REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom > PH04 Hungarian language and literature / magyar nyelv és irodalom"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 1461.

Article

A. Jászó, Anna (2015) Jókai és a zárójelek. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 449-456. ISSN 0025-0228

A. Jászó, Anna (2016) Kétszáz éve született Szvorényi József (1816–1892). MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 332-346. ISSN 0025-0228

Aczél, Petra Katalin (2016) A retorika tanítása. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (2). pp. 5-16. ISSN 2060-0623

Adamikné Jászó, Anna (2015) Retorikai kutatások Magyarországon. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 257-271. ISSN 0025-0228

Alberti, Gábor and Farkas, Judit (2015) Az elidegeníthető birtoklást kifejező -j- képző esete a -(Vt)t főnévképzővel és más főnévképzőkkel. JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT, 2. pp. 1-30. ISSN 2064-9940

András, Csaba and Kisantal, Tamás and Szolláth, Dávid and Vilmos, Eszter (2015) Bakelit és Science fiction, Vilmos Eszter beszélgetése Havasréti József Űrérzékeny lelkek című regényéről. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 58 (4). pp. 438-446. ISSN 0447-6425

Angyalosi, Gergely (2015) Az elvágyódás helye. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66. (1.). 74.-79.. ISSN 0401-3174

Angyalosi, Gergely (2013) "Az én szívemben boldogok a tárgyak" : Nemes Nagy Ágnes tárgyias költészete. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 64 (07). pp. 34-39. ISSN 0401-3174

Angyalosi, Gergely (2014) Az üres ég tanúi. HOLMI, 26 (9). pp. 1097-1103. ISSN 0865-2864

Angyalosi, Gergely (2016) Az „átlépés” poétikája : Jegyzetek Borbély Szilárd novellisztikájáról. Studia Litteraria, 1-2. pp. 192-200. ISSN 0562-2867

Angyalosi, Gergely (2013) Egy kultúrmagyar önarcképe. ALBERT PÁL : ALKALMAK, 2. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 64 (11). pp. 118-122. ISSN 0401-3174

Angyalosi, Gergely (2014) Krúdy és a beszélő test. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, XXIII.. pp. 87-91. ISSN 1335-1826

Angyalosi, Gergely (2013) Teátrális megoldások. Jákfalvi Magdolna: A félrenézés esetei. Jean Racine drámái. HOLMI, XXV. (10). pp. 1326-1330. ISSN 0865-2864

Angyalosi, Gergely (2016) Változatok disznófejre - Ady és Baudelaire. HÍD: VAJDASÁGI SZERVEZETEK KULTURÁLIS FOLYÓIRATA, 80 (6). pp. 57-64. ISSN 2335-030X

Angyalosi, Gergely (2015) A por metaforái. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 24. (1.). pp. 52-57. ISSN 1335-1826

Angyalosi, Gergely (2013) A székely ember mítosza Wass Albert Tizenhárom almafa és Nyirő József Kopjafák című művében. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, LVI. (1). pp. 69-74. ISSN 0447-6425

Antal, Alexandra (2015) A bécsi Magyar Hírmondó mecenatúrájának ismeretlen forrásai (Berkeny János Sámuel levelei gróf Széchényi Ferenchez). Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények (1). pp. 195-202. ISSN 0865-0632

Asztalos, Anikó (2017) Zimányi Árpád szerk. A tudományoktól a művészetekig. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 69-73. ISSN 2060-0623

B. Fodor, Katalin (2015) Guttmann Miklós 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 114-116. ISSN 0025-0228

Balázs, Géza (2016) Magyari Sára: A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 255-257. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2015) A rézfaszú bagoly. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 99-103. ISSN 0025-0236

Balázs, Mihály and Monok, István and Tar, Ibolya (1992) Az első magyar ars historica: Szamoskőzy István Giovanni Michaele Bruto történetírói módszeréről (1594-1598). Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, IV (27). pp. 49-86. ISSN 0865-0632

Balázsi, József Attila (2014) Kóser vagy tréfli? MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 498-510. ISSN 0025-0228

Balázsi, József Attila (2015) Kóser vagy tréfli? Jiddis szócikkek az Etimológiai Szótárban. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 117-125. ISSN 0025-0228

Baranyiné Kóczy, Judit (2014) Referenciapont-szerkezet és -lánc a népdalok térszemantikai konstrukciójában. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 83-99. ISSN 0025-0236

Bartók, István (2013) „Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és meg ßakattanak vala”: Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541). Kaleidoscope, 4 (7). pp. 177-186.

Bartók, István (2013) „Poëtica est…”: Johann Honter latin grammatikájának irodalomelméleti vonatkozásai. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (2). pp. 123-141. ISSN 0021-1486

Bartók, István (2014) Tüskés Gábor, Hagyomány és kritika: Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2013. reciti.

Bartók, Márton (2016) Magyar állathangutánzó mondatszók strukturális és szupraszegmentális ikonicitásának vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 469-483. ISSN 0025-0236

Beke, András and Gósy, Mária (2014) Phonetic Analysis and Automatic Prediction of Vowel Duration in Hungarian Spontaneous Speech. INTELLIGENT DECISION TECHNOLOGIES : An International Journal, 8 (4). pp. 301-314. ISSN 1872-4981

Beke, József (2016) Arany János két versének szövegromlásai. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 485-495. ISSN 0025-0228

Bene, Sándor (2014) Adriai tengernek Syrenaia Groff Zrini Miklos - a kötetkompozíció. IRODALMI MAGAZIN, 2 (4). pp. 47-50. ISSN 2063-8019

Bene, Sándor (2015) Distancia. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119. pp. 585-612. ISSN 0021-1486

Bene, Sándor (2014) Júlia - avagy az "első vers" legendája. Irodalmi Magazin, 2 (4). pp. 55-58. ISSN 2063-8019

Bene, Sándor (2015) Orfeji na Jadranu (O pjesništvu Nikole i Petra Zrinskog). Književna smotra, 47 (177/3). pp. 31-44. ISSN 0455-0463

Bene, Sándor (2014) Vivere all’ indietro: István Kemény e il discorso vivo. Rivista di Studi Ungheresi (Nuova Serie), 13. pp. 117-127. ISSN 1125-520X

Bene, Sándor (2014) A költői művek keletkezésének időrendje. Irodalmi Magazin, 2 (4). pp. 44-46. ISSN 2063-8019

Bene, Sándor (2014) A vadász és Viola. Irodalmi Magazin, 2 (4). pp. 40-43. ISSN 2063-8019

Bene, Sándor and Kecskeméti, Gábor (2006) Régi ötletek az új irodalomtörténethez (5+1). LITERATURA, 32 (2). pp. 238-251. ISSN 0133-2368

Benő, Attila (2014) Borbély Anna, Kétnyelvűség. Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 479-483. ISSN 0025-0228

Beregszászi, Anikó (1999) Az Ungvári Állami Egyetem magyar szakos hallgatóinak megszólítási szokásai. UNGBEREG, 1 (23). pp. 74-79. ISSN 1419-3086

Beregszászi, Anikó (1996) Language Planning issues of Hungarian Place-names in Subcarpathia. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 43. pp. 1-8. ISSN 1216-8076

Beregszászi, Anikó (2003) "...ezerszer jajj a nyelvehagyottnak?". NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK, 2003 (1). pp. 30-38. ISSN 0133-2066

Beregszászi, Anikó (2011) A kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás ideológiai és tantárgy-pedagógiai szemléletváltásáról. MODERN NYELVOKTATÁS, 2011 (1). pp. 32-44. ISSN 1219-638X

Beregszászi, Anikó (2000) A kárpátaljai magyar nyelvi tervezés koncepciójáról. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, 1. pp. 8-23.

Berkes, Tamás (2015) Simoná Kolmanová, Maďarští básníci 19. století v českých překladech. RECITI.HU, 2015. pp. 1-8.

Bernáth, Magdolna (2016) A szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése az irodalomórákon. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 62-76. ISSN 2060-0623

Bezeczky, Gábor (2015) Hankiss Elemér (1928-2015). LITERATURA, 41 (1). pp. 3-6. ISSN 0133-2368

Bezeczky, Gábor (2015) Hankiss Elemér (1928-2015). LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 41 (1). pp. 3-6. ISSN 0133-2368

Bezeczky, Gábor (2016) Szegedy-Maszák Mihály. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 59 (9). pp. 848-854. ISSN 0447-6425

Blaho, Sylvia and Szeredi, Dániel (2013) Hungarian neutral vowels. NORDLYD, 40 (1). pp. 20-40. ISSN 0332-7531

Bodrogi, Ferenc Máté (2016) Az Aurora. Hazai almanach mint (zseb)könyvtárgy. Az újramondás lehetséges távlataihoz. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT. pp. 1-16. ISSN 0401-3174 (In Press)

Bokor, Julianna (2016) A siket közösség és a magyar jelnyelv megjelenése az anyanyelvi órákon. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 45-62. ISSN 2060-0623

Bolgár, Dániel (2008) Gazdasági mesék a Nyugatban. HOLMI, 20 (1). pp. 128-147. ISSN 0865-2864

Boros, Oszkár (2015) Az emlékezet mint konstrukció és hagyomány. Iskolakultúra, 2015 (1). pp. 77-99. ISSN 1215-5233

Bucsics, Katalin (2015) About the aspects and roles of phrasemes in Kosztolányi’s Skylark (1924). Hungarian Studies, 29 (1-2). pp. 179-191. ISSN 0236-6568

Bácskai-Atkári, Júlia and Dékány, Éva (2015) A vonatkozó névmások története az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmonyok, 27. pp. 47-69. ISSN 0569-1338

Bárczi, Zsófia (2015) Néhány szó a tudományos tudásátadás helyzetéről a szlovákiai magyar irodalomoktatásban. ISKOLAKULTÚRA, 25 (7-8). pp. 55-61. ISSN 1215-5233

Bárdosi, Vilmos (2015) Egy készülő magyar frazeológiai etimológiai szótár elé. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 1-17. ISSN 0025-0236

Bárányné Komári, Erzsébet and Csernicskó, István (2009) Дослідження українсько-угорських міжмовних контактів у Закарпатському угорському інституті ім. Ференці Ракоці ІI. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, 8 (1). pp. 91-112.

Bátori, Anna (2016) A tudás hálózatai: Wallaszky Pál historia litterariája és a 18. századi tudástranszfer. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 2016 (3). pp. 35-63. ISSN 0865-6886

Békési, Imre (2014) A csakhogy kötőszó ürügyén. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 394-405. ISSN 0025-0228

Bódi, Katalin (2015) Et in Arcadia ego és felboncollak. A vörös postakocsi: online művészeti, tudományos, közéleti folyóirat. ISSN 1789-4697

Bódi, Katalin (2016) Kazinczy Ferenc „görög értelemben” vett epigrammái a neoklasszicista művészet kontextusában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. pp. 1-17. ISSN 0021-1486 (In Press)

Bódi, Katalin (2015) Kazinczy a múzeumban - Kazinczy Ferenc képzőművészeti tárgyú cikkeinek értelmezési esélyeiről. Irodalomtörténet. ISSN 0324-4970 (Submitted)

Bódi, Katalin (2015) Portré – profil – avatar: az arckép funkciói a 18. századi kultúrában Kazinczy Ferenc példáján. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66 (10). pp. 53-57. ISSN 0401-3174

Bóna, Judit (2015) 6–13 éves iskolások megakadásai különböző beszédtípusokban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 2015 (2). ISSN 2060-0623

Bóna, Judit (2015) Különböző beszédtípusok temporális sajátosságai az életkor és a nem függvényében. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 201-213. ISSN 0025-0236

Bóna, Judit (2014) Temporal characteristics of speech: The effect of age and speech style. Journal of the Acoustical Society of America, 136 (2). EL116-EL121. ISSN 0001-4966

Bóna, Judit and Vakula, Tímea (2013) Temporális sajátosságok 90 évesek spontán beszédében. Alkalmazott Nyelvtudomány, 13 (1-2). pp. 1-15. ISSN 1587-1061

Büky, László (2014) Folyóóra és foliot. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 449-451. ISSN 0025-0228

Büky, László (2015) Kaputziner Fa piklivel. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 221-223. ISSN 0025-0228

Büky, László (2016) Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 257-260. ISSN 0025-0236

Büky, László (2015) Petinét. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 219-222. ISSN 0025-0228

Büky, László (2016) Szilos. MAGYAR NYELV, 112 (2). p. 215. ISSN 0025-0228

Büky, László (2015) "Tenger felhő csillag szántás" A tekhné egy Weöres Sándor-versben. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 68-74. ISSN 0025-0228

C. Tóth, Norbert (2016) Garázda Péter – Egy javadalomhalmozó egyházi mint politikai áldozat? MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 1-13. ISSN 0025-0171

Cs. Nagy, Lajos (2015) Hangtani és alaktani vizsgálatok Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza alapján. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 224-234. ISSN 0025-0228

Cs. Nagy, Lajos (2015) Hangtani és alaktani vizsgálatok Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza alapján. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 80-88. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István (2006) Az ukrán–orosz nyelvi háború és a kárpátaljai magyarság. KISEBBSÉGKUTATÁS, 4. pp. 764-769. ISSN 1215-2684

Csernicskó, István (2000) Jogok és jogtalanságok. A kisebbségek anyanyelvi oktatásához való jog a nemzetközi és az ukrajnai kisebbségvédelmi dokumentumokban. UNGBEREG, 2. pp. 114-118. ISSN 1419-3086

Csernicskó, István (2008) Lőrincze Lajos emlékezete Kárpátalján. MAGYAR NYELV, CIV. pp. 353-354. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István (1999) Nyelvtervezés Kárpátalján. Egy láthatatlanná tett kisebbség. BESZÉLŐ, IV (12). pp. 69-84. ISSN 0865-4093

Csernicskó, István (1999) Vizsgálat a kárpátaljai magyarság nyelvhasználatáról. HATODIK SÍP, XI (1-4). pp. 78-81. ISSN 0865-1590

Csernicskó, István (2000) A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződéséről egy szociolingvisztikai vizsgálat adatai alapján. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, 1. pp. 23-37.

Csernicskó, István (2004) A magyar nyelv kárpátaljai helyzetéről. MAGYAR TUDOMÁNY, 2004 (4). pp. 473-480. ISSN 0025-0325

Csernicskó, István (2015) A (nyelvi) béke esélyei Ukrajnában (2015. június). MAGYAR TUDOMÁNY, 2015 (10). pp. 1253-1260. ISSN 0025-0325

Csernicskó, István (2002) A -t végű igék kijelentő módja mint egyetemes változó? MAGYAR NYELV, XCVIII (3). pp. 313-320. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István (2016) A változás megragadása a nyelvi tájképben: Kárpátalja példája. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 50-62. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2003) Дослідження угорсько-українських міжмовних контактів методами соціальної лінгвистики. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, III. pp. 13-17.

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2011) Угорсько-українські міжмовні контакти в антропонімії. VISNYK PRYKARPATSKOHO UNIVERSYTETU - FILOLOHIYA / NEWSLETTER PRECARPATHIAN UNIVERSITY - PHILOLOGY, 29-31. pp. 237-241.

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2007) A kárpátaljai magyar nyelvjárások és az iskola: elméleti és módszertani kérdések. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, 1. pp. 44-62.

Csernicskó, István and Bárány, Erzsébet (2009) Дослідження українсько-угорських міжмовних контактів у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, 1. pp. 91-112.

Csernicskó, István and Fenyvesi, Anna (2012) Sociolinguistic and Contact-induced Variation in Hungarian Language Use in Subcarpathia, Ukraine. HUNGARIAN CULTURAL STUDIES, 5. p. 33. ISSN 2471-965X

Csernicskó, István and Fenyvesi, Anna (2012) Sociolinguistic and contact-induced variation in Hungarian language use in Subcarpathia, Ukraine. AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION E-JOURNAL, 5 (33). pp. 1-30. ISSN 1936-8879

Csernicskó, István and Kiss, Jenő and Szabómihály, Gizella and Papp, György and Péntek, János (2005) A szomszédos országok magyarnyelvi kutatóállomásairól. MAGYAR NYELV, CI (1). pp. 105-113. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István and Márku, Anita (2001) Valóban különleges-e a nagydobronyiak nyelvjárása? UNGBEREG, 3. pp. 109-121. ISSN 1419-3086

Csernicskó, István and Tóth, Enikő (2014) Вивчення української мови як іноземної в Угорщині (на Закарпатті) у перший половині ХХ ст. TEORIA I PRAKTYKA VYKLADANNA UKRAINSKOI MOVY IAK INOZEMNOI / THEORY AND PRACTICE OF TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE, 2014 (9). pp. 261-267. ISSN 2078-5119

Csirmaz, Anikó (2015) Re Hungarian again. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 62. pp. 263-295. ISSN 1216-8076

Csonki, Árpád (2016) Pálóczi Horváth Ádám verses kiadványai (1787–1796), kiad. Tóth Barna, a latin szövegeket ford. Lengyel Réka. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 28 (4). pp. 72-76. ISSN 0865-6886

Csonki, Árpád (2016) "Árpádiást írni egész életében elég egy Kőltőnek" : Epikus témák és epikus tradíciók az Árpád-eposzokban. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 28 (1). pp. 3-23. ISSN 0865-6886

Csorba, Dávid (2014) Adalékok Debreceni Ember Pál kéziratban maradt szövegeinek irodalmi hagyatékához. Egyháztörténeti Szemle, 15 (4). pp. 51-76. ISSN 1585-7476

Csorba, Dávid (2015) Adalékok Debreceni Ember Pál kéziratban maradt szövegeinek irodalmi hagyatékához. Egyháztörténeti Szemle, 15 (4). pp. 51-76. ISSN 1585-7476

Csorba, Dávid (2017) Csernátoni Pál tudóskatalógusa. MAGYAR KÖNYVSZEMLE. ISSN 0025-0171 (Unpublished)

Csorba, Dávid (2014) Debreceni Ember Pál ellopott és eltűnt könyvei. Magyar Könyvszemle, 130 (2). pp. 204-217. ISSN 0025-0171

Csorba, Dávid (2014) Debreceni Ember Pál könyvtára. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 14 (4). ISSN 1585-7182 (Submitted)

Csorba, Dávid (2014) Debreceni Ember Pál virtuális könyvtárának tanulságai. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 14 (3). pp. 33-47. ISSN 1585-7182

Csorba, Dávid (2014) Debreceni Ember Pál és a pataki szellemiség. Sárospataki Füzetek, 17 (1). pp. 93-107. ISSN 1416-9878

Csorba, Dávid (2017) Hungarikák Canterbury érsekének könyvtárában. Egyháztörténeti Szemle, 20117 (1). ISSN 1585-7476 (Submitted)

Csorba, Dávid (2015) Szőlősi P. Pál diák ajándéka. Egyháztörténeti Szemle, 16 (1). pp. 143-144. ISSN 1585-7476

Császtvay, Tünde and Fodor, Pál (2014) Gárdonyi Géza és műve. MAGYAR TUDOMÁNY, 175 (7). pp. 828-831. ISSN 0025-0325

Csépány, Nikoletta (2015) Egy életmódkalauz szövegének retorikai elemzése és a felnőttek szövegértő olvasása. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 86-98. ISSN 0025-0236

Csörsz Rumen, István (2015) A „jámbor puttonos”-tól a „mendikás tónus”-ig. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (1). pp. 71-88. ISSN 0021-1486

Czifra, Mariann (2016) Kazinczy Ferenc grammatikája: helyesírás és kiejtés Szövegkiadás. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2015. pp. 343-367. ISSN 0865-0632

Czifra, Mariann (2014) Kazinczy Ferenc kiadatlan grammatikája: hangtan. Széphalom A Kazinczy Ferenc Társagág Évkönyve, 24. pp. 203-209. ISSN 0237-6237

Czifra, Mariann (2015) Szógyűjtemények és szótárkezdemények a nyelvújítás korában. Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társagág Évkönyve, 25. pp. 47-54. ISSN 0237-6237

Czifra, Mariann (2014) Tudomány és hagyomány A nyelvújítás-kultusz mint kulturális tőke. IRODALOMISMERET, 3. pp. 148-160. ISSN 0865-6886

Czifra, Mariann (2016) A magyar nyelvújítás dokumentumai az interneten* http://deba.unideb.hu/deba/nyelvujitas. Múzsák Kertje, 4. (In Press)

Czifra, Mariann (2016) A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologus...-a. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 307-314. ISSN 0025-0228

Danczi, Annamária (2016) Nyelvemlékeink nyomában : A nyelvemlekek.oszk.hu honlap bemutatása. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 2016 (2). pp. 76-81. ISSN 2060-0623

Danczi, Annamária (2015) A nyelvjárási ismeretterjesztés útjain. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 360-366. ISSN 0025-0228

Debreczeni, Attila (2015) Kazinczy fogság előtti költészete és a nyilvánosság fórumai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 184-199. ISSN 0025-0171

Debreczeni, Attila (2015) A kötés napja: Kazinczy Ferenc feleségül kéri Török Sophie-t. Széphalom : A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 25. pp. 95-99. ISSN 0237-6237

Debreczeni, Attila (2015) „szívére szorítja lélekben maga előtt lebegő magyar Dugonittsát". TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 69 (10). Diákmelléklet 1-12. ISSN 0133-1167

Deczki, Sarolta (2016) Az ügynök teste - Tar Sándorról. IRODALMI SZEMLE, 59 (11). pp. 5-17. ISSN 1336-5088

Deczki, Sarolta (2016) Bevezetés a lemurológiába [Garaczi László: Wünsch híd. Budapest, Magvető, 2015. 150 oldal, 2990 Ft.]. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 2016 (11). pp. 1204-1209. ISSN 0447-6425

Deczki, Sarolta (2016) Bozótvágóval az esőerdőben. LITERATURA, 2016 (4). pp. 378-382. ISSN 0133-2368

Deczki, Sarolta (2015) Béla, az akácfa. PALÓCFÖLD, 2015 (6). pp. 47-54. ISSN 0555-8867

Deczki, Sarolta (2015) Ki kezdte?: A gyerekszegénység Tar Sándor novelláiban. VIGILIA (11). pp. 835-841. ISSN 0042-6024

Deczki, Sarolta (2016) Lecsókolbász és mignon. Pénz és pénztelenség Barnás Ferenc A kilencedik című regényében. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat. pp. 118-126. ISSN 0350-9079

Deczki, Sarolta (2015) Olümposz Mucsán. ÚJ FORRÁS (8). pp. 49-56. ISSN 0133-5332

Deczki, Sarolta (2016) Rejtő Jenő a Láthatatlan Légióban. ÚJ FORRÁS, 2016 (10). pp. 71-76. ISSN 0133-5332

Deczki, Sarolta (2015) A rock and roll az nem egy tánc! TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT (4). pp. 107-109. ISSN 0133-1167

Deczki, Sarolta (2015) A zökkenés természetrajza : különös tekintettel Tar Sándor novelláira. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66 (7). pp. 97-103. ISSN 0401-3174

Deme, Andrea (2014) Björn E. Lindblom 80 éves. BESZÉDKUTATÁS, 22. pp. 277-281. ISSN 1218-8727

Deme, Andrea (2011) Egy nyolcéves gyermek énekelt és beszélt magánhangzóinak akusztikai jellemzői. Esettanulmány. Alkalmazott nyelvtudomány, XI (1-2). pp. 169-188. ISSN 1587-1061

Deme, Andrea (2014) Formant strategies of professional female singers at high fundamental frequencies. Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP). pp. 90-93.

Deme, Andrea (2014) A MÁSSALHANGZÓ-KÖRNYEZET ÉS A ZÖNGEINDULÁS HATÁSA AZ ÉNEKELT MAGÁNHANGZÓK ÉSZLELÉSÉRE. BESZÉDKUTATÁS, 22. pp. 155-171. ISSN 1218-8727

Deme, Andrea (2013) On the Hungarian sung vowels. PHONETICIAN, 1-2 (105-6). pp. 73-87. ISSN 0741-6164

Desmoulière, Paule and Förköli, Gábor (2015) Peiresc emlékezete : Kisvárdai Éh Mihály ismeretlen gyászverse egy poliglott kiadványban (1638). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (3). pp. 387-394. ISSN 0021-1486

Deák-Sárosi, László (2016) Major Hajnalka, Retorika és szövegalkotás. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 229-232. ISSN 0025-0228

Dobos, István (2016) Humanities in Hungary lose a benchmark of a scholar in memoriam Mihály Szegedy-Maszák. Hungarian Studies, 30 (2). pp. 263-266. ISSN 0236-6568

Domonkosi, Ágnes (2015) Szikszainé Nagy Irma 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 109-112. ISSN 0025-0228

Domonkosi, Ágnes and Kuna, Ágnes (2015) A tetszikelés szociokulturális értéke. A tetszikelő kapcsolattartás szerepe az orvos-beteg kommunikációban. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 39-63. ISSN 0025-0236

Doncsecz, Etelka (2016) A pesti Lesegesellschaft szabályzata és tagjai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 337-353. ISSN 0025-0171

Drávucz, Fanni (2015) A poliszémhálózat funkciója az érzelemfogalmak rendszerében. MAGYAR NYELVŐR, 139 (3). pp. 347-359. ISSN 0025-0236

Dudás, Előd (2016) A magyar jövevényszavak beilleszkedése a muravidéki szlovén irodalmi nyelv rendszerébe. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 444-450. ISSN 0025-0228

Dukkon, Ágnes (2016) Ostrosith Mátyás koronaőr naplója, 1673–1675. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 60-71. ISSN 0025-0171

Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Zsibrita, János (2014) Magyar mint idegen nyelv tankönyvek nyelvi anyagának számítógépes elemzése. THL 2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA, 1. pp. 81-92. ISSN 1787-1417

Dávidházi, Péter (2013) Hogyan látjuk ma? : Bevezető az akadémiai Sőtér-emléküléshez. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (4). pp. 385-386. ISSN 0021-1486

Dávidházi, Péter (2016) A Hymnus paraklétoszi szerephagyománya. MAGYAR NAPLÓ, III (3). pp. 56-58. ISSN 0865-2910

Dékány, Éva (2008) El + verb complex predicates in Hungarian. NORDLYD, 35 (1). pp. 1-17. ISSN 0332-7531

Dékány, Éva (2012) Nem jöttem hínia az igazakat : Az ómagyar anti-egyezetett főnévi igenevekről. Nyelvtudományi Közlemények, 108. pp. 219-252.

Dékány, Éva (2008) A mi Jánossal exkluzív és inkluzív olvasatáról. Nyelvtudományi Közlemények, 105. pp. 298-311. ISSN 0029-6791

Dékány, Éva (2009) The nanosyntax of Hungarian postpositions. NORDLYD, 36 (1). pp. 41-76. ISSN 0332-7531

Dékány, Éva (2015) The syntax of anaphoric possessives in Hungarian. Natural Language and Linguistic Theory, 33 (4). pp. 1121-1168. ISSN 0167-806X

Dér, Csilla Ilona (2012) Beszélőváltások során használt diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS, 2012 (1). pp. 132-143. ISSN 1218-8727

Dér, Csilla Ilona (2010) „Töltelékelem” vagy új nyelvi változó? A hát, úgyhogy, így és ilyen újabb funkciójáról a spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS, 2010 (1). pp. 159-170. ISSN 1218-8727

Déri, Eszter (2015) Szent Bernát világosvölgyi apátúrnak Az jó életnek módjáról való könyve. Obeliscus: A koraújkor folyórata. pp. 1-2.

Dömötör, Adrienn (2015) A mondván és az úgymond: diskurzusjelölő elemek keletkezése idéző szerkezetekből. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 21-37. ISSN 0025-0228

Dömötör, Adrienne and Varga, Mónika (2016) Jobbágylevelek a 16. századból. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 375-381. ISSN 0025-0228

Egedi, Barbara (2015) Változó struktúrák, versengő stratégiák: a mutató névmási módosítók esete. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 27. pp. 107-132. ISSN 0569-1338

Endrédy, István and Novák, Attila (2015) Szótövesítők összehasonlítása és alkalmazásaik. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 15 (1-2). pp. 7-27. ISSN 1587-1061

F Láncz, Éva (2016) Névtudományi ismeretek a magyar nyelvi órán. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 47-61. ISSN 2060-0623

Faga-Nagy, Mária and Jakab, Katalin and Kiss, Gabriella (2016) Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Könyvtárának Magyar nyelvtudományi gyűjteménye, a Nyelvészkönyvtár. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 236-241. ISSN 0025-0228

Faragó, Sándor (2014) Chernel István naplója nyugat-európai utazásáról, 1891. augusztus 7–30. Magyar Apróvad Közlemények, 12. pp. 1-32. ISSN 1418-284X

Farkas, Judit and Alberti, Gábor (2016) Positions for oblique case-marked arguments in Hungarian noun phrases. JEZIKOSLOVLJE, 17 (1-2). pp. 295-319. ISSN 1331-7202

Farkas, Judit and Alberti, Gábor (2016) The relationship between (in)alienable possession and the (three potential) forms of possessed nouns in Hungarian. LINGUISTICA, 56 (1). pp. 111-125. ISSN 1132-0214

Farkas, Tamás (2015) Changing names as abolishing the difference. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK), 45 (3). pp. 27-39. ISSN 0350-4158

Farkas, Tamás (2014) Családnév-történeti vizsgálatok. Névtani Értesítő, 36. pp. 201-204. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2014) Dimenzionális szemlélet a névkutatásban. Névtani Értesítő, 36. pp. 9-22. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2014) In memoriam Hajdú Mihály (1933–2014). Névtani Értesítő, 36. pp. 313-320. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2015) A magyar családnevek változástipológiájáról. MAGYAR NYELV. ISSN 0025-0228 (Submitted)

Farkas, Tamás (2015) A magyar családnevek változástipológiájáról. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 395-408. ISSN 0025-0228

Fekete, István (2013) Hungarian Gyerekestül versus Gyerekkel (‘with [the] kid’). AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION E-JOURNAL, 6. pp. 1-25. ISSN 1936-8879

Finta, Gábor and Hörcher, Ferenc and Mazgon, Gábor (2013) Boldogság és közöny I. : Levélbeszélgetés Ottlikról. ÚJ FORRÁS, 3. pp. 84-95. ISSN 0133-5332

Finta, Gábor and Hörcher, Ferenc and Mazgon, Gábor (2013) Boldogság és közöny II. : Levélbeszélgetés Ottlikról. ÚJ FORRÁS, 4. pp. 38-50. ISSN 0133-5332

Forgács, Tamás (2015) É. Kiss Katalin (szerk.): Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó. Budapest 2014. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 350-360. ISSN 0025-0228

Fóris, Ágota (2013) Lexikológia, lexikográfia a magyar mint idegen nyelv tanárképzésben. THL2, 9 (1-2). pp. 55-65. ISSN 1787-1417

Fóris, Ágota (2013) Network Theory and Terminology. Knowledge Organization, 40 (6). pp. 422-429. ISSN 0943-7444

Fóris, Ágota (2015) Osztályozási módszerek a terminológiában, és ezek oktatási vonatkozásai. Szaknyelv és szakfordítás, 13 (1). pp. 27-33. ISSN 1587-4389

Fóris, Ágota (2014) Van-e szükség magyar nyelvújításra napjainkban? A terminológia és a fordítás nyelvújítási vonatkozásai. Glossa Iuridica, 1 (1). pp. 49-59. ISSN 2061-0556

Fóris, Ágota and B. Papp, Eszter (2015) Creating an English-Hungarian Termbase for Laser Physics, The DictionELI. Terminologija (Terminology), 22. pp. 26-38. ISSN 1392-267X

Fóris, Ágota and Gaál, Péter (2013) Lexicography, terminography and the role of new mobile devices in teaching terminology. Terminologija (Terminology), 20. pp. 75-81. ISSN 1392-267X

Fórizs, Gergely (2014) Bodrogi Ferenc Máté: Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve. Egy önreprezentáció diszkurzív háttere. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 118 (5). pp. 729-734. ISSN 0021-1486

Fórizs, Gergely (2003) A kétszemű Küklopsz : A Zalán futása ősmagyar mitológiájának igazolási kísérlete Toldy Aesthetikai leveleiben. klasszikus – magyar – irodalom – történet: tanulmányok 2003, szerk. DAJKÓ Pál és LABÁDI Gergely, Tiszatáj Könyvkiadó, Szeged, 2003.. pp. 309-329. ISSN 1417-314X

Földes, Györgyi (2016) Tehéntekintet az életfilozófia tükrében. A nő mint Másik Szabó Dezső szövegeiben. IRODALMI SZEMLE, 59 (9). pp. 71-86. ISSN 1336-5088

Földes, Györgyi (2013) Traduction et réception. »Pourquoi les Français se désintéressent-ils de la littérature hongroise«, notamment des œuvres de Zsigmond Móricz? Revue d’Études Françaises, 18 (H.s.). pp. 129-137.

