REAL

Items where Year is 1977

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z | Á
Number of items: 251.

A

Ahlswede, R. and Katona, Gyula (1977) Contributions TO Geometry of Hamming Spaces. DISCRETE MATHEMATICS, 17 (1). pp. 1-22. ISSN 0012-365X

Almár, Iván and Horváth, András and Illés-Almár, Erzsébet (1977) New results concerning the geomagnetic effect in the upper atmosphere. Veröff. des Zentralinstituts für Physik der Erde, 52 (3). pp. 739-751.

Andorka, Rudolf (1977) A cambridge-i Népesség és Társadalmi Struktúra Történeti Csoport munkája. ETHNOGRAPHIA, 88 (4). pp. 606-609. ISSN 0014-1798

Andréka, H. and Gergely, T . and Németi, I. (1977) On Universal Algebraic Constructions of Logics. STUDIA LOGICA, 36 (1-2). pp. 9-47. ISSN 0039-3215

Arató, Mátyás (1977) Az informatika számítástudományi és matematikai problémáiról. ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK, 3. pp. 245-255. ISSN 0133-3399

Arató, Mátyás (1977) Computer Science in Hungary. SZÁMKI TANULMÁYOK, 1. pp. 1-10. ISSN 0134-0220

Arató, Mátyás (1977) Program behavior in multi programmed computers and diffusion aproximation. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 47-55.

Arató, Mátyás (1977) Program behavior in multiprogrammed computers and diffusion approximation. KÖZLEMÉNYEK MTA SZTAKI, 18. pp. 47-55. ISSN 0133-7459

Arató, Mátyás (1977) Statistical sequential methods for utilization in performance analysis. In: Measuring, modelling and evaluating computer systems (Proc. Third Internat. Sympos., Bad Godesberg, 1977). North Holland, Amsterdam, pp. 287-303.

Arató, Mátyás (1977) Statistical sequential methods on performance evaluation of computer system. In: Modelling and performance evaluation of computer systems, 1976.10.04-1976.10.06, Stresa.

Arató, Mátyás (1977) Szekvenciális statisztikai döntési módszerek független hivatkozások esetében. ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK, 3 (1-2). pp. 13-25. ISSN 0133-3399

B

BASSIOUNI, N.H. (1977) A karbamidtrágyázás utóhatásának vizsgálata tenyészedénykísérletben. Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 48-54.

Baintner, Károly (1977) Megemlékezés Wellmann Oszkár születésének 100. évfordulóján. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 125-129. ISSN 0002-1113

Balázs, Katalin (1977) Függvényapproximáció Bernstein-típusú racionális törtfüggvényekkel és valószínűségszámítási vonatkozásai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 41-68.

Barsi, Béla and Tury, Peregrin (1977) Sicol spray alkalmazásával szerzett tapasztalatok a mentőgyakorlatban. Gyógyszereink, 27. pp. 114-119. ISSN 0434-9784

Becze, József and Gáspár, József and Kasó, József (1977) A tejtermelés növelésének biológiai és genetikai feladatai - Korreferátumok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 143-150. ISSN 0002-1113

Benczúr, András and Krámli, András (1977) A Bayesian approach to the problem of optimal program-paging strategies. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 57-60.

Benda, Kálmán (1977) Az uszkokok Tiszántúlra telepítésének terve 1605-1608-ban. DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE (58.). pp. 195-200. ISSN 0418-4513

Benda, Kálmán (1977) Francia reformátusok Magyarországra telepítésének terve a Rákóczi-szabadságharc idején. DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1976. pp. 195-200. ISSN 0418-4513

Benda, Kálmán (1977) Magyarország új történeti kronológiája : tervtanulmány. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 20 (3-4). pp. 565-576. ISSN 0040-9634

Benda, Kálmán (1977) Rákóczi szókése a bécsújhelyi börtönből. HONISMERET, 1977 (2-3). pp. 41-43. ISSN 0324-7627

Benedek, József (1977) A zöldség-gyümölcs-konzerv-vertikum vizsgálata, különös tekintettel az integrációs problémákra. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 273-281. ISSN 0002-1113

Berend, T. Iván (1977) Gazdaság — műveltség — társadalomtudomány. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 3-25. ISSN 0025-0376

Biró, Péter (1977) A Balaton ichthyológiai kutatásának újabb eredményei és perspektívái = Recent results of ichthyological research of Lake Balaton and its perspectives = Перспективы и новейшие результсты ихтиологических исследованний озера Балатон. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 44. pp. 161-180. ISSN 0365-3005

Blazewicz, Jacek and Cellary, Wojciech and Weglarz, Jan (1977) Scheduling splittable tasks on parallel processors to minimize schedule length. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 139-148. ISSN 0133-7459

Bognár, Rezső and Herczegh, Pál (1977) Furánszármazékok oxidációja és átalakításuk monoszacharidokká. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT - KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (1997-), 83 (7). pp. 297-304. ISSN 1418-9933

Borontai, István and Tresser, Pál (1977) A tejtermelés ökonómiai és üzemszervezési kérdései - Korreferátumok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 181-186. ISSN 0002-1113

Borzsák, István (1977) Die Scholien des Horatius Bodmerianus (P): Zur Überlieferungsgeschichte des Horaztextes = Scholions Of Horatius-Bodmerianus (P) : Historical Tradition of a Horace Text. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 25 (1-4). pp. 417-437. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (1977) Forgách Ferenc és Tacitus. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 81 (1). pp. 51-60. ISSN 0021-1486

Borzsák, István (1977) Lucanus-tanulmányok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 24 (2). pp. 163-181. ISSN 0003-567X

Bozó, Sándor and Csomós, Zoltán (1977) A tejtermelés növelésének biológiai és genetikai feladatai - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 151-156. ISSN 0002-1113

