REAL

Items where Subject is "M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották > ML Literature of music / zeneirodalom, zeneművek"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | N | O | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 107.

B

Benczes, Réka (2018) Nyelv és lélek. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 359-362. ISSN 0025-0228

Biró, Viola (2012) Adalékok Bartók 2. hegedűrapszódiájának népzenei forrásaihoz. Magyar Zene, 50 (2). pp. 188-209. ISSN 0025-0384

Biró, Viola (2013) Budapesti hangversenyek adatbázisa : történet és jelen. Tudományos ülésszak a 70 éves Berlász Melinda tiszteletére (2012. november 29.).

Biró, Viola (2013) Megjegyzések Lajtha László szerenádzenéjéhez. Magyar Zene, 51 (3). pp. 323-334. ISSN 0025-0384

Biró, Viola (2015) A nagy háború küszöbén: Bartók hunyadi gyűjtésének néhány tanulsága. Magyar Zene. pp. 121-145. ISSN 0025-0384

Bozó, Péter (2014) Piszkos partitúrák, szennyes szólamok, avagy "Az eleven ördög" és a magyar operett nem teljesen szeplőtelen fogantatása. Magyar Zene, 52 (3). pp. 318-333. ISSN 0025-0384

Büky, Virág (2012) BARTÓK ÖRÖKÉBEN. Pásztory Ditta, a „Bartók- interpretátor”. Magyar Zene, 50 (3). pp. 282-302. ISSN 0025-0384

Büky, Virág (2013) Bartók's heiress. Studia Musicologica, 23 (1-3). pp. 187-198. ISSN 1788-6244

C

Csörsz, Rumen István and Küllős, Imola (2013) Közköltészet 3/A. Történelem és társadalom. Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század, 14 . Universitas–EditioPrinceps, Budapest. ISBN 978-963-9671-43-0

D

Dalos, Anna (2013) Dávid Gyula dodekafon fordulata (1960-1974). In: Kő kövön. Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Festschrift für Ferenc Dávid. Vince Kiadó, Budapest, pp. 45-52. ISBN 978-963-303-044-8

Dalos, Anna (2013) Ellenzékiség, neoavantgárd, kettős beszéd : Az Új Zenei Stúdió hetvenes évekbeli kontextusáról. A "Lendület" 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport honlapja. pp. 1-10.

Dalos, Anna (2017) Európai és mégis magyar. Kodály Zoltán és az Operaház. Opera, 6 (1). pp. 34-36. ISSN 1789-4093

Dalos, Anna (2013) Kodály and the Counterpoint: Theory and Practice. In: Space, Time, Traditions. Extreacts of Theses defended at the Doctoral School of the Budapest Liszt academy of Music. Rózsavölgyi, Budapest, pp. 323-356. ISBN 978-615-5062-13-1

Dalos, Anna (2013) Kodály és a Palestrina-ellenpont : teória és praxis. In: Tér, idő, hagyomány. Szemelvények a Zeneakadémia Doktori Iskolájában megvédett disszertációkból. Musica scientia . Rózsavölgyi, Budapest, pp. 331-364. ISBN 978-615-5062-13-1

Dalos, Anna (2015) Kodály és a történelem. Tizenkét tanulmány. Musica scientia . Rózsavölgyi, Budapest. ISBN 978-615-80071-9-1

Dalos, Anna (2018) Kodály's Ideal Kingdom: The Transformations of János Háry. In: Voices of Identities: Vocal Music and De/con/struction of Communities in Former Habsburg Area. Cambridge Scholars, Cambridge, pp. 112-125. ISBN 1-5275-0808-0

Dalos, Anna (2013) Kurtág magyar identitása és a Bornemisza Péter mondásai (1963-1968). Magyar Zene, 50 (2). pp. 142-153. ISSN 0025-0384

Dalos, Anna (2013) Magyar zene a 20. században. A "Lendület" 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport honlapja. pp. 1-17.