Földes, Györgyi (2016) Transznacionalizmus, határátlépés és műfajiság (Földes Jolán és Agota Kristof). Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2016 (3). pp. 445-454. ISSN 0017-999X

Földes, Györgyi (2016) A szegény teste mint abjekt (Tóth Krisztina, Krasznahorkai László). HÍD: VAJDASÁGI SZERVEZETEK KULTURÁLIS FOLYÓIRATA, 80 (7). pp. 1-11. ISSN 2335-030X

Förköli, Gábor (2016) Humanistes du bassin des Carpates II: Johannes Sambucus. Gábor Almási and Farkas Gábor Kiss. Europa Humanistica 14. Turnhout: Brepols, 2014. RENAISSANCE QUARTERLY, 69 (2). pp. 643-644. ISSN 0034-4338

Förköli, Gábor (2014) Magyar vonatkozású levelek a párizsi Bibliothèque Nationale Boulliau-Niccolò Siri anyagában (1659–1664). Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2. pp. 117-159. ISSN 0865-0632

Förköli, Gábor (2015) Mklós Zrínyi: La Zrinyiade ou le péril de Sziget. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (5). pp. 696-699. ISSN 0021-1486

Förköli, Gábor and Tubay, Tiziano (2015) Székely írásos verskompiláció magyar nyelven Ágost wolfenbütteli herceg florilegiumából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 443-459. ISSN 0025-0171

Fülöp, László (2015) Vörös Ferenc: Kis magyar családnévatlasz. Kalligram, Pozsony, 2014. 440 lap. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 126-128. ISSN 0025-0236

Fűz, Nóra (2015) Anderseni motívumok Babits Mihály és Nemes Nagy Ágnes művészetében. Iskolakultúra, 25 (1). pp. 100-114. ISSN 1215-5233

Gazdag, Vilmos (2015) Bárány Erzsébet–Csernicskó István (szerk.): Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність/Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Матеріали міжнародної наукової конференції/Nemzetközi tudományos konferencia előadásai. V. Pagyak Kiadója, Ungvár, 2014, 360 p. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 176-179. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2013) Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. KISEBBSÉGKUTATÁS, 22. év (2. szá). pp. 66-101. ISSN 1215-2684

Gazdag, Vilmos (2014) Márku Anita: „Po zákárpátszki” Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. „Líra” Poligráfcentrum, Ungvár, 2013, 244 p. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 16 (2). pp. 159-162. ISSN 1335-4361

Genzel, Susanne and Ishihara, Shinichiro and Surányi, Balázs (2015) The prosodic expression of focus, contrast and givenness: A production study of Hungarian. LINGUA (165). pp. 183-204. ISSN 0024-3841

Glatz, Ferenc (1997) Anyanyelvünk az Ezredfordulón. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN (2). pp. 19-20. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (1997) Tézisek az anyanyelvről, ápolásáról, kutatásáról, korszerűsítéséről. MAGYAR TUDOMÁNY, 42 (10). pp. 1244-1246. ISSN 0025-0325

Granasztói, Olga (2014) Diffusion du livre en français en Hongrie: bilan et perspectives des recherches sur les bibliothèques privées de l’aristocratie (1770–1810). Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 10. pp. 181-205. ISSN 1661-4577

Gugán, Katalin (2015) Hol volt? Hol nem volt? A tagmondattörlő grammatikalizációs folyamatokról a lévén és a lehet grammatikalizációja kapcsán. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 38-53. ISSN 0025-0228

Gulyás, Judit (2016) Egy skót népmesegyűjtemény magyar recepciója (Arany János: Nyugot-felföldi népmondák). ETHNOGRAPHIA, 127. pp. 520-542. ISSN 0014-1798

Gulyás, László Szabolcs (2015) A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében II. Névtani Értesítő, 37. pp. 137-156. ISSN 0139-2190

Gyuricza, Katalin (2016) Az intertextualitás tanításának lehetőségei az anyanyelvi oktatásban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 32-46. ISSN 2060-0623

Gyuris, Beáta and Mády, Katalin (2014) Contrastive topics between syntax and pragmatics in Hungarian: an experimental analysis. PROCEEDINGS FROM THE ANNUAL MEETING OF THE CHICAGO LINGUISTIC SOCIETY, 46 (1). pp. 147-162. ISSN 0577-7240

Gábori Kovács, József (2015) Arany János levelezése (1862-1865). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (5). pp. 704-709. ISSN 0021-1486

Gábori Kovács, József (2015) Kemény Zsigmond útja a Pesti Hirlapig. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (4). pp. 501-527. ISSN 0021-1486

Gósy, Mária (2013) BEA – A multifunctional Hungarian spoken language database. PHONETICIAN, 105/10. pp. 50-61. ISSN 0741-6164

Gósy, Mária and Bóna, Judit (2014) Magánhangzók ejtése fiatalok és idősek spontán beszédében. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 129-143. ISSN 0025-0228

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2013) Mondatismétlés, felolvasás és spontán beszéd progresszív afáziában. Alkalmazott nyelvtudomány, 13 (1-2). pp. 91-121. ISSN 1587-1061

Gömöri, György (2015) Szenci Molnár Albert epigrammája a Scandell-antológiában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 204-206. ISSN 0025-0171

Görözdi, Judit (2016) “Who is who—the face as a mask” Péter Esterházy’S autobiographical pact with his readers (Celestial Harmonies, Revised Edition). Hungarian Studies, 30 (1). pp. 57-72. ISSN 0236-6568

H. Tóth, István (2017) Daniss Győző: Mit jelent? Diákszótár. Nyakhegedű, göreb, ösztöke. 3200 szó magyarázata 40 tematikus csoportban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 64-68. ISSN 2060-0623

Haader, Lea (2014) Gallasy Magdolna 70 éves. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 124-126. ISSN 0025-0228

Haader, Lea (2015) Régi bor, új tömlő: sokadszor a Halotti beszéd feʒe szaváról. MAGYAR NYELVŐR, 139 (3). pp. 300-308. ISSN 0025-0236

Hafner, Zoltán (2015) A passió jelen ideje. Pilinszky húsvéti írásai. VIGILIA, 80 (4). pp. 252-257. ISSN 0042-6024

Hajdu, Péter (2014) 中国古典小说在匈牙利的翻译. East Journal of Translation, 5 (3). pp. 13-16. ISSN 1674-6686

Hajdu, Péter (2014) Classical Chinese Novels in Hungarian Translation. Comparative Literature in China, 97 (4). pp. 110-119. ISSN 1006-6101

Hajdu, Péter (2016) "Eszedbe jussak". Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 120 (1). pp. 127-129. ISSN 0021-1486

Hajdu, Péter (2016) Narratológiai közelítések a lírához (különös tekintettel a római szerelmi elégiára). LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 42 (3). pp. 201-217. ISSN 0133-2368

Hajdu, Péter (2014) The memory of national literature in Budapest city centre. Neohelicon, 41 (1). pp. 43-50. ISSN 0324-4652 (print), 1588-2810 (online)

Hajdu, Péter (2013) A történelem fonákja: Mikszáth Kálmán: Gertrudis hátulról. LITERATURA, 39 (1). pp. 27-34. ISSN 0133-2368

Hantó, Réka (2016) Látássérült személyek mentális lexikona a szóasszociációk tükrében. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 419-432. ISSN 0025-0228

Havasmezői, Gergely (2015) A kép ereje. Visual Learning 4: The Power of the Image. Emotion, Expression, Explanation. Szerk.: Benedek András és Nyíri Kristóf. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2014. 287 oldal. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 242-245. ISSN 0025-0236

Hegedűs, Andrea (2016) Egy romániai magyar virtuális nyelvatlasz címszó-egyesítési kérdéseiről. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 163-171. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2014) Alaktörténeti problémák. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 196-202. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2016) Az összetett múlt idők és használatuk a kései ómagyar korban. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 74-80. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2014) P. Lakatos Ilona szerk. Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 107-111. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2016) A fog segédigéről. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 451-457. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Veronika (2015) A predikátummozgatás megszilárdulása: Az ige-igekötő szórend és igemódosítók az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok. pp. 179-200. ISSN 0569-1338

Heltainé Nagy, Erzsébet (2016) Köznyelvi és szaknyelvi helyesírási kérdések a gyakorlatban. Szaknyelv és szakfordítás, 16. pp. 22-33. ISSN 1587-4389

Heltainé Nagy, Erzsébet (2015) Sólyom Réka: A mai magyar neologizmusok szemantikája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. Nyelvtudományi Értekezések 165. sz. 126 lap. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 123-126. ISSN 0025-0236

Heltainé Nagy, Erzsébet (2007) Írói nyelvbölcseletek és a "hiányzó paradigma". MAGYAR NYELV, 103 (2). pp. 199-204. ISSN 0025-0228

Hites, Sándor (2014) Komparatisztika és emigráció. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 59 (4). pp. 560-576. ISSN 0017-999X

Hites, Sándor (2015) Magyar irodalom a 19. században: Az új magyar irodalomtörténeti kézikönyv 19. századi köteteinek szinopszisa. Irodalomtörténeti Közlemények, 119 (5). pp. 651-692. ISSN 0021-1486

Hites, Sándor Balázs (2013) A kincstől a tőkéig : kísértettörténet és pénz a korai magyar novellában (Kármán, Fáy, Kölcsey). Literatura, 39 (2). pp. 115-138. ISSN 0133-2368

Hites, Sándor Balázs (2013) A kincstől a tőkéig. Kísértettörténet és pénz a korai magyar novellában (Kármán, Fáy, Kölcsey). LITERATURA, 39 (2). pp. 115-138. ISSN 0133-2368

Hoffmann, István and Tóth, Valéria (2015) Magyar Nemzeti Helynévtár. Névtani Értesítő, 37. pp. 195-202. ISSN 0139-2190

Holler, László (2014) Anonymus és a „Fekete-tenger”. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 56-67. ISSN 0025-0228

Honti, László (2016) A Halotti beszéd isa szavának kutatástörténete és etimológiája. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 269-283. ISSN 0025-0228

Horváth, Kornélia (2016) A versbeszéd egzisztenciál-ontológiai elköteleződéséről (József Attila – Pilinszky János – Petri György). ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 26 (11). pp. 71-81. ISSN 1215-5233

Horváth, László (2014) Csudákozó tikták. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 68-73. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2016) Megjegyzések az ered szócsaládjának eredeztetéséhez. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 80-82. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2015) Nem a magyar bánt került az ólengyelbe? MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 346-350. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2015) A sakknyelv az Értelmező szótárban. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 63-74. ISSN 0025-0236

Hoványi, Márton (2014) Hajnóczy Péter Szent/újraírása. VIGILIA, 79 (11). pp. 821-826. ISSN 0042-6024

Hoványi, Márton (2015) Mámoros kizökken(t)ések. ALFÖLD : IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, LXVI (7). pp. 75-81. ISSN 0401-3174

Imrényi, András (2015) Önhasonlóság a magyar elemi mondatban. MAGYAR NYELVŐR, 139 (3). pp. 309-321. ISSN 0025-0236

Jankovics, Julianna (2016) Közoktatásban tanuló diákok kommunikációs érzékenyítése a beszédzavarok iránt. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (2). pp. 43-60. ISSN 2060-0623

Jankovics, József (2013) Bethlen Gábor politikájának követését sugalmazó politikai tervezet a 17. század utolsó harmadából. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (1). pp. 109-119. ISSN 0021-1486

Jeney, Éva (2013) „Amikor más üvöltene, én általában mániákusan naplót írok” – Bartis Attila: Károly avagy az irodalom története. LITERATURA, 39 (1). pp. 78-87. ISSN 0133-2368

Jeney, Éva (2016) Biblioterápia, irodalomterápia. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 62 (2). pp. 151-155. ISSN 0017-999X

Jeney, Éva (2014) Fekete irodalom. LITERATURA, 40 (1). pp. 28-42. ISSN 0133-2368

Jeney, Éva (2014) Le Monastère noir histoire ou littérature ? LETTRE AUX AMIS, 176 (176). pp. 2-10. ISSN 0248-420X

Jeney, Éva (2015) Marginália a Fekete kolostorhoz. EX SYMPOSION: IRODALOM MŰVÉSZET FILOZÓFIA REFLEXIÓ, 90 (90). pp. 6-14. ISSN 1215-7546

Juhász, Dezső (2014) A Magyar Nyelvtudományi Társaság 109. közgyűlése. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 113-119. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2015) A Magyar Nyelvtudományi Társaság 110. közgyűlése. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 104-109. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2016) A magyar nyelvjárástörténet néhány kérdése. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 257-268. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2016) A magyar történeti dialektológia korszakai. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 17-31. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2016) A romániai magyar nyelvjárások atlasza kiadás- és recepciótörténetéhez. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 129-139. ISSN 0025-0228

Józsa, Krisztián and Fiala, Szilvia and Józsa, Gabriella (2017) A klasszikus és a kortárs szövegek feldolgozásának hatása az olvasás affektív tényezőire: egy irodalomtanítási kísérlet tapasztalatai. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 19-27. ISSN 2060-0623

Kabán, Annamária (2016) „Őszi csodák” : Szövegépítő alakzatok két Reményik Sándor-versben. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 207-214. ISSN 0025-0228

Kappanyos, András (2016) Líra mint fizetőeszköz : költészet és pénz paradoxona. HÍD: VAJDASÁGI SZERVEZETEK KULTURÁLIS FOLYÓIRATA, 68 (6). pp. 125-132. ISSN 2335-030X

Kappanyos, András (2015) A kizökkentség története : egy verssor utazása a kultúrában. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66 (7). pp. 66-75. ISSN 0401-3174

Kappanyos, András (2015) A kizökkentség története : egy verssor utazása a kultúrában. HÍD: VAJDASÁGI SZERVEZETEK KULTURÁLIS FOLYÓIRATA, 69 (5). pp. 53-64. ISSN 2335-030X

Kapus, Erika (2014) A női test hangja a 19-20. század fordulójának magyar irodalmában. TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT, 2014 (1). pp. 44-61.

Karinthy, Ferenc (2016) Karinthy Ferenc levele Szilágyi János Györgynek. Enigma, 23 (88). p. 14. ISSN 1218-8069

Kas, Bence and Lukács, Ágnes (2013) Focus sensitivity in Hungarian adults and children. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 60 (2). pp. 217-245. ISSN 1216-8076

Kecskeméti, Gábor (2013) Pécseli Király Imre ismeretlen művei: új kontextusok 17. századi irodalom- és eszmetörténetünkhöz. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (1). pp. 88-108. ISSN 0021-1486

Kecskeméti, Gábor (2013) Sőtér István és az Irodalomtudományi Intézet. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (4). pp. 415-421. ISSN 0021-1486

Kecskés, Judit (2016) Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit – Veszelszki Ágnes szerk. Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 10. (Kecskés Judit). ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (2). pp. 72-75. ISSN 2060-0623

Kemény, Gábor (2014) Az antonomázia helye a nyelvi képek családjában. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 385-393. ISSN 0025-0228

Kemény, Gábor (2015) Krúdy Gyula vadszőlőlevelei. Az ellentét szövegszervező funkciója a Vadszőlő három írásában. MAGYAR NYELVŐR, 139 (3). pp. 270-281. ISSN 0025-0236

Kenesei, István (2015) A főnévi módosító és az -i módosító: két új kategória bemutatása. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 65-86. ISSN 0029-6791

Kenesei, István and Lipták, Anikó (2016) K. É. Kiss (ed.), The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. LANGUAGE, 92 (4). pp. 997-1000. ISSN 0097-8507

Kicsi, Sándor András (2015) Fillmore-nekrológ. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 89-92. ISSN 0025-0228

Kicsi, Sándor András (2016) Kolorádóbogár. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 216-218. ISSN 0025-0228

Kisantal, Tamás (2015) Kész kabaré... Királyhegyi Pál: Első kétszáz évem. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 58 (11). pp. 1262-1268. ISSN 0447-6425

Kisantal, Tamás (2016) Módszertani megjegyzések egy magyar holokausztirodalom-történethez. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. ISSN 0237-7934 (In Press)

Kisantal, Tamás (2016) "Nyiszlingtől" az "atomfasizmusig" - Nyiszli Miklós memoárjának olvastai. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT. ISSN 0447-6425 (Submitted)

Kisantal, Tamás (2014) Tanúskodás és értelmezés (Fóthy János szövege elé) Fóthy János: Horthy-liget. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 57 (11). pp. 1160-1172. ISSN 0447-6425

Kiss, Jenő (2014) Búcsú Hajdú Mihálytól. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 122-124. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2016) Péntek János, Történések a nyelvben a keleti végeken [Szerk. Biró Annamária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015. I.: 404 lap, II.: 348 lap]. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 462-463. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2015) A kilencvenéves Szathmári István köszöntése a Magyar Nyelvtudományi Tárasaságban. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 244-247. ISSN 0025-0228

Kiss, Zoltán and Bárkányi, Zsuzsanna Judit (2006) A phonetically-based approach to the phonology of [v] in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 53 (2). pp. 175-226. ISSN 1216-8076

Kiss Farkas, Gábor (2016) Boëthius Besztercén: egy ismeretlen latin költemény a 15. század második feléből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 354-365. ISSN 0025-0171

Kiss Farkas, Gábor (2016) Sylvester János első verse. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 72-74. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1997) Az irodalmi hagyományozódás rétegei Rimay János Fortuna-Occasio versében. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 101. pp. 470-507. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (2006) Berei Farkas András vándorköltő (1770-1832) és a tokaji bor. BACCHUS FÖLDJE, 2. pp. 85-96. ISSN 1787-4386

Knapp, Éva (1981) A Czech-kódex zsoltárfordításai. VIGILIA, 46. pp. 262-264. ISSN 0042-6024

Knapp, Éva (2004) "De jaj keservimben Pennámat szalasztom" Magyarbényei báró Radák (II.) Ádámné, Kemény Druzsiána kesrgő versei (1796-1808). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2004. pp. 187-203. ISSN 0865-0632

Knapp, Éva (2003) Egy "rigmuscsináló világ tsaló". PAPÍRLAP, 1. pp. 5-12.

Knapp, Éva (2000) Emblematikus eszközök a XVII-XVIII. századi magyarországi prédikációirodalomban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 104. pp. 1-23. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (1998) II. Rákóczi Ferenc Meditációi. A latin szöveget gondozta és jegyzetelte Déri Balázs, a francia szöveget gondozta Kovács Ilona, a kísérő tanulmányt és a tartalmi összefoglalókat készítette Tüskés Gábor. Budapest 1997. Balassi Kiadó. (Archivum Rákóczianum III. Osztály: Írók, II. Rákóczi Ferenc művei V.). TÁVLATOK, 40. pp. 347-349. ISSN 1215-282X

Knapp, Éva (1993) Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 109 (1). pp. 3-36.

Knapp, Éva (2002) Ismeretlen irodalom- és nyelvelméleti munkák a XVIII. század első feléből (Csete István és Gyalogi János). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 106. pp. 261-294. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (1992) Pálos iskoladrámák, királyi tanintézmények, katolikus papneveldék színjátékai. Sajtó alá rend. Varga Imre. Budapest 1990. Akadémiai Kiadó. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 96. pp. 707-708.

Knapp, Éva (1993) Tamerlán (A lappangó pápai pálos iskoladráma magyar nyelvű programja 1761- ből). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 97 (4). pp. 537-540.

Knapp, Éva (2014) „Volucris rota, vertitur anni” : Zrínyi Miklós, Listius László és Esterházy Pál szerencse- és évszakverseinek poétikatörténeti hátteréhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 118. pp. 3-30. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (2016) Ágoston Péter Mennyei követek (1681) fordításának kiadástörténeti utóéletéhez, 1845–1911. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 133-145. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1995) A jezsuita emblémaelmélet humanista kapcsolatai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99. pp. 599-615. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (2004) A "rézmetsző poéta". Grafikák Berei Farkas András életművében. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 53. pp. 81-107. ISSN 0027-5247

Knapp, Éva and Farkas Wellmann, Endre (2004) "Írt ő a halálnak egy hívó levelet" - még egyszer Radák Polyxénáról. A DUNÁNÁL, 3 (1). pp. 63-69. ISSN 1588-1768

Kocsis, Zsuzsanna (2016) Kutatás, oktatás, ismeretterjesztés – a magyar dialektológia műhelyeiből. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 232-235. ISSN 0025-0228

Komlósi, László Imre (2015) A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 239-244. ISSN 0025-0228

Korompay, János (2014) Imre László: Barta János (1901-1988). Debreceni Szemle, 22 (3). pp. 283-286. ISSN 1218-022X

Korompay, János (2016) T. Erdélyi Ilona: Erdélyi János (1814-1868). IRODALOMISMERET, 2016 (1). pp. 75-79. ISSN 0865-6886

Korompay, Klára (2016) Haader Lea 70 éves. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 372-374. ISSN 0025-0228

Kovács, Eszter (2015) Lajos Hopp: Un épistolier et traducteur à l’orée des Lumières: Kelemen Mikes. Dix-huitieme siecle, 47. pp. 715-717. ISSN 0070-6760

Kovács, Gábor (2016) A „valami” jelentése Arany János költészetében. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 26 (11). pp. 61-70. ISSN 1215-5233

Kovács, Árpád (2016) Altum silentium : Egy gondolkodó irodalmár szellemi portréjához. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 26 (11). pp. 34-50. ISSN 1215-5233

Krepsz, Valéria (2015) A kérés beszédaktusa középmagyar kori főnemesek és közrendűek levelezésében. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 162-173. ISSN 0025-0228

Kugler, Nóra (2015) Lehetőségek és akadályok a nyelvtanórai tudáskonstruálásban. ISKOLAKULTÚRA ONLINE, 25 (7-8). pp. 28-37. ISSN 1789-5170

Kugler, Nóra (2014) A nyelvi polaritás kifejezésének egy mintázata, avagy milyen a félelmetesen jó? MAGYAR NYELVŐR, 138 (2). pp. 129-139. ISSN 0025-0236

Kulcsár Szabó, Ernő (2016) Boldogan és megtörötten? A „fenséges” alakzatai a Hajnali részegség esztétikai tapasztalatában. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 67 (8). pp. 48-69. ISSN 0401-3174

Kulcsár Szabó, Ernő (2015) Tárgyi élvezet vagy történő igazság? Az irodalomértés és –oktatás néhány kérdéséhez. ISKOLAKULTÚRA, 25 (7-8.). pp. 38-46. ISSN 1215-5233

Kulcsár Szabó, Ernő (2015) A jelentés történése az irodalmi műalkotásokban. A beszédszerep nyelvi valósága a Ha negyvenéves... esztétikai tapasztalatában. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 183-191. ISSN 0025-0236

Kurcz, Ádám István (2015) A kisebbségi léthelyzet nevekkel kódolt reflexiói Gion Nándor prózájában. Névtani Értesítő, 37. pp. 169-178. ISSN 0139-2190

Kustár, Zoltán (2015) A bibliai héber nevek megjelenítése a nemzeti bibliafordításokban, különös tekintettel a legújabb protestáns bibliafordításainkra. Névtani Értesítő, 37. pp. 25-32. ISSN 0139-2190

Kádár, Zoltán Dániel and Petykó, Márton (2016) A bekiabálás vizsgálata mimetikus és személyközi nézőpontból. ARGUMENTUM, 12. pp. 1-31. ISSN 1787-3606

Kálmán C., György (2014) Alkalmiság és újítás Szép Ernő kisregényeiben. LITERATURA, 40. pp. 325-342. ISSN 0133-2368

Kálmán C., György (2014) Furfangos panoptikum. Falcsik Mari: Nőket néző képek. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 57 (4). p. 463. ISSN 0447-6425

Kálmán C., György (2015) Hideg-meleg. IRODALMI SZEMLE, 58 (11). pp. 83-85. ISSN 1336-5088

Kálmán C., György (1991) Interpretáczió-mitológiák. 2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP, 3 (7). pp. 59-62. ISSN 0864-800X

Kálmán C., György (2014) Kálmán C. György: Az idézőjelek közé rekesztett zsidó. Pilpul.net.

Kálmán C., György (2013) Levél egy bergengóc barátnak, Kántor Péterről. PARNASSZUS: KÖLTÉSZETI FOLYÓIRAT, 19 (2). pp. 15-20. ISSN 1219-3275

Kálmán C., György (2015) Mindnyájunk Hunor utcája. IRODALMI SZEMLE, 58 (6). pp. 83-85. ISSN 1336-5088

Kálmán C., György (2016) Szomorú idő. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 59 (7-8). pp. 807-809. ISSN 0447-6425

Kálmán C., György (2016) Töredékek Mihályról. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 25 (9). pp. 11-17. ISSN 1335-1826

Kálmán C., György (2013) A hagyományos és az újító Csáth. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 1 (2). pp. 57-64. ISSN 2064-1060

Kálmán C., György (2014) A modern konzervativizmus hagyományának kialakulása - Babits vitája az avantgárddal. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 2 (1-2). pp. 85-96. ISSN 2064-1060

Kántás, Balázs (2011) Aki ifjan kiáll a kortárs líra kereszttüzébe. FÉL ONLINE (12). pp. 1-5.

Kántás, Balázs (2011) Akit az ár végül a felesleges partra vet : Krusovszky Dénes A felesleges part című kötetéről. FÉL ONLINE (11). pp. 1-6.

Kántás, Balázs (2013) Alternatív női irodalomtörténet? APOKRIF ONLINE, 12. pp. 1-6. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2016) Angol és magyar nyelv / irodalom között. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (21).

Kántás, Balázs (2015) Apró részekből a nagy egészet. POLISZ: A JÓZSEF ATTILA KÖR FOLYÓIRATA, 1. online-online. ISSN 0865-4182

Kántás, Balázs (2016) Az egymásba átfolyó emlékek versnaptára: Értékelés Géher István Esztendők éve című v erseskötetről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (45).

Kántás, Balázs (2015) Az esszé mesterfoka : Kritikafüzér Géher István három szakkönyvéről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 7. pp. 1-7.

Kántás, Balázs (2013) Az álnépiességtől a metrikai bravúrokig, avagy több, mint irodalmi poén? FÉL ONLINE, 9. pp. 1-5.

Kántás, Balázs (2016) Az öregedő költő fiatalodni vágyik: Megkésett utószó Géher István Anakreóni dalok című verseskötetéhez. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (43).

Kántás, Balázs (2010) Bacsó Béla: Az elmélet elmélete. Szépirodalmi Figyelő, 5. pp. 83-84. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2010) Bajnai Nóra Katalin: Ön-zene című verseskötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 6. pp. 75-76. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2011) Borbély András: Versismeretlenek. Szépirodalmi Figyelő, 1. pp. 78-80. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2010) Báthori Csaba Jel a semmiről című verseskötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 3. pp. 93-94. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2016) Bátor szubjektivizmus, áldott eklekticizmus : Kritikafüzér Soltész Márton irodalomtörténészi munkásságáról. AGRIA, 2. pp. 178-188. ISSN 1789-4379

Kántás, Balázs (2016) Bátor szubjektivizmus, áldott eklekticizmus : Kritikafüzér Soltész Márton irodalomtörténészi munkásságáról. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (30). pp. 1-12.

Kántás, Balázs (2015) De hol is van az a senkiföldje? : Megkésett kapcsolódó esszé Bezeczky Gábor Irodalomtörténet a senkiföldjén című monográfiájához. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 12. pp. 1-10.

Kántás, Balázs (2010) Deák László: Fogadom ajándékod, idő című kötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 2010 (4). pp. 75-76. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2014) Dánia helyett Zugló, folyó helyett kád. APOKRIF ONLINE, 5. n-n. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2011) Erdődi Gábor: A faun örök szerenádja. Szépirodalmi Figyelő, 6. pp. 72-75. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2015) Irodalom – ósdi lom? HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 20. online-online.

Kántás, Balázs (2010) Kelemen Lajos Föltett igaz című kötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 5. pp. 78-79. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2016) Korszerű és újszerű Kosztolányi-portré : Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi Dezső című monográfiáról. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 31. pp. 1-4.

Kántás, Balázs (2016) Korántsem zöldségeket tartalmazó elektromos zöldség : Bekezdések a Villanyspenót című elektronikus irodalomtörténeti kézikönyvről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (26). pp. 1-5.

Kántás, Balázs (2017) Krasznahorkai regényben és filmen. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 14. online-online.

Kántás, Balázs (2012) Krúdy-utánérzés vagy posztmodern Don Juan-történet? APOKRIF ONLINE, 6. pp. 1-6. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2016) Lényegre törő bekezdések egy ígéretes pályakezdésről: Soltész Márton Felhasznált irodalom című tanulmánykötetéről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (36).

Kántás, Balázs (2012) Milyen esélyekkel indulhat a semmi? : Marno János A semmi esélye című kötetéről. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 10. pp. 1-4. ISSN 2063-8442

Kántás, Balázs (2013) Nemes Nagy Ágnes Babits-portréja. AGRIA, 4. pp. 235-239. ISSN 1789-4379

Kántás, Balázs (2013) Paul Celan költészetének magyar recepciójának áttekintése, valamint lehetséges hatása a kortárs magyar középnemzedék lírájára. Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat, 1. pp. 1-21. ISSN 2063-4188

Kántás, Balázs (2013) Pontos pillantás a valóság mögé : Bíró József Backstage című verseskötetéről. Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat, 9. pp. 1-11. ISSN 2063-4188

Kántás, Balázs (2010) Prágai Tamás: Kivezetés a költészetből Hogyan olvassunk kortárs verseket? Szépirodalmi Figyelő, 4. pp. 83-85. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2012) Prózaversekbe párolt emlékezet : Turczi István A változás memóriája című kötetéről. FÉL ONLINE (1). pp. 1-4.

Kántás, Balázs (2011) Schein Gábor Éjszaka, utazás című verseskötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 5. pp. 77-78. ISSN 1585-3829

Kántás, Balázs (2014) Sokszínű tanulmánymozaik negyedszázad irodalmári működéséből : Megkésett utószó Zsávolya Zoltán Gyújtópont – Válogatott tanulmányok című szakkönyvéhez. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 8.

Kántás, Balázs (2010) Summáját írom… (Könyvhét, 2010) – I. APOKRIF ONLINE, 9. online-online. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2010) Summáját írom… (Könyvhét, 2010) – II. APOKRIF ONLINE, 8. online-online. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2016) Szépirodalmi (lírai?) vonások Kosztolányi Dezső 1905-1906-os publicisztikájában. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 47. pp. 1-6.

Kántás, Balázs (2016) Szépség, műveltség és emberség poézise. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 14.

Kántás, Balázs (2014) Túl a verbális fundamentalizmus poétikáján : Zsávolya Zoltán Fagyosztás című verseskötetéről. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 4. ISSN 2063-8442

Kántás, Balázs (2012) Vers-festmények / festmény-versek és az őrült művész apoteózisa. APOKRIF ONLINE, 5. pp. 1-5. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2015) Vonások Prospero arcképéhez (Esszékritika-együttes Géher István lírai életművéről). HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 40. pp. 1-44.

Kántás, Balázs (2016) A XX. század első fele magyar nőirodalmának ösvényein (könyvkritika). APOKRIF ONLINE, 9. pp. 1-3. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2017) A Zsávolya-elbeszélés anatómiája : Állítások Zsávolya Zoltán rövidprózaírói poétikájáról. ÚJNAUTILUS IRODALMI ÉS TÁRSADALMI PORTÁL, 1.

Kántás, Balázs (2015) A biográfia visszatérése az irodalomtörténeti oknyomozás után? ÚJNAUTILUS IRODALMI ÉS TÁRSADALMI PORTÁL, 2.

Kántás, Balázs (2016) A bölcs költő vallomásos feltárulkozása - Reflexiók Géher István mi van, catullus? című verseskötetről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (40). pp. 1-5.

Kántás, Balázs (2013) Ó, hová levél, képviseletiség? : Szubjektív vitaindító esszé a képviseleti költészetről vagy annak hiányáról. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 11. pp. 1-8. ISSN 2063-8442

Kántás, Balázs (2015) A kritikus, aki nem kritikus, mégis határozottan kritizál : Megkésett bekezdések Zsávolya Zoltán A fanyalgás művészete című kritikagyűjteményéről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 29.

Kántás, Balázs (2013) A kulturális transzfer, illetve annak hiánya Marno János Paul Celan-fordításaiban az Atemkristall – Lélegzetkristály című versciklus magyar adaptációjának tükrében. Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat, 7. pp. 1-27. ISSN 2063-4188

Kántás, Balázs (2015) A kétséges faggatása : Bednanics Gábor tanulmánykötetéről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 51. pp. 1-4.

Kántás, Balázs (2016) A költő sem lép kétszer ugyanabba a folyóba. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (39). pp. 1-6.

Kántás, Balázs (2017) A közelmúlt történelmének rejtekútjain. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 15. online-online.

Kántás, Balázs (2015) A legújabb (vers)hangokról. PARNASSZUS: KÖLTÉSZETI FOLYÓIRAT, 2. pp. 58-65. ISSN 1219-3275

Kántás, Balázs (2017) A magány, a veszteség és az emlékezés versei : Nyerges Gábor Ádám Az elfelejtett ünnep című verseskötetéről. VÁR UCCA MŰHELY, 54. pp. 70-78. ISSN 1586-7838

Kántás, Balázs (2014) A mértani pontosság poétikája. AGRIA, 1. pp. 242-245. ISSN 1789-4379

Kántás, Balázs (2011) A mű él, a szerző nem kevésbé. FÉL ONLINE (11). pp. 1-6.

Kántás, Balázs (2009) Önként vállalt vakságban : Jónás Tamás Önkéntes vak című kötetéről. APOKRIF ONLINE, 4. pp. 1-6. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2012) A paradigmák fölé emelkedő költő, aki néven nevezi a dolgokat. VÁR UCCA MŰHELY, 2. pp. 101-108. ISSN 1586-7838

Kántás, Balázs (2016) A peremre szorult bölcs palackpostái : Esszékritika Géher István Mondom: szerencséd című kötetről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 38. pp. 1-6.

Kántás, Balázs (2016) A polgári értelmiségi végső számvetése: Lényegre törő bekezdések Géher István Polgár Istók című verseskötetétről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (46).

Kántás, Balázs (2012) A rögtönzés illúziója : Závada Péter Ahol megszakad című verseskötetéről. FÉL ONLINE, 12. pp. 1-6.

Kántás, Balázs (2016) A sodró versfolyam ismétléskényszere: Esszéisztikus bekezdések Géher István „ Új folyam” című verseskötetről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3 (44).

