REAL

Items where Subject is "M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották > ML Literature of music / zeneirodalom, zeneművek"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ć
Number of items at this level: 291.

B

Bartha, Dénes (1960) Haydn, az operakarmester. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 269-286.

Bartók, Béla and NAKAHARA, Yusuke (2018) Mikrokosmos BB 105 = Mikrokosmos : 1-2. vol. Editio Musica; Henle Verlag, Munchen, Budapest. ISBN 9790201814087

Bartók, Béla and NAKAHARA, Yusuke (2018) Mikrokosmos BB 105 = Mikrokosmos : 3-4. vol. Editio Musica; Henle Verlag, München, Budapest. ISBN 9790201814094

Bartók, Béla and NAKAHARA, Yusuke (2018) Mikrokosmos BB 105 = Mikrokosmos : 5-6. vol. Editio Musica; Henle Verlag, München, Budapest. ISBN 9790201814100

Belinszky, Anna (2021) Fantázia és kreativitás Kreisler- jegyek Brahms fiatalkori műveiben. MAGYAR ZENE, 59 (1). pp. 78-99. ISSN 0025-0384

Benczes, Réka (2018) Nyelv és lélek. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 359-362. ISSN 0025-0228

Berlász, Melinda (2016) Gárdonyi Zoltán zenetudományi munkásságának bibliográfiája. In: Nemzedékről nemzedékre. Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, pp. 19-30. ISBN 9789635583478

Biró, Viola (2012) Adalékok Bartók 2. hegedűrapszódiájának népzenei forrásaihoz. Magyar Zene, 50 (2). pp. 188-209. ISSN 0025-0384

Biró, Viola (2013) Budapesti hangversenyek adatbázisa : történet és jelen. Tudományos ülésszak a 70 éves Berlász Melinda tiszteletére (2012. november 29.).

Biró, Viola (2016) Lucrările lui Bartók din 1915 în spiritul Pentru copii? OBSERVATOR CULTURAL, 17 (820). p. 6. ISSN 1454-9883

Biró, Viola (2013) Megjegyzések Lajtha László szerenádzenéjéhez. Magyar Zene, 51 (3). pp. 323-334. ISSN 0025-0384

Biró, Viola (2015) A nagy háború küszöbén: Bartók hunyadi gyűjtésének néhány tanulsága. Magyar Zene. pp. 121-145. ISSN 0025-0384

Biró, Viola (2022) “…to reflect the spirit of peasant music” The Dance Music of Bihor in Bartók’s Compositions. REVUE BELGE DE MUSICOLOGIE = BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR MUZIEKWETENSCHAP, 76. pp. 119-132. ISSN 0771-6788 (print); 2034-1938 (online) (In Press)

Blüml, Jan and Ignácz, Ádám (2022) Dějiny výzkumu populární hudby v českých zemích a Maďarsku: souvislosti, paralely, vzájemné vztahy / History of Popular Music Research in the Czech Lands and Hungary: Contexts, Parallels, Interrelations (1918–1998). HUDEBNI VEDA, 59 (2-3). pp. 149-213. ISSN 0018-7003

Bolya, Mátyás (2021) A BTK Zenetudományi Intézet digitális archívum koncepciója az oktatás és a tudomány szolgálatában = The Digital Archive Concept of RCH Institute for Musicology (Budapest) at the Service of Education and Science. In: Online térben az online térért : Networkshop 30: országos online konferencia. 2021. április 6-9. Eötvös Loránd Tudományegyetem. HUNGARNET Egyesület, Budapest, pp. 133-142. ISBN 9786150129563

Bozó, Péter (2023) C. Ph. E. Bach szabálytalan rondói történeti összefüggésben = C. P. E. Bach’s ‘Improper’ Rondos in Historical Context. MAGYAR ZENE : ZENETUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 61 (4). pp. 383-399. ISSN 0025-0384

Bozó, Péter (2021) Fejezetek Jacques Offenbach budapesti fogadtatásának történetéből. Rózsavölgyi és Társa, Budapest. ISBN 978-615-5062-53-7 (In Press)

Bozó, Péter (2014) Piszkos partitúrák, szennyes szólamok, avagy "Az eleven ördög" és a magyar operett nem teljesen szeplőtelen fogantatása. Magyar Zene, 52 (3). pp. 318-333. ISSN 0025-0384

Branko, Ladić (2020) Alexander Albrecht’s Musical Output in the Milieu of Interwar Bratislava. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 61 (3-4). pp. 323-352. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Békéssy, Lili Veronika (2022) „…hazánkfia, becses lapotok pártfogását kéri.” id. Ábrányi Kornél kapcsolati hálózata. Documentation. UNSPECIFIED.

Büky, Virág (2012) BARTÓK ÖRÖKÉBEN. Pásztory Ditta, a „Bartók- interpretátor”. Magyar Zene, 50 (3). pp. 282-302. ISSN 0025-0384

Büky, Virág (2013) Bartók's heiress. Studia Musicologica, 23 (1-3). pp. 187-198. ISSN 1788-6244

C

Csörsz, Rumen István and Küllős, Imola (2013) Közköltészet 3/A. Történelem és társadalom. Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század, 14 . Universitas–EditioPrinceps, Budapest. ISBN 978-963-9671-43-0

Czagány, Zsuzsa (2002) Verbum caro-antifónák az európai zsolozsmarepertoárban. In: Zenetudományi dolgozatok 2001-2002. Zenetudományi Dolgozatok . MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 163-170.

Czagány, Zsuzsa (2018) A Váradi Antifonálé Mihály-zsolozsmája = Das Michaelsoffizium im Waradiner Antiphonar. In: Zenetudományi dolgozatok 2015-2016. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 15-23.

Czagány, Zsuzsa and Gilányi, Gabriella (2022) A gyergyószentmiklósi kottás kódextöredék. ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, '20-22. pp. 245-250. ISSN 1843-8385

Czagány, Zsuzsa and Hiley, David and Kubieniec, Jakub (2016) The coniunctae in medieval sources of liturgical chant. In: Traditio Iohannis Hollandrini, Band VII : Studien - Essays. Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission (25). Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, pp. 143-188. ISBN 9783769660173

Czigány, Ildikó (2022) Az operaszerző Vivaldi és Ferrara. In: Új eredmények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17-19. század) : Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 35-39.

D

Dagmara, Łopatowska-Romsvik (2020) Behind Musical Stages : The Role of Concert Bureaus in the Musical Life of Kristiania in the First Decades of the 20th Century. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 61 (3-4). pp. 227-240. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Dalos, Anna (2013) Dávid Gyula dodekafon fordulata (1960-1974). In: Kő kövön. Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Festschrift für Ferenc Dávid. Vince Kiadó, Budapest, pp. 45-52. ISBN 978-963-303-044-8

Dalos, Anna (2013) Ellenzékiség, neoavantgárd, kettős beszéd : Az Új Zenei Stúdió hetvenes évekbeli kontextusáról. A "Lendület" 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport honlapja. pp. 1-10.

Dalos, Anna (2017) Európai és mégis magyar. Kodály Zoltán és az Operaház. Opera, 6 (1). pp. 34-36. ISSN 1789-4093

Dalos, Anna (2013) Kodály and the Counterpoint: Theory and Practice. In: Space, Time, Traditions. Extreacts of Theses defended at the Doctoral School of the Budapest Liszt academy of Music. Rózsavölgyi, Budapest, pp. 323-356. ISBN 978-615-5062-13-1

Dalos, Anna (2013) Kodály és a Palestrina-ellenpont : teória és praxis. In: Tér, idő, hagyomány. Szemelvények a Zeneakadémia Doktori Iskolájában megvédett disszertációkból. Musica scientia . Rózsavölgyi, Budapest, pp. 331-364. ISBN 978-615-5062-13-1

Dalos, Anna (2015) Kodály és a történelem. Tizenkét tanulmány. Musica scientia . Rózsavölgyi, Budapest. ISBN 978-615-80071-9-1

Dalos, Anna (2018) Kodály's Ideal Kingdom: The Transformations of János Háry. In: Voices of Identities: Vocal Music and De/con/struction of Communities in Former Habsburg Area. Cambridge Scholars, Cambridge, pp. 112-125. ISBN 1-5275-0808-0

Dalos, Anna (2013) Kurtág magyar identitása és a Bornemisza Péter mondásai (1963-1968). Magyar Zene, 50 (2). pp. 142-153. ISSN 0025-0384

Dalos, Anna (2013) Magyar zene a 20. században. A "Lendület" 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport honlapja. pp. 1-17.

