION, 17 (2). pp. 237-254. ISSN 1337-2491

Barabás, Gábor (2020) Clerics of the Papal Curia and the Realm of Saint Stephen in the Fourteenth Century. In: Institutional Aspects of The Church History. University of Zagreb, Zagreb, pp. 125-150. (In Press)

Barabás, Gábor (2017) Heretics, Pirates, and Legates. The Bosnian Heresy, the Hungarian Kingdom, and the Popes in the Early 13th Century. Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis IX. (2017) 35-58., IX. pp. 35-58.

Barabás, Gábor (2017) Kálmán szlavón herceg és IX. Gergely pápa. Magyar királyi herceg az Apostoli Szentszék szolgálatában?*. Aetas Történettudományi folyóirat, 32 (3). pp. 36-51. ISSN 0237-7934

Barabás, Gábor (2019) The Life and Hungarian Legations of Cardinal Gregorius de Cresce. SPECIMINA NOVA PARS PRIMA SECTIO MEDIAEVALIS : A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI TÖRTÉNETI TANSZÉKÉNEK TÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI. ISSN 1588-8002 (In Press)

Barabás, Gábor (2017) Papal Chaplain and Subdeacon Egidius. Judge Delegate and Legate in Hungary at the Same Time? Istraživanja. Journal of Historical Researches, 28. pp. 69-85. ISSN 2406-1131

Barabás, Gábor (2019) Papal Clerics in Thirteenth-Century Hungary: Papal Delegations and Local Careers. KRAKOWSKIE STUDIA Z HISTORII PANSTWA I PRAWA, 12. ISSN 2084-4115 (In Press)

Barabás, Gábor (2019) A középkori pápai delegáltbíróság nemzetközi és magyar kutatástörténete. Egyháztörténeti Szemle, 20 (3). pp. 3-21. ISSN 1585-7476 (In Press)

Barabás, Gábor (2020) • „nos tuis supplicationibus inclinati, auctoritate tibi presentium indulgemus” IV. Ince pápa és a szentszéki küldöttbíróság rendszerének magyarországi visszaszorulása a 13. század közepén. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 35 (2). ISSN 0237-7934 (In Press)

Barabás, Gábor (2019) A pápai Kúria klerikusai és a Magyar Királyság a 14. században = Clerics of the Papal Curia and Kingdom of Hungary in the 14th Century. In: Évszázadok forgatagában : Keresztényüldözés – Krisztianizáció – Egyház. Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi (9). Pécsi Tudományegyetem Egyháztörténeti Kutatóközpont, Pécs, pp. 31-53.

Barna, Gábor (2017) Árpád-házi Szent Margit szentté avatásának központi ünnepsége 1944 januárjában. In: A 800 éves domonkos rend Magyarországon. Magyar domonkos rendtörténet (2). Szent István Tudományos Akadémia; Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Budapest; Vasvár, pp. 129-144. ISBN 978-615-00-0614-7

Barral i Altet, Xavier and Bollók, Ádám and Boreczky, Anna and Büchsel, Martin and Bernabo, Massimo and Foletti, Ivan and Guardia, Milagros and Kessel, Grigory and Kessler, Herbert L. and Lovino, Francesco and Németh, András and Orofino, Giulia and Szakács, Béla Zsolt (2016) Classical Heritage and Medieval Innovation. Illustrated Texts from Late Antiquity to the Early Middle Ages. Convivium, 3 (1). Masarykova Univerzita, Brno.

Bartha, Tibor (2019) Szemelvények a Zrínyi-Újvárnál talált leletek anyagvizsgálatainak eredményeiből = Excerpts from Results of Materials Testing of Finds from Site of Zrínyi-Újvár. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 27-49. ISSN 2060-0437

Bartosiewicz, László and Gál, Erika (2021) The Archbishop’s Dinner? Late Medieval Fish from Esztergom-Várhegy-Kőbánya, Hungary. ARCHAEOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL SCIENCES, 13 (8). pp. 1-14. ISSN 1866-9557 (print); 1866-9565 (online)

Bartók, Zsófia Ágnes (2023) „Mestereknek gyengyének”: Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára (Szerkesztette Hende Fanni, Kisdi Klára és Korondi Ágnes. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, Szent István Társulat, 2020, 684+XXXII l.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (1). pp. 110-113. ISSN 0021-1486

Bažant, Vojtěch (2023) Nationalism in the Second Redaction of the Verse Chronicle by the So-Called Dalimil. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (1). pp. 80-102. ISSN 2786-0930

Beck, Attila (2023) Elit harcosok a középkori Skandináviában: a berserkerek és ulfhedinnek = The Elite Warriors in Medieval Scandinavia: The Berserkir and the Ulfhednar. HADTUDOMÁNYI SZEMLE : A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTIKÉPZŐ KARÁNAK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 16 (3). pp. 49-61. ISSN 2060-0437

Belényesy, Márta (2012) Fejezetek a középkori anyagi kultúra történetéből II. Documentatio Ethnographica (29). L’Harmattan – MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-236-069-0

Belényesy, Márta (2011) Fejezetek a középkori anyagi kultúra történetéből. I. Documentatio Ethnographica, 26 . L'Harmattan - MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest.

Benda, Kálmán (1985) Csöbörcsök : Egy tatárországi magyar falu története a 16-18. században = Csöbörcsök : Histoire d'un Village Hongrois en Pays des Tatares. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 119. (4.). pp. 895-916. ISSN 0039-8098á

Benda, Kálmán (1981) Diplomáciai szervezet és diplomaták Erdélyben Bethlen Gábor korában. SZÁZADOK, 115 (4). pp. 725-730. ISSN 0039-8098

Bene, Sándor (2022) Zrínyi Miklós verseskötete a kor európai irodalmában. In: Zrínyi Miklós Emlékkönyv. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, pp. 199-231.

Bene, Sándor (2020) A harmadik szirén : Zrínyi Miklós verseskötetének díszcímlapja. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 124 (6). pp. 699-722. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Benei, Bernadett (2022) Egy elfeledett polémia: ifj. Horváth János könyvének viharos fogadtatása = A Forgotten Polemic: The Stormy Reception of János Horváth Jr.’s Book. In: Micae Mediaevales X. : Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. ELTE BTK Történelemtudományi Doktori iskola: Tanulmányok – Konferenciák (16). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 13-29.

Benei, Bernadett (2022) A Magyar Krónika Árpád-kori szakaszának latin nyelve. Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634163435

Benkő, Elek (2021) The medieval water supply system of Pilis Abbey. ANTAEUS: COMMUNICATIONES EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 37. pp. 193-224. ISSN 0238-0218

Berend, Nora (2024) Medieval Diversity: Contexts and Meanings. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (2). pp. 306-319. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Blazovich, László (2022) Hospes rights and Árpád-era towns. In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 47-64. ISBN 9786156117656

Blazovich, László (2022) Pest és Buda városok egy és ugyanazon Aranybullája. In: Az Aranybulla a joghistóriában. Jogi Kultúránk Öröksége (1). Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest, pp. 55-83. ISBN 9786156356222; 9786156356239

Boda, Mihály (2022) The Warfare Ideology of Ordeal: Another Form of Just war Thinking? : Theory and Practice from the Eearly Middle Ages. JOURNAL OF MILITARY ETHICS. pp. 1-13. ISSN 1502-7570 (print); 1502-7589 (online) (In Press)

Boda, Mihály (2021) A katonai erények paradigmaváltása a késő középkor és a korai újkor között : A katonai erények Geoffroi de Charny, Küküllei János, Niccoló Machiavelli, Magyari István és Zrínyi Miklós elméleti munkáiban, illetve a 17–18. századi magyar hadi szabályzatokban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK. pp. 1-16. ISSN 0017-6540 (nyomtatott); 2732-3676 (elektronikus) (In Press)

Bodzási, Balázs (2014) Alzálogjog a régi és a mai magyar magánjogban. CSŐD FELSZÁMOLÁS VÁLSÁG, 4 (3-4.). pp. 39-47. ISSN 2062-7432

Bognárné Kocsis, Judit (2020) A valdens nők és a valdens család a középkorban. POLYMATHEIA : MŰVELŐDÉS- ÉS NEVELÉSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 17 (1-2). pp. 86-99. ISSN 2732-2092 (nyomtatott); 2732-2521 (elektronikus)

Bollók, Ádám (2017) Christians, Christianity and the ‘Northern Barbarians’ in Late Antiquity and the Early Middle Ages. In: Dalle steppe al mediterraneo. Popoli, culture, integrazione. Guida Editori Srl, Napoli, pp. 423-442. ISBN 978-88-6866-357-5

Borbás, Benjámin (2022) Előzetes egyezségek a zsákmányról a 12-13. századi keresztes hadjáratokban. In: Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája, 2020.11.12-2020.11.13, Budapest.

Boreczky, Anna (2016) Episodes from the Illustration History of a Medieval 'Bestseller'. Historia Apollonii Regis Tyri in Images. RIHA Online Journal. pp. 1-12. (Unpublished)

Boreczky, Anna (2016) The Illustrated Life of Apollonius and Tarsia. A 'Papyrus-style' Narrative in Ottonian Art. Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterreanean, 2016 (1). pp. 76-91. ISSN 2336-3452

Boreczky, Anna (2015) Manuscript Copies, Early Printed Editions, Adaptations and Translations of the Historia Apollonii Regis Tyri. Documentation. -. (Unpublished)

Boreczky, Anna (2014) Wanderings of King Apollonius of Tyre in the Realm of Imagination: Late Medieval Visual Narratives from a Late Antique Perspecive. Res gestae - res pictae. Epen-Illustrationen des 13. bis 15. Jahrhunderts. pp. 78-91.

Borzsák, István (1974) Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát exemplumainak antik vonatkozásai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 78 (1). pp. 57-65. ISSN 0021-1486

Botlik, Richárd (2020) A mohácsi csata (1526) értelmezése Brodarics István kancellár leghitelesebb történetének új fordítása kapcsán A mohácsi csata (1526) értelmezése Brodarics István kancellár leghitelesebb történetének új fordítása kapcsán – Válasz Kasza Péter kritikai észrevételeire. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 46-59. ISSN 0025-0171

Bradács, Gábor (2015) Pósán László, A Német Lovagrend Poroszországban. A népesség és településszerkezet változásai. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (4). pp. 1192-1195. ISSN 0017-6540

Bubryák, Orsolya (2020) The „Legacy” of the Szapolyais. In: A Forgotten Hungarian Royal Dynasty: The Szapolyais. Mohács 1526-2026. Reconstruction and Remembrance . Research Centre of the Humanities, Budapest, pp. 285-309. ISBN 9789634162360

Bubryák, Orsolya (2020) A Szapolyaiak „hagyatéka”. In: Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaiak. Mohács 1526-2026. Rekonstrukció és emlékezet . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 311-334. ISBN 9789634162209

Burkhardt, Julia and Schweitzer-Martin, Paul (2024) Concepts of Diversity in the Time of Sigismund of Luxembourg (1368–1437): Introductory Remarks and Conceptual Approaches. Hungarian Historical Review - New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 13 (2). pp. 153-171. ISSN 2063-8647 (nyomtatott); 2063-9961 (online)

Buzár, Ágota and Bernert, Zsolt (2019) Macsói Béla Árpád-házi herceg emberi maradványainak vizsgálata. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 111. pp. 203-214. ISSN 0521-4726

Bácsatyai, Dániel (2022) Jolánta királyné hitbére és az Aranybulla : Egy ismeretlen királyi adománylevél 1222-ből. In: Magyarország és a római Szentszék III (Exquisitae lucubrationes Cornelio Szovák amicabiliter dicatae). Collectanea Vaticana Hungariae. Classis I., 3 (21). Gondolat Publishers, Budapest, Roma, pp. 13-35. ISBN 9786156448194

Bácsatyai, Dániel (2018) Személyi összeköttetések a Curia Romana és a magyar egyház között a 13. század közepén : Pármai Albert és Báncsa István = Personal Relations between the Curia Romanaand the Hungarian Church in the mid-13th Century. Albert of Parma and István Báncsa. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (2). pp. 299-323. ISSN 0040-9634

Bácsatyai, Dániel (2021) Történetírás és történetírók az Árpád-kori Magyarországon (XI–XIII. század közepe) [The writing and writers of history in Árpád-era Hungary, from the eleventh century to the middle of the thirteenth century]. By László Veszprémy. Budapest: Line Design, 2019. 464 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 155-159. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Bárány, Attila (2023) Bizánc, Magyarország és a normannok a 12. század elején. In: Piroska és a Pantokratór. Dinasztikus emlékezet, gyógyítás és örök élet a Komnénos-kori Bizáncban. Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes = Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . Research Centre for the Humanities, Institute of History; BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 55-88. ISBN 978-963-416-381-7

Bárány, Attila (2015) „Les représentations de l’Ordre de Saint-Michel en Hongrie”. In: Fehér Lovag. Tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Lazi, Szeged, pp. 182-199. ISBN 978 963 267 270 0

Bárány, Attila (2017) „Matthias Corvinus and Charles the Bold”. Chronica 12. pp. 69-88.

Bárány, Attila (2023) Nagy Lajos hadserege és hadszervezete : Hadvezetés, stratégia, fegyvernemek = Military Administration and Army in King Louis I the Great’s Hungary : Leadership, Strategy, Branches of Warfare. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 13(45) (2). pp. 175-220. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Bárány, Attila (2021) Robert Wingfield angol követ, a Német-római Birodalom és a Magyar Királyság (1514-1515) = Sir Robert Wingfield, Resident Ambassador of Tudor England, the Holy Roman Empire and Hungary (1514–1515). VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 11(43) (4). pp. 531-580. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Bárány, Attila and Novák, Ádám and Györkös, Attila (2014) Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai, 18 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 978-963-473-767-4

Bárány, Attila Pál (2022) Az angol korona háborús pénzügyei a 13-14. században. In: A hadifinanszírozás gazdasági alapjai az ókortól napjainkig. Zrínyi Kiadó, Budapest, pp. 61-92. ISBN 9789633278819

Bárány, Attila Pál (2022) Bertrandon de la Broquière, Voyage to the Middle East. In: The Bloomsbury Reader in Christian-Muslim Relations, 600-1500. Bloomsbury Academic, London, pp. 314-317. ISBN 9781350214095

Bárány, Attila Pál (2015) Beszámoló a BTK centenáriumi ünnepségén rendezett tudományos ülésszak szekcióiról. Középkori szekció. Debreceni Szemle, 2014 (3). pp. 216-229. ISSN 1218 - 022X

Bárány, Attila Pál (2022) Bouvines (1214). In: Mongol invázió Európa ellen (1236-1242). Corvina Kiadó, Budapest, pp. 129-136. ISBN 978-963-13-6814-7

Bárány, Attila Pál (2016) Burgundian Crusader Ideology in Bertrandon de la Broquière’s Le Voyage d’Outremer. In: Byzance et l’Occident III. Écrits et manuscrits. Antiquitas Byzantium Renascentia (22). Collège Eötvös József ELTE, pp. 17-39. ISBN 978-615-5371-63-9

Bárány, Attila Pál (2022) Bárány Attila: Crown and Coronation in Hungary 1000–1916 A.D. By János M. Bak and Géza Pálffy. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 2 (1). pp. 257-265. ISSN 2786-0930

Bárány, Attila Pál (2015) „Dr. Várkonyi Tibor: Négy király, egy szultán. Tarsoly Kiadó. Budapest, 2014. 400 p. (ISBN 978-963-9570-59-7.)”. TURUL. pp. 33-35. ISSN 1216-7258

Bárány, Attila Pál (2014) English chivalric insignia in Hungary. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, pp. 73-96. ISBN 978-963-473-767-4

Bárány, Attila Pál (2014) English chivalric insignia in Hungary. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 73-96. ISBN 978-963-473-767-4

Bárány, Attila Pál (2015) Ferenc Zay. In: Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 7. Central and Eastern Europe, Asia, Africa and South America (1500-1600). Brill Academic Publishers, Leiden, pp. 207-212. ISBN 9789004297203

Bárány, Attila Pál (2023) Gabriele Annas and Christof Paulus, Geschichte und Geschichten: Studien zu den “Deutschen Berichten” über Vlad III. Drăculea. Speculum. A Journal of Medieval Studies, 98 (1). pp. 215-216. ISSN 0038-7134

Bárány, Attila Pál (2022) Hadviselés és hadszervezet a 13. századi Angliában. In: Mongol invázió Európa ellen (1236-1242). Corvina Kiadó, Budapest, pp. 87-118. ISBN 978-963-13-6814-7

Bárány, Attila Pál (2022) János király és a Magna Carta. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 37 (2). pp. 21-47. ISSN 0237-7934

Bárány, Attila Pál (2014) Követjelentés Magyarország állapotairól 1521-ből. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 483-494. ISBN 978-963-473-760-5ö

Bárány, Attila Pál (2014) A Luxemburg-ház nyugati (angol, francia, burgundi) kapcsolatai 1378 és 1416 között. In: Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris. Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. DUPRESS, Debrecen, pp. 10-35. ISBN 978-963-89963-3-6

Bárány, Attila Pál (2015) Magyarország helye és képe a középkori Európában. Debreceni Szemle, 2014 (3). pp. 268-274. ISSN 1218 - 022X

Bárány, Attila Pál (2008) Magyarország és Európa: Magyarország nyugati külpolitikája, különös tekintettel Angliára (1235-1437) = Hungary and Europe: the Foreign Policy of Hungary, with a special attention to Anglo-Hungarian Relations in the Middle Ages, 1235-1437. Project Report. OTKA.

Bárány, Attila Pál (2016) Magyarország és a külső segítség 1526-ban. In: "Nekünk mégis Mohács kell..." II. Lajos rejtélyes halála és különböző temetései” (Az Országos Széchényi Könyvtárban 2015. augusztus 29-én megrendezett tudományos szimpóziumon elhangzott előadások szerkesztett és bővített kiadása). OSZK, Budapest, pp. 35-54. ISBN 978-963-200-654-3

Bárány, Attila Pál (2023) The Medieval Kingdom of Hungary : a Power Factor in Central Europe. In: Gli spazi del potere : strategie e attributi dell’imperialità = Les espaces de la puissance : stratégies et marqueurs de l’impérialité. Imperialiter (3). University of Basilicata, Potenza, pp. 135-155. ISBN 9788831309233

Bárány, Attila Pál (2024) Richard I’s return from the Holy Land. In: Mercenaries and Crusaders. Memoria Hungariae (15). HUN-REN-DE Középkori Magyarország és Közép-Európa Hadtörténete Kutatócsoport, Debrecen, pp. 61-86. ISBN 9789634905547

Bárány, Attila Pál (2022) „A „királyi kukta” és a kappan. In: A történelem asztalánál : Kulináris kalandozások Nagy Balázs 60. születésnapja alkalmából. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 313-318. ISBN 978-615-6388-21-6

Bárány, Attila Pál and Fazekas, Gergely and Pusztai, Gabor and Takács, Miklós (2017) Németalföld emlékei Magyarországon – magyar–holland kapcsolatok. Debreceni Egyetem, Debrecen.

Bárány, Attila Pál and Novák, Ádám (2022) Bárány Attila – Novák Ádám: Mátyás Közép-Európa politikája. RUBICON (5). pp. 40-46. ISSN 0865-6347

Báti, Anikó (2013) A középkori magyar gazdaságtörténet kiemelkedő és mégis mellőzött kutatója. Emlékezés Belényesy Márta munkásságára. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 53-54. pp. 291-293. ISSN 0002-1105

Bátoriné Halász, Éva (2013) Anjou-kori oklevéltár XXXVIII. (1354). Szegedi Középkorász Műhely, Budapest; Szeged. ISBN 9789633062258

Bátoriné Halász, Éva (2014) Archontologija Velikog Kalnika u srednjem vijeku. ZBORNIK ODSJEKA ZA POVIJESNE ZNANOSTI ZAVODA ZA POVIJESNE I DRUSTVENE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI, 32. pp. 27-38. ISSN 1330-7134

Bátoriné Halász, Éva (2020) C. Tóth Norbert – Ternovácz Bálint, Káptalanok a Drávántúlon. A boszniai, kői és szenternyei székeskáptalanok és a pozsegai társaskáptalan középkori archontológiája, Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, vol. 11, Pécs 2020., 177 str. ZBORNIK ODSJEKA ZA POVIJESNE ZNANOSTI ZAVODA ZA POVIJESNE I DRUSTVENE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI, 38. pp. 335-336. ISSN 1330-7134

Bátoriné Halász, Éva (2018) From Castle-Warrior to Nobleman. Case Study of a Family of Slavonian Lesser Nobility. In: Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe. Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 61-70. ISBN 978 90 4853 132 5

Bátoriné Halász, Éva (2017) Generalis congregatiók Szlavóniában a 13-14. században. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 59 (2). pp. 283-298. ISSN 0040-9634

Bátoriné Halász, Éva (2022) I. Lajos király itineráriuma (1346. január 1. - augusztus 30.) és a zárai háború. FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 29 (2). pp. 207-220. ISSN 1217-8020

Bátoriné Halász, Éva (2016) Iobagio castri - nobilis castri - nobilis castri - nobilis regni. Castle warriors - castle nobles - noblemen. The development of a social stratum in county of Krževci. BANATICA (RESITA), 26 (2). pp. 119-134. ISSN 1222-0612

Bátoriné Halász, Éva (2022) Körös megye szolgabíróinak archontológiája 1348-1457. TURUL, 95 (2). pp. 87-94. ISSN 1216-7258

Bátoriné Halász, Éva (2020) Plemići iz Dijankovca. Povijest jedne obitelji slavonskog nižeg plemstva. ZBORNIK ODSJEKA ZA POVIJESNE ZNANOSTI ZAVODA ZA POVIJESNE I DRUSTVENE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI, 38. pp. 19-40. ISSN 1330-7134

Bátoriné Halász, Éva (2018) "Prothonotarius et vicesgerens domini ... bani" : Az Anjou-kori ítélőmesterek mint báni helyettesek és okleveleik. In: Hadi és más nevezetes történetek. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, pp. 11-17. ISBN 978-963-7097-87-4

Bátoriné Halász, Éva (2022) Slavonija u razdoblju Zadarskoga mira: mijene pedesetih i šezdesetih godina 14. stoljeća. In: Zadarski mir: prekretnica Anžuvinskog doba. Sveuciliste u Zadru / University of Zadar; University of Zadar, Zadar, pp. 235-248.

Bátoriné Halász, Éva (2020) Srednjovjekovne isprave iz zbirke Frana Gundruma u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1268. – 1526.). ZBORNIK ODSJEKA ZA POVIJESNE ZNANOSTI ZAVODA ZA POVIJESNE I DRUSTVENE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI, 38. pp. 215-261. ISSN 1330-7134

Bátoriné Halász, Éva (2021) Szlavónia alkotmánya? Csák nembeli Máté fia Máté bán 1273-as okleveléről. In: Társadalom és jog a közép- és kora újkori Magyarországon. Miskolci Történelmi Tanulmányok (2). Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 9-17. ISBN 9786155626623

Bátoriné Halász, Éva (2021) A békebírság = The fine of peace. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (1). pp. 25-41. ISSN 0040-9634

Bátoriné Halász, Éva (2015) The chancellery and the diplomatics of the Hungarian dukes in the 14th century. INITIAL: A REVIEW OF MEDIEVAL STUDIES, 3. pp. 71-94. ISSN 2334-8003

Bátoriné Halász, Éva (2019) The congregatio generalis banalis in Slavonia in the thirteenth and fourtheenth centuries. In: Reform and Renewal in Medieval East and Central Europe: Politics, Law and Society. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Romanian Academy; UCL School of Slavonic and East European Studies, Cluj-Napoca, Zagreb, London. ISBN 978-606-038-002-3

Bátoriné Halász, Éva (2019) A fantombánok nyomában - avagy kik voltak a bánok? Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, 144. pp. 43-50. ISSN 0324-6965

Bátoriné Halász, Éva (2017) A körösi várjobbágyok nemzetségei. In: Középkortörténeti tanulmányok. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 201-217. ISBN 978-963-315-347-5

Bátoriné Halász, Éva (2012) A kőrösi várjobbágyok a 13-15. században. In: Középkortörténeti tanulmányok 7. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 313-323. ISBN 978-963-306-160-2

Bátoriné Halász, Éva and Piti, Ferenc (2022) Zsámboki (Gilétfi) Miklós nádor (1342–1356) közgyűlései. FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 29 (4). pp. 401-419. ISSN 1217-8020

Békés, Enikő (2009) The Physiognomy of a Renaissance Ruler : Portraits and Descriptions of Matthias Corvinus, King of Hungary (1458-1490). VDM Verlag, Saarbrücken. ISBN 978-363-910-791-3

Bíró, Gyöngyvér (2020) Tetőcserép készítő műhely Mezőhegyes határában (Békés megye). MAGYAR RÉGÉSZET, 9 (4). pp. 30-38. ISSN 2416-0288

Bíró, Gyöngyvér and Langó, Péter (2013) „Deo odibilis gens Hungarorum“ oder „auxilium Domini“ – Die Ungarn und die Christliche Welt im 10. Jahrhundert. In: Rauben - Plündern - Morden. Nachweis von Zerstörung und kriegerischer Gewalt im archäologischen Befund. Studien zu Spätantike und Frühmittelalter (5). Kovač, Hamburg, pp. 265-335. ISBN 978-3-8300-7019-1

Bökönyi, Sándor (1990) A honfoglaló magyarok állattartása. MAGYAR TUDOMÁNY, 90 (3). pp. 303-309. ISSN 0025-0325

C

C. Tóth, Norbert (2015) Az esztergomi székeskáptalan a 15. században II. rész. Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam (8). MTA TKI, Budapest. ISBN 9789635088058

C. Tóth, Norbert (2018) Bakóc Tamás kölcsönei a királynak. In: Hadi és más nevezetes történetek. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, pp. 81-91. ISBN 978-963-7097-87-4

C. Tóth, Norbert (2024) Biharból Vácra : Adatok Várad város topográfiájához. In: Nagyvárad és Bihar a késő középkorban. Tanulmányok Biharország történetéről (12). Editura Collegium Varadinum, Nagyvárad, pp. 105-128. ISBN 9786069571651

C. Tóth, Norbert (2017) Egy főúri udvar a késő középkori Magyarországon: az ecsedi Bátoriak. A NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 59. pp. 113-134. ISSN 0547-0196

C. Tóth, Norbert (2013) Ellenpápák helyett pápa. MAGYAR TUDOMÁNY, 174 (5). pp. 522-527. ISSN 0025-0325

C. Tóth, Norbert (2017) Előszó = Summary. In: Magyarország késő középkori főpapi archontológiája. Érsekek, püspökök, illetve segédpüspökeik, vikáriusaik és jövedelemkezelőik az 1440-es évektől 1526-ig. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások (27). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 7-16. ISBN 978 615 5035 15 9

C. Tóth, Norbert (2023) A Lónyai (Naményi) család története a középkorban. In: Örökségünk : A Lónyayak eltűnt és felfedezett világa. Tuzsér Községért Közalapítvány, Tuzsér, pp. 17-57. ISBN 9786150185903

C. Tóth, Norbert (2016) A Magyar Királyság 1522. évi költségvetése. In: Pénz, posztó, piac : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Magyar Történelmi Emlékek: Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 83-148.

C. Tóth, Norbert (2020) A Magyar Királyság nádora. A nádori és helytartói intézmény története (1342–1562). Magyar Történelmi Társulat; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-237-7

C. Tóth, Norbert (2014) Magyarország késő-középkori főpapi archontológiája (1458–1526). Magánkiadás, Budapest. (Unpublished)

C. Tóth, Norbert (2018) Mária királyné és udvara. In: Nagyvárad és Bihar az Anjou-korban : Tanulmányok Biharország történetéről 5. Tanulmányok Biharország történetéről (5). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 183-258. ISBN 978-973-0-26933-8

C. Tóth, Norbert (2022) A Noble Meeting in Torda in the 1410s. When and Why? Studii și materiale de istorie medie, 40. pp. 323-338. ISSN 1222-4766

C. Tóth, Norbert (2012) Problematika vzťahu medzi župami a hodnovernými miestami v Uhorsku v 14. a 15. storočí. Kultúrne dejiny, 3 (1). pp. 36-51. ISSN 1338-2209

C. Tóth, Norbert (2019) Préposti méltóság: pásztorbot a „zsebben”? : Kikből lettek egyháznagyok a Zsigmond-korban? In: Szent Márton és Benedek nyomában : Tanulmányok Koszta László emlékére. Fontes et Libri (3). FIKP „Magyarország a középkori Európában”; Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged - Debrecen, pp. 113-128. ISBN 978-963-306-709-3

C. Tóth, Norbert (2019) Regina Maria şi curtea ei. In: Oradea şi Bihorul în vremea dinastiei de Anjou. Studii despre istoria Ţării Bihorului (5). Fundația Culturală Varadinum, Oradea, pp. 209-290. ISBN 978-973-0-29834-5

C. Tóth, Norbert (2019) Szilágyi Erzsébet debreceni uradalmának ispánjai és leveleik. In: Hunyadi Mátyás és kora. Memoria Hungariae (12.). MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, Debrecen, pp. 120-135. ISBN 9789635089161

C. Tóth, Norbert (2019) Szilágyi Erzsébet „udvara”. In: Márvány, tárház, adomány : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 51-114. ISBN 978-963-416-179-0

C. Tóth, Norbert (2012) Szász vajda utódainak felemelkedése és bukása. In: A Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. sz.). Erdélyi Tudományos Füzetek (277). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 135-166. ISBN 978-606-8178-64-6

C. Tóth, Norbert (2012) A főpapi székek betöltésének gyakorlata Zsigmond király uralkodása alatt. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (különs). pp. 102-118. ISSN 0865-7823

C. Tóth, Norbert (2019) A kalocsa-bácsi főegyházmegye káptalanjainak középkori archontológiája. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények Kiadványai; Subsidia ad Historiam Medii Aevi Hungariae Inquirendam (15;11). Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL), Kalocsa. ISBN 978-615-5940-01-9

C. Tóth, Norbert (2015) A keresztesek útja Budától Nagylakig. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 50 (1). pp. 60-74. ISSN 1216-092X

C. Tóth, Norbert (2014) A király helyettesítése a konstanzi zsinat idején. In: "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris”. Printart-Press Kft., Debrecen, pp. 289-313.

C. Tóth, Norbert (2020) A „korai rendiség” és a „rendi állam” között – országgyűlések 1301–1440 között. Vázlat. In: Rendi országgyűlés – polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig. Magyar Nemzeti Levéltár; Eszterházy Károly Egyetem, Budapest; Eger, pp. 9-23. ISBN 978-963-631-283-1

C. Tóth, Norbert (2017) A „mályuszi modell” érvényessége: vissza az alapokhoz? In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (17). Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 11-34. ISBN 978 615 5579 15 8

C. Tóth, Norbert (2014) Începuturile carierei politice a lui Ştefan Bátori al III-lea (1503–1511). BANATICA (RESITA), 24. pp. 309-325. ISSN 1222-0612

C. Tóth, Norbert (2020) A pozsonyi társaskáptalan archontológiája / Archontológia Prešpurskej kolegiátnej kapituly 1204–1462. Kódex Könyvgyártó Kft., Budapest. ISBN 9786150099261

C. Tóth, Norbert (2013) A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387–1437. / Die Archontologie der Pröpste der Kathedral- und Stiftskapitel in der Zeit des Königs Sigismund in Ungarn (1387-1437). Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, 4 . Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-08-7392-5

C. Tóth, Norbert (2021) A veszprémi egyházmegyei szentszéki bíróság a középkorban = The Episcopal Court of Justice of Veszprém Diocese During the Middle Ages. In: "Capella reginalis" : A veszprémi püspökség a középkorban. A veszprémi egyházmegye múltjából (38). Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém, pp. 69-92.

C. Tóth, Norbert (2023) A váci székeskáptalan archontológiája 1200–1543. Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam (16). MTA Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 9786156697004

C. Tóth, Norbert (2016) A váci székeskáptalan archontológiája 1378-1526. STUDIA COMITATENSIA: TANULMÁNYOK PEST MEGYE MÚZEUMAIBÓL, 2. pp. 7-33. ISSN 0133-3046

C. Tóth, Norbert (2020) A váradi eskü : Mikor és miért éppen ott? In: Nagyvárad és Bihar a Zsigmond-korban. Tanulmányok Biharország történetéről (8). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 55-84. ISBN 9789730319965

C. Tóth, Norbert and Horváth, Terézia (2019) A győri székeskáptalan archontológiája 1200-1458. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások = Publikationen des Diözesanarchivs von Raab - Quellen, Studien (28). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr. ISBN 978-615-5035-16-6

C. Tóth, Norbert and Körmendy, Kinga (2017) A Collegium Christi alapítása és tagjainak egyetemi tanulmányai. In: Metropolis Hungariae. Strigonium Antiquum (8). Prímási Levéltár, Esztergom, pp. 145-165. ISBN 978 615 80691 0 6

C. Tóth, Norbert and Lakatos, Bálint (2022) Zsigmondkori Oklevéltár XV. (1428). Publicationes Archivi Hungariae Nationalis = A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kiadványai; Fontes = Forráskiadványok (2; 61). Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest. ISBN 9789636313265

C. Tóth, Norbert and Lakatos, Bálint and Mikó, Gábor (2020) Zsigmondkori oklevéltár XIV. (1427). Publicationes Archivi Hungariae Nationalis = A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kiadványai; Fontes = Forráskiadványok (2; 59). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978-963-631-294-7

C. Tóth, Norbert and Lakatos, Bálint and Mikó, Gábor (2014) A pozsonyi prépost és a káptalan viszálya (1421-1425). Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam (3). MTA TKI, Budapest. ISBN 978 963 08 7391 8

C. Tóth, Norbert and Mayer, Elga (2022) Jurământul de la Oradea : Când și de ce tocmai acolo? In: Oradea și Bihorul în epoca lui Sigismund de Luxemburg. Studii despre istoria Ţării Bihorului (8). Editura Collegium Varadinum, Oradea, pp. 61-93. ISBN 9786069537756

C. Tóth, Norbert and Németh, Péter (2023) Várjobbágyokból nemesek : A Megyeriek és Rádiak küzdelme a nemesi létért (Függelékül a Megyery család oklevelei és egykori levéltáruk jegyzéke) = From Castle Warriors to the Nobility : The Struggle of the Megyeri Family for Noble Existence (Attached the Family’s Surviving Charters and the List of their Former Archives). Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, 14 . ELKH–Magyar Nemzeti Levéltár–Szegedi Tudományegyetem Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 9789636313388

Chabrot, Christophe (2023) The paradoxical framework of French royal power. In: Golden Bulls and Chartas. Legal Heritage . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest; Miskolc, pp. 85-107. ISBN 9786156356246; 9786156356253; 9786156474261; 9786156474278

Cseh-Szombathy, László (1957) I. Rákóczi György 1644-es hadjárata. II. rész. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 4 (1-2). pp. 179-203. ISSN 0017-6540

Csepregi, Zoltán (2021) „Az én lelkiismeretem szabad és meg van váltva” : Luther és a szerzetesi fogadalom 1521-ben. In: Teológia és lelkiismeret : Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. Luther Kiadó; Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, pp. 107-122.

Csepregi, Zoltán (2021) Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM) II. : A zsolnai zsinattól (1610) a soproni országgyűlésig (1681). II/3: Kelet-Magyarország (az ötvárosi egyházkerület és az erdélyi magyar evangélikus gyülekezetek) = Pastores Evangelico-Lutherani in Hungaria II. : A Synodo Solnensi (1610) Usque ad Comitia Semproniensia (1681). II/3: Hungaria Orientalis (Districtus Pentapolitanus Necnon Ecclesiae Hungarico-Lutheranae in Transylvania). Magyarországi Evangélikus Egyház MEDiT Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-6378-00-2

Csepregi, Zoltán (2018) Heiligenkult, Ketzerakten, Sprachgebrauch: Luthers Lehre im ungarischen Königreich der Jagellonen (bis 1526). In: Reformácia v Strednej Európe – Reformáció Közép-Európában – Reformation in Mitteleuropa. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Prešov, pp. 30-52. ISBN 9788055522654

Csepregi, Zoltán (2020) Religious Literature and Reformation in the Territories Ruled by the Szapolyais (1526-1570). In: A Forgotten Hungarian Royal Dynasty: The Szapolyais. Mohács 1526-2026. Reconstruction and Remembrance . Research Centre for the Humanities, Budapest, pp. 239-258. ISBN 978-963-416-236-0

Csermelyi, József (2018) Határon innen, mégis azon túl : Záloguradalmak Nyugat-Magyarországon - Terminológiai kérdések és válaszok. In: Micae mediaevales VII. ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Tanulmányok - Konferenciák (12). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 13-30. ISBN 978-963-284-973-7

Csermelyi, József (2017) A kaboldi uradalom és a kaboldi báróság 15-16. századi története. TURUL, 90 (3). pp. 111-122. ISSN 1216-7258

Csermelyi, József (2017) A kaboldi uradalom és a kaboldi báróság 15–16. századi története. TURUL. ISSN 1216-7258 (Submitted)

Csernus, Sándor (2016) Jean de Joinville történetének kéziratai, első kiadásai és a könyvnyomtatók felelőssége. MONOKgraphia : tanulmányok Monok István 60. születésnapjára.

Csernus, Sándor (2016) Myth, Propaganda and Popular Etymology :János Hunyadi – "White" or "Vlach" Knight. Chronica. pp. 125-147.

Csernus, Sándor (2017) Naissance d’un adage flexible et aujourd’hui de retour: « La Hongrie, rempart de la Chrétienté ». In: EX Oriente Amicita. Mélanges offerts à Frédéric Barbier à l’occasion de son 65e anniversaire. MTA KIK, Budapest, pp. 17-41.