Browning, J. and Goggin, P. L. and Goodfellow, R. J. and Mink, János (1977) Vibrational and Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopic Studies on some Carbonyl Complexes of Gold, Palladium, Platinum, Rhodium, and Iridium. JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-DALTON TRANSACTIONS (20). pp. 2061-2067. ISSN 0300-9246

Burger, Kálmán and Gaizer, Ferenc and Zay, István and Pékli, Márta and Noszál, Béla (1977) Polipeptidek koordinációs kémiai vizsgálata, II. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 83 (5). pp. 235-238. ISSN 0025-0155

Burger, Kálmán and Lévay, Béla and Vértes, Attila and Várhelyi, Csaba (1977) Pozitronannihilációs Vizsgálatok a komplex vegyületek körében I. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 83 (7). pp. 330-334.

Burger, Kálmán and Noszál, Béla and Gaizer, Ferenc and Pékli, Mária and Takácsi Nagy, Géza (1977) Polipeptidek koordinációs kémiai vizsgálata, III. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 83 (6). pp. 241-244. ISSN 0025-0155

Buza, János (1977) Historiográfiai vázlat 1867—1945 közötti ár- és bértörténetírásunkról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 187-203. ISSN 0025-0376

Bóna, István (1977) Die Germanen. Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 104 (2). p. 283. ISSN 0003-8032

Bökönyi, Sándor (1977) Délkelet-Európa korai állattartásának kialakulása és közel-keleti kapcsolatai. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 19 (1-2). pp. 1-23. ISSN 0002-1105

C

Coffman Jr., E.G. (1977) Deterministic sequencing: Complexity and optimal algorithms. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 9-45.

Csermely, Jenő and Jován, Dániel and Szentmihályi, Sándor (1977) A tömegtakarmány-termesztés és felhasználás gépesítésének korszerűsítése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 35-52. ISSN 0002-1113

Csikós-Nagy, Béla (1977) Inflation Theory and Anti-Inflation Policy. ACTA OECONOMICA, 19 (3-4). pp. 299-317. ISSN 0001-6373

Csikós-Nagy, Béla (1977) The Price of Natural Resources. ACTA OECONOMICA, 18 (3-4). pp. 213-225. ISSN 0001-6373

Csikós-Nagy, Béla (1977) A természeti erőforrások ára. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 24 (7-8). pp. 817-827. ISSN 0023-4346

Csáki, Endre (1977) Vizsgálatok az empirikus eloszlásfüggvényről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (3-4). pp. 239-327.

Czakó, József (1977) Az ipari jellegű szarvasmarhatartás viselkedésbiológiai kérdéseinek vizsgálata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 221-232. ISSN 0002-1113

D

DARAB, KATALIN (1977) Tracer Manual on Crops and Soils (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 213-214.

DARAB, KATALIN and CSILLAG, JULIANNA and PINTÉR, ISTVÁN (1977) Elektrolitok szerkezetének vizsgálata modell oldatokban és talajkivonatokban. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 219-250.

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1977) A kationkicserélő kapacitás és a kicserélhető kationok meghatározása szikes talajokban. Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 123-162.

DEBRECZENI, BÉLA (1977) SARKADI JÁNOS: A műtrágyaigény becslésének módszerei (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 204-206.

DEBRECZENI, ISTVÁN (1977) A lucerna szár- és levéltermésében talált lizin, metionin és triptofán mennyiségének alakulása műtrágyázás és hígtrágyázás hatására. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 379-390.

DÖMSÖDI, JÁNOS (1977) A Fejér megyei Sárrét talajjavító (tőzeg, lápföld, lápi mész) anyagai. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 331-350.

DÖMSÖDI, JÁNOS (1977) A hazai tőzegnyersanyagok fizikai és kémiai (technológiai) tulajdonságai. Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 163-170.

E

Egri, Pál (1977) Mód Aladárné - Kozák Gyula: A munkások rétegződése, munkája, ismeretei és az üzemi demokrácia a Dunai Vasmű két gyárrészlegében (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). p. 216. ISSN 0025-0376

Elekes, Károly (1977) Monoaminok lokalizációja a tavikagyló (Anodonta cygnea L.) központi idegrendszerében = Localization of biogenic monoamines in the central nervous system of fresh water mussel (Anodonta cygnea L) = Локализация моноаминов в центральной нервной системе беззубки (Anodonta cygnea L.). A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 44. pp. 37-60. ISSN 0365-3005

Erdey-Grúz, Tibor and Szetey, Zoltánné and Inzelt, György and Horányi, György (1977) Az oxigén-túlfeszültség függése a víz aktivitásától, V. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 83 (8). pp. 363-367.

F

FEKETE, ISTVÁN and SZABOLCS, ISTVÁN (1977) International Conference on Managing Saline Water for Irrigation: Planning for the Future. Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 183-187.

Farkas, Péter and Ghobrial, Fikry H. and Benedek, Pál (1977) A fermentációs kinetika újabb eredményeinek alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztítás modellezésében. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 32 (3). pp. 118-128. ISSN 0025-0163

Fekete, András and Karai, János and Kocsis, Károly and Zalka, András (1977) A mezőgazdasági automatizálás fejlesztési kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 53-80. ISSN 0002-1113

Fodor, István (1977) Az uráli és finnugor őshaza kérdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3). pp. 279-302. ISSN 0025-0376

Fülöp, Mihály László (1977) Joó Rudolf: Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés Nyugat-Európában. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1977. 189 l. KÜLPOLITIKA : A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA, 4 (4). pp. 141-144. ISSN 0133-0616

G

GHOSH, K. and BISWAS, N.K. and MANDAL, B. and SHATTOPADHYAY, A. (1977) Montmorillonit-huminsav komplexek adszorpciós, kationkicserélődési és viszkozitási tulajdonságai. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 251-256.

