REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > DN Middle Europe / Közép-Európa"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Č | Ő | Л
Number of items at this level: 910.

A

Agg, Richárd (2022) A korabeli magyar sajtó érvei Nyugat-Magyarország megtartása mellett. VILÁGTÖRTÉNET, 12/44 (2). pp. 285-299. ISSN 0083-6265 (In Press)

Ament-Kovács, Bence (2017) Családtörténet néprajzi megközelítésből: Egy magyarországi német kovács kisiparoscsalád státusátörökítésének öt fejezete. AKuFF Hírmondó (35). pp. 34-60.

Ament-Kovács, Bence (2017) Eine Familiengeschichte aus volkskundlicher Sicht: Statusvererbung einer ungarndeutschen Schmied-Kleinhandwerkerfamilie in fünf Kapiteln. AKuFF Bote, 13 (35). pp. 34-63.

Ament-Kovács, Bence (2018) Lágerjárat: Utazó vagonkiállítás a szovjet kényszermunkatáborokba. HONISMERET, 46 (2). pp. 20-21. ISSN 0324-7627

Ament-Kovács, Bence (2018) „So viele Menschen werden bleiben, die unter einem Baum Platz haben...”: Die historische, ethopraphische, komparative und motivische Untersuchung eines deutschsprachigen Sibyllen-Buches in der ungraischen und ungrandeutschen Folklore. In: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. ELTE Germanisztikai Intézet; Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp. 81-138.

Angyal, Béla (2024) A londoni Beneš vezette emigráció tervei a csehszlovákiai német és magyar kisebbség fölszámolására (1940–1945) I. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 32 (2). pp. 50-71. ISSN 0865-557X

B

B. Stenge, Csaba (2010) Benkő Lajos: egy veszprémi vadászpilóta a második világháborúban. VESZPRÉMI SZEMLE, 12 (18). pp. 13-31. ISSN 1217-5358

B. Stenge, Csaba (2012) Garán Nándor: Az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a második világháborúban. JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE, XVII. pp. 205-212. ISSN 0230-3515

B. Stenge, Csaba (2011) Veszprém végnapjai 1945 márciusában Benkő Lajos naplója alapján. VESZPRÉMI SZEMLE, 13 (21). pp. 84-90. ISSN 1217-5358

B. Stenge, Csaba (2011) A tiszaborkúti incidens : Hetven éve sodródott a világháborúba Magyarország. INDÓHÁZ - VASÚTI MAGAZIN, 7 (6). pp. 12-14. ISSN 1786-7487

Bagi, Dániel (2020) Európa közepe 1000 körül. Közép-Európai Horizontok online magazin, 1 (1). pp. 48-50. ISSN 2732-0448

Bagi, Zoltán Péter (2016) A Jan Zamoyskira vonatkozó hírek a Fuggerzeitungokban az 1598 és 1601 közötti időszakból. In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Tanulmányok Csongrád megye történetéből (42). Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, pp. 14-28. ISBN 978-963-88444-7-7

Bagi, Zoltán Péter (2020) A Magyar Királyság hadügyei a 16. században. In: Magyarország hadtörténete II. : Az oszmán hódítás kora 1526-1718. Zrínyi Kiadó, Budapest, pp. 108-166. ISBN 978-963-327-562-7

Bagi, Zoltán Péter (2015) Pietro Bonhomo fogságba esése, fogsága és kiszabadulása. FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 22 (4). pp. 411-428. ISSN 1217-8020

Bagi, Zoltán Péter (2021) The Story of Johann von Pernstein’s regiment. In: New Approaches to the Habsburg–Ottoman Diplomatic Relations. Fontes et Libri, Studies (1). SZTE BTK Történeti Intézet, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 45-62. ISBN 9789633068229

Baki, Attila (2020) Jozef Tiso és a szlovák holokauszt. Közép-Európai Horizontok online magazin, 1 (2). pp. 53-57. ISSN 2732-0448

Bali, Lóránt (2006) Dr. Gulyás László: Két régió – Felvidék és Vajdaság – sorsa az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 131-132. ISSN 0237-7683

Bali, Lóránt and Kőkuti, Tamás (2008) Einige Aspekte Der Untersuchung, der die Kroatisch–Ungarischen Grenze übersteigenden Zusammenarbeit. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (3). pp. 19-34. ISSN 2062-1655

Balogh, Judit (2008) Báthory Gábor székelypolitikája. In: A Báthoriak kora: A Báthoriak és Európa. A Báthori István Múzeum Füzetei (3). Báthori Múzeum, Nyíregyháza, Szerencs, pp. 187-198. ISBN 9637220291

Balogh, Judit (2008) Karriermöglichkeiten der Szekler Adligen in der Zeit von István Bocskai. In: "Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein": Die Friedensschlüsse von Wien (23. 06. 1606) und Zsitvatorok (15. 11. 1606). Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, pp. 103-112. ISBN 978-963-06-4147-0

Balogh, Judit (1996) Miskolczi Csujak István és a magyar puritanizmus. Új Holnap, 2. ISSN 1219-3259

Balogh, Judit (2007) "Náj modi" és Erdély: a tárgyak világa a 17. századi Erdély főúri udvaraiban. In: A fogyasztás társadalomtörténete: A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti konferenciája. Rendi társadalom - polgári társadalom (18). Hajnali István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, Pápai Református Gyűjtemények, Budapest; Pápa, pp. 91-96. ISBN 978-963-06-4053-4

Balogh, Judit (2006) Székely nemesi karrierlehetőségek Bocskai István korában. In: "Frigy és békesség legyen": A bécsi és a zsitvatoroki béke. Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója (8). Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, Debrecen, pp. 119-130. ISBN 963-7218-56-4

Balogh, Judit (2004) A székely nemesség helyzete Bethlen Gábor fejedelemsége alatt a Liber Regius oklevelei alapján. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Studia Miskolcinensia (5). Miskolci Egyetem BTT, Miskolc, pp. 247-267. ISBN 963 661 633 7

Balogh, Judit and Horn, Ildikó (2008) A Hatalomépítés útjai: a homoródszentpáli Kornis család története. Századok, 142 (4). pp. 849-896. ISSN 0039-8098

Balogh, Magdolna (2021) Közép-Európa mint eszmény és valóság : Van-e még értelme ma Közép-Európáról beszélni? In: Közép-Európa a komparatisztikában. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 181-192.

Balogh, Magdolna (2019) Mire jó a regionalizmus? : A budapesti komparatisztikai műhely módszertanáról és a regionális komparatisztikai kutatások lehetséges irányáról, elfogultan. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 65 (3). pp. 343-356. ISSN 0017-999X

Balogh, Magdolna (2019) Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 65 (3). pp. 421-423. ISSN 0017-999X

Balogh, Margit (2014) Между лояльностью и оппозиционностью: венгерская католическая церковь в «ловушке» церковной политики Янрша Кадара. In: Государство и церковь в СССР и странах Восточной Европы в период политических кризисов второй половины ХХ в. Nestor-Historia Publishing House, Moszkva, pp. 294-318. ISBN 978-5-4469-0032-9, 978-5-7576-0034-9

Balogh, Margit (2014) Diplomatic Missions of the Holy See in Hungary and East-Central Europe after the Second World War. CENTRAL EUROPEAN PAPERS, 2 (1). pp. 88-114. ISSN 2336-3312

Balogh, Margit (2012) A Mindszenty-per. KORUNK (KOLOZSVÁR), 3 (7). pp. 3-17. ISSN 1222-8338

Balogh, Margit (2013) Pehm József és a felekezeti viszályok. ZALAI MÚZEUM: KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 59-66. ISSN 0238-5139

Balogh, Piroska (2015) Teória és medialitás: A latinitás a magyarországi tudásáramlásban 1800 körül. Irodalomtörténeti füzetek (175). Argumentum, Budapest. ISBN 978-963-446-732-8

Balogh, Ádám Tibor and Bíró, László and Csaplár-Degovics, Krisztián and Demeter, Gábor and Juhász, József and Pejkovszka, Penka and Zahorán, Csaba and Bagdi, Róbert and Bíró, László and Demeter, Gábor and Zahorán, Csaba (2023) Balkán-kronológia IV. Két szövetségi rendszerben, 1946–1989. Research Centre for the Humanities, Institute of History; BTK Történettudományi Intézet; Institute for Historical Research, Bulgarian Academy of Sciences, Szófia, Budapest.

Balázs, Eszter (2014) „Actions du corps dans la guerre de 14-18: trois cas des intellectuels hongrois.”. In: Intellectuals and the Great War. International Conference, 2014. dec. 17-19., Ghent University, Ghent. (Unpublished)

Balázs, Eszter (2015) Antimilitarizmus és avantgárd: A Tett (1915. november-1916. október). LITERATURA, 41 (4). pp. 339-366. ISSN 0133-2368

Balázs, Eszter (2015) „Artist and Public Intellectual - Artist or Public Intellectual? Polemics of the Hungarian Avant-garde on New Art during WWI.”. In: Local Contexts /International networks - Avant-Garde magazines in Central Europe (1910-1935), 2015. szeptember 17-19., Kasák Múzeum, Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Balázs, Eszter (2015) Háborús gyűlölet andante és allegro: a hivatalos irodalom, a katolikus egyházhoz közeli irodalmi lapok és a háború Magyarországon (1914-1916). In: Sorsok, frontok, eszmék, 2014. 08. 08-09., Budapest, Magyarország.

Balázs, Eszter (2015) The Intellectual’s Body in War : Hungarian Writers in WWI. In: Intellectuals and the Great War, 2014. dec. 17-19., International Conference. Ghent University, Ghent (Belgium). (Unpublished)

Balázs, Eszter (2015) Káprázat és illúzióvesztés: a Nagy Háború első éve. A hátországi értelmiség áldozathozatalának morális diskurzusa egy kritikai és egy tudományos irodalmi lapban a háború első évében (a Magyar Figyelő és az Irodalomtörténet példái). Discussion Paper. -. (Unpublished)

Balázs, Eszter (2015) Test, szenvedés, hősiesség: magyar írók testábrázolása az első világháborúban. Discussion Paper. -. (Unpublished)

Balázs, Eszter (2015) “War Stares At Us Like an Ominous Sphynx”. Hungarian Intellectuals, Literature and the Image of the Other (1914-1915). In: The New Nationalism and the First World War. Palgrave macmillan, New York, pp. 95-121. ISBN 978-1-137-46277-0

Balázs, Eszter (2015) A háború és az értelmiség. In: OSZK ’Válság és újítás: Azok a tízes évek’ c. irodalmi és kultúrtörténeti programsorozat, 2015. április 23., OSZK. (Unpublished)

Balázs, Eszter (2016) Értelmiségellenesség az első világháború első felében: „kávéházi stratégák” és „lógós” írók Budapesten. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Partium Kiadó – reciti, Nagyvárad, Budapest, pp. 153-179. ISBN 978-615-5478-29-1

Balázs, István Miklós (2023) Democratic transition with those responsible for martial law? : Moral criticism of the Polish round table talks. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 3 (1-2). pp. 100-122. ISSN 2732-0456

Balázs, István Miklós (2020) A lengyel rendszerváltás első árvái : A Rendszerellenes Ellenzék Kongresszusának története = The First Orphans of the Polish Transition : The Congress of The Anti-System Opposition. VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (1). pp. 1-14. ISSN 0083-6265

Balázs-Szabelski, Enikő and Szabelski, Adam (2020) II. Rákóczi Ferenc Lengyelországban. VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (3). pp. 335-343. ISSN 0083-6265

Barta, János (2018) 2. Einnahmen der reformierten Pfarrer im Komitat Zemplén um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. In: Reformácia v Srednej Európe. Eds. Annamária Kónyová – Peter Kónya. Vydavateľstvo Prešovskej university. Prešov, 2018. In: Reformáció Közép-Európában. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, pp. 180-194. ISBN 978-80-555-2266-1

Barta, János (2017) Plébánosok, prédikátorok, parókusok Zemplén megyében egy 1800. évi összeírás tükrében. In: „…nem egyetlen történelem létezik”. Ünnepi Tanulmányok Péter Katalin 80. születésnapja alkalmából. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica Tomus XXI – Fasciculus 2., Miskolc, pp. 78-89.

Barta, János (2020) Újjáépítés és modernizáció 1699–1795 : Új remények a kétfejű sas árnyékában. Magyar História . Kossuth Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-09-9699-0

Barta, M. János (2023) A 17. század közepi hatalmi és felekezeti küzdelmek Felső-Magyarországon egy rendhagyó ingatlanügylet tükrében : A kassai királyi ház jezsuitáknak adományozása és a felső-magyarországi főkapitányi székhely áthelyezése = The power and denominational struggles in Upper-Hungary in the mid-17th century in the light of an unusual real estate transaction : The donation of the Royal House in Kassa to the Jesuits and the transfer of the seat of the chief captain in Upper Hungary. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (3). pp. 25-44. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Barta, Róbert (2019) Márffy-Mantuano Judit (Judith Listowel) angliai tevékenysége és kapcsolatrendszere. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 377-392. ISBN 978-963-490-115-0

Barta, Róbert (2020) Trianon brit bírálója. Carlile Aylmer. Macartney (1895–1978) és Magyarország. In: Kultúra, művelődés, agrárium Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Speculum Historiae Debreceniense (29). Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 277-293. ISBN 978-963-490-208-9

Barta, Róbert (2021) A magyarság vonzásában. Válogatás Carlile Aylmer Macartney írásaiból és előadásaiból. Speculum Historiae Debreceniense, 31 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 1-211. ISBN 978-963-490-270-2 (In Press)

Behr, Valentin and Blaive, Muriel and Constantin, Anemona and Neumayer, Laure and Zombory, Máté (2020) An anti-communist Consensus: Tha Black Book of Communism in Pan-European Perspective. REVUE D ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST, 51 (2-3). pp. 55-88. ISSN 0338-0599

Belényesy, Márta (2012) Fejezetek a középkori anyagi kultúra történetéből II. Documentatio Ethnographica (29). L’Harmattan – MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-236-069-0

Bencsik, Orsolya (2021) Honvágy Közép-Európa után? In: Kelet-Közép-Európa mint kulturális konstrukció. Gondolat Publishers, Budapest, pp. 205-214. ISBN 9789635561872

Bencsik, Péter (2018) A csehszlovák belügyminisztérium 1968-ban : Josef Pavel reformjai = The Czechoslovak Ministry of the Interior in 1968. VILÁGTÖRTÉNET, 8 (3). pp. 375-398. ISSN 0083-6265

Bencsik, Péter (2022) A dunai vízlépcsők építésének politikai problémái : Viták a KGST-tagok között, 1948–1966. ACTA HISTORICA (SZEGED), 147 (2). pp. 3-10. ISSN 0324-6965

Bencsik, Péter (2010) A határszéli gazdasági, kettősbirtokos forgalom megszűnése 1945–1950. RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 19 (22). pp. 13-19. ISSN 1216-6774

Bencsik, Péter (2015) Úti okmányok és határátkelés a cseh (csehszlovák) és a magyar szabályozásban, 1848–1939. Salutem (2). pp. 21-36. ISSN 2416-2078

Bencsik, Péter (2015) Úti okmányok és határátkelés a cseh, szlovák és magyar területeken 1939-1953. Salutem (1). pp. 19-30. ISSN 2416-2078

Benda, Kálmán (1944) Erdély politikai kapcsolatai a román vajdaságokkal a XVI. és XVII. században. A MAGYAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET ÉVKÖNYVE (2). pp. 35-73.

Bene, Sándor (2015) Constantinus i Victoria: Prića o prvom braku Nikole Zrinskoga. In: A magyar-horvát együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. MTA BTK - Horvát Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 654-665. ISBN 978-963-416-019-9

Bene, Sándor (2015) Constantinus és Victoria (Zrínyi Miklós első házasságának története). In: A magyar-horvát együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. MTA BTK - Horvát Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 618-629. ISBN 978-963-416-019-9

Bene, Sándor (2013) Koncepcja „potrójnej Ilirii”: Trzy królestwa pewnego kanonika: Chorwacka historia Györgya Ráttkaya. In: Latinitas Hungarica: Lacina w kulturze Wegierskiej. Wydział „Artes Liberales” UW & Wydawnictwo DiG, Warszawa, pp. 341-366. ISBN 978-83-7181-797-7

Bene, Sándor (2015) Orfeji na Jadranu (O pjesništvu Nikole i Petra Zrinskog). Književna smotra, 47 (177/3). pp. 31-44. ISSN 0455-0463

Bene, Sándor (2023) Promišljanja o nemogućemu: Nacrt političkog programa „Urote“ iz 1665. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti, 57. pp. 33-57. ISSN 1330-0768

Bene, Sándor (2017) Szirének a térképen: Zrínyi Miklós, Zrínyi Péter és az irodalomtörténet földrajza. In: Határok fölött: Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 37-78. ISBN 978-963-416-071-7

Benedek, István (2018) Mennyire volt forró a tavasz? A 2017. tavaszi politikai tiltakozáshullám rövid története és elemzése. In: Mozgalmi társadalom. Noran Libro Kiadó, Budapest, pp. 279-312. ISBN 9786155761508

Benkő, Elek (2022) A középkori székelyek településtörténete. BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, 2022 (május). pp. 12-19. ISSN 2062-5200

Berecz, Ágoston (2022) Szörnyeteg Felső-Magyarországon: Grünwald Béla és a szlovák–magyar kapcsolatok története [A monster in Upper Hungary: Béla Grünwald and the history of Slovak–Hungarian relations]. By József Demmel. Budapest: Ráció, 2021. 283 pp. / Ľudožrút v Hornom Uhorsku: Príbeh Bélu Grünwalda. Bratislava: VEDA, 2020. 288 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (1). pp. 244-247. ISSN 2063-8647

Berend, T. Iván (1975) Beruházási stratégia Közép-Kelet-Európában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 24 (1). pp. 64-88.

Berend, T. Iván (2023) Történészsors Közép-Európában. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 68 (3). pp. 231-233. ISSN 0864-960X

Berghauer, Sándor and Dnyisztrjanszkij, Miroszlav and Fodor, Gyula and Gönczy, Sándor and Izsák, Tibor (2016) Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában [Socìalno-geografìcnì vikliki v Shìdno-Centralnìj Evropì na pocatku XXI stolìtta i posuki adekvatnih vìdpovìdej : Mìznarodna naukova geografìcna konferencìa] [Social geographical challenges and search for adequate answers in East-Central Europe of the 21st century : International Geographical Conference. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász. ISBN 9786177404018

Berki, Anna (2021) Lengyel püspökség, lengyel rokonság : Fejezetek az utolsó Báthoryak és a lengyel katolicizmus kapcsolatából. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) - Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest. ISBN 978-615-5826-20-7

Berki, Imre (2015) „Ecce ego christianus sum” (Én magam is keresztény vagyok). Szent Flórián vértanú, a védőszent. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 24-25 (47-50). pp. 281-286. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Bethlen, Farkas (2021) Erdély története VI. : Erdély sötét évei: Báthory Zsigmond utolsó visszatérésétől Székely Mózes vereségéig (1601-1603). XI-XII. könyv. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Budapest. ISBN 978-963-416-264-3

Birher, Nándor Máté and Bertalan, Péter Tamás and Jezsó, Ákos (2022) Közép-Európa nem „meteorológiai fogalom”, hanem „szellemi királyság” = Central Europe is not Just a ’Meteorological Concept’, but a ’Spiritual Kingdom’. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 18 (1-3). pp. 113-125. ISSN 1786-6553

Biró, Annamária (2019) Der Einfluss der Freimaurerei auf siebenbürgische gelehrte Gesellschaften. In: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Frühe Neuzeit, 229 (229). de Gruyter, Berlin/Boston, pp. 332-347. ISBN 978-3-11-063375-7

Biró, Annamária (2018) Erdélyi jelenlét a nyugat-magyarországi sajtótermékekben. Johann Seivert és Benkő József tudósítói tevékenysége. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS. ISSN 0586-3708 (Submitted)

Biró, Annamária (2018) Siebenbürgische Präsenz in der Presse Westungarns. Die Korrespondenten Johann Seivert und József Benkő. In: Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyarországon. (Submitted)

Boda, Mihály (2022) A katonai erények a két világháború között Európában és Magyarországon. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 135 (1). pp. 165-199. ISSN 0017-6540 (nyomtatott); 2732-3676 (elektronikus)

Bogusław, Wójcik (2022) Keston College (1969–1989) and the evaluation of its activities by the Polish communist intelligence. BETEKINTŐ, 16 (4). pp. 203-220. ISSN 2732-186X

Borbély, Sándor (2016) A szovjet politikai diktatúra által konstituált történeti múlt – a lokális időtapasztalat intézményes átalakítása Kárpátalján, az 1960-1980-as években. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 61 (2). pp. 187-224. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Bottoni, Stefano (2014) Integration, collaboration, resistance. The Hungarian minority in Transylvania and the Romanian state security. In: Die Securitate in Siebenbürgen. Böhlau Verlag, Köln; Weimar; Berlin, pp. 189-213. ISBN 978-3-412-22253-6

Bottoni, Stefano (2014) Integration, collaboration, resistance. The Hungarian minority in Transylvania and the Romanian state security. In: Die Securitate in Siebenbürgen. Böhlau Verlag, Köln, pp. 189-213. ISBN 9783412222536

Bottoni, Stefano (2017) Long Awaited West? Eastern Europe since 1944. Russian, East European, and Eurasian Studies . Indiana University Press, Bloomington. ISBN 978-0-253-03001-6

Bottoni, Stefano (2013) Népszolgálat és túlélés. MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE, 67 (1-2). pp. 7-50. ISSN 1224-2292

Bottoni, Stefano (2015) Népszolgálat, túlélés, kollaboráció. Mikó Imre és a román állambiztonság, 1948–1971. In: Népszolgálat. Regio könyvek . Kalligram, Pozsony, pp. 187-231. ISBN 978-80-8101-891-6

Bottoni, Stefano (2014) Pentru Ungaria e greu să treacă peste trecut. Magazin Istoric (12). pp. 9-14. ISSN 0541-881X

Bottoni, Stefano (2014) Prerokovaná revolúcia. Maďarsko v rokoch 1988-1990. HISTORICKA REVUE, 60 (11). pp. 34-39.

Bottoni, Stefano (2014) Tudományos ördögűzés? Az állambiztonsági múlt emlékezete és feldolgozása az 1989 utáni Romániában. In: Az ügynök arcai. Mindennapi kollaboráció és ügynökkérdés. Libri Kiadó, Budapest, pp. 211-232.

