REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom > PH04 Hungarian language and literature / magyar nyelv és irodalom"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 457.

Article

Angyalosi, Gergely (2015) Az elvágyódás helye. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66. (1.). 74.-79.. ISSN 0401-3174

Angyalosi, Gergely (2013) "Az én szívemben boldogok a tárgyak" : Nemes Nagy Ágnes tárgyias költészete. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 64 (07). pp. 34-39. ISSN 0401-3174

Angyalosi, Gergely (2014) Az üres ég tanúi. HOLMI, 26 (9). pp. 1097-1103. ISSN 0865-2864

Angyalosi, Gergely (2013) Egy kultúrmagyar önarcképe. ALBERT PÁL : ALKALMAK, 2. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 64 (11). pp. 118-122. ISSN 0401-3174

Angyalosi, Gergely (2014) Krúdy és a beszélő test. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, XXIII.. pp. 87-91. ISSN 1335-1826

Angyalosi, Gergely (2013) Teátrális megoldások. Jákfalvi Magdolna: A félrenézés esetei. Jean Racine drámái. HOLMI, XXV. (10). pp. 1326-1330. ISSN 0865-2864

Angyalosi, Gergely (2013) A székely ember mítosza Wass Albert Tizenhárom almafa és Nyirő József Kopjafák című művében. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, LVI. (1). pp. 69-74. ISSN 0447-6425

Balázsi, József Attila (2014) Kóser vagy tréfli? MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 498-510. ISSN 0025-0228

Baranyiné Kóczy, Judit (2014) Referenciapont-szerkezet és -lánc a népdalok térszemantikai konstrukciójában. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 83-99. ISSN 0025-0236

Bartók, István (2013) „Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és meg ßakattanak vala”: Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541). Kaleidoscope, 4 (7). pp. 177-186.

Bartók, István (2013) „Poëtica est…”: Johann Honter latin grammatikájának irodalomelméleti vonatkozásai. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (2). pp. 123-141. ISSN 0021-1486

Bartók, István (2014) Tüskés Gábor, Hagyomány és kritika: Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2013. reciti.

Beke, András and Gósy, Mária (2014) Phonetic Analysis and Automatic Prediction of Vowel Duration in Hungarian Spontaneous Speech. INTELLIGENT DECISION TECHNOLOGIES : An International Journal. pp. 57-66. ISSN 1872-4981 (In Press)

Bene, Sándor (2013) Filológia és hungarológia. Intézmények, folyamatok és kutatások a nemzetközi magyarságtudományban : a Jyväskyläi egyetem magyarságtudományi programjának első húsz éve / Institutions, tendencies and research in the international Hungarian studies : the first twenty years, 7. pp. 93-105. ISSN 2341-8044

Bene, Sándor (2014) Vivere all’ indietro: István Kemény e il discorso vivo. Rivista di Studi Ungheresi (Nuova Serie), 13. pp. 117-127. ISSN 1125-520X

Benő, Attila (2014) Borbély Anna, Kétnyelvűség. Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 479-483. ISSN 0025-0228

Blaho, Sylvia and Szeredi, Dániel (2013) Hungarian neutral vowels. NORDLYD, 40 (1). pp. 20-40. ISSN 0332-7531

Békési, Imre (2014) A csakhogy kötőszó ürügyén. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 394-405. ISSN 0025-0228

Bóna, Judit (2014) Temporal characteristics of speech: The effect of age and speech style. Journal of the Acoustical Society of America, 136 (2). EL116-EL121. ISSN 0001-4966

Bóna, Judit and Vakula, Tímea (2013) Temporális sajátosságok 90 évesek spontán beszédében. Alkalmazott Nyelvtudomány, 13 (1-2). pp. 1-15. ISSN 1587-1061

Büky, László (2014) Folyóóra és foliot. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 449-451. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István and Fenyvesi, Anna (2012) Sociolinguistic and contact-induced variation in Hungarian language use in Subcarpathia, Ukraine. AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION E-JOURNAL, 5 (33). pp. 1-30. ISSN 1936-8879

Csorba, Dávid (2014) Adalékok Debreceni Ember Pál kéziratban maradt szövegeinek irodalmi hagyatékához. Egyháztörténeti Szemle, 15 (4). ISSN 1585-7476 (In Press)

Csorba, Dávid (2014) Debreceni Ember Pál ellopott és eltűnt könyvei. Magyar Könyvszemle, 130 (2). pp. 203-217. ISSN 0025-0171 (In Press)

Csorba, Dávid (2014) Debreceni Ember Pál könyvtára. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 14 (4). ISSN 1585-7182 (Submitted)

Csorba, Dávid (2014) Debreceni Ember Pál és a pataki szellemiség. Sárospataki Füzetek, 17 (1). pp. 93-107. ISSN 1416-9878

Császtvay, Tünde and Fodor, Pál (2014) Gárdonyi Géza és műve. MAGYAR TUDOMÁNY, 175 (7). pp. 828-831. ISSN 0025-0325

Czifra, Mariann (2014) Kazinczy Ferenc grammatikája: helyesírás és kiejtés Szövegkiadás. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. ISSN 0865-0632 (Submitted)

Czifra, Mariann (2014) Kazinczy Ferenc kiadatlan grammatikája: hangtan. Széphalom A Kazinczy Ferenc Társagág Évkönyve, 24. pp. 203-209. ISSN 0237-6237 (In Press)

Czifra, Mariann (2014) Tudomány és hagyomány A nyelvújítás-kultusz mint kulturális tőke. IRODALOMISMERET. pp. 148-160. ISSN 0865-6886 (In Press)

Deme, Andrea (2014) Björn E. Lindblom 80 éves. BESZÉDKUTATÁS, 22. pp. 277-281. ISSN 1218-8727

Deme, Andrea (2011) Egy nyolcéves gyermek énekelt és beszélt magánhangzóinak akusztikai jellemzői. Esettanulmány. Alkalmazott nyelvtudomány, XI (1-2). pp. 169-188. ISSN 1587-1061

Deme, Andrea (2014) Formant strategies of professional female singers at high fundamental frequencies. Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP). pp. 90-93.

Deme, Andrea (2014) A MÁSSALHANGZÓ-KÖRNYEZET ÉS A ZÖNGEINDULÁS HATÁSA AZ ÉNEKELT MAGÁNHANGZÓK ÉSZLELÉSÉRE. BESZÉDKUTATÁS, 22. pp. 155-171. ISSN 1218-8727

Deme, Andrea (2013) On the Hungarian sung vowels. PHONETICIAN, 1-2 (105-6). pp. 73-87. ISSN 0741-6164

Dávidházi, Péter (2013) Hogyan látjuk ma? : Bevezető az akadémiai Sőtér-emléküléshez. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (4). pp. 385-386. ISSN 0021-1486

Dékány, Éva (2008) El + verb complex predicates in Hungarian. NORDLYD, 35 (1). pp. 1-17. ISSN 0332-7531

Dékány, Éva (2012) Nem jöttem hínia az igazakat : Az ómagyar anti-egyezetett főnévi igenevekről. Nyelvtudományi Közlemények, 108. pp. 219-252.

Dékány, Éva (2009) The nanosyntax of Hungarian postpositions. NORDLYD, 36 (1). pp. 41-76. ISSN 0332-7531

Fekete, István (2013) Hungarian Gyerekestül versus Gyerekkel (‘with [the] kid’). AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION E-JOURNAL, 6. pp. 1-25. ISSN 1936-8879

Finta, Gábor and Hörcher, Ferenc and Mazgon, Gábor (2013) Boldogság és közöny I. : Levélbeszélgetés Ottlikról. ÚJ FORRÁS, 3. pp. 84-95. ISSN 0133-5332

Finta, Gábor and Hörcher, Ferenc and Mazgon, Gábor (2013) Boldogság és közöny II. : Levélbeszélgetés Ottlikról. ÚJ FORRÁS, 4. pp. 38-50. ISSN 0133-5332

Fórizs, Gergely (2014) Bodrogi Ferenc Máté: Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve. Egy önreprezentáció diszkurzív háttere. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 118 (5). pp. 729-734. ISSN 0021-1486

Földes, Györgyi (2013) Traduction et réception. »Pourquoi les Français se désintéressent-ils de la littérature hongroise«, notamment des œuvres de Zsigmond Móricz? Revue d’Études Françaises, 18 (H.s.). pp. 129-137.

Granasztói, Olga (2014) Diffusion du livre en français en Hongrie: bilan et perspectives des recherches sur les bibliothèques privées de l’aristocratie (1770–1810). Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 10. pp. 181-205. ISSN 1661-4577

Gyuris, Beáta and Mády, Katalin (2014) Contrastive topics between syntax and pragmatics in Hungarian: an experimental analysis. PROCEEDINGS FROM THE ANNUAL MEETING OF THE CHICAGO LINGUISTIC SOCIETY, 46 (1). pp. 147-162. ISSN 0577-7240

Gósy, Mária (2013) BEA – A multifunctional Hungarian spoken language database. PHONETICIAN, 105/10. pp. 50-61. ISSN 0741-6164

Gósy, Mária and Bóna, J. (2014) Magánhangzók ejtése fiatalok és idősek spontán beszédében. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 129-143. ISSN 0025-0228

Gósy, Mária and Bóna, Judit (2014) Magánhangzók ejtése fiatalok és idősek spontán beszédében. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 129-143. ISSN 0025-0228

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2013) Mondatismétlés, felolvasás és spontán beszéd progresszív afáziában. Alkalmazott nyelvtudomány, 13 (1-2). pp. 91-121. ISSN 1587-1061

Haader, Lea (2014) Gallasy Magdolna 70 éves. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 124-126. ISSN 0025-0228

Hajdu, Péter (2014) 中国古典小说在匈牙利的翻译. East Journal of Translation, 5 (3). pp. 13-16. ISSN 1674-6686

Hajdu, Péter (2014) Classical Chinese Novels in Hungarian Translation. Comparative Literature in China, 97 (4). pp. 110-119. ISSN 1006-6101

Hajdu, Péter (2014) The memory of national literature in Budapest city centre. Neohelicon, 41 (1). pp. 43-50. ISSN 0324-4652 (print), 1588-2810 (online)

Hajdu, Péter (2013) A történelem fonákja: Mikszáth Kálmán: Gertrudis hátulról. LITERATURA, 39 (1). pp. 27-34. ISSN 0133-2368

Hegedűs, Attila (2014) Alaktörténeti problémák. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 196-202. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2014) P. Lakatos Ilona szerk. Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 107-111. ISSN 0025-0228

Heltainé Nagy, Erzsébet (2007) Írói nyelvbölcseletek és a "hiányzó paradigma". MAGYAR NYELV, 103 (2). pp. 199-204. ISSN 0025-0228

Hites, Sándor Balázs (2013) A kincstől a tőkéig : kísértettörténet és pénz a korai magyar novellában (Kármán, Fáy, Kölcsey). Literatura, 39 (2). pp. 115-138. ISSN 0133-2368

Hites, Sándor Balázs (2013) A kincstől a tőkéig. Kísértettörténet és pénz a korai magyar novellában (Kármán, Fáy, Kölcsey). LITERATURA, 39 (2). pp. 115-138. ISSN 0133-2368

Holler, László (2014) Anonymus és a „Fekete-tenger”. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 56-67. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2014) Csudákozó tikták. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 68-73. ISSN 0025-0228

Hoványi, Márton (2014) Hajnóczy Péter Szent/újraírása. VIGILIA, 79 (11). pp. 821-826. ISSN 0042-6024

Jankovics, József (2013) Bethlen Gábor politikájának követését sugalmazó politikai tervezet a 17. század utolsó harmadából. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (1). pp. 109-119. ISSN 0021-1486

Jeney, Éva (2013) „Amikor más üvöltene, én általában mániákusan naplót írok” – Bartis Attila: Károly avagy az irodalom története. LITERATURA, 39 (1). pp. 78-87. ISSN 0133-2368

Jeney, Éva (2014) Fekete irodalom. LITERATURA, 40 (1). pp. 28-42. ISSN 0133-2368

Jeney, Éva (2014) Le Monastère noir histoire ou littérature ? LETTRE AUX AMIS, 176 (176). pp. 2-10. ISSN 0248-420X

Juhász, Dezső (2014) A Magyar Nyelvtudományi Társaság 109. közgyűlése. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 113-119. ISSN 0025-0228

Kapus, Erika (2014) A női test hangja a 19-20. század fordulójának magyar irodalmában. TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT, 2014 (1). pp. 44-61.