Gazda, István (1977) Az utópista Bolyai Farkas. Úr-bér, kárpótlás, egyesület. (Egy szó az úrbérről). VILÁGOSSÁG, 18 (7). pp. 443-445. ISSN 0505-5849

Gazda, István (1977) Mikor jelent meg az első Ratio Educationis? MAGYAR TUDOMÁNY, 22 (5). pp. 369-371. ISSN 0025-0325

Gazda, István (1977) Über die ungarischen Mitglieder der europäischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaften im 18. Jahrhundert. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 21 (3-4). pp. 303-307. ISSN 0324-6051

Gerhard, Bergholz (1977) Zur bestimmung der reaktionszeit von prozessrechenanlagen. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 191-200. ISSN 0133-7459

Gohberg, I. C. and Krein, M. G. (1977) Alapvető megállapítások a lineáris operátorok defektus-számairól, a gyök értékeiről és indexeiről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (3-4). pp. 387-460.

Gonda, Imre (1977) Jemnitz János: A nemzetközi munkásmozgalom az első világháború éveiben (1914 — 1917) (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 211-216. ISSN 0025-0376

Grétsy, László (1977) A magyar nyelv hete Budapesten. MAGYAR NYELVŐR, 101 (3). pp. 381-383. ISSN 0025-0236

Guba, Sándor (1977) A tejtermelés tartástechnológiai kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 157-164. ISSN 0002-1113

Gunda, Béla (1977) Egy magyar vadászadoma. HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE (16.). pp. 219-225. ISSN 0544-4225

Gunda, Béla (1977) Naukovij Zbirnik, 7.: (Könyvismertetés). MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI (16.). pp. 164-165. ISSN 0540-3391

Gunda, Béla (1977) Studia Comitatensia 3. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. Szerkesztette: Ikvai Nándor. Szentendre, 1975. 464 l. ETHNOGRAPHIA, 88 (2-3). p. 514. ISSN 0014-1798

Gyarmati, Péter (1977) Dinamikus erőforrás elosztás vegyes real-time és Batch-üzem esetén. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 201-211. ISSN 0133-7459

Györffy, György (1977) A lovagszent uralkodása (1077-1095). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 20 (3-4). ISSN 0040-9634

GÁTI, FERENC and LÁSZTITY, BORIVOJ (1977) Lassan ható nitrogén műtrágyák hatásának vizsgálata karbonátos homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 29-47.

H

H. Tóth, Imre and Kristó, Gyula (1977) Orosz utazó a XV. századi Magyarországon. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 20 (3-4). pp. 142-145. ISSN 0040-9634

HARGITAI, LÁSZLÓ (1977) Válasz Mády György megjegyzéseire. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). p. 436.

Hahn, István (1977) Ferenczy Endre: From the Patrician State to the Patricio-Plebeian State. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3). pp. 351-352. ISSN 0025-0376

Hahn, István (1977) Ázsiai termelési mód és rabszolgatartó társadalom. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3). pp. 323-348. ISSN 0025-0376

Hajdú, Péter (1977) Szembesítés. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 21. pp. 221-234. ISSN 0586-3716

Hajtman, Béla (1977) A McNemar-próba néhány általánosítása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (1-2). pp. 127-137.

Hanák, Péter (1977) Mocsáry Lajos függetlenségi alternatívája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 85-88. ISSN 0025-0376

Harmatta, János (1977) Anonymus a magyarok kijöveteléről. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 24 (2). pp. 206-220. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1977) Az 1977. évi Ábel Jenő Emlékérem. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 24 (1). p. 86. ISSN 0003-567X

Hepp, Ferenc (1977) Duna—Tisza közi homoktalajok mélyművelésének eredményei és alapelvei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 233-250. ISSN 0002-1113

Herczegh, Géza Gábor (1977) A polgári lakosság és a kombattánsok, a polgári javak és a katonai objektumok közti megkülönböztetés elve a nemzetközi jogban. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 32 (5). pp. 264-270. ISSN 0021-7166

Hermann, István (1977) A „kellés" (Sollen) kategóriája a klasszikus német filozófiában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 115-123. ISSN 0025-0376

Herodek, Sándor (1977) A balatoni fitoplankton kutatás újabb eredményei = Recent results of phytoplankton research in Lake Balaton = Новейшие резултеты исследованния Балатонского фитопланктона. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 44. pp. 181-198. ISSN 0365-3005

Herold, István and Farkas, József and Merkei, Pál (1977) Korszerű takarmányozási elvek a tejtermelésben - Korreferátumok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 193-200. ISSN 0002-1113

Hiripi, László (1977) A biogen monoaminok szerepe a tavikagyló (Anodonta cygnea L.) aktivitásának szabályozásában = Role of monoamines in the regulation of the activity of fresh water mussel (Anodonta cygnea L.) = Роль биогенных моноаминов в регуляции активности беззубки (Anodonta cygnea L.). A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 44. pp. 61-75. ISSN 0365-3005

Horn, Artúr (1977) A tejtermelés növelésének biológiai és genetikai feladatai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK-BUDAPEST, 36 (1-3). pp. 131-141. ISSN 0002-1113

Horváth, Márton (1977) Társadalomtudomány és iskolarendszer. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 27-32. ISSN 0025-0376

I

IBRAHIM, A.N. and ABDEL-AZIZ, I.M. (1977) Sugárgombák nyersfoszfátoldó képességének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 424-434.

IBRAHIM, A.N. and IBRAHIM, I.A. (1977) A sugárgombák humuszbontó tevékenysége. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 415-423.

