REAL

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | Á | É | Ő
Number of items at this level: 1289.

A

A. Gergely, András (1989) Etnikum – Hagyomány – Civil társadalom. Vizsgálódás egy regionális alternatíva körül. Tér és Társadalom, 3 (1). pp. 17-29. ISSN 0237-7683

A. Gergely, András (1996) Kisebbségi tér, retardált városfejlődés. Tér és Társadalom, 10 (1). pp. 111-126. ISSN 0237-7683

A. Gergely, András (2015) Térhasználat és szimbolikus szuverenitás. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 19-42. ISSN 2062-9923

A. Gergely, András (1995) Térségi innováció vagy periferizálódás. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 144-146. ISSN 0237-7683

A. Gergely, András (1993) Átélhető térbeliség – egyenlőtlen regionalitás. Tér és Társadalom, 7 (3-4). pp. 165-171. ISSN 0237-7683

Aguilar, Jose Francisco (2015) Requirements specification for mobile software for e-commerce and its adoption by small organic farmers in Costa Rica. AGRÁRINFORMATIKA / JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS, 6 (4). pp. 39-48. ISSN 2061-862X

Ahmad, Paiman Ramazan (2018) The Politics of Oil in the Kurdistan Region of Iraq. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 17 (3). pp. 5-18. ISSN 2498-5392 (print); 2786-0744 (online)

Alpek, Balázs Levente and Tésits, Róbert (2011) A pályakezdők területi esélyei a Sárbogárdi kistérségben. MODERN GEOGRÁFIA, 6 (2). pp. 1-40. ISSN 2062-1655

Antal, Kálmán and Bolla, István and Tanos, Ervin and Pilinyi, András (1976) MHD generátorkutatás helyzete és az ahhoz kapcsolódó hazai plazmadiagnosztikai vizsgálatok. Helyzetkép. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 52. (1-2.). pp. 53-78. ISSN 0027-5085

Apáti, Norbert and Pénzes, János (2023) A középfokú oktatási ingázás vizsgálata Magyarországon a 2010-es években. EDUCATIO, 32 (2). pp. 207-227. ISSN 1216-3384

Aradi, Gábor (2003) Adatok és tények a Tolna megyei helytörténetírás irodalmából. ACTA PAPENSIA, 3 (1-2). pp. 93-112. ISSN 1587-6292

Artner, Annamária (2009) Új regionalizmus, mint válságmenedzselő stratégia? Tér és Társadalom, 23 (4). pp. 83-102. ISSN 0237-7683

Aubert, Antal and Csapó, János and László, Mária and Szabó, Géza and Trócsányi, András (2007) A támogatási programok hatása a turizmus területi rendszerére és a területi fejlődésre = Effects of assistance programs on the spatial development of tourism. Project Report. OTKA.

B

Baar, Kenneth K. (1992) A területrendezés dilemmái a demokratikus piacgazdaságokban. Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 88-99. ISSN 0237-7683

Bajmócy, Péter (2003) Edward W. Soja: Postmetropolis: Critical Studies Of Cities and Regions. Tér és Társadalom, 17 (2). pp. 123-126. ISSN 0237-7683

Bajmócy, Péter (1997) Enyedi György: Regionális folyamatok Magyarországon. Tér és Társadalom, 11 (3). pp. 157-159. ISSN 0237-7683

Bajmócy, Péter (1996) A makói kisrégió népességföldrajza. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 103-110. ISSN 0237-7683

Bajmócy, Péter and Balogh, András (2009) Városok egyetemisták mentális térképein. Tér és Társadalom, 23 (3). pp. 97-109. ISSN 0237-7683

Bajmócy, Péter and Kiss, János Péter (2001) Városi funkciójú központok és elméleti vonzáskörzeteik az Alföldön. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 65-89. ISSN 0237-7683

Bajmócy, Zoltán (2006) Egyetemi üzleti inkubáció lehetőségei elmaradott térségekben. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 31-47. ISSN 0237-7683

Bakonyi, Péter and Hanák, Péter and Kovács, Kálmán and Nemeslaki, András and Nyikos, Györgyi and Orbók, Ákos and Sallai, Gyula and Vida, Roland (2018) Az Okos Város (Smart City). Dialóg Campus Kiadó, Budapest. ISBN 9786155920226

Bakucs, Lajos Zoltán and Fertő, Imre (2013) A vidékfejlesztési programok hatáselemzésének problémái a nemzetközi tapasztalatok tükrében. ERDÉLYI MÚZEUM, 75 (3). pp. 70-82. ISSN 1453-0961

Bakucz, Márta (2001) Gondolatok a városi turizmus fejlesztéséről, két testvérváros vendégkörének elemzése alapján. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 131-151. ISSN 0237-7683

Bakucz, Márta and Bozóti, András and Kovács, Áron and Pótó, Zsuzsanna (2015) A közúti elérhetőség szerepe a hazai fürdőtelepülések turisztikai versenyképességében. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (1). pp. 60-75. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Bakó, Gábor and Molnár, Zsolt and Gróber, Eszter (2014) Városi térinformatikai és döntéstámogató rendszerek raszter fedvényei - a legutóbbi időszak települési ortofotó felméréseinek tapasztalatai Magyarországon. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 12 (2). pp. 285-305. ISSN 1589-4673

Bali, Lóránt (2010) A horvát-magyar határ menti együttműködés két mikro regionális esete, Barcs és a magyar-horvát-szlovén hármas határ példáján. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 237-248. ISSN 0237-7683

Balizs, Dániel (2016) Etnikum, felekezet és termékenység összefüggései Erdélyben. In: Magyar Földrajzi Napok 2016 : konferenciakötet. Eszterházy Károly Egyetem; Magyar Földrajzi Társaság; Agria Geográfia Alapítvány, Eger, pp. 279-289. ISBN 978-615-5297-76-2

Balizs, Dániel and Bajmócy, Péter (2015) Ethnic identity of the borderland of Hungary, Austria and Slovenia. GEOGRAPHICA TIMISIENSIS, 24 (1). pp. 1-14. ISSN 1224-0079

Balogh, Péter and Gál, Zoltán and Hajdú, Zoltán and Rácz, Szilárd and Scott, James W. (2022) On the (geo)political salience of geographical imaginations: a central European perspective. EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS, 63 (6). pp. 691-703. ISSN 1538-7216

Balogh, Róbert (2020) Antropocén a késő-gyarmati India egy régiójában: Az állami és a vállalati kormányzatiság társadalmi-tájképi hatásai, 1900–1940 = Anthropocene in a region of the late colonial India: social and landscape effects of the statal and company governmentality, 1900–1940. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 7 (3-4). pp. 129-147. ISSN 2064-390X

Balogh, Zoltán (2003) A svédországi Kalmar megye területi intézményrendszerének és regionalizálódásának elemzése. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 115-127. ISSN 0237-7683

Balázs, Éva (2002) A közoktatás a humánerőforrás-fejlesztésben két régióban. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 117-132. ISSN 0237-7683

Barancsuk, Ádám and Gyapay, Borbála and Szalkai, Gábor (2014) Theoretical and Practical Possibilities of Lower-Medium-Level Spatial Division. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (1). pp. 76-99. ISSN 2063-9538

Baranyai, Nóra and Lux, Gábor (2014) Upper Silesia: The revival of a traditional industrial region in Poland. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (2). pp. 126-144. ISSN 2063-9538 ; Online: 2064-8243

Baranyi, Béla (2022) Egy kivételes életmű emlékezete. Nemes Nagy J., Pálné Kovács I. (szerk.) (2022): A regionalizmus: az elmélettől a gyakorlatig. Illés Ivánra emlékezve 80. születésnapja alkalmából (Publikon Kiadó, Pécs, p. 273). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 36 (4). pp. 182-189. ISSN 0237-7683

Baranyi, Béla (2004) Gondolatok a perifériaképződés történeti előzményeiről és következményeiről. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 1-21. ISSN 0237-7683

Baranyi, Béla (2009) Paradigmaváltás a határon átnyúló kapcsolatokban. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 25-43. ISSN 0237-7683

Baranyi, Béla (1999) A „periféria perifériáján”. A határmentiség kérdőjelei egy vizsgálat tükrében az Északkelet-Alföldön. Tér és Társadalom, 13 (4). pp. 17-44. ISSN 0237-7683

Baranyi, Béla and Süli-Zakar, István (1996) A mezőgazdaság jövője, avagy a fenntartható fejlődés esélyei az Alföldön. Tér és Társadalom, 10 (4). pp. 125-137. ISSN 0237-7683

Baroch, Csaba and Berki, Márton (2022) A város materiális és immateriális rétegei – Lwów/Lemberg/Lvov/Lviv palimpszesztjei. In: DIH : Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben. Dimenziók, 3 . Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 63-75. ISBN 9789639987999

Baros, Zoltán (2012) Települési környezeti minőség, fenntarthatóság és városmarketing – különös tekintettel a zajterhelésre és az önkormányzatok szerepére. Tér és Társadalom, 26 (3). pp. 48-68. ISSN 0237-7683

Barsi, Boglárka (2002) Egy kisváros helyzete az információs korban. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 85-102. ISSN 0237-7683

Barta, Györgyi (1989) Az ipar kutatáspolitikája és a regionális szellemi centrumok fejlesztésének összefüggései. Tér és Társadalom, 3 (2). p. 122. ISSN 0237-7683

Barta, Györgyi (1991) Az ipar szerepe a „szocialista” gazdaság- és területfejlesztési politikában. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 37-50. ISSN 0237-7683

Barta, Györgyi (2009) Integrált városfejlesztési stratégia: A városfejlesztés megújítása. Tér és Társadalom, 23 (3). pp. 1-12. ISSN 0237-7683

Barta, Györgyi (2001) A nagyvállalatok szervezeti-tulajdoni-térbeli változásai. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 39-64. ISSN 0237-7683

Barta, Györgyi (1987) A termelés térbeli szétterjedése és a szervezet területi centralizációja a magyar iparban. Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 5-18. ISSN 0237-7683

Barta, Györgyi and Lőcsei, Hajnalka (2011) The effect of the recent economic crisis on the spatial structure of Hungarian industry. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 99-109. ISSN 2063-9538

Barta, Györgyi and Stöhr, Walter B. (1987) A területfejlesztési stratégiák változó külső feltételei és új koncepciói. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 96-112. ISSN 0237-7683

Bartha, Júlia (2008) Buday-Sántha Attila: A Balaton-régió fejlesztése – Development issues of the Balaton Region. Tér és Társadalom, 22 (2). pp. 229-232. ISSN 0237-7683

Bartke, István (1997) Opponensi vélemény Nemes Nagy József „A tér a társadalomkutatásban” című akadémiai doktori értekezéséről. Tér és Társadalom, 11 (4). pp. 142-146. ISSN 0237-7683

Bartke, István (1999) A globalizáció regionális vetületei (A területi kutatások újabb szférái). Tér és Társadalom, 13 (4). pp. 1-16. ISSN 0237-7683

Bartke, István (1994) A területi (gazdasági) fejlődés társadalmi hajtóerői és állami szabályozása. Tér és Társadalom, 8 (3-4). pp. 1-22. ISSN 0237-7683

Bartke, István (2006) A területi egyensúlyok változása 1997 és 2002 között. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 23-45. ISSN 0237-7683

Bartke, István (2001) A területi egyensúlyok. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 25-38. ISSN 0237-7683

Bartke, István (1987) A területi hatékonyság és jövedelemtermelő képesség változásának számítása az iparban. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 3-22. ISSN 0237-7683

Becsei, József (1988) Az alföldi külterületi társadalom tagozódása és térbeli rendje 1980-ban. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 19-42. ISSN 0237-7683

Beluszky, Pál (1988) Az „Alföld szindróma” eredete (vázlat). Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 3-28. ISSN 0237-7683

Beluszky, Pál (1989) Magánjelentés a (társadalom)földrajzról. Tér és Társadalom, 3 (1). pp. 49-64. ISSN 0237-7683

Beluszky, Pál (2016) Másodkézből : Társadalom-földrajzi tanulmányok. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, Pécs. ISBN 978-963-9899-93-3

Beluszky, Pál (1997) Opponensi vélemény Nemes Nagy József „A tér a társadalomkutatásban” című akadémiai doktori értekezéséről. Tér és Társadalom, 11 (4). pp. 137-141. ISSN 0237-7683

Beluszky, Pál (2012) Váradi Monika Mária (szerk.): Kistelepülések lépéskényszerben. Tér és Társadalom, 26 (3). pp. 147-150. ISSN 0237-7683

Beluszky, Pál (1989) A helyi cselekvés. Társadalomkritika és radikális reform. Tér és Társadalom, 3 (4). pp. 124-125. ISSN 0237-7683

Beluszky, Pál (1989) Élni Kaposváron (Várostársadalmak). Tér és Társadalom, 3 (4). pp. 137-138. ISSN 0237-7683

Beluszky, Pál and Erdosi, Ferenc and Hajdú, Zoltán and Rácz, Lajos (2007) A 19. és a 20. század modernizációs kísérleteinek hatása a Kárpát-medence térszerkezetére = Impacts of modernisation efforts to the spatial structures of the Carpathian Basin during 19th and 20th centuries. Project Report. OTKA.

Beluszky, Pál and Sikos T, Tamás (1982) Processus de transformation de l' habitat dans les régions rurales de la Hongrie. ESPACE GEOGRAPHIQUE, 11 (2). pp. 124-133. ISSN 0046-2497

Benedek, József (2021) Fenntartható fejlődés: banális metaforától korunk meghatározó területfejlesztési paradigmájáig = Sustainable development: the road from a naive metahpora to the major spatial development paradigm of our times. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 18 (3). pp. 4-14. ISSN 1786-1594

Benedek, József (2010) Régiók kialakulása és változása: véletlen vagy szükségszerűség. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 193-201. ISSN 0237-7683

Benedek, József (2009) The emergence of new regions in transition Romania. In: De-Coding New Regionalism. Shifting Socio-Political Contexts in Central Europe and Latin America. Ashgate, London, pp. 233-246. ISBN 9780754670988

Benedek, József (2020) A társadalmi innováció társadalmi-gazdasági, fenntarthatósági feltételeinek vizsgálata - Észak-magyarországi viszonylatban. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 17 (3). pp. 30-42. ISSN 2560-2926

Benedek, Zsófia (2014) A rövid ellátási láncok környezeti hatásai. MAGYAR TUDOMÁNY, 175 (8). pp. 993-999. ISSN 0025-0325

Benkő, Péter (2010) Politikai-történeti régiók a magyar és szerb etnikumok érintkezési zónáiban. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 137-146. ISSN 0237-7683

Benkő, Péter (2009) Regionális hagyományok a magyar történelemben. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 87-96. ISSN 0237-7683

Berghauer, Sándor and Dnyisztrjanszkij, Miroszlav and Fodor, Gyula and Gönczy, Sándor and Izsák, Tibor (2016) Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában [Socìalno-geografìcnì vikliki v Shìdno-Centralnìj Evropì na pocatku XXI stolìtta i posuki adekvatnih vìdpovìdej : Mìznarodna naukova geografìcna konferencìa] [Social geographical challenges and search for adequate answers in East-Central Europe of the 21st century : International Geographical Conference. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász. ISBN 9786177404018

Berki, Márton (2011) Á. Varga László (szerk.): URBS. Magyar Várostörténeti Évkönyv V. Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 219-222. ISSN 0237-7683

Berki, Márton (2021) A magyarországi „téri fordulat” egyik sarokköve. REPLIKA (121-22). pp. 287-294. ISSN 0865-8188

Berki, Márton (2015) A térbeliség trialektikája. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 3-18. ISSN 2062-9923

Bernek, Ágnes (2021) Kecskemét, Mint Eurázsia „kapuja” – Az Új Eurázsiai Kapuvárosok Kialakulásának Elmélete – Kecskemét Lehetőségei = Kecskemét, as a ‘gateway’ to Eurasia –theoretical Framework of a New Eurasian Gateway City’s Formation – Opportunities for Kecskemét. GRADUS, 8 (4). pp. 1-11. ISSN 2064-8014

Bernek, Ágnes (2000) A globális világ „új gazdaságföldrajza”. Tér és Társadalom, 14 (4). pp. 87-107. ISSN 0237-7683

Bernek, Ágnes (2001) A stratégiai földrajzi hely fogalma a transznacionális vállalatok nemzetközi üzletpolitikájában. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 1-9. ISSN 0237-7683

Bernek, Ágnes and Jakobi, Ákos and Nemes Nagy, József and Szabó, Pál (2007) A világgazdaság térbeli szerveződése: a globális és a lokális térbeli folyamatok összefüggései = The Spatial Structure of the World Economy: Connections between the Global and the Local Spatial Processes. Project Report. OTKA.

Bertus, Zoltán (2015) A Dél-Dunántúl választásföldrajzi mintázatai a 2006-2010-es országgyűlési választások és az új választási törvény tükrében. In: Eötvözet III. Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati (3). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 71-83.

Berényi, István (1993) Az Alföld földhasznosítási szerkezetének várható átalakulása. Tér és Társadalom, 7 (3-4). pp. 67-76. ISSN 0237-7683

Berényi, István (1988) Gondolatok a német szociálgeográfiáról. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 94-104. ISSN 0237-7683

Beszteri, Béla (1995) Az átmenet avagy Veszprém megye a rendszerváltás időszakában. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 222-224. ISSN 0237-7683

Beszteri, Béla (2000) Elválaszt és összeköt – a határ. Társadalmi-gazdasági változások az osztrák–magyar határ menti térségben. Szerk. Nárai Márta – Rechnitzer János. Tér és Társadalom, 14 (4). pp. 147-153. ISSN 0237-7683

Beszteri, Béla (2001) Horváth Gyula – Rechnitzer János (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 253-261. ISSN 0237-7683

Beszteri, Béla (1997) Átépítés. Közigazgatás–településfejlesztés–városmarketing. Tér és Társadalom, 11 (2). pp. 104-107. ISSN 0237-7683

Bihari, Zsuzsanna (1994) Társas vállalkozások Nógrád és Pest megyében. Tér és Társadalom, 8 (3-4). pp. 101-124. ISSN 0237-7683

Birkner, Zoltán and Fehérvölgyi, Beáta and Péter, Erzsébet (2009) A vállalkozási hajlandóság elemzése a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 171-191. ISSN 0237-7683

Biró A., Zoltán (2022) Székelyföldi térség – vidékkutatási kihívás. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 19 (2). pp. 5-18. ISSN 1786-1594

Biró A., Zoltán and Sárosi-Blága, Ágnes and Székely, Kinga Katalin and Szász, Mária-Magdolna and Nagy-Menyhárt, Szidónia and Kovács, Ottilia Enikő (2022) Új vállalkozási modellek vidéki környezetben az új vidékfejlesztési paradigma kontextusában. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 19 (2). pp. 30-40. ISSN 1786-1594

Bodor, Ákos and Grünhut, Zoltán and Ragadics, Tamás (2019) Kapcsolati hálók és bizalom a vidéki Magyarországon Baranyai kistelepülési polgármesterek társadalmi tőkéje = Networks and trust in the Hungarian countryside Social capital of mayors of small settlements in Baranya. Tér és Társadalom, 33 (2). pp. 20-40. ISSN 2062-9923

Bodó, Barna (2005) Kistérségek, civilek, szerkezetek. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 115-139. ISSN 0237-7683

Bogárdi, István and Szidarovszky, Ferenc (1977) A hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer kiépítésének gazdaságilag indokolt ütemezése. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 53 (3-4.). pp. 425-449. ISSN 0027-5085

Bokorné Kitanics, Tünde (1996) A legeltetéses állattenyésztés meghonosításának lehetőségei és korlátai Somogy megyében. Tér és Társadalom, 10 (4). pp. 113-123. ISSN 0237-7683

Bondy, Pál (1976) Egyik végükön befogott, másik végükön terhelt prizmatikus rudak rugalmas nagy alakváltozása. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 52. (1-2.). pp. 199-205. ISSN 0027-5085

Borbély, Sándor (2016) Kompenzációs mechanizmusok és egyensúlyteremtő stratégiák egy vegyes (magyar–roma) etnikai összetételű határvidéki településen. ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA, 14 (1). pp. 191-216. ISSN 1583-6347

Boros, Szilárd and Kolozsi, Pál Péter (2019) Egy 21. századi geopolitikai összeütközés természetrajza Kína és az USA példáján keresztül : A technológia, az adat és a pénz jelentőségének felértékelődése a nagyhatalmi konfliktusokban. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 258-280. ISSN 1786-6553

Brenner, János (2013) Melega Miklós: A modern város születése. Szombathely infrastrukturális fejlődése a dualizmus korában. Tér és Társadalom, 27 (4). pp. 187-191. ISSN 0237-7683

Brenner, János (2012) Sipos András: A jövő Budapestje 1930–1960. Városfejlesztési programok és rendezési tervek. Tér és Társadalom, 26 (4). pp. 111-113. ISSN 0237-7683

Bucher, Eszter (2006) Pap Norbert – Tóth József (szerk.): Terület- és településfejlesztés I. A terület- és településfejlesztés alapjai. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 135-138. ISSN 0237-7683

Buday-Sántha, Attila (2003) Agrártérségek komplex fejlesztése. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 185-190. ISSN 0237-7683

Buday-Sántha, Attila (2008) Balaton régió. Tér és Társadalom, 22 (4). pp. 43-62. ISSN 0237-7683

Buday-Sántha, Attila (1998) A JPTE, mint a regionális politika felsőoktatás képzési központja. Tér és Társadalom, 12 (3). pp. 127-132. ISSN 0237-7683

Buday-Sántha, Attila (2010) Vidékfejlesztés – vitaanyag. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 215-222. ISSN 0237-7683

Bugovics, Zoltán (2010) Az elitidentitás háttere. Tér és Társadalom, 24 (2). pp. 17-29. ISSN 0237-7683

Buskó, Tibor László (2001) A centrum-periféria relációk Budapest és Rákosvidék között (1872–1990) avagy egy integrációs folyamat tanulságai. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 125-146. ISSN 0237-7683

Buskó, Tibor László (2010) A regionális identitás strukturalista értelmezése. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 69-80. ISSN 0237-7683

Buzás, Norbert (2000) Klaszterek: kialakulásuk, szerveződésük és lehetséges megjelenésük a Dél-Alföldön. Tér és Társadalom, 14 (4). pp. 109-123. ISSN 0237-7683

Bálint, Lajos and Daróczi, Gergely and Bozsonyi, Károly and Tóth, Gergely (2014) A választói viselkedés térbeli modellje – empirikus kísérlet budapesti adatok alapján = A spatial model of voting behaviour - an empirical study based on Budapest data. Tér és Társadalom, 28 (3). pp. 32-49. ISSN 2062-9923

Bányai, Tamás and Somody, Dóra and Akkad, Mohammad Zaher (2021) Intelligens hulladékgyűjtési rendszer integrálása city logisztikai folyamatokba. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 11 (2). pp. 146-158. ISSN 2062-9737

Bárcziné Kapovits, Judit and Csemez, Attila and Sallay, Ágnes (2009) Tájépítészeti kutatási feladatok a magyarországi zöldutak fejlesztésénél. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 7 (2). pp. 465-471. ISSN 1589-4673

Bérces, Bence and Tóth, Katalin and Csonka, Arnold (2022) Mire jó egy fás legelő? – Esettanulmányok a Dél-Dunántúlról. GAZDÁLKODÁS, 66 (2). pp. 142-157. ISSN 0046-5518

Bérczi, Szabolcs and Keszthelyi, Ákos and Sallay, Ágnes (2022) Átalakuló falusi szerepek az elmúlt 150 év falufelmérései alapján = The Changing Role of Villages based on Village Surveys from the Past 150 Years. 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT / JOURNAL OF LANDSCAPE ARCHITECTURE AND GARDEN ART (62). pp. 70-87. ISSN 1787-6613

Böhm, Zsanett and Nagyné Molnár, Melinda and Lőrinc, Balázs (2022) A Gödöllői járás népességdinamikájának elemzése 2005-2020 között = Analysis of the Population Dinamics in Gödöllő District Between 2005-2020. Studia Mundi – Economica, 9 (4). pp. 28-38. ISSN 2415-9395

Bődy, Pál (1998) Innováció és területfejlesztés: gondolatok az Európai Unió és Magyarország tudomány- és technológiapolitikájáról. Tér és Társadalom, 12 (4). pp. 132-142. ISSN 0237-7683

Bődy, Pál (1998) Lukovich Tamás: A posztmodern kor városépítészetének kihívásai. Tér és Társadalom, 12 (4). pp. 161-164. ISSN 0237-7683

C

Csapák, Alex (2007) Az átalakuló Nagykovácsi. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 109-116. ISSN 0237-7683

Csapó, Tamás (1997) Az Északnyugat-Dunántúl humán erőforrásai. Tér és Társadalom, 11 (1). pp. 39-56. ISSN 0237-7683

Csapó, Tamás (2008) Municipal towns. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (3). pp. 35-58. ISSN 2062-1655

Csathó, Ábel and Medgyesi, Márton (2022) A fiatalok jóléte Európa városaiban a helyi gazdasági fejlettség és társadalompolitika kontextusában. In: Társadalmi Riport 2022. Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt; TÁRKI, Budapest, pp. 283-303.

Csatári, Bálint (1993) Az Alföld kutatási program alapján a régió fejlesztésére megfogalmazott ajánlások. Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége részére. Tér és Társadalom, 7 (3-4). pp. 151-159. ISSN 0237-7683

Csatári, Bálint (1998) Az Alföld és az új európai területfejlesztési perspektívák. Tér és Társadalom, 12 (4). pp. 1-19. ISSN 0237-7683

Csatári, Bálint (1993) Az Alföld-tünetcsoport újraéledése 1990–1994. Tér és Társadalom, 7 (3-4). pp. 1-12. ISSN 0237-7683

Csatári, Bálint (1989) Részjelentés a földrajzról (Hozzászólás Beluszky Pál magánjelentéséhez). Tér és Társadalom, 3 (1). pp. 64-66. ISSN 0237-7683

Csatári, Bálint (1990) A második gazdaság földrajza. Tér és Társadalom, 4 (1). p. 128. ISSN 0237-7683

Csatári, Bálint (2012) A tudós Kaán Károly, az Alföld „komplex regionális” fejlesztésének egyik nagy formátumú előfutára. Tér és Társadalom, 26 (3). pp. 172-182. ISSN 0237-7683

Csatári, Bálint and Dőry, Tibor and Kanalas, Imre and Nagy, Gábor and Szarvák, Tibor (2007) Az információs technikák fejlődésének és az információs társadalom kialakulásának területi hatásai (különös tekintettel egy relatíve elmaradott régióra, az Alföldre) = Regional factors of the evolution and development of the information technologies and society (with special regard to a relatively underdeveloped region - Hungarian Great Plain). Project Report. OTKA.

Csete, Mária and Szabó, Mariann (2014) How the Spatial Distribution of the Hungarian TOP 500 Companies Affects Regional Development: an examination of income generation at subnational scale. REGIONAL STATISTICS, 4 (1). pp. 40-60. ISSN 2063-9538

Csete, Mária and Szabó, Mariann (2014) How the spatial distribution of the Hungarian TOP 500 companies affects regional development: an examination of income generation at subnational scale. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (1). pp. 40-60. ISSN 2063-9538

Csete, Mária and Zöldy, Máté and Szlávik, János (2007) Regional Development Perspectives of Production and Utilisation Renewable Fuels in Hungary. In: IYCE 2007. International Youth Conference on Energetics. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-420-908-0

Csiki, Anita (2010) Az amerikai transznacionális vállalatok lokalizációja 1983 és 2007 között. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 267-284. ISSN 0237-7683

Csite, András and Borboly, István (1999) A polgármester, a falu meg a közösség: hozzászólás a „független” polgármester vitához. Tér és Társadalom, 13 (1-2). pp. 109-128. ISSN 0237-7683

Csizmadia, Zoltán (2008) Társadalmi kapcsolatok a szlovák–magyar határtérségben. Tér és Társadalom, 22 (3). pp. 27-50. ISSN 0237-7683

Csizmadia, Zoltán and Grosz, András and Rechnitzer, János (2003) A magyar városhálózat tagozódása az infokommunikációs infrastruktúra alapján az ezredfordulón. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 145-163. ISSN 0237-7683

Csizmadia, Zoltán and Páthy, Ádám (2022) Győri elit és a városfejlődés – A gazdasági és társadalmi folyamatok megítélése. In: NYUTO 35 : Válogatott közlemények. KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Győr, pp. 195-223. ISBN 9786155754487; 9786155754470

Csomós, György (2017) Mapping spatial and temporal changes of global corporate research and development activities by conducting a bibliometric analysis. QUAESTIONES GEOGRAPHICAE, 36 (1). pp. 67-79. ISSN 2081-6383 (In Press)

Csomós, György (2015) Városok, mint a globális gazdaság irányító és ellenőrző központjai. Other thesis, Debreceni Egyetem.

Csomós, György (2023) A kelet-közép-európai városok hierarchikus pozíciója a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszerben. In: Nagyvárosok Kelet- és Közép-Európában. Publikon Kiadó, Győr, pp. 213-242. ISBN 9786156594013

Csomós, György (2011) A közép-európai régió nagyvárosainak gazdaságirányító szerepe. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 129-140. ISSN 0237-7683

Csomós, György (2009) A regionális központok szerepének változása Magyarország városhálózatában a szabad királyi városoktól a NUTS régióközpontokig. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 97-111. ISSN 0237-7683

Csomós, György (2017) A vállalati tudományos publikálás okai, avagy nem mindig az innováció szabadalmaztatása a cél. MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (1). pp. 92-99. ISSN 0025-0325

Csordás, László (1988) Erdősi Ferenc: A társadalom hatása a felszínre, a vizekre és az éghajlatra a Mecsek tágabb környezetében. Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 105-107. ISSN 0237-7683

Csordás, László (1993) Szabadidő-lakások az Alföldön. Tér és Társadalom, 7 (3-4). pp. 77-103. ISSN 0237-7683

Csordás, László (2022) A második otthon jelenség, mint térbeli és időbeli diffúziós folyamat és annak hatásai = The Second Home Phenomenon as a Spatial and Temporal Diffusion Process and Its Effects. GRADUS, 9 (2). ISSN 2064-8014

Csordás, László (2022) A zártkertrendezés és annak hatása a magyarországi üdülőépítésre = The Closed Garden Planning and Its Impact on Holiday Construction in Hungary. GRADUS, 9 (2). ISSN 2064-8014

Csugány, Julianna and Kozák, Anita (2018) Regionális munkaerőpiaci problémák – a külföldi munkavállalás súlyosbítja-e az északkeleti régiók helyzetét Magyarországon? = Regional labour market problems – does foreign employment aggravate the situation of north-eastern regions in Hungary? Tér és Társadalom, 32 (3). pp. 20-53. ISSN 2062-9923

Csák, László (2009) Gilles Duranton – Philippe Martin – Thierry Mayer – Florian Mayneris: Les Poles De Competitivite. Que Peut-On En Attendre? Tér és Társadalom, 23 (4). pp. 241-244. ISSN 0237-7683

Csák, László (2009) Romániai kis- és középvárosok "jelentéktelensége". Tér és Társadalom, 23 (1). pp. 181-196. ISSN 0237-7683

Cséfalvay, Zoltán (1989) A szociálgeográfia társadalomrajza. Tér és Társadalom, 3 (1). pp. 66-75. ISSN 0237-7683

Czakó, Erzsébet (2008) A hazai vállalatszerkezet és a gazdaság versenyképessége. In: A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák: a IX. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia Előadásai. MTA IX. Osztály Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága, Budapest, pp. 50-59. ISBN 978 963 508 566 8

Czakó, Erzsébet Hajnalka (2009) A lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség. In: Lisszaboni reformok - magyarországi megvalósítás. Magyar Közgazdasági Társaság, Budapest, pp. 209-220. ISBN 978-963-8451-23-1

Czaller, László (2013) A gazdasági teljesítmény és a munkanélküliség területi egyenlőtlenségeinek kapcsolata. Tér és Társadalom, 27 (1). pp. 66-80. ISSN 0237-7683

Czene, Zsolt (2002) A kulturális örökség területfejlesztési megközelítése. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 25-38. ISSN 0237-7683

Czirfusz, Márton (2009) Ellentmondásban? Központi helyek elmélete és a városok specializációja. Tér és Társadalom, 23 (3). pp. 13-25. ISSN 0237-7683

Czirfusz, Márton (2010) Faktoranalízis, a látszatmegoldás. Tér és Társadalom, 24 (1). pp. 37-49. ISSN 0237-7683

Czirfusz, Márton and Tagai, Gergely (2015) A Tér és Társadalom 2014-ben. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 184-190. ISSN 2062-9923

D

Dancs, László (2000) Keleti kapu és elszigeteltség. Az elzártság kérdése és a határon átnyúló kapcsolatok esélyei az északkelet-alföldi határ mentén. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 275-284. ISSN 0237-7683

Daróczi, Etelka (1990) Paris La Défense. Tér és Társadalom, 4 (1). pp. 107-119. ISSN 0237-7683

Demeter, Gábor (2019) Atlasz Horvátország történetének tanulmányozásához (1870-1910) / Atlas for studying the history of Croatia (1870-1910). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest.