Kas, Bence and Lukács, Ágnes (2013) Focus sensitivity in Hungarian adults and children. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 60 (2). pp. 217-245. ISSN 1216-8076

Kecskeméti, Gábor (2013) Pécseli Király Imre ismeretlen művei: új kontextusok 17. századi irodalom- és eszmetörténetünkhöz. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (1). pp. 88-108. ISSN 0021-1486

Kecskeméti, Gábor (2013) Sőtér István és az Irodalomtudományi Intézet. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (4). pp. 415-421. ISSN 0021-1486

Kemény, Gábor (2014) Az antonomázia helye a nyelvi képek családjában. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 385-393. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2014) Búcsú Hajdú Mihálytól. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 122-124. ISSN 0025-0228

Kiss, Zoltán and Bárkányi, Zsuzsanna Judit (2006) A phonetically-based approach to the phonology of [v] in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 53 (2). pp. 175-226. ISSN 1216-8076

Knapp, Éva (2014) „Volucris rota, vertitur anni” : Zrínyi Miklós, Listius László és Esterházy Pál szerencse- és évszakverseinek poétikatörténeti hátteréhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 118. pp. 3-30. ISSN 0021-1486

Kugler, Nóra (2014) A nyelvi polaritás kifejezésének egy mintázata, avagy milyen a félelmetesen jó? MAGYAR NYELVŐR, 138 (2). pp. 129-139. ISSN 0025-0236

Kálmán C., György (2014) Alkalmiság és újítás Szép Ernő kisregényeiben. LITERATURA, 40. pp. 325-342. ISSN 0133-2368

Kálmán C., György (1991) Interpretáczió-mitológiák. 2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP, 3 (7). pp. 59-62. ISSN 0864-800X

Kálmán C., György (2014) Kálmán C. György: Az idézőjelek közé rekesztett zsidó. Pilpul.net.

Kálmán C., György (2013) Levél egy bergengóc barátnak, Kántor Péterről. PARNASSZUS: KÖLTÉSZETI FOLYÓIRAT, 19 (2). pp. 15-20. ISSN 1219-3275

Kálmán C., György (2013) A hagyományos és az újító Csáth. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 1 (2). pp. 57-64. ISSN 2064-1060

Károly, Krisztina (2014) A retorikai szerkezet újrateremtése a magyar–angol sajtófordításban. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 144-159. ISSN 0025-0228

Kónya, Franciska (2014) 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája. 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája. (Submitted)

Kónya, Franciska (2011) Preparation for death in jesuit István Tarnóczy's book : Holtig-való barátság | [Friendship that lasts till death]. Studia Universitatis Babeş-Bolyai : Theologia Catholica Latina, 56 (1). pp. 67-79. ISSN 1582-2524

Lukács, Ágnes and Kas, Bence and Leonard, Laurence B. (2013) Case Marking in Hungarian Children with Specific Language Impairment. FIRST LANGUAGE, 33 (4). pp. 331-353. ISSN 0142-7237

Mikó, Árpád (2013) Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak. Tanulmányok a 15–16. századi magyarországi művelődés történetéből. Balassi Kiadó, Budapest 2012. 398 lap, képmelléklettel. [recenzió]. Művészettörténeti Értesítő, 61 (1). pp. 125-128. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2013) Valkai András (1540–1586) Báthory-genealógiája. Báthory István király mint az Árpádok leszármazottja. Irodalomtörténeti Közlemények, 117. pp. 583-599. ISSN 0021-1486

Molnár, Gábor Tamás (2014) Hangtalan olvasás? Füst Milán A cicisbeo című novellájáról. Irodalomtörténet, 95 (1). pp. 68-89. ISSN 0324-4970

Molnár, Gábor Tamás (2014) Heidegger a Vadnyugaton? „Világszerűség” és „szövegirodalmiság” Garaczi László Tranzit mundi című elbeszélésében. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 68 (2). ISSN 0133-1167

Monok, István (2011) Saktorová, Helena: Turzovské knižnice. Osobné knižné zbierky a knihy dedokované členom rodu Turzovcov. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127 (2). pp. 282-284. ISSN 0025-0171

Mády, Katalin (2010) Hungarian vowel quantity neutralisation as a potential social marker. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2--3). pp. 167-188. ISSN 1216-8076

Mády, Katalin (2008) Magyar magánhangzók vizsgálata elektromágneses artikulográffal gyors és lassú beszédben. Beszédkutatás. pp. 52-66.

Mády, Katalin (2013) A nyelvi attitűd jelentősége a hangváltozási folyamatok vizsgálatában. Édes Anyanyelvünk, 35 (5). p. 17. ISSN 0139-0457

Mády, Katalin and Tronka, Krisztián Z. and Reichel, Uwe D. (2005) Syllable cut and energy contour in vowels : a comparative study in German and Hungarian. ZAS Papers in Linguistics, 42. pp. 197-217. ISSN 1435-9588

Mártonfi, Attila (2014) Számítógép és írói szótár – különös tekintettel a készülő József Attila szótárra. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 30-46. ISSN 0025-0228

N. Fodor, János (2012) Családnevek történeti tanulságai Partium késő középkori és újkori névanyaga alapján. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (7.). pp. 143-158. ISSN 1789-0128

N. Fodor, János (2012) Megjegyzések népnévi eredetű tulajdonneveinkről. Névtani Értesítő, 34. (2012). pp. 179-191.

N. Fodor, János (2014) Mutatvány a Történeti magyar családnévatlasz lexikális térképlapjaiból. MAGYAR NYELVŐR. ISSN 0025-0236 (Submitted)

N. Fodor, János (2012) A természetes személynévadásról. Magyar Nyelvjárások, 50. pp. 37-50.

N. Fodor, János and F. Láncz, Éva (2011) A Történeti magyar családnévatlasz előmunkálatairól. Névtani Értesítő, 33.. pp. 175-190.

Nagy, Csilla (2014) A "másik" 19. század. MŰÚT, 044. pp. 71-73. ISSN 1789-1965

Nagy, Péter (2013) A tánc motívuma Nagy László költészetében. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 1. p. 45. ISSN 2060-7148

Parapatics, Andrea and Veszelszki, Ágnes (2014) A részvételtől a részvétig. A halál megjelenése és gyászmunka a közösségi oldalakon. MAGYAR NYELVŐR, 138 (2). pp. 179-199. ISSN 0025-0236

Péntek, János (2014) A moldvai magyarokról és a csángó elnevezésről. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 406-416. ISSN 0025-0228

Reszegi, Katalin (2009) A jelentéshasadás mint helynévalkotási mód. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 4. pp. 35-45. ISSN 1789-0128

Rákai, Orsolya (2013) A Napkelet és az irodalmi modernség. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 56 (2). pp. 170-176. ISSN 0447-6425

Rákai, Orsolya (2013) "Úgy viselkedett, mint aki elvesztette az árnyékát." Tverdota György: Németh Andor [1. Egy közép-európai értelmiségi a XX. század első felében; Változatok az otthontalanságra]). JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 56 (1). pp. 95-98. ISSN 0447-6425

Róna, Judit Ágnes (2014) Ba­bits Mi­hály le­ve­le­zése, 1918–1919, sajtó alá ren­dezte Si­pos La­jos, Ar­gu­men­tum, Bu­da­pest, 2011 (Ba­bits Mi­hály mű­ve­i­nek kri­ti­kai ki­adása. Levelezés). REC.ITI-RECENZIOS PORTAL.

Sas, Péter (2013) Benedek Elek, Dsida Jenő és Kós Károly ismeretlen levelei Kelemen Lajos levéltáros gyűjteményéből. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (2). pp. 206-220. ISSN 0021-1486

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) A Tihanyi alapítólevél személynevei II.: Az alapítólevél hagionimái. Névtani Értesítő, 33. pp. 157-178. ISSN 0139-2190

Szijártó, Imre (2002) Igék a megmaradásért. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 56 (8). pp. 61-69. ISSN 0133-1167

Szili, Katalin (2014) Rejtőzködő értékeink nyomában. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 95-102. ISSN 0025-0228

Szili, Katalin (2014) A hanghatások és az emberi testrészek mozgásainak képe a magyar nyelvben. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 1-16. ISSN 0025-0236

Szolláth, Dávid (2013) Világhiány proletárversben. LITERATURA, 34 (4). pp. 385-399. ISSN 0133-2368

Szolláth, Dávid (2007) Végleges változatok a hagyatékból (Mészöly Miklós: Műhelynaplók. Thomka Beáta: Prózai archívum. Szövegközi műveletek). JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (10). pp. 1069-1077. ISSN 0447-6425

Szolláth, Dávid (2009) A forradalmi költőtriász - A Petőfi-Ady-József Attila - kánon az ötvenes és a hatvanas években. LITERATURA, 35 (4). pp. 446-458. ISSN 0133-2368

Szolláth, Dávid and Karátson, Endre and Szilágyi, Zsófia (2013) Menettérti beszélgetés. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 56 (3). pp. 221-232. ISSN 0447-6425

Szádoczki, Vera (2014) Menny és pokol képe Kájoni János Cantionale catholicumában. Menny és pokol a barokk kori ember életében. pp. 325-337. ISSN 2060-7385

Széchenyi, Ágnes (2013) Babits Mihály levelezése 1818–1819 : Sajtó alá rendezte Sipos Lajos, Budapest, Argumentum, 2011 (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása: Levelezés), 966 l. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (3). pp. 373-381. ISSN 0021-1486

Széchenyi, Ágnes (2013) A városi tapasztalat a Nyugat első nemzedékének írásaiban, különös tekintettel Babits Mihály A csengettyűsfiú c. versére. Hungarológiai közlemények (Újvidék) (1). pp. 37-46. ISSN 0350-2430 (Submitted)

Szénási, Zoltán (2013) "Attila, nézd..." : Az Eszmélet Pilinszky János és Vasadi Péter életművében. VIGILIA, 78, (3.). 177-183.. ISSN 0042-6024

Szénási, Zoltán (2013) "Az irodalom hajdani bakói és koronaőrei" : A Nyugat és A Holnap fogadtatása, különös tekintettel a konzervatív kritikára. LITERATURA, 39. (1.). pp. 3-26. ISSN 0133-2368

Szénási, Zoltán (2014) Az irodalom mint a politika tapasztalata. IRODALOMISMERET, 19 (4). pp. 4-17. ISSN 0865-6886

Szénási, Zoltán (2013) Ciklus és szerep : Költői nagykompozíciók és szereplehetőségek a hetvenes és nyolcvanas évek Vasadi-lírájában. VIGILIA, 78 (9). pp. 677-682. ISSN 0042-6024

Szénási, Zoltán (2013) Háború és háború : avagy tájkép csata után. GYŐRI MŰHELY, 36 (3). pp. 73-75.

Szénási, Zoltán (2013) Költészet és egzisztencia. HÍD, 77 (12). pp. 36-47. ISSN 0350-9079

Szénási, Zoltán (2013) Megszentelt életek - elfeledett művek. Rónay György: Triptichon: Harsányi Lajos, Sík Sándor, Mécs László. Kairosz, Budapest, 2012, 252 l. IRODALOMISMERET, 18 (3). pp. 105-108. ISSN 0865-6886

Szénási, Zoltán (2013) A könnyek tárgya : Tárgyiasság és poétika Takács Zsuzsa három kötetében. HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 44. (1). pp. 54-64. ISSN 0350-2430

Szénási, Zoltán (2013) A prédikátor és a bujdosó : Költői szerepértelmezések Mécs László és Wass Albert lírájában. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 56 (1). pp. 81-86. ISSN 0447-6425

Szénási, Zoltán and Finta, Gábor (2013) Hivatás és irodalmi emlékezet. IRODALOMISMERET, 18 (3). pp. 199-216. ISSN 0865-6886

Szörényi, László (2013) „…angyal volt maga is”? : Sőtér István, a Jókai-életmű kutatója az önvallomás és a politikai kényszer kettősségében. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (4). pp. 387-392. ISSN 0021-1486

Szörényi, László and Jankovics, József (2013) Bethlen Miklós ismeretlen „nyílt levele” Franz Ulrich Kinskyhez (1691). Irodalomtörténeti Közlemények, 117. pp. 692-721. ISSN 0021-1486

Tóth, Zsombor (2013) Kálvinizmus és politikai (ön)reprezentáció a kora újkorban. Megjegyzések a magyar patriotizmus eszmetörténetéhez. Studia Litteraria, LI (3-4). pp. 6-36. ISSN 0562-2867

Tölgyesi, Beatrix (2014) A béles szó eredetéről. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 451-455. ISSN 0025-0228

Török, Zsuzsa (2013) Az Aranyfüst és a kulcsregény műfaja a modernizmus magyar irodalmában. Irodalomtörténet (3). pp. 350-374. ISSN 0324-4970

Török, Zsuzsa (2014) A régi és az új. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 65 (8). pp. 123-128. ISSN 0401-3174

Tüskés, Anna (2012) Illyés Gyula Mondello-díja. Beszélgetés Hubay Miklóssal. Magyar Szemle, 21 (5-6). pp. 46-60.