IBRAHIM, A.N. and MAHMOUD, M.H. (1977) Karbamidvegyületek hidrolízise sugárgombák által. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 399-414.

Iványi, A. and Kátai, A. (1977) On the speed of computers with paged and interleaved memory. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 105-118. ISSN 0133-7459

J

JENEY, CSABA (1977) A csapadékvíz, valamint a talaj hőmérsékleti állapotának hatása a beszivárgás és az elfolyás feltételeire. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 291-308.

Joó, István (1977) Stabil interpolációról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (3-4). pp. 329-363.

K

KECSKÉS, MIHÁLY (1977) G. KILBERTUS et. al. (Ed.): Biodegradáció és humufikáció (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 201-203.

KECSKÉS, MIHÁLY (1977) VÁMOS REZSŐ 1913-1977. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 217-218.

KECSKÉS, MIHÁLY and LÁSZTITY, BORIVOJ (1977) Peszticidekről, trágyaszerekről, talajjavító anyagokról tratott előadások "A Mezőgazdaság Kemizálása" VI. ankétján. Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 188-190.

KERESZTÉNY, BÉLA and MÜLLERNÉ BEÖTHY, ZSUZSA (1977) Könnyen oldódó mikroelem tartalmak eloszlása mezőhegyesi csernozjomok és szoloncsákos réti talajok szelvényében. Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 79-94.

KOZÁK, MÁTYÁS (1977) A káliumműtrágyázás hatása a búza, kukorica és takarmányborsó termésére és tápanyagtartalmára. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 363-378.

KRÁMER, MIHÁLY (1977) BOCZ ERNŐ: Trágyázási útmutató (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 209-210.

KRÁMER, MIHÁLY (1977) PECZNIK JÁNOS (Ed.): Levéltrágyázás (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 207-208.

Katona, Gyula (1977) Inequalities for the distribution of the length of random vector sums. TEORIYA VEROYATNOSTEI I EE PRIMENENIYA, 22. pp. 446-481. ISSN 0040-361X

Katona, Gyula (1977) On a problem of L. Fejes Tóth. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 12. pp. 77-80. ISSN 0081-6906

Kemény, G. Gábor (1977) Mocsáry Kelet-Európája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 49-63. ISSN 0025-0376

Keresztury, Dezső (1977) Az Állami Bábszínház megújult otthonában. SZÍNHÁZ (BUDAPEST), 10 (6). pp. 1-5. ISSN 0039-8136

Keresztury, Dezső (1977) Illyés Gyula Különce körül. SZÍNHÁZ (BUDAPEST), 10 (12). pp. 1-4. ISSN 0039-8136

Keresztury, Dezső (1977) A Képes-jelenség. IRODALOMTÖRTÉNET, 9 (3). pp. 736-740. ISSN 0324-4970

Kertész, István (1977) Hegyi Dolores: Medismos - Perzsabarát irányzat Görögországban i. e. 508—479 (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 207-208. ISSN 0025-0376

Ketting, Ferenc and Schmidt, János and Szendrei, István (1977) A tejipar igénye a tejtermeléssel szemben - Korreferátumok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 211-218. ISSN 0002-1113

Kis, Pál and Kovács, László and Csáki, Frigyes (1977) Programozható vezérlők. ELEKTROTECHNIKA, 70 (11-12). pp. 397-410. ISSN 0367-0708

Kiss, Lajos (1977) Cseribarát. MAGYAR NYELVŐR, 101 (2). pp. 228-231. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1977) Naszály vagy Nagy-szál. MAGYAR NYELVŐR, 101 (1). pp. 102-104. ISSN 0025-0236

Kiss, Tibor and Salánki, János (1977) Ingerlékeny sejtmembránok funkcionális heterogenitása = Functional heterogeneity of the excitable membranes =Функциональая гетерогенность возбудимых мембран. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 44. pp. 77-97. ISSN 0365-3005

Klaniczay, Tibor (1977) Renaissance und Manierismus. Zum Verhältnis von Gesellschaftsstruktur, Poetik und Stil. Akademie Verlag, Berlin.

Knuth, Előd (1977) Remarks on concurrent programming problems. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 131-138. ISSN 0133-7459

Kollár, Lajos (1977) Hidak és magasházak belebegési problémái. ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY, 9 (2-3). pp. 121-153. ISSN 0013-9661

Kosáry, Domokos (1977) A kétszáz éves Ratio Educationis. MAGYAR PEDAGÓGIA, 77 (3-4). pp. 375-387. ISSN 0025-0260

Kovács, Ferenc László (1977) Vizsgálati adatok a sertés oesophagealis gyomorfekélyéről és megelőzésének lehetőségéről. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 327-335. ISSN 0002-1113

Kozma, Pál and Balázs, Sándor and Fülöp, Mihály (1977) Komárom megye kertészeti termesztésének helyzete és fejlesztésének főbb kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 81-93. ISSN 0002-1113

Krejn, M. G. and Krasznoszelszkij, M. A. (1977) A hermitikus operátorok folytatására vonatkozó alaptételek és néhány alkalmazásuk az ortogonális polinomok elméletére és a momentum problémára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (1-2). pp. 139-187.

Kristó, Gyula (1977) Különkormányzat az Árpád-kori Drávántúlon és Erdélyben. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 20 (1). ISSN 0040-9634

Kristó, Gyula (1977) Vita a jogilag egységes jobbágyosztály magyarországi kialakulásáról. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 19 (1-2). pp. 271-276. ISSN 0002-1105

Kristó, Gyula and H. Tóth, Imre (1977) A legrégibb Naum-legenda és a magyar honfoglalás. ACTA HISTORICA (SZEGED), 58. pp. 13-20. ISSN 0324-6965

KÁDÁR, IMRE (1977) Ausztria talajainak NPK-forgalma. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 481-490.