Dalos, Anna (2013) Nausikaa, Sappho, and Other Women in Love : Zoltán Kodály's Reception of Greek Antiquity (1906-1932). In: Revisiting the Past, Recasting the Present. The Reception of Greeek Antiquity in Music 19th Century to the Present. Hellenic Music Centre, Athens, pp. 265-273. ISBN 978-618-80006-1-2

Dalos, Anna (2013) Talált tárgyak és zeneszerzés-történeti paradigmaváltás : Jeney Zoltán Halotti szertartásának keletkezéstörténete (1987-2005). MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (4). pp. 391-403. ISSN 1217-7768

Dalos, Anna (2014) A magyar zenetudomány bibliográfiája (1900-1950). ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK. pp. 163-174. ISSN 0139-0732

Demeter, Tamás (2017) A társadalom zenei képe : A magyar zeneesztétika szociologizáló hagyománya. Documentation. UNSPECIFIED.

Dobszay, László and Soós, András (2008) Musica Rediviva - Repertoárkutatások az egyházzene körében = Musica Rediviva - Research in church music repertory. Project Report. OTKA.

Domokos, Mária and Kővári, Réka and Olsvai, Imre and Paksa, Katalin and Rudas, Péterné and Szalay, Olga (2011) A magyar népzene tára XI-XII. kötete = Collection of Hungarian Folk Music, 11th and 12th volumes. Project Report. OTKA.

Domokos, Mária and Paksa, Katalin (2016) "Vígsággal zeng Parnassusnak magas teteje" : 18. századi kottás források és a magyar zenei néphagyomány. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9731 9

Déri, Balázs (2013) Az 1. hangú virágvasárnapi tropár Szentendrén. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (2). pp. 177-178. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2014) A vízkereszti nagy vízszentelés tropárjai Szentendrén. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 21 (1). pp. 91-94. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2013) A vízkereszti tropár Szentendrén. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (1). pp. 83-84. ISSN 1217-7768

E

Erdélyi-Molnár, Klára (2017) Adattár és antológia – egy kor zenéjének valódi tükre. MAGYAR ZENE, 55 (2). pp. 236-239. ISSN 0025-0384

F

Finta, Gergely (2016) "Ha Krisztus lelke egyesít, bontsuk ki bátran színeit" : 20. századi szerzőink és szövegíróink énekei énekeskönyvünkben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 132-142. ISBN 9786158045902

G

Gara, Márk (2013) Amikor a tánc diktál. In: Tánc és zene, 2012. szeptember 29., Magyar Táncművészeti Főiskola.

Gilányi, Gabriella (2018) 15. századi erdélyi antifonále-töredékek és ferences hordozókönyveik. Csáki Székely Múzeum Évkönyve 2018. ISSN 1841-0197 (Submitted)

Gilányi, Gabriella (2018) The “Esztergom Antiphoners” (Cathedral Library of Esztergom, Ms. I. 3c, d) in the Context of Musical Notation. In: NOTATED SOURCES FROM MEDIEVAL EUROPE / MEDIEVAL HUNGARY: Transregional Research and Online Database Building, 2017. 10. 24., Szlovákia, Pozsony. (Submitted)

Gilányi, Gabriella (2018) Használatitól a műremekig: a 15. századi hangjelzett esztergom-budai kódexek. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK 2015-2016. pp. 24-36. ISSN 0139-0732

Gilányi, Gabriella (2018) Jelentéktelen kis apróság? A gregorián custos. Magyar Zene. ISSN 0025-0384 (Submitted)

Gilányi, Gabriella (2016) Újhelyi Processzionále? Az Országos Széchenyi Könyvtár Oct. Lat. 794-es jelzetű forrásának azonosítása. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK. pp. 83-114. ISSN 0139-0732

H

Horváth, Ágnes (2008) A Budapest-Belvárosi Főplébániatemplom ének- és zenekarának repertoárja az 1943/1944-es egyházi évben. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 15 (1). pp. 47-74. ISSN 1217-7768

I

Ignácz, Ádám (2013) Az inspiráció ábrázolása Hans Pfitzner Palestrina (1917) című zenei legendájának első felvonásában. In: Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére. L'Harmattan, Budapest, pp. 389-413.