Dalos, Anna (2013) Nausikaa, Sappho, and Other Women in Love : Zoltán Kodály's Reception of Greek Antiquity (1906-1932). In: Revisiting the Past, Recasting the Present. The Reception of Greeek Antiquity in Music 19th Century to the Present. Hellenic Music Centre, Athens, pp. 265-273. ISBN 978-618-80006-1-2

Dalos, Anna (2021) Prahács Margit műveinek annotált bibliográfiája. A 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum honlapja.

Dalos, Anna (2013) Talált tárgyak és zeneszerzés-történeti paradigmaváltás : Jeney Zoltán Halotti szertartásának keletkezéstörténete (1987-2005). MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (4). pp. 391-403. ISSN 1217-7768

Dalos, Anna (2021) Tudós nő a Horthy-korszakban. Prahács Margit (1893-1974). Musicologia Hungarica, 1 . ELKH BTK ZTI, Budapest. ISBN 978-615-5167-40-9

Dalos, Anna (2020) Zoltán Kodály's World of Music. California Studies in 20th-Century Music, 27 . University of California Press, Oakland, California. ISBN 9780520300040

Dalos, Anna (2014) A magyar zenetudomány bibliográfiája (1900-1950). ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK. pp. 163-174. ISSN 0139-0732

Demeter, Tamás (2017) A társadalom zenei képe : A magyar zeneesztétika szociologizáló hagyománya. Documentation. UNSPECIFIED.

Dević, Ana Tamara (2020) Géza Csáth's Musicographical Work and His Fundamental Aesthetic Viewpoints. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 61 (3-4). pp. 353-366. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Dille, Denijs (1962) A Bartók-kutatás problémái. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 7-14.

Dobszay, László and Soós, András (2008) Musica Rediviva - Repertoárkutatások az egyházzene körében = Musica Rediviva - Research in church music repertory. Project Report. OTKA.

Dolinszky, Miklós (2019) Jelképtől jelig : A kreativitás elveszítése a modern Nyugat zenei gyakorlatában. Claves ad musicam . Typotex, Budapest. ISBN 9789634930297

Domokos, Mária (2021) A magyar nyelvű antifónák összkiadása : Ferenczi Ilona új könyvéről. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK, '19-20. pp. 375-378. ISSN 0139-0732

Domokos, Mária and Kővári, Réka and Olsvai, Imre and Paksa, Katalin and Rudas, Péterné and Szalay, Olga (2011) A magyar népzene tára XI-XII. kötete = Collection of Hungarian Folk Music, 11th and 12th volumes. Project Report. OTKA.

Domokos, Mária and Paksa, Katalin (2016) "Vígsággal zeng Parnassusnak magas teteje" : 18. századi kottás források és a magyar zenei néphagyomány. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9731 9

Dávid, Géza and Gracza, Lajos (2018) Szabadi Frank Ignác Török–magyar indulója Jules Massenet és Liszt Ferenc feldolgozásában, valamint Hajdar bej Marche turco–hongroise című műve. KELETKUTATÁS, 2018 (ősz). pp. 113-129. ISSN 0133-4778

Déri, Balázs (2013) Az 1. hangú virágvasárnapi tropár Szentendrén. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (2). pp. 177-178. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2014) A vízkereszti nagy vízszentelés tropárjai Szentendrén. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 21 (1). pp. 91-94. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2013) A vízkereszti tropár Szentendrén. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (1). pp. 83-84. ISSN 1217-7768

E

Erdélyi-Molnár, Klára (2017) Adattár és antológia – egy kor zenéjének valódi tükre. MAGYAR ZENE, 55 (2). pp. 236-239. ISSN 0025-0384

F

Falvy, Zoltán (1959) Bartha Dénes "Beethoven szimfónikus művészete" című doktori értekezésének vitája (1958. jan. 29-én). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 333-338.

Farkas, András (2017) Mon père m’a raconté : La vie du compositeur hongrois Ferenc Farkas. Éditions Delatour France, Sampzon. ISBN 978-2-7521-0307-9

Farkas, Zoltán (2022) Thanatos as Ritual : Zoltán Jeney's Funeral Rite. In: Transylvanian tributes to Ligeti: Thanatos in Contemporary Music, from the Tragic to the Grotesque. MediaMusica, Cluj-Napoca, pp. 91-111. ISBN 9786066452373

Fejes, György (1964) Tanulmányok Bartók színpadi műveiről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 400-401.

Ferenczi, Ilona (2016) Das Eperieser Gradual 1635 – die isoliert gebliebene Bemühung für die Erschaffung der ungarisch-sprachlichen Kirchenmusik. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, pp. 216-228. ISBN 9783525572269

Ferenczi, Ilona (2022) Huszár Gál énekeskönyveinek nyoma az első kéziratos graduálban. In: Cantio optima : Emlékkönyv Hubert Gabriellának. Luther Kiadó, Evangélikus Országos Gyűjtemény, Budapest, pp. 178-187. ISBN 9786150154862

Ferenczi, Ilona (2016) Literaturbericht Hymnologie. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, pp. 271-277. ISBN 9783525572269

Ferenczi, Ilona (2018) A besztercebányai kancionálé (1623). In: Bivio 2018. Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest, pp. 20-47.

Ferenczi, Ilona (2021) A bölcsesség kezdete az Úr félelme : Magyar nyelvű antifónák 16-17. századi kéziratokban és nyomtatványokban, énekeskönyvekben és graduálokban. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Budapest. ISBN 978-615-5167-39-3

Ferenczi, Ilona (2016) A magyar nyelvű graduálok új szövegcsoportja: az apostoli intenciók. In: Zenetudományi dolgozatok 2013-2014. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 115-122.

Finta, Gergely (2016) "Ha Krisztus lelke egyesít, bontsuk ki bátran színeit" : 20. századi szerzőink és szövegíróink énekei énekeskönyvünkben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 132-142. ISBN 9786158045902

Földváry, Miklós István and Szaszovszky, Ágnes (2021) Graduale Strigoniense Latino-Hungaricum. Monumenta Ritualia Hungarica. Series Practica (VI/A). Argumentum Publishing House; ELTE BTK Latin Tanszék, Budapest. ISBN 9789634468219

G

Gara, Márk (2013) Amikor a tánc diktál. In: Tánc és zene, 2012. szeptember 29., Magyar Táncművészeti Főiskola.