Bottoni, Stefano (2015) Volt? És hogyan történt? Gondolatok az 1989-es romániai forradalom értelmezéséről. Hitel, 28 (3). pp. 32-46. ISSN 0238-9908

Bottoni, Stefano (2014) A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-től napjainkig. Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789639627796

Breuer, Dieter and Tüskés, Gábor and Lengyel, Réka (2019) Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. De Gruyter, Berlin, Boston. ISBN 978-3-11-063764-9

Brlić, Ivan (2021) The Matica and Beyond: Cultural Associations and Nationalism in Europe. Edited by Krisztina Lajosi and Andreas Stynen. Leiden: Brill, 2020. 367 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 174-177. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Bródy, Luca Sára and Pósfai, Zsuzsanna (2020) Household debt on the peripheries of Europe : New constellations since 2008. Periféria Working Papers = Periféria Tanulmányok, 3 . Periféria Policy and Research Center = Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-615-00-8223-3

Bucsay, Mihály and Csepregi, Zoltán (2009) Das Abendmahlsbekenntnis zu Marosvásárhely (Neumarkt), 1559. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen; Vluyn, pp. 97-115. ISBN 978-3-7887-2304-0

Bucsay, Mihály and Csepregi, Zoltán (2006) Thesen des Pfarrkonvents in Nagyvárad (Großwardein), 1544. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen; Vluyn, pp. 429-438. ISBN 978-3-7887-2197-8

Burkhardt, Julia and Schweitzer-Martin, Paul (2024) Concepts of Diversity in the Time of Sigismund of Luxembourg (1368–1437): Introductory Remarks and Conceptual Approaches. Hungarian Historical Review - New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 13 (2). pp. 153-171. ISSN 2063-8647 (nyomtatott); 2063-9961 (online)

Buzássyová, Barbora (2024) East Central Europe between the Colonial and the Postcolonial in the Twentieth Century. Edited by Siegfried Huigen and Dorota Kołodziejczyk. Palgrave Macmillan, 2023. 265 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (1). pp. 139-143. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Bányai, Viktória (2020) Két forrás a Munk-Munkácsi család történetéhez. MAGYAR ZSIDÓ LEVÉLTÁRI FÜZETEK, 10. pp. 5-29. ISSN 1417-6777

Bárdi, Nándor and Fábián, Gyula and Horváth, István and Kiss, Tamás and Kiss, Dénes and Csata, Zsombor and Székely, István Gergő and Magyari, Tivadar and Pakot, Levente and Toró, T. Tibor and Papp Z., Attila and Márton, János (2020) Magyarok Romániában 1990-2015. Tanulmányok az erdélyi magyarságról. 20. század, 1 . Kriterion, Kolozsvár. ISBN 9786067391404

Bárdi, Nándor and Szabó, Csongor and Simon, Attila and Fedinec, Csilla and Dévavári, Zoltán and Ábrahám, Barna and Bíró, László and Popély, Árpád and Antal, Róbert and Kovács, Szabolcs and Ózer, Ágnes and Pap, József (2022) Nemzetiségi parlamenti képviselet. Nemzetiségi képviselet Magyarországon és az utódállamok parlamentjeiben (1869–1918 / 1920–1990). Országház Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5948-82-4

Bárdi, Nándor and Zahorán, Csaba (2014) A szupremácia és az önrendelkezés igénye. Magyar javaslatok, tervek, az erdélyi kérdés rendezésére (1918-1940). Források a romániai magyarság történetéhez . Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, pp. 7-62. ISBN 978-606-556-074-1

Bárány, Attila (2015) Adalékok az 1521-es magyar-török viszonyhoz a nyugati követjelentések tükrében. In: Középkortörténeti tanulmányok 8. A VIII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2013. június 17-19.) előadásai. Szerk. Tóber Márta – Maléth Ágnes. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, JATEPress, Szeged, pp. 21-38. ISBN 9789633152423

Bárány, Attila Pál (2015) Adalékok az 1521-es magyar-török viszonyhoz a nyugati követjelentések tükrében. In: Középkortörténeti tanulmányok 8. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 21-38. ISBN 978-963-315-242-3

Bátoriné Halász, Éva (2009) Diplomaticka analiza isprava slavonskih banova u razdoblju od 1323. do 1381. godine / A Diplomatic Analysis of the Charters of the Bans of Slavonia from the Period 1323-1381. ZBORNIK ODSJEKA ZA POVIJESNE ZNANOSTI ZAVODA ZA POVIJESNE I DRUSTVENE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI, 27. pp. 35-102. ISSN 1330-7134

Bátoriné Halász, Éva (2017) Generalis congregatiók Szlavóniában a 13-14. században. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 59 (2). pp. 283-298. ISSN 0040-9634

Bátoriné Halász, Éva (2019) The congregatio generalis banalis in Slavonia in the thirteenth and fourtheenth centuries. In: Reform and Renewal in Medieval East and Central Europe: Politics, Law and Society. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Romanian Academy; UCL School of Slavonic and East European Studies, Cluj-Napoca, Zagreb, London. ISBN 978-606-038-002-3

Békés, Csaba (2016) Hungary, the Soviet Bloc, the German question and the CSCE Process, 1965–1975. JOURNAL OF COLD WAR STUDIES, 18 (3). pp. 95-138. ISSN 1520-3972

Bél, Mátyás (2012) Notitia Hungariae novae historico-geographica... Comitatuum ineditorum Tomus II. in quo continentur ... Comitatus Soproniensis, Castriferrei, Szaladiensis et Veszprimiensis. Magyar Országos Levéltár, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-631-217-6

Bíró, Gyöngyvér and Langó, Péter (2013) „Deo odibilis gens Hungarorum“ oder „auxilium Domini“ – Die Ungarn und die Christliche Welt im 10. Jahrhundert. In: Rauben - Plündern - Morden. Nachweis von Zerstörung und kriegerischer Gewalt im archäologischen Befund. Studien zu Spätantike und Frühmittelalter (5). Kovač, Hamburg, pp. 265-335. ISBN 978-3-8300-7019-1

Bíró, László (2005) Bogdan Lekić: Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1918-1941 (Agrárreform és kolonizáció Jugoszláviában, 1918-1941). VILÁGTÖRTÉNET, 27 (ősz-té). pp. 102-104. ISSN 0083-6265

Bíró, László (2014) A Vajdaság a két világháború között: Adalékok a jugoszláv gazdasági integráció hatásiahoz. In: Vojvođanski prostor u kontekstu Evropske istorije = The Region of Vojvodina in the Context of European History. Zbornik radova 2.: Ličnosti Vojvođanskog prostora = People of the Vojvodina Region. Filozofski Fakultet, Novi Sad, pp. 65-76. ISBN 978-86-6065-293-7

Bíró-Nagy, András (2016) Central European MEPs and Their Roles. WORLD POLITICAL SCIENCE REVIEW, 12 (1). pp. 147-174. ISSN 2194-6248

Bădescu, Gruia (2021) Architectural Reconfigurations and Urban Remaking After Ruptures: Interrogating Frontier Urbanism in Rijeka/Fiume. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 2 (1). pp. 43-70. ISSN 2732-0456

C

C. Tóth, Norbert (2015) Dorogházi László ítélőmester pályaképe. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS. ACTA HISTORICA, 138. pp. 95-108. ISSN 0324-6523

C. Tóth, Norbert (2010) Hereditary Countship in the Age of Sigismund of Luxemburg. TRANSYLVANIAN REVIEW, 19 (Suppl.). pp. 1081-1092. ISSN 1221-1249

C. Tóth, Norbert and Lakatos, Bálint and Mikó, Gábor (2014) A pozsonyi prépost és a káptalan viszálya (1421-1425). Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam (3). MTA TKI, Budapest. ISBN 978 963 08 7391 8

C. Tóth, Norbert and Mayer, Elga (2022) Jurământul de la Oradea : Când și de ce tocmai acolo? In: Oradea și Bihorul în epoca lui Sigismund de Luxemburg. Studii despre istoria Ţării Bihorului (8). Editura Collegium Varadinum, Oradea, pp. 61-93. ISBN 9786069537756

Cieger, András (2012) Hungary’s Long Nineteenth Century. Constitutional and Democratic Traditions in a European Perspective. Collected Studies. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 231-269. ISSN 2063-8647

Cociș, Sorin and Gáll, Erwin and Malvinka, Urák and Ursuțiu, Adrian (2016) The Periphery of the Centre? The Late Avar Cemetery Part at Nădlac (Germ.: Nadlak; Hung.: Nagylak; Slov.: Nadlak). ARCHAEOLOGIA BULGARICA, 20 (1). pp. 1-75. ISSN 1310-9537

Csaba, Zágon (2024) Kovács Tamás: A magyar kémelhárítás a II. világháború idején, Budapest, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 2023. 239 o. KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE, 12 (2). pp. 144-147. ISSN 2064-4558

Csaplár-Degovics, Krisztián (2016) The 25th anniversary of the Albanians Independence and the Hungarians (1937). Studime Shqiptare, 28. pp. 92-96.

Csaplár-Degovics, Krisztián (2019) Az albán ifjúság parancsnoka a királyi Albániában. SZÁZADOK, 152 (2). pp. 351-376. ISSN 0039-8098

Csaplár-Degovics, Krisztián (2018) Nepoznati hrvatski casnik-pustolov u Albaniji: zivot Leopolda Ghilardija. In: 1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji. Matica hrvatska, Zagreb, pp. 181-199.

Csaplár-Degovics, Krisztián (2014) Recenzió Nicola Guy: The birth of Albania. Ethnic Nationalism, the Great Powers of WWI and the Emergence of Albanian Independence. London - New York, 2012, Tauris című könyvéről. Südost-Forschungen. pp. 461-464. ISSN 0081-9077

Csaplár-Degovics, Krisztián (2014) Recenzió Sokcsevits Dénes: Horvátország. A 7. századtól napjainkig. Budapest, 2011, Mundus Novus. című könyvéről. Südost-Forschungen, 72. pp. 409-413. ISSN 0081-9077

Csatáry, György (2012) Az Ungvári Úrbéri Bíróság településenkénti iratanyaga 1772–1918/44. Rákóczi-füzetek, 89 . PoliPrint Kft., Ungvár-Beregszász. ISBN 9789662595239

Csatáry, György (2016) Magyar katonai és kémelhárítási iratok a Kárpátaljai Állami Levéltárban (1938–1944). „RIK-U” Kiadó, Beregszász-Ungvár. ISBN 9786177404094

Csatáry, György (2020) A Rákóczi-kor emlékhelyei Kárpátalján. „RIK-U” Kft., Beregszász-Ungvár. ISBN 9786177868216

Csatáry, György (2008) Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában 1703-1711. PoliPrint Kft., Ungvár-Beregszász. ISBN 9789667966645

Csatáry, György (2011) A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326–1910. PoliPrint Kft., Ungvár-Beregszász. ISBN 9789662595086

Csepregi, Zoltán (2004) Az első magyarországi vend nyelvű kiadvány. Magyar Könyvszemle, 120. pp. 171-174. ISSN 0025-0171

Csepregi, Zoltán (2003) Confessional professions and attempts at religious integration in the Kingdom of Hungary under the governance of Ferdinand I. | Konfessionsbildung und Einheitsbestrebungen im Königreich Ungarn zur Regierungszeit Ferdinands I. Archiv für Reformationsgeschichte, 94. pp. 243-275. ISSN 0003-9381

Csepregi, Zoltán (2005) Court Priests in the Entourage of Queen Mary of Hungary. In: Mary of Hungary: The Queen and Her Court 1521 - 1531. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 49-61. ISBN 963 9340 50 2

Csepregi, Zoltán (2006) Das Bekenntnis der Synode zu Erdőd von 1545. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen; Vluyn, pp. 439-448. ISBN 978-3-7887-2197-8

Csepregi, Zoltán (1997) Das Wahre Christentum und die kaiserlichen Generale: Diasporahilfe im 18. Jahrhundert. Lutherische Kirche in der Welt: Jahrbuch des Martin Luther Bundes, 44. pp. 175-184. ISSN 0170-3935

Csepregi, Zoltán (2011) Die Anfänge der Reformation im Königreich Ungarn bis 1548. In: Die Reformation in Mitteleuropa. Srednjeevropska znanstvena knjižnica = Mitteleuropäische wissenschaftliche Bibliothek (4). Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Wien, pp. 127-147. ISBN 978-961-254-289-4

Csepregi, Zoltán (2004) Die Auffassung der Reformation bei Honterus und seinen Zeitgenossen. In: Humanistische Beziehungen in Ungarn und Siebenbürgen: Politik, Religion und Kunst im 16. Jahrhundert. Böhlau Verlag, Köln; Weimar; Wien, pp. 1-17. ISBN 3-412-10504-X

Csepregi, Zoltán (2007) Die Korrespondenz des Preßburger Pfarrers Matthias Marth (1691-1734): Gattungstheoretische und typologische Probleme. Ungarn-Jahrbuch : Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete, 28. pp. 397-403. ISSN 0082-755X

Csepregi, Zoltán (2006) „Es laufft auch der Lutter in alle sachen uberall mitt…”: Brandenburgi György őrgróf (1484-1543) szerepe Boroszló város reformációjában. In: Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 54-62. ISBN 978-963-9634-39-8

Csepregi, Zoltán (1994) György Bárány von Szenicze (1682-1757) und sein Bibelwerk. Lutherische Kirche in der Welt: Jahrbuch des Martin Luther Bundes (41). pp. 129-135. ISSN 0170-3935

Csepregi, Zoltán (1996) A "Laubáni Biblia" hamis impresszuma. Magyar Könyvszemle, 112. pp. 376-382. ISSN 0025-0171

Csepregi, Zoltán (2001) Notbischof auf dem Rechtswege: Zur Reformation in den oberschlesischen Herzogtümern von Georg dem Frommen 1523-1543. Zeitschrift für Bayerische Kirchengeschichte, 70. pp. 28-42. ISSN 0342-4316

Csepregi, Zoltán (2004) Pietismus in Ungarn 1700-1758. In: Der Pietismus und seine Nachwirkungen im östlichen Europa. Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte (6). Verein für Ostdeutsche Kirchengeschichte ; Ostkirchen-Institut, Münster, pp. 25-38. ISBN 9783980853811

Csepregi, Zoltán (2005) Prediger hallischer Prägung im Dreieck Wien-Pressburg-Ödenburg. In: Interdisziplinäre Pietismusforschungen: Beiträge zum Ersten Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001. Hallesche Forschungen (17/2). Max Niemeyer Verlag, Tübingen, pp. 689-699. ISBN 3-484-84017-X

Csepregi, Zoltán (2005) Udvari papok Mária királyné környezetében. In: Habsburg Mária, Mohács özvegye: a királyné és udvara, 1521–1531. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 44-55. ISBN 963-9340-50-2

Csepregi, Zoltán (1999) A dunántúli pietisták "jenai" mûhelye: Nyomdatitkok és szerzőségi kérdések. Magyar Könyvszemle, 115. pp. 74-81. ISSN 0025-0171

Csernicskó, István (2012) Політичний статус української/руської мови на сучасній території Закарпаття у першій половині ХХ століття (1901–1946 рр.). In: Семантика мови і тексту. Precarpathian National University named V.Stefanik, Ivano-Frankivsk, pp. 670-672. ISBN 978 966 640 340 0

Csernicskó, István (2019) Adalékok a(z első) Csehszlovák Köztársaság léttejöttének nyelvideológiai alapjaihoz. PRO MINORITATE (1). pp. 56-71. ISSN 1216-9927

Csernicskó, István (2015) Nyelvek vetélkedése a nyelvi tájképben: kárpátaljai példa. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, XV (1-2). pp. 71-84. ISSN 1587-1061

Csernicskó, István and Hires-László, Kornélia and Karmacsi, Zoltán and Márku, Anita and Máté, Réka and Tóth-Orosz, Enikő (2020) Kárpátalja 1920-2020. Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Beregszász.

Csernicskó, István and Molnár, József (2015) Valós és/vagy konstruált valóság az ukrajnai népszámlálásokban. REGIO: KISEBBSÉG, KULTÚRA, POLITIKA, TÁRSADALOM, 23 (3). pp. 46-79. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Csiki, Tamás (2020) Kitekintés Közép-Európára 2038-ig. In: A stratégiai előrejelzés módszertana és gyakorlata. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, pp. 185-196. ISBN 9789634981756

Csiki, Tamás (2013) Perspectives of Central European Multinational Defense Cooperation. In: International Scientific Conference Strategies XXI. Editura Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I”, Bucuresti, pp. 77-86.

Csorba, Dávid (2018) Debreceni Ember Pál könyves műveltsége. Nemzet, egyház, művelődés, 9 . Hernád kiadó, Debrecen. (Unpublished)

Csízy, Katalin (2015) Az európai hagyomány és az ideális vezető politikus. L'Harmattan, Budapest, Eötvös Collegium. (Unpublished)

Csízy, Katalin (2012) Die möglichen Quellen der Mahnungen. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 52 (3). pp. 235-247. ISSN 0044-5975

Csüllög, Gábor (2015) The role of the migrational zones in the historical processes in Central-Europe and in the Balkans. HISTORIA ACTUAL ONLINE, 36 (1). pp. 53-61. ISSN 1696-2060

Csősz, László and Gidó, Attila and Fiamova, Martina and Kunt, Gergely and Laszák, Ildikó and Paulovicova, Nina and Pejin, Attila and Vajda, Júlia (2015) Munkaszolgálat a második világháború idején a történelmi Magyarország utódállamaiban. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 60 (2). pp. 72-145. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Cvetkovic, Srdjan and Šarenac, Danilo (2023) Great Theorists of Central European Integration in Serbia. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 199-246. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Czagány, Zsuzsa (2008) Adalbert-Offizien im mitteleuropäischen Raum. In: Dies est leticie. Essays on Chant in Honour of Janka Szendrei. The Institute of Mediaeval Music, Ottawa, Canada, pp. 139-157. ISBN 978-1-896926-96-4

Czagány, Zsuzsa (2012) A Zalka Antifonále utolsó lapja. In: Tükröződések: Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 503-513. ISBN 978 963 236 629 6

Czagány, Zsuzsa and Papp, Ágnes (2015) Spätmittelalterliche Musiktheorie und Choralpraxis: Der musikalische Hintergrund der Traditio Hollandrini. In: Traditio Iohannis Hollandrini. Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, pp. 189-206.

D

Dancs, György (2020) Demográfiai helyzetkép Északkelet-Magyarországon az 1831-es kolerajárvány idején. Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok, 1 . „RIK-U” Kft, Ungvár. ISBN 978-617-7868-12-4

Dancs, György (2012) A királyi biztosi intézmény az 1831-es kolerajárvány idején Perényi Zsigmond biztos példáján. In: „Így maradok meg hírvivönek…” In memoriam Soós Kálmán Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. PoliPrint Kft, Ungvár, pp. 66-74. ISBN 978-966-2595-22-2

Darvas, Zsolt (2013) Monetary transmission in three central European economies: evidence from time-varying coefficient vector autoregressions. EMPIRICA, 40 (2). pp. 363-390. ISSN 0340-8744

Demeter, Gábor (2007) Az 1913. augusztus 10-i bukaresti béke közvetlen hatásai a nagyhatalmi politikára és Bulgária külpolitikai orientációjára. KÚT, 6 (1-2). pp. 75-94. ISSN 1589-1445

Demeter, Gábor (2013) Milena Tafrova: Midhat pasa reformjainak megítélése. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 22 (3). pp. 83-97. ISSN 1216-2965

Demmel, Jozsef (2015) A „pozsonyi német polgár fia” és/vagy „typikus magyar hazafias pap”? A többes identitás problémája a Rómer-historiográfiában. Zborník múzea mesta Bratislavy. (Unpublished)

Demmel, Jozsef (2016) A szlovák nemzeti mozgalom belső törésvonalai a 19. században. Történeti áttekintés. In: Magyar haza, szlovák nemzet. Kor/ridor Könyvek (3). Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete, Békéscsaba. (Unpublished)

Demmel, József (2016) "Chrabrý lev" alebo "holohlavý orlosup"? František Jozef I. a Maďari. Historická revue. pp. 34-36. ISSN 1335-6550

Demmel, József (2015) Dráma slovenská v Uhorsku Zivot Ľudovíta Štúra z antropologickom pohľade. In: Ludovít Štúr. Kalligram. (In Press)

Demmel, József (2015) Maďarský pohlad na Ludovíta Stúra. Impulz.

Demmel, József (2016) Panslávi v kaštieli. Životná dráha Jozefa Justha a neznámy príbeh slovenského národného hnutia. Kalligram, Bratislava. (In Press)

Demmel, József (2015) Poslanec Štúr na Uhorskom stavovskom sneme. Historická Revue (10). (In Press)

Demmel, József (2015) Slovenská dráma v Uhorsku. In: Ludovít Štúr. Kalligram, pp. 166-177.

Demmel, József (2017) „Slovenský kňaz, ale maďarský spisovateľ.“ O Ľudovítovi Haanovi. Etnokonfesionalita na dolnej zemi. (In Press)

Demmel, József (2015) Spisovná slovenčina a uhorskoslovenské zemianstvo : Štúrovčina ako nástroj spoločenskej integrácie? In: ĽUDOVÍT ŠTÚR V PREMENÁCH ČASU. ŽIVOT, DIELO A DOBA VERZUS HISTORICKÁ PAMÄŤ. Historický ústav SAV. (Unpublished)

Demmel, József (2015) Spisovná slovenčina a uhorskoslovenské zemianstvo. Štúrovčina ako nástroj spoločenskej integrácie? In: ĽUDOVÍT ŠTÚR V PREMENÁCH ČASU. ŽIVOT, DIELO A DOBA VERZUS HISTORICKÁ PAMÄŤ. Historický ústav SAV, pp. 1-15. (In Press)

Demmel, József (2015) Spisovná slovenčina a uhorskoslovenské zemianstvo. Štúrovčina ako nástroj spoločenskej integrácie? In: Ľudovít Štúr v premenách času. Život, dielo a doba verzus historická pamät. HÚ SAV, Bratislava, pp. 53-68. ISBN 978-80-224-1454-8

Demmel, József (2015) „Syn prešporského nemeckého mešťana” alebo „typický maďarský vlastenecký kňaz”? Problematika viacnásobnej identity v historiografii o Flórisovi Rómerovi. Zborník Múzea mesta Bratislavy, XXVII. (In Press)

Demmel, József (2016) Syn prešporského nemeckého mešťana” alebo „typický maďarský vlastenecký kňaz”? Problematika viacnásobnej identity v historiografii o Flórisovi Rómerovi. In: Bratislava. Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava, pp. 89-104. ISBN 978-80-89636-06-8

Demmel, József (2016) Szlovák dráma Magyarországon Az antropológiai megközelítés lehetőségei Ľudovít Štúr életpályáján. In: Ludovít Štúr magyar tükörben. Kor/ridor Könyvek . Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete. (Submitted)

Demmel, József (2015) Výlet do minulosti maďarského národa? Slovenské životné dielo Jozefa Viktorina a vyšehradské hradné ruiny. Acta historica Neosoliensia, 18. ISSN 1336-9148 (In Press)

Demmel, József (2015) Výlet do minulosti maďarského národa? Slovenské životné dielo Jozefa Viktorina a vyšehradské hradné ruiny. Acta historica Neosoliensia. pp. 100-123. ISSN 1336-9148

Demmel, József (2017) Výnimočný prameň o svete kňazov. Zápisnica nadlackého evanjelického kňaza Ľudovíta Haana. In: Vplyv reformácie na Nadlak a celú Dolnú zem, 2017.05.05., Nagylak, Románia. (Submitted)

Demmel, József (2017) A dualizmus korszaka. In: Kik vagyunk? A magyarság és az együttélő népek. Kapcsolódási pontok térben és időben. MNL. (Submitted)

Demmel, József (2015) „nem alispán, hanem barát”. A szlovák anyanyelvű magyar nemesség és a szlovák nemzeti politika reprezentációjának lehetősége. In: Kiss Gy. Csaba ünnepi kötet. Eötvös. (Submitted)

Demmel, József Viktor (2021) Milan Rastislav Štefánik: The Slovak National Hero and Co-Founder of Czechoslovakia. By Michal Kšiňan. London–New York: Routledge, 2021. pp. 300. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (4). pp. 819-822. ISSN 2063-8647

Deák, József (2019) Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (57). pp. 39-48. ISSN 1216-6774

Dinnyés, Patrik (2021) Az 1781‑es orosz–osztrák szövetség létrejötte. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio historiae, 48. pp. 41-51. ISSN 25602144

Dobos, Balázs (2021) Ethnopolitical Identification and Mobilisation within the Elected Non-Territorial Cultural Autonomies of Central and South-Eastern Europe. In: Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities. MTS Társadalomtudományi Kutatóközpont; University American College Skopje, Budapest, Szkopje, pp. 104-117. ISBN 9786084607533

Dobos, Balázs (2018) Kitartó etnicitás: etnikai pártok Kelet-Közép-Európában. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 26 (2). pp. 245-254. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Dobos, Balázs (2018) A választási rendszerek hatásai a közép- és délkelet-európai személyi elvű kisebbségi autonómiákban. KISEBBSÉGKUTATÁS, 27 (1-2). pp. 7-39. ISSN 1215-2684

Dobrovits, Dorottya (1990) Books and Library Halls in 18th Century Hungary. In: Late Baroque Art in the 18th Century in Poland, Bohemia, Slovakia and Hungary. (Niedzica Seminars IV. Polish-Czech-Slovak-Hungarian Artistic Connections.). National Museum in Cracow, Cracow, pp. 75-84.

Domonkos, Endre (2022) Törekvések a KGST-tagországok szorosabb együttműködésére az 1953 és 1991 közötti időszakban = Efforts for a Closer Cooperation Among the Cmea Countries During the Period From 1953 to 1991. GRADUS, 9 (2). ISSN 2064-8014

Dáné, Veronka (2021) Egy erdélyi főúri udvar a 17. század közepén. Kemény János continuus szolgái. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 207-225. ISSN 0040-9634

Dávid, Beáta and Barna, Ildikó and Bóné, Veronika and Hegedűs, Réka and Izsák, Éva (2016) A rendszerváltás családtörténetei – Huszonöt év Budapest árnyékában. L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-414-116-7

E

E. Kovács, Péter (2014) Magyar zsoldosok Sienában. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 521-542. ISBN 978-963-473-760-5ö

Egry, Gábor (2024) Central European Elites in Post-Imperial Transition: Locality, Agency, Capital : Introduction. EUROPEAN REVIEW OF HISTORY = REVUE EUROPÉENNE D'HISTOIRE, 31. pp. 1-11. ISSN 1350-7486 (print); 1469-8293 (online) (In Press)

Egry, Gábor (2022) Comparative History of Local Resilience? On the ERC Consolidator Grant Project ‘Negotiating Post-Imperial Transitions: from Remobilization to Nation-State Consolidation (Nepostrans). HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 2 (1). pp. 237-246. ISSN 2786-0930

Egry, Gábor (2022) The Empire’s New Clothes. How Austria-Hungary’s Legacy Kept the Successor States Running. Austrian Studies Lecture . Foundation for Austrian Studies, Leiden. ISBN 9789090337791

Egry, Gábor (2015) Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944. Napvilág, Budapest. ISBN 9789633383858

Egry, Gábor (2022) The Leftover Empire? Imperial Legacies and Statehood in the Successor States of Austria Hungary. In: Postwar Continuity and New Challenges in Central Europe, 1918-1923. Routledge Studies in Modern European History (86). Routledge, New York and London, pp. 81-102. ISBN 9781032027487

Egry, Gábor (2023) The Moral Economy of High Imperial Capital? The (Non-)Nationalization of Foreign Companies in Post-WWI Romania and the Idea of a Romanian National Economy. HALBJAHRESSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND ZEITGESCHEHEN IN ZENTRAL UND SÜDOSTEUROPA, 35 (1-2). pp. 8-27. ISSN 2700-8495

Egry, Gábor and Takács, Róbert (2015) Az I. világháború közép- és kelet-európai emlékezetének mozaikdarabkáiról. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 59 (1). pp. 165-174. ISSN 1586-2410

Egyed, Emese (2014) Apák és fiúk a széki gróf Teleki családban, 1700-1841. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Partium Kiadó : reciti, Nagyvárad ; Budapest, pp. 79-96. ISBN 978-615-5478-04-8

Egyed, Emese (2019) Fekete János gróf határátlépései. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 211-222. ISBN 978-963-490-115-0

Egyed, Ákos (2019) Gróf Mikó Imre ‒ az Erdélyi Gazdasági Egyesület újjászervezője. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 235-248. ISBN 978-963-490-115-0

Eisen, George and Stark, Tamás (2014) Az 1941-es galíciai deportálás és a kamenyec-podolskiji tömegmészárlás: a magyar holokauszt első fejezete. Valóság, 2014 (9). ISSN 0324-7228

Ekler, Péter (2014) Adatok Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513) életéhez I. In: Esemény és narratíva. Tudományos ülésszak az Országos Széchényi Könyvtárban, 2013. január 21., Budapest, Hungary.

Ekler, Péter (2015) Adatok, megjegyzések Augustinus Moravus Olomucensis és Joachim Vadianus kapcsolatához, valamint Augustinus Moravus utolsó éveihez. Other. Arianna. ELTE BTK. (Unpublished)

Ekler, Péter (2012) Augustinus Moravus Olomucensis levele Laki Thuz Jánosnak. Magyar könyvszemle, 128 (4). pp. 478-480. ISSN 0025-0171

Ekler, Péter (2015) Augustinus Moravus Olomucensis: Catalogus episcoporum Olomucensium: Adatok a Catalogus keletkezésének történetéhez. In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15-18. századi Magyarországon, 2013.11.07-2013.11.09. , Szeged, Magyarország.