KÁDÁR, IMRE (1977) Műtrágyázási szaktanácsadás Ausztriában. Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 171-182.

KÁDÁR, IMRE (1977) Műtrágyázási tapasztalatok Ausztriában. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 491-497.

KÁDÁR, IMRE (1977) W. BERGMANN und P. NEUBERT: Pflanzendiagnose und Pflanzenanalyse (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 498-500.

Kótun, Károlyné (1977) A tápanyag-utánpótlás hatása a Bosc kobakja és a Hardenpont téli vajkörte tárolhatóságára. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 265-271. ISSN 0002-1113

Köpeczi, Béla (1977) "Actions of the Famous Prince Ragotzi". NEW HUNGARIAN QUARTERLY, 18 (65). pp. 144-152. ISSN 0028-5390

Köpeczi, Béla (1977) Az iskola szerepe a társadalmi tudat formálásában. MAGYAR PEDAGÓGIA, 77 (3-4). pp. 335-343. ISSN 0025-0260

Köpeczi, Béla (1977) Korunk eszmei áramlatai és a mai francia irodalom. MAGYAR TUDOMÁNY, 22 (7-8). pp. 494-502. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1977) Les courants idéologiques de notre époque et la littérature française contemporaine. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 19 (1-2). pp. 135-146. ISSN 0567-7661

Köpeczi, Béla (1977) Október és a tudomány. MAGYAR TUDOMÁNY, 22 (11). pp. 801-802. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1977) Szocialista életmód és művelődés. PALÓCFÖLD, 11 (6). pp. 6-10. ISSN 0555-8867

Köpeczi, Béla (1977) A budai Egyetemi Nyomda szerepe a közép-és kelet-európai népek közművelődésében a XVIII. század végén és a XIX. század elején. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 23 (4). pp. 403-408. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1977) A köztudat formálása. MAGYAR TUDOMÁNY, 22 (1). pp. 1-2. ISSN 0025-0325

Körmendy, Béla (1977) A brucella abortus törzsek biotípusai, szerepük a szarvasmarha-állomány brucella nemesítésének gyakorlatában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 315-325. ISSN 0002-1113

L

L. Kovásznai, Viktória (1977) Bokros Birman Dezső önéletrajza, levelezése, művei (100 képpel). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3). pp. 353-354. ISSN 0025-0376

LAKATOS, BÉLA and KORECZ, LÁSZLÓ and MEISEL, TIBORNÉ (1977) Biopolimer-fém komplex rendszerek VI. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 257-268.

LAKATOS, BÉLA and MEISEL, TIBORNÉ (1977) Biopolimer-fém komplex rendszerek. Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 113-122.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and LÁNG, GÉZA and PUSZTAI, ANTAL and JASSÓ, FERENC and BALLA, ALAJOSNÉ (1977) VIII. Nemzetközi Műtrágyázási Konferencia. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 437-459.

Lang, István and Fekete, Béla and Gergely, Péter and Petrányi, Gyula (1977) A humán antitest-dependens celluláris cytotoxicitás (ADCC) vizsgálata allogén rendszerben = Study of Human Antibody-dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC) in an Allogenic System. ORVOSI HETILAP, 118 (30). pp. 1763-1765. ISSN 0030-6002

Lick, József (1977) A tudományos-technikai forradalom és a személyiség fejlődése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 33-37. ISSN 0025-0376

Lukács, József (1977) Az ateizmus és a pozitív humanizmus fogalma Marx gondolatvilágában (akadémiai székfoglaló előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3). pp. 219-234. ISSN 0025-0376

Lukács, József (1977) Az ateizmus és a pozitív humanizmus fogalma Marx gondolatvilágában (akadémiai székfoglaló előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3). pp. 219-234. ISSN 0025-0376

LÁNG, GÉZA and MÁRTONFFY, TAMÁS and TÖLGYESI, GYÖRGY (1977) A kukorica termésmennyisége és a felvett tápelemek koncentrációja közötti összefüggés vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 351-362.

M

MEISEL, TIBORNÉ and LAKATOS, BÉLA and MÁDY, GYÖRGY (1977) Biopolimer-fém komplex rendszerek. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 269-280.

Makleit, Sándor and Berényi, Sándor and Bognár, Rezső (1977) Új, hatékony módszer neopin előállítására. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 83 (10). pp. 478-479.

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1977) La participation directe des ouvriers aux décisions dans l'entreprise (L'exemple de Győr). Nouvelles Études Hongroises, 12. pp. 83-92. ISSN 0133-4743

Makó, Csaba and Héthy, Lajos (1977) La participation directe des travailleurs aux décisions dans les usines hongroises. Revue Internationale du Travail, 116 (1). pp. 9-23. ISSN 0020-7780

Medgyessy, Pál (1977) Új módszer szimmetrikus sűrűségfüggvények szuperpozícióinak felbontására, I. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (1-2). pp. 33-40.

Mikolás, Miklós (1977) A nem-egészrendű differenciál- és integráloperátorok elméletének újabb fejlődése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (3-4). pp. 373-386.

MÁDY, GYÖRGY (1977) Megjegyzések Hargitai László és Lakatos Béla között kialakult vitacikkhez. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 435-436.