Demeter, Gábor (2024) Az északkelet-magyarországi görögkatolikus lakosság társadalmi-gazdasági-demográfiai jellemzői a 19. század elején. In: Táj, társadalom, kultúra : Tiszteletkötet Frisnyák Sándor kilencvenedik születésnapjára. Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet; MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Történeti Földrajzi Albizottság, Nyíregyháza, pp. 140-156. ISBN 978-615-6032-68-3

Demeter, Gábor (2018) Belső törésvonalak nyomában - térszerkezeti vizsgálatok az európai posztszovjet térségben. In: Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest, pp. 13-29. ISBN 978-963-489-086-7 (nyomtatott); 978-963-489-087-4 (online)

Demeter, Gábor (2022) Geography and Nationalist Visions of Interwar Yugoslavia. By Vedran Duančić. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (1). pp. 248-253. ISSN 2063-8647

Demeter, Gábor (2021) Gondolatok a Bach-korszak adóterheinek regionális különbségeiről = Additional remarks on the increasing tax burdens during the neoabsolutistic regime in Hungary (1850-1867). TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 9 (1-2). pp. 133-148. ISSN 2064-390X

Demeter, Gábor (2024) Regionális fejlettségi viszonyok és területi egyenlőtlenségek a történeti Magyarországon. (A hGIS és a kvantitatív történetírás lehetőségei és nehézségei) I : 18. század: Rekonstrukció és reform. Történeti térinformatikai tanulmányok (1). HUN-REN RCH Institute of History, Budapest. ISBN 9789634164531 (In Press)

Demeter, Gábor (2024) Regionális fejlettségi viszonyok és területi egyenlőtlenségek a történeti Magyarországon. (A hGIS és a kvantitatív történetírás lehetőségei és nehézségei) II : A dualizmus kora: polgárosodás, liberalizmus, nacionalizmus (1870–1910). Történeti térinformatikai tanulmányok (2). HUN-REN RCH Institute of History, Budapest. ISBN 9789634164548 (In Press)

Demeter, Gábor (2024) Területi egyenlőtlenségek nyomában a 18. századi Magyarországon. Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések - A vidék vonzásában, 7 . HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634164227

Demeter, Gábor (2023) A fejlettség és területi különbségei Magyarországon 1910-ben - a kortárs földrajzosok és statisztikusok szemével = Regional differences of development in 1910 in Hungary – based on the data of contemporary scholars. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1-2). pp. 83-93. ISSN 2064-390X

Demeter, Gábor and Bagdi, Róbert (2019) Social differentation and spatial patterns in a multiethnic city in the nineteenth century: Potential uses of GIS in the study of urban history. Hungarian Historical Review - New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 8 (1). pp. 29-72. ISSN 2063-8647 (nyomtatott); 2063-9961 (online)

Demeter, Gábor and Eszik, Veronika (2023) A táj nemzetiesítése a 19. századi országleírásokban. In: Dimenziók VI. TTK. Tér - Táj - Kép. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 39-56. ISBN 9786156388506

Demeter, Gábor and Jankó, Ferenc (2023) Burgenland előtörténete írásban és térképekben. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 77 (3). pp. 321-342. ISSN 0133-0748

Demeter, Gábor and Radics, Zsolt (2009) Centrumok és perifériák a Monarchia szétesése után - az új határok racionalitásának vizsgálata gravitációs modellek alapján. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 2 (2). pp. 151-161. ISSN 1789-6339

Demeter, Gábor and Radics, Zsolt (2007) A Dél-Felvidék reintegrációjának gazdaság- és társadalomtörténeti vonatkozásai. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, 74 (2). pp. 65-83. ISSN 0238-9266

Demeter, Gábor and Radics, Zsolt (2009) A Délvidék gazdasági-társadalmi visszaillesztése, 1941-1944. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, 82 (2). pp. 33-63. ISSN 0238-9266

Demeter, Gábor and Radics, Zsolt (2015) A gazdasági fejlettség regionális különbségeinek vizsgálata az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiban járásszintű adatok alapján. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 6 (2). pp. 233-246. ISSN 2064-390X

Demeter, Gábor and Szalai, Katalin (2015) Uppony Mountains: High Geomorphological Diversity Within a Small Area. In: Landscapes and Landforms of Hungary. World Geomorphological Landscapes . Springer Verlag, Basel, pp. 177-187.

Demény, Krisztina (2008) A Gödöllői-dombvidék szuburbanizációjának jellemzése. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 6 (3). pp. 343-349. ISSN 1589-4673

Deák, Szabolcs and Patik, Réka (2005) Regionális klaszterek feltérképezése a gyakorlatban. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 139-158. ISSN 0237-7683

Dobó, Eszter (2007) A globalizáció és a kreatív gazdaság felértékelődése. Tér és Társadalom, 21 (3). pp. 89-102. ISSN 0237-7683

Dominkovits, Péter (2020) Egy korai telepítőlevél és tanúságai. ACTA PAPENSIA, 20 (3-4). pp. 377-384. ISSN 1587-6292

Durst, Judit (2019) Transzmigránsok vagy vándormunkások? Az alacsony iskolázottságú észak-magyarországi szegények egzisztenciális mobilitása és transznacionalitás korlátai. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (3). pp. 79-114. ISSN 0865-557X

Duró, Annamária (1987) Szenti Tibor: Parasztvallomások. Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 118-120. ISSN 0237-7683

Duró, Annamária (1990) A tanya és a zárt település kapcsolata – társadalomföldrajzi megközelítésben. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 63-85. ISSN 0237-7683

Dusek, Tamás (2012) Az abszolút és relacionális térszemlélet közötti hamis dichotómia. Tér és Társadalom, 26 (2). pp. 96-100. ISSN 0237-7683

Dusek, Tamás (2013) Thünen Elszigetelt állama: az eredeti munka. Tér és Társadalom, 27 (3). pp. 28-56. ISSN 0237-7683

Dusek, Tamás (2011) The effect of the reduction of the Hungarian railway network in 2009 on accessibility. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 29-43. ISSN 2063-9538

Dusek, Tamás (2003) A gravitációs modell és a gravitációs törvény összehasonlítása. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 41-58. ISSN 0237-7683

Dusek, Tamás (2015) A megyék és régiók összehasonlítása alakmutatókkal. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (2). pp. 142-156. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Dusek, Tamás (2011) A regionális tudomány frontvonalairól. Gondolatok Lengyel Imre vitaindító tanulmányához. Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 197-209. ISSN 0237-7683

Dusek, Tamás (1999) A területfejlesztés megújítási iránya, az ipari körzetek. Tér és Társadalom, 13 (1-2). pp. 89-108. ISSN 0237-7683

Dusek, Tamás (2000) A területi árrendszerek és fogyasztási szerkezetek eltérése és a gazdasági tevékenység szintjének összehasonlíthatósága. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 129-137. ISSN 0237-7683

Dusek, Tamás (2007) A társadalomföldrajz és a regionális tudomány különbségeiről. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 137-140. ISSN 0237-7683

Dávid, Géza (2009) Pálné Kovács Ilona (szerk.): A politika új színtere a régió. Tér és Társadalom, 23 (4). pp. 245-248. ISSN 0237-7683

Dövényi, Zoltán (1989) Európai kampány a vidéki térségért, 1987–1988 (Az NSZK-rendezvények néhány tapasztalata). Tér és Társadalom, 3 (1). pp. 108-111. ISSN 0237-7683

Dövényi, Zoltán (2023) Hullámvasúton Tóth József és a magyar társadalomföldrajz = On a Roller Coaster József Tóth and Hungarian Human Geography. MODERN GEOGRÁFIA, 18 (4). pp. 5-13. ISSN 2062-1655

Dövényi, Zoltán and Ambrózy, Pál and Juhász, Ágoston and Marosi, Sándor and Mezősi, Gábor and Michalkó, Gábor and Somogyi, Sándor and Szalai, Zoltán and Tiner, Tibor (2008) Magyarország kistájainak katasztere = Inventory of microregions in Hungary. Project Report. OTKA.

Dövényi, Zoltán and Németh, Tamás (2013) A katonai funkció megszűnésének hatásai a hazai garnizonfalvakban a rendszerváltástól napjainkig. Tér és Társadalom, 27 (4). pp. 171-186. ISSN 0237-7683

Dőry, Tibor (2001) Az innováció kutatások megjelenése a regionális elemzésekben – az innováció regionális perspektívában. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 87-106. ISSN 0237-7683

Dőry, Tibor (1998) Beszállítói kapcsolatok és az ipari együttműködés lehetséges klaszterei a Közép-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 12 (3). pp. 77-92. ISSN 0237-7683

Dőry, Tibor (1997) Szellemi potenciál és a műszaki fejlesztés az Északnyugat–Dunántúlon. Tér és Társadalom, 11 (1). pp. 57-72. ISSN 0237-7683

Dőry, Tibor (1996) A kutatás-fejlesztés egyes jellemzőinek területi szerkezete. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 157-165. ISSN 0237-7683

E

Ecsedi, István (1976) Közelítő módszer a rugalmasságtan síkbeli feladatainak megoldására. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 52. (1-2.). pp. 113-134. ISSN 0027-5085

Edelényi, Béla (2002) A telekárak változása a Győr környéki településeken 1998 és 2001 között. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 153-164. ISSN 0237-7683

Edelényi, Béla and Páthy, Ádám (2005) Települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatai a Nyugat-dunántúli régióban = Grenzüberschreitende Kontakte der Gemeiden bzw. diverser Einrichtungen und Zivilorganisationen in der Region West-Transdanubien. Tér és Társadalom, 19 (2). pp. 83-100. ISSN 0237-7683

Egedy, Tamás (1997) Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából I. A társadalmi-gazdasági aktivitás területi és környezeti problémái. Tér és Társadalom, 11 (4). pp. 131-134. ISSN 0237-7683

Egedy, Tamás (2021) A kreatív gazdaság városföldrajza : a budapesti agglomeráció példáján. Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Budapest. ISBN 978-963-8361-61-5

Egedy, Tamás (2000) A lakótelepek helyzete Németország és Magyarország lakáspiacán. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 147-157. ISSN 0237-7683

Egedy, Tamás (2001) A társadalmi kirekesztés és a lakótelepek. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 91-110. ISSN 0237-7683

Egedy, Tamás (1996) A város és az ifjúság – Budapest, Győr és Szarvas a fiatalok szemével. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 43-54. ISSN 0237-7683

Egedy, Tamás (2006) A városrehabilitációs stratégiák szerepe az épület- és lakásállomány megújulásában. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 37-56. ISSN 0237-7683

Egedy, Tamás and Kovács, Zoltán and Szabó, Balázs (2018) Changing geography of the creative economy in Hungary at the beginning of the 21st century. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN, 67 (3). pp. 275-291. ISSN 2064-5031

Egedy, Tamás and Ságvári, Bence (2021) Urban geographical patterns of the relationship between mobile communication, social networks and economic development – the case of Hungary. Hungarian Geographical Bulletin, 70 (2). pp. 129-148. ISSN 20645031

Egyed, Ildikó (2008) Pierre Merlin: L'Aménagement du Territoire en France. Tér és Társadalom, 22 (4). pp. 235-240. ISSN 0237-7683

Egyed, Ildikó (2009) A fél évszázados múltú francia területfejlesztés (aménagement du territoire) és egy középváros bemutatása a változó paradigmák fókuszában. Tér és Társadalom, 23 (1). pp. 167-180. ISSN 0237-7683

Egyed, Ildikó and Póla, Péter (2019) Fókuszban a dinamikus középvállalatok – a megújuló francia iparpolitika. Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923 (Submitted)

Elekes, Tibor (2008) Demográfiai, gazdasági-társadalmi folyamatok Románia városaiban 1948-tól napjainkig. Tér és Társadalom, 22 (2). pp. 185-201. ISSN 0237-7683

Elekes, Zoltán (2016) A regionális növekedés új tényezői az evolúciós gazdaságföldrajzi kutatásokban. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (3). pp. 307-329. ISSN 0023-4346

Emőd, István and Füle, Miklós and Tánczos, Katalin and Zöldy, Máté (2005) A bioetanol magyarországi bevezetésének műszaki, gazdasági és környezetvédelmi feltételei. MAGYAR TUDOMÁNY, 50. pp. 278-286. ISSN 0025-0325

Entz, Géza and Kulcsár, László (2005) Modernizáció Kelet-Közép- Európában: az észak-erdélyi autópálya gazdasági, társadalmi kulturális és környezeti hatásai. (Beszámoló egy nemzetközi regionális kutatási projekt indulásáról és terveiről). TERÜLETI STATISZTIKA, 45 (6). pp. 623-626. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Enyedi, György (2009) Az orosz város. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 201-211. ISSN 0237-7683

Enyedi, György (2005) Germuska Pál: Indusztria bűvöletében. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 163-166. ISSN 0237-7683

Enyedi, György (2000) Globalizáció és a magyar területi fejlődés. Tér és Társadalom, 14 (1). pp. 1-10. ISSN 0237-7683

Enyedi, György (2008) Kiril Stanilov (ed.): The Post-socialist City. Tér és Társadalom, 22 (4). pp. 229-234. ISSN 0237-7683

Enyedi, György (1989) Van-e szocialista urbanizáció? Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 92-103. ISSN 0237-7683

Enyedi, György (1995) Városverseny, várospolitika, városmarketing. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 1-3. ISSN 0237-7683

Enyedi, György (2007) A kínai város. Tér és Társadalom, 21 (4). pp. 1-20. ISSN 0237-7683

Enyedi, György (1997) A sikeres város. Tér és Társadalom, 11 (4). pp. 1-7. ISSN 0237-7683

Enyedi, György (2007) A társadalomföldrajz és a regionális tudomány. Hozzászólás Probáld Ferenc cikkéhez. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 133-136. ISSN 0237-7683

Enyedi, György (2011) A városnövekedés szakaszai – újragondolva. Tér és Társadalom, 25 (1). pp. 5-19. ISSN 0237-7683

Enyedi, György and Uzzoli, Annamária (2011) A mélyhűtött szuburbanizációtól a globalizáció csapdáin át a regionális tudomány igazságkereséséig Interjú Enyedi György akadémikussal. Tér és Társadalom, 25 (1). pp. 151-155. ISSN 0237-7683

Enyedi, Györgyné (1988) A mezőgazdaság térségi folyamatai. A termelőerők térbeli megoszlása a hetvenes évek elején. Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 51-67. ISSN 0237-7683

Erdei, Ferenc (1961) Az alföldi mezővárosok városfejlesztési problémái = Die Stadtentwicklungsprobleme Der Ungarischen Tiefländischen Marktflecken (3 hozzászólással). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 85 (3). pp. 201-220. ISSN 0015-5411

Erdei Attila, and Erdeiné Késmárki-Gally, Szilvia (2022) A kötöttpályás közösségi közlekedés területi hatásai Budapest keleti agglomerációjában = Spatial Impacts of Public Transport in the Eastern Agglomeration of Budapest. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 18 (1-3). pp. 262-273. ISSN 1786-6553

Erdős, Ferenc (2005) A gazdasági tér szerkezete a régióban, a régió megosztottságát meghatározó tényezők. Közép- és Kelet-Európa, s ezen belül Magyarország információs társadalmi térszerkezete. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 141-153. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (1993) Az Alföld infrastruktúrájának jellemzői és főbb fejlesztési feladatai. Tér és Társadalom, 7 (3-4). pp. 13-34. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2007) Benkő Péter: Magyarország regionális politikai földrajza. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 141-142. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2004) Egy szerző – két könyvszenzáció. Kerényi Attila: Európa természet- és környezetvédelme. Kerényi Attila: Környezettan – Természet és társadalom globális szempontból. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 161-164. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (1994) Európa közlekedésének „fordítókorongja”, az Alpok. Tér és Társadalom, 8 (1-2). pp. 186-210. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2003) Globalizáció és a világvárosok által uralt tér. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 1-27. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2003) Globalizáció és a világvárosok által uralt tér II. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 1-16. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2002) Gondolatok a közlekedés szerepéről a régiók/városok versenyképességének alakulásában. Tér és Társadalom, 16 (1). pp. 135-159. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (1999) Légi közlekedés és területi fejlődés. Tér és Társadalom, 13 (4). pp. 45-76. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (1988) Nemzetközi hatások a szocialista országok területi struktúrájára. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 112-115. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2005) Oroszország nemzetközi közlekedési infrastruktúráinak kényszerei, globális és regionális szerepei. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 1-20. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (1988) Sozial- und Wirtschaftsgeographie 2. Studienausgabe. Einführung in die Sozialgeographie, Verkehrsgeographie, Freizeitstandorte und Freizeitverhalten, Raumordnung und Landesentwicklung. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 132-135. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2012) Szinergiakeltés vagy látszatcselekvés? Az afrikai regionális integrációk problémái. Tér és Társadalom, 26 (2). pp. 57-72. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2008) Szónokyné Ancsin Gabriella – Pál Viktor – Karancsi Zoltán (szerk.): A határok kutatója: Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére. Tér és Társadalom, 22 (2). pp. 233-234. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (1987) Területi és ágazati érdekek a szocialista közlekedéshálózat alakulásában. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 45-60. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2015) Transzeurázsiai közlekedési kapcsolatok nagy- és középhatalmi erőterekben. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 106-126. ISSN 2062-9923

Erdősi, Ferenc (2007) Van-e jövője a belvízi közlekedésnek Kelet-Európában? A technológiai, gazdasági, környezeti kihívások és a lehetséges válaszok. Tér és Társadalom, 21 (4). pp. 39-56. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2006) A gyors közlekedés helyzete és kilátásai Kelet-Európában. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 15-30. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (1990) A közlekedési-telekommunikációs viszonyok hatása a városok szerkezetének alakulására. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 31-48. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (2009) Összeomlás vagy reneszánsz? A hagyományos vasúti közlekedés állapota és kilátásai Kelet-Európában. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 1-23. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc (1998) A transzeurópai hálózatok hatása a területi fejlődésre. Tér és Társadalom, 12 (3). pp. 27-50. ISSN 0237-7683

Erdősi, Ferenc and Jakab, Péter Pál and Komlós, Attila and Lesznyák, Mátyásné and Varga, Lajos and Zsom, Eszter (2007) Kelet-Európa közlekedésének átalakulása a rendszerváltás nyomán és a térszerkezetet befolyásoló fejlődésének kilátásai = The Transformation of Transport Structure in Eastern Europe after the Change of the Economic and Political System with Special Regard to its Future Impact on Spatial Structure. Project Report. OTKA.

Erőss, Ágnes (2020) Geografia (przeciw)pomnika: rola przestrzeni i przestzenności w miejscu pamięci = The geography of a (counter)memorial: exploring the role of space and spatiality in a memorial site. In: Anty-pomnik : nietradycyjne formy upamiętniania = Anti-monument : non-traditional forms of commemoration. Centre of Polish Sculpture in Orońsko, Orońsko, pp. 119-128. ISBN 9788364653254

Erőss, Ágnes (2013) Past and present of large housing estates in Visegrad countries and Armenia. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN, 62 (1). pp. 77-82. ISSN 0015-5403

Erőss, Ágnes and Ferenc, Viktória and Kovály, Katalin and Orosz, Sándor and Tátrai, Patrik (2020) Helyzetkép a kárpátaljai magyar szórványról. In: Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, pp. 89-133. ISBN 9786158143271

Erőss, Ágnes and Holányi, Ákos and Tátrai, Patrik (2022) Toponymic politics and the role of heritagisation in multiethnic cities in Romania. INTERNATIONAL JOURNAL OF HERITAGE STUDIES, 28 (6). pp. 763-777. ISSN 1352-7258

Esses, Diána and Szalmáné Csete, Mária (2022) A digitális átalakulás és a fenntarthatósági átmenet összefüggéseinek értékelése az Európai Unió fővárosaiban = Assessing the links between the digital transformation and the sustainability transition in the capitals of the European Union. TERÜLETI STATISZTIKA, 62 (6). pp. 683-697. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Eszik, Veronika (2021) A Small Town’s Quest for Modernity in the Shadow of the Big City : The Case of Senj and Fiume. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (4). pp. 706-736. ISSN 2063-8647

F

Faragó, László (1994) Adalékok a területfejlesztéssel kapcsolatos fogalmak vitájához. Tér és Társadalom, 8 (3-4). pp. 23-39. ISSN 0237-7683

Faragó, László (2017) Autopoietikus (társadalmi) terek koncepciója = The concept of autopoietic (social) space. Tér és Társadalom, 31 (1). pp. 7-29. ISSN 2062-9923

Faragó, László (1994) A Dél-Dunántúl, mint a magyar makroregionális szerkezet egyik eleme. Tér és Társadalom, 8 (1-2). pp. 1-4. ISSN 0237-7683

Faragó, László (1995) Kína a növekedési pólus elmélet gyakorlati megvalósítója. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 179-189. ISSN 0237-7683

Faragó, László (1992) Mi lesz veled területfejlesztés? Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 77-86. ISSN 0237-7683

Faragó, László (2010) Településfejlesztés - vitaindító tézisek. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 209-212. ISSN 0237-7683

Faragó, László (2012) Térértelmezések. Tér és Társadalom, 26 (1). pp. 5-25. ISSN 0237-7683

Faragó, László (2004) A regionalizmus hajtóerői Magyarországon. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 1-23. ISSN 0237-7683

Faragó, László (2003) A tér kép egy olvasata és a „területi” tervezés. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 19-40. ISSN 0237-7683

Faragó, László (1991) A térszemlélet változó tartalma. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 103-109. ISSN 0237-7683

Faragó, László (2006) A városokra alapozott területpolitika koncepcionális megalapozása. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 83-102. ISSN 0237-7683

Farkas, Beáta (1997) Az EU regionális politikája a gyakorlatban. Integrált fejlesztési program – Bradford. Tér és Társadalom, 11 (2). pp. 55-66. ISSN 0237-7683

Farkas, Ferenc (2001) A kompetenciák fejlesztésének regionális összefüggései és tapasztalatai. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 25-38. ISSN 0237-7683

Farkas, György (2010) Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 317-326. ISSN 0237-7683

Farkas, Jenő and Csatári, Bálint (2006) A magyar vidékies kistérségek új kategorizálása, különös tekintettel a városi hatásokra és a földhasznosítás változásaira. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 97-109. ISSN 0237-7683

Farkas, Jenő Zsolt (2007) Neurális hálózatok a térségi tipizálásban. Tér és Társadalom, 21 (1). pp. 103-115. ISSN 0237-7683

Farkas, Orsolya and Hardi, Tamás and Hegyiné Bolla, Katalin (2022) A személygépjármű-forgalom növekedésének környezeti hatása egy Győr környéki szuburbán útszakaszon. In: NYUTO 35 : Válogatott közlemények. KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Győr, pp. 241-262. ISBN 9786155754487; 9786155754470

Farkas, Tibor (2000) „SAPARD kistérségek”. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 209-217. ISSN 0237-7683

Farkas, Tibor (2002) Vidékfejlesztés a fejlődéselméletek és a fejlesztési koncepciók tükrében. Tér és Társadalom, 16 (1). pp. 41-57. ISSN 0237-7683

Fehér, Zsuzsanna and Ásványi, Katalin and Jászberényi, Melinda (2021) Fenntartható múzeumok az európai régiókban. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 18 (3). pp. 92-102. ISSN 1786-1594

Ferenczi, Gábor (2021) Some conclusions on the geography of historical surnames in Vas County. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 1 (2). pp. 253-270. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Ferenczi, Gábor (2021) Tájszójegyzék Szombathely környékéről. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 1 (1). pp. 211-222. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Filep, Bálint and Tamándl, László and Kovács, Zsolt (2010) Észak-dunántúli vállalkozói elit elvárásai a Széchenyi István Egyetemmel és hallgatóival szemben. Tér és Társadalom, 24 (2). pp. 93-105. ISSN 0237-7683

Finger, Sascha (2013) Prostitúciós terek performativitása – szexmunkások és a nyilvános tér Magyarországon. Tér és Társadalom, 27 (4). pp. 115-134. ISSN 0237-7683

Finta, István (2004) Az osztrák területi tervezés jogi szabályozásának vizsgálata. Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 107-126. ISSN 0237-7683

Finta, István (2000) Európai Unió – Regionalizmus – Szuverenitás. Szerk. Beszteri Béla és Hervainé Szabó Gyöngyvér. Tér és Társadalom, 14 (4). pp. 155-159. ISSN 0237-7683

Finta, István (2001) Szegő Szilvia (sorozatszerk.): Stratégiai füzetek. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 262-266. ISSN 0237-7683

Finta, István (2002) Területfejlesztési és értékelési rendszer Ausztriában. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 109-128. ISSN 0237-7683

Fleischer, Tamás (1992) Cápafogsor a Dunán: a dunai vízlépcső esete. TÁRSADALOMKUTATÁS, 10 (2-3). pp. 28-47. ISSN 0231-2522

Fleischer, Tamás (1993) Japán környezet - magyar tanulságok. GYORSJELENTÉS-AZ ÉPÍTÉSI PIAC TÁJÉKOZTATÓJA, 27 (3). pp. 27-29. ISSN 1216-4275

Fleischer, Tamás (1993) Jaws on the Danube: Water Management, Regime Change and the Movement Against the Middle Danube Hydroelectric Dam. INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH, 17 (3). pp. 429-443. ISSN 1468-2427

Fleischer, Tamás (2001) Régiók, határok és hálózatok. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 55-67. ISSN 0237-7683

Fleischer, Tamás (2017) Urbanizáció, fenntarthatóság, ’smart cities’. In: „Jót s Jól!”. iASK–KRAFT Könyvek . Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Kőszeg, pp. 207-219. ISBN 978-615-80529-8-6

Fleischer, Tamás and Koren, Csaba (1978) A közlekedésre fordított idő befolyásolása a munkakezdés időpontjának megváltoztatásával. VÁROSI KÖZLEKEDÉS, 18 (4). pp. 280-285. ISSN 0133-0314

Fodor, István (1994) A dél-dunántúli régió környezeti állapota a gazdaságfejlesztési stratégia egyik eleme. Tér és Társadalom, 8 (1-2). pp. 129-142. ISSN 0237-7683

Fojtik, János (1999) Városmarketing az Interneten – lehetőségek és eredmények. Tér és Társadalom, 13 (1-2). pp. 75-88. ISSN 0237-7683

Forgács, Tamás (2008) Egy kistérségi távmunka stratégia bemutatása. Tér és Társadalom, 22 (2). pp. 123-143. ISSN 0237-7683

Forgács, Tamás (2011) A távmunka területfejlesztési aspektusai. Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 106-124. ISSN 0237-7683

Forman, Balázs György (2021) Kecskemét versenypozíciói a globális és az európai gazdasági térben = Kecskemét 's Competitive Positions in the Global and European Economic Area. Questions and Outlines of Thoughts. GRADUS, 8 (4). pp. 30-37. ISSN 2064-8014

Forray R., Katalin (1989) Regionális politikai stratégiák a 90-es évek Ausztriájában. Tér és Társadalom, 3 (1). pp. 97-100. ISSN 0237-7683

Frisnyák, Sándor (1996) Magyarország kultúrgeográfiai korszakai (895–1920). Tér és Társadalom, 10 (1). pp. 43-58. ISSN 0237-7683

Fábián, Zsófia (2014) Method of the Geographically Weighted Regression and an Example for its Application. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (1). pp. 61-75. ISSN 2063-9538

Fábián, Zsófia (2011) The role of neighbourhood in the regional distribution of Europe. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 122-134. ISSN 2063-9538

Fáth, János (1998) A területfejlesztés menedzsmentje. Direction de l'architecture et de l'urbanisme: Territoire a construire – observer et agir pour le développement local. Tér és Társadalom, 12 (1-2). pp. 163-164. ISSN 0237-7683

Fényes, Hajnalka (2009) A felsőfokon tanuló nők és férfiak térbeli kötődése egy regionális mintában. Tér és Társadalom, 23 (4). pp. 189-206. ISSN 0237-7683

Földi, Zsuzsa (2004) A Coleman-modell alkalmazása a lakókörnyezeti kutatásokban. Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 43-58. ISSN 0237-7683

Földi, Zsuzsa (2000) A lakókörnyezet minőségének szerepe a főváros migrációs folyamataiban, az 1990-es években. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 219-228. ISSN 0237-7683

Földi, Zsuzsa (2009) A társadalmi részvétel szerepe a városfejlesztés gyakorlatában – európai és hazai tapasztalatok. Tér és Társadalom, 23 (3). pp. 27-43. ISSN 0237-7683

Fülöp, Györk (2018) REFORMATION AND HETEROGENEITY – CONNECTION BETWEEN CULTURAL AND ENVIRONMENTAL MANIFESTATION OF SPATIAL REGIONS. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK. ISSN 1589-4673 (Submitted)

Fülöp, Tamás (2021) Egy sikeres „kultúrváros” az „alföldi városok versenyében” – városfejlesztés és településmarketing az 1920-as években = A successful “city of culture” in the “competition of the cities of the great plain”– urban development and settlement marketing in the 1920’s. GRADUS, 8 (3). pp. 1-10. ISSN 2064-8014

Füzesi, Zsuzsanna and Varga, Ivett and Ragadics, Tamás (2007) Civil együttműködések a kistelepülési színtereken. Tér és Társadalom, 21 (3). pp. 117-128. ISSN 0237-7683

G

G. Fekete, Éva (2011) Bajmócy Zoltán: Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe. Tér és Társadalom, 25 (4). pp. 170-174. ISSN 0237-7683

G. Fekete, Éva (2001) Innovációk a kistérségi fejlesztésben. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 39-53. ISSN 0237-7683

G. Fekete, Éva (2003) Peoples geography („népföldrajz”) – a kritikai földrajz új irányzata. Tér és Társadalom, 17 (2). pp. 67-77. ISSN 0237-7683

Gaborjákné Vydareny, Klára (1993) Az Alföld kutatási program és a kutatás dokumentumai. Tér és Társadalom, 7 (3-4). pp. 160-164. ISSN 0237-7683

Gajzágó, Gergő (2019) Modern városok programja: Új fejezet a magyar várospolitikában. Tér és Társadalom, 33 (3). pp. 29-48. ISSN 2062-9923

Gajzágó, Gergő (2019) A középvállalati szektor jelentősége a városfejlődésben: Dunaújvárosi esettanulmány. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Gajzágó, Gergő (2018) A stratégiai tervezés alakulása Dunaújváros térségében. Területfejlesztés és Innováció, 12 (2). pp. 19-32. ISSN 1789 - 0578

Gajzágó, Éva Judit and Gajzágó, Gergő (2019) Az innováció finanszírozásának lokális vetülete = Local aspects of innovation financing. TERÜLETI STATISZTIKA, 59 (1). pp. 69-96. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Garaczi, Imre (2022) Konnektológia és digitalizáció : A digitális polgár 21. századi alternatívái = Connectology and Digitalisation : Alternatives for the digital citizen in the 21st century. PANNON DIGITÁLIS PEDAGÓGIA, 2 (3-4). pp. 24-35. ISSN 2786-2445

Garda, Veronika (2009) A szubjektív térérzékeléssel kapcsolatos vizsgálatok elméleti háttere és alkalmazási területei. Tér és Társadalom, 23 (1). pp. 43-53. ISSN 0237-7683

Gergely, Júlia (2009) Széthúzó falvak, egységes városok? Tér és Társadalom, 23 (3). pp. 111-125. ISSN 0237-7683

Geréb, László (2008) A regionális migráció hatása a humántőke-beruházásra és megtérülésre. Esettanulmány a határon túli magyarságra vonatkozóan. Tér és Társadalom, 22 (2). pp. 169-184. ISSN 0237-7683

Gerőházi, Éva and Hegedüs, József and Szemző, Hanna and Tomay, Kyra and Tosics, Iván and Gere, László (2011) The impact of European demographic trends on regional and urban development. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 80-98. ISSN 2063-9538

Girán, János and Kiss, Tibor (2004) Verseny helyett kooperáció. Pécs ÖKOVÁROS – Mecsek-Dráva ÖKORÉGIÓ program bemutatása. Tér és Társadalom, 18 (4). pp. 85-94. ISSN 0237-7683

Glatz, Ferenc (2009) Alapelvek az MNVH céljairól, feladatairól, felépítéséről. Előterjesztés az MNVH Hálózati Tanács ülésére. (1. sz. dokumentum - 2009. június 4.). PÁRBESZÉD A VIDÉKÉRT, 1 (3). pp. 30-33. ISSN 2061-0009

Glatz, Ferenc (2007) A víz a Kárpát-medencében. Vízgazdálkodás Magyarországon. EZREDFORDULÓ, 11 (1). pp. 18-21. ISSN 1417-8826

Golobics, Pál and Merza, Péter and Rudl, József and Tóth, József (2007) A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében = The relationship between regional development and cross-border co-operation in the area of the Danube-Drava-Sava Euroregion. Project Report. OTKA.