Ekler, Péter (2011) "Margarita poetica". A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia. Nemzeti Téka . Gondolat - Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978 963 693 315 9

El Beheiri, Nadja and Fenzl, Annemarie and Ziegerhofer, Anita (2023) Austrian Theorists of Central European Integration. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 21-73. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Erdélyi, Mátyás (2021) Imagining Bosnian Muslims in Central Europe, Representations, Transfers and Exchanges. Edited by František Šístek. New York-Oxford: Berghahn, 2021. 302 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (3). pp. 604-606. ISSN 2063-8647

F

F. Molnár, Mónika (2013) Der Friede von Karlowitz und das Osmanische Reich. In: Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen : das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Steiner, Stuttgart, pp. 197-220. ISBN 978-3-515-10434-0

Falusi, Norbert (2020) Két nemzet határán. Erdélyi magyar nemzetépítők az európai nagy változásban (1900-1925). 20. század, 1 (2). Kriterion -- Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. ISBN 9786067391459

Farkas, Ildikó Mária (2013) The Japanese Nation Building in European Comparison. ACTA ASIATICA VARSOVIENSIA (26). pp. 85-107. ISSN 0860-6102

Farkas, Ildikó Mária (2016) Kulturális identitás, nemzetépítés, modernizáció. A kulturális és nemzeti identitás megfogalmazása Japánban és Közép-Európában a 18-19. században. Orpheus Noster, VII (1). pp. 44-63. ISSN 2061-456X

Fedeles, Tamás (2018) Ecclesiastical Career of the Apostolic Collector Petrus de Monasterio. In: Incorrupta monumenta ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano. I. La Chiesa nella storia, Religione, cultura, costume. Collectanea Archivi Vaticani, 1 (106). Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, pp. 575-588.

Fedeles, Tamás (2017) La fondazione e la breve storia della prima univeristà ungherese. Rivista di Studi Ungheresi (Nuova Serie), 16. pp. 155-165. ISSN 1125-520X

Fedeles, Tamás (2017) A Magyar Királyság diplomáciai képviselete a Szentszéknél Mátyás király korában. In: Mátyás király és az Egyház. Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi (10). PTE Egyháztörténeti Kutatóközpont, Pécs, pp. 35-54.

Fedeles, Tamás (2019) Magyarok Rómában Mátyás király korában. In: Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia. PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács, Pécs, pp. 187-224.

Fedeles, Tamás (2018) Mátyás seregéből az Úr szolgálatába. Esettanulmány az Apostoli Penitenciária klerikusszentelésekben játszott szerepéhez Mátyás király korában. Pontes, 1. pp. 95-114. ISSN 2631-0015

Fedeles, Tamás (2017) „in dicta civitate Quinque Ecclesiensi de cetero sit studium generale”. Short History of the Medieval University of Pécs. In: University of Pécs 650th Jubilee in Education – University and Universality – the Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. (International University History Conference – 12–13 October 2017. Pécs: Conference V. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai (16). PTE Egyetemi Könyvtár, Pécs, pp. 75-106.

Fedeles, Tamás (2019) A magyar medievisztika egy kevéssé ismert forrása. A Libri formatarum és bejegyzései. In: Laborator Assiduus. A 70 éves Zombori István köszöntése. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 149-166.

Fedinec, Csilla (2013) Институт двойного гражданства на примере венгерско-украинских отношений. In: Россия и Центральная Европа в новых геополитических реалиях / Russia and Central Europe in the new geopolitical realities. Institut Evropy RAN / Russian Academy of Sciences Institute of Europe, Moscow, pp. 198-210. ISBN 978-5-98597-278-8

Fedinec, Csilla (2008) Перехід м. Ужгород під владу Чехословаччини (за матеріалами місцевої угорськомовної преси 1918–1920). In: Науковий Вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Ruta, Chernivtsi, pp. 114-119.

Fedinec, Csilla (1998) Az ungvári görög katolikus tanítóképző kultúrmissziója az északkeleti Felvidéken. In: A magyar művelődés és a kereszténység : IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum, Budapest ; Szeged, pp. 1813-1819. ISBN 963-8335-53-X

Fedinec, Csilla (2010) Cum să fie autonomia rusinilor? Cauza voievodatului subcarpatic. In: 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet; Kriterion, Kolozsvár, pp. 159-177. ISBN 978 606 92512 8 7

Fedinec, Csilla (2009) Державно-правовий статус Закарпаття – угорські плани [Derzhavno-pravovyj status Zakarpattja – ugors'ki plany]. In: Регіональні студії. Спецвипуск 6. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Національні пріоритети України в контексті атлантичної та європейської інтеграції»., 2008.11.06, Ungvár.

Fedinec, Csilla (2023) Great Theorists of Central European Integration in Ukraine. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 393-442. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Fedinec, Csilla (2002) Kárpátaljai autonómia, határváltozások 1918-1944. In: "... ahol a határ elválaszt". Nagy Iván Történeti Kör; Nógrád Megyei Levéltár; Szindbád Kht, Salgótarján, Balassagyarmat, Várpalota, pp. 415-436. ISBN 9637243453

Fedinec, Csilla (2022) Kárpátaljai magyar képviselők és szenátorok az első Csehszlovák Köztársaság parlamentjében. In: Nemzetiségi parlamenti képviselet : Nemzetiségi képviselet Magyarországon és az utódállamok parlamentjeiben (1869–1918 / 1920–1990). Országház Könyvkiadó, Budapest, pp. 107-134.

Fedinec, Csilla (2010) Magyar nemzeti pártok és társadalmi egyesületek Kárpátalján. In: Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 79-90. ISBN 978-963-446-596-6

Fedinec, Csilla (2015) Some Aspects of Hungarian-Ukrainian Relations in Our Time. In: A jubilee collection: essays in honor of professor Paul Robert Magocsi on his 70th Birthday. Valerii Padiak Publishers, Uzhhorod; Prešov; New York, pp. 185-194. ISBN 978-966-387-102-8

Fedinec, Csilla (2023) „Töredék hazácska” : Kárpátalja a nagy háború előtt és alatt. VIGILIA, 88 (10). pp. 1-10. ISSN 0042-6024

Fedinec, Csilla (2008) A kisebbségi magyar oktatásügy helyzete Közép-Európában (1944–1989). In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 284-289. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec, Csilla (2017) A kárpátaljai időről. BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, 7 (4). pp. 42-44. ISSN 2062-5200

Fedinec, Csilla and Bárdi, Nándor and Papp Z., Attila (2008) A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 390-397. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec, Csilla and Bárdi, Nándor and Simon, A. and A. Sajti, E. and Baumgartner, G. (2008) A kisebbségi magyar lét kezdetei. Kronológia, 1918-1921. HISTÓRIA: A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA, 30 (6-7). pp. 4-7. ISSN 0139-2409

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2016) Az Ukrajnából száműzött Lenin : Európai út a kommunizmus öröksége nélkül? REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 24 (1). pp. 73-124. ISSN 0865-557X

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2017) Hány az óra, Vekker úr? : Időzónák és politika Kárpátalján. KOMMENTÁR (2). pp. 81-99. ISSN 1787-6974

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2017) Language Policy and National Feeling in Context Ukraine´s Euromaidan, 2014-2016. CENTRAL EUROPEAN PAPERS (1). pp. 81-100. ISSN 2336-3312

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2015) Poznámky na margo jedného úradného vestníka: Kárpátaljai Közlöny - Подкарпатский Вђстникъ (1939 – 1944). DEJINY (1). pp. 80-96. ISSN 1337-0707

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2017) (Re)conceptualization of Memory in Ukraine after the Revolution of Dignity. CENTRAL EUROPEAN PAPERS (1). pp. 46-71. ISSN 2336-3312

Fehér, M. István (2015) Graf Gyula Andrássy und die Verständigung der Völker – im Kontext der philosophischen Hermeneutik. Andrássy Abhandlungen (26). pp. 1-40. ISSN 1785-3907

Fejérdy, András (2022) Kép egy kutatásról : Az állam-egyház-viszony mint az állami szuverenitásigény érvényesítésének terepe: a szekularizmus és a nemzetépítés kihívásai Kelet-Közép-Európában 1780–1990. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (1). pp. 203-207. ISSN 1786-4062

Fejérdy, Gergely (2015) Paul Auer: un médiateur hongrois entre la France et l'Europe médiane. In: La France et l’Europe centrale – Médiateurs et médiations. Institut d'études salves, Párizs, pp. 91-107. ISBN 978-2720405-389

Fejérdy, Gergely (2017) Un exilé politique hongrois incontournable, hote régulier de la Suisse: Paul Auer. In: Zuflucht suhen. Phasen des Exils aus Osteuropa im Kalten Krieg. Itinera, Beiheft zur SZG (42). Schaube Verlag Basel, Basel, pp. 133-147. ISBN 978-3-7965-3646-5

Fertő, Imre (2016) Strukturális átalakulás a kelet-közép-európai országok mezőgazdaságában : konvergencia vagy divergencia? GAZDÁLKODÁS, 60 (2). pp. 97-126. ISSN 0046-5518

Ficeri, Ondrej (2019) Vállalni a felelősséget Trianonért = To Take the Responsibility for Trianon. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (4). pp. 763-776. ISSN 0040-9634

Fodor, Pál (2022) The Budapest Imam: An Attempt to Integrate the Bosnian Muslims (1909–1911). OSMANLI ARASTIRMALARI / JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, 59 (59). pp. 181-194. ISSN 0255-0636

Fodor, Pál (2022) A „tudatlan sejh”: új adatok Szulejmán Szigetvár melletti Türbevárosáról. KELETKUTATÁS: TANULMÁNYOK AZ ORIENTALISZTIKA KÖRÉBŐL (ősz). pp. 131-136. ISSN 0133-4778

Fodor, Péter (2018) Die Erinnerung an die 'Goldene Mannschaft' in Literatur und Film. In: Der Osten ist eine Kugel: Fußball in Kultur und Geschichte des östlichen Europa. Verlag Die Werkstatt, Göttingen, pp. 332-349. ISBN 978-3-7307-0388-5

Fodor, Péter (2017) Erasing, Rewriting, and Propaganda in the Hungarian Sport Films of the 1950s. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 6 (2). pp. 328-354. ISSN 2063-8647

Fogelova, Patricia (2022) “To Work–To Sacrifice–To Die”: The Cult of Military Martyrs and its Manifestation in Slovakia during the years 1938–1945. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (1). pp. 205-234. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Font, Márta and Bótor, Tímea Ágnes and Kondor, Márta and Raffayné Kálsecz, Kata and Somogyi, Andrea (2010) Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán területi és strukturális vizsgálata = Research on Territorial and Structural Changes of Central-, Eastern Europe and the Balkans between 1000-1450. Project Report. OTKA.

Forgó, András (2019) Kardinal Christian August von Sachsen-Zeitz und der Herrschaftsantritt Karls VI.: Zur Rolle Ausländischer Geistlicher bei der Gestaltung der politischen Kultur Ungarns. In: Kirche und Kulturtransfer. Ungarn und Zentraleuropa in der frühen Neuzeit. Schriftenreihe zur Neueren Geschichte (40). Aschendorff, Münster, pp. 69-85. ISBN 978-3-402-14770-2

Forgó, András and Gőzsy, Zoltán (2018) A katolikus egyház viszonya a jozefinista reformokhoz. Kihívások és válaszok. Pontes (1). pp. 115-132. ISSN 2631-0015

Forró, János (2010) Milyen legyen a jövő rendőrsége? RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 19 (22). pp. 30-45. ISSN 1216-6774

Frojimovics, Kinga and Kovács, Éva (2015) Jews in a ‘Judenrein’ City: Hungarian Jewish Slave Laborers in Vienna (1944–1945). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 4 (3). pp. 705-736. ISSN 2063-8647

Fábián, Ernő (2020) Válogatott írások. Székely könyvtár, 1 (88). Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda. ISBN 9786068951324

Fórizs, Sándor (2019) A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (57). pp. 49-58. ISSN 1216-6774

Fórizs, Sándor (2013) A rendvédelmi elvárások tükröződése négy ország rendőrtiszt képzésében. Rendvédelem-történeti Füzetek, 23 (27-30). pp. 65-76. ISSN 1216-6774

Fülöp, Mihály (2002) L'identité européenne des petits Etats d'Europe centrale et orientale. ANUARUL INSTITUTULUI DE ISTORIE CLUJ-NAPOCA, 41. pp. 385-393. ISSN 1220-5176

G

Galamb, György (2007) Vallási mozgalmak, eretnekségek a késő középkori Közép-Európában = Religious movements and heresies in Central Europe in the Late Middle Ages. Project Report. OTKA.

Ganczer, Mónika (2020) Hungarian Territorial Changes and Nationality Issues Following World War I. HUNGARIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN LAW, 8 (1). pp. 120-135. ISSN 2666-2701

Gara, Márk (2014) Anda Margit hagyatéka. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1). pp. 15-20. ISSN 2060-7148

Gara, Márk (2013) Szemelvények a Brada-hagyatékból. In: Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, pp. 70-102. ISBN 9789638514486

Gara, Márk and Hézső, István (2011) Akiket elfeledtek: A Brada család. Parallel (22). pp. 21-29.

Gayer, Veronika (2015) Simon Attila: Magyar idők a Felvidéken 1938–1945. Az első bécsi döntés és következményei. Budapest: Jaffa Kiadó, 2014. 247 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 4 (1). pp. 220-228. ISSN 2063-8647

Gedeon, Magdolna (2023) German Plans for Central Europe. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 443-462. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Gedeon, Magdolna (2023) Introduction. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 11-19. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Gerelyes, Ibolya (2020) KAISER UND SULTAN. NACHBARN IN EUROPAS MITTE 1600‒1700 (könyvismertetés). KELETKUTATÁS, 2020 (ősz). pp. 149-152. ISSN 0133-4778

Gerevich, Tibor and Gerevich, László and Gerevich-Kopteff, Éva and Markója, Csilla (2018) Gerevich Tibor olvasókönyv 2. Meridián, Budapest.

Germuska, Pál (2014) A magyar középgépipar. Hadiipar és haditechnikai termelés Magyarországon 1945 és 1980 között. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-735-9

Gidó, Attila (2014) Az erdélyi zsidó identitások Nagyromániában. In: Identitás, nemzet, nemzetpolitika, 2012. október 2–4., Csíkszereda.

Gidó, Attila (2015) The Hungarian Bureaucracy and the Administrative Costs of the Holocaust in Northern Transylvania. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE (3). pp. 641-672. ISSN 2063-8647

Gidó, Attila (2016) Identitatea evreilor ardeleni în perioada interbelică. Revista de Istorie a Evreilor din România (1). pp. 52-64.

Gidó, Attila (2016) Két évtized. A kolozsvári zsidóság a két világháború között. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-057-5

Gidó, Attila (2016) „Patrie liberă, cămin paşnic”. Mişcarea naţională evreiască din Transilvania şi activitatea pentru construirea noii patrii în Palestina, 1918–1940. In: File din istoria evreimii Clujene IV. Editura Mega, Kolozsvár, pp. 37-57.

Gidó, Attila (2016) Raportul lui Ernest (Ernő) Marton despre situaţia evreilor din Transilvania de Nord. Magazin Istoric (4). pp. 38-43. ISSN 0541-881X

Gidó, Attila (2016) A magyar bürokrácia és a holokauszt adminisztratív költségei Észak-Erdélyben. In: A nagypolitikától a hétköznapokig. Balassi Kiadó, Budapest. (In Press)

Glatz, Ferenc (2002) Akadémia és tudománypolitika a volt szocialista országokban 1922-1999. MAGYAR TUDOMÁNY, 47 (4). pp. 494-506. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (1989) Az európai és a magyarországi újkorkutatás kialakulása. In: Gazdaság, társadalom, történetírás. Emlékkönyv Pach Zsigmond Pál 70. születésnapjára. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 197-209. ISBN 963-8311-67-3

Glatz, Ferenc (2006) A Balkán-kutatás reneszánsza, 2005. EZREDFORDULÓ (1). pp. 3-7. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (2002) Die Zukunft der kleinen Nationen in Mitteleuropa. Nationale Identitäten in Mitteleuropa (Eine Arbeitshypothese). In: Europaische und nationale Interessen. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (16). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 177-182.

Glatz, Ferenc (2008) Egy szakma "küldetése". A román-magyar történészfórum indítása, 2008. május 23. HISTÓRIA, 30 (4-5). pp. 5-6. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1993) Nacionalizmus, nemzetállam, nemzeti középosztály : A 19-20. századi európai fejlődésről. HISTÓRIA, 15 (5-6). pp. 34-37. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1995) Reform und Systemwechsel in Ungarn 1989 bis 1993. In: Revolutionen in Ostmitteleuropa 1789-1989 : Schwerpunkt Ungarn. Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts (23). Verlag für Geschichte und Politik : Oldenbourg, Wien ; München, pp. 159-173. ISBN 3-7028-0336-X 020 ; 3-486-56118-9

Glatz, Ferenc (2002) Regionale Geschichtsbetrachtung in Ostmitteleuropa Die Ungarn und ihre Nachbarn in der Zeit der Staatsgründung. In: Die ungarische Staatsbildung und Ostmitteleuropa. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (15). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-35. ISBN 963-202-773-6

Glatz, Ferenc (2001) Regionális történetszemlélet Közép-Kelet-Európában. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 43 (1-2). pp. 87-105. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (2001) "Rendszerváltás", "átalakulás" Magyarországon. Munkahipotézis. HISTÓRIA, 23 (9-10). pp. 3-4. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2001) Rendszerváltások és dinasztiák. HISTÓRIA, 23 (7). 3-5, 33. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1997) Scientific and Technological Revolution and the Small Nations. In: Die kleinen Nationen in Europa. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (4). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 11-24.

Glatz, Ferenc (2000) Trianon öröksége. Négy térkép. História, 22 (4). pp. 3-5. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2001) Vissza Európába. Tények, emlékek. HISTÓRIA, 23 (4). pp. 18-23. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2001) A közép-európai kis nemzetek jövője. Nemzeti identitások Közép-Európában. Munkahipotézis. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN, 5 (4). pp. 34-35. ISSN 1417-8826

Gloviczki, Ráhel (2022) A középkori magyar királykoronázás összeurópai kontextusban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 64 (3). pp. 355-381. ISSN 0040-9634

Glässer, Norbert (2014) Jüdische Kriegerdenkmale und Zivilreligion in Ungarn (1914–1944). ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 59 (2). pp. 407-416. ISSN 1216-9803

Glässer, Norbert (2015) KONFLIKTUSOK ÉS LOJALITÁSOK HATÁRÁN EGY ÚJ IMPÉRIUMBAN. In: Aranykapu. Kriza János Néprajz Társaság; Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, pp. 891-900. ISBN 978-973-8439-80-1; 978-963-7376-62-7

Glässer, Norbert (2017) "Égből szállott mireánk ez a korona, Isten küldte azt neked miáltalunk” : IV. Károly koronázásának neológ izraelita diskurzustradíciói. ETHNOGRAPHIA, 128 (2). pp. 223-238. ISSN 0014-1798

Gulyás, Borbála (2021) Festivities celebrating the coronations of the Habsburgs Maximilian and Rudolf as king of Hungary in Pozsony/Bratislava, 1563 and 1572. In: Eagles Looking East and West: Dynasty, Ritual and Representation in Habsburg Hungary and Spain. Habsburg Worlds (4). Brepols Publishers, Turnhout, pp. 77-95. ISBN 9782503581330

Gulyás, Borbála (2017) The Fight against the Ottomans in Hungary and the Court Festivals of the Habsburgs in the Sixteenth Century. In: Identity and Culture in Ottoman Hungary. Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker (24). Klaus Schwarz Verlag, Berlin, pp. 277-300. ISBN 978-3-87997-460-3

Gulyás, László (2003) A csehszlovák állam első felbomlásának (1938–39) regionális vonatkozásai. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 129-143. ISSN 0237-7683

Gyarmati, Enikő (2014) Rolf Holenstein - Daniel Furrer - Werner Ort: Három történeti életrajz és a XIX. századi modern Svájc története. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 23 (1). pp. 96-101. ISSN 1216-2965

Gyarmati, Enikő (2015) A svájci Esküszövetség képviseleti intézménye európai összehasonlításban 1470 és 1798 között. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 24 (4). pp. 62-67. ISSN 1216-2965

Gyelnik, Teodor (2023) Formulation of the Slovak national narrative and its Slovak-Hungarian constellation. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 20 (4). pp. 52-60. ISSN 1786-1594

Gyulai, Éva (2006) Az erdélyi fejedelmek címeradományainak motívumvizsgálata = Research on emblems of the Transylvanian Dukes' Grants of Arms. Project Report. OTKA.

Györkös, Attila (2014) Pierre Choque Magyarországról szóló francia útleírásának (1502) kéziratai és képi ábrázolásai. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 543-550. ISBN 978-963-473-760-5ö

Gyúrósi, Pál Sándor (2022) A magyar-csehszlovák kereskedelmi tárgyalások az 1920-as években. KÜLÜGYI MŰHELY, 4 (2). pp. 101-123. ISSN 2677-0288

Győrffy, Dóra (2021) Felzárkózási pályák Kelet-Közép-Európában két válság között. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 68 (1). pp. 47-75. ISSN 0023-4346

Győrffy, Dóra (2022) Kelet-Közép-Európa gazdasága a koronavírus járvány után – folytatódik-e a felzárkózás? Mátyás László (szerk.): Emerging European Economies after the Pandemic: Stuck in the Middle-Income Trap? Springer, Cham, 2022, 627 o. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (7-8). pp. 981-985. ISSN 0023-4346

Győrffy, Gábor (2007) Sajtócenzúra a kommunista Romániában. REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE, 3. pp. 95-117. ISSN 0865-557X

Gálfi, Emőke (2017) Gyulafehérvár város és a körülötte elterülő uradalom társadalma (1541-1600). Other thesis, Erdélyi Múzeum-Egyesület.

Gáll, Erwin (2014) Habitatul est-transilvănean în secolele XII‒XIII. Evoluțiile microzonei Sighişoara şi a sitului Dealul Viilor într-un peisaj de graniță. MARISIA: ARHEOLOGIE ISTORIE, 34-35. pp. 73-105. ISSN 1016-9652

Gáll, Erwin (2014) Néhány gondolat a Kis-Szamos völgyének Árpád-kori településterületéről (11. század ‒ 13. század első fele). MARISIA: ARHEOLOGIE ISTORIE, 34-35. pp. 57-71. ISSN 1016-9652

Gáll, Erwin and Spânu, Daniel (2016) Cuptorul de olar din secolul al VIII-lea p. Chr. de la Sighişoara – Dealul Viilor. MATERIALE SI CERCETARI ARHEOLOGICE, 12. pp. 177-203. ISSN 0076-5147

Göderle, Wolfgang (2022) Materializing Imperial Rule? Nature, Environment, and the Middle Class in Habsburg Central Europe. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (2). pp. 445-476. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Gömöri, György (2021) Téves adatok 17. századi síremlékeken : Serédi Zsuzsánna és Zrínyi Ilona sírköve. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (1). pp. 43-48. ISSN 0040-9634

Gőzsy, Zoltán (2014) Konsolidierung der Kircheninstitution in Südtransdanubien nach der Osmanenzeit. In: Ein Raum im Wandel : Die osmanisch-habsburgische Grenzregion vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 197-215.