Gaučik, Štefan (2020) Laslavíková Jana, (2020). Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 61 (3-4). pp. 403-407. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Gilányi, Gabriella (2019) 15. századi erdélyi antifonále-töredékek és ferences hordozókönyveik. Csiki Székely Múzeum Évkönyve 2018, 13-14. pp. 95-110. ISSN 1841-0197 (Submitted)

Gilányi, Gabriella (2020) Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Cod. Lat. 119 kódexének kottás premontrei fedéltöredékei. Új adatok. In: „Mestereknek gyengyének” ÜNNEPI KÖTET MADAS EDIT HETVENEDIK SZÜLETÉSNAPJÁRA. Országos Széchényi Könyvtár, Szent István Társulat, Budapest, pp. 415-426. ISBN 9789632778662

Gilányi, Gabriella (2019) The “Esztergom Antiphoners” (Cathedral Library of Esztergom, Ms. I. 3c, d) in the Context of Musical Notation. In: NOTATED SOURCES FROM MEDIEVAL EUROPE / MEDIEVAL HUNGARY. Transregional Research and Online Database Building, Bratislava, pp. 1-9. (Submitted)

Gilányi, Gabriella (2020) The "Esztergom Antiphoners” (Cathedral Library of Esztergom, Ms. I. 3c, d) in the Context of Musical Notation. In: Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary. Transregional Research and Online Database Building. Institute of Musicology of the Slovak Academy of Scienses, Bratislava; Institute of Musicology, Research Centre for the Humanities, Budapest, Bratislava, pp. 66-73. ISBN 978-80-89135-48-6

Gilányi, Gabriella (2019) Hangjelzett kódextöredékek a németújvári ferences kolostorban. In: Scriptorium II. konferencia. Szent István Társulat. (Submitted)

Gilányi, Gabriella (2018) Használatitól a műremekig: a 15. századi hangjelzett esztergom-budai kódexek. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK 2015-2016. pp. 24-36. ISSN 0139-0732

Gilányi, Gabriella (2018) Jelentéktelen kis apróság? A gregorián custos. Magyar Zene, 56 (4). pp. 385-397. ISSN 0025-0384 (Submitted)

Gilányi, Gabriella (2022) Kottás kódextöredék a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményében. ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, '20-22. pp. 239-244. ISSN 1843-8385

Gilányi, Gabriella (2019) Mosaics of the plainchant tradition of Transylvania : interpreting the 14th-century antiphoner fragments at Güssing. In: Mozaikok Erdély ismeretlen gregorián hagyományából : Egy Anjou-kori antifonále töredékei Erdélyben = Mosaics of the plainchant tradition of Transylvania : Interpreting the 14th-century antiphoner fragments at Güssing. Resonemus pariter : Műhelytanulmányok a középkori zenetörténethez = Studies in Medieval Music History (1). Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet Régi Zenetörténeti Osztály = Research Centre for the Humanities, Institute for Musicology Department of Early Music, Budapest, pp. 97-102. ISBN 978-615-5167-24-9

Gilányi, Gabriella (2019) Mozaikok Erdély ismeretlen gregorián hagyományából : egy Anjou-kori antifonále töredékei Erdélyben. In: Mozaikok Erdély ismeretlen gregorián hagyományából : Egy Anjou-kori antifonále töredékei Erdélyben = Mosaics of the plainchant tradition of Transylvania : Interpreting the 14th-century antiphoner fragments at Güssing. Resonemus pariter : Műhelytanulmányok a középkori zenetörténethez = Studies in Medieval Music History (1). Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet Régi Zenetörténeti Osztály = Research Centre for the Humanities, Institute for Musicology Department of Early Music, Budapest, pp. 9-14. ISBN 978-615-5167-24-9

Gilányi, Gabriella (2019) A „főkötős atyafiak” zenei írásbelisége a 16. századi Magyarországon : Magyar hagyomány, rendi hagyomány, politika. Magyar Zene, 57 (4). pp. 357-369. ISSN 0025-0384

Gilányi, Gabriella (2020) Új források, új terminológia, új távlatok. A hazai gregorián paleográfiai kutatás napjaink-ban. Magyar Zene, 58 (2). pp. 144-161. ISSN 0025-0384

Gilányi, Gabriella (2017) A latin egyszólamú liturgikus ének Magyarországon a 18. században. In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon. Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez (2). MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 91-127. ISBN 123-456-789-18

Gombos, László (2021) Die drei Zigeuner. Liszt, Reményi és Hubay parafrázisa. MAGYAR ZENE, 59 (1). pp. 62-77. ISSN 0025-0384

Gombos, László (2016) Háború vagy béke? : Egy magyar szimfónia a „Nagy Háború” idején = Krieg oder Frieden? Eine ungarische Symphonie zur Zeit des „Großen Krieges“. In: Zenetudományi dolgozatok 2013-2014. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 163-180.

Gombos, László (2016) Művek és művésztársak vonzásában – Dohnányi, Hubay és a Kreutzer-szonáta. In: Dohnányi-tanulmányok 2015. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 25-41.

Gombos, László (2016) Zrínyi Miklós alakja a millennium zenéjében. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 18 (6). pp. 83-88. ISSN 1419-4082

Grosz, Sára Aksza (2022) Id. Ábrányi Kornél életrajza. Documentation. UNSPECIFIED.

Grosz, Sára Aksza (2022) Álnévtől hírnévig. Dupin Amantine vs Katona Clementine. Documentation. UNSPECIFIED.

Gusztin, Rudolf (2022) A Pécsi Dalárda repertoárja 1862–1865 között. Documentation. UNSPECIFIED.

Gusztin, Rudolf (2020) A dalármozgalom repertoárja az első évtizedben a soproni Dalfüzér, a Pécsi Dalárda és a fővárosi dalegyletek tükrében. Documentation. UNSPECIFIED.

Gusztin, Rudolf (2022) „Életem s csekély munkaerőm javát vette igénybe.” id. Ábrányi Kornél és a magyarországi dalármozgalom kapcsolata. Documentation. UNSPECIFIED.

Gusztin, Rudolf (2021) A magyarországi dalármozgalom válogatott és annotált bibliográfiája. Documentation. UNSPECIFIED.

Gusztin, Rudolf (2020) A soproni Dalfüzér / Liederkranz fellépései 1859–1867 között. Documentation. UNSPECIFIED.

Gál, Adél (2023) Halotti énekköltészet. Szimbólumok és azok jelentése a temetési énektárakban = Funeral Song Poetry. Symbols and Their Meaning in Funeral Songs. LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 5 (1). pp. 23-32. ISSN 2676-9964

H

Hende, Fanni (2021) Gilányi Gabriella, Mozaikok Erdély ismeretlen gregorián hagyományából. Egy Anjou-kori antifonále töredékei Güssingben – Mosaics of the plainchant tradition of Transylvania, Interpreting the 14th-century antiphoner fragments at Güssing, Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet Régi Zenetörténeti Osztály, 2019 (Resonemus pariter, Műhelytanulmányok a középkori zenetörténethez – Studies in Medieval Music History 1.). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (2). pp. 276-278. ISSN 0025-0171

Hoffmann, Alfred and Missir, Nicolae (1962) Liszt Ferenc 1846—47. évi hangversenykörútja Bánátban, Erdélyben és Romániában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 33-43.

Hooker, Lynn M. and Borhi, László (2022) Estate Law, Historiography, and the Cold War. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 63 (3-4). pp. 367-375. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Horváth, Pál (2020) Doppler Ferenc első operája: Benyovszky, vagy a kamcsatkai száműzöttek (1847). Források, előadások. Documentation. UNSPECIFIED.

Horváth, Pál (2020) Doppler Ferenc vígoperája: Ilka és a huszártoborzó (1849). Források, előadások. Documentation. UNSPECIFIED.

Horváth, Pál (2022) „Intendáns vagy bérlő?” A magyar nyelvű operajátszás ügye a 19. században. Documentation. UNSPECIFIED.

Horváth, Pál (2020) Ruzitska József: Béla futása. Források, előadások. Documentation. UNSPECIFIED.

Horváth, Ágnes (2008) A Budapest-Belvárosi Főplébániatemplom ének- és zenekarának repertoárja az 1943/1944-es egyházi évben. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 15 (1). pp. 47-74. ISSN 1217-7768

Hovánszki, Mária (2017) Faludi Ferenc és Amade László formaújításai, avagy a magyar nyelvű gáláns-rokokó énekköltészet (1730–1770). In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon (Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez 2). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 289-302.

Hovánszki, Mária (2017) A muzsikus Verseghy, avagy a „Magyar Hárfás” zenei- és énekkeltői munkássága. In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon. Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez (2). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 331-393.

Hovánszki, Mária (2017) Érzékeny énekelt dalköltészet. In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon. Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez (2). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, pp. 303-329.

Hubert, Ildikó (1985) Maróti Gyula–Révész László: Öt évszázad a magyar énekkari kultúra történetéből. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 214-215. ISSN 0209-4800

Hye-Eun, Uh (2020) A Reconstruction of Late Renaissance Music in Nono's Prometeo. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 61 (3-4). pp. 241-253. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

I

Ignácz, Ádám (2013) Az inspiráció ábrázolása Hans Pfitzner Palestrina (1917) című zenei legendájának első felvonásában. In: Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére. L'Harmattan, Budapest, pp. 389-413.