Tüskés, Anna (2012) Illyés Gyuláról : Ferenczi (Fischer) Lászlóval Tüskés Anna beszélgetett. Hitel, 25 (5). pp. 63-72. ISSN 0238-9908

Tüskés, Anna (2014) Illyést érdekelte a véleményünk. Interjú Lator Lászlóval. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 57 (9). pp. 979-985. ISSN 0447-6425

Tüskés, Anna (2009) Jean Rousselot levelei Illyés Gyulához. (Válogatás.). Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények. pp. 365-409.

Tüskés, Anna (2013) Költők kommunában. Beszélgetés Illyés Gyuláról Juhász Ferenccel. Magyar Napló, 25 (6). pp. 31-33. ISSN 0865-2910

Tüskés, Anna (2014) „Lázította az ifjúságot a maga módján…” Beszélgetés Illyés Gyuláról Sumonyi Zoltánnal. Magyar Napló, 26 (6). pp. 39-42. ISSN 0865-2910

Tüskés, Anna (2013) Ma is irányadó. Illyés Gyuláról Alföldy Jenővel Tüskés Anna beszélgetett. Hitel, 26 (11). pp. 10-20. ISSN 0238-9908

Tüskés, Anna (2013) Nagy Imre: Öttorony. A pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig. [Imre Nagy, Five Churches: Literacy in Pécs from the Beginning to the 20th Century], Pécs, Kronosz, 2013. REC.ITI-RECENZIOS PORTAL. Paper-1432.

Tüskés, Anna (2013) „Személyiségét a kultúra, a kultúrpolitika, a magyarság szellemi építésének páncéljába öltöztette…” Illyés Gyuláról Bernáth Máriával Tüskés Anna beszélgetett. Irodalmi Magazin, I (1). pp. 114-115. ISSN 2063-8019

Tüskés, Anna (2014) A vendégem leszel. Interjú Kalász Mártonnal Illyés Gyuláról. Magyar Szemle, 23 (7-8). pp. 39-49. ISSN 1216-6235

Vaderna, Gábor (2014) Hatás és hagyomány. Bodrogi Ferenc Máté: Kazinczy arca és a csizsoltság nyelve. Egy önreprezentáció diszkurzív háttere. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT. ISSN 0401-3174 (In Press)

Vaderna, Gábor (2014) Ildiko Csengei: Sympathy, Sensibility and the Literature of Feeling in the Eighteenth Century. Irodalomtörténet, 95 (3). pp. 396-402. ISSN 0324-4970

Vaderna, Gábor (2013) Mit hagyományozott a 18. századi költészet a 19. századra? Irodalomtörténet, 94 (4). pp. 467-501. ISSN 0324-4970

Vaderna, Gábor (2014) A legszebb tizenkettő : Berzsenyi Dániel A’ közelítő Tél című versének újabb olvasatairól. IRODALOMISMERET, 26 (1). pp. 73-83. ISSN 0865-6886

Veres, András (2014) József Attila mint irodalomkritikus. LITERATURA, 40 (4). pp. 315-334. ISSN 0133-2368

Veres, András (2014) "Szeretném, ha szeretnének": az Ady-kultusz jelentése és jelentősége. KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP, 43 (1-2). pp. 34-40. ISSN 0324-7775

Váradi, Tamás (2013) Gépesített helyesírási tanácsadás. ARGUMENTUM, 9. pp. 321-331. ISSN 1787-3606

Váradi, Tamás and Ludányi, Zsófia and Kovács, Réka (2014) Géppel segített helyesírás. A helyesírás.mta.hu készítéséről. MODERN NYELVOKTATÁS, 20 (1–2). pp. 43-58. ISSN 1219-638X

Völgyesi, Orsolya (2013) Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájában. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (2). pp. 155-168. ISSN 0021-1486

Z. Varga, Zoltán (2013) Csáth Géza: Anyagyilkosság – műelemzés, didaktikai kísérlet. LITERATURA, 39 (1). pp. 44-49. ISSN 0133-2368

Z. Varga, Zoltán (2014) Önéletrajzi tér és talált szöveg: Babits Mihály Beszélgetőfüzetei. LITERATURA, 40 (1). pp. 60-76. ISSN 0133-2368

É. Kiss, Katalin (2012) Null pronominal objects in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HAFNIENSIA: INTERNATIONAL JOURNAL OF LINGUISTICS, 44 (2). pp. 192-206. ISSN 0374-0463

Ürögdi, Barbara (2013) Adverbial clauses with -ig and the “until -puzzle”. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 60 (3). pp. 303-363. ISSN 1216-8076

Book Section

Angyalosi, Gergely (2013) Bizonyosság és agnoszticizmus a Változtatnod nem lehet című kötetben. In: "Semmi sincsen egészen úgy". Fekete Sas Kiadó, Budapest, pp. 37-47. ISBN 978 963 9680 76 0

Bakró-Nagy, Marianne (2014) Módszerek a nyelvi őstörténet kutatásában. In: Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. MTA BTK MŐT Kiadványok (1). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 193-204. ISBN 978-963-9627-87-1

Bartha, Csilla (2012) Hungary. In: Language Rich Europe. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 138-145.

Bartha, Csilla (2003) A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei és az oktatás. In: NYELVI JOGOK, KISEBBSÉGEK, NYELVPOLITIKA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN. Magyar Kisebbségi Könyvtár sorozat . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 56-75.

Bartók, István (2013) János Sylvester w Krakowie. In: Latinitas Hungarica: Łacina w kulturze Węgierskiej. Wydział Artes Liberales, Varsó, pp. 161-169.

Bartók, István (2013) „Stabat mater”(?): Jegyzetek egy Pázmány-prédikációhoz. In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 35-40.

Bartók, István (2014) Tarnai Andorról és a latin nyelvtanról. In: „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra. reciti, Budapest, pp. 87-89.

Bende-Farkas, Ágnes (2014) Minden valaki – Az ómagyar kori vala- kifejezések értelmezéséhez. In: Nyelvelmélet és diakrónia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék : PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 10-41. ISBN 978-963-308-183-9

Bene, Sándor (2007) Az ellenállás hermeneutikája : Egy fejezet a Rákóczi-szabadságharc politikai publicisztikájának történetéből. In: „Nem sűlyed az emberiség…” Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 1035-1058. ISBN 978-963-7341-82-3

Bene, Sándor (2014) Filológia és hungarológia. In: Hungarológia Veszprémben. Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Antropológia és Etika Tanszék Füzetei, 1 . Gondolat Kiadó - Pannon Egyetem MFTK Antropológia és Etika Tanszék, Veszprém, pp. 30-44. ISBN 978 963 693 553 5

Bene, Sándor (2012) Rimay vindicatus: Rimay János Justus Lipsiushoz írott leveléről. In: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25-28. Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, pp. 139-188. ISBN 978-963-661-986-2

Bene, Sándor (2013) Tamás, Scotus, Petrarca : A humanizmus politikai nyelvei Andreas Pannonius királytükreiben. In: „Politica philosophiai okoskodás” – Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 67-86. (In Press)

Bezeczky, Gábor (2013) Whodunit. In: "Visszhangot ver az időben" Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, pp. 418-426. ISBN 978-80-8101-724-7

Bácskai-Atkári, Júlia (2013) Reanalysis in Hungarian Comparative Subclauses. In: Approaches to Hungarian 13: Papers from the 2011 Lund Conference. Benjamins, Amsterdam, pp. 1-23. ISBN 9781299865259

Bácskai-Atkári, Júlia and Dékány, Éva (2014) From non-finite to finite subordination. The history of embedded clauses. In: The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics 11 . Oxford University Press, Oxford, pp. 148-223. ISBN 978-0-19-870985-5

Bátori, Anna (2014) Észrevétel a’ Hitelre mellyet irt Gróf Széchényi Istvány. In: Jólét és erény. Hagyományfrissítés (2). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 165-194. ISBN 978 615 5478 00 0

Csepregi, Zoltán (2007) A reformáció mint nyelvi esemény a Mohács előtti Magyarországon. In: Mindennapi választások: Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 391-406. ISBN 978 963 962 712 3

Csörsz, Rumen István (2013) Eluntalak nézni, Európábul szömlélni: Wathay Ferenc: Ázsiának földe… In: „…hogy legyen a víznek lefolyása…” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére, szerk. BENŐ Attila, FAZAKAS Emese, KÁDÁR Edit, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013, 89–97. In: „…hogy legyen a víznek lefolyása…” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 89-97. ISBN 978 606 8178 72 1

Csörsz, Rumen István (2012) Kisbolygók nagy bolygása : A 18. századi magyar közköltészet kritikai kiadásáról. In: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban. Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28. Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, pp. 435-446. ISBN 978-963-661-986-2

Csörsz, Rumen István (2013) „Nincs becsületi a katonának”. Egy kuruc vonatkozású szövegcsalád a XVIII–XIX. századból. In: Kuruc(kodó) irodalom. Tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 229-247. ISBN 978-963-87917-7-1

Csörsz Rumen, István (2014) Pönögei Kis Pál, avagy Petőfi és a közköltészet. In: Ki vagyok én? Nem mondom meg. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 203-226. ISBN 978-963-9401-97-6

Csörsz Rumen, István (2007) Referenciális versformák Balassi Bálint költészetében. In: A szerelem költői. Universitas, Budapest, pp. 97-118. ISBN 978-963-9671-12-6

Csörsz Rumen, István (2010) Szirmay Antal és a szájhagyomány. In: Folklór és nyelv. Folklór a magyar művelődéstörténetben (5). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 277-296. ISBN 978 963 05 8971 0

Csörsz Rumen, István (2007) Történelmi hősök helyzetdalai a 18-19. századi magyar közköltészetben. In: Folklór és történelem. Folklór a magyar művelődéstörténetben . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 123-138. ISBN 978-963-05-8587-3

Deme, Andrea (2011) Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése. In: Félúton 6.: A hatodik Félúton konferencia (2010) kiadványa. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 25-42.

Deme, Andrea (2012) Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése. In: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain: 6. Félúton konferencia. ELTE - Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 33-46. ISBN 978 963 312 097 2

Deme, Andrea (2011) Az énekelt magánhangzók észlelése réshangkörnyezetben. In: V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 16-28. ISBN 978-963-9074-576

Deme, Andrea (2012) Magánhangzónyújtások gyermekek spontán beszédében. In: VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 24-39. ISBN 978-963-9074-58-3

Deme, Andrea (2013) Pragmatic functions of lengthenings and filled pauses in the adult-directed speech of Hungarian children. In: New Perspectives on Speech in Action: Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Copenhagen Studies in Language (43). Samfundslitteratur, Frederiksberg, pp. 23-40. ISBN 978-87-593-1957-4 (In Press)

Deme, Andrea (2011) Zene és nyelv II. - Az énekelt beszéd sajátosságai. In: Nyelvészetről mindenkinek: 77 nyelvészeti összefoglaló. Inter Nonprofit Kft,, Budapest, pp. 374-377. ISBN 978 963 892 400 1 4

Deme, Andrea (2012) Óvodások magánhangzóinak akusztikai jellemzői. In: Beszédtudomány: Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig. ELTE és MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, pp. 77-99. ISBN 978-963-284-235-6

Deme, Andrea and Markó, Alexandra (2013) Lengthenings and filled pauses in Hungarian adults’ and children’s speech. In: Proceedings of DiSS 2013, The 6th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech. TMH-QPSR, 54 (1). KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, pp. 21-24. ISBN 978-91-981276-0-7

Dékány, Éva (2009) Comitative adjuncts: appositives and non-appositives. In: Adverbs and adverbial adjuncts at the interfaces. Interface Explorations (20). Mouton de Gruyter, Berlin, pp. 231-244. ISBN 978-3-11-021403-1

Dékány, Éva (2014) A nem véges alárendelés (az igenevek) története. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 148-223. ISBN 978-963-05-9456-1

Dékány, Éva and Csirmaz, Aniko (2014) Hungarian is a classifier language. In: Word classes: nature, typology and representations. Current Issues in Linguistic Theory (332). John Benjamins, Amsterdam, pp. 141-160. ISBN 978-90-27-24851-0 (In Press)

Dömötör, Adrienne (2014) A hogyki és társai: egy sajátos kötőszófajta az ómagyar korból. In: Nyelvelmélet és diakrónia. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék : PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 42-62. ISBN 978-963-308-183-9

Egedi, Barbara (2009) Adverbial (dis)ambiguities. Syntactic and prosodic features of ambiguous predicational adverbs. In: Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Interface Explorations (20). Mouton de Gruyter, Berlin – New York, pp. 103-132. ISBN 978-3-11-021480-2

Egedi, Barbara (2011) Az ómagyar határozott névelő kialakulásának grammatikai vonatkozásai. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 35-47. ISBN 978-963-306-115-2

Egedi, Barbara (2014) The DP-cycle in Hungarian and the functional extension of the noun phrase. In: The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics (11). Oxford University Press, Oxford, pp. 56-82. ISBN 9780198709855

Egedi, Barbara (2014) Főnévi kifejezések: határozottság, névelőhasználat, birtokos szerkezetek. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 96-127. ISBN 9789630594561

Egedi, Barbara (2013) Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian. In: Synchrony and Diachrony: a Dynamic Interface. Studies in Language Companion Series (133). John Benjamins, Amsterdam, pp. 367-390.