H

Haid, Elisabeth (2022) “Robbery and Murder”: Conflicts at the Polish-Romanian Border in the Aftermath of the War. In: Postwar Continuity and New Challenges in Central Europe, 1918-1923. Routledge Studies in Modern European History (86). Routledge, New York and London, pp. 219-231. ISBN 9781032027487

Haid-Lener, Gábor (2023) Zum Wohle der Stadt – im Dienste der Nation : Nationalstaatsbildung und städtische Selbstverwaltung in Ostgalizien, 1914–1927. Jahrbücher für Geschichte Europas, 71 (1). pp. 237-246. ISSN 0021-4019

Hajdú, András and Pásztor, Ladislav and Szabó, Botond (2022) Szlovákia. In: MCC Geopolitikai Műhely : A világ 2022-ben. MCC Press Kft., Budapest, pp. 111-123. ISBN 9786156351449

Halmos, Károly (1990) Keretszélen körös-körül: Közép-Európa. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 87-96. ISSN 0237-7683

Halász, Iván (2016) Az 1918 előtti választások a korabeli szlovák szépirodalomban. In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. I. kötet. Veritas Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 305-318. ISBN 978-615-5465-92-5

Halász, Iván (2019) Az első Csehszlovák Köztársaság és a második Lengyel Köztársaság születése az első közjogi dokumentumok tükrében (1918–1919). ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 60 (3). pp. 32-58. ISSN 0002-564X

Halász, Iván (2016) The Development of Czechoslovak, Polish and Hungarian Foreign Affairs Administration between the Two World War (1918-1939). JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 1 (7). pp. 96-104. ISSN 2042-6402

Halász, Iván (2014) Krajania a tzv. krajanské zákony na ich pdporu v strednej európe. Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta, Praha. ISBN 978-80-87146-86-6

Halász, Iván (2023) The Slovak Theorists of Central European Integration. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 313-355. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Hatos, Pál (2020) Hetvenöt éve ért véget a második világháború. Közép-Európai Horizontok online magazin, 1 (2). pp. 29-45. ISSN 2732-0448

Hegyi, Géza (2020) A "keresztény földre" telepedett románok tizedfizetése: az elmélettől a gyakorlatig. ERDÉLYI MÚZEUM, 82 (1). pp. 24-46. ISSN 1453-0961

Hegyi, Géza (2018) A plébánia fogalma a 14. századi Erdélyben. ERDÉLYI MÚZEUM, 80 (1). pp. 1-29. ISSN 1453-0961

Hegyi, Ádám (2015) Komáromi H. Mihály (1690?–1748) debreceni lelkész prédikációja Mária Terézia cseh királynővé koronázása alkalmából. In: Emlékkönyv Fekete Csaba tiszteletére. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai (2). Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen. (Submitted)

Heltai, Gyöngyi (2013) A "nevelő szórakoztatás" válsága 1954-ben. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (51). pp. 131-160. ISSN 1586-2410

Hende, Fanni (2013) "Ad dignitatem regiam sublevetis" A 18. századi magyar királykoronázások történetéhez. In: Az 1712. évi pozsonyi diéta egy ciszterci szerzetes szemével. Fontes ex Archivo Sancti Martini editi I. / A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 32. . Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém, pp. 65-109. ISBN 978 963 7229 32 9

Hende, Fanni (2017) Bécstől Pozsonyig : Mária Terézia bevonulási ceremóniája. RUBICON, 28 (1-2). pp. 44-47. ISSN 0865-6347

Hende, Fanni (2016) Ceremoniálne príchody panovníkov do Bratislavy v 18. storočí. In: Korunovácie a pohreby. Kor/ridor knihy (2). Historicky ustav Filozofickeho vyskumneho centra Madarskej akademie vied [Historický ústav Filozofického výskumného centra Maďarskej akadémie vied]; Vyskumny ustav Slovakov v Madarsku [Výskumný ústav Slovakov v Maďarsku], Békéscsaba; Budapest, pp. 69-88. ISBN 978-615-5615-35-1

Hende, Fanni (2015) A magyar király fogadásának ceremóniája mint politikai szimbólumrendszer (III. Károly 1712. májusi pozsonyi bevonulásának példáján). In: Társadalom térben és időben. Írott Szó Alapítvány; Magyar Napló Kiadó, Budapest; Piliscsaba, pp. 102-117. ISBN 978-615-5195-27-3

Hevő, Péter and Pásztor, Ladislav (2022) Csehország. In: MCC Geopolitikai Műhely : A világ 2022-ben. MCC Press Kft., Budapest, pp. 216-224. ISBN 9786156351449

Holl, Imre (2015) Leletek Mátyás király gyűjteményéből = Finds From the Collection of King Mathias I of Hungary. In: In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások "az ország közepén". MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest, pp. 547-560. ISBN 97861552540301

Horváth, Attila (2014) A Beneš-dekrétumok és a hozzá kapcsolódó diszkriminatív intézkedések Csehszlovákiában 1945 és 1948 között. In: A Benes-dekrétumok az Európai Parlamentben. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 17-28. ISBN 978-615-5491-10-8

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Műhelyek, pályák, módszerek. Szempontok a két világháború közötti falukutatók vizsgálatához. Történelmi Szemle. ISSN 0040-9634

Horváth, Richárd (2010) Vas megye tisztségviselői a késő középkorban (1458–1526). VASI SZEMLE, 64 (6). pp. 722-737. ISSN 0505-0332

Horváth, Richárd (2011) Várépítés engedélyezése a középkori Magyarországon. VÁRAK KASTÉLYOK TEMPLOMOK, 7 (5). pp. 4-8. ISSN 1786-7150

Horváth, Sándor (2021) Sammelrez: Memory of the Socialist Past: Nostalgia, Retro and Remains of Socialism in Czechia and Hungary. H-SOZ-KULT. ISSN 2196-5307

Hudáček, Pavol (2022) “The King in the Saddle”: The Árpád Dynasty and Itinerant Kingship in the Eleventh and Twelfth Centuries. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (3). pp. 505-544. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Huhák, Heléna (2023) Making Sense of Dictatorship: Domination and Everyday Life in East Central Europe after 1945. Edited by Celia Donert, Ana Kladnik, and Martin Sabrow. Budapest: CEU Press, 2022. 296 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (2). pp. 352-355. ISSN 2063-8647

Huhák, Heléna and Bódi, Lóránt (2021) The COURAGE Registry. MARTOR (26). pp. 139-146. ISSN 1224-6271

Hîncu, Adela (2020) Censorship in Czech and Hungarian Academic Publishing, 1969-1989: Snakes and Ladders. By Libora Oates-Indruchová. London: Bloomsbury Academic, 2020. 384 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (4). pp. 752-755. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Hörcher, Ferenc (2022) Közép-Európa büszkesége és balítélete. Eszme- és irodalomtörténeti megfontolások. KORUNK (KOLOZSVÁR), 33 (3). pp. 62-68. ISSN 1222-8338

I

I. Tóth, Zoltán (2021) Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. 1. rész. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 289-314. ISSN 0040-9634

Iancu, Laura (2015) Magyarfalu in the 1980s: Reflexions on My Childhood in a Csángó Village. URALICA HELSINGIENSIA, 8. pp. 137-158. ISSN 1797-3945

Iancu, Laura and Kovács, Magdolna (2015) Considering Insiders, Outsiders and In-between: Reflection on Fieldwork in Magyarfalu. URALICA HELSINGIENSIA, 8. pp. 159-181. ISSN 1797-3945

Ifj. Bertényi, Iván and Boka, László and Katona, Anikó and Rózsafalvi, Zsuzsanna and Szőts, Zoltán Oszkár (2016) Propaganda az I. világháborúban. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978-963-200-651-2

Illés, Iván (1997) A regionális együttműködés feltételei Közép- és Kelet-Európában. Tér és Társadalom, 11 (2). pp. 17-28. ISSN 0237-7683

J

Jakab, Albert Zsolt (2008) 1848–1849 emlékezetének kialakítása és szervezése Kolozsváron. In: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat - kulturális emlékezet. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, pp. 289-305. ISBN 978-86-86469-11-3

Jakab, Albert Zsolt and Vajda, András (2019) Változó ruralitások. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-606-9015-04-9

Jakab, Elek (1877) Brutus János Mihály mk. történetíró magyar históriája 1490-1552. I., II. kötet. Közli Toldy Ferencz. III. kötet. Közli Nagy Iván : második közlemény. SZÁZADOK, 11 (10). pp. 855-872. ISSN 0039-8098

Jakó, Klára (2022) Adatok Bocskay István erdélyi fejedelem haláláról és gyulafehérvári temetéséről. ERDÉLYI MÚZEUM, 84 (1). pp. 42-60. ISSN 1453-0961

Jakó, Klára (2014) A moldvai és havasalföldi vajdák és főtisztségviselők magyar nyelvű levelezésének kutatásáról. In: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II. Tanulmánykötet. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (239). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 34-47. ISBN 978-615-5061-05-9

Jakó, Zsigmond (2016) Jakó Zsigmond műhelyéből: A határokon túli magyar történetírás szerepéről. Magyar történetkutatás Romániában. Történelmi Szemle, 58 (3). pp. 483-492. ISSN 0040-9634

Jakó, Zsigmond (2016) Írás, levéltár, társadalom. Tanulmányok és források Erdély történelméhez. Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes = Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-033-5

Janek, István (2017) Czechoslovakia and the Hungarian Revolution in 1956. WEST BOHEMIAN HISTORICAL REVIEW, 2017 (1). pp. 181-213. ISSN 1804-5480

Janek, István (2013) Hungarian Attempts at the Annexation of Slovakia in 1938. Part I. CENTRAL EUROPEAN PAPERS, 1 (1). pp. 27-40. ISSN 2336-3312

Janek, István (2013) Hungarian Attempts at the Annexation of Slovakia in 1938. Part II. CENTRAL EUROPEAN PAPERS, 1 (2). pp. 51-63. ISSN 2336-3312

Janiec-Nyitrai, Agnieszka (2019) Čapkovo „Desatoro pro tyto veliké dny” jako spoločenský a politický manifest ke zrodu první republiky v roce 1918 = Čapek’s “Decalogue for These Great Days” as a Social and Political Manifesto to the Birth of the First Republic in 1918. Stredoeurópske pohľady, 1 (1). pp. 69-75. ISSN 2644-6367 (print); 2644-6472 (online)

Jašek, Peter (2020) Bársonyos forradalom Szlovákiában = The Velvet Revolution and the Collapse of the Communist Regime in Slovakia. VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (1). pp. 1-22. ISSN 0083-6265

Jeličić, Ivan (2023) Fiume’s Political Elites and Their Challengers, 1918–1924. HALBJAHRESSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND ZEITGESCHEHEN IN ZENTRAL UND SÜDOSTEUROPA, 35 (1-2). pp. 28-57. ISSN 2700-8495

Jeličić, Ivan (2020) To Ensure Normal Administrative Order, and for the Population’s Greater Comfort? Aspects of Postwar Transition in the Political District of Volosko-Opatija. SÜDOST-FORSCHUNGEN : INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE, KULTUR UND LANDESKUNDE SÜDOSTEUROPAS. pp. 1-28. ISSN 0081-9077 (print); 2364-9321 (online) (In Press)

Jeney-Tóth, Annamária (2014) Udvari elit Bethlen Gábor udvarában (A kolozsvári számadáskönyvek tükrében). In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene : a Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulójára rendezett konferencia tanulmányai. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 202-213. ISBN 978-606-739-008-7

Juhász, Péter (2017) Egy legenda nyomában: Priwina és Kocel. Hol kereshetjük Mosaburgot? In: Tavaszi Szél = Spring Wind 2017 [tanulmánykötet] 3. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 444-454. ISBN 978-615-5586-18-7

K

Kapronczay, Károly and Petneki, Áron and Gazda, István (2013) A magyar–lengyel és lengyel–magyar orvosi–közegészségügyi kapcsolatok múltjából (1945-ig). Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (96). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9276-98-7

Katona, Csaba (2014) Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. KOR/RIDOR : SZLOVÁK-MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1 (4). pp. 81-89. ISSN 2064-6410

Katona, Csaba (2014) Naplók és emlékiratok az első világháborúból. TEMPEVÖLGY, 6 (4). pp. 69-75. ISSN 1789-9265

Katona, Csaba (2014) Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Főszerk. Erdődy Gábor. Szerk. Feitl István–Sipos Balázs–Varga Zsuzsanna. [recenzió]. SZÁZADOK, 148 (3). pp. 833-834. ISSN 0039-8098

Kecskés, D. Gusztáv (2013) Magyar−francia kapcsolatok, 1945−1990. Források. Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9627-60-4

Kecskés, Gusztáv (2015) Anatomiâ popytok ustanovleniâ vliâniâ. ROSSIJSKIE I SLAVâNSKIE ISSLEDOVANIâ, 10. pp. 183-191. ISSN 1995-5634

Kecskés, Gusztáv (2009) Franciaország és Kelet-Közép-Európa kapcsolata De Gaulle elnöksége idején (1958-1969). VILÁGTÖRTÉNET, 31 (3-4). pp. 22-35. ISSN 0083-6265

Kecskés, Gusztáv (2017) François/Ferenc Fejtő comme médiateur de l’Europe centrale en France. In: Exils d’Europe médiane en France dans la seconde moitié du XXe siècle. Institut d'études slaves (IES), Paris, pp. 79-88. ISBN 978-2-7204-0552-5

Kecskés, Gusztáv (2006) La politique étrangere de la France envers l'Europe centrale et orientale de 1945 a 1956. Le cas hongrois. ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, 4. pp. 35-45. ISSN 1589-3839

Kecskés, Gusztáv (2016) A kelet-közép-európai nemzetiségek és a francia külpolitika az első világháború idején. PRO MINORITATE, 25 (4). pp. 59-81. ISSN 1216-9927

Kecskés, Gusztáv (2006) A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában (1953-1956). MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 51 (2). pp. 227-234. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Kecskés D., Gusztáv (2014) Egy globális humanitárius akció hétköznapjai. A magyar menekültek segélyezésének szervezésére létrehozott Koordinációs Bizottság összefoglaló jegyzőkönyvei (Genf, 1956. november 13.−1957. október 29.). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-9627-74-1

Kecskés D., Gusztáv (2011) Franciaország, Közép-Kelet-Európa és Magyarország Georges Pompidou elnöksége idején, 1969–1974. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 56 (3). pp. 129-136. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Kecskés D., Gusztáv (2017) Le développement de l’image de l’Europe centrale et orientale au sein du Quai d’Orsay après 1956. In: Militaires et diplomates francais face a l'Europe centrale. Collection Histoires . Eur'Orem Éditions, Paris, pp. 351-366. ISBN 979-1096982-01-1

Kecskés D., Gusztáv (2009) Les relations entre la France et l’Europe centrale et orientale des années 1860 à nos jours. ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, 7. pp. 39-43. ISSN 1589-3839

Kecskés D., Gusztáv (2014) Paradigmaváltás Párizsban. Franciaország Kelet-Közép-Európa politikájának átalakulása az első világháború idején. In: Az első világháború, 1914−1918. Tanulmányok és dokumentumok. L’Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 187-207. ISBN 978-963-236-836-8

Kecskés D., Gusztáv (2013) A kelet-közép-európai rendszerváltás és a francia külpolitika. In: Megroppan a világrend, 1989−1991. Célok, szereplők, következmények. Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 73-100. ISBN 978-963-446-685-7

Kecskés D., Gusztáv (2010) A trianoni békeszerződés kelet-közép-európai háttere a francia külpolitika perspektívájában. KISEBBSÉGKUTATÁS, 19 (2). pp. 195-210. ISSN 1215-2684

Kelényi, Borbála (2014) Hungarian aristocratic women’s last wills from the Late Middle Ages (1440–1526). Additional data to their piety and social relationships. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában = Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 133-154. ISBN 978-963-473-767-4

Kelényi, Borbála (2017) Krakkótól Wittenbergig. Magyarországi hallgatók a krakkói, bécsi és wittenbergi egyetemeken a 16. században. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 23-50. ISSN 2061-5132

Kenyeres, István (2016) A Magyar és a Szepesi Kamara bevételei és kiadásai a 17. században. Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok), 23 (3). ISSN ISSN 1217-8020 (Submitted)

Kenyeres, István (2016) „Megtetszik innét, mely igaz mondás amaz: Pecunia nervus belli”. Hadi költségek Európában a 17. század első felében, különös tekintettel a Habsburg-birodalomra. In: Várostromok és Közép-Európa Zrínyi Miklós (1620-1664) korában. Dobó István Vármúzeum, Eger. (Submitted)

Kenyeres, István (2015) A „fiscal-military state” és a Habsburg Monarchia a 16-17. században. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv [munkacím]. ELTE. (Submitted)

Kerepeszki, Róbert (2019) „Fekete bárányok”. Arisztokraták és a magyar „alvilág” a két háború között. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 359-375. ISBN 978-963-490-115-0

Kerepeszki, Róbert (2017) Kövess László báró halála. Egy Horthy-kori arisztokrata és a kábítószerek világa. KOMMENTÁR (4). pp. 71-92. ISSN 1787-6974

Kerepeszki, Róbert (2020) „Túl sok jelölt egy összeomlott trónra…” A két háború közötti királykérdés megoldásának alternatívái. In: Történeti emlékezet és rendszerváltások. Hatalmi és politizálási alternatívák a 20. századi Magyarországon. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 9-50. ISBN 978-963-490-248-5

Kertész, Balázs (2014) Formularium maius Ordinis Sancti Pauli Primi Heremite, Textedition des Pauliner-Formulariums aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Cod. Lat. 131. der Universitätsbibliothek zu Budapest), Mit einem Anhang, Fragmentum formularum Strigoniense Paulinorum, Hrsg. von Beatrix F. Romhányi, Gábor Sarbak, Budapest, Szent István Társulat, 2013 (Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti konferenciák, Tagungen zur Ordensgeschichte 4/3.) XXVII+160 p. Magyar Könyvszemle, 130 (3). pp. 397-401.

Kincses, Katalin Mária (2017) „ATYÁM MEGKÍVÁNTA A PONTOSSÁGOT”. Ember és idő viszonya a történelemben. SZÁZADOK, 151 (1). pp. 201-204. ISSN 0039-8098

Kincses, Katalin Mária (2019) Die Problematik der Feldmedizin Ungarns der frühen Neuzeit. Vojenská História. Casopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo, 23 (3). pp. 7-43. ISSN 1335-3314

Kincses, Katalin Mária (2014) Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter (1712-1769) korában. A nagyenyedi és magyarigeni ,,Bod Péter háromszáz éve" konferencia (2012. május 2-3.) tanulmánykötete. SZÁZADOK, 148 (3). pp. 795-800. ISSN 0039-8098

Kincses, Katalin Mária (2018) Karriere und Protestantismus in Ungarn in der frühen Neuzeit im Spiegel der politischen Laufbahn. In: Reformácia v strednej Európe Reformáció Közép-Európában Reformation in Mittel-Europa. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, pp. 533-551. ISBN 978-80-555-2265-4

Kincses, Katalin Mária (2016) Magyarországi Céhes Adatbázis és alkalmazásának első eredményei a közép- és kora újkori történeti kutatásokban. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Plusz + Könyvek, Budapest, pp. 129-136. ISBN 978-963-8257-10-9

Kincses, Katalin Mária (2016) Markó Árpád hadtörténész visszaemlékezése Rátz Jenő honvédelmi miniszterre. In: Histora lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. VERITAS Történetkutató Intézet-Magyar Napló, Budapest, pp. 253-263. ISBN 878-615-5465-93-2

Kincses, Katalin Mária (2015) Mémoires de l'historien militaire hongrois Árpád Maró relatifs á la Premiére Guerre mondialie. REVUE D HISTOIRE DIPLOMATIQUE (2). pp. 121-130. ISSN 0035-2365

Kincses, Katalin Mária (2020) A Rákóczi-hagyományápolás kulcsmomentumai a XVIII–XIX. század fordulóján. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, XXII (3). pp. 44-55. ISSN 1419-4082

Kincses, Katalin Mária (2000) Természeti környezet, ökológiai háttér és gyógyítás Sopronban a kora újkorban. Debreceni Szemle, 8 (4). pp. 521-543. ISSN 1218-022X

Kincses, Katalin Mária (2014) Ács Pál - Székely Júlia: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 127 (1). pp. 237-244. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2016) A kolozsvári borbély-sebész céh a kora újkorban. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. L'Harmattan, pp. 535-558. ISBN 978-963-236-497-1

Kincses, Katalin Mária (2003) A tolerancia realitása. A Rákóczi-szabadságharc öröksége Bél Mátyás írásaiban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 116 (3-4). pp. 833-846. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária and Tuza, Csilla (2020) Az etnikai arányok megváltozása a kora újkorban. In: Az együttélés történelme: nemzetiségi kérdés Magyarországon. Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, pp. 41-57. ISBN 978-963-631-291-6

Király, Péter (2015) Mathias Pollerman, Esterházy Pál udvari és hadi trombitása. Adalékok a 17. századi főúri mecenatúrához. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. reciti, Budapest, pp. 495-512.

Kiss, Gergely Bálint (2024) Staying in the Family? The Role of the Vienne Kinship in Reclaiming the Neapolitan Heritage under King Charles I. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (1). pp. 3-17. ISSN 2063-8647

Kiss, László (2021) Reformkori próbálkozások a „nemzeti karakter” meghatározására I. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio historiae, 48. pp. 53-68. ISSN 25602144

Kiss, László and Mitrovits, Miklós (2023) A sport és a szakszervezetek : a sportegyesületi struktúra átalakítása Kelet-Közép-Európában = Sports and trade unions : the transformation of the network of sports associations in East-Central Europe. SZÁZADOK, 157 (4). pp. 683-709. ISSN 0039-8098

Kiss, Rita (2022) Az 1956-os magyar menekültek beilleszkedése Bajorországban. TÖRTéNELMI SZEMLE, 64 (3). pp. 513-531. ISSN 0040-9634

Kiss, Réka (2013) Normakövető és normaszegő lelkészek a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye iratainak tükrében. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 100-124. ISBN 978-963-284-324-7

Kljaić, Stipe (2023) Theories of Central European Integration in Croatian Politics and Culture (1848–1971). In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 175-198. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Kollárik, Ferenc (2020) Magyarország, Csehország és Szlovákia regionális és makrogazdasági konvergenciája az EU-csatlakozás előtt és után. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 23 (2). pp. 99-115. ISSN 1416-6151

Kolozsi, Béla (2017) About the Hungarian Autonomous Territoriality of Szeklerland. The Autonomous Enclave Within Romania: A Second Territorial Entity Where the Hungarian Ethnic Group Is Concentrated. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (Spec.). pp. 326-334. ISSN 1786-6553

Konrád, Miklós (2014) Zsidóságon innen és túl. Zsidók vallásváltása Magyarországon a reformkortól az elso˝ világháborúig. Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978–963–9627–85–7

Koppány, Tibor (2014) Kastélyok a végvárak mögött. Késő reneszánsz és kora barokk kastélyépítészet a 16–17. századi Dunántúlon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-948-4

Korpás, Zoltán and Martí, Tibor and Monostori, Tibor (2021) Rebellisek vagy szövetségesek? A spanyol Habsburgok magyarságképe. RUBICON, 21 (1-2). pp. 72-79. ISSN 0865-6347

Kosi, Jernej (2021) ”Razmere se bistveno razlikujejo od onih v ostali Sloveniji”: Prekmurski gerenti in občinsko poslovanje v Prekmurju (1919–1927). Zgodovina za vse, 2021 (2). pp. 106-123. ISSN 13182498

Kosi, Jernej (2023) Slovene Ethnolinguistic Nationalism as Rhetoric and Practice in Post-Imperial School Administration in Prekmurje = Slowenischer ethnolinguistischer Nationalismus als Rhetorik und Praxis in der postimperialen Schulverwaltung in Prekmurje/ Übermurgebiet. HALBJAHRESSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND ZEITGESCHEHEN IN ZENTRAL UND SÜDOSTEUROPA, 35 (1-2). pp. 84-109. ISSN 2700-8495

Kovács, Eszter (2019) "A mélyen tisztelt rendek miatt szét vagyunk szórva, mint az eltévedt bárányok." Rumer Gergely jezsuita tartományfőnök gondolatai az 1618-as prágai rendi felkelésről. MAGYAR SION, 13 (1). pp. 39-44. ISSN 1337-2491

Kovács, József (2014) Ellenzéki párttöredékek közeledése a publicisztika útján 1845-ben. In: A sors kísértései. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 53-62. ISBN 978-615-5047-61-9

Kovács, Nándor Erik (2012) Miként érvényesült a muszlim jogi gondolkodás a magyarországi török hódítások kezdetén (1521-1541)? KELETKUTATÁS: TANULMÁNYOK AZ ORIENTALISZTIKA KÖRÉBŐL (2). pp. 67-76. ISSN 0133-4778

Kovács, Olivér (2019) A kritikai gondolkodás legyen örök = Long Live Critical Thinking. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 2019 (2). pp. 109-115. ISSN 1416-6151

Kovács, Éva (2014) Reprezentacija „madžarske usode” – neohistoricizem v politiki in ljudski kulturi. PRISPEVKI ZA NOVEJŠO ZGODOVINO, 54 (2). pp. 212-224. ISSN 0353-0329

Kovács, Éva (2015) Trianon, avagy a „traumatikus fordulat” a magyar történetírásban. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (59). pp. 82-107. ISSN 1586-2410

Kozma, Gábor and Dézsi, Gyula and Teperics, Károly (2014) Az alap- és középfokú oktatási intézmények térbeli elhelyezkedésének változása Debrecenben 1939 és 2013 között. MODERN GEOGRÁFIA, 9 (4). pp. 93-105. ISSN 2062-1655

Krajcsír, Lukács (2018) A Gottwald dandár története : Csehszlovákia szerepe Izrael Állam megalakulásában = The History of the Gottwald Brigade : Czechoslovakia’s Role in Birth of State of Israel. VILÁGTÖRTÉNET, 8 (4). pp. 551-565. ISSN 0083-6265

Krajnc, Zoltán and Forray, László János (2009) CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA. HADMÉRNÖK, IV. év (3). pp. 408-419. ISSN 1788-1919

Krausz, Tamás and Bartha, Anikó Eszter and Czéh, Zoltán and Juhász, József (2008) A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában.A kelet-európai történelem néhány kérdésének új megvilágítása (18-20. század). = New tendencies in East European Historiography after the Systhemic Change. New aspects regarding a few issues of East European History (18th-20th Centuries). Project Report. OTKA.

Kristó, Gyula (2003) I. Károly király harcai a tartományurak ellen (1310-1323). SZÁZADOK, 137 (2). pp. 297-347. ISSN 0039-8098

Kruppa, Tamás (2014) A kereszt, a sas és a sárkányfog : kelet-közép-európai törökellenes ligatervek és küzdelmek a Báthory-korszakban : 1578-1597 = The cross, the eagle and the dragon's tooth : plans for an anti-Ottoman league and battles against the Ottomans in the Báthory era : 1578-1597. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 2 (5). Gondolat; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 978-963-308-208-9

Kunt, Gergely and Viskolcz, Noémi (2020) Fejezetek az Esterházy hercegi család levéltárának kutatástörténetéből (1847‒1945). TURUL, 93 (2). pp. 66-82. ISSN 1216-7258

Kutasi, Gábor and Nagy, Sándor Gyula (2019) Euróval vagy anélkül könnyebb újraindítani Kelet-Közép-Európát? EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 22 (4). pp. 7-23. ISSN 1416-6151

Kántás, Balázs (2023) Magyar–bajor–osztrák revizionista együttműködési kísérletek, 1919–1923. Hungarovox Bt., Budapest. ISBN 9789635341726

Kármán, Gábor (2022) Die Krise des Fürstentums Siebenbürgen in den Jahren 1657 bis 1661 : Eine Vorgeschichte des habsburgisch-osmanischen Krieges von 1663/64. In: Das „Dreiecksverhältnis” zwischen Polen, Osmanen und Habsburgern : Symposium 5. November 2021. Heeresgeschichtliches Museum, Wien, pp. 85-114. ISBN 9783903403017

Kármán, Gábor (2022) Előremenekülés: A harmincéves háború mint megoldás az Erdélyi Fejedelemség hatalmi válságára. KORUNK (KOLOZSVÁR), 33 (8). pp. 45-57. ISSN 1222-8338

Kármán, Gábor (2017) I. Rákóczi György korai kapcsolatai a Radziwiłł családdal. In: Tanulmányok Gebei Sándor 70. születésnapjára. Acta Academiae Agriensis: Sectio Historiae, Nova Series (44). EKE Líceum, Eger, pp. 61-74.