Ignácz, Ádám (2013) Ezek a fiatalok (1967). Az első magyar beatfilm szerepe a szocialista Magyarország könnyűzenei életében. 2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP, 2013 (10). ISSN 0864-800X

Ignácz, Ádám (2013) „Mondd meg, mit szeretsz!”: A kádári Magyarország első slágerlistái (1966-1968). In: A megértés mint hivatás: Köszöntő kötet Erdélyi Ágnes 70. születésnapjára. L'Harmattan, Budapest, pp. 394-415.

Ignácz, Ádám (2013) Szimmetria, körkörösség, linearitás : A forma kérdése Arnold Schönberg Die glückliche Hand című művében. Magyar Zene, 2013 (1). pp. 37-50. ISSN 0025-0384

Ignácz, Ádám (2013) A populáris zene a kádári Magyarország első évtizedeiben (1957–1980). Project Report. "Lendület" 20-21. századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport.

Ignácz, Ádám (2013) A populáris zene megítélésének változásai a kádári Magyarország ifjúsági sajtójában – az első 15 év (1957–1972). Médiakutató, 2013 (tél). pp. 7-17. ISSN 1586-8389

Illés, Szabolcs (2022) Revival of Haydn oratorios : The first „historical concerts” in Hungary from 1872. Documentation. UNSPECIFIED.

Illés, Szabolcs (2022) A Teremtéstől Krisztusig: Haydn oratóriumai Ábrányi és Liszt korában. Az első hazai „régizenei” koncertek. Documentation. UNSPECIFIED.

K

Kaczmarczyk, Adrienne (2022) Beethoven-allúziók Liszt Dante-szimfóniájában = Allusions to Beethoven in Liszt’s Dante Symphony. MAGYAR ZENE : ZENETUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 60 (2). pp. 245-262. ISSN 0025-0384

Kaczmarczyk, Adrienne (2016) Liszt és a klasszikus antikvitás: latin idézetek az életműben. In: Zenetudományi dolgozatok 2013-2014. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 144-162.

Kaczmarczyk, Adrienne (2022) Liszt, Ábrányi és a magyar nemzeti stílus: cigány skála, magyar skála. Documentation. UNSPECIFIED.

Kaczmarczyk, Adrienne (2021) «Vexilla regis prodeunt» : The Closer Union of Music with Poetry in the Inferno Movement of Liszt’s Dante Symphony. In: «Quella terra che 'l Danubio riga» : Dante in Ungheria. Aracne, Roma, pp. 331-350.

Karczag, Márton and Szabó, Ferenc János (2017) Megfelelő ember a megfelelő helyen : Radnai Miklós, zeneszerző és igazgató. Magyar Állami Operaház, Budapest. ISBN 978-615-80225-5-2

Kaskötő, Marietta (2022) „Az egyházi és a magyar zene”. id. Ábrányi Kornél 19. századi egyházzene-történeti korrajza. Documentation. UNSPECIFIED.

Kelemen, Judit (2022) The first surviving ‘schoolbook’ of Hungarian music education: The Szalkai Codex. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (S). pp. 95-119. ISSN 0236-6568

Kelemen, Judit (2023) The musical heritage of Sárospatak in the 17th–18th centuries. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (S). pp. 90-104. ISSN 0236-6568

Kerékfy, Márton (2013) Bartók’s revisions to the instrumentation of ‛Duke Bluebeard’s Castle’. Tempo, 67 (264). pp. 52-65.

Kerékfy, Márton (2018) Kantate aus Volksliedern : Die Transsilvanische Kantate von Sándor Veress. In: RE-SET. Schott, Mainz, pp. 204-211. ISBN 9783795798857

Kerékfy, Márton (2017) Ligeti-hatások Kurtág György Vonósnégyesében. MAGYAR ZENE, 55 (1). pp. 78-87. ISSN 0025-0384

Kim Szacsvai, Katalin (2022) „A döntő szó úgy is mindig és mindenben az idő jogához tartozik.” id. Ábrányi Kornél és a magyar zenetörténetírás. Documentation. UNSPECIFIED.

Kinczler, Zsuzsanna (2016) Reformáció és anyanyelvű éneklés. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 143-154. ISBN 9786158045902

Kiss, Gábor (2016) Quem celestis armonia... : Újabb adalékok egy Szt. István-alleluiához. In: Zenetudományi dolgozatok 2013-2014. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 35-44.

Kodály, Zoltán (1957) Bartók Béláról : Elnöki megnyitó a Magyar Bartók Béla Emlékbizottság 1956. szeptember 25-án tartott díszülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 11-12.

Kodály, Zoltán (1953) Kodály Zoltán kétszeres Kossuth-díjas nyilatkozata a pécsi kórusok munkájáról. DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 10 (12). ISSN 0133-2007

Kodály, Zoltán and Breuer, János (1982) Három elfeledett írás : Egy angol-német zenei lexikon címszavai. MAGYAR ZENE, 23 (4). pp. 335-338. ISSN 0025-0384

Kovács, Andrea and Fazekas, Gergely and Eckhardt, Mária and Domokos, Zsuzsanna and Enyedi, Pál and Kaczmarczyk, Adrienne and Nakahara, Yusuke and Vikárius, László and Komlós, Katalin and Péteri, Lóránt and Kerékfy, Márton (2015) Szekvenciáktól szimfóniákig: Tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére. Rózsavölgyi és Társa, Budapest. ISBN 978-615-80071-8-4

Kovács, Sándor (2016) A másik Búcsúszimfónia = The Other Farewell Symphony. MAGYAR ZENE, 54 (3). pp. 305-310. ISSN 0025-0384

Kregor, Jonathan (2020) Hyun Joo Kim (2019). Liszt's Representation of Instrumentals Sounds on the Piano: Colors in Black and White. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 61 (3-4). pp. 397-401. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Kremlev, J. (1960) Haydn és az orosz zenekultúra. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 287-294.

Kusz, Veronika (2014) 21. századi Beckmesserek : A könnyűzenei előadóművészet kritikája egy televíziós tehetségkutató műsorban. Az MTA BTK Zenetudományi Intézet "Lendület" 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport honlapja.

Kusz, Veronika (2015) Dohnányi Ernő amerikai hagyatéka a Zenetudományi Intézetben. MTA BTK Zenetudományi Intézet honlapja. pp. 1-2.

Kusz, Veronika (2014) Dohnányi Ernő az utókornak : A Búcsú és üzenet | Message to Posterity. Magyar Zene, 52 (1). pp. 58-89. ISSN 0025-0384

Kusz, Veronika (2016) Dohnányi Ernő családi levelei. Összeállította: Kelemen Éva (recenzió). In: Dohnányi-tanulmányok 2015. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 89-95.

Kusz, Veronika (2022) Dohnányi Ernő fuvolaművei. In: A magyar fuvolázás elmúlt kétszáz éve és európai beágyazódása. Papageno Consulting Kft., Budapest, pp. 1-17. (In Press)

Kusz, Veronika (2014) Dohnányi Ernő: Búcsú és üzenet (közreadás). Az MTA BTK Zenetudományi Intézet "Lendület" 20-21. Századi Zenei Archívum és Kutatócsoport honlapja.

Kusz, Veronika (2015) Dohnányi Ernő: Three Singular Pieces (Három különös zongoradarab), op. 44. MTA BTK Zenetudományi Intézet honlapja. pp. 1-2.

Kusz, Veronika (2019) Dohnányi és 1956. In: 1956 és a zenei élet: Előzmények, történések, következmények. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Kronosz Kiadó, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár, Budapest ; Pécs, pp. 243-261. ISBN 9786156048165

Kusz, Veronika (2014) Dohnányi-bibliográfia. Az MTA BTK Zenetudományi Intézet "Lendület" 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport honlapja.