Csernus, Sándor (2016) V. László franciaországi követségének forrásaihoz: Tours, 1457. december. In: Via Sancti Martini: Szent Márton útjai térben és időben. Szombathely, pp. 165-189.

Csiky, Gergely (2020) David A. Graff: The Eurasian Way of War. Military practice in seventh-century China and Byzantium. Asian States and Empires (ed. Peter Lorge)11. Routledge: London – New York 2016. ISBN: 978-0-415-46034-7 (hbk), ISBN: 978-1-315-62712-0 (ebk) 208 p. Studies in Central European Histories. ISSN 1547-1217 (Submitted)

Csiky, Gergely (2012) Konstantinápoly városfalai és a 626. évi avar ostrom. In: Középkortörténeti tanulmányok 7. A VII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2011. június 1–3.) előadásai. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 165-184. ISBN 978-963-306-160-2

Csiky, Gergely (2007) MUÝAMMAD ÅĀLIÝ ÉS BANNĀÞĪ. MUÝAMMAD ŠĪBĀNĪ HÓDÍTÁSAINAK KRÓNIKÁSAI. Orientalista Nap. pp. 20-26.

Csiky, Gergely (2017) The Transformation of Pontic Trade from Late Antiquity to the Middle Ages. Transport vessels from the Archaeological Museum of Sinop. Series Minor (40). Archaeolingua, Budapest. ISBN 978-963-9911-96-3

Csikós, Veronika (2013) The Bishop and His Chapel: The Hédervári Chapel in Győr and the Episcopal Chapels of Central Europe around 1400. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (2). pp. 363-386. ISSN 2063-8647

Csukovits, Enikő (2012) Az Anjouk Magyarországon : I. rész. I. Károly és uralkodása (1301-1342). Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9789639627536

Csukovits, Enikő (2018) Az „idegen” Anjou-ház = The „Foreign” Angevin Dynasty. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (4). pp. 1-10. ISSN 0040-9634

Csukovits, Enikő (2014) Magyarország helye Kelet-Európában. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, p. 71.

Csukovits, Enikő (2013) Magyarország helye Kelet-Európában. A Descriptio Europae Orientalis országleírásai. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 71-82. ISBN 978-963-87475-3-2

Csukovits, Enikő (2015) Magyarországról és a magyarokról. Nyugat-Európa magyar-képe a középkorban. Magyar történelmi emlékek. Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634160144

Csáky, Veronika and Gerber, Dániel and Szeifert, Bea and Egyed, Balázs and Stégmár, Balázs and Botalov, Sergej Gennadevich and Grudochko, Ivan Valerevich and Matvejeva, Natalja Petrovna and Zelenkov, Alexander Sergejevich and Slepcova, Anastasija Viktorovna and Goldina, Rimma D. and Danich, Andrey V. and Mende, Balázs G. and Türk, Attila and Szécsényi-Nagy, Anna (2020) Early Medieval Genetic Data from Ural Region Evaluated in the Light of Archaeological Evidence of Ancient Hungarians. bioRxiv. (Submitted)

Csákó, Judit (2022) Az 1196–1235 közötti magyar történelem nyugati elbeszélő forrásainak kritikája = A critical study of the Western narrative sources of Hungarian history from 1196 until 1235. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (1). pp. 235-239. ISSN 2063-8647

Csákó, Judit (2020) Az elit és a diplomácia – Nagy Lajos diplomatái. In: Az Anjou-kor hatalmi elitje. Monumenta Hungariae Historica : Dissertationes = Magyar Történelmi Emlékek : Értekezések . Magyar Történelmi Társulat; Bölcsészetudományi Kutatóközpont Történetudományi Intézet, Budapest, pp. 275-290. ISBN 978-963-416-212-4

Csákó, Judit (2011) III. Béla uralkodása a francia területen keletkezett kútfők tükrében. In: Micae mediaevales. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (2). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 13-29. ISBN 978-963-284-223-3

Csákó, Judit (2012) Néhány megjegyzés Albericus Trium Fontium krónikájának magyar adataihoz. In: Tiszteletkör. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 515-526. ISBN 978 963 312 095 8

Csákó, Judit (2013) Quelques remarques à propos de la tradition textuelle de la Chronique hungaro–polonaise. SPECIMINA NOVA PARS PRIMA SECTIO MEDIAEVALIS : A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI TÖRTÉNETI TANSZÉKÉNEK TÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI, VII. pp. 125-146. ISSN 1588-8002

Csákó, Judit (2023) A padovai krónikák, Nagy Lajos és a guerra dei confini = The Paduan Chronicles, Louis the Great and the Guerra dei confini. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 13(45) (2). pp. 251-277. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Csányi, Károly (1951) Bizánci elemek az Árpád-kori magyar építészetben. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 25-40.

Csízy, Katalin (2015) Az európai hagyomány és az ideális vezető politikus. L'Harmattan, Budapest, Eötvös Collegium. (Unpublished)

Csízy, Katalin (2012) Die möglichen Quellen der Mahnungen. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 52 (3). pp. 235-247. ISSN 0044-5975

Czagány, Zsuzsa (2008) Adalbert-Offizien im mitteleuropäischen Raum. In: Dies est leticie. Essays on Chant in Honour of Janka Szendrei. The Institute of Mediaeval Music, Ottawa, Canada, pp. 139-157. ISBN 978-1-896926-96-4

Czagány, Zsuzsa (2018) Das Michaelsoffizium im Waradiner Antiphonar. Eine Fallstudie zur Erforschung und Rekonstruktion mittelalterlicher liturgisch-musikalischer Fragmente. In: Hudobny archív 17. Hudobny archív (17). Slovenská národná knižnica, Martin, pp. 9-21. ISBN 9788081490989

Czagány, Zsuzsa (2011) Magyar–normann zenei kapcsolatok a középkorban II. = Musikalische Verbindungen zwischen Ungarn und dem Normannenreich im Mittelalter II. In: Zenetudományi Dolgozatok 2010. Zenetudományi Dolgozatok . MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 11-22.

Czagány, Zsuzsa (2014) Töredék, kódex, rítus, hagyomány II: A Váradi Szekvencionále újonnan előkerült darabja. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK. pp. 45-56. ISSN 0139-0732

Czagány, Zsuzsa (2012) Töredék, kódex, rítus, hagyomány. A Zalka Antifonále győri és modori töredékeinek tanúsága. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK, 2011. pp. 123-141. ISSN 0139-0732

Czagány, Zsuzsa (2012) A Zalka Antifonále utolsó lapja. In: Tükröződések: Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 503-513. ISBN 978 963 236 629 6

Czagány, Zsuzsa and Papp, Ágnes (2015) Spätmittelalterliche Musiktheorie und Choralpraxis: Der musikalische Hintergrund der Traditio Hollandrini. In: Traditio Iohannis Hollandrini. Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, pp. 189-206.

Czajlik, Zoltán and Bödőcs, András (2014) Aerial Archaeology and Remote Sensing from the Baltic to the Adriatic. Selected Papers of the Annual Conference of the Aerial Archaeology Research Group, 13 th–15 th September 2012, Budapest, Hungary. In: Annual Conference of the Aerial Archaeology Research Group, 13 th –15 th September 2012, Budapest.

Czeguhn, Ignacio (2023) The General Privilege of Aragon of 1283 as a fundamental document of medieval state organisation. In: Golden Bulls and Chartas. Legal Heritage . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest; Miskolc, pp. 171-184. ISBN 9786156356246; 9786156356253; 9786156474261; 9786156474278

D

Dalloul, Zaynab (2015) Békés Enikő, Asztrológia, orvoslás és fiziognómia Galeotto Marzio műveiben, Budapest, Balassi Kiadó, 2014 (Humanizmus és reformáció, 35). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 247-254. ISSN 0025-0171

Demeter, Zsófia (2022) Finding the burial place of King Béla III and Anne of Antioch in 1848. In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 65-88. ISBN 9786156117656

Deák, Viktória Hedvig (2003) A laikusok szerepe a középkori egyházban. VIGILIA, 68 (2). pp. 92-101. ISSN 0042-6024

Dinnyés, Patrik (2020) IV. Iván és I. Péter mikrohistoriográfiája [A micro-historiography of Ivan IV and Peter I]. By Gyula Szvák. Edited by Gábor Klaniczay and István M. Szijártó. Budapest: L'Harmattan, 2019. 175 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (4). pp. 725-727. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Diószegi Szabó, Pál (2022) Hungarian-Byzantine relations in the Árpád era. In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 89-114. ISBN 9786156117656

Domokos, György (2019) A jámbor Herkules : Estei Hippolit bíboros egri kormányzója, Ercole Pio beszámolói Magyarországról 1508–1510. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-456-040-1

Domokos, György and Hegedűs, Attila (2023) A Castaldo-kódex és a benne található magyar nyelvű forrás = A Source in Hungarian in the Castaldo Codex. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (1). pp. 122-127. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Draskóczy, Eszter (2008) Contrasti morali ed estetici nel canto XXXIV della Divina Commedia : La rappresentazione di Giuda in Dante e nei commenti antichi. DANTE FÜZETEK / QUADERNI DANTESCHI, 4.. pp. 81-114. ISSN 1787-6907

Draskóczy, Eszter (2008) Inferno XXXIV: az „ellentétbe való átfordulások” éneke. Dante és a korai kommentárok Júdás-képe az előzmények tükrében. ELSŐ SZÁZAD, 7. (2008/2). pp. 35-67. ISSN 1419-5127

Draskóczy, Eszter (2015) The Notions of Space and the Other World: Comparisons between Dante’s Comedy and Jewish Medieval Thought. In: I luoghi nostri: Dante's Natural and Cultural Spaces. Tallinn University Press, Tallinn, pp. 67-84. ISBN 978-9985-58-806-2

Draskóczy, Eszter (2007) Tra „ludo zannesco” e commedia dell’arte: lo spettacolo del veneziano Giovanni Tabarino nell’Ungheria cinquecentesca. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 9.. pp. 293-313. ISSN 1585-079X

Draskóczy, István (2018) Bányaváros és egyetemjárás a késő középkori Erdélyben. In: Urbs, civitas, universitas.Ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére. Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 74-81. ISBN 978-963-306-643-0

Draskóczy, István (2015) Debreceni diákok egyetemjárása a középkorban. In: Katolikus újjászületés Debrecenben. Speculum historiae Debreceniense (23). Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 17-35. ISBN 978-963-473-886-2

Draskóczy, István (2016) Osztrák és erdélyi só a 15. századi Pozsonyban. In: Testimonio litterarum : Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 79-95. ISBN 978-606-739-054-4

Dreska, Gábor (2023) A Nyírkállói-kódex kiadatlan szövegeiről. In: "Zászló alá magam csaptam fel" : Ünnepi tanulmányok a 65 éves Csikány Tamás dandártábornok tiszteletére. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, pp. 37-50. ISBN 978-615-6598-86-8 (nyomtatott); 978-615-6598-87-5 (ePDF)

Duchoňová, Diana and Martí, Tibor (2022) Az Esterházy család hatalmi reprezentációjához: Esterházy Miklós nádor temetésére meghívott személyek jegyzéke = The Representation of Power of the Esterházy Family: List of Persons Invited to Miklós Esterházy's Funeral. ARRABONA : REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS ÉVKÖNYV, 60. pp. 57-96. ISSN 0571-1304

Dudlák, Tamás (2014) Mohamed próféta elküldése - Ibn Hišām tudósítása alapján. In: "Közel, s Távol" III. Eötvös Collegium, Budapest, pp. 37-56. ISBN 978-615-5371-18-9

Dávid, Géza and Kovács, Nándor Erik (2021) Pertev pasa három jelentése 1566-ból. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 163-177. ISSN 0133-4778

Déri, Balázs (2016) Omne donum perfectum. A Nagyobbik Szent István legenda liturgikus-bibliai idézetei. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 23 (3). pp. 275-284. ISSN 1217-7768

Dóbék, Ágnes (2023) Storie di viaggio nel Seicento. Viaggiatori Ungheresi in Italia. In: Viaggi e viaggiatori dal mondo antico all'Ottocento. Linguaggi, Diritti, Storie (7). Aracne Editrice, Roma, pp. 139-150. ISBN 979-12-218-0881-0

Dömötör, Adrienne and Gugán, Katalin and Novák, Attila and Varga, Mónika (2017) Kiútkeresés a morfológiai labirintusból : korpuszépítés ó- és középmagyar kori magánéleti szövegekből. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 87-114. ISSN 0029-6791

Džino, Danijel (2023) Early Medieval Serbs in the Balkans : Reconsideration of the Evidence. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (1). pp. 4-25. ISSN 2786-0930

de Cevins, Marie-Madeleine (2016) Les origines medievales de la doctrine de la Sainte couronne. Hungarian Studies, 30 (2). pp. 175-190. ISSN 0236-6568

E

E. Kovács, Péter (2016) Az oroszlán és a fehér ló. Ünnepi tanulmány Révész László László születésének hatvanadik fordulójára. Tarsoly Kiadó. ISBN 978-963-9570-92-4

E. Kovács, Péter (2013) Ceremónia és politika : Zsigmond bevonulásai Itáliában, 1431-1433. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 55 (3). pp. 351-380. ISSN 0040-9634

E. Kovács, Péter (2022) Die Krönung Kaiser Sigismunds in Rom. Memoria Hungariae (8). MTA-Debreceni Egyetem Magyarország a középkori Európában Lendület kutatócsoport, Debrecen. ISBN 978-963-490-473-1.

E. Kovács, Péter (2014) E. Kovács Péter: Zsigmond király Sienában. Bp., Corvina, 2014. Corvina, Budapest. ISBN 978 963 1362 46 6

E. Kovács, Péter (2023) E. Kovács Péter: Zsigmond király és Velence (1387-1437). Az oroszlán ugrott. HUN-REN-DE Középkori Magyarország és Közép-Európa Hadtörténete Kutatócsoport kiadvány, Debrecen. ISBN 978-963-490-480-9

E. Kovács, Péter (2022) Hadifinanszírozás a velencei háborúban (1411-1413). In: A hadifinanszírozás gazdasági alapjai az ókortól napjainkig. Zrínyi Kiadó, Budapest, pp. 113-130. ISBN 9789633278819

E. Kovács, Péter (2014) Imperia az imperiumban :szórakozás és látványosság a konstanzi zsinaton. In: Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris": Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Print-Art, Debrecen, pp. 101-116. ISBN 978-963-89963-3-6

E. Kovács, Péter (1985) Kassa város egyházi kiváltságai a 13. században. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 35 (4). pp. 35-41. ISSN 0457-6047

E. Kovács, Péter (2014) Magyar zsoldosok Sienában. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 521-542. ISBN 978-963-473-760-5ö

E. Kovács, Péter (2014) Magyar zsoldosok Sienában. In: Arcana tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. ELTE–PPKE–DE, Debrecen, pp. 521-542. ISBN 978-963-473-759-9

E. Kovács, Péter (2011) Megjegyzések Horváth Richárd „A magyar középkorkutatás hiányzó segédkönyvei – Hunyadi Mátyás uralkodói itineráriumának példáján” tanulmányához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 53 (1). pp. 103-112. ISSN 0040-9634

E. Kovács, Péter (2016) Zsigmond császár Mantovában. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. I-II. L’Harmattan, pp. 87-102.

E. Kovács, Péter (2013) Zsigmond király itáliai itineráriuma (1412–1414 és 1431–1433). In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, pp. 359-389. ISBN 978-963-87475-3-2

E. Kovács, Péter (2007) A nándorfehérvári győzelem és Itália = The victory of Nándorfehérvár and Italy. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 49 (3). pp. 315-325. ISSN 0040-9634

E. Kovács, Péter (2005) Őstulok vagy bölény? : Az itáliai nemesek és a magyarországi fenevad (Adalékok a középkori magyarország faunájához) = Wild bull (bos primigenius) or bison (bison iubatus)? : Italian nobles and Hungary’s wild beast (data on the fauna of medieval Hungary). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 47 (1-2). pp. 89-98. ISSN 0040-9634

Ekler, Péter (2014) Adatok Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513) életéhez I. In: Esemény és narratíva. Tudományos ülésszak az Országos Széchényi Könyvtárban, 2013. január 21., Budapest, Hungary.

Ekler, Péter (2015) Adatok, megjegyzések Augustinus Moravus Olomucensis és Joachim Vadianus kapcsolatához, valamint Augustinus Moravus utolsó éveihez. Other. Arianna. ELTE BTK. (Unpublished)

Ekler, Péter (2012) Augustinus Moravus Olomucensis levele Laki Thuz Jánosnak. Magyar könyvszemle, 128 (4). pp. 478-480. ISSN 0025-0171

Ekler, Péter (2015) Augustinus Moravus Olomucensis: Catalogus episcoporum Olomucensium: Adatok a Catalogus keletkezésének történetéhez. In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15-18. századi Magyarországon, 2013.11.07-2013.11.09. , Szeged, Magyarország.

Endrődi, Gábor (2023) "Damit siegt Hrabanus mühelos über Apelles". Johannes Reuchlins Interesse an den Figurengedichten von Hrabanus Maurus. DAPHNIS. ISSN 0300-693X (print); 1879-6583 (online) (In Press)

Endrődi, Gábor (2020) Die Tugenddarstellungen im Chor der Stiftskirche Jung St. Peter in Straßburg. In: La peinture murale en Alsace au cœur du Rhin supérieur (du Moyen Âge à nos jours). Groupe de Recherches sur la Peinture Murale. (In Press)

Engel, Pál (1988) Az ország újraegyesítése. I. Károly küzdelmei az oligarchák ellen (1310-1323) = La Réunification de la Hongrie. Les Luttes de Charles Ier Contre les Oligarques, 1310-1323. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA, 122 (1-2). pp. 89-146. ISSN 0039-8098

Engel, Pál (1999) Királyi emberek Valkó megyében. MEDIAEVALIA TRANSILVANICA, 3. pp. 70-88. ISSN 1453-8520

Engel, Pál (1994) Magyarország és a török veszély Zsigmond korában (1387-1437). SZÁZADOK, 128 (2). pp. 273-287. ISSN 0039-8098

Engel, Pál (1985) Nagy Lajos bárói. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 28 (3). pp. 393-413. ISSN 0040-9634

Engel, Pál (1996) Néhány XIV. századi erdélyi alvajda származása. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. Societatea Muzeului Ardelean; Transilvanian Museum Society, Kolozsvár. ISBN 9739694675

Engel, Pál (1987) Temetkezések a középkori székesfehérvári bazilikában. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA, 121 (4). pp. 613-637. ISSN 0039-8098

Engel, Pál (1985) Ung megye településviszonyai és népessége a Zsigmond-korban (Adatok Magyarország középkori demográfiájához). SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 119 (4). pp. 941-1005. ISSN 0039-8098

Engel, Pál (1996) Uradalomszervezés a Dunántúlon a XIV-XV. században. In: Tanulmányok Pápa város történetéből. 2. Pápa Város Önkormányzata, Pápa. ISBN 9630340690

Engel, Pál (1969) Zur Frage der mittelbyzantinischen Epibole. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 17. pp. 443-448. ISSN 0044-5975

Engel, Pál (2000) A honfoglalás és a fehérló-monda "igaz" története. 2000 : IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP, 12 (5). pp. 4-8. ISSN 0864-800X

Engel, Pál (1981) A honor : A magyarországi feudális birtokformák kérdéséhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 24 (1). pp. 1-19. ISSN 0040-9634

Engel, Pál (1999) A keresztény királyság megalapítása. VIGILIA, 64 (11). pp. 839-843. ISSN 0042-6024

Engel, Pál (1964) Állam és uralkodó osztály a IX-XI. századi Bizáncban. EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVEI, 2. pp. 213-223. ISSN 0524-9066

Engel, Pál (1968) A magyar világi nagybirtok megoszlása a XV. században. EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVEI, 4. pp. 337-358. ISSN 0524-9066

Engel, Pál (1970) A magyar világi nagybirtok megoszlása a XV. században. EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVEI, 5. pp. 291-314. ISSN 0524-9066

Engel, Pál and Lővei, Pál (2015) A magyar királyi és az osztrák hercegi család 1380. évi házassági szerződésének két sokpecsétes oklevele. Ars Hungarica, XLI (2). pp. 117-133. ISSN 0133-1531

Erdélyi, Gabriella (2008) A bűn-tett szemantikája: társadalmi ellenőrzés a 15-16. századi Magyarországon = Crime (de)constructed: Social Control in 15-16th Century Hungary. Project Report. OTKA.

Erdélyi, Gabriella (2018) "Nem leszen mostoha anya" : Érzelmi gyakorlatok egy 17. századi református lelkész mostohacsaládjaiban = „She will not be a Wicked Stepmother…” : Emotional Practices in the Stepfamily of a Seventeenth-Century Calvinist Pastor. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (2). pp. 347-364. ISSN 0040-9634

Erdős, Zoltán (2020) Emlékezeti rétegek és hatalmi igények a Štiljanović-hagyományban. In: Örökség, történelem, társadalom : A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2018. évi, szentendrei konferenciájának kötete. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 25-43.

Erdős, Zoltán (2016) Gábor Csilla: Laus et polemia. Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban. Debrecen - Kolozsvár, Debreceni Egyetemi Kiadó - Bolyai Társaság - Egyetemi Műhely Kiadó, 2015. 348 old. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 17 (3). pp. 121-123. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Erdős, Zoltán (2014) "Hat Nap látszik az égen". Pécs és a pécsiek története 1526-tól 1543-ig. E-book Könyvház és Kiadó, Budapest. ISBN 9786155437694

Erdős, Zoltán (2014) II. Lajos ikonográfiája a 16. században. TURUL, 87 (4). pp. 121-148. ISSN 1216-7258

F

F. Molnár, Mónika (2018) Karlócától Pozsarevácig : A Velencei Köztársaság és az Oszmán Birodalom kapcsolata olasz szemmel = From Karlowitz to Passarowitz: the relations of the Republic of Venice and the Ottoman Empire from an Italian persective. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 33 (4). pp. 34-50. ISSN 0237-7934

F. Molnár, Mónika and Szalai, Ágnes (2021) Önkényeskedés, avagy a parancsok teljesítése? : Antonio Caraffa szerepe a magyar történelemben = Abuse of Authority or Following Orders? : Antonio Caraffa’s Role in Hungarian History. In: Oszmán–magyar viszony a 16–18. században : Tanulmányok a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom népeinek hétköznapjairól; egyén és közösség viszonya. Szent István Társulat, Budapest, pp. 309-330.

F. Romhányi, Beatrix (2021) Az Alföld Árpád-kori népesedési és birtokviszonyai a tatárjárás előtt. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 161-191. ISSN 0040-9634

F. Romhányi, Beatrix (2019) A középkori magyar plébániák és a 14. századi pápai tizedjegyzék = The Medieval Hungarian Parishes and the Fourteenth-Century Papal Tithe Register. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 339-360. ISSN 0040-9634

F. Romhányi, Beatrix and Pinke, Zsolt and Laszlovszky, József (2020) Environmental Impacts of Medieval Uses of Natural Resources in the Carpathian Basin. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 241-283. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

F. Romhányi, Beatrix and Szilágyi, Zsolt and Demeter, Gábor (2022) A Magyar Királyság regionális különbségei a pápai tizedjegyzék keletkezése idején. In: Területi egyenlőtlenség, intézményi változás. Magyar gazdaságtörténeti évkönyv, 2022 . ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Hajnal István Alapítvány, Budapest, pp. 17-51. ISBN 24988634

Fabó, Edit (2023) Mátyás dicsősége a főváros fénye : A királyi életmű a Vasárnapi Ujság hasábjain [The glory of Matthias Corvinus is the light of the capital : The royal oeuvre in the columns of the Vasárnapi Ujság]. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 139 (3-4). pp. 449-473. ISSN 0025-0171

Falvay, Dávid (2016) Female Saints in the “Meditationes Vitae Christi”. Hagiographica (XXIII). pp. 129-148. ISSN 1124-1225 (In Press)

Falvay, Dávid (2016) Gli osservanti e la letteratura devozionale volgare.La tradizione della ’Vita Christi’. Chronica: Annual of the Institute of History. University of Szeged (14). (In Press)

Falvay, Dávid (2016) The Italian Manuscripts of the Meditationes Vitae Christi. In: Every(wo)man’s books of salvation: the most popular medieval religious texts in Europe, their circulation and reception. Brepols, Turhnout. (Submitted)

Falvay, Dávid (2017) The Italian Version of the Mirror: Manuscripts, Diffusion and Communities in the 14-15th Century. In: In: Wendy R Terry, Robert Stauffer (szerk.), A Companion to Marguerite Porete and The Mirror of Simple Souls. 383 p. : Brill, 2017. pp. 218-239. Brill, Leiden; Boston, pp. 218-239.

Falvay, Dávid (2016) Origine bilingue, composizione orale o traduzione? Il MS parigino delle Meditationes Vitae Christi. Sanctorum. ISSN 1824-2367 (Submitted)

Falvay, Dávid (2017) Problemi filologici delle Meditationes Vitae Christi. Other thesis, ELTE.

Falvay, Dávid and Konrád, Eszter (2014) Osservanza francescana e letteratura in volgare dall’Italia all’Ungheria: ricerche e prospettive. In: Osservanza francescana e cultura tra Quattrocento e primo Cinquecento: Italia e Ungheria a confronto. Bibliotheca Academiae Hungariae - Roma. Studia (4). Viella, Róma, pp. 161-186. ISBN 9788867282951

Falvay, Dávid and Tóth, Péter (2015) L'autore e la trasmissione delle Meditationes Vitae Christi in base a manoscritti volgari italiani. ARCHIVUM FRANCISCANUM HISTORICUM, 108. pp. 403-430. ISSN 0004-0665

Fara, Andrea (2022) Tender Contracts, Speculation, and Monopoly: Venice and Hungarian Cattle Supply between the Fifteenth and Sixteenth Centuries. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (3). pp. 647-672. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Faragó, Dávid (2022) Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely történetének középkori előzményei. In: Mátraverebély-Szentkút története az írott források tükrében. Fons Sacer, Mátraverebély-Szentkút, pp. 13-34. ISBN 9786150147581

Fazekas, István and Kádár, Zsófia (2017) A győri jezsuita templom 17. századi jótevői, a támogatók körének rekonstrukciója = Die Benefaktoren der Raaber Jesuitenkirche im 17. Jahrhundert, eine Rekonstruktion des Kreises Ihrer Wohltäter. In: Jezsuita jelenlét Győrben a 17-18. században : Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez. Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, pp. 13-59.

Fazekas, István and Kádár, Zsófia (2021) A soproni Szűz Mária-szobor, a "lépcsős Madonna" a bécsi Pazmaneumban (1673–1865). SOPRONI SZEMLE : A SOPRONI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 75 (2). pp. 155-163. ISSN 0133-0748

Fedeles, Tamás (2018) Ad limina beatorum Petri et Pauli apostolorum: Magyar prelátusok szentszéki látogatásai a középkorban. In: Hadi és más nevezetes történetek: Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, pp. 117-132. ISBN 978-963-7097-87-4

Fedeles, Tamás (2016) The Apostolic Camera and the Hungarian Church Beneficies during the Conciliarist Era. In: Das Konzil von Konstanz und Ungarn. Memoria Hungariae (1). “Lendület” Forschungsgruppe “Ungarn im mittelalterlichen Europa”, Debrecen, pp. 213-235. ISBN 978-963-508-833-1

Fedeles, Tamás (2018) Az uralkodó, a Szentszék és a magyar főpapok Luxemburgi Zsigmond korában. In: Mesterek és Tanítványok 2. Tanulmányok a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa, Pécs, pp. 81-146.

Fedeles, Tamás (2018) Ecclesiastical Career of the Apostolic Collector Petrus de Monasterio. In: Incorrupta monumenta ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano. I. La Chiesa nella storia, Religione, cultura, costume. Collectanea Archivi Vaticani, 1 (106). Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, pp. 575-588.

Fedeles, Tamás (2018) Fegyverek, seregek, háborúk. Kézikönyv a középkori magyar hadtörténetről. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (1). pp. 153-163. ISSN 0040-9634

Fedeles, Tamás (2018) Firenze–Várad–Róma. Conradus Cardini de Florentia pályájának kontúrjai. In: A pécsi ruszisztika szolgálatában. Bebesi György 60 éves. PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport, Pécs, pp. 110-146. ISBN 978-963-429-262-3

Fedeles, Tamás (2017) La fondazione e la breve storia della prima univeristà ungherese. Rivista di Studi Ungheresi (Nuova Serie), 16. pp. 155-165. ISSN 1125-520X

Fedeles, Tamás (2017) Magyar klerikusszentelések Rómában a hitújítás kezdetén (1516-1523). In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueeccleiensis (17). Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 51-104. ISBN 978-615-5579-15-8

Fedeles, Tamás (2017) Miklós király és Lőrinc herceg. Az utolsó két Újlaki vázlatos pályaképe. In: Személyiség és történelem. A történelmi személyiség. A történelmi életrajz módszertani kérdései. Magyar Történelmi Társulat - Kronosz Kiadó - Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Pécs, Budapest, pp. 135-168. ISBN 978 963 467 006 3

Fedeles, Tamás (2018) Mátyás seregéből az Úr szolgálatába. Esettanulmány az Apostoli Penitenciária klerikusszentelésekben játszott szerepéhez Mátyás király korában. Pontes, 1. pp. 95-114. ISSN 2631-0015

Fedeles, Tamás (2017) Oktatási központ a Mecsek lábánál. Az első magyar egyetem történetének súlypontjai. PER ASPERA AD ASTRA: A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVELŐDÉS- ÉS EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 14-40. ISSN 2064-6038

Fedeles, Tamás (2017) „Petrus Stephani collector apostolicus”. In: Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században. Collectanea Vaticana Hungariae (I/15). Gondolat, Budapest, Róma, pp. 31-87.

Fedeles, Tamás (2018) „in Studio Quinqueecclesiensi in actu legentibus”. Adalékok a középkori pécsi egyetemi tanárok fizetésének kérdéséhez. In: Globális vetületek. Ünnepi kötet Fischer Ferenc 65. születésnapjára. PTE BTK Történettudományi Intézet - Fakultás Kiadó, Pécs - Budapest, pp. 295-306. ISBN 978 615 5848 03 2

Fedeles, Tamás (2017) „in dicta civitate Quinque Ecclesiensi de cetero sit studium generale”. Short History of the Medieval University of Pécs. In: University of Pécs 650th Jubilee in Education – University and Universality – the Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. (International University History Conference – 12–13 October 2017. Pécs: Conference V. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai (16). PTE Egyetemi Könyvtár, Pécs, pp. 75-106.

Fedeles, Tamás (2017) „a tűzvész tombolása következtében minden összeomlott”. A középkori Pécs pusztulásai. In: Vészterhes idők a Mecsekalján. Háborúk, ostromok, járványok Pécsett az ókortól a második világháborúig. Pécsi Mozaik (8). Kronosz, Pécs, pp. 87-103.

Fehér, Bence (2023) Középkori székelyföldi feliratok ismeretlen írásjelekkel = Medieval Szekler Inscriptions with Unknown Characters. In: A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 2022. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (62). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 67-86.

Fehér, Bence (2022) New Runiform Inscription from Dombó = Egy új rovásfelirat Dombóról. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATŐ INTÉZET FOLYÓIRATA, 2 (2). pp. 43-58. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Fehér, Krisztina and Takács, Imre and Török, Ákos (2022) Stone materials of the late twelfth-century incrustation works of Esztergom. ACTA HISTORIAE ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 63 (1). pp. 177-191. ISSN 0001-5830

Fekete, Gabriella (2019) Hildegard von Bingen és a kolostori medicina = Hildegard von Bingen and the monastery medicine. Kaleidoscope History, 10 (19). pp. 266-293. ISSN 20622597

Fettich, Nándor (1927) Újabb fegyvertörténeti adatok a koraközépkori lovasnomádok magyarföldi hagyatékából. Az Országos Magyar Régészeti Társulat Évkönyve. pp. 166-171.

Filipović, Emir O. (2019) Colluding with the Infidel: the Alliance between Ladislaus of Naples and the Turks. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 8 (2). pp. 361-389. ISSN 2063-8647

Fodor, Pál (2014) Az oszmán hadszervezet a 15. század első felében. In: "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris”. Printart-Press Kft., Debrecen, pp. 418-425.

Fodor, Pál (2014) Beköszöntő. In: A honfoglalók viselete. MAGYAR ŐSTÖRTÉNET (1). Helikon Kiadó, Budapest, pp. 7-8. ISBN 978-963-227-625-0

Fodor, Pál (2021) Egy különös oszmán intézmény: a „lemondás” (feragat) = A Peculiar Ottoman Institution: “Renunciation” (feragat). KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 27-38. ISSN 0133-4778

Fodor, Pál (2013) Mit kerestek itt a törökök 1552-ben? MÚLT-KOR: NEGYEDÉVES TÖRTÉNELMI MAGAZIN, 14 (2). pp. 31-35.

Fodor, Pál (2018) Pécs (Peçuy) Kökenli Bir Osmanlı Tarih Yazarı: İbrahim Peçevî. In: Tarihin Pesinde Bir Ömür. Kronik Kitap, Istanbul, pp. 203-2037. ISBN 978-9752430648

Fodor, Pál (2014) Tudomány és hagyományőrzés. In: Magyar őstörténet. MTA BTK MŐT Kiadványok (1). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 7-8.

Fodor, Pál (2019) A „hitharc oroszlánja”: Jahjapasa-oglu Báli bég (?–1527). Terjeszkedés és tartományi elit az Oszmán Birodalom európai határvidékén a 16. század elején = “The Lion of Jihad” Yahyapaşa-oğlu Bali bey (?–1527). Expansion and provincial elite in the European confines of the Ottoman Empire in the early sixteenth century. KELETKUTATÁS (tavasz). pp. 51-74. ISSN 0133-4778

Fodor, Pál and Császtvay, Tünde Marianna (2013) Geyza Gárdonyi ve Eseri. In: Eğri Yıldızları (Egri csillagok). Pan Yayıncılık, Istanbul, pp. 12-18. ISBN 978-605-85980-0-3

Fodor, Pál and Mércz, András (2023) Mi is veszett Mohácsnál? : Oszmán-török veszteséglista az 1526. évi hadjáratról = What is Lost at Mohács? : An Ottoman-Turkish Casualty List of the 1526 Campaign. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 65 (2). pp. 193-235. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Fontaine, Jacques (2016) Klasszikus és keresztény értékek a nagybirtokos arisztokrácia lelkiségében a 4. század végi latin Nyugaton. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 37-68. ISSN 0083-6265

Fraknói, Vilmos (1898) Adalékok Endre és Johanna házasságkötésének történetéhez, 1331-1333. SZÁZADOK, 32 (4). pp. 289-293. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1917) Beckensloer magyar primás III. Frigyes német császár szolgálatában, 1459-1489. Történeti Szemle, 6 (2). pp. 159-186.

Fraknói, Vilmos (1882) Magyarország és a cambrayi liga 1509-1511 : Első közlemény. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 16 (3). pp. 177-201. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1882) Magyarország és a cambrayi liga 1509-1511 : Harmadik közlemény. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 16 (9). pp. 705-727. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1882) Magyarország és a cambrayi liga 1509-1511 : Második közlemény. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 16 (5). pp. 366-387. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1882) Magyarország és a cambrayi liga 1509-1511 : Negyedik és befejező közlemény. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 16 (10). pp. 793-811. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1914) Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. Történeti Szemle, 3 (1). pp. 61-99.

Fraknói, Vilmos (1914) Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. Történeti Szemle, 3 (2). pp. 212-256.