Egedi, Barbara (2014) Határozottsági ciklus a magyarban. In: Nyelvelmélet és diakrónia 2. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 63-83.

Egedi, Barbara (2011) Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen. In: Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 110-127. ISBN 978-606-8178-35-6

Egedi, Barbara (2014) A latin forrásszövegek hatása az ómagyar szintaktikai jelenségekre. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 281-286. ISBN 9789630594561

Egedi, Barbara (2009) A magyar kétértelmű mondathatározók és hatókörviszonyaik. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII. Modellek, elméletek és elvek érvényessége nyelvi adatok tükrében. SzTE Általános Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 67-85. ISBN 978-963-306-001-8

Gazda, István and Balog Stemler, Ilona and Danku, György and Grabarits, István and Karasszon, Dénes and Keszthelyi, Sándor and Sragner, Márta and Stemler, Ágnes and Szabó, Péter Gábor and Szabó T., Attila and Szállási, Árpád and Végh, Ferenc and Wirth, Lajos (2005) A korai magyar nyelvű nyomtatott reáltudományi és műszaki könyveink, 16–19. század. In: Pannóniai Féniksz, avagy Hamvából fel-támadott magyar nyelv. Első nyomtatott tudományos könyveink, 16–19. század. OSZK- MTA, Budapest. ISBN 963-200-494-9

Gerőcs, Mátyás and Pintér, Lilla (2014) Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket? In: LingDok13: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 87-107.

Gerőcs, Mátyás and Pintér, Lilla (2014) How do Hungarian preschoolers interpret number words? In: ConSOLE. Leiden University Press, Leiden, pp. 104-122.

Gyuris, Beáta and Mády, Katalin (2013) Approaching the prosody of Hungarian wh-exclamatives. In: VLLXX: Papers presented to László Varga on his 70th birthday. ELTE, Budapest, pp. 333-349.

Gángó, Gábor (2014) Kemény Zsigmond és az „eszmék történészete". In: A sors kísértései. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 85-93. ISBN 978-615-5047-61-9

Hajdu, Péter (2013) Hogyan tárgyalhatók novellák az irodalomtörténetben? In: „VISSZHANGOT VER AZ IDŐBEN”. Kalligram, Pozsony, pp. 466-472. ISBN 978-80-8101-724-7

Hajdu, Péter (2014) Mikszáth és a szatíra. In: Közelítések a szatírához. L'Harmattan, Budapest, pp. 123-140. ISBN 978-963-236-714-9

Hegedűs, Veronika (2014) The Cyclical Development of Ps in Hungarian. In: The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford University Press, Oxford, pp. 122-147.

Hegedűs, Veronika (2014) A névutós kifejezések grammatikalizációja és belső szerkezeti változásai. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 154-176.

Hites, Sándor Balázs (2013) Anyanyelv és emigráció. In: Az olvasás labirintusában: tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Ráció, Budapest, pp. 604-615. ISBN 978-615-5047-50-3 (In Press)

Jankovics, József (2013) Bethlenek, Vayak, Dujardinok – Vay Erzsébet életének tükrében. In: Kuruc(kodó) irodalom. Tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 87-196. ISBN 978-963-87917-7-1

Jankovics, József and Schiller, Erzsébet (2014) Ányos Pál kiadatlan prédikációja, Mária Terézia búcsúztató verstöredéke és 20. századi portréja. In: "Édes érzékenység". Gondolat, Budapest, pp. 90-102. ISBN 9789636933869

Kecskeméti, Gábor (2013) Bevezető. In: Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából. Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc, pp. 3-5. ISBN 9789639988538

Kecskeméti, Gábor (2013) Kazanie, retoryka, historia literatury. In: Latinitas Hungarica: Łacina w kulturze węgierskiej. Wydział „Artes Liberales”–Wydawnictwo DiG, Warszawa, Lengyelország, pp. 411-438. ISBN 9788371817977

Kecskeméti, Gábor and Papp, Ingrid (2013) A magyarországi szlovakizáló cseh nyelvű halotti beszédek kutatásának helyzete. In: Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából. Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc, pp. 7-14. ISBN 9789639988538

Kecskeméti, Gábor and Szekler, Enikő (2013) Egy Pázmány-exemplum filológiai háttere és intertextuális kapcsolatai. In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, Magyarország, pp. 243-245. ISBN 9789638759665

Kenesei, István (2013) A kreativitás mint a nyelvészet kognitív fordulatának kulcseleme. In: A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában. Általános Nyelvészeti Tanulmányok (25). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 17-42. ISBN 978-963-05-9427-1

Kiefer, Ferenc (2009) Types of temporal adverbials and the fine structure of events. In: Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Interface Explorations (20). De Gruyter, Berlin, pp. 241-262. ISBN 978-3-11-021480-2

Kiss, Margit and T. Somogyi, Magda (2014) A digitális Mikes-szótár. In: Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. A MANYE kongresszusok előadásai (10/1-2). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 651-657. ISBN 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2

Kónya, Franciska (2013) "Nincs nagyob szükség az halálnál; de nagyob barátság sincsen abban való szólgálatnál." : Halálra való felkészülés Tarnóczy István bestsellerében. In: Az áhitat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 133-144. ISBN 978-963-308-102-0

Kónya, Franciska (2013) „Távoztasd-el töled a’ gonoszt, tégy jót, és egygyezzél-meg az Istennel”. Misztikus megismerés Tarnóczy István meditációs könyveiben. In: Misztika a 16–18. századi Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti tanulmányok (5). PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 169-176. ISBN 978 963 308 125 9

Kőszeghy, Péter (2013) Az 1578-as év Balassi Bálint életében. In: Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. Zborník z medzinárodnej konferencie Modrý Kameň, jún 2012. Modrý Kameň. SNM, Modry Kamen /Kékkő, pp. 225-249. ISBN 978-80-8060-308-3

Kőszeghy, Péter (2013) Krucsai János, a halál leánya és a „Rettenetes utolsó szempillantás”. In: Kuruc(kodó) irodalom. Tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 56-86. ISBN 978-963-87917-7-1

Landgraf, Ildikó (2014) Átjárás a regiszterek között. Jókai Mór képes szórakoztató lapjai. In: A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867-1945. Tanulmányok. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 9-20. ISBN 978-963-9627-69-7

Ludányi, Zsófia and Kádár, Balázs (2014) Ajánlott helyesírási elvek és szabályok. In: Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitális gyakorlatban. TrustAir Kft, Budapest, pp. 553-557. ISBN 978-963-08-8286-6

Maczák, Ibolya (2014) Mennyország – két hangon. In: Menny és pokol a barokk kori ember életében. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok (7). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 203-212. ISBN 978-963-308-190-7

Maczák, Ibolya (2014) „Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán” (Kompiláció mint ferences–jezsuita „határvonal”). In: Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (8). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 157-167. ISBN 978-963-508-788-4

Martí, Tibor (2007) Magyar nyelvű kéziratos hamvazószerdai prédikáció a 17. század első feléből. In: Summa. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 210-214. ISBN 978-963-9206-42-7

Maráczi, Géza (2011) Shelter for the Translator in Dickens’s City. Victorian fiction in the Hungary of the 1950s. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 318-324. ISBN 978-963-284-204-2

Molnár, Gábor Tamás (2014) Hajótörés olvasóval. Performativitás és nyelvi struktúra Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versében. In: Forradalom -- performativitás -- struktúra. Ráció, Budapest, pp. 271-287. (In Press)

Monok, István (2012) Gondolatok a hungarológiáról. Bevezetés. In: Gondolatok a hungarológiáról. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, pp. 9-15. ISBN 978-963-87595-9-7

Mády, Katalin (2012) A fókusz prozódiai jelölése felolvasásban és spontán beszédben | [Prosodic marking of focus in read and spontaneous speech]. In: Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 91-107. ISBN 978 963 05 9295 6

Mátyus, Kinga (2013) The (bVn) variable in the speech of five- and ten-year-old Hungarian children. In: Young Linguists’ Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pp. 1-6.

N. Fodor, János (2013) The Geolinguistic Research of Historic Personal Names Found in the Carpathian Basin. In: Proceedings of the Second International Conference on Onomastics "Name and Naming". Onomastics in Contemporary Public Space. Editura Mega, Editura Argonaut, Cluj Napoca, pp. 518-527. ISBN 9786065433434

N. Fodor, János (2011) Név és etnikum összefüggésének nyelvföldrajzi vonatkozásai a Történeti Magyar Családnévatlasz példaanyagában. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév – helynév – kisebbségek. Savaria University Press, Szombathely, pp. 95-108. ISBN 978-963-9882-80-5

Neuberger, Tilda (2013) Analógiás jelenségek hat- és hétévesek spontán beszédében. In: Analógia és modern nyelvleírás. EME, Kolozsvár, pp. 200-221. ISBN 978-606-8178-74-5

Neumer, Katalin (2014) Megértés, magyarázat, morál Kemény Zsigmond három regényében. In: A sors kísértései. Tanulmányok Kemény Zsigmond születésének 200. évfordulójára. Ráció, Budapest, pp. 239-286. ISBN 978-615-5047-61-9 (Submitted)

Oravecz, Csaba and Váradi, Tamás and Sass, Bálint (2014) The Hungarian Gigaword Corpus. In: LREC 2014 Proceedings. ELRA, Reykjavik, pp. 1719-1723. ISBN 978-2-9517408-8-4

Orbán, László (2014) A mellékszereplők lázadása. Guzmics Izidor és Pázmándi Horváth Endre Kazinczy pannonhalmi útirajzáról. In: Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve. Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, pp. 197-220. (In Press)

Pajzs, Júlia (2014) Nyelvtechnológia a lexikográfia szolgálatában. In: Das Wort - ein weites Feld. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 61-75. ISBN 978 963 236 885 6

Pajzs, Júlia and Steinberger, R. and Ehrmann, M. and Ebrahim, M. and Della Rocca, L. and Simon, Eszter and Váradi, Tamás (2014) Media monitoring and information extraction for the highly inflected agglutinative language Hungarian. In: LREC 2014 Proceedings. ELRA, Reykjavik, pp. 2049-2056. ISBN 978-2-9517408-8-4

Paraizs, Júlia (2014) A többes szerzőség poétikája: Petőfi Coriolanus-fordítása. In: Ki vagyok én? Nem mondom meg. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 58-102. ISBN 978-963-9401-97-6

Pikli, Natália (2011) Elfelejtve/megidézve. A shakespeare-i vesszőparipa (hobby-horse) a kulturális emlékezet tükrében. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 261-277. ISBN 978-963-284-204-2

Pintér, Tibor (2013) Nyelvtechnológiai segédletek a magyarnyelv-oktatásban. In: Digitális tananyagok : oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. L' Harmattan, Budapest, pp. 88-90.

Pintér, Tibor (2013) Viacjazykovosť cez jazykovú technológiu. Výskumy jazykovej technológie v Jazykovednom ústave Maďarskej Akadémie Vied. In: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenciny. Sociolinguistica Slovaca (7.). Veda, Bratislava, pp. 284-290.

Prószéky, Gábor and Miháltz, Márton and Kuti, Judit (2013) Lexikális szemantika : a számítógépes nyelvészet és a pszicholingvisztika határán. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV. Akadémiai Kiadó, pp. 143-172.