Gonda, Viktória Jolán and Péli, László and Nagyné Molnár, Melinda (2020) Generációváltás problematikája a tanyasi életformában - fiatalok az élet peremén (a)vagy az ,,elveszett paradicsomban" = Problems of Generational Change in Farm Living - Young People on the Edge of Life or in the "Lost Paradise”. Studia Mundi – Economica, 7 (4). pp. 47-59. ISSN 2415-9395

Gordos, Tamás (2000) A városmarketing néhány kérdése. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 183-193. ISSN 0237-7683

Goreczky, Péter (2022) Az energiaátmenet hatásai a nagyhatalmi versengésre = The Impact of Energy Transition on Great Power Rivalry. KKI ELEMZÉSEK (56). pp. 3-11. ISSN 2416-0148

Goreczky, Péter (2022) Üzlet kontra geopolitika : Oroszország újabb keleti nyitása Ázsia gazdasági nagyhatalmainak szemszögéből = Business versus Geopolitics : The Implications of Russia’s Current Pivot to the East for the Major Economic Powerhouses in Asia. KKI ELEMZÉSEK (52). ISSN 2416-0148

Grosz, András (2003) Attila Varga – László Szerb (szerk.): Innovation, Entrepreneurship, Regions and Economic Development. Tér és Társadalom, 17 (2). pp. 139-142. ISSN 0237-7683

Grosz, András (2002) Buzás Norbert – Lengyel Imre (szerk.): Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 143-148. ISSN 0237-7683

Grosz, András (1998) „Európába megy a megye”. Megyékkel a régiókért. Beszámoló a VIII. megyekonferenciáról. Tér és Társadalom, 12 (4). pp. 170-173. ISSN 0237-7683

Grosz, András (2001) A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 131-146. ISSN 0237-7683

Grosz, András (1999) A szerkezet-átalakítás alatt lévő régi iparvárosok és ipari térségek jövője. – A FOCUS projekt. Tér és Társadalom, 13 (4). pp. 135-139. ISSN 0237-7683

Grosz, András and Csizmadia, Zoltán (2008) Innovációs folyamatok egy régióban és annak struktúrái. Tér és Társadalom, 22 (2). pp. 87-102. ISSN 0237-7683

Grosz, András and Csizmadia, Zoltán and Rechnitzer, János (2004) A magyar városhálózat tudásalapú megújító képessége az ezredfordulón. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 117-156. ISSN 0237-7683

Grosz, András and Hardi, Tamás and Lados, Mihály (2009) A Nyugat-dunántúli régió. In: Nyugat-dunántúli régió. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség; Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Sopron, Győr, pp. 25-46. ISBN 9789630672719

Gulyás, László (2009) Regionalizáció, regionalizmus és a nemzeti kérdés a titoi Jugoszláviában 1945–1980. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 155-169. ISSN 0237-7683

Gulyás, László (2008) Regionalizációs törekvések és etnoregionalizmus a poszt-kommunista Szlovákiában, 1989–1998. Tér és Társadalom, 22 (4). pp. 189-204. ISSN 0237-7683

Gulyás, László (2003) A csehszlovák állam első felbomlásának (1938–39) regionális vonatkozásai. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 129-143. ISSN 0237-7683

Gulyás, László (2010) A tartományi rendszer és a nemzeti kérdés Romániában 1950-1968. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 163-176. ISSN 0237-7683

Gunda, Béla (1941) Telekformák, települések és a gazdálkodás kapcsolata a Lápos felső völgyében. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 69 (4). pp. 230-246. ISSN 0015-5411

Gurzó, Imre (1992) Alföldi Tanulmányok 1990–1991 XIV. kötet. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 296-297. ISSN 0237-7683

Gyapay, Borbála (2012) Változó terek – A társadalomföldrajz változó térszemlélete. Tér és Társadalom, 26 (2). pp. 128-133. ISSN 0237-7683

Gyulai, Ferenc and Szolnoki, László and Rózsa, Zoltán and Merkl, Máté and Pető, Ákos (2019) Plant Based Subsistence Strategy of the Medieval Ishmaelite (12th–13th c.) Population in the Carpathian Basin (NE-Hungary). Environmental Archaeology, 24 (3). pp. 229-247. ISSN 1461-4103

Gyulai, Éva (2020) Az Észak-magyarországi régió épített öröksége. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 17 (3). pp. 44-59. ISSN 2560-2926

Gyuris, Ferenc (2009) Horváth Gyula (szerk.): Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban. Tér és Társadalom, 23 (1). pp. 219-226. ISSN 0237-7683

Gyuris, Ferenc (2007) A fejlettség regionális egyenlőtlenségei Kínában. Tér és Társadalom, 21 (3). pp. 143-165. ISSN 0237-7683

Gyáni, Gábor (2024) Multicultural Cities of the Habsburg Empire 1880–1914. Imagined Communities and Conflictual Encounters. By Catherine Horel. Budapest–Vienna–New York: CEU Press, 2023. 556 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (2). pp. 330-335. ISSN 2063-8647

Gyáni, Gábor (2010) A magyar polgári elitek értékrendszere és regionális változatai. Tér és Társadalom, 24 (2). pp. 5-16. ISSN 0237-7683

Gyáni, Gábor (1990) A városi mikroterek társadalomtörténete. Tér és Társadalom, 4 (1). pp. 1-13. ISSN 0237-7683

Gyöngyösi, László (1996) A „maradék” Biharország fővárosa: Berettyóújfalu. Berettyóújfalu vonzáskörzete. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 77-90. ISSN 0237-7683

Győri, Ferenc (2011) A tehetségtérképektől a tehetségföldrajzig. Tér és Társadalom, 25 (4). pp. 38-60. ISSN 0237-7683

Győri, Róbert (2015) Communist Geography Instead of Nationalist Geography: The New Cadres and the Case of Sándor Radó. HUNGARIAN CULTURAL STUDIES, 8. pp. 124-126. ISSN 2471-965X

Győri, Róbert (1999) Térszerkezeti változások a polgárosodó Kisalföldön. Tér és Társadalom, 13 (4). pp. 77-106. ISSN 0237-7683

Győri, Róbert and Beluszky, Pál (2006) Ez a falu, város! (Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata s következményei 1990 után). Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 65-81. ISSN 0237-7683

Győri, Róbert and Beluszky, Pál (2004) Fel is út, le is út… (Városaink településhierarchiában elfoglalt pozícióinak változásai a 20. században). Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 1-41. ISSN 0237-7683

Győri, Róbert and Beluszky, Pál (1999) A magyarországi városhálózat és az EU-csatlakozás. Tér és Társadalom, 13 (1-2). pp. 1-30. ISSN 0237-7683

Győri, Róbert and Beluszky, Pál and Barta, Györgyi and Kukely, György (2006) Barnamezős területek rehabilitációja Budapesten. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 57-71. ISSN 0237-7683

Győri, Róbert and Gyuris, Ferenc (2015) Knowledge and Power in Sovietized Hungarian Geography. In: Geographies of Knowledge and Power. Knowledge and Space (7). Springer, Dordrecht, pp. 203-233. ISBN 978-94-017-9959-1

Győri, Zsolt and Király, Hajnal (2021) Introduction: Broken Mobilities in Eastern European Cinemas. In: Postsocialist Mobilities: Studies in Eastern European Cinema. Cambridge Scholars Publishing. (In Press)

Gábris, Gyula and Hevesi, Attila and Nagy, Balázs and Veres, Éva (2008) A földrajzi környezet változása társadalmi hatásra a természeti tényezők függvényében a Bodrogköz esetében = Changing geographical environment under social impact in the case of Bodrogköz. Project Report. OTKA.

Gábrity-Molnár, Irén and Rédei, Mária and Illés, Sándor and Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2012) Szerb állampolgárok Magyarországon. Európai Integrációs Alap, Budapest. ISBN 9789630850728

Gács, János and Szabó, Miklós (2008) Alternatív növekedési stratégiák és pályák az EU csatlakozás után: Vizsgálatok a csatlakozó országok központhoz való közeledésének illetve perifériára szorulásának esélyeiről a modern növekedési elméletek és a közgazdasági földrajz alapján = Alternative development strategies and growth paths after the EU accession: Investigations about the chances of the accession countries for approaching the growth centers or staying in peripheries based on modern growth theories and economic geography. Project Report. OTKA.

Gál, Susan and Kovács, Katalin (1991) A differenciálódás folyamata a politika lokális színterein: Baranya megyei példa. Tér és Társadalom, 5 (2-3). pp. 143-149. ISSN 0237-7683

Gál, Zoltán (2013) Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés. Tér és Társadalom, 27 (3). pp. 144-149. ISSN 0237-7683

Gál, Zoltán (1996) Városfejlődés és banki infrastruktúra: Városhierarchia vizsgálatok a pénzintézeti innovációk elterjedése alapján a XX. századi Magyarországon. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 211-224. ISSN 0237-7683

Gál, Zoltán (1998) A pénzintézeti szektor területfejlesztési kérdései Magyarországon. Tér és Társadalom, 12 (4). pp. 43-67. ISSN 0237-7683

Gál, Zoltán (2012) A pénzügyi tér és a regionális tudomány frontvonalai. Lengyel Imre vitaindító tanulmányának apropóján. Tér és Társadalom, 26 (1). pp. 87-112. ISSN 0237-7683

Gál, Zoltán (2000) A regionális tudomány új irányzata: a pénzügyi földrajz. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 9-21. ISSN 0237-7683

Gáspár, Tamás (2007) Mezo-szint és jövőformálás: stratégiai megfontolások. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 43-54. ISSN 0237-7683

Gébert, Judit and Málovics, György and Fáskerti, Zsuzsa (2012) The Limits of Well-being Measurement at Sub-regional Level. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 2. pp. 45-60. ISSN 2063-9538

Göőz, Lajos and Tar, Károly (2007) É-Kelet Magyarország természeti erőforrásainak kutatása, elsősorban a megújuló energiaforrások potenciáljának felmérésére, az EU csatlakozásból adódó követelmények figyelembe vételével = Research of the Natural Resources of North-East Hungary, with especial Attention given to the Renewable Energy in the light of Hungary`s Accession to the EU. Project Report. OTKA.

Gőbl, Edina (1996) A Dél–Dunántúl gazdasági egységei – ahogy önmagukat látják. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 189-200. ISSN 0237-7683

H

Hafenscher, Viktória Priszcilla and Jankó, Ferenc (2022) Environmental communication, from engagement to action: lessons from interviews with environmental experts, Hungary. Environmental Education Research. ISSN Print ISSN: 1350-4622 Online ISSN: 1469-5871

Hajdú, Dávid (2020) A munkanélküliség és felnőttképzés területi eloszlása az Észak-magyarországi régióban. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 17 (2). pp. 62-69. ISSN 1786-1594

Hajdú, Zoltán (1989) Az 1956-os közigazgatási területbeosztási reformterv földrajzi kérdései. Tér és Társadalom, 3 (4). pp. 43-61. ISSN 0237-7683

Hajdú, Zoltán (1992) Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 283-285. ISSN 0237-7683

Hajdú, Zoltán (1989) Az első „szocialista” településhálózat-fejlesztési koncepció formálódása Magyarországon (1949–1951). Tér és Társadalom, 3 (1). pp. 86-96. ISSN 0237-7683

Hajdú, Zoltán (2022) A Balkán-félsziget és a Kárpát-medence kontaktzónája: birodalmi és államhatárok permanens konfliktusa. In: A regionalizmus: az elmélettől a gyakorlatig : Illés Ivánra emlékezve 80. születésnapja alkalmából. Publikon, Pécs, pp. 45-58. ISBN 9786155457982

Hajdú, Zoltán (1994) A Dél-Dunántúl középfokú vonzáskörzeteinek területi rendje (Egy felmérés eredményei és tanulságai a vonzáskörzet-kutatások szempontjából). Tér és Társadalom, 8 (1-2). pp. 5-23. ISSN 0237-7683

Hajdú, Zoltán (2019) Magyarország történeti államföldrajza : Korszakonként változó államterület, határtörténet és határpolitika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. ISBN 9789635310227

Hajdú, Zoltán (2019) A historical and politico-geographical analysis of Hungarian-Polish border before 1939 in the Hungarian historical geography. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 8. pp. 95-106. ISSN 2300-0562

Hajdú, Zoltán (1996) A közigazgatási térfelosztás változásai Magyarországon. Tér és Társadalom, 10 (1). pp. 5-21. ISSN 0237-7683

Hajdú, Zoltán and Pálné Kovács, Ilona (2018) A Magyar Királyság területi fenntarthatóságának kihívásai 1918-ban. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (4). pp. 373-386. ISSN 0015-5411

Harangozó, Gábor and Kovács, Zoltán and Szigeti, Cecília and Kondor, Attila Csaba (2019) Ecological footprint calculation of the Budapest Metropolitan Region in a multi-method perspective. In: Sustaining Resources for the Future. Nanjing University, Nanjing, pp. 280-288. ISBN 9788894322866

Hardi, Tamás (2001) Baranyi Béla (szerk.): A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 203-205. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás (2010) A Duna térség mint fejlesztési nagytérség. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 125-141. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás (2008) Egy összekapcsolódó határtérség. Bevezető. Tér és Társadalom, 22 (3). pp. 1-2. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás (2004) Izsák Éva: A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői. Budapest és környéke. Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 151-153. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás (1998) Jacques Huguenin - Patrick Martinat: A régiók, az állam és Európa között. Tér és Társadalom, 12 (3). pp. 153-156. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás (2004) Nagy Imre – Kugler József (szerk.): Lehet-e három arca e tájnak? Tanulmányok a délkeleti határrégió újraszerveződő kapcsolatairól. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 159-162. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás (1999) „Regionális tudomány – regionális politika, együtt és külön-külön”. Tér és Társadalom, 13 (1-2). pp. 191-194. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás (2002) Szuburbanizációs jelenségek Győr környékén. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 57-83. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás (2022) Various mental images about the geographical extension of Central, Southeast and Eastern europe (a mental map survey in eight countries). In: NYUTO 35 : Válogatott közlemények. KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Győr, pp. 99-117. ISBN 9786155754487; 9786155754470

Hardi, Tamás (2008) A határtérség térszerkezeti jellemzői. Tér és Társadalom, 22 (3). pp. 3-25. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás (2015) A munkaügyi ingázás területi mintái Észak-Dunántúlon. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (2). pp. 122-141. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Hardi, Tamás (2002) A szlovén–magyar határon átnyúló kapcsolatok lehetőségei a szlovén regionalizmus tükrében. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 63-85. ISSN 0237-7683

Hardi, Tamás and Kupi, Marcell and Ocskay, Gyula and Szemerédi, Eszter (2022) A határon átnyúló kulturális turizmus territoriális integrációt jelző vizsgálata a szlovák–magyar határszakaszon. In: NYUTO 35 : Válogatott közlemények. KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Győr, pp. 263-293. ISBN 9786155754487; 9786155754470

Hardi, Tamás and Mezei, István (2003) A szlovák közigazgatás és területfejlesztés aszimmetriái. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 127-155. ISSN 0237-7683

Havasi, Virág (2021) Esélyeik ellenére sikeres vállalkozások az abaúji térségben. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 11 (5). pp. 450-459. ISSN 2062-9737

Hegedűs, Veronika (2007) A hazai urbánus térségek és a rekreációs terek összefüggesei. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 5 (2). pp. 225-237. ISSN 1589-4673

Hegyi, Barbara (2006) Városok és régiók az új tudásalapú gazdaságban. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 195-202. ISSN 0237-7683

Hegyi, Fatime Barbara (2006) Kozma Gábor: Place marketing. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 149-152. ISSN 0237-7683

Hegyi, Fatime Barbara (2007) Marketingorientált városfejlesztés. Tér és Társadalom, 21 (3). pp. 129-141. ISSN 0237-7683

Hermann, István (2002) A karthauziak Pápán : Adalékok a pápai házak és házbirtokosok történetéhez. ACTA PAPENSIA, 2 (3-4). pp. 233-244. ISSN 1587-6292

Hervainé Szabó, Gyöngyvér (2008) Az integratív várospolitika tapasztalatai a hazai várostérségekben. Tér és Társadalom, 22 (1). pp. 77-91. ISSN 0237-7683

Hervainé Szabó, Gyöngyvér (1998) A regionális és helyi politika lehetőségei az EU intézményrendszerében. Tér és Társadalom, 12 (1-2). pp. 95-110. ISSN 0237-7683

Hoffman, István (2021) The Challenges of COVID-19 Pandemic in Large Hungarian Municipalities – A Short Overview of the Legal Background. In: Urbanisation and Local Government(s). Lex-Localis Press, Maribor, pp. 151-163. ISBN 9789617124064

Holányi, Ákos (2021) A marosvásárhelyi magyar-román viszony a toponímiai tájkép tükrében = The Hungarian-Romanian Relationship in Târgu Mures in the Light of the Symbolic Landscape. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 145 (4). pp. 335-353. ISSN 0015-5411

Hoque, S.N.M. Azizul and Ahmed, Mondar Maruf Moin and Bhuiyan, Mafijul Islam (2019) Investigating rapid deforestation and carbon dioxide release in Bangladesh using geospatial information from remote sensing data. ECOCYCLES, 5 (2). pp. 97-105. ISSN 2416-2140

Horbulák, Zsolt and Demeter, Gábor (2022) Dél-Szlovákia meghatározása a szlovákiai magyar tudományos életben. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1-2). pp. 111-131. ISSN 2064-390X

Horeczki, Réka (2022) Falvak és a megkésett urbanizmus kapcsolata Illés Iván korai munkáiban. In: A regionalizmus: az elmélettől a gyakorlatig : Illés Ivánra emlékezve 80. születésnapja alkalmából. Publikon, Pécs, pp. 241-249. ISBN 9786155457982

Horeczki, Réka (2020) A középvállalati szektor térbeli megoszlása és jövőképe a városhierarchiában. In: Ipari középvállalatok és regionális fejlődés. Ludovika Press, Budapest, pp. 129-144. ISBN 9789635314027; 9789635314034; 9789635314041

Horeczki, Réka and Finta, István (2022) Konklúzió „A vidék előtt álló kihı́vások a pandémia árnyékában” Panelbeszélgetésről. In: A vidéki Magyarország a pandémia korában : IX. Falukonferencia. KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs, pp. 87-91. ISBN 9786155949111; 9786155949104

Horeczki, Réka and Mezei, Cecília (2019) KKV fejlesztés a helyi gazdaság fejlődése érdekében. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Horváth, Attila (2004) A térszemlélet változása a magyar katonai stratégiában 1920-tól napjainkig. Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 127-143. ISSN 0237-7683

Horváth, Benő (1993) A függetlenség mint hübrisz (Az ember és a természet kölcsönhatása az Alföldön). Tér és Társadalom, 7 (3-4). pp. 105-114. ISSN 0237-7683

Horváth, Csaba Péter (2022) A Bánság mint tipikus köztes-európai mezorégió a Kárpát-medencében : Jegyzet Kókai Sándor Bánság-kutatásaihoz. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (4). pp. 145-154. ISSN 0865-557X

Horváth, Csaba Péter (2023) Politikai földrajzi határok történeti megközelítésben : Jegyzet Bencsik Péter monográfiájához. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 31 (3). pp. 159-165. ISSN 0865-557X

Horváth, Gergely (1988) Regionális gazdasági fejlettségi különbségek a Kínai Népköztársaságban. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 3-28. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (1991) Az európai integráció és a területi együttműködések hatása a piacgazdaságok regionális politikájára. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 51-68. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (1998) Az európai regionális fejlődés és politika távlatai. Tér és Társadalom, 12 (3). pp. 1-26. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (1999) Budapest – nemzetközi város. Tér és Társadalom, 13 (3). pp. 121-124. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (1994) A Dél-Dunántúl nemzetközi versenyképességének előfeltétele: a technológiai megújulás. Tér és Társadalom, 8 (1-2). pp. 37-58. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (1997) Európai integráció, keleti bővítés és a magyar regionális politika. Tér és Társadalom, 11 (3). pp. 17-56. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (2022) Regional Inequalities of Intellectual Resources in the Western Balkans. In: Economic transformation and agri-rural economics : essays in the honour of Mária Vincze. Center for Economic and Regional Studies, Institute of Economics, Eötvös Loránd Research Network, Budapest, pp. 45-62. ISBN 9786155754388

Horváth, Gyula (2006) Régiók Oroszországa. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 1-21. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (1987) Területi termelési komplexumok Dél-Közép-Bulgáriában (R. Najdenova szerk.). Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 120-121. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (1991) Válaszút előtt a regionális politika. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 117-124. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (2001) A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 203-231. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (1994) A mikrorégiók vizsgálatától az európai regionális együttműködések kutatásáig (A Dunántúli Tudományos Intézet 50 éve). Tér és Társadalom, 8 (1-2). pp. 221-233. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (2010) A paradigmaváltás szükségessége a magyar területpolitikában - Tézisek. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 205-208. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (1989) A regionális politika központi irányítása Európában. Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 112-120. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula and Faragó, László (1995) A Dél-Dunántúl területfejlesztési koncepciójának alapelemei. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 47-78. ISSN 0237-7683

Horváth, István (2016) A Pécsi Papnevelő Intézet Uradalma : Tájhasználat és gazdálkodás 1736-1785. Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitatae Quinqueecclesiensi, 7 . Pécsi Történettudományért Egyesület, Pécs. ISBN 9789638948274

Horváth, Szilvia and Szélpál, Melinda and Schuchmann, Júlia (2006) Szükség van-e Józsefvárosban a rehabilitációra? A VIII. kerületi lakásállomány mennyiségi és minőségi jellegzetességei 1990–2005 között. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 137-145. ISSN 0237-7683

Horváth, Zsófia and Ptacnik, Robert and Vad, Csaba Ferenc and Chase, Jonathan M. (2019) Habitat loss over six decades accelerates regional and local biodiversity loss via changing landscape connectance. ECOLOGY LETTERS, 22 (6). pp. 1019-1027. ISSN 1461-023X

Horváth M., Tamás (1989) A túlélés kockázata. A megyerendszer közigazgatási és hatalompolitikai szerepének összefüggése Magyarhonban. Tér és Társadalom, 3 (4). pp. 63-80. ISSN 0237-7683

Horváthné Kovács, Bernadett and Honfi, Vid Sebestyén and Sarudi, Cs. and Molnár, T. (2009) Dinamikus Mutatók Alkalmazási Lehetőségei A Területi Fejlettség Mérésében | Applications od dynamic spatial development indicators. ACTA OECONOMICA KAPOSVÁRIENSIS (mell.). pp. 1-8. ISSN 1789-6924

Hrubi, László (1994) A Dél-Dunántúl gazdaságszerkezete és ipara. Tér és Társadalom, 8 (1-2). pp. 83-107. ISSN 0237-7683

Hrubi, László (1997) Új vonások a Baranya megyei területfejlesztési koncepcióban. Tér és Társadalom, 11 (3). pp. 87-92. ISSN 0237-7683

Hrubi, László (1997) A megyei területfejlesztési koncepciók. Tér és Társadalom, 11 (3). pp. 79-85. ISSN 0237-7683

Hudrlíková, Lenka and Kramulová, Jana and Zeman, Jan (2013) Measuring Sustainable Development at the Lower Regional Level in the Czech Republic based on Composite Indicators : Measuring Sustainable Development in Czech LAU 1 Regions using Composite Indicators. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 3. pp. 117-140. ISSN 2063-9538

Hurta, Hilda and Derecskei, Anita (2008) Regionális kreativitás. Tér és Társadalom, 22 (2). pp. 41-52. ISSN 0237-7683

Huszti, Zsolt (2008) Két régió, két kistérség új összekapcsolódása. Tér és Társadalom, 22 (4). pp. 149-157. ISSN 0237-7683

I

Illés, Iván (2001) Régiók és regionalizáció. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 1-23. ISSN 0237-7683

Illés, Iván (1997) A regionális együttműködés feltételei Közép- és Kelet-Európában. Tér és Társadalom, 11 (2). pp. 17-28. ISSN 0237-7683

Illés, Iván (1992) A területfejlesztés irányításának kérdései. Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 57-68. ISSN 0237-7683

Illés, Tamás (2018) Cusco, A. (2017): A contested borderland. Competing Russian and Romanian visions of Bessarabia in the late nineteenth and early twentieth century. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 32 (4). pp. 113-116. ISSN 0237-7683

Illés, Tamás (2018) Kelet és Nyugat között – a román csoportok etnikai földrajzi vizsgálata a kezdetektől napjainkig. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (2). pp. 137-153. ISSN 0015-5411

Illés, Tamás (2018) A kulturális globalizáció földrajzi vonásai = The geographical dimensions of cultural globalisation. Tér és Társadalom, 32 (2). pp. 3-20. ISSN 2062-9923

Ilyés, Zoltán and Tátrai, Patrik (2013) A zoborvidéki magyarság politikai megosztottságának kulturális és etnikai identifikációs háttere. In: Önazonosság és tagoltság: elemzések a kulturális megosztottságról. Tér és Terep. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének évkönyve (9). Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 243-258. ISBN 978-963-446-686-4

Imre, Anna (1992) A paraszti polgárosodás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920). Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 129-131. ISSN 0237-7683

Imre, Gabriella (2007) James Wesley Scott (ed): EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion. Tér és Társadalom, 21 (4). pp. 213-220. ISSN 0237-7683

Irimiás, Anna (2015) Filmturizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9621 3

Irimiás, Anna Rita (2019) AZ UNESCO FILMES VÁROSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 143 (2). pp. 93-106. ISSN 0015-5411

Irimiás, Anna Rita (2017) Un passo dal cielo. Una serie tv come leva di marketing territoriale in Alto Adige. In: Geo-fiction. Il volto televisivo del Belpaese. Aracne editrice S.r.l., Rome, pp. 85-99. ISBN 978-88-255-1055-3

Islam, Tariqul and Hemstock, Sarah L. and Charlesworth, Mark and Kabir, Kazi Humayun (2022) Assessment of the domestic energy use impacts of unplanned refugee settlements on the forest ecology of Cox’s Bazar, Bangladesh. ECOCYCLES, 8 (1). pp. 86-98. ISSN 2416-2140

Ispán, Ágota Lídia (2022) Venues of Recreation in a Former Socialist Town. ETHNOGRAPHICA ET FOLKLORISTICA CARPATHICA, 24. pp. 49-70. ISSN 0139-0600

Iváncsics, Vera and Filepné Kovács, Krisztina (2020) Tendencies and Spatial Pattern of Urban Growth in the Catchment Area of Hungarian Middle Cities between 1990-2018 = A városi növekedés trendjei és morfológiája magyarországi középvárosok vonzáskörzetében 1990 és 2018 között. 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (57). pp. 16-27. ISSN 1787-6613

Izsák, Éva (2004) Baranyi Béla: A határmentiség dimenziói. Magyarország és keleti államhatárai. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 165-166. ISSN 0237-7683

Izsák, Éva (1996) Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 19-30. ISSN 0237-7683

J

Jakobi, Ákos (2000) Területiség az adórendszerben: a területi gondolkodás megjelenése egy pénzügyminisztériumi dokumentumban. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 33-42. ISSN 0237-7683

Jankó, Ferenc (2016) Az éghajlatváltozás tudás-vitáinak feltérképezése: nézőpontok Magyarországról. MAGYAR TUDOMÁNY. ISSN 0025-0325 (In Press)

Jankó, Ferenc (2022) Csikóhal és darázsderék. Burgenland térképezett földrajza. VILÁGTÖRTÉNET, 12 /44 (2). pp. 301-324. ISSN 0083-6265

Jankó, Ferenc (2020) Fear regimes: Comparing climate change and the Covid-19 pandemic. Geoforum, 117. pp. 308-310. ISSN 0016-7185

Jankó, Ferenc and Győri, Róbert (2016) Az Alföld fejlődésével és természetátalakításával kapcsolatos viták a két világháború között. In: Tájak, régiók, települések térben és időben. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest. (In Press)

Jankó, Ferenc and Hafenscher, Priszcilla (2023) Demonstrating and Debating Climate Change : The Function of Rhetoric from Science to the Public. In: Routledge Handbook of Descriptive Rhetorical Studies and World Languages. Routledge, London, pp. 310-324. ISBN 9781003195276

Jankó, Ferenc and Hafenscher, Viktória Priszcilla (2023) The Water Histories of Hungary's Major Rivers : Environmental Debates around Antal Réthly and Emil Mosonyi. HISTORICA: REVUE PRO HISTORII A PRIBUZNE VEDY (1). pp. 56-73.

Jaschitz, Mátyás (2010) Elzárt múlt-határtalan jövő? – Esztergom vonzáskörzete a huszadik században és az ezredfordulón. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 93-118. ISSN 0237-7683

Jaschitz, Mátyás (2011) Wendelin Strubelt (ed.): German Annual of Spatial Research and Policy 2008 – Guiding Principles for Spatial Development in Germany. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 160-164. ISSN 0237-7683

Jelenszkyné Fábián, Ildikó (2003) Pamela Moss (szerk.): Feminist Geography in Practice: Research and Methods. Tér és Társadalom, 17 (2). pp. 133-138. ISSN 0237-7683

Jelinek, Csaba (2020) "Gúzsba kötve táncolunk." : Zsugorodás és a kontroll leszivárgásának politikai gazdaságtana magyarországi középvárosokban. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 30 (2). pp. 115-136. ISSN 1216-2051

Jelinek, Csaba and Virág, Tünde (2020) Zsugorodó városok és társadalmi egyenlőtlenségek Magyarországon. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 30 (2). pp. 4-26. ISSN 1216-2051

Jeney, László (2007) Dualitások az Európai Unió nagyvároshálózatának fejlettségében az ezredfordulón. Tér és Társadalom, 21 (4). pp. 155-178. ISSN 0237-7683

Jeney, László and Jakobi, Ákos and Rédei, Mária (2002) Regionális specializáció és a feldolgozóipari tevékenység változása. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 87-108. ISSN 0237-7683

Jobbitt, Steven and Győri, Róbert (2016) Ferenc Fodor: A Hungarian Geographer in the First Half of the Twentieth Century. In: Fodor Ferenc önéletírásai. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 39-77. ISBN 978-615-5371-62-2

Jobbitt, Steven and Győri, Róbert (2016) Ferenc Fodor: Fodor Ferenc: egy magyar geográfus a XX. század első felében. In: Fodor Ferenc önéletírásai. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 9-38. ISBN 978-615-5371-62-2

Jorroch, Anna (2023) Individuelle deutsch-polnische zweisprachigkeit in masuren unter ihren soziolinguistischen umständen. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (2). pp. 107-114. ISSN 2064-1060

Juhász, Krisztina (2016) A német vállalatok terjeszkedésének földrajzi jellemzői – Magyarország mint célterület = The geography of German companies’ international expansion – Hungary as a host country. Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 63-79. ISSN 2062-9923

Juhász, Pál (1988) A településfejlesztési koncepció és a faluosztályok elmélete. Emberképünk tizenöt évvel ezelőtt. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 3-18. ISSN 0237-7683

Juma, Leanard Otwori and Gogo, Fredrick Collins Adol and Abdulkadr Ahmed, Abduletif and Dávid, Lóránt Dénes (2020) Kenya’s standard gauge railway project in the context of theory and practice of regional planning. ACTA CAROLUS ROBERTUS, 10 (2). pp. 85-96. ISSN 2062-8269

János, István and Szathmáry, László (2013) Paleodemográfiai változások a Tiszántúlon a 10-13. században. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 11 (2). pp. 215-222. ISSN 1589-4673

Jóna, György (2017) Impacts of the coopetitive networks on the Hungarian territorial structure. In: Social entrepreneurship and social business. Wien FH Campus, Vienna.

Jóna, György (2013) A területi tőke fogalmi megközelítései. Tér és Társadalom, 27 (1). pp. 30-51. ISSN 0237-7683

Jóna, György and Varga, Levente (2018) A case study on marketing of a focal firm – a network approach. In: Challenges for companies and consumers on international market. Publishing House of the University of Economics in Katowice, Katowice, pp. 87-101.