Ignácz, Ádám (2013) Ezek a fiatalok (1967). Az első magyar beatfilm szerepe a szocialista Magyarország könnyűzenei életében. 2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP, 2013 (10). ISSN 0864-800X

Ignácz, Ádám (2013) „Mondd meg, mit szeretsz!”: A kádári Magyarország első slágerlistái (1966-1968). In: A megértés mint hivatás: Köszöntő kötet Erdélyi Ágnes 70. születésnapjára. L'Harmattan, Budapest, pp. 394-415.

Ignácz, Ádám (2013) Szimmetria, körkörösség, linearitás : A forma kérdése Arnold Schönberg Die glückliche Hand című művében. Magyar Zene, 2013 (1). pp. 37-50. ISSN 0025-0384

Ignácz, Ádám (2013) A populáris zene a kádári Magyarország első évtizedeiben (1957–1980). Project Report. "Lendület" 20-21. századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport.

Ignácz, Ádám (2013) A populáris zene megítélésének változásai a kádári Magyarország ifjúsági sajtójában – az első 15 év (1957–1972). Médiakutató, 2013 (tél). pp. 7-17. ISSN 1586-8389

K

Karczag, Márton and Szabó, Ferenc János (2017) Megfelelő ember a megfelelő helyen : Radnai Miklós, zeneszerző és igazgató. Magyar Állami Operaház, Budapest. ISBN 978-615-80225-5-2

Kerékfy, Márton (2013) Bartók’s revisions to the instrumentation of ‛Duke Bluebeard’s Castle’. Tempo, 67 (264). pp. 52-65.

Kerékfy, Márton (2017) Ligeti-hatások Kurtág György Vonósnégyesében. MAGYAR ZENE, 55 (1). pp. 78-87. ISSN 0025-0384

Kinczler, Zsuzsanna (2016) Reformáció és anyanyelvű éneklés. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 143-154. ISBN 9786158045902

Kovács, Andrea and Fazekas, Gergely and Eckhardt, Mária and Domokos, Zsuzsanna and Enyedi, Pál and Kaczmarczyk, Adrienne and Nakahara, Yusuke and Vikárius, László and Komlós, Katalin and Péteri, Lóránt and Kerékfy, Márton (2015) Szekvenciáktól szimfóniákig: Tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére. Rózsavölgyi és Társa, Budapest. ISBN 978-615-80071-8-4

Kusz, Veronika (2014) 21. századi Beckmesserek : A könnyűzenei előadóművészet kritikája egy televíziós tehetségkutató műsorban. Az MTA BTK Zenetudományi Intézet "Lendület" 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport honlapja.

Kusz, Veronika (2015) Dohnányi Ernő amerikai hagyatéka a Zenetudományi Intézetben. MTA BTK Zenetudományi Intézet honlapja. pp. 1-2.

Kusz, Veronika (2014) Dohnányi Ernő az utókornak : A Búcsú és üzenet | Message to Posterity. Magyar Zene, 52 (1). pp. 58-89. ISSN 0025-0384

Kusz, Veronika (2014) Dohnányi Ernő: Búcsú és üzenet (közreadás). Az MTA BTK Zenetudományi Intézet "Lendület" 20-21. Századi Zenei Archívum és Kutatócsoport honlapja.

Kusz, Veronika (2015) Dohnányi Ernő: Three Singular Pieces (Három különös zongoradarab), op. 44. MTA BTK Zenetudományi Intézet honlapja. pp. 1-2.

Kusz, Veronika (2014) Dohnányi-bibliográfia. Az MTA BTK Zenetudományi Intézet "Lendület" 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport honlapja.