Fraknói, Vilmos (1892) Nyomozások a pápai levéltárakban : Második és befejező közlemény. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 26 (3). pp. 187-200. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1894) Nyomozások egy középkori magyar tudós élet-viszontagságainak földerítésére. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 28 (5). pp. 387-395. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1893) A dömösi conflictus V. Miklós pápa és Hunyadi János kormányzó között : Egy fejezet a királyi kegyúri jog történetéből. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 27 (5). pp. 385-397. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1893) A magyar királyi kegyúri jog kezdetei Magyarországon (Töredék Fraknói Vilmos sajtó alatt levő munkájából). SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 27 (10). pp. 850-861. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1892) A római-porosz történeti intézet legújabb kiadványa. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 26 (5). pp. 411-415. ISSN 0039-8098

Frank, Tatiana (2024) Some Cases of Official Corruption in the Yuan Dynasty based on Chinese Sources. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 16 (2). pp. 31-55. ISSN 2060-9655 (nyomtatott); 2786-2976 (elektronikus)

Franzinetti, Guido (2023) Szűcs’s Challenge. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (1). pp. 224-233. ISSN 2786-0930

Fray, Jean-Luc and von Eickel, Klaus and Czaja, Roman and Pósán, László and Novák, Ádám and Bárány, Attila and Solymosi, László and Draskóczy, István and Györkös, Attila and Kelényi, Borbála and Lupescu, Radu and Domenová, Marcella and Wierzbieniec, Waclaw and Potaczek, Joanna Elzbieta and Orosz, István and Horn, Ildikó and Varga, Szabolcs and Mátyás Rausch, Petra and Gálfi, Emőke and Bogdándi, Zsolt and Szabadi, István and Oborni, Teréz and Jeney-Tóth, Annamária and Kónya, Péter and Kónya, Annamária and Balogh, Judit and Bagi, Zoltán Péter and Papp, Imre and Ifj. Barta, János and Kurucz, György and Sipos, Gábor and Egyed, Emese and Papp, Klára and Pál, Judit and Bányai, Balázs and Szendrei, Ákos and Zsoldos, Ildikó and Egyed, Ákos and Püski, Levente (2014) Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában = Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense, 18 . Debreceni Egyetem, Debrecen. ISBN 978-963-473-767-4

Fábián, Esit (2005) Várad reneszánsz püspökei és reneszánsz emlékei. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXX.. ISSN 0133-8528

Fábián, Laura (2018) Az uralkodói ideál a középkori Cseh Királyságban. VILÁGTÖRTÉNET, 8 (2). pp. 367-370. ISSN 0083-6265

Fábián, Laura (2017) Egy 14. századi új Salamon: V. (Bölcs) Károly francia király. In: Micae mediaevales VI. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok – Konferenciák (11). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 67-86. ISBN 978-963-284-826-6

Fábián, Laura (2017) L'image du roi sage en Occident au XIVe siècle et un exemple concernant la Hongrie à l'époque angevine: le Secretum secretorum de Louis le Grand de Hongrie. In: “M’en anei en Ongria”. Relations franco-hongroises au Moyen Âge II. Memoria Hungariae (4). MTA, Debrecen, pp. 83-103. ISBN 9789635088461

Fóti, Miklós (2021) A zombori náhije Varjas nevű települései a török defterekben és azok középkori előzményei. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 115-126. ISSN 0133-4778

Fóti, Miklós and Pánya, István (2023) Adatok Kalocsa késő középkori-hódoltságkori helyrajzához és történetéhez. CUMANIA : A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 30. pp. 445-466. ISSN 0133-6088

Földvári, Sándor (2023) Comparing the Policies of Stefan Batory and Ivan the Terrible: As for the Victory of the European Polish-Lithuanian Commonwealth Over the Despotic Muscovy in 1581. In: 9th International Zeugma Conference on Scientific Research : The Book of Full Texrs. İksad Publishing House, Istanbul, pp. 320-333. ISBN 978-625-6404-76-2

Földvári, Sándor (2023) Serbian Orthodoxes and Greek Phanariots Under Ottoman Turkish Rule on the Balkans in the 16-18 Centuries = Osmanli türkçesi altindaki sirp ortodoks ve yunan fanariotlari, 16-18 yüzyillarda balkanlari öğreniyor. In: 5. Uluslararasi Bilimsel Araştirmalar ve İnovasyon Kongresi : 20-21 Mayis 2023/Ankara. Iksad Publishing House, Ankara, pp. 39-48. ISBN 978-625-367-108-2

Földváry, Miklós István (2013) A római rítus változatainak kutatása II. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 20 (2). pp. 115-120. ISSN 1217-7768

Földváry, Miklós István (2014) A római rítus változatainak kutatása V. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 21 (2). pp. 227-260. ISSN 1217-7768

Förköli, Gábor (2023) Compétence d'auteur et accès aux secrets. Jean de Silhon comme secrètaire. In: Secrétaires à la Renaissance. Cahiers V.L. Saulnier (40). Sorbonne Université Presses, Paris, pp. 211-225. ISBN 9791023107487

Förköli, Gábor (2021) From Commonplacing to Expressing Confessional Identity: The Sturmian Paroemiology in Strasbourg and the Hungarian Albert Szenci Molnár. THE JOURNAL OF LATIN COSMOPOLITANISM AND EUROPEAN LITERATURES (JOLCEL) (6). pp. 32-68. ISSN 2593-743X

Füredi, Ágnes and Király, Ágnes and Pópity, Dániel and Rosta, Szabolcs and Türk, Attila and Zágorhidi Czigány, Bertalan (2017) Balta alakú amulettek a Kárpát-medence 11–12. századi hagyatékában. Régészeti megfigyelések a miniatürizált tárgyakról, valamint a kora Árpád-kori rusz–magyar kapcsolatok kérdéséről = Axe-Shaped Amulets Among the 11th- and 12th-Century Finds in the Carpathian Basin. Archaeological Observations on Miniature Objects and on the Issue of Early Árpád-Era Rus–Hungarian Relations. In: Hadak útján XXIV. : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4-6. 2. kötet. Archaeolingua Alapítvány, Budapest; Esztergom, pp. 413-463.

G

Gallina, József Zsolt and Gulyás, Gyöngyi (2017) „Láttam a végtelen sok kunt és tatárt…” : a tatárjárás emlékei Csanádpalotáról. In: Hadak útján XXIV.: A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. 2 .köt. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, 2 . Archaeolingua Foundation, Budapest, Esztergom, pp. 755-766. ISBN 978-963-9911-63-5

Galuska, László and Feleky, Mirkó (2019) A Másodlagos Teremtés kulturális háttere — Beowulf és Gawain nyomában = Cultural Background of the Secondary Creation - On Track of Beowulf and Gawain. GRADUS, 6 (2). pp. 129-138. ISSN 2064-8014

Gausz, Ildikó (2019) Mozaikdarabok Mercoeur hercegének képéhez : Philippe-Emmanuel de Lorraine útja Székesfehérvárig (1582–1598) = Mosaics to the Image of Duke of Mercœur the Political Career of Philippe-Emmanuel de Lorraine, 1582–1598. VILÁGTÖRTÉNET, 9 (41) (2). pp. 235-251. ISSN 0083-6265

Gecser, Ottó (2024) The Canonization of St. Elizabeth, the Dominican Order, and the Inception of the Papal Inquisition in the 1230s. In: Igrejas, Poderes e Territórios : Novas perspectivas sobre as relações entre o poder e as igrejas na Europa medieval (séculos XI-XV). Edicoes Afrontamento Lda, Porto, pp. 113-164. ISBN 9789723620245

Gecser, Ottó (2016) Doctors and Preachers against the Plague: Attitudes toward Disease in Late Medieval Plague Tracts and Plague Sermons. In: The Sacred and the Secular in Medieval Healing : Sites, Objects and Texts. AVISTA Studies in the History of Medieval Technology, Science and Art (10). Routledge (Taylor&Francis Group), Abingdon (Oxon); New York (NY), pp. 78-102. ISBN 9781472449627 (hbk)

Gecser, Ottó (2017) Ladislas I. (King of Hungary). In: Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Walter de Gruyter, Berlin, pp. 601-602. ISBN 978-3-11-031332-1

Gecser, Ottó (2013) Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók = Plague Epidemics in the Late Middle Ages: Religious and Medical Responses. Project Report. OTKA.

Gerő, László (1951) A budai Várpalota rövid építéstörténete (Javaslat a déli középkori erődrendszer bemutatására). MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRDADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 53-60.

Gerőné Sándor, Mária (2007) A pécsi egyházmegye püspöki várai - Pécs püspökvár, Szász-vár - régészeti emlékanyagának monografikus feldolgozása = Monography on archeological remnants of bishop fortresses - Pécs, Szászvár - in the diocese of Pécs. Project Report. OTKA.

Gilányi, Gabriella (2014) Középkori kottás töredékek újrafelfedezése a Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtárában. In: Zenetudományi Dolgozatok 1978—2012 : 35 éves jubileumi kötet. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 389-394.

Gilányi, Gabriella (2022) Magyar Neumakatalógus = Hungarian Neume Catalogue. MAGYAR EGYHÁZZENE : A MAGYAR EGYHÁZZENEI TÁRSASÁG EGYHÁZZENEI ÉS LITURGIKAI FOLYÓIRATA, 25 (1). pp. 105-116. ISSN 1217-7768

Gilányi, Gabriella (2021) Új Graduale Strigoniense-töredékek. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK, '19-20. pp. 29-48. ISSN 0139-0732

Glatz, Ferenc (2007) Közép-Kelet-Európa államai és a magyar honfoglalás. A magyarok Európába érkezése. História, 29 (5-6). pp. 30-33. ISSN 0139-2409

Gloviczki, Ráhel (2022) A középkori magyar királykoronázás összeurópai kontextusban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 64 (3). pp. 355-381. ISSN 0040-9634

Goldziher, Ignác (1904) Else Reitemeyer: Beschreibung Ägyptens im Mittelalter, aus den geographischen Werken der Araber zusammengestellt. 238 Seiten. Leipzig, Dr. Seele & Co., 1903. Globus : Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, 85. p. 294.

Goldziher, Ignác (1894) Relationum Hungarorum cum Oriente gentibusque orientalis originis historia antiquissima, scripsit Comes Géza Kuun. Vol. I. (Kolozsvár, "Közmüvelődés" irodalmi és műnyomdai részvénytársaság 1892). Westöstliche Rundschau, 1. pp. 77-79.

Guitman, Barnabás (2022) A császár gondolatainak tanúja : Történetírás az univerzális monarchia ideológiájának szolgálatában = A Witness to the Emperor’s Thoughts : History Writing in the Service of the Ideology of Universal Monarchy. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 12(44) (3). pp. 437-454. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Guitman, Barnabás and Korpás, Zoltán and Tóth, Ferenc and B. Szabó, János (2019) A magyarországi török várháborúk nemzetközi háttere, 1547–1556 = The International Background of the Ottoman War in Hungary, 1547–1556. VILÁGTÖRTÉNET, 9 (41) (2). pp. 253-293. ISSN 0083-6265

Gulyás, Borbála (2022) Jousting Under the Holy Crown : Tournaments at the Hungarian Royal Court in the Sixteenth Century. In: Tournaments : A Thousand Years of Chivalry. Thomas Del Mar Ltd., London, pp. 66-81.

Gulyás, Borbála (2022) Könyv–tárgy–történet. Újlak város kiváltságlevele (1525/26–1528–1783). In: Látkép 5: Művészettörténeti tanulmányok : Tárgyak, történetek, rétegek. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 271-278.

Gulyás, László Szabolcs (2015) "Cives seu iobagines". Mezővárosi önkormányzat a középkori Hegyalján. -. (Unpublished)

Gulyás, László Szabolcs (2018) Lex és consuetudo: A magyarországi jobbágyköltözés középkori szabályrendszere = Lex and Consuetudo: the Rules Regulating the Movement of Peasant Tenants in Medieval Hungary. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 373-396. ISSN 0040-9634

Gulyás, László Szabolcs (2014) Luxemburgi Zsigmond jobbágyköltözéssel kapcsolatos rendelkezései. In: „Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris” Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Printart-Press Kft., Debrecen, pp. 242-254. ISBN 978-963-89963-3-6

Gulyás, László Szabolcs (2012) Mezővárosi fejlődés a középkori Magyarország északkeleti részén = The development of the market-towns in the medieval North-east Hungary. Project Report. OTKA.

Gulyás, László Szabolcs (2014) Nevekbe zárt történelem. Személyneveink és a középkori társadalomtörténet. Élet és Tudomány, 69 (4). pp. 115-117. ISSN 0013-6077

Gulyás, László Szabolcs (2015) Szatmár megye középkori egyháztörténete. In: Szatmár megye története. -. (Submitted)

Gulyás, László Szabolcs (2015) Városfejlődés a középkori Máramarosban. Erdélyi Tudományos Füzetek (280). Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. ISBN ISBN 978-606-739-003-2

Gulyás, László Szabolcs (2015) A jobbágyság szabad költözése a középkorvégi Felső-Tisza vidéken. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 50. pp. 49-59. ISSN 1216-092X

Gulyás, László Szabolcs (2018) A költöző jobbágy : Jobbágyköltözés a középkori Magyarországon. Other. Debreceni Egyetem. (Unpublished)

Gulyás, László Szabolcs (2015) A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében II. : Személynévadás és kézműipar = Relations of migration and industrial history andmedieval urban development in Hungary in the light of historical anthroponymy II. : Giving personal names and handicraft industry. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 137-156. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Gulyás, László Szabolcs (2016) A mezővárosi ingatlanforgalom szokásjoga a 14−16. századi Zemplén megyében és környékén. Történelmi Szemle, 58 (1). pp. 23-61. ISSN 0040-9634

Gulyás, László Szabolcs (2018) A mezővárosok kialakulásának birtokjogi vonatkozásai. In: Cluj – Kolozsvár – Clausenburg 700. Várostörténeti tanulmányok. Studii de istorie urbana . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 321-328.

Gulyás, László Szabolcs (2014) Írott szabályok és íratlan normák a 15–16. századi mezővárosi kereskedelemben. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV , 9. pp. 29-59. ISSN 1787-6753

Gyarmati, Enikő (2015) A svájci Esküszövetség képviseleti intézménye európai összehasonlításban 1470 és 1798 között. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 24 (4). pp. 62-67. ISSN 1216-2965

Gyovai, Ágnes (2014) Az énekes könyvek és a zenei kommunikáció szerepe a középkori énekes iskolákban. In: Pedagogikum és kommunikáció. Universitas Szeged Kiadó, Szeged, pp. 301-314. ISBN 9786155106132

Gyulai, Gábor and Tóth, Zoltán and Szabó, Zoltán and Gyulai, Ferenc and Lágler, Richárd and Heszky, László and Kocsis, László (2009) Domestication events of grape (Vitis vinifera) from antiquity and the middle ages in Hungary from Growers’ Viewpoint. HUNGARIAN AGRICULTURAL RESEARCH, 18 (3-4). pp. 8-12. ISSN 1216-4526

Gyóni, Gábor (2017) Egy Ugrin nevű személy a 11. században Novgorodban = Угрин из Новгорода (XI В.). In: Hadak útján XXIV. : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4-6. 2. kötet. Archaeolingua Alapítvány, Budapest; Esztergom, pp. 379-388.

Gyóni, Gábor (2017) In una Magna Civitate... In: Hadak útján XXIV. : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4-6. 2. kötet. Archaeolingua Alapítvány, Budapest; Esztergom, pp. 245-252.

Gyóni, Mátyás (1951) A balkánfélszigeti vláchok kétlegelős pásztorkodása a középkorban : előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 19S1. jan. 22-i ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 337-349.

Györffy, György (1964) Adatok a románok XIII. századi történetéhez és a román állam kezdeteihez I. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 7 (1). ISSN 0040-9634

Györffy, György (1964) Adatok a románok XIII. századi történetéhez és a román állam kezdeteihez II. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 7 (3-4). ISSN 0040-9634

Györffy, György (1972) Az Árpád-kori szolgálónépek kérdéséhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 15 (3-4). ISSN 0040-9634

Györffy, György (1975) Civitas, castrum, castellum. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 23. pp. 331-334. ISSN 0044-5975

Györffy, György (1960) Diplomata Hungarica antiquissima 1000-1196. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 3 (4). ISSN 0040-9634

Györffy, György (1983) Gyulafehérvár kezdetei, neve és káptalanjának registruma. SZÁZADOK, 117 (5). pp. 1103-1134. ISSN 0039-8098

Györffy, György (1969) L. Musset, Les invasions. Le second assaut contre l'Europe chrètienne (VII - XII siècles). ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 96 (2). pp. 277-280. ISSN 0003-8032

Györffy, György (1981) Le relazioni bizantino-ungheresi e la Dalmazia all'inizio del secolo XII. ACTA ANTIQUA ET ARCHAEOLOGICA, 23 (1). pp. 65-75. ISSN 0567-7246

Györffy, György (1984) "Szent István koronája" az Árpád-korban. VIGILIA, 49 (8). pp. 580-585. ISSN 0042-6024

Györffy, György (1971) Szűcs Jenő: A "gentilizmus". A barbár etnikai tudat kérdése (Tézisek és vita). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 14 (1-2). pp. 205-206. ISSN 0040-9634

Györffy, György (1977) A lovagszent uralkodása (1077-1095). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 20 (3-4). ISSN 0040-9634

Györffy, György (1958) A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig (I. rész). SZÁZADOK, 92 (1-4). pp. 12-87. ISSN 0039-8098

Györffy, György (1958) A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig (II. rész). SZÁZADOK, 92 (5-6). pp. 565-615. ISSN 0039-8098

Györffy, György (1953) A szávaszentdemeteri görög monostor XII. századi birtokösszeírása II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 69-104.

Györffy, György (1952) A szávaszentdemeteri görög monostor XII. századi birtokösszeírása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 325-362.

Györkös, Attila (2014) Aventurier sans scrupule ou héros national? La carrière de Christophe Frangepan, aristocrate de la Renaissance. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect an Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Debreceni Egyetem, Debrecen, pp. 121-131. ISBN ISBN: 978-963-473-767-4

Györkös, Attila (2014) Diplomatie ou espionnage? La France et le conflit Habsbourg-Hongrie en 1506. In: Történeti Tanulmányok – Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica XXII/LXVI. Debreceni Egyetem, Debrecen, pp. 66-76.

Györkös, Attila (2021) Francia-magyar diplomáciai kapcsolatok (1499-1529) = French–Hungarian Diplomatic Relations (1499–1529). VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 11(43) (4). pp. 517-530. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Györkös, Attila (2016) Györkös Attila: Reneszánsz utazás. Anna királyné 1502-es fogadtatásának ünnepségei Észak-Itáliában és Magyarországon. Scriptores Rerum Hungaricarum, 9 . Attraktor, Máriabesnyő. ISBN 978-615-5601-16-3

Györkös, Attila (2022) Györkös, Attila: A Trója-motívum meg jelenése a késő középkori magyar–francia diplomáciában. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO HISTORIAE, 49 (1). pp. 99-108. ISSN 2560-2144

Györkös, Attila (2015) „Hosszú és érett mérlegelés után beleegyezett a szövetségbe”. Magyar-francia diplomáciai kapcsolatok a késő középkorban (1457-1490). VILÁGTÖRTÉNET, 5 (37) (1). pp. 61-78. ISSN 0083-6265

Györkös, Attila (2015) „Milyen segítséget lehet remélni egy magyar királytól?” Franciaország és Közép-Európa kapcsolatai az 1460-as évek elején. In: Fehér lovag. Tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Szeged, Szeged, pp. 152-161. ISBN 978-963-267-270-0

Györkös, Attila (2014) Pierre Choque Magyarországról szóló francia útleírásának (1502) kéziratai és képi ábrázolásai. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 543-550. ISBN 978-963-473-760-5ö

Györkös, Attila (2016) The Saint and His Finger: Dominican Legends and Exempla from Thirteenth-Century Hungary. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 5 (3). pp. 536-556. ISSN 2063-8647

Györkös, Dorottya and Bajnóczi, Bernadett and Szakmány, György and Szabó, Máté and Milke, Ralf and Aradi, László Előd and Tóth, Mária (2020) Provenance and production technology of late medieval ‘Besztercebánya/Banská Bystrica–type’ high-quality stove tiles. ARCHAEOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL SCIENCES, 12. pp. 1-23. ISSN 1866-9557 (print); 1866-9565 (online)

Gál, Erika (2023) Bird Remains from Ecclesiastical Sites in Medieval Hungary. INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY, 33 (4). pp. 717-730. ISSN 1047-482X (print); 1099-1212 (online)

Gál, Judit (2023) Csák Ugrin spalatói érsek, comes és a király embere = Ugrin Csák, the Archbishop and Count of Split, and the Man of the King. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 13(45) (2). pp. 279-297. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Gál, Judit (2015) The Social Context of the Hungarian Royal Grants to the Church in Dalmatia (1102-1301). ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU, 21. pp. 47-63. ISSN 1219-0616

Gál, Judit (2021) Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja: Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku = Time of development, time of destruction: Croatian lands in the late Middle Ages. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (4). pp. 800-802. ISSN 2063-8647

Gál, Judit (2022) Zadar, the Angevin Center of Kingdom of Croatia and Dalmatia. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (3). pp. 570-590. ISSN 2063-8647

Gál, Judit (2016) A világi hatalomgyakorlás és az egyház az Adriai-tenger keleti partvidékén a 12–13. században: a magyar, a velencei és a szerb egyházpolitika összehasonlítása. In: Micae Mediaevales V. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok – Konferenciák (9). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 47-67. ISBN 978-963-284-712-2

Gálffy, László (2019) Folyami kalandozók. Normannok a Loire-vidéken. VILÁGTÖRTÉNET, 9 (41) (2). pp. 157-190. ISSN 0083-6265

Gálfi, Emőke (2016) Az egyházi javak szekularizációja és az erdélyi fejedelmek székvárosának születése. Erdélyi Múzeum, 77 (1). pp. 26-35. ISSN 1453-0961

Gálfi, Emőke (2015) Gyulafehérvár a középkor végén. ERDÉLYI MÚZEUM, 77 (1). pp. 27-41. ISSN 1453-0961

Gálfi, Emőke (2021) Gyulafehérvár és uradalma a 16. század második felében. Erdélyi Tudományos Füzetek, 1 (295). Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-182-4

Gálfi, Emőke (2016) Tiszttartók és udvarbírák avagy a gyulafehérvári uradalom jószágkormányzata a XVI. század második felében. In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben, 2015. október 10., Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület. (Submitted)

Gálfi, Emőke (2016) A gyulafehérvári Lippa fertály és a lippai menekültek a 16. század közepén. In: Testimonio Litterarum. Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 143-149. ISBN 978 606 739 054 4

Gáll, Erwin (2016) A 12. századi Magyar Királyság és a Csíki-medence (II. rész). Válaszféle Botár István barátomnak. SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM, 20 (11). pp. 73-94. ISSN 1453-3871

Gáll, Erwin (2010) Burial Customs and the Question of 10th Century Population in the Transylvania. Acta Archaeologica Carpatica, 45. pp. 271-314. ISSN 0001-5229

Gáll, Erwin (2016) Doboka a „történelemben” Geloutól Istvánig, dhloboku-tól Dobukáig : Az Árpád-kori várkomplexum a XIX–XXI. századi értelmezések béklyójában. In: Beatus homo qui invenit sapientiam – Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára. Lekri Group Kft, Győr, pp. 209-226. ISBN 978-963-12-5188-3

Gáll, Erwin (2013) Dăbâca (Dobeschdorf, Doboka): The necropolis around the church in A. Tămaș’ Garden. Some ideas on the development of Dăbâca habitat. BANATICA (RESITA), 23. pp. 243-328. ISSN 1222-0612

Gáll, Erwin (2013) Dăbâca (Dobeschdorf, Doboka): necropola din jurul bisericii din Grădina lui A. Tămaş. Câteva idei privind evoluţia habitatului de la Dăbâca. Analele Banatului. Serie Nouă. Arheologie-Istorie, 21. pp. 135-186. ISSN 1221-678X

Gáll, Erwin (2012) Márton Roska and archaeology in Transylvania: from early 20th to 21st century. Some critical notes to the Hungarian-Armenian scholars early medieval studies and recent evolution of archaeology in Transylvania. Acta Archaeologica Carpatica, 47. pp. 129-167. ISSN 0001-5229

Gáll, Erwin (2013) The Question of the Centres of Power in the light of the Necropolises from the 10th Century in Transylvanian Basin. The case of the Cluj’s necropolises. In: Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschaft- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Verlag Bernhard Albert Greiner, Weinstadt, pp. 461-481. ISBN 978-3-86705-071-5

Gáll, Erwin (2007) Történetírás a XXI. század elején. Megjegyzések a “A románok története” III. kötetének kora-középkori fejezetében foglaltakhoz. SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM, 11/12. pp. 78-110. ISSN 1453-3871

Gáll, Erwin and Bencze, Ünige (2011) A Fourteenth Century Sword from Moldoveneşti (Old-Rom.: Varfalău; Germ.: Burgdorf; Hung.: Várfalva). Studia Universitas Cibiniensis, Suppl. (8). pp. 133-139. ISSN 1584-3165

Gáll, Erwin and Gindele, Róbert and Blaskó, Marius (2021) Valkány kora középkori temetőinek előzetes vizsgálata. COMMUNICATIONES ARCHAEOLOGICAE HUNGARIAE. pp. 69-88. ISSN 0231-133X

Gáll, Erwin and Nagy, Szabolcs and Bindea, Diana (2024) A Unique Object from the 10th-Century Transylvanian Basin : The Mount Ornamented Sabretache of Grave No. 25 in Cluj-Napoca-Plugarilor Street. EPHEMERIS NAPOCENSIS, 33. pp. 201-232. ISSN 1220-5249

Gáll, Erwin and Romát, Sándor (2016) The Current State of Archaeological Research on the Avar Period in the Banat : Observations on the Changes in the Avar Settlement Territory in this Region and on Some Early Medieval Cultural-Sociological Phenomena. In: Zwischen Byzanz und der Steppe. MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest, pp. 433-468. ISBN 978-615-5254-05-5

Gáll, Erwin and Spânu, Daniel (2016) Cuptorul de olar din secolul al VIII-lea p. Chr. de la Sighişoara – Dealul Viilor. MATERIALE SI CERCETARI ARHEOLOGICE, 12. pp. 177-203. ISSN 0076-5147

H

Halmágyi, Miklós (2014) Középkori eredetmondák : Gondolatok magunkról és másokról. Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-12-4

Halász, Éva (2019) A decima et nona az Anjou- és a Zsigmond korban = The Decima et Nona in the Era of Anjou and Sigismund. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (4). pp. 571-591. ISSN 0040-9634

Hamza, Gábor (2017) Szent István törvényei európai összefüggésben = Laws of King Stephen I (St. Stephen) in a European Context. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 269-279. ISSN 1786-6553

Hancz, Erika and Varga, Szabolcs (2013) Pécs mindennapjai a török félhold alatt. Pannon Kultúra Alapítvány; Janus Pannonius Múzeum, Pécs. ISBN 978-963-08-8056-5

Haramza, Márk (2023) Weapon Inscriptions in Latin Script from the 9th–12th-Century Carpathian Basin. In: Ősi írásaink III. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (59). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 39-49. ISBN 978-615-6117-71-7

Haraszti Szabó, Péter (2013) A 14. század eleji megye kereskedelemirányító feladatai és a honor rendszer. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 53 (1). pp. 133-159. ISSN 1586-2410

Haraszti Szabó, Péter (2017) Books and their creators from the medieval Kingdom of Hungary at the University of Prague. STUDIA HISTORICA NITRIENSIA, 21 (1). pp. 17-31. ISSN 1338-7219

Haraszti Szabó, Péter (2016) Intellectuals in the Hungarian Royal Chanceries under the Reign of King Sigismund. In: Crossing Borders: Insights Into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948). Argonaut, Clamart, pp. 74-97. ISBN 978-973-109-691-9

Haraszti Szabó, Péter (2015) A prágai egyetem 14. századi hallgatói és a királyi udvar kapcsolatrendszere. In: Micae Mediaevales IV. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok - Konferenciák (8). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 77-93. ISBN 978-963-284-597-5

Haraszti Szabó, Péter and Kelényi, Borbála and Szögi, László (2016) Magyarországi diákok a Prágai és Krakkói Egyetemeken 1348–1525. Magyarországi diákok a középkori egyetemeken, I (2). MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-284-772-6

Harmatta, János (1994) A Grál-legenda iráni forrásai. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 38 (1-2). pp. 165-169. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1966) New Evidences for the History of Early Medieval Northwestern India. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14. pp. 423-462. ISSN 0044-5975

Hausner, Gábor (2019) A Zrínyi-életmű modern katonai-szakmai interpretációja: Perjés Géza Zrínyi-képe = The Modern Military-Professional Interpretation of Zrínyi's Oeuvre: Géza Perjés's Zrínyi-picture. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 111-125. ISSN 2060-0437

Havasi, Krisztina (2017) Havasi Krisztina: "Cuius corpus requiescit in ecclesia Agriensi...". Archaeologiai Értesítő, 142. pp. 129-166. ISSN 0003-8032

Hazai, György (2007) Oszmán-török nyelvi és történeti források tanulmányozása. Bibliográfiai munkálatok = Studies on sources of Ottoman language and history. Bibilographic works. Project Report. OTKA.

Hegedűs, Gyöngyike Irén (2008) Középkori Zsidó és Iszlám Racionalizmus (Kalam) = Jewish and Islamic Rationalist Thought (kalam) in the Middle Ages. Project Report. OTKA.

Hegyi, Borbála and Költő, László (2017) Vörs-Majori dűlő 10-11. századi temetője = The 10–11th-Century Cemetery at Vörs-Majori-dűlő. In: Hadak útján XXIV. : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4-6. 2. kötet. Archaeolingua Alapítvány, Budapest; Esztergom, pp. 597-626.

Hegyi, Géza (2017) Decima Volahorum. Az egyházi birtokon lakó románok tizedfizetésének kérdése. Certamen IV. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum Egyesület I. szakosztályában. pp. 257-270. ISSN 2393-4328

Hegyi, Géza (2018) Did Romanians Living on Church Estates in Medieval Transylvania Pay the Tithe? Hungarian Historical Review - New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 7 (4). pp. 694-717. ISSN 2063-8647 (nyomtatott); 2063-9961 (online)

Hegyi, Géza (2017) Terrae Christianorum. A "keresztény földre" telepedett románok dézsmáltatásának kezdetei. ERDÉLYI MÚZEUM, 79 (1). pp. 61-75. ISSN 1453-0961

Hegyi, Géza (2020) A "keresztény földre" telepedett románok tizedfizetése: az elmélettől a gyakorlatig. ERDÉLYI MÚZEUM, 82 (1). pp. 24-46. ISSN 1453-0961

Hegyi, Géza (2018) A plébánia fogalma a 14. századi Erdélyben. ERDÉLYI MÚZEUM, 80 (1). pp. 1-29. ISSN 1453-0961

Hegyi, Géza and W. Kovács, András (2018) Megjegyzések az 1437-1438. évi parasztfelkelés történetéhez. KORUNK (KOLOZSVÁR), 3/29 (2). pp. 18-24. ISSN 1222-8338

Hegyi, Ádám (2022) Bázeli disputációk hungarus paratextusai 1586–1759. In: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Reformátud Egyháztörténeti Füzetek (32). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet; Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 146-159.

Hende, Fanni (2023) Mit árulnak el az erdélyi antifonále leveleibe kötött őrzőkönyvek? In: Scriptorium V. Szent István Társulat, Budapest, pp. 1-9. (Submitted)

Hende, Fanni (2022) Újabb töredék a Zalka-antifonáléból. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (1). pp. 111-115. ISSN 0025-0171

Hesz, Attila (2022) Blessed Eusebius and the Pauline hermits. In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 115-136. ISBN 9786156117656

Hidán, Csaba (2022) Hadi események az Árpád-korban. In: Királyok és Szentek : Az Árpádok kora. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (47). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest; Székesfehérvár, pp. 129-142. ISBN 978-615-6117-62-5

Hidán, Csaba László (2022) War events in the Árpád era. In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 137-152. ISBN 9786156117656

Holl, Balázs and Czajlik, Zoltán (2014) Where are all the tumuli? : Problems of interpretation in aerial archaeology. In: Annual Conference of the Aerial Archaeology Research Group, 13 th –15 th September 2012, Budapest.

Holl, Imre (2015) Leletek Mátyás király gyűjteményéből = Finds From the Collection of King Mathias I of Hungary. In: In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások "az ország közepén". MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest, pp. 547-560. ISBN 97861552540301

Holler, László (2010) Az 1055. évi tihanyi oklevélben említett két birtok lokalizálása : Javaslat a lacus segisti és a bagat mezee határú birtok elhelyezkedésére. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (5). pp. 47-82. ISSN 1789-0128 (nyomtatott); 1417-958X (elektronikus)

Holler, László (2016) Az 1055. évi tihanyi oklevélben szereplő "lólegelő melletti" birtok lokalizálása : Egy jelentős "új" helynévtörténeti forrás a 11. századból = An Important "Newly Discovered" Source Regarding 11th Century Place-Names: Identifying the Location of the Real Estate "situated Next to a Horse Pasture" in the 1055 Tihany Charter. ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK, BÖLCSÉSZET-, NYELV-, ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI, VALAMINT JOG-, KÖZGAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLÖNYE, 78 (3). pp. 51-96. ISSN 1453-0961

Holler, László (2011) Az 1055. évi tihanyi oklevélben szereplő mortis birtok lokalizálása. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (6). pp. 67-110. ISSN 1789-0128 (nyomtatott); 1417-958X (elektronikus)

Holler, László (2012) Az 1109. évi veszprémvölgyi ítéletlevél néhány alapkérdéséről = On Some Fundamental Questions related to the Judgement-Charter of the Monastery in the Veszprém Valley from the Year 1109. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 108 (1). pp. 51-72. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Holler, László (2011) Géza vagy István idejében alapították-e a veszprémvölgyi monostort? = Was the Monastery in the Veszprém Valley Founded During the Reign of Dux Géza or During That of King Stephen? MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 107 (3). pp. 276-298. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Holler, László (2012) Megjegyzések Tóth Endre hozzászólásához. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 108 (3). pp. 330-332. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Holler, László (2010) A New Interpretation on the Formation-process of the Pauline Order. Some Remarks on a Charter of Paul, Bishop of Veszprém Dated 1263. In: VII. Symposium zur Geschichte des Paulinerorders, 2006. október 16. - 2006. október 18., Piliscsaba - Budapest (Hungary).

Holler, László (2001) Szent Demeter és a magyar királyi korona = Saint Demetrius and the Hungarian Royal Crown. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK - REGNUM = ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY, 13 (3-4). pp. 5-17. ISSN 0865-5227

Holler, László (2013) A veszprémi görög rítusú monostor alapító- és adománylevelének datálásáról és további kérdéseiről : Megjegyzések Szentgyörgyi Rudolf tanulmányához = The Date of the Foundation and Donation Charter of the Greek Monastery of Veszprém and Its Other Aspects : Some Comments on Rudolf Szentgyörgyi’s Study. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 109 (1). pp. 50-67. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Holler, László (2007) A veszprémi püspök egy 1263. évi okleveléről. In: VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti tudományos konferencia, 2006. október 16. - 2006.október 18., Piliscsaba (Magyarország).

Homoki-Nagy, Mária (2022) Magánjogi intézmények az Aranybullában. In: Az Aranybulla a joghistóriában. Jogi Kultúránk Öröksége (1). Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest, pp. 85-102. ISBN 9786156356222; 9786156356239

Homoki-Nagy, Mária (2023) Private law institutions in the Golden Bull. In: Golden Bulls and Chartas. Legal Heritage . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest; Miskolc, pp. 151-170. ISBN 9786156356246; 9786156356253; 9786156474261; 9786156474278

Hoppál, Krisztina (2021) Formosa and the Silk Road─A Mysterious Bronze Object from Taiwan. Journal of Taiwan Archaeology. (In Press)

Horváth, Attila (2022) Az 1222. évi Aranybulla ellenállási joga mint történeti alkotmányunk vívmánya. In: Az Aranybulla a joghistóriában. Jogi Kultúránk Öröksége (1). Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest, pp. 103-118. ISBN 9786156356222; 9786156356239

Horváth, Attila (2022) The Golden Bull of 1222 and the historical constitution. In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 153-170. ISBN 9786156117656

Horváth, Eszter Kata (2023) A rózsák háborúja, mint örökösödési háború = The Wars of the Roses as a war of succession. KÜLÜGYI MŰHELY, 5 (1-2). pp. 320-341. ISSN 2677-0288

Horváth, Richárd (2023) Mátyás király könyvei. (A késő középkori forráspusztulás mértékéről). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 65 (3). pp. 335-351. ISSN 0040-9634

Horváth, Richárd (2014) Sopron megye tisztségviselői a késő középkorban (1458-1526). SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 68 (1). pp. 74-87. ISSN 0133-0748

Horváth, Richárd (2010) Vas megye tisztségviselői a késő középkorban (1458–1526). VASI SZEMLE, 64 (6). pp. 722-737. ISSN 0505-0332

Horváth, Richárd (2011) Várépítés engedélyezése a középkori Magyarországon. VÁRAK KASTÉLYOK TEMPLOMOK, 7 (5). pp. 4-8. ISSN 1786-7150

Horváth, Richárd and Nemes, Gábor and Vajk, Ádám (2019) Győr város polgárai a középkorban 13. sz.–1526. GYŐRI TANULMÁNYOK, 40. pp. 153-196. ISSN 0209-4215

Horváth, Richárd and Nemes, Gábor and Vajk, Ádám (2019) Győr város polgárai a középkorban 13. sz.–1526. Adattár. GYŐRI TANULMÁNYOK, 40. pp. 153-195. ISSN 0209-4215

Hudáček, Pavol (2022) “The King in the Saddle”: The Árpád Dynasty and Itinerant Kingship in the Eleventh and Twelfth Centuries. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (3). pp. 505-544. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Hunyadi, Sándor (2022) Maléth Ágnes: A Magyar Királyság és a Szentszék kapcsolata I. Károly korában = Ágnes Maléth: The Relationship Between the Kingdom of Hungary and the Holy See in the Age of Charles I. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (1). pp. 149-153. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Hámori Nagy, Zsuzsanna (2010) "Le temps des ténèbres". La naissance de l'image négative du Moyen Age. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 12 (1). pp. 167-183. ISSN 1585-079X

Hörcher, Ferenc (2017) A magisztrátus hatalmának korlátai a késő közép- és kora újkori városi 'alkotmányok'-ban. In: Összehasonlító módszer az alkotmányjogban. Tanulmányok (39). Pázmány Press, Budapest, pp. 59-84. ISBN 9789633083062

I

I. Tóth, Zoltán (2021) Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. II. rész = Székelys and Romanians in the Gesta Hungarorum of Master Simon of Kéza Part II. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (3). pp. 525-555. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Illés, Kornél András (2023) Bishop John Vitez and Early Renaissance Central Europe: The Humanist Kingmaker. By Tomislav Matić.: Beyond Medieval Europe. Leeds: Arc Humanities Press, 2022. 237 pp. https://doi.org/10.2307/j.ctv2pvf6w1. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (2). pp. 224-230. ISSN 2786-0930

Ivanović, Miloš (2019) Militarization of the Serbian State under Ottoman Pressure. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 8 (2). pp. 390-410. ISSN 2063-8647

J

Jakab, Gusztáv and Pál, Ilona and Silye, Lóránd and Sümegi, Pál and Tóth, Attila and Sümegi, Balázs and Frink, József Pál and Magyari, Enikő Katalin and Kern, Zoltán and Benkő, Elek (2022) Social Context of Late Medieval and Early Modern Deforestation Periods in the Apuseni Mountains (Romania) based on an Integrated Evaluation of Historical and Paleobotanical Records. ENVIRONMENTAL ARCHAEOLOGY. pp. 1-22. ISSN 1461-4103 (print); 1749-6314 (online)

Jasiński, Tomasz (2023) The Golden Bull Allegedly Issued in 1226 by Frederick II for the Teutonic Order. In: Golden Bulls and Chartas. Legal Heritage . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest; Miskolc, pp. 223-244. ISBN 9786156356246; 9786156356253; 9786156474261; 9786156474278

Jauernig, Jakub and Uchytilová, Barbora (2023) Surrounded by Ancestors : Depiction of Luxembourg and Plantagenet Genealogies in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (1). pp. 42-79. ISSN 2786-0930

Jeney, János György (2022) 9. századi tájrekonstrukció. In: Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés II. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (55). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 227-247. ISBN 9786156117663

Jeney-Tóth, Annamária (2012) "...Urunk udvarnépe...". Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978-963-318-299-4

Judic, Bruno (2016) A tours-i zarándoklatok a 7-10. században. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 147-169. ISSN 0083-6265

Juhász, Péter (2019) A 9. századi szláv vándorlás. Horvátok, szerbek és morvák honfoglalása. In: "...ugy irhassak, mint volt..." Ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 20-41. ISBN 9789633067017

Juhász, Péter (2017) Egy legenda nyomában: Priwina és Kocel. Hol kereshetjük Mosaburgot? In: Tavaszi Szél = Spring Wind 2017 [tanulmánykötet] 3. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 444-454. ISBN 978-615-5586-18-7

K

K. Csízy, Katalin (2013) Az Intelmek lehetséges forrásairól. In: STUDIA CAROLIENSIA - A KRE 2012-ES ÉVKÖNYVE. Studia Caroliensia . KRE - L'Harmattan, Budapest, pp. 190-202.