Kusz, Veronika (2016) Európai házimuzsika Florida szívében : Dohnányi és Zathureczky privát zenei felvételeiről = European Domestic Music- Making in the Heart of Florida : The Private Recordings of Dohnányi and Zathureczky. MAGYAR ZENE, 54 (1). pp. 18-30. ISSN 0025-0384

Kusz, Veronika (2015) Járdányi Pál. Magyar Zeneszerzők, 32 . Budapest Music Center, Budapest. ISBN 978-963-12-6189-9

Kusz, Veronika (2019) "Parallele Leben". Theoretischer Hintergrund eines Bartók-Dohnányi Flöte-Klavier-Programms. Flöte aktuell. Offizielle Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Flöte (4). pp. 42-47.

Kusz, Veronika (2015) Pál Járdányi. Magyar zeneszerzők, 32 . Budapest Music Center, Budapest. ISBN 963-9433-37-3

Kusz, Veronika (2019) "Párhuzamos életek". Egy Bartók-Dohnányi fuvola-zongora-program elméleti háttere. GRAMOFON. pp. 10-15. ISSN 1416-1109

Kusz, Veronika (2021) Spontaneitás, variáció, alkalmazkodás. Dohnányi Ernő amerikai hangversenyfelvételeiről. In: A tágasság iskolája : Szegedy-Maszák Mihály 75 : az emlékkonferencia írásai. Kosztolányi Kritikai Kiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 155-179. ISBN 978-615-81937-0-2

Kusz, Veronika (2022) Trianon "sovány visszhangjai" Dohnányi Ernő életművében. MAGYAR ZENE, 60 (2). pp. 125-145. ISSN 0025-0384

Kusz, Veronika (2023) Úton a "bartóki zongorázás varázsának föltárásához". MAGYAR ZENE : ZENETUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 61 (3). pp. 354-359. ISSN 0025-0384 (nyomtatott); 2939-5224 (elektronikus)

Kusz, Veronika and Radics, Katalin (2014) Ady Endre Sírni, sírni, sírni című verse és megzenésítése. Forrás : szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat, 46 (6). pp. 56-63. ISSN 0133-056X

Kuzder, Rita (2005) Lhamo, a hagyományos tibeti táncos zenedráma. In: Kristályfény. Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Belső-Ázsiai Tanszék; Magyar Tudományos Akadémia Altajisztikai Kutatócsoport, Budapest, pp. 477-488.

Kálmán, Mária (2020) Leonora Tükörországban : Claus Guth Fideliorendezésének pszichoanalitikus olvasata. THEATRON, 14 (3). pp. 56-70. ISSN 1418-9941

Kántás, Balázs (2016) Esszékísérlet a Bánk bán című opera „Hazám, hazám…” kezdetű nagyáriája három produkciójának összehasonlító vizsgálatára. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 11.

Kővári, Réka (2013) Georgius Zrunek kétnyelvű karácsonyi miséi. In: Szín-Játék-Költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. Partium - Protea Kulturális Egyesület - reciti, Budapest - Nagyvárad, pp. 131-144. ISBN 978–963-7341–95-3

Kővári, Réka (2023) Mária-siralmak a Ferences iskoladrámák IV. kötetében. In: Mestereknek mestere : Emlékkötet a 90 éve született Kilián István tiszteletére. EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 53-68. ISBN 978-963-496-256-4

Kővári, Réka (2019) Népénekek és népének-feldolgozások az Oltáriszentségről. In: Agnus Dei : Az Oltáriszentség tisztelete Magyarországon. Keresztény Múzeum, Esztergom, pp. 72-83.

L

Laskai, Anna (2022) 169 év emlékei : A Filharmóniai Társaság Zenekarának gyûjteménye a 20–21. Századi Magyar Zenei Archívumban. MAGYAR ZENE, 60 (2). pp. 146-161. ISSN 0025-0384

Laskai, Anna (2022) Csuka Béla zenei írásainak annotált bibliográfiája. Other. UNSPECIFIED.

Laskai, Anna (2021) Dohnányi hangszerelései Schubert f-moll fantáziájából és a Moments musicaux zongoraciklusból. In: Dohnányi-tanulmányok 2021. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 85-113. ISBN 978-615-5167-38-6

Laskai, Anna (2020) "Dohnányi’s Orchestrations of Schubert’s Fantasy in F Minor and the Moments musicaux Piano Cycle". STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 61 (3-4). pp. 293-321. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Laskai, Anna (2022) A Filharmóniai Társaság Zenekarának és az intézmény választmányának tagjai Dohnányi Ernő elnökkarnagyi működése időszakában (1919–1944). Other. UNSPECIFIED.

Laskai, Anna (2017) "Hát, kultúrembereknek mindig van" : Dohnányi Erno könyv- és kottatárának története (1). MUZSIKA: KÉPES HAVI ZENEI FOLYÓIRAT, 60 (10). pp. 11-15. ISSN 0027-5336

Laskai, Anna (2017) "Hát, kultúrembereknek mindig van": Dohnányi Ernő könyv- és kottatárának története (2). MUZSIKA: KÉPES HAVI ZENEI FOLYÓIRAT, 60 (10). pp. 11-15. ISSN 0027-5336

Laskai, Anna (2016) Dávid Gyula. Magyar Zeneszerzők (39 ). BMC, Budapest . ISBN 9786158060103

Lauf, Judit (2017) Az Esztergomban őrzött huszita antifonále kodikológiai vizsgálatának néhány eredménye és az Urunk színeváltozása zsolozsmaszövegének közlése. In: Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Esztergom; Budapest, pp. 73-89. ISBN 978-963-89709-3-0

Lehmann, Dieter (1962) Megjegyzések a XIX. század negyvenes és ötvenes éveinek oroszországi Liszt-recepciójához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 23-26.

Lengyel, Emese (2019) Magyar vígopera mint middlebrow kultúra - Az elitkultúra és a presztízs problémája = Hungarian comic opera as middlebrow culture – The problem of the elite culture and prestige. GRADUS, 6 (3). pp. 50-53. ISSN 2064-8014

Lengyel, Emese (2023) “Operetta and me? … Never!…” – On the trail of a forgotten operetta composer, Ákos Buttykay (1871–1935). HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (1). pp. 140-153. ISSN 0236-6568

Loch, Gergely (2015) „A szeretőm egy szerecsen”. Adatok egy kuplé történetéhez. In: Műfajok, stílusok, szubkultúrák. Rózsavölgyi és Társa, Budapest, pp. 9-27. ISBN 978-615-80071-4-6

M

Major, Ágnes (2023) The Afterlife of an Unfinished Musical Play : Géza Csáth’s and Tamás Fodor’s Zách Klára. THEATRON, 17 (4). pp. 85-93. ISSN 1418-9941

Murvai-Bőke, Gabriella (2022) „A magyar művészet töretlen lelkű apostola”. id. Ábrányi Kornél emlékezete a 20. század elején. Documentation. UNSPECIFIED.

Mátyássy, Szabolcs (2020) Magyarról magyarra : Erkel Bánk bánjának evolúciója. THEATRON, 14 (2). pp. 70-75. ISSN 1418-9941

N

NAKAHARA, Yusuke (2018) Gretchen, Zerlina and Leonore. In: Les grands topoï du XIXe siècle et la musique de Liszt. Éditions Hermann, Paris, pp. 219-228. ISBN 9782705693541

NAKAHARA, Yusuke (2016) Mikrokosmos: Companion for Later Generations from the Years of Crisis. PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT, 2016 (4). ISSN 0133-2767

Nagy, Dániel (2022) What We Talk about When We Talk about Narrativity in Music. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 63 (3-4). pp. 377-381. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Nagy, L. János (2014) Verses-zenés jubileumok. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 343-350. ISSN 0025-0228

Nakahara, Yusuke (2020) Mikrokosmos zongorára : Kritikai megjegyzések = Mikrokosmos for Piano : Critical Commentary. Bartók Béla Zeneműveinek Kritikai Összkiadása = Béla Bartók Complete Critical Edition = Béla Bartók Kritische Gesamtausgabe (41). G. Henle Verlag; Editio Musica Budapest, München; Budapest. ISBN 979-0-2018-6204-0

Németh, G. Béla (1967) Arany és Ábrányi Kornél vitája Wagner operareformjáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 71 (5-6). pp. 638-646. ISSN 0021-1486

O

Ozsvárt, Viktória (2017) Dalok, történelmi háttérrel : Bozó Péter könyve Liszt dalairól. Muzsika, 60 (7). pp. 42-44. ISSN 0027-5336

Ozsvárt, Viktória (2017) Die Flötenwerke von László Lajtha. FLÖTE AKTUELL, 32 (4). pp. 23-27. ISSN 0930-8563

Ozsvárt, Viktória (2022) A Lajtha László-gyűjtemény. In: A 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum tíz éve. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 30-46.