Kusz, Veronika (2015) Járdányi Pál. Magyar Zeneszerzők, 32 . Budapest Music Center, Budapest. ISBN 978-963-12-6189-9

Kusz, Veronika (2015) Pál Járdányi. Magyar zeneszerzők, 32 . Budapest Music Center, Budapest. ISBN 963-9433-37-3

Kusz, Veronika and Radics, Katalin (2014) Ady Endre Sírni, sírni, sírni című verse és megzenésítése. Forrás : szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat, 46 (6). pp. 56-63. ISSN 0133-056X

Kántás, Balázs (2016) Esszékísérlet a Bánk bán című opera „Hazám, hazám…” kezdetű nagyáriája három produkciójának összehasonlító vizsgálatára. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 11.

Kővári, Réka (2013) Georgius Zrunek kétnyelvű karácsonyi miséi. In: Szín-Játék-Költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. Partium - Protea Kulturális Egyesület - reciti, Budapest - Nagyvárad, pp. 131-144. ISBN 978–963-7341–95-3

L

Laskai, Anna (2017) "Hát, kultúrembereknek mindig van" : Dohnányi Erno könyv- és kottatárának története (1). MUZSIKA: KÉPES HAVI ZENEI FOLYÓIRAT, 60 (10). pp. 11-15. ISSN 0027-5336

Laskai, Anna (2017) "Hát, kultúrembereknek mindig van": Dohnányi Ernő könyv- és kottatárának története (2). MUZSIKA: KÉPES HAVI ZENEI FOLYÓIRAT, 60 (10). pp. 11-15. ISSN 0027-5336

Laskai, Anna (2016) Dávid Gyula. Magyar Zeneszerzők (39 ). BMC, Budapest . ISBN 9786158060103

Lauf, Judit (2017) Az Esztergomban őrzött huszita antifonále kodikológiai vizsgálatának néhány eredménye és az Urunk színeváltozása zsolozsmaszövegének közlése. In: Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Esztergom; Budapest, pp. 73-89. ISBN 978-963-89709-3-0

Loch, Gergely (2015) „A szeretőm egy szerecsen”. Adatok egy kuplé történetéhez. In: Műfajok, stílusok, szubkultúrák. Rózsavölgyi és Társa, Budapest, pp. 9-27. ISBN 978-615-80071-4-6

N

Nagy, L. János (2014) Verses-zenés jubileumok. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 343-350. ISSN 0025-0228

O

Ozsvárt, Viktória (2017) Dalok, történelmi háttérrel : Bozó Péter könyve Liszt dalairól. Muzsika, 60 (7). pp. 42-44. ISSN 0027-5336

Ozsvárt, Viktória (2017) Die Flötenwerke von László Lajtha. FLÖTE AKTUELL, 32 (4). pp. 23-27. ISSN 0930-8563

Ozsvárt, Viktória (2017) „Tragédiák kora”: A tragikum kifejezôeszközeinek szerepe és jelentôsége Lajtha László kései szimfóniáiban. MAGYAR ZENE, 55 (2). pp. 197-220. ISSN 0025-0384

P

Papp, Ágnes (2015) Sacri Concentus: A muzsikus Kájoni. In: Kájoni János: Sacri Concentus Diversorum Authorum, praesertim Ludovici Viadanae (...) tanulmánykötete. Dévai Szent Ferenc Kiadó Kft.- Kossuth Kiadó, pp. 7-55. ISBN 978-615-80126-1-4

Papp, Ágnes (2017) A mise állandó énekei magyarul az 1674-es Cantus Catholiciben. In: Népénekek és gyülekezeti énekek a 17. századi Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (16). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 111-130. ISBN 978-963-508-848-5

Pataky, Adrienn (2016) Szabad kötöttség: szonettekről és politikai líráról a ’45 utáni magyar irodalomból. Ráció Kiadó, Budapest.