K. Németh, András (2015) Tamási és határa a középkorban. In: Tanulmányok Tamási történetéből. Őskor, római kor, középkor, törökkor. Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény; Tamási Helytörténeti Alapítvány, Tamási, pp. 97-184. ISBN ISBN 978 963 88748 5 6

K. Németh, András and Máté, Gábor (2023) Előszó. In: A rác/balkáni népesség településtörténete és anyagi kultúrája a hódoltságkori Dél-Dunántúlon. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, pp. 9-14. ISBN 9789637209499

K. Tóth, Gábor (2021) Árpád- és középkori falu Bonyhád-Csöcske-pusztán = Ein Dorf aus den Arpaden- und mittelalterlichen Zeiten bei Bonyhád-Csöcske-Pußta. A WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE = JAHRBUCH DES WOSINSKY MÓR MUSEUMS, SZEKSZÁRD (UNGARN), 43. pp. 7-22. ISSN 0865-5464

Karlinszky, Balázs (2012) A középkori veszprémi székeskáptalan a történeti irodalomban. In: Corde aperto. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém, pp. 137-158. ISBN 9789637229268

Karlinszky, Balázs (2010) A veszprémi káptalan Zalamerenye-környéki birtokai a török előtt (Káptalani birtokkezelés a középkorban). In: Megyetörténet. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai; A veszprémi egyházmegye múltjából (22). Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár; Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém, pp. 33-56. ISBN 9789637229206

Karlinszky, Balázs (2013) A veszprémi székeskáptalan Nagyberény környéki birtokainak szervezete a középkorban. BARANYAI TÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK: A BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE, 5. pp. 11-34. ISSN 1787-9752

Katona, Csete (2017) Viking testőrségek. Határtalan Régészet. pp. 2-5.

Katona, Vilmos (2022) Szentföldi felmérések II. András király nyomában. UTÓIRAT - POST SCIPTUM, 22 (125). pp. 67-71. ISSN 1789-9680

Kavecsánszki, Máté (2018) Die Heilige Elisabeth von Thüringen: Kult, Folklore und Diplomatie. In: Formen, Orte und Diskurse. Ethnographica et Folkloristica Carpathica (20). Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, pp. 173-188.

Kecskeméti, Judit (1999) Viri humanissimi. Lectura (4). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-61-0

Kelemen, János and Nagy, József and Mátyus, Norbert and Hoffmann, Béla and Draskóczy, Eszter and Tóth, Tihamér and Berényi, Márk (2019) Dante Alighieri: Komédia I. Pokol. Kommentár. ELTE Eötvös Kiadó, ELTE BTK, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-489-156-7

Kelényi, Borbála (2011) Az öltöztetős Madonna : Két késő középkori forrás alapján, kitekintéssel a néprajzi párhuzamokra. In: Micae mediaevales. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (2). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 45-61. ISBN 978-963-284-223-3

Kelényi, Borbála (2014) Hungarian aristocratic women’s last wills from the Late Middle Ages (1440–1526). Additional data to their piety and social relationships. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában = Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 133-154. ISBN 978-963-473-767-4

Kelényi, Borbála (2012) Három Várdai-feleség végrendelete a késő középkorból. In: MICAE MEDIAEVALES II. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, pp. 159-175. ISBN 978-963-284-300-1

Kelényi, Borbála (2018) Krakkói diákok könyvtára a középkorban. In: A könyv és olvasója. MTA-ELTE HECE, Budapest, pp. 133-177. ISBN 9789635088867

Kelényi, Borbála (2013) Magyar kifejezések késő középkori női nemesi végrendeletekben. In: Micae mediaevales III. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (6). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 181-217. ISBN 978-963-284-365-0

Kelényi, Borbála (2018) “A Pearl of Powerful Learning:” The University of Cracow in the Fifteenth Century. By Paul W. Knoll. (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 52.) Leiden–Boston: Brill, 2016. 789 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 7 (1). pp. 142-144. ISSN 2063-8647

Kelényi, Borbála (2016) Students from the Medieval Hungarian Kingdom at Italian Universities. In: Crossing Borders. Argonaut, Clamart, pp. 39-73. ISBN 978-973-109-691-9

Kerny, Terézia (2014) Uralkodó szent fejereklyetartója = Head Reliquiary of a Royal Saint. In: Kép és kereszténység / Image and Christianity. Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma, pp. 208-209. ISBN 978-963-9053-94-6

Kerny, Terézia (2018) Uralkodók, királyi szentek : Válogatott ikonográfiai és kultusztörténeti tanulmányok. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-123-3

Kertész, Balázs (2016) A 14. századi magyarországi krónikaszerkesztmények utóélete a késő középkorban. Századok, 150. pp. 473-499. ISSN 0039-8098

Kertész, Balázs (2017) The 1499 Constitutions of the Hungarian Observant Franciscan Vicariate. Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged, 15. pp. 173-186. ISSN 1588-2039 (In Press)

Kertész, Balázs (2015) The 1499 Constitutions of the Hungarian Observant Franciscan Vicary. In: A ferences obszervancia Itáliában és Közép-Európában: L' osservanza francescana fra Italia ed Europa Centrale, 2014. december 4-6., Szeged. (Submitted)

Kertész, Balázs (2016) The 1499 Constitutions of the Hungarian Observant Franciscan Vicary. In: A ferences obszervancia Itáliában és Közép-Európában: L' osservanza francescana fra Italia ed Europa Centrale, 2014. december 4-6., Szeged. (Submitted)

Kertész, Balázs (2018) Afterlife of the Fourteenth-Century Chronicle-Compositions. In: Studies to the Illuminated Chronicle. Central European University Press, Budapest-New York. (In Press)

Kertész, Balázs (2014) Formularium maius Ordinis Sancti Pauli Primi Heremite, Textedition des Pauliner-Formulariums aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Cod. Lat. 131. der Universitätsbibliothek zu Budapest), Mit einem Anhang, Fragmentum formularum Strigoniense Paulinorum, Hrsg. von Beatrix F. Romhányi, Gábor Sarbak, Budapest, Szent István Társulat, 2013 (Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti konferenciák, Tagungen zur Ordensgeschichte 4/3.) XXVII+160 p. Magyar Könyvszemle, 130 (3). pp. 397-401.

Kertész, Balázs (2014) A Gyulaiak és a ferencesek. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. MTA, DE, ELTE BTK, PPKE, Budapest, Debrecen, pp. 235-248.

Kertész, Balázs (2024) Királyi tartózkodási hely, vásár és városi oklevéladás : Három adalék Székesfehérvár középkori történetéhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 66 (1). pp. 5-21. ISSN 0040-9634

Kertész, Balázs (2015) A budai ferences kolostor története 1444-ig. In: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében, 2014. augusztus 27-28., Veszprém, Magyarország.

Kertész, Balázs (2017) A koldulórendek megtelepedése az "ország közepén". In: Az első 300 év Magyarországon és Európában, 2016. november 2-3., Székesfehérvár.

Kertész, Balázs (2016) A magyarországi obszerváns ferences vikária 1499. évi konstitúciói. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 257-270. ISSN 0025-0171 (Submitted)

Kertész, Balázs (2016) A magyarországi obszerváns ferencesek 1499. és 1518. évi konstitúcióinak prológusa. Történelmi Szemle, 58. pp. 643-656. ISSN 0040-9634

Kertész, Balázs (2015) A magyarországi obszerváns ferencesek eredetiben fennmaradt iratai. 1448-1526. The Original Surviving Documents of the Hungarian Observant Franciscans. 1448-1526. Fontes historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria/Magyar ferences források, 7 . Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest. ISBN 978-615-5273-06-3

Kerékjártó, Ágnes and Klima, Gyula (2022) Holiness and asceticism: Saint Margaret of Hungary (1242–1270). In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 171-192. ISBN 9786156117656

Keserű, Bálint (2019) Ráció és rajongás : Eszmeforgalom Nyugat-Európától Erdélyig (1580–1730). Humanizmus és reformáció (38). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-456-041-8

Kincses, Katalin Mária (2019) Fejezetek a XVI-XVIII. századi magyarországi gyógyítás történetéből / Auslese aus der Geschichte der ungarischen Heiltaetigkeit in dem 16-18. Jahrhundert. Rerum Fides (3). Line Design, Budapest. ISBN 978-963-480-012-5

Kincses, Katalin Mária (2013) Pim de Boer - Heinz Duchhardt - Georg Kreis Wolfgang Schmale: Europäische Erinnerungsorte 1-3. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (4). pp. 1202-1207. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2000) Természeti környezet, ökológiai háttér és gyógyítás Sopronban a kora újkorban. Debreceni Szemle, 8 (4). pp. 521-543. ISSN 1218-022X

Kincses, Katalin Mária (2016) A kolozsvári borbély-sebész céh a kora újkorban. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. L'Harmattan, pp. 535-558. ISBN 978-963-236-497-1

Kincses, Katalin Mária (2017) Ökológiai háttér, vízrajzi adottságok és városi higiénia összefüggései Sopronban a 15-15. században. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 10-11. pp. 209-233. ISSN 1787-6753

Kisdi, Klára (2010) Részvétel A Magyarországi Középkori Latinság Szótára 6. kötetének szerkesztésében = Participation in the Editing of the Lexicon of Mediaeval Latin of Hungary. Project Report. OTKA.

Kisdi, Klára (2003) Virgilius Maro Grammaticus: Opera omnia. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 43 (3-4). pp. 497-500. ISSN 0044-5975

Kiss, Farkas Gábor (2019) Origin Narratives: Pier Paolo Vergerio and the Beginnings of Hungarian Humanism. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 8 (3). pp. 471-496. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Kiss, Gergely (2014) Az esztergomi érsek néhány késő középkori kiváltságlevelének hátteréről. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. I-II. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Budapest - Debrecen, pp. 249-261. ISBN 978-963-473-760-5ö

Kiss, Gergely Bálint (2015) Dél-Magyarországtól Itáliáig: Báncsa nembeli István (1205 k. – 1270) váci püspök, esztergomi érsek, az első magyarországi bíboros életpályája. Kronosz, Pécs. ISBN ISBN 978-615-5497-63-6

Kiss, Gergely Bálint (2015) FEJEZETEK KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL :IV. Iván. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT. pp. 58-61. ISSN 1216-2965

Kiss, Gergely Bálint (2015) La culture juridique des clercs dans le Royaume de Hongrie sous les rois angevins au XIVe siècle. BELVEDERE MERIDIONALE, 27 (2). pp. 22-36. ISSN 1419-0222

Kiss, Gergely Bálint (2015) Les Fasti Ecclesiae Gallicanae. Présentation d’une entreprise proso¬pographique en évolution. BELVEDERE MERIDIONALE, 27 (2). pp. 92-97. ISSN 1419-0222

Kiss, Gergely Bálint (2015) Les clercs mediévaux au service de l’état. Le Groupement de recherches européennes « At the Foundations of the Modern European State: the Legacy of the Medieval Clergy. BELVEDERE MERIDIONALE, 27 (2). pp. 106-116. ISSN 1419-0222

Kiss, Gergely Bálint (2014) Magyar követség a pisai zsinaton? XII. Gergely és Magyarország kapcsolata 1408–1409-ben. In: Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite e membris”. Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évforulója alkalmából. Print-Art, Debrecen, pp. 70-82. ISBN 978-963-89963-3-6

Kiss, Gergely Bálint (2015) A Sainte-Chapelle intézménye és lehetséges magyar kapcsolatai. In: Középkortörténeti tanulmányok 8. A VIII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2013. június 17–19.) előadásai. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 127-149. ISBN 978-963-315-242-3 (hibás)

Kiss, Gergely Bálint (2016) Églises privilégiées et églises royales en Hongrie médiévale. REVUE MABILLON. pp. 29-57.

Kiss, Gergely Bálint (2016) A prépostság egyházjogi kiváltságai az Árpád-korban. In: Székesfehérvár története az Árpád-korban. Székesfehérvár története (1). Székesfehérvár Városi Levéltár és Kutatóintézet, pp. 83-90. ISBN 978-963-89471-8-5

Kiss, Gergely Bálint and Barabás, Gábor (2016) Papal Delegates in Hungary in the XIth–XIIIth Centuries – Online Database. In: Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis. PTE, Pécs, pp. 175-178.

Klaniczay, Gábor (2013) Efforts at the Canonization of Margaret of Hungary in the Angevin Period. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (2). pp. 313-340. ISSN 2063-8647

Klaniczay, Tibor (1990) Egyetem Magyarországon Mátyás korában = L'université en Hongrie à L'époque de Mathias Corvin. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 94 (5-6). pp. 575-612. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1987) Hungaria és Pannonia a reneszánsz korban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 91-92 (1-2). pp. 1-19. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1974) Megoldott és megoldatlan kérdések az első magyar egyetem körül = Problémes résolus et irrésolus a propos de la premiere université Hongroise. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 78 (2). pp. 161-178. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1975) A kereszteshad eszméje és a Mátyás-mítosz = L'idée de la croisade et le mythe de Mathias Corvin. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 79 (1). pp. 1-14. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1972) A magyar középkorkutatás feladatai. MAGYAR TUDOMÁNY, 17(79) (2). pp. 75-82. ISSN 0025-0325

Klaniczay, Tibor (1982) A nagy személyiségek humanista kultusza a XV. században. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 86 (2). pp. 135-149. ISSN 0021-1486

Klymenko, Iryna (2024) Religious Diversity: What or How? Towards a Praxeology of Early Modern Religious Ordering*. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (2). pp. 287-305. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Knapp, Éva (1980) Adatok Patacs és Ürög középkori birtokviszonyaihoz és gazdálkodásához. In: "Quibus expedit universis...": Diákköri dolgozatok 1977-1979. Ladányi Erzsébet (szerk.), 1980, Budapest: ELTE.

Knapp, Éva (1979) Adatok Patacs és Ürög társadalom- és településtörténetéhez. In: XIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Társadalomtudományi Szekció, Tartalmi összefoglalások. Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger, pp. 195-197.

Knapp, Éva (1994) Pálos gazdálkodás a középkori Baranya megyében. In: Pálos rendtörténeti tanulmányok: válogatás a Budapesten 1991. október 4-5-én rendezett II. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Szimpózium anyagából. Varia Paulina (1). Árva Vince OSP kiadása, Csorna, pp. 62-103.

Knapp, Éva (1983) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. SZÁZADOK, 117. pp. 511-557. ISSN 0039-8098

Knapp, Éva (1986) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. In: Tüskés Gábor (szerk.): "Mert ezt Isten hagyta ...": Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető, Budapest, pp. 117-188.

Kolláth, Ágnes (2021) The research history of Early Modern pottery in Hungary. ANTAEUS: COMMUNICATIONES EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 37. pp. 283-328. ISSN 0238-0218

Koloh, Gábor (2020) Érzelmek és mostohák: Mozaikcsaládok a régi Magyarországon (1500–1850) [Emotions and stepparents: Mosaic families in old Hungary, 1500–1850]. Edited by Gabriella Erdélyi. Budapest: Research Centre for the Humanities, 2019. 307 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (4). pp. 728-733. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Korondi, Ágnes (2019) Hungarian Psalm Translations and Their Uses in Late Medieval Hungary. In: Vernacular Psalters and the Early Rise of Linguistic Identities : The Romanian Case. museikon (1). DARK Publishing, București, pp. 64-72. ISBN 978-606-94751-5-7

Korondi, Ágnes (2021) Saint Jerome as a Model and Author for Nuns in Early Hungarian Texts. CLOTHO, 3 (2). pp. 147-164. ISSN 2670-6210 (print); 2670-6229 (online)

Korpás, Zoltán (2020) Mexikói aranypesók a magyarországi oszmán terjeszkedés ellen? = Mexican Gold Pesos Against the Ottoman Expansion in Hungary? VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (3). pp. 467-479. ISSN 0083-6265

Korpás, Zoltán (2022) A történelmet a győztes ütközetek írják : Dicső Lepanto és elfeledett Preveza = History is Written by Victorious Battles : Glorious Lepanto and Forgotten Preveza. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 12(44) (3). pp. 401-435. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Kosáry, Domokos (1963) Néhány tanulság Pest megye kuruckori történetéből. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 6 (1). pp. 91-96. ISSN 0040-9634

Kovács, Attila (2022) Early royal power in the Carpathian Basin and some interesting connections. In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 193-206. ISBN 9786156117656

Kovács, Attila (2022) A korai királyi hatalom a Kárpát-medencében és néhány érdekes összefüggése. In: Királyok és Szentek : Az Árpádok kora. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (47). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest; Székesfehérvár, pp. 181-194. ISBN 978-615-6117-62-5

Kovács, Bianka Gina (2022) A Vértes-Gerecse környéki sárga kerámia régiója a késő középkorban. A LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI, 30. pp. 269-286. ISSN 2415-8895

Kovács, Gyöngyi and Hatházi, Gábor (2016) Újabb kutatások a csókakői várban. Az alsóvár régészeti kutatása (2014–2015). CASTRUM - A CASTRUM BENE EGYESŰLET HÍRLEVELE (19). pp. 111-130. ISSN 1787-1093

Kovács, István (2022) Ribi András: A fehérvári keresztes konvent története – Preceptorium, hiteleshely, ispotály a késő középkorban (1390–1543). EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 168-172. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Kovács, Mihai (2023) Középkori román történelem magyar szemmel. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (1). pp. 135-143. ISSN 0865-557X

Kovács, Máté Gergő (2021) A magyarországi oszmán épületek szerkezeti méreteinek történeti vonatkozása = Historical Aspects of Ottoman Constructional Dimensions in Hungary. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 39-55. ISSN 0133-4778

Kovács, Szilvia (2014) The Cuman Campaigns in 1091. GOLDEN HORDE REVIEW, 3. pp. 174-189. ISSN 2308-152X

Kovács, Szilvia (2017) Domonkosok a közép-ázsiai Csagatáj Uluszban a 13. század második felében. In: Az első 300 év Magyarországon és Európában. A Domonkos-rend a középkorban. Alba Civitas Történeti Alapítvány, Székesfehérvár, pp. 265-276. ISBN 978-963-88117-7-6

Kovács, Szilvia (2017) EGY ELFELEDETT MAGYAR FERENCES PASSIÓJÁRÓL : VALLÁSI PROBLÉMÁK AZ ARANY HORDÁBAN. Acta Universitatis Szegediensis Acta Historica (139). pp. 55-65. ISSN 0324–6965

Kovács, Szilvia (2016) Ekinchi ibn Qochqar, the Qūns and the Cumans. Archivum Eurasiae Medii Aevi, 22. ISSN 0724-8822 (In Press)

Kovács, Szilvia (2016) A FRANCISCAN LETTER FROM THE CRIMEA (1323). In: PROCEEDINGS OF THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE ROLE OF RELIGIONS IN THE TURKIC CULTURE HELD ON SEPTEMBER 9–11, 2015 IN BUDAPEST. -. (Submitted)

Kovács, Szilvia (2017) A Forgotten Hungarian Franciscan’s Martyrdom. Religious Co ntroversies in the Golden Horde. Chronica. ISSN 1588-2039 (Submitted)

Kovács, Szilvia (2017) A Franciscan Letter from the Crimea (1323). In: ROLE OF RELIGIONS IN THE TURKIC CULTURE Proceedings of the 1st International Conference on the Role of Religions in the Turkic Culture held on September 9–11, 2015 in Budapest. Péter Pázmány Catholic University, Budapest, pp. 85-92. ISBN 978-963-308-302-4

Kovács, Szilvia (2016) The Franciscans and Yaylaq Khatun. Acta Orientalia Vilnensia. ISSN 1648-2662 (In Press)

Kovács, Szilvia (2016) The Franciscans and Yaylaq Khatun. Acta Orientalia Vilnensia, 13. pp. 45-59. ISSN 1648-2662

Kovács, Szilvia (2016) Rubruk 1253-as útjának céljáról. KELETKUTATÁS (ősz). pp. 13-28. ISSN 0133-4778

Kovács, Szilvia (2016) A kunok története a magyarországi betelepedésük előtt. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok. Várostörténeti és néprajzi tanulmányok (6). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 17-29. ISBN 978-963-306-465-8

Kovács, Szilvia and Zimonyi, István (2018) Кочевники и венгры в X-XIV вв. In: Тюркские кочевники в Азии и Европе (Цивилизационные аспекты истории и культуры). ИВ РАН, Москва, pp. 146-178. ISBN 978-5-89282-805-5

Kovács, Szilvia (2016) Bepillantás a 13–14. századi nyugati keresztény kultúra és térítés kínai és mongóliai emlékeibe. In: „Teljes tárgyilagosság és szigorú valóság”. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, pp. 1-11. (Submitted)

Kozák, Petr and Rábai, Krisztina (2015) Mezi periferií a centrem jagellonského světa: Registrum dvořanů knížete a krále Zikmunda I. Jagellonského z let 1493-1510 = Between the Periphery and the Centre of the Jagiellonian World: The Register of Courtiers of Prince and King Sigismund I Jagiellon from 1493-1510. Slezské zemské muzeum, Opava. ISBN 978-80-87789-28-5

Kristó, Gyula (1988) A 10. századi Erdély politikai történetéhez = De L'Histoire Politique de la Transylvanie du Xe Siècle. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA, 122 (1-2). pp. 3-35. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (1992) Aba Sámuel és Károly Róbert családi kapcsolatairól. ACTA HISTORICA (SZEGED), 96. pp. 25-30. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1974) Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae = A horvát, dalmát és szlavón királyság oklevéltára. SZÁZADOK, 108 (1). pp. 290-291. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (2005) A DAI 38. fejezetének forrásáról. ACTA HISTORICA (SZEGED), 122. pp. 3-9. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1984) Források kritikája és kritikus források az 1040-es évek magyar történetére vonatkozóan I. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 100 (3). pp. 159-175. ISSN 0025-0171

Kristó, Gyula (1984) Források kritikája és kritikus források az 1040-es évek magyar történetére vonatkozóan, II. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 100 (4). pp. 285-299. ISSN 0025-0171

Kristó, Gyula (2000) Géza fejedelem és István király. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (3). pp. 25-35. ISSN 0237-7934

Kristó, Gyula (1973) Heckenast Gusztáv: Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat, 53. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1970. 132 l.). SZÁZADOK, 107 (3). pp. 742-746. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (1999) I. Károly király főúri elitje (1301-1309). SZÁZADOK, 133 (1). pp. 41-62. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (2000) Joghatóság Somogy felett Szent István korában. TURUL, 73 (1-2). pp. 1-5. ISSN 1216-7258

Kristó, Gyula (2005) Károly Róbert családja. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 20 (4). pp. 14-28. ISSN 0237-7934

Kristó, Gyula (1996) Középkorkutatás Szegeden : Egy műhely anatómiája. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 38 (1). 125-133.. ISSN 0040-9634

Kristó, Gyula (1977) Különkormányzat az Árpád-kori Drávántúlon és Erdélyben. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 20 (1). ISSN 0040-9634

Kristó, Gyula (1974) Legitimitás és idoneitás (Adalékok Árpád-kori eszmetörténetünkhöz) = La légitimité et l'aptitude (Supplément à notre histoire des idées d'époque arpadienne). SZÁZADOK, 108 (3). pp. 585-621. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (1990) Magyar öntudat és idegenellenesség az Árpád-kori Magyarországon = L'idée de la Pureté et de L'antagonisme Ethniques dans la Mentalité Hongroise Médiévale. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 94 (4). pp. 425-443. ISSN 0021-1486

Kristó, Gyula (1965) Megjegyzések az ún. "pogánylázadások" kora történetéhez. ACTA HISTORICA (SZEGED), 18. pp. 1-59. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (2001) Modellváltás a 13. században. SZÁZADOK, 135 (2). pp. 473-487. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (1990) Módszertani megjegyzések a vármegyék kialakulásához. ÉLETÜNK, 28 (9). pp. 796-799. ISSN 0133-4751

Kristó, Gyula (1967) Napkelet felfedezése. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 71 (3). ISSN 0021-1486

Kristó, Gyula (1991) Orientációs irányok a Kárpát-medencében az ezredforduló táján. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 6 (3-4). pp. 5-13. ISSN 0237-7934

Kristó, Gyula (1994) Orosz hercegnő volt-e Károly Róbert első felesége? AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 9 (1). pp. 194-199. ISSN 0237-7934

Kristó, Gyula (1980) Oroszok az Árpád-kori Magyarországon. ACTA HISTORICA (SZEGED), 67. pp. 57-66. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1978) Rómaiak és vlachok Nyesztornál és Anonymusnál = Romains et "Vlach" chez Nestor et Anonymus. SZÁZADOK, 112 (4). pp. 623-661. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (1968) Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon (X—XV. század) (könyvismertető). BÉKÉSI ÉLET, 3 (1). pp. 130-131. ISSN 0522-7232

Kristó, Gyula (1970) Szabó István: A középkori magyar falu (könyvismertető). BÉKÉSI ÉLET, 5 (3). pp. 539-540. ISSN 0522-7232

Kristó, Gyula (1992) Szent László királyra emlékezve. VIGILIA, 57 (5). pp. 343-347. ISSN 0042-6024

Kristó, Gyula (2001) Tartományúri rezidenciák Magyarországon (1301-1320). ACTA HISTORICA (SZEGED), 115. pp. 33-40. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1977) Vita a jogilag egységes jobbágyosztály magyarországi kialakulásáról. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 19 (1-2). pp. 271-276. ISSN 0002-1105

Kristó, Gyula (2002) Városok és folyók a DAI-ban. ACTA HISTORICA (SZEGED), 116. pp. 3-8. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1982) A X. század közepi magyarság „nomadizmusának” kérdéséhez. ETHNOGRAPHIA, 93 (3). pp. 463-474. ISSN 0014-1798

Kristó, Gyula (1996) Új forráshely a 10. századi hercegségről? ACTA HISTORICA (SZEGED), 103. pp. 51-55. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1998) A középkor magyarjai - idegen tükörben. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 52 (4). pp. 4-11. ISSN 0133-1167

Kristó, Gyula (1997) A magyar középkor oktatásának helyzete és feladatai a hazai felsőoktatási intézményekben. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 12 (2-3). pp. 222-224. ISSN 0237-7934

Kristó, Gyula (2000) A magyar nomádállamtól Szent István államáig. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (3). pp. 116-120. ISSN 0237-7934

Kristó, Gyula (2002) A magyar-horvát perszonálunió kialakulása. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 56 (10). pp. 39-44. ISSN 0133-1167

Kristó, Gyula (2001) A multikulturális Erdély középkori gyökerei. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 55 (11). pp. 91-98. ISSN 0133-1167

Kristó, Gyula (1990) A nagyobbik és a Hartvik-féle István-legenda szövegkapcsolatához. ACTA HISTORICA (SZEGED), 90. pp. 43-62. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1998) A szegedi hospeskiváltság keltéről. ACTA HISTORICA (SZEGED), 107. pp. 29-34. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (2009) A vármegyék kialakulása Magyarországon. HONISMERET, 37 (4). pp. 3-16. ISSN 0324-7627

Kristó, Gyula and H. Tóth, Imre (1977) A legrégibb Naum-legenda és a magyar honfoglalás. ACTA HISTORICA (SZEGED), 58. pp. 13-20. ISSN 0324-6965

Kristóf, Ilona (2023) A kegyesség késő középkori egri példái. In: Korokon, tereken túl : Tanulmánykötet Kiss László tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 77-112. ISBN 978-963-496-261-8

Kubinyi, András (2001) Buda, Magyarország középkori fővárosa. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 29. pp. 11-22. ISSN 0238-5597

Kubinyi, András (1988) Bárók a királyi tanácsban Mátyás és II. Ulászló idejében. SZÁZADOK, 122 (1-2). pp. 147-215. ISSN 0039-8098

Kubinyi, András (1992) Egyetemalapítások a középkori Magyarországon. Napjaink : az Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság értesítője, 6 (2). pp. 19-24. ISSN 1217-0909

Kubinyi, András (2003) Egységes kép a magyar középkorról (Pál Engel: The Realm of St. Stephen A History of Medieval Hungary 895–1526; Engel Pál: Szent István birodalma A középkori Magyarország története). BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE, 15 (2). pp. 142-149. ISSN 0865-4247

Kubinyi, András (1994) A Jagelló-kori Magyarország történetének vázlata. SZÁZADOK, 128 (2). pp. 288-319. ISSN 0039-8098

Kubinyi, András (1975) Királyi kancellária és udvari kápolna Magyarországon a XII. század közepén. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 46 (1). pp. 59-121. ISSN 0024-1512

Kubinyi, András (1999) Központi helyek a középkor végi Abaúj, Borsod, Heves és Torna megyékben. HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 37. pp. 499-518. ISSN 0544-4225

Kubinyi, András (1963) Miskolci jobbágykérvények 1563-ból. HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 3. pp. 69-74. ISSN 0544-4225

Kubinyi, András (1992) Mátyás király ausztriai kormányzata. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 63 (1-2). pp. 111-121. ISSN 0024-1512

Kubinyi, András (2006) Nándorfehérvártól Mohácsig. Kérdések és következmények. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 119 (4). pp. 923-941. ISSN 0017-6540

Kubinyi, András (1961) Népmozgalmak Budapesten a feudalizmus korában = Narodnye dviženiâ v Budapešte v epohu feodalizma. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 14. pp. 7-15. ISSN 0238-5597

Kubinyi, András (1991) Plébánosválasztások és egyházközségi önkormányzat a középkori Magyarországon. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 6 (2). pp. 26-46. ISSN 0237-7934

Kubinyi, András (1978) A Szávaszentdemeter-Nagyolaszi győzelem 1523-ban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 91 (2). pp. 194-222. ISSN 0017-6540

Kubinyi, András (2004) Városhálózat a késő középkori Kárpát - medencében. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 46 (1-2). pp. 1-30. ISSN 0040-9634

Kubinyi, András (1993) Városi szervezetek a középkori Magyarországon. HONISMERET, 21 (6). pp. 15-19. ISSN 0324-7627

Kubinyi, András (1984) Városi vízellátási problémák a középkori Magyarországon. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 27 (4). pp. 636-643. ISSN 0040-9634

Kubinyi, András (2001) A császárvári uradalom közbecsű összeírása 1489-ből. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 43 (1-2). pp. 3-17. ISSN 0040-9634

Kubinyi, András (1963) A fejérkői jobbágyok megmozdulásai 1520 körül. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 5 (3). pp. 379-383. ISSN 0002-1105

Kubinyi, András (1957) A kincstári személyzet a XV. század második felében = Le personnel de la trésorerie à la fin du XVe siècle. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 12. pp. 25-49. ISSN 0238-5597

Kubinyi, András (1962) A király és a királyné kúriái a XIII. századi Budán. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 89 (2). pp. 160-171. ISSN 0003-8032

Kubinyi, András (1978) A királyi tanács az 1490. évi interregnum idején : II. Ulászló választási feltételeinek létrejötte. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 48-49. pp. 61-80. ISSN 0024-1512

Kubinyi, András (2006) A királyi titkárok II. Lajos uralkodása idején. GESTA: FIATAL MISKOLCI TÖRTÉNÉSZEK FOLYÓIRATA, 6 (1). pp. 3-22. ISSN 1417-2569

Kubinyi, András (1990) A középkori anyagi kultúra kutatása és néhány módszertani problémája. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 5 (3). pp. 51-68. ISSN 0237-7934

Kubinyi, András (1972) A magyarországi városhálózat XIV-XV. századi fejlődésének néhány kérdése = Einige Fragen zur Entwicklung des Städtenetzes von Ungarn im 14. und 15. Jahrhundert. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 19. pp. 39-56. ISSN 0238-5597

Kubinyi, András (1979) A magyarországi városok országrendiségének kérdéséhez : különös tekintettel az 1458-1526 közti időre = Zur Frage des Landesständwesens der Städte Ungarns : mit besonderer Rücksicht auf die Zeit, 1458-1526. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 21. pp. 7-48. ISSN 0238-5597

Kubinyi, András (1995) A magyarországi zsidóság története a középkorban. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 49 (1). pp. 2-17. ISSN 0133-0748

Kubinyi, András (1982) A megyésispánok 1490-ben és Corvin János trónörökösödésének problémái : Adatok a veszprémi püspök örökös főispánsági joga felfüggesztéséhez = Die komitatsgespanschaften im Jahre 1490 und das Problem der Thronfolge von János Corvin. A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI, 16. pp. 169-180. ISSN 0237-9589

Kubinyi, András (1981) A mohácsi csata és előzményei = La Bataille de Mohács et ses Antécédents. SZÁZADOK, 115 (1). pp. 66-107. ISSN 0039-8098

Kubinyi, András (1987) A nagybirtok és jobbágyai a középkor végén az 1478-as Garai-Szécsi birtokfelosztás alapján = Der Grossgrundbesitz und seine hörigen im Spiegel der Garai-Szécsi Teilungsurkunde von 1478. A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI, 18. pp. 197-226. ISSN 0237-9589

Kubinyi, András (1984) A parasztság hétköznapi élete a középkori Magyarországon = Bäuerlicher alltag im spätmittelalterlichen Ungarn. A VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI, 17. pp. 221-231. ISSN 0237-9589

Kubinyi, András and Horváth, Zita and Nagy, Gábor (2006) A velünk élő késő középkor - Kubinyi András. GESTA: FIATAL MISKOLCI TÖRTÉNÉSZEK FOLYÓIRATA, 6 (2). pp. 50-55. ISSN 1417-2569

Kuffart, Hajnalka (2022) Il diario di Giovanni Maria Parenti sul viaggio verso il Regno d’Ungheria (1486). VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 23 (2). pp. 289-327. ISSN 1585-079X

Kuffart, Hajnalka and Neumann, Tibor (2021) „Olyan szép kísérete lesz, mint kevés úrnak Itáliában” : Az esztergomi érseki udvartartás szervezése 1486/87 folyamán = „He will Have Such a Beautiful Entourage as Few Lords Do in Italy” : The Organisation of the Archiepiscopal Court of Esztergom in 1486/87. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (3). pp. 323-382. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Kutasi, Zsuzsanna (2020) Vérvételi helyek a lovon al-Nāṣirī állatorvosi kézikönyvében = Sites of venesection on the horse in the veterinary handbook of al-Nāṣirī. Kaleidoscope history, 10 (20). pp. 30-41. ISSN 20622597

Kutasi, Zsuzsanna (2019) A középkori arab állatorvoslás forrásai = The sources of the medieval Arab veterinary medicine. KELETKUTATÁS (tavasz). pp. 33-50. ISSN 0133-4778

Kádas, István (2021) Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaik [A forgotten Hungarian royal dynasty: The Szapolyais]. Edited by Pál Fodor and Szabolcs Varga. Budapest : Research Centre for the Humanities, 2020. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 382-385. ISSN 2063-8647

Kádas, István (2016) Sárosi "reform" Miklós fia Miklós ispánsága idején (1374-1380)? In: Micae Mediaevales V. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok – Konferenciák (9). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 127-144. ISBN 978-963-284-712-2

Kádas, István and Skorka, Renáta and Weisz, Boglárka (2019) Kereskedelmi források a középkori magyar gazdaság szolgálatában. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (2). pp. 329-337. ISSN 0040-9634

Kádár, Zsófia (2021) Az 1634/35. évi soproni országgyűlés meghívottai és résztvevői. LYMBUS : MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 19 (1). pp. 399-466. ISSN 0865-0632 (nyomtatott); 2064-003X (elektronikus)

Kádár, Zsófia (2017) Az urak Patrona Hungariae-társulata a 17. században = The Patrona Hungariae Congregation of the Gentlemen in the Seventeenth Century. In: Jezsuita jelenlét Győrben a 17-18. században : Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez. Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, pp. 307-333.

Kádár, Zsófia (2021) Csodák, gyógyítás, szentelmények a jezsuita lelkipásztori gyakorlatban a 17. századi Nyugat-Magyarországon. In: Papok a 18-20. századi lokális közösségekben : Történetek találkozása. MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, Budapest, pp. 353-365.

Kádár, Zsófia (2018) Jezsuiták a 17. századi Magyar Királyságban : Az osztrák rendtartomány tagjai a magyar katolikus egyházi társadalomban. In: Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Történészcéh Egyesület; META-Egyesület, Pécs, pp. 183-238.