Márkus, László (1977) A 20. századi magyarországi sajtó hatásának vizsgálata során felmerült kutatási problémákról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 179-186. ISSN 0025-0376

Mátrai, László (1977) Mátrai László avató beszéde. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3). pp. 235-236. ISSN 0025-0376

Mátrai, László (1977) Mátrai László avatóbeszéde. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 91-92. ISSN 0025-0376

Mátrai, László (1977) Mátrai László avatóbeszéde. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 113-114. ISSN 0025-0376

Mátrai, László (1977) A személyiség és műveltség viszonyának néhány pszichológiai kérdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 39-43. ISSN 0025-0376

Máté, Ferenc (1977) A Biológiai Kutatóintézet szerepe a balatoni környezetvédelmi kutatásban = The role of the Biological Research Institute in the research programme of environmental protection of Lake Balaton = Роль Биологического Института в исследованниях, связанных с защитой среды, окружающей озеро Балатон. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 44. pp. 215-226. ISSN 0365-3005

Mócsy, András (1977) Die Einwanderung der Iazygen. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 25. pp. 439-446. ISSN 0044-5975

Mócsy, András (1977) Pannonia-Forschung 1973-1976. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 29. pp. 373-401. ISSN 0001-5210

Mócsy, András (1977) Römische Forschungen in Zalalövő 1975. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 29. pp. 217-219. ISSN 0001-5210

N

Nagy, Károly and Marx, György (1977) Búcsú Neugebauer Tibortól. FIZIKAI SZEMLE, 27 (3). pp. 115-117. ISSN 0015-3257

Nagy, Nándor and Pék, János and Csonka, Károly (1977) A tejtermelés tartástechnológiai kérdései - Korreferátumok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 165-174. ISSN 0002-1113

Nemky, Ernő (1977) A tölgymakk és a tölgycsemete ökofiziológiája mint tölgyerdeink természetes felújításának alapja. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 251-264. ISSN 0002-1113

Niederhauser, Emil (1977) Renaissanceliteratur und frühbürgerliche Revolution. Studien zu den sozial- und ideologiegeschichtlichen Grundlagen europäischer Nationalliteraturen. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 23 (4). pp. 491-494. ISSN 0017-999X

Németh, G. Béla (1977) Az Egyetemes Philologiai Közlöny százéves évfordulójára. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 23 (4). pp. 343-362. ISSN 0015-1785

Németh, G. Béla (1977) Otthonok és örökségek. BUDAPEST: A SZÉKESFŐVÁROS TÖRTÉNETI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI KÉPES FOLYÓIRATA, 15 (10). pp. 31-33. ISSN 0007-2885

Németh, G. Béla (1977) Védekező humor — kibékítő belátás (Az értekező Reviczky). IRODALOMTÖRTÉNET, 9 (2). pp. 322-341. ISSN 0324-4970

Németh, G. Béla (1977) A XIX. századi irodalomtörténeti kutatások helyzetéről. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 81 (2). pp. 290-294. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1977) A magyar irodalomtörténetírás első iskolája : A Philológiai Közlöny és Heinrich = La Premiere Ecole de l'Historiographie Litteraire Hongroise. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 81 (3). pp. 313-326. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1977) The tragic from romanticism to the end of the 19th century. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 19. pp. 158-163. ISSN 0567-7661

O

OJANUGA, A.G. (1977) Középnyugat Nigéria legelterjedtebb talajainak jellemzői és osztályozásuk. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 281-290.

P

Pach, Zsigmond Pál (1977) A társadalomtudományok gyakorlati funkciójáról. MAGYAR TUDOMÁNY, 84 (3). pp. 161-163. ISSN 0025-0325

Pajorin, Klára (1977) Horst Rudolf Abe, Die Erfurter medizinische Fakultät in den Jahren 1392–1524. Orvostörténeti Közlemények (81). pp. 135-136.

Papp, Ferenc (1977) Az idegen szavakról. Hozzászólás az idegen szavak használatával kapcsolatos vitához. MAGYAR TUDOMÁNY, 22. pp. 457-458. ISSN 0025-0325

Paraszuk, l.N. and Szegrienko, I.V. (1977) Об использовании возможностей операционных систем в пакетах прикладных программ = Application of operating system’s properties in constructing program packages = Operációs rendszerek tulajdonságainak alkalmazása programcsomagok készítésénél. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 149-167. ISSN 0133-7459

Paulinyi, Oszkár (1977) Nemesfém monopólium és technológia. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (3). pp. 251-278. ISSN 0025-0376

Petrasovits, Imre (1977) Új elvek és módszerek Békés megye komplex mezőgazdasági vízrendezések fejlesztéséhez. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 1-15. ISSN 0002-1113

Pléh, Csaba (1977) Ifjúság és pszichológia. Pszichológiai tanulmányok XIV. Szerk. Lénárd Ferenc. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 205-207. ISSN 0025-0376

Pogány, Csaba (1977) Ellentmondó feltételrendszerek kezeléséről, II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (3-4). pp. 197-202.

Pogány, Csaba (1977) Néhány időszerű kérdés a számológépekkel kapcsolatban, II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (1-2). pp. 101-114.

Pogány, Csaba (1977) Néhány időszerű kérdés számológépekkel kapcsolatban, III. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (3-4). pp. 365-372.

Ponyi, Jenő (1977) A balatoni zooplankton-kutatások újabb eredményei = New results of the zoo-plankton studies in Lake Balaton = Новейшие результаты исследованния зоопланктпна озера Балатон. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 44. pp. 199-214. ISSN 0365-3005

Potsubay, János (1977) Adatok a húshibrid kakasok és jércék thermalis stressort követő adaptációs syndromájához. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 307-314. ISSN 0002-1113

Pál, Lénárd (1977) Atomenergia kutatások helyzete és perspektívái. MAGYAR TUDOMÁNY, 84 (12). pp. 893-907. ISSN 0025-0325