Jószai, Attila and Buskó, Tibor László (2013) Az urbanizációs folyamatok megjelenése Budapest környékén. Előtanulmány egy történeti szempontú urbanizációs modell kidolgozásához. Tér és Társadalom, 27 (4). pp. 75-94. ISSN 0237-7683

K

Kaiser, Tamás (2021) Extended Framework For Smart City Development: Complementary Elements Of A Supportive Environment. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 9 (1). pp. 72-88. ISSN 2063-9058

Kalocsai, Péter (2022) A nyugat-magyarországi közlekedési hálózat változásai a trianoni békeszerződés következtében. VILÁGTÖRTÉNET, 12/44 (2). pp. 241-268. ISSN 0083-6265

Kanalas, Imre (2000) Az információs-kommunikációs technikák terjedésének regionális különbségei Magyarországon. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 159-172. ISSN 0237-7683

Karácsonyi, Dávid and Dövényi, Zoltán (2008) A munkanélküliség és a jövedelmek területi különbségei Ukrajnában. Tér és Társadalom, 22 (4). pp. 159-188. ISSN 0237-7683

Karácsonyi, Dávid and Kostyantyin, Mezentsev and Pidgrusnyi, Grigorii and Dövényi, Zoltán (2014) From Global Economic Crisis to Armed Crisis: Changing Regional Inequalities in Ukraine. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (2). pp. 18-39. ISSN 2063-9538 ; Online: 2064-8243

Keller, Judit (2011) Heterarchia és fejlődési pályaváltás. Új elméleti megközelítés a kistérségkutatásban. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 3-26. ISSN 0237-7683

Keményfi, Róbert (2011) Nemzetiségi térképek mint a hatalmi beszédmód formái (I. rész). Tér és Társadalom, 25 (1). pp. 63-80. ISSN 0237-7683

Keményfi, Róbert (2011) Nemzetiségi térképek mint a hatalmi beszédmód formái (II. rész). Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 69-87. ISSN 0237-7683

Kengyel, Miklós (1989) A magyar bírósági szervezet területi elhelyezkedésének ellentmondásai. Tér és Társadalom, 3 (3). pp. 21-33. ISSN 0237-7683

Kerese, Tibor (2010) Winner places in a loser county : Growing settlements in Somogy where the population decrease has been massive for half a century. MODERN GEOGRÁFIA, 5 (1). pp. 53-67. ISSN 2062-1655

Kerese, Tibor (2009) A demográfiai erózió és területi differenciái Somogy megyében 1970-2007. MODERN GEOGRÁFIA, 4 (2). pp. 37-58. ISSN 2062-1655

Keresztes, László Lóránt (2008) Public transportation of rural commuters: studies in Hungarian geography. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (4). pp. 1-11. ISSN 2062-1655

Keresztes, László Lóránt and Vámosi, Tamás (2008) Employment int he small rural settlements of South-Transdanubia. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (4). pp. 12-24. ISSN 2062-1655

Keresztély, Krisztina (1995) A várospolitika változása és az elővárosok helyzete Párizsban és Budapesten (1850–1949). Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 83-103. ISSN 0237-7683

Keserű, Imre (2012) Bejárók és eljárók: A szuburbanizáció és az általános iskolások ingázásának összefüggései Budapest funkcionális várostérségében. Tér és Társadalom, 26 (3). pp. 114-132. ISSN 0237-7683

Keserű, Imre (2005) Owen D. Gutfreund: 20th-Century Sprawl – Highways and the Reshaping of the American Landscape. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 167-170. ISSN 0237-7683

Kincses, Áron (2019) A Magyarországon élő külföldi kötődésű népesség területi jellegzetességei, 2011–2017 =Spatial characteristics of the foreign population living in Hungary, 2011–2017. TERÜLETI STATISZTIKA, 59 (5). pp. 463-497. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kincses, Áron (2014) Magyarországon élő külföldi állampolgárok területi jellegzetességei. TERÜLETI STATISZTIKA, 54 (5). pp. 448-473. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron (2009) A Magyarországon élő külföldiek területi elhelyezkedése. Tér és Társadalom, 23 (1). pp. 119-131. ISSN 0237-7683

Kincses, Áron (2015) A nemzetközi migráció Magyarországon és a Kárpát-medence magyar migrációs hálózatai a 21. század elején. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. ISBN 978-963-235-484-2

Kincses, Áron and Bálint, Lajos (2017) Migration settlement networks in the Carpathian Basin, 2001–2011. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 6 (2). pp. 94-111. ISSN 2063-9538 (In Press)

Kincses, Áron and Michalkó, Gábor and Tóth, Géza (2014) A Magyarország átutazó forgalmában érintett települések lehatárolása. TERÜLETI STATISZTIKA, 54 (3). pp. 237-252. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron and Michalkó, Gábor and Tóth, Géza (2014) A Magyarország átutazó forgalmában érintett települések lehatárolása. TERÜLETI STATISZTIKA, 54 (3). pp. 237-252. ISSN 0018-7828

Kincses, Áron and Nagy, Zoltán and Tóth, Géza (2014) Modelling the spatial structure of Europe. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (2). pp. 40-54. ISSN 2063-9538

Kincses, Áron and Rédei, Mária (2010) CENTRUM–PERIFÉRIA KÉRDÉSEK A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓBAN. TÉR ÉS TÁRSADALOM. pp. 301-310. ISSN 2062-9923

Kincses, Áron and Rédei, Mária (2010) Hungary at crossroad. The Romanian Journal of European Studies (RJES) (7-8). pp. 93-103. ISSN 1583 - 199X EUV

Kincses, Áron and Rédei, Mária (2014) Szerbiai migrációs körkép Magyarországról a 2011-es népszámlálási adatok alapján. In: Regionális kaleidoszkóp. Regionális Tudományi Társaság Szabadka, Szabadka, pp. 247-262. ISBN 978-86-86929-05-1

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2014) The Application of Gravity Model in the Investigation of Spatial Structure. Acta Polytechnica Hungarica, 11 (2). pp. 5-19. ISSN 1785-8860

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2014) The Application of Gravity Model in the Investigation of Spatial Structure. Acta Polytechnica Hungarica, 11 (2). pp. 5-19. ISSN 1785-8860

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2007) Elérhetőségi modellek. Tér és Társadalom, 21 (3). pp. 51-87. ISSN 0237-7683

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2013) Examples for application of gravitational model in the investigation of spatial structure. Journal of Mathematics and System Science, 3 (10). pp. 477-490.

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2014) GRAVITÁCIÓS ANALÓGIÁN ALAPULÓ ELÉRHETŐSÉGI MODELLEK: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT. 1. rész. Közlekedéstudományi Szemle, 64 (5). pp. 4-17.

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2012) Geometry of Potential Models. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 2. pp. 74-89. ISSN 2063-9538

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2012) Gravitációs modell alkalmazása a térszerkezet vizsgálatára. TERÜLETI STATISZTIKA, 52 (5). pp. 479-491.

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2013) Investigation of spatial structure : modelling approach. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 3. pp. 41-56. ISSN 2063-9538

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2013) Investigation of spatial structure: modelling approach. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 3. pp. 41-56. ISSN 2063-9538

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2011) Potenciálmodellek geometriája. TERÜLETI STATISZTIKA, 51 (1). pp. 23-37.

Kincses, Áron and Tóth, Géza (2009) A hazánkba bevándorlók területi elhelyezkedésének vizsgálata. Tér és Társadalom, 23 (4). pp. 61-81. ISSN 0237-7683

Király, László (1988) A Duna–Tisza csatorna történetéből. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 84-89. ISSN 0237-7683

Kiss, Attila (2001) Területfejlesztés és közigazgatás-szervezés. (Megye, régió, kistérség). Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 199-202. ISSN 0237-7683

Kiss, Attila (1989) Térszerkezeti terminológiák Ausztriában. Tér és Társadalom, 3 (1). pp. 100-107. ISSN 0237-7683

Kiss, Edit Éva (2008) A modern magyar ipar térszerkezeti összefüggései = Spatial structural connections of the modern Hungarian industry. Project Report. OTKA.

Kiss, Edit Éva (2008) Az iparföldrajzi kutatások külföldön és idehaza a kezdetektől napjainkig. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (2). pp. 225-257. ISSN 2062-1655

Kiss, Edit Éva (2008) Egy felmérés tapasztalatai - az ipari parkok példája. In: Innováció, versenyképesség, felzárkózás című konferencia cikkei. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, pp. 1-13. ISBN 978-963-9883-25-3

Kiss, Edit Éva (2001) Falvaink sorsa az ezredfordulón: a közép-tiszavidéki tapasztalatok. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 153-169. ISSN 0237-7683

Kiss, Edit Éva (2007) The impacts of relocation on the spatial pattern to Hungarian industry. Geographia Polonica, 80 (1). pp. 43-61. ISSN 0016-7282

Kiss, Edit Éva (2014) A posztszocialista magyar ipar és jövője területi aspektusból. In: Jövőföldrajz. BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Budapest, pp. 99-114. ISBN 978 963 503 564 9

Kiss, Edit Éva (2016) A siker tényezői: Győr példáján egy kutatással és monográfia-sorozatával összefüggésben, különös tekintettel Honvári J. (szerk.): Győr fejlődésének mozgatórugói c. monográfiájára. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 30 (1). pp. 118-123. ISSN 0237-7683

Kiss, Edit Éva (2014) A tudományos minősítés és tudományos teljesítményértékelés nemzetközi tapasztalatai társadalomföldrajzi nézőpontból. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 138 (3). pp. 241-250. ISSN 0015-5411

Kiss, Edit Éva and Nedelka, Erzsébet (2020) Geographical approach of Industry 4.0 based on information and communication technologies at Hungarian enterprises in connection with industrial space. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN, 69 (2). pp. 99-117. ISSN 2064-5031

Kiss, Edit Éva and Takeuchi, A. (2002) Industrial areas in Budapest compared with Tokyo at the end of the 20th century. Gaographical Review of Japan, 75 (12). pp. 187-203. ISSN 1347-9555

Kiss, Edit Éva and Tiner, Tibor (2014) Industrial parks in Hungary with particular regard to their transport connection and location choice. REGIONAL SYMBIOSIS, 22. pp. 37-51. ISSN 0972-2041

Kiss, Edit Éva and Uzzoli, Annamária (2021) Az Egészségipari Támogatási Program kedvezményezett vállalkozásai a világjárvány és a negyedik ipari forradalom idején. IME: INFORMATIKA ÉS MENEDZSMENT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, 20 (2). pp. 42-47. ISSN 1588-6387

Kiss, János (1998) Az ágazati gazdaságszerkezet szerepe a regionális differenciálódásban Magyarországon. Tér és Társadalom, 12 (1-2). pp. 138-162. ISSN 0237-7683

Kiss, János (1997) A hazai területfejlesztési gyakorlat néhány kulcsproblémájáról. Tér és Társadalom, 11 (3). pp. 73-78. ISSN 0237-7683

Kiss, János and Bajmócy, Péter (1999) Megyék, régiók és központjaik – modellek tükrében. Tér és Társadalom, 13 (1-2). pp. 31-51. ISSN 0237-7683

Kiss, János Péter (2000) Illúziók nélkül. A határátkelőhelyek szerepe a határ menti kapcsolatok alakulásában az ukrán, a román és a szerb határszakaszon az 1990-es években. Tér és Társadalom, 14 (1). pp. 179-192. ISSN 0237-7683

Kiss, Márta (2016) Helyi termék mint továbblépés? ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA, 14 (1). pp. 9-30. ISSN 1583-6347

Kiss, Éva (2009) Budapest ipari területei az utóbbi évtizedben. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 69-85. ISSN 0237-7683

Kiss, Éva (2007) Foreign Direct Investment in Hungary: Industry and Its Spatial Effects. Eastern European Economics, 45 (1). pp. 6-28. ISSN 0012-8775

Kiss, Éva (2003) Major changes in Hungarian industry during the period of transition. Geograficky Casopis, 55 (3). pp. 193-207. ISSN 0016-7193

Kiss, Éva (2006) Relokáció a magyar iparban. Földrajzi Értesítő: Hungarian Geographical Bulletin, 55 (3-4). pp. 287-304. ISSN 0015-5403

Kiss, Éva (2002) Restructuring in the Industrial Areas of Budapest in the Period of Transition. Urban Studies, 39 (1). pp. 69-84. ISSN 0042-0980 (print), 1360-063X (online)

Kiss, Éva (2000) Rural restructuring in Hungary in the period of socio-economic transition. GeoJournal, 51 (3). pp. 221-233. ISSN 0343-2521 (print), 1572-9893 (online)

Kiss, Éva (2004) Spatial Impacts of Post-Socialist Industrial Transformation in the Major Hungarian Cities. European Urban and Regional Studies, 11 (1). pp. 81-87. ISSN 0969-7764 (print), 1461-7145 (online)

Kiss, Éva (1989) Tiner Tibor (szerk.): Területi kutatások 8. Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 127-129. ISSN 0237-7683

Kiss, Éva (1999) Térszerkezeti és funkcionális változások Budapest ipari területein 1989 után. Tér és Társadalom, 13 (4). pp. 119-134. ISSN 0237-7683

Kiss, Éva (2007) The evolution of industrial areas in Budapest after 1989. In: The Post-Socialist City: Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism. GeoJournal Library (92). Springer, Berlin, pp. 147-170.

Kiss, Éva (2002) A magyar ipar térszerkezeti változásai | Spatial Structural Changes in the Hungarian Industry. Földrajzi Értesítő: Hungarian Geographical Bulletin, 51 (3-4). pp. 347-364. ISSN 0015-5403

Kiss, Éva (1990) A regionális politika válaszúton (Európai perspektívák). Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 194-197. ISSN 0237-7683

Kiss, Éva and Páger, Balázs (2024) A feldolgozóipar és az Ipar 4.0 technológiák területi összefüggései Magyarországon a negyedik ipari forradalom elején = Territorial relations of manufacturing industry and Industry 4.0 technologies in Hungary at the beginning of the fourth industrial revolution. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 38 (1). pp. 129-154. ISSN 0237-7683

Kocsis, Károly (2014) Geographic background of the Ukrainian-Russian conflict in Ukraine. In: Geografia - skromný príspevok na poznanie kraja i človeka zaujímavého a mnohotvárneho. Univerzita Komenskeho, Bratislava, p. 11. ISBN 898-89-456-3654-5

Kocsis, Károly (2009) Gondolatok a magyar etnikai térképészet és a politika kapcsolatáról. FÖLD ÉS EMBER, 11 (3-4). pp. 39-50. ISSN 1585-5465

Kocsis, Károly (1996) A magyar etnikai térszerkezet változásai a honfoglalástól napjainkig. Tér és Társadalom, 10 (1). pp. 79-94. ISSN 0237-7683

Kocsis, Károly (2014) A magyarság jelenléte a nyugati világban, elsősorban a tudományok területén. In: Magyar örökség nyugaton : az anyagi és szellemi javak felderítése, számbavétele és megőrzése. Sodalitas, Bécs, pp. 10-15. ISBN 978-3-9503152-2-6

Kocsis, Károly and Karácsonyi, Dávid (2021) Geographical Location and Geopolitical Situation of the V4 Countries = A visegrádi országok földrajzi fekvése és geopolitikai helyzete. SCIENTIA ET SECURITAS, 2 (4). pp. 386-399. ISSN 2732-2688

Kocsis, Károly and Tiner, Tibor (2009) Geopolitics of pipelines and Eastern Europe with especial regard to Hungary. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN, 58 (1). pp. 49-67. ISSN 2064-5031

Kocsis, Zsolt (1996) A települések belső szerkezetének vizsgálata a lakosság térbeli eloszlása alapján. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 133-140. ISSN 0237-7683

Kocsis, Zsolt and Csapó, Tamás (1997) A várossá nyilvánítás elvi kérdései, potenciális városok az Északnyugat-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 11 (1). pp. 183-196. ISSN 0237-7683

Kocziszky, György (2020) Sikos T. Tamás (szerk.) (2019): Az élelmiszer–ellátási láncok sérülékenysége. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 17 (03). pp. 92-93. ISSN 2560-2926

Kocziszky, György and Szendi, Dóra (2023) Assessing the sustainability of spatial development decisions. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 20 (4). pp. 30-51. ISSN 1786-1594

Kolonits, Ferenc (1976) Fogaskerék - villámhőmérséklet. II. A változó kapcsolódási viszonyok hatása. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 52. (1-2.). pp. 183-198. ISSN 0027-5085

Koltai, Zoltán (1999) Horváth Gyula Európai regionális politika című akadémiai doktori értekezésének nyilvános vitájáról. Tér és Társadalom, 13 (4). pp. 141-147. ISSN 0237-7683

Koltai, Zoltán (2005) A magyarországi városok versenyképességének lakossági megítélése. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 23-41. ISSN 0237-7683

Koltai, Zoltán (2007) A magyarországi városok versenyképességének vállalati megítélése. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 23-42. ISSN 0237-7683

Komarek, Levente (2009) Veres Lajos: Térségi logisztika. Tér és Társadalom, 23 (3). pp. 211-212. ISSN 0237-7683

Komlós, Attila (2003) Vasúti közlekedésünk főbb problémái, különös tekintettel a mellékvonalak fenntarthatóságának kérdéseire. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 87-101. ISSN 0237-7683

Komlósi, Éva and Páger, Balázs (2015) The impact of urban concentration on countries’ competitiveness and entrepreneurial performance. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 5 (1). pp. 97-120. ISSN 2063-9538 ; Online: 2064-8243

Komornoki, Mihály and Jankó, Ferenc (2008) Szuburbanizáció és választási földrajz: átalakuló pártválasztás Budapest térségében. Tér és Társadalom, 22 (4). pp. 115-134. ISSN 0237-7683

Koncz, Gábor (2002) Rakonczai János (szerk.): A Tisza vízgyűjtője, mint komplex vizsgálati és fejlesztési régió. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 153-156. ISSN 0237-7683

Kondor, Attila Csaba (2007) A fizetésképtelenség területi jellemzői Magyarországon. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 95-108. ISSN 0237-7683

Kondor, Attila Csaba and Kovács, Zoltán (2017) Kibocsátáscsökkentés és urbanizáció : ellentmondások és párhuzamok. MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (6). pp. 686-690. ISSN 0025-0325

Koppány, Krisztián and Kovács, Zoltán and Dusek, Tamás (2019) A gazdasági teljesítmény területi eloszlása és koncentrációja Magyarországon = Spatial Distribution and Contentration of Economic Performance in Hungary. In: "Kulturális gazdaság". Kautz Gyula Emlékkonferencia elektronikus formában megjelenő kötete. Széchenyi István Egyetem, Győr, pp. 1-12. ISBN 9786155837340

Kopátsy, Sándor (2017) Hungarian Compass Between East and West. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (Spec.). pp. 12-20. ISSN 1786-6553

Kormány, Gyula (2008) A Szatmár-Beregi síkság terület- és településfejlesztés lehetőségei az ezredfordulón integrációs folyamatában = Development Possibilities of the Region and Settlements in the Szatmár-Bereg Lowland in view of the EU Accession Approaching. Project Report. OTKA.

Korompai, Attila (2021) Kecskeméti vállalkozások a belső városgyűrűben = Enterprises of Kecskemét in the Inner Hungarian Urban Ring. GRADUS, 8 (4). pp. 12-21. ISSN 2064-8014

Korompai, Attila (1998) A területi szakképzés irányai – az együttműködés lehetőségei. Tér és Társadalom, 12 (4). pp. 143-160. ISSN 0237-7683

Korompai, Gábor (2009) Erdősi Ferenc: Kelet-Európa országainak vízi közlekedése. Tér és Társadalom, 23 (1). pp. 227-228. ISSN 0237-7683

Kourtit, Karima and Nijkamp, Peter and Caragliu, Andrea and Del Bo, Chiara (2012) Spatial Contextual Impacts on Business Performance of Dutch Firms. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 2. pp. 13-26. ISSN 2063-9538

Kovai, Cecília (2020) Egy "elképzelt" középosztály és a lokalitás "valósága" : Tanodaprogramok mozgásterei egy zsugorodó városban. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 30 (2). pp. 72-95. ISSN 1216-2051

Kovalcsik, Tamás (2018) A Közép-magyarországi régió településeinek alternatív választókerületi térfelosztása. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK, 7 (1). pp. 54-69. ISSN 2063-4315

Kovalcsik, Tamás and Boros, Lajos (2020) A földrajzi/politikai polarizáció mérési lehetőségei. In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában XI. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás, 2020.10.29-2020.10.30, Debrecen.

Kovalcsik, Tamás and Vida, György and Mucsi, László (2016) A Csongrád megyei országgyűlési választókerületek geoinformatikai elemzése a 2014-es eredmények alapján. In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában (7.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 257-263. ISBN 978-963-318-570-4

Kovách, Imre and Megyesi, Gergely Boldizsár (2023) Motivations of Subsistence Farming in Hungary: Analysis of a Multi-Factored Phenomenon. RURAL SOCIOLOGY. ISSN 0036-0112

Kovács, András (2008) A kiskereskedelem területi jellegzetességei a szlovák–magyar határtérségben. Tér és Társadalom, 22 (3). pp. 97-107. ISSN 0237-7683

Kovács, András Donát (2001) A Dél-Tisza-völgy lakosságának környezeti tudata. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 161-179. ISSN 0237-7683

Kovács, András Donát and Farkas, Jenő Zsolt (2019) Tájváltozások társadalmi hátterének vizsgálata alföldi példákon = Social driving factors of landscape changes in the Great Hungarian Plain. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4). pp. 157-176. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Kovács, Csaba (2000) Jugoszláv és román vállalkozások Magyarországon a kilencvenes években. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 89-97. ISSN 0237-7683

Kovács, Csaba (1991) A személyi jövedelemadó-rendszer térbeli vonatkozásai. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 23-40. ISSN 0237-7683

Kovács, Csaba József (2015) Wales periferikus helyzetének és térszerkezetének jellemzői. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (1). pp. 46-59. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kovács, Csaba József (2015) Wales periférikus helyzetének és térszerkezetének jellemzői. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (1). pp. 46-59. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kovács, Csaba József and Sikos T, Tamás (2018) Az Arena Mall és az Árkád Budapest versenye az átalakuló társadalmi-gazdasági térben. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (3). pp. 201-218. ISSN 0015-5411

Kovács, Ervin (2000) Regionális tagozódás Szlovákiában. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 239-244. ISSN 0237-7683

Kovács, Katalin (2022) Település-osztályok és regionális fejlődés a rendszerváltozást követően. In: A regionalizmus: az elmélettől a gyakorlatig : Illés Ivánra emlékezve 80. születésnapja alkalmából. Publikon, Pécs, pp. 193-207. ISBN 9786155457982

Kovács, Katalin (2010) Társulási vagy megszűnési kényszer: Közoktatás-szervezés a többcélú kistérségi társulásokban. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 103-124. ISSN 0237-7683

Kovács, Katalin (1988) A lokális autonómia összetevőiről Baranya megyei példák alapján. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 67-73. ISSN 0237-7683

Kovács, Katalin (1994) „A semmi ágán...” Kistérségi program és összefogás az Ormánságban. Tér és Társadalom, 8 (1-2). pp. 211-219. ISSN 0237-7683

Kovács, Katalin (1993) A település, gazdaság, igazgatás a térben. Tér és Társadalom, 7 (1-2). pp. 139-145. ISSN 0237-7683

Kovács, Katalin and Bihari, Zsuzsanna (2006) Lejtők és csúszdák, avagy a foglalkoztatási esélyek térbeli egyenlőtlensége az ezredfordulón. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 49-66. ISSN 0237-7683

Kovács, Róbert (2001) Gondolatok a közlekedés és szervezeti kapcsolatai kérdésköréről a budapesti térség közigazgatási problémáinak kapcsán. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 69-80. ISSN 0237-7683

Kovács, Szilárd (2019) A Mittelstand szerepe a bajor iparosodásban. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Kovács, Szilárd and Lux, Gábor and Páger, Balázs (2016) Medium-sized manufacturing enterprises in Hungary: A statistical survey. Studia Miejskie, 24. pp. 59-71. ISSN 2543-5302

Kovács, Szilárd and Lux, Gábor and Páger, Balázs (2017) A középvállalatok szerepe a feldolgozóiparban: Egy magyarországi kutatás első eredményei. TERÜLETI STATISZTIKA, 57 (1). pp. 52-75. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kovács, Teréz (1987) Generációs különbségek a szakszövetkezeti tagság körében (Egy kerekegyházi vizsgálat eredményei alapján). Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 49-62. ISSN 0237-7683

Kovács, Teréz (2023) Hogyan lett egy termelőfaluból szolgáltató falu? Társadalmi gazdasági átalakulás Erdőbénye példáján = How did a farming village become a service village? Socio-economic transformation in Erdőbénye. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 20 (2). pp. 92-108. ISSN 1786-1594

Kovács, Teréz (2002) Illés Iván: Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón. Átalakulás, integráció, régiók. Tér és Társadalom, 16 (1). pp. 161-164. ISSN 0237-7683

Kovács, Teréz (2000) Vidékfejlesztés és finanszírozás az Európai Unióban és Magyarországon. Tér és Társadalom, 14 (1). pp. 163-178. ISSN 0237-7683

Kovács, Teréz (1994) A finn nemzeti vidékpolitika az európai integráció kihívása előtt. Tér és Társadalom, 8 (1-2). pp. 235-238. ISSN 0237-7683

Kovács, Teréz (1991) A határmenti fekvés szerepe a falusi települések életében. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 41-54. ISSN 0237-7683

Kovács, Teréz (1994) A mezőgazdaság privatizációja a dél-dunántúli régióban. Tér és Társadalom, 8 (1-2). pp. 109-128. ISSN 0237-7683

Kovács, Teréz (2004) A vidékfejlesztés várható támogatási rendszere 2007–2013 között. Tér és Társadalom, 18 (4). pp. 95-115. ISSN 0237-7683

Kovács, Tibor and Vasvári, Mária (2024) Cultural renewal in Kisújszállás: A path to sustainability of a Hungarian small town? ECOCYCLES, 10 (1). pp. 24-36. ISSN 2416-2140

Kovács, Zoltán (2020) Do market forces reduce segregation? The controversies of post-socialist urban regions of Central and Eastern Europe. In: Handbook of Urban Segregation. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, Northampton (MA), pp. 118-133. ISBN 9781788115605

Kovács, Zoltán (1991) Tér–idő–társadalom. Tér és Társadalom, 5 (2-3). pp. 164-167. ISSN 0237-7683

Kovács, Zoltán (2017) Városok és urbanizációs kihívások Magyarországon. MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (3). pp. 302-310. ISSN 0025-0325

Kovács, Zoltán (1992) A budapesti bérlakásszektor privatizációjának társadalmi- és városszerkezeti hatásai. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 55-73. ISSN 0237-7683

Kovács, Zoltán (2014) A budapesti városrégió térbeli-társadalmi szerkezetének átalakulása. In: A társadalom terei, a tér társadalma. Art Webber Studio Kft., Budapest, pp. 173-193. ISBN 978-963-08-9126-4

Kovács, Zoltán and Egedy, Tamás and Szabó, Balázs (2015) Az ingázás területi jellemzőinek változása Magyarországon a rendszerváltozás után. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (3). pp. 233-253. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kovács, Zoltán and Farkas, Jenő Zsolt and Lennert, József and Szabó, Balázs and Egedy, Tamás (2022) Az urban sprawl (városi szétterülés) és a területhasználat változásának vizsgálata a budapesti városrégióban – múlt, jelen, jövő. CITY.HU: VÁROSTUDOMÁNYI SZEMLE, 2 (3). pp. 53-74. ISSN 2786-4022

Kovács, Zoltán and Harangozó, Gábor and Szigeti, Cecília and Koppány, Krisztián and Kondor, Attila Csaba and Szabó, Balázs (2020) Measuring the impacts of suburbanization with ecological footprint calculations. CITIES, 101. ISSN 0264-2751

Kovács, Zoltán and Szigeti, Cecília and Egedy, Tamás and Szabó, Balázs and Kondor, Attila Csaba (2017) Az urbanizáció környezeti hatásai - az ingázás ökológiai lábnyomának változása a budapesti várostérségben = Environmental Impacts of Urbanization – Changes of the Ecological Footprint of Commuting in the Urban Region of Budapest. TERÜLETI STATISZTIKA, 57 (5). pp. 469-494. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kovács, Zoltán and Wiessner, Reinhard and Zischner, Romy (2013) Urban Renewal in the Inner City of Budapest: Gentrification from a Post-socialist Perspective. Urban Studies, 50 (1). pp. 22-38. ISSN 0042-0980 (print), 1360-063X (online)

Kovály, Katalin and Erőss, Ágnes and Ferenc, Viktória and Tátrai, Patrik (2020) Kárpátaljáról dióhéjban. In: Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, pp. 11-19. ISBN 9786158143271

Kozma, Boglárka Marianna (2000) Desztináció marketing. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 195-202. ISSN 0237-7683

Kozma, Gábor (1995) Városmarketing mint a helyi gazdaságfejlesztés egyik lehetséges eszköze. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 37-54. ISSN 0237-7683

Kozma, Gábor (2008) A dekoncentált (területi) államigazgatási szervezetek központjainak változása 1990 után. Tér és Társadalom, 22 (2). pp. 71-85. ISSN 0237-7683

Kozma, Gábor (2004) A magyarországi önkormányzatoknak a gazdasági élet szereplői körében felhasznált kommunikációs kiadványai. Tér és Társadalom, 18 (4). pp. 69-83. ISSN 0237-7683

Kozma, Gábor (1994) A terület marketingje. A városok, államok, nemzetek beruházási, ipari és idegenforgalmi vonzereje. Tér és Társadalom, 8 (3-4). pp. 131-134. ISSN 0237-7683

Kozma, Gábor and Balcsók, István and Ekéné dr. Zamárdi, Ilona and Mező, Ferenc and Teperics, Károly and Tóth, Antal (2007) Társadalmi és politikai változások Hajdú-Bihar megyében az 1990-es évtizedben = Social and political changes in Hajdú-Bihar county in the 90's. Project Report. OTKA.

Kozma, Gábor and Kádár, Kriszta (2011) Az egykori szovjet katonai területek funkcióváltása Debrecenben. Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 164-179. ISSN 0237-7683

Kozma, Gábor and Molnár, Ernő (2018) The role of industrial parks in the economic development of Debrecen. Tér – Gazdaság – Ember, 6 (4). pp. 35-49. ISSN 2064-1176

Kozák, Ákos (2010) A településtípus és a regionalitás összefüggései a fogyasztással és fogyasztói életstílussal. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 143-160. ISSN 0237-7683

Koós, Bálint (2004) Adalékok a gazdasági szuburbanizáció kérdésköréhez. Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 59-71. ISSN 0237-7683

Koós, Bálint (2002) Kiegyenlítődés és specializáció. Pest megye idegenforgalmi jellemzőinek változása a kilencvenes években. Tér és Társadalom, 16 (1). pp. 116-134. ISSN 0237-7683

Kraftné Somogyi, Gabriella (1994) Fejlődési tartalék, vagy elszalasztott lehetőség (A Dél-Dunántúl turizmusa). Tér és Társadalom, 8 (1-2). pp. 143-166. ISSN 0237-7683

Krajkó, Gyula (1989) A gazdasági térszerkezetek és a közigazgatás összefüggése. Tér és Társadalom, 3 (3). pp. 53-69. ISSN 0237-7683

Kristóf, Ildikó, Sz. (2018) A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 „Ezeknél szebb óráim soha sem vóltak”: emlékezet és kánonformálás a kulturális antropológia tudományának korai forrásaiban Magyarországon a 18/19. század fordulóján = „I Never Have Had More Beautiful Moments„: Memory and Canon Formation in the Historical Sources Relating to Cultural Anthropology in Hungary, At the Turn of the 18th and 19th Centuries. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 234-248. ISSN 20622597

Krisztián, Béla (2007) Hubai József: Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természeti erőforrás-gazdálkodására. Tér és Társadalom, 21 (3). pp. 217-218. ISSN 0237-7683

Krisztián, Béla (2010) Pap Norbert – Kobolka István (szerk.): A Nyugat-Balkán. Tér és Társadalom, 24 (1). pp. 187-188. ISSN 0237-7683

Kruzslicz, Ferenc and Parag, Andrea and Sebestyén, Tamás (2011) Feltalálói kapcsolatok szerepe a high-tech szektorban. Sokféleség és specializáció a hálózatok tükrében. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 79-99. ISSN 0237-7683

Kubeš, J. and Kovács, Zoltán (2020) The kaleidoscope of gentrification in post-socialist cities. URBAN STUDIES, 57 (13). pp. 2591-2611. ISSN 0042-0980 (print), 1360-063X (online)

Kubinyi, Enikő and Varga, György (2023) Társállattartás Magyarországon 2022-es reprezentatív felmérés alapján. In: Tanulmányok az ember és állat kapcsolat értelmezéséhez. Antrozoológiai könyvek, 1 . Debreceni Egyetem, Antrozoológiai Kutatócsoport, Debrecen, pp. 88-100. ISBN 978-963-490-526-4

Kugler, József (2003) Szenyéri Zoltán: A Tolna és a Baranya megyei németek sorsa a betelepítésektől napjainkig. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 195-197. ISSN 0237-7683

Kukely, György (2006) A nagyvárosok felértékelődése a külföldi működőtőke-beruházások telephelyválasztásában. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 111-125. ISSN 0237-7683

Kukely, György and Czirfusz, Márton and Barta, Györgyi (2008) Újraiparosodás a nagyvilágban és Magyarországon. Tér és Társadalom, 22 (4). pp. 1-20. ISSN 0237-7683

Kulcsár, Balázs (2020) Determination of settlement electricity self-sufficiency with the use of average utilization rate and PVGIS methods. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN. ISSN 2064-5031 (Submitted)

Kulcsár, Balázs (2020) Establishing Forecasts Pointing Towards the Hungarian Energy Change Based on the Results of Local Municipal Renewable Energy Production and Energy Export. In: ICGTEE 2020 : International Conference on Geography, Transport, Energy and Environment Tokyo, Japan, 2020. június 11-12., Tokyo, Japan.