Kádár, Zsófia (2014) "Saeculum Marianum" : Angaben zu der Marianischen Kongregation des jesuitischen akademischen Kollegs in Wien und zu seinen ungarischen Beziehungen (1579–1678). In: Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Institut für Ungarische Geschichtsforschung; Balassi Institut – Collegium Hungaricum; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp. 205-213.

Kádár, Zsófia (2020) Soprontól Pozsonyig : A jezsuiták 17. századi országrendiségének kérdéséhez = From Sopron to Pozsony (Bratislava). To the Question of Jesuit Presence in the Hungarian Diets in the Seventeenth Century. In: Amikor Sopronra figyelt Európa : Az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés = When the Eyes of Europe were on Sopron : The Hungarian Coronation Diet of 1625. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Sopron, Budapest, pp. 473-543.

Kádár, Zsófia (2017) A győri jezsuita kollégium intézményi funkciói a 17. században (1626-1671) = The Institutional Functions of the Jesuit College in Győr/Raab in the Seventeenth Century (1626–1671). In: Jezsuita jelenlét Győrben a 17-18. században : Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez. Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, pp. 87-131.

Kádár, Zsófia (2011) A jezsuiták letelepedése és kollégiumalapítása Győrben (1626–1630) = Ansiedlung und Kolleggründung des Jesuitenordens in Raab (1626–1630). In: In labore fructus : Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 1-27. (In Press)

Kádár, Zsófia (2017) A pannonhalmi bencés szerzetesség újraindulása és a győri jezsuiták (1636–1639) = The Restart of Benedictine Monasticism in Pannonhalma and the Jesuits in Győr (1636–1639). COLLECTANEA SANCTI MARTINI : A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG GYŰJTEMÉNYEINEK ÉRTESÍTŐJE, 5. pp. 123-152. ISSN 2064-4205

Kádár, Zsófia (2014) A pozsonyi Szent Salvator-templom katolikus használatba vétele (1672–1673) = Beginning of the Catholic Use of the Saint Salvator Church in Bratislava (Presßburg/Pozsony) (1672-1673). In: KoraújkorÁSZ : Koraújkor-történettel foglalkozó doktoranduszok tanulmányai. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, pp. 200-229.

Kádár, Zsófia (2016) A pozsonyi jezsuita kollégium Mária-társulatának első évszázada (1637–1745) = Das erste Jahrhundert der Marienkongregation im Jesuitenkolleg von Pressburg (Pozsony/Bratislava) (1637–1745). In: Bécstől Brassóig : A II. KoraújkorÁSZ konferencia tanulmányai. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, pp. 9-41.

Kádár, Zsófia (2016) A rekatolizáció ismeretlen munkásai : Tercia probációs jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században = Die unbekannte Arbeiter der Rekatholisierung. Jesuitische Tertiarier in Westungarn im 17. Jahrhundert. In: Primus inter omnes : Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 475-493.

Kádár, Zsófia (2018) A soproni jezsuita kollégium működésének első szakasza (1636–1671) = Die erste Phase der Tätigkeit des Ödenburger Jesuitenkollegs (1636–1671). SOPRONI SZEMLE : A SOPRONI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 72 (2). pp. 147-186. ISSN 0133-0748

Kápolnás, Olivér (2017) Találkozási pontok a mongol pusztán a 13. században = Meeting Points on the Mongolian Steppe in the 13th Century. In: Hadak útján XXIV. : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4-6. 2. kötet. Archaeolingua Alapítvány, Budapest; Esztergom, pp. 389-398.

Kármán, Gábor (2021) Das Verhältnis der ungarischen Stände zum böhmischen Aufstand 1618–1620. In: Der Böhmische Ständeaufstand 1618-1620 : Akteure, Gegner und Verbündete. Aschendorff Verlag, Münster, pp. 1-25. ISBN 978-3-402-24761-7 (In Press)

Kármán, Gábor (2021) Not the Ruler, but the Land: Estates in the Ceremonial Order at the Diet of Besztercebánya, 1620. In: Power and Ceremony in European History : Rituals, Practices and Representative Bodies since the Late Middle Ages. Cultures of Early Modern Europe . Bloomsbury Publishing, London, pp. 1-19. ISBN 9781350152182 (In Press)

Kármán, Gábor (2020) Ottoman Law of War and Peace: The Ottoman Empire and its Tributaries from the North of the Danube. By Viorel Panaite. Leiden–Boston: Brill, 2019. xxiii+470 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 343-346. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Kármán, Gábor (2019) Thököly Imre elfogása: A felső-magyarországi oszmán vazallus állam bukása és az erdélyi diplomácia = Capturing Imre Thököly: The Fall of the Ottoman Tributary State of Upper Hungary and the Diplomacy of Transylvania. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 411-431. ISSN 0040-9634

Károlyi, Bálint (2020) Adalékok egy soproni ügyvéd műveltségéhez : Vitnyédy István és könyvtára = Contributions à l’étude de la culture d’un juriste de Sopron : István Vitnyédy et sa bibliothèque. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 183-202. ISSN 0025-0171

Károlyi, Bálint (2021) Hiding Patrons or Lords without Patronage? Additions to the Patronage. Activity of the Presidents of the Hungarian Chamber with an Outlook on the Habsburg Monarchy. PRO&CONTRA : CENTRAL EUROPEAN STUDIES IN HUMANITIES, 5 (2). pp. 5-29. ISSN 2630-8916

Károlyi, Bálint (2021) Tassy Gáspár ismeretlen levele Melith Péterhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (1). pp. 80-85. ISSN 0025-0171

Költő, László and Szentpéteri, József and Bernert, Zsolt and Pap, Ildikó (2014) Families, finds and generations: an interdisciplinary experiment at the early medieval cemetery of Vörs–Papkert B. In: Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton. People, Settlement and Landscape on Lake Balaton over the millennia. Castellum Pannonicum Pelsonense (CPP4). Verlag Marie Leidorf GmbH, Budapest–Leipzig–Keszthely–Rahden/Westf,, pp. 361-390. ISBN 978-3-89646-154-4

Költő, László and Varga, Máté (2019) Kaposvár és környéke az avar korban és a kora Árpád-korban = Kaposvár (Hungary) and Its Surroundings in the Avar-Age and in the Early Árpádian-Period. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 177-200. ISSN 2060-0437

Köpeczi, Béla (1981) Bethlen Gábor és állama. SZÁZADOK, 115 (4). pp. 664-672. ISSN 0039-8098

Körmendi, Tamás (2017) Cariera lui Lodomér, înainte să devină episcop de Oradea. In: Oradea şi Bihorul la sfârşitul epocii Arpadiene. Asociaţia Tanoda – Asociaţia Culturală Varadinum.

Körmendi, Tamás (2017) Ladislau cel Sfânt şi Croaţia. In: Oradea şi Bihorul la sfârşitul epocii Arpadiene. Asociaţia Tanoda – Asociaţia Culturală Varadinum.

Körmendi, Tamás (2018) „Midőn télidőben a németek elpusztításának szándékával útra kélt”. Szent László király állítólagos 1079-u német hadjáratáról és Guden oklevelének keltezéséről. In: Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

Kőfalvi, Tamás (2022) Written records at places of authentication in the Árpád era. In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 229-242. ISBN 9786156117656

L

Labarre, Sylvie (2016) Szent Márton és a szerzetesség a Vita Martini prózai és verses változataiban. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 69-85. ISSN 0083-6265

Lakatos, Bálint (2021) Andrea dal Burgo császári követ magyar- és csehországi missziója (1521-1523) = The Hungarian–Bohemian Mission of an Imperial Ambassador, Andrea dal Burgo (1521–1523). VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 11(43) (4). pp. 581-628. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Lakatos, Bálint (2022) Biharia, Sălard, Oradea : Diplome ale târgurilor și orașelor din Bihor din timpul domniei lui Sigismund de Luxemburg. In: Oradea și Bihorul în epoca lui Sigismund de Luxemburg. Studii despre istoria Ţării Bihorului, 8 . Editura Collegium Varadinum, Oradea, pp. 165-216. ISBN 9786069537756

Lakatos, Bálint (2022) Elveszett pápai bullák nyomában : Girolamo Balbi pozsonyi prépost gurki püspöki kinevezése (1522–1523). In: Magyarország és a római Szentszék III : Exquisitae lucubrationes Cornelio Szovák amicabiliter dicatae. Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., 21 . Gondolat Publishers, Budapest, Róma, pp. 147-194. ISBN 9786156448194

Lakatos, Bálint (2018) Regesta Supplicationum 1522–1523: A VI. Adorján pápa uralkodása alatt elfogadott kérvények. The Supplications Relating to the Kigdom of Hungary Approved under Pope Hadrian VI. Collectanea Vaticana Hungariae, I. 16. . MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Budapest–Róma. ISBN 978-963-508-875-1

Lakatos, Bálint (2023) Torda város önigazgatási szervezete és működése a 16. század végéig = The Self-governing Structure of Turda/Torda and Its Activity until the End of the 16th Century. ERDÉLYI MÚZEUM, 85 (1). pp. 19-52. ISSN 1453-0961

Lakatos, Bálint (2020) A király diplomatái : Követek és követségek a Jagelló-korban (1490–1526) II. rész. Adattár = The Diplomats of the Hungarian–Bohemian King : Royal Envoys and Missions in the Jagiellonian Period (1490–1526) Part II. Database. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (2). pp. 1-82. ISSN 0040-9634

Lakatos, Bálint (2019) A király diplomatái. Követek és követségek a Jagelló-korban (1490–1526) : I. rész. Kutatási vázlat = The Diplomats of the Hungarian–Bohemian King. Royal Envoys and Missions in the Jagiellonian period, 1490–1526 : Part I. Preliminary Research Report. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (4). pp. 593-616. ISSN 0040-9634

Lakatos, Bálint and Mikó, Gábor (2016) Über die mittelalterliche Kirchengerichtsbarkeit des Königreichs Ungarn. ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE. KANONISTISCHE ABTEILUNG, 102. pp. 242-282. ISSN 0323-4142

Langó, Péter (2013) „Nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna” : A 10. századi magyarok képe a kortárs és a későbbi feldolgozások tükrében. In: Pécsi Tudományegyetem - Bölcsész Akadémia. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa, Pécs, pp. 9-27. ISBN 978 963 642 543 2

Langó, Péter (2013) The Study of the Archaeological Finds of the Tenth Century Carpathian Basin as National Archaeology: Early Nineteenth Century Views. In: Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe. Brill, Leiden-Boston, pp. 397-418. ISBN 978-90-04-24486-3

Laszlovszky, József and F. Romhányi, Beatrix and Ferenczi, László and Pow, Stephen and Pinke, Zsolt László (2018) Contextualizing the Mongol Invasion of Hungary in 1241–42: Short- and Long-Term Perspectives. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 7 (3). pp. 419-450. ISSN 2063-8647

Laszlovszky, József and Nagy, Balázs and B. Szabó, János and Uhrin, Dorottya (2023) The Mongol Invasion of Hungary in Its Eurasian Context. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (2). pp. 184-206. ISSN 2786-0930

Lechner, Zoltán (2020) A török geopolitikai gondolkodás alakulása az Oszmán Birodalom válságától az ezredfordulóig. MEDITERRÁN ÉS BALKÁN FÓRUM, 14 (1-2). pp. 37-53. ISSN 1788-8026

Liktor, Zoltán Attila (2018) Az Első Habsburg-Magyarorszag (1437-1457) II : Politikai földrengés – közjogi stabilitás1. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 14. pp. 239-262. ISSN 1787-3223

Liktor, Zoltán Attila (2018) Az első Habsburg-Magyarország (1437-1457) III. Konszolidációs kísérlet - Habsburg (V.) László kormányzása (1453-1457). IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 14 (2). pp. 301-315. ISSN 1787-3223

Liktor, Zoltán Attila (2017) Az első Habsburg-Magyarország (1437–1457) I. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 13 (4). pp. 219-244. ISSN 1787-3223

Liktor, Zoltán Attila (2020) „Császár ő felsége immáron Magyarországhoz semmi közit nem ártja” : A Bocskay-felkelés, a bécsi békesség és a hitlevél összefüggései. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 16 (3). pp. 121-138. ISSN 1787-3223 (print); 2498-535X (online)

Liktor, Zoltán Attila (2023) De kinek a jussa? : A spanyol örökségért folytatott küzdelem a Habsburgok és a Bourbonok között a (jog)források tükrében = Der Kampf zwischen den Habsburgern und den Bourbonen um das spanische Erbe im Lichte der (Rechts-)Quellen. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 20 (4). pp. 7-14. ISSN 0237-7284

Liktor, Zoltán Attila (2022) Pactum Mutuae Successionis (1522) : A Habsburg-ház szétválasztása egy "spanyol" és egy "osztrák" ágra? – Kísérlet egy félreértés/fogalom tisztázására a brüsszeli szerzôdés aláírásának 500. évfordulóján = Pactum Mutuae Successionis (1522). JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 20 (2). pp. 22-31. ISSN 0237-7284

Liktor, Zoltán Attila (2023) The Person Behind the Spirit and Concept of the Golden Bull of Hungary (1222) : In memoriam of a Patriotic Hungarian Noble Statesman, Cletus from the Clan Beyl, bishop of Eger on the Octocentenary of the Promulgation of the Golden Bull. IUSTUM AEQUUM SALUTARE : JOGTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 19 (1). pp. 127-141. ISSN 1787-3223 (nyomtatott); 2498-535X (elektronikus)

Liktor, Zoltán Attila (2017) Werbőczy jogforrástana, rendi magyar jogfelfogás, a magyar rendi jogfejlődés sajátosságai, különös tekintettel a Jagelló-korra. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 13 (2). pp. 253-259. ISSN 1787-3223

Liktor, Zoltán Attila (2018) A farkashidai egyezség (1490) - stratégiai mélység a közjog tükrében : Adalékok a Jagelló-Európa történetéhez. JOG ÉS ÁLLAM, 22. pp. 196-217. ISSN 1787-0607

Liktor, Zoltán Attila (2017) „Ülj törvényt, Werbőczi” : A Tripartitum a jogalkotás és jogalkalmazás tükrében. 500 éves a magyar nemesség „bibliája” – Gondolatok Werbőczy István szellemi hagyatékához. FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM, 7. pp. 143-161. ISSN 2063-5540

Liktor, Zoltán Attila (2016) A nemesi vármegye felépítése és a végrehajtásban játszott szerepe, különös tekintettel a Jagelló-korra. In: ‘De lege ferenda’. Pázmány Press, Budapest, pp. 331-345. ISBN 9789633082775

Lucherini, Vinni (2013) The Journey of Charles I, King of Hungary, from Visegrád to Naples (1333): Its Political Implications and Artistic Consequences. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (2). pp. 341-362. ISSN 2063-8647

Lupescu, Radu (2017) Utriusque ordinis expulsi sunt. Kolozsvár, 1556. március 15. In: Az első 300 év Magyarországon és Európában. A Domonkos-rend a középkorban. Alba Civitatis Történelmi Alapítvány, Székesfehérvár, pp. 295-303. ISBN 978-963-88117-7-6

Lupescu, Radu (2015) A kolozsvári ferences, egykori domonkos kolostor a középkorban. VÁRAK, KASTÉLYOK TEMPLOMOK. ISSN 1786-7150

Láng, Benedek (2016) Central and Eastern Europe: Scholarship on Magic. In: Ashgate Research Companion to Medieval Magic, ca. 1000-1500. Ashgate, London, pp. 1-15. ISBN 978-1-4724-4730-2

Láng, Benedek (2016) Were east-central European royal courts more tolerant vis a vis astrology and magic in the 15th century? In: Astrologie, divination et magie dans les cours. SISMEL - Edizioni del Galluzzo, Firenze, pp. 1-12.

Láng, Benedek (2016) Why magic cannot be falsified by experiments. In: Magic: Frontiers and Bounderies. Penn State University Press, Pennsylvania, pp. 1-24.

Lück, Heiner (2023) The Golden Bull of 1356. A legislative masterstroke by Emperor Charles IV. In: Golden Bulls and Chartas. Legal Heritage . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest; Miskolc, pp. 109-138. ISBN 9786156356246; 9786156356253; 9786156474261; 9786156474278

Lővei, Pál (2015) A Boldogasszony-plébániatemplom középkori sírköveiről. In: Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246-2013). Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum; Budavári Nagyboldogasszony-templom, Budapest, pp. 89-91. ISBN 978-615-5341-18-2 (Unpublished)

Lővei, Pál (2015) Das Baumkircherrelief in der Burg Schlaining. Die Geschichte und Herausbildung eines Darstellungstyps. In: Andreas Baumkircher und das ausgehende Mittelalter. Tagungsband der 32. Schlaininger Gespräche 16. bis 20. September 2012. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) (152). Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7 – Landesmuseum, Eisenstadt, pp. 193-208. ISBN 978-3-85405-191-6

Lővei, Pál (2017) Death and Bernard of Clairvaux in Selmecbánya (Banská Štiavnica, Slovakia) at the Beginning of the Sixteenth Century. Studia Universitas Cibiniensis = Medieval Epigraphy and Iconography in Central and South-Eastern Europe / Mittelalterliche Epigraphik und Ikonographie in Mittel- und Südosteuropa. Editor: Ioan Albu, 14. pp. 161-197. ISSN 1584-3165

Lővei, Pál (2019) Der Kaiser und sein Grabmal 1517–2017. Neue Forschungen zum Hochgrab Friedrichs III. im Wiener Stephansdom, hg. von Renate Kohn unter Mitarbeit von Sonja Dünnebeil-Gertrud Mras. Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2017. MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG, 127 (1). pp. 270-272. ISSN 0073-8484

Lővei, Pál (2019) Hol a határ? : Salzburg–Passau–Bécs és Esztergom–Buda vörös márvány-piackörzeteinek találkozása a középkori Magyar Királyság nyugati határsávjában. In: Márvány, tárház, adomány : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 303-351. ISBN 978-963-416-179-0

Lővei, Pál (2015) Középkori sírkőtöredék Kácsról. Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 199-200. ISSN 0027-5247

Lővei, Pál (2014) Pamiatkové, muzeálne a galerijné zbierky v Maďarsku so slovacikálnym materiálom a ich katalógy a databázy. In: Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska. Corpus Inscriptionum Slovaciae / Súpis nápisov zo Slovenska (I.1). Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, pp. 147-155. ISBN 978-80-223-3776-2

Lővei, Pál (2021) Porfír, kő, márvány : Kőanyagok, kőfaragók, kőberakások a középkori Magyarországon. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések = Monumenta Hungariae Historica - Dissertationes . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Budapest. ISBN 978-963-416-289-6 (In Press)

Lővei, Pál (2013) Sokpecsétes oklevelek a 14-15. századi Magyarországon. Ars Hungarica, 39 (2). pp. 137-144. ISSN 0133-1531

Lővei, Pál (2015) Stiborici II. Stibor (†1434) sírköve. In: Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246-2013). Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum; Budavári Nagyboldogasszony-templom, Budapest, pp. 134-135. ISBN 978-615-5341-18-2 (Unpublished)

Lővei, Pál (2014) Sárkányrendi jelvény, koronaliliom és országalma rajza a nagyváradi leletből; Báthori Miklós váci püspök címerköve. In: Szent István lovagjai. A legrangosabb magyar kitüntetés 250 éve. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 137-139.

Lővei, Pál (2017) Történetek Illés kútjáról. Budapest, XL (6). pp. 28-29. ISSN 1785-590x

Lővei, Pál (2014) Uralkodói lovagrendek a középkori Magyarországon: a Szent György Rend és a Sárkányrend. In: Szent István lovagjai. A legrangosabb magyar kitüntetés 250 éve. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 13-19.

Lővei, Pál (2015) Zsigmond király Konstanzban, 2014. VILÁGTÖRTÉNET, 5 (37) (1). pp. 145-151. ISSN 0083-6265

Lővei, Pál (2022) Zsigmond király parázna építőmestere. In: Pillanatképek a magyar középkorból. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet; Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 120-123. ISBN 978-963-9987-95-1

Lővei, Pál (2019) A győri káptalan középkori vendégfogadója : Legendák és valóság. Ars Hungarica, 45 (2). pp. 193-196. ISSN 0133-1531

Lővei, Pál (2018) A kőfaragás gazdaságtörténete felé: kőfaragványok és kőanyagok piac- és bányakörzetei a középkori Magyarországon. In: Veretek, utak, katonák : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 269-304. ISBN 978-963-416-124-0

Lővei, Pál (2018) A pilisszántói keresztes kő legendája. In: Genius loci. Laszlovszky 60. Archaeolingua Alapítvány, Budapest, pp. 305-310. ISBN 978-615-5766-19-0

Lővei, Pál and Takács, Imre (2014) Egy 1358. évi dubrovniki sokpecsétes oklevél pecsétjei. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Magyar Tudományos Akadémia; Debreceni Egyetem; Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara; Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest-Debrecen, pp. 131-145. ISBN 978-963-473-760-5ö / 978-963-473-746-9

M

M. Lezsák, Gabriella (2017) Törött és rongált íjak a népvándorlás kori és a 10-11. századi Kárpát-medencei leletanyagban = Broken and Damaged Bows in the Carpathian Basin Find Material of the Migration Period and of the 10th–11th Centuries. In: Hadak útján XXIV. : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4-6. 2. kötet. Archaeolingua Alapítvány, Budapest; Esztergom, pp. 399-411.

Maczák, Ibolya (2017) András Illyés’s St. Martin sermons. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA. ISSN 1585-079X

Madas, Edit (2017) À la recherche des sources liturgiques et hagiographiques du culte des saints rois hongrois en Europe centrale. In: Les saints et leur culte en Europe centrale au Moyen Âge (XIe-début du XVIe siècle). Hagiologia (13). Brepols Publishers, Turnhout, pp. 281-290. ISBN 978-2-503-57548-3

Madas, Edit (2013) A magyar ,,szent királyok'' közép-európai kultusza liturgikus és hagiográfiai források tükrében. Ars Hungarica. pp. 145-152. ISSN 01331531

Magdoško, Drahoslav (2023) Civitas nostra Bardfa vocata. Správa mesta Bardejov v stredoveku (1320–1526) [Civitas nostra Bardfa vocata. The Administration of the Town of Bardejov in the Middle Ages (1320–1526)]. By Mária Fedorčáková. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (1). pp. 234-237. ISSN 2786-0930

Magina, Adrian (2013) From Custom to Written Law: Ius Valachicum in the Banat. In: Government and law in medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia. School of Slavonic and East european Studies, London, pp. 71-77. ISBN 978-0-903425-87-2

Magina, Adrian (2012) Parohiile catolice din Banat în epoca lui Sigismund de Luxemburg (The Catholic Parishes in Banat in the age of Sigismund of Luxemburg). Analele Banatului. Serie Nouă. Arheologie-Istorie, 20. pp. 173-188. ISSN 1221-678X

Magina, Adrian (2010) Un nobil sârb în Banatul secolului al XV-lea: Miloš Belmužević (A Serbian Nobleman From XVth Century Banat: Miloš Belmužević). Analele Banatului. Serie Nouă. Arheologie-Istorie, XVIIII. pp. 135-142. ISSN 1221-678X

Majorosi, Ádám (2023) Timur Lenk ankarai győzelme. HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA, 151 (2). pp. 73-89. ISSN 2060-1506

Majorossy, Judit (2012) Városi tér és társadalom a 15-16. századi Pozsonyban = Urban Space and Society in Fifteenth-Sixteenth-Century Pressburg / Bratislava. Project Report. OTKA.

Makai, János (2015) Fejezetek Vlagyimir-Szuzdal 12-13. századi történetéből. EKF Líceum Kiadó, Eger. ISBN 978-615-5509-35-3

Makai, János (2019) A Ruszisztikai Központ és a középkori Rusz történetének kutatása. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (1). 133.-140.. ISSN 0083-6265

Makoldi, Miklós (2022) Kurátori gondolatok a Királyok és Szentek – Az Árpádok kora című kiállítás kísérőkötete kapcsán – avagy a Kárpát-medence geopolitikai jelentősége az Árpád-házi fejedelmeink és királyaink korában és az azt megelőző időszakban. In: Királyok és Szentek : Az Árpádok kora. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (47). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest; Székesfehérvár, pp. 21-44. ISBN 978-615-6117-62-5

Makoldi, Miklós Zsombor (2022) Thoughts from the curator on the book accompanying the Kings and Saints : The Age of the Árpáds exhibition: the geopolitical significance of the Carpathian Basin in the age of the grand princes and kings of the Hungarian House of Árpád and in the preceding period. In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 21-46. ISBN 9786156117656

Makovitzky, József (2024) Piroska-Eiréné és a középkor legcsodálatosabb egészségügyi és szociális szervezete Bizáncban. ORVOSI HETILAP, 165 (5). pp. 199-200. ISSN 0030-6002

Marcsik, Antónia and Molnár, Erika (2017) Adatok a Duna–Tisza köze honfoglalás korának embertani arculatához = Data on the 10th-Century Anthropology of the Region Between the Danube and Tisza Rivers. In: Hadak útján XXIV. : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4-6. 2. kötet. Archaeolingua Alapítvány, Budapest; Esztergom, pp. 493-498.

Marosi, Ernő (2020) „Fénylik a mű nemesen" : válogatott írások a középkori művészet történetéről. Martin Opitz Kiadó, Budapest. ISBN 9789639987678

Martí, Tibor (2021) Aragóniai Beatrix hozománya : Újabb források Mátyás nápolyi kapcsolatainak történetéhez (1474–1476) = The Dowry of Queen Beatrix of Aragon. New Sources About the Neapolitan Connections of King Matthias Corvinus (1474–1476). TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (4). pp. 605-630. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Martí, Tibor (2022) Gr. Esterházy László felvétele az alsó ausztriai rendek közé 1642-ben (forrásközlés). In: Emlékkönyv Dominkovits Péter 60. születésnapja tiszteletére. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, pp. 579-598.

Martí, Tibor (2019) Végrendeletek a pozsonyi káptalan hiteleshelyi levéltárából. LYMBUS : MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 205-247. ISSN 0865-0632 (print); 2064-003X (online)

Martí, Tibor (2020) A spanyol Habsburgok bécsi diplomatáinak információi Bethlen Gábor erdélyi fejedelem politikájáról (1613–1629). In: "A magyar múltat kutatni, írni és láttatni - ez által szolgálni a hazát" : Tisztelgő kötet J. Újváry Zsuzsanna 25. Pázmányos oktatói éve előtt. Szent István Társulat, Budapest; Piliscsaba, pp. 197-216. ISBN 978-963-277-888-4

Martí, Tibor (2022) A spanyol Habsburgok dinasztikus nézőpontja: A magyar és a cseh trónok öröklésével összefüggő discursók a 17. század elejéről. LYMBUS : MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 1-28. ISSN 0865-0632 (nyomtatott); 2064-003X (elektronikus) (Unpublished)

Martí, Tibor and Pálffy, Géza (2023) Biografías Paralelas: Las Carreras de Melchor de Robles (†1565) y János Pethő de Gerse (†1578): Un Ejemplo de las Carreras de un Noble Español y Húngaro en el Siglo XVI. In: Seguridad y Fronteras Durante el Reinado de los Habsburgo : Liber amicorum para el Profesor Enrique Martínez Ruíz. Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago, Valladolid, pp. 145-169. ISBN 978-84-125460-1-9

Martí, Tibor and Pálffy, Géza (2022) A közös udvari szolgálattól a fegyveres konfliktusig : Egy spanyol és egy magyar nemes találkozásai a 16. századi Közép-Európában = From Common Court Service to Armed Conflict : The Encounters of a Spanish and a Hungarian Nobleman in 16th Century Central Europe. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA. pp. 455-484. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus) (In Press)

Maróth, Miklós and Odrobina, László and Tóth, Anna Judit and Szabó, Ernő and R. Facsády, Annamária and Szovák, Kornél and Skorka, Renáta and Tuhári, Attila and Takács, László and Szilágyi, Laura Menta and Csorba, Zsuzsanna and Draskóczy, Eszter and Mátyus, Norbert and Vér, Ádám and Gallina, József Zsolt and Vajda, Tamás and Vadas, András (2018) Techné : A szakképzés módszerei az ókorban és a középkorban. Studia Philologica, 5 . Avicenna Kutatási Non-profit Kft., Piliscsaba. ISBN 978-615-5343-09-4

Masferrer, Aniceto (2023) The Spanish origins of limiting royal power in the medieval western world : The Cortes of León and their Decreta (1188). In: Golden Bulls and Chartas. Legal Heritage . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest; Miskolc, pp. 15-41. ISBN 9786156356246; 9786156356253; 9786156474261; 9786156474278

Mayer, Gyula (2013) Ianus Pannonius és az Anthologia Graeca szöveghagyománya. In: Peritia linguarum. A Vienne-i zsinat és a nyelvek oktatása. Studia Philologica (2). Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, Piliscsaba, pp. 177-186. ISBN 978-963-87618-9-7

Mayer, Gyula (2002) Janus Pannonius műveinek utrechti kiadása = L'edizione di Utrecht delle opere di Janus Pannonius. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 1-51. ISBN 963 506 484 5

Mentényi, Klára and B. Benkhard, Lilla (2011) Középkori várkápolna Kőszegen. In: Várak nyomában. Castrum Bene Egyesület, Budapest, pp. 27-41. ISBN 9789630824859

Mersich, Zsuzsanna and Njari, Denis (2018) "OJKONIMI NA PODRUČJU KOROĐANSKOGA VLASTELINSTVA U SREDNJEM VIJEKU". STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2018 (1-2). pp. 151-161. ISSN 1216-0016

Mezey, Barna (2022) A magyar jogtörténet Aranybullája. In: Az Aranybulla a joghistóriában. Jogi Kultúránk Öröksége (1). Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest, pp. 9-17. ISBN 9786156356222; 9786156356239

Mihalik, Béla Vilmos (2013) Bél Mátyás Notitiájának kiadása. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 55 (2). pp. 341-349. ISSN 0040-9634

Mihalik, Béla Vilmos (2014) Egy kisszebeni plébános tündöklése és bukása. Egyház, állam és a helyi közösség konfliktusai a 17. század végi Felső-Magyarországon. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 57. pp. 49-69. ISSN 1586-2410

Mihalik, Béla Vilmos (2014) Katolikus megújulás a Jászságban (1687-1746). In: Padányi Biró Márton veszprémi püspök emlékezete. Veszprém Megyei Levéltár kiadványai (33). Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém, pp. 95-106. ISBN 978-963-7229-36-7

Mihalik, Béla Vilmos (2014) Katolikus megújulás a Jászságban (1987-1746). In: Padányi Biró Márton emlékezete. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai (33). a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém, pp. 95-106. ISBN 978-963-7229-36-7

Mihalik, Béla Vilmos (2013) Plébános és közösség a 18. század közepi egri egyházmegyében. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 85-99. ISBN 978-963-284-324-7

Mihalik, Béla Vilmos (2014) Turkismus und Gegenreformation. Die Osmanen und die konfessionellen Konflikte im Ungarn der 1670er Jahre. In: Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 321-336. ISBN 978-3-515-10848-5

Mihalik, Béla Vilmos (2013) A kanonok két leánya? Adalékok Szengyeli Ferenc családjának történetéhez. TURUL, 86 (4). pp. 153-156. ISSN 1216-7258

Mikesy, Gábor and F. Romhányi, Beatrix (2023) "Átnevezett" középkor : A középkori Magyarország településatlasza, avagy középkori helyek és nevek 21. századi forrása = "Renamed" Middle Ages. The Book Entitled A középkori Magyarország településatlasza [Settlement Atlas of Medieval Hungary] or the 21st-century Source of Medieval Places and Names. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 45. pp. 133-150. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Mikó, Gábor (2020) Andrea Scolari váradi püspök végrendelete és annak hitelesítése : Adatok a hiteleshelyi és közjegyzői intézmények együttműködéséhez. In: Nagyvárad és Bihar a Zsigmond-korban. Tanulmányok Biharország történetéről (8). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 195-226. ISBN 9789730319965

Mikó, Gábor (2011) Az 1267. évi bécsi zsinat úgynevezett „magyar határozatai”. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127 (1). pp. 1-29. ISSN 0025-0171

Mikó, Gábor (2023) Egy levéltár régmúltja : A Zarka család középkori okiratai. Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, 15 . HUN-REN – Magyar Nemzeti Levéltár – Szegedi Tudományegyetem Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-615-01-8697-9

Mikó, Gábor (2013) I. András király sírkövének legkorábbi említése. TURUL, 86 (4). pp. 150-152. ISSN 1216-7258

Mikó, Gábor (2024) I. Mátyás király leveleskönyve Johann Georg Schwandtner gyűjteményében. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 66 (1). pp. 35-44. ISSN 0040-9634

Mikó, Gábor (2015) Kora újkori másolatgyűjtemények szerepe középkori törvényeink kiadásakor. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 50 (1). pp. 99-108. ISSN 1216-092X

Mikó, Gábor (2012) Mátyás király „krónikás könyve” egy 16. századi törvénygyűjtemény margóján : Meg jegy zé sek a Thuróczy-kódex történetéhez. In: Tiszteletkör : Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 573-586. ISBN 978 963 312 095 8

Mikó, Gábor (2019) Oláh Miklós formuláskönyve : Bevezető tanulmány egy készülő kiadáshoz = The Formulary of Miklós Oláh : Introductory Study to a Critical Edition in Preparation. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (4). pp. 617-632. ISSN 0040-9634

Mikó, Gábor (2007) Szent István törvényei és a pszeudo-izidori hamisítványok. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 123 (2). pp. 153-168. ISSN 0025-0171

Mikó, Gábor (2011) Szent István törvényeinek XVI. századi kézirata Lőcse város levéltárában. FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 18 (2). pp. 111-145. ISSN 1217-8020

Mikó, Gábor (2022) Testamentul lui Andrea Scolari, episcop Oradea, și autentificarea sa. Date referitoare la colaborarea dintre instituțiile de adeverire și cele notariale. In: Oradea și Bihorul în epoca lui Sigismund de Luxemburg. Studii despre istoria Ţării Bihorului (8). Editura Collegium Varadinum, Oradea, pp. 217-253. ISBN 9786069537756

Mikó, Gábor (2012) Zsigmond király 1411. évi rendelete a kamarahaszna és a tized behajtásáról. SZÁZADOK, 146 (2). pp. 319-367. ISSN 0039-8098

Mikó, Gábor (2022) A királyi könyvek vezetésének gyakorlata a késő középkori Magyar Királyságban. ACTA HISTORICA (SZEGED), 147 (2). pp. 85-96. ISSN 0324-6965

Mikó, Gábor (2021) A középkori Magyar Királyság törvényei és a Corpus Juris Hungarici. Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9789634162414

Mikó, Gábor (2013) A középkori magyar királyok ismeretlen lajstroma Monoszlóy András könyvtárából. ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 125-137. ISSN 0324-6965

Mikó, Gábor (2013) Élt-e valaha Szent István fia, Ottó herceg? : Egy ismeretlen 15. századi krónika tanúskodása. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 55. pp. 1-22. ISSN 0040-9634

Mikó, Árpád (2021) Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem címereslevelei. In: Arte et ingenio : Tanulmányok Kovács András hetvenötödik születésnapjára. Erdélyi Múzeum-Egyesület; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Kolozsvár; Budapest, pp. 469-491.

Mikó, Árpád (2017) Le legature in cuoio dorato e la Biblioteca Corviniana a Buda. In: A Home of Arts and Muses. The Library of King Matthias Corvinus. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Budapest, pp. 113-134. ISBN 978-963-200-675-8

Miskei, Antal (2023) Adalékok Ráckeve közvetítőkereskedelméhez a 16. század második felében. In: Korokon, tereken túl : Tanulmánykötet Kiss László tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 129-153. ISBN 978-963-496-261-8

Miskei, Antal (2016) A Csepel-sziget és Ráckeve mint királyi és szultáni birtok : (15–18. század). Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Közleményei, 6. . Líceum Kiadó, Eger. ISBN 9786155621260

Miskei, Antal (2023) Kevei "rácok" a 15-16. században = "Rascians" in Keve in the 15th and 16th Centuries. In: A rác/balkáni népesség településtörténete és anyagi kultúrája a hódoltságkori Dél-Dunántúlon. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, pp. 227-248. ISBN 9789637209499

Molnár, Antal (2018) Autonomia ecclesiastica e identità nazionale in Croazia nel ’600. In: Incorrupta monumenta ecclesiam defendunt. Studi offerti a Mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano. Archivio segreto vaticano, Citta del Vaticano, pp. 1129-1140. ISBN 978-88-98638-08-6

Molnár, Antal (2022) Az esztergomi érsekség székhelyei a 17. században vatikáni források tükrében. In: Visszatérés a magyar Sionra : Tanulmányok az érseki szék Esztergomba történt visszatérésének 200. évfordulója alkalmából. Strigonium Antiquum (11). Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Prímási Levéltár, Esztergom, pp. 28-71.

Molnár, Antal (2022) Capitoli e canonici nel regno d’Ungheria nel Seicento. In: Libellus quasi speculum : Studi offerti a Bernard Ardura II. Pontifico Comitato di Scienze Storiche - Atti e Documenti (66). Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, pp. 723-745.

Molnár, Dávid (2018) Apácákról, szüzekről, özvegyekről és hurkákról: A szerelmi költészet patogenezise. In: /HI70/Tanítványok. Q. E. D. Kiadó, Budapest, http://hi70.hu/2018/03/09/molnar/-http://hi70.hu/2018/03/09/molnar/. ISBN 978-615-80924-8-7

Molnár, Dávid (2022) Az első, nyomtatásban megjelent magyarországi képvers. Filefalvi Filiczki János 1604-es epithalamiuma. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (2). pp. 236-240. ISSN 0025-0171

Molnár, Dávid (2022) Az ontológia állatkertje : Filozófiai szakszavak fordításkísérlete Lencsés György Ars medicájában. In: Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban (1450 - 1760k.). BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 431-440.