Péti, Miklós (2015) 'In Milton's Prison' - Milton in Hungarian Translation. In: Milton in Translation: Theory and Practice. Oxford University press, Oxford. (In Press)

Rákai, Orsolya (2013) Hatalom és hegemónia: a felemás társadalmi modernizálódás leírása Schöpflinnél. In: Kritikai mintázatok. Tanulmánykötet Angyalosi Gergely 60. születésnapjára. Nagyerdei Almanach könyvek (2.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 361-378. ISBN ISBN 978-963-318-323-6

Simon, Eszter (2014) Corpus building from Old Hungarian codices. In: The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. Oxford University Press, Oxford, pp. 224-236. ISBN 978-0-19-870985-5

Szabó, Tamás Péter and Mátyus, Kinga (2014) Óvodások és kisiskolások nyelvi ideológiái. In: Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. A MANYE kongresszusok előadásai (10/1-2). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 215-221. ISBN 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2

Szelestei Nagy, László (2014) Pázmány-prédikációk bencés szerzetesek átírásában (1700 körül). In: Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 125-132. ISBN 978-963-508-788-4

Szelestei Nagy, László (2014) Roberto Bellarmino Mennyországa Ágoston Péter fordításában (1674). In: Menny és pokol a barokk kori ember életében. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 355-362. ISBN 978-963-308-190-7

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Ablatívuszi határozóragjaink mikrorendszerének változatai a középmagyar kori boszorkányperekben. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 151-168. ISBN 978-963-306-249-4

Szentgyörgyi, Rudolf (2013) Analógia – diakrón szemmel. In: Analógia és modern nyelvleírás. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 215-234. ISBN 978-606-8178-74-5

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Az ómagyar múlt idők rendszerének kiépülése (Kijelentő mód). In: Nyelvben a világ: Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta Kiadó, Budapest, pp. 258-267. ISBN 978-615-5219-64-1

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Kétnyelvűség a középmagyar kori boszorkányperekben. In: NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák. MANYE – Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 222-226. ISBN 978-615-5219-66-5

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) Terminológia és (nyelv)politika. A magyar kémiai nómenklatúra születése, tündöklése és bukása. In: Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, pp. 291-297. ISBN 978-963-9862-63-0

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) A nyelvi változások előrejelzésének lehetősége és lehetetlensége. In: Elmélet és módszer: Nyelvészeti tanulmányok. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 397-410. ISBN 978-615-5371-21-9

Szijártó, Imre (2005) Kisebbségi felsőoktatás a magyar nyelvterület peremén. In: Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Új Mandátum Kiadó, Budapest, pp. 38-61. ISBN 963-9494-60-7

Szolláth, Dávid (2009) "Kelet-Közép-Európát kellene megfogalmaznunk prózában": Mészöly Miklós nyolcvanas évekbeli esszéiről. In: Thomka-symposion: Ünnepi kötet Thomka Beáta köszöntésére. Kalligram, Pozsony, pp. 288-300. ISBN 978-80-8101-217-4

Szolláth, Dávid (2014) Le débat avec le maître. Les essais de Miklós Mészöly sur Camus. In: Camus de l’autre côté du Mur. Réceptions de l’œuvre camusienne. Cahiers de la nouvelle Europe . L'Harmattan, Paris, pp. 209-216. ISBN 978–2–343–03–320–4

Széchenyi, Ágnes (2013) Üzenetek a tegnapelőtt világából: Ignotus Pál és Horváth Zoltán levezéséből (1947–1967). In: Kritikai mintázatok: Tanulmányok Angyalosi Gergely 60. születésnapjára. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 419-452. ISBN 978-963-318-323-6 (Submitted)

Szénási, Zoltán (2013) "Attila, nézd..." : Az Eszmélet Pilinszky János és Vasadi Péter életművében. In: Eszmélet: A Balatonalmádiban és Balatonszárszón 2012. szeptember 28-30-a közt rendezett Eszmélet-konferencia szerkesztett és bővített anyaga. A 12 legszebb magyar vers, 11 (11). Savaria University Press, Szombathely, pp. 427-437. ISBN 9786155251160

Szénási, Zoltán (2014) Magányos repülő. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Partium Kiadó, Budapest; Nagyvárad, pp. 317-328. ISBN 978-615-5478-04-8

Szénási, Zoltán (2013) A megtalált szó : Nyelv és valóság Vasadi Péter esszéiben. In: Kritikai mintázatok. Tanulmányok Angyalosi Gergely 60. születésnapjára. Nagyerdei Almanach Könyvek, 2 (2). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 406-418. ISBN 978-963-318-323-6

Turi, Gergő (2014) Alanyi sziget a magyar nyelvben. In: LingDok13: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 205-222.

Tóth, Ferenc (2014) Kard és toll. Magyar katonaírók a felvilágosodás korabeli Franciaországban. In: IRODALOMÉRTELMEZÉSEK A FELVILÁGOSODÁSTÓL NAPJAINKIG. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 107-123. ISBN 978-606-8145-57-0

Tóth, Ferenc (2013) „Magyar irodalom francia szívvel” – A 18. századi franciaországi magyar emigráció irodalmi tevékenysége. In: Homályzónák. 2000; Sík Kiadó, Budapest, pp. 45-52. ISBN 978-963-9270-32-9

Tóth, Réka (2011) „Könyörgés Pope után”: Egy Kazinczy-szöveg eredetijének nyomában. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 278-286. ISBN 978-963-284-204-2

Tóth, Zsombor (2013) Emlékirat és patriotizmus: Bethlen Miklós és Cserei Mihály regionalizmusa. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 365-383. ISBN 978-606-8145-45-7

Tüskés, Anna (2012) Kelemen Mikes’in Görsel Sanatlardaki Tasviri. In: Tekirdağ Tarihinin Macar Yazarı Kelemen Mikes. Macar–Türk Dostluk Derneğİ, Budapest, pp. 91-127.

Tüskés, Anna (2012) Mikes Kelemen képzőművészeti ábrázolásai. In: Mikes Kelemen Rodostó magyar krónikása. Magyar–Török Baráti Társaság, Budapest, pp. 90-126.

Vaderna, Gábor (2014) A közköltészet kutatása és az irodalomtörténet. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok. reciti. (Submitted)

Veres, András (2013) Az Eszmélet szerkezetéről. In: Eszmélet. A 12 legszebb magyar vers, 1 (11). Savaria University Press, Szombathely, pp. 121-131. ISBN 9786155251160

Veres, András (2013) "Ez mind én voltam egykor". In: "Semmi sincsen egészen úgy". Fekete Sas Kiadó, Budapest, pp. 83-94. ISBN 978 963 9680 76 0

Veres, András (2013) Kosztolányi Dezső, József Attila, Fejtő Ferenc, Németh G. Béla. In: "Szépet, jót, igazat akarva". Tanulmányok N. Horváth Béla 60. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, pp. 9-16.

Vígh, Éva (2008) La letteratura fisiognomica ungherese nel Seicento e la tradizione italiana. In: La tradizione italiana nella vita intellettuale ed artistica in Europa centrale e orientale. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warsaw, pp. 79-96. ISBN 978–83–7507–050–7

Zoltán, András (2013) Legrégibb szláv jövevényszavaink szláv dialektológiai hátteréhez. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 193-198. ISBN 978-963-306-249-4

Zsávolya, Zoltán (2013) A nemzeti fordulat kisprózája : Tematikus, narratív és műfaji alakzatok Tormay Cécile húszas években írt elbeszéléseiben. In: "nemcsak a magam terhét hordom" Tormay Cécile és a Napkelet. Orpheusz Kiadó, Budapest, pp. 138-162.

Monograph

A. Molnár, Ferenc and Fekete, Csaba and M. Nagy, Ilona (2012) A szöveghagyományozódás kérdései a magyar nyelvtörténetben = Changing of texts in the history of Hungarian language. Project Report. OTKA.

Balázs, Mihály and Font, Zsuzsanna and Káldos, János and Katona, Tünde and Keserű, Gizella and Kovács, Sándor and Molnár, Lehel and Schaffer, Andrea (2009) Felekezetiség és múltteremtés. = Denominations and the Creation of their Past. Unknown and/or Unpublished Texts from the Prehistory of Transylvanian historia litteraria. Project Report. OTKA.

Balázs Józsefné dr. Fodor, Katalin and Bóna, Judit and Gósy, Mária and Imre, Angéla and Markó, Alexandra and Radványi, Péter (2008) A spontán beszéd fonetikai szerkezeteinek vizsgálata = The analysis of the phonetic structures of spontaneous speech. Project Report. OTKA.

Bene, Sándor and Kiss Farkas, Gábor and Nagy, Levente and Németh S., Katalin (2007) Zrínyi Miklós európai hírnevének dokumentumai = Documents of Miklós Zrínyi`s European fame. Project Report. OTKA.

Bitskey, István and Csorba, Dávid and Fazakas, Gergely Tamás and Fekete, Csaba and Gábor, Csilla and Győri, L. János and Imre, Mihály and Luffy, Katalin and Oláh, Szabolcs and Száraz, Orsolya and Tasi, Réka Emese and Tóth, Zsombor (2012) Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében = Models of Identities in Hungary and Confessional System of Early Modern Europe. Project Report. OTKA.

Bitskey, István and Fazakas, Gergely Tamás and Fekete, Csaba and Győri, L. János and Imre, Mihály (2008) A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550-1700) = Methods of communication in the Carpathian Basin during the Reformation: Early Modern European models and Hungarian characteristic (1550-1700). Project Report. OTKA.

Bodnár, György and Simon, Zsuzsanna (2007) Az MTA Irodalomtudományi Intézet története és dokumentumai = Documents of the establishment and the history of Institute of Literary Studies of H.A.S. Project Report. OTKA.

Botka, Ferenc (2008) Déry Tibor: Összegyüjtött levelek = Tibor Déry: Collected Letters. Project Report. OTKA.

Bárczi, Ildikó and Enyedi, Krisztina and Gergely, Judit and Kertész, Balázs and Krupp, József and Rajhona, Flóra and Szucsiné Laczkó, Eszter (2007) Későközépkori prédikációirodalmunk latin nyelvű forrásai = Latin sermons of medieval ages. Project Report. OTKA.

Bíró, Ferenc (2007) Bessenyei György összes művei (kritikai kiadás), 11. kötet = The complete works of Bessenyei György. Project Report. OTKA.

Bódyné Márkus, Rozália (2010) A magyar irodalom fogadtatása pozsonyi és pest-budai német nyelvű újságok melléklapjaiban 1810 és 1848 között = The reception of Hungarian literature in the supplements of Pressburg And Pest-Buda german language newspapers between 1810 and 1848. Project Report. OTKA.

Cs. Nagy, Lajos and Nagyné Császi, Ildikó (2009) Medvesalja nyelvjárási atlasza = DIALECT ATLAS OF MEDVESALJA. Project Report. OTKA.

Csatár, Péter and Farkas, Orsolya and Pethő, Gergely (2007) Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok = Semantic intuitions as linguistic facts. Project Report. OTKA.

Csépe, Valéria and Honbolygó, Ferenc and Ragó, Anett and Szucs, Dénes (2008) Neurokognitív integrációs folyamatok, nyelvfejlődés és nyelvi zavarok = Neurocognitive integration processes, language development and language disorders. Project Report. OTKA.

Csóra, Karolin and Béládi, Miklósné and Kókay, György (2008) "A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996-2000" című kötet elkészítése = "Bibliography of the Hungarian Literary History 1996-2000". Project Report. OTKA.

Debreczeni, Attila and Borbély, Szilárd and Orbán, László and Orosz, Beáta (2009) Kazinczy Ferenc művei (kritikai kiadás) = Works of Ferenc Kazinczy (critical edition). Project Report. OTKA.

Eisemann, György and Bednanics, Gábor and Rózsafalvi, Zsuzsanna and Tarjányi, Eszter and Tóth, Péter and Török, Lajos and Vaderna, Gábor (2009) Jókai Mór műveinek sajtó alá rendezése a kritikai kiadás számára = Redaction of Works by Mór Jókai to the Critical Edition. Project Report. OTKA.

Farkas, Tamás (2010) Régi magyar családnevek névvégmutató szótára = A Tergo Dictionary of Old Hungarian Surnames. Project Report. OTKA.

Farkas, Tamás and Fodor, János and Juhász, Dezso and Kozma, István Péter (2009) A magyarországi családnév-változások kutatása 1867-1896 = Research on the Surname in Hungary 1867-1896. Project Report. OTKA.

Forgács, Tamás (2007) Frazeológiai kézikönyv megírása és publikálása = Handbook of Phraseology. Project Report. OTKA.

Fórizs, Gergely and Vaderna, Gábor (2012) Berzsenyi Dániel levelezésének és költeményeinek kritikai kiadása = Critical edition of Dániel Berzsenyi's correspondence and poems. Project Report. OTKA.

Fülöppné dr. Romhányi, Beatrix and Fodor, Nóra and Imregh, Mónika and Kertész, Balázs and Madas, Edit and Rajhona, Flóra (2013) Laskai Osvát Sermones de sanctis c. művének kritikai kiadása = Publication of the Sermones de sanctis of Osvaldus Laskai. Project Report. OTKA.

Györffy, Miklós and Kelemen, Pál and Palkó, Gábor and Szirák, Péter (2008) A "prózafordulat" mint korszakalakzat és elemzési szempont = Prosa Turn as epochal figure and analytical aspect. Project Report. OTKA.

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Imre, Angéla and Kovács, Magdolna and Siptár, Péter (2008) Eltérő fonetikai és fonológiai feldolgozási folyamatok az anyanyelv-elsajátításban = Various phonetic and phonological decoding processes in first language acquisition. Project Report. OTKA.