Kulcsár, Balázs (2018) Háztartási méretű kiserőművek villamosenergia-ellátásban betöltött szerepe a magyarországi településállományban - The role of small-scale household power plants in the electricity supply by the Hungarian settlements. International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS), 3. (45.). ISSN 2498-700X (In Press)

Kulcsár, Balázs (2017) Háztartási méretű kiserőművek villamosenergia-termelő képessége = Electricity Production Equity of Houshold Scale Small Power Plants. In: Környezetmérnöki Konferencia és Szakmai Nap, 2017.10.12-13., Debrecen, DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK.

Kulcsár, Balázs (2019) Kötelezö átvételi rendszerben benyújtott naperőmű létesítési igények, megválósúlásának hatása a magyarországi településá llomány villamosenergia ellátására = The impact of realization of solar power plant installation requests in Mandatory Purchase (KÁT) system on the electricity supply of Hungarian settlements. International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS), 4 (2). pp. 54-60. ISSN 2498-700X

Kulcsár, Balázs (2018) MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ KISERŐMŰVEK ARÁNYA A MAGYAR TELEPÜLÉSÁLLOMÁNY VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSÁBAN. In: IX. Magyar Földrajzi Konferencia, 2018. november 9-11. Debrecen, 2018. november 9-11., Debrecen.

Kulcsár, Balázs (2020) PVGIS szoftver megbízhatóságának vizsgálata magyarországi referencia naperőművekkel. Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923 (Submitted)

Kulcsár, Balázs (2018) A nem engedélyköteles, megújuló energiát hasznosító kiserőművek területi elhelyezkedése Magyarországon : The territorial location of the subject to authorization, renewable energy recovery small power plants in Hungary. MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2018. pp. 132-139. ISSN ISBN 978-963-7064-37-1

Kulcsár, Balázs (2020) The proportion of alternative-powered vehicles and the state of energy self-sufficiency in the Hungarian settlement stock. International Journal of Climate Change Strategies and Management. ISSN 1756-8692 (Submitted)

Kulcsár, Balázs (2017) The role of small, household size power plant in the electricity supply by Hungarian municipalities - or what is the available capacity on the way of the local self-sufficiency enough for. In: EUGEO Conference 2017 Brussels, 2017.09.04-06., Brussels, Belgium.

Kulcsár, László (2012) Eltérések és hasonlóságok az európai urbanizációs folyamatokban. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (1-2). pp. 114-117. ISSN 0865-7823

Kulcsár, László (2012) A város múltja, jelene és jövője. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (3-4). pp. 118-120. ISSN 0865-7823

Kulcsár, László and Kulcsár, László J. and Obádovics, Csilla (2011) Who lives in forgotten places? : Age structure and socio-economic development in Hungary. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 110-121. ISSN 2063-9538

Kulcsár, László and Obádovics, Csilla (2016) Népességdiamika és társadalmi szerkezet. TERÜLETI STATISZTIKA, 56 (4). pp. 390-414. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Kullmann, Ádám (2000) A magyarországi ipari parkok fejlődési pályái. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 63-72. ISSN 0237-7683

Kundi, Viktória (2010) Beszámoló a „Politikai régió – Régiópolitika” konferenciáról. Tér és Társadalom, 24 (1). pp. 185-186. ISSN 0237-7683

Kundi, Viktória (2012) Fesztiválok gazdasági hatásmérésére alkalmazott nemzetközi és hazai modellek bemutatása. Tér és Társadalom, 26 (4). pp. 93-110. ISSN 0237-7683

Kundi, Viktória (2009) Pap Norbert (szerk.): Kultúra – Területfejlesztés. Pécs – Európa Kulturális Fővárosa 2010-ben. Tér és Társadalom, 23 (4). pp. 249-254. ISSN 0237-7683

Kuráth, Gabriella (2007) A hazai felsőoktatási intézmények regionális hatásának vizsgálata a beiskolázási marketingmunkában. Tér és Társadalom, 21 (4). pp. 95-110. ISSN 0237-7683

Kuti, Mónika (1997) A baranyai privatizáció. Tér és Társadalom, 11 (2). pp. 80-91. ISSN 0237-7683

Kutics, Karoly (2019) Evolution of water quality of Lake Balaton. ECOCYCLES, 5 (2). pp. 44-73. ISSN 2416-2140

Kuttor, Dániel (2010) A gazdasági-politikai átmenet regionális hatásainak vizsgálata a visegrádi országokban 1995-től 2006-ig. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 249-266. ISSN 0237-7683

Kántor, Noémi and Gulyás, Ágnes and Égerházi, Lilla Andrea and Unger, János (2009) Objective and subjective aspects of an urban square’s human comfort – case study in Szeged (Hungary). BERICHTE DES METEOROLOGISCHES INSTITUT DER ALBERT LUDWIGS UNIVERSITAT FREIBURG, 18. pp. 241-246.

Kóbor, Krisztina (2012) Modellalkotási kísérlet: a civil/nonprofit szervezetektől a regionalizmusig. Tér és Társadalom, 26 (4). pp. 37-53. ISSN 0237-7683

Kókai, Sándor and Bottlik, Zsolt (2008) A Bánát helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában (1718-2000) = The Place and the Role of the Region Banat in the Geographical Division of Labour in the Carpathian-Basin. Project Report. OTKA.

Kövi, Rita and Kiss, Norbert and Gémes, Katalin and Bakacs, Márta and Vitrai, József and Uzzoli, Annamária (2011) A lakóhelytől függ az esély a jobb minőségű ellátásra – Az ellátáshoz való hozzáférés területi egyenlőtlenségei Magyarországon, a szürkehályogműtétek példáján. Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 88-105. ISSN 0237-7683

Kürti, László (2019) Dance Populism: The Potato Principle and the New Hungarian Dance Craze. In: Cycles of hatred and rage. Palgrave, Cham, pp. 169-193. ISBN 978-3-030-14415-9

Kőműves, Zsolt Sándor and Szabó, Szilvia and Szabó-Szentgróti, Gábor and Hollósy-Vadász, Gábor János (2022) Munkaerő-gazdálkodási körkép a dél-dunántúli régióban a pandémia idején = Labour retention in South Transdanubia during the pandemic. MODERN GEOGRÁFIA, 17 (3). pp. 13-27. ISSN 2062-1655

Kőrös, Ákos (2019) Horváth G. K. (szerk.) (2014): Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig (Balassi Kiadó, Budapest, 725 o.). Tér és Társadalom, 33 (2). pp. 182-183. ISSN 0237-7683

Kőrösi, Mária (2001) A magyar politikai földrajz - gróf Teleki Pál és a politikai földrajz. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2001 (1-4). pp. 82-104. ISSN 0865-7823

Kőszegfalvi, György (1989) A települések infrastruktúra-fejlesztésének új feltételei és feladatai. Tér és Társadalom, 3 (3). pp. 3-19. ISSN 0237-7683

Kőszegfalvi, György (1988) A településfejlődés törvényszerűségei. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 29-41. ISSN 0237-7683

Kőszegfalvi, György (1994) A településfejlődés új feltételei. Tér és Társadalom, 8 (3-4). pp. 49-62. ISSN 0237-7683

Kőszeghy, Attila (1994) Fogalmak és jelentések a területi politika hatókörében. Tér és Társadalom, 8 (3-4). pp. 63-78. ISSN 0237-7683

Kőszeghy, Lea and Csizmady, Adrienne and Csanádi, Gábor (2010) Nyilvánosság és részvétel a településtervezési folyamatban. Tér és Társadalom, 24 (1). pp. 15-36. ISSN 0237-7683

Kőszegi, Margit (2011) Horváth Gyula, Hajdú Zoltán (szerk.): Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 155-159. ISSN 0237-7683

Kőszegi, Margit (2011) Hárs Ágnes – Tóth Judit (szerk.): Változó migráció – változó környezet. Tér és Társadalom, 25 (1). pp. 133-136. ISSN 0237-7683

L

Lackó, László (1987) Import avagy hazai (Válasz kísértet-ügyben). Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 61-66. ISSN 0237-7683

Lackó, László (1994) Regionális politika – irányítási modellek. Tér és Társadalom, 8 (3-4). pp. 41-47. ISSN 0237-7683

Lackó, László (1987) A területi fejlődés egységes értelmezése. Tér és Társadalom, 1 (1). pp. 67-75. ISSN 0237-7683

Lados, Mihály (2009) Régió alakult. In: Nyugat-dunántúli régió. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség; Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Sopron, Győr, pp. 5-24. ISBN 9789630672719

Lados, Mihály (2009) Tervezzük meg a régiót! In: Nyugat-dunántúli régió. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség; Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Sopron, Győr, pp. 97-112. ISBN 9789630672719

Lados, Mihály (1997) Önkormányzati gazdálkodás és a területfejlesztés az Északnyugat-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 11 (1). pp. 197-217. ISSN 0237-7683

Lados, Mihály (2009) Építsük a régiót! - Fejlesztési programok. In: Nyugat-dunántúli régió. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség; Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Sopron, Győr, pp. 113-126. ISBN 9789630672719

Lados, Mihály (2001) A területi tervezés kihívásai a kilencvenes években Magyarországon: a területfejlesztési stratégiák kialakításáról a programozásig és az értékelésig. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 25-69. ISSN 0237-7683

Lados, Mihály (2022) A területi tervezés kihívásai a kilencvenes években Magyarországon: a területfejlesztési stratégiák kialakításától a programozásig és az értékelésig. In: NYUTO 35 : Válogatott közlemények. KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Győr, pp. 15-57. ISBN 9786155754487; 9786155754470

Lados, Mihály and Dőry, Tibor (1997) Regionális konjuktúrakutatás eredményei, tapasztalatai. Tér és Társadalom, 11 (1). pp. 283-296. ISSN 0237-7683

Lados, Mihály and Rechnitzer, János (1997) Az Északnyugat-Dunántúl területfejlesztési stratégiája (tervezet). Tér és Társadalom, 11 (1). pp. 219-269. ISSN 0237-7683

Ladányi, János (1992) Gondolatok a Középső-Józsefváros rehabilitációjának társadalmi összefüggéseiről. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 75-88. ISSN 0237-7683

Lajos, Veronika and Nemes, Gusztáv (2020) Megalkotott valóságok: sokszínű kisvilágok a Káli-medencében = Imaginary Realities: Diverse Small Worlds in the Káli-Basin (Balaton Upland, Hungary). In: Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században. Kriza Könyvek (47). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 171-181. ISBN 978-606-9015-15-5

Lakatos, Artur (2017) Szocialista iparosítás, demográfiai változások. Kolozsvár, Nagyvárad és Marosvásárhely fejlődési irányai (1945-1989). Belvedere Meridionale, 29 (2). pp. 27-53. ISSN 1419-0222 ; ISSN (online) 2064-5929

Lakatos, Miklós and L. Rédei, Mária and Kapitány, Gabriella (2015) Mobilitás és foglalkoztatás. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (2). pp. 157-179. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Lampl, Zsuzsanna and Hardi, Tamás (2008) Határon átnyúló ingázás a szlovák–magyar határtérségben. Tér és Társadalom, 22 (3). pp. 109-126. ISSN 0237-7683

Langergraber, Guenter and Castellar, Joana A. C. and Andersen, Theis Raaschou and Andreucci, Maria-Beatrice and Baganz, Gösta F. M. and Buttiglieri, Gianluigi and Canet-Martí, Alba and Carvalho, Pedro N. and Finger, David C. and Griessler Bulc, Tjaša and Junge, Ranka and Megyesi, Boldizsár and Milošević, Dragan and Oral, Hasan Volkan and Pearlmutter, David and Pineda-Martos, Rocío and Pucher, Bernhard and van Hullebusch, Eric D. and Atanasova, Nataša (2021) Towards a Cross-Sectoral View of Nature-Based Solutions for Enabling Circular Cities. Water, 13 (17). p. 2352. ISSN 2073-4441

Laoues, Nóra (2021) Az Észak-alföldi és Észak-magyarországi régióban fogyatékossággal élő tanulók szabadidő-eltöltési szokásai = Leisure Habits Of Students With Disabilities In The Northern Landlands And Northern Hungary Regions. ACTA CAROLUS ROBERTUS, 11 (1). pp. 51-59. ISSN 2062-8269

Le-Dai, Barbara (2022) Az álláskeresők körében végzett felnőttképzés munkaerőpiaci hatásai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében = The Labour Market Impact of Adult Training Among Jobseekers in the County of Szabolcs-Szatmár-Bereg. Studia Mundi – Economica, 9 (4). pp. 64-73. ISSN 2415-9395

Lechner, Zoltán (2021) Orosz külpolitikai diskurzusok a posztszovjet időszakban. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 64 (7). pp. 16-25. ISSN 0324-7228

Lehoczki, Bernadett and Paragi, Beáta (2018) A menekülttábor: politikai megoldás és/vagy társadalmi probléma? = The refugee camp: Political solution and/or social problem? Tér és Társadalom, 32 (3). pp. 77-95. ISSN 2062-9923

Leitmann, Álmos Péter (2000) A SAPARD program szerepe a mezőgazdasági vállalkozások EU integrációjában. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 203-208. ISSN 0237-7683

Lelkes, Gábor (2008) A szlovákiai regionális fejlesztéspolitika s annak középtávú dél-szlovákiai határ menti vetülete az uniós támogatáspolitika tükrében. Tér és Társadalom, 22 (3). pp. 151-184. ISSN 0237-7683

Lengyel, Balázs and Eriksson, Rikard H (2016) Co-worker networks, labour mobility and productivity growth in regions. JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY. pp. 1-26. ISSN 1468-2702

Lengyel, Balázs and Jakobi, Ákos (2016) Online social networks, location, and the dual effect of distance from the centre. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 107 (3). pp. 298-315. ISSN 0040-747X

Lengyel, Balázs and Nijkamp, Peter and Tranos, Emmanouil (2013) A távolság halálának új vizsgálata: kiberhely, földrajzi és kapcsolati közelség. Tér és Társadalom, 27 (3). pp. 3-27. ISSN 0237-7683

Lengyel, Balázs and Szakálné Kanó, Izabella (2013) Related variety and regional growth in Hungary : towards a transition economy approach. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 3. pp. 98-116. ISSN 2063-9538

Lengyel, Imre (1999) Mérni a mérhetetlent? A megyei jogú városok vizsgálata többdimenziós skálázással. Tér és Társadalom, 13 (1-2). pp. 53-73. ISSN 0237-7683

Lengyel, Imre (2010) Walter Isard. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 333-335. ISSN 0237-7683

Lengyel, Imre and Farkas, Beáta (2001) Regionális versenyképesség és kohézió az Európai Unióban. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 231-252. ISSN 0237-7683

Lengyel, Imre and Szakálné Kanó, Izabella (2012) Competitiveness of Hungarian Urban Micro-regions: Localization Agglomeration Economies and Regional Competitiveness Function. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 2. pp. 27-44. ISSN 2063-9538

Lenner, Tibor (1996) Központi funkciók feltárása Vas megyében. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 69-76. ISSN 0237-7683

Lenner, Tibor (2000) A kisvárosok modernizációjának társadalomföldrajzi áttekintése Vas megyei példákon. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 139-146. ISSN 0237-7683

Lenténé Puskás, Andrea and Hidvégi, Péter and Pucsok, József Márton and Czeglédi, Hanna Orsolya and Bíró, Melinda (2021) Az Észak-Alföldi régióban működő fitneszszolgáltatók kínálatának elemzése = Analysis Of The Offer Of Fitness Service Providers In North Great Plain Region. ACTA CAROLUS ROBERTUS, 11 (1). pp. 61-69. ISSN 2062-8269

Leveleki, Magdolna (2002) Iparosodottság és a kisvállalkozói sűrűség térbeli összefüggései. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 103-116. ISSN 0237-7683

Leveleki, Magdolna (2012) Szretykó György (szerk.): Népesedés, humángazdaság és társadalompolitika. Tér és Társadalom, 26 (2). pp. 104-107. ISSN 0237-7683

Leveleki, Magdolna (1999) A bérmunka paradicsoma. Mit kínálnak a munkaadók Fejér megyében? Tér és Társadalom, 13 (1-2). pp. 176-184. ISSN 0237-7683

Leveleki, Magdolna and Dombi, Gábor (2013) Öngondoskodás, megtakarítási képesség és eladósodottság az Alföld középső részén. Tér és Társadalom, 27 (1). pp. 115-128. ISSN 0237-7683

Lieszkovszky, József (2005) Erdősi Ferenc: Magyarország közlekedési- és távközlési földrajza. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 223-226. ISSN 0237-7683

Lieszkovszky, József (2005) Tóth Géza: Az autópályák szerepe a regionális folyamatokban. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 229-230. ISSN 0237-7683

Locsmándi, Szabolcs (2009) A határon átnyúló vaspálya. A GYSEV fejlődése és szerepe a határ menti kapcsolatokban Eisenstadt (Kismarton)-Sopron térségében. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 135-153. ISSN 0237-7683

Locsmándi, Szabolcs (2009) A lehullt vasfüggöny után. A Sopron–Eisenstadt térség munkaügyi kérdései. MODERN GEOGRÁFIA, 4 (2). pp. 59-81. ISSN 2062-1655

Lopez-Norez, Angeles and Gyuris, Ferenc and Llera, Francisco (2011) A határ menti együttműködés lehetőségei, korlátai és eredményei az El Paso – Ciudad Juárez régióban. Tér és Társadalom, 25 (4). pp. 107-126. ISSN 0237-7683

Ludescher, Gabriella (2007) Benedek József: Területfejlesztés és regionális fejlődés. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 147-150. ISSN 0237-7683

Ludescher, Gabriella (2012) Kovács Teréz: Vidékfejlesztési politika. Tér és Társadalom, 26 (4). pp. 118-121. ISSN 0237-7683

Ludescher, Gabriella (2007) Pap Norbert: Kistérségfejlesztés. A kistérségfejlesztés elmélete és gyakorlata Magyarországon a rendszerváltás után. Tér és Társadalom, 21 (3). pp. 219-221. ISSN 0237-7683

Lukovics, Miklós (2004) Regionális gazdaságfejlesztés: eltérő fejlettségű megyék versenyképességének összehasonlító elemzése. Tér és Társadalom, 18 (4). pp. 149-168. ISSN 0237-7683

Lukovics, Miklós and Fenyővári, Zsolt (2008) A regionális versenyképesség és a területi különbségek kölcsönhatásai. Tér és Társadalom, 22 (2). pp. 1-20. ISSN 0237-7683

Lupfer-Juhász, Eszter and Teperics, Károly (2022) Topográfiai ismeretek helye és szerepe a hon- és népismeret oktatásában = The place and role of topographic knowledge in the teaching of ethnography. MODERN GEOGRÁFIA, 17 (3). pp. 45-59. ISSN 2062-1655

Lux, Gábor (2009) Az ipar hagyományos terei: A régi ipari térségek. Tér és Társadalom, 23 (4). pp. 45-60. ISSN 0237-7683

Lux, Gábor (2016) Az államszocialista iparpolitika területi következményei. In: Tanítványaimban élek tovább – Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére. PTE Közgazdaságtudományi Kar, pp. 1-17. (In Press)

Lux, Gábor (2016) Az államszocialista iparpolitika területi következményei. In: Tanítványaimban élek tovább: Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére. PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, pp. 89-105. ISBN 978-963-429-100-8

Lux, Gábor (2019) Bevezető. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Lux, Gábor (2015) Endogennoe razvityie : novie vizovi dlja promislennosztyi Centralnoj Evropi = Endogenous Development : The New Challenge for Central European Industry. Region: Ekonomika i Sociologija, 85 (1). pp. 256-274. ISSN 0868-5169

Lux, Gábor (2016) Industrial competitiveness: Beyond path-dependence. In: The Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge, pp. 1-20. (In Press)

Lux, Gábor (2006) Indusztria gyermekei: Magyar iparvárosok a XX. században. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 109-116. ISSN 0237-7683

Lux, Gábor (2010) Kiss Éva: Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 227-229. ISSN 0237-7683

Lux, Gábor (2015) Közüzemi szolgáltatások szervezése a nemzetközi viták és új szervezeti megoldások tükrében. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (1). pp. 28-45. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Lux, Gábor (2017) Regional development paths in Central and Eastern Europe and the driving forces of restructuring: An introduction. In: The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge, London - new York, pp. 1-12. ISBN 978-1-4724-8571-7

Lux, Gábor (2016) Reintegrating economic space: The metropolitan–provincial divide. In: The Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge, pp. 1-14. (In Press)

Lux, Gábor (2016) Újraiparosodás Közép-Európában. Studia Regionum . Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs. (In Press)

Lux, Gábor (2019) A középvállalati szektor jelentőségéről: Nemzetközi trendek és hazai kihívások. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Lux, Gábor (2019) A középvállalatok fejlődése három ipari térségben. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Lux, Gábor (2017) A külföldi működőtőke által vezérelt vezérelt iparfejlődési modell és határai Közép-Európában. Tér és Társadalom, 31 (1). pp. 30-52. ISSN 2062-9923

Lux, Gábor (2005) A magyar fejlesztési politika térszemlélete és a második generációs programozás területi vetületei. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 81-93. ISSN 0237-7683

Lux, Gábor (2012) A térségi boom gazdasági és társadalmi következményei. Tér és Társadalom, 26 (2). pp. 22-39. ISSN 0237-7683

Lux, Gábor and Faragó, László (2016) Conclusion: An evolutionary look at new development paths. In: The Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge, pp. 1-13. (In Press)

Lux, Gábor and Páger, Balázs and Kovács, Szilárd (2019) Hazai tulajdonú középvállalatok a magyar feldolgozóiparban. Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923 (Submitted)

László, Mária and Aubert, Antal and Magay, Miklós and Pirisi, Gábor (2008) A terület- és településfejlesztés önkormányzati kérdései társadalomföldrajzi megközelítésben = Issues of regional and settlement development affecting local governments in social geographical approach. Project Report. OTKA.

László, Veronika (2022) A fenntartható élelmiszer-fogyasztás szociális reprezentációja Veszprém megyében. GAZDÁLKODÁS, 66 (1). pp. 62-75. ISSN 0046-5518

Lóczy, Dénes and Gyenizse, Péter and Kovács, János and Nagyváradi, László and Pirkhoffer, Ervin (2008) Földhasználati konfliktushelyzetek tájföldrajzi elemzése dunántúli mintaterületeken = Landscape ecological analyses of land use conflicts in test areas in Transdanubia. Project Report. OTKA.

Lóránd, Balázs (2009) A fejlesztéspolitika sikerességét elősegítő tényezők és a kohéziós országok tapasztalatai Magyarország számára. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 213-224. ISSN 0237-7683

Lóránd, Balázs and Lukovics, Miklós (2010) A versenyképesség és pályázati forrásallokáció kistérségi szinten. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 81-102. ISSN 0237-7683

Lőrincz, Katalin (2008) The issues of regional tourism management. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (1). pp. 14-26. ISSN 2062-1655

M

M. Császár, Zsuzsa and Dövényi, Zoltán and Golobics, Pál and Reményi, Péter (2011) Magyarország és a balkáni térség interregionális kapcsolatrendszere = The network of interregional relations between Hungary and the Balkan region. Project Report. OTKA.

Magyar-Stifter, Viktória and Potháczky Rácz, Irma (2022) Study of Labor Market Demand at the End of the Covid-19 Fifth Wave in Győr-Moson-Sopron County of Hungary. ACTA PERIODICA (EDUTUS), 26. pp. 16-28. ISSN 2063-501X

Majdán, János (1995) A Dunántúl szolgálatában. Előadások Rúzsás Lajos emlékének. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 225-228. ISSN 0237-7683

Major, Klára (2007) Markov láncok használata a regionális jövedelemegyenlőtlenségek előrejelzésében. Tér és Társadalom, 21 (1). pp. 53-67. ISSN 0237-7683

Malatyinszki, Szilárd (2005) Békés megye turizmusának fejlesztési lehetőségei a tetraéder-modell tükrében. In: Fiatal Regionalisták IV. Országos Konferenciája. MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály; Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr, malaty. ISBN 9639052434

Malatyinszki, Szilárd (2021) Térségfejlesztés és emberi erőforrás : A neveléstudomány társadalmi metszetei. Gondolat Publishers, Budapest. ISBN 9789635561063

Malatyinszki, Szilárd (2010) A békési települések dinamikus elemzése. Szumaszi Bt, Békéscsaba. ISBN 9789630688024

Malatyinszki, Szilárd (2007) A városok és falvak emberi erőforrásainak eltérése Békés megyében. FÖLDRAJZI TANULMÁNYOK A PÉCSI DOKTORISKOLÁBÓL, 4. pp. 175-186. ISSN 1417-7064

Malatyinszki, Szilárd and Becsei, József (2021) A dél-alföldi tehetségek lehetőségei. In: Térségfejlesztés és emberi erőforrás : A neveléstudomány társadalmi metszetei. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 186-195. ISBN 978-963-556-343-2

Marján, Attila (2005) Globális verseny a világ jelentős gazdasági blokkjai között. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 21-42. ISSN 0237-7683

Markovits-Somogyi, Rita and Török, Ádám (2006) HEATCO kutatási jelentés a Magyarországon végzett zajjal kapcsolatos fizetési hajlandóságról. MŰSZAKI INROFMÁCIÓ KÖRNYEZETVÉDELEM, 17. pp. 99-107. ISSN 0209-5769

Marosi, Ildikó (2008) Rechnitzer János – Smahó Melinda (szerk.): Unirégió – Egyetemek a határ menti együttműködésben. Tér és Társadalom, 22 (3). pp. 189-192. ISSN 0237-7683

Marosi, Lajos (2011) A visit to the academic György Enyedi in the citadel of science. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 5-14. ISSN 2063-9538

Marton, István (2005) A Balaton régió fejlettségét meghatározó változóknak és a települési szakemberek véleményének összehasonlító elemzése. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 159-170. ISSN 0237-7683

Mathieson, Iain and Alpaslan-Roodenberg, Songül and Posth, Cosimo and Szécsényi-Nagy, Anna and Rohland, Nadin and Mende, Balázs Gusztáv and Hajdu, Tamás and Szeniczey, Tamás (2018) The genomic history of southeastern Europe. NATURE, 555. pp. 197-203. ISSN 0028-0836

Meusburger, Peter and Czirfusz, Márton (2012) A tudás regionális különbségeiről, tudományos miliőről, hálózatokról és kapcsolatokról. Interjú Peter Meusburgerrel. Tér és Társadalom, 26 (1). pp. 158-168. ISSN 0237-7683

Mezei, Cecília (2006) A helyi gazdaságfejlesztés fogalmi meghatározása. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 85-96. ISSN 0237-7683

Mezei, Elemér and Vincze, Mária (2003) A romániai kászoni kistérség fejlesztésének emberi erőforrás-adottságai. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 155-183. ISSN 0237-7683

Mezei, István (2007) A környezetvédelem intézményrendszere Szlovákiában. Tér és Társadalom, 21 (3). pp. 197-215. ISSN 0237-7683

Mezei, István and Imre, Anna and Bognár, Mária (2001) Az oktatás és a képzés helye a területfejlesztésben. Mintaterület: az Ózd-putnoki kistérség. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 105-124. ISSN 0237-7683

Mezei, Katalin (2004) Integrált regionális fejlesztés-finanszírozási modell a Nyugat-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 18 (4). pp. 51-68. ISSN 0237-7683

Mezei, Katalin and Rácz, Szilárd (2023) A területi szempontok eredményesebb érvényesítése a fejlesztéspolitikában – A IV. Területfejlesztők Napja következtetései és ajánlásai. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 37 (2). pp. 181-190. ISSN 0237-7683

Mező, Ferenc (2001) Közép-Európa fogalmi változása térben és időben. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 81-103. ISSN 0237-7683

Mező, Ferenc (1998) Samuel P. Huntington elmélete és a kultúrföldrajz. Tér és Társadalom, 12 (4). pp. 91-104. ISSN 0237-7683

Mező, Ferenc (2007) Térelemzések a geopolitikában. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 1-22. ISSN 0237-7683

Michalkó, Gábor (2007) Magyarország modern turizmusföldrajza = Geography of tourism in Hungary: modern approaches. Project Report. OTKA.

Michalkó, Gábor and Jancsik, András and Kurucz, Gabriella (2014) Az innováció szerepe a hazai turisztikai felsőoktatás versenyképességének megőrzésében. NTH Tudásmegosztás - Turizmus + K+F+I és szakmai kitekintő, 2014 (2). pp. 3-6.

Michalkó, Gábor and Rátz, Tamara and Tóth, Géza and Kincses, Áron and Benkő, Béla (2011) Research on the quality of life in the spa towns of Hungary. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 64-79. ISSN 2063-9538

Mihoković, Klara and Šlezak, Hrvoje (2022) Sociodemografske i geografske razlike u primjeni načela zavičajnosti u nastavi predmeta priroda i društvo. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (3). pp. 131-142. ISSN 2064-1060

Mikita, József (2009) Az európai közös kutatási politika regionális dimenziója. Tér és Társadalom, 23 (1). pp. 157-166. ISSN 0237-7683

Mikle, György (2017) Az oktatás földrajzai: ideológiák, intézmények és területi tervezés = Geographies of schooling: Ideologies, institutions and spatial planning - 14th Interdisciplinary Symposium on Knowledge and Space. Tér és Társadalom, 31 (1). pp. 162-166. ISSN 2062-9923

Miklósné Zakar, Andrea (2010) Autonómia: elmélet és gyakorlat. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 75-91. ISSN 0237-7683

Miklóssy, Endre (1990) Magyarország belső gyarmatosítása. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 1-13. ISSN 0237-7683

Mikulán, Róbert and Kántor, Ivett and Malatyinszki, Szilárd (2012) A Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény szerepe a térségfejlesztésben. KITEKINTÉS - PERSPECTIVE: REVISTA DE STIINTA SI CULTURA, 16 (18). pp. 101-106. ISSN 1454-9921

Mistéth, Endre (1976) Többcélú létesítmények optimális biztonságának rendszerszemléletű vizsgálata. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 52. (1-2.). pp. 135-157. ISSN 0027-5085

Molnár, András (2012) A maszkulin és heteroszexuális köztér termelése. Elméleti háttér a társadalmi tértermelésnek a bűncselekményektől való félelem kontextusában történő kutatásához. Tér és Társadalom, 26 (1). pp. 26-40. ISSN 0237-7683

Molnár, Balázs (2006) A magyarországi kis- és középvárosok globalizációs típusai. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 67-83. ISSN 0237-7683

Molnár, Ernő (2016) Global production networks and regional revelopment: a case study of the Hungarian footwear industry = Globális értéktermelési hálózatok és területi fejlődés: a magyarországi lábbeli-gyártó ipar esete. DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT, 8 (2). pp. 48-57. ISSN 1821-2506

Molnár, Ernő (2017) Globális értékláncok és térbeli gazdasági egyenlőtlenségek: Miről mesél a textil- és ruházati ipar változó földrajza. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 141 (3). pp. 216-225. ISSN 0015-5411

Molnár, Ernő (2021) A magyar textil-, ruha-, bőr- és lábbeligyártó ipar helyzete az ezredforduló után. Elemző tanulmány. Working Paper. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Molnár, Ernő (2017) The semi-periphery in the global production networks of labour-intensive industries: the East Central European textile and clothing industry in the mirror of foreign trade data. Folia Geographica, 59 (2). pp. 18-34. ISSN 1336-6157

Molnár, Ernő (2021) A szociális partnerek, és együttműködésük fejlesztésének lehetséges útjai a ruhaiparban, a konvergencia régiókban. Working Paper. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Molnár, Ernő (2018) A zsugorodás térbeli anatómiája: élőmunka-igényes iparágak földrajza az ezredforduló utáni Magyarországon = The spatial anatomy of shrinkage: the geography of labour-intensive industries in Hungary after the turn of the Millennium. Tér és Társadalom, 32 (2). pp. 41-60. ISSN 2062-9923

Molnár, Ernő and Dézsi, Gyula and Lengyel, István Máté and Kozma, Gábor (2018) Vidéki nagyvárosaink gazdaságának összehasonlító elemzése. TERÜLETI STATISZTIKA, 58 (6). pp. 610-637. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Molnár, Ernő and Kozma, Gábor and Pénzes, János (2015) The intra-regional trade relations in the automotive industry of East-Central Europe. GEOGRAFIE-SBORNIK CESKE GEOGRAFICKE SPOLECNOSTI, 120 (3). pp. 297-314. ISSN 1212-0014

Molnár, Ernő and Lengyel, István Máté (2016) The Hungarian footwear industry in global production networks: the case study of Berkemann Hungary. ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT, 10 (3-4). pp. 188-193. ISSN 1789-4921

Molnár, Ernő and Lengyel, István Máté (2016) Integration into global production networks and path-dependence: the footwear industry in post-socialist Hungary. Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 60 (4). pp. 171-185. ISSN 0044-3751

Molnár, Ernő and Lengyel, István Máté (2015) Understanding the changing geography of labour-intensive industries from a GPN perspective: case study of the Hungarian leather and footwear sector. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 5 (2). pp. 144-160. ISSN 2063-9538

Molnár, Judit and Kocsis, Károly (2007) Az ukrán-magyar határvidék társadalomföldrajzi vizsgálatai, kapcsolatrendszer és együttműködés a két ország határmenti térségében = Social geographical study of the population of the Ukranian and Hungarian borderland areas and study of crossborder cooperation. Project Report. OTKA.