Molnár, Dávid (2017) A magyar egyházi közép- és felsőréteg itáliai egyetemjárása a 16. században. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (17). Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 185-209. ISBN 978 615 5579 15 8

Molnár, Erika and Schultz, Michael and Schmidt-Schultz, Tyede H. and Marcsik, Antónia and Buczkó, Krisztina and Zádori, Péter and Biró, Gergely and Bernert, Zsolt and Baumhoer, Daniel and Hajdu, Tamás (2017) Rare Case of an Ancient Craniofacial Osteosarcoma with Probable Surgical Intervention. Pathology and Oncology Research, 23 (3). pp. 583-587. ISSN 1219-4956

Molnár, Máté (2022) A campaldinói csata = The Battle of Campaldino. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 12(44) (3). pp. 375-400. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Monok, István (1994) Beszterce és Sopron. Egy erdélyi és egy nyugat-magyarországi város olvasmányai a XVI-XVII. században. In: De la umanism – la luminism. Mica Doris, Târgu-Mureş, pp. 29-42. ISBN 973-95029-6-2

Monok, István (2020) La Hongrie royale, source d'informations sur les musulmans en Alsace aux 15e et 16e siècle. REVUE DE LA BNU. pp. 40-49. ISSN 2679-6104

Monok, István (1995) Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Magyarország). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99 (3-4). pp. 427-429. ISSN 0021-1486

Monok, István (2022) A Magyar Királyság és az Erdélyi Nagyfejedelemség könyvtári rendszerének felépítése új birodalmi keretben (1686/1690–1815) = Der Aufbau des Bibliothekssystems im Königreich Ungarn und im Großfürstentum Siebenbürgen im neuen Reichsrahmen (1686/1690–1815). MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (2). pp. 218-229. ISSN 0025-0171

Monok, István (2020) Molnár Antal: Magyar hódoltság, horvát hódoltság. Magyar és horvát katolikus egyházi intézmények az oszmán uralom alatt. Budapest, BTK TTI, 2019 (Monumenta Hungariae historica, Dissertationes; Magyar történelmi emlékek, Értekezések) 509 old. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK = ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY, 32 (1-2). pp. 186-189. ISSN 0865-5227

Monok, István (2022) A könyvgyűjtő és az olvasó Zrínyi Miklós = Miklós Zrínyi, Book Collector and Avid Reader. In: Zrínyi Miklós Emlékkönyv. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, pp. 181-197.

Monostori, Tibor (2021) Eger várából a Nápolyi Királyságba : Egy magyar gályarab szabadulása, szolgálatai és kérelme III. Ferdinánd császárhoz = From the Castle of Eger to the Kingdom of Naples : The Release and Services of a Hungarian Galley Slave and His Petition to the Emperor Ferdinand III. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 11(43) (4). pp. 629-638. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Moravcsik, Gyula (1938) Görögnyelvű monostorok Szent István korában. In: Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moravcsik, Gyula (1938) A honfoglalás előtti magyarság és a kereszténység. In: Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moravcsik, Gyula (1951) A szovjet bizantinológia (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. április 23-án tartott előadás). MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 73-96.

Morelli, Serena (2019) Társadalom és hivatalok Dél-Itáliában a 13-15. században = Society and Offices in Southern Italy, Thirteenth to Fifteenth Centuries. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 361-383. ISSN 0040-9634

Máté, Gábor (2016) Újabb 18. század eleji források a Völgység lokalizálásához. In: Források a Völgység tanulmányozásához. Előadások a VI. Völgységi konferencián (2015. október 30.). Völgység Múzeum, Bonyhád.

Máté, Ágnes (2018) Bogáti Fazakas Miklós históriás énekei és bibliai parafrázisai (Énekek éneke, Mózesi diadalversek, Jób könyve), 1575 – 1598, sajtó alá rendezte Ács Pál, Etlinger Mihály, Pap Balázs, Szatmári Áron, Szentmártoni Szabó Géza és Zsupán Edina, Budapest, Balassi Kiadó, 2018 (Régi Magyar Költők Tára XVI. századbeli magyar költők művei, új folyam, sorozatszerk. Szentmártoni Szabó Géza, XIII/A). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 504-507. ISSN 0025-0171

Máté, Ágnes (2023) Báthory Griseldis, az engedetlen menyasszony vagy az eretnek hárpia megzabolázása. In: A latin nyelv a kora újkori Magyarország és Erdély kultúrájában és művelődésében : V. Neolatin Konferencia, 2021.12.01. - 2021.12.04., Szeged (Magyarország). (In Press)

Mészáros, Orsolya (2014) Glass art in the middle ages in Hungary. Glasarchäologie in Europa. Regionen – Produkte – Analysen. Beiträge zum 5. Internationalen Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas. Seiffen/Erzebirge 2012.. pp. 79-89.

Mészáros, Orsolya (2016) János mester üvegműhelye. In: Visegrád története a kezdetektől a 19. század végéig. Régészeti kiállítás. Katalógus. Mátyás Király Múzeum. (Submitted)

Mészáros, Orsolya (2016) Üveg. In: Régészeti kutatás a középkori Vác német városrészében. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 127-128.

Mészáros, Orsolya and Kováts, István (2015) Válogatás a késő középkori Visegrád város leletanyagából. In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások „az ország közepén”. pp. 647-665.

Móré, Tünde (2021) János Zsigmond mint tökéletes uralkodó Johann Sommer halotti orációjában = John Sigismund as the Ideal Monarch in Johann Sommer’s Eulogy. In: Latin nyelvű udvari kultúra Magyarországon a 15–18. században : A IV. Neolatin Konferencia előadásainak szerkesztett változata. Convivia Neolatina Hungarica (4). Lazi Könyvkiadó, Szeged, pp. 71-80.

Müller, Markus Christopher (2024) Alterity and Self-Understanding: Inclusion and Exclusion Strategies of Southern German Estates in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (2). pp. 195-212. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

N

Nagy, Eszter (2019) „Genius kertjei”: szöveg és illusztráció a Rózsaregényben = «Les jardins de Genius»: texte et illustration dans le Roman de la Rose. In: A Rózsaregény : Kontextus, üzenet, recepció. ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék, Budapest, pp. 131-145. ISBN 978-963-489-094-2

Nagy, József (2023) Draskóczy Eszter: Alvilágjárások és pokolbeli büntetések. Dante Komédiájának antik és középkori forrásai (Szeged: Lazi, 2022). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 19 (2). pp. 274-280. ISSN 1786-4062 (nyomtatott); 2939-6336 (elektronikus)

Nagy, Katalin and Giulio, Merlani (2022) Gregorio XIII e l’Europa orientale: la visita apostolica del vescovo di Stagno Bonifacio de Stefani. EASTERN EUROPEAN HISTORY REVIEW : ANNUALLY HISTORICAL JOURNAL, 5 (Spec.). pp. 15-30. ISSN 2612-0402

Nagy, Kornél (2019) Gulyás László Szabolcs: Mezővárosi önkormányzat a középkori Hegyalján. Budapest, 2017. Magyar Nemzeti Levéltár – Archívum. 280 p. URBS : MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 13. pp. 334-338. ISSN 1787-6753

Nagy, Levente (2022) Hungarian-Romanian transcultural relations during the Middle Ages and the reformation. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 28-35. ISSN 0236-6568

Nemes, Gábor (2009) Adalékok a középkori győri székesegyház pusztulásához. ARRABONA: A GYŐRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 47 (1). pp. 29-40. ISSN 0571-1304

Nemes, Gábor (2021) Biagio Martinelli pápai szertartásmester naplójának magyar vonatkozású bejegyzései 1519-1525. In: Fidelitate et caritate : Ünnepi kötet Németh Ottó 60. születésnapjára. Árgyélus Kiadó; Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, pp. 169-179.

Nemes, Gábor (2016) Pápai követek a Mohács előtti Magyarországon. SZÁZADOK, 150 (2). pp. 369-385. ISSN 0039-8098

Nemes, Gábor (2009) Salánki Ágoston : a királynéi kancelláriától a győri püspöki székig. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 80 (1). pp. 3-29. ISSN 0024-1512

Nemes, Gábor (2022) A győri székeskáptalan középkori számadáskönyve : historiográfiai áttekintés. In: Ünnepi tanulmányok Dominkovits Péter 60. születésnapjára. MNL Győr-Moson-Sopron megyei Soproni Levéltára, Sopron, pp. 33-44.

Nemes, Gábor (2021) A veszprémi egyházmegye kapcsolata a Római Kúriával a késő középkorban = The Relationship Between the Veszprém Diocese and the Roman Curia During the Late Middle Ages. In: "Capella reginalis" : A veszprémi püspökség a középkorban. A veszprémi egyházmegye múltjából (38). Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém, pp. 123-155.

Nemeshegyi, Péter (2007) Szent István, a hídépítő. VIGILIA, 72 (8). pp. 562-567. ISSN 0042-6024

Neparáczki, Endre (2022) Current and expected results of genetic research on the Árpád dynasty. In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 259-276. ISBN 9786156117656

Neumann, Tibor (2019) Dienstleister der Dynastie. Die neue Aristokratie von König Wladislaw II. und der Wiener Fürstentag. In: Das Wiener Fürstentreffen von 1515. 21st-Century Studies in Humanities . MTA BTK, Budapest, pp. 161-188. ISBN 978-963-416-158-5

Neumann, Tibor (2014) II. Ulászló király délvidéki utazásai (1494–1496). BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE, 68. pp. 49-56. ISSN 1450-6831

Neumann, Tibor (2014) Királyi hatalom és országgyűlés a Jagelló-kor elején. In: Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon. Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 46-54. ISBN 978-963-446-709-0

Neumann, Tibor (2022) Névhasználat és ragadványnevek a középkor végi királyi udvarban. SZÁZADOK, 156 (6). pp. 1167-1198. ISSN 0039-8098

Neumann, Tibor (2014) Răscoala secuilor şi reforma guvernamentală pentru apărarea graniţelor de sud (1492–1493). In: Banatica 24. Editura Mega, Cluj-Napoca, pp. 129-149.

Neumann, Tibor (2013) A Szapolyaiak címerhasználatáról. TURUL, 86 (2). pp. 71-73. ISSN 1216-7258

Neumann, Tibor (2014) A gróf és a herceg magánháborúja. SZÁZADOK, 148 (2). pp. 387-426. ISSN 0039-8098

Neumann, Tibor (2013) A vajdai adományozás kezdetei. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 55 (2). pp. 261-269. ISSN 0040-9634

Neumann, Tibor and C. Tóth, Norbert and Pálosfalvi, Tamás (2019) Két évszázad a sztereotípiák fogságában. In: Több mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 11-73.

Neumann, Tibor and W. Kovács, András (2023) La dignité de voïvode de Transylvanie au Moyen Âge. HISTOIRE ECONOMIE ET SOCIETE, 42 (2). pp. 28-45. ISSN 0752-5702

Niederhauser, Emil (1964) Az 1437-1438. évi erdélyi parasztfelkelés. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 6 (3-4). pp. 576-577. ISSN 0002-1105

Novák, Ádám (2016) Additions to the itinerary and seals of King Władysław I of Hungary in the light of recent Hungarica research. In: The Jagiellonians in Europe : Dynastic Diplomacy and Foreign Relations. Memoria Hungariae (2). MTA-DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, Debrecen, pp. 41-55. ISBN 978-963-508-833-1

Novák, Ádám (2017) Anjou Izabella magyar királynéi pecsétjei. In: Pilisi Gótika – II. András francia kapcsolatai : Kiállítási katalógus. MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, pp. 77-79.

Novák, Ádám (2018) Az 1440. januári királyválasztó országgyűlés oklevelének megerősítői. In: Micae Mediaevales VII. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, pp. 122-138.

Novák, Ádám (2017) Bevezetés a Fontes Memoriae Hungariae sorozat Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek című kötet első füzetéhez (1350–1386). In: Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1350–1386). Fontes Memoriae Hungariae (1). MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, pp. 1-10. ISBN 978-963-508-851-5

Novák, Ádám (2016) Die Söhne des Adlermannes. Ein Adelsgeschlecht in der Gefolgschaft König Sigismunds von Ungarn. In: Das Konzil von Konstanz und Ungarn. Memoria Hungariae (1). MTA-DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, Debrecen, pp. 137-153. ISBN 978-963-508-833-1

Novák, Ádám (2015) Egy felső-magyarországi bárói család birtoklástörténete 1465-ig. A terebesi Perényiek. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE. pp. 1-49. ISSN 0002-1105

Novák, Ádám (2015) Egy kutatási program első eredményeinek bemutatása – Sokpecsétes oklevelek 1439 és 1457 között. In: Micae Mediaevales IV. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola. ISBN 978-963-284-597-5

Novák, Ádám (2017) Főpapi pecsétek II. András korában. In: Pilisi Gótika – II. András francia kapcsolatai : Kiállítási katalógus. MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, pp. 39-45.

Novák, Ádám (2016) Hadi események és résztvevői a felső részeken 1440 és 1445 között – Azok a bizonyos „zavaros idők”. In: Elfeledett háborúk. Középkori csaták és várostromok (6–16. század). Zrinyi Kiadó, pp. 310-330. ISBN 978-963-327-696-9

Novák, Ádám (2017) II. András pecsétjei. In: Pilisi Gótika – II. András francia kapcsolatai : Kiállítási katalógus. Memoria Hungariae (3). MTA-DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, pp. 47-51. ISBN 978-963-508-837-9

Novák, Ádám (2014) Izabella (Erzsébet) királyné pecsétjeiről. TURUL. ISSN 1216-7258

Novák, Ádám (2014) Izabella (Erzsébet) királyné pecsétjeiről. TURUL, 87 (3). pp. 109-111. ISSN 1216-7258

Novák, Ádám (2016) János Perényi, Master of the Treasury and his Relationship with the Upper-Hungarian Cities (1438–1458)”,. Mesto a dejiny, 2016 (5). pp. 76-88.

Novák, Ádám (2024) Opportunities and Challenges in Researching the Political and Military History of the Upper Regions. In: Mercenaries and Crusaders. Memoria Hungariae (15). HUN-REN - University of Debrecen Research Group "Military History of Medieval Hungary and Central Europe", Debrecen, pp. 301-315. ISBN 978-963-490-554-7

Novák, Ádám (2015) Polysigillic Charters of the 1411–1412 Polish–Hungarian Peace Negotiations. In: Rejuvenating Scholarship. Collection of Graduate School Studies in History. Hallgatói Műhelytanulmányok (3). University of Debrecen Doctoral School of History and Ethnology, Debrecen, pp. 34-52.

Novák, Ádám (2014) Rezidencia-választás kérdése a Perényi családban: Csorbakő szerepe. In: Tavaszi Szél. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, pp. 282-289. ISBN 978-963-89560-7-1

Novák, Ádám (2015) Rezidenciaalapítás és vallásosság kapcsolata a Perényiek példáján. In: A víz szakralitása. Vallási terek, vallási migráció és a vízkultusz. Ethnica Alapítvány, pp. 45-59. ISBN 978-963-124-897-5

Novák, Ádám (2014) The Seal Usage of János Perényi (†1458), Master of the Treasury. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK. pp. 78-96. ISSN 1217-4602

Novák, Ádám (2022) Use of seals in the Árpád era. In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 277-294. ISBN 9786156117656

Novák, Ádám (2015) Vizsgálati szempont egy 15. századi arisztokrata működéséhez - Perényi János tárnokmester pecsétjei. In: Középkortörténeti tanulmányok 8. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 181-200.

Novák, Ádám (2017) A középkori pecsétek 3D modellezéséről. In: Pilisi Gótika – II. András francia kapcsolatai : Kiállítási katalógus. MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, p. 81.

Novák, Ádám (2014) A sasember fiai. Egy főúri család és familiája Luxemburgi Zsigmond kíséretében. In: Tanulmányok a Konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet. ISBN 978-963-89963-3-6

Novák, Ádám (2018) A terebesi Perényi család familiárisi hálózata. In: Középkortörténeti tanulmányok 10. Szegedi Középkorász Műhely, pp. 183-208.

Novák, Ádám and Bacsa, Balázs Antal (2018) Social Structure and Aristocratic Representation—Red Wax Seal Usage in Hungary in the 15th c. Genealogy. ISSN 2313-5778

Novák, Ádám and Györkös, Attila and Bárány, Attila Pál (2017) A ciszterci rend a középkori Magyarországon. A pilisi monostor. In: Pilisi Gótika – II. András francia kapcsolatai : Kiállítási katalógus. MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, pp. 87-98.

Novák, Ádám and Tóth, Orsolya and Tóth, Péter (2019) Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1439-1489). Fontes Memoriae Hungariae (3). FIKP „Magyarország a középkori Európában” Kutatócsoport, Debrecen. ISBN 978-963-490-160-0 (nyomtatott); 978-963-490-161-7 (elektronikus)

Nyárádi, Zsolt and Gáll, Erwin (2017) Észrevételek az Erdélyi-medence kora középkori „nyugatiasodása” kapcsán. CERTAMEN, IV. pp. 211-232. ISSN 2393-4328

Nádai, Zsófia and Kolláth, Ágnes and Kovács, Bianka Gina (2023) Egy különleges ibériai majolikatöredék a győri piactérről. MAGYAR RÉGÉSZET, 12 (3). pp. 35-45. ISSN 2416-0288

Nádai, Zsófia and Kolláth, Ágnes and Kovács, Bianka Gina (2023) A Unique Iberian Majolica Fragment from the Marketplace of Győr (Hungary). HUNGARIAN ARCHAEOLOGY, 12 (3). pp. 35-45. ISSN 2416-0296

Négyesi, Lajos (2019) Esztergom 1595. évi ostroma idején épített sáncok a Vaskapu-hegyen = The Traces of the Rampart which was Built During the Siege of Esztergom in Year of 1595. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 201-208. ISSN 2060-0437

Nényei, Sára and Csonka, Szabina Babett and Szoliva, Gábriel (2018) Breviarium Strigoniense : Proprium de Tempore Paschali (editio ad experimentum). Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica, IV/f . Argumentum Publishing House; ELTE BTK Latin Tanszék, Budapest. ISBN 9789634467885

Nényei, Sára and Csonka, Szabina Babett and Szoliva, Gábriel and Földváry, Miklós István (2023) Breviarium Strigoniense : Proprium de Tempore in Aestate (editio ad experimentum). Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica, IV/h . Argumentum Publishing House, ELTE BTK Latin Tanszék, Budapest. ISBN 9789634468295

Nényei, Sára and Csonka, Szabina Babett and Szoliva, Gábriel and Földváry, Miklós István (2023) Breviarium Strigoniense : Proprium de Tempore post Pentecosten (editio ad experimentum). Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica, IV/g . Argumentum Publishing House, ELTE BTK Latin Tanszék, Budapest. ISBN 9789634467892

Nótári, Tamás (2014) The Early Period of Lawmaking in Medieval Hungary. WEST BOHEMIAN HISTORICAL REVIEW, 3 (1). pp. 13-28. ISSN 1804-5480

Nótári, Tamás (2014) Egy kora középkori koncepciós per újraértelmezése. JOGELMÉLETI SZEMLE, 15 (1). pp. 183-187. ISSN 1588-080X

Nótári, Tamás (2017) Jogtörténeti és filológiai adalékok az orvoslás kérdésköréhez a Lex Baiuvariorumban. In: Középkortörténeti tanulmányok 9. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 157-172. ISBN 978-963-315-347-5

Nótári, Tamás (2012) Lex Baiuvariorum - jogfelfogás és társadalomkép a kora középkorban = Lex Baiuvariorum - Legal Order and Social Structure in Early Middle Ages. Project Report. OTKA.

Nótári, Tamás (2017) Physicians, patients and treatments in early medieval German (especially Bavarian) legislation. FUNDAMINA - A JOURNAL OF LEGAL HISTORY, 23 (1). pp. 61-88. ISSN 1021-545X

O

Orbán, Áron (2015) Astrology at the Court of Matthias Corvinus. Terminus, 17 (1). pp. 113-146. ISSN 2082-0984 (print); 2084-3844 (online)

Orbán, Áron (2019) Love, Magic and Illness. The Role of Witchcraft-motifs in Conrad Celtis’ Amores. In: Studies on Western Esotericism in Central and Eastern Europe. Studies in Cultural Iconology (1). JATEPress, Szeged, pp. 13-30. ISBN 978-963-315-397-0

P

P. Szabó, Sándor (2022) Kínai nyelvű mongol kőtáblafelirat a muhi csatáról. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 32 (2). pp. 112-130. ISSN 1215-4121 (nyomtatott), 1588-0605 (online)

P. Szabó, Sándor (2022) A muhi csata tatár narratívája. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 32 (4). pp. 96-111. ISSN 1215-4121 (nyomtatott), 1588-0605 (online)

Pach, Zsigmond Pál (1981) Bethlen Gáborról, születésének 400. évfordulóján. SZÁZADOK, 115 (4). pp. 659-663. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1972) Egy évszázados történészvitáról: áthaladt-e a levantei kereskedelem útja a középkori Magyarországon? = D'un débat séculaire des historiens: est-ce que la route du commerce levantin traversa la Hongrie médiévale? SZÁZADOK, 106 (4-5). pp. 849-891. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1975) A Levante-kereskedelem erdélyi útvonala I. Lajos és Zsigmond korában = La route transylvanienne du commerce levantin à l'époque des rois Louis I et Sigismond. SZÁZADOK, 109 (1). pp. 3-32. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1978) A Levante-kereskedelem erdélyi útvonala a 15-16. század fordulóján = La Route Transylvanienne du Commerce Levantin au Tournant du XV-XVIe Siècles. SZÁZADOK, 112 (6). pp. 1005-1038. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1971) Magyarország nyugati gyapjúszövet-behozatala a XV. és a XVI. század közepén. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 14 (1-2). pp. 24-34. ISSN 0040-9634

Pach, Zsigmond Pál (1986) Mohácstól Buda visszavívásáig : Magyarország történeti útjának nemzetközi háttere = De Mohács Jusqu'à la Reprise de Buda. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 120 (5-6). pp. 917-942. ISSN 0039-8098

Pach, Zsigmond Pál (1972) A középkori Levante-kereskedelem "sorsa" a XIX-XX. századi történetírásunkban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 15 (3-4). ISSN 0040-9634

Pach, Zsigmond Pál (1974) A középkori Levante-kereskedelem és Magyarország. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 17 (4). ISSN 0040-9634

Pajorin, Klára (2014) Astrologia, Magia e Culto di Apuleio Nella Cultura di Mattia Corvino. Acta Antiqua Academia Scientiarum Hungariae, 54. pp. 235-246.

Pajorin, Klára (2014) Asztrológia, mágia és Apuleius-kultusz Mátyás király műveltségében. Irodalomtörténeti Közlemények, 118 (2). pp. 215-225.

Pajorin, Klára (2008) Az első humanisták, a hatalmi reprezentáció korai ösztönzői Mátyás udvarában. In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban, 1458–1490. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 139-145.

Pajorin, Klára (2008) The First Humanists at Matthias Corvinus’ Court, the Early Inspirers of Flaunting Wealth and Power. In: Matthias Corvinus, the King. Tradition and renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest.

Pajorin, Klára (2018) I sostenitori italiani della missione culturale di Antonio Bonfini in Ungheria. In: Antonio Bonfini (1427–1502) umanista e storico dell'Ungheria e i Bonfini da Patrignone. Atti del Convegno transnazionale di studi storici Italia–Ungheria. Palumbi, Teramo, pp. 107-115.

Pajorin, Klára (1994) La rinascita del simposio antico e la corte di Mattia Corvino. In: Italia e Ungheria all'epoca dell'Umanesimo corviniano, a cura di Sante Graciotti. Olschki, Firenze, pp. 179-228.

Pajorin, Klára (2014) Mátyás király és Marsilio Ficino magyar hívei az 1472. évi összeesküvés után. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. UNSPECIFIED, Budapest, Debrecen, pp. 593-606.

Pajorin, Klára (2009) The crusades and early humanism in Hungary. In: Infima aetas Pannonica. Studies in late medieval hungarian history. Corvina Kiadó, Budapest, pp. 237-249.

Pajorin, Klára (1987) A magyar humanizmus Zsigmond-kori alapjai. In: Művészet Zsigmond király korában. 1387‒1437. Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 193-211.

Pajorin, Pajorin Klára (1990) Humanista irodalmi művek Mátyás király dicsőítésére. In: Hunyadi Mátyás : Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Budapest, Budapest, pp. 330-362.

Pakucs-Willcocks, Mária (2023) Markets and Staples in the Medieval Hungarian Kingdom. By Boglárka Weisz. Budapest: Research Centre for the Humanities, 2020. 258 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 12 (1). pp. 147-149. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Pakó, László (2022) Gyilkos útonállók. Rablók a kora újkori Kolozsvár bírái előtt = Murderous Highwaymen. Robbers at the Judicial Court of Early Modern Cluj. In: Certamen IX. : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 283-304.

Papp, Júlia (2024) Az 1515. évi bécsi Habsburg–Jagelló kettős eljegyzés 16–19. századi képzőművészeti reprezentációja. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 66 (1). pp. 45-83. ISSN 0040-9634

Papp, Júlia (2021) Az 1526. évi mohácsi csata helyszínének emlékezete = The Memory of the Site of the 1526 Battle of Mohács. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (3). pp. 383-425. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Papp, Júlia (2005) The Catalogue of Bernhard Paul Moll (1697-1780) and His Atlas Hungaricus. IMAGO MUNDI - THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE HISTORY OF CARTOGRAPHY, 57 (2). pp. 185-194. ISSN 0308-5694 (print); 1479-7801 (online)

Papp, Júlia (2023) II. Lajos portréja az augsburgi Weberhausban = Portrait of King Louis II of Hungary in the Weberhaus, Augsburg. ARS HUNGARICA, 49 (3). pp. 251-272. ISSN 0133-1531

Papp, Júlia (2021) On the Margin of Artwork Reproduction: Two Examples of the Use of Graphic Reproductions as Inspiration for Artworks in the Sixteenth Century. In: Engraving, Plaster Cast, Photograph : Chapters from the History of Artwork Reproduction. Institute of Art History, Research Centre for the Humanities, Eötvös Loránd Research Network, Budapest, pp. 29-40.

Papp, Klára (2011) Az erdélyi Csákyak. Erdélyi Tudományos Füzetek, 273 . A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet ; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Papp, Ágnes (2015) Tonar und liturgisches Gesangbuch in einem Band. Das Antiphonar ms. 287 der Stiftsbibliothek Vorau und sein Tonar. In: Musica mediaeva liturgica. UNSPECIFIED, pp. 1-13. (Submitted)

Papp, Ágnes (2011) A középkori ’magyar’ zsoltártónus. A częstochowai pálos kantuále tonáriusának zsoltározási mintapéldái. In: Zenetudományi Dolgozatok 2010. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 23-55.

Paravicini, Werner (2007) Fakten und Fiktionen: Das Fegefeuer des hl. Patrick und die europaische Ritterschaft im spaten Mittelalter. In: Jean de Mandeville in Europa. UNSPECIFIED, pp. 111-163.

Pelczéder, Katalin (2023) A Bakonybéli összeírás mint nyelvtörténeti forrás. Habilitációs értekezés összefoglalója = Census of the Abbey of Bakonybél as Source of Language History. A Summary of a Habilitation Dissertation. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 45. pp. 151-155. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Piti, Ferenc (2013) Adalékok az Anjou-kori Oklevéltár XXVI. kötetéhez (1342). ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 71-82. ISSN 0324-6965

Piti, Ferenc (2017) Anjou-kori Oklevéltár XLVI. (1362). Szegedi Középkorász Műhely, Budapest; Szeged. ISBN 978 963 306 552 5

Piti, Ferenc (2013) Anjou-kori Oklevéltár XXIX. (1345). Szegedi Középkorász Műhely, Budapest; Szeged.

Piti, Ferenc (2022) I. Lajos király kompolti vámoklevele: 1347 vagy 1367? In: Határon innen és túl : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, pp. 3-9.

Piti, Ferenc (2020) I. Lajos király lendvai vásáradománya: 1366? ACTA HISTORICA (SZEGED), 145. pp. 69-72. ISSN 0324-6965

Piti, Ferenc (2015) IV. Béla és IV. László király oklevelei Anjou-kori okiratokban. ACTA HISTORICA (SZEGED), 138. pp. 33-39. ISSN 0324-6965

Piti, Ferenc (2022) Kiegészítések az Anjou-kori Oklevéltár XXII., XXIX. és XXX. köteteihez (1338, 1345, 1346) = Additions to the Volumes XXII, XXIX and XXX (1338, 1345, 1346) of the Series Charters of the Angevin Era. ACTA HISTORICA, 147 (2). pp. 115-124. ISSN 0324-6965 (nyomtatott); 2676-9832 (elektronikus)

Piti, Ferenc (2021) Királyi hadoszlások I. Lajos uralkodása idején 1372-ig = Royal Disbandments During the Rule of Louis I. Until 1372. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK. pp. 155-165. ISSN 0017-6540

Piti, Ferenc (2013) Opuliai László nádor proskribáló oklevele (1370). In: Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica (75). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 553-557. ISBN 978-963-306-236-4

Pohl, Walter (2018) Ethnonyms and Early Medieval Ethnicity: Methodological Reflections. Hungarian Historical Review - New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 7 (1). pp. 5-17. ISSN 2063-8647 (nyomtatott); 2063-9961 (online)

Pohl, Walter and Krause, Johannes and Vida, Tivadar and Geary, Patrick (2021) Integrating Genetic, Archaeological, and Historical Perspectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD : Brief Description of the ERC Synergy Grant – HistoGenes 856453. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 1 (1). pp. 213-228. ISSN 2786-0930 (print); 2786-0922 (online)

Pomberger, Beate Maria and Mühlhans, Jörg and Saunderson, Kayleigh and Mozgai, Viktória and Bajnóczi, Bernadett (2023) Pellet Bells from the Avar and the Carolingian Period in the Keszthely Region (Hungary): Function - Sounds - Alloys - Adhering Textiles = Avar és karoling kori csörgők a keszthelyi régióból: Funkció – hangok – ötvözetek - textilmaradványok. ARCHEOMETRIAI MŰHELY, 20 (1). pp. 37-64. ISSN 1786-271X

Prajda, Katalin (2012) Egy firenzei követjárás útinaplója (1427). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2011. pp. 7-16. ISSN 0865-0632

Prajda, Katalin (2010) The Florentine Scolari Family at the Court of Sigismund of Luxemburg in Buda. JOURNAL OF MODERN HISTORY, 14. pp. 513-533. ISSN 0022-2801

Prajda, Katalin (2013) Florentine merchant companies established in Buda at the beginning of the 15th century. Mélanges de l'École Française de Rome, 125 (1). pp. 1-16.

Prajda, Katalin (2010) Levelező üzletemberek. Századok, 196 (2). pp. 301-334. ISSN 0039-8098

Prajda, Katalin (2018) Network and Migration in Early Renaissance Florence, 1378-1433 : Friends of Friends in the Kingdom of Hungary. Renaissance History, Art and Culture . Amsterdam University Press, Amsterdam. ISBN 978-94-6298-868-2 (print); 978-90-4854-099-0

Prajda, Katalin (2014) Ozorai Pipó: cittadino fiorentino- baro Regni Hungariae. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 2014 (1). pp. 74-83. ISSN 0237-7934

Prajda, Katalin (2012) Unions of Interest. Florentine Marriage Ties and Business Networks in the Kingdom of Hungary during the Reign of Sigismund of Luxemburg. In: Marriage in Premodern Europe. University of Toronto, Centre of Reformation and Renaissance Studies, Toronto, pp. 149-167. ISBN 978-0-7727-2122-8

Prajda, Katalin and Fedeles, Tamás (2014) "Olyan vallásosan, szokásaiban és életmódjában olyan mértéktartóan élt” Adalékok Filippo Scolari és családja vallásosságához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 2014 (3). pp. 357-382. ISSN 0040-9634

Pál, Judit (2012) The Liquidation of the Transylvanian Aristocracy. In: State and Minority in Transylvania, 1918-1989. East European monographs (797). Columbia University Press, Boulder, pp. 331-350. ISBN 978-0-88033-709-0

Pálffy, Géza (2012) Baróni a magnáti v Uhorskom kráľovstve v 16. storočí. In: Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948. Slovenská Genealogicko-Heraldická Spolocnost, Martin, pp. 17-28. ISBN 978-80-970196-6-2

Pálffy, Géza (2003) Egy fontos adalék történeti földrajzunk és közigazgatás-történetünk históriájához: az 1558. évi horvát-szlavón közös országgyűlés meghívólevele. FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 10 (2). pp. 233-248. ISSN 1217-8020

Pálffy, Géza (2002) Horvátország és Szlavónia a 16-17 századi Magyar Királyságban. FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 9 (1/3). pp. 107-121. ISSN 1217-8020

Pálffy, Géza (2007) Krönungsmähler in Ungarn im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Weiterleben des Tafelzeremoniells des selbständigen ungarischen Königshofes und Machtrepräsentation der ungarischen politischen Elite. Teil 1. MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG, 115 (1-2). pp. 85-111. ISSN 0073-8484

Pálffy, Géza (2011) A magyar nemesség a bécsi és a prágai udvarban a 16. században = The Hungarian Nobility at the Habsburg Court in Vienna and Prague in the 16th Century. Project Report. OTKA.

Pálffy, Géza (2002) A magyar nemesség bécsi integrációjának színterei a 16-17. században. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek (2). MTA TKI, Budapest, pp. 307-331. ISBN 9635083726

Pálosfalvi, Tamás (2013) Szegedtől Újvárig. Az 1458-1459. esztendők krónikájához. SZÁZADOK, 147 (2). pp. 347-380. ISSN 0039-8098

Pálosfalvi, Tamás (2013) Vitézek és Garázdák. A szlavóniai humanisták származásának kérdéséhez. TURUL, 86 (1). pp. 1-16. ISSN 1216-7258

Pásztori-Kupán, István (2013) A Szent Korona és a magyar protestantizmus. Református Szemle, 106 (1). pp. 46-62. ISSN 0254-4458

Pázmándi, Ágnes (2021) Az 1665. évi Bécsbe menő török követség: diplomáciai események az oszmán források tükrében = Ottoman Embassy to Vienna in 1665: Diplomatic Events in the Light of Ottoman Sources. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 57-75. ISSN 0133-4778

Pécout, Thierry (2019) Elitek az Anjou-kori Provence-ban = The Elites in Angevin Provence. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 397-410. ISSN 0040-9634

Péterfi, Bence (2018) "Adj, király, katonát!" : Zsoldosok és hadi finanszírozás a stájer-magyar határvidéken az 1480-as években. In: Veretek, utak, katonák : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 165-183.

Péterfi, Bence (2012) Az 1491. évi pozsonyi béke kiskapui. In: Tiszteletkör. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 105-115. ISBN 978 963 312 095 8

Péterfi, Bence (2019) Debates Concerning the Regulation of Border Rivers in the Late Middle Ages. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 8 (2). pp. 313-335. ISSN 2063-8647

Péterfi, Bence (2018) Die Beziehungen Herzog Albrechts in Preußen zu Ungarn, Böhmen und Schlesien (1525–1528), Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten, Bearbeitet von Christian Gahlbeck, Berlin, Duncker & Humblot, 2017 (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Quellen, Bd. 73). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 500-502. ISSN 0025-0171

Péterfi, Bence (2016) Egy hajdani "locus communior" és ami belőle megmaradt : Grafitos kerámia az Árpád-kori Óbudán. In: Pénz, posztó, piac. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 457-493.

Péterfi, Bence (2013) Korvin János zagorjei öröksége. In: Micae mediaevales III. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (6). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 167-179. ISBN 978-963-284-365-0

Péterfi, Bence (2021) Követségek és szövetségek : A Magyar Királyság és a Német-római Birodalom a 16. század első felében = Diplomatic Missions and Alliances : The Kingdom of Hungary and the Holy Roman Empire in the First Half of the Sixteenth Century. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 11(43) (4). pp. 511-515. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Péterfi, Bence (2024) Magyarok és horvátok I. Miksa német-római császár udvarában. In: "Királyi házunk népe" : Királyi és királynéi udvartartás a középkor végén. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 437-467. ISBN 978-963-416-446-3

Péterfi, Bence (2019) Széllel szemben : Boroszlói kísérletek Buda lerakatjogának kikerülésére a 15–16. század fordulóján. In: Márvány, tárház, adomány : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 385-406.

Péterfi, Bence (2011) Újabb adalékok Árpád-házi Margit középkori csodáinak sorához. In: Micae mediaevales. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (2). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 83-105. ISBN 978-963-284-223-3

Péterfi, Bence (2019) "...nach vermugen des tractats zu Presspurg..." : Der Pressburger Vertrag (1491) als ein Widerspruchsvolles Element. In: Das Wiener Fürstentreffen von 1515 : Beiträge zur Geschichte der Habsburgisch-Jagiellonischen Doppelvermählung. Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 189-212.

Pósán, László (2016) A Barcaság népessége a Német Lovagrend uralma idején (1211-1225). In: Nagyvárad és Bihar az Árpád-kor végén. Varadinum Kulturális Alapítvány, pp. 9-26.

Pósán, László (2014) Der Deutsche Ritterorden in der europäischen Politik im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts (1211–1230). In: Történeti Tanulmányok – Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica. Debreceni Egyetem, Debrecen, pp. 22-36.