Gósy, Mária and Gráczi, Tekla Etelka and Gyarmathy, Dorottya and Váradi, Tamás and Veresné Horváth, Viktória (2012) Magyar spontán beszéd adatbázis = Hungarian Spontaneous Speech Corpus. Project Report. OTKA.

H. Tóth, Tibor and Horváth, Rajmund and Simon, András (2006) Alföld-kutatás II.: A Kiskunság - a Duna-Tisza köze déli része - nyelvi-nyelvföldrajzi vizsgálata, különös tekintettel a nyelvjárásszigetekre, a kun szubsztrátumra és a szóföldrajzi eltérésekre = A geolinguistic research of dialect-islands, Cumanian substrata, and geolinguistic anomalies in the regions of Alföld (Kiskunság, the southern part of Duna-Tisza köze). Project Report. OTKA.

Haader, Lea and Balázs, Judit and Dömötör, Adrienne and Gugán, Katalin Orsolya and Horváth, László and Pólya, Katalin and Wacha, Balázs (2009) A középmagyar kor történeti mondattana = Historical Syntax of Middle Hungarian. Project Report. OTKA.

Hajdú, Mihály (2009) Határainkon kívüli nyelvjárási és névtani kutatások = Dialectological and onomatological researches out of our borders. Project Report. OTKA.

Hajdú, Mihály (2010) Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévadattárának befejezése = Ending of the historical place names in Erdély of Szabó T. Attila. Project Report. OTKA.

Hajdú, Mihály (2007) Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtemények közzététele = The publication of Szabó T. Attila's Transylvanian historical place names. Project Report. OTKA.

Hansági, Ágnes and Hermann, Zoltán (2006) Olvasásmódok a romantikában - Mediális közvetítettség és kanonizáció a romantika recepciójában = Reading Romanticism - Romanticism Reading. Medial Transfer and Canonization in the Reception of (Hungarian) Romanticism. Project Report. OTKA.

Hargittay, Emil and Ajkay, Alinka and Bajáki, Rita and Báthory, Orsolya and Hortobágyi, Katalin and Kecskeméti, Gábor and Nagy, László (2007) Pázmány Péter kritikai kiadás = Critical edition of Péter Pázmány. Project Report. OTKA.

Hargittay, Emil and Ajkay, Alinka and Bogár, Judit and Kecskeméti, Gábor and Magyarné Báthory, Orsolya and Nagy, László (2012) Pázmány Péter kritikai kiadás = Péter Pázmány Critical Edition. Project Report. OTKA.

Hartmann Kakucska, Mária (2009) Orczy Lőrinc hagyatékának feltárása = Research of the Legacy of Lawrence Orczy. Project Report. OTKA.

Hegedűs, Attila and Gerstner, Károly (2012) A magyar nyelvjárások mondattani alapú elhatárolása = The Distribution of the Hungarian Dialects by Syntax. Project Report. OTKA.

Heltai, János (2006) A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI.-XVIII. században = The social history, genre system, functions and data base of religious disputes in the 16-18th century in Hungary. Project Report. OTKA.

Hoffmann, István and Győrffy, Erzsébet and Póczos, Rita and Rácz, Anita and Tóth, Valéria (2010) Helynévtörténeti vizsgálatok az ómagyar korból = Onomastic Research of the Old Hungarian Period. Project Report. OTKA.

Horváth, Kornélia (2012) Magyar verstani tradíció és a kortárs magyar líra = Hungarian Metrical Tradition and the Contemporary Hungarian Poetry. Project Report. OTKA.

Horváth, Kornélia and Szitár, Katalin (2006) A szó mint trópus a költői szövegben (poétikai elemzések a XX. századi magyar irodalom köréből) = Word as trope in the poetic text (poetic analysis in Hungarian literature of 20th century). Project Report. OTKA.

Hubert, Gabriella and Ecsedi, Zsuzsanna and Vadai, István (2012) 17. századi evangélikus és református énekek kritikai kiadása = Critical edition of the evangelical-lutheran and calvinist hymns in the 17th century. Project Report. OTKA.

Hódosy, Annamária and Ármeán, Otília and Fogarasi, György and Füzi, Izabella and Medgyes, Tamás and Milián, Orsolya and Török, Ervin (2008) Az élő retorika. Retorikai fogalomrendszerek relevanciája az irodalmi művek befogadásában = Living Rhetoric. The Relevance of Rhetoric Concepts in the Interpretation of Literary Texts. Project Report. OTKA.

Jankovits, László and Bartók, István and Ötvös, Péter and Pap, Balázs and Szilasi, László (2010) Intézmények és szövegtípusok a XVI. század első felének magyarországi költészetében = Institutions and textual types of the Hungarian poetry in the first half of the XVIth century. Project Report. OTKA.

Juhász, Dezso and Friczné Terbe, Erika and Hegedus, Andrea (2007) Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (10. szakasz) = Processing and publishing of the Hungarian dialects in Rumania (10th phase). Project Report. OTKA.

Juhász, Dezső and Friczné Terbe, Erika and Hegedűs, Andrea (2011) Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) = Preparation and publication of the 11th volume of „Linguistic Atlas of the Hungarian Dialects of Rumania”. Project Report. OTKA.

Kabdebó, Lóránt and Ferenczi Fischer, László and Kemény, Aranka and Kiss, Katalin and Kontor, István and Kovács, Béla Lóránt and Porkoláb, Tibor and Sziliné B. Juhász, Erzsébet and Szőke, György (2006) Szabó Lőrinc kritikai kiadás előkészítése című pályázat folytatása, valamint a kritikai kiadás elkezdése = Continuing the application "Preparations for the Lőrinc Szabó critical edition" and starting the critical edition itself. Project Report. OTKA.

Kabdebó, Lóránt and Kiss, Katalin (2010) Szabó Lőrinc kritikai kiadás előkészítésének folytatása, a kritikai kiadás elkezdése = Continuing the Preparations for the Lőrinc Szabó Critical Edition and Starting the Critical Edition itself. Project Report. OTKA.

Kakuk, Zsuzsa and Gülen, Yilmaz and Tasnádi, Edit and Togay, Gün (2010) TÖRÖK-MAGYAR KÉZISZÓTÁR = TURKISH-HUNGARIAN DICTIONARY. Project Report. OTKA.

Kakuszi, B. Péter and Nádudvari, Gabriella Erika (2007) Márai Sándor publicisztikája 1919 és 1928 között = Sándor Márai's publicism between 1919 and 1928. Project Report. OTKA.

Karsay, Orsolya and Andor, Csaba and Babus, Antal and Baróthy, Zoltán and Földesi, Ferenc and Hegyi, Katalin and Méry, Tünde and Nemeskéri, Erika and Pienták, Attila and Rozsondai, Marianne and Szita, Gábor and Weeber, Tibor and Zsupán, Edina (2011) Hungarica Kézirat-kataszter (HKK) = Hungarian Manuscript Database. Project Report. OTKA.

Kenesei, István and Gerstner, Károly and Ittzés, Nóra and Kiss, Margit and Mártonfi, Attila and Pajzs, Júlia and Pásztor, Virág and Révész, Katalin and Szentgyörgyi, Rudolf (2007) Akadémiai nagyszótár = The Historical Dictionary of Hungarian. Project Report. OTKA.

Keserű, Bálint and Font, Zsuzsanna and Juhász, Levente (2007) Hermetikus irodalom Közép-Európában és a Kárpát-medencében = Hermetic Literature in Middle Europe (incl. Hungary). Project Report. OTKA.

Keszler, Borbála and Bartha, Csilla and Kardosné Balogh, Judit and Kugler, Nóra and Laczkó, Krisztina Renáta and Lengyel, Klára (2009) Beszélt nyelvi kutatások = Spoken Language Research. Project Report. OTKA.

Kiefer, Ferenc and Bánréti, Zoltán and Gyuris, Beáta and Kenesei, István and Komlósy, András and Kugler, Nóra and Ladányi, Mária and Maleczki, Márta and Petho, Gergely and Pinón, Christopher and Varasdi, Károly (2008) Strukturális magyar nyelvtan. 4. A szótár szerkezete = Structural grammar of Hungarian. 4. The structure of the lexicon. Project Report. OTKA.

Kilián, István and Czibula, Katalin and Demeter, Júlia and Pintér, Márta Zsuzsanna (2012) Drámakéziratok kiadása (1600-1837) = Critical edition of drama manuscripts (1600-1837). Project Report. OTKA.

Kilián, István and Demeter, Júlia and Pintér, Márta Zsuzsanna (2007) Régi Magyar Drámai Emlékek XVII-XVIII. század 7. (Pótkötet. Kritikai kiadás) = Old Hungarian Dramas 17-18th century vol 7. (annotated edition). Project Report. OTKA.

Király, Ildikó and Gergely, György and Ragó, Anett (2008) A célok és céltárgyak szerepe az eseményemlékezet és a fogalomalkotás fejlődésében = The role of goals and goal-objects in the development of event memory and concept formation. Project Report. OTKA.

Knapp, Éva and Hegedüs, Béla and Tüskés, Gábor (2008) Historia litteraria. A magyar irodalomtudomány és kritika története 1701-1772 = History of literary scholarship and criticism in Hungary 1701-1772. Project Report. OTKA.

Kontra, Miklós and Bartha, Csilla and Borbély, Anna and Hattyár, Helga and Váradi, Tamás (2011) Budapesti beszélt nyelvi vizsgálatok = The study of spoken language in Budapest. Project Report. OTKA.

Korompay, János and Csörsz, Rumen István and Gönczy, Monika and Hász-Fehér, Katalin and Rudas, Péterné and Szilágyi, Márton and Varga, Pál (2011) Arany János kritikai kiadása = Critical Edition of the Complete Works of János Arany. Project Report. OTKA.

Korompay, János and Gönczy, Monika and Hász, Róbert and Hász-Fehér, Katalin and Új, Imre Attila (2006) Arany János kritikai kiadása = Critical Edition of the Complete Works of János Arany. Project Report. OTKA.

Kovács, Sándor Iván and Kiss Farkas, Gábor and Laczházi, Gyula (2008) XVII-XVIII. századi barokk kutatások és szövegek kiadása; Zrínyi-kutatások = Textual and philological research on baroque poetry of the 17th and 18th centuries. Project Report. OTKA.

Kovács, Árpád and Andó, Éva and Hadas, Emese and Hermann, Zoltán and Kalavszky, Zsófia and Selmeczi, János and Szilágyi, Zsófia and Szitár, Katalin and Tegyey, Gabriella (2006) Az elbeszélő diskurzus (elmélet, történet, műfaj) = The narrative discourse (theory, history, genre). Project Report. OTKA.

Kovács, Árpád and Hermann, Zoltán and Horváth, Géza and Kalavszky, Zsófia and Kovács, Gábor and Selmeczi, János and Szilágyi, Zsófia and Szitár, Katalin and Tegyey, Gabriella (2012) Az elbeszélő diszkurzus II. (elmélet, történet, műfaj) = Narrative Discourse II. (theory, history, genre). Project Report. OTKA.

Kálnási, Árpád and Jakab, László (2006) Debreceni cívis szótár = Civic dictionary of Debrecen. Project Report. OTKA.

Kékesi Kun, Árpád (2010) Játéknyelv és interpretáció. A kortárs (zenés) színház alakzatainak feltáró elemzése = Theatrical Languages and Interpretation. The Analysis of Contemporary (Music) Theatre. Project Report. OTKA.

Laczházi, Gyula (2011) Indulat és érzelem között: a szenvedélyelmélet változásai a XVIII. században = Between passion and emotion: changes in the theory of the emotionality in the 18th century. Project Report. OTKA.

Laczkó, Tibor and Kardos, Éva Alíz and Rákosi, György and Tóth, Ágoston (2013) A magyar nyelv lexikai-funkcionális megközelítése = A Lexical-Functional Approach to the Hungarian Language. Project Report. OTKA.

Latzkovits, Miklós and Katona, Tünde (2007) Album amicorumok magyarországi bejegyzőinek adatbázisa = Database of Hungarian inscribers of album amicorums. Project Report. OTKA.

Latzkovits, Miklós and Katona, Tünde and Schnabel, Werner Wilhelm (2012) 16-18. századi hungarika jellegű albumbejegyzések adatbázisa = Database of 16-18th century album amicorum entries of Hungarian relevance. Project Report. OTKA.

Madas, Edit and Boreczky, Anna and Körmendy, Kinga and Nobilisné Lauf, Judit and Sarbak, Gábor and Veszprémy, László and Wehli, Tünde (2013) Magyarországi gyűjteményekben őrzött kódexek és kódextöredékek feltárása és publikálása (Egyházi gyűjtemények, OSzK) = Study and edition of mediaeval manuscripts and manuscript fragments in Hungarian collections. Project Report. OTKA.