Ozsvárt, Viktória (2018) Népzenei inspiráció és klasszikus hagyomány Lajtha László kései vonósnégyeseiben. Magyar Zene, 56 (3). pp. 303-322. ISSN 0025-0384

Ozsvárt, Viktória (2017) „Tragédiák kora”: A tragikum kifejezôeszközeinek szerepe és jelentôsége Lajtha László kései szimfóniáiban. MAGYAR ZENE, 55 (2). pp. 197-220. ISSN 0025-0384

Očadlik, Mirko (1962) A radikális demokraták - Liszt és Smetana. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 27-31.

P

Papp, Géza and Papp, Ágnes (2017) A katolikus egyházi népének a 18. században. In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon. Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez (2). MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 149-191. ISBN 123-456-789-18

Papp, Ágnes (2015) Sacri Concentus: A muzsikus Kájoni. In: Kájoni János: Sacri Concentus Diversorum Authorum, praesertim Ludovici Viadanae (...) tanulmánykötete. Dévai Szent Ferenc Kiadó Kft.- Kossuth Kiadó, pp. 7-55. ISBN 978-615-80126-1-4

Papp, Ágnes (2023) Szekvenciastrófák a 17. századi magyarországi katolikus énekanyagban. In: Fordítás a lelkiségi irodalomban. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok (31). ELKH-PPKE Research Group on Baroque Literature and Spirituality, Budapest, pp. 145-158.

Papp, Ágnes (2022) A czestochowai pálos kantuále tonáriusa. In: Cantuale Paulinorum s. XVI. : Zene- és nyelvtörténeti tanulmányok a Czestochowai pálos kantuáléról. Resonemus pariter (3). Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet; Magyar Pálos Rend, Budapest, pp. 119-134. ISBN 9786155167492

Papp, Ágnes (2017) A mise állandó énekei magyarul az 1674-es Cantus Catholiciben. In: Népénekek és gyülekezeti énekek a 17. századi Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (16). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 111-130. ISBN 978-963-508-848-5

Papp, Ágnes (2022) A régi magyar zene krónikásai. Documentation. UNSPECIFIED.

Papp, Ágnes (2018) A tonus peregrinus zsoltárdallamának változatai a középkortól a 20. századig = Melodievarianten der Psalmformel Tonus peregrinus vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. In: Zenetudományi dolgozatok 2015-2016. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 37-60.

Pataky, Adrienn (2016) Szabad kötöttség: szonettekről és politikai líráról a ’45 utáni magyar irodalomból. Ráció Kiadó, Budapest.

Peternák, Anna and Szabó, Ferenc János (2020) Romance "retrouvée". In: Newly Discovered Treasures: Unknown Manuscripts of Published Works by Liszt : Facsimile Edition of the New Manuscripts in the Holdings of the Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre, Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest. Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest, pp. 141-178. ISBN 978‑963-7181-69-6

Pethő-Vernet, Csilla (2022) A magyar zene, a magyarok, a romantikus hősi toposz és a Rákóczi-induló fogadtatása Franciaországban. In: Magyarország-kép Franciaországban. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (49). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 197-225. ISBN 9786156117632

Petrov, Sztojan (1962) Bartók Béla és a bolgár zenekultúra. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 15-21.

Pinter, Csilla Mária (2013) The Music of Words in Béla Bartók's Twenty-Seven Choruses. Studia Musicologica, 53 (1-3.). pp. 141-152. ISSN 1788-6244

Pu, Lihua (2022) Performance Perspectives in Jenő Hubay's Violin Concertos. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 63 (3-4). pp. 329-346. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Péteri, Lóránt (2015) Idyllic Masks of Death: References to Orphée aux Enfers in “Das himmlische Leben”. In: Rethinking Mahler. Oxford University Press, New York, USA. (In Press)

R

Richter, Pál (2016) Az élő barokk : Az Apponyi (Zaj- ugróczi) kézirat (1730) repertoárjának népzenei vonatkozásai = The Living Baroque. Magyar Zene, 54 (1). pp. 5-17. ISSN 0025-0384

Richter, Pál (2018) Hatás és egyéni út - Beethoven és Haydn kapcsolata műveik tükrében = Influence and Individual Way – The Relationship between Beethoven and Haydn in the Light of Their Works. In: Zenetudományi dolgozatok 2015-2016. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 160-176.

Richter, Pál (2016) Műfaj és forma : Beethoven op. 77-es zongorafantáziája = Genre and Form : Beethoven’s Fantasia for Piano, Op. 77. Magyar Zene, 54 (4). pp. 465-477. ISSN 0025-0384

Richter, Pál (2017) Népdalok harmonizálása Kodály műhelyében. MAGYAR ZENE, 55 (3). pp. 301-313. ISSN 0025-0384

Richter, Pál (2017) Tota pulchra es Maria – egy újkori antifóna a népi emlékezetben. In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon. Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez (2). MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 81-89. ISBN 123-456-789-18

Richter, Pál (2022) Zoltán Kodály: IFMC president, 1961-1967. In: Celebrating the International Council for Traditional Music : Reflections on the First Seven Decades. University of Ljubljana Press, International Council for Traditional Music, Ljubljana, pp. 45-48. ISBN 9789617128390

Richter, Pál (2017) A magyar zenetörténeti kutatás »Kodály-módszere« : Igazi, teljes kép a 18. századi kottás forrásokról és a magyar zenei hagyományról. MUZSIKA: KÉPES HAVI ZENEI FOLYÓIRAT, 60 (5). pp. 9-12. ISSN 0027-5336

Riskó, Kata (2021) "100 cigány hegedűjén Beethoven gyászindulója". Magyar Zene, 59 (1). pp. 45-61. ISSN 0025-0384

Riskó, Kata (2017) "Eredeti magyar nemzeti táncok" a 19. század elejéről. MAGYAR ZENE, 55 (2). pp. 131-157. ISSN 0025-0384

Riskó, Kata (2017) Erkel Hymnuszának keletkezése és hagyományozódásának története az első világháborúig. In: A magyar Himnusz képes albuma. Argumentum Kiadó; OSZK, Budapest, pp. 97-127. ISBN 978 963 200 663 5

Riskó, Kata (2012) Eszmények és emlékek Bartók Negyvennégy hegedűduójában. MAGYAR ZENE, 50 (4). pp. 457-471. ISSN 0025-0384

Riskó, Kata (2015) Individual memory and collective history: the forgotten manuscript of István Bartalus. BULLETIN OF THE TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV SERIES VIII ART SPORT, 57 (2). pp. 83-96. ISSN 2066-7728

Riskó, Kata (2022) Magyar tánc és európai zenekultúra. In: A magyar fuvolázás elmúlt kétszáz éve és európai beágyazódása. Papageno Consulting Kft., pp. 248-289. ISBN 978-615-81973-3-5

Riskó, Kata (2018) Népzene és közzene kapcsolata a Martinovics-nóta 19. századi forrásai alapján = Interrelations between Folk and Popular Music: Historical Sources of the Martinovics Song. In: Zenetudományi dolgozatok 2015-2016. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 233-253.