Kántás, Balázs (2016) A szólni nem tudókért szóló (élő)beszéd poézise. Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóirat, 35. pp. 1-8. ISSN 2063-4188

Károly, Krisztina (2014) A retorikai szerkezet újrateremtése a magyar–angol sajtófordításban. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 144-159. ISSN 0025-0228

Kárpáti, László (2015) Blaskó Ágnes – Hamp Gábor: Írás 1.0 – Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Typotex Kiadó, Budapest, 2007, 224 lap. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 240-241. ISSN 0025-0236

Kónya, Franciska (2014) 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája. 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája. (Submitted)

Kónya, Franciska (2011) Preparation for death in jesuit István Tarnóczy's book : Holtig-való barátság | [Friendship that lasts till death]. Studia Universitatis Babeş-Bolyai : Theologia Catholica Latina, 56 (1). pp. 67-79. ISSN 1582-2524

Kósa, Csilla Erika (2015) Szabó Tamás Péter, „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”. A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 366-370. ISSN 0025-0228

Kőszegfalvi, György (2015) Győr fejlődésének mozgatórugói. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (4). pp. 399-400. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kőszegfalvi, György (2015) Így szemeteltek Budapesten. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (1). pp. 93-94. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kőszegfalvi, György (2015) A városi rendszer működése. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (4). pp. 396-398. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kőszeghy, Péter (2015) Gömöri György, A rejtőzködő Balassi, Ariadné könyvek, Kolozsvár, Korunk Komp-Press, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 254-255. ISSN 0025-0171

Laczkó, Mária (2015) Beszédfeldolgozás, jegyzetelés és tanulás. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 282-299. ISSN 0025-0236

Laczkó, Mária and Kovácsné Nagy, Ibolya (2017) A digitális technika hatása alsó tagozatosok írási, helyesírási és fogalmazási készségére. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 28-41. ISSN 2060-0623

Landgraf, Ildikó (2016) Nyelvészeti témájú dolgozatok a néprajzi gyűjtőpályázatokon. (szakmai bevezető). TRADÍCIÓ MAGAZIN, 1 (2). pp. 100-105. ISSN 2498-4779

Lauf, Judit (2016) Ujfalusi Judith, Makula nélkül való tükör, melly az üdvözitö Jesus Kristusnak, és szent Szüléinek életét, úgy keserves kinszenvedését, és halálát adgya elé. Melly Superiorok Engedelmébül Szüz, Szent Klára Szerzetében lévö Ujfalusi Judith által Cseh nyelvböl, Magyar nyelvre fordittatott. És a tekintetes és Nagysagos Ujfalui Ujfalusi Klára Aszszonynak, tekintetes, és Nagysagos Karancs Berényi György Uram, ö Nagysága kedves Házás-társának költségén ki-bocsáttatott Nagyszombatban, A Jesus Társasága Académiája bötüivel, 1712-Esztendöben [Fakszimile kiadás Frauhammer Krisztina utószavával: A Makula nélkül való tükör magyarországi hatástörténete, Pytheas Könyvmanufaktúra – MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, é. n. 543 p.]. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 115-118. ISSN 0025-0171

Lovas, Borbála (2010) Az utolsó könyv : Egy újrafelfedezett kincs a magyar reneszánszból. RENESZÁNSZ: A RENESZÁNSZ KŐFARAGÓ ZRT MAGAZINJA, Tél (1). pp. 30-35. ISSN 1789-4573

Lovas, Borbála (2016) Enyedi György szerkesztett prédikációskötete új megvilágításban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 120 (1). pp. 47-54. ISSN 0021-1486

Lovas, Borbála (2014) Másolási stratégiák Enyedi György prédikációinak hagyományozódásában. Studia Litteraria, 2013 (3-4). pp. 79-94. ISSN 0562-2867

Ludányi, Zsófia (2016) Orvosi nyelvünk fölösleges (?) „töltelékelemeiről”. AMEGA: ASZTMA ÉS ALLERGIA SZÍNES TÁJÉKOZTATÓ MAGAZIN, 23 (5). pp. 38-39. ISSN 1219-5316

Ludányi, Zsófia (2016) Redundancia a magyar orvosi nyelvben: szabad-e vagy kerülendő. AMEGA: ASZTMA ÉS ALLERGIA SZÍNES TÁJÉKOZTATÓ MAGAZIN, 23 (4). pp. 33-35. ISSN 1219-5316

Ludányi, Zsófia (2016) Szaknyelvi helyesírási változások az AkH.12 tükrében, különös tekintettel az orvosi nyelvre. SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS, 16 (16). pp. 34-42. ISSN 1587-4389

Ludányi, Zsófia (2016) Tulajdonnevek a magyar orvosi nyelvben 2. AMEGA: ASZTMA ÉS ALLERGIA SZÍNES TÁJÉKOZTATÓ MAGAZIN, 23 (1). pp. 26-27. ISSN 1219-5316

Ludányi, Zsófia (2016) Tulajdonnevek a magyar orvosi nyelvben 3. AMEGA: ASZTMA ÉS ALLERGIA SZÍNES TÁJÉKOZTATÓ MAGAZIN, 23 (3). pp. 37-38. ISSN 1219-5316

Lukács, Ágnes and Kas, Bence and Leonard, Laurence B. (2013) Case Marking in Hungarian Children with Specific Language Impairment. FIRST LANGUAGE, 33 (4). pp. 331-353. ISSN 0142-7237

Lőrincz, Gábor (2016) Adamikné Jászó Anna: Jókai és a retorika. Trezor Kiadó, Budapest, 2016, 263 lap. MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 501-506. ISSN 0025-0236

M. Nagy, Ilona and Boda, István Károly (2015) A Margit-legenda digitális konkordancia-szótára, háttere és perspektívái. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 338-346. ISSN 0025-0228

M. Nagy, Ilona and Bényei, Ágnes (2016) Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 500-511. ISSN 0025-0228

Maczák, Ibolya (2015) Pázmány Péter: Felelet (1603): Jegyzetek a szövegkiadáshoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. pp. 261-263. ISSN 0021-1486

Major, Hajnalka (2016) Adamikné Jászó Anna, Jókai és a retorika. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 107-110. ISSN 0025-0228

Markó, Alexandra and Dér, Csilla Ilona (2012) Age-specific features of the use of discourse markers in Hungarian. Język. Komunikacja. Informacja., 7. pp. 61-78. ISSN 1896-9585

Markó, Alexandra and Dér, Csilla Ilona (2012) Diskurzusjelölő vagy mutató névmás? A hangsúly szerepe a lexikális döntésben. MAGYAR NYELVŐR, 136 (2). pp. 174-196. ISSN 0025-0236

Mezei, Gábor (2015) Fordítás és fiziológia: Samuel Taylor Coleridge és Szabó Lőrinc Regéjében. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT. pp. 90-104. ISSN 0401-3174

Mikó, Árpád (2013) Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak. Tanulmányok a 15–16. századi magyarországi művelődés történetéből. Balassi Kiadó, Budapest 2012. 398 lap, képmelléklettel. [recenzió]. Művészettörténeti Értesítő, 61 (1). pp. 125-128. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2013) Valkai András (1540–1586) Báthory-genealógiája. Báthory István király mint az Árpádok leszármazottja. Irodalomtörténeti Közlemények, 117. pp. 583-599. ISSN 0021-1486

Mohay, Zsuzsanna (2015) A nehezteléstől a sértésig. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 174-188. ISSN 0025-0228

Molnár, Gábor Tamás (2016) Ars poetica: a költőiségen kívül/belül. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 67 (3). pp. 37-54. ISSN 0401-3174

Molnár, Gábor Tamás (2014) Hangtalan olvasás? Füst Milán A cicisbeo című novellájáról. Irodalomtörténet, 95 (1). pp. 68-89. ISSN 0324-4970

Molnár, Gábor Tamás (2014) Heidegger a Vadnyugaton? „Világszerűség” és „szövegirodalmiság” Garaczi László Tranzit mundi című elbeszélésében. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 68 (2). ISSN 0133-1167

Molnár, Gábor Tamás (2015) Költészet és interpretáció : Kösztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66. (9). pp. 83-104. ISSN 0401-3174

Monok, István (1985) Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tom. XIX. kötet. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 9-10. ISSN 0209-4800

Monok, István (1989) A Belga Királyi Könyvtár magyar vonatkozású útleírásai. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 1 (3). pp. 37-76. ISSN 0865-0632

Monok, István (1993) Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt: I. Fönnmaradt kötetek, 1. A–J. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). p. 21. ISSN 0209-4800

Monok, István (1985) Dankanits Ádám: A hagyományos világ alkonya Erdélyben. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 7 (3-4). pp. 44-45. ISSN 0209-4800

Monok, István (1986) Ecsedi Báthori István meditációi. Sajtó alá rend. Erdei Klára, Keveházi Katalin. CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE, 10. pp. 125-127. ISSN 0133-8889

Monok, István (1993) Gregorius Gyöngyösi: Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli primi eremitae. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). pp. 49-50. ISSN 0209-4800

Monok, István (1995) Hungarológia Magyarországon. HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE, 4. pp. 67-71. ISSN 1237-0223

Monok, István (1988) Julianus barát és Napkelet fölfedezése. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (1-2). p. 231. ISSN 0021-1486

Monok, István (1993) Kovács Sándor Iván: Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecskéi. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3). pp. 81-82. ISSN 0209-4800

Monok, István (1986) Krmann Dániel: Küldetésem története. Itinerarium (1708–1708). Ford. Szabó Zsuzsa. Utószó, jegyzet: Fabiny Tibor, Kiss Gy. Csaba. (Bibliotheca Saeculorum) Bp., 1984. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 90 (1-2). pp. 190-191. ISSN 0021-1486

Monok, István (1987) Levelek id. Szilágyi Ferenchez (1794–1826). HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). pp. 91-92. ISSN 0209-4800

Monok, István (1993) Pécsi Lukács: Szent Ágoston doktornak elmélkedő, magánbeszélő és naponként való imádsági. Nagyszombat 1591. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). pp. 114-144. ISSN 0209-4800

Monok, István (2011) Saktorová, Helena: Turzovské knižnice. Osobné knižné zbierky a knihy dedokované členom rodu Turzovcov. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127 (2). pp. 282-284. ISSN 0025-0171

Monok, István (1993) „Szerelmes Orsikám ...” A Nádasdyak és Szegedi Kőrös Gáspár levelezése. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). pp. 141-142. ISSN 0209-4800

Monok, István (1993) Tardy Lajos: Kaukázusi magyar tükör. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12. pp. 148-149. ISSN 0209-4800

Monok, István (1987) Tótfalusi Kis Miklós: Apologia Bibliorum. – A Biblia védelmezése. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). p. 163. ISSN 0209-4800

Monok, István (1988) Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai, 1572–1578. Ford. Kovács József László. Jegyzetek: Fenyvesi László, K. J. L. Bp., 1986. (Magyar Ritkaságok). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (5-6). pp. 751-752. ISSN 0021-1486

Monok, István (1993) Varga Imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). p. 161. ISSN 0209-4800

Monok, István (1993) Vörösmarti Mihály kálvinista predikátor megtérése históriája / Sajtó alá rendezte: Jankovics József, Nyerges Judit. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 97 (3). pp. 443-445. ISSN 0021-1486

Monok, István (1987) Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703–1708. II. 1707–1708. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 9 (3-4). p. 173. ISSN 0209-4800

Monok, István (1990) Zrínyi-dolgozatok V. kötet. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12. p. 166. ISSN 0209-4800

Monok, István and Péter, Katalin (1990) Felmérés hithűségről 1638-ban. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, II (14). pp. 111-142. ISSN 0865-0632

Mády, Katalin (2010) Hungarian vowel quantity neutralisation as a potential social marker. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2--3). pp. 167-188. ISSN 1216-8076

Mády, Katalin (2008) Magyar magánhangzók vizsgálata elektromágneses artikulográffal gyors és lassú beszédben. Beszédkutatás. pp. 52-66.

Mády, Katalin (2013) A nyelvi attitűd jelentősége a hangváltozási folyamatok vizsgálatában. Édes Anyanyelvünk, 35 (5). p. 17. ISSN 0139-0457

Mády, Katalin and Tronka, Krisztián Z. and Reichel, Uwe D. (2005) Syllable cut and energy contour in vowels : a comparative study in German and Hungarian. ZAS Papers in Linguistics, 42. pp. 197-217. ISSN 1435-9588

Málnási, Ferenc (2015) Benő Attila: Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar nyelvváltozatokban. Erdélyi Múzeum- Egyesület, Erdélyi Tudományos Füzetek 281. Kolozsvár, 2014. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 245-247. ISSN 0025-0236

Málnási, Ferenc (2015) Demény Piroska, A szecesszió fő stiláris sajátosságai Bánffy Miklós írásművészetében. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 488-490. ISSN 0025-0228

Mártonfi, Attila (2014) Számítógép és írói szótár – különös tekintettel a készülő József Attila szótárra. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 30-46. ISSN 0025-0228

Mátyás, Dénes (2016) Magyar nyelv és kultúra a Clevelandi Állami Egyetemen: az újraindult magyaroktatás első két éve (2014-2016). HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV, 1 (17). pp. 28-38. ISSN 1585-9673

Mózes, Huba (2016) Pótlások egy gyűjteményhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 223-224. ISSN 0025-0171

N Császi, Ildikó (2016) Antalné Szabó Ágnes – Laczkó Krisztina – Raátz Judit szerk. Szakpedagógiai körkép 1. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 77-82. ISSN 2060-0623

N. Császi, Ildikó (2016) 35 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke : A tanszék és a magyar lektorátus bemutatása. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 87-99. ISSN 2060-0623

N. Fodor, János (2012) Családnevek történeti tanulságai Partium késő középkori és újkori névanyaga alapján. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (7.). pp. 143-158. ISSN 1789-0128

N. Fodor, János (2015) Fodor Katalin 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 370-374. ISSN 0025-0228

N. Fodor, János (2012) Megjegyzések népnévi eredetű tulajdonneveinkről. Névtani Értesítő, 34. (2012). pp. 179-191.

N. Fodor, János (2014) Mutatvány a Történeti magyar családnévatlasz lexikális térképlapjaiból. MAGYAR NYELVŐR. ISSN 0025-0236 (Submitted)

N. Fodor, János (2012) A természetes személynévadásról. Magyar Nyelvjárások, 50. pp. 37-50.

N. Fodor, János and F. Láncz, Éva (2011) A Történeti magyar családnévatlasz előmunkálatairól. Névtani Értesítő, 33.. pp. 175-190.

Nagy, András (2015) A mérhetetlen elmaradottság mérése. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (1). pp. 88-92. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Nagy, Csilla (2015) Az emberek alkonya. HÍD, 6. pp. 72-80. ISSN 0350-9079

Nagy, Csilla (2014) Bedekker értelmezéshez. MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 048. pp. 82-85. ISSN 1789-1965

Nagy, Csilla (2015) Demóváltozat. MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 051. pp. 62-64. ISSN 1789-1965

Nagy, Csilla (2015) Egy kiállítás tárgyai. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 12. pp. 116-120. ISSN 0401-3174

Nagy, Csilla (2016) Fronthatás. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 4. pp. 101-104. ISSN 0401-3174

Nagy, Csilla (2016) "Kérem az előleget!" A megélhetés mintázatai Zs. Nagy Lajos költészetében. HÍD: VAJDASÁGI SZERVEZETEK KULTURÁLIS FOLYÓIRATA, 7. pp. 145-151. ISSN 2335-030X

Nagy, Csilla (2015) Schrödinger macskája. MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 052. pp. 60-63. ISSN 1789-1965

Nagy, Csilla (2015) "Semmi sincsen egészen úgy...". IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 3. pp. 425-429. ISSN 0021-1486

Nagy, Csilla (2017) Tartalom az Irodalmi Szemle LIX. (2016-os) évfolyamához. IRODALMI SZEMLE, 1. pp. 1-16. ISSN 1336-5088

Nagy, Csilla (2014) A "másik" 19. század. MŰÚT, 044. pp. 71-73. ISSN 1789-1965

Nagy, Csilla (2015) "A tájkép arcot cserél". ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 4. pp. 73-79. ISSN 0401-3174

Nagy, Péter (2013) A tánc motívuma Nagy László költészetében. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 1. p. 45. ISSN 2060-7148

Nagy L , János (2016) Békési Imre 80 éves. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 370-371. ISSN 0025-0228

Nagy L., János (2016) Péter László 90 éves. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 367-369. ISSN 0025-0228

Nyomárkay, István (2016) Egy téves kritika rövid cáfolata a Tripartium magyar, horvát és német nyelvű fordításának szöveghűségéhez Veres Balázs, Ivan Pergošić és August Wagner fordítása alapján. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 1-7. ISSN 0025-0236

Nyomárkay, István (2015) Közérthetőségre való törekvés a Tripartitum magyar és horvát fordításában. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 129-144. ISSN 0025-0236

Németh, Dezső and Janacsek, Karolina and Turi, Z. and Lukács, Ágnes and Peckham, Donald William (2015) The Production of Nominal and Verbal Inflection in an Agglutinative Language: Evidence from Hungarian. PLOS ONE, 10 (3). e0119003. ISSN 1932-6203

Németh, Dániel (2016) Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 478-484. ISSN 0025-0228

Németh, Luca Anna (2015) A nyelvi udvariasság kérdése a Magyar Nyelvőr dualizmus korabeli évfolyamaiban. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 189-203. ISSN 0025-0228

Németh S., Katalin (2015) „Jól őrizd helyedet” Emlékezések Tarnai Andorra, Válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, Munkatárs Bretz Annamária, A képeket válogatta Kecskeméti Gábor, Budapest, Reciti, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 239-242. ISSN 0025-0171

Ouaknin, Marc-Alain and Jeney, Éva (2016) Virágzó szavak árnyékában. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 62 (2). pp. 168-173. ISSN 0017-999X

Pajzs, Júlia (2015) Tulajdonnevek felismerése az Európai Média Monitor magyar moduljának fejlesztésében. Névtani Értesítő, 37. pp. 239-244. ISSN 0139-2190

Parapatics, Andrea (2016) Szabó Magda ifjúsági regényéről – az anyanyelvi órán. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 105-106. ISSN 2060-0623

Parapatics, Andrea (2016) A magyar kultúráról Washingtonban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 2016 (2). pp. 86-91. ISSN 2060-0623

Parapatics, Andrea (2016) A magyar nyelvjárásokról a XXI. században. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 88-92. ISSN 2060-0623

Parapatics, Andrea and Veszelszki, Ágnes (2014) A részvételtől a részvétig. A halál megjelenése és gyászmunka a közösségi oldalakon. MAGYAR NYELVŐR, 138 (2). pp. 179-199. ISSN 0025-0236

Pesti, János (2016) Az énekléstől a sírásig: a dudol ~ dudul és a tutul tájszavak összefüggéseiről. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 448-460. ISSN 0025-0228

Pesti, János (2016) A dúdol ~ dudul és tutol ~ tutul igék jelentéskapcsolatairól. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 366-367. ISSN 0025-0236

Pethő, József (2016) Kemény Gábor, Krúdy körül. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 464-470. ISSN 0025-0228

Pethő, József (2015) Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Osiris Kiadó, Budapest, 2013, 392 lap. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 119-123. ISSN 0025-0236

Petovská, Flóra (2015) A személynevek fordítása Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényének legújabb szlovák kiadásában. Névtani Értesítő, 37. pp. 65-76. ISSN 0139-2190

Pintér, Lilla (2011) Obviáció a magyar nyelvben. MAGYAR NYELVŐR. pp. 97-106. ISSN 0025-0236

Pintér, Lilla (2016) A kísérletes módszertan térnyerése az elméleti nyelvészetben. MAGYAR TUDOMÁNY, 177 (7). pp. 790-797. ISSN 0025-0325

Pintér, Lilla (2009) A mondatértékű bővítmények típusai a magyar nyelvben. MAGYAR NYELVŐR. pp. 480-491. ISSN 0025-0236

Pogány, György (2016) Mosó Masa és barátai: F. Györffy Anna (1915-2006) grafikusművész, F. Györffy Anna grafikusművész centenáriumi kiállítása, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2015. november 9. – 2016. április 30., a kiállítás kurátora, a katalógust összeállította és szerkesztette, a bevezetést és a tanulmányt írta Farkas Judit Antónia, Budapest, Magvető Könyvkiadó Kft., Line & More Kft., 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 376-378. ISSN 0025-0171

Posgay, Ildikó (2015) Csíkány Andrea két könyve a palóc nyelvjárásokról. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 99-101. ISSN 0025-0228

Presinszky, Károly (2016) Az á előtti illabiális ȧ -zás a Csallóközben. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 218-227. ISSN 0025-0228

Prószéky, Gábor and Indig, Balázs (2015) Magyar szövegek pszicholingvisztikai indíttatású elemzése számítógéppel. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 15 (1-2). pp. 29-44. ISSN 1587-1061

Páji, Gréta (2016) Írói névadási tendenciák és stratégiák Kosztolányi Dezső novellái alapján. Névtani Értesítő, 38. pp. 85-99. ISSN 0139-2190

Páji, Gréta (2016) Írói névadási tendenciák és stratégiák Kosztolányi Dezső novellái alapján. Névtani Értesítő, 38. pp. 85-99. ISSN 0139-2190

Pálfy, Eszter (2016) Gyöngyösi István és Tétsi N. Zakariás – a Murányi Vénus 1702-es kiadásáról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (4). pp. 445-462. ISSN 0025-0171

Péntek, János (2015) Nyelvünk táji változatosságának dicsérete. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 75-79. ISSN 0025-0228

Péntek, János (2014) A moldvai magyarokról és a csángó elnevezésről. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 406-416. ISSN 0025-0228

Péteri, Attila (2015) A valószínűleg mondathatározó szemantikája és szintaxisa kontrasztív kitekintéssel. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 9-20. ISSN 0025-0228

Rebrus, Péter and Szigetvári, Péter (2016) Diminutives : Exceptions to Harmonic Uniformity. CATALAN JOURNAL OF LINGUISTICS, 15. pp. 101-119. ISSN 1695-6885 ; ESSN 2014-9719

Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2016) Types and degrees of vowel neutrality. LINGUISTICA, 56 (1). pp. 239-252. ISSN 1132-0214, ESSN: 2350-420X

Reichert, Gábor (2016) 1956 mint erkölcsi probléma (Déry Tibor Szerelem című novelláskötetéről). IRODALMI SZEMLE, 59 (11). pp. 32-43. ISSN 1336-5088

Reichert, Gábor (2015) Déry Tibor: A befejezetlen mondat. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 61 (3). pp. 289-295. ISSN 0133-2368

Reichert, Gábor (2016) "Jó ember, jó gyerek akar lenni". IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 2016 (4). pp. 38-60. ISSN 0865-6886

Reichert, Gábor (2016) Scheibner Tamás: A magyar irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista kritika és intézményei 1945-1953. IRODALOMISMERET, 2016 (2). pp. 100-104. ISSN 0865-6886

Reichert, Gábor (2016) Vörös Boldizsár: Történelemhamisítás és politikai propaganda. Illés Béla elmeszüleményei a magyar szabadságküzdelmek orosz támogatásáról. IRODALOMTÖRTÉNET, 97 (1). pp. 116-121. ISSN 0324-4970

Reszegi, Katalin (2009) A jelentéshasadás mint helynévalkotási mód. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 4. pp. 35-45. ISSN 1789-0128

Rácz, János (2015) Gyümölcstermő egzotikus növények nevei I. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 103-118. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2016) Gyümölcstermő pálmák nevei. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 121-126. ISSN 0025-0228

Rácz, János (2016) Kedvelt fajták nevei a Citrus nemzetségben. MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 498-500. ISSN 0025-0236

Rákai, Orsolya (2013) A Napkelet és az irodalmi modernség. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 56 (2). pp. 170-176. ISSN 0447-6425

Rákai, Orsolya (2013) "Úgy viselkedett, mint aki elvesztette az árnyékát." Tverdota György: Németh Andor [1. Egy közép-európai értelmiségi a XX. század első felében; Változatok az otthontalanságra]). JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 56 (1). pp. 95-98. ISSN 0447-6425

Rákai, Orsolya (2016) A szférák zenéje és a mocskos anyagiak. Az autonóm és heteronóm hierarchia kérdései a 20. század első harmadának hazai irodalmi életében. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat, 80 (6). pp. 65-73. ISSN 0350-9079

Rákosi, György and Tóth, Enikő (2016) Magát és esetleg őt is? JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT, 3. pp. 99-116. ISSN 2064-9940

Rákosi, György and Tóth, Enikő (2016) The pronoun interpretation problem in child Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 63-96. ISSN 1216-8076

Rákosi, György and Tóth, Enikő (2016) The pronoun interpretation problem in child Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 63-96. ISSN 1216-8076

Róna, Judit Ágnes (2014) Ba­bits Mi­hály le­ve­le­zése, 1918–1919, sajtó alá ren­dezte Si­pos La­jos, Ar­gu­men­tum, Bu­da­pest, 2011 (Ba­bits Mi­hály mű­ve­i­nek kri­ti­kai ki­adása. Levelezés). REC.ITI-RECENZIOS PORTAL.

Rózsa, Mária (2016) Átvételek, kapcsolódások, közös munkatársak reformkori pesti és bécsi szépirodalmi lapokban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 146-156. ISSN 0025-0171

Sas, Péter (2013) Benedek Elek, Dsida Jenő és Kós Károly ismeretlen levelei Kelemen Lajos levéltáros gyűjteményéből. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (2). pp. 206-220. ISSN 0021-1486

Schelhammer, Zsófia (2015) Egy ismeretlen 16. századi história a tatárjárásról a Petrovay-énekeskönyvben. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 3. pp. 312-315. ISSN 0025-0171

Schmelczer-Pohánka, Éva (2016) Hallgatói periodikumok a pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 185-209. ISSN 0025-0171

Seres, Kristóf (2016) Adamikné Jászó Anna Jókai és a retorika. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 83-87. ISSN 2060-0623

Simon, Gábor (2017) Miért nehéz a szövegelemzést tanulni és tanítani? ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 42-52. ISSN 2060-0623

Siptár, Péter (2015) A fonológiatörténet egy elfeledett epizódja. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 1-8. ISSN 0025-0228

Szabó, Gergely (2015) „Hogy fejezzem ki magam szépen?” – Nyelvi ideológiák az obszcenitások mögött. MAGYAR NYELVŐR, 139 (3). pp. 334-348. ISSN 0025-0236

Szabó, József (2015) Guttmann Miklós, Nárai nyelvi múltjából. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 95-98. ISSN 0025-0228

Szabó, József (2015) A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 2. rész. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 18-38. ISSN 0025-0236

Szabó, József (2015) A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 3. rész. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 157-172. ISSN 0025-0236

Szabó, József (2016) A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 8. rész. MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 428-461. ISSN 0025-0236

Szabó, Martina Katalin (2009) Критический анализ художественного перевода «Egy családregény vége» («Конец семейного романа») с венгерского на русский язык [Az „Egy családregény vége” orosz nyelvű műfordításának kritikai szempontú vizsgálata]. DISSERTATIONES SLAVICAE - SECTIO LINGUISTICA, 28. pp. 87-98. ISSN 0237-9554

Szabó, Panna (2016) A keleti és nyugati régiók nyelvföldrajzi összehasonlítási lehetőségeiről a nyelvatlaszok alapján. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 172-182. ISSN 0025-0228

Szathmári, István (2015) Bárdosi Vilmos, Szólások, közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 474-478. ISSN 0025-0228

Szathmári, István (2016) Mi vitte Dayka Gábort, a költőt a nyelvtanírás és a nyelvtudomány felé? MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 462-468. ISSN 0025-0236

Szebelédi, Zsolt (2012) A zemet szó jelentése Szerémi György latin nyelvű művében. MAGYAR NYELV, 108 (4). pp. 470-473. ISSN 0025-0228

Szelestei Nagy, László (2015) Horányi Elek, a lexikonszerző. VIGILIA, 2015 (1). pp. 20-25. ISSN 0042-6024

Szelestei Nagy, László (2015) MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport. MAGYAR SION, 2015 (1). pp. 148-152. ISSN 1337-2491

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Alkalmazott nyelvtörténet – A nyelvújítás tanítása gimnáziumban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 8 (3). ISSN 2060-0623

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Anyanyelvünk változatai. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. pp. 145-161.

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Az Apor-kódex liturgikus himnuszai. Emlékkönyv Bíró Ferenc tiszteletére. pp. 183-189.

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Korai oklevélgyűjteményeink nyelvtörténeti forrásértékéről. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (9). pp. 77-88. ISSN 1789-0128

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Nyelvü(n)kben megalázva. Gondolatok nyelvjárásról, iskoláról, tanárképzésről. Magyar Napló (május). pp. 3-5. ISSN 0865-2910

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) Név, anyanyelv, identitás összefüggései a középmagyar kor boszorkánypereinek tükrében. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK. pp. 133-142. ISSN 1789-0128

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Onomastica Uralica 8. Patrociny Settlement Names in Europe. Szerk. VALÉRIA TÓTH. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen–Helsinki, 2011. 249 lap. Névtani Értesítő, 36. pp. 241-245. ISSN 0139-2190

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Slíz Mariann két könyvéről. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 478-482. ISSN 0025-0228

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) A Tihanyi alapítólevél lupa szórványáról. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 8. ISSN 1789-0128

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) A Tihanyi alapítólevél személynevei II.: Az alapítólevél hagionimái. Névtani Értesítő, 33. pp. 157-178. ISSN 0139-2190

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Zelliger Erzsébet 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 248-249. ISSN 0025-0228

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Zelliger Erzsébet 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 248-249. ISSN 0025-0228

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) A tihanyi alapítólevél mint a magyar nyelvtörténeti kutatások forrása. PhD-összefoglaló. Névtani Értesítő, 34. pp. 195-199. ISSN 0139-2190

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) A veszprémvölgyi apácamonostor görög nyelvű adománylevele – legelső hazai nyelvemlékünk? [1. közlemény.]. MAGYAR NYELV, 108 (3). pp. 303-322. ISSN 0025-0228

Szentgyörgyi, Rudolf (2012) A veszprémvölgyi apácamonostor görög nyelvű adománylevele – legelső hazai nyelvemlékünk? [2. közlemény.]. MAGYAR NYELV, 108 (4). pp. 385-399. ISSN 0025-0228

Szerbhorváthhtt, György (2015) Who’s the Star of the Show? On the Advantages and Disadvantages of and the Relationships between Sociography, Sociology and Literature. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS, 1 (2). pp. 100-112. ISSN 2416-089X

Szigeti, Csaba (2014) Jelenidőben. hosszú fecsegés, hosszú hallgatás. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 1. pp. 1-6. ISSN 2063-8442

Szigeti, Csaba (2012) Regény a regényben (Füst Milán: A Parnasszus felé). ÉLETÜNK, 50 (10-11). pp. 73-84. ISSN 0133-4751

Szigeti, Csaba (2013) Válaszlevél Weöres Sándornak, poste restante. ÉLETÜNK, 4. pp. 20-37. ISSN 0133-4751

Szigeti, Csaba (2013) W+10, avagy Weöres Sándor Finaléjának költészettörténeti elhelyezése. FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY, 6. pp. 31-41. ISSN 0133-056X

Szigeti, Csaba (2013) A belső fordításról. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 11. pp. 1-14. ISSN 2063-8442

Szijártó, Imre (2002) Igék a megmaradásért. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 56 (8). pp. 61-69. ISSN 0133-1167

Szili, Katalin (2014) Rejtőzködő értékeink nyomában. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 95-102. ISSN 0025-0228

Szili, Katalin (2016) Szívderítő utazás a 17. század végi beszélgetések világába (Warmer Kristóf tíznyelvű Gazophylacium-áról). MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 325-332. ISSN 0025-0228

Szili, Katalin (2014) A hanghatások és az emberi testrészek mozgásainak képe a magyar nyelvben. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 1-16. ISSN 0025-0236

Szilágyi, Emőke Rita (2014) Antiquität in einem frühhumanistischen Werk. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 54. pp. 137-146. ISSN 0044-5975

Szilágyi, Emőke Rita (2015) Oláh Miklós epitaphiuma Brodarics István halálára. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 11. pp. 7-16. ISSN 0865-0632

Szilágyi, Levente (2016) Nyelvi tájkép a magyar-román-ukrán hármas határ térségben. SATU MARE STUDII SI COMUNICARI, XXXII (II). pp. 331-339. ISSN 2067-6948

Szilágyi, Zsófia (2015) Fivér a fronton - a testvéri lelkiismeret-furdalás kötete? : Kosztolányi Dezső: Öcsém 1914-1915. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66 (9). pp. 105-113. ISSN 0401-3174

Szilágyi, Zsófia (2015) Gombhoz a kabátot, címhez a regényt: Kosztolányi Dezső az alföldi porról. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 24 (7-8). pp. 140-146. ISSN 1335-1826

Szilágyi, Zsófia (2015) Inkább szellőztessünk : Kosztolányi Dezső: Istenítélet. PARTITÚRA, 10 (2). pp. 3-21. ISSN 1336-7307

Szilágyi, Zsófia (2015) Zene i rijeci: Dezső Kosztolányi: Volim te, Siva glorija, Erzsébet [= Asszonyok és szavak. Kosztolányi Dezső: Szeretlek, Szürke glória, Erzsébet]. Književna smotra, 47 (3). pp. 49-54. ISSN 0455-0463

Szolláth, Dávid (2015) Magyar irodalmi mező az 1920-as években. LITERATURA. pp. 161-184. ISSN 0133-2368

Szolláth, Dávid (2016) Réz és Vas. Síron túli emlékiratok párbeszéde. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 59 (7-8). pp. 816-821. ISSN 0447-6425

Szolláth, Dávid (2013) Világhiány proletárversben. LITERATURA, 34 (4). pp. 385-399. ISSN 0133-2368

Szolláth, Dávid (2007) Végleges változatok a hagyatékból (Mészöly Miklós: Műhelynaplók. Thomka Beáta: Prózai archívum. Szövegközi műveletek). JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (10). pp. 1069-1077. ISSN 0447-6425

Szolláth, Dávid (2009) A forradalmi költőtriász - A Petőfi-Ady-József Attila - kánon az ötvenes és a hatvanas években. LITERATURA, 35 (4). pp. 446-458. ISSN 0133-2368

Szolláth, Dávid (2016) A történet visszatérése és a „latin-amerikai szál” a kései Mészöly-prózában. LITERATURA. pp. 319-334. ISSN 0133-2368

Szolláth, Dávid (2015) A történeti összefüggés rejtélye mint elbeszélő forma (Mészöly Miklós: Film; Nádas Péter: Párhuzamos történetek). JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT. pp. 997-1005. ISSN 0447-6425

Szolláth, Dávid and Karátson, Endre and Szilágyi, Zsófia (2013) Menettérti beszélgetés. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 56 (3). pp. 221-232. ISSN 0447-6425

Szádoczki, Vera (2014) Menny és pokol képe Kájoni János Cantionale catholicumában. Menny és pokol a barokk kori ember életében. pp. 325-337. ISSN 2060-7385

Széchenyi, Ágnes (2013) Babits Mihály levelezése 1818–1819 : Sajtó alá rendezte Sipos Lajos, Budapest, Argumentum, 2011 (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása: Levelezés), 966 l. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (3). pp. 373-381. ISSN 0021-1486

Széchenyi, Ágnes (2016) Hódolat az építészet érzékisége előtt. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 67 (2). pp. 91-96. ISSN 0401-3174

Széchenyi, Ágnes (2015) Kifejtetlen hordozott energia. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66 (1). pp. 101-105. ISSN 0401-3174

Széchenyi, Ágnes (2016) Mecénások a 20. századi magyar irodalomban és kultúrában. HÍD: VAJDASÁGI SZERVEZETEK KULTURÁLIS FOLYÓIRATA, 80 (6). pp. 99-114. ISSN 2335-030X

Széchenyi, Ágnes (2013) A városi tapasztalat a Nyugat első nemzedékének írásaiban, különös tekintettel Babits Mihály A csengettyűsfiú c. versére. Hungarológiai közlemények (Újvidék) (1). pp. 37-46. ISSN 0350-2430 (Submitted)

Szénási, Zoltán (2015) Alkalmazott versmértan: Pusztai Zoltán:Körfolyosó. MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 38 (4). pp. 60-61. ISSN 0138-922X

Szénási, Zoltán (2013) "Attila, nézd..." : Az Eszmélet Pilinszky János és Vasadi Péter életművében. VIGILIA, 78, (3.). 177-183.. ISSN 0042-6024

Szénási, Zoltán (2013) "Az irodalom hajdani bakói és koronaőrei" : A Nyugat és A Holnap fogadtatása, különös tekintettel a konzervatív kritikára. LITERATURA, 39. (1.). pp. 3-26. ISSN 0133-2368

Szénási, Zoltán (2014) Az irodalom mint a politika tapasztalata. IRODALOMISMERET, 19 (4). pp. 4-17. ISSN 0865-6886

Szénási, Zoltán (2015) Az ünnep ideje. VIGILIA, 80 (4). pp. 262-268. ISSN 0042-6024

Szénási, Zoltán (2013) Ciklus és szerep : Költői nagykompozíciók és szereplehetőségek a hetvenes és nyolcvanas évek Vasadi-lírájában. VIGILIA, 78 (9). pp. 677-682. ISSN 0042-6024

Szénási, Zoltán (2013) Háború és háború : avagy tájkép csata után. GYŐRI MŰHELY, 36 (3). pp. 73-75.