Kármán, Gábor (2023) A Professor as Diplomat: Johann Heinrich Bisterfeld and the Foreign Policy of the Principality of Transylvania, 1638–1643. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (2). pp. 248-278. ISSN 2063-8647

Kármán, Gábor (2015) A Seventeenth-Century Odyssey in East Central Europe: The Life of Jakab Harsányi Nagy. The History of Oriental Studies, 2 . Brill, Leiden - Boston. ISBN 978-90-04-29427-1

Kásler, Miklós (2017) Ethnic and Demographic Changes in Hungary’s (More Than) 1100 Years Long History. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (Spec.). pp. 295-325. ISSN 1786-6553

Kónya, Péter (2020) Adalékok a felső-zempléni mezővárosok társadalmához a 18. században. In: Kultúra, művelődés, agrárium Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Speculum Historiae Debreceniense (29). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 121-134. ISBN 978-963-490-208-9

Kónya, Péter (2024) Evangélikus teológusképzés Eperjesen = Lutheran theological education in Eperjes. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 25 (1). pp. 121-150. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Kónya, Péter (2019) Megjegyzések az arisztokrácia szerepéhez a Rákóczi szabadságharcban. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 143-154. ISBN 978-963-490-115-0

Körösényi, András (2016) Revival of the past or new beginning? The nature of post-communist politics. In: Post-Communist Transition: Emerging Pluralism in Hungary. Bloomsbury Publishing, London; New York, pp. 111-131. ISBN 978-1-4742-8780-7

Kürti, László (2013) Cold War happiness : Singing pioneers Internal enemies and Hungarian life under Stalinism. In: De-centering Cold War History. Routledge, London-New York, pp. 75-98. ISBN 9780415636407

Kőrösi, István (2015) Kelet-Közép-Európa felzárkózásának lehetősége és kilátásai az Európai Unióban. In: Felzárkózás vagy lemaradás? Heller Farkas Könyvek (2). Pázmány Press, Budapest, pp. 159-176. ISBN 978-963-308-264-5

Kőrösi, István (2014) Wächst Mitteleuropa zusammen? Das wiedervereinigte Deutschland und Ostmitteleuropa als Wirtschaftspartner. KRITISCHE ZEITEN : ZEITSCHRIFT FŰR HUMANWISSENSCHAFTEN, 5 (1-2). pp. 62-74. ISSN 2219-3162

L

L. Balogh, Béni (2023) Alexandru Vaida-Voevod (Bobâlna/Olpret/Alparét, 1872. február 27. ‒ Nagyszeben/Sibiu, 1950. március 19.). In: Trianon enciklopédia. Ludovika Press; Otto von Habsburg Foundation, Budapest, pp. 298-300. ISBN 9789636530013

L. Balogh, Béni (2023) Ceaușescu, a zsarnok. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (3). pp. 191-201. ISSN 0865-557X

L. Balogh, Béni (2023) "Ex Libris" [rovat]. ÉLET ÉS IRODALOM, 67 (43). p. 19. ISSN 0424-8848

L. Balogh, Béni (2023) Ion I. C. (Ionel) Brătianu : (Florica, 1864. augusztus 20. ‒ Bukarest, 1927. november 24.). In: Trianon enciklopédia. Ludovika Press; Otto von Habsburg Foundation, Budapest, pp. 52-55. ISBN 9789636530013

Lacinová Najmanová, Veronika (2021) Reproduction between Health and Sickness : Doctors’ Attitudes to Reproductive Issues in Interwar Czechoslovakia. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 301-327. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Lakatos, Artur and Betea, Lavinia (2016) „Frați vitregi în lagărul socialist. Percepțiile comuniștilor maghiari despre primii ani ai regimului Ceaușescu” /Step Brothers in the Socialist Bloc. Perceptions of Communist Hungarian Leaders Concerning First Years of Ceaușescu’s Regime. Transilvania, 8 (7). pp. 58-68. ISSN 02550539

Lakatos, Bálint (2015) Hírek Magyarországról. Külföldi értesülések 1514-ben a parasztháború eseményeiről. In: Keresztesekből lázadók. Magyar történelmi emlékek: Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 155-217. ISBN 978-963-416-012-0

Lakatos, Bálint (2013) Regesta Imperii XI. Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Bd. 1. Die Urkunden und Briefen aus den Archiven und Bibliotheken Mährens und Tschechisch-Schlesiens. Nach Wilhelm Altmann neubearbeitet von Petr Elbel. Wien–Köln–Weimar, Böhlau, 2012. 303 o. [Recenzió]. Történelmi Szemle, 55 (3). pp. 519-525. ISSN 0040-9634

Lazarevic, Zarko (2021) Foreign Investments and Socialist Enterprise in Slovenia (Yugoslavia): The Case of the Kolektor Company. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (3). pp. 556-580. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Lazarević, Žarko (2023) Between Central Europe and Europe (Slovenians and European concepts). In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 247-271. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Lengyel, Réka (2018) La ricezione e l’influsso delle Decades nella storiografia e letteratura europea nel Settecento. In: Antonio Bonfini (1427-1502) Umanista e storico dell'Ungheria e i Bonfini da Patrignone: Atti del Convegno transnazionale di studi storici Italia-Ungheria, Montalto delle Marche, 20-10 e 27-28 giugno 2015. Palumbi.

Lengyel, Réka (2019) What Has Survived of the Masonic Source Documents of the Festetics Archives of Dég? Contents of the MNL OL P 1134, “Unclassified documents”, Series A, Item No. 1, File Nr. 18. In: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. De Gruyter, Berlin, Boston, pp. 362-377. ISBN 978-3-11-063764-9

Ligeti, Dávid Ádám (2010) Történeti és politikai gondolatok Arz vezérezredes szellemi hagyatékában. In: Eszmék, forradalmak, háborúk. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, pp. 361-372. ISBN 978-963-284-146-5

Lipták, Dorottya (2016) Szeletek az "erdélyi" könyves- és sajtóvilág 19. századi történetéből. In: MONOKgraphia. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 491-504. ISBN 978-963-09-8702-8

Ljuboja, Dušan (2018) Herder’s Ideas and the Pan-Slavism: A Conceptual-Historical Approach. Pro&Contra, 2. (2.). pp. 67-85. ISSN 2630-8916

Locsmándi, Szabolcs (2009) A lehullt vasfüggöny után : A Sopron-Eisenstadt térség munkaügyi kérdései. MODERN GEOGRÁFIA, 4 (2). pp. 59-81. ISSN 2062-1655

Lovas, Borbála (2019) On the margins of the Reformation. The “Local” and the “International” in György Enyedi’s Manuscript Sermons and Printed Works. In: Protestant majorities and minorities in early modern Europe. Vanderhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 231-247.

Lukács, György (2020) Negyven éve temették el Josip Broz Titót, a szocialista Jugoszlávia első számú vezetőjét. Közép-Európai Horizontok online magazin, 1 (2). pp. 51-52. ISSN 2732-0448

Lukács, György (2021) Stipe Kljaić, Nikada više Jugoslavija. Intelektualci i hrvatsko nacionalno pitanje, 1929–1945. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 2 (2). pp. 128-132. ISSN 2732-0456

Lukács B., György (2018) 1966-1971 - "Horvátország tavasza" = The Croatian Spring 1966–1971. VILÁGTÖRTÉNET, 8 (3). pp. 501-521. ISSN 0083-6265

Lupescu, Radu (2017) Utriusque ordinis expulsi sunt. Kolozsvár, 1556. március 15. In: Az első 300 év Magyarországon és Európában. A Domonkos-rend a középkorban. Alba Civitatis Történelmi Alapítvány, Székesfehérvár, pp. 295-303. ISBN 978-963-88117-7-6

Lux, Gábor (2016) Az államszocialista iparpolitika területi következményei. In: Tanítványaimban élek tovább: Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére. PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, pp. 89-105. ISBN 978-963-429-100-8

Láng, Benedek (2016) Central and Eastern Europe: Scholarship on Magic. In: Ashgate Research Companion to Medieval Magic, ca. 1000-1500. Ashgate, London, pp. 1-15. ISBN 978-1-4724-4730-2

Lővei, Pál (2015) Das Baumkircherrelief in der Burg Schlaining. Die Geschichte und Herausbildung eines Darstellungstyps. In: Andreas Baumkircher und das ausgehende Mittelalter. Tagungsband der 32. Schlaininger Gespräche 16. bis 20. September 2012. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) (152). Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7 – Landesmuseum, Eisenstadt, pp. 193-208. ISBN 978-3-85405-191-6

Lővei, Pál (2020) Győr és környéke bélyeges tégláiról. ARRABONA: A GYŐRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 58. pp. 149-172. ISSN 0571-1304

Lővei, Pál (2017) Örökségmánia. BUKSZ, 29 (2). pp. 136-143. ISSN 0865-4247

Lővei, Pál and Nagy, Judit (2013) A győri Liszt Ferenc utca háztulajdonosai a 17. század végétől a kiegyezésig. In: Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Vince Kiadó, Budapest, pp. 307-325. ISBN 978 963 303 044 8

M

M. Szabó, Miklós (2019) Reményi Gyula vezérőrnagy „Munkafüzete” Csehszlovákia megszállásának katonai előkészítéséről = The „Notebook” of General-Major István Reményi on the Military Preparation of the Occupation of Czechoslovakia. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 289-302. ISSN 2060-0437

M. Varga, Benedek (2022) More Than Mere Spectacle: Coronations and Inaugurations in the Habsburg Monarchy during the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Edited by Klaas Van Gelder. New York–Oxford: Austrian and Habsburg Studies, Berghahn, 2021. 326 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (4). pp. 946-949. ISSN 2063-8647

Maczák, Ibolya (2013) Köntösök, csaták, beszédek: Oszmán–magyar együttélés Georg Scherer prédikációiban. In: Az Oszmán-magyar kényszerű együttélés és hozadéka”. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba, pp. 105-110.

Magina, Adrian (2011) De la excludere la coabitare. Biserici tradițiomale, Reformă și Islam în Banat (1500-1700) = From exclusion to cohabitation. Traditional Churches, the Reformation and Islam in the Banat (1500-1700). Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca/Kolozsvár. ISBN 978-973-7784-58-2

Mandić, Marija (2022) Words in Space and Time: Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe. By Tomasz Kamusella. Budapest–Vienna–New York: Central European University, 2021. 250 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (2). pp. 481-484. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Marchut, Réka (2023) Az erdélyi román politikusok bécsi kapcsolatai (1905-1914). Documentation. HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest.

Marchut, Réka (2021) Román konkordátum Bukarest, Róma, Budapest és Berlin diplomáciai erőterében. In: Szabad nemzet, szabad hazában. Tanulmányok a polgári átalakulás és a nemzeti modernizáció kérdéseiről Erdődy Gábor 70. születésnapjára. L'Harmattan 2021, Budapest. ISBN 978-963-414-804-3

Marchut, Réka (2021) Turistaság, lábszánkózás, pángermán és dákoromán veszély : Hangay Oktáv, a kolozsvári Dzsingisz kán. In: Nemzet, politika, nyilvánosság: Tanulmányok a 19-20. századi Magyarországról Pajkossy Gábor 70. születésnapjára. Savaria University Press, pp. 139-152.

Marciniak, Róbert (2014) A gazdasági válság hatása az üzleti szolgáltató szektorra a közép-kelet-európai régióban. KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / ECONOMISTS FORUM, 17 (1-2). pp. 31-54. ISSN 1582-1986

Markója, Csilla (2020) Megelőlegezett gyász. Szavak pandémiáról, Farkas Istvánról, Kertész Imréről, Pedro Costáról, Agambenről és Lav Diazról. Enigma (101). ISSN 1218-8069

Markója, Csilla (2019) Szemben a katasztrófával. Farkas István, az École de Paris festője és mestere, Mednyánszky László. In: Farkas István. Magyar Nemzeti Galéria, pp. 14-57.

Markója, Csilla and Bardoly, István (2020) GÁSPÁR JENŐ NEM TUDJA MEGMAGYARÁZNI. Enigma (101). ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2016) "Kegyetlenebb, mint bármelyik országban". Wilde Margit és Ferenc Wilde Jánosnak írt párhuzamos levélnaplói 1944-ből. Enigma, 23 (86). pp. 17-140. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2017) "Sajnos nem tudok hinni egészen a dolgok sikerülésében": Herman Lipót naplójegyzetei a Tanácsköztársaság idejéből (1919. január-július). Enigma, 24 (93). pp. 25-108. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2016) Wilde és a Bécsi Iskola 4. Meridián, Budapest.

Markója, Csilla and Bardoly, István and Benova, Katarina and Kiss-Szemán, Zsófia (2019) Ladislav Mednyánszky Denníky 1877 — 1918. Výber z umelcových zachovaných denníkov a listov. Slovak National Galerie, Bratislava. ISBN 978-80-8059-2271

Markója, Csilla and Benova, Katarina and Haris, Andrea and Somorjay, Sélysette and Gábor, Eszter and Nagy, Ildikó (2015) Mednyánszky-olvasókönyv 3. Meridián-2000 KOM Bt., Budapest. ISBN 978-615-80188-1-4

Meršić, Žuža and Njari, Denis (2016) Prezimena u Vladislavcima u 19. stoljeću. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 307-316. ISSN 1216-0016

Miskolczy, Ambrus (2018) Filológia, nemzet, vallás : Simeon Magyar munkássága: ismeretlen fejezetek a román tankönyvirodalom történetéből. Europica Varietas . ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-489-004-1

Miskolczy, Ambrus and Nagy, Levente (2009) Multikulturalizmus, identitás és integráció a magyar és román történelemben a reformációtól a liberalizmusig (Forráskiadás és monografikus kutatások magyar-román együttműködésben) = Multiculturalism, identity and integration in the hungarian and romanian history from reformation to the liberalism. Project Report. OTKA.

Mitrovits, Miklós (2018) 1968 mint történelem : A prágai tavasz 50. évfordulójára. VILÁGTÖRTÉNET, 8 (40) (3). pp. 371-374. ISSN 0083-6265

Mitrovits, Miklós (2021) Béla Tomka, Austerities and Aspirations: A Comparative History of Growth, Consumption, and Quality of Life in East Central Europe Since 1945. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 2 (2). pp. 133-137. ISSN 2732-0456

Mitrovits, Miklós (2013) Csehszlovákia felbomlása és a magyar politika (1989-1993). MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 58 (1). pp. 148-176. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Mitrovits, Miklós (2015) Csehszlovákia: egy "sikeres" kollektivizálás története. In: Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Magyar Történelmi Emlékek . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 357-366. ISBN 978-963-9627-90-1

Mitrovits, Miklós (2014) Dušan Segeš – Maroš Hertel – Valerián Bystrický (eds.): Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938–1939. KOR/RIDOR : SZLOVÁK-MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1 (2). pp. 62-66. ISSN 2064-6410

Mitrovits, Miklós (2011) Egy barátság nehéz évtizede. A lengyel–magyar viszony szakítópróbái (1956–1968). MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 56 (3). pp. 136-163. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Mitrovits, Miklós (2014) The First Phase of De-Stalinization in East-Central Europe (1953–1958). In: Influences, Pressures Pro and Con, and Opportunities. Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 181-212. ISBN 978-963-338-368-1

Mitrovits, Miklós (2020) Forbidden Relationship : Opposition in Poland and Hungary 1976-1989. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 1 (1). pp. 38-42. ISSN 2732-0456

Mitrovits, Miklós (2010) From the Idea of Self-Management to Capitalism. DEBATTE : JOURNAL OF CONTEMPORARY CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 18 (2). pp. 163-184. ISSN 0965-156X

Mitrovits, Miklós (2018) Gustáv Husák. VILÁGTÖRTÉNET, 8 (40) (3). pp. 523-532. ISSN 0083-6265

Mitrovits, Miklós (2013) Husák és Kádár. VILÁGTÖRTÉNET, 3 (4). pp. 531-548. ISSN 0083-6265

Mitrovits, Miklós (2017) Józef Piłsudski, a független lengyel állam megteremtője. BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, VII. (12.). pp. 56-62. ISSN 2062-5200

Mitrovits, Miklós (2020) Katyn and its prelude : Stalin’s Polish policy. Central European Horizons online magazine, 1 (1). ISSN 2732-0456

Mitrovits, Miklós (2020) Katyń és ami előtte történt : Sztálin lengyel politikája. Közép-Európai Horizontok online magazin, 1 (1). ISSN 2732-0448

Mitrovits, Miklós (2012) Kádár és Dubček 1968-ban. In: Kádár János és a 20. századi magyar történelem. Politikatörténeti Füzetek (33). Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 125-146. ISBN 978-963-338-093-2

Mitrovits, Miklós (2015) Lehetséges volt-e legyőzni a kapitalizmust? ESZMÉLET, 107. pp. 109-137. ISSN 0865-2139

Mitrovits, Miklós (2014) Lengyel-magyar - "két jó barát". Napvilág Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-338-366-7

Mitrovits, Miklós (2023) "Let the Polish know what they can expect of us..." : The Polish Question through the Prism of the Hungarian Élite, 1914–1918. In: Nationalisms in Action : The Great War and Its Aftermath in East-Central Europe. J. Selye University Faculty of Education, Komárom, pp. 159-179. ISBN 9788081224447

Mitrovits, Miklós (2020) Magyar–lengyel diplomácia a lengyel–bolsevik háború idején. Közép-Európai Horizontok online magazin, I (2). ISSN 2732-0448

Mitrovits, Miklós (2020) A Molotov–Ribbentrop-paktum háttere. Közép-Európai Horizontok online magazin, 1 (1). ISSN 2732-0448

Mitrovits, Miklós (2014) Segeš, Dušan – Hertel, Maroš – Bystrický, Valerián (ed.): Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938–1939. [Szlovákia és a szlovák kérdés a lengyel és a magyar diplomáciai dokumentumokban 1938–1939-ben]. KOR/RIDOR : SZLOVÁK-MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1 (1). pp. 71-75. ISSN 2064-6410

Mitrovits, Miklós (2009) Szembenézés a múlttal – Lengyelország története (1956–1989). MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 54 (4). pp. 122-153. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Mitrovits, Miklós (2022) „Uniwersytet latający” i akademickie koła naukowe : Wpływ „Solidarności” na młodzież węgierską w latach osiemdziesiątych = Szabadegyetem és Szakkollégiumok : A Szolidaritás hatása a magyar fiatalokra az 1980-as években. In: Opozycja studencka w Polsce i na Węgrzech w latach 1956–1989 : wybrane zagadnienia = Egyetemista ellenzéki mozgalmak Lengyelországban és Magyarországon 1956-1989 között : kiemelt témakörök. Instytut Pamięci Narodowej, Samorząd Polski w Segedynie, Kraków, Warszawa, Segedyn, pp. 220-245. ISBN 9788382296617

Mitrovits, Miklós (2022) Zakazane kontakty : Współpraca opozycji polskiej i węgierskiej 1976–1989. Institute of National Remembrance, Warszawa. ISBN 9788382295504

Mitrovits, Miklós (2015) A lengyel kollektivizálási kísérlet sikertelensége. In: Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Magyar Történelmi Emlékek . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 335-347. ISBN 978-963-9627-90-1

Mitrovits, Miklós (2010) A remény hónapjai... Napvilág Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9697-73-7

Mitrovits, Miklós (2023) The role of Czechoslovakia in the Revolution of 1956 and in the consolidation of the Kádár regime. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 3 (1-2). pp. 44-97. ISSN 2732-0456

Mitrovits, Miklós (2012) A történelem kriminalizálása. Átvilágítások, perek és kárpótlás a cseh, a lengyel és a magyar gyakorlatban (1989-2012). ESZMÉLET, 24 (94). pp. 98-119. ISSN 0865-2139

Molnár, Antal (2018) Autonomia ecclesiastica e identità nazionale in Croazia nel ’600. In: Incorrupta monumenta ecclesiam defendunt. Studi offerti a Mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano. Archivio segreto vaticano, Citta del Vaticano, pp. 1129-1140. ISBN 978-88-98638-08-6

Molnár, Antal (2013) A horvát–szlavón rendiség és az oszmán Szlavónia. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 521-539. ISBN 978-963-87475-3-2

Monok, István (1994) Beszterce és Sopron. Egy erdélyi és egy nyugat-magyarországi város olvasmányai a XVI-XVII. században. In: De la umanism – la luminism. Mica Doris, Târgu-Mureş, pp. 29-42. ISBN 973-95029-6-2

Monok, István (2017) Deutsche Verfasser deutschsprachiger Bücher im Lesestoff von Aristokraten aus Nord-Kroatien in der frühen Neuzeit. In: Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien : Studien zur Geschichte, Presse, Literatur und Theater, sprachlichen Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte, Kulturkontakten und Identitäten. Lumière, Bremen, pp. 59-92.

Monok, István (1994) Francia szerzők a magyar nemesség olvasmányaiban 1526–1671. CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS, 26 (1-4). pp. 49-60. ISSN 0133-705X

Monok, István (2011) Les bibliothèques et la lecture dans le Bassin des Carpates 1526-1750. Bibliothèque d'études de l'Europe centrale, 4 . Champion, Paris. ISBN 978-2-7453-2151-0

Monok, István (2017) Pápai Páriz Ferenc, A Gyulafehérvár-Nagyenyedi Bethlen-Kollégium alapítása és története, Kísérő tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Rácz Emese, A latin szöveget fordította … Imregh Monika, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2016. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (4). pp. 504-506. ISSN 0025-0171

Monok, István (2015) What Makes a Library in Hungary or Transylvania Modern in the Early Modern Age? Some Aspects of Assessment. In: Ein Land mit Eigenschaften: Sprache, Literatur und Kultur in Ungarn in transnationalen Kontexten. Zentraleuropaische Studien für Andrea Seidler. Praesens Verlag, Wien, pp. 131-140. ISBN 978-3-7069-0840-5

Morvai, Tünde and Szarka, László (2012) A magyar tannyelvű iskolák választása Dél-Szlovákiában. KISEBBSÉGKUTATÁS, 21 (3). pp. 536-567. ISSN 1215-2684

Mátyás-Rausch, Petra (2021) Bethlen Gábor erdélyi bányásztelepítésének története. ÚJKOR.HU - A VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM.

Mátyás-Rausch, Petra (2022) Erdély aranya : Nemesfémbányászat a kora újkori Erdélyben. Martin Opitz Kiadó, Budapest. ISBN 9786156388360

Mátyás-Rausch, Petra (2013) The life and mining work of Felician von Herberstein (1540-1590). In: Second Mining in European History Conference , 7-10. Nov. 2012., Innsbruck, Ausztria.

Máté, Gábor (2016) „Búcsúról búcsúra hordozván és olvastatván a kontraktust” Döbrököz szabadosai és a község benépesítése a Rákóczi-szabadságharc után. In: A WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE XXXVII. Wosinsky Mór Megyei Múzeum.

Máté, Gábor (2016) Újabb 18. század eleji források a Völgység lokalizálásához. In: Források a Völgység tanulmányozásához. Előadások a VI. Völgységi konferencián (2015. október 30.). Völgység Múzeum, Bonyhád.

Máté, Ágnes (2017) The Life and Afterlife of Pontifical Indiscretions in the Renaissance. In: Premodern Rulership and Contemporary Political Power. Central European Medieval Studies . Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 193-216. ISBN 9789462983311

Máté-Tóth, András and Szilárdi, Réka (2022) Szekuritizáció és vallás Kelet-Közép-Európában. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (1). pp. 26-43. ISSN 0865-557X

Mészáros, Orsolya (2020) Parish Churches and Mendicant Orders in Towns in Hungary in the Late Middle Ages. A Topographical Approach. In: Towns as Living Spaces in East Central Europe: Static and Dynamic Aspects of Late Medieval Urban Communities. Brill, Leiden. (In Press)

Mód, László Balázs (2012) Adalékok az alföldi homoki szőlő- és borgazdálkodás modernizálásához: egy csongrádi szőlőbirtokos látogatása és tapasztalatai a kecskeméti Miklóstelepen. In: Érték és sors. Magyarságtudományi kutatások II. . Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, pp. 247-256. ISBN 978-963-88222-7-7

Mód, László Balázs (2013) A Homoki Szőlősgazdák Országos Egyesületének megalakulása. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 14. pp. 5-19. ISSN 1219-6665

Mód, László Balázs (2013) "Kocsma volt ez, a jó bort kedvelők helye...". In: Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom : borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Agroinform; Magyar Bortörténeti Társaság, Budapest, pp. 337-343. ISBN 978-963-08-5828-1

Mörsdorf, Sven (2022) The Prochaska Affair Revisited: Towards a Revaluation of Austria-Hungary’s Balkan Consuls. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (2). pp. 305-328. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

N

Nagy, János (2021) A 18. századi társadalmi elit átalakulásáról új megközelítésben. SIC ITUR AD ASTRA : FIATAL TÖRTÉNÉSZEK FOLYÓIRATA, 75. pp. 215-220. ISSN 0238-4779 (print); 2732-009X (online)

Nagy, József (2018) Guerre, conflitti, violenza – La cultura dell’odio dal Novecento fino all’11 settembre. olaszissimo.blog.hu.

Nagy, Kornél (2009) Az Elia Mendrul-ügy. A besztercei örmény viszály története (1697-1700). SZÁZADOK, 143 (4). pp. 945-974. ISSN 0039-8098

Nagy, Kornél (2015) Az erdélyi örmények két örmény nyelvű kérelme a Szentszékhez 1689-ből. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2014. pp. 105-123. ISSN 0865-0632

Nagy, Kornél (2013) The Church-Union of the Armenians in Transylvania. In: Far away from Mount Ararat. Leipziger Universitätverlag, Leipzig, pp. 17-27. ISBN 978-3-86583-776-9

Nagy, Kornél (2006) Vardan Hunanean łwówi örmény uniált érsek levele 1686-ból a lengyelországi és erdélyi örményekről. SZÁZADOK, 140 (4). pp. 1007-1019. ISSN 0039-8098

Nagy, Levente (2022) Hungarian-Romanian transcultural relations during the Middle Ages and the reformation. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 28-35. ISSN 0236-6568

Nagy, Levente (2015) INTER SCYLLAM ET CHARYBDIM. Identitásképző stratégiák és a budapesti román tanszék története -- Strategii identitre și istoria Catedrei de Română din Budapesta. Europica Varietas . ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-284-212-8

Nagy, Ágoston (2022) Aufklärung habsburgisch: Staatsbildung, Wissenskultur und Geschichtspolitik in Zentraleuropa 1750–1850. By Franz Leander Fillafer. Göttingen: Wallstein Verlag, 2020. 628 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (4). pp. 940-945. ISSN 2063-8647

Nagy, Ágoston (2024) The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy, 1750–1820. Edited by Gábor Vaderna. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (4). pp. 133-138. ISSN 2063-8647

Nagy, Ágoston (2022) Patriotism, Nation, and Masculinity in the Official Propaganda of the Hungarian Insurrectio during the War of the Fifth Coalition (1809). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (1). pp. 3-43. ISSN 2063-8647

Nastasă-Kovacs, Lucian (2023) Romanian Theorists of Central European Integration. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 131-174. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Nastasă-Kovács, Lucian (2022) Romanian Theories of Central European Integration. In: The Development of European and Regional Integration Theories in Central European Countries. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 67-92. ISBN 9786156474049

Neumann, Eszter and Rudnicki, Pawel (2023) Populist radical-right governments in Central-Eastern Europe and education policy-making: a comparison of Hungary and Poland. JOURNAL OF CONTEMPORARY EUROPEAN STUDIES. ISSN 1478-2804 (In Press)

Niederhauser, Emil (1976) A társadalomtörténet az újabb lengyel történetírásban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 19 (4). ISSN 0040-9634

Niederhauser, Emil and Janek, István (2007) Szlovák-magyar kapcsolatok a diplomáciai iratok tükrében 1939-1944 között = Slovakian-hungarian relation in diplomatic documents between 1939-44. Project Report. OTKA.