Riskó, Kata (2015) Népzenei inspirációk Bartók stílusában. Magyar Zene, 53. (1). pp. 68-94. ISSN 0025-0384

Rudolf, Krisztina (2016) Tropizált traktuskompozíciók a XV. században : A Laus tibi Christe – Filio Mariae traktus megjelenési formái cseh, lengyel és magyar forrásokban = Tropierte Traktusgesänge im 15. Jahrhundert : Erscheinungsformen von Laus tibi Christe – Filio Mariae in böhmischen, polnischen und ungarischen Quellen. In: Zenetudományi dolgozatok 2013-2014. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 46-69.

S

Sanda, Anna (2018) "Sapientia aedificavit" : Egy késő középkori ünnep kodifikációjának és zsolozsmaváltozatainak állomásai = „Sapientia aedificavit“ : Phasen der Entstehung des Offiziums und der Kodifikation eines spätmittelalterlichen Festes. In: Zenetudományi dolgozatok 2015-2016. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 61-85.

Schumann, Bianca (2020) Zwischen Ost und West: Franz Liszts nationale Identität in der Wiener Musikkritik (1857–1900). STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 61 (3-4). pp. 367-379. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Simény, Beáta (2022) A magyar zenekritika-érem két oldala: id. Ábrányi Kornél és Brassai Sámuel. Documentation. UNSPECIFIED.

Sipos, János (2020) Egy bektási dallamtípusról és eurázsiai hátteréről. KELETKUTATÁS, 2020 (ősz). pp. 125-133. ISSN 0133-4778

Sipos, János (2013) Manevi’den Laik’a ve tersi : Bazı Türk Halkının Dini ve Laik Türküleri Arasındaki İlişki. In: Türkü − Türkülerimiz Türküler ve Öyküler. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, Ankara, pp. 203-210.

Sipos, János (2019) Music of Azerbaijan: From Mugham to Opera by Aida Huseynova. ASIAN MUSIC, 50 (1). pp. 118-123. ISSN 0044-9202

Sipos, János (2012) A Musical Map of Different Turkic-Speaking Peoples as Based on Field Work from 1936 until the Present. International Review of Turkish Studies, 2 (4). pp. 46-61. ISSN 2211-3975

Sipos, János (2013) Report from the ICTM Hungarian Representative. Bulletin of the Internatinal Council for Traditional Music (122). pp. 50-52. ISSN 2304-4039

Sipos, János and Tavkul, Ufuk (2018) Karaçay-Malkar Halk Şarkıları : Macar Halk Müziğinin Izinde Kafkasya’ya Bir Seyahat. Bengü Yayinlari, Ankara. ISBN 9786059148894

Somfai, László (2017) Fordítás? Értelmezés? : Az átirat problematikája Bartók életművében. In: Fordítás, tolmácsolás, értelmezés. Bibliotheca Scientiae et Artis (9). OSZK; Gondolat, Budapest, pp. 121-132. ISBN 978 963 200 6703

Somfai Kara, Dávid and Kunkovács, László and Sipos, János (2013) Visiting a Sakha (Yakut) Folk Healer. Shaman, 21 (1-2). pp. 185-200. ISSN 1216-7827

Szabolcsi, Bence (1964) Az operatörténet hármas évfordulója. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 99-103.

Szabolcsi, Bence (1956) Mozart és a népi színjáték. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 279-301.

Szabolcsi, Bence (1959) A búcsúzó klasszicizmus : Haydn utolsó kamaraművei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 7-14.

Szabolcsi, Bence (1950) A felvilágosult Európa és végvidékei : (Bevezető egy Mozart-könyvhöz; székfoglaló a Magy. Tud. Akadémián, 1948.). Énekszó : Hangjegyes ének- és zenepedagógiai folyóirat, 17 (4). pp. 119-128.

Szabó, Ferenc János (2014) "Ein Tristan von nobelstem Stahl...": The Influence of a Czech Wagner-tenor on Hungarian Musical Life in the First Half of the Twentieth Century. In: Operowy Kontrapunkt. Libretto w Europie Środkowej i Wschodniej. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, pp. 255-274. ISBN 978-83-7654-300-0

Szabó, Ferenc János (2017) Magyar operai hősnők Egyiptomtól Norvégiáig : A Magyar Királyi Operaház 1913–1914-es librettópályázata. MAGYAR ZENE, 55 (2). pp. 158-196. ISSN 0025-0384

Szabó, Ferenc János (2017) Radnai Miklós, a zeneszerző. In: Megfelelő ember a megfelelő helyen: Radnai Miklós, zeneszerző és igazgató. Magyar Állami Operaház, Budapest, pp. 10-62. ISBN 978-615-80225-5-2

Szabó, Ferenc János (2022) "Saját hangja, vigye haza!" Magáncélú hanglemezkészítés Magyarországon 1950 elôtt. MAGYAR ZENE, 60 (2). pp. 160-180. ISSN 0025-0384

Szabó, Ferenc János (2022) Verebi Végh János. Magyar zeneszerzők (42). Budapest Music Center, Budapest. ISBN 978 615 80 6017 2

Szabó, Ferenc János (2014) Zenei Panoráma : Kroó György írásai az Élet és Irodalomban (1964–1996). ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK, 2012. pp. 395-406. ISSN 0139-0732

Szabó, Ferenc János (2015) A háború magyar hangjai. Magyar Zene, 53 (3). pp. 277-304. ISSN 0025-0384

Szentmártoni Szabó, Géza (1985) Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dícséretek. Kálmáncsehi Márton: Reggeli éneklések. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 79-80. ISSN 0209-4800

Szentmártoni Szabó, Géza (2020) Kodály Zoltán: Zrínyi szózata : A Kodály Zoltán által az Áfiumból kiválasztott és zeneművében elhangzó szövegrészek. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 22 (4). pp. 51-54. ISSN 1419-4082

Szentmártoni Szabó, Géza (2010) Kölcsey Hymnus-a és a magyar nemzeti himnusz. MAGYAR EGYHÁZZENE, 18. pp. 63-70. ISSN 1217-7768

Szentmártoni Szabó, Géza and Virágh, László (2001) Megzenésített magyar szitkozódás és a pozsonyi bolhák egy Lassus-motettában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 105 (3-4). pp. 341-358. ISSN 0021-1486

Szerző, Katalin (2022) Égi és földi csillagok erőterében. Ábrányi Kornél Lisztportréja 1873-ból. Documentation. UNSPECIFIED.

Szilágyiné Hegedűs, Éva (2014) „Mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek”. PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT (56). pp. 1-46. ISSN 0133-2767

Szoliva, Gábriel (2019) Hymnuale Ecclesiae Zagrabiensis : Hagyománytisztelet és egyéni alakítás a zágrábi székesegyház 15. század eleji himnáriumában = Traditionalism and Innovation in the Early 15th-Century Hymnal of Zagreb Cathedral. Resonemus Pariter - Műhelytanulmányok a középkori zenetörténethez = Studies in Medieval Music History (2). Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Zenetudományi Intézet, Régi Zenetörténeti Osztály, Budapest. ISBN 978-615-5167-25-6

Szoliva, Gábriel (2016) „Proles de caelo prodiit…”. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK, 2013-2. pp. 70-82. ISSN 0139-0732

Szádoczki, Vera (2015) A Jászfényszarui énekeskönyv. In: Régi magyar népénekek és imádságok. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 241-264.

Szádoczki, Vera (2018) Szentmihályi Mihály Egyházi énekeskönyvének kéziratai. In: Litteris vincimur. Szent István Társulat, Budapest, pp. 227-244. ISBN 978-963-277-779-5

Sárvári, Kinga Fanni and Földvári, Miklós (2022) A fordítástudomány és a zenetudomány kapcsolatáról. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 24 (1). pp. 104-121. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

T

Tallián, Tibor (2006) 19.századi magyarországi zenés színjátszás számítógépes adatbázisának kialakítása = Developing of a computer-aided database for 19th century music theatre in Hungary. Project Report. OTKA.

Tallián, Tibor (2014) Magyar képek. Fejezetek a magyar zeneélet és zeneszerzés történetéből 1940–1956. Balassi Kiadó, Budapest.