Pósán, László (2016) Der letzte Versuch des Deutschen Ordens zur Rückkehr nach Ungarn (1702–1731). Ordines Militares. pp. 171-188. ISSN 0867-2008 / (online) 2391-7512

Pósán, László (2023) Die Feldzüge des ungarischen Königs Ludwig I. von Anjou nach Litauen. In: Zwischen Mittelmeer und Baltikum : Festschrift für Hubert Houben zum 70. Geburtstag. Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens (90). arts + science weimar GmbH, Weimar, pp. 383-404. ISBN 978-3-89739-978-5

Pósán, László (2015) Economische betrekkingen tussen Hongarije en de Lage Landen in de Middeleenwen. In: Acta Neerlandica - Bijdragen tot de Neerlandistiek. Debreceni Egyetem, Debrecen, pp. 7-17.

Pósán, László (2024) Hungarian Mercenaries in the Service of the Teutonic Order. In: Mercenaries and Crusaders. Memoria Hungariae (15). HUN-REN-DE Középkori Magyarország és Közép-Európa Hadtörténete Kutatócsoport, Debrecen, pp. 223-242. ISBN 978-963-490-554-7

Pósán, László (2019) Magyarország és a Német Lovagrend a középkorban. MTA–DE "Magyarország a középkori Európában" Kutatócsoport, Debrecen. ISBN 978-963-508-917-8

Pósán, László (2015) A Német Lovagrend Poroszországban. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő. ISBN 9786155257933

Pósán, László (2016) A Német Lovagrend megítélése Magyarországon II. András korában. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 2016 (3). pp. 465-474. ISSN 0040-9634

Pósán, László (2014) A Német Lovagrend, a lengyel és litván állam közötti konfliktus a konstanzi zsinaton. In: Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris": Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. DUPRESS, Debrecen, pp. 144-160. ISBN 978-963-89963-3-6

Pósán, László (2017) Populapa Ifárii Bársei in perioada stápánirii Cavalerilor Teutoni (1211-1225). In: Oradea si Bihorul la sfársitul epocii Arpadiene. Varadinum Kulturális Alapítvány, Oradea, pp. 9-28.

Pósán, László (2022) Pósán László: A Valdemár-háborúk és a stralsundi béke. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 37 (2). pp. 48-66. ISSN 0237-7934

Pósán, László (2022) Pósán László: Die Einladung für den Deutschen Orden nach Ungarn (1211). In: AKKON – VENEDIG – MARIENBURG MOBILITÄT UND IMMOBILITÄT IM DEUTSCHEN ORDEN. QUELLEN UND STUDIENZUR GESCHICHTE DES DEUTSCHEN ORDENS (86). Jonas Verlag, Weimar, pp. 16-30. ISBN 978-3-89739-961-7

Pósán, László (2023) Pósán László: Die Feldzüge des ungarischen Königs Ludwig I. von Anjou nach Litauen. In: Zwischen Mittelmeer und Baltikum. Festschrift für Hubert Houben zum 70. Geburtstag. Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens (90). Jonas Verlag, Marburg, Németország, pp. 383-404. ISBN 9783897399785

Pósán, László (2014) Rabszolgák a középkori Baltikumban. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 873-886. ISBN 978-963-473-760-5ö

Pósán, László (2014) Rabszolgák a középkori Baltikumban. In: Arcana tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. ELTE–PPKE–DE, Debrecen, pp. 873-886. ISBN 978-963-473-759-9

Pósán, László (2014) Ritterkultur im Spätmittelalterlicen Literaturen. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában = Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 51-58. ISBN 978-963-473-767-4

Pósán, László (2015) Városlakó földbirtokosok a középkori Poroszországban. Századok. pp. 507-522.

Pósán, László (2016) A magyarországi Jagellók és a Német Lovagrend Brandenburgi Albert nagymester idején (1511-1525). Századok. pp. 387-405.

Pósán, László (2022) A német lovagrend katonai kiadásai és hadifinanszírozása a 14-15. század fordulóján. In: A hadifinanszírozás gazdasági alapjai az ókortól napjainkig. Zrínyi Kiadó, Budapest, pp. 93-111. ISBN 9789633278819

R

Rao, Riccardo (2019) Anjou-elitek az itáliai communékban : Nemesek, hivatalnokok, idegenek = Angevin Elites in the Italian Communes: Nobles, Officials, Foreigners. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 385-396. ISSN 0040-9634

Reich, Szabina Gréta (2022) The topographical development of Székesfehérvár in the Árpád era. In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 295-308. ISBN 9786156117656

Ribi, András (2020) A budai káptalan országos hatáskörének kezdetei = The Beginnings of the National Competence of the Chapter of Buda. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (3). pp. 175-202. ISSN 0040-9634

Ribi, András (2022) A nádori közgyűléseken közreműködő hiteleshelyek : a kezdetektől 1435-ig. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 64 (4). pp. 745-766. ISSN 0040-9634

Ritoókné Szalay, Ágnes (1982) Die Geburt der ungarischen Nationalliterature im Zeichen der Matthias-Tradition. In: Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458–1541 : Schallaburg, '82. [s. n.], Wien, pp. 120-126.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2001) Patria és pietas : Vitéz János és Janus Pannonius kapcsolatáról. In: Lux Pannoniae" : Esztergom, az ezeréves kulturális metropolis : konferencia, 2000. június 15-16-17. Balassa Bálint Múzeum ; Esztergom Város Önkormányzata, Esztergom Város Önkormányzata, pp. 137-146.

Ritoókné Szalay, Ágnes (1994) Peregrinazioni erudite nel regno di Mattia Corvino. In: Italia e Ungheria all'epoca dell'umanesimo corviniano. Civilta Veneziana Studi (45). Leo S. Olschki, Firenze, pp. 61-69. ISBN 8822242033

Rácz, Lajos (1990) Európa éghajlata a középkor idején. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 100-104. ISSN 0237-7683

S

Sarbak, Gábor (2016) Buda és Krakkó pálos kapcsolatai a középkorban. In: Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 133-135. ISBN 978-615-5341-25-0

Sarbak, Gábor (2009) Könyvkultúra. In: A középkor évszázadai (1009-1543). A Pécsi Egyházmegye története, 1 (1). Fény Kft., Pécs, pp. 573-585. ISBN 978-963-88572-0-0

Sarbak, Gábor and F. Romhányi, Beatrix (2013) Formularium maius Ordinis Sancti Pauli primi heremite: Textedition des Pauliner-Formulariums aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Cod. Lat. 131. der Universitätsbibliothek zu Budapest) : mit einem Anhang: Fragmentum formularum Strigoniense Paulinorum. Művelődéstörténeti Műhely. Tagungen zur Ordensgeschichte, 4 (3). Szent István Társulat, Budapest. ISBN 9789632774183

Sarnyai, Vivien (2022) Szent István veszprémi püspökségnek írt adománylevele mint nyelvtörténeti forrás : 2. rész = St. Stephen’s Donation Charter of the Episcopate of Veszprém as a Source of the History of the Hungarian Language. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 444-459. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Sashalmi-Fekete, Tamás (2023) Egyedi sajátosságok a középkori székelyek Szent László-tiszteletében. In: László királytól Szent Lászlóig. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (61). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 35-59. ISBN 9786156117724

Sashalmi-Fekete, Tamás (2023) A kardhoz kapcsolódó eszmék és rítusok a középkori és kora újkori Magyarországon, különösképpen Erdélyben és Székelyföldön. In: A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 2022. A Magyarságkutató Intézet Évkönyve; A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (62). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 415-445.

Scheltens, Isabel (2022) Silver and Spices in the Runtinger Trade with Prague. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (3). pp. 622-646. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Schneidmüller, Bernd (2024) Unitas and Diversitas: Sigismund’s Empire as a Model of Late Medieval Rulership. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (2). pp. 172-194. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Seláf, Levente (2018) Le Modèle absolu de la princesse charitable. La première légende vernaculaire de sainte Élisabeth de Hongrie et sa réception = The absolute model of the charitable princess. The first vernacular legend of St. Elizabeth of Hungary and its reception. MOYEN AGE, 124 (2). pp. 371-396. ISSN 0027-2841

Siklósi, Iván (2015) A kincstalálásra vonatkozó szabályozás történetének főbb csomópontjai a középkorban és az újkorban. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 7 (3). pp. 57-64. ISSN 2060-4580

Simon, Katalin (2020) Tábori sebesültellátás Magyarországon a XVI–XVIII. században [Care for the wounded in the field in Hungary in the sixteenth, seventeenth, and eighteenth centuries]. By Katalin Mária Kincses. Budapest: Gondolat Kiadó, 2019. 180 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 347-349. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Simon, Zsolt (2019) Administrația financiară în Transilvania medievală – nivelul statal și cel orășănesc. In: Management financiar și business – repere istorice locale. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia - Aeternitas, Alba Iulia, pp. 25-30.

Simon, Zsolt (2015) Az aranykitermelés kezdetei a középkori Erdélyben. In: Certamen II. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 217-229.

Simon, Zsolt (2016) Az erdélyi szászok adói a Jagelló-korban. Other. Kézirat. (Unpublished)

Simon, Zsolt (2019) Bethlen Gábor és Marosvásárhely. In: Székely századok. Emlékkönyv Pál-Antal Sándor 80. születésnapjára. Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely, pp. 487-522.

Simon, Zsolt (2019) Fejedelemség kori erdélyi harmincadosutasítások. A törcsvári vámos 1658. évi instrukciója. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve, 4. (In Press)

Simon, Zsolt (2020) The Finances of Transylvanian Hospitals in the Late Middle Ages. In: Spital und Wirtschaft in der Vormoderne. Sozial-karitative Institutionen und ihre Rechnungslegung als Quelle für die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Studien zur Geschichte des Spital-, Wohlfahrts- und Gesundheitswesens (14). Friedrich Pustet, Regensburg, pp. 31-45.

Simon, Zsolt (2020) Marosvásárhely bevételei és kiadásai a 16–18. században. In: A Maros megyei magyarság történetéből. Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely. (In Press)

Simon, Zsolt (2018) (Nagy)szebeni bérek a középkorban. In: Cluj – Kolozsvár – Klausenburg 700. Várostörténeti tanulmányok. Studii de istorie urbană. Lupescu Makó Mária (főszerk.), Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Sipos Gábor, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 351-358.

Simon, Zsolt (2020) Veniturile şi cheltuielile domeniului Bran la începutul sec. al XVI-lea. Acta Marisiensis. Seria Historia. pp. 1-19. ISSN 2668-9715 (Submitted)

Simon, Zsolt (2016) Wages and prices in late medieval Braşov/Brassó/Kronstadt. Brukenthal. Acta Musei. pp. 1-11. ISSN 1842-2691 (Submitted)

Simon, Zsolt (2020) The financial administration of the parish churches of Kronstadt (Brașov/Brassó) in the 16th century. In: Common Man, Society and Religion in the 16th century Refo500 Academic Studies 67). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. (Unpublished)

Simon, Zsolt (2020) A késő középkori erdélyi városok oktatásra fordított költségei. In: Peregrináció és erudíció. Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Szerk. Bogdándi Zsolt – Lupescu Makó Mária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 379-400. ISBN 978-606-739-144-2

Skorka, Renáta (2023) Az 1356. évi királytalálkozó = The Royal Summit of 1356. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 13(45) (2). pp. 221-230. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Skorka, Renáta (2019) On Two Sides of the Border: The Hungarian-Austrian Border Treaty of 1372. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 8 (2). pp. 290-312. ISSN 2063-8647

Slíz, Mariann (2017) Between East and West. The influence of the cults of saints on personal name-giving in medieval Hungary. In: Name And Naming. Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Sacred and Profane in Onomastics. Baia Mare, September 5–7, 2017. Editura Mega – Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 372-380.

Slíz, Mariann (2020) Cult of saints, politics and name-giving in Angevin Hungary. RION– Rivista Italiana di Onomastica, 26 (1). pp. 197-211. ISSN 1124-8890

Solymosi, László (2014) Conflict treatment in the estates of Bishop Albert Vetési and a lay landlord Miklós Újlaki. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában = Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 97-110. ISBN 978-963-473-767-4

Som, Krisztián (2015) A magyar határforgalom ellenőrzés 1000-1301. Salutem (1). pp. 103-120. ISSN 2416-2078

Somogyi, Szilvia (2018) A brassói dékánság Kézikönyvének egyik kánonjogi jegyzete. In: Micae mediaevales VII. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 149-165. ISBN 9789632849737

Somogyvári, Virág (2018) “Laugh, My Love, Laugh:” Mottos, Proverbs and Love Inscriptions on Late Medieval Bone Saddles. ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU, 24. pp. 113-128. ISSN 1219-0616

Somogyvári, Virág (2020) „Nevess, szerelmem, nevess” – Mottók, szólások és szerelmi feliratok a későközépkori csontnyergeken. In: OPUS MIXTUM VI. A CENTRART EGYESÜLET ÉVKÖNYVE 2020. CentrArt Egyesület, pp. 11-22.

Stamler, Ábel (2020) A magyar középkor európai összefüggésben: A legkorábbi írott forrásanyag átfogó elemzése (2018–2023). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 16 (1). pp. 75-81. ISSN 1786-4062

Stella, Doncheva and Nina, Archangelova and Csepregi, Ákos and Angyal, Anikó and Szikszai, Zita (2024) Analysis of finds (ingots and scrap) from the production centers near Nadarevo, Targovishte municipality. STUDIA ACADEMICA ŠUMENENSIA, 2 (2). pp. 83-122. ISSN 2367-5446

Stepanov, Tsvetelin (2023) Turkic, Roman, or Iranian? The Institution of the Six Great Boilades in Early Medieval Bulgaria. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (1). pp. 26-41. ISSN 2786-0930

Stipta, István (2022) Az Aranybulla ellenállási záradéka és a nemesi vármegyék rendelet-félretételi (vis inertiae) jogosultsága. In: Az Aranybulla a joghistóriában. Jogi Kultúránk Öröksége (1). Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest, pp. 155-194. ISBN 9786156356222; 9786156356239

Stojanović, Vedran (2022) Senato della Repubblica di Ragusa Come Custode Della Tradizione Sull’esempio di Giovanni Mario Filelfo. DUBROVNIK ANNALS, 26. pp. 7-30. ISSN 1331-3878

Sudár, Balázs (2020) Földvár falu a török korban = The Village of Földvár in the Ottoman Era. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (1). pp. 153-168. ISSN 0040-9634

Sudár, Balázs (2020) Hétország : Egy rejtélyes ország a 10. századi Kaukázusban = Sevenland : A Mysterious Country in the 10th Century Caucasus. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62. pp. 1-9. ISSN 0040-9634

Sz. Simon, Éva (2017) Várfoglalás vagy illúziókeltés? Az 1574. évi Kanizsa elleni oszmán támadás és következményei. Zalai Múzeum, 23. pp. 201-215. ISSN 1238-5139

Sz. Simon, Éva (2014) A hódoltságon kívüli "hódoltság": Oszmán terjeszkedés a Délnyugat-Dunántúlon a 16. század második felében. Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 2063-3742

Sz. Simon, Éva and Hegyi, Klára and Demeter, Gábor and Sudár, Balázs and Fóti, Miklós and Dorogi, Ilona and Nagy, Béla and Záros, Zsolt and Kollányi, László and Kollányi, Péter (2020) Databases of Cadastral Surveys (Tapu Defteris) of Ottoman Hungary and Its Frontier Zones (16–17th C.). ARCHIVUM OTTOMANICUM, 37 (1). pp. 259-272. ISSN 0378-2808

Szabados, György (2015) Mítoszok és történetek Álmosról és Árpádról. In: Már a múlt sem régi... A vallási kultúrakutatás könyvei (18). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 84-96. ISBN 978-963-306-426-9

Szabados, György (2019) The origins and the transformation of the early Hungarian state. In: Reform and Renewal in Medieval East and Central Europe: Politics, Law and Society. Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, pp. 9-30.

Szabadváry, Ferenc (1965) Kémiai adatok a magyar középkorból. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 20 (3). pp. 138-140. ISSN 0025-0163

Szabó, András Péter (2008) Beszterce város fejedelemség kori kormányzata és politikai elitje : egy archontológia forrásai és hasznosítási lehetőségei. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 3 (1). pp. 145-159. ISSN 1787-6753

Szabó, András Péter (2007) Budapest középkori történetének nürnbergi forrásairól : rövid kutatási beszámoló. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 2 (1). pp. 409-415. ISSN 1787-6753

Szabó, András Péter (2014) Melchior Genersich rövid lőcsei krónikája (1108-1552). Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 10. pp. 199-228. ISSN 0865-0632

Szabó, Béla (2022) Az erdélyi szászok arany szabadságlevele (1224) és annak hatása a közösség hetedfél százados történetére. In: Az Aranybulla a joghistóriában. Jogi Kultúránk Öröksége (1). Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest, pp. 195-225. ISBN 9786156356222; 9786156356239

Szabó, István (2022) Két gondolat az Aranybulláról: a közvetlen demokrácia és a jogkiterjesztés elve. In: Az Aranybulla a joghistóriában. Jogi Kultúránk Öröksége (1). Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest, pp. 227-240. ISBN 9786156356222; 9786156356239

Szabó, Péter (2016) The Effects on the University of Prague to the Hungarian royal court in the Fourteenth century. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 55 (1). pp. 107-122. ISSN 0323-0562

Szabó, Péter (2014) Harmincadbérlők, harmincadispánok, ispánok : A harmincadvám szedése Magyarországon a 14. század első feléig. In: Magister Historiae. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok - Konferenciák (7). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 72-100. ISBN 978-963-284-527-2

Szabó, Péter (2016) Weisz Boglárka: A királyketteje és az ispán harmada.Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 66 (4). pp. 222-226. ISSN 1586-2410

Szabó, Péter and Kelényi, Borbála (2019) Magyarországi diákok francia, angol, itáliai és német egyetemeken a középkorban, 1100-1526 = Students from Hungary at the Universities of France, England, Italy and Germany in the Middle Ages 1100 -1526. Magyarországi diákok a középkori egyetemeken (3). ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár; MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-489-098-0

Szabó, Péter and Kelényi, Borbála (2016) Tanult orvosok a középkori Magyar Királyságban. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1-2). pp. 39-78. ISSN 2061-5132

Szakács, Béla Zsolt (2023) Árpád-kori építészeti hagyományok Szepes és Sáros megyében I-II. Teleki Alapítvány, Budapest. ISBN 9789637081378; 9789637081385

Szalai, Ágnes (2021) Adalékok az erdélyi–oszmán-török kondomínium Apafi-kori történetéhez (1661–1685). In: "Az Várad dolga legnagyobb..." : Váradi és partiumi nemesek, katonák és tisztviselők a kora újkorban. Tanulmányok Biharország történetéről (9). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 237-285.

Szalai, Ágnes (2020) A Besztercei kerület dézsmaadminisztrációjának vázlata a 17. század első felében (1613-1657). In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban I. Erdélyi Tudományos Füzetek (290). Erdélyi Múzeum-Egyesület; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Kolozsvár; Budapest, pp. 187-207.

Szanka, Brigitta (2023) A 11–12. századi feliratos emlékek katalógusa. In: László királytól Szent Lászlóig. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (61). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 15-32. ISBN 9786156117724

Szanka, Brigitta (2021) Additions to the itinerary of King Sigismund’s travels along the Rhine (1414–1418). EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 1 (2). pp. 315-332. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Szanka, Brigitta (2019) Calais-tól Konstanzig : Zsigmond király 1416–1417. évi utazásának kommunikációs hálója. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (2). pp. 295-316. ISSN 0083-6265

Szanka, Brigitta (2023) A Magyar Királyság területének középkori feliratos emlékanyaga 1000–1590 : Egy digitális epigráfiai adatbázis terve = Medieval inscribed artefacts from the territory of the Kingdom of Hungary 1000–1590 : Plan of a digital epigraphic database. In: Ősi írásaink III. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai, 59 . Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 145-162. ISBN 9786156117717

Szaszkó, Elek (2016) Behind the Archontology of Krassó County: Remarks on the Personnel and the Operation of the County Authorities in Krassó. BANATICA (RESITA), 26. pp. 135-184. ISSN 1222-0612

Szaszkó, Elek (2018) The Viceban, the Noble Judges and "the Traitor". The Biographies of the Oszlári and the Porazfalvi Families. BANATICA (RESITA). ISSN 1222-0612 (Submitted)

Szatlóczki, Gábor (2020) A nemzetségi szállásoktól a vármegyékig. Adalékok és párhuzamok Somogy megye 10–11. századi településtörténetéhez. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (7). pp. 135-150. ISSN 2631-0376

Szegvári, Zoltán (2018) A teljesség felé – két új forrásgyűjtemény a magyar vonatkozású bizánci kútfőkről. Bizánci források az Árpád-kori magyar történelemhez, Összegyűjtötte, fordította, bevezetéssel ellátta Olajos Terézia, Szeged, Lectum Kiadó, 2014. 225 p. – A XIV–XVI. századi magyar történelem bizánci és kora újkori görög nyelvű forrásai, Összegyűjtötte, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Baán István, Budapest, Balassi Kiadó, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2013. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 83-86. ISSN 0025-0171

Szeifert, Bea and Gerber, Dániel and Csáky, Veronika and Langó, Péter and Stashenkov, Dmitrii A. and Egyed, Balázs and Mende, Balázs Gusztáv and Türk, Attila and Szécsényi-Nagy, Anna (2022) Tracing genetic connections of ancient Hungarians to the 6th–14th century populations of the Volga-Ural region. HUMAN MOLECULAR GENETICS, 31 (19). pp. 3266-3280. ISSN 0964-6906

Szende, Katalin (2021) The material culture of urban pragmatic literacy in medieval Hungary. ANTAEUS: COMMUNICATIONES EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 37 (1). pp. 225-248. ISSN 0238-0218

Szeniczey, Tamás and Rácz, Zsófia and Marcsik, Antónia and Hajdu, Tamás (2017) Pusztataskony-Ledence 1. és 2. lelőhely 5-6. századi embertani leleteinek antropológiai vizsgálata. Tisicum : a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve. ISSN 1217-4165 (In Press)

Szente, Zoltán (2017) A korai rendi gyűlések fő jellemzői és intézményei. PARLAMENTI SZEMLE, 2 (1). pp. 5-25. ISSN 2498-597X

Szentgyörgyi, Rudolf (2022) Greek Place Names in the Charter of Foundation of the Abbey of Tihany = Görög helynevek a Tihanyi alapítólevélben. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 2 (2). pp. 85-99. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Szentmártoni Szabó, Géza (2017) László király, a szent és a lovag. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 19 (8). pp. 48-56. ISSN 1419-4082

Szentpéteri, József (2013) Városi legendák a Tételhegyről. Solti Aranykulcsos Füzetek, 2013 (1). pp. 1-16. ISSN 2064-3349

Szigeti Molnár, Dávid (2024) Elrajzolt mosoly : A Mohács előtti líráról, Tinódi Cronicájának kompozíciójáról és a "históriás ének" műfajáról = The Distorted Smile. On Late Medieval Hungarian Poetry, the Composition of Tinódi Sebestyén’s Cronica and the Genre of the Historical Song. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 128 (2). pp. 181-198. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Szilágyi, Csaba (2014) A privilegium fori Szent István király törvényében a római jog és az egykorú kánonjog tükrében. In: Hereditas Litteraria totius Graeco-Latinitatis II. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 305-315. ISBN 978-963-318-421-9

Szilágyi, Emőke Rita (2023) Johannes Reibel de Kupferberg : Ein Magister der Universität Wien und der Universität Pressburg (Universitas Istropolitana) Mitte des 15. Jahrhunderts. CAMOENAE HUNGARICAE, 8. pp. 21-30. ISSN 1786-5484

Szilágyi, Emőke Rita (2015) Johannes Roth und Augustinus Moravus Olomucensis. In: Augustinus Moravus Olomucensis. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 61-68. ISBN 978-963-200-636-9

Szilágyi, Emőke Rita (2021) Oláh István levele fiához, Miklóshoz : Egy régi magyar nyelvemlék 1520-ból = István Oláh’s Letter to His Son, Miklós. An Old Hungarian Language Relic from 1520. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 125 (2). pp. 210-225. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Szilágyi, Emőke Rita (2022) Pestis, lutheri hit és egyéb ragályos kórok : Betegségek és gyógymódok a 16. század első felében a Magyar Királyságban. In: Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban (1450–1760). Reciti konferenciakötetek (16). reciti, Budapest, pp. 133-141.

Szlancsok, Margit (2023) A luxuskritika problémája a középkorban = The problem of luxury criticism in the middle ages. OPUSCULA THEOLOGICA ET SCIENTIFICA, 1 (2). pp. 65-90. ISSN 2939-8398

Szoliva, Gábriel (2022) Kolozsvári-Sillye Béla a középkori zenei fragmentológia magyar előfutára? – Egy erdélyi kottás kódextöredék vizsgálatának meglepő tanulságai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (1). pp. 116-125. ISSN 0025-0171

Szombathy, Zoltán (2013) Premodern Ethnography : A Cushitic Custom Described and Explained by Mediaeval Arab Observers. ARABIST: BUDAPEST STUDIES IN ARABIC, 32. pp. 35-60. ISSN 0239-1619

Szovák, Kornél (2016) Diversa mundi climata perlustrare: magyarok a középkori nagyvilágban. In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. METEM Könyvek (85). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 183-192. ISBN 978-963-9662-91-9

Szovák, Kornél (2020) Kamonci Balázs esete Urbánfalvi Jánossal. In: „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá” : Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 29-37. ISBN 978-615-5675-43-0

Szovák, Kornél (2017) Királytalálkozók Esztergomban. In: Metropolis Hungariae. Strigonium Antiquum (8). Prímási Levéltár, Esztergom, pp. 40-53. ISBN 978 615 80691 0 6

Szovák, Kornél (2013) Magyar opinió a ferences szegénységi vitában. In: Peritia linguarum. A Vienne-i zsinat és a nyelvek oktatása. Studia Philologica (2). Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, Piliscsaba, pp. 197-212. ISBN 978-963-87618-9-7

Szovák, Kornél (2016) A Váradi Regisztrum kiadásai és a filológia. In: Mortun falu. 800 éves Kunszentmárton 1215-2015. Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton, Kunszentmiklós, pp. 44-60. ISBN 978-963-12-6168-4

Szovák, Kornél (2016) A kun misszió helye és szerepe a magyarországi domonkosok korai történeti hagyományában. In: A szent domonkos rend és a kunok. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (22). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 115-126. ISBN 978-963-306-465-8

Szulovszky, János (2015) Régi problémák, új adatok, újragondolt magyar őstörténet. ETHNOGRAPHIA, 126 (4). pp. 652-669. ISSN 0014-1798

Szvorényi, Róbert (2020) Veits Marchtallers Beschreibung Ungarischer Sachen von A(nno) 1588. – Veit Marchthaler magyar dolgainak leírása az 1588. évtől, Fordította, sajtó alá rendezte és bevezette Németh S. Katalin. Budapest, MTA Könyvtár és Információs Központ – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2020. 208 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 277-282. ISSN 0025-0171

Szántó, Iván (2017) The Cross-Cultural Heritage of a Byzantine Reliquary. In: Traditional and Modern in Art and Education. University of Prishtina, Kosovska Mitrovica. (In Press)

Szász, Anikó (2021) Nagyalmás, egy Kolozs vármegyei birtokközpont (1541–1600) = Almașu, an Administrative Centre in Cluj County (1541–1600). ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 83 (1). pp. 17-31. ISSN 1453-0961 (nyomtatott); 2668-4608 (elektronikus)

Szász, Anikó (2021) Szászrégen mezőváros 1540–1600 között. In: Arte et ingenio : Tanulmányok Kovács András hetvenötödik születésnapjára. Erdélyi Múzeum-Egyesület; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudomány Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Kolozsvár; Budapest, pp. 339-352.

Szücsi, Frigyes and Morgós, András and Horváth, Emil and Szőllősy, Csilla (2023) The Árpádian Age Fortification of Fehérvár Castle : An Overview of Architectural History. HUNGARIAN ARCHAEOLOGY, 12 (2). pp. 17-28. ISSN 2416-0296

Szücsi, Frigyes and Morgós, András and Horváth, Emil and Szőllősy, Csilla (2023) A székesfehérvári Árpád-kori vár védműveinek építéstörténeti vázlata. MAGYAR RÉGÉSZET, 12 (2). pp. 17-28. ISSN 2416-0288

Szőcs, Péter Levente (2018) Birtokok és birtokosaik Szatmárban a mohácsi vésztől a szatmári békéig (Vázlat). In: A történeti Szatmár vármegye II. Kölcsey Társaság, Nyíregyháza, pp. 38-48. ISBN 978-963-89998-5-6

Szőcs, Péter Levente (2020) Medieșu Aurit „Castelul Lónyai”. Cercetările arheologice preventive din anul 2009. SATU MARE STUDII SI COMUNICARI, 2018 (XXXIV). pp. 179-207. ISSN 2067-6948

Szőcs, Péter Levente (2020) A kegyelet és a kegyesség emlékei a nagybányai Szent István-templom körüli temető kora újkori sírjaiban. In: PEREGRINÁCIÓ ÉS ERUDÍCIÓ. Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 435-452. ISBN 978-606-739-144-2

Szőcs, Péter Levente and Pop, Dan (2020) Cercetări arheologice privind biserica Sf. Ștefan, Baia Mare. Rezultate preliminare. In: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania / Középkori egyházi építészet Erdélyben / Medieval ecclesiastical architecture in Transylvania. Editura Muzeului Satmarean, Satu Mare, pp. 227-253. ISBN 978-606-8729-22-0

Szőcs, Tibor (2020) Az Anjou elit kormányzati feladatai. In: Az Anjou-kor hatalmi elitje. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 165-188. ISBN 978-963-416-212-4

Szőcs, Tibor (2020) Az Árpád-kori birtokperek és a földeskü. In: Birtok és birtoklás a középkori Magyarországon : Konferencia Székesfehérváron 2018. október 4. Közlemények Székesfehérvár Történetéből . Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár, pp. 37-71. ISBN 978-963-8406-24-8

Szőcs, Tibor (2020) Az Árpád-kori országbírók, udvarbírók és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke = Regesta iudicum curiae regiae, reginalis et ducalis et vices gerentium eorum tempore regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kiadványai II. Forráskiadványok = (58). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978-963-631-289-3

Szőcs, Tibor (2015) Az Árpád-kori országbírók, udvarbírók és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke = Regesta iudicum curie regie, reginalis et ducalis et vices gerentium eorum tempore regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. Project Report. -. (Unpublished)

Szőcs, Tibor (2015) Egy (nem) tipikus alországbíró a késő Árpád-korból: Devecseri Emych fia Márton. Project Report. -. (Unpublished)

Szőcs, Tibor (2015) Egy (nem) tipikus alországbíró a késő Árpád-korból: Devecseri Emych fia Márton. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ACTA HISTORICA, 138. pp. 41-62. ISSN 0324-6523

Szőcs, Tibor (2020) Egy prépostállítás buktatói : A Drugetek és a Sztriteiek konfliktusa a leleszi konvent körül. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 35 (2). pp. 142-154. ISSN 0237-7934 (nyomtatott); 1587-1258 (online)

Szőcs, Tibor (2017) A III. András-kori alországbírói királyi jelenlét előképe – egy reformkísérlet az 1270-es évek elejéről. Project Report. UNSPECIFIED. (In Press)

Szőcs, Tibor (2016) Kinek az embere? Az alországbíró és az országbíró viszonya a 13. század második felében. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 58. pp. 245-276. ISSN 0040-9634

Szőcs, Tibor (2019) Kirendelt alországbírók : Adatok I. Károly kúriai bíráskodásához. In: Szent Márton és Benedek nyomában. Tanulmányok Koszta László emlékére. Fontes et Libri (3). FIKP „Magyarország a középkori Európában”; Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged; Debrecen, pp. 480-498. ISBN 978-963-306 709-3

Szőcs, Tibor (2016) Kirendelt alországbírók. Adatok I. Károly kúriai bíráskodásához. Project Report. UNSPECIFIED. (Submitted)

Szőcs, Tibor (2017) Miből lett az országbíró? Az udvarispáni tisztségek kialakulása. Project Report. UNSPECIFIED. (In Press)

Szőcs, Tibor (2018) Miért „ország”-bíró az országbíró? In: Hadi és más nevezetes történetek : Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, pp. 552-558. ISBN 978-963-7097-87-4

Szőcs, Tibor (2019) Szabolcs megye archontológiájáról (1310-es évek) = On the Archontology of County Szabolcs in the 1310s. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA HISTORICA, 144. pp. 51-66. ISSN 0324-6965 (nyomtatott); 2676-9832 (online)

Szőcs, Tibor (2018) A királyi különös jelenlét bíróságának Árpád-kori előzményei. In: Urbs, civitas, universitas : Ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére. Fontes et Libri (1). Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 283-289. ISBN 978-963-306-643-0

Szőcs, Tibor (2014) A nádori intézmény korai története 1000–1342. Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, 5 . Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája, Budapest. ISBN 978-963-508-697-9

Szőke, Béla Miklós (2021) Die Karolingerzeit in Pannonien. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (145). Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz. ISBN 978-3-88467-308-9

Szőke, Melinda (2023) Szent István király hamis okleveleinek nyelvtörténeti vizsgálatáról : 1. rész. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (1). pp. 56-67. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Szőllősy, Csilla and Szücsi, Frigyes (2022) Székesfehérvár defence barriers from the Árpád era. In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 309-320. ISBN 9786156117656

Szőnyi, Tamás (2002) Diplomi ungheresi nell'archivio generale dell'ordine dei predicatori a Roma. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 4 (1). pp. 141-146. ISSN 1585-079X

Szűcs, László and János, István and Molnár, Mónika and Szathmáry, László (2015) Magyarország egy mikrorégiójának (Észak-Hajdúság) népességfejlődése a 10-13. században. Anthropologiai Közlemények, 56. pp. 43-59. ISSN 0003-5440

Sófalvi, András (2018) Királykő vára. Certamen V. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum Egyesület I. szakosztályában. pp. 153-160. ISSN 2393-4328

Sümegi, József (2021) II. János bátai apát (1377–1401) = János der Zweite, Abt aus Báta (1377–1401). A WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE = JAHRBUCH DES WOSINSKY MÓR MUSEUMS, SZEKSZÁRD (UNGARN), 43. pp. 37-55. ISSN 0865-5464

T

Takács, Imre (2022) The Porta speciosa of Esztergom: Historical and iconological approach to the western portal of the medieval Esztergom Cathedral. ACTA HISTORIAE ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 63 (1). pp. 35-176. ISSN 0001-5830

Takács, László (2023) Adamik Tamás (szerk.): Latin irodalom az érett középkorban: 12–13. század. A keresztény Európa virágkora (Budapest: Kalligram, 2022). VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 19 (2). pp. 286-288. ISSN 1786-4062 (nyomtatott); 2939-6336 (elektronikus)

Takács, Miklós (2021) Partes Inferiores : Tanulmányok a Kárpát-medence déli részének középkori településrégészetéről = Partes Inferiores : Studies on the Medieval Settlement Archeology on the Southern Parts of the Carpathian Basin. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia - A PPKE BTK Régészettudományi Intézetének kiadványai = Archaeological Studies of PPCU Institute of Archaeology (22). Martin Opitz Kiadó; PPKE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9987-81-4

Takács, Miklós (2022) Some Remarks on the Investigation of Traces of Transhumance in the Early Medieval Balkans. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 2 (2). pp. 214-244. ISSN 2786-0930

Takács, Miklós (2020) Veremház-rekonstrukciók az utóbbi két évtized Árpád-kori településrégészetében. HÁZ ÉS EMBER, 32. pp. 154-166. ISSN 0230-0044

Takács, Miklós and Langó, Péter (2019) Archaeologia Hungaroalbanica. Connections between Hungarian and Albanian Medieval Archaeology. In: "These were hard times for Skanderbeg, but he had an ally, the Hungarian Hunyadi" : Episodes in Albanian–Hungarian Historical Contacts. Acta Balcano-Hungarica (1). Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 305-324. ISBN 978-963-416-184-4

Tangl, Balázs (2022) Keczer Ambrus elveszett (és megkerült) naplója. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (2). pp. 240-243. ISSN 0025-0171

Tarján, Eszter (2021) A Hunyadiak címereslevelei 1447-1489 [The Hunyadi family grants of arms, 1447-1489] Edited by Anton Avar. Budapest : National Archives of Hungary, 2018. 320 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 386-388. ISSN 2063-8647

Teiszler, Éva (2014) Anjou-kori oklevéltár – harminc év, harminc kötet. Az Anjou-kori oklevéltár története. = Anjou-kori Oklevéltár: 30 Years, 30 Volumes. The History of the Series. BELVEDERE MERIDIONALE, 26 (3). pp. 146-154. ISSN 1419-0222

Teiszler, Éva (2013) A Hartvik-legenda XIV. századi oklevelekben fennmaradt változatai. In: Műhelyszemináriumi dolgozatok. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 131-144. ISBN 978-963-306-187-9

Teiszler, Éva (2013) A Hathalmi család középkori genealógiája. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, CXXXV. pp. 83-100. ISSN 0324-6965

Teiszler, Éva (2023) Szent Királyok kultusza - Szent Királyok nemzetsége. In: László királytól Szent Lászlóig. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (61). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 95-109. ISBN 9786156117724

Terplán, Zoltán (2022) Diplomatic interactions between the Crusades and the Árpád-era Kingdom of Hungary. In: Kings and Saints : The Age of the Árpáds. Publications of the Institute of Hungarian Research (6). Magyarságkutató Intézet; Szent István Király Múzeum, Budapest, Székesfehérvár, pp. 321-350. ISBN 9786156117656

Teszelszky, Kees (2010) The Hungarian Roots of a Bohemian Humanist: Johann Jessenius a Jessen and Early Modern National Identity. In: Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. Studies in the History of Political Thought (3). Brill, Leiden - Boston, pp. 315-332. ISBN 9789004182622

Tishkin, Alexey A. and Seregin, Nikolay N. (2022) Turkic enclosures of the Mongolian Altai: new data on the traditions of the ritual practices of nomads in the Early Middle Ages. In: Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th. MŐK Kiadványok 4.1; Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 24.1 . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Kutatócsoport, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Régészettudományi Intézet, Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 39-54. ISBN 9789639987753

Toldy, Ferenc (1871) Egy XIV. századbeli magyar vezeklő Irlandban sz. Petrik purgatóriumában : adalékúl a középkori erkölcstörténethez. SZÁZADOK, 5 (4). pp. 229-247. ISSN 0039-8098

Toldy, Ferenc (1868) Nemzeti történelmünk kezdetei. SZÁZADOK, 2 (6). pp. 376-394. ISSN 0039-8098

Torma, Andrea and Gulyás, Sándor and Pap, Norbert and Fodor, Pál and Kitanics, Máté and Gyenizse, Péter and Hancz, Erika and Tugya, Beáta and Náfrádi, Katalin and Sümegi, Pál (2023) Results of integrated archaeological-environment historical research of Szigetvár – Turbék vineyard Hill = Integrált régészeti-környezettörténeti vizsgálatok eredményei a szigetvári Turbék szőlőhegyen. ARCHEOMETRIAI MŰHELY, 20 (3). pp. 251-262. ISSN 1786-271X

Tornay, Krisztina (2023) "Valóságos Kláraszüzek" nyomában a 16. századi Kolozsvárott, avagy létezett-e a kolozsvári klarissza monostor? SAPIENTIANA : A SAPIENTIA HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA FOLYÓIRATA, 16 (1). pp. 56-75. ISSN 2060-3231 (nyomtatott); 2732-0103 (elektronikus)

Trefort, Ágoston (1999) Értekezés az eszközökről, melyekkel a forradalom befejezhető az osztrák birodalomban és Magyarországon. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 14 (1-2). pp. 189-207. ISSN 0237-7934

Tringli, István (2022) Erőszak és társadalom a középkori Magyarországon • Violence and Society in Medieval Hungary. MAGYAR TUDOMÁNY, 183 (2 (12.). pp. 1509-1517. ISSN 0025-0325

Tringli, István (2018) Hatalmaskodások a 11. századi magyar törvényekben = Feuding in Eleventh-Century Hungarian Legislation. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (4). pp. 1-23. ISSN 0040-9634

Tringli, István (2022) Hatalmaskodások a középkori Magyarországon. Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634163428

Tringli, István (2021) A kikiáltott közgyűlés = The Proclaimed Congregation. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (4). pp. 575-604. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Tringli, István (2022) A magyar szokásjog és a protestáns természetjog magyarul. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 64 (2). pp. 173-201. ISSN 0040-9634

Tringli, István (2022) A nemesi kiváltságok és az Aranybulla. In: Andreae II regis Hungariae decretum anni 1222 bulla aurea roboratum. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet; Eötvös Loránd Research Network; Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, pp. 207-223. ISBN 9789634163473

Tringli, István and C. Tóth, Norbert and Csukovits, Enikő (2008) Anjoukori okmánytár 8-9. kötet = Charters of the Age of the Hungarian Angevins 8-9. Project Report. OTKA.