Nizalowski, Attila (2017) Egy nép, melyet tenyerén hordott az Isten : A lengyel felvilágosodásról Kościuszko halálának 200. évfordulóján = A People on God’s Palm : About Polish Enlightenment on the 200th Anniversary of Kościuszko’s Death. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 207-217. ISSN 1786-6553

Novák, Csaba Zoltán (2014) Forradalom és rendszerváltás Marosvásárhelyen. Együtt és külön. Az erdélyi magyarság önszerveződése (1989-1990). pp. 191-237. ISSN 978-606-8377-31-5

Novák, Tamás (2014) Central Europe at the crossroads. Center for Transatlantic Relations, the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington.

Németh, István (2008) Die finanziellen Auswirkungen der osmanischen Expansion auf die Städteentwicklung in Ungarn. Die Steuerlasten der ungarischen königlichen reistädte im 16. und 17. Jahrhundert. In: La fiscalità nell'economia europea secc. XIII–XVIII – Fiscal Systems in the European Economy from the 13th to the 18th Century. Firenze University Press, Firenze, pp. 771-780.

O

Oborni, Teréz (2021) Erdély - Ezer év a források a tükrében. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 92 (1). pp. 315-319. ISSN 0024-1512

Oborni, Teréz (2022) „...úgy viseljük magunk, mint az ágon ülő madár” Rákóczi Zsigmond uralmának kezdeti esélyeiről. KORUNK (KOLOZSVÁR), 33 (8). pp. 25-34. ISSN 1222-8338

Orbán, Áron (2019) Bobory Dóra: Batthyány Boldizsár titkos tudománya. Alkímia, botanika és könyvgyűjtés a tizenhatodik századi Magyarországon [Boldizsár Batthyány’s secret science. Alchemy, botany and book collecting in sixteenth-century Hungary]. L'Harmattan, 2018. Mikrotörténelem 7 [No. 7 of the series Microhistory]. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 8 (1). pp. 219-223. ISSN 2063-8647

Orosz, István (2019) Debrecen nagybirtokosai a 19. század utolsó és a 20. század első harmadában. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 249-262. ISBN 978-963-490-115-0

Orosz, István (2020) Szirmay Antal egy zempléni mezővárosról. In: Kultúra, művelődés, agrárium. Speculum Historiae Debreceniense (29). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 201-210. ISBN 978-963-490-208-9

Orosz, László (2023) Der »Geist der alten deutschen Tugenden, ohne die neuen deutschen Fehler«. Die Reichsdeutsche Schule in Budapest zwischen den beiden Weltkriegen. UNGARN-JAHRBUCH : Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie, 38 (2022). pp. 107-126. ISSN 0082–755X

Orosz, László (2023) „…a német nép hivatása keleti szomszédjai civilizálásában rejlik.” : A német „völkisch” tudományosság Köztes-Európa képe – különös tekintettel a müncheni Südost-Institut korai időszakára. VERITAS évkönyv 2022, 2022. pp. 238-262. ISSN 2416-0687

P

PARÁDI, Ákos (2015) Bosznia-Hercegovina csendőrsége az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (47-50). pp. 45-50. ISSN 1216-6774

Pach, Zsigmond Pál (1979) Európa a XVI-XVII. században. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 22 (2). ISSN 0040-9634

Pach, Zsigmond Pál (1999) A harmincadvám az Anjou-korban és a 14-15. század fordulóján. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 41 (3-4). pp. 231-277. ISSN 0040-9634

Pakot, Levente (2016) Társadalmi státusz és gyermekvállalás a Nyugat-Dunántúlon: Bük, 1850–1939. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (63). pp. 130-157. ISSN 1586-2410

Pakot, Levente and Ori, Péter (2015) Socioeconomic and religious differentials in marital fertility during the fertility transition: a micro-level study from Western Hungary, 1850-1939. Demográfia English Edition, 58 (5). pp. 5-37. ISSN 1787-940X

Paksa, Rudolf (2013) A születő szélsőjobboldaliság mint nemzedéki életérzés: [Gyurgyák János: Magyar fajvédők. Eszmetörténetri tanulmány. Osiris, Budapest, 2012. 272 o.]. Történelmi Szemle, 55 (1). pp. 165-174. ISSN 0040-9634

Paládi-Kovács, Attila (2014) Erdélyi János és a Magyar Tudós Társaság. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, XIV. (2). pp. 5-11. ISSN 1585-7182

Paládi-Kovács, Attila (2014) Tájak, korok, életmódok a Kárpát-medencében. HONISMERET, XLII. (5). pp. 20-23. ISSN 0324-7627

Paládi-Kovács, Attila (2014) Tájépítés és nemzetiség a Dél-Bánságban (1880-1914). HÍD, LXXVII (6). pp. 111-124. ISSN 0350-9079

Pap, Norbert and Tóth, József (2008) The role of religious and ethnic minorities in disintegration of the state structure of Western Balkans. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (1). pp. 38-46. ISSN 2062-1655

Papp, Ingrid (2016) Az erdélyi fejedelem kapcsolata Illésházy Gáspárral és a cseh exulánsokkal. In: Műhelyszeminárium. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 83-94. ISBN 978-615-5536-27-4

Papp, Ingrid (2018) Biblikus cseh nyelvű gyászbeszédek a 17. századi Magyarországon: A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata. Historia Litteraria (34). Universitas Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-66-9

Papp, Ingrid (2017) Tomáš Knoz, Karel st. ze Žerotína: Don Quijote v labyrintu světa. HELIKON IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE, 63 (3). pp. 442-445. ISSN 0017-999X

Papp, Ingrid (2018) A cseh menekültek nyomdájának helye a biblikus cseh nyelvű nyomtatványokat közreadó 17. századi magyarországi nyomdák között. In: Reformatio nostra - Protestáns szellemi műhelyek. MTA Miskolci Területi Bizottsága, Miskolc, pp. 44-57. ISBN 978-615-00-2151-5

Papp, Klára (2019) Az erdélyi fejedelmek egyházpolitikája a harmincéves háború idején. In: Tridsaťročna vojna a naboženská otázka v Srednej Európe. A harmincéves háború és a vallási kérdés Közép-Európában. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2019, Prešov, pp. 118-129. ISBN 978-80-555-2596-9

Papp, Klára (2021) Csáky Mihály feleségének, Klobusiczky Évának és gyermekeinek sorsa a török földről való hazatérés után. In: „Az ifjak tanítása oly nagy jó” Tanulmányok Kovács Ágnes tiszteletére. Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája, Debrecen, 345-362.. ISBN ISBN 978-963-490-335-2

Papp, Klára (2020) A Csákyak vallásossága. In: Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku = Egyház és vallás a koraújkori Magyarorsz. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, pp. 200-214. ISBN 978-80-555-2660-7

Papp, Klára (2014) A Csáky–Jósika házaspár kapcsolatai levelezésük tükrében. In: Szabolcs-Szatmár-beregi Levéltár Évkönyve. Szabolcs-Szatmár-beregi Levéltár, Nyíregyháza, pp. 151-182.

Papp, Klára (2020) Kapcsolatok fogságában. Csáky Mihályné Klobusiczky Éva birtokai az emigrációból való hazatérés után (1723–1729). TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (28). pp. 166-185. ISSN 1217-4602; 0418-4556

Papp, Klára (2019) Konfessionelle Gegensätze im 18. Jahrhundert in der Stadt Debrecen. In: Reformácia v strednej Európe, Reformáció Közép-Európában, Reformation in Mittel-Európa. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, pp. 451-467. ISBN 978-80-555-2266-1

Papp, Klára (2020) „Mindenkor igaz nemesi szabadságban élt…” : Adalékok a Váradhoz kötődő nemesi famíliák történetéhez Bihar vármegyében, a török kiűzése utáni időszakban. In: „Az Várad dolga legnagyobb…” Váradi és partiumi nemesek, katonák és tisztviselők a kora újkorban. Tanulmányok Biharország történetéről (9). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 181-200. ISBN 978-973-0-34374-8

Papp, Klára (2020) „Most pedig Biharról!” : Raisz György jószágigazgató levelei a 19. század elejéről. Új Nézőpont (3). pp. 40-53. ISSN 2064-7042

Papp, Klára (2019) Sajátosságok az erdélyi arisztokrata nők társadalmi-közéleti kapcsolataiban a 18–19. században. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 169-191. ISBN 978-963-490-115-0

Papp, Klára (2020) „Túl sokat fáradoztam, … és mindent jól és rendesen elindítottam…” Raisz György tevékenysége Zichy Jozefa szolgálatában. In: Kultúra, művelődés, agrárium Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Speculum Historiae Debreceniense (29). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 179-200. ISBN 978-963-490-208-9

Papp, Ágnes (2015) Tonar und liturgisches Gesangbuch in einem Band. Das Antiphonar ms. 287 der Stiftsbibliothek Vorau und sein Tonar. In: Musica mediaeva liturgica. UNSPECIFIED, pp. 1-13. (Submitted)

Papp, Ágnes (2013) «Toni chorales»: Rövid tonáriusok Magyarországon a középkor után. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA. pp. 299-313. ISSN 1217-7768

Parker, Jonathan Richard (2022) From Empire to Oblivion: Situating the Transformation of the Habsburg Empire in a Eurasian Context from the Eighteenth Century to the First World War. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (2). pp. 422-444. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Parádi, József (2016) Határszolgálat Közép-Európában az I. világháború után, a terület-visszacsatolásokat megelőzően. Salutem (3). pp. 83-114. ISSN 2416-2078

Paál, Árpád (2020) Válogatott írások. Székely könyvtár, 1 (83). Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda. ISBN 9786068951270

Peterecz, Zoltán (2020) Paul Hanebrink, A Specter Haunting Europe: The Myth of JudeoBolshevism, Cambridge, Massachusetts, London, England: Belknap Press of Harvard University Press, 2018. [Book review]. Eger Journal of American Studies, 16. pp. 149-154. ISSN 1786-2337

Petneházi, Gábor (2017) Exemplum és prudentia. Jan Zamoyski [cenzúrázott] Kasszandra-levele Báthory Zsigmondnak 1593-ból. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (4). pp. 381-471. ISSN 0025-0171

Petneki, Áron and Bogdán, Melinda and Erdősi, Péter and Kertész, Noémi (2007) A Magyarországon 1945 után megjelent lengyel történeti vonatkozású művek adatbázisa = Database on bibliographical items of Polish historical interest, published in Hungary after World War II. Project Report. OTKA.

Peykovska, Penka (2018) Болгария и болгары в венгерской науке (в ХIХ - середине XX в.). In: Studia Historiae Bulgariae et Europae Orientalis. К юбилею Т. В. Волокитиной. Институт славяноведения РАН, Москва, pp. 60-74. ISBN 978-5-7576-0407-7

Piti, Ferenc (2013) Adalékok az Anjou-kori Oklevéltár XXVI. kötetéhez (1342). ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 71-82. ISSN 0324-6965

Plyer, Ségoléne (2023) Bohemia’s Eastern Border in Transition, 1918–1919. HALBJAHRESSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND ZEITGESCHEHEN IN ZENTRAL UND SÜDOSTEUROPA, 35 (1-2). pp. 58-83. ISSN 2700-8495

Popély, Gyula (2018) Egy ezeréves házasság felbontása: Turócszentmárton 1918. október 31. = The end of a millennium-long marriage: Turócszentmárton, October 31, 1918. ACTA SCIENTIARUM SOCIALIUM (48). pp. 21-26. ISSN 1418-7191

Pritz, Pál (1972) Kovács Endre: Magyar-lengyel kapcsolatok a két világháború között. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (3). pp. 309-314. ISSN 0025-0376

Pál, Judit (2021) Die politische Rolle der siebenbürgischen. Aristokratie vor dem Ersten Weltkrieg. In: Altösterreichischer und deutscher Adel im Vergleich (1871–1938/1945). NAP Verlagnál, Wien/Hamburg, pp. 193-211. (In Press)

Pál, Judit (2012) The Liquidation of the Transylvanian Aristocracy as Reflected in Memory. In: State and Minority in Transylvania, 1918−1989. Studies on the History of the Hungarian Community. Social Sciences Monographs . Atlantic Research and Publications, New Jersey, pp. 331-350. ISBN 978 08 80 33 7090

Pálffy, Géza (2013) A Bethlen-kutatás egy alig vizsgált kérdéséről: a magyar királysági rendek és az erdélyi fejedelem (1619–1622). In: Bethlen Gábor képmása. Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 139-158. ISBN 978-963-473-622-6

Pálffy, Géza (2009) Bollwerk und Speisekammer Mitteleuropas (1526-1711). In: Auf der Bühne Europas. Der tausendjährige Beitrag Ungarn zur Idee der Europäischen Gemeinschaft. Forschungsinstitut für Kunstgeschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften - Balassi Kiadó, Budapest, pp. 100-124.

Pálffy, Géza (2009) The Bulwark and Larder of Central Europe (1526-1711). In: On the Stage of Europe. The millennial contribution of Hungary to the idea of European Community. Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences - Balassi Kiadó, Budapest, pp. 100-124.

Pálffy, Géza (2011) Ein „altes Reich“ an der Peripherie des Alten Reiches: Das Ungarische Königreich und das Heilige Römische Reich im 16. und 17. Jahrhundert (Eine Skizze). In: Geteilt Vereinigt. Edition ungarische Geschichte (I). Osteuropa-Zentrum Berlin, Berlin, pp. 65-97. ISBN 978-3-940452-32-0

Pálffy, Géza (2013) Ewige Verlierer oder auch ewige Gewinner? In: Die Stimme der ewigen Verlierer? Aufstände, Revolten und Revolutionen in den österreichischen Ländern (ca. 1450–1815). Böhlau Verlag; Oldenbourg Verlag, Wien; München, pp. 151-175.

Pálffy, Géza (2009) Győztes szabadságharc vagy egy sokféle sikert hozó felkelés? A magyar királysági rendek és Bocskai István mozgalma (1604-1608). Századok füzetek (3). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Pálffy, Géza (2012) The Habsburg Defense System in Hungary Against the Ottomans in Sixteenth Century. In: Warfare in Eastern Europe, 1500–1800. History of Warfare (72). E. J. Brill, Leiden; Boston, pp. 35-61.

Pálffy, Géza (2008) Kaiserbegräbnisse in der Habsburgermonarchie - Königskrönungen in Ungarn. Ungarische Herrschaftssymbole in der Herrschaftsrepräsentation der Habsburger im 16. Jahrhundert. Frühneuzeit-Info, 19 (1). pp. 41-66. ISSN 0940-4007

Pálffy, Géza (2009) A Magyar Királyság kevéssé kutatott 16–17. századi gazdasági szerepköreiről. In: Pénztörténet, gazdaságtörténet. Mirio Kulturális Bt., Budapest; Miskolc, pp. 249-262. ISBN 978-963-06-8531-3

Pálffy, Géza (2010) A Magyar Korona országainak koronázási zászlói a 16–17. században. In: "Ez világ, mint egy kert...". MTA Művészettörténeti Kutatóintézet; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 17-52. ISBN 978-963-7381-99-7

Pálffy, Géza (2016) Mohács – fordulópont Magyarország és Közép-Európa történetében. In: "Nekünk mégis Mohács kell...": II. Lajos rejtélyes halála és különböző temetései (Az Országos Széchényi Könyvtárban 2015. augusztus 29-én megrendezett tudományos szimpóziumon elhangzott előadások szerkesztett és bővített kiadása). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 19-34. ISBN 9789632006543

Pálffy, Géza (2007) Ransom Slavery along the Ottoman-Hungarian Frontier in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. In: Ransom Slavery along the Ottoman Borders (Early Fifteenth - Early Seventeenth Centuries). The Ottoman Empire and Its Heritage. Politics, Society and Economy (37). Brill Academic Publishers, Leiden; Boston, pp. 35-83.

Pálffy, Géza (2008) Scorched-Earth Tactics in Ottoman Hungary: On a Controversy in Military Theory and Practice on the Habsburg-Ottoman Frontier. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 61 (1-2). pp. 181-200. ISSN 0001-6446

Pálffy, Géza (2008) Szabadságharc volt-e Bocskai István mozgalma? PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA, 13 (2). pp. 187-204. ISSN 1219-5448

Pálffy, Géza (2009) Szabadságharc volt-e a Bocskai István mozgalma? MAGYAR TUDOMÁNY, 170 (2). pp. 185-196. ISSN 0025-0325

Pálffy, Géza (2007) Szent István birodalma a Német-római Birodalom határvidékén: A Magyar Királyság és a Német-római Császárság a 16-17. században. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 49 (3). pp. 327-349. ISSN 0040-9634

Pálffy, Géza (2008) Ungarn in der Habsburgermonarchie. Ungarische Herrschaftszeichen an der Wiener Begräbniszeremonie Ferdinands I. 1565. In: Wien und seine Wienerinnen. Ein historischer Streifzug durch Wien über Jahrhunderte. Festschrift Karl Vocelka zum 60. Geburtstag. Böhlau Verlag, Wien; Köln; Weimar, pp. 29-46.

Pálffy, Géza (2009) Verschiedene Loyalitäten in einer Familie. Das kroatisch-ungarische Geschlecht Zrinski/Zrínyi in der "supranationalen" Aristokratie der Habsburgermonarchie im 16. und 17. Jahrhundert. In: Militia et Litterae. Frühe Neuzeit (141). Max Niemeyer Verlag, Tübingen, pp. 11-32.

Pálffy, Géza (2014) Wie kam die ungarische Krone 1663 in die Kaiserstadt Wien? In: Wiener Archivforschungen. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien (10). Magyar Nemzeti Levéltár, Bécs, pp. 183-194. ISBN 978-615-5389-21-4

Pálffy, Géza (2012) A grófi cím a 16–17. századi Magyarországon és Erdélyben. In: „…éltünk mi sokáig ’két hazában’…”. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 177-191.

Pálffy, Géza (2012) Örök vesztesek avagy örök nyertesek? Felkelések a kora újkori Magyarországon és Erdélyben. In: A történettudomány szolgálatában. Magyar Országos Levéltár, Budapest; Győr, pp. 283-299. ISBN 978-963-7228-34-6

Pálosfalvi, Tamás (2013) Szegedtől Újvárig. Az 1458-1459. esztendők krónikájához. SZÁZADOK, 147 (2). pp. 347-380. ISSN 0039-8098

Pálosfalvi, Tamás (2013) Vitézek és Garázdák. A szlavóniai humanisták származásának kérdéséhez. TURUL, 86 (1). pp. 1-16. ISSN 1216-7258

Péterfi, Bence (2016) Aki másnak árkot ás, avagy egy nagy beruházás forrásai. VILÁGTÖRTÉNET, 38 (4). pp. 652-654. ISSN 0083-6265

Péterfi, Bence (2015) Az 1515. évi belső-ausztriai parasztháború és magyarországi kapcsolatai. In: Keresztesekből lázadók. Magyar történelmi emlékek: Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 333-375. ISBN 978-963-416-012-0

Péterfi, Bence (2021) György bajor herceg követeinek 1502. évi magyarországi látogatása. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 49-90. ISSN 0865-0632

Pókecz Kovács, Attila (2023) Great Theorists of Central European Integration in France. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 463-473. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Püski, Levente (2019) Károlyi Gyula gróf: egy arisztokrata identitás összetevői. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 313-324. ISBN 978-963-490-115-0

Püski, Levente (2020) Vélemények és adatok: Hitbizományok a két világháború közötti Magyarországon. In: Püski Leven Kultúra, művelődés, agrárium Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Speculum Historiae Debreceniense (29). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 295-308. ISBN 978-963-490-208-9

R

R. Várkonyi, Ágnes (2015) Rákóczi tanulmányok. L'Harmattan (Budapest), Budapest. ISBN 978-963-414-048-1

Rab, Virag (2015) Gerard Visseringnek és kapcsolatainak szerepe az európai gazdaság újjáélesztésében, (1919–1925). SZÁZADOK. ISSN 0039-8098 (Submitted)

Rab, Virag (2015) What Was the Secret of Hegedüs? The Coping Strategy of a Hungarian Financial Minister in the Interwar Period. In: 24th Annual Convention of the Global Awareness Society International, 2015. május 21-24., Philadelphia, USA.

Restás, Attila (2024) Kemény János erdélyi fejedelemségének historiográfiája. In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Konferenciák, műhelybeszélgetések (XX). Líceum Kiadó, Eger, pp. 213-232. ISBN 978-963-496-264-9

Rolandi, Francesca (2021) Interwar East Central Europe, 1918-1941: The Failure of DemocracyBuilding, the Fate of Minorities. Edited by Sabrina Ramet. London and New York: Routledge, 2020. 360 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 181-183. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Romsics, Gergely (2023) Competing Frameworks of Interpreting Modernity in East Central Europe : An Introduction. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (2). pp. 57-67. ISSN 2786-0930

Rostás, Péter (2013) DIE RESTAURIERUNG DES SCHLOSSES ESTERHÁZY IN ESZTERHÁZA UND SEINE INTERIEURSREPRODUKTIONEN IN BUDAPEST UND WIEN AM ENDE DES 19. JAHRHUNDERTS. Acta Historiae Artium, 54. pp. 73-93. ISSN 0001-5830

Rustoiu, Aurel and Berecki, Sándor (2019) Craftsmanship and Community in the Eastern Carpathian Basin During the Late Iron Age (4th–3rd centuries BC). APULUM : Series Archaeologica et Anthropologica, 56. pp. 131-159. ISSN 1013-428X (print); 2247-8701 (online)

Rébay, Magdolna (2015) Arisztokrata jelenlét a pozsonyi királyi katolikus főgimnáziumban a dualizmus korában. In: Nem ismert. Nem ismert. (Unpublished)

Rébay, Magdolna (2016) Négy erdélyi arisztokrata család/nemzetség (Jósika, Klebelsberg, Majthényi, Mikes) tagjai a kalksburgi jezsuita kollégiumban és a bécsi Theresianumban a dualizmus korában. In: A PEDAGÓGUSKÉPZÉS XXI. SZÁZADI PERSPEKTÍVÁI. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Doceo Egyesület, Kolozsvár. (Submitted)

Réfi, Attila (2014) Участие венгерских гусар в Русской кампании Наполеона Бонапарта. In: Российская империя и монархия Габсбургов в Наполеоновских войнах. Взгляд из Венгрии. Нестор-История, Saint Petersburg, Russia, pp. 143-171. ISBN 978-5-4469-0412-9

Réfi, Attila (2014) Императорско-королевские гусары на осеннем этапе Освободительных войн (1813). In: Российская империя и монархия Габсбургов в Наполеоновских войнах. Взгляд из Венгрии. Издательство "Нестор-История", Saint Petersburg, Russia, pp. 215-244. ISBN 978-5-4469-0412-9

Réfi, Attila (2013) The Croatian-Slavonic Grenz (Border) Hussars’ Role in the Campaigns 1793–94 against the Revolutionary France or the history of the cavalry for the Wurmser Freikorps. Öt kontinens. Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék Közleményei, 2012 (2). pp. 197-212. ISSN 1589-3839

Réfi, Attila (2015) Császári-királyi karabélyos és vértes törzstisztek a francia háborúk idején (1792-1815). Életrajzi lexikon. I. kötet A-H. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa. ISBN 978-963-9818-35-4

Réfi, Attila (2022) Csécsi Nagy Imre altábornagy évszázados életútja (1868-1967) - II. rész. Halálra ítélve a nagyváradi összeesküvési perben. VERITAS ÉVKÖNYV 2020. pp. 154-170. ISSN 2416-0687

Réfi, Attila (2023) Egy huszárportré nyomában: Vrancsics Pál ezredes élete és katonai pályafutása. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 136 (2). pp. 345-376. ISSN 0017-6540

Réfi, Attila (2021) A császári-királyi 12. számú Nádor-huszárezred története alapításától a napóleoni háborúk végéig (1800–1815). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 2021 (4). pp. 805-842. ISSN 0017-6540

Réfi, Attila (2014) A császári-királyi huszárság törzstiszti kara a francia forradalmi és a napóleoni háborúk korában (1792–1815). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Nádasdy Ferenc Múzeum, Budapest-Sárvár, Magyarország. ISBN 978-963-89848-4-5

Réfi, Attila (2015) A császári-királyi ulánusezredek törzstisztjei a francia háborúk idején (1792–1815). Életrajzi lexikon. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa. ISBN 978-963-9818-40-8

Réfi, Attila (2014) A magyar huszárság részvétele Napóleon oroszországi hadjáratában. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 127 (2). pp. 323-351. ISSN 0017-6540

Révész, László (2021) Friedhöfe und Siedlungen im Karpatenbecken des 10.-11. Jahrhunderts: einige Anmerkungen zur Abhandlung von Miklós Takács. ANTAEUS: COMMUNICATIONES EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 37. pp. 79-90. ISSN 0238-0218

S

Sarbak, Gábor (2016) Buda és Krakkó pálos kapcsolatai a középkorban. In: Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 133-135. ISBN 978-615-5341-25-0

Scheltens, Isabel (2022) Silver and Spices in the Runtinger Trade with Prague. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (3). pp. 622-646. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Schlett, András (2015) A Sector of Strategic Importance? The Basic Dilemmas of Hungarian Agriculture in the Second Half of the 20th Century. International Journal of Business and Management Studies. ISSN 2158-1479 (Submitted)

Schneidmüller, Bernd (2024) Unitas and Diversitas: Sigismund’s Empire as a Model of Late Medieval Rulership. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (2). pp. 172-194. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Schrek, Katalin (2020) Az 1887-es földközi-tengeri egyezmények megkötésének első szakasza és gróf Károlyi Alajos közbenjárása. In: Kultúra, művelődés, agrárium Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Speculum Historiae Debreceniense (29). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 243-253. ISBN 978-963-490-208-9

Schrek, Katalin (2019) Gróf Vay Dániel és a cívis polgárok megmozdulása az 1877–1878-as orosz–török háború idején. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 263-278. ISBN 978-963-490-115-0

Simon, Katalin (2021) Orvoslás – közigazgatás – számok. Paradigmaváltás az egészségügyi közigazgatás megszervezésében Magyarországon a 19. században. In: Paradigmaváltások a Tudományágakban. Értékmentés és innováció a tudományban, 2020. november 12-13., Budapest. (Submitted)

Simon, Katalin (2020) A magyarországi orvosi társaságok kapcsolati hálója a reformkorban. A Budapesti Királyi Orvosegyesület példája. In: Hálózatok a tudományágakban. Értékmentés és innováció a tudományban (Magyar Természettudományi Társulat), 2019. november 14., Budapest.