Madas, Edit and Sarbak, Gábor and Vizkelety, András (2007) Magyarországi közgyűjteményekben őrzött kódexek, kódextöredékek feltárása és az eredmények publikálása = Study and edition of mediaeval manuscripts and manuscripts fragments in Hungarian public sollections. Project Report. OTKA.

Mekis, János and H. Nagy, Péter and Sári, László and Varga, Zoltán (2006) Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban = Written and read identity in the autobiographical genres. Project Report. OTKA.

Mátai, Mária and Friczné Terbe, Erika (2007) Általános és magyar szófajtörténet = The history of hungarian wordclasses and its general questions. Project Report. OTKA.

Mátyus, Norbert (2012) Babits Dante-fordításának kritikai kiadása és Dante életműve = Critical edition of the Babits's translation of Dante's Divine Comedy and Dante's poetry. Project Report. OTKA.

Müllner, András (2009) Erdély Miklós / kritikai monográfia / = Erdély Miklós / critical monography /. Project Report. OTKA.

N. Kovács, Tímea and Balogh, Sára and Balogh, Sára and Böhm, Gábor and K. Horváth, Zsolt and Mester, Tibor and Parrag, Judit and Rosner, Krisztina (2008) Város és reprezentáció = City, urbanity and representation. Project Report. OTKA.

Nagy, László and Deák, Eszter and Font, Zsuzsanna and Földesi, Ferenc and Hilóczki, Ágnes and Thimár, Attila and Vida, Tivadar (2010) Magyarországi tudósok levelezése, 16-19. század = Correspondence of Scholars of Hungary, 16-19. century. Project Report. OTKA.

Nyomárkay, István and Banczerowski, Janusz and Gadányi, Károly and Mijo, Loncaric and Ráduly, Zsuzsanna (2009) Magyarországi horvát nyelvjárások kutatása = Scientific Research in the Field of Croatian Dialects in Hungary. Project Report. OTKA.

Olaszy, Gábor (2007) A magyar beszédben előforduló mássalhangzó-kapcsolódások rezgésképének és akusztikai szerkezetének kutatása, rendszerezett leírása = Research of the acoustic structure of Hungarian consonant clusters in speech. Project Report. OTKA.

P. Vásárhelyi, Judit and Borsa, Gedeon and Dörnyei, Sándor (2007) Magyarországi szerzők 1761-1800 között megjelent publikációinak bibliográfiája = Bibliography of Hungarian Authors' Printed Matter in Abroad between 1761-1800. Project Report. OTKA.

Pintér Miklósné dr. Eőry, Vilma (2006) A Csornai járás földrajzi neveinek feldolgozása adattár, térképek és mutató formájában = Elaboration of Csorna district's toponymes in form dates, maps and indexes. Project Report. OTKA.

Pléh, Csaba and Lukács, Ágnes (2009) A nyelv mentális reprezentációja. Project Report. nincsen. (Unpublished)

Péteri, Attila and Brdarné Dr. Szabó, Rita and Horváth, Katalin and Kukorelli, Eszter and Nagy, Gizella Mária (2009) Mondatfajták és mondatmodalitás nyelvtipológiai szempontból = Sentence types and modality from a typological perspective. Project Report. OTKA.

Péteri, Attila and Modrián-Horváth, Bernadett and Zakariás, Emese (2012) Mondatfajta mint komplex nyelvi jel. Német-magyar összehasonlító vizsgálatok tipológiai kitekintéssel = Sentence type as a complex linguistic sign. German-Hungarian contrastive researches with a typological perspective. Project Report. OTKA.

Révay, Valéria and Bogár, Edit and Hári, Gyula and Pelczéder, Katalin and S. Novotny, Júlia and Szabó, József (2011) A regionális köznyelviség vizsgálata Veszprém megyében = Survey on the regional use of language in Veszprém country. Project Report. OTKA.

Seláf, Levente and Bakonyi, Dóra and Gergely, Judit and Haader, Lea and Németh, Katalin and Rajhona, Flóra and Szücsiné Laczkó, Eszter (2011) Sermones compilati = Sermones compilati. Project Report. OTKA.

Sipos, Lajos and Csokonai-Illés, Sándor and Kenyeres, Zoltán and Némedi, Dénesné and Szántó, Gábor and Vilcsek, Béla (2012) Babits Mihály Művei Kritikai Kiadásának, a Babits Könyvtárnak és a Babits Kiskönyvtárnak sajtó alá rendezése = Critical Publishing of The Works of Mihály Babits. Project Report. OTKA.

Surányi, Balázs (2008) Mondattani opcionalitás a magyar nyelvben = Syntactic optionality in Hungarian. Project Report. OTKA.

Szabó, András and Bódiss, Tamás and Kecskés, András and P. Vásárhelyi, Judit and Petrőczi, Éva (2010) Szenci Molnár Albert levelezése, iratai és Zsoltárkönyve = Correspondence, documents and psalter of Albert Molnár. Project Report. OTKA.

Szabó, András and P. Vásárhelyi, Judit and Petrőczi, Éva (2006) Szenci Molnár kutatások - adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása = Research concerning the ouvre of Albert Szenci Molnar - bibliography of his own works and works on him, editions of his works. Project Report. OTKA.

Szabó G., Zoltán and Csorba, Sándor and Gyapay, László and Lakner, Lajos and Pajkossy, Gábor and Völgyesi, Orsolya (2008) Kölcsey Ferenc minden munkái (kritikai kiadás) = The Complete Works of Ferenc Kölcsey (critical edition). Project Report. OTKA.

Szajbély, Mihály and Bakonyi, Géza and Baranyai, Zsolt and Hász-Fehér, Katalin and Labádi, Gergely and Simon, Melinda Klára and Zentai, Mária (2006) A XIX. századi magyar irodalom és művelődéstörténet elfeledett forrásai (Digitális szöveggyűjtemény) = Forgotten sources from the 19th century: literature and history of culture (Digital collection). Project Report. OTKA.

Szathmári, István and Aczél, Petra and Antalné dr. Szabó, Ágnes and Boda, Istvánné and Czetter, Ibolya and Csekéné dr. Jónás, Erzsébet and Fábián, Pál and Gáspári, László and Heltainé Nagy, Erzsébet and Jenei, Teréz and Kincses Kovács, Éva and Kocsány, Piroska and Konczné Domonkosi, Ágnes and Kornyáné Szoboszlay, Ágnes and Kozocsa, Sándor and Minya, Károly and Mózesné Kabán, Annamária and Nagy, János and Nagyné dr. Lorincz, Julianna and Némethné Varga, Andrea and Pethő, József and Pintér Miklósné dr. Eőry, Vilma and Róka, Jolán and Rozgonyiné dr. Molnár, Emma and Sájter, Laura and Szikszainé dr. Nagy, Irma and Tátrai, Szilárd and Tolcsvai Nagy, Gábor and Tuba, Márta and Vargáné dr. Raisz, Rózsa (2008) Alakzatkutatás = Research of Figures. Project Report. OTKA.

Szegedy-Maszák, Mihály (2006) Ideológiák (Kép, zene, szöveg) = Ideologies (Image, music, text). Project Report. OTKA.

Szegedy-Maszák, Mihály and Hites, Sándor Balázs and Jeney, Éva and Peremiczky, Szilvia and Scheibner, Tamás and Tóth, Péter and Varga, Tünde Mariann and Vincze, Ferenc (2010) A nemzeti művelődés esélyei az egységesülő világban = The chances of national cultures in the era of globalization. Project Report. OTKA.

Szepessy, Tibor and Báthory, Orsolya (2008) Dudith András levelezésének kritikai kiadása = The critical edition of the correspondence. Project Report. OTKA.

Szilasi, László and Fazekas, Sándor and Ötvös, Péter and Vadai, István (2009) A Balassi-imitáció változatai a XVII. század második felében = The variations of the Balassi-imitation in the second half of 17th century. Project Report. OTKA.

Szávai, Dorottya Anna (2009) A ''Te'' alakzatai. Dialogicitás és ima-poétika a modernitás és későmodernitás irodalmában, különös tekintettel Pilinszky János lírájára = The figures of the ''You'', ''Dialogicity'' and poetics of the pray in the literature of modernity and late-modernity - in consideration of János Pilinszky's poetry. Project Report. OTKA.

Szörényi, László and Békés, Enikő and Molnár, Andrea and Pajorin, Klára and Szabados, György (2013) Historia Critica – Historia Litteraria Historiográfia és irodalomtörténet Katona István (1732-1811) életművében = Historiography and historia litteraria (Science studies) in the lifework István Katona's (1732-1811). Project Report. OTKA.

Takács, Ferenc Mihály and Bircsák, Anikó and E. Csorba, Csilla and Jászberényi, József and Kalla, Zsuzsa and Keresztúrszki, Ida and Lakner, Lajos and Margócsy, István and Porkoláb, Tibor and Rákai, Orsolya and Szolláth, Dávid and Takáts, József and Tverdota, György (2008) Kultusz, identitás, imázs - A kultuszok társadalmi működőképességének elméleti és történelmi aspektusai = Cult, identity, image - Theoretical and historical aspects of social operativity of (literary) cults. Project Report. OTKA.

Thimár, Attila and Ajkay, Alinka and Császtvay, Tünde Marianna and Hegedüs, Béla and Jászberényi, József and Labádi, Gergely and Rákai, Orsolya (2007) A magyarországi irodalom intézménytörténete 1760-1830 = The Institutional System of Hungarian Literature 1760-1830. Project Report. OTKA.

Thomka, Beáta and Kisantal, Tamás and Nagy, Boglárka (2008) Mészöly Miklós kéziratos hagyatékának feldolgozása, sajtó alá rendezése = Registry and processing of the manuscript bequest of Miklós Mészöly. Project Report. OTKA.

Tverdota, György and Bircsák, Anikó and Devescovi, Balázs and Golden, Dániel Lariko and Horváth, Iván (2006) József Attila: Tanulmányok és cikkek (1930-1937) = Attila József: Studies and articles (1930-1937). Project Report. OTKA.

Tóth, Péter (2009) A dramatikus beszéd: egy műfaj története az antik retorikától a későközépkori prédikációkig = Dramatic Sermons: History of a Tradition from Late Antiquity to the End of the Middle Ages. Project Report. OTKA.

Törkenczy, Miklós and Bárkányi, Zsuzsanna Judit and Kálmán, László and Kiss, Zoltán and Lukács, Ágnes and Polgárdi, Krisztina and Rebrus, Péter and Trón, Viktor (2009) A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése = Analogy-based Formal Approach to Phonology and Morphology. Project Report. OTKA.

Veres, András and Józan, Ildikó and Schiller, Erzsébet (2012) Kosztolányi Dezső műveinek (életművének) kritikai kiadása (1.) = Critical Edition of the Complete Works of Dezső Kosztolányi. Project Report. OTKA.

Vizkeletyné Ecsedy, Judit and Berkes, Katalin and Pavercsik, Ilona and Stemler, Ágnes and Wojtilla, Gyuláné (2007) 16-17. századi magyar vonatkozású nyomtatott és illusztrált könyvek tipográfiai feltárása = Typographic research of 16-17th century printed and illustrated books with Hungarian relevance. Project Report. OTKA.

Vizkeletyné Ecsedy, Judit and Ekler, Péter and Mészárosné Varga, Bernadett and P. Vásárhelyi, Judit and Perger, Péter and Szilágyiné Bánfi, Szilvia and Tóvízi, Ágnes (2013) 18. századi magyar vonatkozású nyomtatott és illusztrált könyvek feltárása = Typographical research of 18th ct. Hungarian illustrated and printed books. Project Report. OTKA.

Vörös, Éva and Bölcskei, Andrea (2008) A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára = Etymological Dictionary of Hungarian Herbs. Project Report. OTKA.

Zelliger, Erzsébet (2008) A felső-ausztriai magyar diaszpora nyelvhasználata = Usage of language in the Hungarian diaspore in Upper-Austria. Project Report. OTKA.

Zilahi, Lajos (2008) A sárréti í-zés állapota = Study on the phenomenon of using the ""i"" sound in the Sárrét dialect. Project Report. OTKA.

Zsilinszky, Éva and Constantinovitsné Vladár, Zsuzsa and Friczné Terbe, Erika and Korompay, Klára (2012) Régi magyar kéziratok kiadásra való előkészítése és kiadása = Publishing Old Hungarian Manuscripts. Project Report. OTKA.

Zsilinszky, Éva and E. Abaffy, Erzsébet and Friczné Terbe, Erika and Kacskovics Reményi, Andrea (2006) Régi magyar kéziratok kiadásra való előkészítése és kiadása = Publishing old Hungarian manuscripts. Project Report. OTKA.