Molnár, Károly (1976) Kétrétegű anyagok szakaszos, konvekciós szárítása. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 52. (1-2.). pp. 93-111. ISSN 0027-5085

Molnár, László and Nagy, Zoltán and Péter, Zsolt Szabolcs and Sebestyénné Szép, Tekla and Szendi, Dóra (2021) Miskolc as a “Smart City” – Experiences of a Questionnaire Survey. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 17 (SI). pp. 11-21. ISSN 1589-3413

Mozsár, Ferenc and Lengyel, Imre (2002) A városi területhasználat monocentrikus modelljéről. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 1-26. ISSN 0237-7683

Munkácsy, Béla and Soha, Tamás and Havas, Márton and Harmat, Ádám and Szabó, Mária Ottilia and Csüllög, Gábor and Horváth, Gergely and Tamás, László István (2017) A decentralizált energiatárolás lehetőségeinek vizsgálata egy magyarországi mintaterületen. In: Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai. Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézet, Szeged, pp. 453-461. ISBN 9789633065426

Murányi-Győri, Gréta (2022) Településfejlesztési politika és vállalati felelősségvállalás az ingázás jelenségének tükrében Szabolcs-Szatmár megyében 1960 és 1980 között. In: Doktorandusz hallgatók X. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 57-83.

Márton, György (2004) Innovációs potenciál felmérés tanulságai egy elmaradott régióban. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 127-149. ISSN 0237-7683

Márton, György (2002) A kockázati tőke lehetőségei a kis- és középvállalkozások finanszírozásában a Dél-dunántúli régió szemszögéből. Tér és Társadalom, 16 (2). pp. 97-112. ISSN 0237-7683

Máthé, Mária (1997) Északnyugat-Dunántúl gazdasági és ipari szerkezetének átalakulása. Tér és Társadalom, 11 (1). pp. 73-108. ISSN 0237-7683

Mátyás, Szabolcs (2017) Elmélkedés a bűnözésföldrajz elnevezése kapcsán. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 65 (9). pp. 115-123. ISSN 2062-9494

Mátyás, Szabolcs (2018) A bűnözésföldrajz vitás kérdései. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (2). pp. 102-109. ISSN 0015-5411

Mélypataki, Gábor and Tóth, Hilda (2020) Foglalkoztatási kérdések, különös tekintettel a foglalkoztatási formák és a szociális ellátás jogi és gazdasági eszközeire az abaúji térség példáján keresztül. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 17 (3). pp. 84-91. ISSN 2560-2926

Mészáros, Csaba (2014) Klímaváltozás antropológiai szemszögből : Örökké fagyott talaj és nagyjószág-tartás Jakutiában. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 31. pp. 379-403. ISSN 1787-9396

Mészáros, Csaba (2013) The role of cardinal directions in Sakha environmental perception. In: Tvorcheskaja lichnost’ v istoriko-kul’turnom prostranstve. Nauka, Novosibirsk, pp. 454-462. ISBN 978-5-02-019239-3

Mészáros, Nóra (1997) Régiók felemelkedése és hanyatlása. Regionális átalakulás a Brit-szigeteken. Tér és Társadalom, 11 (3). pp. 160-162. ISSN 0237-7683

Mészáros, Péter (2022) Az éghajlatváltozás hatása az energiaellátásbiztonságra = Effects of climate change on security of energy supply. LÉGKÖR, 67 (1). pp. 12-13. ISSN 0133-3666

Mészáros, Rezső (2018) Kérdések és folyamatok a magyar társadalomföldrajzbam. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (1). pp. 75-81. ISSN 0015-5411

Mészáros, Rezső (1989) Mérföldkő vagy temetés? Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 75-77. ISSN 0237-7683

Mészáros, Rezső (2020) Társadalomföldrajz a robotok világában = Human Geography in the World of Robots. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 144 (3). pp. 333-337. ISSN 0015-5411

Mészáros, Rezső (2007) Társadalomföldrajzot művelni a 21. század kezdetén – komplex világszemlélet. Székfoglaló előadás a Szegedi Tudományegyetemen. Tér és Társadalom, 21 (4). pp. 235-243. ISSN 0237-7683

Mészáros, Rezső (1988) A falusi település térbelisége a lakosság térpályái alapján. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 43-57. ISSN 0237-7683

Mészáros, Rezső (2011) A regionális tudomány a változó világban. Megjegyzések Lengyel Imre tanulmányához. Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 210-214. ISSN 0237-7683

Móricz, Ádám (2012) A térbeli igazságosság nyomában. Tér és Társadalom, 26 (2). pp. 108-114. ISSN 0237-7683

Müller, Anetta and Gabnai, Zoltán and Bácsné Bába, Éva and Pfau, Christa and Bartha, Éva Judit and Molnár, Anikó and Pető, Károly (2020) Fitnesz-szolgáltatók marketingtevékenysége az Észak-alföldi régióban = Marketing Activities Of Fitness Service Providers In The Northern Great Plain Region. ACTA CAROLUS ROBERTUS, 10 (2). pp. 117-136. ISSN 2062-8269

N

Nagy, András and Béres, Tibor (2008) Aligból valami – A takarékszövetkezetek működése és a települési egyenlőtlenség. Tér és Társadalom, 22 (4). pp. 97-113. ISSN 0237-7683

Nagy, Csongor and Molnár, Ernő (2018) Az ipar 4.0 területi összefüggései a robotizáció tükrében: milyen hatásai lehetnek a folyamatnak Magyarországon? Területfejlesztés és Innováció, 12 (2). pp. 3-18. ISSN 1789-0578

Nagy, Dávid and Spiegler, Patrícia (2022) A közösségi közlekedés vizsgálata a környező városok elérhetősége szempontjából a Sárbogárdi járásban. In: A vidéki Magyarország a pandémia korában : IX. Falukonferencia. KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs, pp. 109-120. ISBN 9786155949111; 9786155949104

Nagy, Egon (2010) A román-magyar határ menti együttműködések megítélése a román oldali településvezetők szemszögéből. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 221-236. ISSN 0237-7683

Nagy, Enikő and Csiszár, Csaba (2018) A „smart” és automatizált repülőterek jellemzőinek feltárása. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (3). pp. 36-45. ISSN 0023-4362

Nagy, Erika (1998) „Az Alföld a XXI. század küszöbén”. Összegző gondolatok a II. Alföld Kongresszusról. Tér és Társadalom, 12 (4). pp. 165-169. ISSN 0237-7683

Nagy, Erika (2002) Szirmai Viktória – A. Gergely András – Baráth Gabriella – Molnár Balázs – Szépvölgyi Ákos: Verseny és/vagy együttműködés? Város és környéke kapcsolatai. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 137-142. ISSN 0237-7683

Nagy, Erika (1997) Szolgáltató centrumok az Északnyugat–Dunántúlon. Tér és Társadalom, 11 (1). pp. 109-124. ISSN 0237-7683

Nagy, Erika (2016) Térről és gazdaságról – másképpen: a gazdaságföldrajzi műhely céljai és vállalt feladatai = On space and economy – in a different way: aims and tasks of the economic geography working group. Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 161-164. ISSN 2062-9923

Nagy, Erika (1995) Várospusztulás és felújítás Budapesten. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 147-149. ISSN 0237-7683

Nagy, Erika (1997) A várostervezés regionális kereteinek kialakulása és fejlődése Nagy-Britanniában. Tér és Társadalom, 11 (3). pp. 132-142. ISSN 0237-7683

Nagy, Erika and Molnár, Balázs and Gál, Zoltán (2002) A termelői szolgáltatások szerepe a helyi és térségi gazdaság fejlődésében. Tér és Társadalom, 16 (2). pp. 113-128. ISSN 0237-7683

Nagy, Erika and Timár, Judit and Nagy, Gábor and Velkey, Gábor (2015) A társadalmi-térbeli marginalizáció folyamatai a leszakadó vidéki térségekben. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 35-52. ISSN 2062-9923

Nagy, Gyula (2021) Environmental Justice and Its Geographical Aspects in Hungary = A környezeti igazságosság és földrajzi aspektusai Magyarországon. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 35 (4). pp. 76-103. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (elektronikus)

Nagy, Gábor (2007) Divergencia vagy konvergencia – az átmenet gazdasági térfolyamatainak mérlege földrajzos szemmel. Tér és Társadalom, 21 (1). pp. 35-51. ISSN 0237-7683

Nagy, Gábor (2011) Gyula – város a határon. A központi funkciók határon átnyúló hatása. Tér és Társadalom, 25 (4). pp. 127-147. ISSN 0237-7683

Nagy, Gábor (1997) Kommunikációs szektor az Északnyugat–Dunántúl térségében. Tér és Társadalom, 11 (1). pp. 125-146. ISSN 0237-7683

Nagy, Gábor (1996) A gravitációs modell alkalmazási lehetőségei a településen belüli mozgások tanulmányozására. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 149-156. ISSN 0237-7683

Nagy, Gábor (1995) A külföldi tőke szerepe és térbeli terjedése Magyarországon. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 55-82. ISSN 0237-7683

Nagy, Gábor and Bernek, Ágnes and Barta, Györgyi (2003) A külföldi működőtőke-befektetések jelenlegi tendenciái és területi elmozdulásának esélyei Magyarországon. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 173-190. ISSN 0237-7683

Nagy, István (2009) A székelyföldi megyék önkormányzati forrásai. Tér és Társadalom, 23 (3). pp. 185-197. ISSN 0237-7683

Nagy, János and Mohácsi, Márta and Hajdú, Zita and Rőfi, Mónika (2009) A regionális versenyképesség, növelésének lehetőségeit vizsgáló kutatások az Észak-alföldi régióban. Tér és Társadalom, 23 (1). pp. 67-78. ISSN 0237-7683

Nagy, Zoltán and Péter, Zsolt Szabolcs (2003) Development of Micro-regions in Békés County in the Late Ninety's. In: Fourth International Conference of PhD Students, 2003.08.11-2003.08.17, Miskolc.

Nagy, Ágnes (2020) Alaprajzi reformkísérlet a két világháború közötti budapesti lakásépítésben. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK (1). ISSN 2939-6921

Nagyné Demeter, Dóra (2008) Baranyi Béla (szerk.): Magyar-ukrán határrégió. Együttműködés az Európai Unió külső határán. Tér és Társadalom, 22 (3). pp. 193-195. ISSN 0237-7683

Nagyné Rózsa, Erzsébet (2022) „Itnén kifája” („kettő elég!”) – avagy meddig növekszik még Egyiptom lakossága? In: A nemzetközi rendszer alakváltozásai a 21. század elején: tanulmányok Rostoványi Zsolt 70. születésnapja alkalmából. Corvinus University of Budapest, Budapest, pp. 233-239. ISBN 9789635039067

Nemes Nagy, József (1994) A Dél-Dunántúl a piacgazdasági átmenetben. Tér és Társadalom, 8 (1-2). pp. 25-35. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József (2004) Pompei Cocean: Geografie Regională. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 151-154. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József (1991) Regionális politika új feltételek között. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 89-101. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József (2012) Tereid, tereim, tereink (Reflexiók Faragó László Térértelmezések c. tanulmányához). Tér és Társadalom, 26 (2). pp. 89-95. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József (1990) Területi egyenlőtlenségek dimenziói. Adalékok egy „kvázi-elmélethez”. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 15-30. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József (1991) A hazai regionális gazdaságtan és társadalmi környezete. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 115-116. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József (1988) A hazai területi kutatások mennyiségi elemzési kultúrája. Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 68-81. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József (2003) A regionális tudomány dualitása és paradigmái – hazai tükörben. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 1-17. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József (1997) A tér a társadalomkutatásban (Bevezetés a regionális tudományba). Válasz az opponensi véleményekre. Tér és Társadalom, 11 (4). pp. 156-159. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József and Gulácsi, Gábor (1989) Regionalitás és településszerkezet (Egy shift-analízis eredményei). Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 21-34. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József and Lőcsei, Hajnalka (2015) Hosszú távú megyei ipari növekedési pályák, 1964-2013. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (2). pp. 100-121. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Nemes Nagy, József and Tagai, Gergely (2011) Regional inequalities and the determination of spatial structure. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 15-28. ISSN 2063-9538

Nemeskéri, Zsolt (1998) Nyugati elméletek a kínai valóság tükrében. A kínai regionális politika fejlődése 1980–1996 között. Tér és Társadalom, 12 (4). pp. 105-115. ISSN 0237-7683

Neumark, Tamás and Koós, Bálint Ákos and Rácz, Katalin (2006) Hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági viszonyai. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 115-141. ISSN 0237-7683

Nick, Gábor András (2019) Az ipar 4.0 a modern iparban és a német iparpolitikában. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Nick, Gábor András (2019) Az ipar 4.0 kihívásai és a magyar középvállalatok. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Niebieszczański, Jakub and Jaeger, Mateusz and Pető, Ákos and Hildebrandt–Radke, Iwona and Kulcsár, Gabriella and Staniuk, Robert and Taylor, Nicole and Czebreszuk, Janusz (2019) Revealing the internal organization of a Middle Bronze Age fortified settlement in Kakucs-Turján through geoarchaeological means: Magnetometric survey and sedimentological verification of a housing structure. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE-REPORTS, 25. pp. 409-419. ISSN 2352-409X

Nikodémus, Antal and Cséfalvay, Zoltán (1991) Két századvég Magyarországon. Gyorsjelentés a gazdaság regionális átrendeződéséről. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 69-89. ISSN 0237-7683

Novotny, Gábor (2003) Határon átnyúló városhálózatok: újabb intézményi divat az európai határon átnyúló együttműködésekben? Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 191-212. ISSN 0237-7683

Novák, Géza and Varsányi, Tamás (2011) The transport situation in the Great Plain. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 135-148. ISSN 2063-9538

Nováky, Erzsébet (2007) Responsibility for the Future. JOURNAL OF FUTURES STUDIES, 12 (2). pp. 101-110. ISSN 1027-6084

Nyerges, Éva Ágnes (2004) A középkori Szentkirály állattartása az állatcsontleletek és a történelmi-környezeti adottságok függvényében. In: Az Alföld gazdálkodása. Állattenyésztés. Az Arany János Múzeum Közleményei (10). Arany János Múzeum, Nagykőrös, pp. 249-274.

Nápoles, Diego and Jalomo, Francisco (2021) Conceptual approach for urban and rural scenarios. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 19 (2). pp. 99-106. ISSN 1589-4673

Nárai, Márta (2003) Civil szervezetek egy kisváros életében. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 91-115. ISSN 0237-7683

Nárai, Márta (2009) Gondolatok a regionális identitásról – identitáselemek a Nyugat-dunántúli régióban. Tér és Társadalom, 23 (4). pp. 137-159. ISSN 0237-7683

Nárai, Márta and Hardi, Tamás (2005) Szuburbanizáció és közlekedés a győri agglomerációban. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 81-101. ISSN 0237-7683

Nárai, Márta and Hardi, Tamás (2001) A határ menti területek jellegzetességeinek átalakulása a 20. század végi Nyugat-Magyarországon. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 107-129. ISSN 0237-7683

Németh, István (2022) Profesionalizácia uhorského meštianstva a začiatky bildungsbürgertumu v mestách uhorského kráľovstva. HISTORICKY CASOPIS, 70 (4). pp. 609-637. ISSN 0018-2575 (print); 2585-9099 (online)

Németh, Krisztina (2020) Marginalizált térből átmeneti térbe : Egy térbeli-társadalmi mobilitási pálya megélt jelentései. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 30 (2). pp. 50-71. ISSN 1216-2051

Németh, Márton (2022) Az állampolgári részvétel új intézményének első hazai tapasztalatai : Részvételi költségvetések Budapesten és a fővárosi kerületekben (2016-2022) = The First National Experiences of the New Institution of Public Participation : Participatory Budgets in Budapest and the Capital Districts (2016-2022). POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 18 (1-3). pp. 338-350. ISSN 1786-6553

Németh, Nándor and Csite, András and Jakobi, Ákos (2011) Employees with Romanian citizenship in Hungary. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 1. pp. 55-63. ISSN 2063-9538

Németh, Ádám (2009) Lettország nemzeti szerkezetének átalakulása XIX–XX. században és napjainkban. MODERN GEOGRÁFIA, 4 (2). pp. 82-123. ISSN 2062-1655

Németh-Durkó, Emilia and Hegedűs, Anita (2021) Climate Change in the Capital Markets: A Study of Actively Managed Green Bond Funds. FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 20 (4). pp. 38-64. ISSN 2415-9271 (print); 2415–928X (online)

Némethy, Sándor and Takács, Tamás and Szemethy, László and Lagerqvist, Bosse and Barócsi, Zoltán and Dinya, Anikó and Péterffy Némethy, Ilona (2020) Collection, cultivation and processing of medical plants, herbs and spices in the Balaton Ecomuseum – herbal medicine as intangible cultural heritage. ECOCYCLES, 6 (1). pp. 52-87. ISSN 2416-2140

O

Obádovics, Csilla (2020) A Balaton régió népességdinamikája 2017-2062 között = Population Dynamics in the Balaton Region Between 2017 and 2062. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 144 (1). pp. 27-42. ISSN 0015-5411

Obádovics, Csilla (2013) Regional level analysis of the population by real data and projections in Hungary. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 3. pp. 57-78. ISSN 2063-9538

Obádovics, Csilla and Bruder, Emese (2011) A vidéki Magyarország területi egyenlőtlenségei különböző nézőpontokból = Territorial Inequalities in Rural Hungary Based on Unemployment, Human development, Poverty and Income inequalities. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2011 (2). pp. 74-92. ISSN 0865-7823

Oláh, Dániel and Alpek B., Levente (2020) Az ipari körzettől az innovációs körzetig – az innovációs földrajz első évszázada = From Industrial District to Innovation System – The First Century of the Geography of Innovation. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (2). pp. 3-34. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Ormosy, Viktor and Bán, Imre (1997) A területfejlesztési törvény után. Egy év tanulságai és tapasztalatai. Tér és Társadalom, 11 (3). pp. 67-71. ISSN 0237-7683

Orosz, Dániel (2021) Examining the Contribution of Smart Homes to the Smart Performance of Cities. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 17 (SI). pp. 23-30. ISSN 1589-3413

Orosz, Dániel (2020) Lakáspiaci tendenciák az Észak-magyarországi régióban. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 17 (3). pp. 71-83. ISSN 2560-2926

Orosz, Éva (1989) Az egészségügy területi egyenlőtlenségei – az újraértelmezés szükségességéről. Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 3-19. ISSN 0237-7683

Orosz, Éva (1988) Az egészségügyi rendszer földrajzáról. Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 29-50. ISSN 0237-7683

Orosz, Éva (2012) A barnamező fogalmának változó értelmezése. Tér és Társadalom, 26 (2). pp. 73-88. ISSN 0237-7683

P

Palaczki, Botond (2016) A Maps of meaning hatása a kulturális földrajzra = The impact of "Maps of meaning" on cultural geography. Tér és Társadalom, 30 (1). pp. 3-17. ISSN 2062-9923

Palkovits, István (2002) Régiók és gazdasági szereplők versenyképessége: a párhuzamosok találkoznak? Tér és Társadalom, 16 (2). pp. 81-96. ISSN 0237-7683

Palkovits, István (2000) Szempontok a területi versenyképesség értelmezéséhez. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 119-128. ISSN 0237-7683

Palkó, Katalin (2009) Mesterségesen létrehozott területi egység – regionális identitás (?) Burgenland példáján. Tér és Társadalom, 23 (4). pp. 207-224. ISSN 0237-7683

Paládi-Kovács, Attila (2011) Kistáj, járás, kistérség – egy etnográfus szemével. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 141-153. ISSN 0237-7683

Pap, Norbert (2008) La struttura di base della geografia dello stato italiano. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (1). pp. 27-37. ISSN 2062-1655

Pap, Norbert (2007) Magyarország és Dél-Európa. Tér és Társadalom, 21 (4). pp. 131-154. ISSN 0237-7683

Pap, Norbert (2004) A kistérségek helye, szerepe Magyarországon a 21. század első évtizedében. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 23-36. ISSN 0237-7683

Papp, Viktor (2023) Az irodák helyei. A budapesti ügyvédi irodák topológiája a 19. század végén, 20. század elején. In: Hogyan lett Budapest a nemzet fővárosa? ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest, pp. 89-111. ISBN 9789633123782

Papp-Váry, Árpád (2018) Csizmadia Norbert: Geopillanat – A 21. század megismerésének térképe. Földrajzi Közlemények, 142 (3). pp. 258-260. ISSN 0015-5411

Patkós, Csaba (2014) Helyi tudás, mint vidékfejlesztési erőforrás: a LEADER program Európában és Magyarországon. EDUCATIO. ISSN 1419-8827 (Submitted)

Patkós, Csaba (2016) LEADER LAGs in the post-socialist space. In: Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World, 2016. április 3-6, Graz.

Patkós, Csaba (2014) A LEADER-program Európában és Magyarországon. EDUCATIO. pp. 394-402. ISSN 1419-8827

Patkós, Csaba (2015) Specialities in the institutionalization of Hungarian LEADER local action groups. In: Global Growth Agendas: Regions, Institutions and Sustainability, 2015.05.24.-2015.05.27., Piacenza.

Patkós, Csaba (2015) Specialities in the institutionalization of Hungarian LEADER local action groups. In: EUGEO 2015, 2015.08.30.-2015.09.02., Budapest.

Patkós, Csaba and Baros, Zoltán and Tóth, Antal (2015) Vidékfejlesztés versus globalitás, avagy vidékfejlesztés a globalitás jegyében. In: Facultates sine finibus: Tanulmányok a "Süli-suliból". Didakt Kft., Debrecen, pp. 156-168. ISBN 9786155212352)

Patkós, Csaba and Kovács, Enikő (2014) LEADER akciócsoportok intézményesülése Európában és Magyarországon. In: VII. Magyar Földrajzi Konferencia, 2014.09.02-2014.09.04, Miskolc-Lillafüred.

Patkós, Csaba and Kozma, Gábor and Ruszkai, Csaba (2014) LEADER: Theory and Practice from Hungarian Point of View. Analele Universităţii din Oradea – Seria Geografie, 2. pp. 125-133. ISSN 1454-2749

Peisser-Puli, Edit (2009) Szociális alapszükségletek mérése Magyarország rurális kistérségeiben. Tér és Társadalom, 23 (1). pp. 79-99. ISSN 0237-7683

Pelyva, Imre Zoltán and Kresák, Réka and Hoffer, Zsuzsanna and Szovák, Etelka and Tóth, Ákos Levente and Ránky, Márta (2019) Az állat-ember interakciók jótékony hatásáról, különös tekintettel a lóasszisztált intervenciókra = About the beneficial effects of human–animal interactions (hai), with a focus on equine assisted interventions (eais). recreation (3). pp. 26-29. ISSN 2064-4981

Penki, Ramu and Meesala, Sai Bhargavi and Tanniru, Srinivasarao (2022) A review of challenges and solutions in adopting a participatory geographical information system for disaster management. ECOCYCLES, 8 (2). pp. 64-73. ISSN 2416-2140

Perczel, Anna (1992) A Közép-Józsefváros északi területére készülő részletes rendezési terv programja. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 89-162. ISSN 0237-7683

Perczel, Károly (1989) A magyarországi regionális tervezés történetéhez. Tér és Társadalom, 3 (3). pp. 80-105. ISSN 0237-7683

Perger, Éva (1989) A gazdasági és közigazgatási reformok hatása a területi fejlődésre. Tér és Társadalom, 3 (1). pp. 31-48. ISSN 0237-7683

Perger, Éva (1998) A területi finanszírozás harmonizációja. Tér és Társadalom, 12 (1-2). pp. 1-12. ISSN 0237-7683

Pernyész, Péter and Dudás, Gábor (2011) A globális városok térkapcsolatának vizsgálata légiközlekedési adatok felhasználásával. Tér és Társadalom, 25 (4). pp. 81-106. ISSN 0237-7683

Perpék, Éva (2023) Programismertetés és kutatási háttér. In: Véges és végtelen lehetőségek. A Végtelen lehetőség program értékelő vizsgálata. HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 8-17. ISBN 9789634180579

Pete, József (2020) Magyarország vallásföldrajzi jellemzői a 21. század elején. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 16 (1). pp. 35-48. ISSN 1786-4062

Pete, Márton (2018) A magyarországi határkutatás három évtizede Szakirodalmi áttekintés = Three decades of border studies in Hungary A literature review. Tér és Társadalom, 32 (3). pp. 3-19. ISSN 2062-9923

Pethő, László (1997) Neményi Ágnes: Erdélyi falvak – gazdasági, szociális struktúrák és folyamatok. Tér és Társadalom, 11 (4). pp. 135-136. ISSN 0237-7683

Peti, András (2020) Az erdélyi magyarok geopolitikai-geostratégiai helyzete és jövőképe a 21. században = The 21st-Century Geopolitical and Geostrategic Situation and Future Vision of Hungarians in Transylvania. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 425-434. ISSN 1786-6553

Petrás, Ede (2007) A kisvárosi főiskolák hallgatóinak társadalmi helyzete és életmódja. Tér és Társadalom, 21 (4). pp. 111-129. ISSN 0237-7683

Petró, Bálint (1976) A korszerű rendszerszemléletű épület- és szerkezettervezési módszerek tudatos alkalmazása. : Az építészmérnökök változó szerepe az iparosított építési eljárások tervezésében. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 52. (1-2.). pp. 159-167. ISSN 0027-5085

Pető, Ákos and Kenéz, Árpád and Cséki, Andrea (2018) Régészeti növénytani adatok a Nyírség vaskorának (kelta) mezőgazdaság- és gazdaságtörténeti kutatásához Ófehértó–Maró 76. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) lelőhely alapján = Archaeobotanical data on the iron age (celtic) economy of the Nyírség region. A short case study of Ófehértó–Maró 76. Archaeological site (Szabolcs-Szatmár-Bereg county, Hungary). Archeometriai Műhely, 15 (2). pp. 117-128. ISSN 1786-271X

Pető, Ákos and Kenéz, Árpád and Tóth, Zoltán (2017) Régészeti növénytani adatok a szarmaták mezőgazdaság- és gazdaságtörténeti kutatásához hatvan–baj-puszta és apc–farkas-major lelőhelyek alapján = Archaeobotanical data on the economy of the sarmatians: the case study of hatvan–baj-puszta and apc–farkas-major (Heves county, hungary). ARCHEOMETRIAI MŰHELY, 14 (2). pp. 117-128. ISSN 1786-271X

Pető, Ákos and Niebieszczański, Jakub and Serlegi, Gábor and Jaeger, Mateusz and Kulcsár, Gabriella (2019) The site mapping of Kakucs-Turján by the means of horizontal and vertical proxies: Combining field and basic laboratory methods of geoarchaeology and archaeological prospection. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE-REPORTS, 27. ISSN 2352-409X

Pfeil, Edit (1999) Vázlat a területi tervezés és a közigazgatás kapcsolatáról, avagy a regionalizálás a területi tervezés szemszögéből. Tér és Társadalom, 13 (3). pp. 79-99. ISSN 0237-7683

Pintér, László and Bizikova, Lívia and Kutics, Károly Gusztáv and Vári, Anna (2008) Developing a system of sustainability indicators for the Lake Balaton region = Fenntarthatósági indikátorok rendszerének kifejlesztése a Balaton régióra. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 6 (3). pp. 271-293. ISSN 1589-4673

Pirisi, Gábor (2006) Kőszegfalvi György: Magyarország településrendszere. Történelmi vázlat településrendszerünkről. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 133-134. ISSN 0237-7683

Pirisi, Gábor and Bucher, Eszter (2010) Nonprofit szektor a kisvárosokban. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 195-206. ISSN 0237-7683

Pirisi, Gábor and Kiss, Balázs and Máté, Éva (2016) A kisvárosok szerepe a munkaerő-ingázásban = The role of small towns in the spatial mobility of labour force according to the commuting. TERÜLETI STATISZTIKA. pp. 415-437. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Pirisi, Gábor and Tésits, Róbert (2023) Tóth Józsefre emlékezünk Előszó a Modern Geográfia tematikus számához = Remembering József Tóth: Preface to the Thematic Issue of Modern Geográfia. MODERN GEOGRÁFIA, 18 (4). pp. 1-3. ISSN 2062-1655

Polyák, Zsolt (2016) A külterületek biztonsága is belügy : Három megye összefogása az élhetőbb tanyavilágért. BELÜGYI SZEMLE, 64 (2). pp. 7-25. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Polyánszky, T. Zoltán (2015) Vállalati technológiafejlesztést és innovációt támogató pályázatok célzásvizsgálata a 2007-2013-as uniós fejlesztési időszakban. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (3). pp. 288-313. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Pomázi, István (1989) Miért beteg a magyar társadalomföldrajz? Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 86-91. ISSN 0237-7683

Pomázi, István and Szabó, Elemér (2007) A környezeti mutatók alkalmazása az OECD-ben, az EU-ban és Magyarországon. In: A környezet, a test és a lélek egészsége. Nádasdy Alapítvány, Budapest, pp. 60-65. ISBN 963-219-377-6

Ponácz, György Márk and Dőry, Tibor (2003) Az infokommunikációs ágazatok szerepe és súlya a magyar városhálózatban. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 165-181. ISSN 0237-7683

Poreisz, Veronika and Szabó, Piroska Gabriella and Ürmösné Simon, Gabriella (2020) Válogatás a DOSz Alumni Osztály tagjainak doktori munkáiból II. Studia Doctorandorum Alumnae . Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, p. 6.

Poór, József and Karoliny, Mártonné and Farkas, Ferenc (2008) Regionális különbségek az emberi erőforrás menedzselés gyakorlatában. Tér és Társadalom, 22 (2). pp. 103-122. ISSN 0237-7683

Presinszky, Károly (2020) Vörös Ferenc szerk.: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig X. Nevek a nyelvpolitikai küzdőtérben. A 2019. június 8-i révkomáromi névföldrajzi tanácskozás előadásai. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (42). pp. 266-268. ISSN 0139-2190

Probáld, Ferenc (2006) Ismertető Beluszky Pál „Őrség – Vendvidék, Felső-Rába-völgy. Szentgotthárd és környéke” című könyvéről. MODERN GEOGRÁFIA, 1 (1). pp. 73-74. ISSN 2062-1655

Probáld, Ferenc (2018) Magyar társadalomföldrajz – mindinkább angolul? FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (3). pp. 247-254. ISSN 0015-5411

Probáld, Ferenc (2007) Társadalomföldrajz és regionális tudomány. Tér és Társadalom, 21 (1). pp. 21-33. ISSN 0237-7683

Prohászka, János and Tassy-Betz, Éva (1976) Általános metallográfiai módszer a köbös kristályok orientációmeghatározására. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 52. (1-2.). pp. 79-92. ISSN 0027-5085

Puky, Miklós (1996) Die Substratpreferenz der Hirudineen im ungarischen Donauabschnitt. In: Limnologische Berichte Donau 1996 : Wissenschaftliche Referate : 31. Konferenz der IAD in Baja/Ungarn 1996. MTA Ökol. Bot. Kutint., Magyar Dunakutató Állomás, Vácrátót; Göd, pp. 275-280. ISBN 9638391200

Pulay, Gergely (2020) Zsugorodás, létbizonytalanság és időbeli horizontok : A válságetnográfiák nézőpontjairól. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 30 (2). pp. 137-146. ISSN 1216-2051

Pusztai, József (2010) Regionális folyamatok az EU-csatlakozás utáni években Lengyelországban. Tér és Társadalom, 24 (1). pp. 175-184. ISSN 0237-7683

Páger, Balázs (2019) A feldolgozóipari kis- és középvállalatok fejlődése a keletnémet tartományokban. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Páger, Balázs and Kovács, Szilárd (2019) A hazai középvállalati szektor kvantitatív elemzése. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Páger, Balázs and Kovács, Szilárd and Nick, Gábor András (2019) Két régió – két eltérő út: A német feldolgozóipari kis- és középvállalatok fejlődése. TERÜLETI STATISZTIKA, 59 (2). pp. 129-151. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Páger, Balázs and Zsibók, Zsuzsanna (2014) Beszámoló az Evolúciós gazdaságföldrajz Közép- és Kelet-Európában workshopról : Budapest, 2013. november 11–15 = Report on the Evolutionary economic geography in Central and Eastern Europe workshop. Tér és Társadalom, 28 (1). pp. 201-206. ISSN 2062-9923

Pál, Ágnes and Pál, Viktor and Tóth, Krisztina (2007) A határmenti fekvés hatása a városi tér fejlődésére = The effects of border area location on the development of urban space. Project Report. OTKA.