Slavíček, Jan (2021) From Business to Central Planning: Cooperatives in Czechoslovakia in 1918-1938 and 1948-1960. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (3). pp. 423-443. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Smyk, Grzegorz (2023) Polish Precursors of United Europe. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 357-391. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Sokcsevits, Dénes (2018) A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megalakulásának állomásai: 1918. október 29-től 1918. december 1-ig = Key events in the formation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes: October 29–December 1, 1918. ACTA SCIENTIARUM SOCIALIUM (48). pp. 75-83. ISSN 1418-7191

Soksevits, Dénes and Varga, Szabolcs (2022) A horvát szábor története. Országház Kiadó, Budapest, pp. 1-287. ISBN 9786155948817

Solymosi, László (2014) Conflict treatment in the estates of Bishop Albert Vetési and a lay landlord Miklós Újlaki. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában = Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 97-110. ISBN 978-963-473-767-4

Som, Krisztián (2014) Rendvédelem-történet a filatéliában. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 23 (43-46). pp. 221-233. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Somogyvári, Virág (2018) “Laugh, My Love, Laugh:” Mottos, Proverbs and Love Inscriptions on Late Medieval Bone Saddles. ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU, 24. pp. 113-128. ISSN 1219-0616

Soós, Kálmán (2017) A reformáció terjedése és megszilárdulása a mai Kárpátalja területén, 1517-1600. „RIK-U” Kiadó, Ungvár, Beregszász. ISBN 9786177404421

Stark, Tamás (2014) Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették. Hadtörténelmi Közlemények, 2014 (4). pp. 1069-1071. ISSN 0017-6540

Stark, Tamás (2014) A politikai okokból Szovjetunióba hurcolt magyarok. Rubicon, 2014 (4-5). ISSN 0865-6347

Stepinska, Agnieszka and Szabó, Gabriella (2016) Continuities and discontinuities: changing patterns in journalism and media in Central and Eastern Europe. SRODKOWOEUROPEJSKIJE STUDIA POLITICZNE / CENTRAL EUROPEAN POLITICAL STUDIES, 2016 (2). pp. 5-13. ISSN 1731-7517

Suba, János (2019) Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek (57). pp. 59-68. ISSN 1216-6774

Suba, János (2010) Határkijelölés, határkitűzés 1867–1945. RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 19 (22). pp. 115-124. ISSN 1216-6774

Suba, János (2014) A Magyar Királyi Csendőrség és a területvisszacsatolások. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 119-130. ISSN 1216-6774

Suba, János (2011) Magyarország északi határszakaszának redemarkációs munkálatai 1947–1953. RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 20 (23). pp. 155-164. ISSN 1216-6774

Suba, János (2010) A határkiigazítás feltételeinek megteremtése a dualista Magyarországon. RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 19 (22). pp. 125-134. ISSN 1216-6774

Suba, János (2019) A magyar államhatára trianoni békediktátum előtt és után 1867-1941. Salutem, 7. pp. 197-234. ISSN 2416-2078

Suba, János (2011) A trianoni határ északi határszakaszának határjellegétől való megfosztása 1938-ban. RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK - ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS : TUDOMÁNYOS PERIODIKA, 20 (23). pp. 144-154. ISSN 1216-6774

Sudár, Balázs (2017) Szolnok Evlia cselebi leírásában. KELETKUTATÁS (tavasz). pp. 111-124. ISSN 0133-4778

Szabadi, István (2019) Báthory Kristóf erdélyi vajda 1580-as oklevele és a szilágysági reformátusok. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 81-87. ISBN 978-963-490-115-0

Szabadi, István (2019) „E világ ő néki is ellensége, mint nékem volt” Zoványi György töprengései a püspöki hivatásról. In: Hagyomány, identitás, történelem. Reformáció Öröksége (3/1). Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, pp. 189-198. ISBN 978-615-5961-36-6

Szabadi, István (2020) Egy püspökválasztás viszontagságai a Partiumban (1664–1665). In: Egyház, iskola, művelődés : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek (27). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 122-130. ISBN 978-606-94847-0-8

Szabados, György (2016) Avarok eltűnőben, avagy a hasonulás három fokozatáról. In: Beatus homo qui invenit sapientiam – Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára. Lekri Group Kft, Győr, pp. 671-686. ISBN 978-963-12-5188-3

Szabados, György (2015) A korai magyar államiságról. In: Magyarok a honfoglalás korában. Helikon ; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, pp. 159-170. ISBN 978-963-227-592-5

Szabados, György (2015) A régi magyar szállásterületekről. In: Magyarok a honfoglalás korában. Helikon ; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, pp. 126-136. ISBN 978-963-227-592-5

Szabados, János (2023) „Secret Correspondence” in Habsburg–Ottoman Communication in the First Half of the Seventeenth Century. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (2). pp. 192-223. ISSN 2063-8647

Szabadváry, Ferenc (1976) A technikai fejlődés egyes jellegzetességei Közép-Európában a 18. században. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (2-3). pp. 183-189.

Szabó, Ferenc János (2015) Karel Burian – the guest of Budapest. Czech and Slovak Journal of Humanities. Musicologica, 2015 (2). pp. 100-109. ISSN 1805-3742

Szabó, József (2011) Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940–1944. Rendvédelem-történeti Füzetek, 20 (23). pp. 165-177. ISSN 1216-6774

Szabó, Péter (2016) The Effects on the University of Prague to the Hungarian royal court in the Fourteenth century. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 55 (1). pp. 107-122. ISSN 0323-0562

Szabó, Péter (2017) Egy kódex és mai mögötte van. PER ASPERA AD ASTRA: A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVELŐDÉS- ÉS EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 65-77.

Szabó, Péter (2016) A prágai egyetem hallgatói Luxemburgi Zsigmond magyar király udvarában. In: Micae Mediaevales V. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok – Konferenciák (9). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 69-89. ISBN 978-963-284-712-2

Szabó, Róbert (2021) Az 1687. évi második mohácsi csata egy lehetséges emlékezetpolitikai aspektusa Wilhelm Camphausen egy munkáján keresztül. MODERN GEOGRÁFIA, 16 (2). pp. 43-65. ISSN 2062-1655

Szabó, Róbert (2023) “... victims of the war?” – two models of the resilience of educational institutions in temporary war theatres during World War I : The impact of the Romanian invasion of Hungary in 1916 on schools. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 3 (1-2). pp. 124-146. ISSN 2732-0456

Szakolczai, György (2019) Csaba László: Válság, gazdaság, világ : Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988–2018). PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 64 (3). pp. 449-461. ISSN 0031-496X (nyomtatott); 2064-8278 (online)

Szakál, Imre (2014) Adalékok az első csehszlovák földreform kárpátaljai történetéhez. Közoktatás (1-2). pp. 26-27. ISSN 1787-6184

Szakál, Imre (2021) Az első Csehszlovák Köztársaság időszaka (1918-1938). In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások : Monográfia = Історія закарпаття. спадщина tа виклики : Колективна монографія [Istoriya zakarpattya. Spadshchyna ta vyklyky : Kolektyvna monohrafiya]. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola; "RIK-U" Kft., Beregszász; Ungvár, pp. 399-448.

Szakál, Imre (2014) Az első Csehszlovák Köztársaság telepítéspolitikája a mai Kárpátalja területén: tervek és gyakorlat. REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE, 22 (2). pp. 147-184. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Szakál, Imre (2013) Az első Csehszlovák Köztársaság telepítéspolitikája revíziójának kísérlete Kárpátalján 1938 és 1944 között. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA. pp. 75-86. ISSN 1335-4361

Szakál, Imre (2015) Az első csehszlovák földreform Kárpátalján. In: Föld – parasztság – agrárium : Tanulmányok a XX. századi földkérdésről a Kárpát-medencében. Hajdúnánás Város Polgármesteri Hivatala, Hajdúnánás, pp. 135-157.

Szakál, Imre (2013) Csehszlovák telepítéspolitika Kárpátalján a két világháború között : A telepítések első szakasza: állami letelepítések. Az első kolóniák. Debreceni Szemle. pp. 111-119. ISSN 1218-022X

Szakál, Imre (2016) "...Egymásra zuhanó sűrű történések..." : A csehszlovák hatalomátvétel Beregszászban az első világháborút követően = ”…the cluster of events falling on itself…” : Taking over the power in Berehovo after finishing the First World War. In: PRVÁ SVETOVÁ VOJNA V KARPATOCH = ELSŐ VILÁGHABORÚ A KÁRPÁTOKBAN = ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА В КАРПАТАХ, 2014.12.18-2015.03.18., Prešov.

Szakál, Imre (2020) Gondolatok Beregszász elmúlt másfélszáz évéről. Szépirodalmi Figyelő. pp. 31-43. ISSN 1585-3829

Szakál, Imre (2020) Hajótöröttek. A kárpátaljai magyar tisztviselők helyzete 1918 után. In: Kultúra, művelődés, agrárium. Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Speculum historiae Debreceniense . Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 309-320. ISBN 978-963-490-208-9

Szakál, Imre (2015) Legionárius telepítések gyakorlata a mai Kárpátalja területén a két világháború között Szvoboda telep kiépítésének példáján. ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSIS, 14. pp. 120-131. ISSN 2310-1954

Szakál, Imre (2012) „…Nem tehetnek ők sem róla, hogy közénk kerültek”. Az első Csehszlovák Köztársaság kárpátaljai telepítéspolitikájának néhány aspektusa = «… Не вони винні що прибули сюди до нас» декілька аспекти колонізаційної політики першої чехословацької республіки. In: "Így maradok meg hírvivőnek...": in memoriam Soós Kálmán : Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola; PoliPrint, Beregszász - Ungvár, pp. 165-178.

Szakál, Imre (2018) "Rend, fegyelem, összetartás, s nem lesz panasz többé a Kárpátok bércei között" : Iratok Ruszka Krajna történetéhez (1918 - 1919). II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász - Ungvár. ISBN 978-617-7692-20-0

Szakál, Imre (2020) Sproba stvorennja rusyns'koi' avtonomii' v Ugorshhyni u 1918-1919 rr. (Спроба створення русинської автономії в Угорщині у 1918-1919 рр.). RUSIN INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY, 2020 (61). pp. 111-131. ISSN 1857-2685 2345-1149

Szakál, Imre (2019) Stefán Ágoston és az első világháborút követő hatalomváltás Északkelet-Magyarországon. In: Az ember helye – a hely embere. Emberközpontú történetírás ‒ helytörténeti kutatás. Kronosz Kiadó, Magyar Történelmi Társulat, Magyar Tudományos Akadémia, Pécs, pp. 598-618. ISBN 978 615 6048 41 7

Szakál, Imre (2017) Telepesek és telepes falvak a csehszlovák Kárpátalján. REGIO Könyvek . MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet; Kalligram Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-468-009-3

Szakál, Imre (2012) Telepítéspolitika Kárpátalján 1919 és 1939 között a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár forrásainak tükrében. In: Studia Historica Debreceniensis I. Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, pp. 127-141.

Szakál, Imre (2014) Tervek Kárpátalja turizmusának fejlesztésére 1939-ből. ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSIS, 13 (1). pp. 64-87. ISSN 2310-1954

Szakál, Imre (2015) Volt egyszer egy földreform : Az első csehszlovák földreform folyamata és eredményei Podkarpatszka Ruszban = There has been a land reform : The process and results of the first Czechoslovakian land reform in Podkarpatská Rus. In: Mercurius Veridicus novus I. : A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének tanulmánygyűjteménye. Grafika Kiadó, Beregszász - Ungvár, pp. 160-186.

Szakál, Imre (2016) A csehszlovák hatalomátvétel Beregszászban az első világháborút követően. Közoktatás (2). pp. 23-25. ISSN 1787-6184

Szakál, Imre (2017) „… rendeletek szóról-szóra lefordítassanak…”. Hivatali nyelvhasználat Beregszászban 1919–1920-ban. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás : Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Kutatásaiból III. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 61-72.

Szakálné Szabó, Zita (2021) Harminc éve a közös úton : A Visegrádi Négyek együttműködésének politikai fejlődési íve a kezdetektől napjainkig. KÜLÜGYI MŰHELY, 3 (2). pp. 138-156. ISSN 2677-0288

Szalai, Ágnes (2022) "Az körösi faluk felől igen gyenge reménységünk lehet...". KORUNK (KOLOZSVÁR), 33 (8). pp. 101-113. ISSN 1222-8338

Szalai, Ágnes (2022) Bethlen Miklós (h)arcai. ERDÉLYI MÚZEUM, 84 (1). pp. 150-154. ISSN 1453-0961

Szalai, Ágnes (2021) Béldi Pál és Ébeni István jelentése a fejedelmi tanácsnak az erdélyi végvárak állapotáról (1665). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 19. pp. 491-505. ISSN 0865-0632

Szalai, Ágnes (2021) "Nagyságotok és kegyelemetek lévén az haza oszlopi..." : A fejedelmi kormányzat szerepe a váradi török tartománnyal szembeni végvárrendszer megszervezésében az 1660-as évek derekán. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 134 (3). pp. 547-577. ISSN 0017-6540

Szalai, Ágnes (2021) A helytartók, Bornemissza Anna és a "tanácsi rend" kormányzati szerepe I. Apafi Mihály 1663. évi távolléte idején. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 227-240. ISSN 0040-9634

Szalay, Olga and Farbakyné Deklava, Lilla (2015) Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246–2013). Kiállítási katalógus. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest-Vári Nagyboldogasszony Fôplébánia. ISBN 978-615-5341-18-2

Szarka, László (2014) Alternatívy riešenia Československej krízy na Slovensku v roku 1938. In: V službe demokracie. Kalligram, Bratislava, pp. 197-209.

Szarka, László (2014) Autonomista együttműködési kísérlet. Az Egyesült Magyar Párt és a kisebbségi blokkpolitika kudarca az 1938. évi csehszlovák válság idején. In: Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Univerzita J. Selyeho, Komárno 2014. 6–14. ISBN 978-80-8122-109-5. Univerzita J. Selyeho, Komárno, pp. 6-14. ISBN 978-80-8122-109-5

Szarka, László (2017) Az államegység és a nemzetiségi jogegyenlőség dilemmái. Az 1867. évi kiegyezés nemzetiségpolitikai következményeinek történetéhez. KISEBBSÉGKUTATÁS, 20 (3). pp. 7-34. ISSN 1215-2684

Szarka, László (2017) Elmaradt nemzetiségi kiegyezés(ek). MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (12). pp. 1564-1577. ISSN 0025-0325

Szarka, László (2017) Jogfeladás vagy éltető kompromisszum. TEMPEVÖLGY, 9 (4). pp. 79-89. ISSN 1789-9265

Szarka, László (2015) Nemzetfejlődés és kisebbségpolitika Közép-Európa multietnikus államaiban. A versailles-i békerendszer első évei. In: Az első világháború következményei Magyarországon. Tudományos konferenciák az Országházban . Osiris Kiadó, Budapest, pp. 283-310. ISBN 978-963-984-869-6

Szarka, László (2008) Nemzeti "palimpszeszt". HISTÓRIA, 30 (4-5). pp. 18-20. ISSN 0139-2409

Szarka, László (2016) Politické alternatívy Jánosa Esterházyho pred prvou Viedenskou arbitrážou. In: Esterházy Jánosról a Közép-Európai dialógus jegyében. Lilium Aurum Kiadó, Dunajská Streda, pp. 43-63. ISBN 978-80-972053-5-5

Szarka, László (2008) Significance of Czechoslovakian-Hungarian Population Exchange in the History of Intended Elimination of Hungarian Minority in Czechoslovakia. MINORITIES RESEARCH (10). pp. 51-65. ISSN 1585-860X

Szarka, László (2011) Status slovenského a maďarského jazyka v každodennom živote južného Slovenska. OS (2). pp. 41-49.

Szarka, László (2009) Turócszentmárton, 1918 : A szlovák önrendelkezés vitás kérdései. HISTÓRIA, 31 (5-6). pp. 41-45. ISSN 0139-2409

Szarka, László (2008) A béketárgyalások és a kisebbségek ügye. HISTÓRIA, 30 (6-7). pp. 8-12. ISSN 0139-2409

Szarka, László (2016) A háborús paktumtól a keleti Svájc tervezetéig. A nemzetiségi kérdés az első világháború magyar kormányzati politikájában. ERUDITIO - EDUCATIO, 11 (4). pp. 19-32. ISSN 1336-8893

Szarka, László (2012) A kisebbségi magyar pártok kialakulása és programalkotó tevékenysége. KISEBBSÉGKUTATÁS, 21 (4). pp. 725-738. ISSN 1215-2684

Szarka, László (2014) A megbékélés gondolata a köztörténetben és közgondolkodásban. In: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Évkönyve 2013/2014.164. p. EPMSZ Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Basel; Budapest, pp. 45-62.

Szarka, László (2016) A multietnikus nemzetállam 1918–1992 : Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában. Kalligram Kiadó, Pozsony. ISBN 978-80-8101-926-5

Szarka, László (2015) A nacionalizmusok funkcióváltása. Adalékok Kelet-Közép-Európa első világháborús nemzeti emlékezetének értelmezéséhez. In: A Felvidék krónikása. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 289-306. ISBN 978-963-414-054-2

Szebelédi, Zsolt (2018) Kovács Eszter, Iszlámismeret Csehországban a 16–17. század fordulóján, Budapest, OSZK, PPKE, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 235-237. ISSN 0025-0171

Szeghy-Gayer, Veronika (2020) The Flu Pandemic of 1918 in Košice. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 1 (1). pp. 1-4. ISSN 2732-0456

Szeghy-Gayer, Veronika (2021) Politics of Memory in Post-Socialist Košice and the Márai-Project. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 2 (1). pp. 21-42. ISSN 2732-0456

Szeghy-Gayer, Veronika (2016) Recenzió Hrbácsek-Noszek Magdaléna Zsidó hagyományok Galántán és környékén című könyvéről. Kisebbségkutatás, 25 (1). pp. 132-135. ISSN 1215-2684

Szeghy-Gayer, Veronika (2016) Sziklay Ferenc és a csehszlovákiai magyar pártok Kultúrreferátusa (1922-1938). Modern Magyarország : Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Doktori Programjának Folyóirata, 4 (1). pp. 37-61. ISSN 2063-8949

Szeghy-Gayer, Veronika (2020) A „spanyol betegség” Kassán (1918). Közép-Európai Horizontok online magazin, 1 (1). pp. 2-5. ISSN 2732-0448

Szeghy-Gayer, Veronika and Zahorán, Csaba and Mitrovits, Miklós and Lukács B., György (2021) 1920 in the Memory of Central Europeans: A Regional Panorama. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 2 (1). pp. 3-18. ISSN 2732-0456

Szelestei Nagy, László (2016) A pietizmus sajátosságai a Kárpát-medencében. In: A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750). SZTE Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, pp. 41-54. ISBN 978 963 306 477 1

Szende, Katalin (2012) Városkutatás és rezidenciakutatás. Európai helyzetkép és magyar eredmények. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv, 7. pp. 11-44. ISSN 1787-6753

Szendi, Dóra (2023) Smart Cities and Sustainability in Central-Eastern Europe. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 19 (2). pp. 17-26. ISSN 1589-3413

Szerbhorváth, György (2017) Tito temetése - Jugoszlávia rekviemje. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 1 (1). pp. 83-103. ISSN 1335-4361

Szirmai, Viktória (2015) Poszt-szocialista jól-lét és területi egyenlőtlenség a Kárpát-medencében. In: Otthon a Kárpát-medencében : Területfejlesztési Szabadegyetem 2011–2015. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 93-114. ISBN 9789633342763

Szirmai, Viktória and Baráth, Gabriella and Molnár, Balázs and Szépvölgyi, Ákos (2008) Nagyvárosi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok = Urban inequalities and social conflicts. Project Report. OTKA.

Szulovszky, János (2016) Kókai Sándor (szerk.): A nyíregyházi tanárképzés öt évtizede (1964-2014). HONISMERET, 44 (6). pp. 49-50. ISSN 0324-7627

Szydłowiecki, Krzystof (2004) Krzystof Szydłowiecki kancellár naplója 1523-ból. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség : Historia Ecclesiastica Hangarica Alapítvány, Budapest. ISBN 963-8472-84-7

Szász, Anikó (2019) Torda és Dés természeti erőforrásai (1541–1600). CERTAMEN VI : ELŐADÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁN AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET I. SZAKOSZTÁLYÁBAN, 6. pp. 147-164. ISSN 2393-4328

Székely, György (1974) A robotgazdaságra való átmenet Közép-Kelet-Európában és az 1514-es esztendő. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (1). pp. 87-100. ISSN 0025-0376

Székely, Miklós (2015) János Vadona’s Collection of Japanese and Chinese Objects in the Museum of Industry in Kolozsvár. In: Ödön Lechner in Context. Studies of the international conference on the occasion of the 100th anniversary of Ödön Lechner’s death. Iparművészeti Múzeum, Budapest, pp. 91-102. ISBN 978-615-5217-21-0

Szöllősi, Tamás (2020) Erdélyi gazdasági víziók – Székelyföld = Visions of Transylvanian Economy – Szeklerland. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 414-424. ISSN 1786-6553

Sárközi, Zoltán (1975) Az erdélyi szászok 1848-1849-ben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 24 (1). pp. 329-331. ISSN 0025-0376

Sófalvi, András (2017) Hadakozás és önvédelem a középkori és fejedelemség kori Udvarhelyszéken. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-076-6

Süli, Attila (2021) 1848. NOVEMBER 16. „LÉSZEN ÁGYÚ!” EGY ÉVFORDULÓ KÉRDÉSÉHEZ. Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 20. pp. 267-273. ISSN 0238-442

Süli, Attila (2015) Az első erdélyi ágyúk születése 1848-ban. Művelődés, 68 (5). pp. 27-29. ISSN 1221-8693

Süli, Attila (2018) Az első március tizenötödike a két testvérhazában. Művelődés (3). pp. 9-11. ISSN 1221-8693

Süli, Attila (2014) Beöthy Ödön erdélyi főkormánybiztos (1848. december 19.–1849. január 31.). Tortoma, Barót. ISBN 978-8995-20-8

Süli, Attila (2017) Bíró Sámuel visszaemlékezése. Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 16. pp. 91-122. ISSN 0238-442

Süli, Attila (2009) CSIKÁNY TAMÁS - DEMETER LAJOS - EGYED AKOS - KEDVES GYULA - URBÁN ALADÁR SZÉKELY HATÁRŐRÖK A MAGYARORSZÁGI HADSZÍNTÉREN 1848-BAN (Timp Kiadó, Budapest, 2008. 272 o.). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 230-232. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2015) Egy árulás története: Balázs Manó honvédőrnagy életútja. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 2. pp. 56-73. ISSN 0237-7934

Süli, Attila (2014) Erdély hadiipara 1848-49-ben. In: Ágyúba öntött harangok. Tanulmányok Gábor Áron születésének 200. évfordulójára. Tortoma Könyvkiadó-Háromszék vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 122-191. ISBN 978-973-8995-13-0

Süli, Attila (2016) FORRÁSOK CSÍKSZÉK ÉS HÁROMSZÉK HADIIPARÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ (1848-49). Csíki Székely Múzeum Évkönyve, XI-XII. pp. 193-213. ISSN 1841-0197

Süli, Attila (2014) Források Gábor Áron életének, működésének és kultuszának történetéhez. In: Ágyúba öntött harangok. Tanulmányok Gábor Áron születésének 200. évfordulójára. Tortoma Könyvkiadó-Háromszék vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 340-405. ISBN 978-973-8995-13-0

Süli, Attila (2014) Források Háromszék Hadiiparának történetéhez (1848-1849). In: Ágyúba öntött harangok. Tanulmányok Gábor Áron születésének 200. évfordulójára. Tortoma Könyvkiadó-Háromszék vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 308-339. ISBN 978-973-8995-13-0

Süli, Attila (2019) Gábor Áron életútja 1848-ig. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, 23 (2). pp. 66-80. ISSN 1219-543X

Süli, Attila (2009) Kossuth Lajos szabadcsapatának szervezése Erdélyben 1848-ban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 993-1054. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2014) Kovács István: Bem tábornok : Az örök remények hőse. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (4). pp. 1059-1064. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2019) Mikó Mihály visszaemlékezése a szabadságharc csíkszéki végnapjairól és bujdosásáról. F&F INTERNATIONAL kft. Kiadó és nyomda, Gyergyószentmiklós. ISBN 978-606-981-103-0

Süli, Attila (2016) Máday Ferenc Mátyás-huszár százados visszaemlékezése Háromszék önvédelmi harcáról. KORUNK (KOLOZSVÁR), 12. pp. 100-106. ISSN 1222-8338

Süli, Attila (2017) Móricz Sándor ezredes 1848-49-es tevékenységéről. Művelődés (7). pp. 16-18. ISSN 1221-8693

Süli, Attila (2012) A SZABAD- ÉS VADÁSZCSAPATOK SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE ERDÉLYBEN 1849-BEN. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (2). pp. 409-436. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2012) Tóth Ágoston ezredes tevékenysége Erdélyben 1848-49-ben. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 929-958. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2016) Uzoni Béldi Gergely „jegyzőkönyve” a magyar forradalom erdélyi eseményeiről 1849. január elejéig. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 532-547. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2016) Válogatás Németh László sajtócikkeiből, nyomtatványaiból és kormánybiztosi irataiból II. rész. ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, '14-15. pp. 249-264. ISSN 1843-8385