Szénási, Zoltán (2016) Inter-Textus és Resurexus. STUDIA LITTERARIA, 55 (1-2). pp. 116-125. ISSN 0562-2867

Szénási, Zoltán (2014) "Kell az áldozat!". ÚJ DUNATÁJ, 19. (4). pp. 44-54. ISSN 1416-1346

Szénási, Zoltán (2015) Kis magyar kolon(ial)izmus. HÍD, 79. (6). pp. 81-88. ISSN 0350-9079

Szénási, Zoltán (2015) Két irodalom határán. LITERATURA, 41. (1). pp. 58-71. ISSN 0133-2368

Szénási, Zoltán (2013) Költészet és egzisztencia. HÍD, 77 (12). pp. 36-47. ISSN 0350-9079

Szénási, Zoltán (2013) Megszentelt életek - elfeledett művek. Rónay György: Triptichon: Harsányi Lajos, Sík Sándor, Mécs László. Kairosz, Budapest, 2012, 252 l. IRODALOMISMERET, 18 (3). pp. 105-108. ISSN 0865-6886

Szénási, Zoltán (2015) Otthonos otthontalanság: fehér Renátó: Garázsmenet. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 58 (1). pp. 372-376. ISSN 0447-6425

Szénási, Zoltán (2015) Szerelem, írás, olvasás. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 58 (10). pp. 1143-1146. ISSN 0447-6425

Szénási, Zoltán (2016) Szerző-funkció: újratöltve : Mekis D. János: Vers és kontextus. A modern magyar irodalom mint irodalomtörténeti probléma; Auctor ante portas. Személyes irodalom, epikai hagyomány. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 59 (11). pp. 1216-1220. ISSN 0447-6425

Szénási, Zoltán (2015) Születésnapi kalandok. A Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója alkalmából rendezett konferencia szerkesztett előadásai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (4). pp. 569-573. ISSN 0021-1486

Szénási, Zoltán (2017) Új nevezés az irodalom praeusi fáklyaversenyében : Megjegyzések Babits és az irodalmi konzervativizmus kérdéséhez. VIGILIA, 82 (4). pp. 288-293. ISSN 0042-6024

Szénási, Zoltán (2013) A könnyek tárgya : Tárgyiasság és poétika Takács Zsuzsa három kötetében. HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 44. (1). pp. 54-64. ISSN 0350-2430

Szénási, Zoltán (2016) "A nő és a pénz izgalma". HÍD, 80 (6). pp. 115-124. ISSN 0350-9079

Szénási, Zoltán (2013) A prédikátor és a bujdosó : Költői szerepértelmezések Mécs László és Wass Albert lírájában. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 56 (1). pp. 81-86. ISSN 0447-6425

Szénási, Zoltán and Finta, Gábor (2013) Hivatás és irodalmi emlékezet. IRODALOMISMERET, 18 (3). pp. 199-216. ISSN 0865-6886

Szörényi, László (2016) De mi híja látszik a mélylő tengernek - Arany János születésének 200. évfordulója elé. Élet és Tudomány, 71 (52-53). pp. 1644-1646. ISSN 0013-6077

Szörényi, László (2016) Perzsául a magyar költészetben. TEMPEVÖLGY, 8 (1). pp. 66-71. ISSN 1789-9265

Szörényi, László (2016) Platthy Mátyás eposza Zrínyiről, a szigetvári hősről (Szerző, mű, műfaj). Magyar Napló, 28 (9). pp. 20-21. ISSN 0865-2910

Szörényi, László (2013) „…angyal volt maga is”? : Sőtér István, a Jókai-életmű kutatója az önvallomás és a politikai kényszer kettősségében. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (4). pp. 387-392. ISSN 0021-1486

Szörényi, László and Jankovics, József (2013) Bethlen Miklós ismeretlen „nyílt levele” Franz Ulrich Kinskyhez (1691). Irodalomtörténeti Közlemények, 117. pp. 692-721. ISSN 0021-1486

Szőke, Kornélia (2015) Thurzó Kristóf halotti versei (1614). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 326-334. ISSN 0025-0171

Sándor, Klára (1996) Hevesiné vacsorája. KATEDRA (DUNAJSKA STREDA), 96/97 (12). pp. 14-15. ISSN 1335-6445

Sándor, Klára (1996) A nyelvcsere és a vallás összefüggése a csángóknál. KORUNK (KOLOZSVÁR), 3/7 (11). pp. 60-75. ISSN 1222-8338

Sárosi, Zsófia (2016) Korompay Klára 70 éves. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 498-500. ISSN 0025-0228

Sárosi, Zsófia (2015) Pragmatika, szociopragmatika, udvariasságkutatás a magyar nyelvtörténetben. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 129-147. ISSN 0025-0228

Sólyom, Réka (2015) Stílus és fogalmi integráció főnév→melléknév szófajváltással keletkezett magyar neologizmusokban. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 214-224. ISSN 0025-0236

Takács, László (2015) Mítosz két keréken : Kosztolányi Dezső: Kifelé, avagy Károly apja. Studia Litteraria, 54 (1-2). pp. 138-147. ISSN 0562-2867

Tamás, Ágnes (2015) Névmagyarosítás, személy- és földrajzi nevek az élclapokban a tiszaeszlári vérvád időszakában (1882–1883). Névtani Értesítő, 37. pp. 157-168. ISSN 0139-2190

Terbe, Erika (2016) Szó- és jelentéstörténeti vizsgálatok A romániai magyar nyelvjárások atlasza alapján. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 140-150. ISSN 0025-0228

Tolcsvai Nagy, Gábor (2015) Mi köze van a diáknak a nyelvtanhoz, avagy a tárggyá tett nyelv visszahumanizálása az oktatásban. ISKOLAKULTÚRA, 15 (7-8). pp. 18-27. ISSN 1215-5233

Tolcsvai Nagy, Gábor (2016) Posztkoloniális korszak a magyar nyelv és nyelvközösség történetében. MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 387-406. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2016) Van: változatok a létezés nyelvi konstruálására. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 7-22. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2015) A nyelvi megformáltság diszkurzív beágyazottsága. Műhelykonferencia az ELTE Stíluskutató csoport szervezésében. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 173-174. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2015) A nyelvi megformáltság szerepe a kultúra autopoietikus és önreflexív folyamataiban. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 174-182. ISSN 0025-0236

Tószegi, Attila (2017) „Szépen magyarul” – Egy magyar nyelvi és irodalmi program története. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 107-109. ISSN 2060-0623

Tóth, Ferenc (2015) Ferenc Kazinczy, levelezés, XXV kötet (correspondance, tome XXV), éd. dir. Soós István, Debrecen, Debrecen University Press, 2014, 653 p. Dix-huitième siècle, 47 (1). p. 635. ISSN 0070-6760

Tóth, Péter (2015) Lizanec Péter - Horváth Katalin, A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára 1-2. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 92-95. ISSN 0025-0228

Tóth, Tünde (2016) Az Illés-féle orosz-magyar barátság (Vörös Boldizsár: Történelemhamisítás és politikai propaganda, Illés Béla elmeszüleményei a magyar szabadságküzdelmek orosz támogatásáról, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2014). KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 25 (2). pp. 101-102. ISSN 1335-1826

Tóth, Tünde (2015) Változatok prostitúcióra (Kőrösi Zoltán: Magyarka). TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 69 (3). pp. 126-129. ISSN 0133-1167

Tóth, Tünde (2015) A fiú apja (Háy János: Napra jutni). KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 24 (5). pp. 88-90. ISSN 1335-1826

Tóth, Tünde (2015) A szocreál kritikája (Scheibner Tamás: A magyar irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista kritika és intézményei, 1945–1953). KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 24 (9). pp. 80-82. ISSN 1335-1826

Tóth, Zsombor (2013) Kálvinizmus és politikai (ön)reprezentáció a kora újkorban. Megjegyzések a magyar patriotizmus eszmetörténetéhez. Studia Litteraria, LI (3-4). pp. 6-36. ISSN 0562-2867

Tóth, Zsombor (2015) Kéziratos nyilvánosság a kora újkori magyar nyelvű íráshasználatban: medialitás és kulturális másság. Módszertani megfontolások. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (5). pp. 625-650. ISSN 0021-1486

Tóth, Zsombor (2012) A Man for All Seasons: Exile, Suffering and Martyrdom in the Autobiography of Miklós Bethlen. HUNGARIAN STUDIES, 26 (2). pp. 273-284. ISSN 0236-6568

Tölgyesi, Beatrix (2014) A béles szó eredetéről. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 451-455. ISSN 0025-0228

Török, Zsuzsa (2013) Az Aranyfüst és a kulcsregény műfaja a modernizmus magyar irodalmában. Irodalomtörténet (3). pp. 350-374. ISSN 0324-4970

Török, Zsuzsa (2015) Korona és lant : Carmen Sylva és a szerzőség modern létmódja a 19. századi magyar sajtóban. MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT, 1. pp. 31-45. ISSN 1586-8389

Török, Zsuzsa (2016) Sartorial heroism and nation-building: Female cross-dressing in nineteenth-century Hungarian fiction (a case study). Hungarian Studies, 30 (1). pp. 73-87. ISSN 0236-6568

Török, Zsuzsa (2016) Szécsi Noémi - Géra Eleonóra: A budapesti úrinő magánélete (1860-1914). IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT (2). pp. 95-99. ISSN 0865-6886

Török, Zsuzsa (2015) Vaderna Gábor: Élet és irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewffy József életművében, Ráció Kiadó, Budapest, 2013, 456 p. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 1. pp. 99-103. ISSN 0865-6886

Török, Zsuzsa (2015) A Wohl-nővérek emancipációja. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 1. pp. 87-115. ISSN 0237-7934

Török, Zsuzsa (2016) A kalotaszegi asszony: Gyarmathy Zsigáné. IRODALOMTÖRTÉNET, 97 (4). pp. 431-454. ISSN 0324-4970

Török, Zsuzsa (2014) A régi és az új. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 65 (8). pp. 123-128. ISSN 0401-3174

Tüskés, Anna (2016) Art et (auto)représentation de la figure de l’écrivain. ANNALES / ACADÉMIE POLONAISE DES SCIENCES - CENTRE SCIENTIFIQUE à PARIS, 18. pp. 117-128. ISSN 1641-8697

Tüskés, Anna (2016) Barokk prédikációk és népénekek Szent Márton püspökről. VIGILIA, 81 (11). p. 880. ISSN 0042-6024

Tüskés, Anna (2016) Beszélgetés Albert Zsuzsával. VIGILIA, 81 (8). pp. 618-623. ISSN 0042-6024

Tüskés, Anna (2014) Festői felfedezés – Zrínyi Miklós a 20. századi festészetben. IRODALMI MAGAZIN, 2 (4). pp. 104-106. ISSN 2063-8019

Tüskés, Anna (2012) Illyés Gyula Mondello-díja. Beszélgetés Hubay Miklóssal. Magyar Szemle, 21 (5-6). pp. 46-60.

Tüskés, Anna (2012) Illyés Gyuláról : Ferenczi (Fischer) Lászlóval Tüskés Anna beszélgetett. Hitel, 25 (5). pp. 63-72. ISSN 0238-9908

Tüskés, Anna (2015) „Illyésre mint a kultúra, az irodalom egyik védelmezőjére gondolok” Beszélgetés Vitézy Lászlóval. MAGYAR NAPLÓ, 27 (5). pp. 27-29. ISSN 0865-2910

Tüskés, Anna (2014) Illyést érdekelte a véleményünk. Interjú Lator Lászlóval. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 57 (9). pp. 979-985. ISSN 0447-6425

Tüskés, Anna (2009) Jean Rousselot levelei Illyés Gyulához. (Válogatás.). Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények. pp. 365-409.

Tüskés, Anna (2016) „Jól emlékszem a kedvességére, a szeretetreméltóságára és a humorára…” Beszélgetés ifj. Bibó Istvánnal Illyés Gyuláról és a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évekről. MAGYAR NAPLÓ, 28 (1). pp. 19-26. ISSN 0865-2910

Tüskés, Anna (2013) Költők kommunában. Beszélgetés Illyés Gyuláról Juhász Ferenccel. Magyar Napló, 25 (6). pp. 31-33. ISSN 0865-2910

Tüskés, Anna (2014) „Lázította az ifjúságot a maga módján…” Beszélgetés Illyés Gyuláról Sumonyi Zoltánnal. Magyar Napló, 26 (6). pp. 39-42. ISSN 0865-2910

Tüskés, Anna (2013) Ma is irányadó. Illyés Gyuláról Alföldy Jenővel Tüskés Anna beszélgetett. Hitel, 26 (11). pp. 10-20. ISSN 0238-9908

Tüskés, Anna (2013) Nagy Imre: Öttorony. A pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig. [Imre Nagy, Five Churches: Literacy in Pécs from the Beginning to the 20th Century], Pécs, Kronosz, 2013. REC.ITI-RECENZIOS PORTAL. Paper-1432.

Tüskés, Anna (2015) Pál József: Nézőpontok. (Tanulmányok a 20. századi magyar irodalomról, tudományról és művelődéspolitikáról.) Szeged, JATEPress Szegedi Egyetemi Kiadó, 2014, 230 l. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 61 (1). pp. 120-121. ISSN 0017-999X

Tüskés, Anna (2014) Restaurálás után – A Magyar Nemzeti Galéria Zrínyi-kiállításának néhány művéről. Irodalmi Magazin, 2 (4). pp. 79-80.

Tüskés, Anna (2013) „Személyiségét a kultúra, a kultúrpolitika, a magyarság szellemi építésének páncéljába öltöztette…” Illyés Gyuláról Bernáth Máriával Tüskés Anna beszélgetett. Irodalmi Magazin, I (1). pp. 114-115. ISSN 2063-8019

Tüskés, Anna (2016) „Történelmi Atlantisz” Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1956-1957. Atlantisz sorsára jutottunk. VIGILIA, 81 (10). pp. 788-792. ISSN 0042-6024

Tüskés, Anna (2015) A cinóber piros madár – Bálint Endre, az illusztrátor. Orpheus Noster, 7 (2). pp. 29-54. ISSN 2061-456X

Tüskés, Anna (2014) A vendégem leszel. Interjú Kalász Mártonnal Illyés Gyuláról. Magyar Szemle, 23 (7-8). pp. 39-49. ISSN 1216-6235

Tüskés, Anna and Tornai, József (2015) „Kitűnő volt a humora, kitűnő az iróniája, és különféleképpen ugratott minket” Beszélgetés Tornai Józseffel Illyés Gyuláról. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 69 (6). pp. 50-59. ISSN 0133-1167

Tüskés, Gábor (2016) ZUR DEUTSCHEN ÜBERSETZUNG DES MARCI KAKUK VON J. JENŐ TERSÁNSZKY. GERMANISTISCHE STUDIEN, 10. pp. 5-34. ISSN 1732-680X

Tüskés, Gábor (2015) A janzenizmus kutatásának néhány kérdéséhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (2). pp. 161-180. ISSN 0021-1486

Uzzoli, Annamária (2015) Társadalmijóllét-vizsgálatok Magyarországon : a paradigmaváltás jegyében. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (4). pp. 392-395. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

V. Raisz, Rózsa (2015) Szathmári István, A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904–2005). MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 235-239. ISSN 0025-0228

Vaderna, Gábor (2016) Die Schuld der Zeiten : Die ungarischen Übersetzungen des Gedichts Die Ideale von Friedrich Schiller am Anfang des 19. Jahrhunderts. BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE, 19. pp. 75-104. ISSN 0238-2156

Vaderna, Gábor (2015) Döbrentei Gábor akadémiai emlékbeszéde gróf Teleki Ferenc felett. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (2). pp. 248-260. ISSN 0021-1486

Vaderna, Gábor (2016) Gróf Teleki Ferenc (1785–1831) levelei. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 235-274. ISSN 0865-0632

Vaderna, Gábor (2015) Hatás és hagyomány. Bodrogi Ferenc Máté: Kazinczy arca és a csizsoltság nyelve. Egy önreprezentáció diszkurzív háttere. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66 (1). pp. 114-120. ISSN 0401-3174

Vaderna, Gábor (2014) Ildiko Csengei: Sympathy, Sensibility and the Literature of Feeling in the Eighteenth Century. Irodalomtörténet, 95 (3). pp. 396-402. ISSN 0324-4970

Vaderna, Gábor (2015) Két költő és az érzékeny filológus : Döbrentei Gábor esete gróf Teleki Ferenccel és Berzsenyi Dániellel. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 61 (2). pp. 279-306. ISSN 0015-1785

Vaderna, Gábor (2015) Laczházi Gyula, Társiasság és együttérzés a felvilágosodás magyar irodalmában. Irodalomtörténet, 96 (3). pp. 352-359. ISSN 0324-4970

Vaderna, Gábor (2013) Mit hagyományozott a 18. századi költészet a 19. századra? Irodalomtörténet, 94 (4). pp. 467-501. ISSN 0324-4970

Vaderna, Gábor (2015) Rudnay Sándor érseki beiktatásának irodalmi reprezentációja. Egyháztörténeti Szemle, 16 (3). pp. 25-51. ISSN 1585-7476

Vaderna, Gábor (2014) A legszebb tizenkettő : Berzsenyi Dániel A’ közelítő Tél című versének újabb olvasatairól. IRODALOMISMERET, 26 (1). pp. 73-83. ISSN 0865-6886

Vakula, Tímea (2016) Konferencia az új magyar nyelvi és irodalmi érettségiről. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 114-119. ISSN 2060-0623

Varga, Mónika (2015) Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk., A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 482-488. ISSN 0025-0228

Varga, Mónika (2015) „Te öttél meg engemet néne” – A megbetegedés metaforáiról boszorkányperekben. MAGYAR NYELVŐR, 139 (3). pp. 321-333. ISSN 0025-0236

Varga, Mónika (2015) A határozói igenév és az igei állítmány viszonyáról boszorkányperekben. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 54-67. ISSN 0025-0228

Varga, Mónika (2016) „Érsekújvári Kódex. 1529–1531. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel”. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 347-352. ISSN 0025-0228

Vargha, Fruzsina Sára (2016) A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 151-162. ISSN 0025-0228

Veres, András (2016) Izmusok nélkül : Kosztolányi és az „izmusok”. LITERATURA, 42 (3). pp. 123-133. ISSN 0133-2368

Veres, András (2014) József Attila mint irodalomkritikus. LITERATURA, 40 (4). pp. 315-334. ISSN 0133-2368

Veres, András (2015) Kísérlet a nagymonográfia megújítására. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 41 (3). pp. 312-318. ISSN 0133-2368

Veres, András (2014) "Szeretném, ha szeretnének": az Ady-kultusz jelentése és jelentősége. KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP, 43 (1-2). pp. 34-40. ISSN 0324-7775

Veres, András (2015) Vekerdi László és Németh László. KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP, 45 (5-6). pp. 6-9. ISSN 0324-7775

Veszelszki, Ágnes (2016) A magyar helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 100-107. ISSN 0025-0228

Veszelszki, Ágnes (2015) Érzelemkifejezési módok a digitális kommunikációban: emotikonok és reakciógif-ek. MAGYAR NYELVŐR, 139 (1). pp. 74-85. ISSN 0025-0236

Vig, István (2016) Narancs szavunk eredete - más megközelítésben. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 357-364. ISSN 0025-0236

Vincze, Ferenc (2015) A kiszolgáltatottság poétikái, avagy a rövidtörténettől az egypercesig - Heinrich Böll – Örkény István –. LITERATURA, 41 (2). pp. 150-160. ISSN 0133-2368

Vincze, Tamás (2016) Az írótanári szerepdualizmus problémája Németh László 1950-es és 60-as években konstruált önmeghatározásaiban. Iskolakultúra, 26 (9). pp. 73-96. ISSN 1215-5233

Virágh, András (2015) Kittlertől, Kittlerről - Kittler után. PALÓCFÖLD, 61 (4). pp. 47-53. ISSN 0555-8867

Virágh, András (2015) A harmadik kontextus. PALÓCFÖLD, 61 (2). pp. 61-79. ISSN 0555-8867

Virágh, András (2015) Én kitalálom, te megírod. IRODALOMTÖRTÉNET, 96 (3). pp. 320-326. ISSN 0324-4970

Vukov Raffai, Éva (2016) A diskurzusjelölő-választások életkori sajátosságai az így, ilyen, hát, mondjuk, ugye esetében. MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 483-497. ISSN 0025-0236

Váradi, Tamás (2013) Gépesített helyesírási tanácsadás. ARGUMENTUM, 9. pp. 321-331. ISSN 1787-3606

Váradi, Tamás and Ludányi, Zsófia and Kovács, Réka (2014) Géppel segített helyesírás. A helyesírás.mta.hu készítéséről. MODERN NYELVOKTATÁS, 20 (1–2). pp. 43-58. ISSN 1219-638X

Völgyesi, Orsolya (2013) Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájában. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (2). pp. 155-168. ISSN 0021-1486

Wirágh, András (2015) Az asztalitenisz finommechanikája. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 69 (2). pp. 113-116. ISSN 0133-1167

Wirágh, András (2016) Bengi László: Az irodalom színterei. Irodalom és sajtó összefüggésrendszere a 20. század első évtizedeiben, Budapest, Ráció Kiadó, 2016 (Ráció – Tuddomány, 24). IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 27 (4). pp. 91-94. ISSN 0865-6886

Wirágh, András (2015) Egy előszó, és ami mögötte van. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 24 (7-8). pp. 150-155. ISSN 1335-1826

Wirágh, András (2016) Korszerűtlen filológia, avagy a tárcanovellától a szövegatlaszig : Cholnoky László publikálási praxisa: Éjszaka. IRODALOMTÖRTÉNET, 97 (2). pp. 204-215. ISSN 0324-4970

Wirágh, András (2016) Nyugtalan idők - nyugtalan szövegek : Cholnoky László publikálási praxisa 2.: Varázskalap. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 25 (7-8). pp. 118-124. ISSN 1335-1826

Wirágh, András (2015) A gorilla és a hun kutyák. PARTITÚRA, 10 (1). pp. 33-42. ISSN 1336-7307

Z. Varga, Zoltán (2013) Csáth Géza: Anyagyilkosság – műelemzés, didaktikai kísérlet. LITERATURA, 39 (1). pp. 44-49. ISSN 0133-2368

Z. Varga, Zoltán (2016) Időszivárgás és ólomszív. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 59 (9). pp. 951-957. ISSN 0447-6425

Z. Varga, Zoltán (2015) Szimmetrikus diszharmónia. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 69 (2). pp. 126-133. ISSN 0133-1167

Z. Varga, Zoltán (2015) "...A mozdulat patetikus igazsága". JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 58 (9). pp. 1010-1014. ISSN 0447-6425

Z. Varga, Zoltán (2014) Önéletrajzi tér és talált szöveg: Babits Mihály Beszélgetőfüzetei. LITERATURA, 40 (1). pp. 60-76. ISSN 0133-2368

Zaicz, Gábor (2016) Könyv a magyar nyelv ótörök jövevényszavairól. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 433-443. ISSN 0025-0228

Zaller, Robert (2016) A Hungarian classic, beautifully translated: Antal Szerb’s Traveler and the Moonlight. Hungarian Studies, 30 (2). pp. 259-262. ISSN 0236-6568

Zelliger, Erzsébet (2015) Bokor József 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (1). pp. 112-114. ISSN 0025-0228

Zelliger, Erzsébet (2016) Király Lajos 80 éves. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 495-498. ISSN 0025-0228

Zelliger, Erzsébet (2016) Nyelvjárásgyűjtő tanulmányutak az ELTE magyar nyelvtörténeti tanszékén. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 110-115. ISSN 2060-0623

Zoltán, András (1979) К вопросу о восточнославянско-венгерских лексических связях старшего периода. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 25. pp. 465-473. ISSN 0039-3363

Zoltán, András (2016) Pancser. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 460-462. ISSN 0025-0228

Zoltán, András (2015) Szláv szomszédainkról népszerűen. KISEBBSÉGKUTATÁS, 24 (1). pp. 155-161. ISSN 1215-2684

Zoltán, András (1996) A magyar–szláv érintkezések kezdetei és fázisai. ÉLETÜNK, 1996 (6-7). pp. 634-648. ISSN 0133-4751

Zsávolya, Zoltán (2015) Cédulák egy/a („)Költészethez(”) Turczi István (lírai) életművének átfogó értékelése – az Áthalások kötet okán és ürügyén. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 22. pp. 1-23.

Zsávolya, Zoltán (2014) Egy idegen műfaj új otthonra találása. Tanulmányvázlat a haiku műfajáról és jelenlétéről a magyar irodalomban. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT (4). pp. 1-6. ISSN 2063-8442

Zsávolya, Zoltán (2016) Elágazó ösvényen. Műhelytanulmány a Lesznai-"témához". HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 19.

Zsávolya, Zoltán (2013) Feltámadások enciklopédiája : Pályatársi szakmegjegyzések Szappanos Gábor Szindbád-novelláihoz. POLISZ: A JÓZSEF ATTILA KÖR FOLYÓIRATA, XVIII (3). pp. 61-66. ISSN 0865-4182

Zsávolya, Zoltán (2015) Hieronymus Bosch jegyében: Az induló Vitéz György lírájáról. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 18 (2015). pp. 1-18.

Zsávolya, Zoltán (2014) Ifjonti életmű : Kapcsolódó tanulmány Kántás Balázs négy irodalomtudományi szakkönyvéhez. ÚJNAUTILUS IRODALMI ÉS TÁRSADALMI PORTÁL, 12. pp. 1-20.

Zsávolya, Zoltán (2008) Kirándulás a "sváb" hegyre? (Závada Pál: Idegen testünk). Szépirodalmi Figyelő, 2008 (5). pp. 60-68. ISSN 1585-3829

Zsávolya, Zoltán (2007) Komplett ódium. SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, 2007 (3). pp. 19-25. ISSN 1585-3829

Zsávolya, Zoltán (2014) Lapkókat olvasok... FOLYÓ: KORTÁRS IRODALMI MAGAZIN, 10. pp. 1-6.

Zsávolya, Zoltán (2014) Lapkókat olvasok... II. FOLYÓ: KORTÁRS IRODALMI MAGAZIN, 11. pp. 1-4.

Zsávolya, Zoltán (2015) Megszállottan a Nyugat nyomvonalán? Esszéisztikus bekezdések a Nyugat(os trandíció?)iránti oldhatatlan tiszteletről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 34. pp. 1-5.

Zsávolya, Zoltán (2016) Mire a „papírok” megsárgultak… Szándék és megvalósulás (a) Lesznai(-)regény(é)ben. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 4. pp. 1-8.

Zsávolya, Zoltán (2014) Recepciós olvasmányok. SZŐRÖS KŐ, 3. pp. 75-80. ISSN 1335-6321

Zsávolya, Zoltán (1999) Vers-epika, (ál)elégia, mozaikvers. ÚJ FORRÁS, 31 (9). pp. 24-30. ISSN 0133-5332

Zsávolya, Zoltán (2013) Változat a magyar nyelvű női karrierregényre. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 2 (8). pp. 1-11. ISSN 2063-8442

Zsávolya, Zoltán (2012) A működés öröme. Szépirodalmi Figyelő, 12. pp. 27-35. ISSN 1585-3829

Zsávolya, Zoltán (2015) A nemzeti fordulat kisprózája. Tematikus, narratív és műfaji alakzatok Tormay Cécile húszas években írt elbeszéléseiben. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 20. pp. 1-20.

Zsávolya, Zoltán (2016) A terézvárosi „fauna” krónikása. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 6. pp. 1-8.

Ács, Pál (2015) Csepregi Zoltán, A reformáció nyelve, Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján, Budapest, Balassi Kiadó, 2013 (Humanizmus és reformáció, 34). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 232-237. ISSN 0025-0171

Ács, Pál (1978) Mágia és pönitencia : Gondolatok a vallásos irodalomban tükröződő mágikus tudatformák értelmezéséhez. VILÁGOSSÁG, 19 (6). pp. 369-376. ISSN 0505-5849

Ács, Pál (1995) Ratio e oratio : Tipologie poetiche in János Rimay. ANNALI DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI. STUDI FINNO-UGRICI, 1. pp. 149-172. ISSN 1826-753X

É. Kiss, Katalin (2015) Mondattani rekonstrukció nyelvi kövületekből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 27. pp. 107-125. ISSN 0569-1338

É. Kiss, Katalin (2012) Null pronominal objects in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HAFNIENSIA: INTERNATIONAL JOURNAL OF LINGUISTICS, 44 (2). pp. 192-206. ISSN 0374-0463

Ürögdi, Barbara (2013) Adverbial clauses with -ig and the “until -puzzle”. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 60 (3). pp. 303-363. ISSN 1216-8076

Book Section

UNSPECIFIED (2015) Zrínyi álmai = Zrínyi's Dreams. In: Lengyel, Réka and Csörsz, Rumen István and Hegedüs, Béla and Kiss, Margit, (eds.) Amicitia: Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára / Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 140-162. ISBN 978-615-547-819-2

Angyalosi, Gergely (2015) Az impresszionizmus mint világnézet és ízlés. In: Az aligtól a túlig. Dupress; Líceum; Kalligram, Debrecen; Eger; Budapest, pp. 323-331. ISBN 9789633184707

Angyalosi, Gergely (2013) Bizonyosság és agnoszticizmus a Változtatnod nem lehet című kötetben. In: "Semmi sincsen egészen úgy". Fekete Sas Kiadó, Budapest, pp. 37-47. ISBN 978 963 9680 76 0

Angyalosi, Gergely (2015) Temps d'or ou Bauda-Pest, femme double et capitale. In: L'univers de Gyula Krúdy. Syrtes, Paris, pp. 88-99. ISBN 978-2-940523-28-3

Antal, Alexandra (2016) A bécsi Magyar Hírmondó (1789–1803) és Kisfaludy Sándor. In: A két Kisfaludy. Tempevölgy könyvek (21). Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred, pp. 11-18. ISBN 978-963-9990-48-7

Bajáki, Rita (2016) Kalauz, Liber Petri Pazmani Cardinalis Az 1760-ban megjelent egri kiadás sajátosságai. In: Útmutató Tanulmányok Pázmány Péter Kalauzáról. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 173-186. ISBN 978-963-308-287-4

Bajáki, Rita (2015) Pázmány, a deák nyelv és a citátumok. In: Stephanus noster. Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. reciti, Budapest, pp. 261-268. ISBN 978-615-5478-16-1

Bajáki, Rita (2015) Rimay János(?) imádságai. In: Régi magyar népénekek és imádságok. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (11) . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 9-48. ISBN 978-963-508-812-6

Bajáki, Rita (2015) A nőknek szánt imák tipológiája. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (10) . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 23-29. ISBN 978-963-308-234-8

Bakró-Nagy, Marianne (2014) Módszerek a nyelvi őstörténet kutatásában. In: Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. MTA BTK MŐT Kiadványok (1). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 193-204. ISBN 978-963-9627-87-1

Bartha, Csilla (2012) Hungary. In: Language Rich Europe. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 138-145.

Bartha, Csilla (2003) A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei és az oktatás. In: NYELVI JOGOK, KISEBBSÉGEK, NYELVPOLITIKA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN. Magyar Kisebbségi Könyvtár sorozat . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 56-75.

Bartha, Csilla and Márku, Anita (2016) Kreatív nyelvhasználat: a kárpátaljai magyarok digitális kommunikációjának néhány példája. In: Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 61-77. ISBN 978-617-7132-49-2

Bartók, István (2013) János Sylvester w Krakowie. In: Latinitas Hungarica: Łacina w kulturze Węgierskiej. Wydział Artes Liberales, Varsó, pp. 161-169.

Bartók, István (2013) „Stabat mater”(?): Jegyzetek egy Pázmány-prédikációhoz. In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 35-40.

Bartók, István (2014) Tarnai Andorról és a latin nyelvtanról. In: „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. reciti, Budapest, pp. 87-89.

Benda, Mihály (2015) Hang nélkül avagy a szó, a tipográfia és a fehér lap Illyés Gyula Hangtalan című versének két változatában. In: "...kettős, egymást tükröző világban". Kultúra-Irodalom (3.). Gondolat, Budapest, pp. 45-55. ISBN 978 963 693 612 9

Bende-Farkas, Ágnes (2014) Minden valaki – Az ómagyar kori vala- kifejezések értelmezéséhez. In: Nyelvelmélet és diakrónia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék : PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 10-41. ISBN 978-963-308-183-9

Bene, Sándor (2016) Az ajándék. In: Művészet és mesterség - Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. L'Harmattan, Budapest, pp. 255-280. ISBN 9789634141334

Bene, Sándor (2007) Az ellenállás hermeneutikája : Egy fejezet a Rákóczi-szabadságharc politikai publicisztikájának történetéből. In: „Nem sűlyed az emberiség…” Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 1035-1058. ISBN 978-963-7341-82-3

Bene, Sándor (2015) Constantinus és Victoria (Zrínyi Miklós első házasságának története). In: A magyar-horvát együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. MTA BTK - Horvát Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 618-629. ISBN 978-963-416-019-9

Bene, Sándor (2015) Constantinus és Victoria: Prića o prvom braku Nikole Zrinskoga. In: A magyar-horvát együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. MTA BTK - Horvát Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 654-665. ISBN 978-963-416-019-9

Bene, Sándor (2013) Filológia és hungarológia. In: Intézmények, folyamatok és kutatások a nemzetközi magyarságtudományban : a Jyväskyläi egyetem magyarságtudományi programjának első húsz éve. Spectrum Hungarologicum (7). University of Jyväskylä, Jyväskylä (Finland), pp. 93-105. ISBN 978-951-39-5581-6

Bene, Sándor (2014) Filológia és hungarológia. In: Hungarológia Veszprémben. Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Antropológia és Etika Tanszék Füzetei, 1 . Gondolat Kiadó - Pannon Egyetem MFTK Antropológia és Etika Tanszék, Veszprém, pp. 30-44. ISBN 978 963 693 553 5

Bene, Sándor (2015) Limits of Tolerance (The topoi of Fornication in the Hungarian Reformation). In: Reformed Majorities in Early Modern Euroe. Refo500 Academic Studies, 23 (23). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 49-71. ISBN 9783525550830

Bene, Sándor (2016) Orpheus és Hercules (Francis Bacon, Zrínyi Miklós és a magyar felvilágosodás). In: A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650–1750). SZTE Magyar Irodalmi Tanszék, Szeged, pp. 157-172. ISBN 978-963-306-477-1

Bene, Sándor (2012) Rimay vindicatus: Rimay János Justus Lipsiushoz írott leveléről. In: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25-28. Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, pp. 139-188. ISBN 978-963-661-986-2

Bene, Sándor (2013) Tamás, Scotus, Petrarca : A humanizmus politikai nyelvei Andreas Pannonius királytükreiben. In: „Politica philosophiai okoskodás” – Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 67-86.

Bene, Sándor (2016) Valóság és költészet a Szigeti veszedelemben. In: Emlékpajzs Szigetvárnak 1566-2016. Válogatás a 2016-os emlékév történelmi, irodalomtörténeti tanulmányaiból, műalkotásaiból és ünnepi dokumentumaiból. Magyar Napló, Budapest, pp. 182-184. ISBN 978-615-5465-99-4

Bene, Sándor (2016) Zrínyi Miklós élete = The Life of Miklós Zrínyi. In: Zrínyi-album / Zrínyi Album. Hadtörténeti Múzeum; Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, pp. 28-57. ISBN 978-963-327-6648

Bene, Sándor (2016) A Zrínyi-próza = Zrínyi's Prose Works. In: Zrínyi-album / Zrínyi Album. Hadtörténeti Múzeum; Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, pp. 250-277. ISBN 978-963-327-6648

Bene, Sándor (2016) A költő Zrínyi Miklós = Miklós Zrínyi, the Poet. In: Zrínyi-album / Zrínyi Album. Hadtörténeti Múzeum; Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, pp. 174-249. ISBN 978-963-327-6648

Bene, Sándor (2016) A sztoikus Zrínyi. In: MONOKgraphia: Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 69-86. ISBN 978-963-09-8702-8

Beregszászi, Anikó (2009) Anyanyelv-oktatás hozzáadó (additív) szemléletben: a magyar nyelv tanterv kínálta lehetőségek. In: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye. PoliPrint, Ungvár, pp. 20-25.

Beregszászi, Anikó (1998) Magyar helységnevek Kárpátalján (1988–1995). In: Útközben. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, pp. 85-91.

Beregszászi, Anikó (2016) A magyar mint anyanyelv tantárgy tartalma a kárpátaljai magyar középiskolákban az ukrajnai és magyarországi érettségi rendszer tükrében. In: Értékek és kihívások II. kötet: Történelem- és társadalomtudományok, oktatásmódszertan, irodalomtudomány. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 163-169. ISBN 978-617-7132-50-8

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2007) A kárpátaljai magyar nyelvjárásokról. In: Hiába repülsz te akárhová... PoliPrint, Ungvár, pp. 7-96.