Pálné Kovács, Ilona (2008) Az új várospolitika kormányzási filozófiája. Tér és Társadalom, 22 (1). pp. 45-57. ISSN 0237-7683

Pálné Kovács, Ilona (2019) Kormányzási fordulat a helyi gazdaságfejlesztésben. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Pálné Kovács, Ilona (1999) Régiók az ezredfordulón? A terhes örökség és a jövő modernizációs kihívásai. Tér és Társadalom, 13 (3). pp. 59-77. ISSN 0237-7683

Pálné Kovács, Ilona (2010) Városi terek kormányzása és a városi rezsimek. Egy induló kutatás margójára. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 3-28. ISSN 0237-7683

Pálné Kovács, Ilona (2022) A „középszint” Illés Iván munkásságában. In: A regionalizmus: az elmélettől a gyakorlatig : Illés Ivánra emlékezve 80. születésnapja alkalmából. Publikon, Pécs, pp. 25-33. ISBN 9786155457982

Pásztor, István Zoltán and Pénzes, János (2018) A cigányság lélekszáma és helyzete egy északkelet-magyarországi felmérés tükrében. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (2). pp. 154-169. ISSN 0015-5411

Pásztor, Szabolcs (2013) A regionális integrációk hatása a határ menti területek fejlődésére – az amerikai–mexikói és a német–lengyel példa. Tér és Társadalom, 27 (3). pp. 57-74. ISSN 0237-7683

Páthy, Ádám and Csizmadia, Zoltán (2010) Győri elit és a városfejlődés - a gazdasági és a társadalmi folyamatok megítélése. Tér és Társadalom, 24 (2). pp. 63-91. ISSN 0237-7683

Pécsi, Márton (1984) A földrajzi környezet értelmezése és a környezeti hatások értékelése a gazdaságfejlesztés szolgálatában. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 108 (4). pp. 309-313. ISSN 0015-5411

Pénzes, János (2012) Changes in the Spatial Income Structure of North-eastern Hungary After the Change of Regime. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 2. pp. 90-107. ISSN 2063-9538

Pénzes, János (2015) A kedvezményezett térségek lehatárolásának aktuális kérdései. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (3). pp. 206-232. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Pénzes, János and Bodor, Norbert (2012) Eger komplex vonzáskörzetének dinamikai vizsgálata. Tér és Társadalom, 26 (3). pp. 30-47. ISSN 0237-7683

Péteri, Gábor (1988) Városi innováció és a költségvetési takarékosság. Tér és Társadalom, 2 (4). pp. 90-97. ISSN 0237-7683

Póla, Péter (2019) Az iparvállalatokat támogató helyi intézményrendszer. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Póla, Péter (2020) Az iparvállalatokat támogató helyi intézményrendszer. In: Ipari középvállalatok és regionális fejlődés. Ludovika Press, Budapest, pp. 145-161. ISBN 9789635314027; 9789635314034; 9789635314041

Póla, Péter (2003) Kovács Teréz: Vidékfejlesztési politika. Tér és Társadalom, 17 (2). pp. 143-146. ISSN 0237-7683

Póla, Péter (2003) Vincze Mária: Régió- és vidékfejlesztés. Elmélet és gyakorlat; Vidéki helyzetelemzés. Kászoni esettanulmány. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 233-238. ISSN 0237-7683

Póla, Péter and Egyed, Ildikó (2019) A középvállalatok Franciaországban. In: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó. (Submitted)

Póla, Péter and Egyed, Ildikó (2019) The main challenges of reindustrialisation in Hungary and France. Annales de Géographie. ISSN 0003-4010, ESSN: 1777-5884 (Submitted)

R

Radvánszky, Bertalan and Sass, Enikő (2009) Kárpátalja idegenforgalmának természeti alapjai. In: A Kárpát-medence és etnikumai. IDResearch Kutatási és Képzési Kft.; Publikon, Pécs, pp. 51-66. ISBN 9789638850539

Raffay, Zoltán (1994) Magyarország: Társadalom, állam, gazdaság és regionális átalakulás. Tér és Társadalom, 8 (1-2). pp. 239-243. ISSN 0237-7683

Raffay, Zoltán (2003) Perczel György (szerk.): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 207-211. ISSN 0237-7683

Raffay, Zoltán (1995) Tanulmányok az európai regionális fejlődésről. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 211-218. ISSN 0237-7683

Raffay, Zoltán (2001) Távszolgáltatások és a régiók esélyei az új területi munkamegosztásban – a hívóközpontok. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 207-230. ISSN 0237-7683

Ragadics, Tamás (2012) Ludescher Gabriella: A vállalkozások és a közösségek szerepe a rurális térségek megújulásában. Tér és Társadalom, 26 (3). pp. 142-146. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (1997) Az Északnyugat-Dunántúl térségének gazdasági adottságai és versenyelőnyei. Tér és Társadalom, 11 (1). pp. 1-38. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (1999) Az állami vagyon magánosításának területi dimenziói. Tér és Társadalom, 13 (3). pp. 101-120. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (2010) Elit a területi folyamatokban – Előszó egy kutatási programhoz. Tér és Társadalom, 24 (2). pp. 1-3. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (1997) Eurorégió-vázlatok a magyar–osztrák–szlovák határmenti térségben. Tér és Társadalom, 11 (2). pp. 29-54. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (1997) Jegyzetek a területi tervezés új, régi kihívásaihoz. Tér és Társadalom, 11 (3). pp. 57-65. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (1994) Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Tér és Társadalom, 8 (3-4). pp. 125-128. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (1997) Opponensi vélemény Nemes Nagy József „A tér a társadalomkutatásban” című akadémiai doktori értekezéséről. Tér és Társadalom, 11 (4). pp. 147-155. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (1989) Területi szempontok az iparszerkezet átalakításához. Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 49-73. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (1995) Töprengések a területi szintű stratégiai tervezésről. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 91-109. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (2001) A halogatott regionalizáció mint a területi politika sajátossága az átmenetben. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 3-24. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János (2022) Átmenetből a visszamenetbe. Illés Iván olvasása közben. In: A regionalizmus: az elmélettől a gyakorlatig : Illés Ivánra emlékezve 80. születésnapja alkalmából. Publikon, Pécs, pp. 11-24. ISBN 9786155457982

Rechnitzer, János (2002) A városhálózat az átmenetben, a kilencvenes évek változási irányai. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 165-183. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János and Dőry, Tibor and Grosz, András and Lados, Mihály and Lengyel, Imre (2007) Regionális különbségek változása az átmenetben. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatainak értékelő elemzése. = Changing of regional differences in the transition. Evaluation analysis of the Hungarian spatial processes in the 1990`s. Project Report. OTKA.

Rechnitzer, János and Enyedi, György (1987) Az innovációk térbeli terjedése a magyar mezőgazdaságban. Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 31-48. ISSN 0237-7683

Rechnitzer, János and Pálné Kovács, Ilona and Illés, Iván and Hrubi, László and Horváth, Gyula and Faragó, László and Csefkó, Ferenc and Barta, Györgyi (1995) Nemzeti Területfejlesztési Koncepció: rövidített változat. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 1-45. ISSN 0237-7683

Reisinger, Adrienn and Lieszkovszky, József (2005) Merre tovább kistérségek? Kerekasztal beszélgetés. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 233-236. ISSN 0237-7683

Reményi, Péter (2019) A nyugat-balkáni területi rendezés és a térség új geopolitikája. MEDITERRÁN ÉS BALKÁN FÓRUM, 13 (3). ISSN 1788-8026 (Unpublished)

Ricz, Judit (2007) Urbanizáció a fejlődő országokban: trendek, dimenziók és kihívások. Tér és Társadalom, 21 (3). pp. 167-186. ISSN 0237-7683

Rigóczky, Csaba (1996) Születő város: Káposztásmegyer. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 31-41. ISSN 0237-7683

Rittgasszer, Imola (2009) Kreatív kistérségek Magyarországon. Tér és Társadalom, 23 (4). pp. 27-44. ISSN 0237-7683

Ruttkay, Éva (1998) A területfejlesztés finanszírozási rendszere az EU csatlakozás tükrében. Tér és Társadalom, 12 (1-2). pp. 13-37. ISSN 0237-7683

Ruttkay, Éva and Nemes Nagy, József (1987) A műszaki innováció néhány földrajzi jellemzője Magyarországon. Tér és Társadalom, 1 (2). pp. 19-30. ISSN 0237-7683

Rácz, Szilárd (2022) Közép- és Délkelet-Európa az ezredforduló óta. In: A regionalizmus: az elmélettől a gyakorlatig : Illés Ivánra emlékezve 80. születésnapja alkalmából. Publikon, Pécs, pp. 59-71. ISBN 9786155457982

Rácz, Szilárd (2014) Regional Development in Croatia from the turn of Millennium to the EU accession. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (2). pp. 87-105. ISSN 2063-9538 ; Online: 2064-8243

Rákóczi, Attila (2012) Egyedi tájértékeink, a gémeskutak hazai helyzete az Európai Uniós szabályozások tükrében. Örökség vagy átok? TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 10 (1). pp. 125-137. ISSN 1589-4673

Rákóczi, Attila (2018) Újabb lépések a kunhalmok megőrzésében. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 16 (1). pp. 1-11. ISSN 1589-4673

Rákóczi, Attila and Krizsán, Anett (2021) The Activity of the Government Office of Békés County During the Period of the COVID-19 Pandemic. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 17 (Spec.). pp. 87-103. ISSN 1786-6553

Ránki, György (1990) Budapesti polgárság. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 57-65. ISSN 0237-7683

Rátz, Tamara and Michalkó, Gábor and Illés, Sándor (2011) A gyógyturizmusban érintett települések és környezetük lakosainak mobilitása. Tér és Társadalom, 25 (1). pp. 101-118. ISSN 0237-7683

Rédei, Mária (2009) A tanulmányi célú mozgás. Reg-Info Kft., Budapest, pp. 1-161. ISBN 978-963-06-6842-2

Rédei, Mária and Illés, Sándor and Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2011) Ukrán állampolgárok Magyarországon. Európai Integrációs Alap, Budapest. ISBN 9789630825405

Rédei, Mária and Kincses, Áron (2008) A szomszédból érkező migránsok hatása a hazai társadalmi és gazdasági különbségekre. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 1 (1). pp. 7-16. ISSN 1789-6339

Rényi, Zsolt (2011) Közösségi tervezés 2.0: a participáció új perspektívái a webkettő fényében. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 100-116. ISSN 0237-7683

Rózsa, Sándor (2023) Az antropogén tájátalakítás és a mezőgazdasági árutermelés kapcsolatának vizsgálata a 18. századi Nagykunságban. In: Korokon, tereken túl : Tanulmánykötet Kiss László tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 205-227. ISBN 978-963-496-261-8

S

Salamin, Géza (2015) Transforming regional position of Central-Eastern Europe in the economic space of the European Union with special reference to Hungary. Hungarian Studies, 29 (1-2). pp. 73-91. ISSN 0236-6568

Salamin, Géza (2016) A fenntarthatóság földrajzi alapú szemlélete a tervezés gyakorlatában : Gondolatok a tervezés aktualitásairól Péti Márton A területi tervezés és fejlesztés a fenntarthatóság jegyében – Stratégiai környezeti vizsgálatok földrajzi szemléletben c. könyve kapcsán (JATEPress, Szeged, 2011. 208 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 30 (2). pp. 147-152. ISSN 0237-7683

Salamin, Géza and Megyesi, Zoltán and Klemensits, Péter (2021) Az Eurázsia-narratíva kibontakozásának vizsgálata a magyar kormányzati nyilatkozatok és fejlesztéspolitikai dokumentumok tükrében = Examining the Evolution of the Eurasian Narrative in Hungary in the Light of Government Statements and Development Policy Documents. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (3). pp. 171-198. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (elektronikus)

Salamin, Géza and Péti, Márton (2023) Rugalmas földrajz vagy instabilitás? : Változó terek a magyar területi tervezésben = Flexible geography or instability? : Changing spaces in Hungarian spatial planning. COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE, 33 (246). pp. 81-92. ISSN 1215-315X

Sallai, János (2005) Határesetek. Magyarország perifériái. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 227-228. ISSN 0237-7683

Samu, István and Kulcsár, László (2019) The Process of Re-joining: Reconstruction of Social and Economic Relations between Two Hungarian Villages on Both Sides of the Ipoly River. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 12 (4). pp. 114-125. ISSN 0865-7823

Sarudi, Csaba (2012) Rechnitzer János – Smahó Melinda: Területi politika. Tér és Társadalom, 26 (2). pp. 101-103. ISSN 0237-7683

Sarudi, Csaba (2004) Vidékfejlesztési intézkedések, támogatások és kilátások az Európai Unió bővítése után. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 73-93. ISSN 0237-7683

Sas, Béla (1988) A szociális infrastruktúra fejlesztésének erőforrásai a Dél-dunántúli régióban 1971–85 között. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 57-65. ISSN 0237-7683

Savella, Orsolya (2021) Egészségturisztikai utazások során szerzett ismeretek hatása nők egészségmagatartására : Különös tekintettel az érett (36-55 év) és idősebb (56-74 év) korosztályba tartozók körében bekövetkező változásokra. GRADUS, 8 (3). pp. 104-110. ISSN 2064-8014

Schneider, Gábor (2010) Formálódó új európai növekedési központok? A Közép-európai térség metropoliszrégióinak sajátosságai és kihívásai. Tér és Társadalom, 24 (1). pp. 155-173. ISSN 0237-7683

Schneller, István (1992) Budapest kiemelt középtávú fejlesztési céljai. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 265-278. ISSN 0237-7683

Schuchmann, Júlia (2007) Yves Lüginbühl (ed): Nouvelles Urbanités, Nouvelles Ruralités en Europe. Tér és Társadalom, 21 (4). pp. 221-224. ISSN 0237-7683

Scott, James W. (1997) A határmenti együttműködés nemzetközi rendszerei: Németország, Lengyelország és az EU. Tér és Társadalom, 11 (3). pp. 117-131. ISSN 0237-7683

Sebestyénné Szép, Tekla and Nagy, Zoltán and Tóth, Géza (2021) Lehet az alkalmazkodóképesség vonzó? A rugalmas ellenálló képesség szerepe a magyar városok példáján. STATISZTIKAI SZEMLE, 99 (8). pp. 709-730. ISSN 0039-0690

Sebestyénné Szép, Tekla and Szendi, Dóra and Nagy, Zoltán (2021) Linking smart city concepts to urban resilience. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 17 (SI). pp. 31-40. ISSN 1589-3413

Segesváry, Viktor (2002) Globalizáció, hegemónia és a harmadik évezred politikai újjárendeződése; ezek egyes regionális vonatkozásai. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 1-24. ISSN 0237-7683

Sekhniashvili, Gvantsa (2020) Wine tourism destination competitiveness: The case of Georgia. ECOCYCLES, 6 (1). pp. 39-51. ISSN 2416-2140

Sikos T, Tamás (2018) Borsod-Abaúj-Zemplén megye aprófalvainak élelmiszer-alapellátása. In: KÖZSZERVEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSTANI MŰHELY-FÓRUM 2017. E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért, Budapest, pp. 149-157. ISBN 9789639753303

Sikos T, Tamás (2013) Wien – die Transformation einer traditionsbewussten Stadt und das Erscheinen der Einkaufszentren. KLAGENFURTER GEOGRAPHISCHE SCHRIFTEN, 29 (1). pp. 15-31. ISSN 2308-9849

Sikos T., Tamás (2020) Benedek József (szerk.) 2020: Erdély. Tér, Gazdaság és Társadalom. Iskola Alapítvány Kiadó – Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 687 p. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 17 (2). pp. 89-91. ISSN 1786-1594

Sikos T., Tamás and Beluszky, Pál (2007) Változó falvaink. A magyarországi falvak típusai a harmadik évezred kezdetén. Tér és Társadalom, 21 (3). pp. 1-29. ISSN 0237-7683

Simon, Zsolt (2015) A hieroglif luvi kulului ólomcsíkok, mint gazdaságföldrajzi forrás. In: Ökonómia és ökológia: Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből. Ókor-Történet-Írás (3). L'Harmattan; PTE BTK Ókortörténeti Tanszék, Pécs; Budapest, pp. 63-80. ISBN 978-963-414-036-8

Simon, Ágnes (2017) Koltai Z.: Sikeres és versenyképes városok. Piackutatás a magyar települések körében. (PTE FEEK, Pécs, 2014. 211 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 31 (1). pp. 135-139. ISSN 0237-7683

Siskáné Szilasi, Beáta (2020) A társadalmi és települési konfliktusok megjelenése járási szinten az Északmagyarországi régióban – adatok és térbeliség. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 17 (03). pp. 60-70. ISSN 2560-2926

Smahó, Melinda (2007) Kísérlet egy régió szimulációs modelljének kidolgozására. Tér és Társadalom, 21 (1). pp. 117-129. ISSN 0237-7683

Smahó, Melinda and Rechnitzer, János (2011) Járműipari és Térgazdasági Kutatócsoport a Széchenyi István Egyetemen. Tér és Társadalom, 25 (4). pp. 191-194. ISSN 0237-7683

Soltész, Béla and Erőss, Ágnes and Karácsonyi, Dávid and Kincses, Áron (2014) Hungary: cross border migration in a fragmented ethnic space. In: Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners. HAS Geographical Institute, Budapest, pp. 72-87. ISBN 978-963-9545-44-1

Solymári, Gábor and Lukács, Eszter and Lengyel, Balázs (2006) A külföldi érdekeltségű vállalkozások és az egyetemek kapcsolatai Győrött, Miskolcon és Szegeden. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 127-144. ISSN 0237-7683

Somfai, Attila (2002) Kisalföldi és alföldi mezővárosok különbözősége, kisvárosi értékek védelme. Tér és Társadalom, 16 (1). pp. 59-98. ISSN 0237-7683

Somlyódyné Pfeil, Edit (2011) Az agglomerációk jelentőségének változása az államszervezés és a városi kormányzás szempontjából. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 27-59. ISSN 0237-7683

Somlyódyné Pfeil, Edit (2007) Mozaikok a regionális identitás értelmezéséhez. Tér és Társadalom, 21 (4). pp. 57-71. ISSN 0237-7683

Somlyódyné Pfeil, Edit (2006) Nemzetállami várospolitikák és az Európai Unió policentrizmus koncepciója. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 31-47. ISSN 0237-7683

Somlyódyné Pfeil, Edit (2003) A partnerség jelentőségének növekedése a regionális és várospolitikában a nyolcvanas évektől napjainkig. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 17-38. ISSN 0237-7683

Somlyódyné Pfeil, Edit (2008) A városi térségek a közigazgatási struktúra és a „governance” keresztmetszetében. Tér és Társadalom, 22 (1). pp. 27-43. ISSN 0237-7683

Soóki-Tóth, Gábor and Révész, Gábor and Göndör, László and Farkas, Miklós and Dankó, Stefánia and Czinkán, Norbert and Horváth, Áron (2013) A budapesti irodapiac térszerkezete. Tér és Társadalom, 27 (1). pp. 52-65. ISSN 0237-7683

Stojilovska, Ana and Guyet, Rachel and Mahoney, Katherine and Gouveia, João Pedro and Castaño-Rosa, Raúl (2022) Energy poverty and emerging debates: Beyond the traditional triangle of energy poverty drivers. ENERGY POLICY, 169. ISSN 0301-4215

Suchaček, Jan and Urminský, Jaroslav (2024) Polish Sceptics and Czech Optimists: Perception of the Development within Euroregion Beskydy = Szkeptikus lengyelek és optimista csehek: fejlesztési percepciók a Beszkidek Eurorégióban. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 38 (1). pp. 12-31. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (elektronikus)

Sutus, László (2008) Pálné Kovács Ilona (szerk.): Regional Decentralization in Central and Eastern Europe. Pécsi Politikai Tanulmányok IV. Tér és Társadalom, 22 (1). pp. 177-178. ISSN 0237-7683

Szabó, Attila (2011) Klebelsberg Kuno kultúrgeográfiai stratégiája a területi revízió szolgálatában. Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 223-236. ISSN 0237-7683

Szabó, Balázs (2013) Ten years of housing estate rehabilitation in Budapest. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN, 62 (1). pp. 113-120. ISSN 0015-5403

Szabó, Balázs and Bene, Mónika (2019) Budapesti lakótelepek a panelprogram előtt és után = Housing estates of Budapest before and after the renovation programmes. TERÜLETI STATISZTIKA, 59 (5). pp. 526-554. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Szabó, Balázs and Egedy, Tamás and Kovács, Zoltán (2011) A kreatív gazdaság földrajzi jellemzői Magyarországon. Tér és Társadalom, 25 (1). pp. 42-62. ISSN 0237-7683

Szabó, Elemér (2005) Evolution of the Environmental Information System in a Central European Country: The Case of Hungary. In: OECD–Latin America and the Caribbean Conference on Environmental Information for Decision-Making: Data, Indicators and Reporting, 2005.10.28-2005.10.29, Cancun.

Szabó, Gyula (2003) Baranyi Béla (szerk.): Bihari térség. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 229-232. ISSN 0237-7683

Szabó, Julianna (2003) Települési stratégiák a budapesti agglomerációban. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 101-116. ISSN 0237-7683

Szabó, Julianna (2010) Tervezés és szabályozás a városalakításban. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 29-50. ISSN 0237-7683

Szabó, Kinga and Horváthné Kovács, Bernadett and Koponicsné Györke, Diána (2022) Evaluation of the Young Farmer Support in South Transdanubia. ACTA CAROLUS ROBERTUS, 12 (Ksz). pp. 93-108. ISSN 2062-8269

Szabó, Lili and Vancsik, Anna and Király, Csilla and Ringer, Marianna and Kondor, Attila Csaba and Jakab, Gergely Imre and Szalai, Zoltán and Filep, Tibor (2020) Investigation of the sorption of 17α-ethynylestradiol (EE2) on soils formed under aerobic and anaerobic conditions. CHEMOSPHERE, 240. ISSN 0045-6535

Szabó, Mátyás (2013) Katasztrófavédelem, biztonságpolitika és a területfejlesztés. Tér és Társadalom, 27 (3). pp. 75-92. ISSN 0237-7683

Szabó, Pál (2000) Térszerkezet az Európai Unióban. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 295-302. ISSN 0237-7683

Szabó, Pál (1998) A napi ingázás kérdésköre a kilencvenes években Magyarországon. Tér és Társadalom, 12 (4). pp. 69-89. ISSN 0237-7683

Szabó, Pál (2008) A térszerkezet fogalma, értelmezése. Tér és Társadalom, 22 (4). pp. 63-80. ISSN 0237-7683

Szabó, Szabolcs and Lieszkovszky, József Pál (2009) A Krasznokvajdai mikrotérség lakosságának közlekedési szokásai. Tér és Társadalom, 23 (4). pp. 117-135. ISSN 0237-7683

Szabó, Zita and Sallay, Ágnes (2020) Az energiatermelés tájtörténeti szempontú áttekintése. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 18 (1). pp. 45-64. ISSN 1589-4673

Szakál, Gyula (1995) Az image mint a városmarketing eszköze. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 25-31. ISSN 0237-7683

Szakál, Gyula (2010) A győri elit értékrendszere és magatartása az 1870 és 1945 közötti gazdasági és politikai válságok idején. Tér és Társadalom, 24 (2). pp. 31-43. ISSN 0237-7683

Szakálné Kanó, Izabella and Bajmócy, Zoltán (2009) Hazai kistérségek innovációs képességének elemzése. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 45-68. ISSN 0237-7683

Szakálné Kanó, Izabella and Lengyel, Balázs and Elekes, Zoltán and Lengyel, Imre (2016) Related variety, ownership, and firm dynamics in transition economies. Papers in Evolutionary Economic Geography (16.12). Utrecht University, Utrecht.

Szalai, Kálmán (1976) A hajlékonyság szerepe a vasbetonoszlop teherbírásában. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 52. (1-2.). pp. 27-52. ISSN 0027-5085

Szalai, Ádám (2022) „Hallatni kell mindenütt a hangunkat!” Beszélgetés Mészáros Rezsővel = “Let Our Voices be Heard Everywhere!” Conversation with Rezső Mészáros. MODERN GEOGRÁFIA, 17 (4). pp. 1-8. ISSN 2062-1655

Szalkai, Gábor (2010) Várostérségek lehatárolása a közúti forgalom nagysága alapján a magyar határok mentén. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 161-184. ISSN 0237-7683

Szalkai, Gábor and Dusek, Tamás (2006) Az időtér és a földrajzi tér összehasonlítása. Tér és Társadalom, 20 (2). pp. 47-63. ISSN 0237-7683

Szaló, Péter (2023) Látlelet és vízió. Faragó László 1992-ben = Diagnosis and vision. László Faragó in 1992. COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE, 33 (246). pp. 21-26. ISSN 1215-315X

Szarka, Evelin (2013) „Egység a sokféleségben”. A decentralizáció folyamata Indonéziában az „új rend” bukása után. Tér és Társadalom, 27 (1). pp. 81-96. ISSN 0237-7683

Szarvas, Zsuzsanna and Danó, Orsolya and Földváryné Kiss, Réka and Fülöp, Hajnalka and Mód, László Balázs and Molnár, Ágnes and Molnár, Mária (2006) Migráció és turizmus. Migrációs folyamatok hatása a helyi társadalmak változásaira a mai Magyarországon. = Migration and tourism. Effects of migration on social changes of local societies in Hungary nowadays. Project Report. OTKA.

Szarvák, Tibor and Jász, Krisztina (2007) A szakmaközi együttműködés lehetőségei a szolnoki kistérségben egy családon belüli erőszak kutatás tükrében. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 67-84. ISSN 0237-7683

Szekeresné Köteles, Rita and Kis, Krisztián (2010) A helyi akciócsoportok szerepe a versenyképes és fenntartható vidékfejlesztés megvalósításában. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 119-135. ISSN 0237-7683

Szenoradszki, Endre (2009) A vállalkozások területi jellegzetességei a Bajai kistérségben. MODERN GEOGRÁFIA, 4 (2). pp. 137-158. ISSN 2062-1655

Szenyéri, Zoltán and Szots, Zoltán (2008) A Dél-dunántúli német kisebbség etnikai földrajzi vizsgálata, különös tekintettel Somogy megyére = Ethnic geographical examination of the german minority of Southern Transdanubia concerning Somogy county. Project Report. OTKA.

Szepesi, Gábor (2008) A rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon. Tér és Társadalom, 22 (2). pp. 53-70. ISSN 0237-7683

Szigethy, Emma (2004) Rechnitzer János – Hardi Tamás (szerk.): A Széchenyi István Egyetem hatása a régió fejlődésére. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 167-168. ISSN 0237-7683

Szigeti, Judit (2021) Horváth Ciprián: Régészeti tanulmányok a Bodrogköz 10–11. századi településtörténetéhez. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 1 (1). pp. 230-231. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Szilassi, Péter (1999) Possibilities of country development from the point of wiev of tourism – an investigation in the Káli-basin (West-Hungary). GEOGRAPHICA PANNONICA, 3. pp. 30-32. ISSN 0354-8724

Szilassi, Péter and Jordán, Győző and Rompaey, Anton (2010) A területhasználat változásának okai és következményei a Balaton északi vízgyűjtőjén = Causes and effects of land use transformation in the Northern Balaton catchment area. Project Report. OTKA.

Szili, Ferenc (1988) Gondolatok Timár Lajos: A gazdaság térszerkezete és a városhálózat néhány sajátossága a két világháború közötti Magyarországon című tanulmányához. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 109-110. ISSN 0237-7683

Szilágyi, Dániel and Gerse, József (2015) Fokról-fokra a települési lépcsőn : Társadalmi-gazdasági különbségek a településhierarchia-szintek között Magyarországon. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (2). pp. 180-198. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Szilágyi, Zsolt (2014) Alföldi vonzáskörzetek és piacközpontok 1925-ben I.: Módszertani megközelítések, vizsgálati keretek. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 55 (1-4). pp. 107-156. ISSN 0002-1105

Szilágyi, Zsolt (2009) Sárrét posztmodern perspektívában. A táj történeti földrajza: az egységesülés és széttagolódás formái. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 113-133. ISSN 0237-7683

Szilágyi, Zsolt (2015) Vándormozgalom az Alföldön a 20. század első harmadában. Forrás : szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat. ISSN 0133-056X (In Press)

Szilágyi, Zsolt (2011) Város–tanya-kapcsolat a Horthy-kori Kecskeméten. Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 29-47. ISSN 0237-7683

Szilágyi, Zsolt (2015) A fejlettség területi különbségei az Alföldön a 20. század elején. In: Föld, parasztság, agrárium. Tanulmányok a XX. századi földkérdésről a Kárpát-medencében. DE Történelmi Intézet, DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Hajdúnánás Város Önkormányzata, ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Program, MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság, Hajdúnánás, pp. 37-112. ISBN 978-963-473-814-5

Szilágyi, Zsolt (2013) A sárréti falvak laterális kapcsolathálója 1925-ben. In: Vidék és város: ellentétek és kölcsönhatások a 20. századi Magyarországon. MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság, Hajdúnánás, pp. 45-82. ISBN 978-963-89351-2-0

Szilágyi, Zsolt (2012) A társadalmi tér használata a kecskeméti multifunkcionális elit gyakorlata szerint, 1920–1940. Tér és Társadalom, 26 (3). pp. 3-29. ISSN 0237-7683

Szirmai, Viktória (2011) A nagyváros szélén: A városi terjeszkedés térbeli társadalmi problémái. Tér és Társadalom, 25 (1). pp. 20-41. ISSN 0237-7683

Szirmai, Viktória (2001) A térségi fejlődés társadalmi kihívásai (egy új kutatócsoport feladatai). Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 173-182. ISSN 0237-7683

Szirmai, Viktória (2005) A városkutatások továbbfejlesztésének szempontjai: Az európai várostudományok jövője. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 43-59. ISSN 0237-7683

Szirmai, Viktória and Kovács, Zoltán (2006) Városrehabilitációs beavatkozások és a térbeli társadalmi kirekesztés: A társadalmilag fenntartható városfejlődés budapesti lehetőségei. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 1-19. ISSN 0237-7683

Szlávik, János and Füle, Miklós and Szalmáné Csete, Mária and Pálvölgyi, Tamás and Csigéné Nagypál, Noémi (2008) Summary of the Economy Workgroup of the Kép Project About the Aims of the Research Conducted by the Workgroup And the Results of the Pilot Project (Kis-Balaton) Subregion Designed to Test the Workgroup’s Recommendations. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 6 (1-2). pp. 95-105. ISSN 1589-4673

Szolnoki, Szabolcs (2021) Kecskemét Innovációs Ökoszisztémája – Izrael, a Startup Nemzet Jó Gyakorlatai Kecskemét Innováció És Tehetségközpontú Városi Ökoszisztémájának Megerősítéséhez = Innovation Ecosystem of Kecskemét – Good Practices From Israel, the Startup Nation for Strengthening the Innovation and Talent Centric Ecosystem of Kecskemét. GRADUS, 8 (4). pp. 22-29. ISSN 2064-8014

Szpirulisz, Ildikó and Szőgyi, Lenke and Bőhm, Antal (1992) Rákosmente lakóinak szociális helyzete, állampolgári közérzete. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 163-177. ISSN 0237-7683

Sztyrak, Agnieszka and Pusztai, József (2005) A lengyel regionális fejlődés a neoklasszikus modell alapján. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 205-212. ISSN 0237-7683

Szulovszky, János (2016) Dóka Klára munkásságának történeti földrajzi vonatkozásai. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (1). pp. 157-169. ISSN 2064-390X

Szulovszky, János (2016) Zemplén megye ipara a 19. században. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (2). pp. 48-75. ISSN 2064-390X

Szulovszky, János (2015) A társadalmi munkamegosztás és a településhierarchia szintjei Magyarországon a 19. század utolsó harmadában. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 3 (1). pp. 108-131. ISSN 2064-390X

Szuppinger, Péter (2000) Decentralizáció a világ energiarendszereiben. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 173-182. ISSN 0237-7683

Szántó, Iván (2017) The Minarets of Hurmuzgan. In: Persian Art: Image-Making in Eurasia. Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 102-115. ISBN 9781474411158 (In Press)

Szántó, Katalin and Koszorú, Lajos (2011) Integratív térszerkezeti modell – egy térségi szemléletű Tisza-stratégia megalapozása. Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 145-163. ISSN 0237-7683

Szép, Tekla and Szlávik, János and Carnegie LaBelle, Michael (2021) A fenntartható fejlődési célok alakulása a feltörekvő Európában: konvergencia vagy divergencia = The evolution of the Sustainable Development Goals in emerging Europe: convergence or divergence. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 18 (3). pp. 15-35. ISSN 1786-1594