Süli, Attila (2004) A honvédség szervezése Erdélyben 1848 nyarán és őszén. FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 1. pp. 39-77. ISSN 1217-8020

Süli, Attila (2015) Újabb adatok Gábor Áron életrajzához. Művelődés (11). pp. 20-22. ISSN 1221-8693

Süli, Attila (2016) A „kis Kossuth” és a honvéd tábornok : Berzenczey László és Görgei Artúr a klagenfurti száműzetésben. Művelődés, 69 (5). pp. 15-18. ISSN 1221-8693

Süli, Attila (2011) A szabadságharc hősi halottja: zabolai gróf Mikes Kelemen ezredes (1820–1849). ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 2011. pp. 267-282. ISSN 1843-8385

Süli, Attila (2005) A székely határvédzászlóaljak története. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 1-2. pp. 121-140. ISSN 0017-6540

Süli, Attila and Demeter, Lajos (2014) Források Háromszék hadiiparának történetéhez (1848-49). ACTA SICULICA: A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, '12-13. pp. 317-328. ISSN 1843-8385

Süli, Attila and Demeter, Lajos (2016) Újabb adatok és szempontok Váradi József 1853-54. évi háromszéki mozgalmának történetéhez. Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 14. pp. 15-49. ISSN 0238-442

T

Takács, Róbert (2016) In the Pull of the West: Resistance, Concessions and Showing off from the Stalinist Practice in Hungarian culture after 1956. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 5 (4). pp. 814-833. ISSN 2063-8647

Takács, Róbert (2014) Takács Róbert: „Lejönni az injekcióstűről” – A keleti és nyugati televíziózással kapcsolatos eltérő társadalmi és kulturális várakozások Magyarországon és az államszocialista országokban 1953 után. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, 14 (4). pp. 95-112. ISSN 1587-8694

Takács, Róbert (2014) The Vanishing Soviet Utopia in Hungary in the Light of de-Stalinization: Soviet Union as the Land of Modernization in the Hungarian Press 1950–1958. CENTRAL EUROPEAN PAPERS, 2 (1). pp. 132-149. ISSN 2336-3312

Takács, Róbert (2015) A kultúra reformja – a reform kultúrája. ESZMÉLET (107). pp. 137-153. ISSN 0865-2139

Takács, Róbert (2016) A magyar kultúra nyitottsága az 1970-es években. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 61 (4). pp. 24-56. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Takács, Róbert (2016) A nyugati film és közönsége Magyarországon Sztálin halálától Helsinkiig (1953–1975). KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 17 (65). pp. 137-163. ISSN 1586-2410

Tamás, Ágnes (2016) Ellenségképek és önkép jugoszláv és magyar karikatúrákon (1945–1947). LÉTÜNK (ÚJVIDÉK), 46 (4). pp. 139-153. ISSN 0350-4158

Tamás, Ágnes (2017) Selbstbilder und gegenseitige Stereotype der Slowaken und Ungarn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Acta historica Neosoliensia, 20 (2). pp. 67-86. ISSN 1336-9148

Tankó, Károly (2005) ’Horn-handled’ bowls of the Central Europe Iron Age. In: Celts on the Margin : Stuclies in European Cultural Interaction 7th Century BC - 1st Century AD Dedicated to Zynon Wozniak. Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 153-162. ISBN 8390882388

Tarnóc, András (2020) Zoltán Peterecz trans. ed.: Forradalmi időkben Budapesten és Bécsben. Egy amerikai katona-hírszerző-diplomata feljegyzései 1919 első feléből. (Witness of revolutionary days: notes of an American intelligence officer-diplomat from the first half of 1919). Eger. 2019. [Book review]. Eger Journal of American Studies, 16. pp. 155-159. ISSN 1786-2337

Tauchen, Jaromir and Kolumber, David (2023) Great Theorists of Central European Integration in the Czech Republic. In: Great Theorists of Central European Integration. Legal Studies on Central Europe . CEA Publishing, Miskolc, Budapest, pp. 273-311. ISBN 9786156474391; 9786156474407; 9786156474414

Tefner, Zoltán (2018) A lengyel államiság visszaszerzésének napja: Varsó 1918. november 11. = The birthday of Poland: Warsaw, Octóber 11. 1918. ACTA SCIENTIARUM SOCIALIUM (48). pp. 43-51. ISSN 1418-7191

Tepora, Tuomas (2023) Emotions and Everyday Nationalism in Modern European History. Edited by Andreas Stynen, Maarten Van Ginderachter, and Xosé M. Núñez Seixas. London–New York: Routledge, 2020. 214 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (4). pp. 954-956. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Teszelszky, Kees (2010) The Hungarian Roots of a Bohemian Humanist: Johann Jessenius a Jessen and Early Modern National Identity. In: Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. Studies in the History of Political Thought (3). Brill, Leiden - Boston, pp. 315-332. ISBN 9789004182622

Teszelszky, Kees (2014) Szenci Molnár Albert elveszettnek hitt Igaz Vallás portréja (1606) : avagy holland-flamand-magyar szellemi kapcsolatok a kora újkorban = True Religion: a lost portrait by Albert Szenci Molnár (1606): or Dutch–Flemish–Hungarian intellectual relations in the early-modern period. ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék - Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, Budapest. ISBN 978 963 284 484 8

Teszelszky, Kees (2014) Wirklichkeitsgetreue Darstellungen der Ungarischen Krone um 1608. In: Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien,István Fazekas. publikationen der ungarischengeschichtsforschung in wien (X). Institut für Ungarische Geschichtsforschung - Balassi Institut – Collegium Hungaricum - Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp. 21-32. ISBN 978-615-5389-21-4

Teszelszky, Kees (2011) A magyar korona megjelenése a kora újkori képzőművészetben. Művészettörténeti Értesítő, 60 (1). pp. 1-10. ISSN 0027-5247

Teszelszky, Kees and Kármán, Gábor (2013) Bethlen Gábor és Európa. az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke és a Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület közös kiadványa, Budapest. ISBN 978-963-284-416-9

Teszelszky, Kees and Tóth, Gergely (2014) Hungaroteutomachia vel colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato: Magyarnémetharc, avagy beszélgetés a császáriak és a magyarok között most fellángolt háborúról. ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke and the Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, Budapest. ISBN 978-963-284-547-0

Tilkovszky, Loránt and Eiler, Ferenc and Szávai, Ferenc Tibor (2007) A német kisebbségi kérdés és szerepe Magyarország nemzetközi kapcsolataiban a két világháború között = The question and the role of German minority in the international relations of Hungary in the interwar period. Project Report. OTKA.

Turbucz, Dávid (2016) "Ferenc Jóska azt üzente". Uralkodói születés- és névnapok az I. világháború alatt. Történelmi Szemle, 58 (4). pp. 603-614. ISSN 0040-9634

Turbucz, Dávid (2011) Horthy Miklós hetvenötödik születésnapja. In: "...nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni". Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Líceum Kiadó, Eger, pp. 451-463. ISBN 978-963-9894-71-6

Turbucz, Dávid (2017) Piłsudski megítélése Magyarországon a két világháború között. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 59 (1). pp. 145-162. ISSN 0040-9634

Turbucz, Dávid (2015) Vezérképek, vezérkultuszok a Horthy-korszakban. In: Médiatörténeti tanulmányok. Médiatudományi Könyvek . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 235-260.

Turbucz, Dávid (2014) A jobboldali radikálisok Horthy-képe a rendszerváltozás után. In: Búvópatakok - mélyfúrások: Magyar jobboldal - 1945 után. Évkönyv, XX . Országos Széchényi Könyvtár; 1956-os Intézet Alapítvány; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 249-273.

Turbucz, Dávid (2014) A magyar történettudomány Horthy-képe (1945–1989). Történelmi Szemle, 56 (4). pp. 663-688. ISSN 0040-9634

Turbucz, Dávid (2014) A sajtó szerepe a Horthy-kultusz építésében: A politikai hatalom elvárásai a magyar állampolgárokkal szemben. In: A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867-1945. Tanulmányok. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 99-111.

Tóth, Arnold and Kálmán, Botond (2022) Characteristics of the Organisations and Respondents Surveyed. In: Coronavirus crisis challenges and HR responses in six countries of Central and Eastern Europe. János Selye University, Komárno, pp. 30-41. ISBN 978-80-8122-424-9

Tóth, Ferenc (2010) Alliances de revers et modernisation militaire : le rôle des envoyés militaires français en Europe centrale et orientale, XVIIe–XVIIIe siècles. In: La France face aux crises et aux conflits des périphéries européennes et atlantiques du XVIIe au XXe siècle. Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 143-153.

Tóth, Ferenc (2022) Gábor KÁRMÁN, Confession and Politics in the Principality of Transylvania 1644-1657, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, Refo500 Academic Studies, 69, 2020, 298 p., 16 × 23,5 cm. XVIIE SIECLE / DIX-SEPTIEME SIECLE, 295 (2). pp. 378-380. ISSN 0012-4273

Tóth, Hajnalka (2018) Török kereskedők nehézségei a kuruc korban – avagy hogyan ne kereskedjünk Magyarországon a Rákóczi-szabadságharc idején. ACTA HISTORICA (SZEGED). ISSN 0324-6965 (In Press)

Tóth, Orsolya (2014) Karner Egyed tankölteménye és annak erényfelfogása. In: Doba Kuruckých Bojov - Kuruc küzdelmek kora. Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, Prešov, pp. 577-585. ISBN 978-80-555-1234-1

Tóth G., Péter (2002) Struktúra és városkép. A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában = Struktur und Stadtbild. Bürgerliche Gesellschaft in Transdanubien zur zeit des Dualismus. Veszprémi Múzeumi Konferenciák . Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém. ISBN 963 7208 77 1

Tóth-Ferenci, Adrienn (2021) Az Európa Tanács szerepe Kelet-Közép-Európa demokratikus átalakulásában : Az Európai Unió előszobája. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (KSZ). pp. 27-58. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (online)

Tóthová, Valérie and Tóth, Andrej and Betlehem, József and Červený, Martin and Novotný, Lukáš and Drábek, Jakub (2024) A községi és körzeti orvosok szerepe és helye az első Csehszlovák Köztársaság (1918–1938) állami egészségügyi rendszerében. ORVOSI HETILAP, 165 (2). pp. 74-79. ISSN 0030-6002

Tózsa-Rigó, Attila (2012) Bécsi kereskedők keleti irányú kapcsolatrendszere és pozsonyi partnerei a 16. században. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. A Magyar Országos Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, Budapest-Győr, pp. 333-345. ISBN 978-963-7228-34-6

Tózsa-Rigó, Attila (2022) Bécsi üzleti szereplők és a hegyaljai bor kereskedelme a XVI. század második felében, különös tekintettel az Eiseler családra. In: Laurentius Eiseler. Epicinion carmen in laudem... Caroli Rueberi. A bécsi Lorenz Eiseler győzelmi éneke a nemes báró, Karl Rueber úr dícséretére és annak diadalára a török felett. L'Harmattan - Tokaj-Hegyalja Egyetem, Budapest – Sárospatak, pp. 67-81. ISBN 978-963-414-906-4

Tózsa-Rigó, Attila (2023) Geschäftsbeziehungen zwischen den westugarischen, steirischen und adriatischen Regionen und Wien in der frühen Neuzeit. In: Zwischen Ostsee und Adria. Ostmitteleuropa im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Politische-, wirtschaftliche-, religiösische- und wissenschaftliche Beziehungen. Memoria Hungariae (14). Universität Debrecen, Debrecen, pp. 211-234. ISBN 978-963-490-530-1

Tózsa-Rigó, Attila (2020) A Kárpát-medence a (közép-)európai gazdasági rendszerben a kora újkor első felében. In: A Magyar Királyság a kora újkorban. Kronosz Kiadó, pp. 112-130. ISBN 978-615-6048-79-0

Tózsa-Rigó, Attila (2023) Váradi kereskedők a nyugati irányú kereskedelemben a 16. század végén. In: " ... munkálkodom is örömöst én Várad építésén és megtartásában" Várad és Bihar vármegye a kora újkorban. Tanulmányok Biharország történetéről (11). Collegium Varadinum, Nagyvárad, pp. 223-239. ISBN 978-606-95716-0-6

Tózsa-Rigó, Attila (2022) A bécsi gazdasági elit szerepe a magyarországi hadfinanszírozásban a 16. század végén és a tizenötéves háború első felében. In: A hadifinanszírozás gazdasági alapjai az ókortól napjainkig. Zrínyi Kiadó, Budapest, pp. 165-183.

Tüskés, Gábor (2017) Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. HUMBOLDT-NACHRICHTEN, 34. pp. 4-13. ISSN 1416-9363

Tüskés, Gábor (2018) Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Internationale Tagung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und des Humboldt-Collegs vom 11. bis 15. Oktober 2017 in Budapest. Zeitschrift für Internationale Freimaurer-Forschung, 20 (40). pp. 124-129.

Tüskés, Gábor (2018) Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában. In: „Gazdagabb voltam, mint hinni bármikor is adatott” Ferenczi László-emlékkönyv. Hungarovox, pp. 192-201.

Tüskés, Gábor (2018) Valóságszemlélet a Confessio peccatorisban: A lengyelországi emigráció. In: Res publica confoedarata. Tanulmányok Zrínyi Ilona születésének 375. és halálozásának 315. évfordulója tiszteletére. Szent István Társulat, Budapest, pp. 102-119.

Tüskés, Gábor and Christoph, Schmitt-Maaß (2023) Introduction: Jansenisms and Literature in Central Europe – A Research Task. In: Jansenisms and Literature in Central Europe / Jansenismen und Literatur in Mitteleuropa / Jansénismes et littérature en Europe centrale. Beihefte zu Simpliciana (10). Peter Lang Verlag, Bern, Berlin, Bruxelles, pp. 9-35. ISBN 9783034346887; 9783034346894; 9783034346252

Tőzsér, Anett (2020) A Kárpát-medencei magyar lakosság identitásának jellemzői = Characteristic Features of Hungarian Identity in the Carpathian Basin. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 327-342. ISSN 1786-6553

U

Ugry, Bálint (2017) Hun uralkodók. Sebastian Zeller rézmetszete Dezericzky Ince De Initiis ac Majoribus Hungarorum című munkája IV. könyvében, 1758. In: Hitre tudásra. A piaristák és a magyar művelődés. Piarista Rend Magyar Tartománya, pp. 354-357.

Ujváry, Hedvig (2015) Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge, 22. évf., 3/2012. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 136-137. ISSN 0025-0171

V

Vaderna, Gábor (2022) The Culture of the Aristocracy : A Central European Perspective. In: The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy, 1750-1820. Praesens Verlag, Wien, pp. 11-23. ISBN 9783706911504

Varga, Bálint (2014) Overcoming the old borders: Beyond the paradigm of Slovak national history. KOR/RIDOR : SZLOVÁK-MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1 (1). pp. 81-84. ISSN 2064-6410

Varga, Bálint (2013) A szlovák nemzet születése: Ľudovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon [The Birth of the Slovak Nation: Ľudovít Štúr and Slovak Society in Hungary in the Nineteenth Century]. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (3). pp. 639-691. ISSN 2063-8647

Varga, Szabolcs (2020) How the Szapolyai Family was Remembered from 16th to the 20th Century. In: A Forgotten Hungarian Royal Dynasty: The Szapolyais. Mohács 1526-2026 Rekonsrukció és emlékezet . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 311-331. ISBN 978-963-416-236-0

Varga, Szabolcs (2022) Közjog és Historiográfia. In: A horvát szábor története. Országház Könyvkiadó, Budapest, pp. 16-22. ISBN 9786155948817

Varga, Szabolcs (2018) Nikola Zrinski Sigetski – Nikola Šubić Zrinski. Revidiranje zajedničke hrvatsko-mađarske povijesti u 21. stoljeću. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,, 36. 81-ö2. ISSN 1848-896X

Varga, Szabolcs (2020) Péter Petrovics (1487–1557) in the Service of Queen Isabella. In: Isabella Jagiellon, Queen of Hungary (1539-1559). Mohács 1526-2026 Rekonsrukció és emlékezet . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 327-347. ISBN 978-963-416-214-8

Varga, Szabolcs (2020) A hűséges rokon: Petrovics Péter a Szapolyaiak szolgálatában. In: Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: A Szapolyaiak. Mohács 1526-2026 Rekonsrukció és emlékezet . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 145-171. ISBN 9789634162209

Varga, Éva and Gyurákovics, Norbert (2014) Az államfő árnyékában. Az Elnöki Tanács Elnökének felesége, Losonczi Pálné kitüntetései = In the shadow of the President. Medals of Mrs. Pálné Losonczi, wife of the Presidential Council’s president. A KAPOSVÁRI RIPPL-RÓNAI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI (3). pp. 267-286. ISSN 2064-1966 (nyomtatott); 2631-0376 (elektronikus)

Vashchenko, Darja and Plotnikova, Anna (2019) Burgenland Croats between Vienna, Bratislava and Sopron: Historical, Cultural and Linguistic Aspects. Hungarian Studies, 33 (1). pp. 163-173. ISSN 1588-2772

Veress, Emőd (2021) Przejęcie struktur sądownictwa w Siedmiogrodzie w 1919 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73 (1). pp. 37-57. ISSN 0070-2471

Veress, Emőd and Berke, Gyula and Fazakas, Zoltán József and Kokoly, Zsolt and Kovács, Bálint and Nánási, László and Rokolya, Gábor and Szabadfalvi, József and Sztranyiczki, Szilárd (2020) Erdélyi jogászok. Jogászportrék I. Forum Iuris, Kolozsvár. ISBN 978-606-9061-23-7

Vincze, Ferenc (2023) Referencialitás és fikcionalizálás transznacionális tapasztalata : 1989-es esemény-, idő- és személyreferenciák Temesvár-reprezentációkban. In: Régi tények – új értelmezések. Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest. ISBN 9786156617033

Viskolcz, Noémi (2020) Az Esterházy hercegi levéltár. MÚZEUMCAFÉ - A MÚZEUMOK MAGAZINJA, 14 (80). pp. 235-245. ISSN 1789-3291

Viskolcz, Noémi (2020) Esterházy Pál (1635-1713) egyházi mecenatúrájának néhány példája. In: Cirkev a nábozenstvo v Uhorsku v ranom novobeku – Egyház és vallása koraújkori Magyarországon. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, pp. 223-238. ISBN 9788055526607

Visy, Zsolt (2022) Morsa archaeologica et historica: Selected Papers. Vivarium fontium, 2 (10). Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum; GeniaNet Bt., Kaposvár, Pécs. ISBN 9786155687068

Vágvölgyi, András (1989) Közép-európai empíria. Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 123-125. ISSN 0237-7683

Vámossy, Ferenc (2016) A 20. század magyar építészete, 1902–2002. 1. kötet, Örökségünk értékei : válságos évtizedek, 1902-1956. Tarsoly Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9570-77-1 (Ö.), ISBN 978-963-9570-78-8 (1.)

Véghseő, Tamás (2023) Bizánci rítus, katolikus hit, magyar identitás. Magyar görögkatolikusok. I. Történelem. Collectanea Athanasiana, I. Studia, 14 . Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-6201-30-0

Véghseő, Tamás (2023) La raccolta inedita di Endre Veress sulla storia del Collegio Germanico-Ungarico. In: I COLLEGI PER STRANIERI A/E ROMA NELL’ETÀ MODERNA. I. CINQUE-SETTECENTO, 2022.12.7., online.

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter (2015) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez: Az 1747. évi javadalom-összeírás. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 6 . Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-30-4

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter (2023) Hungarian Greek Catholics. A History from the Earliest Times to 1920 and the Development of Sacred Art. Collectanea Athanasiana, I. Studia, 15 . Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-6201-32-4

W

W. Kovács, András (2024) Az erdélyi tartománygyűlésekről. Középkor végi adatok. CERTAMEN, XI. ISSN 2393-4328

W. Kovács, András (2023) Két meghívólevél erdélyi tartománygyűlésre (1478, 1502). ERDÉLYI MÚZEUM, 85 (1). pp. 13-18. ISSN 1453-0961

Weiner, Csaba (2013) Ludvig, Zsuzsa (ed.) Eurasian Challenges: Partnerships with Russia and Other Issues of the Post-Soviet Area. East European Studies, No. 4, Budapest: Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2013, 163pp. BALTIC JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES, 3 (2). pp. 123-130. ISSN 2228-0588

Z

Zachar, Péter Krisztián (2012) Német-Ausztria keresztény-konzervatív gondolkodói és válaszaik a gazdasági-társadalmi válságperiódusra. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, V. (2.). pp. 29-41. ISSN 1789-6339

Zachar, Péter Krisztián (2013) A liberális gazdaságszervezés alternatívái Közép-Európában a két világháború között. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, VI. (3.). pp. 194-204. ISSN 1789-6339

Zachar, Péter Krisztián (2013) A possible heritage of anti-libertarian political thoughts of the interwar period in Central Europe: the tripartite social dialogue. Central European Political Science Review, 14. (51.). pp. 35-46. ISSN 1586-4197, 1586-7897

Zahorán, Csaba (2021) “Towns in captivity”. Transformation of the Towns of Transylvania in the Interwar Period: The Hungarian Point of View. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 2 (1). pp. 93-125. ISSN 2732-0456

Zahorán, Csaba (2020) Volt egyszer egy Trianon-obeliszk. Eltávolították a tíz éve emelt révkomáromi szlovák Trianon-emlékművet. Közép-Európai Horizontok online magazin, 1 (2). pp. 46-50. ISSN 2732-0448

Zajac, Peter and Balogh, Magdolna (2019) A nemzeti és a közép-európai irodalom mint a kulturális emlékezet része. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 65 (3). pp. 307-318. ISSN 0017-999X

Zok, Michael (2021) “To Maintain the Biological Substance of the Polish Nation” : Reproductive Rights as an Area of Conflict in Poland. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 357-381. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Zombory, Máté (2017) The birth of the memory of Communism : Memorial Museums in Europe. NATIONALITIES PAPERS, online. pp. 1-19. ISSN 0090-5992

Zsilák, Mária (2019) A várnai csata (1444) utóélete írott forrásokban és szóbeliségben. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 194-204. ISBN 9789634891628

Zsilák, Mária and Szuda, Krisztina Eszter and Demmel, József (2017) Konfesia a národ. Vyskumny ústav Slovákov v Madarsku (VÚSM), Békéscsaba. ISBN 978-615-5615-70-2

Zsugyel, János (2006) Emléklapok a miskolci evangélikusság II. világháborút követő éveiből (1945-1964). Miskolci Keresztény Szemle, 2 (7). pp. 25-41.

Zsugyel, János (2008) The Political and Economic Development in the East Central European and Balkan Countries: A Comparative View. In: New perspectives for the EU team presidencies : new members, new candidates and new neighbours. Together for Europe Research Center and Foundation, Budapest, pp. 443-460. ISBN 978 963 06 5779 2

Zsugyel, János (2004) A miskolci evangélikusság és szolgálata a város fél évezredes történetében. In: Miskolci Keresztény Közéleti Almanach. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoport - Eszmék és Értékek Alapítvány, Miskolc, pp. 145-158.

Á

Ábrahám, Barna (2014) Iskola és nemzetépítés. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 56. pp. 69-95. ISSN 1586-2410

Ábrahám, Barna (2015) Nemzeti intézmények, kánonképzés, reprezentáció. A szlovák nemzetépítés vetületei a 19. század második felében. Project Report. -. (Unpublished)

Ábrahám, Barna (2015) Nyelvek, hitek, ítéletek. Szentendre etnikai képe a 19–20. század fordulóján. In: Fejezetek Szentendre város történetéből. Ferenczy Múzeum Kiadványai (3.). Ferenczy Múzeum, Szentendre, pp. 103-126. (In Press)

Ábrahám, Barna (2014) Szlovák sajtó és nemzetépítés a dualizmus korában. In: A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867-1945. Tanulmányok. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 51-67. ISBN 978-963-9627-69-7

Ábrahám, Barna (2015) Szlovák sajtó – kormányzati sajtópolitika a nagy háború évei alatt. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 2015 (4). pp. 1-11. ISSN 0040-9634 (Submitted)

Ábrahám, Barna (2015) Vármegye, Szlovákföld, Hungaria, Szlávia. Kanonizált nemzeti terek a szlovák nemzetté válás évszázadában. In: A magyar történetírás kánonjai. Ráció, Budapest, pp. 268-284.

Ábrahám, Barna (2015) A szlovákkérdés nemzetközi dimenziói az I. világháború éveiben. Historiográfiai áttekintés. VILÁGTÖRTÉNET, 5(37) (2). pp. 257-288. ISSN 0083-6265

Ábrahám, Barna (2018) A szlovákok és az oroszországi forradalmak = The Slovaks and the Russian Revolutions. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 459-467. ISSN 0040-9634

É

Ézsiás, Erzsébet (2014) Viharos vizeken : Vajna Zoltán életpályája. Magyar tudósok (4). Lexica Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-89273-5-4

Č

Čelan, Tvrtko Josip (2014) A Historical Geographical Analysis of the Development of the Croatian-Hungarian Border. MODERN GEOGRÁFIA, 9 (3). pp. 75-92. ISSN 2062-1655

Černý, Karel (2021) Earthly Delights, Economies and Cultures of Food in Ottoman and Danubian Europe, c. 1500-1900. Edited by Angela Jianu and Violeta Barbu. Leiden–Boston: Brill, 2018. 534 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 160-165. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Ő

Ősz, Sándor Előd (2022) Adatok a Collegium Academicum gyulafehérvári korszakáról. In: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek (32). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet ; Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 7-24. ISBN 9786069484791

Őze, Sándor (2023) „Nekünk Mohács kell!” : Közép-európai nemzettudatok és az apokaliptikus vég várása az újkorban. AXIS, 4 (1). pp. 87-104. ISSN 2064-7972

Л

Лазич, Т. and Чурчич, М. (2021) Пейковска П. Экономическая интеграция русской эмиграции на Балканах и в Центральной Европе во второй половине 1920-х гг. – на примере Болгарии и Венгрии. Русский исход – век памяти.. pp. 71-79.

This list was generated on Mon Jul 15 14:35:36 2024 CEST.