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2003) A magyar nyelv használatának lehetőségei Kárpátalján de jure és de facto. In: NYELVI JOGOK, KISEBBSÉGEK, NYELVPOLITIKA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN. Magyar Kisebbségi Könyvtár sorozat . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 110-122.

Bezeczky, Gábor (2015) Evés vagy szüzesség? In: „Inkább figyeld talán az irodalmat”. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 25-27. ISBN 978-615-5478-14-7

Bezeczky, Gábor (2013) Whodunit. In: "Visszhangot ver az időben" Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, pp. 418-426. ISBN 978-80-8101-724-7

Bogár, Judit (2016) „Fragmenta correspond. Bucholtziana”: Ifj. Buchholtz György (1688–1737) levelezése. In: Magyarországi tudósok levelezése: Tanulmányok. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport , Budapest, pp. 29-40. ISBN 978-963-508-817-1

Bogár, Judit (2015) "Férfias" és "nőies" imádságok? Pázmány Péter és Pongrácz Eszter imakönyve. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (10). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 47-57. ISBN 978-963-308-234-8

Bogár, Judit (2016) Pázmány Péter Imádságos könyvének kiadásai és a reprezentáció. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (12). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 59-77. ISBN 978-963-508-815-7

Bogár, Judit (2016) A felvilágosodás előzményei egy evangélikus tudós tanár, ifj. Buchholtz György munkásságában. In: A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750). SZTE Magyar Irodalmi Tanszék, Szeged, pp. 257-264. ISBN 9789633064771

Bolyai, Farkas (2002) Gondolatébresztő írások Bolyai Farkastól. In: Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (25). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-49. ISBN 963-05-7909-X

Buda, Attila (2015) Ambrus Zoltán háborús jegyzetei a Nyugat-ban (1915–1917). In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 268-287. ISBN ISBN 978-963-508-814-0

Bácskai-Atkári, Júlia (2013) Reanalysis in Hungarian Comparative Subclauses. In: Approaches to Hungarian 13: Papers from the 2011 Lund Conference. Benjamins, Amsterdam, pp. 1-23. ISBN 9781299865259

Bácskai-Atkári, Júlia and Dékány, Éva (2014) From non-finite to finite subordination. The history of embedded clauses. In: The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics 11 . Oxford University Press, Oxford, pp. 148-223. ISBN 978-0-19-870985-5

Báthory, Orsolya (2016) Armamentarium Parochorum - Egy 17. századi Kalauz-kivonat. In: Útmutató: Tanulmányok Pázmány Péter Kalauzáról. Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok , 1 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 187-196. ISBN 978-963-308-287-4

Bátori, Anna (2014) Kompilációs olvasás. In: Textológia – filológia – értelmezés. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) (55). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 268-286. ISBN 9789633184684

Bátori, Anna (2014) Észrevétel a’ Hitelre mellyet irt Gróf Széchényi Istvány. In: Jólét és erény. Hagyományfrissítés (2). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 165-194. ISBN 978 615 5478 00 0

Bátori, Anna (2015) A tudás hálózatai. In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon. Convivia Neolatina Hungarica (1.). MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 259-266. ISBN 9786155478154

Bóna, Judit (2015) A lexikális hozzáférés nehézsége a spontán beszédben fiatal és idős korban. In: Nyelv - rendszer, használat, alkalmazás. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 5 (168). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 109-124. ISBN 978-963-409-002-1

Csepregi, Zoltán (2007) A reformáció mint nyelvi esemény a Mohács előtti Magyarországon. In: Mindennapi választások: Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 391-406. ISBN 978 963 962 712 3

Csernicskó, István (2005) Соціолінгвістичний аспект вивчення українсько-угорських міжмовних контактів і освіта. In: Nyelv és oktatás a 21. század elején. PoliPrint, Ungvár, pp. 153-165. ISBN 966-7966-27-5

Csernicskó, István (2009) Ahol a kéttannyelvű oktatás visszalépés: Ukrajna. In: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada. Mednarodna knjižna zbirka Zora (68). Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Maribor, pp. 295-303. ISBN 978-961-6656-42-9

Csernicskó, István (1997) Amit a kárpátaljai magyar kétnyelvűségről tudunk. In: Szavak - nevek - szótárak. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 88-93. ISBN 963-9074-06-3

Csernicskó, István (2011) Az ukrajnai oktatáspolitika a nyelvi asszimiláció szolgálatában. In: A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Gramma Nyelvi Iroda; Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely; Kolozsvár, pp. 259-269. ISBN 978-80-969556-4-0

Csernicskó, István (2004) Egy megoldatlan probléma: az államnyelv oktatása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. In: Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben. PoliPrint, Ungvár, pp. 113-123. ISBN 966-7966-22-4

Csernicskó, István (2006) Határon túli magyar élőnyelvi kutatások, támogatáspolitika és magyar–magyar tudományos együttműködés. In: Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest, pp. 123-132.

Csernicskó, István (2005) Kárpátaljai magyar beszélt nyelvi vizsgálatok: előzetes a Kárpátaljai Magyar Hanganyagtár adatbázisából. In: Kárpátalja. MTA ENKI-II. Rákóczi Ferenc Magyar Foiskola, Beregszász; Budapest, pp. 101-114. ISBN 963-508-474-9

Csernicskó, István (2008) Nyelv és azonosságtudat összefüggései a kárpátaljai magyar közösségben. In: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest, pp. 153-170. ISBN 978 963 508 565 1

Csernicskó, István (2009) Nyelv, oktatás és azonosságtudat összefüggései Ukrajnában. In: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. PoliPrint Kft., Ungvár, pp. 26-33. ISBN 978-966-7966-81-2

Csernicskó, István (2009) „Szépen, igeragozás szerint beszélnek”. In: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (101). MTA Nyelvtudományi Intézet; Gramma Nyelvi Iroda; Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Budapest; Dunaszerdahely; Nyitra, pp. 405-414. ISBN 978-963-9074-51-4

Csernicskó, István (2004) Valóban különleges-e a (fiatal) nagydobronyiak nyelvjárása? In: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (32). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 126-129. ISBN 963-7094-00-8

Csernicskó, István (1995) A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség (1945–1993). In: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 129-145. ISBN 963-8461-94-2

Csernicskó, István (2007) A készülő kárpátaljai magyar hanganyagtár egy lehetséges alkalmazása: írott és beszélt nyelvi kutatásokból származó eredmények összevetése. In: Nyelv, területiség, társadalom. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai (228). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 25-32. ISBN 978-963-7530-87-6

Csernicskó, István (2002) A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában. In: Magyarok és nyelvtörvények. A Magyarságtudomány könyvtára 26. Teleki László Alapítvány, Budapest, pp. 11-23. ISBN 963-86291-3-4

Csernicskó, István (2015) The problems of teaching Ukrainian as a State Language in Transcarpathia. In: MODERN TRENDS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICS. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 45-52. ISBN 9789662303179

Csernicskó, István (1998) A számok tükrében. In: Útközben. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, pp. 5-12.

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2003) Die Möglichkeiten des Gebrauchs der ungarischen Sprache in der Karpatoukraine de jure und de facto. In: Die Sprache und die Kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Begegnungen (21). Europa Institut, Budapest, pp. 101-117. ISBN 963-210-638-5

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (1996) A magyar nyelv változatai és stílusrétegei a kárpátaljai magyar nyelvtankönyvekben. In: Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 29-38. ISBN 963-85622-0-X

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (1998) A megszólítás változatai az Ungvári Állami Egyetem magyar szakos hallgatóinak körében. In: Nyelvi változó - nyelvi változás. JGYTF Kiadó, Szeged, pp. 171-178. ISBN 963 7171 97 5

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2011) A nyelvjárások és az iskola. In: A csitári hegyek alatt. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, pp. 23-29. ISBN 978-80-8094-852-8

Csernicskó, István and Ferenc, Viktória (2009) Az ukrajnai oktatáspolitika és a kárpátaljai magyar felsőoktatás. In: Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet; Kriterion, Kolozsvár, pp. 25-40. ISBN 978 973 26 0974 3

Csernicskó, István and Orosz, Ildikó (2000) A magyar nyelv (és a nyelvet éltető közösség) jelenéért és jövőjéért folytatott tevékenység Kárpátalján. In: Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM), Budapest, pp. 43-60. ISBN 963-00-2742-9

Csernicskó, István and Péntek, János (2011) A határon túli magyar nyelvváltozatok a többségi nyelvpolitikák rendszerében: Románia és Ukrajna példája. In: A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Gramma Nyelvi Iroda; Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely; Kolozsvár, pp. 195-218. ISBN 978-80-969556-4-0

Csernicskó, István and Szabómihály, Gizella (2010) Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól. In: Határon túli magyarság a 21. században. Köztársasági Elnöki Hivatal, Budapest, pp. 167-198. ISBN 978-963-06-8928-1

Csernák-Szuhánszky, Debóra and Haader, Lea and Kocsis, Réka and Korompay, Klára and Madas, Edit and Mohay, Zsuzsanna and Szentgyörgyi, Rudolf and Tóth, Zsuzsanna and Zelliger, Erzsébet (2014) Az Apor-kódex (Bevezetés). In: Az Apor-kódex, 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint a kódex digitalizált változata DVD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (33). Országos Széchényi Könyvtár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 7-102. ISBN 978-963-200-633-8

Csonki, Árpád (2014) "Arad munkás 's jó szívű Lantosa". In: Textológia – filológia – értelmezés. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) (55). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 323-350. ISBN 9789633184684

Csorba, Dávid (2015) Debreceni Ember Pál fordítási és értelmezési technikái (1702). In: „Nunquam autores, semper interpretes” : A magyarországi fordításirodalom a 18. században. MTA BTK ITI, Budapest. (In Press)

Csorba, Dávid (2015) Debreceni Ember Pál mártír-képe. In: Korszerű tudomány, korszerű közoktatás : tanulmányok a nyelv- és irodalomtudományok köréből. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, pp. 145-158. ISBN 978 615 5545 04 7

Csorba, Dávid (2015) Die Rezeption des Märtyrertums der ungarischen kalvinistischen Galeerensklaven. In: Erinnerungsorte im Spannungsfeld unterschiedlicher Gedächtnisse: Galeerensklaverei und 1848. Loci Memoriae Hungaricae, 4 . Debrecen University Press, Debrecen. (Submitted)

Csorba, Dávid (2015) Svájci források a magyarországi gályarabok történetének kutatásához. In: Mártírium és emlékezet : Protestáns és katolikus narratívák a 15–19. században. Loci Memoriae Hungaricae, 3 . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 166-178. ISBN 978 963 318 465 3

Csörsz, Rumen István (2017) Arany János dalgyűjteménye és a debreceni kollégium. In: Arany János és a korabeli magyar művelődéstörténet. Universitas. (Submitted)

Csörsz, Rumen István (2013) Eluntalak nézni, Európábul szömlélni: Wathay Ferenc: Ázsiának földe… In: „…hogy legyen a víznek lefolyása…” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére, szerk. BENŐ Attila, FAZAKAS Emese, KÁDÁR Edit, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013, 89–97. In: „…hogy legyen a víznek lefolyása…” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 89-97. ISBN 978 606 8178 72 1

Csörsz, Rumen István (2012) Kisbolygók nagy bolygása : A 18. századi magyar közköltészet kritikai kiadásáról. In: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban. Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28. Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, pp. 435-446. ISBN 978-963-661-986-2

Csörsz, Rumen István (2013) „Nincs becsületi a katonának”. Egy kuruc vonatkozású szövegcsalád a XVIII–XIX. századból. In: Kuruc(kodó) irodalom. Tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 229-247. ISBN 978-963-87917-7-1

Csörsz, Rumen István (2016) A nyúl és a pitypalatty. Két moralizáló vers a 17–18. századi magyar közköltészetből. In: Nagy az Isten állatkertje. Irodalmi állatságok. Móricz Zsigmond Társaság. (Submitted)

Csörsz Rumen, István (2014) Pönögei Kis Pál, avagy Petőfi és a közköltészet. In: Ki vagyok én? Nem mondom meg. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 203-226. ISBN 978-963-9401-97-6

Csörsz Rumen, István (2007) Referenciális versformák Balassi Bálint költészetében. In: A szerelem költői. Universitas, Budapest, pp. 97-118. ISBN 978-963-9671-12-6

Csörsz Rumen, István (2010) Szirmay Antal és a szájhagyomány. In: Folklór és nyelv. Folklór a magyar művelődéstörténetben (5). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 277-296. ISBN 978 963 05 8971 0

Csörsz Rumen, István (2007) Történelmi hősök helyzetdalai a 18-19. századi magyar közköltészetben. In: Folklór és történelem. Folklór a magyar művelődéstörténetben . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 123-138. ISBN 978-963-05-8587-3

Csörsz Rumen, István and Szilágyi N., Zsuzsa (2016) Kintyets Kimpenyesty (1768). In: Nunquam autores, semper interpretes. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 69-93. ISBN 978-615-5478-25-3

Debreczeni, Attila (2015) Kazinczy kiadatlan levele és a Vida Lászlóhoz írott episztola története. In: "Hogy megállítaná a múló időt". Orpheusz Kiadó, Budapest, pp. 25-38. ISBN 978 963 9809 65 9

Deme, Andrea (2011) Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése. In: Félúton 6.: A hatodik Félúton konferencia (2010) kiadványa. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 25-42.

Deme, Andrea (2012) Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése. In: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain: 6. Félúton konferencia. ELTE - Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 33-46. ISBN 978 963 312 097 2

Deme, Andrea (2011) Az énekelt magánhangzók észlelése réshangkörnyezetben. In: V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 16-28. ISBN 978-963-9074-576

Deme, Andrea (2012) Magánhangzónyújtások gyermekek spontán beszédében. In: VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 24-39. ISBN 978-963-9074-58-3

Deme, Andrea (2013) Pragmatic functions of lengthenings and filled pauses in the adult-directed speech of Hungarian children. In: New Perspectives on Speech in Action: Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Copenhagen Studies in Language (43). Samfundslitteratur, Frederiksberg, pp. 23-40. ISBN 978-87-593-1957-4

Deme, Andrea (2011) Zene és nyelv II. - Az énekelt beszéd sajátosságai. In: Nyelvészetről mindenkinek: 77 nyelvészeti összefoglaló. Inter Nonprofit Kft,, Budapest, pp. 374-377. ISBN 978 963 892 400 1 4

Deme, Andrea (2012) Óvodások magánhangzóinak akusztikai jellemzői. In: Beszédtudomány: Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig. ELTE és MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, pp. 77-99. ISBN 978-963-284-235-6

Deme, Andrea and Markó, Alexandra (2013) Lengthenings and filled pauses in Hungarian adults’ and children’s speech. In: Proceedings of DiSS 2013, The 6th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech. TMH-QPSR, 54 (1). KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, pp. 21-24. ISBN 978-91-981276-0-7

Dobos, István (2015) Történelem és retorika - Kosztolányi háborús írásai a zsidóságról. In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 84-105. ISBN 978-963-508-814-0

Dobás, Kata (2016) Sajtó – szöveg: Mándy Iván korai rövidprózáiról a Magyarország című napilapban (1941–1944). In: Leírás és értelmezés. Újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben. Ráció, Budapest, pp. 114-121. ISBN 978-615-5047-99-2

Dudlák, Tamás (2013) Érdek és érdeklődés : Az utazás és földrajzírás gyakorlati haszna Magyarország XV-XVI. századi ismertetéseiben. In: Ad perpetuam rei memoriam. Eötvös Collegium, Budapest, pp. 101-136. ISBN 978-615-5371-01-1

Dékány, Éva (2009) Comitative adjuncts: appositives and non-appositives. In: Adverbs and adverbial adjuncts at the interfaces. Interface Explorations (20). Mouton de Gruyter, Berlin, pp. 231-244. ISBN 978-3-11-021403-1

Dékány, Éva (2014) A nem véges alárendelés (az igenevek) története. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 148-223. ISBN 978-963-05-9456-1

Dékány, Éva and Csirmaz, Aniko (2014) Hungarian is a classifier language. In: Word classes: nature, typology and representations. Current Issues in Linguistic Theory (332). John Benjamins, Amsterdam, pp. 141-160. ISBN 978-90-27-24851-0

Dékány, Éva and Hegedűs, Veronika (2015) Word order variation in Hungarian PPs. In: Approaches to Hungarian 14. John Benjamins, Amsterdam and Philadelphia, pp. 95-120.

Dér, Csilla Ilona (2012) Az azért és az akkor pragmatikai funkcióiról a mai magyar spontán beszédben. In: Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 154-177.

Dér, Csilla Ilona (2012) Hányféle funkciójú az ilyen a mai magyar (írott) beszélt nyelvben? In: Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 70-75.

Dér, Csilla Ilona (2013) Mi számít grammatikalizációnak? Kísérlet a fogalom újradefiniálására. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 17-28. ISBN 978-963-306-249-4

Dér, Csilla Ilona (2014) Milyen funkciójúak a tölteléknek tartott elemek a spontán nyelvhasználatban? In: MANYE XXIII. Nyelv — társadalom — kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I. MANYE - Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 115-121.

Dér, Csilla Ilona (2015) Udvariassági diskurzusjelölők – léteznek? In: Nyelv, társadalom, kultúra. Tinta Könyvkiadó, Budapest. (Submitted)

Déri, Eszter (2015) Asztrológiai szimbólumok Esterházy Pál halotti prédikációjában. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás: egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén. Reciti Kiadó, pp. 559-570. ISBN 978-963-7341-99-1

Dömötör, Adrienne (2014) A hogyki és társai: egy sajátos kötőszófajta az ómagyar korból. In: Nyelvelmélet és diakrónia. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék : PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 42-62. ISBN 978-963-308-183-9

Egedi, Barbara (2009) Adverbial (dis)ambiguities. Syntactic and prosodic features of ambiguous predicational adverbs. In: Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Interface Explorations (20). Mouton de Gruyter, Berlin – New York, pp. 103-132. ISBN 978-3-11-021480-2

Egedi, Barbara (2011) Az ómagyar határozott névelő kialakulásának grammatikai vonatkozásai. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 35-47. ISBN 978-963-306-115-2

Egedi, Barbara (2014) The DP-cycle in Hungarian and the functional extension of the noun phrase. In: The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics (11). Oxford University Press, Oxford, pp. 56-82. ISBN 9780198709855

Egedi, Barbara (2014) Főnévi kifejezések: határozottság, névelőhasználat, birtokos szerkezetek. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 96-127. ISBN 9789630594561

Egedi, Barbara (2013) Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian. In: Synchrony and Diachrony: a Dynamic Interface. Studies in Language Companion Series (133). John Benjamins, Amsterdam, pp. 367-390.

Egedi, Barbara (2014) Határozottsági ciklus a magyarban. In: Nyelvelmélet és diakrónia 2. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 63-83.

Egedi, Barbara (2011) Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen. In: Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 110-127. ISBN 978-606-8178-35-6

Egedi, Barbara (2014) A latin forrásszövegek hatása az ómagyar szintaktikai jelenségekre. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 281-286. ISBN 9789630594561

Egedi, Barbara (2009) A magyar kétértelmű mondathatározók és hatókörviszonyaik. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII. Modellek, elméletek és elvek érvényessége nyelvi adatok tükrében. SzTE Általános Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 67-85. ISBN 978-963-306-001-8

Endrédy, István and Indig, Balázs (2015) HunTag3, a general-purpose, modular sequential tagger - chunking phrases in English and maximal NPs and NER for Hungarian. In: 7th Language & Technology Conference. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, pp. 213-218. ISBN 978-83-932640-8-7

Farkas, Judit (2015) Esettanulmányok egy hatásláncok motiválta thematikus elméletben. In: Motiváltság és nyelvi ikonicitás. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei (IV). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 187-216. ISBN 9786067390230

Farkas, Tamás (2015) Családnév és etnikum. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VI. Határtalan nyelvföldrajz. Savaria University Press, pp. 187-211.

Farkas, Tamás (2015) Hungarian Names by Tamás Farkas. In: The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford University Press. (In Press)

Farkas, Tamás (2015) The most frequent Hungarian surnames. In: Conventional / Unconventional in Onomastics. Editura Mega. (Submitted)

Farkas, Tamás (2015) A nemzetközi névkutatás és magyar kapcsolatai. In: Magyar névkutatás a 21. század elején. ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 23-47.

Farkas, Tamás (2015) A névtan a felsőoktatásban, az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, pp. 358-367.

Farkas, Tamás (2014) The typology of Changes in the History of Hungarian Surnames. In: Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. ICOS. (In Press)

Fóris, Ágota (2013) Az analógia szerepe a modern nyelvészeti kutatásokban. In: Analógia és modern nyelvleírás. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 99-113. ISBN ISBN 978-606-8178-74-5

Fóris, Ágota (2014) Szinonimák a terminológiában. In: MANYE XXIII. NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák. A MANYE Kongresszusok előadásai, I-II (10). MANYE - Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 279-284. ISBN 978-615-5219-66-5

Fóris, Ágota (2014) Terminology and LSP in higher education in Hungary. In: Terminology – responsibility and awareness. Terminologen (2). Sprakradet, Oslo, pp. 90-100. ISBN 978-82-997266-7-2

Fóris, Ágota (2013) Terminológiai szótárak és adatbázisok tipológiai kérdései. In: Társadalmi változások – nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. A XXII. MANYE Kongresszus előadásai. A MANYE Kongresszusok előadásai, 9 . MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Budapest-Szeged, pp. 433-437. ISBN 978-963-9927-62-9

Fóris, Ágota (2013) A borkultúra hagyományai a terminológia szemszögéből. In: Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom. Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Agroinform–Magyar Borkultúra Társaság, Budapest, pp. 268-273. ISBN 978-963-08-5828-1

Fóris, Ágota (2012) A lexikon megközelítései. In: Vonzásban és változásban. Nyelvészeti Doktorandusz Füzetek különkiadása . Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs, pp. 277-307. ISBN 978-963-642-504-3

Fóris, Ágota (2013) Írott és íratlan szabályok a kutatásban – a kutatói etika. In: Tudomány és etika. Studia Caroliensia (2012). KRE – L’Harmattan, Budapest, pp. 203-2018. ISBN 1419-1334

Fóris, Ágota (2013) A szaknyelvek szociolingvisztikai és terminológiai megközelítése. In: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Gondolat, Budapest, pp. 163-173. ISBN 978 963 693 495 8

Fóris, Ágota (2014) A szaknyelvek terminológiai szempontú megközelítése. In: Tudomány, technolektus, terminológia – a tudományok, szakmák nyelve. Éghajlat, Budapest, pp. 27-36. ISBN ISBN 978-963-9862-63-0

Fóris, Ágota (2012) A szótár fogalma a magyar lexikográfiában. In: Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Grimm Kiadó, Szeged, pp. 22-38. ISBN 978 963 9954 67 0

Fóris, Ágota (2015) A terminológia szerepe a többnyelvű Európában. In: Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. A MANYE Kongresszusok előadásai . Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 25-34. ISBN 978-606-739-019-3

Fórizs, Gergely (2011) Zriny és Zrínyi : Szemere Pál fordítása Theodor Körner Zrinyjéből az Élet és Literatúrában. In: A középkor vetületei: 18–19. századi középkor-értelmezések filozófiai, tudományos és művészeti aspektusai. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 157-170. ISBN 978 963 693 322 7

Förköli, Gábor (2016) A Kalauz helye a magyar vallásos antropológia történetében. In: Útmutató. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (14). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 9-29. ISBN 978-963-308-287-4

Gazda, István (2016) A Magyar Tudós Társaság elveszettnek hitt 1848-as magyar nyelvtankönyvei. In: Alexander Multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei (8). Argumentum, Budapest, pp. 161-167. ISBN 978-963-446-781-6

Gazda, István and Balog Stemler, Ilona and Danku, György and Grabarits, István and Karasszon, Dénes and Keszthelyi, Sándor and Sragner, Márta and Stemler, Ágnes and Szabó, Péter Gábor and Szabó T., Attila and Szállási, Árpád and Végh, Ferenc and Wirth, Lajos (2005) A korai magyar nyelvű nyomtatott reáltudományi és műszaki könyveink, 16–19. század. In: Pannóniai Féniksz, avagy Hamvából fel-támadott magyar nyelv. Első nyomtatott tudományos könyveink, 16–19. század. OSZK- MTA, Budapest. ISBN 963-200-494-9

Gazdag, Vilmos (2013) Nyelvhasználati sajátosságok a Beregszászi Járási Kórházban. In: Acta Academiae Beregsasiensis. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 229-238. ISBN 978-617-596-115-5

Gazdag, Vilmos (2015) A kárpátaljai magyar nyelvjárások orosz/ukrán kölcsönszavai. In: Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 113-128. ISBN 978-617-7132-21-8

Gazdag, Vilmos (2016) A kárpátaljai magyar nyelvjárások szókészleti sokszínűségéről az ukrán/orosz kölcsönszavak és magyar nyelvi megfelelőik használata kapcsán. In: Értékek és kihívások. I. kötet: Nyelvtudomány. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 43-50. ISBN 978-617-7132-50-8

Gazdag, Vilmos (2014) A szovjet éra hatásának tükröződése a kárpátaljai magyar nyelv szókészletében. In: Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Vydavnyctvo V. Padjaka, Ungvár, pp. 93-108. ISBN 978-966-387-094-6

Gerőcs, Mátyás and Pintér, Lilla (2014) Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket? In: LingDok13: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 87-107.

Gerőcs, Mátyás and Pintér, Lilla (2014) How do Hungarian preschoolers interpret number words? In: ConSOLE. Leiden University Press, Leiden, pp. 104-122.

Gyuris, Beáta and Mády, Katalin (2013) Approaching the prosody of Hungarian wh-exclamatives. In: VLLXX: Papers presented to László Varga on his 70th birthday. ELTE, Budapest, pp. 333-349.

Gábori Kovács, József (2013) Ellenzéki párttöredékek közeledése a publicisztika útján 1845-ben. In: A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 261-271. ISBN 978-615-5371-14-1

Gács, Anna (2016) Hasonló a hasonlónak: A "saját" problémája Nádas Péter Saját halál című önéletrajzi szövegében és Forgács Péter filmadaptációjában. In: Filozófus a műteremben: Írások Radnóti Sándor 70. születésnapjára. ELTE Eötvös, Budapest, pp. 231-238. ISBN 9789632847511

Gángó, Gábor (2014) Kemény Zsigmond és az „eszmék történészete". In: A sors kísértései. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 85-93. ISBN 978-615-5047-61-9

Gósy, Mária and Siptár, Péter (2015) Abstractness or complexity? The case of Hungarian /a:/. In: Papers from the 2013 Piliscsaba Conference. Approaches to Hungarian (14). John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 147-165. ISBN 978-90-272-0484-4

Haader, Lea and Madas, Edit (2012) Érsekújvári-kódex (Bevezetés). In: Érsekújvári Kódex 1529–1531: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint digitalizált változata CD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (32). MTA Nyelvtudományi Intézet; Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 7-59. ISBN 9786155219238

Hajdu, Péter (2013) Hogyan tárgyalhatók novellák az irodalomtörténetben? In: „VISSZHANGOT VER AZ IDŐBEN”. Kalligram, Pozsony, pp. 466-472. ISBN 978-80-8101-724-7

Hajdu, Péter (2014) Mikszáth és a szatíra. In: Közelítések a szatírához. L'Harmattan, Budapest, pp. 123-140. ISBN 978-963-236-714-9

Hegedűs, Veronika (2014) The Cyclical Development of Ps in Hungarian. In: The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford University Press, Oxford, pp. 122-147.

Hegedűs, Veronika (2015) The grammaticalization of postpositions in Old Hungarian. In: Syntax over Time. Oxford University Press, Oxford, pp. 72-85. ISBN 9780199687923 (In Press)

Hegedűs, Veronika (2014) A névutós kifejezések grammatikalizációja és belső szerkezeti változásai. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 154-176.

Heltainé Nagy, Erzsébet (2016) A nyelvi tanácsadás mint az anyanyelvi nevelés és közművelődés lehetősége. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 247-256. ISBN 9789639074644

Hende, Fanni and Korondi, Ágnes (2016) Gyógyító szavak és füvek: Egy XVI. század eleji kéziratos receptgyűjtemény margójára. In: Alexander multifrons: Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA–R Egyesület Füzetei (8). Argumentum Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 103-108.

Hites, Sándor (2015) Az irodalom és a gazdaság valóságáról és fiktivitásáról. In: Tény és fikció. Tanulmányok a nacionalizmus kutúrtörténetéből (1). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 131-163. ISBN 978-963-9627-98-7

Hites, Sándor (2015) „Pedig én is ott voltam!” Széchenyi István és a jövő előrejelzése. In: Az idő paradoxonai. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 13-22.

Hites, Sándor Balázs (2013) Anyanyelv és emigráció. In: Az olvasás labirintusában: tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Ráció, Budapest, pp. 604-615. ISBN 978-615-5047-50-3

Hites, Sándor Balázs (2015) A pénz mint papír és írás: Jókai esete a bankjegyekkel 1848-ban. In: Tény és fikció: Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon. (Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből; 1.) . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 63-81. ISBN 978-963-9627-98-7

Horváth, Attila (2011) Arany János jogi esetei. In: Iustitia modellt áll. Szent István Társulat, Budapest, pp. 25-38. ISBN 978-963-277-265-3

Hoványi, Márton (2015) Ki a barbár? In: Móricz a jelenben. MIT-konferenciák (2). Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, pp. 177-186. ISBN 978-963-89580-4-4

Jankovics, József (2013) Bethlenek, Vayak, Dujardinok – Vay Erzsébet életének tükrében. In: Kuruc(kodó) irodalom. Tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 87-196. ISBN 978-963-87917-7-1

Jankovics, József and Schiller, Erzsébet (2014) Ányos Pál kiadatlan prédikációja, Mária Terézia búcsúztató verstöredéke és 20. századi portréja. In: "Édes érzékenység". Gondolat, Budapest, pp. 90-102. ISBN 9789636933869

Jeney, Éva (2015) Irodalmi és történelmi sziget, kolostor és várkastély. In: Térérzékelések-térértelmezések. Kijárat Kiadó, Budapest, pp. 235-245. ISBN 9786155160448

Kalla, Zsuzsa (1994) Irodalmi relikviák, világi ereklyék : A Petőfi-relikviák története. In: Tények és legendák, tárgyak és ereklyék. A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei (1). Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, pp. 67-91. ISBN 963-7412-52-2

Kalla, Zsuzsa (2000) Jókai Mór relikviái. In: A márciusi ifjak nemzedéke. Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), Budapest, pp. 139-150. ISBN 963 9046 56 6

Kalla, Zsuzsa (2009) „Olvastam fennhangon”. In: Margonauták. rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja, Budapest, pp. 259-273. ISBN 978-963-7341-83-0

Kalla, Zsuzsa (2000) Petőfi Sándor politikusi képe. In: A márciusi ifjak nemzedéke. Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), Budapest, pp. 79-101. ISBN 963 9046 56 6

Kalla, Zsuzsa (2007) A milliomos Petőfi. In: Élet és világ. Déri Múzeum, Debrecen, pp. 111-114.

Kalla, Zsuzsa and Benkő, Andrea (2000) A Petőfi Társaság és a Petőfi Ház. In: Petőfi Irodalmi Múzeum évtizedei. A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei (11). Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, pp. 13-16. ISBN 963-7412-86-7

Kappanyos, András (2016) 1 nap élet – utánaszámolás. In: Turista és zarándok. JAK-füzetek . József Attila Kör (JAK), Budapest, pp. 297-308. ISBN 9786155470042

Kappanyos, András (2016) Mihály Biró's Sarcastic Report on the Third Demonstrative Exhibition of Ma (1918). In: International Yearbook of Futurism Studies. International Yearbook of Futurism Studies (6). De Gruyter Verlag, Berlin; Boston, pp. 462-465. ISBN 978-3-11-046253-1

Karafiáth, Judit (2015) L'héritage classique dans l'oeuvre de Tibor Déry. In: L’eredità classica nella cultura italiana e ungherese del Novecento dalle Avanguardie al Postmoderno. Sapienza Università Editrice, Róma, pp. 233-240. ISBN 978-88-98533-47-3

Kas, Bence and Lukács, Ágnes and Szentkuti-Kiss, Katalin (2016) A szórend és az esetjelölés szerepe specifikus nyelvi zavart mutató gyerekek mondatfeldolgozásában. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 367-381. ISBN 978-963-9074-64-4

Kecskeméti, Gábor (2013) Bevezető. In: Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából. Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc, pp. 3-5. ISBN 9789639988538

Kecskeméti, Gábor (2013) Kazanie, retoryka, historia literatury. In: Latinitas Hungarica: Łacina w kulturze węgierskiej. Wydział „Artes Liberales”–Wydawnictwo DiG, Warszawa, Lengyelország, pp. 411-438. ISBN 9788371817977

Kecskeméti, Gábor and Papp, Ingrid (2013) A magyarországi szlovakizáló cseh nyelvű halotti beszédek kutatásának helyzete. In: Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából. Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc, pp. 7-14. ISBN 9789639988538

Kecskeméti, Gábor and Szekler, Enikő (2013) Egy Pázmány-exemplum filológiai háttere és intertextuális kapcsolatai. In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, Magyarország, pp. 243-245. ISBN 9789638759665

Kenesei, István (2013) A kreativitás mint a nyelvészet kognitív fordulatának kulcseleme. In: A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában. Általános Nyelvészeti Tanulmányok (25). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 17-42. ISBN 978-963-05-9427-1

Kiefer, Ferenc (2009) Types of temporal adverbials and the fine structure of events. In: Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Interface Explorations (20). De Gruyter, Berlin, pp. 241-262. ISBN 978-3-11-021480-2

Kisantal, Tamás (2015) Az auschwitzi gyors - Királyhegyi Pál holokauszt-emlékiratai. In: Holokauszt, generációk, reprezentációk. Fiatal Írók Szövetsége - FISZ-könyvek, Minerva, Budapest. (In Press)

Kisantal, Tamás (2016) A jazzdobos tanulóévei. Örkény István: Bubi. In: Hamlet felnevet: Írások P. Müller Péter hatvanadik születésnapjára. Kronosz, Pécs, pp. 200-205. ISBN 978-615-5497-79-7

Kiss, Margit (2014) Mikes életműve szótári feldolgozásban. In: Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig. A VII. NEMZETKÖZI KONFERENCIA KIADVÁNYAI (7). Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 205-211. ISBN 978-606-8145-57-0

Kiss, Margit (2014) Mit tészen ez a szó? In: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II. Tanulmánykötet. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (239). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 48-56. ISBN 978-615-5061-05-9

Kiss, Margit and T. Somogyi, Magda (2014) A digitális Mikes-szótár. In: Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. A MANYE kongresszusok előadásai (10/1-2). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 651-657. ISBN 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2

Kiss Farkas, Gábor (2007) Az imitatio elmélete és gyakorlata a Szigeti Veszedelemben. In: A magyar irodalom történetei 1. A kezdetektől 1800-ig. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 356-372. ISBN 978 963 693 06 7 3

Kiss Farkas, Gábor (2007) Politikai retorika a törökellenes irodalomban. In: A magyar irodalom történetei 1. A kezdetektől 1800-ig. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 185-195. ISBN 978 963 693 06 7 3

Kiss Farkas, Gábor (2014) Poltical Rhetorics in the Anti-Ottoman Literature. In: Ein Raum im Wandel: Die osmanisch-habsburgische Grenzregion vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 141-157. ISBN 978-3-515-10428-9

Kiss Farkas, Gábor (2011) Zrínyi, a filológus és a reneszánsz olvasáskultúra. In: "Ritrar parlando il bel". L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 325-345. ISBN 978-963-236-475-9

Knapp, Éva (1995) Az ifjú Theodosius. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1033-1044.