Pécsi, Márton (1977) Előszó. ALFÖLDI TANULMÁNYOK, 1. pp. 5-6. ISSN 0139-3545

Pécsi, Márton (1977) A magyar geográfusok részvétele a Nemzetközi Földrajzi Unió XXIII. Kongresszusán. Moszkva, 1976. júl. 28–aug. 3. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 101 (4). pp. 301-309. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton and Pécsiné, Donáth É and Szebényi, E and Hahn, Gy and Schweitzer, Ferenc (1977) Paleogeographical reconstruction of fossil soils in Hungarian loess. A magyarországi löszök fosszilis talajainak paleogeográfiai értékelése és tagolása. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 25 (1-3). pp. 94-137. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton and Pécsiné, Donáth Éva and Szebényi, E. and Hahn, György and Schweitzer, Ferenc (1977) Paleogeographical Reconstruction of Fossil Soils in Hungarian Loess = A magyarországi löszök fosszilis talajainak paleogeográfiai átértékelése és tagolása. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 101 (1–3). pp. 95-137. ISSN 0015-5411

R

Ravasz, Tibor and Oroszlány, István and Ijjas, István and Kovács, Lajos and Soltész, József and Tóth, Mihály and Dobos, Alajos and Kienitz, Gábor and Ambrus, Lajos and Járányi, György and Molnár, Lajos and Szalóki, Sándor and Petrasovits, Imre (1977) Új elvek és módszerek Békés megye komplex mezőgazdasági vízrendezések fejlesztéséhez - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 17-33. ISSN 0002-1113

Ritoókné Szalay, Ágnes (1977) Az Akadémia Könyvtárának régikönyv-gyűjteménye : vázlat és adatok a gyűjtemény fejlődésének történetéhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 93 (1). pp. 14-24. ISSN 0025-0171

Ruda, Mihály (1977) Alakzatrendszerek tömörségével kapcsolatos vizsgálatok. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (3-4). pp. 203-237.

Ruda, Mihály (1977) Egyenlőtlenségek numerikus bizonyítása, II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (1-2). pp. 115-119.

Ránki, György (1977) Közgazdaság és történelem — a gazdaságtörténet válaszútjai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 93-112. ISSN 0025-0376

Rét, Mária (1977) On the use of diffusion aproximations for the cyclic queue model. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 99-104. ISSN 0133-7459

S

S.-Rózsa, Katalin (1977) Idegi integráció mechanizmusainak kutatása = Studies on the mechanism of the neural integration = Исследованния механизмов нервной интеграции. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 44. pp. 99-122. ISSN 0365-3005

SZABOLCS, ISTVÁN (1977) J. LÁG: Jordarter, jordsmonn og landskap i farger (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 501-502.

SZABOLCS, ISTVÁN (1977) N. FLOREA: A vizek geokémiája és értékelése a Romániai Síkság északkeleti részén (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 211-212.

SZABOLCS, ISTVÁN (1977) V. A. KOVDA: A talajtan alapjai I-II. (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 191-197.

SZABOLCS, ISTVÁN (1977) V. R. VOLOBUJEV: A világ talajainak rendszere (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 198-200.

SZABOLCS, ISTVÁN and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and SZEGI, JÓZSEF and FEKETE, ATTILA and PÁNTOS, GYÖRGY (1977) A Szovjet Talajtani Társaság V. Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 460-480.

SZABÓ, ANDRÁS and BENDE, EDE and KOVÁCS, ANDRÁSNÉ (1977) Adatok a kukorica, a búza és a bab cézium és stroncium felvételének vizsgálatáról. Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 55-62.

SZABÓ, LAJOS (1977) A talajpusztulást kiváltó tényezők és káros hatásuk vizsgálata a Gödöllő-Monori Dombvidék északi részén. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 309-330.

SZALAY, SÁNDOR and SÁMSONI, ZOLTÁN and SIROKI, ZOLTÁN and EL-HYATEMI, Y. (1977) A Hortobágy legelőterületeinek mikroele ellátottsága. Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 95-112.

SZENDREI, GÉZA (1977) Kiskunsági talajok kalcit és dolomit eloszlásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 1-18.

Salamon, Márton (1977) Tárolóval való gazdálkodás kisszámológépek operációs rendszerében. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 169-174. ISSN 0133-7459

Salánki, János (1977) Környezeti tényezők hatása a tavikagyló endogén ritmusára = Effect of environmental factors on the endogenous rhythm of the fresh water mussel (Anodonta cygnea L.) = Воздействия факторов окружающей среды на ендогенный ритм беззубки. (Anodonta cygnea L.). A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 44. pp. 123-136. ISSN 0365-3005

Simka, István (1977) A tejipar igénye a tejtermeléssel szemben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 201-210. ISSN 0002-1113

Somogyi, Gábor and Makleit, Sándor and Bognár, Rezső (1977) Tozil, illetve mezilszármazékok vizsgálata a morfinsorban, XXI. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 83 (7). pp. 327-330. ISSN 0025-0155

Stauder, Ernő (1977) Számítógép rendszerek tervezése és szimulációs modellezése. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 175-189. ISSN 0133-7459

Szabolcsi, Miklós (1977) A történeti módszerek megújulása és a komparatisztika. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 23 (3). pp. 348-352. ISSN 0017-999X

Szabó, Árpád (1977) Anaximandros und der Gnomon. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 25 (1-4). pp. 341-357. ISSN 0044-5975

Szentmihályi, Sándor and Tresser, Pál (1977) Korszerű takarmányozási elvek a tejtermelésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 187-191. ISSN 0002-1113

Szlankó, János (1977) Parallel folyamatok gráf modelljei. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 119-130. ISSN 0133-7459

Szász, Ferenc Andor (1977) Vizsgálatok Algebrai Struktúrák Radikál-elméletében (II) = Investigations in radical theory of algebraic structures. II. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (1-2). pp. 1-32. ISSN 0025-035X