Szépvölgyi, Ákos (2006) A tudásközvetítés és -felhasználás helyi hálózatai a Közép-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 20 (4). pp. 145-159. ISSN 0237-7683

Szépvölgyi, Ákos and Baráth, Gabriella (2006) A városrehabilitáció fejlesztéspolitikai háttere. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 21-36. ISSN 0237-7683

Szépvölgyi, Ákos and Csizmadia, Zoltán and Grosz, András (2004) A regionális innovációs rendszer kínálati oldala a Közép-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 111-125. ISSN 0237-7683

Szépvölgyi, Ákos and Molnár, Balázs and Baráth, Gabriella (2001) Területi egyenlőtlenségek a Közép-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 111-129. ISSN 0237-7683

Szépvölgyi, Ákos and Molnár, Balázs and Baráth, Gabriella (2001) A külföldi működőtőke szerepe a Közép-Dunántúl átalakuló gazdaságában. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 183-200. ISSN 0237-7683

Szépvölgyi, Ákos and Molnár, Balázs and Baráth, Gabriella and Szirmai, Viktória (2003) Globalizáció és térségi fejlődés. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 29-57. ISSN 0237-7683

Szívós, Mihály (2010) A regionális innováció és a helyi nyilvánosságok felértékelődése. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 51-68. ISSN 0237-7683

Szörényi, Zsófia (1999) Phare CBC: pro és kontra. Átfedések a Phare CBC program és Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési koncepciója között. Tér és Társadalom, 13 (1-2). pp. 161-175. ISSN 0237-7683

Szörényiné Kukorelli, Irén (1997) Egy kistérség sikerének titka – avagy tettek és tervek a Nyugati-Kapu Térségfejlesztési Társulás „házatáján”. Tér és Társadalom, 11 (4). pp. 25-43. ISSN 0237-7683

Szörényiné Kukorelli, Irén (1997) Fejlesztési koncepciók a kistérségek számára. Tér és Társadalom, 11 (3). pp. 93-99. ISSN 0237-7683

Szörényiné Kukorelli, Irén (2001) Mészáros Rezső: A társadalomföldrajz gondolatvilága. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 233-236. ISSN 0237-7683

Szörényiné Kukorelli, Irén (1998) A Nyugat-dunántúli régió – régió? Tér és Társadalom, 12 (3). pp. 51-75. ISSN 0237-7683

Szörényiné Kukorelli, Irén (2022) Vidéki térségeink innovációt befogadó képessége – egy kutatás tapasztalatai. In: NYUTO 35 : Válogatott közlemények. KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Győr, pp. 77-98. ISBN 9786155754487; 9786155754470

Szörényiné Kukorelli, Irén (2001) Vidékkutatás előzményekkel és tényekkel. Tér és Társadalom, 15 (2). pp. 71-85. ISSN 0237-7683

Szörényiné Kukorelli, Irén (2005) A fenntartható fejlődés stratégiai elemei a rurális térségekben. Tér és Társadalom, 19 (3-4). pp. 111-137. ISSN 0237-7683

Szörényiné Kukorelli, Irén (1997) A kistérségek gazdasági és társadalmi jellemzői és trendjei Észak-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 11 (1). pp. 147-181. ISSN 0237-7683

Szőllős-Tóth, Andrea and Vargáné Csobán, Katalin (2021) A turizmus hatásainak megítélése Hajdúszoboszló lakosságának körében. GAZDÁLKODÁS, 65 (5). pp. 430-447. ISSN 0046-5518

Szűcs, Antónia and Koncz, Gábor (2018) Szuburbanizációs folyamatok vizsgálata a Gyöngyösi járás területén. Studia Mundi – Economica, 5 (1). pp. 45-58. ISSN 2415-9395

Sági, Zsolt (2000) A külföldi tőke szerepe a budapesti agglomerációs övezet feldolgozó-ipari térszerkezetének kialakításában. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 73-87. ISSN 0237-7683

Ságvári, Bence and Lengyel, Balázs (2009) Kreatív foglalkozások és regionális tudásbázis: Fogalmak, folyamatok és területi összefüggések. Tér és Társadalom, 23 (4). pp. 1-26. ISSN 0237-7683

Ságvári, Bence and Lengyel, Balázs and Kukely, György and Barta, Györgyi (2007) Magyarország a globális K+F térképén. Fejlődő országok a multinacionális vállalatok változó K+F stratégiájában. Tér és Társadalom, 21 (3). pp. 31-50. ISSN 0237-7683

Sólyom, Andrea and Bálint, Gyöngyvér and Telegdy, Balázs (2022) Szabadidőeltöltés – kultúrafogyasztás – médiahasználat Sepsiszentgyörgyön a koronavírus idején. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (1). pp. 111-148. ISSN 0865-557X

Süli-Zakar, István (2014) Közös múltunk-közös jövőnk, Együtt Európáért: 20 éves a Kárpátok Eurorégió. Didakt Kft., Debrecen. ISBN 978-615-5212-25-3

Süli-Zakar, István and Bernek, Ágnes (1997) Régiók, regionális folyamatok a világgazdaságban. Régiók a földrajzi térben. Tér és Társadalom, 11 (4). pp. 85-104. ISSN 0237-7683

T

T. Hargitai, Judit and Szoboszlai, Zsolt and Szarvák, Tibor and Jász, Krisztina (2005) A szociális tervezés regionális aspektusai. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 65-80. ISSN 0237-7683

T. Mérey, Klára (1989) Erdei Aranka: Békés megye társadalma és gazdasága 1928-ban. Tér és Társadalom, 3 (1). p. 112. ISSN 0237-7683

T. Mérey, Klára (1991) Kőröshegy, Szemes, Szárszó. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 141-142. ISSN 0237-7683

T. Mérey, Klára (1989) Österreichs Städte und Märkte in ihrer Geschichte. Osztrák városok és mezővárosok történelmükben. Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 129-131. ISSN 0237-7683

Tagai, Gergely and Czirfusz, Márton (2011) A gazdasági válság és a területi kutatások sokszínűsége – egy konferencia tükrében. Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 237-241. ISSN 0237-7683

Takács, István (2020) Az Észak-magyarországi régió egészségügyi ellátórendszerének fejlődése a legutóbbi negyedszázadban a legfontosabb népegészségügyi mutatók tükrében. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 17 (02). pp. 15-39. ISSN 1786-1594

Tamáska, Máté (2012) Opole/Oppeln. Szilézia történeti-topográfiai városatlasz-sorozatának új kötete. Tér és Társadalom, 26 (1). pp. 139-142. ISSN 0237-7683

Tardos, Katalin (1993) Férfi és női munkanélküliek a Somogy megyei településeken. Tér és Társadalom, 7 (1-2). pp. 103-112. ISSN 0237-7683

Tari, Tamás and Takács, Attila and Kovács, Márk Ferenc (2023) The Design and Location Characteristics of Wildlife Overpasses in Hungary. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 21 (1). pp. 85-100. ISSN 1589-4673

Tatai, Zoltán (1994) Területfejlesztés Németországban. Tér és Társadalom, 8 (3-4). pp. 91-99. ISSN 0237-7683

Teleki, Krisztina (2015) A. M. Pozdneev Mongold khiisen khoyor dakh' ayalaliin üyeeree (1892-1893) ochij üzsen khüree khiidüüd. Mongol Sudlaliin Chuulgan, 54 (19). pp. 48-67. ISSN 2412-8892

Teleki, Krisztina (2019) On the Route of A. M. Pozdneev: Documentation of the Monasteries visited by the Russian Scholar in the Current Area of Mongolia in 1892–1893. Documentation. Eötvös Loránd University, Dept. of Mongolian and Inner Asian Studies, Budapest. (Submitted)

Teplán, István (1990) Szent Imre Kertváros. Egy város-antropológiai kutatás vázlata. Tér és Társadalom, 4 (1). pp. 15-31. ISSN 0237-7683

Tilinger, Attila (2010) A regionális innovációs rendszerek elemei az Észak-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 207-220. ISSN 0237-7683

Tilinger, Attila and Grosz, András (2008) A gazdasági szereplők határon átnyúló tevékenysége. Tér és Társadalom, 22 (3). pp. 81-96. ISSN 0237-7683

Timár, Judit (2002) Beluszky Pál: A Nagyalföld történeti földrajza. Tér és Társadalom, 16 (4). pp. 149-152. ISSN 0237-7683

Timár, Judit (2009) Kritika és társadalomelmélet - néhány érv a kritikai földrajz „védelmében”. Tér és Társadalom, 23 (4). pp. 225-231. ISSN 0237-7683

Timár, Judit (1990) Kérdőjelek és hiányjelek a tanyakutatásban. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 49-62. ISSN 0237-7683

Timár, Lajos (1988) Paul White: The West European city: A social geography. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 112-113. ISSN 0237-7683

Timár, Lajos (1989) A belvárosok dzsentrifikációja. Tér és Társadalom, 3 (4). pp. 121-123. ISSN 0237-7683

Timár, Lajos (1989) A humán geográfia szótára. Tér és Társadalom, 3 (1). pp. 113-114. ISSN 0237-7683

Timár, Lajos (1988) A szociológia és geográfia pörlekedésének egy lezáratlan fejezete. Erdei Ferenc és Mendöl Tibor vitája az alföldi tanyás településekről. Tér és Társadalom, 2 (2). pp. 86-93. ISSN 0237-7683

Timár, Lajos and Butlin, Robin (1990) Történeti földrajz, regionális identitás és kulturális régiók összehasonlító elemzése. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 1-11. ISSN 0237-7683

Tiner, Tibor (2008) A mobilkommunikációs szolgáltatások fejlődésének földrajzi sajátosságai Magyarországon = Geographical features of development in mobile communication services in Hungary. Project Report. OTKA.

Tiner, Tibor (2016) A stabilizálódás vagy a tartós leszakadás felé? A legnagyobb magyarországi cégek szerepe megyéink gazdasági potenciáljának alakításában. In: Magyar Földrajzi Napok 2016 : konferenciakötet. Eszterházy Károly Egyetem; Magyar Földrajzi Társaság; Agria Geográfia Alapítvány, Eger, pp. 441-450. ISBN 978-615-5297-76-2

Tiner, Tibor and Hrubi, László (1987) Konferencia a sajátos helyzetű térségek fejlesztési gondjairól. Tér és Társadalom, 1 (3). pp. 99-102. ISSN 0237-7683

Todorović, Marina and Miletić, Radmila and Nagy, Imre (2009) Szerbia regionális fejlődésének alapvető jellemzői. Tér és Társadalom, 23 (3). pp. 173-184. ISSN 0237-7683

Tomay, Kyra (2006) Slumosodás és városrehabilitáció Budapesten. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 93-107. ISSN 0237-7683

Tomay, Kyra and Kőszeghy, Lea and Csizmady, Adrienne and Csanádi, Gábor (2006) Belső-erzsébetvárosi rehabilitáció. Tér és Társadalom, 20 (1). pp. 73-92. ISSN 0237-7683

Tosics, Iván (2011) Budapest Kör – szakmai vitafórum a városról. Tér és Társadalom, 25 (1). pp. 162-166. ISSN 0237-7683

Tosics, Iván (2008) Nagyvárosi kormányzás: A város és környéke együttműködése. Külföldi példák és a hazai relevancia. Tér és Társadalom, 22 (1). pp. 3-25. ISSN 0237-7683

Trócsányi, András and Hajnal, Klára and Pirisi, Gábor and Stefán, Klára (2013) A kulturális gazdaság szerepe a hazai nagyvárosok megújulásában = The role of cultural economy in the structural revival of Hungarian cities. Project Report. OTKA.

Trócsányi, András and Pirisi, Gábor (2023) Tóth József és a várossá nyilvánítás = József Tóth and Formal Urbanisation. MODERN GEOGRÁFIA, 18 (4). pp. 41-53. ISSN 2062-1655

Trócsányi, András and Pirisi, Gábor and Malatyinszki, Szilárd (2007) A célnál fontosabb a bejárt út : A várossá nyilvánítás gyakorlata Magyarországon. FALU VÁROS RÉGIÓ (3). pp. 18-27. ISSN 1218-2613

Tátrai, Patrik (2003) Szalai Erzsébet: Ezredváltó dilemmák Magyarországon. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 199-202. ISSN 0237-7683

Tátrai, Patrik and Erőss, Ágnes and Kovály, Katalin (2020) „A görögök magyar nyelvű ukránok.” Az etnikai identifikáció és kategorizáció változó mintázatai a kárpátaljai magyar szórványban. REGIO, 28 (1). pp. 106-137. ISSN 0865-557X

Tátrai, Patrik and Molnár, József and Kovály, Katalin and Erőss, Ágnes (2020) SUMMA 2017: a kárpátaljai magyarok demográfiai felmérése. In: Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, pp. 21-51. ISBN 9786158143271

Tátrai, Patrik and Szabó, Balázs (2011) Területi különbségek a pártpreferenciákban Szlovákiában, 1992–2010. Tér és Társadalom, 25 (4). pp. 61-80. ISSN 0237-7683

Tésits, Róbert and Alpek, B. Levente and Kun, Antigoné (2015) Az új típusú szociális szövetkezetek területileg eltérő foglalkoztatási szerepe. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (3). pp. 254-272. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Tésits, Róbert and Alpek, Balázs Levente and Bíró, Boglárka (2013) Regional and structural characteristics of the labour market in the Dráva region. MODERN GEOGRÁFIA, 8 (1). pp. 67-92. ISSN 2062-1655

Tésits, Róbert and Malatyinszki, Szilárd and Katona, Zoltán (2008) The relationship between the improvement of human resource and human infrastructure in Sarkad region. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (4). pp. 25-41. ISSN 2062-1655

Tésits, Róbert and Wilhelm, Zoltán (2022) „Magyarok Dél-Ázsiában” Előszó a Modern Geográfia tematikus számához = “Hungarians in South Asia" Preface to the thematic issue of Modern Geográfia. MODERN GEOGRÁFIA, 17 (2). pp. 5-7. ISSN 2062-1655

Tóth, Antal (1996) Hajdúböszörmény településmorfológiai képződményeinek változásai a XIX–XX. században. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 111-121. ISSN 0237-7683

Tóth, Balázs István (2010) Az immateriális és a területi tőke összefüggései. Tér és Társadalom, 24 (1). pp. 65-81. ISSN 0237-7683

Tóth, Balázs István (2013) Időszerű áttekintés: területi fejlettségi vizsgálatok Magyarországon az ezredforduló után. E-CONOM, 2 (1). pp. 76-89. ISSN 2063-644X

Tóth, Balázs István (2012) Regionális rugalmasság – rugalmas régiók. Tér és Társadalom, 26 (2). pp. 3-21. ISSN 0237-7683

Tóth, Balázs István and Fábián, Attila (2013) A kultúra területi mérhetősége és a kistérségek közművelődési jellemzői. Tér és Társadalom, 27 (1). pp. 97-114. ISSN 0237-7683

Tóth, Géza (2009) Analysis of public road accessibility in Hungary. In: Current trends in statistics in V6 region. Czech Statistical Office, Prague, pp. 108-117. ISBN 978-80-904330-0-7

Tóth, Géza (2004) Autópályák és a városi fejlődés. Tér és Társadalom, 18 (2). pp. 37-50. ISSN 0237-7683

Tóth, Géza (2014) Az elérhetőség és alkalmazása a regionális vizsgálatokban. Műhelytanulmányok, 1 . Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. ISBN 978-963-235-420-0

Tóth, Géza (2003) Területi autokorrelációs vizsgálat a Local Moran I módszerével. Tér és Társadalom, 17 (4). pp. 39-49. ISSN 0237-7683

Tóth, Géza (2014) Térinformatika a gyakorlatban közgazdászoknak. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc.

Tóth, Géza (2000) A logisztika és szerepe a regionális fejlődésben. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 109-117. ISSN 0237-7683

Tóth, Géza and Csomós, György (2016) Mapping the position of cities in corporate research and development through a gravity model-based bidimensional regression analysis. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 6 (1). pp. 217-220. ISSN 2063-9538

Tóth, Géza and Dávid, Lóránt and Vasa, László (2014) THE ROLE OF TRANSPORT IN EUROPEAN TOURISM FLOWS. Acta Geographica Slovenia, 54 (2). pp. 311-320.

Tóth, Géza and Dávid, Lóránt and Vasa, László (2013) Transportation and accessibility at European level. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 3. pp. 79-97. ISSN 2063-9538

Tóth, Géza and Dávid, Lóránt and Vasa, László (2012) A közlekedés szerepe az európai turisztikai áramlásokban. TERÜLETI STATISZTIKA, 52 (2). pp. 160-176.

Tóth, Géza and Kincses, Áron (2015) Accessibility Models Based On the Gravity Analogy: In Theory and Practice. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 5 (1). pp. 137-158. ISSN 2063-9538

Tóth, Géza and Kincses, Áron (2015) Accessibility Models Based On the Gravity Analogy: In Theory and Practice. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 5 (1). pp. 137-158. ISSN 2063-9538 ; Online: 2064-8243

Tóth, Géza and Kincses, Áron (2012) Az európai térszerkezet vizsgálata a potenciálmodell tényezői segítségével. Földrajzi Közlemények, 136 (4). pp. 401-419. ISSN 0015-5411

Tóth, Géza and Kincses, Áron (2011) NEW ASPECTS OF EUROPEAN ROAD ACCESSIBILITY. Geographia Polonica, 84 (2). pp. 33-46. ISSN 0016-7282

Tóth, Géza and Kincses, Áron and Nagy, Zoltán (2014) European Spatial Structure. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken. ISBN 978-3-659-64559-4

Tóth, Géza and Kálmán, László (2012) A KÖZÚTI MEGKÖZELÍTHETŐSÉG NÉHÁNY ASPEKTUSA. Közlekedéstudományi Szemle, 62 (1). pp. 30-42.

Tóth, Géza and Nagy, Zoltán (2014) AZ AGGLOMERÁCIÓK, TELEPÜLÉSEGYÜTTESEK LEHATÁROLÁSÁNAK EREDMÉNYEI : FŐBB TENDENCIÁK A LEGFRISSEBB LEHATÁROLÁS EREDMÉNYEI TÜKRÉBEN. In: VII. Magyar Földrajzi Konferencia, 2014.09.02-2014.09.04, Miskolc-Lillafüred. (Submitted)

Tóth, Géza and Nagy, Zoltán (2013) Eltérő vagy azonos fejlődési pályák? : A hazai nagyvárosok és térségek összehasonlító vizsgálata. TERÜLETI STATISZTIKA, 53 (6). pp. 593-612.

Tóth, Géza and Nagy, Zoltán (2014) Same or Different Development Paths? A Comparative Study of the Large Cities and Regions in Hungary. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (1). pp. 100-119. ISSN 2063-9538

Tóth, Géza and Nagy, Zoltán (2014) Same or Different Development Paths? A Comparative Study of the Large Cities and Regions in Hungary. Regional Statistics : journal of the Hungarian Central Statistical Office, 4 (1). pp. 100-119. ISSN 2063-9538

Tóth, Péter and Mezei, István (2008) A települési és területi önkormányzatok kapcsolatai a magyar–szlovák határ mentén. Tér és Társadalom, 22 (3). pp. 51-80. ISSN 0237-7683

Tóth, Tamás and Jóna, György (2019) Regional-spatial planning and the effects of networking. In: Introduction to the regional sciences. Enyedi György Doctoral School of Regional Sciences, pp. 67-85.

Tóth Szita, Klára and Szekeres, Zsolt and Szűts, László (2000) Environmental assessment of Shopping, Cooking and Eating scenarios Hungary: Background Report. SusHouse Project. Project Report. -. (Unpublished)

Tóth Szita, Klára and Tóth, László and Galbács, Zoltán and Szekeres, Zsolt and Szűts, László (2000) Shopping, Cooking and Eating function, Hungary: Project Summary Report. SusHouse Project. Project Report. -.

Tóth Szita, Klára and Tóth, László and Szekeres, Zsolt and Szűts, László and Galbács, Zoltán and Fenyvessy, József (2000) Shopping, Cooking and Eating, Hungary. Final Report. SusHouse Project. Faculty of Technology, Policy and Management, Delft University of Technology, Delft. ISBN 90-5638-065-6

Tózsa, István (2003) Regionális e-government, avagy elektronikus kormányzat a térségi igazgatási feladatellátásban. Tér és Társadalom, 17 (3). pp. 59-85. ISSN 0237-7683

Tózsa, István (2002) A „káros” urbanizáció. Tér és Társadalom, 16 (1). pp. 1-16. ISSN 0237-7683

Török, Ferenc (2006) Tatai Zoltán: A területfejlesztés egyetemi oktatásáról. Tér és Társadalom, 20 (3). pp. 117-118. ISSN 0237-7683

Török, Ádám and Gaal, Gyula (2010) A politika hatása Budapest közlekedésfejlődését meghatározó egyes elemekre 1990-től napjainkig. Tér és Társadalom, 24 (4). pp. 185-194. ISSN 0237-7683

Törőcsik, Mária (1995) Település- és területidentitás kialakítása marketing eszközökkel. Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 17-23. ISSN 0237-7683

U

Ugrai, János (2021) Protestantische Kulturregionen in der Ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Einige Soziogeographische Erkenntnisse aus der Kollektiven Biographischen Analyse der Akademischen Spitzenelite. HISTORIA ECCLESIASTICA, 12 (2). pp. 111-131. ISSN 1338-4341

Ugrai, János (2022) Protestáns kultúrrégiók a 19. század első felében. Az akadémiai csúcselit kollektív biográfiai elemzésének néhány társadalomföldrajzi tanulsága = Protestant Cultural Regions in the First Half of the 19th Century: Some Socio-Geographical Results of a Collective Biographical Analysis of the Elite of the Hungarian Academy of Sciences. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 36 (1). pp. 40-58. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (elektronikus)

Utasi, Ágnes (1995) A kisvárosi elit eredete és vagyona. Tér és Társadalom, 9 (3-4). pp. 191-205. ISSN 0237-7683

Uzzoli, Annamária (2022) Helyek, terek, régiók a COVID-19-világjárvány árnyékában – egészségföldrajzi szemelvények. Elmélet - Módszer - Gyakorlat, 75 . CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-67-0

Uzzoli, Annamária (2009) Szirmai Viktória (szerk.): A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 261-264. ISSN 0237-7683

Uzzoli, Annamária (2007) A magyar egészségügyi ellátórendszer strukturális átalakításának területi vonatkozásai. Tér és Társadalom, 21 (3). pp. 103-115. ISSN 0237-7683

V

Vadász, István (2007) A magyar nonprofit szektor területi jellemzőinek alakulása = Regional characteristic features of Hungarian nonprofit sector. Project Report. OTKA.

Vajda, Gizella and Gyurcsek, Tamás (2005) Az Európai Pályázat Előkészítő Alap I. pályázatainak tapasztalatai különös tekintettel a Dél-alföldi régióra. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 103-113. ISSN 0237-7683

Varga, Attila (2004) A magyar regionális tudomány és az Európai Regionális Tudományi Társaság: Válság és megnyugtató megoldás. Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 155-157. ISSN 0237-7683

Varga, Attila and Ács, Zoltán J. (2000) Térbeliség, endogén növekedés és innováció. Tér és Társadalom, 14 (4). pp. 23-38. ISSN 0237-7683

Varga, Balázs (2010) Az 1945-1956 közötti győri politikai és közigazgatási vezetőréteg származási-foglalkozási összetétele és mobilitási tendenciái. Tér és Társadalom, 24 (2). pp. 45-61. ISSN 0237-7683

Varga, Krisztina and Tóth, Géza and Nagy, Zoltán (2021) Impact of social innovation on population change in Borsod-Abaúj-Zemplén County. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 17 (SI). pp. 41-48. ISSN 1589-3413

Varga, Ágnes (2012) A regionális gazdasági fejlettségi különbségek társadalmi háttere Indiában az ezredfordulón. Tér és Társadalom, 26 (1). pp. 67-86. ISSN 0237-7683

Varga, Ágnes (2024) A tér, a hely és a lépték megjelenése a gazdaságföldrajzi kutatásokban. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, 21 (1). pp. 36-50. ISSN 1786-1594

Vargha, Gyula László (1988) Orvosföldrajzilag a gyógyvízország fejlesztési polemiájáról. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 65-83. ISSN 0237-7683

Varjú, Viktor (2018) A nagyléptékű fotovillamos rendszerek támogatáspolitikai stratégiáinak különbségei a Kárpát-medence egyes országaiban. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (4). pp. 356-372. ISSN 0015-5411

Varjú, Viktor (2009) A területi tervezés legújabb környezetértékelési metódusa – a stratégiai környezeti vizsgálat integrációja a döntéshozásba. Tér és Társadalom, 23 (1). pp. 55-65. ISSN 0237-7683

Varró, Krisztina (2004) A régió mint diszkurzív termék. Tér és Társadalom, 18 (1). pp. 73-91. ISSN 0237-7683

Varsányi, Erika (1988) Regionális egyenlőtlenségek – nemzetközi összehasonlításban. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 125-128. ISSN 0237-7683

Vas, Zsófia (2016) Beszámoló az Evolúciós gazdaságföldrajz Közép- és Kelet-Európában workshopról = Report on the 2nd Evolutionary Economic Geography Workshop in Central and Eastern Europe. Tér és Társadalom, 30 (1). pp. 125-127. ISSN 2062-9923

Vas, Zsófia (2009) Közelség és regionális klaszterek: a szoftveripar Szegeden. Tér és Társadalom, 23 (3). pp. 127-145. ISSN 0237-7683

Vekerdi, László (1997) Az alföldi városok és a településpolitika (1945-1963) (recenzió). TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 51 (9). pp. 72-79. ISSN 0133-1167

Velkey, Gábor (2011) A középfokú képzés területi rendszerének változása és továbbfejlesztése. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 60-78. ISSN 0237-7683

Verő, József and Prohászka, János (1976) A kétalkotós ötvözetek állapotábrái. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 52. (1-2.). pp. 1-25. ISSN 0027-5085

Vida, Anikó (2011) Virág Tünde: Kirekesztve. Falusi gettók az ország peremén. Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 215-218. ISSN 0237-7683

Vida, Szabolcs and Döbrönte, Katalin (2004) A regionális politika és intézményrendszer szerepe Magyarországon. Tér és Társadalom, 18 (4). pp. 1-28. ISSN 0237-7683

Vidra, Zsuzsanna and Kovács, Éva (2012) Kényszer vagy kivonulás – élet a peremeken. Tér és Társadalom, 26 (4). pp. 73-92. ISSN 0237-7683

Virág, Tünde (2020) Demográfiai polarizáció, térbeli és társadalmi marginalizáció két zsugorodó középvárosban. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 30 (2). pp. 27-49. ISSN 1216-2051

Virág, Ágnes (2016) A TURISZTIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK GAZDASÁGI SZEREPE = ECONOMIC ROLE OF TOURIST COOPERATION. Studia Mundi – Economica, 3 (2). pp. 115-124. ISSN 2415-9395

Visy, Zoltán (1976) Épületszerkezetek komplex értékelésének és méretezésének módszere. MŰSZAKI TUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 52. (1-2.). pp. 169-181. ISSN 0027-5085

Volter, Edina (2000) Vámszabad területek és térszervező szerepük Magyarországon. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 99-108. ISSN 0237-7683

Volter, Edina and Vidéki, Imre and Czira, Tamás and Bartke, István (2003) Területi egyensúlyi viszonyok vizsgálata három kistérség példáján. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 59-90. ISSN 0237-7683

Vági, Gábor (1989) Megye-reform – megyei tanács nélkül. Körzeti szolgáltatások a helyi-területi közigazgatásban. Tér és Társadalom, 3 (4). pp. 81-92. ISSN 0237-7683

Ván, Hajnalka and Málovics, György (2008) Az ökológiai fenntarthatóság és a regionális versenyképesség összefüggései. Tér és Társadalom, 22 (2). pp. 21-40. ISSN 0237-7683

Váradi, Monika and Kovács, Katalin and Bihari, Zsuzsanna (1996) Pest megyei közelképek a szövetkezeti átalakulásról. Tér és Társadalom, 10 (4). pp. 139-151. ISSN 0237-7683

Váradi, Monika Mária and Rácz, Kata and Hamar, Anna (2002) Esélyek és kényszerek. Termelői stratégiák és kooperációs törekvések a Közép-magyarországi régió zöldség- és gyümölcságazatában. Tér és Társadalom, 16 (3). pp. 133-152. ISSN 0237-7683

Vári, Anna and Ferencz, Zoltán and Oláh, Miklós and Pataki, György and Csatári, Bálint (2008) Indicators of Social sustainability. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 6 (1-2). pp. 107-117. ISSN 1589-4673

Vári, Vince (2022) Crimes related to new psychoactive substances in rural segregates of Miskolc in Hungary. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 70 (Spec.). pp. 37-57. ISSN 2062-9494

Váry, Miklós (2017) Számít-e a földrajzi elhelyezkedés? A nyugat-európai régiók fejlettségének térökonometriai vizsgálata. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 64 (3). pp. 238-266. ISSN 0023-4346

Végh, Andor (2003) Pap Norbert: Törésvonalak Dél-Európában. Tér és Társadalom, 17 (2). pp. 147-148. ISSN 0237-7683

Végh, Norbert (1999) Jelenlegi trendek az Amerikai Egyesült Államok urbanizációjában. Tér és Társadalom, 13 (4). pp. 107-117. ISSN 0237-7683

Vörös, Zoltán and Bujdos, Dorián and Major, Dániel (2022) Az Arany Háromszög felemelkedése és hanyatlása = The rise and fall of the Golden Triangle. MODERN GEOGRÁFIA, 17 (3). pp. 29-43. ISSN 2062-1655

Y

Yezhova, Anastasiia (2021) Relocation of the creative class to the small cities due to covid-19: Discussion on a new city marketing niche. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 9 (4). pp. 110-123. ISSN 2063-9058

Yousef, Rahaf and Valánszki, István (2023) Koncepcionális keretrendszer kidolgozása az ember-hely kapcsolat értelmezéséhez = Developing a conceptual framework for studying people-place relationship. 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT / JOURNAL OF LANDSCAPE ARCHITECTURE AND GARDEN ART (69). pp. 30-41. ISSN 1787-6613

Z

Zombory, Máté (2017) Centers of Europe. In: Understanding Central Europe. Taylor & Francis Group.

Zongor, Gábor (1999) Változatok a középszintre, avagy a magyar középszinttelenség. Tér és Társadalom, 13 (3). pp. 45-58. ISSN 0237-7683

Zsilincsar, Walter (2008) Az e-kormányzat közösségi szinten: alkalmazási lehetőségek stájerországi példákon. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (2). pp. 136-151. ISSN 2062-1655

Zsom, Brigitta (2015) A jóllét mérése hátrányos helyzetű régiókban. TERÜLETI STATISZTIKA, 55 (3). pp. 273-287. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Zsugyel, János (2009) Hantos Elemér útja a nagytérgazdaság eszméjétől a közép-európai országok átfogó együttműködésének gondolatáig. POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 5 (6). pp. 78-93. ISSN 1786-6553

Zsugyel, János (2004) Területi fejlettségi különbségek kialakulására ható tényezők vizsgálata az Európai Unió 27 tag- és tagjelölt államának régióiban. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 2004 (1). pp. 98-111. ISSN 1786-1594

Zsúgyel, János and Barta, Imre (1988) Gondolatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságfejlesztésének esélyeiről. Tér és Társadalom, 2 (3). pp. 43-56. ISSN 0237-7683

Zádori, Iván (2008) A Csatorna-szigetek történetileg változó gazdasági-társadalmi kihívásai. Tér és Társadalom, 22 (2). pp. 203-228. ISSN 0237-7683

Á

Ács, Pongrác (2007) A magyar sport területi versenyképességének vizsgálata többváltozós statisztikai módszerekkel. Tér és Társadalom, 21 (2). pp. 117-126. ISSN 0237-7683

Ács, Pongrác (2009) A sportolók területi mozgásai, avagy a sportolói vándorlás. Tér és Társadalom, 23 (3). pp. 147-159. ISSN 0237-7683

Ács, Pongrác and Laczkó, Tamás (2008) Spatial Concentration of Hungary’s Health Tourism. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (2). pp. 1-22. ISSN 2062-1655

É

Éliás, János (2021) A Nagykunság református egyházközségeinek alakulása a 17. és 18. században. POLYMATHEIA : MŰVELŐDÉS- ÉS NEVELÉSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 18. (1-2.). pp. 142-159. ISSN 2732-2092 (nyomtatott); 2732-2521 (online)

Ő

Őrszigethy, Erzsébet (1993) Női munka a falusi szabadság határai közt: huszadik századi pályaképek Besenyőtelekről. Tér és Társadalom, 7 (1-2). pp. 89-102. ISSN 0237-7683

This list was generated on Wed Jul 24 10:42:15 2024 CEST.