Knapp, Éva (1995) Demetrius. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 972-975.

Knapp, Éva (2006) Deményi László retorikai segédletei (1734-1754). In: Historia litteraria a XVIII. században. Irodalomtudomány és Kritika. Tanulmányok . Universitas, Budapest, pp. 250-278. ISBN 9639671010

Knapp, Éva (2003) Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtári Hálózata - Kézirat- és Ritkaságtár. In: Egyetemi Könyvtárak Magyarországon. Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Budapest, pp. 37-39. ISBN 963-212-517-7

Knapp, Éva (1995) Fridericus. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1088-1093.

Knapp, Éva (1997) Gabriel Dietenshamer: Judit (Patrona Hungariae in coelos Assumpta sub schemate Victricis, Triumphatricis Judith. Nagyszombat, 1649). In: Barokk színház - barokk dráma: Az 1994. évi egri Iskoladráma és barokk című konferencia előadásai. 212 p. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 1994.09.01-1994.09.04. Ethnica Kiadó, Debrecen, pp. 81-99.

Knapp, Éva (2006) Historia Litteraria a XVIII. században. In: Historia litteraria a XVIII. században. Irodalomtudomány és Kritika. Tanulmányok . Universitas, Budapest, pp. 547-566. ISBN 9639671010

Knapp, Éva (1992) Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. In: Egyházak a változó világban: a Nemzetközi Egyháztörténeti Konferencia előadásai. Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata - József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, pp. 427-430. ISBN 963-7631-45-3

Knapp, Éva (1995) Joacház. In: Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 929-930.

Knapp, Éva (1995) Joannes Cantacuzenus. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1058-1059.

Knapp, Éva (2013) Poema satyricum. Egy magyar nyelvű alkalmi vers és történeti háttere 1724-ből. In: Doromb : Közköltészeti tanulmányok, 2. rec.iti, Budapest, pp. 49-56.

Knapp, Éva (2009) Rimay János erény-versei és a "virtutes concathenatae". In: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Balassi Kiadó; MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest, pp. 210-222. ISBN 978 963 506 800 5

Knapp, Éva (2012) „Wirtusfű Wirágból kötöm Wers Rósáit” Egy ismeretlen Berei Farkas András-nyomtatvány 1820-ból. In: Doromb. rec.iti, Budapest, pp. 195-202.

Knapp, Éva (1999) A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek jellemzői. II. In: Szögi László (szerk.) Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 93-129.

Knapp, Éva (2001) A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek jellemzői. III. In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. Budapesti Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 207-233.

Knapp, Éva (1995) A szeretet és erősség ritka példája. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 985-995.

Kornai, András (1987) HUNGARIAN VOWEL HARMONY. In: PROCEEDINGS OF THE 6TH WEST COAST CONFERENCE ON FORMAL LINGUISTICS. CSLI Publications, Stanford (California), pp. 147-161. ISBN 0937073318

Korondi, Ágnes (2007) Egy Szent Bernátnak tulajdonított imádság szövegváltozatai és használata a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalomban. In: Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban : a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi konferencia előadásai : 2006. május 24-27., Kolozsvár. Egyetemi füzetek (3). Egyetemi Műhely Kiadó, Cluj-Napoca, pp. 109-127. ISBN 978-973-87783-8-2

Korondi, Ágnes (2013) Imitatio, compassio, conformatio – kegyességi modellek a késő középkori magyar nyelvű passiószövegekben. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép-és kora újkorban : VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus : Kolozsvár, 2011. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus kiadványai . Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Cluj-Napoca, pp. 117-127. ISBN 978-606-8145-45-7

Korondi, Ágnes (2016) Misztikus szentség a késő középkori magyar nyelvű kódexirodalomban. In: „…sok punctumocskáknak öszvekötött lánca avagy kötele”. Egyetemi Füzetek (33). Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 11-35. ISBN 978-606-8145-96-9

Korondi, Ágnes (2014) Író és olvasó nők a középkori Magyarországon. In: A zsoltártól a rózsaszín regényig: Fejezetek a magyar női művelődés történetéből. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 43-58. ISBN 978 963 9401 98 3

Káldi, Tamás and Babarczy, Anna (2016) A magyar fókusz és a skaláris implikatúrák : egy szemmozgás-követéses kutatás eredményei. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 333-346. ISBN 978-963-9074-64-4

Kálmán, László (2016) Bővítménykeretek mint konstrukciók. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 61-72. ISBN 9789639074644

Kálmán C., György (2016) Alkalmiság és újítás Szép Ernő kisregényeiben. In: „Álom visszhangja hangom”. PIM Studiolo . Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, pp. 23-33. ISBN 978-615-551-714-3

Kónya, Franciska (2016) Magyar nyelvű esküvői beszédek és köszöntők a 16–18. századból. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 209-221. ISBN 978-963-508-815-7

Kónya, Franciska (2016) A Makula nélkül való tükör fohászai és elmélkedései. In: Makulátlan tükör: Tanulmányok a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (13). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 25-33. ISBN 978-963-508-808-9

Kónya, Franciska (2015) Műfaji átjárások a 17-18. századi magyar meditációs irodalomban. In: Régi magyar népénekek és imádságok. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (11). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 129-144. ISBN 978-963-508-812-6

Kónya, Franciska (2013) "Nincs nagyob szükség az halálnál; de nagyob barátság sincsen abban való szólgálatnál." : Halálra való felkészülés Tarnóczy István bestsellerében. In: Az áhitat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 133-144. ISBN 978-963-308-102-0

Kónya, Franciska (2013) „Távoztasd-el töled a’ gonoszt, tégy jót, és egygyezzél-meg az Istennel”. Misztikus megismerés Tarnóczy István meditációs könyveiben. In: Misztika a 16–18. századi Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti tanulmányok (5). PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 169-176. ISBN 978 963 308 125 9

Kónya, Franciska (2015) Viczay Anna Terézia apácáknak fordított elmélkedésgyűjteménye és annak forrása. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (10). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 173-184.

Kőszeghy, Péter (2013) Az 1578-as év Balassi Bálint életében. In: Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. Zborník z medzinárodnej konferencie Modrý Kameň, jún 2012. Modrý Kameň. SNM, Modry Kamen /Kékkő, pp. 225-249. ISBN 978-80-8060-308-3

Kőszeghy, Péter (2013) Krucsai János, a halál leánya és a „Rettenetes utolsó szempillantás”. In: Kuruc(kodó) irodalom. Tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 56-86. ISBN 978-963-87917-7-1

L. Varga, Péter (2015) „A papír partján”: Genezisek, archívum és a „köztesség” materializálódása Tőzsér Árpád költészetében. In: A kontextus végtelensége. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Dunaszerdahely, pp. 29-47.

Landgraf, Ildikó (2014) Átjárás a regiszterek között. Jókai Mór képes szórakoztató lapjai. In: A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867-1945. Tanulmányok. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 9-20. ISBN 978-963-9627-69-7

Lauf, Judit (2016) Egy szerzetes írónő kolostori élete : Újfalusi Judit a nagyszombati klarissza kolostorban. In: Makulátlan tükör. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 15-24. ISBN 978-963-508-808-9

Lauf, Judit and Kovács, Eszter (2012) Maďarské rukopisy a české tlače ako čitanie Judit Ujfalusi. In: Studia Bibliographica Posoniensia. Univerzitná knižnica (Bratislava), Bratislava, pp. 97-112. ISBN 978−80−89303−35−9

Lengyel, Réka (2016) Előszó. In: Nunquam autores, semper interpretes: A magyarországi fordításirodalom a 18. században. MTA BTK ITI, Budapest, pp. 7-14. ISBN 978-615-5478-25-3

Lengyel, Réka (2016) Kónyi János elcserélt fordítása (A bölcsességnek és jó erkölcsnek könyve, 1774): Robert Dodsley magyarországi recepciójához. In: Nunquam autores, semper interpretes: A magyarországi fordításirodalom a 18. században. MTA BTK ITI, Budapest, pp. 128-145. ISBN 978-615-5478-25-3

Lengyel, Réka (2016) „A világosság a tudomány”. A felvilágosodás mint módszer Verestói György halotti beszédeiben. In: A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650–1750). SZTE Magyar Irodalmi Tanszék, Szeged, pp. 315-327.

Lovas, Borbála (2016) Enyedi György prédikációskötetének eredeti szerkezete. In: Enyedi 460. MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest, pp. 71-141. ISBN 978-963-508-825-6

Lovas, Borbála (2012) Erkölcs és identitás : Pogányság és kiválasztottság Enyedi György prédikációiban. In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 299-310. ISBN 978-963-506-871-5

Lovas, Borbála (2015) Exitus acta probat : Enyedi György a tanítókról és a hallgatóságról. In: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 159-171. ISBN 978-615-5478-16-1

Lovas, Borbála (2008) Szerelmes transzformációk : Enyedi György széphistóriájáról. In: "Mielz valt mesure que ne fait estultie". A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére. Krónika Nova Kiadó, Budapest, pp. 164-170. ISBN 978-963-9423-88-6

Ludányi, Zsófia and Kádár, Balázs (2014) Ajánlott helyesírási elvek és szabályok. In: Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitális gyakorlatban. TrustAir Kft, Budapest, pp. 553-557. ISBN 978-963-08-8286-6

Maczák, Ibolya (2014) Mennyország – két hangon. In: Menny és pokol a barokk kori ember életében. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok (7). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 203-212. ISBN 978-963-308-190-7

Maczák, Ibolya (2015) Az eklézsia hajója: Georg Scherer és Káldi György Vízkereszt utáni negyedik vasárnapra írt első prédikációjának összefüggései. In: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. Reciti, pp. 253-259. ISBN 978-615-5478-16-1

Maczák, Ibolya (2014) „Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán” (Kompiláció mint ferences–jezsuita „határvonal”). In: Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (8). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 157-167. ISBN 978-963-508-788-4

Maczák, Ibolya (2015) Jóasszony módra: Bibliai nőkép a régi magyarországi temetési beszédekben. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 199-207. ISBN 978-963-308-234-8

Maczák, Ibolya (2015) Koháry István és a régi magyarországi prédikációk. In: Koháry István emlékkönyv: a kecskeméti piarista gimnázium alapításának 300. évfordulójára. Piarista Rend Magyar Tartománya, pp. 1-10. (Unpublished)

Maczák, Ibolya (2015) Lelki vetekedés: Orlics (Orlitz) Dániel (1698-1758) piarista pályaképe. In: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében: A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27-28-án rendezett konferencia előadásai. Veszprémi Érsekség, pp. 1-9. (Unpublished)

Maczák, Ibolya (2016) A Makula nélkül való tükör szövege egy 18. századi prédikációban. In: Makulátlan tükör: Tanulmányok a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport.

Maczák, Ibolya (2016) Pilinszky János és az iskoladrámák. In: A szövegtől a szcenikáig. Líceum Kiadó.

Maczák, Ibolya (2015) Rózsák tövis nélkül: Családreprezentáció az Esterházy-apácákhoz (is) kapcsolható temetési beszédekben. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás: egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén. Reciti, pp. 571-578. ISBN 978-963-7341-99-1

Maczák, Ibolya (2016) A méhkirálynő édes uralma: Esterházy Krisztina Jozefa felett mondott temetési beszéd a Klimo Könyvtárban. In: Tudomány és kutatás a 240 éves Klimo könyvtárban: "Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal: Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent.": A 2014. október 16-17-én rendezett jubileumi tudományos konferencia tanulmányai. Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont. ISBN 978-963-429-063-6

Markó, Alexandra and Dér, Csilla Ilona (2011) Diskurzusjelölők használatának életkori sajátosságai. In: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 49-61.

Martí, Tibor (2015) Az aranygyapjas lovag Esterházy Pál. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 49-66. ISBN 978-963-7341-99-1

Martí, Tibor (2007) Magyar nyelvű kéziratos hamvazószerdai prédikáció a 17. század első feléből. In: Summa. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 210-214. ISBN 978-963-9206-42-7

Maráczi, Géza (2011) Shelter for the Translator in Dickens’s City. Victorian fiction in the Hungary of the 1950s. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 318-324. ISBN 978-963-284-204-2

Maróthy, Szilvia (2015) Nem csak Szabács kell. Korai verses nyelvemlékeink tagolási rendszerei. In: Információtörténeti Műhely. Arianna Könyvek (8). ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, Budapest, pp. 54-65. ISBN 978-963-284-606-4

Molnár, Dávid (2015) Báthory Miklós váci püspök filozófiai műveltségének lehetséges nyomai egy Ficino fordításában megjelent 1497-es Iamblikhosz-kiadásban. In: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 41-55. ISBN 978-615-5478-16-1

Molnár, Dávid (2016) A történetírás ártatlanságáról Zsámboky János egyik emblémája kapcsán. In: In via eruditionis. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 373-383. ISBN 978-963-318-575-9

Molnár, Gábor Tamás (2014) Hajótörés olvasóval. Performativitás és nyelvi struktúra Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versében. In: Forradalom -- performativitás -- struktúra. Ráció, Budapest, pp. 270-287.

Molnár, Gábor Tamás (2015) Musical Form and the Erotics of Writing in the Essays of Péter Nádas and William Gass. In: Western Canon Through Eastern Authors. Cambridge Scholars, Cambridge. (Submitted)

Monok, István (1994) Alard, Michael. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 23. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Bethlen Elek. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 221. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Bezerédi Zsigmond. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 227. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Cseffei László. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 354. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Dernschwam, Hans. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 429-430. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Forgách Mihály, Forgách Zsigmond Ádám. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 607. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Frölich, David. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 626. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (2012) Gondolatok a hungarológiáról. Bevezetés. In: Gondolatok a hungarológiáról. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, pp. 9-15. ISBN 978-963-87595-9-7

Monok, István (1994) Gyulafy Lestár. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 732. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Halicius, Michael. Haller Gábor. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 754. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Hertel, Johann. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 802.

Monok, István (1994) Háportoni Forró Pál. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 762. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Kakas István. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 939. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Kassai Zsigmond Dávid. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 980. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Kecskeméti K. Gergely. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 998. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Kecskés János. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 999. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Kornis György. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 1099. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1987) Két belgiumi Zrínyi-emlék. In: Zrínyi-dolgozatok 4. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 151-172.

Monok, István (1994) Mikulich Sándor. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 1383. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Nadányi Mihály. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 1428. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Pongrácz Imre. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 1647. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Révay Ferenc. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1718-1719.

Monok, István (1994) Schuller, Georg. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 1785. ISBN 963-05-6804-7

Monok, István (1994) Sennyei László. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1795-1796.

Monok, István (1994) Ádám János. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 11. ISBN 963-05-6804-7

Mády, Katalin (2015) A fogadodban sok a vendég : hosszú magánhangzók egy mezőségi nyelvjárásban. In: Nyelvelmélet és dialektológia 3. Szent István Társulat, Budapest, pp. 196-210. ISBN 978-963-277-545-6

Mády, Katalin (2012) A fókusz prozódiai jelölése felolvasásban és spontán beszédben | [Prosodic marking of focus in read and spontaneous speech]. In: Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 91-107. ISBN 978 963 05 9295 6

Mády, Katalin and Bárkányi, Zsuzsanna Judit (2015) Voicing assimilation at accentual phrase boundaries in Hungarian. In: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Department of Management, University of Glasgow, Glasgow, pp. 1-5. ISBN 978-0-85261-941-4

Mátyus, Kinga (2013) The (bVn) variable in the speech of five- and ten-year-old Hungarian children. In: Young Linguists’ Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pp. 1-6.

N. Fodor, János (2013) The Geolinguistic Research of Historic Personal Names Found in the Carpathian Basin. In: Proceedings of the Second International Conference on Onomastics "Name and Naming". Onomastics in Contemporary Public Space. Editura Mega, Editura Argonaut, Cluj Napoca, pp. 518-527. ISBN 9786065433434

N. Fodor, János (2011) Név és etnikum összefüggésének nyelvföldrajzi vonatkozásai a Történeti Magyar Családnévatlasz példaanyagában. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév – helynév – kisebbségek. Savaria University Press, Szombathely, pp. 95-108. ISBN 978-963-9882-80-5

N. Fodor, János (2015) Történeti személynévkutatás. In: Magyar névkutatás a 21. század elején. Magyar Nyelvtudományi Társaság – ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 115-144. ISBN 978-615-5061-07-3

Nagy, Csilla (2015) Stúdium az "interbestiálisról". In: Mesterkönyvek faggatása. Ráció-Tudomány (20). Ráció, Budapest, pp. 451-457. ISBN 978-615-5047-70-1

Nagy, Csilla (2015) „Szétritkult éppen megkötött énem” : Nyelv és identitás Tőzsér Árpád költészetében A Csatavirág és a Fél nóta verseiről. In: A kontextus végtelensége. Opus Könyvek (5). Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Dunaszerdahely, pp. 109-115. ISBN 978-80-89806-03-4

Nagy, Csilla (2015) Test és hatalom. In: Az irodalmi álnév és maszk értelmezésének elmélete / Teória interpretácie literárnej masky a pseudonymu. Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Banská Bystrica, pp. 61-68. ISBN 978-80-557-0880-5

Nagy, Csilla (2015) "A tájkép arcot cserél". In: Emlékezés egy nyár-éjszakára. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 243-250. ISBN 978-963-416-017-5

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2015) Egy klasszikusról női szemmel... In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 109-123. ISBN 978-963-308-234-8

Neuberger, Tilda (2013) Analógiás jelenségek hat- és hétévesek spontán beszédében. In: Analógia és modern nyelvleírás. EME, Kolozsvár, pp. 200-221. ISBN 978-606-8178-74-5

Neumer, Katalin (2014) Megértés, magyarázat, morál Kemény Zsigmond három regényében. In: A sors kísértései. Tanulmányok Kemény Zsigmond születésének 200. évfordulójára. Ráció, Budapest, pp. 239-286. ISBN 978-615-5047-61-9 (Submitted)

Nobilisné Lauf, Judit (2015) Ki jósolta meg II. Ulászló magyar király halálát? In: Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus : Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Budapest, pp. 25-26. ISBN 978-963-12-3172-4

Novák, Attila and Siklósi, Borbála (2015) Automatic Diacritics Restoration for Hungarian. In: Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics, Lisbon, pp. 2286-2291. ISBN 978-1-941643-32-7

Oravecz, Csaba and Váradi, Tamás and Sass, Bálint (2014) The Hungarian Gigaword Corpus. In: LREC 2014 Proceedings. ELRA, Reykjavik, pp. 1719-1723. ISBN 978-2-9517408-8-4

Orbán, László (2014) A mellékszereplők lázadása. Guzmics Izidor és Pázmándi Horváth Endre Kazinczy pannonhalmi útirajzáról. In: Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve. Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, pp. 263-286.

Orosz, Ildikó and Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István and Bátyi, Szilvia (2011) A magyar oktatás Kárpátalján. In: Nyelv és oktatás kisebbségben. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 213-279. ISBN 978-615-5219-06-1

Pajzs, Júlia (2014) Nyelvtechnológia a lexikográfia szolgálatában. In: Das Wort - ein weites Feld. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 61-75. ISBN 978 963 236 885 6

Pajzs, Júlia and Steinberger, R. and Ehrmann, M. and Ebrahim, M. and Della Rocca, L. and Simon, Eszter and Váradi, Tamás (2014) Media monitoring and information extraction for the highly inflected agglutinative language Hungarian. In: LREC 2014 Proceedings. ELRA, Reykjavik, pp. 2049-2056. ISBN 978-2-9517408-8-4

Papp, Júlia (2016) A vitéz szigetvári nő(k) a 16–17. századi hazai irodalomban és történetírásban. In: In via eruditionis. Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 384-393.

Papp, Ágnes (2012) "Epistola és Evangélium szerint való énekek." 18. századi kéziratos katolikus kántorkönyveink tanúsága. In: Zenetudományi Dolgozatok 2011. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 151-176.

Papp, Ágnes (2012) Ki volt az 1674-es kassai Cantus Catholici szerkesztője? In: Tükröződések : ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére. L'Harmattan-Könyvpont, Budapest, pp. 515-533. ISBN 978-963-236-629-6

Papp, Ágnes (2014) Synodenbeschlüsse und Gemeindegesang. Die Cantus Catholici Gesangbücher in Ungarn im 17. Jahrhundert. In: 450 Jahre Concilium Tridentinum: Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. uns 17. Jahrhundert. PPKE-Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Budapest-Tübingen. (Submitted)

Paraizs, Júlia (2014) A többes szerzőség poétikája: Petőfi Coriolanus-fordítása. In: Ki vagyok én? Nem mondom meg. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 58-102. ISBN 978-963-9401-97-6

Pikli, Natália (2011) Elfelejtve/megidézve. A shakespeare-i vesszőparipa (hobby-horse) a kulturális emlékezet tükrében. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 261-277. ISBN 978-963-284-204-2

Pintér, Borbála (2015) A személyiség önazonosságának kérdése Kosztolányi Dezső Káin-kötetének novelláiban. In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 185-213. ISBN 978-963-508-814-0

Pintér, Lilla (2011) Obviáció a többszörösen összetett mondatokban. In: Nyelv-Irodalom-Esztétikum. Opuscula Litteraria (3). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, pp. 226-234.

Pintér, Lilla (2016) A magyar szerkezeti fókusz kimerítő értelmezésének kísérletes vizsgálata. In: Studia Varia – Tanulmánykötet. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, pp. 191-212.

Pintér, Tibor (2013) Nyelvtechnológiai segédletek a magyarnyelv-oktatásban. In: Digitális tananyagok : oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. L' Harmattan, Budapest, pp. 88-90.

Pintér, Tibor (2013) Viacjazykovosť cez jazykovú technológiu. Výskumy jazykovej technológie v Jazykovednom ústave Maďarskej Akadémie Vied. In: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenciny. Sociolinguistica Slovaca (7.). Veda, Bratislava, pp. 284-290.

Prószéky, Gábor and Miháltz, Márton and Kuti, Judit (2013) Lexikális szemantika : a számítógépes nyelvészet és a pszicholingvisztika határán. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV. Akadémiai Kiadó, pp. 143-172.

Péti, Miklós (2015) 'In Milton's Prison' - Milton in Hungarian Translation. In: Milton in Translation: Theory and Practice. Oxford University press, Oxford. (In Press)

Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2016) A Non-cumulative Pattern in Vowel Harmony : a Frequency-Based Account. In: Proceedings of the 2015 Annual Meeting on Phonology. Linguistic Society of America (LSA), Washington, pp. 1-12.

Recski, Gábor András and Bolevácz, Attila and Borbély, Gábor (2016) Building definition graphs using monolingual dictionaries of Hungarian. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 15-26. ISBN 978-963-306-450-4

Reichert, Gábor (2016) "Egészséges erotika" : A szocialista közerkölcs és a Lila tinta. In: "helyretolni azt". PIM Studiolo . Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, pp. 18-42. ISBN 978-615-5517-13-6

Rákai, Orsolya (2013) Hatalom és hegemónia: a felemás társadalmi modernizálódás leírása Schöpflinnél. In: Kritikai mintázatok. Tanulmánykötet Angyalosi Gergely 60. születésnapjára. Nagyerdei Almanach könyvek (2.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 361-378. ISBN ISBN 978-963-318-323-6

Rákai, Orsolya (2016) Irodalom és társadalom (alap)viszonyai: még egyszer Horváth János és Thienemann Tivadar koncepciójáról. In: Thienemann Tivadar és a mai szaktudományok: Írások születése 125. évfordulójára. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 47-60. ISBN 978 615 5497 74 4

Rákosi, György (2015) Gondolatok a magyar anaforikus névmási birtokosok kiválasztásának motiváltságáról. In: Motiváltság és nyelvi ikonicitás. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei (IV). Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 141-154. ISBN 9786067390230

Simon, Eszter (2014) Corpus building from Old Hungarian codices. In: The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. Oxford University Press, Oxford, pp. 224-236. ISBN 978-0-19-870985-5

Simon, Eszter and Vincze, Veronika (2016) Universal Morphology for Old Hungarian. In: Proceedings of the 10th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH 2016). Association for Computational Linguistics, Berlin, pp. 118-127. ISBN 978-1-945626-09-8

Szabados, György (2015) Mítoszok és történetek Álmosról és Árpádról. In: Már a múlt sem régi... A vallási kultúrakutatás könyvei (18). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 84-96. ISBN 978-963-306-426-9

Szabó, András Péter (2015) A Szepesség Istvánffyja? In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15-16. századi Magyarországon. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 119-129. ISBN 978-615-5478-15-4

Szabó, Martina Katalin (2012) Nyelvünk bár- és akár- elemeinek bemutatási problémái a magyar nyelv idegen ajkú tanulóinak szánt grammatikákban. In: VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 165-175. ISBN 978-963-9074-58-3

Szabó, Martina Katalin (2013) A bár- és az akár- elemek szintaxisának és szemantikájának a vizsgálata. In: Nyelvtudomány V–VI. 2009–2010. Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 181-198.

Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika (2015) Egy magyar nyelvű szentimentkorpusz létrehozásának tapasztalatai. In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 219-226. ISBN 978-963-306-359-0

Szabó, Tamás Péter and Mátyus, Kinga (2014) Óvodások és kisiskolások nyelvi ideológiái. In: Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. A MANYE kongresszusok előadásai (10/1-2). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 215-221. ISBN 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2

Szebelédi, Zsolt (2015) Egy közmondás lehetséges forrása Szerémi György Epistolájában. In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon. Convivia Neolatina Hungarica (1). MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 84-90. ISBN 978-615-5478-15-4

Szegedy-Maszák, Mihály (2016) A lövészárok irodalma: Az első világháború a prózairodalomban. In: Jelen a múltban, múlt a jelenben. Pesti Kalligram-Kalligram, Budapest-Pozsony, pp. 124-182. ISBN 978-615-5603-37-2

Szelestei Nagy, László (2014) Pázmány-prédikációk bencés szerzetesek átírásában (1700 körül). In: Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 125-132. ISBN 978-963-508-788-4

Szelestei Nagy, László (2014) Roberto Bellarmino Mennyországa Ágoston Péter fordításában (1674). In: Menny és pokol a barokk kori ember életében. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 355-362. ISBN 978-963-308-190-7

Szelestei Nagy, László (2015) Szent Anna kultuszának írásos emlékei a kora újkori Magyarországon. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 311-324. ISBN 978-963-308-234-8

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Ablatívuszi határozóragjaink mikrorendszerének változatai a középmagyar kori boszorkányperekben. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 151-168. ISBN 978-963-306-249-4

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Analógia – diakrón szemmel. In: Analógia és modern nyelvleírás. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 215-234. ISBN 978-606-8178-74-5

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Az Apor-kódex zsoltároskönyve és liturgikus szövegei. In: Az Apor-kódex, 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Tinta Kiadó, pp. 31-57. ISBN 9789632006338

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Az ómagyar múlt idők rendszerének kiépülése (Kijelentő mód). In: Nyelvben a világ: Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta Kiadó, Budapest, pp. 258-267. ISBN 978-615-5219-64-1

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) Görög szerzetesek Tihanyban. In: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27–28-án rendezett konferencia előadásai. A veszprémi egyházmegye múltjából (26). Veszprémi Főegyházmegye, pp. 291-305. ISBN 9786155471049

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Higany hullott Szodomára? Avagy: a bibliafordító esete az alkímiával. In: ., „...hogy legyen a víznek lefolyása...” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 489-497.

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Kétnyelvűség a középmagyar kori boszorkányperekben. In: NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák. MANYE – Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 222-226. ISBN 978-615-5219-66-5

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Terminológia és (nyelv)politika. A magyar kémiai nómenklatúra születése, tündöklése és bukása. In: Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, pp. 291-297. ISBN 978-963-9862-63-0

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) The auctor monasterii of the Byzantine monastery of Veszprém Valley 1. In: Byzance et l'Occident. Eötvös Collegium, pp. 181-190.

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) The auctor monasterii of the Byzantine monastery of Veszprém Valley 2. In: Byzance et l'Occident. Eötvös Collegium, pp. 191-202.

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) A nyelvi változások előrejelzésének lehetősége és lehetetlensége. In: Elmélet és módszer: Nyelvészeti tanulmányok. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 397-410. ISBN 978-615-5371-21-9

Szigeti, Csaba (2013) Egyetlen verso tanúsága. In: "Semmi sincsen egészen úgy". Fekete Sas Kiadó, Budapest, pp. 107-115. ISBN 978 963 9680 76 0

Szijártó, Imre (2005) Kisebbségi felsőoktatás a magyar nyelvterület peremén. In: Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Új Mandátum Kiadó, Budapest, pp. 38-61. ISBN 963-9494-60-7

Szilágyi, Emőke Rita (2016) Epistolae familiares – baráti (?) levelek. In: Monokgraphia. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 668-672. ISBN 978-963-09-8702-8

Szilágyi, Zsófia (2016) "Annak, ami vele történt, nem volt jegye és szava": A háború mint irodalmi téma nehézségeiről. In: Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 411-423. ISBN 978-963-200-660-4

Szilágyi, Zsófia (2016) A dilettáns író alakja: Kosztolányi Dezső kortársi környezetében és egyes műveiben. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Partium–Reciti, Nagyvárad–Budapest, pp. 191-203. ISBN 978-615-5478-29-1

Szolláth, Dávid (2014) Bábelt kövenként. Még egyszer Szentkuthy Miklós Ulysses-fordításáról. In: A Nemzet Kalogánya Kálmán C. György 60. születésnapjára. Reciti, pp. 182-194. ISBN 978-963-7341-98-4

Szolláth, Dávid (2009) "Kelet-Közép-Európát kellene megfogalmaznunk prózában": Mészöly Miklós nyolcvanas évekbeli esszéiről. In: Thomka-symposion: Ünnepi kötet Thomka Beáta köszöntésére. Kalligram, Pozsony, pp. 288-300. ISBN 978-80-8101-217-4

Szolláth, Dávid (2014) Le débat avec le maître. Les essais de Miklós Mészöly sur Camus. In: Camus de l’autre côté du Mur. Réceptions de l’œuvre camusienne. Cahiers de la nouvelle Europe . L'Harmattan, Paris, pp. 209-216. ISBN 978–2–343–03–320–4

Szolláth, Dávid (2015) Olvasásmódok ütközése (Mészöly Miklós: Az atléta halála). In: Pontos észrevételek. Mészöly Miklóstól Nádas Péterig és vissza. Sensus füzetek . Jelenkor Kiadó, Budapest, pp. 1-19. ISBN 978-963-676-551-4

Szolláth, Dávid (2015) Traumatikus múlt, önreflexív próza és történelmi fikció. In: Bevésett nevek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 324-337.

Szolláth, Dávid (2016) Utószó (Mészöly Miklós Sólymok csillagvilága című kötetéhez). In: Sólymok csillagvilága. Jelenkor Kiadó, pp. 158-165.

Szádoczki, Vera (2015) Egy erdélyi nemesasszony lelkiélete: Thorday Klára imádságoskönyve. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 303-309.

Szádoczki, Vera (2015) A Jászfényszarui énekeskönyv. In: Régi magyar népénekek és imádságok. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 241-264.

Szádoczki, Vera (2016) A rendi élet ábrázolása a jezsuita költészetoktatásban. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (12). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 333-341. ISBN 978-963-508-815-7

Széchenyi, Ágnes (2015) Az asszimiláció kérdései a dualizmus (1867-1918) korában a magyar irodalom tükrében. In: Az asszimiláció kérdése a dualizmus (1867 - 1919) korában a magyar irodalom tükrében. rec.iti, Budapest, pp. 29-52. ISBN 978-615-5478-20-8

Széchenyi, Ágnes (2016) Három temetetlen hét. In: „álom visszhangja hangom”. PIM Studiolo . Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, pp. 37-49. ISBN 9786155517143

Széchenyi, Ágnes (2015) Illyés Gyula hétköznapi hadszínterei és hátországia, 1939-1945. In: Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban 1939-1945. Kronosz Kiadó; Magyar Történelmi Társulat; Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest; Pécs, pp. 61-76. ISBN 9786155497520

Széchenyi, Ágnes (2015) A háborús trauma rövid és hosszútávú emlékezete a magyar irodalomban 1938-1948. In: 1944/1945: Társadalom a háborúban. Magyar Történelmi Emlékek . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 289-308. ISBN 9789634160137

Széchenyi, Ágnes (2013) Üzenetek a tegnapelőtt világából: Ignotus Pál és Horváth Zoltán levezéséből (1947–1967). In: Kritikai mintázatok: Tanulmányok Angyalosi Gergely 60. születésnapjára. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 419-452. ISBN 978-963-318-323-6 (Submitted)

Szénási, Zoltán (2013) "Attila, nézd..." : Az Eszmélet Pilinszky János és Vasadi Péter életművében. In: Eszmélet: A Balatonalmádiban és Balatonszárszón 2012. szeptember 28-30-a közt rendezett Eszmélet-konferencia szerkesztett és bővített anyaga. A 12 legszebb magyar vers, 11 (11). Savaria University Press, Szombathely, pp. 427-437. ISBN 9786155251160

Szénási, Zoltán (2016) Gubancos kapcsolatháló : Egy „úgynevezett »irodalmi« vita” tanulságai. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 2. Partium; Reciti, Nagyvárad; Budapest, pp. 181-189. ISBN 978-615-5478-29-1

Szénási, Zoltán (2014) Magányos repülő. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Partium Kiadó, Budapest; Nagyvárad, pp. 317-328. ISBN 978-615-5478-04-8

Szénási, Zoltán (2016) Reprezentáció és karitász. In: A Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja 1909. Argumentum Kiadó; OSZK, Budapest, pp. 3-16.

Szénási, Zoltán (2013) A megtalált szó : Nyelv és valóság Vasadi Péter esszéiben. In: Kritikai mintázatok. Tanulmányok Angyalosi Gergely 60. születésnapjára. Nagyerdei Almanach Könyvek, 2 (2). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 406-418. ISBN 978-963-318-323-6

Szörényi, László (2015) Attila sírjának keresése a 19-20. századi magyar irodalomban. In: Hogy jó s szép tettekben leld gyönyörűséged. Tiszatáj könyvek . Tiszatáj Alapítvány, Szeged, pp. 165-174. ISBN 978-963-8496-99-7

Szörényi, László (2016) A Bécsi Egyetem magyar nemzetének, azaz a Natio Hungaricának a 17. században megtartott, Szent László tiszteletére elmondott beszédei. In: In via eruditionis, Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó – Debrecen University Press, Debrecen, pp. 82-89.

Szörényi, László (2015) La poetica di Sándor Weöres e la tradizione greco-romana. In: L’eredità classica nella cultura italiana e ungherese del Novecento dalle Avanguardie al Postmoderno. Sapienza Università Editrice, Róma, pp. 241-249. ISBN 978-88-98533-47-3

Szörényi, László (2016) Platthy Mátyás eposza Zrínyiről, a szigetvári hősről (Szerző, mű, műfaj). In: Emlékpajzs Szigetvárnak, 1566–2016. Válogatás a 2016-os emlékév történelmi, irodalomtörténeti tanulmányaiból, műalkotásaiból és ünnepi dokumentumaiból. Magyar Napló Kiadó, Budapest, pp. 185-188. ISBN 978-615-5465-99-4

Szörényi, László (2016) A Szabadság matraca. In: Natio et semper reformanda. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 69-78.