Szüllő, Béla (1977) A tejtermelés ökonómiai és üzemszervezési kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 175-180. ISSN 0002-1113

Sőtér, István (1977) Egy nemzeti irodalom története - komparatista módszerrel. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 23 (3). pp. 341-347. ISSN 0017-999X

Sőtér, István (1977) Egy nemzeti irodalom története - komparatista módszerrel. KORUNK (KOLOZSVÁR), 36 (8). pp. 612-616. ISSN 1222-8338

T

Tarján, Imre (1977) Nagytisztaságú alkalihalogenid egykristályok előállítása és tulajdonságai. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 25 (1). pp. 41-49. ISSN 0025-0104

Tarnai, Andor (1977) Bemerkungen zur Geschichte der österreichisch–ungarischen literarischen Beziehungen im 18. Jahrhundert. Jahrbuch für österreichische Kulturgeschichte (7-9). pp. 463-473.

Terplán, Zénó (1977) A fogaskerék-bolygóművek áttételi viszonyai a működési határok figyelembevételével. NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI GÉPÉSZET, 23. pp. 87-111. ISSN 0324-6728

Tran, Quy Tien (1977) D. Rees egy tételének kiterjesztése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (1-2). pp. 121-126.

Tury, Peregrin and Barsi, Béla and Dienes, Zsolt (1977) Pacemaker therápia a mentőgyakorlatban. ORVOSI HETILAP, 118 (51). pp. 3081-3083. ISSN 0030-6002

TÉTÉNYI, PÉTERNÉ (1977) Kalkonok és dihidrokalkonok növényi növekedésgátló hatása. Agrokémia és talajtan, 26 (3-4). pp. 391-398.

TÖLGYESI, GYÖRGY and KÁRPÁTI, ISTVÁN (1977) Zala-menti réti növényzet tápanyagtartalmában megnyilvánuló néhány törvényszerűség 11 elem vizsgálata során. Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 63-78.

Tóth, Ede (1977) Mocsáry Lajos helye XIX. századi történelmünkben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 65-84. ISSN 0025-0376

Tóth, Vilmos and Belecz, Ervin and Fülöp, Mihály and Kovács, István and Tapolcsányi, Gyula and Streitz, Géza and Ferencz, László and Kozma, Pál (1977) Komárom megye kertészeti termesztésének helyzete és fejlesztésének főbb kérdései - Korreferátumok. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 95-122. ISSN 0002-1113

Tüskés, Gábor (1977) "Befelé egyre szabadabb angyal..." Ősze András művészete. SOMOGY : IRODALOM MŰVÉSZET KULTÚRA, 6 (4). pp. 97-99. ISSN 0133-0144

Tüskés, Gábor (1977) Keresztek, feszületek, kálváriák. ETHNOGRAPHIA, 88 (1). pp. 195-197. ISSN 0014-1798

Tüskés, Gábor (1977) Szervátiusz Jenő szobrai Kaposváron. SOMOGY : IRODALOM MŰVÉSZET KULTÚRA, 6 (1). pp. 92-94. ISSN 0133-0144

Tőke, Pál (1977) A dynamic adaptive control for batch processing and time-scharing modes. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 87-97. ISSN 0133-7459

V

Varga, Károly (1977) Who gains from achievement motivation training? VIKALPA - JOURNAL OF DECISION MARKERS, 3. pp. 187-200. ISSN 0256-0909

Varga, Sándor (1977) A műszaki-technikai haladás hatása a termelőszövetkezeti vezetés fejlesztésére. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 295-305. ISSN 0002-1113

Vayer, Lajos (1977) Pigler Andor: Barockthemen — Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des XVII. und XVIII. Jahrhunderts (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 125-128. ISSN 0025-0376

Vitainé Rotkó, Cecília (1977) A szintetikus nitrogénkiegészítők alkalmazásának biokémiai és gyártástechnológiai összefüggései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 36 (1-3). pp. 283-293. ISSN 0002-1113

Vogel, Wolfgang and Márki, László (1977) A lokális gyűrűk elméletéhez, II. : D. A. Buchsbaum egy problémájáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (1-2). pp. 69-100.

Véró, Mihály (1977) Műszer és méréstechnikai fejlesztések = New instruments and measurements methods = Техническое резвитие устройств и измерительной техники электрофизиологицеских исследованний. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 44. pp. 137-160. ISSN 0365-3005

Vörös, Antal (1977) Oláh József: Az akasztó-vésztői uradalmak gazdálkodása a 19-20. század fordulóján (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 26 (1-2). pp. 208-209. ISSN 0025-0376

W

Wolisz, Adam (1977) A detailed, system overhead including, description of priority algorithms for real time task scheduling. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 61-85. ISSN 0133-7459

Y

YADAV, J.S.P. (1977) A sós víz öntözés hatása a talajra és a növényre. Agrokémia és talajtan, 26 (1-2). pp. 19-28.

Z

Zambó, János (1977) Az akna fedőbe vagy fekübe telepítése meredek előfordulásoknál. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 110 (12). pp. 798-801. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1977) Bányatelepítés és gazdaságosság. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 110 (1). pp. 2-5. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1977) A felnyitó bányatérségek telepítésének elvi alapjairól. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 110 (5). pp. 289-296. ISSN 0522-3512

Zambó, János (1977) A produktív területen kívül telepített aknák helyének kijelöléséről. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 110 (9). pp. 578-582. ISSN 0522-3512

Zoványi, Jenő (1977) Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Magyarországi Református Egyház Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest.

Á

Ábrahám, Ambrus (1977) Ultrastruktúra vizsgálatok Herbst-féle testeken. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 64 (1-4). pp. 7-30. ISSN 0002-5658

This list was generated on Tue May 21 22:58:34 2024 CEST.