Ács, Pál and Gyárfás, Vera (2009) Nemzetközi reneszánsz bibliográfia = International Renaissance Bibliography. Project Report. OTKA.

É. Kiss, Katalin and Bartos, Huba and Bende Farkas, Ágnes and Egedi, Barbara and Kovács, András and Kováts, Zsófia and Márkus, Andrea and Pál, Alexandra and Peredy, Márta Dóra and Surányi, Balázs and Ürögdi, Barbara (2009) Az adverbiumok mondattani és jelentéstani kérdései = The syntax and syntax-semantics interface of adverbial modification. Project Report. OTKA.

É. Kiss, Katalin and Bácskai-Atkári, Júlia and Bakonyi, Dóra and Bende Farkas, Ágnes and Blaho, Sylvia and Bunth, Istvánné and Dékány, Éva and Egedi, Barbara and Farkas, Judit and Gerőcs, Mátyás and Gugán, Katalin Orsolya and Hegedűs, Veronika and Kacskovics Reményi, Andrea and Kádár, Edith and Kántor, Gergely and Mihály, Eszter and Mittelholcz, Iván and Novák, Attila and Peredy, Márta Dóra and Sass, Bálint and Simon, Eszter and Szeredi, Dániel and Tánczos, Orsolya and Tóth, Ildikó (2013) Magyar generatív történeti mondattan = Hungarian generative diachronic syntax. Project Report. OTKA.

Ördög, Ferenc (2009) Családnévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához = Index of Family Names to Dezső Csánki's Historical Geography. Project Report. OTKA.

Conference or Workshop Item

Bakró-Nagy, Marianne and Mus, Nikolett and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Takács, Dávid and Várnai, Zsuzsa (2013) Uráli etimológiák a világhálón. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Beke, András and Neuberger, Tilda (2013) Automatic laughter detection in Hungarian spontaneous speech using GMM/ANN hybrid method. In: New Perspectives on Speech in Action: Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Copenhagen Studies in Language 43., 2013.03.18-2013.03.20., Koppenhága.

Beke, András and Szaszák, György and Váradi, Viola (2013) Automatic phrase segmentation and clustering in spontaneous speech. In: IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2013, December 2-5, 2013., 2013.12.02-2013.12.05., Budapest.

Borbély, Anna (2013) Variabilitate şi schimbare lingvistică – cercetare sociolingvistică cantitativă-calitativă-longitudinală asupra bilingvismului român–maghiar la românii din Ungaria (1990–2000–2010). In: Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora: Simpozion internaţional., 2010.09.22-2010.09.24., Iasi, Románia.

Bárkányi, Zsuzsanna and Mády, Katalin (2012) The perception of voicing in fricatives. In: 9th Old World Phonology Conference, 2012.01.18, Berlin, Germany.

Bóna, Judit and Auszmann, Anita (2014) Voice onset time in language acquisition: Data from Hungarian. In: 10th International Seminar on Speech Production, 5–8. May 2014, Köln, Németország.

Duběda, Tomáš and Mády, Katalin (2010) Nucleus position within the intonation phrase : a typological study of English, Czech and Hungarian. In: Interspeech, Makuhari, Japan.

Duray, Zsuzsanna and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Szeverényi, Sándor and Várnai, Zsuzsanna (2013) INNET : Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség, nyelvi diverzitás fogalmak bevezetése a magyar közoktatásba. In: Találkozások az anyanyelvi nevelésben.

Gerstner, Károly (2012) Grammatik im Großwörterbuch des Ungarischen. In: Beitrag zum Workshop Künftige Standards wissenschaftlicher Lexikographie, 2012.03.25-2012.03.27, Berlin.

Gráczi, Tekla Etelka and Bárkányi, Zsuzsanna (2013) Voiced fricatives in Hungarian. In: Grammatika és kontextus: Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III.

Gyarmathy, Dorottya (2013) Hungarikum a nyelvben. In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések. AZ MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, 2012.06.20-2012.06.21., Budapest.

Gósy, Mária (2013) Vannak-e reáliák a spontán beszédben? In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések. AZ MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, 2012.06.20-2012.06.21., Budapest.

Heltainé Nagy, Erzsébet (2013) Vélemény Albert Nagy Ákos beszédéről. In: Az egyházi retorika: "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a tizenegyedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei.

Horváth, László (2012) Összes, többi, némely, csupa: számhasználati diakrón korpuszvizsgálat. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., 2012. március 29-30., Szeged.

Mády, Katalin (2012) Deaccentuation in Hungarian and its logical background. In: 6th Speech Prosody Conference, Shanghai, China.

Mády, Katalin (2012) Implicit and explicit language attitude in a sound change process. In: Proc. 2nd Sound Change Conference, Kloster Seeon, Germany.

Mády, Katalin (2010) Shortening of long high vowels in Hungarian : a perceptual loss? In: Proc. Sociophonetics at the crossroads of speech variation, processing and communication, Pisa, Italy.

Mády, Katalin and Gyuris, Beáta (2012) Low phrase-initial boundary tone in Hungarian exclamatives. In: Workshop Advancing Prosodic Transcription, Laboratory Phonology Conference, 2012.07.30, Stuttgart, Germany.

Mády, Katalin and Gyuris, Beáta and Szalontai, Ádám (2013) Phrase-initial boundary tones in Hungarian interrogatives and exclamatives. In: Proc. of the Prosody-Discourse Interface Conference 2013 (IDP-2013), Leuven, Belgium, Leuven, Belgium.

Mády, Katalin and Kleber, Felicitas (2010) Variation of pitch accent patterns in Hungarian. In: 5th Speech Prosody Conference, Chicago, USA.

Mády, Katalin and Reichel, Uwe D. and Beňuš, Štefan (2013) Accentual phrase in languages with fixed word stress : a study on Hungarian and Slovak. In: Advancing Prosodic Transcription for Spoken Language Science and Technology II, Lisszabon, Portugália. (Submitted)

Mády, Katalin and Rácz, Péter (2013) Attitude as a dimension of sound change. In: 6th Phonetics and Phonology in Iberia, 2013.06.24, Lisbon, Portugal.

Mády, Katalin and Szalontai, Ádám (2014) Where do questions begin? – phrase-initial boundary tones in Hungarian polar questions. In: 7th International Conference on Speech Prosody, SP 2014, 2014.05.20-2014.05.23, Dublin.

Mády, Katalin and Szalontai, Ádám and Deme, Andrea and Surányi, Balázs (2013) On the interdepencende of prosodic phrasing and prosodic prominence in Hungarian. In: Proc. 11th International Conference on the Structure of Hungarian.

Mády, Katalin and White, Laurence and Duběda, Tomáš (2009) Temporal marking of prominence in a typical and an atypical quantity language : a comparative study of Czech and Hungarian. In: Phonetics and Phonology in Iberia, Las Palmas, Gran Canaria, Spain.

Neuberger, Tilda and Beke, András (2013) Automatic laughter detection in spontaneous speech using GMM–SVM method. In: Text, Speech, and Dialogue, September 1-5, 2013, Pilsen.

Oszkó, Beatrix and Raátz, Judit (2013) Nyelvtörténeti ismeretek a gyakorlatban. In: Találkozások az anyanyelvi jelentésben.

Reichel, Uwe D. and Mády, Katalin (2007) Comparing Human and Machine Vowel Classification. In: 16th International Congress on Phonetic Sciences, Saarbrücken, Germany.

Reichel, Uwe D. and Mády, Katalin (2014) Comparing parameterizations of pitch register and its discontinuities at prosodic boundaries for Hungarian. In: Proceeding Interspeech 2014, 2014.08.14-2014.08.18, Singapore.

Reichel, Uwe Dieter and Mády, Katalin (2013) Parameterization of F0 register and discontinuity to predict prosodic boundary strength in Hungarian spontaneous speech. In: Elektronische Sprachsignalverarbeitung.

Rákosi, György (2014) Funkcionális és formális megközelítések a magyar birtokosi anafora leírásában. In: Motiváltság és nyelvi ikonicitás. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei IV. Absztraktok, 2014.05.23-2014.05.23, Kolozsvár.

Siklósi, Borbála and Orosz, György and Novák, Attila and Prószéky, Gábor (2012) Automatic structuring and correction suggestion system for Hungarian clinical records. In: 8th SaLTMiL Workshop on Creation and use of basic lexical resources for less-resourced languages, 2012.05.22, Istanbul, Törökország.

Stauder, Mária (2013) Az Illyés Gyula Archívumról. In: Megőrzés, kutatás, megosztás. Bemutatkoznak az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont archívumai, gyűjteményei, adatbázisai, 2013. január 17-18., Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Book

Fórizs, Gergely, ed. (2014) Berzsenyi Dániel levelezése. Berzsenyi Dániel összes munkái . EditioPrinceps, Budapest. ISBN 978-963-89214-0-6

Buda, Attila and Józan, Ildikó and Sárközi, Éva and Tverdota, György and Veres, András, eds. (2013) Kosztolányi Dezső: Levelezés 1. (1902--1907). Kosztolányi Dezső Összes Művei . Kalligram Könyvkiadó, Pozsony.

Bezeczky, Gábor, ed. (2013) Krúdy Gyula Elbeszélések 7. Krúdy Gyula Összegyűjtött Művei, 23 . Kalligram Könyvkiadó, Pozsony. ISBN 978-80-8101-594-6

Maczák, Ibolya, ed. (2014) Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (8). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-788-4

Gécseg, Zsuzsanna, ed. (2013) LingDok 12.: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. SZTE NYDI, Szeged.

Agyagási, Klára and Hegedűs, Attila and É. Kiss, Katalin, eds. (2013) Nyelvelmélet és kontaktológia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék : PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba. ISBN 978 963 308 116 7

Kemény, Aranka, ed. (2013) Szabó Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák. Osiris Klasszikusok (ISSN 1218-9006) . Osiris, Budapest. ISBN 978 963 389 898 7

N. Fodor, János, ed. (2014) Személynevek – névföldrajz – történelem. A történeti személynevek mint a névföldrajzi kutatások forrásai. ELTE BTK, Budapest. (Unpublished)

Bene, Sándor (1999) Theatrum politicum : Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a korai újkorban. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium), 19 . Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 963 472 406 X

Borbély, Anna (2014) Kétnyelvűség : Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. Constructions and Discourses of Multilingualism in East-Central Europe, 2 . L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-723-1 (In Press)

Csörsz, Rumen István and Küllős, Imola (2013) Közköltészet 3/A. Történelem és társadalom. Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század, 14 . Universitas–EditioPrinceps, Budapest. ISBN 978-963-9671-43-0

Rákai, Orsolya (2013) A teljes zenekar: Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége. Klasszikusok: az Irodalomtudomány és kritika társsorozata . EditioPrinceps Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-89214-1-3

Róna, Judit (2013) Nap nap után: Babits Mihály életének kronológiája 1909–1914. Babits-kronológia, 2 . Balassi, Budapest. ISBN 978-963-506-895-1

Szabó, Tamás Péter (2012) "Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos" - A javítás mint gyakorlat és mint téma a diákok és tanáraik metanyelvében. Gamma, Dunaszerdahely. ISBN 978-80-971114-4-1

Szelestei Nagy, László (2014) Magyar bencések prédikációi a 17–18. század fordulójáról. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti források (3). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-213-3

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) A tihanyi apátság alapítólevele 1.: Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 284 546 3 (In Press)

Szolláth, Dávid (2011) A kommunista aszketizmus esztétikája. A huszadik századi magyar irodalom néhány munkásmozgalom-történeti vonatkozása. Opus Irodalomelméleti tanulmányok, 13 . Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-845-6

Szénási, Zoltán (2014) Vasadi Péter. Kortársaink . Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-944-6

Sándor, Klára (2014) A székely írás nyomában. Typotex Kiadó, Budapest.

Z. Varga, Zoltán (2014) Önéletrajzi töredék, talált szöveg. OPUS Irodalomelméleti tanulmányok (14). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-922-4

É. Kiss, Katalin and Gerstner, Károly and Hegedűs, Attila (2013) Fejezetek a magyar nyelv történetéből. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba. (In Press)

É. Kiss, Katalin and Gerstner, Károly and Hegedűs, Attila (2013) Fejezetek a magyar nyelv történetéből : Egyetemi jegyzet magyar szakos BA-hallgatók részére. PPKE BTK, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-101-3

Thesis

Bolonyai, Gábor (2012) Corvina Graeca - A görög irodalom recepciója a 15. század utolsó negyedében Mátyás környezetébe tartozó humanisták munkáin és kéziratain keresztül. Other thesis, ELTE BTK .

This list was generated on Wed Mar 4 21:20:57 2015 CET.