Szörényi, László (2016) „Zászlónk gyakran plántálád…”. In: Művészet és mesterség. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 479-484. ISBN 978-963-236-497-1; 978-963-414-133-4

Sándor, Klára (1994) A magyar nyelv jövevényszavai. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 428. ISBN 963 05 6722 9

Sándor, Klára (1994) A magyar nyelv története. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 425-427. ISBN 963 05 6722 9

Takács, László (2015) Kosztolányi és a császárok. In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 214-231. ISBN 978-963-508-814-0

Terbe, Erika (2016) A misszilisek a magyar nyelvtörténeti kutatásokban. In: Az ember és a nyelv - térben és időben. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 191-200. ISBN 978-606-739-047-6

Turi, Gergő (2014) Alanyi sziget a magyar nyelvben. In: LingDok13: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 205-222.

Turi, Gergő (2016) Kétféle unakkuzatív predikátum: részkimozgatás magyar alanyokból. In: LingDok 15. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 213-230.

Tóth, Enikő (2014) A magyar nyelv megjelenése Badaló és Halábor nyelvi tájképében. In: LIMES. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ungvár, pp. 57-64. ISBN 978-966-387-090-8

Tóth, Ferenc (2015) Előszó - Preface - Vorwort - Predgovor - Önsöz - Préface - Prefazione. In: A szentgotthárdi csata. Szülőföld Kiadó, Szombathely, pp. 8-21. ISBN 978-615-5214-96-7

Tóth, Ferenc (2014) Kard és toll. Magyar katonaírók a felvilágosodás korabeli Franciaországban. In: IRODALOMÉRTELMEZÉSEK A FELVILÁGOSODÁSTÓL NAPJAINKIG. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 107-123. ISBN 978-606-8145-57-0

Tóth, Ferenc (2013) „Magyar irodalom francia szívvel” – A 18. századi franciaországi magyar emigráció irodalmi tevékenysége. In: Homályzónák. 2000; Sík Kiadó, Budapest, pp. 45-52. ISBN 978-963-9270-32-9

Tóth, Ferenc (2015) A szentgotthárdi csata francia szemmel. In: A szentgotthárdi csata. Szülőföld Kiadó, Szombathely, pp. 187-210. ISBN 978-615-5214-96-7

Tóth, Gergely (2015) Bél Mátyás, a történész. In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon. MTA BTK ITI, Budapest, pp. 157-167.

Tóth, Réka (2011) „Könyörgés Pope után”: Egy Kazinczy-szöveg eredetijének nyomában. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 278-286. ISBN 978-963-284-204-2

Tóth, Zsombor (2013) Emlékirat és patriotizmus: Bethlen Miklós és Cserei Mihály regionalizmusa. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 365-383. ISBN 978-606-8145-45-7

Tóth, Zsombor (2016) Márton Gyula két kiadatlan levele Hopp Lajoshoz. In: Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára. Erdélyi Múzeum Egyesület; Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár, pp. 85-97. ISBN 978-606-739-059-9

Tóth, Zsombor (2015) A lét elviselhetetlen átmenetisége. Mikes Kelemen emigrációs tapasztalata (előtanulmány). In: Amicitia. Tanulmányok Tüskés Gábor 60. Születésnapjára. Reciti, Budapest, pp. 206-219. ISBN 978-615-5478-19-2

Török, Zsuzsa (2015) Romantikus nemzetépítés : Harcos nők Arany János epikájában. In: Tény és fikció. Tanulmányok a nacionalizmus kutúrtörténetéből (1). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 67-84. ISBN 978-963-9627-98-7

Török, Zsuzsa (2015) Öregkor és az életút elbeszélése : Öntükröző eljárások Jókai kései verses önéletrajzában. In: "...író leszek és semmi más...". Tempevölgy könyvek (19). Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred, pp. 46-59. ISBN 978-963-9990-36-4

Tüskés, Anna (2015) A Bagó Márton nyomdájában kiadott vallásos ponyvanyomtatványok. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok (4). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 433-545.

Tüskés, Anna (2016) The Cult of St Ursula in Hungary: Legend, Altars and Reliquaries. In: The Cult of St Ursula and the 11,000 Virgins. University of Wales Press, Cardiff, pp. 187-204. ISBN 978-1-78316-867-5

Tüskés, Anna (2008) Előszó. In: Fodor András és Tüskés Tibor levelezése, I, 1959-1966, s. a. r., a jegyzeteket készítette és a névmutatót összeállította Tüskés Anna. Pro Pannonia, Pécs, pp. 5-8.

Tüskés, Anna (2012) Kelemen Mikes’in Görsel Sanatlardaki Tasviri. In: Tekirdağ Tarihinin Macar Yazarı Kelemen Mikes. Macar–Türk Dostluk Derneğİ, Budapest, pp. 91-127.

Tüskés, Anna (2012) Mikes Kelemen képzőművészeti ábrázolásai. In: Mikes Kelemen Rodostó magyar krónikása. Magyar–Török Baráti Társaság, Budapest, pp. 90-126.

Tüskés, Gábor (2016) Az 1566-os szigeti ostrom és Zrínyi Miklós a magyarországi irodalomban. In: Emlékpajzs Szigetvárnak, 1566–2016. Válogatás a 2016-os emlékév történelmi, irodalomtörténeti tanulmányaiból, műalkotásaiból és ünnepi dokumentumaiból. Magyar Napló Kiadó, Budapest, pp. 133-143. ISBN 978-615-5465-99-4

Tüskés, Gábor (2016) A Confessio peccatoris kiadás és fordítástörténetéhez. In: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 138-148. ISBN 978-963-318-575-9

Vaderna, Gábor (2015) Sebestyén Gábor és a közköltészet. In: Doromb 4. Doromb (4). reciti, Budapest, pp. 267-282.

Vaderna, Gábor (2014) A közköltészet kutatása és az irodalomtörténet. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok. reciti. (Submitted)

Veres, András (2013) Az Eszmélet szerkezetéről. In: Eszmélet. A 12 legszebb magyar vers, 1 (11). Savaria University Press, Szombathely, pp. 121-131. ISBN 9786155251160

Veres, András (2013) "Ez mind én voltam egykor". In: "Semmi sincsen egészen úgy". Fekete Sas Kiadó, Budapest, pp. 83-94. ISBN 978 963 9680 76 0

Veres, András (2013) Kosztolányi Dezső, József Attila, Fejtő Ferenc, Németh G. Béla. In: "Szépet, jót, igazat akarva". Tanulmányok N. Horváth Béla 60. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, pp. 9-16.

Vincze, Veronika and Zsibrita, János and Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin (2014) A határozott és határozatlan ragozás hibáinak automatikus felismerése magyarul tanulók szövegeiben. In: X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Tenth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 339-344. ISBN 978-963-306-246-3

Vígh, Éva (2008) La letteratura fisiognomica ungherese nel Seicento e la tradizione italiana. In: La tradizione italiana nella vita intellettuale ed artistica in Europa centrale e orientale. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warsaw, pp. 79-96. ISBN 978–83–7507–050–7

Z. Varga, Zoltán (2015) Topographies imaginées : la représentation du Nyírség dans l’œuvre de Gyula Krúdy. In: L'univers de Gyula Krúdy. Syrtes, Paris, pp. 32-42. ISBN 9782940523283

Zoltán, András (2013) Legrégibb szláv jövevényszavaink szláv dialektológiai hátteréhez. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 193-198. ISBN 978-963-306-249-4

Zsávolya, Zoltán (2009) Szövegalapzat, műfajiság, autonómia. In: Nő, tükör, írás. női reKON (1). Ráció Kiadó, Budapest, pp. 377-391. ISBN 978-963-9605-73-2

Zsávolya, Zoltán (2013) A nemzeti fordulat kisprózája : Tematikus, narratív és műfaji alakzatok Tormay Cécile húszas években írt elbeszéléseiben. In: "nemcsak a magam terhét hordom" Tormay Cécile és a Napkelet. Orpheusz Kiadó, Budapest, pp. 138-162.

É. Kiss, Katalin (2011) Negation in Hungarian. In: Negation in Uralic Languages. John Benjamins, Amsterdam, pp. 219-238. ISBN 9789027206893

Monograph

A. Molnár, Ferenc and Fekete, Csaba and M. Nagy, Ilona (2012) A szöveghagyományozódás kérdései a magyar nyelvtörténetben = Changing of texts in the history of Hungarian language. Project Report. OTKA.

Balázs, Mihály and Font, Zsuzsanna and Káldos, János and Katona, Tünde and Keserű, Gizella and Kovács, Sándor and Molnár, Lehel and Schaffer, Andrea (2009) Felekezetiség és múltteremtés. = Denominations and the Creation of their Past. Unknown and/or Unpublished Texts from the Prehistory of Transylvanian historia litteraria. Project Report. OTKA.

Balázs Józsefné dr. Fodor, Katalin and Bóna, Judit and Gósy, Mária and Imre, Angéla and Markó, Alexandra and Radványi, Péter (2008) A spontán beszéd fonetikai szerkezeteinek vizsgálata = The analysis of the phonetic structures of spontaneous speech. Project Report. OTKA.

Bene, Sándor and Kiss Farkas, Gábor and Nagy, Levente and Németh S., Katalin (2007) Zrínyi Miklós európai hírnevének dokumentumai = Documents of Miklós Zrínyi`s European fame. Project Report. OTKA.

Bitskey, István and Csorba, Dávid and Fazakas, Gergely Tamás and Fekete, Csaba and Gábor, Csilla and Győri, L. János and Imre, Mihály and Luffy, Katalin and Oláh, Szabolcs and Száraz, Orsolya and Tasi, Réka Emese and Tóth, Zsombor (2012) Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében = Models of Identities in Hungary and Confessional System of Early Modern Europe. Project Report. OTKA.

Bitskey, István and Fazakas, Gergely Tamás and Fekete, Csaba and Győri, L. János and Imre, Mihály (2008) A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550-1700) = Methods of communication in the Carpathian Basin during the Reformation: Early Modern European models and Hungarian characteristic (1550-1700). Project Report. OTKA.

Bodnár, György and Simon, Zsuzsanna (2007) Az MTA Irodalomtudományi Intézet története és dokumentumai = Documents of the establishment and the history of Institute of Literary Studies of H.A.S. Project Report. OTKA.

Botka, Ferenc (2008) Déry Tibor: Összegyüjtött levelek = Tibor Déry: Collected Letters. Project Report. OTKA.

Bárczi, Ildikó and Enyedi, Krisztina and Gergely, Judit and Kertész, Balázs and Krupp, József and Rajhona, Flóra and Szucsiné Laczkó, Eszter (2007) Későközépkori prédikációirodalmunk latin nyelvű forrásai = Latin sermons of medieval ages. Project Report. OTKA.

Bíró, Ferenc (2007) Bessenyei György összes művei (kritikai kiadás), 11. kötet = The complete works of Bessenyei György. Project Report. OTKA.

Bódyné Márkus, Rozália (2010) A magyar irodalom fogadtatása pozsonyi és pest-budai német nyelvű újságok melléklapjaiban 1810 és 1848 között = The reception of Hungarian literature in the supplements of Pressburg And Pest-Buda german language newspapers between 1810 and 1848. Project Report. OTKA.

Cs. Nagy, Lajos and Nagyné Császi, Ildikó (2009) Medvesalja nyelvjárási atlasza = DIALECT ATLAS OF MEDVESALJA. Project Report. OTKA.

Csatár, Péter and Farkas, Orsolya and Pethő, Gergely (2007) Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok = Semantic intuitions as linguistic facts. Project Report. OTKA.

Csépe, Valéria and Honbolygó, Ferenc and Ragó, Anett and Szucs, Dénes (2008) Neurokognitív integrációs folyamatok, nyelvfejlődés és nyelvi zavarok = Neurocognitive integration processes, language development and language disorders. Project Report. OTKA.

Csóra, Karolin and Béládi, Miklósné and Kókay, György (2008) "A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996-2000" című kötet elkészítése = "Bibliography of the Hungarian Literary History 1996-2000". Project Report. OTKA.

Czifra, Mariann (2016) A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS BIBLIOGRÁFIÁJA 1810 – 1830. Documentation. Debreceni Egyetem. (Unpublished)

Debreczeni, Attila and Borbély, Szilárd and Orbán, László and Orosz, Beáta (2009) Kazinczy Ferenc művei (kritikai kiadás) = Works of Ferenc Kazinczy (critical edition). Project Report. OTKA.

Eisemann, György and Bednanics, Gábor and Rózsafalvi, Zsuzsanna and Tarjányi, Eszter and Tóth, Péter and Török, Lajos and Vaderna, Gábor (2009) Jókai Mór műveinek sajtó alá rendezése a kritikai kiadás számára = Redaction of Works by Mór Jókai to the Critical Edition. Project Report. OTKA.

Farkas, Tamás (2010) Régi magyar családnevek névvégmutató szótára = A Tergo Dictionary of Old Hungarian Surnames. Project Report. OTKA.

Farkas, Tamás and Fodor, János and Juhász, Dezso and Kozma, István Péter (2009) A magyarországi családnév-változások kutatása 1867-1896 = Research on the Surname in Hungary 1867-1896. Project Report. OTKA.

Forgács, Tamás (2007) Frazeológiai kézikönyv megírása és publikálása = Handbook of Phraseology. Project Report. OTKA.

Fórizs, Gergely and Vaderna, Gábor (2012) Berzsenyi Dániel levelezésének és költeményeinek kritikai kiadása = Critical edition of Dániel Berzsenyi's correspondence and poems. Project Report. OTKA.

Fülöppné dr. Romhányi, Beatrix and Fodor, Nóra and Imregh, Mónika and Kertész, Balázs and Madas, Edit and Rajhona, Flóra (2013) Laskai Osvát Sermones de sanctis c. művének kritikai kiadása = Publication of the Sermones de sanctis of Osvaldus Laskai. Project Report. OTKA.

Györffy, Miklós and Kelemen, Pál and Palkó, Gábor and Szirák, Péter (2008) A "prózafordulat" mint korszakalakzat és elemzési szempont = Prosa Turn as epochal figure and analytical aspect. Project Report. OTKA.

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Imre, Angéla and Kovács, Magdolna and Siptár, Péter (2008) Eltérő fonetikai és fonológiai feldolgozási folyamatok az anyanyelv-elsajátításban = Various phonetic and phonological decoding processes in first language acquisition. Project Report. OTKA.

Gósy, Mária and Gráczi, Tekla Etelka and Gyarmathy, Dorottya and Váradi, Tamás and Veresné Horváth, Viktória (2012) Magyar spontán beszéd adatbázis = Hungarian Spontaneous Speech Corpus. Project Report. OTKA.

H. Tóth, Tibor and Horváth, Rajmund and Simon, András (2006) Alföld-kutatás II.: A Kiskunság - a Duna-Tisza köze déli része - nyelvi-nyelvföldrajzi vizsgálata, különös tekintettel a nyelvjárásszigetekre, a kun szubsztrátumra és a szóföldrajzi eltérésekre = A geolinguistic research of dialect-islands, Cumanian substrata, and geolinguistic anomalies in the regions of Alföld (Kiskunság, the southern part of Duna-Tisza köze). Project Report. OTKA.

Haader, Lea and Balázs, Judit and Dömötör, Adrienne and Gugán, Katalin Orsolya and Horváth, László and Pólya, Katalin and Wacha, Balázs (2009) A középmagyar kor történeti mondattana = Historical Syntax of Middle Hungarian. Project Report. OTKA.

Hajdú, Mihály (2009) Határainkon kívüli nyelvjárási és névtani kutatások = Dialectological and onomatological researches out of our borders. Project Report. OTKA.

Hajdú, Mihály (2010) Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévadattárának befejezése = Ending of the historical place names in Erdély of Szabó T. Attila. Project Report. OTKA.

Hajdú, Mihály (2007) Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtemények közzététele = The publication of Szabó T. Attila's Transylvanian historical place names. Project Report. OTKA.

Hansági, Ágnes and Hermann, Zoltán (2006) Olvasásmódok a romantikában - Mediális közvetítettség és kanonizáció a romantika recepciójában = Reading Romanticism - Romanticism Reading. Medial Transfer and Canonization in the Reception of (Hungarian) Romanticism. Project Report. OTKA.

Hargittay, Emil and Ajkay, Alinka and Bajáki, Rita and Báthory, Orsolya and Hortobágyi, Katalin and Kecskeméti, Gábor and Nagy, László (2007) Pázmány Péter kritikai kiadás = Critical edition of Péter Pázmány. Project Report. OTKA.

Hargittay, Emil and Ajkay, Alinka and Bogár, Judit and Kecskeméti, Gábor and Magyarné Báthory, Orsolya and Nagy, László (2012) Pázmány Péter kritikai kiadás = Péter Pázmány Critical Edition. Project Report. OTKA.

Hartmann Kakucska, Mária (2009) Orczy Lőrinc hagyatékának feltárása = Research of the Legacy of Lawrence Orczy. Project Report. OTKA.

Hegedűs, Attila and Gerstner, Károly (2012) A magyar nyelvjárások mondattani alapú elhatárolása = The Distribution of the Hungarian Dialects by Syntax. Project Report. OTKA.

Heltai, János (2006) A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI.-XVIII. században = The social history, genre system, functions and data base of religious disputes in the 16-18th century in Hungary. Project Report. OTKA.

Hoffmann, István and Győrffy, Erzsébet and Póczos, Rita and Rácz, Anita and Tóth, Valéria (2010) Helynévtörténeti vizsgálatok az ómagyar korból = Onomastic Research of the Old Hungarian Period. Project Report. OTKA.

Horváth, Kornélia (2012) Magyar verstani tradíció és a kortárs magyar líra = Hungarian Metrical Tradition and the Contemporary Hungarian Poetry. Project Report. OTKA.

Horváth, Kornélia and Szitár, Katalin (2006) A szó mint trópus a költői szövegben (poétikai elemzések a XX. századi magyar irodalom köréből) = Word as trope in the poetic text (poetic analysis in Hungarian literature of 20th century). Project Report. OTKA.

Hubert, Gabriella and Ecsedi, Zsuzsanna and Vadai, István (2012) 17. századi evangélikus és református énekek kritikai kiadása = Critical edition of the evangelical-lutheran and calvinist hymns in the 17th century. Project Report. OTKA.

Hódosy, Annamária and Ármeán, Otília and Fogarasi, György and Füzi, Izabella and Medgyes, Tamás and Milián, Orsolya and Török, Ervin (2008) Az élő retorika. Retorikai fogalomrendszerek relevanciája az irodalmi művek befogadásában = Living Rhetoric. The Relevance of Rhetoric Concepts in the Interpretation of Literary Texts. Project Report. OTKA.

Jankovits, László and Bartók, István and Ötvös, Péter and Pap, Balázs and Szilasi, László (2010) Intézmények és szövegtípusok a XVI. század első felének magyarországi költészetében = Institutions and textual types of the Hungarian poetry in the first half of the XVIth century. Project Report. OTKA.

Juhász, Dezso and Friczné Terbe, Erika and Hegedus, Andrea (2007) Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (10. szakasz) = Processing and publishing of the Hungarian dialects in Rumania (10th phase). Project Report. OTKA.

Juhász, Dezső and Friczné Terbe, Erika and Hegedűs, Andrea (2011) Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) = Preparation and publication of the 11th volume of „Linguistic Atlas of the Hungarian Dialects of Rumania”. Project Report. OTKA.

Kabdebó, Lóránt and Ferenczi Fischer, László and Kemény, Aranka and Kiss, Katalin and Kontor, István and Kovács, Béla Lóránt and Porkoláb, Tibor and Sziliné B. Juhász, Erzsébet and Szőke, György (2006) Szabó Lőrinc kritikai kiadás előkészítése című pályázat folytatása, valamint a kritikai kiadás elkezdése = Continuing the application "Preparations for the Lőrinc Szabó critical edition" and starting the critical edition itself. Project Report. OTKA.

Kabdebó, Lóránt and Kiss, Katalin (2010) Szabó Lőrinc kritikai kiadás előkészítésének folytatása, a kritikai kiadás elkezdése = Continuing the Preparations for the Lőrinc Szabó Critical Edition and Starting the Critical Edition itself. Project Report. OTKA.

Kakuk, Zsuzsa and Gülen, Yilmaz and Tasnádi, Edit and Togay, Gün (2010) TÖRÖK-MAGYAR KÉZISZÓTÁR = TURKISH-HUNGARIAN DICTIONARY. Project Report. OTKA.

Kakuszi, B. Péter and Nádudvari, Gabriella Erika (2007) Márai Sándor publicisztikája 1919 és 1928 között = Sándor Márai's publicism between 1919 and 1928. Project Report. OTKA.

Karsay, Orsolya and Andor, Csaba and Babus, Antal and Baróthy, Zoltán and Földesi, Ferenc and Hegyi, Katalin and Méry, Tünde and Nemeskéri, Erika and Pienták, Attila and Rozsondai, Marianne and Szita, Gábor and Weeber, Tibor and Zsupán, Edina (2011) Hungarica Kézirat-kataszter (HKK) = Hungarian Manuscript Database. Project Report. OTKA.

Kenesei, István and Gerstner, Károly and Ittzés, Nóra and Kiss, Margit and Mártonfi, Attila and Pajzs, Júlia and Pásztor, Virág and Révész, Katalin and Szentgyörgyi, Rudolf (2007) Akadémiai nagyszótár = The Historical Dictionary of Hungarian. Project Report. OTKA.

Keserű, Bálint and Font, Zsuzsanna and Juhász, Levente (2007) Hermetikus irodalom Közép-Európában és a Kárpát-medencében = Hermetic Literature in Middle Europe (incl. Hungary). Project Report. OTKA.

Keszler, Borbála and Bartha, Csilla and Kardosné Balogh, Judit and Kugler, Nóra and Laczkó, Krisztina Renáta and Lengyel, Klára (2009) Beszélt nyelvi kutatások = Spoken Language Research. Project Report. OTKA.

Kiefer, Ferenc and Bánréti, Zoltán and Gyuris, Beáta and Kenesei, István and Komlósy, András and Kugler, Nóra and Ladányi, Mária and Maleczki, Márta and Petho, Gergely and Pinón, Christopher and Varasdi, Károly (2008) Strukturális magyar nyelvtan. 4. A szótár szerkezete = Structural grammar of Hungarian. 4. The structure of the lexicon. Project Report. OTKA.

Kilián, István and Czibula, Katalin and Demeter, Júlia and Pintér, Márta Zsuzsanna (2012) Drámakéziratok kiadása (1600-1837) = Critical edition of drama manuscripts (1600-1837). Project Report. OTKA.

Kilián, István and Demeter, Júlia and Pintér, Márta Zsuzsanna (2007) Régi Magyar Drámai Emlékek XVII-XVIII. század 7. (Pótkötet. Kritikai kiadás) = Old Hungarian Dramas 17-18th century vol 7. (annotated edition). Project Report. OTKA.

Király, Ildikó and Gergely, György and Ragó, Anett (2008) A célok és céltárgyak szerepe az eseményemlékezet és a fogalomalkotás fejlődésében = The role of goals and goal-objects in the development of event memory and concept formation. Project Report. OTKA.

Knapp, Éva (2006) Et tu Hungaria cum Paulinis crescis - És Te Magyarország a pálosokkal virulsz: Kiállítás a pálos rend történetéről a budapesti Egyetemi Könyvtárban 2006. október 17. - december 22. - History of the Pauline Order: Exhibition in the University Library Budapest 17 October - 22 December 2006. Documentation. Budapesti Egyetemi Könyvtár, Budapest.

Knapp, Éva and Hegedüs, Béla and Tüskés, Gábor (2008) Historia litteraria. A magyar irodalomtudomány és kritika története 1701-1772 = History of literary scholarship and criticism in Hungary 1701-1772. Project Report. OTKA.

Kontra, Miklós and Bartha, Csilla and Borbély, Anna and Hattyár, Helga and Váradi, Tamás (2011) Budapesti beszélt nyelvi vizsgálatok = The study of spoken language in Budapest. Project Report. OTKA.

Korompay, János and Csörsz, Rumen István and Gönczy, Monika and Hász-Fehér, Katalin and Rudas, Péterné and Szilágyi, Márton and Varga, Pál (2011) Arany János kritikai kiadása = Critical Edition of the Complete Works of János Arany. Project Report. OTKA.

Korompay, János and Gönczy, Monika and Hász, Róbert and Hász-Fehér, Katalin and Új, Imre Attila (2006) Arany János kritikai kiadása = Critical Edition of the Complete Works of János Arany. Project Report. OTKA.

Kovács, Sándor Iván and Kiss Farkas, Gábor and Laczházi, Gyula (2008) XVII-XVIII. századi barokk kutatások és szövegek kiadása; Zrínyi-kutatások = Textual and philological research on baroque poetry of the 17th and 18th centuries. Project Report. OTKA.

Kovács, Árpád and Andó, Éva and Hadas, Emese and Hermann, Zoltán and Kalavszky, Zsófia and Selmeczi, János and Szilágyi, Zsófia and Szitár, Katalin and Tegyey, Gabriella (2006) Az elbeszélő diskurzus (elmélet, történet, műfaj) = The narrative discourse (theory, history, genre). Project Report. OTKA.

Kovács, Árpád and Hermann, Zoltán and Horváth, Géza and Kalavszky, Zsófia and Kovács, Gábor and Selmeczi, János and Szilágyi, Zsófia and Szitár, Katalin and Tegyey, Gabriella (2012) Az elbeszélő diszkurzus II. (elmélet, történet, műfaj) = Narrative Discourse II. (theory, history, genre). Project Report. OTKA.

Kálai, Sándor (2016) Louis Lucien Rogger bűnügyi regényei. Documentation. -. (Unpublished)

Kálnási, Árpád and Jakab, László (2006) Debreceni cívis szótár = Civic dictionary of Debrecen. Project Report. OTKA.

Kékesi Kun, Árpád (2010) Játéknyelv és interpretáció. A kortárs (zenés) színház alakzatainak feltáró elemzése = Theatrical Languages and Interpretation. The Analysis of Contemporary (Music) Theatre. Project Report. OTKA.

Laczházi, Gyula (2011) Indulat és érzelem között: a szenvedélyelmélet változásai a XVIII. században = Between passion and emotion: changes in the theory of the emotionality in the 18th century. Project Report. OTKA.

Laczkó, Tibor and Kardos, Éva Alíz and Rákosi, György and Tóth, Ágoston (2013) A magyar nyelv lexikai-funkcionális megközelítése = A Lexical-Functional Approach to the Hungarian Language. Project Report. OTKA.

Latzkovits, Miklós and Katona, Tünde (2007) Album amicorumok magyarországi bejegyzőinek adatbázisa = Database of Hungarian inscribers of album amicorums. Project Report. OTKA.

Latzkovits, Miklós and Katona, Tünde and Schnabel, Werner Wilhelm (2012) 16-18. századi hungarika jellegű albumbejegyzések adatbázisa = Database of 16-18th century album amicorum entries of Hungarian relevance. Project Report. OTKA.

Madas, Edit and Boreczky, Anna and Körmendy, Kinga and Lauf, Judit and Sarbak, Gábor and Veszprémy, László and Wehli, Tünde (2013) Magyarországi gyűjteményekben őrzött kódexek és kódextöredékek feltárása és publikálása (Egyházi gyűjtemények, OSzK) = Study and edition of mediaeval manuscripts and manuscript fragments in Hungarian collections. Project Report. OTKA.

Madas, Edit and Sarbak, Gábor and Vizkelety, András (2007) Magyarországi közgyűjteményekben őrzött kódexek, kódextöredékek feltárása és az eredmények publikálása = Study and edition of mediaeval manuscripts and manuscripts fragments in Hungarian public sollections. Project Report. OTKA.

Mekis, János and H. Nagy, Péter and Sári, László and Varga, Zoltán (2006) Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban = Written and read identity in the autobiographical genres. Project Report. OTKA.

Mátai, Mária and Friczné Terbe, Erika (2007) Általános és magyar szófajtörténet = The history of hungarian wordclasses and its general questions. Project Report. OTKA.

Mátyus, Norbert (2012) Babits Dante-fordításának kritikai kiadása és Dante életműve = Critical edition of the Babits's translation of Dante's Divine Comedy and Dante's poetry. Project Report. OTKA.

Müllner, András (2009) Erdély Miklós / kritikai monográfia / = Erdély Miklós / critical monography /. Project Report. OTKA.

N. Kovács, Tímea and Balogh, Sára and Balogh, Sára and Böhm, Gábor and K. Horváth, Zsolt and Mester, Tibor and Parrag, Judit and Rosner, Krisztina (2008) Város és reprezentáció = City, urbanity and representation. Project Report. OTKA.

Nagy, László and Deák, Eszter and Font, Zsuzsanna and Földesi, Ferenc and Hilóczki, Ágnes and Thimár, Attila and Vida, Tivadar (2010) Magyarországi tudósok levelezése, 16-19. század = Correspondence of Scholars of Hungary, 16-19. century. Project Report. OTKA.

Nyomárkay, István and Banczerowski, Janusz and Gadányi, Károly and Mijo, Loncaric and Ráduly, Zsuzsanna (2009) Magyarországi horvát nyelvjárások kutatása = Scientific Research in the Field of Croatian Dialects in Hungary. Project Report. OTKA.

Olaszy, Gábor (2007) A magyar beszédben előforduló mássalhangzó-kapcsolódások rezgésképének és akusztikai szerkezetének kutatása, rendszerezett leírása = Research of the acoustic structure of Hungarian consonant clusters in speech. Project Report. OTKA.

P. Vásárhelyi, Judit and Borsa, Gedeon and Dörnyei, Sándor (2007) Magyarországi szerzők 1761-1800 között megjelent publikációinak bibliográfiája = Bibliography of Hungarian Authors' Printed Matter in Abroad between 1761-1800. Project Report. OTKA.

Pintér Miklósné dr. Eőry, Vilma (2006) A Csornai járás földrajzi neveinek feldolgozása adattár, térképek és mutató formájában = Elaboration of Csorna district's toponymes in form dates, maps and indexes. Project Report. OTKA.

Pléh, Csaba and Lukács, Ágnes (2009) A nyelv mentális reprezentációja. Project Report. nincsen. (Unpublished)

Péteri, Attila and Brdarné Dr. Szabó, Rita and Horváth, Katalin and Kukorelli, Eszter and Nagy, Gizella Mária (2009) Mondatfajták és mondatmodalitás nyelvtipológiai szempontból = Sentence types and modality from a typological perspective. Project Report. OTKA.

Péteri, Attila and Modrián-Horváth, Bernadett and Zakariás, Emese (2012) Mondatfajta mint komplex nyelvi jel. Német-magyar összehasonlító vizsgálatok tipológiai kitekintéssel = Sentence type as a complex linguistic sign. German-Hungarian contrastive researches with a typological perspective. Project Report. OTKA.

Révay, Valéria and Bogár, Edit and Hári, Gyula and Pelczéder, Katalin and S. Novotny, Júlia and Szabó, József (2011) A regionális köznyelviség vizsgálata Veszprém megyében = Survey on the regional use of language in Veszprém country. Project Report. OTKA.

Seláf, Levente and Bakonyi, Dóra and Gergely, Judit and Haader, Lea and Németh, Katalin and Rajhona, Flóra and Szücsiné Laczkó, Eszter (2011) Sermones compilati = Sermones compilati. Project Report. OTKA.

Sipos, Lajos and Csokonai-Illés, Sándor and Kenyeres, Zoltán and Némedi, Dénesné and Szántó, Gábor and Vilcsek, Béla (2012) Babits Mihály Művei Kritikai Kiadásának, a Babits Könyvtárnak és a Babits Kiskönyvtárnak sajtó alá rendezése = Critical Publishing of The Works of Mihály Babits. Project Report. OTKA.

Surányi, Balázs (2008) Mondattani opcionalitás a magyar nyelvben = Syntactic optionality in Hungarian. Project Report. OTKA.

Szabó, András and Bódiss, Tamás and Kecskés, András and P. Vásárhelyi, Judit and Petrőczi, Éva (2010) Szenci Molnár Albert levelezése, iratai és Zsoltárkönyve = Correspondence, documents and psalter of Albert Molnár. Project Report. OTKA.

Szabó, András and P. Vásárhelyi, Judit and Petrőczi, Éva (2006) Szenci Molnár kutatások - adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása = Research concerning the ouvre of Albert Szenci Molnar - bibliography of his own works and works on him, editions of his works. Project Report. OTKA.

Szabó G., Zoltán and Csorba, Sándor and Gyapay, László and Lakner, Lajos and Pajkossy, Gábor and Völgyesi, Orsolya (2008) Kölcsey Ferenc minden munkái (kritikai kiadás) = The Complete Works of Ferenc Kölcsey (critical edition). Project Report. OTKA.

Szajbély, Mihály and Bakonyi, Géza and Baranyai, Zsolt and Hász-Fehér, Katalin and Labádi, Gergely and Simon, Melinda Klára and Zentai, Mária (2006) A XIX. századi magyar irodalom és művelődéstörténet elfeledett forrásai (Digitális szöveggyűjtemény) = Forgotten sources from the 19th century: literature and history of culture (Digital collection). Project Report. OTKA.

Szathmári, István and Aczél, Petra and Antalné dr. Szabó, Ágnes and Boda, Istvánné and Czetter, Ibolya and Csekéné dr. Jónás, Erzsébet and Fábián, Pál and Gáspári, László and Heltainé Nagy, Erzsébet and Jenei, Teréz and Kincses Kovács, Éva and Kocsány, Piroska and Konczné Domonkosi, Ágnes and Kornyáné Szoboszlay, Ágnes and Kozocsa, Sándor and Minya, Károly and Mózesné Kabán, Annamária and Nagy, János and Nagyné dr. Lorincz, Julianna and Némethné Varga, Andrea and Pethő, József and Pintér Miklósné dr. Eőry, Vilma and Róka, Jolán and Rozgonyiné dr. Molnár, Emma and Sájter, Laura and Szikszainé dr. Nagy, Irma and Tátrai, Szilárd and Tolcsvai Nagy, Gábor and Tuba, Márta and Vargáné dr. Raisz, Rózsa (2008) Alakzatkutatás = Research of Figures. Project Report. OTKA.

Szegedy-Maszák, Mihály (2006) Ideológiák (Kép, zene, szöveg) = Ideologies (Image, music, text). Project Report. OTKA.

Szegedy-Maszák, Mihály and Hites, Sándor Balázs and Jeney, Éva and Peremiczky, Szilvia and Scheibner, Tamás and Tóth, Péter and Varga, Tünde Mariann and Vincze, Ferenc (2010) A nemzeti művelődés esélyei az egységesülő világban = The chances of national cultures in the era of globalization. Project Report. OTKA.

Szepessy, Tibor and Báthory, Orsolya (2008) Dudith András levelezésének kritikai kiadása = The critical edition of the correspondence. Project Report. OTKA.

Szilasi, László and Fazekas, Sándor and Ötvös, Péter and Vadai, István (2009) A Balassi-imitáció változatai a XVII. század második felében = The variations of the Balassi-imitation in the second half of 17th century. Project Report. OTKA.