Pinter, Csilla Mária (2013) The Music of Words in Béla Bartók's Twenty-Seven Choruses. Studia Musicologica, 53 (1-3.). pp. 141-152. ISSN 1788-6244

Péteri, Lóránt (2015) Idyllic Masks of Death: References to Orphée aux Enfers in “Das himmlische Leben”. In: Rethinking Mahler. Oxford University Press, New York, USA. (In Press)

R

Richter, Pál (2017) Népdalok harmonizálása Kodály műhelyében. MAGYAR ZENE, 55 (3). pp. 301-313. ISSN 0025-0384

Richter, Pál (2017) A magyar zenetörténeti kutatás »Kodály-módszere« : Igazi, teljes kép a 18. századi kottás forrásokról és a magyar zenei hagyományról. MUZSIKA: KÉPES HAVI ZENEI FOLYÓIRAT, 60 (5). pp. 9-12. ISSN 0027-5336

Riskó, Kata (2017) "Eredeti magyar nemzeti táncok" a 19. század elejéről. MAGYAR ZENE, 55 (2). pp. 131-157. ISSN 0025-0384

Riskó, Kata (2017) Erkel Hymnuszának keletkezése és hagyományozódásának története az első világháborúig. In: A magyar Himnusz képes albuma. Argumentum Kiadó; OSZK, Budapest, pp. 97-127. ISBN 978 963 200 663 5

Riskó, Kata (2012) Eszmények és emlékek Bartók Negyvennégy hegedűduójában. MAGYAR ZENE, 50 (4). pp. 457-471. ISSN 0025-0384

Riskó, Kata (2015) Individual memory and collective history: the forgotten manuscript of István Bartalus. BULLETIN OF THE TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV SERIES VIII ART SPORT, 57 (2). pp. 83-96. ISSN 2066-7728

Riskó, Kata (2015) Népzenei inspirációk Bartók stílusában. Magyar Zene, 53. (1). pp. 68-94. ISSN 0025-0384

S

Sipos, János (2013) Manevi’den Laik’a ve tersi : Bazı Türk Halkının Dini ve Laik Türküleri Arasındaki İlişki. In: Türkü − Türkülerimiz Türküler ve Öyküler. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, Ankara, pp. 203-210.

Sipos, János (2012) A Musical Map of Different Turkic-Speaking Peoples as Based on Field Work from 1936 until the Present. International Review of Turkish Studies, 2 (4). pp. 46-61. ISSN 2211-3975

Sipos, János (2013) Report from the ICTM Hungarian Representative. Bulletin of the Internatinal Council for Traditional Music (122). pp. 50-52. ISSN 2304-4039

Somfai, László (2017) Fordítás? Értelmezés? : Az átirat problematikája Bartók életművében. In: Fordítás, tolmácsolás, értelmezés. Bibliotheca Scientiae et Artis (9). OSZK; Gondolat, Budapest, pp. 121-132. ISBN 978 963 200 6703

Somfai Kara, Dávid and Kunkovács, László and Sipos, János (2013) Visiting a Sakha (Yakut) Folk Healer. Shaman, 21 (1-2). pp. 185-200. ISSN 1216-7827

Szabó, Ferenc János (2014) "Ein Tristan von nobelstem Stahl...": The Influence of a Czech Wagner-tenor on Hungarian Musical Life in the First Half of the Twentieth Century. In: Operowy Kontrapunkt. Libretto w Europie Środkowej i Wschodniej. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, pp. 255-274. ISBN 978-83-7654-300-0

Szabó, Ferenc János (2017) Magyar operai hősnők Egyiptomtól Norvégiáig : A Magyar Királyi Operaház 1913–1914-es librettópályázata. MAGYAR ZENE, 55 (2). pp. 158-196. ISSN 0025-0384

Szabó, Ferenc János (2017) Radnai Miklós, a zeneszerző. In: Megfelelő ember a megfelelő helyen: Radnai Miklós, zeneszerző és igazgató. Magyar Állami Operaház, Budapest, pp. 10-62. ISBN 978-615-80225-5-2

Szabó, Ferenc János (2014) Zenei Panoráma : Kroó György írásai az Élet és Irodalomban (1964–1996). ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK, 2012. pp. 395-406. ISSN 0139-0732

Szabó, Ferenc János (2015) A háború magyar hangjai. Magyar Zene, 53 (3). pp. 277-304. ISSN 0025-0384

Szoliva, Gábriel (2016) „Proles de caelo prodiit…”. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK, 2013-2. pp. 70-82. ISSN 0139-0732

Szádoczki, Vera (2015) A Jászfényszarui énekeskönyv. In: Régi magyar népénekek és imádságok. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 241-264.