Tuhári, Attila (2019) Catullus on a Coat-of-Arms: A Pictorial Paraphrase of Catull. 11 from Late Medieval Hungary. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 8 (3). pp. 497-507. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Tóth, Anna Judit (2023) Piroskától Paraszkéváig. Egy Árpád-házi szentekhez kötődő legenda a konstantinápolyi Pammakaristos templomból. In: László királytól Szent Lászlóig. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (61). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 111-134. ISBN 9786156117724

Tóth, Ferenc (2018) Laurent Jalabert: Charles V de Lorraine ou la Quête de L’état (1643–1690). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 131 (4). pp. 967-971. ISSN 0017-6540

Tóth, Ferenc (2018) Miles Christi : Contribution à l’image de saint Martin, comme saint militaire en Europe. In: Hadi és más nevezetes történetek. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, pp. 582-586. ISBN 978-963-7097-87-4

Tóth, Ferenc (2018) Philippe Dupont: Memoire pour servir a l’histoire de la vie et des actions de Jean III Sobieski. Hadtörténelmi Közlemények, 131 (1). pp. 151-153. ISSN 0017-6540

Tóth, Ferenc (2015) "Szent Márton útjai, Magyarország-Franciaország-Lengyelország" : konferencia és találkozó, Párizs, 2014. november 26-27. VASI SZEMLE, LXIX (1). p. 122. ISSN 0505-0332

Tóth, G. Péter (2002) Tanúságtétel vagy tanúvallomás, szerződés vagy jegyzőkönyv : Írásbeliség és szóbeliség kapcsolata a kora újkori magyar büntetőperekben. ACTA PAPENSIA, 2 (1-2). pp. 99-124. ISSN 1587-6292

Tóth, Gergely (2019) „Matthias Augusto similis” : Mátyás király a kora újkori protestáns múltszemléletben. In: A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma. Convivia Neolatina Hungarica (3). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 45-56. ISBN 978-615-5478-69-7

Tóth, Gergely (2021) Quisquis est in aulis magnorum principum... : Udvari tanácsosok, Habsburg uralom és a régi magyar királyi udvar emléke Révay Péter De monarchia című munkájában = Quisquis est in aulis magnorum principum... : Court Counselors, Habsburg Reign and the Memory of the Old Hungarian Royal Court in Péter Révay's De monarchia. In: Latin nyelvű udvari kultúra Magyarországon a 15–18. században. Convivia Neolatina Hungarica (4). Lazi Könyvkiadó Kft., Szeged, pp. 117-128.

Tóth, Gergely (2019) Szétváló múltértelmezések. Evangélikus, református és unitárius alternatívák Szent István és a Szent Korona katolikus történeti hagyományára. In: Ige-Idők - A reformáció 500 éve. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 448-457.

Tóth, Gergely (2020) A „tiszta hitű” Szent István és a „görög térítés”. Kocsi Csergő János történelemszemlélete = King St. Stephen „The Pure-Faithed” and the „Greek Conversion”. János Kocsi Csergő’s Historical Approach. In: Hagyomány, identitás, történelem 2019. Reformáció Öröksége (3/1). KRE ETKI RÖM – KRE HTK Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 221-232. ISBN 978-615-5961-36-6

Tóth, Gábor and Straub, Péter (2017) Kora Árpád-kori temetőrészlet Alsónemesapáti határában = Burial Site from the Early Arpadian Age at Alsónemesapáti. In: Hadak útján XXIV. : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4-6. 2. kötet. Archaeolingua Alapítvány, Budapest; Esztergom, pp. 627-632.

Tóth, Iván (2015) Bizánc bukásának relatív történelemfilozófiai értelmezése: Megjegyzések az imbrosi Kritobulos történelemszemléletéhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA. ISSN 0003-567X (Submitted)

Tóth, Iván (2015) A Halósis történetírója és közönsége. Acta Universitatis Szegediensis Acta Antiqua et Archaeologica Supplementa. (Submitted)

Tóth, Iván (2015) Irodalmi minták és meta-historikus elemek II. Mehmed drinápolyi beszédében. Kritobulos, Hist. 1,14,1–12. Mneme. (Submitted)

Tóth, Iván (2014) Klasszikus minták az imbrosi Kritobulos kortörténetének prooimionjában. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA. ISSN 0003-567X

Tóth, Iván (2015) Kritobulos: Historiae. ELTE, Eötvös József Collegium. (Unpublished)

Tóth, Iván (2014) The Last Byzantine Historian and His Audience. In: XI. Magyar Ókortudományi Konferencia.

Tóth, Iván (2014) Notes on the Letter of Dedication and the Proem of Kritobulos’ Historiai. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. ISSN 0044-5975

Tóth, Iván (2015) Preliminary Investigations into Kritobulos' Idea of History. In: Byzanz und das Abendland . (Submitted)

Tóth, Iván (2014) Some Suggestions on the Interpretation of the First Speech of Mehmed II in Kritobulos’ Histories. In: Byzanz und das Abendland .

Tóth, Iván (2013) Some Thoughts on the Proem of Kritobulos’ Historiai. In: Byzanz und das Abendland .

Tóth, Klára (1997) Vivien Law: Wisdom, Authority and Grammar in the seventh Century. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 41 (1-2). pp. 214-215. ISSN 0003-567X

Tóth, Krisztina (2016) Esztergom megye egyházai a 14. században. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 28 (1-4). ISSN 0865-5227 (In Press)

Tóth, Krisztina (2018) Szécsi Dénes érsek építkezései Esztergomban. FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 24 (1). pp. 3-29. ISSN 1217-8020 (In Press)

Tóth, Péter (2010) A cigányok és környezetük kapcsolatai a 18. századig. In: A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében. Cigány Néprajzi Tanulmányok (15). Szent István Egyetemi Kiadó, Budapest; Gödöllő, pp. 215-223. ISBN 978-963-88169-1-7

Tóth, Péter and Falvay, Dávid (2014) New Light on the Date and Authorship of the Meditationes Vitae Christi. In: In:Devotional Culture in Late Medieval England and Europe: Diverse Imaginations on Chirst's Life. Brepols Publishers, Turnhout, pp. 17-104.

Tóth, Péter and Novák, Ádám (2017) Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1350–1386). MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, Debrecen. ISBN 978-963-508-851-5

Tóth, Péter and Novák, Ádám (2018) Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1388-1427). MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, Debrecen. ISBN 978-963-508-888-1

Tóth, Richárd (2022) Litania Minor : A könyörgő körmenetek rendtartása a középkori Európában = Litania Minor : The Order of Rogation Days in Medieval Europe. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (1). pp. 44-66. ISSN 1786-4062

Tóth, Tamás (2005) Clemens VIII. und der Lange Türkenkrieg in Ungarn (1593-1606). Folia Theologica, 16. pp. 177-229. ISSN 0866-238X

Tóth, Tamás (2021) Változott-e a kalocsai Főszékesegyház titulusa 1738-ban? In: Hungaria Rómából. Tanulmányok az új- és jelenkori magyar egyháztörténelemből. Szent István Társulat, Budapest, pp. 49-59. ISBN 978 963 277 930 0

Tóth, Vivien (2020) Étkezési szokások a középkorban = Eating habits in the Middle Ages. Kaleidoscope history, 10 (21). pp. 334-347. ISSN 20622597

Tóth, Zoltán (2017) Árpád-kori templom és temető Abasáron = Arpadenzeitliche Kirche und Gräberfeld in der Gemarkung Abasár. In: Hadak útján XXIV. : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4-6. 2. kötet. Archaeolingua Alapítvány, Budapest; Esztergom, pp. 633-665.

Tóvay Nagy, Péter (2010) Valentin Wagner: Imagines mortis. Tánctudományi Közlemények, 2010 (2). pp. 4-17. ISSN 2060-7148

Tóvay Nagy, Péter and Hudák, Zsófia (2010) James M. Clark: Haláltánc a középkorban és a reneszánszban (Anglia, Franciaország). Tánctudományi Közlemények (2). pp. 33-63. ISSN 2060-7148

Tózsa Rigó, Attila (2006) Az 1497-es pozsonyi borkimérési statútum = The 1497 Bratislava (Pozsony) Wine-Victualler Statue. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 47 (1-4). pp. 201-222. ISSN 0002-1105

Tózsa-Rigó, Attila (2008) A pozsonyi Tiltáskönyv (1538-1566) információs bázisa (Különös tekintettel a pozsonyi felső- és középréteg városon túlnyúló kapcsolatrendszerére) = The Information Data Basis of the Prohibition Book of Pozsony (1538-1566) [With Special Regard to the Upper and Middle Layers of Urban Society and Their Extra-Urban Network]. SZÁZADOK, 142 (5). pp. 1135-1186. ISSN 0039-8098

Török, László (1976) Tanulmányok a későmeroitikus és korai középkori Núbia gazdaságáról és kormányzásáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (2-3). pp. 297-323.

Tüskés, Anna (2008) Magyarországi diákok a bécsi egyetemen 1365–1526. Students from Hungary at the University of Vienna 1365–1526. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltár, Budapest. ISBN 978-963-463-974-9

Tüskés, Anna (2016) Wells in the Medieval Churches of Venice. ARTE CRISTIANA: RIVISTA INTERNAZIONALE DI STORIA DELL'ARTE E DI ARTI LITURGICHE, 104 (897). pp. 451-460. ISSN 0004-3400

Tüskés, Anna (2015) Yossi Maurey: Medieval Music, Legend, and the Cult of St. Martin (The Local Foundations of a Universal Saint) Cambridge University Press, 2014, 298 p., $110.00, ISBN 978-1-107-06095-1. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (4). pp. 1190-1192. ISSN 0017-6540

Tüskés, Gábor (1982) Athleta Patriae. Tanulmányok Szent László történetéhez. Szerkesztette: Mezey László. Hungária Sacra 1. Szent István Társulat. Budapest, 1980. 246 1., XIII színes és 66 fekete-fehér fénykép. ETHNOGRAPHIA, 93 (2). pp. 347-349. ISSN 0014-1798

Tüskés, Gábor (2020) Autobiographische Ungarnbilder aus dem Exil im Vergleich : Ferenc Rákóczi II. – Kelemen Mikes. DAPHNIS, 48 (4). pp. 556-599. ISSN 0300-693X (print); 1879-6583 (online)

Tüskés, Gábor (1997) Brigitte Weiske: Gesta Romanorum. I. Untersuchungen zu Konzeption und Überlieferung. Bd. II. Texte, Verzeichnisse. Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1992. 215,189. /Fortuna Vitrea 4./. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 43 (4). pp. 561-563. ISSN 0017-999X

Tüskés, Gábor (1986) Dinzelbacher, Peter: Vision und Visionsliteratur im Mittelalter. (Monographien zur Geschichte des Mittelalters Bd. 23.) Anton Hiersemann. Stuttgart, 1981. 288 l. ETHNOGRAPHIA, 97 (1). pp. 150-151. ISSN 0014-1798

Tüskés, Gábor (2020) II. Rákóczi Ferenc Egy bűnös vallomása című művének újraértékeléséhez = On the Revaluation of the Confession of a Sinner by Ferenc Rákóczi II. MAGYAR TUDOMÁNY, 181 (4). pp. 539-547. ISSN 0025-0325 (nyomtatott); 1588-1245 (online)

Tüskés, Gábor (2006) Jesuitenliteratur und Frömmigkeitspraxis in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Jesuitische Frömmigkeitskulturen : Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa 1570-1700. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa (28). Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 17-36. ISBN 978-3515089326

Tüskés, Gábor (2020) Magyarország képe II. Rákóczi Ferenc önéletrajzi műveiben = The Image of Hungary in the Autobiographic works of Prince Francis II Rákóczi. In: Rákóczi emlékkönyv. V4 Együttműködés Kulturális és Közéleti Egyesület, Budaörs, pp. 7-27. ISBN 978-615-00-8407-7

Tüskés, Gábor (2020) Rákóczi kegyelemtana. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET. pp. 26-43. ISSN 1588-1466

Tüskés, Gábor (2020) A kegyelem fogalma és elmélete II. Rákóczi Ferenc Confessio peccatoris című művében = On the Notion and Theory of Grace in Confessio peccatoris of Ferenc Rákóczi II. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ (5). pp. 167-220. ISSN 2560-2659 (print); 2677-0903 (online)

Tüskés, Gábor (2020) A nemzeti identitás történeti konstrukciójához : A pátria képe II. Rákóczi Ferenc önéletrajzi írásaiban = To the Historical Construction of National Identity : The Image of Hungary in the Autobiographical Writings of Francis II Rákóczi. VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (3). pp. 371-391. ISSN 0083-6265

Tüskés, Gábor (2020) Önfeltárás, „bűn”, fikció, védőirat : II. Rákóczi Ferenc Egy bűnös vallomása című művéről. In: Cum Deo pro Patria et Libertate! : Tanári emlékkonferencia II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója tiszteletére. Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Komárom, pp. 78-90.

Tüskés, Gábor (2020) Önéletrajzi Magyarország-képek a száműzetésben: Rákóczi és Mikes. In: Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet : Tanulmányok Tarnai Andor halálának 25. évfordulójára. Reciti konferenciakötetek (7). reciti, Budapest, pp. 135-169. ISBN 978-615-5478-94-9

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1986) A szent vér tisztelete Magyarországon. In: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 76-116. ISBN 9632817028

U

Uhrin, Dorottya (2016) Az istenítéletek társadalomtörténeti elemzése a Váradi Regestrum alapján. In: Mortun falu. 800 éves Kunszentmárton 1215-2015. Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton, Kunszentmárton, pp. 28-43. ISBN 978-963-12-6168-4

Uhrin, Dorottya (2023) The Late Medieval Cult of the Saints. Universal Developments within Local Contexts. By Carmen Florea.: London–New York: Routledge, 2022. 326 pp. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (2). pp. 220-223. ISSN 2786-0930

Uhrin, Dorottya and Ribi, András and Farkas, Csaba and Lados, Tamás and Bartók, Eszter and Vattay, Liliána and Tóth, Dominik and Szokola, László and Kozák-Kígyossy, Szabolcs László (2016) Magister Historiae II. Válogatott tanulmányok a 2014-ben és 2015-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest. ISBN 978-963-284-773-3

V

Vadas, András (2020) Folyómeder-dinamika és birtokhatár-változás a középkori Magyarországon = River-Bed Dynamics and Changing Estate Borders in Medieval Hungary. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (1). pp. 5-17. ISSN 0040-9634

Vadas, András (2021) Nagyvárosi kisvizek a középkorban : A zágrábi Medve-patak példája = Minor Rivers in Major Cities in the Middle Ages. The Example of Zagreb’s Medveščak Stream. In: Környezettörténet 3. : Környezeti folyamatok a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományos források tükrében = Environmental History, 3 : Environmental Processes from the Hungarian Conquest to the Present in the Light of Historical Source. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 227-241. ISBN 978-963-416-239-1 (nyomtatott); 978-963-416-240-7 (PDF)

Vadas, András (2021) Water-Use in the Medieval Mining Towns of the Kingdom of Hungary. VIERTELJAHRSCHRIFT FÜR SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE. pp. 1-17. ISSN 0340-8728 (print); 2365-2136 (online) (In Press)

Vadas, András and Ferenczi, László (2021) Nagyvárosi kisvizek és a városi környezet az iparosodás előtt. MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV. pp. 1-22. ISSN 2498-8634 (In Press)

Vadas, András and Ferenczi, László (2021) Nagyvárosi kisvizek és a városi környezet az iparosodás előtt. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv, 2021. pp. 103-131. ISSN 2498-8634

Vajk, Ádám (2023) Zsoldos Attila: Az Aranybulla királya. ACTA PAPENSIA, 23 (1-2). pp. 195-213. ISSN 1587-6292

Varga, Mónika (2017) „Az hol az haragrúl írsz” – Szöveg- és személyközi kapcsolatok jelzéseiről középmagyar levelekben. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 350-367. ISSN 0025-0236

Varga, Szabolcs (2020) Hatalom és reprezentáció János király udvarában. In: Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: A Szapolyaiak. Mohács 1526-2026. Rekonsrukció és emlékezet . Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 285-309. ISBN 9789634162209

Varga, Szabolcs (2021) Horvátország és Szlavónia a Jagelló-korban. BÁCSORSZÁG : VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE. pp. 45-52. ISSN 1450-6831

Varga, Szabolcs (2020) Megjegyzések II. Lajos király halálához = Remarks on the Death of Louis (II) Jagiellon. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (1). pp. 57-71. ISSN 0040-9634

Varga, Szabolcs (2018) Nikola Zrinski Sigetski – Nikola Šubić Zrinski. Revidiranje zajedničke hrvatsko-mađarske povijesti u 21. stoljeću. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,, 36. 81-ö2. ISSN 1848-896X

Varga, Sándor (2017) 10–11. századi temetők Röszke határából. Veretes csizmák elterjedése a Kárpát-medencében = Cemeteries from the 10th and 11th Centuries in the Vicinity of Röszke. The Distribution of Boots adorned with Mounts in the Carpathian Basin. In: Hadak útján XXIV. : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4-6. 2. kötet. Archaeolingua Alapítvány, Budapest; Esztergom, pp. 465-492.

Vargáné Balogh, Judit (2005) Péter Katalin: A reformáció: kényszer vagy választás? Egyháztörténeti Szemle, 1. p. 105. ISSN 1585-7476

Vehrer, Adél (2017) A török viseleti darabok hatása hazánkban a hódoltság korában = Effect of Turkish Traditional Costumes on Our Country During Occupation. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 256-268. ISSN 1786-6553

Veress, Emőd (2022) Fejedelemválasztási feltételek Erdélyben – jogtörténeti megjegyzések az uralkodói hatalom korlátozásáról. In: Az Aranybulla a joghistóriában. Jogi Kultúránk Öröksége (1). Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest, pp. 241-264. ISBN 9786156356222; 9786156356239

Veress, Emőd (2023) The Hungarian Golden Bull – an 800-year-old Medieval Charter of Freedom. In: Golden Bulls and Chartas. Legal Heritage . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest; Miskolc, pp. 9-14. ISBN 9786156356246; 9786156356253; 9786156474261; 9786156474278

Vida, Tivadar (2017) Die frühbyzantinische Messingkanne mit Jagdszenen von Budakalász (Ungarn). MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5254-07-9

Virovecz, Nándor (2020) Tinódi történeti hitelességének kérdéséhez: Kortárs beszámoló a "szalkai viadalról" = On the Historical Accuracy of Tinódi: A Contemporary Report About the Encounter of Szalka. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62. pp. 1-22. ISSN 0040-9634

Virágh, Ágnes (2023) Bölcs Róbert nápolyi király "bűntudata". In: Metszéspontok : Tanulmányok a középkorról és a kora újkorról. Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, pp. 90-119. ISBN 978-963-490-532-5; 978-963-490-533-2

Visegrádi, Renáta (2021) Struttura epistolare di alcune lettere di Stato di Coluccio Salutati. Verbum – Analecta Neolatina, 22 (2). pp. 397-410. ISSN 1585-079X (print), 1588-4309 (online)

Visegrádi, Renáta (2019) Visegrádi Renáta: A központozás és a prózaritmus kapcsolata: cursusok Coluccio Salutati állami leveleiben. In: A CHSEC XIII. Országos Konferenciáján elhangzott előadások. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 37-50. ISBN 9786155897269

Visy, Zsolt (2022) Morsa archaeologica et historica: Selected Papers. Vivarium fontium, 2 (10). Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum; GeniaNet Bt., Kaposvár, Pécs. ISBN 9786155687068

Vogt, Helle (2023) The Danish constitutional charter of 29 July 1282. In: Golden Bulls and Chartas. Legal Heritage . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest; Miskolc, pp. 139-150. ISBN 9786156356246; 9786156356253; 9786156474261; 9786156474278

Vrabély, Márk (2022) Laskai Osvát és Temesvári Pelbárt a sajtó alatt : Johann Rynmann, Heinrich Gran és a középkori ferences könyvkiadás. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 138 (4). pp. 461-493. ISSN 0025-0171

Vyas, Deven N. and Koncz, István and Modi, Alessandra and Mende, Balázs Gusztáv and Tian, Yijie and Francalacci, Paolo and Lari, Martina and Vai, Stefania and Straub, Péter and Gallina, József Zsolt and Szeniczey, Tamás and Hajdu, Tamás and Pejrani Baricco, Luisella and Giostra, Caterina and Radzevičiūtė, Rita and Hofmanová, Zuzana and Évinger, Sándor and Bernert, Zsolt and Pohl, Walter and Caramelli, David and Vida, Tivadar and Geary, Patrick J. and Veeramah, Krishna R. (2023) Fine-scale sampling uncovers the complexity of migrations in 5th–6th century Pannonia. CURRENT BIOLOGY, 33 (18). pp. 3951-3961. ISSN 0960-9822

Várady, Zoltán (2023) A magyar középkori epigráfiakutatás tárgya, kutatási programja és eredményei = The subject, research programme and results of medieval epigraphy in Hungary. In: Ősi írásaink III. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai, 59 . Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 193-246. ISBN 9786156117717

Vásáry, István (2021) Jasza és saría. A mongol törvény muszlim fogadtatása a 13–15. században = Yāsā and Šarīʻa. Islamic Attitudes Toward the Mongol Law in the Turco-Mongolian World. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 5-23. ISSN 0133-4778

Vásáry, István (2023) Péter Arany Horda-i cárevics, az orosz egyház szentje és a Csirikovok genealógiája = Peter Ordynsky, Saint of the Russian Church and the Genealogy of the Chirikovs. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 13(45) (2). pp. 299-316. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Véber, Zoltán (2024) Tallóci Petkó és Hunyadi János kapcsolata. In: Medievisztikai Vándorkonferencia. Tanulmányok 1. STUDIA MEDIAEVALIA ITINERANTIA . Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 233-253. ISBN 978-963-306-979-0

Véber, Zoltán (2023) A fekete-tengeri Kilia magyar vonatkozásai Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi János korában. In: Metszéspontok : Tanulmányok a középkorról és a kora újkorról A Conferentia Debreceniensis Doctorandorum Iuvenum (2021. október 15–16.) doktorandusz konferencián elhangzott előadások anyaga. Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, pp. 69-89. ISBN 978-963-490-532-5; 978-963-490-533-2

Véber, Zoltán (2022) A feudalizmus időszaka (1180-1482). In: Bosznia-Hercegovina, a mesélő emberek földje. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Budapest, pp. 53-58. ISBN 9786156128096

Véber, Zoltán and Schrek, Katalin (2022) Az Oszmán Birodalomban (1482-1878). In: Bosznia-Hercegovina, a mesélő emberek földje. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Budapest, pp. 59-66. ISBN 9786156128096

Vörös, Boldizsár (2014) Történelemhamisítás, propaganda, sajtó. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 130 (4). pp. 472-485. ISSN 0025-0171

W

W. Kovács, András (2023) A 15. századi erdélyi tartománygyűlésekről I. (1416–1479) = On the Transylvanian Provincial Assemblies of the 15th Century I. (1416-1479). In: Certamen X. : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 253-299.

W. Kovács, András (2007) Administraţia comitatului Hunedoara în evul mediu = The County Authorities of Hunedoara County in the Middle Ages. SARGETIA. ACTA MUSEI DEVENSIS, 35–36. pp. 203-240. ISSN 1013-4255

W. Kovács, András (2022) Az alvajdák megyei bíráskodása Szentimrén = The Judicial Activity of Transylvanian Vice-Voivodes in Sântimbru/Szentimre as Counts (Comites) of Alba/Fehér County. ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 84 (1). pp. 5-18. ISSN 1453-0961 (nyomtatott); 2668-4608 (elektronikus)

W. Kovács, András (2024) Az erdélyi tartománygyűlésekről. Középkor végi adatok. CERTAMEN, XI. ISSN 2393-4328

W. Kovács, András (1998) Az új Anjou-kori országos oklevélkorpuszról. ERDÉLYI MÚZEUM, 60 (3-4). pp. 293-295. ISSN 1453-0961

W. Kovács, András (2000) Királyi Könyvek. Mohács előtti oklevelek. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 1999, 369 MB. MEDIAEVALIA TRANSILVANICA, 4 (1-2). pp. 106-115. ISSN 1453-8520

W. Kovács, András (2023) Két meghívólevél erdélyi tartománygyűlésre (1478, 1502). ERDÉLYI MÚZEUM, 85 (1). pp. 13-18. ISSN 1453-0961

W. Kovács, András (2001) Középkori oklevelek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban (1300-1525). KORUNK : FÓRUM, KULTÚRA, TUDOMÁNY, 12 (9). pp. 124-126. ISSN 1222-8338

W. Kovács, András (2012) Középszolnok és Kraszna vármegyék hatóságának középkori történetéhez. ERDÉLYI MÚZEUM, 74 (3). pp. 46-67. ISSN 1453-0961

W. Kovács, András (2018) Megyei emberek a középkori Erdélyben. ERDÉLYI MÚZEUM, 80 (1). pp. 30-39. ISSN 1453-0961

W. Kovács, András (2018) The Participation of the Medieval Transylvanian Counties in Tax Collection. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 7 (4). pp. 672-693. ISSN 2063-8647

W. Kovács, András (2021) Posesiunile Ardelene ale lui Nicolae Csupor, Voievodul Transilvaniei (1468-1472). Câteva Documente Inedite = The Transylvanian Estates of the Voivode Nicholas Csupor (1468-1472). Some Unpublished Documents. BANATICA - ISTORIE, 31 (2). pp. 33-63. ISSN 1222-0612

W. Kovács, András (1998) Pál Engel, A nemesi társadalom a középkori Ung megyében', (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 25), MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1998, 179 p. MEDIAEVALIA TRANSILVANICA, 2 (2). pp. 333-334. ISSN 1453-8520

W. Kovács, András (2003) A Román Akadémia erdélyi oklevélkorpuszának legújabb kötete. ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 65 (1-2). pp. 210-211. ISSN 1453-0961 (nyomtatott); 2668-4608 (elektronikus)

W. Kovács, András (2011) Voievozii Transilvaniei în perioada 1344–1359. In: Itinerarii istoriografice. Academia Romana, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, pp. 37-65. ISBN 9789737784629

W. Kovács, András (1998) Vom avea un corpus al documentelor medievale? (Despre noul diplomatariu angevin). MEDIAEVALIA TRANSILVANICA, 2 (1). pp. 167-171. ISSN 1453-8520

W. Kovács, András (2015) A Wass család cegei levéltára (Lappangó középkori oklevelek a nagyszebeni Brukenthal-gyűjteményben. Levéltár-történeti adatok). Certamen, 2. pp. 194-216. ISSN 2393-4328

W. Kovács, András (2004) Új forráskiadvány Magyarország késő középkori történetéhez. ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 66 (3-4). pp. 171-172. ISSN 1453-0961 (nyomtatott); 2668-4608 (elektronikus)

W. Kovács, András (2001) A középkori magyar történet két adatbázisáról. ERDÉLYI MÚZEUM, 63 (1-2). pp. 176-179. ISSN 1453-0961

Wartha, Vince (1899) Az olasz keramika remekművei a renaissance korában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE (1867-1889), 10(3) (6). pp. 297-303. ISSN 0200-0601

Weiss, János (2019) A filozófuskirály eszméje (és annak alakváltozása a középkorban és a reneszánszban). In: Lábjegyzetek Platónhoz 17.: A polisz. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged, pp. 83-93.

Weisz, Attila and Kovács, Zsolt (2022) Medieval stone carvings from the Castle of Borosjenő (Ineu, Arad County, Romania). ACTA HISTORIAE ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 63 (1). pp. 9-34. ISSN 0001-5830

Weisz, Boglárka (2022) Bocabánya középkorinak vélt oklevelei. In: Ruscia, Hungaria, Europa. Ünnepi kötet Font Márta professzor asszony 70. születésnapjára. Kronosz. ISBN 978 615 6339 45 4

Weisz, Boglárka (2023) Buda város Aranybullája és középkori kiváltságai = The Golden Bull of Buda and the Mediaeval Privileges of the City. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 65 (2). pp. 171-191. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Weisz, Boglárka (2015) Vásáros helyek a középkori Bács és Bodrog megyékben. BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE, 73. pp. 4-7. ISSN 1450-6831

Weisz, Boglárka (2013) A királyketteje és az ispán harmada : Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9627-63-5

Weisz, Boglárka (2019) A magyar gazdaság mozgatórugói a középkorban : Az MTA BTK „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport hároméves (2015–2018) beszámolója. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 539-569. ISSN 0040-9634

Wicker, Erika and Knipl, István (2015) Határnevek üzenete I. Egykor volt középkori falvak a mai császártöltési határban: Csalaegyház és Morcs. In: Császártöltés 1. : A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig. Császártöltés – Helytörténeti kiadványsorozat . Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 49-61. ISBN 978-963-12-3646-0

Wicker, Erika and Knipl, István (2015) Határnevek üzenete II. Egykor volt középkori falvak a mai császártöltési határ közvetlen környékén: Csákányfő, Polgárdi, Kéles és Illancs, Hajós- és Orbágyszentgyörgy, Zádor. In: Császártöltés 1. : A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig. Császártöltés – Helytörténeti kiadványsorozat . Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 62-74. ISBN 978-963-12-3646-0

Wicker, Erika and Knipl, István (2005) Középkori falvak a császártöltési határban. In: Cumania 21. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét, pp. 99-139.

Wieser, Veronika (2016) Sulpicius Severus Krónikája és a 4. századi világvégevárás. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 87-118. ISSN 0083-6265

Wihoda, Martin (2023) Golden Bull of Sicily. In: Golden Bulls and Chartas. Legal Heritage . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest; Miskolc, pp. 185-194. ISBN 9786156356246; 9786156356253; 9786156474261; 9786156474278

Wlassics, Gyula (1870) Hagiographia és a régi szalavári apátság. SZÁZADOK, 4 (3). pp. 161-167. ISSN 0039-8098

Z

Zelliger, Erzsébet (2022) Egy nyelvtörténész gondolatai a rovás kutatásáról egy 2021-ben megjelent könyv kapcsán = A Linguistic Historian’s Reflections on Rovash Research Apropos of a Book Published in 2021. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 460-469. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Zoltán, András (2015) Византийская миссия у венгров в Х в. = The Byzantine mission of Hungarians in the 10th century. Issues of the Slavic linguistic negotiation. In: Cyril and Methodius: Byzantium and the world of the Slavs. Dimos Thessaloniki, Thessaloniki, pp. 658-663. ISBN 978-618-81018-1-4

Zoltán, András (2015) Szláv–magyar nyelvi kapcsolatok a 11. században. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (11). pp. 35-44. ISSN 1789-0128 (nyomtatott); 1417-958X (elektronikus)

Zsidai, Zsuzsanna (2018) Some Thoughts on the Translation and Interpretation of Terms Describing Turkic Peoples in Medieval Arabic Sources. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 7 (1). pp. 57-81. ISSN 2063-8647

Zsidai, Zsuzsanna (2014) Szemelvények al-Tabarí íjászatról szóló kézikönyvéből : Érdekesség a X. század keleti fegyver- és hadelméleti irodalmából. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 127 (1). pp. 181-205. ISSN 0017-6540

Zsidai, Zsuzsanna (2013) Turkok az arab forrásokban - problémafelvetés egy népnév értelmezése kapcsán. Keletkutatás, X (2.). pp. 5-17. ISSN 0133-4778

Zsoldos, Attila (2018) Az ártatlan oligarcha = The Innocent Oligarch. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (4). pp. 1-9. ISSN 0040-9634

Zsupán, Edina (2017) The Corvina Praise: On the Evolution of a Genre. In: A Home of Arts and Muses. The Library of King Matthias Corvinus. Proceedings of the International Conference organised by the Hungarian Pavillion at the EXPO Milan 2015 and the Hungarian National Library, 2015. október 9., Milan.

Zsupán, Edina (2019) A szövegalkotás tényezői Janus Pannonius Apophthegmata-fordításában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. pp. 1-12. ISSN 0021-1486 (Unpublished)

Zvara, Edina (2009) A ferencesek könyvhasználata a középkorban. MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA, 49 (2). pp. 86-91. ISSN 1219-0608

Zvara, Edina Éva (2007) Kéziratos és nyomtatott regulák Magyarországon a közép- és a korai újkorban. In: Mert a szívnek teljességéből szól a száj. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 187-198. ISBN 978 963 7356 68 1

Zágorec-Csuka, Judit (2019) A Zrínyi-kultusz napjainkban a magyar, horvát és szlovén határsávban = The Zrinski Family Cult along the Hungarian-Croatian-Slovenian Border. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 361-368. ISSN 2060-0437

Á

Ács, Pál (2014) ‘The Good and Honest Turk’. In: The Habsburgs and their Courts in Europe, 1400–1700. Leuven University Press, Leuven, pp. 267-282. ISBN 978-94-6018-483-3

Ács, Pál (2014) „Hamis barátok rebelliója”. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 56 (4). pp. 1-10. ISSN 0040-9634

Ács, Pál (1996) Volt-e ikonfestő-iskola a XVI. századi Ráckevén? : Egy félreolvasás utóélete. In: Csonka Ferenc 80. születése napjára. Balassi Kiadó, Budapest, p. 5.

Ó

Ónadi, Sándor (2021) Az első keresztes hadjárat (1095-1099) morális göbréje, s annak módszertani alapjai. In: "A mi tendenciáink…" : Szakkollégiumi Tanulmányok, 8. Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma, Debrecen, pp. 125-137.

Ónadi, Sándor (2024) Elvárás és realitás. A klerikusok szerepe Jeruzsálemben (1099–1100). In: Medievisztikai Vándorkonferencia. Studia Medievalia Itinerantia . SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 151-183. ISBN 9789633069790

Ónadi, Sándor (2024) From Jerusalem to Ascalon: The role of the Clergy in the Last Phase of the First Crusade. In: Mercenaries and Crusaders. Memoria Hungariae (15). HUN-REN – University of Debrecen Research Group "Military History of Medieval Hungary and Central Europe", Debrecen, pp. 11-32. ISBN 978-963-490-554-7

Š

Šarkić, Srđan (2023) Constitutional norms in Serbian medieval law. In: Golden Bulls and Chartas. Legal Heritage . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest; Miskolc, pp. 209-221. ISBN 9786156356246; 9786156356253; 9786156474261; 9786156474278

И

Иванов, Владимир А. (2022) Парадоксы источниковедения средневековых кочевников Восточной Европы. In: Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15–16. 29th. MŐK Kiadványok 4.1; Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 24.1 . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Kutatócsoport, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Régészettudományi Intézet, Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 105-115. ISBN 9789639987753

This list was generated on Wed Jul 24 10:31:45 2024 CEST.