Tallián, Tibor (2017) Methodus, mors, musica : Kodály Zoltán választásai. MAGYAR ZENE, 55 (3). pp. 245-275. ISSN 0025-0384

Tallián, Tibor and Dolinszky, Miklós (2009) Erkel Ferenc Bánk bán és Sarolta c. operáinak kritikai kiadása = Critical Edition of Ferenc Erkel's operas Sarolta and Bánk bán. Project Report. OTKA.

Tamás, Ildikó (2017) A jojka szerepe a 20–21. századi diskurzív folyamatokban. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 197-232. ISSN 0239-1953

Tari, Lujza (2013) Az igazi doromb és egyéb „musika-szer”-ek Kultsár István Hazai ’s Külföldi Tudósítás-aiban. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok. MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 125-142.

Tari, Lujza (2013) Die Familie als Hintergrund der Traditionspfelge. Wo finden sich die besten Sänger und Instrumentalspieler der Volksmusik? In: Jahrbuch für europäische Ethnologie. Ungarn. Jahrbuch für europäische Ethnologie (8978-5). Verlag Ferdinand Schönigh, München, Zürich, pp. 249-270. ISBN 978-3-506-77866-6

Tari, Lujza (2005) Kisfaludy Károly korának zenéje verseinek kortárs megzenésítései alapján. Arrabona, 43 (2). pp. 85-111. ISSN 0571-1304

Tari, Lujza (2013) „«Koltói csárdás» – Liszt Ferenc magyar rapszódiái és a népzene.”. In: Zenei művelődésünk a változó régióban. A VII. Hungarológiai Kongresszus zenetudományi Szekciójának előadásai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 96-121. ISBN 978-606-8178-70-7

Tari, Lujza (2015) Rajeczky Benjamin az egyetemes népzenetudomány képviselője. ETHNOGRAPHIA, 126 (2). pp. 283-298. ISSN 0014-1798

Tari, Lujza (2013) Revolution, War of Independence in 1848/49 and its Remembering in Traditional Music. In: Musik und Revolution. Die Produktion von Identität und Raum durch Musik in Zentraleuropa 1848/49. Hollitzer Wissenschaftsverlag , Wien, pp. 189-208. ISBN 978-3-99012-127-6

Tari, Lujza (2013) Szomjas-Schiffert György, a népzenekutató. In: ”Így él bennem”. Szomjas-Schiffert György (1910-2004). Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó , Budapest, pp. 7-44. ISBN 978-963-263-320-6

Tari, Lujza (2017) "A művészi tudás végső próbája". Kodály a népdalfeldolgozásról. Magyar Zene, IV. (3.). pp. 314-335. ISSN 0025-0384

Tatai, Nóra (2022) A románc műfaj szerepe Rahmanyinov életművében. DELIBERATIONES, 15 (2). pp. 232-244. ISSN 1789-8919

Thomas, Wozonig (2020) „And that is how my first records appeared under the name of Dr Richard Strauss“. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 61 (3-4). pp. 255-292. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Tóth, Emese (2022) „General Bumbum.” A Borsszem Jankó Ábrányi-portréja. Documentation. UNSPECIFIED.

Töttössy, Beatrice and Ceccarelli, Maurizio (2008) Puccini a Budapest. ACTUM LUCE : RIVISTA DI STUDI LUCCHESI, 37 (1-2). pp. 281-347. ISSN 0391-9994

U

Ujfalussy, József (1960) Hogyan kerülnek a magyarok Beethoven III. szimfóniájának utolsó tételébe? : Adalék a szimfonikus finálé tartalmi kérdéséhez. MAGYAR ZENE, 1 (1). pp. 7-15. ISSN 0025-0384

Ujfalussy, József (1957) Kodály Psalmusa. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 5-10.

Ujfalussy, József (1959) Szabolcsi Bence két újból megjelent könyve : A zene története az őskortól a XIX. század végéig. Budapest, 1958; Zeneműkiadó Vállalat. A melódia története. Vázlatok a zenei stílus múltjából. Budapest, 2/1957; Zeneműkiadó Vállalat. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 239-246.

Ujfalussy, József (1961) A híd-szerkezetek néhány tartalmi kérdése Bartók művészetében. MAGYAR ZENE, 1 (7-8). pp. 3-19. ISSN 0025-0384

V

V. Szűcs, Imola (2022) id. Ábrányi Kornél népzene felfogása. A népzene jelentősége id. Ábrányi Kornél A magyar zene a XIX. században c. művében. Documentation. UNSPECIFIED.

V. Szűcs, Imola (2014) "Ének őrzi az időt" : Újra a Bartók- egynemûkarok szövegforrásainak nyomában = „Singing Preserves Time” : Once More on the Trail of the Textual Sources of Bartók’s Choruses for Male or Female Voices. MAGYAR ZENE, 52 (2). pp. 205-223. ISSN 0025-0384

Vanja, Ljubibratić (2020) Dramaturgical, Theoretical, and Musical Associations between Max Brand’s Maschinist Hopkins and Alban Berg’s Operas. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 61 (3-4). pp. 175-226. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Varga, Benjámin (2021) Mossóczy Zakariás népnyelvű rituálekísérlete a XVI. századból : Régi kérdések, régi válaszok? MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 24 (3). pp. 305-318. ISSN 1217-7768

Vikár, László (2021) Bartók’s Hungarian Musical Avant-Gardism. THEATRON, 15 (4). pp. 54-61. ISSN 1418-9941

Vikárius, László (2018) "Felnőtteknek": Bartók Gyermekeknek című sorozatának kritikai közreadásáról = “For Adults”: On the Critical Edition of Béla Bartók’s For Children for Piano. In: Zenetudományi dolgozatok 2015-2016. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 204-230.

Vikárius, László (2018) Meisterhaftes Klavierspiel unter widrigen Umständen : Die CBS-Radioaufnahme vom November 1940 = Masterly Pianism, Adverse Conditions : The CBS Radio Recording of November 1940. In: Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug = Sonata for Two Pianos and Percussion. Boosey & Hawkes; Paul Sacher Stiftung, London; Basel, pp. 24-30. ISBN 9781784545048

Vikárius, László (2022) „Szeretetét kiterjesztette a szomszédos népekre és sorsukra is". Documentation. UNSPECIFIED.

Vikárius, László (2017) „Zefiro torna” : Petrarca és a petrarkizmus Monteverdi két kompozíciójában. MAGYAR ZENE, 55 (4). pp. 393-410. ISSN 0025-0384

Vikárius, László (2013) A csodálatos mandarin átlényegülései : A műfajválasztás jelentősége Bartók pantomimjának keletkezéstörténetében. MAGYAR ZENE, 51 (4). pp. 410-444. ISSN 0025-0384

Vizinger, Zsolt (2022) Komponálás tetszetős modorban. id. Ábrányi Kornél zeneművei. Documentation. UNSPECIFIED.

W

Wataru, Fukuda (2020) Franz Liszt's Cantico del Sol: A Source Study. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 61 (3-4). pp. 381-396. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Windhager, Károly Ákos (2023) Apokalipszis- és apoteózis-kép a Petőfi-szimfóniákban. AXIS, 4 (1). pp. 161-181. ISSN 2064-7972

Y

Yarko, Marija and Borysenko, Maria and Buchok, Lianna and Karalius, Maria (2022) Piano Works of Transcarpathian Composers of the 20th and Early 21st Centuries: The Phenomenon Research Algorithms. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 63 (3-4). pp. 209-239. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Z

Zsovár, Judit (2022) A “Centaur” in Music and Genre: G. F. Handel's Parnasso in festa for Princess Anne's Wedding. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 63 (3-4). pp. 347-366. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Ć

Ćurković, Ivan (2020) Judit Zsovár (2020). Anna Maria Strada, Prima Donna of G. F. Handel. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 61 (3-4). pp. 413-416. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

Ćurković, Ivan (2020) Ursula Kirkendale (2017). Georg Friedrich Händel, Francesco Maria Ruspoli e Roma. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 61 (3-4). pp. 409-412. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

This list was generated on Fri Jul 19 00:50:15 2024 CEST.