T

Tallián, Tibor (2006) 19.századi magyarországi zenés színjátszás számítógépes adatbázisának kialakítása = Developing of a computer-aided database for 19th century music theatre in Hungary. Project Report. OTKA.

Tallián, Tibor (2014) Magyar képek. Fejezetek a magyar zeneélet és zeneszerzés történetéből 1940–1956. Balassi Kiadó, Budapest.

Tallián, Tibor (2017) Methodus, mors, musica : Kodály Zoltán választásai. MAGYAR ZENE, 55 (3). pp. 245-275. ISSN 0025-0384

Tallián, Tibor and Dolinszky, Miklós (2009) Erkel Ferenc Bánk bán és Sarolta c. operáinak kritikai kiadása = Critical Edition of Ferenc Erkel's operas Sarolta and Bánk bán. Project Report. OTKA.

Tamás, Ildikó (2017) A jojka szerepe a 20–21. századi diskurzív folyamatokban. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 197-232. ISSN 0239-1953

Tari, Lujza (2013) Az igazi doromb és egyéb „musika-szer”-ek Kultsár István Hazai ’s Külföldi Tudósítás-aiban. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok. MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 125-142.

Tari, Lujza (2013) Die Familie als Hintergrund der Traditionspfelge. Wo finden sich die besten Sänger und Instrumentalspieler der Volksmusik? In: Jahrbuch für europäische Ethnologie. Ungarn. Jahrbuch für europäische Ethnologie (8978-5). Verlag Ferdinand Schönigh, München, Zürich, pp. 249-270. ISBN 978-3-506-77866-6

Tari, Lujza (2005) Kisfaludy Károly korának zenéje verseinek kortárs megzenésítései alapján. Arrabona, 43 (2). pp. 85-111. ISSN 0571-1304

Tari, Lujza (2013) „«Koltói csárdás» – Liszt Ferenc magyar rapszódiái és a népzene.”. In: Zenei művelődésünk a változó régióban. A VII. Hungarológiai Kongresszus zenetudományi Szekciójának előadásai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 96-121. ISBN 978-606-8178-70-7

Tari, Lujza (2015) Rajeczky Benjamin az egyetemes népzenetudomány képviselője. ETHNOGRAPHIA, 126 (2). pp. 283-298. ISSN 0014-1798

Tari, Lujza (2013) Revolution, War of Independence in 1848/49 and its Remembering in Traditional Music. In: Musik und Revolution. Die Produktion von Identität und Raum durch Musik in Zentraleuropa 1848/49. Hollitzer Wissenschaftsverlag , Wien, pp. 189-208. ISBN 978-3-99012-127-6

Tari, Lujza (2013) Szomjas-Schiffert György, a népzenekutató. In: ”Így él bennem”. Szomjas-Schiffert György (1910-2004). Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó , Budapest, pp. 7-44. ISBN 978-963-263-320-6

Tari, Lujza (2017) "A művészi tudás végső próbája". Kodály a népdalfeldolgozásról. Magyar Zene, IV. (3.). pp. 314-335. ISSN 0025-0384

V

Vikárius, László (2017) „Zefiro torna” : Petrarca és a petrarkizmus Monteverdi két kompozíciójában. MAGYAR ZENE, 55 (4). pp. 393-410. ISSN 0025-0384

Vikárius, László (2013) A csodálatos mandarin átlényegülései : A műfajválasztás jelentősége Bartók pantomimjának keletkezéstörténetében. MAGYAR ZENE, 51 (4). pp. 410-444. ISSN 0025-0384

This list was generated on Mon Dec 10 13:11:33 2018 CET.