Szávai, Dorottya Anna (2009) A ''Te'' alakzatai. Dialogicitás és ima-poétika a modernitás és későmodernitás irodalmában, különös tekintettel Pilinszky János lírájára = The figures of the ''You'', ''Dialogicity'' and poetics of the pray in the literature of modernity and late-modernity - in consideration of János Pilinszky's poetry. Project Report. OTKA.

Szörényi, László and Békés, Enikő and Molnár, Andrea and Pajorin, Klára and Szabados, György (2013) Historia Critica – Historia Litteraria Historiográfia és irodalomtörténet Katona István (1732-1811) életművében = Historiography and historia litteraria (Science studies) in the lifework István Katona's (1732-1811). Project Report. OTKA.

Takács, Ferenc Mihály and Bircsák, Anikó and E. Csorba, Csilla and Jászberényi, József and Kalla, Zsuzsa and Keresztúrszki, Ida and Lakner, Lajos and Margócsy, István and Porkoláb, Tibor and Rákai, Orsolya and Szolláth, Dávid and Takáts, József and Tverdota, György (2008) Kultusz, identitás, imázs - A kultuszok társadalmi működőképességének elméleti és történelmi aspektusai = Cult, identity, image - Theoretical and historical aspects of social operativity of (literary) cults. Project Report. OTKA.

Tasi, Réka (2015) Barokk vízió - skolasztikus imagináció (Egy eszme- és retorikatörténeti kutatás első állomása). Documentation. –. (Unpublished)

Tasi, Réka (2015) Usus, non lectio: Irodalomtörténeti kérdések és tanulságok olvasás(módok) és szövegprodukció(s eljárások) határmezsgyéin. Documentation. –. (Unpublished)

Tasi, Réka (2015) Válogatott bibliográfia: Az imagináció kora újkori diskurzusai. Documentation. –. (Unpublished)

Thimár, Attila and Ajkay, Alinka and Császtvay, Tünde Marianna and Hegedüs, Béla and Jászberényi, József and Labádi, Gergely and Rákai, Orsolya (2007) A magyarországi irodalom intézménytörténete 1760-1830 = The Institutional System of Hungarian Literature 1760-1830. Project Report. OTKA.

Thomka, Beáta and Kisantal, Tamás and Nagy, Boglárka (2008) Mészöly Miklós kéziratos hagyatékának feldolgozása, sajtó alá rendezése = Registry and processing of the manuscript bequest of Miklós Mészöly. Project Report. OTKA.

Tverdota, György and Bircsák, Anikó and Devescovi, Balázs and Golden, Dániel Lariko and Horváth, Iván (2006) József Attila: Tanulmányok és cikkek (1930-1937) = Attila József: Studies and articles (1930-1937). Project Report. OTKA.

Tóth, Péter (2009) A dramatikus beszéd: egy műfaj története az antik retorikától a későközépkori prédikációkig = Dramatic Sermons: History of a Tradition from Late Antiquity to the End of the Middle Ages. Project Report. OTKA.

Törkenczy, Miklós and Bárkányi, Zsuzsanna Judit and Kálmán, László and Kiss, Zoltán and Lukács, Ágnes and Polgárdi, Krisztina and Rebrus, Péter and Trón, Viktor (2009) A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése = Analogy-based Formal Approach to Phonology and Morphology. Project Report. OTKA.

Vaderna, Gábor (2015) A költészet születése : A magyarországi költészet társadalomtörténete a 19. század első évtizedeiben. Documentation. -. (Unpublished)

Veres, András and Józan, Ildikó and Schiller, Erzsébet (2012) Kosztolányi Dezső műveinek (életművének) kritikai kiadása (1.) = Critical Edition of the Complete Works of Dezső Kosztolányi. Project Report. OTKA.

Vizkeletyné Ecsedy, Judit and Berkes, Katalin and Pavercsik, Ilona and Stemler, Ágnes and Wojtilla, Gyuláné (2007) 16-17. századi magyar vonatkozású nyomtatott és illusztrált könyvek tipográfiai feltárása = Typographic research of 16-17th century printed and illustrated books with Hungarian relevance. Project Report. OTKA.

Vizkeletyné Ecsedy, Judit and Ekler, Péter and Mészárosné Varga, Bernadett and P. Vásárhelyi, Judit and Perger, Péter and Szilágyiné Bánfi, Szilvia and Tóvízi, Ágnes (2013) 18. századi magyar vonatkozású nyomtatott és illusztrált könyvek feltárása = Typographical research of 18th ct. Hungarian illustrated and printed books. Project Report. OTKA.

Vörös, Éva and Bölcskei, Andrea (2008) A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára = Etymological Dictionary of Hungarian Herbs. Project Report. OTKA.

Zelliger, Erzsébet (2008) A felső-ausztriai magyar diaszpora nyelvhasználata = Usage of language in the Hungarian diaspore in Upper-Austria. Project Report. OTKA.

Zilahi, Lajos (2008) A sárréti í-zés állapota = Study on the phenomenon of using the ""i"" sound in the Sárrét dialect. Project Report. OTKA.

Zsilinszky, Éva and Constantinovitsné Vladár, Zsuzsa and Friczné Terbe, Erika and Korompay, Klára (2012) Régi magyar kéziratok kiadásra való előkészítése és kiadása = Publishing Old Hungarian Manuscripts. Project Report. OTKA.

Zsilinszky, Éva and E. Abaffy, Erzsébet and Friczné Terbe, Erika and Kacskovics Reményi, Andrea (2006) Régi magyar kéziratok kiadásra való előkészítése és kiadása = Publishing old Hungarian manuscripts. Project Report. OTKA.

Ács, Pál and Gyárfás, Vera (2009) Nemzetközi reneszánsz bibliográfia = International Renaissance Bibliography. Project Report. OTKA.

É. Kiss, Katalin and Bartos, Huba and Bende Farkas, Ágnes and Egedi, Barbara and Kovács, András and Kováts, Zsófia and Márkus, Andrea and Pál, Alexandra and Peredy, Márta Dóra and Surányi, Balázs and Ürögdi, Barbara (2009) Az adverbiumok mondattani és jelentéstani kérdései = The syntax and syntax-semantics interface of adverbial modification. Project Report. OTKA.

É. Kiss, Katalin and Bácskai-Atkári, Júlia and Bakonyi, Dóra and Bende Farkas, Ágnes and Blaho, Sylvia and Bunth, Istvánné and Dékány, Éva and Egedi, Barbara and Farkas, Judit and Gerőcs, Mátyás and Gugán, Katalin Orsolya and Hegedűs, Veronika and Kacskovics Reményi, Andrea and Kádár, Edith and Kántor, Gergely and Mihály, Eszter and Mittelholcz, Iván and Novák, Attila and Peredy, Márta Dóra and Sass, Bálint and Simon, Eszter and Szeredi, Dániel and Tánczos, Orsolya and Tóth, Ildikó (2013) Magyar generatív történeti mondattan = Hungarian generative diachronic syntax. Project Report. OTKA.

Ördög, Ferenc (2009) Családnévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához = Index of Family Names to Dezső Csánki's Historical Geography. Project Report. OTKA.

Conference or Workshop Item

B. Papp, Eszter and Fóris, Ágota and Bölcskei, Andrea (2014) Terminográfiai módszerek és eszközök a terminológusképzésben. In: XIII. Szokoe szaknyelvi konferencia, 2013. november 22-23., Pécs.

Bakró-Nagy, Marianne and Mus, Nikolett and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Takács, Dávid and Várnai, Zsuzsa (2013) Uráli etimológiák a világhálón. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Beke, András and Neuberger, Tilda (2013) Automatic laughter detection in Hungarian spontaneous speech using GMM/ANN hybrid method. In: New Perspectives on Speech in Action: Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Copenhagen Studies in Language 43., 2013.03.18-2013.03.20., Koppenhága.

Beke, András and Szaszák, György and Váradi, Viola (2013) Automatic phrase segmentation and clustering in spontaneous speech. In: IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2013, December 2-5, 2013., 2013.12.02-2013.12.05., Budapest.

Bene, Sándor (2016) Az 1566-os szigetvári ostrom recepciója a 17-18. századi horvát és magyar irodalomban. In: Zrínyi-emlékterem, 2016. szept. 6., Szigetvár, Vár, Andrássy-kastély. (Unpublished)

Borbély, Anna (2013) Variabilitate şi schimbare lingvistică – cercetare sociolingvistică cantitativă-calitativă-longitudinală asupra bilingvismului român–maghiar la românii din Ungaria (1990–2000–2010). In: Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora: Simpozion internaţional., 2010.09.22-2010.09.24., Iasi, Románia.

Bárkányi, Zsuzsanna and Mády, Katalin (2012) The perception of voicing in fricatives. In: 9th Old World Phonology Conference, 2012.01.18, Berlin, Germany.

Bíró, Csilla (2014) „Menjünk fel az Úr hegyére!” Eltávolodás és felemelkedés Eötvös József A karthausi című regényében. In: Tér(v)iszonyok, tér-kép(zet)ek. Az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszaka, 2014. január 24., Budapest.

Bóna, Judit and Auszmann, Anita (2014) Voice onset time in language acquisition: Data from Hungarian. In: 10th International Seminar on Speech Production, 5–8. May 2014, Köln, Németország.

Csernicskó, István (1998) A magyar nyelv helyzete Ukrajnában. In: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, 1997.10.09-1997.10.11, Ada.

Csernicskó, István and Márku, Anita (2001) Hatékonyság a nyelvhelyességi kérdések oktatásában. In: 11. Élőnyelvi Konferencia, 2000.09.20-2000.09.22, Újvidék.

Csörsz, Rumen István (2015) Slovakian-Hungarian Interferences in 18-19th Century Popular Poetry Tunes, Metrical Forms, Texts. In: 44th International Ballad Conference, 2014. június 23-27., Pécs. (Submitted)

Deme, Andrea (2015) Speech perception at its best: Extracting linguistic information from acoustically underspecified input. The case of singing. In: 18th International Congress of Phonetic Sciences, August 2015 , Glasgow.

Duběda, Tomáš and Mády, Katalin (2010) Nucleus position within the intonation phrase : a typological study of English, Czech and Hungarian. In: Interspeech, Makuhari, Japan.

Duray, Zsuzsanna and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Szeverényi, Sándor and Várnai, Zsuzsanna (2013) INNET : Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség, nyelvi diverzitás fogalmak bevezetése a magyar közoktatásba. In: Találkozások az anyanyelvi nevelésben.

Dékány, Éva (2009) Towards a Theory of Hungarian Verbal Particles: a Case Study of El-. In: The 6th METU International Postgraduate Conference in Linguistics and Language Teaching, Ankara.

Gerstner, Károly (2012) Grammatik im Großwörterbuch des Ungarischen. In: Beitrag zum Workshop Künftige Standards wissenschaftlicher Lexikographie, 2012.03.25-2012.03.27, Berlin.

Gráczi, Tekla Etelka and Bárkányi, Zsuzsanna (2013) Voiced fricatives in Hungarian. In: Grammatika és kontextus: Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III.

Gyarmathy, Dorottya (2013) Hungarikum a nyelvben. In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések. AZ MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, 2012.06.20-2012.06.21., Budapest.

Gósy, Mária (2013) Vannak-e reáliák a spontán beszédben? In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések. AZ MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, 2012.06.20-2012.06.21., Budapest.

Halácsy, Péter and Kornai, András and Németh, László and Rung, András and Szakadát, István (2003) Szógyakoriság és helyesírás-ellenőrzés [Word frequency and spell-checker accuracy]. In: Proceedings of the First Hungarian Conference on Computational Linguistics, 2003.12.10-2003.12.11, Szeged.

Hegyi, Ádám Alex (2015) „…le fordította és ki is nyomtattatta … de a mellybe sok kárt vallott, nagy részént rajta maradvánn…”. Szalay Pál (1756–1802) fordításai és a 18. századi könyvkiadás. In: Nunquam autores, semper interpretes A magyarországi fordításirodalom a 18. században Tudományos konferencia , 2014. október 1-3., Miskolc. (Unpublished)

Heltainé Nagy, Erzsébet (2013) Vélemény Albert Nagy Ákos beszédéről. In: Az egyházi retorika: "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a tizenegyedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei.

Horváth, László (2012) Összes, többi, némely, csupa: számhasználati diakrón korpuszvizsgálat. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., 2012. március 29-30., Szeged.

Mády, Katalin (2012) Deaccentuation in Hungarian and its logical background. In: 6th Speech Prosody Conference, Shanghai, China.

Mády, Katalin (2012) Implicit and explicit language attitude in a sound change process. In: Proc. 2nd Sound Change Conference, Kloster Seeon, Germany.

Mády, Katalin (2015) Prosodic (non-)realisation of broad, narrow and contrastive focus in Hungarian: a production and a perception study. In: Interspeech 2015 - Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2015.09.06-2015.09.10, Drezda.

Mády, Katalin (2010) Shortening of long high vowels in Hungarian : a perceptual loss? In: Proc. Sociophonetics at the crossroads of speech variation, processing and communication, Pisa, Italy.

Mády, Katalin and Gyuris, Beáta (2012) Low phrase-initial boundary tone in Hungarian exclamatives. In: Workshop Advancing Prosodic Transcription, Laboratory Phonology Conference, 2012.07.30, Stuttgart, Germany.

Mády, Katalin and Gyuris, Beáta and Szalontai, Ádám (2013) Phrase-initial boundary tones in Hungarian interrogatives and exclamatives. In: Proc. of the Prosody-Discourse Interface Conference 2013 (IDP-2013), Leuven, Belgium, Leuven, Belgium.

Mády, Katalin and Kleber, Felicitas (2010) Variation of pitch accent patterns in Hungarian. In: 5th Speech Prosody Conference, Chicago, USA.

Mády, Katalin and Reichel, Uwe D. and Beňuš, Štefan (2013) Accentual phrase in languages with fixed word stress : a study on Hungarian and Slovak. In: Advancing Prosodic Transcription for Spoken Language Science and Technology II, Lisszabon, Portugália. (Submitted)

Mády, Katalin and Rácz, Péter (2013) Attitude as a dimension of sound change. In: 6th Phonetics and Phonology in Iberia, 2013.06.24, Lisbon, Portugal.

Mády, Katalin and Szalontai, Ádám (2014) Where do questions begin? – phrase-initial boundary tones in Hungarian polar questions. In: 7th International Conference on Speech Prosody, SP 2014, 2014.05.20-2014.05.23, Dublin.

Mády, Katalin and Szalontai, Ádám and Deme, Andrea and Surányi, Balázs (2013) On the interdepencende of prosodic phrasing and prosodic prominence in Hungarian. In: Proc. 11th International Conference on the Structure of Hungarian.

Mády, Katalin and White, Laurence and Duběda, Tomáš (2009) Temporal marking of prominence in a typical and an atypical quantity language : a comparative study of Czech and Hungarian. In: Phonetics and Phonology in Iberia, Las Palmas, Gran Canaria, Spain.

Neuberger, Tilda and Beke, András (2013) Automatic laughter detection in spontaneous speech using GMM–SVM method. In: Text, Speech, and Dialogue, September 1-5, 2013, Pilsen.

Oszkó, Beatrix and Raátz, Judit (2013) Nyelvtörténeti ismeretek a gyakorlatban. In: Találkozások az anyanyelvi jelentésben.

Pintér, Lilla (2016) Preschoolers' interpretation of the focus particle csak 'only' in Hungarian. In: 23rd Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (ConSOLE XXIII), 2015. január 7-9., Párizs.

Pintér, Lilla (2016) A csak partikula értelmezése óvodáskorban. In: LingDok 15: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai , 2014. november 20-21., Szeged.

Reichel, Uwe D. and Mády, Katalin (2007) Comparing Human and Machine Vowel Classification. In: 16th International Congress on Phonetic Sciences, Saarbrücken, Germany.

Reichel, Uwe D. and Mády, Katalin (2014) Comparing parameterizations of pitch register and its discontinuities at prosodic boundaries for Hungarian. In: Proceeding Interspeech 2014, 2014.08.14-2014.08.18, Singapore.

Reichel, Uwe Dieter and Mády, Katalin (2013) Parameterization of F0 register and discontinuity to predict prosodic boundary strength in Hungarian spontaneous speech. In: Elektronische Sprachsignalverarbeitung.

Rákosi, György (2014) Funkcionális és formális megközelítések a magyar birtokosi anafora leírásában. In: Motiváltság és nyelvi ikonicitás. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei IV. Absztraktok, 2014.05.23-2014.05.23, Kolozsvár.

Siklósi, Borbála and Orosz, György and Novák, Attila and Prószéky, Gábor (2012) Automatic structuring and correction suggestion system for Hungarian clinical records. In: 8th SaLTMiL Workshop on Creation and use of basic lexical resources for less-resourced languages, 2012.05.22, Istanbul, Törökország.

Stauder, Mária (2013) Az Illyés Gyula Archívumról. In: Megőrzés, kutatás, megosztás. Bemutatkoznak az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont archívumai, gyűjteményei, adatbázisai, 2013. január 17-18., Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Szalontai, Ádám and Wagner, Petra and Mády, Katalin and Windmann, A. (2016) Teasing apart lexical stress and sentence accent in Hungarian and German. In: Proc. Phonetik und Phonologie, 2016.00.00, München.

Windmann, A. and Szalontai, Ádám and Mády, Katalin and Wagner, Petra (2016) Teasing apart lexical and phrasal stress in Hungarian and German. In: Proc. TIE, 2016., Canterbury.

Book

Haader, Lea and Kocsis, Réka and Korompay, Klára and Szentgyörgyi, Rudolf, eds. (2014) Apor-kódex. 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Régi Magyar Kódexek, 33 . Székely Nemzeti Múzeum - Országos Széchényi Könyvtár - ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet. ISBN 9789362006338

É. Kiss, Katalin and Surányi, Balázs and Dékány, Éva Katalin, eds. (2015) Approaches to Hungarian. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam. ISBN 978-90-272-0484-4

Fórizs, Gergely, ed. (2014) Berzsenyi Dániel levelezése. Berzsenyi Dániel összes munkái . EditioPrinceps, Budapest. ISBN 978-963-89214-0-6

Lovas, Borbála, ed. (2016) Enyedi György prédikációi 1. MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-826-3

Buda, Attila and Józan, Ildikó and Sárközi, Éva and Tverdota, György and Veres, András, eds. (2013) Kosztolányi Dezső: Levelezés 1. (1902--1907). Kosztolányi Dezső Összes Művei . Kalligram Könyvkiadó, Pozsony.

Bezeczky, Gábor, ed. (2013) Krúdy Gyula Elbeszélések 7. Krúdy Gyula Összegyűjtött Művei, 23 . Kalligram Könyvkiadó, Pozsony. ISBN 978-80-8101-594-6

Bartók, Zsófia Ágnes and Balázs, Debóra and Görög, Dániel and Maróthy, Szilvia, eds. (2015) Kul­túr­jav. Írás­be­li­ség és szó­be­li­ség iro­dalma – új­ra­hasz­no­sítva. Ari­anna köny­vek (9). Reciti Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5478-17-8

Maczák, Ibolya, ed. (2014) Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (8). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-788-4

Gécseg, Zsuzsanna, ed. (2013) LingDok 12.: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. SZTE NYDI, Szeged.

Maczák, Ibolya, ed. (2016) Makulátlan tükör: Tanulmányok a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről. Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok, 15 . MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-808-9

Csernicskó, István, ed. (2010) Megtart a szó. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság - Hodinka Antal Intézet, Beregszász; Budapest. ISBN 978-963-508-582-8

Beregszászi, Anikó and Hires-László, Kornélia, eds. (2014) Meszelt falakon túl. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász.

Hajdu, Péter, ed. (2015) Mikszáth Kálmán Összes művei 43 : ELBESZÉLÉSEK XVII . 1898–1903. Mikszáth Kálmán Összes művei (43). Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-751-9

Bengi, László and Szilágyi, Zsófia, eds. (2015) Móricz a jelenben. MIT-konferenciák (2). Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest. ISBN 978-963-89580-4-4

Bengi, László and Eisemann, György, eds. (2016) Narratíva és politika : Mikszáth-újraolvasás. MIT-konferenciák (3). Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest. ISBN 978-963-89580-6-8

Lengyel, Réka, ed. (2016) Nunquam autores, semper interpretes: A magyarországi fordításirodalom a 18. században. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5478-25-3

Agyagási, Klára and Hegedűs, Attila and É. Kiss, Katalin, eds. (2013) Nyelvelmélet és kontaktológia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék : PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba. ISBN 978 963 308 116 7

Monok, István and Kőszeghy, Péter, eds. (1988) Quintus Curtiusnak az Nagy Sándornak, macedonok királyának viseltetett dolgairól irattatott históriája, Debrecen, 1619. Bibliotheca Hungarica Antiqua (18). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4909-3

Bogár, Judit, ed. (2015) Régi magyar népénekek és imádságok. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (11). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-812-6

Jankovics, József and Jankovits, László and Szilágyi, Emőke Rita and Zászkaliczky, Márton, eds. (2015) Stephanus noster. Reciti Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5478-16-1

Kemény, Aranka, ed. (2013) Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák. Osiris Klasszikusok (ISSN 1218-9006) . Osiris, Budapest. ISBN 978 963 389 898 7

N. Fodor, János, ed. (2014) Személynevek – névföldrajz – történelem. A történeti személynevek mint a névföldrajzi kutatások forrásai. ELTE BTK, Budapest. (Unpublished)

Hafner, Zoltán, ed. (2015) Szörényi László LXX. Nap Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-332-076-1

Fazakas, Emese and Juhász, Dezső and Terbe, Erika and Tamás, Csilla, eds. (2014) Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektiológiai Tanszék; Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest; Kolozsvár. ISBN 978-963-284-529-6

Bene, Sándor and Dobos, István, eds. (2015) Válság és kultúra: A doktori iskolák IV. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5309-01-4

Hafner, Zoltán, ed. (2015) A csend történései. Szakralitás, Biblia a mai magyar irodalomban és művészetben. Vigilia Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-992-051-4

Csernicskó, István, ed. (2003) A mi szavunk járása. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász. ISBN 966-7966-17-8

Buda, Attila and Nemeskéri, Luca and Pataky, Adrienn, eds. (2015) „…mi szépség volt s csoda”. Az Újhold folyóirat köre – tanulmányok és szövegközlések. Ráció, Budapest. ISBN 978-615-5047-86-2

Bajáki, Rita and Báthory, Orsolya, eds. (2014) A nők és a régi magyarországi vallásosság. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 10 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN ISBN 978-963-308-234-8

Maczák, Ibolya, ed. (2016) Útmutató: Tanulmányok Pázmány Péter Kalauzáról. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport.

Arany, János (2015) Arany János levelezése (1866-1882). Arany János Összes Művei, 5 (19). Universitas Kiadó; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-9671-51-5

Arany, János and Hász-Fehér, Katalin (2016) Arany János: Lapszéli jegyzetek, Folyóiratok I. S. a. r., bevezető, jegyzetek: Hász-Fehér Katalin (Arany János Munkái, kritikai kiadás, szerk. Korompay H. János), Universitas Kiadó--MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2016. Arany János Munkái, Lapszéli jegyzetek, I. . Universitas Kiadó--MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9671-55-3

Bene, Sándor (1999) Theatrum politicum : Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a korai újkorban. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium), 19 . Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 963 472 406 X

Bengi, László (2012) Elbeszélt halál : Kosztolányi-tanulmányok. Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5047-38-1

Bengi, László (2015) Márton László. Kalligram Kiadó, Pozsony. ISBN 978-80-8101-895-4

Bezeczky, Gábor (2016) Krúdy Gyula Elbeszélések 10. Krúdy Gyula Összegyűjtött Művei (27). Kalligram Könyvkiadó, Pozsony.

Bezeczky, Gábor (2015) Krúdy Gyula Elbeszélések 9. Krúdy Gyula összegyűjtött művei . Kalligram, Pozsony.

Borbély, Anna (2014) Kétnyelvűség : Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. Constructions and Discourses of Multilingualism in East-Central Europe, 2 . L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-723-1

Csepregi, Zoltán (2013) A reformáció nyelve. Humanizmus és Reformáció (34). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-729-9

Csernicskó, István (1998) A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén (I). Osiris Kiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest. ISBN 963 379 464 1

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2004) ... itt mennyit ér a szó? PoliPrint, Ungvár. ISBN 966 7966 26 7

Csernicskó, István and Orosz, Ildikó (1999) The Hungarians in Transcarpathia. Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 963 860 130 2

Csörsz, Rumen István (2016) Magyar világi ponyvairodalom (1700–1820) Szöveggyűjtemény I. LÍRAI DALOK ÉS VERSEK 2.0. Reciti, Budapest. (Unpublished)

Csörsz, Rumen István (2015) Magyar világi ponyvairodalom (1700–1820). Szöveggyűjtemény I. Lírai dalok és versek (KÉZIRAT). -. (Unpublished)

Csörsz, Rumen István and Küllős, Imola (2013) Közköltészet 3/A. Történelem és társadalom. Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század, 14 . Universitas–EditioPrinceps, Budapest. ISBN 978-963-9671-43-0

Csörsz Rumen, István (2016) A kesergő nimfától a fonóházi dalokig. Irodalomtudomány és Kritika. Tanulmányok . Universitas Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-54-6

Csörsz Rumen, István and Küllős, Imola (2015) Közköltészet 3/B. Régi Magyar Költők Tára XVIII. század (15). Universitas, Budapest. ISBN 978-963-9671-50-8

Czifra, Mariann (2013) Kazinczy Ferenc és az ortológusok – Árnyak és alakok az 1810-es évek nyelvújítási mozgalmában. Ligatura . Ráció, Budapest.

Deczki, Sarolta (2016) Fordított világ. Kritikák, tanulmányok. Műút könyvek, 36. . Szépmesterségek Alapítvány, , Miskolc. ISBN 978-615-5355-18-9

Dobos, István (2015) Az olvasás esemény. Kalligram, Pozsony-Budapest. ISBN 978-615-5603-04-4

Dér, Csilla Ilona (2015) Diskurzusjelölők a spontán beszélt nyelvben. -. (Unpublished)

Fancsaly, Éva and Gúti, Erika and Kontra, Miklós and Molnár Ljubić, Mónika and Oszkó, Beatrix and Siklósi, Beáta and Žagar Szentesi, Orsolya (2016) A magyar nyelv Horvátországban. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén, V . Gondolat Kiadó - Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet, Budapest - Eszék. ISBN 978 963 693 701 0

Farkas, Tamás (2015) A magyar családnévanyag névtörténeti és névrendszertani vizsgálata. Kézirat. (Unpublished)

Fazekas, Tiborc (1999) Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung, 1774-1999. Eigenverlag des Verfassers, Hamburg.

Fóris, Ágota (2015) A terminológia elmélete. KRE. (Unpublished)

Fórizs, Gergely (2009) „Álpeseken Álpesek emelkednek”: A képzés eszménye Berzsenyi elméleti szövegeiben. Klasszikusok . Universitas Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-26-3

Göncz, Lajos (1999) A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén (II). Osiris Kiadó - Fórum Könyvkiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest - Újvidék. ISBN 963 379 463 3

H Bottyánfy, Éva (2016) Az Apor-kódex töredéklapjai. 15.század első fele/15. század vége. Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT), Budapest. ISBN 978 615 5061 09 7

Hausner, Gábor and Klaniczay, Tibor and Kovács, Sándor Iván and Monok, István and Orlovszky, Géza (1991) A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Zrínyi Könyvtár (4). Zrínyi Kiadó, Budapest. ISBN 963-327-002-2

Heltai, János Imre (2014) Nyelvcsere és a nyelvi tervezés lehetőségei Moldvában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (242). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-04-2

Kabdebó, Lóránt (2015) „Nyílik a lélek”. Kettős látás a 20. századi lírában. Szabó Lőrinc „rejtekútja”. Ráció, Budapest. ISBN 978-615-5047-80-0

Kalla, Zsuzsa (2010) Bártfay László naplói. Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5047-11-4

Kelemen, Pál (2015) Miscellanea. Irodalmi és tudománytörténeti tanulmányok. Kijárat, Budapest. ISBN 978-615-5160-51-6

Kiss Farkas, Gábor (2012) Imagináció és imitáció Zrínyi eposzában. L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 9789632366418

Klukovitsné Paróczi, Katalin and Rácz, Béláné and Iványi Szabó, Éva (1993) Dézsi Lajos szakirodalmi munkássága. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria (Tomus ). Scriptum, Szeged. ISBN 963-85039-8-X

Knapp, Éva (2007) A Zrínyiek és Európa. Kiállítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában, 2007. október 11 - november 16. - Die Zrínyis und Europa Ausstellung in der Bibiliothek der Loránd Eötvös Universität Budapest 11. Oktober - 16. November. ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest.

Kornai, András (1994) On Hungarian morphology. Linguistica. Series A, Studia et dissertationes (14). MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 963-8461-73-X

Korondi, Ágnes (2016) Misztika a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalomban. Monográfiák (3). Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-85-3

Korondi, Ágnes (2016) Misztika a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalomban: Misztikarecepció avagy irodalmi és kegyességi gyakorlat a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexek devocionális szövegeiben. Monográfiák, 3 . Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-85-3

Kosztolányi, Dezső (2015) Kosztolányi Dezső: Béla, a buta. A rossz orvos. Kisregények és elbeszélések. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony. ISBN 978-615-5603-22-8

Kántás, Balázs (2013) Fantomképek. Napkút Kiadó-Cédrus Művészeti Alapítvány, Budapest. ISBN 9789632633107

Kónya, Franciska (2015) Tarnóczy István és a kora újkori meditációs irodalom. Doktori dolgozatok (13). Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-84-6

Lanstyák, István (2000) A magyar nyelv Szlovákiában. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén (III). Osiris Kiadó - Kalligram Könyvkiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest - Pozsony. ISBN 963 379 827 2

Lázs, Sándor (2016) Apácaműveltség Magyarországon a XV-XVI. század fordulóján : Az anyanyelvű irodalom kezdetei. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-971-2

Mátyus, Norbert (2015) Babits és Dante : Filológiai közelítés Babits Mihály Pokol-fordításáho. Szent István Társulat, Budapest. ISBN 9789632775470

Mátyus, Norbert (2015) Babits és Dante. Filológiai közelítés Babits Mihály Pokol-fordításához. Szent István Társulat, Budapest. ISBN 978 963 277 547 0

Nagy, Csilla (2016) Átkötések. Kaleidoszkóp könyvek, 27 . Media Nova M, Dunaszerdahely. ISBN 978-80-89734-15-3

Nagy, Levente (2016) A kegyes hívő, a mártír, és a tudós katona. Önreprezentációs technikák Bethlen Miklós és Luigi Ferdinando Marsigli önéletírásában. Reciti. (Submitted)

Petelei, István (2015) Egy asszonyért (Regény). ReTextum (3). Reciti Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5478-09-3

Pilinszky, János (2015) Pilinszky János összes versei. Magvető Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-143-064-6

Pilinszky, János (2015) Pilinszky János: Széppróza. Magvető Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-143-248-0

Rákai, Orsolya (2013) A teljes zenekar: Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége. Klasszikusok: az Irodalomtudomány és kritika társsorozata . EditioPrinceps Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-89214-1-3

Róna, Judit (2013) Nap nap után: Babits Mihály életének kronológiája 1909–1914. Babits-kronológia, 2 . Balassi, Budapest. ISBN 978-963-506-895-1

Róna, Judit Ágnes (2014) Nap nap után. Babits-kronológia, 3 . Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-947-7

Siptár, Péter and Keszler, Borbála and Tóth, Etelka (2016) Kis magyar helyesírás. 100 szabálypont magyarázatokkal és példákkal A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása alapján. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9728 9

Soltész, Márton (2015) Csalog Zsolt. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-747-2

Szabó, Tamás Péter (2012) "Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos" - A javítás mint gyakorlat és mint téma a diákok és tanáraik metanyelvében. Gamma, Dunaszerdahely. ISBN 978-80-971114-4-1

Szelestei N., László (2016) Barokk prédikációk és népénekek Szent Márton püspökről. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti források, 5 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-834-8

Szelestei Nagy, László (2014) Magyar bencések prédikációi a 17–18. század fordulójáról. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti források (3). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-213-3

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) A tihanyi apátság alapítólevele 1.: Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 284 546 3

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) A tihanyi apátság alapítólevele 2. Az alapítólevél személynevei. ELTE Eötvös Kiadó. (Unpublished)

Szentgyörgyi, Rudolf (2015) A veszprémvölgyi apácák adománylevele (1001 előtt). Debreceni Egyetemi Kiadó. (Unpublished)

Szolláth, Dávid (2011) A kommunista aszketizmus esztétikája. A huszadik századi magyar irodalom néhány munkásmozgalom-történeti vonatkozása. Opus Irodalomelméleti tanulmányok, 13 . Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-845-6

Szénási, Zoltán (2014) Vasadi Péter. Kortársaink . Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-944-6

Szénási, Zoltán (2016) Örökkék ég alatt. Kézjegy . Savaria University Press, Szombathely. ISBN 978-615-5251-87-0

Szépfalusi, István and Vörös, Ottó and Beregszászi, Anikó and Kontra, Miklós (2012) A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén, IV . Gondolat Kiadó - Imre Samu Nyelvi Intézet - Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Budapest - Alsóőr - Lendva.

Szörényi, László (2015) A nagy, a várt, rettegett jövendő. Tempevölgy Könyvek (17). Szerzői kiadás, Balatonfüred. ISBN 978-963-9990-32-6

Sándor, Klára (2014) A székely írás nyomában. Typotex Kiadó, Budapest.

Sándor, Klára and Kontra, Miklós and Pintzuk, Susan and Borbély, Anna (1995) The Effect of the Typewriter on the Hungarian Reading Style. Working papers in Hungarian sociolinguistics . MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 963-9074-11-X

Tüskés, Anna and Dauphin, Christophe (2015) Les Orphées du Danube: Jean Rousselot, Gyula Illyés et Ladislas Gara. Suivi de Lettres à Gyula Illyés, par Jean Rousselot. Éditinter ; Rafael de Surtis, Soisy-sur-Seine : Cordes-sur-Ciel. ISBN 978-2-3532-8150-3, 978-2-8467-2384-8

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (2015) A Fortunatustól a Törökországi levelekig. Historia Litteraria (32). Universitas Kiadó; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9789639671539

Z. Varga, Zoltán (2014) Önéletrajzi töredék, talált szöveg. OPUS Irodalomelméleti tanulmányok (14). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-922-4

Zsávolya, Zoltán (2016) Elágazó ösvényen. Tanulmányok a magyar modernség női irodalmáról. Orpheusz Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9809-68-0

É. Kiss, Katalin and Gerstner, Károly and Hegedűs, Attila (2013) Fejezetek a magyar nyelv történetéből. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba.

É. Kiss, Katalin and Gerstner, Károly and Hegedűs, Attila (2013) Fejezetek a magyar nyelv történetéből : Egyetemi jegyzet magyar szakos BA-hallgatók részére. PPKE BTK, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-101-3

Thesis

Bolonyai, Gábor (2012) Corvina Graeca - A görög irodalom recepciója a 15. század utolsó negyedében Mátyás környezetébe tartozó humanisták munkáin és kéziratain keresztül. Other thesis, ELTE BTK .

This list was generated on Wed Apr 26 02:01:22 2017 CEST.